Nacionalna klasifikacija na dejnosti - NKD Rev.

2, Struktura i objasnuvawa Sektor A/A Oddel Grupa Klasa Naziv ZEMJODELSTVO, [UMARSTVO I RIBARSTVO

Ovoj sektor go opfa}a iskoristuvaweto na rastitelnite i `ivotinskite prirodni resursi i go opfa}a odgleduvaweto na nasadi i posevi, odgleduvaweto na `ivotni, odgleduvaweto i koristeweto na {umi i odgleduvaweto na drugi rastenija, `ivotni ili `ivotinski proizvodi na zemjodelski stopanstva ili vo nivnite prirodni sredini.

01

Rastitelno i `ivotinsko proizvodstvo, lov i uslu`ni dejnosti povrzani so niv Ovoj oddel vklu~uva dve osnovni dejnosti - proizvodstvo na proizvodi od rastitelno poteklo i proizvodstvo na proizvodi od `ivotinsko poteklo, vklu~uvaj}i gi, isto taka, formite na organskoto (biolo{koto) zemjodelstvo, odgleduvaweto na genetski modificirani nasadi i posedi i odgleduvaweto na genetski modificirani `ivotni. Ovoj oddel go vklu~uva odgleduvaweto na nasadi i posevi na otvoreno kako i odgleduvawe vo staklenici. Ovoj oddel, isto taka, gi vklu~uva uslu`nite dejnosti svojstveni za zemjodelstvoto, kako i lovot, traperstvoto i dejnostite povrzani so niv. Grupata 01.5 (Me{ano farmerstvo) se ras~lenuva spored voobi~aenite principi za utvrduvawe na glavnata dejnost. Prifaten e faktot deka mnogu zemjodelski stopanstva imaat prili~no podednakvo rastitelno i dobito~no proizvodstvo, taka {to nivnoto raspredeluvawe vo edna ili vo druga kategorija bi bilo proizvolno. Zemjodelskata dejnost gi isklu~uva site ponatamo{ni prerabotki na zemjodelski proizvodi (klasificirani vo oddelot 10 i 11-Proizvodstvo na prehranbeni proizvodi) i oddelot 12 (Proizvodstvo na tutunski proizvodi), osven onaa koja e neophodna da gi podgotvi za primarniot pazar. Podgotovkata na proizvodite za primarniot pazar e vklu~ena tuka.

Ovoj oddel gi isklu~uva grade`nite raboti na zemjodelskoto zemji{te (na primer: poramnuvawe na zemjodelskoto zemji{te, drena`a, podgotovka na orizovoto zemji{te, itn.), klasificirani vo sektorot F/ \ (Grade`ni{tvo) i zdru`enijata na kupuva~ite i zadru`nite organizacii koi se zanimavaat so marketing na zemjodelskite proizvodi klasificirani vo sektorot G/E. Isto taka, e isklu~eno ureduvaweto i odr`uvaweto na zemji{teto (okolinata) {to e klasificirano vo klasata 81.30. 01.1 Odgleduvawe na ednogodi{ni nasadi i posevi Ovaa grupa go vklu~uva odgleduvaweto na ednogodi{ni nasadi i posevi, t.e. rastenijata koi ne traat pove}e od dve sezoni. Vklu~uvaweto na odgleduvawe na ovie rastenija e za potrebite na proizvodstvo na seme. 01.11 Odgleduvawe na `ita (osven oriz), me{unasti rastenija i maslodajno seme Ovaa klasa gi vklu~uva site formi na odgleduvawe na `ita, me{unkasti rastenija i maslodajno seme na otvoren prostor. Odgleduvaweto na `ita ~esto e kombinirano vo ramkite na edinicite za zemjodelstvo. Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na `ita kako kako {to se: ● p~enica ● zrna (seme) p~enka ● sorgo ● ja~men ● 'r` ● zob (oves) ● proso ● drugi `ita, neklasificirani na drugo mesto - odgleduvawe na me{unarki kako {to se: ● grav ● bob ● leblebija (naut) ● vigna (crn grav) ● le}a ● lupina ● gra{ok ● gulabov gra{ok ● drugi me{unarki - odgleduvawe na maslodajno seme kako: ● soino seme ● seme od kikiritki ● pamukovo seme ● ricinusovo seme ● leneno seme

● seme od sinap ● crno seme ● seme od repka ● seme od {afranika ● seme od susam ● son~ogledovo seme ● drugo maslodajno seme Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na oriz, vidi 01.12 - odgleduvawe na {e}erna p~enka (`ito), vidi 01.13 - odgleduvawe na krmna p~enka, vidi 01.19 - odgleduvawe na maslodajni kulturi, vidi 01.26 01.12 01.13 Odgleduvawe na oriz Odgleduvawe na zelen~uk, diwi i lubenici, korenest i trupkast zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na lisnat ili steblest zelen~uk kako {to se: ● arti~oki ● asparagus ● zelka ● karfiol i brokula ● marula i cikorija ● spana} ● drug lisnat ili steblest zelen~uk - odgleduvawe na zelen~uk {to ra|a plodovi: ● krastavici i korni{oni ● modar patlixan ● domati ● lubenici ● diwi ● drugi diwi i zelen~uk {to ra|a plodovi - odgleduvawe na glavici od luk, korenest i trupkast zelen~uk kako: ● morkov ● repa ● luk ● kromid (vklu~uvaj}i i arpaxik) ● praz i drugi lukovidni zelen~uci ● drug korenest i trupkast zelen~uk - odgleduvawe na pe~urki i tartufi - odgleduvawe na seme za zelen~uk, vklu~uvaj}i seme za {e}erna repka, isklu~uvaj}i go semeto za ostanatite vidovi na repka - odgleduvawe na {e}erna repka - odgleduvawe na drug zelen~uk - odgleduvawe na korenest i trupkast zelen~uk kako: ● kompiri

● slatki kompiri ● kasava ● jam ● drug korenest i trupkast zelen~uk Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na ~ili, piperki i ostanati za~inski i aromati~ni rastenija, vidi 01.28 - odgleduvawe na micelium za pe~urki, vidi 01.30 01.14 Odgleduvawe na {e}erna trska Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na {e}erna repka, vidi 01.13 01.15 Odgleduvawe na tutun Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na proizvodi od tutun, vidi 12.00 01.16 Odgleduvawe na rastenija za predivo Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na pamuk - odgleduvawe na juta, kenaf i ostanati bilki za proizvodstvo na vlakna koi sodr`at liko - odgleduvawe na len i konop - odgleduvawe na amerikanska agava i ostanati tekstilni prediva od semejstvoto agava - odgleduvawe na manila, ramija i ostanati gradinarski rastenija za proizvodstvo na vlakna - odgleduvawe na ostanati posevi za proizvodstvo na vlakna 01.19 Odgleduvawe na ostanati ednogodi{ni nasadi i posevi Ovaa klasa go opfa}a odgleduvaweto na site ostanati ednogodi{ni nasadi i posevi: - odgleduvawe na dobito~ni repki i ostanati korenesti dobito~ni posevi, detelina, lucerka, esparzeta, dobito~na p~enka i ostanati trevesti rastenija, dobito~en keq i ostanati dobito~ni rastenija za sila`a - odgleduvawe na helda - odgleduvawe na seme za repka (so isklu~ok na seme za {e}erna repka) i seme za dobito~na hrana - odgleduvawe na cve}e - proizvodstvo na re`ano cve}e i pupki - odgleduvawe na seme za cve}e Ovaa klasa ne opfa}a:

- odgleduvawe na ednogodi{ni za~inski, aromati~ni i lekoviti rastenija i na rastenija za upotreba vo farmacija, vidi 01.28 01.2 Odgleduvawe na pove}egodi{ni nasadi i posevi Ovaa grupa go vklu~uva odgleduvaweto na nasadi i posevi, t.e.odgleduvaweto na rastenija koi traat pove}e od dve sezoni ili izumiraat po sekoja sezona ili se odgleduvaat postojano. Odgleduvaweto na ovie rastenija e vklu~eno za potrebite za proizvodstvo na seme. 01.21 Odgleduvawe na grozje Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na vinsko i trpezno grozje vo lozja Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na vino, vidi 11.02 01.22 Odgleduvawe na tropsko i suptropsko ovo{je Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na tropsko i suptropsko ovo{je: ● avokado ● banani (trpezni i za prerabotka) ● urmi ● smokvi ● mango ● papaja ● ananas ● ostanato tropsko i suptropsko ovo{je 01.23 Odgleduvawe na agrumi Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na agrumi: ● grejpfrut i pomelo ● limoni ● portokali ● tangerines (vid portokal), mandarini i klementini ● drugi agrumi 01.24 Odgleduvawe na jabol~esto i koskesto ovo{je Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na jabol~esto i koskesto ovo{je: ● jabolki ● kajsii ● cre{i i vi{ni ● praski i nektarini

● kru{i i duwi ● slivi i trninki ● ostanato jabol~esto i koskesto ovo{je 01.25 Odgleduvawe na jagodesto, jatkasto i drugo ovo{je Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na jagodesto ovo{je: ● боровinki ● ribizli ● ogrozd ● kivi ● malini ● jagodi ● ostanato jagodesto ovo{je - odgleduvawe na seme za ovo{je - odgleduvawe na jatkasti plodovi za jadewe: ● bademi ● indiski orevi ● kosteni ● лешник ● фстаци ● orevi ● ostanati jatkasti plodovi - odgleduvawe na ostanato jatkasto i drugo ovo{je: ● roga~ Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na kokosovi orevi, vidi 01.26 01.26 Odgleduvawe na maslodajni plodovi Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na maslodajni plodovi: ● kokosovi orevi ● maslinki ● maslinovi palmi ● ostanati maslodajni plodovi Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na soja (soin grav), kikiritki i ostanato maslodajno seme, vidi 01.11 01.27 Odgleduvawe na rastenija za proizvodstvo na pijalaci Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na rastenija za proizvodstvo na pijalaci: ● kafe ● ~aj ● mate

aromati~ni i lekoviti rastenija i na rastenija za upotreba vo farmacijata Ovaa klasa opfa}a: .30 01. vidi 02.● kakao ● ostanati rastenija za proizvodstvo na pijalaci 01.28 Odgleduvawe na za~inski.odgleduvawe na novogodi{ni drva .odgleduvawe na cve}iwa.19 . macis i kardamom ● anason.odgleduvawe na rastenija za rasad .3 01. vklu~uvaj}i i treva za presaduvawe .30 Odgleduvawe na saden materijal Odgleduvawe na saden materijal Ovaa klasa go vklu~uva proizvodstvoto na site vegetativni rastitelni materijali kako {to se reznici.odgleduvawe na rastitelni materijali nameneti za izrabotka na pletarski proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .odgleduvawe na rastenija za ukrasuvawe. vo {uma. vidi 01.odgleduvawe na pove}egodi{ni i ednogodi{ni za~inski i aromati~ni rastenija: ● crn piper ● ~ili i piper~iwa ● muskatovo orev~e. izdanoci i sadnici za neposredno razmno`uvawe ili za sozdavawe na podloga na koja odredeni mladici }e se kalemat za eventualno zasaduvawe za proizvodstvo na rastenija Ovaa klasa opfa}a: .odgleduvawe na lekoviti i narkoti~ni rastenija 01.odgleduvawe na kau~ukovi drva za dobivawe lateks .odgleduvawena drva za ekstrakcija na rastitelen sok . badian i komora~ ● cimet ● karanfil ● xumbir ● vanila ● hmeq ● ostanati za~inski i aromati~ni rastenija .sobirawe na drva za rastitelen sok ili kau~uk kako gumi. proizvodstvo na se~eno cve}e i odgleduvawe na semiwa za cve}e.29 Odgleduvawe na ostanati pove}egodi{ni posevi Ovaa klasa opfa}a: .

reznici i kalemi.odgleduvawe na goveda i bivoli za meso .62 .45 Odgleduvawe na ovci i kozi .2 .43 Odgleduvawe na kowi i ostanati srodni `ivotni Ovaa klasa opfa}a: . vidi 01.dejnosti vo vrska so rasadnici.dejnosti na ergelite za trka~ki i java~ki kowi. osven dejnosti povrzani so {umskite rasadnici Ovaa klasa ne opfa}a: . muliwa i mazgi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na presno (surovo) mleko od kravi i bivolici Ovaa klasa ne opfa}a: .. vidi 93.11 01.odgleduvawe na molzni kravi . vidi 02. vidi 10. osven `ivotnite {to `iveat vo voda Ovaa grupa ne opfa}a: . vidi 10.odgleduvawe na lukovidni glavici.51 01.odgleduvawe i razmno`uvawe na kowi.proizvodstvo na ko`i od klanici.19 01. micelium za pe~urki .odgleduvawe i razmno`uvawe na kamili i lami 01.proizvodstvo na govedsko seme za oploduvawe 01. magariwa.1.44 Odgleduvawe na kamili i lami Ovaa klasa opfa}a: . vidi 01.dejnosti povrzani so {umskite rasadnici.4 Odgleduvawe na `ivotni Ovaa grupa go vklu~uva odgleduvaweto na site `ivotni. korewa i trupki na rastenija.42 Odgleduvawe na drugi goveda i bivoli Ovaa klasa opfa}a: .prerabotka na mleko.41 Odgleduvawe na molzni kravi Ovaa klasa opfa}a: .odgleduvawe na rastenija za proizvodstvo na seme.10 01. 01.nega i zgri`uvawe na `ivotni {to se odgleduvaat na farmi.

dejnosti na odgleduvawe `ivina Ovaa klasa ne opfa}a: .49 Odgleduvawe na drugi `ivotni Ovaa klasa opfa}a: . ko`a od vleka~i ili ptici na sto~arska farma .odgleduvawe i razmno`uvawe na `ivina: ● koko{ki. ● hr~kovi . guski i biserki . patki.odgleduvawe na p~eli i proizvodstvo na med i p~elin vosok .51 01. farma za zemjeni mekoteli. kako {to se mali papagali itn.proizvodstvo na krupni i sitni ko`i od uloveni i vo zamka fateni `ivotni.odgleduvawe na svilena buba.proizvodstvo na jajca od `ivina .proizvodstvo na perduvi. proizvodstvo na kokoni na svilena buba . glisti. misirki.12 01. vidi 01.70 .odgleduvawe na ovci i kozi .stri`ewe na ovci so nadomest ili vrz baza na dogovor. vidi 10.46 01.dejnosti na proizvodstvo na ko`a.prerabotka na mleko. .Ovaa klasa opfa}a: .47 Odgleduvawe na sviwi Odgleduvawe na `ivina Ovaa klasa opfa}a: . vidi 10.proizvodstvo na surova volna Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na vla~ena volna.proizvodstvo na surovo ov~o ili kozjo mleko . farma za pol`avi itn.dejnosti na farma za crvi.62 .odgleduvawe na polupripitomeni ili drugi `ivi `ivotni: ● noevi i емуа ● drugi ptici (osven `ivina) ● insekti ● zajaci i drugi krzneni `ivotni .odgleduvawe na doma{ni milenici (osven ribi): ● ma~ki i ku~iwa ● ptici.odgleduvawe na razni vidovi `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 10. vidi 01.11 .

50 Me{ovito farmerstvo Me{ovito farmerstvo Ovaa klasa go opfa}a kombiniranoto proizvodstvo na nasadi i posevi nadvor od specijaliziranoto proizvodstvo na nasadi i posevi ili `ivotni. vidi grupa 01.21.dejnosti na ribarskite farmi.2 . tuku }e bide raspredelena vo zemjodelstvoto na nasadi i posevi ili `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: . Isto taka. vidi 03. vidi 03. 01. 03.dejnosti na farmite za `abi.. vidi 01.me{ovito zemjodelstvo na `ivotni.5 01.21.4 01. vidi grupa 01. vklu~uvaj}i i od vozduh ● re`ewe na ovo{kite i lozovite nasadi ● presaduvawe na oriz. Ako proizvodstvoto na nasadi i posevi ili `ivotni vo dadenata (soodvetnata) edinicata e 66% ili pove}e od standardnata bruto-zarabotuva~ka. kombiniranata dejnost nema da bide vklu~ena ovde. izvr{eni so naplata ili vrz baza na dogovor.me{ovito zemjodelstvo na nasadi i posevi. so cel podgotovka na zemjodelskite proizvodi za primarniot pazar. Goleminata na dejnostite vo zemjodelstvoto ne e opredeluva~ki faktor. vidi 96.61 Pomo{ni dejnosti za odgleduvawe na posevi Ovaa klasa opfa}a: . morskite farmi za crvi.zemjodelski dejnosti so naplata ili vrz baza na dogovor: ● podgotovka na zemji{teto ● obrabotka na nasadi i posevi ● prskawe na posevite. proret~uvawe na repa ● `neewe ● kontrola na {tetnici (vklu~uvaj}i zajaci) vo vrska so zemjodelstvoto .6 Pomo{ni dejnosti vo zemjodelstvoto i dejnosti koi se izvr{uvaat posle sobranite posevi Ovaa grupa gi vklu~uva dejnostite svojstveni na zemjodelskoto proizvodstvo i dejnostite sli~ni na zemjodelstvoto koi ne se prezemaat so cel za proizvodstvo (vo smisla na sobirawe plodovi od zemjodelskite proizvodi).smestuvawe i dresirawe na doma{ni milenici.09 .22 . farmite za krokodili.22 .1 i 01. gi vklu~uva dejnostite koi se vr{at po sobranite posevi. 03.47 01.odgleduvawe na `ivina.

pasewe.podgotovka na posevite za primarniot pazar.90 . vidi 81.zemjodelski dejnosti so naplata ili vrz baza na dogovor: ● dejnosti vrzani za unapreduvawe na priplodot.sadewe i ureduvawe na povr{ini kako {to se parkovi.obezbeduvawe na prostor za smestuvawe na `ivotni.vakcinirawe na `ivotni.veterinarni dejnosti.~istewe. vidi 74. gradini i zeleni povr{ini..11 . tovewe na `ivinata.smestuvawe (zgri`uvawe) na doma{ni milenici. vidi 96.20 . vidi 68. vidi 77.30 01. ~istewe na `ivinarnicite ● dejnosti vrzani za ve{ta~ko osemenuvawe ● uslu`ni dejnosti na ergelite (potkovuvawe) ● nega i zgri`uvawe na `ivotni {to se odgleduvaat na farmi Ovaa klasa. potkastruvawe.e.drena`a na zemjodelskoto zemji{te.12 .dejnosti koi se vr{at po sobranite posevi. vidi 43. vidi 75.dejnosti vo vrska so sistemite za navodnuvawe Ovaa klasa. dezinficirawe .dejnosti na potkovuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .30 . vidi 82.iznajmuvawe na zemjodelski ma{ini so operator i ekipa` Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka.organizacija na zemjodelski izlo`bi i saemi. vidi 71. vidi 75.00 .09 01. vidi 01.arhitektura na `ivotnata sredina i prirodata.62 Pomo{ni dejnosti za odgleduvawe na `ivotni Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: . opfa}a: . isto taka.63 Dejnosti koi se izvr{uvaat po sobranite posevi Ovaa klasa opfa}a: . t.39 .odr`uvawe na zemjodelskoto zemji{te vo soglasnost so potrebite na zemjodelstvoto i `ivotnata sredina .00 .iznajmuvawe na `ivotni (stado).63 .pre~istuvawe na surov pamuk .dejnosti na agronomi i agroekonomisti. prirastot i dobivaweto porasnati `ivotni ● uslugi i kontrola na stadata. sortirawe.

64 .podgotovka na zrna za kakao. traperstvo i soodvetni uslu`ni dejnosti Lov. vidi grupi 01.1.11 01.70 Lov..lov i traperstvo na komercijalna baza .3 . vidi 46. kako i namaluvawe na vla`nosta na semeto do nivo sigurno za negovo skladirawe. odvojuvawe na semiwata pod voobi~aenata golemina. vidi 10.su{ewe na ovo{je Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti koi se izvr{uvaat po sobranite posevi so cel podobruvawe na kvalitetot na semeto.2 01. isto taka.1 i 01. ~isteweto.istra`uvawe so cel razvoj ili modifikuvawe na novi vidovi seme. opfa}a: .proizvodstvo na krzna.41 . zoolo{ki gradini ili kako doma{ni milenici .. lupewe .podgotovka na tutunovi lisja. mehani~ki ili od insekti o{tetenite semiwa i nezreloto seme. vidi klasi vo grupite 01.upotreba na `ivotni (mrtvi ili `ivi) zaradi dobivawe na hrana.2 . krzno i ko`a ili zaradi koristewe vo istra`uvawa.00 . pr. traperstvo i soodvetni uslu`ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .2 i 01. ko`i od vleka~i ili ptici koi se zastrelani ili fateni Ovaa klasa.odgleduvawe na seme.. vidi oddel 46 . Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa go vklu~uva su{eweto. 01.podgotovka na zemjodelskite proizvodi od proizvoditelot. Vo ovaa klasa e vklu~ena i obrabotkata na genetski modificiranoto seme.trgovija na golemo na zemjodelski surovini. vidi 12. sortiraweto i obrabotkata na semeto do negovoto plasirawe na pazar (prodavawe).lov na morski cica~i kako {to se mor`ovi i tuljani Ovaa klasa ne opfa}a: .7 01. su{ewe .prerabotka na seme za dobivawe na maslo. vidi 10.pazarni dejnosti na trgovci posrednici ili zadru`ni asocijacii. pr. vidi 72.od`iluvawe i ridraing na tutunot.64 Dorabotka na seme Ovaa klasa gi vklu~uva dejnostite po sobranite posevi so cel podobruvawe na kvalitetot na semeto so otstranuvawe na nesemenskite materijali.

30 .4 .proizvodstvo na krzna. kako {to e drvoto za ogrev.11 .odgleduvawe na {umi: sadewe.11 .lov na kitovi.proizvodstvo na iverki i drveni par~iwa.sportsko-rekreativen lov i soodvetni uslu`ni dejnosti.19 . vidi 94.proizvodstvo na krupni i sitni ko`i {to poteknuvaat od klanici..10 02.10 Odgleduvawe na {umi i ostanati dejnosti povrzani so {umarstvoto Ovaa klasa opfa}a: .sobirawe na pe~urki i ostanati samoniknati {umski plodovi. vidi 01. po~nuvaj}i od pilewe i ramnewe e isklu~ena i e klasificirana vo oddel 16. presaduvawe. Ovie dejnosti mo`e da se vr{at vo prirodni ili zasadeni {umi.29 . vidi 93. osven {umski. rasaduvawe.2 02.99 02 [umarstvo i iskoristuvawe na {umi Ovoj oddel go vklu~uva proizvodstvoto na trupci kako i otstranuvaweto i sobiraweto na samoniknat {umski materijal. odr`uvawe i za{tita na {umite i {umskite povr{ini .dejnosti na {umskite rasadnici Ovie dejnosti mo`e da se vr{at vo prirodni i zasadeni {umi. vidi 03. proizvodstvo na drva za celuloza i drva za ogrev . drven jaglen (}umur). vidi 16.49 .uslu`ni dejnosti povrzani so unapreduvawe na lovot i traperstvoto. vidi 02.dejnosti na rasadnici. proreduvawe. vidi grupa 01. Odgleduvawe na {umi i ostanati dejnosti povrzani so {umarstvoto 02.).odgleduvawe na niski rastenija. vidi 01. Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 10. Ponatamo{nata prerabotka.1 . {umarstvoto opfa}a i proizvodi na koi se vr{i mala obrabotka. vidi 01. drvo za celuloza itn. trupci (pr: jamska gradba. Osven proizvodstvoto na {umski drvja. ko`i na vleka~i ili ptici na farma.odgleduvawe na divi `ivotni na farma.30 .20 Iskoristuvawe na {umite Iskoristuvawe na {umite 02.odgleduvawe na novogodi{ni elki.

30 Sobirawe na {umski plodovi i proizvodi. stolbovi za ograda. presaduvawe.upravuvano.3 Sobirawe na {umski plodovi i proizvodi. vidi 02.proizvodstvo na iverki i par~iwa.sobirawe na {umski proizvodi.proizvodstvo na trupci za potrebite na industrijata koja se temeli na prerabotka na drvo . vidi oddel 01 . vidi 01.proizvodstvo na trupci koi se koristat vo neobrabotena forma kako {to se: jamski potpori (drva). proreduvawe.13 . organizirano proizvodstvo na gorenavedenite proizvodi (osven odgleduvawe na drva za pluta). odr`uvawe. osven {umski plodovi.10 . vidi 01.proizvodstvo na drven jaglen (}umur) vo {uma na tradicionalen na~in Rezultatot na ovaa dejnost mo`e da bide vo oblik na cepanici ili drva za ogrev Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na drven jaglen preku destilirawe na drvoto.odgleduvawe na novogodi{ni elki.sobirawe i proizvodstvo na drvo za dobivawe energija . vidi 20.odgleduvawe na {umi: sadewe. divi kosteni ● mov i li{aj Ovaa klasa ne opfa}a: .10 .29 .Ovaa klasa opfa}a: . vidi 16.30 . namenski stapovi . rasaduvawe. vidi 02.14 02.odgleduvawe na pe~urki i tartufi. osven drva Ovaa klasa opfa}a: . osven drva 02.sobirawe na samoniknati {umski plodovi i proizvodi: ● pe~urki i tartufi ● zrnesti plodovi ● jatkasti plodovi ● balata i ostanati kau~ukovi smoli ● pluta ● lak i smoli ● balzami ● raznovidni trevi ● morska treva ● `eladi.sobirawe i proizvodstvo na {umskiot otpadok od se~ewe drva za energija .

mekoteli ili lu{pari e isklu~ena. sun|eri itn.10 . bez ogled na toa dali se vr{i vo fabriki na kopno ili vo fabriki na brod (10. biseri. Ovoj oddel. vidi 01.40 Pomo{ni uslugi vo {umarstvoto Pomo{ni uslugi vo {umarstvoto Ovaa klasa go vklu~uva izvr{uvaweto na del od dejnostite vo {umarstvoto so naplata ili vrz baza na dogovor Ovaa klasa opfa}a: . gi vklu~uva dejnostite koi se normalno integrirani vo procesot na proizvodstvo za sopstvena smetka (na pr. . lu{pari i drugi morski proizvodi (na pr.4 02.15) i sportski ili rekreativen ribolov (93. se vklu~eni vo ribnite dejnosti i akvakulturata.proizvodstvo na iverki.25 .sobirawe na drva za ogrev.12 .10 02. vidi 16. Uslu`nite dejnosti vo ribarstvoto i akvakulturata vo morskite i slatkovodnite vodi. solenite ili slatkovodnite sredini (vodi).20). vidi 43. isto taka.: razmno`uvawe na ostrigi za proizvodstvo na biseri).12 03 Ribarstvo i akvakultura Ovoj oddel go vklu~uva loveweto riba i akvakultura i upotrebata (koristeweto) na ribnite resursi od morskite. 33. vidi 02.uslu`ni dejnosti povrzani so eksploatacijata na {umite: ● transport na trupci vo granicite na {umite Ovaa klasa ne opfa}a: .~istewe na gradili{tata.uslu`ni dejnosti vo {umarstvoto: ● premer na {uma ● konsultantski uslugi vo vrska so stopanisuvaweto na {umite ● procena na drvenata gra|a ● za{tita na {umite od po`ari ● kontrola na {umite od {tetni insekti .: morski rastenija. so cel ulov ili sobirawe na ribi. isto taka.1. Ovoj oddel ne vklu~uva izgradba i popravka na brodovi (30.odgleduvawe na zrnesti i jatkasti plodovi. mekoteli. vidi 02.drena`ni raboti na {umskoto zemji{te.19).dejnost na {umskite rasadnici.20 .).. Prerabotkata na ribi. vidi 43.

vidi 93.: sobirawe na mekoteli kako {to se {kolki i ostrigi). Ovaa klasa. morski e`ovi.11 .24 . osven kitovi.03.e. mekoteli i lu{pari).prerabotka na riba. vidi 84. opfa}a: .20 .prerabotka na kitovi vo fabriki na brod.11 Morski ribolov Ovaa klasa opfa}a: . {to e naj~est slu~aj. mekoteli i lu{pari vo fabriki na kopno ili vo fabriki na brodovi. vidi 01.uslu`ni dejnosti povrzani so sportsko-rekreativen ribolov. Takvite dejnosti mo`e da se izveduvaat na samoto krajbre`je (na pr. vidi 93.70 . isto taka. foki). isto taka. ili. Nekoi dejnosti.dejnosti na brodovi koi slu`at za ulov na riba. tuljani (morski lavovi.ulov na morski mekoteli i lu{pari . dejnosti na ra~en ribolov ili so upotreba na razli~ni vidovi na oprema za lovewe riba. vklu~uvaat ribolov vo poribeni vodeni povr{ini.19 03.: krstarewe so ribolov).ulov na kitovi .rabota na rezervati za sportski ribolov. 03.1 Ribarstvo Ovoj oddel go opfa}a "loveweto riba". sun|eri. so upotreba na komercijalni brodovi. konop ili klopka. krajbre`ni ili podzemni vodi za ~ovekovi potrebi i drugi celi.uslugi na inspekcija vo ribarstvoto i za{tita na ribarstvoto. vidi 50.12 Ribolov vo slatkovodni vodi Ovaa klasa opfa}a: .sobirawe na organizmi od more: prirodni biseri. ili so ~unovi koi se doma{no izraboteni. vidi 10.19 .ulov na morski vodni `ivotni: `elki.. kako {to se mre`a. t.10 .izdavawe na brodovi za razonoda so ekipa` vo ramkite na morskiot i krajbre`niot voden transport (na pr. ili krajbre`no lovewe so mre`a.ulov na riba vo okeani i krajbre`ni vodi na komercijalna baza .ulov na riba vo nacionalnite slatkovodni vodi na komercijalna osnova . dejnosti na ulov i sobirawe na vodni organizmi (prete`no ribi.lovewe na morski cica~i. kako i za prerabotka i konzervirawe na riba . mor`ovi. na pr. korali i algi Ovaa klasa ne opfa}a: . sipi itn. vklu~uvaj}i okeanski rastenija. vidi 10.

e proizvodniot proces na vodnite `ivotni (organizmi) (ribi.uslugi na inspekcija vo ribarstvoto i za{tita na ribarstvoto. opfa}a: . 03. {kolki. mekoteli.ulov na slatkovodni vodeni `ivotni Ovaa klasa.dejnosti na akvakultura vo soleni vodi . vidi 93.sobirawe na slatkovodni organizmi Ovaa klasa ne opfa}a: .. upotrebuvaj}i tehni~ki planovi so cel da se zgolemi proizvodstvoto von prirodniot kapacitet na okolinata (na pr. mekoteli.uslu`ni dejnosti povrzani so sportsko-rekreativen ribolov. Odgleduvaweto se odnesuva na podmladokot.proizvodstvo na ikri na mekoteli ({kolki.19 03.odgleduvawe na morski ribi. zadru`nata i dr`avnata sopstvenost na individualnite `ivotni vo faza na odgleduvawe.).24 . riben podmladok i lososi .ulov na slatkovodni mekoteli i lu{pari . vklu~uvaj}i go i sobiraweto.dejnost na rezervatite za sportski ribolov. aligatori i vodozemni `ivotni).19 .odgleduvawe na morski crvi .: redovno snabduvawe. i/ili do nivnite povozrasni fazi pod uslovi koi se dozvoleni za gorenavedenite organizmi. "akvakulturata". Dopolnitelno. vklu~uvaj}i i ulov na morski ukrasni ribi .odgleduvawe na morski algi i drugi morski trevi za ishrana . isto taka.dejnosti na ribnite mrestili{ta . postlarvi na {kampi. opfa}a: . drugi lu{pari i ostanati morski `ivotni Ovaa klasa. ostrigi itn. t.odgleduvawe na rakovi. vidi 84. isto taka.dejnosti na akvakultura vo rezervoari napolneti so solena voda .20 . vklu~uvaj}i go i odgleduvaweto i sobiraweto. isto taka. vidi 10.2 Akvakultura Ovaa grupa ja opfa}a "akvakulturata". vidi 93. krokodili. mekoteli i lu{pari. lu{pari. hranewe i za{tita od kradci).21 Morska akvakultura Ovaa klasa opfa}a: .prerabotka na riba. jastog (rak). gi vklu~uva individualnata.

osobeno onie koi se odnesuvaat na vadewe na jaglenovodorodi. Ovoj sektor gi opfa}a i dopolnitelnite raboti so cel podgotovka na surovite (neobraboteni) materijali za proda`ba.21 . Ovie dejnosti ~esto gi vr{at edinici koi gi iskoristuvaat resursite i/ili drugi edinici koi se smesteni vo blizina. vidi 03.: kr{ewe. Eksploatacijata mo`e da se vr{i so razli~ni metodi kako {to se: jamska (podzemna).odgleduvawe na riba vo slatkovodni vodi. vidi 93. ~istewe.odgleduvawe na `abi Ovaa klasa ne opfa}a: . mekoteli. lignit.dejnosti na akvakultura vo rezervoari napolneti so solena voda. mo`e da gi vr{at specijalizirani edinici za treti lica. petroleum. oddelite 07 i 08 se odnesuvaat na metalni rudi. isto taka. kako industriski uslugi-oddel 09.dejnost na rezervatite za sportski ribolov. su{ewe. Rudarskite dejnosti se klasificirani vo oddeli. koncentrirawe na rudi.22 . vklu~uvaj}i i slatkovodna ukrasna riba . drugi lu{pari i ostanati vodeni `ivotni . povr{inska. te~na (nafta) ili gasovita (priroden gas) sostojba.19 03. razli~ni minerali i proizvodi od kamen. vidi 03.dejnosti povrzani so mrestili{tata (slatkovodni) . grupi i klasi vrz osnova na glavniot proizveden mineral. Nekoi od tehni~kite dejnosti od ovoj sektor. Oddelite 05 i 06 se odnesuvaat na vadeweto na fosilni goriva (jaglen. sektor C/V (Prerabotuva~ka industrija) .odgleduvawe na `abi.Ovaa klasa ne opfa}a: .19 B/B RUDARSTVO I VADEWE NA KAMEN Rudarstvoto i vadeweto na kamen opfa}a vadewe na minerali (rudi) koi vo prirodata se javuvaat vo cvrsta sostojba (jaglen i rudi). sortirawe.odgleduvawe na slatkovodni rakovi. gas). topewe na priroden gas i aglomeracija (briketirawe) na cvrsti goriva. drobewe.dejnost na rezervatite za sportski ribolov. vidi 93. Ovoj sektor ne opfa}a: . dup~ewe na morskoto dno itn. {kolki.22 Slatkovodna akvakultura Ovaa klasa opfa}a: . so dup~ewe. kako na pr.obrabotka na izvadenite materijali.

kr{ewe.07 ..2 05.20 . presuvawe i ostanati operacii neophodni za transportirawe itn. sporednite uslugi na rudnicite za jaglen i lignit (vidi 09.probni dup~ewa za vadewe na jaglen. vidi 43.~istewe.9 05 Vadewe na jaglen i lignit Ovoj oddel go opfa}a vadeweto na cvrsti mineralni goriva od zemji{teto ili rudnicite i vklu~enite operacii (na pr. vidi 19. vidi 08.10).90 . drobewe. kamewa i minerali koi ne se vr{at vo rudarstvoto i vadeweto na kamen.vadewe na kamen jaglen: jamska i povr{inska eksploatacija na rudnici za kamen jaglen.polnewe na {i{iwa so priridna izvorska i mineralna voda od izvori i bunari.vadewe na lignit. oblo`uvawe. isto taka. drobewe i druga obrabotka na nekoi vidovi zemji{te.20 Vadewe na lignit Vadewe na lignit . vklu~uvaj}i gi i metodite na eksploatacija so topewe . presuvawe na jaglenot itn. vidi 23.92 .kamen jaglen dobien od sitne` na kamen jaglen Ovaa klasa ne opfa}a: .90 .kopawe na treset.10 . vidi 09.20 .proizvodstvo na cvrsti goriva vo pe~ka za koksirawe.: sortirawe. vidi 09. sortirawe po golemina i kvalitet.1 05. ~istewe.20) 05. zaradi klasificirawe.upotreba na izvadenite materijali bez natamo{na transformacija za grade`ni celi.) potrebni za dobivawe na pazaren proizvod Ovoj oddel ne go vklu~uva koksiraweto (vidi 19.pomo{ni dejnosti za vadewe na kamen jaglen. opfa}a: . vidi 11.12 05. podobruvawe na kvalitetot i olesnuvawe na transportot i skladiraweto Ovaa klasa.vr{ewe na raboti povrzani so podgotovka na zemji{teto za vadewe na jaglen. vidi 05.proizvodstvo na briketi od kamen jaglen.90) ili proizvodstvoto na briketi (vidi 19. sektor F/\ (Grade`ni{tvo) . vidi 19.10 Vadewe na kamen jaglen Vadewe na kamen jaglen Ovaa klasa opfa}a: .

podobruvawe na kvalitetot i olesnuvawe na transportot i skladiraweto Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 19.uslugi povrzani so nafteni i gasni poliwa {to se vr{at so naplata ili vrz baza na dogovor.Ovaa klasa opfa}a: . emulzen kr{a~.12 06.probni dup~ewa za vadewe na jaglen. Ovie dejnosti mo`e da vklu~at dup~ewe. vidi 09. rakuvawe so separatori.vadewe na lignit (kafeav jaglen): jamska. vidi 08.proizvodstvo na briketiran lignit. mre`a na cevovodi za sobirawe na surova nafta na poliwata i site drugi dejnosti vo podgotovkata na nafta i gas sî do ispora~uvaweto od mestoto na proizvodstvo.20 . vidi 09. vidi 09. vidi 09.90 .probno dup~ewe.92 . Ovoj oddel opfa}a operativni dejnosti i /ili razvoj na naftenite i plinskite poliwa. geolo{ki i seizmi~ki istra`uvawa.10 . Ovoj oddel ne opfa}a: .10. vklu~uvaj}i gi i metodite na eksploatacija so topewe .10 . vidi 05.vr{ewe na raboti povrzani so razvojot i podgotovkata na zemji{teto za vadewe na jaglen. vidi 19.90 . vidi 43.10 Vadewe na surova nafta Vadewe na surova nafta Ovaa klasa opfa}a: . zavr{uvawe i opremuvawe na izvor.12 06 Vadewe na surova nafta i priroden gas Ovoj oddel go vklu~uva proizvodstvoto na surova nafta i surova nafta od {krilci i pesok i proizvodstvoto na priroden gas i obnovuvawe na jaglenovodorodni te~nosti. drobewe na lignitot itn.eksploatacija na nafteni i gasni izvori.kopawe na treset.rafinirawe na nafteni proizvodi.~istewe.vadewe na kamen jaglen.10 .20 .pomo{ni dejnosti za vadewe na lignit. podzemna ili povr{inska eksploatacija na rudnici za lignit.vadewe na surova nafta Ovaa klasa. opfa}a: . isto taka. sortirawe po golemina i kvalitet. .geofizi~ki. zaradi klasificirawe. oprema za otsoluvawe. vidi 71.1 06. vidi 09.

ispirawe na rudite. kako {to se: drobewe.postapka za dobivawe surova nafta: prelivawe.proizvodstvo na industriski gas. vidi 09. gravitaciona separacija i flotacija.proizvodstvo na surovi gasoviti jaglenovodorodi (priroden gas) . isto taka.obnovuvawe na te~nite nafteni gasovi pri rafiniraweto na naftata.istekuvawe i separacija na te~nite frakcii na jaglenovodorodite . vidi 19. dehidratacija.ispituvawe na naftata i gasot. melewe.desulfurirawe na gasot Ovaa klasa. vidi 09. vadewe od morskoto dno itn. Ovaa klasa ne opfa}a: .vadewe na te~ni jaglenovodorodi. vidi 49.cevovoden transport. otsoluvawe.10 . klasirawe spored kvalitetot.20 .20 ..50 06.2 06. vidi 09. vidi 19. vidi 20.proizvodstvo na surova nafta od bitumenozni {krilci i pesok . zacvrstuvawe itn. kalcinacija.cevovoden transport. miewe.50 07 Vadewe na rudi na metal Ovoj oddel go vklu~uva vadeweto na metalni minerali (rudi). su{ewe.pomo{ni dejnosti za vadewe na nafta i priroden gas. gi opfa}a dejnostite za podgotovka i zbogatuvawe na rudite.11 .pomo{ni dejnosti za ekstrakcija na nafta i priroden gas. isto taka. dobieni preku topewe ili pirolizi Ovaa klasa ne opfa}a: .10 .ekstrakcija na bitumenozni ili nafteni {krilci i pesok . vidi 09. .10 .ekstrakcija na kondenzati . Ovoj oddel.ispituvawe na naftata i gasot.obnovuvawe na te~nite nafteni gasovi pri rafiniraweto na naftata.20 Vadewe na priroden gas Vadewe na priroden gas Ovaa klasa opfa}a: .20 . {to se vr{i preku podzemno i povr{insko vadewe.10 . opfa}a: .proizvodstvo na nafteni derivati. vidi 49. vidi 19.

operacii na pe~ki za topewe.pr`ewe na `elezni piriti. bakar. hrom.21 . vidi 24.42.46 .42 .koncentrirawe na tie rudi . kalaj. mangan.vadewe na rudi vrednuvani. .44 i 24.21 Vadewe na rudi na uran i torium Ovaa klasa opfa}a: . nikel.vadewe na rudi. 07.10 Vadewe na rudi na `elezo Vadewe na rudi na `elezo Ovaa klasa opfa}a: . . srebro. vanadium itn.proizvodstvo na `olt kola~ Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na aluminium oksid.2 Vadewe na rudi na oboeni metali Ovaa grupa go opfa}a vadeweto na rudi na oboeni metali. vidi 08. vidi 24. vidi 24. vidi 20. olovo.zbogatuvawe i aglomeracija na rudite na `elezo Ovaa klasa ne opfa}a: .91 07.vadewe i podgotovka na rudi na uranium i torium. vidi 07.Ovoj oddel ne opfa}a: .29 Vadewe na drugi rudi na oboeni metali Ovaa klasa opfa}a: . tantal.proizvodstvo na aluminiumov oksid.proizvodstvo na mate bakar i mate nikel. vidi 24. platina Ovaa klasa ne opfa}a: . ● blagorodni metali: zlato.proizvodstvo na uraniumov metal od uraniumov oksid ili drugi rudi.vadewe i podgotovka na pirit i pirhotini (osven pr`ewe). pred sî. pred sî. molibden.zbogatuvawe na rudite na uran i torium. vidi 24.13 . kobalt. vidi 20. zaradi sodr`inata na oboeni metali ● aluminium (boksit).1 07.vadewe i podgotovka na rudi vrednuvani.45 . vrednuvani zaradi sodr`inata na uranium i torium: uraniumov oksid itn.46 07. cink.topewe i rafinirawe na uranium. vidi oddel 24 07.13 . zaradi sodr`inata na `elezo . pred sé.

prerabotkata na hemikalii itn.11 .08 Vadewe na drugi rudi i kamen Ovoj oddel go opfa}a vadeweto od rudnici i kamenolomi.vadewe na kreda i nekalciniran dolomit Ovaa klasa ne opfa}a: . ognootporna glina i kaolin Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 23.12 Vadewe na ~akal i pesok. Upotrebata na ovie proizvodi e najzna~ajna vo grade`ni{tvoto (pr. kreda i {krilci Ovaa klasa opfa}a: . drobewe.vadewe na bitumenozen pesok. pesok i glina Vadewe na dekorativen kamen i kamen za grade`ni{tvoto.). Ovoj oddel ne opfa}a obrabotka (osven kr{ewe. drobewe i kr{ewe na varovnik .).kr{ewe i drobewe na dekorativen kamen i kamen za grade`ni{tvoto .10 08.vadewe na glina. 08.pesok. sortirawe i me{awe) na izvadenite minerali. drobeweto na karpi i koristeweto na mo~uri{ta so sol. no.vadewe na hemiski minerali i mineralni |ubriva. kamen itn. gips.se~ewe. isto taka. peskari itn. vidi 06.52 . vidi 08. gruba obrabotka i se~ewe na kamen za spomenici i za grade`ni{tvoto. glina i kaolin Ovaa klasa opfa}a: . varovnik. granit. su{ewe. kako {to se mermer.70 08. vidi 23.proizvodstvo na kalciumov dolomit.vadewe. kalcium itn.91 . .9 Rudarstvo i vadewe na drugi rudi i kamen.vadewe i bagerirawe na industriski pesok. oblikuvawe i obrabotka na kamen von kamenolomi. nespomenati na drugo mesto 08.1 Vadewe na kamen. pesok za grade`ni{tvoto i ~akal .vadewe.kr{ewe i drobewe na ~akal . surov gips. ~istewe. se~ewe (re`ewe).vadewe na pesok . i iskopuvaweto na aluvijalni naslagi.vadewe na surov gips i anhidridi . prerabotkata na materijali (glina.

prirodna po~va. kako izvor na hemikalii Ovaa klasa. ~istewe i rafinirawe na solta od proizvoditelot Ovaa klasa ne opfa}a: .prerabotka na solta vo kvalitetna sol za ishrana.93 Vadewe na sol Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na proizvodi od treset.93 . vidi 19. opfa}a: . mineralni |ubriva itn. osven pr`ewe . pesok. vidi 20.vadewe na guan Ovaa klasa ne opfa}a: .13 .uslu`ni dejnosti za vadewe na treset. priroden magnezium sulfat (kiserit) .vadewe na priroden barium sulfat i karbonat (bariti i viterit ) prirodni borati. vidi 20. vidi 10.08.vadewe na sol od rudnicite. vidi 20.podgotovka na tresetot za da se podobri kvalitetot i olesni transportot i skladiraweto Ovaa klasa ne opfa}a: .pr`ewe na `elezni piriti.dobivawe na sol so isparuvawe na morska voda i drugi soleni vodi . vidi 09.vadewe na prirodni fosfati i prirodni kaliumovi soli .vadewe i podgotovka na pirit i pirhotini. pred sî.drobewe. pr.vadewe na zemjani boi. vidi 08. glina.proizvodstvo na isitneta me{ana po~va od treset.90 . isto taka. jodirana sol.proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija.99 08.20 .proizvodstvo na briketiran treset.92 Vadewe na treset Ovaa klasa opfa}a: .vadewe na sol.15 08.84 . vrednuvani. fluorit i drugi minerali.15 .vadewe na priroden sulfur .91 Vadewe na hemiski minerali i mineralni |ubriva Ovaa klasa opfa}a: .kopawe na treset . vklu~uvajki go i rastvoruvaweto i ispumpuvaweto . vidi 23..

vidi 36.e. 09 Pomo{ni uslu`ni dejnosti vo rudarstvoto Ovoj oddel gi opfa}a specijaliziranite pomo{ni uslugi pri vadeweto {to se vr{at so naplata ili vrz baza na dogovor.10 Pomo{ni dejnosti za vadewe na surova nafta i priroden gas Ovaa klasa opfa}a: . su{ewe i crpewe na voda od rudnicite. Ovoj oddel gi opfa}a uslugite pri vadeweto so pomo{ na tradicionalni metodi na ispituvawe kako {to e zemaweto primeroci od karpite i praveweto geolo{ki ispituvawa kako {to se dup~ewa. tradicionalni metodi na ispituvawe. asfalten kamen. silikatno fosilno bra{no.vadewe na raznovidni minerali i materijali: ● abrazivni materijali. mica itn. popravka.proizvodstvo na voda za piewe so isparuvawe na solenata voda. crpewe na voda od naftenite i gasnite izvori. t.~istewe. napraven vo rudnikot ● uslugi na su{ewe i crpewe.00 08. crpewe na voda od naftenite i gasnite izvori. uslugi na otstranuvawe na jalovinata od rudnicite itn. monta`a i demonata`a na postrojkite za dup~ewe na nao|ali{tata. priroden tvrd bitumen ● blagorodni kamewa. Pomo{ni dejnosti za vadewe na surova nafta i priroden gas 09. kvarc. kako {to e praveweto geolo{ki ispituvawa na potencijalnite idni tereni ● dup~ewa. so naplata ili vrz baza na dogovor 09.99 Ostanato rudarstvo i vadewe na kamen..uslu`ni dejnosti pri vadeweto nafta i gas {to se vr{at so naplata ili vrz baza na dogovor: ● uslugi na ispituvawe (istra`uvawe) povrzani so vadeweto na surova nafta i gas. probni dup~ewa na izvorite na nafta kako i na nao|ali{tata na metalni i nemetalni minerali. zatrupuvawe (za~epuvawe) i napu{tawe na mestata za dup~ewe ● topewe i regasifikacija na prirodniot gas so cel transport. vgraduvawe i cementirawe na za{titni cevki.1 . azbest. steatit (talk). ● priroden asfalt. feldspad itn. priroden grafit. vgraduvawe i cementirawe na za{titni cevki. nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . Ostanatite uslugi opfa}aat monta`a na naftenite postrojki.

12 09.9 09.e. vidi 33.operacii na vadewe na rudi i kamen so naplata ili vrz baza na dogovor.10. 07 i 08 .specijalizirana popravka na ma{inite za vadewe na rudi. tradicionalni metodi na ispituvawe. isto taka. opfa}a: . za potrebite na dejnostite na vadewe na rudi od oddelite 05.topewe i regasifikacija na prirodniot gas so cel transport. t.12 C/V PRERABOTUVA^KA INDUSTRIJA .21 . 07 i 08 ● uslugi na ispituvawe (otkrivawe).specijalizirana popravka na ma{inite za vadewe na rudi. vidi 71.12 . geolo{ki i seizmografski istra`uvawa.pomo{ni dejnosti so naplata ili vrz baza na dogovor.90 Pomo{ni dejnosti za ostanatoto vadewe na ruda Pomo{ni dejnosti za ostanatoto vadewe na ruda Ovaa klasa opfa}a: .20 . vidi 33.geofizi~ki istra`uvawa so naplata ili vrz baza na dogovor. izvr{eni podaleku od rudnikot. vidi 06. vidi 52. vidi 71. so naplata ili vrz baza na dogovor ● probno dup~ewe i sondirawe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi oddeli 05. 06.uslu`ni dejnosti {to gi vr{at operatori na naftenite i gasnite poliwa.12 . kako {to e zemaweto primeroci od karpite i praveweto geolo{ki ispituvawa na potencijalnite idni tereni ● uslugi na su{ewe i crpewe.geofizi~ki.po`arnikarski uslugi na naftenite i gasnite poliwa Ovaa klasa ne opfa}a: .● probno dup~ewe vo vrska so vadeweto na surova nafta i gas Ovaa klasa.

e. Proizvodstvoto na specijalizirani komponenti i delovi na ma{inite i opremata. klipovi.2. proizvodstvoto na specijalizirani komponenti i pribori so modelirawe (vkalapuvawe) ili vtisnuvawe na plasti~ni materijali e vklu~eno vo grupata 22. no ne mo`e da se smeta kako del od prerabotuva~kata industrija. a aluminiumskata `ica e input (vlez) vo proizvodstvoto na proizvodi od `ica. bez ogled na ma{inite i opremata vo koi tie predmeti bi mo`ele da bidat vklu~eni. Me|utoa. Na pr: autputot na rafinerijata na aluminium e input (vlez) koj se upotrebuva vo primarnoto proizvodstvo na aluminiumot. ribolovot. po pravilo e klasificirano vo istata klasa kade {to e i proizvodstvoto na ma{inite i opremata za koi{to se odnesuvaat delovite i priborite. elektri~ni agregati. e klasificirano vo soodvetnata klasa na prerabotuva~ka industrija. elektri~ni motori. Monta`ata na sostavnite delovi na prerabotenite proizvodi se smeta za prerabotuva~ka industrija. Proizvodstvoto na specijaliziranite komponenti i nivnite delovi.motori. na pr. ili mo`e da bide poluproizvod vo smisla da bide podgotven da stane input (vlez) za ponatamo{na prerabotuva~ka. prerabotkata na otpadot vo sekundarna surovina e klasificirano vo grupata 38. zap~anici. Ovde e vklu~ena monta`ata na prerabotenite proizvodi i od sopstveno proizvedenite i od kupenite komponenti. pribori i dodatoci na ma{inite i opremata. Obnovuvaweto na otpadot. rudarstvoto i vadeweto na kamen. val~esti le`i{ta. Ova mo`e da vklu~i fizi~ka ili hemiska transformacija. popravka ili rekonstrukcija na proizvodite glavno se smeta za prerabotuva~ka industrija. kako i proizvodi od drugi prerabotuva~ki dejnosti. Autputot na prerabotuva~kiot proces mo`e da bide zavr{en vo smisla da bide gotov za upotreba ili potro{uva~ka. ventili. supstancii ili komponenti se surovini koi se proizvodi od zemjodelstvoto. t. {umarstvoto. Transformiranite materijali.3 (Popravka -obnovuvawe na materijali). iako ova ne mo`e da se upotrebi kako edinstven univerzalen kriterium za definirawe na prerabotuva~kata industrija (vidi ja zabele{kata podolu za otpad). primarniot aluminium e input (vlez) vo proizvodstvoto na aluminiumska `ica. supstanciite ili komponentite vo novi proizvodi. Zna~ajna promena.Ovoj sektor ja opfa}a fizi~kata ili hemiskata transformacija na materijalite. .

20. e klasificirano vo klasata 33. vidi oddel 18.prerabotka na ko`a.elektropresvlekuvawe. vidi 15.pe~atewe i dejnosti vo vrska so pe~ateweto. definicijata od {to e sostaven noviot proizvod nekoga{ mo`e da bide subjektivna. tretirawe na metal so zatopluvawe i polirawe. .Osnovna cel na ovie dejnosti e obrabotka ili prerabotka na otpadot i poradi toa se klasificirani vo sektorot E/D (Snabduvawe so voda.10).20. Nivniot autput e nov proizvod.pasterizirawe na mleko i polnewe vo {i{iwa. vidi 16. proizvodstvoto na srebro od ostatoci od filmski lenti se smeta za proizvodstven proces.protektirawe na gumi za vozila.11. Me|utoa.prerabotka na sve`a riba (ostrigi. dejnostite vo prerabotuva~kiot sektor ja vklu~uvaat transformacijata na materijalite vo novi proizvodi. otstranuvawe na otpadni vodi. . vidi 10. Zabele{ka: Granicite pome|u prerabotuva~kata industrija i drugite sektori od klasifikacioniot sistem nekade mo`e da bidat nejasni.proizvodstvo na gotova betonska smesa. proizvodstvoto na novi finalni proizvodi (nasproti sekundarnite surovini) e klasificirano vo prerabotuva~kata industrija. . komercijalni ili sli~ni ma{ini i oprema glavno e klasificirano vo oddelot 33 (Popravka i instalirawe na ma{ini i oprema). Na primer. Me|utoa. Me|utoa. .11.1. .51.10. . duri i koga ovoj proces go upotrebuva otpadot kako input (vlez). . koga se vr{i kako specijalizirana dejnost. vidi 23. presvlekuvawe. vidi 29. upravuvawe so otpad i dejnosti za sanacija na okolinata).popravka i remont na ma{ini (pr. popravkata na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i aparati za doma}instvata e klasificirana vo oddelot 95 (Popravka na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata).za{tita na {uma. vidi 22. vidi 10. fileti od riba). . Kako glavno pravilo. Specijaliziranoto odr`uvawe i popravka na industriski. slednite dejnosti se smetaat za prerabotuva~ka industrija vo NKD: . . koi ne se prerabotuvaat na ribarski brodovi. Kako pojasnuvawe. vidi 25.61. Instaliraweto na ma{ini i oprema.63. dodeka popravkata na motorni vozila e klasificirana vo oddelot 45 (Trgovija na golemo i trgovija na malo i popravka na motorni vozila i na motocikli).avtomobilski motori.

iskoristuvawe na {umi. klasificirano vo sektorot A/A (Zemjodelstvo.dejnosti na delewe vo refus i redistribucija vo pomali koli~ini.podgotovka na hrana za neposredna potro{uva~ka. vklu~uvaj}i pakuvawe. se klasificirani vo drug sektor vo NKD . {umarstvo i ribarstvo). {umarstvo i ribarstvo). ne se klasificirani kako prerabotuva~ka industrija. popravka na motorni vozila i motocikli). zelen~uk. hrana za `ivotni i ostanati prehranbeni proizvodi. me{awe na boi po nara~ka na kupuva~ot i se~ewe na metali po nara~ka na kupuva~ot. Dejnosta ~esto gi generira pridru`nite proizvodi od pogolema ili pomala vrednost (na primer. mle~ni proizvodi. . klasificirano vo oddelot 56 (Uslu`ni dejnosti za hrana i pijalaci ). kako {to e koleweto po nara~ka.iskoristuvawe na zemjodelskite proizvodi.so drugi zborovi. Ovoj oddel ne ja vklu~uva podgotovkata na jadewa za neposredna potro{uva~ka. . prepakuvawe ili polnewe na proizvodi vo {i{iwa. 10 Proizvodstvo na prehranbeni proizvodi Ovoj oddel ja vklu~uva prerabotkata na proizvodite od zemjodelstvoto. Ovoj oddel e organiziran spored dejnostite koi se vr{at so razli~ni vidovi na proizvodi: meso. postapkata koja ne e posledica na razli~ni proizvodi e klasificirana vo sektorot G/E (Trgovija na golemo i trgovija na malo. Tie vklu~uvaat: .iskoristuvawe na rudite i drugite minerali. klasificirano vo sektorot B/B (Rudarstvo i vadewe na kamen). melni~ki proizvodi . riba.Nasproti toa. kako i za treti lica. ima dejnosti koi{to. masti i masla. klasificirano vo sektorot A/A (Zemjodelstvo. ovo{je. . kako {to se te~nosti ili hemikalii. . kako {to e vo restorani. {umarstvoto i ribarstvoto vo hrana za lu|e ili `ivotni i go vklu~uva proizvodstvoto na raznovidni intermedijarni proizvodi koi{to direktno ne se prehranbeni proizvodi. ko`ite od kolewata ili poga~ata od maslo od proizvodstvoto na maslo). iako nekoga{ se vklu~eni vo transformacioniot proces. sortirawe na otpadoci. . Proizvodstvoto mo`e da se vr{i za sopstvena smetka. klasificirani vo sektorot F/\ (Grade`ni{tvo).izgradba na monta`ni objekti i operacii izveduvani na mestoto na izgradba. .

vidi 10. ov~o. koi gi prodavaat svoite sopstveni proizvodi) duri i da imaat trgovija na malo vo sopstvena prodavnica na proizvoditelite.92 10.Nekoi dejnosti se smetaat kako prerabotuva~ki (na primer. razladeno ili zamrznato meso.topewe na mast i ostanati masti za ishrana od `ivotinsko poteklo .9. Podgotovkata na hrana {to obi~no se konsumira na samoto mesto e klasificirana vo oddelot 56 (Uslu`ni dejnosti na dostavuvawe na hrana i pijalaci). vidi 82. Me|utoa.1 . slatkarnici i prodavnici za podgotovka na meso itn. isto taka.pakuvawe na meso. Proizvodstvoto na dobito~na hrana za `ivotni od otpadocite i ostatocite od klanicite ili od proizvodite e klasificirano vo grupata 10.kolewe i prerabotka na kitovi na kopno ili na specijalizirani brodovi . vo trupovi .11 Prerabotka i konzervirawe na meso Ovaa klasa opfa}a: .12 Prerabotka i konzervirawe na `ivinsko meso Ovaa klasa opfa}a: 10. razladeno ili zamrznato meso. jagne{ko.proizvodstvo na ~epkana volna (dobiena so otstranuvawe od ko`ata) Ovaa klasa ne opfa}a: . svinsko. koga prerabotkata e mala i ne vodi kon vistinska transformacija.proizvodstvo na sve`o. a otstranuvaweto na otpadoci od hrana i pijalaci vo klasata 38. . onie koi{to se vr{at vo pekarnici.topewe na `ivinski masti za ishrana. edinicata e klasificirana vo trgovija na golemo i trgovija na malo (sektor G/E).12 .rabota na klanicite koi se zanimavaat so kolewe. itn. opfa}a: . zaja~ko.proizvodstvo na sve`o. dodeka obrabotkata na otpadocite i ostatocite od hrana i pijalaci vo sekundarna surovina e vo grupata 38. vo par~iwa Ovaa klasa. vklu~uvaj}i gi i ko`ite so vlakna .21.prerabotka na `ivotinski iznutrici .proizvodstvo na ko`i vo klanici. obrabotuvawe i pakuvawe na meso: govedsko. od kamila. Prerabotka i konzervirawe na meso i proizvodstvo na proizvodi od meso 10.3.

proizvodstvo na supi koi sodr`at meso.32 . mekoteli i lu{pari: ribji fileti.dejnosti na brodovite koi samo ja prerabotuvaat i konzerviraat ribata .prerabotka na morski rastenija .proizvodstvo na perduvi Ovaa klasa ne opfa}a: ..92 10. isto taka. vidi 10.89 . mekoteli i lu{pari: zamrznuvawe. opfa}a: .proizvodstvo na hrana od riba za potro{uva~ka ili za ishrana na `ivotni .topewe na `ivinski masti za ishrana Ovaa klasa.92 10.proizvodstvo na su{eno.proizvodstvo na mesni proizvodi: ● kolbasi. vidi 10. konzervirawe itn. obrabotka i pakuvawe na `ivina . pleskavici. salamurewe.prerabotka i konzervirawe na riba.proizvodstvo na hrana i solubles (rastvori) iscedeni sokovi od riba i drugi vodeni `ivotni nepogodni za ~ovekova potro{uva~ka Ovaa klasa. salami. su{ewe. zameni za kavijar itn.13 Proizvodstvo na `ivotinsko i `ivinsko meso Ovaa klasa opfa}a: . dlaboko zamrznuvawe.85 . gotvewe.2 Prerabotka i konzervirawe na riba. salfaladi.20 Prerabotka i konzervirawe na riba. vidi 82. soleno i ~adeno meso . ikri. . krvavici i prerabotki od drob. kavijar. }ebap~iwa. vidi 82. konzervirano meso. isto taka.proizvodstvo na proizvodi od riba.proizvodstvo na sve`o. {unka Ovaa klasa ne opfa}a: .pakuvawe na meso.rabota na klanicite koi se zanimavaat so kolewe. . opfa}a: . mekoteli i lu{pari Ovaa klasa opfa}a: . vidi 46.trgovija na golemo so meso. ~adewe.proizvodstvo na polugotovi zamrznati jadewa od meso i `ivina. mekoteli i lu{pari 10. razladeno ili zamrznato meso vo posebni pakuvawa .pakuvawe na meso. solewe.

opfa}a: .proizvodstvo na koncentrati od sve`o ovo{je i zelen~uk 10.11 . marmelada i ovo{ni `elea .industrisko lupewe na kompiri 10. oreovi plodovi ili zelen~uk: zamrznuvawe. stavawe vo maslo ili solilo.proizvodstvo na proizvodi od ovo{je ili zelen~uk .proizvodstvo na xem.prerabotka na kitovi na kopno ili specijalizirani brodovi.31 Prerabotka i konzervirawe na ovo{je i zelen~uk Prerabotka i konzervirawe na kompiri Ovaa klasa opfa}a: . vidi 10. isto taka. vidi 10.11 .89 10.85 .proizvodstvo na polugotovi zamrznati jadewa od riba.3 10.proizvodstvo na masla i masti od morski surovini.proizvodstvo na ribji supi. stavawe vo konzervi itn. su{ewe. vidi 03.Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 10.proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa. .prerabotka i konzervirawe na kompiri: ● proizvodstvo na zamrznati polugotovi jadewa od kompiri ● proizvodstvo na su{eno pire od kompiri ● proizvodstvo na pomfrit i sli~ni proizvodi ● proizvodstvo na ~ips ● proizvodstvo na bra{no i prekrupa od kompiri Ovaa klasa. osven polugotova zamrznata ili konzervirana hrana .proizvodstvo na proizvodi (hrana) i pasta od oreovi plodovi .konzervirawe na ovo{je.proizvodstvo na proizvodi (hrana) prete`no sostaveni od ovo{je ili zelen~uk. vidi 10. opfa}a: . isto taka.41 .prerabotka i konzervirawe na riba na brodovi koi se zanimavaat so ribolov.32 Proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: .39 Druga prerabotka i konzervirawe na ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: .pr`ewe na oreovi plodovi .

82 .proizvodstvo na jadewa od zelen~uk.Ovaa klasa. dehidratacija. vidi 10.89 10. vidi 10. Ovaa klasa. vidi 10. poga~i od maslodajni semiwa i drugi ostatoci vo proizvodstvoto na maslo Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na `ivotinski masla i masti {to ne se za jadewe . vidi 10. kako: ● salati.41 Proizvodstvo na masla i masti Ovaa klasa opfa}a: . . vidi 10. osven topena i rafinirana svinska mast i drugi `ivotinski masti za jadewe 10. son~ogledovo maslo. soino maslo itn.proizvodstvo na rafinirani rastitelni masla: maslinovo maslo.11 . vidi 10. maslo od pamu~no seme.prerabotka na rastitelnite masla: duvawe. isto taka.4 Proizvodstvo na rastitelni i `ivotinski masla i masti Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na surovi i rafinirani masla i masti od rastitelno ili `ivotinsko poteklo.dobivawe na ribino maslo i maslo od morski cica~i . palmino maslo.konzervirawe na ovo{je i oreovi plodovi vo {e}er.topewe i rafinirawe na svinska mast i drugi `ivotinski masti za jadewe. opfa}a: .proizvodstvo na margarin. opfa}a: . me{ani salati. soino maslo.61 .proizvodstvo na neodmasteno bra{no i prekrupa od maslodajno seme.42 . vriewe (varewe).proizvodstvo na pamu~en linter. .proizvodstvo na ve{ta~ki koncentrati.proizvodstvo na bra{no ili prekrupa od su{en me{unkast zelen~uk. hidrogenizacija itn.proizvodstvo na surovi rastitelni masla: maslinovo maslo. vidi 10.proizvodstvo na kratkotrajni proizvodi od ovo{je i zelen~uk. maslo od repka ili sinap. isto taka.proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk. leneno maslo itn.32 . masleni oreovi plodovi ili masleni semki . pakuvani salati ● lupen i se~en zelen~uk ● tofu (sirewe od soja) Ovaa klasa ne opfa}a: .85 .

od kamili itn.62 .41 .proizvodstvo na pijalaci bazirani na mleko . vidi 10.proizvodstvo na surutka .5 10.62 .44.. sterilizirano.proizvodstvo na surovo mleko (kravjo).89 10.42 Proizvodstvo na margarin i sli~ni masti za jadewe Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kazein ili mle~en {e}er (laktoza) Ovaa klasa ne opfa}a: . kowsko.proizvodstvo na me{avini i sli~ni maziva .dejnosti na sladoledxiski du}ani. vidi 10.obrabotka na masla i masti po pat na hemiski proces.51 Proizvodstvo na mle~ni proizvodi Prerabotka na mleko i proizvodstvo na sirewa Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na surogati (zamena) na mleko i sirewe.proizvodstvo na sladoled i drugi zamrznati proizvodi za jadewe kako {erbet Ovaa klasa ne opfa}a: . homogenizirano i/ili tretirano na mnogu visoka temperatura .proizvodstvo na me{ani masti za jadewe 10. vidi 20. 01.proizvodstvo na surovo mleko (ov~o. pasterizirano.proizvodstvo na sirewe i urda .proizvodstvo na eteri~ni masla.proizvodstvo na mleko vo prav ili koncentrirano mleko.proizvodstvo na puter . vidi 01. vidi 10. kozjo.53 . magare{ko.proizvodstvo na margarin .proizvodstvo na sve`o mleko. vidi 01.43.45 . homogenizirano .proizvodstvo na mle~ni kremovi (pavlaka) od sve`o mleko.10 10. pasterizirano. 01. vidi 56.proizvodstvo na mleko ili mle~en krem (pavlaka) vo cvrsta sostojba .59 10.6 Proizvodstvo na melni~ki proizvodi.vla`no melewe na p~enka.). sterilizirano. zasladeno ili nezasladeno .proizvodstvo na p~enkarno maslo.52 Proizvodstvo na sladoled Ovaa klasa opfa}a: . vidi 20.proizvodstvo na jogurt . skrob i proizvodi od skrob .

. keksi. kako {to e proizvodstvoto na me{ano bra{no ili testo od ovie proizvodi.62 10. proizvodstvo na bra{no od oriz .proizvodstvo na me{ano bra{no i testo podgotveno za leb. p~enka itn.vla`no melewe na p~enka .proizvodstvo na {e}er od trska ili repka. ~isteweto i poliraweto na oriz.proizvodstvo na prehranbeni proizvodi od `ita (`itarki) za pojadok . Ovaa grupa. griz.7 Proizvodstvo na pekarski proizvodi i testenini Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na pekarski proizvodi. inulin itn.obrabotka na oriz: proizvodstvo na blan{iran. poliran.melewe na zelen~uk: proizvodstvo na bra{no od su{en me{unkast zelen~uk.proizvodstvo na tapioka (zrnesto skrobno bra{no) i zamena za tapioka podgotvena od skrob . go opfa}a i vla`noto melewe na p~enka i zelen~uk i proizvodstvoto na skrob i proizvodi na skrob.torti) vo sve`a sostojba i biskviti (keksi) .Ovaa grupa go opfa}a meleweto na bra{no od `ito ili zelen~uk.proizvodstvo na laktoza (mle~en {e}er) .proizvodstvo na bra{no od kompir. delumno svaren ili konvertiran.proizvodstvo na skrob od oriz.proizvodstvo na glikoza. vidi 10. vidi 10. isto taka. oves.71 Proizvodstvo na leb. prekrupa ili top~iwa od p~enica. kompiri. sirup od glikoza. woki i sli~ni proizvodi 10. glaziran. kori.proizvodstvo na p~enkarno maslo Ovaa klasa ne opfa}a: .61 Proizvodstvo na melni~ki proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . . 'r`. vidi 10.81 10. biskviti ili pala~inki Ovaa klasa ne opfa}a: .62 Proizvodstvo na skrob i proizvodi od skrob Ovaa klasa opfa}a: . koren ili trupka ili od oreovi plodovi za jadewe . 10. maltoza. slatki (kola~i. meleweto. melen. makaroni. p~enka i drugi `ita .proizvodstvo na gluten .31 .melewe na `ita:proizvodstvo na bra{no.vla`no melewe na p~enka.

72 Proizvodstvo na dvopek i biskviti. bilo da se slatki ili soleni Ovaa klasa ne opfa}a: . pala~inki. slatki piti. torti.72 .Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na konzervirani ili zamrznati testenini Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na preraboteno gotovo jadewe kuskus tarana. biskviti i drugi suvi pekarski proizvodi .proizvodi). proizvodstvo na konzervirani slatki i pe~iva Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kuskus . Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na konzervirani slatki i pe~iva .zagrevawe (podgotvuvawe) na pekarskite proizvodi za brzo konsumirawe. pereci itn. ~aj i za~ini. pe~iva itn.31 10. gotovi jadewa i obroci.proizvodstvo na supi koi sodr`at testenini. kuskus i sli~ni testenini Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na leb i pe~iva: ● leb i pe~iva ● slatki.proizvodstvo na proizvodi za grickawe od kompir (~ips. pomfrit i sl.proizvodstvo na testenini (pasti). vidi 10. vafli. vidi 10. vidi oddel 56 10.89 10. kafe. woki.).73 .8 Proizvodstvo na drugi prehranbeni proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na {e}er i konditorski proizvodi.proizvodstvo na dvopek. vidi 10.81 Proizvodstvo na {e}er . kola~i.proizvodstvo na testenini kako makaroni i woki. polneti ili nepolneti . kako i specijaliteti i lesno rasiplivi proizvodi 10. vidi 10.85 .proizvodstvo na suvi pekarski proizvodi. vareni ili nevareni.proizvodstvo na proizvodi za grickawe (krekeri.73 Proizvodstvo na makaroni. vidi 10.

kamilica itn.proizvodstvo na kakao.81 10.83 Prerabotka na ~aj i kafe Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na konditorski proizvodi: karameli.) Ovaa klasa ne opfa}a: . sirup od glikoza.proizvodstvo na zamena za kafe .proizvodstvo na sirup i {e}er od javor Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka. opfa}a: .proizvodstvo na melas . verbena. javor i palma .proizvodstvo na sirupi od {e}er .proizvodstvo ili rafinirawe na {e}er (saharoza) i supstituti na {e}er {to se dobivaat od sok od trska.proizvodstvo na glikoza. fondan.proizvodstvo na saharoza.proizvodstvo na fabrikuvani slatki dra`ei i pastili protiv ka{lawe Ovaa klasa ne opfa}a: . nugati. vidi 10. kakao-mast.proizvodstvo na alkoholni pijalaci. bela ~okolada . kakao-puter. kori od ovo{je i drugi delovi od rastenija vo {e}er .62 10.konzervirawe na ovo{je. vidi 10. maltoza.62 . jatkasti plodovi.proizvodstvo na lekoviti bilki (nane.proizvodstvo na proizvodi od kafe: ● meleno kafe ● instant kafe (rastvorlivo kafe) ● ekstrakti i koncentrati na kafe .proizvodstvo na ekstrakti i prerabotki bazirani na ~aj ili mate Ovaa klasa. vidi 10. kakaomaslo . pivo. vino i osve`itelni pijalaci.me{avini na ~aj i mate . ~okoladi i konditorski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .82 Proizvodstvo na kakao.proizvodstvo na gumi za xvakawe . ka{u. repa.dekofeinirawe i pr`ewe na kafe .proizvodstvo na inulin.proizvodstvo na ~okoladi i ~okoladni bonboni . vidi oddel 11 .Ovaa klasa opfa}a: .

89 .proizvodstvo na sve`a hrana ili hrana so pomalku od dve razli~ni sostojki. Ovie jadewa se obraboteni za da se za{titat. vidi 47. vidi 10. kako {to e vo restoranite.proizvodstvo na zamrznata ili na drug na~in konzervirana pica Ovaa klasa. 47.28 10.11. vidi ja soodvetnata klasa od oddelot 10 .odgleduvawe na za~inski rastenija. t. sosovi i drugi dodatoci: ● majonez ● jadewa od i bra{no od senf ● senf itn.). opfa}a: . vidi 01.proizvodstvo na gotova hrana od meso i `ivina .84 Proizvodstvo na za~ini i drugi dodatoci Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na gotova hrana od riba. opfa}a: .proizvodstvo na kratkotrajna konzervirana lesno rasipliva gotova hrana.prerabotka na botani~ki proizvodi za farmacevtski celi. vklu~uvaj}i riba i ~ips . Ovaa klasa opfa}a: .podgotveni. ovaa hrana treba da sodr`i najmalku dve razli~ni sostojki (osven za~ini itn.proizvodstvo na lokalni ili nacionalni gotovi jadewa Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ocet Ovaa klasa..85 Proizvodstvo na gotovi jadewa i obroci Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na gotovi (t. .trgovija na malo so konzervirani gotovi jadewa i obroci vo prodavnici. sezonski i zgotveni) jadewa i obroci.e. isto taka. jodirana sol Ovaa klasa ne opfa}a: . t.e. vo zamrznata ili konzervirana forma.29 . Za da se smeta kako gotovo jadewe (obrok).proizvodstvo na gotova hrana od zelen~uk . i obi~no se spakuvani i etiketirani za proda`ba. vidi 21. isto taka. ovaa klasa ne vklu~uva podgotovka na jadewa za brzo konsumirawe.proizvodstvo na za~ini.e.prerabotka na sol so kvalitet za koristewe vo jadewa.20 10.

osobeno za sportisti ● hrana za dijabeti~ari 10.proizvodstvo na ve{ta~ki koncentrati Ovaa klasa ne opfa}a: .86 . nespomenati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kratkotrajni lesno rasiplivi proizvodi od ovo{je i zelen~uk. opfa}a: .89 Proizvodstvo na ostanati prehranbeni proizvodi.proizvodstvo na zamrznata pica. vidi 10.proizvodstvo na kvasec .39 . vidi 46.38 ..proizvodstvo na surogati (zamena) na mleko i sirewe . vklu~uvaj}i ja i dietalnata sol so namalena sodr`ina na natrium ili bez natrium ● hrana bez proteini ● hrana za upotreba pri golemi fizi~ki napori. vidi 56.proizvodstvo na podgotvena lesnorasipliva hrana.proizvodstvo na ekstrakti i sosovi od meso.dejnosti na dobavuva~ite na uslugi za hrana.85 10. vidi 10. albumin od jajca .proizvodstvo na ve{ta~ki med i karamela . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa. riba. mekoteli i lu{pari .proizvodstvo na supi i ~orbi . isto taka.dodatoci za hrana i drugi proizvodi.proizvodstvo na proizvodi od jajca. kako {to se: ● sendvi~i ● sve`a (nepodgotvena) pica .proizvodstvo na hrana za odredeni nutricionisti~ki celi: ● hrana za doen~iwa ● dopolnitelno mleko i druga dopolnitelna hrana za doen~iwa ● hrana za bebiwa ● niskokalori~na hrana za regulirawe na telesnata te`ina ● dietetska hrana za specijalni medicinski celi ● hrana so namalena sodr`ina na natrium.29 Proizvodstvo na homogenizirani prehranbeni preparati i dietetska hrana Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so konzervirani gotovi jadewa i obroci.

ostatoci od melewe na `ita (vidi 10. isto taka.91 Proizvodstvo na gotova hrana za `ivotni Proizvodstvo na gotova hrana za `ivotni na farma (doma{ni `ivotni) Ovaa klasa opfa}a: . vino i blagi pijalaci.61) itn. opfa}a: . vidi 10.dejnosti ~ii{to rezultat se proizvodi koi se koristat kako hrana za doma{ni `ivotni bez specijalna obrabotka.proizvodstvo na hrana od riba za ishrana na `ivotni. isto taka. vidi 10.obrabotka na otpadot i ostatocite od klanica za proizvodstvo na hrana za doma{ni `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: . ma~ki.92 Proizvodstvo na gotova hrana za doma{ni milenici Ovaa klasa opfa}a: . vidi oddel 11 10.maslinovo seme (vidi 10. ptici..obrabotka na otpadot i ostatocite od klanica za proizvodstvo na hrana za doma{ni `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: .41).proizvodstvo na hrana od riba za ishrana na `ivotni. 11 Proizvodstvo na pijalaci .41 . pivo. 10. na pr. vklu~uvaj}i ku~iwa.dejnosti ~ii{to rezultat se proizvodi koi se koristat kako hrana za doma{ni `ivotni bez specijalna obrabotka.9 10.podgotvuvawe na neizme{ana (posebna) hrana za doma{ni `ivotni Ovaa klasa.proizvodstvo na poga~a od maslodajni semiwa.61) itn.20 .proizvodstvo na gotova hrana za doma{ni milenici.20 .proizvodstvo na poga~a od maslodajni semiwa. opfa}a: . Ovaa klasa.proizvodstvo na alkoholni pijalaci. vidi 10.41). vklu~uvaj}i i koncentrirana i dopolnitelna hrana za `ivotnite . ribi itn.proizvodstvo na gotova hrana za doma{ni `ivotni.41 . na pr. vidi 10. ostatoci od melewe na `ita (vidi 10.maslinovo seme (vidi 10.

opfa}a: . pro~istuvawe i me{awe na alkoholni pijalaci Ovaa klasa opfa}a: .51 . glavno po pat na fermentacija.proizvodstvo na vina od {ira Ovaa klasa. pivo i vino. vidi 10. likeri itn. pitki alkoholni pijalaci: viski.me{awe. vidi 20.proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk. brendi.proizvodstvo na neutralni (neodredeni) alkoholni pijalaci Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 46.proizvodstvo na penlivi vina . isto taka.proizvodstvo na niskoalkoholni ili bezalkoholni vina Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 10.proizvodstvo na me{ani pijalaci so destilirani alkoholni pijalaci . vidi 20.02-11.proizvodstvo na proizvodi od kafe.92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11.02 Proizvodstvo na vino od grozje Ovaa klasa opfa}a: .14 . vidi 10.Ovoj oddel go opfa}a proizvodstvoto na pijalaci. .me{awe na destilirani alkoholni pijalaci . xin.14 . ~istewe i fla{irawe na vino . i proizvodstvo na destilirani alkoholni pijalaci.proizvodstvo na vino . vidi 11.proizvodstvo na sinteti~ki etil-alkohol. proizvodstvo na alkoholni pijalaci.proizvodstvo na etil-alkohol od fermentirani materijali.samo fla{irawe i etiketirawe.06 . Ovoj oddel ne opfa}a: .proizvodstvo na nedestilirani alkoholni pijalaci.0 11.proizvodstvo na destilirani.34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82.01 Proizvodstvo na pijalaci Destilirawe.83 11.proizvodstvo na pijalaci bazirani na mleko. ~aj i mate. kako {to se nealkoholni pijalaci i mineralna voda.32 .

crno pivo i jako crno pivo Ovaa klasa. isto taka.06 Proizvodstvo na slad Proizvodstvo na osve`itelni pijalaci.proizvodstvo na medovina i me{ani pijalaci koi sodr`at ovo{ni vina Ovaa klasa ne opfa}a: .34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82. Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: .05 Proizvodstvo na pivo Ovaa klasa opfa}a: . jabolkovina.. isto taka. vidi 46.34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82. proizvodstvo na mineralna voda i druga fla{irana voda Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na bezalkoholni pijalaci (osven bezalkoholno pivo i vino): .04 Proizvodstvo na drugi nedestilirani fermentirani pijalaci Ovaa klasa opfa}a: .34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82.proizvodstvo na fermentirani no nedestilirani alkoholni pijalaci: sa}e. anglisko belo pivo.samo fla{irawe i etiketirawe.samo fla{irawe i etiketirawe. 46. kako {to e pivo.03 Proizvodstvo na jabolkovina i vina od drugo ovo{je Ovaa klasa opfa}a: . kl.92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11.samo fla{irawe i etiketirawe. kl. vino od kru{ka (kru{kova~a) i ostanati vina od ovo{je Ovaa klasa.proizvodstvo na pijalaci so vriewe na slad.proizvodstvo na niskoalkoholni ili bezalkoholni piva 11.92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11.07 .proizvodstvo na vermut i sl. opfa}a: .92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11.proizvodstvo na prirodna mineralna voda i druga fla{irana voda 11. 46.

11. opfa}a: .proizvodstvo na pijalaci bazirani na mleko.proizvodstvo na proizvodi od tutun i negovi surogati: cigari. tutun za cigari. vidi 35.proizvodstvo na osve`itelni pijalaci: ● bezalkoholni aromatizirani i /ili zasladeni pijalaci (voda): limonada. ~aj i mate. puri.01.92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 12 Proizvodstvo na tutunski proizvodi Ovoj oddel ja opfa}a prerabotkata na tutun kako zemjodelski proizvod.odgleduvawe ili prethodna obrabotka na tutun.proizvodstvo na bezalkoholno vino.32 . vidi 10.od`iluvawe i ridraing na tutunot Ovaa klasa ne opfa}a: .63 13 Proizvodstvo na tekstil .. tonik itn.proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk. oran`ada. 11. tutun za lula.02 .proizvodstvo na proizvodi od kafe.02. vidi 11.04. tutun za xvakawe.05 .proizvodstvo na homogeniziran ili rekonstituiran tutun Ovaa klasa. vidi 46. vidi 10.03. 01.34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82. ovo{ni pijalaci.15.05 . kola. vidi 11. vidi 11.83 .proizvodstvo na sladoled.proizvodstvo na alkoholni pijalaci.00 Proizvodstvo na tutunski proizvodi Proizvodstvo na tutunski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . burmut . vidi 01.30 . 11.51 . 11. isto taka. Ovaa klasa ne opfa}a: . vo forma dostapna za finalna potro{uva~ka 12.samo fla{irawe i etiketirawe.0 12. vidi 10.proizvodstvo na bezalkoholno pivo.

13. vidi oddel 01 .1 13. vidi 23. isto taka. Proizvodstvoto na obleka e klasificirano vo oddelot 14. rastitelno ili od ve{ta~ko poteklo .). Ovaa klasa opfa}a: . kako i hartija ili staklo itn.proizvodstvo na predivo od hartija Ovaa klasa ne opfa}a: .podgotvitelni operacii izvr{eni vo kombinacija so zemjodelstvoto. vidi 20.podgotvitelni operacii na tekstilni vlakna: ● namotuvawe i perewe na svila ● odmastuvawe i karbonizacija na volnata kako i boewe na runoto ● kardirawe i ~e{lawe na site vidovi na vlakna bilo od `ivotinsko. vidi 01. }ebiwa. dovr{uvawe na tekstilni tkaenini i druga obleka.14 .proizvodstvo na sinteti~ki ili ve{ta~ki vlakna.natopuvawe na rastenija vo voda koi se odnesuvaat na rastitelni tekstilni prediva (juta.16 .Ovoj oddel vklu~uva podgotovka i predewe na tekstilni vlakna kako {to se tkaewe na tekstil. so pomo{ na `ivotinski. dodeka proizvodstvoto na sinteti~ki vlakna e hemiski proces klasificiran vo klasata 20. len. kako {to se svila ili volna. proizvodstvo na edno`i~ani prediva (vklu~uvaj}i i prediva so golema ja~ina i prediva za tepisi) od sinteti~ki ili ve{ta~ki vlakna. vlakno od kokosov orev itn.krpi za doma}instvata. proizvodstvo na gotovi tekstilni predmeti osven obleka (pr. Odgleduvaweto na prirodni vlakna spa|a vo oddelot 01 (zemjodelstvo).Toa mo`e da bide napraveno so razli~ni materijali.63 .60 . rastitelni ili gotovi (proizvedeni) vlakna.10 Podgotovka i predewe na tekstilni vlakna Podgotovka i predewe na tekstilni vlakna Ovaa klasa gi opfa}a podgotvitelnite operacii na predewe na tekstilni vlakna. vrzuvawe i perewe (natopuvawe) na predivo od sinteti~ki ili ve{ta~ki vlakna Ovaa klasa.proizvodstvo na stakleni vlakna.pre~istuvawe na pamukot. konopi itn). namotuvawe.60. opfa}a: . svitkuvawe. volneni prekrivki. za proda`ba ili za ponatamo{na obrabotka ● kosewe na len ● teksturirawe. vidi 01.predewe i proizvodstvo na predivo i konec za tkaewe ili {iewe.

volnena ili svilena tkaenina.20 Tkaewe na tekstil Tkaewe na tekstil Ovaa klasa opfa}a tkaewe na tekstil.proizvodstvo na imitacija na krzno so tkaewe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na pleteni i heklani tkaenini.) . Toa mo`e da se pravi od razli~ni materijali.30 Dovr{uvawe na tekstil Dovr{uvawe na tekstil Ovaa klasa opfa}a dovr{uvawe na tekstil i obleka.belewe.belewe i boewe na tekstilni tkaenini. .proizvodstvo na drugi {iroki tkaenini so koristewe na len.dorabotka.3 13. Ovaa klasa opfa}a: . frotir.proizvodstvo na {iroki tkaenini od pamu~en. gaza itn.pravewe vodootporna. hartija ili staklo itn.proizvodstvo na netkaena tkaenina i filc.proizvodstvo na podni pokrivki od tekstil. vidi 13. boewe. vidi 13. kako {to se svila.93 . opfa}a: . gumirawe ili impregnirawe na kupena obleka . ostanati `ivotinski. volna. vklu~uvaj}i me{avina.e. parewe. volnen tip.2 13. vidi 13.99 13.pravewe na nabori i sli~ni raboti na tekstilot . sobirawe.91 .proizvodstvo na tesni tkaenini. t. juta.96 . opfa}a: . prediva i tekstilni artikli. su{ewe. isto taka.belewe na xins .proizvodstvo na tkaeno bukle.proizvodstvo na konec od indigo vlakna i aramiden konec .proizvodstvo na tkaenini od stakleni vlakna . vklu~uvaj}i i obleka . vklu~uvaj}i i obleka Ovaa klasa. rastitelni ili ve{ta~ki vlakna. konop.13. liko vlakna i specijalni prediva Ovaa klasa. boewe. isto taka. `anil tkaenini. vidi 13. dorabotka i sli~ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . krpewe i mercerizirawe na tekstilni tkaenini i tekstilni artikli. kako i od ve{ta~ki ili sinteti~ki prediva (polipropilen itn.

krpi za sadovi i sli~ni proizvodi. opfa}a: .9 Proizvodstvo na ostanati tekstili Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na proizvodi od tekstil. vre}i za spiewe itn. stegovi itn.proizvodstvo na imitacija na krzno so pletewe Ovaa klasa ne opfa}a: . prekrivki za mebel i ma{ini itn. prekrivki za koli.proizvodstvo na gotovi proizvodi za opremuvawe: ● zavesi.proizvodstvo i prerabotka na pleteni i heklani tkaenini: ● bukle i frotir tkaenini ● mre`esti tkaenini i zavesi. osven obleka. tesni tkaenini. perni~iwa. prekrivki. ● krpi za pra{ina. ● znamiwa. tendi. padobrani itn. pleteni na rahel ili sli~ni ma{ini. . isto taka. vklu~uvaj}i i }ebiwa za patuvawe ● postelnina.39 13. tekstilni predmeti itn. vidi 22. osven obleka Ovaa klasa opfa}a: . roletni. . pernici.pe~atewe na aplikacii od svila na tekstilni tkaenini i obleka Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na mre`esti tkaenini i zavesi od ~ipka.99 . perni~iwa za sedewe. toaletni i kujnski krpi ● jorgani. prekrieni ili laminirani so guma. kako {to se gotovi tekstilni predmeti.91 Proizvodstvo na pleteni i heklani tkaenini Ovaa klasa opfa}a: . odela za spasuvawe.19 13. vklu~uvaj}i i pleteni ili heklani tkaenini: ● }ebiwa.proizvodstvo na pletena i heklana obleka. kade {to sostaven del e glavno gumata. presvle~eni. 13. tepisi i podni prekrivki. krevetski prekrivki. ceradi.92 Proizvodstvo na gotovi tekstilni proizvodi. vidi 13. ● ceradi. edra.. pleteni na rahel ili sli~ni ma{ini ● drugi pleteni ili heklani tkaenini Ovaa klasa. konop. {atori.proizvodstvo na gotovi proizvodi od koj bilo tekstilen materijal. proizvodi za kampuvawe. vidi 14. impregnirani.proizvodstvo na tekstilni tkaenini. barjaci. ma{ini ili mebel itn.

29 .proizvodstvo na tekstilni podni prekrivki ● tepisi.96 13.proizvodstvo na jazlesti mre`i od pletenki.proizvodstvo na tekstilni proizvodi za tehni~ka upotreba.proizvodstvo na mre`i za kosa. prekrieni ili oblo`eni so guma ili plastika . vidi 13.29 . konopi. linoleum. opfa}a: .95 .proizvodstvo na podni prekrivki od pluta.proizvodstvo na proizvodi od konop ili mre`a: ribarski mre`i.94 Proizvodstvo na ja`iwa.proizvodstvo na ra~no tkaeni tapiserii Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na mre`i za sportski ribolov. isto taka.19 . konopi i kabli od tekstilni vlakna ili lenti ili sli~en materijal.proizvodstvo na `i~an konop (ja`e). pernici za istovar. opfa}a: . ~ergi i asuri. vidi 32. vidi 16.Ovaa klasa. pletenki i mre`i Ovaa klasa opfa}a: . bez ogled dali se ili ne impregnirani.30 Proizvodstvo na netkaen tekstil i predmeti od netkaen tekstil. ja`iwa. vidi 22. osven obleka 13.proizvodstvo na filcani prekrivki za pod izraboteni so igla Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 16. prekrivki Ovaa klasa.93 Proizvodstvo na tepisi i }ilimi (podni prekrivki) Ovaa klasa opfa}a: . ja`iwa ili konopi . ja`iwa za tovarewe.93 . kako {to se vinil.23 13.proizvodstvo na asuri i prekrivki od pletarski materijal. isto taka. ja`iwa i kabli so metalni prsteni itn.proizvodstvo na pletenki.proizvodstvo na tekstilniot del od elektri~nite }ebiwa . vidi 25. odbojnici za brodovi. Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 14.proizvodstvo na elasti~ni podni prekrivki. presvle~eni.

19 .93 13.Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite vo vrska so proizvodstvoto na tekstilni tkaenini i tekstilni proizvodi. obleka za filtrirawe (cedewe) . transmisioni ili konveerski lentikai{i (zacvrsteni ili ne so metal ili drug materijal). tkaenini prekrieni so guma ili so amilaceozna supstancija . vidi 22. sostaveni so lepilo (adheziv) .proizvodstvo na tekstilni proizvodi za opremuvawe na motorni vozila . prekrieno.perelini. presvle~eno ili oblo`eno so guma ili plastika . nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na etiketi (nalepnici) i bexovi . presvle~eni. prekrieno ili laminirano so guma. volneni ukrasni pufki (prika~eni na obleka) itn.proizvodstvo na tkaenini od pletena metalna `ica.99 Proizvodstvo na ostanati tekstili. creva.proizvodstvo na dekorativni ukrasi: pletenki. nespecijalizirani vo oddelite 13 i 14.proizvodstvo na impregnirani tkaenini.proizvodstvo na razni tekstilni proizvodi: cvrsti ili sli~ni kruti tekstilni tkaenini.96 Proizvodstvo na drug tehni~ki i industriski tekstil Ovaa klasa opfa}a: . predivo ili ja`e. vidi 22. vklu~uvaj}i golem broj na prerabotki i raznovidni proizvedeni proizvodi.proizvodstvo na slikarski platna i tkaenini za obele`uvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 25. resi.19. kade{to gumata e glaven sostaven del. gumen konec i kord prekrien so tekstilen materijal.proizvodstvo na transmisioni ili konveerski tekstilni lenti-kai{i. 22.proizvodstvo na metalizirano predivo i obvitkano predivo.proizvodstvo na razli~ni tekstilni proizvodi: fitil. impregnirano.proizvodstvo na tesni tkaenini. prekrieni ili laminirani so plastika .proizvodstvo na plo~i i folii od celularna guma ili plastika kombinirana so tekstil samo zaradi zajaknuvawe. 13. impregnirano. obleka protiv grom.proizvodstvo na kord tkaenina za avtogumi od ve{ta~ko predivo so golema cvrstina . presvle~eno. vklu~uvaj}i gi i onie bez potka.21 . . tekstilno predivo ili lenta. ognootporni nametki za plin i cvrst gas .

Ovde ne e napravena razlika pome|u obleka za vozrasni i obleka za deca.99 14. Upotrebenite materijali mo`at da bidat od sekakov vid i mo`at da bidat presvle~eni. pletena ili heklana tkaenina itn.proizvodstvo na protivpo`arna (otporna) i za{titna obleka..11 Proizvodstvo na ko`na obleka Ovaa klasa opfa}a: . tkaenina.) na site vidovi na obleka (na primer: gorna i dolna obleka za ma`i.proizvodstvo na tekstilna vata i proizvodi od vata: sanitarni krpi. par~iwa.proizvodstvo na obleka od krzno.93 . vidi 17. obleka za izleguvawe ili sekojdnevna obleka itn. Oddelot 14.proizvodstvo na perni~iwa za pudra i rakavici bez prsti Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 32. tamponi itn. lenti. impregnirani ili gumirani.) i pribori za obleka. isto taka.proizvodstvo na obleka od ko`a ili kompozitna ko`a vklu~uvaj}i ko`ni industriski predmeti kako {to se prestilki za zavaruvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . rabotna obleka.proizvodstvo na tul i drugi mre`esti tkaenini.. ili deca.20 . vidi 13.proizvodstvo na filc . `eni. 14. ja vklu~uva i industrijata na krzna (krzna i obleka od krzno).30 . vidi 32.22 14 Proizvodstvo na obleka Ovoj oddel go opfa}a {ieweto (konfekcisko ili po merka) od site materijali (na primer: ko`a. osven obleka od krzno Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na obleka. vidi 14. ili razlika pome|u moderna i tradicionalna obleka. 14.1 Proizvodstvo na obleka.12 Proizvodstvo na rabotna obleka Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ko`ni sportski rakavici i sportski kapi.proizvodstvo na lenti od tkaenina so presija (previtkuvawe) .proizvodstvo na filcani prekrivki za pod izraboteni so igla. tantela i vez so motivi .proizvodstvo na vrvki za ~evli od tekstil .

19 Proizvodstvo na drugi predmeti i pribori za obleka Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa. no}nici. pantaloni. bluzi.14 Proizvodstvo na dolna obleka Ovaa klasa opfa}a: . maici itn.proizvodstvo na obleka za bebiwa.99 . jakni. vidi 32.. ~ipka itn.29 .29 14. opfa}a: . za ma`i. dolgi ga}i. ma{ni.20 . isto taka. obleka za xogirawe. vidi 95.{iewe po nara~ka .. pojasi. Ovaa klasa. kompleti. netkaen tekstil itn. opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: . `eni i deca: ● potko{uli. kostumi.. vidi 22. kostumi za kapewe itn. skija~ki odela.29 14.proizvodstvo na dolna i no}na obleka od tkaeni. zdolni{ta itn.99 . pleten i heklan tekstil.20 .13 Proizvodstvo na druga gorna obleka Ovaa klasa opfa}a: . doma{ni fustani.popravka na obleka.proizvodstvo na ostanata gorna obleka od tkaen. vidi 95.proizvodstvo na protivpo`arna (otporna) i za{titna obleka.popravka na obleka. kombinezoni. pleteni ili heklani tkaenini.proizvodstvo na obuvki.proizvodstvo na delovi za gorespomenatite proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka na obleka. . korseti. vidi 14. mre`i za kosa itn.proizvodstvo na protivpo`arna (otporna) i za{titna obleka.proizvodstvo na obleka od ko`a (osven kapi). vidi 32. pi`ami.proizvodstvo na drug pribor za oblekuvawe: rakavici. za ma`i. vidi 15. {alovi.29 14. isto taka.proizvodstvo na {apki i kapi . gradnici.19 i 22. vratovrski. `eni i deca: ● palta.proizvodstvo na obleka od guma (kau~uk) ili plasti~ni materijali {to ne se sostavuva so {iewe tuku so lepewe. vidi 95. ga}i~ki.

taburetki.11 . eleci i sli~ni proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na obuvki od tekstil bez |on .puloveri.proizvodstvo na kapi od krzno.19 . vidi 15. vidi 32.20 14. 01. vidi 95.proizvodstvo na ~izmi i ~evli koi sodr`at krzneni delovi.20.dorabotka i boewe na krzno.proizvodstvo na surovo krzno. xemperi.proizvodstvo na ~orapi.proizvodstvo na sportski kapi. industriski krpi za polirawe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kapi od krzno .99 . triko-~orapi i hula-hop ~orapi 14.proizvodstvo na proizvodi izraboteni od krzno: ● krznena obleka i pribor ● sostaveni krzna kako {to se par~enca. ● raznovidni proizvodi od krzno: }ebiwa.3 14.proizvodstvo na protivpo`arna i za{titna obleka.19 .proizvodstvo na delovi za gorespomenatite proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . 13.proizvodstvo na imitacija na krzno (materijal so dolgi vlakna dobien so tkaewe ili pletewe). vidi 14.29 14. vidi 10.30 .proizvodstvo na surovi ko`i.99 .91 . vidi 32.2 14.39 Proizvodstvo na druga pletena i heklana obleka Ovaa klasa opfa}a: .20 Proizvodstvo na predmeti od krzno Proizvodstvo na predmeti od krzno Ovaa klasa opfa}a: .70 . vklu~uvaj}i i sokni (kusi ~orapi).4.11 . plo~i i lenti itn. vidi 01. vidi 14. kilimi. vidi 15.proizvodstvo na obleka ukrasena so krzno. vidi 13.proizvodstvo na pletena i heklana obleka i drugi gotovi predmeti: .31 Proizvodstvo na pletena i heklana obleka Proizvodstvo na pleteni i heklani ~orapi Ovaa klasa opfa}a: . vidi 32.popravka na obleka.proizvodstvo na za{titni kapi (osven sportski kapi)..

{tavewe. ra~ni torbi.91 .19. Proizvodite napraveni od zamena (surogat) za ko`a se vklu~eni vo ovoj oddel.12 Proizvodstvo na kuferi. 15. vidi 10. kuferi od tekstilna tkaenina itn.stru`ewe. dorabotka i boewe na krzno Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na ko`a i krzno i nivni proizvodi. ra~ni torbi i sli~ni predmeti. lakirana ili metalizirana ko`a .11 [tavewe i dorabotka na ko`a. pergamentno obrabotena.proizvodstvo na ko`na obleka. vklu~uva proizvodstvo na sli~ni proizvodi od drugi materijali (imitacija na ko`a ili zamena za ko`a (surogat). sedla i sara~ki proizvodi Ovaa klasa opfa}a: 15. ~etkawe (~istewe). {i{awe (stri`ewe) i ~epkawe (kubewe) i boewe na ko`a so krzno i surova ko`a so vlakna Ovaa klasa ne opfa}a: .11 .proizvodstvo na ko`i kako del od klanicite. vidi 14. proizvodstvo na kuferi. boewe i dorabotka na ko`a .proizvodstvo na pletena i heklana tekstilna tkaenina.31 15 Proizvodstvo na ko`a i sli~ni proizvodi od ko`a Ovoj oddel opfa}a dorabotka i boewe na krzno kako i prerabotka na krzno i ko`a so {tavewe ili su{ewe i prerabotka na ko`a vo proizvodi za finalna potro{uva~ka. sedla i sara~ki proizvodi. kako obuvki od guma. Ovoj oddel. belewe. vidi 01. vidi 13. [tavewe i dorabotka na ko`a. isto taka.1 . vidi 22.4 .proizvodstvo na surova ko`a kako del od odgleduvaweto na `ivotni.11 . dorabotka i boewe na krzno Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na antilopski obrabotena.proizvodstvo na kompozitna ko`a .29 15. 22.{tavewe.proizvodstvo na ~orapi.proizvodstvo na imitacija na ko`a {to ne se bazira na prirodna ko`a. bidej}i tie se napraveni na sli~en na~in kako i proizvodite od ko`a (na pr: kuferi) i ~esto se proizvedeni vo ista edinica. vidi 14..

ra~ni torbi i sli~no.proizvodstvo na razni proizvodi od ko`a ili par~iwa od sostavena ko`a: pojasi za vozewe. vidi 32. vidi 32. vidi 22.proizvodstvo na obuvki.proizvodstvo na gumeni ~izmi i potpetici i |onovi za ~evli i ostanati gumeni delovi za obuvki.proizvodstvo na delovi od ko`a za obuvki: gorni i dolni delovi.proizvodstvo na ko`ni vrvki za ~evli .2 15. nadvore{ni i vnatre{ni |onovi.11 . .proizvodstvo na obuvki za site nameni. . kade {to e primeneta ista tehnologija kako za ko`a . vulkanfiber i karton.proizvodstvo na kuferi. vidi 32.19 . sari i sl.29 .serisko proizvodstvo na bezbednosni pojasi i drugi pojasi za profesionalna upotreba. proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 32.proizvodstvo na neskapoceni metalizirani kaiv~iwa za ra~ni ~asovnici. od site vidovi materijali i po site postapki. vidi 14.proizvodstvo na ko`na obleka. tekstilni materijali. plasti~ni) .92 . vidi 16.19 .proizvodstvo na ko`ni rakavici i kapi.29 .proizvodstvo na sedla i sara~ki proizvodi .20 .30 .. ko`ni ostatoci ili od koj bilo drug materijal kako {to se plasti~ni folii.proizvodstvo na nemetalizirani kaiv~iwa za ra~ni ~asovnici (od tkaenina.99 15.proizvodstvo na kam{ici za kowi i kam{ici za javawe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ~evli za skijawe. vidi 22. vidi 14. vidi 14.19 .proizvodstvo na ortopedski ~evli.13 . vklu~uvaj}i i liewe vo kalapi (vidi podolu za isklu~ocite) .proizvodstvo na skapoceni metalizirani kaiv~iwa za ra~ni ~asovnici.proizvodstvo na obuvki od tekstilen materijal bez |onovi.proizvodstvo na drveni delovi za ~evli (na pr: potpetici i kalapi).12 . vidi 30. ko`ni. pribor za pakuvawe itn.proizvodstvo na kaqa~i. od ko`a.proizvodstvo na plasti~ni delovi za obuvki. potpetici itn. vidi 32. vidi 15.20 Proizvodstvo na obuvki Proizvodstvo na obuvki Ovaa klasa opfa}a: .50 .proizvodstvo na sedla za velosipedi.

delanki.21 .proizvodstvo na drveni `elezni~ki pragovi .1 16. Drveniot materijal ili drugite transformirani drveni oblici mo`at.32. gra|a za patosi. isto taka. 43. oblikuvawe.pilewe. ovoj oddel se deli na u{te pomali delovi koi glavno se baziraat na specifi~nite proizvodi koi gi prerabotuvaat. drveni snopovi i monta`ni ku}i od drvo. Ovoj oddel ne go opfa}a proizvodstvoto na mebel (31.proizvodstvo na tenki furnir listovi za upotreba kaj {per-plo~i. vidi 16. ramnewe i ma{inska obrabotka na drvo . furniri.39). drveno bra{no. vidi 16.29 16. dopolnitelno da bidat ramneti i vgradeni vo finalnite proizvodi kako {to e drvena ambala`a. lenti Ovaa klasa.proizvodstvo na trupci za ogrev i presuvano drvo. Proizvodstveniot proces vklu~uva pilewe.(43. 16. isto taka.20 .proizvodstvo na drvena volna. vidi 16.0) i vgraduvaweto na stolarija (drvena oprema) i sl. tabli i paneli.2 Proizvodstvo na proizvodi od drvo. kako {to se grade`no drvo. 43.33.impregnirawe ili hemiska postapka so drvo so koristewe na za{titni sredstva ili drugi materijali Ovaa klasa ne opfa}a: . {per-plo~i. koi{to mo`at da se se~at ponatamu ili da bidat oblikuvani so strug ili drugi alatki za oblikuvawe. vidi 02. slama i pletarski materijal .10 Pilewe i stru`ewe na drvo Pilewe i stru`ewe na drvo Ovaa klasa opfa}a: .se~ewe na drvoto na trupci i proizvodstvo na grubo obraboteno drvo.proizvodstvo na nesostavena drvena gra|a za patosi . drvena ambala`a. lupewe i stru`ewe na trupci . osven mebel. profilirani lenti i kalapi. laminirawe i monta`a na drvenite proizvodi po~nuvaj}i od trupci koi{to se se~at vo cepanici. opfa}a: .se~ewe (na par~iwa). So isklu~ok na pilanite.proizvodstvo na {indra. pluta.23 . proizvodstvo na predmeti od slama i pletarski materijal Ovoj oddel vklu~uva proizvodstvo na proizvodi od drvo.16 Prerabotka na drvo i proizvodi od drvo i pluta.su{ewe na drvo .

laminirani i metalno povrzani. {indra . prozorci. zajaknuvawe (zacvrstuvawe) (so hartija ili tekstilna potkrepa od tkaenina) ● pravewe na oblici (formi) so motivi . slama ili pletarski materijal. pluta. impregnirawe.proizvodstvo na zalepeni (pricvrsteni) laminirani drva i laminiran furnir 16.proizvodstvo na {per-plo~i. 16. ogradi ● drveni dekorativni elementi. spoeni vo paneli Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na drveni pregradi (osven samostoe~ki) .proizvodstvo na tenki furnir listovi za upotreba kako furniri za pravewe {per-plo~i. koi sodr`at ili ne metalni elementi.Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na proizvodi od drvo.22 Proizvodstvo na parket Ovaa klasa opfa}a: .n. ● skali. plo~i i paneli i za drugi nameni: ● ramnewe (maznewe). boewe.proizvodstvo na nespoeni drveni podni plo~i.proizvodstvo na proizvodi od drvo nameneti prvenstveno za upotreba vo grade`ni{tvoto: ● gredi. kako na pr: sauna .10 16.23 Proizvodstvo na druga grade`na stolarija i podovi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na zbieni (gusti) drva .proizvodstvo na drveni parketni blokovi.proizvodstvo na t.proizvodstvo na monta`ni zgradi i nivni elementi prete`no od drvo.21 Proizvodstvo na furnir i drugi plo~i od drvo Ovaa klasa opfa}a: . lenti itn. furnirani panel plo~i i sli~ni laminirani drveni tabli i listovi . vidi 16. pokrivni potporni gredi ● zalepeni (pricvrsteni). kapaci i nivni ramki. kako monta`ni drveni pokrivni potpira~i (glavni gredi) ● vrati. intarzija. orientirani iverki kako i drugi vidovi iverki i plo~i-vlaknatici .proizvodstvo na mobilni ku}i . kosi gredi za pokrivi. kako {to se: {arki (na vrata).. vklu~uvaj}i osnovni oblici kako i sostaveni proizvodi. presvlekuvawe. bravi itn.proizvodstvo na sredno gusti plo~i-vlaknatici i drugi plo~i-vlaknatici .

31. slama i pletarski materijal Ovaa klasa opfa}a: . 31.02.proizvodstvo na sandaci za pakuvawe.01.29 Proizvodstvo na ostanati proizvodi od drvo..Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na sandaci od pletarski materijal. barabani i sli~na ambala`a od drvo .proizvodstvo na ko{ni~arski proizvodi i pletarska stoka .09 16.proizvodstvo na trupci i sitna sa~ma za ogrev. drveni maketarii (intarzii) i rezbarii ● drveni kov~e`iwa i kutii za nakit. metli.29 . 31. zaka~alki za obleka ● predmeti za doma}instvo i kujnski pribor od drvo ● drveni statui i ukrasi. bobini (vretena).proizvodstvo na drveni samostoe~ki pregradni paneli. vklu~uvaj}i podni prekrivki . garderoberi itn.proizvodstvo na barabani (kalemi) za kabli od drvo Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ramki za umetni~ki platna (kanvas) 16. pribori za jadewe i sli~ni proizvodi ● drveni kalapi. poklopki.12 . ~etki ● drveni kalapi za ~izmi i ~evli. vidi 31.proizvodstvo na ogledalo od drvo i ramki za sliki . gajbi. . paleti vo vid na sandaci i drugi tovarni tabli od drvo . kako {to se kafe i soja . proizvodstvo na predmeti od pluta.proizvodstvo na paleti. prostirki. kutii.01.24 Proizvodstvo na drvena ambala`a Ovaa klasa opfa}a: .09 .02.proizvodstvo na kujnski kabini. proizvedena od aglomerirana pluta . kalemi za konec i sli~ni proizvodi od svitkano drvo ● ostanati proizvodi od drvo . vidi 31. vidi 16.proizvodstvo na kuferi. ormani za knigi. napraveni od presuvano drvo ili drugi materijali kako zamena (surogat). kaci i drugi bo~varski proizvodi od drvo .proizvodstvo na raznovidni proizvodi od drvo: ● drveni dr{ki i ku}i{ta za alat.proizvodstvo na buriwa.prerabotka na prirodna pluta. 31. vidi 15. zavesi itn. bo~vi.proizvodstvo na pletenici i proizvodi od pletarski materijali: podmetki.proizvodstvo na artikli od prirodna i aglomerirana pluta.

vidi 20. vidi 28.94 . Proizvodstvoto na celuloza.51 .proizvodstvo na drveni kalemi i vretena (gajtani) koi se del od tekstilniot mehanizam.12 .92 . stapovi i sl.proizvodstvo na ra~ki za ~adori. hartija ili transformirani proizvodi od hartija. vidi 32. Pove}e od eden proces ~esto se izveduva samo vo edna edinica. vidi 15.20 . Proizvodite od hartija mo`at da bidat pe~ateni (pr.91 . Vo su{tina ima tri dejnosti: Proizvodstvoto na celuloza vklu~uva odvojuvawe na celuloznite vlakna od drugite materijali vo drvoto ili rastvorawe i odmastuvawe na koristena hartija i me{awe na mali koli~ini na reagensi za povrzuvawe na vlaknata.proizvodstvo na drveni obuvki. hartija i karton Proizvodstvo na celuloza (pulpa) Ovaa klasa opfa}a: .. vidi 13.proizvodstvo na pojasi za spasuvawe.proizvodstvo na kuferi.proizvodstvo na mrtove~ki sandaci. vidi 32.99 .proizvodstvo na igra~ki od drvo. vidi 32.1. Proizvodstvoto na ovie proizvodi e grupirano zaedno bidej}i tie sodr`at serija na vertikalno povrzani procesi. vidi 26. dokolku pe~atenata informacija ne e glavna cel. Transformiranite proizvodi od hartija se pravat od hartija i drugi materijali so raznovidni tehniki.11 Proizvodstvo na celuloza (pulpa). hartija i karton vo nespakuvana sostojba e vklu~eno vo grupata 17.).proizvodstvo na ~etki i metli. vidi 31. vidi 15.1 17.proizvodstvo na drveni delovi za ~evli (na pr: potpetici i kalapi) .40 .proizvodstvo na mebel.proizvodstvo na kalapi za proizvodstvo na luliwa za pu{ewe Ovaa klasa ne opfa}a: .0 .52 .proizvodstvo na kibriti. vidi 32.tapeti. Proizvodstvoto na hartija vklu~uva osloboduvawe na celulozata od podvi`nata `i~ena mre`a taka {to se formiraat kontinuirani listovi hartija. ukrasna hartija itn.99 17 Proizvodstvo na hartija i proizvodi od hartija Ovoj oddel go opfa}a proizvodstvoto na celuloza. 17.proizvodstvo na podmetki i prostirki od tekstilen materijal.proizvodstvo na kutii za ~asovnici. . dodeka preostanatite klasi vklu~uvaat natamo{na prerabotka za proizvodstvo na hartija i proizvodi od hartija.

vidi 23. vidi 17. opfa}a: . isto taka.proizvodstvo na novinska ili druga pe~atena hartija ili hartija za pi{uvawe .21 . hemiska (so rastvorawe ili bez rastvorawe) ili poluhemiska postapka . ako laminiraweto e so hartija ili karton . karton ili celuloza {to se predmet na natamo{na prerabotka.proizvodstvo na kartonski kutii na sklopuvawe .2 17.17.otstranuvawe na pe~atarski boi i proizvodstvo na celuloza od stara hartija 17.proizvodstvo na belena.proizvodstvo na karbon hartija i hartija na matrica vo rolni ili golemi listovi Ovaa klasa ne opfa}a: .ponatamo{na prerabotka na hartija i karton: ● presvlekuvawe. kade {to presvlekuva~ot ili impregnatorot e glavna sostojka.proizvodstvo na proizvodi od hartija.17.proizvodstvo na ra~no izrabotena hartija .91 17. da se vidat klasite vo koi e klasificirano proizvodstvoto na presvlekuva~i ili impregnatori .21 Proizvodstvo na predmeti od hartija i karton Proizvodstvo na branovidna hartija i karton i na ambala`a od hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: .24.proizvodstvo na hartija i karton nameneti za ponatamo{na industriska postapka Ovaa klasa.proizvodstvo na abrazivna hartija.proizvodstvo na ambala`a od branovidna hartija i karton .proizvodstvo na pamu~na-linters celuloza .29 .22.23.proizvodstvo na branovidna hartija i karton.17. vidi 17.proizvodstvo na presvle~ena ili impregnirana hartija.proizvodstvo na ambala`a od cvrsti blokovi .12 Proizvodstvo na hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: . prekrivawe i impregnirawe na hartija i karton ● proizvodstvo na krepirana i plisirana hartija ● proizvodstvo na laminati i folii.proizvodstvo na branovidna hartija i karton . polubelena i nebelena drvna celuloza so mehani~ka..proizvodstvo na celulozna vata i tkaenina od celulozni vlakna .

~inii i poslu`avnici . vidi 17.12 17. smetkovodstveni knigi. delovni obrasci itn.22 . gotova za upotreba .proizvodstvo na kancelariski materijal za obrazovanie i komercija (notes-bele`nik. gotova za upotreba .proizvodstvo na tekstilna vata i na proizvodi od vata: sanitarni krpi.proizvodstvo na plikovi.). oblo`eni plo~i (~inii) so celulozna hartija).29 Proizvodstvo na predmeti za sanitarni i toaletni potrebi za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kalapi ili presuvani proizvodi od celulozna hartija (pr. peleni i lenti za peleni za bebiwa ● ~a{i. vrzuva~i (podvrzuva~i na knigi).23 Proizvodstvo na kancelariski materijal od hartija Ovaa klasa opfa}a: . tamponi itn. vidi 17.proizvodstvo na celulozna vata. salveti ● toaletna hartija ● sanitarni krpi i tamponi.kutii za pakuvawe na jajca. krpi.proizvodstvo na hartija za pe~atewe i pi{uvawe. gotova za upotreba .proizvodstvo na ostanata ambala`a od hartija i karton . Ovaa klasa ne opfa}a: . gotova za upotreba ..23 .proizvodstvo na kancelariski fascikli za akti i sl. registri. proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na vre}i i kesi od hartija .proizvodstvo na matrici za umno`uvawe i karbon hartija.proizvodstvo na samokopira~ka hartija.proizvodstvo na gumirana i lepliva hartija.proizvodstvo na plikovi i dopisnici . vo slu~aite koga pe~atenata informacija ne e glavna karakteristika 17. vidi 17. gotova za upotreba .proizvodstvo na hartija za kompjutersko pe~atewe.proizvodstvo na proizvodi od hartija za doma}instvata i za li~na upotreba i proizvodi od celulozna vata: ● liv~iwa za otstranuvawe na {minka ● {amiv~iwa.

od hartija i karton . knigi. vklu~uvaj}i i yidni tapeti presvle~eni so vinil i yidni tapeti od tekstil Ovaa klasa ne opfa}a: . {pulni. Pomo{nite dejnosti vklu~eni tuka se sostaven del od pe~atarskata dejnost (industrija) i proizvodot (plo~ata za pe~atewe.12 . vidi 22.proizvodstvo na noviteti od hartija . ukori~enata kniga ili kompjuterskiot disk CD ili fajl) koj{to e integralen del na pe~atarskata dejnost (industrija) e re~isi sekoga{ obezbeden so ovie operacii. kako {to se vesnici. materijali i povrzani (zaedni~ki) pomo{ni dejnosti kako {to se knigovezni i zavr{ni raboti.29 17.proizvodstvo na yidni tapeti i sli~ni pokrivki za yidovi. vidi 32.1 17. uslugi na izrabotka na pe~atarski formi i otslikuvawe na podatoci.proizvodstvo na bobini. vidi 17. vidi 18.. delovni obrasci.40 18 Pe~atewe i reprodukcija na snimeni mediumi (zapisi) Ovoj oddel opfa}a pe~atewe na proizvodi. .29 Proizvodstvo na drugi predmeti od hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: .40 . torbi.proizvodstvo na hartija i karton vo nespakuvana sostojba.proizvodstvo na igri i igra~ki od hartija i karton. poklopci itn.proizvodstvo na etiketi .proizvodstvo na filter hartija i karton . ~estitki i dr. setovi koi sodr`at odreden asortiman na hartija za pi{uvawe.pe~atewe na proizvodi od hartija. vidi 32.proizvodstvo na karti od hartija ili karton za upotreba na `akard ma{ini Ovaa klasa ne opfa}a: .. Ovaa klasa ne opfa}a: . periodi~ni izdanija. pari~nici.kutii od karton oblikuvani za jajca i drugi oblikuvani celulozni proizvodi za pakuvawe itn.proizvodstvo na kutii.proizvodstvo na plasti~ni yidni tapeti.24 Proizvodstvo na yidni tapeti Ovaa klasa opfa}a: . .proizvodstvo na karti za igrawe.

i povrzani (zaedni~ki) pomo{ni dejnosti. kako {to se kompakt diskovi CD. Pe~ateweto mo`e da se vr{i so upotreba na raznovidni tehniki i so razli~ni materijali.izdavawe na pe~ateni materijali. 18. 18. softver na disk ili lenta. vklu~uva reprodukcija na snimeni mediumi.1 Pe~atewe i uslu`ni dejnosti vo vrska so pe~atewe Ovaa grupa go opfa}a pe~ateweto na proizvodi kako {to se vesnici. vidi 58. uslugi na izrabotka na pe~atarski formi i otslikuvawe na podatoci. delovni obrasci. metal. ~estitki i drugi materijali. isto taka. periodi~ni izdanija. gravirawe. tekstilni proizvodi ili drvo. Iako pe~ateweto i izdavaweto mo`at da bidat izvr{uvani od ista edinica (na pr. ekran i fleksografi~no pe~atewe.19 18. zapisi itn.12 Drugo pe~atewe Ovaa klasa opfa}a: .fotokopirawe na dokumenti.Procesite koristeni vo pe~ateweto vklu~uvaat raznovidni metodi za prefrlawe na slikata od plo~a.11 Pe~atewe na vesnici Ovaa klasa. sé pomalku i pomalku ima slu~ai ovie razli~ni dejnosti da bidat izvr{uvani na ista lokacija. plastika. Ovoj oddel.1 . ekran ili kompjuterski fajl na medium. Ovoj oddel ne gi opfa}a dejnostite na izdavawe (sektor J/Y). opfa}a: . kako {to se knigovezni i zavr{ni raboti.pe~atewe na ostanati periodi~ni izdanija koi{to izleguvaat najmalku ~etiri pati nedelno Ovaa klasa ne opfa}a: . knigi. Kompjuterskiot fajl ~esto se koristi za direktno da go naso~i pe~ateniot mehanizam da sozdade kreirawe na slika ili elektrostatik i drug tip na oprema (digitalno ili pe~atewe bez dopir). kako {to e hartija. isto taka. Najzna~aen od ovie metodi e prenesuvaweto na slikata od plo~a ili ekran na medium so transfer (prefrlawe) preku litografija. video zapisi. vesnici).pe~atewe na magazini i ostanati periodi~ni izdanija koi{to izleguvaat pomalku od ~etiri pati nedelno . vidi 82.

elektronska struktura na tekst/ilustracija . li~ni dokumenti.pe~atewe na aplikacii so svila na tekstilni tkaenini i obleka. muzi~ki dela i muzi~ki rakopisi.proizvodstvo na kancelariski materijal (notesbele`nik.izdavawe na pe~ateni materijali. prospekti i drug i pe~ateni reklami. isto taka. atlasi. fleksografik pe~atewe. ofset pe~atewe. kalendari i drugi komercijalni pe~ateni materijali. metal.podgotovka na plo~i i matrici za reljefno vtisnuvawe ili pe~atewe. ~ekovi i drugi hartii od vrednost. vrzuva~i (podvrzuva~i na knigi). enciklopedii. opfa}a: . mapi. pe~atari itn. skrin pe~atewe i drugo pe~atewe so vtisnuvawe.pe~atewe direktno na tekstil.pe~atewe na knigi i bro{uri. vklu~uvaj}i brzo pe~atewe . vo slu~aite koga pe~atenata informacija ne e glavna karakteristika. takseni marki. CD-ROM. plastika. internet) . drugi) Ovaa klasa ne opfa}a: . Pe~ateni materijali koi voobi~aeno imaat avtorsko pravo.)..podgotovka na cilindrite:gravirawe ili kli{irawe na cilindrite za pe~atena gravura .pe~atewe na etiketi i privezoci (litografika. posteri. delovni obrasci itn. vlez na pe~ateni podatoci vklu~uvaj}i skenirawe i opti~ko prepoznavawe na karakteri.neposredna obrabotka na grafi~kite plo~i:"od kompjuter na plo~a" (isto taka i fotopolimer plo~a) . ~a{i. . vklu~uvaj}i podesuvawe na plo~i za proces na obi~no i ofset pe~atewe .podgotovka na: . fotogravura. kompjuterski pe~atari. Ovaa klasa. reklamni katalozi. pe~atewe gravura.podgotovka na pe~atarskiot format. podesuvawe na izgledot na tekstot. vidi 13.23 . registri. ma{ini za kopirawe.1 18. albumi.30 . smetkovodstveni knigi.13 Uslu`ni dejnosti vo vrska so pe~ateweto i objavuvaweto Ovaa klasa opfa}a: . vidi 17.uslugi za pripremawe na plo~ata za pe~atewe. vidi 58. dnevnici. drvo i keramika.podgotvuvawe na datoteka za aplikacii na razni mediumi (pe~atewe na hartija. predmeti od hartija za li~na upotreba i drugi pe~ateni materijali so obi~no pe~atewe.. podesuvawe na izgledot na slikata. po{tenski marki. fleksografija.

● umetni~ka rabota od tehni~ki karakter. spiralno i plasti~no spojuvawe i spojuvawe so plasti~na `ica . podgotovka na koverti . bro{uri.2 18.reprodukcija na pe~ateni materijali. reljefno pe~atewe.izdavawe na softver. so vitkawe. zlato pe~atewe. 59.11.reprodukcija od master kopii od gramofonski plo~i. vidi 18. sostavuvawe.12 . lepewe. katalozi. se~ewe i pokrivawe so lepewe.zavr{ni raboti na uslugi za CD-ROM . pe~atewe. vidi 59.reprodukcija od master kopii od softver i podatoci na diskovi i lenti Ovaa klasa ne opfa}a: . se~ewe i potsekuvawe (ukrasuvawe).12 .11. 18.specijalizirani dejnosti na dizajnirawe. kako na pr. na pr: folii za proekcii i drugi formi na prezentacija ● skici. ~asopisi.2 . itn.ukori~uvawe i zavr{ni raboti na pe~atewe na hartija i karton.ukori~uvawe. vidi 59. lepewe. kompakt diskovi CD i lenti so snimeni sliki ili drugi video zapisi . Brail kopirawe 18.ostanati zavr{ni dejnosti kako {to se vtisnuvawe. izrabotka na proben primerok i pomo{ni uslugi na pe~atarskite dejnosti.zavr{ni raboti na uslugite za e-mail kako {to e nara~ka.13 .14 Knigovezni i srodni uslugi Ovaa klasa opfa}a: .. 59.12.reprodukcija od master kopii od zapisi. dup~ewe. kako {to e podgotovka na litokamen i gotovi drveni blokovi ● mediumi za prezentacija. sostavuvawe. so vitkawe.20 Reprodukcija na snimeni mediumi Reprodukcija na snimeni mediumi Ovaa klasa opfa}a: . planovi. laminirawe . potopuvawe i pe~atewe.10 18. leplivo vrzuvawe. kompakt diskovi CD i lenti so muzi~ki ili drugi zvu~ni zapisi (snimeni materijali) . vidi 74. pro{ivawe. video lenti i filmovi na DVD ili sli~ni mediumi. ● proizvodstvo na kopii od pe~aten tekst Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 58. redewe. perforirawe.reprodukcija na snimeni filmovi za javna distribucija. ukori~uvawe i zavr{ni raboti na knigi. maketi itn.proizvodstvo i distribucija na snimeni sliki.

direktna destilacija na surovata nafta i krekirawe.aglomeracija na koks Ovaa klasa ne opfa}a: .proivodstvo na katran i katran od koks . vidi 59. propan. Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na gasovi.).10 Proizvodstvo na proizvodi od pe~ka za koksirawe Proizvodstvo na proizvodi od pe~ka za koksirawe Ovaa klasa opfa}a: . bituminozni minerali i proizvodi od nivni frakcii.proizvodstvo na master kopii na zapisi i audio materijali. kako i uslugi vo prerabotkata (na pr. nafta.1 19. Rafiniraweto na naftata opfa}a edna ili pove}e od slednite dejnosti:frakcionirawe. nuklearno gorivo. propan i butan kako proizvodi na rafiniranata nafta.21).proizvodstvo na katran od surov jaglen i lignit . .2 19. go opfa}a proizvodstvoto za svoja smetka na karakteristi~nite proizvodi (na pr. Glavniot proces e rafinirawe na naftata {to vklu~uva separacija na surovata nafta vo sostavni proizvodi niz soodvetni tehniki kako {to se kr{ewe (drobewe) i destilacija. voden gas. vidi 19.proizvodstvo na briketi od jaglen. kako {to se etan. butan i propan) (06. rafinirawe po nara~ka). Ne e vklu~eno proizvodstvoto na nekoi gasovi vo drugi edinici (20. ekstrakcija (vadewe) na priroden gas (metan.raboti na pe~kite za koksirawe .. isto taka. butan. itn. proizvodstvo na industriski gasovi (20. Proizvodstvoto na nafteni hemikalii od rafiniranata nafta e klasificirano vo oddelot 20.20 19. kerozin.20) i proizvodstvo na gorivo razli~no od naftenite gasovi (na pr: jaglen gas.20 19 Proizvodstvo na koks i rafinirani nafteni proizvodi Ovoj oddel opfa}a transformacija na surova nafta i jaglen vo upotreblivi proizvodi.14).11).jaglen (koks). 19.proizvodstvo na koks i polukoks . Ovoj oddel. gasworks gas) (35. proizvodstven gas.20 Proizvodstvo na rafinirani nafteni proizvodi Proizvodstvo na rafinirani nafteni proizvodi Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na te~no ili gasovito gorivo i drugi proizvodi od surova nafta. etan.proizvodstvo na gas vo pe~ka za koksirawe .

plastika i sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na osnovni hemiski proizvodi.proizvodstvo na briketi od surov jaglen i lignit 20 Proizvodstvo na hemikalii i hemiski proizvodi Ovoj oddel opfa}a transformirawe na organski i neorganski surovi materijali so hemiski proces i sozdavawe na proizvodi. Proizvodstvoto na osnovnite hemikalii koi ja so~inuvaat prvata industriska grupa se razlikuva od proizvodstvoto na poluproizvodi i krajni proizvodi. . .me{awe na biogoriva. parafin. Proizvodstvo na osnovni hemikalii. propan. kako {to se plastika i sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici 20.1 .e. zgusnata nafta itn. butan itn.proizvodstvo na goriva: lesni. vazelin.proizvodstvo na motorni goriva: benzin. sredni i te{ki goriva.proizvodstvo na proizvodi za petrohemiskata industrija i proizvodstvo na oblogi za pokrivawe na pati{ta . opfa}a: .proizvodstvo na masla i masti za podma~kuvawe. t.Ovaa klasa opfa}a: . .me{awe na alkohol so nafta (na pr:gas alkohol-gasohol) Ovaa klasa.proizvodstvo na te~ni ili komprimirani neorganski industriski ili medicinski gasovi: ● elementarni gasovi ● te~en ili komprimiran vozduh ● razladni gasovi ● me{ani industriski gasovi ● inertni gasovi kako {to e jaglendioksid 20.proizvodstvo na nafteni briketi . ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija. isto taka.proizvodstvo na briketi od treset . |ubriva i azotni soedinenija. proizvedeni so natamo{na prerabotka na osnovnite hemikalii koi se sodr`ani (opfateni) vo ostanatite klasi na industrijata.proizvodstvo na raznovidni proizvodi: {piritus. vklu~uvaj}i i od otpadni masla .11 Proizvodstvo na industriski gas Ovaa klasa opfa}a: . kerozin itn. masla. rafineriski gasovi kako {to se etan.

20 . opfa}a: . isto taka.● gasovi za izolacija Ovaa klasa ne opfa}a: . butan i propan.proizvodstvo na amoniumhlorid.proizvodstvo na gotovi boi i pigmenti.15 .proizvodstvo na destilirana voda Ovaa klasa.proizvodstvo na hemiski elementi (osven industriski gasovi i osnovni metali) . butan i propan vo rafineriite za nafta. vidi 20.30 20. vidi 20.proizvodstvo na industriski gasovi. etan. vidi 35. Autputot na ovie postapki (prerabotki) se ~esto izdvoeni hemiski elementi ili izdvoeni hemiski soedinenija.15 . kako {to se termalnoto krekirawe i destilirawe.15 .proizvodstvo na neorganski kiselini. opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na zapallivi gasovi od jaglen.12 Proizvodstvo na boi i pigmenti Ovaa klasa opfa}a: .20 . vidi 20. isto taka. vidi 06.vadewe na metan.proizvodstvo na azotni ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija. vidi 20. lu`ini i drugi neorganski bazi. vidi 19.pr`ewe na `elezen pirit .proizvodstvo na proizvodi {to se koristat kako fluoroscenti i luminoscenti Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na zapallivi gasovi kako {to se etan.proizvodstvo na drugi neorganski soedinenija .21 20.13 Proizvodstvo na drugi osnovni neorganski hemikalii Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na hemikalii upotrebuvaj}i osnovni postapki (prerabotki).proizvodstvo na boi i pigmenti so kakvo bilo poteklo.11 . osven amonijak . osven azotna kiselina . vidi 20.proizvodstvo na bazi. vo osnovniot oblik ili vo oblik na koncentrat Ovaa klasa. otpad itn.zbogatuvawe so rudi na uranium i torium Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na amonijak.

.drven jaglen ) itn.53 .destilacija na jaglenov katran Ovaa klasa ne opfa}a: .15 .proizvodstvo na surov glicerin. vklu~uvaj}i gi i aminite ● fermentacija na {e}erna trska. p~enka i sl.proizvodstvo na sinteti~ki aromati~ni proizvodi . vidi 20. vidi 20.15 Proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija Ovaa klasa opfa}a: . vidi 20. vidi 20.15 .za proizvodstvo na alkohol i estri ● drugi organski soedinenija vklu~uvaj}i gi i proizvodite na suvata destilacija na drvoto (na pr.proizvodstvo na sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici. ketonite.proizvodstvo na aromatizirana destilirana voda. kako {to e toplotno (termi~ko) krekirawe i destilirawe. vidi 21.16 .proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici.53 .proizvodstvo na amonium karbonat. Autputot na ovie postapki (prerabotki) ~esto se izdvoeni hemiski elementi ili izdvoeni hemiski soedinenija.proizvodstvo na osnovni organski hemikalii: ● zasiteni i nezasiteni acikli~ni jaglenovodorodi ● zasiteni i nezasiteni cikli~ni jaglenovodorodi ● acikli~ni i cikli~ni alkoholi ● monokarbonski i polikarbonski kiselini. vidi oddel 24 20.17 . vidi 20. vidi 20. .10 20. vidi 20. hinonite i organskite soedinenija so drugi funkcii ili so pove}e kislorodni funkcii ● sinteti~ki glicerin ● organski soedinenija so azotna funkcija.14 Proizvodstvo na drugi osnovni organski hemikalii Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na hemikalii upotrebuvaj}i osnovni postapki (prerabotki).proizvodstvo na nitriti i nitrati na kalium. vklu~uvaj}i ja i ocetnata kiselina ● drugi soedinenija so kislorodna funkcija vklu~uvaj}i gi i aldehidite.41 .proizvodstvo na salicilna i O-acetilsalicilna kiselina. Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na prirodni eteri~ni masla.proizvodstvo na osnovni metali.

nitriti i nitrati na kalium Ovaa klasa. vklu~uvaj}i i polimeri na etilen. vidi 20. vinil acetat i akrilati ● poliamidi ● fenolni i epoksidni smoli i poliuretani ● alkidni i poliesterski smoli i polietri ● silikoni ● izmenuva~i na joni vrz baza na polimeri Ovaa klasa.proizvodstvo na agrohemiski proizvodi. propilen. vidi 08.20 20.60 .proizvodstvo na {alitra od smesi (me{avina) na prirodna zemja.17 Proizvodstvo na sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ve{ta~ki i sinteti~ki vlakna. kako i proizvodstvo na sinteti~ka smola.vadewe na guan.91 . kako {to se pesticidi. konec (dolgi vlakna) i prediva.prozvodstvo na {alitra so treset kako osnovna sostojka .32 20. opfa}a: . me{avini i smesi na smolata vrz baza na barawata na korisnicite. fosforni ili kaliumovi ve{ta~ki |ubriva ● urea. vidi 20. opfa}a: . surovi prirodni fosfati i surovi prirodni kaliumovi soli . vidi 38..proizvodstvo na proizvodi na azotni soedinenija: ● azotni i sulfoazotni kiselini. isto taka. Ovaa klasa opfa}a: .uni{tuvawe na plasti~ni proizvodi. plasti~ni materijali i nevulkanizirani termoplasti~ni elastomeri.proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva: ● osnovni ili slo`eni azotni. amonium karbonat. glina i minerali Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici: ● polimeri.16 Proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na smoli.proizvodstvo na celuloza i nejzini hemiski derivati Ovaa klasa ne opfa}a: . pesok. vinil hlorid. amonium hlorid. isto taka. stiren. amonijak.

proizvodstvo na insekticidi. vidi 20.proizvodstvo na slo`eni organski rastvoruva~i i razreduva~i .proizvodstvo na staklest emajl..15 20. opacifienti (sredstva za odbivawe svetlina) i bojosuva~i .20 Proizvodstvo na pesticidi i drugi agrohemiski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . pe~atarsko mastilo i kitovi 20.proizvodstvo na sredstva za dezinfekcija (za zemjodelstvoto i druga upotreba) . akaricidi.proizvodstvo na kitovi . moluscidi.proizvodstvo na podgotveni sredstva za otstranuvawe na boi i lakovi . fungicidi. firnajz. glazuri i premazi i sli~ni preparati . rodenticidi. sredstva za regulacija na rastot na rastenijata .proizvodstvo na pe~atarsko mastilo Ovaa klasa ne opfa}a: 20. biocidi .proizvodstvo na soedinenija za zatnuvawe i sli~ni preparati za neognootporni i nadvore{ni polnewa .proizvodstvo na sredstva protiv 'rtewe. emajl i lakovi .proizvodstvo na drugi hemikalii za zemjodelstvoto. lakovi i sli~ni premazi.proizvodstvo na smesi na sinteti~ki kau~uk i priroden kau~uk ili gumi sli~ni na kau~uk (na pr: balata) Proizvodstvo na pesticidi i drugi agrohemiski proizvodi 20.proizvodstvo na boi.3 Proizvodstvo na boi.proizvodstvo na sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici: ● sinteti~ki kau~uk ● faktis .proizvodstvo na podgotveni pigmenti i materii za boewe.2 . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: . pe~atarsko mastilo i kitovi Ovaa klasa opfa}a: . lakovi i sli~ni premazi.30 Proizvodstvo na boi. herbicidi.proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija.

prekrieni ili obvitkani so sapun ili detergent .proizvodstvo na parfemi i toaletni preparati: ● parfemi i toaletni vodi ● preparati za razubavuvawe i {minkawe ● preparati za za{tita od sonce i preparati za zasiluvawe na pigmentacijata pri son~awe ● preparati za manikir i pedikir ● {amponi. vidi 20. parfemi i toaletni preparati 20. osven kozmeti~ki sapuni .proizvodstvo na sapuni.. vata.14 .proizvodstvo na materii za boewe i pigmenti. so koi se prekrieni i obvitkani Ovaa klasa ne opfa}a: . 20.41 Proizvodstvo na sapuni i detergenti. filc itn.42 Proizvodstvo na parfemi i toaletni preparati Ovaa klasa opfa}a: . vidi 20. gotov vosok ● polituri i kremi za ko`a ● polituri i kremi za drvo ● polituri i kremi za karoserii. vklu~uvaj}i hartija.14 . preparati za ~istewe i polirawe.proizvodstvo na hartija.4 Proizvodstvo na sapuni i detergenti. staklo i metal ● pasti i pra{oci za ribawe.proizvodstvo na preparati za ~istewe i polirawe: ● preparati za parfimirawe ili dezodorirawe na prostorii ● ve{ta~ki vosoci i podgotven.proizvodstvo na glicerin.proizvodstvo na povr{inski aktivni preparati: ● pra{oci za perewe vo cvrsta ili te~na sostojba i detergenti ● preparati za miewe sadovi ● omeknuva~i na tekstilni tkaenini . vidi 20. sintetiziran od nafteni proizvodi.proizvodstvo na mastilo i tu{ za pi{uvawe i crtawe. vata itn. lakovi za kosa.proizvodstvo na razli~ni hemiski definirani soedinenija.proizvodstvo na glicerin . preparati za ~istewe i polirawe Ovaa klasa opfa}a: . preparati za ondulacija i ispravawe na kosa .42 20. vidi 20.proizvodstvo na kozmeti~ki sapun.12 .13.proizvodstvo na organski povr{inski aktivni supstancii . vidi 20.59 20.

vklu~uvaj}i i lepila i lepaci vrz baza na guma Ovaa klasa ne opfa}a: .52 Proizvodstvo na lepaci Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na lepaci i podgotveni lepila. vklu~uvaj}i preparati za pred i po bri~ewe ● dezodoransi i soli za kapewe ● depilatori .ekstrakcija i pre~istuvawe na prirodni eteri~ni masla. 20. detonatori. isto taka.proizvodstvo na smoli . vklu~uvaj}i udarni kapisli.proizvodstvo na `elatin i negovi derivati.proizvodstvo na kozmeti~ki sapuni Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i i preparati za pricvrstuvawe na zabni protezi ● preparati za bri~ewe.proizvodstvo na mirizlivi me{avini za proizveduvawe na parfemi i hrana . vidi 20. nespomnati na drugo mesto.proizvodstvo na barut . na pr: fotografski hemiski materijali (vklu~uvaj}i hartija za film i osetliva hartija).● preparati za odr`uvawe na higiena na ustata i zabite. slo`eni dijagnosti~ki preparati itn. opfa}a: . lepaci. vidi 20.51 Proizvodstvo na eksplozivi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ekstrakti od prirodni aromati~ni produkti . Ovaa klasa.5 Proizvodstvo na drugi hemiski proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na eksplozivni i pirotehni~ki proizvodi.59 20. signalni svetla itn.proizvodstvo na kibriti 20.proizvodstvo na eksplozivni i pirotehni~ki proizvodi.53 20. eteri~ni masla i hemiski proizvodi.53 Proizvodstvo na eteri~ni masla Ovaa klasa opfa}a: .

42 20. isto taka.14 .13 . vidi 20.proizvodstvo na hemiski preparati za fotografska upotreba .14 . vidi 20. vidi 20. filmovi.proizvodstvo na lepila vrz baza na asfalt. nespomnati na drugo mesto ● hemiski modificirani masla i masti ● materijali koi se koristat za dovr{uvawe na tekstil i ko`a ● pra{oci i pasti koi se koristat za zavaruvawe.proizvodstvo na hemiski definirani proizvodi vo nespakuvana sostojba. 20. opfa}a: . vidi 20. vidi 20.99 20.proizvodstvo na mastilo za pi{uvawe i crtawe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na razli~ni hemiski proizvodi: ● peptoni i nivni derivati i drugi proteinski supstancii i nivni derivati.Ovaa klasa ne opfa}a: . osetliva hartija i ostanati osetlivi neotkrieni materijali . vidi 23.proizvodstvo na drugi organski osnovni hemikalii.proizvodstvo na destilirana voda.13.59 Proizvodstvo na drugi hemiski proizvodi. podgotveni zabrzuva~i (acelatori) za vulkanizacija na guma. vidi 20. katalizatori i drugi hemiski proizvodi za upotreba vo industrijata ● antidetonatorski preparati.6 20. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na fotografski plo~i.60 Proizvodstvo na ve{ta~ki vlakna Proizvodstvo na ve{ta~ki vlakna Ovaa klasa opfa}a: . antifriz preparati ● te~nosti za hidrauli~ni prenosi ● slo`eni laboratoriski i dijagnosti~ki preparati Ovaa klasa.proizvodstvo na mastilo za pe~atewe. tvrdo ili meko lemewe ● supstancii koi se koristat za odmastuvawe na metal ● podgotveni aditivi za cement ● aktiven jaglen.30 .proizvodstvo na ve{ta~ki aromati~ni proizvodi.14 .proizvodstvo na `elatin i negovi derivati . dodatoci na maslata za ma~kawe.proizvodstvo na parfemi i toaletni preparati.

Ovoj oddel. .proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki monofilamenti ili lenti Ovaa klasa ne opfa}a: . salicilna i O-acetilsalicilna kiselina itn. vklu~uvaj}i i prediva so golema cvrstina i teksturirani prediva . isto taka.prerabotka na `lezdi i proizvodstvo na ekstrakti od `lezdi itn. hemiski i botani~ki proizvodi.proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki se~eni vlakna.proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki prediva so dolgi vlakna..10 21 Proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi i farmacevtski preparati Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi i farmacevtski preparati. ~e{lani ili na drug na~in podgotveni za predewe .proizvodstvo na hemiski ~isti {e}eri . opfa}a: . vidi 13. vklu~uva proizvodstvo na medicinski.1 21. vidi 13.proizvodstvo na medicinski aktivni supstancii koi {to zaradi svoite farmakolo{ki svojstva se koristat vo proizvodstvoto na lekovi: antibiotici.2 21.20 Proizvodstvo na farmacevtski preparati Proizvodstvo na farmacevtski preparati Ovaa klasa opfa}a: . isto taka. osnovni vitamini.prerabotka na krv Ovaa klasa. 21.predewe na sinteti~ki i ve{ta~ki vlakna. nevla~eni.10 . 21.proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki dolgi (nese~eni) vlakna . vklu~uvaj}i i homeopatski preparati .10 Proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi Proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na medikamenti: ● antiserumi i drugi frakcii na krvta ● vakcini ● raznovidni medikamenti.proizvodstvo na prediva od ve{ta~ki se~eni vlakna.

trgovija na golemo so farmacevtski proizvodi.trgovija na malo so farmacevtski proizvodi.50 . kamilica itn.prerabotka na botani~ki proizvodi (melewe.proizvodstvo na hirur{ki tkaenini.proizvodstvo na hemiski sredstva za kontracepcija za nadvore{na upotreba i hormonski kontraceptivni sredstva .50 . 22.proizvodstvo na cement i drugi polne`i za potrebite na stomatologijata. vidi 47.proizvodstvo na biotehnolo{ki farmacevtski proizvodi Ovaa klasa. isto taka.1 . Proizvodstvo na nadvore{ni i vnatre{ni gumi za vozila.1 Proizvodstvo na proizvodi od guma Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na proizvodi od guma. vidi 72. vidi 32. gaza.92 22 Proizvodstvo na proizvodi od guma i proizvodi od plasti~ni masi Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na proizvodi od guma i proizvodi od plasti~ni masi.83 .46 .73 . drobewe) za farmacevtska upotreba Ovaa klasa ne opfa}a: . banda`en materijal. ova ne zna~i deka proizvodstvoto na proizvodite od ovie materijali treba da se klasificira ovde.istara`uvawe i razvoj na farmacijata i farmacevtskata biotehnologija.). vidi 82. vidi 10. vklu~uvaj}i test za bremenost . vidi 46.. vidi 32. sortirawe.pakuvawe na farmacevtski proizvodi. opfa}a: .proizvodstvo na medicinski dijagnosti~ki preparati.proizvodstvo na medicinska impregnirana vata. zavoi itn. . Me|utoa.proizvodstvo na radioaktivni in-vivo diagnosti~ki supstanci .50 .11 . vervain.proizvodstvo na lekoviti bilki (nane. vidi 32.proizvodstvo na cement za rekonstrukcija na koski. protektirawe na gumi za vozila (nadvore{ni gumi) Ovaa klasa opfa}a: 22. Ovoj oddel se karakterizira so upotreba na surovi materijali vo proizvodniot proces.

{titnici od guma.proizvodstvo na gumeni du{eci za voden krevet . vulkanizirana ili tvrda guma: ● gumeni plo~i.proizvodstvo na drugi proizvodi od priroden ili sinteti~ki kau~uk.proizvodstvo na gumen materijal za popravka. prekrieni ili laminirani so guma. podvi`ni ma{ini. nevulkanizirana. vikleri i sl. ● gumeni predmeti za obleka (samo ako se zaedno zalepeni. {noli za kosa.19 Proizvodstvo na drugi proizvodi od guma Ovaa klasa opfa}a: . {ipki i drugi profilirani oblici ● cevki.proizvodstvo na gumi za motorni vozila. lenti. opfa}a: . avioni.proizvodstvo na zamenlivi delovi za za{tita. pribor i zatki ● gumeni podni prekrivki ● gumeni du{eci za duvawe ● baloni . isto taka.20 22. prenosni remeni i pogonski remeni ● predmeti od guma za higienski celi: prezervativi od guma. ve{ta~ki gradi.proizvodstvo na gumeni ~etki .19 .proizvodstvo na cevovodi za parea od tvrda guma . presvle~eni. {i{iwa za topla voda itn.proizvodstvo na gumen materijal za popravka . oprema.proizvodstvo na ~e{li. mestewe (podesuvawe) i zamena.proizvodstvo na vnatre{ni gumi nameneti za nadvore{ni gumi . vidi 45. od tvrda guma Ovaa klasa. kade {to sostaven del e glavno gumata .popravka na nadvore{ni i vnatre{ni gumi.proizvodstvo na tekstilni tkaenini impregnirani. creva i {mrkovi ● transportni lenti. a ne so{ieni) ● gumeni |onovi i ostanati delovi za obuvki od guma ● gumeni ni{ki i kabli ● gumirano predivo i tkaenini ● gumeni prsteni. mebel i za drugi celi: ● pnevmatski gumi ● polni gumi i gumi za pumpawe .proizvodstvo na gumeni kostumi za voda i nurkawe .proizvodstvo na gumeni kapi i keceli za bawawe . listovi. . igra~ki. profilirani lenti so {ari od guma itn.obnova i za{tita na nadvore{ni gumi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 22..

listovi. duvawe i leewe. blokovi. modelirawe) so istisnuvawe (presuvawe).proizvodstvo na lepaci i lepila vrz baza na guma. v{pricuvawe. vidi 32.). upotrebuvaj}i nekoi procesi na prerabotka kako {to e oformuvawe (oblikuvawe.proizvodstvo na poluproizvodi od plasti~ni masi: ● plasti~ni plo~i. 14.40 .(bez ogled dali samoleplivi ili ne) . vidi 22. detski gumeni ~amci na duvawe.32 22.proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici.proizvodstvo na gumeni obuvki. oformuvawe (oblikuvawe.14. filmovi. folii. vidi 20.2 Proizvodstvo na proizvodi od plasti~ni masi Ovaa grupa opfa}a obrabotuvawe na novi ili stari (na pr.11.proizvodstvo na igri i igra~ki od guma (vklu~uvaj}i detski ~izmi za bazen. vidi 20. osven obleka. vidi 38.proizvodstvo na predmeti od sinteti~ka i prirodna guma.52 . lenti itn. 30.30 . gumeni `ivotni na duvawe.20 . vidi 13.12 .96 .proizvodstvo na madraci od nepokriena celularna guma.21 Proizvodstvo na plo~i. cevki i profili od plasti~ni masi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na gumeni sportski rekviziti.proizvodstvo na splavovi i ~amci na duvawe. topki i sl. 22.11 .proizvodstvo na kord tkaenini za proizvodstvo na nadvore{ni gumi. vidi 14. vidi 30.proizvodstvo na profilirani lenti so {ari od guma. vidi 32.reciklirani) plasti~ni smoli vo poluproizvodi ili krajni proizvodi. Za pove}eto od niv.1 .19 .proizvodstvo na obleka od elasti~ni tkaenini.. listovi.filmovi i listovi od celofan Ovaa klasa ne opfa}a: . pribor od plasti~ni masi za cevki i creva .03 . vidi 22. vidi 31.proizvodstvo na gumeni seksi artikli Ovaa klasa ne opfa}a: . proizvodniot proces e takov {to ovozmo`uva da se napravi {irok asortiman na proizvodi.popravka na dupnati gumi.proizvodstvo na gotovi proizvodi od plasti~ni masi: ● cevki i creva od plasti~ni masi. modelirawe) so zgusnuvawe.16 . vidi 15.

kako {to se vinil. plasti~ni dr`a~i za puri i cigari. vre}i. prozorci.29 Proizvodstvo na drugi proizvodi od plasti~ni masi Ovaa klasa opfa}a: . kanisteri. statueti. drugi raznovidni plasti~ni proizvodi itn. ~e{li. ● sanitarni predmeti od plasti~ni masi: kadi. {olji.proizvodstvo na raznovidni proizvodi od plasti~ni masi: ● plasti~ni kacigi.proizvodstvo na ve{ta~ki kamen (na primer. sandaci. lavaboa. a ne so{ieni). samoleplivi plasti~ni lenti (vrvki). lajsni za pod itn.23 Proizvodstvo na predmeti za vgraduvawe (grade`na stoka) od plasti~ni masi Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: . kultiviran mermer) 22. roletni. tu{-kadi. . {i{iwa itn. plasti~ni vikleri (spirali).proizvodstvo na elasti~ni podni oblogi.proizvodstvo na kuferi i ra~ni torbi od plasti~ni masi. kazan~iwa itn.proizvodstvo na predmeti od plasti~ni masi za pakuvawe stoki: ● plasti~ni }esi.proizvodstvo na predmeti od plasti~ni masi za potrebite na grade`ni{tvoto ● plasti~ni vrati. ● kontejneri i rezervoari ● podni. linoleum itn. kapaci. vidi 15. kancelariska i u~ili{na oprema i pribor.proizvodstvo na trpezni i kujnski sadovi i predmeti za toaletni potrebi od plasti~ni masi . yidni ili tavanski oblogi od plasti~ni masi vo oblik na rolni ili vo oblik na plo~ki itn. pribor za mebel. Ovaa klasa ne opfa}a: . kutii. izolacionen pribor. . prenosni remeni.22. ~e{mi.22 Proizvodstvo na ambala`a od plasti~ni masi za pakuvawe Ovaa klasa opfa}a: . predmeti za obleka (samo ako zaedno se zalepeni. ramovi.12 22. plasti~ni delovi i pribor za elektri~ni svetilki i rasvetna oprema. plasti~ni |onovi za obuvki.

proizvodstvo na du{eci od nepokriena celularna plastika.12 . kerami~ki proizvodi. 31.1 Proizvodstvo na staklo i proizvodi od staklo Ovaa grupa opfa}a staklo i proizvodi od staklo vo site negovi oblici (formi) proizvedeni vo kakva bilo postapka. plo~ki i proizvodi od pe~ena glina.03 . vidi 15.proizvodstvo na mebel od plasti~ni masi. 23. vidi 32. vidi 32. vklu~uvaj}i i armirano. boeno ili matirano 23. od surovini do zavr{ni proizvodi. tehni~ka staklena stoka itn.proizvodstvo na ramno staklo. vidi 32.30 .20 .proizvodstvo na stakleni ogledala .11 Proizvodstvo na ramno staklo Ovaa klasa opfa}a: .02.40 . vidi 15.proizvodstvo na zajaknato ili laminirano ramno staklo . Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na staklo i proizvodi od staklo (na pr.proizvodstvo na medicinski i stomatolo{ki proizvodi od plasti~ni masi. {uplivo staklo.proizvodstvo na plasti~ni kacigi i ostanata li~na bezbednosna oprema od plasti~ni masi. Proizvodstvoto na oblikuvan i finaliziran kamen i drugi mineralni proizvodi.01. ramno staklo.proizvodstvo na opti~ki proizvodi od plasti~ni masi. isto taka.50 .proizvodstvo na pove}eyidni stakleni elementi za izolacija .proizvodstvo na sportski rekviziti od plasti~ni masi.proizvodstvo na obuvki od plasti~ni masi.proizvodstvo na igri i igra~ki od plasti~ni masi. 31.50 . 23. vidi 32.). vidi 32.proizvodstvo na kuferi od plasti~ni masi. e vklu~eno vo ovoj oddel. vidi 31. vidi 31. stakleni vlakna.. cement i gips.12 Oblikuvawe i obrabotka na ramno staklo Ovaa klasa opfa}a: .09 .99 23 Proizvodstvo na drugi nemetalni mineralni proizvodi Ovoj oddel opfa}a proizvodni dejnosti povrzani so edna supstancija od mineralno poteklo.

23.proizvodstvo na opti~ki elementi {to se opti~ki obraboteni.proizvodstvo na tkaenini od stakleni vlakna.13 Proizvodstvo na {uplivo staklo Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na izolatori i izolacionen pribor od staklo .proizvodstvo na kabli od opti~ki vlakna za prenos na podatoci i prenos na sliki vo `ivo.50 23.31 23. vidi 32.2 23.proizvodstvo na stakleni figuri .proizvodstvo na staklo za ra~ni i drugi ~asovnici. vklu~uvaj}i i staklena volna i netkaeni proizvodi od niv Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 13.70 .14 Proizvodstvo na stakleni vlakna Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na {pricovi i druga medicinska oprema za laboratorija. vidi 32.proizvodstvo na stakleni vlakna. vidi 26.proizvodstvo na stakleni blokovi za poplo~uvawe (kocki za grade`ni{tvoto) .proizvodstvo na {i{iwa i druga ambala`a od staklo ili kristalno staklo . vidi 27.proizvodstvo na ~a{i za pijalak i druga stoka za doma}instvata od staklo ili kristalno staklo Ovaa klasa ne opfa}a: . opti~ko staklo i opti~ki elementi {to ne se opti~ki obraboteni . vklu~uvaj}i i tehni~ka staklena stoka Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na predmeti od staklo za laboratoriski.proizvodstvo na igra~ki od staklo.proizvodstvo na staklena stoka {to se upotrebuva za imitacija na nakit (bi`uterija) .19 Proizvodstvo i obrabotka na drugo staklo.20 Proizvodstvo na ognootporni proizvodi Proizvodstvo na ognootporni proizvodi .proizvodstvo na staklena topki za lampi .proizvodstvo na stakleni {ipki i cevki Ovaa klasa ne opfa}a: . higienski ili farmacevtski celi .10 .40 23.

}eramidi. dolomit ili hromit 23. kako {to se pesok.proizvodstvo na neognootporni kerami~ki plo~ki za ogni{ta i yidovi.32 Proizvodstvo na cigli. vidi 23.proizvodstvo na podni blokovi od pe~ena glina Ovaa klasa ne opfa}a: . beton itn. krupen pesok.proizvodstvo na ve{ta~ki kamen (na pr.20 .proizvodstvo na neognootporen grade`en materijal od glina: ● proizvodstvo na kerami~ki yidarski tuli. blokovi. mozaik kocki itn. Ovaa klasa.. mufovi. }eramidi itn. obrabotka na mermer).20 . lonci.proizvodstvo na neognootporni kerami~ki podni plo~ki i plo~ki za poplo~uvawe i oblo`uvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . kamen i glina. slivnici.31 Proizvodstvo na kerami~ki plo~ki i podni plo~i Ovaa klasa opfa}a: . vidi 22. vidi 23.proizvodstvo na negrade`ni neognootporni kerami~ki proizvodi. 23. opfa}a: . }eramidi i proizvodi od pe~ena glina za grade`ni{tvoto Ovaa klasa opfa}a: . . vidi 23. delovi od oxaci.proizvodstvo na ognootporni predmeti {to sodr`at magnezit. odvodi itn .Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na poluproizvodi od nemetalni minerali od rudnici i kamenolomi.proizvodstvo na kerami~ki yidarski tuli (cigli) i }eramidi.proizvodstvo na ognootporen malter.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi.3 Proizvodstvo na grade`ni materijali od glina Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na grade`ni materijali od glina.4 . Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi: ● termoizolacioni kerami~ki proizvodi od silikatno fosilno bra{no ● ognootporni tuli.32 23. cevki. luli itn.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi. isto taka. cevki.23 . vidi 23. . ● retorti.

41 Proizvodstvo na kerami~ki predmeti za doma}instvata i kerami~ki ukrasni predmeti Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kerami~ki proizvodi {to se upotrebuvaat na masa i drugi kerami~ki proizvodi za doma}instvata ili za toalet .43 .20 23. vidi 32. kako {to se pesok. kadi. . vidi 23.proizvodstvo na kerami~ki i `elezni magneti 23.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi. na pr. mijalnici.42 Proizvodstvo na kerami~ki sanitarni uredi Ovaa klasa opfa}a: . vidi 32.40 23.20 .proizvodstvo na kerami~ki sanitarni uredi. 23. krupen pesok. kamen i glina. vidi 23. vidi 23. toaletni {olji itn.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi.proizvodstvo na kerami~ki grade`en materijal. bidea.proizvodstvo na drugi kerami~ki uredi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na imitacija na nakit (bi`uterija).23.proizvodstvo na statueti i drugi ukrasni kerami~ki predmeti Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na elektri~ni izolateri i izolacionen pribor od keramika Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na igra~ki od keramika.44 Proizvodstvo na drugi tehni~ki proizvodi od keramika Ovaa klasa opfa}a: .3 Proizvodstvo na kerami~ki izolateri i izolacionen pribor Ovaa klasa opfa}a: .4 Proizvodstvo na ostanati porcelanski i kerami~ki proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na krajni proizvodi od nemetalni minerali od rudnici i kamenolomi.13 .

. aluminiumski cement.63.49 Proizvodstvo na drugi kerami~ki proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . isto taka. vidi 23. vidi 32.proizvodstvo na negasena. vidi 32. vidi 23.50 23. nespomenati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 22.3 23. vidi 23.64 . gasena i hidrauli~na var .42 .proizvodstvo na klinkeri i hidrauli~en cement. vidi 23.51 Proizvodstvo na cement.proizvodstvo na kerami~ki proizvodi. cement od zgura i superfosfaten cement Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ve{ta~ki zabi.20 .proizvodstvo na kerami~ki predmeti za laboratoriski. grupa 23.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi.proizvodstvo na proizvodi od cement. vidi 23. 23.obrabotka na mermer).23 .5 23.52 Proizvodstvo na var i gips Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kerami~ki grade`en materijal.proizvodstvo na gotovi i su{eni betonski smesi i malter..proizvodstvo na kerami~ki lonci.20 .proizvodstvo na ognootporen malter.proizvodstvo na cement {to se upotrebuva vo stomatologijata (zabarski).50 23. hemiski i industriski potrebi Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i i portland cement. beton itn. sadovi i sli~ni proizvodi {to se koristat za prenesuvawe ili pakuvawe na stoka . opfa}a: . var i gips Proizvodstvo na cement Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kerami~ki sanitarni uredi.proizvodstvo na ve{ta~ki kamen (na pr.proizvodstvo na gips od kalciumov gips i kalciumov sulfat Ovaa klasa.69 .proizvodstvo na kalciniran dolomit .

proizvodstvo na malter vo prav Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na gotovi suvo-me{ani betonski smesi i malter Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ognootporen cement. cement i gips Proizvodstvo na proizvodi od beton za grade`ni celi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na grade`en materijal od rastitelni supstancii (drvena volna. polnetici. cement ili predmeti od ve{ta~ki kamen za upotreba vo grade`ni{tvoto: ● tuli. vidi 23. 23. slama. cevki. gips ili drugi mineralni spojuva~i .65 Proizvodstvo na vlaknest cement Ovaa klasa opfa}a: . trska) aglomeriran so cement.62 Proizvodstvo na proizvodi od gips za grade`ni celi Ovaa klasa opfa}a: . od beton. stolbovi itn.proizvodstvo na predmeti od gips.20 .62.proizvodstvo na ognootporen malter. plo~i za poplo~uvawe.69 23. blokovi.64 Proizvodstvo na malter Ovaa klasa opfa}a: . . paneli itn. vidi 23. vidi 23. plo~i. plo~i.proizvodstvo na proizvodi od gips za upotreba vo grade`ni{tvoto: ● tabli.63 23. 23.63 Proizvodstvo na gotova betonska smesa Ovaa klasa opfa}a: . paneli.20 23. vidi 23.proizvodstvo na gotovi suvo-me{ani betonski smesi i malter.Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na monta`ni grade`ni elementi za visokogradba i niskogradba.61 Proizvodstvo na proizvodi od beton.6 23.proizvodstvo na proizvodi od beton. cement ili ve{ta~ki kamen 23.

99 Proizvodstvo na drugi nemetalni mineralni proizvodi. korita. na grobi{ta. rezervoari.proizvodstvo na mebel od kamen Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na drugi proizvodi od beton. gips.11 . oblikuvawe i dorabotka (obrabotka) na kamen za upotreba vo grade`ni{tvoto. kako na primer: proizvodstvo na neobraboten ili grubo obraboten kamen.7 23. `ardiweri itn. . nespomnati na drugo mesto Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na drugi nemetalni mineralni proizvodi.70 Se~ewe. mebel.proizvodstvo na proizvodi od azbest cement i od celulozen vlaknest cement i sl. za pokrivawe na pokrivi itn.se~ewe. 23. vidi 08. slivnici. sadovi. predmeti so plitok i visok reljef. kamewa za ostrewe i polirawe i pomo{ni prirodni ili ve{ta~ki abrazivni (brusni) proizvodi. 23. }eramidi. nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: 23.91 Proizvodstvo na abrazivni (brusni) proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . 23. ramki za prozorci itn.abraziven (brusen) kamen i sli~ni proizvodi. oblikuvawe i dorabotka na kamen Ovaa klasa opfa}a: . paneli.9 Proizvodstvo na abrazivni (brusni) proizvodi i drugi nemetalni mineralni proizvodi. oblikuvawe i dorabotka na kamen Se~ewe. mebel.. vidi 23. vklu~uvaj}i gi i onie na meka baza (na pr.: ● branovidni i drugi plo~i.69 Proizvodstvo na drugi proizvodi od beton. oluci.: brusna hartija) 23. vazni i ukrasni sadovi. cement ili ve{ta~ki kamen: ● statui. cevki.proizvodstvo na melni~ki kamewa. vo izgradbata na pati{ta.proizvodstvo na melni~ki kamewa.raboti {to se vr{at vo kamenolomi.9 . gips i cement Ovaa klasa opfa}a: .

.proizvodstvo na jaglerodni i grafitni vlakna i proizvodi (osven na elektrodi i elektri~ni proizvodi) .proizvodstvo na mineralni izolacioni materijali: ● volna od {qaka-zgura.proizvodstvo na staklena volna i netkaeni proizvodi od staklena volna.proizvodstvo na proizvodi od razni mineralni materijali: ● obraboten liskun i proizvodi od liskun. i vo liena (rastopena) forma za izrabotka na odlivki i drugi osnovni metalni proizvodi. grafit (razli~ni od elektri~ni proizvodi) itn. a se koristi vo postapkite na valawe. kamena volna i sli~ni mineralni volni. `ica ili cevki i {uplivi (izdlabeni) profili. 24. lenti.proizvodstvo na jaglerodni ili grafitni dihtunzi.90 .1 Proizvodstvo na surovo `elezo. koristej}i elektrometalur{ki i drugi metalur{ki tehniki. par~iwa ili metalni otpadoci.proizvodstvo na grafitni elektrodi. {ipki.29 24 Proizvodstvo na metali Ovoj oddel vklu~uva dejnosti na rastopuvawe i/ili prerabotka (rafinirawe) na `elezni ili ne`elezni metali od ruda. pra~ki. kamen }umur nama~kan so katranova smola (katranova smola od jaglenkamen }umur) itn.proizvodstvo na ve{ta~ki korund Ovaa klasa ne opfa}a: . . ~elik i feroleguri . ekspandirana glina i sli~ni materijali za toplotna i zvu~na izolacija ili materijali koi apsorbiraat zvuk . go opfa}a proizvodstvoto na metalni leguri i super leguri so upotreba na drugi hemiski elementi vo ~isti metali.: lepaci vrz baza na asfalt. treset. na pr. Izlezot (autputot) od rastopuvaweto i prerabotkata (rafiniraweto) na metali. isto taka.14 . vidi 28. izvlekuvawe i vtisnuvawe za da se izrabotat proizvodi kako {to se limovi. vidi 27. vidi 23.. Ovoj oddel. ekspandirani vermikuliti.proizvodstvo na frikcioni materijali i nemontirani predmeti od niv vrz baza na mineralni supstancii ili celuloza .proizvodstvo na proizvodi od asfalt i sli~ni materijali. voobi~aeno e vo forma na {ipki.

pretvorawe na surovo `elezo vo ~elik.proizvodstvo na toplo valani otvoreni profili od ~elik .proizvodstvo na toplo valani {ipki i pra~ki od ~elik .proizvodstvo na feroleguri . {uplivi (izdlabeni) profili i sli~ni proizvodi od ~elik Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na plo~i (stolbovi) od ~elik i zavareni profili od ~elik .20 Proizvodstvo na cevki.Ovaa grupa opfa}a dejnosti kako {to se direktna redukcija na rudite od `elezo.proizvodstvo na `elezni proizvodi so direktna redukcija na `elezo i drugi porozni `elezni proizvodi .proizvodstvo na `elezni~ki {inski materijali (nesostaveni {ini) od ~elik Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ~elik vo ingoti ({ipki) i drugi primarni formi .2 Proizvodstvo na cevki. ~elik i feroleguri Ovaa klasa opfa}a: . proizvodstvo na surovo `elezo vo liena (rastopena) ili cvrsta forma. proizvodstvo na feroleguri i proizvodstvo na proizvodi od ~elik.proizvodstvo na isklu~itelno ~isto `elezo po pat na elektroliza ili drug hemiski proces .pretopuvawe na ostatoci na ingoti ({ipki) od staro `elezo i ~elik .proizvodstvo na poluproizvodi od ~elik .proizvodstvo na `elezo vo granuli i `elezo vo prav . 24.proizvodstvo na surovo `elezo i ogledalno `elezo vo par~iwa.ladno izvlekuvawe na {ipki (pra~ki). vidi 24.proizvodstvo na visoki pe~ki.proizvodstvo na toplo valani i ladno valani plosnati proizvodi od ~elik . {uplivi (izdlabeni) profili i sli~ni proizvodi od ~elik 24.31 24.10 Proizvodstvo na surovo `elezo. ~eli~ni konvertori i valavnica . blokovi ili drugi primarni formi .

proizvodstvo na bezrabni cevki so kru`en ili drug napre~en presek i delovi so otvori so kru`en napre~en presek.proizvodstvo na ~elno zavareni fitinzi (pribor).52 24..proizvodstvo na zavareni precizni cevki so nadvore{en dijametar {to ne nadminuva 406. kako {to se kolena i reduciri.4 mm za neprekinato ladno ili toplo oblikuvawe od toplo ili ladno izvalani ramni proizvodi i longitudinalno ili spiralno zavareni i nekru`ni preseci za toplo ili ladno oblikuvawevo forma od toplo ili ladno izvalanilongitudinalno zavareni lenti . ladno oblikuvani od toplo izvalani ramni proizvodi ilongitudinalno ili spiralno zavareni .3 Proizvodstvo na drugi proizvodi so primarna prerabotka na ~elik Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na drugi proizvodi so ladna prerabotka na ~elik 24. so ladno izvlekuvawe ili ladno valawe na cevki so kru`en napre~en presek i ladno izvlekuvawe na cevki so drug napre~en presek i drugi vdlabnati profili .4 mm.4 mm ili pomal za toplo ili ladno oblikuvawe od toplo ili ladno izvalani lentii longitudinalno zavareni ispora~ani kako zavareni ili ponatamo{na postapka. vidi 24.proizvodstvo na precizni i neprecizni bezrabni cevki so toplo valawe ili toplo vtisnuvawe na praznini za natamo{na prerabotka.proizvodstvo na zavareni cevki so nadvore{en dijametar {to nadminuva 406.fitinzi so navoj i drugi cevki i fitinzi od ~elik Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na bezrabni cevki od ~elik so centrifugalno leewe.31 Ladno vle~ewe na pra~ki Ovaa klasa opfa}a: .za natamo{na obrabotka.proizvodstvo na precizno zavareni cevki so nadvore{en dijametar od 406. so toplo valawe. so kovawe na toplo valani bezrabni cevki od ~elik . za ladno izvlekuvawe ili ladno valawe ili ladno oblikuvawe vo forma na cevki so nekru`en presek . toplo vtisnuvawe ili druga topla prerabotka na poluproizvodi koi mo`e da se klinovi ili surovini (vo forma na pra~ki) dobieni so toplo valawe ili neprekinato leewe .proizvodstvo na ramni prirabnici i prirabnici na kovani le`i{ta so proces na toplo valawe na ramni proizvodi od ~elik .

pozlatuvawe na srebro ili metali .32 Ladno valawe na tesni lenti Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ~eli~na `ica.41 Proizvodstvo na blagorodni i drugi oboeni metali Proizvodstvo na blagorodni metali Ovaa klasa opfa}a: .33 Ladno oblikuvawe i svitkuvawe Ovaa klasa opfa}a: . od ruda i par~iwa otpadoci .proizvodstvo na ladno oblikuvani ili ladno svitkani rebresti lenti i sendvi~-paneli 24.proizvodstvo na `i~ani proizvodi.93 24.proizvodstvo na ~eli~ni pra~ki i cvrsti (masivni) profili od ~elik so ladno izvlekuvawe. srebro.proizvodstvo na blagorodni metali: ● proizvodstvo i rafinirawe na neobraboteni ili obraboteni blagorodni metali: zlato. vidi 25. so ladno izvlekuvawe na ~eli~ni pra~ki Ovaa klasa ne opfa}a: .4 24. vidi 24.posrebruvawe na metali .34 24.platinirawe na zlato. grundirawe i odvojuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na poluproizvodi od blagorodni metali ..proizvodstvo na presvle~eni ili nepresvle~eni plosnati valani proizvodi od ~elik vo rolni ili lenti so {irina pomala od 600 mm so povtorno ladno valawe na toplo valanite plosnati proizvodi ili na ~eli~ni pra~ki 24. vidi 24. platina itn.31 .34 Ladno izvlekuvawe na `ica Ovaa klasa opfa}a: . srebro ili metali .proizvodstvo na otvoreni profili so ladno oblikuvawe na valani prugi (valavnici) ili so svitkuvawe na presi na plosnati valani proizvodi od ~elik .izvlekuvawe na `ica.izvlekuvawe na pra~ki i proizvodi od ~elik.proizvodstvo na leguri od blagorodni metali .

54 24.54 .proizvodstvo na olovo. 24. cink i kalaj .leewe na oboeni metali. isto taka.proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe .proizvodstvo na bakar od ruda .42 Proizvodstvo na aluminium Ovaa klasa opfa}a: . cink i kalaj so elektroliti~ko rafinirawe na otpadoci i ostatoci od olovo.primarna prerabotka na olovo.proizvodstvo na laminirani folii od blagorodni metali Ovaa klasa ne opfa}a: .54 24. vidi 32. cink i kalaj od ruda: .proizvodstvo na aluminiumov oksid (glinica) . 24.proizvodstvo na nakit od blagorodni metali. cink i kalaj . opfa}a: . opfa}a: .proizvodstvo na olovo.53.proizvodstvo na laminati od aluminiumski folii vo koja aluminiumskata folija e glavna komponenta Ovaa klasa ne opfa}a: .primarna prerabotka na aluminium Ovaa klasa.44 Proizvodstvo na bakar Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na leguri od olovo.Ovaa klasa.proizvodstvo na folija od kalaj Ovaa klasa ne opfa}a: .43 Proizvodstvo na olovo. 24. vidi 24.proizvodstvo na leguri na aluminium .proizvodstvo na aluminium od aluminiumov oksid (glinica) .proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe .proizvodstvo na aluminium od elektroliti~ki rafinirani aluminiumski otpadoci i ostatoci . isto taka.proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe . vidi 24.leewe na oboeni metali.53.53.leewe na oboeni metali. cink i kalaj Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: . isto taka. cink i kalaj Ovaa klasa.12 24. vidi 24.proizvodstvo na aluminiumska folija za zavitkuvawe .

leewe na oboeni metali. mangan. nikel itn.leewe na oboeni metali. . mangan. vidi 24.54 24.54 24. mangan. .od elektroliti~ki i aluminotermi~ki rafinirani otpadoci i ostatoci od hrom.5 Leewe na metali Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na polugotovi proizvodi i razni odlivki so proces na leewe.46 Prerabotka na nuklearno gorivo Ovaa klasa opfa}a: .45 Proizvodstvo na drugi oboeni metali Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na hrom. opfa}a: . mangan. vidi 24.proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na mate od surov nikel Ovaa klasa. mangan. vidi 25. 24.primarna prerabotka na bakar Ovaa klasa.proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .53.proizvodstvo na bakar so elektroliti~ko rafinirawe na otpadoci i ostatoci od bakar . Ovaa grupa ne opfa}a: . nikel itn. nikel itn.99 24. .proizvodstvo na uranium od me{an katran (smola) i drugi rudi .primarna prerabotka na hrom.proizvodstvo na gotovi leeni proizvodi kako {to se: ● bojleri i radijatori.. 24.proizvodstvo na hrom. Ovaa klasa opfa}a: . isto taka.proizvodstvo na leguri od hrom.21 ● leeni predmeti za doma}instvata.53.topewe i rafinirawe na uranium 24. isto taka.proizvodstvo na leguri od bakar .proizvodstvo na `ica i lenta za osiguruva~i .51 Leewe na `elezo Ovaa klasa opfa}a dejnosti na learnici na `elezo. nikel itn. od ruda ili oksidi . nikel itn. vidi 25. opfa}a: .

vidi 33. osven ma{ini i oprema Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na “~isti“ metalni proizvodi (kako {to se delovi. titanium. e vklu~eno vo ovoj oddel.1 . cink itn.proizvodstvo na cevki i pribor od leen ~elik 24..leewe na proizvodi od kovliva odlivka .proizvodstvo na cevki i {uplivi profili i cevki i proizvodi od leeno `elezo 24.leewe na odlivki od ~elik . rabotat so podvi`ni delovi. ako ne se ~isto elektri~ni. magnezium.leewe vo kalapi na odlivki od oboeni metali 25 Proizvodstvo na fabrikuvani metalni proizvodi.leewe na odlivki od te{ki metali . .52 Leewe na ~elik Ovaa klasa opfa}a dejnosti na learnici na ~elik. nepodvi`ni funkcii.proizvodstvo na bezrabni cevki od ~elik so centrifugalno leewe . Proizvodstvoto na oru`je i municija.leewe na odlivki od lesni metali 24. Ovoj oddel ne opfa}a: .specijalizirani dejnosti na popravka i odr`uvawe. nasproti oddelite od 26 do 30 koi opfa}aat proizvodstvo na kombinacija ili monta`a (sostavuvawe) na ovie metalni proizvodi (ponekoga{ so drugi materijali) vo pove}e kompleksni edinici koi.leewe na polugotovi proizvodi od aluminium.leewe na odlivki od blagorodni metali .leewe na polugotovi proizvodi od ~elik . kontejneri i konstrukcii).54 Leewe na drugi oboeni metali Ovaa klasa opfa}a: .leewe na nodularni (top~esti) grafitni odlivki od `elezo . isto taka.leewe na odlivki od sivo `elezo .53 Leewe na lesni metali Ovaa klasa opfa}a: . voobi~aeno so stati~ni. elektronski ili opti~ki. Ovaa klasa opfa}a: .leewe na polugotovi proizvodi od `elezo .

11 25.proizvodstvo na delovi za brodski ili drugi kotli.proizvodstvo na pricvrstuva~i za sostavuvawe na `elezni~ki.proizvodstvo na metalni konstrukcii za industrija (konstrukcii za visoki pe~ki.proizvodstvo na elektri~ni pe~ki i greja~i za voda.proizvodstvo na monta`ni zgradi.2 Proizvodstvo na cisterni.specijalizirana instalacija na proizvedeni stoki od ovoj odddel vo zgradi.metalni delovi za katno pripojuvawe 25.51 25.proizvodstvo na metalni vrati i prozorci.) . vidi 25. Proizvodstvo na metalni konstrukcii i delovi na konstrukcii Ovaa klasa opfa}a: . vidi 43. bali (glavni gredi). jarboli. oprema za krevawe i manipulacija itn.proizvodstvo na metalni ramki i skeliwa za grade`ni{tvoto i nivni delovi (kuli. konstrukcii na standardni izlo`beni elementi itn.21 Proizvodstvo na radijatori i kotli za centralno greewe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 25.30 . ramki za vrati i prozorci.99 .11 . mostovi itn. vidi 27. vidi 30.1 Proizvodstvo na metalni konstrukcii Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na metalni konstrukcii (kako {to se metalni ramki ili delovi za grade`ni{tvo).proizvodstvo na delovi za brodovi.12 Proizvodstvo na metalni vrati i prozorci Ovaa klasa opfa}a: .. kapaci i porti (kapii) . kako {to se bojleri za centralno greewe. Ovaa klasa ne opfa}a: . rezervoari i sadovi od metal Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na cisterni. glavno od metal: ● baraki na gradili{ta. radijatori i kotli za centralno greewe 25.) .22 25.

vidi 29.koi se koristat za ~uvawe i pakuvawe na stoki. osven separatori na izotopi . vidi 30. vidi 25. sobira~i i akumulatori na parea .izgradba na cevovoden sistem vklu~uvaj}i i natamo{na obrabotka na cevkite glavno za da se napravat cevki pod pritisok ili cevovodni sistemi zaedno so povrzanata konstrukcija i izgradba Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na metalni kontejneri za komprimiran ili te~en gas Ovaa klasa ne opfa}a: . osven kotli za centralno greewe so topla voda Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na parni kotli.92 .30 Proizvodstvo na parni kotli. vidi 25.proizvodstvo na delovi za brodski ili drugi bojleri Ovaa klasa. instalirani kako uredi za skladirawe i/ili koi se koristat za proizvodstvo .proizvodstvo na kotli za vodena i druga parea .11 .proizvodstvo na kotli i radijatori za centralno greewe so topla voda. rezervoari i sadovi od metal Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na tenkovi (voeni oklopni vozila).20 .4 25. rezervoari.proizvodstvo na delovi za bojleri-turbini. cisterni i sli~ni metalni kontejneri.proizvodstvo na metalni buriwa. osven kotli za centralno greewe so topla voda Ovaa klasa opfa}a: .21 .40 25. kutii i dr. ekonomajzeri. opfa}a: .29 Proizvodstvo na drugi cisterni.proizvodstvo na pomo{ni uredi za parni kotli: ● kondenzatori na parea.proizvodstvo na rezervoari. vidi 28.proizvodstvo na nuklearni reaktori. pregrejuva~i.91 i 25.proizvodstvo na transportni kontejneri. isto taka.99 25.3 Proizvodstvo na parni kotli.proizvodstvo na separatori na izotopi. so kapacitet {to ne preminuva 300 litri.25. 25.40 Proizvodstvo na oru`je i municija Proizvodstvo na oru`je i municija . kanti. vidi 28.

kovawe.30 . topovi. me~evi.40 25.proizvodstvo na tenkovi i drugi borbeni vozila. te{ki mitralezi) . cevki za torpedo.metalurgija na prav: proizvodstvo na metalni predmeti neposredno od metalen prav so zagrevawe (sinteruvawe) ili pod pritisok Ovaa klasa ne opfa}a: . 25. zavaruvawe itn.proizvodstvo na se~ila.proizvodstvo na pi{toli za vozduh i gas (vozdu{ni i gasni pi{toli) . lesni mitralezi) . opfa}a: . vidi 20. mini i torpeda Ovaa klasa ne opfa}a: . kako {to se kovawe i presuvawe koi se vr{at vrz baza na dogovor ili so nadomest.proizvodstvo na udarni igli.proizvodstvo na te{ko oru`je (artilerija.proizvodstvo na eksplozivni napravi kako {to se bombi. {tancuvawe i valawe na metali. koi se vr{at vrz baza na dogovor ili so nadomest.71 . itn. vidi 24.proizvodstvo na vselenski vozila.1. metalurgija na prav Ovaa grupa opfa}a glavno dejnosti za obrabotka na metal.51 . raketi. metalurgija na prav Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na metalen prav. vidi 29. presuvawe. bajoneti.. dup~ewe. {tancuvawe i valawe na metali .proizvodstvo na oru`je za lov. op{ti ma{inski raboti Ovaa grupa opfa}a osnovni dejnosti na obrabotka na metali. . sportsko ili ogneno oru`je za samoodbrana i soodvetna municija . presuvawe. vidi 25. gravirawe.50 Kovawe. polirawe. pu{ki.Ovaa klasa opfa}a: .2 25. kako {to se presvlekuvawe.10 . 24. vidi 30.proizvodstvo na oklopni vozila za prevoz na pari ili dragocenosti.5 Kovawe.proizvodstvo na boeva municija Ovaa klasa. {tancuvawe i valawe na metali.proizvodstvo na lesno oru`je (revolveri. isto taka. detonatori ili svetle~ki raketi.6 Obrabotka i presvlekuvawe na metali. presuvawe. vidi 30.

41.presvlekuvawe. zavaruvawe. polirawe na metal Ovaa klasa ne opfa}a : . ramnewe. la`ici itn.dejnosti na kova~i na kowi. 24.12 .62 .termi~ka obrabotka na metali . peskarewe so peso~en mlaz.zajaknuvawe (zacvrstuvawe).flemawe i otstranuvawe na musta}i. anodizirawe itn. strugawe. vilu{ki. vidi 01.25 25.62 Op{ti ma{inski raboti Ovaa klasa opfa}a: .42. bajoneti itn.uslugi na "brzo" gravirawe. vidi 18. 24. . brusewe.dejnosti na kova~i na kowi.proizvodstvo na ostanati artikli za se~ewe: ● seka~i i sekir~iwa ● bri~ovi i no`iwa za bri~ewe ● no`i~ki za se~ewe. . emajlirawe.presvlekuvawe na metal so nemetalni materijali: ● plastificirawe.presvlekuvawe na plasti~ni masi so metal.dup~ewe.pe~atewe na metal. erodirawe. vidi 01. 24. potkastruvawe i {i{awe .proizvodstvo na pribor za doma}instvata kako {to se no`evi. lakirawe itn. na metalni par~iwa . vidi 24.25.se~ewe i pi{uvawe na metal so laserski zraci Ovaa klasa ne opfa}a : . na metali . rendawe.62 . me~evi. polirawe na metal vo baraban i ~istewe na metali .valawe so blagorodni metali na osnovni metali ili drugi metali. spojuvawe itn. . ostrewe.44 25.7 Proizvodstvo na se~ila.proizvodstvo na se~ila.71 Proizvodstvo na se~ila Ovaa klasa opfa}a: . dletuvawe.29 . pilewe. razvrtuvawe.61 Obrabotka i presvlekuvawe na metali Ovaa klasa opfa}a: . alati i metalna oprema za op{ta namena Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na se~ila. metalni ra~ni alati i metalna oprema za op{ta namena 25.boewe i gravirawe na metali . vidi 95. glodawe.43. vidi 22.

probiva~i. .proizvodstvo na modelirani kutii i kalapi (osven kalapi za ingoti) . ~a{i. klu~evi.proizvodstvo na ra~en alat na elektri~en pogon. . proizvodstvo na potro{ni alati za ma{ini-alatki: burgii. vidi 32.Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na mengeme. vidi 28. mebel. i metalni predmeti za zgradi. bez ogled dali se elektri~ni ili ne.proizvodstvo na potro{ni alati za ra~en alat.91 25.99 . alati za stegawe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kova~ki alat: ~ekani. {arki i sl. sostaveni `elezni~ki {inski uredi itn. metalni uredi.72 Proizvodstvo na bravi i {arki Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na pili i se~ila za pili.24 . ~inii. zavrtki i navrtki.).proizvodstvo na katanci. tacni itn.73 Proizvodstvo na alati Ovaa klasa opfa}a: . vidi 25.proizvodstvo na alati za presi . nakovalni itn .proizvodstvo na neelekti~en ra~en alat za zemjodelstvoto . vklu~uvaj}i i se~ila za kru`ni i veri`ni pili .proizvodstvo na pribor za jadewe i sadovi (tenxeriwa. za razli~na upotreba vo doma}instvata i industrijata 25. propeleri i kotvi za brodovi.12 25. {rafcigeri itn. kotli. vidi 28.91 Proizvodstvo na sandaci i sli~na ambala`a od ~elik Ovaa klasa opfa}a: . vozila itn. {ajki.proizvodstvo na no`evi i listovi za se~ewe za ma{ini ili za mehani~ki aparati . 25. metalni predmeti za doma}instvata. bravi.9 Proizvodstvo na ostanati fabrikuvani metalni proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na raznovidni metalni proizvodi kako {to se kanti i kofi.proizvodstvo na ra~en alat kako {to se: kle{ti.proizvodstvo na se~ila od blagorodni metali. no`ovi za glodawe itn.proizvodstvo na kalapi za ingoti ({ipki).

proizvodstvo na zavrtki.proizvodstvo na neizoliran metalen kabel i izoliran kabel koj ne mo`e da se koristi kako sprovodnik na elektri~na energija . tkaenini (platna) i dr.proizvodstvo na presvle~ena `ica i `ica so jadro .proizvodstvo na pru`ini za ~asovnici.proizvodstvo na proizvodi izraboteni od `ica: bodlikava `ica. sinxiri i pru`ini Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na `ica i kabel za prenos na elektri~na energija. tubi (za pakuvawe) i kutii na rasklopuvawe .52 .2 25. vpleteni ja`iwa i sli~ni proizvodi . {trafovi.proizvodstvo na sinxiri za elektri~en transmisiski prenos.proizvodstvo na {ajki i igli .proizvodstvo na metalni kabli. osven sinxiri za elektri~en transmisiski prenos Ovaa klasa ne opfa}a: . navrtki i sli~ni proizvodi so navoi 25..92 Proizvodstvo na ambala`a za pakuvawe od lesni metali Ovaa klasa opfa}a: . vidi 25. kofi.proizvodstvo na pru`ini (osven pru`ini za ~asovnici): ● lisnati pru`ini. .32 . kutii Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 28.15 25. vidi 27.proizvodstvo na metalni zatvora~i Proizvodstvo na `i~ani proizvodi. vidi 26.proizvodstvo na kanti.proizvodstvo na zavrtni ma{inski proizvodi .presvle~eni elektrodi za elektrola~no zavaruvawe .proizvodstvo na limenki i konzervi za pakuvawe na proizvodi za ishrana.proizvodstvo na navrtki. pru`ini za torzioni lostovi ● listovi za pru`ini . ogradi od `ica.93 . spiralni pru`ini. bo~vi. mre`i.proizvodstvo na cisterni i rezervoari. re{etki.proizvodstvo na sinxiri.94 Proizvodstvo na svrzuva~ki elementi i zavrtni ma{inski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . {ajbni i drugi proizvodi bez navoi .

osven mebel . kasi. lavaboa. ● tenxeriwa. bajoneti itn.proizvodstvo na vgradlivi elementi od cink: `lebovi za pokrivi.proizvodstvo na igri i igra~ki.71 .proizvodstvo na sefovi. vidi 25. . vklu~uvaj}i i znaci za pati{ta ● proizvodstvo na ukrasi za ta{ni .25. ● proizvodi za ru~ek: ~a{i. kop~i i kuki ● metalni skali ● metalni znaci. vidi 32. elektronski i opti~ki proizvodi . 31. armirani vrati itn. tavi i drugi neelektri~ni sadovi za koristewe na trpeza ili vo kujna ● mali ra~ni kujnski uredi i pribor ● metalen pribor za ~istewe .proizvodstvo na me~evi.02.proizvodstvo na metalni vakumirani bokali i {i{iwa .proizvodstvo na proizvodi od metal za doma}instvata: ● ramni proizvodi: ~inii.proizvodstvo na metalni zna~ki i metalni vojni~ki simboli . vidi 30.proizvodstvo na sportski predmeti.01.99 Proizvodstvo na drugi fabrikuvani metalni proizvodi. ● {uplivi proizvodi: tenxeriwa. vidi 31. 31. kadi.proizvodstvo na metalni proizvodi za kancelariska upotreba. ~inii itn.99 .proizvodstvo na metalni vikleri.proizvodstvo na permanentni metalni magneti .40 26 Proizvodstvo na kompjuterski. metalni ra~ki i drugi delovi od metal za ~ador. sadovi za perewe i sli~ni proizvodi . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .30 . tacni itn.proizvodstvo na koli~ki za {oping. ~e{el Ovaa klasa ne opfa}a: . kotli itn.09 . vidi 32.proizvodstvo na mebel od metal.proizvodstvo na razli~ni proizvodi od metal: ● proizvodstvo na brodski propeleri i se~ila ● kotvi ● yvona ● pri~vrstuva~i za sostavuvawe na `elezni~ki {ini ● sponi.

Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na integrirani kola (analogni.proizvodstvo na kalemi. poluprovodnici..proizvodstvo na prazni plo~i za pe~ateni kola . oprema za zra~ewe. navoi. prigu{uva~i. polimer.proizvodstvo na elektronski kondenzatori .proizvodstvo na elektronski cevki .1 .proizvodstvo na diodi.proizvodstvo na svetle~ki diodi (diodi za emituvawe na svetlo) (LED) Ovaa klasa isto taka opfa}a: .proizvodstvo na induktori (pr. tranzistori i sli~ni posebni elementi . Proizvodstvo na elektronski sostavni delovi (komponenti) i elektronski plo~i 26. Proizvodniot proces na ovoj oddel se karakterizira so dizajnirawe (konstruirawe) i primena na integrirani dvi`ewa i mnogu specijalizirana tehnologija. kabli za monitor. prekinuva~i i merni pretvoruva~i za elektronska upotreba .proizvodstvo na komponenti za prika`uvawe (plazma.11 Proizvodstvo na elektronski sostavni delovi (komponenti) Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na poluprovodnici i ostanati komponenti za elektronska upotreba. konektori itn. testirawe i navigacija. kompjuterska periferna (dopolnitelna) oprema.Ovoj oddel.proizvodstvo na elektronski otpornici . sodr`i proizvodstvo na elektronika za {iroka potro{uva~ka. oprema za komunikacija i sli~ni elektronski proizvodi. USB kabli. kako {to se komponentite (sostavnite delovi) za nekoi proizvodi. isto taka.proizvodstvo na ~ipovi ili plo~ki. transformatori).Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na kompjuteri. oprema za merewe.proizvodstvo na kabli za printer.proizvodstvo na mikroprocesori . razni vidovi na elektronski komponeneti .proizvodstvo na elektronski kristali i kristalni sklopovi . gotovi ili polugotovi . 26. digitalni i hibridni) .proizvodstvo na elektronski konektori . elektromedicinska i elektroterapevtska oprema. LCD) . opti~ki instrumenti i oprema i proizvodstvo na magnetni i opti~ki mediumi.

proizvodstvo na polni plo~i za pe~ateni kola .proizvodstvo na elektri~ni `i~ani uredi. mre`ni. video.70 .proizvodstvo na kompjuteski i televiziski monitori. kontrolni.11 .proizvodstvoto na kompletna oprema e klasificirano sekade vo klasifikacijata kade {to se raboti za kompletna oprema 26.proizvodstvo na elektri~ni relei. modemi) Ovaa klasa ne opfa}a: .12 .12 . vidi 26. vidi 27.20 Proizvodstvo na kompjuteri (smeta~ki ma{ini) i periferna (dopolnitelna) oprema .proizvodstvo na rendgentski cevki i sli~ni uredi za zra~ewe.12 Proizvodstvo na polni elektronski plo~i Ovaa klasa opfa}a: . vidi oddel 27 .proizvodstvo na fluorescentni balasti.11 26.proizvodstvo na opti~ka oprema i instrumenti.20.pe~atewe na "smart" kartici.zvu~ni.60 . vidi 18.proizvodstvo na prazni plo~i za pe~ateni kola.2 Proizvodstvo na kompjuteri (smeta~ki ma{ini) i periferna oprema 26.proizvodstvo na sli~ni elementi za elektronska upotreba.33 .30 .Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 26. vidi 26. vidi 26. vidi 18.pe~atewe na "smart" karti~ki. vidi 27.proizvodstvo na modemi (pridru`na oprema).12 .proizvodstvo na vnatre{nata strana na kartite (na pr. vidi 26.polnewe na komponentite na plo~ite na pe~atenite kola .40 . vidi 27. 26.

Analognite kompjuteri se sposobni za pretvorawe na matemati~kite modeli i sodr`at barem najmalku analogna kontrola i elementi za programirawe. opfa}a: . CD-RW. desktop kompjuteri.proizvodstvo na monitori . kako naj~est vid.proizvodstvo na laptop kompjuteri . USB prenosna memorija i drugi elementi za skladirawe .proizvodstvo na kompjuterski terminali. vklu~uvaj}i bar kod skener .proizvodstvo na opti~ki diskovi ( na pr. (3) vr{at aritmeti~ka presmetka specificirana od korisnikot i (4) ja vr{at.proizvodstvo na ra~ni kompjuteri (na pr.proizvodstvo na virtuelni kacigi .proizvodstvo na printeri . DVD-RW) .proizvodstvo na desktop kompjuteri . digitalni i hibridni. kompjuterska periferna oprema kako {to se elementi za ~uvawe i elementi za input-vlez/autputizlez (printeri. bez mehani~ko rakuvawe .proizvodstvo na site tipovi na gluv~iwa. Digitalnite kompjuteri. (2) mo`e da bidat programirani spored barawata na korisnikot.proizvodstvo na tastaturi .proizvodstvo na skeneri.proizvodstvo na kompjuterski proektori (video bimovi) Ovaa klasa. terminali za prika`uvawe na proizvodi za proda`ba (POS-point-of-sale). bez ~ovekova intervencija. CDROM. laptopovi i kompjuterski serveri. DVD-ROM. Ovaa klasa opfa}a: . xojstici i podvi`ni top~iwa . isto taka. kako avtomatski ma{ini za govor (ATM' s).Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo i/ili sostavuvawe na elektronski kompjuteri.proizvodstvo na ~ita~i na "smart" karti~ki . Kompjuterite mo`at da bidat analogni. procesnata programa so prisposobuvawe na barawata za nivno ispolnuvawe vo tekot na procesot. se uredi koi go rabotat slednovo: (1) ja skladiraat procesnata programa ili programi i podatocite potrebni za izvr{uvawe na programata.proizvodstvo na elementi na magnetni diskovi. kompjuterski tipki). kako {to se mejnfrejm komjuteri (centralna edinica). monitori.proizvodstvo na mejnfrejm kompjuteri (centralni edinici) .proizvodstvo na kompjuterski terminali za posebna namena .proizvodstvo na kompjuterski serveri .PDA) .

30 Proizvodstvo na oprema za komunikacija Proizvodstvo na oprema za komunikacija Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na telefonska oprema i oprema za komunikacija koja se koristi za prenos na elektri~nite signali preku `ici i vozduh kako {to e radio i televizisko emituvawe i `i~ana komunikaciska oprema Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na pejxeri .proizvodstvo na oprema za komunikacija na podatocite (na pr.proizvodstvo na konzoli za video igri. zvu~ni.proizvodstvo na uredi za izgradba na glavna centrala (Private Branche Exchange Equipment. vidi 26. moduli i sostavni delovi.proizvodstvo na oprema za modemi i pridru`na oprema. vidi 26.. kopirawe.20 .proizvodstvo na digitalni prekinuva~i za komunikacija.12 .30 . vidi 26.proizvodstvo na elektronski delovi za {iroka potro{uva~ka.30 . izlezi ) . izlezi).40 .proizvodstvo na oprema za kablovska televizija .12 . ruteri.proizvodstvo na vnatre{nata strana na kartite. vidi 26. vklu~uvaj}i i aparati za odgovarawe na telefonski povici (telefonski sekretarki) . oprema za razmena na podatoci (na pr.1 . vidi 26. vidi 26. video itn.proizvodstvo na vnatre{ni i nadvore{ni kompjuterski modemi.proizvodstvo na mobilni telefoni .40 .40 .proizvodstvo na elektronski komponenti za kompjuteri i periferna oprema.proizvodstvo na polni elektronski plo~i. vidi 26.proizvodstvo na oprema za telefonski centrali . vidi 26.proizvodstvo na telefonska i telefaks oprema. premostuva~i.proizvodstvo na anteni za prenos i priem na signali .3 26.12 . skenirawe.proizvodstvo na bez`i~ni telefoni . vidi 18. vidi 26.).proizvodstvo na pove}efunkcionalna oprema so izvr{uvawe na dve ili pove}e od slednite funkcii: printawe. vidi 26. ruteri.proizvodstvo na prazni opti~ki i magnetni mediumi za kompjuteri i drugi uredi.premostuva~i. faks Ovaa klasa ne opfa}a: .PBX) . kako {to se CD pleeri i DVD pleeri..proizvodstvo na televiziski monitori i displeeri.80 26.reprodukcija na snimeni mediumi (kompjuterski.

proizvodstvo na oprema za mobilna komunikacija .proizvodstvo na CD i DVD pleeri .proizvodstvo na oprema za radio i televiziski studija i emituvawe.40 .proizvodstvo na zasiluva~i za muzi~ki instrumenti i sistemi za javni nastapi .51 . za javen razglas i zasiluva~i za muzi~ki instrumenti. vidi 27.proizvodstvo na GPS uredi.4 Proizvodstvo na elektronika za {iroka potro{uva~ka 26. motorni vozila.proizvodstvo na alarmni i protivpo`arni sistemi.90 26. vidi 26. dale~inski upravuva~i) Ovaa klasa ne opfa}a: .12 .proizvodstvo na elektronski semafori (za sportski natprevari).90 .proizvodstvo na elektronski komponenti i potkomponenti koi se koristat vo komunikaciskata oprema.proizvodstvo na stereo oprema .proizvodstvo na zvu~nici .proizvodstvo na televiziski monitori i displeeri .proizvodstvo na xuboksi . vklu~uvaj}i televizizski kameri . vidi 26. vidi 26.proizvodstvo na audio i video oprema za {iroka potro{uva~ka. vidi 26.proizvodstvo na radio i televiziski prenosuva~i .proizvodstvo na komunikaciski elementi so upotreba na infracrveni zraci (na pr.proizvodstvo na radio priemnici . vidi 27..proizvodstvo na video kameri za doma{na upotreba . vklu~uvaj}i i vnatre{ni/nadvore{ni kompjuterski modemi. vidi 26.1 .proizvodstvo na modemi (oprema za prenos na podatoci) i pridru`na oprema .40 Proizvodstvo na elektronika za {iroka potro{uva~ka Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na elektronska audio i video oprema za doma{na zabava.proizvodstvo na mikrofoni ..proizvodstvo na soobra}ajni semafori. Ovaa klasa opfa}a: . koi ispra}aat signali do kontrolnite stanici .20 .proizvodstvo na audio rekorderi i sistemi za razmno`uvawe (kopirawe) .proizvodstvo na video kaseti za rekorderi i oprema za razmno`uvawe (kopirawe) .proizvodstvo na polni elektronski plo~i.proizvodstvo na televizori .proizvodstvo na kompjuteri i kompjuterska periferna oprema.

zvu~ni. 26.proizvodstvo na aparati za odgovarawe na telefonski povici (telefonski sekretarki).70 . kako {to e oprema za reprodukcija.40 26. vidi 32.). vidi 26. vidi 26.proizvodstvo na oprema za studisko emituvawe. radio. vklu~uvaj}i i elementi za merewe na vremeto kako {to se saati i ~asovnici i sl. saati i ~asovnici Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na oprema za merewe. kompjuter) .20 .. vidi 26.30 . video itn.30 .30 .proizvodstvo na digitalni kameri.2 .proizvodstvo na anteni.proizvodstvo na oprema za pejxeri.51 Proizvodstvo na instrumenti i aparati za merewe.proizvodstvo na oprema za dale~insko upravuvawe (radisko i infracrveno).proizvodstvo na slu{alki (na pr.proizvodstvo na konzoli za video igri Ovaa klasa ne opfa}a: .30 .proizvodstvo na kompjuterski periferni elementi i kompjuterski monitori.. vidi 18.proizvodstvo na elektronski igri so fiksiran (a ne zamenliv) softver. prenos i antenski priem. ispituvawe i navigacija za raznovidni industriski i neindustriski celi. stereo. vidi 26.5 Proizvodstvo na instrumenti i aparati za merewe.30 . vidi 26. komercijalni video kameri. ispituvawe i navigacija . vidi 26.reprodukcija na snimeni zapisi (kompjuterski. vidi 26. ispituvawe i navigacija.proizvodstvo na karaoke ma{ini .

proizvodstvo na termometri od vidot te~nost vo staklo i bimetalni termometri (osven medicinski) . kako {to se greja~i. gasovit i kompoziten materijal.proizvodstvo na mera~i za na vozdu{en pritisok (manometri) . uredi za sumirawe (na pr. razladni (klima) uredi. gustinata. vakuumot.proizvodstvo na instrumenti za regulirawe na vla`nosta . drugi instrumenti za merewe i ispituvawe i nivni delovi. prika`uvawe.proizvodstvo na oprema za ispituvawe na avtomobilski izduvni gasovi .proizvodstvo na instrumenti za istra`uvawe . sogoruvaweto.proizvodstvo na mera~i na protok i smeta~ki instrumenti . avtomatska kontrola i regulatori za primena. Ovaa klasa go opfa}a i proizvodstvoto na neelektri~na oprema za merewe.registrirawe) na merkite za te~nost i instrumentite za smetawe.proizvodstvo na oprema za ispituvawe na fizi~kite svojstva i inspekciska oprema .proizvodstvo na poligrafski ma{ini . ispituvawe i navigacija (osven ednostavnite mehani~ki alat Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na instrumenti za motori na vozduhoplovi . elektri~na energija) .proizvodstvo na metereolo{ki instrumenti . zamrznuva~i (fri`ideri) i aparati (oprema).proizvodstvo na detektori za radijacija (zra~ewe) i monitoring instrumenti . instrumenti za merewe i ispituvawe na karakteristikite na elektricitetot i elektri~nite signali (znaci).proizvodstvo na spektrometri .proizvodstvo na aparati za kontrola na plamen i ogan . zabele`uvawe. vla`nosta. instrumenti i instrumentacionen sistem za laboratoriska analiza na hemiskiot i fizi~kiot sostav ili koncentrirawe na primeroci od cvrst (tvrd). kiselosta.za voda.proizvodstvo na instrumenti kontrola na hidroni~ko ograni~uvawe . instrumenti i sredstva za merewe. gas. te~en. pritisokot. vozduhoplovni i pomorski sistemi i instrumenti. protokot.proizvodstvo na mera~i za potro{uva~ka (na pr. viskoznosta. nivoto. prenos i kontrola na temperaturata.Ovaa klasa opfa}a sistemi i instrumenti za ispituvawe. detekcija. vodewe. indicirawe (najavuvawe). koncentracijata i rotacijata. navigacija.proizvodstvo na broila .

proizvodstvo na oprema za ispituvawe.23 . oprema za analiza na krvta) . signalni generatori.70 .20 .60 . vklu~uvaj}i i ~asovnici za instrument-tabli . zapisi za letawe) . vidi 28. detektori na metal . ~asovnici. vidi 26.proizvodstvo na detektori za mini.proizvodstvo na oprema za merewe i registrirawe (na pr. ispituvawe itn. vidi 28. vozduhoplovna i pomorska oprema.50 .proizvodstvo na oprema za kontrola na `ivotnata sredina (okolina) i avtomatska kontrola na priborot . vidi gi klasite za proizvodstvo koi gi koristat kako osnoven materijal 26. vklu~uvaj}i gi i onie od blagorodni metali .proizvodstvo na GPS instrumenti . vidi 33.proizvodstvo na oprema za medicinsko ispituvawe i zra~ewe.proizvodstvo na radari .30 .proizvodstvo na instrumenti za laboratoriski analizi (na pr. detekcija. kroja~ki metar itn.52 Proizvodstvo na saati i ~asovnici Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na saati. Ovaa klasa ne opfa}a: .29 . navigacija.proizvodstvo na oprema za opti~ko pozicionirawe.proizvodstvo na instrumenti za merewe te`ina (osven laboratoriskite). libela.proizvodstvo na medicinski termometri.proizvodstvo na laboratiski mera~i (vagi).proizvodstvo na saati i ~asovnici od site vidovi..proizvodstvo na radarska oprema . merni lenti). vremenski mehanizmi i nivni delovi Ovaa klasa opfa}a: . vidi 26. vidi 32.aparati za odgovarawe na telefonski povici (telefonski sekretarki)..proizvodstvo na ma{ini za diktirawe (diktafoni).proizvodstvo na ednostavni mehani~ki sredstva za merewe (na pr. inkubatori i raznovidni laboratoriski aparati za merewe. vklu~uvaj}i i sono-plovka (pojas za spasuvawe) .proizvodstvo na detektori za dvi`ewe . vidi 26.instalirawe na oprema za kontrola na industriskiot proces.proizvodstvo na kutii i orman~iwa za saati i ~asovnici.

proizvodstvo na nemetalni rem~iwa za ~asovnici (tekstil.proizvodstvo na pomo{ni aparati za slu{awe Ovaa klasa. bele`ewe i prika`uvawe na vremenskite intervali na drug poinakov na~in so pomo{ na mehanizam na ~asovnikot ili so sinhroniziran motor.12 .proizvodstvo na CT skeneri .proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od blagorodni metali. gama. medicinsko-dijagnosti~ki. isto taka.proizvodstvo na aparati i cevki za zra~ewe (na pr. plastika). strelki.proizvodstvo na pejsmejkeri . vidi 15.proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od neblagorodni metali.proizvodstvo na vremenski i drugi uredi za pokrenuvawe so rabota (dvi`ewa) na saati i ~asovnici ili so sinhroniziran motor: ● vremenski bravi .proizvodstvo na komponenti za saati i ~asovnici: ● delovi za site vidovi na saati i ~asovnici ● federi.proizvodstvo na medicinska ultrazvu~na oprema . kako {to se: ● parking-~asovnici ● ~asovnici ● mera~i na vreme i data ● mera~i na procesite .proizvodstvo na elektromedicinska endoskopska oprema . opfa}a: . medicinskoterapevtski.proizvodstvo na aparati za bele`ewe na vremeto i oprema za merewe.proizvodstvo na PET skeneri . broj~anici.proizvodstvo na elektrokardiografi . vidi 32.13 26. istra`uva~ki. plo~i.12 . mostovi i drugi delovi ● kutii i orman~iwa za saati i ~asovnici od site materijali Ovaa klasa ne opfa}a: . le`i{ten kamen.proizvodstvo na medicinska laserska oprema . ko`a.6 Proizvodstvo na oprema za zra~ewe. vidi 32. iks-zraci i druga oprema za zra~ewe . elektromedicinska i elektroterapevtska oprema Ovaa klasa opfa}a: . elektromedicinska i elektroterapevtska oprema 26..industriski.60 Proizvodstvo na oprema za zra~ewe. nau~ni): ● beta.proizvodstvo na oprema za magnetna rezonanca (MRI) .

30 . kako {to se binokulari.70 Proizvodstvo na opti~ki instrumenti i fotografska oprema Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na opti~ki instrumenti le}i.proizvodstvo na video kameri za doma}instvata.99 26. prizmi i le}i (osven oftmalti~ki). vidi gi klasite za proizvodstvo od tipot na ma{ini (na pr.proizvodstvo na kreveti za son~awe (vo solariumi).proizvodstvo na opti~ka ni{ani .proizvodstvo na slika na film i slajd proektori .proizvodstvo na oprema za sterilizirawe hrana i mleko so zra~ewe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kompjuterski proektori.50 .40 .proizvodstvo na filmski i digitalni kameri . vidi 26. vidi 26.proizvodstvo na fotokopir ma{ini. teleskopi. vidi 28. opti~ki mikroskopi.20 .medicinska laserska oprema.proizvodstvo na opti~ki sredstva i instrumenti za merewe i proverka (na pr. proton). vidi 26. presvlekuvawe i polirawe na le}i (osven oftmalti~ki).proizvodstvo na le}i. opseg (dale~ina) na pronajduva~i .oprema za kontrola na ogan.proizvodstvo na opti~ka poziciona oprema .proizvodstvo na oftalmolo{ki proizvodi.proizvodstvo na opti~ki uredi so precizni alati ..proizvodstvo na opti~ki ogledala .60) . mikroskopi (osven elektron.23 . vidi 26.proizvodstvo na komercijalni TV i video kameri. montirawe na le}i (osven oftmalti~ki) i proizvodstvo na fotografska oprema kako {to se kameri i meri (merila) na svetlost.proizvodstvo na laserski delovi Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: . vidi 28.7 Proizvodstvo na opti~ki instrumenti i fotografska oprema 26. vidi 32. binokulari i teleskopi .proizvodstvo na grafoskopi .proizvodstvo na opti~ki instrumenti za zgolemuvawe .proizvodstvo na kompletna oprema so upotreba na laserski komponenti.proizvodstvo na opti~ki komparatori . meri (merila) na fotografski svetla.

isto taka. transformatori i uredi za distribucija i kontrola na elektri~na energija Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na energija. Ovoj oddel ne go opfa}a proizvodstvoto na elektronski proizvodi (vidi oddel 26).1 . 27. Ovoj oddel. zvu~ni.reprodukcija na snimeni mediumi (kompjuterski mediumi.8 26.80 Proizvodstvo na magnetski i opti~ki mediumi Proizvodstvo na magnetski i opti~ki mediumi Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na magnetski i opti~ki snimeni mediumi. Ovaa klasa opfa}a: . distribucija i specijalni transformatori. vidi 18. itn). DC i AC/DC.proizvodstvo na prazni magnetski audio i video lenti . elektromotori.proizvodstvo na hard diskovi mediumi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na prazni disketi .11 Proizvodstvo na elektromotori.26. generatori i motor-generator kompleti.2 27 Proizvodstvo na elektri~na oprema Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na proizvodi koi sozdavaat (proizveduvaat). Ovaa klasa opfa}a: . generatori i transformatori Ovaa klasa go vklu~uva proizvodstvoto na sekakvi vidovi na elektri~ni motori i transformatori: AC. opfa}a proizvodstvo na elektri~no osvetluvawe.proizvodstvo na elektromotori (so isklu~ok na startnite motori na motorite so vnatre{no sogoruvawe) . video.proizvodstvo na transformatori za distribucija na elektri~na energija 27. distribuiraat i upotrebuvaat elektri~na energija.proizvodstvo na prazni magnetski audio i video kaseti .proizvodstvo na prazni opti~ki diskovi . Proizvodstvo na elektromotori. signalna oprema i elektri~ni aparati za doma}instvoto. generatori.

(proizvodstvo na cvrsti invertori. odredeni vidovi mehanizmi.proizvodstvo na naponski pridu{nici (za distribucija na ramomerno nivo na napon) . vidi 27.proizvodstvo na transformatori za elektrola~no zavaruvawe . ispravuva~i i konvertori.proizvodstvo na kontrolni paneli za distribucija na elektri~na energija .proizvodstvo na fluoroscentni balasti (na pr.proizvodstvo na elektri~ni osiguruva~i .proizvodstvo na kompleti motor-generatori (so isklu~ok na kompleti na turbinski generatori) .proizvodstvo ne elektronski komponenti: odredeni vidovi na transformatori i prekinuva~i. vidi 27.51 .transformatori) .proizvodstvo na kompleti turbini-generatori.proizvodstvo na elektri~ni relei ..11 .proizvodstvo na oprema za elektrozavaruvawe i lemewe.premotuvawe na armatura na fabri~ka na~in Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na podstani~ni transformatori za distribucija na elektri~na energija .proizvodstvo na naponski regulatori za prenos i distribucija . vidi 26.proizvodstvo na oprema za prekinuvawe na energija .11 .proizvodstvo na generatori za struja (osven alternatori za polnewe na bateriite kaj motorite so vnatre{no sogoruvawe) . vidi 28.proizvodstvo na kanali za vodovite kaj eletri~nite razvodni uredi .proizvodstvo na elektri~ni prekinuva~i (osven solenoidi. tasteri) .31 27.proizvodstvo na generatorski set na glavniot pridvi`uva~ Ovaa klasa ne opfa}a: .90 .90 .proizvodstvo na prekinuva~i na strujni elektri~ni kola .12 Proizvodstvo na aparati za distribucija i kontrola na elektri~nata energija Ovaa klasa opfa}a: . vidi 29.proizvodstvo na oprema za kontrola na `ivotnata sredina i kontrolnite instrumenti za industriski procesi. vidi 26.proizvodstvo na startni motori i generatori za motorite so vnatre{no sogoruvawe.

proizvodstvo na baterii so vla`ni }elii 27.proizvodstvoto na kabli od opti~ki vlakna za prenos na podatoci ili sliki vo `ivo Ovaa klasa ne opfa}a: .33 27..proizvodstvo na prekinuva~i na elektri~ni strujni kola.proizvodstvo na primarni }elii i primarni baterii ● }elii koi sodr`at mangan dioksid. pokriva~ .20 Proizvodstvo na baterii i akumulatori Proizvodstvo na baterii i akumulatori Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na baterii koi mo`at i koi ne mo`at da se polnat Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na NiMH baterii .proizvodstvo na set od opti~ki kabli ili kompleti so konektori ili ostanati priklu~oci. isto taka. vidi 23. Ovaa grupa. vklu~uva izolacija na kabelot i proizvodstvo na kabli od opti~ki vlakna.. kontejneri.12 27. .proizvodstvo na NiCad baterii .proizvodstvo na elektri~ni akumulatori.14 .vo zavisnost od primenata na pr. vklu~uvaj}i nivni delovi: ● separatori. `ivin dioksid.proizvodstvo na litiumski baterii .proizvodstvo na baterii so suvi }elii . 27.32 Proizvodstvo na drugi elektronski i elektri~ni `ici i kabli Ovaa klasa opfa}a: .2 27.proizvodstvoto na stakleni vlakna ili ni{ki. 26.31 Proizvodstvo na kabli od opti~ki vlakna Ovaa klasa opfa}a: . vidi 27. kako {to se prekinuva~i i sklopki. srebren oksid itn.3 Proizvodstvo na kabel i elektroinstalaciski materijal Ovaa grupa opfa}a proizvodstvoto na elektroinstalaciski materijali za sproveduvawe na struja kako i na elektroinstalaciski materijali koi ne sproveduvaat struja bez ogled na materijalot.proizvodstvo na olovni baterii .

proizvodstvo na kutii za eletri~na `ica (na pr.. 24. USB kabli i sli~ni kabelski setovi ili sklopki.proizvodstvo na elektri~ni kabli so izolirani `ici i konektori. preklopnici.31 27.proizvodstvo na GFCI (uredi za zazemjuvawe) .43 .proizvodstvo na elektri~ni provodnici i soodvetni drugi uredi . 24.proizvodstvo na osiguruva~i i induktivni namotki za osvetluvawe . bakar.za spojuvawe. `i~ana oprema i sli~ni kablovski kompleti ili sklopovi za primena vo avtomobilskata industrija.11 . elektri~ni provodnici (so isklu~ok na provodnicite od tipot na preklopnici) . 24.proizvodstvo na kabelski kompleti.proizvodstvo na kerami~ki izolatori. aluminium Ovaa klasa ne opfa}a: . kabli za printer.44..45 .proizvodstvo na plasti~ni uredi koi ne prenesuvaat struja vklu~uvaj}i plasti~ni razvodni kutii.43. kop~iwa za pridvi`uvawe na mehanizmot. 24. vidi 23.za spojuvawe. priklu~oci i prekinuva~i.42.) .proizvodstvo na zbirni {ipki.proizvodstvo na kutii za eletri~na `ica (na pr. vidi 26. za izlez. vidi 29. federi.proizvodstvo (vle~ewe) na `ica.proizvodstvo na elektri~ni izlezi i prekida~i (fasonki) .proizvodstvo na izolirani `ici i kabli izraboteni od ~elik. otvor za izlez.proizvodstvo na elektri~ni vodovi i pribor .proizvodstvo na kabli za kompjuter. vidi 27.34.33 Proizvodstvo na elektroinstalaciski materijal Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na `i~ani uredi koi prenesuvaat i koi ne prenesuvaat struja za elektri~ni strujni krugovi nezavisno od vidot na materijalot.proizvodstvo na elektronski tipovi na konektori. na pritisok.90 . kutii za prekinuva~) .proizvodstvo na prenosni stolbovi i liniski sklopovi . 24.proizvodstvo na dr`a~i za svetilki . Ovaa klasa opfa}a: .11 .41.proizvodstvo na prekinuva~i za elektri~na instalacija (na pr. povr{inski plo~i i sli~na plasti~na instalaciona oprema Ovaa klasa ne opfa}a: . kutii za prekinuva~) . vidi 24. vidi 26.

proizvodstvo na stakleni proizvodi i stakleni delovi za rasvetni tela.proizvodstvo na neelektri~na oprema za osvetluvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na svetlosna oprema kako del od transportnata oprema (na pr. vidi 27.4 27.proizvodstvo na elektri~na signalna oprema kako {to e opremata za soobra}ajni svetlosni i pe{a~ki signalni uredi.27.proizvodstvo na ra~ni bateriski svetilki . avioni.proizvodstvo na lusteri .prizvodstvo na feneri (karbidni.proizvodstvo na elektri~ni kamini .proizvodstvo na elektri~ni lampi za insekti . isto taka.proizvodstvo na reflektori .proizvodstvo na sijalici so praznewe. v`e{teni (usviteni) sijalici. elektri~nite uredi za osvetluvawe i nivnite komponenti (osven uredite za prenos na struja).proizvodstvo na plafowerki . ~amci) Ovaa klasa. vidi 27.proizvodstvo na elektri~ni znaci. infracrveni i dr. za motorni vozila. ultravioletovi. vidi 27. benzinski.5 Proizvodstvo na uredi za doma}instvata . vidi 27.19 . fluoroscentni.proizvodstvo na tavanski i bawski ventilatori so integrirani svetlosni uredi. opfa}a: . vidi 23.90 . kerozinski) .proizvodstvo na lambi za masa .51 .33 .90 27.proizvodstvo na uli~ni rasvetni tela (osven soobra}ajna signalizacija) . Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na novogodi{ni kompleti na svetilki . rasvetni tela i svetilki .40 Proizvodstvo na elektri~na oprema za osvetluvawe Proizvodstvo na elektri~na oprema za osvetluvawe Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na elektri~ni svetilki i cevki i nivni delovi i komponenti (osven praznite stakleni formi za elektri~nite svetilki). gasni. elektri~ni.proizvodstvo na `i~ani uredi so sproveduvawe na struja za rasvetni tela.

Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na aparati koi kako pogonsko gorivo koristat struja. ventilatori za doma}instvo. pravosmukalki za doma}instvo. fri`ideri za doma}instvoto.Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na mali elektri~ni aparati i elektri~ni uredi za doma}instvoto. skari ● elektri~ni grejni tela itn.proizvodstvo na elektrotermi~ki aparati za doma}instvata: ● fri`ideri ● zamrznuva~i ● ma{ini za miewe sadovi ● ma{ini za perewe i su{ewe na ali{ta ● pravosmukalki ● aparati za polirawe na podovi ● otstranuva~i na otpadoci ● ma{ini za se~ewe. vikleri ● elektri~ni pegli ● elektri~ni aparati za zagrevawe na prostorii i doma{ni ventilatori ● elektri~ni pe~ki ● mikrobranovi pe~ki ● {poreti. greja~i za voda i aparati za otstranuvawe na |ubre. plin i sl. Ovaa klasa ne opfa}a: . elektri~ni ma{ini za odr`uvawe na podovi. 27. oprema za perewe na ali{ta za doma}instvoto. aparati za gotvewe vo doma}instvoto. ~e{li. elektri~ni ~etki za zabi i drugi elektri~ni uredi za li~na upotreba ● ostra~i na no`evi ● aspiratori ili aparati za reciklirawe . sokovnici ● otvora~i na konzervi ● elektri~ni aparati za bri~ewe.51 Proizvodstvo na elektri~ni aparati za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na elektrotermi~ki uredi za doma}instvata: ● elektri~ni greja~i za voda ● elektri~ni }ebiwa ● elektri~ni fenovi za su{ewe na kosa. ~etki. kako {to se ma{ini za miewe sadovi. mikseri. zamrznuva~i ispraveni i so kutija (sandak) i ostanati elektri~ni i neelektri~ni aparati za doma}instvoto. re{oa ● tosteri ● aparati za podgotvuvawe kafe i ~aj ● fritezi.

9 27.52 Proizvodstvo na neelektri~ni aparati za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: . montirani trajni greja~i na prostorii. razladni (klima) uredi. uredi za ispravuvawe.instalirawe na centralen sistem za vsmukuvawe. {poreti.proizvodstvo na elektri~ni yvona .94 . regulirani i neregulirani uredi za napojuvawe . komercijalni.proizvodstvo na neelektri~na oprema za gotvewe i greewe vo doma}instvoto: ● neelektri~ni aparati za greewe na prostorii.proizvodstvo na fiksni polna~i za baterii . Ovaa klasa opfa}a: . vidi oddel 28 .29 27. komercijalna oprema za gotvewe. baterii i akumulatori. aparati za gotvewe. vidi 43.proizvodstvo na elektri~i uredi za otvorawe i zatvorawe na vrati . vidi 28. pe~ki. peralna za komercijalni potrebi.proizvodstvo na invertori. tavanski ventilatori.gorivni }elii.proizvodstvo na ma{ini za {iewe za doma{na upotreba. komercijalni ventilatori i ventilatori za vozduh. industriski i instituciski pravosmukalki.. generatori i transformatori. skari.proizvodstvo na uredi za neprekinato napojuvawe (UPS) . oprema za osvetluvawe i aparati za doma}instvoto. oprema za hemisko ~istewe i peglawe.proizvodstvo na potisnuva~i na naponski udari.90 Proizvodstvo na druga elektri~na oprema Proizvodstvo na druga elektri~na oprema Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na raznovidna elektri~na oprema vo koja ne spa|aat motori. uredi za podgrevawe 27.proizvodstvo na ultrazvu~ni ma{ini za ~istewe (osven laboratoriskite i stomatolo{kite) . osven za onie za primena vo distribucijata na elektri~nata energija . `ici i `i~ani uredi. greja~i za voda.proizvodstvo na prodol`ni kabli proizvedeni od kupena izolirana `ica .proizvodstvo na komercijalni i industriski fri`ideri i zamrznuva~i.

.proizvodstvo na elektri~ni izolatori (osven staklo ili porcelan). vidi 26.5 . vidi 27.20 . komplet kabli za sistemot na palewe. za elektri~nite sistemi za prozorci i vrati. generatori. vidi 29. vidi 27. nespomnati na drugo mesto 28 .proizvodstvo na proizvodi od jaglerodni i grafitni vlakna (osven elektrodi i onie za primena vo elektri~ni uredi). provodnici i oprema izraboteni od neblagoroden metal . vidi 28. vidi 27.99 . motori.proizvodstvo na baterii.proizvodstvo na kabli za aparati. vklu~uvaj}i i ra~ni uredi za lemewe Ovaa klasa ne opfa}a: . regulatori na napon.proizvodstvo na elektri~ni signalni uredi kako {to e soobra}ajnata i pe{a~kata signalizacija . vidi 27. elektronski kondenzatori.proizvodstvo na delovi za akceleratori .proizvodstvo na oprema za osvetluvawe.proizvodstvo na elektri~ni kondenzatori. vidi 23.proizvodstvo na neelektri~na oprema za zavaruvawe i sredstva za lemewe.proizvodstvo na jaglerodni i grafitni elektrodi.40 .proizvodstvo na aparati za doma}instvoto.proizvodstvo na `ici za komunikacija i energija.proizvodstvo na elektri~ni znakovi .3 . kako {to se generatori. sve}i~ki.proizvodstvo na elektronski komponenti za ispravawe i regulirawe na naponot. prekinuva~i relei i industriski kontroli.proizvodstvo na porcelanski elektri~ni izolatori.proizvodstvo na transformatori. alternatori. elektronski otpornici i sli~ni uredi.proizvodstvo na elektromagneti . vidi 23. komponenti . vidi 27.za zapi{uvawe na rezultati od natprevar) .proizvodstvo na sireni .1 .29 . kontakti i drugi elektri~ni jaglerodni i grafitni proizvodi .43 . otpornici i sl. prodol`ni kabli i ostanati elektri~ni kabli so izolirana `ica i konektori .proizvodstvo na elektri~ni semafori za sportski natprevari (pr. strujno konvertirawe (preobrazuvawe) na integrirani kola za pretvorawe na struja.proizvodstvo na elektri~na oprema za zavaruvawe i sredstva za lemewe. strujni i nestrujni `i~ani uredi.31 Proizvodstvo na ma{ini i uredi.proizvodstvo na elektri~na oprema za motorni vozila.11 .

Ovoj odel opfa}a proizvodstvo na ma{ini i uredi koi samostojno mehani~ki ili termalno dejstvuvaat na materijalite ili izveduvaat operacii na materijalite (kako {to se rakuvawe. Proizvodstvoto na specijalna oprema za transport na patnici ili stoka (tovaren transport) vo ramkite na napred navedenoto razgrani~uvawe. 28.proizvodstvo na vlezni i izduvni ventili za motori so vnatre{no sogoruvawe . Ovoj oddel ne opfa}a proizvodstvo na metalni proizvodi za op{ta upotreba (oddel 25). rasprskuvawe. elektri~na distribucija i kontrolni aparati (oddel 26 i 27) i motorni vozila za op{ta namena (oddel 29 i 30). kako i ma{ini od op{ta namena. isto taka. t. Ova vklu~uva proizvodstvo na fiksni i mobilni ili ra~ni uredi. kontrolni instrumenti. bez ogled dali se koristat vo proizvodniot proces ili ne . kako {to se oprema za zabavni parkovi. vklu~uvaj}i gi nivnite mehani~ki komponenti koi proizveduvaat i primenuvaat sila i koi bilo specijalno proizvedeni primarni delovi. osven motorni vozila. avioni. pripa|a na ovoj oddel. Ovoj odel go razlikuva proizvodstvoto na ma{ini za specijalna namena. merewe ili pakuvawe). isto taka. Ovoj oddel. ma{ini koi isklu~ivo se koristat vo prerabotuva~kata industrija od klasifikacijata NKD ili vo mali grupi na klasifikacijata NKD. mlazni motori ● brodski motori ● motori za lokomotivi .proizvodstvo na klipni motori so vnatre{no sogoruvawe. . osven motori za avioni i motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: .e. t. koi se koristat vo najrazli~ni industrii od klasifikacijata NKD. planirani za upotreba vo industrijata. kompjuterska oprema. avtomatska oprema za kuglani itn. opfa}a ma{ini za ostanata posebna namena. klipni prsteni. karburatori i sli~no za site motori so vnatre{no sogoruvawe.proizvodstvo na turbini i nivni delovi: ● turbini na vodena parea i ostanati parni turbini .e. oprema za merewe i testirawe. grade`ni{tvoto.proizvodstvo na klipovi.1 28. bez ogled dali tie se dizajnirani.11 Proizvodstvo na ma{ini za op{ta namena Proizvodstvo na motori i turbini. dizel motori i sl. zemjodelstvoto ili za doma{na upotreba.

● hidrauli~ni turbini, vodeni trkala i nivni regulatori ● tubini na veter ● gasni turbini za avioni, osven turbomlazni i turbopropelerski za pogon na avioni - proizvodstvo na kompleti bojler-turbini - proizvodstvo na kompleti turbina-generatori - proizvodstvo na motori za industriska upotreba Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na elektrogeneratori (osven turbinskogeneratorski kompleti), vidi 27.11 - proizvodstvo na osnovni motori za startuvawe na generatorski agregati (osven generatorski agregati od turbinski tip), vidi 27.11 - proizvodstvo na elektri~na oprema i komponenti za motori so vnatre{no sogoruvawe, vidi 29.31 - proizvodstvo na motori za motorni vozila, avioni i motori za kru`en pogon (pogon na trkalo), vidi 29.10; 30.30; 30.91 - proizvodstvo na turbo mlazni motori i turbo propelerski motori, vidi 30.30

28.12

Proizvodstvo na hidrauli~ni pogonski uredi (hidrauli~na oprema) Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na hidrauli~ni i pnevmatski komponenti (vklu~uvaj}i hidrauli~ni pumpi, hidrauli~ni motori, hidrauli~ni i pnevmatski cilindri, hidrauli~ni i pnevmatski ventili, hidrauli~ni i pnevmatski cevki i spojki ) - proizvodstvo na uredi za podgotovka na vozduh za koristewe vo pnevmatski sistemi - proizvodstvo na hidrauli~ni pogonski sistemi - proizvodstvo na hidrauli~na prenosna oprema - proizvodstvo na hidrostati~ni prenosni uredi Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na kompresori, vidi 28.13 - proizvodstvo na pumpi za nehidrauli~na primena, vidi 28.13 - proizvodstvo na ventili za nehidrauli~na pogonska primena, vidi 28.14 - proizvodstvo na mehani~ka prenosna oprema, vidi 28.15

28.13

Proizvodstvo na drugi pumpi i kompresori Ovaa klasa opfa}a:

- proizvodstvo na vozdu{ni ili vakuum pumpi, vozdu{ni ili drugi gasni kompresori - proizvodstvo na pumpi za te~nost bez ogled dali se ili ne se opremeni so merni instrumenti - proizvodstvo na pumpi dizajnirani za primena na motori so vnatre{no sogoruvawe, pumpi na nafta, voda i gorivo za motorni vozila itn. Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - proizvodstvo na ra~ni pumpi Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na hidrauli~na i pnevmatska oprema, vidi 28.12 28.14 Proizvodstvo na drugi slavini i ventili Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na industriski slavini i ventili, vklu~uvaj}i gi i ventilite za regulirawe i slavinite za dotok - proizvodstvo na sanitarni slavini i ventili - proizvodstvo na slavini i ventili za greewe Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na ventili od nestvrdnata vulkanizirana guma, staklo ili kerami~ki materijal, vidi 22.19; 23.19 ili 23.44 - proizvodstvo na vsmukuva~ki i izduvni ventili za motori so vnatre{no sogoruvawe, vidi 28.11 - proizvodstvo na hidrauli~ni i pnevmatski ventili i uredi za podgotovka na vozduhot za primena vo pnevmatski sistemi, vidi 28.12 28.15 Proizvodstvo na le`i{ta, prenosnici, kako i prenosni i pogonski elementi Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na lagerski i val~esti le`i{ta i nivni delovi - proizvodstvo na uredi za mehani~ki prenos: ● prenosni osovini i kolena: zap~esti osovini i kolenesti osovini itn. ● lizga~ki le`i{ta i nivni ku}i{ta - proizvodstvo na zap~anici, stepeni na prenos i drugi menuva~i na brzina - proizvodstvo na kva~ila i spojki - proizvodstvo na zamajci i kai{nici - proizvodstvo na zglobnici za sinxir - proizvodstvo na prenosni pogonski sinxiri Ovaa klasa ne opfa}a:

- proizvodstvo na drugi sinxiri, vidi 25.93 - proizvodstvo na hidrauli~na transmisiona oprema, vidi 28.12 - proizvodstvo na hidrostati~na transmisija, vidi 28.12 - proizvodstvo na elektromagnetni kva~ila, vidi 29.31 - proizvodstvo na oddelni delovi na transmisionata oprema koja soodvetstvuva na delovite od motorni vozila i avioni, vidi oddel 29 i 30 28.2 28.21 Proizvodstvo na drugi ma{ini za op{ta namena Proizvodstvo na pe~ki i gorilnici Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na elektri~ni i drugi industriski i laboratoriski pe~ki vklu~uvaj}i i pe~ki za uni{tuvawe na otpad - proizvodstvo na plamenici - proizvodstvo na trajno vgradeni elektri~ni greja~i na prostorii i elektri~ni greja~i na bazeni - proizvodstvo na neelektri~ni uredi za greewe za doma{na upotreba, kako {to se solarno greewe, parno greewe, greewe so nafta i sl. uredi za greewe - proizvodstvo na elektri~ni pe~ki za doma}instvoto (elektri~ni pe~ki za vozduh, toplotni pumpi itn.), neelektri~ni pe~ki za vozduh za doma}instva Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - proizvodstvo na mehani~ki uredi za lo`ewe, re{etki za pe~ki, otstranuva~i na pepel itn. Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na pe~ki za doma}instvoto, vidi 27.51 - proizvodstvo na zemjodelski su{ari, vidi 28.93 - proizvodstvo na pekarski pe~ki (pekari), vidi 28.93 - proizvodstvo na su{ari za drvo, hartiena ka{a, hartija i hartiena ambala`a, vidi 28.99 - proizvodstvo na medicinski, hirur{ki i laboratoriski sterilizatori, vidi 32.50 - proizvodstvo na stomatolo{ki laboratoriski pe~ki, vidi 32.50 28.22 Proizvodstvo na uredi za krevawe i prenesuvawe Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na uredi so ra~no upravuvawe i mehani~ki pogon, ma{ini za krevawe, prenesuvawe, tovarawe i rastovarawe: ● uredi za krevawe bazirani na makari, ~ekreci, brodski ~ekreci, digalki

● razli~ni tipovi kranovi, podvi`ni platformi za krevawe, specifi~ni tipovi na digalki ● rabotni vozila bez razlika na toa dali se opremeni so uredi za krevawe ili prenesuvawe, dali se ili ne se na sopstven pogon,koi se koristat vo fabrikite (vo koi spa|a i ra~nata koli~ka) ● mehani~ki manipulatori i industriski roboti specijalno dizajnirani za krevawe, prenesuvawe, tovarawe i rastovarawe - proizvodstvo na transportni lenti, `i~ari itn. - proizvodstvo na liftovi, eskalatori i podvi`ni pateki za dvi`ewe - proizvodstvo na specijalizirani delovi na uredi (oprema) za krevawe i manipulirawe Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na industriski roboti za pove}enamenska upotreba, vidi 28.99 - proizvodstvo na elevatori za kontinuirana upotreba, kako i transportni lenti za koristewe pod zemja, vidi 28.92 - proizvodstvo na ma{ini za iskop, bageri i natovaruva~i, vidi 28.92 - proizvodstvo na plove~ki kranovi, {inski kranovi i kamion-kranovi, vidi 30.11; 30.20 - instalirawe na liftovi i elevatori, vidi 43.29 Proizvodstvo na kancelariski ma{ini i oprema (osven proizvodstvo na kompjuteri i periferna oprema) Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na ma{ini za smetawe - proizvodstvo na kalkulatori, registar - kasi - proizvodstvo na smeta~i, elektronski i neelektronski - proizvodstvo na po{tenski vagi, ma{ini za obrabotka na po{ta (ma{ini za popolnuvawe na plikovite, zape~atuvawe i adresirawe); otvorawe, sortirawe, pregleduvawe), ma{ini za klasirawe - proizvodstvo na ma{ini za ~ukawe (pi{uvawe) - proizvodstvo na stenografski ma{ini - kancelariska oprema za podvrzuvawe (na pr., plasti~no podvrzuvawe i podvrzuvawe so lenta) - proizvodstvo na ma{ini za ispis na ~ekovi - proizvodstvo na ma{ini za broewe i pakuvawe na metalni pari - proizvodstvo na ma{ini za ostrewe na molivi - poizvodstvo na heftalici i otstranuva~i na heftalici - proizvodstvo na uredi za glasawe - proizvodstvo na stalaci za samolepliva lenta

28.23

- proizvodstvo na dup~alki (perforatori) - proizvodstvo na mehani~ki registar-kasi - proizvodsvo na ma{ini za kopirawe - proizvodstvo na toner kertrixi - proizvodstvo na u~ili{ni tabli; crni, beli i tabli za markeri - proizvodstvo na diktofoni Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na kompjuterska i periferna (dopolnitelna) oprema, vidi 26.20 28.24 Proizvodstvo na mehanizirani ra~ni alati Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na ra~ni alatki, so elektri~en/neelektri~en motor ili pnevmatski, kako {to se: ● cirkular ili alternativni pili ● motorni pili ● razli~ni vidovi ra~ni i stolni borma{ini ● ra~na brusilica ● pnevmatski ~ekan ● freza ● brusilica ● heftalici ● pnevmatska pop-nitna kle{ta ● ramnalka ● kle{ti za se~ewe ● specijalni uredi za zabivawe {ajki Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na zamenlivi dodatoci za ra~en alat, vidi 25.73 - proizvodstvo na elektri~na ra~na oprema za zavaruvawe i lemewe, vidi 27.90 28.25 Proizvodstvo na razladna i ventilaciska oprema koja ne e za primena vo doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na industriska razladna oprema i zamrznuva~i, vklu~uvaj}i i sostavni sklopovi - proizvodstvo na uredi za klimatizacija, vklu~uvaj}i gi i onie za motorni vozila - proizvodstvo na ventilatori koi ne se predvideni za doma{na upotreba - proizvodstvo na izmenuva~i na toplina - proizvodstvo na ma{ini za pretvorawe na vozduh i gas vo te~na sostojba - proizvodstvo na ventilatori za tavanski prostorii, kalkanski ventilatori, ventilatori za potkrovje itn.

Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na fri`ideri i zamrznuva~i za doma}instvata, vidi 27.51 - proizvodstvo na ventilatori za doma}instvata, vidi 27.51 28.29 Proizvodstvo na drugi ma{ini za op{ta namena, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na uredi za merewe (osven precizni laboratoriski vagi): ● vagi za trgovija i doma}instvo, vagi platformi, vagi za kontinuirano merewe, tegovi itn. - proizvodstvo na ma{ini i aparati za filtrirawe i pro~istuvawe na te~nosti - proizvodstvo na oprema za isfrluvawe, disperzija ili rasprsnuvawe na te~nosti i pra{oci: ● pi{toli za prskawe, aparati za gasnewe na po`ari, ma{ini za ~istewe so peso~en mlaz, ma{ini za ~istewe so parea itn. - proizvodstvo na ma{ini za pakuvawe i obvitkuvawe: ● ma{ini za polnewe, zatvorawe, zatnuvawe, kapislirawe ili ozna~uvawe itn. - proizvodstvo na ma{ini za perewe ili su{ewe {i{iwa i za gazirawe na pijalaci - proizvodstvo na postrojki za destilacija ili pre~istuvawe za rafinerii na nafta, za hemiskata industrija, industrijata za pijalaci itn. - proizvodstvo na gasni generatori - proizvodstvo na ma{ini za valawe i nivni cilindri (osven za metal i staklo) - proizvodstvo na centrifugi (osven separatori na mleko i su{alni za ali{ta) - proizvodstvo na dihtunzi i sli~ni semerinzi izraboteni od kombiniran ili istoroden materijal - proizvodstvo na avtomati za proda`ba na stoki - proizvodstvo na libeli, merni uredi i sli~ni ra~ni alatki, alati za precizna mehanika (osven opti~ki) - proizvodstvo na neelektri~na oprema za zavaruvawe i lemewe - proizvodstvo na razladni kuli ili sli~no za direktno razladuvawe so pomo{ na voda koja cirkulira Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na precizni (laboratoriski) vagi, vidi 26.51 - proizvodstvo na fri`ideri i zamrznuva~i za doma}instvata, vidi 27.51 - proizvodstvo na ventilatori za doma}instvata, vidi 27.51

vidi 28.proizvodstvo na zemjodelski ma{ini za podgotovka na zemji{teto.proizvodstvo na komercijalni ma{ini za su{ewe na ali{ta. vidi 28. p~eli.. vidi 28. vr{alki. ma{ini za seewe. vklu~uvaj}i i kosilki za treva . itn.94 28. vidi 28.proizvodstvo na separatori na pavlaka.proizvodstvo na ma{ini i cilindri za valawe na metal ili staklo.proizvodstvo na raznovidni zemjodelski ma{ini: ● ma{ini za odgleduvawe `ivina. ovo{je.93 .proizvodstvo na motokultivatori . sortirawe ili klasirawe na jajca. . rastura~i na |ubrivo.proizvodstvo na ma{ini za molzewe . sortirki itn. ● ma{ini za ~istewe.3 Proizvodstvo na ma{ini za zemjodelstvoto i {umarstvoto Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na ma{ini za zemjodelstvoto i {umarstvoto. .30 Proizvodstvo na ma{ini za zemjodelstvoto i {umarstvoto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na traktori koi se koristat vo zemjodelstvoto i {umarstvoto . 28.proizvodstvo na ma{ini za prskawe vo zemjodelstvoto (zemjodelski prskalki) .proizvodstvo na kosilki.proizvodstvo na ma{ini za `etva i vr{ewe: ● `etvarki.91. vidi 28. 28.93 . vidi 27. za seidba ili |ubrewe: ● plugovi.proizvodstvo na neelektri~en ra~en alat za zemjodelstvoto.proizvodstvo na elektri~na oprema za zavaruvawe i lemewe. oprema za podgotovka na krma itn.99 .proizvodstvo na ma{ini za pe~atewe na tekstil.94 . vidi 25.30 . za drobewe i izramnuvawe na zemjata itn. Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za filtrirawe i pro~istuvawe na hrana. vidi 28.proizvodstvo na zemjodelski ma{ini za prskawe. vidi 28.93 .90 .proizvodstvo na zemjodelski samotovarni i samorastovarni prikolki i poluprikolki .73 .proizvodstvo na su{arnici za zemjodelstvoto.

proizvodstvo na ma{inski alati za obrabotka na metali i drugi materijali (drvo.tvrda guma. vidi 25. hidrauli~ni presi.24 .. kako na pr. vidi 27.73 . vklu~uvaj}i gi i onie koi koristat laserski zraci. ultrazvu~ni branovi. 28. magnetski puls itn.4 Ovaa klasa ne opfa}a: .41 Proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metal Ovaa klasa opfa}a: .22 . vidi 29. oblikuvawe. vklu~uvaj}i gi i onie koi koristat laserski zraci.proizvodstvo na ma{ini (oprema) za zavaruvawe i lemewe. vidi 28. zrna ili suv leguminozen zelen~uk.49 Proizvodstvo na drugi alatni ma{ini Ovaa klasa opfa}a: . glodawe. ultrazvu~ni branovi.proizvodstvo na razli~ni zamenlivi delovi za ra~en alat.20 Proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metali i ma{inski sredstva (alati) Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metali i ma{inski alati. koska.).93 . hidrauli~ni sopira~ki.proizvodstvo na alatni ma{ini za pe~atewe i presuvawe . ~ekan za oblikuvawe. .90 28.proizvodstvo na presi za dup~ewe.10 .proizvodstvo na transportni lenti za upotreba vo zmjodelstvoto. vidi 28. dup~ewe. ramnewe.proizvodstvo na prikolki ili poluprikolki. ladno staklo itn.proizvodstvo na separatori za pavlaka. vidi 28. mlaz plazma. mlaz na plazma. magnetski puls itn. vidi 29. sortirawe i klasirawe na seme. vidi 28. ma{ini za kovawe itn. kamen. valjaci za `ica ili ma{ini za obrabotka na `ica 28.proizvodstvo na ma{ini za izvlekuvawe na metal.proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metal. .proizvodstvo na vle~ni vozila za prikolki ili poluprikolki.proizvodstvo na alatni ma{ini za strugawe. frezuvawe. . tvrda plastika. brusewe itn.proizvodstvo na elektri~en ra~en alat.proizvodstvo na ma{ini za ~istewe.93 .

. vidi 28. ladno staklo itn.91 Proizvodstvo na ma{ini za metalurgijata Ovaa klasa opfa}a: . kako {to e proizvodstvoto na hrana ili tekstil. ultrazvu~ni branovi.73 .proizvodstvo na ma{ini za galvanizacija Ovaa klasa. pluta. 28. isto taka.proizvodstvo na elektri~ni ra~ni lemila i pi{tol lemila. vklu~uvaj}i gi i onie koi koristat laserski zraci.ma{ini koi isklu~ivo se koristat vo industrijata od NKD ili vo mala grupa od NKD industrijata..proizvodstvo na ma{ini za rudnici i kamenolomi. priklu~oci. no`evi za glodawe. isto taka. opfa}a: . . ma{ini za popolnuvawe.proizvodstvo na delovi i dodatoci za navedenite ma{ini i alatki Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini koi se koristat vo valavnicite i learnicite.proizvodstvo na stacionarni ma{ini za zakovuvawe. probiva~i.proizvodstvo na dopolnitelni alati za alatni ma{ini: burgii.e.proizvodstvo na stacionarni rotira~ki ili rotira~ki udarni dup~alki. tvrda guma. a ovaa grupa. alati za strug.91 . zaheftuvawe. vidi 28. . vidi 25. magnetski puls itn. ..proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na drvo. Pove}eto od niv se koristat vo proizvodstveniot proces. opfa}a i proizvodstvo na specifi~ni (posebni) ma{ini (za neproizvodstvenata industrija). kako {to e vozduhoplovna oprema za lansirawe na avioni ili oprema za zabavni parkovi. t. mlaz plazma.9 Proizvodstvo na drugi ma{ini za specijalni (posebni) potrebi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na ma{ini za specijalni nameni.proizvodstvo na ma{ini i oprema za rakuvawe so vrel metal: . kamen. ma{ini za se~ewe na lim itn. vidi 28.92 28.proizvodstvo na presi za obrabotka na poedine~ni {tici i sl. koska.. tvrda plastika.90 . no`evi za se~ewe itn. koska. lepewe i na drug na~in sostavuvawe na drvo. ma{ini za zakovuvawe.proizvodstvo na dr`a~i za alatni ma{ini .proizvodstvo na razdelni glavi i drugi posebni dodatoci za alatni ma{ini . se~ila za pili. vidi 27. kalapi.proizvodstvo na elektri~ni ra~ni alatki.24 . tvrda guma i plastika itn.

vklu~uvaj}i i ma{ini za se~ewe i brusewe na kamen.proizvodstvo na linii za valawe na metal i valjaci za tie linii Ovaa klasa ne opfa}a: . miewe.99 28. orudija za nanesuvawe malter. izramnuva~i. vidi 28.41 .proizvodstvo na kutii i kalapi za leewe (osven kalapi za ingoti).10 28. .proizvodstvo na ma{ini za dup~ewe.73 . ma{ini za prokopuvawe tuneli (bez ogled dali se za rabota pod zemja ili ne) . 29. lopati za tovarawe itn.30. vidi 28. vidi 28. presekuvawe.proizvodstvo na ma{ini za otstranuvawe na zemji{te: ● buldo`eri.proizvodstvo na oprema za krevawe i rakuvawe. vidi 29.proizvodstvo na ma{ini za vle~ewe na metali. pijalaci i tutun Ovaa klasa opfa}a: . . kr{ewe na rudi itn.10 .proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na kamen. vidi 28. vidi 28.proizvodstvo na site vidovi rala za buldo`eri i angldozeri .● konvertori.93 Proizvodstvo na ma{ini za industrijata za hrana. kokili. vidi 25. bitumen i ma{ini za ramnewe na povr{inskiot sloj na beton . utovaruva~i.proizvodstvo na me{alki za beton i malter .proizvodstvo na kamioni beton-me{alki.92 Proizvodstvo na ma{ini za rudarstvo. ma{ini za odlivki .proizvodstvo za nabivawe i vadewe na stolbovi.proizvodstvo na ostanati traktori.proizvodstvo na terenski kamioni (kiperi) Ovaa klasa ne opfa}a: . kamenolomi i grade`ni{tvo Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za formirawe kalapi za learnica. separacija.proizvodstvo na ma{ini za postavuvawe na prugi i traktori za grade`ni{tvo i rudarstvo . lonci za leewe.proizvodstvo na beskone~ni lenti i elevatori za rabota pod zemja .proizvodstvo na ma{ini za obrabotka na minerali preku prosejuvawe. sortirawe.22 .49 . ma{ini za ramnewe.

zavitkuvawe i merewe. mikseri za puter.proizvodstvo na ma{ini za pekarskata industrija ili za izrabotka na makaroni. kakao ili ~okolada. ovo{je ili drugi plodovi (osven seme. homogenizatori. sita za prosejuvawe.30 . sita. separatori.60 .29 . sortirawe ili klasirawe na jajca. vidi 28. za podgotvuvawe na ovo{je. uredi za me{awe na testo. orevi ili zelen~uk. oblikuvawe i isten~uvawe na testo. ● ma{ini za filtrirawe i pre~istuvawe ● drugi ma{ini za industriska podgotovka ili proizvodstvo na hrana ili pijalaci . ● proizvodstvo na ma{ini i oprema za prerabotka na raznovidna hrana: ● ma{ini za izrabotka na slatki. ma{ini za pravewe keksi itn. ma{ini za lupewe) ● ma{ini za proizvodstvo na bra{no i krma: melni~ki kamewa. {pageti i sli~ni proizvodi: ● pekarski pe~ki. tutun za lula ili xvakawe ili burmut . za podgotvuvawe na riba. me{alki. jabolkovina.proizvodstvo na ma{ini za ~istewe. za ~istewe na me{unki itn. separatori na trici.proizvodstvo na ma{ini za melni~kata industrija: ● ma{ini za ~istewe. razdeluvawe. ma{ini za obrabotka i oblikuvawe na puter) ● ma{ini za izrabotka na sirewe (na pr.proizvodstvo na su{arnici za zemjodelstvoto . kalapi. za proizvodstvo na {e}er. vidi 28. ma{ini za melewe itn.proizvodstvo na oprema za zra~ewe na hrana (namirnici) i mleko. sortirawe i gradirawe na semeto. sokovi itn. {kolki i druga morska hrana.proizvodstvo na ma{ini za prerabotka na tutun i izrabotka na cigari i puri.proizvodstvo na ma{ini za ekstrakcija ili prerabotka na `ivotinski ili rastitelni masti ili masla . melni~ki trkala ili valjaci za me{awe testo. zrnoto ili su{enoto zrnesto rastenie (vr{ilici. vodovi. presi) itn. pivo. vidi 26.proizvodstvo na ma{ini za mlekarskata industrija: ● separatori na pavlaka ● ma{ini za obrabotka na mlekoto (na pr. .proizvodstvo na ma{ini za podgotovka na hrana vo hoteli i restorani Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na presi. . za obrabotka na meso ili `ivina. .. za proizvodstvo na vino.. homogenizatori) ● ma{ini za proizvodstvo na puter (na pr. zrna i suv leguminozen zelen~uk).proizvodstvo na ma{ini za pakuvawe. ma{ini za lupewe oriz.

glavi i igli za ma{ini za {iewe (bez ogled dali se ili ne za doma{na upotreba) .94 Proizvodstvo na ma{ini za industrijata za tekstil. vklu~uvaj}i i ma{ini za ra~no tkaewe ● ma{ini za pletewe ● ma{ini za izrabotka na jazlesti mre`i. pletenki itn. surova ko`a i obrabotena ko`a Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za ko`a: ● ma{ini za podgotovka. vretena i delovi za vretena itn. finalna obrabotka. bojadisuvawe. izvlekuvawe. snovewe i sli~ni ma{ini ● ma{ini za tkaewe (razboi). lentesti vla~arki itn. . vla~ewe.proizvodstvo na ma{ini za obrabotka na tkaenini: ● ma{ini za perewe. sobirawe i rastresuvawe na pamuk.proizvodstvo na tekstilni ma{ini: ● ma{ini za podgotovka. teksturirawe i/ili se~ewe na ra~no izraboteni tekstilni vlakna. proizvodstvo. se~ewe ili perforirawe na tekstilnite vlakna .proizvodstvo na pomo{ni uredi ili oprema za tekstilni ma{ini: ● dobi. vklu~uvaj}i i topli presi ● ma{ini za perewe i su{ewe na ali{ta vo peralni (komercijalni) ● ma{ini za hemisko ~istewe . dekorirawe. belewe.proizvodstvo na ma{ini za pe~atewe na tekstil . mehanizmi za zamenuvawe na tkaja~kite sovalki.proizvodstvo na ma{ini za izrabotka ili finalna obrabotka na filc ili netkaen tekstil . til.28. materijali ili prediva ● ma{ini za podgotovka na tekstilni vlakna: za ~istewe na pamuk. `akard. prema~kuvawe ili impregnacija na tekstilnite tkaenini ● proizvodstvo na ma{ini za namotuvawe. {tavewe ili obrabotka na ko`a (surova i so vlakna) ● ma{ini za obrabotka ili popravka na obuvki kako i drugi proizvodi od krzno. . svitkuvawe. ~ipka.proizvodstvo na ma{ini za perewe: ● ma{ini za peglawe. raskinuvawe na bali. avtomatski zapira~i na dvi`eweto. ● ma{ini za predewe ● ma{ini za podgotvuvawe na tekstilna pre|a (prediva): ma{ini za namotuvawe. za ~e{lawe i vla~ewe. obleka i ko`a Ovaa klasa opfa}a: . odmotuvawe. ~istewe i karbonizacija na volna.proizvodstvo na ma{ini za {iewe.

proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na proizvodi od hartija i karton 28.proizvodstvo na ma{ini za knigoveznici. hartiena pulpa. ma{ini za izrabotka na pnevmatika i protektirawe na gumi i drugi ma{ini za izrabotka na poseben vid proizvodi od guma i plastika 28.proizvodstvo na ma{ini za valawe (vaqaci).proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na kerami~ki plo~ki.proizvodstvo na su{ari za drvo.29 . vidi 28.proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na hartiena celuloza (pulpa) . razli~ni kerami~ki formi. kalapi.proizvodstvo na hartija i karti~ka so programa {to se koristat na `akard ma{inite. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na drugi specijalizirani ma{ini koi ne pripa|aat na nekoe drugo mesto vo sistemot na klasifikacija Ovaa klasa opfa}a: . vidi 27. hartija i karton i drugi materijali (osven za zemjodelski i tekstilni proizvodi) .proizvodstvo na ma{ini za perewe i su{ewe vo doma}instvata.proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na hartija i karton .51 . cevki.95 Proizvodstvo na ma{ini za industrijata za hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: . .99 Proizvodstvo na drugi specijalizirani ma{ini.99 28. vidi 17.proizvodstvo na ma{ini za prerabotka na meka guma ili plastika kako i ma{ini za izrabotka na proizvodi od tie materijali: ● ekstruderi. kredi za tabla itn. vidi 28.29 . grafitni elektrodi.proizvodstvo na ma{ini za proizvodstvo na poluprovodnici .proizvodstvo na ma{ini za pe~atewe i knigovezni ma{ini i ma{ini koi ovozmo`uvaat pe~atewe vrz raznovidni materijali .96 Proizvodstvo na ma{ini za obrabotka na plastika i guma Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na industriski roboti za izvr{uvawe na raznovidni zada~i za specijalni nameni ..

ma{ina za postavuvawe na ~unovi) .oprema .proizvodstvo na ingot kalapi. tvrda plastika ili ladno staklo. streli{ta i druga oprema za zabavni parkovi Ovaa klasa ne opfa}a: .. cevki ili svetilki ● ma{ini za proizvodstvo ili topla obrabotka na staklo ili stakleni sadovi. stakleni vlakna ili stakleno predivo ● ma{ini ili aparati za separacija na izotopi .49 .proizvodstvo na drugi motorni vozila: . lula{ki.proizvodstvo na uredi za centrirawe i balansirawe na gumi. vidi 27.20.1 29.proizvodstvo na raznovidni specijalni ma{ini i oprema: ● ma{ini za sostavuvawe na elektri~ni i elektronski lampi.proizvodstvo na vrtele{ki.proizvodstvo na uredi i oprema za rabota so tvrda guma.23 .10 Proizvodstvo na motorni vozila Proizvodstvo na motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na motori za motorni vozila . kako i proizvodstvoto na prikolki i poluprikolki.. katapulti za nosa~i na avioni i sl.proizvodstvo na oprema za avtomatizirana kuglana (na pr. trolejbusi i vagoni .proizvodstvo na avtobusi. Odr`uvaweto i popravkata na vozilata proizvedeni vo ovoj oddel se klasificirani vo 45. vidi 28. vle~ni vozila za poluprikolki itn.proizvodstvo na ma{ini za fotokopirawe itn. isto taka. Proizvodstvoto na raznovidni delovi i dopolnitelen pribor.5 . vidi 28.91 29 Proizvodstvo na motorni vozila. e vklu~eno vo ovoj oddel. 29. . prikolki i poluprikolki Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na motorni vozila za prevoz na patnici ili tovar.proizvodstvo na kreveti za son~awe (solariumi) .proizvodstvo na aparati za doma}instvoto. vidi 28.proizvodstvo na oprema za katapultirawe avioni.proizvodstvo na patni~ki vozila .proizvodstvo na komercijalni vozila: ● kamioneti. kamioni.proizvodstvo na centralni sistemi za podma~kuvawe . oprema za balansirawe (osven balansirawe na trkala) .proizvodstvo na {asii za motorni vozila .

2 Proizvodstvo na karoserii za motorni vozila. vklu~uvaj}i i kabini za motorni vozila . prikolki za selidba itn.30 .proizvodstvo na elektri~ni delovi za motorni vozila.fabri~ko remontirawe na motori za motorni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: . mobilni biblioteki.proizvodstvo na karoserii.20 . vidi 27. prikolki i poluprikolki . vidi 29.proizvodstvo na klipovi.20 Proizvodstvo na karoserii za motorni vozila.proizvodstvo na tenkovi i drugi voeni vozila.proizvodstvo na svetlosna oprema za motorni vozila.32 . golf vozila.proizvodstvo na elektri~ni motori (osven startni motori). isto taka. prikolki i poluprikolki Ovaa klasa opfa}a: .11 .92 . klipni prsteni kako i karburatori.odr`uvawe. vidi 45. opfa}a: . trka~ki vozila Ovaa klasa.● vozila za sneg.opremuvawe na sekakvi vidovi na motorni vozila.11 . vidi 28.40 .proizvodstvo na traktori za grade`ni{tvo i rudarstvo. vidi 27.. . popravka i prepravka na motorni vozila. vidi 28. vidi 28.20 29. armirani vozila itn.proizvodstvo na kiperi. vidi 29.proizvodstvo na prikolki i poluprikolki: ● cisterni. ● kamioni za me{awe na beton . vidi 30. vozila amfibii ● protivpo`arni vozila. vozila za ~istewe na ulici.proizvodstvo na delovi i dopolnitelna oprema za motorni vozila.proizvodstvo na karoserii za motorni vozila. vidi 28. vidi 29.30 . ● kamp-prikolki itn.31 .proizvodstvo na zemjodelski traktori. proizvodstvo na prikolki i poluprikolki 29.proizvodstvo na prikolki i poluprikolki specijalno izgradeni za upotreba vo zemjodelstvoto. vidi 28. kartinzi i sl.92 .vozila za sekakov teren.40 .proizvodstvo na transportni kontejneri za odreden ili pove}e vidovi na prevoz Ovaa klasa ne opfa}a: .

3 . trkala.40 . sistemi za otvorawe i zatvorawe na prozorci i vrati. volani.proizvodstvo na gumi. vidi 45. menuva~i na brzini.99 Proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za motorni vozila 29. kva~ila. vidi 29. upravuva~ki stolbovi i upravuva~ki kutii . vidi 28.proizvodstvo na vozila {to vle~at `ivotni. branici . sve}i~ki. kako {to se generatori. klipni prsteni i karburatori. vidi 28.20 30 Proizvodstvo na ostanata oprema za transport 29. katalizatori.odr`uvawe.19 . vgraduvawe na merni instrumenti vo instrument tabla. vidi 22. vidi 27. vidi 22.31 Proizvodstvo na elektri~na i elektronska oprema za motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: .32 Proizvodstvo na drugi delovi i dopolnitelen pribor za motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: . suspenzija. pridu{uva~i.proizvodstvo na delovi i pribor za karoserii na motorni vozila: ● sigurnosni remeni. regulatori na napon Ovaa klasa ne opfa}a: . komplet na `ici za sistemot za palewe. osovini.proizvodstvoto na elektri~na oprema za motorni vozila..32 . vidi 30. alternatori. popravka i prepravka na motorni vozila.proizvodstvo na gumeni creva.11 .proizvodstvo na pumpi za motori i motorni vozila. vidi 27.20 .13 29. vrati.proizvodstvo na svetlosna oprema za motorni vozila.proizvodstvo na raznovidni delovi i dopolnitelen pribor za motorni vozila: ● sopira~ki. ladilnici. izduvni cevki. vozdu{ni perni~iwa. kako i drugi gumeni proizvodi.proizvodstvo na delovi i pribor za karoserii na motorni vozila.proizvodstvo na klipovi. remeni.proizvodstvo na baterii za vozila.11 .proizvodstvo na sedi{ta za vozila Ovaa klasa ne opfa}a: . amortizeri.

plovki. .izgradba na voeni brodovi . svetilnici. traekti. gumeni ~amci na naduvuvawe koi ne se koristat vo rekreaciski celi itn. kako i proizvodstvoto na nivni delovi.99 ● proizvodstvo na brodski motori. vidi 25. kako i izgradbata na plove~ki objekti: Ovaa klasa opfa}a: .40 . vidi 26. plove~ki ili podvodni .izgradba na hoverkrafti so isklu~ok na hoverkraftite za rekreacioni celi . proizvodstvoto na {inski vozila i `elezni~ki lokomotivi. tovarni brodovi. brodovi i drugi plove~ki objekti za transport i drugi komercijalni celi.proizvodstvo na amfibiski vozila.izgradba na platformi za dup~ewe. .51 .10 .proizvodstvo na svetlosna oprema za brodovi.proizvodstvo na instrumenti za navigacija. vidi 13.proizvodstvo na elementi za brodovi kako i plove~ki objekti Ovaa klasa ne opfa}a: . tankeri.Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na transportna oprema kako {to e proizvodstvoto na ~amci. plove~ki tankeri. 30. bar`i.99 ● proizvodstvo na `elezni i ~eli~ni sidra. isto taka. so isklu~ok na ~amcite za sport i rekreacija. platformi za istovaruvawe. kako i za sportski i rekreaciski celi 30. vidi 28. brodovi.izgradba na plove~ki objekti: ● plove~ki dokovi. plove~ki digalki. vozduhoplovni i vselenski letala.proizvodstvo na delovi za plovila koi ne se del od glavnite delovi na trupot: ● proizvodstvo na edra.izgradba na komercijalni brodovi: ● patni~ki brodovi.izgradba na ribarski brodovi i brodovi fabriki za prerabotka na riba Ovaa klasa. plovni znaci.1 Izgradba na ~amci i brodovi Ovaa grupa opfa}a izgradba na ~amci.92 ● proizvodstvo na brodski propeleri. opfa}a: . remorkeri itn. kesoni. vidi 25. vidi 29. vidi 27.11 Izgradba na brodovi i plove~ki objekti Ovaa klasa go opfa}a proizvodstvoto na brodovi.11 .

izgradba na edrilici so ili bez pomo{en motor .2 .proizvodstvo na delovi za rekreativni i sportski ~amci: ● proizvodstvo na edra.proizvodstvo na vozila za `elezni~ki i tramvajski {inski vozila bez sopstven pogon ● patni~ki vagoni. vagoni so avtomatsko istovaruvawe. ko~nici i delovi za ko~ewe.izgradba na rekreativni hoverkrafti .proizvodstvo na specijalizirani delovi za `elezni~ki i tramvajski lokomotivi i {inski vozila: ● podvozja. odbojnici i nivni delovi.proizvodstvo na lokomotivi: elektri~ni. vidi 25. karoserii.izgradba na motorni ~amci .12 Izgradba na ~amci za rekreacija i sportski ~amci Ovaa klasa opfa}a: .15 .izgradba na privatni plovila . {asii za vagoni i lokomotivi.11 .specijalizirana popravka i odr`uvawe na brodovi i plove~ki objekti. vagoni za transport na stoki. vagonirabotilnici.99 ● proizvodstvo na brodski motori.20 Proizvodstvo na `elezni~ki lokomotivi i {inski vozila Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na rekreacioni ~amci ili splavovi na naduvuvawe. vidi 43.odr`uvawe i popravka na ~amci za rekreacija. vidi 32.30 .proizvodstvo na samodvi`e~ki `elezni~ki ili tramvajski vagoni. vagoni za nabavki .proizvodstvo na daski za edrewe i surfawe. 30. prikolki i teretni vagoni. vagoni-krevalki. servisni vozila i vozila za odr`uvawe .proizvodstvo na ~amci i splavovi na naduvuvawe . parni i drugi vidovi na lokomotivi .. vagonicisterni.3 30.12 . amortizeri. vidi 30. osovini i trkala. spojuva~ki uredi me|u vagonite.92 ● proizvodstvo na `elezni i ~eli~ni sidra. vidi 13. skifovi Ovaa klasa ne opfa}a: .vnatre{na instalacija na brodovi. vidi 33. vidi 33. kajaci.demolirawe na brodovi. spoevi me|u platformi itn. vidi 28.15 Proizvodstvo na `elezni~ki lokomotivi i {inski vozila 30.31 . vidi 38. dizel.izgradba na drugi ~amci za sport i rekreacija: ● kanua. ~amci za veslawe.

kontrolni povr{ini. stoen trap.90 .proizvodstvo na helikopteri . vrati. helikopterski rotori.proizvodstvo na elektromotori. bezbednost i kontrola na soobra}ajot.proizvodstvo na avioni za prevoz na stoka ili patnici.Ovaa klasa isto taka opfa}a: . rezervoari za gorivo. vidi 27.proizvodstvo na motori i turbini. proizvodstvo na avioni za sport ili za druga upotreba .99 . vidi 24.10 .servis i prepravki na avionite i nivnite motori . voden soobra}aj.proizvodstvo na pricvrstuva~i za postavuvawe na {ini. sateliti.proizvodstvo na lokomotivi i {inski vozila za rudarstvo .proizvodsto na vozdu{ni edrilici i paraglajderi .proizvodstvo na vselenski letala i vozila za lansirawe.proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za vozduhoplovi od ovaa klasa: ● glavni delovi kako {to se trupovi na avioni. vidi 28. . opfa}a: . proizvodstvo na avioni za potrebite na odbranbenite sili. aerodromi itn. planetarni sondi. {atlovi .proizvodstvo na sedi{ta za {inski vozila Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 25. orbitalni stanici. tramvai. gondola itn.proizvodstvo na mehani~ki i elektromehani~ki uredi za signalizacija. bezbednost i oprema za kontrola na soobra}ajot za `eleznica. vidi 27.proizvodstvo na interkontinentalni balisti~ki raketi (ICBM) Ovaa klasa.proizvodstvo na elektri~ni uredi za signalizacija. pati{ta.30 Proizvodstvo na vozduhoplovni i vselenski letala kako i srodna ma{inerija Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na diri`abli i baloni na topol vozduh .11 30.3 Proizvodstvo na vozduhoplovni i vselenski letala kako i srodna ma{inerija 30.11 . isto taka. krila.proizvodstvo na nesostaveni {ini.izrabotka na uredi za obuka za letawe na zemja . lopatki na rotor so sopstven pogon ● vidovi na motori i ma{ini koi voobi~aeno se koristat kaj avionite ● delovi za turbomlazni i turbopropelerski motori . ● propeleri. oprema za parking.

40 Proizvodstvo na voeni borbeni vozila Proizvodstvo na voeni borbeni vozila Ovaa klasa opfa}a: . vidi 25.. vidi 26.proizvodstvo na drugi voeni borbeni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na instrumenti za avioni. vidi 25.proizvodstvo na svetlosna oprema za avioni. vidi 13.proizvodstvo na motori za motocikli .oprema. 30.99 30.proizvodstvo na oklopni voeni vozila amfibii .proizvodstvo na uredi za katapultirawe na avioni. vidi 28. vidi 27.proizvodstvo na sedi{ta za vozduhoplovnite sredstva Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 27.40 30. klipni prsteni i karburatori.92 . nespomnato na drugo mesto Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na prevozni sredstva razli~ni od motornite vozila.proizvodstvo na telekomunikaciska oprema za sateliti.30 .proizvodstvo na oru`je i municija.proizvodstvo na padobrani.proizvodstvo na klipovi.proizvodstvo na tenkovi .11 .proizvodstvo na strani~ni prikolki za motori .90 . plove~kite.51 .91 Proizvodstvo na motocikli Ovaa klasa opfa}a: . vidi 26. vidi 28.proizvodstvo na voeno oru`je i municija.proizvodstvo na motocikli. mopedi i velosipedi so pomo{en motor . vidi 26.40 .proizvodstvo na delovi na sistemite za palewe i dr.elektri~ni delovi za motorite so vnatre{no sogoruvawe. vozduhoplovnite i vselenskite prevozni sredstva i voeni vozila.proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za motocikli .51 .4 30.9 Proizvodstvo na prevozni sredstva.40 . katapult na nosa~ na avioni i sl. kako i aeronauti~ki instrumenti. kako i od `elezni~kite.proizvodstvo na vozduhoplovni navigacioni sistemi.

mrtove~ki koli itn. vidi 30. bez razlika dali imaat sopstven pogon ili ne. vidi 30. vidi 31.proizvodstvo na invalidski koli~ki. so ili bez motor .rabotni koli~ki so ili bez oprema za krevawe i rakuvawe. koli~ki za hrana. kako {to se koli~ki za desert. Ovaa klasa ne opfa}a: .92 Proizvodstvo na velosipedi i invalidski koli~ki Ovaa klasa opfa}a: .92 30.Ovaa klasa ne opfa}a: . detski velosipedi i tricikli .proizvodstvo na invalidski koli~ki. vidi 32. vidi 28.91 .01 31 Proizvodstvo na mebel 30.proizvodstvo na ra~no pridvi`eni sredstva: patni torbi. vklu~uvaj}i plasti~ni velosipedi i tricikli. koli~ki za pazarewe itn. sanki. koli~ki {to gi vle~at magariwa. .proizvodstvo na detski koli~ki Ovaa klasa ne opfa}a: .22 .proizvodstvo na velosipedi so pomo{en motor.proizvodstvo na velosipedi i drugi velosipedi bez motor.92 .proizvodstvo na delovi i pribori za invalidska koli~ka .40 Proizvodstvo na drugi prevozni sredstva. od tip {to se koristi vo fabrikite (vo koi spa|aat ra~nite vagoneti i ra~nite koli~ki).proizvodstvo na velosipedi.restoranski koli~ki. tandem velosipedi. vidi 30.proizvodstvo na igra~ki na trkala nameneti za vozewe. ra~ni koli~ki.proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za velosipedi . vklu~uvaj}i i tricikli za dostavuvawe na stoki. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na vozila {to gi vle~at `ivotni: dvokolki ednosedi za kowski trki.99 .

Dizajnot na proizvodot estetski i funkcionalno (i od gledna to~ka na estetski kvalitet i od gledna to~ka na funkcionalen kvalitet) e va`en aspekt na proizvodniot proces. pove}ekratniot proces go razlikuva proizvodstvoto na drven mebel od proizvodstvoto na drveni proizvodi. stala`i itn. u~ili{ta i restorani Ovaa klasa. beton ili keramika) za koe bilo mesto i za razli~ni nameni. vklu~uva}i se~ewe. 31. proizvodstvoto na plasti~en mebel ima tendencija da stane specijalizirana dejnost. oblikuvawe i laminirawe.proizvodstvo na stolovi i sedi{ta za kancelarii.proizvodstvo na specijalen mebel za prodavnici: tezgi. rabotilnici. se upotrebeni vo proizvodstvoto na valani proizvodi koe e klasificirano vo oddelot 25 (Proizvodstvo na metalni proizvodi).Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na mebel i srodni proizvodi od koj bilo materijal osven od kamen. opfa}a: . kina i sl. Nekoi procesi upotrebeni vo proizvodstvoto na mebel se sli~ni na procesite koi se upotrebuvaat vo ostanatite segmenti na proizvodstvoto. Procesot na oblikuvawe na plasti~niot mebel e sli~en so oblikuvaweto na ostanatite plasti~ni proizvodi. Proizvodstvoto na metalen mebel upotrebuva tehniki koi{to. .proizvodstvo na stolovi i sedi{ta za teatri. beton i keramika. Na primer. se~eweto i monta`ata vo proizvodstvoto na drveni gredi e klasificirano vo oddelot 16 (Prerabotka na drvo i drveni proizvodi). . Me|utoa.proizvodstvo na laboratoriski klupi. katedri i masi) . Ovaa klasa opfa}a: . mebel za izlozi.proizvodstvo na mebel za crkvi. Procesite koi se upotrebuvaat vo proizvodstvoto na mebel se standardni metodi na formirawe i sostavuvawe na komponentite. isto taka.0 31. javni mesta . Me|utoa.01 Proizvodstvo na mebel Proizvodstvo na kancelariski mebel i mebel za prodavnici Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na mebel od koj bilo vid i materijal (osven od kamen. stol~iwa i drugi laboratoriski sedi{ta. hoteli. isto taka.proizvodstvo na kancelariski mebel . kako i laboratoriski mebel (na pr. restorani.

02 Proizvodstvo na kujnski mebel Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na gumeni du{eci na naduvawe. vidi 32.proizvodstvo na kabineti za ma{ini za {iewe. vidi 28. vidi 22. ormar~iwa za televizori itn.19 .mebel za vgraduvawe. opfa}a: . montirawe na mebel za laboratorii. vidi 43.proizvodstvo na sedi{ta za `elezni~ki vozila. koli~ki za hrana Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na du{eci: ● du{eci so pru`ini ili ispolneti so nose~ki materijal ● nepresvle~eni du{eci od guma ili plasti~na masa .proizvodstvo na sedi{ta za vozduhoplovni letala.50 .proizvodstvo na kujnski mebel 31.u~ili{ni tabli. vidi 30.proizvodstvo na sedi{ta za avtomobili.20 . polirawe i tapacirawe Ovaa klasa ne opfa}a: ..19 31.09 Proizvodstvo na drug mebel Ovaa klasa opfa}a: . isto taka. kako {to se koli~ki za desert. hirur{ki. vidi 22. vidi 30.zavr{na obrabotka na mebelot kako {to e tapacirawe na masite i stolovite .32 .03 Proizvodstvo na du{eci Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na masi i stolovi za gradini .23 .proizvodstvo na gumeni vodeni kreveti.32 31. kau~i kreveti i kau~i fotelji .30 . postavuvawe pomo{ni pregradi. vidi 29.restoranski koli~ki. Ovaa klasa. gradini itn. dnevni sobi. .proizvodstvo na medicinski. zabarski i veterinaren mebel.proizvodstvo na nosa~i na du{eci Ovaa klasa ne opfa}a: .zavr{na obrabotka na mebelot kako {to e boewe.proizvodstvo na kau~i.proizvodstvo na mebel za spalni sobi.

20 . vklu~uvaj}i ja i obrabotkata na kamewata so industriski kvalitet.. vidi 29. bez ogled na toa dali se ili ne se od blagorodni metali 32. ili kombinacija na skapoceni metali so skapoceni ili poluskapoceni kamewa ili drugi materijali . vidi 13. proizvodnite procesi. vleznite materijali. beton i kamen. 32.1 Proizvodstvo na nakit.proizvodstvo na obraboteni skapoceni i poluskapoceni kamewa. 23.12 Proizvodstvo na nakit i sli~ni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .obrabotka na dijamanti .32 .proizvodstvo na obraboteni biseri .proizvodstvo na pernici.24 32 Ostanata proizvodstvena industrija Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na raznovidni proizvodi koi ne se opfateni so ostanatite delovi na klasifikacijata.69.proizvodstvo na sedi{ta za vozila. bi`uterija i srodni proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na nakit i bi`uterija. jorgani i polnetici so perduvi.92 . kako i namenata na proizvodite mo`e mo{ne da se razlikuva i voobi~aenite kriteriumi za grupirawe na klasite ne mo`at da se primenat vo ovoj oddel. 32.40 .42.proizvodstvo na mebel od keramika. vidi 95.proizvodstvo na sedi{ta za `elezni~ki vozila. ukrasni perni~iwa.70 .presvlekuvawe i restavracija na mebel.proizvodstvo na kovani pari.11 Proizvodstvo na pari (moneti) Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na sedi{ta za vozduhoplovni letala. Bidej}i ovoj oddel e ostatok od klasifikacioniot proces.proizvodstvo na nakit od blagorodni metali ili osnovni metali oblo`eni so skapoceni metali ili so skapoceni ili poluskapoceni kamewa. 23. vidi 23.30 . vidi 30. kako i ve{ta~kite skapoceni ili poluskapoceni kamewa . vklu~uvaj}i gi i onie {to se zakonsko sredstvo za pla}awe.proizvodstvo na svetilki i svetlosna oprema. vidi 27. vidi 30.

proizvodstvo na (neskapoceni) metalni rem~iwa za ~asovnici. kancelarii i biroa. .proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od skapoceni metali. brazletni. vidi 32.proizvodstvo na tehni~ki i laboratoriski predmeti od blagorodni metali (osven instrumenti i nivni delovi):sadovi za topewe metal.52 .13 . ogrlici i sli~ni primeri na nakit izraboteni od bazi~ni metali oblo`eni so blagorodni metali ● nakit koj sodr`i imitacija na kamewa kako {to e imitacija na skapoceni kamewa. vidi 15. imitacija na dijamanti i sl. vidi 32. isto taka. {patuli. vidi 26. opfa}a: .proizvodstvo na bi`uterija: ● prsteni.popravka na nakit.13 Proizvodstvo na bi`uterija i sli~ni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .12 .).proizvodstvo na nakit od blagorodni metali ili oblo`eni so blagorodni metali.25 32.gravirawe li~ni predmeti od skapoceni i neskapoceni metali Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na zlatarski predmeti od blagorodni metali ili bazi~ni metali oblo`eni so skapoceni metali: ● sadovi (plitki.proizvodstvo na bi`uterija. anodi za galvanizirawe itn. vidi 32. kaiv~iwa za ~asovnici i tabakeri Ovaa klasa.13. predmeti za opremuvawe na toaleti. .12 . vidi 95. . predmeti za religiozna upotreba itn. vidi 32.proizvodstvo na metalni rem~iwa za ~asovnici (so isklu~ok na onie od skapoceni metali) Ovaa klasa ne opfa}a: ..proizvodstvo na kutii za ~asovnici.12 32. vidi 32. vidi oddel 25 . ko`ni.2 Proizvodstvo na muzi~ki instrumenti .proizvodstvo na nakit koj sodr`i vistinski skapoceni kamewa. plasti~ni itn.proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od blagorodni metali. . man`etni.izrabotka na proizvodi od bazi~ni metali oblo`eni so skapoceni metali (osven imitacija na nakit).proizvodstvo na nemetalni rem~iwa za ~asovnici (tekstilni.12 . dlaboki).

19 . vidi 18.proizvodstvo na orguli.32.rekonstrukcija na orguli i drugi istoriski muzi~ki instrumenti.proizvodstvo na udara~ki muzi~ki instrumenti . pana|urski oguli.proizvodstvo na muzi~ki instrumenti ~ij zvuk se proizveduva po elektronski pat . opfa}a: .proizvodstvo na muzi~ki kutii. vklu~uvaj}i i usni harmoniki .29 32.proizvodstvo na delovi na muzi~ki instrumenti i dopolnnitelen pribor: ● metronomi.40 . . trubi za povikuvawe i drugi usni nstrumenti za povikuvawe ili signalizacija Ovaa klasa ne opfa}a: .30 Proizvodstvo na sportska oprema Proizvodstvo na sportska oprema Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na sportska i atletska oprema (osven obleka i obuvki) Ovaa klasa opfa}a: . vidi 33.40 .3 32.proizvodstvo na harmoniki i sli~ni instrumenti.20 .proizvodstvo na mikrofoni. zasiluva~i. vidi 95. kasetofoni i sli~ni aparati. orguli na parea itn.20 Proizvodstvo na muzi~ki instrumenti Ovaa klasa opfa}a: . od kakov bilo materijal: .proizvodstvo na predmeti i spravi za sportovi. svirki za intonacija. plo~i i valjaci za avtomatski mehani~ki instrumenti itn.40 . isto taka.izdavawe na snimeni zvu~ni i video lenti i diskovi.proizvodstvo na muzi~ki igra~ki. vklu~uvaj}i i harmoniumi i sli~ni klavijaturni instrumenti so slobodni metalni piskovi . vidi 26. vidi 59. karti~ki.proizvodstvo na svir~iwa. Ovaa klasa. zvu~nici.proizvodstvo na duva~ki instrumenti .{timawe na pijano. vidi 32.proizvodstvo na gramofoni. igri vo otvoren ili zatvoren prostor.proizvodstvo na instrumenti so `ici . slu{alki i sli~ni proizvodi.proizvodstvo na klavijaturni instrumenti so `ici.2 . zvu~ni vilu{ki.reprodukcija na snimeni zvu~ni i video lenti i diskovi. vklu~uvaj}i go i avtomatskiot klavir . vidi 26.

.29 32.99 . vidi 13. vidi 95.proizvodstvo na sedla i remeni.igri .40 Proizvodstvo na igri i igra~ki Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na kukli. rol{ui itn. kompleti za sostavuvawe itn.proizvodstvo na muzi~ki igra~ki .proizvodstvo na sportski vozila. osven tobogani i sli~no. vidi 15.4 Proizvodstvo na igri i igra~ki 32.● tvrdi. vidi 14. ● lakovi i samostreli ● oprema za gimnastika. vidi 25.proizvodstvo na ~amci. vidi 25. alpinizam itn.proizvodstvo na elektronski igri: {ahovski igri itn.proizvodstvo na metalni tegovi koi se koristat pri krevawe na tegovi.12 .proizvodstvo na kam{ik za javawe.proizvodstvo na kukli. ● lizgalki. vidi 15.proizvodstvo na masi za biljard.proizvodstvo na karti za igrawe .12 .proizvodstvo na igri za na tabla i sl. vidi 32. igra~ki i igri (vklu~uvaj}i elektronski igri). vezovi i stapovi za skii ● ~evli za skijawe ● daski za edrewe i surfawe ● rekviziti za sportski ribolov. . namaleni modeli za igra i detski vozila (osven metalni velosipedi i tricikli) Ovaa klasa opfa}a: . elektri~ni vozovi. palki i stapovi za golf ● skii.proizvodstvo na figuri~ki za igra .40 .92 .40 .proizvodstvo na sportska obleka. vidi 32. vidi oddel 29 i 30 .proizvodstvo na u{ni i nosni tamponi (na pr. meki i topki na duvawe ● reketi. vidi 15.13 .proizvodstvo na edra za ~amci.popravka na sportska oprema.proizvodstvo na sportski obuvki. ● sportski rakavici i sportski kapi napraveni od ko`a ● bazeni za plivawe i bazeni na naduvuvawe itn.12 .proizvodstvo na igra~ki-`ivotni . vklu~uvaj}i i mre`i ● rekviziti za lov.proizvodstvo na modeli i maketi za zabava.99 .20 .fitnes ili atletska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na sportsko oru`je i municija. vidi 30.za{tita pri plivawe i vreva). obleka i pribor za kukli .

99 .proizvodstvo na igra~ki konzoli. kako {to se: ● operacioni masi ● masi za pregled ● bolni~ki kreveti so mehani~ki elementi (delovi) ● zabarski stolovi . vidi 58.proizvodstvo na igra~ki i predmeti za razonoda. stomatolo{ka oprema i materijali. stomatolo{ki i sl. vilici i ortodontska oprema. vklu~uvaj}i plasti~ni velosipedi i tricikli .hirur{ki aparati i materijali.proizvodstvo na pe~ki za stomatolo{ki laboratorii .proizvodstvo na laboratoriski aparati za destilirawe. kako {to se stomatolo{ki stolovi so vgradena hidraulika.proizvodstvo na igra~ki avtomati. hirur{ki i medicinski instrumenti. vidi 32. igri za na tabla i igri za vo soba . laboratoriski centrifugi . hirur{ki. .proizvodstvo na slo`uvalki i sl.proizvodstvo na medicinski.mebel. igri Ovaa klasa ne opfa}a: . 62. Ovaa klasa opfa}a: .40 ..proizvodstvo na igra~ki so trkala {to mo`at da se vozat.proizvodstvo na velosipedi. biljardi.50 Proizvodstvo na medicinski i stomatolo{ki instrumenti Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na laboratoriski aparati. specijalni masi za kazino igri itn. vidi 30. kade {to specifi~nite funkcii ja opredeluvaat namenata na proizvodot.01 32.proizvodstvo na laboratoriski sterilizatori .proizvodstvo na stomatolo{ki polnetici i cement (osven zabarski lepila). Vo ovaa klasa e vklu~eno i proizvodstvoto na medicinski.proizvodstvo na cement za koskena rekonstrukcija .proizvodstvo na laboratoriski ultrazvu~ni ma{ini za ~istewe . ortodontski pomagala.21.5 Proizvodstvo na medicinski i stomatolo{ki instrumenti 32.92 . stomatolo{ki vosok i ostanati stomatolo{ki gipsani preparati .pi{uvawe i izdavawe na softver za igra~ki konzoli. sterilen konec i tkaenina . stomatolo{ki i veterinaren mebel.proizvodstvo na hirur{ki nametki.proizvodstvo na predmeti za pana|uri. vidi 26.

nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na plo~ki i {trafovi koi se vgraduvaat vo slu~aj na skr{enici na koski. ~etki so resi i perduvi.. katetri.proizvodstvo na ortopedski i proteti~ki napravi .9 32.60 .proizvodstvo na medicinski termometri . vidi 26. o~ila za sonce.proizvodstvo na lepila za zabni protezi.91 Proizvodstvo.proizvodstvo na elektromedicinska i elektroterapevtska oprema.proizvodstvo na invalidski koli~ki. ra~no upravuvani mehani~ki napravi za ~istewe na podovi. ~etki od sun|er i drugi ~etki. vidi 47. . izraboteni vo stomatolo{ki laboratorii . atletski {lem) ● proizvodstvo na protivpo`arni za{titni odela ● proizvodstvo na metalni za{titni {lemovi i druga li~na metalna za{titna oprema . valjaci i vlo{ki za bojadisuvawe.proizvodstvo na ~etki za obuvki i obleka 32. o~ila. mostovi itn.99 Ostanato proizvodstvo.. gazi itn. za{titni o~ila .proizvodstvo na stomatolo{ki instrumenti (vklu~uvaj}i ja i zabarskata stolica kako del od zabarskata oprema) . vklu~uvaj}i gi i onie {to se sostavni delovi na ma{ini. kontaktni le}i. . laboratoriski centrifugi Ovaa klasa ne opfa}a: . metli itn.proizvodstvo na za{titna oprema ● proizvodstvo na ognenootporna i za{titna obleka ● proizvodstvo na bezbednosni pojasi za profesionalna upotreba ● proizvodstvo na pluteni pojasi za spasuvawe ● proizvodstvo na za{titni {lemovi i druga li~na za{titna oprema od plastika (na pr. slikarski i molerski ~etki.proizvodstvo na stakleni o~i . le}i izraboteni po recept.opti~arski dejnosti.proizvodstvo na ve{ta~ki zabi.proizvodstvo na medicinski impregnirana vata.proizvodstvo na oftalmolo{ki proizvodi.42 . nespomnato na drugo mesto Proizvodstvo na metli i ~etki Ovaa klasa opfa}a: . vidi 21. itn.92 . vidi 30.proizvodstvo na aparati za destilirawe.. kanili.78 32. {pricevi. vidi 20.proizvodstvo na metli i ~etki. igli.20 .

proizvodstvo na datumari.proizvodstvo na kop~iwa. ra~ni aparati za pe~atewe i vtisnuvawe na etiketi.proizvodstvo na predmeti za li~na upotreba: luli za pu{ewe. kombinezoni. buketi.proizvodstvo na hartieni igra~ki. vidi 17. ~adori za sonce.proizvodstvo na raznovidni predmeti: razli~ni vidovi sve}i. bastuni . vidi 13.12 . ~e{li. mrtove~ki sandaci itn. buketi. periki. {noli. ovo{je i granki so lisja. . drikeri i patent zatvora~i . ve{ta~ko cve}e.proizvodstvo na globusi . proizvodstvo na lenti za ma{ini za pi{uvawe i perni~iwa za pe~ati . predmeti za pravewe {egi ili zagatki. termos-{i{iwa i drugi termos sadovi za upotreba vo doma}instvata. sita i re{eta. vidi 14. ve{ta~ki bradi.proizvodstvo na ko{nici za cve}e.proizvodstvo na ~adori.proizvodstvo na zapalki za cigari .dejnosti pri preparirawe na `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: . venci i sli~no . sprejovi. ve{ta~ki ve|i . uniformi).proizvodstvo na site vidovi penkala. kroja~ki kukli.proizvodstvo na mini za molivi . laboratoriski nametki.● proizvodstvo na za{titni tamponi za uvo i nos ● proizvodstvo na gas maski .proizvodstvo na rabotna i servisna obleka (na pr.29 33 Popravka i instalirawe na ma{ini i oprema . molivi bez razlika dali se mehani~ki ili ne .96 . `igovi ili numeratori.proizvodstvo na fitili za zapalki. ra~ni uredi za pe~atewe.

Vo ovoj oddel se vklu~uva i obezbeduvaweto na elementaren servis i odr`uvawe so cel da se spre~i o{tetuvaweto i nepotrebnite popravki.22 . instaliraweto na eskalatori i sistemi (uredi) za klimatizacija (klima uredi).popravka na kancelariski mebel i mebel za doma{ni potrebi.popravka i odr`uvawe na stoki za doma{ni potrebi. ^estopati. Popravkata i odr`uvaweto na prozvodi koi se koristat kako kapitalni stoki no i kako stoki za {iroka potro{uva~ka. se klasificirani kako popravka i odr`uvawe na stoki za doma{ni potrebi (na pr. Istiot princip se koristi i vo kombiniranata trgovija i popravki. Vo ovoj oddel e vklu~eno i specijaliziranoto instalirawe na ma{ini.Ovoj oddel opfa}a specijalizirana popravka na stokite proizvedeni vo proizvodniot sektor so cel da se vratat vo funkcija. Vo ovaa klasa e vklu~eno i obezbeduvaweto na osnovno odr`uvawe (t.popravka i odr`uvawe na kompjuteri i komunikaciska oprema.Me|utoa. pogolemite popravki se vr{at od strana na proizvoditelot na opremata. servis) na ovie proizvodi za da se osigura nivno efikasno rabotewe i za da se spre~i nivno o{tetuvawe i nepotrebna popravka. vidi 95.24). ma{inite. ma{ini i oprema Ovaa grupa opfa}a specijalizirana popravka na proizvedenite stoki vo proizvodniot sektor so cel za restavracija na metalnite proizvodi. ma{inerijata. Klasifikacijata na sé ona {to u~estvuva vo popravkata se vr{i spored principot na dodadena vrednost spored koj ovie dejnosti se izvr{uvaat od strana na proizvoditelot na opremata. instaliraweto na opremata koja pretstavuva integralen del od zgradi i sli~ni konstrukcii. vidi 95. opremata i ostanatite proizvodi. Rekonstrukcijata ili remontiraweto na opremata se smeta za proizvodstvena dejnost koja e vklu~ena vo ostanatite granki od ovoj odel. Ovaa grupa ne opfa}a: . Vo ovoj oddel ne spa|aat: . e klasificirano kako grade`ni{tvo.e. vidi 81.1 .1 Popravka na fabrikuvani metalni proizvodi. vidi 95.2 33.~istewe na industriski ma{ini. Ovoj oddel gi opfa}a isklu~ivo specijaliziranite popravki i odr`uvaweto. kako {to e elektri~nata instalacija.

vidi 81. vidi 95.22 .~istewe na industriski ma{ini.22 .20 33.ostrewe na se~iva i pili. vidi 80. ekonomizeri.popravka na sistemi za centralno greewe itn. vidi gi soodvetnite klasi vo oddelite 25-30 .popravka i odr`uvawe na oru`je i artilerija (vklu~uvaj}i i popravka na sportsko i rekreativno oru`je) .popravka na uredi za mehani~ko zaklu~uvawe.popravka na plo~i vo razmenuva~ na toplina kaj bojlerite i radijatorite za centralno greewe . super-greja~i.12 Popravka na ma{ini .12 .1 .popravka i odr`uvawe na delovi za brodski i industriski bojleri . osven separatori na izotopi .. vidi 43.popravka i odr`uvawe na nuklearni reaktori. Ovaa klasa opfa}a: . sefovi itn.11 Popravka na fabrikuvani proizvodi od metal Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na fabrikuvani proizvodi od metal od oddelot 25..popravka i odr`uvawe na stoki za doma{ni potrebi.popravka i odr`uvawe na generatori na parea i drugi vidovi isparuvawa .. vidi 95.restavracija i remontirawe na ma{ini i oprema.popravka i odr`uvawe na pomo{ni postrojki za parni generatori: ● kondenzatori.popravka i odr`uvawe na kompjuteri i komunikaciska oprema.2 33. vidi 33.popravka i odr`uvawe na cevki i cevovodi .popravka i odr`uvawe na koli~ki za kupuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka na ~eli~ni transportni buriwa .mobilni popravki so zavaruvawe .popravka na cisterni. kolektori i akumulatori na parea . rezervoari i kontejneri .

popravka i odr`uvawe na oprema so hidrauli~ni sistemi .popravka i odr`uvawe na nemotorni vozila . oprema za grade`ni{tvo i rudarstvo).popravka i odr`uvawe na registar-kasi ..popravka na smeta~i.popravka i odr`uvawe na uredi za krevawe i manipulirawe .popravka i odr`uvawe na drugi ma{ini za specijalna namena od oddelot 28 .popravka na drugi mehanizirani ra~ni alati . Ovaa klasa opfa}a: .popravka i odr`uvawe na pumpi.popravka i odr`uvawe na zemjodelski traktori .popravka i odr`uvawe na oprema za merewe . ostrewe ili montirawe na komercijalni i industriski se~ila i pili.popravka i odr`uvawe na ma{ini za proizvodstvo na tekstilna obleka i ma{ini za proizvodstvo na ko`a .popravka i odr`uvawe na zemjodelski ma{ini i ma{ini za primena vo {umarstvo (za odgleduvawe i koristewe na {umi) . grade`ni{tvo.popravka i odr`uvawe na ma{ini za rudarstvo. vklu~uvaj}i ma{ini i oprema od oddelot 28.popravka i odr`uvawe na avtomati .oprema .popravka i odr`uvawe na industriska razladna oprema i uredi (oprema) za klimatizacija .popravka i odr`uvawe na ma{ini za izrabotka na hartija . nafteni i gasni platformi .popravka i odr`uvawe na drugi alatni ma{ini .popravka na prenosni i pogonski elementi . kaj avtomobilite). obezbeduvawe na zavaruva~ki uslugi i servis (na primer. vilu{ki za krevawe i druga oprema za rakuvawe.Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na industriski ma{ini i oprema kako na pr.popravka i odr`uvawe na industriski pe~ki .popravka i odr`uvawe na komercijalni ma{ini za op{ta namena .popravka i odr`uvawe na ma{ini za metalurgijata .popravka i odr`uvawe na alatni ma{ini i oprema za se~ewe i obrabotka na metal . pijalaci i tutun .popravka i odr`uvawe na ma{ini za plastika i guma .popravka i odr`uvawe na ma{ini za kopirawe . kompresori i sl. popravka na zemjodelski i drugi te{ki i industriski ma{ini i oprema (na pr.popravka i odr`uvawe na ma{ini koi se koristat vo industrijata za hrana. komercijalna razladna oprema. ma{inski alati.popravka na ventili . elektronski i neelektronski .popravka na daktilografski ma{ini ..

vidi 33.6 i 26.11 . vidi 43. vidi 43.70. osven onie koi se smetaat za proizvodi za doma{ni potrebi. dokolku se koristat glavno vo komercijalni celi. popravka i odr`uvawe na liftovi i podvi`ni skali. ispituvawe. vidi 95. hemiski i elektri~ni svojstva ● geodetski instrumenti ● detektori za radijacija i instrumenti za sledewe na radijacijata .popravka i odr`uvawe na oprema za zra~ewe.instalirawe.29 . kako {to e: ● instrumenti za vozduhoplovni motori ● oprema za ispituvawe na izduvnite gasovi kaj avtomobilite ● metereolo{ki instrumenti ● oprema za ispituvawe i testirawe na fizi~ki.5.popravka i odr`uvawe na oprema za merewe. kako {to se: ● dvogledi ● mikroskopi (osven elektronski i protonski) ● teleskopi ● prizmi i le}i (osven oftmalti~ki) ● fotografska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: . kako {to e: ● oprema za magnetna rezonanca ● medicinska ultrazvu~na oprema ● pejsmejkeri ● pomo{ni aparati za slu{awe ● elektrokardiografi ● elektromedicinska endoskopska oprema ● aparati za zra~ewe .popravka i odr`uvawe na ma{ini za kopirawe. vidi 95. kontrola i navigacija od grupata 26. popravka i odr`uvawe na pe~ki i druga oprema za greewe.Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka i odr`uvawe na kompjuterska i periferna oprema. elektromedicinska i elektroterapevtska oprema od klasata 26.popravka i odr`uvawe na opti~ki instrumenti i oprema od klasata 26.11 33.popravka na kompjuteri.60.22 .13 Popravka na elektronska i opti~ka oprema Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na proizvedenite stoki od grupite 26.12 . 26.5.7.instalirawe.

popravka i odr`uvawe na komunikaciska oprema.12 .popravka na ra~ni i drugi razli~ni vidovi ~asovnici. vidi 95.popravka i odr`uvawe na obi~ni baterii i akumulatorski baterii .popravka na video kameri za doma{na upotreba. vidi 95..popravka i odr`uvawe na komercijalni TV i video kameri.11 .21 . vidi 95.popravka i odr`uvawe na elektri~na svetlosna oprema .5 (uredi za doma}instvoto) Ovaa klasa opfa}a: .popravka i odr`uvawe na relei i industriski kontrolni uredi .popravka i odr`uvawe na prekinuva~i na preklopni mehanizmi i kontrolni tabli .25 33. vidi 95.popravka i odr`uvawe na delovi od elektri~nite instalacii koi prenesuvaat i delovi koi ne prenesuvaat struja Ovaa klasa ne opfa}a: .15 Popravka i odr`uvawe na ~amci i brodovi Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na ~amci i brodovi. Ovaa klasa opfa}a: .popravka i odr`uvawe na elektronika za {iroka potro{uva~ka. transformatori za distribucija i specijalni transformatori .popravka na ra~ni i ostanati tipovi na ~asovnici.11 . osven na onie od grupata 27.popravka i odr`uvawe na telekomunikaciska oprema.12 . vidi 95.14 Popravka na elektri~na oprema Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na stoki od oddelot 27.popravka i odr`uvawe na elektri~ni motori. vidi 95.popravka i odr`uvawe na transformatori za elektri~na energija. generatori i motor-generator kompleti . vidi 95.popravka i odr`uvawe na kompjuterska i periferna oprema. vidi 95.12 .25 33. Me|utoa.21 .popravka i odr`uvawe na kompjuterski proektori. vidi 95. fabri~kata restavracija i remontot na brodovi spa|a vo oddelot 30.

vidi 30. vidi 45.popravka na motori za ~amci i brodovi.popravka na ~ezi i ko~ii {to gi vle~at `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka na velosipedi.19 Popravka na ostanata oprema Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na oprema koja ne e opfatena so drugite grupi na ovoj oddel.40 .40 . osven motocikli i velosipedi.1 .20 .popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni sredstva (osven fabri~ki prepravki.fabri~ko remontirawe i restavracija na vozduhoplovi.popravka i rutinsko odr`uvawe na brodovi .popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni motori Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: .16 Popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni i vselenski letala Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni i vselenski letala. vidi 38..17 Popravka i odr`uvawe na drugi prevozni sredstva Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na drugi prevozni sredstva od oddelot 30.12 .popravka i odr`uvawe na ~amci za rekreacija Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka i odr`uvawe na motocikli. Ovaa klasa opfa}a: .popravka i odr`uvawe na koli~ki za pazarewe.popravka i odr`uvawe na motori za `eleznicata. remont ili restavracija) . vidi 33.fabri~ko prepravawe na brodovi.31 33.29 33. Ovaa klasa opfa}a: .popravka i odr`uvawe na lokomotivi i {inski vozila (osven fabri~ko remontirawe i prepravki) . demontirawe na brodovi.11 .fabri~ko remontirawe i restavrirawe na lokomotivi i {inski vozila.12 .30 33.popravka i odr`uvawe na voeni borbeni vozila. vidi 33.reciklirawe. vidi 95. vidi 30. vidi 30. vidi 33. vidi 30.

kako {to e instaliraweto na eskalatori. . vidi 95. eskalatori.32 . vidi 95. PAREA I KLIMATIZACIJA . brodski ja`iwa i edra. elektri~ni `ici.popravka na kancelariski mebel i mabel za doma{na upotreba. GAS.demontirawe na golemi ma{ini i oprema .popravka i prepravka na obleka..proizvodstvo na fliperi i drugi avtomati koi se startuvaat so pomo{ na `etoni . . mebel itn.29 . avtomatski vrati.09 D/G SNABDUVAWE SO ELEKTRI^NA ENERGIJA. vidi 62.instalirawe na personalni kompjuteri. platna i ceradi . alarmni sistemi protiv kra`bi.29 33. restavracija na mebel.instalirawe na liftovi. instaliraweto na oprema koja e sostaven del na zgradi i sli~ni strukturi.popravka i krpewe na ribarski mre`i .instalirawe na vrati.popravka na velosipedi. vidi 43. vidi 95..popravka na drveni paleti. sistemi za klimatizacija e klasificirano kako grade`ni{tvo Ovaa klasa opfa}a: .. elementi za prodavnica.sostavuvawe na industriska kontrolna oprema . sistemi za vsmukuvawe na prav itn.2 33. vidi 43.monterski dejnosti .ma{inski sajli .Me|utoa. na pr: ● komunikaciska oprema ● mejnfrejm kompjuteri ● oprema za zra~ewe i elektromedicinska oprema itn.29 .20 Instalirawe na industriski ma{ini i oprema Instalirawe na industriski ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a specijalizirano instalirawe na ma{ini.instalirawe na ostanata industriska oprema.24 .rekonstrukcija na orguli i drugi istoriski muzi~ki instrumenti Ovaa klasa ne opfa}a: .instalirawe na oprema za kuglawe Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka na vre}i za ve{ta~ko |ubrivo i vre}i za skladirawe na hemiski soedinenija . skali.popravka na ja`iwa. brodski buriwa i sl.instalirawe na industriski ma{ini vo industriski postrojki .

35. gas. parea. snabduvaweto so voda i otstranuvaweto na otpadni vodi. Ovoj sektor. postapuvaweto (pre~istuvaweto). isto taka. gas. glavni cevki i cevki. topla voda i sli~no vo industriskite parkovi i stanbenite zgradi. Goleminata na mre`ata ne e odlu~uva~ka. isto taka. parea. priroden gas.rabota na kapacitetite koi proizveduvaat elektri~na energija vklu~uvaj}i termo.rabotewe na prenosnite sistemi koi ja prenesuvaat elektri~nata energija od proizvodnite kapaciteti do distributivniot sistem 35. nuklearna.Ovoj sektor. gasni turbini kako i dizel gorivo i obnovliva energija. vidi gi oddelite 36 i 37.1 Proizvodstvo.Ovoj sektor gi opfa}a dejnostite za obezbeduvawe na elektri~na energija. kontroliraat i distribuiraat elektri~na energija ili gas.13 Distribucija na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: 35 . isto taka. vidi 38.21 35. Ovoj sektor go isklu~uva sobiraweto.proizvodstvo na elektri~na energija preku sogoruvawe na otpad. distribucijata na elektri~na energija. prenos i distribucija na elektri~na energija Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo i prenos na elektri~na energija od proizvodnite kapaciteti do distributivnite centri i distribucija do krajnite korisnici.11 Proizvodstvo na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: . Vo ovoj sektor e vklu~eno i snabduvaweto so parea i klimatizacija. e vklu~ena. topla voda i sli~no preku postojanata infrastruktura (mre`a) na linii. go isklu~uva (voobi~aeno na golema odale~enost) transportot na gas preku cevovodi (cevovoden transport). hidro. Snabduvawe so elektri~na energija. go opfa}a raboteweto na elektri~nite i gasni postrojki koi proizveduvaat.12 Prenos na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: . parea i klimatizacija 35.

.20 .proizvodstvo na nafteni derivati.10 .21 Proizvodstvo na gas Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i i priroden gas Ovaa klasa ne opfa}a: .2 Proizvodstvo na gas.22 Distribucija na gasoviti goriva preku distributivnite sistemi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na industriski gas. Posebnite operacii na gasovodite {to se so golema odale~enost.proizvodstvo na gasoviti goriva so odredena kalori~na vrednost po pat na ~istewe.proizvodstvo na gas so karbonizirawe na jaglen od nusproizvodite vo zemjodelstvoto ili od otpadoci .proda`ba na elektri~na energija na korisnicite .e se sostoi od linii. 35. distribucija na gasoviti goriva preku distributivnite sistemi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na gas i distribucija na priroden ili sinteti~ki gas do korisnicite preku distributivnite sistemi.rabota na koksnite pe~ki. me{awe i preku drugi procesi od razli~ni vidovi gasovi. vidi 20. vidi 06. ne e opfateno vo ovaa grupa i e klasificirano so ostanatite dejnosti na cevovoden transport. stolbovi.dejnosti na brokerite ili agentite {to posreduvaat vo proda`bata na elektri~na energija preku distributivnite sistemi za elektri~na energija so koi rakovodat drugi .proizvodstvo na surov priroden gas.14 Trgovija na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: .rabotewe na distributivnite sistemi (t.rabotewe na sistemite za prenos i razmena na elektri~na energija 35.11 35. Vo ovaa grupa se vklu~eni i prodava~ite i brokerite koi{to posreduvaat vo proda`bata na prirodniot gas preku distributivnite sistemi so koi rakovodat drugi. vidi 19. povrzuvaweto na proizvoditelite so distributerite na gas ili pome|u gradskite centri. broila i `ici) koi ja prenesuvaat elektri~nata energija dobiena od proizvodnite kapaciteti ili prenosniot sistem do krajniot korisnik 35. vidi 19.20 .

vidi 46. Proizvedenata koli~ina od procesot na postapuvawe so otpadot ili otpadocite mo`e da bide otstraneta ili da stane vlez vo drugi proizvodstveni procesi.(na golema odale~enost) transport na gasovi niz cevovodite. za potrebite na ladewe na hranata i ostanati potrebi (pr. postapuvaweто i otstranuvaweто) so razli~ni formi na otpad.proda`ba na gasoviti goriva.71 .direktna proda`ba na gorivo.proizvodstvo i distribucija na laden vozduh . pogonski i drugi celi .78 .distribucija i snabduvawe na gasoviti goriva od site vidovi preku distributivnite sistemi Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na brokerite ili agentite {to posreduvaat vo proda`bata na gas preku distributivnite sistemi za gas so koi rakovodat drugi . OTSTRANUVAWE NA OTPADNI VODI.kapaciteti za skladirawe. vidi 49. se vklu~eni vo postapuvaweto so otpadocite. E/D .3 35..30 Snabduvawe so parea i klimatizacija Snabduvawe so parea i klimatizacija Ovaa klasa opfa}a: . kako cvrst ili necvrst industriski otpad ili otpad od doma}instvata. UPRAVUVAWE SO OTPAD I DEJNOSTI ZA SANACIJA NA OKOLINATA Ovoj sektor opfa}a dejnosti koi se odnesuvaat na upravuvaweto (vklu~uvajќи го и sobiraweто. ladewe) SNABDUVAWE SO VODA.proizvodstvo na mraz.23 Trgovija na gas preku distributivnite sistemi Ovaa klasa opfa}a: . zatoa {to tie ~esto se sproveduvaat zaedno so ili od edinicite koi. transport i razmena na gasoviti goriva Ovaa klasa ne opfa}a: . Vo ovoj sektor se grupirani i dejnostite na snabduvawe so voda.99 35.50 35. vidi 47. kako i kontaminirani delovi.trgovija na malo so gas vo boci.proizvodstvo i distribucija na ladna voda za razladni celi ..proizvodstvo. isto taka. sobirawe i distribucija na parea i topla voda za zatopluvawe.proda`ba na gas na korisnicite preku distributivnite sistemi . vidi 47.

obrabotka i distribucija na voda za doma{ni i industriski potrebi. izvori itn. kako i distribucijata so razli~ni sredstva.36 Sobirawe.operacii na opremata za navodnuvawe za potrebite na zemjodelstvoto.me|umesen prenos na voda preku cevovodi. vidi 49. kako i distribucijata so razli~ni sredstva.prе~istuvawe na voda za industriski i drugi celi .operacii na kanalite za navodnuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 01.00 . obrabotka i snabduvawe so voda Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite za sobirawe. me|utoa ne e vklu~eno obezbeduvaweto na uslugi za navodnuvawe po pat na rasprskuvawe na vodata i sli~ni pomo{ni uslugi vo zemjodelstvoto.0 37.distribucija na voda so posredstvo na cevki.sobirawe na voda od reki. obrabotka i snabduvawe so voda Sobirawe. . Vo ovoj oddel e vklu~eno sobiraweto na voda od razli~ni izvori. 36. obrabotka i snabduvawe so voda Ovoj oddel opfa}a sobirawe. obrabotka i distribucija na voda za doma{ni i industriski potrebi.00 Otstranuvawe na otpadni vodi Otstranuvawe na otpadni vodi Ovaa klasa opfa}a: .50 37 Otstranuvawe na otpadni vodi Ovoj oddel gi opfa}a operaciite na sistemite za kanalizacija ili instalaciite za postapuvawe so otpadnite vodi so pomo{ na koi se sobiraat. vidi 37. 37.61 . ezera.00 Sobirawe. obrabotuvaat i se ispu{taat otpadnite vodi.sobirawe na do`dovnica . so kamioni ili drugi sredstva .otsoluvawe na morska voda i podzemna voda za proizvodstvo na voda kako glaven produkt na interes . Vklu~eno e sobiraweto na voda od razli~ni izvori.postapuvawe so otpadnite vodi zaradi spre~uvawe na zagaduvaweto. Ovaa klasa opfa}a: .prе~istuvawe na voda za potrebite na snabduvawe so voda .0 36. Vo klasata se vklu~eni operaciite na kanalite za navodnuvawe.

kontejneri itn.. obrabotka i otstranuvawe na otpad.dekontaminacija na povr{inskite i podzemnite vodi na zagadenite mesta. isto taka.. iskoristenite masla i masti od gotvewe. vidi 43.operacii na sistemite za kanalizacija i instalaciite za obrabotka na otpadnite vodi . na pr. . 38. od iskoristenite baterii. cedewe. vidi 39. odr`uvawe na hemiski uredi . obrabotka i otstranuvawe na otpadot. onie uredi so koi se sortiraat materijalite koi mo`at da se obnovat od otpadnite tekovi). Ovoj oddel. kolektori. filtrirawe.odr`uvawe i ~istewe na kanalizacijata i odvodnite kanali za istekuvawe na do`dovnicata.~istewe i deblokirawe na kanalizacionite odvodni cevki vo zgradite. kako i grade`niot otpad i otpadot od ru{ewe. voda od bazenite itn.11 Sobirawe na bezopasen otpad Ovaa klasa opfa}a: . otpadot od doma}instvata.praznewe i ~istewe na septi~ki jami i tankovi.1 Sobirawe na otpad Ovaa grupa opfa}a sobirawe na otpadot od doma}instvata i delovnite subjekti so sredstva kako {to se kanti za smet.sobirawe i transport kako na otpadnite vodi od doma}instvata i industrijata od eden ili pove}e korisnici. odvodi i jami od kal. 38.Toa vklu~uva sobirawe na bezopasen i opasen otpad. vklu~uvaj}i go deblokiraweto na odvodite Ovaa klasa ne opfa}a: . tankovi ili drugi prevozni sredstva. sedimentacija itn. obnovuvawe na materijali Ovoj oddel opfa}a sobirawe.22 38 Dejnosti za sobirawe. taka i na do`dovnicata po pat na kanalizaciona mre`a. kako i nivna prerabotka i odvod . iskoristenoto maslo od brodovite i od gara`ite. kanti za |ubre na trkala.obrabotka na otpadni vodi (vklu~uvaj}i doma{ni i industriski otpadni vodi. hemiski i biolo{ki procesi kako {to se razreduvawe. opfa}a lokalen prevoz na otpadnite materijali i obnovuvawe na materijalite so pomo{ na uredite (na pr..) po pat na fizi~ki.00 .

eksploziven. obrabotka.12 Sobirawe na opasen otpad Ovaa klasa opfa}a sobirawe na cvrst i drug opasen otpad. kako {to e sobirawe na otpadot od doma}instvata i delovnite subjekti so sredstva kako {to se kanti za smet.dejnosti na objektite za reciklirawe и za sobirawe na opasniot otpad Ovaa klasa ne opfa}a: ..dejnosti na objektite za odvod na otpadot koi se zanimavaat so bezopasен otpad Ovaa klasa ne opfa}a: .12 .2 Obrabotka i otstranuvawe na otpad . vidi 38. otroven. kancerogen. .sobirawe na opasen otpad. na pr. kako {to se: ● iskoristeni masla od brodovi i gara`i ● bioopasen otpad ● nuklearen otpad ● iskoristeni baterii itn.dejnosti na deponiite za raspolagawe so bezopasен otpad. vidi 38. reaktiven..sobirawe na otpad od tekstilnite fabriki . infektiven otpad ili ostanati supstancii i preparati {tetni za ~ovekovoto zdravje i `ivotnata sredina.. Mo`e da vklu~uva razli~ni vidovi smet koj mo`e da se obnovuva: .sobirawe na cvrst bezopasen otpad (na pr.popravka i ~istewe na kontaminiranite zgradi. iritira~ki. kanti za smet na trkala. podzemnite vodi. isto taka. koroziven. kontejneri itn.21 .sobirawe na opasen otpad.sobirawe na otpad od kanti za smet na javni mesta Ovaa klasa. vidi 39. Podrazbira utvrduvawe. plastika itn. miniranite podra~ja. Ovaa klasa opfa}a: .32 38. vidi 38. opfa}a: .. {teten.sobirawe na grade`en otpad i otpad od ru{ewe .dejnosti na objektite za reciklirawe vo koi se doveduva materijalot za obnovuvawe kako {to se hartija.sobirawe i otstranuvawe na ostatoci kako {to se granki i ~akal . otstranuvawe na azbest. smet) vo ramkite na lokalno podra~je. na pr. i se rasporeduva vo prepoznatlivi kategorii.sobirawe na predmeti za recikla`a . zapaliv.00 38. pakuvawe i etiketirawe na otpadot za potrebite na prevozot.

Ovaa grupa opfa}a oтstranuvawe i obrabotka na otpadot od razli~ni oblici na otpad pred otstranuvawe na otpadot so razli~ni sredstva.obrabotka na organski otpad za otstranuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . alternativni goriva. obrabotka i otstranuvawe na preodniot radioaktiven otpad od bolnicite. . kako na pr. upotrebeni konzervi od pijalаci i metali koi se sortiraat spored prepoznatlivite kategorii. ~istewe na zemji{teto i vodenite povr{ini. biogas. zakopuvawe ili zaoruvawe na otpadoci. otstranuvawe na dotraeni proizvodi kako {to se fri`ideri zaradi eliminirawe na vlijanieto na {tetniot otpad.00 38. pepel ili nekoj drug oblik na nusproizvodi za natamo{na upotreba i dr.21 Obrabotka i otstranuvawe na bezopasen otpad Ovaa klasa opfa}a otstranuvawe i obrabotka na otpadot pred otstranuvawe na cvrstiot i drugiot bezopasen otpad: .obrabotka i otstranuvawe na otpadnite vodi. Ovaa grupa ne opfa}a: . vidi 37. plastika. vidi 38.32 . namaluvawe na toksi~nite (otrovnite) materijali. {to za rezultat ima ili nema proizvodstvo na elektri~na energija ili parea.22 Obrabotka i otstranuvawe na opasen otpad . palewe ili so drugi metodi. otstranuvawe na otpadot preku palewe ili sogoruvawe.22 . isfrlawe na otpadoci vo zemja ili vo voda. vidi 38.3 38..dejnosti na deponiiite za bezopasen otpad . vidi 39.otstranuvawe na bezopasen otpad preku sogoruvawe.. vidi 38.obnovuvawe na materijalite. Isto taka. vklu~eno e obnovuvaweto na energijata koja nastanuva при procesot na palewe na otpadot.dekontaminirawe. obrabotka na organskiot otpad zaradi negovo otstranuvawe. itn.palewe i sogoruvawe na opasen otpad.00 . obrabotka i otstranuvawe na toksi~nite (otrovni) `ivi ili mrtvi `ivotni i drug kontaminiran otpad.dejnosti na objektite za reciklirawe vo koi se doveduva materijal za obnovuvawe kako {to e hartija.

na eksplozivniot. Ovaa klasa opfa}a: .3 38. podgotovka i druga obrabotka na nuklearniot otpad za skladirawe Ovaa klasa ne opfa}a: . infektivniot otpad ili ostanatite supstancii i preparati {tetni za ~ovekovoto zdravje i `ivotnata sredina. vidi 38. vidi 38. vidi sektor G/E.otstranuvawe na upotrebenite proizvodi kako {to se fri`ideri za da se otstrani {tetniot otpad.32 Obnovuvawe na posebno izdvoeni materijali .obrabotka i otstranuvawe na toksi~nite (otrovnite) `ivi i/ili mrtvi `ivotni i drug kontaminiran otpad . televizori i druga oprema zaradi dobivawe upotreblivi delovi pogodni za povtorna proda`ba. iritira~kiot.e onoj {to se raspa|a so tekot na vremeto.00 38.31 Obnovuvawe na materijali Demontirawe na kr{ Ovaa klasa opfa}a demontirawe na kr{ od кој bilo vid (avtomobili. vidi 20.22 . brodovi. Ovaa klasa ne opfa}a: . t. kancerogeniot. vidi 39. oksidira~kiot. na pr. kompjuteri.Ovaa klasa opfa}a obrabotka i otstranuvawe na cvrst i drug opasen otpad pred otstranuvaweto.dekontaminirawe. otrovniot. brodovi. 38.palewe na opasniot otpad . televizori i druga oprema) zaradi obnovuvawe na materijalite. otstranuvawe i skladirawe na radioaktivniot nuklearen otpad vklu~uvaj}i: ● obrabotka i otstranuvawe na prenosniot radioaktiven otpad. kompjuteri.dejnosti na uredite za obrabotka na opasniot otpad .demontirawe na avtomobili.13 . zapaliviot. namaluvawe na toksi~nite (otrovnite) materijali.21 .. ~istewe na zemji{teto i vodata.povtorna obrabotka na nuklearno gorivo. prevoz od bolnicite ● enkapsulacija.otstranuvawe na dotraeni proivodi kako {to se fri`ideri za da se eliminira vlijanieto na {tetniot otpad .obrabotka.palewe (gorewe) na bezopasen otpad.

Ovaa klasa opfa}a obrabotka na metalniot i nemetalniot otpad i ostatocite.rasitnuvawe so se~ewe na metalniot otpad. ~istewe i izdvojuvawe na drugi otpadoci. fiksir rastvor ili fotografski filmovi i hartija . plastika.. vidi 20. vidi 24.drobewe.obrabotka (~istewe.mehani~ko drobewe na metalniot otpad kako {to se vozila. obi~no vklu~uvaj}i mehani~ki i/ili hemiski transformacionen proces.mehani~ko reducirawe na golemi `elezni par~iwa kako {to se `elezni~ki vagoni .prerabotka na upotrebeni masla i masti za gotvewe vo sekundarni surovini .. sortirani spored prepoznatlivite kategorii. pravewe (dobivawe) na pulpa (ka{a za hartija) od stara hartija.drugi metodi na mehani~ka obrabotka.predewe na vlakna od zalihi. ~istewe i izdvojuvawe na staklo . ma{ini za perewe..vidi korespodentni klasi vo sektorot C/V (Prerabotuva~ka industrija) . kako na pr.13 . na pr.drobewe. stari vozila itn. . topewe.obnovuvawe na metali od fotografski otpad. e vklu~eno i obnovuvaweto na materijalite od otpadnite tekovi vo forma (1) na izdvojuvawe i sortirawe na materijalite za obnovuvawe od neopasnite otpadni tekovi (na pr.popravka na gumi od upotrebeni nadvore{ni gumi za proizvodstvo na sekundarni surovini . presuvawe. melewe) na otpad od plastika i guma vo granuli . pijalаci i tutun kako i rezidualni supstancii vo sekundarni surovini Ovaa klasa ne opfa}a: пroizvodstvo na novi gotovi proizvodi od sekundarni surovini (bez ogled na toa dali se od sopstveno prizvodstvo ili ne). |ubreto) ili (2) izdvojuvawe i sortirawe na me{aniot materijal za obnovuvawe kako {to se hartija. Vo ovaa klasa.pretopuvawe na `elezen otpad. protektirawe na gumi ili proizvodstvo na metal od metalni otpadoci.sortirawe i drobewe na plastika za proizvodstvo na sekundarni surovini za cevki. Primeri za mehani~ki i hemiski transformacioni procesi koi se opfateni vo ovaa klasa se slednite: . upotrebeni konzervi od pijalаci i metali. paleti i sl. za da se namali obemot .10 . velosipedi itn. se~ewe.prerabotka na ostanata otpadna hrana. kako i predmetite vo sekundarni surovini.. ostatoci od ru{ewe za dobivawe na sekundarni surovini . na pr.povtorna obrabotka na nuklearno gorivo. . na primer. saksii za cve}e. isto taka. .

postapuvawe i otstranuvawe na preodniot radioaktiven otpad od bolnicite itn. vidi 38. preku sobirawe na zagaduva~ite ili so primena na hemikalii ..postapuvawe i otstranuvawe na toksi~en.obrabotka i otstranuvawe na bezopasen otpad.obnovuvawe na materijalite za vreme na gorewe na otpadot ili vo tekot na procesot na palewe. mehani~ki. kontaminiran otpad.77 39 Dejnosti za sanacija i ostanati uslugi na upravuvawe so otpad Ovoj oddel vklu~uva obezbeduvawe na uslugi za sanacija.obrabotka i otstranuvawe na bezopasen otpad. 39.21 .dekontaminacija i ~istewe na povr{inskite vodi posle slu~ajno zagaduvawe. vidi 38.21 . vidi 36. na pr. olovni boi i drugi toksi~ni materijali . vidi 01. vidi 38. vidi 38.2 . ~istewe na kontaminirani zgradi i lokacii. na povr{inskite vodi. hemiski ili biolo{ki metodi .22 . vidi 46. vidi 38.vklu~uvaj}i gi i nuklearnite fabriki i mesta .21 .dekontaminacija na industriski fabriki i mesta. vklu~uvaj}i proizvodstvo na kompost. na primer.~istewe na nafteni fleki i drugi zagaduvawa na zemjata.21 .ostanati specijalizirani dejnosti povrzani so kontrola na zagaduvaweto Ovaa klasa ne opfa}a: .pre~istuvawe na vodata za potrebite na snabduvawe so voda. vklu~uvaj}i go krajbre`jeto . vo okeanite i moriwata..dekontaminacija na po~vata i podzemnite vodi na mestata na zagaduvawe.namaluvawe na azbestot. vidi 38.61 .trgovija no golemo so materijali pogodni za obnovuvawe. vidi 38...obnovuvawe na energijata dobiena pri proces na palewe na bezopasniot otpad.obrabotka na organski otpad za otstranuvawe.22 . na pr.00 Dejnosti za sanacija i ostanati uslugi za upravuvawe so otpad Ovaa klasa opfa}a: . bilo na samoto mesto ili nadvor od nego so upotreba na.kontrola na {tetnici vo zemjodelstvoto. povr{inski ili podzemni vodi. po~va.00 .0 Dejnosti za sanacija i ostanati uslugi na upravuvawe so otpad 39.

Dokolku ovie dejnosti ne se izvr{uvaat so cel za proda`ba na grade`niot objekt. ulici. popravki. ili objekti od niskogradba kako {to se avtopati. dogradbi i nadgradbi.nadvore{no ~istewe i miewe na ulici. Op{tite grade`ni raboti opfa}aat celosna izgradba na stanovi. vidi 81. podigawe na objekti ili gradbi od prefabrikuvani elementi na gradili{te (monta`ni objekti). Iznajmuvaweto na grade`na oprema so operator e klasificirano spored specijaliziranite grade`ni dejnosti izvr{eni so ovaa oprema. Vo ovoj sektor. tuku za nivno koristewe (na pr. aerodromski pisti. prodavnici i drugi javni i komunalni objekti. Ovaa rabota mo`e da bide izvr{ena na svoja smetka ili vrz osnova na dogovor.e. sistemi za navodnuvawe. e vklu~ena i popravkata na objektite od visokogradbata i niskogradbata. Toa opfa}a novogradbi. kako i specijalizirani grade`ni dejnosti dokolku se izveduvaat kako del od grade`niot proces (oddel 43). celosna izvedba na objekti od niskogradba (oddel 42). sportski tereni itn. Ovoj sektor opfa}a celosna izgradba na objekti od visokogradba (oddel 41). pristani{ta i drugi hidroobjekti. isto taka. administrativni zgradi. tehni~ki i fizi~ki sredstva za da se realiziraat grade`nite proekti za podocne`na proda`ba. vo dejnosti vo vrska so nedvi`en imot.. izdavawe na delovi od ovie zgradi. farmi itn. tuneli. vidi 38.obrabotka i otstranuvawe na opasen otpad. toga{ edinicata nema da bide vklu~ena vo ovoj sektor tuku }e bide vklu~ena spored nejzinite dejnosti.. industriski objekti.22 . Delovi od rabotata ili ponekoga{ celokupnata rabota mo`e da bide izveduvana od podizveduva~i. proizvodstvo itn. t. 41 Izgradba na zgradi . Vo ovoj sektor se klasificirani edinicite koi ja snosat celokupnata odgovornost za grade`niot proekt. proizvodstveni dejnosti vo fabrikite). mostovi. `eleznici. cevovodi i elektri~ni vodovi.29 F/\ GRADE@NI[TVO Ovoj sektor gi vklu~uva op{tite grade`ni raboti i specijaliziranite grade`ni dejnosti za objektite od visokogradba i niskogradba. kako i objekti od privremen karakter. opfa}a razvoj na grade`nite proekti za objektite od visokogradba i niskogradba so pomo{ na finansiski. Ovoj sektor. isto taka. odvodni sistemi..

20 Izgradba na stanbeni i nestanbeni zgradi Ovaa klasa opfa}a: . prodavnici. Dokolku se izvr{uva isklu~ivo samo specijaliziran del od grade`niot proces. toga{ dejnosta e klasificirana vo oddelot 43. tehni~ki i fizi~ki sredstva za da se realiziraat grade`nite proekti za podocne`na proda`ba na objektot.1 41. vidi 71. Vo ovoj oddel e vklu~ena izgradbata na stanovi. kako i izgradba na objekti od privremen karakter. izgradba na zgradi od site vidovi (visokogradba).Ovoj oddel opfa}a.arhitektonski i in`enerski dejnosti.2 Izgradba na stanbeni i nestanbeni zgradi Ovaa grupa opfa}a kompletna izgradba na stanbeni i nestanbeni zgradi za proda`ba. itn. restorani ● aerodromski zgradi ● sportski objekti od zatvoren tip . farmi.1 41.Toa vklu~uva novogradbi..izgradba na zgradi. generalno. 41. pogoni itn. vidi 41.izgradba na site vidovi nestanbeni zgradi: ● zgradi za industrisko proizvodstvo.razvoj na grade`ni proekti za stanbeni i nestanbeni zgradi zaedno so soedinuvawe na finansiski. 41. dogradbi i nadgradbi. rabotilnici. vidi 71. ● bolnici. Ovaa klasa ne opfa}a: . trgovski centri.20 . u~ili{ta.proektantski uslugi vo vrska so grade`nite proekti. vklu~uvaj}i gi i visokite zgradi .1 .izgradba na site vidovi stanbeni zgradi: ● individualni ku}i ● kolektivni zgradi (zgradi so pove}e stanovi). administrativni zgradi ● hoteli. administrativni zgradi.10 Razvoj na grade`ni proekti Razvoj na grade`ni proekti Ovaa klasa opfa}a: . Pritoa e mo`no sklu~uvawe dogovor za izgradba na delovi ili celosna izgradba na objektite. na sopstvena smetka ili vrz baza na dogovor. prodavnici i drugi zgradi za javna i op{ta upotreba. popravki. podigawe na zgradi ili strukturi od prefabrikuvani elementi na gradili{teto. na pr. fabriki.

1 . pristani{ta i drugi hidroobjekti.montirawe i podigawe na konstrukcii od prefabrikuvani elementi na gradili{te (monta`ni objekti) Ovaa klasa. Vo ovoj oddel e vklu~eno gradeweто na objekti od niskogradba kako {to se avtopati{ta. mostovi. pati{ta i drugi velosipedski i pe{a~ki pateki . pati{ta. podigawe na strukturi od prefabrikuvani elementi na gradili{te.rekonstrukcija ili adaptacija na postoeчки stanbeni objekti Ovaa klasa ne opfa}a: .izgradba na aerodromski pisti Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: . vidi 71.11 Izgradba na pati{ta i `eleznici Izgradba na pati{ta i avtopati Ovaa klasa opfa}a: . nadvoznici. 42. isto taka.● katni gara`i. ponekoga{ и celokupnata rabota. ulici.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost.99 .izgradba na kolovozna konstrukcija na ulici. dogradbi i nadgradbi.izgradba na avtopati.1 42. otvoreni sportski tereni. odvodni sistemi. cevovodi i elektri~ni linii. mostovi i tuneli: ● izrabotka na trotoari na pati{tata ● obele`uvawe na pati{tata i drugi oznaki ● postavuvawe na za{titni ogradi. mo`ат da bidат izveduvanи od podizveduva~i. tuneli. industriski postrojki. soobra}ajni znaci i sl.izgradba na industriski objekti. aerodromski pisti. itn.1 42 Niskogradba Ovoj oddel opfa}a gradewe na objekti od niskogradba. Ovaa rabota mo`e da bide izvr{ena na svoja smetka ili vrz osnova na dogovor. vidi 71. vidi 42.Toa vklu~uva novogradbi. kako i izgradba na objekti od privremen karakter. `elezni~ki prugi. vklu~uvaj}i i podzemni parking prostori ● magacini ● religiozni objekti . osven zgradi.arhitektonski i in`enerski dejnosti. popravki. ulici. Delovi od rabotata ili. . sistemi za navodnuvawe.

proektno menaxirawe na grade`nata dejnost. vidi 71. vidi 43.dup~ewe na bunari za voda Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 71. vidi 71.12 Izgradba na `eleznici i podzemni `eleznici Ovaa klasa opfa}a: .izgradba na: ● kanalizacioni sistemi.arhitektonski i in`enerski dejnosti. vidi 71.izgradba na objekti od niskogradba: ● vodovi na golemi dale~ini i razvodna gradska mre`a ● glavna vodovodna cevka i razvodna mre`a ● sistemi za navodnuvawe (kanali) ● rezervoari .arhitektonski i in`enerski dejnosti.13 Izgradba na mostovi i tuneli Ovaa klasa opfa}a: .proektno menaxirawe na grade`nata dejnost.21 Izgradba na komunalni objekti Izgradba na komunalni objekti za te~nosti Ovaa klasa opfa}a izgradba na distribucioni cevovodi za transport na te~nosti i pridru`ni objekti i strukturi koi{to se sostaven del на ovie sistemi.21 . vidi 71.izgradba na `eleznici i podzemni `eleznici Ovaa klasa ne opfa}a: .1 42. vidi 71.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost.2 42.21 .1 42.. isto taka.21 . vklu~uvaj}i i nadvoznici i vijadukti .arhitektonski i in`enerski dejnosti. opfa}a: .postavuvawe na uli~no osvetluvawe i elektri~ni signali.postavuvawe na osvetluvawe i elektri~ni signali. Ovaa klasa opfa}a: .1 . vidi 43.1 .1 .1 42. vidi 43.postavuvawe na osvetluvawe i elektri~ni signali. vklu~uvaj}i i popravka ● kolektori za otpadni vodi ● pumpni stanici Ovaa klasa.izgradba na mostovi.izgradba na tuneli Ovaa klasa ne opfa}a: .

vidi 71.proektno menaxirawe na grade`nite dejnosti vo niskogradba. kako {to se: ● sportski objekti na otvoreno Ovaa klasa.izgradba na objekti od niskogradba za: ● dalekuvodi i gradski mre`i za snabduvawe so struja i telekomunikaciski linii ● energetski centrali Ovaa klasa ne opfa}a: .99 Izgradba na drugi objekti od niskogradba.12 42..12 42.22 Izgradba na elektri~ni vodovi i telekomunikaciski linii Ovaa klasa opfa}a izgradba na distribucioni elektri~ni vodovi i telekomunikaciski linii i pridru`ni objekti i strukturi koi{to se sostaven del od ovie sistemi.izgradba na: ● vodeni tekovi. infrastruktura itn. vidi 71. Ovaa klasa opfa}a: .) .izgradba na industriski objekti. kako {to se: ● rafinerii ● hemiski fabriki .91 Izgradba na drugi objekti od niskogradba Izgradba na hidrograde`ni objekti Ovaa klasa opfa}a: .. pristani{ta za mali brot~iwa (marini) itn.12 42.podvodni iskopi Ovaa klasa ne opfa}a: . pristani{ta i regulacija na reki. isto taka.podelba na zemji{teto so podobruvawe na okolinata (na pr. osven zgradi. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .9 42.proektno menaxirawe na grade`ni dejnosti vo niskogradba. dogradba na pati{ta. vidi 71. opfa}a: .grade`ni dejnosti za objekti.proektno menaxirawe na grade`nite dejnosti vo niskogradba. ● brani i nasipi . osven izgradba na zgradi.

podigawe na skeliwa. vidi 33. alarmni sistemi i drugi elektri~ni raboti. Ovoj oddel gi opfa}a i instalaterskite raboti od sekakov vid koi {to pravat objektot da funkcionira. se izveduvaat vrz osnova na podizveduva~i. Ovie dejnosti voobi~aeno se izveduvaat na gradili{teto. sistemi za gasewe na po`ar (rasprskuva~i t. `eleznici. isto taka. tие se vr{ат direktno za sopstvenikot na imotot. pristani{tata itn. toplina i zvuk.10 . koi baraat specijalizirani iskustva ili oprema. Isto taka se vklu~eni izolacionite raboti od voda. vidi 71.proektno menaxirawe na grade`nite dejnosti vo niskogradba. instalacii za grejni i razladni sistemi. opfa}a zavr{ni grade`ni dejnosti. kako {to se grade`no-zanaet~iski zavr{ni i instalaterski raboti.12 43 Specijalizirani grade`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a specijalizirani grade`ni dejnosti. postavuvawe na krovovi itn.e. oprema i sprovodnici za ladewe. limarski raboti. glavno. yidawe so cigli. Specijaliziranite grade`ni raboti.instalirawe na industriski ma{ini i oprema. kako {to se postavuvawe makari. Isto taka se vklu~eni rabotite na popravka od ist vid kako gore navedenite dejnosti.podelba na zemji{te bez podobruvawe na okolinata. iako delovi od rabotata mo`e da bidat izvedeni vo rabotilnica. betonski raboti. Ovie dejnosti voobi~aeno се specijalizirani vo eden aspekt. izrabotka na nose~ka konstrukcija. izgradba na delovi od objekti za visokogradba i niskogradba ili prethodni podgotovki.anteni. Podigaweto na ~eli~ni konstrukcii e vklu~eno pod uslov delovite да ne se proizvedeni od samite edinici {to gi montiraat. vidi 68. aerodromite. instalirawe na sistemi za osvetluvawe i signalno sigurnosni sistemi na pati{tata. temelewe na objektite. postavuvawe na kamen. sprinkleri).20 . Ovoj oddel.Ovaa klasa ne opfa}a: . t. liftovi itn. Vklu~eni se dejnosti kako {to se postavuvawe na vodovodni i kanalizacioni instalacii. no koga se raboti na popravka na objekti. . zaedni~ki za razli~ni objekti.n.

Isto taka.10. otstranuvawe na kamewa.00 .dup~ewe na izvori (bunari) na voda. vidi 39.iskop na okna. isto taka. 43. nivelirawe i gradacija na grade`noto zemji{te. vidi 06. 43. iskop na jama. akusti~ni raboti.urivawe ili demonta`a na zgradi i drugi objekti.dup~ewe na eksploatacioni izvori na nafta i gas. so isklu~ok na gradili{tata na nafta i gas Ovaa klasa.ras~istuvawe na gradili{teto .13 Probno dup~ewe i sondirawe Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: . nasipuvawe. vklu~uvaat dejnosti koi{to pridonesuvaat za kompletirawe ili zavr{uvawe na izgradbata kako {to se zastakluvawe.21 . podni oblogi. malterisuvawe. .Grade`no-zanaet~iskite zavr{ni raboti. itn. vklu~eni се и rabotite na popravka od ist vid kako gorenavedenite dejnosti. minirawe itn. 06. strugawe na podovi. postavuvawe na podni i yidni oblogi ili pokrivawe so drugi materijali kako parket.20 . vklu~uvaj}i go otstranuvaweto na prethodno postoe~kite objekti. vidi 42.12 Podgotvitelni raboti na gradili{te Ovaa klasa opfa}a: . zavr{na stolarija. ras~istuvawe na nadvore{niot teren. vidi 43.dekontaminacija na po~vata.1 Urivawe i podgotovka na gradili{te Ovaa grupa opfa}a podgotovka na gradili{teto za idnite grade`ni dejnosti.11 Urivawe Ovaa klasa opfa}a: . bojadisuvawe.drena`ni raboti na zemjodelsko ili {umsko zemji{te Ovaa klasa ne opfa}a: . 43.99 43. tapeti itn.drena`ni raboti na gradili{tata .podgotovka na zemji{teto za rudarski raboti: ● otstranuvawe na naslagite na jalovina i druga podgotovka na rudarskoto zemji{teto i gradili{tata. isto taka. Iznajmuvaweto na grade`na oprema so izveduva~i e klasificirano so pridru`nata grade`na dejnost..zemjani raboti: iskopuvawe.

vidi 09. sistemi za greewe i klimatizacija.dup~ewe na bunari za voda. isto taka.21 .10. opfa}a: .uslugi na probno dup~ewe i sondirawe vo rudarstvoto.istra`uvawe na nao|ali{ta na nafta i gas.20 . vidi 42.22 43. Ovaa klasa opfa}a: .dup~ewe na eksploatacioni izvori na nafta i gas. vidi 43. vklu~uvaj}i i opti~ki kabel ● satelitski anteni ● osvetluva~ki sistemi ● protivpo`arni alarmi ● alarmni sistemi protiv kra`bi ● uli~no osvetluvawe i elektri~ni signali ● osvetluvawe na aerodromski pisti Ovaa klasa. vklu~uvaj}i i instalirawe na elektri~ni sistemi. geomehani~ki i sli~ni ispituvawa Ovaa klasa ne opfa}a: . 06. kanalizaciski i plinski instalacii. vodovodni. geolo{ki.99 . geofizi~ki.iskop na okna. vidi 42.2 . geofizi~ki. geolo{ki i seizmi~ki istra`uvawa. 43.instalirawe na: ● elektri~na mre`a ● telekomunikaciски instalacii ● instalacii za kompjuterska mre`a i kabelska televizija. liftovi itn. sondirawe i zemawe primeroci za grade`ni.probno dup~ewe.21 Elektroinstalaterski raboti Ovaa klasa opfa}a instalirawe na elektri~ni sistemi vo site objekti od visokogradba i niskogradba. vklu~uvaj}i i sistemi za podno greewe Ovaa klasa ne opfa}a: .90 .povrzuvawe na elektri~ni aparati i oprema za doma}instvata.izgradba na komunikaciski i energetski vodovi za prenos. vodovodni i kanalizaciski instalacii i drugi grade`ni instalaterski raboti Ovaa grupa opfa}a instalaterski dejnosti za funkcionirawe na zgradite.. vidi 06. vidi 71.12 Elektroinstalaterski.

instalirawe na industriska ma{inerija.20 Postavuvawe na instalacii za vodovod. odr`uvawe i popravki. Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i i dogradbi. klimatizacija i cevki ● instalacija za gas ● cevki (cevovod) za parea ● protivpo`arni rasprskuva~i ● sistemi za prskawe na trevnik . kako {to se alarmni sistemi protiv kra`bi i protivpo`arni alarmi.postavuvawe na instalacii vo zgradi ili drugi objekti na: ● sistem za greewe (elektri~en.22 . vidi 33. eskalatori (podvi`ni skali).21 43. razladni sistemi ● neelektri~ni kolektori za son~eva energija ● vodovodni i kanalizacioni instalacii i sanitarna oprema ● oprema za ventilacija. vidi 43. na gas i на nafta) ● pe~ki.29 Drugi grade`no-instalaterski raboti Ovaa klasa opfa}a instalirawe na oprema poinakva od elektroinstalaterskite. grejni sistemi i klima uredi. vklu~uvaj}i nivno instalirawe i odr`uvawe. vklu~uvaj}i i nivna popravka i odr`uvawe ● avtomatski vrati i vrati na senzori ● svetle~ki patokazi ● sistemi za vсmukuvawe na pra{ina ● izolacija od toplina.3 Zavr{ni raboti vo grade`ni{tvoto 43.. kanalizacija i plin i instalacii za greewe i klima-uredi Ovaa klasa opfa}a montirawe na vodovodni i kanalizacioni instalacii i za plin. vidi 80.instalacioni kanali Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: . vodovodnite.instalirawe vo zgradi i drugi objekti na: ● liftovi.nadgleduvawe i dale~insko nabquduvawe na elektronski za{titni sistemi. instalaciite za greewe i klima uredite ili industriskite ma{ini vo objektite od visokogradba i niskogradba.instalirawe na sistemi za podno greewe. prepravki.20 43. zvuk i vibracii Ovaa klasa ne opfa}a: .

bojadisuvawe na objekti od niskogradbata . vidi 43.vgraduvawe na gotovi kujni. vklu~uvaj}i i sli~ni materijali 43.vgraduvawe na avtomatski i vrati na senzori. skali. vklu~uvaj}i i podovi od guma i plastika ● podni i yidni oblogi od teraco.31 Malterisuvawe Ovaa klasa opfa}a: .oblo`uvawe.32 43. ormari.vnatre{ni zavr{ni raboti kako {to se tavani.vgraduvawe na prozorci. betonski plo~ki ili plo~ki od obraboten kamen.~istewe na zgradite po zavr{uvaweto na grade`nite raboti . prozorci. granit i plo~i od {krilci ● tapeti 43. Ovaa klasa ne opfa}a: . od drvo ili od drug materijal . postavuvawe ili opremuvawe na zgradi i drugi objekti so: ● yidni ili podni kerami~ki plo~ki. poplo~uvawe.39 Ostanati zavr{ni grade`ni raboti Ovaa klasa opfa}a: .vnatre{no i nadvore{no bojadisuvawe na zgradi .33 Postavuvawe na podni i yidni oblogi Ovaa klasa opfa}a: . ramki za vrati i prozorci. kerami~ki pe~ki ● parketi i drugi drveni podni i yidni oblogi ● podovi od tepison i linoleum.zastakluvawe i postavuvawe na ogledala itn. vidi 43.32 Postavuvawe na stolarija Ovaa klasa opfa}a: .34 Bojadisuvawe i zastakluvawe Ovaa klasa opfa}a: . oprema za prodavnici i sli~no .29 43. mermer.43. podvi`ni pregradni yidovi itn.postavuvawe na vrati (osven avtomatski i vrati na senzori). Ovaa klasa ne opfa}a: .malterisuvawe na zgradi i drugi objekti so malter za nadvore{ni i vnatre{ni povr{ini.

.32 43.izdavawe na kranovi i druga grade`na oprema so operator koja{to ne mo`e da se opredeli za odreden vid na izgradba .dejnosti na fasada na zgradite .~istewe so parea.. vklu~uvaj}i i nabivawe na {ipovi za temeli ● izolacija od vlaga i hidroizolacija na zgradite ● otstranuvawe na vlaga od zgradite ● dup~ewe na okna ● monta`a na ~eli~ni elementi ● vitkawe na armatura ● yidawe so tula i kamen ● monta`a i demonta`a na skeliwa i rabotni platformi.9 43. ne vklu~uvaj}i izdavawe na skeliwa i platformi ● yidawe na oxaci i industriski pe~ki ● rabota so stru~waci koi poseduvaat neophodni ve{tini za ka~uvawe i upotreba na soodvetna oprema.izvedba na pokrivni konstrukcii .21 . a koi baraat posebna ve{tina i oprema: ● izgradba na temeli (fundirawe).vnatre{no ~istewe na zgradi i drugi objekti.91 Drugi specijalizirani grade`ni raboti Dejnosti na pokrivni konstrukcii Ovaa klasa opfa}a: .izgradba na otvoreni bazeni .22 43. rabota na visoki grade`ni objekti .specijalizirano vnatre{no i nadvore{no ~istewe na zgradi.potpovr{inski raboti .dejnosti za vnatre{no dizajnirawe.99 Ostanati specijalizirani grade`ni raboti.pokrivawe na pokrivni konstrukcii Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 81. vidi 74. peskarewe i sl. vidi 77.specijalizirani grade`ni dejnosti {to se zaedni~ki za razli~ni vidovi objekti.ostanati zavr{ni grade`ni raboti. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 81. na pr.iznajmuvawe na grade`na ma{inerija i oprema bez operator.10 . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .

me{awe na proizvodite (na pr. pakuvawe.Ovaa klasa ne opfa}a: . no koi se izdvoeni od fabrikite ili rudnicite zaradi plasirawe na svoite proizvodi i koi ne gi prezemaat samo onie nara~ki koi se izvr{uvaat so direktni isporaki od fabrikite ili rudnicite. vklu~uvaj}i gi dejnostite za posreduvawe vo kupuvaweto. uvoznici i posredni~ki asocijacii. industriski distributeri. vino ili pesok).proda`ba bez prerabotka) na koj bilo vid stoka i davawe povremeni uslugi pri proda`ba na trgovska stoka. na primer: sortirawe. raspakuvawe i prepakuvawe za distribucija vo pomali pakuvawa. POPRAVKA NA MOTORNI VOZILA I MOTOCIKLI Ovoj sektor opfa}a trgovija na golemo i trgovija na malo (t. na industriskite. vidi 77. razdvojuvawe i sostavuvawe na proizvodite. Isto taka. trgovskite ili profesionalnite korisnici i ustanovi ili na drugi trgovci na golemo. Razlikata pome|u oddelot 46 (trgovija na golemo) i oddelot 47 (trgovija na malo ) se bazira na prete`niot vid na potro{uva~ot (kupuva~ot). Trgovija na golemo e preprodavawe (proda`ba bez prerabotka) na novi i upotrebeni proizvodi na trgovcite na malo. komisioni trgovci i agenti i zadru`ni organizacii za plasirawe na zemjodelskite proizvodi.iznajmuvawe na grade`na ma{inerija i oprema bez operator.32 G/E TRGOVIJA NA GOLEMO I TRGOVIJA NA MALO. trgovski pretstavni{tva i trgovski kancelarii (no ne prodavnici na malo). Oddelot 45 gi vklu~uva site dejnosti vo vrska so trgovijata i popravkata na motorni vozila i motocikli. vo ovoj sektor e vklu~ena i popravkata na motorni vozila i motocikli. so koi upravuvaat proizvodni ili rudarski edinici. fla{irawe (so ili bez prethodno ~istewe na {i{iwata). dodeka oddelite 46 i 47 gi vklu~uvaat site ostanati dejnosti vo trgovijata. izvoznici. Trgovijata na golemo i na malo e kraen ~ekor vo distribucijata na trgovskata stoka. . Se smeta deka proda`bata bez prerabotka vklu~uva i voobi~aeni operacii (ili manipulacii) povrzani so trgovijata.e. Isto taka. odnosno proda`bata na stoki na treti lica. vklu~eni se i dejnostite na razni posrednici so trgovska stoka i proizvodi. Karakteristi~ni trgovci na golemo se onie koi polagaat pravo na stokata koja ja prodavaat kako {to se: trgovci na golemo so trgovska stoka ili posrednici-preprodava~i. skladirawe (bez ogled dali e ili ne e zamrznato ili razladeno)..

45 Trgovija na golemo i na malo so motorni vozila i motocikli i popravka na motorni vozila i motocikli Ovoj oddel gi opfa}a site dejnosti (osven proizvodstvo i izdavawe) vo vrska so motornite vozila i motocikli.trgovija na golemo i na malo so novi i polovni (koristeni) vozila: . Pove}eto trgovci na malo imaat pravo na proizvodot {to go prodavaat. popravka i odr`uvawe na vozila i trgovija na golemo i trgovija na malo na delovi i pribor za motorni vozila i motocikli. vklu~uvaj}i gi i kamionite i drugite tovarni vozila. koja se odviva vo prodavnici. preku uli~ni prodava~i. na {tandovi. akcionerski ku}i itn. potro{uva~ki zadrugi. ladewe. ja delat stokata vo pomali pakuvawa.1 45. proda`ba od vrata na vrata. vklu~uva dejnosti kako {to se miewe. vo farmacijata.. kako i dejnosti vo vrska so promotivna proda`ba za svoite kupuva~i i dizajnirawe na etiketi. Vo ovoj oddel. proizvodi za podma~kuvawe i ladewe i/ili iznajmuvawe na motorni vozila i motocikli. isporaka i instalacija na stokata. isto taka. izvr{uvaat dejnost na skladirawe. 45. kako {to e trgovijata na golemo i trgovijata na malo na novi i polovni vozila. polirawe na vozila itn. trgovija na golemo na vozila preku aukcija (proda`ba na licitacija) i trgovija na golemo preku internet. trgovci na sitna stoka. Trgovijata na malo e preprodavawe (proda`ba bez prerabotka) na novi i koristeni proizvodi. po pat na po{ta i internet. isto taka. Ovoj oddel ne opfa}a trgovija na malo na motorni goriva. sortiraat i rasporeduvat proizvodite vo golemi pakuvawa. na pr. se vklu~eni dejnostite na komisionite agenti vklu~eni vo trgovijata na golemo i trgovijata na malo na vozila.Trgovcite na golemo ~esto sami gi sostavuvaat. a nekoi rabotat kako posrednici vo ime na sopstvenicite na stokata i vr{at proda`ba vrz osnova na konsignacija ili provizija. stokovni ku}i.11 Trgovija so motorni vozila Trgovija so avtomobili i motorni vozila od lesna kategorija Ovaa klasa opfa}a: . glavno na naselenieto za li~na potro{uva~ka i potro{uva~ka vo doma}instvata ili upotreba. Ovoj oddel.

12 45. vidi 49. vidi 49. vidi 77. isto taka.3 . prikolki i poluprikolki ● vozila za kampuvawe kako {to se karavani i prikolki Ovaa klasa.iznajmuvawe na kamioni so voza~.5 toni) Ovaa klasa. opfa}a: .trgovija na golemo i na malo so terenski motorni vozila (do 3.41 . opfa}a: . vklu~uvaj}i i specijalizirani patni~ki motorni vozila kako {to se vozila na brza pomo{.odr`uvawe i popravka na motorni vozila: ● mehani~ki popravki ● elektri~ni popravki ● popravka na elektronski sistemi za v{pricuvawe ● redoven servis ● popravki na karoserijata ● popravki na delovi na motornite vozila ● miewe.iznajmuvawe na kamioni bez voza~.trgovija na golemo i na malo so novi i polovni (koristeni) vozila: ● kamioni. (nosivost do 3. vidi 77. polirawe itn. isto taka.5 toni) Ovaa klasa ne opfa}a: .2 45.20 Odr`uvawe i popravka na motorni vozila Odr`uvawe i popravka na motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: .19 Trgovija so ostanati motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: .1. 45.trgovija na golemo i na malo so delovi i pribor za motorni vozila.trgovija na golemo i na malo so terenski motorni vozila (nosivost nad 3.iznajmuvawe na motorni vozila so {ofer.za{tita od korozija .popravka. monta`a ili zamena na vnatre{ni i nadvore{ni gumi .● patni~ki motorni vozila. vidi 45. ● prskawe i bojadisuvawe ● popravka na vetrobrani i prozorci ● popravka na sedi{ta za motorni vozila .3 . minibusi itn.5 toni) Ovaa klasa ne opfa}a: .3 .iznajmuvawe na motorni vozila bez {ofer. vidi 45.trgovija na golemo i na malo so delovi i pribor za motorni vozila.

vklu~uvaj}i i mopedi .49 .protektirawe i preproda`ba na nadvore{ni gumi.3 Trgovija so delovi i pribor na motorni vozila Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo i trgovija na malo so delovi. vidi 77.4 Trgovija so motocikli i delovi i pribor za motocikli.30 45. vidi 22.40 Trgovija so motocikli i delovi i pribor za motocikli.izdavawe na motocikli.odr`uvawe i popravka na motocikli Ovaa klasa ne opfa}a: .11 45.64 . odr`uvawe i popravka na motocikli 45. odr`uvawe i popravka na motocikli Ovaa klasa opfa}a: .31 Trgovija na golemo so delovi i pribor za motorni vozila Trgovija na malo so delovi i pribor za motorni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: .29 46 Trgovija na golemo.vgraduvawe na delovi i pribor koi ne se del od proizvodniot proces Ovaa klasa ne opfa}a: . oprema za osvetluvawe i elektri~ni delovi 45. vidi 47.trgovija na golemo i na malo so delovi i pribor za motocikli vklu~uvaj}i i komisiono posreduvawe (trgovski posrednici) i nabavka preku po{ta .trgovija na golemo so velosipedi i delovi i pribor za velosipedi.trgovija na golemo i trgovija na malo so motocikli. osven trgovija so motorni vozila i motocikli . kako {to se: ● nadvore{ni i vnatre{ni gumi ● sve}i~ki. vidi 47.popravka i odr`uvawe na velosipedi.39 . alatki i pribor za motorni vozila. baterii.proda`ba na malo na motorni goriva. vidi 46..trgovija na malo so velosipedi i delovi i pribor za velosipedi. vidi 95.32 45.

zakup i lizing na stoki.99 46.1.dejnosti na aukciski ku}i na golemo.1 Trgovija na golemo so nadomest ili vrz osnova na dogovor Ovaa grupa opfa}a: .trgovija na golemo za sopstvena smetka.11 . vklu~uvaj}i i preku internet Ovaa grupa. tekstilni surovini i poluproizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . `ivi `ivotni. vidi od 46. vidi 82.2-46. vidi 47. 45.trgovija na golemo na motorni vozila. vklu~uvaj}i internet aukciska golemoproda`ba Posreduvawe vo trgovijata so zemjodelski surovini. opfa}a: .31.12 Posreduvawe vo trgovijata so goriva.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.92 46. vidi od 46.4 . metali i industriski hemikalii Ovaa klasa opfa}a posrednici vklu~eni vo proda`ba na: ● goriva. vklu~uvaj}i me{awe i filtrirawe za treti lica.9 .so nadomest ili vrz osnova na dogovor (komisiona proda`ba) na doma{nata trgovija na golemo i internacionalnata golemoproda`ba (eksport/import).Ovoj oddel opfa}a trgovija na golemo za sopstvena smetka.pakuvawe na cvrsti proizvodi i fla{irawe na gasoviti ili te~ni proizvodi.dejnost na trgovskite posrednici.trgovija na golemo za sopstvena smetka.9 46. vidi 45.40 .2-46. brokeri i site drugi trgovci na golemo koi rabotat vo ime i za smetka na drugi . vidi 45. karavani i motocikli. metali i industriski hemikalii.trgovija na golemo so pribor za motorni vozila i motocikli. 45. Ovoj oddel ne opfa}a: . isto taka. rudi.dejnost na onie koi se anga`irani okolu povrzuvawe na prodava~ite i kupuva~ite ili prezemawe komercijalni transakcii vo ime na sopstvenikot na stokata. vidi oddel 77 . rudi. vklu~uvaj}i i |ubriva (ve{ta~ki) Ovaa klasa ne opfa}a: .

vidi 47. vidi od 46. industriska oprema.trgovija na golemo za sopstvena smetka.14 Posreduvawe vo trgovijata so ma{ini. vidi 45. predmeti za doma}instvata.1 .trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. krzno. pijalaci i tutun Ovaa klasa ne opfa}a: .2-46. obuvki i predmeti od ko`a Ovaa klasa ne opfa}a: .17 Posreduvawe vo trgovijata so hrana.99 46. brodovi i vozduhoplovni sredstva Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo za sopstvena smetka.2-46..15 Posreduvawe vo trgovijata so mebel. vidi 45. vidi od 46. industrisjka oprema. brodovi i vozduhoplovni sredstva Ovaa klasa opfa}a posreduvawe vo proda`ba na: ● ma{ini.13 Posreduvawe vo trgovijata so drvo.99 46.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. metalna i `elezna stoka Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.aukcija na motorni vozila.99 46. vidi od 46.9 .99 46.2-46.9 .dejnosti na trgovski posrednici vo proda`ba na motorni vozila.16 Posreduvawe vo trgovijata so tekstil.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. drvena gra|a i grade`en materijal Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo za sopstvena smetka.1 . vidi 47.99 46. obleka. vklu~uvaj}i kancelariski ma{ini i kompjuteri.trgovija na golemo za sopstvena smetka.2-46. vidi 47.9 . vidi 47. vidi 47.9 . vidi od 46.

22 .9 .22 Trgovija na golemo so cve}e i sadnici Ovaa klasa opfa}a: . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi od 46.76 46. vidi 66.2-46.3 Trgovija na golemo so `ivi `ivotni Trgovija na golemo so surova. vidi 46.trgovija na golemo so maslodajni plodovi .trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.99 46. sadnici i lukovici 46.dejnosti na agencii za nedvi`en imot.trgovija na golemo so surov tutun . nedovr{ena i dovr{ena ko`a Trgovija na golemo so hrana.trgovija na golemo za sopstvena smetka.trgovija na golemo so tekstilni vlakna.19 Posreduvawe vo trgovijata so raznovidni proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . pijalaci i tutun .trgovija na golemo so cve}e.9 .trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.trgovija na golemo za sopstvena smetka.99 46.trgovija na golemo so hrana za `ivotni i zemjodelski surovini.99 .trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. vidi od 46.trgovija na golemo so `ita i seme ..24 46. surov tutun.9 . vidi 47.dejnosti na agentite za osiguruvawe.18 Posreduvawe specijalizirano za trgovija so ostanati posebni proizvodi ili grupi na proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .2-46. vidi od 46. seme i dobito~na hrana Ovaa klasa opfa}a: .31 46. vidi 47.21 Trgovija na golemo so `ita.2 Trgovija na golemo so zemjodelski surovini i `ivi `ivotni 46. vidi 47. vidi 68.23 46.2-46.trgovija na golemo za sopstvena smetka.

37 46.trgovija na golemo so sve`o ovo{je i zelen~uk . 11.31 Trgovija na golemo so ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: . vidi 11.trgovija na golemo so konzervirano ovo{je i zelen~uk 46.trgovija na golemo so masla za jadewe i masti od `ivotinsko i rastitelno poteklo 46. kakao i za~ini Trgovija na golemo so druga hrana.trgovija na golemo so alkoholni pijalaci . jajca i masla i masti za jadewe Ovaa klasa opfa}a: .34 Trgovija na golemo so pijalaci Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so jajca i proizvodi od jajca .trgovija na golemo so pekarski proizvodi 46.36 Trgovija na golemo so proizvodi od tutun Trgovija na golemo so {e}er.trgovija na golemo so bezalkoholni pijalaci Ovaa klasa.33 Trgovija na golemo so meso i proizvodi od meso Trgovija na golemo so mle~ni proizvodi.trgovija na golemo so mle~ni proizvodi .32 46. ~aj.01. isto taka.kupuvawe na vino na golemo (refus) i fla{irawe bez prethodna dorabotka Ovaa klasa ne opfa}a: .35 46.me{awe na vino i destilirani alkoholni pijalaci.39 Nespecijalizirana trgovija na golemo so hrana.trgovija na golemo so {e}er. vklu~uvaj}i i riba.38 Trgovija na golemo so kafe.46. ~okolada i slatki od {e}er . pijalaci i tutun . lu{pari i mekoteli Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: .trgovija na golemo so hrana za doma{ni milenici 46.02 46. ~okolada i slatki od {e}er Ovaa klasa opfa}a: .

46.trgovija na golemo so snimeni audio i video lenti.42 Trgovija na golemo so obleka i obuvki Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so platno za doma}instvata itn. 46.trgovija na golemo so predivo .43 .trgovija na golemo so elektri~ni aparati za doma}instvata .48 .trgovija na golemo so radio i televiziski uredi .41 Trgovija na golemo so tekstil Ovaa klasa opfa}a: . vidi 46.trgovija na golemo so krzneni proizvodi .76 46. konec za {iewe itn.trgovija na golemo so pozamanterija i pribor: igli. DVD Ovaa klasa ne opfa}a: . . vklu~uvaj}i i sportska obleka . vidi 46.trgovija na golemo so tekstilni vlakna. vidi 46. CD i DVD.trgovija na golemo so ma{ini za {iewe.trgovija na golemo so prazni audio i video lenti. Ovaa klasa ne opfa}a: . CD.4 Trgovija na golemo so predmeti za doma}instvata Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo so predmeti za doma}instva.trgovija na golemo so obuvki . kako {to se rakavici.trgovija na golemo so fotografski i opti~ki predmeti .trgovija na golemo so ~adori Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 46.trgovija na golemo so specijalizirana sportska oprema i obuvki kako {to se ~izmi za skijawe.64 46.trgovija na golemo so tkaenini .49 Trgovija na golemo so elektri~ni aparati za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na obleka.trgovija na golemo so elektri~ni aparati za greewe . vidi 46.trgovija na golemo so nakit. vidi 46.49 .trgovija na golemo so predmeti od ko`a.trgovija na golemo so pribor za obleka. vratovrski i naramenici . vklu~uvaj}i i tekstil.52 .

trgovija na golemo so farmacevtski i medicinski proizvodi 46. vidi 46.45 Trgovija na golemo so parfimeriski i kozmeti~ki preparati Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so sredstva za ~istewe 46.trgovija na golemo so oprema za osvetluvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . pra~ki.trgovija na golemo so kancelariski mebel.trgovija na golemo so velosipedi i delovi i pribor za velosipedi .trgovija na golemo so porcelan i staklarija .trgovija na golemo so muzi~ki instrumenti .trgovija na golemo so ko`ni proizvodi i predmeti za patuvawa .trgovija na golemo so sportski predmeti. spisanija i vesnici .47 Trgovija na golemo so mebel. staklarija i sredstva za ~istewe Ovaa klasa opfa}a: .44 Trgovija na golemo so porcelan. vklu~uvaj}i i specijalni sportski obuvki kako {to se ~izmi za skijawe .49 Trgovija na golemo so ~asovnici i nakit Trgovija na golemo so druga stoka za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: .48 46. pluta itn.trgovija na golemo so parfimeriski. .trgovija na golemo so igri i igra~ki .trgovija na golemo so mebel za doma}instvata . podni prekrivki i oprema za osvetluvawe Ovaa klasa opfa}a: . knigi.trgovija na golemo so predmeti od drvo.46.trgovija na golemo so podni prekrivki .65 46. kozmeti~ki preparati i sapuni 46.trgovija na golemo so kancelariski pribor.46 Trgovija na golemo so farmacevtski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .

vidi 46. 46.trgovija na golemo so elektronski delovi. CD i DVD.52 Trgovija na golemo so elektronska i telekomunikaciska oprema i delovi Ovaa klasa opfa}a: . t. Trgovija na golemo so zemjodelski ma{ini.trgovija na golemo so kancelariski ma{ini i oprema. DVD) .trgovija na golemo na snimeni audio i video lenti.6 Trgovija na golemo so drugi ma{ini. vidi 46. telekomunikaciska oprema i nivni delovi.e. magnetni i opti~ki diskovi (CD. pribor i oprema Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so kompjuteri i kompjuterska periferna oprema. oprema i pribor za site vidovi na industriski ma{ini i ma{ini za op{ta namena.51 46.61 .46. vidi 46. oprema i pribor Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo so specijalizirani ma{ini.trgovija na golemo so softver Ovaa klasa ne opfa}a: .52 . kompjuterska periferna oprema i softver Ovaa klasa opfa}a: .51 Trgovija na golemo so kompjuteri.5 Trgovija na golemo so informati~ka i komunikaciska oprema Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo so informati~ka i komunikaciska tehnolo{ka oprema (ICT).trgovija na golemo so prazni audio (vizuelni) i video lenti i disketi.trgovija na golemo so zemjodelski ma{ini i oprema: 46. (osven kompjuteri i periferna oprema). vidi 46.trgovija na golemo so telefonska i komunikaciska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo na elementi za polusprovodnici .trgovija na golemo so pe~ateni kola . kompjuteri.trgovija na golemo so kompjuteri i kompjuterska periferna oprema .66 46.trgovija na golemo so mikro~ipovi i integrirani kola .trgovija na golemo so elektronski cevki .43 .

51 46. isto taka.trgovija na golemo so kosilki za treva bez ogled na na~inot na funkcionirawe 46.trgovija na golemo so alatni ma{ini koi {to se kompjuterski kontrolirani 46. opfa}a: .trgovija na golemo so kancelariski ma{ini i oprema. vidi 46.01 (Proizvodstvo na kancelariski mebel i mebel za prodavnici) 46. ma{ini za {iewe i pletewe Ovaa klasa. opfa}a: . opfa}a: . osven kompjuteri i kompjuterska periferna oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .63 Trgovija na golemo so ma{ini za rudarstvoto i grade`ni{tvoto Trgovija na golemo so ma{ini za tekstilnata industrija.trgovija na golemo so kompjuterska i periferna oprema.65 Trgovija na golemo so kancelariski mebel Ovaa klasa opfa}a: . isto taka. sealki ● `etvarki ● vr{alki ● ma{ini za molzewe ● ma{ini za odgleduvawe `ivina ● ma{ini za odgleduvawe p~eli ● traktori za zemjodelstvo i {umarstvo Ovaa klasa.66 Trgovija na golemo so ostanati kancelariski ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a: .64 .62 Trgovija na golemo so alatni ma{ini Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so uslugi vo trgovijata povrzana so: ● predmetite (stokite) klasificirani vo klasa 31. isto taka. rastura~i na |ubrivo.trgovija na golemo so ma{ini za tekstilnata industrija i ma{ini za {iewe i pletewe koi {to se kompjuterski kontrolirani 46.● plugovi.trgovija na golemo na alatni ma{ini od bilo koj vid i za bilo koj materijal Ovaa klasa.

nespomnati na drugo mesto za koristewe vo industrijata (osven vo rudarstvoto. Ovoj oddel opfa}a trgovija na golemo so poluproizvodi.49 46. surovo maslo.trgovija na golemo so transportna oprema so isklu~ok na motorni vozila.trgovija na golemo so `ici i prekinuva~i i druga instalaciona oprema za industriska upotreba . maslo za lo`ewe.52 46.trgovija na golemo so drugi ma{ini.trgovija na golemo so delovi za motorni vozila. masla kako {to se: ● drven jaglen-}umur. te~ni i gasoviti goriva i sli~ni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . vidi 46. mazut.. grade`ni{tvoto (visokogradba i niskogradba) i tekstilnata industrija). 46. vidi 45. nesvojstveni za doma{na upotreba.71 Trgovija na golemo so cvrsti. vidi 45. nafta ● surova nafta.trgovija na golemo so motocikli. opfa}a: . proizvodi na rafinirana nafta .1 .trgovija na golemo so robotizirani proizvodni linii . osven zemjodelski.31 . isto taka.trgovija na golemo so merni instrumenti i oprema Ovaa klasa ne opfa}a: . sredstva za podma~kuvawe.trgovija na golemo so drugi elektri~ni predmeti (materijali) kako {to se elektri~ni motori.7 Druga specijalizirana trgovija na golemo Ovaa grupa opfa}a dejnosti na druga specijalizirana trgovija na golemo neklasificirani vo ostanatite grupi na ovoj oddel. dizel gorivo.trgovija na golemo so motorni vozila. vidi 45. butan i propan gas ● masla i masti za podma~kuvawe.40 .trgovija na golemo so velosipedi. motocikli i velosipedi . masti.trgovija na golemo so elektronski delovi i telefonska i komunikaciona oprema. prikolki i karavani. transformatori . jaglen. vidi 46. kerozin ● te~en naften gas. drva za ogrev.69 Trgovija na golemo so drugi ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a: . trgovijata i navigacijata i drugi uslu`ni dejnosti Ovaa klasa. benzin. koks.trgovija na golemo so goriva.

vidi 46. spojnici.trgovija na golemo so proizvodi od primarnata obrabotka na drvo . {trafcigeri i drugi ra~ni alatki 46. gumeni cevki itn. ~akal .trgovija na golemo so `elezo i oboeni metali vo primarna forma . grade`en materijal i sanitarna oprema Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so alati kako {to se ~ekani. toaletni i drugi sanitarni predmeti od porcelan-plo~ki .77 46. . slavini.trgovija na golemo so metalni ostatoci. T-delovi.trgovija na golemo so poluproizvodi od `elezo i oboeni metali.trgovija na golemo so zlato i drugi blagorodni metali Ovaa klasa ne opfa}a: . uredi i oprema za vodovod i centralno greewe Ovaa klasa opfa}a: . bojleri) . lavaboa. pribor.trgovija na golemo so boja i lak .trgovija na golemo so drvo vo neobrabotena sostojba .72 Trgovija na golemo so metali i metalni rudi Ovaa klasa opfa}a: . cevki.trgovija na golemo so instalaciski materijal .trgovija na golemo so sanitarna instalaciona oprema: ● cevki.trgovija na golemo so ramno staklo .trgovija na golemo so predgrade`ni (prefabrikuvani) konstrukcii 46. nespomnati na drugo mesto .trgovija na golemo so industriski hemikalii: .trgovija na golemo so metalna stoka i bravi .74 Trgovija na golemo so metalna stoka.trgovija na golemo so yidni i podni prekrivki (oblogi) . pili.trgovija na golemo so rudi na `elezo i rudi na oboeni metali .46.73 Trgovija na golemo so drva. WC {kolki.trgovija na golemo so sanitarna oprema: ● kadi.trgovija na golemo so grade`en materijal: ● pesok.trgovija na golemo so uredi za zatopluvawe (greja~i.75 Trgovija na golemo so hemiski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .

obrabotka na otpadoci. {tirak itn.trgovija na golemo so proizvodi od |ubriva i agrohemiski proizvodi 46. parafin. vidi 38. no bez vistinski transformira~ki proces. eteri~ni masla. metilalkohol. hemiski lepila. vidi 38.31 .odvojuvawe (demontirawe) na brodovi. ve{ta~ki aromi i vkusovi.31 . soda.1 . pakuvawe i otpakuvawe.trgovija na golemo so tekstilni vlakna itn. boi i lakovi.trgovija na golemo so kau~uk . sinteti~ki smoli.trgovija na golemo so skapoceni kamewa 46. pe~atarski boi. oddeluvawe na iskoristeni proizvodi kako {to se avtomobili so cel da se dobijat povtorno upotreblivi delovi. nepakuvana . industriski gasovi.76 Trgovija na golemo so ostanati poluproizvodi Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: .trgovija na golemo (kupuvawe i proda`ba) so metalni i nemetalni otpadoci i ostatoci za recikla`a. televizori i druga oprema za da se dobijat upotreblivi delovi za proda`ba (preproda`ba) Ovaa klasa ne opfa}a: .77 Trgovija na golemo so otpadoci i ostatoci Ovaa klasa opfa}a: . vidi 38. skladirawe i isporaka. sortirawe.odvojuvawe (demontirawe) na avtomobili. kiselini i sulfur.trgovija na golemo so hartija vo golemi koli~estva.trgovija na golemo so plasti~ni materijali vo primarna forma . .obrabotka na otpadot. isto taka. ne za ponatamo{na upotreba vo industriskiot proizvodstven proces. tuku so cel za negovo otstranuvawe.● anilin. ostatoci i drugi proizvodi vo sekundarni surovini koga e potreben vistinski transformacionen proces (sekundarnite surovini se podgotveni za direktna upotreba vo industriskiot proizvodstven proces i ne se finalen proizvod). kompjuteri.3 .odvojuvawe (demontirawe) na avtomobili. vklu~uvaj}i sobirawe.2 .sobirawe na otpad od doma}instvata i industriski otpad. vidi 38. Ovaa klasa. televizori i druga oprema za obnovuvawe na materijalite. kompjuteri. Pritoa. vidi 38. . industriska sol. kupenite i prodadenite otpadoci ja zadr`uvaat preostanatata vrednost.

79 46. preku prodavnici. .9).. preku po{ta. osven trgovija so motorni vozila i motocikli Ovoj oddel opfa}a trgovija na malo (proda`ba bez prerabotka) na novi i koristeni stoki glavno na naselenieto za li~na potro{uva~ka ili za potro{uva~ka na doma}instvata. tezgi.trgovija na malo so polovna stoka.79.7. Trgovijata na malo vo prodavnici opfa}a i trgovija na malo so koristeni (polovni) stoki (klasa 47.2 do 47.7) i nespecijaliziranata trgovija na malo (grupa 47.8) i druga proda`ba von prodavnici. Kaj trgovijata na malo vo prodavnici postoi ponatamo{no razlikuvawe pome|u specijaliziranata trgovija na malo (grupite od 47.9). stokovni ku}i. uli~ni prodava~i. internet. Ovie grupi ponatamu se delat spored vidot na proizvodite koi gi prodavaat.1). pora~ka preku po{ta.8 i 47. trgovija na malo von prodavnici: grupi 47. vidi 47. bez posebna specijalizacija 47 Trgovija na malo.). samoposlu`ni avtomati itn. grupi 47.trgovija na golemo so razli~ni stoki. prodava~i koi odat po domovite na kupuva~ite..32 . potro{uva~ki zadrugi itn.9 46.odvojuvawe (demontirawe) na avtomobili so upotreba na mehani~ki proces. vidi 38.90 Nespecijalizirana trgovija na golemo Nespecijalizirana trgovija na golemo Ovaa klasa opfa}a: . na pr. vrata na vrata.(grupa 47.1 do 47. Trgovijata na malo prvo e klasificirana spored tipot na prodavnicata (trgovija na malo vo prodavnici. Proda`bata {to ne e preku prodavnici se razlikuva spored na~inot na koj se odviva kako {to e proda`ba na tezgi i pazari (grupa 47.

vidi oddel 45 . industriski hemikalii. kancelariski pribor. stokite koi obi~no ne spa|aat vo trgovija na malo. Ovoj oddel ne opfa}a: . pijalaci i tutun Ovaa klasa opfa}a: . Ovoj oddel.proda`ba na zemjodelski proizvodi od strana na zemjodelcite.proda`ba na proizvodi od sopstveno proizvodstvo. iako ovie proizvodi mo`e da ne se upotrebuvaat za li~na potro{uva~ka ili za potro{uva~ka vo doma}instvata. vidi oddel 46 .proda`ba na motorni vozila. gi opfa}a i edinicite koi se anga`irani vo proda`bata na trgovski stoki na naselenieto.Prodadenite stoki vo ovoj oddel ~esto se ograni~eni na stoki koi se odnesuvaat na stokite za {iroka potro{uva~ka ili stokite za trgovija na malo.1 Trgovija na malo vo nespecijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so raznovidni proizvodi vo ista edinica (nespecijalizirani prodavnici). isto taka. razdeluvawe.trgovija so `ito i zrnesti proizvodi. pijalaci ili tutun 47. Ovoj oddel.. isto taka. Trgovija na malo vo nespecijalizirani prodavnici. vidi oddel 56 .ne se opfateni (vklu~eni) vo ovoj oddel. me{awe i pakuvawe.2 47. klasificirani vo sektorot Prerabotuva~ka industrija. industriski ma{ini itn. kako {to se `ita. kako {to se supermarketi i/ili stokovni ku}i. prete`no so hrana.trgovija na malo so raznovidni stoki. sortirawe. motocikli i nivni delovi. rudi. me|u koi preovladuvaat hrana. vidi grupa 77. ruda.11 . boi i drven materijal.iznajmuvawe na li~ni dobra i dobra na doma}instvata na naselenieto.proda`ba na hrana i pijalaci {to se konzumiraat na samoto mesto i proda`ba na hrana {to mo`e da se iznesuva. Rakuvaweto so stokata koe{to e voobi~aeno vo trgovijata ne vlijae na osnovnite karakteristiki na trgovskata stoka i mo`e da vklu~uva (opfa}a) na pr. `elezo i ~elik i industriski ma{ini i oprema. oddelite od 10-32 . proizvodi kako {to se personalni kompjuteri. Poradi toa. opfa}a trgovija na malo preku posrednici i dejnosti na akcionerskite ku}i. vidi oddel 01 . surova nafta.

prodavaat i razni drugi stoki kako {to se: obleka.● dejnost na prodavnici za me{ovita stoka koi pokraj glavnite proizvodi. druga morska hrana (plodovi) i nivni proizvodi 47. kozmetika.trgovija na malo so prigotveno i konzervirano ovo{je i zelen~uk 47.25 . kozmetika itn. pijalaci i tutun .trgovija na malo so ribi.21 Trgovija na malo so ovo{je i zelen~uk vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . 47. doma{ni aparati. metalna stoka. pijalaci i tutun vo specijalizirani prodavnici 47. metalna stoka.dejnost na stokovni ku}i so me{ovita stoka kako {to e: obleka.2 Trgovija na malo so hrana. me|u koi ne preovladuvaat hrana. sportska oprema itn. igra~ki.24 Trgovija na malo so leb. lu{pari i mekoteli vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so meso i proizvodi od meso (vklu~uvaj}i i `ivinsko meso) 47.23 Trgovija na malo so ribi. nakit. kola~i i slatki vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so pijalaci vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so raznovidni stoki. mebel. pe~iva. doma{ni aparati. pijalaci i tutun.trgovija na malo so pijalaci ({to ne se konsumiraat na samoto mesto): ● alkoholni pijalaci ● bezalkoholni pijalaci 47. hrana. 47. mebel.19 Druga trgovija na malo vo nespecijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so sve`o ovo{je i zelen~uk .22 Trgovija na malo so meso i proizvodi od meso vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .

kako {to se kompjuteri i periferna oprema.trgovija na malo so mle~ni proizvodi i jajca . isto taka.3 Trgovija na malo so motorni goriva i maziva vo specijalizirani prodavnici 47.trgovija na golemo so goriva.trgovija na malo so kompjuterska periferna oprema .30 Trgovija na malo so motorni goriva i maziva vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so kompjuteri .26 Trgovija na malo so proizvodi od tutun vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so konzoli za video igri . periferni edinici i softver vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so standarden softver.trgovija na malo so proizvodi od tutun 47. opfa}a: .trgovija na malo so drugi prehranbeni proizvodi.4 Trgovija na malo so informati~ka i komunikaciska oprema vo specijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so informati~ka i komunikaciska tehnolo{ka oprema (ICT).trgovija na malo so goriva za motorni vozila i motocikli Ovaa klasa. 47.trgovija na malo so proizvodi za podma~kuvawe i za ladewe na motorni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 47.47. vklu~uvaj}i i video igri . telekomunikaciska i elektri~na oprema za {iroka potro{uva~ka vo specijalizizrani prodavnici.78 47.trgovija na malo so te~en naften gas vo kontejneri (plinski boci) za potrebite na doma}instvo.71 .trgovija na malo so tutun .41 Trgovija na malo so kompjuteri.29 Druga trgovija na malo so hrana vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . nespomnati na drugo mesto 47. vidi 46.

trgovija na malo so metalna stoka . DVD itn.trgovija na malo so tekstil .42 47. lakovi i premazi . pleeri i plo~i 47.trgovija na malo so osnovni materijali za pokrivki (}ilimi).43 .trgovija na golemo so prazni lenti i disketi. vidi 47.trgovija na malo so tkaenini .trgovija na malo so obleka. boi i staklo vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so pozamanterija i pribor: igli. }ilimi. isto taka. kako {to se tuli. kako {to e tekstil.trgovija na malo so boi. Ovaa klasa ne opfa}a: . sanitarna oprema . gobleni (tapiserii) i vez .. drvo.51 Trgovija na malo so tekstil vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . 47. metalna stoka.52 Trgovija na malo so metalna stoka. konec za {iewe itn.trgovija na malo so audio i videooprema .63 Trgovija na malo so telekomunikaciska oprema vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so audio i videooprema vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so ramno staklo . vidi 47.trgovija na malo so drug grade`en materijal.trgovija na malo so predivo-pletivo .Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so materijal i oprema za "napravi sam" Ovaa klasa. elektri~ni aparati ili mebel vo specijalizirani prodavnici.71 47.trgovija na malo so radio i televiziska oprema . opfa}a: 47.trgovija na malo so CD.5 Trgovija na malo so druga oprema za doma}instvata vo specijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so oprema za doma}instvata.

6 Trgovija na malo so proizvodi za kultura i rekreacija vo specijalizirani prodavnici 47.trgovija na malo so kosilki.trgovija na malo so }ilimi i tepisi .. pribor za jadewe.trgovija na malo so kujnski sadovi.trgovija na malo so zavesi i mre`i . porcelanski i grn~arski predmeti .trgovija na malo so mebel za doma}instvata . glineni i kerami~ki lonci.trgovija na malo so antikviteti.trgovija na malo so sauni 47.trgovija na malo so yidni tapeti i podni oblogi Ovaa klasa ne opfa}a: . pluta i pra~ki . tepisi. yidni i podni oblogi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so predmeti i oprema za doma}instvata. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: .59 . vidi 47.52 47. vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . vidi 47. bez ogled na na~inot na funkcionirawe .53 Trgovija na malo so kilimi.trgovija na malo so muzi~ki instrumenti i noten materijal . bez uslugi na instalirawe i odr`uvawe .43 Trgovija na malo so mebel. stakleni.79 47.trgovija na malo so audio i videooprema. oprema za osvetluvawe i drugi predmeti za doma}instvata.trgovija na malo so neelektri~ni aparati za doma}instvo . kako {to se za{titni bravi.trgovija na malo so proizvodi od drvo.trgovija na malo so predmeti za osvetluvawe (svetilki) .trgovija na malo so elektri~en za{titen alarmen sistem. sefovi i trezori. vidi 47.trgovija na malo so plo~i od pluta za podni oblogi.54 Trgovija na malo so elektri~ni aparati za doma}instvata vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa ne opfa}a: .

vesnici.79 47.trgovija na malo so polovni knigi i antikvitetni knigi. vklu~uvaj}i video igri.61 Trgovija na malo so knigi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so kancelariski pribor kako {to se molivi. vidi 47.41 . kako {to se knigi.trgovija na malo so knigi od site vidovi Ovaa klasa ne opfa}a: . pribor za ribolov.64 Trgovija na malo so sportska oprema vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .41 .65 Trgovija na malo so igri i igra~ki vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so standarden softver.trgovija na malo so sportska oprema. igri i igra~ki.trgovija na malo so konzoli za video igri. oprema za kampuvawe. penkala.trgovija na malo so igri i igra~ki od razli~en materijal Ovaa klasa ne opfa}a: . sportska oprema. vo specijalizirani prodavnici 47.trgovija na malo so prazni lenti i diskovi 47.Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so proizvodi za kultura i rekreacija. vidi 47.trgovija na malo so video lenti i DVD Ovaa klasa ne opfa}a: . audio lenti.trgovija na malo so muzi~ki zapisi. kompakt diskovi i kaseti . muzi~ki i video zapisi. ~amci i velosipedi 47.63 Trgovija na malo so muzi~ki i video zapisi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . vidi 47. hartija itn. 47.62 Trgovija na malo so vesnici i kancelariski pribor vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .

vratovrski. doma{ni milenici i dr.71 47. naramenici itn.trgovija na malo so galanterija kako {to se: rakavici. opfa}a trgovija na malo so koristeni (polovni) stoki vo specijalizirani prodavnici. vidi 47. Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 47. Trgovija na malo so obleka vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so pribor za patuvawe od ko`a i zamena za ko`a Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so farmacevtski proizvodi Trgovija na malo so medicinski preparati i ortopedski pomagala vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so kozmeti~ki i toaletni preparati vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: 47.73 Apteki Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa grupa.51 47. kako {to se obleka.72 Trgovija na malo so obuvki i predmeti od ko`a vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .7 Trgovija na malo so drugi stoki vo specijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so posebni proizvodi vo specijalizirani prodavnici koi ne se vklu~eni vo drugite delovi od klasifikacijata. obuvki i predmeti od ko`a. materijali za ~istewe.64 47. isto taka.75 . ~asovnici. farmacevtski i medicinski preparati. suveniri.trgovija na malo so predmeti za oblekuvawe .trgovija na malo so specijalni sportski obuvki kako {to se ~izmi za skijawe.trgovija na malo so tekstil. oru`je. cve}e.trgovija na malo so proizvodi od ko`a .47.74 47.trgovija na malo so obuvki .trgovija na malo so predmeti od krzno .

trgovija na malo so maslo za greewe (lo`ewe) za doma}instvata.trgovija na malo so polovni motorni vozila.trgovija na malo so neprehranbeni proizvodi.trgovija na malo so antikviteti .trgovija na malo so oru`je i municija . zalo`uvalnici vidi 64.trgovija na malo so suveniri.trgovija na malo so drugi polovni stoki .trgovija na malo so marki i kovani moneti . seme.trgovija na malo so parfemi.dejnosti na prodavnici na zalo`ni predmeti. pijalaci i tutunski proizvodi na tezgi i pazari 47.dejnosti na aukcionerskite ku}i vo vrska so trgovijata na malo Ovaa klasa ne opfa}a: .91.78 . 47. rakotvorbi i religiozni predmeti . nespomnati na drugo mesto 47.76 47. sadnici.dejnosti na aukcii na internet i drugi aukcii von prodavnici (trgovija na malo).trgovija na malo so polovni knigi .1 .77 47. jaglen i drvo za doma}instvata .fotografska.81 Trgovija na malo so hrana.99 . plin.dejnosti na opti~ari . opti~ka i precizna oprema . kozmeti~ki i toaletni proizvodi Trgovija na malo so cve}e.92 47. 47.8 Trgovija na malo na tezgi i pazari Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so koj bilo vid na novi i polovni stoki na voobi~aeni podvi`ni tezgi pokraj glavnite pati{ta ili na organizirani pazari.. doma{ni milenici i hrana za niv vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so ~asovnici i nakit vo specijalizirani prodavnici Druga trgovija na malo so novi proizvodi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . vidi 47.trgovija na malo na uslugite na umetni~kite galerii .79 Trgovija na malo so polovni stoki vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na komercijalnite umetni~ki galerii . |ubrivo. vidi 45.

preku avtomati itn.9 Trgovija na malo von prodavnici. preku internet. 47.82 47. informacii (podatoci) dobieni od internet-stranica ili nekoe drugo sredstvo za oglasuvawe i kupuva~ot ja nara~uva stokata preku po{ta. katalog.91 Trgovija na malo preku po{ta i internet Ovaa klasa opfa}a dejnosti na trgovija na malo preku po{ta i/ili internet.10 Trgovija na malo na tezgi i pazari so tekstil. radio i telefon .direktna proda`ba preku televizija. Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so drugi stoki na tezgi i pazari.Ovaa klasa ne opfa}a: .internet aukcii vo vrska so trgovijata na malo 47. proda`ba od vrata na vrata.dejnosti na trgovijata na malo kade {to kupuva~ot go vr{i izborot na stokata vrz osnova na oglas.trgovija na malo so gotova hrana za brzo konsumirawe (prodava~i na hrana na podvi`ni mesta-tezgi). vidi 56. tezgi i pazari Ovaa grupa opfa}a dejnosti na trgovija na malo po po{ta. odnosno preku lica koi doa|aat vo domovite na kupuva~ite. obleka i obuvki Trgovija na malo so drugi stoki na tezgi i pazari Ovaa klasa opfa}a: . Kupenite proizvodi mo`e da bidat ili direktno simnati od internet ili fizi~ki ispora~ani do kupuva~ot. t. kako {to se: ● podni oblogi i kilimi ● knigi ● igri i igra~ki ● elektri~ni aparati za doma}instvo i {iroka potro{uva~ka ● muzi~ki i video zapisi 47.trgovija na malo so proizvodi od bilo koj vid po po{ta .89 . telefon ili preku internet (obi~no preku specijalni metodi na nara~uvawe dadeni na internet-stranicite).e.trgovija na malo so proizvodi od bilo koj vid preku internet Ovaa klasa isto taka opfa}a: .

3 49 Kopnen transport i cevovoden transport Ovoj oddel opfa}a prevoz na patnici i stoka po pat i so `eleznica.generalen remont ili popravki na prevoznite sredstva. me|ugradski . me|ugradski Patni~ki `elezni~ki transport.trgovija na malo so motocikli i delovi i pribor za motorcikli preku internet.1. pristani{ta. tezgi i pazari Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo preku trgovski agenti (von prodavnici) H/@ TRANSPORT I SKLADIRAWE Ovoj sektor opfa}a dejnosti povrzani so vr{ewe prevoz na patnici i stoki.20 . itn. vo liniski ili sloboden prevoz. vklu~uva po{tenski i kurirski dejnosti. kako i prevoz na stoka preku cevovodi.40 47. odr`uvawe i popravka na pati{ta. vidi grupi 45. Ovoj sektor opfa}a i iznajmuvawe na prevozni sredstva i transportna oprema so voza~ ili rakuva~.1 49. 49. `elezni~ki prugi. ogrevno drvo.trgovija na malo so proizvodi od koj bilo vid i na na~in koj ne e predviden vo prethodnite klasi: ● trgovija na malo preku lica koi doa|aat vo domovite na kupuva~ite (proda`ba od vrata na vrata) ● preku avtomati itn. dostaveni do mestoto na kupuva~ite . 45.1 i 77. aerodromi. voda ili vozduhoplov kako i pridru`ni dejnosti na terminali i parkirali{ta. cevovodi.10 Patni~ki `elezni~ki transport.99 Druga trgovija na malo von prodavnici.1 . vidi 45. . vidi oddel 42 .izgradba.odr`uvawe i popravka na motorni vozila.dejnosti na aukcii von prodavnici (trgovija na malo so isklu~ok na internet) . skladirawe itn.direktna proda`ba na gorivo (nafta za greewe. Ovoj sektor ne opfa}a: .3 .Ovaa klasa ne opfa}a: . Isto taka.trgovija na malo so motorni vozila i delovi i pribor za motorni vozila preku internet. osven motornite vozila. vidi 77.iznajmuvawe na prevozni sredstva bez voza~ ili rakuva~. vidi grupa 33. vidi 45. pat.). pretovar na tovar. so `eleznica.

Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici na glavni `elezni~ki prugi koi se rasprostraneti na po{iroko geografsko podra~je - prevoz na patnici so me|ugradska `eleznica - dejnosti na `elezni~ki vagoni (koli) za spiewe i jadewe kako integralen del na `elezni~kite kompanii Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz na patnici vo gradski i prigradski tranzit sistem, vidi 49.31 - dejnosti na patni~ki terminali, vidi 52.21 - operacii na `elezni~kata infrastruktura, dejnosti povrzani so manevrirawe i ran`irawe, vidi 52.21 - dejnosti na `elezni~ki vagoni za spiewe i jadewe koga funkcioniraat kako posebni edinici, vidi 55.90, 56.10 49.2 49.20 Tovaren `elezni~ki transport Tovaren `elezni~ki transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na stoka so me|ugradska, prigradska i gradska `eleznica Ovaa klasa ne opfa}a: - skladirawe, vidi 52.10 - dejnosti na terminali za stoka, vidi 52.21 - rabota na `elezni~kata infrastruktura, dejnosti povrzani so manevrirawe i ran`irawe, vidi 52.21 - pretovar na tovar, vidi 52.24 49.3 Drug patni~ki kopnen transport Ovaa grupa gi opfa}a site dejnosti na kopnen prevoz na patnici, osven `elezni~kiot prevoz. Me|utoa, `elezni~kiot prevoz e vklu~en vo ovaa grupa kako del od gradskiot i prigradskiot prevoz. 49.31 Gradski i prigradski patni~ki kopnen transport Ovaa klasa opfa}a: - gradski ili prigradski kopnen prevoz. Tuka mo`at da se opfa}aat razli~ni vidovi na kopnen prevoz, kako {to e prevoz so avtobusi, tramvai, avtomobili, trolejbusi, podzemna i nadzemna `eleznica itn. Prevozot se vr{i na redovni relacii so to~no utvrden red na vozewe, so zemawe i ostavawe patnici na odredeni stanici. Ovaa klasa, isto taka, opfa}a:

- linii za prevoz od grad do aerodrom ili od grad do `elezni~ka stanica - dejnost na `i~ari i sl. ako se del od gradski, prigradski ili me|ugradski kopnen tranziten sistem Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz na patnici so me|ugradska `eleznica, vidi 49.10 49.32 Taksi slu`ba Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - drugo iznajmuvawe na privatni avtomobili so voza~ 49.39 Drug patni~ki kopnen transport, nespomnat na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: - drug patni~ki paten transport: ● redoven avtobuski prevoz liniski ● ~arter prevozi, ekskurzii i drugi povremeni uslugi na prevoz ● aerodromski {atlovi (kombiwa-avtobusi za prevoz od/do aerodrom) - dejnost na `i~ari, ski liftovi i sl. ako ne se del od gradskiot ili prigradskiot tranziten sistem Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - rabota na avtobusi za prevoz na u~enici i avtobusi za prevoz na vraboteni - prevoz na patnici so vozila {to gi vle~at lu|e ili `ivotni (rik{a ili zapre`na kola) Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz so ambulantni vozila, vidi 86.90 49.4 Tovaren paten transport i uslugi za preseluvawe Ovaa grupa go opfa}a sevkupniot kopnen prevoz na stoka osven, `elezni~kiot prevoz. 49.41 Tovaren paten transport Ovaa klasa opfa}a: - sevkupen tovaren paten prevoz ● prevoz na ogrevni drva ● prevoz na dobitok ● prevoz na tovar so ladilnici ● prevoz na te{ki tovari ● prevoz na nespakuvani tovari, vklu~uvaj}i i prevoz so tanker kamioni, vklu~uvaj}i i sobirawe na mleko od farmi

● prevoz na avtomobili ● prevoz na otpad i otpaden materijal, bez sobirawe i odlo`uvawe Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe kamioni so voza~ - prevoz na tovar so vozila {to gi vle~at lu|e ili `ivotni (rik{a ili zapre`na kola) Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz na trupci vo {umite, kako del od {umskite dejnosti (iskoristuvaweto na {umite), vidi 02.40 - distribucija na voda so kamioni, vidi 36.00 - rabota na oprema za pretovar na tovar na terminali, vidi 52.21 - uslugi za pakuvawe za prevoz, vidi 52.29 - po{tenski i kurirski dejnosti, vidi 53.10, 53.20 - prevoz na otpad kako integralen del od dejnostite za sobirawe na otpad, 38.11, 38.12 49.42 Uslugi za preseluvawe Ovaa klasa opfa}a: - uslugi na kopnen prevoz za preseluvawe (dislocirawe) na delovni subjekti i doma}instva 49.5 49.50 Cevovoden transport Cevovoden transport Ovaa klasa opfa}a: - transport na gas, te~nosti, voda, razreden cement, malter i drugi stoki preku cevovodi Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - rabota na pumpni stanici Ovaa klasa ne opfa}a: - distribucija na priroden ili industriski dobien gas, voda ili parea, vidi 35.22, 35.30, 36.00 - prevoz na te~nosti so kamioni, vidi 49.41 50 Voden transport

Ovoj oddel opfa}a prevoz na patnici i stoka po voden pat, vo redoven ili vonreden prevoz. Isto taka, opfa}a vle~ewe ili turkawe na brodovi, eksurzii, kru`ni patuvawa i razgleduvawe so brod, prevoz so traekti, taksi prevoz itn. Iako mestoto e indikator za odvojuvawe na morskiot od slatkovodniot prevoz, odlu~uva~ki faktor e vidot na brodskoto plovilo koe{to se upotrebuva. Prevozot so brodskite plovila vo morskite vodi e klasificirano vo grupite 50.1 i 50.2, dodeka prevozot so drugite vidovi brodski plovila e klasificiran vo grupite 50.3 i 50.4. Ovoj odel ne gi opfa}a dejnostite na restorani i barovi stacionirani na palubite na brodovite (vidi 56.10 i 56.30) ako gi vr{at izdvoeni edinici. 50.1 Pomorski i krajbre`en patni~ki voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na patnici so brodovi koi{to se osposobeni za prevoz vo morskite i krajbre`nite morski vodi. Isto taka, opfa}a prevoz na patnici na golemi ezera itn., koga se koristat ist vid na plovila. 50.10 Pomorski i krajbre`en patni~ki voden transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici preku more i niz krajbre`ni morski vodi, redoven ili vonreden prevoz: ● prevoz so brodovi ili ~amci za ekskurzii, kru`ni patuvawa ili razgleduvawa ● prevoz so traekti, taksi prevoz na vodni pati{ta Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na ~amci so ekipa` za morski i krajbre`en morski prevoz (za ribarewe) Ovaa klasa ne opfa}a: - dejnost na restoranite i barovite na palubite na brodovite, koga se vr{i preku odvoeni edinici, vidi 56.10, 56.30 - iznajmuvawe na ~amci i jahti za razonada bez ekipa`, vidi 77.21 - iznajmuvawe na komercijalni brodovi ili ~amci bez ekipa`, vidi 77.34 - dejnost na "kazina na voda", vidi 92.00 50.2 Pomorski i krajbre`en tovaren voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na stoka so brodovi vo morskite i krajbre`nite morski vodi. Isto taka, vklu~uva prevoz na stoka preku golemi ezera itn. koga se upotrebuvaat ist vid na brodovi.

50.20

Pomorski i krajbre`en tovaren voden transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na stoka preku moriwa i krajbre`ni vodi, redoven ili vonreden prevoz - prevoz so vle~ewe ili turkawe na bar`i, tankeri za dup~ewe i crpewe na nafta Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na brodovi so ekipa` za pomorski i krajbre`en prevoz na stoka Ovaa klasa ne opfa}a: - skladirawe na stokite, vidi 52.10 - upravuvawe na pristani{tata i drugi pomo{ni dejnosti kako {to se: vplovuvawe, kormilarewe, osvetluvawe, spasuvawe na plovni objekti, vidi 52.22 - pretovar, vidi 52.24 - iznajmuvawe na komercijalni brodovi ili ~amci bez ekipa`, vidi 77.34

50.3

Vnatre{en patni~ki voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na patnici vo vnatre{nite vodi, vklu~uvaj}i i brodovi koi ne se soodvetni za morski prevoz. 50.30 Vnatre{en patni~ki voden transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici preku reki, kanali, ezera i drugi vnatre{ni vodni pati{ta, vklu~uvaj}i i prevoz vnatre vo pristani{tata i dokovite Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: iznajmuvawe na rekreativni ~amci so ekipa` za prevoz vo vnatre{ni vodi Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na ~amci i jahti bez ekipa`, vidi 77.21

50.4

Vnatre{en tovaren voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na stoki vo vnatre{nite vodi so brodovi koi ne se soodvetni za morski prevoz. 50.40 Vnatre{en tovaren voden transport Ovaa klasa opfa}a:

- prevoz na stoki preku reki, kanali, ezera i drugi vnatre{ni vodni pati{ta, vklu~uvaj}i i prevoz vnatre vo pristani{tata i dokovite Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na brodovi so ekipa` za prevoz na stoka vo vnatre{nite vodi Ovaa klasa ne opfa}a: - pretovar na tovar, vidi 52.24 - iznajmuvawe na komercijalni brodovi i ~amci bez ekipa`, vidi 77.34 51 Vozduhoploven transport Ovoj oddel opfa}a prevoz na patnici ili stoki vo vozduhoploven ili vselenski transport. Ovoj oddel ne opfa}a: - prskawe na posevi, vidi 01.61 - remont na vozduhoplovi ili vozduhoplovni motori, vidi 33.16 - dejnost na aerodromite, vidi 52.23 - reklamirawe od vozduh, vidi 73.11 - snimawe od vozduh (aerofotografija), vidi 74.20 51.1 51.10 Patni~ki vozduhoploven transport Patni~ki vozduhoploven transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici po vozduhoploven pat na redovni linii so utvrden red na letawe. - ~arter letovi za patnici - panoramsko razgleduvawe od vozduh Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na vozduhoplovni letala so ekipa` so cel prevoz na patnici - ostanati dejnosti na vozduhoplovniot prevoz kako {to se: ● prevoz na patnici {to go vr{at aeroklubovite so cel obuka ili razonoda Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na vozduhoplovni letala bez upravuva~, vidi 77.35 51.2 Tovaren vozduhoploven transport i vselenski transport

1 52. kako {to se operacii vo transportnata infrastruktura (aerodromi.10 Skladirawe na stoka Skladirawe na stoka Ovaa klasa opfa}a: . mostovi. isto taka.51.lansirawe na sateliti i vselenski letala . skladi{ta za me{ovita stoka.iznajmuvawe na vozduhoplovni letala so ekipa` so cel prevoz na stoka 51.20 .2 Pridru`ni dejnosti vo prevozot . isto taka. opfa}a: .prevoz na stoka po vozduhoploven pat na redovni linii so utvrden red na letawe .21 Tovaren vozduhoploven transport Ovaa klasa opfa}a: . 52.komori za momentno zamrznuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . skladi{ta-ladilnici.parkirali{ni uslugi za motorni vozila.skladirawe na stoka vo nadvore{ni trgovski zoni .upravuvawe so objekti za samoskladirawe.21 .vselenski prevoz na stoka i patnici 52 Skladirawe i pomo{ni dejnosti vo prevozot Ovoj oddel opfa}a skladirawe i pomo{ni dejnosti vo transportot.22 Vselenski transport Ovaa klasa opfa}a: . vidi 68.20 52. tuneli.davawe na sloboden skladi{en prostor pod naem. opfa}a: . vidi 52.rabota na skladi{nite objekti za site vidovi na stoka: ● rabota na silosi za `ito. skladi{ta-cisterni (tankeri) Ovaa klasa. vidi 68. itn.) i dejnosti na agenciite za prevoz i pretovar na tovar. pristani{ta.~arterski letovi za prevoz na stoka Ovaa klasa.

parkirali{tata ili javnite gara`i. kako {to se delovi na prevoznata infrastruktura ili dejnosti koi{to se odnesuvat na upravuvawe so tovar pred. Vklu~eni se i dejnostite na odr`uvawe na site transportni objekti.23 Uslu`ni dejnosti povrzani so vozduhoplovniot prevoz Ovaa klasa opfa}a: .rabota na marina.22 Uslu`ni dejnosti povrzani so vodniot prevoz Ovaa klasa opfa}a: .Ovaa grupa vklu~uva pridru`ni dejnosti za prevoz na patnici ili stoki. `ivotni ili stoka: ● rabota na terminalskite objekti kako {to se pristani{ta ● rabota na zatvoreni vodi ● navigacija. isto taka. tunelite. mostovite.24 52. 52. avtobuskite stanici. `ivotni ili stoki po vozduhoploven pat: . dejnosti za spasuvawe ● dejnosti na svetilnici Ovaa klasa ne opfa}a: . posle ili pome|u odredeni prevozni segmenti. vidi 52.29 52.24 . vidi 52. `ivotni ili stoka: ● rabota na stani~nite objekti kako {to se `elezni~kite stanici.pretovar na tovar.21 Uslu`ni dejnosti povrzani so kopneniot prevoz Ovaa klasa opfa}a: .pretovar na tovar. stanicite so rakuvawe na stokite ● raboti na `elezni~kata infrastruktura ● raboti na pati{tata.dejnosti povrzani so prevoz na patnici. opfa}a: .dejnosti povrzani so kopnen prevoz na patnici. parkirali{tata za velosipedi ● skladi{ta za stanbeni avtoprikolki vo zima .dejnosti povrzani so voden prevoz na patnici.ran`irawe i manevrirawe . kormilarewe i zastanuvawe na brodovi ● osvetluvawe.to~ewe na gas za prevozni celi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 93.vle~na slu`ba i pomo{ na pat Ovaa klasa.

rabota na stani~nite objekti.12 .pretovar na tovar. privremeno pakuvawe so cel stokite da se za{titat za vreme na tranzit.osiguruvawe na prevoznite sredstva.20 .pomo{ni uslugi vo turizmot. ● rabota na aerodromskite slu`bi na pistite Ovaa klasa.22 i 52.zastapuvawe na brodski i vozduhoploven prostor za skladirawe na tovar .53 52. merewe na stokata Ovaa klasa ne opfa}a: .20 . vidi 52. vidi 85.raboti na rakuvawe so stokata.dejnost na turoperatorite.raboti na pomorskite {pediteri i avio{pediteri . 52.24 Pretovar na tovar Ovaa klasa opfa}a: .kurirski dejnosti. t. ● rabota na aerodromite i kontrolite na vozdu{niot soobra}aj. vidi 52.protivpo`arni uslugi na aerodromite Ovaa klasa ne opfa}a: . more ili vozduh . 85.21.dejnost na patni~kite agencii.12 . zemawe na primerok.tovarawe i istovarawe na stoki ili baga` na patnici bez ogled na vidot na transportot so koj e izvr{en prevozot . vidi 79.rabota na carinarnici .izdavawe i nabavuvawe na transportni dokumenti i tovarni listovi .● rabota na terminalskite objekti kako {to se vozduhoplovni terminali.organizirawe na grupni ili individualni pratki (vklu~uvaj}i sobirawe i isporaka na stoki i grupirawe na pratkite) .24 .tovarawe i istovarawe na stoka od `elezni~ki vagoni Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 53. opfa}a: .e. vidi 79.32.dejnost na {kolite za letawe.11 .29 Ostanati pridru`ni dejnosti vo prevozot Ovaa klasa opfa}a: . prepakuvawe. vidi 65. vidi 79.organizirawe ili sproveduvawe na transportni operacii po `eleznica.23 52. isto taka. suvozemen pat.tovarawe vo potpaluba .raboti na {pedicija (ispra}awe na stoki) .

transport i isporaka na pisma i pratki. kako i uslugi za isporaka na po{tata. nivno sortirawe.20 Dejnosti za davawe na ostanati po{tenski i kurirski uslugi Ovaa klasa opfa}a: .90 53 Po{tenski i kurirski dejnosti Ovoj oddel vklu~uva po{tenski i kurirski dejnosti kako {to se sobirawe. pe~at (vesnici. dobra i dokumenti. Isto taka. a rabotite mo`e da se izveduvaat so sopstveni (privatni) prevozni sredstva ili so koristewe na javniot prevoz. se vklu~eni. periodi~ni spisanija. reklami.2 Dejnosti za davawe na ostanati po{tenski i kurirski uslugi 53.dejnost na po{tenskite `iro i {tedni smetki i ostanatite finansiski raboti koi gi izvr{uvaat po{tenskite uredi.) mali paketi. 53. po{ta. vklu~uva i drugi uslu`ni dejnosti tesno povrzani so univerzalnite po{tenski uslugi. t. vidi 64. Lokalnata isporaka i uslugite na porakite. Ovaa klasa opfa}a: .e. Mo`e da se vklu~i eden ili pove}e vidovi na prevoz.1 Dejnosti za davawe na univerzalni po{tenski uslugi 53. razglednici.. . pratki i paketi {to ja vr{at davatelite na univerzalnite po{tenski uslugi. itn.10 Dejnosti za davawe na univerzalni po{tenski uslugi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na po{tenski uslugi (dejnosti na davawe na univerzalni po{tenski uslugi) od strana na eden ili pove}e davateli na univerzalni po{tenski uslugi. Uslugite vklu~uvaat upotreba na univerzalna uslu`na infrastruktura (po{tenska mre`a). sortirawe.pribirawe na pisma i paketi od javnite po{tenski sanda~iwa ili od po{tite Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i lokacii za priem na po{tenski pratki. prevoz i isporaka na (doma{ni ili me|unarodni) pisma.sobirawe.19 53. pisma.dejnost na turisti~kite vodi~i. vidi 79. isto taka. Isporakata vklu~uva po{ta.

41.. 51.20. 51. Nekoi objekti mo`ebi obezbeduvaat samo smestuvawe. kako glaven (osnoven) prestoj {to e klasificirano vo dejnostite vo vrska so nedvi`en imot (sektor L/J).uslugi na isporaka na doma{na adresa Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: . sortirawe. Isto taka. isklu~ena e i podgotovkata na hrana i pijalaci koi ne se za brzo konsumirawe ili se za proda`ba niz nezavisni distributivni kanali.1 55. vidi 49. 49. Ovoj sektor ne opfa}a smestuvawe za podolg prestoj. (spored vidot na prevozot). 55. Koli~inata i vidot na dopolnitelniot servis {to se obezbeduva vo ovaa sekcija mo`e da varira. Ovaa klasa. a rabotite mo`e da se izveduvaat so sopstveni (privatni) prevozni sredstva ili so koristewe na javniot prevoz. opfa}a i smestuvawe za dolg prestoj i smestuvawe na studenti. rabotnici i sli~ni individui. isto taka . i koi se klasificirani vo dejnostite vo vrska so nedvi`en imot (sektor L/J). 50. Ovoj oddel ne opfa}a dejnosti na primarno smestuvawe za dolg prestoj koj se smeta za glavno smestuvawe vo objekti kako {to se apartmani koi se iznajmuvaat mese~no ili godi{no.10 Hoteli i sli~ni objekti za smestuvawe Hoteli i sli~ni objekti za smestuvawe .sobirawe. dodeka ostanatite obezbeduvaat kombinacija od smestuvawe. Isto taka. obroci i /ili oprema za rekreativni dejnosti. Mo`e da se upotebi eden ili pove}e vidovi na prevoz. 55 Objekti za smestuvawe Ovoj oddel opfa}a uslugi na smestuvawe za kratok prestoj na posetitelite i ostanatite patnici. Podgotovkata na ovaa hrana e klasificirana vo proizvodstvoto (sektor C/V).prevoz na tovar. po{ta. 50.20. prevoz i isporaka (doma{na ili me|unarodna) na pisma.21.22 I/З OBJEKTI ZA SMESTUVAWE I SERVISNI DEJNOSTI SO HRANA Ovoj sektor opfa}a smestuvawe za kratok prestoj na posetitelite i ostanatite patnici i smestuvawe so kompleten obrok i pijalaci za brzo konsumirawe. pratki i paketi od pretprijatija koi ne se davateli na univerzalni po{tenski uslugi.40. odnosno trgovijata na golemo ili trgovijata na malo.

hoteli . na mese~no ili godi{no nivo. na dnevna i nedelna osnova. Dopolnitelnite uslugi se mnogu malku ili voop{to gi nema.20 Odmorali{ta i ostanati objekti za pokratok prestoj Ovaa klasa opfa}a kratkoro~ni uslugi na smestuvawe na posetitelite. ku}i za odmor.Ovaa klasa opfa}a uslugi vo smestuvali{ta.uslugi na smestuvawe za pokus prestoj so dnevno ~istewe i namesten krevet.odmorali{ta za mladi i planinarski odmorali{ta Ovaa klasa ne opfa}a: .smestuvawe vo domovi i opremeni ili neopremeni stanovi ili apartmani za pove}enamenska upotreba. bazen za plivawe i sobi za ve`bawe.apartmantski hoteli .2 Odmorali{ta i ostanati objekti za pokratok prestoj 55. hrana i pijalak.selski ku}i i kolibi bez doma{na posluga . ponekoga{ i so ~ajni kujni.10 . grupi na zgradi ili bungalovi. na mese~no ili godi{no nivo. Ovaa klasa opfa}a objekti za smestuvawe kako: . so kompletno opremeni sobi za dneven prestoj i spalna. rekreativni objekti i oprema kako i oprema za razni konferencii. vidi oddel 68 . Ovaa klasa gi opfa}a objektite za smestuvawe kako {to se: . vidi 55. peralna. glavno za kratok prestoj na posetitelite. sostanoci. najmnogu za kratok prestoj na posetiteli. Objektite se sli~ni na apartmani ili stanovi vo ramkite na samostojni pove}efunkcionalni zgradi. so objekti za gotvewe ili kompletna kujna. Dopolnitelno mo`e da se obezbedi hrana i pijalak.uslugi na domovi i opremeni ili neopremeni stanovi ili apartmani za pove}enamenska upotreba. Edinicite opfateni vo ovaa klasa pru`aat smestuvawe vo namesteni sobi i apartmani. parking.detski i ostanati letuvali{ta . vidi oddel 68 55. Servisot vklu~uva dnevno ~istewe i mestewe na kreveti. priredbi i sli~ni nameni. na dnevna ili nedelna osnova.stanovi za gosti i bungalovi .moteli Ovaa klasa ne opfa}a: . vili i selski ku}i ili kolibi.hotelski naselbi .

vidi 55.koli za spiewe vo `eleznicata 56 Dejnosti za podgotovka na obroci i slu`ewe na hrana Ovoj oddel opfa}a slu`ewe na hrana i pijalaci.studentski domovi ili internati . avtokampovi i prostori za kampirawe Ovaa klasa opfa}a: . samoposlu`ni ili brzi restorani. vo oblik na trajni ili privremeni {tandovi.rabotni~ki hosteli . kabini i odmorali{ta za mladi. bez razlika na na~inot na koj e pru`ena uslugata .20 55.uslugi na smestuvawe vo kamp-ku}i~ki ili prikolki. avtokampovi i prostori za kampirawe Kampovi.9 55. vo prostori za kampirawe i logoruvawe. obezbeduvaj}i kompletni obroci ili pijalaci za potro{uva~ka na samoto mesto bez razlika dali stanuva zbor za tradicionalni restorani. opfa}a: .prostorni uslugi za smestuvawe na rekreativni kampprikolki Ovaa klasa. Va`en e faktot deka se nudat obroci za konsumirawe na samoto mesto.3 55. Ovaa klasa opfa}a: . so cel za razonoda.planinarski odmorali{ta.55. migranti (sezonski) rabotnici i ostanati poedinci. so sedewe ili bez.90 Drug vid na smestuvawe Drug vid na smestuvawe Ovaa klasa opfa}a uslugi na smestuvawe na podolg rok vo ednokrevetni ili pove}ekrevetni sobi ili domovi za studenti.pansioni .za{titeni mesta ili prazni objekti za postavuvawe {atori i/ili vre}i za spiewe Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka. lov i ribolov.{kolski domovi ili internati .30 Kampovi. za kratok prestoj na posetiteli .

vidi 47.podvi`ni koli~ki za hrana .29 Uslugi na dostavuvawe na hrana i pijalaci za posebni priliki (ketering) i ostanati servisi vo vrska so hranata Ovaa grupa opfa}a dejnosti na podgotovka na hrana za individui za specifi~ni nastani ili za specifi~en period.restorani za brza hrana .2 . 56. bilo obrokot da im e serviran dodeka sedat. Isto taka. Ova ja vklu~uva podgotovkata i serviraweto na obroci za konsumirawe na samoto mesto od motorizirani vozila ili od nemotorizirani koli~ki Ovaa klasa opfa}a: .restorani za hrana koja se iznesuva .podgotvuvawe na hrana na baza na koncesija.1 Restorani i ostanati objekti za podgotovka i poslu`uvawe na hrana 56.kafeterii . kako i dostavuvawe na hrana vrz osnova na koncesija za sportski ili sli~ni nastani. isto taka.99 .restorani . se nosat so sebe ili se nosat do potro{uva~ot.10 Restorani i ostanati objekti za podgotovka i poslu`uvawe na hrana Ovaa klasa opfa}a uslugi na dostavuvawe na prigotvena hrana za potro{uva~ite. ili sekoj sam si servira od izlo`enite podgotveni obroci. 56. opfa}a: .podgotvuvawe na hrana na pazar Ovaa klasa. ne e opfatena i proda`bata na proizvedena hrana koja ne se smeta za obrok ili ne e za konsumirawe na samoto mesto (vidi sektor G/E: Trgovija na golemo i trgovija na malo).trgovija na malo so hrana so pomo{ na avtomati. bez razlika dali obrocite se konsumiraat na samoto mesto. vidi 56.Ovde ne e opfateno proizvodstvoto na obroci koi ne se nameneti za konsumirawe na samoto mesto ili podgotovka na hrana koja ne se smeta za obrok (vidi oddel 10: proizvodstvo na hrana i 11: proizvodstvo na pijalaci). koga dejnosta se izvr{uva preku odvoeni edinici Ovaa klasa ne opfa}a: .kamioni za proda`ba na sladoledi .restorani i barovi vrzani za transport.

vidi oddel 47 56.29 Ostanati uslugi za podgotvuvawe i slu`ewe na hrana Ovaa klasa opfa}a industriski ketering.taverni .3 56. vrz osnova na koncesija.kafuliwa . odnosno podgotovka na hrana za kupuva~.servisni dejnosti za dostavuvawe na hrana. Ovaa klasa opfa}a: . za sportski ili sli~ni objekti . za preprod`ba. Ova vklu~uva i dostavuvawe na hrana za vreme na sportski i sli~ni nastani na baza na koncesija.30 Podgotovka i poslu`uvawe na pijalaci Podgotovka i poslu`uvawe na pijalaci Ovaa klasa opfa}a podgotovka i servirawe na pijalaci za konsumirawe na samoto mesto.proizvodstvo na hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana). Hranata voobi~aeno se podgotvuva vo centralnata edinica.barovi .56.proizvodstvo na hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana).pivnici . za transportnite kompanii) . vidi 10. za preprod`ba.saloni za podgotovka na kokteli . vidi oddel 47 56.trgovija na malo so hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana). vidi 10. na lokacija koja ja odredil kupuva~ot za odreden nastan.89 .servisni dejnosti za dostavuvawe na hrana. Ovaa klasa opfa}a: . kancelarii.diskoteki (pijalakot e dominanten) . Ovaa klasa ne opfa}a: . bolnici ili {koli)..kantini i kafeterii (za fabriki.89 . vrz osnova na dogovor (na pr.trgovija na malo so hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana). bazirana na dogovor za odreden period. vrz osnova na koncesija Ovaa klasa ne opfa}a: .21 Uslugi na dostavuvawe na hrana i pijalaci za posebni priliki (ketering) Ovaa klasa opfa}a dostavuvawe na hrana za odreden kupuva~.

bez promena na sodr`inata. Izdavaweto vklu~uva dobivawe avtorski prava za sodr`inata (informati~ki produkti) i obezbeduvawe dostapnost na ovaa sodr`ina do javnosta so vklu~uvawe vo (ili organizirawe na) reprodukcijata i distribucijata na ovaa sodr`ina vo razli~ni formi. vidi 47 . e opfatena vo oddelot 61.) se vklu~eni vo ovoj sektor. informati~kotehnolo{ki dejnosti (oddel 62) i ostanati informati~kotehnolo{ki uslu`ni dejnosti (oddel 63). Distribucijata na kompletnata televiziska programa od treti lica. radio i TV emituvawe i programski dejnosti (oddel 60). na internet. dejnosti za snimawe na muzika i film (oddel 59). televiziskite serii itn.29 J/Ѕ INFORMACII I KOMUNIKACII Ovoj sektor opfa}a proizvodstvo i distribucija na informacii. telekomunikaciski dejnosti (oddel 61). Glavnite komponenti na ovoj sektor se dejnosti od oblasta na izdava{tvoto (oddel 58). Ovaa distribucija vo oddelot 61 mo`e da se obezbedi preku emitirawe. obezbeduvawe na sredstva za prenos ili distribucija na ovie proizvodi. dodeka kreiraweto na kompletnata televiziska programa od komponenti opfateni vo oddelot 59 ili ostanati komponenti (kako programi na vesti vo `ivo) se opfateni vo oddelot 60. Oddelot 60. satelitski ili kabelski sistemi. informati~kotehnolo{ki dejnosti. se dejnosti opi{ani vo oddelot 59. opfa}a emituvawe na ovie programi od strana na producentot.e. koe go vklu~uva i izdavaweto na softver.diskoteki i podiumi za igrawe bez slu`ewe na pijalak. kako i prenos na podatoci. 60 i 61. t. obrabotka na podatoci i drugi informati~ko-servisni dejnosti. multimedija produkti kako {to e CD-ROM itn. elektronska ili audio forma. pretstavuvaj}i razli~ni fazi vo ovoj proces.trgovija na malo so pijalaci po pat na samoposlu`uvawe. 58 Izdava~ka dejnost .barovi za podgotovka na ovo{ni napitoci .preprodavawe na pakuvan/podgotoven pijalak. Dejnostite povrzani so produkcijata i distribucijata na TV programite poop{irno se dadeni vo oddelite 59. isto taka. proizvodi od oblasta na kulturata. vidi 93. Individualnite komponenti kako {to se filmot.proda`ba na pijalaci preku avtomat Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 47. Site mo`ni formi na izdavawe (pe~atena.99 ..

imenici i adresni listi i ostanato izdavawe.).19 .03 . bro{uri. na internet. i produkcija na master kopii za snimawe ili audio materijali (oddel 59). . elektronski prikaz itn. isklu~eno e i pe~ateweto (vidi 18. formulari. vidi 58. multimedija produkti kako {to e CD-ROM itn. izdavawe na vesnici.) ili audio forma ili na internet.18. magazini i ostanati periodi~ni izdanija. 58. vesnici.izdavawe na muzi~ki knigi. Ovoj oddel isklu~uva izdavawe na filmovi. se vklu~eni vo ovoj sektor. kako {to se fotografii. Site mo`ni formi na izdavawe (pe~atena. re~nici.20 . po{tenski razglednici. atlasi. Ovie raboti se karakteriziraat so intelektualna kreativnost potrebna za nivno sozdavawe i voobi~aeno se za{titeni so avtorsko pravo. Ovaa klasa opfa}a: .11 Izdavawe na knigi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na izdavawe na knigi vo pe~atena. video lenti i DVD filmovi ili sli~ni formati (oddel 59). karti i grafikoni . vidi 32. publikacii. vklu~uvaj}i re~nici i enciklopedii. vozni redovi.11.izdavawe na audio knigi . posteri i reprodukcii na umetni~ki dela.izdavawe na atlasi. kako i izdavawe na softver. rezbarija. imenici i adresari. na CD-ROM Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na nezavisni avtori.proizvodstvo na globusi.99 . Isto taka.izdavawe na reklamen materijal. enciklopedii. periodi~ni izdanija i ostanati izdava~ki dejnosti Ovaa grupa vklu~uva dejnosti na izdavawe na knigi. elektronska (CD. osven izdavawe na filmovi.12) i masovnata reprodukcija na snimenite materijali (vidi 18.Ovoj oddel vklu~uva izdavawe na knigi.1 Izdavawe na knigi. mapi i grafikoni.20). Izdavaweto vklu~uva dobivawe avtorski prava za sodr`inata (informati~ki produkti) i obezbeduvawe dostapnost na ovaa sodr`ina do javnosta so vklu~uvawe vo (ili organizirawe na) reprodukcijata i distribucijata na ovaa sodr`ina vo razli~ni formi. vidi 59.izdavawe na enciklopedii itn. letoci i sl. vidi 90. bro{uri. elektronska ili audio forma. letoci.izdavawe na knigi. spisanija i periodi~ni vesnici. 58.

vklu~uvaj}i i internet.obezbeduvawe na softver onlajn (hostirawe na aplikacii i drugi uslugi vo vrska so toa). Ovaa klasa opfa}a: . 58. umetni~ki reprodukcii ● reklamen materijal ● ostanati pe~ateni materijali .dejnosti na novinskite agencii.91 58.13 Izdavawe na vesnici Ovaa klasa opfa}a izdavawe na vesnici.izdavawe (vklu~uvaj}i i onlajn (preku internet)) na: ● katalozi ● fotografii.izdavawe na telefonski imenici . Izdavaweto mo`e da bide vo pe~atena ili elektronska forma. farmacevtski dodatoci (pregled na lekovi) i sl.14 Izdavawe na spisanija i periodi~ni publikacii Ovaa klasa opfa}a izdavawe na periodi~ni i ostanati spisanija {to se pojavuvaat pomalku od 4 pati nedelno. Izdavaweto mo`e da bide vo pe~atena ili elektronska forma. {to se za{titeni vo svojata forma no ne i vo sodr`inata.izdavawe na spisok na adresari . vklu~uvaj}i reklamni vesnici. vklu~uvaj}i i internet. na fakti / informacii (bazi na podatoci).11 . vidi 63. vidi 58.58. Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 63.pe~atewe za reklamni vesnici.13 . 58.internetsko (onlajn) obezbeduvawe na statisti~ki i ostanati informacii Ovaa klasa ne opfa}a: .izdavawe na ostanati imenici i kompilacii. gravuri i po{tenski razglednici ● ~estitki ● formulari ● posteri. {to izleguvaat barem 4 pati nedelno. Tuka e vklu~eno i pe~ateweto na radio i televiziski programi. Ovie spisoci mo`at da bidat izdadeni vo pe~atena ili elektronska forma.19 Drugi izdava~ki dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .12 Izdavawe na imenici i spisoci na adresi Ovaa klasa opfa}a izdavawe na spisoci. kako {to se zbirki na zakoni.

20 . vidi 47. vklu~uvaj}i i prevod ili adaptacija na gotovi softveri za odreden pazar na svoja smetka: ● operativni sistemi ● delovni i ostanati aplikacii Ovaa klasa ne opfa}a: . monta`a.e. pomo{ni dejnosti kako filmska obrabotka. Ovoj oddel vklu~uva i dejnosti na zvu~ni zapisi. izdavawe na muzika. vidi 63. kako i dejnosti na snimawe zvuk vo studio ili na drugo mesto.41 . produkcija na video i televiziska programa i dejnosti na snimawe na zvu~ni zapisi i muzi~ko izdava{tvo Ovoj oddel opfa}a snimawe na igrani i dokumentarni filmovi na filmski lenti.reprodukcija na softver. Kupuvaweto i proda`bata na filmski dela i prava na videodistribucija. se vklu~eni. produkcija na originalni zvu~ni zapisi.2 58. kako i prika`uvawe na filmovi ili filmski produkti. sihronizacija na zvuk. t. vidi 18. itn. videolenti ili na disk za javno prika`uvawe vo kina ili na televizija.proizvodstvo na softver koj ne e namenet za izdavawe.58.obezbeduvawe na softver onlajn (hostirawe na aplikacii i drugi uslugi vo vrska so toa). vklu~uvaj}i go i prevodot ili adaptacijata na gotovi (neprilagodeni-stanardni) softveri za poedine~ni pazari vrz baza na dogovor ili nadomestok. filmska distribucija i ostanati filmski produkcii na drugi industrii. nivna promocija i distribucija.izdavawe na igri za kompjuteri za site platformi 58. dejnosti za video i televiziska programa .01 .trgovija na malo so gotovi (neprilagodeni-stanardni) softveri..29 Izdavawe na ostanata programska oprema Ovaa klasa opfa}a: .11 Filmska dejnost. 59 59.21 Izdavawe na softver Izdavawe na kompjuterski igri Ovaa klasa opfa}a: . isto taka.1 Filmska dejnost. vidi 62.izdavawe na gotov softver (softver neprilagoden za ne~ii specifi~ni potrebi-stanarden).

vidi 60.. vidi 18. vidi 90. video i televiziski programi (televiziski serii.2 .11 . vidi 74. vidi 74.22 .90 .Ovaa grupa vklu~uva snimawe na igrani i dokumentarni filmovi na filmski lenti. DVD.obrabotka na filmovi razli~no od filmskata dejnost.12 . konferencii). sostanoci.trgovija na golemo na snimeni videolenti. vidi 46.postprodukcija. vidi 59. se vklu~eni.dejnosti na privatnite kinosali ili na filmskite agenti ili agencii. CD.proizvodstvo na filmovi. re`iseri.20 . DVD itn.52 . pomo{ni dejnosti kako filmska obrabotka. CD. specijalisti za tehnika itn. vidi 82.63 .20 . vklu~uvaj}i digitalna distribucija za javno prika`uvawe vo kina ili za emituvawe na televizija. scenografi.) za drugi industrii. Dejnosti na proizvodstvo na filmovi. Kupuvaweto i proda`bata na filmski dela i prava na videodistribucija. videofilmovi i televiziska programa Ovaa klasa opfa}a: . animatori. vidi 46. isto taka. DVD.dirtektno (simultano) titluvawe na televiziski prenosi vo `ivo (na pr. kako i kopirawe na audio i videolenti. DVD ili dr.43 .dejnost na samostojni umetnici. monta`a. sihronizacija na zvuk itn.kopirawe na snimeni materijali (osven kopirawe na film za prika`uvawe vo kino).kreirawe na kompletna televiziska programa. CD.trgovija na malo na videolenti.televizisko emituvawe. videolenti. kako i nivno prika`uvawe. DVD za javno prika`uvawe. vidi 47.2 . dokumentarni itn.zvu~ni zapisi i snimawe na knigi na lenti. CD ili DVD kopirawe od master kopii.12 Dejnosti koi sledat posle proizvodstvoto na filmovi i videofilmovi i televiziska programa 59. vidi 59...20 .trgovija na golemo na prazni videolenti.iznajmuvawe na videolenti. vidi 77.0 59. vidi 60.99 .) ili televiziski reklami Ovaa klasa ne opfa}a: . distribucija na film i ostanati filmski produkti (videolenti.

dejnost na filmski arhivi Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo na videolenti. CD. CD ili DVD od master kopii. kako i reprodukcija na audio i videolenti. vidi 18. vmetnuvawe na prevod na filmovi. vidi 47.43 . CD. vidi 77.trgovija na golemo na snimeni videolenti.52 .13 Dejnosti za distribucija na filmska.steknuvawe so prava za distribucija na film.. vidi 47.iznajmuvawe na videolenti.dejnost na samostojni umetnici.trgovija na golemo na prazni videolenti. videolenti. kako i dejnosti na filmski laboratorii i specijalni laborotorii za animirani filmovi. animirawe i specijalni efekti. Ovaa klasa. razvivawe i obrabotka na filmovi.22 .14 Prika`uvawe na filmovi .20 . DVD i sli~ni produkcii na kina.trgovija na golemo na snimeni videolenti. kako filmska monta`a. DVD. video i televiziska programa Ovaa klasa opfa}a: . kompjuterska grafika. specijalisti za tehnika itn. vidi 46.Ovaa klasa opfa}a dejnosti koi sledat posle proizvodstvoto na filmovi. televiziski mre`i i stanici i izlo`uva~i Ovaa klasa. re`iseri.63 59. DVD.20 .0 59. vidi 90. vidi 46. vidi 18. prefrlawe na lenti. CD.63 . opfa}a: .trgovija na malo na snimeni videolenti i DVD.43 .kopirawe na snimeni materijali (osven reprodukcija na film za prika`uvawe vo kino) kako i reprodukcija na audio i videolenti. vidi 74. DVD.distribucija na film.obrabotka na filmovi razli~no od filmskata dejnost. izrabotka na odjavna {pica.reprodukcija na snimeni materijali.20 . vidi 46. isto taka. videolenti i DVD Ovaa klasa ne opfa}a: . animatori. DVD-ja za javno prika`uvawe. CD ili DVD reprodukcija od master kopii. isto taka. scenografi. opfa}a: .

promocija i distribucija na zvu~ni zapisi za golemoproda`ba. obrazovni i mladinski programi) so pretplata. Ovaa klasa. isto taka. filmovi. integrirani so radio i televizija. Emituvaweto mo`e da se izvr{i so koristewe na razli~ni tehnologii. pretstavi vo `ivo. pe~ateni ili drugi mediumi. toga{ edinicata koja gi izveduva ovie dejnosti treba da dobie prava za reprodukcija i distribucija za snimawe na master kopii. go opfa}a muzi~koto izdava{tvo. izdavawe.2 Snimawe na zvu~ni zapisi i izdavawe na muzi~ki zapisi 59.dejnost na kinoklubovi 59. Isto taka. televizija. Ovie dejnosti mo`e ili ne mora da se integrirani so produkcijata na master snimkite vo ista edinica. na treta partija. Izdavaweto na muzi~ki knigi e vklu~eno tuka. go opfa}a i emituvaweto na podatoci. ja vklu~uva produkcijata na programite {to se po priroda vo ograni~ena forma (limitirana forma kako {to se vesti. avtorizirawe i koristewe na ovie kompozicii pri snimawe. isto taka. za zabavni programi. vesti. preku satelit. na radio. 60 Emituvawe na programa Ovoj oddel opfa}a kreirawe na sodr`inata ili steknuvawe na pravoto na distribucija na sodr`inata i emituvawe na sodr`inata na radio. go opfa}a i snimaweto na zvu~ni zapisi vo studio ili sl.Ovaa klasa opfa}a: . Ovoj oddel ja isklu~uva distribucijata na kabelskata ili druga pretplatni~ka programa (vidi oddel 61). Ovaa klasa. t. sportski. televizija. za posledovatelno javno emituvawe. vklu~uvaj}i ja produkcijata na snimeni (ne vo `ivo) radioprogrami. CD.prika`uvawe na filmovi i videolenti vo kinosali. vo eter. Ako ne se. maloproda`ba ili direktno na javnosta.e. Ovoj oddel. dejnosti za steknuvawe i registrirawe na avtorski prava za muzi~kite kompozicii. nivno promovirawe. isto taka. na otvoreno ili vo drugi objekti za prika`uvawe . Edinicite vklu~eni vo ovie dejnosti mo`e da gi poseduvaat avtorskite prava ili da deluvaat kako upravuva~ na muzi~kite avtorski prava vo ime na sopstvenicite. govorni emisii i sl. kako lenti. . kablovski ili preku internet.20 Snimawe na zvu~ni zapisi i izdavawe na muzi~ki zapisi Ovaa klasa opfa}a originalni dejnosti za produkcija na originalni (zvu~ni) master kopii.

bez programirawe. vidi 59. kako {to se kabelski kompanii ili satelitski provajderi. {ou programi.20 60.20 Dejnosti na televiziskata programa i emituvawe Dejnosti na televiziskata programa i emituvawe Ovaa klasa opfa}a kreirawe na kompletna televiziska programa.1 60. Ovaa klasa opfa}a programa dostapna za korisnicite besplatno. e opfateno so ovaa klasa. reporta`i vo `ivo) ili kombinirano. vidi 59. reklami itn.2 60. sostavuvawe i transmisija na programa za primatelite ili pretplatnicite preku eter.dejnosti na radiomre`i. vidi oddel 61 .60. kabelski ili preku satelit .) {to ne se povrzani so emituvawe.emituvawe na podatoci integrirani so radioemituvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a emituvawe na podatoci integrirani so televiziskoto emituvawe.produkcija na elementi od televiziski programi (filmovi.11 . kako i programa nameneta samo za pretplatnici. dokumentarci. Ovaa klasa. za primatelite ili za pretplatnicite Ovaa klasa. isto taka. sport. imeno. dokumentarci i sl.emituvawe na radio preku internet (internet radiostanici) .). Programata mo`e da bide od op{ta ili specijalizirana priroda (limitirana forma kako {to se vesti. isto taka.dejnosti na emituvawe na radiosignali od radiostudija i objekti za transmisija na programite za javnost.10 Emituvawe na radioprograma Emituvawe na radioprograma Ovaa klasa opfa}a: . isto taka. Ovaa kompletna televiziska programa mo`e da bide emituvana ili od edinicata {to ja producira ili producirana za transmisija od strana na treta partija distributeri.sobirawe na paket od kanali i distribucija na tie paketi. programski komponenti od sopstvena produkcija (lokalni vesti. Programiraweto na videokanali.produkcija na snimena radioprograma. obrazovni ili programi za mladi). Ovaa klasa ne opfa}a: . od otkupeni programski komponenti (filmovi. opfa}a: .

podatoci. zvuk i video.61 Telekomunikacii Ovoj oddel opfa}a dejnosti za obezbeduvawe telekomunikaciski i sli~nii uslugi. podatoci. tekst. za distribucija na podatoci i televiziski signali) ● opremuvawe na telegrafski i ostanati bezvu~ni komunikacii koristej}i sopstvena oprema. Ovaa klasa. isto taka. vklu~uvaj}i: ● rabota i odr`uvawe na opremata za prenos i transmisii za obezbeduvawe komunikacii od to~ka do to~ka preku zemjani linii.preprodava~i na telekomunikacii. tekst. mikrobranovi ili kombinacija od zemjani linii i satelitski vrski ● rabota na kabelski distributivni sistemi (na pr.10 Dejnosti na `i~ani telekomunikacii Dejnosti na `i~ani telekomunikacii Ovaa klasa opfa}a: .obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorot za `i~ana infrastruktura Ovaa klasa ne opfa}a: . Zaedni~ko za dejnostite klasificirani vo ovoj oddel e prenosot na sodr`inata. Podelbata vo ovoj oddel e bazirana na tipot na koristenata infrastruktura. odr`uvawe ili pristap do opremata za prenos na glas. zvuk i video so koristewe na `i~ana telekomunikaciska infrastruktura. Prenosnata oprema za izveduvawe na ovie dejnosti mo`e da bide bazirana na edna ili kombinacija od pove}e tehnologii..obezbeduvawe pristap i mre`en kapacitet od sopstvenicite i mre`nite operatori i obezbeduvawe telekomunikaciski uslugi za firmite i doma}instvata so koristewe na ovoj kapacitet . Vo slu~aj na prenesuvawe na televiziski signal.2 Dejnosti na bez`i~ni telekomunikacii . bez u~estvo vo nejzinata kreacija. kako {to se prenos na glas.1 61. 61. vidi 61. toa mo`e da opfa}a povrzuvawe na kompletnite programski kanali (proizvedeni vo oddel 60) vo programski paket za distribucija.90 61.rabotni dejnosti. Opremata za izvr{uvawe na ovie dejnosti mo`e da bide bazirana na edna ili kombinacija od pove}e tehnologii. opfa}a: .

Ovaa klasa. isto taka. zvuk i video so koristewe na bez`i~na telekomunikaciska infrastruktura .obezbeduvawe pristap i mre`en kapacitet od sopstvenicite i mre`nite operatori i obezbeduvawe bez`i~ni telekomunikaciski uslugi (osven satelit) so koristewe na ovoj kapacitet za firmite i doma}instvata . podatoci.rabotni dejnosti.90 61.dejnosti za odr`uvawe i rabota na mre`ite za povikuvawe (paging) kako i mobilnite i drugi bez`i~ni telekomunikaciski mre`i Prenosnata oprema obezbeduva transmisija preku branovi i mo`e da bide bazirana na edna ili kombinacija od pove}e tehnologii. tekst. podatoci. odr`uvawe ili obezbeduvawe pristap do opremata za prenos na glas. (Edinicite klasificirani ovde ne izrabotuvaat programski materijal). zvu~na ili tekstualna programa dobiena od kabelskite mre`i.61. vidi 61.preprodava~i na telekomunikacii. vidi 61. opfa}a: .30 Dejnosti na satelitska telekomunikacija Dejnosti na satelitska telekomunikacija Ovaa klasa opfa}a: .obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorot na satelitskata infrastruktura Ovaa klasa ne opfa}a: .3 61.9 Drugi telekomunikaciski dejnosti . lokalnite televiziski stanici ili radio mre`i do korisnicite preku direkten doma{en satelitski sistem.90 61. tekst. Ovaa klasa. isto taka.obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorot za bez`i~na infrastruktura Ovaa klasa ne opfa}a: .20 Dejnosti na bez`i~ni telekomunikacii Ovaa klasa opfa}a: .dostavuvawe na vizuelna. odr`uvawe ili pristap do opremata za prenos na glas.preprodava~i na telekomunikacii. opfa}a: .rabotni dejnosti. zvuk i video so koristewe na satelitska telekomunikaciska infrastruktura .

konsultantski i srodni dejnosti Kompjutersko programirawe .telekomunikaciska preproda`ba (t. softverot i komunikaciskata tehnologija. komunikaciska telemetrija i rabota na radarski stanici .obezbeduvawe na specijalizirani telekomunikaciski aplikacii. upravuvawe i rabota so kompjuterskite sistemi na korisnicite i /ili oprema za obrabotka na podatocite i drugi profesionalni i srodni tehni~ko-kompjuterski dejnosti.up internet pristap itn. 61.30 62 Kompjutersko programirawe. .0 62.20. kako {to e dial .01 Kompjutersko programirawe. 61.obezbeduvawe na telefonski i internet pristap vo objekti otvoreni za javnost .10.telefonirawe preku internet . 62.obezbeduvawe na internet pristap preku mre`ite pome|u klientot i provajderot (ISP) na internet uslugite koi ne se vo sopstvenost ili pod kontrola na internet provajderot (ISP).90 Drugi telekomunikaciski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .obezbeduvawe na telekomunikaciski uslugi preku postoe~kite telefonski vrski: ● VOIP uslugi (Voice Over Internet Protocol) .e. planirawe i dizajnirawe na kompjuterski sistemi {to go integriraat hardverot. vidi 61. kako {to se satelitsko sledewe.rabotewe na satelitskite terminalski stanici i pridru`nata oprema povrzani so eden ili pove}e zemjani komunikaciski sistemi i sposobnost za prenesuvawe na telekomunikaciite do ili primawe telekomunikacii od satelitskite sistemi . nabavka i preproda`ba na mre`en kapacitet bez obezbeduvawe na dopolnitelni uslugi) Ovaa klasa ne opfa}a: .obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorite na telekomunikaciskata infrastruktura. testirawe i poddr{ka na softverot. konsultantski i srodni dejnosti Ovoj oddel gi opfa}a slednive dejnosti za obezbeduvawe ekspertski uslugi na poleto na informati~kata tehnologija: pi{uvawe. modificirawe.61.

testirawe i poddr{ka na softverot.e. oporavuvawe od kompjuterski krah. vidi 62. softver i komunikaciskite tehnologii.09 .02 62. Ovaa klasa ne opfa}a: .instalirawe na meinfreim i sli~ni kompjuteri. Uslugite mo`e da vklu~at i obuka na korisnicite. duri i vo slu~ai koga obezbeduvaweto na softver e integralen del na dejnosta. i/ili pi{uvawe na kompjuterski kod neophoden za kreirawe i primenuvawe na: ● sistemskiot softver (vklu~uvaj}i go i a`uriraweto) ● aplikativen softver (vklu~uvaj}i go i a`uriraweto) ● bazite na podatoci ● veb-stranicite .izrabotka na strukturata i sodr`inata na.Ovaa klasa opfa}a pi{uvawe.29 .29 . vidi 62. vidi 46. 47.41 .instalirawe (postavuvawe) na personalni kompjuteri.prilagoduvawe na softverot.03 Dejnosti na upravuvawe so kompjuterska oprema Ovaa klasa opfa}a upravuvawe i rabota so kompjuterskite sistemi na korisnicite i /ili oprema za obrabotka na podatocite.instalirawe na softver. . vidi 33. Ovaa klasa opfa}a: . modificirawe i konfiguracija na postoe~kata aplikacija taka {to taa e funkcionalna vo ramkite na informativniot sistem na korisnikot Ovaa klasa ne opfa}a: . modificirawe. vidi 58.izdavawe na softverski paketi. vidi 62.02 Kompjuterski konsultantski dejnosti Ovaa klasa opfa}a planirawe i izrabotka na kompjuterski sistemi {to gi integriraat kompjuterskiot hardver.proda`ba na kompjuterski hardver ili softver.20 .51. kako i srodni uslugi za poddr{ka. softver i komunikaciskite tehnologii. t.planirawe i izrabotka na kompjuterski sistemi {to gi integriraat kompjuterskiot harver.09 62.prevod ili adaptirawe na gotov (neprilagodenstandarden) softver za odreden pazar na sopstvena smetka. vidi 58.

hostirawe i sli~ni dejnosti.podgotvuvawe na infrastruktura za hostirawe.11 Obrabotka na podatoci.instalirawe (postavuvawe) na personalni kompjuteri . vidi 63.dejnosti na obrabotka na podatocite: ● kompletna obrabotka na podatocite obezbedeni od korisnicite . kako i obezbeduvawe mo`nosti za prebaruvawe i drugi portali za internet.upravuvawe so kompjuterskata oprema.01 . vidi 33.62. vidi 62.11 63 Informativni uslu`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a dejnosti na internet-portali.uslugi za oporavuvawe od kompjuterski krah . uslugi za obrabotka na podatoci i srodni dejnosti.obrabotka na podatocite i nivno hostirawe. obrabotka na podatoci i dejnosti na postavuvawe na glavniot kompjuter (hostirawe).20 .1 Obrabotka na podatoci. 63.02 . vidi 62.kompjuterski konsultacii. nespomnati na drugo mesto kako {to se: . kako i ostanati dejnosti {to prvenstveno obezbeduvaat informacii.03 . uslugi za obrabotka na podatoci i sli~ni dejnosti .09 Ostanati uslugi vo vrska so informati~kata tehnologija i kompjuterite Ovaa klasa opfa}a ostanati uslugi vo vrska so informati~kata tehnologija i kompjuterite. vidi 62.kompjutersko programirawe. internet portali Ovaa grupa opfa}a podgotvuvawe na infrastruktura za hostirawe. 63.ovozmo`uvawe na davawe na koristewe na meinfreim od strana na pogolem broj korisnici (princip na podelba na vreme) . hostirawe i sli~ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .uslugi za podgotovka na aplikacii .uslugi za instalirawe na softver Ovaa klasa ne opfa}a: .instalirawe na meinfreim i sli~ni kompjuteri.specijalizirani dejnosti na hostirawe kako {to se: ● internet hostirawe ● uslugi na kontinuiran tek na podatoci ● hostirawe na aplikacii .

izdavawe na knigi.rabota na drugi internet-stranici {to dejstuvaat kako portali na internet.99 Ostanati informativni uslu`ni dejnosti. preku internet.01 63. sliki i nastani Ovaa klasa ne opfa}a: .20 .dejnosti na nezavisni fotoreporteri.emituvawe preku internet. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a ostanati informativni uslu`ni dejnosti.● generirawe na specijalizirani izve{tai od podatocite obezbedeni od korisnicite . Ovaa grupa ne opfa}a: . vidi oddel 60 63.telefonski informaciski uslugi so kompjuterska poddr{ka .rabota na veb (internet)-stranici koi koristat prebaruva~i i odr`uvaat ekstenzivni bazi na podatoci so internet adresi i sodr`ini koi se vo lesno prebarliva forma .uslugi za obezbeduvawe na vlez na podatocite Ovaa klasa ne opfa}a: .12 Internet portali Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se mediumskite sajtovi (stranici) {to obezbeduvaat periodi~no a`urirana sodr`ina Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 90. vidi 74.dejnosti na nezavisni novinari. vesnici.03 63. kako {to se: .dejnosti na biblioteki i arhivi. nespomnati na drugo mesto. vidi oddel 58 .dejnosti na novinskite sindikati i novinskite agencii {to gi snabduvaat mediumite so vesti. `urnali itn.91 Dejnosti na novinskite agencii Ovaa klasa opfa}a: .dejnostite kade {to nabavuva~ot go koristi kompjuterot samo kako sredstvo se klasificirani spored prirodata na obezbedenite uslugi 63. vidi 91.9 Ostanati informativni uslu`ni dejnosti Ovaa grupa opfa}a dejnosti na novinskite agencii i site ostanati informativni uslu`ni dejnosti.

sredstva koi se nepromenlivi vo pari~na smisla i koi se obezbeduvaat na dnevna osnova osven od centralnata banka i od nefinansiski izvori. gi vklu~uva dejnostite na upravuvawe so imot kako {to se dejnostite na holdingdru{tvata i dejnostite na zaemnite fondovi (trustovite). penziski fondovi i zadol`itelno socijalno osiguruvawe. t. 64. isto taka. 64.uslugi na sobirawe novinski ise~oci i sl. Zabele{ka: Ureduvaweto i organizacijata na nacionalnite institucii imaat mnogu zna~ajna uloga vo odreduvaweto na klasifikacijata vo ramkite na ovoj oddel.e. Ovoj sektor. osven osiguruvawe i penziski fondovi Ovoj oddel gi opfa}a dejnostite na obezbeduvawe i preraspredelba na finansiski sredstva osven za osiguruvawe.izdavawe i upravuvawe so nacionalnata valuta .20 K/И fINANSISKI DEJNOSTI I DEJNOSTI NA OSIGURUVAWE Ovoj sektor opfa}a finansiski uslu`ni dejnosti vklu~uvj}i go osiguruvaweto.11 Centralna banka Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 82.upravuvawe so me|unarodnite rezervi na dr`avata .dejnosti na centrite za povik.uslugi za prebaruvawe na informacii.1 Monetarno posreduvawe Ovaa grupa opfa}a obezbeduvawe na finansiski sredstva vo vid na prenoslivi (transferibilni) depoziti. ostanatite fondovi i sli~ni finansiski subjekti..supervizija na bankarskoto rabotewe . Finansisko-uslu`ni dejnosti. vrz baza na dogovor ili so nadomestok . reosiguruvaweto i dejnosti na penziskite fondovi i pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi.monitoring i kontrola na pari~nata masa .zemawe depoziti koi se nameneti za poramnuvawe na smetkite pome|u finansiskite institucii .vr{ewe na bankarski raboti za dr`avata 64 .

3 Trustovi.Dejnostite na centralnata banka se razlikuvaat poradi institucionalni pri~ini.19 Drugo monetarno posreduvawe Ovaa klasa opfa}a primawe na depoziti i /ili supstituti na depozitite. isto taka. vidi 64.dejnost na po{tenski `iro-banki i po{tenski {tedilnici . pozajmici.e. Ovie dejnosti generalno gi vr{at monetarni institucii koi se razli~ni od centralnata banka.odobruvawe na stanbeni krediti od strana na specijalizirani nedepozitni institucii. opfa}a: .aktivno upravuvawe so kompaniite i pretprijatijata.19 64.odobruvawe na stanbeni krediti od specijalizirani depozitni institucii .10 64. t.kreditni dru{tva Ovaa klasa.dejnosti za obrabotka i izvr{uvawe na transakcii so kreditni karti~ki.banki . t. vidi 66. kreditni karti~ki itn.e tie ne rakovodat i ne upravuvaat so drugite edinici. Holding-kompaniite vo ovaa klasa ne obezbeduvaat kakva i da e druga usluga na pretprijatijata vo koi imaat pogolem del od sopstveni~kiot kapital. hipoteki. Ovaa klasa ne opfa}a: . kako {to se: .20 Dejnosti na holding-dru{tvata Dejnosti na holding-dru{tvata Ovaa klasa opfa}a dejnosti na holding-kompaniite. vidi 70.dejnosti za nara~uvawe na pari Ovaa klasa ne opfa}a: . kako i odobruvawe na kreditni sredstva i sredstva za zaemi. ostanati fondovi i sli~ni finansiski subjekti .2 64. strate{ko planirawe i donesuvawe na odluki vo vrska so kompaniite. edinici koi imaat sopstvenost na imotot (go imaat kontrolniot paket na sopstveni~kiot kapital) na grupa od korporaciski podru`nici i na koi glavna cel im e sopstvenost nad grupata.{tedilnici . 64. na primer. Kreditiraweto mo`e da bide vo razli~na forma kako.92 .

vidi 66.30 64.30 . agencii za nedvi`nosti ili knigovodstveni agencii koi se upravuvani vo ime na korisnicite preku uslovite koi se navedeni vo dogovorot na trustot ili dogovorot na agencijata. kako i promena na cenite.upravuvawe so fondovi. Ovaa grupa ne opfa}a: .91 Finansiski lizing Ovaa klasa opfa}a: . vidi oddel 65 64. Tie subjekti ostvaruvaat dobivka na kamata.64. Portfolijata se prilagodeni za kupuva~ite da mo`at da postignat odredeni investiciski karakteristiki. Ovaa klasa ne opfa}a: .otvoreni investiciski fondovi . ostanati fondovi i sli~ni finansiski subjekti Ovaa klasa gi vklu~uva pravnite subjekti koi{to se organizirani za zdru`uvawe na hartii od vrednost ili ostanati finansiski sredstva. vidi 64. no imaat ili voop{to nemaat vraboteni i ne ostvaruvaat prihodi od proda`ba na uslugi. bez upravuvawe.penziski fondovi.dejnosti na holding-kompaniite.20 .30 Trustovi.trustovi.zatvoreni investiciski fondovi .osiguruvawe i penziski fondovi. stapka na prinos. vidi 65. dividenda i drugi prihodi od imot. kako {to se diverzifikacija na rizik. Ovaa klasa opfa}a: . osven osiguruvawe i penziski fondovi Ovaa grupa gi opfa}a finansisko-uslu`nite dejnosti razli~ni od onie koi gi vr{at monetarnite institucii. vo ime na akcionerite ili na korisnicite.investiciski fondovi na edinici (fondovi na doverba) .2 vo soglasnost so nivnata glavna dejnost .9 Drugi finansisko-uslu`ni dejnosti. vidi ja klasata vo NKD Rev.zaemni fondovi (trustovi) i ostanati fondovi koi ostvaruvaat prihod od proda`ba na dobra ili uslugi.

vidi oddel 77..finansiski uslu`ni dejnosti koi glavno se odnesuvaat na davawe na zaemi preku institucii koi ne se vklu~eni vo monetarnoto posreduvawe. a zakupecot gi steknuva site koristi od negovata upotreba i gi prezema site rizici povrzani so sopstvenosta. kade {to rokot za zakup pribli`no go pokriva o~ekuvanoto vremetraewe na sredstvata (aktivata).99 Drugi finansisko-uslu`ni dejnosti osven osiguruvawe i penziski fondovi.operativen lizing.99 . vidi oddel 77.drugi finansiski uslu`ni dejnosti koi se razli~ni od davaweto na zaemi: ● faktoring dejnosti (naplata na pobaruvawa i naplatnokreditno rabotewe) ● dogovarawe na kamatni i devizni konverzii: ("Swap" aran`mani). vidi 64. vidi 94. Sopstvenosta nad sredstvata (aktivata) na krajot mo`e. vklu~uvaj}i ja i kamatata. kreditni karti~ki itn.odobruvawe na stanbeni krediti od strana na specijalizirani depozitni institucii. Ovaa klasa ne opfa}a: . {to e povrzan so vidot na stokata {to se dava pod zakup 64.19 . Lizingot gi pokriva site ili re~isi site tro{oci. no i ne mora da bide prenesena na zaemoprimatelot. pri {to gi nudat slednite uslugi: ● odobruvawe na potro{uva~ki kredit ● finansirawe na me|unarodna trgovija ● obezbeduvawe na dologoro~no finansirawe za industrijata od strana na industriski banki ● pari~ni pozajmici nadvor od bankarskiot sistem ● odobruvawe na stanbeni krediti od strana na specijalizirani nedepozitni institucii ● dejnosti na zalo`uvalnici i zaemodava~i Ovaa klasa ne opfa}a: . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .lizing. {to e povrzan so vidot na dobrata koi se davaat pod zakup . opcii i drugi instrumenti za nadminuvawe (pokrivawe) na rizik 64.92 Drugo kreditno posreduvawe Ovaa klasa opfa}a: . kade dodeluvaweto na kredit mo`e da bide vo razli~na forma kako {to se zaemi.operativen lizing. hipoteki.dejnosti za davawe na pari~na pomo{ (dotacii) od strana na zdru`enija.

Vklu~eno e direktnoto osiguruvawe i reosiguruvaweto. 65.dejnosti za davawe na pari~na pomo{ (dotacii) od strana na zdru`enija. 65.naplata na menica bez prezemawe na dolgot. vidi 94. polisi za osiguruvawe na prihodi poradi nesposobnost za rabota. itn. iznajmuvawe i posreduvawe vo raboteweto so nedvi`nosti. reosiguruvawe i penziski fondovi.finansiski lizing. polisi za osiguruvawe vo slu~aj na smrt i invaliditet kako posledica na nesre}en slu~aj (so ili bez zna~itelni elementi na {tedewe) 65.99 65 Osiguruvawe.● dejnosti na dru{tva koi trguvaat so polisi za `ivotno osiguruvawe na drugi lica .proda`ba. kako i ne`ivotno osiguruvawe.uslugi na osiguruvawe. vidi 64.1 Osiguruvawe Ovaa grupa opfa}a osiguruvawe na `ivotot so ili bez zna~itelni elementi na {tedewe. kako {to se po pat na kompanii za kapitalni vlo`uvawa. investiciski klubovi. Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na investirawe za sopstvena smetka. vidi 82.12 Ne`ivotno osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: . osven zadol`itelno socijalno osiguruvawe Ovoj oddel opfa}a prezemawe na rizik za polisi za osiguruvawe i vlo`uvawe na premii za osiguruvawe zaradi jaknewe na portfolioto na finansiskiot imot {to }e mo`e da se koristi vo slu~aj na idni pobaruvawa za nadomest na {teti.91 .posreduvawe vo raboteweto so hartii od vrednost za tu|a smetka. vidi oddel 68 .11 Osiguruvawe na `ivot Ovaa klasa opfa}a: Prezemawe rizici za polisi za rentno osiguruvawe i osiguruvawe na `ivot.91 . osven osiguruvawe na `ivotot i toa: ● osiguruvawe od nezgodi i po`ar ● zdravstveno osiguruvawe ● patni~ko osiguruvawe ● osiguruvawe na imot . vidi 66.12 .

planovi i/ili programi) koi se organizirani da obezbedat penzii isklu~ivo za vraboteni ili ~lenovi.upravuvawe so penziskite fondovi.2 65.20 Reosiguruvawe Reosiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: . Pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi. no sami po sebe ne se finansiski uslugi.dejnosti za prezemawe na site ili na del od rizicite povrzani so postoe~ki polisi za osiguruvawe koi izvorno se sklu~eni so drugi dru{tva za osiguruvawe 65.1 .3 65.planovi za nadomestocite na vrabotenite . Ovaa klasa opfa}a: . vidi 84. kako i individualni planovi kade {to nadomestocite se ednostavno odredeni preku pridonesite na ~lenovite. vidi 66.e.● osiguruvawe na motorni vozila.30 . Osnovnoto ras~lenuvawe na ovoj oddel e spored vidot na finansiskite transakcii ili vidot na vlo`uvawata vo fondot.30 Penziski fondovi Penziski fondovi Ovaa klasa opfa}a aktivnosti na pravni lica (t. fondovi.programi za zadol`itelno socijalno osiguruvawe. osven osiguruvawe i penziski fondovi 66. plovni objekti.penziski planovi Ovaa klasa ne opfa}a: .penziski fondovi i planovi . vozduhoplovi i osiguruvawe na prevoz ● osiguruvawe od finansiski zagubi i osiguruvawe od odgovornost 65.30 66 Pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi i dejnostite vo osiguruvaweto Ovoj oddel opfa}a davawe na uslugi koi se vklu~eni ili se tesno povrzani so finansiskite uslu`ni dejnosti. Ovde se vklu~eni penziskite planovi so odnapred opredeleni nadomestoci.

dejnosti za obrabotka i izvr{uvawe na finansiski transakcii vklu~uvaj}i i transakcii so kreditni karti~ki .Ovaa grupa opfa}a podgotovka na fizi~ki ili elektronski pazari za potrebite na kupuvawe i prodavawe na akcii. opcii na akcii.dejnost na menuva~nicite itn.berza na hartii od vrednost . 66. nespomnati na drugo mesto.22 .dejnosti na agenti i posrednici vo osiguruvawe.berza na opcii na akcii ili stokovni opcii 66. kako {to se: .12 Dejnosti na posreduvawe vo raboteweto so hartii od vrednost i stokovi dogovori Ovaa klasa opfa}a: .19 Ostanati pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi.upravuvawe so fondovi. akcionersko posreduvawe) i srodni dejnosti.berza na stoki .uslugi na poverenici i ~uvawe na hartii od vrednost. vidi 66.30 . opfa}a: .posreduvawe vo stokovi dogovori .30 66. vidi 66.posreduvawe vo raboteweto so hartii od vrednost . vidi 66.dejnosti na sovetnici i posrednici za raboteweto so hipoteka Ovaa klasa. so naplata ili vrz osnova na dogovor Ovaa klasa ne opfa}a: .rabotewe na finansiski pazari za tu|a smetka (na pr. isto taka. so naplata ili vrz baza na dogovor.berza na akcii . . osven osiguruvawe i penziski fondovi Ovaa klasa opfa}a pomo{ni dejnosti vo finansiskoto posreduvawe.uslugi na investiciski sovetnici .upravuvawe so portfolio. obvrznici ili stokovni dogovori. vidi 64.terminska berza na stoki .rabotewe na finansiski pazar za svoja smetka.. Ovaa klasa ne opfa}a: .99 .11 Upravuvawe so na finansiski pazari Ovaa klasa opfa}a upravuvawe i nadzor na finansiskite pazari osven onie koi gi vr{at dr`avnite organi kako {to se: .

21 Procena na rizici i {teti Ovaa klasa opfa}a davawe na administrativni uslugi na osiguruvawe kako {to se procena i nadomest na {teti od osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: . 66. 66.dejnosti koi se vklu~eni ili se tesno povrzani so osiguruvaweto i penziskite fondovi (osven finansisko posreduvawe. kako {to se re{avawe na `albi i upravuvawe za treti lica.istra`uva~ki dejnosti.procena na {teti od osiguruvawa ● poramnuvawe na {teti ● procena na rizici ● presmetka na rizici i {teti ● procena na havarii i zagubi .22 66. osiguruvawe i penzii.isplata na {teti od osiguruvawa Ovaa klasa ne opfa}a: .procena na nedvi`en imot.posrednicite) vo proda`bata na renti i osiguritelni polisi ili uslugi povrzani so nadomestocite za vrabotenite.90 . poramnuvawe na {teti.procena za drugi celi. kako i dejnosti na zastapnicite za osiguruvawe): . vidi 74. vidi 80.29 Pomo{ni dejnosti vo osiguruvaweto i penziskite fondovi Ovaa klasa opfa}a: .2 Pomo{ni dejnosti vo osiguruvaweto i penziskite fondovi Ovaa grupa opfa}a dejnosti na zastapnicite (t.e. vidi 68.30 Dejnosti na zastapnici vo osiguruvawe i osiguritelni posrednici Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na zastapnici i brokeri za osiguruvawe pri proda`ba ili pregovarawe za renti i polisi za osiguruvawe i reosiguruvawe.31 .66.

vidi 52.procena na nedvi`nostite ili deluvawe kako agenti za zalog na nedvi`nostite.upravuvawe so zaedni~ki fondovi . Овој sektor opfa}a upravuvawe so nedvi`nostite. sopstveni skladi{ta i trgovski centri ● zemji{te Ovaa klasa. vklu~uvaj}i i izlo`beni saloni.1 68.30 Dejnosti na upravuvawe so fondovi Dejnosti na upravuvawe so fondovi Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite za upravuvawe so portfolija i fondovi so naplata ili vrz osnova na dogovor.upravuvawe so drugi investiciski fondovi . Dejnostite vo ovoj sektor mo`e da se odnesuvaat za sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup i mo`e da bidat vrz baza na dogovor ili honorar (pla}awe). davawe na drugi uslugi vo vrska so nedvi`nosti . 68 68. vklu~uvaat i izgradba na objekti za sopstvena smetka ili davawe pod zakup na takvite objekti. davawe pod zakup na nedvi`nosti. Isto taka.kupuvawe i proda`ba na sopstven nedvi`en imot: ● stanbeni zgradi i `iveali{ta ● nestanbeni zgradi.3 66. za fizi~ki lica.upravuvawe so penziski fondovi L/Ј DEJNOSTI VO VRSKA SO NEDVI@EN IMOT Ovoj sektor opfa}a dejnosti kako zakupodavci. kako {to se: .22 66. delovni subjekti i ostanato.dejnosti na pomorsko spasuvawe. isto taka. opfa}a: .● administrativni uslugi vo vrska so spasuvawe vo slu~aj na nezgoda ● tehni~ki uslugi Ovaa klasa ne opfa}a: . posrednici i/ili brokeri vo edna ili pove}e od slednite dejnosti: prodavawe ili kupuvawe na nedvi`nost.10 Dejnosti vo vrska so nedvi`en imot Kupuvawe i proda`ba na sopstven nedvi`en imot Kupuvawe i proda`ba na sopstven nedvi`en imot Ovaa klasa opfa}a: .

karakteristi~no za upotreba na mese~no i na godi{no nivo Ovaa klasa..parcelizirawe na nedvi`nosta bez podobruvawe na zemji{teto (bez infrastruktura) Ovaa klasa ne opfa}a: . ku}i za izdavawe (pansioni).2 Izdavawe i upravuvawe so sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup (lizing) 68. isto taka. vidi 41.dejnosti na agenti za zalog na nedi`nosti Ovaa klasa ne opfa}a: .sovetodavni dejnosti i uslugi za procena vo vrska so kupuvawe.razvoj na grade`ni proekti za proda`ba. hoteli so apartmani za `iveewe.obezbeduvawe na ku}i. proda`ba i davawe pod zakup na nedvi`nosti vrz osnova na dogovor ili honorar (naplata) .99 68.koristewe na stanbeni parceli za mobilni domovi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 42.za posreduvaweto za kupuvawe.koristewe na hoteli. opfa}a: .razvoj na grade`ni proekti za sopstveno koristewe . kampovi i drugi nestanbeni zgradi ili mesta za kratok prestoj. namesteni i nenamesteni stanovi ili apartmani za postojana upotreba. sopstveni skladi{ta ● zemji{te . vrz osnova na nadomest ili dogovor . vidi oddel 55 68.20 Izdavawe i upravuvawe so sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup (lizing) Ovaa klasa opfa}a: .10 . proda`ba i izdavawe pod zakup na nedvi`nosti.3 68.parcelizirawe i podobruvawe na zemji{teto (obezbeduvawe na infrastruktura). zemji{te za kampuvawe. vikendi~ki.31 Upravuvawe so nedvi`en imot so nadomest ili vrz baza na dogovor Agencii za nedvi`en imot Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite na agenciite za rabotewe so nedvi`nosti: . vklu~uvaj}i i izlo`beni saloni.izdavawe (iznajmuvawe) i upravuvawe so sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup: ● stanbeni zgradi i `iveali{ta ● nestanbeni zgradi.

podgotovka na finansiski izve{taj i knigovodstvo. NAU^NI I TEHNI^KI DEJNOSTI Ovoj sektor opfa}a specijalizirani. podgotovka na dokumenti za podaroci.1 69. so ili pod supervizija. Isto taka. kako i ostanati dejnosti na javni (dr`avni) notari. Ovie dejnosti baraat golem stepen na osposobuvawe i im ovozmo`uvaat na korisnicite stru~no znaewe i ve{tini. pravni soveti i zastapuvawe vo sporovi koi proizleguvaat od rabotnite odnosi. arbitri.10 68. sudski slu`benici. revizori i ve{taci. vidi 69. 69 Pravni i smetkovodstveni dejnosti Ovoj oddel vklu~uva pravno zastapuvawe na interesite na edna strana protiv interesite na druga strana. industriska sopstvenost i avtorski i srodni prava. Isto taka. testamenti.pravni raboti. sovetuvawe i zastapuvawe vo krivi~ni predmeti.pravni raboti. gra|anski notari.uslugi za oddr`uvawe (kombinacija na uslugi kako generalno vnatre{no ~istewe. vklu~uva i podgotovka na pravni dokumenti kako {to se predmeti za osnovawe na delovni subjekti.10 M/K STRU^NI. vklu~uva i smetkovodstveni i knigovodstveni uslugi kako {to se revizija na smetkovodstvenite smetki. zatvori i ostanati objekti (osven upravuvawe so kompjuterska oprema). kako {to e sovetuvawe i zastapuvawe vo gra|anski predmeti. staratelstva itn. nadzor i obezbeduvawe) vidi 81.10 ..32 Upravuvawe so nedvi`en imot so honorar ili vrz baza na dogovor Ovaa klasa ne opfa}a: . isfrlawe na |ubre. nau~ni i tehni~ki dejnosti. vidi 69.upravuvawe so objekti kako {to se voeni bazi. dogovori za partnerstvo ili sli~ni dokumenti vo vrska so osnovawe na delovnite subjekti.. na lica ~lenovi na advokatska komora. vidi 81. 69. odr`uvawe i vr{ewe mali popravki.10 Pravni raboti Pravni raboti Ovaa klasa opfa}a: .10 . pred sudovite ili drugi pravosudni organi.

dano~no sovetuvawe Ovaa klasa opfa}a: .podgotovka ili revizija na finansiski izve{tai . knigovodstveni i revizorski raboti. sovetuvawe vo vrska so upravuvaweto . vidi 82.23 69.2 Smetkovodstveni. knigovodstveni i revizorski raboti.podgotovka na prijavi za vra}awe na personalen danok i danok na dohod . Ovaa klasa ne opfa}a: .ostanati dejnosti na javni (dr`avni) notari i gra|anski notari. revizori i ve{taci.22 .naplata na smetki.20 Smetkovodstveni. arbitri.dejnost na sudovite.pravno sovetuvawe. dano~no sovetuvawe 69.dejnosti na sovetuvawe i zastapuvawe na klientot pred dano~nite organi Ovaa klasa ne opfa}a: .delovno sovetuvawe vo vrska so smetkovodstveniot sistem. podgotovka na pravni dokumenti: ● predmeti za osnovawe na delovni subjekti.pravno zastapuvawe na interesite na strankite pred sudovite ili drugite pravosudni organi so ili pod supervizija na lica koi se ~lenovi na advokatskata komora: ● pravni soveti i zastapuvawa vo gra|anski predmeti ● pravni soveti i zastapuvawa vo krivi~ni predmeti ● pravni soveti i zastapuvawa vo sporovi koi proizleguvaat od rabotnite odnosi .11 . vidi 84. dogovori za partnerstvo ili sli~ni dokumenti vo vrska so osnovawe na delovni subjekti ● industriska sopstvenost i avtorski i srodni prava ●podgotovka na predmeti za podarok. testamenti. proceduri za buxetska kontrola.91 70 Upravuva~ki dejnosti. staratelstva i dr. vidi 70.obrabotka na podatoci i tabelirawe. .kni`ewe na komercijalni transakcii na pretprijatija ili drugi . sudski slu`benici. vidi 63..kontrola i potvrduvawe na ispravnosta na finansiskite izve{tai .

2 70.e.1 70. kako {to se strate{ki i organizaciski planirawa.pomo{nite upravuva~ki kancelarii Ovaa klasa ne opfa}a: .lokalnite i regionalnite kancelarii . isto taka.22 Dejnosti na sovetuvawe vo vrska so raboteweto i ostanato upravuvawe . vklu~uvaj}i go i lobiraweto za pretprijatijata ili drugite organizacii vo odnosi so javnosta i informiraweto.21 Dejnosti vo vrska so sovetuvawe vo upravuvaweto Odnosi so javnosta i dejnosti na informirawe Ovaa klasa opfa}a davawe na sovet. t. Ovaa klasa ne opfa}a: . izvr{uvawe na operativna kontrola i upravuvawe so dnevnite dejnosti na edinicite so koi se povrzani.20 70. vidi 64.1 .dejnosti na holding-kompaniite koi ne se vklu~eni vo upravuvaweto. izrabotka na planovi na proizvodstvo i kontrola na planiraweto. vidi 73. vidi 73. Ovaa klasa opfa}a dejnosti na: .korporativnite edinici .centraliziranite administrativni edinici . 70. dejnosti na glavnite-mati~nite edinici. politika.10 Upravuva~ki dejnosti Upravuva~ki dejnosti Ovaa klasa vklu~uva nadzor i upravuvawe so drugite edinici vo kompanijata ili pretprijatieto. marketing celi i politiki. e vklu~en i nadzorot i upravuvaweto nad ostanatite edinici vo ista kompanija ili pretprijatie. praksa i planirawe povrzani so ~ove~kite resursi.istra`uvawa na pazarot i ispituvawe na javnoto mislewe. rakovodewe i operativna pomo{. Ovde. finansiski planirawa i buxetirawe.dejnosti na agencii za reklamirawe i uslugi za oglasuvawe preku mediumite.20 70.Ovoj oddel opfa}a davawe na sovet i pomo{ na pretprijatijata i drugite organizacii za pra{awa vo vrska so upravuvaweto. donesuvawe na strate{ki ili organizaciski planovi i odlu~uva~ka uloga na kompanijata ili pretprijatieto.glavnite-mati~ni edinici .

izrabotka na planovi za proizvodstvo i kontrola na planiraweto.sovetuvawe i pomo{ vo vrska so planirawe. vidi 85.sovetuvawe vo arhitektonskite dejnosti i in`enerstvoto. organizirawe. promeni vo rakovodeweto. in`enerski uslugi. davawe na nasoki i operativna pomo{ na pretprijatijata i drugite organizacii vo upravuvaweto. efikasnost i kontrolirawe. 71. Ovaa klasa ne opfa}a: . praksa i planirawe povrzani so ~ove~kite resursi. marketing celi i politiki. uslugi povrzani so izrabotka na nacrti (proektirawe). uslugi povrzani so izrabotka na nacrti (proektirawe). kako {to se strategiski i organizaciski planirawa.12 . vidi 69.pravno sovetuvawe i zastapuvawe. knigovodstveni i revizorski dejnosti. vidi 71.20 .01 .obrazovni konsultantski dejnosti.11. za agronomijata. politika.smetkovodstveni. vklu~uva i izvr{uvawe na fizi~ki. obezbeduvawe i srodni konsultativni dejnosti. .sovetuvawe vo vrska so barawe na rakovoden kadar ili nivno vrabotuvawe. strategii za nadomestoci i penzionirawe. tehni~ko ispituvawe i analiza Ovoj oddel opfa}a davawe na arhitektonski uslugi. programi za smetkovodstvo na tro{oci.10 .dizajnirawe na programi za smetkovodstvo.90 . davawe na nasoki ili operativna pomo{ na pretprijatijata i javnite slu`bi {to se povrzani so: .kreirawe na smetkovodstveni metodi ili proceduri.10 .sovetuvawe za za{tita na okolinata. Isto taka.Ovaa klasa vklu~uva: davawe na sovet. vidi 78. proceduri za buxetska kontrola . grade`ni inspekciski uslugi i istra`uvawe i kartografski uslugi i sli~ni na niv. namaluvawe na tro{ocite i drugi finansiski pra{awa. vidi 69. 71. vidi 74. upravuvawe so informaciite itn.60 71 Arhitektonski dejnosti i in`enerstvo. vidi 62.1 Arhitektonski dejnosti i in`enerstvo i so niv povrzano tehni~ko sovetuvawe Ova grupa opfa}a davawe na arhitektonski uslugi. hemiski uslugi i drugi analiti~ki ispituvawa. Ova davawe na delovni uslugi mo`e da vklu~uva sovet. grade`ni inspekciski uslugi i istra`uvawe i kartografski uslugi. dano~no sovetuvawe. in`enerski uslugi. rein`enering na rabotniot proces.

ispituvawe za dup~ewe povrzano so rudarski operacii.tehni~ki ispituvawa. 09. proekti za higieno-tehni~ka za{tita i za{tita od zagaduvawe.19 . 62.90 . procesi i sistemi) i sovetodavni dejnosti za: ● proekti za razvoj i izrabotka na postrojki. vidi 71.geofizi~ki. vidi 72.12 In`enerstvo i so nego povrzano tehni~ko sovetuvawe Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na kompjuterski konsultanti. geolo{ki i seizmi~ki istra`uva~ki dejnosti .01 . vidi 74.09 . industrisko i sistemsko in`enerstvo. proekti za akustika itn. materijali. vidi 62.11 Arhitektonski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .29.02.arhitektonsko-konsultantski dejnosti ● izrabotka na nacrti (proektirawe) na zgradi ● urbanisti~ko i prostorno planirawe i proektirawe kako i proektirawe na okolinata Ovaa klasa ne opfa}a: . 62. vidi 09. . razladni uredi. strukturi.geodetski istra`uva~ki dejnosti ● premeruvawe na zemji{teto i granici ● hidrolo{ki istra`uva~ki dejnosti ● potpovr{inski istra`uva~ki dejnosti ● kartografsko i prostorno snimawe Ovaa klasa ne opfa}a: .09 .dejnosti za istra`uvawe i razvoj povrzani so in`enerstvoto.20 . vidi 62.vnatre{no dekorirawe.10 71.10.razvoj ili izdavawe na povrzani softveri. vidi 58. in`enerstvo za za{tita pri rabota .02.tehni~ko proektirawe (primena na zakonite na fizikata i principite na in`enerstvoto vo dizajniraweto na ma{ini. industriski procesi i industriska oprema ● proekti od oblasta na grade`ni{tvo. ma{insko. instrumenti.71. hidrotehnika i soobra}ajno in`enerstvo ● proekti za upravuvawe so vodata ● proektni elaborati i realizacija povrzani so proektirawe na instalacii za struja i elektronika. hemisko in`enerstvo.dejnosti na kompjuterski sovetnici.elaboracija na proekti za koristewe na klima-uredi. rudarsko in`enerstvo. 62.

vklu~uvaj}i go i veterinarnoto testirawe i kontrolata vo proizvodstvoto na hrana ● testirawe na fizi~kite karakteristiki na materijalite. 2) Primeneti istra`uvawa: . ● testirawe na kvalitet i verodostojnost ● testirawe na kompletnata ma{inerija: motori. kako {to se ja~ina. kontejneri pod pritisok. vidi 75. soobra}ajnite sredstva.20 71.testirawa na `ivotinski primeroci. ● sertifikati na proizvodi. avioni. cvrstina. vidi 74. ● periodi~ni tehni~ki ispituvawa na soobra}ajnite sredstva zaradi sigurnosta na patot ● testirawa so upotreba na modeli ili imitacii (na pr.) ● operacii vo policiski laboratorii Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i gi potro{uva~kite dobra.industriski dizajn.fotografirawe od vozduh. elektronska oprema itn. hemiski i ostanati analiti~ki testirawa na site vidovi na materijali i proizvodi.dijagnosticirawe. ● rendgentski testirawa na mestata na zavaruvawe i spojuvawa ● analizi na nedostatocite ● testirawe i merewe na indikatori na okolinata: zagaduvawe na vozduhot i vodata itn. kako {to se: ● akusti~ni i vibracioni testirawa ● testirawe na sostavot i ~istota na mineralite itn. testirawe i analizi na medicinski i stomatolo{ki primeroci. vidi 86 72 Nau~no istra`uvawe i razvoj Ovoj oddel opfa}a tri vida dejnosti na poleto na istra`uvawe i razvoj: 1) Osnovni istra`uvawa: Eksperimentalna ili teoretska rabota {to se prezema prvenstveno zaradi steknuvawe na novo znaewe za potenciranite osnovni pojavi i nabquduvanite fakti bez odredena primena ili upotreba. letalata.. brani itn. nuklearnata oprema itn. vidi 74.10 .00 .2 71. radioaktivnost itn.. brodovi. avtomobili.20 Tehni~ko ispituvawe i analiza Tehni~ko ispituvawe i analiza Ovaa klasa opfa}a fizi~ki. ● testirawe od oblasta na higiensko-tehni~kite uslovi na hranata. trajnost.

biofiltracija.genski i RNK vektori: genska terapija i virusni vektori 72.Originalni istra`uvawa prezemeni za da se stekne novo znaewe. biobelewe. eksperimentalen razvoj vo prirodnite. bioprocesirawe. podobruvawe na metodite za prenos na golemi molekulni lekovi. tehni~kite i tehnolo{kite nauki. vidi 73.11 . istra`uvawe na tkiva (so vklu~uvawe na elementi na tkivata i biomedicinski istra`uvawa). bioremedijacija. profilirawe na izrazuvaweto (ekspresija) na genite i upotreba na antisens (bezosetna) tehnologija .1 Istra`uvawe i eksperimentalen razvoj vo prirodnite. biopretvorawe. tehni~kite i tehnolo{kite nauki Ovaa grupa sodr`i osnovni i prakti~ni istra`uvawa. fuzija na }elii. farmakogenomika. Istra`uvawe i eksperimentalen razvoj vo biotehnologijata Ovaa klasa opfa}a istra`uvawe i eksperimentalen razvoj vo biotehnologijata: . 3) Eksperimentalen razvoj: Sistematska rabota bazirana vrz postoe~ko znaewe dobieno od istra`uvawa i/ili prakti~no iskustvo. Ovoj oddel ne opfa}a: . proizvodi i uredi.istra`uvawa na kultura na tkiva i }elii: kultura na }elii/tkiva.proteinski i drugi molekuli: sekvencionirawe/sinteza/podvojuvawe na proteini i peptidi (so vklu~uvawe na golemi molekulni hormoni). vakcinacii/imunski stimulansi. biolo{ko otsumpurirawe.istra`uvawe na pazarot. geneti~ki istra`uvawa. sekvencionirawe/ sinteza/pro{iruvawe na DNK/RNK. pro~istuvawe i izolacija na proteini. tehni~ki i tehnolo{ki nauki i op{testveni i humanisti~ki nauki. prvenstveno naso~eni kon odredena prakti~na cel. proteomika. naso~eni kon proizvodstvo na novi materijali.DNK/RNK: genomika. signalizirawe. Istra`uvaweto i eksperimentalniot razvoj vo ovoj oddel se podeleni vo dve kategorii: prirodni nauki.20 72. bioizla~uvawe. geneti~ki probi.biotehnolo{ki tehniki: fermentacija so upotreba na bioreaktori. fitoremedijacija . identifikacija na receptorni }elii . kultivirawe na embrioni . sistemi i uslugi za bitno podobruvawe na onie {to ve}e se proizvedeni ili instalirani. instalirawe na novi procesi.

1 73.interdisciplinarni istra`uvawa i razvoj.istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo prirodnite.2 . kako i kreirawe i postavuvawe na reklami na otvoren prostor. tehni~kite i tehnolo{kite nauki osven istra`uvawata i eksperimentalniot razvoj vo biotehnologijata: ● istra`uvawe i razvoj vo prirodnite nauki ● istra`uvawe i razvoj vo tehni~kite i tehnolo{kite nauki ● istra`uvawe i razvoj vo medicinskite nauki ● istra`uvawe i razvoj vo zemjodelskite nauki ● interdisciplinarni istra`uvawa i razvoj. kako i oglasuvawe vo spisanija. 73.nanobiotehnologija: primenuva alati i procesi na nano i mikrobiotehnologijata za izgradba na uredi za prou~uvawe na biosistemite i upotrebata vo farmacijata.. vesnici. vklu~uvaj}i ja sistematskata biologija . dijagnostikata itn.20 Istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo op{testvenite i humanitarnite nauki Ovaa klasa opfa}a: .istra`uvawe i razvoj vo humanitarnite nauki .19 Drugi istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo prirodnite.11 Marketing (reklama i propaganada) Agencija za marketing 72. tehni~kite i tehnolo{kite nauki Ovaa klasa opfa}a: . modelirawe na slo`eni biolo{ki procesi. na radio i na televizija i vo ostanati mediumi. 72.istra`uvawe i razvoj vo op{testvenite nauki .bioinformatika: izrabotka na baza na podatoci za geonomi. vidi 73. prvenstveno vo op{testvenite i humanitarnite nauki Ovaa klasa ne opfa}a: .20 73 Marketing (reklama i propaganada) i istra`uvawe na pazarot Ovoj oddel opfa}a sozdavawe na reklamni kampawi.istra`uvawe na pazarot. proteinski sekvenci. prvenstveno vo prirodnite i tehni~ko-tehnolo{kite nauki Istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo op{testvenite i humanitarnite nauki 72.

e. panoa. proda`ba na vremeto i prostorot za razli~ni vidovi na mediumsko oglasuvawe. reklami na avtobusi i avtomobili vo izlo`beni prostori itn.pe~atewe na reklamen materijal.30 . vidi 59.21 Istra`uvawe na pazarot i ispituvawe na javnoto mislewe 73.2 .) vidi go soodvetniot oddel na dejnost .11 .19 .20 .odnosi so javnosta i dejnosti na soop{tuvawe.istra`uvawe na pazarot.kreirawe i realizacija na propagandni kampawi: ● kreirawe i postavuvawe na propaganda vo vesnici.Ovaa klasa vklu~uva cel spektar na uslugi za oglasuvawe (po pat na sopstvenite kapaciteti na pretprijatieto ili so dogovori) vklu~uvaj}i sovetuvawe.vodewe na marketin{ki kampawi i drugi reklamirawa koi se usmereni kon privlekuvawe i zadr`uvawe na kupuva~i: ● promocija na produkti ● marketing na mesto na proda`ba ● oglasuvawe preku po{ta ● marketin{ki konsultacii Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 59.proda`ba na vreme ili prostor za oglasuvawe direktno od strana na sopstvenikot (izdava~ot itn. reklami na izlozi. vidi 82.snimawe na reklamni poraki za televizija i film.20 . televizija. vidi 70. spisanija. izrabotka na reklamen materijal i kupuvawe.12 Oglasuvawe preku mediumi Ovaa klasa opfa}a: . vidi 74. vidi 82. vidi 58.organizacija na sostanoci i delovni saemi.snimawe za komercijalni poraki za radio.e. vidi 73. t. t.19 73. internet i drugi mediumi ● kreirawe i postavuvawe na propaganda na otvoren prostor. kreativni uslugi. radio.20 .oglasuvawe preku mediumi.po{tenski dejnosti. Toa vklu~uva: .izrabotka na reklamni fotografii. ● reklamirawe od vozduh ● distribucija ili isporaka na propaganden materijal ili primeroci ● ureduvawe na {tandovi i ostanati objekti i prostori . bilbordi.

istra`uvawe i razvoj i reklamirawe).izrabotka i programirawe na veb-stranici. strukturi. vklu~uvaj}i i statisti~ki analizi na rezultatite . t. formata. sestranosta.istra`uvawe na javnoto mislewe za politi~ki. vklu~uvaj}i gi izborot na materijalite.moden dizajn na tekstil. obuvki. primena na zakonite na fizikata i na~elata na in`eneringot vo dizajniraweto na ma{ini.10 Specijalizirani dizajnerski dejnosti Specijalizirani dizajnerski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . kreirawe i razvoj na nacrt i specifikacija koi ja optimiziraat upotrebata. nakit. kako i drugi proizvodi za li~na potro{uva~ka ili dobra za doma}instvata . tehni~ki testirawa i analizi. mebel i drugi vnatre{ni dekoracii i drugi modni proizvodi. upravuvawe i upravuva~ko . vidi 62.20 Fotografski dejnosti Fotografski dejnosti . pazarnata sklonost vo distribucijata. 74.arhitektonsko dizajnirawe. obleka.73.20 Istra`uvawe na pazarot i ispituvawe na javnoto mislewe Ovaa klasa opfa}a: . vidi 71. zemaj}i gi predvid ~ove~kite karakteristiki i potrebi.dejnosti na grafi~ki dizajneri . instrumenti.e.industriski dizajn.01 . arhitektura i in`enering.e. mehanizmite.12 74. nau~ni i tehni~ki dejnosti Ovoj oddel opfa}a stru~ni. ekonomski i op{testveni pra{awa i statisti~ki analizi na rezultatite od ispituvaweto 74 Ostanati stru~ni.konsultantski dejnosti.11 . bojata i na~inot na povr{inskata obrabotka na proizvodot.2 74.istra`uvawe na pazarniot potencijal. t. vidi 71.1 74. nau~ni i tehni~ki dejnosti (osven pravni i smetkovodstveni dejnosti.dejnosti na vnatre{ni dekorateri Ovaa klasa ne opfa}a: . upotrebata i odr`uvaweto . procesi i sistemi. materijali.proektirawe i in`enering. sigurnosta. cenata i izgledot na proizvodite. prepoznatlivosta na dobrata i uslugi i kupovnite naviki na potro{uva~ite zaradi proda`na promocija i razvoj na novi proizvodi i uslugi.

Ovaa klasa opfa}a: - izrabotka na fotografii za komercijalni potrebi i za potro{uva~i: ● izrabotka na fotografii za patni ispravi, u~ili{ta, svadbi itn. ● izrabotka na fotografii za komercijalni, modni ili turisti~ki celi, kako i za potrebi na izdava{tvo i rabotewe so nedvi`nini ● fotografirawe od vozduh ● videosnimawe na va`ni slu~uvawa: svadbi, sostanoci itn. - obrabotka na filmovi ● razvivawe, izrabotka i zgolemuvawe na fotografii od negativi ili filmovi zemeni od klienti ● dejnost na laboratorii za razvivawe na filmovi i izrabotka na fotografii ● dejnost na foto-studija za izrabotka na fotografii (koi ne se del od prodavnicite so fotografska oprema) ● montirawe na dijapozitivi ● kopirawe i restavracija ili retu{irawe na stari fotografii - dejnosti na fotoreporterite Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - mikrofilmovi za dokumenti Ovaa klasa ne opfa}a: - obrabotka na igrani filmovi koi se odnesuvaat na filmska i televiziska industrija, vidi 59.12 - kartografsko i prostorno snimawe i informirawe, vidi 71.12 - rabota na avtomati koi rabotat na pari (samouslu`uvawe), fotoavtomati, vidi 96.09 74.3 74.30 74.9 Preveduva~ki dejnosti i uslugi na preveduva~ite Preveduva~ki dejnosti i uslugi na preveduva~ite Ostanati stru~ni, nau~ni i tehni~ki dejnosti, nespomnati na drugo mesto 74.90 Ostanati stru~ni, nau~ni i tehni~ki dejnosti, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a razli~ni uslu`ni dejnosti nameneti prete`no za delovnite stranki. Toa se dejnosti {to baraat pogolemi stru~ni, nau~ni i tehni~ki sposobnosti, me|utoa ne gi vklu~uvaat tekovnite, rutinskite delovni funkcii koi obi~no se so kratko traewe.

Ovaa klasa opfa}a: - dejnosti na delovno posreduvawe, t.e. organizirawe na kupuvawe i proda`ba na mali i sredno golemi delovni subjekti, vklu~uvaj}i ja i profesionalnata praksa, osven posreduvawe vo raboteweto so nedvi`nini - dejnosti pri posreduvawe vo vrska so patenti (organizirawe na kupuvawe i proda`ba na patenti) - dejnosti na procenuvawe, osven za nedvi`nini ili osiguruvawe (za antikviteti, nakit itn.) - revizija na smetki i informacii za nadomestoci za prevoz na stoka (vozarina) - dejnosti za prognozirawe na vremeto - sovetuvawe vo podra~jeto na osiguruvaweto - sovetuvawe vo podra~jeto na agronomijata - sovetuvawe vo podra~jeto na za{tita na `ivotnata sredina - drugi tehni~ki sovetuvawa - dejnosti na konsultanti osven od podra~jeto na arhitekturata, in`eneringot i delovnoto upravuvawe - dejnosti na kvantitativni proceniteli Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - dejnosti na agenti i agencii koi zastapuvaat lica zaradi dobivawe na anga`mani vo filmski, teatarski ili drugi pretstavi ili sportski atrakcii, kako i agencii za plasirawe na knigi, igri, umetni~ki dela, fotografii itn. kaj izdava~ite, re`iserite itn. Ovaa klasa ne opfa}a: - trgovija na golemo so koristeni motorni vozila po pat na aukcija, vidi 45.1 - dejnosti na aukcija preku internet (vo vrska so trgovijata na malo), vidi 47.91 - dejnosti na aukcii (aukciski ku}i) vo vrska so trgovijata na malo, vidi 47.79 - dejnosti na posrednici vo vrska so nedvi`nosti, vidi 68.31 - knigovodstveni dejnosti, vidi 69.20 - dejnosti na konsultanti vo vrska so upravuvaweto, vidi 70.22 - dejnosti za arhitektonski i in`enerski konsultacii, vidi 71.1 - izrabotka na industriski i ma{inski dizajn, vidi 71.12, 74.10 - veterinarni testirawa i kontrola na proizvodstvo na hrana, vidi 71.20 - kreirawe i postavuvawe na reklami i drugi reklamni dizajni, vidi 73.11 - ureduvawe na {tandovi i ostanati objekti i prostori, vidi 73.11 - organizacija na sostanoci i delovni saemi, vidi 82.30

- dejnosti na samostalni aukcioneri, vidi 82.99 - upravuvawe so programi za lojalnost, vidi 82.99 - sovetuvawe vo vrska so kreditirawe i dolguvawa, vidi 88.99 75 Veterinarni dejnosti Ovoj oddel vklu~uva gri`a za zdravjeto na `ivotnite i kontrolni dejnosti za `ivotnite na farmi ili doma{ni milenici. Ovaa dejnost se odviva preku kvalifikuvani veterinari vo veterinarni bolnici, kako i pri posetata na farmi, {tali, ku}i ili domovi, vo privatni veterinarni ordinacii i operacioni sali ili na drugo mesto. Isto taka, gi opfa}a i ambulantskite dejnosti za bolnite `ivotni. 75.0 75.00 Veterinarni dejnosti Veterinarni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: - gri`a za zdravjeto na `ivotnite i kontrolni dejnosti za `ivotnite na farma - gri`a za zdravjeto na `ivotnite i kontrolni dejnosti za doma{ni milenici Ovaa dejnost se odviva preku kvalifikuvani veterinari i veterinarni bolnici kako i pri poseta na farmi, {tali, ku}i ili domovi, vo privatni veterinarni ordinacii i operacioni sali ili na drugo mesto Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - dejnosti na veterinarni asistenti ili drug pomo{en veterinaren personal - klini~ko - patolo{ki i ostanati dijagnosti~ki dejnosti vo vrska so `ivotnite - ambulantski dejnosti za `ivotnite Ovaa klasa ne opfa}a: - hranewe na `ivotnite bez gri`a za zdravjeto, vidi 01.62 - stri`ewe na ovcite, vidi 01.62 - uslugi i kontrola na stadata, pasewe, kastrirawe na `ivinata, vidi 01.62 - dejnosti za ve{ta~koto oploduvawe, vidi 01.62 - nega i zgri`uvawe na doma{ni milenici bez gri`a za zdravjeto, vidi 96.09 N/Л ADMINISTRATIVNI I POMO[NI USLU@NI DEJNOSTI

Ovoj sektor opfa}a razli~ni dejnosti koi go poddr`uvaat op{toto rabotewe. Ovie dejnosti se razlikuvaat od onie vo sektorot M/K po toa {to nivnata glavna namena ne e prenesuvawe na specijalizirano znaewe.

77

Dejnosti na iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing)

Ovoj oddel opfa}a dejnosti na iznajmuvawe i davawe pod zakup na opredmeteni i nefininsiski neopredmeteni sredstva, vklu~uvaj}i mno{tvo materijalni dobra kako {to se avtomobili, kompjuteri, predmeti za {iroka potro{uva~ka, kako i industriski ma{ini i oprema, na potro{uva~ite vo zamena za periodi~no pla}awe na naemnina ili zakupnina. Podelen e na: (1) iznajmuvawe na motorni vozila, (2) iznajmuvawe na oprema za rekreacija i sport kako i predmeti za li~na upotreba i za doma}instvoto, (3) davawe pod zakup na ostanati ma{ini i oprema koi ~esto se koristat vo raboteweto, me|u koi i ostanatite prevozni sredstva i (4) lizing na proizvodite od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi.

Ovoj oddel go vklu~uva samo operativniot zakup (lizing). Ovoj oddel ne opfa}a: - finansiski zakup, vidi 64.91 - (zakup) iznajmuvawe na nedvi`nosti, vidi sektor L/J - (zakup) iznajmuvawe na oprema so (preku) operator, vidi vo soodvetnata klasa spored dejnosta koja se izvr{uva so pomo{ na taa oprema (na klasite na dejnosti koi upravuvaat so taa oprema), na pr., grade`ni{tvo (sektor F/\) transport (sektor H/@) 77.1 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na motorni vozila 77.11 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na avtomobili i motorni vozila od lesna kategorija Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe i operativen zakup na slednite vidovi na vozila: ● patni~ki avtomobili i ostanati motorni vozila od lesna kategorija -lesni tovarni vozila (so nosivost do 3.5 toni) bez voza~ Ovaa klasa ne opfa}a:

- iznajmuvawe ili davawe pod zakup na avtomobili i motorni vozila od lesna kategorija so voza~, vidi 49.32 i 49.39 77.12 Iznajmuvawe i davawe pod zakup na kamioni Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe i operativen zakup na slednite vidovi vozila: ● kamioni, prikolki i te{ki motorni vozila (so nosivost preku 3.5 toni) ● avtodomovi (kamperi) Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe ili operativen zakup na kamioni i te{ki vozila so nosivost preku 3.5 toni so voza~, vidi 49.41 77.2 Iznajmuvawe i davawe pod zakup na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvoto Ovaa grupa opfa}a iznajmuvawe i davawe pod zakup predmeti za li~na upotreba i za doma}instvoto kako {to se zakup na oprema za rekreacija i sport i videolenti. Dejnostite vo ovaa grupa, glavno, se odnesuvaat na iznajmuvawe i davawe pod zakup za pokratok vremenski period, iako ne e isklu~eno deka mo`e da se odnesuva i na podolg vremenski period. 77.21 Iznajmuvawe i davawe pod zakup na oprema za rekreacija i sport Ovaa klasa opfa}a iznajmuvawe na oprema za rekreacija i sport: - ~amci, edrilici, kanua, - velosipedi - le`alki i ~adori za na pla`a - skii - ostanata sportska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na ~amci i edrilici so ekipa`, vidi 50.10, 50.30 - iznajmuvawe na videolenti i diskovi, vidi 77.22 - iznajmuvawe na ostanati predmeti za li~na upotreba i doma}instvo, vidi 77.29 - iznajmuvawe na oprema za odmor i rekreacija kako sostaven del na rekreativnite objekti, vidi 93.29 77.22 Iznajmuvawe na videolenti i diskovi Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe na videolenti, rekorderi, CD i DVD itn.

77.29

Iznajmuvawe i davawe pod zakup na ostanati predmeti za li~na i semejna upotreba Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe na razni predmeti za li~na i semejna upotreba (osven opremata za sport i rekreacija), na doma}instvata ili pretprijatijata: ● obleka, obuvki i tektil ● mebel, kerami~ki i stakleni proizvodi, kujnski pribor, elektri~ni aparati za doma}instvo i doma{ni potrebi ● nakit, muzi~ki instrumenti, scenski rekviziti i kostumi ● knigi, vesnici i spisanija ● ma{ini i oprema {to se upotrebuvaat od amateri ili za hobi, t.e. alat za popravki vo doma}instvoto ● cve}iwa i rastenija ● elektronska oprema za upotreba vo doma}instvoto Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na avtomobili, kamioni, prikolki i avtodomovi(kamperi), bez voza~, vidi 77.1 - iznajmuvawe na oprema za rekreacija i sport, vidi 77.21 - iznajmuvawe na videolenti i diskovi, vidi 77.22 - iznajmuvawe na kancelariski mebel, vidi 77.33 - iznajmuvawe na motocikli i kamp-prikolki bez voza~, vidi 77.39 - iznajmuvawe na postelnina, rabotni odela i sli~ni predmeti vo peralnicite, vidi 96.01

77.3

Iznajmuvawe i davawe pod zakup na ostanati ma{ini, oprema, kako i materijalni dobra 77.31 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na zemjodelski ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe i operativen zakup na ma{ini i oprema za zemjodelstvoto i {umarstvoto bez operator: ● iznajmuvawe na proizvodstveni ma{ini od klasata 28.30, kako {to se zemjodelskite traktori Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na ma{ini i oprema za zemjodelstvoto i {umarstvoto so operator, vidi 01.61 i 02.40 77.32 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`enerstvoto Ovaa klasa opfa}a:

vidi 77.iznajmuvawe i operativen zakup na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`enerstvoto bez operator: ● kranovi ● skeliwa i rabotni platformi.21 77.iznajmuvawe na ~amci za razonoda. bez monta`a i demontirawe Ovaa klasa ne opfa}a: .iznajmuvawe i operativen zakup na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`inerstvoto so operator. elektronski kalkulatori i sl. fotokopirawe i obrabotka na tekst..iznajmuvawe na vodni soobra}ajni sredstva so operator.33 .iznajmuvawe na vozdu{ni soobra}ajni sredstva so operator. vklu~uvaj}i i kompjuteri Ovaa klasa opfa}a: .34 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na vodni soobra}ajni sredstva Ovaa klasa opfa}a: . ● ma{ini za pi{uvawe.iznajmuvawe i operativen zakup na kancelariski ma{ini i oprema bez operator: ● kompjuteri i kompjuterska sporedna oprema. ● kancelariski mebel 77.35 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na vozdu{ni prevozni sredstva Ovaa klasa opfa}a: . ● ma{ini i oprema za smetkovodstvo: registar-kasi.iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na vodni soobra}ajni sredstva bez operator: ● komercijalni ~amci i brodovi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi oddel 51 77.iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na vozdu{ni soobra}ajni sredstva bez operator: ● avioni ● vozdu{ni baloni Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi oddel 43 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na kancelariski ma{ini i oprema. vidi oddel 50 .

iznajmuvawe na kancelariski ma{ini i oprema. opfa}a: ..iznajmuvawe na `ivotni (kako na pr. vidi 77. no i ne mora da bidat napraveni od momentalnite sopstvenici. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .iznajmuvawe na velosipedi.21 .iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na kopneni prevozni sredstva (osven motorni vozila) bez voza~: ● motocikli.iznajmuvawe na paleti Ovaa klasa ne opfa}a: .32 . vidi 77. oprema i materijalni dobra.77. koristeweto za ponatamo{ni procesi ili proizvodi. vidi 77.4 Lizing na proizvodi od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi. raboteweto vrz osnova na fran{iza itn. rasni kowi) .iznajmuvawe na ma{ini i oprema za zemjodelstvoto i {umarstvoto. kamp-prikolki.39 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na ostanati ma{ini. osven avtorski dela 77.31 . . itn. nau~ni i industriski ma{ini .40 Lizing na proizvodi od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi. ● vozila za `elezni~ki prevoz Ovaa klasa. Proizvodite mo`e. isto taka. Lizingot na ovie proizvodi mo`e da bide vo razli~na forma kako {to e dozvolata za reprodukcija.iznajmuvawe na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`enerstvoto.33 77. osven avtorski dela Ovaa klasa opfa}a dejnosti koi im ovozmo`uvaat na drugite da koristat proizvodi od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi za koi se pla}a soodveten nadomestok ili nadomestok za licenca na sopstvenikot na proizvodot.iznajmuvawe na kontejneri . televiziska i telekomunikaciska oprema ● oprema za merewe i kontrola ● filmska produkciska oprema ● drugi komercijalni.iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na drugi ma{ini i oprema bez operator koi op{to se upotrebuvaat kako kapitalni dobra vo industrijata: ● motori i turbini ● ma{inski alati ● oprema za rudarstvo i nafteni poliwa ● profesionalna radio.iznajmuvawe na stanbeni ili kancelariski kontejneri . vklu~uvaj}i i kompjuteri. vidi 77.

lizing na proizvodite od intelektualna sopstvenost (osven avtorskite dela kako {to se knigite ili softver) .proizvodstvo.primawe soodveten nadomestok ili nadomestok za licenca od koristeweto na: ● patenti ● trgovski marki za proizvodi ili trgovski marki za uslugi ● brend .1 78. 77. film).1. vidi grupa 77.Ovaa klasa opfa}a: .3 78 Dejnosti na vrabotuvawe Ovoj oddel opfa}a sostavuvawe na ponudi za slobodni rabotni mesta. pri {to kandidatite za rabota ne se vraboteni preku agencijata za vrabotuvawe. 77.dejnosti na agenciite za posreduvawe pri dodeluvawe na teatarski ili filmski ulogi (kasting agencii) Ovoj oddel ne opfa}a: .steknuvawe na avtorskite prava i izdavawe. reprodukcija i distribucija na avtorski dela (knigi.lizing na nedvi`nosti.dejnosti na barawe i vrabotuvawe na rakovoden kadar . pri {to kandidatite za rabota ne se vraboteni preku agenciite za vrabotuvawe. softver. vrabotuvawe na rabotnici na opredeleno vreme poradi potreba od dopolnitelna rabotna sila na klientite i ostanato obezbeduvawe na ~ove~ki resursi.90 78. upatuvawe ili vrabotuvawe na kandidatite.lizing na materijalni dobra (imot).10 Dejnosti na agenciite za vrabotuvawe Dejnosti na agenciite za vrabotuvawe Ovaa klasa opfa}a sostavuvawe na ponudi za slobodni rabotni mesta i upatuvawe i vrabotuvawe na kandidatite. Ovoj oddel opfa}a: .2.imiwa ● istra`uvawe i procena na minerali ● dogovori za fran{iza Ovaa klasa ne opfa}a: . . vidi oddel 58 i 59 . vidi 68. vidi oddel 58 i 59 .20 . vidi 74.dejnosti na li~ni teatarski ili umetni~ki agenti ili agencii.

30 Ostanato otstapuvawe na ~ove~ki resursi Ostanato otstapuvawe na ~ove~ki resursi Ovaa klasa opfa}a ostanato otstapuvawe na ~ove~ki resursi..dejnosti na teatarskite ili umetni~kite agenti ili agencii. posebni proekti itn.Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na agenciite za vrabotuvawe preku internet Ovaa klasa ne opfa}a: .2 78. izbor i vrabotuvawe na kadri. organizatori na patuvawa (turoperatori) i ostanati rezervaciski uslugi kako i dejnosti povrzani so niv 79 . a edinicite koi se tuka raspredeleni izvr{uvaat golem broj na zada~i koi se odnesuvaat na upravuvaweto so ~ove~kite potencijali. Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i i vrabotuvawe na rakovodni kadri . vidi 78. a se povrzani so ova otstapuvawe. vidi 74. me|utoa ne se odgovorni za stru~noto vodewe ili nadzor na vrabotenite. 78.otstapuvawe na ~ove~ki resursi zaedno so nadzor ili vodewe na rabotata.dejnosti na agenciite za posreduvawe pri dodeluvawe na teatarski ili filmski ulogi (kasting agencii) .3 78. Edinicite koi se tuka raspredeleni go pretstavuvaat rabotodavecot za vrabotenite po pra{awata povrzani so platata. sezonski raboti. vidi vo klasata koja se odnesuva na ekonomskata dejnost na toa pretprijatie .otstapuvawe na ~ove~ki resursi zaradi privremena zamena ili potreba od dopolnitelna rabotna sila za klientite. na pr.20 Dejnosti na agenciite za privremeno vrabotuvawe Dejnosti na agenciite za privremeno vrabotuvawe Ovaa klasa vklu~uva dejnosti na vrabotuvawe na rabotnici na opredeleno vreme zaradi privremena zamena ili potreba od dopolnitelna rabotna sila na klientite. Vrabotenite poedinci se vraboteni preku agencijata za privremeno vrabotuvawe koja ne obezbeduva direkten nadzor na vrabotenite na rabotnoto mesto na klientot.dejnosti na barawe.20 Turisti~ki agencii.90 78. Otstapuvaweto na ~ove~ki resursi obi~no e dolgoro~no i postojano (na neopredeleno vreme). danocite. pridonesite i ostanatite kadrovski pra{awa.

dejnosti na organizirawe na paket-aran`mani koi se prodavaat preku turisti~ki agencii ili direktno preku agenti kako {to se turoperatorite.9 . uslugi za prevoz i smestuvawe. Patuvawata mo`at da vklu~uvaat koja bilo ili site navedeni uslugi: ● prevoz ● smestuvawe ● ishrana ● poseta na muzei.Ovoj oddel opfa}a dejnosti na turisti~kite agencii koi prvenstveno se zanimavaat so proda`ba na patuvawa. uslugi za prevoz i smestuvawe na individualni korisnici i delovni stranki.1 79. 79. isto taka. na individualni korisnici i delovni stranki. kako i dejnosti na organizirawe na paket-aran`mani koi se prodavaat preku turisti~kite agencii ili direktno preku agentite kako {to se turoperatorite. na golemo ili na malo. paketaran`mani.11 Dejnosti na turisti~kite agencii Ovaa klasa opfa}a: . 79. uslugi za prevoz i smestuvawe na individualni korisnici i delovni stranki. istoriski ili kulturni znamenitosti. paket-aran`mani. Dejnosti na turisti~kite agencii i organizatorite na patuvawa (turoperatori) Ovaa grupa opfa}a dejnosti na turisti~kite agencii koi prvenstveno se zanimavaat so proda`ba na patuvawa. kako i dejnosti na organizirawe na paket aran`mani koi se prodavaat preku turisti~kite agencii ili direktno preku agentite kako {to se turoperatorite. teatarski pretstavi. paketaran`mani.90 Ostanati rezervaciski uslugi i dejnosti povrzani so niv 79.12 Dejnosti na organizatorite na patuvawa (turoperatorite) Ovaa klasa opfa}a: . gi vklu~uva dejnostite na turisti~kite vodi~i i turisti~kata promocija. Ovoj oddel. kako i ostanati uslugi povrzani so patuvawata vklu~uvaj}i gi i rezervaciskite uslugi. muzi~ki ili sportski nastani Ostanati rezervaciski uslugi i dejnosti povrzani so niv 79.dejnosti na agenciite koi prvenstveno se zanimavaat so proda`ba na patuvawa.

me|utoa ~esto se vklu~eni i uslugi za proda`ba. primawe na pari i drugi vrednosni predmeti so personalot i opremata zaradi za{tita dodeka e vo tranzit.dejnosti na turisti~ka promocija Ovaa klasa ne opfa}a: .30 80 Za{titni i istra`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a uslugi povrzani so za{titata kako {to se: istraga i detektivski uslugi. kongresi i konferencii. vidi 79.12 . postavuvawe i popravki se pru`aat odvoeno. se isklu~uvaat od ovoj oddel i se raspredeluvaat vo trgovijata na malo. hoteli. primawe na pari ili drugi vrednosni predmeti so personalot i opremata zaradi nivna za{tita dodeka se vo tranzit.10 Dejnosti na privatna za{tita Dejnosti na privatna za{tita Ovaa klasa vklu~uva obezbeduvawe na edna ili pove}e od slednite uslugi: ~uvawe i patrolirawe. kade {to se raboti za dale~inski nadzor na takvite sistemi. ~uvawe i patrolirawe. itn.11. za koristewe vo opredelen period vo tekot na godinata . 80.uslugi za davawe pomo{ na turistite: ● davawe na turisti~ki informacii na posetitelite ● dejnosti na turisti~kite vodi~i .1 80. priznanici.organizirawe i vodewe na nastani kako {to se sostanoci. grade`ni{tvoto itn. Ako uslugite za proda`ba.ostanati rezervaciski uslugi povrzani so patuvawata: ● rezervaciii za prevoz. vidi 82. rakuvawe so elektronski sigurnosni alarmni sistemi kako {to se alarmi protiv kra`ba i po`ar. sportski i ostanati zabavni nastani .uslugi od telohraniteli . Ovaa klasa opfa}a: .uslugi na za{tita so blindirani avtomobili . podignuvawe i dostavuvawe na pari.dejnosti na turisti~kite agencii i organizatorite na patuvawata (turoperatorite). zabava. iznajmuvawe na vozila.uslugi povrzani so razmena na stanovi (apartmani).uslugi so zemawe na otisoci od prsti . postavuvawe i popravki. podignuvawe i dostavuvawe na pari.Ovaa klasa opfa}a: . restorani.dejnosti na proda`ba na bileti za teatarski pretstavi.poligrafski uslugi .79. sport. .

hoteli.21 . povtorno vgraduvawe i prilagoduvawe na mehani~kite i elektronskite uredi za zaklu~uvawe. sportski objekti itn. popravka. isto taka.24 80.uslugi na obezbeduvawe na duplikat klu~evi.dejnosti na site privatni istra`iteli. vidi 74.59 . vidi 84. sefovite i sigurnosnite trezori. skladi{ta.3 80. fabriki.2 80. vidi 43.bez dale~inski nadzor.istra`ni i detektivski uslu`ni dejnosti ..30 Istra`ni dejnosti Istra`ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . mehani~ki ili elektronski uredi za zaklu~uvawe.postavuvawe na sigurnosni sistemi. sefovite i sigurnosnite trezori. kako {to se alarmi protiv kra`ba i po`ar.29 80. vidi 84. kako {to se alarmi protiv kra`bi i po`ari. mehani~kite ili elektronskite uredi za zaklu~uvawe. sefovi i sigurnosni trezori vo specijalizirani prodavnici. vidi 95. nezavisno od vidot na korisnikot ili celite na istragata .sovetuvawe vo podra~jeto na za{titata i sigurnosta.90 . povrzani so podocne`niot nadzor i dale~inskiot nadzor. Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i i nivno postavuvawe i odr`uvawe .nadzor ili dale~inski nadzor na elektronski sigurnosni alarmni sistemi. vidi 47. da se zanimavaat i so proda`ba na takvite sigurnosni sistemi. Ovaa klasa ne opfa}a: .postavuvawe. trgovski centri.20 Uslugi za za{tita so pomo{ na sigurnosni sistemi Uslugi za za{tita so pomo{ na sigurnosni sistemi Ovaa klasa opfa}a: .24 .trgovija na malo na sigurnosni sistemi.dejnosti na javniot red i obezbeduvawe. postavuvawe ili odr`uvawe. Edinicite koi gi izvr{uvaat ovie dejnosti mo`at. kancelarii.dejnosti na javniot red i mir. bez uslugi za nadzor.uslugi na ~uvawe na zgradi.

81. vozovi. Tie uslugi vklu~uvaat vnatre{no ~istewe.10 Kombinirani pomo{ni dejnosti na objektite Kombinirani pomo{ni dejnosti na objektite Ovaa klasa opfa}a pru`awe na kombinacija od pomo{ni uslugi vo ramkite na objektite na korisnicite na uslugite.03 . restorani. ~istewe na industriskite ma{ini.pru`awe uslugi na rakovodniot i rabotniot personal zaradi celosno rabotewe na pretprijatieto vo sopstvenost na korisnikot na uslugite. rudnici ili bolnici. odr`uvawe. greewe).23 81. vidi 62. otstranuvawe na smet. perewe na ali{ta i sli~ni uslugi vo ramkite na objektot.. priem. drveni podovi.~istewe na vozovi. Ovaa klasa ne opfa}a: pru`awe samo na edna pomo{na usluga (na pr. vidi 84. hoteli.. nadzor i za{tita.dejnost na popravnite ustanovi. avtobusi. kako i obezbeduvawe na tie uslugi zaedno so proektirawe na okolinata i/ili izgradba na pateki za {etawe. Ovie pomo{ni dejnosti gi izvr{uva pomo{en personal koj ne e vklu~en ili odgovoren za izvr{uvawe na glavnite dejnosti na korisnikot na uslugite. ogradi. itn.. ~istewe na {i{iwa. otstranuvawe na sneg i mraz.1 81. itn. brodovi. vidi ja soodvetnata klasa spored vidot na pru`enata usluga . vnatre{no i nadvore{no ~istewe na site vidovi zgradi..2 Dejnosti na ~istewe . potporni yidovi. avioni. ~istewe na vnatre{nosta na cisterni i tankeri.81 Uslugi povrzani so odr`uvawe na zgradi i dejnosti na ureduvawe i odr`uvawe na `ivotnata sredina i prirodata Ovoj oddel opfa}a obezbeduvawe na golem broj op{ti pomo{ni uslu`ni dejnosti kako {to se obezbeduvawe na kombinacija na pomo{ni uslugi vo ramkite na objektite na korisnicite na uslugite. vidi ja klasata na dejnosti {to gi izvr{uva pretprijatieto . ~istewe na ulici.upravuvawe i rabotewe na kompjuterskiot sistem na korisnikot i/ili opremata za obrabotka na podatocite. ve{ta~ki ezerca ili ribnici i sli~ni grade`ni raboti. zaedno so naplata ili vrz osnova na dogovor. dejnosti na dezinfekcija i za{tita od {tetnici vo zgradi.. kako na pr. raspredelba na po{ta. ureduvawe i odr`uvawe na okolinata. samo usluga na vnatre{no ~istewe) ili funkcija (na pr.

~istewe so parea i peso~en mlaz i sli~ni dejnosti na nadvore{nite delovi na zgradite. glavno. ventilacioni cevki i izduvni edinici. otstranuvawe na sneg i mraz. me|u koi i pe~ki za gorewe. se odnesuvaat na vnatre{no ~istewe na zgradite. iako mo`at da vklu~uvaat i ~istewe na povrzani nadvore{ni delovi kako {to se prozorci ili premini. vklu~uvaj}i kancelarii. razni vidovi na pe~ki. oxaci.99 81. Ovaa grupa ne opfa}a: . vidi 96. institucii i drugi delovni prostori. prodavnici. fabriki. vidi 01. kamini.21 Osnovno ~istewe na zgradi Ovaa klasa opfa}a: . ~istewe na vnatre{nosta na cisterni i tankeri.za{tita od {tetnici vo zemjodelstvoto. nadvore{no ~istewe na zgradi. ~istewe na oxaci i kamini.~istewe na {i{iwa. razni vidovi na pe~ki.Ovaa grupa opfa}a dejnosti na op{to vnatre{no ~istewe na site vidovi na zgradi.61 . ventilacioni cevki i izduvni edinici . dejnosti na specijalizirano ~istewe na zgradi ili ostanato specijalizirano ~istewe.op{to (nespecijalizirano) ~istewe na site vidovi zgradi kako {to se: ● kancelarii ● ku}i ili apartmani ● fabriki ● prodavnici ● institucii . kako i stanbeni zgradi so pove}e stanovi .specijalizirano ~istewe na zgradi kako {to e miewe na prozorci.~istewe na novi zgradi neposredno po zavr{uvaweto na izgradbata.39 . kotli. kotli.22 81. vidi 43. ~istewe na ulici. kako i stanbeni zgradi so pove}e stanovi Ovie dejnosti.~istewe na tepisi i zavesi. bojleri. me|u koi i pe~ki za gorewe. vidi 81.specijalizirano ~istewe kako {to e ~istewe na prozorci. ~istewe na industriski ma{ini.01 . Ovaa klasa ne opfa}a: . 43. dezinfekcija i za{tita od {tetnici vo zgradite i za industriskite ma{ini.op{to (nespecijalizirano) ~istewe na drugi delovni prostori.nadvore{no ~istewe na site vidovi zgradi.22 Ostanati dejnosti na ~istewe na zgradi i objekti Ovaa klasa opfa}a: .

bolnici. erozija. zeleni povr{ini. promenlivi vla`ni podra~ja. detski igrali{ta. fasadno zelenilo.3 Uslu`ni dejnosti na ureduvawe i odr`uvawe na `ivotnata sredina 81.~istewe na ulici i otstranuvawe na sneg i mraz .za{tita vo zemjodelstvoto. crkvi itn. vidlivost i zasenuvawe . itn.ostanati dejnosti na ~istewe na zgradi i objekti Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 45. grobi{ta itn.~istewe so parea i peso~en mlaz i sli~ni dejnosti na nadvore{nite delovi na zgradite. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .99 81. kanali. sistemi za pro~istuvawe na vodata) . ve{ta~ki ezerca.~istewe na {i{iwa . vidi 01.ureduvawe i odr`uvawe na: ● parkovi i gradini za: ● privatni ku}i i stanbeni zgradi ● zgradi so javna i polujavna namena (u~ili{ta. avioni itn. administrativni zgradi. `elezni~ki i tramvajski {ini.29 Ostanati uslugi na ~istewe.) ● zelenilo pokraj soobra}ajnici (ulici.~istewe na vnatre{nosta na cisterni i tankeri . vodeni pati{ta.).. povr{ini za son~awe i ostanati rekreativni parkovi ● stoe~ki i tekovni vodi (bazeni. igrali{ta za golf. bazeni za plivawe.odr`uvawe na vozovi.) ● sportski tereni (fudbalki igrali{ta.~istewe i perewe na avtomobili. veter.~istewe na industriski ma{ini .) ● gradski povr{ini (parkovi. vodeni tekovi. vnatre{ni gradini itn.30 Uslu`ni dejnosti za ureduvawe i odr`uvawe na `ivotnata sredina Ovaa klasa opfa}a: .20 81.dezinfekcija i za{tita od {tetnici . . vidi 43.~istewe i odr`uvawe na bazeni za plivawe .sadewe i odr`uvawe na rastenija za za{tita od bu~ava.ostanati dejnosti na ~istewe Ovaa klasa ne opfa}a: . pristani{ta) ● industriski i komercijalni zgradi ● zelenilo za: ● zgradi (pokrivni gradini. avtobusi.61 .

rasadnici na drvja. Kombinirani kancelariski i administrativni uslu`ni dejnosti Ovaa klasa vklu~uva davawe na celosni sekojdnevni kancelariski administrativni uslugi (kombinacija na tie uslugi). isto taka. Edinicite raspredeleni vo ovaa grupa ne obezbeduvaat personal koj }e gi izvr{uva site delovni dejnosti na pretprijatieto. gi opfa}a site pomo{ni uslu`ni dejnosti koi po pravilo im se davaat na pretprijatijata. so naplata ili vrz osnova na dogovor. kako {to se priem. odnosno izvr{uvawe na rutinski dejnosti koi pretprijatijata i organizaciite voobi~aeno gi izvr{uvaat za sebe. kako i izvr{uvawe na rutinski dejnosti za drugi.odr`uvawe na zemji{teto vo dobra zemjodelska i ekolo{ka sostojba. so naplata ili vrz osnova na dogovor. za drugi. vidi 01.11 Kancelarisko-administrativni i pomo{ni dejnosti i delovno-pomo{ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a davawe na golem broj na sekojdnevni kancelariski administrativni uslugi. 02. 82 82. finansisko planirawe.Ovaa klasa ne opfa}a: . Edinicite raspredeleni vo ovoj oddel ne go obezbeduvaat personalot koj }e gi izvr{uva site delovni dejnosti na pretprijatieto. nabavka.11 .odgleduvawe na ukrasni rastenija i drvja za proda`ba.30 .grade`ni dejnosti za potrebite na ureduvawe i odr`uvawe na okolinata.1 Kancelarisko-administrativni i pomo{ni dejnosti Ovaa grupa opfa}a davawe na golem broj sekojdnevni kancelariski administrativni uslugi kako {to se finansisko planirawe. vidi sektor F/\ .61 . opfa}a pomo{ni dejnosti za drugi. za drugi. vidi 71. vidi 01. vidi 01 i 02 . kadrovski i po{tenski uslugi itn. Ovoj oddel.10 . so naplata ili vrz osnova na dogovor. vklu~uvaj}i i rasadnici na {umski drvja. rasporeduvawe na personalot. izdavawe na smetki i vodewe na evidencii. Edinicite koi izvr{uvaat samo edna od ovie dejnosti se raspredeluvaat spored taa odredena dejnost. isto taka. logistika itn. 82. so naplata ili vrz osnova na dogovor. izdavawe na smetki i vodewe evidencii. Ovaa grupa.prostorno planirawe i arhitekturni dejnosti. a koi ne se raspredeleni na drugo mesto.

).izvr{uvawe samo na edna od ovie dejnosti.ureduvawe na dokumenti ili ispravki (korektura) .13 . uslugi za podgotovka za pe~atewe) Ovaa klasa ne opfa}a: .11 .javni stenografski uslugi.uslugi za iznajmuvawe na po{tenski sanda~iwa i ostanati po{tenski uslugi kako {to se prethodno raspredeluvawe.12 .pi{uvawe na pisma . digitalen pe~at.99 82.pe~atewe i obrabotka na tekst .2 82.podgotovka na dokumenti . vidi ja klasata na taa odredena dejnost .umno`uvawe .20 Dejnosti na povikuva~ki centri Dejnosti na povikuva~ki centri Ovaa klasa opfa}a dejnosti na: . brz pe~at.99 . . vidi 73.ostanati uslugi za kopirawe na dokumenti (bez pe~atarski uslugi kako {to se ofset pe~at. vidi 82. vidi 82.prepis na dokumenti i drugi sekretarski uslugi .izrabotka na nacrti .kreirawe i organizirawe na kampawi po po{ta.Ovaa klasa ne opfa}a: .19 Fotokopirawe.sekretarski pomo{ni uslugi . podgotovka na dokumenti i ostanati specijalizirani kancelariski pomo{ni dejnosti Ovaa klasa vklu~uva razli~ni dejnosti kako {to se fotokopirawe i podgotovka na dokumenti i drugi specijalizirani kancelariski pomo{ni dejnosti. vidi 18. vidi 78 82.uslugi na podgotovka za pe~at. Dejnostite na fotokopirawe/ pe~atewe na dokumentite koi se tuka vklu~eni ja pokrivaat samo dejnosta na kratkoro~no pe~atewe. adresirawe.otstapuvawe na personal bez nadzor.specijalizirani stenografski uslugi kako {to se stenografsko bele`ewe na sudski raspravi.fotokopirawe . itn. brz pe~at itn. Ovaa klasa opfa}a: .pe~atewe na dokumenti (ofset pe~atewe. vidi 18.

promocija i /ili vodewe na nastani. bez ogled dali vklu~uvaat avtomatizirana postapka ili ne: 82.91 Dejnosti na agenciite za sobirawe i naplata na smetki i kreditni kancelarii Ovaa klasa opfa}a: . odgovarawe na pra{awa na kupuva~ite ili re{avawe na `albi povikuva~ki centri za prateni povici kade {to se koristat sli~ni metodi za proda`ba na stoki ili uslugi na potencijalnite kupuva~i. integrirani kompjutersko-telefonski sistemi. kreditnite kancelarii i site pomo{ni dejnosti koi se davaat na pretprijatijata. sproveduva istra`uvawe na pazarot ili ispituvawe na javnoto mislewe i sli~ni dejnosti koi se izvr{uvaat za korisnicite 82. kako i podatoci za krediti na pretprijatija i davawe na informacii na finansiskite institucii. kako {to se podatoci za krediti i vrabotenost na poedinci.dejnosti na pakuvawe. konferencii i sostanoci so ili bez uslugi za opremuvawe na prostorot vo koj se odr`uvaat ovie nastani.povikuva~ki centri za primeni povici kade na povicite odgovara operator ili se koristi avtomatska distribucija na povicite. 82.92 Dejnosti na pakuvawe Ovaa klasa opfa}a: . nespomnati na drugo mesto Ovaa grupa opfa}a dejnosti na agenciite za sobirawe i naplata na smetki.30 Organizacija na sostanoci i delovni saemi Organizacija na sostanoci i delovni saemi Ovaa klasa opfa}a organizacija. interaktivni govorni sistemi ili sli~ni metodi za primawe nara~ki. so naplata ili vrz osnova na dogovor. a koi ne se raspredeleni na drugo mesto. davawe informacii za proizvodite. Delovni pomo{ni uslu`ni dejnosti.sobirawe na informacii. kako {to se uslugi za naplata na smetki i dolgovi .naplata na pobaruvawa i doznaka na naplatenite pobaruvawa na korisnicite (nara~atelite).9 .3 82. kako {to se delovni i trgovski saemi. trgovcite na malo i na drugi zaradi procena na kreditnata sposobnost na tie lica i pretprijatija 82. kongresi.

● polnewe na {i{iwa so te~nosti, vklu~uvaj}i pijalaci i hrana ● pakuvawe na cvrsti predmeti (vodootporno pakuvawe, prekrivawe so folija, itn.) ● sigurnosno pakuvawe na farmacevtski preparati ● etiketirawe, zape~atuvawe, ozna~uvawe ● pakuvawe na marki i dekorativno pakuvawe na podaroci Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na osve`itelni pijalaci i mineralna voda, vidi 11.07 - dejnosti na pakuvawe povrzani so prevoz, vidi 52.29 82.99 Ostanati delovni pomo{ni uslu`ni dejnosti, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: - bukvalno izvestuvawe i stenografsko bele`ewe na pravni postapki vo `ivo, kako i dopolnitelen prepis na snimeni materijali kako {to se: ● stenografsko bele`ewe na sudski raspravi ● uslugi na javna stenografija - simultano titluvawe na televiziski prenosi vo `ivo (na pr., sostanoci, konferencii) - uslugi za podgotovka na liniski kodovi - uslugi za vtisnuvawe na liniski kodovi - organizirawe na pribirawe na pari~ni sredstva so naplata ili vrz osnova na dogovor - uslugi za odzemawe na imot zaradi prisilna naplata - uslugi za sobirawe na moneti od parkingmetrite - dejnosti na nezavisni licitatori - upravuvawe so programi za lojalnost - ostanati pomo{ni dejnosti koi voobi~aeno se nudat na firmite, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: - uslugi za prepis na dokumenti, vidi 82.19 - uslugi za dodavawe na tekst (podnaslov) ili titluvawe na filmovi ili videolenti, vidi 59.12 O/Љ JAVNA UPRAVA I ODBRANA; ZADOL@ITELNO SOCIJALNO OSIGURUVAWE

Ovoj sektor gi opfa}a dejnostite na javnata uprava, voobi~aeno izvr{uvani od strana na javnata administracija. Ovde se vklu~eni i donesuvaweto i pravnoto tolkuvawe na zakonite i soodvetnite regulativi, kako i administriraweto na programite koi se bazirani na niv, zakonodavnite dejnosti, dano~nata politika, narodnata odbrana, javen red i bezbednost, imigrantski uslugi, nadvore{ni raboti i administrirawe na vladinite programi. Ovoj sektor, isto taka, gi vklu~uva i dejnostite na zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe. Pravniot ili institucionalniot status samiot po sebe ne e opredeluva~ki faktor za dejnosta da se klasificira vo ovoj sektor, tuku prirodata na dejnostite navedeni vo prethodniot paragraf. Ova zna~i deka dejnostite klasificirani na drugo mesto vo NKD ne spa|aat vo ovoj sektor duri i da se izvr{uvaat od javni tela. Na primer, upravuvaweto so {kolskiot sistem (na primer, izrabotka na pravilnici, proverki i definirawe na nastavnite programi) spa|a vo ovoj sektor, no samite nastavni dejnosti ne pripa|aat (vidi go sektorot P/M Obrazovanie), kako i zatvorskite ili voenite bolnici se klasificirani vo zdravstvenata za{tita (vidi go sektorot Q/N). Vo soglasnost so toa, nekoi dejnosti opi{ani vo ovoj sektor mo`e da se izvr{uvaat od strana na nevladini edinici. 84 Javna uprava i odbrana; zadol`itelno socijalno osiguruvawe 84.1 Dr`avna uprava, ekonomska i socijalna politika na zemjata Ovaa grupa gi vklu~uva op{tite dejnosti na javnata uprava (izvr{ni, zakonodavni, finansiski administrativni dejnosti itn., na site nivoa na dr`avnata uprava) i kontrolata vo oblasta na socijalniot i ekonomskiot `ivot. 84.11 Op{ti dejnosti na javnata uprava Ovaa klasa opfa}a: - izvr{ni i zakonodavni administrativni dejnosti na centralnite i lokalnite tela - upravuvawe i nadgleduvawe na fiskalnite raboti: ● upravuvawe so danoci ● sobirawe carini, danoci na stoki i istraga na dano~ni prekr{oci ● carinska administracija - buxetska politika i upravuvawe so javnite fondovi i dolgovi ● sobirawe i priem na pari i kontrola na nivnoto izdavawe (ispla}awe)

- upravuvawe so celokupnoto (civilno) istra`uvawe i razvojni politiki i drugi fondovi - upravuvawe i rakovodewe so celokupnoto ekonomsko i socijalno planirawe i statisti~ki uslugi na razni nivoa na vladata (dr`avata) Ovaa klasa ne opfa}a: ● upravuvawe i stavawe vo upotreba na zgradi {to se vo sopstvenost na dr`avata, vidi 68.2, 68.3 ● istra`uva~ki i razvojni politiki so namera za podobruvawe na blagosostojbata i drugi fondovi, vidi 84.12 ● istra`uva~ki i razvojni politiki so namera za podobruvawe na ekonomskite perfomansi i konkurencijata, vidi 84.13 ● upravuvawe i raboti na odbranata za istra`uvawe i razvoj na policiskite i sli~ni fondovi, vidi 84.22 ● upravuvawe so dr`avnite arhivi, vidi 91.01 Regulirawe na dejnostite na instituciite koi obezbeduvaat zdravstvena za{tita, obrazovanie i kultura i drugi socijalni uslugi, isklu~uvaj}i go zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: - programski dejnosti so cel li~no podobruvawe na blagosostojbata na: ● zdravjeto ● obrazovanieto ● kulturata ● sportot ● rekreacijata ● `ivotnata sredina ● domuvaweto ● socijalnite uslugi - javna administracija i istra`uva~ki i razvojni politiki i sli~ni fondovi vo ovie oblasti Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - sponzorirawe za rekreativni i kulturni dejnosti - dodeluvawe na javni donacii za umetnicite - upravuvawe so programa za voda za piewe - upravuvawe so programa za sobirawe i otstranuvawe na komunalen otpad - upravuvawe so programi za za{tita na `ivotnata sredina - upravuvawe so programa za domuvawe Ovaa klasa opfa}a: - dejnosti okolu otstranuvawe na otpadoci, vidi oddel 37, 38, 39

84.12

- obezbeduvawe na zadol`itelna socijalna za{tita, vidi 84.30 - obrazovni dejnosti, vidi go sektorot P/M - zdravstveni i srodni dejnosti, vidi oddel 86 - muzejski i ostanati kulturni institucii, vidi oddel 91 - dejnosti za upravuvawe so dr`avnite biblioteki i arhivi, vidi 91.01 - sportski i ostanati rekreativni dejnosti, vidi oddel 93 Upravuvawe i davawe pomo{ za pouspe{no delovno rabotewe Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe vklu~uvaj}i i subvencii za razli~ni ekonomski sektori: ● zemjodelstvo ● upotreba na zemji{te ● energetski i rudarski resursi ● infrastruktura ● transport ● komunikacija ● hoteli i turizam ● proda`ba na golemo i proda`ba na malo - istra`uva~ki i razvojni politiki so namera za podobruvawe na ekonomskite performansi i konkurencijata - upravuvawe so podra~jata za vrabotuvawe - implementacija na merki za regionalnata razvojna politika, za namaluvawe na nevrabotenosta Ovaa klasa ne opfa}a: - dejnosti na istra`uvawe i eksperimentalen razvoj, vidi oddel 72 84.2 Obezbeduvawe na uslugi na zemjata vo celina Ovaa grupa vklu~uva nadvore{ni raboti, raboti na odbranata, sudski i pravosudni dejnosti i raboti na javniot red i bezbednost 84.21 Nadvore{ni raboti Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe i rakovodewe so Ministerstvoto za nadvore{ni raboti i diplomatskite i konzularnite misii vo stranstvo ili kacelariite vo me|unarodni organizacii - upravuvawe, rakovodewe i poddr{ka na informativnite i kulturnite uslugi so cel distribucija nadvor od nacionalnite granici

84.13

- pomo{ na stranski zemji koja se ostvaruva ili ne preku me|unarodni organizacii - davawe na voena pomo{ na stranski zemji - upravuvawe so nadvore{nata trgovija, me|unarodnite finansiski i stranski tehni~ki raboti Ovaa klasa ne opfa}a: - uslugi pri me|unarodni katastrofi ili zgri`uvawe na begalci, vidi 88.99 84.22 Raboti na odbranata Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe, kontrola i rakovodewe so odbranbenite raboti vo kopnenite sili, pomorstvoto i vo vozduhoplovstvoto, kako {to se: ● borbeni trupi na kopnenata vojska, mornaricata i vozduhoplovstvoto, ● in`enerski, soobra}ajni, komunikaciski, ~ove~ki, materijalni i drugi neborbeni trupi i komandi ● rezervni i pomo{ni trupi na odbranbenite sili ● voena logistika (snabduvawe so oprema, borbeni strukturi, zalihi itn.), ● dejnosti za zdravstvena za{tita na voeniot personal na teren, - upravuvawe, rakovodewe i poddr{ka na edinicite na civilnata za{tita - poddr{ka na obukata i izvr{uvawe na ve`bite vo koi se opfateni civilnite ustanovi i narodot - upravuvawe so politiki za istra`uvawe i razvoj vo oblasta na odbranata i sli~ni fondovi Ovaa klasa ne opfa}a: - dejnosti na istra`uvawe i eksperimentalen razvoj, vidi oddel 72 - snabduvawe na stranski zemji so voena pomo{, vidi 84.21 - dejnosti na voenite sudovi, vidi 84.23 - obezbeduvawe na zalihi za koristewe vo slu~aj na katastrofi vo zemjata za vreme na mir, vidi 84.24 - dejnosti na obuka vo voenite u~ili{ta i akademii, vidi 85.4 - dejnosti na voenite bolnici, vidi 86.10 84.23 Sudski i pravosudni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe i rabota na gra|anski, upravni i krivi~ni sudovi, voeni sudovi i pravosuden sistem, vklu~uvaj}i go i pravnoto zastapuvawe i sovetuvawe na smetka na dr`avata ili koga se obezbedeni od strana na dr`avata vo oblik na isplata na pari ili davawe uslugi

- donesuvawe na presudi i primena na zakonot - arbitra`a vo gra|anski sporovi - upravuvawe na zatvori i kazneno-popravni i vospitnopopravni ustanovi, vklu~uvaj}i gi uslugite na rehabilitacija Ovaa klasa ne opfa}a : - soveti i zastapuvawe vo gra|anski, krivi~ni i drugi predmeti, vidi 69.10 - dejnosti na zatvorskite u~ili{ta, vidi oddel 85 - dejnosti na zatvorskite bolnici, vidi 86.10 84.24 Raboti na javniot red i bezbednosta Ovaa klasa opfa}a: upravuvawe so redovnite i pomo{nite policiski sili poddr`ani od vlasta, so onie vo pristani{tata, na granicite, krajbre`nata stra`a i drugi specijalni policiski edinici, vklu~uvaj}i ja i soobra}ajnata, registracija na stranci i ~uvawe na izve{tai za uapsenite - snabduvawe so potrebni artikli vo slu~aj na nekoja katastrofa vo zemjata za vreme na mir Ovaa klasa ne opfa}a: - rabota na policiskite laboratorii, vidi 71.20 - upravuvawe i rakovodewe so voenite oru`eni sili, vidi 84.22 84.25 Dejnosti na po`arnikarskata slu`ba Ovaa klasa opfa}a: - gasewe i prevencija od po`ari ● upravuvawe so redovnite i pomo{nite po`arnikarski brigadi vo prevencija od po`ari, gasewe na po`ari, spasuvawe na lu|e i `ivotni, pomo{ pri civilni nesre}i, poplavi, soobra}ajni nesre}i itn. Ovaa klasa ne opfa}a: - uslugi za za{tita od {umski po`ari i gasewe, vidi 02.40 - protivpo`arna slu`ba na naftenite poliwa i poliwa na gasovi, vidi 09.10 - aerodromski protivpo`arni slu`bi koi se obezbeduvaat od nespecijalizirani edinici, vidi 52.23 84.3 84.30 Dejnosti na zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe Dejnosti na zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a:

10. 88. vdovici i sl.10 Obrazovanie Pret{kolsko obrazovanie Pret{kolsko obrazovanie Ovaa klasa opfa}a: .3. Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovoj sektor go opfa}a dr`avnoto i privatnoto obrazovanie. isto taka.obezbeduvawe na socijalna za{tita (osven smestuvawe).. kako i obrazovanie na vozrasni. Kategoriite vo ovoj sektor se baziraaat na stepenite na obrazovanie koi se definirani so Me|unarodnata standardna klasifikacija ISCED 1997. televizija. zatvorskite {koli i drugi do soodvetnoto nivo.1 85. za stepenot ISCED 4 vo 85.42.99 P/М OBRAZOVANIE Ovoj sektor go opfa}a obrazovanieto na site stepeni i site struki. Ovoj sektor.10. 85 85. vidi 88. osiguruvawe od povredi na rabota i osiguruvawe na nevrabotenite ● penzii ● programi koi gi opfa}aat gubitocite od dohod poradi maj~instvo. Ovoj sektor opfa}a obrazovanie {to se vr{i vo razli~ni institucii vo redovniot {kolski sistem. Dejnostite koi gi obezbeduvaat obrazovnite institucii na stepenot ISCED 0 se klasificirani vo 85. Nastavata mo`e da se izveduva usmeno ili pismeno i mo`e da se sproveduva preku radio. opfa}a instrukta`i (nastava) kade {to glavna dejnost se sportski i rekreativni dejnosti kako {to e tenis. golf i pomo{ni obrazovni dejnosti. za stepenite ISCED 2-3 vo grupata 85. privremena nesposobnost. na razli~ni stepeni.30 .20.41 i za stepenite ISCED 5-6 vo 85. programi za opismenuvawe itn.finansirawe i upravuvawe so vladinite programi za zadol`itelna socijalna za{tita: ● bolni~ko osiguruvawe.nezadol`itelna socijalna pomo{. gi opfa}a i voenite {koli i akademii. internet ili preku korespondencija. Se opfa}a i specijalnoto obrazovanie na lica so posebni potrebi na site stepeni na redovnoto obrazovanie. vidi 65. za stepenot ISCED 1 vo 85. Isto taka.

2 85. kako i gradewe na most pome|u domot i {kolskata sredina.5 85. vidi 88. . Pret{kolskoto obrazovanie e definirano kako po~eten stepen na organizirawe na nastava prete`no dizajnirana za zapoznavawe na mnogu malite deca so {kolskata sredina..pret{kolsko obrazovanie (zabavi{ta i drugi).obrazovanie na vozrasni koe e definirano vo 85.obrazovanie na vozrasni koe e definirano vo 85. op{testvenite nauki.dejnosti na dnevna gri`a za decata. Ovaa klasa ne opfa}a: . pi{uvawe i matematika.20 Osnovno obrazovanie Osnovno obrazovanie Ovaa klasa go opfa}a osnovnoto obrazovanie: poseta na obrazovni kursevi i rabotilnici koi im davaat na u~enicite osnovno obrazovanie po ~itawe. kako i elementarno zapoznavawe so drugi nauki kako {to e istorijata. umetnost i muzika. prirodnite nauki. Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na dnevna gri`a za deca. vidi 88.5 . Ova obrazovanie opfa}a programi za koi se potrebni pospecijalizirani nastavnici i naj~esto anga`irawe na pove}e nastavnici za izveduvawe na nastava vo nivnoto pole na specijalizacija.91 85. vklu~uvaj}i i dejnosti na dneven prestoj za u~enici.91 85.31 Op{to sredno obrazovanie Ovaa klasa opfa}a obezbeduvawe na obrazovanie koe ja postavuva osnovata na do`ivotnoto u~ewe i razvoj na li~nosta i dava mo`nost za natamo{no obrazovanie. no se nameneti i za onie koi se smetaat za premnogu stari za da gi posetuvaat osnovnite u~ili{ta (na primer: programite za opismenuvawe na vozrasni).3 Sredno obrazovanie Ovaa grupa opfa}a obezbeduvawe na op{to sredno obrazovanie i tehni~ko i stru~no sredno obrazovanie Ovaa grupa ne opfa}a: . geografijata. Ova obrazovanie prete`no se odnesuva na decata so programi za opismenuvawe vo {kolskiot ili nadvor od {kolskiot obrazoven sistem so isti programi na osnovno obrazovanie.

kursevi za popravka na kompjuteri . na kamioni. opfa}a: .ni`o op{to sredno obrazovanie koe{to pove}e ili pomalku odgovara na zadol`itelnoto {koluvawe . avtobusi..52 . Ovaa klasa opfa}a: . vidi 85. Celta na programata mo`e da varira od podgotovka za op{to pole na vrabotuvawe.sredno obrazovanie koe ovozmo`uva natamo{no {koluvawe vo visoki stru~ni {koli i fakulteti 85.99 85. vidi 85.rabotilnici koi se del od socijalnata rabota. hobi i samoinicijativni celi.avto{kolite koi ne se odnesuvaat na profesionalnite voza~i.10. vidi 88. Ovie programi se nameneti za steknuvawe so tehni~ko i stru~no obrazovanie ili za preminuvawe vo visokoto obrazovanie bez nekoi posebni stru~ni preduslovi.obrazovanie za ugostitelstvo i turizam .32 Tehni~ko i stru~no sredno obrazovanie Ovaa klasa opfa}a obezbeduvawe na obrazovanie tipi~no predmetno specijalizirano i obrazovanie na teoriski i prakti~ni ve{tini. generalno pridru`eni so perspektiva za sega{ni ili idni vrabotuvawa. Ovaa klasa opfa}a: .4 Ovaa klasa.obrazovanie za kozmeti~ari i berberi . {koli za profesionalni piloti Ovaa klasa ne opfa}a: .stru~no i tehni~ko obrazovanie na povisok stepen na obrazovanie.4 .obrazovanie (obuka) za turisti~ki vodi~ . vidi 85.Stru~noto naso~uvawe na ovoj stepen zapo~nuva da ima nekoe vlijanie na obrazovanieto na onie lica koi sledat op{ti obrazovni programi.53 . bez smestuvawe. na pr.stru~no i tehni~ko obrazovanie koe pripa|a na nivo ponisko od visokoto stru~no obrazovanie koe e definirano vo 85. isto taka. do mnogu specijalisti~ka profesija. 88.{koli za profesionalnite voza~i (vozila).umetni~ki kursevi za rekreacija.4 Visoko obrazovanie .

doktor. dopolnitelno poslesredno obrazovanie za podgotovka za visoko obrazovanie ili poslesredno obrazovanie koe ne e visoko stru~no obrazovanie. drama ili muzika ili ostanati obuki ili specijalizirani treninzi nerasporedeni vo grupite 85.prv.5 85.4 85.51 Sportsko i rekreativno obrazovanie . hobi.{koli za umetnost koi obezbeduvaat visoko obrazovanie 85. Ovaa grupa ne opfa}a: .e.42 Visoko obrazovanie Ovaa klasa opfa}a: .41 Obrazovanie posle srednoto. t. Vklu~uva kampovi i {koli {to nudat nastava od oblasta na atletski dejnosti za grupi ili poedinci.Bachelor. 85. isto taka. osnovno obrazovanie.obrazovanie na vozrasni koe e definirano vo 85. pret{kolsko obrazovanie.1-85. opfa}a: . prodol`uvawe na stru~noto obrazovanie i kursevi za odredeni profesii. kako i visoko obrazovanie za steknuvawe na site stepeni na dodiplomski i poslediplomski nivoa na obrazobanie. sredno obrazovanie ili visoko obrazovanie.185. magister. nastava od oblasta na umetnosta.4. odnosno site ciklusi na visokoto obrazovanie . nastava po stranski jazici.Ovaa grupa opfa}a poslesredno obrazovanie (obrazovanie po srednoto obrazovanie) koe ne e visoko. Gi isklu~uva obrazovnite dejnosti opfateni vo grupata 85. vtor i tret stepen (ciklus) na visoko obrazovanie Ovaa klasa.5 Drugo obrazovanie Ovaa grupa opfa}a prodol`uvawe na op{toto obrazovanie. koe ne e visoko Ovaa klasa opfa}a obrazovanie posle srednoto koe ne se klasificira kako visoko. ili obrazovanie za samoinicijativni celi. Na primer.

dramata i muzikata. prete`no za hobi.instrukta`i po plivawe . opfa}a: . Ve~ernite i dnevnite instrukta`ni kampovi se isto taka vklu~eni. so u~iteli. no ovie ~asovi ne vodat kon profesionalna diploma.) .instrukta`i po pijano so u~iteli kako i za drugi muzi~ki instrukta`i .{koli za drama (osven akademski) . brix) .sportski instrukta`i vo kampovi .instrukta`i po umetnost . "klasovi" itn.59 85. kriket. Backelor ili diploma za dodiplomski studii. Instrukta`ite vo ovaa klasa se formalno organizirani.obrazovanie vo kulturata.52 85. "studija".53 Dejnost na {kolite za voza~i Ovaa klasa.instrukta`i po tanc .instrukta`i po joga Ovaa klasa ne opfa}a: . obrazovni institucii i sl. rekreacija ili po samoinicijativa. Tie obezbeduvaat formalno organizirani ~asovi.{koli za primeneta umetnost (osven akademski) . isto taka.instrukta`i po stranski jazici.. fudbal itn. ko{arka. Ne se vklu~eni akademskite {koli. Ovaa klasa opfa}a: .instrukta`i za gimnastika . Edinicite koi obezbeduvaat nastava mo`at da se vikaat "{koli".52 Obrazovanie vo kulturata Ovaa klasa opfa}a instrukta`a vo oblasta na umetnosta. vidi 85. Ovaa klasa opfa}a: .instrukta`i za igrawe karti (kako na pr. kolexi i univerziteti. vidi 85. kako {to se kampovi i {koli.instrukta`i po bore~ki ve{tini . Instrukta`ite mo`e da se odr`uvaat vo razli~ni objekti kako {to se trening objekti.{koli za fotografija (osven komercijalni) Ovaa klasa ne opfa}a: .{koli za umetnost (osven akademski) . akademski ili {kolski . treneri .Ovaa klasa opfa}a instrukta`a vo atletskite dejnosti za grupi ili poedinci.sportski instrukta`i (bezbol.profesionalni sportski instrukta`i.instrukta`i za javawe.

vidi 85. vidi 72.31 .avto{koli za profesionalni voza~i.op{to sredno obrazovanie. plovewe.32 .. opfa}a: .centri za ~itawe so napredni kursevi . mornarica.visoko obrazovanie. vidi 85.treninzi za spasuva~i .treninzi za opstanok . nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . vidi 85. isto taka. vidi 85.akademsko u~ewe .20 .obrazovanie {to ne e definirano po stepen .treninzi za javen govor .59 Drugo obrazovanie. koi ne spa|aat vo komercijalni sertifikati i dozvoli Ovaa klasa ne opfa}a: .{koli za letawe.60 Pomo{ni uslugi vo obrazovanieto Pomo{ni uslugi vo obrazovanieto Ovaa klasa opfa}a: .tehni~ko i stru~no sredno obrazovanie.instrukta`i za stranski jazici i instrukta`i za konverzacija .6 85.programi za opismenuvawe na vozrasni.4 85. vidi 85.obezbeduvawe na neinstrukta`ni dejnosti {to go pomagaat obrazovniot proces ili sistem: ● obrazovni konsultacii ● sovetodavni obrazovni dejnosti ● dejnosti na vrednuvawe na obrazovanieto ● dejnost na obrazovni testirawa ● organizaciska programa za razmena na studenti Ovaa klasa ne opfa}a: ● istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo op{testvenite i humanitarnite nauki.instrukta`i po veronauka Ovaa klasa.kompjuterski kursevi .instrukcii za brzo ~itawe Ovaa klasa ne opfa}a: .32 85.profesionalni kursevi za polagawe na ispit .20 Q/Н DEJNOSTI NA ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZA[TITA .

Isto taka. hirur{ki i psihijatriski bolnici. ustanovi za lekuvawe na zavisnici. tuku od drugi zdravstveni rabotnici i lica na koi im e legalno priznato pravo na le~ewe na pacientite. specijalizirani sanatoriumi)..10 Dejnosti na bolnicite Dejnosti na bolnicite Ovaa klasa opfa}a: . op{tinski ili regionalni bolnici. bolnici na neprofitni organizacii. medicinski. Opfa}a i specijalisti~ka stomatolo{ka praksa i ortodontski dejnosti. Dejnostite se odnesuvaat na pacientite vo bolnicite i se ostvaruvaat pod direktna supervizija na doktori po medicina i opfa}aat: ● uslugi od celokupniot medicinski personal ● uslugi na labarotoriski i tehni~ki ustanovi. 86.1 86. op{ti ili specijalizirani.dejnosti za kratkotraen ili dolgotraen prestoj vo bolnici. opfa}a zdravstveni uslugi kako {to se sovetuvawe i lekuvawe vo oblasta na op{ta i specijalizirana medicina koja ja obezbeduvaat doktori po op{ta medicina. psihijatriski bolnici. specijalisti i hirurzi. bez u~estvo na stru~ni zdravstveni rabotnici. 86 Dejnosti za zdravstvena za{tita Ovoj oddel opfa}a dejnosti na kratkotraen ili dolgotraen prestoj vo bolnici. dijagnosti~ki i tretmanski dejnosti koi se sproveduvaat vo op{ti bolnici (na pr.. univerzitetski bolnici. t. vklu~uvaj}i uslugi na radiologija i anesteziologija ● uslugi na itna medicinska pomo{ . ustanovi za lekuvawe na zavisnici. ustanovi za zdravstvena nega. Dopolnitelno.e. ovoj oddel opfa}a dejnosti za zdravstvena za{tita koi ne se ostvaruvaat vo bolnici ili od doktori na medicina. centri za rehabilitacija i drugi zdravstveni ustanovi koi imaat smestuva~ki kapaciteti i obezbeduvaat uslugi za dijagnostika i lekuvawe na pacientite bez razlika na nivnata zdravstvena sostojba.Ovoj sektor opfa}a dejnosti za zdravstvena i socijalna za{tita. voeni i zatvorski bolnici) i specijalizirani bolnici (na pr. porodilni bolnici. preku dejnosti za socijalna za{tita so smestuvawe koi vklu~uvaat odreden stepen na zdravstvena nega do zdravstvena za{tita. bolnici za infektivni bolesti. Vklu~uva {iroka paleta na dejnosti po~nuvaj}i od zdravstvena za{tita koja se ostvaruva od strana na stru~ni zdravstveni rabotnici vo bolnici i drugi zdravstveni ustanovi.

specijalisti. u~ili{ta. vidi 75. stomatolozi itn.medicinski laboratoriski ispituvawa. kako i vo domovite na pacientite. Ovaa grupa.● uslugi na operacioni sali.veterinarni dejnosti. opfa}a: .90 86. ortodoncija.zdravstveni dejnosti za voeniot personal na otvoreno.2 . uslugi za ishrana na pacientite vo bolnicite i ostanati bolni~ki uslugi ● uslugi na centri za planirawe na semejstvo koi obezbeduvaat zdravstveni uslugi.20 . bolesti na zabi.privatni konsultantski uslugi za pacientite vo bolnica 86. Ovie dejnosti mo`e da se ostvaruvaat vo privatni ordinacii. vidi 84. vklu~uvaj}i hirurzi.10 . sestri i fizioterapevtski tehni~ari. osven medicinski.transport na pacienti so vozila na itna medicinska pomo{.23 .2 Dejnosti na medicinska i stomatolo{ka praksa Ovaa grupa opfa}a medicinski konsultacii i lekuvawe sprovedeni od doktori po op{ta medicinska praksa. vidi 71. isto taka.90 .privatni konsultantski uslugi za pacientite. vidi 86.dejnosti na op{ta i specijalisti~ka stomatolo{ka praksa.00 .21 Dejnosti na op{ta medicinska praksa Ovaa klasa opfa}a: . vidi 86. vidi 86. zdravstveni domovi ili vo ambulantite na bolnicite za nadvore{ni pacienti. uslugi na bolni~ki apteki. vidi 86.90 .laboratoriski testirawa i ispituvawa na site vidovi materijali i proizvodi. so smestuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .22 . kako i vo ambulanti koi se vo ramkite na pretprijatija. na pr.dejnosti na ostanati zdravstveni rabotnici kako {to se babici. endodoncija i pedodoncija.medicinski konsultacii i lekuvawe vo podra~jeto na op{tata medicina {to go vr{at doktori po op{ta medicina Ovaa klasa ne opfa}a: . domovi za stari lica i verski zaednici. kako {to se sterilizacija ili prekin na bremenost.. vidi 86. oralna patologija. vidi 86.dejnosti na bolnici.

oralna hirurgija Ovaa klasa ne opfa}a: .izrabotka na ve{ta~ki zabi. oralna patologija .dejnosti na bolnici.90 86. protezi i proteti~ki pomagala vo zabotehni~ki laboratorii.23 Dejnosti na stomatolo{ka praksa Ovaa klasa opfa}a: . homeopatija. lekuvawe na bolesti na zabi. podijatrija. bez smestuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . govorna terapija. vidi 86.dejnosti na ostanati zdravstveni rabotnici kako {to se babici.dejnosti na bolnici.10 .90 86.optometrija. fizioterapevtski tehni~ari ili personal vo soodvetnoto podra~je .90 Drugi dejnosti za zdravstvena za{tita Drugi dejnosti za zdravstvena za{tita Ovaa klasa opfa}a: . endodoncija i pedodoncija.10 . babici. vidi 86.9 86. na pr. hidroterapija.dejnosti na zdravstvena za{tita {to ne se vr{at vo bolnici ili {to ne ja vr{at doktori po medicina ili stomatolozi: . isto taka.. vilici.uslugi na centrite za planirawe na semejstvo koi obezbeduvaat zdravstveni uslugi kako {to se sterilizacija ili prekin na bremenost.22 Dejnosti na specijalisti~ka medicinska praksa Ovaa klasa opfa}a: . vidi 32.ortodontski dejnosti Ovaa klasa.akupunktura itn. medicinska masa`a. vidi 86. isto taka.86. opfa}a: . . rabotna terapija.medicinski konsultacii i lekuvawe vo oblasta na specijaliziranata medicina {to gosproveduvaat doktorispecijalisti i hirurzi Ovaa klasa. kako {to se stomatolo{ki higieni~ari. kiropraktika. opfa}a: . sestri i fizioterapevtski tehni~ari.dejnosti na ostanati zdravstveni rabotnici.dejnosti na op{ta i specijalizirana stomatolo{ka praksa.dejnosti na medicinski sestri.50 . vidi 86.

51 . Ovie uslugi mnogu ~esto se povrzani so pru`awe na itna medicinska pomo{. vklu~uvajki i vozdu{en (avionski). vilici. protezi i proteti~ki pomagala vo stomatolo{ki laboratorii. koi mo`e da rabotat samostojno. vidi 86. 50.dejnosti na ostanatiot stomatolo{ki personal kako {to se zabni terapevti.transport na pacienti so vozilo na itna medicinska pomo{ i drugi vidovi na transport. vo golem stepen. vo domovi na pacienti ili na drugo mesto. vidi 87.20 . u~ili{ta.dejnosti na bolnici. vidi 86. Ovaa klasa ne opfa}a: -izrabotka na ve{ta~ki zabi.2 .50 . kako i vo privatni ordinacii. Objektite se zna~aen del od procesot i gri`ata {to se obezbeduva e kombinacija od zdravstveni i socijalni uslugi. se na nivo na uslugi na nega. 87.dejnosti na ispituvawe na higienska ispravnost na hrana. Ovaa klasa. domovi za stari lica.10 . . zabni medicinski sestri vo u~ili{tata i stomatolo{ki higieni~ari. vidi oddel 49. vidi 71. kade {to zdravstvenite uslugi.1 87. organi za transplatacija itn.dejnosti na medicinska i stomatolo{ka praksa.dejnosti na banki za krv.dejnosti na medicinskite laboratorii kako {to se: ● rendgen laboratorii i ostanati dijagnosti~ki centri ● laboratorii za analiza na krvta .Ovie dejnosti mo`e da se vr{at vo zdravstvenite ambulanti vo ramkite na pretprijatija. isto taka. sperma. no periodi~no se nadgleduvani od stomatolozi . opfa}a: . vo zdravstveni ustanovi so smestuvawe i nega (osven bolnici).10 87 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe Ovoj oddel opfa}a dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe kombinirano so nega.20 . vidi 71.nemedicinski laboratoriski ispituvawa.10 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe i nega Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe i nega Ovaa klasa opfa}a : .dejnosti na ustanovi za smestuvawe i nega. vidi 32. nadgleduvawe ili drugi vidovi na gri`a za da se zadovolat barawata na licata {to prestojuvaat.transport na pacienti bez medicinski personal i bez oprema za spasuvawe na `ivot.

.dejnosti na: ● domovi za vozrasni i stari lica so smestuvawe i nega ● domovi za zazdravuvawe ● ostanati negi vo domovi ● ustanovi za nega ● domovi za nega Ovaa klasa ne opfa}a: . hrana. mentalna bolest.90 Dejnosti na socijalna za{tita i smestuvawe na lica so intelektualna i/ili telesna popre~enost.dejnosti na: ● domovi za lekuvawe od alkohol. du{evno bolni i lica zavisnici od alkohol.20 . za{titen nadzor. detski domovi i prifatili{ta (domovi za zgri`uvawe na samohrani majki i nivnite deca). du{evno bolni i lica zavisnici od alkohol. smestuvali{ta za privremeno zgri`uvawe na bezdomnici. vidi 87.2 87. droga i drugi opojni sredstva Ovaa klasa opfa}a socijalna za{tita (no ne so bolni~ka gri`a) na lica so mentalna retardacija.30 . Isto taka. droga i drugi opojni sredstva. vidi 87. droga i drugi opojni sredstva Dejnosti na socijalnata za{tita i smestuvawe na lica so intelektualna i/ili telesna popre~enost.zdravstveni domovi so nega i za{tita koi gi obezbeduvaat zdravstveni profesionalni lica. vidi oddel 86 . Ovaa klasa opfa}a: . ili lica so problemi so alkohol. soveti i zdravstvena gri`a. kako {to se domovi za deca bez roditeli i bez roditelska gri`a. Objektite obezbeduvaat smestuvawe.dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe. opfa}a i socijalna za{tita i tretman za pacienti koi se du{evno bolni i zavisnici od alkohol. droga i drugi opojni sredstva ● domovi so psihijatrisko zazdravuvawe ● domovi za grupi so emotivno rastrojstvo (psihi~ki nestabilni lica) ● objekti za za{tita i rehabilitacija na lica so intelektualna popre~enost ● objekti za smestuvawe na lica so intelektualna popre~enost ● objekti za du{evno bolni 87. droga i drugi opojni sredstva.domovi za postari lica bez ili so minimalna gri`a.

osven na postari i lica (invalidi). nespomnati na drugo mesto 87.90 87. Zaedno so gri`ata se vklu~eni smestuvawe. no kade {to medicinskiot tretman ili obrazovanieto ne se va`ni elementi: ● detski domovi .10 .dejnosti na: ● domovi za stari lica ● prodol`ena gri`a za osameni penzionirani lica ● domovi za stari lica so minimalna gri`a ● ostanati domovi bez gri`a Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe.10 .90 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe.30 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe na stari i iznemo{teni lica Ovaa klasa opfa}a dejnosti na socijalna za{tita na poedinci so smestuvawe za stari i iznemo{teni lica koi ne mo`at sami da se gri`at i/ili onie koi ne sakaat da `iveat sami.90 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe na stari i iznemo{teni lica 87.dejnosti na domovi za stari lica so gri`a. nadzor i dnevna asistencija kako {to se uslugite na odr`uvawe na doma}instvoto. posebna kategorija na lica so ograni~eni mo`nosti da se gri`at samite za sebe. vidi 87. Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe kade {to medicinskiot tretman ili edukacija ne e biten element. vidi 86. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a obezbeduvawe na smestuvawe i gri`a na lica. lica koi se potpolno nesposobni za da se gri`at za sebe ili koi ne sakaat da `iveat sami.3 . takvo kakvo {to e privremenoto smestuvawe na bezdomnici.obezbeduvawe na za{tita vrz osnova na celodneven prestoj so cel socijalna za{tita na deca. hrana.domovi za deca bez roditeli ili bez roditelska gri`a 87.psihijatriski bolnici. vidi 87. vidi 87.9 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe.Ovaa klasa ne opfa}a: .

10 Dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe na stari i iznemo{teni lica Ovaa klasa opfa}a: . koi gi sproveduvaat dr`avni ili privatni organizacii.99 .rabota na socijalni ustanovi. vidi 88.● domovi za smestuvawe na deca i prifatili{ta ● domovi za vremeno zgri`uvawe na bezdomnici ● domovi za zgri`uvawe na samohrani majki i nivnite deca Ovie dejnosti mo`e da bidat obezbedeni od strana na javni ustanovi i privatni ustanovi (fizi~ki i pravni lica).dejnosti {to se vklu~eni vo zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe.99 88 Dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe Ovoj oddel opfa}a razni vidovi na socijalna za{tita za korisnicite.dejnosti na posvojuvawe.1 Dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe na stari i iznemo{teni lica 88.30 .dejnost na kratkoro~ni smestuvali{ta za `rtvi od nesre}a. socijalna rabota. Ovaa klasa.dejnosti na socijalna za{tita na postari i nesposobni lica vo koi{to e vklu~eno smestuvawe. vidi 88. nacionalni ili lokalni organizacii za samopomo{ kako i specijalisti koi obezbeduvaat sovetodavni uslugi: ● poseta na stari i iznemo{teni lica ● dejnosti na dnevna gri`i za stari i iznemo{teni lica ● stru~na rehabilitacija i osposobuvawe na lica so intelektualna i/ili telesna popre~enost so toa {to obrazovnata komponenta e limitirana. 88. upatuvawe i sli~ni uslugi koi se nameneti za stari i iznemo{teni lica vo nivnite domovi ili na drugo mesto.10 . vidi 84.dejnost na ustanovite za nega.30 . sovetuva~ki dejnosti. vidi 87. osven privremenite smestuvali{ta. opfa}a dejnosti na: ● kombinirani grupni domovi za lica so socijalni ili li~ni problemi ● kombinirani domovi za delikventi i storiteli na krivi~ni dela ● maloletni~ki vospitno-popravni domovi Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka. vidi 87. Dejnostite vo ovoj oddel ne gi opfa}aat smestuvali{tata. .

lica koi upotrebuvaat droga.dejnosti na dnevni gradinki za deca. socijalna pomo{. begalci. `rtvi na semejno nasilstvo itn.91 88. vidi 84. vklu~uvaj}i i nivno privremeno ili trajno smestuvawe i sl.9 88.91 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe Dejnosti na dnevna socijalna za{tita na deca Ovaa klasa opfa}a: . zgri`uva~ko semejstvo. vklu~uvaj}i ja i dnevnata gri`a za invalidizirani deca. staratelstvo. dejnosti za prevencija od zloupotreba na deca i drugi lica ● sovetuvawa za doma{niot buxet. familijarni ili bra~ni sovetuvali{ta. 88.30 . vidi 87.99 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe. vidi 88. sovetuvawa.) . `rtvi na semejno nasilstvo i dr..rabota na socijalni ustanovi.Ovaa klasa ne opfa}a: . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti {to se vklu~eni vo zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe. uslugi za kreditni ili debitni soveti ● dejnosti na mesnite i sosedskite zaednici ● dejnosti okolu zgri`uvawe na `rtvi od elementarni nepogodi. ● profesionalna rehabilitacija i osposobuvawe na nevraboteni lica so toa {to obrazovnata komponenta e limitirana ● utvrduvawe na pravoto za dodeluvawe na socijalna pomo{.30 . `rtvi na trgovija so lu|e. imigranti. no so vklu~eno smestuvawe. pomo{ za podmiruvawe na tro{ocite za stan ili kuponi za nabavka na hrana ● dnevna i privremena pomo{ i zgri`uvawe na bezdomnici i drugi socijalno zagrozeni grupi (alkoholi~ari. humanitarni organizacii i nacionalni ili lokalni slu`bi za samopomo{ kako i stru~waci koi obezbeduvaat sovetodavni uslugi: ● socijalna za{tita i sovetodavni dejnosti za deca i adolescenti ● dejnost na posvojuvawe.dejnosti na dnevna gri`i za invalidizirani deca. begalci.dejnosti sli~ni na onie koi se opi{ani vo ovaa klasa. upatuvawa i sli~ni aktivnosti i drugi dejnosti nameneti na poedinci i semejstva vo nivnite domovi ili na drugo mesto {to gi sproveduvaat dr`avni i privatni institucii.

90 R/Њ UMETNOST. kreativni i tehni~ki ve{tini za produkcija na umetni~ki proizvodi i `iva izvedba. 90. 59. no vo koi {to e vklu~eno smestuvaweto. vidi oddel 92 . Ovoj oddel ne opfa}a: .0 Kreativni. promocija i participacija.rabota na muzei od site vidovi. zabavni ili rekreativni sodr`ini ili uslugi se klasificiraat vo drugi oddeli. kockaweto. vidi 60.13 .kockawe i oblo`uvawe.fondovi i drugi programi koi proizleguvaat od zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe. vidi 59.01 Izveduva~ka umetnost . Ovaa klasa ne opfa}a: .14 . i dejnosti na prirodni rezervati. botani~ki i zoolo{ki gradini. ZABAVA I REKREACIJA Ovoj sektor opfa}a {irok spektar na dejnosti koi se sre}avaat vo razni varijanti vo kulturata. 90 Kreativni. prevencija na istoriski iskopi. kako {to se: . umetni~ki i zabavni dejnosti Ovoj oddel opfa}a dejnost na ve{tini i davawe na uslugi koi se sre}avaat vo kulturnite i zabavnite interesi na nivnite korisnici.12.emituvawe na radio i televiziska programa. 59.11. sportot i rekreativnite dejnosti.proekcija na filmovi.30 .proizvodstvo i distribucija na filmovi i videofilmovi.dejnosti na socijalna za{tita sli~ni na onie koi se opi{ani vo ovaa klasa. umetni~ki i zabavni dejnosti Ovaa grupa opfa}a dejnosti na izveduva~ka umetnost. 60. umetni~ko tvore{tvo i srodni dejnosti. zabavno-rekreativni dejnosti. vidi 84. i vklu~uva `iva izvedba.1. podgotovka na akterski.● dobrotvorna dejnost kako {to e formirawe na fondovi i drugi vidovi pomo{ nameneti za socijalna za{tita. dejnost na muzeite. vidi 59. programi i izlo`bi nameneti za javno gledawe. vidi 87. zabavata i rekreativnite interesi na naselenieto (op{tata javnost). Ova vklu~uva produkcija.sportski.2 90. vidi oddel 91 . `iva izvedba. vidi oddel 93 Nekoi edinici koi obezbeduvaat kulturni.

.Ovaa klasa opfa}a: . .dejnosti na nezavisni novinari . poinakvi od umetni~kite originali. so ili bez scenska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .12 . muzi~ari.kasting (organizirawe na izbori). vidi 33.10 90. .dejnosti na teatarski ili umetni~ki agenti za umetnost i agencii.produkcija na teatarska prezentacija vo `ivo.dejnost na samostojnite umetnici kako {to se skulptori. koncerti. kostimografi. slikari. koncerti.dejnosti na producenti ili organizatori na umetni~ki nastani vo `ivo.izrabotka na statui. bakroresci itn.dejnost na pisateli od razli~ni oblasti. na pr. operi ili tancuvawe i ostanati scenski izvedbi: ● dejnosti na re`iseri.19 . predava~i ili spikeri Ovaa klasa ne opfa}a: . tehni~ko pi{uvawe itn. vklu~uvaj}i bajki. Ovaa klasa.90 . vidi 78. tancuva~i.dejnosti vo vrska so dodeluvawe na teatarski ili filmski ulogi (kasting aktivnosti).02 Pomo{ni dejnosti vo izveduva~kata umetnost Ovaa klasa opfa}a: .11.restavrirawe na umetni~ki dela i muzejski predmeti. vidi 78. vidi 59. dizajneri. cirkusi ili kompanii. opfa}a: . vidi 74.70 . orkestri i bendovi ● dejnosti na individualci kako {to se akteri. scenaristi.dejnosti na agenti ili agencii koi zastapuvaat lica zaradi dobivawe na anga`mani vo filmski.10 90.90 . isto taka. vidi 23.filmska i video produkcija. umetni~ki sliki itn. operi ili tancovi izvedbi i ostanati scenski izvedbi: ● dejnosti na grupi. teatarski ili drugi umetni~ki pretstavi. in`eneri za svetlo itn. Ovaa klasa ne opfa}a: . animatori.pomo{ni dejnosti vo izveduva~kata umetnost za produkcija na teatarski pretstavi vo `ivo. producenti. 59.restavrirawe na orguli i drugi istoriski muzi~ki instrumenti. graveri. beletristika. vidi 74.03 Umetni~ko tvore{tvo Ovaa klasa opfa}a: .

nau~nici. kako i dejnostite na dr`avniot arhiv: ● dejnosti na zbirki bilo da se specijalizirani ili ne ● kolekcija na katalozi ● pozajmuvawe i ~uvawe na knigi. znamenitosti od svetski interes itn). vidi 79. .dejnosti na koncertnite i teatarskite sali i ostanatite objekti na kulturata Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnost na kinata.01 Biblioteki.dejnost na agenciite za rezervacija na bileti. Isto taka. muzei i ostanati kulturni dejnosti Dejnosti na bibliotekite i arhivite Ovaa klasa opfa}a: .04 Dejnosti na objektite za kulturni manifestacii Ovaa klasa opfa}a: . arhivi.02 Dejnosti na muzeite . dejnost na arhivite koi davaat uslugi na gra|anite i na specijalni klienti. vidi 59. kulturen i edukativen interes (na pr.sportski.obnovuvawe na mebel (osven muzejski vidovi i restavracija). dejnost na istoriskite muzei i dejnost na prirodnite rezervati. zabavni i rekreativni dejnosti kako {to se vodni i rekreativni parkovi.90 . vklu~uva i za{tita i izlo`uvawe na predmetite. arhivi. dejnost na muzeite od site vidovi. plo~i.24 90. vidi 91.0 91. filmovi. Ovoj oddel isklu~uva: . muzei i ostanati kulturni dejnosti Ovoj oddel opfa}a dejnosti na bibliotekite i arhivite.dejnost na muzeite od site vidovi..dokumentarna i informati~ka dejnost na bibliotekite od site vidovi. prostorii za slu{awe i gledawe.02 91 Biblioteki. umetni~ki predmeti ● pronao|awe na materijali so cel da se zadovolat informacionite barawa. vidi oddel 93 91.14 . kako {to se studenti. slu`benici.dejnost na fotografskite i filmskite biblioteki 91. karti. vidi 95.. ~italni. botani~ki i zoolo{ki gradini. mestata i prirodnite vrednosti od istoriski. spisanija.

dejnost na muzeite od site vidovi: ● muzei na umetnost.19 92 Dejnosti na kockawe i oblo`uvawe Ovoj oddel opfa}a dejnost na kockarnici kako {to se kazina. lotarija i oblo`uvawe 92. vidi 90.0 92. vklu~uvaj}i i voeni muzei ● dejnost na drugi specijalizirani muzei ● dejnost na muzei na otvoren prostor Ovaa klasa ne opfa}a: .04 Dejnosti na botani~ki i zoolo{ki gradini i prirodni rezervati Ovaa klasa opfa}a: . mebel.dejnosti na komercijalni umetni~ki galerii. bingo-prostorii i avtomat-igri.dejnost na sportski lov i ribolov.dejnost na botani~ki i zoolo{ki gradini. vidi 47.restavracija na umetni~ki dela i na kolekcii na muzejski predmeti. vklu~uvaj}i i zoolo{ki gradini za deca . vidi 81. nau~ni i tehni~ki muzei.01 91. kostimi. kako i sli~ni znamenitosti za posetiteli Ovaa klasa opfa}a: .dejnost za ureduvawe i odr`uvawe na prirodata (okolinata) i gradinite.renovirawe i restavracija na istoriski mesta i gradbi. vidi 93.03 . keramika. vklu~uvaj}i i za{tita na dive~ot Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti i za{tita na istoriski mesta i gradbi Ovaa klasa ne opfa}a: . istoriski muzei. srebreni sadovi ● muzei na prirodni vrednosti.Ovaa klasa opfa}a: .dejnost na arhivite i bibliotekite.dejnost na prirodnite rezervati.00 Dejnosti na kockawe i oblo`uvawe Dejnosti na kockawe i oblo`uvawe Ovaa klasa opfa}a kockawe i oblo`uvawe kako {to se: . vidi 91. muzei na nakit. vidi sektor F/\ 91.78 .03 Za{tita na istoriski mesta i gradbi.30 . kako {to se i uslugi za prireduvawe na igri na sre}a.

promovirawe ili upravuvawe so sportski nastani. vidi oddel 90 93. prvenstveno anga`irani za vlez vo trka~ki nastani ili drugi sportski nastani. 93. koncerti i operi ili tancuvawe i dr. ku~iwa. vklu~uvaj}i i podvi`ni kazina 93 Sportski. dejnosti na kockawe i oblo`uvawe). Ovoj oddel isklu~uva muzi~ki.dejnost na otvoreni ili zatvoreni sportski objekti za najrazli~ni sportovi (so ili bez sedi{ta): ● fudbal. ragbi stadioni ● trka~ki pateki za avtomobili. kowi i dr. kriket.rabota na avtomati za kockawe . dejnosti na sportski timovi ili klubovi koi prvenstveno u~estvuvaat na sportski nastani vo `ivo pred publika.operacii na oblo`uvalnicite . sopstvenici na trka~ki pretstavnici kako {to se koli. scenski produkcii. dejnosti na areni i stadioni.sportski prognozi. drugi dejnosti za organizirawe. botani~ki i zoolo{ki gradini i prirodni rezervati..proda`ba na tiketi za lotarija .organizacija i upravuvawe so otvoreni i zatvoreni sportski nastani za profesionalci ili amateri od strana na organizacii so sopstveni objekti . dejnosti na sportskite treneri koi se specijalizirani za obu~uvawe za natprevaruvawe na lica vo odredeni sportovi. dramski i drugi umetnosti kako {to se produkcii na teatarski pretstavi vo `ivo. hokej. ku~iwa. zabavni i sportski dejnosti (osven muzejski dejnosti. kowi za trka ● pliva~ki bazeni i stadioni ● atletski stadioni ● areni i stadioni za zimski sportovi ● stadioni za hokej ● bokserski areni ● tereni za golf ● kuglani .1 Sportski dejnosti Ovaa grupa opfa}a dejnosti na sportski objekti.. zabavni i rekreativni dejnosti Ovoj oddel opfa}a rekreativni. nezavisni atletski anga`irawa so u~estvo vo `ivo ili trka~ki nastani pred publika. oblo`uvawe . za{tita na istoriski mesta.dejnosti na kockawe preku veb-stranici . nespomnati na drugo mesto i dr.11 Rabota na sportskite objekti Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na kazinata.

Ovaa klasa. vidi 93.dejnost na fitnes-klubovi. vidi 85. Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: . sportski treneri. Ovaa klasa opfa}a: .13 .dejnost na sportska obuka od strana na instruktori poedinci. isto taka. sportski treneri.upravuvawe so sportskite objekti.dejnost na sportska obuka od strana na instruktori poedinci. opfa}a upravuvawe i obezbeduvawe na personal koj }e upravuva so sportskite objekti. vidi 93. profesionalni.izdavawe na rekreativna i sportska oprema. koi im ovozmo`uvaat na svoite ~lenovi da se zanimavaat so sportski dejnosti.dejnost na ureduvawe na parkovi i pla`i.13 Objekti za fitnes Ovaa klasa opfa}a: .11 93. poluprofesionalni ili amaterski klubovi. vidi 93.dejnost na sportskite klubovi: ● fudbalski klubovi ● kuglarski klubovi ● pliva~ki klubovi ● golf klubovi ● bokserski klubovi ● zimski sportski klubovi ● {ahovski klubovi ● atletski klubovi ● strela~ki klubovi itn. bodi-bilding klubovi i objekti Ovaa klasa ne opfa}a: .21 .12 Dejnosti na sportskite klubovi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na sportskite klubovi. vidi 49.51 . vidi 93.51 93.29 93. vidi 85.dejnost na ski-liftovite.11 .19 Ostanati sportski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . vidi 77.39 .fitnes.organizirawe i upravuvawe so sportski nastani vo otvoreni i zatvoreni sportski objekti za profesionalci i amaterski sportski klubovi so sopstveni objekti.

sportskite treneri. vidi 93. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a dejnosti sli~ni na zabava i rekrecija (osven zabavni i tematski parkovi).dejnosti na prostorii za trka~ki avtomobilski i kowi~ki sportovi. 93. javawe na voda.organizirawe i upravuvawe so sportski nastani na otvoreni i zatvoreni sportski nastani za profesionalni i amaterski sportski klubovi. Toa vklu~uva dejnosti so razli~ni atraktivni sodr`ini.dejnosti na planinarski vodi~i .21 Dejnosti na zabavni i tematski parkovi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na zabavni ili tematski parkovi. 93.51 . izlo`bi na zadadena tema i piknici.dejnosti na organizirawe i promovirawe na sportski natprevari.izdavawe na sportska oprema.dejnosti vo vrska so sportska propaganda i promocija .12 . so ili bez objekti .2 Zabavni i rekreativni dejnosti Ovaa grupa opfa}a golem broj na edinici koi upravuvaat so objektite i obezbeduvaat uslugi za da gi zadovolat razli~nite interesi na nivnite korisnici vo vrska so zabava i rekreacija. Toa vklu~uva upravuvawe so razli~ni vidovi na atrakcii kako {to se javawe na mehani~ki `ivotni.dejnosti za ureduvawe na parkovi i pla`i. izlo`bi na zadadena tema i piknici. Ovaa grupa ne opfa}a sportski dejnosti i dramska umetnost. 93.dejnosti na {kolite za sportski i rekreativni dejnosti.29 93. zabavni pretstavi.11. zabavni pretstavi.dejnosti na samostojni sportisti i atleti~ari.29 Ostanati zabavni i rekreativni dejnosti.upravuvawe so sportski lov i ribolov . mera~i na vreme itn. igri. vidi 93. ku}i~ki za ku~iwa i reli gara`i . . kako {to se javawe na mehani~ki `ivotni. so ili bez sopstveni objekti. vidi 85..51 .pomo{ni dejnosti za sportski i rekreativen lov i ribolov Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 77.21 . kako i ostanati muzi~ki i drugi umetnosti.dejnosti na sportski ligi i sportski sojuzi . javawe na voda. igri. vidi 85.dejnosti na sportskite instruktori. sudii.dejnosti na aparati za igrawe so kovani pari . nespomnati na drugo mesto: .

. le`alki i sl.30 .dejnosti na rekreativni parkovi (bez smestuvawe) . .saemi i priredbi od zabaven karakter .ribolovni krstarewa..30 .dejnost na ski-centrite . parkovite. sede~ki i ski-liftovi. vidi 90.upravuvawe so `i~ari. rekreativni parkovi.01 S/О DRUGI USLU@NI DEJNOSTI Ovoj sektor (kako preostanata kategorija) vklu~uva dejnosti na organizacii na baza na za~lenuvawe.10. mornarica . bazenite. na pr. osven umetni~ki i sportskite dejnosti.uslugi na smestuvawe vo kampovi. {umi i kampovi.izdavawe na oprema za odmor i zabava koja e integralen del na rekreativnite objekti .dejnost na pla`ite.dejnosti na diskotekite so servisni dejnosti za podgotovka i slu`ewe na pijalaci. 50. vidi 50. kako i raznovidni li~ni uslu`ni dejnosti koi ne se opfateni na drugo mesto vo klasifikacijata. popravka na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i za doma}instva. 94 Dejnosti na organizacii vrz baza na za~lenuvawe . plakari. Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 56.39 .30 .dejnosti na teatarski i cirkuski grupi. vidi 55.dejnosti na rekreativni transportni objekti. vidi 49. vklu~uvaj}i izdavawe na oprema kako {to se soblekuvalni.dejnosti na podiumi za tanc Vo ovaa klasa se vklu~eni i drugi dejnosti na producentite i organizatorite na zabavni priredbi vo `ivo. vidi 55.podgotovka na objekti za kratok prestoj na posetiteli vo rekreativni parkovi. so ili bez objekti. kampovi za ribarewe i lov.30 .

vklu~uva dejnosti na promovirawe na profesionalnite interesi na ~lenovite od odredena profesija.poedincite koi rabotat za sopstvena smetka (za sebe) i nau~nite zaednici (grupa 94. Dejnosti na delovni organizacii i organizacii na rabotodavci vrz baza na za~lenuvawe Ovaa klasa opfa}a: .e. Primarnata podelba na ovoj oddel e determinirana od celite na tie organizacii. klasa 94.{irewe na informacii. bez ogled na vidot na delovnite dejnosti .dejnosti na sojuzi na takvi asocijacii . ovaa grupa. ili za ekonomski rast (i vlijanie vrz klimata) na odreden region ili politi~koadinistrativna edinica. Kaj profesionalnite (strukovnite) zdru`enija. interesite na vrabotenite (grupa 94.dejnosti na organizacii vo koi interesot na ~lenovite e koncentriran kon razvoj i unapreduvawe na rabotata na pretprijatijata vo odredena oblast na rabotewe. Ovie organizacii obi~no imaaat izbrani ~lenovi. odnosi so javnosta i pregovarawe za rabotata na delovnite organizacii i organizaciite na rabotodava~ite Ovaa klasa ne opfa}a: .2) ili promoviraweto na religiite. Dejnosti na delovni organizacii. kulturata. organizacii na rabotodavci i strukovni organizacii vrz baza na za~lenuvawe Ovaa grupa opfa}a dejnosti na edinicite {to promoviraat interesi na ~lenovite na delovnite organizacii i organizaciite na rabotodava~i.Ovoj oddel opfa}a dejnosti na organizacii koi gi pretstavuvat interesite na specijalni grupi ili promoviraat idei od op{t interes. isto taka.1).9). esnafski (zanaet~iski) i sli~ni organizacii .dejnosti na sindikatite. pretstavuvawe pred vladini institucii. od interesite na rabotodava~ite.1 94.t.12 Dejnosti na strukovni organizacii vrz baza na za~lenuvawe Ovaa klasa opfa}a: 94.11 . obrazovanieto ili rekreativnite idei i dejnosti (grupa 94. vo oblasta na trgovijata ili zemjodelstvoto.20 94. no vo nivnite dejnosti mo`e da se involviraat i da imaat korist od niv i onie koi ne se ~lenovi. politikata.dejnosti na stopanskite komori.

promovirawe na interesite na vrabotenite organizirani preku organizacii na rabotnici i sindikati Ovaa klasa.dejnosti na zdru`enija od oblasta na naukata Ovaa klasa ne opfa}a: . sindikati sostaveni od zdru`eni podru`nici (grankovni sindikati) i organizacii na rabotnici sostaveni od zdru`eni sindikati vrz osnova na odredena profesija. kako i za usoglaseni akcii preku ovaa organizacii .dejnost na posebno osnovani sindikati. smetkovodstvoto.20 Dejnosti na sindikatite Dejnosti na sindikatite Ovaa klasa opfa}a: . asocijacii na in`eneri. oddel 85 94. strukovni organizacii.dejnosti na asocijacii vo koi se za~lenuvaat vrabotenite so cel da se iznesat stavovite vo vrska so platite.dejnosti na asocijacii na stru~waci (specijalisti) od odredena oblast na naukata.2 94. kako {to se asocijacii od oblasta na medicinata.obrazovni dejnosti preku ovie organizacii. region. isto taka. opfa}a: . kako {to se asocijacii na pisateli.9 Dejnosti na drugi organizacii vrz baza na za~lenuvawe Ovaa grupa opfa}a dejnosti na edinici (osven delovni organizacii i organizacii na rabotodavci. utvrduvawe i kontrola na standardi na rabotewe. sindikati) {to gi promoviraat (poddr`uvaat) interesite na nivnite ~lenovi. organizaciona struktura ili drug kriterium Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: .dejnost na organizacite vo koi interesite na ~lenovite prvenstveno se koncentrirani vo ramkite na odredena {kolska podgotovka ili profesija ili vo oblasta na tehnikata.obrazovni dejnosti preku ovie organizacii. arhitekti itn. akademici ili asocijacii od oblasta na kulturata. pravoto.. rabotnite uslovi. isto taka. Ovaa klasa.{irewe na informacii. . oddel 85 94. novinari itn. . razli~ni vidovi umetnici. slikari. . pretstavuvawe pred vladini institucii i odnosi so javnost na profesionalnite organizacii.

dejnosti na verski zasolni{ta Ovaa klasa.dejnosti na organizacii ({to ne se direktno pripoeni kon politi~ka partija) koi rabotat na unapreduvawe na dejnosti od javen interes ili uka`uvawe na odredeni op{testveni problemi.dejnosti na verski zaednici ili na poedinci koi obezbeduvaat uslugi direktno vo crkvi.: ● protestni dvi`ewa ili gra|anski inicijativi ● ekolo{ki dvi`ewa i dvi`ewa za za{tita na `ivotnata sredina ● organizacii za pomagawe na obrazovni i drugi kapaciteti na zaednicata. na primer etni~ki i nacionalni malcinstva 94. osnovawe na fondovi i sl. vidi oddel 85 .99 . vidi oddel 86 .socijalna rabota preku ovie organizacii. odnosi so javnosta.obrazovni dejnosti preku ovie organizacii. vidi oddel 87.dejnosti na politi~kite organizacii i pomo{ni organizacii kako {to se mladinskite organizacii vo ramkite na politi~kite organizacii. 88 94. isto taka. nespomnati na drugo mesto ● organizacii za za{tita i podobruvawe na sostojbata na posebni grupi.94. preku obrazuvawe na javnosta.verski pogrebalni dejnosti Ovaa klasa ne opfa}a: .zdravstveni dejnosti preku ovie organizacii.92 Dejnosti na politi~ki organizacii Ovaa klasa opfa}a: . sinagogi ili drugi mesta . xamii.dejnosti za opremuvawe na manastiri i opatii . preku politi~ko vlijanie. vklu~uvaj}i gi vo {irewe na informacii. preku delegirawe na svoi ~lenovi ili simpatizeri vo politi~kite tela. opfa}a: .91 Dejnosti na verski organizacii Ovaa klasa opfa}a: . hramovi. Dejnosti na drugi organizacii vrz baza na za~lenuvawe. Ovie organizacii prvenstveno se anga`irat za obezbeduvawe vlijanie vrz donesuvaweto odluki vo javnite vladini insitucii. formirawe fondovi i dr. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .

opfa}a: . delovi od kompjuter za skladirawe na podatoci i printeri. sportska oprema. mebel i oprema za doma}instvo. ko`ni obuvki i obleka. studentski organizacii. vklu~uvaj}i i zdru`enija na voeni veterani . kompjuterski terminali.12 95 Popravka na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i za doma}instva Ovoj oddel opfa}a popravka i odr`uvawe na kompjuterska periferna oprema kako {to se desktop kompjuteri. Ovoj oddel isklu~uva popravka na medicinska i dijagnosti~ka oprema. muzi~ki instrumenti. Ovaa klasa. popravka na oprema za ku}i i dvorovi kako {to se kosilki za treva.dejnosti na strukovnite organizacii. muzi~ki i umetni~ki klubovi. opfa}a popravka na komunikaciska oprema kako {to se faks ma{ini.mladinski organizacii. istoriski klubovi.dejnosti na sportskite klubovi.zdru`enija za kulturno. lo`i i sl. op{testveni klubovi. vidi 93. dvonaso~ni radiouredi i potro{uva~ki elektronski uredi kako {to se radiouredi i televizori.dejnosti na profesionalnite umetni~ki grupi ili organizacii. karnevalski klubovi itn. Isto taka.0 . vidi 33.● patriotski zdru`enija.zdru`enija na potro{uva~i .dobrotvorni dejnosti kako {to se formirawe na fondovi (ili sobirawe na finansiski sredstva) nameneti za socijalna za{tita. laborotoriski instrumenti. vidi 88. poetski. . vidi 94.12 .dejnosti na davawe donacii Ovaa klasa ne opfa}a: . klubovi za film i fotografija. .13.99 . isto taka. laptopi.rekreativni dejnosti ili hobi ({to ne spa|aat vo natprevaruva~ki igri i sport). zdru`enija za mladi.zdru`enija za op{testveno zbli`uvawe kako {to se rotari klubovi. gradinarski klubovi. klubovi i bratstva itn. uredi za ~istewe na sneg i lisja. hobi artikli i ostanati predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata. 95. obleka i drugi dodatoci. radarska i sonarna (zvu~na) oprema. klubovi na zanaet~ii i kolekcioneri. merni instrumenti i uredi za istra`uvawe.1 Popravka na kompjuteri i oprema za komunikacii . literaturni i klubovi za knigi. vidi 90. na pr.zdru`enija na avtomobilisti .

desktop kompjuteri .12 95. prenosnici. DVD-ROM.diskovi.printeri .11 Popravka na kompjuteri i periferna (dopolnitelna kompjuterska) oprema Ovaa klasa opfa}a popravka na elektronska oprema kako {to se kompjuteri i kompjuterski ma{ini i periferna (dopolnitelna kompjuterska) oprema.dvonaso~mi radiouredi .modemi . DVD-RW) . periferna oprema i oprema za komunikacii.profesionalni TV i video kameri . uredi nameneti za elektronsko pla}awe na kupenite proizvodi ili uslugi na proda`nite mesta koi se upravuvaat bez mehani~ki operacii .monitori .vnatre{ni i nadvore{ni kompjuterski modemi .kompjuterski proektori Ovaa klasa opfa}a i odr`uvawe i popravka na: .laptop kompjuteri .komunikacisko prenosna oprema (naso~uva~i.popravka i odr`uvawe na modemi.Ovaa grupa opfa}a popravka i odr`uvawe na kompjuteri.12 Popravka na oprema za komunikacii Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na komunikaciska oprema kako {to e: .mobilni telefoni .skeneri.serveri ."smart" karti~ki .mausi. modemi) . xojstici i top~iwa za pozicionirawe . 95. CD-ROM.telefaks uredi (faks ma{ini) .ra~ni kompjuteri (hand -held computers (PDA's) Ovaa klasa ne opfa}a: . memoriski uredi (USB) i drugi delovi na kompjuterot za skladirawe na podatoci .bez`i~ni telefonski aparati .opti~ki diskovi ( CD-RW. vidi 95.tastaturi .razvodna plo~a . Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na: . vklu~uvaj}i i bar kod skeneri .kompjuterski terminali kako {to se bankomati.kacigi za virtualna realnost .

popravka i odr`uvawe na aparati za doma}instvoto : ● {poreti.25 Popravka na ra~ni ~asovnici. ladilnici.popravka na potro{uva~ki elektronski uredi: ● televizori. Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka na centralnite sistemi za klimatizacija. ~evli.23 Popravka na obuvki i proizvodi od ko`a Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na obuvki i proizvodi od ko`a: . radiopriemnici ● video rekorderi ● CD pleeri ● video kameri 95. potkastruva~i itn. patni torbi i sli~ni predmeti .24 Popravka na mebel i poku}nina Ovaa klasa opfa}a: .popravka na ra~en alat na elektri~en pogon.22 Popravka na aparati za doma}instva kako i oprema za domovi i gradini Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na aparati za doma}instvoto kako i oprema za domovite i gradinite: . uredi za ~istewe na sneg i lisja.stavawe na fleknici na ~evli 95. vidi 33. fri`ideri.21 Popravka na elektronski uredi za {iroka potro{uva~ka Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na elektronski uredi za {iroka potro{uva~ka: .tapacirawe. pe~ki. sobni klima uredi itn. . popravka i odr`uvawe na mebel i poku}nina vklu~uvaj}i go i kancelariskiot mebel 95. ma{ini za su{ewe.22 95. vidi 43. 95.popravka i odr`uvawe na oprema za domovite i gradinite: ● kosilkii za treva. saati i nakit .12 .2 Popravka na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata Ovaa grupa opfa}a popravka i odr`uvawe na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata.95. ma{ini za perewe.popravka na ~izmi.

vidi 25.krpewe i prepravka na obleka . Ovoj oddel opfa}a uslu`ni dejnosti povrzani so perewe i hemisko ~istewe na tekstilni i krzneni proizvodi. 96. hronometri itn.11 96 Drugi li~ni uslu`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a uslu`ni dejnosti nespomnati na drugo mesto vo klasifikacijata.Ovaa klasa opfa}a: . aparati za evidentirawe na vreme i datum.01 Drugi li~ni uslu`ni dejnosti Perewe i hemisko ~istewe na tekstilni i krzneni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: 95.12 . vidi 33. vidi 33.popravka na knigi .popravka na igra~ki i sli~ni predmeti .0 96. saati i nivni delovi kako {to se ku}i{tata na saatite od site vidovi materijali.29 .popravka na ostanati predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata . pogrebni i sli~ni dejnosti.popravka na sportsko i rekreativno oru`je.13 Popravka na drugi predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a popravka na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata.61 .industrisko gravirawe na metali.{timawe na klavir Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka na muzi~ki instrumenti (osven orguli i istoriski muzi~ki instrumenti) .popravka na nakit Ovaa klasa ne opfa}a: . popravka na mehanizmi za saati.popravka na saati za merewe na vremeto. vidi 33. dejnosti na frizerski saloni i saloni za razubavuvawe.popravka na ra~en alat na elektri~en pogon.popravka na ~asovnici. bravi so vgradeni saatni mehanizmi i sli~ni uredi za merewe na vremeto. .popravka na velosipedi .popravka na sportska oprema (osven sportsko oru`je) i oprema za kampuvawe . kako {to se: .

peglawe itn.iznajmuvawe ili proda`ba na grobovi .03 Pogrebni i sli~ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .ureduvawe na grobovi.04 Dejnosti za nega i odr`uvawe na teloto Ovaa klasa opfa}a: .krpewe i prepravka na obleka. . boewe.99 96. vidi 32. solariumi.02 Frizerski saloni i saloni za razubavuvawe Ovaa klasa opfa}a: . saloni za masa`a itn.iznajmuvawe na obleka razli~na od rabotnite uniformi.pogrebuvawe i kremirawe na ~ove~ki i `ivotinski le{ovi i pridru`ni dejnosti: ● podgotovka na po~inatite za pogrebuvawe ili kremirawe. vidi 77.odr`uvawe na grobovi i mavzolei Ovaa klasa ne opfa}a: .30 96. duri i ako ~isteweto na taa obleka e sostaven del na ovie dejnosti.kapewe vo turski bawi. vidi 95. bilo za gra|anite bilo za industriski ili komercijalni korisnici . Ovaa klasa ne opfa}a: . na site vidovi obleka (vklu~uvaj}i i krznena) i tekstil.miewe na kosa.29 96. vidi 81. perewe na zavesi i draperii. vidi 94.sobirawe i dostavuvawe na isprana obleka .~istewe na kilimi i prostirki. vitkawe.perewe i hemisko ~istewe. so mehani~ka oprema. sauni i bawi na parea. balsamirawe i uslugi na grobarite ● uslugi za pogrebuvawe i kremirawe ● iznajmuvawe na opremen prostor vo kapelite . {minkawe i dr. potstri`uvawe i {i{awe. pravewe frizura. manikir i pedikir.iznajmuvawe na postelnini.bri~ewe i potstri`uvawe na bradata ..izrabotka na periki. nijansirawe.uslugi za religiozni pogrebni obredi.91 . ra~no ili so koristewe na ma{ini za samoposlu`uvawe.perewe na peleni Ovaa klasa ne opfa}a: . vo prostorii na korisnicite ili na drugo mesto . ispravawe peglawe na kosa i sli~ni dejnosti za ma`i i `eni . rabotni uniformi i sli~ni proizvodi vo peralnite . saloni za slabeewe.29 ..masa`a na lice.

dejnost na organizacii za otkrivawe na potekloto .90 .medicinski masa`i i terapii.dejnost na studija za tetovirawe i za dup~ewe na u{i. . vidi 92. {kaf~iwa za ~uvawe na predmeti itn.astrolo{ki dejnosti i spiritualisti~ki seansi .00 Dejnosti na doma}instvata koi vrabotuvaat posluga (doma{en personal) T/П . uslugi za zaka`uvawe na sostanoci.op{testveni dejnosti kako {to se organizirawe na po~esna pridru`ba.09 Ostanati li~ni uslu`ni dejnosti. vidi 86.Ovaa klasa ne opfa}a: . portiri. nega i dresura na doma{ni milenici . vagi za telesna te`ina.00 DEJNOSTI NA DOMA]INSTVATA KAKO RABOTODAVA^I. vidi 93.rabota na avtomati za li~ni uslugi (kabini za fotografirawe. merewe na krven pritisok. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . uslugi na biroa za sklu~uvawe na brak . li~ni parkira~i na avtomobili . nos ("pirsinzi") i sl.13 96.) Ovaa klasa ne opfa}a: .uslugi na gri`a za doma{ni milenici kako {to e: ishrana. bodi-bilding klubovi i objekti. DEJNOSTI NA DOMA]INSTVATA KOI PROIZVEDUVAAT RAZNOVIDNA STOKA I VR[AT RAZLI^NI USLUGI ZA SOPSTVENI POTREBI 97 Dejnosti na doma}instvata koi vrabotuvaat posluga (doma{en personal) 97. za perewe na ali{ta. vidi 96. fitnes.0 Dejnosti na doma}instvata koi vrabotuvaat posluga (doma{en personal) 97.01 ● rabota na avtomati za kockawe i igri na sre}a.00 ● rabota na ma{ini za samoposlu`uvawe. vidi 75.uslugi na ~ista~i na ~evli.dejnosti za zdravjeto.veterinarna dejnost.

sekretarki itn. Proizvodot koj proizleguva od ovaa dejnost. voza~i. ~uvari. portiri. gradinari. Dejnosti na privatnite doma}inastva koi proizveduvaat raznovidna stoka za sopstveni potrebi 98 98. toa bi trebalo da se klasificira vrz osnova na glavnata pazarna dejnost koja ja vr{i. od strana na nezavisni davateli na uslugi (pretprijatija ili individualci). Toa ovozmo`uva vraboteniot doma{en personal da se izjasni za dejnosta na negoviot rabotodavec vo popisite na naselenieto. sobarki. gotva~i. kelneri.10 Dejnosti na privatnite doma}instva koi proizveduvaat raznovidna stoka za sopstveni potrebi . Ovaa klasa isklu~uva: uslugi kako {to se gotvewe ili ureduvawe na gradini itn. pera~i. dadilki. vidi spored vidovite uslugi. iako se raboti za rabotodavec kako poedinec. Doma}instvoto mo`e da bide klasificirano tuka samo toga{ koga ne e mo`no da se utvrdi glavnata dejnost koja doma}instvoto ja vr{i zaradi zadovoluvawe na svoite osnovni potrebi. Dejnosti na privatnite doma}instva koi proizveduvaat raznovidna stoka i vr{at razli~ni uslugi za sopstveni potrebi Ovoj oddel gi opfa}a doma}instvata koi proizveduvaat raznovidna stoka i izvr{uvaat razli~ni uslugi za sopstveni potrebi. Ako doma}instvoto e vklu~eno vo pazarni dejnosti.1 98.Ovaa klasa opfa}a dejnost na doma}instvata povrzana so vrabotuvawe na doma{en personal kako {to se ku}ni pomo{ni~ki (sluginki). odnosno uslugata se koristi od strana na doma}instvoto koe go vr{i vrabotuvaweto. kowu{ari.fizi~ko lice. u~iteli. guvernanti. odnosno vo istra`uvawata. batleri.

poljodelstvo i odgleduvawe na `ivotni (dobitok). tie se klasificiraat vo soodvetni klasi na dejnosti vo NKD. Organizacijata na zemjite-izvozni~ki na nafta.20 Dejnosti na privatnite doma}instva koi vr{at razli~ni uslugi za sopstveni potrebi Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite na doma}instvata koi izvr{uvaat razli~ni uslugi za sopstveni potrebi. Organizacijata za ekonomska kooperacija i razvoj. Ovie dejnosti vklu~uvaat gotvewe. Isto taka. Me|unarodniot monetaren fond. Isto taka. DEJNOSTI NA EKSTRATERITORIJALNI ORGANIZACII I TELA 99 99.0 99. Ako doma}instvata. ako tie glavno se bavat so proizvodstvo na odredena stoka-tie se klasificiraat vo soodvetna klasa na dejnost vo NKD. Svetskata carinska organizacija.00 Dejnosti na ekstrateritorijalni organizacii i tela Dejnosti na ekstrateritorijalni organizacii i tela Dejnosti na ekstrateritorijalni organizacii i tela Ovaa klasa opfa}a: . ako tie glavno se zanimavaat so vr{ewe na odredena usluga .2 U/Р . itn.. osven vr{ewe na uslugi za sopstveni potrebi.dejnost na me|unarodni organizacii kako {to se Obedinetite nacii i nivnite specijalizirani agencii. gri`a za ~lenovite na doma}instvoto. drugi uslugi koi doma}instvoto gi vr{i za sopstveni potrebi. odnosno koi vr{at razli~ni dejnosti so koi proizveduvat stoki za svoite osnovni potrebi. Evropskata zaednica. izrabotka na nastre{nici i obleka i drugi stoki koi doma}instvata gi proizveduvaat za sopstveni potrebi. Ako doma}instvata se anga`irani i vo proizvodstvo na stoki za na pazar. regionalni tela. isto taka. Dejnosti na privatnite doma}instva koi vr{at razli~ni uslugi za sopstveni potrebi 98. vr{at i uslugi za pazarot. Tie dejnosti vklu~uvat lov i sobirawe na plodovi. Evropskoto zdru`enie za slobodna trgovija itn.Ovaa klasa vklu~uva dejnosti na doma}instva koi proizveduvaat razli~ni stoki za sopstveni potrebi. Svetskata banka. 98. tie se klasificiraat vo soodvetnite klasi na dejnosti vo NKD. u~ewe.tie se klasificiraat vo soodvetnata klasa na dejnost vo NKD.

namesto od zemjata {to ja pretstavuvaat .dejnosti na stranski diplomatski i konzularni pretstavni{tva koga se opredeleni od zemjata vo koja se locirani.Ovaa klasa. isto taka. opfa}a: .