Nacionalna klasifikacija na dejnosti - NKD Rev.

2, Struktura i objasnuvawa Sektor A/A Oddel Grupa Klasa Naziv ZEMJODELSTVO, [UMARSTVO I RIBARSTVO

Ovoj sektor go opfa}a iskoristuvaweto na rastitelnite i `ivotinskite prirodni resursi i go opfa}a odgleduvaweto na nasadi i posevi, odgleduvaweto na `ivotni, odgleduvaweto i koristeweto na {umi i odgleduvaweto na drugi rastenija, `ivotni ili `ivotinski proizvodi na zemjodelski stopanstva ili vo nivnite prirodni sredini.

01

Rastitelno i `ivotinsko proizvodstvo, lov i uslu`ni dejnosti povrzani so niv Ovoj oddel vklu~uva dve osnovni dejnosti - proizvodstvo na proizvodi od rastitelno poteklo i proizvodstvo na proizvodi od `ivotinsko poteklo, vklu~uvaj}i gi, isto taka, formite na organskoto (biolo{koto) zemjodelstvo, odgleduvaweto na genetski modificirani nasadi i posedi i odgleduvaweto na genetski modificirani `ivotni. Ovoj oddel go vklu~uva odgleduvaweto na nasadi i posevi na otvoreno kako i odgleduvawe vo staklenici. Ovoj oddel, isto taka, gi vklu~uva uslu`nite dejnosti svojstveni za zemjodelstvoto, kako i lovot, traperstvoto i dejnostite povrzani so niv. Grupata 01.5 (Me{ano farmerstvo) se ras~lenuva spored voobi~aenite principi za utvrduvawe na glavnata dejnost. Prifaten e faktot deka mnogu zemjodelski stopanstva imaat prili~no podednakvo rastitelno i dobito~no proizvodstvo, taka {to nivnoto raspredeluvawe vo edna ili vo druga kategorija bi bilo proizvolno. Zemjodelskata dejnost gi isklu~uva site ponatamo{ni prerabotki na zemjodelski proizvodi (klasificirani vo oddelot 10 i 11-Proizvodstvo na prehranbeni proizvodi) i oddelot 12 (Proizvodstvo na tutunski proizvodi), osven onaa koja e neophodna da gi podgotvi za primarniot pazar. Podgotovkata na proizvodite za primarniot pazar e vklu~ena tuka.

Ovoj oddel gi isklu~uva grade`nite raboti na zemjodelskoto zemji{te (na primer: poramnuvawe na zemjodelskoto zemji{te, drena`a, podgotovka na orizovoto zemji{te, itn.), klasificirani vo sektorot F/ \ (Grade`ni{tvo) i zdru`enijata na kupuva~ite i zadru`nite organizacii koi se zanimavaat so marketing na zemjodelskite proizvodi klasificirani vo sektorot G/E. Isto taka, e isklu~eno ureduvaweto i odr`uvaweto na zemji{teto (okolinata) {to e klasificirano vo klasata 81.30. 01.1 Odgleduvawe na ednogodi{ni nasadi i posevi Ovaa grupa go vklu~uva odgleduvaweto na ednogodi{ni nasadi i posevi, t.e. rastenijata koi ne traat pove}e od dve sezoni. Vklu~uvaweto na odgleduvawe na ovie rastenija e za potrebite na proizvodstvo na seme. 01.11 Odgleduvawe na `ita (osven oriz), me{unasti rastenija i maslodajno seme Ovaa klasa gi vklu~uva site formi na odgleduvawe na `ita, me{unkasti rastenija i maslodajno seme na otvoren prostor. Odgleduvaweto na `ita ~esto e kombinirano vo ramkite na edinicite za zemjodelstvo. Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na `ita kako kako {to se: ● p~enica ● zrna (seme) p~enka ● sorgo ● ja~men ● 'r` ● zob (oves) ● proso ● drugi `ita, neklasificirani na drugo mesto - odgleduvawe na me{unarki kako {to se: ● grav ● bob ● leblebija (naut) ● vigna (crn grav) ● le}a ● lupina ● gra{ok ● gulabov gra{ok ● drugi me{unarki - odgleduvawe na maslodajno seme kako: ● soino seme ● seme od kikiritki ● pamukovo seme ● ricinusovo seme ● leneno seme

● seme od sinap ● crno seme ● seme od repka ● seme od {afranika ● seme od susam ● son~ogledovo seme ● drugo maslodajno seme Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na oriz, vidi 01.12 - odgleduvawe na {e}erna p~enka (`ito), vidi 01.13 - odgleduvawe na krmna p~enka, vidi 01.19 - odgleduvawe na maslodajni kulturi, vidi 01.26 01.12 01.13 Odgleduvawe na oriz Odgleduvawe na zelen~uk, diwi i lubenici, korenest i trupkast zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na lisnat ili steblest zelen~uk kako {to se: ● arti~oki ● asparagus ● zelka ● karfiol i brokula ● marula i cikorija ● spana} ● drug lisnat ili steblest zelen~uk - odgleduvawe na zelen~uk {to ra|a plodovi: ● krastavici i korni{oni ● modar patlixan ● domati ● lubenici ● diwi ● drugi diwi i zelen~uk {to ra|a plodovi - odgleduvawe na glavici od luk, korenest i trupkast zelen~uk kako: ● morkov ● repa ● luk ● kromid (vklu~uvaj}i i arpaxik) ● praz i drugi lukovidni zelen~uci ● drug korenest i trupkast zelen~uk - odgleduvawe na pe~urki i tartufi - odgleduvawe na seme za zelen~uk, vklu~uvaj}i seme za {e}erna repka, isklu~uvaj}i go semeto za ostanatite vidovi na repka - odgleduvawe na {e}erna repka - odgleduvawe na drug zelen~uk - odgleduvawe na korenest i trupkast zelen~uk kako: ● kompiri

● slatki kompiri ● kasava ● jam ● drug korenest i trupkast zelen~uk Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na ~ili, piperki i ostanati za~inski i aromati~ni rastenija, vidi 01.28 - odgleduvawe na micelium za pe~urki, vidi 01.30 01.14 Odgleduvawe na {e}erna trska Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na {e}erna repka, vidi 01.13 01.15 Odgleduvawe na tutun Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na proizvodi od tutun, vidi 12.00 01.16 Odgleduvawe na rastenija za predivo Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na pamuk - odgleduvawe na juta, kenaf i ostanati bilki za proizvodstvo na vlakna koi sodr`at liko - odgleduvawe na len i konop - odgleduvawe na amerikanska agava i ostanati tekstilni prediva od semejstvoto agava - odgleduvawe na manila, ramija i ostanati gradinarski rastenija za proizvodstvo na vlakna - odgleduvawe na ostanati posevi za proizvodstvo na vlakna 01.19 Odgleduvawe na ostanati ednogodi{ni nasadi i posevi Ovaa klasa go opfa}a odgleduvaweto na site ostanati ednogodi{ni nasadi i posevi: - odgleduvawe na dobito~ni repki i ostanati korenesti dobito~ni posevi, detelina, lucerka, esparzeta, dobito~na p~enka i ostanati trevesti rastenija, dobito~en keq i ostanati dobito~ni rastenija za sila`a - odgleduvawe na helda - odgleduvawe na seme za repka (so isklu~ok na seme za {e}erna repka) i seme za dobito~na hrana - odgleduvawe na cve}e - proizvodstvo na re`ano cve}e i pupki - odgleduvawe na seme za cve}e Ovaa klasa ne opfa}a:

- odgleduvawe na ednogodi{ni za~inski, aromati~ni i lekoviti rastenija i na rastenija za upotreba vo farmacija, vidi 01.28 01.2 Odgleduvawe na pove}egodi{ni nasadi i posevi Ovaa grupa go vklu~uva odgleduvaweto na nasadi i posevi, t.e.odgleduvaweto na rastenija koi traat pove}e od dve sezoni ili izumiraat po sekoja sezona ili se odgleduvaat postojano. Odgleduvaweto na ovie rastenija e vklu~eno za potrebite za proizvodstvo na seme. 01.21 Odgleduvawe na grozje Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na vinsko i trpezno grozje vo lozja Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na vino, vidi 11.02 01.22 Odgleduvawe na tropsko i suptropsko ovo{je Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na tropsko i suptropsko ovo{je: ● avokado ● banani (trpezni i za prerabotka) ● urmi ● smokvi ● mango ● papaja ● ananas ● ostanato tropsko i suptropsko ovo{je 01.23 Odgleduvawe na agrumi Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na agrumi: ● grejpfrut i pomelo ● limoni ● portokali ● tangerines (vid portokal), mandarini i klementini ● drugi agrumi 01.24 Odgleduvawe na jabol~esto i koskesto ovo{je Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na jabol~esto i koskesto ovo{je: ● jabolki ● kajsii ● cre{i i vi{ni ● praski i nektarini

● kru{i i duwi ● slivi i trninki ● ostanato jabol~esto i koskesto ovo{je 01.25 Odgleduvawe na jagodesto, jatkasto i drugo ovo{je Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na jagodesto ovo{je: ● боровinki ● ribizli ● ogrozd ● kivi ● malini ● jagodi ● ostanato jagodesto ovo{je - odgleduvawe na seme za ovo{je - odgleduvawe na jatkasti plodovi za jadewe: ● bademi ● indiski orevi ● kosteni ● лешник ● фстаци ● orevi ● ostanati jatkasti plodovi - odgleduvawe na ostanato jatkasto i drugo ovo{je: ● roga~ Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na kokosovi orevi, vidi 01.26 01.26 Odgleduvawe na maslodajni plodovi Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na maslodajni plodovi: ● kokosovi orevi ● maslinki ● maslinovi palmi ● ostanati maslodajni plodovi Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na soja (soin grav), kikiritki i ostanato maslodajno seme, vidi 01.11 01.27 Odgleduvawe na rastenija za proizvodstvo na pijalaci Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na rastenija za proizvodstvo na pijalaci: ● kafe ● ~aj ● mate

odgleduvawe na cve}iwa.odgleduvawe na novogodi{ni drva .odgleduvawe na pove}egodi{ni i ednogodi{ni za~inski i aromati~ni rastenija: ● crn piper ● ~ili i piper~iwa ● muskatovo orev~e.3 01. badian i komora~ ● cimet ● karanfil ● xumbir ● vanila ● hmeq ● ostanati za~inski i aromati~ni rastenija .odgleduvawe na kau~ukovi drva za dobivawe lateks . aromati~ni i lekoviti rastenija i na rastenija za upotreba vo farmacijata Ovaa klasa opfa}a: .19 . vidi 02. vklu~uvaj}i i treva za presaduvawe .odgleduvawe na rastenija za ukrasuvawe. vidi 01.odgleduvawe na rastenija za rasad .odgleduvawe na rastitelni materijali nameneti za izrabotka na pletarski proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .28 Odgleduvawe na za~inski.odgleduvawe na lekoviti i narkoti~ni rastenija 01.29 Odgleduvawe na ostanati pove}egodi{ni posevi Ovaa klasa opfa}a: .odgleduvawena drva za ekstrakcija na rastitelen sok . proizvodstvo na se~eno cve}e i odgleduvawe na semiwa za cve}e.● kakao ● ostanati rastenija za proizvodstvo na pijalaci 01.30 Odgleduvawe na saden materijal Odgleduvawe na saden materijal Ovaa klasa go vklu~uva proizvodstvoto na site vegetativni rastitelni materijali kako {to se reznici. macis i kardamom ● anason.sobirawe na drva za rastitelen sok ili kau~uk kako gumi. izdanoci i sadnici za neposredno razmno`uvawe ili za sozdavawe na podloga na koja odredeni mladici }e se kalemat za eventualno zasaduvawe za proizvodstvo na rastenija Ovaa klasa opfa}a: . vo {uma.30 01.

4 Odgleduvawe na `ivotni Ovaa grupa go vklu~uva odgleduvaweto na site `ivotni..odgleduvawe na molzni kravi .proizvodstvo na presno (surovo) mleko od kravi i bivolici Ovaa klasa ne opfa}a: .2 .prerabotka na mleko. micelium za pe~urki . vidi 10. vidi 02. osven `ivotnite {to `iveat vo voda Ovaa grupa ne opfa}a: .odgleduvawe i razmno`uvawe na kowi.44 Odgleduvawe na kamili i lami Ovaa klasa opfa}a: . reznici i kalemi.odgleduvawe na goveda i bivoli za meso .10 01. vidi 01. vidi 01. magariwa.dejnosti vo vrska so rasadnici. 01.proizvodstvo na govedsko seme za oploduvawe 01.19 01.nega i zgri`uvawe na `ivotni {to se odgleduvaat na farmi.62 . vidi 93. vidi 10.odgleduvawe na lukovidni glavici.41 Odgleduvawe na molzni kravi Ovaa klasa opfa}a: .51 01.43 Odgleduvawe na kowi i ostanati srodni `ivotni Ovaa klasa opfa}a: . muliwa i mazgi Ovaa klasa ne opfa}a: .11 01.45 Odgleduvawe na ovci i kozi .42 Odgleduvawe na drugi goveda i bivoli Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na ergelite za trka~ki i java~ki kowi. osven dejnosti povrzani so {umskite rasadnici Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti povrzani so {umskite rasadnici.1. korewa i trupki na rastenija.odgleduvawe na rastenija za proizvodstvo na seme.odgleduvawe i razmno`uvawe na kamili i lami 01.proizvodstvo na ko`i od klanici.

proizvodstvo na krupni i sitni ko`i od uloveni i vo zamka fateni `ivotni. guski i biserki .proizvodstvo na jajca od `ivina .odgleduvawe na ovci i kozi . vidi 10.11 . ko`a od vleka~i ili ptici na sto~arska farma .49 Odgleduvawe na drugi `ivotni Ovaa klasa opfa}a: .odgleduvawe na svilena buba.odgleduvawe i razmno`uvawe na `ivina: ● koko{ki.dejnosti na farma za crvi.70 .odgleduvawe na razni vidovi `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 01. farma za pol`avi itn. glisti.proizvodstvo na surova volna Ovaa klasa ne opfa}a: .Ovaa klasa opfa}a: . proizvodstvo na kokoni na svilena buba .46 01.12 01.stri`ewe na ovci so nadomest ili vrz baza na dogovor. .odgleduvawe na p~eli i proizvodstvo na med i p~elin vosok . vidi 01.47 Odgleduvawe na sviwi Odgleduvawe na `ivina Ovaa klasa opfa}a: .51 01. farma za zemjeni mekoteli.proizvodstvo na surovo ov~o ili kozjo mleko . misirki. ● hr~kovi . vidi 10.proizvodstvo na vla~ena volna.dejnosti na proizvodstvo na ko`a.62 .proizvodstvo na perduvi.odgleduvawe na doma{ni milenici (osven ribi): ● ma~ki i ku~iwa ● ptici. vidi 10. kako {to se mali papagali itn.prerabotka na mleko. patki.odgleduvawe na polupripitomeni ili drugi `ivi `ivotni: ● noevi i емуа ● drugi ptici (osven `ivina) ● insekti ● zajaci i drugi krzneni `ivotni .dejnosti na odgleduvawe `ivina Ovaa klasa ne opfa}a: .

me{ovito zemjodelstvo na nasadi i posevi.09 . 03.1 i 01. 03.6 Pomo{ni dejnosti vo zemjodelstvoto i dejnosti koi se izvr{uvaat posle sobranite posevi Ovaa grupa gi vklu~uva dejnostite svojstveni na zemjodelskoto proizvodstvo i dejnostite sli~ni na zemjodelstvoto koi ne se prezemaat so cel za proizvodstvo (vo smisla na sobirawe plodovi od zemjodelskite proizvodi).47 01.21. farmite za krokodili. vidi 03. vklu~uvaj}i i od vozduh ● re`ewe na ovo{kite i lozovite nasadi ● presaduvawe na oriz.zemjodelski dejnosti so naplata ili vrz baza na dogovor: ● podgotovka na zemji{teto ● obrabotka na nasadi i posevi ● prskawe na posevite. Ako proizvodstvoto na nasadi i posevi ili `ivotni vo dadenata (soodvetnata) edinicata e 66% ili pove}e od standardnata bruto-zarabotuva~ka.dejnosti na ribarskite farmi.21.me{ovito zemjodelstvo na `ivotni. Goleminata na dejnostite vo zemjodelstvoto ne e opredeluva~ki faktor. vidi 96. kombiniranata dejnost nema da bide vklu~ena ovde.odgleduvawe na `ivina.4 01. morskite farmi za crvi. proret~uvawe na repa ● `neewe ● kontrola na {tetnici (vklu~uvaj}i zajaci) vo vrska so zemjodelstvoto . vidi 03. izvr{eni so naplata ili vrz baza na dogovor. vidi 01. vidi grupa 01.dejnosti na farmite za `abi.22 . so cel podgotovka na zemjodelskite proizvodi za primarniot pazar. Isto taka.5 01. gi vklu~uva dejnostite koi se vr{at po sobranite posevi..22 .50 Me{ovito farmerstvo Me{ovito farmerstvo Ovaa klasa go opfa}a kombiniranoto proizvodstvo na nasadi i posevi nadvor od specijaliziranoto proizvodstvo na nasadi i posevi ili `ivotni.2 .smestuvawe i dresirawe na doma{ni milenici. vidi grupa 01.61 Pomo{ni dejnosti za odgleduvawe na posevi Ovaa klasa opfa}a: . 01. tuku }e bide raspredelena vo zemjodelstvoto na nasadi i posevi ili `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: .

vidi 71. opfa}a: .12 ..iznajmuvawe na `ivotni (stado). t.39 . potkastruvawe.iznajmuvawe na zemjodelski ma{ini so operator i ekipa` Ovaa klasa ne opfa}a: .62 Pomo{ni dejnosti za odgleduvawe na `ivotni Ovaa klasa opfa}a: . isto taka.00 .dejnosti na potkovuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .30 01.vakcinirawe na `ivotni.e.smestuvawe (zgri`uvawe) na doma{ni milenici.sadewe i ureduvawe na povr{ini kako {to se parkovi. sortirawe.09 01.podgotovka na posevite za primarniot pazar. dezinficirawe .dejnosti na agronomi i agroekonomisti. vidi 77.90 .arhitektura na `ivotnata sredina i prirodata.dejnosti vo vrska so sistemite za navodnuvawe Ovaa klasa. tovewe na `ivinata.odr`uvawe na zemjodelskoto zemji{te vo soglasnost so potrebite na zemjodelstvoto i `ivotnata sredina .zemjodelski dejnosti so naplata ili vrz baza na dogovor: ● dejnosti vrzani za unapreduvawe na priplodot.63 Dejnosti koi se izvr{uvaat po sobranite posevi Ovaa klasa opfa}a: . gradini i zeleni povr{ini.veterinarni dejnosti. prirastot i dobivaweto porasnati `ivotni ● uslugi i kontrola na stadata. isto taka. pasewe. opfa}a: . vidi 81. vidi 01.11 .30 .organizacija na zemjodelski izlo`bi i saemi.dejnosti koi se vr{at po sobranite posevi.drena`a na zemjodelskoto zemji{te.obezbeduvawe na prostor za smestuvawe na `ivotni.00 .pre~istuvawe na surov pamuk . vidi 96. vidi 75. vidi 82.~istewe. vidi 74.63 . ~istewe na `ivinarnicite ● dejnosti vrzani za ve{ta~ko osemenuvawe ● uslu`ni dejnosti na ergelite (potkovuvawe) ● nega i zgri`uvawe na `ivotni {to se odgleduvaat na farmi Ovaa klasa.20 . vidi 75. vidi 43. vidi 68.

64 Dorabotka na seme Ovaa klasa gi vklu~uva dejnostite po sobranite posevi so cel podobruvawe na kvalitetot na semeto so otstranuvawe na nesemenskite materijali.00 . vidi 12. sortiraweto i obrabotkata na semeto do negovoto plasirawe na pazar (prodavawe). vidi klasi vo grupite 01.1. isto taka.od`iluvawe i ridraing na tutunot. vidi oddel 46 .lov na morski cica~i kako {to se mor`ovi i tuljani Ovaa klasa ne opfa}a: ..prerabotka na seme za dobivawe na maslo. odvojuvawe na semiwata pod voobi~aenata golemina.2 i 01. 01. zoolo{ki gradini ili kako doma{ni milenici .41 . vidi grupi 01. pr. traperstvo i soodvetni uslu`ni dejnosti Lov. Vo ovaa klasa e vklu~ena i obrabotkata na genetski modificiranoto seme. Ovaa klasa go vklu~uva su{eweto.11 01. vidi 46. Ovaa klasa ne opfa}a: .70 Lov. su{ewe .trgovija na golemo na zemjodelski surovini.. kako i namaluvawe na vla`nosta na semeto do nivo sigurno za negovo skladirawe..odgleduvawe na seme. ko`i od vleka~i ili ptici koi se zastrelani ili fateni Ovaa klasa. vidi 10.proizvodstvo na krzna. ~isteweto.upotreba na `ivotni (mrtvi ili `ivi) zaradi dobivawe na hrana.istra`uvawe so cel razvoj ili modifikuvawe na novi vidovi seme.7 01.su{ewe na ovo{je Ovaa klasa ne opfa}a: . mehani~ki ili od insekti o{tetenite semiwa i nezreloto seme.dejnosti koi se izvr{uvaat po sobranite posevi so cel podobruvawe na kvalitetot na semeto. opfa}a: . vidi 72. krzno i ko`a ili zaradi koristewe vo istra`uvawa. lupewe .lov i traperstvo na komercijalna baza .3 .podgotovka na tutunovi lisja.1 i 01.64 . vidi 10.pazarni dejnosti na trgovci posrednici ili zadru`ni asocijacii.podgotovka na zrna za kakao.2 01.2 . pr. traperstvo i soodvetni uslu`ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .podgotovka na zemjodelskite proizvodi od proizvoditelot.

sportsko-rekreativen lov i soodvetni uslu`ni dejnosti.proizvodstvo na iverki i drveni par~iwa.10 Odgleduvawe na {umi i ostanati dejnosti povrzani so {umarstvoto Ovaa klasa opfa}a: .odgleduvawe na niski rastenija.10 02. {umarstvoto opfa}a i proizvodi na koi se vr{i mala obrabotka. vidi grupa 01.dejnosti na rasadnici.odgleduvawe na divi `ivotni na farma.uslu`ni dejnosti povrzani so unapreduvawe na lovot i traperstvoto.30 .49 .odgleduvawe na novogodi{ni elki. Ovie dejnosti mo`e da se vr{at vo prirodni ili zasadeni {umi. proreduvawe. drvo za celuloza itn.1 .29 . Osven proizvodstvoto na {umski drvja. presaduvawe. Odgleduvawe na {umi i ostanati dejnosti povrzani so {umarstvoto 02. osven {umski.19 .11 . vidi 10.20 Iskoristuvawe na {umite Iskoristuvawe na {umite 02.2 02.11 . vidi 01.proizvodstvo na krzna. vidi 02.lov na kitovi. kako {to e drvoto za ogrev. ko`i na vleka~i ili ptici na farma.proizvodstvo na krupni i sitni ko`i {to poteknuvaat od klanici. vidi 94. po~nuvaj}i od pilewe i ramnewe e isklu~ena i e klasificirana vo oddel 16.).odgleduvawe na {umi: sadewe. vidi 01.4 . Ovaa klasa ne opfa}a: . proizvodstvo na drva za celuloza i drva za ogrev . rasaduvawe. drven jaglen (}umur). odr`uvawe i za{tita na {umite i {umskite povr{ini .30 . Ponatamo{nata prerabotka. vidi 03.sobirawe na pe~urki i ostanati samoniknati {umski plodovi. vidi 01.99 02 [umarstvo i iskoristuvawe na {umi Ovoj oddel go vklu~uva proizvodstvoto na trupci kako i otstranuvaweto i sobiraweto na samoniknat {umski materijal. trupci (pr: jamska gradba.. vidi 93. vidi 16.dejnosti na {umskite rasadnici Ovie dejnosti mo`e da se vr{at vo prirodni i zasadeni {umi.

namenski stapovi .10 .proizvodstvo na drven jaglen (}umur) vo {uma na tradicionalen na~in Rezultatot na ovaa dejnost mo`e da bide vo oblik na cepanici ili drva za ogrev Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 16.sobirawe na {umski proizvodi.10 . divi kosteni ● mov i li{aj Ovaa klasa ne opfa}a: .odgleduvawe na novogodi{ni elki.14 02.3 Sobirawe na {umski plodovi i proizvodi. vidi 01.sobirawe na samoniknati {umski plodovi i proizvodi: ● pe~urki i tartufi ● zrnesti plodovi ● jatkasti plodovi ● balata i ostanati kau~ukovi smoli ● pluta ● lak i smoli ● balzami ● raznovidni trevi ● morska treva ● `eladi. vidi oddel 01 . osven drva 02. organizirano proizvodstvo na gorenavedenite proizvodi (osven odgleduvawe na drva za pluta).proizvodstvo na drven jaglen preku destilirawe na drvoto. presaduvawe.13 . stolbovi za ograda.sobirawe i proizvodstvo na drvo za dobivawe energija . odr`uvawe.odgleduvawe na {umi: sadewe.odgleduvawe na pe~urki i tartufi.proizvodstvo na trupci koi se koristat vo neobrabotena forma kako {to se: jamski potpori (drva). osven drva Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na trupci za potrebite na industrijata koja se temeli na prerabotka na drvo .30 Sobirawe na {umski plodovi i proizvodi.sobirawe i proizvodstvo na {umskiot otpadok od se~ewe drva za energija . vidi 02.proizvodstvo na iverki i par~iwa.30 . vidi 02.Ovaa klasa opfa}a: .upravuvano. vidi 20. proreduvawe.29 . vidi 01. rasaduvawe. osven {umski plodovi.

20). vidi 01. vidi 43.40 Pomo{ni uslugi vo {umarstvoto Pomo{ni uslugi vo {umarstvoto Ovaa klasa go vklu~uva izvr{uvaweto na del od dejnostite vo {umarstvoto so naplata ili vrz baza na dogovor Ovaa klasa opfa}a: . se vklu~eni vo ribnite dejnosti i akvakulturata. solenite ili slatkovodnite sredini (vodi). so cel ulov ili sobirawe na ribi. Uslu`nite dejnosti vo ribarstvoto i akvakulturata vo morskite i slatkovodnite vodi.: morski rastenija. gi vklu~uva dejnostite koi se normalno integrirani vo procesot na proizvodstvo za sopstvena smetka (na pr.10 02. biseri. . isto taka. sun|eri itn.20 .uslu`ni dejnosti vo {umarstvoto: ● premer na {uma ● konsultantski uslugi vo vrska so stopanisuvaweto na {umite ● procena na drvenata gra|a ● za{tita na {umite od po`ari ● kontrola na {umite od {tetni insekti .10 . vidi 02.). Prerabotkata na ribi.1. bez ogled na toa dali se vr{i vo fabriki na kopno ili vo fabriki na brod (10. 33. vidi 16. vidi 02. vidi 43.12 03 Ribarstvo i akvakultura Ovoj oddel go vklu~uva loveweto riba i akvakultura i upotrebata (koristeweto) na ribnite resursi od morskite. mekoteli.proizvodstvo na iverki..drena`ni raboti na {umskoto zemji{te.: razmno`uvawe na ostrigi za proizvodstvo na biseri).19). mekoteli ili lu{pari e isklu~ena. Ovoj oddel.~istewe na gradili{tata.sobirawe na drva za ogrev.uslu`ni dejnosti povrzani so eksploatacijata na {umite: ● transport na trupci vo granicite na {umite Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnost na {umskite rasadnici.odgleduvawe na zrnesti i jatkasti plodovi.12 . Ovoj oddel ne vklu~uva izgradba i popravka na brodovi (30. lu{pari i drugi morski proizvodi (na pr.25 .4 02. isto taka.15) i sportski ili rekreativen ribolov (93.

dejnosti na brodovi koi slu`at za ulov na riba.e.ulov na kitovi . dejnosti na ra~en ribolov ili so upotreba na razli~ni vidovi na oprema za lovewe riba.20 . tuljani (morski lavovi. kako {to se mre`a.ulov na morski mekoteli i lu{pari .10 . Nekoi dejnosti. ili krajbre`no lovewe so mre`a. 03. vklu~uvaat ribolov vo poribeni vodeni povr{ini.1 Ribarstvo Ovoj oddel go opfa}a "loveweto riba".24 . isto taka. dejnosti na ulov i sobirawe na vodni organizmi (prete`no ribi.03.19 . kako i za prerabotka i konzervirawe na riba .lovewe na morski cica~i. isto taka.izdavawe na brodovi za razonoda so ekipa` vo ramkite na morskiot i krajbre`niot voden transport (na pr.ulov na riba vo nacionalnite slatkovodni vodi na komercijalna osnova .. vidi 93.70 . t. {to e naj~est slu~aj.12 Ribolov vo slatkovodni vodi Ovaa klasa opfa}a: . ili so ~unovi koi se doma{no izraboteni.11 . krajbre`ni ili podzemni vodi za ~ovekovi potrebi i drugi celi. sipi itn. mekoteli i lu{pari vo fabriki na kopno ili vo fabriki na brodovi. sun|eri. vidi 50.19 03. vidi 93. vidi 10. vidi 10. Takvite dejnosti mo`e da se izveduvaat na samoto krajbre`je (na pr. mekoteli i lu{pari).: krstarewe so ribolov).uslu`ni dejnosti povrzani so sportsko-rekreativen ribolov. korali i algi Ovaa klasa ne opfa}a: .rabota na rezervati za sportski ribolov. so upotreba na komercijalni brodovi. morski e`ovi. opfa}a: . mor`ovi.ulov na morski vodni `ivotni: `elki.uslugi na inspekcija vo ribarstvoto i za{tita na ribarstvoto. vidi 01. vklu~uvaj}i okeanski rastenija.sobirawe na organizmi od more: prirodni biseri.prerabotka na riba.11 Morski ribolov Ovaa klasa opfa}a: . ili. vidi 84. na pr.ulov na riba vo okeani i krajbre`ni vodi na komercijalna baza . foki).prerabotka na kitovi vo fabriki na brod. konop ili klopka. osven kitovi.: sobirawe na mekoteli kako {to se {kolki i ostrigi). Ovaa klasa.

odgleduvawe na morski ribi. "akvakulturata". ostrigi itn.uslugi na inspekcija vo ribarstvoto i za{tita na ribarstvoto. mekoteli i lu{pari.21 Morska akvakultura Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na akvakultura vo rezervoari napolneti so solena voda .2 Akvakultura Ovaa grupa ja opfa}a "akvakulturata".dejnosti na akvakultura vo soleni vodi . riben podmladok i lososi . {kolki. vidi 84. t.ulov na slatkovodni mekoteli i lu{pari .odgleduvawe na morski algi i drugi morski trevi za ishrana . Odgleduvaweto se odnesuva na podmladokot. mekoteli. drugi lu{pari i ostanati morski `ivotni Ovaa klasa. isto taka.: redovno snabduvawe. vklu~uvaj}i i ulov na morski ukrasni ribi . aligatori i vodozemni `ivotni). isto taka. Dopolnitelno. opfa}a: .20 .e proizvodniot proces na vodnite `ivotni (organizmi) (ribi. gi vklu~uva individualnata. vklu~uvaj}i go i odgleduvaweto i sobiraweto. zadru`nata i dr`avnata sopstvenost na individualnite `ivotni vo faza na odgleduvawe.19 . krokodili. jastog (rak). vklu~uvaj}i go i sobiraweto. hranewe i za{tita od kradci).prerabotka na riba.odgleduvawe na rakovi. vidi 93. postlarvi na {kampi.. vidi 10.odgleduvawe na morski crvi . upotrebuvaj}i tehni~ki planovi so cel da se zgolemi proizvodstvoto von prirodniot kapacitet na okolinata (na pr. vidi 93. 03.dejnosti na ribnite mrestili{ta . opfa}a: .24 .).proizvodstvo na ikri na mekoteli ({kolki.ulov na slatkovodni vodeni `ivotni Ovaa klasa.19 03.dejnost na rezervatite za sportski ribolov. i/ili do nivnite povozrasni fazi pod uslovi koi se dozvoleni za gorenavedenite organizmi.sobirawe na slatkovodni organizmi Ovaa klasa ne opfa}a: . mekoteli. lu{pari. isto taka.uslu`ni dejnosti povrzani so sportsko-rekreativen ribolov.

Rudarskite dejnosti se klasificirani vo oddeli. drobewe.odgleduvawe na slatkovodni rakovi. Eksploatacijata mo`e da se vr{i so razli~ni metodi kako {to se: jamska (podzemna).odgleduvawe na `abi Ovaa klasa ne opfa}a: . mo`e da gi vr{at specijalizirani edinici za treti lica. {kolki. vidi 03. isto taka.Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 03. vidi 93. razli~ni minerali i proizvodi od kamen. sortirawe. su{ewe. lignit.22 .: kr{ewe. koncentrirawe na rudi. kako na pr. petroleum.19 B/B RUDARSTVO I VADEWE NA KAMEN Rudarstvoto i vadeweto na kamen opfa}a vadewe na minerali (rudi) koi vo prirodata se javuvaat vo cvrsta sostojba (jaglen i rudi). osobeno onie koi se odnesuvaat na vadewe na jaglenovodorodi.dejnost na rezervatite za sportski ribolov. Ovoj sektor ne opfa}a: . dup~ewe na morskoto dno itn. vidi 93. mekoteli.21 . kako industriski uslugi-oddel 09.obrabotka na izvadenite materijali. vklu~uvaj}i i slatkovodna ukrasna riba . sektor C/V (Prerabotuva~ka industrija) . ~istewe.dejnosti povrzani so mrestili{tata (slatkovodni) .dejnosti na akvakultura vo rezervoari napolneti so solena voda. Nekoi od tehni~kite dejnosti od ovoj sektor.dejnost na rezervatite za sportski ribolov. topewe na priroden gas i aglomeracija (briketirawe) na cvrsti goriva. oddelite 07 i 08 se odnesuvaat na metalni rudi.odgleduvawe na riba vo slatkovodni vodi. so dup~ewe. drugi lu{pari i ostanati vodeni `ivotni . grupi i klasi vrz osnova na glavniot proizveden mineral. Ovoj sektor gi opfa}a i dopolnitelnite raboti so cel podgotovka na surovite (neobraboteni) materijali za proda`ba.19 03. Oddelite 05 i 06 se odnesuvaat na vadeweto na fosilni goriva (jaglen. povr{inska.odgleduvawe na `abi.22 Slatkovodna akvakultura Ovaa klasa opfa}a: . te~na (nafta) ili gasovita (priroden gas) sostojba. gas). Ovie dejnosti ~esto gi vr{at edinici koi gi iskoristuvaat resursite i/ili drugi edinici koi se smesteni vo blizina.

vadewe na lignit.polnewe na {i{iwa so priridna izvorska i mineralna voda od izvori i bunari. vidi 08. vklu~uvaj}i gi i metodite na eksploatacija so topewe .upotreba na izvadenite materijali bez natamo{na transformacija za grade`ni celi. sortirawe po golemina i kvalitet. sektor F/\ (Grade`ni{tvo) .20) 05.9 05 Vadewe na jaglen i lignit Ovoj oddel go opfa}a vadeweto na cvrsti mineralni goriva od zemji{teto ili rudnicite i vklu~enite operacii (na pr. oblo`uvawe. ~istewe.kamen jaglen dobien od sitne` na kamen jaglen Ovaa klasa ne opfa}a: .~istewe.07 . podobruvawe na kvalitetot i olesnuvawe na transportot i skladiraweto Ovaa klasa. vidi 11. vidi 09.kr{ewe.. sporednite uslugi na rudnicite za jaglen i lignit (vidi 09. vidi 23.20 Vadewe na lignit Vadewe na lignit .12 05.proizvodstvo na briketi od kamen jaglen. opfa}a: .) potrebni za dobivawe na pazaren proizvod Ovoj oddel ne go vklu~uva koksiraweto (vidi 19.vr{ewe na raboti povrzani so podgotovka na zemji{teto za vadewe na jaglen.10 Vadewe na kamen jaglen Vadewe na kamen jaglen Ovaa klasa opfa}a: .kopawe na treset.probni dup~ewa za vadewe na jaglen. isto taka.92 . presuvawe na jaglenot itn. vidi 43.vadewe na kamen jaglen: jamska i povr{inska eksploatacija na rudnici za kamen jaglen.90) ili proizvodstvoto na briketi (vidi 19.: sortirawe.pomo{ni dejnosti za vadewe na kamen jaglen. presuvawe i ostanati operacii neophodni za transportirawe itn. zaradi klasificirawe. vidi 05. kamewa i minerali koi ne se vr{at vo rudarstvoto i vadeweto na kamen.10 . vidi 19.90 . vidi 19.20 .1 05.proizvodstvo na cvrsti goriva vo pe~ka za koksirawe. drobewe i druga obrabotka na nekoi vidovi zemji{te. vidi 09.90 .10). drobewe.20 .2 05.

drobewe na lignitot itn.20 . podzemna ili povr{inska eksploatacija na rudnici za lignit.10 . geolo{ki i seizmi~ki istra`uvawa. vidi 09. mre`a na cevovodi za sobirawe na surova nafta na poliwata i site drugi dejnosti vo podgotovkata na nafta i gas sî do ispora~uvaweto od mestoto na proizvodstvo.12 06 Vadewe na surova nafta i priroden gas Ovoj oddel go vklu~uva proizvodstvoto na surova nafta i surova nafta od {krilci i pesok i proizvodstvoto na priroden gas i obnovuvawe na jaglenovodorodni te~nosti.probni dup~ewa za vadewe na jaglen. vidi 09.Ovaa klasa opfa}a: . Ovoj oddel opfa}a operativni dejnosti i /ili razvoj na naftenite i plinskite poliwa.rafinirawe na nafteni proizvodi. vidi 19.proizvodstvo na briketiran lignit.10 . zavr{uvawe i opremuvawe na izvor.uslugi povrzani so nafteni i gasni poliwa {to se vr{at so naplata ili vrz baza na dogovor.probno dup~ewe. zaradi klasificirawe.90 . vidi 09.20 .vadewe na surova nafta Ovaa klasa. Ovie dejnosti mo`e da vklu~at dup~ewe.~istewe.vadewe na lignit (kafeav jaglen): jamska.pomo{ni dejnosti za vadewe na lignit. opfa}a: . emulzen kr{a~. Ovoj oddel ne opfa}a: . sortirawe po golemina i kvalitet. vidi 43. vidi 19. vidi 05. vidi 71.vadewe na kamen jaglen.kopawe na treset.geofizi~ki. oprema za otsoluvawe. podobruvawe na kvalitetot i olesnuvawe na transportot i skladiraweto Ovaa klasa ne opfa}a: .10 Vadewe na surova nafta Vadewe na surova nafta Ovaa klasa opfa}a: .10. vidi 09. vidi 09.90 .92 .1 06. rakuvawe so separatori.12 06. .vr{ewe na raboti povrzani so razvojot i podgotovkata na zemji{teto za vadewe na jaglen.eksploatacija na nafteni i gasni izvori. vidi 08. vklu~uvaj}i gi i metodite na eksploatacija so topewe . isto taka.10 .

istekuvawe i separacija na te~nite frakcii na jaglenovodorodite . .postapka za dobivawe surova nafta: prelivawe.proizvodstvo na nafteni derivati. dehidratacija. zacvrstuvawe itn. Ovoj oddel. miewe.10 .obnovuvawe na te~nite nafteni gasovi pri rafiniraweto na naftata.cevovoden transport.pomo{ni dejnosti za ekstrakcija na nafta i priroden gas. melewe. opfa}a: . klasirawe spored kvalitetot.20 .ispituvawe na naftata i gasot. vidi 09.2 06. vidi 20.11 . su{ewe. dobieni preku topewe ili pirolizi Ovaa klasa ne opfa}a: . gravitaciona separacija i flotacija. kako {to se: drobewe. vidi 19. isto taka. vidi 19.20 Vadewe na priroden gas Vadewe na priroden gas Ovaa klasa opfa}a: ..vadewe na te~ni jaglenovodorodi. vidi 49.obnovuvawe na te~nite nafteni gasovi pri rafiniraweto na naftata.10 .50 06. gi opfa}a dejnostite za podgotovka i zbogatuvawe na rudite.ekstrakcija na bitumenozni ili nafteni {krilci i pesok .10 . isto taka. {to se vr{i preku podzemno i povr{insko vadewe.ekstrakcija na kondenzati . ispirawe na rudite. vadewe od morskoto dno itn. vidi 09.50 07 Vadewe na rudi na metal Ovoj oddel go vklu~uva vadeweto na metalni minerali (rudi).cevovoden transport.proizvodstvo na surovi gasoviti jaglenovodorodi (priroden gas) .ispituvawe na naftata i gasot.proizvodstvo na industriski gas. vidi 19. vidi 09.pomo{ni dejnosti za vadewe na nafta i priroden gas. Ovaa klasa ne opfa}a: .20 . vidi 49.10 . kalcinacija. otsoluvawe.20 . vidi 09.proizvodstvo na surova nafta od bitumenozni {krilci i pesok .desulfurirawe na gasot Ovaa klasa.

vadewe i podgotovka na rudi vrednuvani.proizvodstvo na `olt kola~ Ovaa klasa ne opfa}a: .46 . kobalt. vidi 24. vrednuvani zaradi sodr`inata na uranium i torium: uraniumov oksid itn.vadewe i podgotovka na pirit i pirhotini (osven pr`ewe). pred sé. molibden. vanadium itn. ● blagorodni metali: zlato.proizvodstvo na mate bakar i mate nikel.proizvodstvo na aluminium oksid. zaradi sodr`inata na oboeni metali ● aluminium (boksit).10 Vadewe na rudi na `elezo Vadewe na rudi na `elezo Ovaa klasa opfa}a: . mangan.operacii na pe~ki za topewe. vidi 20.2 Vadewe na rudi na oboeni metali Ovaa grupa go opfa}a vadeweto na rudi na oboeni metali. tantal. .vadewe na rudi. nikel.pr`ewe na `elezni piriti. vidi 07.proizvodstvo na uraniumov metal od uraniumov oksid ili drugi rudi.42. vidi oddel 24 07. vidi 24.proizvodstvo na aluminiumov oksid.13 . pred sî.21 .zbogatuvawe na rudite na uran i torium. vidi 24.29 Vadewe na drugi rudi na oboeni metali Ovaa klasa opfa}a: . hrom. cink.topewe i rafinirawe na uranium. pred sî.46 07. olovo. srebro. platina Ovaa klasa ne opfa}a: .45 . .vadewe i podgotovka na rudi na uranium i torium. bakar. vidi 24.vadewe na rudi vrednuvani. vidi 08.91 07. 07.21 Vadewe na rudi na uran i torium Ovaa klasa opfa}a: . zaradi sodr`inata na `elezo .zbogatuvawe i aglomeracija na rudite na `elezo Ovaa klasa ne opfa}a: . kalaj.44 i 24.13 .1 07. vidi 24.koncentrirawe na tie rudi . vidi 20.Ovoj oddel ne opfa}a: .42 .

prerabotkata na materijali (glina. surov gips. nespomenati na drugo mesto 08.kr{ewe i drobewe na dekorativen kamen i kamen za grade`ni{tvoto .vadewe na bitumenozen pesok.vadewe. kreda i {krilci Ovaa klasa opfa}a: . vidi 08.12 Vadewe na ~akal i pesok. gips. oblikuvawe i obrabotka na kamen von kamenolomi.).11 . sortirawe i me{awe) na izvadenite minerali. Ovoj oddel ne opfa}a obrabotka (osven kr{ewe. su{ewe. i iskopuvaweto na aluvijalni naslagi. drobeweto na karpi i koristeweto na mo~uri{ta so sol. no.91 . drobewe i kr{ewe na varovnik . glina i kaolin Ovaa klasa opfa}a: . kalcium itn. Upotrebata na ovie proizvodi e najzna~ajna vo grade`ni{tvoto (pr. prerabotkata na hemikalii itn.vadewe na glina.vadewe na hemiski minerali i mineralni |ubriva.). kamen itn. gruba obrabotka i se~ewe na kamen za spomenici i za grade`ni{tvoto. drobewe. . ~istewe.08 Vadewe na drugi rudi i kamen Ovoj oddel go opfa}a vadeweto od rudnici i kamenolomi. vidi 23. varovnik. vidi 23.vadewe. 08. kako {to se mermer. se~ewe (re`ewe). pesok i glina Vadewe na dekorativen kamen i kamen za grade`ni{tvoto.10 08.vadewe i bagerirawe na industriski pesok.se~ewe. vidi 06.52 .9 Rudarstvo i vadewe na drugi rudi i kamen.vadewe na pesok .vadewe na kreda i nekalciniran dolomit Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kalciumov dolomit.70 08. ognootporna glina i kaolin Ovaa klasa ne opfa}a: .kr{ewe i drobewe na ~akal . granit. pesok za grade`ni{tvoto i ~akal . peskari itn.1 Vadewe na kamen.vadewe na surov gips i anhidridi . isto taka.pesok.

15 .vadewe na guan Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 23. ~istewe i rafinirawe na solta od proizvoditelot Ovaa klasa ne opfa}a: . vrednuvani.pr`ewe na `elezni piriti. vklu~uvajki go i rastvoruvaweto i ispumpuvaweto .proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija. vidi 20.vadewe na priroden sulfur . priroden magnezium sulfat (kiserit) .90 .84 .proizvodstvo na briketiran treset.99 08.91 Vadewe na hemiski minerali i mineralni |ubriva Ovaa klasa opfa}a: .drobewe. vidi 10.vadewe na priroden barium sulfat i karbonat (bariti i viterit ) prirodni borati. prirodna po~va. osven pr`ewe .93 .93 Vadewe na sol Ovaa klasa opfa}a: . vidi 19. vidi 09.08.uslu`ni dejnosti za vadewe na treset.podgotovka na tresetot za da se podobri kvalitetot i olesni transportot i skladiraweto Ovaa klasa ne opfa}a: .vadewe i podgotovka na pirit i pirhotini.proizvodstvo na proizvodi od treset. pesok.dobivawe na sol so isparuvawe na morska voda i drugi soleni vodi . mineralni |ubriva itn.vadewe na sol od rudnicite.15 08.13 . isto taka. kako izvor na hemikalii Ovaa klasa.20 . opfa}a: . fluorit i drugi minerali. jodirana sol.kopawe na treset . vidi 20.vadewe na zemjani boi. vidi 20. vidi 08.prerabotka na solta vo kvalitetna sol za ishrana.92 Vadewe na treset Ovaa klasa opfa}a: . pr.vadewe na prirodni fosfati i prirodni kaliumovi soli .. glina.vadewe na sol. pred sî.proizvodstvo na isitneta me{ana po~va od treset.

vgraduvawe i cementirawe na za{titni cevki.99 Ostanato rudarstvo i vadewe na kamen. priroden tvrd bitumen ● blagorodni kamewa. steatit (talk).e. vidi 36. uslugi na otstranuvawe na jalovinata od rudnicite itn. monta`a i demonata`a na postrojkite za dup~ewe na nao|ali{tata.1 . so naplata ili vrz baza na dogovor 09. zatrupuvawe (za~epuvawe) i napu{tawe na mestata za dup~ewe ● topewe i regasifikacija na prirodniot gas so cel transport. 09 Pomo{ni uslu`ni dejnosti vo rudarstvoto Ovoj oddel gi opfa}a specijaliziranite pomo{ni uslugi pri vadeweto {to se vr{at so naplata ili vrz baza na dogovor. Ovoj oddel gi opfa}a uslugite pri vadeweto so pomo{ na tradicionalni metodi na ispituvawe kako {to e zemaweto primeroci od karpite i praveweto geolo{ki ispituvawa kako {to se dup~ewa. priroden grafit. su{ewe i crpewe na voda od rudnicite. nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . silikatno fosilno bra{no. tradicionalni metodi na ispituvawe. napraven vo rudnikot ● uslugi na su{ewe i crpewe.00 08. feldspad itn. kvarc. popravka. asfalten kamen. t. mica itn.~istewe.. crpewe na voda od naftenite i gasnite izvori. vgraduvawe i cementirawe na za{titni cevki. crpewe na voda od naftenite i gasnite izvori. ● priroden asfalt. probni dup~ewa na izvorite na nafta kako i na nao|ali{tata na metalni i nemetalni minerali.10 Pomo{ni dejnosti za vadewe na surova nafta i priroden gas Ovaa klasa opfa}a: .vadewe na raznovidni minerali i materijali: ● abrazivni materijali. kako {to e praveweto geolo{ki ispituvawa na potencijalnite idni tereni ● dup~ewa.proizvodstvo na voda za piewe so isparuvawe na solenata voda. azbest. Pomo{ni dejnosti za vadewe na surova nafta i priroden gas 09. Ostanatite uslugi opfa}aat monta`a na naftenite postrojki.uslu`ni dejnosti pri vadeweto nafta i gas {to se vr{at so naplata ili vrz baza na dogovor: ● uslugi na ispituvawe (istra`uvawe) povrzani so vadeweto na surova nafta i gas.

uslu`ni dejnosti {to gi vr{at operatori na naftenite i gasnite poliwa.e. vidi 52. vidi 33. izvr{eni podaleku od rudnikot. vidi 71.9 09. vidi oddeli 05.specijalizirana popravka na ma{inite za vadewe na rudi. geolo{ki i seizmografski istra`uvawa. t. vidi 71. 07 i 08 . isto taka.topewe i regasifikacija na prirodniot gas so cel transport. tradicionalni metodi na ispituvawe.operacii na vadewe na rudi i kamen so naplata ili vrz baza na dogovor.90 Pomo{ni dejnosti za ostanatoto vadewe na ruda Pomo{ni dejnosti za ostanatoto vadewe na ruda Ovaa klasa opfa}a: . vidi 06.specijalizirana popravka na ma{inite za vadewe na rudi.20 . opfa}a: .geofizi~ki istra`uvawa so naplata ili vrz baza na dogovor.12 09.21 . za potrebite na dejnostite na vadewe na rudi od oddelite 05.geofizi~ki.pomo{ni dejnosti so naplata ili vrz baza na dogovor.● probno dup~ewe vo vrska so vadeweto na surova nafta i gas Ovaa klasa.po`arnikarski uslugi na naftenite i gasnite poliwa Ovaa klasa ne opfa}a: .12 . kako {to e zemaweto primeroci od karpite i praveweto geolo{ki ispituvawa na potencijalnite idni tereni ● uslugi na su{ewe i crpewe. so naplata ili vrz baza na dogovor ● probno dup~ewe i sondirawe Ovaa klasa ne opfa}a: . 07 i 08 ● uslugi na ispituvawe (otkrivawe).10.12 .12 C/V PRERABOTUVA^KA INDUSTRIJA . 06. vidi 33.

Ova mo`e da vklu~i fizi~ka ili hemiska transformacija. ventili. Monta`ata na sostavnite delovi na prerabotenite proizvodi se smeta za prerabotuva~ka industrija. Na pr: autputot na rafinerijata na aluminium e input (vlez) koj se upotrebuva vo primarnoto proizvodstvo na aluminiumot. Proizvodstvoto na specijalizirani komponenti i delovi na ma{inite i opremata. prerabotkata na otpadot vo sekundarna surovina e klasificirano vo grupata 38. primarniot aluminium e input (vlez) vo proizvodstvoto na aluminiumska `ica. Me|utoa. ribolovot. t. Autputot na prerabotuva~kiot proces mo`e da bide zavr{en vo smisla da bide gotov za upotreba ili potro{uva~ka. proizvodstvoto na specijalizirani komponenti i pribori so modelirawe (vkalapuvawe) ili vtisnuvawe na plasti~ni materijali e vklu~eno vo grupata 22. klipovi.motori. val~esti le`i{ta. Obnovuvaweto na otpadot. po pravilo e klasificirano vo istata klasa kade {to e i proizvodstvoto na ma{inite i opremata za koi{to se odnesuvaat delovite i priborite. bez ogled na ma{inite i opremata vo koi tie predmeti bi mo`ele da bidat vklu~eni. elektri~ni motori. pribori i dodatoci na ma{inite i opremata.e. Transformiranite materijali. {umarstvoto. kako i proizvodi od drugi prerabotuva~ki dejnosti. elektri~ni agregati. rudarstvoto i vadeweto na kamen. Ovde e vklu~ena monta`ata na prerabotenite proizvodi i od sopstveno proizvedenite i od kupenite komponenti. e klasificirano vo soodvetnata klasa na prerabotuva~ka industrija. supstanciite ili komponentite vo novi proizvodi. zap~anici.3 (Popravka -obnovuvawe na materijali). iako ova ne mo`e da se upotrebi kako edinstven univerzalen kriterium za definirawe na prerabotuva~kata industrija (vidi ja zabele{kata podolu za otpad). Zna~ajna promena. supstancii ili komponenti se surovini koi se proizvodi od zemjodelstvoto.2. Proizvodstvoto na specijaliziranite komponenti i nivnite delovi. . na pr. ili mo`e da bide poluproizvod vo smisla da bide podgotven da stane input (vlez) za ponatamo{na prerabotuva~ka. no ne mo`e da se smeta kako del od prerabotuva~kata industrija.Ovoj sektor ja opfa}a fizi~kata ili hemiskata transformacija na materijalite. a aluminiumskata `ica e input (vlez) vo proizvodstvoto na proizvodi od `ica. popravka ili rekonstrukcija na proizvodite glavno se smeta za prerabotuva~ka industrija.

63.10). . tretirawe na metal so zatopluvawe i polirawe. .1.pasterizirawe na mleko i polnewe vo {i{iwa. vidi 23. proizvodstvoto na srebro od ostatoci od filmski lenti se smeta za proizvodstven proces.11.Osnovna cel na ovie dejnosti e obrabotka ili prerabotka na otpadot i poradi toa se klasificirani vo sektorot E/D (Snabduvawe so voda. Instaliraweto na ma{ini i oprema. proizvodstvoto na novi finalni proizvodi (nasproti sekundarnite surovini) e klasificirano vo prerabotuva~kata industrija.prerabotka na sve`a riba (ostrigi. vidi 16. . vidi 22. vidi 15.proizvodstvo na gotova betonska smesa. Nivniot autput e nov proizvod. Zabele{ka: Granicite pome|u prerabotuva~kata industrija i drugite sektori od klasifikacioniot sistem nekade mo`e da bidat nejasni. otstranuvawe na otpadni vodi. Kako glavno pravilo. vidi 10.prerabotka na ko`a. koi ne se prerabotuvaat na ribarski brodovi.pe~atewe i dejnosti vo vrska so pe~ateweto. Me|utoa.avtomobilski motori. . .11. fileti od riba). presvlekuvawe. Kako pojasnuvawe.20. . Specijaliziranoto odr`uvawe i popravka na industriski. duri i koga ovoj proces go upotrebuva otpadot kako input (vlez). Na primer. . dodeka popravkata na motorni vozila e klasificirana vo oddelot 45 (Trgovija na golemo i trgovija na malo i popravka na motorni vozila i na motocikli). popravkata na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i aparati za doma}instvata e klasificirana vo oddelot 95 (Popravka na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata). komercijalni ili sli~ni ma{ini i oprema glavno e klasificirano vo oddelot 33 (Popravka i instalirawe na ma{ini i oprema). e klasificirano vo klasata 33. .za{tita na {uma.elektropresvlekuvawe. definicijata od {to e sostaven noviot proizvod nekoga{ mo`e da bide subjektivna. koga se vr{i kako specijalizirana dejnost.20.10.protektirawe na gumi za vozila. upravuvawe so otpad i dejnosti za sanacija na okolinata). slednite dejnosti se smetaat za prerabotuva~ka industrija vo NKD: .51. vidi 10.popravka i remont na ma{ini (pr. Me|utoa. vidi oddel 18. dejnostite vo prerabotuva~kiot sektor ja vklu~uvaat transformacijata na materijalite vo novi proizvodi. . vidi 29. vidi 25. Me|utoa.61.

zelen~uk. .izgradba na monta`ni objekti i operacii izveduvani na mestoto na izgradba. Ovoj oddel ne ja vklu~uva podgotovkata na jadewa za neposredna potro{uva~ka. klasificirano vo sektorot B/B (Rudarstvo i vadewe na kamen). masti i masla.iskoristuvawe na {umi. . . prepakuvawe ili polnewe na proizvodi vo {i{iwa. kako {to se te~nosti ili hemikalii. postapkata koja ne e posledica na razli~ni proizvodi e klasificirana vo sektorot G/E (Trgovija na golemo i trgovija na malo. . klasificirani vo sektorot F/\ (Grade`ni{tvo). klasificirano vo sektorot A/A (Zemjodelstvo. ko`ite od kolewata ili poga~ata od maslo od proizvodstvoto na maslo). kako i za treti lica. .podgotovka na hrana za neposredna potro{uva~ka. Dejnosta ~esto gi generira pridru`nite proizvodi od pogolema ili pomala vrednost (na primer.iskoristuvawe na zemjodelskite proizvodi.iskoristuvawe na rudite i drugite minerali. mle~ni proizvodi.so drugi zborovi. Tie vklu~uvaat: . {umarstvoto i ribarstvoto vo hrana za lu|e ili `ivotni i go vklu~uva proizvodstvoto na raznovidni intermedijarni proizvodi koi{to direktno ne se prehranbeni proizvodi. riba. kako {to e koleweto po nara~ka. {umarstvo i ribarstvo). popravka na motorni vozila i motocikli). . Ovoj oddel e organiziran spored dejnostite koi se vr{at so razli~ni vidovi na proizvodi: meso. 10 Proizvodstvo na prehranbeni proizvodi Ovoj oddel ja vklu~uva prerabotkata na proizvodite od zemjodelstvoto. klasificirano vo sektorot A/A (Zemjodelstvo. se klasificirani vo drug sektor vo NKD . ovo{je. Proizvodstvoto mo`e da se vr{i za sopstvena smetka. ne se klasificirani kako prerabotuva~ka industrija. klasificirano vo oddelot 56 (Uslu`ni dejnosti za hrana i pijalaci ).dejnosti na delewe vo refus i redistribucija vo pomali koli~ini.Nasproti toa. iako nekoga{ se vklu~eni vo transformacioniot proces. melni~ki proizvodi . hrana za `ivotni i ostanati prehranbeni proizvodi. vklu~uvaj}i pakuvawe. {umarstvo i ribarstvo). me{awe na boi po nara~ka na kupuva~ot i se~ewe na metali po nara~ka na kupuva~ot. ima dejnosti koi{to. sortirawe na otpadoci. kako {to e vo restorani.

proizvodstvo na ~epkana volna (dobiena so otstranuvawe od ko`ata) Ovaa klasa ne opfa}a: .12 Prerabotka i konzervirawe na `ivinsko meso Ovaa klasa opfa}a: 10. koga prerabotkata e mala i ne vodi kon vistinska transformacija.kolewe i prerabotka na kitovi na kopno ili na specijalizirani brodovi . Prerabotka i konzervirawe na meso i proizvodstvo na proizvodi od meso 10. koi gi prodavaat svoite sopstveni proizvodi) duri i da imaat trgovija na malo vo sopstvena prodavnica na proizvoditelite.9. dodeka obrabotkata na otpadocite i ostatocite od hrana i pijalaci vo sekundarna surovina e vo grupata 38. obrabotuvawe i pakuvawe na meso: govedsko. razladeno ili zamrznato meso. . onie koi{to se vr{at vo pekarnici. Podgotovkata na hrana {to obi~no se konsumira na samoto mesto e klasificirana vo oddelot 56 (Uslu`ni dejnosti na dostavuvawe na hrana i pijalaci).1 . vidi 82.prerabotka na `ivotinski iznutrici . vidi 10. od kamila. ov~o. vo trupovi .topewe na mast i ostanati masti za ishrana od `ivotinsko poteklo .topewe na `ivinski masti za ishrana. vklu~uvaj}i gi i ko`ite so vlakna .pakuvawe na meso.3.rabota na klanicite koi se zanimavaat so kolewe.proizvodstvo na ko`i vo klanici. a otstranuvaweto na otpadoci od hrana i pijalaci vo klasata 38. jagne{ko. Me|utoa. edinicata e klasificirana vo trgovija na golemo i trgovija na malo (sektor G/E).Nekoi dejnosti se smetaat kako prerabotuva~ki (na primer. vo par~iwa Ovaa klasa. zaja~ko. opfa}a: . svinsko. razladeno ili zamrznato meso.proizvodstvo na sve`o.12 .11 Prerabotka i konzervirawe na meso Ovaa klasa opfa}a: . Proizvodstvoto na dobito~na hrana za `ivotni od otpadocite i ostatocite od klanicite ili od proizvodite e klasificirano vo grupata 10. isto taka.proizvodstvo na sve`o.21. slatkarnici i prodavnici za podgotovka na meso itn.92 10. itn.

proizvodstvo na sve`o. .prerabotka i konzervirawe na riba.dejnosti na brodovite koi samo ja prerabotuvaat i konzerviraat ribata .proizvodstvo na polugotovi zamrznati jadewa od meso i `ivina. salami. mekoteli i lu{pari 10. mekoteli i lu{pari: zamrznuvawe.proizvodstvo na supi koi sodr`at meso. zameni za kavijar itn. mekoteli i lu{pari: ribji fileti.85 .trgovija na golemo so meso. vidi 10. ikri. kavijar.proizvodstvo na hrana i solubles (rastvori) iscedeni sokovi od riba i drugi vodeni `ivotni nepogodni za ~ovekova potro{uva~ka Ovaa klasa.proizvodstvo na perduvi Ovaa klasa ne opfa}a: . salfaladi.proizvodstvo na hrana od riba za potro{uva~ka ili za ishrana na `ivotni .89 . soleno i ~adeno meso .32 . ~adewe. vidi 82. {unka Ovaa klasa ne opfa}a: . gotvewe. su{ewe.proizvodstvo na su{eno. obrabotka i pakuvawe na `ivina . dlaboko zamrznuvawe. krvavici i prerabotki od drob.pakuvawe na meso. . konzervirawe itn.pakuvawe na meso. razladeno ili zamrznato meso vo posebni pakuvawa . vidi 46.proizvodstvo na mesni proizvodi: ● kolbasi. isto taka. opfa}a: .rabota na klanicite koi se zanimavaat so kolewe. solewe.proizvodstvo na proizvodi od riba. salamurewe. opfa}a: .92 10.. isto taka. vidi 10.20 Prerabotka i konzervirawe na riba.prerabotka na morski rastenija . }ebap~iwa. pleskavici.2 Prerabotka i konzervirawe na riba.92 10. vidi 82.topewe na `ivinski masti za ishrana Ovaa klasa. konzervirano meso. mekoteli i lu{pari Ovaa klasa opfa}a: .13 Proizvodstvo na `ivotinsko i `ivinsko meso Ovaa klasa opfa}a: .

11 . su{ewe.industrisko lupewe na kompiri 10. vidi 10. oreovi plodovi ili zelen~uk: zamrznuvawe.39 Druga prerabotka i konzervirawe na ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: . stavawe vo konzervi itn.proizvodstvo na ribji supi.89 10. osven polugotova zamrznata ili konzervirana hrana .proizvodstvo na xem.3 10. isto taka. vidi 03.pr`ewe na oreovi plodovi . stavawe vo maslo ili solilo. vidi 10.proizvodstvo na proizvodi od ovo{je ili zelen~uk .proizvodstvo na koncentrati od sve`o ovo{je i zelen~uk 10. marmelada i ovo{ni `elea .41 . .proizvodstvo na proizvodi (hrana) i pasta od oreovi plodovi .Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 10.proizvodstvo na polugotovi zamrznati jadewa od riba.11 .prerabotka i konzervirawe na riba na brodovi koi se zanimavaat so ribolov. vidi 10.85 . opfa}a: . opfa}a: .prerabotka i konzervirawe na kompiri: ● proizvodstvo na zamrznati polugotovi jadewa od kompiri ● proizvodstvo na su{eno pire od kompiri ● proizvodstvo na pomfrit i sli~ni proizvodi ● proizvodstvo na ~ips ● proizvodstvo na bra{no i prekrupa od kompiri Ovaa klasa. isto taka.32 Proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: .prerabotka na kitovi na kopno ili specijalizirani brodovi.proizvodstvo na masla i masti od morski surovini.konzervirawe na ovo{je.proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa.proizvodstvo na proizvodi (hrana) prete`no sostaveni od ovo{je ili zelen~uk.31 Prerabotka i konzervirawe na ovo{je i zelen~uk Prerabotka i konzervirawe na kompiri Ovaa klasa opfa}a: .

proizvodstvo na `ivotinski masla i masti {to ne se za jadewe . soino maslo itn. me{ani salati. isto taka. opfa}a: .proizvodstvo na bra{no ili prekrupa od su{en me{unkast zelen~uk.proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk.prerabotka na rastitelnite masla: duvawe.11 .konzervirawe na ovo{je i oreovi plodovi vo {e}er. vidi 10.proizvodstvo na rafinirani rastitelni masla: maslinovo maslo. soino maslo.dobivawe na ribino maslo i maslo od morski cica~i .4 Proizvodstvo na rastitelni i `ivotinski masla i masti Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na surovi i rafinirani masla i masti od rastitelno ili `ivotinsko poteklo. vidi 10. vidi 10. Ovaa klasa. vidi 10. isto taka. hidrogenizacija itn. vidi 10. dehidratacija. masleni oreovi plodovi ili masleni semki .proizvodstvo na jadewa od zelen~uk. .proizvodstvo na kratkotrajni proizvodi od ovo{je i zelen~uk.proizvodstvo na ve{ta~ki koncentrati.89 10. vidi 10.Ovaa klasa.proizvodstvo na surovi rastitelni masla: maslinovo maslo. osven topena i rafinirana svinska mast i drugi `ivotinski masti za jadewe 10. poga~i od maslodajni semiwa i drugi ostatoci vo proizvodstvoto na maslo Ovaa klasa ne opfa}a: . palmino maslo. pakuvani salati ● lupen i se~en zelen~uk ● tofu (sirewe od soja) Ovaa klasa ne opfa}a: . son~ogledovo maslo. leneno maslo itn.topewe i rafinirawe na svinska mast i drugi `ivotinski masti za jadewe.32 .41 Proizvodstvo na masla i masti Ovaa klasa opfa}a: . maslo od repka ili sinap. maslo od pamu~no seme. kako: ● salati.proizvodstvo na margarin.82 . opfa}a: .85 . vidi 10. vriewe (varewe).proizvodstvo na neodmasteno bra{no i prekrupa od maslodajno seme. .proizvodstvo na pamu~en linter.61 .42 .

proizvodstvo na surovo mleko (kravjo).44.59 10. vidi 01.45 . vidi 10.51 Proizvodstvo na mle~ni proizvodi Prerabotka na mleko i proizvodstvo na sirewa Ovaa klasa opfa}a: . vidi 20. sterilizirano.proizvodstvo na sirewe i urda . pasterizirano.proizvodstvo na mleko ili mle~en krem (pavlaka) vo cvrsta sostojba .dejnosti na sladoledxiski du}ani. homogenizirano i/ili tretirano na mnogu visoka temperatura .proizvodstvo na mleko vo prav ili koncentrirano mleko. 01.proizvodstvo na me{avini i sli~ni maziva . vidi 01. vidi 10.proizvodstvo na me{ani masti za jadewe 10.52 Proizvodstvo na sladoled Ovaa klasa opfa}a: . vidi 10. kozjo.. skrob i proizvodi od skrob .10 10.proizvodstvo na pijalaci bazirani na mleko .proizvodstvo na sladoled i drugi zamrznati proizvodi za jadewe kako {erbet Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na surogati (zamena) na mleko i sirewe.62 . pasterizirano.proizvodstvo na surutka .89 10. 01.41 .5 10. vidi 20. magare{ko.vla`no melewe na p~enka.proizvodstvo na sve`o mleko.proizvodstvo na margarin .62 .proizvodstvo na p~enkarno maslo.6 Proizvodstvo na melni~ki proizvodi. kowsko.proizvodstvo na puter .53 .proizvodstvo na mle~ni kremovi (pavlaka) od sve`o mleko.proizvodstvo na kazein ili mle~en {e}er (laktoza) Ovaa klasa ne opfa}a: . zasladeno ili nezasladeno . od kamili itn. vidi 56.42 Proizvodstvo na margarin i sli~ni masti za jadewe Ovaa klasa opfa}a: . homogenizirano .).proizvodstvo na surovo mleko (ov~o.43.proizvodstvo na eteri~ni masla. sterilizirano.obrabotka na masla i masti po pat na hemiski proces.proizvodstvo na jogurt .

vidi 10. 10. melen.proizvodstvo na {e}er od trska ili repka. griz.31 . .torti) vo sve`a sostojba i biskviti (keksi) . sirup od glikoza.proizvodstvo na gluten . poliran. glaziran.proizvodstvo na skrob od oriz. makaroni.melewe na `ita:proizvodstvo na bra{no.62 10.proizvodstvo na me{ano bra{no i testo podgotveno za leb. proizvodstvo na bra{no od oriz . vidi 10. kako {to e proizvodstvoto na me{ano bra{no ili testo od ovie proizvodi. 'r`.81 10.proizvodstvo na tapioka (zrnesto skrobno bra{no) i zamena za tapioka podgotvena od skrob .proizvodstvo na glikoza. isto taka.7 Proizvodstvo na pekarski proizvodi i testenini Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na pekarski proizvodi. slatki (kola~i.vla`no melewe na p~enka.proizvodstvo na bra{no od kompir.obrabotka na oriz: proizvodstvo na blan{iran. maltoza. koren ili trupka ili od oreovi plodovi za jadewe . biskviti ili pala~inki Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na p~enkarno maslo Ovaa klasa ne opfa}a: .Ovaa grupa go opfa}a meleweto na bra{no od `ito ili zelen~uk. kompiri. vidi 10. go opfa}a i vla`noto melewe na p~enka i zelen~uk i proizvodstvoto na skrob i proizvodi na skrob. keksi. ~isteweto i poliraweto na oriz. inulin itn.vla`no melewe na p~enka . .proizvodstvo na laktoza (mle~en {e}er) .62 Proizvodstvo na skrob i proizvodi od skrob Ovaa klasa opfa}a: . kori.71 Proizvodstvo na leb.proizvodstvo na prehranbeni proizvodi od `ita (`itarki) za pojadok . p~enka itn. meleweto.61 Proizvodstvo na melni~ki proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .melewe na zelen~uk: proizvodstvo na bra{no od su{en me{unkast zelen~uk. oves. delumno svaren ili konvertiran. p~enka i drugi `ita . woki i sli~ni proizvodi 10. prekrupa ili top~iwa od p~enica. Ovaa grupa.

proizvodstvo na konzervirani slatki i pe~iva .72 .73 . vareni ili nevareni. pala~inki.85 . Ovaa klasa ne opfa}a: . kako i specijaliteti i lesno rasiplivi proizvodi 10. kafe. vidi oddel 56 10.73 Proizvodstvo na makaroni. kola~i. pereci itn. vidi 10. slatki piti. torti. ~aj i za~ini. gotovi jadewa i obroci. vidi 10.). vafli.proizvodstvo na proizvodi za grickawe (krekeri. biskviti i drugi suvi pekarski proizvodi . pe~iva itn.81 Proizvodstvo na {e}er . bilo da se slatki ili soleni Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na suvi pekarski proizvodi.8 Proizvodstvo na drugi prehranbeni proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na {e}er i konditorski proizvodi.72 Proizvodstvo na dvopek i biskviti.proizvodstvo na leb i pe~iva: ● leb i pe~iva ● slatki. woki. vidi 10. proizvodstvo na konzervirani slatki i pe~iva Ovaa klasa opfa}a: . polneti ili nepolneti .proizvodstvo na proizvodi za grickawe od kompir (~ips.zagrevawe (podgotvuvawe) na pekarskite proizvodi za brzo konsumirawe.proizvodstvo na testenini kako makaroni i woki. kuskus i sli~ni testenini Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na konzervirani ili zamrznati testenini Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kuskus .Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na preraboteno gotovo jadewe kuskus tarana. vidi 10. pomfrit i sl.proizvodstvo na testenini (pasti).proizvodstvo na supi koi sodr`at testenini.proizvodstvo na dvopek.89 10.proizvodi).31 10. vidi 10.

proizvodstvo na proizvodi od kafe: ● meleno kafe ● instant kafe (rastvorlivo kafe) ● ekstrakti i koncentrati na kafe . isto taka. kakao-puter.proizvodstvo na sirup i {e}er od javor Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na alkoholni pijalaci.proizvodstvo na zamena za kafe .Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na melas . vidi 10. kori od ovo{je i drugi delovi od rastenija vo {e}er . pivo.62 . kamilica itn.proizvodstvo na kakao. vidi oddel 11 .62 10. ~okoladi i konditorski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na gumi za xvakawe .proizvodstvo ili rafinirawe na {e}er (saharoza) i supstituti na {e}er {to se dobivaat od sok od trska. vino i osve`itelni pijalaci. verbena. vidi 10.dekofeinirawe i pr`ewe na kafe .proizvodstvo na lekoviti bilki (nane.konzervirawe na ovo{je.proizvodstvo na konditorski proizvodi: karameli. opfa}a: . nugati. maltoza.proizvodstvo na ekstrakti i prerabotki bazirani na ~aj ili mate Ovaa klasa.proizvodstvo na inulin.81 10. ka{u. kakaomaslo .me{avini na ~aj i mate .proizvodstvo na sirupi od {e}er .) Ovaa klasa ne opfa}a: .83 Prerabotka na ~aj i kafe Ovaa klasa opfa}a: . sirup od glikoza.82 Proizvodstvo na kakao. bela ~okolada .proizvodstvo na glikoza. kakao-mast.proizvodstvo na fabrikuvani slatki dra`ei i pastili protiv ka{lawe Ovaa klasa ne opfa}a: . javor i palma . repa.proizvodstvo na saharoza.proizvodstvo na ~okoladi i ~okoladni bonboni . fondan. vidi 10. jatkasti plodovi.

prerabotka na sol so kvalitet za koristewe vo jadewa.proizvodstvo na gotova hrana od meso i `ivina .28 10. jodirana sol Ovaa klasa ne opfa}a: .podgotveni. t. Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na gotova hrana od riba. .29 . vidi 01..odgleduvawe na za~inski rastenija. vidi 21. opfa}a: . kako {to e vo restoranite. vklu~uvaj}i riba i ~ips .trgovija na malo so konzervirani gotovi jadewa i obroci vo prodavnici.85 Proizvodstvo na gotovi jadewa i obroci Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na gotovi (t. Ovie jadewa se obraboteni za da se za{titat. opfa}a: . vidi 47. vo zamrznata ili konzervirana forma.proizvodstvo na zamrznata ili na drug na~in konzervirana pica Ovaa klasa.prerabotka na botani~ki proizvodi za farmacevtski celi. isto taka. ovaa hrana treba da sodr`i najmalku dve razli~ni sostojki (osven za~ini itn. sezonski i zgotveni) jadewa i obroci.84 Proizvodstvo na za~ini i drugi dodatoci Ovaa klasa opfa}a: . Za da se smeta kako gotovo jadewe (obrok).proizvodstvo na gotova hrana od zelen~uk .e. t. ovaa klasa ne vklu~uva podgotovka na jadewa za brzo konsumirawe.proizvodstvo na lokalni ili nacionalni gotovi jadewa Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na sve`a hrana ili hrana so pomalku od dve razli~ni sostojki.proizvodstvo na kratkotrajna konzervirana lesno rasipliva gotova hrana.20 10.89 .e. vidi 10. isto taka.11.proizvodstvo na ocet Ovaa klasa. vidi ja soodvetnata klasa od oddelot 10 .e. i obi~no se spakuvani i etiketirani za proda`ba.proizvodstvo na za~ini. 47.). sosovi i drugi dodatoci: ● majonez ● jadewa od i bra{no od senf ● senf itn.

isto taka.proizvodstvo na proizvodi od jajca.29 Proizvodstvo na homogenizirani prehranbeni preparati i dietetska hrana Ovaa klasa opfa}a: . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa..proizvodstvo na podgotvena lesnorasipliva hrana. osobeno za sportisti ● hrana za dijabeti~ari 10. vidi 10.proizvodstvo na zamrznata pica. albumin od jajca . riba.proizvodstvo na surogati (zamena) na mleko i sirewe .proizvodstvo na kratkotrajni lesno rasiplivi proizvodi od ovo{je i zelen~uk.proizvodstvo na supi i ~orbi . opfa}a: .proizvodstvo na ekstrakti i sosovi od meso. nespomenati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i ja i dietalnata sol so namalena sodr`ina na natrium ili bez natrium ● hrana bez proteini ● hrana za upotreba pri golemi fizi~ki napori.proizvodstvo na kvasec .proizvodstvo na hrana za odredeni nutricionisti~ki celi: ● hrana za doen~iwa ● dopolnitelno mleko i druga dopolnitelna hrana za doen~iwa ● hrana za bebiwa ● niskokalori~na hrana za regulirawe na telesnata te`ina ● dietetska hrana za specijalni medicinski celi ● hrana so namalena sodr`ina na natrium. kako {to se: ● sendvi~i ● sve`a (nepodgotvena) pica .86 .dodatoci za hrana i drugi proizvodi.proizvodstvo na ve{ta~ki med i karamela . vidi 56.85 10.dejnosti na dobavuva~ite na uslugi za hrana.38 . vidi 46.proizvodstvo na ve{ta~ki koncentrati Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 10. mekoteli i lu{pari .39 .trgovija na golemo so konzervirani gotovi jadewa i obroci.89 Proizvodstvo na ostanati prehranbeni proizvodi.

obrabotka na otpadot i ostatocite od klanica za proizvodstvo na hrana za doma{ni `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: .61) itn. isto taka. na pr.proizvodstvo na poga~a od maslodajni semiwa. 11 Proizvodstvo na pijalaci .maslinovo seme (vidi 10.proizvodstvo na hrana od riba za ishrana na `ivotni.61) itn. vklu~uvaj}i ku~iwa. ribi itn. Ovaa klasa.41 .proizvodstvo na alkoholni pijalaci.41 .20 . 10. na pr. opfa}a: .91 Proizvodstvo na gotova hrana za `ivotni Proizvodstvo na gotova hrana za `ivotni na farma (doma{ni `ivotni) Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na hrana od riba za ishrana na `ivotni.dejnosti ~ii{to rezultat se proizvodi koi se koristat kako hrana za doma{ni `ivotni bez specijalna obrabotka.. vidi oddel 11 10. pivo. vidi 10. vidi 10.maslinovo seme (vidi 10.podgotvuvawe na neizme{ana (posebna) hrana za doma{ni `ivotni Ovaa klasa.proizvodstvo na gotova hrana za doma{ni `ivotni. vidi 10.9 10. ostatoci od melewe na `ita (vidi 10. ostatoci od melewe na `ita (vidi 10. isto taka. ma~ki. vidi 10.41).obrabotka na otpadot i ostatocite od klanica za proizvodstvo na hrana za doma{ni `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na gotova hrana za doma{ni milenici.proizvodstvo na poga~a od maslodajni semiwa. ptici.dejnosti ~ii{to rezultat se proizvodi koi se koristat kako hrana za doma{ni `ivotni bez specijalna obrabotka.92 Proizvodstvo na gotova hrana za doma{ni milenici Ovaa klasa opfa}a: . vino i blagi pijalaci. opfa}a: . vklu~uvaj}i i koncentrirana i dopolnitelna hrana za `ivotnite .41).20 .

14 .proizvodstvo na penlivi vina .32 . glavno po pat na fermentacija.51 . vidi 10.92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11.proizvodstvo na neutralni (neodredeni) alkoholni pijalaci Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na me{ani pijalaci so destilirani alkoholni pijalaci . pitki alkoholni pijalaci: viski.02-11. pivo i vino.34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82. brendi. vidi 20.06 . ~istewe i fla{irawe na vino .proizvodstvo na vina od {ira Ovaa klasa. Ovoj oddel ne opfa}a: .0 11.me{awe. . vidi 10. pro~istuvawe i me{awe na alkoholni pijalaci Ovaa klasa opfa}a: . ~aj i mate. proizvodstvo na alkoholni pijalaci.proizvodstvo na etil-alkohol od fermentirani materijali.proizvodstvo na destilirani. kako {to se nealkoholni pijalaci i mineralna voda.me{awe na destilirani alkoholni pijalaci . vidi 20. likeri itn.proizvodstvo na vino . isto taka. i proizvodstvo na destilirani alkoholni pijalaci.83 11.samo fla{irawe i etiketirawe.02 Proizvodstvo na vino od grozje Ovaa klasa opfa}a: . vidi 46.01 Proizvodstvo na pijalaci Destilirawe.proizvodstvo na pijalaci bazirani na mleko.proizvodstvo na nedestilirani alkoholni pijalaci.14 .proizvodstvo na niskoalkoholni ili bezalkoholni vina Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk. vidi 10.proizvodstvo na sinteti~ki etil-alkohol.Ovoj oddel go opfa}a proizvodstvoto na pijalaci. vidi 11. xin.proizvodstvo na proizvodi od kafe. opfa}a: .

vidi 46. vino od kru{ka (kru{kova~a) i ostanati vina od ovo{je Ovaa klasa. isto taka..05 Proizvodstvo na pivo Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: . 46.proizvodstvo na medovina i me{ani pijalaci koi sodr`at ovo{ni vina Ovaa klasa ne opfa}a: .92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11. isto taka. proizvodstvo na mineralna voda i druga fla{irana voda Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na bezalkoholni pijalaci (osven bezalkoholno pivo i vino): . kl. opfa}a: .92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11. anglisko belo pivo.34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82. Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na niskoalkoholni ili bezalkoholni piva 11. 46.proizvodstvo na pijalaci so vriewe na slad. kl.samo fla{irawe i etiketirawe. kako {to e pivo. crno pivo i jako crno pivo Ovaa klasa.92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11.07 .samo fla{irawe i etiketirawe.04 Proizvodstvo na drugi nedestilirani fermentirani pijalaci Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na prirodna mineralna voda i druga fla{irana voda 11.06 Proizvodstvo na slad Proizvodstvo na osve`itelni pijalaci. jabolkovina.samo fla{irawe i etiketirawe.34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82.proizvodstvo na fermentirani no nedestilirani alkoholni pijalaci: sa}e.03 Proizvodstvo na jabolkovina i vina od drugo ovo{je Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na vermut i sl.34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82.

opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: . oran`ada. 11. ~aj i mate.15. vidi 11.83 .proizvodstvo na bezalkoholno vino. 01.proizvodstvo na osve`itelni pijalaci: ● bezalkoholni aromatizirani i /ili zasladeni pijalaci (voda): limonada. vidi 11.03. vidi 01.34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82.samo fla{irawe i etiketirawe. vidi 35.proizvodstvo na alkoholni pijalaci.proizvodstvo na sladoled. vidi 10.51 .05 .proizvodstvo na proizvodi od tutun i negovi surogati: cigari. tutun za xvakawe.odgleduvawe ili prethodna obrabotka na tutun.63 13 Proizvodstvo na tekstil . 11.92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 12 Proizvodstvo na tutunski proizvodi Ovoj oddel ja opfa}a prerabotkata na tutun kako zemjodelski proizvod. vidi 10.04. 11.proizvodstvo na proizvodi od kafe. vidi 46.proizvodstvo na bezalkoholno pivo. tutun za lula.02. isto taka. puri. kola.00 Proizvodstvo na tutunski proizvodi Proizvodstvo na tutunski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: ..od`iluvawe i ridraing na tutunot Ovaa klasa ne opfa}a: . tutun za cigari.proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk.32 .05 .0 12. ovo{ni pijalaci.proizvodstvo na homogeniziran ili rekonstituiran tutun Ovaa klasa.01. 11. vidi 10.proizvodstvo na pijalaci bazirani na mleko. vidi 11. tonik itn. vo forma dostapna za finalna potro{uva~ka 12. burmut .30 .02 .

vrzuvawe i perewe (natopuvawe) na predivo od sinteti~ki ili ve{ta~ki vlakna Ovaa klasa.Toa mo`e da bide napraveno so razli~ni materijali. vidi 20.60 . kako i hartija ili staklo itn. za proda`ba ili za ponatamo{na obrabotka ● kosewe na len ● teksturirawe. proizvodstvo na edno`i~ani prediva (vklu~uvaj}i i prediva so golema ja~ina i prediva za tepisi) od sinteti~ki ili ve{ta~ki vlakna. konopi itn). }ebiwa.1 13. vidi 01. 13.proizvodstvo na sinteti~ki ili ve{ta~ki vlakna. volneni prekrivki.podgotvitelni operacii na tekstilni vlakna: ● namotuvawe i perewe na svila ● odmastuvawe i karbonizacija na volnata kako i boewe na runoto ● kardirawe i ~e{lawe na site vidovi na vlakna bilo od `ivotinsko. len.proizvodstvo na predivo od hartija Ovaa klasa ne opfa}a: .63 .60. dodeka proizvodstvoto na sinteti~ki vlakna e hemiski proces klasificiran vo klasata 20.natopuvawe na rastenija vo voda koi se odnesuvaat na rastitelni tekstilni prediva (juta.). svitkuvawe.14 . vidi oddel 01 . vidi 23. dovr{uvawe na tekstilni tkaenini i druga obleka. opfa}a: .10 Podgotovka i predewe na tekstilni vlakna Podgotovka i predewe na tekstilni vlakna Ovaa klasa gi opfa}a podgotvitelnite operacii na predewe na tekstilni vlakna.podgotvitelni operacii izvr{eni vo kombinacija so zemjodelstvoto.proizvodstvo na stakleni vlakna. Odgleduvaweto na prirodni vlakna spa|a vo oddelot 01 (zemjodelstvo). vidi 01.krpi za doma}instvata. Ovaa klasa opfa}a: . vlakno od kokosov orev itn. isto taka. rastitelno ili od ve{ta~ko poteklo . so pomo{ na `ivotinski.predewe i proizvodstvo na predivo i konec za tkaewe ili {iewe.Ovoj oddel vklu~uva podgotovka i predewe na tekstilni vlakna kako {to se tkaewe na tekstil.pre~istuvawe na pamukot. proizvodstvo na gotovi tekstilni predmeti osven obleka (pr. rastitelni ili gotovi (proizvedeni) vlakna.16 . namotuvawe. Proizvodstvoto na obleka e klasificirano vo oddelot 14. kako {to se svila ili volna.

pravewe vodootporna.) .30 Dovr{uvawe na tekstil Dovr{uvawe na tekstil Ovaa klasa opfa}a dovr{uvawe na tekstil i obleka.proizvodstvo na imitacija na krzno so tkaewe Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i me{avina.13. dorabotka i sli~ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . vidi 13.belewe na xins .3 13.proizvodstvo na tkaenini od stakleni vlakna . isto taka. isto taka.99 13.e. frotir. t. vidi 13.proizvodstvo na drugi {iroki tkaenini so koristewe na len.pravewe na nabori i sli~ni raboti na tekstilot . gaza itn. su{ewe. konop.2 13.proizvodstvo na pleteni i heklani tkaenini. ostanati `ivotinski.91 .belewe i boewe na tekstilni tkaenini. Toa mo`e da se pravi od razli~ni materijali.20 Tkaewe na tekstil Tkaewe na tekstil Ovaa klasa opfa}a tkaewe na tekstil. Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: . vidi 13. volnen tip. kako {to se svila.96 . gumirawe ili impregnirawe na kupena obleka . volnena ili svilena tkaenina.proizvodstvo na tesni tkaenini. kako i od ve{ta~ki ili sinteti~ki prediva (polipropilen itn. vklu~uvaj}i i obleka . parewe. volna.proizvodstvo na netkaena tkaenina i filc. vidi 13. hartija ili staklo itn. sobirawe. liko vlakna i specijalni prediva Ovaa klasa.proizvodstvo na konec od indigo vlakna i aramiden konec . rastitelni ili ve{ta~ki vlakna. vklu~uvaj}i i obleka Ovaa klasa.proizvodstvo na tkaeno bukle. . juta.proizvodstvo na {iroki tkaenini od pamu~en. boewe.dorabotka.proizvodstvo na podni pokrivki od tekstil. opfa}a: . boewe.belewe.93 . krpewe i mercerizirawe na tekstilni tkaenini i tekstilni artikli. prediva i tekstilni artikli. `anil tkaenini.

tesni tkaenini. ● krpi za pra{ina. perni~iwa za sedewe.92 Proizvodstvo na gotovi tekstilni proizvodi. presvle~eni. tendi. vre}i za spiewe itn. ● znamiwa.proizvodstvo i prerabotka na pleteni i heklani tkaenini: ● bukle i frotir tkaenini ● mre`esti tkaenini i zavesi.99 .9 Proizvodstvo na ostanati tekstili Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na proizvodi od tekstil. tekstilni predmeti itn. prekrivki. edra. kako {to se gotovi tekstilni predmeti.pe~atewe na aplikacii od svila na tekstilni tkaenini i obleka Ovaa klasa ne opfa}a: .. perni~iwa. osven obleka Ovaa klasa opfa}a: . ● ceradi.proizvodstvo na imitacija na krzno so pletewe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na tekstilni tkaenini. stegovi itn. pleteni na rahel ili sli~ni ma{ini. vidi 14.proizvodstvo na gotovi proizvodi za opremuvawe: ● zavesi. prekrivki za mebel i ma{ini itn.proizvodstvo na mre`esti tkaenini i zavesi od ~ipka.proizvodstvo na pletena i heklana obleka. ma{ini ili mebel itn. osven obleka. vidi 22.19 13. vklu~uvaj}i i }ebiwa za patuvawe ● postelnina. krevetski prekrivki. {atori. kade {to sostaven del e glavno gumata. pernici. prekrivki za koli. isto taka. krpi za sadovi i sli~ni proizvodi.39 13. 13. impregnirani. barjaci. vklu~uvaj}i i pleteni ili heklani tkaenini: ● }ebiwa. vidi 13. odela za spasuvawe. ceradi. opfa}a: . padobrani itn.91 Proizvodstvo na pleteni i heklani tkaenini Ovaa klasa opfa}a: . roletni. toaletni i kujnski krpi ● jorgani. tepisi i podni prekrivki. konop. . pleteni na rahel ili sli~ni ma{ini ● drugi pleteni ili heklani tkaenini Ovaa klasa. proizvodi za kampuvawe. prekrieni ili laminirani so guma. .proizvodstvo na gotovi proizvodi od koj bilo tekstilen materijal.

proizvodstvo na tekstilni podni prekrivki ● tepisi. opfa}a: .proizvodstvo na pletenki.proizvodstvo na mre`i za kosa. presvle~eni.proizvodstvo na `i~an konop (ja`e). vidi 32. vidi 22. ja`iwa. linoleum.proizvodstvo na mre`i za sportski ribolov. vidi 14. vidi 25. isto taka. pletenki i mre`i Ovaa klasa opfa}a: . ~ergi i asuri.96 13. osven obleka 13.proizvodstvo na tekstilni proizvodi za tehni~ka upotreba. vidi 16. prekrivki Ovaa klasa. prekrieni ili oblo`eni so guma ili plastika .proizvodstvo na jazlesti mre`i od pletenki.30 Proizvodstvo na netkaen tekstil i predmeti od netkaen tekstil. konopi i kabli od tekstilni vlakna ili lenti ili sli~en materijal. ja`iwa ili konopi .23 13.29 . vidi 13. pernici za istovar.proizvodstvo na podni prekrivki od pluta. isto taka. opfa}a: . ja`iwa i kabli so metalni prsteni itn.proizvodstvo na filcani prekrivki za pod izraboteni so igla Ovaa klasa ne opfa}a: .95 .93 Proizvodstvo na tepisi i }ilimi (podni prekrivki) Ovaa klasa opfa}a: .94 Proizvodstvo na ja`iwa.proizvodstvo na elasti~ni podni prekrivki.29 .proizvodstvo na tekstilniot del od elektri~nite }ebiwa .proizvodstvo na asuri i prekrivki od pletarski materijal. ja`iwa za tovarewe. kako {to se vinil.93 . odbojnici za brodovi. Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na proizvodi od konop ili mre`a: ribarski mre`i. konopi. vidi 16.19 .Ovaa klasa. bez ogled dali se ili ne impregnirani.proizvodstvo na ra~no tkaeni tapiserii Ovaa klasa ne opfa}a: .

proizvodstvo na transmisioni ili konveerski tekstilni lenti-kai{i. obleka za filtrirawe (cedewe) . volneni ukrasni pufki (prika~eni na obleka) itn.proizvodstvo na tkaenini od pletena metalna `ica.proizvodstvo na slikarski platna i tkaenini za obele`uvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na impregnirani tkaenini.Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite vo vrska so proizvodstvoto na tekstilni tkaenini i tekstilni proizvodi. vidi 25. prekrieni ili laminirani so plastika . vklu~uvaj}i gi i onie bez potka. gumen konec i kord prekrien so tekstilen materijal.proizvodstvo na metalizirano predivo i obvitkano predivo. nespecijalizirani vo oddelite 13 i 14.19.proizvodstvo na dekorativni ukrasi: pletenki. impregnirano. predivo ili ja`e.96 Proizvodstvo na drug tehni~ki i industriski tekstil Ovaa klasa opfa}a: .99 Proizvodstvo na ostanati tekstili. vidi 22.perelini. creva. obleka protiv grom.proizvodstvo na tekstilni proizvodi za opremuvawe na motorni vozila . tekstilno predivo ili lenta. resi. presvle~eni.21 . sostaveni so lepilo (adheziv) .proizvodstvo na tesni tkaenini. ognootporni nametki za plin i cvrst gas .proizvodstvo na plo~i i folii od celularna guma ili plastika kombinirana so tekstil samo zaradi zajaknuvawe. transmisioni ili konveerski lentikai{i (zacvrsteni ili ne so metal ili drug materijal).19 . prekrieno ili laminirano so guma. impregnirano. presvle~eno ili oblo`eno so guma ili plastika . prekrieno. tkaenini prekrieni so guma ili so amilaceozna supstancija . nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . 22. kade{to gumata e glaven sostaven del.93 13.proizvodstvo na etiketi (nalepnici) i bexovi .proizvodstvo na razli~ni tekstilni proizvodi: fitil. vidi 22. . 13.proizvodstvo na kord tkaenina za avtogumi od ve{ta~ko predivo so golema cvrstina . presvle~eno. vklu~uvaj}i golem broj na prerabotki i raznovidni proizvedeni proizvodi.proizvodstvo na razni tekstilni proizvodi: cvrsti ili sli~ni kruti tekstilni tkaenini.

30 . vidi 13..proizvodstvo na protivpo`arna (otporna) i za{titna obleka. 14.proizvodstvo na tul i drugi mre`esti tkaenini. Oddelot 14. Ovde ne e napravena razlika pome|u obleka za vozrasni i obleka za deca.proizvodstvo na perni~iwa za pudra i rakavici bez prsti Ovaa klasa ne opfa}a: . pletena ili heklana tkaenina itn. ja vklu~uva i industrijata na krzna (krzna i obleka od krzno). `eni. vidi 14.proizvodstvo na obleka od krzno. obleka za izleguvawe ili sekojdnevna obleka itn.1 Proizvodstvo na obleka.) na site vidovi na obleka (na primer: gorna i dolna obleka za ma`i. tantela i vez so motivi .proizvodstvo na filc . par~iwa. tkaenina. isto taka.proizvodstvo na obleka od ko`a ili kompozitna ko`a vklu~uvaj}i ko`ni industriski predmeti kako {to se prestilki za zavaruvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . rabotna obleka.22 14 Proizvodstvo na obleka Ovoj oddel go opfa}a {ieweto (konfekcisko ili po merka) od site materijali (na primer: ko`a.proizvodstvo na lenti od tkaenina so presija (previtkuvawe) . ili deca. ili razlika pome|u moderna i tradicionalna obleka. impregnirani ili gumirani.proizvodstvo na tekstilna vata i proizvodi od vata: sanitarni krpi. vidi 32. 14.proizvodstvo na filcani prekrivki za pod izraboteni so igla.proizvodstvo na vrvki za ~evli od tekstil .) i pribori za obleka.99 14.proizvodstvo na ko`ni sportski rakavici i sportski kapi.20 .93 . vidi 32. Upotrebenite materijali mo`at da bidat od sekakov vid i mo`at da bidat presvle~eni.12 Proizvodstvo na rabotna obleka Ovaa klasa ne opfa}a: .. tamponi itn. osven obleka od krzno Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na obleka. lenti. vidi 17.11 Proizvodstvo na ko`na obleka Ovaa klasa opfa}a: .

bluzi. Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka. za ma`i.14 Proizvodstvo na dolna obleka Ovaa klasa opfa}a: ..19 i 22. za ma`i.popravka na obleka. maici itn.99 .19 Proizvodstvo na drugi predmeti i pribori za obleka Ovaa klasa opfa}a: . jakni. .popravka na obleka.proizvodstvo na dolna i no}na obleka od tkaeni. kostumi za kapewe itn.20 . kombinezoni.29 14. ga}i~ki. gradnici. kostumi. vidi 14. opfa}a: .popravka na obleka. ~ipka itn.29 14.proizvodstvo na obuvki. pojasi. isto taka. mre`i za kosa itn. vidi 95.{iewe po nara~ka . vidi 95. vidi 32. no}nici. Ovaa klasa.proizvodstvo na protivpo`arna (otporna) i za{titna obleka.proizvodstvo na obleka od ko`a (osven kapi)..proizvodstvo na delovi za gorespomenatite proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: .99 .proizvodstvo na ostanata gorna obleka od tkaen.. vidi 32.13 Proizvodstvo na druga gorna obleka Ovaa klasa opfa}a: . obleka za xogirawe. kompleti. pi`ami. Ovaa klasa.proizvodstvo na obleka od guma (kau~uk) ili plasti~ni materijali {to ne se sostavuva so {iewe tuku so lepewe. {alovi. zdolni{ta itn.proizvodstvo na obleka za bebiwa.proizvodstvo na protivpo`arna (otporna) i za{titna obleka. pleteni ili heklani tkaenini. netkaen tekstil itn. ma{ni. pleten i heklan tekstil. vidi 22.proizvodstvo na drug pribor za oblekuvawe: rakavici. vidi 15.29 14.29 . vratovrski. `eni i deca: ● palta. korseti. dolgi ga}i. vidi 95. skija~ki odela. pantaloni.20 . doma{ni fustani. `eni i deca: ● potko{uli.proizvodstvo na {apki i kapi .

19 . vidi 14.39 Proizvodstvo na druga pletena i heklana obleka Ovaa klasa opfa}a: . plo~i i lenti itn.proizvodstvo na ~izmi i ~evli koi sodr`at krzneni delovi. eleci i sli~ni proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .4.proizvodstvo na kapi od krzno. xemperi.proizvodstvo na delovi za gorespomenatite proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .29 14.proizvodstvo na kapi od krzno .11 .puloveri. vidi 32. vidi 13. vidi 10.proizvodstvo na ~orapi. 01.proizvodstvo na proizvodi izraboteni od krzno: ● krznena obleka i pribor ● sostaveni krzna kako {to se par~enca.31 Proizvodstvo na pletena i heklana obleka Proizvodstvo na pleteni i heklani ~orapi Ovaa klasa opfa}a: .99 .dorabotka i boewe na krzno. ● raznovidni proizvodi od krzno: }ebiwa.proizvodstvo na obuvki od tekstil bez |on . taburetki. kilimi..20.popravka na obleka.proizvodstvo na sportski kapi.20 14.30 .19 . vidi 01.proizvodstvo na surovi ko`i. vidi 15.proizvodstvo na protivpo`arna i za{titna obleka.3 14.70 . vidi 32. vidi 14.proizvodstvo na za{titni kapi (osven sportski kapi). vklu~uvaj}i i sokni (kusi ~orapi). industriski krpi za polirawe Ovaa klasa ne opfa}a: . 13. vidi 32. vidi 95.91 . triko-~orapi i hula-hop ~orapi 14.proizvodstvo na pletena i heklana obleka i drugi gotovi predmeti: . vidi 15.20 Proizvodstvo na predmeti od krzno Proizvodstvo na predmeti od krzno Ovaa klasa opfa}a: .99 .proizvodstvo na surovo krzno.proizvodstvo na imitacija na krzno (materijal so dolgi vlakna dobien so tkaewe ili pletewe).11 .2 14.proizvodstvo na obleka ukrasena so krzno.

[tavewe i dorabotka na ko`a. vidi 22. ra~ni torbi. 22.11 .91 . bidej}i tie se napraveni na sli~en na~in kako i proizvodite od ko`a (na pr: kuferi) i ~esto se proizvedeni vo ista edinica. sedla i sara~ki proizvodi Ovaa klasa opfa}a: 15. vidi 01.{tavewe. sedla i sara~ki proizvodi.proizvodstvo na ~orapi. dorabotka i boewe na krzno Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kompozitna ko`a . vidi 14. lakirana ili metalizirana ko`a . vidi 10.12 Proizvodstvo na kuferi. boewe i dorabotka na ko`a . isto taka. kuferi od tekstilna tkaenina itn.proizvodstvo na ko`i kako del od klanicite.11 [tavewe i dorabotka na ko`a.11 .29 15. vklu~uva proizvodstvo na sli~ni proizvodi od drugi materijali (imitacija na ko`a ili zamena za ko`a (surogat). 15. kako obuvki od guma.proizvodstvo na antilopski obrabotena.proizvodstvo na surova ko`a kako del od odgleduvaweto na `ivotni. Proizvodite napraveni od zamena (surogat) za ko`a se vklu~eni vo ovoj oddel.1 .proizvodstvo na imitacija na ko`a {to ne se bazira na prirodna ko`a.proizvodstvo na pletena i heklana tekstilna tkaenina.31 15 Proizvodstvo na ko`a i sli~ni proizvodi od ko`a Ovoj oddel opfa}a dorabotka i boewe na krzno kako i prerabotka na krzno i ko`a so {tavewe ili su{ewe i prerabotka na ko`a vo proizvodi za finalna potro{uva~ka. {i{awe (stri`ewe) i ~epkawe (kubewe) i boewe na ko`a so krzno i surova ko`a so vlakna Ovaa klasa ne opfa}a: . {tavewe. proizvodstvo na kuferi.19. vidi 14. ra~ni torbi i sli~ni predmeti. ~etkawe (~istewe).proizvodstvo na ko`na obleka. Ovoj oddel.stru`ewe.4 . vidi 13.. pergamentno obrabotena. belewe. dorabotka i boewe na krzno Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na ko`a i krzno i nivni proizvodi.

vidi 22. vidi 15.11 .50 .proizvodstvo na delovi od ko`a za obuvki: gorni i dolni delovi. vidi 14.30 .proizvodstvo na kuferi.12 . vidi 32.29 . vidi 14. kade {to e primeneta ista tehnologija kako za ko`a .proizvodstvo na obuvki od tekstilen materijal bez |onovi..20 Proizvodstvo na obuvki Proizvodstvo na obuvki Ovaa klasa opfa}a: .13 . od site vidovi materijali i po site postapki.20 . vidi 32. nadvore{ni i vnatre{ni |onovi. sari i sl.proizvodstvo na ortopedski ~evli.serisko proizvodstvo na bezbednosni pojasi i drugi pojasi za profesionalna upotreba. vidi 14.92 .proizvodstvo na skapoceni metalizirani kaiv~iwa za ra~ni ~asovnici.proizvodstvo na obuvki. tekstilni materijali.2 15.proizvodstvo na kam{ici za kowi i kam{ici za javawe Ovaa klasa ne opfa}a: . pribor za pakuvawe itn. . plasti~ni) . ko`ni. potpetici itn.29 .proizvodstvo na kaqa~i.proizvodstvo na sedla za velosipedi.proizvodstvo na ~evli za skijawe.proizvodstvo na neskapoceni metalizirani kaiv~iwa za ra~ni ~asovnici. . ko`ni ostatoci ili od koj bilo drug materijal kako {to se plasti~ni folii.proizvodstvo na plasti~ni delovi za obuvki.proizvodstvo na ko`ni vrvki za ~evli .proizvodstvo na ko`na obleka. vidi 32. proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 22.proizvodstvo na obuvki za site nameni.99 15.proizvodstvo na sedla i sara~ki proizvodi . ra~ni torbi i sli~no. vidi 30.19 .19 .proizvodstvo na drveni delovi za ~evli (na pr: potpetici i kalapi). od ko`a. vidi 32.proizvodstvo na ko`ni rakavici i kapi.19 . vklu~uvaj}i i liewe vo kalapi (vidi podolu za isklu~ocite) .proizvodstvo na razni proizvodi od ko`a ili par~iwa od sostavena ko`a: pojasi za vozewe.proizvodstvo na gumeni ~izmi i potpetici i |onovi za ~evli i ostanati gumeni delovi za obuvki. vidi 32. vidi 16.proizvodstvo na nemetalizirani kaiv~iwa za ra~ni ~asovnici (od tkaenina. vulkanfiber i karton.

So isklu~ok na pilanite.33. isto taka. ramnewe i ma{inska obrabotka na drvo . lenti Ovaa klasa. isto taka.39).impregnirawe ili hemiska postapka so drvo so koristewe na za{titni sredstva ili drugi materijali Ovaa klasa ne opfa}a: .21 .29 16. dopolnitelno da bidat ramneti i vgradeni vo finalnite proizvodi kako {to e drvena ambala`a. furniri.proizvodstvo na drvena volna. drvena ambala`a. opfa}a: . Proizvodstveniot proces vklu~uva pilewe. Drveniot materijal ili drugite transformirani drveni oblici mo`at.proizvodstvo na drveni `elezni~ki pragovi . pluta.proizvodstvo na trupci za ogrev i presuvano drvo. vidi 02.2 Proizvodstvo na proizvodi od drvo. 43.se~ewe na drvoto na trupci i proizvodstvo na grubo obraboteno drvo.16 Prerabotka na drvo i proizvodi od drvo i pluta.pilewe. vidi 16.su{ewe na drvo . laminirawe i monta`a na drvenite proizvodi po~nuvaj}i od trupci koi{to se se~at vo cepanici. slama i pletarski materijal .proizvodstvo na nesostavena drvena gra|a za patosi . tabli i paneli.proizvodstvo na {indra. koi{to mo`at da se se~at ponatamu ili da bidat oblikuvani so strug ili drugi alatki za oblikuvawe.23 .1 16. ovoj oddel se deli na u{te pomali delovi koi glavno se baziraat na specifi~nite proizvodi koi gi prerabotuvaat. vidi 16.32. oblikuvawe.(43. drveni snopovi i monta`ni ku}i od drvo. kako {to se grade`no drvo. 43. lupewe i stru`ewe na trupci . osven mebel. Ovoj oddel ne go opfa}a proizvodstvoto na mebel (31. profilirani lenti i kalapi.20 .10 Pilewe i stru`ewe na drvo Pilewe i stru`ewe na drvo Ovaa klasa opfa}a: . proizvodstvo na predmeti od slama i pletarski materijal Ovoj oddel vklu~uva proizvodstvo na proizvodi od drvo.proizvodstvo na tenki furnir listovi za upotreba kaj {per-plo~i.se~ewe (na par~iwa). 16. vidi 16. {per-plo~i. gra|a za patosi. drveno bra{no.0) i vgraduvaweto na stolarija (drvena oprema) i sl. delanki.

orientirani iverki kako i drugi vidovi iverki i plo~i-vlaknatici .proizvodstvo na proizvodi od drvo nameneti prvenstveno za upotreba vo grade`ni{tvoto: ● gredi. lenti itn. boewe. impregnirawe. presvlekuvawe.proizvodstvo na mobilni ku}i . plo~i i paneli i za drugi nameni: ● ramnewe (maznewe).proizvodstvo na zbieni (gusti) drva .proizvodstvo na zalepeni (pricvrsteni) laminirani drva i laminiran furnir 16. ● skali.proizvodstvo na nespoeni drveni podni plo~i. intarzija. slama ili pletarski materijal.22 Proizvodstvo na parket Ovaa klasa opfa}a: . koi sodr`at ili ne metalni elementi. ogradi ● drveni dekorativni elementi. zajaknuvawe (zacvrstuvawe) (so hartija ili tekstilna potkrepa od tkaenina) ● pravewe na oblici (formi) so motivi . 16. kako na pr: sauna .n.proizvodstvo na t.proizvodstvo na tenki furnir listovi za upotreba kako furniri za pravewe {per-plo~i.proizvodstvo na drveni pregradi (osven samostoe~ki) .proizvodstvo na monta`ni zgradi i nivni elementi prete`no od drvo.. kako {to se: {arki (na vrata). kosi gredi za pokrivi. pokrivni potporni gredi ● zalepeni (pricvrsteni). vidi 16. furnirani panel plo~i i sli~ni laminirani drveni tabli i listovi . prozorci. kapaci i nivni ramki. spoeni vo paneli Ovaa klasa ne opfa}a: .Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na proizvodi od drvo. vklu~uvaj}i osnovni oblici kako i sostaveni proizvodi. laminirani i metalno povrzani.23 Proizvodstvo na druga grade`na stolarija i podovi Ovaa klasa opfa}a: . {indra .proizvodstvo na sredno gusti plo~i-vlaknatici i drugi plo~i-vlaknatici .proizvodstvo na {per-plo~i. pluta. kako monta`ni drveni pokrivni potpira~i (glavni gredi) ● vrati. bravi itn.proizvodstvo na drveni parketni blokovi.10 16.21 Proizvodstvo na furnir i drugi plo~i od drvo Ovaa klasa opfa}a: .

vidi 15.proizvodstvo na sandaci za pakuvawe. slama i pletarski materijal Ovaa klasa opfa}a: . kalemi za konec i sli~ni proizvodi od svitkano drvo ● ostanati proizvodi od drvo . kutii. zavesi itn. vidi 31. poklopki.12 .09 . prostirki.02. metli.proizvodstvo na drveni samostoe~ki pregradni paneli. 31.proizvodstvo na artikli od prirodna i aglomerirana pluta. kako {to se kafe i soja .24 Proizvodstvo na drvena ambala`a Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kuferi..proizvodstvo na sandaci od pletarski materijal.01.29 . vidi 31. gajbi. zaka~alki za obleka ● predmeti za doma}instvo i kujnski pribor od drvo ● drveni statui i ukrasi. vklu~uvaj}i podni prekrivki . vidi 16.proizvodstvo na barabani (kalemi) za kabli od drvo Ovaa klasa ne opfa}a: . ~etki ● drveni kalapi za ~izmi i ~evli.proizvodstvo na pletenici i proizvodi od pletarski materijali: podmetki.01. paleti vo vid na sandaci i drugi tovarni tabli od drvo .proizvodstvo na raznovidni proizvodi od drvo: ● drveni dr{ki i ku}i{ta za alat. ormani za knigi. 31.09 16. bobini (vretena).proizvodstvo na trupci i sitna sa~ma za ogrev.Ovaa klasa ne opfa}a: . .proizvodstvo na kujnski kabini. bo~vi. 31.proizvodstvo na ogledalo od drvo i ramki za sliki .02. garderoberi itn. kaci i drugi bo~varski proizvodi od drvo . 31.proizvodstvo na ko{ni~arski proizvodi i pletarska stoka .prerabotka na prirodna pluta. drveni maketarii (intarzii) i rezbarii ● drveni kov~e`iwa i kutii za nakit. pribori za jadewe i sli~ni proizvodi ● drveni kalapi.proizvodstvo na buriwa.29 Proizvodstvo na ostanati proizvodi od drvo. proizvodstvo na predmeti od pluta.proizvodstvo na ramki za umetni~ki platna (kanvas) 16. proizvedena od aglomerirana pluta . barabani i sli~na ambala`a od drvo .proizvodstvo na paleti. napraveni od presuvano drvo ili drugi materijali kako zamena (surogat).

proizvodstvo na kalapi za proizvodstvo na luliwa za pu{ewe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kuferi. Transformiranite proizvodi od hartija se pravat od hartija i drugi materijali so raznovidni tehniki.92 . Proizvodstvoto na hartija vklu~uva osloboduvawe na celulozata od podvi`nata `i~ena mre`a taka {to se formiraat kontinuirani listovi hartija. stapovi i sl.proizvodstvo na igra~ki od drvo. vidi 20. vidi 32.11 Proizvodstvo na celuloza (pulpa). vidi 32. . ukrasna hartija itn. hartija i karton Proizvodstvo na celuloza (pulpa) Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ra~ki za ~adori.91 . Proizvodite od hartija mo`at da bidat pe~ateni (pr.proizvodstvo na ~etki i metli. Proizvodstvoto na ovie proizvodi e grupirano zaedno bidej}i tie sodr`at serija na vertikalno povrzani procesi.1 17.proizvodstvo na kutii za ~asovnici.52 .0 .99 . vidi 26. 17. vidi 32. dodeka preostanatite klasi vklu~uvaat natamo{na prerabotka za proizvodstvo na hartija i proizvodi od hartija.). hartija i karton vo nespakuvana sostojba e vklu~eno vo grupata 17. hartija ili transformirani proizvodi od hartija.proizvodstvo na mebel.tapeti. vidi 15.proizvodstvo na drveni delovi za ~evli (na pr: potpetici i kalapi) .99 17 Proizvodstvo na hartija i proizvodi od hartija Ovoj oddel go opfa}a proizvodstvoto na celuloza. vidi 13. vidi 15.proizvodstvo na drveni kalemi i vretena (gajtani) koi se del od tekstilniot mehanizam. Vo su{tina ima tri dejnosti: Proizvodstvoto na celuloza vklu~uva odvojuvawe na celuloznite vlakna od drugite materijali vo drvoto ili rastvorawe i odmastuvawe na koristena hartija i me{awe na mali koli~ini na reagensi za povrzuvawe na vlaknata. dokolku pe~atenata informacija ne e glavna cel..proizvodstvo na pojasi za spasuvawe.proizvodstvo na kibriti.12 .51 .20 .1.94 . vidi 28. vidi 32. Pove}e od eden proces ~esto se izveduva samo vo edna edinica.proizvodstvo na podmetki i prostirki od tekstilen materijal.proizvodstvo na drveni obuvki. vidi 31.proizvodstvo na mrtove~ki sandaci. Proizvodstvoto na celuloza.40 .

vidi 23.proizvodstvo na karbon hartija i hartija na matrica vo rolni ili golemi listovi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na celulozna vata i tkaenina od celulozni vlakna .proizvodstvo na ambala`a od cvrsti blokovi .proizvodstvo na pamu~na-linters celuloza .29 . opfa}a: .21 .proizvodstvo na ambala`a od branovidna hartija i karton . karton ili celuloza {to se predmet na natamo{na prerabotka.23.2 17. ako laminiraweto e so hartija ili karton .22. hemiska (so rastvorawe ili bez rastvorawe) ili poluhemiska postapka .17.proizvodstvo na ra~no izrabotena hartija .proizvodstvo na presvle~ena ili impregnirana hartija. vidi 17.proizvodstvo na belena. prekrivawe i impregnirawe na hartija i karton ● proizvodstvo na krepirana i plisirana hartija ● proizvodstvo na laminati i folii.91 17. vidi 17. isto taka. da se vidat klasite vo koi e klasificirano proizvodstvoto na presvlekuva~i ili impregnatori .17.24.proizvodstvo na abrazivna hartija.17.proizvodstvo na proizvodi od hartija.ponatamo{na prerabotka na hartija i karton: ● presvlekuvawe. polubelena i nebelena drvna celuloza so mehani~ka.12 Proizvodstvo na hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: .21 Proizvodstvo na predmeti od hartija i karton Proizvodstvo na branovidna hartija i karton i na ambala`a od hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: ..proizvodstvo na kartonski kutii na sklopuvawe . kade {to presvlekuva~ot ili impregnatorot e glavna sostojka.proizvodstvo na branovidna hartija i karton .otstranuvawe na pe~atarski boi i proizvodstvo na celuloza od stara hartija 17.proizvodstvo na branovidna hartija i karton.proizvodstvo na hartija i karton nameneti za ponatamo{na industriska postapka Ovaa klasa.proizvodstvo na novinska ili druga pe~atena hartija ili hartija za pi{uvawe .

gotova za upotreba . tamponi itn. oblo`eni plo~i (~inii) so celulozna hartija)..proizvodstvo na matrici za umno`uvawe i karbon hartija.proizvodstvo na kalapi ili presuvani proizvodi od celulozna hartija (pr.proizvodstvo na gumirana i lepliva hartija.23 Proizvodstvo na kancelariski materijal od hartija Ovaa klasa opfa}a: .12 17. proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na hartija za kompjutersko pe~atewe. gotova za upotreba .proizvodstvo na tekstilna vata i na proizvodi od vata: sanitarni krpi.proizvodstvo na proizvodi od hartija za doma}instvata i za li~na upotreba i proizvodi od celulozna vata: ● liv~iwa za otstranuvawe na {minka ● {amiv~iwa.23 . ~inii i poslu`avnici . registri.proizvodstvo na vre}i i kesi od hartija . vrzuva~i (podvrzuva~i na knigi).22 .proizvodstvo na ostanata ambala`a od hartija i karton .proizvodstvo na hartija za pe~atewe i pi{uvawe. gotova za upotreba . Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na plikovi i dopisnici .29 Proizvodstvo na predmeti za sanitarni i toaletni potrebi za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: . gotova za upotreba . vidi 17.kutii za pakuvawe na jajca. salveti ● toaletna hartija ● sanitarni krpi i tamponi. krpi.proizvodstvo na kancelariski materijal za obrazovanie i komercija (notes-bele`nik. smetkovodstveni knigi. vidi 17. vo slu~aite koga pe~atenata informacija ne e glavna karakteristika 17.proizvodstvo na celulozna vata. vidi 17.proizvodstvo na kancelariski fascikli za akti i sl. delovni obrasci itn. peleni i lenti za peleni za bebiwa ● ~a{i.).proizvodstvo na samokopira~ka hartija. gotova za upotreba .proizvodstvo na plikovi.

proizvodstvo na yidni tapeti i sli~ni pokrivki za yidovi. knigi.40 .proizvodstvo na bobini. ~estitki i dr.proizvodstvo na etiketi . materijali i povrzani (zaedni~ki) pomo{ni dejnosti kako {to se knigovezni i zavr{ni raboti.proizvodstvo na igri i igra~ki od hartija i karton.proizvodstvo na karti za igrawe. periodi~ni izdanija.pe~atewe na proizvodi od hartija. {pulni.1 17. vidi 32.proizvodstvo na plasti~ni yidni tapeti. vidi 17. Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na hartija i karton vo nespakuvana sostojba.12 ..29 17. vidi 32. uslugi na izrabotka na pe~atarski formi i otslikuvawe na podatoci.proizvodstvo na kutii. Pomo{nite dejnosti vklu~eni tuka se sostaven del od pe~atarskata dejnost (industrija) i proizvodot (plo~ata za pe~atewe.proizvodstvo na karti od hartija ili karton za upotreba na `akard ma{ini Ovaa klasa ne opfa}a: .29 Proizvodstvo na drugi predmeti od hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: .24 Proizvodstvo na yidni tapeti Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i i yidni tapeti presvle~eni so vinil i yidni tapeti od tekstil Ovaa klasa ne opfa}a: .. ukori~enata kniga ili kompjuterskiot disk CD ili fajl) koj{to e integralen del na pe~atarskata dejnost (industrija) e re~isi sekoga{ obezbeden so ovie operacii. .kutii od karton oblikuvani za jajca i drugi oblikuvani celulozni proizvodi za pakuvawe itn. . od hartija i karton .proizvodstvo na filter hartija i karton . setovi koi sodr`at odreden asortiman na hartija za pi{uvawe. delovni obrasci. vidi 22. vidi 18. pari~nici.proizvodstvo na noviteti od hartija . torbi.40 18 Pe~atewe i reprodukcija na snimeni mediumi (zapisi) Ovoj oddel opfa}a pe~atewe na proizvodi. poklopci itn. kako {to se vesnici.

i povrzani (zaedni~ki) pomo{ni dejnosti. vidi 58. Najzna~aen od ovie metodi e prenesuvaweto na slikata od plo~a ili ekran na medium so transfer (prefrlawe) preku litografija.fotokopirawe na dokumenti. ~estitki i drugi materijali. gravirawe. vesnici). ekran i fleksografi~no pe~atewe. metal. Iako pe~ateweto i izdavaweto mo`at da bidat izvr{uvani od ista edinica (na pr. kako {to se knigovezni i zavr{ni raboti.11 Pe~atewe na vesnici Ovaa klasa. isto taka. tekstilni proizvodi ili drvo. opfa}a: . sé pomalku i pomalku ima slu~ai ovie razli~ni dejnosti da bidat izvr{uvani na ista lokacija. periodi~ni izdanija. kako {to e hartija.pe~atewe na magazini i ostanati periodi~ni izdanija koi{to izleguvaat pomalku od ~etiri pati nedelno . kako {to se kompakt diskovi CD. Pe~ateweto mo`e da se vr{i so upotreba na raznovidni tehniki i so razli~ni materijali. Kompjuterskiot fajl ~esto se koristi za direktno da go naso~i pe~ateniot mehanizam da sozdade kreirawe na slika ili elektrostatik i drug tip na oprema (digitalno ili pe~atewe bez dopir).19 18.izdavawe na pe~ateni materijali. zapisi itn.12 Drugo pe~atewe Ovaa klasa opfa}a: . Ovoj oddel. 18. vidi 82. vklu~uva reprodukcija na snimeni mediumi. ekran ili kompjuterski fajl na medium.pe~atewe na ostanati periodi~ni izdanija koi{to izleguvaat najmalku ~etiri pati nedelno Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka. softver na disk ili lenta.1 Pe~atewe i uslu`ni dejnosti vo vrska so pe~atewe Ovaa grupa go opfa}a pe~ateweto na proizvodi kako {to se vesnici. uslugi na izrabotka na pe~atarski formi i otslikuvawe na podatoci. delovni obrasci.Procesite koristeni vo pe~ateweto vklu~uvaat raznovidni metodi za prefrlawe na slikata od plo~a. plastika. video zapisi. 18. Ovoj oddel ne gi opfa}a dejnostite na izdavawe (sektor J/Y). knigi.1 .

pe~atewe na knigi i bro{uri.pe~atewe na aplikacii so svila na tekstilni tkaenini i obleka. vo slu~aite koga pe~atenata informacija ne e glavna karakteristika. podesuvawe na izgledot na slikata. pe~atewe gravura. li~ni dokumenti. ~ekovi i drugi hartii od vrednost. vidi 58. reklamni katalozi. dnevnici. vklu~uvaj}i podesuvawe na plo~i za proces na obi~no i ofset pe~atewe .pe~atewe na etiketi i privezoci (litografika. kalendari i drugi komercijalni pe~ateni materijali. Pe~ateni materijali koi voobi~aeno imaat avtorsko pravo.podgotovka na plo~i i matrici za reljefno vtisnuvawe ili pe~atewe. metal.30 . delovni obrasci itn.. po{tenski marki. plastika. ma{ini za kopirawe. kompjuterski pe~atari.). smetkovodstveni knigi. elektronska struktura na tekst/ilustracija . prospekti i drug i pe~ateni reklami. opfa}a: . vidi 17. drvo i keramika. muzi~ki dela i muzi~ki rakopisi.podgotovka na cilindrite:gravirawe ili kli{irawe na cilindrite za pe~atena gravura .13 Uslu`ni dejnosti vo vrska so pe~ateweto i objavuvaweto Ovaa klasa opfa}a: . isto taka. internet) . vidi 13. albumi.neposredna obrabotka na grafi~kite plo~i:"od kompjuter na plo~a" (isto taka i fotopolimer plo~a) . vrzuva~i (podvrzuva~i na knigi). mapi. predmeti od hartija za li~na upotreba i drugi pe~ateni materijali so obi~no pe~atewe. takseni marki. pe~atari itn. fleksografik pe~atewe.podgotovka na: .. ofset pe~atewe.pe~atewe direktno na tekstil. drugi) Ovaa klasa ne opfa}a: .1 18. enciklopedii. vlez na pe~ateni podatoci vklu~uvaj}i skenirawe i opti~ko prepoznavawe na karakteri. CD-ROM. .podgotvuvawe na datoteka za aplikacii na razni mediumi (pe~atewe na hartija. posteri.proizvodstvo na kancelariski materijal (notesbele`nik. ~a{i. atlasi. vklu~uvaj}i brzo pe~atewe . podesuvawe na izgledot na tekstot. skrin pe~atewe i drugo pe~atewe so vtisnuvawe. Ovaa klasa. fleksografija.izdavawe na pe~ateni materijali.uslugi za pripremawe na plo~ata za pe~atewe.23 . registri.podgotovka na pe~atarskiot format. fotogravura.

ukori~uvawe. itn. lepewe. spiralno i plasti~no spojuvawe i spojuvawe so plasti~na `ica . vidi 74. 59. vidi 59. pe~atewe. maketi itn.11.11. video lenti i filmovi na DVD ili sli~ni mediumi. planovi.reprodukcija od master kopii od softver i podatoci na diskovi i lenti Ovaa klasa ne opfa}a: .12 . se~ewe i pokrivawe so lepewe. redewe. sostavuvawe.izdavawe na softver. dup~ewe.2 18. kompakt diskovi CD i lenti so muzi~ki ili drugi zvu~ni zapisi (snimeni materijali) .14 Knigovezni i srodni uslugi Ovaa klasa opfa}a: . katalozi. potopuvawe i pe~atewe.12 . so vitkawe. bro{uri. laminirawe . izrabotka na proben primerok i pomo{ni uslugi na pe~atarskite dejnosti.2 . lepewe. kako {to e podgotovka na litokamen i gotovi drveni blokovi ● mediumi za prezentacija. na pr: folii za proekcii i drugi formi na prezentacija ● skici.12. zlato pe~atewe. ukori~uvawe i zavr{ni raboti na knigi. so vitkawe. vidi 58.reprodukcija na pe~ateni materijali.reprodukcija na snimeni filmovi za javna distribucija.20 Reprodukcija na snimeni mediumi Reprodukcija na snimeni mediumi Ovaa klasa opfa}a: .zavr{ni raboti na uslugi za CD-ROM . Brail kopirawe 18. vidi 59. se~ewe i potsekuvawe (ukrasuvawe).specijalizirani dejnosti na dizajnirawe.. leplivo vrzuvawe. ~asopisi.10 18.reprodukcija od master kopii od gramofonski plo~i. 18. perforirawe.ostanati zavr{ni dejnosti kako {to se vtisnuvawe.proizvodstvo i distribucija na snimeni sliki.ukori~uvawe i zavr{ni raboti na pe~atewe na hartija i karton. pro{ivawe. ● proizvodstvo na kopii od pe~aten tekst Ovaa klasa ne opfa}a: . kako na pr. vidi 18. kompakt diskovi CD i lenti so snimeni sliki ili drugi video zapisi .zavr{ni raboti na uslugite za e-mail kako {to e nara~ka.reprodukcija od master kopii od zapisi.13 . reljefno pe~atewe. podgotovka na koverti . 59. sostavuvawe.● umetni~ka rabota od tehni~ki karakter.

Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na gasovi.11). vidi 59.proizvodstvo na gas vo pe~ka za koksirawe . propan i butan kako proizvodi na rafiniranata nafta. kerozin. isto taka. ekstrakcija (vadewe) na priroden gas (metan.2 19. go opfa}a proizvodstvoto za svoja smetka na karakteristi~nite proizvodi (na pr.proizvodstvo na katran od surov jaglen i lignit .21). proizvodstven gas. nuklearno gorivo. vidi 19. Rafiniraweto na naftata opfa}a edna ili pove}e od slednite dejnosti:frakcionirawe. . butan. 19.20 19. Glavniot proces e rafinirawe na naftata {to vklu~uva separacija na surovata nafta vo sostavni proizvodi niz soodvetni tehniki kako {to se kr{ewe (drobewe) i destilacija.proizvodstvo na master kopii na zapisi i audio materijali. rafinirawe po nara~ka).proizvodstvo na koks i polukoks . proizvodstvo na industriski gasovi (20.10 Proizvodstvo na proizvodi od pe~ka za koksirawe Proizvodstvo na proizvodi od pe~ka za koksirawe Ovaa klasa opfa}a: . voden gas.jaglen (koks). Proizvodstvoto na nafteni hemikalii od rafiniranata nafta e klasificirano vo oddelot 20. butan i propan) (06.).20) i proizvodstvo na gorivo razli~no od naftenite gasovi (na pr: jaglen gas. Ne e vklu~eno proizvodstvoto na nekoi gasovi vo drugi edinici (20. kako {to se etan. Ovoj oddel.1 19.20 Proizvodstvo na rafinirani nafteni proizvodi Proizvodstvo na rafinirani nafteni proizvodi Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na te~no ili gasovito gorivo i drugi proizvodi od surova nafta. propan.14). nafta.20 19 Proizvodstvo na koks i rafinirani nafteni proizvodi Ovoj oddel opfa}a transformacija na surova nafta i jaglen vo upotreblivi proizvodi. etan.raboti na pe~kite za koksirawe . itn. gasworks gas) (35. bituminozni minerali i proizvodi od nivni frakcii.proivodstvo na katran i katran od koks .proizvodstvo na briketi od jaglen. direktna destilacija na surovata nafta i krekirawe. kako i uslugi vo prerabotkata (na pr.aglomeracija na koks Ovaa klasa ne opfa}a: ..

isto taka. vazelin.proizvodstvo na motorni goriva: benzin.proizvodstvo na briketi od treset . plastika i sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na osnovni hemiski proizvodi.1 .11 Proizvodstvo na industriski gas Ovaa klasa opfa}a: . . propan. butan itn.proizvodstvo na briketi od surov jaglen i lignit 20 Proizvodstvo na hemikalii i hemiski proizvodi Ovoj oddel opfa}a transformirawe na organski i neorganski surovi materijali so hemiski proces i sozdavawe na proizvodi.e.me{awe na alkohol so nafta (na pr:gas alkohol-gasohol) Ovaa klasa.Ovaa klasa opfa}a: . t. Proizvodstvo na osnovni hemikalii. rafineriski gasovi kako {to se etan. zgusnata nafta itn. masla.proizvodstvo na proizvodi za petrohemiskata industrija i proizvodstvo na oblogi za pokrivawe na pati{ta .proizvodstvo na raznovidni proizvodi: {piritus.proizvodstvo na masla i masti za podma~kuvawe. Proizvodstvoto na osnovnite hemikalii koi ja so~inuvaat prvata industriska grupa se razlikuva od proizvodstvoto na poluproizvodi i krajni proizvodi. sredni i te{ki goriva. parafin. ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija.proizvodstvo na nafteni briketi . |ubriva i azotni soedinenija. kerozin itn.me{awe na biogoriva. . .proizvodstvo na goriva: lesni. opfa}a: . proizvedeni so natamo{na prerabotka na osnovnite hemikalii koi se sodr`ani (opfateni) vo ostanatite klasi na industrijata.proizvodstvo na te~ni ili komprimirani neorganski industriski ili medicinski gasovi: ● elementarni gasovi ● te~en ili komprimiran vozduh ● razladni gasovi ● me{ani industriski gasovi ● inertni gasovi kako {to e jaglendioksid 20. kako {to se plastika i sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici 20. vklu~uvaj}i i od otpadni masla .

proizvodstvo na industriski gasovi.proizvodstvo na proizvodi {to se koristat kako fluoroscenti i luminoscenti Ovaa klasa ne opfa}a: . otpad itn.15 .zbogatuvawe so rudi na uranium i torium Ovaa klasa ne opfa}a: . lu`ini i drugi neorganski bazi. vidi 20.11 .21 20.proizvodstvo na amoniumhlorid. opfa}a: . vidi 20.15 . vidi 06.30 20.proizvodstvo na neorganski kiselini. vidi 20. isto taka. vidi 20.proizvodstvo na azotni ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija. vidi 20. butan i propan.proizvodstvo na zapallivi gasovi od jaglen.20 .proizvodstvo na boi i pigmenti so kakvo bilo poteklo. vidi 19. vo osnovniot oblik ili vo oblik na koncentrat Ovaa klasa.proizvodstvo na zapallivi gasovi kako {to se etan. Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se termalnoto krekirawe i destilirawe. vidi 35. osven azotna kiselina .15 .pr`ewe na `elezen pirit .● gasovi za izolacija Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka.13 Proizvodstvo na drugi osnovni neorganski hemikalii Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na hemikalii upotrebuvaj}i osnovni postapki (prerabotki).proizvodstvo na destilirana voda Ovaa klasa.proizvodstvo na drugi neorganski soedinenija . etan. Autputot na ovie postapki (prerabotki) se ~esto izdvoeni hemiski elementi ili izdvoeni hemiski soedinenija. opfa}a: .proizvodstvo na gotovi boi i pigmenti.proizvodstvo na amonijak. osven amonijak .proizvodstvo na bazi.12 Proizvodstvo na boi i pigmenti Ovaa klasa opfa}a: .vadewe na metan. butan i propan vo rafineriite za nafta.proizvodstvo na hemiski elementi (osven industriski gasovi i osnovni metali) .20 .

53 . vidi 20.proizvodstvo na amonium karbonat.53 .14 Proizvodstvo na drugi osnovni organski hemikalii Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na hemikalii upotrebuvaj}i osnovni postapki (prerabotki). vidi 21.drven jaglen ) itn.proizvodstvo na sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici. vidi 20. vidi 20.15 . vidi 20. . vidi 20. vidi oddel 24 20.proizvodstvo na prirodni eteri~ni masla.proizvodstvo na salicilna i O-acetilsalicilna kiselina.17 . Autputot na ovie postapki (prerabotki) ~esto se izdvoeni hemiski elementi ili izdvoeni hemiski soedinenija. vklu~uvaj}i gi i aminite ● fermentacija na {e}erna trska. p~enka i sl.41 .15 .proizvodstvo na aromatizirana destilirana voda.16 . hinonite i organskite soedinenija so drugi funkcii ili so pove}e kislorodni funkcii ● sinteti~ki glicerin ● organski soedinenija so azotna funkcija.. vidi 20.proizvodstvo na nitriti i nitrati na kalium.destilacija na jaglenov katran Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici.za proizvodstvo na alkohol i estri ● drugi organski soedinenija vklu~uvaj}i gi i proizvodite na suvata destilacija na drvoto (na pr.proizvodstvo na osnovni organski hemikalii: ● zasiteni i nezasiteni acikli~ni jaglenovodorodi ● zasiteni i nezasiteni cikli~ni jaglenovodorodi ● acikli~ni i cikli~ni alkoholi ● monokarbonski i polikarbonski kiselini. kako {to e toplotno (termi~ko) krekirawe i destilirawe.proizvodstvo na osnovni metali. vklu~uvaj}i ja i ocetnata kiselina ● drugi soedinenija so kislorodna funkcija vklu~uvaj}i gi i aldehidite.proizvodstvo na surov glicerin. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 20. ketonite.proizvodstvo na sinteti~ki aromati~ni proizvodi .15 Proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija Ovaa klasa opfa}a: .10 20.

Ovaa klasa opfa}a: . me{avini i smesi na smolata vrz baza na barawata na korisnicite. vinil hlorid.proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici: ● polimeri.32 20.vadewe na guan. stiren. opfa}a: . pesok.uni{tuvawe na plasti~ni proizvodi.16 Proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na smoli.proizvodstvo na {alitra od smesi (me{avina) na prirodna zemja.prozvodstvo na {alitra so treset kako osnovna sostojka . glina i minerali Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na agrohemiski proizvodi. opfa}a: .proizvodstvo na ve{ta~ki i sinteti~ki vlakna.proizvodstvo na celuloza i nejzini hemiski derivati Ovaa klasa ne opfa}a: . nitriti i nitrati na kalium Ovaa klasa. amonijak. kako {to se pesticidi.17 Proizvodstvo na sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici Ovaa klasa opfa}a: . vidi 20. fosforni ili kaliumovi ve{ta~ki |ubriva ● urea.. kako i proizvodstvo na sinteti~ka smola. vidi 08.91 . vklu~uvaj}i i polimeri na etilen. surovi prirodni fosfati i surovi prirodni kaliumovi soli .proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva: ● osnovni ili slo`eni azotni. konec (dolgi vlakna) i prediva. plasti~ni materijali i nevulkanizirani termoplasti~ni elastomeri. isto taka. vidi 38.20 20. amonium hlorid.proizvodstvo na proizvodi na azotni soedinenija: ● azotni i sulfoazotni kiselini. vinil acetat i akrilati ● poliamidi ● fenolni i epoksidni smoli i poliuretani ● alkidni i poliesterski smoli i polietri ● silikoni ● izmenuva~i na joni vrz baza na polimeri Ovaa klasa.60 . amonium karbonat. isto taka. vidi 20. propilen.

proizvodstvo na insekticidi. moluscidi.proizvodstvo na slo`eni organski rastvoruva~i i razreduva~i . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: . sredstva za regulacija na rastot na rastenijata . biocidi .proizvodstvo na sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici: ● sinteti~ki kau~uk ● faktis .. vidi 20.30 Proizvodstvo na boi. glazuri i premazi i sli~ni preparati . fungicidi.proizvodstvo na podgotveni pigmenti i materii za boewe.15 20. herbicidi. emajl i lakovi .2 .proizvodstvo na pe~atarsko mastilo Ovaa klasa ne opfa}a: 20.proizvodstvo na soedinenija za zatnuvawe i sli~ni preparati za neognootporni i nadvore{ni polnewa .proizvodstvo na boi. akaricidi.20 Proizvodstvo na pesticidi i drugi agrohemiski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . pe~atarsko mastilo i kitovi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kitovi .proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija.3 Proizvodstvo na boi.proizvodstvo na sredstva za dezinfekcija (za zemjodelstvoto i druga upotreba) . lakovi i sli~ni premazi.proizvodstvo na sredstva protiv 'rtewe. rodenticidi.proizvodstvo na drugi hemikalii za zemjodelstvoto. lakovi i sli~ni premazi.proizvodstvo na podgotveni sredstva za otstranuvawe na boi i lakovi .proizvodstvo na staklest emajl. firnajz. pe~atarsko mastilo i kitovi 20.proizvodstvo na smesi na sinteti~ki kau~uk i priroden kau~uk ili gumi sli~ni na kau~uk (na pr: balata) Proizvodstvo na pesticidi i drugi agrohemiski proizvodi 20. opacifienti (sredstva za odbivawe svetlina) i bojosuva~i .

gotov vosok ● polituri i kremi za ko`a ● polituri i kremi za drvo ● polituri i kremi za karoserii. staklo i metal ● pasti i pra{oci za ribawe.proizvodstvo na kozmeti~ki sapun. vidi 20. vidi 20. vidi 20.proizvodstvo na povr{inski aktivni preparati: ● pra{oci za perewe vo cvrsta ili te~na sostojba i detergenti ● preparati za miewe sadovi ● omeknuva~i na tekstilni tkaenini .42 Proizvodstvo na parfemi i toaletni preparati Ovaa klasa opfa}a: . preparati za ~istewe i polirawe.41 Proizvodstvo na sapuni i detergenti.13..12 . preparati za ondulacija i ispravawe na kosa .14 . vata. vklu~uvaj}i hartija.proizvodstvo na sapuni.4 Proizvodstvo na sapuni i detergenti. so koi se prekrieni i obvitkani Ovaa klasa ne opfa}a: . prekrieni ili obvitkani so sapun ili detergent . vidi 20.59 20.14 . lakovi za kosa.proizvodstvo na glicerin .proizvodstvo na razli~ni hemiski definirani soedinenija. 20. preparati za ~istewe i polirawe Ovaa klasa opfa}a: . osven kozmeti~ki sapuni . parfemi i toaletni preparati 20. vata itn.proizvodstvo na mastilo i tu{ za pi{uvawe i crtawe.proizvodstvo na materii za boewe i pigmenti. sintetiziran od nafteni proizvodi.proizvodstvo na glicerin. filc itn.proizvodstvo na hartija.proizvodstvo na parfemi i toaletni preparati: ● parfemi i toaletni vodi ● preparati za razubavuvawe i {minkawe ● preparati za za{tita od sonce i preparati za zasiluvawe na pigmentacijata pri son~awe ● preparati za manikir i pedikir ● {amponi.proizvodstvo na preparati za ~istewe i polirawe: ● preparati za parfimirawe ili dezodorirawe na prostorii ● ve{ta~ki vosoci i podgotven.42 20.proizvodstvo na organski povr{inski aktivni supstancii . vidi 20.

detonatori.51 Proizvodstvo na eksplozivi Ovaa klasa opfa}a: .52 Proizvodstvo na lepaci Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa.ekstrakcija i pre~istuvawe na prirodni eteri~ni masla.53 20.proizvodstvo na barut .● preparati za odr`uvawe na higiena na ustata i zabite. vklu~uvaj}i i preparati za pricvrstuvawe na zabni protezi ● preparati za bri~ewe. eteri~ni masla i hemiski proizvodi. vidi 20. isto taka. vidi 20.5 Proizvodstvo na drugi hemiski proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na eksplozivni i pirotehni~ki proizvodi. opfa}a: . lepaci.proizvodstvo na `elatin i negovi derivati. vklu~uvaj}i udarni kapisli. slo`eni dijagnosti~ki preparati itn. vklu~uvaj}i i lepila i lepaci vrz baza na guma Ovaa klasa ne opfa}a: .53 Proizvodstvo na eteri~ni masla Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na smoli .59 20. na pr: fotografski hemiski materijali (vklu~uvaj}i hartija za film i osetliva hartija).proizvodstvo na ekstrakti od prirodni aromati~ni produkti .proizvodstvo na lepaci i podgotveni lepila. nespomnati na drugo mesto.proizvodstvo na eksplozivni i pirotehni~ki proizvodi. vklu~uvaj}i preparati za pred i po bri~ewe ● dezodoransi i soli za kapewe ● depilatori . 20.proizvodstvo na mirizlivi me{avini za proizveduvawe na parfemi i hrana . signalni svetla itn.proizvodstvo na kozmeti~ki sapuni Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kibriti 20.

filmovi.proizvodstvo na fotografski plo~i.99 20.42 20.proizvodstvo na hemiski definirani proizvodi vo nespakuvana sostojba. vidi 20. dodatoci na maslata za ma~kawe.13 .14 .30 . nespomnati na drugo mesto ● hemiski modificirani masla i masti ● materijali koi se koristat za dovr{uvawe na tekstil i ko`a ● pra{oci i pasti koi se koristat za zavaruvawe. vidi 23.14 .proizvodstvo na razli~ni hemiski proizvodi: ● peptoni i nivni derivati i drugi proteinski supstancii i nivni derivati.14 .60 Proizvodstvo na ve{ta~ki vlakna Proizvodstvo na ve{ta~ki vlakna Ovaa klasa opfa}a: . isto taka. vidi 20. katalizatori i drugi hemiski proizvodi za upotreba vo industrijata ● antidetonatorski preparati. podgotveni zabrzuva~i (acelatori) za vulkanizacija na guma.proizvodstvo na destilirana voda. 20.6 20.proizvodstvo na lepila vrz baza na asfalt.Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na drugi organski osnovni hemikalii.proizvodstvo na mastilo za pe~atewe. opfa}a: . vidi 20.13. antifriz preparati ● te~nosti za hidrauli~ni prenosi ● slo`eni laboratoriski i dijagnosti~ki preparati Ovaa klasa.59 Proizvodstvo na drugi hemiski proizvodi.proizvodstvo na ve{ta~ki aromati~ni proizvodi.proizvodstvo na `elatin i negovi derivati . tvrdo ili meko lemewe ● supstancii koi se koristat za odmastuvawe na metal ● podgotveni aditivi za cement ● aktiven jaglen.proizvodstvo na parfemi i toaletni preparati. vidi 20.proizvodstvo na mastilo za pi{uvawe i crtawe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 20. osetliva hartija i ostanati osetlivi neotkrieni materijali . vidi 20. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na hemiski preparati za fotografska upotreba .

1 21.proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki monofilamenti ili lenti Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki se~eni vlakna.proizvodstvo na hemiski ~isti {e}eri . vidi 13.proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki dolgi (nese~eni) vlakna . vklu~uva proizvodstvo na medicinski.prerabotka na krv Ovaa klasa. opfa}a: . salicilna i O-acetilsalicilna kiselina itn. Ovoj oddel. .10 ..proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki prediva so dolgi vlakna.10 Proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi Proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . hemiski i botani~ki proizvodi. vklu~uvaj}i i homeopatski preparati .2 21. vklu~uvaj}i i prediva so golema cvrstina i teksturirani prediva .predewe na sinteti~ki i ve{ta~ki vlakna.proizvodstvo na medicinski aktivni supstancii koi {to zaradi svoite farmakolo{ki svojstva se koristat vo proizvodstvoto na lekovi: antibiotici.10 21 Proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi i farmacevtski preparati Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi i farmacevtski preparati. vidi 13. ~e{lani ili na drug na~in podgotveni za predewe . isto taka. nevla~eni.proizvodstvo na medikamenti: ● antiserumi i drugi frakcii na krvta ● vakcini ● raznovidni medikamenti. isto taka. 21. osnovni vitamini.20 Proizvodstvo na farmacevtski preparati Proizvodstvo na farmacevtski preparati Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na prediva od ve{ta~ki se~eni vlakna.prerabotka na `lezdi i proizvodstvo na ekstrakti od `lezdi itn. 21.

opfa}a: .73 .proizvodstvo na cement i drugi polne`i za potrebite na stomatologijata. Ovoj oddel se karakterizira so upotreba na surovi materijali vo proizvodniot proces. gaza.50 . isto taka. 22.1 Proizvodstvo na proizvodi od guma Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na proizvodi od guma.proizvodstvo na radioaktivni in-vivo diagnosti~ki supstanci .proizvodstvo na medicinska impregnirana vata.46 . Me|utoa. vidi 32. banda`en materijal.prerabotka na botani~ki proizvodi (melewe.. vidi 47.pakuvawe na farmacevtski proizvodi.proizvodstvo na lekoviti bilki (nane. vidi 32. kamilica itn.83 . protektirawe na gumi za vozila (nadvore{ni gumi) Ovaa klasa opfa}a: 22. vidi 72.trgovija na golemo so farmacevtski proizvodi. sortirawe. .11 .50 .istara`uvawe i razvoj na farmacijata i farmacevtskata biotehnologija. Proizvodstvo na nadvore{ni i vnatre{ni gumi za vozila.). vidi 32.proizvodstvo na hemiski sredstva za kontracepcija za nadvore{na upotreba i hormonski kontraceptivni sredstva . vidi 46.trgovija na malo so farmacevtski proizvodi.1 . vervain. vklu~uvaj}i test za bremenost . vidi 10. drobewe) za farmacevtska upotreba Ovaa klasa ne opfa}a: .92 22 Proizvodstvo na proizvodi od guma i proizvodi od plasti~ni masi Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na proizvodi od guma i proizvodi od plasti~ni masi.proizvodstvo na cement za rekonstrukcija na koski. ova ne zna~i deka proizvodstvoto na proizvodite od ovie materijali treba da se klasificira ovde. zavoi itn.proizvodstvo na medicinski dijagnosti~ki preparati.proizvodstvo na biotehnolo{ki farmacevtski proizvodi Ovaa klasa.proizvodstvo na hirur{ki tkaenini.50 . vidi 82.

proizvodstvo na gumeni kapi i keceli za bawawe . mestewe (podesuvawe) i zamena.proizvodstvo na gumeni ~etki .obnova i za{tita na nadvore{ni gumi Ovaa klasa ne opfa}a: . mebel i za drugi celi: ● pnevmatski gumi ● polni gumi i gumi za pumpawe . ● gumeni predmeti za obleka (samo ako se zaedno zalepeni. vikleri i sl. {i{iwa za topla voda itn. profilirani lenti so {ari od guma itn.proizvodstvo na gumen materijal za popravka. creva i {mrkovi ● transportni lenti. {titnici od guma. {ipki i drugi profilirani oblici ● cevki. igra~ki. {noli za kosa.proizvodstvo na vnatre{ni gumi nameneti za nadvore{ni gumi . opfa}a: .proizvodstvo na gumeni kostumi za voda i nurkawe .19 Proizvodstvo na drugi proizvodi od guma Ovaa klasa opfa}a: . . pribor i zatki ● gumeni podni prekrivki ● gumeni du{eci za duvawe ● baloni .proizvodstvo na ~e{li..proizvodstvo na gumi za motorni vozila. listovi. a ne so{ieni) ● gumeni |onovi i ostanati delovi za obuvki od guma ● gumeni ni{ki i kabli ● gumirano predivo i tkaenini ● gumeni prsteni. podvi`ni ma{ini.popravka na nadvore{ni i vnatre{ni gumi.proizvodstvo na tekstilni tkaenini impregnirani.proizvodstvo na zamenlivi delovi za za{tita. ve{ta~ki gradi. lenti.proizvodstvo na gumen materijal za popravka . vulkanizirana ili tvrda guma: ● gumeni plo~i.proizvodstvo na gumeni du{eci za voden krevet .proizvodstvo na drugi proizvodi od priroden ili sinteti~ki kau~uk. prekrieni ili laminirani so guma. oprema.proizvodstvo na cevovodi za parea od tvrda guma .20 22. kade {to sostaven del e glavno gumata . nevulkanizirana. vidi 22. isto taka.19 . presvle~eni. avioni. od tvrda guma Ovaa klasa. prenosni remeni i pogonski remeni ● predmeti od guma za higienski celi: prezervativi od guma. vidi 45.

reciklirani) plasti~ni smoli vo poluproizvodi ili krajni proizvodi.proizvodstvo na gumeni obuvki. vidi 22. lenti itn. osven obleka. 30.proizvodstvo na gotovi proizvodi od plasti~ni masi: ● cevki i creva od plasti~ni masi. vidi 38.popravka na dupnati gumi.proizvodstvo na igri i igra~ki od guma (vklu~uvaj}i detski ~izmi za bazen.30 .proizvodstvo na kord tkaenini za proizvodstvo na nadvore{ni gumi.proizvodstvo na lepaci i lepila vrz baza na guma.proizvodstvo na madraci od nepokriena celularna guma.proizvodstvo na poluproizvodi od plasti~ni masi: ● plasti~ni plo~i.40 .1 . detski gumeni ~amci na duvawe.proizvodstvo na splavovi i ~amci na duvawe. modelirawe) so zgusnuvawe.proizvodstvo na obleka od elasti~ni tkaenini. 22. cevki i profili od plasti~ni masi Ovaa klasa opfa}a: . vidi 14. pribor od plasti~ni masi za cevki i creva . vidi 30. 14. duvawe i leewe. v{pricuvawe. vidi 20. filmovi. vidi 13.11. Za pove}eto od niv. topki i sl.2 Proizvodstvo na proizvodi od plasti~ni masi Ovaa grupa opfa}a obrabotuvawe na novi ili stari (na pr.14. vidi 31. modelirawe) so istisnuvawe (presuvawe). folii.03 .52 .proizvodstvo na gumeni sportski rekviziti.(bez ogled dali samoleplivi ili ne) .96 . blokovi.proizvodstvo na predmeti od sinteti~ka i prirodna guma. vidi 32.12 .proizvodstvo na profilirani lenti so {ari od guma. listovi.proizvodstvo na gumeni seksi artikli Ovaa klasa ne opfa}a: .11 .).proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici.32 22. vidi 22.20 . vidi 15.16 .19 . upotrebuvaj}i nekoi procesi na prerabotka kako {to e oformuvawe (oblikuvawe. gumeni `ivotni na duvawe.21 Proizvodstvo na plo~i. listovi.filmovi i listovi od celofan Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 32. vidi 20. proizvodniot proces e takov {to ovozmo`uva da se napravi {irok asortiman na proizvodi. oformuvawe (oblikuvawe..

roletni. kapaci.proizvodstvo na raznovidni proizvodi od plasti~ni masi: ● plasti~ni kacigi.23 Proizvodstvo na predmeti za vgraduvawe (grade`na stoka) od plasti~ni masi Ovaa klasa opfa}a: . sandaci.22 Proizvodstvo na ambala`a od plasti~ni masi za pakuvawe Ovaa klasa opfa}a: . yidni ili tavanski oblogi od plasti~ni masi vo oblik na rolni ili vo oblik na plo~ki itn.22. tu{-kadi. plasti~ni delovi i pribor za elektri~ni svetilki i rasvetna oprema. a ne so{ieni). linoleum itn. ● sanitarni predmeti od plasti~ni masi: kadi. Ovaa klasa ne opfa}a: . ~e{li.proizvodstvo na predmeti od plasti~ni masi za pakuvawe stoki: ● plasti~ni }esi. izolacionen pribor.proizvodstvo na elasti~ni podni oblogi.proizvodstvo na trpezni i kujnski sadovi i predmeti za toaletni potrebi od plasti~ni masi . drugi raznovidni plasti~ni proizvodi itn. vidi 15. kazan~iwa itn.proizvodstvo na kuferi i ra~ni torbi od plasti~ni masi. . vre}i. Ovaa klasa ne opfa}a: . ● kontejneri i rezervoari ● podni. kako {to se vinil. {olji. ~e{mi. kutii. predmeti za obleka (samo ako zaedno se zalepeni. samoleplivi plasti~ni lenti (vrvki). lajsni za pod itn. prozorci. ramovi. lavaboa. plasti~ni vikleri (spirali). kultiviran mermer) 22. plasti~ni dr`a~i za puri i cigari.29 Proizvodstvo na drugi proizvodi od plasti~ni masi Ovaa klasa opfa}a: . prenosni remeni.proizvodstvo na predmeti od plasti~ni masi za potrebite na grade`ni{tvoto ● plasti~ni vrati. statueti. pribor za mebel.proizvodstvo na ve{ta~ki kamen (na primer. {i{iwa itn. plasti~ni |onovi za obuvki.12 22. kancelariska i u~ili{na oprema i pribor. . kanisteri.

proizvodstvo na pove}eyidni stakleni elementi za izolacija . boeno ili matirano 23.proizvodstvo na plasti~ni kacigi i ostanata li~na bezbednosna oprema od plasti~ni masi. vidi 32.proizvodstvo na du{eci od nepokriena celularna plastika.proizvodstvo na sportski rekviziti od plasti~ni masi. vidi 32.03 .40 . vidi 32.11 Proizvodstvo na ramno staklo Ovaa klasa opfa}a: .).proizvodstvo na ramno staklo.50 . cement i gips.09 .20 . tehni~ka staklena stoka itn. stakleni vlakna. 31. ramno staklo.proizvodstvo na zajaknato ili laminirano ramno staklo . 23. 31.proizvodstvo na opti~ki proizvodi od plasti~ni masi. vidi 15. kerami~ki proizvodi.proizvodstvo na obuvki od plasti~ni masi.30 . {uplivo staklo.12 Oblikuvawe i obrabotka na ramno staklo Ovaa klasa opfa}a: .50 . vidi 31.proizvodstvo na medicinski i stomatolo{ki proizvodi od plasti~ni masi. vidi 31. vidi 32. vidi 32. Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na staklo i proizvodi od staklo (na pr. Proizvodstvoto na oblikuvan i finaliziran kamen i drugi mineralni proizvodi.proizvodstvo na kuferi od plasti~ni masi.99 23 Proizvodstvo na drugi nemetalni mineralni proizvodi Ovoj oddel opfa}a proizvodni dejnosti povrzani so edna supstancija od mineralno poteklo. plo~ki i proizvodi od pe~ena glina.01.proizvodstvo na igri i igra~ki od plasti~ni masi.1 Proizvodstvo na staklo i proizvodi od staklo Ovaa grupa opfa}a staklo i proizvodi od staklo vo site negovi oblici (formi) proizvedeni vo kakva bilo postapka. od surovini do zavr{ni proizvodi.12 . 23.proizvodstvo na mebel od plasti~ni masi.. vidi 15.02. e vklu~eno vo ovoj oddel. vklu~uvaj}i i armirano. isto taka.proizvodstvo na stakleni ogledala .

higienski ili farmacevtski celi .proizvodstvo na stakleni blokovi za poplo~uvawe (kocki za grade`ni{tvoto) .proizvodstvo na izolatori i izolacionen pribor od staklo .proizvodstvo na predmeti od staklo za laboratoriski.proizvodstvo na stakleni vlakna.proizvodstvo na {pricovi i druga medicinska oprema za laboratorija.20 Proizvodstvo na ognootporni proizvodi Proizvodstvo na ognootporni proizvodi .proizvodstvo na tkaenini od stakleni vlakna. vidi 26.50 23.proizvodstvo na ~a{i za pijalak i druga stoka za doma}instvata od staklo ili kristalno staklo Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 13.proizvodstvo na {i{iwa i druga ambala`a od staklo ili kristalno staklo .40 23.10 .31 23.proizvodstvo na staklena topki za lampi .proizvodstvo na stakleni {ipki i cevki Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kabli od opti~ki vlakna za prenos na podatoci i prenos na sliki vo `ivo.2 23.70 . vklu~uvaj}i i tehni~ka staklena stoka Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i i staklena volna i netkaeni proizvodi od niv Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na opti~ki elementi {to se opti~ki obraboteni.23.proizvodstvo na stakleni figuri .13 Proizvodstvo na {uplivo staklo Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na igra~ki od staklo. opti~ko staklo i opti~ki elementi {to ne se opti~ki obraboteni . vidi 32.14 Proizvodstvo na stakleni vlakna Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na staklo za ra~ni i drugi ~asovnici.19 Proizvodstvo i obrabotka na drugo staklo.proizvodstvo na staklena stoka {to se upotrebuva za imitacija na nakit (bi`uterija) . vidi 32. vidi 27.

vidi 23. }eramidi i proizvodi od pe~ena glina za grade`ni{tvoto Ovaa klasa opfa}a: .. Ovaa klasa. kako {to se pesok.3 Proizvodstvo na grade`ni materijali od glina Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na grade`ni materijali od glina. vidi 23. beton itn. vidi 22.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi: ● termoizolacioni kerami~ki proizvodi od silikatno fosilno bra{no ● ognootporni tuli. cevki. opfa}a: .proizvodstvo na neognootporni kerami~ki podni plo~ki i plo~ki za poplo~uvawe i oblo`uvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ve{ta~ki kamen (na pr. vidi 23.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi. mufovi. blokovi.proizvodstvo na neognootporen grade`en materijal od glina: ● proizvodstvo na kerami~ki yidarski tuli. ● retorti. .20 .32 23.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi. luli itn. }eramidi itn. isto taka. dolomit ili hromit 23. vidi 23. lonci. mozaik kocki itn. obrabotka na mermer). 23.32 Proizvodstvo na cigli. slivnici. cevki.proizvodstvo na podni blokovi od pe~ena glina Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na neognootporni kerami~ki plo~ki za ogni{ta i yidovi. krupen pesok.proizvodstvo na negrade`ni neognootporni kerami~ki proizvodi. delovi od oxaci.23 .proizvodstvo na ognootporen malter.Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na poluproizvodi od nemetalni minerali od rudnici i kamenolomi. Ovaa klasa opfa}a: .4 . .20 .proizvodstvo na ognootporni predmeti {to sodr`at magnezit. odvodi itn . kamen i glina.31 Proizvodstvo na kerami~ki plo~ki i podni plo~i Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kerami~ki yidarski tuli (cigli) i }eramidi. }eramidi.

41 Proizvodstvo na kerami~ki predmeti za doma}instvata i kerami~ki ukrasni predmeti Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na imitacija na nakit (bi`uterija). bidea. na pr. kako {to se pesok. vidi 32. vidi 23.40 23. 23.3 Proizvodstvo na kerami~ki izolateri i izolacionen pribor Ovaa klasa opfa}a: . krupen pesok. kamen i glina.proizvodstvo na igra~ki od keramika. mijalnici.proizvodstvo na statueti i drugi ukrasni kerami~ki predmeti Ovaa klasa ne opfa}a: .20 23.4 Proizvodstvo na ostanati porcelanski i kerami~ki proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na krajni proizvodi od nemetalni minerali od rudnici i kamenolomi.proizvodstvo na kerami~ki grade`en materijal.23.proizvodstvo na kerami~ki sanitarni uredi.43 .proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi.42 Proizvodstvo na kerami~ki sanitarni uredi Ovaa klasa opfa}a: . kadi.proizvodstvo na kerami~ki proizvodi {to se upotrebuvaat na masa i drugi kerami~ki proizvodi za doma}instvata ili za toalet . . vidi 32.proizvodstvo na kerami~ki i `elezni magneti 23. vidi 23.proizvodstvo na drugi kerami~ki uredi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 23.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi.13 .proizvodstvo na elektri~ni izolateri i izolacionen pribor od keramika Ovaa klasa ne opfa}a: .44 Proizvodstvo na drugi tehni~ki proizvodi od keramika Ovaa klasa opfa}a: . toaletni {olji itn.20 .

.proizvodstvo na kerami~ki grade`en materijal.. vidi 23.50 23. gasena i hidrauli~na var .proizvodstvo na kerami~ki sanitarni uredi. vidi 32.proizvodstvo na ognootporen malter. vidi 23.proizvodstvo na gips od kalciumov gips i kalciumov sulfat Ovaa klasa.obrabotka na mermer).20 .63.20 .proizvodstvo na kerami~ki predmeti za laboratoriski. 23.5 23.proizvodstvo na kerami~ki proizvodi. vidi 23. isto taka.proizvodstvo na cement {to se upotrebuva vo stomatologijata (zabarski).proizvodstvo na gotovi i su{eni betonski smesi i malter. vidi 32.proizvodstvo na ve{ta~ki kamen (na pr.69 .proizvodstvo na negasena.50 23.42 .3 23. var i gips Proizvodstvo na cement Ovaa klasa opfa}a: .49 Proizvodstvo na drugi kerami~ki proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .51 Proizvodstvo na cement. vidi 23.23 . nespomenati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ve{ta~ki zabi.64 . vklu~uvaj}i i portland cement.proizvodstvo na kalciniran dolomit .proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi. grupa 23. opfa}a: . vidi 22. cement od zgura i superfosfaten cement Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na klinkeri i hidrauli~en cement.proizvodstvo na kerami~ki lonci.proizvodstvo na proizvodi od cement. vidi 23. aluminiumski cement. beton itn. sadovi i sli~ni proizvodi {to se koristat za prenesuvawe ili pakuvawe na stoka .52 Proizvodstvo na var i gips Ovaa klasa opfa}a: . hemiski i industriski potrebi Ovaa klasa ne opfa}a: .

69 23.proizvodstvo na grade`en materijal od rastitelni supstancii (drvena volna. cement ili predmeti od ve{ta~ki kamen za upotreba vo grade`ni{tvoto: ● tuli.proizvodstvo na ognootporen malter.proizvodstvo na gotovi suvo-me{ani betonski smesi i malter Ovaa klasa ne opfa}a: .63 23. stolbovi itn.proizvodstvo na gotovi suvo-me{ani betonski smesi i malter. od beton.proizvodstvo na monta`ni grade`ni elementi za visokogradba i niskogradba. vidi 23. slama. plo~i. cement i gips Proizvodstvo na proizvodi od beton za grade`ni celi Ovaa klasa opfa}a: . gips ili drugi mineralni spojuva~i . vidi 23.proizvodstvo na proizvodi od beton.62 Proizvodstvo na proizvodi od gips za grade`ni celi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na proizvodi od gips za upotreba vo grade`ni{tvoto: ● tabli.proizvodstvo na malter vo prav Ovaa klasa ne opfa}a: . 23.65 Proizvodstvo na vlaknest cement Ovaa klasa opfa}a: . 23.20 .61 Proizvodstvo na proizvodi od beton. paneli itn.20 23. paneli.64 Proizvodstvo na malter Ovaa klasa opfa}a: . plo~i za poplo~uvawe. blokovi. vidi 23. plo~i.6 23.Ovaa klasa ne opfa}a: . cevki.proizvodstvo na predmeti od gips. trska) aglomeriran so cement. .proizvodstvo na ognootporen cement.63 Proizvodstvo na gotova betonska smesa Ovaa klasa opfa}a: .62. polnetici. cement ili ve{ta~ki kamen 23. vidi 23.

: ● branovidni i drugi plo~i.69 Proizvodstvo na drugi proizvodi od beton. nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: 23. 23. mebel.proizvodstvo na melni~ki kamewa. vklu~uvaj}i gi i onie na meka baza (na pr.proizvodstvo na melni~ki kamewa.70 Se~ewe.proizvodstvo na proizvodi od azbest cement i od celulozen vlaknest cement i sl. na grobi{ta. cevki. vo izgradbata na pati{ta. oblikuvawe i dorabotka (obrabotka) na kamen za upotreba vo grade`ni{tvoto. gips.abraziven (brusen) kamen i sli~ni proizvodi. . vidi 08.99 Proizvodstvo na drugi nemetalni mineralni proizvodi.91 Proizvodstvo na abrazivni (brusni) proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . korita. kamewa za ostrewe i polirawe i pomo{ni prirodni ili ve{ta~ki abrazivni (brusni) proizvodi. nespomnati na drugo mesto Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na drugi nemetalni mineralni proizvodi. slivnici. oluci. `ardiweri itn.raboti {to se vr{at vo kamenolomi.se~ewe. sadovi. }eramidi. oblikuvawe i dorabotka na kamen Se~ewe.: brusna hartija) 23.. gips i cement Ovaa klasa opfa}a: . vidi 23. za pokrivawe na pokrivi itn.proizvodstvo na drugi proizvodi od beton.9 Proizvodstvo na abrazivni (brusni) proizvodi i drugi nemetalni mineralni proizvodi.11 . 23. rezervoari. 23.proizvodstvo na mebel od kamen Ovaa klasa ne opfa}a: . kako na primer: proizvodstvo na neobraboten ili grubo obraboten kamen. oblikuvawe i dorabotka na kamen Ovaa klasa opfa}a: .7 23.9 . mebel. vazni i ukrasni sadovi. cement ili ve{ta~ki kamen: ● statui. paneli. ramki za prozorci itn. predmeti so plitok i visok reljef.

i vo liena (rastopena) forma za izrabotka na odlivki i drugi osnovni metalni proizvodi. kamen }umur nama~kan so katranova smola (katranova smola od jaglenkamen }umur) itn.90 . . vidi 27.proizvodstvo na jaglerodni ili grafitni dihtunzi.proizvodstvo na proizvodi od asfalt i sli~ni materijali. na pr. {ipki. pra~ki. par~iwa ili metalni otpadoci.proizvodstvo na grafitni elektrodi. `ica ili cevki i {uplivi (izdlabeni) profili.29 24 Proizvodstvo na metali Ovoj oddel vklu~uva dejnosti na rastopuvawe i/ili prerabotka (rafinirawe) na `elezni ili ne`elezni metali od ruda.proizvodstvo na jaglerodni i grafitni vlakna i proizvodi (osven na elektrodi i elektri~ni proizvodi) . Izlezot (autputot) od rastopuvaweto i prerabotkata (rafiniraweto) na metali.. . ~elik i feroleguri . go opfa}a proizvodstvoto na metalni leguri i super leguri so upotreba na drugi hemiski elementi vo ~isti metali. ekspandirana glina i sli~ni materijali za toplotna i zvu~na izolacija ili materijali koi apsorbiraat zvuk . kamena volna i sli~ni mineralni volni. ekspandirani vermikuliti.1 Proizvodstvo na surovo `elezo.14 .proizvodstvo na frikcioni materijali i nemontirani predmeti od niv vrz baza na mineralni supstancii ili celuloza .: lepaci vrz baza na asfalt.proizvodstvo na ve{ta~ki korund Ovaa klasa ne opfa}a: . voobi~aeno e vo forma na {ipki. koristej}i elektrometalur{ki i drugi metalur{ki tehniki. 24. treset. vidi 23.proizvodstvo na mineralni izolacioni materijali: ● volna od {qaka-zgura. grafit (razli~ni od elektri~ni proizvodi) itn. lenti. a se koristi vo postapkite na valawe.proizvodstvo na staklena volna i netkaeni proizvodi od staklena volna. Ovoj oddel. isto taka.proizvodstvo na proizvodi od razni mineralni materijali: ● obraboten liskun i proizvodi od liskun. izvlekuvawe i vtisnuvawe za da se izrabotat proizvodi kako {to se limovi. vidi 28.

{uplivi (izdlabeni) profili i sli~ni proizvodi od ~elik 24.31 24.proizvodstvo na plo~i (stolbovi) od ~elik i zavareni profili od ~elik .proizvodstvo na `elezni~ki {inski materijali (nesostaveni {ini) od ~elik Ovaa klasa ne opfa}a: .2 Proizvodstvo na cevki.proizvodstvo na feroleguri . ~elik i feroleguri Ovaa klasa opfa}a: .10 Proizvodstvo na surovo `elezo.pretopuvawe na ostatoci na ingoti ({ipki) od staro `elezo i ~elik .proizvodstvo na `elezo vo granuli i `elezo vo prav .proizvodstvo na visoki pe~ki. vidi 24. pretvorawe na surovo `elezo vo ~elik. 24.proizvodstvo na isklu~itelno ~isto `elezo po pat na elektroliza ili drug hemiski proces .proizvodstvo na toplo valani otvoreni profili od ~elik .proizvodstvo na poluproizvodi od ~elik . proizvodstvo na feroleguri i proizvodstvo na proizvodi od ~elik. proizvodstvo na surovo `elezo vo liena (rastopena) ili cvrsta forma.proizvodstvo na `elezni proizvodi so direktna redukcija na `elezo i drugi porozni `elezni proizvodi .proizvodstvo na toplo valani i ladno valani plosnati proizvodi od ~elik . ~eli~ni konvertori i valavnica .Ovaa grupa opfa}a dejnosti kako {to se direktna redukcija na rudite od `elezo.proizvodstvo na toplo valani {ipki i pra~ki od ~elik .proizvodstvo na surovo `elezo i ogledalno `elezo vo par~iwa.ladno izvlekuvawe na {ipki (pra~ki).proizvodstvo na ~elik vo ingoti ({ipki) i drugi primarni formi . blokovi ili drugi primarni formi .20 Proizvodstvo na cevki. {uplivi (izdlabeni) profili i sli~ni proizvodi od ~elik Ovaa klasa opfa}a: .

proizvodstvo na precizni i neprecizni bezrabni cevki so toplo valawe ili toplo vtisnuvawe na praznini za natamo{na prerabotka.za natamo{na obrabotka. toplo vtisnuvawe ili druga topla prerabotka na poluproizvodi koi mo`e da se klinovi ili surovini (vo forma na pra~ki) dobieni so toplo valawe ili neprekinato leewe .proizvodstvo na ramni prirabnici i prirabnici na kovani le`i{ta so proces na toplo valawe na ramni proizvodi od ~elik .4 mm ili pomal za toplo ili ladno oblikuvawe od toplo ili ladno izvalani lentii longitudinalno zavareni ispora~ani kako zavareni ili ponatamo{na postapka..4 mm za neprekinato ladno ili toplo oblikuvawe od toplo ili ladno izvalani ramni proizvodi i longitudinalno ili spiralno zavareni i nekru`ni preseci za toplo ili ladno oblikuvawevo forma od toplo ili ladno izvalanilongitudinalno zavareni lenti .3 Proizvodstvo na drugi proizvodi so primarna prerabotka na ~elik Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na drugi proizvodi so ladna prerabotka na ~elik 24. ladno oblikuvani od toplo izvalani ramni proizvodi ilongitudinalno ili spiralno zavareni .proizvodstvo na bezrabni cevki od ~elik so centrifugalno leewe.4 mm. so ladno izvlekuvawe ili ladno valawe na cevki so kru`en napre~en presek i ladno izvlekuvawe na cevki so drug napre~en presek i drugi vdlabnati profili . so kovawe na toplo valani bezrabni cevki od ~elik .fitinzi so navoj i drugi cevki i fitinzi od ~elik Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na bezrabni cevki so kru`en ili drug napre~en presek i delovi so otvori so kru`en napre~en presek.proizvodstvo na zavareni cevki so nadvore{en dijametar {to nadminuva 406.52 24. kako {to se kolena i reduciri. za ladno izvlekuvawe ili ladno valawe ili ladno oblikuvawe vo forma na cevki so nekru`en presek .proizvodstvo na ~elno zavareni fitinzi (pribor).proizvodstvo na zavareni precizni cevki so nadvore{en dijametar {to ne nadminuva 406. vidi 24.31 Ladno vle~ewe na pra~ki Ovaa klasa opfa}a: . so toplo valawe.proizvodstvo na precizno zavareni cevki so nadvore{en dijametar od 406.

srebro.posrebruvawe na metali . so ladno izvlekuvawe na ~eli~ni pra~ki Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ~eli~ni pra~ki i cvrsti (masivni) profili od ~elik so ladno izvlekuvawe. vidi 24. grundirawe i odvojuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .41 Proizvodstvo na blagorodni i drugi oboeni metali Proizvodstvo na blagorodni metali Ovaa klasa opfa}a: .93 24.proizvodstvo na `i~ani proizvodi.izvlekuvawe na pra~ki i proizvodi od ~elik.pozlatuvawe na srebro ili metali .31 .32 Ladno valawe na tesni lenti Ovaa klasa opfa}a: .34 Ladno izvlekuvawe na `ica Ovaa klasa opfa}a: .33 Ladno oblikuvawe i svitkuvawe Ovaa klasa opfa}a: . od ruda i par~iwa otpadoci .proizvodstvo na ~eli~na `ica.34 24.proizvodstvo na blagorodni metali: ● proizvodstvo i rafinirawe na neobraboteni ili obraboteni blagorodni metali: zlato. vidi 25.proizvodstvo na presvle~eni ili nepresvle~eni plosnati valani proizvodi od ~elik vo rolni ili lenti so {irina pomala od 600 mm so povtorno ladno valawe na toplo valanite plosnati proizvodi ili na ~eli~ni pra~ki 24.proizvodstvo na otvoreni profili so ladno oblikuvawe na valani prugi (valavnici) ili so svitkuvawe na presi na plosnati valani proizvodi od ~elik .4 24.proizvodstvo na ladno oblikuvani ili ladno svitkani rebresti lenti i sendvi~-paneli 24. srebro ili metali .platinirawe na zlato.proizvodstvo na leguri od blagorodni metali .izvlekuvawe na `ica. platina itn. vidi 24..proizvodstvo na poluproizvodi od blagorodni metali .

54 24. cink i kalaj so elektroliti~ko rafinirawe na otpadoci i ostatoci od olovo.proizvodstvo na folija od kalaj Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka.proizvodstvo na leguri od olovo. opfa}a: .proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe .proizvodstvo na aluminium od elektroliti~ki rafinirani aluminiumski otpadoci i ostatoci . 24. vidi 24.42 Proizvodstvo na aluminium Ovaa klasa opfa}a: .12 24.proizvodstvo na aluminiumska folija za zavitkuvawe . cink i kalaj . vidi 24.proizvodstvo na nakit od blagorodni metali.43 Proizvodstvo na olovo.primarna prerabotka na aluminium Ovaa klasa.leewe na oboeni metali.proizvodstvo na olovo. cink i kalaj .proizvodstvo na laminati od aluminiumski folii vo koja aluminiumskata folija e glavna komponenta Ovaa klasa ne opfa}a: .primarna prerabotka na olovo.proizvodstvo na aluminiumov oksid (glinica) . isto taka. opfa}a: .leewe na oboeni metali. 24.proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe . cink i kalaj od ruda: .53.proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe . cink i kalaj Ovaa klasa opfa}a: .Ovaa klasa.54 . opfa}a: .proizvodstvo na leguri na aluminium . vidi 32. vidi 24.53. cink i kalaj Ovaa klasa.proizvodstvo na olovo. isto taka.proizvodstvo na laminirani folii od blagorodni metali Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na bakar od ruda .leewe na oboeni metali.proizvodstvo na aluminium od aluminiumov oksid (glinica) .44 Proizvodstvo na bakar Ovaa klasa opfa}a: .53. 24.54 24.

mangan. nikel itn. od ruda ili oksidi . nikel itn. vidi 24. opfa}a: .proizvodstvo na gotovi leeni proizvodi kako {to se: ● bojleri i radijatori.54 24. .primarna prerabotka na bakar Ovaa klasa.leewe na oboeni metali. mangan. nikel itn. 24.proizvodstvo na hrom.proizvodstvo na mate od surov nikel Ovaa klasa.topewe i rafinirawe na uranium 24.51 Leewe na `elezo Ovaa klasa opfa}a dejnosti na learnici na `elezo.45 Proizvodstvo na drugi oboeni metali Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: .proizvodstvo na hrom. mangan.21 ● leeni predmeti za doma}instvata. .leewe na oboeni metali. Ovaa klasa opfa}a: .54 24. vidi 25..53. vidi 25.proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . nikel itn.proizvodstvo na bakar so elektroliti~ko rafinirawe na otpadoci i ostatoci od bakar .proizvodstvo na leguri od bakar .proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa grupa ne opfa}a: .primarna prerabotka na hrom.proizvodstvo na `ica i lenta za osiguruva~i .99 24.proizvodstvo na leguri od hrom.53. 24. isto taka.proizvodstvo na uranium od me{an katran (smola) i drugi rudi .46 Prerabotka na nuklearno gorivo Ovaa klasa opfa}a: . nikel itn. mangan. isto taka. mangan. vidi 24.5 Leewe na metali Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na polugotovi proizvodi i razni odlivki so proces na leewe. .od elektroliti~ki i aluminotermi~ki rafinirani otpadoci i ostatoci od hrom.

proizvodstvo na cevki i {uplivi profili i cevki i proizvodi od leeno `elezo 24. Proizvodstvoto na oru`je i municija.53 Leewe na lesni metali Ovaa klasa opfa}a: . cink itn.leewe na odlivki od te{ki metali . . nepodvi`ni funkcii. Ovoj oddel ne opfa}a: . vidi 33.leewe na odlivki od sivo `elezo .leewe na odlivki od ~elik .leewe vo kalapi na odlivki od oboeni metali 25 Proizvodstvo na fabrikuvani metalni proizvodi. titanium. elektronski ili opti~ki.54 Leewe na drugi oboeni metali Ovaa klasa opfa}a: . kontejneri i konstrukcii)..leewe na nodularni (top~esti) grafitni odlivki od `elezo . osven ma{ini i oprema Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na “~isti“ metalni proizvodi (kako {to se delovi.proizvodstvo na cevki i pribor od leen ~elik 24. nasproti oddelite od 26 do 30 koi opfa}aat proizvodstvo na kombinacija ili monta`a (sostavuvawe) na ovie metalni proizvodi (ponekoga{ so drugi materijali) vo pove}e kompleksni edinici koi.proizvodstvo na bezrabni cevki od ~elik so centrifugalno leewe .leewe na odlivki od lesni metali 24. e vklu~eno vo ovoj oddel.specijalizirani dejnosti na popravka i odr`uvawe. rabotat so podvi`ni delovi. magnezium.leewe na odlivki od blagorodni metali .leewe na polugotovi proizvodi od aluminium.leewe na polugotovi proizvodi od `elezo .leewe na proizvodi od kovliva odlivka . Ovaa klasa opfa}a: .52 Leewe na ~elik Ovaa klasa opfa}a dejnosti na learnici na ~elik. ako ne se ~isto elektri~ni. isto taka. voobi~aeno so stati~ni.1 .leewe na polugotovi proizvodi od ~elik .

kapaci i porti (kapii) . vidi 27.) .1 Proizvodstvo na metalni konstrukcii Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na metalni konstrukcii (kako {to se metalni ramki ili delovi za grade`ni{tvo).proizvodstvo na delovi za brodski ili drugi kotli.22 25.specijalizirana instalacija na proizvedeni stoki od ovoj odddel vo zgradi. oprema za krevawe i manipulacija itn. mostovi itn.proizvodstvo na elektri~ni pe~ki i greja~i za voda. bali (glavni gredi).proizvodstvo na pricvrstuva~i za sostavuvawe na `elezni~ki. Ovaa klasa ne opfa}a: .51 25. vidi 25. kako {to se bojleri za centralno greewe.. Proizvodstvo na metalni konstrukcii i delovi na konstrukcii Ovaa klasa opfa}a: . ramki za vrati i prozorci.proizvodstvo na metalni vrati i prozorci.proizvodstvo na metalni ramki i skeliwa za grade`ni{tvoto i nivni delovi (kuli.99 .) .proizvodstvo na monta`ni zgradi. konstrukcii na standardni izlo`beni elementi itn.proizvodstvo na metalni konstrukcii za industrija (konstrukcii za visoki pe~ki. rezervoari i sadovi od metal Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na cisterni. vidi 30. vidi 25.metalni delovi za katno pripojuvawe 25.21 Proizvodstvo na radijatori i kotli za centralno greewe Ovaa klasa ne opfa}a: . jarboli. glavno od metal: ● baraki na gradili{ta.11 25. radijatori i kotli za centralno greewe 25.11 .2 Proizvodstvo na cisterni.12 Proizvodstvo na metalni vrati i prozorci Ovaa klasa opfa}a: .30 .proizvodstvo na delovi za brodovi. vidi 43.

vidi 28. instalirani kako uredi za skladirawe i/ili koi se koristat za proizvodstvo .proizvodstvo na separatori na izotopi. vidi 28.proizvodstvo na tenkovi (voeni oklopni vozila).proizvodstvo na rezervoari.40 25. ekonomajzeri. kanti.proizvodstvo na metalni buriwa.proizvodstvo na transportni kontejneri. vidi 30. vidi 29.proizvodstvo na nuklearni reaktori. opfa}a: .40 Proizvodstvo na oru`je i municija Proizvodstvo na oru`je i municija . vidi 25.proizvodstvo na kotli i radijatori za centralno greewe so topla voda.92 . pregrejuva~i.91 i 25.29 Proizvodstvo na drugi cisterni. osven separatori na izotopi .11 . isto taka.20 .koi se koristat za ~uvawe i pakuvawe na stoki.21 .proizvodstvo na kotli za vodena i druga parea .proizvodstvo na pomo{ni uredi za parni kotli: ● kondenzatori na parea.3 Proizvodstvo na parni kotli. rezervoari.99 25. vidi 25. osven kotli za centralno greewe so topla voda Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na parni kotli.izgradba na cevovoden sistem vklu~uvaj}i i natamo{na obrabotka na cevkite glavno za da se napravat cevki pod pritisok ili cevovodni sistemi zaedno so povrzanata konstrukcija i izgradba Ovaa klasa ne opfa}a: .30 Proizvodstvo na parni kotli. kutii i dr. so kapacitet {to ne preminuva 300 litri. cisterni i sli~ni metalni kontejneri.25.4 25. 25. rezervoari i sadovi od metal Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na delovi za brodski ili drugi bojleri Ovaa klasa. sobira~i i akumulatori na parea . osven kotli za centralno greewe so topla voda Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na delovi za bojleri-turbini.proizvodstvo na metalni kontejneri za komprimiran ili te~en gas Ovaa klasa ne opfa}a: .

1. op{ti ma{inski raboti Ovaa grupa opfa}a osnovni dejnosti na obrabotka na metali.proizvodstvo na te{ko oru`je (artilerija.10 .proizvodstvo na tenkovi i drugi borbeni vozila.proizvodstvo na udarni igli. vidi 30.proizvodstvo na oklopni vozila za prevoz na pari ili dragocenosti.proizvodstvo na eksplozivni napravi kako {to se bombi. vidi 25. lesni mitralezi) .40 25.kovawe. sportsko ili ogneno oru`je za samoodbrana i soodvetna municija .30 . presuvawe. metalurgija na prav Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na pi{toli za vozduh i gas (vozdu{ni i gasni pi{toli) .proizvodstvo na oru`je za lov. vidi 29.proizvodstvo na vselenski vozila. zavaruvawe itn. 25.50 Kovawe. gravirawe. presuvawe. kako {to se kovawe i presuvawe koi se vr{at vrz baza na dogovor ili so nadomest. cevki za torpedo. me~evi. vidi 30.proizvodstvo na lesno oru`je (revolveri.51 . {tancuvawe i valawe na metali .proizvodstvo na metalen prav. detonatori ili svetle~ki raketi. mini i torpeda Ovaa klasa ne opfa}a: . {tancuvawe i valawe na metali. itn. 24.2 25. kako {to se presvlekuvawe. presuvawe.. dup~ewe. vidi 20. {tancuvawe i valawe na metali. pu{ki. te{ki mitralezi) .5 Kovawe. polirawe.Ovaa klasa opfa}a: . . isto taka. raketi. koi se vr{at vrz baza na dogovor ili so nadomest.proizvodstvo na boeva municija Ovaa klasa. bajoneti. vidi 24.6 Obrabotka i presvlekuvawe na metali. topovi. metalurgija na prav Ovaa grupa opfa}a glavno dejnosti za obrabotka na metal.71 .proizvodstvo na se~ila. opfa}a: .metalurgija na prav: proizvodstvo na metalni predmeti neposredno od metalen prav so zagrevawe (sinteruvawe) ili pod pritisok Ovaa klasa ne opfa}a: .

25 25.43. ramnewe. vilu{ki.71 Proizvodstvo na se~ila Ovaa klasa opfa}a: .se~ewe i pi{uvawe na metal so laserski zraci Ovaa klasa ne opfa}a : .flemawe i otstranuvawe na musta}i. vidi 24. brusewe. vidi 01. razvrtuvawe. pilewe.dup~ewe. peskarewe so peso~en mlaz.44 25.29 .41. lakirawe itn. glodawe. vidi 22. . na metalni par~iwa . me~evi.dejnosti na kova~i na kowi.proizvodstvo na ostanati artikli za se~ewe: ● seka~i i sekir~iwa ● bri~ovi i no`iwa za bri~ewe ● no`i~ki za se~ewe. rendawe. dletuvawe. .presvlekuvawe na plasti~ni masi so metal.termi~ka obrabotka na metali . vidi 18.pe~atewe na metal.proizvodstvo na se~ila. anodizirawe itn.61 Obrabotka i presvlekuvawe na metali Ovaa klasa opfa}a: . na metali . 24.62 Op{ti ma{inski raboti Ovaa klasa opfa}a: . zavaruvawe.zajaknuvawe (zacvrstuvawe). metalni ra~ni alati i metalna oprema za op{ta namena 25. bajoneti itn. vidi 95. polirawe na metal vo baraban i ~istewe na metali . emajlirawe.uslugi na "brzo" gravirawe. erodirawe. potkastruvawe i {i{awe . 24.boewe i gravirawe na metali .proizvodstvo na pribor za doma}instvata kako {to se no`evi.dejnosti na kova~i na kowi.presvlekuvawe na metal so nemetalni materijali: ● plastificirawe. . polirawe na metal Ovaa klasa ne opfa}a : . 24.12 .25. spojuvawe itn. ostrewe.7 Proizvodstvo na se~ila.62 . vidi 01. la`ici itn. strugawe.valawe so blagorodni metali na osnovni metali ili drugi metali.presvlekuvawe. alati i metalna oprema za op{ta namena Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na se~ila.42.62 .

). vozila itn. ~inii.proizvodstvo na no`evi i listovi za se~ewe za ma{ini ili za mehani~ki aparati . i metalni predmeti za zgradi.91 25. metalni uredi. bez ogled dali se elektri~ni ili ne. vidi 32. vidi 25.72 Proizvodstvo na bravi i {arki Ovaa klasa opfa}a: . {ajki. ~a{i.99 .91 Proizvodstvo na sandaci i sli~na ambala`a od ~elik Ovaa klasa opfa}a: . metalni predmeti za doma}instvata. 25. kotli.proizvodstvo na alati za presi .73 Proizvodstvo na alati Ovaa klasa opfa}a: . no`ovi za glodawe itn. proizvodstvo na potro{ni alati za ma{ini-alatki: burgii.proizvodstvo na modelirani kutii i kalapi (osven kalapi za ingoti) . mebel.proizvodstvo na kalapi za ingoti ({ipki). zavrtki i navrtki. vklu~uvaj}i i se~ila za kru`ni i veri`ni pili . sostaveni `elezni~ki {inski uredi itn.proizvodstvo na neelekti~en ra~en alat za zemjodelstvoto .proizvodstvo na katanci. vidi 28.Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na potro{ni alati za ra~en alat.proizvodstvo na se~ila od blagorodni metali. {rafcigeri itn. .proizvodstvo na mengeme. klu~evi.24 .proizvodstvo na pribor za jadewe i sadovi (tenxeriwa.proizvodstvo na ra~en alat na elektri~en pogon.9 Proizvodstvo na ostanati fabrikuvani metalni proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na raznovidni metalni proizvodi kako {to se kanti i kofi. bravi.proizvodstvo na pili i se~ila za pili. vidi 28. .12 25. za razli~na upotreba vo doma}instvata i industrijata 25. alati za stegawe Ovaa klasa ne opfa}a: . {arki i sl. nakovalni itn .proizvodstvo na ra~en alat kako {to se: kle{ti.proizvodstvo na kova~ki alat: ~ekani. tacni itn. propeleri i kotvi za brodovi. probiva~i.

mre`i.15 25.proizvodstvo na pru`ini za ~asovnici. ogradi od `ica. kofi.93 .94 Proizvodstvo na svrzuva~ki elementi i zavrtni ma{inski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . osven sinxiri za elektri~en transmisiski prenos Ovaa klasa ne opfa}a: . spiralni pru`ini.proizvodstvo na proizvodi izraboteni od `ica: bodlikava `ica.proizvodstvo na sinxiri.2 25.proizvodstvo na metalni kabli.52 . pru`ini za torzioni lostovi ● listovi za pru`ini . navrtki i sli~ni proizvodi so navoi 25. sinxiri i pru`ini Ovaa klasa opfa}a: . vpleteni ja`iwa i sli~ni proizvodi .presvle~eni elektrodi za elektrola~no zavaruvawe . vidi 26. tkaenini (platna) i dr.proizvodstvo na navrtki. vidi 28. .proizvodstvo na pru`ini (osven pru`ini za ~asovnici): ● lisnati pru`ini.proizvodstvo na cisterni i rezervoari. vidi 25.proizvodstvo na sinxiri za elektri~en transmisiski prenos.proizvodstvo na neizoliran metalen kabel i izoliran kabel koj ne mo`e da se koristi kako sprovodnik na elektri~na energija .proizvodstvo na {ajki i igli .92 Proizvodstvo na ambala`a za pakuvawe od lesni metali Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kanti.32 .proizvodstvo na zavrtki.proizvodstvo na metalni zatvora~i Proizvodstvo na `i~ani proizvodi. bo~vi.proizvodstvo na presvle~ena `ica i `ica so jadro . {trafovi.. {ajbni i drugi proizvodi bez navoi . re{etki.proizvodstvo na limenki i konzervi za pakuvawe na proizvodi za ishrana. kutii Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na zavrtni ma{inski proizvodi . vidi 27.proizvodstvo na `ica i kabel za prenos na elektri~na energija. tubi (za pakuvawe) i kutii na rasklopuvawe .

02. 31.proizvodstvo na metalni zna~ki i metalni vojni~ki simboli . vidi 30.proizvodstvo na me~evi.25. ~inii itn.proizvodstvo na sportski predmeti.01.proizvodstvo na razli~ni proizvodi od metal: ● proizvodstvo na brodski propeleri i se~ila ● kotvi ● yvona ● pri~vrstuva~i za sostavuvawe na `elezni~ki {ini ● sponi.99 Proizvodstvo na drugi fabrikuvani metalni proizvodi.proizvodstvo na vgradlivi elementi od cink: `lebovi za pokrivi.proizvodstvo na proizvodi od metal za doma}instvata: ● ramni proizvodi: ~inii.30 . vklu~uvaj}i i znaci za pati{ta ● proizvodstvo na ukrasi za ta{ni .09 .proizvodstvo na sefovi. vidi 31.proizvodstvo na permanentni metalni magneti . tacni itn. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . lavaboa. 31. osven mebel . elektronski i opti~ki proizvodi . vidi 25. metalni ra~ki i drugi delovi od metal za ~ador. ● tenxeriwa. kotli itn. ● proizvodi za ru~ek: ~a{i.71 . armirani vrati itn. bajoneti itn. ~e{el Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na metalni vikleri.proizvodstvo na metalni vakumirani bokali i {i{iwa . tavi i drugi neelektri~ni sadovi za koristewe na trpeza ili vo kujna ● mali ra~ni kujnski uredi i pribor ● metalen pribor za ~istewe . .99 . vidi 32. kadi.40 26 Proizvodstvo na kompjuterski.proizvodstvo na koli~ki za {oping. sadovi za perewe i sli~ni proizvodi . vidi 32. kop~i i kuki ● metalni skali ● metalni znaci. ● {uplivi proizvodi: tenxeriwa.proizvodstvo na mebel od metal. kasi.proizvodstvo na igri i igra~ki.proizvodstvo na metalni proizvodi za kancelariska upotreba.

gotovi ili polugotovi . testirawe i navigacija. razni vidovi na elektronski komponeneti .1 . tranzistori i sli~ni posebni elementi .proizvodstvo na induktori (pr. polimer. sodr`i proizvodstvo na elektronika za {iroka potro{uva~ka.proizvodstvo na kabli za printer.proizvodstvo na elektronski otpornici . transformatori). kompjuterska periferna (dopolnitelna) oprema.proizvodstvo na komponenti za prika`uvawe (plazma.proizvodstvo na elektronski cevki .. LCD) .proizvodstvo na ~ipovi ili plo~ki.11 Proizvodstvo na elektronski sostavni delovi (komponenti) Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na poluprovodnici i ostanati komponenti za elektronska upotreba. Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na integrirani kola (analogni. prekinuva~i i merni pretvoruva~i za elektronska upotreba . konektori itn. navoi.proizvodstvo na elektronski kondenzatori .proizvodstvo na elektronski konektori . elektromedicinska i elektroterapevtska oprema. digitalni i hibridni) .proizvodstvo na kalemi. opti~ki instrumenti i oprema i proizvodstvo na magnetni i opti~ki mediumi.Ovoj oddel. kabli za monitor.proizvodstvo na mikroprocesori . poluprovodnici. oprema za komunikacija i sli~ni elektronski proizvodi. 26. oprema za merewe. USB kabli. isto taka.proizvodstvo na svetle~ki diodi (diodi za emituvawe na svetlo) (LED) Ovaa klasa isto taka opfa}a: . kako {to se komponentite (sostavnite delovi) za nekoi proizvodi.proizvodstvo na elektronski kristali i kristalni sklopovi .proizvodstvo na diodi.Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na kompjuteri. prigu{uva~i. Proizvodniot proces na ovoj oddel se karakterizira so dizajnirawe (konstruirawe) i primena na integrirani dvi`ewa i mnogu specijalizirana tehnologija. Proizvodstvo na elektronski sostavni delovi (komponenti) i elektronski plo~i 26.proizvodstvo na prazni plo~i za pe~ateni kola . oprema za zra~ewe.

vidi 26. vidi 27.33 .proizvodstvo na prazni plo~i za pe~ateni kola.proizvodstvo na kompjuteski i televiziski monitori.11 .proizvodstvo na opti~ka oprema i instrumenti. mre`ni.2 Proizvodstvo na kompjuteri (smeta~ki ma{ini) i periferna oprema 26.12 .proizvodstvo na elektri~ni relei. vidi 26.zvu~ni.proizvodstvo na sli~ni elementi za elektronska upotreba.60 .70 .Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na elektri~ni `i~ani uredi.proizvodstvoto na kompletna oprema e klasificirano sekade vo klasifikacijata kade {to se raboti za kompletna oprema 26.proizvodstvo na fluorescentni balasti. vidi 27.proizvodstvo na polni plo~i za pe~ateni kola .12 Proizvodstvo na polni elektronski plo~i Ovaa klasa opfa}a: . 26.12 .12 .polnewe na komponentite na plo~ite na pe~atenite kola .40 . vidi 26. kontrolni. vidi oddel 27 .pe~atewe na "smart" kartici. vidi 27. vidi 18.proizvodstvo na rendgentski cevki i sli~ni uredi za zra~ewe.20 Proizvodstvo na kompjuteri (smeta~ki ma{ini) i periferna (dopolnitelna) oprema .11 26.20. video. modemi) Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na modemi (pridru`na oprema). vidi 26. vidi 18.proizvodstvo na vnatre{nata strana na kartite (na pr.30 .pe~atewe na "smart" karti~ki. vidi 26.

opfa}a: . xojstici i podvi`ni top~iwa .proizvodstvo na monitori .proizvodstvo na kompjuterski proektori (video bimovi) Ovaa klasa. Kompjuterite mo`at da bidat analogni. desktop kompjuteri.proizvodstvo na mejnfrejm kompjuteri (centralni edinici) . CD-RW. se uredi koi go rabotat slednovo: (1) ja skladiraat procesnata programa ili programi i podatocite potrebni za izvr{uvawe na programata.proizvodstvo na kompjuterski serveri . laptopovi i kompjuterski serveri. procesnata programa so prisposobuvawe na barawata za nivno ispolnuvawe vo tekot na procesot.Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo i/ili sostavuvawe na elektronski kompjuteri. Digitalnite kompjuteri.proizvodstvo na site tipovi na gluv~iwa. USB prenosna memorija i drugi elementi za skladirawe .proizvodstvo na laptop kompjuteri . CDROM. kompjuterski tipki).proizvodstvo na virtuelni kacigi . kompjuterska periferna oprema kako {to se elementi za ~uvawe i elementi za input-vlez/autputizlez (printeri. kako {to se mejnfrejm komjuteri (centralna edinica).proizvodstvo na tastaturi . isto taka.proizvodstvo na ra~ni kompjuteri (na pr. vklu~uvaj}i bar kod skener . bez mehani~ko rakuvawe . DVD-ROM. digitalni i hibridni. kako avtomatski ma{ini za govor (ATM' s). Ovaa klasa opfa}a: . terminali za prika`uvawe na proizvodi za proda`ba (POS-point-of-sale).proizvodstvo na skeneri. monitori. Analognite kompjuteri se sposobni za pretvorawe na matemati~kite modeli i sodr`at barem najmalku analogna kontrola i elementi za programirawe.proizvodstvo na desktop kompjuteri . (3) vr{at aritmeti~ka presmetka specificirana od korisnikot i (4) ja vr{at. bez ~ovekova intervencija.proizvodstvo na opti~ki diskovi ( na pr. (2) mo`e da bidat programirani spored barawata na korisnikot.proizvodstvo na kompjuterski terminali za posebna namena .proizvodstvo na ~ita~i na "smart" karti~ki . kako naj~est vid.proizvodstvo na printeri . DVD-RW) .proizvodstvo na kompjuterski terminali.PDA) .proizvodstvo na elementi na magnetni diskovi.

proizvodstvo na pejxeri .40 . oprema za razmena na podatoci (na pr. skenirawe.proizvodstvo na televiziski monitori i displeeri. izlezi).proizvodstvo na bez`i~ni telefoni . moduli i sostavni delovi.30 Proizvodstvo na oprema za komunikacija Proizvodstvo na oprema za komunikacija Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na telefonska oprema i oprema za komunikacija koja se koristi za prenos na elektri~nite signali preku `ici i vozduh kako {to e radio i televizisko emituvawe i `i~ana komunikaciska oprema Ovaa klasa opfa}a: .). faks Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 26.proizvodstvo na vnatre{ni i nadvore{ni kompjuterski modemi. video itn. vidi 26.. kopirawe.PBX) .12 .12 .1 .proizvodstvo na elektronski delovi za {iroka potro{uva~ka.proizvodstvo na digitalni prekinuva~i za komunikacija.proizvodstvo na anteni za prenos i priem na signali ..reprodukcija na snimeni mediumi (kompjuterski.proizvodstvo na elektronski komponenti za kompjuteri i periferna oprema.proizvodstvo na konzoli za video igri.12 .proizvodstvo na oprema za komunikacija na podatocite (na pr.80 26. vidi 26.proizvodstvo na mobilni telefoni . vidi 26.proizvodstvo na oprema za modemi i pridru`na oprema. vidi 26.proizvodstvo na uredi za izgradba na glavna centrala (Private Branche Exchange Equipment.proizvodstvo na oprema za kablovska televizija . ruteri.20 . izlezi ) .proizvodstvo na polni elektronski plo~i. vklu~uvaj}i i aparati za odgovarawe na telefonski povici (telefonski sekretarki) . premostuva~i.premostuva~i.proizvodstvo na vnatre{nata strana na kartite.proizvodstvo na oprema za telefonski centrali . vidi 26.3 26. vidi 26. vidi 26.proizvodstvo na prazni opti~ki i magnetni mediumi za kompjuteri i drugi uredi. zvu~ni.40 . vidi 18. kako {to se CD pleeri i DVD pleeri.30 .40 .proizvodstvo na telefonska i telefaks oprema. vidi 26.30 . ruteri. vidi 26.proizvodstvo na pove}efunkcionalna oprema so izvr{uvawe na dve ili pove}e od slednite funkcii: printawe.

proizvodstvo na elektronski semafori (za sportski natprevari).proizvodstvo na modemi (oprema za prenos na podatoci) i pridru`na oprema ..proizvodstvo na polni elektronski plo~i. motorni vozila.proizvodstvo na audio rekorderi i sistemi za razmno`uvawe (kopirawe) .proizvodstvo na radio i televiziski prenosuva~i .proizvodstvo na xuboksi . vidi 26.proizvodstvo na zvu~nici . koi ispra}aat signali do kontrolnite stanici . vidi 26.proizvodstvo na GPS uredi.proizvodstvo na televizori .proizvodstvo na alarmni i protivpo`arni sistemi.proizvodstvo na komunikaciski elementi so upotreba na infracrveni zraci (na pr. vidi 26.90 .proizvodstvo na radio priemnici .proizvodstvo na elektronski komponenti i potkomponenti koi se koristat vo komunikaciskata oprema.proizvodstvo na video kameri za doma{na upotreba .proizvodstvo na oprema za mobilna komunikacija .1 .proizvodstvo na kompjuteri i kompjuterska periferna oprema.proizvodstvo na soobra}ajni semafori. vidi 26. vidi 26. vklu~uvaj}i televizizski kameri .. vklu~uvaj}i i vnatre{ni/nadvore{ni kompjuterski modemi.12 . vidi 27.proizvodstvo na CD i DVD pleeri . dale~inski upravuva~i) Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na oprema za radio i televiziski studija i emituvawe.proizvodstvo na video kaseti za rekorderi i oprema za razmno`uvawe (kopirawe) .4 Proizvodstvo na elektronika za {iroka potro{uva~ka 26.90 26.proizvodstvo na televiziski monitori i displeeri .20 .51 .40 Proizvodstvo na elektronika za {iroka potro{uva~ka Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na elektronska audio i video oprema za doma{na zabava.proizvodstvo na audio i video oprema za {iroka potro{uva~ka. za javen razglas i zasiluva~i za muzi~ki instrumenti.proizvodstvo na zasiluva~i za muzi~ki instrumenti i sistemi za javni nastapi . vidi 27.40 .proizvodstvo na mikrofoni .proizvodstvo na stereo oprema . Ovaa klasa opfa}a: .

proizvodstvo na oprema za studisko emituvawe.proizvodstvo na elektronski igri so fiksiran (a ne zamenliv) softver. vidi 26. kako {to e oprema za reprodukcija. komercijalni video kameri.reprodukcija na snimeni zapisi (kompjuterski.proizvodstvo na karaoke ma{ini ..30 . vidi 26. prenos i antenski priem.proizvodstvo na konzoli za video igri Ovaa klasa ne opfa}a: .).proizvodstvo na digitalni kameri. vidi 26.proizvodstvo na kompjuterski periferni elementi i kompjuterski monitori. saati i ~asovnici Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na oprema za merewe. ispituvawe i navigacija za raznovidni industriski i neindustriski celi.2 . 26. ispituvawe i navigacija. ispituvawe i navigacija .proizvodstvo na oprema za dale~insko upravuvawe (radisko i infracrveno).51 Proizvodstvo na instrumenti i aparati za merewe. zvu~ni. video itn. radio.proizvodstvo na aparati za odgovarawe na telefonski povici (telefonski sekretarki).30 .proizvodstvo na oprema za pejxeri.40 26.30 .70 .30 .5 Proizvodstvo na instrumenti i aparati za merewe. vidi 26.30 .20 . vidi 26. stereo.. vidi 18. vidi 26. vidi 26. vklu~uvaj}i i elementi za merewe na vremeto kako {to se saati i ~asovnici i sl.proizvodstvo na slu{alki (na pr. vidi 32. kompjuter) .proizvodstvo na anteni.

proizvodstvo na spektrometri .proizvodstvo na termometri od vidot te~nost vo staklo i bimetalni termometri (osven medicinski) .proizvodstvo na instrumenti za regulirawe na vla`nosta .proizvodstvo na instrumenti za istra`uvawe .za voda. te~en. instrumenti za merewe i ispituvawe na karakteristikite na elektricitetot i elektri~nite signali (znaci).registrirawe) na merkite za te~nost i instrumentite za smetawe. gasovit i kompoziten materijal. gas. protokot.proizvodstvo na mera~i za na vozdu{en pritisok (manometri) . Ovaa klasa go opfa}a i proizvodstvoto na neelektri~na oprema za merewe. prenos i kontrola na temperaturata. vla`nosta. nivoto. vozduhoplovni i pomorski sistemi i instrumenti. uredi za sumirawe (na pr. instrumenti i instrumentacionen sistem za laboratoriska analiza na hemiskiot i fizi~kiot sostav ili koncentrirawe na primeroci od cvrst (tvrd). pritisokot.proizvodstvo na broila . indicirawe (najavuvawe). zabele`uvawe. detekcija.proizvodstvo na aparati za kontrola na plamen i ogan . gustinata. instrumenti i sredstva za merewe.proizvodstvo na oprema za ispituvawe na avtomobilski izduvni gasovi .proizvodstvo na instrumenti kontrola na hidroni~ko ograni~uvawe .Ovaa klasa opfa}a sistemi i instrumenti za ispituvawe.proizvodstvo na mera~i za potro{uva~ka (na pr.proizvodstvo na metereolo{ki instrumenti .proizvodstvo na oprema za ispituvawe na fizi~kite svojstva i inspekciska oprema . prika`uvawe.proizvodstvo na poligrafski ma{ini . vakuumot. kiselosta. vodewe. viskoznosta. drugi instrumenti za merewe i ispituvawe i nivni delovi.proizvodstvo na detektori za radijacija (zra~ewe) i monitoring instrumenti .proizvodstvo na instrumenti za motori na vozduhoplovi .proizvodstvo na mera~i na protok i smeta~ki instrumenti . sogoruvaweto. avtomatska kontrola i regulatori za primena. elektri~na energija) . navigacija. zamrznuva~i (fri`ideri) i aparati (oprema). koncentracijata i rotacijata. kako {to se greja~i. ispituvawe i navigacija (osven ednostavnite mehani~ki alat Ovaa klasa opfa}a: . razladni (klima) uredi.

vidi 33.proizvodstvo na radarska oprema .70 .proizvodstvo na saati i ~asovnici od site vidovi. vozduhoplovna i pomorska oprema.60 .proizvodstvo na GPS instrumenti .proizvodstvo na radari .proizvodstvo na oprema za opti~ko pozicionirawe.proizvodstvo na laboratiski mera~i (vagi). navigacija. detekcija.proizvodstvo na ednostavni mehani~ki sredstva za merewe (na pr. vremenski mehanizmi i nivni delovi Ovaa klasa opfa}a: .29 . vidi 26. zapisi za letawe) . signalni generatori.. detektori na metal .proizvodstvo na medicinski termometri. ~asovnici.52 Proizvodstvo na saati i ~asovnici Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na saati. vidi 28.aparati za odgovarawe na telefonski povici (telefonski sekretarki).proizvodstvo na oprema za medicinsko ispituvawe i zra~ewe. merni lenti). inkubatori i raznovidni laboratoriski aparati za merewe.proizvodstvo na ma{ini za diktirawe (diktafoni).proizvodstvo na oprema za ispituvawe.23 .50 . libela.proizvodstvo na detektori za dvi`ewe . vidi 28. vklu~uvaj}i i sono-plovka (pojas za spasuvawe) . vidi 26.30 . vklu~uvaj}i gi i onie od blagorodni metali .proizvodstvo na oprema za kontrola na `ivotnata sredina (okolina) i avtomatska kontrola na priborot .20 . vidi gi klasite za proizvodstvo koi gi koristat kako osnoven materijal 26.proizvodstvo na instrumenti za merewe te`ina (osven laboratoriskite). oprema za analiza na krvta) . vidi 26..instalirawe na oprema za kontrola na industriskiot proces. ispituvawe itn. vidi 32.proizvodstvo na oprema za merewe i registrirawe (na pr.proizvodstvo na kutii i orman~iwa za saati i ~asovnici.proizvodstvo na detektori za mini. kroja~ki metar itn. Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na instrumenti za laboratoriski analizi (na pr. vklu~uvaj}i i ~asovnici za instrument-tabli .

plastika). strelki. medicinskoterapevtski. medicinsko-dijagnosti~ki.proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od blagorodni metali. vidi 15.industriski.13 26.12 . isto taka.proizvodstvo na oprema za magnetna rezonanca (MRI) . nau~ni): ● beta. bele`ewe i prika`uvawe na vremenskite intervali na drug poinakov na~in so pomo{ na mehanizam na ~asovnikot ili so sinhroniziran motor. iks-zraci i druga oprema za zra~ewe . mostovi i drugi delovi ● kutii i orman~iwa za saati i ~asovnici od site materijali Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na komponenti za saati i ~asovnici: ● delovi za site vidovi na saati i ~asovnici ● federi.proizvodstvo na aparati za bele`ewe na vremeto i oprema za merewe.proizvodstvo na medicinska laserska oprema .proizvodstvo na PET skeneri .. vidi 32.proizvodstvo na pejsmejkeri . gama.proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od neblagorodni metali. plo~i. elektromedicinska i elektroterapevtska oprema 26. elektromedicinska i elektroterapevtska oprema Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na CT skeneri .proizvodstvo na aparati i cevki za zra~ewe (na pr.proizvodstvo na elektrokardiografi .proizvodstvo na elektromedicinska endoskopska oprema .proizvodstvo na nemetalni rem~iwa za ~asovnici (tekstil.12 .60 Proizvodstvo na oprema za zra~ewe. le`i{ten kamen. broj~anici. kako {to se: ● parking-~asovnici ● ~asovnici ● mera~i na vreme i data ● mera~i na procesite .proizvodstvo na vremenski i drugi uredi za pokrenuvawe so rabota (dvi`ewa) na saati i ~asovnici ili so sinhroniziran motor: ● vremenski bravi .6 Proizvodstvo na oprema za zra~ewe. opfa}a: . istra`uva~ki. vidi 32. ko`a.proizvodstvo na pomo{ni aparati za slu{awe Ovaa klasa.proizvodstvo na medicinska ultrazvu~na oprema .

7 Proizvodstvo na opti~ki instrumenti i fotografska oprema 26. montirawe na le}i (osven oftmalti~ki) i proizvodstvo na fotografska oprema kako {to se kameri i meri (merila) na svetlost.proizvodstvo na slika na film i slajd proektori . binokulari i teleskopi . vidi 26.. opseg (dale~ina) na pronajduva~i .40 .proizvodstvo na video kameri za doma}instvata. vidi 32. vidi 26. prizmi i le}i (osven oftmalti~ki).proizvodstvo na filmski i digitalni kameri .proizvodstvo na opti~ki uredi so precizni alati . teleskopi. vidi gi klasite za proizvodstvo od tipot na ma{ini (na pr. vidi 26.proizvodstvo na opti~ka ni{ani .proizvodstvo na fotokopir ma{ini.20 . presvlekuvawe i polirawe na le}i (osven oftmalti~ki). kako {to se binokulari.proizvodstvo na le}i. mikroskopi (osven elektron.50 . meri (merila) na fotografski svetla.99 26.proizvodstvo na kreveti za son~awe (vo solariumi).proizvodstvo na opti~ki instrumenti za zgolemuvawe .proizvodstvo na grafoskopi . vidi 26. vidi 28.proizvodstvo na laserski delovi Ovaa klasa ne opfa}a: . proton).proizvodstvo na oftalmolo{ki proizvodi.23 .proizvodstvo na oprema za sterilizirawe hrana i mleko so zra~ewe Ovaa klasa ne opfa}a: . opti~ki mikroskopi.70 Proizvodstvo na opti~ki instrumenti i fotografska oprema Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na opti~ki instrumenti le}i.30 .oprema za kontrola na ogan. vidi 28.proizvodstvo na kompletna oprema so upotreba na laserski komponenti.proizvodstvo na opti~ki sredstva i instrumenti za merewe i proverka (na pr.medicinska laserska oprema.proizvodstvo na komercijalni TV i video kameri. Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na opti~ka poziciona oprema .proizvodstvo na kompjuterski proektori.proizvodstvo na opti~ki komparatori .proizvodstvo na opti~ki ogledala .60) .

elektromotori.proizvodstvo na prazni magnetski audio i video kaseti . vidi 18. Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na prazni disketi . DC i AC/DC.proizvodstvo na transformatori za distribucija na elektri~na energija 27.8 26.proizvodstvo na hard diskovi mediumi Ovaa klasa ne opfa}a: . distribucija i specijalni transformatori.proizvodstvo na prazni magnetski audio i video lenti . Proizvodstvo na elektromotori. generatori.proizvodstvo na elektromotori (so isklu~ok na startnite motori na motorite so vnatre{no sogoruvawe) . Ovoj oddel. signalna oprema i elektri~ni aparati za doma}instvoto.1 . Ovoj oddel ne go opfa}a proizvodstvoto na elektronski proizvodi (vidi oddel 26).11 Proizvodstvo na elektromotori. distribuiraat i upotrebuvaat elektri~na energija. isto taka.2 27 Proizvodstvo na elektri~na oprema Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na proizvodi koi sozdavaat (proizveduvaat). zvu~ni.80 Proizvodstvo na magnetski i opti~ki mediumi Proizvodstvo na magnetski i opti~ki mediumi Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na magnetski i opti~ki snimeni mediumi. itn). Ovaa klasa opfa}a: . video. opfa}a proizvodstvo na elektri~no osvetluvawe. transformatori i uredi za distribucija i kontrola na elektri~na energija Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na energija. generatori i transformatori Ovaa klasa go vklu~uva proizvodstvoto na sekakvi vidovi na elektri~ni motori i transformatori: AC.26. 27.proizvodstvo na prazni opti~ki diskovi . generatori i motor-generator kompleti.reprodukcija na snimeni mediumi (kompjuterski mediumi.

proizvodstvo na podstani~ni transformatori za distribucija na elektri~na energija .proizvodstvo na naponski regulatori za prenos i distribucija .proizvodstvo ne elektronski komponenti: odredeni vidovi na transformatori i prekinuva~i. vidi 26. vidi 27. ispravuva~i i konvertori. vidi 27.transformatori) .proizvodstvo na kompleti motor-generatori (so isklu~ok na kompleti na turbinski generatori) .proizvodstvo na generatorski set na glavniot pridvi`uva~ Ovaa klasa ne opfa}a: ..proizvodstvo na kompleti turbini-generatori.11 .proizvodstvo na elektri~ni relei . tasteri) .31 27.proizvodstvo na transformatori za elektrola~no zavaruvawe .11 .51 . vidi 26.proizvodstvo na generatori za struja (osven alternatori za polnewe na bateriite kaj motorite so vnatre{no sogoruvawe) .proizvodstvo na oprema za prekinuvawe na energija .proizvodstvo na startni motori i generatori za motorite so vnatre{no sogoruvawe.12 Proizvodstvo na aparati za distribucija i kontrola na elektri~nata energija Ovaa klasa opfa}a: .(proizvodstvo na cvrsti invertori.proizvodstvo na kontrolni paneli za distribucija na elektri~na energija .proizvodstvo na oprema za elektrozavaruvawe i lemewe.proizvodstvo na naponski pridu{nici (za distribucija na ramomerno nivo na napon) .90 .proizvodstvo na kanali za vodovite kaj eletri~nite razvodni uredi . vidi 28.proizvodstvo na prekinuva~i na strujni elektri~ni kola .90 .premotuvawe na armatura na fabri~ka na~in Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na elektri~ni prekinuva~i (osven solenoidi. odredeni vidovi mehanizmi.proizvodstvo na fluoroscentni balasti (na pr.proizvodstvo na elektri~ni osiguruva~i . vidi 29.proizvodstvo na oprema za kontrola na `ivotnata sredina i kontrolnite instrumenti za industriski procesi.

proizvodstvo na baterii so suvi }elii .32 Proizvodstvo na drugi elektronski i elektri~ni `ici i kabli Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se prekinuva~i i sklopki.proizvodstvo na NiMH baterii .proizvodstvo na NiCad baterii ..proizvodstvoto na kabli od opti~ki vlakna za prenos na podatoci ili sliki vo `ivo Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvoto na stakleni vlakna ili ni{ki. kontejneri.proizvodstvo na litiumski baterii . pokriva~ .2 27. vklu~uva izolacija na kabelot i proizvodstvo na kabli od opti~ki vlakna.proizvodstvo na olovni baterii . vidi 27.proizvodstvo na baterii so vla`ni }elii 27. vidi 23.vo zavisnost od primenata na pr.proizvodstvo na elektri~ni akumulatori.14 ..12 27. isto taka.3 Proizvodstvo na kabel i elektroinstalaciski materijal Ovaa grupa opfa}a proizvodstvoto na elektroinstalaciski materijali za sproveduvawe na struja kako i na elektroinstalaciski materijali koi ne sproveduvaat struja bez ogled na materijalot. `ivin dioksid.33 27. .proizvodstvo na primarni }elii i primarni baterii ● }elii koi sodr`at mangan dioksid.proizvodstvo na prekinuva~i na elektri~ni strujni kola. vklu~uvaj}i nivni delovi: ● separatori. Ovaa grupa. 27. srebren oksid itn.proizvodstvo na set od opti~ki kabli ili kompleti so konektori ili ostanati priklu~oci.31 Proizvodstvo na kabli od opti~ki vlakna Ovaa klasa opfa}a: . 26.20 Proizvodstvo na baterii i akumulatori Proizvodstvo na baterii i akumulatori Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na baterii koi mo`at i koi ne mo`at da se polnat Ovaa klasa opfa}a: .

24.proizvodstvo na GFCI (uredi za zazemjuvawe) . 24.44.proizvodstvo na elektri~ni izlezi i prekida~i (fasonki) .41.proizvodstvo na elektri~ni kabli so izolirani `ici i konektori.43. otvor za izlez.11 .. povr{inski plo~i i sli~na plasti~na instalaciona oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .31 27.43 .proizvodstvo na kutii za eletri~na `ica (na pr.proizvodstvo na kabli za kompjuter. priklu~oci i prekinuva~i. 24. kutii za prekinuva~) .proizvodstvo na kutii za eletri~na `ica (na pr.proizvodstvo na elektronski tipovi na konektori. elektri~ni provodnici (so isklu~ok na provodnicite od tipot na preklopnici) . za izlez. vidi 26. aluminium Ovaa klasa ne opfa}a: . 24.proizvodstvo na kerami~ki izolatori. kop~iwa za pridvi`uvawe na mehanizmot. na pritisok. vidi 24. bakar. USB kabli i sli~ni kabelski setovi ili sklopki.34.90 .za spojuvawe. preklopnici.proizvodstvo na izolirani `ici i kabli izraboteni od ~elik.45 .proizvodstvo na zbirni {ipki.proizvodstvo na prekinuva~i za elektri~na instalacija (na pr.proizvodstvo na elektri~ni vodovi i pribor .proizvodstvo na prenosni stolbovi i liniski sklopovi .proizvodstvo na osiguruva~i i induktivni namotki za osvetluvawe .proizvodstvo na elektri~ni provodnici i soodvetni drugi uredi . vidi 27. kabli za printer.proizvodstvo na plasti~ni uredi koi ne prenesuvaat struja vklu~uvaj}i plasti~ni razvodni kutii. kutii za prekinuva~) . federi.proizvodstvo (vle~ewe) na `ica. Ovaa klasa opfa}a: ..proizvodstvo na dr`a~i za svetilki . `i~ana oprema i sli~ni kablovski kompleti ili sklopovi za primena vo avtomobilskata industrija.proizvodstvo na kabelski kompleti. vidi 26.33 Proizvodstvo na elektroinstalaciski materijal Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na `i~ani uredi koi prenesuvaat i koi ne prenesuvaat struja za elektri~ni strujni krugovi nezavisno od vidot na materijalot.11 . 24.) .za spojuvawe. vidi 23.42. vidi 29.

rasvetni tela i svetilki .proizvodstvo na stakleni proizvodi i stakleni delovi za rasvetni tela.27.prizvodstvo na feneri (karbidni.proizvodstvo na sijalici so praznewe.proizvodstvo na elektri~na signalna oprema kako {to e opremata za soobra}ajni svetlosni i pe{a~ki signalni uredi. avioni. Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na uli~ni rasvetni tela (osven soobra}ajna signalizacija) . v`e{teni (usviteni) sijalici.90 27. elektri~nite uredi za osvetluvawe i nivnite komponenti (osven uredite za prenos na struja). elektri~ni.5 Proizvodstvo na uredi za doma}instvata .proizvodstvo na lusteri .51 .proizvodstvo na tavanski i bawski ventilatori so integrirani svetlosni uredi.proizvodstvo na plafowerki . vidi 27. benzinski.33 .proizvodstvo na elektri~ni kamini . isto taka.proizvodstvo na svetlosna oprema kako del od transportnata oprema (na pr.proizvodstvo na `i~ani uredi so sproveduvawe na struja za rasvetni tela.proizvodstvo na elektri~ni lampi za insekti . opfa}a: . ultravioletovi.19 . vidi 27.proizvodstvo na reflektori . vidi 23. ~amci) Ovaa klasa.proizvodstvo na elektri~ni znaci. gasni.90 .40 Proizvodstvo na elektri~na oprema za osvetluvawe Proizvodstvo na elektri~na oprema za osvetluvawe Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na elektri~ni svetilki i cevki i nivni delovi i komponenti (osven praznite stakleni formi za elektri~nite svetilki). infracrveni i dr.proizvodstvo na novogodi{ni kompleti na svetilki .proizvodstvo na lambi za masa . za motorni vozila. vidi 27. fluoroscentni.4 27. vidi 27.proizvodstvo na neelektri~na oprema za osvetluvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . kerozinski) .proizvodstvo na ra~ni bateriski svetilki .

proizvodstvo na elektrotermi~ki uredi za doma}instvata: ● elektri~ni greja~i za voda ● elektri~ni }ebiwa ● elektri~ni fenovi za su{ewe na kosa. ventilatori za doma}instvo. sokovnici ● otvora~i na konzervi ● elektri~ni aparati za bri~ewe. Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na aparati koi kako pogonsko gorivo koristat struja. ~e{li. ~etki. fri`ideri za doma}instvoto. elektri~ni ma{ini za odr`uvawe na podovi. plin i sl. zamrznuva~i ispraveni i so kutija (sandak) i ostanati elektri~ni i neelektri~ni aparati za doma}instvoto. pravosmukalki za doma}instvo.proizvodstvo na elektrotermi~ki aparati za doma}instvata: ● fri`ideri ● zamrznuva~i ● ma{ini za miewe sadovi ● ma{ini za perewe i su{ewe na ali{ta ● pravosmukalki ● aparati za polirawe na podovi ● otstranuva~i na otpadoci ● ma{ini za se~ewe. skari ● elektri~ni grejni tela itn.Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na mali elektri~ni aparati i elektri~ni uredi za doma}instvoto. 27. re{oa ● tosteri ● aparati za podgotvuvawe kafe i ~aj ● fritezi. aparati za gotvewe vo doma}instvoto. mikseri. Ovaa klasa ne opfa}a: . oprema za perewe na ali{ta za doma}instvoto.51 Proizvodstvo na elektri~ni aparati za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se ma{ini za miewe sadovi. greja~i za voda i aparati za otstranuvawe na |ubre. vikleri ● elektri~ni pegli ● elektri~ni aparati za zagrevawe na prostorii i doma{ni ventilatori ● elektri~ni pe~ki ● mikrobranovi pe~ki ● {poreti. elektri~ni ~etki za zabi i drugi elektri~ni uredi za li~na upotreba ● ostra~i na no`evi ● aspiratori ili aparati za reciklirawe .

baterii i akumulatori.90 Proizvodstvo na druga elektri~na oprema Proizvodstvo na druga elektri~na oprema Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na raznovidna elektri~na oprema vo koja ne spa|aat motori. komercijalni ventilatori i ventilatori za vozduh. Ovaa klasa opfa}a: . tavanski ventilatori. uredi za podgrevawe 27.proizvodstvo na neelektri~na oprema za gotvewe i greewe vo doma}instvoto: ● neelektri~ni aparati za greewe na prostorii. vidi 43.instalirawe na centralen sistem za vsmukuvawe. greja~i za voda. regulirani i neregulirani uredi za napojuvawe . osven za onie za primena vo distribucijata na elektri~nata energija . komercijalni. peralna za komercijalni potrebi.proizvodstvo na elektri~ni yvona .9 27.proizvodstvo na prodol`ni kabli proizvedeni od kupena izolirana `ica . uredi za ispravuvawe.proizvodstvo na uredi za neprekinato napojuvawe (UPS) . aparati za gotvewe. montirani trajni greja~i na prostorii. razladni (klima) uredi. generatori i transformatori.proizvodstvo na potisnuva~i na naponski udari. skari. industriski i instituciski pravosmukalki.proizvodstvo na ultrazvu~ni ma{ini za ~istewe (osven laboratoriskite i stomatolo{kite) .proizvodstvo na elektri~i uredi za otvorawe i zatvorawe na vrati .proizvodstvo na fiksni polna~i za baterii .. {poreti.gorivni }elii. oprema za hemisko ~istewe i peglawe. pe~ki.proizvodstvo na invertori.proizvodstvo na komercijalni i industriski fri`ideri i zamrznuva~i. vidi 28. `ici i `i~ani uredi. komercijalna oprema za gotvewe.29 27.94 . vidi oddel 28 . oprema za osvetluvawe i aparati za doma}instvoto.proizvodstvo na ma{ini za {iewe za doma{na upotreba.52 Proizvodstvo na neelektri~ni aparati za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: .

vidi 27.proizvodstvo na jaglerodni i grafitni elektrodi. za elektri~nite sistemi za prozorci i vrati.proizvodstvo na elektromagneti . otpornici i sl.40 . komplet kabli za sistemot na palewe.1 . alternatori.99 . vklu~uvaj}i i ra~ni uredi za lemewe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na aparati za doma}instvoto.proizvodstvo na elektri~ni semafori za sportski natprevari (pr.proizvodstvo na proizvodi od jaglerodni i grafitni vlakna (osven elektrodi i onie za primena vo elektri~ni uredi).proizvodstvo na kabli za aparati. provodnici i oprema izraboteni od neblagoroden metal . komponenti . vidi 27.proizvodstvo na sireni .. vidi 23.proizvodstvo na porcelanski elektri~ni izolatori.proizvodstvo na elektri~ni izolatori (osven staklo ili porcelan). nespomnati na drugo mesto 28 . kontakti i drugi elektri~ni jaglerodni i grafitni proizvodi . prekinuva~i relei i industriski kontroli. kako {to se generatori. vidi 28.20 . prodol`ni kabli i ostanati elektri~ni kabli so izolirana `ica i konektori .proizvodstvo na elektri~na oprema za zavaruvawe i sredstva za lemewe.proizvodstvo na baterii. elektronski kondenzatori. vidi 27.29 .proizvodstvo na `ici za komunikacija i energija. elektronski otpornici i sli~ni uredi. sve}i~ki. generatori.3 .proizvodstvo na oprema za osvetluvawe.proizvodstvo na transformatori. vidi 26. motori.proizvodstvo na delovi za akceleratori . vidi 23.proizvodstvo na elektri~ni signalni uredi kako {to e soobra}ajnata i pe{a~kata signalizacija . regulatori na napon. strujni i nestrujni `i~ani uredi. vidi 29. vidi 27.43 .za zapi{uvawe na rezultati od natprevar) .5 . strujno konvertirawe (preobrazuvawe) na integrirani kola za pretvorawe na struja.11 .31 Proizvodstvo na ma{ini i uredi. vidi 27.proizvodstvo na elektri~na oprema za motorni vozila.proizvodstvo na elektri~ni kondenzatori.proizvodstvo na elektri~ni znakovi .proizvodstvo na neelektri~na oprema za zavaruvawe i sredstva za lemewe.proizvodstvo na elektronski komponenti za ispravawe i regulirawe na naponot.

e.proizvodstvo na vlezni i izduvni ventili za motori so vnatre{no sogoruvawe . Ovoj oddel. Ovoj oddel ne opfa}a proizvodstvo na metalni proizvodi za op{ta upotreba (oddel 25). opfa}a ma{ini za ostanata posebna namena. grade`ni{tvoto. klipni prsteni. isto taka.proizvodstvo na klipni motori so vnatre{no sogoruvawe. Ova vklu~uva proizvodstvo na fiksni i mobilni ili ra~ni uredi. avtomatska oprema za kuglani itn. vklu~uvaj}i gi nivnite mehani~ki komponenti koi proizveduvaat i primenuvaat sila i koi bilo specijalno proizvedeni primarni delovi. bez ogled dali se koristat vo proizvodniot proces ili ne . koi se koristat vo najrazli~ni industrii od klasifikacijata NKD. dizel motori i sl. pripa|a na ovoj oddel.Ovoj odel opfa}a proizvodstvo na ma{ini i uredi koi samostojno mehani~ki ili termalno dejstvuvaat na materijalite ili izveduvaat operacii na materijalite (kako {to se rakuvawe. kako {to se oprema za zabavni parkovi. rasprskuvawe.proizvodstvo na turbini i nivni delovi: ● turbini na vodena parea i ostanati parni turbini . karburatori i sli~no za site motori so vnatre{no sogoruvawe.e. avioni. merewe ili pakuvawe). Proizvodstvoto na specijalna oprema za transport na patnici ili stoka (tovaren transport) vo ramkite na napred navedenoto razgrani~uvawe. elektri~na distribucija i kontrolni aparati (oddel 26 i 27) i motorni vozila za op{ta namena (oddel 29 i 30). planirani za upotreba vo industrijata. zemjodelstvoto ili za doma{na upotreba. 28.1 28. mlazni motori ● brodski motori ● motori za lokomotivi . t. isto taka.proizvodstvo na klipovi. osven motorni vozila. osven motori za avioni i motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: . oprema za merewe i testirawe. kako i ma{ini od op{ta namena. ma{ini koi isklu~ivo se koristat vo prerabotuva~kata industrija od klasifikacijata NKD ili vo mali grupi na klasifikacijata NKD. kompjuterska oprema.11 Proizvodstvo na ma{ini za op{ta namena Proizvodstvo na motori i turbini. . bez ogled dali tie se dizajnirani. Ovoj odel go razlikuva proizvodstvoto na ma{ini za specijalna namena. t. kontrolni instrumenti.

● hidrauli~ni turbini, vodeni trkala i nivni regulatori ● tubini na veter ● gasni turbini za avioni, osven turbomlazni i turbopropelerski za pogon na avioni - proizvodstvo na kompleti bojler-turbini - proizvodstvo na kompleti turbina-generatori - proizvodstvo na motori za industriska upotreba Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na elektrogeneratori (osven turbinskogeneratorski kompleti), vidi 27.11 - proizvodstvo na osnovni motori za startuvawe na generatorski agregati (osven generatorski agregati od turbinski tip), vidi 27.11 - proizvodstvo na elektri~na oprema i komponenti za motori so vnatre{no sogoruvawe, vidi 29.31 - proizvodstvo na motori za motorni vozila, avioni i motori za kru`en pogon (pogon na trkalo), vidi 29.10; 30.30; 30.91 - proizvodstvo na turbo mlazni motori i turbo propelerski motori, vidi 30.30

28.12

Proizvodstvo na hidrauli~ni pogonski uredi (hidrauli~na oprema) Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na hidrauli~ni i pnevmatski komponenti (vklu~uvaj}i hidrauli~ni pumpi, hidrauli~ni motori, hidrauli~ni i pnevmatski cilindri, hidrauli~ni i pnevmatski ventili, hidrauli~ni i pnevmatski cevki i spojki ) - proizvodstvo na uredi za podgotovka na vozduh za koristewe vo pnevmatski sistemi - proizvodstvo na hidrauli~ni pogonski sistemi - proizvodstvo na hidrauli~na prenosna oprema - proizvodstvo na hidrostati~ni prenosni uredi Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na kompresori, vidi 28.13 - proizvodstvo na pumpi za nehidrauli~na primena, vidi 28.13 - proizvodstvo na ventili za nehidrauli~na pogonska primena, vidi 28.14 - proizvodstvo na mehani~ka prenosna oprema, vidi 28.15

28.13

Proizvodstvo na drugi pumpi i kompresori Ovaa klasa opfa}a:

- proizvodstvo na vozdu{ni ili vakuum pumpi, vozdu{ni ili drugi gasni kompresori - proizvodstvo na pumpi za te~nost bez ogled dali se ili ne se opremeni so merni instrumenti - proizvodstvo na pumpi dizajnirani za primena na motori so vnatre{no sogoruvawe, pumpi na nafta, voda i gorivo za motorni vozila itn. Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - proizvodstvo na ra~ni pumpi Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na hidrauli~na i pnevmatska oprema, vidi 28.12 28.14 Proizvodstvo na drugi slavini i ventili Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na industriski slavini i ventili, vklu~uvaj}i gi i ventilite za regulirawe i slavinite za dotok - proizvodstvo na sanitarni slavini i ventili - proizvodstvo na slavini i ventili za greewe Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na ventili od nestvrdnata vulkanizirana guma, staklo ili kerami~ki materijal, vidi 22.19; 23.19 ili 23.44 - proizvodstvo na vsmukuva~ki i izduvni ventili za motori so vnatre{no sogoruvawe, vidi 28.11 - proizvodstvo na hidrauli~ni i pnevmatski ventili i uredi za podgotovka na vozduhot za primena vo pnevmatski sistemi, vidi 28.12 28.15 Proizvodstvo na le`i{ta, prenosnici, kako i prenosni i pogonski elementi Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na lagerski i val~esti le`i{ta i nivni delovi - proizvodstvo na uredi za mehani~ki prenos: ● prenosni osovini i kolena: zap~esti osovini i kolenesti osovini itn. ● lizga~ki le`i{ta i nivni ku}i{ta - proizvodstvo na zap~anici, stepeni na prenos i drugi menuva~i na brzina - proizvodstvo na kva~ila i spojki - proizvodstvo na zamajci i kai{nici - proizvodstvo na zglobnici za sinxir - proizvodstvo na prenosni pogonski sinxiri Ovaa klasa ne opfa}a:

- proizvodstvo na drugi sinxiri, vidi 25.93 - proizvodstvo na hidrauli~na transmisiona oprema, vidi 28.12 - proizvodstvo na hidrostati~na transmisija, vidi 28.12 - proizvodstvo na elektromagnetni kva~ila, vidi 29.31 - proizvodstvo na oddelni delovi na transmisionata oprema koja soodvetstvuva na delovite od motorni vozila i avioni, vidi oddel 29 i 30 28.2 28.21 Proizvodstvo na drugi ma{ini za op{ta namena Proizvodstvo na pe~ki i gorilnici Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na elektri~ni i drugi industriski i laboratoriski pe~ki vklu~uvaj}i i pe~ki za uni{tuvawe na otpad - proizvodstvo na plamenici - proizvodstvo na trajno vgradeni elektri~ni greja~i na prostorii i elektri~ni greja~i na bazeni - proizvodstvo na neelektri~ni uredi za greewe za doma{na upotreba, kako {to se solarno greewe, parno greewe, greewe so nafta i sl. uredi za greewe - proizvodstvo na elektri~ni pe~ki za doma}instvoto (elektri~ni pe~ki za vozduh, toplotni pumpi itn.), neelektri~ni pe~ki za vozduh za doma}instva Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - proizvodstvo na mehani~ki uredi za lo`ewe, re{etki za pe~ki, otstranuva~i na pepel itn. Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na pe~ki za doma}instvoto, vidi 27.51 - proizvodstvo na zemjodelski su{ari, vidi 28.93 - proizvodstvo na pekarski pe~ki (pekari), vidi 28.93 - proizvodstvo na su{ari za drvo, hartiena ka{a, hartija i hartiena ambala`a, vidi 28.99 - proizvodstvo na medicinski, hirur{ki i laboratoriski sterilizatori, vidi 32.50 - proizvodstvo na stomatolo{ki laboratoriski pe~ki, vidi 32.50 28.22 Proizvodstvo na uredi za krevawe i prenesuvawe Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na uredi so ra~no upravuvawe i mehani~ki pogon, ma{ini za krevawe, prenesuvawe, tovarawe i rastovarawe: ● uredi za krevawe bazirani na makari, ~ekreci, brodski ~ekreci, digalki

● razli~ni tipovi kranovi, podvi`ni platformi za krevawe, specifi~ni tipovi na digalki ● rabotni vozila bez razlika na toa dali se opremeni so uredi za krevawe ili prenesuvawe, dali se ili ne se na sopstven pogon,koi se koristat vo fabrikite (vo koi spa|a i ra~nata koli~ka) ● mehani~ki manipulatori i industriski roboti specijalno dizajnirani za krevawe, prenesuvawe, tovarawe i rastovarawe - proizvodstvo na transportni lenti, `i~ari itn. - proizvodstvo na liftovi, eskalatori i podvi`ni pateki za dvi`ewe - proizvodstvo na specijalizirani delovi na uredi (oprema) za krevawe i manipulirawe Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na industriski roboti za pove}enamenska upotreba, vidi 28.99 - proizvodstvo na elevatori za kontinuirana upotreba, kako i transportni lenti za koristewe pod zemja, vidi 28.92 - proizvodstvo na ma{ini za iskop, bageri i natovaruva~i, vidi 28.92 - proizvodstvo na plove~ki kranovi, {inski kranovi i kamion-kranovi, vidi 30.11; 30.20 - instalirawe na liftovi i elevatori, vidi 43.29 Proizvodstvo na kancelariski ma{ini i oprema (osven proizvodstvo na kompjuteri i periferna oprema) Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na ma{ini za smetawe - proizvodstvo na kalkulatori, registar - kasi - proizvodstvo na smeta~i, elektronski i neelektronski - proizvodstvo na po{tenski vagi, ma{ini za obrabotka na po{ta (ma{ini za popolnuvawe na plikovite, zape~atuvawe i adresirawe); otvorawe, sortirawe, pregleduvawe), ma{ini za klasirawe - proizvodstvo na ma{ini za ~ukawe (pi{uvawe) - proizvodstvo na stenografski ma{ini - kancelariska oprema za podvrzuvawe (na pr., plasti~no podvrzuvawe i podvrzuvawe so lenta) - proizvodstvo na ma{ini za ispis na ~ekovi - proizvodstvo na ma{ini za broewe i pakuvawe na metalni pari - proizvodstvo na ma{ini za ostrewe na molivi - poizvodstvo na heftalici i otstranuva~i na heftalici - proizvodstvo na uredi za glasawe - proizvodstvo na stalaci za samolepliva lenta

28.23

- proizvodstvo na dup~alki (perforatori) - proizvodstvo na mehani~ki registar-kasi - proizvodsvo na ma{ini za kopirawe - proizvodstvo na toner kertrixi - proizvodstvo na u~ili{ni tabli; crni, beli i tabli za markeri - proizvodstvo na diktofoni Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na kompjuterska i periferna (dopolnitelna) oprema, vidi 26.20 28.24 Proizvodstvo na mehanizirani ra~ni alati Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na ra~ni alatki, so elektri~en/neelektri~en motor ili pnevmatski, kako {to se: ● cirkular ili alternativni pili ● motorni pili ● razli~ni vidovi ra~ni i stolni borma{ini ● ra~na brusilica ● pnevmatski ~ekan ● freza ● brusilica ● heftalici ● pnevmatska pop-nitna kle{ta ● ramnalka ● kle{ti za se~ewe ● specijalni uredi za zabivawe {ajki Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na zamenlivi dodatoci za ra~en alat, vidi 25.73 - proizvodstvo na elektri~na ra~na oprema za zavaruvawe i lemewe, vidi 27.90 28.25 Proizvodstvo na razladna i ventilaciska oprema koja ne e za primena vo doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na industriska razladna oprema i zamrznuva~i, vklu~uvaj}i i sostavni sklopovi - proizvodstvo na uredi za klimatizacija, vklu~uvaj}i gi i onie za motorni vozila - proizvodstvo na ventilatori koi ne se predvideni za doma{na upotreba - proizvodstvo na izmenuva~i na toplina - proizvodstvo na ma{ini za pretvorawe na vozduh i gas vo te~na sostojba - proizvodstvo na ventilatori za tavanski prostorii, kalkanski ventilatori, ventilatori za potkrovje itn.

Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na fri`ideri i zamrznuva~i za doma}instvata, vidi 27.51 - proizvodstvo na ventilatori za doma}instvata, vidi 27.51 28.29 Proizvodstvo na drugi ma{ini za op{ta namena, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na uredi za merewe (osven precizni laboratoriski vagi): ● vagi za trgovija i doma}instvo, vagi platformi, vagi za kontinuirano merewe, tegovi itn. - proizvodstvo na ma{ini i aparati za filtrirawe i pro~istuvawe na te~nosti - proizvodstvo na oprema za isfrluvawe, disperzija ili rasprsnuvawe na te~nosti i pra{oci: ● pi{toli za prskawe, aparati za gasnewe na po`ari, ma{ini za ~istewe so peso~en mlaz, ma{ini za ~istewe so parea itn. - proizvodstvo na ma{ini za pakuvawe i obvitkuvawe: ● ma{ini za polnewe, zatvorawe, zatnuvawe, kapislirawe ili ozna~uvawe itn. - proizvodstvo na ma{ini za perewe ili su{ewe {i{iwa i za gazirawe na pijalaci - proizvodstvo na postrojki za destilacija ili pre~istuvawe za rafinerii na nafta, za hemiskata industrija, industrijata za pijalaci itn. - proizvodstvo na gasni generatori - proizvodstvo na ma{ini za valawe i nivni cilindri (osven za metal i staklo) - proizvodstvo na centrifugi (osven separatori na mleko i su{alni za ali{ta) - proizvodstvo na dihtunzi i sli~ni semerinzi izraboteni od kombiniran ili istoroden materijal - proizvodstvo na avtomati za proda`ba na stoki - proizvodstvo na libeli, merni uredi i sli~ni ra~ni alatki, alati za precizna mehanika (osven opti~ki) - proizvodstvo na neelektri~na oprema za zavaruvawe i lemewe - proizvodstvo na razladni kuli ili sli~no za direktno razladuvawe so pomo{ na voda koja cirkulira Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na precizni (laboratoriski) vagi, vidi 26.51 - proizvodstvo na fri`ideri i zamrznuva~i za doma}instvata, vidi 27.51 - proizvodstvo na ventilatori za doma}instvata, vidi 27.51

73 . vidi 28.proizvodstvo na elektri~na oprema za zavaruvawe i lemewe.proizvodstvo na zemjodelski samotovarni i samorastovarni prikolki i poluprikolki .91.proizvodstvo na zemjodelski ma{ini za prskawe.30 .proizvodstvo na ma{ini za prskawe vo zemjodelstvoto (zemjodelski prskalki) .proizvodstvo na kosilki. vklu~uvaj}i i kosilki za treva .proizvodstvo na separatori na pavlaka. sortirki itn.93 . vidi 28.proizvodstvo na motokultivatori . ● ma{ini za ~istewe.proizvodstvo na komercijalni ma{ini za su{ewe na ali{ta.3 Proizvodstvo na ma{ini za zemjodelstvoto i {umarstvoto Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na ma{ini za zemjodelstvoto i {umarstvoto.proizvodstvo na raznovidni zemjodelski ma{ini: ● ma{ini za odgleduvawe `ivina. vidi 28. sortirawe ili klasirawe na jajca. p~eli. vidi 27.proizvodstvo na neelektri~en ra~en alat za zemjodelstvoto.93 . vr{alki. za seidba ili |ubrewe: ● plugovi. vidi 25. rastura~i na |ubrivo. vidi 28.94 28. ovo{je. Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za `etva i vr{ewe: ● `etvarki.proizvodstvo na traktori koi se koristat vo zemjodelstvoto i {umarstvoto .proizvodstvo na ma{ini za molzewe .proizvodstvo na su{arnici za zemjodelstvoto. .proizvodstvo na ma{ini i cilindri za valawe na metal ili staklo.proizvodstvo na ma{ini za filtrirawe i pro~istuvawe na hrana. 28. itn.93 .90 . za drobewe i izramnuvawe na zemjata itn.. oprema za podgotovka na krma itn.proizvodstvo na zemjodelski ma{ini za podgotovka na zemji{teto. vidi 28.94 . vidi 28.30 Proizvodstvo na ma{ini za zemjodelstvoto i {umarstvoto Ovaa klasa opfa}a: . vidi 28.proizvodstvo na ma{ini za pe~atewe na tekstil. ma{ini za seewe.99 . 28. .

41 Proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metal Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na prikolki ili poluprikolki.proizvodstvo na presi za dup~ewe. sortirawe i klasirawe na seme. proizvodstvo na ma{inski alati za obrabotka na metali i drugi materijali (drvo. magnetski puls itn.tvrda guma. kako na pr.proizvodstvo na separatori za pavlaka.10 . dup~ewe.90 28. vidi 27. magnetski puls itn. zrna ili suv leguminozen zelen~uk.proizvodstvo na alatni ma{ini za strugawe.93 . . kamen. ultrazvu~ni branovi. vidi 25.4 Ovaa klasa ne opfa}a: . frezuvawe.proizvodstvo na razli~ni zamenlivi delovi za ra~en alat. vidi 28. vidi 28. ma{ini za kovawe itn. vidi 28.20 Proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metali i ma{inski sredstva (alati) Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metali i ma{inski alati.proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metal. oblikuvawe. . ~ekan za oblikuvawe.proizvodstvo na ma{ini za izvlekuvawe na metal.73 . mlaz plazma. ladno staklo itn. mlaz na plazma. vidi 28.49 Proizvodstvo na drugi alatni ma{ini Ovaa klasa opfa}a: .22 .proizvodstvo na ma{ini (oprema) za zavaruvawe i lemewe. hidrauli~ni sopira~ki. tvrda plastika. vidi 29. . glodawe. brusewe itn. ramnewe. vklu~uvaj}i gi i onie koi koristat laserski zraci.proizvodstvo na transportni lenti za upotreba vo zmjodelstvoto. valjaci za `ica ili ma{ini za obrabotka na `ica 28.24 . 28.proizvodstvo na elektri~en ra~en alat.. ultrazvu~ni branovi.proizvodstvo na alatni ma{ini za pe~atewe i presuvawe . vklu~uvaj}i gi i onie koi koristat laserski zraci.proizvodstvo na vle~ni vozila za prikolki ili poluprikolki. hidrauli~ni presi.).93 .proizvodstvo na ma{ini za ~istewe. koska. vidi 29.

vklu~uvaj}i gi i onie koi koristat laserski zraci. priklu~oci.9 Proizvodstvo na drugi ma{ini za specijalni (posebni) potrebi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na ma{ini za specijalni nameni.90 . tvrda guma i plastika itn. Pove}eto od niv se koristat vo proizvodstveniot proces.proizvodstvo na delovi i dodatoci za navedenite ma{ini i alatki Ovaa klasa ne opfa}a: . ultrazvu~ni branovi. no`evi za se~ewe itn. vidi 28. ma{ini za zakovuvawe.. mlaz plazma. opfa}a i proizvodstvo na specifi~ni (posebni) ma{ini (za neproizvodstvenata industrija).. lepewe i na drug na~in sostavuvawe na drvo. isto taka.proizvodstvo na dopolnitelni alati za alatni ma{ini: burgii.proizvodstvo na ma{ini i oprema za rakuvawe so vrel metal: . ma{ini za se~ewe na lim itn. isto taka.e.ma{ini koi isklu~ivo se koristat vo industrijata od NKD ili vo mala grupa od NKD industrijata.91 Proizvodstvo na ma{ini za metalurgijata Ovaa klasa opfa}a: . probiva~i. ladno staklo itn. ma{ini za popolnuvawe.24 . se~ila za pili. 28.92 28. tvrda guma. magnetski puls itn. vidi 25. no`evi za glodawe.proizvodstvo na ma{ini za galvanizacija Ovaa klasa. opfa}a: .proizvodstvo na razdelni glavi i drugi posebni dodatoci za alatni ma{ini . t. vidi 28..proizvodstvo na elektri~ni ra~ni alatki. vidi 28.proizvodstvo na presi za obrabotka na poedine~ni {tici i sl.proizvodstvo na dr`a~i za alatni ma{ini .proizvodstvo na ma{ini za rudnici i kamenolomi. koska.proizvodstvo na elektri~ni ra~ni lemila i pi{tol lemila.73 .proizvodstvo na stacionarni rotira~ki ili rotira~ki udarni dup~alki. kako {to e proizvodstvoto na hrana ili tekstil.proizvodstvo na ma{ini koi se koristat vo valavnicite i learnicite. kako {to e vozduhoplovna oprema za lansirawe na avioni ili oprema za zabavni parkovi. . kamen. zaheftuvawe. a ovaa grupa. . vidi 27. tvrda plastika.91 . alati za strug. . koska. kalapi.proizvodstvo na stacionarni ma{ini za zakovuvawe.proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na drvo. pluta. .

proizvodstvo na terenski kamioni (kiperi) Ovaa klasa ne opfa}a: .41 .49 .proizvodstvo na kamioni beton-me{alki. vidi 25.proizvodstvo na ma{ini za formirawe kalapi za learnica.● konvertori. pijalaci i tutun Ovaa klasa opfa}a: . miewe. utovaruva~i.22 . sortirawe. ma{ini za prokopuvawe tuneli (bez ogled dali se za rabota pod zemja ili ne) .92 Proizvodstvo na ma{ini za rudarstvo.proizvodstvo za nabivawe i vadewe na stolbovi. ma{ini za odlivki . kr{ewe na rudi itn.proizvodstvo na ma{ini za dup~ewe.proizvodstvo na beskone~ni lenti i elevatori za rabota pod zemja .proizvodstvo na me{alki za beton i malter .30. vidi 28.proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na kamen. kamenolomi i grade`ni{tvo Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za otstranuvawe na zemji{te: ● buldo`eri. vidi 28.proizvodstvo na ma{ini za vle~ewe na metali.proizvodstvo na linii za valawe na metal i valjaci za tie linii Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 28. vidi 28.proizvodstvo na oprema za krevawe i rakuvawe.proizvodstvo na ma{ini za postavuvawe na prugi i traktori za grade`ni{tvo i rudarstvo .proizvodstvo na kutii i kalapi za leewe (osven kalapi za ingoti). .10 28. separacija. ma{ini za ramnewe. bitumen i ma{ini za ramnewe na povr{inskiot sloj na beton . kokili. 29. vklu~uvaj}i i ma{ini za se~ewe i brusewe na kamen.73 . vidi 29. lopati za tovarawe itn. vidi 28.99 28.proizvodstvo na ostanati traktori. izramnuva~i.proizvodstvo na site vidovi rala za buldo`eri i angldozeri .proizvodstvo na ma{ini za obrabotka na minerali preku prosejuvawe. presekuvawe.93 Proizvodstvo na ma{ini za industrijata za hrana. .10 . orudija za nanesuvawe malter. lonci za leewe.

proizvodstvo na ma{ini za melni~kata industrija: ● ma{ini za ~istewe. {pageti i sli~ni proizvodi: ● pekarski pe~ki. . za obrabotka na meso ili `ivina.proizvodstvo na ma{ini za mlekarskata industrija: ● separatori na pavlaka ● ma{ini za obrabotka na mlekoto (na pr. za proizvodstvo na vino.proizvodstvo na ma{ini za prerabotka na tutun i izrabotka na cigari i puri.60 . vidi 28.proizvodstvo na oprema za zra~ewe na hrana (namirnici) i mleko. homogenizatori) ● ma{ini za proizvodstvo na puter (na pr.proizvodstvo na presi. kakao ili ~okolada. ● proizvodstvo na ma{ini i oprema za prerabotka na raznovidna hrana: ● ma{ini za izrabotka na slatki. . sita za prosejuvawe. jabolkovina.proizvodstvo na ma{ini za pakuvawe. ● ma{ini za filtrirawe i pre~istuvawe ● drugi ma{ini za industriska podgotovka ili proizvodstvo na hrana ili pijalaci . ma{ini za lupewe oriz. ma{ini za lupewe) ● ma{ini za proizvodstvo na bra{no i krma: melni~ki kamewa. .proizvodstvo na ma{ini za podgotovka na hrana vo hoteli i restorani Ovaa klasa ne opfa}a: . uredi za me{awe na testo.30 . separatori na trici. sita. zrnoto ili su{enoto zrnesto rastenie (vr{ilici. kalapi.proizvodstvo na su{arnici za zemjodelstvoto . oblikuvawe i isten~uvawe na testo. sortirawe ili klasirawe na jajca. vidi 28.29 . za podgotvuvawe na ovo{je. za proizvodstvo na {e}er. orevi ili zelen~uk.proizvodstvo na ma{ini za ekstrakcija ili prerabotka na `ivotinski ili rastitelni masti ili masla .. za ~istewe na me{unki itn. homogenizatori.proizvodstvo na ma{ini za pekarskata industrija ili za izrabotka na makaroni. presi) itn. zrna i suv leguminozen zelen~uk). ovo{je ili drugi plodovi (osven seme. ma{ini za melewe itn. ma{ini za obrabotka i oblikuvawe na puter) ● ma{ini za izrabotka na sirewe (na pr. ma{ini za pravewe keksi itn. me{alki. sortirawe i gradirawe na semeto. zavitkuvawe i merewe. za podgotvuvawe na riba.. separatori.proizvodstvo na ma{ini za ~istewe. razdeluvawe. {kolki i druga morska hrana. tutun za lula ili xvakawe ili burmut . sokovi itn. melni~ki trkala ili valjaci za me{awe testo. pivo. mikseri za puter. vodovi. vidi 26.

za ~e{lawe i vla~ewe.94 Proizvodstvo na ma{ini za industrijata za tekstil. ~ipka. . proizvodstvo. se~ewe ili perforirawe na tekstilnite vlakna . snovewe i sli~ni ma{ini ● ma{ini za tkaewe (razboi). `akard.proizvodstvo na tekstilni ma{ini: ● ma{ini za podgotovka.proizvodstvo na ma{ini za izrabotka ili finalna obrabotka na filc ili netkaen tekstil . glavi i igli za ma{ini za {iewe (bez ogled dali se ili ne za doma{na upotreba) . bojadisuvawe.proizvodstvo na ma{ini za {iewe. belewe. odmotuvawe. ● ma{ini za predewe ● ma{ini za podgotvuvawe na tekstilna pre|a (prediva): ma{ini za namotuvawe.28. svitkuvawe. vla~ewe. izvlekuvawe. vklu~uvaj}i i ma{ini za ra~no tkaewe ● ma{ini za pletewe ● ma{ini za izrabotka na jazlesti mre`i. vklu~uvaj}i i topli presi ● ma{ini za perewe i su{ewe na ali{ta vo peralni (komercijalni) ● ma{ini za hemisko ~istewe . . vretena i delovi za vretena itn. lentesti vla~arki itn.proizvodstvo na pomo{ni uredi ili oprema za tekstilni ma{ini: ● dobi. raskinuvawe na bali. dekorirawe. surova ko`a i obrabotena ko`a Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za ko`a: ● ma{ini za podgotovka.proizvodstvo na ma{ini za pe~atewe na tekstil . avtomatski zapira~i na dvi`eweto. {tavewe ili obrabotka na ko`a (surova i so vlakna) ● ma{ini za obrabotka ili popravka na obuvki kako i drugi proizvodi od krzno. finalna obrabotka. teksturirawe i/ili se~ewe na ra~no izraboteni tekstilni vlakna. til. materijali ili prediva ● ma{ini za podgotovka na tekstilni vlakna: za ~istewe na pamuk. pletenki itn. obleka i ko`a Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za obrabotka na tkaenini: ● ma{ini za perewe. prema~kuvawe ili impregnacija na tekstilnite tkaenini ● proizvodstvo na ma{ini za namotuvawe. mehanizmi za zamenuvawe na tkaja~kite sovalki. ~istewe i karbonizacija na volna.proizvodstvo na ma{ini za perewe: ● ma{ini za peglawe. sobirawe i rastresuvawe na pamuk.

proizvodstvo na ma{ini za proizvodstvo na poluprovodnici . vidi 27. kredi za tabla itn.29 . ma{ini za izrabotka na pnevmatika i protektirawe na gumi i drugi ma{ini za izrabotka na poseben vid proizvodi od guma i plastika 28.proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na hartija i karton .proizvodstvo na ma{ini za perewe i su{ewe vo doma}instvata. hartiena pulpa.95 Proizvodstvo na ma{ini za industrijata za hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za knigoveznici..proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na hartiena celuloza (pulpa) . grafitni elektrodi. .proizvodstvo na industriski roboti za izvr{uvawe na raznovidni zada~i za specijalni nameni .29 .96 Proizvodstvo na ma{ini za obrabotka na plastika i guma Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za prerabotka na meka guma ili plastika kako i ma{ini za izrabotka na proizvodi od tie materijali: ● ekstruderi. vidi 28. vidi 28. razli~ni kerami~ki formi.proizvodstvo na su{ari za drvo.proizvodstvo na ma{ini za valawe (vaqaci).proizvodstvo na hartija i karti~ka so programa {to se koristat na `akard ma{inite. cevki.99 28. hartija i karton i drugi materijali (osven za zemjodelski i tekstilni proizvodi) . kalapi.proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na proizvodi od hartija i karton 28.99 Proizvodstvo na drugi specijalizirani ma{ini.51 .proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na kerami~ki plo~ki. vidi 17. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na drugi specijalizirani ma{ini koi ne pripa|aat na nekoe drugo mesto vo sistemot na klasifikacija Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za pe~atewe i knigovezni ma{ini i ma{ini koi ovozmo`uvaat pe~atewe vrz raznovidni materijali .

oprema za balansirawe (osven balansirawe na trkala) .proizvodstvo na komercijalni vozila: ● kamioneti. prikolki i poluprikolki Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na motorni vozila za prevoz na patnici ili tovar. ma{ina za postavuvawe na ~unovi) . trolejbusi i vagoni .proizvodstvo na ma{ini za fotokopirawe itn. . lula{ki.oprema . vidi 28.proizvodstvo na drugi motorni vozila: .proizvodstvo na oprema za katapultirawe avioni. e vklu~eno vo ovoj oddel.49 .proizvodstvo na kreveti za son~awe (solariumi) .proizvodstvo na ingot kalapi. kako i proizvodstvoto na prikolki i poluprikolki. kamioni. tvrda plastika ili ladno staklo. cevki ili svetilki ● ma{ini za proizvodstvo ili topla obrabotka na staklo ili stakleni sadovi.23 . Proizvodstvoto na raznovidni delovi i dopolnitelen pribor.proizvodstvo na aparati za doma}instvoto.proizvodstvo na motori za motorni vozila .proizvodstvo na uredi za centrirawe i balansirawe na gumi. isto taka.proizvodstvo na avtobusi.5 . Odr`uvaweto i popravkata na vozilata proizvedeni vo ovoj oddel se klasificirani vo 45. vidi 28.91 29 Proizvodstvo na motorni vozila.10 Proizvodstvo na motorni vozila Proizvodstvo na motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: . vidi 28.proizvodstvo na uredi i oprema za rabota so tvrda guma.proizvodstvo na {asii za motorni vozila . vle~ni vozila za poluprikolki itn. katapulti za nosa~i na avioni i sl.proizvodstvo na centralni sistemi za podma~kuvawe .1 29. vidi 27. stakleni vlakna ili stakleno predivo ● ma{ini ili aparati za separacija na izotopi .proizvodstvo na vrtele{ki..proizvodstvo na patni~ki vozila .proizvodstvo na raznovidni specijalni ma{ini i oprema: ● ma{ini za sostavuvawe na elektri~ni i elektronski lampi.. 29.proizvodstvo na oprema za avtomatizirana kuglana (na pr.20. streli{ta i druga oprema za zabavni parkovi Ovaa klasa ne opfa}a: .

proizvodstvo na kiperi.92 . vidi 27.vozila za sekakov teren. klipni prsteni kako i karburatori.20 . vidi 28. vidi 28. prikolki i poluprikolki . . vidi 27.odr`uvawe. vozila amfibii ● protivpo`arni vozila. vidi 28.30 .40 . vidi 28. vidi 29. vidi 45. armirani vozila itn.proizvodstvo na karoserii za motorni vozila. vidi 28.20 29.proizvodstvo na svetlosna oprema za motorni vozila.proizvodstvo na elektri~ni delovi za motorni vozila. trka~ki vozila Ovaa klasa.. prikolki za selidba itn.● vozila za sneg.31 . prikolki i poluprikolki Ovaa klasa opfa}a: .2 Proizvodstvo na karoserii za motorni vozila.proizvodstvo na transportni kontejneri za odreden ili pove}e vidovi na prevoz Ovaa klasa ne opfa}a: . golf vozila.proizvodstvo na prikolki i poluprikolki specijalno izgradeni za upotreba vo zemjodelstvoto.proizvodstvo na prikolki i poluprikolki: ● cisterni. mobilni biblioteki.32 .40 . vidi 29.proizvodstvo na traktori za grade`ni{tvo i rudarstvo.20 Proizvodstvo na karoserii za motorni vozila. vklu~uvaj}i i kabini za motorni vozila . vidi 30. vidi 29.proizvodstvo na elektri~ni motori (osven startni motori). ● kamioni za me{awe na beton . ● kamp-prikolki itn.30 . opfa}a: .proizvodstvo na delovi i dopolnitelna oprema za motorni vozila. popravka i prepravka na motorni vozila.proizvodstvo na tenkovi i drugi voeni vozila. proizvodstvo na prikolki i poluprikolki 29.92 .opremuvawe na sekakvi vidovi na motorni vozila.11 .proizvodstvo na klipovi.proizvodstvo na zemjodelski traktori.fabri~ko remontirawe na motori za motorni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: .11 . kartinzi i sl.proizvodstvo na karoserii. vozila za ~istewe na ulici. isto taka.

3 .31 Proizvodstvo na elektri~na i elektronska oprema za motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: . menuva~i na brzini. pridu{uva~i. vgraduvawe na merni instrumenti vo instrument tabla.11 .19 .32 . regulatori na napon Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 22. vidi 27. upravuva~ki stolbovi i upravuva~ki kutii . vidi 28. volani. kako {to se generatori.proizvodstvo na raznovidni delovi i dopolnitelen pribor za motorni vozila: ● sopira~ki.20 .proizvodstvo na gumeni creva. popravka i prepravka na motorni vozila. alternatori.proizvodstvo na baterii za vozila. vidi 45. katalizatori. kako i drugi gumeni proizvodi.proizvodstvo na sedi{ta za vozila Ovaa klasa ne opfa}a: . komplet na `ici za sistemot za palewe. amortizeri. vozdu{ni perni~iwa.99 Proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za motorni vozila 29.40 .proizvodstvo na vozila {to vle~at `ivotni.32 Proizvodstvo na drugi delovi i dopolnitelen pribor za motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: . trkala.proizvodstvo na delovi i pribor za karoserii na motorni vozila. sve}i~ki.odr`uvawe.proizvodstvo na delovi i pribor za karoserii na motorni vozila: ● sigurnosni remeni. vidi 22. klipni prsteni i karburatori. sistemi za otvorawe i zatvorawe na prozorci i vrati. suspenzija. branici .proizvodstvoto na elektri~na oprema za motorni vozila.11 . vidi 29.proizvodstvo na pumpi za motori i motorni vozila. vrati.. vidi 27. vidi 28.proizvodstvo na svetlosna oprema za motorni vozila.proizvodstvo na gumi. izduvni cevki. osovini. vidi 30.proizvodstvo na klipovi. remeni.13 29. ladilnici. kva~ila.20 30 Proizvodstvo na ostanata oprema za transport 29.

.proizvodstvo na svetlosna oprema za brodovi. vidi 28. vidi 13.proizvodstvo na elementi za brodovi kako i plove~ki objekti Ovaa klasa ne opfa}a: .11 . kesoni.51 . kako i izgradbata na plove~ki objekti: Ovaa klasa opfa}a: . vozduhoplovni i vselenski letala. platformi za istovaruvawe.izgradba na ribarski brodovi i brodovi fabriki za prerabotka na riba Ovaa klasa. tankeri.Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na transportna oprema kako {to e proizvodstvoto na ~amci.proizvodstvo na instrumenti za navigacija. vidi 26. bar`i. plovki.izgradba na platformi za dup~ewe.99 ● proizvodstvo na brodski motori.izgradba na komercijalni brodovi: ● patni~ki brodovi. plovni znaci.izgradba na hoverkrafti so isklu~ok na hoverkraftite za rekreacioni celi .izgradba na plove~ki objekti: ● plove~ki dokovi. so isklu~ok na ~amcite za sport i rekreacija. plove~ki ili podvodni .11 Izgradba na brodovi i plove~ki objekti Ovaa klasa go opfa}a proizvodstvoto na brodovi. . plove~ki tankeri. proizvodstvoto na {inski vozila i `elezni~ki lokomotivi. kako i za sportski i rekreaciski celi 30. brodovi.99 ● proizvodstvo na `elezni i ~eli~ni sidra. kako i proizvodstvoto na nivni delovi. brodovi i drugi plove~ki objekti za transport i drugi komercijalni celi. traekti. vidi 25.izgradba na voeni brodovi .10 .proizvodstvo na delovi za plovila koi ne se del od glavnite delovi na trupot: ● proizvodstvo na edra. remorkeri itn. svetilnici. tovarni brodovi.proizvodstvo na amfibiski vozila.40 . gumeni ~amci na naduvuvawe koi ne se koristat vo rekreaciski celi itn. vidi 25. 30. vidi 29. isto taka. opfa}a: .92 ● proizvodstvo na brodski propeleri. vidi 27. plove~ki digalki.1 Izgradba na ~amci i brodovi Ovaa grupa opfa}a izgradba na ~amci.

proizvodstvo na daski za edrewe i surfawe.proizvodstvo na specijalizirani delovi za `elezni~ki i tramvajski lokomotivi i {inski vozila: ● podvozja. dizel. vagoni so avtomatsko istovaruvawe. vidi 30. {asii za vagoni i lokomotivi.proizvodstvo na samodvi`e~ki `elezni~ki ili tramvajski vagoni.31 . skifovi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 13. vidi 38. spoevi me|u platformi itn.92 ● proizvodstvo na `elezni i ~eli~ni sidra. karoserii.vnatre{na instalacija na brodovi.demolirawe na brodovi. vagoni za transport na stoki. servisni vozila i vozila za odr`uvawe . kajaci.izgradba na motorni ~amci . ko~nici i delovi za ko~ewe. prikolki i teretni vagoni. amortizeri.12 .15 Proizvodstvo na `elezni~ki lokomotivi i {inski vozila 30. parni i drugi vidovi na lokomotivi .odr`uvawe i popravka na ~amci za rekreacija.15 . spojuva~ki uredi me|u vagonite.proizvodstvo na rekreacioni ~amci ili splavovi na naduvuvawe.20 Proizvodstvo na `elezni~ki lokomotivi i {inski vozila Ovaa klasa opfa}a: .30 . ~amci za veslawe.99 ● proizvodstvo na brodski motori. osovini i trkala. vidi 32.izgradba na drugi ~amci za sport i rekreacija: ● kanua. vidi 33. vidi 25.12 Izgradba na ~amci za rekreacija i sportski ~amci Ovaa klasa opfa}a: . odbojnici i nivni delovi.izgradba na edrilici so ili bez pomo{en motor . vagonirabotilnici.izgradba na rekreativni hoverkrafti . vagoni za nabavki . vidi 33.proizvodstvo na lokomotivi: elektri~ni. vagoni-krevalki..proizvodstvo na delovi za rekreativni i sportski ~amci: ● proizvodstvo na edra.11 .3 30. vidi 43. vagonicisterni.proizvodstvo na ~amci i splavovi na naduvuvawe . vidi 28.proizvodstvo na vozila za `elezni~ki i tramvajski {inski vozila bez sopstven pogon ● patni~ki vagoni.2 .specijalizirana popravka i odr`uvawe na brodovi i plove~ki objekti.izgradba na privatni plovila . 30.

oprema za parking. vidi 27.proizvodstvo na avioni za prevoz na stoka ili patnici.11 30. proizvodstvo na avioni za potrebite na odbranbenite sili. kontrolni povr{ini. gondola itn.90 .proizvodstvo na helikopteri .proizvodstvo na lokomotivi i {inski vozila za rudarstvo . bezbednost i oprema za kontrola na soobra}ajot za `eleznica.proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za vozduhoplovi od ovaa klasa: ● glavni delovi kako {to se trupovi na avioni. tramvai. sateliti. krila. vidi 24. . voden soobra}aj.proizvodstvo na pricvrstuva~i za postavuvawe na {ini. bezbednost i kontrola na soobra}ajot. rezervoari za gorivo. vidi 25. ● propeleri.proizvodstvo na nesostaveni {ini. proizvodstvo na avioni za sport ili za druga upotreba . {atlovi . vidi 27. vidi 28.proizvodsto na vozdu{ni edrilici i paraglajderi .proizvodstvo na elektri~ni uredi za signalizacija. stoen trap.proizvodstvo na vselenski letala i vozila za lansirawe. helikopterski rotori.30 Proizvodstvo na vozduhoplovni i vselenski letala kako i srodna ma{inerija Ovaa klasa opfa}a: .izrabotka na uredi za obuka za letawe na zemja .proizvodstvo na mehani~ki i elektromehani~ki uredi za signalizacija.10 .99 . pati{ta. orbitalni stanici.proizvodstvo na interkontinentalni balisti~ki raketi (ICBM) Ovaa klasa. isto taka.servis i prepravki na avionite i nivnite motori .proizvodstvo na diri`abli i baloni na topol vozduh . aerodromi itn.3 Proizvodstvo na vozduhoplovni i vselenski letala kako i srodna ma{inerija 30. vrati. planetarni sondi. opfa}a: .proizvodstvo na elektromotori.proizvodstvo na sedi{ta za {inski vozila Ovaa klasa ne opfa}a: .Ovaa klasa isto taka opfa}a: .11 . lopatki na rotor so sopstven pogon ● vidovi na motori i ma{ini koi voobi~aeno se koristat kaj avionite ● delovi za turbomlazni i turbopropelerski motori .proizvodstvo na motori i turbini.

proizvodstvo na motori za motocikli .91 Proizvodstvo na motocikli Ovaa klasa opfa}a: . katapult na nosa~ na avioni i sl.40 .proizvodstvo na voeno oru`je i municija.proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za motocikli . vidi 27. vidi 28.proizvodstvo na vozduhoplovni navigacioni sistemi. plove~kite.40 .proizvodstvo na oru`je i municija. kako i aeronauti~ki instrumenti. vidi 26.proizvodstvo na svetlosna oprema za avioni. vidi 25.proizvodstvo na strani~ni prikolki za motori .30 .. nespomnato na drugo mesto Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na prevozni sredstva razli~ni od motornite vozila.proizvodstvo na oklopni voeni vozila amfibii .proizvodstvo na tenkovi .11 .9 Proizvodstvo na prevozni sredstva.4 30.proizvodstvo na sedi{ta za vozduhoplovnite sredstva Ovaa klasa ne opfa}a: .90 .proizvodstvo na uredi za katapultirawe na avioni.proizvodstvo na telekomunikaciska oprema za sateliti. vozduhoplovnite i vselenskite prevozni sredstva i voeni vozila.40 Proizvodstvo na voeni borbeni vozila Proizvodstvo na voeni borbeni vozila Ovaa klasa opfa}a: . vidi 27.51 .proizvodstvo na instrumenti za avioni. vidi 26.51 .proizvodstvo na padobrani. kako i od `elezni~kite.oprema.proizvodstvo na motocikli.proizvodstvo na klipovi. vidi 13. klipni prsteni i karburatori.elektri~ni delovi za motorite so vnatre{no sogoruvawe.92 . mopedi i velosipedi so pomo{en motor . 30.40 30. vidi 25. vidi 28.proizvodstvo na drugi voeni borbeni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 26.99 30.proizvodstvo na delovi na sistemite za palewe i dr.

sanki.proizvodstvo na invalidski koli~ki. ra~ni koli~ki. koli~ki za hrana.restoranski koli~ki.proizvodstvo na delovi i pribori za invalidska koli~ka . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na igra~ki na trkala nameneti za vozewe. bez razlika dali imaat sopstven pogon ili ne. mrtove~ki koli itn.rabotni koli~ki so ili bez oprema za krevawe i rakuvawe. vidi 28.40 Proizvodstvo na drugi prevozni sredstva. koli~ki za pazarewe itn.proizvodstvo na velosipedi so pomo{en motor.22 .proizvodstvo na detski koli~ki Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na velosipedi.proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za velosipedi . vidi 30.proizvodstvo na invalidski koli~ki. vidi 31. . so ili bez motor .Ovaa klasa ne opfa}a: .99 .01 31 Proizvodstvo na mebel 30. vidi 30.91 .proizvodstvo na velosipedi i drugi velosipedi bez motor.92 . detski velosipedi i tricikli . tandem velosipedi. vklu~uvaj}i i tricikli za dostavuvawe na stoki. od tip {to se koristi vo fabrikite (vo koi spa|aat ra~nite vagoneti i ra~nite koli~ki).92 30. kako {to se koli~ki za desert.proizvodstvo na vozila {to gi vle~at `ivotni: dvokolki ednosedi za kowski trki.92 Proizvodstvo na velosipedi i invalidski koli~ki Ovaa klasa opfa}a: . koli~ki {to gi vle~at magariwa.proizvodstvo na ra~no pridvi`eni sredstva: patni torbi. vidi 30. vklu~uvaj}i plasti~ni velosipedi i tricikli. vidi 32.

Procesot na oblikuvawe na plasti~niot mebel e sli~en so oblikuvaweto na ostanatite plasti~ni proizvodi. mebel za izlozi. isto taka. u~ili{ta i restorani Ovaa klasa. rabotilnici. Procesite koi se upotrebuvaat vo proizvodstvoto na mebel se standardni metodi na formirawe i sostavuvawe na komponentite. beton ili keramika) za koe bilo mesto i za razli~ni nameni.Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na mebel i srodni proizvodi od koj bilo materijal osven od kamen. Proizvodstvoto na metalen mebel upotrebuva tehniki koi{to. proizvodstvoto na plasti~en mebel ima tendencija da stane specijalizirana dejnost. .proizvodstvo na mebel za crkvi. javni mesta . pove}ekratniot proces go razlikuva proizvodstvoto na drven mebel od proizvodstvoto na drveni proizvodi. Me|utoa.proizvodstvo na laboratoriski klupi.proizvodstvo na stolovi i sedi{ta za teatri. Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na specijalen mebel za prodavnici: tezgi. oblikuvawe i laminirawe. isto taka. hoteli. Dizajnot na proizvodot estetski i funkcionalno (i od gledna to~ka na estetski kvalitet i od gledna to~ka na funkcionalen kvalitet) e va`en aspekt na proizvodniot proces. katedri i masi) .proizvodstvo na kancelariski mebel . vklu~uva}i se~ewe. beton i keramika. stol~iwa i drugi laboratoriski sedi{ta. 31. se upotrebeni vo proizvodstvoto na valani proizvodi koe e klasificirano vo oddelot 25 (Proizvodstvo na metalni proizvodi). kina i sl. opfa}a: . restorani. Nekoi procesi upotrebeni vo proizvodstvoto na mebel se sli~ni na procesite koi se upotrebuvaat vo ostanatite segmenti na proizvodstvoto. . kako i laboratoriski mebel (na pr. stala`i itn. se~eweto i monta`ata vo proizvodstvoto na drveni gredi e klasificirano vo oddelot 16 (Prerabotka na drvo i drveni proizvodi). Na primer. Me|utoa.01 Proizvodstvo na mebel Proizvodstvo na kancelariski mebel i mebel za prodavnici Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na mebel od koj bilo vid i materijal (osven od kamen.proizvodstvo na stolovi i sedi{ta za kancelarii.0 31.

20 .proizvodstvo na masi i stolovi za gradini . ormar~iwa za televizori itn. gradini itn. opfa}a: .09 Proizvodstvo na drug mebel Ovaa klasa opfa}a: .32 31.proizvodstvo na sedi{ta za avtomobili.proizvodstvo na kau~i. vidi 30. .19 . postavuvawe pomo{ni pregradi. vidi 22.proizvodstvo na medicinski. isto taka.23 . vidi 32. polirawe i tapacirawe Ovaa klasa ne opfa}a: .03 Proizvodstvo na du{eci Ovaa klasa opfa}a: . zabarski i veterinaren mebel.proizvodstvo na nosa~i na du{eci Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 43.19 31.32 .proizvodstvo na gumeni du{eci na naduvawe.proizvodstvo na sedi{ta za vozduhoplovni letala. vidi 22.restoranski koli~ki.. Ovaa klasa.30 . vidi 30.mebel za vgraduvawe.proizvodstvo na sedi{ta za `elezni~ki vozila. koli~ki za hrana Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kabineti za ma{ini za {iewe.zavr{na obrabotka na mebelot kako {to e boewe. vidi 28.02 Proizvodstvo na kujnski mebel Ovaa klasa opfa}a: . hirur{ki.proizvodstvo na mebel za spalni sobi.zavr{na obrabotka na mebelot kako {to e tapacirawe na masite i stolovite .50 . montirawe na mebel za laboratorii. kau~i kreveti i kau~i fotelji .proizvodstvo na gumeni vodeni kreveti. dnevni sobi.proizvodstvo na du{eci: ● du{eci so pru`ini ili ispolneti so nose~ki materijal ● nepresvle~eni du{eci od guma ili plasti~na masa .proizvodstvo na kujnski mebel 31. kako {to se koli~ki za desert.u~ili{ni tabli. vidi 29.

kako i namenata na proizvodite mo`e mo{ne da se razlikuva i voobi~aenite kriteriumi za grupirawe na klasite ne mo`at da se primenat vo ovoj oddel.proizvodstvo na svetilki i svetlosna oprema. vidi 95. bi`uterija i srodni proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na nakit i bi`uterija.proizvodstvo na obraboteni skapoceni i poluskapoceni kamewa.proizvodstvo na obraboteni biseri .proizvodstvo na nakit od blagorodni metali ili osnovni metali oblo`eni so skapoceni metali ili so skapoceni ili poluskapoceni kamewa. vleznite materijali.42. vidi 30.1 Proizvodstvo na nakit. 32. ukrasni perni~iwa. 23.30 .presvlekuvawe i restavracija na mebel. kako i ve{ta~kite skapoceni ili poluskapoceni kamewa . vidi 30. ili kombinacija na skapoceni metali so skapoceni ili poluskapoceni kamewa ili drugi materijali . proizvodnite procesi.proizvodstvo na sedi{ta za vozila.40 . vklu~uvaj}i gi i onie {to se zakonsko sredstvo za pla}awe. 32.70 .24 32 Ostanata proizvodstvena industrija Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na raznovidni proizvodi koi ne se opfateni so ostanatite delovi na klasifikacijata.69.20 . 23.32 . vidi 23. jorgani i polnetici so perduvi.11 Proizvodstvo na pari (moneti) Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na mebel od keramika. vklu~uvaj}i ja i obrabotkata na kamewata so industriski kvalitet.proizvodstvo na kovani pari. bez ogled na toa dali se ili ne se od blagorodni metali 32.12 Proizvodstvo na nakit i sli~ni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . Bidej}i ovoj oddel e ostatok od klasifikacioniot proces.proizvodstvo na sedi{ta za vozduhoplovni letala.obrabotka na dijamanti . vidi 13. beton i kamen. vidi 27.proizvodstvo na sedi{ta za `elezni~ki vozila. vidi 29.92 .proizvodstvo na pernici..

ko`ni. vidi 26. imitacija na dijamanti i sl. .proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od skapoceni metali. vidi 32.gravirawe li~ni predmeti od skapoceni i neskapoceni metali Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na nakit koj sodr`i vistinski skapoceni kamewa.proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od blagorodni metali.proizvodstvo na (neskapoceni) metalni rem~iwa za ~asovnici. vidi 32.proizvodstvo na bi`uterija. predmeti za opremuvawe na toaleti.proizvodstvo na nakit od blagorodni metali ili oblo`eni so blagorodni metali. dlaboki).proizvodstvo na zlatarski predmeti od blagorodni metali ili bazi~ni metali oblo`eni so skapoceni metali: ● sadovi (plitki. vidi 15.13 .52 . predmeti za religiozna upotreba itn. opfa}a: .). . isto taka.12 ..2 Proizvodstvo na muzi~ki instrumenti . anodi za galvanizirawe itn.proizvodstvo na metalni rem~iwa za ~asovnici (so isklu~ok na onie od skapoceni metali) Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na tehni~ki i laboratoriski predmeti od blagorodni metali (osven instrumenti i nivni delovi):sadovi za topewe metal. vidi 32. vidi oddel 25 . vidi 95. brazletni. {patuli. ogrlici i sli~ni primeri na nakit izraboteni od bazi~ni metali oblo`eni so blagorodni metali ● nakit koj sodr`i imitacija na kamewa kako {to e imitacija na skapoceni kamewa.popravka na nakit. plasti~ni itn.13 Proizvodstvo na bi`uterija i sli~ni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .12 32. kaiv~iwa za ~asovnici i tabakeri Ovaa klasa. vidi 32.izrabotka na proizvodi od bazi~ni metali oblo`eni so skapoceni metali (osven imitacija na nakit).12 . man`etni. vidi 32.proizvodstvo na nemetalni rem~iwa za ~asovnici (tekstilni.proizvodstvo na kutii za ~asovnici.12 .proizvodstvo na bi`uterija: ● prsteni. kancelarii i biroa.25 32. . .13.

proizvodstvo na instrumenti so `ici . slu{alki i sli~ni proizvodi. vidi 59. karti~ki. zvu~ni vilu{ki. Ovaa klasa. vidi 26. trubi za povikuvawe i drugi usni nstrumenti za povikuvawe ili signalizacija Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 26.3 32. opfa}a: . vklu~uvaj}i i usni harmoniki .proizvodstvo na duva~ki instrumenti .izdavawe na snimeni zvu~ni i video lenti i diskovi. kasetofoni i sli~ni aparati.reprodukcija na snimeni zvu~ni i video lenti i diskovi. pana|urski oguli. igri vo otvoren ili zatvoren prostor.proizvodstvo na muzi~ki igra~ki.19 .40 .30 Proizvodstvo na sportska oprema Proizvodstvo na sportska oprema Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na sportska i atletska oprema (osven obleka i obuvki) Ovaa klasa opfa}a: . zvu~nici.proizvodstvo na orguli.2 .proizvodstvo na delovi na muzi~ki instrumenti i dopolnnitelen pribor: ● metronomi. orguli na parea itn. zasiluva~i.40 .proizvodstvo na klavijaturni instrumenti so `ici.20 . vidi 18.proizvodstvo na harmoniki i sli~ni instrumenti.rekonstrukcija na orguli i drugi istoriski muzi~ki instrumenti. . vidi 95. vidi 32.29 32.proizvodstvo na udara~ki muzi~ki instrumenti . plo~i i valjaci za avtomatski mehani~ki instrumenti itn.32. isto taka. vklu~uvaj}i go i avtomatskiot klavir .proizvodstvo na predmeti i spravi za sportovi.40 .proizvodstvo na muzi~ki kutii.proizvodstvo na gramofoni. od kakov bilo materijal: .proizvodstvo na muzi~ki instrumenti ~ij zvuk se proizveduva po elektronski pat . vidi 33. vklu~uvaj}i i harmoniumi i sli~ni klavijaturni instrumenti so slobodni metalni piskovi .20 Proizvodstvo na muzi~ki instrumenti Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na svir~iwa. svirki za intonacija.{timawe na pijano.proizvodstvo na mikrofoni.

proizvodstvo na muzi~ki igra~ki .proizvodstvo na masi za biljard. vidi 95. obleka i pribor za kukli . vidi 15.popravka na sportska oprema.proizvodstvo na sportsko oru`je i municija.proizvodstvo na elektronski igri: {ahovski igri itn.12 . igra~ki i igri (vklu~uvaj}i elektronski igri).proizvodstvo na modeli i maketi za zabava. alpinizam itn.proizvodstvo na igra~ki-`ivotni .proizvodstvo na sportska obleka. rol{ui itn. vezovi i stapovi za skii ● ~evli za skijawe ● daski za edrewe i surfawe ● rekviziti za sportski ribolov.4 Proizvodstvo na igri i igra~ki 32.12 . vklu~uvaj}i i mre`i ● rekviziti za lov. . vidi 25. vidi oddel 29 i 30 .proizvodstvo na kam{ik za javawe.40 . vidi 15. vidi 25.igri .proizvodstvo na igri za na tabla i sl. ● sportski rakavici i sportski kapi napraveni od ko`a ● bazeni za plivawe i bazeni na naduvuvawe itn. vidi 14. vidi 32.proizvodstvo na ~amci.12 .proizvodstvo na karti za igrawe .proizvodstvo na metalni tegovi koi se koristat pri krevawe na tegovi.99 .proizvodstvo na sedla i remeni.fitnes ili atletska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: . palki i stapovi za golf ● skii. ● lizgalki.proizvodstvo na sportski vozila. namaleni modeli za igra i detski vozila (osven metalni velosipedi i tricikli) Ovaa klasa opfa}a: . ● lakovi i samostreli ● oprema za gimnastika. osven tobogani i sli~no. elektri~ni vozovi.proizvodstvo na u{ni i nosni tamponi (na pr. .proizvodstvo na figuri~ki za igra .92 . kompleti za sostavuvawe itn. meki i topki na duvawe ● reketi. vidi 30.proizvodstvo na sportski obuvki. vidi 15.40 Proizvodstvo na igri i igra~ki Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na kukli.proizvodstvo na edra za ~amci.za{tita pri plivawe i vreva).29 32.13 .● tvrdi.20 .99 .proizvodstvo na kukli. vidi 13.40 . vidi 32.

sterilen konec i tkaenina .proizvodstvo na laboratoriski ultrazvu~ni ma{ini za ~istewe .proizvodstvo na laboratoriski sterilizatori .proizvodstvo na pe~ki za stomatolo{ki laboratorii . laboratoriski centrifugi . Vo ovaa klasa e vklu~eno i proizvodstvoto na medicinski. hirur{ki.pi{uvawe i izdavawe na softver za igra~ki konzoli.proizvodstvo na igra~ki konzoli. specijalni masi za kazino igri itn.proizvodstvo na igra~ki avtomati..01 32.hirur{ki aparati i materijali. biljardi. vidi 58. hirur{ki i medicinski instrumenti. . stomatolo{ki vosok i ostanati stomatolo{ki gipsani preparati . stomatolo{ka oprema i materijali.92 .mebel. vidi 26.proizvodstvo na cement za koskena rekonstrukcija . igri za na tabla i igri za vo soba . vidi 30.proizvodstvo na hirur{ki nametki.proizvodstvo na predmeti za pana|uri.proizvodstvo na igra~ki i predmeti za razonoda. kako {to se stomatolo{ki stolovi so vgradena hidraulika. stomatolo{ki i veterinaren mebel. Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na laboratoriski aparati za destilirawe. 62.99 . igri Ovaa klasa ne opfa}a: . kade {to specifi~nite funkcii ja opredeluvaat namenata na proizvodot.proizvodstvo na stomatolo{ki polnetici i cement (osven zabarski lepila).5 Proizvodstvo na medicinski i stomatolo{ki instrumenti 32. vklu~uvaj}i plasti~ni velosipedi i tricikli . stomatolo{ki i sl. vidi 32.50 Proizvodstvo na medicinski i stomatolo{ki instrumenti Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na laboratoriski aparati.proizvodstvo na slo`uvalki i sl.40 . kako {to se: ● operacioni masi ● masi za pregled ● bolni~ki kreveti so mehani~ki elementi (delovi) ● zabarski stolovi .21. vilici i ortodontska oprema. ortodontski pomagala.proizvodstvo na medicinski.proizvodstvo na igra~ki so trkala {to mo`at da se vozat.proizvodstvo na velosipedi.

{pricevi. le}i izraboteni po recept.proizvodstvo na ve{ta~ki zabi.proizvodstvo na ~etki za obuvki i obleka 32.proizvodstvo na lepila za zabni protezi..proizvodstvo na elektromedicinska i elektroterapevtska oprema..proizvodstvo na stomatolo{ki instrumenti (vklu~uvaj}i ja i zabarskata stolica kako del od zabarskata oprema) . atletski {lem) ● proizvodstvo na protivpo`arni za{titni odela ● proizvodstvo na metalni za{titni {lemovi i druga li~na metalna za{titna oprema . itn.proizvodstvo na ortopedski i proteti~ki napravi .proizvodstvo na za{titna oprema ● proizvodstvo na ognenootporna i za{titna obleka ● proizvodstvo na bezbednosni pojasi za profesionalna upotreba ● proizvodstvo na pluteni pojasi za spasuvawe ● proizvodstvo na za{titni {lemovi i druga li~na za{titna oprema od plastika (na pr. vidi 47.proizvodstvo na metli i ~etki.proizvodstvo na stakleni o~i . igli. za{titni o~ila . katetri.proizvodstvo na oftalmolo{ki proizvodi..60 . kontaktni le}i. nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .20 . o~ila za sonce. laboratoriski centrifugi Ovaa klasa ne opfa}a: .99 Ostanato proizvodstvo.78 32. ~etki od sun|er i drugi ~etki.9 32.42 . vidi 21. vidi 30. gazi itn.proizvodstvo na medicinski impregnirana vata. ~etki so resi i perduvi. o~ila. izraboteni vo stomatolo{ki laboratorii .91 Proizvodstvo.opti~arski dejnosti. slikarski i molerski ~etki. metli itn. vidi 26. mostovi itn.proizvodstvo na invalidski koli~ki. nespomnato na drugo mesto Proizvodstvo na metli i ~etki Ovaa klasa opfa}a: . kanili.92 . . ra~no upravuvani mehani~ki napravi za ~istewe na podovi. vidi 20. . vklu~uvaj}i gi i onie {to se sostavni delovi na ma{ini. valjaci i vlo{ki za bojadisuvawe.proizvodstvo na aparati za destilirawe.proizvodstvo na plo~ki i {trafovi koi se vgraduvaat vo slu~aj na skr{enici na koski.proizvodstvo na medicinski termometri .

proizvodstvo na kop~iwa. ve{ta~ko cve}e. mrtove~ki sandaci itn. kroja~ki kukli. ra~ni uredi za pe~atewe.dejnosti pri preparirawe na `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: . proizvodstvo na lenti za ma{ini za pi{uvawe i perni~iwa za pe~ati . drikeri i patent zatvora~i . kombinezoni. {noli.● proizvodstvo na za{titni tamponi za uvo i nos ● proizvodstvo na gas maski .proizvodstvo na hartieni igra~ki. molivi bez razlika dali se mehani~ki ili ne . venci i sli~no .proizvodstvo na rabotna i servisna obleka (na pr. buketi.proizvodstvo na mini za molivi . uniformi). ve{ta~ki bradi. vidi 17. vidi 13. ve{ta~ki ve|i .proizvodstvo na datumari. ~e{li. ~adori za sonce. periki. sita i re{eta.proizvodstvo na zapalki za cigari .proizvodstvo na ~adori. `igovi ili numeratori.proizvodstvo na site vidovi penkala. bastuni .29 33 Popravka i instalirawe na ma{ini i oprema .proizvodstvo na globusi .proizvodstvo na predmeti za li~na upotreba: luli za pu{ewe. ovo{je i granki so lisja. sprejovi. ra~ni aparati za pe~atewe i vtisnuvawe na etiketi. buketi.12 .proizvodstvo na ko{nici za cve}e.proizvodstvo na raznovidni predmeti: razli~ni vidovi sve}i.96 . termos-{i{iwa i drugi termos sadovi za upotreba vo doma}instvata.proizvodstvo na fitili za zapalki. vidi 14. . laboratoriski nametki. predmeti za pravewe {egi ili zagatki.

24). Vo ovoj oddel se vklu~uva i obezbeduvaweto na elementaren servis i odr`uvawe so cel da se spre~i o{tetuvaweto i nepotrebnite popravki. ma{inerijata. vidi 95. Ovoj oddel gi opfa}a isklu~ivo specijaliziranite popravki i odr`uvaweto.Me|utoa.22 . se klasificirani kako popravka i odr`uvawe na stoki za doma{ni potrebi (na pr. Vo ovaa klasa e vklu~eno i obezbeduvaweto na osnovno odr`uvawe (t. Vo ovoj oddel e vklu~eno i specijaliziranoto instalirawe na ma{ini. vidi 95. Istiot princip se koristi i vo kombiniranata trgovija i popravki. Vo ovoj oddel ne spa|aat: . ^estopati. vidi 95.~istewe na industriski ma{ini. Rekonstrukcijata ili remontiraweto na opremata se smeta za proizvodstvena dejnost koja e vklu~ena vo ostanatite granki od ovoj odel.popravka i odr`uvawe na kompjuteri i komunikaciska oprema. Klasifikacijata na sé ona {to u~estvuva vo popravkata se vr{i spored principot na dodadena vrednost spored koj ovie dejnosti se izvr{uvaat od strana na proizvoditelot na opremata.2 33.e. instaliraweto na eskalatori i sistemi (uredi) za klimatizacija (klima uredi).1 . e klasificirano kako grade`ni{tvo.Ovoj oddel opfa}a specijalizirana popravka na stokite proizvedeni vo proizvodniot sektor so cel da se vratat vo funkcija. kako {to e elektri~nata instalacija.popravka i odr`uvawe na stoki za doma{ni potrebi.popravka na kancelariski mebel i mebel za doma{ni potrebi. vidi 81. ma{ini i oprema Ovaa grupa opfa}a specijalizirana popravka na proizvedenite stoki vo proizvodniot sektor so cel za restavracija na metalnite proizvodi. instaliraweto na opremata koja pretstavuva integralen del od zgradi i sli~ni konstrukcii. servis) na ovie proizvodi za da se osigura nivno efikasno rabotewe i za da se spre~i nivno o{tetuvawe i nepotrebna popravka. Ovaa grupa ne opfa}a: . ma{inite. opremata i ostanatite proizvodi. pogolemite popravki se vr{at od strana na proizvoditelot na opremata. Popravkata i odr`uvaweto na prozvodi koi se koristat kako kapitalni stoki no i kako stoki za {iroka potro{uva~ka.1 Popravka na fabrikuvani metalni proizvodi.

popravka i odr`uvawe na generatori na parea i drugi vidovi isparuvawa .22 .12 .popravka na ~eli~ni transportni buriwa .1 .20 33.. vidi 95. ekonomizeri. vidi 95.popravka i odr`uvawe na cevki i cevovodi . Ovaa klasa opfa}a: .~istewe na industriski ma{ini. vidi 43. rezervoari i kontejneri . osven separatori na izotopi .2 33.popravka i odr`uvawe na pomo{ni postrojki za parni generatori: ● kondenzatori.popravka i odr`uvawe na delovi za brodski i industriski bojleri . vidi 33.12 Popravka na ma{ini .popravka na plo~i vo razmenuva~ na toplina kaj bojlerite i radijatorite za centralno greewe . vidi 80.popravka na sistemi za centralno greewe itn.popravka i odr`uvawe na koli~ki za kupuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . kolektori i akumulatori na parea . vidi 81.popravka i odr`uvawe na nuklearni reaktori.popravka i odr`uvawe na oru`je i artilerija (vklu~uvaj}i i popravka na sportsko i rekreativno oru`je) . sefovi itn.restavracija i remontirawe na ma{ini i oprema.popravka na cisterni.popravka i odr`uvawe na kompjuteri i komunikaciska oprema.11 Popravka na fabrikuvani proizvodi od metal Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na fabrikuvani proizvodi od metal od oddelot 25.popravka na uredi za mehani~ko zaklu~uvawe. super-greja~i.popravka i odr`uvawe na stoki za doma{ni potrebi..ostrewe na se~iva i pili.mobilni popravki so zavaruvawe .22 .. vidi gi soodvetnite klasi vo oddelite 25-30 .

nafteni i gasni platformi .popravka na ventili .popravka na drugi mehanizirani ra~ni alati . ma{inski alati.popravka i odr`uvawe na zemjodelski traktori .popravka i odr`uvawe na avtomati . grade`ni{tvo. kaj avtomobilite).. vklu~uvaj}i ma{ini i oprema od oddelot 28..popravka na prenosni i pogonski elementi . komercijalna razladna oprema.popravka i odr`uvawe na ma{ini za kopirawe . kompresori i sl. vilu{ki za krevawe i druga oprema za rakuvawe.popravka i odr`uvawe na ma{ini za proizvodstvo na tekstilna obleka i ma{ini za proizvodstvo na ko`a . ostrewe ili montirawe na komercijalni i industriski se~ila i pili.popravka i odr`uvawe na industriska razladna oprema i uredi (oprema) za klimatizacija .popravka i odr`uvawe na drugi ma{ini za specijalna namena od oddelot 28 .popravka i odr`uvawe na nemotorni vozila .oprema .Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na industriski ma{ini i oprema kako na pr.popravka i odr`uvawe na uredi za krevawe i manipulirawe . Ovaa klasa opfa}a: . elektronski i neelektronski .popravka i odr`uvawe na komercijalni ma{ini za op{ta namena .popravka i odr`uvawe na ma{ini za metalurgijata .popravka i odr`uvawe na ma{ini koi se koristat vo industrijata za hrana.popravka i odr`uvawe na ma{ini za izrabotka na hartija .popravka i odr`uvawe na ma{ini za plastika i guma .popravka i odr`uvawe na industriski pe~ki .popravka na daktilografski ma{ini . obezbeduvawe na zavaruva~ki uslugi i servis (na primer.popravka i odr`uvawe na zemjodelski ma{ini i ma{ini za primena vo {umarstvo (za odgleduvawe i koristewe na {umi) .popravka i odr`uvawe na alatni ma{ini i oprema za se~ewe i obrabotka na metal .popravka na smeta~i.popravka i odr`uvawe na registar-kasi .popravka i odr`uvawe na pumpi. popravka na zemjodelski i drugi te{ki i industriski ma{ini i oprema (na pr.popravka i odr`uvawe na ma{ini za rudarstvo. pijalaci i tutun .popravka i odr`uvawe na drugi alatni ma{ini . oprema za grade`ni{tvo i rudarstvo).popravka i odr`uvawe na oprema za merewe .popravka i odr`uvawe na oprema so hidrauli~ni sistemi .

popravka i odr`uvawe na oprema za zra~ewe. vidi 95. osven onie koi se smetaat za proizvodi za doma{ni potrebi.70. vidi 33. hemiski i elektri~ni svojstva ● geodetski instrumenti ● detektori za radijacija i instrumenti za sledewe na radijacijata .5.popravka i odr`uvawe na oprema za merewe.popravka na kompjuteri.popravka i odr`uvawe na opti~ki instrumenti i oprema od klasata 26.60.Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: .11 33.popravka i odr`uvawe na kompjuterska i periferna oprema.12 . popravka i odr`uvawe na liftovi i podvi`ni skali. kako {to e: ● instrumenti za vozduhoplovni motori ● oprema za ispituvawe na izduvnite gasovi kaj avtomobilite ● metereolo{ki instrumenti ● oprema za ispituvawe i testirawe na fizi~ki.11 . vidi 95.6 i 26. kako {to e: ● oprema za magnetna rezonanca ● medicinska ultrazvu~na oprema ● pejsmejkeri ● pomo{ni aparati za slu{awe ● elektrokardiografi ● elektromedicinska endoskopska oprema ● aparati za zra~ewe .13 Popravka na elektronska i opti~ka oprema Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na proizvedenite stoki od grupite 26. popravka i odr`uvawe na pe~ki i druga oprema za greewe.5.22 . 26. vidi 43. vidi 43.29 . kontrola i navigacija od grupata 26. dokolku se koristat glavno vo komercijalni celi. kako {to se: ● dvogledi ● mikroskopi (osven elektronski i protonski) ● teleskopi ● prizmi i le}i (osven oftmalti~ki) ● fotografska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: . elektromedicinska i elektroterapevtska oprema od klasata 26. ispituvawe.instalirawe.7.instalirawe.popravka i odr`uvawe na ma{ini za kopirawe.

12 .popravka na ra~ni i ostanati tipovi na ~asovnici.5 (uredi za doma}instvoto) Ovaa klasa opfa}a: .popravka i odr`uvawe na kompjuterski proektori. fabri~kata restavracija i remontot na brodovi spa|a vo oddelot 30.11 . vidi 95.15 Popravka i odr`uvawe na ~amci i brodovi Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na ~amci i brodovi. vidi 95.popravka i odr`uvawe na delovi od elektri~nite instalacii koi prenesuvaat i delovi koi ne prenesuvaat struja Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka i odr`uvawe na obi~ni baterii i akumulatorski baterii .popravka i odr`uvawe na transformatori za elektri~na energija. vidi 95.popravka na video kameri za doma{na upotreba. vidi 95.popravka i odr`uvawe na relei i industriski kontrolni uredi ..14 Popravka na elektri~na oprema Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na stoki od oddelot 27. Ovaa klasa opfa}a: .12 .popravka i odr`uvawe na elektri~na svetlosna oprema .21 .popravka i odr`uvawe na komercijalni TV i video kameri. vidi 95. generatori i motor-generator kompleti .popravka i odr`uvawe na kompjuterska i periferna oprema. transformatori za distribucija i specijalni transformatori .25 33. vidi 95.popravka i odr`uvawe na komunikaciska oprema.popravka i odr`uvawe na telekomunikaciska oprema. vidi 95.popravka i odr`uvawe na elektronika za {iroka potro{uva~ka. Me|utoa.25 33. vidi 95. vidi 95.popravka i odr`uvawe na prekinuva~i na preklopni mehanizmi i kontrolni tabli . osven na onie od grupata 27.popravka i odr`uvawe na elektri~ni motori.12 .21 .popravka na ra~ni i drugi razli~ni vidovi ~asovnici.11 .

popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni sredstva (osven fabri~ki prepravki. Ovaa klasa opfa}a: . osven motocikli i velosipedi. vidi 38.fabri~ko prepravawe na brodovi. vidi 30. vidi 95.29 33.popravka i odr`uvawe na ~amci za rekreacija Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 45.fabri~ko remontirawe i restavrirawe na lokomotivi i {inski vozila.popravka i odr`uvawe na motori za `eleznicata.17 Popravka i odr`uvawe na drugi prevozni sredstva Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na drugi prevozni sredstva od oddelot 30.popravka na motori za ~amci i brodovi. vidi 30.31 33.12 .popravka i odr`uvawe na motocikli.popravka na velosipedi.19 Popravka na ostanata oprema Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na oprema koja ne e opfatena so drugite grupi na ovoj oddel. vidi 33.popravka i rutinsko odr`uvawe na brodovi . remont ili restavracija) .40 .popravka i odr`uvawe na lokomotivi i {inski vozila (osven fabri~ko remontirawe i prepravki) .16 Popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni i vselenski letala Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni i vselenski letala.reciklirawe.40 .30 33.1 .12 . vidi 33.fabri~ko remontirawe i restavracija na vozduhoplovi.popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni motori Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: .20 . demontirawe na brodovi. vidi 30. vidi 30..11 .popravka na ~ezi i ko~ii {to gi vle~at `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka i odr`uvawe na voeni borbeni vozila.popravka i odr`uvawe na koli~ki za pazarewe. vidi 33. Ovaa klasa opfa}a: .

mebel itn. .29 . eskalatori. vidi 43.instalirawe na personalni kompjuteri.2 33.instalirawe na liftovi. brodski ja`iwa i edra.popravka i prepravka na obleka. vidi 95.popravka na vre}i za ve{ta~ko |ubrivo i vre}i za skladirawe na hemiski soedinenija .proizvodstvo na fliperi i drugi avtomati koi se startuvaat so pomo{ na `etoni . platna i ceradi . elementi za prodavnica.instalirawe na ostanata industriska oprema.. PAREA I KLIMATIZACIJA . vidi 95. instaliraweto na oprema koja e sostaven del na zgradi i sli~ni strukturi.Me|utoa.09 D/G SNABDUVAWE SO ELEKTRI^NA ENERGIJA. restavracija na mebel. na pr: ● komunikaciska oprema ● mejnfrejm kompjuteri ● oprema za zra~ewe i elektromedicinska oprema itn.sostavuvawe na industriska kontrolna oprema .popravka na drveni paleti.32 . .instalirawe na industriski ma{ini vo industriski postrojki .popravka na kancelariski mebel i mabel za doma{na upotreba. avtomatski vrati.29 . sistemi za vsmukuvawe na prav itn.ma{inski sajli .instalirawe na oprema za kuglawe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 43.popravka i krpewe na ribarski mre`i .24 .demontirawe na golemi ma{ini i oprema .20 Instalirawe na industriski ma{ini i oprema Instalirawe na industriski ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a specijalizirano instalirawe na ma{ini.29 33. alarmni sistemi protiv kra`bi. kako {to e instaliraweto na eskalatori..rekonstrukcija na orguli i drugi istoriski muzi~ki instrumenti Ovaa klasa ne opfa}a: .monterski dejnosti . sistemi za klimatizacija e klasificirano kako grade`ni{tvo Ovaa klasa opfa}a: .popravka na velosipedi. GAS. brodski buriwa i sl. vidi 62. vidi 95..instalirawe na vrati.popravka na ja`iwa. skali. elektri~ni `ici.

13 Distribucija na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: 35 .1 Proizvodstvo. vidi gi oddelite 36 i 37. parea. glavni cevki i cevki. go isklu~uva (voobi~aeno na golema odale~enost) transportot na gas preku cevovodi (cevovoden transport). isto taka. gas.rabota na kapacitetite koi proizveduvaat elektri~na energija vklu~uvaj}i termo.21 35. Vo ovoj sektor e vklu~eno i snabduvaweto so parea i klimatizacija. Ovoj sektor. 35. isto taka. Snabduvawe so elektri~na energija. parea i klimatizacija 35. gas. Ovoj sektor go isklu~uva sobiraweto. isto taka. topla voda i sli~no vo industriskite parkovi i stanbenite zgradi. e vklu~ena. nuklearna. distribucijata na elektri~na energija.11 Proizvodstvo na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: . priroden gas. Ovaa klasa ne opfa}a: .12 Prenos na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na elektri~na energija preku sogoruvawe na otpad. kontroliraat i distribuiraat elektri~na energija ili gas. prenos i distribucija na elektri~na energija Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo i prenos na elektri~na energija od proizvodnite kapaciteti do distributivnite centri i distribucija do krajnite korisnici.Ovoj sektor. snabduvaweto so voda i otstranuvaweto na otpadni vodi. topla voda i sli~no preku postojanata infrastruktura (mre`a) na linii. gasni turbini kako i dizel gorivo i obnovliva energija.Ovoj sektor gi opfa}a dejnostite za obezbeduvawe na elektri~na energija. postapuvaweto (pre~istuvaweto). go opfa}a raboteweto na elektri~nite i gasni postrojki koi proizveduvaat.rabotewe na prenosnite sistemi koi ja prenesuvaat elektri~nata energija od proizvodnite kapaciteti do distributivniot sistem 35. vidi 38. Goleminata na mre`ata ne e odlu~uva~ka. parea. hidro.

ne e opfateno vo ovaa grupa i e klasificirano so ostanatite dejnosti na cevovoden transport. stolbovi. broila i `ici) koi ja prenesuvaat elektri~nata energija dobiena od proizvodnite kapaciteti ili prenosniot sistem do krajniot korisnik 35. Posebnite operacii na gasovodite {to se so golema odale~enost.proda`ba na elektri~na energija na korisnicite .10 . vklu~uvaj}i i priroden gas Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 19.22 Distribucija na gasoviti goriva preku distributivnite sistemi Ovaa klasa opfa}a: .rabota na koksnite pe~ki.rabotewe na distributivnite sistemi (t.proizvodstvo na nafteni derivati.dejnosti na brokerite ili agentite {to posreduvaat vo proda`bata na elektri~na energija preku distributivnite sistemi za elektri~na energija so koi rakovodat drugi .. distribucija na gasoviti goriva preku distributivnite sistemi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na gas i distribucija na priroden ili sinteti~ki gas do korisnicite preku distributivnite sistemi. povrzuvaweto na proizvoditelite so distributerite na gas ili pome|u gradskite centri.20 .2 Proizvodstvo na gas.proizvodstvo na industriski gas.e se sostoi od linii.11 35.rabotewe na sistemite za prenos i razmena na elektri~na energija 35.proizvodstvo na surov priroden gas.proizvodstvo na gas so karbonizirawe na jaglen od nusproizvodite vo zemjodelstvoto ili od otpadoci . vidi 20. 35. vidi 19.20 .21 Proizvodstvo na gas Ovaa klasa opfa}a: . Vo ovaa grupa se vklu~eni i prodava~ite i brokerite koi{to posreduvaat vo proda`bata na prirodniot gas preku distributivnite sistemi so koi rakovodat drugi. vidi 06.proizvodstvo na gasoviti goriva so odredena kalori~na vrednost po pat na ~istewe. me{awe i preku drugi procesi od razli~ni vidovi gasovi.14 Trgovija na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: .

71 .50 35. zatoa {to tie ~esto se sproveduvaat zaedno so ili od edinicite koi.proizvodstvo na mraz. kako cvrst ili necvrst industriski otpad ili otpad od doma}instvata. transport i razmena na gasoviti goriva Ovaa klasa ne opfa}a: . UPRAVUVAWE SO OTPAD I DEJNOSTI ZA SANACIJA NA OKOLINATA Ovoj sektor opfa}a dejnosti koi se odnesuvaat na upravuvaweto (vklu~uvajќи го и sobiraweто.proizvodstvo i distribucija na laden vozduh . vidi 46. vidi 47.3 35. vidi 49.proizvodstvo i distribucija na ladna voda za razladni celi .proda`ba na gas na korisnicite preku distributivnite sistemi .distribucija i snabduvawe na gasoviti goriva od site vidovi preku distributivnite sistemi Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na brokerite ili agentite {to posreduvaat vo proda`bata na gas preku distributivnite sistemi za gas so koi rakovodat drugi .direktna proda`ba na gorivo. Proizvedenata koli~ina od procesot na postapuvawe so otpadot ili otpadocite mo`e da bide otstraneta ili da stane vlez vo drugi proizvodstveni procesi. pogonski i drugi celi . Vo ovoj sektor se grupirani i dejnostite na snabduvawe so voda.proizvodstvo.. E/D .78 . postapuvaweто i otstranuvaweто) so razli~ni formi na otpad. sobirawe i distribucija na parea i topla voda za zatopluvawe.(na golema odale~enost) transport na gasovi niz cevovodite. OTSTRANUVAWE NA OTPADNI VODI.23 Trgovija na gas preku distributivnite sistemi Ovaa klasa opfa}a: .proda`ba na gasoviti goriva. za potrebite na ladewe na hranata i ostanati potrebi (pr. se vklu~eni vo postapuvaweto so otpadocite.kapaciteti za skladirawe. isto taka. kako i kontaminirani delovi.. vidi 47.30 Snabduvawe so parea i klimatizacija Snabduvawe so parea i klimatizacija Ovaa klasa opfa}a: . ladewe) SNABDUVAWE SO VODA.99 35.trgovija na malo so gas vo boci.

vidi 49.operacii na opremata za navodnuvawe za potrebite na zemjodelstvoto.0 37. Vo klasata se vklu~eni operaciite na kanalite za navodnuvawe. 36. ezera. izvori itn. obrabotka i snabduvawe so voda Sobirawe. obrabotka i distribucija na voda za doma{ni i industriski potrebi.00 Otstranuvawe na otpadni vodi Otstranuvawe na otpadni vodi Ovaa klasa opfa}a: .50 37 Otstranuvawe na otpadni vodi Ovoj oddel gi opfa}a operaciite na sistemite za kanalizacija ili instalaciite za postapuvawe so otpadnite vodi so pomo{ na koi se sobiraat. obrabotka i snabduvawe so voda Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite za sobirawe. kako i distribucijata so razli~ni sredstva. so kamioni ili drugi sredstva .61 .postapuvawe so otpadnite vodi zaradi spre~uvawe na zagaduvaweto. obrabotka i distribucija na voda za doma{ni i industriski potrebi. 37.otsoluvawe na morska voda i podzemna voda za proizvodstvo na voda kako glaven produkt na interes . vidi 01.prе~istuvawe na voda za industriski i drugi celi . obrabotka i snabduvawe so voda Ovoj oddel opfa}a sobirawe. kako i distribucijata so razli~ni sredstva. obrabotuvaat i se ispu{taat otpadnite vodi. Vo ovoj oddel e vklu~eno sobiraweto na voda od razli~ni izvori.0 36.00 . vidi 37.sobirawe na voda od reki.36 Sobirawe. Vklu~eno e sobiraweto na voda od razli~ni izvori. me|utoa ne e vklu~eno obezbeduvaweto na uslugi za navodnuvawe po pat na rasprskuvawe na vodata i sli~ni pomo{ni uslugi vo zemjodelstvoto.00 Sobirawe.me|umesen prenos na voda preku cevovodi.prе~istuvawe na voda za potrebite na snabduvawe so voda .distribucija na voda so posredstvo na cevki. Ovaa klasa opfa}a: .operacii na kanalite za navodnuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .sobirawe na do`dovnica . .

iskoristenite masla i masti od gotvewe. otpadot od doma}instvata.sobirawe i transport kako na otpadnite vodi od doma}instvata i industrijata od eden ili pove}e korisnici.praznewe i ~istewe na septi~ki jami i tankovi. 38.operacii na sistemite za kanalizacija i instalaciite za obrabotka na otpadnite vodi ... iskoristenoto maslo od brodovite i od gara`ite. voda od bazenite itn. hemiski i biolo{ki procesi kako {to se razreduvawe.) po pat na fizi~ki. tankovi ili drugi prevozni sredstva.22 38 Dejnosti za sobirawe. onie uredi so koi se sortiraat materijalite koi mo`at da se obnovat od otpadnite tekovi). cedewe. obrabotka i otstranuvawe na otpad. vidi 43. Ovoj oddel.dekontaminacija na povr{inskite i podzemnite vodi na zagadenite mesta. kolektori.Toa vklu~uva sobirawe na bezopasen i opasen otpad. odvodi i jami od kal. opfa}a lokalen prevoz na otpadnite materijali i obnovuvawe na materijalite so pomo{ na uredite (na pr. od iskoristenite baterii. obrabotka i otstranuvawe na otpadot. kontejneri itn. taka i na do`dovnicata po pat na kanalizaciona mre`a. sedimentacija itn. isto taka.00 .11 Sobirawe na bezopasen otpad Ovaa klasa opfa}a: . obnovuvawe na materijali Ovoj oddel opfa}a sobirawe. kako i grade`niot otpad i otpadot od ru{ewe. kako i nivna prerabotka i odvod . . odr`uvawe na hemiski uredi . 38. vidi 39. na pr. kanti za |ubre na trkala. vklu~uvaj}i go deblokiraweto na odvodite Ovaa klasa ne opfa}a: . filtrirawe..obrabotka na otpadni vodi (vklu~uvaj}i doma{ni i industriski otpadni vodi.1 Sobirawe na otpad Ovaa grupa opfa}a sobirawe na otpadot od doma}instvata i delovnite subjekti so sredstva kako {to se kanti za smet.odr`uvawe i ~istewe na kanalizacijata i odvodnite kanali za istekuvawe na do`dovnicata.~istewe i deblokirawe na kanalizacionite odvodni cevki vo zgradite.

Mo`e da vklu~uva razli~ni vidovi smet koj mo`e da se obnovuva: .sobirawe na opasen otpad..popravka i ~istewe na kontaminiranite zgradi. Podrazbira utvrduvawe.sobirawe na otpad od kanti za smet na javni mesta Ovaa klasa. reaktiven. koroziven. .2 Obrabotka i otstranuvawe na otpad . podzemnite vodi. kako {to e sobirawe na otpadot od doma}instvata i delovnite subjekti so sredstva kako {to se kanti za smet.sobirawe na opasen otpad. vidi 38. iritira~ki.dejnosti na objektite za reciklirawe и za sobirawe na opasniot otpad Ovaa klasa ne opfa}a: . kanti za smet na trkala. infektiven otpad ili ostanati supstancii i preparati {tetni za ~ovekovoto zdravje i `ivotnata sredina. na pr. vidi 39. obrabotka. vidi 38.. Ovaa klasa opfa}a: .. kontejneri itn.00 38.32 38.sobirawe na grade`en otpad i otpad od ru{ewe . miniranite podra~ja. pakuvawe i etiketirawe na otpadot za potrebite na prevozot. i se rasporeduva vo prepoznatlivi kategorii. opfa}a: . kako {to se: ● iskoristeni masla od brodovi i gara`i ● bioopasen otpad ● nuklearen otpad ● iskoristeni baterii itn.dejnosti na deponiite za raspolagawe so bezopasен otpad.sobirawe na cvrst bezopasen otpad (na pr. eksploziven.dejnosti na objektite za reciklirawe vo koi se doveduva materijalot za obnovuvawe kako {to se hartija.sobirawe na predmeti za recikla`a . na pr.21 .sobirawe na otpad od tekstilnite fabriki . isto taka.dejnosti na objektite za odvod na otpadot koi se zanimavaat so bezopasен otpad Ovaa klasa ne opfa}a: .. otroven. plastika itn. kancerogen. otstranuvawe na azbest. zapaliv. smet) vo ramkite na lokalno podra~je.12 . {teten.12 Sobirawe na opasen otpad Ovaa klasa opfa}a sobirawe na cvrst i drug opasen otpad. vidi 38.sobirawe i otstranuvawe na ostatoci kako {to se granki i ~akal .

~istewe na zemji{teto i vodenite povr{ini.palewe i sogoruvawe na opasen otpad. kako na pr. pepel ili nekoj drug oblik na nusproizvodi za natamo{na upotreba i dr. alternativni goriva. otstranuvawe na otpadot preku palewe ili sogoruvawe. zakopuvawe ili zaoruvawe na otpadoci.obrabotka na organski otpad za otstranuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . palewe ili so drugi metodi.otstranuvawe na bezopasen otpad preku sogoruvawe. Isto taka. obrabotka i otstranuvawe na toksi~nite (otrovni) `ivi ili mrtvi `ivotni i drug kontaminiran otpad. isfrlawe na otpadoci vo zemja ili vo voda. vklu~eno e obnovuvaweto na energijata koja nastanuva при procesot na palewe na otpadot. obrabotka na organskiot otpad zaradi negovo otstranuvawe.00 .21 Obrabotka i otstranuvawe na bezopasen otpad Ovaa klasa opfa}a otstranuvawe i obrabotka na otpadot pred otstranuvawe na cvrstiot i drugiot bezopasen otpad: .. itn.obnovuvawe na materijalite. vidi 38. namaluvawe na toksi~nite (otrovnite) materijali..obrabotka i otstranuvawe na otpadnite vodi. {to za rezultat ima ili nema proizvodstvo na elektri~na energija ili parea. vidi 38.dejnosti na objektite za reciklirawe vo koi se doveduva materijal za obnovuvawe kako {to e hartija. vidi 38.dejnosti na deponiiite za bezopasen otpad .dekontaminirawe.00 38. biogas.Ovaa grupa opfa}a oтstranuvawe i obrabotka na otpadot od razli~ni oblici na otpad pred otstranuvawe na otpadot so razli~ni sredstva. vidi 39.32 . plastika. Ovaa grupa ne opfa}a: . upotrebeni konzervi od pijalаci i metali koi se sortiraat spored prepoznatlivite kategorii.22 .3 38. vidi 37. otstranuvawe na dotraeni proizvodi kako {to se fri`ideri zaradi eliminirawe na vlijanieto na {tetniot otpad. obrabotka i otstranuvawe na preodniot radioaktiven otpad od bolnicite. .22 Obrabotka i otstranuvawe na opasen otpad .

vidi sektor G/E.e onoj {to se raspa|a so tekot na vremeto.3 38.13 . podgotovka i druga obrabotka na nuklearniot otpad za skladirawe Ovaa klasa ne opfa}a: .dekontaminirawe. televizori i druga oprema) zaradi obnovuvawe na materijalite.povtorna obrabotka na nuklearno gorivo.palewe na opasniot otpad . t. brodovi.palewe (gorewe) na bezopasen otpad. prevoz od bolnicite ● enkapsulacija.00 38. kompjuteri. kompjuteri. vidi 39.21 . infektivniot otpad ili ostanatite supstancii i preparati {tetni za ~ovekovoto zdravje i `ivotnata sredina. televizori i druga oprema zaradi dobivawe upotreblivi delovi pogodni za povtorna proda`ba. otstranuvawe i skladirawe na radioaktivniot nuklearen otpad vklu~uvaj}i: ● obrabotka i otstranuvawe na prenosniot radioaktiven otpad. na pr. vidi 38.obrabotka.obrabotka i otstranuvawe na toksi~nite (otrovnite) `ivi i/ili mrtvi `ivotni i drug kontaminiran otpad . Ovaa klasa opfa}a: .Ovaa klasa opfa}a obrabotka i otstranuvawe na cvrst i drug opasen otpad pred otstranuvaweto. 38.dejnosti na uredite za obrabotka na opasniot otpad . oksidira~kiot.. brodovi. Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 38.demontirawe na avtomobili. vidi 20.22 . namaluvawe na toksi~nite (otrovnite) materijali.32 Obnovuvawe na posebno izdvoeni materijali . iritira~kiot.31 Obnovuvawe na materijali Demontirawe na kr{ Ovaa klasa opfa}a demontirawe na kr{ od кој bilo vid (avtomobili. zapaliviot.otstranuvawe na upotrebenite proizvodi kako {to se fri`ideri za da se otstrani {tetniot otpad. kancerogeniot. na eksplozivniot. ~istewe na zemji{teto i vodata.otstranuvawe na dotraeni proivodi kako {to se fri`ideri za da se eliminira vlijanieto na {tetniot otpad . otrovniot.

.povtorna obrabotka na nuklearno gorivo.rasitnuvawe so se~ewe na metalniot otpad. .popravka na gumi od upotrebeni nadvore{ni gumi za proizvodstvo na sekundarni surovini . ostatoci od ru{ewe za dobivawe na sekundarni surovini . vidi 20.prerabotka na ostanata otpadna hrana. paleti i sl.drobewe. ma{ini za perewe. e vklu~eno i obnovuvaweto na materijalite od otpadnite tekovi vo forma (1) na izdvojuvawe i sortirawe na materijalite za obnovuvawe od neopasnite otpadni tekovi (na pr. velosipedi itn.13 .drugi metodi na mehani~ka obrabotka.. saksii za cve}e.vidi korespodentni klasi vo sektorot C/V (Prerabotuva~ka industrija) . obi~no vklu~uvaj}i mehani~ki i/ili hemiski transformacionen proces. . za da se namali obemot . stari vozila itn. protektirawe na gumi ili proizvodstvo na metal od metalni otpadoci.pretopuvawe na `elezen otpad. ~istewe i izdvojuvawe na staklo .predewe na vlakna od zalihi.. |ubreto) ili (2) izdvojuvawe i sortirawe na me{aniot materijal za obnovuvawe kako {to se hartija. na pr. Primeri za mehani~ki i hemiski transformacioni procesi koi se opfateni vo ovaa klasa se slednite: . pijalаci i tutun kako i rezidualni supstancii vo sekundarni surovini Ovaa klasa ne opfa}a: пroizvodstvo na novi gotovi proizvodi od sekundarni surovini (bez ogled na toa dali se od sopstveno prizvodstvo ili ne).drobewe.sortirawe i drobewe na plastika za proizvodstvo na sekundarni surovini za cevki. ~istewe i izdvojuvawe na drugi otpadoci.obrabotka (~istewe. na pr. pravewe (dobivawe) na pulpa (ka{a za hartija) od stara hartija.mehani~ko reducirawe na golemi `elezni par~iwa kako {to se `elezni~ki vagoni . na primer.obnovuvawe na metali od fotografski otpad. isto taka. kako i predmetite vo sekundarni surovini. vidi 24. sortirani spored prepoznatlivite kategorii. topewe. plastika..Ovaa klasa opfa}a obrabotka na metalniot i nemetalniot otpad i ostatocite. presuvawe. melewe) na otpad od plastika i guma vo granuli . fiksir rastvor ili fotografski filmovi i hartija .10 .. Vo ovaa klasa. se~ewe.mehani~ko drobewe na metalniot otpad kako {to se vozila.prerabotka na upotrebeni masla i masti za gotvewe vo sekundarni surovini . upotrebeni konzervi od pijalаci i metali. kako na pr.

77 39 Dejnosti za sanacija i ostanati uslugi na upravuvawe so otpad Ovoj oddel vklu~uva obezbeduvawe na uslugi za sanacija.00 . na primer. olovni boi i drugi toksi~ni materijali . bilo na samoto mesto ili nadvor od nego so upotreba na.dekontaminacija na industriski fabriki i mesta. 39..21 .. vklu~uvaj}i proizvodstvo na kompost.obrabotka i otstranuvawe na bezopasen otpad.. vidi 38. vidi 38.obnovuvawe na energijata dobiena pri proces na palewe na bezopasniot otpad.obrabotka na organski otpad za otstranuvawe. na povr{inskite vodi.22 .61 . vklu~uvaj}i go krajbre`jeto .dekontaminacija na po~vata i podzemnite vodi na mestata na zagaduvawe. po~va..trgovija no golemo so materijali pogodni za obnovuvawe.pre~istuvawe na vodata za potrebite na snabduvawe so voda. vidi 38.kontrola na {tetnici vo zemjodelstvoto. vidi 01. vidi 38.00 Dejnosti za sanacija i ostanati uslugi za upravuvawe so otpad Ovaa klasa opfa}a: . kontaminiran otpad.obrabotka i otstranuvawe na bezopasen otpad.2 . vidi 36.22 .postapuvawe i otstranuvawe na preodniot radioaktiven otpad od bolnicite itn.postapuvawe i otstranuvawe na toksi~en.vklu~uvaj}i gi i nuklearnite fabriki i mesta . na pr. povr{inski ili podzemni vodi. preku sobirawe na zagaduva~ite ili so primena na hemikalii . vidi 38.dekontaminacija i ~istewe na povr{inskite vodi posle slu~ajno zagaduvawe.21 . vidi 46. vidi 38. hemiski ili biolo{ki metodi . vidi 38.0 Dejnosti za sanacija i ostanati uslugi na upravuvawe so otpad 39.21 . ~istewe na kontaminirani zgradi i lokacii.obnovuvawe na materijalite za vreme na gorewe na otpadot ili vo tekot na procesot na palewe. na pr.ostanati specijalizirani dejnosti povrzani so kontrola na zagaduvaweto Ovaa klasa ne opfa}a: .21 . mehani~ki. vo okeanite i moriwata.namaluvawe na azbestot.~istewe na nafteni fleki i drugi zagaduvawa na zemjata.

popravki.22 . podigawe na objekti ili gradbi od prefabrikuvani elementi na gradili{te (monta`ni objekti). kako i specijalizirani grade`ni dejnosti dokolku se izveduvaat kako del od grade`niot proces (oddel 43). 41 Izgradba na zgradi . Ovoj sektor opfa}a celosna izgradba na objekti od visokogradba (oddel 41). Toa opfa}a novogradbi. administrativni zgradi. vidi 38. Vo ovoj sektor se klasificirani edinicite koi ja snosat celokupnata odgovornost za grade`niot proekt. izdavawe na delovi od ovie zgradi. celosna izvedba na objekti od niskogradba (oddel 42). ili objekti od niskogradba kako {to se avtopati.obrabotka i otstranuvawe na opasen otpad. tehni~ki i fizi~ki sredstva za da se realiziraat grade`nite proekti za podocne`na proda`ba.nadvore{no ~istewe i miewe na ulici.29 F/\ GRADE@NI[TVO Ovoj sektor gi vklu~uva op{tite grade`ni raboti i specijaliziranite grade`ni dejnosti za objektite od visokogradba i niskogradba. tuneli. isto taka. mostovi. proizvodstvo itn. Delovi od rabotata ili ponekoga{ celokupnata rabota mo`e da bide izveduvana od podizveduva~i. tuku za nivno koristewe (na pr... vo dejnosti vo vrska so nedvi`en imot.e. isto taka. Op{tite grade`ni raboti opfa}aat celosna izgradba na stanovi.. Iznajmuvaweto na grade`na oprema so operator e klasificirano spored specijaliziranite grade`ni dejnosti izvr{eni so ovaa oprema. Dokolku ovie dejnosti ne se izvr{uvaat so cel za proda`ba na grade`niot objekt. odvodni sistemi. dogradbi i nadgradbi. pristani{ta i drugi hidroobjekti. prodavnici i drugi javni i komunalni objekti. e vklu~ena i popravkata na objektite od visokogradbata i niskogradbata. sportski tereni itn. t. ulici. proizvodstveni dejnosti vo fabrikite). kako i objekti od privremen karakter. toga{ edinicata nema da bide vklu~ena vo ovoj sektor tuku }e bide vklu~ena spored nejzinite dejnosti. Ovaa rabota mo`e da bide izvr{ena na svoja smetka ili vrz osnova na dogovor. sistemi za navodnuvawe. aerodromski pisti. industriski objekti. cevovodi i elektri~ni vodovi. Vo ovoj sektor. `eleznici. farmi itn. opfa}a razvoj na grade`nite proekti za objektite od visokogradba i niskogradba so pomo{ na finansiski. vidi 81. Ovoj sektor.

41. kako i izgradba na objekti od privremen karakter.izgradba na site vidovi nestanbeni zgradi: ● zgradi za industrisko proizvodstvo. administrativni zgradi ● hoteli.10 Razvoj na grade`ni proekti Razvoj na grade`ni proekti Ovaa klasa opfa}a: .. 41. toga{ dejnosta e klasificirana vo oddelot 43. izgradba na zgradi od site vidovi (visokogradba). vidi 41.arhitektonski i in`enerski dejnosti.izgradba na zgradi. dogradbi i nadgradbi.proektantski uslugi vo vrska so grade`nite proekti.razvoj na grade`ni proekti za stanbeni i nestanbeni zgradi zaedno so soedinuvawe na finansiski. vidi 71.Toa vklu~uva novogradbi. Dokolku se izvr{uva isklu~ivo samo specijaliziran del od grade`niot proces. trgovski centri.20 Izgradba na stanbeni i nestanbeni zgradi Ovaa klasa opfa}a: .Ovoj oddel opfa}a.1 . u~ili{ta. vidi 71. pogoni itn. rabotilnici.1 41. farmi. na sopstvena smetka ili vrz baza na dogovor.20 . ● bolnici. generalno. restorani ● aerodromski zgradi ● sportski objekti od zatvoren tip . popravki. Pritoa e mo`no sklu~uvawe dogovor za izgradba na delovi ili celosna izgradba na objektite.1 41. itn. Vo ovoj oddel e vklu~ena izgradbata na stanovi. administrativni zgradi.izgradba na site vidovi stanbeni zgradi: ● individualni ku}i ● kolektivni zgradi (zgradi so pove}e stanovi). podigawe na zgradi ili strukturi od prefabrikuvani elementi na gradili{teto. fabriki. vklu~uvaj}i gi i visokite zgradi . tehni~ki i fizi~ki sredstva za da se realiziraat grade`nite proekti za podocne`na proda`ba na objektot. na pr.2 Izgradba na stanbeni i nestanbeni zgradi Ovaa grupa opfa}a kompletna izgradba na stanbeni i nestanbeni zgradi za proda`ba. prodavnici i drugi zgradi za javna i op{ta upotreba. prodavnici. Ovaa klasa ne opfa}a: .

tuneli. pati{ta i drugi velosipedski i pe{a~ki pateki .11 Izgradba na pati{ta i `eleznici Izgradba na pati{ta i avtopati Ovaa klasa opfa}a: .Toa vklu~uva novogradbi. pristani{ta i drugi hidroobjekti. `elezni~ki prugi.montirawe i podigawe na konstrukcii od prefabrikuvani elementi na gradili{te (monta`ni objekti) Ovaa klasa. popravki. isto taka.1 . mo`ат da bidат izveduvanи od podizveduva~i. vidi 71. mostovi i tuneli: ● izrabotka na trotoari na pati{tata ● obele`uvawe na pati{tata i drugi oznaki ● postavuvawe na za{titni ogradi. Ovaa rabota mo`e da bide izvr{ena na svoja smetka ili vrz osnova na dogovor.izgradba na kolovozna konstrukcija na ulici. ulici. nadvoznici. vklu~uvaj}i i podzemni parking prostori ● magacini ● religiozni objekti . osven zgradi. ponekoga{ и celokupnata rabota. Delovi od rabotata ili. cevovodi i elektri~ni linii. sistemi za navodnuvawe. vidi 71.izgradba na industriski objekti.1 42 Niskogradba Ovoj oddel opfa}a gradewe na objekti od niskogradba. 42. itn. otvoreni sportski tereni. pati{ta.1 42. vidi 42.● katni gara`i. kako i izgradba na objekti od privremen karakter.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost.rekonstrukcija ili adaptacija na postoeчки stanbeni objekti Ovaa klasa ne opfa}a: .arhitektonski i in`enerski dejnosti.99 .izgradba na avtopati. . opfa}a: . mostovi. dogradbi i nadgradbi. podigawe na strukturi od prefabrikuvani elementi na gradili{te. Vo ovoj oddel e vklu~eno gradeweто na objekti od niskogradba kako {to se avtopati{ta. odvodni sistemi. soobra}ajni znaci i sl. aerodromski pisti.izgradba na aerodromski pisti Ovaa klasa ne opfa}a: . ulici. industriski postrojki.

1 . vklu~uvaj}i i nadvoznici i vijadukti .izgradba na tuneli Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 71.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost. vidi 43.arhitektonski i in`enerski dejnosti.21 . vidi 71..1 42.21 .1 . vidi 71.1 42. vidi 43.izgradba na: ● kanalizacioni sistemi.izgradba na objekti od niskogradba: ● vodovi na golemi dale~ini i razvodna gradska mre`a ● glavna vodovodna cevka i razvodna mre`a ● sistemi za navodnuvawe (kanali) ● rezervoari . vidi 71. vklu~uvaj}i i popravka ● kolektori za otpadni vodi ● pumpni stanici Ovaa klasa.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost.1 42.postavuvawe na osvetluvawe i elektri~ni signali.arhitektonski i in`enerski dejnosti. vidi 71. isto taka.arhitektonski i in`enerski dejnosti. Ovaa klasa opfa}a: .21 .postavuvawe na osvetluvawe i elektri~ni signali.2 42.13 Izgradba na mostovi i tuneli Ovaa klasa opfa}a: .1 .izgradba na mostovi.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost.21 Izgradba na komunalni objekti Izgradba na komunalni objekti za te~nosti Ovaa klasa opfa}a izgradba na distribucioni cevovodi za transport na te~nosti i pridru`ni objekti i strukturi koi{to se sostaven del на ovie sistemi.12 Izgradba na `eleznici i podzemni `eleznici Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: . vidi 43.dup~ewe na bunari za voda Ovaa klasa ne opfa}a: .izgradba na `eleznici i podzemni `eleznici Ovaa klasa ne opfa}a: .postavuvawe na uli~no osvetluvawe i elektri~ni signali. vidi 71.

pristani{ta za mali brot~iwa (marini) itn.) . kako {to se: ● sportski objekti na otvoreno Ovaa klasa. opfa}a: .proektno menaxirawe na grade`nite dejnosti vo niskogradba. infrastruktura itn.91 Izgradba na drugi objekti od niskogradba Izgradba na hidrograde`ni objekti Ovaa klasa opfa}a: .proektno menaxirawe na grade`nite dejnosti vo niskogradba.izgradba na objekti od niskogradba za: ● dalekuvodi i gradski mre`i za snabduvawe so struja i telekomunikaciski linii ● energetski centrali Ovaa klasa ne opfa}a: . osven zgradi.podvodni iskopi Ovaa klasa ne opfa}a: . osven izgradba na zgradi. vidi 71.izgradba na industriski objekti. Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se: ● rafinerii ● hemiski fabriki . vidi 71. pristani{ta i regulacija na reki.12 42.izgradba na: ● vodeni tekovi. dogradba na pati{ta..12 42. vidi 71. ● brani i nasipi .12 42.99 Izgradba na drugi objekti od niskogradba.. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .grade`ni dejnosti za objekti.22 Izgradba na elektri~ni vodovi i telekomunikaciski linii Ovaa klasa opfa}a izgradba na distribucioni elektri~ni vodovi i telekomunikaciski linii i pridru`ni objekti i strukturi koi{to se sostaven del od ovie sistemi. isto taka.9 42.podelba na zemji{teto so podobruvawe na okolinata (na pr.proektno menaxirawe na grade`ni dejnosti vo niskogradba.

Ovoj oddel. izrabotka na nose~ka konstrukcija. se izveduvaat vrz osnova na podizveduva~i. t. toplina i zvuk. Isto taka se vklu~eni izolacionite raboti od voda.10 .e. izgradba na delovi od objekti za visokogradba i niskogradba ili prethodni podgotovki. alarmni sistemi i drugi elektri~ni raboti. instalirawe na sistemi za osvetluvawe i signalno sigurnosni sistemi na pati{tata. pristani{tata itn. isto taka. liftovi itn. kako {to se postavuvawe makari.n. Ovie dejnosti voobi~aeno se izveduvaat na gradili{teto.podelba na zemji{te bez podobruvawe na okolinata.20 .instalirawe na industriski ma{ini i oprema. postavuvawe na krovovi itn. podigawe na skeliwa. instalacii za grejni i razladni sistemi.Ovaa klasa ne opfa}a: . sprinkleri). postavuvawe na kamen. temelewe na objektite. opfa}a zavr{ni grade`ni dejnosti. betonski raboti. oprema i sprovodnici za ladewe. Specijaliziranite grade`ni raboti. Ovoj oddel gi opfa}a i instalaterskite raboti od sekakov vid koi {to pravat objektot da funkcionira. yidawe so cigli. iako delovi od rabotata mo`e da bidat izvedeni vo rabotilnica. aerodromite. vidi 33. zaedni~ki za razli~ni objekti.12 43 Specijalizirani grade`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a specijalizirani grade`ni dejnosti. glavno. kako {to se grade`no-zanaet~iski zavr{ni i instalaterski raboti. Podigaweto na ~eli~ni konstrukcii e vklu~eno pod uslov delovite да ne se proizvedeni od samite edinici {to gi montiraat. sistemi za gasewe na po`ar (rasprskuva~i t. Vklu~eni se dejnosti kako {to se postavuvawe na vodovodni i kanalizacioni instalacii. koi baraat specijalizirani iskustva ili oprema. Isto taka se vklu~eni rabotite na popravka od ist vid kako gore navedenite dejnosti. vidi 71. no koga se raboti na popravka na objekti. tие se vr{ат direktno za sopstvenikot na imotot. limarski raboti. `eleznici.proektno menaxirawe na grade`nite dejnosti vo niskogradba. . vidi 68.anteni. Ovie dejnosti voobi~aeno се specijalizirani vo eden aspekt.

Grade`no-zanaet~iskite zavr{ni raboti.dup~ewe na eksploatacioni izvori na nafta i gas. vklu~uvaat dejnosti koi{to pridonesuvaat za kompletirawe ili zavr{uvawe na izgradbata kako {to se zastakluvawe. vidi 06. bojadisuvawe. podni oblogi.21 .dekontaminacija na po~vata. 43. ras~istuvawe na nadvore{niot teren. otstranuvawe na kamewa. malterisuvawe.10..12 Podgotvitelni raboti na gradili{te Ovaa klasa opfa}a: .99 43. 06. isto taka.ras~istuvawe na gradili{teto . Isto taka. opfa}a: . vidi 42. minirawe itn. 43. tapeti itn. nasipuvawe.iskop na okna.dup~ewe na izvori (bunari) na voda. .urivawe ili demonta`a na zgradi i drugi objekti. vidi 43.podgotovka na zemji{teto za rudarski raboti: ● otstranuvawe na naslagite na jalovina i druga podgotovka na rudarskoto zemji{teto i gradili{tata.drena`ni raboti na gradili{tata .11 Urivawe Ovaa klasa opfa}a: .zemjani raboti: iskopuvawe. zavr{na stolarija. nivelirawe i gradacija na grade`noto zemji{te.drena`ni raboti na zemjodelsko ili {umsko zemji{te Ovaa klasa ne opfa}a: . strugawe na podovi. Iznajmuvaweto na grade`na oprema so izveduva~i e klasificirano so pridru`nata grade`na dejnost.00 . vklu~uvaj}i go otstranuvaweto na prethodno postoe~kite objekti. isto taka. so isklu~ok na gradili{tata na nafta i gas Ovaa klasa. itn. 43. akusti~ni raboti.13 Probno dup~ewe i sondirawe Ovaa klasa opfa}a: .20 .1 Urivawe i podgotovka na gradili{te Ovaa grupa opfa}a podgotovka na gradili{teto za idnite grade`ni dejnosti. postavuvawe na podni i yidni oblogi ili pokrivawe so drugi materijali kako parket. iskop na jama. vklu~eni се и rabotite na popravka od ist vid kako gorenavedenite dejnosti. vidi 39.

21 Elektroinstalaterski raboti Ovaa klasa opfa}a instalirawe na elektri~ni sistemi vo site objekti od visokogradba i niskogradba.izgradba na komunikaciski i energetski vodovi za prenos. vidi 42. kanalizaciski i plinski instalacii.21 .probno dup~ewe. vodovodni i kanalizaciski instalacii i drugi grade`ni instalaterski raboti Ovaa grupa opfa}a instalaterski dejnosti za funkcionirawe na zgradite. vidi 43.22 43. vodovodni.dup~ewe na bunari za voda..istra`uvawe na nao|ali{ta na nafta i gas. liftovi itn.2 . sistemi za greewe i klimatizacija. vidi 42.dup~ewe na eksploatacioni izvori na nafta i gas. vidi 09. vklu~uvaj}i i instalirawe na elektri~ni sistemi.10.99 .uslugi na probno dup~ewe i sondirawe vo rudarstvoto. geofizi~ki. Ovaa klasa opfa}a: . geofizi~ki. vklu~uvaj}i i sistemi za podno greewe Ovaa klasa ne opfa}a: .iskop na okna.90 . geolo{ki. vklu~uvaj}i i opti~ki kabel ● satelitski anteni ● osvetluva~ki sistemi ● protivpo`arni alarmi ● alarmni sistemi protiv kra`bi ● uli~no osvetluvawe i elektri~ni signali ● osvetluvawe na aerodromski pisti Ovaa klasa. geolo{ki i seizmi~ki istra`uvawa.12 Elektroinstalaterski. 06. vidi 06. vidi 71. geomehani~ki i sli~ni ispituvawa Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka. sondirawe i zemawe primeroci za grade`ni. opfa}a: .20 . 43.povrzuvawe na elektri~ni aparati i oprema za doma}instvata.instalirawe na: ● elektri~na mre`a ● telekomunikaciски instalacii ● instalacii za kompjuterska mre`a i kabelska televizija.

nadgleduvawe i dale~insko nabquduvawe na elektronski za{titni sistemi. razladni sistemi ● neelektri~ni kolektori za son~eva energija ● vodovodni i kanalizacioni instalacii i sanitarna oprema ● oprema za ventilacija. vidi 80. vklu~uvaj}i i dogradbi. kako {to se alarmni sistemi protiv kra`bi i protivpo`arni alarmi. kanalizacija i plin i instalacii za greewe i klima-uredi Ovaa klasa opfa}a montirawe na vodovodni i kanalizacioni instalacii i za plin. instalaciite za greewe i klima uredite ili industriskite ma{ini vo objektite od visokogradba i niskogradba.20 43. eskalatori (podvi`ni skali). na gas i на nafta) ● pe~ki.20 Postavuvawe na instalacii za vodovod.21 43.postavuvawe na instalacii vo zgradi ili drugi objekti na: ● sistem za greewe (elektri~en.instalirawe na sistemi za podno greewe.instalirawe na industriska ma{inerija. klimatizacija i cevki ● instalacija za gas ● cevki (cevovod) za parea ● protivpo`arni rasprskuva~i ● sistemi za prskawe na trevnik . prepravki.29 Drugi grade`no-instalaterski raboti Ovaa klasa opfa}a instalirawe na oprema poinakva od elektroinstalaterskite.instalacioni kanali Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i i nivna popravka i odr`uvawe ● avtomatski vrati i vrati na senzori ● svetle~ki patokazi ● sistemi za vсmukuvawe na pra{ina ● izolacija od toplina. odr`uvawe i popravki. Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: . vidi 43. zvuk i vibracii Ovaa klasa ne opfa}a: .22 . vidi 33. vklu~uvaj}i nivno instalirawe i odr`uvawe.. vodovodnite. grejni sistemi i klima uredi.3 Zavr{ni raboti vo grade`ni{tvoto 43.instalirawe vo zgradi i drugi objekti na: ● liftovi.

32 43.vgraduvawe na avtomatski i vrati na senzori.malterisuvawe na zgradi i drugi objekti so malter za nadvore{ni i vnatre{ni povr{ini.32 Postavuvawe na stolarija Ovaa klasa opfa}a: . skali.31 Malterisuvawe Ovaa klasa opfa}a: . od drvo ili od drug materijal . vklu~uvaj}i i podovi od guma i plastika ● podni i yidni oblogi od teraco. podvi`ni pregradni yidovi itn.33 Postavuvawe na podni i yidni oblogi Ovaa klasa opfa}a: .vnatre{ni zavr{ni raboti kako {to se tavani. poplo~uvawe. Ovaa klasa ne opfa}a: . granit i plo~i od {krilci ● tapeti 43.34 Bojadisuvawe i zastakluvawe Ovaa klasa opfa}a: . vidi 43. ramki za vrati i prozorci. prozorci.39 Ostanati zavr{ni grade`ni raboti Ovaa klasa opfa}a: .postavuvawe na vrati (osven avtomatski i vrati na senzori). vidi 43. ormari. oprema za prodavnici i sli~no . mermer. kerami~ki pe~ki ● parketi i drugi drveni podni i yidni oblogi ● podovi od tepison i linoleum.oblo`uvawe.bojadisuvawe na objekti od niskogradbata .vnatre{no i nadvore{no bojadisuvawe na zgradi .43.vgraduvawe na gotovi kujni. vklu~uvaj}i i sli~ni materijali 43. betonski plo~ki ili plo~ki od obraboten kamen.zastakluvawe i postavuvawe na ogledala itn. Ovaa klasa ne opfa}a: .vgraduvawe na prozorci. postavuvawe ili opremuvawe na zgradi i drugi objekti so: ● yidni ili podni kerami~ki plo~ki.29 43.~istewe na zgradite po zavr{uvaweto na grade`nite raboti .

32 43.potpovr{inski raboti .. vklu~uvaj}i i nabivawe na {ipovi za temeli ● izolacija od vlaga i hidroizolacija na zgradite ● otstranuvawe na vlaga od zgradite ● dup~ewe na okna ● monta`a na ~eli~ni elementi ● vitkawe na armatura ● yidawe so tula i kamen ● monta`a i demonta`a na skeliwa i rabotni platformi. vidi 77.~istewe so parea.22 43. na pr. vidi 74. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti za vnatre{no dizajnirawe.vnatre{no ~istewe na zgradi i drugi objekti.iznajmuvawe na grade`na ma{inerija i oprema bez operator.9 43. vidi 81.izdavawe na kranovi i druga grade`na oprema so operator koja{to ne mo`e da se opredeli za odreden vid na izgradba .izgradba na otvoreni bazeni . rabota na visoki grade`ni objekti . ne vklu~uvaj}i izdavawe na skeliwa i platformi ● yidawe na oxaci i industriski pe~ki ● rabota so stru~waci koi poseduvaat neophodni ve{tini za ka~uvawe i upotreba na soodvetna oprema.dejnosti na fasada na zgradite . a koi baraat posebna ve{tina i oprema: ● izgradba na temeli (fundirawe). vidi 81.91 Drugi specijalizirani grade`ni raboti Dejnosti na pokrivni konstrukcii Ovaa klasa opfa}a: .99 Ostanati specijalizirani grade`ni raboti.specijalizirano vnatre{no i nadvore{no ~istewe na zgradi.21 ..10 .pokrivawe na pokrivni konstrukcii Ovaa klasa ne opfa}a: . peskarewe i sl.ostanati zavr{ni grade`ni raboti. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .specijalizirani grade`ni dejnosti {to se zaedni~ki za razli~ni vidovi objekti.izvedba na pokrivni konstrukcii .

Ovaa klasa ne opfa}a: . me{awe na proizvodite (na pr. dodeka oddelite 46 i 47 gi vklu~uvaat site ostanati dejnosti vo trgovijata. izvoznici. Trgovijata na golemo i na malo e kraen ~ekor vo distribucijata na trgovskata stoka. na industriskite. so koi upravuvaat proizvodni ili rudarski edinici. na primer: sortirawe. uvoznici i posredni~ki asocijacii. vo ovoj sektor e vklu~ena i popravkata na motorni vozila i motocikli. vklu~eni se i dejnostite na razni posrednici so trgovska stoka i proizvodi. skladirawe (bez ogled dali e ili ne e zamrznato ili razladeno). no koi se izdvoeni od fabrikite ili rudnicite zaradi plasirawe na svoite proizvodi i koi ne gi prezemaat samo onie nara~ki koi se izvr{uvaat so direktni isporaki od fabrikite ili rudnicite. vino ili pesok). raspakuvawe i prepakuvawe za distribucija vo pomali pakuvawa. Karakteristi~ni trgovci na golemo se onie koi polagaat pravo na stokata koja ja prodavaat kako {to se: trgovci na golemo so trgovska stoka ili posrednici-preprodava~i. fla{irawe (so ili bez prethodno ~istewe na {i{iwata). Oddelot 45 gi vklu~uva site dejnosti vo vrska so trgovijata i popravkata na motorni vozila i motocikli.e. Isto taka. Se smeta deka proda`bata bez prerabotka vklu~uva i voobi~aeni operacii (ili manipulacii) povrzani so trgovijata. Trgovija na golemo e preprodavawe (proda`ba bez prerabotka) na novi i upotrebeni proizvodi na trgovcite na malo. razdvojuvawe i sostavuvawe na proizvodite. trgovskite ili profesionalnite korisnici i ustanovi ili na drugi trgovci na golemo. POPRAVKA NA MOTORNI VOZILA I MOTOCIKLI Ovoj sektor opfa}a trgovija na golemo i trgovija na malo (t. industriski distributeri. Razlikata pome|u oddelot 46 (trgovija na golemo) i oddelot 47 (trgovija na malo ) se bazira na prete`niot vid na potro{uva~ot (kupuva~ot). trgovski pretstavni{tva i trgovski kancelarii (no ne prodavnici na malo). pakuvawe. vidi 77.proda`ba bez prerabotka) na koj bilo vid stoka i davawe povremeni uslugi pri proda`ba na trgovska stoka.iznajmuvawe na grade`na ma{inerija i oprema bez operator. Isto taka. vklu~uvaj}i gi dejnostite za posreduvawe vo kupuvaweto.32 G/E TRGOVIJA NA GOLEMO I TRGOVIJA NA MALO. komisioni trgovci i agenti i zadru`ni organizacii za plasirawe na zemjodelskite proizvodi. .. odnosno proda`bata na stoki na treti lica.

popravka i odr`uvawe na vozila i trgovija na golemo i trgovija na malo na delovi i pribor za motorni vozila i motocikli.trgovija na golemo i na malo so novi i polovni (koristeni) vozila: . trgovija na golemo na vozila preku aukcija (proda`ba na licitacija) i trgovija na golemo preku internet. ja delat stokata vo pomali pakuvawa. isto taka. vo farmacijata. proda`ba od vrata na vrata.Trgovcite na golemo ~esto sami gi sostavuvaat. vklu~uvaj}i gi i kamionite i drugite tovarni vozila.1 45. Pove}eto trgovci na malo imaat pravo na proizvodot {to go prodavaat. a nekoi rabotat kako posrednici vo ime na sopstvenicite na stokata i vr{at proda`ba vrz osnova na konsignacija ili provizija. Trgovijata na malo e preprodavawe (proda`ba bez prerabotka) na novi i koristeni proizvodi. vklu~uva dejnosti kako {to se miewe.11 Trgovija so motorni vozila Trgovija so avtomobili i motorni vozila od lesna kategorija Ovaa klasa opfa}a: . sortiraat i rasporeduvat proizvodite vo golemi pakuvawa. preku uli~ni prodava~i. Ovoj oddel. proizvodi za podma~kuvawe i ladewe i/ili iznajmuvawe na motorni vozila i motocikli. kako {to e trgovijata na golemo i trgovijata na malo na novi i polovni vozila. potro{uva~ki zadrugi. trgovci na sitna stoka. stokovni ku}i. na {tandovi. na pr. izvr{uvaat dejnost na skladirawe. po pat na po{ta i internet. polirawe na vozila itn. glavno na naselenieto za li~na potro{uva~ka i potro{uva~ka vo doma}instvata ili upotreba. isto taka. koja se odviva vo prodavnici. ladewe. kako i dejnosti vo vrska so promotivna proda`ba za svoite kupuva~i i dizajnirawe na etiketi. isporaka i instalacija na stokata. Vo ovoj oddel. se vklu~eni dejnostite na komisionite agenti vklu~eni vo trgovijata na golemo i trgovijata na malo na vozila. 45. Ovoj oddel ne opfa}a trgovija na malo na motorni goriva. akcionerski ku}i itn.. 45 Trgovija na golemo i na malo so motorni vozila i motocikli i popravka na motorni vozila i motocikli Ovoj oddel gi opfa}a site dejnosti (osven proizvodstvo i izdavawe) vo vrska so motornite vozila i motocikli.

vidi 77. isto taka. vidi 45.za{tita od korozija . vidi 45.trgovija na golemo i na malo so terenski motorni vozila (nosivost nad 3.iznajmuvawe na kamioni so voza~.trgovija na golemo i na malo so delovi i pribor za motorni vozila. polirawe itn.trgovija na golemo i na malo so terenski motorni vozila (do 3.3 . vidi 49. (nosivost do 3. 45.5 toni) Ovaa klasa ne opfa}a: .12 45.19 Trgovija so ostanati motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: . vidi 49.iznajmuvawe na kamioni bez voza~.trgovija na golemo i na malo so delovi i pribor za motorni vozila.trgovija na golemo i na malo so novi i polovni (koristeni) vozila: ● kamioni. vidi 77. opfa}a: .3 .● patni~ki motorni vozila.odr`uvawe i popravka na motorni vozila: ● mehani~ki popravki ● elektri~ni popravki ● popravka na elektronski sistemi za v{pricuvawe ● redoven servis ● popravki na karoserijata ● popravki na delovi na motornite vozila ● miewe.1.3 .41 . ● prskawe i bojadisuvawe ● popravka na vetrobrani i prozorci ● popravka na sedi{ta za motorni vozila . minibusi itn. opfa}a: .20 Odr`uvawe i popravka na motorni vozila Odr`uvawe i popravka na motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: .iznajmuvawe na motorni vozila so {ofer. isto taka.popravka.2 45. vklu~uvaj}i i specijalizirani patni~ki motorni vozila kako {to se vozila na brza pomo{. monta`a ili zamena na vnatre{ni i nadvore{ni gumi .5 toni) Ovaa klasa ne opfa}a: . prikolki i poluprikolki ● vozila za kampuvawe kako {to se karavani i prikolki Ovaa klasa.iznajmuvawe na motorni vozila bez {ofer.5 toni) Ovaa klasa.

trgovija na golemo i trgovija na malo so motocikli.64 .protektirawe i preproda`ba na nadvore{ni gumi.30 45.32 45. alatki i pribor za motorni vozila.31 Trgovija na golemo so delovi i pribor za motorni vozila Trgovija na malo so delovi i pribor za motorni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i i mopedi . vidi 46. odr`uvawe i popravka na motocikli Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se: ● nadvore{ni i vnatre{ni gumi ● sve}i~ki.11 45. baterii.29 46 Trgovija na golemo.izdavawe na motocikli.proda`ba na malo na motorni goriva.. vidi 77. odr`uvawe i popravka na motocikli 45. vidi 22.49 .popravka i odr`uvawe na velosipedi. osven trgovija so motorni vozila i motocikli .4 Trgovija so motocikli i delovi i pribor za motocikli.trgovija na golemo i na malo so delovi i pribor za motocikli vklu~uvaj}i i komisiono posreduvawe (trgovski posrednici) i nabavka preku po{ta .odr`uvawe i popravka na motocikli Ovaa klasa ne opfa}a: . oprema za osvetluvawe i elektri~ni delovi 45. vidi 47.3 Trgovija so delovi i pribor na motorni vozila Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo i trgovija na malo so delovi.40 Trgovija so motocikli i delovi i pribor za motocikli.trgovija na golemo so velosipedi i delovi i pribor za velosipedi.vgraduvawe na delovi i pribor koi ne se del od proizvodniot proces Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 95.39 . vidi 47.trgovija na malo so velosipedi i delovi i pribor za velosipedi.

4 . `ivi `ivotni. vklu~uvaj}i i |ubriva (ve{ta~ki) Ovaa klasa ne opfa}a: . rudi.2-46. isto taka. metali i industriski hemikalii Ovaa klasa opfa}a posrednici vklu~eni vo proda`ba na: ● goriva. vklu~uvaj}i i preku internet Ovaa grupa. vidi od 46.40 .92 46. rudi. brokeri i site drugi trgovci na golemo koi rabotat vo ime i za smetka na drugi . vidi 47. vidi 45. Ovoj oddel ne opfa}a: . 45. metali i industriski hemikalii. vidi 45. karavani i motocikli.dejnost na onie koi se anga`irani okolu povrzuvawe na prodava~ite i kupuva~ite ili prezemawe komercijalni transakcii vo ime na sopstvenikot na stokata.trgovija na golemo za sopstvena smetka.1 Trgovija na golemo so nadomest ili vrz osnova na dogovor Ovaa grupa opfa}a: .9 . vidi od 46.zakup i lizing na stoki.12 Posreduvawe vo trgovijata so goriva.11 .pakuvawe na cvrsti proizvodi i fla{irawe na gasoviti ili te~ni proizvodi.99 46. tekstilni surovini i poluproizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.trgovija na golemo na motorni vozila. 45.trgovija na golemo so pribor za motorni vozila i motocikli.Ovoj oddel opfa}a trgovija na golemo za sopstvena smetka. vklu~uvaj}i me{awe i filtrirawe za treti lica.dejnost na trgovskite posrednici. opfa}a: . vidi oddel 77 . vidi 82.31.1.9 46.so nadomest ili vrz osnova na dogovor (komisiona proda`ba) na doma{nata trgovija na golemo i internacionalnata golemoproda`ba (eksport/import). vklu~uvaj}i internet aukciska golemoproda`ba Posreduvawe vo trgovijata so zemjodelski surovini.2-46.dejnosti na aukciski ku}i na golemo.trgovija na golemo za sopstvena smetka.

brodovi i vozduhoplovni sredstva Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi od 46. industrisjka oprema. vidi 47. vidi 47.1 .2-46. vidi 47. obleka.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. predmeti za doma}instvata.trgovija na golemo za sopstvena smetka.9 .13 Posreduvawe vo trgovijata so drvo.17 Posreduvawe vo trgovijata so hrana. vidi 45.15 Posreduvawe vo trgovijata so mebel. drvena gra|a i grade`en materijal Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.aukcija na motorni vozila.99 46.dejnosti na trgovski posrednici vo proda`ba na motorni vozila.9 .1 .trgovija na golemo za sopstvena smetka. vidi od 46.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici..2-46.99 46.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. industriska oprema.99 46. obuvki i predmeti od ko`a Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo za sopstvena smetka. metalna i `elezna stoka Ovaa klasa ne opfa}a: . brodovi i vozduhoplovni sredstva Ovaa klasa opfa}a posreduvawe vo proda`ba na: ● ma{ini.9 .2-46. vidi od 46.99 46.2-46. vidi 47. vklu~uvaj}i kancelariski ma{ini i kompjuteri. vidi od 46.16 Posreduvawe vo trgovijata so tekstil.9 . krzno.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.99 46. pijalaci i tutun Ovaa klasa ne opfa}a: .14 Posreduvawe vo trgovijata so ma{ini. vidi 45.trgovija na golemo za sopstvena smetka. vidi 47.

pijalaci i tutun .trgovija na golemo za sopstvena smetka.21 Trgovija na golemo so `ita.trgovija na golemo so `ita i seme . vidi 66. nedovr{ena i dovr{ena ko`a Trgovija na golemo so hrana.trgovija na golemo so tekstilni vlakna.24 46. sadnici i lukovici 46.2-46. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo so surov tutun .trgovija na golemo za sopstvena smetka.trgovija na golemo so cve}e.9 . vidi 46. surov tutun.trgovija na golemo za sopstvena smetka.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. vidi 47.dejnosti na agencii za nedvi`en imot.31 46.18 Posreduvawe specijalizirano za trgovija so ostanati posebni proizvodi ili grupi na proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .22 .trgovija na golemo so maslodajni plodovi .22 Trgovija na golemo so cve}e i sadnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so hrana za `ivotni i zemjodelski surovini.19 Posreduvawe vo trgovijata so raznovidni proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .99 .3 Trgovija na golemo so `ivi `ivotni Trgovija na golemo so surova.99 46.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. vidi od 46. vidi od 46.2 Trgovija na golemo so zemjodelski surovini i `ivi `ivotni 46.2-46.76 46.dejnosti na agentite za osiguruvawe. vidi 68.. vidi od 46.23 46.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.2-46. vidi 47. vidi 47.9 .99 46.9 . seme i dobito~na hrana Ovaa klasa opfa}a: .

37 46. ~aj.trgovija na golemo so hrana za doma{ni milenici 46.31 Trgovija na golemo so ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: .01.trgovija na golemo so jajca i proizvodi od jajca .trgovija na golemo so alkoholni pijalaci .trgovija na golemo so masla za jadewe i masti od `ivotinsko i rastitelno poteklo 46. isto taka.trgovija na golemo so konzervirano ovo{je i zelen~uk 46.33 Trgovija na golemo so meso i proizvodi od meso Trgovija na golemo so mle~ni proizvodi. kakao i za~ini Trgovija na golemo so druga hrana.38 Trgovija na golemo so kafe.36 Trgovija na golemo so proizvodi od tutun Trgovija na golemo so {e}er.trgovija na golemo so bezalkoholni pijalaci Ovaa klasa.trgovija na golemo so sve`o ovo{je i zelen~uk .35 46.trgovija na golemo so {e}er. lu{pari i mekoteli Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so mle~ni proizvodi . vklu~uvaj}i i riba. ~okolada i slatki od {e}er Ovaa klasa opfa}a: .me{awe na vino i destilirani alkoholni pijalaci.39 Nespecijalizirana trgovija na golemo so hrana. 11.32 46. jajca i masla i masti za jadewe Ovaa klasa opfa}a: . pijalaci i tutun . ~okolada i slatki od {e}er .trgovija na golemo so pekarski proizvodi 46.34 Trgovija na golemo so pijalaci Ovaa klasa opfa}a: .02 46. vidi 11.kupuvawe na vino na golemo (refus) i fla{irawe bez prethodna dorabotka Ovaa klasa ne opfa}a: .46.

trgovija na golemo so snimeni audio i video lenti. konec za {iewe itn.trgovija na golemo so krzneni proizvodi . CD. vidi 46.trgovija na golemo so tekstilni vlakna. vidi 46. Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo so platno za doma}instvata itn. .trgovija na obleka.trgovija na golemo so pozamanterija i pribor: igli.trgovija na golemo so pribor za obleka. vidi 46. vidi 46. vklu~uvaj}i i sportska obleka .52 .41 Trgovija na golemo so tekstil Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so predivo .4 Trgovija na golemo so predmeti za doma}instvata Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo so predmeti za doma}instva. vidi 46.trgovija na golemo so ~adori Ovaa klasa ne opfa}a: . DVD Ovaa klasa ne opfa}a: .43 .trgovija na golemo so fotografski i opti~ki predmeti .48 .64 46. CD i DVD.trgovija na golemo so nakit. vidi 46.trgovija na golemo so obuvki .trgovija na golemo so elektri~ni aparati za greewe .trgovija na golemo so elektri~ni aparati za doma}instvata . vratovrski i naramenici .49 .trgovija na golemo so predmeti od ko`a.trgovija na golemo so radio i televiziski uredi .trgovija na golemo so specijalizirana sportska oprema i obuvki kako {to se ~izmi za skijawe. kako {to se rakavici.42 Trgovija na golemo so obleka i obuvki Ovaa klasa opfa}a: .49 Trgovija na golemo so elektri~ni aparati za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: .76 46. vklu~uvaj}i i tekstil. 46.trgovija na golemo so tkaenini .trgovija na golemo so prazni audio i video lenti.trgovija na golemo so ma{ini za {iewe.46.

65 46.47 Trgovija na golemo so mebel. .trgovija na golemo so sportski predmeti. kozmeti~ki preparati i sapuni 46. knigi.48 46.46 Trgovija na golemo so farmacevtski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so muzi~ki instrumenti . pra~ki.trgovija na golemo so predmeti od drvo.46.49 Trgovija na golemo so ~asovnici i nakit Trgovija na golemo so druga stoka za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so oprema za osvetluvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo so kancelariski mebel.trgovija na golemo so farmacevtski i medicinski proizvodi 46.trgovija na golemo so parfimeriski.trgovija na golemo so porcelan i staklarija .trgovija na golemo so kancelariski pribor.44 Trgovija na golemo so porcelan.trgovija na golemo so mebel za doma}instvata . vklu~uvaj}i i specijalni sportski obuvki kako {to se ~izmi za skijawe .trgovija na golemo so sredstva za ~istewe 46.trgovija na golemo so podni prekrivki . spisanija i vesnici . vidi 46. staklarija i sredstva za ~istewe Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so ko`ni proizvodi i predmeti za patuvawa .45 Trgovija na golemo so parfimeriski i kozmeti~ki preparati Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so igri i igra~ki . podni prekrivki i oprema za osvetluvawe Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so velosipedi i delovi i pribor za velosipedi . pluta itn.

46.trgovija na golemo so elektronski delovi. vidi 46. vidi 46.52 . kompjuterska periferna oprema i softver Ovaa klasa opfa}a: . telekomunikaciska oprema i nivni delovi. DVD) . kompjuteri.trgovija na golemo so kompjuteri i kompjuterska periferna oprema.trgovija na golemo so elektronski cevki .6 Trgovija na golemo so drugi ma{ini.51 46.e.61 . oprema i pribor Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo so specijalizirani ma{ini.trgovija na golemo so prazni audio (vizuelni) i video lenti i disketi.5 Trgovija na golemo so informati~ka i komunikaciska oprema Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo so informati~ka i komunikaciska tehnolo{ka oprema (ICT).46.trgovija na golemo so telefonska i komunikaciska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .52 Trgovija na golemo so elektronska i telekomunikaciska oprema i delovi Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so mikro~ipovi i integrirani kola . vidi 46.51 Trgovija na golemo so kompjuteri.trgovija na golemo so softver Ovaa klasa ne opfa}a: . magnetni i opti~ki diskovi (CD.trgovija na golemo so zemjodelski ma{ini i oprema: 46. CD i DVD.66 46.trgovija na golemo na elementi za polusprovodnici .43 . vidi 46. Trgovija na golemo so zemjodelski ma{ini. t.trgovija na golemo so pe~ateni kola .trgovija na golemo so kancelariski ma{ini i oprema.trgovija na golemo na snimeni audio i video lenti. oprema i pribor za site vidovi na industriski ma{ini i ma{ini za op{ta namena. (osven kompjuteri i periferna oprema). pribor i oprema Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so kompjuteri i kompjuterska periferna oprema .

opfa}a: .65 Trgovija na golemo so kancelariski mebel Ovaa klasa opfa}a: .51 46. rastura~i na |ubrivo.63 Trgovija na golemo so ma{ini za rudarstvoto i grade`ni{tvoto Trgovija na golemo so ma{ini za tekstilnata industrija. opfa}a: . ma{ini za {iewe i pletewe Ovaa klasa.trgovija na golemo na alatni ma{ini od bilo koj vid i za bilo koj materijal Ovaa klasa.66 Trgovija na golemo so ostanati kancelariski ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so kancelariski ma{ini i oprema.trgovija na golemo so alatni ma{ini koi {to se kompjuterski kontrolirani 46.64 . vidi 46.trgovija na golemo so kosilki za treva bez ogled na na~inot na funkcionirawe 46.● plugovi. isto taka. sealki ● `etvarki ● vr{alki ● ma{ini za molzewe ● ma{ini za odgleduvawe `ivina ● ma{ini za odgleduvawe p~eli ● traktori za zemjodelstvo i {umarstvo Ovaa klasa.62 Trgovija na golemo so alatni ma{ini Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so kompjuterska i periferna oprema. opfa}a: .trgovija na golemo so uslugi vo trgovijata povrzana so: ● predmetite (stokite) klasificirani vo klasa 31.trgovija na golemo so ma{ini za tekstilnata industrija i ma{ini za {iewe i pletewe koi {to se kompjuterski kontrolirani 46. osven kompjuteri i kompjuterska periferna oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .01 (Proizvodstvo na kancelariski mebel i mebel za prodavnici) 46. isto taka. isto taka.

31 .71 Trgovija na golemo so cvrsti. maslo za lo`ewe.7 Druga specijalizirana trgovija na golemo Ovaa grupa opfa}a dejnosti na druga specijalizirana trgovija na golemo neklasificirani vo ostanatite grupi na ovoj oddel. dizel gorivo. opfa}a: .trgovija na golemo so drugi elektri~ni predmeti (materijali) kako {to se elektri~ni motori. kerozin ● te~en naften gas. sredstva za podma~kuvawe. mazut.trgovija na golemo so velosipedi.40 . Ovoj oddel opfa}a trgovija na golemo so poluproizvodi.49 46.trgovija na golemo so drugi ma{ini. butan i propan gas ● masla i masti za podma~kuvawe.69 Trgovija na golemo so drugi ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so delovi za motorni vozila. benzin. osven zemjodelski. vidi 45. nespomnati na drugo mesto za koristewe vo industrijata (osven vo rudarstvoto.trgovija na golemo so goriva. masla kako {to se: ● drven jaglen-}umur..trgovija na golemo so `ici i prekinuva~i i druga instalaciona oprema za industriska upotreba .trgovija na golemo so transportna oprema so isklu~ok na motorni vozila. drva za ogrev.trgovija na golemo so motocikli. nesvojstveni za doma{na upotreba. surovo maslo. vidi 45.52 46. koks. prikolki i karavani. vidi 46.trgovija na golemo so merni instrumenti i oprema Ovaa klasa ne opfa}a: . 46.trgovija na golemo so motorni vozila. vidi 45.trgovija na golemo so elektronski delovi i telefonska i komunikaciona oprema. motocikli i velosipedi . proizvodi na rafinirana nafta . transformatori . isto taka.trgovija na golemo so robotizirani proizvodni linii . masti. grade`ni{tvoto (visokogradba i niskogradba) i tekstilnata industrija). vidi 46.1 . te~ni i gasoviti goriva i sli~ni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . nafta ● surova nafta. trgovijata i navigacijata i drugi uslu`ni dejnosti Ovaa klasa. jaglen.

WC {kolki.trgovija na golemo so alati kako {to se ~ekani.trgovija na golemo so proizvodi od primarnata obrabotka na drvo .trgovija na golemo so metalna stoka i bravi .46. spojnici.trgovija na golemo so rudi na `elezo i rudi na oboeni metali . gumeni cevki itn. bojleri) .trgovija na golemo so instalaciski materijal .trgovija na golemo so sanitarna instalaciona oprema: ● cevki.trgovija na golemo so metalni ostatoci.trgovija na golemo so ramno staklo . pribor.trgovija na golemo so yidni i podni prekrivki (oblogi) .trgovija na golemo so grade`en materijal: ● pesok. uredi i oprema za vodovod i centralno greewe Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so sanitarna oprema: ● kadi. cevki.trgovija na golemo so boja i lak .trgovija na golemo so poluproizvodi od `elezo i oboeni metali.73 Trgovija na golemo so drva.trgovija na golemo so uredi za zatopluvawe (greja~i.75 Trgovija na golemo so hemiski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so industriski hemikalii: . ~akal . vidi 46.trgovija na golemo so `elezo i oboeni metali vo primarna forma .72 Trgovija na golemo so metali i metalni rudi Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so zlato i drugi blagorodni metali Ovaa klasa ne opfa}a: . {trafcigeri i drugi ra~ni alatki 46. toaletni i drugi sanitarni predmeti od porcelan-plo~ki . . pili.trgovija na golemo so drvo vo neobrabotena sostojba . slavini. lavaboa. T-delovi.77 46. grade`en materijal i sanitarna oprema Ovaa klasa opfa}a: .74 Trgovija na golemo so metalna stoka.trgovija na golemo so predgrade`ni (prefabrikuvani) konstrukcii 46. nespomnati na drugo mesto .

industriska sol. vklu~uvaj}i sobirawe. televizori i druga oprema za obnovuvawe na materijalite. kompjuteri. no bez vistinski transformira~ki proces. ne za ponatamo{na upotreba vo industriskiot proizvodstven proces.77 Trgovija na golemo so otpadoci i ostatoci Ovaa klasa opfa}a: . parafin.3 .odvojuvawe (demontirawe) na avtomobili.trgovija na golemo so plasti~ni materijali vo primarna forma . metilalkohol.trgovija na golemo so kau~uk . televizori i druga oprema za da se dobijat upotreblivi delovi za proda`ba (preproda`ba) Ovaa klasa ne opfa}a: . . boi i lakovi. . eteri~ni masla.31 . nepakuvana . {tirak itn. pakuvawe i otpakuvawe. hemiski lepila. vidi 38. vidi 38.obrabotka na otpadoci. kupenite i prodadenite otpadoci ja zadr`uvaat preostanatata vrednost. Pritoa.2 . kiselini i sulfur. vidi 38. pe~atarski boi. kompjuteri. ostatoci i drugi proizvodi vo sekundarni surovini koga e potreben vistinski transformacionen proces (sekundarnite surovini se podgotveni za direktna upotreba vo industriskiot proizvodstven proces i ne se finalen proizvod).trgovija na golemo so tekstilni vlakna itn. sinteti~ki smoli. tuku so cel za negovo otstranuvawe. vidi 38. oddeluvawe na iskoristeni proizvodi kako {to se avtomobili so cel da se dobijat povtorno upotreblivi delovi.trgovija na golemo so proizvodi od |ubriva i agrohemiski proizvodi 46.sobirawe na otpad od doma}instvata i industriski otpad. soda. Ovaa klasa.trgovija na golemo so hartija vo golemi koli~estva. skladirawe i isporaka. sortirawe. ve{ta~ki aromi i vkusovi.odvojuvawe (demontirawe) na brodovi.trgovija na golemo (kupuvawe i proda`ba) so metalni i nemetalni otpadoci i ostatoci za recikla`a.obrabotka na otpadot.odvojuvawe (demontirawe) na avtomobili.trgovija na golemo so skapoceni kamewa 46. industriski gasovi.1 . opfa}a: .31 .76 Trgovija na golemo so ostanati poluproizvodi Ovaa klasa opfa}a: .● anilin. isto taka. vidi 38.

32 .(grupa 47. osven trgovija so motorni vozila i motocikli Ovoj oddel opfa}a trgovija na malo (proda`ba bez prerabotka) na novi i koristeni stoki glavno na naselenieto za li~na potro{uva~ka ili za potro{uva~ka na doma}instvata. na pr.79 46.trgovija na golemo so razli~ni stoki. pora~ka preku po{ta.7. stokovni ku}i.8 i 47. uli~ni prodava~i. Trgovijata na malo vo prodavnici opfa}a i trgovija na malo so koristeni (polovni) stoki (klasa 47. samoposlu`ni avtomati itn.).9 46.7) i nespecijaliziranata trgovija na malo (grupa 47. Trgovijata na malo prvo e klasificirana spored tipot na prodavnicata (trgovija na malo vo prodavnici.trgovija na malo so polovna stoka. preku prodavnici. Proda`bata {to ne e preku prodavnici se razlikuva spored na~inot na koj se odviva kako {to e proda`ba na tezgi i pazari (grupa 47. . internet. vidi 38. vidi 47.79.9). Ovie grupi ponatamu se delat spored vidot na proizvodite koi gi prodavaat.1 do 47. vrata na vrata. trgovija na malo von prodavnici: grupi 47.2 do 47. Kaj trgovijata na malo vo prodavnici postoi ponatamo{no razlikuvawe pome|u specijaliziranata trgovija na malo (grupite od 47... potro{uva~ki zadrugi itn.1).9). preku po{ta. grupi 47. tezgi.90 Nespecijalizirana trgovija na golemo Nespecijalizirana trgovija na golemo Ovaa klasa opfa}a: .odvojuvawe (demontirawe) na avtomobili so upotreba na mehani~ki proces.8) i druga proda`ba von prodavnici. prodava~i koi odat po domovite na kupuva~ite. bez posebna specijalizacija 47 Trgovija na malo.

razdeluvawe. pijalaci ili tutun 47.iznajmuvawe na li~ni dobra i dobra na doma}instvata na naselenieto. stokite koi obi~no ne spa|aat vo trgovija na malo. proizvodi kako {to se personalni kompjuteri. surova nafta. opfa}a trgovija na malo preku posrednici i dejnosti na akcionerskite ku}i.11 . sortirawe. prete`no so hrana. Ovoj oddel ne opfa}a: . Poradi toa. industriski ma{ini itn. kancelariski pribor.proda`ba na motorni vozila.trgovija so `ito i zrnesti proizvodi. ruda. iako ovie proizvodi mo`e da ne se upotrebuvaat za li~na potro{uva~ka ili za potro{uva~ka vo doma}instvata. oddelite od 10-32 . vidi oddel 56 . boi i drven materijal. Ovoj oddel.trgovija na malo so raznovidni stoki.1 Trgovija na malo vo nespecijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so raznovidni proizvodi vo ista edinica (nespecijalizirani prodavnici).proda`ba na zemjodelski proizvodi od strana na zemjodelcite. rudi. vidi grupa 77. vidi oddel 46 . kako {to se supermarketi i/ili stokovni ku}i. Rakuvaweto so stokata koe{to e voobi~aeno vo trgovijata ne vlijae na osnovnite karakteristiki na trgovskata stoka i mo`e da vklu~uva (opfa}a) na pr. gi opfa}a i edinicite koi se anga`irani vo proda`bata na trgovski stoki na naselenieto. industriski hemikalii. isto taka. me{awe i pakuvawe. Trgovija na malo vo nespecijalizirani prodavnici.ne se opfateni (vklu~eni) vo ovoj oddel.2 47. motocikli i nivni delovi. `elezo i ~elik i industriski ma{ini i oprema.. Ovoj oddel. kako {to se `ita. pijalaci i tutun Ovaa klasa opfa}a: .proda`ba na proizvodi od sopstveno proizvodstvo.Prodadenite stoki vo ovoj oddel ~esto se ograni~eni na stoki koi se odnesuvaat na stokite za {iroka potro{uva~ka ili stokite za trgovija na malo. vidi oddel 45 . vidi oddel 01 .proda`ba na hrana i pijalaci {to se konzumiraat na samoto mesto i proda`ba na hrana {to mo`e da se iznesuva. me|u koi preovladuvaat hrana. klasificirani vo sektorot Prerabotuva~ka industrija. isto taka.

metalna stoka.24 Trgovija na malo so leb. sportska oprema itn. pijalaci i tutun.● dejnost na prodavnici za me{ovita stoka koi pokraj glavnite proizvodi.trgovija na malo so meso i proizvodi od meso (vklu~uvaj}i i `ivinsko meso) 47. me|u koi ne preovladuvaat hrana. lu{pari i mekoteli vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . druga morska hrana (plodovi) i nivni proizvodi 47.19 Druga trgovija na malo vo nespecijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . doma{ni aparati.trgovija na malo so sve`o ovo{je i zelen~uk .dejnost na stokovni ku}i so me{ovita stoka kako {to e: obleka.trgovija na malo so prigotveno i konzervirano ovo{je i zelen~uk 47. doma{ni aparati. metalna stoka. kozmetika itn. 47. pijalaci i tutun vo specijalizirani prodavnici 47.trgovija na malo so pijalaci ({to ne se konsumiraat na samoto mesto): ● alkoholni pijalaci ● bezalkoholni pijalaci 47.23 Trgovija na malo so ribi. igra~ki. mebel.trgovija na malo so ribi.2 Trgovija na malo so hrana. pe~iva. hrana.21 Trgovija na malo so ovo{je i zelen~uk vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . kozmetika.25 .trgovija na malo so raznovidni stoki. 47. mebel.22 Trgovija na malo so meso i proizvodi od meso vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . kola~i i slatki vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so pijalaci vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . prodavaat i razni drugi stoki kako {to se: obleka. nakit. pijalaci i tutun .

vidi 47. opfa}a: .trgovija na malo so konzoli za video igri .4 Trgovija na malo so informati~ka i komunikaciska oprema vo specijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so informati~ka i komunikaciska tehnolo{ka oprema (ICT). nespomnati na drugo mesto 47.78 47.trgovija na malo so proizvodi od tutun 47. periferni edinici i softver vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so te~en naften gas vo kontejneri (plinski boci) za potrebite na doma}instvo.41 Trgovija na malo so kompjuteri. telekomunikaciska i elektri~na oprema za {iroka potro{uva~ka vo specijalizizrani prodavnici.trgovija na golemo so goriva.29 Druga trgovija na malo so hrana vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .71 .trgovija na malo so kompjuterska periferna oprema .26 Trgovija na malo so proizvodi od tutun vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se kompjuteri i periferna oprema. vklu~uvaj}i i video igri .trgovija na malo so mle~ni proizvodi i jajca .trgovija na malo so kompjuteri .trgovija na malo so drugi prehranbeni proizvodi.trgovija na malo so standarden softver.30 Trgovija na malo so motorni goriva i maziva vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . vidi 46.trgovija na malo so proizvodi za podma~kuvawe i za ladewe na motorni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so goriva za motorni vozila i motocikli Ovaa klasa. isto taka. 47.trgovija na malo so tutun .47.3 Trgovija na malo so motorni goriva i maziva vo specijalizirani prodavnici 47.

trgovija na malo so predivo-pletivo . boi i staklo vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . konec za {iewe itn.trgovija na malo so pozamanterija i pribor: igli.trgovija na golemo so prazni lenti i disketi.trgovija na malo so materijal i oprema za "napravi sam" Ovaa klasa. kako {to e tekstil. elektri~ni aparati ili mebel vo specijalizirani prodavnici. vidi 47.Ovaa klasa ne opfa}a: . lakovi i premazi . 47. gobleni (tapiserii) i vez .51 Trgovija na malo so tekstil vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .63 Trgovija na malo so telekomunikaciska oprema vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so audio i videooprema vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so metalna stoka . pleeri i plo~i 47. }ilimi.trgovija na malo so boi..43 .trgovija na malo so tkaenini . vidi 47.trgovija na malo so radio i televiziska oprema . sanitarna oprema . metalna stoka.trgovija na malo so obleka.trgovija na malo so tekstil . Ovaa klasa ne opfa}a: .71 47. drvo.trgovija na malo so audio i videooprema .trgovija na malo so ramno staklo .42 47.5 Trgovija na malo so druga oprema za doma}instvata vo specijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so oprema za doma}instvata.trgovija na malo so osnovni materijali za pokrivki (}ilimi).trgovija na malo so CD. isto taka. kako {to se tuli. DVD itn. opfa}a: 47.52 Trgovija na malo so metalna stoka.trgovija na malo so drug grade`en materijal.

bez uslugi na instalirawe i odr`uvawe ..trgovija na malo so elektri~en za{titen alarmen sistem. bez ogled na na~inot na funkcionirawe . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 47. vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se za{titni bravi.trgovija na malo so mebel za doma}instvata .trgovija na malo so kujnski sadovi.trgovija na malo so plo~i od pluta za podni oblogi.trgovija na malo so zavesi i mre`i .43 Trgovija na malo so mebel.trgovija na malo so proizvodi od drvo.79 47.trgovija na malo so sauni 47. sefovi i trezori.59 .trgovija na malo so yidni tapeti i podni oblogi Ovaa klasa ne opfa}a: .54 Trgovija na malo so elektri~ni aparati za doma}instvata vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so neelektri~ni aparati za doma}instvo . yidni i podni oblogi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . stakleni.trgovija na malo so kosilki.trgovija na malo so audio i videooprema. vidi 47.53 Trgovija na malo so kilimi. porcelanski i grn~arski predmeti . glineni i kerami~ki lonci. pluta i pra~ki .trgovija na malo so antikviteti. tepisi. vidi 47. pribor za jadewe.52 47.trgovija na malo so predmeti za osvetluvawe (svetilki) . oprema za osvetluvawe i drugi predmeti za doma}instvata.trgovija na malo so predmeti i oprema za doma}instvata.trgovija na malo so }ilimi i tepisi .trgovija na malo so muzi~ki instrumenti i noten materijal .6 Trgovija na malo so proizvodi za kultura i rekreacija vo specijalizirani prodavnici 47.

sportska oprema.trgovija na malo so muzi~ki zapisi. 47.41 .62 Trgovija na malo so vesnici i kancelariski pribor vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .61 Trgovija na malo so knigi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . hartija itn.79 47. vidi 47. vklu~uvaj}i video igri.Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so proizvodi za kultura i rekreacija. ~amci i velosipedi 47. muzi~ki i video zapisi. kako {to se knigi.63 Trgovija na malo so muzi~ki i video zapisi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . oprema za kampuvawe. penkala. pribor za ribolov.trgovija na malo so sportska oprema.65 Trgovija na malo so igri i igra~ki vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so kancelariski pribor kako {to se molivi.trgovija na malo so polovni knigi i antikvitetni knigi. vidi 47.trgovija na malo so standarden softver. kompakt diskovi i kaseti . audio lenti.trgovija na malo so video lenti i DVD Ovaa klasa ne opfa}a: .41 .trgovija na malo so igri i igra~ki od razli~en materijal Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so prazni lenti i diskovi 47.trgovija na malo so knigi od site vidovi Ovaa klasa ne opfa}a: .64 Trgovija na malo so sportska oprema vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . vidi 47. igri i igra~ki. vo specijalizirani prodavnici 47. vesnici.trgovija na malo so konzoli za video igri.

vidi 47.trgovija na malo so obuvki . vidi 47. naramenici itn. opfa}a trgovija na malo so koristeni (polovni) stoki vo specijalizirani prodavnici. cve}e.72 Trgovija na malo so obuvki i predmeti od ko`a vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . isto taka.trgovija na malo so predmeti od krzno .trgovija na malo so predmeti za oblekuvawe .7 Trgovija na malo so drugi stoki vo specijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so posebni proizvodi vo specijalizirani prodavnici koi ne se vklu~eni vo drugite delovi od klasifikacijata. materijali za ~istewe.51 47. vratovrski. kako {to se obleka.73 Apteki Ovaa klasa opfa}a: .64 47. suveniri. Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa grupa.75 . obuvki i predmeti od ko`a.trgovija na malo so galanterija kako {to se: rakavici.74 47.trgovija na malo so pribor za patuvawe od ko`a i zamena za ko`a Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so farmacevtski proizvodi Trgovija na malo so medicinski preparati i ortopedski pomagala vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so kozmeti~ki i toaletni preparati vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: 47. ~asovnici. oru`je.47.trgovija na malo so tekstil. Trgovija na malo so obleka vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so specijalni sportski obuvki kako {to se ~izmi za skijawe.71 47. farmacevtski i medicinski preparati.trgovija na malo so proizvodi od ko`a . doma{ni milenici i dr.

8 Trgovija na malo na tezgi i pazari Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so koj bilo vid na novi i polovni stoki na voobi~aeni podvi`ni tezgi pokraj glavnite pati{ta ili na organizirani pazari.dejnosti na aukcii na internet i drugi aukcii von prodavnici (trgovija na malo).79 Trgovija na malo so polovni stoki vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so antikviteti . nespomnati na drugo mesto 47. seme.dejnosti na komercijalnite umetni~ki galerii .trgovija na malo so polovni motorni vozila. 47.trgovija na malo so neprehranbeni proizvodi. |ubrivo.1 .99 .trgovija na malo so parfemi.trgovija na malo so marki i kovani moneti .92 47.trgovija na malo so polovni knigi .trgovija na malo so suveniri. 47.dejnosti na prodavnici na zalo`ni predmeti. plin.dejnosti na aukcionerskite ku}i vo vrska so trgovijata na malo Ovaa klasa ne opfa}a: . pijalaci i tutunski proizvodi na tezgi i pazari 47.fotografska.trgovija na malo so oru`je i municija . kozmeti~ki i toaletni proizvodi Trgovija na malo so cve}e.81 Trgovija na malo so hrana.trgovija na malo na uslugite na umetni~kite galerii .dejnosti na opti~ari . sadnici. opti~ka i precizna oprema . zalo`uvalnici vidi 64.trgovija na malo so drugi polovni stoki . jaglen i drvo za doma}instvata .91. rakotvorbi i religiozni predmeti . vidi 47.78 .76 47. vidi 45.. doma{ni milenici i hrana za niv vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so ~asovnici i nakit vo specijalizirani prodavnici Druga trgovija na malo so novi proizvodi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .77 47.trgovija na malo so maslo za greewe (lo`ewe) za doma}instvata.

internet aukcii vo vrska so trgovijata na malo 47. katalog. Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so proizvodi od bilo koj vid po po{ta . vidi 56.trgovija na malo so drugi stoki na tezgi i pazari. informacii (podatoci) dobieni od internet-stranica ili nekoe drugo sredstvo za oglasuvawe i kupuva~ot ja nara~uva stokata preku po{ta. Kupenite proizvodi mo`e da bidat ili direktno simnati od internet ili fizi~ki ispora~ani do kupuva~ot.dejnosti na trgovijata na malo kade {to kupuva~ot go vr{i izborot na stokata vrz osnova na oglas. radio i telefon . preku internet. 47.trgovija na malo so proizvodi od bilo koj vid preku internet Ovaa klasa isto taka opfa}a: . telefon ili preku internet (obi~no preku specijalni metodi na nara~uvawe dadeni na internet-stranicite). odnosno preku lica koi doa|aat vo domovite na kupuva~ite.82 47. tezgi i pazari Ovaa grupa opfa}a dejnosti na trgovija na malo po po{ta.10 Trgovija na malo na tezgi i pazari so tekstil. preku avtomati itn. t.Ovaa klasa ne opfa}a: . kako {to se: ● podni oblogi i kilimi ● knigi ● igri i igra~ki ● elektri~ni aparati za doma}instvo i {iroka potro{uva~ka ● muzi~ki i video zapisi 47. proda`ba od vrata na vrata. obleka i obuvki Trgovija na malo so drugi stoki na tezgi i pazari Ovaa klasa opfa}a: .e.91 Trgovija na malo preku po{ta i internet Ovaa klasa opfa}a dejnosti na trgovija na malo preku po{ta i/ili internet.trgovija na malo so gotova hrana za brzo konsumirawe (prodava~i na hrana na podvi`ni mesta-tezgi).direktna proda`ba preku televizija.89 .9 Trgovija na malo von prodavnici.

vidi grupa 33. vidi 45. pristani{ta.20 . Isto taka.odr`uvawe i popravka na motorni vozila.iznajmuvawe na prevozni sredstva bez voza~ ili rakuva~.dejnosti na aukcii von prodavnici (trgovija na malo so isklu~ok na internet) .trgovija na malo so motocikli i delovi i pribor za motorcikli preku internet. . me|ugradski Patni~ki `elezni~ki transport. vidi grupi 45. me|ugradski .3 . Ovoj sektor ne opfa}a: . voda ili vozduhoplov kako i pridru`ni dejnosti na terminali i parkirali{ta.izgradba. 45.direktna proda`ba na gorivo (nafta za greewe. kako i prevoz na stoka preku cevovodi. odr`uvawe i popravka na pati{ta. Ovoj sektor opfa}a i iznajmuvawe na prevozni sredstva i transportna oprema so voza~ ili rakuva~. vidi 77. pat.1.).trgovija na malo so proizvodi od koj bilo vid i na na~in koj ne e predviden vo prethodnite klasi: ● trgovija na malo preku lica koi doa|aat vo domovite na kupuva~ite (proda`ba od vrata na vrata) ● preku avtomati itn. cevovodi.1 i 77. itn. ogrevno drvo.3 49 Kopnen transport i cevovoden transport Ovoj oddel opfa}a prevoz na patnici i stoka po pat i so `eleznica. dostaveni do mestoto na kupuva~ite . pretovar na tovar. vidi oddel 42 . vidi 45. so `eleznica.99 Druga trgovija na malo von prodavnici. vo liniski ili sloboden prevoz.1 . tezgi i pazari Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uva po{tenski i kurirski dejnosti.40 47. skladirawe itn. `elezni~ki prugi.Ovaa klasa ne opfa}a: .generalen remont ili popravki na prevoznite sredstva.trgovija na malo preku trgovski agenti (von prodavnici) H/@ TRANSPORT I SKLADIRAWE Ovoj sektor opfa}a dejnosti povrzani so vr{ewe prevoz na patnici i stoki. aerodromi.1 49. 49.10 Patni~ki `elezni~ki transport.trgovija na malo so motorni vozila i delovi i pribor za motorni vozila preku internet. osven motornite vozila.

Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici na glavni `elezni~ki prugi koi se rasprostraneti na po{iroko geografsko podra~je - prevoz na patnici so me|ugradska `eleznica - dejnosti na `elezni~ki vagoni (koli) za spiewe i jadewe kako integralen del na `elezni~kite kompanii Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz na patnici vo gradski i prigradski tranzit sistem, vidi 49.31 - dejnosti na patni~ki terminali, vidi 52.21 - operacii na `elezni~kata infrastruktura, dejnosti povrzani so manevrirawe i ran`irawe, vidi 52.21 - dejnosti na `elezni~ki vagoni za spiewe i jadewe koga funkcioniraat kako posebni edinici, vidi 55.90, 56.10 49.2 49.20 Tovaren `elezni~ki transport Tovaren `elezni~ki transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na stoka so me|ugradska, prigradska i gradska `eleznica Ovaa klasa ne opfa}a: - skladirawe, vidi 52.10 - dejnosti na terminali za stoka, vidi 52.21 - rabota na `elezni~kata infrastruktura, dejnosti povrzani so manevrirawe i ran`irawe, vidi 52.21 - pretovar na tovar, vidi 52.24 49.3 Drug patni~ki kopnen transport Ovaa grupa gi opfa}a site dejnosti na kopnen prevoz na patnici, osven `elezni~kiot prevoz. Me|utoa, `elezni~kiot prevoz e vklu~en vo ovaa grupa kako del od gradskiot i prigradskiot prevoz. 49.31 Gradski i prigradski patni~ki kopnen transport Ovaa klasa opfa}a: - gradski ili prigradski kopnen prevoz. Tuka mo`at da se opfa}aat razli~ni vidovi na kopnen prevoz, kako {to e prevoz so avtobusi, tramvai, avtomobili, trolejbusi, podzemna i nadzemna `eleznica itn. Prevozot se vr{i na redovni relacii so to~no utvrden red na vozewe, so zemawe i ostavawe patnici na odredeni stanici. Ovaa klasa, isto taka, opfa}a:

- linii za prevoz od grad do aerodrom ili od grad do `elezni~ka stanica - dejnost na `i~ari i sl. ako se del od gradski, prigradski ili me|ugradski kopnen tranziten sistem Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz na patnici so me|ugradska `eleznica, vidi 49.10 49.32 Taksi slu`ba Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - drugo iznajmuvawe na privatni avtomobili so voza~ 49.39 Drug patni~ki kopnen transport, nespomnat na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: - drug patni~ki paten transport: ● redoven avtobuski prevoz liniski ● ~arter prevozi, ekskurzii i drugi povremeni uslugi na prevoz ● aerodromski {atlovi (kombiwa-avtobusi za prevoz od/do aerodrom) - dejnost na `i~ari, ski liftovi i sl. ako ne se del od gradskiot ili prigradskiot tranziten sistem Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - rabota na avtobusi za prevoz na u~enici i avtobusi za prevoz na vraboteni - prevoz na patnici so vozila {to gi vle~at lu|e ili `ivotni (rik{a ili zapre`na kola) Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz so ambulantni vozila, vidi 86.90 49.4 Tovaren paten transport i uslugi za preseluvawe Ovaa grupa go opfa}a sevkupniot kopnen prevoz na stoka osven, `elezni~kiot prevoz. 49.41 Tovaren paten transport Ovaa klasa opfa}a: - sevkupen tovaren paten prevoz ● prevoz na ogrevni drva ● prevoz na dobitok ● prevoz na tovar so ladilnici ● prevoz na te{ki tovari ● prevoz na nespakuvani tovari, vklu~uvaj}i i prevoz so tanker kamioni, vklu~uvaj}i i sobirawe na mleko od farmi

● prevoz na avtomobili ● prevoz na otpad i otpaden materijal, bez sobirawe i odlo`uvawe Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe kamioni so voza~ - prevoz na tovar so vozila {to gi vle~at lu|e ili `ivotni (rik{a ili zapre`na kola) Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz na trupci vo {umite, kako del od {umskite dejnosti (iskoristuvaweto na {umite), vidi 02.40 - distribucija na voda so kamioni, vidi 36.00 - rabota na oprema za pretovar na tovar na terminali, vidi 52.21 - uslugi za pakuvawe za prevoz, vidi 52.29 - po{tenski i kurirski dejnosti, vidi 53.10, 53.20 - prevoz na otpad kako integralen del od dejnostite za sobirawe na otpad, 38.11, 38.12 49.42 Uslugi za preseluvawe Ovaa klasa opfa}a: - uslugi na kopnen prevoz za preseluvawe (dislocirawe) na delovni subjekti i doma}instva 49.5 49.50 Cevovoden transport Cevovoden transport Ovaa klasa opfa}a: - transport na gas, te~nosti, voda, razreden cement, malter i drugi stoki preku cevovodi Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - rabota na pumpni stanici Ovaa klasa ne opfa}a: - distribucija na priroden ili industriski dobien gas, voda ili parea, vidi 35.22, 35.30, 36.00 - prevoz na te~nosti so kamioni, vidi 49.41 50 Voden transport

Ovoj oddel opfa}a prevoz na patnici i stoka po voden pat, vo redoven ili vonreden prevoz. Isto taka, opfa}a vle~ewe ili turkawe na brodovi, eksurzii, kru`ni patuvawa i razgleduvawe so brod, prevoz so traekti, taksi prevoz itn. Iako mestoto e indikator za odvojuvawe na morskiot od slatkovodniot prevoz, odlu~uva~ki faktor e vidot na brodskoto plovilo koe{to se upotrebuva. Prevozot so brodskite plovila vo morskite vodi e klasificirano vo grupite 50.1 i 50.2, dodeka prevozot so drugite vidovi brodski plovila e klasificiran vo grupite 50.3 i 50.4. Ovoj odel ne gi opfa}a dejnostite na restorani i barovi stacionirani na palubite na brodovite (vidi 56.10 i 56.30) ako gi vr{at izdvoeni edinici. 50.1 Pomorski i krajbre`en patni~ki voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na patnici so brodovi koi{to se osposobeni za prevoz vo morskite i krajbre`nite morski vodi. Isto taka, opfa}a prevoz na patnici na golemi ezera itn., koga se koristat ist vid na plovila. 50.10 Pomorski i krajbre`en patni~ki voden transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici preku more i niz krajbre`ni morski vodi, redoven ili vonreden prevoz: ● prevoz so brodovi ili ~amci za ekskurzii, kru`ni patuvawa ili razgleduvawa ● prevoz so traekti, taksi prevoz na vodni pati{ta Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na ~amci so ekipa` za morski i krajbre`en morski prevoz (za ribarewe) Ovaa klasa ne opfa}a: - dejnost na restoranite i barovite na palubite na brodovite, koga se vr{i preku odvoeni edinici, vidi 56.10, 56.30 - iznajmuvawe na ~amci i jahti za razonada bez ekipa`, vidi 77.21 - iznajmuvawe na komercijalni brodovi ili ~amci bez ekipa`, vidi 77.34 - dejnost na "kazina na voda", vidi 92.00 50.2 Pomorski i krajbre`en tovaren voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na stoka so brodovi vo morskite i krajbre`nite morski vodi. Isto taka, vklu~uva prevoz na stoka preku golemi ezera itn. koga se upotrebuvaat ist vid na brodovi.

50.20

Pomorski i krajbre`en tovaren voden transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na stoka preku moriwa i krajbre`ni vodi, redoven ili vonreden prevoz - prevoz so vle~ewe ili turkawe na bar`i, tankeri za dup~ewe i crpewe na nafta Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na brodovi so ekipa` za pomorski i krajbre`en prevoz na stoka Ovaa klasa ne opfa}a: - skladirawe na stokite, vidi 52.10 - upravuvawe na pristani{tata i drugi pomo{ni dejnosti kako {to se: vplovuvawe, kormilarewe, osvetluvawe, spasuvawe na plovni objekti, vidi 52.22 - pretovar, vidi 52.24 - iznajmuvawe na komercijalni brodovi ili ~amci bez ekipa`, vidi 77.34

50.3

Vnatre{en patni~ki voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na patnici vo vnatre{nite vodi, vklu~uvaj}i i brodovi koi ne se soodvetni za morski prevoz. 50.30 Vnatre{en patni~ki voden transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici preku reki, kanali, ezera i drugi vnatre{ni vodni pati{ta, vklu~uvaj}i i prevoz vnatre vo pristani{tata i dokovite Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: iznajmuvawe na rekreativni ~amci so ekipa` za prevoz vo vnatre{ni vodi Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na ~amci i jahti bez ekipa`, vidi 77.21

50.4

Vnatre{en tovaren voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na stoki vo vnatre{nite vodi so brodovi koi ne se soodvetni za morski prevoz. 50.40 Vnatre{en tovaren voden transport Ovaa klasa opfa}a:

- prevoz na stoki preku reki, kanali, ezera i drugi vnatre{ni vodni pati{ta, vklu~uvaj}i i prevoz vnatre vo pristani{tata i dokovite Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na brodovi so ekipa` za prevoz na stoka vo vnatre{nite vodi Ovaa klasa ne opfa}a: - pretovar na tovar, vidi 52.24 - iznajmuvawe na komercijalni brodovi i ~amci bez ekipa`, vidi 77.34 51 Vozduhoploven transport Ovoj oddel opfa}a prevoz na patnici ili stoki vo vozduhoploven ili vselenski transport. Ovoj oddel ne opfa}a: - prskawe na posevi, vidi 01.61 - remont na vozduhoplovi ili vozduhoplovni motori, vidi 33.16 - dejnost na aerodromite, vidi 52.23 - reklamirawe od vozduh, vidi 73.11 - snimawe od vozduh (aerofotografija), vidi 74.20 51.1 51.10 Patni~ki vozduhoploven transport Patni~ki vozduhoploven transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici po vozduhoploven pat na redovni linii so utvrden red na letawe. - ~arter letovi za patnici - panoramsko razgleduvawe od vozduh Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na vozduhoplovni letala so ekipa` so cel prevoz na patnici - ostanati dejnosti na vozduhoplovniot prevoz kako {to se: ● prevoz na patnici {to go vr{at aeroklubovite so cel obuka ili razonoda Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na vozduhoplovni letala bez upravuva~, vidi 77.35 51.2 Tovaren vozduhoploven transport i vselenski transport

kako {to se operacii vo transportnata infrastruktura (aerodromi. opfa}a: . isto taka.20 52. pristani{ta. mostovi. 52.komori za momentno zamrznuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 52.upravuvawe so objekti za samoskladirawe. skladi{ta za me{ovita stoka. itn.~arterski letovi za prevoz na stoka Ovaa klasa.iznajmuvawe na vozduhoplovni letala so ekipa` so cel prevoz na stoka 51. skladi{ta-ladilnici.2 Pridru`ni dejnosti vo prevozot .davawe na sloboden skladi{en prostor pod naem.51.20 .rabota na skladi{nite objekti za site vidovi na stoka: ● rabota na silosi za `ito. isto taka.parkirali{ni uslugi za motorni vozila.lansirawe na sateliti i vselenski letala .) i dejnosti na agenciite za prevoz i pretovar na tovar.skladirawe na stoka vo nadvore{ni trgovski zoni .10 Skladirawe na stoka Skladirawe na stoka Ovaa klasa opfa}a: . tuneli.vselenski prevoz na stoka i patnici 52 Skladirawe i pomo{ni dejnosti vo prevozot Ovoj oddel opfa}a skladirawe i pomo{ni dejnosti vo transportot.prevoz na stoka po vozduhoploven pat na redovni linii so utvrden red na letawe . vidi 68.21 Tovaren vozduhoploven transport Ovaa klasa opfa}a: .21 . opfa}a: .1 52. skladi{ta-cisterni (tankeri) Ovaa klasa.22 Vselenski transport Ovaa klasa opfa}a: . vidi 68.

vidi 52. Vklu~eni se i dejnostite na odr`uvawe na site transportni objekti. posle ili pome|u odredeni prevozni segmenti. isto taka. `ivotni ili stoka: ● rabota na terminalskite objekti kako {to se pristani{ta ● rabota na zatvoreni vodi ● navigacija. dejnosti za spasuvawe ● dejnosti na svetilnici Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti povrzani so prevoz na patnici.Ovaa grupa vklu~uva pridru`ni dejnosti za prevoz na patnici ili stoki.vle~na slu`ba i pomo{ na pat Ovaa klasa.23 Uslu`ni dejnosti povrzani so vozduhoplovniot prevoz Ovaa klasa opfa}a: . parkirali{tata ili javnite gara`i.24 52. opfa}a: .rabota na marina. mostovite.29 52.24 . stanicite so rakuvawe na stokite ● raboti na `elezni~kata infrastruktura ● raboti na pati{tata. avtobuskite stanici.to~ewe na gas za prevozni celi Ovaa klasa ne opfa}a: . `ivotni ili stoki po vozduhoploven pat: .ran`irawe i manevrirawe . kormilarewe i zastanuvawe na brodovi ● osvetluvawe. parkirali{tata za velosipedi ● skladi{ta za stanbeni avtoprikolki vo zima . kako {to se delovi na prevoznata infrastruktura ili dejnosti koi{to se odnesuvat na upravuvawe so tovar pred.dejnosti povrzani so voden prevoz na patnici. tunelite.22 Uslu`ni dejnosti povrzani so vodniot prevoz Ovaa klasa opfa}a: .21 Uslu`ni dejnosti povrzani so kopneniot prevoz Ovaa klasa opfa}a: . vidi 52.dejnosti povrzani so kopnen prevoz na patnici. vidi 93.pretovar na tovar.pretovar na tovar. 52. `ivotni ili stoka: ● rabota na stani~nite objekti kako {to se `elezni~kite stanici.

rabota na stani~nite objekti. 52. vidi 65. vidi 85.tovarawe i istovarawe na stoka od `elezni~ki vagoni Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnost na patni~kite agencii.dejnost na {kolite za letawe.raboti na rakuvawe so stokata.rabota na carinarnici .organizirawe ili sproveduvawe na transportni operacii po `eleznica.pretovar na tovar.21. prepakuvawe.zastapuvawe na brodski i vozduhoploven prostor za skladirawe na tovar .raboti na pomorskite {pediteri i avio{pediteri .osiguruvawe na prevoznite sredstva. vidi 52. 85.32.● rabota na terminalskite objekti kako {to se vozduhoplovni terminali. vidi 52.24 Pretovar na tovar Ovaa klasa opfa}a: . vidi 79.20 .23 52.20 . vidi 79. merewe na stokata Ovaa klasa ne opfa}a: .protivpo`arni uslugi na aerodromite Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: .29 Ostanati pridru`ni dejnosti vo prevozot Ovaa klasa opfa}a: .kurirski dejnosti. ● rabota na aerodromite i kontrolite na vozdu{niot soobra}aj.izdavawe i nabavuvawe na transportni dokumenti i tovarni listovi .12 .dejnost na turoperatorite.e.organizirawe na grupni ili individualni pratki (vklu~uvaj}i sobirawe i isporaka na stoki i grupirawe na pratkite) .pomo{ni uslugi vo turizmot. suvozemen pat. more ili vozduh .24 .22 i 52. ● rabota na aerodromskite slu`bi na pistite Ovaa klasa.tovarawe i istovarawe na stoki ili baga` na patnici bez ogled na vidot na transportot so koj e izvr{en prevozot .raboti na {pedicija (ispra}awe na stoki) . isto taka.tovarawe vo potpaluba .53 52. privremeno pakuvawe so cel stokite da se za{titat za vreme na tranzit. vidi 79. vidi 53. t.11 .12 . zemawe na primerok.

reklami.2 Dejnosti za davawe na ostanati po{tenski i kurirski uslugi 53. transport i isporaka na pisma i pratki. Uslugite vklu~uvaat upotreba na univerzalna uslu`na infrastruktura (po{tenska mre`a).90 53 Po{tenski i kurirski dejnosti Ovoj oddel vklu~uva po{tenski i kurirski dejnosti kako {to se sobirawe.19 53. dobra i dokumenti.1 Dejnosti za davawe na univerzalni po{tenski uslugi 53. pe~at (vesnici. vidi 79. Mo`e da se vklu~i eden ili pove}e vidovi na prevoz. 53. vklu~uva i drugi uslu`ni dejnosti tesno povrzani so univerzalnite po{tenski uslugi.sobirawe.10 Dejnosti za davawe na univerzalni po{tenski uslugi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na po{tenski uslugi (dejnosti na davawe na univerzalni po{tenski uslugi) od strana na eden ili pove}e davateli na univerzalni po{tenski uslugi.. a rabotite mo`e da se izveduvaat so sopstveni (privatni) prevozni sredstva ili so koristewe na javniot prevoz. razglednici. prevoz i isporaka na (doma{ni ili me|unarodni) pisma.) mali paketi.dejnost na po{tenskite `iro i {tedni smetki i ostanatite finansiski raboti koi gi izvr{uvaat po{tenskite uredi. isto taka. t.dejnost na turisti~kite vodi~i. Isto taka. itn. periodi~ni spisanija. se vklu~eni. nivno sortirawe. Lokalnata isporaka i uslugite na porakite. vklu~uvaj}i lokacii za priem na po{tenski pratki. kako i uslugi za isporaka na po{tata. .pribirawe na pisma i paketi od javnite po{tenski sanda~iwa ili od po{tite Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 64. po{ta. Ovaa klasa opfa}a: . pratki i paketi {to ja vr{at davatelite na univerzalnite po{tenski uslugi. Isporakata vklu~uva po{ta.20 Dejnosti za davawe na ostanati po{tenski i kurirski uslugi Ovaa klasa opfa}a: . pisma. sortirawe.e.

a rabotite mo`e da se izveduvaat so sopstveni (privatni) prevozni sredstva ili so koristewe na javniot prevoz. 51. vidi 49.40. Ovaa klasa.sobirawe. kako glaven (osnoven) prestoj {to e klasificirano vo dejnostite vo vrska so nedvi`en imot (sektor L/J).41. dodeka ostanatite obezbeduvaat kombinacija od smestuvawe.uslugi na isporaka na doma{na adresa Ovaa klasa ne opfa}a: . 50. obroci i /ili oprema za rekreativni dejnosti.22 I/З OBJEKTI ZA SMESTUVAWE I SERVISNI DEJNOSTI SO HRANA Ovoj sektor opfa}a smestuvawe za kratok prestoj na posetitelite i ostanatite patnici i smestuvawe so kompleten obrok i pijalaci za brzo konsumirawe. Isto taka. Podgotovkata na ovaa hrana e klasificirana vo proizvodstvoto (sektor C/V). 55. isto taka . (spored vidot na prevozot).. Mo`e da se upotebi eden ili pove}e vidovi na prevoz. 50.21. sortirawe.20. rabotnici i sli~ni individui.20. i koi se klasificirani vo dejnostite vo vrska so nedvi`en imot (sektor L/J). Isto taka. odnosno trgovijata na golemo ili trgovijata na malo. 51. 49.prevoz na tovar. Nekoi objekti mo`ebi obezbeduvaat samo smestuvawe.1 55. pratki i paketi od pretprijatija koi ne se davateli na univerzalni po{tenski uslugi. Ovoj sektor ne opfa}a smestuvawe za podolg prestoj. 55 Objekti za smestuvawe Ovoj oddel opfa}a uslugi na smestuvawe za kratok prestoj na posetitelite i ostanatite patnici. prevoz i isporaka (doma{na ili me|unarodna) na pisma. Ovoj oddel ne opfa}a dejnosti na primarno smestuvawe za dolg prestoj koj se smeta za glavno smestuvawe vo objekti kako {to se apartmani koi se iznajmuvaat mese~no ili godi{no. po{ta.10 Hoteli i sli~ni objekti za smestuvawe Hoteli i sli~ni objekti za smestuvawe . Koli~inata i vidot na dopolnitelniot servis {to se obezbeduva vo ovaa sekcija mo`e da varira. opfa}a i smestuvawe za dolg prestoj i smestuvawe na studenti. isklu~ena e i podgotovkata na hrana i pijalaci koi ne se za brzo konsumirawe ili se za proda`ba niz nezavisni distributivni kanali. opfa}a: .

uslugi na domovi i opremeni ili neopremeni stanovi ili apartmani za pove}enamenska upotreba. so objekti za gotvewe ili kompletna kujna.odmorali{ta za mladi i planinarski odmorali{ta Ovaa klasa ne opfa}a: .selski ku}i i kolibi bez doma{na posluga .uslugi na smestuvawe za pokus prestoj so dnevno ~istewe i namesten krevet. Edinicite opfateni vo ovaa klasa pru`aat smestuvawe vo namesteni sobi i apartmani. so kompletno opremeni sobi za dneven prestoj i spalna. vidi oddel 68 . bazen za plivawe i sobi za ve`bawe.hotelski naselbi . peralna.apartmantski hoteli . parking. na mese~no ili godi{no nivo. Servisot vklu~uva dnevno ~istewe i mestewe na kreveti. Ovaa klasa gi opfa}a objektite za smestuvawe kako {to se: . ku}i za odmor. Ovaa klasa opfa}a objekti za smestuvawe kako: . sostanoci.moteli Ovaa klasa ne opfa}a: . najmnogu za kratok prestoj na posetiteli. priredbi i sli~ni nameni.Ovaa klasa opfa}a uslugi vo smestuvali{ta.detski i ostanati letuvali{ta . glavno za kratok prestoj na posetitelite. rekreativni objekti i oprema kako i oprema za razni konferencii. grupi na zgradi ili bungalovi. hrana i pijalak. na dnevna i nedelna osnova. vili i selski ku}i ili kolibi.stanovi za gosti i bungalovi .10 . na dnevna ili nedelna osnova.smestuvawe vo domovi i opremeni ili neopremeni stanovi ili apartmani za pove}enamenska upotreba. na mese~no ili godi{no nivo. vidi 55. Dopolnitelno mo`e da se obezbedi hrana i pijalak.20 Odmorali{ta i ostanati objekti za pokratok prestoj Ovaa klasa opfa}a kratkoro~ni uslugi na smestuvawe na posetitelite. Objektite se sli~ni na apartmani ili stanovi vo ramkite na samostojni pove}efunkcionalni zgradi. Dopolnitelnite uslugi se mnogu malku ili voop{to gi nema.2 Odmorali{ta i ostanati objekti za pokratok prestoj 55.hoteli . ponekoga{ i so ~ajni kujni. vidi oddel 68 55.

pansioni .30 Kampovi. Va`en e faktot deka se nudat obroci za konsumirawe na samoto mesto. so cel za razonoda.9 55. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 55. za kratok prestoj na posetiteli .planinarski odmorali{ta. bez razlika na na~inot na koj e pru`ena uslugata .uslugi na smestuvawe vo kamp-ku}i~ki ili prikolki. obezbeduvaj}i kompletni obroci ili pijalaci za potro{uva~ka na samoto mesto bez razlika dali stanuva zbor za tradicionalni restorani. samoposlu`ni ili brzi restorani. avtokampovi i prostori za kampirawe Kampovi.90 Drug vid na smestuvawe Drug vid na smestuvawe Ovaa klasa opfa}a uslugi na smestuvawe na podolg rok vo ednokrevetni ili pove}ekrevetni sobi ili domovi za studenti.za{titeni mesta ili prazni objekti za postavuvawe {atori i/ili vre}i za spiewe Ovaa klasa ne opfa}a: . lov i ribolov. migranti (sezonski) rabotnici i ostanati poedinci. vo prostori za kampirawe i logoruvawe. isto taka. avtokampovi i prostori za kampirawe Ovaa klasa opfa}a: .{kolski domovi ili internati .studentski domovi ili internati . so sedewe ili bez. opfa}a: .55.prostorni uslugi za smestuvawe na rekreativni kampprikolki Ovaa klasa.3 55.20 55. kabini i odmorali{ta za mladi.koli za spiewe vo `eleznicata 56 Dejnosti za podgotovka na obroci i slu`ewe na hrana Ovoj oddel opfa}a slu`ewe na hrana i pijalaci. vo oblik na trajni ili privremeni {tandovi.rabotni~ki hosteli .

podgotvuvawe na hrana na pazar Ovaa klasa.restorani i barovi vrzani za transport.podgotvuvawe na hrana na baza na koncesija.1 Restorani i ostanati objekti za podgotovka i poslu`uvawe na hrana 56.kafeterii .restorani za brza hrana . kako i dostavuvawe na hrana vrz osnova na koncesija za sportski ili sli~ni nastani.restorani za hrana koja se iznesuva .trgovija na malo so hrana so pomo{ na avtomati. 56. vidi 47. Isto taka.10 Restorani i ostanati objekti za podgotovka i poslu`uvawe na hrana Ovaa klasa opfa}a uslugi na dostavuvawe na prigotvena hrana za potro{uva~ite.99 .restorani . bilo obrokot da im e serviran dodeka sedat. ne e opfatena i proda`bata na proizvedena hrana koja ne se smeta za obrok ili ne e za konsumirawe na samoto mesto (vidi sektor G/E: Trgovija na golemo i trgovija na malo). ili sekoj sam si servira od izlo`enite podgotveni obroci.29 Uslugi na dostavuvawe na hrana i pijalaci za posebni priliki (ketering) i ostanati servisi vo vrska so hranata Ovaa grupa opfa}a dejnosti na podgotovka na hrana za individui za specifi~ni nastani ili za specifi~en period. koga dejnosta se izvr{uva preku odvoeni edinici Ovaa klasa ne opfa}a: .kamioni za proda`ba na sladoledi . isto taka. bez razlika dali obrocite se konsumiraat na samoto mesto.2 . 56.Ovde ne e opfateno proizvodstvoto na obroci koi ne se nameneti za konsumirawe na samoto mesto ili podgotovka na hrana koja ne se smeta za obrok (vidi oddel 10: proizvodstvo na hrana i 11: proizvodstvo na pijalaci). se nosat so sebe ili se nosat do potro{uva~ot. vidi 56. Ova ja vklu~uva podgotovkata i serviraweto na obroci za konsumirawe na samoto mesto od motorizirani vozila ili od nemotorizirani koli~ki Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: .podvi`ni koli~ki za hrana .

za preprod`ba.89 .30 Podgotovka i poslu`uvawe na pijalaci Podgotovka i poslu`uvawe na pijalaci Ovaa klasa opfa}a podgotovka i servirawe na pijalaci za konsumirawe na samoto mesto. bolnici ili {koli). Ova vklu~uva i dostavuvawe na hrana za vreme na sportski i sli~ni nastani na baza na koncesija.89 .trgovija na malo so hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana).29 Ostanati uslugi za podgotvuvawe i slu`ewe na hrana Ovaa klasa opfa}a industriski ketering. bazirana na dogovor za odreden period. Ovaa klasa ne opfa}a: .kafuliwa . za transportnite kompanii) . kancelarii. Ovaa klasa opfa}a: . za preprod`ba.saloni za podgotovka na kokteli .diskoteki (pijalakot e dominanten) . odnosno podgotovka na hrana za kupuva~. vidi oddel 47 56. Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana). za sportski ili sli~ni objekti .56.servisni dejnosti za dostavuvawe na hrana.servisni dejnosti za dostavuvawe na hrana. Hranata voobi~aeno se podgotvuva vo centralnata edinica.proizvodstvo na hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana).proizvodstvo na hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana). vidi 10. vrz osnova na koncesija.taverni . vidi 10. vrz osnova na dogovor (na pr.barovi .3 56. vrz osnova na koncesija Ovaa klasa ne opfa}a: .kantini i kafeterii (za fabriki. na lokacija koja ja odredil kupuva~ot za odreden nastan.pivnici .21 Uslugi na dostavuvawe na hrana i pijalaci za posebni priliki (ketering) Ovaa klasa opfa}a dostavuvawe na hrana za odreden kupuva~.. vidi oddel 47 56.

29 J/Ѕ INFORMACII I KOMUNIKACII Ovoj sektor opfa}a proizvodstvo i distribucija na informacii. opfa}a emituvawe na ovie programi od strana na producentot. na internet.. kako i prenos na podatoci. Glavnite komponenti na ovoj sektor se dejnosti od oblasta na izdava{tvoto (oddel 58). t. telekomunikaciski dejnosti (oddel 61). proizvodi od oblasta na kulturata.e. satelitski ili kabelski sistemi. obrabotka na podatoci i drugi informati~ko-servisni dejnosti.preprodavawe na pakuvan/podgotoven pijalak. isto taka. bez promena na sodr`inata. dodeka kreiraweto na kompletnata televiziska programa od komponenti opfateni vo oddelot 59 ili ostanati komponenti (kako programi na vesti vo `ivo) se opfateni vo oddelot 60. elektronska ili audio forma. Oddelot 60. se dejnosti opi{ani vo oddelot 59. dejnosti za snimawe na muzika i film (oddel 59). 60 i 61.diskoteki i podiumi za igrawe bez slu`ewe na pijalak. vidi 47.trgovija na malo so pijalaci po pat na samoposlu`uvawe. 58 Izdava~ka dejnost . vidi 47 .barovi za podgotovka na ovo{ni napitoci . informati~kotehnolo{ki dejnosti (oddel 62) i ostanati informati~kotehnolo{ki uslu`ni dejnosti (oddel 63). Site mo`ni formi na izdavawe (pe~atena. Distribucijata na kompletnata televiziska programa od treti lica. vidi 93.proda`ba na pijalaci preku avtomat Ovaa klasa ne opfa}a: . televiziskite serii itn. pretstavuvaj}i razli~ni fazi vo ovoj proces. radio i TV emituvawe i programski dejnosti (oddel 60). e opfatena vo oddelot 61.) se vklu~eni vo ovoj sektor. Individualnite komponenti kako {to se filmot.99 . koe go vklu~uva i izdavaweto na softver. Ovaa distribucija vo oddelot 61 mo`e da se obezbedi preku emitirawe. informati~kotehnolo{ki dejnosti. Izdavaweto vklu~uva dobivawe avtorski prava za sodr`inata (informati~ki produkti) i obezbeduvawe dostapnost na ovaa sodr`ina do javnosta so vklu~uvawe vo (ili organizirawe na) reprodukcijata i distribucijata na ovaa sodr`ina vo razli~ni formi. Dejnostite povrzani so produkcijata i distribucijata na TV programite poop{irno se dadeni vo oddelite 59. multimedija produkti kako {to e CD-ROM itn. obezbeduvawe na sredstva za prenos ili distribucija na ovie proizvodi.

kako {to se fotografii. multimedija produkti kako {to e CD-ROM itn. po{tenski razglednici.99 . Ovaa klasa opfa}a: .12) i masovnata reprodukcija na snimenite materijali (vidi 18.11 Izdavawe na knigi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na izdavawe na knigi vo pe~atena. i produkcija na master kopii za snimawe ili audio materijali (oddel 59).18. Ovie raboti se karakteriziraat so intelektualna kreativnost potrebna za nivno sozdavawe i voobi~aeno se za{titeni so avtorsko pravo. magazini i ostanati periodi~ni izdanija.izdavawe na muzi~ki knigi. spisanija i periodi~ni vesnici. posteri i reprodukcii na umetni~ki dela. bro{uri. vidi 59. karti i grafikoni . elektronska ili audio forma.03 . bro{uri. vidi 32.1 Izdavawe na knigi. vklu~uvaj}i re~nici i enciklopedii. vozni redovi. vesnici. na CD-ROM Ovaa klasa ne opfa}a: .). re~nici. izdavawe na vesnici. na internet. imenici i adresni listi i ostanato izdavawe.izdavawe na knigi. Site mo`ni formi na izdavawe (pe~atena.20 . imenici i adresari. publikacii.20). 58.izdavawe na enciklopedii itn. enciklopedii. isklu~eno e i pe~ateweto (vidi 18. atlasi. vidi 90. Isto taka.proizvodstvo na globusi.izdavawe na atlasi. formulari.) ili audio forma ili na internet.Ovoj oddel vklu~uva izdavawe na knigi. mapi i grafikoni. 58. letoci i sl. letoci. se vklu~eni vo ovoj sektor. kako i izdavawe na softver. rezbarija.izdavawe na audio knigi .19 . periodi~ni izdanija i ostanati izdava~ki dejnosti Ovaa grupa vklu~uva dejnosti na izdavawe na knigi. osven izdavawe na filmovi. . Ovoj oddel isklu~uva izdavawe na filmovi. video lenti i DVD filmovi ili sli~ni formati (oddel 59). elektronski prikaz itn. vidi 58. Izdavaweto vklu~uva dobivawe avtorski prava za sodr`inata (informati~ki produkti) i obezbeduvawe dostapnost na ovaa sodr`ina do javnosta so vklu~uvawe vo (ili organizirawe na) reprodukcijata i distribucijata na ovaa sodr`ina vo razli~ni formi.dejnosti na nezavisni avtori.izdavawe na reklamen materijal. elektronska (CD.11.

{to izleguvaat barem 4 pati nedelno.91 58.dejnosti na novinskite agencii.izdavawe na ostanati imenici i kompilacii. na fakti / informacii (bazi na podatoci).obezbeduvawe na softver onlajn (hostirawe na aplikacii i drugi uslugi vo vrska so toa).58. vidi 58.izdavawe na spisok na adresari . Tuka e vklu~eno i pe~ateweto na radio i televiziski programi. gravuri i po{tenski razglednici ● ~estitki ● formulari ● posteri. vklu~uvaj}i i internet. 58. kako {to se zbirki na zakoni. Izdavaweto mo`e da bide vo pe~atena ili elektronska forma. vidi 63. vidi 63. vklu~uvaj}i i internet.11 . vklu~uvaj}i reklamni vesnici. Izdavaweto mo`e da bide vo pe~atena ili elektronska forma.19 Drugi izdava~ki dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: . umetni~ki reprodukcii ● reklamen materijal ● ostanati pe~ateni materijali . 58.internetsko (onlajn) obezbeduvawe na statisti~ki i ostanati informacii Ovaa klasa ne opfa}a: .izdavawe (vklu~uvaj}i i onlajn (preku internet)) na: ● katalozi ● fotografii.13 Izdavawe na vesnici Ovaa klasa opfa}a izdavawe na vesnici.14 Izdavawe na spisanija i periodi~ni publikacii Ovaa klasa opfa}a izdavawe na periodi~ni i ostanati spisanija {to se pojavuvaat pomalku od 4 pati nedelno. Ovie spisoci mo`at da bidat izdadeni vo pe~atena ili elektronska forma.pe~atewe za reklamni vesnici. {to se za{titeni vo svojata forma no ne i vo sodr`inata. farmacevtski dodatoci (pregled na lekovi) i sl.izdavawe na telefonski imenici .12 Izdavawe na imenici i spisoci na adresi Ovaa klasa opfa}a izdavawe na spisoci.13 .

pomo{ni dejnosti kako filmska obrabotka.e.11 Filmska dejnost. isto taka.1 Filmska dejnost.izdavawe na gotov softver (softver neprilagoden za ne~ii specifi~ni potrebi-stanarden). Kupuvaweto i proda`bata na filmski dela i prava na videodistribucija. dejnosti za video i televiziska programa .reprodukcija na softver.20 .trgovija na malo so gotovi (neprilagodeni-stanardni) softveri..2 58. vklu~uvaj}i go i prevodot ili adaptacijata na gotovi (neprilagodeni-stanardni) softveri za poedine~ni pazari vrz baza na dogovor ili nadomestok. monta`a.29 Izdavawe na ostanata programska oprema Ovaa klasa opfa}a: . produkcija na originalni zvu~ni zapisi. vidi 18. Ovoj oddel vklu~uva i dejnosti na zvu~ni zapisi. kako i prika`uvawe na filmovi ili filmski produkti. t.58. izdavawe na muzika.obezbeduvawe na softver onlajn (hostirawe na aplikacii i drugi uslugi vo vrska so toa). produkcija na video i televiziska programa i dejnosti na snimawe na zvu~ni zapisi i muzi~ko izdava{tvo Ovoj oddel opfa}a snimawe na igrani i dokumentarni filmovi na filmski lenti. vklu~uvaj}i i prevod ili adaptacija na gotovi softveri za odreden pazar na svoja smetka: ● operativni sistemi ● delovni i ostanati aplikacii Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 47.21 Izdavawe na softver Izdavawe na kompjuterski igri Ovaa klasa opfa}a: . se vklu~eni. kako i dejnosti na snimawe zvuk vo studio ili na drugo mesto.01 .proizvodstvo na softver koj ne e namenet za izdavawe. sihronizacija na zvuk.izdavawe na igri za kompjuteri za site platformi 58. filmska distribucija i ostanati filmski produkcii na drugi industrii. 59 59. vidi 63. nivna promocija i distribucija. vidi 62.41 . videolenti ili na disk za javno prika`uvawe vo kina ili na televizija. itn.

vidi 47.2 . CD. sostanoci. Kupuvaweto i proda`bata na filmski dela i prava na videodistribucija. kako i nivno prika`uvawe. vidi 46. distribucija na film i ostanati filmski produkti (videolenti. isto taka.2 . Dejnosti na proizvodstvo na filmovi.. dokumentarni itn.postprodukcija.proizvodstvo na filmovi.43 . CD. CD. DVD za javno prika`uvawe. pomo{ni dejnosti kako filmska obrabotka. scenografi. animatori. CD ili DVD kopirawe od master kopii.kreirawe na kompletna televiziska programa.12 .20 . vidi 74..trgovija na golemo na snimeni videolenti.dejnosti na privatnite kinosali ili na filmskite agenti ili agencii.20 . videolenti. vidi 59. DVD itn.kopirawe na snimeni materijali (osven kopirawe na film za prika`uvawe vo kino).televizisko emituvawe.52 .12 Dejnosti koi sledat posle proizvodstvoto na filmovi i videofilmovi i televiziska programa 59. re`iseri. vidi 59.Ovaa grupa vklu~uva snimawe na igrani i dokumentarni filmovi na filmski lenti.iznajmuvawe na videolenti.) ili televiziski reklami Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo na prazni videolenti.0 59. vidi 46..obrabotka na filmovi razli~no od filmskata dejnost. video i televiziski programi (televiziski serii.99 .zvu~ni zapisi i snimawe na knigi na lenti.11 . DVD ili dr.dirtektno (simultano) titluvawe na televiziski prenosi vo `ivo (na pr. specijalisti za tehnika itn.) za drugi industrii. vidi 60.22 . vidi 90. vidi 18.20 .trgovija na malo na videolenti. monta`a. vidi 74. DVD. sihronizacija na zvuk itn. vklu~uvaj}i digitalna distribucija za javno prika`uvawe vo kina ili za emituvawe na televizija.dejnost na samostojni umetnici.63 . se vklu~eni.90 . vidi 77. videofilmovi i televiziska programa Ovaa klasa opfa}a: . vidi 60. kako i kopirawe na audio i videolenti. DVD. vidi 82. konferencii).

20 .reprodukcija na snimeni materijali.43 . DVD. vidi 90. vidi 74.20 .trgovija na malo na videolenti.52 . CD. kako i reprodukcija na audio i videolenti. specijalisti za tehnika itn. Ovaa klasa.14 Prika`uvawe na filmovi .steknuvawe so prava za distribucija na film. razvivawe i obrabotka na filmovi. DVD i sli~ni produkcii na kina.trgovija na golemo na snimeni videolenti.trgovija na malo na snimeni videolenti i DVD. videolenti i DVD Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: . vmetnuvawe na prevod na filmovi. opfa}a: . vidi 47. isto taka.dejnost na filmski arhivi Ovaa klasa ne opfa}a: . CD. animatori. vidi 18. CD ili DVD od master kopii. vidi 46.trgovija na golemo na prazni videolenti. vidi 47.kopirawe na snimeni materijali (osven reprodukcija na film za prika`uvawe vo kino) kako i reprodukcija na audio i videolenti.dejnost na samostojni umetnici.obrabotka na filmovi razli~no od filmskata dejnost.63 .13 Dejnosti za distribucija na filmska. vidi 77.20 . isto taka. animirawe i specijalni efekti. televiziski mre`i i stanici i izlo`uva~i Ovaa klasa. DVD. video i televiziska programa Ovaa klasa opfa}a: . CD ili DVD reprodukcija od master kopii.22 .43 .63 59. scenografi.0 59. vidi 46. kako i dejnosti na filmski laboratorii i specijalni laborotorii za animirani filmovi. izrabotka na odjavna {pica.iznajmuvawe na videolenti.trgovija na golemo na snimeni videolenti. vidi 18.Ovaa klasa opfa}a dejnosti koi sledat posle proizvodstvoto na filmovi. DVD-ja za javno prika`uvawe. kako filmska monta`a.distribucija na film. vidi 46. kompjuterska grafika.. prefrlawe na lenti. CD. DVD. videolenti. re`iseri.

Ovaa klasa. CD. govorni emisii i sl. isto taka. na treta partija. na radio. pretstavi vo `ivo. ja vklu~uva produkcijata na programite {to se po priroda vo ograni~ena forma (limitirana forma kako {to se vesti. go opfa}a i emituvaweto na podatoci. Izdavaweto na muzi~ki knigi e vklu~eno tuka. na otvoreno ili vo drugi objekti za prika`uvawe . vo eter. Ovoj oddel. nivno promovirawe. vklu~uvaj}i ja produkcijata na snimeni (ne vo `ivo) radioprogrami. isto taka. isto taka. Emituvaweto mo`e da se izvr{i so koristewe na razli~ni tehnologii. Ovoj oddel ja isklu~uva distribucijata na kabelskata ili druga pretplatni~ka programa (vidi oddel 61). vesti. obrazovni i mladinski programi) so pretplata.20 Snimawe na zvu~ni zapisi i izdavawe na muzi~ki zapisi Ovaa klasa opfa}a originalni dejnosti za produkcija na originalni (zvu~ni) master kopii. go opfa}a muzi~koto izdava{tvo. go opfa}a i snimaweto na zvu~ni zapisi vo studio ili sl.dejnost na kinoklubovi 59. Edinicite vklu~eni vo ovie dejnosti mo`e da gi poseduvaat avtorskite prava ili da deluvaat kako upravuva~ na muzi~kite avtorski prava vo ime na sopstvenicite. pe~ateni ili drugi mediumi. avtorizirawe i koristewe na ovie kompozicii pri snimawe. filmovi. kablovski ili preku internet. integrirani so radio i televizija. televizija.prika`uvawe na filmovi i videolenti vo kinosali. za zabavni programi.e. izdavawe. Isto taka. 60 Emituvawe na programa Ovoj oddel opfa}a kreirawe na sodr`inata ili steknuvawe na pravoto na distribucija na sodr`inata i emituvawe na sodr`inata na radio. t. Ovaa klasa. maloproda`ba ili direktno na javnosta. promocija i distribucija na zvu~ni zapisi za golemoproda`ba. televizija. Ovie dejnosti mo`e ili ne mora da se integrirani so produkcijata na master snimkite vo ista edinica.2 Snimawe na zvu~ni zapisi i izdavawe na muzi~ki zapisi 59. Ako ne se. preku satelit. . dejnosti za steknuvawe i registrirawe na avtorski prava za muzi~kite kompozicii. toga{ edinicata koja gi izveduva ovie dejnosti treba da dobie prava za reprodukcija i distribucija za snimawe na master kopii.Ovaa klasa opfa}a: . sportski. kako lenti. za posledovatelno javno emituvawe.

sostavuvawe i transmisija na programa za primatelite ili pretplatnicite preku eter. obrazovni ili programi za mladi). programski komponenti od sopstvena produkcija (lokalni vesti. e opfateno so ovaa klasa.20 60. kabelski ili preku satelit . dokumentarci.20 Dejnosti na televiziskata programa i emituvawe Dejnosti na televiziskata programa i emituvawe Ovaa klasa opfa}a kreirawe na kompletna televiziska programa.1 60. Programiraweto na videokanali. kako {to se kabelski kompanii ili satelitski provajderi.emituvawe na radio preku internet (internet radiostanici) . reklami itn.60. opfa}a: . sport. reporta`i vo `ivo) ili kombinirano. Ovaa kompletna televiziska programa mo`e da bide emituvana ili od edinicata {to ja producira ili producirana za transmisija od strana na treta partija distributeri.dejnosti na emituvawe na radiosignali od radiostudija i objekti za transmisija na programite za javnost.emituvawe na podatoci integrirani so radioemituvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . za primatelite ili za pretplatnicite Ovaa klasa. {ou programi.2 60. isto taka.11 . vidi oddel 61 .dejnosti na radiomre`i. Programata mo`e da bide od op{ta ili specijalizirana priroda (limitirana forma kako {to se vesti. bez programirawe. kako i programa nameneta samo za pretplatnici. vidi 59. isto taka. dokumentarci i sl.) {to ne se povrzani so emituvawe.). opfa}a emituvawe na podatoci integrirani so televiziskoto emituvawe. Ovaa klasa opfa}a programa dostapna za korisnicite besplatno. vidi 59.10 Emituvawe na radioprograma Emituvawe na radioprograma Ovaa klasa opfa}a: .sobirawe na paket od kanali i distribucija na tie paketi. Ovaa klasa ne opfa}a: . imeno.produkcija na elementi od televiziski programi (filmovi. od otkupeni programski komponenti (filmovi. isto taka. Ovaa klasa.produkcija na snimena radioprograma.

mikrobranovi ili kombinacija od zemjani linii i satelitski vrski ● rabota na kabelski distributivni sistemi (na pr.2 Dejnosti na bez`i~ni telekomunikacii . odr`uvawe ili pristap do opremata za prenos na glas.preprodava~i na telekomunikacii. podatoci. tekst. kako {to se prenos na glas. Zaedni~ko za dejnostite klasificirani vo ovoj oddel e prenosot na sodr`inata. zvuk i video so koristewe na `i~ana telekomunikaciska infrastruktura.61 Telekomunikacii Ovoj oddel opfa}a dejnosti za obezbeduvawe telekomunikaciski i sli~nii uslugi. zvuk i video. Prenosnata oprema za izveduvawe na ovie dejnosti mo`e da bide bazirana na edna ili kombinacija od pove}e tehnologii. Ovaa klasa.10 Dejnosti na `i~ani telekomunikacii Dejnosti na `i~ani telekomunikacii Ovaa klasa opfa}a: . bez u~estvo vo nejzinata kreacija.obezbeduvawe pristap i mre`en kapacitet od sopstvenicite i mre`nite operatori i obezbeduvawe telekomunikaciski uslugi za firmite i doma}instvata so koristewe na ovoj kapacitet . vidi 61.. isto taka. tekst.rabotni dejnosti.obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorot za `i~ana infrastruktura Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: . Podelbata vo ovoj oddel e bazirana na tipot na koristenata infrastruktura.90 61. 61. toa mo`e da opfa}a povrzuvawe na kompletnite programski kanali (proizvedeni vo oddel 60) vo programski paket za distribucija. za distribucija na podatoci i televiziski signali) ● opremuvawe na telegrafski i ostanati bezvu~ni komunikacii koristej}i sopstvena oprema. Opremata za izvr{uvawe na ovie dejnosti mo`e da bide bazirana na edna ili kombinacija od pove}e tehnologii. Vo slu~aj na prenesuvawe na televiziski signal. podatoci.1 61. vklu~uvaj}i: ● rabota i odr`uvawe na opremata za prenos i transmisii za obezbeduvawe komunikacii od to~ka do to~ka preku zemjani linii.

odr`uvawe ili pristap do opremata za prenos na glas. vidi 61. tekst.preprodava~i na telekomunikacii.90 61. odr`uvawe ili obezbeduvawe pristap do opremata za prenos na glas.obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorot za bez`i~na infrastruktura Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti za odr`uvawe i rabota na mre`ite za povikuvawe (paging) kako i mobilnite i drugi bez`i~ni telekomunikaciski mre`i Prenosnata oprema obezbeduva transmisija preku branovi i mo`e da bide bazirana na edna ili kombinacija od pove}e tehnologii.30 Dejnosti na satelitska telekomunikacija Dejnosti na satelitska telekomunikacija Ovaa klasa opfa}a: .rabotni dejnosti. Ovaa klasa.dostavuvawe na vizuelna. isto taka. vidi 61. zvuk i video so koristewe na bez`i~na telekomunikaciska infrastruktura . podatoci.obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorot na satelitskata infrastruktura Ovaa klasa ne opfa}a: . (Edinicite klasificirani ovde ne izrabotuvaat programski materijal).obezbeduvawe pristap i mre`en kapacitet od sopstvenicite i mre`nite operatori i obezbeduvawe bez`i~ni telekomunikaciski uslugi (osven satelit) so koristewe na ovoj kapacitet za firmite i doma}instvata . Ovaa klasa.90 61.preprodava~i na telekomunikacii.20 Dejnosti na bez`i~ni telekomunikacii Ovaa klasa opfa}a: .rabotni dejnosti. opfa}a: . zvuk i video so koristewe na satelitska telekomunikaciska infrastruktura . tekst.3 61.9 Drugi telekomunikaciski dejnosti . podatoci.61. opfa}a: . lokalnite televiziski stanici ili radio mre`i do korisnicite preku direkten doma{en satelitski sistem. isto taka. zvu~na ili tekstualna programa dobiena od kabelskite mre`i.

90 Drugi telekomunikaciski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . konsultantski i srodni dejnosti Kompjutersko programirawe .up internet pristap itn. 62.61.01 Kompjutersko programirawe.30 62 Kompjutersko programirawe.telefonirawe preku internet .obezbeduvawe na telekomunikaciski uslugi preku postoe~kite telefonski vrski: ● VOIP uslugi (Voice Over Internet Protocol) . testirawe i poddr{ka na softverot.obezbeduvawe na specijalizirani telekomunikaciski aplikacii.obezbeduvawe na internet pristap preku mre`ite pome|u klientot i provajderot (ISP) na internet uslugite koi ne se vo sopstvenost ili pod kontrola na internet provajderot (ISP). kako {to e dial . komunikaciska telemetrija i rabota na radarski stanici . modificirawe.20.e.telekomunikaciska preproda`ba (t.0 62.obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorite na telekomunikaciskata infrastruktura. konsultantski i srodni dejnosti Ovoj oddel gi opfa}a slednive dejnosti za obezbeduvawe ekspertski uslugi na poleto na informati~kata tehnologija: pi{uvawe. 61.rabotewe na satelitskite terminalski stanici i pridru`nata oprema povrzani so eden ili pove}e zemjani komunikaciski sistemi i sposobnost za prenesuvawe na telekomunikaciite do ili primawe telekomunikacii od satelitskite sistemi . kako {to se satelitsko sledewe. softverot i komunikaciskata tehnologija. vidi 61. planirawe i dizajnirawe na kompjuterski sistemi {to go integriraat hardverot.obezbeduvawe na telefonski i internet pristap vo objekti otvoreni za javnost . upravuvawe i rabota so kompjuterskite sistemi na korisnicite i /ili oprema za obrabotka na podatocite i drugi profesionalni i srodni tehni~ko-kompjuterski dejnosti.10. . nabavka i preproda`ba na mre`en kapacitet bez obezbeduvawe na dopolnitelni uslugi) Ovaa klasa ne opfa}a: . 61.

Ovaa klasa ne opfa}a: .29 . t.Ovaa klasa opfa}a pi{uvawe. softver i komunikaciskite tehnologii. duri i vo slu~ai koga obezbeduvaweto na softver e integralen del na dejnosta.instalirawe (postavuvawe) na personalni kompjuteri. Ovaa klasa opfa}a: . i/ili pi{uvawe na kompjuterski kod neophoden za kreirawe i primenuvawe na: ● sistemskiot softver (vklu~uvaj}i go i a`uriraweto) ● aplikativen softver (vklu~uvaj}i go i a`uriraweto) ● bazite na podatoci ● veb-stranicite . softver i komunikaciskite tehnologii.29 . vidi 62.41 .izrabotka na strukturata i sodr`inata na.02 Kompjuterski konsultantski dejnosti Ovaa klasa opfa}a planirawe i izrabotka na kompjuterski sistemi {to gi integriraat kompjuterskiot hardver. vidi 33.planirawe i izrabotka na kompjuterski sistemi {to gi integriraat kompjuterskiot harver.02 62.51.izdavawe na softverski paketi. 47. testirawe i poddr{ka na softverot. modificirawe.prilagoduvawe na softverot. vidi 46. vidi 58. Uslugite mo`e da vklu~at i obuka na korisnicite. vidi 58.09 . oporavuvawe od kompjuterski krah. modificirawe i konfiguracija na postoe~kata aplikacija taka {to taa e funkcionalna vo ramkite na informativniot sistem na korisnikot Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 62.instalirawe na softver.prevod ili adaptirawe na gotov (neprilagodenstandarden) softver za odreden pazar na sopstvena smetka.e.09 62.20 . vidi 62.instalirawe na meinfreim i sli~ni kompjuteri.proda`ba na kompjuterski hardver ili softver.03 Dejnosti na upravuvawe so kompjuterska oprema Ovaa klasa opfa}a upravuvawe i rabota so kompjuterskite sistemi na korisnicite i /ili oprema za obrabotka na podatocite. kako i srodni uslugi za poddr{ka. .

62. vidi 63. uslugi za obrabotka na podatoci i sli~ni dejnosti .01 .11 63 Informativni uslu`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a dejnosti na internet-portali.instalirawe na meinfreim i sli~ni kompjuteri.kompjutersko programirawe.09 Ostanati uslugi vo vrska so informati~kata tehnologija i kompjuterite Ovaa klasa opfa}a ostanati uslugi vo vrska so informati~kata tehnologija i kompjuterite. uslugi za obrabotka na podatoci i srodni dejnosti.uslugi za oporavuvawe od kompjuterski krah . internet portali Ovaa grupa opfa}a podgotvuvawe na infrastruktura za hostirawe. hostirawe i sli~ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .upravuvawe so kompjuterskata oprema.kompjuterski konsultacii.uslugi za instalirawe na softver Ovaa klasa ne opfa}a: .03 .podgotvuvawe na infrastruktura za hostirawe.specijalizirani dejnosti na hostirawe kako {to se: ● internet hostirawe ● uslugi na kontinuiran tek na podatoci ● hostirawe na aplikacii .obrabotka na podatocite i nivno hostirawe. kako i obezbeduvawe mo`nosti za prebaruvawe i drugi portali za internet. 63.11 Obrabotka na podatoci.ovozmo`uvawe na davawe na koristewe na meinfreim od strana na pogolem broj korisnici (princip na podelba na vreme) .20 .dejnosti na obrabotka na podatocite: ● kompletna obrabotka na podatocite obezbedeni od korisnicite . 63. obrabotka na podatoci i dejnosti na postavuvawe na glavniot kompjuter (hostirawe). kako i ostanati dejnosti {to prvenstveno obezbeduvaat informacii.uslugi za podgotovka na aplikacii . hostirawe i sli~ni dejnosti. vidi 62.1 Obrabotka na podatoci. vidi 62.02 . vidi 33. vidi 62.instalirawe (postavuvawe) na personalni kompjuteri . nespomnati na drugo mesto kako {to se: .

izdavawe na knigi.dejnosti na nezavisni novinari.91 Dejnosti na novinskite agencii Ovaa klasa opfa}a: . `urnali itn. vesnici. sliki i nastani Ovaa klasa ne opfa}a: . kako {to se mediumskite sajtovi (stranici) {to obezbeduvaat periodi~no a`urirana sodr`ina Ovaa klasa ne opfa}a: .● generirawe na specijalizirani izve{tai od podatocite obezbedeni od korisnicite .rabota na veb (internet)-stranici koi koristat prebaruva~i i odr`uvaat ekstenzivni bazi na podatoci so internet adresi i sodr`ini koi se vo lesno prebarliva forma .emituvawe preku internet.03 63. vidi 91.12 Internet portali Ovaa klasa opfa}a: . vidi oddel 60 63.dejnosti na novinskite sindikati i novinskite agencii {to gi snabduvaat mediumite so vesti.dejnosti na nezavisni fotoreporteri.uslugi za obezbeduvawe na vlez na podatocite Ovaa klasa ne opfa}a: .20 .9 Ostanati informativni uslu`ni dejnosti Ovaa grupa opfa}a dejnosti na novinskite agencii i site ostanati informativni uslu`ni dejnosti. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a ostanati informativni uslu`ni dejnosti. vidi 90.rabota na drugi internet-stranici {to dejstuvaat kako portali na internet. vidi oddel 58 . vidi 74. preku internet.99 Ostanati informativni uslu`ni dejnosti. kako {to se: .01 63.dejnosti na biblioteki i arhivi. nespomnati na drugo mesto.dejnostite kade {to nabavuva~ot go koristi kompjuterot samo kako sredstvo se klasificirani spored prirodata na obezbedenite uslugi 63. Ovaa grupa ne opfa}a: .telefonski informaciski uslugi so kompjuterska poddr{ka .

20 K/И fINANSISKI DEJNOSTI I DEJNOSTI NA OSIGURUVAWE Ovoj sektor opfa}a finansiski uslu`ni dejnosti vklu~uvj}i go osiguruvaweto.uslugi na sobirawe novinski ise~oci i sl. vrz baza na dogovor ili so nadomestok . gi vklu~uva dejnostite na upravuvawe so imot kako {to se dejnostite na holdingdru{tvata i dejnostite na zaemnite fondovi (trustovite). vidi 82. Ovaa klasa ne opfa}a: .izdavawe i upravuvawe so nacionalnata valuta ..upravuvawe so me|unarodnite rezervi na dr`avata . 64.supervizija na bankarskoto rabotewe . sredstva koi se nepromenlivi vo pari~na smisla i koi se obezbeduvaat na dnevna osnova osven od centralnata banka i od nefinansiski izvori. 64.dejnosti na centrite za povik. ostanatite fondovi i sli~ni finansiski subjekti.11 Centralna banka Ovaa klasa opfa}a: . t.uslugi za prebaruvawe na informacii. penziski fondovi i zadol`itelno socijalno osiguruvawe.1 Monetarno posreduvawe Ovaa grupa opfa}a obezbeduvawe na finansiski sredstva vo vid na prenoslivi (transferibilni) depoziti.zemawe depoziti koi se nameneti za poramnuvawe na smetkite pome|u finansiskite institucii . Finansisko-uslu`ni dejnosti. isto taka. osven osiguruvawe i penziski fondovi Ovoj oddel gi opfa}a dejnostite na obezbeduvawe i preraspredelba na finansiski sredstva osven za osiguruvawe.monitoring i kontrola na pari~nata masa . reosiguruvaweto i dejnosti na penziskite fondovi i pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi. Zabele{ka: Ureduvaweto i organizacijata na nacionalnite institucii imaat mnogu zna~ajna uloga vo odreduvaweto na klasifikacijata vo ramkite na ovoj oddel. Ovoj sektor.e.vr{ewe na bankarski raboti za dr`avata 64 .

{tedilnici . isto taka.3 Trustovi.e tie ne rakovodat i ne upravuvaat so drugite edinici.kreditni dru{tva Ovaa klasa.92 .odobruvawe na stanbeni krediti od strana na specijalizirani nedepozitni institucii.dejnosti za obrabotka i izvr{uvawe na transakcii so kreditni karti~ki.dejnosti za nara~uvawe na pari Ovaa klasa ne opfa}a: . edinici koi imaat sopstvenost na imotot (go imaat kontrolniot paket na sopstveni~kiot kapital) na grupa od korporaciski podru`nici i na koi glavna cel im e sopstvenost nad grupata.20 Dejnosti na holding-dru{tvata Dejnosti na holding-dru{tvata Ovaa klasa opfa}a dejnosti na holding-kompaniite. t. na primer. hipoteki.19 64. t.banki .aktivno upravuvawe so kompaniite i pretprijatijata. kreditni karti~ki itn.e. Holding-kompaniite vo ovaa klasa ne obezbeduvaat kakva i da e druga usluga na pretprijatijata vo koi imaat pogolem del od sopstveni~kiot kapital. Ovaa klasa ne opfa}a: . pozajmici. kako {to se: . kako i odobruvawe na kreditni sredstva i sredstva za zaemi. Ovie dejnosti generalno gi vr{at monetarni institucii koi se razli~ni od centralnata banka.odobruvawe na stanbeni krediti od specijalizirani depozitni institucii .Dejnostite na centralnata banka se razlikuvaat poradi institucionalni pri~ini. vidi 64.10 64.19 Drugo monetarno posreduvawe Ovaa klasa opfa}a primawe na depoziti i /ili supstituti na depozitite. vidi 66. vidi 70.2 64. opfa}a: . Kreditiraweto mo`e da bide vo razli~na forma kako. ostanati fondovi i sli~ni finansiski subjekti . 64.dejnost na po{tenski `iro-banki i po{tenski {tedilnici . strate{ko planirawe i donesuvawe na odluki vo vrska so kompaniite.

vidi oddel 65 64.2 vo soglasnost so nivnata glavna dejnost . Ovaa klasa ne opfa}a: . Tie subjekti ostvaruvaat dobivka na kamata.upravuvawe so fondovi. stapka na prinos. bez upravuvawe.zatvoreni investiciski fondovi . no imaat ili voop{to nemaat vraboteni i ne ostvaruvaat prihodi od proda`ba na uslugi. kako {to se diverzifikacija na rizik.investiciski fondovi na edinici (fondovi na doverba) .otvoreni investiciski fondovi . kako i promena na cenite. vidi 66.30 Trustovi.zaemni fondovi (trustovi) i ostanati fondovi koi ostvaruvaat prihod od proda`ba na dobra ili uslugi. Ovaa grupa ne opfa}a: .osiguruvawe i penziski fondovi. osven osiguruvawe i penziski fondovi Ovaa grupa gi opfa}a finansisko-uslu`nite dejnosti razli~ni od onie koi gi vr{at monetarnite institucii.20 . vidi 64. ostanati fondovi i sli~ni finansiski subjekti Ovaa klasa gi vklu~uva pravnite subjekti koi{to se organizirani za zdru`uvawe na hartii od vrednost ili ostanati finansiski sredstva.dejnosti na holding-kompaniite. vo ime na akcionerite ili na korisnicite. Portfolijata se prilagodeni za kupuva~ite da mo`at da postignat odredeni investiciski karakteristiki. dividenda i drugi prihodi od imot. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 65.penziski fondovi.30 64.91 Finansiski lizing Ovaa klasa opfa}a: .30 . vidi ja klasata vo NKD Rev.64. agencii za nedvi`nosti ili knigovodstveni agencii koi se upravuvani vo ime na korisnicite preku uslovite koi se navedeni vo dogovorot na trustot ili dogovorot na agencijata.trustovi.9 Drugi finansisko-uslu`ni dejnosti.

odobruvawe na stanbeni krediti od strana na specijalizirani depozitni institucii. kreditni karti~ki itn. Sopstvenosta nad sredstvata (aktivata) na krajot mo`e. vidi 64. opcii i drugi instrumenti za nadminuvawe (pokrivawe) na rizik 64. {to e povrzan so vidot na dobrata koi se davaat pod zakup .operativen lizing.operativen lizing.lizing..drugi finansiski uslu`ni dejnosti koi se razli~ni od davaweto na zaemi: ● faktoring dejnosti (naplata na pobaruvawa i naplatnokreditno rabotewe) ● dogovarawe na kamatni i devizni konverzii: ("Swap" aran`mani). Lizingot gi pokriva site ili re~isi site tro{oci. vidi oddel 77. hipoteki. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .finansiski uslu`ni dejnosti koi glavno se odnesuvaat na davawe na zaemi preku institucii koi ne se vklu~eni vo monetarnoto posreduvawe. vidi oddel 77. vidi 94. pri {to gi nudat slednite uslugi: ● odobruvawe na potro{uva~ki kredit ● finansirawe na me|unarodna trgovija ● obezbeduvawe na dologoro~no finansirawe za industrijata od strana na industriski banki ● pari~ni pozajmici nadvor od bankarskiot sistem ● odobruvawe na stanbeni krediti od strana na specijalizirani nedepozitni institucii ● dejnosti na zalo`uvalnici i zaemodava~i Ovaa klasa ne opfa}a: .92 Drugo kreditno posreduvawe Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti za davawe na pari~na pomo{ (dotacii) od strana na zdru`enija. kade dodeluvaweto na kredit mo`e da bide vo razli~na forma kako {to se zaemi.99 . a zakupecot gi steknuva site koristi od negovata upotreba i gi prezema site rizici povrzani so sopstvenosta. Ovaa klasa ne opfa}a: . {to e povrzan so vidot na stokata {to se dava pod zakup 64. kade {to rokot za zakup pribli`no go pokriva o~ekuvanoto vremetraewe na sredstvata (aktivata).19 .99 Drugi finansisko-uslu`ni dejnosti osven osiguruvawe i penziski fondovi. vklu~uvaj}i ja i kamatata. no i ne mora da bide prenesena na zaemoprimatelot.

iznajmuvawe i posreduvawe vo raboteweto so nedvi`nosti. reosiguruvawe i penziski fondovi. polisi za osiguruvawe na prihodi poradi nesposobnost za rabota. vidi 94. 65. vidi 66. investiciski klubovi.naplata na menica bez prezemawe na dolgot.11 Osiguruvawe na `ivot Ovaa klasa opfa}a: Prezemawe rizici za polisi za rentno osiguruvawe i osiguruvawe na `ivot. vidi oddel 68 . itn.12 Ne`ivotno osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: . osven zadol`itelno socijalno osiguruvawe Ovoj oddel opfa}a prezemawe na rizik za polisi za osiguruvawe i vlo`uvawe na premii za osiguruvawe zaradi jaknewe na portfolioto na finansiskiot imot {to }e mo`e da se koristi vo slu~aj na idni pobaruvawa za nadomest na {teti. vidi 64. Vklu~eno e direktnoto osiguruvawe i reosiguruvaweto. 65.91 .dejnosti na investirawe za sopstvena smetka. kako {to se po pat na kompanii za kapitalni vlo`uvawa.91 .uslugi na osiguruvawe. kako i ne`ivotno osiguruvawe.proda`ba. Ovaa klasa ne opfa}a: .● dejnosti na dru{tva koi trguvaat so polisi za `ivotno osiguruvawe na drugi lica .finansiski lizing.99 65 Osiguruvawe.1 Osiguruvawe Ovaa grupa opfa}a osiguruvawe na `ivotot so ili bez zna~itelni elementi na {tedewe. polisi za osiguruvawe vo slu~aj na smrt i invaliditet kako posledica na nesre}en slu~aj (so ili bez zna~itelni elementi na {tedewe) 65. vidi 82. osven osiguruvawe na `ivotot i toa: ● osiguruvawe od nezgodi i po`ar ● zdravstveno osiguruvawe ● patni~ko osiguruvawe ● osiguruvawe na imot .posreduvawe vo raboteweto so hartii od vrednost za tu|a smetka.12 .dejnosti za davawe na pari~na pomo{ (dotacii) od strana na zdru`enija.

kako i individualni planovi kade {to nadomestocite se ednostavno odredeni preku pridonesite na ~lenovite. plovni objekti. vidi 66. vidi 84.1 .e. fondovi. Ovaa klasa opfa}a: . Ovde se vklu~eni penziskite planovi so odnapred opredeleni nadomestoci.3 65.30 Penziski fondovi Penziski fondovi Ovaa klasa opfa}a aktivnosti na pravni lica (t.upravuvawe so penziskite fondovi.planovi za nadomestocite na vrabotenite .● osiguruvawe na motorni vozila.2 65.30 .programi za zadol`itelno socijalno osiguruvawe.20 Reosiguruvawe Reosiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: . Osnovnoto ras~lenuvawe na ovoj oddel e spored vidot na finansiskite transakcii ili vidot na vlo`uvawata vo fondot. vozduhoplovi i osiguruvawe na prevoz ● osiguruvawe od finansiski zagubi i osiguruvawe od odgovornost 65.penziski fondovi i planovi . Pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi. no sami po sebe ne se finansiski uslugi.dejnosti za prezemawe na site ili na del od rizicite povrzani so postoe~ki polisi za osiguruvawe koi izvorno se sklu~eni so drugi dru{tva za osiguruvawe 65. osven osiguruvawe i penziski fondovi 66.penziski planovi Ovaa klasa ne opfa}a: .30 66 Pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi i dejnostite vo osiguruvaweto Ovoj oddel opfa}a davawe na uslugi koi se vklu~eni ili se tesno povrzani so finansiskite uslu`ni dejnosti. planovi i/ili programi) koi se organizirani da obezbedat penzii isklu~ivo za vraboteni ili ~lenovi.

berza na akcii . akcionersko posreduvawe) i srodni dejnosti. kako {to se: .rabotewe na finansiski pazar za svoja smetka.12 Dejnosti na posreduvawe vo raboteweto so hartii od vrednost i stokovi dogovori Ovaa klasa opfa}a: . .30 66.Ovaa grupa opfa}a podgotovka na fizi~ki ili elektronski pazari za potrebite na kupuvawe i prodavawe na akcii.99 . vidi 64. so naplata ili vrz baza na dogovor.11 Upravuvawe so na finansiski pazari Ovaa klasa opfa}a upravuvawe i nadzor na finansiskite pazari osven onie koi gi vr{at dr`avnite organi kako {to se: . nespomnati na drugo mesto.rabotewe na finansiski pazari za tu|a smetka (na pr. 66. opcii na akcii. so naplata ili vrz osnova na dogovor Ovaa klasa ne opfa}a: .uslugi na poverenici i ~uvawe na hartii od vrednost. vidi 66.upravuvawe so fondovi. isto taka. obvrznici ili stokovni dogovori.. vidi 66.22 .berza na hartii od vrednost .19 Ostanati pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi.berza na stoki . osven osiguruvawe i penziski fondovi Ovaa klasa opfa}a pomo{ni dejnosti vo finansiskoto posreduvawe.posreduvawe vo stokovi dogovori .upravuvawe so portfolio.dejnosti na agenti i posrednici vo osiguruvawe.dejnosti na sovetnici i posrednici za raboteweto so hipoteka Ovaa klasa. opfa}a: .30 .terminska berza na stoki .uslugi na investiciski sovetnici .berza na opcii na akcii ili stokovni opcii 66.dejnost na menuva~nicite itn. Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 66.dejnosti za obrabotka i izvr{uvawe na finansiski transakcii vklu~uvaj}i i transakcii so kreditni karti~ki .posreduvawe vo raboteweto so hartii od vrednost .

procena na nedvi`en imot.90 .isplata na {teti od osiguruvawa Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 80.dejnosti na zastapnici i brokeri za osiguruvawe pri proda`ba ili pregovarawe za renti i polisi za osiguruvawe i reosiguruvawe.66.21 Procena na rizici i {teti Ovaa klasa opfa}a davawe na administrativni uslugi na osiguruvawe kako {to se procena i nadomest na {teti od osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: .29 Pomo{ni dejnosti vo osiguruvaweto i penziskite fondovi Ovaa klasa opfa}a: . 66.procena za drugi celi.22 66.posrednicite) vo proda`bata na renti i osiguritelni polisi ili uslugi povrzani so nadomestocite za vrabotenite.31 .dejnosti koi se vklu~eni ili se tesno povrzani so osiguruvaweto i penziskite fondovi (osven finansisko posreduvawe.istra`uva~ki dejnosti.2 Pomo{ni dejnosti vo osiguruvaweto i penziskite fondovi Ovaa grupa opfa}a dejnosti na zastapnicite (t. kako {to se re{avawe na `albi i upravuvawe za treti lica. kako i dejnosti na zastapnicite za osiguruvawe): . 66.procena na {teti od osiguruvawa ● poramnuvawe na {teti ● procena na rizici ● presmetka na rizici i {teti ● procena na havarii i zagubi . vidi 68.30 Dejnosti na zastapnici vo osiguruvawe i osiguritelni posrednici Ovaa klasa opfa}a: . osiguruvawe i penzii.e. poramnuvawe na {teti. vidi 74.

sopstveni skladi{ta i trgovski centri ● zemji{te Ovaa klasa. davawe na drugi uslugi vo vrska so nedvi`nosti .3 66.upravuvawe so penziski fondovi L/Ј DEJNOSTI VO VRSKA SO NEDVI@EN IMOT Ovoj sektor opfa}a dejnosti kako zakupodavci. posrednici i/ili brokeri vo edna ili pove}e od slednite dejnosti: prodavawe ili kupuvawe na nedvi`nost.dejnosti na pomorsko spasuvawe. vklu~uvaat i izgradba na objekti za sopstvena smetka ili davawe pod zakup na takvite objekti. za fizi~ki lica. Овој sektor opfa}a upravuvawe so nedvi`nostite. vklu~uvaj}i i izlo`beni saloni. delovni subjekti i ostanato. opfa}a: .22 66.upravuvawe so drugi investiciski fondovi .procena na nedvi`nostite ili deluvawe kako agenti za zalog na nedvi`nostite.30 Dejnosti na upravuvawe so fondovi Dejnosti na upravuvawe so fondovi Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite za upravuvawe so portfolija i fondovi so naplata ili vrz osnova na dogovor. vidi 52.kupuvawe i proda`ba na sopstven nedvi`en imot: ● stanbeni zgradi i `iveali{ta ● nestanbeni zgradi. 68 68.upravuvawe so zaedni~ki fondovi . isto taka.● administrativni uslugi vo vrska so spasuvawe vo slu~aj na nezgoda ● tehni~ki uslugi Ovaa klasa ne opfa}a: .10 Dejnosti vo vrska so nedvi`en imot Kupuvawe i proda`ba na sopstven nedvi`en imot Kupuvawe i proda`ba na sopstven nedvi`en imot Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se: . Isto taka. davawe pod zakup na nedvi`nosti.1 68. Dejnostite vo ovoj sektor mo`e da se odnesuvaat za sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup i mo`e da bidat vrz baza na dogovor ili honorar (pla}awe).

vidi oddel 55 68.sovetodavni dejnosti i uslugi za procena vo vrska so kupuvawe.20 Izdavawe i upravuvawe so sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup (lizing) Ovaa klasa opfa}a: .koristewe na hoteli.za posreduvaweto za kupuvawe.dejnosti na agenti za zalog na nedi`nosti Ovaa klasa ne opfa}a: . zemji{te za kampuvawe. proda`ba i davawe pod zakup na nedvi`nosti vrz osnova na dogovor ili honorar (naplata) .parcelizirawe i podobruvawe na zemji{teto (obezbeduvawe na infrastruktura). ku}i za izdavawe (pansioni).parcelizirawe na nedvi`nosta bez podobruvawe na zemji{teto (bez infrastruktura) Ovaa klasa ne opfa}a: . namesteni i nenamesteni stanovi ili apartmani za postojana upotreba. isto taka.99 68.razvoj na grade`ni proekti za proda`ba. vidi 41.razvoj na grade`ni proekti za sopstveno koristewe . sopstveni skladi{ta ● zemji{te . opfa}a: .10 . vrz osnova na nadomest ili dogovor .izdavawe (iznajmuvawe) i upravuvawe so sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup: ● stanbeni zgradi i `iveali{ta ● nestanbeni zgradi. hoteli so apartmani za `iveewe. karakteristi~no za upotreba na mese~no i na godi{no nivo Ovaa klasa. kampovi i drugi nestanbeni zgradi ili mesta za kratok prestoj.31 Upravuvawe so nedvi`en imot so nadomest ili vrz baza na dogovor Agencii za nedvi`en imot Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite na agenciite za rabotewe so nedvi`nosti: . vidi 42. proda`ba i izdavawe pod zakup na nedvi`nosti.obezbeduvawe na ku}i.. vklu~uvaj}i i izlo`beni saloni.3 68.koristewe na stanbeni parceli za mobilni domovi Ovaa klasa ne opfa}a: . vikendi~ki.2 Izdavawe i upravuvawe so sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup (lizing) 68.

10 . zatvori i ostanati objekti (osven upravuvawe so kompjuterska oprema). na lica ~lenovi na advokatska komora. industriska sopstvenost i avtorski i srodni prava. arbitri.10 . odr`uvawe i vr{ewe mali popravki. pravni soveti i zastapuvawe vo sporovi koi proizleguvaat od rabotnite odnosi. nadzor i obezbeduvawe) vidi 81. kako i ostanati dejnosti na javni (dr`avni) notari. so ili pod supervizija.. staratelstva itn. Isto taka. 69 Pravni i smetkovodstveni dejnosti Ovoj oddel vklu~uva pravno zastapuvawe na interesite na edna strana protiv interesite na druga strana..32 Upravuvawe so nedvi`en imot so honorar ili vrz baza na dogovor Ovaa klasa ne opfa}a: . kako {to e sovetuvawe i zastapuvawe vo gra|anski predmeti. vidi 69.10 Pravni raboti Pravni raboti Ovaa klasa opfa}a: . Ovie dejnosti baraat golem stepen na osposobuvawe i im ovozmo`uvaat na korisnicite stru~no znaewe i ve{tini. vklu~uva i smetkovodstveni i knigovodstveni uslugi kako {to se revizija na smetkovodstvenite smetki.pravni raboti. NAU^NI I TEHNI^KI DEJNOSTI Ovoj sektor opfa}a specijalizirani. vidi 69. vidi 81. podgotovka na finansiski izve{taj i knigovodstvo. isfrlawe na |ubre.uslugi za oddr`uvawe (kombinacija na uslugi kako generalno vnatre{no ~istewe. vklu~uva i podgotovka na pravni dokumenti kako {to se predmeti za osnovawe na delovni subjekti. Isto taka. podgotovka na dokumenti za podaroci.pravni raboti. dogovori za partnerstvo ili sli~ni dokumenti vo vrska so osnovawe na delovnite subjekti.upravuvawe so objekti kako {to se voeni bazi.10 68.1 69. testamenti. 69. revizori i ve{taci. sudski slu`benici. gra|anski notari. sovetuvawe i zastapuvawe vo krivi~ni predmeti. nau~ni i tehni~ki dejnosti.10 M/K STRU^NI. pred sudovite ili drugi pravosudni organi.

pravno zastapuvawe na interesite na strankite pred sudovite ili drugite pravosudni organi so ili pod supervizija na lica koi se ~lenovi na advokatskata komora: ● pravni soveti i zastapuvawa vo gra|anski predmeti ● pravni soveti i zastapuvawa vo krivi~ni predmeti ● pravni soveti i zastapuvawa vo sporovi koi proizleguvaat od rabotnite odnosi .91 70 Upravuva~ki dejnosti. staratelstva i dr.podgotovka na prijavi za vra}awe na personalen danok i danok na dohod .pravno sovetuvawe. revizori i ve{taci. arbitri. vidi 84.23 69.kni`ewe na komercijalni transakcii na pretprijatija ili drugi . vidi 63. Ovaa klasa ne opfa}a: .naplata na smetki.20 Smetkovodstveni. proceduri za buxetska kontrola. dano~no sovetuvawe 69. dano~no sovetuvawe Ovaa klasa opfa}a: .dejnost na sudovite. dogovori za partnerstvo ili sli~ni dokumenti vo vrska so osnovawe na delovni subjekti ● industriska sopstvenost i avtorski i srodni prava ●podgotovka na predmeti za podarok.podgotovka ili revizija na finansiski izve{tai .11 .ostanati dejnosti na javni (dr`avni) notari i gra|anski notari. knigovodstveni i revizorski raboti.obrabotka na podatoci i tabelirawe. sovetuvawe vo vrska so upravuvaweto . .dejnosti na sovetuvawe i zastapuvawe na klientot pred dano~nite organi Ovaa klasa ne opfa}a: . sudski slu`benici. knigovodstveni i revizorski raboti.delovno sovetuvawe vo vrska so smetkovodstveniot sistem.kontrola i potvrduvawe na ispravnosta na finansiskite izve{tai .22 . vidi 82. vidi 70.2 Smetkovodstveni. testamenti. podgotovka na pravni dokumenti: ● predmeti za osnovawe na delovni subjekti..

dejnosti na glavnite-mati~nite edinici. isto taka. t.dejnosti na agencii za reklamirawe i uslugi za oglasuvawe preku mediumite. vidi 64. Ovaa klasa ne opfa}a: .22 Dejnosti na sovetuvawe vo vrska so raboteweto i ostanato upravuvawe . kako {to se strate{ki i organizaciski planirawa. vidi 73. rakovodewe i operativna pomo{. izrabotka na planovi na proizvodstvo i kontrola na planiraweto.istra`uvawa na pazarot i ispituvawe na javnoto mislewe.pomo{nite upravuva~ki kancelarii Ovaa klasa ne opfa}a: . donesuvawe na strate{ki ili organizaciski planovi i odlu~uva~ka uloga na kompanijata ili pretprijatieto.21 Dejnosti vo vrska so sovetuvawe vo upravuvaweto Odnosi so javnosta i dejnosti na informirawe Ovaa klasa opfa}a davawe na sovet.korporativnite edinici . izvr{uvawe na operativna kontrola i upravuvawe so dnevnite dejnosti na edinicite so koi se povrzani. vklu~uvaj}i go i lobiraweto za pretprijatijata ili drugite organizacii vo odnosi so javnosta i informiraweto.lokalnite i regionalnite kancelarii . finansiski planirawa i buxetirawe.e. praksa i planirawe povrzani so ~ove~kite resursi.glavnite-mati~ni edinici .1 70. politika.Ovoj oddel opfa}a davawe na sovet i pomo{ na pretprijatijata i drugite organizacii za pra{awa vo vrska so upravuvaweto.20 70.1 . Ovde. marketing celi i politiki.20 70.10 Upravuva~ki dejnosti Upravuva~ki dejnosti Ovaa klasa vklu~uva nadzor i upravuvawe so drugite edinici vo kompanijata ili pretprijatieto. Ovaa klasa opfa}a dejnosti na: . vidi 73. e vklu~en i nadzorot i upravuvaweto nad ostanatite edinici vo ista kompanija ili pretprijatie.centraliziranite administrativni edinici .2 70. 70.dejnosti na holding-kompaniite koi ne se vklu~eni vo upravuvaweto.

vidi 74. 71. uslugi povrzani so izrabotka na nacrti (proektirawe).sovetuvawe vo arhitektonskite dejnosti i in`enerstvoto. proceduri za buxetska kontrola . organizirawe. in`enerski uslugi. upravuvawe so informaciite itn. za agronomijata.01 . politika. namaluvawe na tro{ocite i drugi finansiski pra{awa.sovetuvawe za za{tita na okolinata. vidi 85.pravno sovetuvawe i zastapuvawe.1 Arhitektonski dejnosti i in`enerstvo i so niv povrzano tehni~ko sovetuvawe Ova grupa opfa}a davawe na arhitektonski uslugi. 71. izrabotka na planovi za proizvodstvo i kontrola na planiraweto.Ovaa klasa vklu~uva: davawe na sovet.sovetuvawe vo vrska so barawe na rakovoden kadar ili nivno vrabotuvawe. vklu~uva i izvr{uvawe na fizi~ki.60 71 Arhitektonski dejnosti i in`enerstvo.dizajnirawe na programi za smetkovodstvo. promeni vo rakovodeweto.10 . uslugi povrzani so izrabotka na nacrti (proektirawe). dano~no sovetuvawe. davawe na nasoki ili operativna pomo{ na pretprijatijata i javnite slu`bi {to se povrzani so: . grade`ni inspekciski uslugi i istra`uvawe i kartografski uslugi. vidi 69. vidi 62. in`enerski uslugi. hemiski uslugi i drugi analiti~ki ispituvawa. vidi 69.11. marketing celi i politiki. praksa i planirawe povrzani so ~ove~kite resursi.20 .90 . vidi 78. strategii za nadomestoci i penzionirawe. kako {to se strategiski i organizaciski planirawa. .kreirawe na smetkovodstveni metodi ili proceduri. Ova davawe na delovni uslugi mo`e da vklu~uva sovet. rein`enering na rabotniot proces. knigovodstveni i revizorski dejnosti.obrazovni konsultantski dejnosti. tehni~ko ispituvawe i analiza Ovoj oddel opfa}a davawe na arhitektonski uslugi. vidi 71. efikasnost i kontrolirawe.smetkovodstveni.sovetuvawe i pomo{ vo vrska so planirawe.10 . programi za smetkovodstvo na tro{oci. Isto taka. obezbeduvawe i srodni konsultativni dejnosti. Ovaa klasa ne opfa}a: . grade`ni inspekciski uslugi i istra`uvawe i kartografski uslugi i sli~ni na niv. davawe na nasoki i operativna pomo{ na pretprijatijata i drugite organizacii vo upravuvaweto.12 .

vidi 58.19 . proekti za higieno-tehni~ka za{tita i za{tita od zagaduvawe.dejnosti za istra`uvawe i razvoj povrzani so in`enerstvoto. materijali.geofizi~ki.11 Arhitektonski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . 09. strukturi.10 71.20 . ma{insko.elaboracija na proekti za koristewe na klima-uredi. vidi 71. 62.tehni~ko proektirawe (primena na zakonite na fizikata i principite na in`enerstvoto vo dizajniraweto na ma{ini. 62. vidi 62.90 .01 .71. geolo{ki i seizmi~ki istra`uva~ki dejnosti .dejnosti na kompjuterski konsultanti.geodetski istra`uva~ki dejnosti ● premeruvawe na zemji{teto i granici ● hidrolo{ki istra`uva~ki dejnosti ● potpovr{inski istra`uva~ki dejnosti ● kartografsko i prostorno snimawe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 09. vidi 72. industriski procesi i industriska oprema ● proekti od oblasta na grade`ni{tvo.vnatre{no dekorirawe.razvoj ili izdavawe na povrzani softveri.10.12 In`enerstvo i so nego povrzano tehni~ko sovetuvawe Ovaa klasa opfa}a: .tehni~ki ispituvawa. proekti za akustika itn. industrisko i sistemsko in`enerstvo.02.09 . . hemisko in`enerstvo.arhitektonsko-konsultantski dejnosti ● izrabotka na nacrti (proektirawe) na zgradi ● urbanisti~ko i prostorno planirawe i proektirawe kako i proektirawe na okolinata Ovaa klasa ne opfa}a: .02. vidi 62.29. vidi 74.ispituvawe za dup~ewe povrzano so rudarski operacii. hidrotehnika i soobra}ajno in`enerstvo ● proekti za upravuvawe so vodata ● proektni elaborati i realizacija povrzani so proektirawe na instalacii za struja i elektronika. instrumenti.09 . 62. razladni uredi.dejnosti na kompjuterski sovetnici. rudarsko in`enerstvo. procesi i sistemi) i sovetodavni dejnosti za: ● proekti za razvoj i izrabotka na postrojki. in`enerstvo za za{tita pri rabota .

vklu~uvaj}i go i veterinarnoto testirawe i kontrolata vo proizvodstvoto na hrana ● testirawe na fizi~kite karakteristiki na materijalite. nuklearnata oprema itn. testirawe i analizi na medicinski i stomatolo{ki primeroci.10 . kako {to se: ● akusti~ni i vibracioni testirawa ● testirawe na sostavot i ~istota na mineralite itn.20 Tehni~ko ispituvawe i analiza Tehni~ko ispituvawe i analiza Ovaa klasa opfa}a fizi~ki. vidi 74..) ● operacii vo policiski laboratorii Ovaa klasa ne opfa}a: .2 71. elektronska oprema itn.00 . avtomobili.testirawa na `ivotinski primeroci. vidi 74. vidi 86 72 Nau~no istra`uvawe i razvoj Ovoj oddel opfa}a tri vida dejnosti na poleto na istra`uvawe i razvoj: 1) Osnovni istra`uvawa: Eksperimentalna ili teoretska rabota {to se prezema prvenstveno zaradi steknuvawe na novo znaewe za potenciranite osnovni pojavi i nabquduvanite fakti bez odredena primena ili upotreba. cvrstina.20 71. ● sertifikati na proizvodi. trajnost.fotografirawe od vozduh. brani itn.dijagnosticirawe. avioni. vidi 75. kontejneri pod pritisok. kako {to se ja~ina. 2) Primeneti istra`uvawa: . ● periodi~ni tehni~ki ispituvawa na soobra}ajnite sredstva zaradi sigurnosta na patot ● testirawa so upotreba na modeli ili imitacii (na pr. hemiski i ostanati analiti~ki testirawa na site vidovi na materijali i proizvodi. soobra}ajnite sredstva.industriski dizajn. ● testirawe na kvalitet i verodostojnost ● testirawe na kompletnata ma{inerija: motori. brodovi. letalata. radioaktivnost itn. vklu~uvaj}i gi potro{uva~kite dobra. ● testirawe od oblasta na higiensko-tehni~kite uslovi na hranata. ● rendgentski testirawa na mestata na zavaruvawe i spojuvawa ● analizi na nedostatocite ● testirawe i merewe na indikatori na okolinata: zagaduvawe na vozduhot i vodata itn..

proteinski i drugi molekuli: sekvencionirawe/sinteza/podvojuvawe na proteini i peptidi (so vklu~uvawe na golemi molekulni hormoni). identifikacija na receptorni }elii . proteomika. bioprocesirawe. vidi 73. podobruvawe na metodite za prenos na golemi molekulni lekovi.DNK/RNK: genomika. profilirawe na izrazuvaweto (ekspresija) na genite i upotreba na antisens (bezosetna) tehnologija . bioremedijacija. 3) Eksperimentalen razvoj: Sistematska rabota bazirana vrz postoe~ko znaewe dobieno od istra`uvawa i/ili prakti~no iskustvo. Istra`uvaweto i eksperimentalniot razvoj vo ovoj oddel se podeleni vo dve kategorii: prirodni nauki.11 . geneti~ki probi. sekvencionirawe/ sinteza/pro{iruvawe na DNK/RNK.biotehnolo{ki tehniki: fermentacija so upotreba na bioreaktori. Ovoj oddel ne opfa}a: . tehni~ki i tehnolo{ki nauki i op{testveni i humanisti~ki nauki. signalizirawe.istra`uvawa na kultura na tkiva i }elii: kultura na }elii/tkiva. prvenstveno naso~eni kon odredena prakti~na cel. sistemi i uslugi za bitno podobruvawe na onie {to ve}e se proizvedeni ili instalirani. bioizla~uvawe. tehni~kite i tehnolo{kite nauki. istra`uvawe na tkiva (so vklu~uvawe na elementi na tkivata i biomedicinski istra`uvawa). biofiltracija. tehni~kite i tehnolo{kite nauki Ovaa grupa sodr`i osnovni i prakti~ni istra`uvawa. biolo{ko otsumpurirawe. kultivirawe na embrioni . pro~istuvawe i izolacija na proteini. eksperimentalen razvoj vo prirodnite.istra`uvawe na pazarot. biobelewe.1 Istra`uvawe i eksperimentalen razvoj vo prirodnite. farmakogenomika.Originalni istra`uvawa prezemeni za da se stekne novo znaewe. proizvodi i uredi.20 72. vakcinacii/imunski stimulansi. naso~eni kon proizvodstvo na novi materijali. fuzija na }elii. geneti~ki istra`uvawa.genski i RNK vektori: genska terapija i virusni vektori 72. Istra`uvawe i eksperimentalen razvoj vo biotehnologijata Ovaa klasa opfa}a istra`uvawe i eksperimentalen razvoj vo biotehnologijata: . biopretvorawe. instalirawe na novi procesi. fitoremedijacija .

nanobiotehnologija: primenuva alati i procesi na nano i mikrobiotehnologijata za izgradba na uredi za prou~uvawe na biosistemite i upotrebata vo farmacijata. tehni~kite i tehnolo{kite nauki Ovaa klasa opfa}a: . kako i oglasuvawe vo spisanija. vidi 73. prvenstveno vo op{testvenite i humanitarnite nauki Ovaa klasa ne opfa}a: .bioinformatika: izrabotka na baza na podatoci za geonomi.. vklu~uvaj}i ja sistematskata biologija .19 Drugi istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo prirodnite.istra`uvawe i razvoj vo op{testvenite nauki . dijagnostikata itn. 73.2 .11 Marketing (reklama i propaganada) Agencija za marketing 72.istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo prirodnite. tehni~kite i tehnolo{kite nauki osven istra`uvawata i eksperimentalniot razvoj vo biotehnologijata: ● istra`uvawe i razvoj vo prirodnite nauki ● istra`uvawe i razvoj vo tehni~kite i tehnolo{kite nauki ● istra`uvawe i razvoj vo medicinskite nauki ● istra`uvawe i razvoj vo zemjodelskite nauki ● interdisciplinarni istra`uvawa i razvoj. modelirawe na slo`eni biolo{ki procesi. prvenstveno vo prirodnite i tehni~ko-tehnolo{kite nauki Istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo op{testvenite i humanitarnite nauki 72.interdisciplinarni istra`uvawa i razvoj. proteinski sekvenci.1 73.20 Istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo op{testvenite i humanitarnite nauki Ovaa klasa opfa}a: . na radio i na televizija i vo ostanati mediumi.20 73 Marketing (reklama i propaganada) i istra`uvawe na pazarot Ovoj oddel opfa}a sozdavawe na reklamni kampawi. kako i kreirawe i postavuvawe na reklami na otvoren prostor.istra`uvawe i razvoj vo humanitarnite nauki . vesnici. 72.istra`uvawe na pazarot.

e.proda`ba na vreme ili prostor za oglasuvawe direktno od strana na sopstvenikot (izdava~ot itn.po{tenski dejnosti.vodewe na marketin{ki kampawi i drugi reklamirawa koi se usmereni kon privlekuvawe i zadr`uvawe na kupuva~i: ● promocija na produkti ● marketing na mesto na proda`ba ● oglasuvawe preku po{ta ● marketin{ki konsultacii Ovaa klasa ne opfa}a: .2 . izrabotka na reklamen materijal i kupuvawe. panoa.19 73.kreirawe i realizacija na propagandni kampawi: ● kreirawe i postavuvawe na propaganda vo vesnici. reklami na izlozi. kreativni uslugi.izrabotka na reklamni fotografii.e. vidi 82.11 .snimawe za komercijalni poraki za radio. televizija. t. vidi 58.20 . vidi 73. vidi 82. Toa vklu~uva: . internet i drugi mediumi ● kreirawe i postavuvawe na propaganda na otvoren prostor. vidi 74. vidi 59. proda`ba na vremeto i prostorot za razli~ni vidovi na mediumsko oglasuvawe. reklami na avtobusi i avtomobili vo izlo`beni prostori itn.odnosi so javnosta i dejnosti na soop{tuvawe.) vidi go soodvetniot oddel na dejnost .Ovaa klasa vklu~uva cel spektar na uslugi za oglasuvawe (po pat na sopstvenite kapaciteti na pretprijatieto ili so dogovori) vklu~uvaj}i sovetuvawe. vidi 70. t. Ovaa klasa ne opfa}a: .12 Oglasuvawe preku mediumi Ovaa klasa opfa}a: .snimawe na reklamni poraki za televizija i film. ● reklamirawe od vozduh ● distribucija ili isporaka na propaganden materijal ili primeroci ● ureduvawe na {tandovi i ostanati objekti i prostori .oglasuvawe preku mediumi.21 Istra`uvawe na pazarot i ispituvawe na javnoto mislewe 73.pe~atewe na reklamen materijal.20 .19 . radio.organizacija na sostanoci i delovni saemi. spisanija.istra`uvawe na pazarot.20 .30 . bilbordi. vidi 59.

arhitektura i in`enering. kako i drugi proizvodi za li~na potro{uva~ka ili dobra za doma}instvata . formata. mehanizmite. bojata i na~inot na povr{inskata obrabotka na proizvodot. vidi 62.istra`uvawe na pazarniot potencijal.konsultantski dejnosti.istra`uvawe na javnoto mislewe za politi~ki. t.arhitektonsko dizajnirawe. upotrebata i odr`uvaweto . nau~ni i tehni~ki dejnosti Ovoj oddel opfa}a stru~ni.10 Specijalizirani dizajnerski dejnosti Specijalizirani dizajnerski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .1 74. t. vidi 71.20 Istra`uvawe na pazarot i ispituvawe na javnoto mislewe Ovaa klasa opfa}a: .izrabotka i programirawe na veb-stranici.proektirawe i in`enering. tehni~ki testirawa i analizi. materijali. 74.dejnosti na vnatre{ni dekorateri Ovaa klasa ne opfa}a: . ekonomski i op{testveni pra{awa i statisti~ki analizi na rezultatite od ispituvaweto 74 Ostanati stru~ni.e. vidi 71. istra`uvawe i razvoj i reklamirawe).73. primena na zakonite na fizikata i na~elata na in`eneringot vo dizajniraweto na ma{ini. instrumenti.2 74. zemaj}i gi predvid ~ove~kite karakteristiki i potrebi. cenata i izgledot na proizvodite. kreirawe i razvoj na nacrt i specifikacija koi ja optimiziraat upotrebata. prepoznatlivosta na dobrata i uslugi i kupovnite naviki na potro{uva~ite zaradi proda`na promocija i razvoj na novi proizvodi i uslugi. vklu~uvaj}i gi izborot na materijalite. sigurnosta. nau~ni i tehni~ki dejnosti (osven pravni i smetkovodstveni dejnosti.moden dizajn na tekstil. sestranosta.dejnosti na grafi~ki dizajneri . strukturi.industriski dizajn. mebel i drugi vnatre{ni dekoracii i drugi modni proizvodi. pazarnata sklonost vo distribucijata.20 Fotografski dejnosti Fotografski dejnosti .12 74.e. obleka.01 .11 . procesi i sistemi. vklu~uvaj}i i statisti~ki analizi na rezultatite . upravuvawe i upravuva~ko . nakit. obuvki.

Ovaa klasa opfa}a: - izrabotka na fotografii za komercijalni potrebi i za potro{uva~i: ● izrabotka na fotografii za patni ispravi, u~ili{ta, svadbi itn. ● izrabotka na fotografii za komercijalni, modni ili turisti~ki celi, kako i za potrebi na izdava{tvo i rabotewe so nedvi`nini ● fotografirawe od vozduh ● videosnimawe na va`ni slu~uvawa: svadbi, sostanoci itn. - obrabotka na filmovi ● razvivawe, izrabotka i zgolemuvawe na fotografii od negativi ili filmovi zemeni od klienti ● dejnost na laboratorii za razvivawe na filmovi i izrabotka na fotografii ● dejnost na foto-studija za izrabotka na fotografii (koi ne se del od prodavnicite so fotografska oprema) ● montirawe na dijapozitivi ● kopirawe i restavracija ili retu{irawe na stari fotografii - dejnosti na fotoreporterite Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - mikrofilmovi za dokumenti Ovaa klasa ne opfa}a: - obrabotka na igrani filmovi koi se odnesuvaat na filmska i televiziska industrija, vidi 59.12 - kartografsko i prostorno snimawe i informirawe, vidi 71.12 - rabota na avtomati koi rabotat na pari (samouslu`uvawe), fotoavtomati, vidi 96.09 74.3 74.30 74.9 Preveduva~ki dejnosti i uslugi na preveduva~ite Preveduva~ki dejnosti i uslugi na preveduva~ite Ostanati stru~ni, nau~ni i tehni~ki dejnosti, nespomnati na drugo mesto 74.90 Ostanati stru~ni, nau~ni i tehni~ki dejnosti, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a razli~ni uslu`ni dejnosti nameneti prete`no za delovnite stranki. Toa se dejnosti {to baraat pogolemi stru~ni, nau~ni i tehni~ki sposobnosti, me|utoa ne gi vklu~uvaat tekovnite, rutinskite delovni funkcii koi obi~no se so kratko traewe.

Ovaa klasa opfa}a: - dejnosti na delovno posreduvawe, t.e. organizirawe na kupuvawe i proda`ba na mali i sredno golemi delovni subjekti, vklu~uvaj}i ja i profesionalnata praksa, osven posreduvawe vo raboteweto so nedvi`nini - dejnosti pri posreduvawe vo vrska so patenti (organizirawe na kupuvawe i proda`ba na patenti) - dejnosti na procenuvawe, osven za nedvi`nini ili osiguruvawe (za antikviteti, nakit itn.) - revizija na smetki i informacii za nadomestoci za prevoz na stoka (vozarina) - dejnosti za prognozirawe na vremeto - sovetuvawe vo podra~jeto na osiguruvaweto - sovetuvawe vo podra~jeto na agronomijata - sovetuvawe vo podra~jeto na za{tita na `ivotnata sredina - drugi tehni~ki sovetuvawa - dejnosti na konsultanti osven od podra~jeto na arhitekturata, in`eneringot i delovnoto upravuvawe - dejnosti na kvantitativni proceniteli Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - dejnosti na agenti i agencii koi zastapuvaat lica zaradi dobivawe na anga`mani vo filmski, teatarski ili drugi pretstavi ili sportski atrakcii, kako i agencii za plasirawe na knigi, igri, umetni~ki dela, fotografii itn. kaj izdava~ite, re`iserite itn. Ovaa klasa ne opfa}a: - trgovija na golemo so koristeni motorni vozila po pat na aukcija, vidi 45.1 - dejnosti na aukcija preku internet (vo vrska so trgovijata na malo), vidi 47.91 - dejnosti na aukcii (aukciski ku}i) vo vrska so trgovijata na malo, vidi 47.79 - dejnosti na posrednici vo vrska so nedvi`nosti, vidi 68.31 - knigovodstveni dejnosti, vidi 69.20 - dejnosti na konsultanti vo vrska so upravuvaweto, vidi 70.22 - dejnosti za arhitektonski i in`enerski konsultacii, vidi 71.1 - izrabotka na industriski i ma{inski dizajn, vidi 71.12, 74.10 - veterinarni testirawa i kontrola na proizvodstvo na hrana, vidi 71.20 - kreirawe i postavuvawe na reklami i drugi reklamni dizajni, vidi 73.11 - ureduvawe na {tandovi i ostanati objekti i prostori, vidi 73.11 - organizacija na sostanoci i delovni saemi, vidi 82.30

- dejnosti na samostalni aukcioneri, vidi 82.99 - upravuvawe so programi za lojalnost, vidi 82.99 - sovetuvawe vo vrska so kreditirawe i dolguvawa, vidi 88.99 75 Veterinarni dejnosti Ovoj oddel vklu~uva gri`a za zdravjeto na `ivotnite i kontrolni dejnosti za `ivotnite na farmi ili doma{ni milenici. Ovaa dejnost se odviva preku kvalifikuvani veterinari vo veterinarni bolnici, kako i pri posetata na farmi, {tali, ku}i ili domovi, vo privatni veterinarni ordinacii i operacioni sali ili na drugo mesto. Isto taka, gi opfa}a i ambulantskite dejnosti za bolnite `ivotni. 75.0 75.00 Veterinarni dejnosti Veterinarni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: - gri`a za zdravjeto na `ivotnite i kontrolni dejnosti za `ivotnite na farma - gri`a za zdravjeto na `ivotnite i kontrolni dejnosti za doma{ni milenici Ovaa dejnost se odviva preku kvalifikuvani veterinari i veterinarni bolnici kako i pri poseta na farmi, {tali, ku}i ili domovi, vo privatni veterinarni ordinacii i operacioni sali ili na drugo mesto Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - dejnosti na veterinarni asistenti ili drug pomo{en veterinaren personal - klini~ko - patolo{ki i ostanati dijagnosti~ki dejnosti vo vrska so `ivotnite - ambulantski dejnosti za `ivotnite Ovaa klasa ne opfa}a: - hranewe na `ivotnite bez gri`a za zdravjeto, vidi 01.62 - stri`ewe na ovcite, vidi 01.62 - uslugi i kontrola na stadata, pasewe, kastrirawe na `ivinata, vidi 01.62 - dejnosti za ve{ta~koto oploduvawe, vidi 01.62 - nega i zgri`uvawe na doma{ni milenici bez gri`a za zdravjeto, vidi 96.09 N/Л ADMINISTRATIVNI I POMO[NI USLU@NI DEJNOSTI

Ovoj sektor opfa}a razli~ni dejnosti koi go poddr`uvaat op{toto rabotewe. Ovie dejnosti se razlikuvaat od onie vo sektorot M/K po toa {to nivnata glavna namena ne e prenesuvawe na specijalizirano znaewe.

77

Dejnosti na iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing)

Ovoj oddel opfa}a dejnosti na iznajmuvawe i davawe pod zakup na opredmeteni i nefininsiski neopredmeteni sredstva, vklu~uvaj}i mno{tvo materijalni dobra kako {to se avtomobili, kompjuteri, predmeti za {iroka potro{uva~ka, kako i industriski ma{ini i oprema, na potro{uva~ite vo zamena za periodi~no pla}awe na naemnina ili zakupnina. Podelen e na: (1) iznajmuvawe na motorni vozila, (2) iznajmuvawe na oprema za rekreacija i sport kako i predmeti za li~na upotreba i za doma}instvoto, (3) davawe pod zakup na ostanati ma{ini i oprema koi ~esto se koristat vo raboteweto, me|u koi i ostanatite prevozni sredstva i (4) lizing na proizvodite od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi.

Ovoj oddel go vklu~uva samo operativniot zakup (lizing). Ovoj oddel ne opfa}a: - finansiski zakup, vidi 64.91 - (zakup) iznajmuvawe na nedvi`nosti, vidi sektor L/J - (zakup) iznajmuvawe na oprema so (preku) operator, vidi vo soodvetnata klasa spored dejnosta koja se izvr{uva so pomo{ na taa oprema (na klasite na dejnosti koi upravuvaat so taa oprema), na pr., grade`ni{tvo (sektor F/\) transport (sektor H/@) 77.1 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na motorni vozila 77.11 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na avtomobili i motorni vozila od lesna kategorija Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe i operativen zakup na slednite vidovi na vozila: ● patni~ki avtomobili i ostanati motorni vozila od lesna kategorija -lesni tovarni vozila (so nosivost do 3.5 toni) bez voza~ Ovaa klasa ne opfa}a:

- iznajmuvawe ili davawe pod zakup na avtomobili i motorni vozila od lesna kategorija so voza~, vidi 49.32 i 49.39 77.12 Iznajmuvawe i davawe pod zakup na kamioni Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe i operativen zakup na slednite vidovi vozila: ● kamioni, prikolki i te{ki motorni vozila (so nosivost preku 3.5 toni) ● avtodomovi (kamperi) Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe ili operativen zakup na kamioni i te{ki vozila so nosivost preku 3.5 toni so voza~, vidi 49.41 77.2 Iznajmuvawe i davawe pod zakup na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvoto Ovaa grupa opfa}a iznajmuvawe i davawe pod zakup predmeti za li~na upotreba i za doma}instvoto kako {to se zakup na oprema za rekreacija i sport i videolenti. Dejnostite vo ovaa grupa, glavno, se odnesuvaat na iznajmuvawe i davawe pod zakup za pokratok vremenski period, iako ne e isklu~eno deka mo`e da se odnesuva i na podolg vremenski period. 77.21 Iznajmuvawe i davawe pod zakup na oprema za rekreacija i sport Ovaa klasa opfa}a iznajmuvawe na oprema za rekreacija i sport: - ~amci, edrilici, kanua, - velosipedi - le`alki i ~adori za na pla`a - skii - ostanata sportska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na ~amci i edrilici so ekipa`, vidi 50.10, 50.30 - iznajmuvawe na videolenti i diskovi, vidi 77.22 - iznajmuvawe na ostanati predmeti za li~na upotreba i doma}instvo, vidi 77.29 - iznajmuvawe na oprema za odmor i rekreacija kako sostaven del na rekreativnite objekti, vidi 93.29 77.22 Iznajmuvawe na videolenti i diskovi Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe na videolenti, rekorderi, CD i DVD itn.

77.29

Iznajmuvawe i davawe pod zakup na ostanati predmeti za li~na i semejna upotreba Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe na razni predmeti za li~na i semejna upotreba (osven opremata za sport i rekreacija), na doma}instvata ili pretprijatijata: ● obleka, obuvki i tektil ● mebel, kerami~ki i stakleni proizvodi, kujnski pribor, elektri~ni aparati za doma}instvo i doma{ni potrebi ● nakit, muzi~ki instrumenti, scenski rekviziti i kostumi ● knigi, vesnici i spisanija ● ma{ini i oprema {to se upotrebuvaat od amateri ili za hobi, t.e. alat za popravki vo doma}instvoto ● cve}iwa i rastenija ● elektronska oprema za upotreba vo doma}instvoto Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na avtomobili, kamioni, prikolki i avtodomovi(kamperi), bez voza~, vidi 77.1 - iznajmuvawe na oprema za rekreacija i sport, vidi 77.21 - iznajmuvawe na videolenti i diskovi, vidi 77.22 - iznajmuvawe na kancelariski mebel, vidi 77.33 - iznajmuvawe na motocikli i kamp-prikolki bez voza~, vidi 77.39 - iznajmuvawe na postelnina, rabotni odela i sli~ni predmeti vo peralnicite, vidi 96.01

77.3

Iznajmuvawe i davawe pod zakup na ostanati ma{ini, oprema, kako i materijalni dobra 77.31 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na zemjodelski ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe i operativen zakup na ma{ini i oprema za zemjodelstvoto i {umarstvoto bez operator: ● iznajmuvawe na proizvodstveni ma{ini od klasata 28.30, kako {to se zemjodelskite traktori Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na ma{ini i oprema za zemjodelstvoto i {umarstvoto so operator, vidi 01.61 i 02.40 77.32 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`enerstvoto Ovaa klasa opfa}a:

● kancelariski mebel 77.iznajmuvawe na vodni soobra}ajni sredstva so operator.iznajmuvawe na ~amci za razonoda. bez monta`a i demontirawe Ovaa klasa ne opfa}a: .21 77. vidi oddel 50 . vidi oddel 51 77.iznajmuvawe i operativen zakup na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`inerstvoto so operator.iznajmuvawe i operativen zakup na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`enerstvoto bez operator: ● kranovi ● skeliwa i rabotni platformi.35 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na vozdu{ni prevozni sredstva Ovaa klasa opfa}a: . ● ma{ini i oprema za smetkovodstvo: registar-kasi..34 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na vodni soobra}ajni sredstva Ovaa klasa opfa}a: .iznajmuvawe na vozdu{ni soobra}ajni sredstva so operator. vidi oddel 43 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na kancelariski ma{ini i oprema. ● ma{ini za pi{uvawe.iznajmuvawe i operativen zakup na kancelariski ma{ini i oprema bez operator: ● kompjuteri i kompjuterska sporedna oprema. vklu~uvaj}i i kompjuteri Ovaa klasa opfa}a: . vidi 77. elektronski kalkulatori i sl.iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na vodni soobra}ajni sredstva bez operator: ● komercijalni ~amci i brodovi Ovaa klasa ne opfa}a: . fotokopirawe i obrabotka na tekst.33 .iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na vozdu{ni soobra}ajni sredstva bez operator: ● avioni ● vozdu{ni baloni Ovaa klasa ne opfa}a: .

vidi 77.77. Proizvodite mo`e.31 .iznajmuvawe na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`enerstvoto. koristeweto za ponatamo{ni procesi ili proizvodi. televiziska i telekomunikaciska oprema ● oprema za merewe i kontrola ● filmska produkciska oprema ● drugi komercijalni. Lizingot na ovie proizvodi mo`e da bide vo razli~na forma kako {to e dozvolata za reprodukcija.iznajmuvawe na `ivotni (kako na pr. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . ● vozila za `elezni~ki prevoz Ovaa klasa. no i ne mora da bidat napraveni od momentalnite sopstvenici. itn. rasni kowi) .iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na kopneni prevozni sredstva (osven motorni vozila) bez voza~: ● motocikli. oprema i materijalni dobra.21 .iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na drugi ma{ini i oprema bez operator koi op{to se upotrebuvaat kako kapitalni dobra vo industrijata: ● motori i turbini ● ma{inski alati ● oprema za rudarstvo i nafteni poliwa ● profesionalna radio. vklu~uvaj}i i kompjuteri.iznajmuvawe na paleti Ovaa klasa ne opfa}a: . . vidi 77.32 . raboteweto vrz osnova na fran{iza itn.iznajmuvawe na ma{ini i oprema za zemjodelstvoto i {umarstvoto.39 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na ostanati ma{ini. vidi 77. opfa}a: .iznajmuvawe na kancelariski ma{ini i oprema.33 77. osven avtorski dela Ovaa klasa opfa}a dejnosti koi im ovozmo`uvaat na drugite da koristat proizvodi od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi za koi se pla}a soodveten nadomestok ili nadomestok za licenca na sopstvenikot na proizvodot. osven avtorski dela 77. isto taka.4 Lizing na proizvodi od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi.iznajmuvawe na stanbeni ili kancelariski kontejneri .iznajmuvawe na velosipedi.. kamp-prikolki. nau~ni i industriski ma{ini . vidi 77.40 Lizing na proizvodi od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi.iznajmuvawe na kontejneri .

vidi 74. Ovoj oddel opfa}a: .dejnosti na agenciite za posreduvawe pri dodeluvawe na teatarski ili filmski ulogi (kasting agencii) Ovoj oddel ne opfa}a: .Ovaa klasa opfa}a: .steknuvawe na avtorskite prava i izdavawe. vidi 68.1.90 78.20 . vidi grupa 77.primawe soodveten nadomestok ili nadomestok za licenca od koristeweto na: ● patenti ● trgovski marki za proizvodi ili trgovski marki za uslugi ● brend .lizing na proizvodite od intelektualna sopstvenost (osven avtorskite dela kako {to se knigite ili softver) . 77.dejnosti na barawe i vrabotuvawe na rakovoden kadar .10 Dejnosti na agenciite za vrabotuvawe Dejnosti na agenciite za vrabotuvawe Ovaa klasa opfa}a sostavuvawe na ponudi za slobodni rabotni mesta i upatuvawe i vrabotuvawe na kandidatite.2. reprodukcija i distribucija na avtorski dela (knigi.imiwa ● istra`uvawe i procena na minerali ● dogovori za fran{iza Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi oddel 58 i 59 . . 77. upatuvawe ili vrabotuvawe na kandidatite. vrabotuvawe na rabotnici na opredeleno vreme poradi potreba od dopolnitelna rabotna sila na klientite i ostanato obezbeduvawe na ~ove~ki resursi.lizing na nedvi`nosti.dejnosti na li~ni teatarski ili umetni~ki agenti ili agencii. pri {to kandidatite za rabota ne se vraboteni preku agenciite za vrabotuvawe. film).lizing na materijalni dobra (imot).proizvodstvo.3 78 Dejnosti na vrabotuvawe Ovoj oddel opfa}a sostavuvawe na ponudi za slobodni rabotni mesta.1 78. pri {to kandidatite za rabota ne se vraboteni preku agencijata za vrabotuvawe. vidi oddel 58 i 59 . softver.

a se povrzani so ova otstapuvawe. vklu~uvaj}i i vrabotuvawe na rakovodni kadri .Ovaa klasa opfa}a: . izbor i vrabotuvawe na kadri. Vrabotenite poedinci se vraboteni preku agencijata za privremeno vrabotuvawe koja ne obezbeduva direkten nadzor na vrabotenite na rabotnoto mesto na klientot.dejnosti na barawe. Edinicite koi se tuka raspredeleni go pretstavuvaat rabotodavecot za vrabotenite po pra{awata povrzani so platata.. vidi vo klasata koja se odnesuva na ekonomskata dejnost na toa pretprijatie . Ovaa klasa ne opfa}a: .90 78. vidi 78. pridonesite i ostanatite kadrovski pra{awa.20 Dejnosti na agenciite za privremeno vrabotuvawe Dejnosti na agenciite za privremeno vrabotuvawe Ovaa klasa vklu~uva dejnosti na vrabotuvawe na rabotnici na opredeleno vreme zaradi privremena zamena ili potreba od dopolnitelna rabotna sila na klientite.2 78.3 78.dejnosti na teatarskite ili umetni~kite agenti ili agencii. 78. a edinicite koi se tuka raspredeleni izvr{uvaat golem broj na zada~i koi se odnesuvaat na upravuvaweto so ~ove~kite potencijali.30 Ostanato otstapuvawe na ~ove~ki resursi Ostanato otstapuvawe na ~ove~ki resursi Ovaa klasa opfa}a ostanato otstapuvawe na ~ove~ki resursi.dejnosti na agenciite za posreduvawe pri dodeluvawe na teatarski ili filmski ulogi (kasting agencii) . Otstapuvaweto na ~ove~ki resursi obi~no e dolgoro~no i postojano (na neopredeleno vreme). organizatori na patuvawa (turoperatori) i ostanati rezervaciski uslugi kako i dejnosti povrzani so niv 79 .dejnosti na agenciite za vrabotuvawe preku internet Ovaa klasa ne opfa}a: . me|utoa ne se odgovorni za stru~noto vodewe ili nadzor na vrabotenite.otstapuvawe na ~ove~ki resursi zaedno so nadzor ili vodewe na rabotata. posebni proekti itn.20 Turisti~ki agencii. sezonski raboti.otstapuvawe na ~ove~ki resursi zaradi privremena zamena ili potreba od dopolnitelna rabotna sila za klientite. danocite. na pr. vidi 74.

90 Ostanati rezervaciski uslugi i dejnosti povrzani so niv 79. teatarski pretstavi. 79. Ovoj oddel. uslugi za prevoz i smestuvawe na individualni korisnici i delovni stranki. Patuvawata mo`at da vklu~uvaat koja bilo ili site navedeni uslugi: ● prevoz ● smestuvawe ● ishrana ● poseta na muzei. gi vklu~uva dejnostite na turisti~kite vodi~i i turisti~kata promocija. na individualni korisnici i delovni stranki. isto taka. paket-aran`mani. istoriski ili kulturni znamenitosti.12 Dejnosti na organizatorite na patuvawa (turoperatorite) Ovaa klasa opfa}a: . Dejnosti na turisti~kite agencii i organizatorite na patuvawa (turoperatori) Ovaa grupa opfa}a dejnosti na turisti~kite agencii koi prvenstveno se zanimavaat so proda`ba na patuvawa. uslugi za prevoz i smestuvawe.9 . paketaran`mani. kako i dejnosti na organizirawe na paket aran`mani koi se prodavaat preku turisti~kite agencii ili direktno preku agentite kako {to se turoperatorite. 79. uslugi za prevoz i smestuvawe na individualni korisnici i delovni stranki.dejnosti na agenciite koi prvenstveno se zanimavaat so proda`ba na patuvawa.Ovoj oddel opfa}a dejnosti na turisti~kite agencii koi prvenstveno se zanimavaat so proda`ba na patuvawa. muzi~ki ili sportski nastani Ostanati rezervaciski uslugi i dejnosti povrzani so niv 79. paketaran`mani.1 79. na golemo ili na malo. kako i dejnosti na organizirawe na paket-aran`mani koi se prodavaat preku turisti~kite agencii ili direktno preku agentite kako {to se turoperatorite.dejnosti na organizirawe na paket-aran`mani koi se prodavaat preku turisti~ki agencii ili direktno preku agenti kako {to se turoperatorite. kako i ostanati uslugi povrzani so patuvawata vklu~uvaj}i gi i rezervaciskite uslugi.11 Dejnosti na turisti~kite agencii Ovaa klasa opfa}a: .

dejnosti na turisti~ka promocija Ovaa klasa ne opfa}a: . itn. kongresi i konferencii. za koristewe vo opredelen period vo tekot na godinata . ~uvawe i patrolirawe. primawe na pari ili drugi vrednosni predmeti so personalot i opremata zaradi nivna za{tita dodeka se vo tranzit. postavuvawe i popravki.12 .dejnosti na turisti~kite agencii i organizatorite na patuvawata (turoperatorite).uslugi na za{tita so blindirani avtomobili . restorani.30 80 Za{titni i istra`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a uslugi povrzani so za{titata kako {to se: istraga i detektivski uslugi. vidi 82. 80.1 80. primawe na pari i drugi vrednosni predmeti so personalot i opremata zaradi za{tita dodeka e vo tranzit.poligrafski uslugi .79. Ovaa klasa opfa}a: .organizirawe i vodewe na nastani kako {to se sostanoci.11. priznanici.ostanati rezervaciski uslugi povrzani so patuvawata: ● rezervaciii za prevoz. rakuvawe so elektronski sigurnosni alarmni sistemi kako {to se alarmi protiv kra`ba i po`ar.Ovaa klasa opfa}a: . zabava.dejnosti na proda`ba na bileti za teatarski pretstavi.uslugi od telohraniteli . me|utoa ~esto se vklu~eni i uslugi za proda`ba.10 Dejnosti na privatna za{tita Dejnosti na privatna za{tita Ovaa klasa vklu~uva obezbeduvawe na edna ili pove}e od slednite uslugi: ~uvawe i patrolirawe. sport. Ako uslugite za proda`ba. podignuvawe i dostavuvawe na pari. kade {to se raboti za dale~inski nadzor na takvite sistemi. postavuvawe i popravki se pru`aat odvoeno.uslugi so zemawe na otisoci od prsti . se isklu~uvaat od ovoj oddel i se raspredeluvaat vo trgovijata na malo.uslugi povrzani so razmena na stanovi (apartmani). hoteli.uslugi za davawe pomo{ na turistite: ● davawe na turisti~ki informacii na posetitelite ● dejnosti na turisti~kite vodi~i . vidi 79. . grade`ni{tvoto itn. podignuvawe i dostavuvawe na pari. iznajmuvawe na vozila. sportski i ostanati zabavni nastani .

nezavisno od vidot na korisnikot ili celite na istragata . da se zanimavaat i so proda`ba na takvite sigurnosni sistemi.sovetuvawe vo podra~jeto na za{titata i sigurnosta. Ovaa klasa ne opfa}a: .29 80.59 . Ovaa klasa ne opfa}a: . sefovi i sigurnosni trezori vo specijalizirani prodavnici.dejnosti na site privatni istra`iteli. vidi 74. isto taka.uslugi na ~uvawe na zgradi.90 .dejnosti na javniot red i mir. vidi 43. mehani~kite ili elektronskite uredi za zaklu~uvawe.30 Istra`ni dejnosti Istra`ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . vidi 84.bez dale~inski nadzor.20 Uslugi za za{tita so pomo{ na sigurnosni sistemi Uslugi za za{tita so pomo{ na sigurnosni sistemi Ovaa klasa opfa}a: . fabriki.dejnosti na javniot red i obezbeduvawe.21 .nadzor ili dale~inski nadzor na elektronski sigurnosni alarmni sistemi. kako {to se alarmi protiv kra`ba i po`ar.2 80. hoteli. bez uslugi za nadzor.postavuvawe na sigurnosni sistemi. kancelarii. kako {to se alarmi protiv kra`bi i po`ari. popravka.postavuvawe. postavuvawe ili odr`uvawe. vidi 95. sportski objekti itn. mehani~ki ili elektronski uredi za zaklu~uvawe. povtorno vgraduvawe i prilagoduvawe na mehani~kite i elektronskite uredi za zaklu~uvawe. vklu~uvaj}i i nivno postavuvawe i odr`uvawe . sefovite i sigurnosnite trezori. Edinicite koi gi izvr{uvaat ovie dejnosti mo`at.trgovija na malo na sigurnosni sistemi. skladi{ta.istra`ni i detektivski uslu`ni dejnosti ..uslugi na obezbeduvawe na duplikat klu~evi. vidi 84. povrzani so podocne`niot nadzor i dale~inskiot nadzor. sefovite i sigurnosnite trezori.24 80.3 80.24 . vidi 47. trgovski centri.

drveni podovi.23 81. vidi ja soodvetnata klasa spored vidot na pru`enata usluga . kako i obezbeduvawe na tie uslugi zaedno so proektirawe na okolinata i/ili izgradba na pateki za {etawe.03 . itn.. avtobusi. vidi 84. ve{ta~ki ezerca ili ribnici i sli~ni grade`ni raboti. brodovi.1 81. greewe). Ovie pomo{ni dejnosti gi izvr{uva pomo{en personal koj ne e vklu~en ili odgovoren za izvr{uvawe na glavnite dejnosti na korisnikot na uslugite. perewe na ali{ta i sli~ni uslugi vo ramkite na objektot... odr`uvawe. vidi 62. samo usluga na vnatre{no ~istewe) ili funkcija (na pr. ~istewe na {i{iwa. vidi ja klasata na dejnosti {to gi izvr{uva pretprijatieto . ~istewe na ulici. ~istewe na industriskite ma{ini. ureduvawe i odr`uvawe na okolinata. dejnosti na dezinfekcija i za{tita od {tetnici vo zgradi.81 Uslugi povrzani so odr`uvawe na zgradi i dejnosti na ureduvawe i odr`uvawe na `ivotnata sredina i prirodata Ovoj oddel opfa}a obezbeduvawe na golem broj op{ti pomo{ni uslu`ni dejnosti kako {to se obezbeduvawe na kombinacija na pomo{ni uslugi vo ramkite na objektite na korisnicite na uslugite.pru`awe uslugi na rakovodniot i rabotniot personal zaradi celosno rabotewe na pretprijatieto vo sopstvenost na korisnikot na uslugite.2 Dejnosti na ~istewe . priem. raspredelba na po{ta. potporni yidovi.dejnost na popravnite ustanovi. 81. restorani. vnatre{no i nadvore{no ~istewe na site vidovi zgradi. nadzor i za{tita. Ovaa klasa ne opfa}a: pru`awe samo na edna pomo{na usluga (na pr. rudnici ili bolnici.~istewe na vozovi. kako na pr. Tie uslugi vklu~uvaat vnatre{no ~istewe.upravuvawe i rabotewe na kompjuterskiot sistem na korisnikot i/ili opremata za obrabotka na podatocite.. avioni. ogradi. vozovi. otstranuvawe na smet. zaedno so naplata ili vrz osnova na dogovor.10 Kombinirani pomo{ni dejnosti na objektite Kombinirani pomo{ni dejnosti na objektite Ovaa klasa opfa}a pru`awe na kombinacija od pomo{ni uslugi vo ramkite na objektite na korisnicite na uslugite. ~istewe na vnatre{nosta na cisterni i tankeri.. itn. otstranuvawe na sneg i mraz. hoteli.

vidi 81. kako i stanbeni zgradi so pove}e stanovi . prodavnici.~istewe na {i{iwa. fabriki.~istewe so parea i peso~en mlaz i sli~ni dejnosti na nadvore{nite delovi na zgradite. vklu~uvaj}i kancelarii.22 Ostanati dejnosti na ~istewe na zgradi i objekti Ovaa klasa opfa}a: .22 81. ~istewe na vnatre{nosta na cisterni i tankeri.za{tita od {tetnici vo zemjodelstvoto.~istewe na novi zgradi neposredno po zavr{uvaweto na izgradbata. razni vidovi na pe~ki. iako mo`at da vklu~uvaat i ~istewe na povrzani nadvore{ni delovi kako {to se prozorci ili premini.nadvore{no ~istewe na site vidovi zgradi. nadvore{no ~istewe na zgradi. kotli. institucii i drugi delovni prostori.61 . se odnesuvaat na vnatre{no ~istewe na zgradite.op{to (nespecijalizirano) ~istewe na drugi delovni prostori. dezinfekcija i za{tita od {tetnici vo zgradite i za industriskite ma{ini. ventilacioni cevki i izduvni edinici . me|u koi i pe~ki za gorewe.01 . me|u koi i pe~ki za gorewe.~istewe na tepisi i zavesi.specijalizirano ~istewe kako {to e ~istewe na prozorci.specijalizirano ~istewe na zgradi kako {to e miewe na prozorci. bojleri.op{to (nespecijalizirano) ~istewe na site vidovi zgradi kako {to se: ● kancelarii ● ku}i ili apartmani ● fabriki ● prodavnici ● institucii . razni vidovi na pe~ki. 43. ~istewe na industriski ma{ini. ~istewe na oxaci i kamini. vidi 96. ~istewe na ulici. kamini. kako i stanbeni zgradi so pove}e stanovi Ovie dejnosti. Ovaa klasa ne opfa}a: . oxaci. kotli. otstranuvawe na sneg i mraz. glavno.Ovaa grupa opfa}a dejnosti na op{to vnatre{no ~istewe na site vidovi na zgradi. vidi 43.39 . ventilacioni cevki i izduvni edinici.99 81.21 Osnovno ~istewe na zgradi Ovaa klasa opfa}a: . vidi 01. Ovaa grupa ne opfa}a: . dejnosti na specijalizirano ~istewe na zgradi ili ostanato specijalizirano ~istewe.

sistemi za pro~istuvawe na vodata) .30 Uslu`ni dejnosti za ureduvawe i odr`uvawe na `ivotnata sredina Ovaa klasa opfa}a: . bolnici. crkvi itn.99 81. avtobusi. vodeni tekovi.dezinfekcija i za{tita od {tetnici .61 .3 Uslu`ni dejnosti na ureduvawe i odr`uvawe na `ivotnata sredina 81.29 Ostanati uslugi na ~istewe.). veter.~istewe so parea i peso~en mlaz i sli~ni dejnosti na nadvore{nite delovi na zgradite.odr`uvawe na vozovi. vidi 43. vidi 45.) ● gradski povr{ini (parkovi. itn.20 81. `elezni~ki i tramvajski {ini. avioni itn.ostanati dejnosti na ~istewe na zgradi i objekti Ovaa klasa ne opfa}a: .~istewe na industriski ma{ini . vidlivost i zasenuvawe .za{tita vo zemjodelstvoto. ve{ta~ki ezerca.) ● zelenilo pokraj soobra}ajnici (ulici. detski igrali{ta.. vodeni pati{ta. zeleni povr{ini. vnatre{ni gradini itn. bazeni za plivawe. promenlivi vla`ni podra~ja.sadewe i odr`uvawe na rastenija za za{tita od bu~ava.ostanati dejnosti na ~istewe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 01. povr{ini za son~awe i ostanati rekreativni parkovi ● stoe~ki i tekovni vodi (bazeni.~istewe i perewe na avtomobili.~istewe na {i{iwa . administrativni zgradi. pristani{ta) ● industriski i komercijalni zgradi ● zelenilo za: ● zgradi (pokrivni gradini. erozija. . igrali{ta za golf. grobi{ta itn. kanali.~istewe i odr`uvawe na bazeni za plivawe .) ● sportski tereni (fudbalki igrali{ta.~istewe na ulici i otstranuvawe na sneg i mraz .~istewe na vnatre{nosta na cisterni i tankeri . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . fasadno zelenilo.ureduvawe i odr`uvawe na: ● parkovi i gradini za: ● privatni ku}i i stanbeni zgradi ● zgradi so javna i polujavna namena (u~ili{ta.

vidi 71. vidi 01 i 02 . 82 82. logistika itn.rasadnici na drvja. Edinicite raspredeleni vo ovoj oddel ne go obezbeduvaat personalot koj }e gi izvr{uva site delovni dejnosti na pretprijatieto. Ovaa grupa. Edinicite raspredeleni vo ovaa grupa ne obezbeduvaat personal koj }e gi izvr{uva site delovni dejnosti na pretprijatieto. vidi 01. finansisko planirawe. isto taka.prostorno planirawe i arhitekturni dejnosti. a koi ne se raspredeleni na drugo mesto. 82. isto taka.Ovaa klasa ne opfa}a: .11 .odgleduvawe na ukrasni rastenija i drvja za proda`ba.61 . izdavawe na smetki i vodewe evidencii. vidi sektor F/\ . izdavawe na smetki i vodewe na evidencii. so naplata ili vrz osnova na dogovor.1 Kancelarisko-administrativni i pomo{ni dejnosti Ovaa grupa opfa}a davawe na golem broj sekojdnevni kancelariski administrativni uslugi kako {to se finansisko planirawe.10 . so naplata ili vrz osnova na dogovor. Kombinirani kancelariski i administrativni uslu`ni dejnosti Ovaa klasa vklu~uva davawe na celosni sekojdnevni kancelariski administrativni uslugi (kombinacija na tie uslugi). vidi 01. Ovoj oddel. kako i izvr{uvawe na rutinski dejnosti za drugi. vklu~uvaj}i i rasadnici na {umski drvja. nabavka. 02. opfa}a pomo{ni dejnosti za drugi. za drugi. so naplata ili vrz osnova na dogovor. so naplata ili vrz osnova na dogovor.grade`ni dejnosti za potrebite na ureduvawe i odr`uvawe na okolinata. rasporeduvawe na personalot. Edinicite koi izvr{uvaat samo edna od ovie dejnosti se raspredeluvaat spored taa odredena dejnost. kadrovski i po{tenski uslugi itn. za drugi.30 .odr`uvawe na zemji{teto vo dobra zemjodelska i ekolo{ka sostojba. odnosno izvr{uvawe na rutinski dejnosti koi pretprijatijata i organizaciite voobi~aeno gi izvr{uvaat za sebe. kako {to se priem. gi opfa}a site pomo{ni uslu`ni dejnosti koi po pravilo im se davaat na pretprijatijata.11 Kancelarisko-administrativni i pomo{ni dejnosti i delovno-pomo{ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a davawe na golem broj na sekojdnevni kancelariski administrativni uslugi.

vidi 73. uslugi za podgotovka za pe~atewe) Ovaa klasa ne opfa}a: .izvr{uvawe samo na edna od ovie dejnosti.uslugi na podgotovka za pe~at.19 Fotokopirawe.12 .99 . .pe~atewe na dokumenti (ofset pe~atewe.umno`uvawe .2 82.ostanati uslugi za kopirawe na dokumenti (bez pe~atarski uslugi kako {to se ofset pe~at. Ovaa klasa opfa}a: .Ovaa klasa ne opfa}a: . digitalen pe~at. itn.13 .ureduvawe na dokumenti ili ispravki (korektura) . Dejnostite na fotokopirawe/ pe~atewe na dokumentite koi se tuka vklu~eni ja pokrivaat samo dejnosta na kratkoro~no pe~atewe. vidi ja klasata na taa odredena dejnost . brz pe~at itn.izrabotka na nacrti .specijalizirani stenografski uslugi kako {to se stenografsko bele`ewe na sudski raspravi.uslugi za iznajmuvawe na po{tenski sanda~iwa i ostanati po{tenski uslugi kako {to se prethodno raspredeluvawe. vidi 18.podgotovka na dokumenti .pi{uvawe na pisma . brz pe~at. adresirawe.pe~atewe i obrabotka na tekst . vidi 78 82.20 Dejnosti na povikuva~ki centri Dejnosti na povikuva~ki centri Ovaa klasa opfa}a dejnosti na: . vidi 82.11 .).99 82.otstapuvawe na personal bez nadzor. podgotovka na dokumenti i ostanati specijalizirani kancelariski pomo{ni dejnosti Ovaa klasa vklu~uva razli~ni dejnosti kako {to se fotokopirawe i podgotovka na dokumenti i drugi specijalizirani kancelariski pomo{ni dejnosti. vidi 18.sekretarski pomo{ni uslugi .kreirawe i organizirawe na kampawi po po{ta.prepis na dokumenti i drugi sekretarski uslugi .fotokopirawe . vidi 82.javni stenografski uslugi.

sproveduva istra`uvawe na pazarot ili ispituvawe na javnoto mislewe i sli~ni dejnosti koi se izvr{uvaat za korisnicite 82.sobirawe na informacii. kongresi.naplata na pobaruvawa i doznaka na naplatenite pobaruvawa na korisnicite (nara~atelite).91 Dejnosti na agenciite za sobirawe i naplata na smetki i kreditni kancelarii Ovaa klasa opfa}a: . konferencii i sostanoci so ili bez uslugi za opremuvawe na prostorot vo koj se odr`uvaat ovie nastani. bez ogled dali vklu~uvaat avtomatizirana postapka ili ne: 82. kako i podatoci za krediti na pretprijatija i davawe na informacii na finansiskite institucii. Delovni pomo{ni uslu`ni dejnosti. kreditnite kancelarii i site pomo{ni dejnosti koi se davaat na pretprijatijata. nespomnati na drugo mesto Ovaa grupa opfa}a dejnosti na agenciite za sobirawe i naplata na smetki. kako {to se uslugi za naplata na smetki i dolgovi . so naplata ili vrz osnova na dogovor. interaktivni govorni sistemi ili sli~ni metodi za primawe nara~ki. trgovcite na malo i na drugi zaradi procena na kreditnata sposobnost na tie lica i pretprijatija 82. promocija i /ili vodewe na nastani.9 .povikuva~ki centri za primeni povici kade na povicite odgovara operator ili se koristi avtomatska distribucija na povicite. kako {to se delovni i trgovski saemi. kako {to se podatoci za krediti i vrabotenost na poedinci.92 Dejnosti na pakuvawe Ovaa klasa opfa}a: .3 82.30 Organizacija na sostanoci i delovni saemi Organizacija na sostanoci i delovni saemi Ovaa klasa opfa}a organizacija. a koi ne se raspredeleni na drugo mesto. integrirani kompjutersko-telefonski sistemi. davawe informacii za proizvodite.dejnosti na pakuvawe. odgovarawe na pra{awa na kupuva~ite ili re{avawe na `albi povikuva~ki centri za prateni povici kade {to se koristat sli~ni metodi za proda`ba na stoki ili uslugi na potencijalnite kupuva~i. 82.

● polnewe na {i{iwa so te~nosti, vklu~uvaj}i pijalaci i hrana ● pakuvawe na cvrsti predmeti (vodootporno pakuvawe, prekrivawe so folija, itn.) ● sigurnosno pakuvawe na farmacevtski preparati ● etiketirawe, zape~atuvawe, ozna~uvawe ● pakuvawe na marki i dekorativno pakuvawe na podaroci Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na osve`itelni pijalaci i mineralna voda, vidi 11.07 - dejnosti na pakuvawe povrzani so prevoz, vidi 52.29 82.99 Ostanati delovni pomo{ni uslu`ni dejnosti, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: - bukvalno izvestuvawe i stenografsko bele`ewe na pravni postapki vo `ivo, kako i dopolnitelen prepis na snimeni materijali kako {to se: ● stenografsko bele`ewe na sudski raspravi ● uslugi na javna stenografija - simultano titluvawe na televiziski prenosi vo `ivo (na pr., sostanoci, konferencii) - uslugi za podgotovka na liniski kodovi - uslugi za vtisnuvawe na liniski kodovi - organizirawe na pribirawe na pari~ni sredstva so naplata ili vrz osnova na dogovor - uslugi za odzemawe na imot zaradi prisilna naplata - uslugi za sobirawe na moneti od parkingmetrite - dejnosti na nezavisni licitatori - upravuvawe so programi za lojalnost - ostanati pomo{ni dejnosti koi voobi~aeno se nudat na firmite, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: - uslugi za prepis na dokumenti, vidi 82.19 - uslugi za dodavawe na tekst (podnaslov) ili titluvawe na filmovi ili videolenti, vidi 59.12 O/Љ JAVNA UPRAVA I ODBRANA; ZADOL@ITELNO SOCIJALNO OSIGURUVAWE

Ovoj sektor gi opfa}a dejnostite na javnata uprava, voobi~aeno izvr{uvani od strana na javnata administracija. Ovde se vklu~eni i donesuvaweto i pravnoto tolkuvawe na zakonite i soodvetnite regulativi, kako i administriraweto na programite koi se bazirani na niv, zakonodavnite dejnosti, dano~nata politika, narodnata odbrana, javen red i bezbednost, imigrantski uslugi, nadvore{ni raboti i administrirawe na vladinite programi. Ovoj sektor, isto taka, gi vklu~uva i dejnostite na zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe. Pravniot ili institucionalniot status samiot po sebe ne e opredeluva~ki faktor za dejnosta da se klasificira vo ovoj sektor, tuku prirodata na dejnostite navedeni vo prethodniot paragraf. Ova zna~i deka dejnostite klasificirani na drugo mesto vo NKD ne spa|aat vo ovoj sektor duri i da se izvr{uvaat od javni tela. Na primer, upravuvaweto so {kolskiot sistem (na primer, izrabotka na pravilnici, proverki i definirawe na nastavnite programi) spa|a vo ovoj sektor, no samite nastavni dejnosti ne pripa|aat (vidi go sektorot P/M Obrazovanie), kako i zatvorskite ili voenite bolnici se klasificirani vo zdravstvenata za{tita (vidi go sektorot Q/N). Vo soglasnost so toa, nekoi dejnosti opi{ani vo ovoj sektor mo`e da se izvr{uvaat od strana na nevladini edinici. 84 Javna uprava i odbrana; zadol`itelno socijalno osiguruvawe 84.1 Dr`avna uprava, ekonomska i socijalna politika na zemjata Ovaa grupa gi vklu~uva op{tite dejnosti na javnata uprava (izvr{ni, zakonodavni, finansiski administrativni dejnosti itn., na site nivoa na dr`avnata uprava) i kontrolata vo oblasta na socijalniot i ekonomskiot `ivot. 84.11 Op{ti dejnosti na javnata uprava Ovaa klasa opfa}a: - izvr{ni i zakonodavni administrativni dejnosti na centralnite i lokalnite tela - upravuvawe i nadgleduvawe na fiskalnite raboti: ● upravuvawe so danoci ● sobirawe carini, danoci na stoki i istraga na dano~ni prekr{oci ● carinska administracija - buxetska politika i upravuvawe so javnite fondovi i dolgovi ● sobirawe i priem na pari i kontrola na nivnoto izdavawe (ispla}awe)

- upravuvawe so celokupnoto (civilno) istra`uvawe i razvojni politiki i drugi fondovi - upravuvawe i rakovodewe so celokupnoto ekonomsko i socijalno planirawe i statisti~ki uslugi na razni nivoa na vladata (dr`avata) Ovaa klasa ne opfa}a: ● upravuvawe i stavawe vo upotreba na zgradi {to se vo sopstvenost na dr`avata, vidi 68.2, 68.3 ● istra`uva~ki i razvojni politiki so namera za podobruvawe na blagosostojbata i drugi fondovi, vidi 84.12 ● istra`uva~ki i razvojni politiki so namera za podobruvawe na ekonomskite perfomansi i konkurencijata, vidi 84.13 ● upravuvawe i raboti na odbranata za istra`uvawe i razvoj na policiskite i sli~ni fondovi, vidi 84.22 ● upravuvawe so dr`avnite arhivi, vidi 91.01 Regulirawe na dejnostite na instituciite koi obezbeduvaat zdravstvena za{tita, obrazovanie i kultura i drugi socijalni uslugi, isklu~uvaj}i go zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: - programski dejnosti so cel li~no podobruvawe na blagosostojbata na: ● zdravjeto ● obrazovanieto ● kulturata ● sportot ● rekreacijata ● `ivotnata sredina ● domuvaweto ● socijalnite uslugi - javna administracija i istra`uva~ki i razvojni politiki i sli~ni fondovi vo ovie oblasti Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - sponzorirawe za rekreativni i kulturni dejnosti - dodeluvawe na javni donacii za umetnicite - upravuvawe so programa za voda za piewe - upravuvawe so programa za sobirawe i otstranuvawe na komunalen otpad - upravuvawe so programi za za{tita na `ivotnata sredina - upravuvawe so programa za domuvawe Ovaa klasa opfa}a: - dejnosti okolu otstranuvawe na otpadoci, vidi oddel 37, 38, 39

84.12

- obezbeduvawe na zadol`itelna socijalna za{tita, vidi 84.30 - obrazovni dejnosti, vidi go sektorot P/M - zdravstveni i srodni dejnosti, vidi oddel 86 - muzejski i ostanati kulturni institucii, vidi oddel 91 - dejnosti za upravuvawe so dr`avnite biblioteki i arhivi, vidi 91.01 - sportski i ostanati rekreativni dejnosti, vidi oddel 93 Upravuvawe i davawe pomo{ za pouspe{no delovno rabotewe Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe vklu~uvaj}i i subvencii za razli~ni ekonomski sektori: ● zemjodelstvo ● upotreba na zemji{te ● energetski i rudarski resursi ● infrastruktura ● transport ● komunikacija ● hoteli i turizam ● proda`ba na golemo i proda`ba na malo - istra`uva~ki i razvojni politiki so namera za podobruvawe na ekonomskite performansi i konkurencijata - upravuvawe so podra~jata za vrabotuvawe - implementacija na merki za regionalnata razvojna politika, za namaluvawe na nevrabotenosta Ovaa klasa ne opfa}a: - dejnosti na istra`uvawe i eksperimentalen razvoj, vidi oddel 72 84.2 Obezbeduvawe na uslugi na zemjata vo celina Ovaa grupa vklu~uva nadvore{ni raboti, raboti na odbranata, sudski i pravosudni dejnosti i raboti na javniot red i bezbednost 84.21 Nadvore{ni raboti Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe i rakovodewe so Ministerstvoto za nadvore{ni raboti i diplomatskite i konzularnite misii vo stranstvo ili kacelariite vo me|unarodni organizacii - upravuvawe, rakovodewe i poddr{ka na informativnite i kulturnite uslugi so cel distribucija nadvor od nacionalnite granici

84.13

- pomo{ na stranski zemji koja se ostvaruva ili ne preku me|unarodni organizacii - davawe na voena pomo{ na stranski zemji - upravuvawe so nadvore{nata trgovija, me|unarodnite finansiski i stranski tehni~ki raboti Ovaa klasa ne opfa}a: - uslugi pri me|unarodni katastrofi ili zgri`uvawe na begalci, vidi 88.99 84.22 Raboti na odbranata Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe, kontrola i rakovodewe so odbranbenite raboti vo kopnenite sili, pomorstvoto i vo vozduhoplovstvoto, kako {to se: ● borbeni trupi na kopnenata vojska, mornaricata i vozduhoplovstvoto, ● in`enerski, soobra}ajni, komunikaciski, ~ove~ki, materijalni i drugi neborbeni trupi i komandi ● rezervni i pomo{ni trupi na odbranbenite sili ● voena logistika (snabduvawe so oprema, borbeni strukturi, zalihi itn.), ● dejnosti za zdravstvena za{tita na voeniot personal na teren, - upravuvawe, rakovodewe i poddr{ka na edinicite na civilnata za{tita - poddr{ka na obukata i izvr{uvawe na ve`bite vo koi se opfateni civilnite ustanovi i narodot - upravuvawe so politiki za istra`uvawe i razvoj vo oblasta na odbranata i sli~ni fondovi Ovaa klasa ne opfa}a: - dejnosti na istra`uvawe i eksperimentalen razvoj, vidi oddel 72 - snabduvawe na stranski zemji so voena pomo{, vidi 84.21 - dejnosti na voenite sudovi, vidi 84.23 - obezbeduvawe na zalihi za koristewe vo slu~aj na katastrofi vo zemjata za vreme na mir, vidi 84.24 - dejnosti na obuka vo voenite u~ili{ta i akademii, vidi 85.4 - dejnosti na voenite bolnici, vidi 86.10 84.23 Sudski i pravosudni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe i rabota na gra|anski, upravni i krivi~ni sudovi, voeni sudovi i pravosuden sistem, vklu~uvaj}i go i pravnoto zastapuvawe i sovetuvawe na smetka na dr`avata ili koga se obezbedeni od strana na dr`avata vo oblik na isplata na pari ili davawe uslugi

- donesuvawe na presudi i primena na zakonot - arbitra`a vo gra|anski sporovi - upravuvawe na zatvori i kazneno-popravni i vospitnopopravni ustanovi, vklu~uvaj}i gi uslugite na rehabilitacija Ovaa klasa ne opfa}a : - soveti i zastapuvawe vo gra|anski, krivi~ni i drugi predmeti, vidi 69.10 - dejnosti na zatvorskite u~ili{ta, vidi oddel 85 - dejnosti na zatvorskite bolnici, vidi 86.10 84.24 Raboti na javniot red i bezbednosta Ovaa klasa opfa}a: upravuvawe so redovnite i pomo{nite policiski sili poddr`ani od vlasta, so onie vo pristani{tata, na granicite, krajbre`nata stra`a i drugi specijalni policiski edinici, vklu~uvaj}i ja i soobra}ajnata, registracija na stranci i ~uvawe na izve{tai za uapsenite - snabduvawe so potrebni artikli vo slu~aj na nekoja katastrofa vo zemjata za vreme na mir Ovaa klasa ne opfa}a: - rabota na policiskite laboratorii, vidi 71.20 - upravuvawe i rakovodewe so voenite oru`eni sili, vidi 84.22 84.25 Dejnosti na po`arnikarskata slu`ba Ovaa klasa opfa}a: - gasewe i prevencija od po`ari ● upravuvawe so redovnite i pomo{nite po`arnikarski brigadi vo prevencija od po`ari, gasewe na po`ari, spasuvawe na lu|e i `ivotni, pomo{ pri civilni nesre}i, poplavi, soobra}ajni nesre}i itn. Ovaa klasa ne opfa}a: - uslugi za za{tita od {umski po`ari i gasewe, vidi 02.40 - protivpo`arna slu`ba na naftenite poliwa i poliwa na gasovi, vidi 09.10 - aerodromski protivpo`arni slu`bi koi se obezbeduvaat od nespecijalizirani edinici, vidi 52.23 84.3 84.30 Dejnosti na zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe Dejnosti na zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a:

42.10. za stepenot ISCED 4 vo 85. Ovoj sektor go opfa}a dr`avnoto i privatnoto obrazovanie. opfa}a instrukta`i (nastava) kade {to glavna dejnost se sportski i rekreativni dejnosti kako {to e tenis. 85 85. osiguruvawe od povredi na rabota i osiguruvawe na nevrabotenite ● penzii ● programi koi gi opfa}aat gubitocite od dohod poradi maj~instvo. programi za opismenuvawe itn. Nastavata mo`e da se izveduva usmeno ili pismeno i mo`e da se sproveduva preku radio. internet ili preku korespondencija. Dejnostite koi gi obezbeduvaat obrazovnite institucii na stepenot ISCED 0 se klasificirani vo 85. vidi 88.99 P/М OBRAZOVANIE Ovoj sektor go opfa}a obrazovanieto na site stepeni i site struki. kako i obrazovanie na vozrasni. za stepenot ISCED 1 vo 85. privremena nesposobnost. golf i pomo{ni obrazovni dejnosti. zatvorskite {koli i drugi do soodvetnoto nivo. Ovoj sektor opfa}a obrazovanie {to se vr{i vo razli~ni institucii vo redovniot {kolski sistem. na razli~ni stepeni. vidi 65.10 Obrazovanie Pret{kolsko obrazovanie Pret{kolsko obrazovanie Ovaa klasa opfa}a: . gi opfa}a i voenite {koli i akademii. Ovoj sektor.obezbeduvawe na socijalna za{tita (osven smestuvawe).finansirawe i upravuvawe so vladinite programi za zadol`itelna socijalna za{tita: ● bolni~ko osiguruvawe.1 85.10.30 . isto taka. vdovici i sl. Kategoriite vo ovoj sektor se baziraaat na stepenite na obrazovanie koi se definirani so Me|unarodnata standardna klasifikacija ISCED 1997.20. Se opfa}a i specijalnoto obrazovanie na lica so posebni potrebi na site stepeni na redovnoto obrazovanie.41 i za stepenite ISCED 5-6 vo 85.3. za stepenite ISCED 2-3 vo grupata 85.. Ovaa klasa ne opfa}a: . 88.nezadol`itelna socijalna pomo{. Isto taka. televizija.

geografijata.obrazovanie na vozrasni koe e definirano vo 85.obrazovanie na vozrasni koe e definirano vo 85. .. Ovaa klasa ne opfa}a: .pret{kolsko obrazovanie (zabavi{ta i drugi).91 85. vidi 88. umetnost i muzika.dejnosti na dnevna gri`a za decata.dejnosti na dnevna gri`a za deca. kako i elementarno zapoznavawe so drugi nauki kako {to e istorijata.91 85. pi{uvawe i matematika. Pret{kolskoto obrazovanie e definirano kako po~eten stepen na organizirawe na nastava prete`no dizajnirana za zapoznavawe na mnogu malite deca so {kolskata sredina. vidi 88.3 Sredno obrazovanie Ovaa grupa opfa}a obezbeduvawe na op{to sredno obrazovanie i tehni~ko i stru~no sredno obrazovanie Ovaa grupa ne opfa}a: . Ova obrazovanie opfa}a programi za koi se potrebni pospecijalizirani nastavnici i naj~esto anga`irawe na pove}e nastavnici za izveduvawe na nastava vo nivnoto pole na specijalizacija. prirodnite nauki. kako i gradewe na most pome|u domot i {kolskata sredina.2 85. no se nameneti i za onie koi se smetaat za premnogu stari za da gi posetuvaat osnovnite u~ili{ta (na primer: programite za opismenuvawe na vozrasni).20 Osnovno obrazovanie Osnovno obrazovanie Ovaa klasa go opfa}a osnovnoto obrazovanie: poseta na obrazovni kursevi i rabotilnici koi im davaat na u~enicite osnovno obrazovanie po ~itawe. Ovaa klasa ne opfa}a: .31 Op{to sredno obrazovanie Ovaa klasa opfa}a obezbeduvawe na obrazovanie koe ja postavuva osnovata na do`ivotnoto u~ewe i razvoj na li~nosta i dava mo`nost za natamo{no obrazovanie. Ova obrazovanie prete`no se odnesuva na decata so programi za opismenuvawe vo {kolskiot ili nadvor od {kolskiot obrazoven sistem so isti programi na osnovno obrazovanie. vklu~uvaj}i i dejnosti na dneven prestoj za u~enici. op{testvenite nauki.5 85.5 .

Ovie programi se nameneti za steknuvawe so tehni~ko i stru~no obrazovanie ili za preminuvawe vo visokoto obrazovanie bez nekoi posebni stru~ni preduslovi. na kamioni.obrazovanie za ugostitelstvo i turizam . vidi 85.Stru~noto naso~uvawe na ovoj stepen zapo~nuva da ima nekoe vlijanie na obrazovanieto na onie lica koi sledat op{ti obrazovni programi.stru~no i tehni~ko obrazovanie na povisok stepen na obrazovanie. Ovaa klasa opfa}a: .umetni~ki kursevi za rekreacija.kursevi za popravka na kompjuteri . avtobusi. vidi 85.99 85.stru~no i tehni~ko obrazovanie koe pripa|a na nivo ponisko od visokoto stru~no obrazovanie koe e definirano vo 85.4 Ovaa klasa. hobi i samoinicijativni celi. do mnogu specijalisti~ka profesija. vidi 85.avto{kolite koi ne se odnesuvaat na profesionalnite voza~i. Ovaa klasa opfa}a: .4 .32 Tehni~ko i stru~no sredno obrazovanie Ovaa klasa opfa}a obezbeduvawe na obrazovanie tipi~no predmetno specijalizirano i obrazovanie na teoriski i prakti~ni ve{tini.ni`o op{to sredno obrazovanie koe{to pove}e ili pomalku odgovara na zadol`itelnoto {koluvawe . Celta na programata mo`e da varira od podgotovka za op{to pole na vrabotuvawe.rabotilnici koi se del od socijalnata rabota.52 .. {koli za profesionalni piloti Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 88.obrazovanie za kozmeti~ari i berberi . opfa}a: . isto taka.10.obrazovanie (obuka) za turisti~ki vodi~ . na pr.4 Visoko obrazovanie .{koli za profesionalnite voza~i (vozila). generalno pridru`eni so perspektiva za sega{ni ili idni vrabotuvawa. bez smestuvawe.sredno obrazovanie koe ovozmo`uva natamo{no {koluvawe vo visoki stru~ni {koli i fakulteti 85. 88.53 .

5 Drugo obrazovanie Ovaa grupa opfa}a prodol`uvawe na op{toto obrazovanie.obrazovanie na vozrasni koe e definirano vo 85.{koli za umetnost koi obezbeduvaat visoko obrazovanie 85. nastava od oblasta na umetnosta. drama ili muzika ili ostanati obuki ili specijalizirani treninzi nerasporedeni vo grupite 85. Na primer. 85. pret{kolsko obrazovanie. doktor.prv. ili obrazovanie za samoinicijativni celi.Bachelor.41 Obrazovanie posle srednoto. koe ne e visoko Ovaa klasa opfa}a obrazovanie posle srednoto koe ne se klasificira kako visoko. Gi isklu~uva obrazovnite dejnosti opfateni vo grupata 85.Ovaa grupa opfa}a poslesredno obrazovanie (obrazovanie po srednoto obrazovanie) koe ne e visoko. kako i visoko obrazovanie za steknuvawe na site stepeni na dodiplomski i poslediplomski nivoa na obrazobanie. sredno obrazovanie ili visoko obrazovanie.e. dopolnitelno poslesredno obrazovanie za podgotovka za visoko obrazovanie ili poslesredno obrazovanie koe ne e visoko stru~no obrazovanie. prodol`uvawe na stru~noto obrazovanie i kursevi za odredeni profesii. Vklu~uva kampovi i {koli {to nudat nastava od oblasta na atletski dejnosti za grupi ili poedinci.4.42 Visoko obrazovanie Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: . t. magister.5 85.1-85. vtor i tret stepen (ciklus) na visoko obrazovanie Ovaa klasa. hobi.51 Sportsko i rekreativno obrazovanie . osnovno obrazovanie. odnosno site ciklusi na visokoto obrazovanie .4 85. isto taka. Ovaa grupa ne opfa}a: .185. nastava po stranski jazici.

sportski instrukta`i vo kampovi . Ovaa klasa opfa}a: . vidi 85. kako {to se kampovi i {koli.instrukta`i po tanc .{koli za umetnost (osven akademski) . no ovie ~asovi ne vodat kon profesionalna diploma.instrukta`i po stranski jazici. brix) . akademski ili {kolski . dramata i muzikata.52 Obrazovanie vo kulturata Ovaa klasa opfa}a instrukta`a vo oblasta na umetnosta. fudbal itn. prete`no za hobi. rekreacija ili po samoinicijativa. opfa}a: .{koli za fotografija (osven komercijalni) Ovaa klasa ne opfa}a: .obrazovanie vo kulturata.instrukta`i za igrawe karti (kako na pr.instrukta`i za gimnastika . Tie obezbeduvaat formalno organizirani ~asovi. vidi 85.sportski instrukta`i (bezbol.59 85. kolexi i univerziteti.instrukta`i po pijano so u~iteli kako i za drugi muzi~ki instrukta`i .instrukta`i po umetnost .{koli za primeneta umetnost (osven akademski) .. kriket.instrukta`i za javawe. ko{arka.53 Dejnost na {kolite za voza~i Ovaa klasa. obrazovni institucii i sl.Ovaa klasa opfa}a instrukta`a vo atletskite dejnosti za grupi ili poedinci. treneri .52 85. Ve~ernite i dnevnite instrukta`ni kampovi se isto taka vklu~eni.) .{koli za drama (osven akademski) . isto taka. "studija". Ovaa klasa opfa}a: .instrukta`i po bore~ki ve{tini . Instrukta`ite mo`e da se odr`uvaat vo razli~ni objekti kako {to se trening objekti. "klasovi" itn.instrukta`i po plivawe .instrukta`i po joga Ovaa klasa ne opfa}a: . Backelor ili diploma za dodiplomski studii. so u~iteli. Ne se vklu~eni akademskite {koli. Instrukta`ite vo ovaa klasa se formalno organizirani. Edinicite koi obezbeduvaat nastava mo`at da se vikaat "{koli".profesionalni sportski instrukta`i.

opfa}a: .treninzi za opstanok .akademsko u~ewe .{koli za letawe.20 Q/Н DEJNOSTI NA ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZA[TITA .instrukta`i po veronauka Ovaa klasa. vidi 85.32 85. nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: ..32 . koi ne spa|aat vo komercijalni sertifikati i dozvoli Ovaa klasa ne opfa}a: .59 Drugo obrazovanie.instrukcii za brzo ~itawe Ovaa klasa ne opfa}a: .20 .centri za ~itawe so napredni kursevi .tehni~ko i stru~no sredno obrazovanie.obezbeduvawe na neinstrukta`ni dejnosti {to go pomagaat obrazovniot proces ili sistem: ● obrazovni konsultacii ● sovetodavni obrazovni dejnosti ● dejnosti na vrednuvawe na obrazovanieto ● dejnost na obrazovni testirawa ● organizaciska programa za razmena na studenti Ovaa klasa ne opfa}a: ● istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo op{testvenite i humanitarnite nauki.kompjuterski kursevi .31 . vidi 72. plovewe.4 85.op{to sredno obrazovanie. mornarica.60 Pomo{ni uslugi vo obrazovanieto Pomo{ni uslugi vo obrazovanieto Ovaa klasa opfa}a: .treninzi za spasuva~i .avto{koli za profesionalni voza~i.obrazovanie {to ne e definirano po stepen .visoko obrazovanie.profesionalni kursevi za polagawe na ispit .instrukta`i za stranski jazici i instrukta`i za konverzacija . vidi 85.6 85.treninzi za javen govor . vidi 85.programi za opismenuvawe na vozrasni. vidi 85. isto taka. vidi 85.

psihijatriski bolnici. 86 Dejnosti za zdravstvena za{tita Ovoj oddel opfa}a dejnosti na kratkotraen ili dolgotraen prestoj vo bolnici. Vklu~uva {iroka paleta na dejnosti po~nuvaj}i od zdravstvena za{tita koja se ostvaruva od strana na stru~ni zdravstveni rabotnici vo bolnici i drugi zdravstveni ustanovi. 86. Opfa}a i specijalisti~ka stomatolo{ka praksa i ortodontski dejnosti. specijalisti i hirurzi.1 86.Ovoj sektor opfa}a dejnosti za zdravstvena i socijalna za{tita. bolnici na neprofitni organizacii. preku dejnosti za socijalna za{tita so smestuvawe koi vklu~uvaat odreden stepen na zdravstvena nega do zdravstvena za{tita. op{ti ili specijalizirani. univerzitetski bolnici. ustanovi za lekuvawe na zavisnici. medicinski. ustanovi za zdravstvena nega.. Dejnostite se odnesuvaat na pacientite vo bolnicite i se ostvaruvaat pod direktna supervizija na doktori po medicina i opfa}aat: ● uslugi od celokupniot medicinski personal ● uslugi na labarotoriski i tehni~ki ustanovi. tuku od drugi zdravstveni rabotnici i lica na koi im e legalno priznato pravo na le~ewe na pacientite. bolnici za infektivni bolesti. vklu~uvaj}i uslugi na radiologija i anesteziologija ● uslugi na itna medicinska pomo{ . op{tinski ili regionalni bolnici.10 Dejnosti na bolnicite Dejnosti na bolnicite Ovaa klasa opfa}a: .. t. dijagnosti~ki i tretmanski dejnosti koi se sproveduvaat vo op{ti bolnici (na pr. Dopolnitelno. voeni i zatvorski bolnici) i specijalizirani bolnici (na pr.dejnosti za kratkotraen ili dolgotraen prestoj vo bolnici. centri za rehabilitacija i drugi zdravstveni ustanovi koi imaat smestuva~ki kapaciteti i obezbeduvaat uslugi za dijagnostika i lekuvawe na pacientite bez razlika na nivnata zdravstvena sostojba. bez u~estvo na stru~ni zdravstveni rabotnici. Isto taka. hirur{ki i psihijatriski bolnici.e. specijalizirani sanatoriumi). porodilni bolnici. opfa}a zdravstveni uslugi kako {to se sovetuvawe i lekuvawe vo oblasta na op{ta i specijalizirana medicina koja ja obezbeduvaat doktori po op{ta medicina. ustanovi za lekuvawe na zavisnici. ovoj oddel opfa}a dejnosti za zdravstvena za{tita koi ne se ostvaruvaat vo bolnici ili od doktori na medicina.

vidi 84.veterinarni dejnosti.transport na pacienti so vozila na itna medicinska pomo{. na pr.medicinski laboratoriski ispituvawa.dejnosti na bolnici. isto taka. vidi 71.privatni konsultantski uslugi za pacientite vo bolnica 86.privatni konsultantski uslugi za pacientite. ortodoncija.2 .2 Dejnosti na medicinska i stomatolo{ka praksa Ovaa grupa opfa}a medicinski konsultacii i lekuvawe sprovedeni od doktori po op{ta medicinska praksa. uslugi za ishrana na pacientite vo bolnicite i ostanati bolni~ki uslugi ● uslugi na centri za planirawe na semejstvo koi obezbeduvaat zdravstveni uslugi. kako i vo domovite na pacientite.90 .medicinski konsultacii i lekuvawe vo podra~jeto na op{tata medicina {to go vr{at doktori po op{ta medicina Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 86. vidi 86.20 .laboratoriski testirawa i ispituvawa na site vidovi materijali i proizvodi. oralna patologija. vklu~uvaj}i hirurzi. stomatolozi itn. kako i vo ambulanti koi se vo ramkite na pretprijatija.23 .00 .zdravstveni dejnosti za voeniot personal na otvoreno. Ovie dejnosti mo`e da se ostvaruvaat vo privatni ordinacii. vidi 86. zdravstveni domovi ili vo ambulantite na bolnicite za nadvore{ni pacienti. kako {to se sterilizacija ili prekin na bremenost. osven medicinski.10 .90 86. uslugi na bolni~ki apteki. domovi za stari lica i verski zaednici. Ovaa grupa. bolesti na zabi. opfa}a: . endodoncija i pedodoncija.22 . so smestuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . specijalisti.90 .dejnosti na ostanati zdravstveni rabotnici kako {to se babici. vidi 75.● uslugi na operacioni sali. u~ili{ta. sestri i fizioterapevtski tehni~ari.dejnosti na op{ta i specijalisti~ka stomatolo{ka praksa. vidi 86.21 Dejnosti na op{ta medicinska praksa Ovaa klasa opfa}a: . vidi 86. vidi 86..

23 Dejnosti na stomatolo{ka praksa Ovaa klasa opfa}a: .9 86. fizioterapevtski tehni~ari ili personal vo soodvetnoto podra~je . kako {to se stomatolo{ki higieni~ari.dejnosti na zdravstvena za{tita {to ne se vr{at vo bolnici ili {to ne ja vr{at doktori po medicina ili stomatolozi: . endodoncija i pedodoncija.. vidi 86.dejnosti na ostanati zdravstveni rabotnici kako {to se babici.dejnosti na medicinski sestri. sestri i fizioterapevtski tehni~ari.90 86.optometrija. kiropraktika.86.ortodontski dejnosti Ovaa klasa.oralna hirurgija Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka. rabotna terapija.dejnosti na op{ta i specijalizirana stomatolo{ka praksa.22 Dejnosti na specijalisti~ka medicinska praksa Ovaa klasa opfa}a: .medicinski konsultacii i lekuvawe vo oblasta na specijaliziranata medicina {to gosproveduvaat doktorispecijalisti i hirurzi Ovaa klasa.izrabotka na ve{ta~ki zabi.dejnosti na bolnici. homeopatija. opfa}a: .10 . oralna patologija .dejnosti na bolnici. medicinska masa`a. vidi 32. vilici. vidi 86. vidi 86. podijatrija. . lekuvawe na bolesti na zabi. opfa}a: .uslugi na centrite za planirawe na semejstvo koi obezbeduvaat zdravstveni uslugi kako {to se sterilizacija ili prekin na bremenost. hidroterapija.10 . govorna terapija. protezi i proteti~ki pomagala vo zabotehni~ki laboratorii. bez smestuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . babici.dejnosti na ostanati zdravstveni rabotnici.akupunktura itn.50 .90 Drugi dejnosti za zdravstvena za{tita Drugi dejnosti za zdravstvena za{tita Ovaa klasa opfa}a: . na pr. vidi 86.90 86. isto taka.

Ovie dejnosti mo`e da se vr{at vo zdravstvenite ambulanti vo ramkite na pretprijatija.2 . Ovaa klasa. organi za transplatacija itn. sperma. se na nivo na uslugi na nega.dejnosti na bolnici.dejnosti na ustanovi za smestuvawe i nega. vo golem stepen.10 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe i nega Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe i nega Ovaa klasa opfa}a : .dejnosti na medicinskite laboratorii kako {to se: ● rendgen laboratorii i ostanati dijagnosti~ki centri ● laboratorii za analiza na krvta . vidi 87.1 87. isto taka. vidi 86. vidi 71. domovi za stari lica.dejnosti na ispituvawe na higienska ispravnost na hrana.transport na pacienti bez medicinski personal i bez oprema za spasuvawe na `ivot.20 .dejnosti na ostanatiot stomatolo{ki personal kako {to se zabni terapevti. vilici.20 . zabni medicinski sestri vo u~ili{tata i stomatolo{ki higieni~ari. 51 .dejnosti na medicinska i stomatolo{ka praksa. 50. protezi i proteti~ki pomagala vo stomatolo{ki laboratorii. vidi 71. u~ili{ta. kade {to zdravstvenite uslugi. Ovaa klasa ne opfa}a: -izrabotka na ve{ta~ki zabi. 87.nemedicinski laboratoriski ispituvawa. vo domovi na pacienti ili na drugo mesto.10 .10 87 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe Ovoj oddel opfa}a dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe kombinirano so nega.dejnosti na banki za krv. Ovie uslugi mnogu ~esto se povrzani so pru`awe na itna medicinska pomo{.50 . nadgleduvawe ili drugi vidovi na gri`a za da se zadovolat barawata na licata {to prestojuvaat.transport na pacienti so vozilo na itna medicinska pomo{ i drugi vidovi na transport. . vklu~uvajki i vozdu{en (avionski). opfa}a: . vidi 32. vidi oddel 49. vo zdravstveni ustanovi so smestuvawe i nega (osven bolnici). no periodi~no se nadgleduvani od stomatolozi . kako i vo privatni ordinacii. koi mo`e da rabotat samostojno. Objektite se zna~aen del od procesot i gri`ata {to se obezbeduva e kombinacija od zdravstveni i socijalni uslugi. vidi 86.

90 Dejnosti na socijalna za{tita i smestuvawe na lica so intelektualna i/ili telesna popre~enost. detski domovi i prifatili{ta (domovi za zgri`uvawe na samohrani majki i nivnite deca). vidi 87. Isto taka. vidi oddel 86 .dejnosti na: ● domovi za vozrasni i stari lica so smestuvawe i nega ● domovi za zazdravuvawe ● ostanati negi vo domovi ● ustanovi za nega ● domovi za nega Ovaa klasa ne opfa}a: . kako {to se domovi za deca bez roditeli i bez roditelska gri`a. du{evno bolni i lica zavisnici od alkohol. vidi 87.dejnosti na: ● domovi za lekuvawe od alkohol. Objektite obezbeduvaat smestuvawe. smestuvali{ta za privremeno zgri`uvawe na bezdomnici.domovi za postari lica bez ili so minimalna gri`a. hrana.20 . mentalna bolest.2 87. droga i drugi opojni sredstva. za{titen nadzor. Ovaa klasa opfa}a: .zdravstveni domovi so nega i za{tita koi gi obezbeduvaat zdravstveni profesionalni lica.. du{evno bolni i lica zavisnici od alkohol. droga i drugi opojni sredstva Dejnosti na socijalnata za{tita i smestuvawe na lica so intelektualna i/ili telesna popre~enost. ili lica so problemi so alkohol. opfa}a i socijalna za{tita i tretman za pacienti koi se du{evno bolni i zavisnici od alkohol. droga i drugi opojni sredstva. droga i drugi opojni sredstva ● domovi so psihijatrisko zazdravuvawe ● domovi za grupi so emotivno rastrojstvo (psihi~ki nestabilni lica) ● objekti za za{tita i rehabilitacija na lica so intelektualna popre~enost ● objekti za smestuvawe na lica so intelektualna popre~enost ● objekti za du{evno bolni 87.30 . droga i drugi opojni sredstva Ovaa klasa opfa}a socijalna za{tita (no ne so bolni~ka gri`a) na lica so mentalna retardacija. soveti i zdravstvena gri`a.dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe.

90 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe. Zaedno so gri`ata se vklu~eni smestuvawe. Ovaa klasa opfa}a: . posebna kategorija na lica so ograni~eni mo`nosti da se gri`at samite za sebe. takvo kakvo {to e privremenoto smestuvawe na bezdomnici.9 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe.90 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe na stari i iznemo{teni lica 87. vidi 87.10 . osven na postari i lica (invalidi). nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a obezbeduvawe na smestuvawe i gri`a na lica. Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe.dejnosti na: ● domovi za stari lica ● prodol`ena gri`a za osameni penzionirani lica ● domovi za stari lica so minimalna gri`a ● ostanati domovi bez gri`a Ovaa klasa ne opfa}a: .90 87.dejnosti na domovi za stari lica so gri`a. hrana. nadzor i dnevna asistencija kako {to se uslugite na odr`uvawe na doma}instvoto. nespomnati na drugo mesto 87. no kade {to medicinskiot tretman ili obrazovanieto ne se va`ni elementi: ● detski domovi . vidi 87.10 .3 .30 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe na stari i iznemo{teni lica Ovaa klasa opfa}a dejnosti na socijalna za{tita na poedinci so smestuvawe za stari i iznemo{teni lica koi ne mo`at sami da se gri`at i/ili onie koi ne sakaat da `iveat sami.Ovaa klasa ne opfa}a: .psihijatriski bolnici.obezbeduvawe na za{tita vrz osnova na celodneven prestoj so cel socijalna za{tita na deca.domovi za deca bez roditeli ili bez roditelska gri`a 87. lica koi se potpolno nesposobni za da se gri`at za sebe ili koi ne sakaat da `iveat sami. vidi 87.dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe kade {to medicinskiot tretman ili edukacija ne e biten element. vidi 86.

vidi 87. osven privremenite smestuvali{ta.1 Dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe na stari i iznemo{teni lica 88. socijalna rabota.99 .rabota na socijalni ustanovi. 88. vidi 88.dejnost na kratkoro~ni smestuvali{ta za `rtvi od nesre}a. vidi 84. vidi 88. Dejnostite vo ovoj oddel ne gi opfa}aat smestuvali{tata.● domovi za smestuvawe na deca i prifatili{ta ● domovi za vremeno zgri`uvawe na bezdomnici ● domovi za zgri`uvawe na samohrani majki i nivnite deca Ovie dejnosti mo`e da bidat obezbedeni od strana na javni ustanovi i privatni ustanovi (fizi~ki i pravni lica). Ovaa klasa. .dejnost na ustanovite za nega. nacionalni ili lokalni organizacii za samopomo{ kako i specijalisti koi obezbeduvaat sovetodavni uslugi: ● poseta na stari i iznemo{teni lica ● dejnosti na dnevna gri`i za stari i iznemo{teni lica ● stru~na rehabilitacija i osposobuvawe na lica so intelektualna i/ili telesna popre~enost so toa {to obrazovnata komponenta e limitirana.dejnosti na socijalna za{tita na postari i nesposobni lica vo koi{to e vklu~eno smestuvawe.10 Dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe na stari i iznemo{teni lica Ovaa klasa opfa}a: . koi gi sproveduvaat dr`avni ili privatni organizacii.10 .30 .dejnosti {to se vklu~eni vo zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe.30 . upatuvawe i sli~ni uslugi koi se nameneti za stari i iznemo{teni lica vo nivnite domovi ili na drugo mesto. sovetuva~ki dejnosti.99 88 Dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe Ovoj oddel opfa}a razni vidovi na socijalna za{tita za korisnicite. vidi 87.dejnosti na posvojuvawe. opfa}a dejnosti na: ● kombinirani grupni domovi za lica so socijalni ili li~ni problemi ● kombinirani domovi za delikventi i storiteli na krivi~ni dela ● maloletni~ki vospitno-popravni domovi Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka.

dejnosti na dnevni gradinki za deca. vklu~uvaj}i ja i dnevnata gri`a za invalidizirani deca.dejnosti {to se vklu~eni vo zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe. 88. lica koi upotrebuvaat droga. `rtvi na trgovija so lu|e. uslugi za kreditni ili debitni soveti ● dejnosti na mesnite i sosedskite zaednici ● dejnosti okolu zgri`uvawe na `rtvi od elementarni nepogodi. `rtvi na semejno nasilstvo itn. sovetuvawa. vidi 87. imigranti.30 . zgri`uva~ko semejstvo.Ovaa klasa ne opfa}a: ..) . dejnosti za prevencija od zloupotreba na deca i drugi lica ● sovetuvawa za doma{niot buxet. vidi 88. vidi 84. upatuvawa i sli~ni aktivnosti i drugi dejnosti nameneti na poedinci i semejstva vo nivnite domovi ili na drugo mesto {to gi sproveduvaat dr`avni i privatni institucii. pomo{ za podmiruvawe na tro{ocite za stan ili kuponi za nabavka na hrana ● dnevna i privremena pomo{ i zgri`uvawe na bezdomnici i drugi socijalno zagrozeni grupi (alkoholi~ari. socijalna pomo{.dejnosti sli~ni na onie koi se opi{ani vo ovaa klasa. begalci. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .rabota na socijalni ustanovi. ● profesionalna rehabilitacija i osposobuvawe na nevraboteni lica so toa {to obrazovnata komponenta e limitirana ● utvrduvawe na pravoto za dodeluvawe na socijalna pomo{. begalci.9 88. `rtvi na semejno nasilstvo i dr. no so vklu~eno smestuvawe.91 88. vklu~uvaj}i i nivno privremeno ili trajno smestuvawe i sl.91 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe Dejnosti na dnevna socijalna za{tita na deca Ovaa klasa opfa}a: . staratelstvo.30 . humanitarni organizacii i nacionalni ili lokalni slu`bi za samopomo{ kako i stru~waci koi obezbeduvaat sovetodavni uslugi: ● socijalna za{tita i sovetodavni dejnosti za deca i adolescenti ● dejnost na posvojuvawe.dejnosti na dnevna gri`i za invalidizirani deca.99 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe. familijarni ili bra~ni sovetuvali{ta.

`iva izvedba. vidi 87.rabota na muzei od site vidovi. zabavno-rekreativni dejnosti.dejnosti na socijalna za{tita sli~ni na onie koi se opi{ani vo ovaa klasa.01 Izveduva~ka umetnost .14 .12. vidi 84. Ova vklu~uva produkcija. kreativni i tehni~ki ve{tini za produkcija na umetni~ki proizvodi i `iva izvedba.30 . kockaweto. umetni~ko tvore{tvo i srodni dejnosti. botani~ki i zoolo{ki gradini. vidi oddel 91 . 90 Kreativni. umetni~ki i zabavni dejnosti Ovaa grupa opfa}a dejnosti na izveduva~ka umetnost. kako {to se: . promocija i participacija.11. vidi oddel 93 Nekoi edinici koi obezbeduvaat kulturni. vidi 60.emituvawe na radio i televiziska programa. 90. Ovoj oddel ne opfa}a: . umetni~ki i zabavni dejnosti Ovoj oddel opfa}a dejnost na ve{tini i davawe na uslugi koi se sre}avaat vo kulturnite i zabavnite interesi na nivnite korisnici. 59.sportski.fondovi i drugi programi koi proizleguvaat od zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe. 59.proekcija na filmovi. vidi 59. no vo koi {to e vklu~eno smestuvaweto.● dobrotvorna dejnost kako {to e formirawe na fondovi i drugi vidovi pomo{ nameneti za socijalna za{tita. vidi oddel 92 . ZABAVA I REKREACIJA Ovoj sektor opfa}a {irok spektar na dejnosti koi se sre}avaat vo razni varijanti vo kulturata. dejnost na muzeite. i vklu~uva `iva izvedba.90 R/Њ UMETNOST. zabavata i rekreativnite interesi na naselenieto (op{tata javnost). i dejnosti na prirodni rezervati. podgotovka na akterski.2 90. 60.kockawe i oblo`uvawe.proizvodstvo i distribucija na filmovi i videofilmovi.0 Kreativni. zabavni ili rekreativni sodr`ini ili uslugi se klasificiraat vo drugi oddeli.1. Ovaa klasa ne opfa}a: . programi i izlo`bi nameneti za javno gledawe. prevencija na istoriski iskopi. sportot i rekreativnite dejnosti.13 . vidi 59.

dizajneri. vidi 59. umetni~ki sliki itn.dejnosti na agenti ili agencii koi zastapuvaat lica zaradi dobivawe na anga`mani vo filmski.restavrirawe na orguli i drugi istoriski muzi~ki instrumenti.dejnosti na producenti ili organizatori na umetni~ki nastani vo `ivo. tancuva~i. scenaristi.90 . producenti.restavrirawe na umetni~ki dela i muzejski predmeti. animatori. poinakvi od umetni~kite originali. kostimografi.dejnosti vo vrska so dodeluvawe na teatarski ili filmski ulogi (kasting aktivnosti).dejnosti na nezavisni novinari . operi ili tancovi izvedbi i ostanati scenski izvedbi: ● dejnosti na grupi. 59.70 . so ili bez scenska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka. cirkusi ili kompanii.10 90.Ovaa klasa opfa}a: .90 . muzi~ari. in`eneri za svetlo itn.dejnost na pisateli od razli~ni oblasti. vidi 74. vidi 23.19 .pomo{ni dejnosti vo izveduva~kata umetnost za produkcija na teatarski pretstavi vo `ivo. Ovaa klasa. koncerti. vidi 33. Ovaa klasa ne opfa}a: .12 .02 Pomo{ni dejnosti vo izveduva~kata umetnost Ovaa klasa opfa}a: . graveri. vidi 78.dejnosti na teatarski ili umetni~ki agenti za umetnost i agencii.filmska i video produkcija. vidi 78. .11. .. opfa}a: . beletristika. bakroresci itn. orkestri i bendovi ● dejnosti na individualci kako {to se akteri.izrabotka na statui.10 90. teatarski ili drugi umetni~ki pretstavi. vidi 74. vklu~uvaj}i bajki. operi ili tancuvawe i ostanati scenski izvedbi: ● dejnosti na re`iseri. predava~i ili spikeri Ovaa klasa ne opfa}a: .produkcija na teatarska prezentacija vo `ivo. koncerti. na pr.kasting (organizirawe na izbori).dejnost na samostojnite umetnici kako {to se skulptori. tehni~ko pi{uvawe itn. slikari.03 Umetni~ko tvore{tvo Ovaa klasa opfa}a: .

vidi oddel 93 91. dejnost na muzeite od site vidovi. spisanija. ~italni. prostorii za slu{awe i gledawe. filmovi. kako i dejnostite na dr`avniot arhiv: ● dejnosti na zbirki bilo da se specijalizirani ili ne ● kolekcija na katalozi ● pozajmuvawe i ~uvawe na knigi.14 .dejnosti na koncertnite i teatarskite sali i ostanatite objekti na kulturata Ovaa klasa ne opfa}a: .02 91 Biblioteki.dokumentarna i informati~ka dejnost na bibliotekite od site vidovi. kako {to se studenti.obnovuvawe na mebel (osven muzejski vidovi i restavracija). vidi 79. kulturen i edukativen interes (na pr.01 Biblioteki.90 . muzei i ostanati kulturni dejnosti Dejnosti na bibliotekite i arhivite Ovaa klasa opfa}a: . umetni~ki predmeti ● pronao|awe na materijali so cel da se zadovolat informacionite barawa. muzei i ostanati kulturni dejnosti Ovoj oddel opfa}a dejnosti na bibliotekite i arhivite. znamenitosti od svetski interes itn).dejnost na agenciite za rezervacija na bileti. zabavni i rekreativni dejnosti kako {to se vodni i rekreativni parkovi.dejnost na muzeite od site vidovi.04 Dejnosti na objektite za kulturni manifestacii Ovaa klasa opfa}a: . nau~nici. slu`benici. arhivi. botani~ki i zoolo{ki gradini.. Ovoj oddel isklu~uva: . plo~i. vidi 95. dejnost na arhivite koi davaat uslugi na gra|anite i na specijalni klienti. arhivi. vklu~uva i za{tita i izlo`uvawe na predmetite.dejnost na kinata. Isto taka. karti. vidi 59. mestata i prirodnite vrednosti od istoriski.dejnost na fotografskite i filmskite biblioteki 91.02 Dejnosti na muzeite .24 90.. . dejnost na istoriskite muzei i dejnost na prirodnite rezervati.sportski. vidi 91.0 91.

vidi 93. vidi 90.dejnosti na komercijalni umetni~ki galerii. vklu~uvaj}i i voeni muzei ● dejnost na drugi specijalizirani muzei ● dejnost na muzei na otvoren prostor Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnost na arhivite i bibliotekite.78 . lotarija i oblo`uvawe 92.30 .dejnost na muzeite od site vidovi: ● muzei na umetnost.04 Dejnosti na botani~ki i zoolo{ki gradini i prirodni rezervati Ovaa klasa opfa}a: .renovirawe i restavracija na istoriski mesta i gradbi. vidi sektor F/\ 91.dejnosti i za{tita na istoriski mesta i gradbi Ovaa klasa ne opfa}a: . mebel.dejnost na botani~ki i zoolo{ki gradini. keramika.dejnost na sportski lov i ribolov. srebreni sadovi ● muzei na prirodni vrednosti. kostimi. vidi 81. vidi 91. vidi 47.Ovaa klasa opfa}a: .dejnost na prirodnite rezervati.01 91.19 92 Dejnosti na kockawe i oblo`uvawe Ovoj oddel opfa}a dejnost na kockarnici kako {to se kazina.03 . bingo-prostorii i avtomat-igri. vklu~uvaj}i i zoolo{ki gradini za deca . istoriski muzei.dejnost za ureduvawe i odr`uvawe na prirodata (okolinata) i gradinite. nau~ni i tehni~ki muzei.00 Dejnosti na kockawe i oblo`uvawe Dejnosti na kockawe i oblo`uvawe Ovaa klasa opfa}a kockawe i oblo`uvawe kako {to se: . muzei na nakit.03 Za{tita na istoriski mesta i gradbi. kako i sli~ni znamenitosti za posetiteli Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i i za{tita na dive~ot Ovaa klasa ne opfa}a: . kako {to se i uslugi za prireduvawe na igri na sre}a.0 92.restavracija na umetni~ki dela i na kolekcii na muzejski predmeti.

drugi dejnosti za organizirawe. ragbi stadioni ● trka~ki pateki za avtomobili.. koncerti i operi ili tancuvawe i dr. scenski produkcii. botani~ki i zoolo{ki gradini i prirodni rezervati. dejnosti na kockawe i oblo`uvawe). dejnosti na sportskite treneri koi se specijalizirani za obu~uvawe za natprevaruvawe na lica vo odredeni sportovi. kowi i dr. sopstvenici na trka~ki pretstavnici kako {to se koli. nespomnati na drugo mesto i dr. nezavisni atletski anga`irawa so u~estvo vo `ivo ili trka~ki nastani pred publika. kriket. za{tita na istoriski mesta..operacii na oblo`uvalnicite . promovirawe ili upravuvawe so sportski nastani. zabavni i sportski dejnosti (osven muzejski dejnosti.dejnosti na kockawe preku veb-stranici . Ovoj oddel isklu~uva muzi~ki. vklu~uvaj}i i podvi`ni kazina 93 Sportski. hokej. dejnosti na sportski timovi ili klubovi koi prvenstveno u~estvuvaat na sportski nastani vo `ivo pred publika. ku~iwa.rabota na avtomati za kockawe . zabavni i rekreativni dejnosti Ovoj oddel opfa}a rekreativni.dejnost na otvoreni ili zatvoreni sportski objekti za najrazli~ni sportovi (so ili bez sedi{ta): ● fudbal.organizacija i upravuvawe so otvoreni i zatvoreni sportski nastani za profesionalci ili amateri od strana na organizacii so sopstveni objekti .dejnosti na kazinata. vidi oddel 90 93. dramski i drugi umetnosti kako {to se produkcii na teatarski pretstavi vo `ivo. prvenstveno anga`irani za vlez vo trka~ki nastani ili drugi sportski nastani.proda`ba na tiketi za lotarija . oblo`uvawe . 93.1 Sportski dejnosti Ovaa grupa opfa}a dejnosti na sportski objekti. dejnosti na areni i stadioni.sportski prognozi.11 Rabota na sportskite objekti Ovaa klasa opfa}a: . kowi za trka ● pliva~ki bazeni i stadioni ● atletski stadioni ● areni i stadioni za zimski sportovi ● stadioni za hokej ● bokserski areni ● tereni za golf ● kuglani . ku~iwa.

vidi 93.11 93. vidi 93. vidi 49. Ovaa klasa ne opfa}a: .fitnes. vidi 77. koi im ovozmo`uvaat na svoite ~lenovi da se zanimavaat so sportski dejnosti.51 .dejnost na ureduvawe na parkovi i pla`i. vidi 85.Ovaa klasa.dejnost na sportska obuka od strana na instruktori poedinci.dejnost na ski-liftovite. Ovaa klasa ne opfa}a: .13 . vidi 93. opfa}a upravuvawe i obezbeduvawe na personal koj }e upravuva so sportskite objekti.19 Ostanati sportski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .13 Objekti za fitnes Ovaa klasa opfa}a: .dejnost na sportska obuka od strana na instruktori poedinci.39 . bodi-bilding klubovi i objekti Ovaa klasa ne opfa}a: .21 . profesionalni.dejnost na sportskite klubovi: ● fudbalski klubovi ● kuglarski klubovi ● pliva~ki klubovi ● golf klubovi ● bokserski klubovi ● zimski sportski klubovi ● {ahovski klubovi ● atletski klubovi ● strela~ki klubovi itn. vidi 93.izdavawe na rekreativna i sportska oprema. sportski treneri.12 Dejnosti na sportskite klubovi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na sportskite klubovi.upravuvawe so sportskite objekti. vidi 85.29 93. poluprofesionalni ili amaterski klubovi.organizirawe i upravuvawe so sportski nastani vo otvoreni i zatvoreni sportski objekti za profesionalci i amaterski sportski klubovi so sopstveni objekti.11 . isto taka.51 93.dejnost na fitnes-klubovi. Ovaa klasa opfa}a: . sportski treneri.

51 .dejnosti vo vrska so sportska propaganda i promocija . 93.pomo{ni dejnosti za sportski i rekreativen lov i ribolov Ovaa klasa ne opfa}a: .organizirawe i upravuvawe so sportski nastani na otvoreni i zatvoreni sportski nastani za profesionalni i amaterski sportski klubovi.dejnosti na prostorii za trka~ki avtomobilski i kowi~ki sportovi. javawe na voda.dejnosti na sportskite instruktori.21 .11.dejnosti na sportski ligi i sportski sojuzi . vidi 93.. zabavni pretstavi. Toa vklu~uva dejnosti so razli~ni atraktivni sodr`ini. zabavni pretstavi.dejnosti na samostojni sportisti i atleti~ari. javawe na voda. sudii. kako {to se javawe na mehani~ki `ivotni.51 . izlo`bi na zadadena tema i piknici. vidi 85. igri.dejnosti na planinarski vodi~i . 93. Ovaa grupa ne opfa}a sportski dejnosti i dramska umetnost. nespomnati na drugo mesto: .dejnosti na {kolite za sportski i rekreativni dejnosti. sportskite treneri. vidi 77.dejnosti za ureduvawe na parkovi i pla`i. igri. mera~i na vreme itn. Toa vklu~uva upravuvawe so razli~ni vidovi na atrakcii kako {to se javawe na mehani~ki `ivotni.izdavawe na sportska oprema. vidi 85. 93.dejnosti na organizirawe i promovirawe na sportski natprevari. kako i ostanati muzi~ki i drugi umetnosti.upravuvawe so sportski lov i ribolov . vidi 93.2 Zabavni i rekreativni dejnosti Ovaa grupa opfa}a golem broj na edinici koi upravuvaat so objektite i obezbeduvaat uslugi za da gi zadovolat razli~nite interesi na nivnite korisnici vo vrska so zabava i rekreacija. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a dejnosti sli~ni na zabava i rekrecija (osven zabavni i tematski parkovi). ku}i~ki za ku~iwa i reli gara`i .dejnosti na aparati za igrawe so kovani pari .29 Ostanati zabavni i rekreativni dejnosti.12 . so ili bez objekti . izlo`bi na zadadena tema i piknici.21 Dejnosti na zabavni i tematski parkovi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na zabavni ili tematski parkovi. so ili bez sopstveni objekti.29 93. .

vidi 50. 50.saemi i priredbi od zabaven karakter .izdavawe na oprema za odmor i zabava koja e integralen del na rekreativnite objekti . vidi 56.10. vidi 55. mornarica .30 .01 S/О DRUGI USLU@NI DEJNOSTI Ovoj sektor (kako preostanata kategorija) vklu~uva dejnosti na organizacii na baza na za~lenuvawe.30 ...upravuvawe so `i~ari.dejnosti na diskotekite so servisni dejnosti za podgotovka i slu`ewe na pijalaci. vidi 55.uslugi na smestuvawe vo kampovi.30 . Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na rekreativni parkovi (bez smestuvawe) . . {umi i kampovi. rekreativni parkovi.dejnost na ski-centrite .dejnost na pla`ite.ribolovni krstarewa.30 . sede~ki i ski-liftovi.dejnosti na teatarski i cirkuski grupi. vklu~uvaj}i izdavawe na oprema kako {to se soblekuvalni. le`alki i sl.podgotovka na objekti za kratok prestoj na posetiteli vo rekreativni parkovi. kako i raznovidni li~ni uslu`ni dejnosti koi ne se opfateni na drugo mesto vo klasifikacijata. so ili bez objekti. popravka na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i za doma}instva. vidi 49. parkovite.dejnosti na rekreativni transportni objekti.39 . kampovi za ribarewe i lov. 94 Dejnosti na organizacii vrz baza na za~lenuvawe . osven umetni~ki i sportskite dejnosti.dejnosti na podiumi za tanc Vo ovaa klasa se vklu~eni i drugi dejnosti na producentite i organizatorite na zabavni priredbi vo `ivo. bazenite. plakari. na pr. vidi 90.

pretstavuvawe pred vladini institucii.e. vo oblasta na trgovijata ili zemjodelstvoto. esnafski (zanaet~iski) i sli~ni organizacii . vklu~uva dejnosti na promovirawe na profesionalnite interesi na ~lenovite od odredena profesija. Ovie organizacii obi~no imaaat izbrani ~lenovi.t. kulturata. isto taka.Ovoj oddel opfa}a dejnosti na organizacii koi gi pretstavuvat interesite na specijalni grupi ili promoviraat idei od op{t interes.dejnosti na organizacii vo koi interesot na ~lenovite e koncentriran kon razvoj i unapreduvawe na rabotata na pretprijatijata vo odredena oblast na rabotewe. Dejnosti na delovni organizacii i organizacii na rabotodavci vrz baza na za~lenuvawe Ovaa klasa opfa}a: .1). Primarnata podelba na ovoj oddel e determinirana od celite na tie organizacii.poedincite koi rabotat za sopstvena smetka (za sebe) i nau~nite zaednici (grupa 94.dejnosti na stopanskite komori.dejnosti na sindikatite. interesite na vrabotenite (grupa 94. ili za ekonomski rast (i vlijanie vrz klimata) na odreden region ili politi~koadinistrativna edinica.{irewe na informacii.11 .20 94.1 94.2) ili promoviraweto na religiite. odnosi so javnosta i pregovarawe za rabotata na delovnite organizacii i organizaciite na rabotodava~ite Ovaa klasa ne opfa}a: . politikata. ovaa grupa. Kaj profesionalnite (strukovnite) zdru`enija.9). Dejnosti na delovni organizacii. od interesite na rabotodava~ite. organizacii na rabotodavci i strukovni organizacii vrz baza na za~lenuvawe Ovaa grupa opfa}a dejnosti na edinicite {to promoviraat interesi na ~lenovite na delovnite organizacii i organizaciite na rabotodava~i. bez ogled na vidot na delovnite dejnosti .12 Dejnosti na strukovni organizacii vrz baza na za~lenuvawe Ovaa klasa opfa}a: 94. no vo nivnite dejnosti mo`e da se involviraat i da imaat korist od niv i onie koi ne se ~lenovi. obrazovanieto ili rekreativnite idei i dejnosti (grupa 94.dejnosti na sojuzi na takvi asocijacii . klasa 94.

dejnosti na zdru`enija od oblasta na naukata Ovaa klasa ne opfa}a: . .. oddel 85 94. novinari itn.9 Dejnosti na drugi organizacii vrz baza na za~lenuvawe Ovaa grupa opfa}a dejnosti na edinici (osven delovni organizacii i organizacii na rabotodavci. . kako {to se asocijacii od oblasta na medicinata. kako i za usoglaseni akcii preku ovaa organizacii .{irewe na informacii. akademici ili asocijacii od oblasta na kulturata. pretstavuvawe pred vladini institucii i odnosi so javnost na profesionalnite organizacii. rabotnite uslovi. utvrduvawe i kontrola na standardi na rabotewe. isto taka. pravoto.promovirawe na interesite na vrabotenite organizirani preku organizacii na rabotnici i sindikati Ovaa klasa. . sindikati sostaveni od zdru`eni podru`nici (grankovni sindikati) i organizacii na rabotnici sostaveni od zdru`eni sindikati vrz osnova na odredena profesija. strukovni organizacii. asocijacii na in`eneri.dejnost na organizacite vo koi interesite na ~lenovite prvenstveno se koncentrirani vo ramkite na odredena {kolska podgotovka ili profesija ili vo oblasta na tehnikata. region.2 94. kako {to se asocijacii na pisateli. opfa}a: . opfa}a: .dejnosti na asocijacii vo koi se za~lenuvaat vrabotenite so cel da se iznesat stavovite vo vrska so platite. organizaciona struktura ili drug kriterium Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa.20 Dejnosti na sindikatite Dejnosti na sindikatite Ovaa klasa opfa}a: . slikari. sindikati) {to gi promoviraat (poddr`uvaat) interesite na nivnite ~lenovi.obrazovni dejnosti preku ovie organizacii. isto taka.obrazovni dejnosti preku ovie organizacii.dejnosti na asocijacii na stru~waci (specijalisti) od odredena oblast na naukata. smetkovodstvoto. razli~ni vidovi umetnici. arhitekti itn.dejnost na posebno osnovani sindikati. oddel 85 94.

xamii. opfa}a: .94. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .obrazovni dejnosti preku ovie organizacii.socijalna rabota preku ovie organizacii. na primer etni~ki i nacionalni malcinstva 94. vidi oddel 85 . vidi oddel 86 .verski pogrebalni dejnosti Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i gi vo {irewe na informacii. osnovawe na fondovi i sl.dejnosti na politi~kite organizacii i pomo{ni organizacii kako {to se mladinskite organizacii vo ramkite na politi~kite organizacii. preku politi~ko vlijanie. odnosi so javnosta. Dejnosti na drugi organizacii vrz baza na za~lenuvawe. preku delegirawe na svoi ~lenovi ili simpatizeri vo politi~kite tela.dejnosti na organizacii ({to ne se direktno pripoeni kon politi~ka partija) koi rabotat na unapreduvawe na dejnosti od javen interes ili uka`uvawe na odredeni op{testveni problemi. preku obrazuvawe na javnosta.zdravstveni dejnosti preku ovie organizacii. hramovi.dejnosti na verski zaednici ili na poedinci koi obezbeduvaat uslugi direktno vo crkvi. nespomnati na drugo mesto ● organizacii za za{tita i podobruvawe na sostojbata na posebni grupi.: ● protestni dvi`ewa ili gra|anski inicijativi ● ekolo{ki dvi`ewa i dvi`ewa za za{tita na `ivotnata sredina ● organizacii za pomagawe na obrazovni i drugi kapaciteti na zaednicata.91 Dejnosti na verski organizacii Ovaa klasa opfa}a: .99 . vidi oddel 87.dejnosti na verski zasolni{ta Ovaa klasa.dejnosti za opremuvawe na manastiri i opatii . sinagogi ili drugi mesta . formirawe fondovi i dr. Ovie organizacii prvenstveno se anga`irat za obezbeduvawe vlijanie vrz donesuvaweto odluki vo javnite vladini insitucii.92 Dejnosti na politi~ki organizacii Ovaa klasa opfa}a: . isto taka. 88 94.

.dejnosti na sportskite klubovi. poetski. vidi 94. karnevalski klubovi itn. laptopi.rekreativni dejnosti ili hobi ({to ne spa|aat vo natprevaruva~ki igri i sport). 95. dvonaso~ni radiouredi i potro{uva~ki elektronski uredi kako {to se radiouredi i televizori. gradinarski klubovi. na pr. klubovi na zanaet~ii i kolekcioneri. lo`i i sl. isto taka. popravka na oprema za ku}i i dvorovi kako {to se kosilki za treva. opfa}a popravka na komunikaciska oprema kako {to se faks ma{ini. obleka i drugi dodatoci. vidi 33. .● patriotski zdru`enija. delovi od kompjuter za skladirawe na podatoci i printeri.dobrotvorni dejnosti kako {to se formirawe na fondovi (ili sobirawe na finansiski sredstva) nameneti za socijalna za{tita.zdru`enija za kulturno. muzi~ki i umetni~ki klubovi.99 . uredi za ~istewe na sneg i lisja. klubovi za film i fotografija. kompjuterski terminali.zdru`enija za op{testveno zbli`uvawe kako {to se rotari klubovi. istoriski klubovi. muzi~ki instrumenti. literaturni i klubovi za knigi.dejnosti na profesionalnite umetni~ki grupi ili organizacii.0 . studentski organizacii.1 Popravka na kompjuteri i oprema za komunikacii . hobi artikli i ostanati predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata.12 95 Popravka na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i za doma}instva Ovoj oddel opfa}a popravka i odr`uvawe na kompjuterska periferna oprema kako {to se desktop kompjuteri.12 .13. Ovaa klasa. zdru`enija za mladi. Ovoj oddel isklu~uva popravka na medicinska i dijagnosti~ka oprema. ko`ni obuvki i obleka. vidi 90.zdru`enija na potro{uva~i . vidi 88.dejnosti na davawe donacii Ovaa klasa ne opfa}a: .zdru`enija na avtomobilisti . merni instrumenti i uredi za istra`uvawe. op{testveni klubovi. Isto taka. sportska oprema. opfa}a: .dejnosti na strukovnite organizacii. mebel i oprema za doma}instvo.mladinski organizacii. radarska i sonarna (zvu~na) oprema. laborotoriski instrumenti. vklu~uvaj}i i zdru`enija na voeni veterani . klubovi i bratstva itn. vidi 93.

modemi . xojstici i top~iwa za pozicionirawe .razvodna plo~a .popravka i odr`uvawe na modemi.komunikacisko prenosna oprema (naso~uva~i.kacigi za virtualna realnost . periferna oprema i oprema za komunikacii. CD-ROM. vidi 95.serveri .12 95.Ovaa grupa opfa}a popravka i odr`uvawe na kompjuteri.desktop kompjuteri .bez`i~ni telefonski aparati . memoriski uredi (USB) i drugi delovi na kompjuterot za skladirawe na podatoci . modemi) . uredi nameneti za elektronsko pla}awe na kupenite proizvodi ili uslugi na proda`nite mesta koi se upravuvaat bez mehani~ki operacii .mausi.skeneri. DVD-RW) .ra~ni kompjuteri (hand -held computers (PDA's) Ovaa klasa ne opfa}a: .kompjuterski terminali kako {to se bankomati.11 Popravka na kompjuteri i periferna (dopolnitelna kompjuterska) oprema Ovaa klasa opfa}a popravka na elektronska oprema kako {to se kompjuteri i kompjuterski ma{ini i periferna (dopolnitelna kompjuterska) oprema. vklu~uvaj}i i bar kod skeneri . Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na: .dvonaso~mi radiouredi .kompjuterski proektori Ovaa klasa opfa}a i odr`uvawe i popravka na: .12 Popravka na oprema za komunikacii Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na komunikaciska oprema kako {to e: .printeri .mobilni telefoni . 95.diskovi.vnatre{ni i nadvore{ni kompjuterski modemi .laptop kompjuteri ."smart" karti~ki .tastaturi .telefaks uredi (faks ma{ini) . prenosnici. DVD-ROM.opti~ki diskovi ( CD-RW.monitori .profesionalni TV i video kameri .

ma{ini za perewe. patni torbi i sli~ni predmeti .2 Popravka na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata Ovaa grupa opfa}a popravka i odr`uvawe na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata.popravka na ~izmi.24 Popravka na mebel i poku}nina Ovaa klasa opfa}a: . . pe~ki. vidi 43.popravka na potro{uva~ki elektronski uredi: ● televizori.stavawe na fleknici na ~evli 95. sobni klima uredi itn. fri`ideri.25 Popravka na ra~ni ~asovnici.popravka na centralnite sistemi za klimatizacija.21 Popravka na elektronski uredi za {iroka potro{uva~ka Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na elektronski uredi za {iroka potro{uva~ka: .12 . saati i nakit . 95. potkastruva~i itn. ladilnici.95. ma{ini za su{ewe. popravka i odr`uvawe na mebel i poku}nina vklu~uvaj}i go i kancelariskiot mebel 95.22 Popravka na aparati za doma}instva kako i oprema za domovi i gradini Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na aparati za doma}instvoto kako i oprema za domovite i gradinite: .22 95. vidi 33.tapacirawe. uredi za ~istewe na sneg i lisja. Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka i odr`uvawe na oprema za domovite i gradinite: ● kosilkii za treva. radiopriemnici ● video rekorderi ● CD pleeri ● video kameri 95.23 Popravka na obuvki i proizvodi od ko`a Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na obuvki i proizvodi od ko`a: .popravka na ra~en alat na elektri~en pogon.popravka i odr`uvawe na aparati za doma}instvoto : ● {poreti. ~evli.

kako {to se: . popravka na mehanizmi za saati.popravka na muzi~ki instrumenti (osven orguli i istoriski muzi~ki instrumenti) .popravka na sportsko i rekreativno oru`je.Ovaa klasa opfa}a: . dejnosti na frizerski saloni i saloni za razubavuvawe.01 Drugi li~ni uslu`ni dejnosti Perewe i hemisko ~istewe na tekstilni i krzneni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: 95.popravka na velosipedi .krpewe i prepravka na obleka . hronometri itn. . bravi so vgradeni saatni mehanizmi i sli~ni uredi za merewe na vremeto.12 . aparati za evidentirawe na vreme i datum.popravka na sportska oprema (osven sportsko oru`je) i oprema za kampuvawe .popravka na knigi .29 . 96.industrisko gravirawe na metali. Ovoj oddel opfa}a uslu`ni dejnosti povrzani so perewe i hemisko ~istewe na tekstilni i krzneni proizvodi.{timawe na klavir Ovaa klasa ne opfa}a: .61 .0 96. vidi 25. vidi 33.popravka na nakit Ovaa klasa ne opfa}a: .13 Popravka na drugi predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a popravka na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata. vidi 33.popravka na saati za merewe na vremeto.popravka na ra~en alat na elektri~en pogon. pogrebni i sli~ni dejnosti.11 96 Drugi li~ni uslu`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a uslu`ni dejnosti nespomnati na drugo mesto vo klasifikacijata. vidi 33. saati i nivni delovi kako {to se ku}i{tata na saatite od site vidovi materijali.popravka na ~asovnici.popravka na ostanati predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata .popravka na igra~ki i sli~ni predmeti .

kapewe vo turski bawi.91 .iznajmuvawe ili proda`ba na grobovi .uslugi za religiozni pogrebni obredi. saloni za slabeewe.iznajmuvawe na obleka razli~na od rabotnite uniformi.99 96. na site vidovi obleka (vklu~uvaj}i i krznena) i tekstil. rabotni uniformi i sli~ni proizvodi vo peralnite .03 Pogrebni i sli~ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . vitkawe. vidi 32. pravewe frizura. vidi 95. manikir i pedikir. {minkawe i dr.04 Dejnosti za nega i odr`uvawe na teloto Ovaa klasa opfa}a: .pogrebuvawe i kremirawe na ~ove~ki i `ivotinski le{ovi i pridru`ni dejnosti: ● podgotovka na po~inatite za pogrebuvawe ili kremirawe.29 96. duri i ako ~isteweto na taa obleka e sostaven del na ovie dejnosti.29 .. vidi 77. vidi 81. potstri`uvawe i {i{awe.bri~ewe i potstri`uvawe na bradata . nijansirawe.izrabotka na periki. boewe. vo prostorii na korisnicite ili na drugo mesto . bilo za gra|anite bilo za industriski ili komercijalni korisnici .odr`uvawe na grobovi i mavzolei Ovaa klasa ne opfa}a: . balsamirawe i uslugi na grobarite ● uslugi za pogrebuvawe i kremirawe ● iznajmuvawe na opremen prostor vo kapelite . ispravawe peglawe na kosa i sli~ni dejnosti za ma`i i `eni . sauni i bawi na parea.krpewe i prepravka na obleka.perewe i hemisko ~istewe.02 Frizerski saloni i saloni za razubavuvawe Ovaa klasa opfa}a: . so mehani~ka oprema. peglawe itn. vidi 94.perewe na peleni Ovaa klasa ne opfa}a: . perewe na zavesi i draperii..30 96. Ovaa klasa ne opfa}a: . ra~no ili so koristewe na ma{ini za samoposlu`uvawe.iznajmuvawe na postelnini.~istewe na kilimi i prostirki. saloni za masa`a itn. .miewe na kosa. solariumi.ureduvawe na grobovi.masa`a na lice.sobirawe i dostavuvawe na isprana obleka .

bodi-bilding klubovi i objekti. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . nega i dresura na doma{ni milenici .op{testveni dejnosti kako {to se organizirawe na po~esna pridru`ba. {kaf~iwa za ~uvawe na predmeti itn. li~ni parkira~i na avtomobili . vidi 75. . vidi 96.) Ovaa klasa ne opfa}a: .00 DEJNOSTI NA DOMA]INSTVATA KAKO RABOTODAVA^I.dejnosti za zdravjeto. vidi 86. uslugi za zaka`uvawe na sostanoci.veterinarna dejnost.astrolo{ki dejnosti i spiritualisti~ki seansi . vagi za telesna te`ina.0 Dejnosti na doma}instvata koi vrabotuvaat posluga (doma{en personal) 97.Ovaa klasa ne opfa}a: .09 Ostanati li~ni uslu`ni dejnosti. za perewe na ali{ta. merewe na krven pritisok. portiri. vidi 92.uslugi na ~ista~i na ~evli.medicinski masa`i i terapii. DEJNOSTI NA DOMA]INSTVATA KOI PROIZVEDUVAAT RAZNOVIDNA STOKA I VR[AT RAZLI^NI USLUGI ZA SOPSTVENI POTREBI 97 Dejnosti na doma}instvata koi vrabotuvaat posluga (doma{en personal) 97.90 .01 ● rabota na avtomati za kockawe i igri na sre}a. nos ("pirsinzi") i sl.00 Dejnosti na doma}instvata koi vrabotuvaat posluga (doma{en personal) T/П .00 ● rabota na ma{ini za samoposlu`uvawe.13 96. vidi 93.dejnost na studija za tetovirawe i za dup~ewe na u{i. fitnes.rabota na avtomati za li~ni uslugi (kabini za fotografirawe.uslugi na gri`a za doma{ni milenici kako {to e: ishrana. uslugi na biroa za sklu~uvawe na brak .dejnost na organizacii za otkrivawe na potekloto .

odnosno vo istra`uvawata. gotva~i. kowu{ari. Dejnosti na privatnite doma}inastva koi proizveduvaat raznovidna stoka za sopstveni potrebi 98 98. Proizvodot koj proizleguva od ovaa dejnost. voza~i. Ovaa klasa isklu~uva: uslugi kako {to se gotvewe ili ureduvawe na gradini itn. Ako doma}instvoto e vklu~eno vo pazarni dejnosti. portiri. od strana na nezavisni davateli na uslugi (pretprijatija ili individualci). Dejnosti na privatnite doma}instva koi proizveduvaat raznovidna stoka i vr{at razli~ni uslugi za sopstveni potrebi Ovoj oddel gi opfa}a doma}instvata koi proizveduvaat raznovidna stoka i izvr{uvaat razli~ni uslugi za sopstveni potrebi. Doma}instvoto mo`e da bide klasificirano tuka samo toga{ koga ne e mo`no da se utvrdi glavnata dejnost koja doma}instvoto ja vr{i zaradi zadovoluvawe na svoite osnovni potrebi. guvernanti.1 98. dadilki. Toa ovozmo`uva vraboteniot doma{en personal da se izjasni za dejnosta na negoviot rabotodavec vo popisite na naselenieto. ~uvari. iako se raboti za rabotodavec kako poedinec. pera~i. batleri. sekretarki itn. gradinari.Ovaa klasa opfa}a dejnost na doma}instvata povrzana so vrabotuvawe na doma{en personal kako {to se ku}ni pomo{ni~ki (sluginki). kelneri.10 Dejnosti na privatnite doma}instva koi proizveduvaat raznovidna stoka za sopstveni potrebi .fizi~ko lice. sobarki. u~iteli. vidi spored vidovite uslugi. toa bi trebalo da se klasificira vrz osnova na glavnata pazarna dejnost koja ja vr{i. odnosno uslugata se koristi od strana na doma}instvoto koe go vr{i vrabotuvaweto.

vr{at i uslugi za pazarot. Isto taka. tie se klasificiraat vo soodvetnite klasi na dejnosti vo NKD.tie se klasificiraat vo soodvetnata klasa na dejnost vo NKD. izrabotka na nastre{nici i obleka i drugi stoki koi doma}instvata gi proizveduvaat za sopstveni potrebi. osven vr{ewe na uslugi za sopstveni potrebi. Me|unarodniot monetaren fond. 98. Ako doma}instvata. Dejnosti na privatnite doma}instva koi vr{at razli~ni uslugi za sopstveni potrebi 98. Svetskata banka.00 Dejnosti na ekstrateritorijalni organizacii i tela Dejnosti na ekstrateritorijalni organizacii i tela Dejnosti na ekstrateritorijalni organizacii i tela Ovaa klasa opfa}a: . regionalni tela. Organizacijata na zemjite-izvozni~ki na nafta. ako tie glavno se bavat so proizvodstvo na odredena stoka-tie se klasificiraat vo soodvetna klasa na dejnost vo NKD.dejnost na me|unarodni organizacii kako {to se Obedinetite nacii i nivnite specijalizirani agencii. odnosno koi vr{at razli~ni dejnosti so koi proizveduvat stoki za svoite osnovni potrebi. DEJNOSTI NA EKSTRATERITORIJALNI ORGANIZACII I TELA 99 99.Ovaa klasa vklu~uva dejnosti na doma}instva koi proizveduvaat razli~ni stoki za sopstveni potrebi. poljodelstvo i odgleduvawe na `ivotni (dobitok). Organizacijata za ekonomska kooperacija i razvoj. gri`a za ~lenovite na doma}instvoto. Evropskoto zdru`enie za slobodna trgovija itn.. ako tie glavno se zanimavaat so vr{ewe na odredena usluga . drugi uslugi koi doma}instvoto gi vr{i za sopstveni potrebi. itn. Evropskata zaednica. Ako doma}instvata se anga`irani i vo proizvodstvo na stoki za na pazar.20 Dejnosti na privatnite doma}instva koi vr{at razli~ni uslugi za sopstveni potrebi Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite na doma}instvata koi izvr{uvaat razli~ni uslugi za sopstveni potrebi.0 99. Ovie dejnosti vklu~uvaat gotvewe. Tie dejnosti vklu~uvat lov i sobirawe na plodovi.2 U/Р . isto taka. Svetskata carinska organizacija. Isto taka. tie se klasificiraat vo soodvetni klasi na dejnosti vo NKD. u~ewe.

namesto od zemjata {to ja pretstavuvaat . isto taka.Ovaa klasa. opfa}a: .dejnosti na stranski diplomatski i konzularni pretstavni{tva koga se opredeleni od zemjata vo koja se locirani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful