Nacionalna klasifikacija na dejnosti - NKD Rev.

2, Struktura i objasnuvawa Sektor A/A Oddel Grupa Klasa Naziv ZEMJODELSTVO, [UMARSTVO I RIBARSTVO

Ovoj sektor go opfa}a iskoristuvaweto na rastitelnite i `ivotinskite prirodni resursi i go opfa}a odgleduvaweto na nasadi i posevi, odgleduvaweto na `ivotni, odgleduvaweto i koristeweto na {umi i odgleduvaweto na drugi rastenija, `ivotni ili `ivotinski proizvodi na zemjodelski stopanstva ili vo nivnite prirodni sredini.

01

Rastitelno i `ivotinsko proizvodstvo, lov i uslu`ni dejnosti povrzani so niv Ovoj oddel vklu~uva dve osnovni dejnosti - proizvodstvo na proizvodi od rastitelno poteklo i proizvodstvo na proizvodi od `ivotinsko poteklo, vklu~uvaj}i gi, isto taka, formite na organskoto (biolo{koto) zemjodelstvo, odgleduvaweto na genetski modificirani nasadi i posedi i odgleduvaweto na genetski modificirani `ivotni. Ovoj oddel go vklu~uva odgleduvaweto na nasadi i posevi na otvoreno kako i odgleduvawe vo staklenici. Ovoj oddel, isto taka, gi vklu~uva uslu`nite dejnosti svojstveni za zemjodelstvoto, kako i lovot, traperstvoto i dejnostite povrzani so niv. Grupata 01.5 (Me{ano farmerstvo) se ras~lenuva spored voobi~aenite principi za utvrduvawe na glavnata dejnost. Prifaten e faktot deka mnogu zemjodelski stopanstva imaat prili~no podednakvo rastitelno i dobito~no proizvodstvo, taka {to nivnoto raspredeluvawe vo edna ili vo druga kategorija bi bilo proizvolno. Zemjodelskata dejnost gi isklu~uva site ponatamo{ni prerabotki na zemjodelski proizvodi (klasificirani vo oddelot 10 i 11-Proizvodstvo na prehranbeni proizvodi) i oddelot 12 (Proizvodstvo na tutunski proizvodi), osven onaa koja e neophodna da gi podgotvi za primarniot pazar. Podgotovkata na proizvodite za primarniot pazar e vklu~ena tuka.

Ovoj oddel gi isklu~uva grade`nite raboti na zemjodelskoto zemji{te (na primer: poramnuvawe na zemjodelskoto zemji{te, drena`a, podgotovka na orizovoto zemji{te, itn.), klasificirani vo sektorot F/ \ (Grade`ni{tvo) i zdru`enijata na kupuva~ite i zadru`nite organizacii koi se zanimavaat so marketing na zemjodelskite proizvodi klasificirani vo sektorot G/E. Isto taka, e isklu~eno ureduvaweto i odr`uvaweto na zemji{teto (okolinata) {to e klasificirano vo klasata 81.30. 01.1 Odgleduvawe na ednogodi{ni nasadi i posevi Ovaa grupa go vklu~uva odgleduvaweto na ednogodi{ni nasadi i posevi, t.e. rastenijata koi ne traat pove}e od dve sezoni. Vklu~uvaweto na odgleduvawe na ovie rastenija e za potrebite na proizvodstvo na seme. 01.11 Odgleduvawe na `ita (osven oriz), me{unasti rastenija i maslodajno seme Ovaa klasa gi vklu~uva site formi na odgleduvawe na `ita, me{unkasti rastenija i maslodajno seme na otvoren prostor. Odgleduvaweto na `ita ~esto e kombinirano vo ramkite na edinicite za zemjodelstvo. Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na `ita kako kako {to se: ● p~enica ● zrna (seme) p~enka ● sorgo ● ja~men ● 'r` ● zob (oves) ● proso ● drugi `ita, neklasificirani na drugo mesto - odgleduvawe na me{unarki kako {to se: ● grav ● bob ● leblebija (naut) ● vigna (crn grav) ● le}a ● lupina ● gra{ok ● gulabov gra{ok ● drugi me{unarki - odgleduvawe na maslodajno seme kako: ● soino seme ● seme od kikiritki ● pamukovo seme ● ricinusovo seme ● leneno seme

● seme od sinap ● crno seme ● seme od repka ● seme od {afranika ● seme od susam ● son~ogledovo seme ● drugo maslodajno seme Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na oriz, vidi 01.12 - odgleduvawe na {e}erna p~enka (`ito), vidi 01.13 - odgleduvawe na krmna p~enka, vidi 01.19 - odgleduvawe na maslodajni kulturi, vidi 01.26 01.12 01.13 Odgleduvawe na oriz Odgleduvawe na zelen~uk, diwi i lubenici, korenest i trupkast zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na lisnat ili steblest zelen~uk kako {to se: ● arti~oki ● asparagus ● zelka ● karfiol i brokula ● marula i cikorija ● spana} ● drug lisnat ili steblest zelen~uk - odgleduvawe na zelen~uk {to ra|a plodovi: ● krastavici i korni{oni ● modar patlixan ● domati ● lubenici ● diwi ● drugi diwi i zelen~uk {to ra|a plodovi - odgleduvawe na glavici od luk, korenest i trupkast zelen~uk kako: ● morkov ● repa ● luk ● kromid (vklu~uvaj}i i arpaxik) ● praz i drugi lukovidni zelen~uci ● drug korenest i trupkast zelen~uk - odgleduvawe na pe~urki i tartufi - odgleduvawe na seme za zelen~uk, vklu~uvaj}i seme za {e}erna repka, isklu~uvaj}i go semeto za ostanatite vidovi na repka - odgleduvawe na {e}erna repka - odgleduvawe na drug zelen~uk - odgleduvawe na korenest i trupkast zelen~uk kako: ● kompiri

● slatki kompiri ● kasava ● jam ● drug korenest i trupkast zelen~uk Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na ~ili, piperki i ostanati za~inski i aromati~ni rastenija, vidi 01.28 - odgleduvawe na micelium za pe~urki, vidi 01.30 01.14 Odgleduvawe na {e}erna trska Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na {e}erna repka, vidi 01.13 01.15 Odgleduvawe na tutun Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na proizvodi od tutun, vidi 12.00 01.16 Odgleduvawe na rastenija za predivo Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na pamuk - odgleduvawe na juta, kenaf i ostanati bilki za proizvodstvo na vlakna koi sodr`at liko - odgleduvawe na len i konop - odgleduvawe na amerikanska agava i ostanati tekstilni prediva od semejstvoto agava - odgleduvawe na manila, ramija i ostanati gradinarski rastenija za proizvodstvo na vlakna - odgleduvawe na ostanati posevi za proizvodstvo na vlakna 01.19 Odgleduvawe na ostanati ednogodi{ni nasadi i posevi Ovaa klasa go opfa}a odgleduvaweto na site ostanati ednogodi{ni nasadi i posevi: - odgleduvawe na dobito~ni repki i ostanati korenesti dobito~ni posevi, detelina, lucerka, esparzeta, dobito~na p~enka i ostanati trevesti rastenija, dobito~en keq i ostanati dobito~ni rastenija za sila`a - odgleduvawe na helda - odgleduvawe na seme za repka (so isklu~ok na seme za {e}erna repka) i seme za dobito~na hrana - odgleduvawe na cve}e - proizvodstvo na re`ano cve}e i pupki - odgleduvawe na seme za cve}e Ovaa klasa ne opfa}a:

- odgleduvawe na ednogodi{ni za~inski, aromati~ni i lekoviti rastenija i na rastenija za upotreba vo farmacija, vidi 01.28 01.2 Odgleduvawe na pove}egodi{ni nasadi i posevi Ovaa grupa go vklu~uva odgleduvaweto na nasadi i posevi, t.e.odgleduvaweto na rastenija koi traat pove}e od dve sezoni ili izumiraat po sekoja sezona ili se odgleduvaat postojano. Odgleduvaweto na ovie rastenija e vklu~eno za potrebite za proizvodstvo na seme. 01.21 Odgleduvawe na grozje Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na vinsko i trpezno grozje vo lozja Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na vino, vidi 11.02 01.22 Odgleduvawe na tropsko i suptropsko ovo{je Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na tropsko i suptropsko ovo{je: ● avokado ● banani (trpezni i za prerabotka) ● urmi ● smokvi ● mango ● papaja ● ananas ● ostanato tropsko i suptropsko ovo{je 01.23 Odgleduvawe na agrumi Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na agrumi: ● grejpfrut i pomelo ● limoni ● portokali ● tangerines (vid portokal), mandarini i klementini ● drugi agrumi 01.24 Odgleduvawe na jabol~esto i koskesto ovo{je Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na jabol~esto i koskesto ovo{je: ● jabolki ● kajsii ● cre{i i vi{ni ● praski i nektarini

● kru{i i duwi ● slivi i trninki ● ostanato jabol~esto i koskesto ovo{je 01.25 Odgleduvawe na jagodesto, jatkasto i drugo ovo{je Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na jagodesto ovo{je: ● боровinki ● ribizli ● ogrozd ● kivi ● malini ● jagodi ● ostanato jagodesto ovo{je - odgleduvawe na seme za ovo{je - odgleduvawe na jatkasti plodovi za jadewe: ● bademi ● indiski orevi ● kosteni ● лешник ● фстаци ● orevi ● ostanati jatkasti plodovi - odgleduvawe na ostanato jatkasto i drugo ovo{je: ● roga~ Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na kokosovi orevi, vidi 01.26 01.26 Odgleduvawe na maslodajni plodovi Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na maslodajni plodovi: ● kokosovi orevi ● maslinki ● maslinovi palmi ● ostanati maslodajni plodovi Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na soja (soin grav), kikiritki i ostanato maslodajno seme, vidi 01.11 01.27 Odgleduvawe na rastenija za proizvodstvo na pijalaci Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na rastenija za proizvodstvo na pijalaci: ● kafe ● ~aj ● mate

badian i komora~ ● cimet ● karanfil ● xumbir ● vanila ● hmeq ● ostanati za~inski i aromati~ni rastenija .odgleduvawe na novogodi{ni drva .odgleduvawe na rastitelni materijali nameneti za izrabotka na pletarski proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .30 01.28 Odgleduvawe na za~inski.3 01.odgleduvawe na lekoviti i narkoti~ni rastenija 01. macis i kardamom ● anason.odgleduvawe na kau~ukovi drva za dobivawe lateks . proizvodstvo na se~eno cve}e i odgleduvawe na semiwa za cve}e. aromati~ni i lekoviti rastenija i na rastenija za upotreba vo farmacijata Ovaa klasa opfa}a: .odgleduvawe na rastenija za ukrasuvawe.29 Odgleduvawe na ostanati pove}egodi{ni posevi Ovaa klasa opfa}a: .● kakao ● ostanati rastenija za proizvodstvo na pijalaci 01.odgleduvawe na pove}egodi{ni i ednogodi{ni za~inski i aromati~ni rastenija: ● crn piper ● ~ili i piper~iwa ● muskatovo orev~e. vidi 02. vo {uma.30 Odgleduvawe na saden materijal Odgleduvawe na saden materijal Ovaa klasa go vklu~uva proizvodstvoto na site vegetativni rastitelni materijali kako {to se reznici.odgleduvawena drva za ekstrakcija na rastitelen sok . izdanoci i sadnici za neposredno razmno`uvawe ili za sozdavawe na podloga na koja odredeni mladici }e se kalemat za eventualno zasaduvawe za proizvodstvo na rastenija Ovaa klasa opfa}a: . vidi 01.odgleduvawe na cve}iwa.19 .sobirawe na drva za rastitelen sok ili kau~uk kako gumi. vklu~uvaj}i i treva za presaduvawe .odgleduvawe na rastenija za rasad .

4 Odgleduvawe na `ivotni Ovaa grupa go vklu~uva odgleduvaweto na site `ivotni. vidi 02.odgleduvawe na molzni kravi .odgleduvawe i razmno`uvawe na kamili i lami 01. magariwa.44 Odgleduvawe na kamili i lami Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ko`i od klanici.2 .proizvodstvo na govedsko seme za oploduvawe 01.dejnosti na ergelite za trka~ki i java~ki kowi.odgleduvawe na lukovidni glavici.odgleduvawe i razmno`uvawe na kowi. vidi 93. muliwa i mazgi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 01.45 Odgleduvawe na ovci i kozi .43 Odgleduvawe na kowi i ostanati srodni `ivotni Ovaa klasa opfa}a: .prerabotka na mleko.1. micelium za pe~urki .dejnosti povrzani so {umskite rasadnici. osven dejnosti povrzani so {umskite rasadnici Ovaa klasa ne opfa}a: .62 .odgleduvawe na goveda i bivoli za meso . vidi 10.19 01.51 01.proizvodstvo na presno (surovo) mleko od kravi i bivolici Ovaa klasa ne opfa}a: ..odgleduvawe na rastenija za proizvodstvo na seme. 01. osven `ivotnite {to `iveat vo voda Ovaa grupa ne opfa}a: .nega i zgri`uvawe na `ivotni {to se odgleduvaat na farmi. reznici i kalemi. vidi 01.dejnosti vo vrska so rasadnici. vidi 10.11 01.41 Odgleduvawe na molzni kravi Ovaa klasa opfa}a: .42 Odgleduvawe na drugi goveda i bivoli Ovaa klasa opfa}a: .10 01. korewa i trupki na rastenija.

proizvodstvo na kokoni na svilena buba .51 01. glisti.odgleduvawe na razni vidovi `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 10. guski i biserki .62 .odgleduvawe na polupripitomeni ili drugi `ivi `ivotni: ● noevi i емуа ● drugi ptici (osven `ivina) ● insekti ● zajaci i drugi krzneni `ivotni . vidi 10.proizvodstvo na perduvi. vidi 10. farma za pol`avi itn. patki. ● hr~kovi . farma za zemjeni mekoteli.proizvodstvo na surova volna Ovaa klasa ne opfa}a: .prerabotka na mleko.46 01.proizvodstvo na krupni i sitni ko`i od uloveni i vo zamka fateni `ivotni.dejnosti na farma za crvi.49 Odgleduvawe na drugi `ivotni Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na vla~ena volna.proizvodstvo na surovo ov~o ili kozjo mleko . vidi 01.dejnosti na odgleduvawe `ivina Ovaa klasa ne opfa}a: .odgleduvawe na p~eli i proizvodstvo na med i p~elin vosok .11 .12 01.odgleduvawe na ovci i kozi . vidi 01. ko`a od vleka~i ili ptici na sto~arska farma .stri`ewe na ovci so nadomest ili vrz baza na dogovor. .odgleduvawe na svilena buba.70 . misirki.proizvodstvo na jajca od `ivina .47 Odgleduvawe na sviwi Odgleduvawe na `ivina Ovaa klasa opfa}a: .odgleduvawe na doma{ni milenici (osven ribi): ● ma~ki i ku~iwa ● ptici.odgleduvawe i razmno`uvawe na `ivina: ● koko{ki. kako {to se mali papagali itn.dejnosti na proizvodstvo na ko`a.Ovaa klasa opfa}a: .

farmite za krokodili.6 Pomo{ni dejnosti vo zemjodelstvoto i dejnosti koi se izvr{uvaat posle sobranite posevi Ovaa grupa gi vklu~uva dejnostite svojstveni na zemjodelskoto proizvodstvo i dejnostite sli~ni na zemjodelstvoto koi ne se prezemaat so cel za proizvodstvo (vo smisla na sobirawe plodovi od zemjodelskite proizvodi).dejnosti na ribarskite farmi. izvr{eni so naplata ili vrz baza na dogovor. 01. Goleminata na dejnostite vo zemjodelstvoto ne e opredeluva~ki faktor. 03.me{ovito zemjodelstvo na nasadi i posevi. vidi 03. vidi grupa 01. vidi 01.09 .smestuvawe i dresirawe na doma{ni milenici. vklu~uvaj}i i od vozduh ● re`ewe na ovo{kite i lozovite nasadi ● presaduvawe na oriz.me{ovito zemjodelstvo na `ivotni. kombiniranata dejnost nema da bide vklu~ena ovde. morskite farmi za crvi. Isto taka. Ako proizvodstvoto na nasadi i posevi ili `ivotni vo dadenata (soodvetnata) edinicata e 66% ili pove}e od standardnata bruto-zarabotuva~ka. gi vklu~uva dejnostite koi se vr{at po sobranite posevi.dejnosti na farmite za `abi.5 01. so cel podgotovka na zemjodelskite proizvodi za primarniot pazar.zemjodelski dejnosti so naplata ili vrz baza na dogovor: ● podgotovka na zemji{teto ● obrabotka na nasadi i posevi ● prskawe na posevite.50 Me{ovito farmerstvo Me{ovito farmerstvo Ovaa klasa go opfa}a kombiniranoto proizvodstvo na nasadi i posevi nadvor od specijaliziranoto proizvodstvo na nasadi i posevi ili `ivotni. vidi 03.odgleduvawe na `ivina.2 ..21.1 i 01.22 . tuku }e bide raspredelena vo zemjodelstvoto na nasadi i posevi ili `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: .4 01. proret~uvawe na repa ● `neewe ● kontrola na {tetnici (vklu~uvaj}i zajaci) vo vrska so zemjodelstvoto .47 01. vidi 96.22 . vidi grupa 01.61 Pomo{ni dejnosti za odgleduvawe na posevi Ovaa klasa opfa}a: .21. 03.

vidi 71.veterinarni dejnosti.11 .smestuvawe (zgri`uvawe) na doma{ni milenici. gradini i zeleni povr{ini.09 01. isto taka. sortirawe.odr`uvawe na zemjodelskoto zemji{te vo soglasnost so potrebite na zemjodelstvoto i `ivotnata sredina . t.00 .sadewe i ureduvawe na povr{ini kako {to se parkovi.63 Dejnosti koi se izvr{uvaat po sobranite posevi Ovaa klasa opfa}a: .20 . dezinficirawe .pre~istuvawe na surov pamuk . prirastot i dobivaweto porasnati `ivotni ● uslugi i kontrola na stadata.drena`a na zemjodelskoto zemji{te.zemjodelski dejnosti so naplata ili vrz baza na dogovor: ● dejnosti vrzani za unapreduvawe na priplodot.39 .dejnosti koi se vr{at po sobranite posevi. vidi 68. vidi 43.63 . vidi 75. vidi 74.obezbeduvawe na prostor za smestuvawe na `ivotni.00 . ~istewe na `ivinarnicite ● dejnosti vrzani za ve{ta~ko osemenuvawe ● uslu`ni dejnosti na ergelite (potkovuvawe) ● nega i zgri`uvawe na `ivotni {to se odgleduvaat na farmi Ovaa klasa.90 .~istewe.30 .30 01. isto taka.organizacija na zemjodelski izlo`bi i saemi.dejnosti na potkovuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti vo vrska so sistemite za navodnuvawe Ovaa klasa.iznajmuvawe na zemjodelski ma{ini so operator i ekipa` Ovaa klasa ne opfa}a: .62 Pomo{ni dejnosti za odgleduvawe na `ivotni Ovaa klasa opfa}a: . vidi 75. vidi 77.. vidi 96. vidi 82.vakcinirawe na `ivotni.dejnosti na agronomi i agroekonomisti.iznajmuvawe na `ivotni (stado). opfa}a: . vidi 01. opfa}a: . pasewe.podgotovka na posevite za primarniot pazar. tovewe na `ivinata. potkastruvawe.e.arhitektura na `ivotnata sredina i prirodata.12 . vidi 81.

pazarni dejnosti na trgovci posrednici ili zadru`ni asocijacii. pr.proizvodstvo na krzna. su{ewe .7 01.prerabotka na seme za dobivawe na maslo.od`iluvawe i ridraing na tutunot. traperstvo i soodvetni uslu`ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .11 01. vidi 10. ~isteweto. mehani~ki ili od insekti o{tetenite semiwa i nezreloto seme.dejnosti koi se izvr{uvaat po sobranite posevi so cel podobruvawe na kvalitetot na semeto. Vo ovaa klasa e vklu~ena i obrabotkata na genetski modificiranoto seme. vidi 72.70 Lov.podgotovka na zemjodelskite proizvodi od proizvoditelot.64 Dorabotka na seme Ovaa klasa gi vklu~uva dejnostite po sobranite posevi so cel podobruvawe na kvalitetot na semeto so otstranuvawe na nesemenskite materijali. pr. sortiraweto i obrabotkata na semeto do negovoto plasirawe na pazar (prodavawe).odgleduvawe na seme. vidi klasi vo grupite 01.1 i 01.2 .istra`uvawe so cel razvoj ili modifikuvawe na novi vidovi seme. traperstvo i soodvetni uslu`ni dejnosti Lov.2 01. 01.lov i traperstvo na komercijalna baza .. isto taka. kako i namaluvawe na vla`nosta na semeto do nivo sigurno za negovo skladirawe.3 .lov na morski cica~i kako {to se mor`ovi i tuljani Ovaa klasa ne opfa}a: . lupewe . vidi 10. Ovaa klasa go vklu~uva su{eweto.2 i 01. odvojuvawe na semiwata pod voobi~aenata golemina.upotreba na `ivotni (mrtvi ili `ivi) zaradi dobivawe na hrana.. vidi 46.. vidi oddel 46 . krzno i ko`a ili zaradi koristewe vo istra`uvawa.podgotovka na zrna za kakao. ko`i od vleka~i ili ptici koi se zastrelani ili fateni Ovaa klasa. Ovaa klasa ne opfa}a: .1.su{ewe na ovo{je Ovaa klasa ne opfa}a: .podgotovka na tutunovi lisja. vidi 12. opfa}a: . zoolo{ki gradini ili kako doma{ni milenici .64 .trgovija na golemo na zemjodelski surovini.41 .00 . vidi grupi 01.

. vidi 10. {umarstvoto opfa}a i proizvodi na koi se vr{i mala obrabotka. ko`i na vleka~i ili ptici na farma.dejnosti na {umskite rasadnici Ovie dejnosti mo`e da se vr{at vo prirodni i zasadeni {umi.lov na kitovi. Ovie dejnosti mo`e da se vr{at vo prirodni ili zasadeni {umi.99 02 [umarstvo i iskoristuvawe na {umi Ovoj oddel go vklu~uva proizvodstvoto na trupci kako i otstranuvaweto i sobiraweto na samoniknat {umski materijal.49 . Ovaa klasa ne opfa}a: . osven {umski.10 Odgleduvawe na {umi i ostanati dejnosti povrzani so {umarstvoto Ovaa klasa opfa}a: .odgleduvawe na divi `ivotni na farma.proizvodstvo na iverki i drveni par~iwa. proreduvawe.30 .29 .11 . kako {to e drvoto za ogrev.2 02.). vidi 16.4 .11 .dejnosti na rasadnici. vidi 01.19 .uslu`ni dejnosti povrzani so unapreduvawe na lovot i traperstvoto. po~nuvaj}i od pilewe i ramnewe e isklu~ena i e klasificirana vo oddel 16. vidi 01.10 02. vidi grupa 01. vidi 02. odr`uvawe i za{tita na {umite i {umskite povr{ini . presaduvawe. rasaduvawe.sobirawe na pe~urki i ostanati samoniknati {umski plodovi. Osven proizvodstvoto na {umski drvja. vidi 03.odgleduvawe na novogodi{ni elki. vidi 94. Odgleduvawe na {umi i ostanati dejnosti povrzani so {umarstvoto 02. drvo za celuloza itn. proizvodstvo na drva za celuloza i drva za ogrev .20 Iskoristuvawe na {umite Iskoristuvawe na {umite 02.odgleduvawe na niski rastenija. Ponatamo{nata prerabotka.proizvodstvo na krupni i sitni ko`i {to poteknuvaat od klanici.1 .sportsko-rekreativen lov i soodvetni uslu`ni dejnosti. drven jaglen (}umur).proizvodstvo na krzna.30 .odgleduvawe na {umi: sadewe. vidi 01. trupci (pr: jamska gradba. vidi 93.

30 .proizvodstvo na trupci koi se koristat vo neobrabotena forma kako {to se: jamski potpori (drva).sobirawe na {umski proizvodi. vidi 02.upravuvano. namenski stapovi . vidi 01.sobirawe na samoniknati {umski plodovi i proizvodi: ● pe~urki i tartufi ● zrnesti plodovi ● jatkasti plodovi ● balata i ostanati kau~ukovi smoli ● pluta ● lak i smoli ● balzami ● raznovidni trevi ● morska treva ● `eladi. rasaduvawe.proizvodstvo na drven jaglen (}umur) vo {uma na tradicionalen na~in Rezultatot na ovaa dejnost mo`e da bide vo oblik na cepanici ili drva za ogrev Ovaa klasa ne opfa}a: .odgleduvawe na novogodi{ni elki. divi kosteni ● mov i li{aj Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 01.odgleduvawe na {umi: sadewe. vidi 16.3 Sobirawe na {umski plodovi i proizvodi.proizvodstvo na trupci za potrebite na industrijata koja se temeli na prerabotka na drvo .10 . osven {umski plodovi. osven drva Ovaa klasa opfa}a: . osven drva 02. odr`uvawe. proreduvawe.sobirawe i proizvodstvo na drvo za dobivawe energija . vidi 20.13 . stolbovi za ograda.proizvodstvo na iverki i par~iwa. presaduvawe.30 Sobirawe na {umski plodovi i proizvodi.proizvodstvo na drven jaglen preku destilirawe na drvoto.14 02.sobirawe i proizvodstvo na {umskiot otpadok od se~ewe drva za energija . vidi 02.29 .odgleduvawe na pe~urki i tartufi.10 .Ovaa klasa opfa}a: . vidi oddel 01 . organizirano proizvodstvo na gorenavedenite proizvodi (osven odgleduvawe na drva za pluta).

biseri. Prerabotkata na ribi. se vklu~eni vo ribnite dejnosti i akvakulturata.20). bez ogled na toa dali se vr{i vo fabriki na kopno ili vo fabriki na brod (10.10 02. mekoteli.40 Pomo{ni uslugi vo {umarstvoto Pomo{ni uslugi vo {umarstvoto Ovaa klasa go vklu~uva izvr{uvaweto na del od dejnostite vo {umarstvoto so naplata ili vrz baza na dogovor Ovaa klasa opfa}a: .25 .1.proizvodstvo na iverki.20 .10 .: razmno`uvawe na ostrigi za proizvodstvo na biseri). so cel ulov ili sobirawe na ribi.19). vidi 02. 33. isto taka. vidi 02. isto taka. solenite ili slatkovodnite sredini (vodi).15) i sportski ili rekreativen ribolov (93. gi vklu~uva dejnostite koi se normalno integrirani vo procesot na proizvodstvo za sopstvena smetka (na pr. vidi 43. Ovoj oddel.12 03 Ribarstvo i akvakultura Ovoj oddel go vklu~uva loveweto riba i akvakultura i upotrebata (koristeweto) na ribnite resursi od morskite.4 02. .odgleduvawe na zrnesti i jatkasti plodovi..drena`ni raboti na {umskoto zemji{te.: morski rastenija. sun|eri itn. vidi 43. vidi 16. vidi 01. Uslu`nite dejnosti vo ribarstvoto i akvakulturata vo morskite i slatkovodnite vodi.). lu{pari i drugi morski proizvodi (na pr. Ovoj oddel ne vklu~uva izgradba i popravka na brodovi (30.12 .~istewe na gradili{tata.uslu`ni dejnosti povrzani so eksploatacijata na {umite: ● transport na trupci vo granicite na {umite Ovaa klasa ne opfa}a: . mekoteli ili lu{pari e isklu~ena.sobirawe na drva za ogrev.dejnost na {umskite rasadnici.uslu`ni dejnosti vo {umarstvoto: ● premer na {uma ● konsultantski uslugi vo vrska so stopanisuvaweto na {umite ● procena na drvenata gra|a ● za{tita na {umite od po`ari ● kontrola na {umite od {tetni insekti .

24 . Takvite dejnosti mo`e da se izveduvaat na samoto krajbre`je (na pr. vidi 50.izdavawe na brodovi za razonoda so ekipa` vo ramkite na morskiot i krajbre`niot voden transport (na pr.19 . vklu~uvaat ribolov vo poribeni vodeni povr{ini.11 .11 Morski ribolov Ovaa klasa opfa}a: . osven kitovi. dejnosti na ulov i sobirawe na vodni organizmi (prete`no ribi. mor`ovi. vidi 93. dejnosti na ra~en ribolov ili so upotreba na razli~ni vidovi na oprema za lovewe riba. na pr. vidi 93.sobirawe na organizmi od more: prirodni biseri. kako i za prerabotka i konzervirawe na riba . vklu~uvaj}i okeanski rastenija. opfa}a: .lovewe na morski cica~i.ulov na morski vodni `ivotni: `elki.ulov na riba vo nacionalnite slatkovodni vodi na komercijalna osnova .uslu`ni dejnosti povrzani so sportsko-rekreativen ribolov. tuljani (morski lavovi. ili so ~unovi koi se doma{no izraboteni.19 03. vidi 10. krajbre`ni ili podzemni vodi za ~ovekovi potrebi i drugi celi.uslugi na inspekcija vo ribarstvoto i za{tita na ribarstvoto. ili.: sobirawe na mekoteli kako {to se {kolki i ostrigi). Nekoi dejnosti. Ovaa klasa.03.prerabotka na kitovi vo fabriki na brod. korali i algi Ovaa klasa ne opfa}a: .ulov na riba vo okeani i krajbre`ni vodi na komercijalna baza . isto taka. vidi 10. t.70 . sun|eri.prerabotka na riba.ulov na morski mekoteli i lu{pari . {to e naj~est slu~aj.12 Ribolov vo slatkovodni vodi Ovaa klasa opfa}a: . sipi itn.1 Ribarstvo Ovoj oddel go opfa}a "loveweto riba".dejnosti na brodovi koi slu`at za ulov na riba. kako {to se mre`a.10 . mekoteli i lu{pari). ili krajbre`no lovewe so mre`a. vidi 84. mekoteli i lu{pari vo fabriki na kopno ili vo fabriki na brodovi. isto taka.. 03.20 .e. so upotreba na komercijalni brodovi.ulov na kitovi . foki). konop ili klopka. vidi 01. morski e`ovi.: krstarewe so ribolov).rabota na rezervati za sportski ribolov.

mekoteli. ostrigi itn. opfa}a: . gi vklu~uva individualnata.sobirawe na slatkovodni organizmi Ovaa klasa ne opfa}a: .19 .odgleduvawe na rakovi.dejnosti na akvakultura vo soleni vodi .19 03.20 .: redovno snabduvawe. mekoteli.odgleduvawe na morski crvi . postlarvi na {kampi.e proizvodniot proces na vodnite `ivotni (organizmi) (ribi. hranewe i za{tita od kradci). isto taka. aligatori i vodozemni `ivotni). vidi 84. drugi lu{pari i ostanati morski `ivotni Ovaa klasa. {kolki. isto taka. jastog (rak).dejnosti na ribnite mrestili{ta . opfa}a: . vidi 93.. vidi 10. mekoteli i lu{pari. zadru`nata i dr`avnata sopstvenost na individualnite `ivotni vo faza na odgleduvawe.odgleduvawe na morski algi i drugi morski trevi za ishrana .odgleduvawe na morski ribi.2 Akvakultura Ovaa grupa ja opfa}a "akvakulturata". 03.21 Morska akvakultura Ovaa klasa opfa}a: .24 . Odgleduvaweto se odnesuva na podmladokot. upotrebuvaj}i tehni~ki planovi so cel da se zgolemi proizvodstvoto von prirodniot kapacitet na okolinata (na pr. lu{pari.).proizvodstvo na ikri na mekoteli ({kolki. riben podmladok i lososi . isto taka. "akvakulturata". vklu~uvaj}i go i sobiraweto.prerabotka na riba. vklu~uvaj}i go i odgleduvaweto i sobiraweto.dejnosti na akvakultura vo rezervoari napolneti so solena voda . vklu~uvaj}i i ulov na morski ukrasni ribi . i/ili do nivnite povozrasni fazi pod uslovi koi se dozvoleni za gorenavedenite organizmi.ulov na slatkovodni vodeni `ivotni Ovaa klasa. Dopolnitelno. krokodili.uslu`ni dejnosti povrzani so sportsko-rekreativen ribolov. vidi 93.ulov na slatkovodni mekoteli i lu{pari .dejnost na rezervatite za sportski ribolov.uslugi na inspekcija vo ribarstvoto i za{tita na ribarstvoto. t.

19 B/B RUDARSTVO I VADEWE NA KAMEN Rudarstvoto i vadeweto na kamen opfa}a vadewe na minerali (rudi) koi vo prirodata se javuvaat vo cvrsta sostojba (jaglen i rudi). su{ewe.dejnost na rezervatite za sportski ribolov. mekoteli. vidi 03. kako na pr. so dup~ewe. vklu~uvaj}i i slatkovodna ukrasna riba . ~istewe. Oddelite 05 i 06 se odnesuvaat na vadeweto na fosilni goriva (jaglen. dup~ewe na morskoto dno itn. sektor C/V (Prerabotuva~ka industrija) .21 . vidi 93.19 03. drugi lu{pari i ostanati vodeni `ivotni . grupi i klasi vrz osnova na glavniot proizveden mineral. Ovoj sektor ne opfa}a: . vidi 03. {kolki.22 Slatkovodna akvakultura Ovaa klasa opfa}a: . koncentrirawe na rudi. te~na (nafta) ili gasovita (priroden gas) sostojba.obrabotka na izvadenite materijali. topewe na priroden gas i aglomeracija (briketirawe) na cvrsti goriva.22 . Ovie dejnosti ~esto gi vr{at edinici koi gi iskoristuvaat resursite i/ili drugi edinici koi se smesteni vo blizina. petroleum. lignit. povr{inska.odgleduvawe na slatkovodni rakovi.: kr{ewe. mo`e da gi vr{at specijalizirani edinici za treti lica. kako industriski uslugi-oddel 09.dejnost na rezervatite za sportski ribolov. gas). Eksploatacijata mo`e da se vr{i so razli~ni metodi kako {to se: jamska (podzemna).odgleduvawe na `abi. Ovoj sektor gi opfa}a i dopolnitelnite raboti so cel podgotovka na surovite (neobraboteni) materijali za proda`ba.odgleduvawe na riba vo slatkovodni vodi. sortirawe.Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 93. osobeno onie koi se odnesuvaat na vadewe na jaglenovodorodi. Rudarskite dejnosti se klasificirani vo oddeli. razli~ni minerali i proizvodi od kamen.odgleduvawe na `abi Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na akvakultura vo rezervoari napolneti so solena voda. isto taka. Nekoi od tehni~kite dejnosti od ovoj sektor. oddelite 07 i 08 se odnesuvaat na metalni rudi. drobewe.dejnosti povrzani so mrestili{tata (slatkovodni) .

90 .polnewe na {i{iwa so priridna izvorska i mineralna voda od izvori i bunari.~istewe. ~istewe.kr{ewe.probni dup~ewa za vadewe na jaglen.12 05.upotreba na izvadenite materijali bez natamo{na transformacija za grade`ni celi.92 .90) ili proizvodstvoto na briketi (vidi 19. sortirawe po golemina i kvalitet. vidi 19. podobruvawe na kvalitetot i olesnuvawe na transportot i skladiraweto Ovaa klasa. zaradi klasificirawe. presuvawe i ostanati operacii neophodni za transportirawe itn.07 .kamen jaglen dobien od sitne` na kamen jaglen Ovaa klasa ne opfa}a: .pomo{ni dejnosti za vadewe na kamen jaglen.20) 05.10 .20 Vadewe na lignit Vadewe na lignit .vr{ewe na raboti povrzani so podgotovka na zemji{teto za vadewe na jaglen.90 . isto taka. drobewe. vidi 11. kamewa i minerali koi ne se vr{at vo rudarstvoto i vadeweto na kamen. oblo`uvawe. vidi 05. vidi 19.1 05.20 .10).proizvodstvo na cvrsti goriva vo pe~ka za koksirawe.: sortirawe. vidi 09.20 . presuvawe na jaglenot itn. opfa}a: .2 05. vklu~uvaj}i gi i metodite na eksploatacija so topewe . vidi 23.vadewe na kamen jaglen: jamska i povr{inska eksploatacija na rudnici za kamen jaglen.) potrebni za dobivawe na pazaren proizvod Ovoj oddel ne go vklu~uva koksiraweto (vidi 19. vidi 09. sektor F/\ (Grade`ni{tvo) . sporednite uslugi na rudnicite za jaglen i lignit (vidi 09. vidi 08.10 Vadewe na kamen jaglen Vadewe na kamen jaglen Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na briketi od kamen jaglen.9 05 Vadewe na jaglen i lignit Ovoj oddel go opfa}a vadeweto na cvrsti mineralni goriva od zemji{teto ili rudnicite i vklu~enite operacii (na pr.vadewe na lignit.. drobewe i druga obrabotka na nekoi vidovi zemji{te.kopawe na treset. vidi 43.

sortirawe po golemina i kvalitet. emulzen kr{a~.uslugi povrzani so nafteni i gasni poliwa {to se vr{at so naplata ili vrz baza na dogovor. vidi 43.vr{ewe na raboti povrzani so razvojot i podgotovkata na zemji{teto za vadewe na jaglen.12 06. mre`a na cevovodi za sobirawe na surova nafta na poliwata i site drugi dejnosti vo podgotovkata na nafta i gas sî do ispora~uvaweto od mestoto na proizvodstvo. zaradi klasificirawe.rafinirawe na nafteni proizvodi.probno dup~ewe.proizvodstvo na briketiran lignit. rakuvawe so separatori.12 06 Vadewe na surova nafta i priroden gas Ovoj oddel go vklu~uva proizvodstvoto na surova nafta i surova nafta od {krilci i pesok i proizvodstvoto na priroden gas i obnovuvawe na jaglenovodorodni te~nosti. vidi 71.90 .92 . geolo{ki i seizmi~ki istra`uvawa. Ovoj oddel ne opfa}a: .20 .vadewe na lignit (kafeav jaglen): jamska. Ovie dejnosti mo`e da vklu~at dup~ewe. vklu~uvaj}i gi i metodite na eksploatacija so topewe . zavr{uvawe i opremuvawe na izvor. opfa}a: . vidi 09. drobewe na lignitot itn. Ovoj oddel opfa}a operativni dejnosti i /ili razvoj na naftenite i plinskite poliwa.kopawe na treset. vidi 19.vadewe na kamen jaglen.vadewe na surova nafta Ovaa klasa. isto taka.Ovaa klasa opfa}a: .geofizi~ki.10 Vadewe na surova nafta Vadewe na surova nafta Ovaa klasa opfa}a: .10 . vidi 19.20 . . podobruvawe na kvalitetot i olesnuvawe na transportot i skladiraweto Ovaa klasa ne opfa}a: .pomo{ni dejnosti za vadewe na lignit. vidi 05.1 06.10. vidi 09.10 . oprema za otsoluvawe. vidi 08.90 .~istewe.10 .eksploatacija na nafteni i gasni izvori. podzemna ili povr{inska eksploatacija na rudnici za lignit. vidi 09.probni dup~ewa za vadewe na jaglen. vidi 09. vidi 09.

50 06.10 . vidi 49.desulfurirawe na gasot Ovaa klasa.proizvodstvo na surovi gasoviti jaglenovodorodi (priroden gas) . dehidratacija.ekstrakcija na kondenzati .20 . opfa}a: . . vidi 09.10 .pomo{ni dejnosti za ekstrakcija na nafta i priroden gas.. Ovaa klasa ne opfa}a: .ispituvawe na naftata i gasot. Ovoj oddel.20 Vadewe na priroden gas Vadewe na priroden gas Ovaa klasa opfa}a: .20 .proizvodstvo na surova nafta od bitumenozni {krilci i pesok .cevovoden transport. melewe. {to se vr{i preku podzemno i povr{insko vadewe. ispirawe na rudite. vidi 19. vidi 19.vadewe na te~ni jaglenovodorodi.20 .ekstrakcija na bitumenozni ili nafteni {krilci i pesok .ispituvawe na naftata i gasot. dobieni preku topewe ili pirolizi Ovaa klasa ne opfa}a: . gravitaciona separacija i flotacija.obnovuvawe na te~nite nafteni gasovi pri rafiniraweto na naftata. kako {to se: drobewe.postapka za dobivawe surova nafta: prelivawe.pomo{ni dejnosti za vadewe na nafta i priroden gas. vidi 09. isto taka.10 . otsoluvawe.11 . vidi 20. su{ewe. kalcinacija.proizvodstvo na nafteni derivati.cevovoden transport.proizvodstvo na industriski gas.istekuvawe i separacija na te~nite frakcii na jaglenovodorodite . vidi 49. vadewe od morskoto dno itn.50 07 Vadewe na rudi na metal Ovoj oddel go vklu~uva vadeweto na metalni minerali (rudi). miewe.obnovuvawe na te~nite nafteni gasovi pri rafiniraweto na naftata. klasirawe spored kvalitetot. isto taka. gi opfa}a dejnostite za podgotovka i zbogatuvawe na rudite. zacvrstuvawe itn.10 . vidi 19. vidi 09.2 06. vidi 09.

kalaj. molibden. hrom. zaradi sodr`inata na `elezo . pred sé. zaradi sodr`inata na oboeni metali ● aluminium (boksit).zbogatuvawe i aglomeracija na rudite na `elezo Ovaa klasa ne opfa}a: . cink.21 Vadewe na rudi na uran i torium Ovaa klasa opfa}a: . vidi 24. kobalt. vidi 24. vanadium itn. vidi oddel 24 07.21 . vidi 24.10 Vadewe na rudi na `elezo Vadewe na rudi na `elezo Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na aluminium oksid.zbogatuvawe na rudite na uran i torium. olovo. vidi 20. vidi 24.13 . srebro.46 07.proizvodstvo na mate bakar i mate nikel.proizvodstvo na `olt kola~ Ovaa klasa ne opfa}a: .operacii na pe~ki za topewe.13 .proizvodstvo na aluminiumov oksid.vadewe i podgotovka na rudi vrednuvani. vidi 08. 07. . pred sî. mangan. vidi 24. nikel.45 . ● blagorodni metali: zlato.vadewe i podgotovka na pirit i pirhotini (osven pr`ewe).29 Vadewe na drugi rudi na oboeni metali Ovaa klasa opfa}a: . platina Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 20. pred sî.pr`ewe na `elezni piriti.42 .Ovoj oddel ne opfa}a: .2 Vadewe na rudi na oboeni metali Ovaa grupa go opfa}a vadeweto na rudi na oboeni metali.46 .proizvodstvo na uraniumov metal od uraniumov oksid ili drugi rudi.1 07.koncentrirawe na tie rudi . vidi 07.topewe i rafinirawe na uranium. vrednuvani zaradi sodr`inata na uranium i torium: uraniumov oksid itn.91 07.vadewe i podgotovka na rudi na uranium i torium. bakar.vadewe na rudi vrednuvani.42. . tantal.vadewe na rudi.44 i 24.

vidi 23. kalcium itn.52 .se~ewe. se~ewe (re`ewe).91 .vadewe na pesok . drobeweto na karpi i koristeweto na mo~uri{ta so sol. 08. Upotrebata na ovie proizvodi e najzna~ajna vo grade`ni{tvoto (pr.).vadewe na surov gips i anhidridi . granit.10 08. prerabotkata na materijali (glina. gruba obrabotka i se~ewe na kamen za spomenici i za grade`ni{tvoto.9 Rudarstvo i vadewe na drugi rudi i kamen.08 Vadewe na drugi rudi i kamen Ovoj oddel go opfa}a vadeweto od rudnici i kamenolomi. varovnik. drobewe.vadewe na kreda i nekalciniran dolomit Ovaa klasa ne opfa}a: . prerabotkata na hemikalii itn.vadewe na bitumenozen pesok. pesok za grade`ni{tvoto i ~akal . gips. sortirawe i me{awe) na izvadenite minerali. drobewe i kr{ewe na varovnik .70 08. vidi 06.vadewe. i iskopuvaweto na aluvijalni naslagi.pesok.proizvodstvo na kalciumov dolomit. kreda i {krilci Ovaa klasa opfa}a: .vadewe i bagerirawe na industriski pesok.kr{ewe i drobewe na ~akal . peskari itn. . isto taka. ~istewe. su{ewe. nespomenati na drugo mesto 08. oblikuvawe i obrabotka na kamen von kamenolomi. Ovoj oddel ne opfa}a obrabotka (osven kr{ewe.kr{ewe i drobewe na dekorativen kamen i kamen za grade`ni{tvoto . kamen itn.vadewe na glina. no. vidi 08.11 . kako {to se mermer.vadewe na hemiski minerali i mineralni |ubriva. ognootporna glina i kaolin Ovaa klasa ne opfa}a: . pesok i glina Vadewe na dekorativen kamen i kamen za grade`ni{tvoto. vidi 23.).1 Vadewe na kamen.12 Vadewe na ~akal i pesok. glina i kaolin Ovaa klasa opfa}a: .vadewe. surov gips.

vidi 19. vidi 10.. pr.91 Vadewe na hemiski minerali i mineralni |ubriva Ovaa klasa opfa}a: .pr`ewe na `elezni piriti.92 Vadewe na treset Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: . vidi 20.proizvodstvo na isitneta me{ana po~va od treset.93 .vadewe na sol.15 08. vidi 20.84 . pred sî.prerabotka na solta vo kvalitetna sol za ishrana. mineralni |ubriva itn.99 08.proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija. vidi 23.08.90 .vadewe na zemjani boi.vadewe na prirodni fosfati i prirodni kaliumovi soli .93 Vadewe na sol Ovaa klasa opfa}a: . vrednuvani. ~istewe i rafinirawe na solta od proizvoditelot Ovaa klasa ne opfa}a: .vadewe na priroden barium sulfat i karbonat (bariti i viterit ) prirodni borati.drobewe. kako izvor na hemikalii Ovaa klasa.dobivawe na sol so isparuvawe na morska voda i drugi soleni vodi .20 . vidi 08. vidi 09. pesok.uslu`ni dejnosti za vadewe na treset. jodirana sol.vadewe na guan Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na briketiran treset.13 .vadewe na priroden sulfur . vklu~uvajki go i rastvoruvaweto i ispumpuvaweto .vadewe na sol od rudnicite.kopawe na treset .proizvodstvo na proizvodi od treset. glina.15 . isto taka. priroden magnezium sulfat (kiserit) .podgotovka na tresetot za da se podobri kvalitetot i olesni transportot i skladiraweto Ovaa klasa ne opfa}a: . osven pr`ewe . fluorit i drugi minerali.vadewe i podgotovka na pirit i pirhotini. prirodna po~va. vidi 20.

proizvodstvo na voda za piewe so isparuvawe na solenata voda. asfalten kamen. nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . kvarc. kako {to e praveweto geolo{ki ispituvawa na potencijalnite idni tereni ● dup~ewa. feldspad itn. monta`a i demonata`a na postrojkite za dup~ewe na nao|ali{tata. ● priroden asfalt. so naplata ili vrz baza na dogovor 09.00 08.10 Pomo{ni dejnosti za vadewe na surova nafta i priroden gas Ovaa klasa opfa}a: .1 . t.~istewe.vadewe na raznovidni minerali i materijali: ● abrazivni materijali. su{ewe i crpewe na voda od rudnicite. Ovoj oddel gi opfa}a uslugite pri vadeweto so pomo{ na tradicionalni metodi na ispituvawe kako {to e zemaweto primeroci od karpite i praveweto geolo{ki ispituvawa kako {to se dup~ewa. vgraduvawe i cementirawe na za{titni cevki. Pomo{ni dejnosti za vadewe na surova nafta i priroden gas 09.e. tradicionalni metodi na ispituvawe. priroden grafit. mica itn.uslu`ni dejnosti pri vadeweto nafta i gas {to se vr{at so naplata ili vrz baza na dogovor: ● uslugi na ispituvawe (istra`uvawe) povrzani so vadeweto na surova nafta i gas. steatit (talk). vidi 36. silikatno fosilno bra{no. 09 Pomo{ni uslu`ni dejnosti vo rudarstvoto Ovoj oddel gi opfa}a specijaliziranite pomo{ni uslugi pri vadeweto {to se vr{at so naplata ili vrz baza na dogovor.. crpewe na voda od naftenite i gasnite izvori. Ostanatite uslugi opfa}aat monta`a na naftenite postrojki. popravka. probni dup~ewa na izvorite na nafta kako i na nao|ali{tata na metalni i nemetalni minerali. zatrupuvawe (za~epuvawe) i napu{tawe na mestata za dup~ewe ● topewe i regasifikacija na prirodniot gas so cel transport. priroden tvrd bitumen ● blagorodni kamewa.99 Ostanato rudarstvo i vadewe na kamen. crpewe na voda od naftenite i gasnite izvori. vgraduvawe i cementirawe na za{titni cevki. azbest. uslugi na otstranuvawe na jalovinata od rudnicite itn. napraven vo rudnikot ● uslugi na su{ewe i crpewe.

9 09. kako {to e zemaweto primeroci od karpite i praveweto geolo{ki ispituvawa na potencijalnite idni tereni ● uslugi na su{ewe i crpewe.geofizi~ki istra`uvawa so naplata ili vrz baza na dogovor.21 .10. vidi 06.90 Pomo{ni dejnosti za ostanatoto vadewe na ruda Pomo{ni dejnosti za ostanatoto vadewe na ruda Ovaa klasa opfa}a: .specijalizirana popravka na ma{inite za vadewe na rudi. 07 i 08 ● uslugi na ispituvawe (otkrivawe). geolo{ki i seizmografski istra`uvawa. vidi oddeli 05.operacii na vadewe na rudi i kamen so naplata ili vrz baza na dogovor.topewe i regasifikacija na prirodniot gas so cel transport.pomo{ni dejnosti so naplata ili vrz baza na dogovor. so naplata ili vrz baza na dogovor ● probno dup~ewe i sondirawe Ovaa klasa ne opfa}a: .e. tradicionalni metodi na ispituvawe. izvr{eni podaleku od rudnikot.geofizi~ki.● probno dup~ewe vo vrska so vadeweto na surova nafta i gas Ovaa klasa. t.specijalizirana popravka na ma{inite za vadewe na rudi.12 . 06.uslu`ni dejnosti {to gi vr{at operatori na naftenite i gasnite poliwa. za potrebite na dejnostite na vadewe na rudi od oddelite 05.12 C/V PRERABOTUVA^KA INDUSTRIJA . vidi 33. vidi 33. vidi 71. isto taka.12 09. vidi 71. vidi 52.12 . 07 i 08 .20 .po`arnikarski uslugi na naftenite i gasnite poliwa Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: .

ili mo`e da bide poluproizvod vo smisla da bide podgotven da stane input (vlez) za ponatamo{na prerabotuva~ka. proizvodstvoto na specijalizirani komponenti i pribori so modelirawe (vkalapuvawe) ili vtisnuvawe na plasti~ni materijali e vklu~eno vo grupata 22. rudarstvoto i vadeweto na kamen. supstancii ili komponenti se surovini koi se proizvodi od zemjodelstvoto.2. prerabotkata na otpadot vo sekundarna surovina e klasificirano vo grupata 38. a aluminiumskata `ica e input (vlez) vo proizvodstvoto na proizvodi od `ica. elektri~ni agregati.3 (Popravka -obnovuvawe na materijali). popravka ili rekonstrukcija na proizvodite glavno se smeta za prerabotuva~ka industrija. t. primarniot aluminium e input (vlez) vo proizvodstvoto na aluminiumska `ica.e. Ova mo`e da vklu~i fizi~ka ili hemiska transformacija.motori. pribori i dodatoci na ma{inite i opremata. bez ogled na ma{inite i opremata vo koi tie predmeti bi mo`ele da bidat vklu~eni. kako i proizvodi od drugi prerabotuva~ki dejnosti. Zna~ajna promena. ribolovot. klipovi. iako ova ne mo`e da se upotrebi kako edinstven univerzalen kriterium za definirawe na prerabotuva~kata industrija (vidi ja zabele{kata podolu za otpad). zap~anici. no ne mo`e da se smeta kako del od prerabotuva~kata industrija. e klasificirano vo soodvetnata klasa na prerabotuva~ka industrija. ventili. Autputot na prerabotuva~kiot proces mo`e da bide zavr{en vo smisla da bide gotov za upotreba ili potro{uva~ka. Monta`ata na sostavnite delovi na prerabotenite proizvodi se smeta za prerabotuva~ka industrija.Ovoj sektor ja opfa}a fizi~kata ili hemiskata transformacija na materijalite. {umarstvoto. na pr. Na pr: autputot na rafinerijata na aluminium e input (vlez) koj se upotrebuva vo primarnoto proizvodstvo na aluminiumot. elektri~ni motori. Obnovuvaweto na otpadot. Ovde e vklu~ena monta`ata na prerabotenite proizvodi i od sopstveno proizvedenite i od kupenite komponenti. . val~esti le`i{ta. Transformiranite materijali. Me|utoa. Proizvodstvoto na specijalizirani komponenti i delovi na ma{inite i opremata. Proizvodstvoto na specijaliziranite komponenti i nivnite delovi. po pravilo e klasificirano vo istata klasa kade {to e i proizvodstvoto na ma{inite i opremata za koi{to se odnesuvaat delovite i priborite. supstanciite ili komponentite vo novi proizvodi.

popravka i remont na ma{ini (pr. . vidi 22. vidi 25. vidi 29. Na primer. . . proizvodstvoto na srebro od ostatoci od filmski lenti se smeta za proizvodstven proces. Nivniot autput e nov proizvod. Me|utoa.proizvodstvo na gotova betonska smesa.avtomobilski motori. Kako pojasnuvawe.10.elektropresvlekuvawe.za{tita na {uma.pasterizirawe na mleko i polnewe vo {i{iwa. vidi 15.63. dodeka popravkata na motorni vozila e klasificirana vo oddelot 45 (Trgovija na golemo i trgovija na malo i popravka na motorni vozila i na motocikli). fileti od riba). upravuvawe so otpad i dejnosti za sanacija na okolinata). Zabele{ka: Granicite pome|u prerabotuva~kata industrija i drugite sektori od klasifikacioniot sistem nekade mo`e da bidat nejasni. Me|utoa. . presvlekuvawe.1. vidi 23. proizvodstvoto na novi finalni proizvodi (nasproti sekundarnite surovini) e klasificirano vo prerabotuva~kata industrija. Instaliraweto na ma{ini i oprema. definicijata od {to e sostaven noviot proizvod nekoga{ mo`e da bide subjektivna. popravkata na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i aparati za doma}instvata e klasificirana vo oddelot 95 (Popravka na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata).11. duri i koga ovoj proces go upotrebuva otpadot kako input (vlez). Me|utoa. komercijalni ili sli~ni ma{ini i oprema glavno e klasificirano vo oddelot 33 (Popravka i instalirawe na ma{ini i oprema). tretirawe na metal so zatopluvawe i polirawe. Specijaliziranoto odr`uvawe i popravka na industriski. . vidi oddel 18.pe~atewe i dejnosti vo vrska so pe~ateweto. dejnostite vo prerabotuva~kiot sektor ja vklu~uvaat transformacijata na materijalite vo novi proizvodi. koga se vr{i kako specijalizirana dejnost. . slednite dejnosti se smetaat za prerabotuva~ka industrija vo NKD: .protektirawe na gumi za vozila. . . koi ne se prerabotuvaat na ribarski brodovi.prerabotka na ko`a. e klasificirano vo klasata 33.51.61.Osnovna cel na ovie dejnosti e obrabotka ili prerabotka na otpadot i poradi toa se klasificirani vo sektorot E/D (Snabduvawe so voda. Kako glavno pravilo.20.20. vidi 16.11. otstranuvawe na otpadni vodi.10). .prerabotka na sve`a riba (ostrigi. vidi 10. vidi 10.

kako {to e vo restorani. {umarstvo i ribarstvo). klasificirano vo sektorot A/A (Zemjodelstvo. Proizvodstvoto mo`e da se vr{i za sopstvena smetka.dejnosti na delewe vo refus i redistribucija vo pomali koli~ini. iako nekoga{ se vklu~eni vo transformacioniot proces. postapkata koja ne e posledica na razli~ni proizvodi e klasificirana vo sektorot G/E (Trgovija na golemo i trgovija na malo. se klasificirani vo drug sektor vo NKD . klasificirano vo oddelot 56 (Uslu`ni dejnosti za hrana i pijalaci ). riba.iskoristuvawe na {umi. melni~ki proizvodi . Ovoj oddel ne ja vklu~uva podgotovkata na jadewa za neposredna potro{uva~ka. . . klasificirano vo sektorot B/B (Rudarstvo i vadewe na kamen). popravka na motorni vozila i motocikli). kako {to e koleweto po nara~ka. kako i za treti lica.podgotovka na hrana za neposredna potro{uva~ka. ima dejnosti koi{to.iskoristuvawe na zemjodelskite proizvodi.Nasproti toa. kako {to se te~nosti ili hemikalii. vklu~uvaj}i pakuvawe. ne se klasificirani kako prerabotuva~ka industrija. 10 Proizvodstvo na prehranbeni proizvodi Ovoj oddel ja vklu~uva prerabotkata na proizvodite od zemjodelstvoto. prepakuvawe ili polnewe na proizvodi vo {i{iwa. . hrana za `ivotni i ostanati prehranbeni proizvodi. . zelen~uk. . {umarstvo i ribarstvo). masti i masla. Ovoj oddel e organiziran spored dejnostite koi se vr{at so razli~ni vidovi na proizvodi: meso. sortirawe na otpadoci.so drugi zborovi.izgradba na monta`ni objekti i operacii izveduvani na mestoto na izgradba. {umarstvoto i ribarstvoto vo hrana za lu|e ili `ivotni i go vklu~uva proizvodstvoto na raznovidni intermedijarni proizvodi koi{to direktno ne se prehranbeni proizvodi. Dejnosta ~esto gi generira pridru`nite proizvodi od pogolema ili pomala vrednost (na primer. me{awe na boi po nara~ka na kupuva~ot i se~ewe na metali po nara~ka na kupuva~ot. ko`ite od kolewata ili poga~ata od maslo od proizvodstvoto na maslo). .iskoristuvawe na rudite i drugite minerali. ovo{je. klasificirani vo sektorot F/\ (Grade`ni{tvo). klasificirano vo sektorot A/A (Zemjodelstvo. mle~ni proizvodi. Tie vklu~uvaat: .

Prerabotka i konzervirawe na meso i proizvodstvo na proizvodi od meso 10.1 . Me|utoa.12 . koga prerabotkata e mala i ne vodi kon vistinska transformacija. .21. vidi 10. vidi 82.12 Prerabotka i konzervirawe na `ivinsko meso Ovaa klasa opfa}a: 10.proizvodstvo na sve`o.topewe na mast i ostanati masti za ishrana od `ivotinsko poteklo . ov~o.pakuvawe na meso. obrabotuvawe i pakuvawe na meso: govedsko.9. razladeno ili zamrznato meso. vo par~iwa Ovaa klasa. svinsko. onie koi{to se vr{at vo pekarnici. razladeno ili zamrznato meso.proizvodstvo na sve`o. vklu~uvaj}i gi i ko`ite so vlakna .proizvodstvo na ko`i vo klanici. jagne{ko. itn. Proizvodstvoto na dobito~na hrana za `ivotni od otpadocite i ostatocite od klanicite ili od proizvodite e klasificirano vo grupata 10.rabota na klanicite koi se zanimavaat so kolewe. opfa}a: . zaja~ko. dodeka obrabotkata na otpadocite i ostatocite od hrana i pijalaci vo sekundarna surovina e vo grupata 38.11 Prerabotka i konzervirawe na meso Ovaa klasa opfa}a: . koi gi prodavaat svoite sopstveni proizvodi) duri i da imaat trgovija na malo vo sopstvena prodavnica na proizvoditelite. a otstranuvaweto na otpadoci od hrana i pijalaci vo klasata 38.prerabotka na `ivotinski iznutrici . slatkarnici i prodavnici za podgotovka na meso itn. od kamila.kolewe i prerabotka na kitovi na kopno ili na specijalizirani brodovi . vo trupovi . isto taka.Nekoi dejnosti se smetaat kako prerabotuva~ki (na primer. edinicata e klasificirana vo trgovija na golemo i trgovija na malo (sektor G/E).topewe na `ivinski masti za ishrana.92 10. Podgotovkata na hrana {to obi~no se konsumira na samoto mesto e klasificirana vo oddelot 56 (Uslu`ni dejnosti na dostavuvawe na hrana i pijalaci).proizvodstvo na ~epkana volna (dobiena so otstranuvawe od ko`ata) Ovaa klasa ne opfa}a: .3.

pakuvawe na meso. salamurewe. salami.proizvodstvo na perduvi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na hrana od riba za potro{uva~ka ili za ishrana na `ivotni . vidi 46. solewe. obrabotka i pakuvawe na `ivina . opfa}a: .prerabotka i konzervirawe na riba. gotvewe.32 . salfaladi..85 .proizvodstvo na supi koi sodr`at meso.proizvodstvo na hrana i solubles (rastvori) iscedeni sokovi od riba i drugi vodeni `ivotni nepogodni za ~ovekova potro{uva~ka Ovaa klasa. vidi 82.proizvodstvo na proizvodi od riba. .rabota na klanicite koi se zanimavaat so kolewe. razladeno ili zamrznato meso vo posebni pakuvawa .prerabotka na morski rastenija . zameni za kavijar itn.dejnosti na brodovite koi samo ja prerabotuvaat i konzerviraat ribata .topewe na `ivinski masti za ishrana Ovaa klasa. . }ebap~iwa. mekoteli i lu{pari 10.2 Prerabotka i konzervirawe na riba. vidi 10. isto taka.proizvodstvo na su{eno. vidi 10. konzervirano meso. su{ewe. konzervirawe itn.trgovija na golemo so meso.92 10.92 10.20 Prerabotka i konzervirawe na riba.proizvodstvo na polugotovi zamrznati jadewa od meso i `ivina.proizvodstvo na mesni proizvodi: ● kolbasi. dlaboko zamrznuvawe. pleskavici. opfa}a: . {unka Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 82.pakuvawe na meso. mekoteli i lu{pari: zamrznuvawe.89 . kavijar. mekoteli i lu{pari: ribji fileti. soleno i ~adeno meso . mekoteli i lu{pari Ovaa klasa opfa}a: . isto taka.proizvodstvo na sve`o. ~adewe. krvavici i prerabotki od drob.13 Proizvodstvo na `ivotinsko i `ivinsko meso Ovaa klasa opfa}a: . ikri.

pr`ewe na oreovi plodovi .prerabotka i konzervirawe na kompiri: ● proizvodstvo na zamrznati polugotovi jadewa od kompiri ● proizvodstvo na su{eno pire od kompiri ● proizvodstvo na pomfrit i sli~ni proizvodi ● proizvodstvo na ~ips ● proizvodstvo na bra{no i prekrupa od kompiri Ovaa klasa.89 10. osven polugotova zamrznata ili konzervirana hrana . .31 Prerabotka i konzervirawe na ovo{je i zelen~uk Prerabotka i konzervirawe na kompiri Ovaa klasa opfa}a: .konzervirawe na ovo{je.11 .proizvodstvo na masla i masti od morski surovini. stavawe vo maslo ili solilo. opfa}a: . vidi 10. stavawe vo konzervi itn.proizvodstvo na proizvodi (hrana) i pasta od oreovi plodovi .proizvodstvo na proizvodi (hrana) prete`no sostaveni od ovo{je ili zelen~uk.proizvodstvo na proizvodi od ovo{je ili zelen~uk .proizvodstvo na ribji supi.proizvodstvo na xem. isto taka.proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa. oreovi plodovi ili zelen~uk: zamrznuvawe.prerabotka i konzervirawe na riba na brodovi koi se zanimavaat so ribolov. opfa}a: .85 .41 . vidi 03.industrisko lupewe na kompiri 10.3 10.32 Proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na koncentrati od sve`o ovo{je i zelen~uk 10. vidi 10. marmelada i ovo{ni `elea . isto taka.Ovaa klasa ne opfa}a: .39 Druga prerabotka i konzervirawe na ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: . vidi 10. su{ewe.prerabotka na kitovi na kopno ili specijalizirani brodovi. vidi 10.11 .proizvodstvo na polugotovi zamrznati jadewa od riba.

dobivawe na ribino maslo i maslo od morski cica~i .proizvodstvo na pamu~en linter.11 . dehidratacija. pakuvani salati ● lupen i se~en zelen~uk ● tofu (sirewe od soja) Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 10.proizvodstvo na rafinirani rastitelni masla: maslinovo maslo. poga~i od maslodajni semiwa i drugi ostatoci vo proizvodstvoto na maslo Ovaa klasa ne opfa}a: .61 . kako: ● salati. osven topena i rafinirana svinska mast i drugi `ivotinski masti za jadewe 10. isto taka.4 Proizvodstvo na rastitelni i `ivotinski masla i masti Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na surovi i rafinirani masla i masti od rastitelno ili `ivotinsko poteklo.proizvodstvo na kratkotrajni proizvodi od ovo{je i zelen~uk. palmino maslo. vriewe (varewe).proizvodstvo na bra{no ili prekrupa od su{en me{unkast zelen~uk.82 . Ovaa klasa.42 . opfa}a: .topewe i rafinirawe na svinska mast i drugi `ivotinski masti za jadewe. soino maslo.41 Proizvodstvo na masla i masti Ovaa klasa opfa}a: . .proizvodstvo na `ivotinski masla i masti {to ne se za jadewe .Ovaa klasa. vidi 10.proizvodstvo na ve{ta~ki koncentrati.konzervirawe na ovo{je i oreovi plodovi vo {e}er. soino maslo itn. vidi 10.89 10. opfa}a: . hidrogenizacija itn. vidi 10. maslo od repka ili sinap. maslo od pamu~no seme. son~ogledovo maslo. vidi 10.proizvodstvo na neodmasteno bra{no i prekrupa od maslodajno seme.proizvodstvo na margarin. isto taka.32 .85 .prerabotka na rastitelnite masla: duvawe.proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk. leneno maslo itn.proizvodstvo na jadewa od zelen~uk. masleni oreovi plodovi ili masleni semki . vidi 10. . me{ani salati.proizvodstvo na surovi rastitelni masla: maslinovo maslo. vidi 10.

skrob i proizvodi od skrob . kowsko.62 .proizvodstvo na surovo mleko (kravjo).51 Proizvodstvo na mle~ni proizvodi Prerabotka na mleko i proizvodstvo na sirewa Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kazein ili mle~en {e}er (laktoza) Ovaa klasa ne opfa}a: .59 10.. vidi 01.).10 10.5 10.proizvodstvo na p~enkarno maslo. vidi 10. pasterizirano.vla`no melewe na p~enka. sterilizirano.44.proizvodstvo na me{avini i sli~ni maziva .42 Proizvodstvo na margarin i sli~ni masti za jadewe Ovaa klasa opfa}a: . vidi 56.89 10.proizvodstvo na surovo mleko (ov~o. sterilizirano.proizvodstvo na mle~ni kremovi (pavlaka) od sve`o mleko. 01.41 . od kamili itn.dejnosti na sladoledxiski du}ani. 01.proizvodstvo na pijalaci bazirani na mleko . vidi 01. homogenizirano i/ili tretirano na mnogu visoka temperatura .52 Proizvodstvo na sladoled Ovaa klasa opfa}a: . vidi 20. zasladeno ili nezasladeno .proizvodstvo na mleko ili mle~en krem (pavlaka) vo cvrsta sostojba . kozjo.proizvodstvo na surutka .proizvodstvo na puter . vidi 20.proizvodstvo na eteri~ni masla.proizvodstvo na surogati (zamena) na mleko i sirewe.53 .obrabotka na masla i masti po pat na hemiski proces.45 . homogenizirano .43. vidi 10.proizvodstvo na jogurt . pasterizirano. magare{ko.62 .proizvodstvo na mleko vo prav ili koncentrirano mleko.proizvodstvo na margarin .proizvodstvo na sve`o mleko. vidi 10.proizvodstvo na sladoled i drugi zamrznati proizvodi za jadewe kako {erbet Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na me{ani masti za jadewe 10.6 Proizvodstvo na melni~ki proizvodi.proizvodstvo na sirewe i urda .

proizvodstvo na p~enkarno maslo Ovaa klasa ne opfa}a: . go opfa}a i vla`noto melewe na p~enka i zelen~uk i proizvodstvoto na skrob i proizvodi na skrob. vidi 10. kompiri. kori. 'r`. prekrupa ili top~iwa od p~enica.62 Proizvodstvo na skrob i proizvodi od skrob Ovaa klasa opfa}a: .Ovaa grupa go opfa}a meleweto na bra{no od `ito ili zelen~uk. koren ili trupka ili od oreovi plodovi za jadewe .melewe na zelen~uk: proizvodstvo na bra{no od su{en me{unkast zelen~uk.vla`no melewe na p~enka .proizvodstvo na tapioka (zrnesto skrobno bra{no) i zamena za tapioka podgotvena od skrob . biskviti ili pala~inki Ovaa klasa ne opfa}a: .71 Proizvodstvo na leb. vidi 10. proizvodstvo na bra{no od oriz . vidi 10.proizvodstvo na prehranbeni proizvodi od `ita (`itarki) za pojadok .proizvodstvo na glikoza.81 10. p~enka itn.proizvodstvo na me{ano bra{no i testo podgotveno za leb. melen. griz.proizvodstvo na skrob od oriz.torti) vo sve`a sostojba i biskviti (keksi) . meleweto.61 Proizvodstvo na melni~ki proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa grupa. poliran.proizvodstvo na bra{no od kompir. . maltoza. 10. isto taka.7 Proizvodstvo na pekarski proizvodi i testenini Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na pekarski proizvodi.proizvodstvo na {e}er od trska ili repka.vla`no melewe na p~enka. ~isteweto i poliraweto na oriz. kako {to e proizvodstvoto na me{ano bra{no ili testo od ovie proizvodi. keksi. delumno svaren ili konvertiran.melewe na `ita:proizvodstvo na bra{no.obrabotka na oriz: proizvodstvo na blan{iran. sirup od glikoza.proizvodstvo na gluten . woki i sli~ni proizvodi 10. slatki (kola~i. inulin itn. oves.proizvodstvo na laktoza (mle~en {e}er) . glaziran.31 . . p~enka i drugi `ita .62 10. makaroni.

vidi 10. bilo da se slatki ili soleni Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na testenini kako makaroni i woki.8 Proizvodstvo na drugi prehranbeni proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na {e}er i konditorski proizvodi.proizvodstvo na konzervirani slatki i pe~iva .).31 10.81 Proizvodstvo na {e}er .Ovaa klasa opfa}a: . kafe.proizvodstvo na proizvodi za grickawe od kompir (~ips.proizvodstvo na kuskus .proizvodi). gotovi jadewa i obroci. vidi 10.85 .proizvodstvo na dvopek. polneti ili nepolneti .proizvodstvo na proizvodi za grickawe (krekeri. vidi oddel 56 10. biskviti i drugi suvi pekarski proizvodi . vareni ili nevareni. Ovaa klasa ne opfa}a: . torti. vidi 10.proizvodstvo na supi koi sodr`at testenini.73 . ~aj i za~ini. kola~i. pe~iva itn.73 Proizvodstvo na makaroni. woki. vafli.proizvodstvo na konzervirani ili zamrznati testenini Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na leb i pe~iva: ● leb i pe~iva ● slatki. pala~inki.zagrevawe (podgotvuvawe) na pekarskite proizvodi za brzo konsumirawe. kako i specijaliteti i lesno rasiplivi proizvodi 10. pomfrit i sl.proizvodstvo na testenini (pasti).proizvodstvo na suvi pekarski proizvodi. proizvodstvo na konzervirani slatki i pe~iva Ovaa klasa opfa}a: .89 10. slatki piti. vidi 10.72 Proizvodstvo na dvopek i biskviti.72 . pereci itn. kuskus i sli~ni testenini Ovaa klasa opfa}a: . vidi 10.proizvodstvo na preraboteno gotovo jadewe kuskus tarana.

62 . ka{u.proizvodstvo na kakao.konzervirawe na ovo{je.proizvodstvo na saharoza.me{avini na ~aj i mate . vidi oddel 11 .) Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na inulin. jatkasti plodovi. isto taka. maltoza. bela ~okolada . verbena.Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na alkoholni pijalaci.62 10.proizvodstvo na gumi za xvakawe .proizvodstvo na lekoviti bilki (nane.82 Proizvodstvo na kakao.proizvodstvo ili rafinirawe na {e}er (saharoza) i supstituti na {e}er {to se dobivaat od sok od trska. opfa}a: .proizvodstvo na glikoza.83 Prerabotka na ~aj i kafe Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na zamena za kafe .proizvodstvo na konditorski proizvodi: karameli. kakaomaslo . vidi 10.proizvodstvo na sirup i {e}er od javor Ovaa klasa ne opfa}a: . vino i osve`itelni pijalaci. pivo. repa.proizvodstvo na melas .proizvodstvo na ~okoladi i ~okoladni bonboni .proizvodstvo na ekstrakti i prerabotki bazirani na ~aj ili mate Ovaa klasa. ~okoladi i konditorski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .81 10. kakao-mast.proizvodstvo na proizvodi od kafe: ● meleno kafe ● instant kafe (rastvorlivo kafe) ● ekstrakti i koncentrati na kafe . javor i palma . fondan. kakao-puter. vidi 10.proizvodstvo na sirupi od {e}er .proizvodstvo na fabrikuvani slatki dra`ei i pastili protiv ka{lawe Ovaa klasa ne opfa}a: . kori od ovo{je i drugi delovi od rastenija vo {e}er .dekofeinirawe i pr`ewe na kafe . sirup od glikoza. kamilica itn. vidi 10. nugati.

). jodirana sol Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ocet Ovaa klasa.20 10.29 .proizvodstvo na zamrznata ili na drug na~in konzervirana pica Ovaa klasa. t. sezonski i zgotveni) jadewa i obroci. vidi 21. vidi 10.odgleduvawe na za~inski rastenija. . t. Ovie jadewa se obraboteni za da se za{titat. isto taka.proizvodstvo na sve`a hrana ili hrana so pomalku od dve razli~ni sostojki. vo zamrznata ili konzervirana forma.proizvodstvo na gotova hrana od meso i `ivina .proizvodstvo na za~ini. opfa}a: .89 .prerabotka na botani~ki proizvodi za farmacevtski celi. opfa}a: .proizvodstvo na gotova hrana od riba. isto taka.84 Proizvodstvo na za~ini i drugi dodatoci Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i riba i ~ips .28 10. vidi 01. vidi 47.11. 47. sosovi i drugi dodatoci: ● majonez ● jadewa od i bra{no od senf ● senf itn.e. ovaa klasa ne vklu~uva podgotovka na jadewa za brzo konsumirawe..podgotveni. kako {to e vo restoranite. Za da se smeta kako gotovo jadewe (obrok).prerabotka na sol so kvalitet za koristewe vo jadewa.proizvodstvo na kratkotrajna konzervirana lesno rasipliva gotova hrana.e.85 Proizvodstvo na gotovi jadewa i obroci Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na gotovi (t. ovaa hrana treba da sodr`i najmalku dve razli~ni sostojki (osven za~ini itn.trgovija na malo so konzervirani gotovi jadewa i obroci vo prodavnici.e.proizvodstvo na gotova hrana od zelen~uk . i obi~no se spakuvani i etiketirani za proda`ba.proizvodstvo na lokalni ili nacionalni gotovi jadewa Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: . vidi ja soodvetnata klasa od oddelot 10 .

vidi 10. albumin od jajca . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa. nespomenati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na hrana za odredeni nutricionisti~ki celi: ● hrana za doen~iwa ● dopolnitelno mleko i druga dopolnitelna hrana za doen~iwa ● hrana za bebiwa ● niskokalori~na hrana za regulirawe na telesnata te`ina ● dietetska hrana za specijalni medicinski celi ● hrana so namalena sodr`ina na natrium. opfa}a: .proizvodstvo na surogati (zamena) na mleko i sirewe . riba. vidi 10. vidi 56.89 Proizvodstvo na ostanati prehranbeni proizvodi.dodatoci za hrana i drugi proizvodi. kako {to se: ● sendvi~i ● sve`a (nepodgotvena) pica . osobeno za sportisti ● hrana za dijabeti~ari 10.29 Proizvodstvo na homogenizirani prehranbeni preparati i dietetska hrana Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ve{ta~ki koncentrati Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ekstrakti i sosovi od meso. vklu~uvaj}i ja i dietalnata sol so namalena sodr`ina na natrium ili bez natrium ● hrana bez proteini ● hrana za upotreba pri golemi fizi~ki napori..proizvodstvo na kvasec .39 .proizvodstvo na podgotvena lesnorasipliva hrana. isto taka.dejnosti na dobavuva~ite na uslugi za hrana.trgovija na golemo so konzervirani gotovi jadewa i obroci. vidi 46.86 . mekoteli i lu{pari .proizvodstvo na zamrznata pica.proizvodstvo na ve{ta~ki med i karamela .proizvodstvo na supi i ~orbi .proizvodstvo na kratkotrajni lesno rasiplivi proizvodi od ovo{je i zelen~uk.85 10.38 .proizvodstvo na proizvodi od jajca.

vklu~uvaj}i ku~iwa.91 Proizvodstvo na gotova hrana za `ivotni Proizvodstvo na gotova hrana za `ivotni na farma (doma{ni `ivotni) Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa.dejnosti ~ii{to rezultat se proizvodi koi se koristat kako hrana za doma{ni `ivotni bez specijalna obrabotka.dejnosti ~ii{to rezultat se proizvodi koi se koristat kako hrana za doma{ni `ivotni bez specijalna obrabotka. isto taka. ptici.41). vino i blagi pijalaci.20 .41 .9 10. vidi 10.maslinovo seme (vidi 10. vidi oddel 11 10.proizvodstvo na gotova hrana za doma{ni milenici. ribi itn.obrabotka na otpadot i ostatocite od klanica za proizvodstvo na hrana za doma{ni `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na gotova hrana za doma{ni `ivotni. vklu~uvaj}i i koncentrirana i dopolnitelna hrana za `ivotnite . na pr. opfa}a: . opfa}a: .61) itn.proizvodstvo na alkoholni pijalaci.proizvodstvo na hrana od riba za ishrana na `ivotni. vidi 10. isto taka. 11 Proizvodstvo na pijalaci . ostatoci od melewe na `ita (vidi 10.92 Proizvodstvo na gotova hrana za doma{ni milenici Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na poga~a od maslodajni semiwa.61) itn.maslinovo seme (vidi 10. na pr. vidi 10. 10. pivo.41).20 .podgotvuvawe na neizme{ana (posebna) hrana za doma{ni `ivotni Ovaa klasa.obrabotka na otpadot i ostatocite od klanica za proizvodstvo na hrana za doma{ni `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: . ma~ki. vidi 10..proizvodstvo na poga~a od maslodajni semiwa.41 . ostatoci od melewe na `ita (vidi 10.proizvodstvo na hrana od riba za ishrana na `ivotni.

34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82.02 Proizvodstvo na vino od grozje Ovaa klasa opfa}a: . vidi 10. vidi 11.proizvodstvo na niskoalkoholni ili bezalkoholni vina Ovaa klasa ne opfa}a: . xin.me{awe na destilirani alkoholni pijalaci .02-11. i proizvodstvo na destilirani alkoholni pijalaci.samo fla{irawe i etiketirawe.me{awe. pivo i vino. vidi 46.14 . opfa}a: .proizvodstvo na vina od {ira Ovaa klasa. Ovoj oddel ne opfa}a: . kako {to se nealkoholni pijalaci i mineralna voda. likeri itn.proizvodstvo na destilirani.proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk.proizvodstvo na proizvodi od kafe. vidi 20.14 . ~istewe i fla{irawe na vino . glavno po pat na fermentacija. .83 11.0 11.proizvodstvo na pijalaci bazirani na mleko. vidi 10.proizvodstvo na me{ani pijalaci so destilirani alkoholni pijalaci . brendi.proizvodstvo na vino .proizvodstvo na neutralni (neodredeni) alkoholni pijalaci Ovaa klasa ne opfa}a: . pitki alkoholni pijalaci: viski. isto taka.Ovoj oddel go opfa}a proizvodstvoto na pijalaci.proizvodstvo na sinteti~ki etil-alkohol.32 . proizvodstvo na alkoholni pijalaci. ~aj i mate.01 Proizvodstvo na pijalaci Destilirawe.proizvodstvo na etil-alkohol od fermentirani materijali.proizvodstvo na nedestilirani alkoholni pijalaci.06 .92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11. vidi 20. vidi 10. pro~istuvawe i me{awe na alkoholni pijalaci Ovaa klasa opfa}a: .51 .proizvodstvo na penlivi vina .

vino od kru{ka (kru{kova~a) i ostanati vina od ovo{je Ovaa klasa.samo fla{irawe i etiketirawe. proizvodstvo na mineralna voda i druga fla{irana voda Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na bezalkoholni pijalaci (osven bezalkoholno pivo i vino): .34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82. isto taka.samo fla{irawe i etiketirawe. crno pivo i jako crno pivo Ovaa klasa.92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11.03 Proizvodstvo na jabolkovina i vina od drugo ovo{je Ovaa klasa opfa}a: .92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11. kako {to e pivo. kl. opfa}a: .proizvodstvo na niskoalkoholni ili bezalkoholni piva 11. jabolkovina. Ovaa klasa ne opfa}a: .04 Proizvodstvo na drugi nedestilirani fermentirani pijalaci Ovaa klasa opfa}a: . vidi 46.proizvodstvo na pijalaci so vriewe na slad.05 Proizvodstvo na pivo Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: .proizvodstvo na medovina i me{ani pijalaci koi sodr`at ovo{ni vina Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka.92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11.proizvodstvo na vermut i sl.06 Proizvodstvo na slad Proizvodstvo na osve`itelni pijalaci.proizvodstvo na prirodna mineralna voda i druga fla{irana voda 11. 46. 46.34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82. anglisko belo pivo.34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82..proizvodstvo na fermentirani no nedestilirani alkoholni pijalaci: sa}e.07 . kl.samo fla{irawe i etiketirawe.

vidi 11. 11.83 . vo forma dostapna za finalna potro{uva~ka 12.proizvodstvo na bezalkoholno pivo.proizvodstvo na sladoled. vidi 35. burmut .51 .00 Proizvodstvo na tutunski proizvodi Proizvodstvo na tutunski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .05 .01. tonik itn.od`iluvawe i ridraing na tutunot Ovaa klasa ne opfa}a: . puri.30 .02 . vidi 10.proizvodstvo na pijalaci bazirani na mleko. vidi 11.proizvodstvo na proizvodi od tutun i negovi surogati: cigari.proizvodstvo na bezalkoholno vino. ovo{ni pijalaci.05 .03.92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 12 Proizvodstvo na tutunski proizvodi Ovoj oddel ja opfa}a prerabotkata na tutun kako zemjodelski proizvod.02.15.0 12.63 13 Proizvodstvo na tekstil .proizvodstvo na osve`itelni pijalaci: ● bezalkoholni aromatizirani i /ili zasladeni pijalaci (voda): limonada. opfa}a: .. ~aj i mate. tutun za cigari. vidi 10. vidi 46.proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk.odgleduvawe ili prethodna obrabotka na tutun. Ovaa klasa ne opfa}a: . oran`ada. vidi 01. 11. 11. vidi 11.samo fla{irawe i etiketirawe. kola. tutun za xvakawe.proizvodstvo na proizvodi od kafe.proizvodstvo na alkoholni pijalaci.04.32 . 11. vidi 10. isto taka. tutun za lula.34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82. 01.proizvodstvo na homogeniziran ili rekonstituiran tutun Ovaa klasa.

volneni prekrivki. vidi oddel 01 . proizvodstvo na gotovi tekstilni predmeti osven obleka (pr. vidi 01.63 . }ebiwa.predewe i proizvodstvo na predivo i konec za tkaewe ili {iewe. len. kako i hartija ili staklo itn.pre~istuvawe na pamukot.).60. isto taka.natopuvawe na rastenija vo voda koi se odnesuvaat na rastitelni tekstilni prediva (juta. vrzuvawe i perewe (natopuvawe) na predivo od sinteti~ki ili ve{ta~ki vlakna Ovaa klasa. Proizvodstvoto na obleka e klasificirano vo oddelot 14.1 13. za proda`ba ili za ponatamo{na obrabotka ● kosewe na len ● teksturirawe. namotuvawe.60 .proizvodstvo na predivo od hartija Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: . konopi itn).14 . Ovaa klasa opfa}a: .krpi za doma}instvata.proizvodstvo na stakleni vlakna. rastitelni ili gotovi (proizvedeni) vlakna. vlakno od kokosov orev itn. so pomo{ na `ivotinski. svitkuvawe.Toa mo`e da bide napraveno so razli~ni materijali. vidi 23. vidi 20. Odgleduvaweto na prirodni vlakna spa|a vo oddelot 01 (zemjodelstvo).16 .Ovoj oddel vklu~uva podgotovka i predewe na tekstilni vlakna kako {to se tkaewe na tekstil. dovr{uvawe na tekstilni tkaenini i druga obleka. kako {to se svila ili volna.proizvodstvo na sinteti~ki ili ve{ta~ki vlakna.10 Podgotovka i predewe na tekstilni vlakna Podgotovka i predewe na tekstilni vlakna Ovaa klasa gi opfa}a podgotvitelnite operacii na predewe na tekstilni vlakna. rastitelno ili od ve{ta~ko poteklo .podgotvitelni operacii na tekstilni vlakna: ● namotuvawe i perewe na svila ● odmastuvawe i karbonizacija na volnata kako i boewe na runoto ● kardirawe i ~e{lawe na site vidovi na vlakna bilo od `ivotinsko. proizvodstvo na edno`i~ani prediva (vklu~uvaj}i i prediva so golema ja~ina i prediva za tepisi) od sinteti~ki ili ve{ta~ki vlakna. dodeka proizvodstvoto na sinteti~ki vlakna e hemiski proces klasificiran vo klasata 20.podgotvitelni operacii izvr{eni vo kombinacija so zemjodelstvoto. 13. vidi 01.

ostanati `ivotinski. juta.proizvodstvo na {iroki tkaenini od pamu~en.30 Dovr{uvawe na tekstil Dovr{uvawe na tekstil Ovaa klasa opfa}a dovr{uvawe na tekstil i obleka. vidi 13.belewe i boewe na tekstilni tkaenini. sobirawe.) . volna. vidi 13.pravewe na nabori i sli~ni raboti na tekstilot . prediva i tekstilni artikli.96 .proizvodstvo na pleteni i heklani tkaenini.99 13. `anil tkaenini.proizvodstvo na tkaenini od stakleni vlakna .proizvodstvo na drugi {iroki tkaenini so koristewe na len. boewe.93 . t. volnen tip.proizvodstvo na imitacija na krzno so tkaewe Ovaa klasa ne opfa}a: .3 13. liko vlakna i specijalni prediva Ovaa klasa. parewe. kako i od ve{ta~ki ili sinteti~ki prediva (polipropilen itn.proizvodstvo na podni pokrivki od tekstil. vklu~uvaj}i i obleka . Ovaa klasa opfa}a: . boewe. opfa}a: . vidi 13.20 Tkaewe na tekstil Tkaewe na tekstil Ovaa klasa opfa}a tkaewe na tekstil. dorabotka i sli~ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .13. rastitelni ili ve{ta~ki vlakna. konop. frotir. vklu~uvaj}i i obleka Ovaa klasa.e.proizvodstvo na netkaena tkaenina i filc.proizvodstvo na tkaeno bukle.pravewe vodootporna. hartija ili staklo itn. opfa}a: . isto taka. gaza itn. vidi 13. su{ewe. vklu~uvaj}i me{avina.91 .belewe na xins . kako {to se svila. krpewe i mercerizirawe na tekstilni tkaenini i tekstilni artikli. volnena ili svilena tkaenina. .dorabotka. isto taka. gumirawe ili impregnirawe na kupena obleka .belewe.proizvodstvo na konec od indigo vlakna i aramiden konec .2 13.proizvodstvo na tesni tkaenini. Toa mo`e da se pravi od razli~ni materijali.

kade {to sostaven del e glavno gumata. vidi 22.proizvodstvo na tekstilni tkaenini. prekrivki za mebel i ma{ini itn. perni~iwa za sedewe. vidi 13. tepisi i podni prekrivki. ● ceradi. vre}i za spiewe itn.proizvodstvo na gotovi proizvodi od koj bilo tekstilen materijal. osven obleka Ovaa klasa opfa}a: .99 .. prekrieni ili laminirani so guma. krpi za sadovi i sli~ni proizvodi.proizvodstvo na gotovi proizvodi za opremuvawe: ● zavesi. stegovi itn. krevetski prekrivki. toaletni i kujnski krpi ● jorgani. barjaci.pe~atewe na aplikacii od svila na tekstilni tkaenini i obleka Ovaa klasa ne opfa}a: . edra. konop. roletni.proizvodstvo i prerabotka na pleteni i heklani tkaenini: ● bukle i frotir tkaenini ● mre`esti tkaenini i zavesi. pleteni na rahel ili sli~ni ma{ini. ● znamiwa. proizvodi za kampuvawe. vidi 14.proizvodstvo na pletena i heklana obleka. padobrani itn. vklu~uvaj}i i pleteni ili heklani tkaenini: ● }ebiwa. ceradi. 13. presvle~eni.91 Proizvodstvo na pleteni i heklani tkaenini Ovaa klasa opfa}a: . . tekstilni predmeti itn. isto taka. perni~iwa. ● krpi za pra{ina. .proizvodstvo na imitacija na krzno so pletewe Ovaa klasa ne opfa}a: . tendi. impregnirani.92 Proizvodstvo na gotovi tekstilni proizvodi. prekrivki za koli. kako {to se gotovi tekstilni predmeti.9 Proizvodstvo na ostanati tekstili Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na proizvodi od tekstil. prekrivki.19 13.39 13. odela za spasuvawe. {atori. pleteni na rahel ili sli~ni ma{ini ● drugi pleteni ili heklani tkaenini Ovaa klasa. vklu~uvaj}i i }ebiwa za patuvawe ● postelnina. pernici. opfa}a: . ma{ini ili mebel itn.proizvodstvo na mre`esti tkaenini i zavesi od ~ipka. tesni tkaenini. osven obleka.

proizvodstvo na tekstilniot del od elektri~nite }ebiwa . pernici za istovar. ja`iwa ili konopi .proizvodstvo na elasti~ni podni prekrivki. isto taka.proizvodstvo na `i~an konop (ja`e). ja`iwa za tovarewe. konopi.proizvodstvo na tekstilni proizvodi za tehni~ka upotreba. pletenki i mre`i Ovaa klasa opfa}a: . presvle~eni.proizvodstvo na mre`i za sportski ribolov. ~ergi i asuri. vidi 32. bez ogled dali se ili ne impregnirani. prekrieni ili oblo`eni so guma ili plastika .proizvodstvo na tekstilni podni prekrivki ● tepisi.19 . konopi i kabli od tekstilni vlakna ili lenti ili sli~en materijal.93 .proizvodstvo na proizvodi od konop ili mre`a: ribarski mre`i. opfa}a: .proizvodstvo na podni prekrivki od pluta.proizvodstvo na asuri i prekrivki od pletarski materijal. kako {to se vinil.96 13. osven obleka 13. isto taka. vidi 16. opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: .29 .proizvodstvo na jazlesti mre`i od pletenki. linoleum.29 . odbojnici za brodovi.proizvodstvo na pletenki.95 .94 Proizvodstvo na ja`iwa.93 Proizvodstvo na tepisi i }ilimi (podni prekrivki) Ovaa klasa opfa}a: .Ovaa klasa. vidi 16.proizvodstvo na ra~no tkaeni tapiserii Ovaa klasa ne opfa}a: . ja`iwa i kabli so metalni prsteni itn. ja`iwa. prekrivki Ovaa klasa. vidi 13. vidi 22.30 Proizvodstvo na netkaen tekstil i predmeti od netkaen tekstil.proizvodstvo na mre`i za kosa. vidi 25.23 13. vidi 14.proizvodstvo na filcani prekrivki za pod izraboteni so igla Ovaa klasa ne opfa}a: .

proizvodstvo na dekorativni ukrasi: pletenki. predivo ili ja`e.93 13. resi. tkaenini prekrieni so guma ili so amilaceozna supstancija . prekrieno ili laminirano so guma. volneni ukrasni pufki (prika~eni na obleka) itn. ognootporni nametki za plin i cvrst gas . 13.21 . obleka protiv grom.proizvodstvo na impregnirani tkaenini. transmisioni ili konveerski lentikai{i (zacvrsteni ili ne so metal ili drug materijal).proizvodstvo na plo~i i folii od celularna guma ili plastika kombinirana so tekstil samo zaradi zajaknuvawe. tekstilno predivo ili lenta.96 Proizvodstvo na drug tehni~ki i industriski tekstil Ovaa klasa opfa}a: . gumen konec i kord prekrien so tekstilen materijal. vidi 22.proizvodstvo na etiketi (nalepnici) i bexovi . vklu~uvaj}i gi i onie bez potka.19 . kade{to gumata e glaven sostaven del. sostaveni so lepilo (adheziv) .proizvodstvo na slikarski platna i tkaenini za obele`uvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . impregnirano. vidi 25. prekrieno.proizvodstvo na razli~ni tekstilni proizvodi: fitil.perelini.proizvodstvo na tekstilni proizvodi za opremuvawe na motorni vozila . vklu~uvaj}i golem broj na prerabotki i raznovidni proizvedeni proizvodi. prekrieni ili laminirani so plastika .19. presvle~eno. creva. nespecijalizirani vo oddelite 13 i 14.99 Proizvodstvo na ostanati tekstili. presvle~eni.proizvodstvo na metalizirano predivo i obvitkano predivo.proizvodstvo na kord tkaenina za avtogumi od ve{ta~ko predivo so golema cvrstina . impregnirano. vidi 22.proizvodstvo na transmisioni ili konveerski tekstilni lenti-kai{i.Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite vo vrska so proizvodstvoto na tekstilni tkaenini i tekstilni proizvodi.proizvodstvo na tesni tkaenini.proizvodstvo na tkaenini od pletena metalna `ica. obleka za filtrirawe (cedewe) . nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na razni tekstilni proizvodi: cvrsti ili sli~ni kruti tekstilni tkaenini. presvle~eno ili oblo`eno so guma ili plastika . . 22.

vidi 32.22 14 Proizvodstvo na obleka Ovoj oddel go opfa}a {ieweto (konfekcisko ili po merka) od site materijali (na primer: ko`a.) na site vidovi na obleka (na primer: gorna i dolna obleka za ma`i.1 Proizvodstvo na obleka. Oddelot 14.proizvodstvo na obleka od krzno. obleka za izleguvawe ili sekojdnevna obleka itn. `eni.proizvodstvo na tekstilna vata i proizvodi od vata: sanitarni krpi. Upotrebenite materijali mo`at da bidat od sekakov vid i mo`at da bidat presvle~eni. Ovde ne e napravena razlika pome|u obleka za vozrasni i obleka za deca.12 Proizvodstvo na rabotna obleka Ovaa klasa ne opfa}a: .99 14. impregnirani ili gumirani. ja vklu~uva i industrijata na krzna (krzna i obleka od krzno).proizvodstvo na tul i drugi mre`esti tkaenini. ili razlika pome|u moderna i tradicionalna obleka. tantela i vez so motivi .proizvodstvo na vrvki za ~evli od tekstil . tamponi itn. vidi 17.11 Proizvodstvo na ko`na obleka Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na filcani prekrivki za pod izraboteni so igla..proizvodstvo na obleka od ko`a ili kompozitna ko`a vklu~uvaj}i ko`ni industriski predmeti kako {to se prestilki za zavaruvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka. tkaenina.proizvodstvo na lenti od tkaenina so presija (previtkuvawe) . 14. lenti.93 . vidi 14. pletena ili heklana tkaenina itn. 14.30 . par~iwa. vidi 13. rabotna obleka.) i pribori za obleka.. vidi 32.proizvodstvo na protivpo`arna (otporna) i za{titna obleka. ili deca.20 .proizvodstvo na perni~iwa za pudra i rakavici bez prsti Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na filc . osven obleka od krzno Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na obleka.proizvodstvo na ko`ni sportski rakavici i sportski kapi.

kostumi.proizvodstvo na obleka za bebiwa. no}nici. mre`i za kosa itn. `eni i deca: ● palta.20 .proizvodstvo na delovi za gorespomenatite proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka na obleka. kostumi za kapewe itn. doma{ni fustani. jakni.proizvodstvo na {apki i kapi ..{iewe po nara~ka . vidi 95.popravka na obleka.13 Proizvodstvo na druga gorna obleka Ovaa klasa opfa}a: .19 i 22.. vidi 32. pleteni ili heklani tkaenini.proizvodstvo na obleka od ko`a (osven kapi). isto taka..popravka na obleka. gradnici. {alovi.proizvodstvo na drug pribor za oblekuvawe: rakavici.proizvodstvo na protivpo`arna (otporna) i za{titna obleka. vidi 95.29 .proizvodstvo na dolna i no}na obleka od tkaeni.20 . netkaen tekstil itn. ma{ni. zdolni{ta itn. Ovaa klasa.proizvodstvo na ostanata gorna obleka od tkaen. za ma`i. pi`ami. isto taka. obleka za xogirawe.99 . maici itn. `eni i deca: ● potko{uli.proizvodstvo na obuvki. .proizvodstvo na protivpo`arna (otporna) i za{titna obleka. pojasi. skija~ki odela. vidi 14.29 14. ga}i~ki.19 Proizvodstvo na drugi predmeti i pribori za obleka Ovaa klasa opfa}a: .99 . Ovaa klasa ne opfa}a: .14 Proizvodstvo na dolna obleka Ovaa klasa opfa}a: . pantaloni. za ma`i. korseti. kombinezoni. ~ipka itn. bluzi.29 14. opfa}a: .29 14.proizvodstvo na obleka od guma (kau~uk) ili plasti~ni materijali {to ne se sostavuva so {iewe tuku so lepewe. dolgi ga}i. kompleti. vidi 15. vidi 95. pleten i heklan tekstil. vratovrski. vidi 22. vidi 32. opfa}a: . Ovaa klasa.

vidi 15.dorabotka i boewe na krzno.4.70 . vklu~uvaj}i i sokni (kusi ~orapi). vidi 01. industriski krpi za polirawe Ovaa klasa ne opfa}a: . eleci i sli~ni proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .30 . vidi 32.proizvodstvo na protivpo`arna i za{titna obleka.19 . kilimi.19 .proizvodstvo na proizvodi izraboteni od krzno: ● krznena obleka i pribor ● sostaveni krzna kako {to se par~enca. vidi 95.91 . vidi 32. plo~i i lenti itn. vidi 10.39 Proizvodstvo na druga pletena i heklana obleka Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na obuvki od tekstil bez |on .proizvodstvo na obleka ukrasena so krzno.20 14. 13.11 .99 .proizvodstvo na ~izmi i ~evli koi sodr`at krzneni delovi. xemperi.proizvodstvo na kapi od krzno .3 14. vidi 14. vidi 32.proizvodstvo na surovi ko`i. vidi 14.proizvodstvo na pletena i heklana obleka i drugi gotovi predmeti: . 01.99 . vidi 15.proizvodstvo na delovi za gorespomenatite proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .11 . vidi 13.proizvodstvo na sportski kapi.puloveri.proizvodstvo na surovo krzno. ● raznovidni proizvodi od krzno: }ebiwa.proizvodstvo na ~orapi. triko-~orapi i hula-hop ~orapi 14.20 Proizvodstvo na predmeti od krzno Proizvodstvo na predmeti od krzno Ovaa klasa opfa}a: . taburetki..2 14.popravka na obleka.20.proizvodstvo na za{titni kapi (osven sportski kapi).31 Proizvodstvo na pletena i heklana obleka Proizvodstvo na pleteni i heklani ~orapi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na imitacija na krzno (materijal so dolgi vlakna dobien so tkaewe ili pletewe).proizvodstvo na kapi od krzno.29 14.

vidi 14. isto taka. sedla i sara~ki proizvodi. kako obuvki od guma.proizvodstvo na kompozitna ko`a .91 . ra~ni torbi. ra~ni torbi i sli~ni predmeti. vidi 14.proizvodstvo na pletena i heklana tekstilna tkaenina.1 . vidi 10. dorabotka i boewe na krzno Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na ko`a i krzno i nivni proizvodi. bidej}i tie se napraveni na sli~en na~in kako i proizvodite od ko`a (na pr: kuferi) i ~esto se proizvedeni vo ista edinica. sedla i sara~ki proizvodi Ovaa klasa opfa}a: 15. vidi 13. 15. {i{awe (stri`ewe) i ~epkawe (kubewe) i boewe na ko`a so krzno i surova ko`a so vlakna Ovaa klasa ne opfa}a: . kuferi od tekstilna tkaenina itn. vidi 01. boewe i dorabotka na ko`a . {tavewe. Ovoj oddel. vidi 22.12 Proizvodstvo na kuferi.stru`ewe. dorabotka i boewe na krzno Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na antilopski obrabotena.proizvodstvo na ko`i kako del od klanicite. proizvodstvo na kuferi.31 15 Proizvodstvo na ko`a i sli~ni proizvodi od ko`a Ovoj oddel opfa}a dorabotka i boewe na krzno kako i prerabotka na krzno i ko`a so {tavewe ili su{ewe i prerabotka na ko`a vo proizvodi za finalna potro{uva~ka. lakirana ili metalizirana ko`a . vklu~uva proizvodstvo na sli~ni proizvodi od drugi materijali (imitacija na ko`a ili zamena za ko`a (surogat). Proizvodite napraveni od zamena (surogat) za ko`a se vklu~eni vo ovoj oddel.4 .19. 22.11 .proizvodstvo na imitacija na ko`a {to ne se bazira na prirodna ko`a.11 [tavewe i dorabotka na ko`a.{tavewe. belewe.proizvodstvo na ~orapi..proizvodstvo na surova ko`a kako del od odgleduvaweto na `ivotni. pergamentno obrabotena.29 15.proizvodstvo na ko`na obleka. ~etkawe (~istewe).11 . [tavewe i dorabotka na ko`a.

proizvodstvo na obuvki za site nameni.proizvodstvo na kaqa~i.proizvodstvo na obuvki. ko`ni ostatoci ili od koj bilo drug materijal kako {to se plasti~ni folii. plasti~ni) . vidi 14.29 .2 15.proizvodstvo na ko`ni rakavici i kapi.19 .30 .proizvodstvo na drveni delovi za ~evli (na pr: potpetici i kalapi).proizvodstvo na ~evli za skijawe. vidi 15.proizvodstvo na sedla i sara~ki proizvodi .20 . vidi 30.proizvodstvo na gumeni ~izmi i potpetici i |onovi za ~evli i ostanati gumeni delovi za obuvki.. vulkanfiber i karton. vidi 32.50 .proizvodstvo na ko`ni vrvki za ~evli . vidi 14.99 15.proizvodstvo na kuferi. vidi 22. nadvore{ni i vnatre{ni |onovi. ra~ni torbi i sli~no.13 .19 . vidi 32.20 Proizvodstvo na obuvki Proizvodstvo na obuvki Ovaa klasa opfa}a: . vidi 22.proizvodstvo na plasti~ni delovi za obuvki.11 . vklu~uvaj}i i liewe vo kalapi (vidi podolu za isklu~ocite) .92 . pribor za pakuvawe itn.19 . vidi 32. vidi 32.proizvodstvo na delovi od ko`a za obuvki: gorni i dolni delovi. tekstilni materijali. kade {to e primeneta ista tehnologija kako za ko`a .proizvodstvo na kam{ici za kowi i kam{ici za javawe Ovaa klasa ne opfa}a: . . vidi 14. vidi 32. potpetici itn. ko`ni. od site vidovi materijali i po site postapki. .proizvodstvo na sedla za velosipedi.proizvodstvo na neskapoceni metalizirani kaiv~iwa za ra~ni ~asovnici.proizvodstvo na ortopedski ~evli.proizvodstvo na obuvki od tekstilen materijal bez |onovi.12 .proizvodstvo na ko`na obleka.29 . sari i sl. od ko`a.proizvodstvo na nemetalizirani kaiv~iwa za ra~ni ~asovnici (od tkaenina.serisko proizvodstvo na bezbednosni pojasi i drugi pojasi za profesionalna upotreba. vidi 16.proizvodstvo na skapoceni metalizirani kaiv~iwa za ra~ni ~asovnici.proizvodstvo na razni proizvodi od ko`a ili par~iwa od sostavena ko`a: pojasi za vozewe. proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .

21 . opfa}a: .proizvodstvo na nesostavena drvena gra|a za patosi .0) i vgraduvaweto na stolarija (drvena oprema) i sl.proizvodstvo na drveni `elezni~ki pragovi .impregnirawe ili hemiska postapka so drvo so koristewe na za{titni sredstva ili drugi materijali Ovaa klasa ne opfa}a: . gra|a za patosi. tabli i paneli. profilirani lenti i kalapi.(43.23 . slama i pletarski materijal .10 Pilewe i stru`ewe na drvo Pilewe i stru`ewe na drvo Ovaa klasa opfa}a: . {per-plo~i. pluta.proizvodstvo na drvena volna. kako {to se grade`no drvo.se~ewe (na par~iwa). vidi 16.16 Prerabotka na drvo i proizvodi od drvo i pluta. 43. Ovoj oddel ne go opfa}a proizvodstvoto na mebel (31. osven mebel. proizvodstvo na predmeti od slama i pletarski materijal Ovoj oddel vklu~uva proizvodstvo na proizvodi od drvo. vidi 16.29 16. koi{to mo`at da se se~at ponatamu ili da bidat oblikuvani so strug ili drugi alatki za oblikuvawe.proizvodstvo na tenki furnir listovi za upotreba kaj {per-plo~i. 43. isto taka. ovoj oddel se deli na u{te pomali delovi koi glavno se baziraat na specifi~nite proizvodi koi gi prerabotuvaat.su{ewe na drvo . delanki. furniri. 16. lupewe i stru`ewe na trupci .se~ewe na drvoto na trupci i proizvodstvo na grubo obraboteno drvo. oblikuvawe.1 16. dopolnitelno da bidat ramneti i vgradeni vo finalnite proizvodi kako {to e drvena ambala`a. laminirawe i monta`a na drvenite proizvodi po~nuvaj}i od trupci koi{to se se~at vo cepanici. vidi 16. drveni snopovi i monta`ni ku}i od drvo.pilewe. lenti Ovaa klasa. ramnewe i ma{inska obrabotka na drvo .2 Proizvodstvo na proizvodi od drvo. Proizvodstveniot proces vklu~uva pilewe.proizvodstvo na {indra.33.proizvodstvo na trupci za ogrev i presuvano drvo. vidi 02. isto taka. drveno bra{no.20 .32.39). Drveniot materijal ili drugite transformirani drveni oblici mo`at. So isklu~ok na pilanite. drvena ambala`a.

{indra . plo~i i paneli i za drugi nameni: ● ramnewe (maznewe). furnirani panel plo~i i sli~ni laminirani drveni tabli i listovi . bravi itn.proizvodstvo na zalepeni (pricvrsteni) laminirani drva i laminiran furnir 16. 16. presvlekuvawe.n. zajaknuvawe (zacvrstuvawe) (so hartija ili tekstilna potkrepa od tkaenina) ● pravewe na oblici (formi) so motivi . ● skali. kako na pr: sauna .proizvodstvo na drveni pregradi (osven samostoe~ki) .proizvodstvo na tenki furnir listovi za upotreba kako furniri za pravewe {per-plo~i. pokrivni potporni gredi ● zalepeni (pricvrsteni). kako monta`ni drveni pokrivni potpira~i (glavni gredi) ● vrati.proizvodstvo na t.proizvodstvo na mobilni ku}i .proizvodstvo na nespoeni drveni podni plo~i. impregnirawe..proizvodstvo na monta`ni zgradi i nivni elementi prete`no od drvo.10 16.22 Proizvodstvo na parket Ovaa klasa opfa}a: . pluta.proizvodstvo na proizvodi od drvo nameneti prvenstveno za upotreba vo grade`ni{tvoto: ● gredi.proizvodstvo na {per-plo~i. spoeni vo paneli Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na zbieni (gusti) drva .23 Proizvodstvo na druga grade`na stolarija i podovi Ovaa klasa opfa}a: . boewe. intarzija.proizvodstvo na drveni parketni blokovi.proizvodstvo na sredno gusti plo~i-vlaknatici i drugi plo~i-vlaknatici . kosi gredi za pokrivi.21 Proizvodstvo na furnir i drugi plo~i od drvo Ovaa klasa opfa}a: . kapaci i nivni ramki. orientirani iverki kako i drugi vidovi iverki i plo~i-vlaknatici . kako {to se: {arki (na vrata). laminirani i metalno povrzani. ogradi ● drveni dekorativni elementi. vidi 16. koi sodr`at ili ne metalni elementi.Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na proizvodi od drvo. slama ili pletarski materijal. vklu~uvaj}i osnovni oblici kako i sostaveni proizvodi. lenti itn. prozorci.

proizvodstvo na sandaci od pletarski materijal. vidi 15. 31.proizvodstvo na paleti. zavesi itn.09 16.29 . kaci i drugi bo~varski proizvodi od drvo .01. barabani i sli~na ambala`a od drvo .prerabotka na prirodna pluta.12 . proizvodstvo na predmeti od pluta. 31.24 Proizvodstvo na drvena ambala`a Ovaa klasa opfa}a: .. vidi 16.proizvodstvo na raznovidni proizvodi od drvo: ● drveni dr{ki i ku}i{ta za alat. bo~vi.proizvodstvo na drveni samostoe~ki pregradni paneli.proizvodstvo na artikli od prirodna i aglomerirana pluta.proizvodstvo na pletenici i proizvodi od pletarski materijali: podmetki. . gajbi.proizvodstvo na barabani (kalemi) za kabli od drvo Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ramki za umetni~ki platna (kanvas) 16. pribori za jadewe i sli~ni proizvodi ● drveni kalapi. vidi 31. 31.proizvodstvo na sandaci za pakuvawe. bobini (vretena).proizvodstvo na buriwa. proizvedena od aglomerirana pluta . metli.proizvodstvo na kuferi.proizvodstvo na ogledalo od drvo i ramki za sliki . ~etki ● drveni kalapi za ~izmi i ~evli. 31. slama i pletarski materijal Ovaa klasa opfa}a: .09 . ormani za knigi. kalemi za konec i sli~ni proizvodi od svitkano drvo ● ostanati proizvodi od drvo . poklopki.01. vidi 31. drveni maketarii (intarzii) i rezbarii ● drveni kov~e`iwa i kutii za nakit. garderoberi itn.Ovaa klasa ne opfa}a: . kutii. napraveni od presuvano drvo ili drugi materijali kako zamena (surogat).proizvodstvo na ko{ni~arski proizvodi i pletarska stoka . paleti vo vid na sandaci i drugi tovarni tabli od drvo .02.proizvodstvo na kujnski kabini.02.29 Proizvodstvo na ostanati proizvodi od drvo. prostirki. kako {to se kafe i soja . zaka~alki za obleka ● predmeti za doma}instvo i kujnski pribor od drvo ● drveni statui i ukrasi.proizvodstvo na trupci i sitna sa~ma za ogrev. vklu~uvaj}i podni prekrivki .

17. hartija ili transformirani proizvodi od hartija. ukrasna hartija itn. vidi 28.12 . Transformiranite proizvodi od hartija se pravat od hartija i drugi materijali so raznovidni tehniki. vidi 15. stapovi i sl.1.proizvodstvo na kibriti. Proizvodstvoto na celuloza. vidi 32. Proizvodstvoto na hartija vklu~uva osloboduvawe na celulozata od podvi`nata `i~ena mre`a taka {to se formiraat kontinuirani listovi hartija.proizvodstvo na kalapi za proizvodstvo na luliwa za pu{ewe Ovaa klasa ne opfa}a: . hartija i karton Proizvodstvo na celuloza (pulpa) Ovaa klasa opfa}a: . . vidi 13. dodeka preostanatite klasi vklu~uvaat natamo{na prerabotka za proizvodstvo na hartija i proizvodi od hartija. vidi 31. Pove}e od eden proces ~esto se izveduva samo vo edna edinica.99 17 Proizvodstvo na hartija i proizvodi od hartija Ovoj oddel go opfa}a proizvodstvoto na celuloza.92 . vidi 32. hartija i karton vo nespakuvana sostojba e vklu~eno vo grupata 17.proizvodstvo na kutii za ~asovnici.tapeti. vidi 32.0 .proizvodstvo na drveni kalemi i vretena (gajtani) koi se del od tekstilniot mehanizam. vidi 15.).52 . vidi 20.proizvodstvo na pojasi za spasuvawe.94 . vidi 26. vidi 32.proizvodstvo na podmetki i prostirki od tekstilen materijal.proizvodstvo na ra~ki za ~adori.11 Proizvodstvo na celuloza (pulpa).20 . Proizvodite od hartija mo`at da bidat pe~ateni (pr.proizvodstvo na igra~ki od drvo.1 17.40 .. Vo su{tina ima tri dejnosti: Proizvodstvoto na celuloza vklu~uva odvojuvawe na celuloznite vlakna od drugite materijali vo drvoto ili rastvorawe i odmastuvawe na koristena hartija i me{awe na mali koli~ini na reagensi za povrzuvawe na vlaknata.99 . dokolku pe~atenata informacija ne e glavna cel.proizvodstvo na ~etki i metli.proizvodstvo na mebel.proizvodstvo na drveni obuvki.91 .proizvodstvo na kuferi.proizvodstvo na drveni delovi za ~evli (na pr: potpetici i kalapi) .51 .proizvodstvo na mrtove~ki sandaci. Proizvodstvoto na ovie proizvodi e grupirano zaedno bidej}i tie sodr`at serija na vertikalno povrzani procesi.

ponatamo{na prerabotka na hartija i karton: ● presvlekuvawe.proizvodstvo na ambala`a od branovidna hartija i karton .proizvodstvo na proizvodi od hartija. vidi 23.proizvodstvo na pamu~na-linters celuloza .17.24. polubelena i nebelena drvna celuloza so mehani~ka.21 Proizvodstvo na predmeti od hartija i karton Proizvodstvo na branovidna hartija i karton i na ambala`a od hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: .21 .proizvodstvo na abrazivna hartija.23.proizvodstvo na belena.91 17. vidi 17..proizvodstvo na kartonski kutii na sklopuvawe .17.otstranuvawe na pe~atarski boi i proizvodstvo na celuloza od stara hartija 17.proizvodstvo na branovidna hartija i karton. hemiska (so rastvorawe ili bez rastvorawe) ili poluhemiska postapka . da se vidat klasite vo koi e klasificirano proizvodstvoto na presvlekuva~i ili impregnatori . karton ili celuloza {to se predmet na natamo{na prerabotka. ako laminiraweto e so hartija ili karton .proizvodstvo na karbon hartija i hartija na matrica vo rolni ili golemi listovi Ovaa klasa ne opfa}a: .12 Proizvodstvo na hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: .2 17.proizvodstvo na ambala`a od cvrsti blokovi . opfa}a: .29 .22. isto taka.proizvodstvo na novinska ili druga pe~atena hartija ili hartija za pi{uvawe . vidi 17.proizvodstvo na ra~no izrabotena hartija .proizvodstvo na celulozna vata i tkaenina od celulozni vlakna .proizvodstvo na hartija i karton nameneti za ponatamo{na industriska postapka Ovaa klasa.proizvodstvo na presvle~ena ili impregnirana hartija.17. kade {to presvlekuva~ot ili impregnatorot e glavna sostojka.proizvodstvo na branovidna hartija i karton . prekrivawe i impregnirawe na hartija i karton ● proizvodstvo na krepirana i plisirana hartija ● proizvodstvo na laminati i folii.

proizvodstvo na plikovi.proizvodstvo na plikovi i dopisnici .proizvodstvo na celulozna vata. tamponi itn.proizvodstvo na ostanata ambala`a od hartija i karton . Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kalapi ili presuvani proizvodi od celulozna hartija (pr.). gotova za upotreba . peleni i lenti za peleni za bebiwa ● ~a{i. proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . vrzuva~i (podvrzuva~i na knigi). vidi 17.29 Proizvodstvo na predmeti za sanitarni i toaletni potrebi za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na tekstilna vata i na proizvodi od vata: sanitarni krpi.proizvodstvo na gumirana i lepliva hartija. vidi 17. salveti ● toaletna hartija ● sanitarni krpi i tamponi.proizvodstvo na matrici za umno`uvawe i karbon hartija.proizvodstvo na vre}i i kesi od hartija .23 . registri.23 Proizvodstvo na kancelariski materijal od hartija Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na hartija za pe~atewe i pi{uvawe.proizvodstvo na kancelariski materijal za obrazovanie i komercija (notes-bele`nik.12 17. gotova za upotreba .proizvodstvo na kancelariski fascikli za akti i sl.proizvodstvo na samokopira~ka hartija. gotova za upotreba . ~inii i poslu`avnici .proizvodstvo na proizvodi od hartija za doma}instvata i za li~na upotreba i proizvodi od celulozna vata: ● liv~iwa za otstranuvawe na {minka ● {amiv~iwa.22 . oblo`eni plo~i (~inii) so celulozna hartija).. smetkovodstveni knigi.proizvodstvo na hartija za kompjutersko pe~atewe. gotova za upotreba . vo slu~aite koga pe~atenata informacija ne e glavna karakteristika 17. vidi 17. gotova za upotreba . delovni obrasci itn.kutii za pakuvawe na jajca. krpi.

setovi koi sodr`at odreden asortiman na hartija za pi{uvawe. vidi 32.proizvodstvo na noviteti od hartija .proizvodstvo na karti od hartija ili karton za upotreba na `akard ma{ini Ovaa klasa ne opfa}a: .kutii od karton oblikuvani za jajca i drugi oblikuvani celulozni proizvodi za pakuvawe itn. Pomo{nite dejnosti vklu~eni tuka se sostaven del od pe~atarskata dejnost (industrija) i proizvodot (plo~ata za pe~atewe. vidi 18. od hartija i karton .proizvodstvo na hartija i karton vo nespakuvana sostojba.1 17. vidi 32. Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na yidni tapeti i sli~ni pokrivki za yidovi.29 17.proizvodstvo na karti za igrawe. ~estitki i dr.proizvodstvo na igri i igra~ki od hartija i karton. vidi 22. {pulni. materijali i povrzani (zaedni~ki) pomo{ni dejnosti kako {to se knigovezni i zavr{ni raboti. periodi~ni izdanija.pe~atewe na proizvodi od hartija.40 18 Pe~atewe i reprodukcija na snimeni mediumi (zapisi) Ovoj oddel opfa}a pe~atewe na proizvodi. uslugi na izrabotka na pe~atarski formi i otslikuvawe na podatoci.proizvodstvo na filter hartija i karton . knigi.proizvodstvo na etiketi .proizvodstvo na bobini. torbi.40 .12 .proizvodstvo na plasti~ni yidni tapeti.24 Proizvodstvo na yidni tapeti Ovaa klasa opfa}a: . . vklu~uvaj}i i yidni tapeti presvle~eni so vinil i yidni tapeti od tekstil Ovaa klasa ne opfa}a: .29 Proizvodstvo na drugi predmeti od hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: . delovni obrasci. poklopci itn. . vidi 17... kako {to se vesnici. pari~nici.proizvodstvo na kutii. ukori~enata kniga ili kompjuterskiot disk CD ili fajl) koj{to e integralen del na pe~atarskata dejnost (industrija) e re~isi sekoga{ obezbeden so ovie operacii.

Pe~ateweto mo`e da se vr{i so upotreba na raznovidni tehniki i so razli~ni materijali. 18.Procesite koristeni vo pe~ateweto vklu~uvaat raznovidni metodi za prefrlawe na slikata od plo~a.izdavawe na pe~ateni materijali. zapisi itn. Kompjuterskiot fajl ~esto se koristi za direktno da go naso~i pe~ateniot mehanizam da sozdade kreirawe na slika ili elektrostatik i drug tip na oprema (digitalno ili pe~atewe bez dopir).12 Drugo pe~atewe Ovaa klasa opfa}a: . vidi 58.pe~atewe na magazini i ostanati periodi~ni izdanija koi{to izleguvaat pomalku od ~etiri pati nedelno . ekran ili kompjuterski fajl na medium. kako {to se kompakt diskovi CD. gravirawe. kako {to e hartija. Ovoj oddel. Ovoj oddel ne gi opfa}a dejnostite na izdavawe (sektor J/Y). isto taka. vesnici). ~estitki i drugi materijali. ekran i fleksografi~no pe~atewe. uslugi na izrabotka na pe~atarski formi i otslikuvawe na podatoci.pe~atewe na ostanati periodi~ni izdanija koi{to izleguvaat najmalku ~etiri pati nedelno Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: . i povrzani (zaedni~ki) pomo{ni dejnosti. plastika.11 Pe~atewe na vesnici Ovaa klasa.1 Pe~atewe i uslu`ni dejnosti vo vrska so pe~atewe Ovaa grupa go opfa}a pe~ateweto na proizvodi kako {to se vesnici. vklu~uva reprodukcija na snimeni mediumi.19 18.1 . video zapisi. sé pomalku i pomalku ima slu~ai ovie razli~ni dejnosti da bidat izvr{uvani na ista lokacija.fotokopirawe na dokumenti. 18. vidi 82. delovni obrasci. tekstilni proizvodi ili drvo. isto taka. knigi. Najzna~aen od ovie metodi e prenesuvaweto na slikata od plo~a ili ekran na medium so transfer (prefrlawe) preku litografija. periodi~ni izdanija. softver na disk ili lenta. Iako pe~ateweto i izdavaweto mo`at da bidat izvr{uvani od ista edinica (na pr. metal. kako {to se knigovezni i zavr{ni raboti.

ma{ini za kopirawe. vklu~uvaj}i brzo pe~atewe .). podesuvawe na izgledot na tekstot. podesuvawe na izgledot na slikata.30 .pe~atewe na etiketi i privezoci (litografika.pe~atewe na aplikacii so svila na tekstilni tkaenini i obleka. pe~atari itn. ~a{i. ~ekovi i drugi hartii od vrednost.izdavawe na pe~ateni materijali. li~ni dokumenti. registri. fotogravura.podgotvuvawe na datoteka za aplikacii na razni mediumi (pe~atewe na hartija. fleksografik pe~atewe.podgotovka na pe~atarskiot format. vklu~uvaj}i podesuvawe na plo~i za proces na obi~no i ofset pe~atewe . ofset pe~atewe. drugi) Ovaa klasa ne opfa}a: . smetkovodstveni knigi. CD-ROM. kalendari i drugi komercijalni pe~ateni materijali. dnevnici.podgotovka na cilindrite:gravirawe ili kli{irawe na cilindrite za pe~atena gravura . atlasi. muzi~ki dela i muzi~ki rakopisi. vo slu~aite koga pe~atenata informacija ne e glavna karakteristika.pe~atewe direktno na tekstil. reklamni katalozi. takseni marki. isto taka.13 Uslu`ni dejnosti vo vrska so pe~ateweto i objavuvaweto Ovaa klasa opfa}a: . vidi 58. Ovaa klasa. mapi. po{tenski marki.podgotovka na plo~i i matrici za reljefno vtisnuvawe ili pe~atewe. kompjuterski pe~atari. drvo i keramika. skrin pe~atewe i drugo pe~atewe so vtisnuvawe. posteri. prospekti i drug i pe~ateni reklami.uslugi za pripremawe na plo~ata za pe~atewe.. Pe~ateni materijali koi voobi~aeno imaat avtorsko pravo. . enciklopedii.23 . opfa}a: . vidi 13.. metal.proizvodstvo na kancelariski materijal (notesbele`nik. vidi 17. pe~atewe gravura. predmeti od hartija za li~na upotreba i drugi pe~ateni materijali so obi~no pe~atewe.1 18.pe~atewe na knigi i bro{uri. delovni obrasci itn. elektronska struktura na tekst/ilustracija . plastika. albumi. vrzuva~i (podvrzuva~i na knigi). vlez na pe~ateni podatoci vklu~uvaj}i skenirawe i opti~ko prepoznavawe na karakteri.podgotovka na: . internet) . fleksografija.neposredna obrabotka na grafi~kite plo~i:"od kompjuter na plo~a" (isto taka i fotopolimer plo~a) .

spiralno i plasti~no spojuvawe i spojuvawe so plasti~na `ica . laminirawe . itn.● umetni~ka rabota od tehni~ki karakter.11. ukori~uvawe i zavr{ni raboti na knigi.ukori~uvawe. lepewe.2 . 18. vidi 58. leplivo vrzuvawe. kompakt diskovi CD i lenti so muzi~ki ili drugi zvu~ni zapisi (snimeni materijali) .reprodukcija na snimeni filmovi za javna distribucija. pro{ivawe. maketi itn. ~asopisi.12 . so vitkawe.izdavawe na softver. bro{uri.reprodukcija od master kopii od gramofonski plo~i.2 18.ukori~uvawe i zavr{ni raboti na pe~atewe na hartija i karton.12. so vitkawe.specijalizirani dejnosti na dizajnirawe. vidi 59. na pr: folii za proekcii i drugi formi na prezentacija ● skici. vidi 74. katalozi. planovi. sostavuvawe.13 .reprodukcija od master kopii od zapisi. 59. kompakt diskovi CD i lenti so snimeni sliki ili drugi video zapisi . se~ewe i pokrivawe so lepewe.ostanati zavr{ni dejnosti kako {to se vtisnuvawe. lepewe. reljefno pe~atewe. video lenti i filmovi na DVD ili sli~ni mediumi.14 Knigovezni i srodni uslugi Ovaa klasa opfa}a: . vidi 18.zavr{ni raboti na uslugi za CD-ROM . podgotovka na koverti . Brail kopirawe 18.reprodukcija od master kopii od softver i podatoci na diskovi i lenti Ovaa klasa ne opfa}a: . ● proizvodstvo na kopii od pe~aten tekst Ovaa klasa ne opfa}a: . perforirawe.proizvodstvo i distribucija na snimeni sliki.12 . sostavuvawe.. se~ewe i potsekuvawe (ukrasuvawe). izrabotka na proben primerok i pomo{ni uslugi na pe~atarskite dejnosti.zavr{ni raboti na uslugite za e-mail kako {to e nara~ka. kako {to e podgotovka na litokamen i gotovi drveni blokovi ● mediumi za prezentacija. redewe.reprodukcija na pe~ateni materijali. kako na pr.10 18. 59.11. pe~atewe. zlato pe~atewe.20 Reprodukcija na snimeni mediumi Reprodukcija na snimeni mediumi Ovaa klasa opfa}a: . dup~ewe. potopuvawe i pe~atewe. vidi 59.

proizvodstvo na briketi od jaglen. go opfa}a proizvodstvoto za svoja smetka na karakteristi~nite proizvodi (na pr. Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na gasovi.proizvodstvo na koks i polukoks .20 19 Proizvodstvo na koks i rafinirani nafteni proizvodi Ovoj oddel opfa}a transformacija na surova nafta i jaglen vo upotreblivi proizvodi.proizvodstvo na katran od surov jaglen i lignit . proizvodstvo na industriski gasovi (20.jaglen (koks). nuklearno gorivo. kako {to se etan. vidi 59. Proizvodstvoto na nafteni hemikalii od rafiniranata nafta e klasificirano vo oddelot 20.1 19.10 Proizvodstvo na proizvodi od pe~ka za koksirawe Proizvodstvo na proizvodi od pe~ka za koksirawe Ovaa klasa opfa}a: . ekstrakcija (vadewe) na priroden gas (metan.proizvodstvo na master kopii na zapisi i audio materijali. bituminozni minerali i proizvodi od nivni frakcii. isto taka. 19.14). Ovoj oddel..20 19.2 19. etan. direktna destilacija na surovata nafta i krekirawe.raboti na pe~kite za koksirawe . propan. propan i butan kako proizvodi na rafiniranata nafta. vidi 19.21).aglomeracija na koks Ovaa klasa ne opfa}a: .). Rafiniraweto na naftata opfa}a edna ili pove}e od slednite dejnosti:frakcionirawe.proizvodstvo na gas vo pe~ka za koksirawe .proivodstvo na katran i katran od koks . nafta. butan i propan) (06. voden gas. butan. kako i uslugi vo prerabotkata (na pr. itn. kerozin.11). rafinirawe po nara~ka).20) i proizvodstvo na gorivo razli~no od naftenite gasovi (na pr: jaglen gas. Glavniot proces e rafinirawe na naftata {to vklu~uva separacija na surovata nafta vo sostavni proizvodi niz soodvetni tehniki kako {to se kr{ewe (drobewe) i destilacija. Ne e vklu~eno proizvodstvoto na nekoi gasovi vo drugi edinici (20. .20 Proizvodstvo na rafinirani nafteni proizvodi Proizvodstvo na rafinirani nafteni proizvodi Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na te~no ili gasovito gorivo i drugi proizvodi od surova nafta. proizvodstven gas. gasworks gas) (35.

me{awe na biogoriva. Proizvodstvoto na osnovnite hemikalii koi ja so~inuvaat prvata industriska grupa se razlikuva od proizvodstvoto na poluproizvodi i krajni proizvodi. parafin.proizvodstvo na masla i masti za podma~kuvawe. kako {to se plastika i sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici 20.proizvodstvo na briketi od treset .proizvodstvo na nafteni briketi . kerozin itn. masla.11 Proizvodstvo na industriski gas Ovaa klasa opfa}a: .e. opfa}a: .1 . vklu~uvaj}i i od otpadni masla .me{awe na alkohol so nafta (na pr:gas alkohol-gasohol) Ovaa klasa. t. butan itn.proizvodstvo na motorni goriva: benzin. . plastika i sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na osnovni hemiski proizvodi. propan. rafineriski gasovi kako {to se etan. .proizvodstvo na proizvodi za petrohemiskata industrija i proizvodstvo na oblogi za pokrivawe na pati{ta . zgusnata nafta itn. Proizvodstvo na osnovni hemikalii. proizvedeni so natamo{na prerabotka na osnovnite hemikalii koi se sodr`ani (opfateni) vo ostanatite klasi na industrijata.proizvodstvo na te~ni ili komprimirani neorganski industriski ili medicinski gasovi: ● elementarni gasovi ● te~en ili komprimiran vozduh ● razladni gasovi ● me{ani industriski gasovi ● inertni gasovi kako {to e jaglendioksid 20.proizvodstvo na raznovidni proizvodi: {piritus.Ovaa klasa opfa}a: . |ubriva i azotni soedinenija. ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija. isto taka.proizvodstvo na briketi od surov jaglen i lignit 20 Proizvodstvo na hemikalii i hemiski proizvodi Ovoj oddel opfa}a transformirawe na organski i neorganski surovi materijali so hemiski proces i sozdavawe na proizvodi. . vazelin.proizvodstvo na goriva: lesni. sredni i te{ki goriva.

proizvodstvo na zapallivi gasovi kako {to se etan. butan i propan. otpad itn.15 . osven azotna kiselina .proizvodstvo na hemiski elementi (osven industriski gasovi i osnovni metali) . opfa}a: .proizvodstvo na proizvodi {to se koristat kako fluoroscenti i luminoscenti Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na destilirana voda Ovaa klasa.proizvodstvo na gotovi boi i pigmenti.30 20.pr`ewe na `elezen pirit .proizvodstvo na boi i pigmenti so kakvo bilo poteklo.12 Proizvodstvo na boi i pigmenti Ovaa klasa opfa}a: . vidi 20.zbogatuvawe so rudi na uranium i torium Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 19.20 .proizvodstvo na amonijak. vidi 20.● gasovi za izolacija Ovaa klasa ne opfa}a: . Autputot na ovie postapki (prerabotki) se ~esto izdvoeni hemiski elementi ili izdvoeni hemiski soedinenija.proizvodstvo na amoniumhlorid. vidi 20. kako {to se termalnoto krekirawe i destilirawe.proizvodstvo na bazi.13 Proizvodstvo na drugi osnovni neorganski hemikalii Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na hemikalii upotrebuvaj}i osnovni postapki (prerabotki).proizvodstvo na industriski gasovi. isto taka.15 . lu`ini i drugi neorganski bazi. etan. isto taka.proizvodstvo na drugi neorganski soedinenija . vidi 35. vidi 20.21 20.proizvodstvo na neorganski kiselini. osven amonijak . Ovaa klasa opfa}a: . vidi 20. opfa}a: .vadewe na metan. vo osnovniot oblik ili vo oblik na koncentrat Ovaa klasa.11 .proizvodstvo na azotni ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija.15 . vidi 06.proizvodstvo na zapallivi gasovi od jaglen. butan i propan vo rafineriite za nafta.20 .

proizvodstvo na aromatizirana destilirana voda. vidi 20. ketonite. vidi 20. p~enka i sl.10 20. vidi 20.proizvodstvo na osnovni metali.17 . vidi 21. vklu~uvaj}i gi i aminite ● fermentacija na {e}erna trska.15 Proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na prirodni eteri~ni masla.za proizvodstvo na alkohol i estri ● drugi organski soedinenija vklu~uvaj}i gi i proizvodite na suvata destilacija na drvoto (na pr. vidi oddel 24 20. vidi 20.drven jaglen ) itn.14 Proizvodstvo na drugi osnovni organski hemikalii Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na hemikalii upotrebuvaj}i osnovni postapki (prerabotki).53 .15 .proizvodstvo na amonium karbonat. vidi 20.15 .proizvodstvo na osnovni organski hemikalii: ● zasiteni i nezasiteni acikli~ni jaglenovodorodi ● zasiteni i nezasiteni cikli~ni jaglenovodorodi ● acikli~ni i cikli~ni alkoholi ● monokarbonski i polikarbonski kiselini. vidi 20.53 .destilacija na jaglenov katran Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na surov glicerin.. Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i ja i ocetnata kiselina ● drugi soedinenija so kislorodna funkcija vklu~uvaj}i gi i aldehidite.proizvodstvo na nitriti i nitrati na kalium.41 .proizvodstvo na salicilna i O-acetilsalicilna kiselina. vidi 20.proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici. Autputot na ovie postapki (prerabotki) ~esto se izdvoeni hemiski elementi ili izdvoeni hemiski soedinenija.proizvodstvo na sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici.proizvodstvo na sinteti~ki aromati~ni proizvodi .16 . hinonite i organskite soedinenija so drugi funkcii ili so pove}e kislorodni funkcii ● sinteti~ki glicerin ● organski soedinenija so azotna funkcija. . kako {to e toplotno (termi~ko) krekirawe i destilirawe.

proizvodstvo na {alitra od smesi (me{avina) na prirodna zemja. kako {to se pesticidi. vinil hlorid.vadewe na guan.17 Proizvodstvo na sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici Ovaa klasa opfa}a: . amonijak.16 Proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na smoli.proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva: ● osnovni ili slo`eni azotni. isto taka.proizvodstvo na agrohemiski proizvodi. Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i i polimeri na etilen.proizvodstvo na celuloza i nejzini hemiski derivati Ovaa klasa ne opfa}a: .uni{tuvawe na plasti~ni proizvodi. vidi 20.. vidi 20. propilen. plasti~ni materijali i nevulkanizirani termoplasti~ni elastomeri. stiren. nitriti i nitrati na kalium Ovaa klasa.20 20. me{avini i smesi na smolata vrz baza na barawata na korisnicite. opfa}a: . amonium hlorid.proizvodstvo na proizvodi na azotni soedinenija: ● azotni i sulfoazotni kiselini. amonium karbonat. surovi prirodni fosfati i surovi prirodni kaliumovi soli .prozvodstvo na {alitra so treset kako osnovna sostojka .60 . vinil acetat i akrilati ● poliamidi ● fenolni i epoksidni smoli i poliuretani ● alkidni i poliesterski smoli i polietri ● silikoni ● izmenuva~i na joni vrz baza na polimeri Ovaa klasa. vidi 38. vidi 08. kako i proizvodstvo na sinteti~ka smola. konec (dolgi vlakna) i prediva.32 20.91 . isto taka. fosforni ili kaliumovi ve{ta~ki |ubriva ● urea.proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici: ● polimeri. opfa}a: . pesok.proizvodstvo na ve{ta~ki i sinteti~ki vlakna. glina i minerali Ovaa klasa ne opfa}a: .

20 Proizvodstvo na pesticidi i drugi agrohemiski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . akaricidi.proizvodstvo na staklest emajl. moluscidi.proizvodstvo na insekticidi. opacifienti (sredstva za odbivawe svetlina) i bojosuva~i .proizvodstvo na slo`eni organski rastvoruva~i i razreduva~i .proizvodstvo na podgotveni sredstva za otstranuvawe na boi i lakovi .. pe~atarsko mastilo i kitovi Ovaa klasa opfa}a: . fungicidi.proizvodstvo na smesi na sinteti~ki kau~uk i priroden kau~uk ili gumi sli~ni na kau~uk (na pr: balata) Proizvodstvo na pesticidi i drugi agrohemiski proizvodi 20. lakovi i sli~ni premazi. biocidi .proizvodstvo na sredstva protiv 'rtewe. pe~atarsko mastilo i kitovi 20.15 20.30 Proizvodstvo na boi.2 . emajl i lakovi .proizvodstvo na podgotveni pigmenti i materii za boewe. sredstva za regulacija na rastot na rastenijata . lakovi i sli~ni premazi.3 Proizvodstvo na boi.proizvodstvo na sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici: ● sinteti~ki kau~uk ● faktis . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na soedinenija za zatnuvawe i sli~ni preparati za neognootporni i nadvore{ni polnewa . vidi 20. herbicidi.proizvodstvo na kitovi .proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija. rodenticidi. firnajz. glazuri i premazi i sli~ni preparati .proizvodstvo na boi.proizvodstvo na sredstva za dezinfekcija (za zemjodelstvoto i druga upotreba) .proizvodstvo na drugi hemikalii za zemjodelstvoto.proizvodstvo na pe~atarsko mastilo Ovaa klasa ne opfa}a: 20.

14 .proizvodstvo na preparati za ~istewe i polirawe: ● preparati za parfimirawe ili dezodorirawe na prostorii ● ve{ta~ki vosoci i podgotven.41 Proizvodstvo na sapuni i detergenti. so koi se prekrieni i obvitkani Ovaa klasa ne opfa}a: . vata itn.proizvodstvo na sapuni.59 20. staklo i metal ● pasti i pra{oci za ribawe. vata. preparati za ~istewe i polirawe Ovaa klasa opfa}a: .13.proizvodstvo na materii za boewe i pigmenti. vidi 20. vidi 20.14 .proizvodstvo na razli~ni hemiski definirani soedinenija. preparati za ~istewe i polirawe. sintetiziran od nafteni proizvodi.proizvodstvo na glicerin. parfemi i toaletni preparati 20. preparati za ondulacija i ispravawe na kosa . filc itn.42 20.proizvodstvo na hartija. lakovi za kosa. vidi 20.proizvodstvo na kozmeti~ki sapun.proizvodstvo na glicerin .proizvodstvo na parfemi i toaletni preparati: ● parfemi i toaletni vodi ● preparati za razubavuvawe i {minkawe ● preparati za za{tita od sonce i preparati za zasiluvawe na pigmentacijata pri son~awe ● preparati za manikir i pedikir ● {amponi. gotov vosok ● polituri i kremi za ko`a ● polituri i kremi za drvo ● polituri i kremi za karoserii. vklu~uvaj}i hartija.4 Proizvodstvo na sapuni i detergenti. 20.42 Proizvodstvo na parfemi i toaletni preparati Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na povr{inski aktivni preparati: ● pra{oci za perewe vo cvrsta ili te~na sostojba i detergenti ● preparati za miewe sadovi ● omeknuva~i na tekstilni tkaenini . osven kozmeti~ki sapuni . vidi 20.proizvodstvo na organski povr{inski aktivni supstancii .12 .. prekrieni ili obvitkani so sapun ili detergent . vidi 20.proizvodstvo na mastilo i tu{ za pi{uvawe i crtawe.

vklu~uvaj}i i preparati za pricvrstuvawe na zabni protezi ● preparati za bri~ewe.proizvodstvo na kozmeti~ki sapuni Ovaa klasa ne opfa}a: . nespomnati na drugo mesto. na pr: fotografski hemiski materijali (vklu~uvaj}i hartija za film i osetliva hartija).51 Proizvodstvo na eksplozivi Ovaa klasa opfa}a: . detonatori.53 Proizvodstvo na eteri~ni masla Ovaa klasa opfa}a: .ekstrakcija i pre~istuvawe na prirodni eteri~ni masla.proizvodstvo na `elatin i negovi derivati. opfa}a: . eteri~ni masla i hemiski proizvodi.proizvodstvo na kibriti 20.5 Proizvodstvo na drugi hemiski proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na eksplozivni i pirotehni~ki proizvodi.proizvodstvo na ekstrakti od prirodni aromati~ni produkti . signalni svetla itn.proizvodstvo na eksplozivni i pirotehni~ki proizvodi. vklu~uvaj}i udarni kapisli.proizvodstvo na barut . vidi 20. vklu~uvaj}i i lepila i lepaci vrz baza na guma Ovaa klasa ne opfa}a: . 20.proizvodstvo na mirizlivi me{avini za proizveduvawe na parfemi i hrana .59 20. Ovaa klasa.53 20.● preparati za odr`uvawe na higiena na ustata i zabite. slo`eni dijagnosti~ki preparati itn.proizvodstvo na lepaci i podgotveni lepila. isto taka. lepaci.proizvodstvo na smoli . vklu~uvaj}i preparati za pred i po bri~ewe ● dezodoransi i soli za kapewe ● depilatori . vidi 20.52 Proizvodstvo na lepaci Ovaa klasa opfa}a: .

20.proizvodstvo na destilirana voda. filmovi. tvrdo ili meko lemewe ● supstancii koi se koristat za odmastuvawe na metal ● podgotveni aditivi za cement ● aktiven jaglen.60 Proizvodstvo na ve{ta~ki vlakna Proizvodstvo na ve{ta~ki vlakna Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ve{ta~ki aromati~ni proizvodi.proizvodstvo na mastilo za pe~atewe. vidi 20. podgotveni zabrzuva~i (acelatori) za vulkanizacija na guma. dodatoci na maslata za ma~kawe.14 . katalizatori i drugi hemiski proizvodi za upotreba vo industrijata ● antidetonatorski preparati.30 .42 20.14 .proizvodstvo na razli~ni hemiski proizvodi: ● peptoni i nivni derivati i drugi proteinski supstancii i nivni derivati. vidi 20.proizvodstvo na hemiski preparati za fotografska upotreba .14 .13 . osetliva hartija i ostanati osetlivi neotkrieni materijali .13.proizvodstvo na hemiski definirani proizvodi vo nespakuvana sostojba.proizvodstvo na drugi organski osnovni hemikalii. vidi 20. antifriz preparati ● te~nosti za hidrauli~ni prenosi ● slo`eni laboratoriski i dijagnosti~ki preparati Ovaa klasa.99 20.proizvodstvo na lepila vrz baza na asfalt.proizvodstvo na fotografski plo~i. isto taka. vidi 20.59 Proizvodstvo na drugi hemiski proizvodi.proizvodstvo na `elatin i negovi derivati .6 20. vidi 23. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . vidi 20. vidi 20.Ovaa klasa ne opfa}a: . nespomnati na drugo mesto ● hemiski modificirani masla i masti ● materijali koi se koristat za dovr{uvawe na tekstil i ko`a ● pra{oci i pasti koi se koristat za zavaruvawe.proizvodstvo na parfemi i toaletni preparati. opfa}a: .proizvodstvo na mastilo za pi{uvawe i crtawe Ovaa klasa ne opfa}a: .

isto taka.10 Proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi Proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: ..proizvodstvo na hemiski ~isti {e}eri .proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki se~eni vlakna. vidi 13. . vidi 13. 21. salicilna i O-acetilsalicilna kiselina itn. vklu~uvaj}i i homeopatski preparati .predewe na sinteti~ki i ve{ta~ki vlakna. vklu~uva proizvodstvo na medicinski. 21. hemiski i botani~ki proizvodi.10 21 Proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi i farmacevtski preparati Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi i farmacevtski preparati.prerabotka na `lezdi i proizvodstvo na ekstrakti od `lezdi itn.2 21. vklu~uvaj}i i prediva so golema cvrstina i teksturirani prediva .proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki monofilamenti ili lenti Ovaa klasa ne opfa}a: . ~e{lani ili na drug na~in podgotveni za predewe . osnovni vitamini.10 .20 Proizvodstvo na farmacevtski preparati Proizvodstvo na farmacevtski preparati Ovaa klasa opfa}a: . Ovoj oddel. isto taka.proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki prediva so dolgi vlakna. opfa}a: .proizvodstvo na prediva od ve{ta~ki se~eni vlakna. nevla~eni.proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki dolgi (nese~eni) vlakna .prerabotka na krv Ovaa klasa.proizvodstvo na medicinski aktivni supstancii koi {to zaradi svoite farmakolo{ki svojstva se koristat vo proizvodstvoto na lekovi: antibiotici.1 21.proizvodstvo na medikamenti: ● antiserumi i drugi frakcii na krvta ● vakcini ● raznovidni medikamenti.

46 .trgovija na malo so farmacevtski proizvodi. vidi 32.istara`uvawe i razvoj na farmacijata i farmacevtskata biotehnologija. vidi 72. zavoi itn. Ovoj oddel se karakterizira so upotreba na surovi materijali vo proizvodniot proces. ova ne zna~i deka proizvodstvoto na proizvodite od ovie materijali treba da se klasificira ovde.50 . vidi 46. banda`en materijal. isto taka. vervain.proizvodstvo na cement i drugi polne`i za potrebite na stomatologijata. vklu~uvaj}i test za bremenost .).50 . kamilica itn.83 .73 .pakuvawe na farmacevtski proizvodi..50 .proizvodstvo na hemiski sredstva za kontracepcija za nadvore{na upotreba i hormonski kontraceptivni sredstva . vidi 32. 22.92 22 Proizvodstvo na proizvodi od guma i proizvodi od plasti~ni masi Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na proizvodi od guma i proizvodi od plasti~ni masi.proizvodstvo na lekoviti bilki (nane. sortirawe. protektirawe na gumi za vozila (nadvore{ni gumi) Ovaa klasa opfa}a: 22. . drobewe) za farmacevtska upotreba Ovaa klasa ne opfa}a: . gaza.proizvodstvo na cement za rekonstrukcija na koski. vidi 82.11 . vidi 10.proizvodstvo na medicinska impregnirana vata.1 . vidi 47.1 Proizvodstvo na proizvodi od guma Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na proizvodi od guma. vidi 32.proizvodstvo na medicinski dijagnosti~ki preparati. Proizvodstvo na nadvore{ni i vnatre{ni gumi za vozila.proizvodstvo na radioaktivni in-vivo diagnosti~ki supstanci .proizvodstvo na hirur{ki tkaenini.proizvodstvo na biotehnolo{ki farmacevtski proizvodi Ovaa klasa.trgovija na golemo so farmacevtski proizvodi.prerabotka na botani~ki proizvodi (melewe. opfa}a: . Me|utoa.

{titnici od guma.proizvodstvo na gumeni ~etki .proizvodstvo na gumen materijal za popravka .19 Proizvodstvo na drugi proizvodi od guma Ovaa klasa opfa}a: .popravka na nadvore{ni i vnatre{ni gumi.proizvodstvo na gumen materijal za popravka. opfa}a: . vidi 22. oprema. a ne so{ieni) ● gumeni |onovi i ostanati delovi za obuvki od guma ● gumeni ni{ki i kabli ● gumirano predivo i tkaenini ● gumeni prsteni.proizvodstvo na gumeni kapi i keceli za bawawe . {ipki i drugi profilirani oblici ● cevki. mebel i za drugi celi: ● pnevmatski gumi ● polni gumi i gumi za pumpawe . podvi`ni ma{ini. kade {to sostaven del e glavno gumata .proizvodstvo na gumeni kostumi za voda i nurkawe . presvle~eni. profilirani lenti so {ari od guma itn.obnova i za{tita na nadvore{ni gumi Ovaa klasa ne opfa}a: . avioni. pribor i zatki ● gumeni podni prekrivki ● gumeni du{eci za duvawe ● baloni .proizvodstvo na gumeni du{eci za voden krevet . mestewe (podesuvawe) i zamena. listovi. {noli za kosa.proizvodstvo na gumi za motorni vozila. . igra~ki.proizvodstvo na cevovodi za parea od tvrda guma . vikleri i sl.proizvodstvo na zamenlivi delovi za za{tita.20 22.proizvodstvo na drugi proizvodi od priroden ili sinteti~ki kau~uk. {i{iwa za topla voda itn. lenti. od tvrda guma Ovaa klasa.proizvodstvo na vnatre{ni gumi nameneti za nadvore{ni gumi . nevulkanizirana.. isto taka. prekrieni ili laminirani so guma. prenosni remeni i pogonski remeni ● predmeti od guma za higienski celi: prezervativi od guma. vidi 45.proizvodstvo na tekstilni tkaenini impregnirani.19 .proizvodstvo na ~e{li. ve{ta~ki gradi. ● gumeni predmeti za obleka (samo ako se zaedno zalepeni. vulkanizirana ili tvrda guma: ● gumeni plo~i. creva i {mrkovi ● transportni lenti.

proizvodstvo na madraci od nepokriena celularna guma. proizvodniot proces e takov {to ovozmo`uva da se napravi {irok asortiman na proizvodi. vidi 31. vidi 32. vidi 22. 14..14.1 . gumeni `ivotni na duvawe.proizvodstvo na gumeni seksi artikli Ovaa klasa ne opfa}a: .19 .2 Proizvodstvo na proizvodi od plasti~ni masi Ovaa grupa opfa}a obrabotuvawe na novi ili stari (na pr. topki i sl.96 . vidi 22. vidi 15. folii.proizvodstvo na poluproizvodi od plasti~ni masi: ● plasti~ni plo~i. modelirawe) so istisnuvawe (presuvawe). detski gumeni ~amci na duvawe.(bez ogled dali samoleplivi ili ne) . pribor od plasti~ni masi za cevki i creva .).11 .proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici.proizvodstvo na lepaci i lepila vrz baza na guma.21 Proizvodstvo na plo~i.proizvodstvo na gumeni sportski rekviziti. oformuvawe (oblikuvawe.12 . 30. cevki i profili od plasti~ni masi Ovaa klasa opfa}a: . vidi 38.11.proizvodstvo na profilirani lenti so {ari od guma.proizvodstvo na kord tkaenini za proizvodstvo na nadvore{ni gumi. filmovi. duvawe i leewe. modelirawe) so zgusnuvawe. vidi 13.filmovi i listovi od celofan Ovaa klasa ne opfa}a: .20 . v{pricuvawe. listovi.proizvodstvo na obleka od elasti~ni tkaenini.32 22. listovi. vidi 14. blokovi.52 .proizvodstvo na gotovi proizvodi od plasti~ni masi: ● cevki i creva od plasti~ni masi. lenti itn.proizvodstvo na predmeti od sinteti~ka i prirodna guma.proizvodstvo na gumeni obuvki. upotrebuvaj}i nekoi procesi na prerabotka kako {to e oformuvawe (oblikuvawe. vidi 20.proizvodstvo na igri i igra~ki od guma (vklu~uvaj}i detski ~izmi za bazen. vidi 32. vidi 20. 22.30 .popravka na dupnati gumi.40 .proizvodstvo na splavovi i ~amci na duvawe. osven obleka. vidi 30.16 .03 . Za pove}eto od niv.reciklirani) plasti~ni smoli vo poluproizvodi ili krajni proizvodi.

plasti~ni dr`a~i za puri i cigari. ramovi. kazan~iwa itn. . lavaboa.proizvodstvo na predmeti od plasti~ni masi za potrebite na grade`ni{tvoto ● plasti~ni vrati. .22.proizvodstvo na raznovidni proizvodi od plasti~ni masi: ● plasti~ni kacigi. samoleplivi plasti~ni lenti (vrvki). Ovaa klasa ne opfa}a: . vre}i. Ovaa klasa ne opfa}a: . predmeti za obleka (samo ako zaedno se zalepeni.12 22. kutii. ~e{mi.proizvodstvo na trpezni i kujnski sadovi i predmeti za toaletni potrebi od plasti~ni masi .proizvodstvo na elasti~ni podni oblogi. plasti~ni vikleri (spirali). plasti~ni delovi i pribor za elektri~ni svetilki i rasvetna oprema. kako {to se vinil. tu{-kadi. kanisteri. drugi raznovidni plasti~ni proizvodi itn. roletni. kancelariska i u~ili{na oprema i pribor. statueti. lajsni za pod itn.proizvodstvo na ve{ta~ki kamen (na primer. vidi 15. prenosni remeni. yidni ili tavanski oblogi od plasti~ni masi vo oblik na rolni ili vo oblik na plo~ki itn. plasti~ni |onovi za obuvki. ● sanitarni predmeti od plasti~ni masi: kadi. ~e{li. a ne so{ieni).22 Proizvodstvo na ambala`a od plasti~ni masi za pakuvawe Ovaa klasa opfa}a: . sandaci. ● kontejneri i rezervoari ● podni.proizvodstvo na predmeti od plasti~ni masi za pakuvawe stoki: ● plasti~ni }esi. prozorci. pribor za mebel.proizvodstvo na kuferi i ra~ni torbi od plasti~ni masi. izolacionen pribor. kapaci. {olji.23 Proizvodstvo na predmeti za vgraduvawe (grade`na stoka) od plasti~ni masi Ovaa klasa opfa}a: . linoleum itn. kultiviran mermer) 22. {i{iwa itn.29 Proizvodstvo na drugi proizvodi od plasti~ni masi Ovaa klasa opfa}a: .

od surovini do zavr{ni proizvodi. vidi 31.proizvodstvo na obuvki od plasti~ni masi.99 23 Proizvodstvo na drugi nemetalni mineralni proizvodi Ovoj oddel opfa}a proizvodni dejnosti povrzani so edna supstancija od mineralno poteklo. 31. ramno staklo.proizvodstvo na mebel od plasti~ni masi. 31.proizvodstvo na pove}eyidni stakleni elementi za izolacija .30 . 23.11 Proizvodstvo na ramno staklo Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na opti~ki proizvodi od plasti~ni masi. vidi 15.).40 .20 . vidi 32. vidi 32. plo~ki i proizvodi od pe~ena glina..12 Oblikuvawe i obrabotka na ramno staklo Ovaa klasa opfa}a: . boeno ili matirano 23. {uplivo staklo. tehni~ka staklena stoka itn. Proizvodstvoto na oblikuvan i finaliziran kamen i drugi mineralni proizvodi.proizvodstvo na kuferi od plasti~ni masi.proizvodstvo na igri i igra~ki od plasti~ni masi.09 .50 .proizvodstvo na plasti~ni kacigi i ostanata li~na bezbednosna oprema od plasti~ni masi.03 .01.proizvodstvo na du{eci od nepokriena celularna plastika.12 . e vklu~eno vo ovoj oddel.proizvodstvo na stakleni ogledala .proizvodstvo na ramno staklo. cement i gips. vidi 32.proizvodstvo na zajaknato ili laminirano ramno staklo . vidi 31. vidi 32. stakleni vlakna. vidi 32. kerami~ki proizvodi. isto taka.1 Proizvodstvo na staklo i proizvodi od staklo Ovaa grupa opfa}a staklo i proizvodi od staklo vo site negovi oblici (formi) proizvedeni vo kakva bilo postapka. vklu~uvaj}i i armirano. Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na staklo i proizvodi od staklo (na pr.50 . vidi 15. 23.02.proizvodstvo na medicinski i stomatolo{ki proizvodi od plasti~ni masi.proizvodstvo na sportski rekviziti od plasti~ni masi.

proizvodstvo na {i{iwa i druga ambala`a od staklo ili kristalno staklo .19 Proizvodstvo i obrabotka na drugo staklo.proizvodstvo na stakleni {ipki i cevki Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 32. vklu~uvaj}i i staklena volna i netkaeni proizvodi od niv Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na stakleni vlakna.proizvodstvo na ~a{i za pijalak i druga stoka za doma}instvata od staklo ili kristalno staklo Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na staklo za ra~ni i drugi ~asovnici.20 Proizvodstvo na ognootporni proizvodi Proizvodstvo na ognootporni proizvodi .proizvodstvo na {pricovi i druga medicinska oprema za laboratorija.70 .2 23. opti~ko staklo i opti~ki elementi {to ne se opti~ki obraboteni .10 . vidi 27.proizvodstvo na stakleni blokovi za poplo~uvawe (kocki za grade`ni{tvoto) .proizvodstvo na staklena topki za lampi .proizvodstvo na staklena stoka {to se upotrebuva za imitacija na nakit (bi`uterija) .40 23.14 Proizvodstvo na stakleni vlakna Ovaa klasa opfa}a: . vidi 26. vidi 32.proizvodstvo na kabli od opti~ki vlakna za prenos na podatoci i prenos na sliki vo `ivo.proizvodstvo na tkaenini od stakleni vlakna.23.31 23. vidi 13.proizvodstvo na opti~ki elementi {to se opti~ki obraboteni. vklu~uvaj}i i tehni~ka staklena stoka Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na predmeti od staklo za laboratoriski.proizvodstvo na igra~ki od staklo. higienski ili farmacevtski celi .50 23.13 Proizvodstvo na {uplivo staklo Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na izolatori i izolacionen pribor od staklo .proizvodstvo na stakleni figuri .

vidi 23.20 . }eramidi. mufovi. ..Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na poluproizvodi od nemetalni minerali od rudnici i kamenolomi. kako {to se pesok.20 .proizvodstvo na negrade`ni neognootporni kerami~ki proizvodi. 23.proizvodstvo na neognootporen grade`en materijal od glina: ● proizvodstvo na kerami~ki yidarski tuli.3 Proizvodstvo na grade`ni materijali od glina Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na grade`ni materijali od glina.proizvodstvo na ognootporen malter.proizvodstvo na ognootporni predmeti {to sodr`at magnezit. vidi 23. Ovaa klasa. vidi 23. cevki.32 Proizvodstvo na cigli. . isto taka.4 . slivnici.23 .proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi: ● termoizolacioni kerami~ki proizvodi od silikatno fosilno bra{no ● ognootporni tuli. mozaik kocki itn.proizvodstvo na kerami~ki yidarski tuli (cigli) i }eramidi.31 Proizvodstvo na kerami~ki plo~ki i podni plo~i Ovaa klasa opfa}a: . vidi 23.proizvodstvo na podni blokovi od pe~ena glina Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 22. }eramidi itn.32 23. obrabotka na mermer). cevki. luli itn. ● retorti.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi. delovi od oxaci. dolomit ili hromit 23. blokovi. }eramidi i proizvodi od pe~ena glina za grade`ni{tvoto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ve{ta~ki kamen (na pr. kamen i glina.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi.proizvodstvo na neognootporni kerami~ki plo~ki za ogni{ta i yidovi. Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na neognootporni kerami~ki podni plo~ki i plo~ki za poplo~uvawe i oblo`uvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . beton itn. krupen pesok. odvodi itn . opfa}a: . lonci.

proizvodstvo na imitacija na nakit (bi`uterija).3 Proizvodstvo na kerami~ki izolateri i izolacionen pribor Ovaa klasa opfa}a: . 23. bidea. krupen pesok. vidi 23. toaletni {olji itn.4 Proizvodstvo na ostanati porcelanski i kerami~ki proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na krajni proizvodi od nemetalni minerali od rudnici i kamenolomi. vidi 32. vidi 23.43 .20 .20 23. mijalnici. kadi.proizvodstvo na kerami~ki grade`en materijal.40 23. vidi 32.proizvodstvo na statueti i drugi ukrasni kerami~ki predmeti Ovaa klasa ne opfa}a: . kamen i glina.44 Proizvodstvo na drugi tehni~ki proizvodi od keramika Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kerami~ki i `elezni magneti 23.13 . na pr.proizvodstvo na kerami~ki proizvodi {to se upotrebuvaat na masa i drugi kerami~ki proizvodi za doma}instvata ili za toalet . vidi 23.proizvodstvo na kerami~ki sanitarni uredi.proizvodstvo na igra~ki od keramika.41 Proizvodstvo na kerami~ki predmeti za doma}instvata i kerami~ki ukrasni predmeti Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi.42 Proizvodstvo na kerami~ki sanitarni uredi Ovaa klasa opfa}a: .23.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi.proizvodstvo na drugi kerami~ki uredi Ovaa klasa ne opfa}a: . kako {to se pesok.proizvodstvo na elektri~ni izolateri i izolacionen pribor od keramika Ovaa klasa ne opfa}a: . .

23 .proizvodstvo na kerami~ki predmeti za laboratoriski.proizvodstvo na ve{ta~ki kamen (na pr.64 . vklu~uvaj}i i portland cement. beton itn. vidi 32. cement od zgura i superfosfaten cement Ovaa klasa ne opfa}a: .42 .proizvodstvo na kerami~ki sanitarni uredi.proizvodstvo na gotovi i su{eni betonski smesi i malter.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi.50 23. sadovi i sli~ni proizvodi {to se koristat za prenesuvawe ili pakuvawe na stoka .proizvodstvo na proizvodi od cement.proizvodstvo na klinkeri i hidrauli~en cement.3 23.52 Proizvodstvo na var i gips Ovaa klasa opfa}a: .63. aluminiumski cement.proizvodstvo na kerami~ki grade`en materijal. vidi 32. isto taka.proizvodstvo na ognootporen malter. vidi 23.50 23.69 .proizvodstvo na kalciniran dolomit . var i gips Proizvodstvo na cement Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: .49 Proizvodstvo na drugi kerami~ki proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . hemiski i industriski potrebi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kerami~ki proizvodi. vidi 23. vidi 23. vidi 23. gasena i hidrauli~na var . 23. vidi 22. vidi 23.20 ..proizvodstvo na cement {to se upotrebuva vo stomatologijata (zabarski).proizvodstvo na gips od kalciumov gips i kalciumov sulfat Ovaa klasa.20 .51 Proizvodstvo na cement.5 23..obrabotka na mermer).proizvodstvo na negasena.proizvodstvo na ve{ta~ki zabi. grupa 23. nespomenati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kerami~ki lonci.

cement ili predmeti od ve{ta~ki kamen za upotreba vo grade`ni{tvoto: ● tuli.proizvodstvo na proizvodi od beton.20 23. cement i gips Proizvodstvo na proizvodi od beton za grade`ni celi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na grade`en materijal od rastitelni supstancii (drvena volna.proizvodstvo na gotovi suvo-me{ani betonski smesi i malter Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ognootporen malter. .63 23.62.62 Proizvodstvo na proizvodi od gips za grade`ni celi Ovaa klasa opfa}a: . 23. vidi 23. polnetici. plo~i. paneli itn. stolbovi itn.64 Proizvodstvo na malter Ovaa klasa opfa}a: . plo~i.61 Proizvodstvo na proizvodi od beton.proizvodstvo na gotovi suvo-me{ani betonski smesi i malter.proizvodstvo na predmeti od gips. trska) aglomeriran so cement. vidi 23. vidi 23.6 23. slama. cement ili ve{ta~ki kamen 23. vidi 23. cevki.69 23. paneli.Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na monta`ni grade`ni elementi za visokogradba i niskogradba.65 Proizvodstvo na vlaknest cement Ovaa klasa opfa}a: . blokovi. gips ili drugi mineralni spojuva~i . 23.63 Proizvodstvo na gotova betonska smesa Ovaa klasa opfa}a: . od beton. plo~i za poplo~uvawe.20 .proizvodstvo na malter vo prav Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ognootporen cement.proizvodstvo na proizvodi od gips za upotreba vo grade`ni{tvoto: ● tabli.

oblikuvawe i dorabotka (obrabotka) na kamen za upotreba vo grade`ni{tvoto.91 Proizvodstvo na abrazivni (brusni) proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . mebel. nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: 23. oluci. 23. slivnici.99 Proizvodstvo na drugi nemetalni mineralni proizvodi. predmeti so plitok i visok reljef.se~ewe.proizvodstvo na melni~ki kamewa. . kako na primer: proizvodstvo na neobraboten ili grubo obraboten kamen. vklu~uvaj}i gi i onie na meka baza (na pr..69 Proizvodstvo na drugi proizvodi od beton. vazni i ukrasni sadovi.proizvodstvo na proizvodi od azbest cement i od celulozen vlaknest cement i sl. cement ili ve{ta~ki kamen: ● statui. rezervoari.proizvodstvo na drugi proizvodi od beton.7 23. oblikuvawe i dorabotka na kamen Ovaa klasa opfa}a: . cevki.9 Proizvodstvo na abrazivni (brusni) proizvodi i drugi nemetalni mineralni proizvodi. `ardiweri itn. vidi 23. 23.9 .11 .raboti {to se vr{at vo kamenolomi. ramki za prozorci itn.proizvodstvo na melni~ki kamewa. oblikuvawe i dorabotka na kamen Se~ewe. vidi 08. sadovi. paneli. gips.70 Se~ewe. na grobi{ta. 23.: ● branovidni i drugi plo~i. vo izgradbata na pati{ta. za pokrivawe na pokrivi itn. gips i cement Ovaa klasa opfa}a: . nespomnati na drugo mesto Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na drugi nemetalni mineralni proizvodi.proizvodstvo na mebel od kamen Ovaa klasa ne opfa}a: . mebel.: brusna hartija) 23.abraziven (brusen) kamen i sli~ni proizvodi. korita. kamewa za ostrewe i polirawe i pomo{ni prirodni ili ve{ta~ki abrazivni (brusni) proizvodi. }eramidi.

vidi 23.proizvodstvo na ve{ta~ki korund Ovaa klasa ne opfa}a: . go opfa}a proizvodstvoto na metalni leguri i super leguri so upotreba na drugi hemiski elementi vo ~isti metali.proizvodstvo na grafitni elektrodi.proizvodstvo na jaglerodni ili grafitni dihtunzi. isto taka. koristej}i elektrometalur{ki i drugi metalur{ki tehniki.14 . .proizvodstvo na staklena volna i netkaeni proizvodi od staklena volna. ekspandirana glina i sli~ni materijali za toplotna i zvu~na izolacija ili materijali koi apsorbiraat zvuk . ekspandirani vermikuliti. vidi 28. `ica ili cevki i {uplivi (izdlabeni) profili.90 . izvlekuvawe i vtisnuvawe za da se izrabotat proizvodi kako {to se limovi. ~elik i feroleguri . par~iwa ili metalni otpadoci. voobi~aeno e vo forma na {ipki.29 24 Proizvodstvo na metali Ovoj oddel vklu~uva dejnosti na rastopuvawe i/ili prerabotka (rafinirawe) na `elezni ili ne`elezni metali od ruda.proizvodstvo na proizvodi od asfalt i sli~ni materijali.: lepaci vrz baza na asfalt. {ipki. kamena volna i sli~ni mineralni volni. treset. i vo liena (rastopena) forma za izrabotka na odlivki i drugi osnovni metalni proizvodi. Izlezot (autputot) od rastopuvaweto i prerabotkata (rafiniraweto) na metali. lenti.proizvodstvo na jaglerodni i grafitni vlakna i proizvodi (osven na elektrodi i elektri~ni proizvodi) .proizvodstvo na frikcioni materijali i nemontirani predmeti od niv vrz baza na mineralni supstancii ili celuloza .proizvodstvo na mineralni izolacioni materijali: ● volna od {qaka-zgura. a se koristi vo postapkite na valawe. grafit (razli~ni od elektri~ni proizvodi) itn.1 Proizvodstvo na surovo `elezo. na pr. kamen }umur nama~kan so katranova smola (katranova smola od jaglenkamen }umur) itn. . 24. pra~ki.proizvodstvo na proizvodi od razni mineralni materijali: ● obraboten liskun i proizvodi od liskun.. vidi 27. Ovoj oddel.

pretopuvawe na ostatoci na ingoti ({ipki) od staro `elezo i ~elik .proizvodstvo na `elezni~ki {inski materijali (nesostaveni {ini) od ~elik Ovaa klasa ne opfa}a: . pretvorawe na surovo `elezo vo ~elik.2 Proizvodstvo na cevki. proizvodstvo na feroleguri i proizvodstvo na proizvodi od ~elik.31 24.proizvodstvo na feroleguri . {uplivi (izdlabeni) profili i sli~ni proizvodi od ~elik 24.ladno izvlekuvawe na {ipki (pra~ki).proizvodstvo na isklu~itelno ~isto `elezo po pat na elektroliza ili drug hemiski proces .proizvodstvo na toplo valani i ladno valani plosnati proizvodi od ~elik . ~eli~ni konvertori i valavnica .10 Proizvodstvo na surovo `elezo.Ovaa grupa opfa}a dejnosti kako {to se direktna redukcija na rudite od `elezo. proizvodstvo na surovo `elezo vo liena (rastopena) ili cvrsta forma. ~elik i feroleguri Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na toplo valani {ipki i pra~ki od ~elik . vidi 24.proizvodstvo na surovo `elezo i ogledalno `elezo vo par~iwa. {uplivi (izdlabeni) profili i sli~ni proizvodi od ~elik Ovaa klasa opfa}a: .20 Proizvodstvo na cevki.proizvodstvo na `elezni proizvodi so direktna redukcija na `elezo i drugi porozni `elezni proizvodi .proizvodstvo na poluproizvodi od ~elik .proizvodstvo na visoki pe~ki.proizvodstvo na ~elik vo ingoti ({ipki) i drugi primarni formi . blokovi ili drugi primarni formi .proizvodstvo na plo~i (stolbovi) od ~elik i zavareni profili od ~elik .proizvodstvo na `elezo vo granuli i `elezo vo prav .proizvodstvo na toplo valani otvoreni profili od ~elik . 24.

proizvodstvo na zavareni cevki so nadvore{en dijametar {to nadminuva 406.proizvodstvo na ramni prirabnici i prirabnici na kovani le`i{ta so proces na toplo valawe na ramni proizvodi od ~elik .proizvodstvo na precizni i neprecizni bezrabni cevki so toplo valawe ili toplo vtisnuvawe na praznini za natamo{na prerabotka.proizvodstvo na precizno zavareni cevki so nadvore{en dijametar od 406.proizvodstvo na ~elno zavareni fitinzi (pribor).fitinzi so navoj i drugi cevki i fitinzi od ~elik Ovaa klasa ne opfa}a: ..proizvodstvo na bezrabni cevki so kru`en ili drug napre~en presek i delovi so otvori so kru`en napre~en presek. vidi 24.31 Ladno vle~ewe na pra~ki Ovaa klasa opfa}a: . ladno oblikuvani od toplo izvalani ramni proizvodi ilongitudinalno ili spiralno zavareni . so toplo valawe.proizvodstvo na bezrabni cevki od ~elik so centrifugalno leewe.3 Proizvodstvo na drugi proizvodi so primarna prerabotka na ~elik Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na drugi proizvodi so ladna prerabotka na ~elik 24. kako {to se kolena i reduciri. toplo vtisnuvawe ili druga topla prerabotka na poluproizvodi koi mo`e da se klinovi ili surovini (vo forma na pra~ki) dobieni so toplo valawe ili neprekinato leewe .4 mm za neprekinato ladno ili toplo oblikuvawe od toplo ili ladno izvalani ramni proizvodi i longitudinalno ili spiralno zavareni i nekru`ni preseci za toplo ili ladno oblikuvawevo forma od toplo ili ladno izvalanilongitudinalno zavareni lenti .4 mm.proizvodstvo na zavareni precizni cevki so nadvore{en dijametar {to ne nadminuva 406. so ladno izvlekuvawe ili ladno valawe na cevki so kru`en napre~en presek i ladno izvlekuvawe na cevki so drug napre~en presek i drugi vdlabnati profili . za ladno izvlekuvawe ili ladno valawe ili ladno oblikuvawe vo forma na cevki so nekru`en presek .4 mm ili pomal za toplo ili ladno oblikuvawe od toplo ili ladno izvalani lentii longitudinalno zavareni ispora~ani kako zavareni ili ponatamo{na postapka.52 24. so kovawe na toplo valani bezrabni cevki od ~elik .za natamo{na obrabotka.

platinirawe na zlato. srebro.proizvodstvo na blagorodni metali: ● proizvodstvo i rafinirawe na neobraboteni ili obraboteni blagorodni metali: zlato. vidi 24.pozlatuvawe na srebro ili metali .proizvodstvo na ~eli~na `ica.33 Ladno oblikuvawe i svitkuvawe Ovaa klasa opfa}a: . grundirawe i odvojuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na `i~ani proizvodi. vidi 25. platina itn.. vidi 24.proizvodstvo na poluproizvodi od blagorodni metali .34 Ladno izvlekuvawe na `ica Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ladno oblikuvani ili ladno svitkani rebresti lenti i sendvi~-paneli 24.34 24.proizvodstvo na ~eli~ni pra~ki i cvrsti (masivni) profili od ~elik so ladno izvlekuvawe.41 Proizvodstvo na blagorodni i drugi oboeni metali Proizvodstvo na blagorodni metali Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na leguri od blagorodni metali .proizvodstvo na presvle~eni ili nepresvle~eni plosnati valani proizvodi od ~elik vo rolni ili lenti so {irina pomala od 600 mm so povtorno ladno valawe na toplo valanite plosnati proizvodi ili na ~eli~ni pra~ki 24.4 24.32 Ladno valawe na tesni lenti Ovaa klasa opfa}a: .93 24. so ladno izvlekuvawe na ~eli~ni pra~ki Ovaa klasa ne opfa}a: . srebro ili metali . od ruda i par~iwa otpadoci .izvlekuvawe na `ica.proizvodstvo na otvoreni profili so ladno oblikuvawe na valani prugi (valavnici) ili so svitkuvawe na presi na plosnati valani proizvodi od ~elik .31 .posrebruvawe na metali .izvlekuvawe na pra~ki i proizvodi od ~elik.

proizvodstvo na nakit od blagorodni metali. 24.12 24.proizvodstvo na aluminiumov oksid (glinica) .53. vidi 24. 24.53.54 24.53. cink i kalaj Ovaa klasa. vidi 24.proizvodstvo na aluminium od aluminiumov oksid (glinica) .54 .proizvodstvo na leguri od olovo.proizvodstvo na leguri na aluminium .42 Proizvodstvo na aluminium Ovaa klasa opfa}a: .Ovaa klasa. cink i kalaj . vidi 24.leewe na oboeni metali. isto taka. isto taka. vidi 32.54 24. opfa}a: .proizvodstvo na aluminiumska folija za zavitkuvawe . opfa}a: .proizvodstvo na aluminium od elektroliti~ki rafinirani aluminiumski otpadoci i ostatoci .leewe na oboeni metali.proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe .proizvodstvo na olovo. cink i kalaj od ruda: . isto taka.proizvodstvo na laminirani folii od blagorodni metali Ovaa klasa ne opfa}a: . cink i kalaj . cink i kalaj Ovaa klasa opfa}a: .44 Proizvodstvo na bakar Ovaa klasa opfa}a: .leewe na oboeni metali.primarna prerabotka na olovo. opfa}a: . cink i kalaj so elektroliti~ko rafinirawe na otpadoci i ostatoci od olovo.proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe .proizvodstvo na bakar od ruda .43 Proizvodstvo na olovo.proizvodstvo na laminati od aluminiumski folii vo koja aluminiumskata folija e glavna komponenta Ovaa klasa ne opfa}a: . 24.proizvodstvo na folija od kalaj Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe .proizvodstvo na olovo.primarna prerabotka na aluminium Ovaa klasa.

proizvodstvo na bakar so elektroliti~ko rafinirawe na otpadoci i ostatoci od bakar .leewe na oboeni metali. vidi 25.proizvodstvo na gotovi leeni proizvodi kako {to se: ● bojleri i radijatori.proizvodstvo na `ica i lenta za osiguruva~i . mangan.proizvodstvo na uranium od me{an katran (smola) i drugi rudi . .53. mangan.proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .51 Leewe na `elezo Ovaa klasa opfa}a dejnosti na learnici na `elezo. nikel itn.topewe i rafinirawe na uranium 24. mangan. Ovaa klasa opfa}a: . nikel itn.leewe na oboeni metali.45 Proizvodstvo na drugi oboeni metali Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na leguri od hrom. opfa}a: .54 24.proizvodstvo na hrom. mangan. nikel itn.53. od ruda ili oksidi .46 Prerabotka na nuklearno gorivo Ovaa klasa opfa}a: . nikel itn. opfa}a: . vidi 24. Ovaa grupa ne opfa}a: .54 24. vidi 25.21 ● leeni predmeti za doma}instvata.proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .99 24.od elektroliti~ki i aluminotermi~ki rafinirani otpadoci i ostatoci od hrom. mangan..primarna prerabotka na hrom. nikel itn. 24.primarna prerabotka na bakar Ovaa klasa. vidi 24.proizvodstvo na leguri od bakar .proizvodstvo na mate od surov nikel Ovaa klasa. isto taka.proizvodstvo na hrom. 24. isto taka.5 Leewe na metali Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na polugotovi proizvodi i razni odlivki so proces na leewe. . .

proizvodstvo na cevki i pribor od leen ~elik 24.leewe na odlivki od blagorodni metali . titanium. voobi~aeno so stati~ni.54 Leewe na drugi oboeni metali Ovaa klasa opfa}a: .leewe na polugotovi proizvodi od `elezo . cink itn. osven ma{ini i oprema Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na “~isti“ metalni proizvodi (kako {to se delovi.leewe na odlivki od ~elik .leewe na polugotovi proizvodi od ~elik .53 Leewe na lesni metali Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na cevki i {uplivi profili i cevki i proizvodi od leeno `elezo 24. nasproti oddelite od 26 do 30 koi opfa}aat proizvodstvo na kombinacija ili monta`a (sostavuvawe) na ovie metalni proizvodi (ponekoga{ so drugi materijali) vo pove}e kompleksni edinici koi.52 Leewe na ~elik Ovaa klasa opfa}a dejnosti na learnici na ~elik.leewe na nodularni (top~esti) grafitni odlivki od `elezo .leewe na odlivki od te{ki metali . rabotat so podvi`ni delovi.leewe na odlivki od lesni metali 24. Ovoj oddel ne opfa}a: . vidi 33. .leewe vo kalapi na odlivki od oboeni metali 25 Proizvodstvo na fabrikuvani metalni proizvodi.leewe na polugotovi proizvodi od aluminium.leewe na odlivki od sivo `elezo . nepodvi`ni funkcii.specijalizirani dejnosti na popravka i odr`uvawe. magnezium. Ovaa klasa opfa}a: . Proizvodstvoto na oru`je i municija. kontejneri i konstrukcii). e vklu~eno vo ovoj oddel.1 .proizvodstvo na bezrabni cevki od ~elik so centrifugalno leewe . ako ne se ~isto elektri~ni. elektronski ili opti~ki.leewe na proizvodi od kovliva odlivka .. isto taka.

Proizvodstvo na metalni konstrukcii i delovi na konstrukcii Ovaa klasa opfa}a: . rezervoari i sadovi od metal Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na cisterni.proizvodstvo na monta`ni zgradi.2 Proizvodstvo na cisterni.proizvodstvo na elektri~ni pe~ki i greja~i za voda. Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 27.1 Proizvodstvo na metalni konstrukcii Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na metalni konstrukcii (kako {to se metalni ramki ili delovi za grade`ni{tvo).11 . kapaci i porti (kapii) . vidi 43.metalni delovi za katno pripojuvawe 25. vidi 25.30 .proizvodstvo na metalni konstrukcii za industrija (konstrukcii za visoki pe~ki.99 .51 25. glavno od metal: ● baraki na gradili{ta.proizvodstvo na delovi za brodski ili drugi kotli. ramki za vrati i prozorci.) . kako {to se bojleri za centralno greewe.11 25.22 25. mostovi itn. vidi 25. vidi 30. bali (glavni gredi).proizvodstvo na delovi za brodovi.specijalizirana instalacija na proizvedeni stoki od ovoj odddel vo zgradi. konstrukcii na standardni izlo`beni elementi itn.. oprema za krevawe i manipulacija itn. radijatori i kotli za centralno greewe 25.proizvodstvo na metalni vrati i prozorci. jarboli.) .proizvodstvo na metalni ramki i skeliwa za grade`ni{tvoto i nivni delovi (kuli.proizvodstvo na pricvrstuva~i za sostavuvawe na `elezni~ki.12 Proizvodstvo na metalni vrati i prozorci Ovaa klasa opfa}a: .21 Proizvodstvo na radijatori i kotli za centralno greewe Ovaa klasa ne opfa}a: .

4 25.40 Proizvodstvo na oru`je i municija Proizvodstvo na oru`je i municija .proizvodstvo na nuklearni reaktori.proizvodstvo na pomo{ni uredi za parni kotli: ● kondenzatori na parea.20 . opfa}a: .91 i 25.40 25.proizvodstvo na kotli i radijatori za centralno greewe so topla voda. vidi 28.izgradba na cevovoden sistem vklu~uvaj}i i natamo{na obrabotka na cevkite glavno za da se napravat cevki pod pritisok ili cevovodni sistemi zaedno so povrzanata konstrukcija i izgradba Ovaa klasa ne opfa}a: . so kapacitet {to ne preminuva 300 litri. osven separatori na izotopi .proizvodstvo na kotli za vodena i druga parea .proizvodstvo na metalni buriwa.proizvodstvo na tenkovi (voeni oklopni vozila).proizvodstvo na metalni kontejneri za komprimiran ili te~en gas Ovaa klasa ne opfa}a: .11 .koi se koristat za ~uvawe i pakuvawe na stoki. kanti.99 25. vidi 29. ekonomajzeri.30 Proizvodstvo na parni kotli. vidi 28.3 Proizvodstvo na parni kotli. sobira~i i akumulatori na parea . rezervoari i sadovi od metal Ovaa klasa opfa}a: . vidi 30. osven kotli za centralno greewe so topla voda Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na parni kotli. vidi 25.proizvodstvo na delovi za brodski ili drugi bojleri Ovaa klasa.29 Proizvodstvo na drugi cisterni. vidi 25. kutii i dr. rezervoari.proizvodstvo na transportni kontejneri. isto taka.proizvodstvo na delovi za bojleri-turbini. instalirani kako uredi za skladirawe i/ili koi se koristat za proizvodstvo .92 . osven kotli za centralno greewe so topla voda Ovaa klasa opfa}a: .21 .proizvodstvo na separatori na izotopi. pregrejuva~i.proizvodstvo na rezervoari.25. 25. cisterni i sli~ni metalni kontejneri.

51 . polirawe. cevki za torpedo.2 25.50 Kovawe. vidi 24. presuvawe. presuvawe. vidi 25. kako {to se presvlekuvawe. itn. detonatori ili svetle~ki raketi. vidi 30.proizvodstvo na vselenski vozila.proizvodstvo na udarni igli. sportsko ili ogneno oru`je za samoodbrana i soodvetna municija . vidi 30.proizvodstvo na boeva municija Ovaa klasa. {tancuvawe i valawe na metali. kako {to se kovawe i presuvawe koi se vr{at vrz baza na dogovor ili so nadomest.proizvodstvo na metalen prav. metalurgija na prav Ovaa grupa opfa}a glavno dejnosti za obrabotka na metal.40 25.6 Obrabotka i presvlekuvawe na metali. pu{ki.metalurgija na prav: proizvodstvo na metalni predmeti neposredno od metalen prav so zagrevawe (sinteruvawe) ili pod pritisok Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na tenkovi i drugi borbeni vozila.kovawe.. 24. 25.30 . topovi. bajoneti. vidi 20. .proizvodstvo na pi{toli za vozduh i gas (vozdu{ni i gasni pi{toli) . lesni mitralezi) . dup~ewe. isto taka. koi se vr{at vrz baza na dogovor ili so nadomest. op{ti ma{inski raboti Ovaa grupa opfa}a osnovni dejnosti na obrabotka na metali. me~evi.proizvodstvo na eksplozivni napravi kako {to se bombi.proizvodstvo na se~ila. mini i torpeda Ovaa klasa ne opfa}a: . zavaruvawe itn.proizvodstvo na oklopni vozila za prevoz na pari ili dragocenosti.proizvodstvo na oru`je za lov. presuvawe.1.10 .71 . metalurgija na prav Ovaa klasa opfa}a: . te{ki mitralezi) . vidi 29. {tancuvawe i valawe na metali . opfa}a: . raketi.Ovaa klasa opfa}a: . gravirawe.proizvodstvo na te{ko oru`je (artilerija. {tancuvawe i valawe na metali.proizvodstvo na lesno oru`je (revolveri.5 Kovawe.

termi~ka obrabotka na metali . spojuvawe itn. metalni ra~ni alati i metalna oprema za op{ta namena 25.uslugi na "brzo" gravirawe. vidi 95.29 .62 Op{ti ma{inski raboti Ovaa klasa opfa}a: . zavaruvawe. glodawe.42. lakirawe itn.proizvodstvo na ostanati artikli za se~ewe: ● seka~i i sekir~iwa ● bri~ovi i no`iwa za bri~ewe ● no`i~ki za se~ewe. polirawe na metal Ovaa klasa ne opfa}a : .valawe so blagorodni metali na osnovni metali ili drugi metali. na metali .7 Proizvodstvo na se~ila.proizvodstvo na se~ila. vidi 22. .dup~ewe. me~evi.62 . vilu{ki. peskarewe so peso~en mlaz.se~ewe i pi{uvawe na metal so laserski zraci Ovaa klasa ne opfa}a : . alati i metalna oprema za op{ta namena Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na se~ila. . pilewe. potkastruvawe i {i{awe . ramnewe.flemawe i otstranuvawe na musta}i.proizvodstvo na pribor za doma}instvata kako {to se no`evi. brusewe.62 . la`ici itn. anodizirawe itn. strugawe. dletuvawe. vidi 24.71 Proizvodstvo na se~ila Ovaa klasa opfa}a: .25 25.43.44 25.boewe i gravirawe na metali . ostrewe. rendawe. emajlirawe. vidi 01.presvlekuvawe. 24.25.12 . bajoneti itn.presvlekuvawe na plasti~ni masi so metal. vidi 18.41.dejnosti na kova~i na kowi. razvrtuvawe. vidi 01.zajaknuvawe (zacvrstuvawe). na metalni par~iwa . 24.pe~atewe na metal. polirawe na metal vo baraban i ~istewe na metali .presvlekuvawe na metal so nemetalni materijali: ● plastificirawe. 24. erodirawe. .dejnosti na kova~i na kowi.61 Obrabotka i presvlekuvawe na metali Ovaa klasa opfa}a: .

proizvodstvo na kova~ki alat: ~ekani.91 25. vozila itn.proizvodstvo na modelirani kutii i kalapi (osven kalapi za ingoti) .proizvodstvo na no`evi i listovi za se~ewe za ma{ini ili za mehani~ki aparati . vidi 32.proizvodstvo na potro{ni alati za ra~en alat.24 .proizvodstvo na ra~en alat na elektri~en pogon. bravi. metalni uredi.).Ovaa klasa ne opfa}a: . bez ogled dali se elektri~ni ili ne.proizvodstvo na kalapi za ingoti ({ipki). nakovalni itn .proizvodstvo na pili i se~ila za pili.proizvodstvo na neelekti~en ra~en alat za zemjodelstvoto . metalni predmeti za doma}instvata. {arki i sl. alati za stegawe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 25. .proizvodstvo na katanci.72 Proizvodstvo na bravi i {arki Ovaa klasa opfa}a: .12 25. vidi 28. proizvodstvo na potro{ni alati za ma{ini-alatki: burgii. ~inii. .proizvodstvo na ra~en alat kako {to se: kle{ti.proizvodstvo na pribor za jadewe i sadovi (tenxeriwa. klu~evi. {rafcigeri itn.73 Proizvodstvo na alati Ovaa klasa opfa}a: . ~a{i.91 Proizvodstvo na sandaci i sli~na ambala`a od ~elik Ovaa klasa opfa}a: . probiva~i. 25. za razli~na upotreba vo doma}instvata i industrijata 25.99 . zavrtki i navrtki. propeleri i kotvi za brodovi.proizvodstvo na alati za presi .proizvodstvo na mengeme. i metalni predmeti za zgradi. {ajki. tacni itn. vidi 28. sostaveni `elezni~ki {inski uredi itn. no`ovi za glodawe itn. kotli.proizvodstvo na se~ila od blagorodni metali.9 Proizvodstvo na ostanati fabrikuvani metalni proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na raznovidni metalni proizvodi kako {to se kanti i kofi. mebel. vklu~uvaj}i i se~ila za kru`ni i veri`ni pili .

proizvodstvo na {ajki i igli .proizvodstvo na sinxiri za elektri~en transmisiski prenos.proizvodstvo na `ica i kabel za prenos na elektri~na energija. tkaenini (platna) i dr..52 .93 .proizvodstvo na kanti.proizvodstvo na navrtki.proizvodstvo na limenki i konzervi za pakuvawe na proizvodi za ishrana.proizvodstvo na cisterni i rezervoari. vidi 25.proizvodstvo na metalni zatvora~i Proizvodstvo na `i~ani proizvodi.proizvodstvo na pru`ini za ~asovnici.proizvodstvo na zavrtni ma{inski proizvodi .15 25.proizvodstvo na proizvodi izraboteni od `ica: bodlikava `ica.2 25.32 .92 Proizvodstvo na ambala`a za pakuvawe od lesni metali Ovaa klasa opfa}a: . mre`i.94 Proizvodstvo na svrzuva~ki elementi i zavrtni ma{inski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . navrtki i sli~ni proizvodi so navoi 25. {trafovi.proizvodstvo na zavrtki. vidi 27. pru`ini za torzioni lostovi ● listovi za pru`ini . kofi. bo~vi. spiralni pru`ini. vpleteni ja`iwa i sli~ni proizvodi .presvle~eni elektrodi za elektrola~no zavaruvawe .proizvodstvo na neizoliran metalen kabel i izoliran kabel koj ne mo`e da se koristi kako sprovodnik na elektri~na energija . osven sinxiri za elektri~en transmisiski prenos Ovaa klasa ne opfa}a: . tubi (za pakuvawe) i kutii na rasklopuvawe .proizvodstvo na pru`ini (osven pru`ini za ~asovnici): ● lisnati pru`ini. kutii Ovaa klasa ne opfa}a: . sinxiri i pru`ini Ovaa klasa opfa}a: . vidi 28. .proizvodstvo na presvle~ena `ica i `ica so jadro .proizvodstvo na sinxiri.proizvodstvo na metalni kabli. vidi 26. re{etki. ogradi od `ica. {ajbni i drugi proizvodi bez navoi .

99 .99 Proizvodstvo na drugi fabrikuvani metalni proizvodi.proizvodstvo na metalni zna~ki i metalni vojni~ki simboli . sadovi za perewe i sli~ni proizvodi .proizvodstvo na sefovi. ● {uplivi proizvodi: tenxeriwa. elektronski i opti~ki proizvodi . vklu~uvaj}i i znaci za pati{ta ● proizvodstvo na ukrasi za ta{ni .proizvodstvo na mebel od metal. ● tenxeriwa. osven mebel .proizvodstvo na metalni vakumirani bokali i {i{iwa .09 . ~e{el Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na metalni vikleri. kotli itn.proizvodstvo na vgradlivi elementi od cink: `lebovi za pokrivi.proizvodstvo na igri i igra~ki. 31. metalni ra~ki i drugi delovi od metal za ~ador. ● proizvodi za ru~ek: ~a{i.proizvodstvo na razli~ni proizvodi od metal: ● proizvodstvo na brodski propeleri i se~ila ● kotvi ● yvona ● pri~vrstuva~i za sostavuvawe na `elezni~ki {ini ● sponi.proizvodstvo na sportski predmeti. 31. vidi 32.proizvodstvo na koli~ki za {oping. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . kasi.proizvodstvo na proizvodi od metal za doma}instvata: ● ramni proizvodi: ~inii. bajoneti itn.71 . vidi 31.02.proizvodstvo na me~evi. vidi 25.proizvodstvo na metalni proizvodi za kancelariska upotreba. ~inii itn. armirani vrati itn. tavi i drugi neelektri~ni sadovi za koristewe na trpeza ili vo kujna ● mali ra~ni kujnski uredi i pribor ● metalen pribor za ~istewe .30 . lavaboa. .40 26 Proizvodstvo na kompjuterski. kop~i i kuki ● metalni skali ● metalni znaci.25. vidi 32. vidi 30. kadi.proizvodstvo na permanentni metalni magneti .01. tacni itn.

proizvodstvo na integrirani kola (analogni. oprema za zra~ewe. prigu{uva~i. kompjuterska periferna (dopolnitelna) oprema. Proizvodstvo na elektronski sostavni delovi (komponenti) i elektronski plo~i 26. kabli za monitor. isto taka.Ovoj oddel. poluprovodnici. 26.proizvodstvo na komponenti za prika`uvawe (plazma. oprema za komunikacija i sli~ni elektronski proizvodi.proizvodstvo na elektronski kristali i kristalni sklopovi .proizvodstvo na elektronski kondenzatori .proizvodstvo na induktori (pr.proizvodstvo na kalemi.proizvodstvo na mikroprocesori . testirawe i navigacija. Proizvodniot proces na ovoj oddel se karakterizira so dizajnirawe (konstruirawe) i primena na integrirani dvi`ewa i mnogu specijalizirana tehnologija. kako {to se komponentite (sostavnite delovi) za nekoi proizvodi. tranzistori i sli~ni posebni elementi . digitalni i hibridni) . Ovaa klasa opfa}a: . elektromedicinska i elektroterapevtska oprema. razni vidovi na elektronski komponeneti . transformatori).proizvodstvo na elektronski cevki . gotovi ili polugotovi .proizvodstvo na prazni plo~i za pe~ateni kola .proizvodstvo na diodi.proizvodstvo na elektronski otpornici . prekinuva~i i merni pretvoruva~i za elektronska upotreba . opti~ki instrumenti i oprema i proizvodstvo na magnetni i opti~ki mediumi.Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na kompjuteri. sodr`i proizvodstvo na elektronika za {iroka potro{uva~ka.proizvodstvo na elektronski konektori . navoi..proizvodstvo na svetle~ki diodi (diodi za emituvawe na svetlo) (LED) Ovaa klasa isto taka opfa}a: .1 . USB kabli.proizvodstvo na kabli za printer. LCD) . oprema za merewe.proizvodstvo na ~ipovi ili plo~ki. polimer. konektori itn.11 Proizvodstvo na elektronski sostavni delovi (komponenti) Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na poluprovodnici i ostanati komponenti za elektronska upotreba.

proizvodstvo na elektri~ni relei.proizvodstvo na sli~ni elementi za elektronska upotreba.proizvodstvo na rendgentski cevki i sli~ni uredi za zra~ewe. modemi) Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 26.11 . vidi 26. vidi 26.30 . mre`ni. vidi 26. kontrolni.proizvodstvo na fluorescentni balasti.2 Proizvodstvo na kompjuteri (smeta~ki ma{ini) i periferna oprema 26.33 .12 Proizvodstvo na polni elektronski plo~i Ovaa klasa opfa}a: .polnewe na komponentite na plo~ite na pe~atenite kola .20. vidi 27.proizvodstvo na prazni plo~i za pe~ateni kola.Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kompjuteski i televiziski monitori.60 .20 Proizvodstvo na kompjuteri (smeta~ki ma{ini) i periferna (dopolnitelna) oprema .zvu~ni. video. vidi 27.12 .proizvodstvo na vnatre{nata strana na kartite (na pr. vidi 18.pe~atewe na "smart" kartici.11 26.proizvodstvo na modemi (pridru`na oprema). vidi 27.proizvodstvo na opti~ka oprema i instrumenti.proizvodstvo na elektri~ni `i~ani uredi.12 . vidi oddel 27 .70 .40 . vidi 18. 26.proizvodstvoto na kompletna oprema e klasificirano sekade vo klasifikacijata kade {to se raboti za kompletna oprema 26. vidi 26.proizvodstvo na polni plo~i za pe~ateni kola .pe~atewe na "smart" karti~ki.12 .

proizvodstvo na elementi na magnetni diskovi. desktop kompjuteri.proizvodstvo na opti~ki diskovi ( na pr.proizvodstvo na kompjuterski terminali za posebna namena . Ovaa klasa opfa}a: . (2) mo`e da bidat programirani spored barawata na korisnikot. CDROM. vklu~uvaj}i bar kod skener . Kompjuterite mo`at da bidat analogni. isto taka. se uredi koi go rabotat slednovo: (1) ja skladiraat procesnata programa ili programi i podatocite potrebni za izvr{uvawe na programata. kompjuterska periferna oprema kako {to se elementi za ~uvawe i elementi za input-vlez/autputizlez (printeri. kako avtomatski ma{ini za govor (ATM' s). kako naj~est vid.proizvodstvo na kompjuterski serveri . terminali za prika`uvawe na proizvodi za proda`ba (POS-point-of-sale).proizvodstvo na tastaturi .proizvodstvo na virtuelni kacigi . Digitalnite kompjuteri. opfa}a: .proizvodstvo na mejnfrejm kompjuteri (centralni edinici) .proizvodstvo na kompjuterski terminali. bez mehani~ko rakuvawe .proizvodstvo na ra~ni kompjuteri (na pr. procesnata programa so prisposobuvawe na barawata za nivno ispolnuvawe vo tekot na procesot. DVD-RW) . DVD-ROM.proizvodstvo na kompjuterski proektori (video bimovi) Ovaa klasa. digitalni i hibridni.proizvodstvo na desktop kompjuteri . xojstici i podvi`ni top~iwa . laptopovi i kompjuterski serveri.proizvodstvo na laptop kompjuteri . Analognite kompjuteri se sposobni za pretvorawe na matemati~kite modeli i sodr`at barem najmalku analogna kontrola i elementi za programirawe.proizvodstvo na ~ita~i na "smart" karti~ki . USB prenosna memorija i drugi elementi za skladirawe .proizvodstvo na monitori .Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo i/ili sostavuvawe na elektronski kompjuteri.proizvodstvo na site tipovi na gluv~iwa. (3) vr{at aritmeti~ka presmetka specificirana od korisnikot i (4) ja vr{at. kompjuterski tipki). monitori.proizvodstvo na skeneri. CD-RW.proizvodstvo na printeri .PDA) . kako {to se mejnfrejm komjuteri (centralna edinica). bez ~ovekova intervencija.

30 .30 Proizvodstvo na oprema za komunikacija Proizvodstvo na oprema za komunikacija Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na telefonska oprema i oprema za komunikacija koja se koristi za prenos na elektri~nite signali preku `ici i vozduh kako {to e radio i televizisko emituvawe i `i~ana komunikaciska oprema Ovaa klasa opfa}a: .80 26. vidi 26. izlezi ) .40 . zvu~ni. skenirawe.12 . vidi 26.proizvodstvo na anteni za prenos i priem na signali .proizvodstvo na oprema za komunikacija na podatocite (na pr. ruteri. vidi 26..proizvodstvo na oprema za telefonski centrali .proizvodstvo na vnatre{ni i nadvore{ni kompjuterski modemi.reprodukcija na snimeni mediumi (kompjuterski. vidi 18. vidi 26.).proizvodstvo na konzoli za video igri.proizvodstvo na telefonska i telefaks oprema. izlezi).proizvodstvo na oprema za modemi i pridru`na oprema..proizvodstvo na elektronski komponenti za kompjuteri i periferna oprema. kako {to se CD pleeri i DVD pleeri.proizvodstvo na digitalni prekinuva~i za komunikacija. vidi 26.40 .proizvodstvo na mobilni telefoni . video itn. vklu~uvaj}i i aparati za odgovarawe na telefonski povici (telefonski sekretarki) .3 26.proizvodstvo na televiziski monitori i displeeri.12 .20 . moduli i sostavni delovi.proizvodstvo na vnatre{nata strana na kartite.30 . faks Ovaa klasa ne opfa}a: . kopirawe. oprema za razmena na podatoci (na pr.proizvodstvo na pejxeri .1 . vidi 26. vidi 26.40 . ruteri. vidi 26.proizvodstvo na pove}efunkcionalna oprema so izvr{uvawe na dve ili pove}e od slednite funkcii: printawe.PBX) .proizvodstvo na oprema za kablovska televizija .12 .premostuva~i. premostuva~i.proizvodstvo na prazni opti~ki i magnetni mediumi za kompjuteri i drugi uredi. vidi 26.proizvodstvo na uredi za izgradba na glavna centrala (Private Branche Exchange Equipment. vidi 26.proizvodstvo na bez`i~ni telefoni .proizvodstvo na polni elektronski plo~i.proizvodstvo na elektronski delovi za {iroka potro{uva~ka.

40 Proizvodstvo na elektronika za {iroka potro{uva~ka Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na elektronska audio i video oprema za doma{na zabava. za javen razglas i zasiluva~i za muzi~ki instrumenti.proizvodstvo na GPS uredi.12 .4 Proizvodstvo na elektronika za {iroka potro{uva~ka 26.proizvodstvo na CD i DVD pleeri . vidi 26...proizvodstvo na televizori . vidi 26.proizvodstvo na zasiluva~i za muzi~ki instrumenti i sistemi za javni nastapi .proizvodstvo na alarmni i protivpo`arni sistemi.proizvodstvo na mikrofoni .51 .proizvodstvo na modemi (oprema za prenos na podatoci) i pridru`na oprema .proizvodstvo na audio i video oprema za {iroka potro{uva~ka.proizvodstvo na komunikaciski elementi so upotreba na infracrveni zraci (na pr.proizvodstvo na audio rekorderi i sistemi za razmno`uvawe (kopirawe) . motorni vozila. koi ispra}aat signali do kontrolnite stanici .proizvodstvo na oprema za radio i televiziski studija i emituvawe. dale~inski upravuva~i) Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i televizizski kameri . vidi 26.proizvodstvo na elektronski semafori (za sportski natprevari).1 .proizvodstvo na televiziski monitori i displeeri .proizvodstvo na elektronski komponenti i potkomponenti koi se koristat vo komunikaciskata oprema. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 26.proizvodstvo na kompjuteri i kompjuterska periferna oprema.proizvodstvo na zvu~nici .40 .proizvodstvo na video kameri za doma{na upotreba .90 .proizvodstvo na radio priemnici .90 26.proizvodstvo na oprema za mobilna komunikacija . vklu~uvaj}i i vnatre{ni/nadvore{ni kompjuterski modemi.20 .proizvodstvo na xuboksi . vidi 26.proizvodstvo na radio i televiziski prenosuva~i .proizvodstvo na video kaseti za rekorderi i oprema za razmno`uvawe (kopirawe) .proizvodstvo na polni elektronski plo~i. vidi 27.proizvodstvo na soobra}ajni semafori. vidi 27.proizvodstvo na stereo oprema .

proizvodstvo na anteni.70 . vklu~uvaj}i i elementi za merewe na vremeto kako {to se saati i ~asovnici i sl.30 .proizvodstvo na elektronski igri so fiksiran (a ne zamenliv) softver.proizvodstvo na digitalni kameri.proizvodstvo na oprema za studisko emituvawe.20 .5 Proizvodstvo na instrumenti i aparati za merewe. ispituvawe i navigacija za raznovidni industriski i neindustriski celi. kompjuter) . vidi 26. ispituvawe i navigacija .). ispituvawe i navigacija.40 26.30 .proizvodstvo na oprema za pejxeri.. komercijalni video kameri. vidi 26. vidi 26.30 .proizvodstvo na konzoli za video igri Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 18. vidi 26. prenos i antenski priem. radio. zvu~ni. 26. stereo.proizvodstvo na aparati za odgovarawe na telefonski povici (telefonski sekretarki). kako {to e oprema za reprodukcija.proizvodstvo na oprema za dale~insko upravuvawe (radisko i infracrveno). vidi 26.2 .proizvodstvo na kompjuterski periferni elementi i kompjuterski monitori.51 Proizvodstvo na instrumenti i aparati za merewe. vidi 26. vidi 26.proizvodstvo na slu{alki (na pr.30 ..30 .reprodukcija na snimeni zapisi (kompjuterski. video itn. saati i ~asovnici Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na oprema za merewe.proizvodstvo na karaoke ma{ini . vidi 32.

sogoruvaweto. indicirawe (najavuvawe).proizvodstvo na aparati za kontrola na plamen i ogan . vakuumot.proizvodstvo na mera~i na protok i smeta~ki instrumenti . prika`uvawe.proizvodstvo na poligrafski ma{ini . instrumenti i instrumentacionen sistem za laboratoriska analiza na hemiskiot i fizi~kiot sostav ili koncentrirawe na primeroci od cvrst (tvrd).proizvodstvo na oprema za ispituvawe na fizi~kite svojstva i inspekciska oprema .proizvodstvo na instrumenti za regulirawe na vla`nosta .proizvodstvo na termometri od vidot te~nost vo staklo i bimetalni termometri (osven medicinski) .proizvodstvo na instrumenti za motori na vozduhoplovi .proizvodstvo na broila . gas. navigacija.proizvodstvo na oprema za ispituvawe na avtomobilski izduvni gasovi . Ovaa klasa go opfa}a i proizvodstvoto na neelektri~na oprema za merewe. instrumenti i sredstva za merewe. gasovit i kompoziten materijal. zamrznuva~i (fri`ideri) i aparati (oprema).proizvodstvo na spektrometri .proizvodstvo na instrumenti kontrola na hidroni~ko ograni~uvawe .za voda. protokot. razladni (klima) uredi. kiselosta. gustinata. ispituvawe i navigacija (osven ednostavnite mehani~ki alat Ovaa klasa opfa}a: . prenos i kontrola na temperaturata.Ovaa klasa opfa}a sistemi i instrumenti za ispituvawe.proizvodstvo na instrumenti za istra`uvawe . drugi instrumenti za merewe i ispituvawe i nivni delovi. nivoto.proizvodstvo na mera~i za potro{uva~ka (na pr. koncentracijata i rotacijata. pritisokot.proizvodstvo na detektori za radijacija (zra~ewe) i monitoring instrumenti . vla`nosta. zabele`uvawe. avtomatska kontrola i regulatori za primena. elektri~na energija) .proizvodstvo na mera~i za na vozdu{en pritisok (manometri) . instrumenti za merewe i ispituvawe na karakteristikite na elektricitetot i elektri~nite signali (znaci). uredi za sumirawe (na pr.registrirawe) na merkite za te~nost i instrumentite za smetawe. viskoznosta.proizvodstvo na metereolo{ki instrumenti . kako {to se greja~i. te~en. detekcija. vozduhoplovni i pomorski sistemi i instrumenti. vodewe.

inkubatori i raznovidni laboratoriski aparati za merewe.aparati za odgovarawe na telefonski povici (telefonski sekretarki).proizvodstvo na radari . vidi gi klasite za proizvodstvo koi gi koristat kako osnoven materijal 26.50 .proizvodstvo na radarska oprema ..52 Proizvodstvo na saati i ~asovnici Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na saati. vidi 33.proizvodstvo na detektori za dvi`ewe . ~asovnici. kroja~ki metar itn. oprema za analiza na krvta) . ispituvawe itn.23 .proizvodstvo na ma{ini za diktirawe (diktafoni).proizvodstvo na medicinski termometri.proizvodstvo na GPS instrumenti . vidi 26.proizvodstvo na instrumenti za laboratoriski analizi (na pr. signalni generatori. vklu~uvaj}i gi i onie od blagorodni metali . navigacija.proizvodstvo na saati i ~asovnici od site vidovi.proizvodstvo na ednostavni mehani~ki sredstva za merewe (na pr.20 .proizvodstvo na oprema za merewe i registrirawe (na pr.proizvodstvo na oprema za kontrola na `ivotnata sredina (okolina) i avtomatska kontrola na priborot . merni lenti). detektori na metal .29 . vidi 32. vklu~uvaj}i i ~asovnici za instrument-tabli . vozduhoplovna i pomorska oprema.30 . zapisi za letawe) . vremenski mehanizmi i nivni delovi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na oprema za medicinsko ispituvawe i zra~ewe. vidi 28. Ovaa klasa ne opfa}a: .60 .proizvodstvo na kutii i orman~iwa za saati i ~asovnici.proizvodstvo na instrumenti za merewe te`ina (osven laboratoriskite).proizvodstvo na laboratiski mera~i (vagi). vidi 28.proizvodstvo na oprema za opti~ko pozicionirawe.instalirawe na oprema za kontrola na industriskiot proces. libela.. detekcija. vidi 26.70 .proizvodstvo na detektori za mini. vidi 26. vklu~uvaj}i i sono-plovka (pojas za spasuvawe) .proizvodstvo na oprema za ispituvawe.

proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od blagorodni metali. vidi 15.12 . vidi 32.proizvodstvo na elektrokardiografi . gama.proizvodstvo na CT skeneri . mostovi i drugi delovi ● kutii i orman~iwa za saati i ~asovnici od site materijali Ovaa klasa ne opfa}a: . istra`uva~ki.proizvodstvo na komponenti za saati i ~asovnici: ● delovi za site vidovi na saati i ~asovnici ● federi.13 26.proizvodstvo na aparati za bele`ewe na vremeto i oprema za merewe.proizvodstvo na elektromedicinska endoskopska oprema . plo~i. elektromedicinska i elektroterapevtska oprema Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na pomo{ni aparati za slu{awe Ovaa klasa.proizvodstvo na aparati i cevki za zra~ewe (na pr.proizvodstvo na medicinska ultrazvu~na oprema . medicinskoterapevtski. elektromedicinska i elektroterapevtska oprema 26.6 Proizvodstvo na oprema za zra~ewe. bele`ewe i prika`uvawe na vremenskite intervali na drug poinakov na~in so pomo{ na mehanizam na ~asovnikot ili so sinhroniziran motor.industriski.. strelki. broj~anici.proizvodstvo na nemetalni rem~iwa za ~asovnici (tekstil.proizvodstvo na vremenski i drugi uredi za pokrenuvawe so rabota (dvi`ewa) na saati i ~asovnici ili so sinhroniziran motor: ● vremenski bravi . vidi 32. isto taka.60 Proizvodstvo na oprema za zra~ewe. medicinsko-dijagnosti~ki. iks-zraci i druga oprema za zra~ewe .proizvodstvo na PET skeneri . plastika). opfa}a: . ko`a. nau~ni): ● beta.proizvodstvo na medicinska laserska oprema . kako {to se: ● parking-~asovnici ● ~asovnici ● mera~i na vreme i data ● mera~i na procesite .proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od neblagorodni metali.proizvodstvo na pejsmejkeri . le`i{ten kamen.proizvodstvo na oprema za magnetna rezonanca (MRI) .12 .

proizvodstvo na laserski delovi Ovaa klasa ne opfa}a: . opseg (dale~ina) na pronajduva~i .proizvodstvo na opti~ki ogledala .proizvodstvo na oprema za sterilizirawe hrana i mleko so zra~ewe Ovaa klasa ne opfa}a: . teleskopi. opti~ki mikroskopi.7 Proizvodstvo na opti~ki instrumenti i fotografska oprema 26. vidi 26.proizvodstvo na opti~ki sredstva i instrumenti za merewe i proverka (na pr.proizvodstvo na opti~ka ni{ani .99 26. presvlekuvawe i polirawe na le}i (osven oftmalti~ki). vidi 26.proizvodstvo na grafoskopi .60) . vidi 28.20 .. proton).medicinska laserska oprema. kako {to se binokulari.proizvodstvo na fotokopir ma{ini.proizvodstvo na video kameri za doma}instvata. vidi gi klasite za proizvodstvo od tipot na ma{ini (na pr.23 .proizvodstvo na slika na film i slajd proektori . montirawe na le}i (osven oftmalti~ki) i proizvodstvo na fotografska oprema kako {to se kameri i meri (merila) na svetlost. prizmi i le}i (osven oftmalti~ki). vidi 26.proizvodstvo na le}i.proizvodstvo na opti~ki komparatori .proizvodstvo na kompjuterski proektori.70 Proizvodstvo na opti~ki instrumenti i fotografska oprema Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na opti~ki instrumenti le}i.proizvodstvo na kompletna oprema so upotreba na laserski komponenti.40 .proizvodstvo na opti~ka poziciona oprema . vidi 32. binokulari i teleskopi .proizvodstvo na opti~ki uredi so precizni alati .50 .proizvodstvo na oftalmolo{ki proizvodi. meri (merila) na fotografski svetla.proizvodstvo na opti~ki instrumenti za zgolemuvawe .proizvodstvo na filmski i digitalni kameri .proizvodstvo na kreveti za son~awe (vo solariumi). mikroskopi (osven elektron. vidi 28.30 . vidi 26.proizvodstvo na komercijalni TV i video kameri.oprema za kontrola na ogan. Ovaa klasa opfa}a: .

Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na prazni magnetski audio i video lenti . video.proizvodstvo na prazni opti~ki diskovi .80 Proizvodstvo na magnetski i opti~ki mediumi Proizvodstvo na magnetski i opti~ki mediumi Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na magnetski i opti~ki snimeni mediumi. signalna oprema i elektri~ni aparati za doma}instvoto.proizvodstvo na elektromotori (so isklu~ok na startnite motori na motorite so vnatre{no sogoruvawe) . vidi 18. distribuiraat i upotrebuvaat elektri~na energija. zvu~ni. isto taka. opfa}a proizvodstvo na elektri~no osvetluvawe. DC i AC/DC.1 .proizvodstvo na transformatori za distribucija na elektri~na energija 27. Ovaa klasa opfa}a: . Proizvodstvo na elektromotori.proizvodstvo na prazni magnetski audio i video kaseti . generatori. distribucija i specijalni transformatori.11 Proizvodstvo na elektromotori.8 26.proizvodstvo na prazni disketi .26.2 27 Proizvodstvo na elektri~na oprema Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na proizvodi koi sozdavaat (proizveduvaat). elektromotori. Ovoj oddel ne go opfa}a proizvodstvoto na elektronski proizvodi (vidi oddel 26). generatori i transformatori Ovaa klasa go vklu~uva proizvodstvoto na sekakvi vidovi na elektri~ni motori i transformatori: AC. transformatori i uredi za distribucija i kontrola na elektri~na energija Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na energija. generatori i motor-generator kompleti. 27.reprodukcija na snimeni mediumi (kompjuterski mediumi. Ovoj oddel.proizvodstvo na hard diskovi mediumi Ovaa klasa ne opfa}a: . itn).

11 .proizvodstvo na elektri~ni prekinuva~i (osven solenoidi.proizvodstvo na kanali za vodovite kaj eletri~nite razvodni uredi .proizvodstvo na kompleti motor-generatori (so isklu~ok na kompleti na turbinski generatori) . ispravuva~i i konvertori.proizvodstvo na oprema za kontrola na `ivotnata sredina i kontrolnite instrumenti za industriski procesi.proizvodstvo na fluoroscentni balasti (na pr.proizvodstvo na elektri~ni relei ..proizvodstvo ne elektronski komponenti: odredeni vidovi na transformatori i prekinuva~i.31 27.proizvodstvo na startni motori i generatori za motorite so vnatre{no sogoruvawe.proizvodstvo na kompleti turbini-generatori.90 .proizvodstvo na podstani~ni transformatori za distribucija na elektri~na energija . odredeni vidovi mehanizmi.proizvodstvo na oprema za elektrozavaruvawe i lemewe.proizvodstvo na generatorski set na glavniot pridvi`uva~ Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 27.51 .proizvodstvo na kontrolni paneli za distribucija na elektri~na energija .proizvodstvo na naponski pridu{nici (za distribucija na ramomerno nivo na napon) .12 Proizvodstvo na aparati za distribucija i kontrola na elektri~nata energija Ovaa klasa opfa}a: . vidi 28.transformatori) .proizvodstvo na naponski regulatori za prenos i distribucija . vidi 26. vidi 27. vidi 26.premotuvawe na armatura na fabri~ka na~in Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na transformatori za elektrola~no zavaruvawe .90 . tasteri) .proizvodstvo na generatori za struja (osven alternatori za polnewe na bateriite kaj motorite so vnatre{no sogoruvawe) . vidi 29.(proizvodstvo na cvrsti invertori.proizvodstvo na oprema za prekinuvawe na energija .proizvodstvo na elektri~ni osiguruva~i .11 .proizvodstvo na prekinuva~i na strujni elektri~ni kola .

kako {to se prekinuva~i i sklopki. Ovaa grupa.2 27.. kontejneri.31 Proizvodstvo na kabli od opti~ki vlakna Ovaa klasa opfa}a: .vo zavisnost od primenata na pr. isto taka.proizvodstvo na baterii so suvi }elii .proizvodstvo na prekinuva~i na elektri~ni strujni kola.proizvodstvo na elektri~ni akumulatori. 27. . `ivin dioksid. vidi 27.12 27. srebren oksid itn.proizvodstvoto na kabli od opti~ki vlakna za prenos na podatoci ili sliki vo `ivo Ovaa klasa ne opfa}a: .3 Proizvodstvo na kabel i elektroinstalaciski materijal Ovaa grupa opfa}a proizvodstvoto na elektroinstalaciski materijali za sproveduvawe na struja kako i na elektroinstalaciski materijali koi ne sproveduvaat struja bez ogled na materijalot.20 Proizvodstvo na baterii i akumulatori Proizvodstvo na baterii i akumulatori Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na baterii koi mo`at i koi ne mo`at da se polnat Ovaa klasa opfa}a: . vidi 23.proizvodstvo na NiMH baterii .proizvodstvo na baterii so vla`ni }elii 27. vklu~uvaj}i nivni delovi: ● separatori. 26.14 .proizvodstvo na primarni }elii i primarni baterii ● }elii koi sodr`at mangan dioksid.proizvodstvo na set od opti~ki kabli ili kompleti so konektori ili ostanati priklu~oci..32 Proizvodstvo na drugi elektronski i elektri~ni `ici i kabli Ovaa klasa opfa}a: .33 27.proizvodstvo na litiumski baterii .proizvodstvoto na stakleni vlakna ili ni{ki. vklu~uva izolacija na kabelot i proizvodstvo na kabli od opti~ki vlakna. pokriva~ .proizvodstvo na NiCad baterii .proizvodstvo na olovni baterii .

bakar.proizvodstvo na prenosni stolbovi i liniski sklopovi .proizvodstvo na osiguruva~i i induktivni namotki za osvetluvawe .90 . 24.proizvodstvo na zbirni {ipki.proizvodstvo na elektronski tipovi na konektori.41. povr{inski plo~i i sli~na plasti~na instalaciona oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na plasti~ni uredi koi ne prenesuvaat struja vklu~uvaj}i plasti~ni razvodni kutii. preklopnici. kabli za printer. na pritisok. kutii za prekinuva~) .44.za spojuvawe.) . vidi 26. federi. `i~ana oprema i sli~ni kablovski kompleti ili sklopovi za primena vo avtomobilskata industrija.proizvodstvo (vle~ewe) na `ica.proizvodstvo na dr`a~i za svetilki .proizvodstvo na elektri~ni vodovi i pribor . kop~iwa za pridvi`uvawe na mehanizmot.proizvodstvo na izolirani `ici i kabli izraboteni od ~elik. vidi 27.proizvodstvo na elektri~ni provodnici i soodvetni drugi uredi . aluminium Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 23.42. vidi 24. USB kabli i sli~ni kabelski setovi ili sklopki. vidi 26. 24.proizvodstvo na GFCI (uredi za zazemjuvawe) .11 .43 . otvor za izlez.za spojuvawe. vidi 29. kutii za prekinuva~) .proizvodstvo na elektri~ni kabli so izolirani `ici i konektori. za izlez..proizvodstvo na kabelski kompleti. 24.proizvodstvo na kabli za kompjuter.33 Proizvodstvo na elektroinstalaciski materijal Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na `i~ani uredi koi prenesuvaat i koi ne prenesuvaat struja za elektri~ni strujni krugovi nezavisno od vidot na materijalot.34. 24.proizvodstvo na kutii za eletri~na `ica (na pr.43.31 27.proizvodstvo na kerami~ki izolatori. priklu~oci i prekinuva~i.proizvodstvo na kutii za eletri~na `ica (na pr. elektri~ni provodnici (so isklu~ok na provodnicite od tipot na preklopnici) ..45 .11 . Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na prekinuva~i za elektri~na instalacija (na pr. 24.proizvodstvo na elektri~ni izlezi i prekida~i (fasonki) .

vidi 27.proizvodstvo na novogodi{ni kompleti na svetilki . ultravioletovi. opfa}a: . kerozinski) .proizvodstvo na uli~ni rasvetni tela (osven soobra}ajna signalizacija) .proizvodstvo na elektri~na signalna oprema kako {to e opremata za soobra}ajni svetlosni i pe{a~ki signalni uredi.proizvodstvo na elektri~ni lampi za insekti .proizvodstvo na sijalici so praznewe.proizvodstvo na neelektri~na oprema za osvetluvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . za motorni vozila.proizvodstvo na lambi za masa . vidi 27. elektri~ni.40 Proizvodstvo na elektri~na oprema za osvetluvawe Proizvodstvo na elektri~na oprema za osvetluvawe Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na elektri~ni svetilki i cevki i nivni delovi i komponenti (osven praznite stakleni formi za elektri~nite svetilki).proizvodstvo na elektri~ni znaci. ~amci) Ovaa klasa. elektri~nite uredi za osvetluvawe i nivnite komponenti (osven uredite za prenos na struja).4 27. rasvetni tela i svetilki .90 . fluoroscentni.proizvodstvo na elektri~ni kamini .proizvodstvo na `i~ani uredi so sproveduvawe na struja za rasvetni tela. Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na plafowerki . benzinski. avioni.proizvodstvo na reflektori .proizvodstvo na tavanski i bawski ventilatori so integrirani svetlosni uredi. gasni.proizvodstvo na svetlosna oprema kako del od transportnata oprema (na pr.19 .33 .51 .proizvodstvo na ra~ni bateriski svetilki .proizvodstvo na stakleni proizvodi i stakleni delovi za rasvetni tela. vidi 23.5 Proizvodstvo na uredi za doma}instvata . isto taka.prizvodstvo na feneri (karbidni. vidi 27.27.proizvodstvo na lusteri .90 27. vidi 27. v`e{teni (usviteni) sijalici. infracrveni i dr.

27. ~etki. ~e{li.proizvodstvo na elektrotermi~ki uredi za doma}instvata: ● elektri~ni greja~i za voda ● elektri~ni }ebiwa ● elektri~ni fenovi za su{ewe na kosa. elektri~ni ma{ini za odr`uvawe na podovi. aparati za gotvewe vo doma}instvoto. ventilatori za doma}instvo. Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na aparati koi kako pogonsko gorivo koristat struja. oprema za perewe na ali{ta za doma}instvoto. pravosmukalki za doma}instvo. greja~i za voda i aparati za otstranuvawe na |ubre.51 Proizvodstvo na elektri~ni aparati za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: . fri`ideri za doma}instvoto. Ovaa klasa ne opfa}a: . sokovnici ● otvora~i na konzervi ● elektri~ni aparati za bri~ewe. plin i sl.Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na mali elektri~ni aparati i elektri~ni uredi za doma}instvoto. zamrznuva~i ispraveni i so kutija (sandak) i ostanati elektri~ni i neelektri~ni aparati za doma}instvoto. vikleri ● elektri~ni pegli ● elektri~ni aparati za zagrevawe na prostorii i doma{ni ventilatori ● elektri~ni pe~ki ● mikrobranovi pe~ki ● {poreti.proizvodstvo na elektrotermi~ki aparati za doma}instvata: ● fri`ideri ● zamrznuva~i ● ma{ini za miewe sadovi ● ma{ini za perewe i su{ewe na ali{ta ● pravosmukalki ● aparati za polirawe na podovi ● otstranuva~i na otpadoci ● ma{ini za se~ewe. skari ● elektri~ni grejni tela itn. re{oa ● tosteri ● aparati za podgotvuvawe kafe i ~aj ● fritezi. kako {to se ma{ini za miewe sadovi. elektri~ni ~etki za zabi i drugi elektri~ni uredi za li~na upotreba ● ostra~i na no`evi ● aspiratori ili aparati za reciklirawe . mikseri.

29 27. `ici i `i~ani uredi. greja~i za voda.9 27.proizvodstvo na invertori.proizvodstvo na uredi za neprekinato napojuvawe (UPS) . oprema za osvetluvawe i aparati za doma}instvoto.proizvodstvo na elektri~i uredi za otvorawe i zatvorawe na vrati .gorivni }elii..proizvodstvo na neelektri~na oprema za gotvewe i greewe vo doma}instvoto: ● neelektri~ni aparati za greewe na prostorii. baterii i akumulatori. Ovaa klasa opfa}a: . oprema za hemisko ~istewe i peglawe.proizvodstvo na fiksni polna~i za baterii . aparati za gotvewe.94 .90 Proizvodstvo na druga elektri~na oprema Proizvodstvo na druga elektri~na oprema Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na raznovidna elektri~na oprema vo koja ne spa|aat motori. komercijalni ventilatori i ventilatori za vozduh.proizvodstvo na elektri~ni yvona .instalirawe na centralen sistem za vsmukuvawe.proizvodstvo na komercijalni i industriski fri`ideri i zamrznuva~i.proizvodstvo na prodol`ni kabli proizvedeni od kupena izolirana `ica .proizvodstvo na ma{ini za {iewe za doma{na upotreba. osven za onie za primena vo distribucijata na elektri~nata energija . regulirani i neregulirani uredi za napojuvawe . pe~ki. razladni (klima) uredi. vidi 28. vidi 43. komercijalni. industriski i instituciski pravosmukalki. uredi za podgrevawe 27. uredi za ispravuvawe.proizvodstvo na ultrazvu~ni ma{ini za ~istewe (osven laboratoriskite i stomatolo{kite) . skari. {poreti. komercijalna oprema za gotvewe. generatori i transformatori.proizvodstvo na potisnuva~i na naponski udari. montirani trajni greja~i na prostorii. tavanski ventilatori.52 Proizvodstvo na neelektri~ni aparati za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: . peralna za komercijalni potrebi. vidi oddel 28 .

provodnici i oprema izraboteni od neblagoroden metal .proizvodstvo na elektri~ni kondenzatori.proizvodstvo na elektri~ni izolatori (osven staklo ili porcelan). vidi 27.proizvodstvo na proizvodi od jaglerodni i grafitni vlakna (osven elektrodi i onie za primena vo elektri~ni uredi). vklu~uvaj}i i ra~ni uredi za lemewe Ovaa klasa ne opfa}a: . za elektri~nite sistemi za prozorci i vrati.proizvodstvo na oprema za osvetluvawe.proizvodstvo na kabli za aparati.proizvodstvo na elektromagneti . komponenti .5 .43 . komplet kabli za sistemot na palewe. vidi 28. alternatori.proizvodstvo na elektri~ni semafori za sportski natprevari (pr. nespomnati na drugo mesto 28 . otpornici i sl.3 . vidi 29. strujno konvertirawe (preobrazuvawe) na integrirani kola za pretvorawe na struja.proizvodstvo na neelektri~na oprema za zavaruvawe i sredstva za lemewe. vidi 23. strujni i nestrujni `i~ani uredi.proizvodstvo na jaglerodni i grafitni elektrodi. vidi 27. vidi 27.proizvodstvo na porcelanski elektri~ni izolatori. vidi 27.1 .40 .99 . prekinuva~i relei i industriski kontroli.proizvodstvo na elektri~ni signalni uredi kako {to e soobra}ajnata i pe{a~kata signalizacija .za zapi{uvawe na rezultati od natprevar) . kako {to se generatori.proizvodstvo na baterii. vidi 23. regulatori na napon.29 . elektronski kondenzatori.proizvodstvo na elektri~na oprema za zavaruvawe i sredstva za lemewe. motori.proizvodstvo na `ici za komunikacija i energija. prodol`ni kabli i ostanati elektri~ni kabli so izolirana `ica i konektori ..proizvodstvo na sireni . generatori.proizvodstvo na elektri~na oprema za motorni vozila.20 .11 . vidi 27. vidi 26. sve}i~ki.proizvodstvo na delovi za akceleratori .proizvodstvo na elektri~ni znakovi .proizvodstvo na transformatori. kontakti i drugi elektri~ni jaglerodni i grafitni proizvodi .proizvodstvo na elektronski komponenti za ispravawe i regulirawe na naponot. elektronski otpornici i sli~ni uredi.proizvodstvo na aparati za doma}instvoto.31 Proizvodstvo na ma{ini i uredi.

bez ogled dali tie se dizajnirani. mlazni motori ● brodski motori ● motori za lokomotivi .proizvodstvo na vlezni i izduvni ventili za motori so vnatre{no sogoruvawe . vklu~uvaj}i gi nivnite mehani~ki komponenti koi proizveduvaat i primenuvaat sila i koi bilo specijalno proizvedeni primarni delovi. Ovoj odel go razlikuva proizvodstvoto na ma{ini za specijalna namena.proizvodstvo na klipni motori so vnatre{no sogoruvawe. pripa|a na ovoj oddel. isto taka.e. elektri~na distribucija i kontrolni aparati (oddel 26 i 27) i motorni vozila za op{ta namena (oddel 29 i 30). planirani za upotreba vo industrijata. Ovoj oddel. opfa}a ma{ini za ostanata posebna namena. Ovoj oddel ne opfa}a proizvodstvo na metalni proizvodi za op{ta upotreba (oddel 25). isto taka. koi se koristat vo najrazli~ni industrii od klasifikacijata NKD. kako {to se oprema za zabavni parkovi. . zemjodelstvoto ili za doma{na upotreba. osven motori za avioni i motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: . kako i ma{ini od op{ta namena. ma{ini koi isklu~ivo se koristat vo prerabotuva~kata industrija od klasifikacijata NKD ili vo mali grupi na klasifikacijata NKD. avtomatska oprema za kuglani itn. Ova vklu~uva proizvodstvo na fiksni i mobilni ili ra~ni uredi. t.Ovoj odel opfa}a proizvodstvo na ma{ini i uredi koi samostojno mehani~ki ili termalno dejstvuvaat na materijalite ili izveduvaat operacii na materijalite (kako {to se rakuvawe. dizel motori i sl.e. osven motorni vozila. bez ogled dali se koristat vo proizvodniot proces ili ne . rasprskuvawe. merewe ili pakuvawe). avioni. klipni prsteni. Proizvodstvoto na specijalna oprema za transport na patnici ili stoka (tovaren transport) vo ramkite na napred navedenoto razgrani~uvawe. karburatori i sli~no za site motori so vnatre{no sogoruvawe. kompjuterska oprema. kontrolni instrumenti. oprema za merewe i testirawe.1 28.11 Proizvodstvo na ma{ini za op{ta namena Proizvodstvo na motori i turbini.proizvodstvo na turbini i nivni delovi: ● turbini na vodena parea i ostanati parni turbini . grade`ni{tvoto. 28. t.proizvodstvo na klipovi.

● hidrauli~ni turbini, vodeni trkala i nivni regulatori ● tubini na veter ● gasni turbini za avioni, osven turbomlazni i turbopropelerski za pogon na avioni - proizvodstvo na kompleti bojler-turbini - proizvodstvo na kompleti turbina-generatori - proizvodstvo na motori za industriska upotreba Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na elektrogeneratori (osven turbinskogeneratorski kompleti), vidi 27.11 - proizvodstvo na osnovni motori za startuvawe na generatorski agregati (osven generatorski agregati od turbinski tip), vidi 27.11 - proizvodstvo na elektri~na oprema i komponenti za motori so vnatre{no sogoruvawe, vidi 29.31 - proizvodstvo na motori za motorni vozila, avioni i motori za kru`en pogon (pogon na trkalo), vidi 29.10; 30.30; 30.91 - proizvodstvo na turbo mlazni motori i turbo propelerski motori, vidi 30.30

28.12

Proizvodstvo na hidrauli~ni pogonski uredi (hidrauli~na oprema) Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na hidrauli~ni i pnevmatski komponenti (vklu~uvaj}i hidrauli~ni pumpi, hidrauli~ni motori, hidrauli~ni i pnevmatski cilindri, hidrauli~ni i pnevmatski ventili, hidrauli~ni i pnevmatski cevki i spojki ) - proizvodstvo na uredi za podgotovka na vozduh za koristewe vo pnevmatski sistemi - proizvodstvo na hidrauli~ni pogonski sistemi - proizvodstvo na hidrauli~na prenosna oprema - proizvodstvo na hidrostati~ni prenosni uredi Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na kompresori, vidi 28.13 - proizvodstvo na pumpi za nehidrauli~na primena, vidi 28.13 - proizvodstvo na ventili za nehidrauli~na pogonska primena, vidi 28.14 - proizvodstvo na mehani~ka prenosna oprema, vidi 28.15

28.13

Proizvodstvo na drugi pumpi i kompresori Ovaa klasa opfa}a:

- proizvodstvo na vozdu{ni ili vakuum pumpi, vozdu{ni ili drugi gasni kompresori - proizvodstvo na pumpi za te~nost bez ogled dali se ili ne se opremeni so merni instrumenti - proizvodstvo na pumpi dizajnirani za primena na motori so vnatre{no sogoruvawe, pumpi na nafta, voda i gorivo za motorni vozila itn. Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - proizvodstvo na ra~ni pumpi Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na hidrauli~na i pnevmatska oprema, vidi 28.12 28.14 Proizvodstvo na drugi slavini i ventili Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na industriski slavini i ventili, vklu~uvaj}i gi i ventilite za regulirawe i slavinite za dotok - proizvodstvo na sanitarni slavini i ventili - proizvodstvo na slavini i ventili za greewe Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na ventili od nestvrdnata vulkanizirana guma, staklo ili kerami~ki materijal, vidi 22.19; 23.19 ili 23.44 - proizvodstvo na vsmukuva~ki i izduvni ventili za motori so vnatre{no sogoruvawe, vidi 28.11 - proizvodstvo na hidrauli~ni i pnevmatski ventili i uredi za podgotovka na vozduhot za primena vo pnevmatski sistemi, vidi 28.12 28.15 Proizvodstvo na le`i{ta, prenosnici, kako i prenosni i pogonski elementi Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na lagerski i val~esti le`i{ta i nivni delovi - proizvodstvo na uredi za mehani~ki prenos: ● prenosni osovini i kolena: zap~esti osovini i kolenesti osovini itn. ● lizga~ki le`i{ta i nivni ku}i{ta - proizvodstvo na zap~anici, stepeni na prenos i drugi menuva~i na brzina - proizvodstvo na kva~ila i spojki - proizvodstvo na zamajci i kai{nici - proizvodstvo na zglobnici za sinxir - proizvodstvo na prenosni pogonski sinxiri Ovaa klasa ne opfa}a:

- proizvodstvo na drugi sinxiri, vidi 25.93 - proizvodstvo na hidrauli~na transmisiona oprema, vidi 28.12 - proizvodstvo na hidrostati~na transmisija, vidi 28.12 - proizvodstvo na elektromagnetni kva~ila, vidi 29.31 - proizvodstvo na oddelni delovi na transmisionata oprema koja soodvetstvuva na delovite od motorni vozila i avioni, vidi oddel 29 i 30 28.2 28.21 Proizvodstvo na drugi ma{ini za op{ta namena Proizvodstvo na pe~ki i gorilnici Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na elektri~ni i drugi industriski i laboratoriski pe~ki vklu~uvaj}i i pe~ki za uni{tuvawe na otpad - proizvodstvo na plamenici - proizvodstvo na trajno vgradeni elektri~ni greja~i na prostorii i elektri~ni greja~i na bazeni - proizvodstvo na neelektri~ni uredi za greewe za doma{na upotreba, kako {to se solarno greewe, parno greewe, greewe so nafta i sl. uredi za greewe - proizvodstvo na elektri~ni pe~ki za doma}instvoto (elektri~ni pe~ki za vozduh, toplotni pumpi itn.), neelektri~ni pe~ki za vozduh za doma}instva Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - proizvodstvo na mehani~ki uredi za lo`ewe, re{etki za pe~ki, otstranuva~i na pepel itn. Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na pe~ki za doma}instvoto, vidi 27.51 - proizvodstvo na zemjodelski su{ari, vidi 28.93 - proizvodstvo na pekarski pe~ki (pekari), vidi 28.93 - proizvodstvo na su{ari za drvo, hartiena ka{a, hartija i hartiena ambala`a, vidi 28.99 - proizvodstvo na medicinski, hirur{ki i laboratoriski sterilizatori, vidi 32.50 - proizvodstvo na stomatolo{ki laboratoriski pe~ki, vidi 32.50 28.22 Proizvodstvo na uredi za krevawe i prenesuvawe Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na uredi so ra~no upravuvawe i mehani~ki pogon, ma{ini za krevawe, prenesuvawe, tovarawe i rastovarawe: ● uredi za krevawe bazirani na makari, ~ekreci, brodski ~ekreci, digalki

● razli~ni tipovi kranovi, podvi`ni platformi za krevawe, specifi~ni tipovi na digalki ● rabotni vozila bez razlika na toa dali se opremeni so uredi za krevawe ili prenesuvawe, dali se ili ne se na sopstven pogon,koi se koristat vo fabrikite (vo koi spa|a i ra~nata koli~ka) ● mehani~ki manipulatori i industriski roboti specijalno dizajnirani za krevawe, prenesuvawe, tovarawe i rastovarawe - proizvodstvo na transportni lenti, `i~ari itn. - proizvodstvo na liftovi, eskalatori i podvi`ni pateki za dvi`ewe - proizvodstvo na specijalizirani delovi na uredi (oprema) za krevawe i manipulirawe Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na industriski roboti za pove}enamenska upotreba, vidi 28.99 - proizvodstvo na elevatori za kontinuirana upotreba, kako i transportni lenti za koristewe pod zemja, vidi 28.92 - proizvodstvo na ma{ini za iskop, bageri i natovaruva~i, vidi 28.92 - proizvodstvo na plove~ki kranovi, {inski kranovi i kamion-kranovi, vidi 30.11; 30.20 - instalirawe na liftovi i elevatori, vidi 43.29 Proizvodstvo na kancelariski ma{ini i oprema (osven proizvodstvo na kompjuteri i periferna oprema) Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na ma{ini za smetawe - proizvodstvo na kalkulatori, registar - kasi - proizvodstvo na smeta~i, elektronski i neelektronski - proizvodstvo na po{tenski vagi, ma{ini za obrabotka na po{ta (ma{ini za popolnuvawe na plikovite, zape~atuvawe i adresirawe); otvorawe, sortirawe, pregleduvawe), ma{ini za klasirawe - proizvodstvo na ma{ini za ~ukawe (pi{uvawe) - proizvodstvo na stenografski ma{ini - kancelariska oprema za podvrzuvawe (na pr., plasti~no podvrzuvawe i podvrzuvawe so lenta) - proizvodstvo na ma{ini za ispis na ~ekovi - proizvodstvo na ma{ini za broewe i pakuvawe na metalni pari - proizvodstvo na ma{ini za ostrewe na molivi - poizvodstvo na heftalici i otstranuva~i na heftalici - proizvodstvo na uredi za glasawe - proizvodstvo na stalaci za samolepliva lenta

28.23

- proizvodstvo na dup~alki (perforatori) - proizvodstvo na mehani~ki registar-kasi - proizvodsvo na ma{ini za kopirawe - proizvodstvo na toner kertrixi - proizvodstvo na u~ili{ni tabli; crni, beli i tabli za markeri - proizvodstvo na diktofoni Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na kompjuterska i periferna (dopolnitelna) oprema, vidi 26.20 28.24 Proizvodstvo na mehanizirani ra~ni alati Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na ra~ni alatki, so elektri~en/neelektri~en motor ili pnevmatski, kako {to se: ● cirkular ili alternativni pili ● motorni pili ● razli~ni vidovi ra~ni i stolni borma{ini ● ra~na brusilica ● pnevmatski ~ekan ● freza ● brusilica ● heftalici ● pnevmatska pop-nitna kle{ta ● ramnalka ● kle{ti za se~ewe ● specijalni uredi za zabivawe {ajki Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na zamenlivi dodatoci za ra~en alat, vidi 25.73 - proizvodstvo na elektri~na ra~na oprema za zavaruvawe i lemewe, vidi 27.90 28.25 Proizvodstvo na razladna i ventilaciska oprema koja ne e za primena vo doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na industriska razladna oprema i zamrznuva~i, vklu~uvaj}i i sostavni sklopovi - proizvodstvo na uredi za klimatizacija, vklu~uvaj}i gi i onie za motorni vozila - proizvodstvo na ventilatori koi ne se predvideni za doma{na upotreba - proizvodstvo na izmenuva~i na toplina - proizvodstvo na ma{ini za pretvorawe na vozduh i gas vo te~na sostojba - proizvodstvo na ventilatori za tavanski prostorii, kalkanski ventilatori, ventilatori za potkrovje itn.

Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na fri`ideri i zamrznuva~i za doma}instvata, vidi 27.51 - proizvodstvo na ventilatori za doma}instvata, vidi 27.51 28.29 Proizvodstvo na drugi ma{ini za op{ta namena, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na uredi za merewe (osven precizni laboratoriski vagi): ● vagi za trgovija i doma}instvo, vagi platformi, vagi za kontinuirano merewe, tegovi itn. - proizvodstvo na ma{ini i aparati za filtrirawe i pro~istuvawe na te~nosti - proizvodstvo na oprema za isfrluvawe, disperzija ili rasprsnuvawe na te~nosti i pra{oci: ● pi{toli za prskawe, aparati za gasnewe na po`ari, ma{ini za ~istewe so peso~en mlaz, ma{ini za ~istewe so parea itn. - proizvodstvo na ma{ini za pakuvawe i obvitkuvawe: ● ma{ini za polnewe, zatvorawe, zatnuvawe, kapislirawe ili ozna~uvawe itn. - proizvodstvo na ma{ini za perewe ili su{ewe {i{iwa i za gazirawe na pijalaci - proizvodstvo na postrojki za destilacija ili pre~istuvawe za rafinerii na nafta, za hemiskata industrija, industrijata za pijalaci itn. - proizvodstvo na gasni generatori - proizvodstvo na ma{ini za valawe i nivni cilindri (osven za metal i staklo) - proizvodstvo na centrifugi (osven separatori na mleko i su{alni za ali{ta) - proizvodstvo na dihtunzi i sli~ni semerinzi izraboteni od kombiniran ili istoroden materijal - proizvodstvo na avtomati za proda`ba na stoki - proizvodstvo na libeli, merni uredi i sli~ni ra~ni alatki, alati za precizna mehanika (osven opti~ki) - proizvodstvo na neelektri~na oprema za zavaruvawe i lemewe - proizvodstvo na razladni kuli ili sli~no za direktno razladuvawe so pomo{ na voda koja cirkulira Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na precizni (laboratoriski) vagi, vidi 26.51 - proizvodstvo na fri`ideri i zamrznuva~i za doma}instvata, vidi 27.51 - proizvodstvo na ventilatori za doma}instvata, vidi 27.51

vidi 28. za seidba ili |ubrewe: ● plugovi.proizvodstvo na ma{ini za molzewe . vr{alki.proizvodstvo na traktori koi se koristat vo zemjodelstvoto i {umarstvoto .proizvodstvo na ma{ini za filtrirawe i pro~istuvawe na hrana. vidi 28. Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 27.proizvodstvo na elektri~na oprema za zavaruvawe i lemewe. p~eli.proizvodstvo na raznovidni zemjodelski ma{ini: ● ma{ini za odgleduvawe `ivina.proizvodstvo na zemjodelski samotovarni i samorastovarni prikolki i poluprikolki .proizvodstvo na ma{ini i cilindri za valawe na metal ili staklo.proizvodstvo na neelektri~en ra~en alat za zemjodelstvoto. 28.proizvodstvo na komercijalni ma{ini za su{ewe na ali{ta. itn.proizvodstvo na separatori na pavlaka. vidi 25.94 28. za drobewe i izramnuvawe na zemjata itn.99 . rastura~i na |ubrivo. vidi 28. . 28.30 Proizvodstvo na ma{ini za zemjodelstvoto i {umarstvoto Ovaa klasa opfa}a: . ovo{je. ma{ini za seewe.93 .proizvodstvo na zemjodelski ma{ini za podgotovka na zemji{teto.30 .proizvodstvo na zemjodelski ma{ini za prskawe.proizvodstvo na ma{ini za pe~atewe na tekstil.94 .proizvodstvo na ma{ini za `etva i vr{ewe: ● `etvarki. sortirki itn. .proizvodstvo na su{arnici za zemjodelstvoto. vklu~uvaj}i i kosilki za treva .3 Proizvodstvo na ma{ini za zemjodelstvoto i {umarstvoto Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na ma{ini za zemjodelstvoto i {umarstvoto. vidi 28. vidi 28.93 ..proizvodstvo na ma{ini za prskawe vo zemjodelstvoto (zemjodelski prskalki) .73 .91. oprema za podgotovka na krma itn. vidi 28. vidi 28.proizvodstvo na motokultivatori . sortirawe ili klasirawe na jajca.90 .93 . ● ma{ini za ~istewe.proizvodstvo na kosilki.

vklu~uvaj}i gi i onie koi koristat laserski zraci. vidi 25.10 . proizvodstvo na ma{inski alati za obrabotka na metali i drugi materijali (drvo.proizvodstvo na ma{ini za izvlekuvawe na metal.proizvodstvo na ma{ini (oprema) za zavaruvawe i lemewe. ultrazvu~ni branovi. kamen. vklu~uvaj}i gi i onie koi koristat laserski zraci.73 . zrna ili suv leguminozen zelen~uk. ladno staklo itn.proizvodstvo na vle~ni vozila za prikolki ili poluprikolki. ~ekan za oblikuvawe.proizvodstvo na ma{ini za ~istewe.proizvodstvo na separatori za pavlaka. vidi 28.49 Proizvodstvo na drugi alatni ma{ini Ovaa klasa opfa}a: .20 Proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metali i ma{inski sredstva (alati) Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metali i ma{inski alati.).41 Proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metal Ovaa klasa opfa}a: . dup~ewe.proizvodstvo na presi za dup~ewe. mlaz na plazma.proizvodstvo na alatni ma{ini za strugawe. vidi 28.90 28. vidi 28. . vidi 29. brusewe itn. ultrazvu~ni branovi. vidi 29.proizvodstvo na alatni ma{ini za pe~atewe i presuvawe . magnetski puls itn. sortirawe i klasirawe na seme. ma{ini za kovawe itn.22 . valjaci za `ica ili ma{ini za obrabotka na `ica 28. frezuvawe. . magnetski puls itn. vidi 28.proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metal.93 .4 Ovaa klasa ne opfa}a: . ramnewe. 28.93 . . mlaz plazma. glodawe.tvrda guma. tvrda plastika. oblikuvawe.24 . koska.proizvodstvo na transportni lenti za upotreba vo zmjodelstvoto. hidrauli~ni sopira~ki. kako na pr.proizvodstvo na prikolki ili poluprikolki.proizvodstvo na elektri~en ra~en alat.proizvodstvo na razli~ni zamenlivi delovi za ra~en alat. hidrauli~ni presi.. vidi 27.

proizvodstvo na elektri~ni ra~ni lemila i pi{tol lemila. se~ila za pili.73 . lepewe i na drug na~in sostavuvawe na drvo. zaheftuvawe.proizvodstvo na delovi i dodatoci za navedenite ma{ini i alatki Ovaa klasa ne opfa}a: . mlaz plazma. ma{ini za zakovuvawe.proizvodstvo na razdelni glavi i drugi posebni dodatoci za alatni ma{ini .91 . vidi 28.90 . a ovaa grupa.91 Proizvodstvo na ma{ini za metalurgijata Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na presi za obrabotka na poedine~ni {tici i sl..9 Proizvodstvo na drugi ma{ini za specijalni (posebni) potrebi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na ma{ini za specijalni nameni.proizvodstvo na ma{ini za rudnici i kamenolomi. ultrazvu~ni branovi. . t. koska. tvrda guma i plastika itn. isto taka. kako {to e vozduhoplovna oprema za lansirawe na avioni ili oprema za zabavni parkovi. probiva~i.proizvodstvo na elektri~ni ra~ni alatki.e. alati za strug. kalapi. no`evi za glodawe. kamen. no`evi za se~ewe itn. vidi 28. vidi 28.ma{ini koi isklu~ivo se koristat vo industrijata od NKD ili vo mala grupa od NKD industrijata.proizvodstvo na dopolnitelni alati za alatni ma{ini: burgii. vidi 27.24 .proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na drvo. ma{ini za popolnuvawe. vklu~uvaj}i gi i onie koi koristat laserski zraci.proizvodstvo na ma{ini i oprema za rakuvawe so vrel metal: . Pove}eto od niv se koristat vo proizvodstveniot proces.proizvodstvo na ma{ini koi se koristat vo valavnicite i learnicite. koska. opfa}a: . tvrda plastika.proizvodstvo na dr`a~i za alatni ma{ini . vidi 25. opfa}a i proizvodstvo na specifi~ni (posebni) ma{ini (za neproizvodstvenata industrija). kako {to e proizvodstvoto na hrana ili tekstil. ladno staklo itn. priklu~oci. . 28.proizvodstvo na stacionarni rotira~ki ili rotira~ki udarni dup~alki. magnetski puls itn.proizvodstvo na ma{ini za galvanizacija Ovaa klasa. pluta. isto taka. tvrda guma..proizvodstvo na stacionarni ma{ini za zakovuvawe. ma{ini za se~ewe na lim itn..92 28. . .

kamenolomi i grade`ni{tvo Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na site vidovi rala za buldo`eri i angldozeri . izramnuva~i. vidi 28.proizvodstvo na kutii i kalapi za leewe (osven kalapi za ingoti). sortirawe. ma{ini za odlivki .10 .proizvodstvo na oprema za krevawe i rakuvawe. vidi 29. vklu~uvaj}i i ma{ini za se~ewe i brusewe na kamen.30. separacija. .proizvodstvo na me{alki za beton i malter .73 . presekuvawe. vidi 28. vidi 28.proizvodstvo za nabivawe i vadewe na stolbovi. bitumen i ma{ini za ramnewe na povr{inskiot sloj na beton .proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na kamen. orudija za nanesuvawe malter.93 Proizvodstvo na ma{ini za industrijata za hrana.proizvodstvo na linii za valawe na metal i valjaci za tie linii Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ostanati traktori.proizvodstvo na ma{ini za postavuvawe na prugi i traktori za grade`ni{tvo i rudarstvo . kokili. lopati za tovarawe itn. vidi 25. .10 28. miewe. 29.proizvodstvo na ma{ini za dup~ewe.proizvodstvo na beskone~ni lenti i elevatori za rabota pod zemja .proizvodstvo na ma{ini za formirawe kalapi za learnica. kr{ewe na rudi itn.49 . pijalaci i tutun Ovaa klasa opfa}a: .● konvertori.proizvodstvo na ma{ini za vle~ewe na metali.92 Proizvodstvo na ma{ini za rudarstvo.proizvodstvo na ma{ini za obrabotka na minerali preku prosejuvawe.99 28. vidi 28. ma{ini za prokopuvawe tuneli (bez ogled dali se za rabota pod zemja ili ne) . vidi 28.22 . ma{ini za ramnewe. lonci za leewe.proizvodstvo na kamioni beton-me{alki.proizvodstvo na ma{ini za otstranuvawe na zemji{te: ● buldo`eri. utovaruva~i.41 .proizvodstvo na terenski kamioni (kiperi) Ovaa klasa ne opfa}a: .

. zrna i suv leguminozen zelen~uk). homogenizatori. separatori. {pageti i sli~ni proizvodi: ● pekarski pe~ki. za podgotvuvawe na ovo{je. mikseri za puter. za obrabotka na meso ili `ivina. kalapi. zavitkuvawe i merewe. ma{ini za lupewe) ● ma{ini za proizvodstvo na bra{no i krma: melni~ki kamewa.proizvodstvo na ma{ini za pakuvawe.proizvodstvo na ma{ini za melni~kata industrija: ● ma{ini za ~istewe. za proizvodstvo na vino. ma{ini za pravewe keksi itn. . oblikuvawe i isten~uvawe na testo. sita za prosejuvawe. vidi 26.proizvodstvo na ma{ini za prerabotka na tutun i izrabotka na cigari i puri.proizvodstvo na ma{ini za pekarskata industrija ili za izrabotka na makaroni. melni~ki trkala ili valjaci za me{awe testo. homogenizatori) ● ma{ini za proizvodstvo na puter (na pr. presi) itn.60 . separatori na trici. .proizvodstvo na ma{ini za ~istewe. pivo. vidi 28. ● ma{ini za filtrirawe i pre~istuvawe ● drugi ma{ini za industriska podgotovka ili proizvodstvo na hrana ili pijalaci .proizvodstvo na su{arnici za zemjodelstvoto . . {kolki i druga morska hrana. za ~istewe na me{unki itn.29 . vodovi. za podgotvuvawe na riba. ● proizvodstvo na ma{ini i oprema za prerabotka na raznovidna hrana: ● ma{ini za izrabotka na slatki.. vidi 28. ma{ini za melewe itn. razdeluvawe. me{alki. sita.proizvodstvo na ma{ini za podgotovka na hrana vo hoteli i restorani Ovaa klasa ne opfa}a: . orevi ili zelen~uk. tutun za lula ili xvakawe ili burmut . sokovi itn. za proizvodstvo na {e}er. sortirawe ili klasirawe na jajca. ovo{je ili drugi plodovi (osven seme. zrnoto ili su{enoto zrnesto rastenie (vr{ilici. sortirawe i gradirawe na semeto. jabolkovina. ma{ini za obrabotka i oblikuvawe na puter) ● ma{ini za izrabotka na sirewe (na pr.30 .proizvodstvo na ma{ini za mlekarskata industrija: ● separatori na pavlaka ● ma{ini za obrabotka na mlekoto (na pr. uredi za me{awe na testo.proizvodstvo na oprema za zra~ewe na hrana (namirnici) i mleko.proizvodstvo na presi.proizvodstvo na ma{ini za ekstrakcija ili prerabotka na `ivotinski ili rastitelni masti ili masla . ma{ini za lupewe oriz. kakao ili ~okolada.

belewe. ~istewe i karbonizacija na volna. odmotuvawe.28. surova ko`a i obrabotena ko`a Ovaa klasa ne opfa}a: . za ~e{lawe i vla~ewe.proizvodstvo na ma{ini za {iewe. finalna obrabotka.proizvodstvo na ma{ini za ko`a: ● ma{ini za podgotovka. vklu~uvaj}i i topli presi ● ma{ini za perewe i su{ewe na ali{ta vo peralni (komercijalni) ● ma{ini za hemisko ~istewe . ~ipka.proizvodstvo na pomo{ni uredi ili oprema za tekstilni ma{ini: ● dobi. . mehanizmi za zamenuvawe na tkaja~kite sovalki. materijali ili prediva ● ma{ini za podgotovka na tekstilni vlakna: za ~istewe na pamuk.proizvodstvo na ma{ini za obrabotka na tkaenini: ● ma{ini za perewe. sobirawe i rastresuvawe na pamuk.proizvodstvo na ma{ini za pe~atewe na tekstil . pletenki itn. lentesti vla~arki itn. ● ma{ini za predewe ● ma{ini za podgotvuvawe na tekstilna pre|a (prediva): ma{ini za namotuvawe. snovewe i sli~ni ma{ini ● ma{ini za tkaewe (razboi). til. vretena i delovi za vretena itn.proizvodstvo na tekstilni ma{ini: ● ma{ini za podgotovka. svitkuvawe. glavi i igli za ma{ini za {iewe (bez ogled dali se ili ne za doma{na upotreba) . dekorirawe.proizvodstvo na ma{ini za izrabotka ili finalna obrabotka na filc ili netkaen tekstil .proizvodstvo na ma{ini za perewe: ● ma{ini za peglawe. prema~kuvawe ili impregnacija na tekstilnite tkaenini ● proizvodstvo na ma{ini za namotuvawe. `akard. se~ewe ili perforirawe na tekstilnite vlakna . vla~ewe. izvlekuvawe. proizvodstvo. vklu~uvaj}i i ma{ini za ra~no tkaewe ● ma{ini za pletewe ● ma{ini za izrabotka na jazlesti mre`i. obleka i ko`a Ovaa klasa opfa}a: .94 Proizvodstvo na ma{ini za industrijata za tekstil. . avtomatski zapira~i na dvi`eweto. raskinuvawe na bali. teksturirawe i/ili se~ewe na ra~no izraboteni tekstilni vlakna. bojadisuvawe. {tavewe ili obrabotka na ko`a (surova i so vlakna) ● ma{ini za obrabotka ili popravka na obuvki kako i drugi proizvodi od krzno.

proizvodstvo na ma{ini za perewe i su{ewe vo doma}instvata.29 . .proizvodstvo na ma{ini za valawe (vaqaci).proizvodstvo na ma{ini za pe~atewe i knigovezni ma{ini i ma{ini koi ovozmo`uvaat pe~atewe vrz raznovidni materijali .29 . kalapi.proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na kerami~ki plo~ki.96 Proizvodstvo na ma{ini za obrabotka na plastika i guma Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za knigoveznici.proizvodstvo na su{ari za drvo.proizvodstvo na industriski roboti za izvr{uvawe na raznovidni zada~i za specijalni nameni .proizvodstvo na hartija i karti~ka so programa {to se koristat na `akard ma{inite.99 28. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na drugi specijalizirani ma{ini koi ne pripa|aat na nekoe drugo mesto vo sistemot na klasifikacija Ovaa klasa opfa}a: . razli~ni kerami~ki formi. grafitni elektrodi. kredi za tabla itn. hartija i karton i drugi materijali (osven za zemjodelski i tekstilni proizvodi) .51 . vidi 27. vidi 17.proizvodstvo na ma{ini za prerabotka na meka guma ili plastika kako i ma{ini za izrabotka na proizvodi od tie materijali: ● ekstruderi.95 Proizvodstvo na ma{ini za industrijata za hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: . vidi 28.proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na hartiena celuloza (pulpa) .proizvodstvo na ma{ini za proizvodstvo na poluprovodnici .proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na hartija i karton . ma{ini za izrabotka na pnevmatika i protektirawe na gumi i drugi ma{ini za izrabotka na poseben vid proizvodi od guma i plastika 28.. cevki. hartiena pulpa. vidi 28.proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na proizvodi od hartija i karton 28.99 Proizvodstvo na drugi specijalizirani ma{ini.

10 Proizvodstvo na motorni vozila Proizvodstvo na motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ingot kalapi.49 . vidi 28. e vklu~eno vo ovoj oddel. trolejbusi i vagoni . stakleni vlakna ili stakleno predivo ● ma{ini ili aparati za separacija na izotopi . cevki ili svetilki ● ma{ini za proizvodstvo ili topla obrabotka na staklo ili stakleni sadovi.proizvodstvo na avtobusi. ma{ina za postavuvawe na ~unovi) .proizvodstvo na patni~ki vozila . kamioni. vidi 27..5 .20.23 . isto taka. vidi 28. vle~ni vozila za poluprikolki itn.1 29..proizvodstvo na centralni sistemi za podma~kuvawe .proizvodstvo na raznovidni specijalni ma{ini i oprema: ● ma{ini za sostavuvawe na elektri~ni i elektronski lampi.proizvodstvo na ma{ini za fotokopirawe itn.proizvodstvo na uredi i oprema za rabota so tvrda guma. tvrda plastika ili ladno staklo.proizvodstvo na oprema za katapultirawe avioni.proizvodstvo na uredi za centrirawe i balansirawe na gumi.proizvodstvo na kreveti za son~awe (solariumi) . prikolki i poluprikolki Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na motorni vozila za prevoz na patnici ili tovar.proizvodstvo na vrtele{ki.proizvodstvo na komercijalni vozila: ● kamioneti.proizvodstvo na {asii za motorni vozila . Odr`uvaweto i popravkata na vozilata proizvedeni vo ovoj oddel se klasificirani vo 45. lula{ki.proizvodstvo na drugi motorni vozila: .91 29 Proizvodstvo na motorni vozila. katapulti za nosa~i na avioni i sl.proizvodstvo na aparati za doma}instvoto. kako i proizvodstvoto na prikolki i poluprikolki. 29. Proizvodstvoto na raznovidni delovi i dopolnitelen pribor. . vidi 28. streli{ta i druga oprema za zabavni parkovi Ovaa klasa ne opfa}a: .oprema .proizvodstvo na oprema za avtomatizirana kuglana (na pr. oprema za balansirawe (osven balansirawe na trkala) .proizvodstvo na motori za motorni vozila .

opfa}a: . vidi 27. vidi 29.proizvodstvo na karoserii za motorni vozila.proizvodstvo na svetlosna oprema za motorni vozila.11 .proizvodstvo na zemjodelski traktori.proizvodstvo na kiperi. popravka i prepravka na motorni vozila.opremuvawe na sekakvi vidovi na motorni vozila. ● kamp-prikolki itn. mobilni biblioteki.40 .2 Proizvodstvo na karoserii za motorni vozila. vozila za ~istewe na ulici. prikolki i poluprikolki .proizvodstvo na elektri~ni delovi za motorni vozila. trka~ki vozila Ovaa klasa.92 . vidi 29. isto taka.30 .20 . proizvodstvo na prikolki i poluprikolki 29. vidi 30. ● kamioni za me{awe na beton .vozila za sekakov teren. klipni prsteni kako i karburatori.30 . vidi 28.fabri~ko remontirawe na motori za motorni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: . golf vozila.● vozila za sneg.proizvodstvo na delovi i dopolnitelna oprema za motorni vozila.20 Proizvodstvo na karoserii za motorni vozila.20 29.proizvodstvo na traktori za grade`ni{tvo i rudarstvo. prikolki za selidba itn.32 .40 .11 ..proizvodstvo na karoserii. armirani vozila itn.92 . prikolki i poluprikolki Ovaa klasa opfa}a: . vidi 27.proizvodstvo na klipovi. vidi 28. .proizvodstvo na prikolki i poluprikolki: ● cisterni. vidi 45. vklu~uvaj}i i kabini za motorni vozila . vidi 28.proizvodstvo na prikolki i poluprikolki specijalno izgradeni za upotreba vo zemjodelstvoto.proizvodstvo na transportni kontejneri za odreden ili pove}e vidovi na prevoz Ovaa klasa ne opfa}a: .31 .proizvodstvo na tenkovi i drugi voeni vozila. vozila amfibii ● protivpo`arni vozila.proizvodstvo na elektri~ni motori (osven startni motori). vidi 29. vidi 28. vidi 28. kartinzi i sl.odr`uvawe.

vidi 28.proizvodstvo na delovi i pribor za karoserii na motorni vozila. vidi 30. osovini. sistemi za otvorawe i zatvorawe na prozorci i vrati. vidi 22. upravuva~ki stolbovi i upravuva~ki kutii ..proizvodstvo na sedi{ta za vozila Ovaa klasa ne opfa}a: . amortizeri. vidi 29. kva~ila.proizvodstvo na svetlosna oprema za motorni vozila. trkala.32 Proizvodstvo na drugi delovi i dopolnitelen pribor za motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: .31 Proizvodstvo na elektri~na i elektronska oprema za motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: . suspenzija. kako {to se generatori.proizvodstvo na baterii za vozila.proizvodstvo na gumi.99 Proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za motorni vozila 29. alternatori. komplet na `ici za sistemot za palewe.proizvodstvo na delovi i pribor za karoserii na motorni vozila: ● sigurnosni remeni.proizvodstvo na vozila {to vle~at `ivotni. kako i drugi gumeni proizvodi. vidi 22. pridu{uva~i. popravka i prepravka na motorni vozila.odr`uvawe.proizvodstvo na klipovi. vozdu{ni perni~iwa. branici .11 . volani.3 .20 30 Proizvodstvo na ostanata oprema za transport 29.proizvodstvoto na elektri~na oprema za motorni vozila. vidi 27. regulatori na napon Ovaa klasa ne opfa}a: .19 . remeni.32 .20 . sve}i~ki.13 29. menuva~i na brzini. katalizatori. izduvni cevki. vidi 28.40 . vidi 45. ladilnici. klipni prsteni i karburatori. vidi 27. vrati. vgraduvawe na merni instrumenti vo instrument tabla.proizvodstvo na gumeni creva.proizvodstvo na pumpi za motori i motorni vozila.proizvodstvo na raznovidni delovi i dopolnitelen pribor za motorni vozila: ● sopira~ki.11 .

kako i za sportski i rekreaciski celi 30. bar`i.izgradba na voeni brodovi .11 . kesoni.Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na transportna oprema kako {to e proizvodstvoto na ~amci.proizvodstvo na svetlosna oprema za brodovi. plove~ki tankeri. kako i izgradbata na plove~ki objekti: Ovaa klasa opfa}a: . remorkeri itn. vidi 25.izgradba na ribarski brodovi i brodovi fabriki za prerabotka na riba Ovaa klasa. svetilnici.51 . opfa}a: . vidi 29.izgradba na komercijalni brodovi: ● patni~ki brodovi.izgradba na platformi za dup~ewe.10 .proizvodstvo na delovi za plovila koi ne se del od glavnite delovi na trupot: ● proizvodstvo na edra.proizvodstvo na amfibiski vozila. vidi 28. vidi 26. vidi 25. kako i proizvodstvoto na nivni delovi.izgradba na hoverkrafti so isklu~ok na hoverkraftite za rekreacioni celi .11 Izgradba na brodovi i plove~ki objekti Ovaa klasa go opfa}a proizvodstvoto na brodovi.99 ● proizvodstvo na `elezni i ~eli~ni sidra. .40 . traekti. vozduhoplovni i vselenski letala. plove~ki digalki. plovni znaci.99 ● proizvodstvo na brodski motori.92 ● proizvodstvo na brodski propeleri.izgradba na plove~ki objekti: ● plove~ki dokovi. gumeni ~amci na naduvuvawe koi ne se koristat vo rekreaciski celi itn. tovarni brodovi. so isklu~ok na ~amcite za sport i rekreacija. brodovi. platformi za istovaruvawe. vidi 13. .proizvodstvo na elementi za brodovi kako i plove~ki objekti Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na instrumenti za navigacija. brodovi i drugi plove~ki objekti za transport i drugi komercijalni celi. 30. plovki. proizvodstvoto na {inski vozila i `elezni~ki lokomotivi. plove~ki ili podvodni . isto taka.1 Izgradba na ~amci i brodovi Ovaa grupa opfa}a izgradba na ~amci. tankeri. vidi 27.

proizvodstvo na delovi za rekreativni i sportski ~amci: ● proizvodstvo na edra. prikolki i teretni vagoni. spoevi me|u platformi itn.20 Proizvodstvo na `elezni~ki lokomotivi i {inski vozila Ovaa klasa opfa}a: .specijalizirana popravka i odr`uvawe na brodovi i plove~ki objekti.izgradba na edrilici so ili bez pomo{en motor . dizel. vidi 43.30 .proizvodstvo na specijalizirani delovi za `elezni~ki i tramvajski lokomotivi i {inski vozila: ● podvozja. skifovi Ovaa klasa ne opfa}a: .izgradba na drugi ~amci za sport i rekreacija: ● kanua. odbojnici i nivni delovi.demolirawe na brodovi.proizvodstvo na rekreacioni ~amci ili splavovi na naduvuvawe. karoserii. ko~nici i delovi za ko~ewe. vidi 28.15 Proizvodstvo na `elezni~ki lokomotivi i {inski vozila 30. vagonicisterni. kajaci. vagoni so avtomatsko istovaruvawe.11 . parni i drugi vidovi na lokomotivi . {asii za vagoni i lokomotivi. vidi 32..31 .odr`uvawe i popravka na ~amci za rekreacija. vidi 33.proizvodstvo na vozila za `elezni~ki i tramvajski {inski vozila bez sopstven pogon ● patni~ki vagoni.proizvodstvo na ~amci i splavovi na naduvuvawe .99 ● proizvodstvo na brodski motori.3 30.2 . vidi 25. vidi 33.12 .izgradba na motorni ~amci .proizvodstvo na daski za edrewe i surfawe.vnatre{na instalacija na brodovi. vagoni-krevalki. vagoni za transport na stoki. ~amci za veslawe. vagonirabotilnici. servisni vozila i vozila za odr`uvawe . osovini i trkala. amortizeri. vagoni za nabavki .12 Izgradba na ~amci za rekreacija i sportski ~amci Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na samodvi`e~ki `elezni~ki ili tramvajski vagoni. vidi 30. spojuva~ki uredi me|u vagonite.izgradba na privatni plovila .15 .proizvodstvo na lokomotivi: elektri~ni. vidi 13.izgradba na rekreativni hoverkrafti . 30. vidi 38.92 ● proizvodstvo na `elezni i ~eli~ni sidra.

. orbitalni stanici.Ovaa klasa isto taka opfa}a: . rezervoari za gorivo.izrabotka na uredi za obuka za letawe na zemja . voden soobra}aj.90 . bezbednost i oprema za kontrola na soobra}ajot za `eleznica. isto taka.proizvodstvo na elektri~ni uredi za signalizacija. oprema za parking. stoen trap.proizvodstvo na sedi{ta za {inski vozila Ovaa klasa ne opfa}a: . {atlovi .proizvodstvo na diri`abli i baloni na topol vozduh . vidi 27. vrati. opfa}a: . ● propeleri. pati{ta.proizvodstvo na lokomotivi i {inski vozila za rudarstvo .proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za vozduhoplovi od ovaa klasa: ● glavni delovi kako {to se trupovi na avioni.proizvodstvo na vselenski letala i vozila za lansirawe. vidi 24. vidi 28. tramvai. proizvodstvo na avioni za potrebite na odbranbenite sili.11 30.proizvodstvo na nesostaveni {ini.proizvodsto na vozdu{ni edrilici i paraglajderi .proizvodstvo na interkontinentalni balisti~ki raketi (ICBM) Ovaa klasa. gondola itn. kontrolni povr{ini. bezbednost i kontrola na soobra}ajot. proizvodstvo na avioni za sport ili za druga upotreba . vidi 25.proizvodstvo na pricvrstuva~i za postavuvawe na {ini. lopatki na rotor so sopstven pogon ● vidovi na motori i ma{ini koi voobi~aeno se koristat kaj avionite ● delovi za turbomlazni i turbopropelerski motori . aerodromi itn.10 .proizvodstvo na mehani~ki i elektromehani~ki uredi za signalizacija.3 Proizvodstvo na vozduhoplovni i vselenski letala kako i srodna ma{inerija 30. helikopterski rotori. vidi 27. krila. sateliti.proizvodstvo na helikopteri .11 .99 .servis i prepravki na avionite i nivnite motori .proizvodstvo na avioni za prevoz na stoka ili patnici.proizvodstvo na elektromotori. planetarni sondi.proizvodstvo na motori i turbini.30 Proizvodstvo na vozduhoplovni i vselenski letala kako i srodna ma{inerija Ovaa klasa opfa}a: .

vidi 28.91 Proizvodstvo na motocikli Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na oru`je i municija.90 .proizvodstvo na instrumenti za avioni.40 30. vozduhoplovnite i vselenskite prevozni sredstva i voeni vozila.proizvodstvo na motocikli.proizvodstvo na strani~ni prikolki za motori .proizvodstvo na sedi{ta za vozduhoplovnite sredstva Ovaa klasa ne opfa}a: . 30.proizvodstvo na motori za motocikli . vidi 27.proizvodstvo na voeno oru`je i municija.proizvodstvo na uredi za katapultirawe na avioni.4 30.proizvodstvo na tenkovi . vidi 26. katapult na nosa~ na avioni i sl. vidi 28.92 .99 30.elektri~ni delovi za motorite so vnatre{no sogoruvawe. vidi 26.proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za motocikli . nespomnato na drugo mesto Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na prevozni sredstva razli~ni od motornite vozila.proizvodstvo na delovi na sistemite za palewe i dr.30 . kako i od `elezni~kite.proizvodstvo na telekomunikaciska oprema za sateliti.proizvodstvo na drugi voeni borbeni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na oklopni voeni vozila amfibii ..11 . vidi 27.oprema.51 .proizvodstvo na vozduhoplovni navigacioni sistemi. vidi 25. vidi 13. klipni prsteni i karburatori. vidi 26.proizvodstvo na padobrani.proizvodstvo na svetlosna oprema za avioni.9 Proizvodstvo na prevozni sredstva.40 . plove~kite.proizvodstvo na klipovi. mopedi i velosipedi so pomo{en motor . kako i aeronauti~ki instrumenti.40 Proizvodstvo na voeni borbeni vozila Proizvodstvo na voeni borbeni vozila Ovaa klasa opfa}a: .40 .51 . vidi 25.

40 Proizvodstvo na drugi prevozni sredstva. vidi 30.92 . so ili bez motor . vklu~uvaj}i i tricikli za dostavuvawe na stoki.proizvodstvo na velosipedi.restoranski koli~ki.22 . vidi 30. ra~ni koli~ki.proizvodstvo na delovi i pribori za invalidska koli~ka .proizvodstvo na velosipedi so pomo{en motor.proizvodstvo na invalidski koli~ki. vidi 31. mrtove~ki koli itn. koli~ki za hrana. bez razlika dali imaat sopstven pogon ili ne. koli~ki {to gi vle~at magariwa.Ovaa klasa ne opfa}a: .99 .proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za velosipedi . detski velosipedi i tricikli . od tip {to se koristi vo fabrikite (vo koi spa|aat ra~nite vagoneti i ra~nite koli~ki).proizvodstvo na ra~no pridvi`eni sredstva: patni torbi. .proizvodstvo na detski koli~ki Ovaa klasa ne opfa}a: . sanki.rabotni koli~ki so ili bez oprema za krevawe i rakuvawe. vidi 28.01 31 Proizvodstvo na mebel 30.91 . Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na velosipedi i drugi velosipedi bez motor. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na vozila {to gi vle~at `ivotni: dvokolki ednosedi za kowski trki. koli~ki za pazarewe itn. vidi 32. vklu~uvaj}i plasti~ni velosipedi i tricikli. vidi 30.92 Proizvodstvo na velosipedi i invalidski koli~ki Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na invalidski koli~ki. tandem velosipedi.92 30.proizvodstvo na igra~ki na trkala nameneti za vozewe. kako {to se koli~ki za desert.

. u~ili{ta i restorani Ovaa klasa. mebel za izlozi. beton i keramika.0 31. rabotilnici. isto taka. kina i sl. se upotrebeni vo proizvodstvoto na valani proizvodi koe e klasificirano vo oddelot 25 (Proizvodstvo na metalni proizvodi). Procesite koi se upotrebuvaat vo proizvodstvoto na mebel se standardni metodi na formirawe i sostavuvawe na komponentite. Dizajnot na proizvodot estetski i funkcionalno (i od gledna to~ka na estetski kvalitet i od gledna to~ka na funkcionalen kvalitet) e va`en aspekt na proizvodniot proces.proizvodstvo na kancelariski mebel .01 Proizvodstvo na mebel Proizvodstvo na kancelariski mebel i mebel za prodavnici Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na mebel od koj bilo vid i materijal (osven od kamen.proizvodstvo na stolovi i sedi{ta za teatri.proizvodstvo na specijalen mebel za prodavnici: tezgi.proizvodstvo na laboratoriski klupi. stol~iwa i drugi laboratoriski sedi{ta. Me|utoa.proizvodstvo na stolovi i sedi{ta za kancelarii. Na primer. pove}ekratniot proces go razlikuva proizvodstvoto na drven mebel od proizvodstvoto na drveni proizvodi. Me|utoa. kako i laboratoriski mebel (na pr. beton ili keramika) za koe bilo mesto i za razli~ni nameni. hoteli. proizvodstvoto na plasti~en mebel ima tendencija da stane specijalizirana dejnost.Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na mebel i srodni proizvodi od koj bilo materijal osven od kamen. .proizvodstvo na mebel za crkvi. Nekoi procesi upotrebeni vo proizvodstvoto na mebel se sli~ni na procesite koi se upotrebuvaat vo ostanatite segmenti na proizvodstvoto. javni mesta . vklu~uva}i se~ewe. oblikuvawe i laminirawe. se~eweto i monta`ata vo proizvodstvoto na drveni gredi e klasificirano vo oddelot 16 (Prerabotka na drvo i drveni proizvodi). katedri i masi) . stala`i itn. opfa}a: . isto taka. Proizvodstvoto na metalen mebel upotrebuva tehniki koi{to. Ovaa klasa opfa}a: . 31. Procesot na oblikuvawe na plasti~niot mebel e sli~en so oblikuvaweto na ostanatite plasti~ni proizvodi. restorani.

proizvodstvo na medicinski.proizvodstvo na gumeni vodeni kreveti. kako {to se koli~ki za desert.20 .proizvodstvo na mebel za spalni sobi.23 .proizvodstvo na kujnski mebel 31. zabarski i veterinaren mebel.proizvodstvo na gumeni du{eci na naduvawe.proizvodstvo na sedi{ta za `elezni~ki vozila. opfa}a: . vidi 22. vidi 22. vidi 28.proizvodstvo na sedi{ta za vozduhoplovni letala.u~ili{ni tabli. dnevni sobi.proizvodstvo na du{eci: ● du{eci so pru`ini ili ispolneti so nose~ki materijal ● nepresvle~eni du{eci od guma ili plasti~na masa .proizvodstvo na kabineti za ma{ini za {iewe.50 . hirur{ki.mebel za vgraduvawe..32 .zavr{na obrabotka na mebelot kako {to e boewe. ormar~iwa za televizori itn. montirawe na mebel za laboratorii.30 . vidi 32. vidi 29. postavuvawe pomo{ni pregradi. gradini itn.19 31. vidi 30.09 Proizvodstvo na drug mebel Ovaa klasa opfa}a: . koli~ki za hrana Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa.02 Proizvodstvo na kujnski mebel Ovaa klasa opfa}a: . vidi 30. vidi 43.03 Proizvodstvo na du{eci Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na nosa~i na du{eci Ovaa klasa ne opfa}a: .32 31.proizvodstvo na sedi{ta za avtomobili. .proizvodstvo na masi i stolovi za gradini .zavr{na obrabotka na mebelot kako {to e tapacirawe na masite i stolovite . polirawe i tapacirawe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kau~i.19 .restoranski koli~ki. isto taka. kau~i kreveti i kau~i fotelji .

bi`uterija i srodni proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na nakit i bi`uterija.proizvodstvo na sedi{ta za vozduhoplovni letala.69.70 . vidi 27.proizvodstvo na obraboteni biseri . vleznite materijali. 23.20 .proizvodstvo na sedi{ta za vozila. proizvodnite procesi. vklu~uvaj}i gi i onie {to se zakonsko sredstvo za pla}awe.presvlekuvawe i restavracija na mebel. vklu~uvaj}i ja i obrabotkata na kamewata so industriski kvalitet.30 ..proizvodstvo na mebel od keramika.proizvodstvo na sedi{ta za `elezni~ki vozila. beton i kamen.proizvodstvo na obraboteni skapoceni i poluskapoceni kamewa. 32.42. vidi 30.proizvodstvo na pernici. vidi 95. 32. ili kombinacija na skapoceni metali so skapoceni ili poluskapoceni kamewa ili drugi materijali .proizvodstvo na nakit od blagorodni metali ili osnovni metali oblo`eni so skapoceni metali ili so skapoceni ili poluskapoceni kamewa. ukrasni perni~iwa. Bidej}i ovoj oddel e ostatok od klasifikacioniot proces.24 32 Ostanata proizvodstvena industrija Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na raznovidni proizvodi koi ne se opfateni so ostanatite delovi na klasifikacijata. jorgani i polnetici so perduvi. kako i namenata na proizvodite mo`e mo{ne da se razlikuva i voobi~aenite kriteriumi za grupirawe na klasite ne mo`at da se primenat vo ovoj oddel.1 Proizvodstvo na nakit. vidi 29.proizvodstvo na svetilki i svetlosna oprema. vidi 30.40 .obrabotka na dijamanti . vidi 13. kako i ve{ta~kite skapoceni ili poluskapoceni kamewa .92 .12 Proizvodstvo na nakit i sli~ni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .11 Proizvodstvo na pari (moneti) Ovaa klasa opfa}a: .32 .proizvodstvo na kovani pari. vidi 23. 23. bez ogled na toa dali se ili ne se od blagorodni metali 32.

predmeti za opremuvawe na toaleti. vidi 32. isto taka.12 .proizvodstvo na metalni rem~iwa za ~asovnici (so isklu~ok na onie od skapoceni metali) Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od skapoceni metali.proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od blagorodni metali.proizvodstvo na bi`uterija: ● prsteni..2 Proizvodstvo na muzi~ki instrumenti . vidi 32. ogrlici i sli~ni primeri na nakit izraboteni od bazi~ni metali oblo`eni so blagorodni metali ● nakit koj sodr`i imitacija na kamewa kako {to e imitacija na skapoceni kamewa. vidi 15.gravirawe li~ni predmeti od skapoceni i neskapoceni metali Ovaa klasa ne opfa}a: . man`etni. . brazletni. vidi oddel 25 . vidi 26. imitacija na dijamanti i sl. predmeti za religiozna upotreba itn. dlaboki). vidi 95.proizvodstvo na nakit koj sodr`i vistinski skapoceni kamewa. plasti~ni itn. . kaiv~iwa za ~asovnici i tabakeri Ovaa klasa. vidi 32. anodi za galvanizirawe itn.).12 . ko`ni.proizvodstvo na (neskapoceni) metalni rem~iwa za ~asovnici.proizvodstvo na tehni~ki i laboratoriski predmeti od blagorodni metali (osven instrumenti i nivni delovi):sadovi za topewe metal. opfa}a: .proizvodstvo na kutii za ~asovnici.izrabotka na proizvodi od bazi~ni metali oblo`eni so skapoceni metali (osven imitacija na nakit).13 Proizvodstvo na bi`uterija i sli~ni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .12 .proizvodstvo na bi`uterija. {patuli.13 .25 32.proizvodstvo na nakit od blagorodni metali ili oblo`eni so blagorodni metali.52 . kancelarii i biroa. .popravka na nakit.proizvodstvo na nemetalni rem~iwa za ~asovnici (tekstilni.proizvodstvo na zlatarski predmeti od blagorodni metali ili bazi~ni metali oblo`eni so skapoceni metali: ● sadovi (plitki.12 32. vidi 32. .13. vidi 32.

karti~ki. od kakov bilo materijal: . slu{alki i sli~ni proizvodi.proizvodstvo na mikrofoni. vklu~uvaj}i i harmoniumi i sli~ni klavijaturni instrumenti so slobodni metalni piskovi .proizvodstvo na harmoniki i sli~ni instrumenti.proizvodstvo na predmeti i spravi za sportovi.32. vidi 26.20 Proizvodstvo na muzi~ki instrumenti Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na instrumenti so `ici . zasiluva~i. trubi za povikuvawe i drugi usni nstrumenti za povikuvawe ili signalizacija Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 33. vidi 32. igri vo otvoren ili zatvoren prostor. vidi 59.proizvodstvo na orguli.20 .proizvodstvo na muzi~ki kutii.19 .2 . vidi 95.proizvodstvo na svir~iwa.proizvodstvo na udara~ki muzi~ki instrumenti . opfa}a: .29 32. vidi 18. vklu~uvaj}i go i avtomatskiot klavir .40 .3 32.40 .proizvodstvo na delovi na muzi~ki instrumenti i dopolnnitelen pribor: ● metronomi.proizvodstvo na klavijaturni instrumenti so `ici.proizvodstvo na gramofoni. . Ovaa klasa.reprodukcija na snimeni zvu~ni i video lenti i diskovi.30 Proizvodstvo na sportska oprema Proizvodstvo na sportska oprema Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na sportska i atletska oprema (osven obleka i obuvki) Ovaa klasa opfa}a: . vidi 26. svirki za intonacija. orguli na parea itn.40 .izdavawe na snimeni zvu~ni i video lenti i diskovi.proizvodstvo na muzi~ki igra~ki.proizvodstvo na duva~ki instrumenti . pana|urski oguli. zvu~ni vilu{ki. isto taka. vklu~uvaj}i i usni harmoniki . zvu~nici. plo~i i valjaci za avtomatski mehani~ki instrumenti itn.rekonstrukcija na orguli i drugi istoriski muzi~ki instrumenti.proizvodstvo na muzi~ki instrumenti ~ij zvuk se proizveduva po elektronski pat .{timawe na pijano. kasetofoni i sli~ni aparati.

12 .92 . . vidi 15.proizvodstvo na sportski vozila.proizvodstvo na karti za igrawe .proizvodstvo na modeli i maketi za zabava.proizvodstvo na u{ni i nosni tamponi (na pr. alpinizam itn. ● lakovi i samostreli ● oprema za gimnastika. vklu~uvaj}i i mre`i ● rekviziti za lov. namaleni modeli za igra i detski vozila (osven metalni velosipedi i tricikli) Ovaa klasa opfa}a: . vidi 30. .20 .proizvodstvo na sportski obuvki.13 . vidi 14. kompleti za sostavuvawe itn.proizvodstvo na elektronski igri: {ahovski igri itn. vidi 25. vidi oddel 29 i 30 .40 Proizvodstvo na igri i igra~ki Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na kukli. vidi 25. igra~ki i igri (vklu~uvaj}i elektronski igri). vezovi i stapovi za skii ● ~evli za skijawe ● daski za edrewe i surfawe ● rekviziti za sportski ribolov.popravka na sportska oprema.za{tita pri plivawe i vreva).proizvodstvo na kam{ik za javawe.proizvodstvo na metalni tegovi koi se koristat pri krevawe na tegovi. meki i topki na duvawe ● reketi.99 .● tvrdi.40 .proizvodstvo na figuri~ki za igra .proizvodstvo na sportsko oru`je i municija.proizvodstvo na sportska obleka. elektri~ni vozovi.40 . vidi 95.proizvodstvo na ~amci.proizvodstvo na kukli.proizvodstvo na muzi~ki igra~ki . vidi 32.12 . ● lizgalki.proizvodstvo na edra za ~amci. rol{ui itn. vidi 13. vidi 15.proizvodstvo na igra~ki-`ivotni .igri . obleka i pribor za kukli .4 Proizvodstvo na igri i igra~ki 32.29 32. vidi 32. ● sportski rakavici i sportski kapi napraveni od ko`a ● bazeni za plivawe i bazeni na naduvuvawe itn. osven tobogani i sli~no.proizvodstvo na sedla i remeni.fitnes ili atletska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na igri za na tabla i sl.99 . palki i stapovi za golf ● skii. vidi 15.12 .proizvodstvo na masi za biljard.

stomatolo{ki vosok i ostanati stomatolo{ki gipsani preparati . vidi 58. stomatolo{ka oprema i materijali. kako {to se: ● operacioni masi ● masi za pregled ● bolni~ki kreveti so mehani~ki elementi (delovi) ● zabarski stolovi . Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na laboratoriski sterilizatori .proizvodstvo na medicinski. vidi 26. vidi 32.proizvodstvo na cement za koskena rekonstrukcija . stomatolo{ki i veterinaren mebel. vidi 30. laboratoriski centrifugi . specijalni masi za kazino igri itn.99 . Vo ovaa klasa e vklu~eno i proizvodstvoto na medicinski.proizvodstvo na pe~ki za stomatolo{ki laboratorii .21. stomatolo{ki i sl.proizvodstvo na igra~ki avtomati.pi{uvawe i izdavawe na softver za igra~ki konzoli. vklu~uvaj}i plasti~ni velosipedi i tricikli . igri za na tabla i igri za vo soba .proizvodstvo na laboratoriski aparati za destilirawe.proizvodstvo na igra~ki i predmeti za razonoda.proizvodstvo na stomatolo{ki polnetici i cement (osven zabarski lepila).mebel. kako {to se stomatolo{ki stolovi so vgradena hidraulika.proizvodstvo na laboratoriski ultrazvu~ni ma{ini za ~istewe .proizvodstvo na igra~ki so trkala {to mo`at da se vozat.hirur{ki aparati i materijali.40 . hirur{ki. vilici i ortodontska oprema. kade {to specifi~nite funkcii ja opredeluvaat namenata na proizvodot.proizvodstvo na slo`uvalki i sl. .92 .proizvodstvo na igra~ki konzoli. ortodontski pomagala.. biljardi.01 32. igri Ovaa klasa ne opfa}a: . sterilen konec i tkaenina .5 Proizvodstvo na medicinski i stomatolo{ki instrumenti 32.proizvodstvo na predmeti za pana|uri. 62.proizvodstvo na hirur{ki nametki.50 Proizvodstvo na medicinski i stomatolo{ki instrumenti Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na laboratoriski aparati.proizvodstvo na velosipedi. hirur{ki i medicinski instrumenti.

vidi 21. kanili.99 Ostanato proizvodstvo.proizvodstvo na elektromedicinska i elektroterapevtska oprema. kontaktni le}i.opti~arski dejnosti.proizvodstvo na ~etki za obuvki i obleka 32. . za{titni o~ila .. ~etki so resi i perduvi. katetri.9 32. slikarski i molerski ~etki.60 . vidi 30. ra~no upravuvani mehani~ki napravi za ~istewe na podovi. nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .92 . vidi 26. itn. metli itn. igli.proizvodstvo na aparati za destilirawe.. ~etki od sun|er i drugi ~etki. {pricevi. o~ila.proizvodstvo na medicinski impregnirana vata. nespomnato na drugo mesto Proizvodstvo na metli i ~etki Ovaa klasa opfa}a: . le}i izraboteni po recept.78 32.91 Proizvodstvo. atletski {lem) ● proizvodstvo na protivpo`arni za{titni odela ● proizvodstvo na metalni za{titni {lemovi i druga li~na metalna za{titna oprema . vidi 20. laboratoriski centrifugi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na oftalmolo{ki proizvodi. o~ila za sonce.proizvodstvo na stakleni o~i .42 . gazi itn.. izraboteni vo stomatolo{ki laboratorii . .proizvodstvo na lepila za zabni protezi.proizvodstvo na za{titna oprema ● proizvodstvo na ognenootporna i za{titna obleka ● proizvodstvo na bezbednosni pojasi za profesionalna upotreba ● proizvodstvo na pluteni pojasi za spasuvawe ● proizvodstvo na za{titni {lemovi i druga li~na za{titna oprema od plastika (na pr. vidi 47.proizvodstvo na stomatolo{ki instrumenti (vklu~uvaj}i ja i zabarskata stolica kako del od zabarskata oprema) . mostovi itn. valjaci i vlo{ki za bojadisuvawe.proizvodstvo na ve{ta~ki zabi.proizvodstvo na plo~ki i {trafovi koi se vgraduvaat vo slu~aj na skr{enici na koski.proizvodstvo na metli i ~etki. vklu~uvaj}i gi i onie {to se sostavni delovi na ma{ini.proizvodstvo na invalidski koli~ki.proizvodstvo na medicinski termometri .proizvodstvo na ortopedski i proteti~ki napravi .20 .

proizvodstvo na site vidovi penkala. drikeri i patent zatvora~i .proizvodstvo na zapalki za cigari . ve{ta~ki ve|i .proizvodstvo na rabotna i servisna obleka (na pr. ~adori za sonce.proizvodstvo na raznovidni predmeti: razli~ni vidovi sve}i. uniformi). {noli.proizvodstvo na mini za molivi .proizvodstvo na globusi . sprejovi. proizvodstvo na lenti za ma{ini za pi{uvawe i perni~iwa za pe~ati . vidi 14.dejnosti pri preparirawe na `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kop~iwa.proizvodstvo na hartieni igra~ki. sita i re{eta.proizvodstvo na datumari. . ve{ta~ko cve}e. ~e{li.● proizvodstvo na za{titni tamponi za uvo i nos ● proizvodstvo na gas maski . vidi 13. kroja~ki kukli. laboratoriski nametki. molivi bez razlika dali se mehani~ki ili ne .proizvodstvo na fitili za zapalki. venci i sli~no . periki. buketi. `igovi ili numeratori. vidi 17. kombinezoni.12 . termos-{i{iwa i drugi termos sadovi za upotreba vo doma}instvata.proizvodstvo na predmeti za li~na upotreba: luli za pu{ewe. ra~ni uredi za pe~atewe. predmeti za pravewe {egi ili zagatki.29 33 Popravka i instalirawe na ma{ini i oprema .96 . ve{ta~ki bradi. mrtove~ki sandaci itn.proizvodstvo na ko{nici za cve}e. bastuni . ovo{je i granki so lisja.proizvodstvo na ~adori. buketi. ra~ni aparati za pe~atewe i vtisnuvawe na etiketi.

Popravkata i odr`uvaweto na prozvodi koi se koristat kako kapitalni stoki no i kako stoki za {iroka potro{uva~ka. Klasifikacijata na sé ona {to u~estvuva vo popravkata se vr{i spored principot na dodadena vrednost spored koj ovie dejnosti se izvr{uvaat od strana na proizvoditelot na opremata. ma{inite. se klasificirani kako popravka i odr`uvawe na stoki za doma{ni potrebi (na pr. Istiot princip se koristi i vo kombiniranata trgovija i popravki.2 33. Vo ovaa klasa e vklu~eno i obezbeduvaweto na osnovno odr`uvawe (t.Me|utoa.popravka i odr`uvawe na kompjuteri i komunikaciska oprema.e. Vo ovoj oddel se vklu~uva i obezbeduvaweto na elementaren servis i odr`uvawe so cel da se spre~i o{tetuvaweto i nepotrebnite popravki.popravka i odr`uvawe na stoki za doma{ni potrebi.22 . vidi 95.24). Ovaa grupa ne opfa}a: . vidi 81. ma{inerijata.Ovoj oddel opfa}a specijalizirana popravka na stokite proizvedeni vo proizvodniot sektor so cel da se vratat vo funkcija.1 .~istewe na industriski ma{ini. Rekonstrukcijata ili remontiraweto na opremata se smeta za proizvodstvena dejnost koja e vklu~ena vo ostanatite granki od ovoj odel. Ovoj oddel gi opfa}a isklu~ivo specijaliziranite popravki i odr`uvaweto. vidi 95. instaliraweto na opremata koja pretstavuva integralen del od zgradi i sli~ni konstrukcii. pogolemite popravki se vr{at od strana na proizvoditelot na opremata.popravka na kancelariski mebel i mebel za doma{ni potrebi. servis) na ovie proizvodi za da se osigura nivno efikasno rabotewe i za da se spre~i nivno o{tetuvawe i nepotrebna popravka. e klasificirano kako grade`ni{tvo. vidi 95. ^estopati. ma{ini i oprema Ovaa grupa opfa}a specijalizirana popravka na proizvedenite stoki vo proizvodniot sektor so cel za restavracija na metalnite proizvodi.1 Popravka na fabrikuvani metalni proizvodi. Vo ovoj oddel e vklu~eno i specijaliziranoto instalirawe na ma{ini. kako {to e elektri~nata instalacija. opremata i ostanatite proizvodi. Vo ovoj oddel ne spa|aat: . instaliraweto na eskalatori i sistemi (uredi) za klimatizacija (klima uredi).

vidi 95..mobilni popravki so zavaruvawe .popravka na ~eli~ni transportni buriwa . vidi 43.22 .popravka i odr`uvawe na koli~ki za kupuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 81..popravka i odr`uvawe na oru`je i artilerija (vklu~uvaj}i i popravka na sportsko i rekreativno oru`je) . Ovaa klasa opfa}a: .popravka i odr`uvawe na generatori na parea i drugi vidovi isparuvawa .popravka na sistemi za centralno greewe itn.20 33.12 Popravka na ma{ini .popravka i odr`uvawe na kompjuteri i komunikaciska oprema.restavracija i remontirawe na ma{ini i oprema.1 .popravka i odr`uvawe na pomo{ni postrojki za parni generatori: ● kondenzatori.popravka i odr`uvawe na stoki za doma{ni potrebi.popravka na uredi za mehani~ko zaklu~uvawe.popravka i odr`uvawe na delovi za brodski i industriski bojleri . rezervoari i kontejneri . osven separatori na izotopi . kolektori i akumulatori na parea .22 .. vidi 80.popravka na plo~i vo razmenuva~ na toplina kaj bojlerite i radijatorite za centralno greewe . vidi gi soodvetnite klasi vo oddelite 25-30 .12 .popravka i odr`uvawe na nuklearni reaktori.2 33. vidi 95. sefovi itn.popravka na cisterni.11 Popravka na fabrikuvani proizvodi od metal Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na fabrikuvani proizvodi od metal od oddelot 25. ekonomizeri.ostrewe na se~iva i pili. super-greja~i.popravka i odr`uvawe na cevki i cevovodi . vidi 33.~istewe na industriski ma{ini.

ma{inski alati.popravka i odr`uvawe na pumpi. ostrewe ili montirawe na komercijalni i industriski se~ila i pili.popravka i odr`uvawe na zemjodelski ma{ini i ma{ini za primena vo {umarstvo (za odgleduvawe i koristewe na {umi) . nafteni i gasni platformi .popravka i odr`uvawe na zemjodelski traktori .oprema . kaj avtomobilite).popravka na smeta~i.popravka i odr`uvawe na drugi ma{ini za specijalna namena od oddelot 28 .popravka i odr`uvawe na ma{ini za kopirawe . Ovaa klasa opfa}a: .popravka i odr`uvawe na registar-kasi . grade`ni{tvo.popravka i odr`uvawe na nemotorni vozila . vilu{ki za krevawe i druga oprema za rakuvawe. pijalaci i tutun .popravka i odr`uvawe na ma{ini za rudarstvo.popravka i odr`uvawe na ma{ini za proizvodstvo na tekstilna obleka i ma{ini za proizvodstvo na ko`a . obezbeduvawe na zavaruva~ki uslugi i servis (na primer.popravka i odr`uvawe na oprema so hidrauli~ni sistemi . vklu~uvaj}i ma{ini i oprema od oddelot 28. popravka na zemjodelski i drugi te{ki i industriski ma{ini i oprema (na pr. elektronski i neelektronski .Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na industriski ma{ini i oprema kako na pr.popravka i odr`uvawe na alatni ma{ini i oprema za se~ewe i obrabotka na metal . komercijalna razladna oprema.popravka i odr`uvawe na industriski pe~ki . oprema za grade`ni{tvo i rudarstvo).popravka i odr`uvawe na avtomati .popravka i odr`uvawe na drugi alatni ma{ini .popravka na ventili .popravka na prenosni i pogonski elementi .popravka i odr`uvawe na ma{ini za izrabotka na hartija .popravka i odr`uvawe na ma{ini koi se koristat vo industrijata za hrana..popravka i odr`uvawe na komercijalni ma{ini za op{ta namena .popravka na daktilografski ma{ini .popravka i odr`uvawe na uredi za krevawe i manipulirawe .popravka i odr`uvawe na ma{ini za plastika i guma .popravka i odr`uvawe na ma{ini za metalurgijata .popravka na drugi mehanizirani ra~ni alati .popravka i odr`uvawe na oprema za merewe ..popravka i odr`uvawe na industriska razladna oprema i uredi (oprema) za klimatizacija . kompresori i sl.

ispituvawe.instalirawe.29 . vidi 43. dokolku se koristat glavno vo komercijalni celi. kako {to e: ● oprema za magnetna rezonanca ● medicinska ultrazvu~na oprema ● pejsmejkeri ● pomo{ni aparati za slu{awe ● elektrokardiografi ● elektromedicinska endoskopska oprema ● aparati za zra~ewe .popravka i odr`uvawe na oprema za zra~ewe. elektromedicinska i elektroterapevtska oprema od klasata 26.11 33.7. hemiski i elektri~ni svojstva ● geodetski instrumenti ● detektori za radijacija i instrumenti za sledewe na radijacijata .popravka na kompjuteri. osven onie koi se smetaat za proizvodi za doma{ni potrebi.70. 26.60.5. popravka i odr`uvawe na liftovi i podvi`ni skali. kontrola i navigacija od grupata 26. kako {to e: ● instrumenti za vozduhoplovni motori ● oprema za ispituvawe na izduvnite gasovi kaj avtomobilite ● metereolo{ki instrumenti ● oprema za ispituvawe i testirawe na fizi~ki.instalirawe.22 . kako {to se: ● dvogledi ● mikroskopi (osven elektronski i protonski) ● teleskopi ● prizmi i le}i (osven oftmalti~ki) ● fotografska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .Ovaa klasa ne opfa}a: .12 .popravka i odr`uvawe na oprema za merewe.5. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 95.popravka i odr`uvawe na opti~ki instrumenti i oprema od klasata 26.6 i 26. popravka i odr`uvawe na pe~ki i druga oprema za greewe. vidi 95.popravka i odr`uvawe na ma{ini za kopirawe.popravka i odr`uvawe na kompjuterska i periferna oprema.11 . vidi 43. vidi 33.13 Popravka na elektronska i opti~ka oprema Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na proizvedenite stoki od grupite 26.

vidi 95.12 .21 .popravka na video kameri za doma{na upotreba.popravka i odr`uvawe na delovi od elektri~nite instalacii koi prenesuvaat i delovi koi ne prenesuvaat struja Ovaa klasa ne opfa}a: ..popravka i odr`uvawe na relei i industriski kontrolni uredi .popravka i odr`uvawe na transformatori za elektri~na energija. fabri~kata restavracija i remontot na brodovi spa|a vo oddelot 30.11 .popravka i odr`uvawe na kompjuterski proektori.popravka i odr`uvawe na elektri~na svetlosna oprema . vidi 95.14 Popravka na elektri~na oprema Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na stoki od oddelot 27.popravka i odr`uvawe na elektri~ni motori.popravka i odr`uvawe na obi~ni baterii i akumulatorski baterii .popravka na ra~ni i drugi razli~ni vidovi ~asovnici. vidi 95.21 .11 . generatori i motor-generator kompleti . vidi 95.popravka i odr`uvawe na telekomunikaciska oprema.popravka i odr`uvawe na elektronika za {iroka potro{uva~ka.25 33.popravka i odr`uvawe na kompjuterska i periferna oprema.15 Popravka i odr`uvawe na ~amci i brodovi Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na ~amci i brodovi. vidi 95. transformatori za distribucija i specijalni transformatori .25 33.12 . vidi 95.popravka na ra~ni i ostanati tipovi na ~asovnici. vidi 95. Me|utoa. osven na onie od grupata 27.5 (uredi za doma}instvoto) Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: .popravka i odr`uvawe na komunikaciska oprema.popravka i odr`uvawe na prekinuva~i na preklopni mehanizmi i kontrolni tabli .popravka i odr`uvawe na komercijalni TV i video kameri. vidi 95. vidi 95.12 .

vidi 95.popravka i odr`uvawe na koli~ki za pazarewe.12 .reciklirawe.fabri~ko remontirawe i restavrirawe na lokomotivi i {inski vozila.11 .31 33.popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni motori Ovaa klasa ne opfa}a: .17 Popravka i odr`uvawe na drugi prevozni sredstva Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na drugi prevozni sredstva od oddelot 30.popravka i odr`uvawe na motori za `eleznicata.popravka na motori za ~amci i brodovi.16 Popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni i vselenski letala Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni i vselenski letala. vidi 38..popravka na velosipedi.20 .fabri~ko prepravawe na brodovi. vidi 33. vidi 45. Ovaa klasa opfa}a: .popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni sredstva (osven fabri~ki prepravki. Ovaa klasa opfa}a: .40 . demontirawe na brodovi. vidi 33. osven motocikli i velosipedi. vidi 30. remont ili restavracija) .30 33.40 .popravka i odr`uvawe na lokomotivi i {inski vozila (osven fabri~ko remontirawe i prepravki) . vidi 33.popravka na ~ezi i ko~ii {to gi vle~at `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka i rutinsko odr`uvawe na brodovi .popravka i odr`uvawe na motocikli.popravka i odr`uvawe na voeni borbeni vozila.1 .12 .29 33. Ovaa klasa opfa}a: .19 Popravka na ostanata oprema Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na oprema koja ne e opfatena so drugite grupi na ovoj oddel. vidi 30. vidi 30. vidi 30.popravka i odr`uvawe na ~amci za rekreacija Ovaa klasa ne opfa}a: .fabri~ko remontirawe i restavracija na vozduhoplovi.

vidi 95.instalirawe na vrati.instalirawe na ostanata industriska oprema. vidi 62. brodski ja`iwa i edra. vidi 43.instalirawe na liftovi.proizvodstvo na fliperi i drugi avtomati koi se startuvaat so pomo{ na `etoni .29 . kako {to e instaliraweto na eskalatori. elektri~ni `ici. vidi 95. alarmni sistemi protiv kra`bi. mebel itn. avtomatski vrati.20 Instalirawe na industriski ma{ini i oprema Instalirawe na industriski ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a specijalizirano instalirawe na ma{ini..instalirawe na personalni kompjuteri.demontirawe na golemi ma{ini i oprema .instalirawe na oprema za kuglawe Ovaa klasa ne opfa}a: .29 33.popravka na vre}i za ve{ta~ko |ubrivo i vre}i za skladirawe na hemiski soedinenija .. PAREA I KLIMATIZACIJA . platna i ceradi .ma{inski sajli ..24 . elementi za prodavnica.rekonstrukcija na orguli i drugi istoriski muzi~ki instrumenti Ovaa klasa ne opfa}a: .instalirawe na industriski ma{ini vo industriski postrojki . eskalatori.09 D/G SNABDUVAWE SO ELEKTRI^NA ENERGIJA.sostavuvawe na industriska kontrolna oprema .popravka na drveni paleti. sistemi za vsmukuvawe na prav itn.29 .popravka i prepravka na obleka. vidi 43. instaliraweto na oprema koja e sostaven del na zgradi i sli~ni strukturi. skali.popravka na velosipedi.popravka i krpewe na ribarski mre`i . vidi 95. sistemi za klimatizacija e klasificirano kako grade`ni{tvo Ovaa klasa opfa}a: . GAS.2 33.popravka na ja`iwa. .popravka na kancelariski mebel i mabel za doma{na upotreba.monterski dejnosti .32 .Me|utoa. restavracija na mebel. . na pr: ● komunikaciska oprema ● mejnfrejm kompjuteri ● oprema za zra~ewe i elektromedicinska oprema itn. brodski buriwa i sl.

kontroliraat i distribuiraat elektri~na energija ili gas.proizvodstvo na elektri~na energija preku sogoruvawe na otpad. isto taka.rabotewe na prenosnite sistemi koi ja prenesuvaat elektri~nata energija od proizvodnite kapaciteti do distributivniot sistem 35. isto taka. isto taka. parea i klimatizacija 35.11 Proizvodstvo na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: . snabduvaweto so voda i otstranuvaweto na otpadni vodi. Goleminata na mre`ata ne e odlu~uva~ka.21 35. topla voda i sli~no vo industriskite parkovi i stanbenite zgradi. hidro. nuklearna. topla voda i sli~no preku postojanata infrastruktura (mre`a) na linii. go opfa}a raboteweto na elektri~nite i gasni postrojki koi proizveduvaat. priroden gas. gas. prenos i distribucija na elektri~na energija Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo i prenos na elektri~na energija od proizvodnite kapaciteti do distributivnite centri i distribucija do krajnite korisnici. Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovoj sektor. Vo ovoj sektor e vklu~eno i snabduvaweto so parea i klimatizacija.rabota na kapacitetite koi proizveduvaat elektri~na energija vklu~uvaj}i termo. Ovoj sektor go isklu~uva sobiraweto.1 Proizvodstvo. e vklu~ena.Ovoj sektor.Ovoj sektor gi opfa}a dejnostite za obezbeduvawe na elektri~na energija. distribucijata na elektri~na energija.13 Distribucija na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: 35 . vidi gi oddelite 36 i 37. 35. postapuvaweto (pre~istuvaweto).12 Prenos na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: . Snabduvawe so elektri~na energija. glavni cevki i cevki. vidi 38. parea. parea. gasni turbini kako i dizel gorivo i obnovliva energija. gas. go isklu~uva (voobi~aeno na golema odale~enost) transportot na gas preku cevovodi (cevovoden transport).

rabotewe na sistemite za prenos i razmena na elektri~na energija 35. vidi 20.proda`ba na elektri~na energija na korisnicite . vidi 06. povrzuvaweto na proizvoditelite so distributerite na gas ili pome|u gradskite centri. broila i `ici) koi ja prenesuvaat elektri~nata energija dobiena od proizvodnite kapaciteti ili prenosniot sistem do krajniot korisnik 35.14 Trgovija na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: . vidi 19.proizvodstvo na industriski gas.10 .proizvodstvo na gasoviti goriva so odredena kalori~na vrednost po pat na ~istewe. 35.22 Distribucija na gasoviti goriva preku distributivnite sistemi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na gas so karbonizirawe na jaglen od nusproizvodite vo zemjodelstvoto ili od otpadoci . Vo ovaa grupa se vklu~eni i prodava~ite i brokerite koi{to posreduvaat vo proda`bata na prirodniot gas preku distributivnite sistemi so koi rakovodat drugi.2 Proizvodstvo na gas. ne e opfateno vo ovaa grupa i e klasificirano so ostanatite dejnosti na cevovoden transport. stolbovi. vidi 19.e se sostoi od linii. vklu~uvaj}i i priroden gas Ovaa klasa ne opfa}a: . distribucija na gasoviti goriva preku distributivnite sistemi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na gas i distribucija na priroden ili sinteti~ki gas do korisnicite preku distributivnite sistemi.21 Proizvodstvo na gas Ovaa klasa opfa}a: .rabotewe na distributivnite sistemi (t.20 . me{awe i preku drugi procesi od razli~ni vidovi gasovi.. Posebnite operacii na gasovodite {to se so golema odale~enost.rabota na koksnite pe~ki.20 .proizvodstvo na nafteni derivati.proizvodstvo na surov priroden gas.11 35.dejnosti na brokerite ili agentite {to posreduvaat vo proda`bata na elektri~na energija preku distributivnite sistemi za elektri~na energija so koi rakovodat drugi .

OTSTRANUVAWE NA OTPADNI VODI.proizvodstvo na mraz.. se vklu~eni vo postapuvaweto so otpadocite. E/D .99 35.direktna proda`ba na gorivo.dejnosti na brokerite ili agentite {to posreduvaat vo proda`bata na gas preku distributivnite sistemi za gas so koi rakovodat drugi .3 35.proizvodstvo i distribucija na ladna voda za razladni celi .50 35.proda`ba na gas na korisnicite preku distributivnite sistemi . kako cvrst ili necvrst industriski otpad ili otpad od doma}instvata. pogonski i drugi celi .trgovija na malo so gas vo boci.proizvodstvo. sobirawe i distribucija na parea i topla voda za zatopluvawe. vidi 49. ladewe) SNABDUVAWE SO VODA.23 Trgovija na gas preku distributivnite sistemi Ovaa klasa opfa}a: . postapuvaweто i otstranuvaweто) so razli~ni formi na otpad.78 . Proizvedenata koli~ina od procesot na postapuvawe so otpadot ili otpadocite mo`e da bide otstraneta ili da stane vlez vo drugi proizvodstveni procesi. vidi 46.71 .(na golema odale~enost) transport na gasovi niz cevovodite.kapaciteti za skladirawe.proda`ba na gasoviti goriva. vidi 47.proizvodstvo i distribucija na laden vozduh . Vo ovoj sektor se grupirani i dejnostite na snabduvawe so voda. transport i razmena na gasoviti goriva Ovaa klasa ne opfa}a: ..distribucija i snabduvawe na gasoviti goriva od site vidovi preku distributivnite sistemi Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka. UPRAVUVAWE SO OTPAD I DEJNOSTI ZA SANACIJA NA OKOLINATA Ovoj sektor opfa}a dejnosti koi se odnesuvaat na upravuvaweto (vklu~uvajќи го и sobiraweто. kako i kontaminirani delovi. zatoa {to tie ~esto se sproveduvaat zaedno so ili od edinicite koi. vidi 47.30 Snabduvawe so parea i klimatizacija Snabduvawe so parea i klimatizacija Ovaa klasa opfa}a: . za potrebite na ladewe na hranata i ostanati potrebi (pr.

me|utoa ne e vklu~eno obezbeduvaweto na uslugi za navodnuvawe po pat na rasprskuvawe na vodata i sli~ni pomo{ni uslugi vo zemjodelstvoto. 36. obrabotka i snabduvawe so voda Ovoj oddel opfa}a sobirawe. obrabotka i distribucija na voda za doma{ni i industriski potrebi. Vo klasata se vklu~eni operaciite na kanalite za navodnuvawe. so kamioni ili drugi sredstva .prе~istuvawe na voda za potrebite na snabduvawe so voda .otsoluvawe na morska voda i podzemna voda za proizvodstvo na voda kako glaven produkt na interes . obrabotka i snabduvawe so voda Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite za sobirawe. vidi 37.0 36.sobirawe na do`dovnica . izvori itn.operacii na opremata za navodnuvawe za potrebite na zemjodelstvoto.0 37.00 Sobirawe.50 37 Otstranuvawe na otpadni vodi Ovoj oddel gi opfa}a operaciite na sistemite za kanalizacija ili instalaciite za postapuvawe so otpadnite vodi so pomo{ na koi se sobiraat. vidi 49.00 .sobirawe na voda od reki.00 Otstranuvawe na otpadni vodi Otstranuvawe na otpadni vodi Ovaa klasa opfa}a: . vidi 01. obrabotka i distribucija na voda za doma{ni i industriski potrebi.61 . obrabotka i snabduvawe so voda Sobirawe.me|umesen prenos na voda preku cevovodi. Vklu~eno e sobiraweto na voda od razli~ni izvori. . 37.prе~istuvawe na voda za industriski i drugi celi . Ovaa klasa opfa}a: . ezera. obrabotuvaat i se ispu{taat otpadnite vodi. kako i distribucijata so razli~ni sredstva. kako i distribucijata so razli~ni sredstva.distribucija na voda so posredstvo na cevki.36 Sobirawe. Vo ovoj oddel e vklu~eno sobiraweto na voda od razli~ni izvori.operacii na kanalite za navodnuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .postapuvawe so otpadnite vodi zaradi spre~uvawe na zagaduvaweto.

vklu~uvaj}i go deblokiraweto na odvodite Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovoj oddel.22 38 Dejnosti za sobirawe. kanti za |ubre na trkala. iskoristenite masla i masti od gotvewe. obrabotka i otstranuvawe na otpadot. 38. odvodi i jami od kal. vidi 39. cedewe.obrabotka na otpadni vodi (vklu~uvaj}i doma{ni i industriski otpadni vodi..~istewe i deblokirawe na kanalizacionite odvodni cevki vo zgradite.operacii na sistemite za kanalizacija i instalaciite za obrabotka na otpadnite vodi . taka i na do`dovnicata po pat na kanalizaciona mre`a. kolektori. odr`uvawe na hemiski uredi . tankovi ili drugi prevozni sredstva. onie uredi so koi se sortiraat materijalite koi mo`at da se obnovat od otpadnite tekovi). iskoristenoto maslo od brodovite i od gara`ite. filtrirawe. vidi 43. opfa}a lokalen prevoz na otpadnite materijali i obnovuvawe na materijalite so pomo{ na uredite (na pr. hemiski i biolo{ki procesi kako {to se razreduvawe. kako i grade`niot otpad i otpadot od ru{ewe. .11 Sobirawe na bezopasen otpad Ovaa klasa opfa}a: . otpadot od doma}instvata.praznewe i ~istewe na septi~ki jami i tankovi. kontejneri itn.. od iskoristenite baterii. isto taka.00 .) po pat na fizi~ki.Toa vklu~uva sobirawe na bezopasen i opasen otpad.1 Sobirawe na otpad Ovaa grupa opfa}a sobirawe na otpadot od doma}instvata i delovnite subjekti so sredstva kako {to se kanti za smet. sedimentacija itn. 38.. obnovuvawe na materijali Ovoj oddel opfa}a sobirawe. voda od bazenite itn.odr`uvawe i ~istewe na kanalizacijata i odvodnite kanali za istekuvawe na do`dovnicata. obrabotka i otstranuvawe na otpad. kako i nivna prerabotka i odvod .dekontaminacija na povr{inskite i podzemnite vodi na zagadenite mesta.sobirawe i transport kako na otpadnite vodi od doma}instvata i industrijata od eden ili pove}e korisnici. na pr.

dejnosti na deponiite za raspolagawe so bezopasен otpad.12 . eksploziven. na pr. obrabotka. opfa}a: . vidi 38.dejnosti na objektite za odvod na otpadot koi se zanimavaat so bezopasен otpad Ovaa klasa ne opfa}a: . reaktiven. otstranuvawe na azbest.sobirawe i otstranuvawe na ostatoci kako {to se granki i ~akal . koroziven. Podrazbira utvrduvawe. pakuvawe i etiketirawe na otpadot za potrebite na prevozot. kontejneri itn.21 . kako {to se: ● iskoristeni masla od brodovi i gara`i ● bioopasen otpad ● nuklearen otpad ● iskoristeni baterii itn. kako {to e sobirawe na otpadot od doma}instvata i delovnite subjekti so sredstva kako {to se kanti za smet.sobirawe na otpad od kanti za smet na javni mesta Ovaa klasa..popravka i ~istewe na kontaminiranite zgradi. miniranite podra~ja. smet) vo ramkite na lokalno podra~je. isto taka.12 Sobirawe na opasen otpad Ovaa klasa opfa}a sobirawe na cvrst i drug opasen otpad. {teten.sobirawe na otpad od tekstilnite fabriki . otroven.32 38.2 Obrabotka i otstranuvawe na otpad . Ovaa klasa opfa}a: . podzemnite vodi.sobirawe na predmeti za recikla`a . na pr. vidi 38. zapaliv... infektiven otpad ili ostanati supstancii i preparati {tetni za ~ovekovoto zdravje i `ivotnata sredina. Mo`e da vklu~uva razli~ni vidovi smet koj mo`e da se obnovuva: .dejnosti na objektite za reciklirawe vo koi se doveduva materijalot za obnovuvawe kako {to se hartija.sobirawe na grade`en otpad i otpad od ru{ewe .sobirawe na cvrst bezopasen otpad (na pr.. plastika itn. vidi 39. i se rasporeduva vo prepoznatlivi kategorii. iritira~ki.00 38.dejnosti na objektite za reciklirawe и za sobirawe na opasniot otpad Ovaa klasa ne opfa}a: . . kanti za smet na trkala.sobirawe na opasen otpad. kancerogen.sobirawe na opasen otpad. vidi 38.

upotrebeni konzervi od pijalаci i metali koi se sortiraat spored prepoznatlivite kategorii. isfrlawe na otpadoci vo zemja ili vo voda.00 38. plastika.00 .dejnosti na objektite za reciklirawe vo koi se doveduva materijal za obnovuvawe kako {to e hartija. pepel ili nekoj drug oblik na nusproizvodi za natamo{na upotreba i dr. palewe ili so drugi metodi. namaluvawe na toksi~nite (otrovnite) materijali.21 Obrabotka i otstranuvawe na bezopasen otpad Ovaa klasa opfa}a otstranuvawe i obrabotka na otpadot pred otstranuvawe na cvrstiot i drugiot bezopasen otpad: . vklu~eno e obnovuvaweto na energijata koja nastanuva при procesot na palewe na otpadot. vidi 39.obrabotka i otstranuvawe na otpadnite vodi. alternativni goriva. obrabotka i otstranuvawe na preodniot radioaktiven otpad od bolnicite. .dekontaminirawe.dejnosti na deponiiite za bezopasen otpad . Isto taka..obrabotka na organski otpad za otstranuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . otstranuvawe na otpadot preku palewe ili sogoruvawe. vidi 38. Ovaa grupa ne opfa}a: .22 Obrabotka i otstranuvawe na opasen otpad .palewe i sogoruvawe na opasen otpad.Ovaa grupa opfa}a oтstranuvawe i obrabotka na otpadot od razli~ni oblici na otpad pred otstranuvawe na otpadot so razli~ni sredstva.32 .obnovuvawe na materijalite.otstranuvawe na bezopasen otpad preku sogoruvawe. vidi 38. zakopuvawe ili zaoruvawe na otpadoci. {to za rezultat ima ili nema proizvodstvo na elektri~na energija ili parea.3 38. biogas. itn. obrabotka na organskiot otpad zaradi negovo otstranuvawe.22 . kako na pr. obrabotka i otstranuvawe na toksi~nite (otrovni) `ivi ili mrtvi `ivotni i drug kontaminiran otpad.. otstranuvawe na dotraeni proizvodi kako {to se fri`ideri zaradi eliminirawe na vlijanieto na {tetniot otpad. vidi 37. ~istewe na zemji{teto i vodenite povr{ini. vidi 38.

kompjuteri. vidi 20. 38. iritira~kiot. brodovi. Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na uredite za obrabotka na opasniot otpad . t. na eksplozivniot. brodovi.32 Obnovuvawe na posebno izdvoeni materijali . vidi 38. vidi 38. namaluvawe na toksi~nite (otrovnite) materijali.dekontaminirawe. kancerogeniot.3 38.obrabotka.povtorna obrabotka na nuklearno gorivo. prevoz od bolnicite ● enkapsulacija. vidi sektor G/E.31 Obnovuvawe na materijali Demontirawe na kr{ Ovaa klasa opfa}a demontirawe na kr{ od кој bilo vid (avtomobili. kompjuteri.22 .palewe (gorewe) na bezopasen otpad. zapaliviot.demontirawe na avtomobili.palewe na opasniot otpad .otstranuvawe na upotrebenite proizvodi kako {to se fri`ideri za da se otstrani {tetniot otpad. oksidira~kiot. na pr.21 .e onoj {to se raspa|a so tekot na vremeto. vidi 39. otstranuvawe i skladirawe na radioaktivniot nuklearen otpad vklu~uvaj}i: ● obrabotka i otstranuvawe na prenosniot radioaktiven otpad.13 . otrovniot.obrabotka i otstranuvawe na toksi~nite (otrovnite) `ivi i/ili mrtvi `ivotni i drug kontaminiran otpad .. podgotovka i druga obrabotka na nuklearniot otpad za skladirawe Ovaa klasa ne opfa}a: .otstranuvawe na dotraeni proivodi kako {to se fri`ideri za da se eliminira vlijanieto na {tetniot otpad .00 38. televizori i druga oprema zaradi dobivawe upotreblivi delovi pogodni za povtorna proda`ba. infektivniot otpad ili ostanatite supstancii i preparati {tetni za ~ovekovoto zdravje i `ivotnata sredina.Ovaa klasa opfa}a obrabotka i otstranuvawe na cvrst i drug opasen otpad pred otstranuvaweto. Ovaa klasa opfa}a: . ~istewe na zemji{teto i vodata. televizori i druga oprema) zaradi obnovuvawe na materijalite.

pijalаci i tutun kako i rezidualni supstancii vo sekundarni surovini Ovaa klasa ne opfa}a: пroizvodstvo na novi gotovi proizvodi od sekundarni surovini (bez ogled na toa dali se od sopstveno prizvodstvo ili ne). ostatoci od ru{ewe za dobivawe na sekundarni surovini . . velosipedi itn. kako na pr.mehani~ko reducirawe na golemi `elezni par~iwa kako {to se `elezni~ki vagoni . na pr. ma{ini za perewe.10 . obi~no vklu~uvaj}i mehani~ki i/ili hemiski transformacionen proces. upotrebeni konzervi od pijalаci i metali. stari vozila itn. Vo ovaa klasa. isto taka.mehani~ko drobewe na metalniot otpad kako {to se vozila. ~istewe i izdvojuvawe na staklo . protektirawe na gumi ili proizvodstvo na metal od metalni otpadoci. na pr.predewe na vlakna od zalihi.prerabotka na ostanata otpadna hrana.pretopuvawe na `elezen otpad.prerabotka na upotrebeni masla i masti za gotvewe vo sekundarni surovini . kako i predmetite vo sekundarni surovini.drugi metodi na mehani~ka obrabotka. vidi 20.13 . e vklu~eno i obnovuvaweto na materijalite od otpadnite tekovi vo forma (1) na izdvojuvawe i sortirawe na materijalite za obnovuvawe od neopasnite otpadni tekovi (na pr.. presuvawe. |ubreto) ili (2) izdvojuvawe i sortirawe na me{aniot materijal za obnovuvawe kako {to se hartija.vidi korespodentni klasi vo sektorot C/V (Prerabotuva~ka industrija) .drobewe.. melewe) na otpad od plastika i guma vo granuli . . pravewe (dobivawe) na pulpa (ka{a za hartija) od stara hartija. ~istewe i izdvojuvawe na drugi otpadoci.obnovuvawe na metali od fotografski otpad. plastika. saksii za cve}e. se~ewe.popravka na gumi od upotrebeni nadvore{ni gumi za proizvodstvo na sekundarni surovini . Primeri za mehani~ki i hemiski transformacioni procesi koi se opfateni vo ovaa klasa se slednite: .rasitnuvawe so se~ewe na metalniot otpad. fiksir rastvor ili fotografski filmovi i hartija .povtorna obrabotka na nuklearno gorivo. na primer.Ovaa klasa opfa}a obrabotka na metalniot i nemetalniot otpad i ostatocite. sortirani spored prepoznatlivite kategorii..sortirawe i drobewe na plastika za proizvodstvo na sekundarni surovini za cevki. za da se namali obemot . topewe.obrabotka (~istewe. .. vidi 24.drobewe. paleti i sl.

postapuvawe i otstranuvawe na preodniot radioaktiven otpad od bolnicite itn. bilo na samoto mesto ili nadvor od nego so upotreba na. hemiski ili biolo{ki metodi .pre~istuvawe na vodata za potrebite na snabduvawe so voda. vklu~uvaj}i proizvodstvo na kompost.61 . vidi 46. vidi 38. olovni boi i drugi toksi~ni materijali .~istewe na nafteni fleki i drugi zagaduvawa na zemjata. vklu~uvaj}i go krajbre`jeto .obnovuvawe na energijata dobiena pri proces na palewe na bezopasniot otpad.. na pr. povr{inski ili podzemni vodi.21 . vidi 38..obrabotka i otstranuvawe na bezopasen otpad.0 Dejnosti za sanacija i ostanati uslugi na upravuvawe so otpad 39. vidi 38. vo okeanite i moriwata. na primer. vidi 38..00 Dejnosti za sanacija i ostanati uslugi za upravuvawe so otpad Ovaa klasa opfa}a: .21 . kontaminiran otpad.dekontaminacija na industriski fabriki i mesta.22 . vidi 38.ostanati specijalizirani dejnosti povrzani so kontrola na zagaduvaweto Ovaa klasa ne opfa}a: .dekontaminacija i ~istewe na povr{inskite vodi posle slu~ajno zagaduvawe.22 .trgovija no golemo so materijali pogodni za obnovuvawe.2 .postapuvawe i otstranuvawe na toksi~en. vidi 36. na povr{inskite vodi.77 39 Dejnosti za sanacija i ostanati uslugi na upravuvawe so otpad Ovoj oddel vklu~uva obezbeduvawe na uslugi za sanacija. 39.vklu~uvaj}i gi i nuklearnite fabriki i mesta . po~va.obnovuvawe na materijalite za vreme na gorewe na otpadot ili vo tekot na procesot na palewe. mehani~ki. na pr.dekontaminacija na po~vata i podzemnite vodi na mestata na zagaduvawe..obrabotka na organski otpad za otstranuvawe.00 .21 . vidi 01. preku sobirawe na zagaduva~ite ili so primena na hemikalii . vidi 38. ~istewe na kontaminirani zgradi i lokacii. vidi 38.21 .namaluvawe na azbestot.obrabotka i otstranuvawe na bezopasen otpad.kontrola na {tetnici vo zemjodelstvoto.

Vo ovoj sektor. Toa opfa}a novogradbi. tehni~ki i fizi~ki sredstva za da se realiziraat grade`nite proekti za podocne`na proda`ba..22 . celosna izvedba na objekti od niskogradba (oddel 42). e vklu~ena i popravkata na objektite od visokogradbata i niskogradbata. cevovodi i elektri~ni vodovi. podigawe na objekti ili gradbi od prefabrikuvani elementi na gradili{te (monta`ni objekti).nadvore{no ~istewe i miewe na ulici. Vo ovoj sektor se klasificirani edinicite koi ja snosat celokupnata odgovornost za grade`niot proekt. izdavawe na delovi od ovie zgradi.obrabotka i otstranuvawe na opasen otpad. `eleznici. popravki. Iznajmuvaweto na grade`na oprema so operator e klasificirano spored specijaliziranite grade`ni dejnosti izvr{eni so ovaa oprema. sportski tereni itn. Ovoj sektor. farmi itn.. toga{ edinicata nema da bide vklu~ena vo ovoj sektor tuku }e bide vklu~ena spored nejzinite dejnosti. t.29 F/\ GRADE@NI[TVO Ovoj sektor gi vklu~uva op{tite grade`ni raboti i specijaliziranite grade`ni dejnosti za objektite od visokogradba i niskogradba. tuneli. kako i objekti od privremen karakter. proizvodstvo itn. sistemi za navodnuvawe.. ili objekti od niskogradba kako {to se avtopati. pristani{ta i drugi hidroobjekti. aerodromski pisti. vidi 81. opfa}a razvoj na grade`nite proekti za objektite od visokogradba i niskogradba so pomo{ na finansiski. tuku za nivno koristewe (na pr. Dokolku ovie dejnosti ne se izvr{uvaat so cel za proda`ba na grade`niot objekt. isto taka. industriski objekti. proizvodstveni dejnosti vo fabrikite). Ovoj sektor opfa}a celosna izgradba na objekti od visokogradba (oddel 41). odvodni sistemi. Delovi od rabotata ili ponekoga{ celokupnata rabota mo`e da bide izveduvana od podizveduva~i. ulici. vo dejnosti vo vrska so nedvi`en imot. vidi 38. prodavnici i drugi javni i komunalni objekti. mostovi. Op{tite grade`ni raboti opfa}aat celosna izgradba na stanovi. Ovaa rabota mo`e da bide izvr{ena na svoja smetka ili vrz osnova na dogovor. isto taka. kako i specijalizirani grade`ni dejnosti dokolku se izveduvaat kako del od grade`niot proces (oddel 43). 41 Izgradba na zgradi . administrativni zgradi.e. dogradbi i nadgradbi.

popravki.proektantski uslugi vo vrska so grade`nite proekti. administrativni zgradi. toga{ dejnosta e klasificirana vo oddelot 43. vidi 41. farmi.izgradba na zgradi. vidi 71. ● bolnici. generalno. Pritoa e mo`no sklu~uvawe dogovor za izgradba na delovi ili celosna izgradba na objektite. vidi 71. dogradbi i nadgradbi.. administrativni zgradi ● hoteli. podigawe na zgradi ili strukturi od prefabrikuvani elementi na gradili{teto.1 41.Toa vklu~uva novogradbi.1 . Dokolku se izvr{uva isklu~ivo samo specijaliziran del od grade`niot proces.arhitektonski i in`enerski dejnosti. vklu~uvaj}i gi i visokite zgradi . prodavnici i drugi zgradi za javna i op{ta upotreba. 41. trgovski centri. rabotilnici.20 . itn. kako i izgradba na objekti od privremen karakter. na pr.razvoj na grade`ni proekti za stanbeni i nestanbeni zgradi zaedno so soedinuvawe na finansiski.10 Razvoj na grade`ni proekti Razvoj na grade`ni proekti Ovaa klasa opfa}a: .Ovoj oddel opfa}a.1 41. Vo ovoj oddel e vklu~ena izgradbata na stanovi. u~ili{ta. na sopstvena smetka ili vrz baza na dogovor.izgradba na site vidovi stanbeni zgradi: ● individualni ku}i ● kolektivni zgradi (zgradi so pove}e stanovi).2 Izgradba na stanbeni i nestanbeni zgradi Ovaa grupa opfa}a kompletna izgradba na stanbeni i nestanbeni zgradi za proda`ba.20 Izgradba na stanbeni i nestanbeni zgradi Ovaa klasa opfa}a: . prodavnici. izgradba na zgradi od site vidovi (visokogradba). restorani ● aerodromski zgradi ● sportski objekti od zatvoren tip .izgradba na site vidovi nestanbeni zgradi: ● zgradi za industrisko proizvodstvo. fabriki. tehni~ki i fizi~ki sredstva za da se realiziraat grade`nite proekti za podocne`na proda`ba na objektot. 41. Ovaa klasa ne opfa}a: . pogoni itn.

popravki. pati{ta. pristani{ta i drugi hidroobjekti. `elezni~ki prugi. isto taka. otvoreni sportski tereni. 42. aerodromski pisti. dogradbi i nadgradbi.11 Izgradba na pati{ta i `eleznici Izgradba na pati{ta i avtopati Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa rabota mo`e da bide izvr{ena na svoja smetka ili vrz osnova na dogovor. industriski postrojki. vidi 71. mostovi i tuneli: ● izrabotka na trotoari na pati{tata ● obele`uvawe na pati{tata i drugi oznaki ● postavuvawe na za{titni ogradi. osven zgradi.rekonstrukcija ili adaptacija na postoeчки stanbeni objekti Ovaa klasa ne opfa}a: .arhitektonski i in`enerski dejnosti.izgradba na avtopati.1 .Toa vklu~uva novogradbi.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost. Delovi od rabotata ili. cevovodi i elektri~ni linii. tuneli. . mo`ат da bidат izveduvanи od podizveduva~i. odvodni sistemi. itn.99 . ponekoga{ и celokupnata rabota.izgradba na industriski objekti.izgradba na kolovozna konstrukcija na ulici. opfa}a: . soobra}ajni znaci i sl.montirawe i podigawe na konstrukcii od prefabrikuvani elementi na gradili{te (monta`ni objekti) Ovaa klasa. vidi 42.● katni gara`i. mostovi. ulici. vklu~uvaj}i i podzemni parking prostori ● magacini ● religiozni objekti . kako i izgradba na objekti od privremen karakter. nadvoznici. sistemi za navodnuvawe. vidi 71. Vo ovoj oddel e vklu~eno gradeweто na objekti od niskogradba kako {to se avtopati{ta. pati{ta i drugi velosipedski i pe{a~ki pateki . podigawe na strukturi od prefabrikuvani elementi na gradili{te.1 42. ulici.izgradba na aerodromski pisti Ovaa klasa ne opfa}a: .1 42 Niskogradba Ovoj oddel opfa}a gradewe na objekti od niskogradba.

vidi 43.postavuvawe na osvetluvawe i elektri~ni signali. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 71.1 .izgradba na tuneli Ovaa klasa ne opfa}a: .izgradba na objekti od niskogradba: ● vodovi na golemi dale~ini i razvodna gradska mre`a ● glavna vodovodna cevka i razvodna mre`a ● sistemi za navodnuvawe (kanali) ● rezervoari . vidi 71. isto taka.izgradba na mostovi. vklu~uvaj}i i nadvoznici i vijadukti .1 . vidi 71.21 .1 42.arhitektonski i in`enerski dejnosti.1 42.21 . vidi 71.izgradba na `eleznici i podzemni `eleznici Ovaa klasa ne opfa}a: .arhitektonski i in`enerski dejnosti. opfa}a: ..13 Izgradba na mostovi i tuneli Ovaa klasa opfa}a: .1 42.2 42.21 Izgradba na komunalni objekti Izgradba na komunalni objekti za te~nosti Ovaa klasa opfa}a izgradba na distribucioni cevovodi za transport na te~nosti i pridru`ni objekti i strukturi koi{to se sostaven del на ovie sistemi.izgradba na: ● kanalizacioni sistemi.1 .dup~ewe na bunari za voda Ovaa klasa ne opfa}a: .postavuvawe na uli~no osvetluvawe i elektri~ni signali. vidi 71.postavuvawe na osvetluvawe i elektri~ni signali. vklu~uvaj}i i popravka ● kolektori za otpadni vodi ● pumpni stanici Ovaa klasa.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost. vidi 43.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost. vidi 71. vidi 43.arhitektonski i in`enerski dejnosti.12 Izgradba na `eleznici i podzemni `eleznici Ovaa klasa opfa}a: .21 .

vidi 71.izgradba na industriski objekti..proektno menaxirawe na grade`nite dejnosti vo niskogradba. pristani{ta za mali brot~iwa (marini) itn. vidi 71.podvodni iskopi Ovaa klasa ne opfa}a: . infrastruktura itn.99 Izgradba na drugi objekti od niskogradba.22 Izgradba na elektri~ni vodovi i telekomunikaciski linii Ovaa klasa opfa}a izgradba na distribucioni elektri~ni vodovi i telekomunikaciski linii i pridru`ni objekti i strukturi koi{to se sostaven del od ovie sistemi.proektno menaxirawe na grade`ni dejnosti vo niskogradba. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . dogradba na pati{ta.12 42. vidi 71. Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: . kako {to se: ● rafinerii ● hemiski fabriki . pristani{ta i regulacija na reki.grade`ni dejnosti za objekti..12 42. isto taka.) .12 42.izgradba na objekti od niskogradba za: ● dalekuvodi i gradski mre`i za snabduvawe so struja i telekomunikaciski linii ● energetski centrali Ovaa klasa ne opfa}a: .9 42. ● brani i nasipi . osven izgradba na zgradi.podelba na zemji{teto so podobruvawe na okolinata (na pr.izgradba na: ● vodeni tekovi.proektno menaxirawe na grade`nite dejnosti vo niskogradba. kako {to se: ● sportski objekti na otvoreno Ovaa klasa.91 Izgradba na drugi objekti od niskogradba Izgradba na hidrograde`ni objekti Ovaa klasa opfa}a: . osven zgradi.

vidi 71. instalirawe na sistemi za osvetluvawe i signalno sigurnosni sistemi na pati{tata. limarski raboti. izrabotka na nose~ka konstrukcija. Ovoj oddel gi opfa}a i instalaterskite raboti od sekakov vid koi {to pravat objektot da funkcionira. `eleznici. isto taka.12 43 Specijalizirani grade`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a specijalizirani grade`ni dejnosti. Vklu~eni se dejnosti kako {to se postavuvawe na vodovodni i kanalizacioni instalacii. pristani{tata itn. kako {to se postavuvawe makari.20 . vidi 68. liftovi itn. kako {to se grade`no-zanaet~iski zavr{ni i instalaterski raboti.anteni.proektno menaxirawe na grade`nite dejnosti vo niskogradba. toplina i zvuk. aerodromite. no koga se raboti na popravka na objekti.Ovaa klasa ne opfa}a: . izgradba na delovi od objekti za visokogradba i niskogradba ili prethodni podgotovki. temelewe na objektite. Podigaweto na ~eli~ni konstrukcii e vklu~eno pod uslov delovite да ne se proizvedeni od samite edinici {to gi montiraat. Isto taka se vklu~eni rabotite na popravka od ist vid kako gore navedenite dejnosti.podelba na zemji{te bez podobruvawe na okolinata. zaedni~ki za razli~ni objekti.instalirawe na industriski ma{ini i oprema. oprema i sprovodnici za ladewe. yidawe so cigli. sprinkleri). glavno. postavuvawe na kamen. instalacii za grejni i razladni sistemi.e. se izveduvaat vrz osnova na podizveduva~i. podigawe na skeliwa. alarmni sistemi i drugi elektri~ni raboti. iako delovi od rabotata mo`e da bidat izvedeni vo rabotilnica. tие se vr{ат direktno za sopstvenikot na imotot. opfa}a zavr{ni grade`ni dejnosti. betonski raboti. postavuvawe na krovovi itn. Ovoj oddel. vidi 33. t. Ovie dejnosti voobi~aeno se izveduvaat na gradili{teto. . koi baraat specijalizirani iskustva ili oprema.10 . Specijaliziranite grade`ni raboti. Ovie dejnosti voobi~aeno се specijalizirani vo eden aspekt. Isto taka se vklu~eni izolacionite raboti od voda. sistemi za gasewe na po`ar (rasprskuva~i t.n.

ras~istuvawe na gradili{teto .12 Podgotvitelni raboti na gradili{te Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaat dejnosti koi{to pridonesuvaat za kompletirawe ili zavr{uvawe na izgradbata kako {to se zastakluvawe. nivelirawe i gradacija na grade`noto zemji{te.10.dup~ewe na eksploatacioni izvori na nafta i gas. 43.99 43. akusti~ni raboti. vidi 39. Isto taka. iskop na jama. so isklu~ok na gradili{tata na nafta i gas Ovaa klasa.13 Probno dup~ewe i sondirawe Ovaa klasa opfa}a: . postavuvawe na podni i yidni oblogi ili pokrivawe so drugi materijali kako parket. vklu~uvaj}i go otstranuvaweto na prethodno postoe~kite objekti. vidi 42. 06.Grade`no-zanaet~iskite zavr{ni raboti.1 Urivawe i podgotovka na gradili{te Ovaa grupa opfa}a podgotovka na gradili{teto za idnite grade`ni dejnosti.drena`ni raboti na zemjodelsko ili {umsko zemji{te Ovaa klasa ne opfa}a: . 43.11 Urivawe Ovaa klasa opfa}a: . strugawe na podovi. malterisuvawe. opfa}a: .00 . .podgotovka na zemji{teto za rudarski raboti: ● otstranuvawe na naslagite na jalovina i druga podgotovka na rudarskoto zemji{teto i gradili{tata.21 . vklu~eni се и rabotite na popravka od ist vid kako gorenavedenite dejnosti. itn. vidi 43. minirawe itn.dup~ewe na izvori (bunari) na voda. 43. vidi 06.drena`ni raboti na gradili{tata . isto taka. otstranuvawe na kamewa. zavr{na stolarija.urivawe ili demonta`a na zgradi i drugi objekti. ras~istuvawe na nadvore{niot teren.zemjani raboti: iskopuvawe. tapeti itn.iskop na okna. podni oblogi. bojadisuvawe. isto taka.20 .dekontaminacija na po~vata. Iznajmuvaweto na grade`na oprema so izveduva~i e klasificirano so pridru`nata grade`na dejnost. nasipuvawe..

geofizi~ki. geolo{ki i seizmi~ki istra`uvawa.probno dup~ewe. vidi 43.istra`uvawe na nao|ali{ta na nafta i gas. sistemi za greewe i klimatizacija.20 . sondirawe i zemawe primeroci za grade`ni. vidi 42. vklu~uvaj}i i opti~ki kabel ● satelitski anteni ● osvetluva~ki sistemi ● protivpo`arni alarmi ● alarmni sistemi protiv kra`bi ● uli~no osvetluvawe i elektri~ni signali ● osvetluvawe na aerodromski pisti Ovaa klasa.2 .22 43. opfa}a: . geolo{ki. 06.10.izgradba na komunikaciski i energetski vodovi za prenos.povrzuvawe na elektri~ni aparati i oprema za doma}instvata. vidi 06.99 . vidi 71. vidi 42.21 .90 . 43. kanalizaciski i plinski instalacii. vodovodni i kanalizaciski instalacii i drugi grade`ni instalaterski raboti Ovaa grupa opfa}a instalaterski dejnosti za funkcionirawe na zgradite.. vodovodni. isto taka. geofizi~ki.dup~ewe na bunari za voda. vklu~uvaj}i i instalirawe na elektri~ni sistemi. vklu~uvaj}i i sistemi za podno greewe Ovaa klasa ne opfa}a: . geomehani~ki i sli~ni ispituvawa Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: . liftovi itn.dup~ewe na eksploatacioni izvori na nafta i gas.12 Elektroinstalaterski.uslugi na probno dup~ewe i sondirawe vo rudarstvoto.instalirawe na: ● elektri~na mre`a ● telekomunikaciски instalacii ● instalacii za kompjuterska mre`a i kabelska televizija.iskop na okna.21 Elektroinstalaterski raboti Ovaa klasa opfa}a instalirawe na elektri~ni sistemi vo site objekti od visokogradba i niskogradba. vidi 09.

instalacioni kanali Ovaa klasa ne opfa}a: .20 Postavuvawe na instalacii za vodovod. vodovodnite..21 43. vidi 43.29 Drugi grade`no-instalaterski raboti Ovaa klasa opfa}a instalirawe na oprema poinakva od elektroinstalaterskite. eskalatori (podvi`ni skali).instalirawe na industriska ma{inerija. kanalizacija i plin i instalacii za greewe i klima-uredi Ovaa klasa opfa}a montirawe na vodovodni i kanalizacioni instalacii i za plin. vidi 33. vklu~uvaj}i nivno instalirawe i odr`uvawe. instalaciite za greewe i klima uredite ili industriskite ma{ini vo objektite od visokogradba i niskogradba.3 Zavr{ni raboti vo grade`ni{tvoto 43.20 43. na gas i на nafta) ● pe~ki. razladni sistemi ● neelektri~ni kolektori za son~eva energija ● vodovodni i kanalizacioni instalacii i sanitarna oprema ● oprema za ventilacija. vklu~uvaj}i i nivna popravka i odr`uvawe ● avtomatski vrati i vrati na senzori ● svetle~ki patokazi ● sistemi za vсmukuvawe na pra{ina ● izolacija od toplina. odr`uvawe i popravki. vidi 80.nadgleduvawe i dale~insko nabquduvawe na elektronski za{titni sistemi. Ovaa klasa opfa}a: . klimatizacija i cevki ● instalacija za gas ● cevki (cevovod) za parea ● protivpo`arni rasprskuva~i ● sistemi za prskawe na trevnik .22 . Ovaa klasa opfa}a: .postavuvawe na instalacii vo zgradi ili drugi objekti na: ● sistem za greewe (elektri~en. kako {to se alarmni sistemi protiv kra`bi i protivpo`arni alarmi. vklu~uvaj}i i dogradbi. zvuk i vibracii Ovaa klasa ne opfa}a: .instalirawe vo zgradi i drugi objekti na: ● liftovi.instalirawe na sistemi za podno greewe. prepravki. grejni sistemi i klima uredi.

granit i plo~i od {krilci ● tapeti 43. betonski plo~ki ili plo~ki od obraboten kamen. podvi`ni pregradni yidovi itn. poplo~uvawe.39 Ostanati zavr{ni grade`ni raboti Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i i sli~ni materijali 43.malterisuvawe na zgradi i drugi objekti so malter za nadvore{ni i vnatre{ni povr{ini.32 43.31 Malterisuvawe Ovaa klasa opfa}a: . ormari.vnatre{ni zavr{ni raboti kako {to se tavani. prozorci. vidi 43.postavuvawe na vrati (osven avtomatski i vrati na senzori).zastakluvawe i postavuvawe na ogledala itn. vklu~uvaj}i i podovi od guma i plastika ● podni i yidni oblogi od teraco. postavuvawe ili opremuvawe na zgradi i drugi objekti so: ● yidni ili podni kerami~ki plo~ki. od drvo ili od drug materijal . Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: .~istewe na zgradite po zavr{uvaweto na grade`nite raboti .34 Bojadisuvawe i zastakluvawe Ovaa klasa opfa}a: .vgraduvawe na avtomatski i vrati na senzori.43.33 Postavuvawe na podni i yidni oblogi Ovaa klasa opfa}a: .29 43. mermer.oblo`uvawe.bojadisuvawe na objekti od niskogradbata .vgraduvawe na prozorci. kerami~ki pe~ki ● parketi i drugi drveni podni i yidni oblogi ● podovi od tepison i linoleum. ramki za vrati i prozorci.vnatre{no i nadvore{no bojadisuvawe na zgradi .32 Postavuvawe na stolarija Ovaa klasa opfa}a: . skali.vgraduvawe na gotovi kujni. vidi 43. oprema za prodavnici i sli~no .

rabota na visoki grade`ni objekti .specijalizirani grade`ni dejnosti {to se zaedni~ki za razli~ni vidovi objekti.potpovr{inski raboti . vidi 81..99 Ostanati specijalizirani grade`ni raboti.pokrivawe na pokrivni konstrukcii Ovaa klasa ne opfa}a: . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . a koi baraat posebna ve{tina i oprema: ● izgradba na temeli (fundirawe). nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 77.91 Drugi specijalizirani grade`ni raboti Dejnosti na pokrivni konstrukcii Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i i nabivawe na {ipovi za temeli ● izolacija od vlaga i hidroizolacija na zgradite ● otstranuvawe na vlaga od zgradite ● dup~ewe na okna ● monta`a na ~eli~ni elementi ● vitkawe na armatura ● yidawe so tula i kamen ● monta`a i demonta`a na skeliwa i rabotni platformi.specijalizirano vnatre{no i nadvore{no ~istewe na zgradi.~istewe so parea.iznajmuvawe na grade`na ma{inerija i oprema bez operator.izdavawe na kranovi i druga grade`na oprema so operator koja{to ne mo`e da se opredeli za odreden vid na izgradba .vnatre{no ~istewe na zgradi i drugi objekti.22 43.dejnosti za vnatre{no dizajnirawe.izgradba na otvoreni bazeni . vidi 74.10 . ne vklu~uvaj}i izdavawe na skeliwa i platformi ● yidawe na oxaci i industriski pe~ki ● rabota so stru~waci koi poseduvaat neophodni ve{tini za ka~uvawe i upotreba na soodvetna oprema. vidi 81. peskarewe i sl.ostanati zavr{ni grade`ni raboti.izvedba na pokrivni konstrukcii .32 43.dejnosti na fasada na zgradite .21 .. na pr.9 43.

me{awe na proizvodite (na pr. industriski distributeri.e. izvoznici. odnosno proda`bata na stoki na treti lica. trgovski pretstavni{tva i trgovski kancelarii (no ne prodavnici na malo). na industriskite. vklu~eni se i dejnostite na razni posrednici so trgovska stoka i proizvodi. Trgovija na golemo e preprodavawe (proda`ba bez prerabotka) na novi i upotrebeni proizvodi na trgovcite na malo. dodeka oddelite 46 i 47 gi vklu~uvaat site ostanati dejnosti vo trgovijata. Karakteristi~ni trgovci na golemo se onie koi polagaat pravo na stokata koja ja prodavaat kako {to se: trgovci na golemo so trgovska stoka ili posrednici-preprodava~i. razdvojuvawe i sostavuvawe na proizvodite. Razlikata pome|u oddelot 46 (trgovija na golemo) i oddelot 47 (trgovija na malo ) se bazira na prete`niot vid na potro{uva~ot (kupuva~ot). trgovskite ili profesionalnite korisnici i ustanovi ili na drugi trgovci na golemo. Trgovijata na golemo i na malo e kraen ~ekor vo distribucijata na trgovskata stoka. komisioni trgovci i agenti i zadru`ni organizacii za plasirawe na zemjodelskite proizvodi. skladirawe (bez ogled dali e ili ne e zamrznato ili razladeno). vidi 77. vo ovoj sektor e vklu~ena i popravkata na motorni vozila i motocikli. na primer: sortirawe.Ovaa klasa ne opfa}a: .proda`ba bez prerabotka) na koj bilo vid stoka i davawe povremeni uslugi pri proda`ba na trgovska stoka. raspakuvawe i prepakuvawe za distribucija vo pomali pakuvawa. Isto taka.iznajmuvawe na grade`na ma{inerija i oprema bez operator. Oddelot 45 gi vklu~uva site dejnosti vo vrska so trgovijata i popravkata na motorni vozila i motocikli. pakuvawe. uvoznici i posredni~ki asocijacii. vklu~uvaj}i gi dejnostite za posreduvawe vo kupuvaweto. so koi upravuvaat proizvodni ili rudarski edinici. Isto taka. Se smeta deka proda`bata bez prerabotka vklu~uva i voobi~aeni operacii (ili manipulacii) povrzani so trgovijata.32 G/E TRGOVIJA NA GOLEMO I TRGOVIJA NA MALO. fla{irawe (so ili bez prethodno ~istewe na {i{iwata). no koi se izdvoeni od fabrikite ili rudnicite zaradi plasirawe na svoite proizvodi i koi ne gi prezemaat samo onie nara~ki koi se izvr{uvaat so direktni isporaki od fabrikite ili rudnicite. POPRAVKA NA MOTORNI VOZILA I MOTOCIKLI Ovoj sektor opfa}a trgovija na golemo i trgovija na malo (t.. vino ili pesok). .

vklu~uva dejnosti kako {to se miewe. ladewe. kako {to e trgovijata na golemo i trgovijata na malo na novi i polovni vozila. sortiraat i rasporeduvat proizvodite vo golemi pakuvawa. proizvodi za podma~kuvawe i ladewe i/ili iznajmuvawe na motorni vozila i motocikli. ja delat stokata vo pomali pakuvawa.. Pove}eto trgovci na malo imaat pravo na proizvodot {to go prodavaat. akcionerski ku}i itn. na {tandovi. vo farmacijata. vklu~uvaj}i gi i kamionite i drugite tovarni vozila. na pr. preku uli~ni prodava~i. stokovni ku}i. potro{uva~ki zadrugi. po pat na po{ta i internet.1 45. Ovoj oddel ne opfa}a trgovija na malo na motorni goriva.11 Trgovija so motorni vozila Trgovija so avtomobili i motorni vozila od lesna kategorija Ovaa klasa opfa}a: . 45 Trgovija na golemo i na malo so motorni vozila i motocikli i popravka na motorni vozila i motocikli Ovoj oddel gi opfa}a site dejnosti (osven proizvodstvo i izdavawe) vo vrska so motornite vozila i motocikli. glavno na naselenieto za li~na potro{uva~ka i potro{uva~ka vo doma}instvata ili upotreba. proda`ba od vrata na vrata.Trgovcite na golemo ~esto sami gi sostavuvaat. popravka i odr`uvawe na vozila i trgovija na golemo i trgovija na malo na delovi i pribor za motorni vozila i motocikli. a nekoi rabotat kako posrednici vo ime na sopstvenicite na stokata i vr{at proda`ba vrz osnova na konsignacija ili provizija. Ovoj oddel. isto taka. isto taka. trgovija na golemo na vozila preku aukcija (proda`ba na licitacija) i trgovija na golemo preku internet. se vklu~eni dejnostite na komisionite agenti vklu~eni vo trgovijata na golemo i trgovijata na malo na vozila. isporaka i instalacija na stokata. polirawe na vozila itn. trgovci na sitna stoka. izvr{uvaat dejnost na skladirawe. 45. kako i dejnosti vo vrska so promotivna proda`ba za svoite kupuva~i i dizajnirawe na etiketi. koja se odviva vo prodavnici.trgovija na golemo i na malo so novi i polovni (koristeni) vozila: . Vo ovoj oddel. Trgovijata na malo e preprodavawe (proda`ba bez prerabotka) na novi i koristeni proizvodi.

vidi 45.iznajmuvawe na motorni vozila so {ofer. 45.3 .za{tita od korozija . vidi 49.5 toni) Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: .● patni~ki motorni vozila.2 45. isto taka.41 .3 . (nosivost do 3. isto taka.trgovija na golemo i na malo so delovi i pribor za motorni vozila. ● prskawe i bojadisuvawe ● popravka na vetrobrani i prozorci ● popravka na sedi{ta za motorni vozila . vidi 77.iznajmuvawe na kamioni so voza~. vidi 77.20 Odr`uvawe i popravka na motorni vozila Odr`uvawe i popravka na motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: .iznajmuvawe na kamioni bez voza~.trgovija na golemo i na malo so terenski motorni vozila (do 3.19 Trgovija so ostanati motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: .12 45. monta`a ili zamena na vnatre{ni i nadvore{ni gumi . vklu~uvaj}i i specijalizirani patni~ki motorni vozila kako {to se vozila na brza pomo{.trgovija na golemo i na malo so terenski motorni vozila (nosivost nad 3. vidi 49. polirawe itn.popravka.5 toni) Ovaa klasa ne opfa}a: .iznajmuvawe na motorni vozila bez {ofer. vidi 45.1.trgovija na golemo i na malo so delovi i pribor za motorni vozila.3 . opfa}a: . minibusi itn.odr`uvawe i popravka na motorni vozila: ● mehani~ki popravki ● elektri~ni popravki ● popravka na elektronski sistemi za v{pricuvawe ● redoven servis ● popravki na karoserijata ● popravki na delovi na motornite vozila ● miewe. prikolki i poluprikolki ● vozila za kampuvawe kako {to se karavani i prikolki Ovaa klasa.trgovija na golemo i na malo so novi i polovni (koristeni) vozila: ● kamioni.5 toni) Ovaa klasa.

4 Trgovija so motocikli i delovi i pribor za motocikli.proda`ba na malo na motorni goriva.30 45.31 Trgovija na golemo so delovi i pribor za motorni vozila Trgovija na malo so delovi i pribor za motorni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: .40 Trgovija so motocikli i delovi i pribor za motocikli. vidi 22.32 45. odr`uvawe i popravka na motocikli 45. baterii. vidi 47.3 Trgovija so delovi i pribor na motorni vozila Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo i trgovija na malo so delovi. vidi 46.vgraduvawe na delovi i pribor koi ne se del od proizvodniot proces Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so velosipedi i delovi i pribor za velosipedi. vidi 47. osven trgovija so motorni vozila i motocikli .11 45. kako {to se: ● nadvore{ni i vnatre{ni gumi ● sve}i~ki.trgovija na golemo i na malo so delovi i pribor za motocikli vklu~uvaj}i i komisiono posreduvawe (trgovski posrednici) i nabavka preku po{ta .39 .izdavawe na motocikli.odr`uvawe i popravka na motocikli Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo so velosipedi i delovi i pribor za velosipedi.64 .protektirawe i preproda`ba na nadvore{ni gumi.. vidi 77. vklu~uvaj}i i mopedi .popravka i odr`uvawe na velosipedi. odr`uvawe i popravka na motocikli Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo i trgovija na malo so motocikli. oprema za osvetluvawe i elektri~ni delovi 45.29 46 Trgovija na golemo.49 . alatki i pribor za motorni vozila. vidi 95.

45. vidi od 46.99 46. Ovoj oddel ne opfa}a: . karavani i motocikli.zakup i lizing na stoki. `ivi `ivotni. vidi 82. brokeri i site drugi trgovci na golemo koi rabotat vo ime i za smetka na drugi .dejnosti na aukciski ku}i na golemo.12 Posreduvawe vo trgovijata so goriva. opfa}a: .11 .40 .1.trgovija na golemo za sopstvena smetka. vidi 47. metali i industriski hemikalii Ovaa klasa opfa}a posrednici vklu~eni vo proda`ba na: ● goriva.pakuvawe na cvrsti proizvodi i fla{irawe na gasoviti ili te~ni proizvodi.1 Trgovija na golemo so nadomest ili vrz osnova na dogovor Ovaa grupa opfa}a: .2-46. vklu~uvaj}i me{awe i filtrirawe za treti lica. rudi. rudi.9 46. isto taka.9 . metali i industriski hemikalii. vklu~uvaj}i i |ubriva (ve{ta~ki) Ovaa klasa ne opfa}a: .2-46. vklu~uvaj}i i preku internet Ovaa grupa.92 46. vidi 45.so nadomest ili vrz osnova na dogovor (komisiona proda`ba) na doma{nata trgovija na golemo i internacionalnata golemoproda`ba (eksport/import). vidi oddel 77 .Ovoj oddel opfa}a trgovija na golemo za sopstvena smetka.trgovija na golemo so pribor za motorni vozila i motocikli. vidi 45.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.dejnost na onie koi se anga`irani okolu povrzuvawe na prodava~ite i kupuva~ite ili prezemawe komercijalni transakcii vo ime na sopstvenikot na stokata.31.trgovija na golemo za sopstvena smetka.trgovija na golemo na motorni vozila. tekstilni surovini i poluproizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .4 . vklu~uvaj}i internet aukciska golemoproda`ba Posreduvawe vo trgovijata so zemjodelski surovini.dejnost na trgovskite posrednici. vidi od 46. 45.

2-46. vidi od 46. predmeti za doma}instvata. obuvki i predmeti od ko`a Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo za sopstvena smetka.9 . vklu~uvaj}i kancelariski ma{ini i kompjuteri. vidi 47. obleka.9 .16 Posreduvawe vo trgovijata so tekstil.99 46.trgovija na golemo za sopstvena smetka. vidi 47. krzno. drvena gra|a i grade`en materijal Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. pijalaci i tutun Ovaa klasa ne opfa}a: .13 Posreduvawe vo trgovijata so drvo.99 46. vidi od 46. vidi 45.2-46.trgovija na golemo za sopstvena smetka.99 46.aukcija na motorni vozila.2-46.1 .trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. industriska oprema.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.99 46. vidi od 46.15 Posreduvawe vo trgovijata so mebel.99 46. vidi 47.17 Posreduvawe vo trgovijata so hrana. vidi 47. brodovi i vozduhoplovni sredstva Ovaa klasa opfa}a posreduvawe vo proda`ba na: ● ma{ini..trgovija na golemo za sopstvena smetka.2-46.14 Posreduvawe vo trgovijata so ma{ini.9 .9 .dejnosti na trgovski posrednici vo proda`ba na motorni vozila. industrisjka oprema. metalna i `elezna stoka Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. vidi 47. vidi 45. vidi od 46.1 .trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. brodovi i vozduhoplovni sredstva Ovaa klasa ne opfa}a: .

3 Trgovija na golemo so `ivi `ivotni Trgovija na golemo so surova.99 46. seme i dobito~na hrana Ovaa klasa opfa}a: .18 Posreduvawe specijalizirano za trgovija so ostanati posebni proizvodi ili grupi na proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo za sopstvena smetka. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.dejnosti na agentite za osiguruvawe.trgovija na golemo so cve}e. vidi od 46.2-46.9 ..trgovija na golemo so tekstilni vlakna.23 46.19 Posreduvawe vo trgovijata so raznovidni proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .9 .76 46. vidi 68. pijalaci i tutun .trgovija na golemo za sopstvena smetka. vidi 46.dejnosti na agencii za nedvi`en imot.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. vidi 47.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. vidi 47.2-46.trgovija na golemo so surov tutun .trgovija na golemo so hrana za `ivotni i zemjodelski surovini. surov tutun.trgovija na golemo so `ita i seme .99 46. vidi od 46.trgovija na golemo za sopstvena smetka. vidi 66.22 Trgovija na golemo so cve}e i sadnici Ovaa klasa opfa}a: .2-46.99 . vidi 47.21 Trgovija na golemo so `ita.9 .31 46. vidi od 46. nedovr{ena i dovr{ena ko`a Trgovija na golemo so hrana.24 46.trgovija na golemo so maslodajni plodovi .2 Trgovija na golemo so zemjodelski surovini i `ivi `ivotni 46. sadnici i lukovici 46.22 .

38 Trgovija na golemo so kafe.trgovija na golemo so bezalkoholni pijalaci Ovaa klasa. kakao i za~ini Trgovija na golemo so druga hrana.trgovija na golemo so jajca i proizvodi od jajca .31 Trgovija na golemo so ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so pekarski proizvodi 46.01. vklu~uvaj}i i riba.trgovija na golemo so konzervirano ovo{je i zelen~uk 46.33 Trgovija na golemo so meso i proizvodi od meso Trgovija na golemo so mle~ni proizvodi. lu{pari i mekoteli Ovaa klasa opfa}a: .kupuvawe na vino na golemo (refus) i fla{irawe bez prethodna dorabotka Ovaa klasa ne opfa}a: . jajca i masla i masti za jadewe Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so {e}er.trgovija na golemo so masla za jadewe i masti od `ivotinsko i rastitelno poteklo 46. ~okolada i slatki od {e}er Ovaa klasa opfa}a: . 11. opfa}a: . ~aj.trgovija na golemo so sve`o ovo{je i zelen~uk . pijalaci i tutun .02 46.37 46. isto taka. ~okolada i slatki od {e}er .trgovija na golemo so mle~ni proizvodi .me{awe na vino i destilirani alkoholni pijalaci.39 Nespecijalizirana trgovija na golemo so hrana.trgovija na golemo so hrana za doma{ni milenici 46.36 Trgovija na golemo so proizvodi od tutun Trgovija na golemo so {e}er.32 46.35 46. vidi 11.34 Trgovija na golemo so pijalaci Ovaa klasa opfa}a: .46.trgovija na golemo so alkoholni pijalaci .

Ovaa klasa ne opfa}a: .76 46. vklu~uvaj}i i tekstil. kako {to se rakavici.4 Trgovija na golemo so predmeti za doma}instvata Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo so predmeti za doma}instva.41 Trgovija na golemo so tekstil Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so fotografski i opti~ki predmeti . vidi 46.49 Trgovija na golemo so elektri~ni aparati za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: . CD i DVD.trgovija na golemo so predmeti od ko`a.trgovija na golemo so pribor za obleka.46.trgovija na golemo so elektri~ni aparati za greewe .trgovija na golemo so nakit. 46.43 .trgovija na golemo so snimeni audio i video lenti. vidi 46.trgovija na golemo so tkaenini .48 .trgovija na golemo so elektri~ni aparati za doma}instvata .trgovija na golemo so obuvki . CD.trgovija na golemo so predivo . konec za {iewe itn. .52 . vklu~uvaj}i i sportska obleka .trgovija na golemo so specijalizirana sportska oprema i obuvki kako {to se ~izmi za skijawe.trgovija na golemo so ma{ini za {iewe.trgovija na golemo so prazni audio i video lenti.trgovija na golemo so krzneni proizvodi .trgovija na golemo so tekstilni vlakna. DVD Ovaa klasa ne opfa}a: .42 Trgovija na golemo so obleka i obuvki Ovaa klasa opfa}a: . vratovrski i naramenici . vidi 46. vidi 46. vidi 46.64 46.trgovija na golemo so radio i televiziski uredi .49 .trgovija na golemo so ~adori Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 46.trgovija na golemo so platno za doma}instvata itn.trgovija na golemo so pozamanterija i pribor: igli.trgovija na obleka.

podni prekrivki i oprema za osvetluvawe Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so igri i igra~ki . kozmeti~ki preparati i sapuni 46.44 Trgovija na golemo so porcelan.47 Trgovija na golemo so mebel.trgovija na golemo so sportski predmeti.trgovija na golemo so sredstva za ~istewe 46. pra~ki.46.trgovija na golemo so muzi~ki instrumenti . staklarija i sredstva za ~istewe Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so farmacevtski i medicinski proizvodi 46. spisanija i vesnici . vklu~uvaj}i i specijalni sportski obuvki kako {to se ~izmi za skijawe .46 Trgovija na golemo so farmacevtski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so kancelariski pribor.trgovija na golemo so velosipedi i delovi i pribor za velosipedi .48 46.trgovija na golemo so podni prekrivki .trgovija na golemo so predmeti od drvo.trgovija na golemo so ko`ni proizvodi i predmeti za patuvawa .trgovija na golemo so mebel za doma}instvata .45 Trgovija na golemo so parfimeriski i kozmeti~ki preparati Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so kancelariski mebel.49 Trgovija na golemo so ~asovnici i nakit Trgovija na golemo so druga stoka za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: .65 46. knigi.trgovija na golemo so oprema za osvetluvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . . pluta itn. vidi 46.trgovija na golemo so porcelan i staklarija .trgovija na golemo so parfimeriski.

52 Trgovija na golemo so elektronska i telekomunikaciska oprema i delovi Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so elektronski cevki . vidi 46. Trgovija na golemo so zemjodelski ma{ini.trgovija na golemo so telefonska i komunikaciska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: . (osven kompjuteri i periferna oprema).6 Trgovija na golemo so drugi ma{ini. magnetni i opti~ki diskovi (CD.trgovija na golemo so prazni audio (vizuelni) i video lenti i disketi.52 .e. pribor i oprema Ovaa klasa opfa}a: . 46.trgovija na golemo so zemjodelski ma{ini i oprema: 46.trgovija na golemo so pe~ateni kola . oprema i pribor za site vidovi na industriski ma{ini i ma{ini za op{ta namena.trgovija na golemo na snimeni audio i video lenti.trgovija na golemo so softver Ovaa klasa ne opfa}a: .66 46.trgovija na golemo na elementi za polusprovodnici .51 46. vidi 46.trgovija na golemo so elektronski delovi. telekomunikaciska oprema i nivni delovi.trgovija na golemo so kancelariski ma{ini i oprema. vidi 46.trgovija na golemo so kompjuteri i kompjuterska periferna oprema. oprema i pribor Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo so specijalizirani ma{ini. kompjuteri.43 . t. CD i DVD. kompjuterska periferna oprema i softver Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so mikro~ipovi i integrirani kola .trgovija na golemo so kompjuteri i kompjuterska periferna oprema .61 . vidi 46.46. DVD) .5 Trgovija na golemo so informati~ka i komunikaciska oprema Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo so informati~ka i komunikaciska tehnolo{ka oprema (ICT).51 Trgovija na golemo so kompjuteri.

opfa}a: . opfa}a: .trgovija na golemo so alatni ma{ini koi {to se kompjuterski kontrolirani 46. isto taka.● plugovi. isto taka.trgovija na golemo so ma{ini za tekstilnata industrija i ma{ini za {iewe i pletewe koi {to se kompjuterski kontrolirani 46.64 .01 (Proizvodstvo na kancelariski mebel i mebel za prodavnici) 46.trgovija na golemo so uslugi vo trgovijata povrzana so: ● predmetite (stokite) klasificirani vo klasa 31.63 Trgovija na golemo so ma{ini za rudarstvoto i grade`ni{tvoto Trgovija na golemo so ma{ini za tekstilnata industrija.trgovija na golemo so kancelariski ma{ini i oprema.trgovija na golemo na alatni ma{ini od bilo koj vid i za bilo koj materijal Ovaa klasa. opfa}a: .66 Trgovija na golemo so ostanati kancelariski ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a: . osven kompjuteri i kompjuterska periferna oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo so kosilki za treva bez ogled na na~inot na funkcionirawe 46. vidi 46. isto taka.62 Trgovija na golemo so alatni ma{ini Ovaa klasa opfa}a: . sealki ● `etvarki ● vr{alki ● ma{ini za molzewe ● ma{ini za odgleduvawe `ivina ● ma{ini za odgleduvawe p~eli ● traktori za zemjodelstvo i {umarstvo Ovaa klasa.trgovija na golemo so kompjuterska i periferna oprema.65 Trgovija na golemo so kancelariski mebel Ovaa klasa opfa}a: .51 46. ma{ini za {iewe i pletewe Ovaa klasa. rastura~i na |ubrivo.

surovo maslo.49 46. vidi 45. nesvojstveni za doma{na upotreba. isto taka. kerozin ● te~en naften gas. te~ni i gasoviti goriva i sli~ni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . butan i propan gas ● masla i masti za podma~kuvawe. motocikli i velosipedi .trgovija na golemo so delovi za motorni vozila. vidi 45. proizvodi na rafinirana nafta .1 . dizel gorivo. sredstva za podma~kuvawe.trgovija na golemo so motocikli.trgovija na golemo so `ici i prekinuva~i i druga instalaciona oprema za industriska upotreba . jaglen. vidi 46.trgovija na golemo so motorni vozila.31 . mazut.trgovija na golemo so transportna oprema so isklu~ok na motorni vozila.71 Trgovija na golemo so cvrsti.trgovija na golemo so drugi elektri~ni predmeti (materijali) kako {to se elektri~ni motori. nespomnati na drugo mesto za koristewe vo industrijata (osven vo rudarstvoto.trgovija na golemo so goriva. osven zemjodelski. vidi 46. drva za ogrev. masti.7 Druga specijalizirana trgovija na golemo Ovaa grupa opfa}a dejnosti na druga specijalizirana trgovija na golemo neklasificirani vo ostanatite grupi na ovoj oddel.trgovija na golemo so velosipedi. maslo za lo`ewe.trgovija na golemo so robotizirani proizvodni linii . masla kako {to se: ● drven jaglen-}umur. vidi 45. nafta ● surova nafta. 46.trgovija na golemo so drugi ma{ini.trgovija na golemo so elektronski delovi i telefonska i komunikaciona oprema. opfa}a: .69 Trgovija na golemo so drugi ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a: . Ovoj oddel opfa}a trgovija na golemo so poluproizvodi.52 46. prikolki i karavani. transformatori .trgovija na golemo so merni instrumenti i oprema Ovaa klasa ne opfa}a: . grade`ni{tvoto (visokogradba i niskogradba) i tekstilnata industrija). koks. trgovijata i navigacijata i drugi uslu`ni dejnosti Ovaa klasa. benzin.40 ..

lavaboa.74 Trgovija na golemo so metalna stoka. uredi i oprema za vodovod i centralno greewe Ovaa klasa opfa}a: . slavini.trgovija na golemo so rudi na `elezo i rudi na oboeni metali . WC {kolki.trgovija na golemo so `elezo i oboeni metali vo primarna forma .trgovija na golemo so sanitarna instalaciona oprema: ● cevki. grade`en materijal i sanitarna oprema Ovaa klasa opfa}a: .77 46.trgovija na golemo so yidni i podni prekrivki (oblogi) . T-delovi.72 Trgovija na golemo so metali i metalni rudi Ovaa klasa opfa}a: . spojnici.trgovija na golemo so zlato i drugi blagorodni metali Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 46. toaletni i drugi sanitarni predmeti od porcelan-plo~ki .trgovija na golemo so boja i lak .75 Trgovija na golemo so hemiski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . ~akal . bojleri) . gumeni cevki itn. cevki.trgovija na golemo so proizvodi od primarnata obrabotka na drvo .trgovija na golemo so poluproizvodi od `elezo i oboeni metali.trgovija na golemo so ramno staklo .trgovija na golemo so alati kako {to se ~ekani.trgovija na golemo so industriski hemikalii: .trgovija na golemo so metalni ostatoci. pili.trgovija na golemo so sanitarna oprema: ● kadi. .trgovija na golemo so uredi za zatopluvawe (greja~i.trgovija na golemo so predgrade`ni (prefabrikuvani) konstrukcii 46.trgovija na golemo so metalna stoka i bravi .73 Trgovija na golemo so drva.46.trgovija na golemo so drvo vo neobrabotena sostojba . pribor.trgovija na golemo so grade`en materijal: ● pesok.trgovija na golemo so instalaciski materijal . nespomnati na drugo mesto . {trafcigeri i drugi ra~ni alatki 46.

. oddeluvawe na iskoristeni proizvodi kako {to se avtomobili so cel da se dobijat povtorno upotreblivi delovi. nepakuvana .trgovija na golemo so kau~uk . pakuvawe i otpakuvawe. sinteti~ki smoli.31 .trgovija na golemo so proizvodi od |ubriva i agrohemiski proizvodi 46. vidi 38. Pritoa.sobirawe na otpad od doma}instvata i industriski otpad. ne za ponatamo{na upotreba vo industriskiot proizvodstven proces. soda.2 .76 Trgovija na golemo so ostanati poluproizvodi Ovaa klasa opfa}a: . parafin.odvojuvawe (demontirawe) na avtomobili. opfa}a: .trgovija na golemo so hartija vo golemi koli~estva. kiselini i sulfur.trgovija na golemo (kupuvawe i proda`ba) so metalni i nemetalni otpadoci i ostatoci za recikla`a.1 . no bez vistinski transformira~ki proces.obrabotka na otpadoci. ostatoci i drugi proizvodi vo sekundarni surovini koga e potreben vistinski transformacionen proces (sekundarnite surovini se podgotveni za direktna upotreba vo industriskiot proizvodstven proces i ne se finalen proizvod). kompjuteri.31 . vidi 38. industriska sol. skladirawe i isporaka. sortirawe. isto taka.trgovija na golemo so tekstilni vlakna itn.odvojuvawe (demontirawe) na brodovi.trgovija na golemo so plasti~ni materijali vo primarna forma . vidi 38. metilalkohol. pe~atarski boi. televizori i druga oprema za da se dobijat upotreblivi delovi za proda`ba (preproda`ba) Ovaa klasa ne opfa}a: . {tirak itn. vidi 38.trgovija na golemo so skapoceni kamewa 46. boi i lakovi.● anilin.77 Trgovija na golemo so otpadoci i ostatoci Ovaa klasa opfa}a: .obrabotka na otpadot.3 . tuku so cel za negovo otstranuvawe. industriski gasovi. ve{ta~ki aromi i vkusovi. televizori i druga oprema za obnovuvawe na materijalite.odvojuvawe (demontirawe) na avtomobili. kompjuteri. vklu~uvaj}i sobirawe. kupenite i prodadenite otpadoci ja zadr`uvaat preostanatata vrednost. vidi 38. Ovaa klasa. eteri~ni masla. hemiski lepila. .

pora~ka preku po{ta.9).. potro{uva~ki zadrugi itn. Proda`bata {to ne e preku prodavnici se razlikuva spored na~inot na koj se odviva kako {to e proda`ba na tezgi i pazari (grupa 47. Ovie grupi ponatamu se delat spored vidot na proizvodite koi gi prodavaat.2 do 47.1 do 47. . bez posebna specijalizacija 47 Trgovija na malo.1).8 i 47. osven trgovija so motorni vozila i motocikli Ovoj oddel opfa}a trgovija na malo (proda`ba bez prerabotka) na novi i koristeni stoki glavno na naselenieto za li~na potro{uva~ka ili za potro{uva~ka na doma}instvata.. preku prodavnici. vrata na vrata.(grupa 47.8) i druga proda`ba von prodavnici.32 . Trgovijata na malo prvo e klasificirana spored tipot na prodavnicata (trgovija na malo vo prodavnici.7. Trgovijata na malo vo prodavnici opfa}a i trgovija na malo so koristeni (polovni) stoki (klasa 47.79 46. grupi 47. tezgi.90 Nespecijalizirana trgovija na golemo Nespecijalizirana trgovija na golemo Ovaa klasa opfa}a: .79. Kaj trgovijata na malo vo prodavnici postoi ponatamo{no razlikuvawe pome|u specijaliziranata trgovija na malo (grupite od 47.9 46. uli~ni prodava~i. na pr. vidi 47. trgovija na malo von prodavnici: grupi 47.). stokovni ku}i. preku po{ta.trgovija na golemo so razli~ni stoki.7) i nespecijaliziranata trgovija na malo (grupa 47.odvojuvawe (demontirawe) na avtomobili so upotreba na mehani~ki proces. vidi 38.9).trgovija na malo so polovna stoka. internet. prodava~i koi odat po domovite na kupuva~ite. samoposlu`ni avtomati itn.

vidi oddel 46 . Ovoj oddel ne opfa}a: .trgovija na malo so raznovidni stoki. industriski ma{ini itn. surova nafta. opfa}a trgovija na malo preku posrednici i dejnosti na akcionerskite ku}i. kako {to se supermarketi i/ili stokovni ku}i. me{awe i pakuvawe. iako ovie proizvodi mo`e da ne se upotrebuvaat za li~na potro{uva~ka ili za potro{uva~ka vo doma}instvata.proda`ba na proizvodi od sopstveno proizvodstvo. `elezo i ~elik i industriski ma{ini i oprema. oddelite od 10-32 . prete`no so hrana. rudi.proda`ba na motorni vozila. klasificirani vo sektorot Prerabotuva~ka industrija. pijalaci ili tutun 47. razdeluvawe..proda`ba na hrana i pijalaci {to se konzumiraat na samoto mesto i proda`ba na hrana {to mo`e da se iznesuva. stokite koi obi~no ne spa|aat vo trgovija na malo. boi i drven materijal. isto taka. vidi oddel 56 . Rakuvaweto so stokata koe{to e voobi~aeno vo trgovijata ne vlijae na osnovnite karakteristiki na trgovskata stoka i mo`e da vklu~uva (opfa}a) na pr. isto taka. kancelariski pribor. industriski hemikalii. ruda.2 47. vidi oddel 45 . Trgovija na malo vo nespecijalizirani prodavnici. Poradi toa.1 Trgovija na malo vo nespecijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so raznovidni proizvodi vo ista edinica (nespecijalizirani prodavnici). kako {to se `ita.ne se opfateni (vklu~eni) vo ovoj oddel.Prodadenite stoki vo ovoj oddel ~esto se ograni~eni na stoki koi se odnesuvaat na stokite za {iroka potro{uva~ka ili stokite za trgovija na malo. proizvodi kako {to se personalni kompjuteri.proda`ba na zemjodelski proizvodi od strana na zemjodelcite. vidi oddel 01 . Ovoj oddel.trgovija so `ito i zrnesti proizvodi. pijalaci i tutun Ovaa klasa opfa}a: . gi opfa}a i edinicite koi se anga`irani vo proda`bata na trgovski stoki na naselenieto.11 . motocikli i nivni delovi. sortirawe.iznajmuvawe na li~ni dobra i dobra na doma}instvata na naselenieto. Ovoj oddel. me|u koi preovladuvaat hrana. vidi grupa 77.

prodavaat i razni drugi stoki kako {to se: obleka. mebel. pijalaci i tutun vo specijalizirani prodavnici 47.21 Trgovija na malo so ovo{je i zelen~uk vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . me|u koi ne preovladuvaat hrana. nakit. kozmetika itn. druga morska hrana (plodovi) i nivni proizvodi 47.● dejnost na prodavnici za me{ovita stoka koi pokraj glavnite proizvodi.24 Trgovija na malo so leb. hrana.trgovija na malo so pijalaci ({to ne se konsumiraat na samoto mesto): ● alkoholni pijalaci ● bezalkoholni pijalaci 47. mebel. 47. doma{ni aparati. pijalaci i tutun . pijalaci i tutun.trgovija na malo so meso i proizvodi od meso (vklu~uvaj}i i `ivinsko meso) 47.dejnost na stokovni ku}i so me{ovita stoka kako {to e: obleka. kola~i i slatki vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so pijalaci vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . lu{pari i mekoteli vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so prigotveno i konzervirano ovo{je i zelen~uk 47. pe~iva.2 Trgovija na malo so hrana. kozmetika. igra~ki. metalna stoka. 47.trgovija na malo so raznovidni stoki.25 .trgovija na malo so sve`o ovo{je i zelen~uk . metalna stoka.22 Trgovija na malo so meso i proizvodi od meso vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . doma{ni aparati.19 Druga trgovija na malo vo nespecijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . sportska oprema itn.23 Trgovija na malo so ribi.trgovija na malo so ribi.

30 Trgovija na malo so motorni goriva i maziva vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .71 .trgovija na malo so drugi prehranbeni proizvodi. telekomunikaciska i elektri~na oprema za {iroka potro{uva~ka vo specijalizizrani prodavnici.trgovija na golemo so goriva.26 Trgovija na malo so proizvodi od tutun vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . vidi 47.trgovija na malo so mle~ni proizvodi i jajca .trgovija na malo so standarden softver.47. kako {to se kompjuteri i periferna oprema. isto taka.trgovija na malo so proizvodi od tutun 47.4 Trgovija na malo so informati~ka i komunikaciska oprema vo specijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so informati~ka i komunikaciska tehnolo{ka oprema (ICT). opfa}a: . vidi 46. 47.trgovija na malo so tutun .trgovija na malo so goriva za motorni vozila i motocikli Ovaa klasa.trgovija na malo so te~en naften gas vo kontejneri (plinski boci) za potrebite na doma}instvo.29 Druga trgovija na malo so hrana vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .41 Trgovija na malo so kompjuteri.3 Trgovija na malo so motorni goriva i maziva vo specijalizirani prodavnici 47.trgovija na malo so proizvodi za podma~kuvawe i za ladewe na motorni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: . periferni edinici i softver vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . nespomnati na drugo mesto 47.trgovija na malo so kompjuterska periferna oprema .trgovija na malo so kompjuteri . vklu~uvaj}i i video igri .trgovija na malo so konzoli za video igri .78 47.

trgovija na malo so tkaenini .Ovaa klasa ne opfa}a: . metalna stoka.5 Trgovija na malo so druga oprema za doma}instvata vo specijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so oprema za doma}instvata.trgovija na malo so CD.trgovija na malo so ramno staklo . gobleni (tapiserii) i vez .trgovija na malo so pozamanterija i pribor: igli.trgovija na golemo so prazni lenti i disketi.trgovija na malo so obleka.trgovija na malo so boi.71 47. kako {to e tekstil. DVD itn.trgovija na malo so tekstil .51 Trgovija na malo so tekstil vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so metalna stoka .trgovija na malo so predivo-pletivo . vidi 47.43 . boi i staklo vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: . elektri~ni aparati ili mebel vo specijalizirani prodavnici.trgovija na malo so drug grade`en materijal. lakovi i premazi .trgovija na malo so osnovni materijali za pokrivki (}ilimi). isto taka.trgovija na malo so audio i videooprema .trgovija na malo so materijal i oprema za "napravi sam" Ovaa klasa. }ilimi. vidi 47.52 Trgovija na malo so metalna stoka. 47.63 Trgovija na malo so telekomunikaciska oprema vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so audio i videooprema vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .. kako {to se tuli. opfa}a: 47.42 47. sanitarna oprema .trgovija na malo so radio i televiziska oprema . pleeri i plo~i 47. konec za {iewe itn. drvo.

trgovija na malo so }ilimi i tepisi ..6 Trgovija na malo so proizvodi za kultura i rekreacija vo specijalizirani prodavnici 47.trgovija na malo so mebel za doma}instvata .trgovija na malo so yidni tapeti i podni oblogi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 47. yidni i podni oblogi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . oprema za osvetluvawe i drugi predmeti za doma}instvata.trgovija na malo so muzi~ki instrumenti i noten materijal . sefovi i trezori. bez uslugi na instalirawe i odr`uvawe .53 Trgovija na malo so kilimi. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: .54 Trgovija na malo so elektri~ni aparati za doma}instvata vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so kosilki.43 Trgovija na malo so mebel. pribor za jadewe.trgovija na malo so neelektri~ni aparati za doma}instvo .trgovija na malo so plo~i od pluta za podni oblogi.59 .trgovija na malo so audio i videooprema. bez ogled na na~inot na funkcionirawe .trgovija na malo so kujnski sadovi. vidi 47. vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . glineni i kerami~ki lonci. stakleni. tepisi. porcelanski i grn~arski predmeti .trgovija na malo so predmeti i oprema za doma}instvata.52 47.trgovija na malo so elektri~en za{titen alarmen sistem. vidi 47.trgovija na malo so proizvodi od drvo.trgovija na malo so zavesi i mre`i .79 47. pluta i pra~ki .trgovija na malo so antikviteti. kako {to se za{titni bravi.trgovija na malo so predmeti za osvetluvawe (svetilki) .trgovija na malo so sauni 47.

trgovija na malo so sportska oprema.trgovija na malo so prazni lenti i diskovi 47.64 Trgovija na malo so sportska oprema vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . vidi 47.trgovija na malo so knigi od site vidovi Ovaa klasa ne opfa}a: . penkala. muzi~ki i video zapisi.62 Trgovija na malo so vesnici i kancelariski pribor vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . ~amci i velosipedi 47. pribor za ribolov. kako {to se knigi.trgovija na malo so muzi~ki zapisi. kompakt diskovi i kaseti . vesnici.trgovija na malo so igri i igra~ki od razli~en materijal Ovaa klasa ne opfa}a: . vo specijalizirani prodavnici 47. hartija itn.trgovija na malo so kancelariski pribor kako {to se molivi.41 .trgovija na malo so konzoli za video igri.Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so proizvodi za kultura i rekreacija.61 Trgovija na malo so knigi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . vidi 47. vidi 47. audio lenti. vklu~uvaj}i video igri.65 Trgovija na malo so igri i igra~ki vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .63 Trgovija na malo so muzi~ki i video zapisi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so video lenti i DVD Ovaa klasa ne opfa}a: . sportska oprema. igri i igra~ki.trgovija na malo so polovni knigi i antikvitetni knigi.79 47.trgovija na malo so standarden softver. 47. oprema za kampuvawe.41 .

73 Apteki Ovaa klasa opfa}a: .72 Trgovija na malo so obuvki i predmeti od ko`a vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . vratovrski. opfa}a trgovija na malo so koristeni (polovni) stoki vo specijalizirani prodavnici. vidi 47. suveniri.trgovija na malo so predmeti od krzno . Ovaa klasa ne opfa}a: .71 47. Trgovija na malo so obleka vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so obuvki .trgovija na malo so pribor za patuvawe od ko`a i zamena za ko`a Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka. farmacevtski i medicinski preparati. kako {to se obleka.trgovija na malo so predmeti za oblekuvawe .51 47.trgovija na malo so tekstil. ~asovnici. materijali za ~istewe. vidi 47.74 47.7 Trgovija na malo so drugi stoki vo specijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so posebni proizvodi vo specijalizirani prodavnici koi ne se vklu~eni vo drugite delovi od klasifikacijata. obuvki i predmeti od ko`a. naramenici itn.47. oru`je.trgovija na malo so proizvodi od ko`a . Ovaa grupa.75 .64 47.trgovija na malo so specijalni sportski obuvki kako {to se ~izmi za skijawe. cve}e. doma{ni milenici i dr.trgovija na malo so farmacevtski proizvodi Trgovija na malo so medicinski preparati i ortopedski pomagala vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so kozmeti~ki i toaletni preparati vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: 47.trgovija na malo so galanterija kako {to se: rakavici.

76 47.79 Trgovija na malo so polovni stoki vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . plin.dejnosti na opti~ari . pijalaci i tutunski proizvodi na tezgi i pazari 47.dejnosti na aukcii na internet i drugi aukcii von prodavnici (trgovija na malo).trgovija na malo so maslo za greewe (lo`ewe) za doma}instvata.8 Trgovija na malo na tezgi i pazari Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so koj bilo vid na novi i polovni stoki na voobi~aeni podvi`ni tezgi pokraj glavnite pati{ta ili na organizirani pazari.1 .91. |ubrivo. vidi 45.trgovija na malo na uslugite na umetni~kite galerii . zalo`uvalnici vidi 64.trgovija na malo so neprehranbeni proizvodi.78 .81 Trgovija na malo so hrana. 47.trgovija na malo so antikviteti .99 .fotografska.trgovija na malo so polovni knigi .trgovija na malo so marki i kovani moneti .trgovija na malo so suveniri.trgovija na malo so drugi polovni stoki . doma{ni milenici i hrana za niv vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so ~asovnici i nakit vo specijalizirani prodavnici Druga trgovija na malo so novi proizvodi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . vidi 47. seme.trgovija na malo so polovni motorni vozila.77 47.trgovija na malo so parfemi. jaglen i drvo za doma}instvata . nespomnati na drugo mesto 47. 47. opti~ka i precizna oprema . sadnici. rakotvorbi i religiozni predmeti .trgovija na malo so oru`je i municija .92 47.dejnosti na aukcionerskite ku}i vo vrska so trgovijata na malo Ovaa klasa ne opfa}a: . kozmeti~ki i toaletni proizvodi Trgovija na malo so cve}e..dejnosti na komercijalnite umetni~ki galerii .dejnosti na prodavnici na zalo`ni predmeti.

vidi 56.Ovaa klasa ne opfa}a: .internet aukcii vo vrska so trgovijata na malo 47. Ovaa klasa opfa}a: . telefon ili preku internet (obi~no preku specijalni metodi na nara~uvawe dadeni na internet-stranicite).trgovija na malo so drugi stoki na tezgi i pazari. kako {to se: ● podni oblogi i kilimi ● knigi ● igri i igra~ki ● elektri~ni aparati za doma}instvo i {iroka potro{uva~ka ● muzi~ki i video zapisi 47. proda`ba od vrata na vrata. obleka i obuvki Trgovija na malo so drugi stoki na tezgi i pazari Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so proizvodi od bilo koj vid po po{ta .91 Trgovija na malo preku po{ta i internet Ovaa klasa opfa}a dejnosti na trgovija na malo preku po{ta i/ili internet. preku avtomati itn. informacii (podatoci) dobieni od internet-stranica ili nekoe drugo sredstvo za oglasuvawe i kupuva~ot ja nara~uva stokata preku po{ta. 47.dejnosti na trgovijata na malo kade {to kupuva~ot go vr{i izborot na stokata vrz osnova na oglas. Kupenite proizvodi mo`e da bidat ili direktno simnati od internet ili fizi~ki ispora~ani do kupuva~ot.trgovija na malo so proizvodi od bilo koj vid preku internet Ovaa klasa isto taka opfa}a: . odnosno preku lica koi doa|aat vo domovite na kupuva~ite. radio i telefon .trgovija na malo so gotova hrana za brzo konsumirawe (prodava~i na hrana na podvi`ni mesta-tezgi).10 Trgovija na malo na tezgi i pazari so tekstil. tezgi i pazari Ovaa grupa opfa}a dejnosti na trgovija na malo po po{ta.9 Trgovija na malo von prodavnici.e.direktna proda`ba preku televizija.82 47. t.89 . katalog. preku internet.

aerodromi.99 Druga trgovija na malo von prodavnici. vidi 77. vidi grupa 33.trgovija na malo preku trgovski agenti (von prodavnici) H/@ TRANSPORT I SKLADIRAWE Ovoj sektor opfa}a dejnosti povrzani so vr{ewe prevoz na patnici i stoki.3 . Ovoj sektor ne opfa}a: .dejnosti na aukcii von prodavnici (trgovija na malo so isklu~ok na internet) .trgovija na malo so motocikli i delovi i pribor za motorcikli preku internet. cevovodi.izgradba. vklu~uva po{tenski i kurirski dejnosti. me|ugradski Patni~ki `elezni~ki transport.generalen remont ili popravki na prevoznite sredstva.20 . kako i prevoz na stoka preku cevovodi. ogrevno drvo.trgovija na malo so proizvodi od koj bilo vid i na na~in koj ne e predviden vo prethodnite klasi: ● trgovija na malo preku lica koi doa|aat vo domovite na kupuva~ite (proda`ba od vrata na vrata) ● preku avtomati itn.1 . vidi oddel 42 .direktna proda`ba na gorivo (nafta za greewe. so `eleznica. Isto taka. pat.odr`uvawe i popravka na motorni vozila. vidi 45.3 49 Kopnen transport i cevovoden transport Ovoj oddel opfa}a prevoz na patnici i stoka po pat i so `eleznica.1 i 77. itn. osven motornite vozila. . vo liniski ili sloboden prevoz.1 49. skladirawe itn. pretovar na tovar.iznajmuvawe na prevozni sredstva bez voza~ ili rakuva~.trgovija na malo so motorni vozila i delovi i pribor za motorni vozila preku internet. dostaveni do mestoto na kupuva~ite . pristani{ta. 45. `elezni~ki prugi. vidi 45. 49. tezgi i pazari Ovaa klasa opfa}a: . vidi grupi 45.40 47.).1. me|ugradski . Ovoj sektor opfa}a i iznajmuvawe na prevozni sredstva i transportna oprema so voza~ ili rakuva~. voda ili vozduhoplov kako i pridru`ni dejnosti na terminali i parkirali{ta.10 Patni~ki `elezni~ki transport. odr`uvawe i popravka na pati{ta.Ovaa klasa ne opfa}a: .

Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici na glavni `elezni~ki prugi koi se rasprostraneti na po{iroko geografsko podra~je - prevoz na patnici so me|ugradska `eleznica - dejnosti na `elezni~ki vagoni (koli) za spiewe i jadewe kako integralen del na `elezni~kite kompanii Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz na patnici vo gradski i prigradski tranzit sistem, vidi 49.31 - dejnosti na patni~ki terminali, vidi 52.21 - operacii na `elezni~kata infrastruktura, dejnosti povrzani so manevrirawe i ran`irawe, vidi 52.21 - dejnosti na `elezni~ki vagoni za spiewe i jadewe koga funkcioniraat kako posebni edinici, vidi 55.90, 56.10 49.2 49.20 Tovaren `elezni~ki transport Tovaren `elezni~ki transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na stoka so me|ugradska, prigradska i gradska `eleznica Ovaa klasa ne opfa}a: - skladirawe, vidi 52.10 - dejnosti na terminali za stoka, vidi 52.21 - rabota na `elezni~kata infrastruktura, dejnosti povrzani so manevrirawe i ran`irawe, vidi 52.21 - pretovar na tovar, vidi 52.24 49.3 Drug patni~ki kopnen transport Ovaa grupa gi opfa}a site dejnosti na kopnen prevoz na patnici, osven `elezni~kiot prevoz. Me|utoa, `elezni~kiot prevoz e vklu~en vo ovaa grupa kako del od gradskiot i prigradskiot prevoz. 49.31 Gradski i prigradski patni~ki kopnen transport Ovaa klasa opfa}a: - gradski ili prigradski kopnen prevoz. Tuka mo`at da se opfa}aat razli~ni vidovi na kopnen prevoz, kako {to e prevoz so avtobusi, tramvai, avtomobili, trolejbusi, podzemna i nadzemna `eleznica itn. Prevozot se vr{i na redovni relacii so to~no utvrden red na vozewe, so zemawe i ostavawe patnici na odredeni stanici. Ovaa klasa, isto taka, opfa}a:

- linii za prevoz od grad do aerodrom ili od grad do `elezni~ka stanica - dejnost na `i~ari i sl. ako se del od gradski, prigradski ili me|ugradski kopnen tranziten sistem Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz na patnici so me|ugradska `eleznica, vidi 49.10 49.32 Taksi slu`ba Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - drugo iznajmuvawe na privatni avtomobili so voza~ 49.39 Drug patni~ki kopnen transport, nespomnat na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: - drug patni~ki paten transport: ● redoven avtobuski prevoz liniski ● ~arter prevozi, ekskurzii i drugi povremeni uslugi na prevoz ● aerodromski {atlovi (kombiwa-avtobusi za prevoz od/do aerodrom) - dejnost na `i~ari, ski liftovi i sl. ako ne se del od gradskiot ili prigradskiot tranziten sistem Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - rabota na avtobusi za prevoz na u~enici i avtobusi za prevoz na vraboteni - prevoz na patnici so vozila {to gi vle~at lu|e ili `ivotni (rik{a ili zapre`na kola) Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz so ambulantni vozila, vidi 86.90 49.4 Tovaren paten transport i uslugi za preseluvawe Ovaa grupa go opfa}a sevkupniot kopnen prevoz na stoka osven, `elezni~kiot prevoz. 49.41 Tovaren paten transport Ovaa klasa opfa}a: - sevkupen tovaren paten prevoz ● prevoz na ogrevni drva ● prevoz na dobitok ● prevoz na tovar so ladilnici ● prevoz na te{ki tovari ● prevoz na nespakuvani tovari, vklu~uvaj}i i prevoz so tanker kamioni, vklu~uvaj}i i sobirawe na mleko od farmi

● prevoz na avtomobili ● prevoz na otpad i otpaden materijal, bez sobirawe i odlo`uvawe Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe kamioni so voza~ - prevoz na tovar so vozila {to gi vle~at lu|e ili `ivotni (rik{a ili zapre`na kola) Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz na trupci vo {umite, kako del od {umskite dejnosti (iskoristuvaweto na {umite), vidi 02.40 - distribucija na voda so kamioni, vidi 36.00 - rabota na oprema za pretovar na tovar na terminali, vidi 52.21 - uslugi za pakuvawe za prevoz, vidi 52.29 - po{tenski i kurirski dejnosti, vidi 53.10, 53.20 - prevoz na otpad kako integralen del od dejnostite za sobirawe na otpad, 38.11, 38.12 49.42 Uslugi za preseluvawe Ovaa klasa opfa}a: - uslugi na kopnen prevoz za preseluvawe (dislocirawe) na delovni subjekti i doma}instva 49.5 49.50 Cevovoden transport Cevovoden transport Ovaa klasa opfa}a: - transport na gas, te~nosti, voda, razreden cement, malter i drugi stoki preku cevovodi Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - rabota na pumpni stanici Ovaa klasa ne opfa}a: - distribucija na priroden ili industriski dobien gas, voda ili parea, vidi 35.22, 35.30, 36.00 - prevoz na te~nosti so kamioni, vidi 49.41 50 Voden transport

Ovoj oddel opfa}a prevoz na patnici i stoka po voden pat, vo redoven ili vonreden prevoz. Isto taka, opfa}a vle~ewe ili turkawe na brodovi, eksurzii, kru`ni patuvawa i razgleduvawe so brod, prevoz so traekti, taksi prevoz itn. Iako mestoto e indikator za odvojuvawe na morskiot od slatkovodniot prevoz, odlu~uva~ki faktor e vidot na brodskoto plovilo koe{to se upotrebuva. Prevozot so brodskite plovila vo morskite vodi e klasificirano vo grupite 50.1 i 50.2, dodeka prevozot so drugite vidovi brodski plovila e klasificiran vo grupite 50.3 i 50.4. Ovoj odel ne gi opfa}a dejnostite na restorani i barovi stacionirani na palubite na brodovite (vidi 56.10 i 56.30) ako gi vr{at izdvoeni edinici. 50.1 Pomorski i krajbre`en patni~ki voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na patnici so brodovi koi{to se osposobeni za prevoz vo morskite i krajbre`nite morski vodi. Isto taka, opfa}a prevoz na patnici na golemi ezera itn., koga se koristat ist vid na plovila. 50.10 Pomorski i krajbre`en patni~ki voden transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici preku more i niz krajbre`ni morski vodi, redoven ili vonreden prevoz: ● prevoz so brodovi ili ~amci za ekskurzii, kru`ni patuvawa ili razgleduvawa ● prevoz so traekti, taksi prevoz na vodni pati{ta Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na ~amci so ekipa` za morski i krajbre`en morski prevoz (za ribarewe) Ovaa klasa ne opfa}a: - dejnost na restoranite i barovite na palubite na brodovite, koga se vr{i preku odvoeni edinici, vidi 56.10, 56.30 - iznajmuvawe na ~amci i jahti za razonada bez ekipa`, vidi 77.21 - iznajmuvawe na komercijalni brodovi ili ~amci bez ekipa`, vidi 77.34 - dejnost na "kazina na voda", vidi 92.00 50.2 Pomorski i krajbre`en tovaren voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na stoka so brodovi vo morskite i krajbre`nite morski vodi. Isto taka, vklu~uva prevoz na stoka preku golemi ezera itn. koga se upotrebuvaat ist vid na brodovi.

50.20

Pomorski i krajbre`en tovaren voden transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na stoka preku moriwa i krajbre`ni vodi, redoven ili vonreden prevoz - prevoz so vle~ewe ili turkawe na bar`i, tankeri za dup~ewe i crpewe na nafta Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na brodovi so ekipa` za pomorski i krajbre`en prevoz na stoka Ovaa klasa ne opfa}a: - skladirawe na stokite, vidi 52.10 - upravuvawe na pristani{tata i drugi pomo{ni dejnosti kako {to se: vplovuvawe, kormilarewe, osvetluvawe, spasuvawe na plovni objekti, vidi 52.22 - pretovar, vidi 52.24 - iznajmuvawe na komercijalni brodovi ili ~amci bez ekipa`, vidi 77.34

50.3

Vnatre{en patni~ki voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na patnici vo vnatre{nite vodi, vklu~uvaj}i i brodovi koi ne se soodvetni za morski prevoz. 50.30 Vnatre{en patni~ki voden transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici preku reki, kanali, ezera i drugi vnatre{ni vodni pati{ta, vklu~uvaj}i i prevoz vnatre vo pristani{tata i dokovite Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: iznajmuvawe na rekreativni ~amci so ekipa` za prevoz vo vnatre{ni vodi Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na ~amci i jahti bez ekipa`, vidi 77.21

50.4

Vnatre{en tovaren voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na stoki vo vnatre{nite vodi so brodovi koi ne se soodvetni za morski prevoz. 50.40 Vnatre{en tovaren voden transport Ovaa klasa opfa}a:

- prevoz na stoki preku reki, kanali, ezera i drugi vnatre{ni vodni pati{ta, vklu~uvaj}i i prevoz vnatre vo pristani{tata i dokovite Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na brodovi so ekipa` za prevoz na stoka vo vnatre{nite vodi Ovaa klasa ne opfa}a: - pretovar na tovar, vidi 52.24 - iznajmuvawe na komercijalni brodovi i ~amci bez ekipa`, vidi 77.34 51 Vozduhoploven transport Ovoj oddel opfa}a prevoz na patnici ili stoki vo vozduhoploven ili vselenski transport. Ovoj oddel ne opfa}a: - prskawe na posevi, vidi 01.61 - remont na vozduhoplovi ili vozduhoplovni motori, vidi 33.16 - dejnost na aerodromite, vidi 52.23 - reklamirawe od vozduh, vidi 73.11 - snimawe od vozduh (aerofotografija), vidi 74.20 51.1 51.10 Patni~ki vozduhoploven transport Patni~ki vozduhoploven transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici po vozduhoploven pat na redovni linii so utvrden red na letawe. - ~arter letovi za patnici - panoramsko razgleduvawe od vozduh Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na vozduhoplovni letala so ekipa` so cel prevoz na patnici - ostanati dejnosti na vozduhoplovniot prevoz kako {to se: ● prevoz na patnici {to go vr{at aeroklubovite so cel obuka ili razonoda Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na vozduhoplovni letala bez upravuva~, vidi 77.35 51.2 Tovaren vozduhoploven transport i vselenski transport

opfa}a: . skladi{ta za me{ovita stoka. vidi 68. opfa}a: . skladi{ta-ladilnici.22 Vselenski transport Ovaa klasa opfa}a: .komori za momentno zamrznuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .1 52.51.upravuvawe so objekti za samoskladirawe. 52.20 . itn. pristani{ta.vselenski prevoz na stoka i patnici 52 Skladirawe i pomo{ni dejnosti vo prevozot Ovoj oddel opfa}a skladirawe i pomo{ni dejnosti vo transportot.lansirawe na sateliti i vselenski letala . skladi{ta-cisterni (tankeri) Ovaa klasa.21 Tovaren vozduhoploven transport Ovaa klasa opfa}a: .iznajmuvawe na vozduhoplovni letala so ekipa` so cel prevoz na stoka 51. mostovi.skladirawe na stoka vo nadvore{ni trgovski zoni .~arterski letovi za prevoz na stoka Ovaa klasa. isto taka.davawe na sloboden skladi{en prostor pod naem. tuneli.2 Pridru`ni dejnosti vo prevozot .20 52.parkirali{ni uslugi za motorni vozila. vidi 52. isto taka.) i dejnosti na agenciite za prevoz i pretovar na tovar.21 .rabota na skladi{nite objekti za site vidovi na stoka: ● rabota na silosi za `ito.prevoz na stoka po vozduhoploven pat na redovni linii so utvrden red na letawe . vidi 68.10 Skladirawe na stoka Skladirawe na stoka Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se operacii vo transportnata infrastruktura (aerodromi.

dejnosti povrzani so kopnen prevoz na patnici. kako {to se delovi na prevoznata infrastruktura ili dejnosti koi{to se odnesuvat na upravuvawe so tovar pred.21 Uslu`ni dejnosti povrzani so kopneniot prevoz Ovaa klasa opfa}a: .24 .to~ewe na gas za prevozni celi Ovaa klasa ne opfa}a: . `ivotni ili stoka: ● rabota na terminalskite objekti kako {to se pristani{ta ● rabota na zatvoreni vodi ● navigacija. `ivotni ili stoka: ● rabota na stani~nite objekti kako {to se `elezni~kite stanici. posle ili pome|u odredeni prevozni segmenti. parkirali{tata za velosipedi ● skladi{ta za stanbeni avtoprikolki vo zima .dejnosti povrzani so prevoz na patnici.pretovar na tovar. vidi 52. 52. mostovite.29 52.rabota na marina. parkirali{tata ili javnite gara`i. vidi 93. tunelite. dejnosti za spasuvawe ● dejnosti na svetilnici Ovaa klasa ne opfa}a: . avtobuskite stanici.dejnosti povrzani so voden prevoz na patnici.22 Uslu`ni dejnosti povrzani so vodniot prevoz Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: .pretovar na tovar. Vklu~eni se i dejnostite na odr`uvawe na site transportni objekti.ran`irawe i manevrirawe . isto taka. stanicite so rakuvawe na stokite ● raboti na `elezni~kata infrastruktura ● raboti na pati{tata.vle~na slu`ba i pomo{ na pat Ovaa klasa.Ovaa grupa vklu~uva pridru`ni dejnosti za prevoz na patnici ili stoki. `ivotni ili stoki po vozduhoploven pat: . kormilarewe i zastanuvawe na brodovi ● osvetluvawe.23 Uslu`ni dejnosti povrzani so vozduhoplovniot prevoz Ovaa klasa opfa}a: . vidi 52.24 52.

osiguruvawe na prevoznite sredstva.tovarawe i istovarawe na stoka od `elezni~ki vagoni Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnost na patni~kite agencii.20 . vidi 52.organizirawe ili sproveduvawe na transportni operacii po `eleznica. 85.20 .pomo{ni uslugi vo turizmot.tovarawe i istovarawe na stoki ili baga` na patnici bez ogled na vidot na transportot so koj e izvr{en prevozot . privremeno pakuvawe so cel stokite da se za{titat za vreme na tranzit. vidi 79. more ili vozduh .tovarawe vo potpaluba .23 52. vidi 65. suvozemen pat.zastapuvawe na brodski i vozduhoploven prostor za skladirawe na tovar .24 . 52. opfa}a: .rabota na stani~nite objekti. ● rabota na aerodromite i kontrolite na vozdu{niot soobra}aj.e.● rabota na terminalskite objekti kako {to se vozduhoplovni terminali.protivpo`arni uslugi na aerodromite Ovaa klasa ne opfa}a: .24 Pretovar na tovar Ovaa klasa opfa}a: . t.29 Ostanati pridru`ni dejnosti vo prevozot Ovaa klasa opfa}a: .raboti na {pedicija (ispra}awe na stoki) . zemawe na primerok.rabota na carinarnici . vidi 79.dejnost na {kolite za letawe.12 .organizirawe na grupni ili individualni pratki (vklu~uvaj}i sobirawe i isporaka na stoki i grupirawe na pratkite) . vidi 85. vidi 79.22 i 52. ● rabota na aerodromskite slu`bi na pistite Ovaa klasa. isto taka.izdavawe i nabavuvawe na transportni dokumenti i tovarni listovi . merewe na stokata Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 53.dejnost na turoperatorite.raboti na rakuvawe so stokata.21.kurirski dejnosti.12 . prepakuvawe.raboti na pomorskite {pediteri i avio{pediteri .11 . vidi 52.53 52.32.pretovar na tovar.

Isporakata vklu~uva po{ta. vklu~uva i drugi uslu`ni dejnosti tesno povrzani so univerzalnite po{tenski uslugi.dejnost na po{tenskite `iro i {tedni smetki i ostanatite finansiski raboti koi gi izvr{uvaat po{tenskite uredi.e. . transport i isporaka na pisma i pratki. reklami. periodi~ni spisanija. itn.2 Dejnosti za davawe na ostanati po{tenski i kurirski uslugi 53.) mali paketi. vidi 79. razglednici. Uslugite vklu~uvaat upotreba na univerzalna uslu`na infrastruktura (po{tenska mre`a). Lokalnata isporaka i uslugite na porakite. pratki i paketi {to ja vr{at davatelite na univerzalnite po{tenski uslugi. nivno sortirawe. prevoz i isporaka na (doma{ni ili me|unarodni) pisma. dobra i dokumenti. pisma.10 Dejnosti za davawe na univerzalni po{tenski uslugi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na po{tenski uslugi (dejnosti na davawe na univerzalni po{tenski uslugi) od strana na eden ili pove}e davateli na univerzalni po{tenski uslugi.. se vklu~eni. vklu~uvaj}i lokacii za priem na po{tenski pratki.20 Dejnosti za davawe na ostanati po{tenski i kurirski uslugi Ovaa klasa opfa}a: . pe~at (vesnici. t. isto taka. kako i uslugi za isporaka na po{tata. Ovaa klasa opfa}a: . sortirawe. a rabotite mo`e da se izveduvaat so sopstveni (privatni) prevozni sredstva ili so koristewe na javniot prevoz. Mo`e da se vklu~i eden ili pove}e vidovi na prevoz.90 53 Po{tenski i kurirski dejnosti Ovoj oddel vklu~uva po{tenski i kurirski dejnosti kako {to se sobirawe.dejnost na turisti~kite vodi~i.sobirawe. Isto taka. 53. po{ta. vidi 64.pribirawe na pisma i paketi od javnite po{tenski sanda~iwa ili od po{tite Ovaa klasa ne opfa}a: .19 53.1 Dejnosti za davawe na univerzalni po{tenski uslugi 53.

Mo`e da se upotebi eden ili pove}e vidovi na prevoz.uslugi na isporaka na doma{na adresa Ovaa klasa ne opfa}a: . 51. Ovoj sektor ne opfa}a smestuvawe za podolg prestoj.prevoz na tovar. pratki i paketi od pretprijatija koi ne se davateli na univerzalni po{tenski uslugi. dodeka ostanatite obezbeduvaat kombinacija od smestuvawe.10 Hoteli i sli~ni objekti za smestuvawe Hoteli i sli~ni objekti za smestuvawe .20.41. kako glaven (osnoven) prestoj {to e klasificirano vo dejnostite vo vrska so nedvi`en imot (sektor L/J). isto taka . odnosno trgovijata na golemo ili trgovijata na malo. Isto taka.22 I/З OBJEKTI ZA SMESTUVAWE I SERVISNI DEJNOSTI SO HRANA Ovoj sektor opfa}a smestuvawe za kratok prestoj na posetitelite i ostanatite patnici i smestuvawe so kompleten obrok i pijalaci za brzo konsumirawe. Koli~inata i vidot na dopolnitelniot servis {to se obezbeduva vo ovaa sekcija mo`e da varira. Podgotovkata na ovaa hrana e klasificirana vo proizvodstvoto (sektor C/V).1 55. 51. vidi 49. 50. 55. isklu~ena e i podgotovkata na hrana i pijalaci koi ne se za brzo konsumirawe ili se za proda`ba niz nezavisni distributivni kanali. i koi se klasificirani vo dejnostite vo vrska so nedvi`en imot (sektor L/J). prevoz i isporaka (doma{na ili me|unarodna) na pisma. Isto taka. opfa}a: .sobirawe. sortirawe. Ovaa klasa. 49. opfa}a i smestuvawe za dolg prestoj i smestuvawe na studenti.21. 50.40. Ovoj oddel ne opfa}a dejnosti na primarno smestuvawe za dolg prestoj koj se smeta za glavno smestuvawe vo objekti kako {to se apartmani koi se iznajmuvaat mese~no ili godi{no. 55 Objekti za smestuvawe Ovoj oddel opfa}a uslugi na smestuvawe za kratok prestoj na posetitelite i ostanatite patnici. Nekoi objekti mo`ebi obezbeduvaat samo smestuvawe.20. po{ta.. rabotnici i sli~ni individui. a rabotite mo`e da se izveduvaat so sopstveni (privatni) prevozni sredstva ili so koristewe na javniot prevoz. (spored vidot na prevozot). obroci i /ili oprema za rekreativni dejnosti.

na mese~no ili godi{no nivo.20 Odmorali{ta i ostanati objekti za pokratok prestoj Ovaa klasa opfa}a kratkoro~ni uslugi na smestuvawe na posetitelite. Dopolnitelnite uslugi se mnogu malku ili voop{to gi nema.moteli Ovaa klasa ne opfa}a: . glavno za kratok prestoj na posetitelite. vili i selski ku}i ili kolibi. parking.stanovi za gosti i bungalovi . Edinicite opfateni vo ovaa klasa pru`aat smestuvawe vo namesteni sobi i apartmani. Ovaa klasa opfa}a objekti za smestuvawe kako: . so objekti za gotvewe ili kompletna kujna.detski i ostanati letuvali{ta . so kompletno opremeni sobi za dneven prestoj i spalna. priredbi i sli~ni nameni. sostanoci. vidi oddel 68 55. na mese~no ili godi{no nivo.uslugi na smestuvawe za pokus prestoj so dnevno ~istewe i namesten krevet.Ovaa klasa opfa}a uslugi vo smestuvali{ta. ku}i za odmor. na dnevna i nedelna osnova.uslugi na domovi i opremeni ili neopremeni stanovi ili apartmani za pove}enamenska upotreba. Dopolnitelno mo`e da se obezbedi hrana i pijalak.smestuvawe vo domovi i opremeni ili neopremeni stanovi ili apartmani za pove}enamenska upotreba. peralna. rekreativni objekti i oprema kako i oprema za razni konferencii. vidi oddel 68 .hoteli . ponekoga{ i so ~ajni kujni. Objektite se sli~ni na apartmani ili stanovi vo ramkite na samostojni pove}efunkcionalni zgradi.apartmantski hoteli . Ovaa klasa gi opfa}a objektite za smestuvawe kako {to se: .hotelski naselbi . grupi na zgradi ili bungalovi. na dnevna ili nedelna osnova. hrana i pijalak. najmnogu za kratok prestoj na posetiteli.odmorali{ta za mladi i planinarski odmorali{ta Ovaa klasa ne opfa}a: . Servisot vklu~uva dnevno ~istewe i mestewe na kreveti.selski ku}i i kolibi bez doma{na posluga . bazen za plivawe i sobi za ve`bawe.10 .2 Odmorali{ta i ostanati objekti za pokratok prestoj 55. vidi 55.

vo oblik na trajni ili privremeni {tandovi. lov i ribolov. migranti (sezonski) rabotnici i ostanati poedinci.9 55. so cel za razonoda. vidi 55.prostorni uslugi za smestuvawe na rekreativni kampprikolki Ovaa klasa. Va`en e faktot deka se nudat obroci za konsumirawe na samoto mesto.pansioni . isto taka. za kratok prestoj na posetiteli . obezbeduvaj}i kompletni obroci ili pijalaci za potro{uva~ka na samoto mesto bez razlika dali stanuva zbor za tradicionalni restorani.koli za spiewe vo `eleznicata 56 Dejnosti za podgotovka na obroci i slu`ewe na hrana Ovoj oddel opfa}a slu`ewe na hrana i pijalaci. so sedewe ili bez.90 Drug vid na smestuvawe Drug vid na smestuvawe Ovaa klasa opfa}a uslugi na smestuvawe na podolg rok vo ednokrevetni ili pove}ekrevetni sobi ili domovi za studenti.rabotni~ki hosteli . avtokampovi i prostori za kampirawe Kampovi.za{titeni mesta ili prazni objekti za postavuvawe {atori i/ili vre}i za spiewe Ovaa klasa ne opfa}a: . vo prostori za kampirawe i logoruvawe.uslugi na smestuvawe vo kamp-ku}i~ki ili prikolki.{kolski domovi ili internati . Ovaa klasa opfa}a: .studentski domovi ili internati . avtokampovi i prostori za kampirawe Ovaa klasa opfa}a: . kabini i odmorali{ta za mladi.30 Kampovi. bez razlika na na~inot na koj e pru`ena uslugata .55.20 55. opfa}a: . samoposlu`ni ili brzi restorani.3 55.planinarski odmorali{ta.

kamioni za proda`ba na sladoledi . kako i dostavuvawe na hrana vrz osnova na koncesija za sportski ili sli~ni nastani.trgovija na malo so hrana so pomo{ na avtomati. opfa}a: . vidi 56.restorani za hrana koja se iznesuva . Ova ja vklu~uva podgotovkata i serviraweto na obroci za konsumirawe na samoto mesto od motorizirani vozila ili od nemotorizirani koli~ki Ovaa klasa opfa}a: .kafeterii . isto taka. bilo obrokot da im e serviran dodeka sedat. ili sekoj sam si servira od izlo`enite podgotveni obroci. koga dejnosta se izvr{uva preku odvoeni edinici Ovaa klasa ne opfa}a: .1 Restorani i ostanati objekti za podgotovka i poslu`uvawe na hrana 56.podgotvuvawe na hrana na pazar Ovaa klasa.Ovde ne e opfateno proizvodstvoto na obroci koi ne se nameneti za konsumirawe na samoto mesto ili podgotovka na hrana koja ne se smeta za obrok (vidi oddel 10: proizvodstvo na hrana i 11: proizvodstvo na pijalaci).29 Uslugi na dostavuvawe na hrana i pijalaci za posebni priliki (ketering) i ostanati servisi vo vrska so hranata Ovaa grupa opfa}a dejnosti na podgotovka na hrana za individui za specifi~ni nastani ili za specifi~en period.10 Restorani i ostanati objekti za podgotovka i poslu`uvawe na hrana Ovaa klasa opfa}a uslugi na dostavuvawe na prigotvena hrana za potro{uva~ite. ne e opfatena i proda`bata na proizvedena hrana koja ne se smeta za obrok ili ne e za konsumirawe na samoto mesto (vidi sektor G/E: Trgovija na golemo i trgovija na malo).2 .99 . Isto taka.podvi`ni koli~ki za hrana . 56.restorani za brza hrana .restorani . bez razlika dali obrocite se konsumiraat na samoto mesto. se nosat so sebe ili se nosat do potro{uva~ot. vidi 47. 56.restorani i barovi vrzani za transport.podgotvuvawe na hrana na baza na koncesija.

kancelarii. Ovaa klasa ne opfa}a: .saloni za podgotovka na kokteli . na lokacija koja ja odredil kupuva~ot za odreden nastan.servisni dejnosti za dostavuvawe na hrana. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 10.pivnici .89 . za transportnite kompanii) .29 Ostanati uslugi za podgotvuvawe i slu`ewe na hrana Ovaa klasa opfa}a industriski ketering. za sportski ili sli~ni objekti . Ova vklu~uva i dostavuvawe na hrana za vreme na sportski i sli~ni nastani na baza na koncesija. vidi oddel 47 56. bolnici ili {koli). vidi 10.21 Uslugi na dostavuvawe na hrana i pijalaci za posebni priliki (ketering) Ovaa klasa opfa}a dostavuvawe na hrana za odreden kupuva~. Ovaa klasa opfa}a: . vrz osnova na koncesija Ovaa klasa ne opfa}a: .servisni dejnosti za dostavuvawe na hrana.89 .trgovija na malo so hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana).kantini i kafeterii (za fabriki. za preprod`ba. za preprod`ba.kafuliwa . vrz osnova na koncesija.proizvodstvo na hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana).trgovija na malo so hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana).taverni . bazirana na dogovor za odreden period. odnosno podgotovka na hrana za kupuva~. vidi oddel 47 56. vrz osnova na dogovor (na pr.56.diskoteki (pijalakot e dominanten) .30 Podgotovka i poslu`uvawe na pijalaci Podgotovka i poslu`uvawe na pijalaci Ovaa klasa opfa}a podgotovka i servirawe na pijalaci za konsumirawe na samoto mesto..barovi .proizvodstvo na hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana).3 56. Hranata voobi~aeno se podgotvuva vo centralnata edinica.

vidi 47 . 60 i 61. Izdavaweto vklu~uva dobivawe avtorski prava za sodr`inata (informati~ki produkti) i obezbeduvawe dostapnost na ovaa sodr`ina do javnosta so vklu~uvawe vo (ili organizirawe na) reprodukcijata i distribucijata na ovaa sodr`ina vo razli~ni formi. proizvodi od oblasta na kulturata. radio i TV emituvawe i programski dejnosti (oddel 60). informati~kotehnolo{ki dejnosti. dodeka kreiraweto na kompletnata televiziska programa od komponenti opfateni vo oddelot 59 ili ostanati komponenti (kako programi na vesti vo `ivo) se opfateni vo oddelot 60. pretstavuvaj}i razli~ni fazi vo ovoj proces. Oddelot 60. elektronska ili audio forma. Individualnite komponenti kako {to se filmot. se dejnosti opi{ani vo oddelot 59.e. Ovaa distribucija vo oddelot 61 mo`e da se obezbedi preku emitirawe. Glavnite komponenti na ovoj sektor se dejnosti od oblasta na izdava{tvoto (oddel 58). vidi 47.barovi za podgotovka na ovo{ni napitoci .29 J/Ѕ INFORMACII I KOMUNIKACII Ovoj sektor opfa}a proizvodstvo i distribucija na informacii.preprodavawe na pakuvan/podgotoven pijalak. multimedija produkti kako {to e CD-ROM itn. e opfatena vo oddelot 61.trgovija na malo so pijalaci po pat na samoposlu`uvawe. opfa}a emituvawe na ovie programi od strana na producentot.) se vklu~eni vo ovoj sektor. koe go vklu~uva i izdavaweto na softver.diskoteki i podiumi za igrawe bez slu`ewe na pijalak. satelitski ili kabelski sistemi. dejnosti za snimawe na muzika i film (oddel 59). telekomunikaciski dejnosti (oddel 61). t. Site mo`ni formi na izdavawe (pe~atena.proda`ba na pijalaci preku avtomat Ovaa klasa ne opfa}a: . 58 Izdava~ka dejnost . Dejnostite povrzani so produkcijata i distribucijata na TV programite poop{irno se dadeni vo oddelite 59. bez promena na sodr`inata. isto taka.. na internet. informati~kotehnolo{ki dejnosti (oddel 62) i ostanati informati~kotehnolo{ki uslu`ni dejnosti (oddel 63). kako i prenos na podatoci.99 . vidi 93. televiziskite serii itn. obrabotka na podatoci i drugi informati~ko-servisni dejnosti. Distribucijata na kompletnata televiziska programa od treti lica. obezbeduvawe na sredstva za prenos ili distribucija na ovie proizvodi.

multimedija produkti kako {to e CD-ROM itn. spisanija i periodi~ni vesnici.) ili audio forma ili na internet. vidi 32.izdavawe na atlasi. posteri i reprodukcii na umetni~ki dela.11 Izdavawe na knigi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na izdavawe na knigi vo pe~atena. formulari. letoci i sl. elektronska (CD. periodi~ni izdanija i ostanati izdava~ki dejnosti Ovaa grupa vklu~uva dejnosti na izdavawe na knigi. . vklu~uvaj}i re~nici i enciklopedii. na CD-ROM Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 58. vozni redovi.20).izdavawe na knigi. elektronska ili audio forma. Izdavaweto vklu~uva dobivawe avtorski prava za sodr`inata (informati~ki produkti) i obezbeduvawe dostapnost na ovaa sodr`ina do javnosta so vklu~uvawe vo (ili organizirawe na) reprodukcijata i distribucijata na ovaa sodr`ina vo razli~ni formi. kako i izdavawe na softver. karti i grafikoni . imenici i adresni listi i ostanato izdavawe. Ovaa klasa opfa}a: .18.1 Izdavawe na knigi. Site mo`ni formi na izdavawe (pe~atena. kako {to se fotografii. magazini i ostanati periodi~ni izdanija. se vklu~eni vo ovoj sektor.19 . video lenti i DVD filmovi ili sli~ni formati (oddel 59).proizvodstvo na globusi.20 . rezbarija. mapi i grafikoni. letoci. vesnici. isklu~eno e i pe~ateweto (vidi 18. i produkcija na master kopii za snimawe ili audio materijali (oddel 59).Ovoj oddel vklu~uva izdavawe na knigi. 58. Ovoj oddel isklu~uva izdavawe na filmovi. Ovie raboti se karakteriziraat so intelektualna kreativnost potrebna za nivno sozdavawe i voobi~aeno se za{titeni so avtorsko pravo.izdavawe na audio knigi .99 . vidi 59. bro{uri.03 . elektronski prikaz itn. re~nici. enciklopedii.izdavawe na muzi~ki knigi.). vidi 90. bro{uri.dejnosti na nezavisni avtori. 58.11. Isto taka.izdavawe na reklamen materijal. atlasi. osven izdavawe na filmovi.12) i masovnata reprodukcija na snimenite materijali (vidi 18. po{tenski razglednici. izdavawe na vesnici.izdavawe na enciklopedii itn. imenici i adresari. publikacii. na internet.

izdavawe na ostanati imenici i kompilacii. vidi 63.izdavawe na spisok na adresari .58. 58. farmacevtski dodatoci (pregled na lekovi) i sl.izdavawe na telefonski imenici . na fakti / informacii (bazi na podatoci). umetni~ki reprodukcii ● reklamen materijal ● ostanati pe~ateni materijali . Ovaa klasa ne opfa}a: .11 . Ovie spisoci mo`at da bidat izdadeni vo pe~atena ili elektronska forma. 58.13 Izdavawe na vesnici Ovaa klasa opfa}a izdavawe na vesnici.91 58.pe~atewe za reklamni vesnici.dejnosti na novinskite agencii.13 . Izdavaweto mo`e da bide vo pe~atena ili elektronska forma.izdavawe (vklu~uvaj}i i onlajn (preku internet)) na: ● katalozi ● fotografii.19 Drugi izdava~ki dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .12 Izdavawe na imenici i spisoci na adresi Ovaa klasa opfa}a izdavawe na spisoci.obezbeduvawe na softver onlajn (hostirawe na aplikacii i drugi uslugi vo vrska so toa). {to izleguvaat barem 4 pati nedelno. gravuri i po{tenski razglednici ● ~estitki ● formulari ● posteri. Izdavaweto mo`e da bide vo pe~atena ili elektronska forma. kako {to se zbirki na zakoni. vklu~uvaj}i i internet. {to se za{titeni vo svojata forma no ne i vo sodr`inata. Tuka e vklu~eno i pe~ateweto na radio i televiziski programi.internetsko (onlajn) obezbeduvawe na statisti~ki i ostanati informacii Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i i internet. vklu~uvaj}i reklamni vesnici. vidi 58.14 Izdavawe na spisanija i periodi~ni publikacii Ovaa klasa opfa}a izdavawe na periodi~ni i ostanati spisanija {to se pojavuvaat pomalku od 4 pati nedelno. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 63.

58..obezbeduvawe na softver onlajn (hostirawe na aplikacii i drugi uslugi vo vrska so toa).1 Filmska dejnost. vidi 63. Kupuvaweto i proda`bata na filmski dela i prava na videodistribucija.21 Izdavawe na softver Izdavawe na kompjuterski igri Ovaa klasa opfa}a: .29 Izdavawe na ostanata programska oprema Ovaa klasa opfa}a: . vidi 47. Ovoj oddel vklu~uva i dejnosti na zvu~ni zapisi. vidi 62.20 . sihronizacija na zvuk. videolenti ili na disk za javno prika`uvawe vo kina ili na televizija. isto taka.izdavawe na gotov softver (softver neprilagoden za ne~ii specifi~ni potrebi-stanarden). vidi 18. monta`a. itn. se vklu~eni.e. 59 59. vklu~uvaj}i go i prevodot ili adaptacijata na gotovi (neprilagodeni-stanardni) softveri za poedine~ni pazari vrz baza na dogovor ili nadomestok. t.proizvodstvo na softver koj ne e namenet za izdavawe. izdavawe na muzika.2 58. filmska distribucija i ostanati filmski produkcii na drugi industrii.41 .01 . kako i prika`uvawe na filmovi ili filmski produkti.trgovija na malo so gotovi (neprilagodeni-stanardni) softveri.11 Filmska dejnost. pomo{ni dejnosti kako filmska obrabotka. nivna promocija i distribucija. produkcija na originalni zvu~ni zapisi. kako i dejnosti na snimawe zvuk vo studio ili na drugo mesto. vklu~uvaj}i i prevod ili adaptacija na gotovi softveri za odreden pazar na svoja smetka: ● operativni sistemi ● delovni i ostanati aplikacii Ovaa klasa ne opfa}a: . produkcija na video i televiziska programa i dejnosti na snimawe na zvu~ni zapisi i muzi~ko izdava{tvo Ovoj oddel opfa}a snimawe na igrani i dokumentarni filmovi na filmski lenti.reprodukcija na softver.izdavawe na igri za kompjuteri za site platformi 58. dejnosti za video i televiziska programa .

iznajmuvawe na videolenti. CD.52 . videofilmovi i televiziska programa Ovaa klasa opfa}a: .) ili televiziski reklami Ovaa klasa ne opfa}a: .22 .trgovija na golemo na prazni videolenti. dokumentarni itn.kreirawe na kompletna televiziska programa.43 .63 . kako i nivno prika`uvawe.20 . DVD.20 .trgovija na golemo na snimeni videolenti. DVD za javno prika`uvawe. CD ili DVD kopirawe od master kopii. vidi 18. isto taka.zvu~ni zapisi i snimawe na knigi na lenti. distribucija na film i ostanati filmski produkti (videolenti. konferencii)..99 .11 . vidi 77. vidi 74. se vklu~eni.2 .dejnosti na privatnite kinosali ili na filmskite agenti ili agencii. pomo{ni dejnosti kako filmska obrabotka.2 . DVD ili dr.12 Dejnosti koi sledat posle proizvodstvoto na filmovi i videofilmovi i televiziska programa 59. vidi 60.proizvodstvo na filmovi.obrabotka na filmovi razli~no od filmskata dejnost.90 . CD. animatori.20 . scenografi. vidi 59. sostanoci. kako i kopirawe na audio i videolenti.) za drugi industrii..kopirawe na snimeni materijali (osven kopirawe na film za prika`uvawe vo kino).. video i televiziski programi (televiziski serii. Kupuvaweto i proda`bata na filmski dela i prava na videodistribucija. DVD. vidi 46. sihronizacija na zvuk itn.postprodukcija. re`iseri.Ovaa grupa vklu~uva snimawe na igrani i dokumentarni filmovi na filmski lenti. vidi 47.trgovija na malo na videolenti. vidi 59.12 . vidi 82.0 59. monta`a. DVD itn. videolenti. vidi 74.dejnost na samostojni umetnici. vklu~uvaj}i digitalna distribucija za javno prika`uvawe vo kina ili za emituvawe na televizija. vidi 46. Dejnosti na proizvodstvo na filmovi.dirtektno (simultano) titluvawe na televiziski prenosi vo `ivo (na pr.televizisko emituvawe. vidi 90. CD. specijalisti za tehnika itn. vidi 60.

opfa}a: . DVD.63 . DVD.22 . kako filmska monta`a.trgovija na golemo na snimeni videolenti.. scenografi. kako i dejnosti na filmski laboratorii i specijalni laborotorii za animirani filmovi. prefrlawe na lenti.13 Dejnosti za distribucija na filmska. vidi 77. isto taka.trgovija na golemo na prazni videolenti. videolenti i DVD Ovaa klasa ne opfa}a: .0 59. DVD.43 . izrabotka na odjavna {pica. vmetnuvawe na prevod na filmovi.dejnost na filmski arhivi Ovaa klasa ne opfa}a: .14 Prika`uvawe na filmovi . video i televiziska programa Ovaa klasa opfa}a: . kako i reprodukcija na audio i videolenti. vidi 47.20 .dejnost na samostojni umetnici. CD ili DVD od master kopii.steknuvawe so prava za distribucija na film. DVD i sli~ni produkcii na kina. vidi 90. opfa}a: . isto taka. specijalisti za tehnika itn. vidi 74.trgovija na malo na snimeni videolenti i DVD. animirawe i specijalni efekti.63 59.Ovaa klasa opfa}a dejnosti koi sledat posle proizvodstvoto na filmovi. CD. vidi 47.trgovija na malo na videolenti.43 . re`iseri. kompjuterska grafika.reprodukcija na snimeni materijali. CD.52 .kopirawe na snimeni materijali (osven reprodukcija na film za prika`uvawe vo kino) kako i reprodukcija na audio i videolenti.trgovija na golemo na snimeni videolenti. vidi 18. CD. vidi 46. CD ili DVD reprodukcija od master kopii. animatori. vidi 18. Ovaa klasa. vidi 46. vidi 46.distribucija na film. DVD-ja za javno prika`uvawe.20 . televiziski mre`i i stanici i izlo`uva~i Ovaa klasa.iznajmuvawe na videolenti.20 . videolenti. razvivawe i obrabotka na filmovi.obrabotka na filmovi razli~no od filmskata dejnost.

vesti. nivno promovirawe.e. Ovoj oddel. vklu~uvaj}i ja produkcijata na snimeni (ne vo `ivo) radioprogrami. obrazovni i mladinski programi) so pretplata. Ako ne se. isto taka. televizija. Ovaa klasa. kako lenti. na otvoreno ili vo drugi objekti za prika`uvawe . dejnosti za steknuvawe i registrirawe na avtorski prava za muzi~kite kompozicii. za zabavni programi. za posledovatelno javno emituvawe. televizija. isto taka. pe~ateni ili drugi mediumi. go opfa}a i emituvaweto na podatoci.prika`uvawe na filmovi i videolenti vo kinosali.20 Snimawe na zvu~ni zapisi i izdavawe na muzi~ki zapisi Ovaa klasa opfa}a originalni dejnosti za produkcija na originalni (zvu~ni) master kopii. Isto taka. izdavawe. vo eter. na radio. Ovoj oddel ja isklu~uva distribucijata na kabelskata ili druga pretplatni~ka programa (vidi oddel 61).Ovaa klasa opfa}a: . kablovski ili preku internet. avtorizirawe i koristewe na ovie kompozicii pri snimawe. maloproda`ba ili direktno na javnosta. sportski. preku satelit. isto taka. ja vklu~uva produkcijata na programite {to se po priroda vo ograni~ena forma (limitirana forma kako {to se vesti. t. Edinicite vklu~eni vo ovie dejnosti mo`e da gi poseduvaat avtorskite prava ili da deluvaat kako upravuva~ na muzi~kite avtorski prava vo ime na sopstvenicite.dejnost na kinoklubovi 59.2 Snimawe na zvu~ni zapisi i izdavawe na muzi~ki zapisi 59. filmovi. go opfa}a muzi~koto izdava{tvo. go opfa}a i snimaweto na zvu~ni zapisi vo studio ili sl. pretstavi vo `ivo. . Ovaa klasa. na treta partija. 60 Emituvawe na programa Ovoj oddel opfa}a kreirawe na sodr`inata ili steknuvawe na pravoto na distribucija na sodr`inata i emituvawe na sodr`inata na radio. CD. Emituvaweto mo`e da se izvr{i so koristewe na razli~ni tehnologii. toga{ edinicata koja gi izveduva ovie dejnosti treba da dobie prava za reprodukcija i distribucija za snimawe na master kopii. govorni emisii i sl. Izdavaweto na muzi~ki knigi e vklu~eno tuka. integrirani so radio i televizija. promocija i distribucija na zvu~ni zapisi za golemoproda`ba. Ovie dejnosti mo`e ili ne mora da se integrirani so produkcijata na master snimkite vo ista edinica.

isto taka. Programiraweto na videokanali. opfa}a: . vidi 59. isto taka. opfa}a emituvawe na podatoci integrirani so televiziskoto emituvawe. od otkupeni programski komponenti (filmovi.emituvawe na podatoci integrirani so radioemituvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . imeno. Ovaa kompletna televiziska programa mo`e da bide emituvana ili od edinicata {to ja producira ili producirana za transmisija od strana na treta partija distributeri.60.) {to ne se povrzani so emituvawe. kabelski ili preku satelit .1 60.emituvawe na radio preku internet (internet radiostanici) . kako {to se kabelski kompanii ili satelitski provajderi. dokumentarci. Ovaa klasa opfa}a programa dostapna za korisnicite besplatno. {ou programi. isto taka.produkcija na snimena radioprograma. vidi 59. e opfateno so ovaa klasa.20 60. Ovaa klasa. reklami itn.produkcija na elementi od televiziski programi (filmovi.dejnosti na radiomre`i. dokumentarci i sl.10 Emituvawe na radioprograma Emituvawe na radioprograma Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na emituvawe na radiosignali od radiostudija i objekti za transmisija na programite za javnost. Ovaa klasa ne opfa}a: .). za primatelite ili za pretplatnicite Ovaa klasa. obrazovni ili programi za mladi).20 Dejnosti na televiziskata programa i emituvawe Dejnosti na televiziskata programa i emituvawe Ovaa klasa opfa}a kreirawe na kompletna televiziska programa. vidi oddel 61 . Programata mo`e da bide od op{ta ili specijalizirana priroda (limitirana forma kako {to se vesti. programski komponenti od sopstvena produkcija (lokalni vesti.2 60. sport.11 . kako i programa nameneta samo za pretplatnici.sobirawe na paket od kanali i distribucija na tie paketi. sostavuvawe i transmisija na programa za primatelite ili pretplatnicite preku eter. bez programirawe. reporta`i vo `ivo) ili kombinirano.

isto taka. podatoci. odr`uvawe ili pristap do opremata za prenos na glas. kako {to se prenos na glas. mikrobranovi ili kombinacija od zemjani linii i satelitski vrski ● rabota na kabelski distributivni sistemi (na pr. Zaedni~ko za dejnostite klasificirani vo ovoj oddel e prenosot na sodr`inata.90 61. vklu~uvaj}i: ● rabota i odr`uvawe na opremata za prenos i transmisii za obezbeduvawe komunikacii od to~ka do to~ka preku zemjani linii. opfa}a: . zvuk i video. za distribucija na podatoci i televiziski signali) ● opremuvawe na telegrafski i ostanati bezvu~ni komunikacii koristej}i sopstvena oprema.obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorot za `i~ana infrastruktura Ovaa klasa ne opfa}a: . 61.61 Telekomunikacii Ovoj oddel opfa}a dejnosti za obezbeduvawe telekomunikaciski i sli~nii uslugi. podatoci. Prenosnata oprema za izveduvawe na ovie dejnosti mo`e da bide bazirana na edna ili kombinacija od pove}e tehnologii. bez u~estvo vo nejzinata kreacija.10 Dejnosti na `i~ani telekomunikacii Dejnosti na `i~ani telekomunikacii Ovaa klasa opfa}a: . Podelbata vo ovoj oddel e bazirana na tipot na koristenata infrastruktura. vidi 61. toa mo`e da opfa}a povrzuvawe na kompletnite programski kanali (proizvedeni vo oddel 60) vo programski paket za distribucija. Vo slu~aj na prenesuvawe na televiziski signal.obezbeduvawe pristap i mre`en kapacitet od sopstvenicite i mre`nite operatori i obezbeduvawe telekomunikaciski uslugi za firmite i doma}instvata so koristewe na ovoj kapacitet . tekst.. tekst.preprodava~i na telekomunikacii.1 61.2 Dejnosti na bez`i~ni telekomunikacii .rabotni dejnosti. Ovaa klasa. Opremata za izvr{uvawe na ovie dejnosti mo`e da bide bazirana na edna ili kombinacija od pove}e tehnologii. zvuk i video so koristewe na `i~ana telekomunikaciska infrastruktura.

rabotni dejnosti.dostavuvawe na vizuelna. opfa}a: . zvuk i video so koristewe na satelitska telekomunikaciska infrastruktura . opfa}a: .dejnosti za odr`uvawe i rabota na mre`ite za povikuvawe (paging) kako i mobilnite i drugi bez`i~ni telekomunikaciski mre`i Prenosnata oprema obezbeduva transmisija preku branovi i mo`e da bide bazirana na edna ili kombinacija od pove}e tehnologii. tekst. Ovaa klasa.obezbeduvawe pristap i mre`en kapacitet od sopstvenicite i mre`nite operatori i obezbeduvawe bez`i~ni telekomunikaciski uslugi (osven satelit) so koristewe na ovoj kapacitet za firmite i doma}instvata .preprodava~i na telekomunikacii.90 61.90 61. podatoci.61. odr`uvawe ili pristap do opremata za prenos na glas. zvu~na ili tekstualna programa dobiena od kabelskite mre`i. isto taka. (Edinicite klasificirani ovde ne izrabotuvaat programski materijal). vidi 61.obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorot na satelitskata infrastruktura Ovaa klasa ne opfa}a: .preprodava~i na telekomunikacii. vidi 61.20 Dejnosti na bez`i~ni telekomunikacii Ovaa klasa opfa}a: . odr`uvawe ili obezbeduvawe pristap do opremata za prenos na glas. podatoci.rabotni dejnosti. lokalnite televiziski stanici ili radio mre`i do korisnicite preku direkten doma{en satelitski sistem. zvuk i video so koristewe na bez`i~na telekomunikaciska infrastruktura .obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorot za bez`i~na infrastruktura Ovaa klasa ne opfa}a: .30 Dejnosti na satelitska telekomunikacija Dejnosti na satelitska telekomunikacija Ovaa klasa opfa}a: . tekst.9 Drugi telekomunikaciski dejnosti .3 61. Ovaa klasa. isto taka.

testirawe i poddr{ka na softverot.0 62.telekomunikaciska preproda`ba (t.rabotewe na satelitskite terminalski stanici i pridru`nata oprema povrzani so eden ili pove}e zemjani komunikaciski sistemi i sposobnost za prenesuvawe na telekomunikaciite do ili primawe telekomunikacii od satelitskite sistemi . modificirawe.obezbeduvawe na internet pristap preku mre`ite pome|u klientot i provajderot (ISP) na internet uslugite koi ne se vo sopstvenost ili pod kontrola na internet provajderot (ISP). upravuvawe i rabota so kompjuterskite sistemi na korisnicite i /ili oprema za obrabotka na podatocite i drugi profesionalni i srodni tehni~ko-kompjuterski dejnosti. 61. konsultantski i srodni dejnosti Ovoj oddel gi opfa}a slednive dejnosti za obezbeduvawe ekspertski uslugi na poleto na informati~kata tehnologija: pi{uvawe. konsultantski i srodni dejnosti Kompjutersko programirawe . 62. komunikaciska telemetrija i rabota na radarski stanici .90 Drugi telekomunikaciski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . kako {to e dial .obezbeduvawe na telefonski i internet pristap vo objekti otvoreni za javnost . planirawe i dizajnirawe na kompjuterski sistemi {to go integriraat hardverot.obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorite na telekomunikaciskata infrastruktura. softverot i komunikaciskata tehnologija.20. kako {to se satelitsko sledewe. vidi 61.10.01 Kompjutersko programirawe.61.obezbeduvawe na specijalizirani telekomunikaciski aplikacii. .30 62 Kompjutersko programirawe. nabavka i preproda`ba na mre`en kapacitet bez obezbeduvawe na dopolnitelni uslugi) Ovaa klasa ne opfa}a: .obezbeduvawe na telekomunikaciski uslugi preku postoe~kite telefonski vrski: ● VOIP uslugi (Voice Over Internet Protocol) .telefonirawe preku internet .e. 61.up internet pristap itn.

. vidi 62.prilagoduvawe na softverot. vidi 46. 47.instalirawe (postavuvawe) na personalni kompjuteri.51. duri i vo slu~ai koga obezbeduvaweto na softver e integralen del na dejnosta.03 Dejnosti na upravuvawe so kompjuterska oprema Ovaa klasa opfa}a upravuvawe i rabota so kompjuterskite sistemi na korisnicite i /ili oprema za obrabotka na podatocite.e. modificirawe. softver i komunikaciskite tehnologii. vidi 58.proda`ba na kompjuterski hardver ili softver. softver i komunikaciskite tehnologii. modificirawe i konfiguracija na postoe~kata aplikacija taka {to taa e funkcionalna vo ramkite na informativniot sistem na korisnikot Ovaa klasa ne opfa}a: .prevod ili adaptirawe na gotov (neprilagodenstandarden) softver za odreden pazar na sopstvena smetka.29 . Ovaa klasa opfa}a: .instalirawe na meinfreim i sli~ni kompjuteri. oporavuvawe od kompjuterski krah. vidi 62.41 . Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 33. vidi 58.instalirawe na softver. kako i srodni uslugi za poddr{ka. t.02 62. testirawe i poddr{ka na softverot.planirawe i izrabotka na kompjuterski sistemi {to gi integriraat kompjuterskiot harver.izdavawe na softverski paketi.09 .09 62. i/ili pi{uvawe na kompjuterski kod neophoden za kreirawe i primenuvawe na: ● sistemskiot softver (vklu~uvaj}i go i a`uriraweto) ● aplikativen softver (vklu~uvaj}i go i a`uriraweto) ● bazite na podatoci ● veb-stranicite . Uslugite mo`e da vklu~at i obuka na korisnicite.02 Kompjuterski konsultantski dejnosti Ovaa klasa opfa}a planirawe i izrabotka na kompjuterski sistemi {to gi integriraat kompjuterskiot hardver.29 . vidi 62.izrabotka na strukturata i sodr`inata na.20 .Ovaa klasa opfa}a pi{uvawe.

uslugi za instalirawe na softver Ovaa klasa ne opfa}a: . hostirawe i sli~ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .instalirawe (postavuvawe) na personalni kompjuteri . obrabotka na podatoci i dejnosti na postavuvawe na glavniot kompjuter (hostirawe).62. kako i obezbeduvawe mo`nosti za prebaruvawe i drugi portali za internet. 63.uslugi za oporavuvawe od kompjuterski krah .11 63 Informativni uslu`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a dejnosti na internet-portali.podgotvuvawe na infrastruktura za hostirawe.02 . uslugi za obrabotka na podatoci i srodni dejnosti.ovozmo`uvawe na davawe na koristewe na meinfreim od strana na pogolem broj korisnici (princip na podelba na vreme) .kompjuterski konsultacii. vidi 62.obrabotka na podatocite i nivno hostirawe. vidi 62. uslugi za obrabotka na podatoci i sli~ni dejnosti .specijalizirani dejnosti na hostirawe kako {to se: ● internet hostirawe ● uslugi na kontinuiran tek na podatoci ● hostirawe na aplikacii . kako i ostanati dejnosti {to prvenstveno obezbeduvaat informacii.20 .03 .1 Obrabotka na podatoci. vidi 63. 63.upravuvawe so kompjuterskata oprema. vidi 33. hostirawe i sli~ni dejnosti.09 Ostanati uslugi vo vrska so informati~kata tehnologija i kompjuterite Ovaa klasa opfa}a ostanati uslugi vo vrska so informati~kata tehnologija i kompjuterite. internet portali Ovaa grupa opfa}a podgotvuvawe na infrastruktura za hostirawe.dejnosti na obrabotka na podatocite: ● kompletna obrabotka na podatocite obezbedeni od korisnicite .11 Obrabotka na podatoci. nespomnati na drugo mesto kako {to se: . vidi 62.uslugi za podgotovka na aplikacii .01 .instalirawe na meinfreim i sli~ni kompjuteri.kompjutersko programirawe.

01 63.rabota na drugi internet-stranici {to dejstuvaat kako portali na internet. vidi 74. nespomnati na drugo mesto. vesnici.telefonski informaciski uslugi so kompjuterska poddr{ka .dejnosti na biblioteki i arhivi.izdavawe na knigi. vidi oddel 60 63.91 Dejnosti na novinskite agencii Ovaa klasa opfa}a: . vidi 90.uslugi za obezbeduvawe na vlez na podatocite Ovaa klasa ne opfa}a: . kako {to se: .emituvawe preku internet. Ovaa grupa ne opfa}a: .dejnosti na novinskite sindikati i novinskite agencii {to gi snabduvaat mediumite so vesti. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a ostanati informativni uslu`ni dejnosti.rabota na veb (internet)-stranici koi koristat prebaruva~i i odr`uvaat ekstenzivni bazi na podatoci so internet adresi i sodr`ini koi se vo lesno prebarliva forma . sliki i nastani Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi oddel 58 .dejnostite kade {to nabavuva~ot go koristi kompjuterot samo kako sredstvo se klasificirani spored prirodata na obezbedenite uslugi 63. preku internet. `urnali itn. kako {to se mediumskite sajtovi (stranici) {to obezbeduvaat periodi~no a`urirana sodr`ina Ovaa klasa ne opfa}a: .99 Ostanati informativni uslu`ni dejnosti.12 Internet portali Ovaa klasa opfa}a: .03 63. vidi 91.● generirawe na specijalizirani izve{tai od podatocite obezbedeni od korisnicite .dejnosti na nezavisni fotoreporteri.20 .dejnosti na nezavisni novinari.9 Ostanati informativni uslu`ni dejnosti Ovaa grupa opfa}a dejnosti na novinskite agencii i site ostanati informativni uslu`ni dejnosti.

Ovoj sektor. t.vr{ewe na bankarski raboti za dr`avata 64 . 64.uslugi za prebaruvawe na informacii.e.zemawe depoziti koi se nameneti za poramnuvawe na smetkite pome|u finansiskite institucii . vrz baza na dogovor ili so nadomestok .1 Monetarno posreduvawe Ovaa grupa opfa}a obezbeduvawe na finansiski sredstva vo vid na prenoslivi (transferibilni) depoziti.supervizija na bankarskoto rabotewe . osven osiguruvawe i penziski fondovi Ovoj oddel gi opfa}a dejnostite na obezbeduvawe i preraspredelba na finansiski sredstva osven za osiguruvawe. vidi 82. penziski fondovi i zadol`itelno socijalno osiguruvawe.monitoring i kontrola na pari~nata masa . 64.20 K/И fINANSISKI DEJNOSTI I DEJNOSTI NA OSIGURUVAWE Ovoj sektor opfa}a finansiski uslu`ni dejnosti vklu~uvj}i go osiguruvaweto. sredstva koi se nepromenlivi vo pari~na smisla i koi se obezbeduvaat na dnevna osnova osven od centralnata banka i od nefinansiski izvori. ostanatite fondovi i sli~ni finansiski subjekti.dejnosti na centrite za povik. gi vklu~uva dejnostite na upravuvawe so imot kako {to se dejnostite na holdingdru{tvata i dejnostite na zaemnite fondovi (trustovite). Zabele{ka: Ureduvaweto i organizacijata na nacionalnite institucii imaat mnogu zna~ajna uloga vo odreduvaweto na klasifikacijata vo ramkite na ovoj oddel.. reosiguruvaweto i dejnosti na penziskite fondovi i pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi. Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka.izdavawe i upravuvawe so nacionalnata valuta .upravuvawe so me|unarodnite rezervi na dr`avata .uslugi na sobirawe novinski ise~oci i sl. Finansisko-uslu`ni dejnosti.11 Centralna banka Ovaa klasa opfa}a: .

vidi 64.19 64.{tedilnici . Kreditiraweto mo`e da bide vo razli~na forma kako.19 Drugo monetarno posreduvawe Ovaa klasa opfa}a primawe na depoziti i /ili supstituti na depozitite.dejnosti za obrabotka i izvr{uvawe na transakcii so kreditni karti~ki. isto taka. pozajmici. kreditni karti~ki itn.92 .e tie ne rakovodat i ne upravuvaat so drugite edinici. 64. opfa}a: .dejnosti za nara~uvawe na pari Ovaa klasa ne opfa}a: .2 64. na primer. Holding-kompaniite vo ovaa klasa ne obezbeduvaat kakva i da e druga usluga na pretprijatijata vo koi imaat pogolem del od sopstveni~kiot kapital.kreditni dru{tva Ovaa klasa. Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovie dejnosti generalno gi vr{at monetarni institucii koi se razli~ni od centralnata banka. strate{ko planirawe i donesuvawe na odluki vo vrska so kompaniite.banki .10 64. kako {to se: .20 Dejnosti na holding-dru{tvata Dejnosti na holding-dru{tvata Ovaa klasa opfa}a dejnosti na holding-kompaniite. t.3 Trustovi. edinici koi imaat sopstvenost na imotot (go imaat kontrolniot paket na sopstveni~kiot kapital) na grupa od korporaciski podru`nici i na koi glavna cel im e sopstvenost nad grupata.odobruvawe na stanbeni krediti od strana na specijalizirani nedepozitni institucii. hipoteki.odobruvawe na stanbeni krediti od specijalizirani depozitni institucii . vidi 66.Dejnostite na centralnata banka se razlikuvaat poradi institucionalni pri~ini. kako i odobruvawe na kreditni sredstva i sredstva za zaemi.aktivno upravuvawe so kompaniite i pretprijatijata.e. vidi 70.dejnost na po{tenski `iro-banki i po{tenski {tedilnici . t. ostanati fondovi i sli~ni finansiski subjekti .

agencii za nedvi`nosti ili knigovodstveni agencii koi se upravuvani vo ime na korisnicite preku uslovite koi se navedeni vo dogovorot na trustot ili dogovorot na agencijata. dividenda i drugi prihodi od imot.trustovi. vidi 64.zaemni fondovi (trustovi) i ostanati fondovi koi ostvaruvaat prihod od proda`ba na dobra ili uslugi. vo ime na akcionerite ili na korisnicite. Ovaa grupa ne opfa}a: . osven osiguruvawe i penziski fondovi Ovaa grupa gi opfa}a finansisko-uslu`nite dejnosti razli~ni od onie koi gi vr{at monetarnite institucii.30 64. stapka na prinos.zatvoreni investiciski fondovi . kako i promena na cenite.91 Finansiski lizing Ovaa klasa opfa}a: .osiguruvawe i penziski fondovi. no imaat ili voop{to nemaat vraboteni i ne ostvaruvaat prihodi od proda`ba na uslugi.upravuvawe so fondovi. vidi ja klasata vo NKD Rev.64. ostanati fondovi i sli~ni finansiski subjekti Ovaa klasa gi vklu~uva pravnite subjekti koi{to se organizirani za zdru`uvawe na hartii od vrednost ili ostanati finansiski sredstva.30 Trustovi. vidi 66. bez upravuvawe.investiciski fondovi na edinici (fondovi na doverba) . Portfolijata se prilagodeni za kupuva~ite da mo`at da postignat odredeni investiciski karakteristiki. Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na holding-kompaniite.20 .penziski fondovi. Tie subjekti ostvaruvaat dobivka na kamata. vidi oddel 65 64. kako {to se diverzifikacija na rizik.otvoreni investiciski fondovi .2 vo soglasnost so nivnata glavna dejnost . vidi 65.30 .9 Drugi finansisko-uslu`ni dejnosti.

hipoteki.drugi finansiski uslu`ni dejnosti koi se razli~ni od davaweto na zaemi: ● faktoring dejnosti (naplata na pobaruvawa i naplatnokreditno rabotewe) ● dogovarawe na kamatni i devizni konverzii: ("Swap" aran`mani). Lizingot gi pokriva site ili re~isi site tro{oci.operativen lizing. {to e povrzan so vidot na stokata {to se dava pod zakup 64. kade {to rokot za zakup pribli`no go pokriva o~ekuvanoto vremetraewe na sredstvata (aktivata).operativen lizing. vidi oddel 77. Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 94.odobruvawe na stanbeni krediti od strana na specijalizirani depozitni institucii..99 . vidi oddel 77. a zakupecot gi steknuva site koristi od negovata upotreba i gi prezema site rizici povrzani so sopstvenosta. Sopstvenosta nad sredstvata (aktivata) na krajot mo`e. kade dodeluvaweto na kredit mo`e da bide vo razli~na forma kako {to se zaemi. no i ne mora da bide prenesena na zaemoprimatelot.99 Drugi finansisko-uslu`ni dejnosti osven osiguruvawe i penziski fondovi. kreditni karti~ki itn. vidi 64. opcii i drugi instrumenti za nadminuvawe (pokrivawe) na rizik 64.dejnosti za davawe na pari~na pomo{ (dotacii) od strana na zdru`enija.finansiski uslu`ni dejnosti koi glavno se odnesuvaat na davawe na zaemi preku institucii koi ne se vklu~eni vo monetarnoto posreduvawe. pri {to gi nudat slednite uslugi: ● odobruvawe na potro{uva~ki kredit ● finansirawe na me|unarodna trgovija ● obezbeduvawe na dologoro~no finansirawe za industrijata od strana na industriski banki ● pari~ni pozajmici nadvor od bankarskiot sistem ● odobruvawe na stanbeni krediti od strana na specijalizirani nedepozitni institucii ● dejnosti na zalo`uvalnici i zaemodava~i Ovaa klasa ne opfa}a: .92 Drugo kreditno posreduvawe Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i ja i kamatata.19 . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .lizing. {to e povrzan so vidot na dobrata koi se davaat pod zakup .

kako {to se po pat na kompanii za kapitalni vlo`uvawa. iznajmuvawe i posreduvawe vo raboteweto so nedvi`nosti.proda`ba.91 . osven osiguruvawe na `ivotot i toa: ● osiguruvawe od nezgodi i po`ar ● zdravstveno osiguruvawe ● patni~ko osiguruvawe ● osiguruvawe na imot .91 . polisi za osiguruvawe vo slu~aj na smrt i invaliditet kako posledica na nesre}en slu~aj (so ili bez zna~itelni elementi na {tedewe) 65. Ovaa klasa ne opfa}a: .12 .1 Osiguruvawe Ovaa grupa opfa}a osiguruvawe na `ivotot so ili bez zna~itelni elementi na {tedewe.dejnosti za davawe na pari~na pomo{ (dotacii) od strana na zdru`enija. Vklu~eno e direktnoto osiguruvawe i reosiguruvaweto. osven zadol`itelno socijalno osiguruvawe Ovoj oddel opfa}a prezemawe na rizik za polisi za osiguruvawe i vlo`uvawe na premii za osiguruvawe zaradi jaknewe na portfolioto na finansiskiot imot {to }e mo`e da se koristi vo slu~aj na idni pobaruvawa za nadomest na {teti. investiciski klubovi. 65.uslugi na osiguruvawe. polisi za osiguruvawe na prihodi poradi nesposobnost za rabota.naplata na menica bez prezemawe na dolgot.11 Osiguruvawe na `ivot Ovaa klasa opfa}a: Prezemawe rizici za polisi za rentno osiguruvawe i osiguruvawe na `ivot.99 65 Osiguruvawe. kako i ne`ivotno osiguruvawe. vidi 64. 65.● dejnosti na dru{tva koi trguvaat so polisi za `ivotno osiguruvawe na drugi lica .12 Ne`ivotno osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: . vidi 94.finansiski lizing. itn.dejnosti na investirawe za sopstvena smetka. vidi 66. reosiguruvawe i penziski fondovi. vidi 82.posreduvawe vo raboteweto so hartii od vrednost za tu|a smetka. vidi oddel 68 .

vidi 84. Ovaa klasa opfa}a: .penziski fondovi i planovi .30 66 Pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi i dejnostite vo osiguruvaweto Ovoj oddel opfa}a davawe na uslugi koi se vklu~eni ili se tesno povrzani so finansiskite uslu`ni dejnosti. Pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi.planovi za nadomestocite na vrabotenite .programi za zadol`itelno socijalno osiguruvawe. vozduhoplovi i osiguruvawe na prevoz ● osiguruvawe od finansiski zagubi i osiguruvawe od odgovornost 65. no sami po sebe ne se finansiski uslugi. Osnovnoto ras~lenuvawe na ovoj oddel e spored vidot na finansiskite transakcii ili vidot na vlo`uvawata vo fondot.● osiguruvawe na motorni vozila. planovi i/ili programi) koi se organizirani da obezbedat penzii isklu~ivo za vraboteni ili ~lenovi.e.penziski planovi Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti za prezemawe na site ili na del od rizicite povrzani so postoe~ki polisi za osiguruvawe koi izvorno se sklu~eni so drugi dru{tva za osiguruvawe 65.2 65. osven osiguruvawe i penziski fondovi 66.1 .upravuvawe so penziskite fondovi.20 Reosiguruvawe Reosiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: . Ovde se vklu~eni penziskite planovi so odnapred opredeleni nadomestoci.3 65. plovni objekti. kako i individualni planovi kade {to nadomestocite se ednostavno odredeni preku pridonesite na ~lenovite. vidi 66.30 Penziski fondovi Penziski fondovi Ovaa klasa opfa}a aktivnosti na pravni lica (t.30 . fondovi.

uslugi na investiciski sovetnici .uslugi na poverenici i ~uvawe na hartii od vrednost. akcionersko posreduvawe) i srodni dejnosti. opfa}a: . osven osiguruvawe i penziski fondovi Ovaa klasa opfa}a pomo{ni dejnosti vo finansiskoto posreduvawe. nespomnati na drugo mesto.dejnost na menuva~nicite itn. isto taka.terminska berza na stoki . vidi 66.99 .berza na akcii .30 .dejnosti na agenti i posrednici vo osiguruvawe.upravuvawe so portfolio.rabotewe na finansiski pazar za svoja smetka. obvrznici ili stokovni dogovori.rabotewe na finansiski pazari za tu|a smetka (na pr. 66. opcii na akcii.dejnosti na sovetnici i posrednici za raboteweto so hipoteka Ovaa klasa.12 Dejnosti na posreduvawe vo raboteweto so hartii od vrednost i stokovi dogovori Ovaa klasa opfa}a: . vidi 64. so naplata ili vrz osnova na dogovor Ovaa klasa ne opfa}a: .posreduvawe vo raboteweto so hartii od vrednost .11 Upravuvawe so na finansiski pazari Ovaa klasa opfa}a upravuvawe i nadzor na finansiskite pazari osven onie koi gi vr{at dr`avnite organi kako {to se: . so naplata ili vrz baza na dogovor.Ovaa grupa opfa}a podgotovka na fizi~ki ili elektronski pazari za potrebite na kupuvawe i prodavawe na akcii. vidi 66.19 Ostanati pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi.upravuvawe so fondovi.posreduvawe vo stokovi dogovori . .berza na stoki .dejnosti za obrabotka i izvr{uvawe na finansiski transakcii vklu~uvaj}i i transakcii so kreditni karti~ki .22 . kako {to se: .berza na hartii od vrednost .. Ovaa klasa ne opfa}a: .30 66.berza na opcii na akcii ili stokovni opcii 66. vidi 66.

isplata na {teti od osiguruvawa Ovaa klasa ne opfa}a: .29 Pomo{ni dejnosti vo osiguruvaweto i penziskite fondovi Ovaa klasa opfa}a: .31 .90 . 66. kako i dejnosti na zastapnicite za osiguruvawe): .dejnosti na zastapnici i brokeri za osiguruvawe pri proda`ba ili pregovarawe za renti i polisi za osiguruvawe i reosiguruvawe.22 66.2 Pomo{ni dejnosti vo osiguruvaweto i penziskite fondovi Ovaa grupa opfa}a dejnosti na zastapnicite (t. osiguruvawe i penzii.posrednicite) vo proda`bata na renti i osiguritelni polisi ili uslugi povrzani so nadomestocite za vrabotenite.dejnosti koi se vklu~eni ili se tesno povrzani so osiguruvaweto i penziskite fondovi (osven finansisko posreduvawe. poramnuvawe na {teti. vidi 80.21 Procena na rizici i {teti Ovaa klasa opfa}a davawe na administrativni uslugi na osiguruvawe kako {to se procena i nadomest na {teti od osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: .procena na nedvi`en imot.e.30 Dejnosti na zastapnici vo osiguruvawe i osiguritelni posrednici Ovaa klasa opfa}a: .procena za drugi celi. 66. vidi 68.66.procena na {teti od osiguruvawa ● poramnuvawe na {teti ● procena na rizici ● presmetka na rizici i {teti ● procena na havarii i zagubi .istra`uva~ki dejnosti. kako {to se re{avawe na `albi i upravuvawe za treti lica. vidi 74.

dejnosti na pomorsko spasuvawe. vidi 52.upravuvawe so drugi investiciski fondovi . kako {to se: . sopstveni skladi{ta i trgovski centri ● zemji{te Ovaa klasa. Овој sektor opfa}a upravuvawe so nedvi`nostite.22 66.● administrativni uslugi vo vrska so spasuvawe vo slu~aj na nezgoda ● tehni~ki uslugi Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: .procena na nedvi`nostite ili deluvawe kako agenti za zalog na nedvi`nostite. vklu~uvaat i izgradba na objekti za sopstvena smetka ili davawe pod zakup na takvite objekti. posrednici i/ili brokeri vo edna ili pove}e od slednite dejnosti: prodavawe ili kupuvawe na nedvi`nost. delovni subjekti i ostanato. vklu~uvaj}i i izlo`beni saloni.upravuvawe so zaedni~ki fondovi . Dejnostite vo ovoj sektor mo`e da se odnesuvaat za sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup i mo`e da bidat vrz baza na dogovor ili honorar (pla}awe).3 66. za fizi~ki lica. Isto taka. davawe pod zakup na nedvi`nosti. isto taka.1 68.10 Dejnosti vo vrska so nedvi`en imot Kupuvawe i proda`ba na sopstven nedvi`en imot Kupuvawe i proda`ba na sopstven nedvi`en imot Ovaa klasa opfa}a: .kupuvawe i proda`ba na sopstven nedvi`en imot: ● stanbeni zgradi i `iveali{ta ● nestanbeni zgradi.upravuvawe so penziski fondovi L/Ј DEJNOSTI VO VRSKA SO NEDVI@EN IMOT Ovoj sektor opfa}a dejnosti kako zakupodavci. 68 68.30 Dejnosti na upravuvawe so fondovi Dejnosti na upravuvawe so fondovi Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite za upravuvawe so portfolija i fondovi so naplata ili vrz osnova na dogovor. davawe na drugi uslugi vo vrska so nedvi`nosti .

kampovi i drugi nestanbeni zgradi ili mesta za kratok prestoj.za posreduvaweto za kupuvawe.dejnosti na agenti za zalog na nedi`nosti Ovaa klasa ne opfa}a: .razvoj na grade`ni proekti za sopstveno koristewe .31 Upravuvawe so nedvi`en imot so nadomest ili vrz baza na dogovor Agencii za nedvi`en imot Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite na agenciite za rabotewe so nedvi`nosti: . hoteli so apartmani za `iveewe.koristewe na stanbeni parceli za mobilni domovi Ovaa klasa ne opfa}a: .parcelizirawe na nedvi`nosta bez podobruvawe na zemji{teto (bez infrastruktura) Ovaa klasa ne opfa}a: .. vklu~uvaj}i i izlo`beni saloni. namesteni i nenamesteni stanovi ili apartmani za postojana upotreba.izdavawe (iznajmuvawe) i upravuvawe so sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup: ● stanbeni zgradi i `iveali{ta ● nestanbeni zgradi. sopstveni skladi{ta ● zemji{te .sovetodavni dejnosti i uslugi za procena vo vrska so kupuvawe. vidi 41. vikendi~ki. vrz osnova na nadomest ili dogovor .2 Izdavawe i upravuvawe so sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup (lizing) 68. proda`ba i davawe pod zakup na nedvi`nosti vrz osnova na dogovor ili honorar (naplata) . ku}i za izdavawe (pansioni).koristewe na hoteli. karakteristi~no za upotreba na mese~no i na godi{no nivo Ovaa klasa. vidi 42.10 .parcelizirawe i podobruvawe na zemji{teto (obezbeduvawe na infrastruktura).obezbeduvawe na ku}i. vidi oddel 55 68.20 Izdavawe i upravuvawe so sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup (lizing) Ovaa klasa opfa}a: .99 68. proda`ba i izdavawe pod zakup na nedvi`nosti. zemji{te za kampuvawe.razvoj na grade`ni proekti za proda`ba. opfa}a: .3 68. isto taka.

69 Pravni i smetkovodstveni dejnosti Ovoj oddel vklu~uva pravno zastapuvawe na interesite na edna strana protiv interesite na druga strana. nau~ni i tehni~ki dejnosti.32 Upravuvawe so nedvi`en imot so honorar ili vrz baza na dogovor Ovaa klasa ne opfa}a: .10 . vidi 69. vidi 69. industriska sopstvenost i avtorski i srodni prava.pravni raboti. sudski slu`benici.. vklu~uva i smetkovodstveni i knigovodstveni uslugi kako {to se revizija na smetkovodstvenite smetki. revizori i ve{taci. gra|anski notari.10 Pravni raboti Pravni raboti Ovaa klasa opfa}a: . arbitri. dogovori za partnerstvo ili sli~ni dokumenti vo vrska so osnovawe na delovnite subjekti.uslugi za oddr`uvawe (kombinacija na uslugi kako generalno vnatre{no ~istewe.10 68.pravni raboti. nadzor i obezbeduvawe) vidi 81. vklu~uva i podgotovka na pravni dokumenti kako {to se predmeti za osnovawe na delovni subjekti.upravuvawe so objekti kako {to se voeni bazi. Ovie dejnosti baraat golem stepen na osposobuvawe i im ovozmo`uvaat na korisnicite stru~no znaewe i ve{tini. Isto taka. vidi 81. podgotovka na dokumenti za podaroci.10 .10 M/K STRU^NI. zatvori i ostanati objekti (osven upravuvawe so kompjuterska oprema). sovetuvawe i zastapuvawe vo krivi~ni predmeti. Isto taka.. 69. NAU^NI I TEHNI^KI DEJNOSTI Ovoj sektor opfa}a specijalizirani. staratelstva itn. kako i ostanati dejnosti na javni (dr`avni) notari.1 69. isfrlawe na |ubre. testamenti. na lica ~lenovi na advokatska komora. pravni soveti i zastapuvawe vo sporovi koi proizleguvaat od rabotnite odnosi. odr`uvawe i vr{ewe mali popravki. kako {to e sovetuvawe i zastapuvawe vo gra|anski predmeti. pred sudovite ili drugi pravosudni organi. so ili pod supervizija. podgotovka na finansiski izve{taj i knigovodstvo.

arbitri.dejnosti na sovetuvawe i zastapuvawe na klientot pred dano~nite organi Ovaa klasa ne opfa}a: . testamenti.11 .naplata na smetki. dogovori za partnerstvo ili sli~ni dokumenti vo vrska so osnovawe na delovni subjekti ● industriska sopstvenost i avtorski i srodni prava ●podgotovka na predmeti za podarok. dano~no sovetuvawe Ovaa klasa opfa}a: .pravno zastapuvawe na interesite na strankite pred sudovite ili drugite pravosudni organi so ili pod supervizija na lica koi se ~lenovi na advokatskata komora: ● pravni soveti i zastapuvawa vo gra|anski predmeti ● pravni soveti i zastapuvawa vo krivi~ni predmeti ● pravni soveti i zastapuvawa vo sporovi koi proizleguvaat od rabotnite odnosi . Ovaa klasa ne opfa}a: .20 Smetkovodstveni. .podgotovka na prijavi za vra}awe na personalen danok i danok na dohod . vidi 63.obrabotka na podatoci i tabelirawe. vidi 84. knigovodstveni i revizorski raboti.22 . revizori i ve{taci. proceduri za buxetska kontrola.delovno sovetuvawe vo vrska so smetkovodstveniot sistem.23 69. sovetuvawe vo vrska so upravuvaweto .kni`ewe na komercijalni transakcii na pretprijatija ili drugi .ostanati dejnosti na javni (dr`avni) notari i gra|anski notari. vidi 82.podgotovka ili revizija na finansiski izve{tai .2 Smetkovodstveni.dejnost na sudovite. podgotovka na pravni dokumenti: ● predmeti za osnovawe na delovni subjekti. staratelstva i dr.pravno sovetuvawe.91 70 Upravuva~ki dejnosti..kontrola i potvrduvawe na ispravnosta na finansiskite izve{tai . vidi 70. dano~no sovetuvawe 69. sudski slu`benici. knigovodstveni i revizorski raboti.

Ovaa klasa opfa}a dejnosti na: . marketing celi i politiki. Ovaa klasa ne opfa}a: . t.dejnosti na agencii za reklamirawe i uslugi za oglasuvawe preku mediumite. dejnosti na glavnite-mati~nite edinici.korporativnite edinici . izrabotka na planovi na proizvodstvo i kontrola na planiraweto. donesuvawe na strate{ki ili organizaciski planovi i odlu~uva~ka uloga na kompanijata ili pretprijatieto. kako {to se strate{ki i organizaciski planirawa.22 Dejnosti na sovetuvawe vo vrska so raboteweto i ostanato upravuvawe .centraliziranite administrativni edinici . rakovodewe i operativna pomo{.istra`uvawa na pazarot i ispituvawe na javnoto mislewe. praksa i planirawe povrzani so ~ove~kite resursi.dejnosti na holding-kompaniite koi ne se vklu~eni vo upravuvaweto. vidi 64. e vklu~en i nadzorot i upravuvaweto nad ostanatite edinici vo ista kompanija ili pretprijatie. izvr{uvawe na operativna kontrola i upravuvawe so dnevnite dejnosti na edinicite so koi se povrzani. politika.20 70.10 Upravuva~ki dejnosti Upravuva~ki dejnosti Ovaa klasa vklu~uva nadzor i upravuvawe so drugite edinici vo kompanijata ili pretprijatieto. vklu~uvaj}i go i lobiraweto za pretprijatijata ili drugite organizacii vo odnosi so javnosta i informiraweto. Ovde. vidi 73.Ovoj oddel opfa}a davawe na sovet i pomo{ na pretprijatijata i drugite organizacii za pra{awa vo vrska so upravuvaweto.2 70. isto taka.20 70.glavnite-mati~ni edinici .1 70. vidi 73.lokalnite i regionalnite kancelarii .e.21 Dejnosti vo vrska so sovetuvawe vo upravuvaweto Odnosi so javnosta i dejnosti na informirawe Ovaa klasa opfa}a davawe na sovet.pomo{nite upravuva~ki kancelarii Ovaa klasa ne opfa}a: . 70. finansiski planirawa i buxetirawe.1 .

davawe na nasoki i operativna pomo{ na pretprijatijata i drugite organizacii vo upravuvaweto. vidi 71. promeni vo rakovodeweto. proceduri za buxetska kontrola .20 .10 . obezbeduvawe i srodni konsultativni dejnosti. vidi 74.sovetuvawe vo arhitektonskite dejnosti i in`enerstvoto. vidi 85. izrabotka na planovi za proizvodstvo i kontrola na planiraweto. in`enerski uslugi. vidi 69. praksa i planirawe povrzani so ~ove~kite resursi. kako {to se strategiski i organizaciski planirawa. hemiski uslugi i drugi analiti~ki ispituvawa. tehni~ko ispituvawe i analiza Ovoj oddel opfa}a davawe na arhitektonski uslugi.01 .12 . vklu~uva i izvr{uvawe na fizi~ki. Isto taka.sovetuvawe za za{tita na okolinata. knigovodstveni i revizorski dejnosti.pravno sovetuvawe i zastapuvawe. politika. marketing celi i politiki. namaluvawe na tro{ocite i drugi finansiski pra{awa. uslugi povrzani so izrabotka na nacrti (proektirawe). 71. uslugi povrzani so izrabotka na nacrti (proektirawe). organizirawe.60 71 Arhitektonski dejnosti i in`enerstvo.1 Arhitektonski dejnosti i in`enerstvo i so niv povrzano tehni~ko sovetuvawe Ova grupa opfa}a davawe na arhitektonski uslugi.obrazovni konsultantski dejnosti. davawe na nasoki ili operativna pomo{ na pretprijatijata i javnite slu`bi {to se povrzani so: . dano~no sovetuvawe.smetkovodstveni. in`enerski uslugi. rein`enering na rabotniot proces. strategii za nadomestoci i penzionirawe.Ovaa klasa vklu~uva: davawe na sovet. efikasnost i kontrolirawe. Ova davawe na delovni uslugi mo`e da vklu~uva sovet. programi za smetkovodstvo na tro{oci. za agronomijata. 71. vidi 78.10 .11. .sovetuvawe i pomo{ vo vrska so planirawe.sovetuvawe vo vrska so barawe na rakovoden kadar ili nivno vrabotuvawe. grade`ni inspekciski uslugi i istra`uvawe i kartografski uslugi i sli~ni na niv. vidi 69.90 . upravuvawe so informaciite itn.dizajnirawe na programi za smetkovodstvo. vidi 62. Ovaa klasa ne opfa}a: . grade`ni inspekciski uslugi i istra`uvawe i kartografski uslugi.kreirawe na smetkovodstveni metodi ili proceduri.

proekti za akustika itn.12 In`enerstvo i so nego povrzano tehni~ko sovetuvawe Ovaa klasa opfa}a: .71.02.vnatre{no dekorirawe. 09. vidi 58. ma{insko. proekti za higieno-tehni~ka za{tita i za{tita od zagaduvawe. vidi 09.tehni~ko proektirawe (primena na zakonite na fizikata i principite na in`enerstvoto vo dizajniraweto na ma{ini. vidi 62. vidi 74. 62. vidi 71.09 . instrumenti.dejnosti na kompjuterski sovetnici. procesi i sistemi) i sovetodavni dejnosti za: ● proekti za razvoj i izrabotka na postrojki. industriski procesi i industriska oprema ● proekti od oblasta na grade`ni{tvo.02.geofizi~ki.11 Arhitektonski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .29.10. industrisko i sistemsko in`enerstvo. hidrotehnika i soobra}ajno in`enerstvo ● proekti za upravuvawe so vodata ● proektni elaborati i realizacija povrzani so proektirawe na instalacii za struja i elektronika.tehni~ki ispituvawa.10 71.dejnosti za istra`uvawe i razvoj povrzani so in`enerstvoto.arhitektonsko-konsultantski dejnosti ● izrabotka na nacrti (proektirawe) na zgradi ● urbanisti~ko i prostorno planirawe i proektirawe kako i proektirawe na okolinata Ovaa klasa ne opfa}a: .elaboracija na proekti za koristewe na klima-uredi. razladni uredi. 62. vidi 72.90 .ispituvawe za dup~ewe povrzano so rudarski operacii.19 . geolo{ki i seizmi~ki istra`uva~ki dejnosti . rudarsko in`enerstvo. materijali. vidi 62. 62.20 .dejnosti na kompjuterski konsultanti.razvoj ili izdavawe na povrzani softveri.09 .geodetski istra`uva~ki dejnosti ● premeruvawe na zemji{teto i granici ● hidrolo{ki istra`uva~ki dejnosti ● potpovr{inski istra`uva~ki dejnosti ● kartografsko i prostorno snimawe Ovaa klasa ne opfa}a: .01 . hemisko in`enerstvo. strukturi. in`enerstvo za za{tita pri rabota . .

vklu~uvaj}i go i veterinarnoto testirawe i kontrolata vo proizvodstvoto na hrana ● testirawe na fizi~kite karakteristiki na materijalite.10 .) ● operacii vo policiski laboratorii Ovaa klasa ne opfa}a: . soobra}ajnite sredstva. letalata. vklu~uvaj}i gi potro{uva~kite dobra. avioni. avtomobili. ● testirawe od oblasta na higiensko-tehni~kite uslovi na hranata. brodovi. elektronska oprema itn. hemiski i ostanati analiti~ki testirawa na site vidovi na materijali i proizvodi. testirawe i analizi na medicinski i stomatolo{ki primeroci. kako {to se: ● akusti~ni i vibracioni testirawa ● testirawe na sostavot i ~istota na mineralite itn. kako {to se ja~ina. ● periodi~ni tehni~ki ispituvawa na soobra}ajnite sredstva zaradi sigurnosta na patot ● testirawa so upotreba na modeli ili imitacii (na pr.dijagnosticirawe. ● sertifikati na proizvodi. vidi 75. ● rendgentski testirawa na mestata na zavaruvawe i spojuvawa ● analizi na nedostatocite ● testirawe i merewe na indikatori na okolinata: zagaduvawe na vozduhot i vodata itn.20 71.testirawa na `ivotinski primeroci. vidi 74. cvrstina.20 Tehni~ko ispituvawe i analiza Tehni~ko ispituvawe i analiza Ovaa klasa opfa}a fizi~ki. ● testirawe na kvalitet i verodostojnost ● testirawe na kompletnata ma{inerija: motori.00 .fotografirawe od vozduh..2 71. vidi 86 72 Nau~no istra`uvawe i razvoj Ovoj oddel opfa}a tri vida dejnosti na poleto na istra`uvawe i razvoj: 1) Osnovni istra`uvawa: Eksperimentalna ili teoretska rabota {to se prezema prvenstveno zaradi steknuvawe na novo znaewe za potenciranite osnovni pojavi i nabquduvanite fakti bez odredena primena ili upotreba. 2) Primeneti istra`uvawa: . brani itn.industriski dizajn. vidi 74. nuklearnata oprema itn. kontejneri pod pritisok. radioaktivnost itn.. trajnost.

biopretvorawe. Istra`uvawe i eksperimentalen razvoj vo biotehnologijata Ovaa klasa opfa}a istra`uvawe i eksperimentalen razvoj vo biotehnologijata: . vidi 73. Ovoj oddel ne opfa}a: .istra`uvawe na pazarot. instalirawe na novi procesi. proizvodi i uredi.proteinski i drugi molekuli: sekvencionirawe/sinteza/podvojuvawe na proteini i peptidi (so vklu~uvawe na golemi molekulni hormoni). naso~eni kon proizvodstvo na novi materijali.11 . sistemi i uslugi za bitno podobruvawe na onie {to ve}e se proizvedeni ili instalirani. tehni~ki i tehnolo{ki nauki i op{testveni i humanisti~ki nauki. signalizirawe. bioizla~uvawe.Originalni istra`uvawa prezemeni za da se stekne novo znaewe.20 72. biolo{ko otsumpurirawe. 3) Eksperimentalen razvoj: Sistematska rabota bazirana vrz postoe~ko znaewe dobieno od istra`uvawa i/ili prakti~no iskustvo. pro~istuvawe i izolacija na proteini. fitoremedijacija . eksperimentalen razvoj vo prirodnite. podobruvawe na metodite za prenos na golemi molekulni lekovi. identifikacija na receptorni }elii . istra`uvawe na tkiva (so vklu~uvawe na elementi na tkivata i biomedicinski istra`uvawa). bioremedijacija. kultivirawe na embrioni . geneti~ki probi. biofiltracija.1 Istra`uvawe i eksperimentalen razvoj vo prirodnite. geneti~ki istra`uvawa. Istra`uvaweto i eksperimentalniot razvoj vo ovoj oddel se podeleni vo dve kategorii: prirodni nauki. sekvencionirawe/ sinteza/pro{iruvawe na DNK/RNK. bioprocesirawe.istra`uvawa na kultura na tkiva i }elii: kultura na }elii/tkiva. proteomika.biotehnolo{ki tehniki: fermentacija so upotreba na bioreaktori. tehni~kite i tehnolo{kite nauki Ovaa grupa sodr`i osnovni i prakti~ni istra`uvawa.DNK/RNK: genomika. prvenstveno naso~eni kon odredena prakti~na cel.genski i RNK vektori: genska terapija i virusni vektori 72. biobelewe. farmakogenomika. profilirawe na izrazuvaweto (ekspresija) na genite i upotreba na antisens (bezosetna) tehnologija . vakcinacii/imunski stimulansi. fuzija na }elii. tehni~kite i tehnolo{kite nauki.

prvenstveno vo prirodnite i tehni~ko-tehnolo{kite nauki Istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo op{testvenite i humanitarnite nauki 72.interdisciplinarni istra`uvawa i razvoj. proteinski sekvenci.istra`uvawe na pazarot.nanobiotehnologija: primenuva alati i procesi na nano i mikrobiotehnologijata za izgradba na uredi za prou~uvawe na biosistemite i upotrebata vo farmacijata. tehni~kite i tehnolo{kite nauki osven istra`uvawata i eksperimentalniot razvoj vo biotehnologijata: ● istra`uvawe i razvoj vo prirodnite nauki ● istra`uvawe i razvoj vo tehni~kite i tehnolo{kite nauki ● istra`uvawe i razvoj vo medicinskite nauki ● istra`uvawe i razvoj vo zemjodelskite nauki ● interdisciplinarni istra`uvawa i razvoj.bioinformatika: izrabotka na baza na podatoci za geonomi. kako i oglasuvawe vo spisanija.20 Istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo op{testvenite i humanitarnite nauki Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i ja sistematskata biologija .istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo prirodnite. modelirawe na slo`eni biolo{ki procesi..1 73. 72.istra`uvawe i razvoj vo humanitarnite nauki .11 Marketing (reklama i propaganada) Agencija za marketing 72. vidi 73.istra`uvawe i razvoj vo op{testvenite nauki .2 . na radio i na televizija i vo ostanati mediumi. vesnici. tehni~kite i tehnolo{kite nauki Ovaa klasa opfa}a: . kako i kreirawe i postavuvawe na reklami na otvoren prostor. 73. dijagnostikata itn.20 73 Marketing (reklama i propaganada) i istra`uvawe na pazarot Ovoj oddel opfa}a sozdavawe na reklamni kampawi.19 Drugi istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo prirodnite. prvenstveno vo op{testvenite i humanitarnite nauki Ovaa klasa ne opfa}a: .

vidi 59.vodewe na marketin{ki kampawi i drugi reklamirawa koi se usmereni kon privlekuvawe i zadr`uvawe na kupuva~i: ● promocija na produkti ● marketing na mesto na proda`ba ● oglasuvawe preku po{ta ● marketin{ki konsultacii Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 58.30 .proda`ba na vreme ili prostor za oglasuvawe direktno od strana na sopstvenikot (izdava~ot itn.Ovaa klasa vklu~uva cel spektar na uslugi za oglasuvawe (po pat na sopstvenite kapaciteti na pretprijatieto ili so dogovori) vklu~uvaj}i sovetuvawe. vidi 82.20 .19 . vidi 82. vidi 59. spisanija. vidi 74.21 Istra`uvawe na pazarot i ispituvawe na javnoto mislewe 73.) vidi go soodvetniot oddel na dejnost .e. proda`ba na vremeto i prostorot za razli~ni vidovi na mediumsko oglasuvawe.odnosi so javnosta i dejnosti na soop{tuvawe.oglasuvawe preku mediumi.pe~atewe na reklamen materijal.snimawe za komercijalni poraki za radio. izrabotka na reklamen materijal i kupuvawe. Ovaa klasa ne opfa}a: .12 Oglasuvawe preku mediumi Ovaa klasa opfa}a: .po{tenski dejnosti.e. Toa vklu~uva: .11 .izrabotka na reklamni fotografii. kreativni uslugi. internet i drugi mediumi ● kreirawe i postavuvawe na propaganda na otvoren prostor.19 73. reklami na avtobusi i avtomobili vo izlo`beni prostori itn.20 .kreirawe i realizacija na propagandni kampawi: ● kreirawe i postavuvawe na propaganda vo vesnici. t.istra`uvawe na pazarot. bilbordi. panoa. televizija. t. vidi 70.20 .organizacija na sostanoci i delovni saemi. reklami na izlozi. ● reklamirawe od vozduh ● distribucija ili isporaka na propaganden materijal ili primeroci ● ureduvawe na {tandovi i ostanati objekti i prostori .2 . vidi 73. radio.snimawe na reklamni poraki za televizija i film.

t. tehni~ki testirawa i analizi. arhitektura i in`enering. zemaj}i gi predvid ~ove~kite karakteristiki i potrebi. nau~ni i tehni~ki dejnosti Ovoj oddel opfa}a stru~ni.dejnosti na vnatre{ni dekorateri Ovaa klasa ne opfa}a: .istra`uvawe na javnoto mislewe za politi~ki. 74. vidi 71. bojata i na~inot na povr{inskata obrabotka na proizvodot. formata. istra`uvawe i razvoj i reklamirawe). procesi i sistemi.konsultantski dejnosti.arhitektonsko dizajnirawe. mebel i drugi vnatre{ni dekoracii i drugi modni proizvodi.proektirawe i in`enering. prepoznatlivosta na dobrata i uslugi i kupovnite naviki na potro{uva~ite zaradi proda`na promocija i razvoj na novi proizvodi i uslugi.izrabotka i programirawe na veb-stranici. sigurnosta. kako i drugi proizvodi za li~na potro{uva~ka ili dobra za doma}instvata .dejnosti na grafi~ki dizajneri . nakit. strukturi. t. nau~ni i tehni~ki dejnosti (osven pravni i smetkovodstveni dejnosti.moden dizajn na tekstil. ekonomski i op{testveni pra{awa i statisti~ki analizi na rezultatite od ispituvaweto 74 Ostanati stru~ni.73. materijali.2 74.01 . vklu~uvaj}i gi izborot na materijalite.istra`uvawe na pazarniot potencijal. mehanizmite. upotrebata i odr`uvaweto . pazarnata sklonost vo distribucijata. sestranosta. instrumenti. vidi 71. kreirawe i razvoj na nacrt i specifikacija koi ja optimiziraat upotrebata.industriski dizajn.11 .e.20 Fotografski dejnosti Fotografski dejnosti . upravuvawe i upravuva~ko . cenata i izgledot na proizvodite. vidi 62.10 Specijalizirani dizajnerski dejnosti Specijalizirani dizajnerski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .12 74.1 74.e. primena na zakonite na fizikata i na~elata na in`eneringot vo dizajniraweto na ma{ini. obleka. vklu~uvaj}i i statisti~ki analizi na rezultatite .20 Istra`uvawe na pazarot i ispituvawe na javnoto mislewe Ovaa klasa opfa}a: . obuvki.

Ovaa klasa opfa}a: - izrabotka na fotografii za komercijalni potrebi i za potro{uva~i: ● izrabotka na fotografii za patni ispravi, u~ili{ta, svadbi itn. ● izrabotka na fotografii za komercijalni, modni ili turisti~ki celi, kako i za potrebi na izdava{tvo i rabotewe so nedvi`nini ● fotografirawe od vozduh ● videosnimawe na va`ni slu~uvawa: svadbi, sostanoci itn. - obrabotka na filmovi ● razvivawe, izrabotka i zgolemuvawe na fotografii od negativi ili filmovi zemeni od klienti ● dejnost na laboratorii za razvivawe na filmovi i izrabotka na fotografii ● dejnost na foto-studija za izrabotka na fotografii (koi ne se del od prodavnicite so fotografska oprema) ● montirawe na dijapozitivi ● kopirawe i restavracija ili retu{irawe na stari fotografii - dejnosti na fotoreporterite Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - mikrofilmovi za dokumenti Ovaa klasa ne opfa}a: - obrabotka na igrani filmovi koi se odnesuvaat na filmska i televiziska industrija, vidi 59.12 - kartografsko i prostorno snimawe i informirawe, vidi 71.12 - rabota na avtomati koi rabotat na pari (samouslu`uvawe), fotoavtomati, vidi 96.09 74.3 74.30 74.9 Preveduva~ki dejnosti i uslugi na preveduva~ite Preveduva~ki dejnosti i uslugi na preveduva~ite Ostanati stru~ni, nau~ni i tehni~ki dejnosti, nespomnati na drugo mesto 74.90 Ostanati stru~ni, nau~ni i tehni~ki dejnosti, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a razli~ni uslu`ni dejnosti nameneti prete`no za delovnite stranki. Toa se dejnosti {to baraat pogolemi stru~ni, nau~ni i tehni~ki sposobnosti, me|utoa ne gi vklu~uvaat tekovnite, rutinskite delovni funkcii koi obi~no se so kratko traewe.

Ovaa klasa opfa}a: - dejnosti na delovno posreduvawe, t.e. organizirawe na kupuvawe i proda`ba na mali i sredno golemi delovni subjekti, vklu~uvaj}i ja i profesionalnata praksa, osven posreduvawe vo raboteweto so nedvi`nini - dejnosti pri posreduvawe vo vrska so patenti (organizirawe na kupuvawe i proda`ba na patenti) - dejnosti na procenuvawe, osven za nedvi`nini ili osiguruvawe (za antikviteti, nakit itn.) - revizija na smetki i informacii za nadomestoci za prevoz na stoka (vozarina) - dejnosti za prognozirawe na vremeto - sovetuvawe vo podra~jeto na osiguruvaweto - sovetuvawe vo podra~jeto na agronomijata - sovetuvawe vo podra~jeto na za{tita na `ivotnata sredina - drugi tehni~ki sovetuvawa - dejnosti na konsultanti osven od podra~jeto na arhitekturata, in`eneringot i delovnoto upravuvawe - dejnosti na kvantitativni proceniteli Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - dejnosti na agenti i agencii koi zastapuvaat lica zaradi dobivawe na anga`mani vo filmski, teatarski ili drugi pretstavi ili sportski atrakcii, kako i agencii za plasirawe na knigi, igri, umetni~ki dela, fotografii itn. kaj izdava~ite, re`iserite itn. Ovaa klasa ne opfa}a: - trgovija na golemo so koristeni motorni vozila po pat na aukcija, vidi 45.1 - dejnosti na aukcija preku internet (vo vrska so trgovijata na malo), vidi 47.91 - dejnosti na aukcii (aukciski ku}i) vo vrska so trgovijata na malo, vidi 47.79 - dejnosti na posrednici vo vrska so nedvi`nosti, vidi 68.31 - knigovodstveni dejnosti, vidi 69.20 - dejnosti na konsultanti vo vrska so upravuvaweto, vidi 70.22 - dejnosti za arhitektonski i in`enerski konsultacii, vidi 71.1 - izrabotka na industriski i ma{inski dizajn, vidi 71.12, 74.10 - veterinarni testirawa i kontrola na proizvodstvo na hrana, vidi 71.20 - kreirawe i postavuvawe na reklami i drugi reklamni dizajni, vidi 73.11 - ureduvawe na {tandovi i ostanati objekti i prostori, vidi 73.11 - organizacija na sostanoci i delovni saemi, vidi 82.30

- dejnosti na samostalni aukcioneri, vidi 82.99 - upravuvawe so programi za lojalnost, vidi 82.99 - sovetuvawe vo vrska so kreditirawe i dolguvawa, vidi 88.99 75 Veterinarni dejnosti Ovoj oddel vklu~uva gri`a za zdravjeto na `ivotnite i kontrolni dejnosti za `ivotnite na farmi ili doma{ni milenici. Ovaa dejnost se odviva preku kvalifikuvani veterinari vo veterinarni bolnici, kako i pri posetata na farmi, {tali, ku}i ili domovi, vo privatni veterinarni ordinacii i operacioni sali ili na drugo mesto. Isto taka, gi opfa}a i ambulantskite dejnosti za bolnite `ivotni. 75.0 75.00 Veterinarni dejnosti Veterinarni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: - gri`a za zdravjeto na `ivotnite i kontrolni dejnosti za `ivotnite na farma - gri`a za zdravjeto na `ivotnite i kontrolni dejnosti za doma{ni milenici Ovaa dejnost se odviva preku kvalifikuvani veterinari i veterinarni bolnici kako i pri poseta na farmi, {tali, ku}i ili domovi, vo privatni veterinarni ordinacii i operacioni sali ili na drugo mesto Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - dejnosti na veterinarni asistenti ili drug pomo{en veterinaren personal - klini~ko - patolo{ki i ostanati dijagnosti~ki dejnosti vo vrska so `ivotnite - ambulantski dejnosti za `ivotnite Ovaa klasa ne opfa}a: - hranewe na `ivotnite bez gri`a za zdravjeto, vidi 01.62 - stri`ewe na ovcite, vidi 01.62 - uslugi i kontrola na stadata, pasewe, kastrirawe na `ivinata, vidi 01.62 - dejnosti za ve{ta~koto oploduvawe, vidi 01.62 - nega i zgri`uvawe na doma{ni milenici bez gri`a za zdravjeto, vidi 96.09 N/Л ADMINISTRATIVNI I POMO[NI USLU@NI DEJNOSTI

Ovoj sektor opfa}a razli~ni dejnosti koi go poddr`uvaat op{toto rabotewe. Ovie dejnosti se razlikuvaat od onie vo sektorot M/K po toa {to nivnata glavna namena ne e prenesuvawe na specijalizirano znaewe.

77

Dejnosti na iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing)

Ovoj oddel opfa}a dejnosti na iznajmuvawe i davawe pod zakup na opredmeteni i nefininsiski neopredmeteni sredstva, vklu~uvaj}i mno{tvo materijalni dobra kako {to se avtomobili, kompjuteri, predmeti za {iroka potro{uva~ka, kako i industriski ma{ini i oprema, na potro{uva~ite vo zamena za periodi~no pla}awe na naemnina ili zakupnina. Podelen e na: (1) iznajmuvawe na motorni vozila, (2) iznajmuvawe na oprema za rekreacija i sport kako i predmeti za li~na upotreba i za doma}instvoto, (3) davawe pod zakup na ostanati ma{ini i oprema koi ~esto se koristat vo raboteweto, me|u koi i ostanatite prevozni sredstva i (4) lizing na proizvodite od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi.

Ovoj oddel go vklu~uva samo operativniot zakup (lizing). Ovoj oddel ne opfa}a: - finansiski zakup, vidi 64.91 - (zakup) iznajmuvawe na nedvi`nosti, vidi sektor L/J - (zakup) iznajmuvawe na oprema so (preku) operator, vidi vo soodvetnata klasa spored dejnosta koja se izvr{uva so pomo{ na taa oprema (na klasite na dejnosti koi upravuvaat so taa oprema), na pr., grade`ni{tvo (sektor F/\) transport (sektor H/@) 77.1 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na motorni vozila 77.11 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na avtomobili i motorni vozila od lesna kategorija Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe i operativen zakup na slednite vidovi na vozila: ● patni~ki avtomobili i ostanati motorni vozila od lesna kategorija -lesni tovarni vozila (so nosivost do 3.5 toni) bez voza~ Ovaa klasa ne opfa}a:

- iznajmuvawe ili davawe pod zakup na avtomobili i motorni vozila od lesna kategorija so voza~, vidi 49.32 i 49.39 77.12 Iznajmuvawe i davawe pod zakup na kamioni Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe i operativen zakup na slednite vidovi vozila: ● kamioni, prikolki i te{ki motorni vozila (so nosivost preku 3.5 toni) ● avtodomovi (kamperi) Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe ili operativen zakup na kamioni i te{ki vozila so nosivost preku 3.5 toni so voza~, vidi 49.41 77.2 Iznajmuvawe i davawe pod zakup na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvoto Ovaa grupa opfa}a iznajmuvawe i davawe pod zakup predmeti za li~na upotreba i za doma}instvoto kako {to se zakup na oprema za rekreacija i sport i videolenti. Dejnostite vo ovaa grupa, glavno, se odnesuvaat na iznajmuvawe i davawe pod zakup za pokratok vremenski period, iako ne e isklu~eno deka mo`e da se odnesuva i na podolg vremenski period. 77.21 Iznajmuvawe i davawe pod zakup na oprema za rekreacija i sport Ovaa klasa opfa}a iznajmuvawe na oprema za rekreacija i sport: - ~amci, edrilici, kanua, - velosipedi - le`alki i ~adori za na pla`a - skii - ostanata sportska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na ~amci i edrilici so ekipa`, vidi 50.10, 50.30 - iznajmuvawe na videolenti i diskovi, vidi 77.22 - iznajmuvawe na ostanati predmeti za li~na upotreba i doma}instvo, vidi 77.29 - iznajmuvawe na oprema za odmor i rekreacija kako sostaven del na rekreativnite objekti, vidi 93.29 77.22 Iznajmuvawe na videolenti i diskovi Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe na videolenti, rekorderi, CD i DVD itn.

77.29

Iznajmuvawe i davawe pod zakup na ostanati predmeti za li~na i semejna upotreba Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe na razni predmeti za li~na i semejna upotreba (osven opremata za sport i rekreacija), na doma}instvata ili pretprijatijata: ● obleka, obuvki i tektil ● mebel, kerami~ki i stakleni proizvodi, kujnski pribor, elektri~ni aparati za doma}instvo i doma{ni potrebi ● nakit, muzi~ki instrumenti, scenski rekviziti i kostumi ● knigi, vesnici i spisanija ● ma{ini i oprema {to se upotrebuvaat od amateri ili za hobi, t.e. alat za popravki vo doma}instvoto ● cve}iwa i rastenija ● elektronska oprema za upotreba vo doma}instvoto Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na avtomobili, kamioni, prikolki i avtodomovi(kamperi), bez voza~, vidi 77.1 - iznajmuvawe na oprema za rekreacija i sport, vidi 77.21 - iznajmuvawe na videolenti i diskovi, vidi 77.22 - iznajmuvawe na kancelariski mebel, vidi 77.33 - iznajmuvawe na motocikli i kamp-prikolki bez voza~, vidi 77.39 - iznajmuvawe na postelnina, rabotni odela i sli~ni predmeti vo peralnicite, vidi 96.01

77.3

Iznajmuvawe i davawe pod zakup na ostanati ma{ini, oprema, kako i materijalni dobra 77.31 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na zemjodelski ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe i operativen zakup na ma{ini i oprema za zemjodelstvoto i {umarstvoto bez operator: ● iznajmuvawe na proizvodstveni ma{ini od klasata 28.30, kako {to se zemjodelskite traktori Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na ma{ini i oprema za zemjodelstvoto i {umarstvoto so operator, vidi 01.61 i 02.40 77.32 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`enerstvoto Ovaa klasa opfa}a:

vklu~uvaj}i i kompjuteri Ovaa klasa opfa}a: .iznajmuvawe i operativen zakup na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`inerstvoto so operator.iznajmuvawe na vozdu{ni soobra}ajni sredstva so operator. vidi oddel 51 77.21 77.iznajmuvawe na ~amci za razonoda.iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na vodni soobra}ajni sredstva bez operator: ● komercijalni ~amci i brodovi Ovaa klasa ne opfa}a: . elektronski kalkulatori i sl. ● ma{ini i oprema za smetkovodstvo: registar-kasi. vidi oddel 43 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na kancelariski ma{ini i oprema.iznajmuvawe na vodni soobra}ajni sredstva so operator.33 .iznajmuvawe i operativen zakup na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`enerstvoto bez operator: ● kranovi ● skeliwa i rabotni platformi. vidi oddel 50 . bez monta`a i demontirawe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 77.iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na vozdu{ni soobra}ajni sredstva bez operator: ● avioni ● vozdu{ni baloni Ovaa klasa ne opfa}a: . fotokopirawe i obrabotka na tekst. ● ma{ini za pi{uvawe.34 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na vodni soobra}ajni sredstva Ovaa klasa opfa}a: ..iznajmuvawe i operativen zakup na kancelariski ma{ini i oprema bez operator: ● kompjuteri i kompjuterska sporedna oprema. ● kancelariski mebel 77.35 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na vozdu{ni prevozni sredstva Ovaa klasa opfa}a: .

. osven avtorski dela Ovaa klasa opfa}a dejnosti koi im ovozmo`uvaat na drugite da koristat proizvodi od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi za koi se pla}a soodveten nadomestok ili nadomestok za licenca na sopstvenikot na proizvodot. no i ne mora da bidat napraveni od momentalnite sopstvenici.32 . vidi 77. televiziska i telekomunikaciska oprema ● oprema za merewe i kontrola ● filmska produkciska oprema ● drugi komercijalni. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . osven avtorski dela 77.31 . itn.iznajmuvawe na kancelariski ma{ini i oprema. raboteweto vrz osnova na fran{iza itn. .iznajmuvawe na `ivotni (kako na pr.4 Lizing na proizvodi od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi.39 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na ostanati ma{ini. vidi 77. oprema i materijalni dobra. ● vozila za `elezni~ki prevoz Ovaa klasa. opfa}a: .iznajmuvawe na ma{ini i oprema za zemjodelstvoto i {umarstvoto. kamp-prikolki. vidi 77. isto taka.iznajmuvawe na velosipedi. vklu~uvaj}i i kompjuteri. nau~ni i industriski ma{ini .iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na drugi ma{ini i oprema bez operator koi op{to se upotrebuvaat kako kapitalni dobra vo industrijata: ● motori i turbini ● ma{inski alati ● oprema za rudarstvo i nafteni poliwa ● profesionalna radio.33 77.iznajmuvawe na paleti Ovaa klasa ne opfa}a: .77.iznajmuvawe na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`enerstvoto.40 Lizing na proizvodi od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi. vidi 77. Lizingot na ovie proizvodi mo`e da bide vo razli~na forma kako {to e dozvolata za reprodukcija.iznajmuvawe na stanbeni ili kancelariski kontejneri .iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na kopneni prevozni sredstva (osven motorni vozila) bez voza~: ● motocikli. koristeweto za ponatamo{ni procesi ili proizvodi. rasni kowi) .iznajmuvawe na kontejneri . Proizvodite mo`e.21 .

imiwa ● istra`uvawe i procena na minerali ● dogovori za fran{iza Ovaa klasa ne opfa}a: .90 78. pri {to kandidatite za rabota ne se vraboteni preku agencijata za vrabotuvawe. Ovoj oddel opfa}a: .2.Ovaa klasa opfa}a: .10 Dejnosti na agenciite za vrabotuvawe Dejnosti na agenciite za vrabotuvawe Ovaa klasa opfa}a sostavuvawe na ponudi za slobodni rabotni mesta i upatuvawe i vrabotuvawe na kandidatite.3 78 Dejnosti na vrabotuvawe Ovoj oddel opfa}a sostavuvawe na ponudi za slobodni rabotni mesta.proizvodstvo. vidi oddel 58 i 59 .lizing na materijalni dobra (imot). vidi 74. vrabotuvawe na rabotnici na opredeleno vreme poradi potreba od dopolnitelna rabotna sila na klientite i ostanato obezbeduvawe na ~ove~ki resursi.lizing na nedvi`nosti.1 78.primawe soodveten nadomestok ili nadomestok za licenca od koristeweto na: ● patenti ● trgovski marki za proizvodi ili trgovski marki za uslugi ● brend . .20 .1. film).dejnosti na li~ni teatarski ili umetni~ki agenti ili agencii. vidi oddel 58 i 59 . softver.steknuvawe na avtorskite prava i izdavawe. vidi 68.lizing na proizvodite od intelektualna sopstvenost (osven avtorskite dela kako {to se knigite ili softver) .dejnosti na barawe i vrabotuvawe na rakovoden kadar . vidi grupa 77. reprodukcija i distribucija na avtorski dela (knigi. pri {to kandidatite za rabota ne se vraboteni preku agenciite za vrabotuvawe. 77. upatuvawe ili vrabotuvawe na kandidatite.dejnosti na agenciite za posreduvawe pri dodeluvawe na teatarski ili filmski ulogi (kasting agencii) Ovoj oddel ne opfa}a: . 77.

Ovaa klasa opfa}a: . vidi 74. Ovaa klasa ne opfa}a: .30 Ostanato otstapuvawe na ~ove~ki resursi Ostanato otstapuvawe na ~ove~ki resursi Ovaa klasa opfa}a ostanato otstapuvawe na ~ove~ki resursi. posebni proekti itn. Otstapuvaweto na ~ove~ki resursi obi~no e dolgoro~no i postojano (na neopredeleno vreme). organizatori na patuvawa (turoperatori) i ostanati rezervaciski uslugi kako i dejnosti povrzani so niv 79 . izbor i vrabotuvawe na kadri.. sezonski raboti. me|utoa ne se odgovorni za stru~noto vodewe ili nadzor na vrabotenite. a edinicite koi se tuka raspredeleni izvr{uvaat golem broj na zada~i koi se odnesuvaat na upravuvaweto so ~ove~kite potencijali. vidi 78.20 Dejnosti na agenciite za privremeno vrabotuvawe Dejnosti na agenciite za privremeno vrabotuvawe Ovaa klasa vklu~uva dejnosti na vrabotuvawe na rabotnici na opredeleno vreme zaradi privremena zamena ili potreba od dopolnitelna rabotna sila na klientite.2 78.dejnosti na agenciite za posreduvawe pri dodeluvawe na teatarski ili filmski ulogi (kasting agencii) .20 Turisti~ki agencii.3 78.dejnosti na agenciite za vrabotuvawe preku internet Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i i vrabotuvawe na rakovodni kadri .dejnosti na teatarskite ili umetni~kite agenti ili agencii.otstapuvawe na ~ove~ki resursi zaradi privremena zamena ili potreba od dopolnitelna rabotna sila za klientite. na pr. Vrabotenite poedinci se vraboteni preku agencijata za privremeno vrabotuvawe koja ne obezbeduva direkten nadzor na vrabotenite na rabotnoto mesto na klientot. pridonesite i ostanatite kadrovski pra{awa.90 78. danocite. vidi vo klasata koja se odnesuva na ekonomskata dejnost na toa pretprijatie .otstapuvawe na ~ove~ki resursi zaedno so nadzor ili vodewe na rabotata. Edinicite koi se tuka raspredeleni go pretstavuvaat rabotodavecot za vrabotenite po pra{awata povrzani so platata. 78. a se povrzani so ova otstapuvawe.dejnosti na barawe.

11 Dejnosti na turisti~kite agencii Ovaa klasa opfa}a: .12 Dejnosti na organizatorite na patuvawa (turoperatorite) Ovaa klasa opfa}a: . paketaran`mani. kako i dejnosti na organizirawe na paket aran`mani koi se prodavaat preku turisti~kite agencii ili direktno preku agentite kako {to se turoperatorite. uslugi za prevoz i smestuvawe. kako i dejnosti na organizirawe na paket-aran`mani koi se prodavaat preku turisti~kite agencii ili direktno preku agentite kako {to se turoperatorite.1 79.90 Ostanati rezervaciski uslugi i dejnosti povrzani so niv 79. paket-aran`mani. muzi~ki ili sportski nastani Ostanati rezervaciski uslugi i dejnosti povrzani so niv 79. na individualni korisnici i delovni stranki. Dejnosti na turisti~kite agencii i organizatorite na patuvawa (turoperatori) Ovaa grupa opfa}a dejnosti na turisti~kite agencii koi prvenstveno se zanimavaat so proda`ba na patuvawa.Ovoj oddel opfa}a dejnosti na turisti~kite agencii koi prvenstveno se zanimavaat so proda`ba na patuvawa. gi vklu~uva dejnostite na turisti~kite vodi~i i turisti~kata promocija. uslugi za prevoz i smestuvawe na individualni korisnici i delovni stranki.9 . isto taka. 79. na golemo ili na malo. 79. Ovoj oddel.dejnosti na organizirawe na paket-aran`mani koi se prodavaat preku turisti~ki agencii ili direktno preku agenti kako {to se turoperatorite. kako i ostanati uslugi povrzani so patuvawata vklu~uvaj}i gi i rezervaciskite uslugi. istoriski ili kulturni znamenitosti.dejnosti na agenciite koi prvenstveno se zanimavaat so proda`ba na patuvawa. Patuvawata mo`at da vklu~uvaat koja bilo ili site navedeni uslugi: ● prevoz ● smestuvawe ● ishrana ● poseta na muzei. paketaran`mani. teatarski pretstavi. uslugi za prevoz i smestuvawe na individualni korisnici i delovni stranki.

uslugi so zemawe na otisoci od prsti . itn. kade {to se raboti za dale~inski nadzor na takvite sistemi.10 Dejnosti na privatna za{tita Dejnosti na privatna za{tita Ovaa klasa vklu~uva obezbeduvawe na edna ili pove}e od slednite uslugi: ~uvawe i patrolirawe.ostanati rezervaciski uslugi povrzani so patuvawata: ● rezervaciii za prevoz.79. restorani. kongresi i konferencii. se isklu~uvaat od ovoj oddel i se raspredeluvaat vo trgovijata na malo.Ovaa klasa opfa}a: . sportski i ostanati zabavni nastani .11. vidi 82.uslugi na za{tita so blindirani avtomobili . podignuvawe i dostavuvawe na pari. me|utoa ~esto se vklu~eni i uslugi za proda`ba.dejnosti na turisti~ka promocija Ovaa klasa ne opfa}a: .uslugi od telohraniteli . postavuvawe i popravki. grade`ni{tvoto itn. Ako uslugite za proda`ba. priznanici.12 . vidi 79. sport. rakuvawe so elektronski sigurnosni alarmni sistemi kako {to se alarmi protiv kra`ba i po`ar.uslugi povrzani so razmena na stanovi (apartmani).dejnosti na turisti~kite agencii i organizatorite na patuvawata (turoperatorite). ~uvawe i patrolirawe.poligrafski uslugi . iznajmuvawe na vozila. Ovaa klasa opfa}a: . hoteli. .1 80.dejnosti na proda`ba na bileti za teatarski pretstavi.30 80 Za{titni i istra`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a uslugi povrzani so za{titata kako {to se: istraga i detektivski uslugi. primawe na pari ili drugi vrednosni predmeti so personalot i opremata zaradi nivna za{tita dodeka se vo tranzit. za koristewe vo opredelen period vo tekot na godinata .uslugi za davawe pomo{ na turistite: ● davawe na turisti~ki informacii na posetitelite ● dejnosti na turisti~kite vodi~i .organizirawe i vodewe na nastani kako {to se sostanoci. zabava. podignuvawe i dostavuvawe na pari. primawe na pari i drugi vrednosni predmeti so personalot i opremata zaradi za{tita dodeka e vo tranzit. 80. postavuvawe i popravki se pru`aat odvoeno.

kako {to se alarmi protiv kra`bi i po`ari. postavuvawe ili odr`uvawe.trgovija na malo na sigurnosni sistemi. mehani~ki ili elektronski uredi za zaklu~uvawe. vidi 95. da se zanimavaat i so proda`ba na takvite sigurnosni sistemi. Ovaa klasa ne opfa}a: .postavuvawe na sigurnosni sistemi.uslugi na ~uvawe na zgradi.30 Istra`ni dejnosti Istra`ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .90 . sefovite i sigurnosnite trezori.24 . trgovski centri. nezavisno od vidot na korisnikot ili celite na istragata . popravka.postavuvawe.nadzor ili dale~inski nadzor na elektronski sigurnosni alarmni sistemi. kancelarii.59 .sovetuvawe vo podra~jeto na za{titata i sigurnosta. povrzani so podocne`niot nadzor i dale~inskiot nadzor. isto taka.istra`ni i detektivski uslu`ni dejnosti . vidi 74..dejnosti na site privatni istra`iteli. Ovaa klasa ne opfa}a: . sefovi i sigurnosni trezori vo specijalizirani prodavnici. vidi 43.21 . vklu~uvaj}i i nivno postavuvawe i odr`uvawe . sefovite i sigurnosnite trezori. vidi 84. mehani~kite ili elektronskite uredi za zaklu~uvawe.bez dale~inski nadzor.29 80.3 80. sportski objekti itn. vidi 47. bez uslugi za nadzor.dejnosti na javniot red i mir.2 80. kako {to se alarmi protiv kra`ba i po`ar. vidi 84. Edinicite koi gi izvr{uvaat ovie dejnosti mo`at.dejnosti na javniot red i obezbeduvawe. skladi{ta.20 Uslugi za za{tita so pomo{ na sigurnosni sistemi Uslugi za za{tita so pomo{ na sigurnosni sistemi Ovaa klasa opfa}a: . fabriki.24 80. hoteli.uslugi na obezbeduvawe na duplikat klu~evi. povtorno vgraduvawe i prilagoduvawe na mehani~kite i elektronskite uredi za zaklu~uvawe.

~istewe na industriskite ma{ini. restorani.. avtobusi.23 81. raspredelba na po{ta. vidi ja klasata na dejnosti {to gi izvr{uva pretprijatieto . itn. vidi ja soodvetnata klasa spored vidot na pru`enata usluga . greewe). nadzor i za{tita. rudnici ili bolnici. odr`uvawe. kako na pr. vnatre{no i nadvore{no ~istewe na site vidovi zgradi.10 Kombinirani pomo{ni dejnosti na objektite Kombinirani pomo{ni dejnosti na objektite Ovaa klasa opfa}a pru`awe na kombinacija od pomo{ni uslugi vo ramkite na objektite na korisnicite na uslugite. ~istewe na {i{iwa. ogradi. otstranuvawe na smet. potporni yidovi.1 81. avioni. ~istewe na ulici..upravuvawe i rabotewe na kompjuterskiot sistem na korisnikot i/ili opremata za obrabotka na podatocite.81 Uslugi povrzani so odr`uvawe na zgradi i dejnosti na ureduvawe i odr`uvawe na `ivotnata sredina i prirodata Ovoj oddel opfa}a obezbeduvawe na golem broj op{ti pomo{ni uslu`ni dejnosti kako {to se obezbeduvawe na kombinacija na pomo{ni uslugi vo ramkite na objektite na korisnicite na uslugite. kako i obezbeduvawe na tie uslugi zaedno so proektirawe na okolinata i/ili izgradba na pateki za {etawe. hoteli. vidi 62. ~istewe na vnatre{nosta na cisterni i tankeri.pru`awe uslugi na rakovodniot i rabotniot personal zaradi celosno rabotewe na pretprijatieto vo sopstvenost na korisnikot na uslugite. ve{ta~ki ezerca ili ribnici i sli~ni grade`ni raboti..03 .. perewe na ali{ta i sli~ni uslugi vo ramkite na objektot. drveni podovi.2 Dejnosti na ~istewe . Ovaa klasa ne opfa}a: pru`awe samo na edna pomo{na usluga (na pr.dejnost na popravnite ustanovi. Tie uslugi vklu~uvaat vnatre{no ~istewe. itn. priem. vidi 84. samo usluga na vnatre{no ~istewe) ili funkcija (na pr.~istewe na vozovi. brodovi.. zaedno so naplata ili vrz osnova na dogovor. vozovi. ureduvawe i odr`uvawe na okolinata. Ovie pomo{ni dejnosti gi izvr{uva pomo{en personal koj ne e vklu~en ili odgovoren za izvr{uvawe na glavnite dejnosti na korisnikot na uslugite. 81. dejnosti na dezinfekcija i za{tita od {tetnici vo zgradi. otstranuvawe na sneg i mraz.

specijalizirano ~istewe kako {to e ~istewe na prozorci. vidi 81.za{tita od {tetnici vo zemjodelstvoto. vidi 96.21 Osnovno ~istewe na zgradi Ovaa klasa opfa}a: . vidi 01. razni vidovi na pe~ki.22 Ostanati dejnosti na ~istewe na zgradi i objekti Ovaa klasa opfa}a: .99 81. kako i stanbeni zgradi so pove}e stanovi .op{to (nespecijalizirano) ~istewe na site vidovi zgradi kako {to se: ● kancelarii ● ku}i ili apartmani ● fabriki ● prodavnici ● institucii . nadvore{no ~istewe na zgradi. ventilacioni cevki i izduvni edinici.01 . otstranuvawe na sneg i mraz. bojleri.61 . oxaci. dezinfekcija i za{tita od {tetnici vo zgradite i za industriskite ma{ini. 43. prodavnici. vklu~uvaj}i kancelarii. me|u koi i pe~ki za gorewe. institucii i drugi delovni prostori. fabriki. vidi 43. ~istewe na ulici.~istewe na novi zgradi neposredno po zavr{uvaweto na izgradbata. razni vidovi na pe~ki. dejnosti na specijalizirano ~istewe na zgradi ili ostanato specijalizirano ~istewe. Ovaa klasa ne opfa}a: . kotli. iako mo`at da vklu~uvaat i ~istewe na povrzani nadvore{ni delovi kako {to se prozorci ili premini. kotli. Ovaa grupa ne opfa}a: .~istewe so parea i peso~en mlaz i sli~ni dejnosti na nadvore{nite delovi na zgradite. kako i stanbeni zgradi so pove}e stanovi Ovie dejnosti.~istewe na tepisi i zavesi.nadvore{no ~istewe na site vidovi zgradi.op{to (nespecijalizirano) ~istewe na drugi delovni prostori.Ovaa grupa opfa}a dejnosti na op{to vnatre{no ~istewe na site vidovi na zgradi.39 . ~istewe na industriski ma{ini.22 81. kamini. ventilacioni cevki i izduvni edinici . ~istewe na oxaci i kamini. ~istewe na vnatre{nosta na cisterni i tankeri.~istewe na {i{iwa. me|u koi i pe~ki za gorewe.specijalizirano ~istewe na zgradi kako {to e miewe na prozorci. se odnesuvaat na vnatre{no ~istewe na zgradite. glavno.

~istewe i odr`uvawe na bazeni za plivawe . bazeni za plivawe. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .sadewe i odr`uvawe na rastenija za za{tita od bu~ava.ostanati dejnosti na ~istewe Ovaa klasa ne opfa}a: . grobi{ta itn. pristani{ta) ● industriski i komercijalni zgradi ● zelenilo za: ● zgradi (pokrivni gradini.~istewe na {i{iwa . igrali{ta za golf. `elezni~ki i tramvajski {ini.99 81. kanali.29 Ostanati uslugi na ~istewe. vidi 01. vidi 43. avioni itn. promenlivi vla`ni podra~ja.. itn.) ● sportski tereni (fudbalki igrali{ta.dezinfekcija i za{tita od {tetnici .61 .30 Uslu`ni dejnosti za ureduvawe i odr`uvawe na `ivotnata sredina Ovaa klasa opfa}a: .~istewe i perewe na avtomobili. vidi 45. fasadno zelenilo.~istewe so parea i peso~en mlaz i sli~ni dejnosti na nadvore{nite delovi na zgradite.~istewe na ulici i otstranuvawe na sneg i mraz . administrativni zgradi.20 81. erozija.za{tita vo zemjodelstvoto. zeleni povr{ini.~istewe na vnatre{nosta na cisterni i tankeri . vodeni pati{ta.~istewe na industriski ma{ini . bolnici.odr`uvawe na vozovi. vodeni tekovi. vnatre{ni gradini itn. povr{ini za son~awe i ostanati rekreativni parkovi ● stoe~ki i tekovni vodi (bazeni. veter. vidlivost i zasenuvawe . crkvi itn. .) ● gradski povr{ini (parkovi.) ● zelenilo pokraj soobra}ajnici (ulici. detski igrali{ta.ostanati dejnosti na ~istewe na zgradi i objekti Ovaa klasa ne opfa}a: . ve{ta~ki ezerca.).ureduvawe i odr`uvawe na: ● parkovi i gradini za: ● privatni ku}i i stanbeni zgradi ● zgradi so javna i polujavna namena (u~ili{ta.3 Uslu`ni dejnosti na ureduvawe i odr`uvawe na `ivotnata sredina 81. avtobusi. sistemi za pro~istuvawe na vodata) .

82. rasporeduvawe na personalot. Ovoj oddel. Edinicite koi izvr{uvaat samo edna od ovie dejnosti se raspredeluvaat spored taa odredena dejnost. so naplata ili vrz osnova na dogovor.odgleduvawe na ukrasni rastenija i drvja za proda`ba. 02.11 . isto taka. vklu~uvaj}i i rasadnici na {umski drvja.grade`ni dejnosti za potrebite na ureduvawe i odr`uvawe na okolinata. odnosno izvr{uvawe na rutinski dejnosti koi pretprijatijata i organizaciite voobi~aeno gi izvr{uvaat za sebe. a koi ne se raspredeleni na drugo mesto.10 .rasadnici na drvja. vidi 71. kako {to se priem. izdavawe na smetki i vodewe na evidencii. so naplata ili vrz osnova na dogovor.Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 01. logistika itn. vidi 01. izdavawe na smetki i vodewe evidencii. nabavka. Edinicite raspredeleni vo ovoj oddel ne go obezbeduvaat personalot koj }e gi izvr{uva site delovni dejnosti na pretprijatieto.odr`uvawe na zemji{teto vo dobra zemjodelska i ekolo{ka sostojba.11 Kancelarisko-administrativni i pomo{ni dejnosti i delovno-pomo{ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a davawe na golem broj na sekojdnevni kancelariski administrativni uslugi. so naplata ili vrz osnova na dogovor.prostorno planirawe i arhitekturni dejnosti. kako i izvr{uvawe na rutinski dejnosti za drugi. za drugi. opfa}a pomo{ni dejnosti za drugi. kadrovski i po{tenski uslugi itn. vidi 01 i 02 .30 .1 Kancelarisko-administrativni i pomo{ni dejnosti Ovaa grupa opfa}a davawe na golem broj sekojdnevni kancelariski administrativni uslugi kako {to se finansisko planirawe. Ovaa grupa. finansisko planirawe. Kombinirani kancelariski i administrativni uslu`ni dejnosti Ovaa klasa vklu~uva davawe na celosni sekojdnevni kancelariski administrativni uslugi (kombinacija na tie uslugi). 82 82.61 . so naplata ili vrz osnova na dogovor. za drugi. gi opfa}a site pomo{ni uslu`ni dejnosti koi po pravilo im se davaat na pretprijatijata. isto taka. Edinicite raspredeleni vo ovaa grupa ne obezbeduvaat personal koj }e gi izvr{uva site delovni dejnosti na pretprijatieto. vidi sektor F/\ .

20 Dejnosti na povikuva~ki centri Dejnosti na povikuva~ki centri Ovaa klasa opfa}a dejnosti na: .sekretarski pomo{ni uslugi .otstapuvawe na personal bez nadzor.prepis na dokumenti i drugi sekretarski uslugi .13 . vidi 18.specijalizirani stenografski uslugi kako {to se stenografsko bele`ewe na sudski raspravi.ostanati uslugi za kopirawe na dokumenti (bez pe~atarski uslugi kako {to se ofset pe~at.pe~atewe na dokumenti (ofset pe~atewe. .pe~atewe i obrabotka na tekst .99 82. vidi ja klasata na taa odredena dejnost .fotokopirawe . itn.javni stenografski uslugi. brz pe~at itn.12 .ureduvawe na dokumenti ili ispravki (korektura) . Dejnostite na fotokopirawe/ pe~atewe na dokumentite koi se tuka vklu~eni ja pokrivaat samo dejnosta na kratkoro~no pe~atewe.podgotovka na dokumenti . vidi 78 82. brz pe~at.umno`uvawe . Ovaa klasa opfa}a: .pi{uvawe na pisma . vidi 82.).2 82.uslugi za iznajmuvawe na po{tenski sanda~iwa i ostanati po{tenski uslugi kako {to se prethodno raspredeluvawe. uslugi za podgotovka za pe~atewe) Ovaa klasa ne opfa}a: . digitalen pe~at. adresirawe. vidi 82. podgotovka na dokumenti i ostanati specijalizirani kancelariski pomo{ni dejnosti Ovaa klasa vklu~uva razli~ni dejnosti kako {to se fotokopirawe i podgotovka na dokumenti i drugi specijalizirani kancelariski pomo{ni dejnosti.izrabotka na nacrti .kreirawe i organizirawe na kampawi po po{ta. vidi 18.izvr{uvawe samo na edna od ovie dejnosti.uslugi na podgotovka za pe~at. vidi 73.11 .19 Fotokopirawe.Ovaa klasa ne opfa}a: .99 .

3 82. konferencii i sostanoci so ili bez uslugi za opremuvawe na prostorot vo koj se odr`uvaat ovie nastani. davawe informacii za proizvodite. nespomnati na drugo mesto Ovaa grupa opfa}a dejnosti na agenciite za sobirawe i naplata na smetki. kreditnite kancelarii i site pomo{ni dejnosti koi se davaat na pretprijatijata. so naplata ili vrz osnova na dogovor.9 .naplata na pobaruvawa i doznaka na naplatenite pobaruvawa na korisnicite (nara~atelite).30 Organizacija na sostanoci i delovni saemi Organizacija na sostanoci i delovni saemi Ovaa klasa opfa}a organizacija. bez ogled dali vklu~uvaat avtomatizirana postapka ili ne: 82. interaktivni govorni sistemi ili sli~ni metodi za primawe nara~ki. 82. kako {to se uslugi za naplata na smetki i dolgovi . sproveduva istra`uvawe na pazarot ili ispituvawe na javnoto mislewe i sli~ni dejnosti koi se izvr{uvaat za korisnicite 82.sobirawe na informacii. Delovni pomo{ni uslu`ni dejnosti.92 Dejnosti na pakuvawe Ovaa klasa opfa}a: . odgovarawe na pra{awa na kupuva~ite ili re{avawe na `albi povikuva~ki centri za prateni povici kade {to se koristat sli~ni metodi za proda`ba na stoki ili uslugi na potencijalnite kupuva~i. integrirani kompjutersko-telefonski sistemi. a koi ne se raspredeleni na drugo mesto. kongresi.91 Dejnosti na agenciite za sobirawe i naplata na smetki i kreditni kancelarii Ovaa klasa opfa}a: . kako i podatoci za krediti na pretprijatija i davawe na informacii na finansiskite institucii.povikuva~ki centri za primeni povici kade na povicite odgovara operator ili se koristi avtomatska distribucija na povicite. kako {to se podatoci za krediti i vrabotenost na poedinci. promocija i /ili vodewe na nastani. trgovcite na malo i na drugi zaradi procena na kreditnata sposobnost na tie lica i pretprijatija 82.dejnosti na pakuvawe. kako {to se delovni i trgovski saemi.

● polnewe na {i{iwa so te~nosti, vklu~uvaj}i pijalaci i hrana ● pakuvawe na cvrsti predmeti (vodootporno pakuvawe, prekrivawe so folija, itn.) ● sigurnosno pakuvawe na farmacevtski preparati ● etiketirawe, zape~atuvawe, ozna~uvawe ● pakuvawe na marki i dekorativno pakuvawe na podaroci Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na osve`itelni pijalaci i mineralna voda, vidi 11.07 - dejnosti na pakuvawe povrzani so prevoz, vidi 52.29 82.99 Ostanati delovni pomo{ni uslu`ni dejnosti, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: - bukvalno izvestuvawe i stenografsko bele`ewe na pravni postapki vo `ivo, kako i dopolnitelen prepis na snimeni materijali kako {to se: ● stenografsko bele`ewe na sudski raspravi ● uslugi na javna stenografija - simultano titluvawe na televiziski prenosi vo `ivo (na pr., sostanoci, konferencii) - uslugi za podgotovka na liniski kodovi - uslugi za vtisnuvawe na liniski kodovi - organizirawe na pribirawe na pari~ni sredstva so naplata ili vrz osnova na dogovor - uslugi za odzemawe na imot zaradi prisilna naplata - uslugi za sobirawe na moneti od parkingmetrite - dejnosti na nezavisni licitatori - upravuvawe so programi za lojalnost - ostanati pomo{ni dejnosti koi voobi~aeno se nudat na firmite, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: - uslugi za prepis na dokumenti, vidi 82.19 - uslugi za dodavawe na tekst (podnaslov) ili titluvawe na filmovi ili videolenti, vidi 59.12 O/Љ JAVNA UPRAVA I ODBRANA; ZADOL@ITELNO SOCIJALNO OSIGURUVAWE

Ovoj sektor gi opfa}a dejnostite na javnata uprava, voobi~aeno izvr{uvani od strana na javnata administracija. Ovde se vklu~eni i donesuvaweto i pravnoto tolkuvawe na zakonite i soodvetnite regulativi, kako i administriraweto na programite koi se bazirani na niv, zakonodavnite dejnosti, dano~nata politika, narodnata odbrana, javen red i bezbednost, imigrantski uslugi, nadvore{ni raboti i administrirawe na vladinite programi. Ovoj sektor, isto taka, gi vklu~uva i dejnostite na zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe. Pravniot ili institucionalniot status samiot po sebe ne e opredeluva~ki faktor za dejnosta da se klasificira vo ovoj sektor, tuku prirodata na dejnostite navedeni vo prethodniot paragraf. Ova zna~i deka dejnostite klasificirani na drugo mesto vo NKD ne spa|aat vo ovoj sektor duri i da se izvr{uvaat od javni tela. Na primer, upravuvaweto so {kolskiot sistem (na primer, izrabotka na pravilnici, proverki i definirawe na nastavnite programi) spa|a vo ovoj sektor, no samite nastavni dejnosti ne pripa|aat (vidi go sektorot P/M Obrazovanie), kako i zatvorskite ili voenite bolnici se klasificirani vo zdravstvenata za{tita (vidi go sektorot Q/N). Vo soglasnost so toa, nekoi dejnosti opi{ani vo ovoj sektor mo`e da se izvr{uvaat od strana na nevladini edinici. 84 Javna uprava i odbrana; zadol`itelno socijalno osiguruvawe 84.1 Dr`avna uprava, ekonomska i socijalna politika na zemjata Ovaa grupa gi vklu~uva op{tite dejnosti na javnata uprava (izvr{ni, zakonodavni, finansiski administrativni dejnosti itn., na site nivoa na dr`avnata uprava) i kontrolata vo oblasta na socijalniot i ekonomskiot `ivot. 84.11 Op{ti dejnosti na javnata uprava Ovaa klasa opfa}a: - izvr{ni i zakonodavni administrativni dejnosti na centralnite i lokalnite tela - upravuvawe i nadgleduvawe na fiskalnite raboti: ● upravuvawe so danoci ● sobirawe carini, danoci na stoki i istraga na dano~ni prekr{oci ● carinska administracija - buxetska politika i upravuvawe so javnite fondovi i dolgovi ● sobirawe i priem na pari i kontrola na nivnoto izdavawe (ispla}awe)

- upravuvawe so celokupnoto (civilno) istra`uvawe i razvojni politiki i drugi fondovi - upravuvawe i rakovodewe so celokupnoto ekonomsko i socijalno planirawe i statisti~ki uslugi na razni nivoa na vladata (dr`avata) Ovaa klasa ne opfa}a: ● upravuvawe i stavawe vo upotreba na zgradi {to se vo sopstvenost na dr`avata, vidi 68.2, 68.3 ● istra`uva~ki i razvojni politiki so namera za podobruvawe na blagosostojbata i drugi fondovi, vidi 84.12 ● istra`uva~ki i razvojni politiki so namera za podobruvawe na ekonomskite perfomansi i konkurencijata, vidi 84.13 ● upravuvawe i raboti na odbranata za istra`uvawe i razvoj na policiskite i sli~ni fondovi, vidi 84.22 ● upravuvawe so dr`avnite arhivi, vidi 91.01 Regulirawe na dejnostite na instituciite koi obezbeduvaat zdravstvena za{tita, obrazovanie i kultura i drugi socijalni uslugi, isklu~uvaj}i go zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: - programski dejnosti so cel li~no podobruvawe na blagosostojbata na: ● zdravjeto ● obrazovanieto ● kulturata ● sportot ● rekreacijata ● `ivotnata sredina ● domuvaweto ● socijalnite uslugi - javna administracija i istra`uva~ki i razvojni politiki i sli~ni fondovi vo ovie oblasti Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - sponzorirawe za rekreativni i kulturni dejnosti - dodeluvawe na javni donacii za umetnicite - upravuvawe so programa za voda za piewe - upravuvawe so programa za sobirawe i otstranuvawe na komunalen otpad - upravuvawe so programi za za{tita na `ivotnata sredina - upravuvawe so programa za domuvawe Ovaa klasa opfa}a: - dejnosti okolu otstranuvawe na otpadoci, vidi oddel 37, 38, 39

84.12

- obezbeduvawe na zadol`itelna socijalna za{tita, vidi 84.30 - obrazovni dejnosti, vidi go sektorot P/M - zdravstveni i srodni dejnosti, vidi oddel 86 - muzejski i ostanati kulturni institucii, vidi oddel 91 - dejnosti za upravuvawe so dr`avnite biblioteki i arhivi, vidi 91.01 - sportski i ostanati rekreativni dejnosti, vidi oddel 93 Upravuvawe i davawe pomo{ za pouspe{no delovno rabotewe Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe vklu~uvaj}i i subvencii za razli~ni ekonomski sektori: ● zemjodelstvo ● upotreba na zemji{te ● energetski i rudarski resursi ● infrastruktura ● transport ● komunikacija ● hoteli i turizam ● proda`ba na golemo i proda`ba na malo - istra`uva~ki i razvojni politiki so namera za podobruvawe na ekonomskite performansi i konkurencijata - upravuvawe so podra~jata za vrabotuvawe - implementacija na merki za regionalnata razvojna politika, za namaluvawe na nevrabotenosta Ovaa klasa ne opfa}a: - dejnosti na istra`uvawe i eksperimentalen razvoj, vidi oddel 72 84.2 Obezbeduvawe na uslugi na zemjata vo celina Ovaa grupa vklu~uva nadvore{ni raboti, raboti na odbranata, sudski i pravosudni dejnosti i raboti na javniot red i bezbednost 84.21 Nadvore{ni raboti Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe i rakovodewe so Ministerstvoto za nadvore{ni raboti i diplomatskite i konzularnite misii vo stranstvo ili kacelariite vo me|unarodni organizacii - upravuvawe, rakovodewe i poddr{ka na informativnite i kulturnite uslugi so cel distribucija nadvor od nacionalnite granici

84.13

- pomo{ na stranski zemji koja se ostvaruva ili ne preku me|unarodni organizacii - davawe na voena pomo{ na stranski zemji - upravuvawe so nadvore{nata trgovija, me|unarodnite finansiski i stranski tehni~ki raboti Ovaa klasa ne opfa}a: - uslugi pri me|unarodni katastrofi ili zgri`uvawe na begalci, vidi 88.99 84.22 Raboti na odbranata Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe, kontrola i rakovodewe so odbranbenite raboti vo kopnenite sili, pomorstvoto i vo vozduhoplovstvoto, kako {to se: ● borbeni trupi na kopnenata vojska, mornaricata i vozduhoplovstvoto, ● in`enerski, soobra}ajni, komunikaciski, ~ove~ki, materijalni i drugi neborbeni trupi i komandi ● rezervni i pomo{ni trupi na odbranbenite sili ● voena logistika (snabduvawe so oprema, borbeni strukturi, zalihi itn.), ● dejnosti za zdravstvena za{tita na voeniot personal na teren, - upravuvawe, rakovodewe i poddr{ka na edinicite na civilnata za{tita - poddr{ka na obukata i izvr{uvawe na ve`bite vo koi se opfateni civilnite ustanovi i narodot - upravuvawe so politiki za istra`uvawe i razvoj vo oblasta na odbranata i sli~ni fondovi Ovaa klasa ne opfa}a: - dejnosti na istra`uvawe i eksperimentalen razvoj, vidi oddel 72 - snabduvawe na stranski zemji so voena pomo{, vidi 84.21 - dejnosti na voenite sudovi, vidi 84.23 - obezbeduvawe na zalihi za koristewe vo slu~aj na katastrofi vo zemjata za vreme na mir, vidi 84.24 - dejnosti na obuka vo voenite u~ili{ta i akademii, vidi 85.4 - dejnosti na voenite bolnici, vidi 86.10 84.23 Sudski i pravosudni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe i rabota na gra|anski, upravni i krivi~ni sudovi, voeni sudovi i pravosuden sistem, vklu~uvaj}i go i pravnoto zastapuvawe i sovetuvawe na smetka na dr`avata ili koga se obezbedeni od strana na dr`avata vo oblik na isplata na pari ili davawe uslugi

- donesuvawe na presudi i primena na zakonot - arbitra`a vo gra|anski sporovi - upravuvawe na zatvori i kazneno-popravni i vospitnopopravni ustanovi, vklu~uvaj}i gi uslugite na rehabilitacija Ovaa klasa ne opfa}a : - soveti i zastapuvawe vo gra|anski, krivi~ni i drugi predmeti, vidi 69.10 - dejnosti na zatvorskite u~ili{ta, vidi oddel 85 - dejnosti na zatvorskite bolnici, vidi 86.10 84.24 Raboti na javniot red i bezbednosta Ovaa klasa opfa}a: upravuvawe so redovnite i pomo{nite policiski sili poddr`ani od vlasta, so onie vo pristani{tata, na granicite, krajbre`nata stra`a i drugi specijalni policiski edinici, vklu~uvaj}i ja i soobra}ajnata, registracija na stranci i ~uvawe na izve{tai za uapsenite - snabduvawe so potrebni artikli vo slu~aj na nekoja katastrofa vo zemjata za vreme na mir Ovaa klasa ne opfa}a: - rabota na policiskite laboratorii, vidi 71.20 - upravuvawe i rakovodewe so voenite oru`eni sili, vidi 84.22 84.25 Dejnosti na po`arnikarskata slu`ba Ovaa klasa opfa}a: - gasewe i prevencija od po`ari ● upravuvawe so redovnite i pomo{nite po`arnikarski brigadi vo prevencija od po`ari, gasewe na po`ari, spasuvawe na lu|e i `ivotni, pomo{ pri civilni nesre}i, poplavi, soobra}ajni nesre}i itn. Ovaa klasa ne opfa}a: - uslugi za za{tita od {umski po`ari i gasewe, vidi 02.40 - protivpo`arna slu`ba na naftenite poliwa i poliwa na gasovi, vidi 09.10 - aerodromski protivpo`arni slu`bi koi se obezbeduvaat od nespecijalizirani edinici, vidi 52.23 84.3 84.30 Dejnosti na zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe Dejnosti na zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a:

nezadol`itelna socijalna pomo{. vdovici i sl.41 i za stepenite ISCED 5-6 vo 85. na razli~ni stepeni.3. Ovaa klasa ne opfa}a: .30 .10. vidi 88. zatvorskite {koli i drugi do soodvetnoto nivo. kako i obrazovanie na vozrasni. za stepenot ISCED 1 vo 85.99 P/М OBRAZOVANIE Ovoj sektor go opfa}a obrazovanieto na site stepeni i site struki.1 85. televizija.finansirawe i upravuvawe so vladinite programi za zadol`itelna socijalna za{tita: ● bolni~ko osiguruvawe. osiguruvawe od povredi na rabota i osiguruvawe na nevrabotenite ● penzii ● programi koi gi opfa}aat gubitocite od dohod poradi maj~instvo.42. Nastavata mo`e da se izveduva usmeno ili pismeno i mo`e da se sproveduva preku radio. Ovoj sektor go opfa}a dr`avnoto i privatnoto obrazovanie. 88.10 Obrazovanie Pret{kolsko obrazovanie Pret{kolsko obrazovanie Ovaa klasa opfa}a: .obezbeduvawe na socijalna za{tita (osven smestuvawe). Kategoriite vo ovoj sektor se baziraaat na stepenite na obrazovanie koi se definirani so Me|unarodnata standardna klasifikacija ISCED 1997. privremena nesposobnost. za stepenot ISCED 4 vo 85. isto taka. Ovoj sektor. golf i pomo{ni obrazovni dejnosti. vidi 65. programi za opismenuvawe itn. 85 85. za stepenite ISCED 2-3 vo grupata 85..20. opfa}a instrukta`i (nastava) kade {to glavna dejnost se sportski i rekreativni dejnosti kako {to e tenis. internet ili preku korespondencija. gi opfa}a i voenite {koli i akademii. Se opfa}a i specijalnoto obrazovanie na lica so posebni potrebi na site stepeni na redovnoto obrazovanie.10. Ovoj sektor opfa}a obrazovanie {to se vr{i vo razli~ni institucii vo redovniot {kolski sistem. Isto taka. Dejnostite koi gi obezbeduvaat obrazovnite institucii na stepenot ISCED 0 se klasificirani vo 85.

obrazovanie na vozrasni koe e definirano vo 85.dejnosti na dnevna gri`a za deca. Ova obrazovanie prete`no se odnesuva na decata so programi za opismenuvawe vo {kolskiot ili nadvor od {kolskiot obrazoven sistem so isti programi na osnovno obrazovanie. Ovaa klasa ne opfa}a: .5 . geografijata. Pret{kolskoto obrazovanie e definirano kako po~eten stepen na organizirawe na nastava prete`no dizajnirana za zapoznavawe na mnogu malite deca so {kolskata sredina. Ova obrazovanie opfa}a programi za koi se potrebni pospecijalizirani nastavnici i naj~esto anga`irawe na pove}e nastavnici za izveduvawe na nastava vo nivnoto pole na specijalizacija. vidi 88. prirodnite nauki. pi{uvawe i matematika. vklu~uvaj}i i dejnosti na dneven prestoj za u~enici.91 85.31 Op{to sredno obrazovanie Ovaa klasa opfa}a obezbeduvawe na obrazovanie koe ja postavuva osnovata na do`ivotnoto u~ewe i razvoj na li~nosta i dava mo`nost za natamo{no obrazovanie. op{testvenite nauki.. Ovaa klasa ne opfa}a: . kako i elementarno zapoznavawe so drugi nauki kako {to e istorijata. umetnost i muzika.2 85.obrazovanie na vozrasni koe e definirano vo 85. kako i gradewe na most pome|u domot i {kolskata sredina.5 85.3 Sredno obrazovanie Ovaa grupa opfa}a obezbeduvawe na op{to sredno obrazovanie i tehni~ko i stru~no sredno obrazovanie Ovaa grupa ne opfa}a: .pret{kolsko obrazovanie (zabavi{ta i drugi).20 Osnovno obrazovanie Osnovno obrazovanie Ovaa klasa go opfa}a osnovnoto obrazovanie: poseta na obrazovni kursevi i rabotilnici koi im davaat na u~enicite osnovno obrazovanie po ~itawe.91 85.dejnosti na dnevna gri`a za decata. no se nameneti i za onie koi se smetaat za premnogu stari za da gi posetuvaat osnovnite u~ili{ta (na primer: programite za opismenuvawe na vozrasni). vidi 88. .

4 Visoko obrazovanie .rabotilnici koi se del od socijalnata rabota. Ovaa klasa opfa}a: .10.52 . generalno pridru`eni so perspektiva za sega{ni ili idni vrabotuvawa. na kamioni. isto taka.obrazovanie (obuka) za turisti~ki vodi~ . vidi 88.{koli za profesionalnite voza~i (vozila).32 Tehni~ko i stru~no sredno obrazovanie Ovaa klasa opfa}a obezbeduvawe na obrazovanie tipi~no predmetno specijalizirano i obrazovanie na teoriski i prakti~ni ve{tini. vidi 85. opfa}a: .53 . 88. vidi 85.umetni~ki kursevi za rekreacija.stru~no i tehni~ko obrazovanie koe pripa|a na nivo ponisko od visokoto stru~no obrazovanie koe e definirano vo 85. na pr..4 .stru~no i tehni~ko obrazovanie na povisok stepen na obrazovanie.sredno obrazovanie koe ovozmo`uva natamo{no {koluvawe vo visoki stru~ni {koli i fakulteti 85. Ovaa klasa opfa}a: .obrazovanie za kozmeti~ari i berberi . bez smestuvawe.avto{kolite koi ne se odnesuvaat na profesionalnite voza~i. {koli za profesionalni piloti Ovaa klasa ne opfa}a: .99 85. Celta na programata mo`e da varira od podgotovka za op{to pole na vrabotuvawe. hobi i samoinicijativni celi.4 Ovaa klasa.kursevi za popravka na kompjuteri . avtobusi. Ovie programi se nameneti za steknuvawe so tehni~ko i stru~no obrazovanie ili za preminuvawe vo visokoto obrazovanie bez nekoi posebni stru~ni preduslovi.Stru~noto naso~uvawe na ovoj stepen zapo~nuva da ima nekoe vlijanie na obrazovanieto na onie lica koi sledat op{ti obrazovni programi.obrazovanie za ugostitelstvo i turizam . do mnogu specijalisti~ka profesija.ni`o op{to sredno obrazovanie koe{to pove}e ili pomalku odgovara na zadol`itelnoto {koluvawe . vidi 85.

kako i visoko obrazovanie za steknuvawe na site stepeni na dodiplomski i poslediplomski nivoa na obrazobanie. dopolnitelno poslesredno obrazovanie za podgotovka za visoko obrazovanie ili poslesredno obrazovanie koe ne e visoko stru~no obrazovanie. osnovno obrazovanie. Vklu~uva kampovi i {koli {to nudat nastava od oblasta na atletski dejnosti za grupi ili poedinci. opfa}a: . nastava po stranski jazici.4. prodol`uvawe na stru~noto obrazovanie i kursevi za odredeni profesii.1-85. magister. Ovaa grupa ne opfa}a: .4 85. sredno obrazovanie ili visoko obrazovanie. nastava od oblasta na umetnosta. koe ne e visoko Ovaa klasa opfa}a obrazovanie posle srednoto koe ne se klasificira kako visoko.41 Obrazovanie posle srednoto. 85. hobi.Ovaa grupa opfa}a poslesredno obrazovanie (obrazovanie po srednoto obrazovanie) koe ne e visoko.e.5 85. doktor. ili obrazovanie za samoinicijativni celi.Bachelor.{koli za umetnost koi obezbeduvaat visoko obrazovanie 85.42 Visoko obrazovanie Ovaa klasa opfa}a: . drama ili muzika ili ostanati obuki ili specijalizirani treninzi nerasporedeni vo grupite 85. isto taka. Gi isklu~uva obrazovnite dejnosti opfateni vo grupata 85.51 Sportsko i rekreativno obrazovanie .prv. vtor i tret stepen (ciklus) na visoko obrazovanie Ovaa klasa.obrazovanie na vozrasni koe e definirano vo 85.5 Drugo obrazovanie Ovaa grupa opfa}a prodol`uvawe na op{toto obrazovanie. pret{kolsko obrazovanie. Na primer. odnosno site ciklusi na visokoto obrazovanie .185. t.

{koli za drama (osven akademski) . akademski ili {kolski . obrazovni institucii i sl. brix) . Ovaa klasa opfa}a: . fudbal itn.sportski instrukta`i vo kampovi .instrukta`i po pijano so u~iteli kako i za drugi muzi~ki instrukta`i . vidi 85. no ovie ~asovi ne vodat kon profesionalna diploma.instrukta`i po joga Ovaa klasa ne opfa}a: . Ne se vklu~eni akademskite {koli. Tie obezbeduvaat formalno organizirani ~asovi. rekreacija ili po samoinicijativa.{koli za umetnost (osven akademski) .Ovaa klasa opfa}a instrukta`a vo atletskite dejnosti za grupi ili poedinci. dramata i muzikata.52 85.) .{koli za fotografija (osven komercijalni) Ovaa klasa ne opfa}a: .instrukta`i po plivawe . so u~iteli. Edinicite koi obezbeduvaat nastava mo`at da se vikaat "{koli". opfa}a: . "studija".instrukta`i po umetnost . Ovaa klasa opfa}a: .{koli za primeneta umetnost (osven akademski) .instrukta`i po tanc . Backelor ili diploma za dodiplomski studii.59 85. prete`no za hobi.sportski instrukta`i (bezbol.instrukta`i za igrawe karti (kako na pr.53 Dejnost na {kolite za voza~i Ovaa klasa.instrukta`i po bore~ki ve{tini . treneri . ko{arka.instrukta`i za javawe.instrukta`i po stranski jazici.profesionalni sportski instrukta`i. kolexi i univerziteti.obrazovanie vo kulturata.. Instrukta`ite mo`e da se odr`uvaat vo razli~ni objekti kako {to se trening objekti.instrukta`i za gimnastika .52 Obrazovanie vo kulturata Ovaa klasa opfa}a instrukta`a vo oblasta na umetnosta. Instrukta`ite vo ovaa klasa se formalno organizirani. isto taka. kriket. Ve~ernite i dnevnite instrukta`ni kampovi se isto taka vklu~eni. kako {to se kampovi i {koli. vidi 85. "klasovi" itn.

20 . vidi 85.32 85.op{to sredno obrazovanie.20 Q/Н DEJNOSTI NA ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZA[TITA .6 85.instrukta`i po veronauka Ovaa klasa.instrukcii za brzo ~itawe Ovaa klasa ne opfa}a: . plovewe.59 Drugo obrazovanie. vidi 85.kompjuterski kursevi .tehni~ko i stru~no sredno obrazovanie. koi ne spa|aat vo komercijalni sertifikati i dozvoli Ovaa klasa ne opfa}a: .{koli za letawe.profesionalni kursevi za polagawe na ispit .4 85.instrukta`i za stranski jazici i instrukta`i za konverzacija .avto{koli za profesionalni voza~i. vidi 85.obezbeduvawe na neinstrukta`ni dejnosti {to go pomagaat obrazovniot proces ili sistem: ● obrazovni konsultacii ● sovetodavni obrazovni dejnosti ● dejnosti na vrednuvawe na obrazovanieto ● dejnost na obrazovni testirawa ● organizaciska programa za razmena na studenti Ovaa klasa ne opfa}a: ● istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo op{testvenite i humanitarnite nauki. vidi 85. vidi 85. vidi 72. isto taka.31 ..60 Pomo{ni uslugi vo obrazovanieto Pomo{ni uslugi vo obrazovanieto Ovaa klasa opfa}a: . mornarica.centri za ~itawe so napredni kursevi .treninzi za opstanok .treninzi za spasuva~i . nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: .treninzi za javen govor .obrazovanie {to ne e definirano po stepen .akademsko u~ewe .visoko obrazovanie.32 .programi za opismenuvawe na vozrasni.

preku dejnosti za socijalna za{tita so smestuvawe koi vklu~uvaat odreden stepen na zdravstvena nega do zdravstvena za{tita. ustanovi za lekuvawe na zavisnici. dijagnosti~ki i tretmanski dejnosti koi se sproveduvaat vo op{ti bolnici (na pr.1 86. voeni i zatvorski bolnici) i specijalizirani bolnici (na pr.dejnosti za kratkotraen ili dolgotraen prestoj vo bolnici. bolnici za infektivni bolesti. 86. Vklu~uva {iroka paleta na dejnosti po~nuvaj}i od zdravstvena za{tita koja se ostvaruva od strana na stru~ni zdravstveni rabotnici vo bolnici i drugi zdravstveni ustanovi. tuku od drugi zdravstveni rabotnici i lica na koi im e legalno priznato pravo na le~ewe na pacientite.10 Dejnosti na bolnicite Dejnosti na bolnicite Ovaa klasa opfa}a: . specijalizirani sanatoriumi). hirur{ki i psihijatriski bolnici. ustanovi za zdravstvena nega. opfa}a zdravstveni uslugi kako {to se sovetuvawe i lekuvawe vo oblasta na op{ta i specijalizirana medicina koja ja obezbeduvaat doktori po op{ta medicina. univerzitetski bolnici. psihijatriski bolnici. centri za rehabilitacija i drugi zdravstveni ustanovi koi imaat smestuva~ki kapaciteti i obezbeduvaat uslugi za dijagnostika i lekuvawe na pacientite bez razlika na nivnata zdravstvena sostojba. Isto taka. porodilni bolnici. ovoj oddel opfa}a dejnosti za zdravstvena za{tita koi ne se ostvaruvaat vo bolnici ili od doktori na medicina. t. specijalisti i hirurzi.. vklu~uvaj}i uslugi na radiologija i anesteziologija ● uslugi na itna medicinska pomo{ . bolnici na neprofitni organizacii.. op{tinski ili regionalni bolnici. medicinski. op{ti ili specijalizirani.e. ustanovi za lekuvawe na zavisnici. 86 Dejnosti za zdravstvena za{tita Ovoj oddel opfa}a dejnosti na kratkotraen ili dolgotraen prestoj vo bolnici.Ovoj sektor opfa}a dejnosti za zdravstvena i socijalna za{tita. bez u~estvo na stru~ni zdravstveni rabotnici. Dejnostite se odnesuvaat na pacientite vo bolnicite i se ostvaruvaat pod direktna supervizija na doktori po medicina i opfa}aat: ● uslugi od celokupniot medicinski personal ● uslugi na labarotoriski i tehni~ki ustanovi. Dopolnitelno. Opfa}a i specijalisti~ka stomatolo{ka praksa i ortodontski dejnosti.

kako i vo ambulanti koi se vo ramkite na pretprijatija. isto taka.medicinski konsultacii i lekuvawe vo podra~jeto na op{tata medicina {to go vr{at doktori po op{ta medicina Ovaa klasa ne opfa}a: . sestri i fizioterapevtski tehni~ari..90 .privatni konsultantski uslugi za pacientite vo bolnica 86. domovi za stari lica i verski zaednici. vidi 75. vidi 86. vidi 71. Ovaa grupa. oralna patologija. bolesti na zabi. uslugi za ishrana na pacientite vo bolnicite i ostanati bolni~ki uslugi ● uslugi na centri za planirawe na semejstvo koi obezbeduvaat zdravstveni uslugi. vidi 86. vidi 86.2 .21 Dejnosti na op{ta medicinska praksa Ovaa klasa opfa}a: . uslugi na bolni~ki apteki. vklu~uvaj}i hirurzi. specijalisti.transport na pacienti so vozila na itna medicinska pomo{.00 .dejnosti na ostanati zdravstveni rabotnici kako {to se babici.laboratoriski testirawa i ispituvawa na site vidovi materijali i proizvodi.10 . vidi 86. na pr.● uslugi na operacioni sali. opfa}a: . vidi 86.veterinarni dejnosti. zdravstveni domovi ili vo ambulantite na bolnicite za nadvore{ni pacienti. osven medicinski.2 Dejnosti na medicinska i stomatolo{ka praksa Ovaa grupa opfa}a medicinski konsultacii i lekuvawe sprovedeni od doktori po op{ta medicinska praksa. Ovie dejnosti mo`e da se ostvaruvaat vo privatni ordinacii.dejnosti na op{ta i specijalisti~ka stomatolo{ka praksa. ortodoncija.90 86.zdravstveni dejnosti za voeniot personal na otvoreno.22 .privatni konsultantski uslugi za pacientite. so smestuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . u~ili{ta. kako {to se sterilizacija ili prekin na bremenost. vidi 86.20 .dejnosti na bolnici. vidi 84.medicinski laboratoriski ispituvawa.90 . endodoncija i pedodoncija. stomatolozi itn.23 . kako i vo domovite na pacientite.

govorna terapija. vidi 86.10 . babici. rabotna terapija.optometrija. medicinska masa`a. homeopatija.ortodontski dejnosti Ovaa klasa. fizioterapevtski tehni~ari ili personal vo soodvetnoto podra~je .50 . vidi 86.22 Dejnosti na specijalisti~ka medicinska praksa Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se stomatolo{ki higieni~ari.90 86. endodoncija i pedodoncija. opfa}a: . vidi 86. vilici.23 Dejnosti na stomatolo{ka praksa Ovaa klasa opfa}a: . protezi i proteti~ki pomagala vo zabotehni~ki laboratorii. sestri i fizioterapevtski tehni~ari.dejnosti na ostanati zdravstveni rabotnici. isto taka.oralna hirurgija Ovaa klasa ne opfa}a: .uslugi na centrite za planirawe na semejstvo koi obezbeduvaat zdravstveni uslugi kako {to se sterilizacija ili prekin na bremenost. na pr.izrabotka na ve{ta~ki zabi. lekuvawe na bolesti na zabi.dejnosti na ostanati zdravstveni rabotnici kako {to se babici..dejnosti na op{ta i specijalizirana stomatolo{ka praksa. oralna patologija .90 86. opfa}a: . . bez smestuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .86.dejnosti na medicinski sestri.10 . vidi 86. kiropraktika. podijatrija.medicinski konsultacii i lekuvawe vo oblasta na specijaliziranata medicina {to gosproveduvaat doktorispecijalisti i hirurzi Ovaa klasa.90 Drugi dejnosti za zdravstvena za{tita Drugi dejnosti za zdravstvena za{tita Ovaa klasa opfa}a: .akupunktura itn. vidi 32.dejnosti na bolnici. hidroterapija.dejnosti na bolnici. isto taka.9 86.dejnosti na zdravstvena za{tita {to ne se vr{at vo bolnici ili {to ne ja vr{at doktori po medicina ili stomatolozi: .

vidi 86.20 . 51 .nemedicinski laboratoriski ispituvawa. Objektite se zna~aen del od procesot i gri`ata {to se obezbeduva e kombinacija od zdravstveni i socijalni uslugi.dejnosti na banki za krv. vo golem stepen. isto taka. 50. vo zdravstveni ustanovi so smestuvawe i nega (osven bolnici). no periodi~no se nadgleduvani od stomatolozi . kako i vo privatni ordinacii.1 87.Ovie dejnosti mo`e da se vr{at vo zdravstvenite ambulanti vo ramkite na pretprijatija. vidi 71. 87. u~ili{ta.dejnosti na medicinskite laboratorii kako {to se: ● rendgen laboratorii i ostanati dijagnosti~ki centri ● laboratorii za analiza na krvta .transport na pacienti bez medicinski personal i bez oprema za spasuvawe na `ivot.dejnosti na medicinska i stomatolo{ka praksa.dejnosti na ispituvawe na higienska ispravnost na hrana. vidi 86. vilici.20 . vklu~uvajki i vozdu{en (avionski). vidi oddel 49. opfa}a: .50 . kade {to zdravstvenite uslugi. se na nivo na uslugi na nega. vo domovi na pacienti ili na drugo mesto. . koi mo`e da rabotat samostojno. sperma. vidi 71.2 . organi za transplatacija itn. protezi i proteti~ki pomagala vo stomatolo{ki laboratorii.10 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe i nega Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe i nega Ovaa klasa opfa}a : .dejnosti na ostanatiot stomatolo{ki personal kako {to se zabni terapevti.transport na pacienti so vozilo na itna medicinska pomo{ i drugi vidovi na transport. vidi 32.10 87 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe Ovoj oddel opfa}a dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe kombinirano so nega. vidi 87. domovi za stari lica. Ovaa klasa.dejnosti na bolnici. nadgleduvawe ili drugi vidovi na gri`a za da se zadovolat barawata na licata {to prestojuvaat.10 .dejnosti na ustanovi za smestuvawe i nega. Ovie uslugi mnogu ~esto se povrzani so pru`awe na itna medicinska pomo{. Ovaa klasa ne opfa}a: -izrabotka na ve{ta~ki zabi. zabni medicinski sestri vo u~ili{tata i stomatolo{ki higieni~ari.

Objektite obezbeduvaat smestuvawe.90 Dejnosti na socijalna za{tita i smestuvawe na lica so intelektualna i/ili telesna popre~enost. kako {to se domovi za deca bez roditeli i bez roditelska gri`a. droga i drugi opojni sredstva ● domovi so psihijatrisko zazdravuvawe ● domovi za grupi so emotivno rastrojstvo (psihi~ki nestabilni lica) ● objekti za za{tita i rehabilitacija na lica so intelektualna popre~enost ● objekti za smestuvawe na lica so intelektualna popre~enost ● objekti za du{evno bolni 87. Isto taka.20 .zdravstveni domovi so nega i za{tita koi gi obezbeduvaat zdravstveni profesionalni lica. Ovaa klasa opfa}a: . du{evno bolni i lica zavisnici od alkohol. detski domovi i prifatili{ta (domovi za zgri`uvawe na samohrani majki i nivnite deca).dejnosti na: ● domovi za lekuvawe od alkohol. vidi 87. droga i drugi opojni sredstva Ovaa klasa opfa}a socijalna za{tita (no ne so bolni~ka gri`a) na lica so mentalna retardacija.30 .2 87. mentalna bolest.domovi za postari lica bez ili so minimalna gri`a.. opfa}a i socijalna za{tita i tretman za pacienti koi se du{evno bolni i zavisnici od alkohol. hrana. ili lica so problemi so alkohol. droga i drugi opojni sredstva. smestuvali{ta za privremeno zgri`uvawe na bezdomnici. du{evno bolni i lica zavisnici od alkohol.dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe. za{titen nadzor. vidi oddel 86 . droga i drugi opojni sredstva Dejnosti na socijalnata za{tita i smestuvawe na lica so intelektualna i/ili telesna popre~enost. droga i drugi opojni sredstva. vidi 87.dejnosti na: ● domovi za vozrasni i stari lica so smestuvawe i nega ● domovi za zazdravuvawe ● ostanati negi vo domovi ● ustanovi za nega ● domovi za nega Ovaa klasa ne opfa}a: . soveti i zdravstvena gri`a.

vidi 87.obezbeduvawe na za{tita vrz osnova na celodneven prestoj so cel socijalna za{tita na deca. vidi 86.domovi za deca bez roditeli ili bez roditelska gri`a 87.90 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe na stari i iznemo{teni lica 87. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 87.dejnosti na: ● domovi za stari lica ● prodol`ena gri`a za osameni penzionirani lica ● domovi za stari lica so minimalna gri`a ● ostanati domovi bez gri`a Ovaa klasa ne opfa}a: . hrana.90 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a obezbeduvawe na smestuvawe i gri`a na lica. nadzor i dnevna asistencija kako {to se uslugite na odr`uvawe na doma}instvoto. Ovaa klasa opfa}a: .30 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe na stari i iznemo{teni lica Ovaa klasa opfa}a dejnosti na socijalna za{tita na poedinci so smestuvawe za stari i iznemo{teni lica koi ne mo`at sami da se gri`at i/ili onie koi ne sakaat da `iveat sami.10 . takvo kakvo {to e privremenoto smestuvawe na bezdomnici.psihijatriski bolnici.10 . osven na postari i lica (invalidi).9 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe. lica koi se potpolno nesposobni za da se gri`at za sebe ili koi ne sakaat da `iveat sami.3 .dejnosti na domovi za stari lica so gri`a.dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe kade {to medicinskiot tretman ili edukacija ne e biten element.Ovaa klasa ne opfa}a: .90 87. vidi 87. nespomnati na drugo mesto 87. Zaedno so gri`ata se vklu~eni smestuvawe.dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe. no kade {to medicinskiot tretman ili obrazovanieto ne se va`ni elementi: ● detski domovi . posebna kategorija na lica so ograni~eni mo`nosti da se gri`at samite za sebe.

isto taka.99 88 Dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe Ovoj oddel opfa}a razni vidovi na socijalna za{tita za korisnicite. socijalna rabota. 88. koi gi sproveduvaat dr`avni ili privatni organizacii. Ovaa klasa. opfa}a dejnosti na: ● kombinirani grupni domovi za lica so socijalni ili li~ni problemi ● kombinirani domovi za delikventi i storiteli na krivi~ni dela ● maloletni~ki vospitno-popravni domovi Ovaa klasa ne opfa}a: .30 . vidi 84.dejnosti {to se vklu~eni vo zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe.10 Dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe na stari i iznemo{teni lica Ovaa klasa opfa}a: . vidi 88.● domovi za smestuvawe na deca i prifatili{ta ● domovi za vremeno zgri`uvawe na bezdomnici ● domovi za zgri`uvawe na samohrani majki i nivnite deca Ovie dejnosti mo`e da bidat obezbedeni od strana na javni ustanovi i privatni ustanovi (fizi~ki i pravni lica).dejnost na ustanovite za nega. osven privremenite smestuvali{ta.dejnosti na socijalna za{tita na postari i nesposobni lica vo koi{to e vklu~eno smestuvawe. vidi 87.1 Dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe na stari i iznemo{teni lica 88. Dejnostite vo ovoj oddel ne gi opfa}aat smestuvali{tata. . upatuvawe i sli~ni uslugi koi se nameneti za stari i iznemo{teni lica vo nivnite domovi ili na drugo mesto. sovetuva~ki dejnosti. vidi 87. vidi 88.dejnosti na posvojuvawe.99 .10 .30 .rabota na socijalni ustanovi. nacionalni ili lokalni organizacii za samopomo{ kako i specijalisti koi obezbeduvaat sovetodavni uslugi: ● poseta na stari i iznemo{teni lica ● dejnosti na dnevna gri`i za stari i iznemo{teni lica ● stru~na rehabilitacija i osposobuvawe na lica so intelektualna i/ili telesna popre~enost so toa {to obrazovnata komponenta e limitirana.dejnost na kratkoro~ni smestuvali{ta za `rtvi od nesre}a.

30 . vidi 84.30 .Ovaa klasa ne opfa}a: .99 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe.dejnosti sli~ni na onie koi se opi{ani vo ovaa klasa. zgri`uva~ko semejstvo. vidi 88. vklu~uvaj}i i nivno privremeno ili trajno smestuvawe i sl. sovetuvawa.9 88. upatuvawa i sli~ni aktivnosti i drugi dejnosti nameneti na poedinci i semejstva vo nivnite domovi ili na drugo mesto {to gi sproveduvaat dr`avni i privatni institucii.91 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe Dejnosti na dnevna socijalna za{tita na deca Ovaa klasa opfa}a: .91 88. vidi 87. humanitarni organizacii i nacionalni ili lokalni slu`bi za samopomo{ kako i stru~waci koi obezbeduvaat sovetodavni uslugi: ● socijalna za{tita i sovetodavni dejnosti za deca i adolescenti ● dejnost na posvojuvawe. `rtvi na semejno nasilstvo itn. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . begalci. vklu~uvaj}i ja i dnevnata gri`a za invalidizirani deca. no so vklu~eno smestuvawe. lica koi upotrebuvaat droga.dejnosti na dnevni gradinki za deca. begalci.dejnosti {to se vklu~eni vo zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe. pomo{ za podmiruvawe na tro{ocite za stan ili kuponi za nabavka na hrana ● dnevna i privremena pomo{ i zgri`uvawe na bezdomnici i drugi socijalno zagrozeni grupi (alkoholi~ari. socijalna pomo{. `rtvi na trgovija so lu|e. imigranti. `rtvi na semejno nasilstvo i dr. familijarni ili bra~ni sovetuvali{ta.) .rabota na socijalni ustanovi. uslugi za kreditni ili debitni soveti ● dejnosti na mesnite i sosedskite zaednici ● dejnosti okolu zgri`uvawe na `rtvi od elementarni nepogodi..dejnosti na dnevna gri`i za invalidizirani deca. dejnosti za prevencija od zloupotreba na deca i drugi lica ● sovetuvawa za doma{niot buxet. 88. staratelstvo. ● profesionalna rehabilitacija i osposobuvawe na nevraboteni lica so toa {to obrazovnata komponenta e limitirana ● utvrduvawe na pravoto za dodeluvawe na socijalna pomo{.

umetni~ki i zabavni dejnosti Ovoj oddel opfa}a dejnost na ve{tini i davawe na uslugi koi se sre}avaat vo kulturnite i zabavnite interesi na nivnite korisnici. umetni~ki i zabavni dejnosti Ovaa grupa opfa}a dejnosti na izveduva~ka umetnost. vidi oddel 91 . vidi oddel 92 . vidi 59. podgotovka na akterski. kreativni i tehni~ki ve{tini za produkcija na umetni~ki proizvodi i `iva izvedba. Ovaa klasa ne opfa}a: . sportot i rekreativnite dejnosti. i dejnosti na prirodni rezervati.13 . zabavno-rekreativni dejnosti.12.emituvawe na radio i televiziska programa. 60. vidi 84. kako {to se: .kockawe i oblo`uvawe.rabota na muzei od site vidovi.90 R/Њ UMETNOST.dejnosti na socijalna za{tita sli~ni na onie koi se opi{ani vo ovaa klasa. dejnost na muzeite.30 . vidi 60. programi i izlo`bi nameneti za javno gledawe. i vklu~uva `iva izvedba. umetni~ko tvore{tvo i srodni dejnosti. botani~ki i zoolo{ki gradini.11. 59.sportski.0 Kreativni. Ova vklu~uva produkcija. Ovoj oddel ne opfa}a: . vidi oddel 93 Nekoi edinici koi obezbeduvaat kulturni.fondovi i drugi programi koi proizleguvaat od zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe. zabavni ili rekreativni sodr`ini ili uslugi se klasificiraat vo drugi oddeli. promocija i participacija.14 . vidi 59.01 Izveduva~ka umetnost . ZABAVA I REKREACIJA Ovoj sektor opfa}a {irok spektar na dejnosti koi se sre}avaat vo razni varijanti vo kulturata.2 90. 90 Kreativni.proizvodstvo i distribucija na filmovi i videofilmovi.● dobrotvorna dejnost kako {to e formirawe na fondovi i drugi vidovi pomo{ nameneti za socijalna za{tita. no vo koi {to e vklu~eno smestuvaweto.proekcija na filmovi.1. `iva izvedba. zabavata i rekreativnite interesi na naselenieto (op{tata javnost). 90. kockaweto. vidi 87. 59. prevencija na istoriski iskopi.

predava~i ili spikeri Ovaa klasa ne opfa}a: .19 . tehni~ko pi{uvawe itn. operi ili tancuvawe i ostanati scenski izvedbi: ● dejnosti na re`iseri. .dejnosti na teatarski ili umetni~ki agenti za umetnost i agencii. slikari. na pr. beletristika. koncerti.izrabotka na statui.dejnosti vo vrska so dodeluvawe na teatarski ili filmski ulogi (kasting aktivnosti). . animatori.03 Umetni~ko tvore{tvo Ovaa klasa opfa}a: . isto taka.02 Pomo{ni dejnosti vo izveduva~kata umetnost Ovaa klasa opfa}a: .filmska i video produkcija. vidi 33.90 .dejnosti na agenti ili agencii koi zastapuvaat lica zaradi dobivawe na anga`mani vo filmski. bakroresci itn.90 . vidi 59.Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i bajki. graveri. teatarski ili drugi umetni~ki pretstavi. operi ili tancovi izvedbi i ostanati scenski izvedbi: ● dejnosti na grupi.12 .dejnosti na producenti ili organizatori na umetni~ki nastani vo `ivo. vidi 74. 59. dizajneri.restavrirawe na orguli i drugi istoriski muzi~ki instrumenti. tancuva~i. Ovaa klasa ne opfa}a: . in`eneri za svetlo itn. scenaristi. muzi~ari. umetni~ki sliki itn. koncerti..produkcija na teatarska prezentacija vo `ivo.10 90. vidi 78. opfa}a: .10 90.11. so ili bez scenska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa.restavrirawe na umetni~ki dela i muzejski predmeti.kasting (organizirawe na izbori).70 .dejnost na samostojnite umetnici kako {to se skulptori. vidi 74. kostimografi. cirkusi ili kompanii. producenti.dejnost na pisateli od razli~ni oblasti. vidi 78.pomo{ni dejnosti vo izveduva~kata umetnost za produkcija na teatarski pretstavi vo `ivo.dejnosti na nezavisni novinari . poinakvi od umetni~kite originali. vidi 23. orkestri i bendovi ● dejnosti na individualci kako {to se akteri.

spisanija.dokumentarna i informati~ka dejnost na bibliotekite od site vidovi. filmovi. nau~nici. karti. arhivi. dejnost na arhivite koi davaat uslugi na gra|anite i na specijalni klienti. kako i dejnostite na dr`avniot arhiv: ● dejnosti na zbirki bilo da se specijalizirani ili ne ● kolekcija na katalozi ● pozajmuvawe i ~uvawe na knigi.sportski. vidi 95. dejnost na muzeite od site vidovi. ~italni.14 . zabavni i rekreativni dejnosti kako {to se vodni i rekreativni parkovi. Isto taka.90 . kulturen i edukativen interes (na pr. vidi 59. muzei i ostanati kulturni dejnosti Ovoj oddel opfa}a dejnosti na bibliotekite i arhivite.dejnost na agenciite za rezervacija na bileti.02 Dejnosti na muzeite . mestata i prirodnite vrednosti od istoriski. botani~ki i zoolo{ki gradini. plo~i. Ovoj oddel isklu~uva: .01 Biblioteki..04 Dejnosti na objektite za kulturni manifestacii Ovaa klasa opfa}a: . vidi 79.24 90.obnovuvawe na mebel (osven muzejski vidovi i restavracija).02 91 Biblioteki. vidi 91.dejnost na kinata.dejnost na muzeite od site vidovi.dejnosti na koncertnite i teatarskite sali i ostanatite objekti na kulturata Ovaa klasa ne opfa}a: . arhivi. slu`benici.. muzei i ostanati kulturni dejnosti Dejnosti na bibliotekite i arhivite Ovaa klasa opfa}a: . prostorii za slu{awe i gledawe. znamenitosti od svetski interes itn). umetni~ki predmeti ● pronao|awe na materijali so cel da se zadovolat informacionite barawa. . vidi oddel 93 91. vklu~uva i za{tita i izlo`uvawe na predmetite.0 91. kako {to se studenti.dejnost na fotografskite i filmskite biblioteki 91. dejnost na istoriskite muzei i dejnost na prirodnite rezervati.

restavracija na umetni~ki dela i na kolekcii na muzejski predmeti. vklu~uvaj}i i zoolo{ki gradini za deca . vidi sektor F/\ 91.19 92 Dejnosti na kockawe i oblo`uvawe Ovoj oddel opfa}a dejnost na kockarnici kako {to se kazina. muzei na nakit.renovirawe i restavracija na istoriski mesta i gradbi. vidi 91. vklu~uvaj}i i za{tita na dive~ot Ovaa klasa ne opfa}a: .0 92.03 Za{tita na istoriski mesta i gradbi. vidi 90.dejnost za ureduvawe i odr`uvawe na prirodata (okolinata) i gradinite.01 91.30 .dejnost na arhivite i bibliotekite.dejnost na prirodnite rezervati. kako i sli~ni znamenitosti za posetiteli Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na komercijalni umetni~ki galerii. keramika.dejnost na sportski lov i ribolov. vidi 47.dejnosti i za{tita na istoriski mesta i gradbi Ovaa klasa ne opfa}a: . lotarija i oblo`uvawe 92. mebel. vidi 93. srebreni sadovi ● muzei na prirodni vrednosti. kako {to se i uslugi za prireduvawe na igri na sre}a.04 Dejnosti na botani~ki i zoolo{ki gradini i prirodni rezervati Ovaa klasa opfa}a: . istoriski muzei. nau~ni i tehni~ki muzei.00 Dejnosti na kockawe i oblo`uvawe Dejnosti na kockawe i oblo`uvawe Ovaa klasa opfa}a kockawe i oblo`uvawe kako {to se: .dejnost na botani~ki i zoolo{ki gradini. bingo-prostorii i avtomat-igri.78 . kostimi.03 . vidi 81. vklu~uvaj}i i voeni muzei ● dejnost na drugi specijalizirani muzei ● dejnost na muzei na otvoren prostor Ovaa klasa ne opfa}a: .Ovaa klasa opfa}a: .dejnost na muzeite od site vidovi: ● muzei na umetnost.

hokej.operacii na oblo`uvalnicite . sopstvenici na trka~ki pretstavnici kako {to se koli. kowi za trka ● pliva~ki bazeni i stadioni ● atletski stadioni ● areni i stadioni za zimski sportovi ● stadioni za hokej ● bokserski areni ● tereni za golf ● kuglani ..rabota na avtomati za kockawe . dejnosti na areni i stadioni. vidi oddel 90 93. nespomnati na drugo mesto i dr. botani~ki i zoolo{ki gradini i prirodni rezervati. Ovoj oddel isklu~uva muzi~ki. dejnosti na sportski timovi ili klubovi koi prvenstveno u~estvuvaat na sportski nastani vo `ivo pred publika. nezavisni atletski anga`irawa so u~estvo vo `ivo ili trka~ki nastani pred publika. 93. za{tita na istoriski mesta. oblo`uvawe .dejnosti na kockawe preku veb-stranici . kriket.sportski prognozi. dejnosti na kockawe i oblo`uvawe). prvenstveno anga`irani za vlez vo trka~ki nastani ili drugi sportski nastani. ku~iwa. vklu~uvaj}i i podvi`ni kazina 93 Sportski.dejnost na otvoreni ili zatvoreni sportski objekti za najrazli~ni sportovi (so ili bez sedi{ta): ● fudbal. promovirawe ili upravuvawe so sportski nastani. zabavni i rekreativni dejnosti Ovoj oddel opfa}a rekreativni. zabavni i sportski dejnosti (osven muzejski dejnosti.1 Sportski dejnosti Ovaa grupa opfa}a dejnosti na sportski objekti.organizacija i upravuvawe so otvoreni i zatvoreni sportski nastani za profesionalci ili amateri od strana na organizacii so sopstveni objekti .proda`ba na tiketi za lotarija .dejnosti na kazinata.. ku~iwa. ragbi stadioni ● trka~ki pateki za avtomobili. kowi i dr. scenski produkcii. dejnosti na sportskite treneri koi se specijalizirani za obu~uvawe za natprevaruvawe na lica vo odredeni sportovi. koncerti i operi ili tancuvawe i dr.11 Rabota na sportskite objekti Ovaa klasa opfa}a: . drugi dejnosti za organizirawe. dramski i drugi umetnosti kako {to se produkcii na teatarski pretstavi vo `ivo.

sportski treneri.upravuvawe so sportskite objekti. vidi 93. vidi 77.dejnost na ski-liftovite. vidi 93.51 93.13 . vidi 93. Ovaa klasa opfa}a: .dejnost na sportska obuka od strana na instruktori poedinci. isto taka. poluprofesionalni ili amaterski klubovi.Ovaa klasa. Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnost na sportska obuka od strana na instruktori poedinci. sportski treneri.29 93.21 .19 Ostanati sportski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .11 . profesionalni.12 Dejnosti na sportskite klubovi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na sportskite klubovi. vidi 49.dejnost na sportskite klubovi: ● fudbalski klubovi ● kuglarski klubovi ● pliva~ki klubovi ● golf klubovi ● bokserski klubovi ● zimski sportski klubovi ● {ahovski klubovi ● atletski klubovi ● strela~ki klubovi itn. vidi 93. bodi-bilding klubovi i objekti Ovaa klasa ne opfa}a: . koi im ovozmo`uvaat na svoite ~lenovi da se zanimavaat so sportski dejnosti.dejnost na fitnes-klubovi.51 . vidi 85.izdavawe na rekreativna i sportska oprema.fitnes.11 93. vidi 85.organizirawe i upravuvawe so sportski nastani vo otvoreni i zatvoreni sportski objekti za profesionalci i amaterski sportski klubovi so sopstveni objekti.13 Objekti za fitnes Ovaa klasa opfa}a: .dejnost na ureduvawe na parkovi i pla`i. Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a upravuvawe i obezbeduvawe na personal koj }e upravuva so sportskite objekti.39 .

so ili bez sopstveni objekti.dejnosti na prostorii za trka~ki avtomobilski i kowi~ki sportovi.dejnosti na aparati za igrawe so kovani pari .pomo{ni dejnosti za sportski i rekreativen lov i ribolov Ovaa klasa ne opfa}a: .upravuvawe so sportski lov i ribolov .dejnosti na sportski ligi i sportski sojuzi . vidi 85. . sportskite treneri.51 .21 .29 Ostanati zabavni i rekreativni dejnosti..dejnosti na planinarski vodi~i .dejnosti na samostojni sportisti i atleti~ari. javawe na voda.51 . 93. so ili bez objekti .izdavawe na sportska oprema. 93. igri.dejnosti za ureduvawe na parkovi i pla`i. zabavni pretstavi. igri.29 93. 93. mera~i na vreme itn.organizirawe i upravuvawe so sportski nastani na otvoreni i zatvoreni sportski nastani za profesionalni i amaterski sportski klubovi. Toa vklu~uva dejnosti so razli~ni atraktivni sodr`ini. ku}i~ki za ku~iwa i reli gara`i . vidi 93. izlo`bi na zadadena tema i piknici. Ovaa grupa ne opfa}a sportski dejnosti i dramska umetnost. vidi 85. sudii. izlo`bi na zadadena tema i piknici.11.21 Dejnosti na zabavni i tematski parkovi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na zabavni ili tematski parkovi. javawe na voda. vidi 77.dejnosti vo vrska so sportska propaganda i promocija . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a dejnosti sli~ni na zabava i rekrecija (osven zabavni i tematski parkovi).dejnosti na sportskite instruktori. kako {to se javawe na mehani~ki `ivotni. kako i ostanati muzi~ki i drugi umetnosti. nespomnati na drugo mesto: .2 Zabavni i rekreativni dejnosti Ovaa grupa opfa}a golem broj na edinici koi upravuvaat so objektite i obezbeduvaat uslugi za da gi zadovolat razli~nite interesi na nivnite korisnici vo vrska so zabava i rekreacija. vidi 93.dejnosti na {kolite za sportski i rekreativni dejnosti.dejnosti na organizirawe i promovirawe na sportski natprevari.12 . Toa vklu~uva upravuvawe so razli~ni vidovi na atrakcii kako {to se javawe na mehani~ki `ivotni. zabavni pretstavi.

. vidi 90. kako i raznovidni li~ni uslu`ni dejnosti koi ne se opfateni na drugo mesto vo klasifikacijata.30 .30 .dejnosti na teatarski i cirkuski grupi.dejnost na pla`ite. na pr.podgotovka na objekti za kratok prestoj na posetiteli vo rekreativni parkovi. 94 Dejnosti na organizacii vrz baza na za~lenuvawe . Ovaa klasa ne opfa}a: . popravka na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i za doma}instva. kampovi za ribarewe i lov.dejnosti na diskotekite so servisni dejnosti za podgotovka i slu`ewe na pijalaci. parkovite. sede~ki i ski-liftovi.dejnosti na rekreativni parkovi (bez smestuvawe) .ribolovni krstarewa.39 . osven umetni~ki i sportskite dejnosti. vidi 56. so ili bez objekti.saemi i priredbi od zabaven karakter . mornarica . vklu~uvaj}i izdavawe na oprema kako {to se soblekuvalni. vidi 50.upravuvawe so `i~ari.uslugi na smestuvawe vo kampovi. vidi 55. 50.izdavawe na oprema za odmor i zabava koja e integralen del na rekreativnite objekti .01 S/О DRUGI USLU@NI DEJNOSTI Ovoj sektor (kako preostanata kategorija) vklu~uva dejnosti na organizacii na baza na za~lenuvawe. . le`alki i sl. vidi 55.10.dejnost na ski-centrite . {umi i kampovi. rekreativni parkovi. plakari. vidi 49.30 ..dejnosti na podiumi za tanc Vo ovaa klasa se vklu~eni i drugi dejnosti na producentite i organizatorite na zabavni priredbi vo `ivo.dejnosti na rekreativni transportni objekti. bazenite.30 .

2) ili promoviraweto na religiite. pretstavuvawe pred vladini institucii. no vo nivnite dejnosti mo`e da se involviraat i da imaat korist od niv i onie koi ne se ~lenovi. ili za ekonomski rast (i vlijanie vrz klimata) na odreden region ili politi~koadinistrativna edinica.dejnosti na sojuzi na takvi asocijacii .11 .poedincite koi rabotat za sopstvena smetka (za sebe) i nau~nite zaednici (grupa 94. Dejnosti na delovni organizacii i organizacii na rabotodavci vrz baza na za~lenuvawe Ovaa klasa opfa}a: . obrazovanieto ili rekreativnite idei i dejnosti (grupa 94.Ovoj oddel opfa}a dejnosti na organizacii koi gi pretstavuvat interesite na specijalni grupi ili promoviraat idei od op{t interes. bez ogled na vidot na delovnite dejnosti .t. kulturata.20 94.dejnosti na organizacii vo koi interesot na ~lenovite e koncentriran kon razvoj i unapreduvawe na rabotata na pretprijatijata vo odredena oblast na rabotewe. ovaa grupa. klasa 94.dejnosti na stopanskite komori. isto taka. esnafski (zanaet~iski) i sli~ni organizacii .e. organizacii na rabotodavci i strukovni organizacii vrz baza na za~lenuvawe Ovaa grupa opfa}a dejnosti na edinicite {to promoviraat interesi na ~lenovite na delovnite organizacii i organizaciite na rabotodava~i. vo oblasta na trgovijata ili zemjodelstvoto. od interesite na rabotodava~ite. politikata.dejnosti na sindikatite. odnosi so javnosta i pregovarawe za rabotata na delovnite organizacii i organizaciite na rabotodava~ite Ovaa klasa ne opfa}a: .9). Primarnata podelba na ovoj oddel e determinirana od celite na tie organizacii. interesite na vrabotenite (grupa 94.1 94. Ovie organizacii obi~no imaaat izbrani ~lenovi. Kaj profesionalnite (strukovnite) zdru`enija.1).12 Dejnosti na strukovni organizacii vrz baza na za~lenuvawe Ovaa klasa opfa}a: 94. Dejnosti na delovni organizacii. vklu~uva dejnosti na promovirawe na profesionalnite interesi na ~lenovite od odredena profesija.{irewe na informacii.

opfa}a: .dejnost na posebno osnovani sindikati. akademici ili asocijacii od oblasta na kulturata. sindikati) {to gi promoviraat (poddr`uvaat) interesite na nivnite ~lenovi. isto taka. strukovni organizacii. .dejnosti na asocijacii na stru~waci (specijalisti) od odredena oblast na naukata. region.dejnost na organizacite vo koi interesite na ~lenovite prvenstveno se koncentrirani vo ramkite na odredena {kolska podgotovka ili profesija ili vo oblasta na tehnikata. slikari. oddel 85 94. . smetkovodstvoto. pravoto.obrazovni dejnosti preku ovie organizacii. novinari itn. rabotnite uslovi.dejnosti na asocijacii vo koi se za~lenuvaat vrabotenite so cel da se iznesat stavovite vo vrska so platite..obrazovni dejnosti preku ovie organizacii. utvrduvawe i kontrola na standardi na rabotewe. isto taka. kako i za usoglaseni akcii preku ovaa organizacii . arhitekti itn. oddel 85 94. Ovaa klasa. kako {to se asocijacii od oblasta na medicinata. opfa}a: . sindikati sostaveni od zdru`eni podru`nici (grankovni sindikati) i organizacii na rabotnici sostaveni od zdru`eni sindikati vrz osnova na odredena profesija.promovirawe na interesite na vrabotenite organizirani preku organizacii na rabotnici i sindikati Ovaa klasa.20 Dejnosti na sindikatite Dejnosti na sindikatite Ovaa klasa opfa}a: .9 Dejnosti na drugi organizacii vrz baza na za~lenuvawe Ovaa grupa opfa}a dejnosti na edinici (osven delovni organizacii i organizacii na rabotodavci.{irewe na informacii.2 94.dejnosti na zdru`enija od oblasta na naukata Ovaa klasa ne opfa}a: . . asocijacii na in`eneri. razli~ni vidovi umetnici. organizaciona struktura ili drug kriterium Ovaa klasa ne opfa}a: . pretstavuvawe pred vladini institucii i odnosi so javnost na profesionalnite organizacii. kako {to se asocijacii na pisateli.

preku delegirawe na svoi ~lenovi ili simpatizeri vo politi~kite tela. vidi oddel 85 . vidi oddel 86 .dejnosti na organizacii ({to ne se direktno pripoeni kon politi~ka partija) koi rabotat na unapreduvawe na dejnosti od javen interes ili uka`uvawe na odredeni op{testveni problemi. hramovi. preku politi~ko vlijanie. opfa}a: .dejnosti na verski zasolni{ta Ovaa klasa.dejnosti na verski zaednici ili na poedinci koi obezbeduvaat uslugi direktno vo crkvi. nespomnati na drugo mesto ● organizacii za za{tita i podobruvawe na sostojbata na posebni grupi.dejnosti na politi~kite organizacii i pomo{ni organizacii kako {to se mladinskite organizacii vo ramkite na politi~kite organizacii. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .verski pogrebalni dejnosti Ovaa klasa ne opfa}a: .zdravstveni dejnosti preku ovie organizacii. isto taka.dejnosti za opremuvawe na manastiri i opatii .94. 88 94. Dejnosti na drugi organizacii vrz baza na za~lenuvawe. preku obrazuvawe na javnosta. osnovawe na fondovi i sl. vidi oddel 87.: ● protestni dvi`ewa ili gra|anski inicijativi ● ekolo{ki dvi`ewa i dvi`ewa za za{tita na `ivotnata sredina ● organizacii za pomagawe na obrazovni i drugi kapaciteti na zaednicata. odnosi so javnosta.socijalna rabota preku ovie organizacii. xamii. na primer etni~ki i nacionalni malcinstva 94. Ovie organizacii prvenstveno se anga`irat za obezbeduvawe vlijanie vrz donesuvaweto odluki vo javnite vladini insitucii.91 Dejnosti na verski organizacii Ovaa klasa opfa}a: .92 Dejnosti na politi~ki organizacii Ovaa klasa opfa}a: .obrazovni dejnosti preku ovie organizacii.99 . sinagogi ili drugi mesta . formirawe fondovi i dr. vklu~uvaj}i gi vo {irewe na informacii.

zdru`enija za kulturno. sportska oprema. literaturni i klubovi za knigi.0 . uredi za ~istewe na sneg i lisja. vidi 90.zdru`enija za op{testveno zbli`uvawe kako {to se rotari klubovi. op{testveni klubovi.dobrotvorni dejnosti kako {to se formirawe na fondovi (ili sobirawe na finansiski sredstva) nameneti za socijalna za{tita. popravka na oprema za ku}i i dvorovi kako {to se kosilki za treva. merni instrumenti i uredi za istra`uvawe. gradinarski klubovi.rekreativni dejnosti ili hobi ({to ne spa|aat vo natprevaruva~ki igri i sport).dejnosti na strukovnite organizacii. poetski. Ovaa klasa. vidi 33. lo`i i sl.mladinski organizacii. studentski organizacii. laborotoriski instrumenti. muzi~ki instrumenti. na pr.99 .12 . vklu~uvaj}i i zdru`enija na voeni veterani . 95. klubovi i bratstva itn.zdru`enija na avtomobilisti . obleka i drugi dodatoci. . karnevalski klubovi itn. delovi od kompjuter za skladirawe na podatoci i printeri. vidi 88. isto taka.dejnosti na davawe donacii Ovaa klasa ne opfa}a: . dvonaso~ni radiouredi i potro{uva~ki elektronski uredi kako {to se radiouredi i televizori. Ovoj oddel isklu~uva popravka na medicinska i dijagnosti~ka oprema.zdru`enija na potro{uva~i .dejnosti na sportskite klubovi. klubovi za film i fotografija. zdru`enija za mladi. vidi 94. klubovi na zanaet~ii i kolekcioneri. hobi artikli i ostanati predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata.1 Popravka na kompjuteri i oprema za komunikacii . opfa}a popravka na komunikaciska oprema kako {to se faks ma{ini. vidi 93. opfa}a: .13.12 95 Popravka na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i za doma}instva Ovoj oddel opfa}a popravka i odr`uvawe na kompjuterska periferna oprema kako {to se desktop kompjuteri. radarska i sonarna (zvu~na) oprema. laptopi.● patriotski zdru`enija. istoriski klubovi. kompjuterski terminali.dejnosti na profesionalnite umetni~ki grupi ili organizacii. . ko`ni obuvki i obleka. mebel i oprema za doma}instvo. Isto taka. muzi~ki i umetni~ki klubovi.

desktop kompjuteri . CD-ROM.12 Popravka na oprema za komunikacii Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na komunikaciska oprema kako {to e: .komunikacisko prenosna oprema (naso~uva~i. memoriski uredi (USB) i drugi delovi na kompjuterot za skladirawe na podatoci .popravka i odr`uvawe na modemi."smart" karti~ki .opti~ki diskovi ( CD-RW.11 Popravka na kompjuteri i periferna (dopolnitelna kompjuterska) oprema Ovaa klasa opfa}a popravka na elektronska oprema kako {to se kompjuteri i kompjuterski ma{ini i periferna (dopolnitelna kompjuterska) oprema.printeri .kompjuterski proektori Ovaa klasa opfa}a i odr`uvawe i popravka na: .kacigi za virtualna realnost .serveri .mobilni telefoni .12 95. DVD-RW) . modemi) .razvodna plo~a . Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na: .diskovi. vidi 95. uredi nameneti za elektronsko pla}awe na kupenite proizvodi ili uslugi na proda`nite mesta koi se upravuvaat bez mehani~ki operacii . prenosnici.vnatre{ni i nadvore{ni kompjuterski modemi .kompjuterski terminali kako {to se bankomati.Ovaa grupa opfa}a popravka i odr`uvawe na kompjuteri.laptop kompjuteri .monitori .telefaks uredi (faks ma{ini) .mausi. xojstici i top~iwa za pozicionirawe .bez`i~ni telefonski aparati . 95.tastaturi . periferna oprema i oprema za komunikacii. DVD-ROM.dvonaso~mi radiouredi . vklu~uvaj}i i bar kod skeneri .modemi .skeneri.ra~ni kompjuteri (hand -held computers (PDA's) Ovaa klasa ne opfa}a: .profesionalni TV i video kameri .

tapacirawe.95.popravka na ra~en alat na elektri~en pogon.popravka i odr`uvawe na oprema za domovite i gradinite: ● kosilkii za treva. potkastruva~i itn. 95. patni torbi i sli~ni predmeti . .21 Popravka na elektronski uredi za {iroka potro{uva~ka Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na elektronski uredi za {iroka potro{uva~ka: .stavawe na fleknici na ~evli 95. radiopriemnici ● video rekorderi ● CD pleeri ● video kameri 95.popravka na centralnite sistemi za klimatizacija. fri`ideri. ma{ini za su{ewe.23 Popravka na obuvki i proizvodi od ko`a Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na obuvki i proizvodi od ko`a: .2 Popravka na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata Ovaa grupa opfa}a popravka i odr`uvawe na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata. saati i nakit .popravka na ~izmi. ma{ini za perewe. popravka i odr`uvawe na mebel i poku}nina vklu~uvaj}i go i kancelariskiot mebel 95.popravka na potro{uva~ki elektronski uredi: ● televizori.popravka i odr`uvawe na aparati za doma}instvoto : ● {poreti. ~evli. pe~ki.22 Popravka na aparati za doma}instva kako i oprema za domovi i gradini Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na aparati za doma}instvoto kako i oprema za domovite i gradinite: .24 Popravka na mebel i poku}nina Ovaa klasa opfa}a: . vidi 33.12 . Ovaa klasa ne opfa}a: . sobni klima uredi itn.22 95. ladilnici. uredi za ~istewe na sneg i lisja. vidi 43.25 Popravka na ra~ni ~asovnici.

vidi 33.krpewe i prepravka na obleka .popravka na igra~ki i sli~ni predmeti .popravka na velosipedi . kako {to se: . Ovoj oddel opfa}a uslu`ni dejnosti povrzani so perewe i hemisko ~istewe na tekstilni i krzneni proizvodi.29 .popravka na sportska oprema (osven sportsko oru`je) i oprema za kampuvawe .popravka na ostanati predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata . vidi 33. aparati za evidentirawe na vreme i datum.12 .popravka na ~asovnici.popravka na nakit Ovaa klasa ne opfa}a: . .popravka na ra~en alat na elektri~en pogon.0 96.61 . vidi 33.13 Popravka na drugi predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a popravka na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata.11 96 Drugi li~ni uslu`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a uslu`ni dejnosti nespomnati na drugo mesto vo klasifikacijata.popravka na saati za merewe na vremeto.popravka na muzi~ki instrumenti (osven orguli i istoriski muzi~ki instrumenti) . pogrebni i sli~ni dejnosti. dejnosti na frizerski saloni i saloni za razubavuvawe.popravka na sportsko i rekreativno oru`je. hronometri itn. bravi so vgradeni saatni mehanizmi i sli~ni uredi za merewe na vremeto.industrisko gravirawe na metali.Ovaa klasa opfa}a: . vidi 25. saati i nivni delovi kako {to se ku}i{tata na saatite od site vidovi materijali.01 Drugi li~ni uslu`ni dejnosti Perewe i hemisko ~istewe na tekstilni i krzneni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: 95. popravka na mehanizmi za saati.{timawe na klavir Ovaa klasa ne opfa}a: . 96.popravka na knigi .

bilo za gra|anite bilo za industriski ili komercijalni korisnici .. perewe na zavesi i draperii. vidi 77. ispravawe peglawe na kosa i sli~ni dejnosti za ma`i i `eni .02 Frizerski saloni i saloni za razubavuvawe Ovaa klasa opfa}a: . saloni za slabeewe.perewe na peleni Ovaa klasa ne opfa}a: . peglawe itn. vidi 32.izrabotka na periki. pravewe frizura.30 96. nijansirawe. balsamirawe i uslugi na grobarite ● uslugi za pogrebuvawe i kremirawe ● iznajmuvawe na opremen prostor vo kapelite .uslugi za religiozni pogrebni obredi. rabotni uniformi i sli~ni proizvodi vo peralnite .99 96. potstri`uvawe i {i{awe.bri~ewe i potstri`uvawe na bradata . na site vidovi obleka (vklu~uvaj}i i krznena) i tekstil.04 Dejnosti za nega i odr`uvawe na teloto Ovaa klasa opfa}a: .iznajmuvawe ili proda`ba na grobovi .~istewe na kilimi i prostirki.krpewe i prepravka na obleka. vitkawe.masa`a na lice. boewe.pogrebuvawe i kremirawe na ~ove~ki i `ivotinski le{ovi i pridru`ni dejnosti: ● podgotovka na po~inatite za pogrebuvawe ili kremirawe. manikir i pedikir.91 . duri i ako ~isteweto na taa obleka e sostaven del na ovie dejnosti. ra~no ili so koristewe na ma{ini za samoposlu`uvawe. vidi 94..03 Pogrebni i sli~ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . . vidi 81.sobirawe i dostavuvawe na isprana obleka .iznajmuvawe na obleka razli~na od rabotnite uniformi.iznajmuvawe na postelnini.29 .perewe i hemisko ~istewe.kapewe vo turski bawi. vo prostorii na korisnicite ili na drugo mesto . {minkawe i dr. sauni i bawi na parea. vidi 95. saloni za masa`a itn. so mehani~ka oprema.29 96.odr`uvawe na grobovi i mavzolei Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: . solariumi.miewe na kosa.ureduvawe na grobovi.

vidi 86.medicinski masa`i i terapii.uslugi na ~ista~i na ~evli. nega i dresura na doma{ni milenici .dejnosti za zdravjeto.uslugi na gri`a za doma{ni milenici kako {to e: ishrana. za perewe na ali{ta. nos ("pirsinzi") i sl.) Ovaa klasa ne opfa}a: .00 ● rabota na ma{ini za samoposlu`uvawe. {kaf~iwa za ~uvawe na predmeti itn.dejnost na studija za tetovirawe i za dup~ewe na u{i. li~ni parkira~i na avtomobili . bodi-bilding klubovi i objekti. .op{testveni dejnosti kako {to se organizirawe na po~esna pridru`ba. uslugi za zaka`uvawe na sostanoci.00 DEJNOSTI NA DOMA]INSTVATA KAKO RABOTODAVA^I.dejnost na organizacii za otkrivawe na potekloto .Ovaa klasa ne opfa}a: .90 .09 Ostanati li~ni uslu`ni dejnosti. vidi 93.astrolo{ki dejnosti i spiritualisti~ki seansi . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . uslugi na biroa za sklu~uvawe na brak .veterinarna dejnost.01 ● rabota na avtomati za kockawe i igri na sre}a.13 96. vidi 96. vagi za telesna te`ina.00 Dejnosti na doma}instvata koi vrabotuvaat posluga (doma{en personal) T/П . DEJNOSTI NA DOMA]INSTVATA KOI PROIZVEDUVAAT RAZNOVIDNA STOKA I VR[AT RAZLI^NI USLUGI ZA SOPSTVENI POTREBI 97 Dejnosti na doma}instvata koi vrabotuvaat posluga (doma{en personal) 97.rabota na avtomati za li~ni uslugi (kabini za fotografirawe. fitnes. vidi 92. vidi 75. merewe na krven pritisok.0 Dejnosti na doma}instvata koi vrabotuvaat posluga (doma{en personal) 97. portiri.

Ovaa klasa isklu~uva: uslugi kako {to se gotvewe ili ureduvawe na gradini itn. pera~i.Ovaa klasa opfa}a dejnost na doma}instvata povrzana so vrabotuvawe na doma{en personal kako {to se ku}ni pomo{ni~ki (sluginki). Dejnosti na privatnite doma}inastva koi proizveduvaat raznovidna stoka za sopstveni potrebi 98 98. sekretarki itn. Toa ovozmo`uva vraboteniot doma{en personal da se izjasni za dejnosta na negoviot rabotodavec vo popisite na naselenieto. od strana na nezavisni davateli na uslugi (pretprijatija ili individualci). u~iteli. ~uvari. voza~i. gradinari. Doma}instvoto mo`e da bide klasificirano tuka samo toga{ koga ne e mo`no da se utvrdi glavnata dejnost koja doma}instvoto ja vr{i zaradi zadovoluvawe na svoite osnovni potrebi. Dejnosti na privatnite doma}instva koi proizveduvaat raznovidna stoka i vr{at razli~ni uslugi za sopstveni potrebi Ovoj oddel gi opfa}a doma}instvata koi proizveduvaat raznovidna stoka i izvr{uvaat razli~ni uslugi za sopstveni potrebi. guvernanti. odnosno vo istra`uvawata. toa bi trebalo da se klasificira vrz osnova na glavnata pazarna dejnost koja ja vr{i.1 98. gotva~i. iako se raboti za rabotodavec kako poedinec. odnosno uslugata se koristi od strana na doma}instvoto koe go vr{i vrabotuvaweto.fizi~ko lice. portiri.10 Dejnosti na privatnite doma}instva koi proizveduvaat raznovidna stoka za sopstveni potrebi . dadilki. kowu{ari. batleri. sobarki. Ako doma}instvoto e vklu~eno vo pazarni dejnosti. kelneri. Proizvodot koj proizleguva od ovaa dejnost. vidi spored vidovite uslugi.

tie se klasificiraat vo soodvetnite klasi na dejnosti vo NKD.. Evropskata zaednica. Organizacijata na zemjite-izvozni~ki na nafta. Ako doma}instvata se anga`irani i vo proizvodstvo na stoki za na pazar. Ako doma}instvata. izrabotka na nastre{nici i obleka i drugi stoki koi doma}instvata gi proizveduvaat za sopstveni potrebi. osven vr{ewe na uslugi za sopstveni potrebi.20 Dejnosti na privatnite doma}instva koi vr{at razli~ni uslugi za sopstveni potrebi Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite na doma}instvata koi izvr{uvaat razli~ni uslugi za sopstveni potrebi. 98.dejnost na me|unarodni organizacii kako {to se Obedinetite nacii i nivnite specijalizirani agencii. Svetskata banka.tie se klasificiraat vo soodvetnata klasa na dejnost vo NKD. vr{at i uslugi za pazarot. odnosno koi vr{at razli~ni dejnosti so koi proizveduvat stoki za svoite osnovni potrebi. u~ewe.0 99.Ovaa klasa vklu~uva dejnosti na doma}instva koi proizveduvaat razli~ni stoki za sopstveni potrebi. Ovie dejnosti vklu~uvaat gotvewe. Isto taka. Svetskata carinska organizacija. tie se klasificiraat vo soodvetni klasi na dejnosti vo NKD. regionalni tela. Me|unarodniot monetaren fond. gri`a za ~lenovite na doma}instvoto. Tie dejnosti vklu~uvat lov i sobirawe na plodovi. Isto taka.2 U/Р . DEJNOSTI NA EKSTRATERITORIJALNI ORGANIZACII I TELA 99 99. poljodelstvo i odgleduvawe na `ivotni (dobitok). drugi uslugi koi doma}instvoto gi vr{i za sopstveni potrebi. itn. Evropskoto zdru`enie za slobodna trgovija itn. Organizacijata za ekonomska kooperacija i razvoj.00 Dejnosti na ekstrateritorijalni organizacii i tela Dejnosti na ekstrateritorijalni organizacii i tela Dejnosti na ekstrateritorijalni organizacii i tela Ovaa klasa opfa}a: . ako tie glavno se zanimavaat so vr{ewe na odredena usluga . ako tie glavno se bavat so proizvodstvo na odredena stoka-tie se klasificiraat vo soodvetna klasa na dejnost vo NKD. isto taka. Dejnosti na privatnite doma}instva koi vr{at razli~ni uslugi za sopstveni potrebi 98.

dejnosti na stranski diplomatski i konzularni pretstavni{tva koga se opredeleni od zemjata vo koja se locirani.Ovaa klasa. opfa}a: . isto taka. namesto od zemjata {to ja pretstavuvaat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful