Nacionalna klasifikacija na dejnosti - NKD Rev.

2, Struktura i objasnuvawa Sektor A/A Oddel Grupa Klasa Naziv ZEMJODELSTVO, [UMARSTVO I RIBARSTVO

Ovoj sektor go opfa}a iskoristuvaweto na rastitelnite i `ivotinskite prirodni resursi i go opfa}a odgleduvaweto na nasadi i posevi, odgleduvaweto na `ivotni, odgleduvaweto i koristeweto na {umi i odgleduvaweto na drugi rastenija, `ivotni ili `ivotinski proizvodi na zemjodelski stopanstva ili vo nivnite prirodni sredini.

01

Rastitelno i `ivotinsko proizvodstvo, lov i uslu`ni dejnosti povrzani so niv Ovoj oddel vklu~uva dve osnovni dejnosti - proizvodstvo na proizvodi od rastitelno poteklo i proizvodstvo na proizvodi od `ivotinsko poteklo, vklu~uvaj}i gi, isto taka, formite na organskoto (biolo{koto) zemjodelstvo, odgleduvaweto na genetski modificirani nasadi i posedi i odgleduvaweto na genetski modificirani `ivotni. Ovoj oddel go vklu~uva odgleduvaweto na nasadi i posevi na otvoreno kako i odgleduvawe vo staklenici. Ovoj oddel, isto taka, gi vklu~uva uslu`nite dejnosti svojstveni za zemjodelstvoto, kako i lovot, traperstvoto i dejnostite povrzani so niv. Grupata 01.5 (Me{ano farmerstvo) se ras~lenuva spored voobi~aenite principi za utvrduvawe na glavnata dejnost. Prifaten e faktot deka mnogu zemjodelski stopanstva imaat prili~no podednakvo rastitelno i dobito~no proizvodstvo, taka {to nivnoto raspredeluvawe vo edna ili vo druga kategorija bi bilo proizvolno. Zemjodelskata dejnost gi isklu~uva site ponatamo{ni prerabotki na zemjodelski proizvodi (klasificirani vo oddelot 10 i 11-Proizvodstvo na prehranbeni proizvodi) i oddelot 12 (Proizvodstvo na tutunski proizvodi), osven onaa koja e neophodna da gi podgotvi za primarniot pazar. Podgotovkata na proizvodite za primarniot pazar e vklu~ena tuka.

Ovoj oddel gi isklu~uva grade`nite raboti na zemjodelskoto zemji{te (na primer: poramnuvawe na zemjodelskoto zemji{te, drena`a, podgotovka na orizovoto zemji{te, itn.), klasificirani vo sektorot F/ \ (Grade`ni{tvo) i zdru`enijata na kupuva~ite i zadru`nite organizacii koi se zanimavaat so marketing na zemjodelskite proizvodi klasificirani vo sektorot G/E. Isto taka, e isklu~eno ureduvaweto i odr`uvaweto na zemji{teto (okolinata) {to e klasificirano vo klasata 81.30. 01.1 Odgleduvawe na ednogodi{ni nasadi i posevi Ovaa grupa go vklu~uva odgleduvaweto na ednogodi{ni nasadi i posevi, t.e. rastenijata koi ne traat pove}e od dve sezoni. Vklu~uvaweto na odgleduvawe na ovie rastenija e za potrebite na proizvodstvo na seme. 01.11 Odgleduvawe na `ita (osven oriz), me{unasti rastenija i maslodajno seme Ovaa klasa gi vklu~uva site formi na odgleduvawe na `ita, me{unkasti rastenija i maslodajno seme na otvoren prostor. Odgleduvaweto na `ita ~esto e kombinirano vo ramkite na edinicite za zemjodelstvo. Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na `ita kako kako {to se: ● p~enica ● zrna (seme) p~enka ● sorgo ● ja~men ● 'r` ● zob (oves) ● proso ● drugi `ita, neklasificirani na drugo mesto - odgleduvawe na me{unarki kako {to se: ● grav ● bob ● leblebija (naut) ● vigna (crn grav) ● le}a ● lupina ● gra{ok ● gulabov gra{ok ● drugi me{unarki - odgleduvawe na maslodajno seme kako: ● soino seme ● seme od kikiritki ● pamukovo seme ● ricinusovo seme ● leneno seme

● seme od sinap ● crno seme ● seme od repka ● seme od {afranika ● seme od susam ● son~ogledovo seme ● drugo maslodajno seme Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na oriz, vidi 01.12 - odgleduvawe na {e}erna p~enka (`ito), vidi 01.13 - odgleduvawe na krmna p~enka, vidi 01.19 - odgleduvawe na maslodajni kulturi, vidi 01.26 01.12 01.13 Odgleduvawe na oriz Odgleduvawe na zelen~uk, diwi i lubenici, korenest i trupkast zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na lisnat ili steblest zelen~uk kako {to se: ● arti~oki ● asparagus ● zelka ● karfiol i brokula ● marula i cikorija ● spana} ● drug lisnat ili steblest zelen~uk - odgleduvawe na zelen~uk {to ra|a plodovi: ● krastavici i korni{oni ● modar patlixan ● domati ● lubenici ● diwi ● drugi diwi i zelen~uk {to ra|a plodovi - odgleduvawe na glavici od luk, korenest i trupkast zelen~uk kako: ● morkov ● repa ● luk ● kromid (vklu~uvaj}i i arpaxik) ● praz i drugi lukovidni zelen~uci ● drug korenest i trupkast zelen~uk - odgleduvawe na pe~urki i tartufi - odgleduvawe na seme za zelen~uk, vklu~uvaj}i seme za {e}erna repka, isklu~uvaj}i go semeto za ostanatite vidovi na repka - odgleduvawe na {e}erna repka - odgleduvawe na drug zelen~uk - odgleduvawe na korenest i trupkast zelen~uk kako: ● kompiri

● slatki kompiri ● kasava ● jam ● drug korenest i trupkast zelen~uk Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na ~ili, piperki i ostanati za~inski i aromati~ni rastenija, vidi 01.28 - odgleduvawe na micelium za pe~urki, vidi 01.30 01.14 Odgleduvawe na {e}erna trska Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na {e}erna repka, vidi 01.13 01.15 Odgleduvawe na tutun Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na proizvodi od tutun, vidi 12.00 01.16 Odgleduvawe na rastenija za predivo Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na pamuk - odgleduvawe na juta, kenaf i ostanati bilki za proizvodstvo na vlakna koi sodr`at liko - odgleduvawe na len i konop - odgleduvawe na amerikanska agava i ostanati tekstilni prediva od semejstvoto agava - odgleduvawe na manila, ramija i ostanati gradinarski rastenija za proizvodstvo na vlakna - odgleduvawe na ostanati posevi za proizvodstvo na vlakna 01.19 Odgleduvawe na ostanati ednogodi{ni nasadi i posevi Ovaa klasa go opfa}a odgleduvaweto na site ostanati ednogodi{ni nasadi i posevi: - odgleduvawe na dobito~ni repki i ostanati korenesti dobito~ni posevi, detelina, lucerka, esparzeta, dobito~na p~enka i ostanati trevesti rastenija, dobito~en keq i ostanati dobito~ni rastenija za sila`a - odgleduvawe na helda - odgleduvawe na seme za repka (so isklu~ok na seme za {e}erna repka) i seme za dobito~na hrana - odgleduvawe na cve}e - proizvodstvo na re`ano cve}e i pupki - odgleduvawe na seme za cve}e Ovaa klasa ne opfa}a:

- odgleduvawe na ednogodi{ni za~inski, aromati~ni i lekoviti rastenija i na rastenija za upotreba vo farmacija, vidi 01.28 01.2 Odgleduvawe na pove}egodi{ni nasadi i posevi Ovaa grupa go vklu~uva odgleduvaweto na nasadi i posevi, t.e.odgleduvaweto na rastenija koi traat pove}e od dve sezoni ili izumiraat po sekoja sezona ili se odgleduvaat postojano. Odgleduvaweto na ovie rastenija e vklu~eno za potrebite za proizvodstvo na seme. 01.21 Odgleduvawe na grozje Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na vinsko i trpezno grozje vo lozja Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na vino, vidi 11.02 01.22 Odgleduvawe na tropsko i suptropsko ovo{je Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na tropsko i suptropsko ovo{je: ● avokado ● banani (trpezni i za prerabotka) ● urmi ● smokvi ● mango ● papaja ● ananas ● ostanato tropsko i suptropsko ovo{je 01.23 Odgleduvawe na agrumi Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na agrumi: ● grejpfrut i pomelo ● limoni ● portokali ● tangerines (vid portokal), mandarini i klementini ● drugi agrumi 01.24 Odgleduvawe na jabol~esto i koskesto ovo{je Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na jabol~esto i koskesto ovo{je: ● jabolki ● kajsii ● cre{i i vi{ni ● praski i nektarini

● kru{i i duwi ● slivi i trninki ● ostanato jabol~esto i koskesto ovo{je 01.25 Odgleduvawe na jagodesto, jatkasto i drugo ovo{je Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na jagodesto ovo{je: ● боровinki ● ribizli ● ogrozd ● kivi ● malini ● jagodi ● ostanato jagodesto ovo{je - odgleduvawe na seme za ovo{je - odgleduvawe na jatkasti plodovi za jadewe: ● bademi ● indiski orevi ● kosteni ● лешник ● фстаци ● orevi ● ostanati jatkasti plodovi - odgleduvawe na ostanato jatkasto i drugo ovo{je: ● roga~ Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na kokosovi orevi, vidi 01.26 01.26 Odgleduvawe na maslodajni plodovi Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na maslodajni plodovi: ● kokosovi orevi ● maslinki ● maslinovi palmi ● ostanati maslodajni plodovi Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na soja (soin grav), kikiritki i ostanato maslodajno seme, vidi 01.11 01.27 Odgleduvawe na rastenija za proizvodstvo na pijalaci Ovaa klasa opfa}a: - odgleduvawe na rastenija za proizvodstvo na pijalaci: ● kafe ● ~aj ● mate

vidi 01. vidi 02.odgleduvawe na cve}iwa. izdanoci i sadnici za neposredno razmno`uvawe ili za sozdavawe na podloga na koja odredeni mladici }e se kalemat za eventualno zasaduvawe za proizvodstvo na rastenija Ovaa klasa opfa}a: .29 Odgleduvawe na ostanati pove}egodi{ni posevi Ovaa klasa opfa}a: . badian i komora~ ● cimet ● karanfil ● xumbir ● vanila ● hmeq ● ostanati za~inski i aromati~ni rastenija .odgleduvawe na pove}egodi{ni i ednogodi{ni za~inski i aromati~ni rastenija: ● crn piper ● ~ili i piper~iwa ● muskatovo orev~e.30 Odgleduvawe na saden materijal Odgleduvawe na saden materijal Ovaa klasa go vklu~uva proizvodstvoto na site vegetativni rastitelni materijali kako {to se reznici. proizvodstvo na se~eno cve}e i odgleduvawe na semiwa za cve}e.odgleduvawe na rastitelni materijali nameneti za izrabotka na pletarski proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .30 01.odgleduvawe na rastenija za rasad .odgleduvawe na rastenija za ukrasuvawe.odgleduvawe na novogodi{ni drva .odgleduvawe na lekoviti i narkoti~ni rastenija 01. vo {uma.odgleduvawena drva za ekstrakcija na rastitelen sok .● kakao ● ostanati rastenija za proizvodstvo na pijalaci 01.28 Odgleduvawe na za~inski.odgleduvawe na kau~ukovi drva za dobivawe lateks .sobirawe na drva za rastitelen sok ili kau~uk kako gumi. macis i kardamom ● anason. vklu~uvaj}i i treva za presaduvawe .3 01.19 . aromati~ni i lekoviti rastenija i na rastenija za upotreba vo farmacijata Ovaa klasa opfa}a: .

.10 01.42 Odgleduvawe na drugi goveda i bivoli Ovaa klasa opfa}a: .51 01.odgleduvawe na goveda i bivoli za meso .odgleduvawe na rastenija za proizvodstvo na seme.dejnosti povrzani so {umskite rasadnici. vidi 10. magariwa.41 Odgleduvawe na molzni kravi Ovaa klasa opfa}a: .62 .4 Odgleduvawe na `ivotni Ovaa grupa go vklu~uva odgleduvaweto na site `ivotni.44 Odgleduvawe na kamili i lami Ovaa klasa opfa}a: . vidi 02.1.45 Odgleduvawe na ovci i kozi .2 .proizvodstvo na ko`i od klanici. vidi 10. osven dejnosti povrzani so {umskite rasadnici Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 93. 01.proizvodstvo na govedsko seme za oploduvawe 01.prerabotka na mleko. vidi 01. osven `ivotnite {to `iveat vo voda Ovaa grupa ne opfa}a: .11 01. vidi 01.odgleduvawe i razmno`uvawe na kowi.43 Odgleduvawe na kowi i ostanati srodni `ivotni Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na presno (surovo) mleko od kravi i bivolici Ovaa klasa ne opfa}a: . micelium za pe~urki .nega i zgri`uvawe na `ivotni {to se odgleduvaat na farmi.dejnosti vo vrska so rasadnici.odgleduvawe na molzni kravi . muliwa i mazgi Ovaa klasa ne opfa}a: . reznici i kalemi.odgleduvawe na lukovidni glavici.odgleduvawe i razmno`uvawe na kamili i lami 01.19 01.dejnosti na ergelite za trka~ki i java~ki kowi. korewa i trupki na rastenija.

kako {to se mali papagali itn.49 Odgleduvawe na drugi `ivotni Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na krupni i sitni ko`i od uloveni i vo zamka fateni `ivotni.odgleduvawe na doma{ni milenici (osven ribi): ● ma~ki i ku~iwa ● ptici.odgleduvawe na svilena buba.12 01.70 .Ovaa klasa opfa}a: . vidi 01.proizvodstvo na surovo ov~o ili kozjo mleko . vidi 10. proizvodstvo na kokoni na svilena buba .dejnosti na farma za crvi. patki.62 .proizvodstvo na perduvi. vidi 01. vidi 10.odgleduvawe na razni vidovi `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: . .stri`ewe na ovci so nadomest ili vrz baza na dogovor. farma za zemjeni mekoteli.prerabotka na mleko. ● hr~kovi . misirki.47 Odgleduvawe na sviwi Odgleduvawe na `ivina Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na odgleduvawe `ivina Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na surova volna Ovaa klasa ne opfa}a: .46 01.odgleduvawe na polupripitomeni ili drugi `ivi `ivotni: ● noevi i емуа ● drugi ptici (osven `ivina) ● insekti ● zajaci i drugi krzneni `ivotni .odgleduvawe na p~eli i proizvodstvo na med i p~elin vosok . ko`a od vleka~i ili ptici na sto~arska farma .proizvodstvo na vla~ena volna. vidi 10.11 .51 01. guski i biserki .odgleduvawe i razmno`uvawe na `ivina: ● koko{ki.odgleduvawe na ovci i kozi .dejnosti na proizvodstvo na ko`a.proizvodstvo na jajca od `ivina . farma za pol`avi itn. glisti.

61 Pomo{ni dejnosti za odgleduvawe na posevi Ovaa klasa opfa}a: . vidi 03.me{ovito zemjodelstvo na `ivotni. tuku }e bide raspredelena vo zemjodelstvoto na nasadi i posevi ili `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 01.smestuvawe i dresirawe na doma{ni milenici.2 . izvr{eni so naplata ili vrz baza na dogovor.22 .09 . so cel podgotovka na zemjodelskite proizvodi za primarniot pazar. farmite za krokodili. vklu~uvaj}i i od vozduh ● re`ewe na ovo{kite i lozovite nasadi ● presaduvawe na oriz. vidi grupa 01. vidi 03. 03.me{ovito zemjodelstvo na nasadi i posevi. Goleminata na dejnostite vo zemjodelstvoto ne e opredeluva~ki faktor. Isto taka.dejnosti na farmite za `abi.47 01. kombiniranata dejnost nema da bide vklu~ena ovde. proret~uvawe na repa ● `neewe ● kontrola na {tetnici (vklu~uvaj}i zajaci) vo vrska so zemjodelstvoto . gi vklu~uva dejnostite koi se vr{at po sobranite posevi. Ako proizvodstvoto na nasadi i posevi ili `ivotni vo dadenata (soodvetnata) edinicata e 66% ili pove}e od standardnata bruto-zarabotuva~ka..odgleduvawe na `ivina. 01.22 . vidi 96.1 i 01.dejnosti na ribarskite farmi. morskite farmi za crvi.21.6 Pomo{ni dejnosti vo zemjodelstvoto i dejnosti koi se izvr{uvaat posle sobranite posevi Ovaa grupa gi vklu~uva dejnostite svojstveni na zemjodelskoto proizvodstvo i dejnostite sli~ni na zemjodelstvoto koi ne se prezemaat so cel za proizvodstvo (vo smisla na sobirawe plodovi od zemjodelskite proizvodi).4 01.5 01.50 Me{ovito farmerstvo Me{ovito farmerstvo Ovaa klasa go opfa}a kombiniranoto proizvodstvo na nasadi i posevi nadvor od specijaliziranoto proizvodstvo na nasadi i posevi ili `ivotni.zemjodelski dejnosti so naplata ili vrz baza na dogovor: ● podgotovka na zemji{teto ● obrabotka na nasadi i posevi ● prskawe na posevite. 03.21. vidi grupa 01.

zemjodelski dejnosti so naplata ili vrz baza na dogovor: ● dejnosti vrzani za unapreduvawe na priplodot.62 Pomo{ni dejnosti za odgleduvawe na `ivotni Ovaa klasa opfa}a: .drena`a na zemjodelskoto zemji{te.dejnosti na potkovuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 77. vidi 75.dejnosti na agronomi i agroekonomisti. vidi 71.iznajmuvawe na zemjodelski ma{ini so operator i ekipa` Ovaa klasa ne opfa}a: . sortirawe.63 . ~istewe na `ivinarnicite ● dejnosti vrzani za ve{ta~ko osemenuvawe ● uslu`ni dejnosti na ergelite (potkovuvawe) ● nega i zgri`uvawe na `ivotni {to se odgleduvaat na farmi Ovaa klasa. pasewe. tovewe na `ivinata. dezinficirawe .20 . prirastot i dobivaweto porasnati `ivotni ● uslugi i kontrola na stadata.00 .pre~istuvawe na surov pamuk . vidi 82.90 .00 .~istewe.09 01.12 .30 .smestuvawe (zgri`uvawe) na doma{ni milenici.. opfa}a: . vidi 81.11 .e.organizacija na zemjodelski izlo`bi i saemi. isto taka.iznajmuvawe na `ivotni (stado). isto taka. vidi 75.podgotovka na posevite za primarniot pazar.vakcinirawe na `ivotni.sadewe i ureduvawe na povr{ini kako {to se parkovi.arhitektura na `ivotnata sredina i prirodata.odr`uvawe na zemjodelskoto zemji{te vo soglasnost so potrebite na zemjodelstvoto i `ivotnata sredina . vidi 68.39 .dejnosti koi se vr{at po sobranite posevi.63 Dejnosti koi se izvr{uvaat po sobranite posevi Ovaa klasa opfa}a: . vidi 96. t. vidi 74.veterinarni dejnosti.obezbeduvawe na prostor za smestuvawe na `ivotni. potkastruvawe. gradini i zeleni povr{ini. vidi 43.dejnosti vo vrska so sistemite za navodnuvawe Ovaa klasa.30 01. vidi 01. opfa}a: .

01. opfa}a: . mehani~ki ili od insekti o{tetenite semiwa i nezreloto seme.2 01.dejnosti koi se izvr{uvaat po sobranite posevi so cel podobruvawe na kvalitetot na semeto.7 01.2 .pazarni dejnosti na trgovci posrednici ili zadru`ni asocijacii.3 .00 .istra`uvawe so cel razvoj ili modifikuvawe na novi vidovi seme. ko`i od vleka~i ili ptici koi se zastrelani ili fateni Ovaa klasa.. vidi 12.1. krzno i ko`a ili zaradi koristewe vo istra`uvawa.odgleduvawe na seme.70 Lov. traperstvo i soodvetni uslu`ni dejnosti Lov..podgotovka na zrna za kakao.prerabotka na seme za dobivawe na maslo.proizvodstvo na krzna. vidi klasi vo grupite 01. pr.su{ewe na ovo{je Ovaa klasa ne opfa}a: .lov na morski cica~i kako {to se mor`ovi i tuljani Ovaa klasa ne opfa}a: .upotreba na `ivotni (mrtvi ili `ivi) zaradi dobivawe na hrana.lov i traperstvo na komercijalna baza . vidi 10. vidi grupi 01. kako i namaluvawe na vla`nosta na semeto do nivo sigurno za negovo skladirawe.trgovija na golemo na zemjodelski surovini. pr. Ovaa klasa ne opfa}a: . traperstvo i soodvetni uslu`ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .podgotovka na tutunovi lisja.2 i 01. isto taka. Ovaa klasa go vklu~uva su{eweto. odvojuvawe na semiwata pod voobi~aenata golemina. vidi 46. Vo ovaa klasa e vklu~ena i obrabotkata na genetski modificiranoto seme. vidi oddel 46 . zoolo{ki gradini ili kako doma{ni milenici .. lupewe .od`iluvawe i ridraing na tutunot. vidi 72.1 i 01. ~isteweto.podgotovka na zemjodelskite proizvodi od proizvoditelot. vidi 10. su{ewe . sortiraweto i obrabotkata na semeto do negovoto plasirawe na pazar (prodavawe).11 01.64 .41 .64 Dorabotka na seme Ovaa klasa gi vklu~uva dejnostite po sobranite posevi so cel podobruvawe na kvalitetot na semeto so otstranuvawe na nesemenskite materijali.

proizvodstvo na krzna. vidi 93.odgleduvawe na {umi: sadewe. ko`i na vleka~i ili ptici na farma. vidi 02.19 .10 02.1 . vidi 94.10 Odgleduvawe na {umi i ostanati dejnosti povrzani so {umarstvoto Ovaa klasa opfa}a: . kako {to e drvoto za ogrev.).4 .odgleduvawe na divi `ivotni na farma.dejnosti na rasadnici. rasaduvawe. drvo za celuloza itn.sobirawe na pe~urki i ostanati samoniknati {umski plodovi.11 .sportsko-rekreativen lov i soodvetni uslu`ni dejnosti.30 . vidi 16.proizvodstvo na krupni i sitni ko`i {to poteknuvaat od klanici. Odgleduvawe na {umi i ostanati dejnosti povrzani so {umarstvoto 02. proizvodstvo na drva za celuloza i drva za ogrev . odr`uvawe i za{tita na {umite i {umskite povr{ini .30 . vidi 10. po~nuvaj}i od pilewe i ramnewe e isklu~ena i e klasificirana vo oddel 16.proizvodstvo na iverki i drveni par~iwa. presaduvawe.lov na kitovi. osven {umski. vidi 01.99 02 [umarstvo i iskoristuvawe na {umi Ovoj oddel go vklu~uva proizvodstvoto na trupci kako i otstranuvaweto i sobiraweto na samoniknat {umski materijal. Ovaa klasa ne opfa}a: .uslu`ni dejnosti povrzani so unapreduvawe na lovot i traperstvoto. Ovie dejnosti mo`e da se vr{at vo prirodni ili zasadeni {umi.. vidi 01. drven jaglen (}umur). proreduvawe. Osven proizvodstvoto na {umski drvja.odgleduvawe na novogodi{ni elki. trupci (pr: jamska gradba.11 .29 . Ponatamo{nata prerabotka. vidi 03.49 . vidi 01.odgleduvawe na niski rastenija.2 02. vidi grupa 01.20 Iskoristuvawe na {umite Iskoristuvawe na {umite 02. {umarstvoto opfa}a i proizvodi na koi se vr{i mala obrabotka.dejnosti na {umskite rasadnici Ovie dejnosti mo`e da se vr{at vo prirodni i zasadeni {umi.

stolbovi za ograda.30 . divi kosteni ● mov i li{aj Ovaa klasa ne opfa}a: . proreduvawe.sobirawe na {umski proizvodi. osven drva 02.proizvodstvo na iverki i par~iwa.odgleduvawe na {umi: sadewe.odgleduvawe na pe~urki i tartufi.29 .10 .proizvodstvo na trupci koi se koristat vo neobrabotena forma kako {to se: jamski potpori (drva).proizvodstvo na drven jaglen (}umur) vo {uma na tradicionalen na~in Rezultatot na ovaa dejnost mo`e da bide vo oblik na cepanici ili drva za ogrev Ovaa klasa ne opfa}a: . namenski stapovi . vidi 01.odgleduvawe na novogodi{ni elki.10 .proizvodstvo na trupci za potrebite na industrijata koja se temeli na prerabotka na drvo . vidi 16. rasaduvawe. presaduvawe.upravuvano.sobirawe na samoniknati {umski plodovi i proizvodi: ● pe~urki i tartufi ● zrnesti plodovi ● jatkasti plodovi ● balata i ostanati kau~ukovi smoli ● pluta ● lak i smoli ● balzami ● raznovidni trevi ● morska treva ● `eladi.13 . osven drva Ovaa klasa opfa}a: . vidi 02. vidi 02.3 Sobirawe na {umski plodovi i proizvodi.30 Sobirawe na {umski plodovi i proizvodi.sobirawe i proizvodstvo na drvo za dobivawe energija . odr`uvawe. vidi 01.14 02. vidi 20.Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na drven jaglen preku destilirawe na drvoto. vidi oddel 01 .sobirawe i proizvodstvo na {umskiot otpadok od se~ewe drva za energija . osven {umski plodovi. organizirano proizvodstvo na gorenavedenite proizvodi (osven odgleduvawe na drva za pluta).

: morski rastenija.10 02.dejnost na {umskite rasadnici.odgleduvawe na zrnesti i jatkasti plodovi. bez ogled na toa dali se vr{i vo fabriki na kopno ili vo fabriki na brod (10. Prerabotkata na ribi. vidi 02.19). vidi 16.). Ovoj oddel ne vklu~uva izgradba i popravka na brodovi (30.~istewe na gradili{tata. vidi 43.sobirawe na drva za ogrev.4 02.proizvodstvo na iverki..20).12 03 Ribarstvo i akvakultura Ovoj oddel go vklu~uva loveweto riba i akvakultura i upotrebata (koristeweto) na ribnite resursi od morskite.1. Ovoj oddel.40 Pomo{ni uslugi vo {umarstvoto Pomo{ni uslugi vo {umarstvoto Ovaa klasa go vklu~uva izvr{uvaweto na del od dejnostite vo {umarstvoto so naplata ili vrz baza na dogovor Ovaa klasa opfa}a: . 33. isto taka. mekoteli.12 . solenite ili slatkovodnite sredini (vodi). isto taka. se vklu~eni vo ribnite dejnosti i akvakulturata. lu{pari i drugi morski proizvodi (na pr.20 . Uslu`nite dejnosti vo ribarstvoto i akvakulturata vo morskite i slatkovodnite vodi. .uslu`ni dejnosti povrzani so eksploatacijata na {umite: ● transport na trupci vo granicite na {umite Ovaa klasa ne opfa}a: .15) i sportski ili rekreativen ribolov (93. so cel ulov ili sobirawe na ribi.25 . vidi 43.10 .: razmno`uvawe na ostrigi za proizvodstvo na biseri).drena`ni raboti na {umskoto zemji{te. gi vklu~uva dejnostite koi se normalno integrirani vo procesot na proizvodstvo za sopstvena smetka (na pr. vidi 02. biseri.uslu`ni dejnosti vo {umarstvoto: ● premer na {uma ● konsultantski uslugi vo vrska so stopanisuvaweto na {umite ● procena na drvenata gra|a ● za{tita na {umite od po`ari ● kontrola na {umite od {tetni insekti . sun|eri itn. vidi 01. mekoteli ili lu{pari e isklu~ena.

vidi 10. tuljani (morski lavovi.19 . vklu~uvaat ribolov vo poribeni vodeni povr{ini.ulov na morski vodni `ivotni: `elki.19 03.. mor`ovi.03. ili.uslu`ni dejnosti povrzani so sportsko-rekreativen ribolov.rabota na rezervati za sportski ribolov. isto taka.prerabotka na riba. dejnosti na ra~en ribolov ili so upotreba na razli~ni vidovi na oprema za lovewe riba.ulov na riba vo okeani i krajbre`ni vodi na komercijalna baza . vklu~uvaj}i okeanski rastenija.24 .1 Ribarstvo Ovoj oddel go opfa}a "loveweto riba". kako i za prerabotka i konzervirawe na riba . vidi 93. Nekoi dejnosti.ulov na kitovi . vidi 50. kako {to se mre`a.: krstarewe so ribolov). krajbre`ni ili podzemni vodi za ~ovekovi potrebi i drugi celi. vidi 01. so upotreba na komercijalni brodovi. dejnosti na ulov i sobirawe na vodni organizmi (prete`no ribi.ulov na morski mekoteli i lu{pari . 03. vidi 10. foki). konop ili klopka. vidi 84. opfa}a: .70 .11 .: sobirawe na mekoteli kako {to se {kolki i ostrigi). ili so ~unovi koi se doma{no izraboteni.ulov na riba vo nacionalnite slatkovodni vodi na komercijalna osnova . {to e naj~est slu~aj. mekoteli i lu{pari). sipi itn. osven kitovi.10 .11 Morski ribolov Ovaa klasa opfa}a: . isto taka.dejnosti na brodovi koi slu`at za ulov na riba. Takvite dejnosti mo`e da se izveduvaat na samoto krajbre`je (na pr. ili krajbre`no lovewe so mre`a.uslugi na inspekcija vo ribarstvoto i za{tita na ribarstvoto.20 .prerabotka na kitovi vo fabriki na brod.lovewe na morski cica~i. t. morski e`ovi.e. vidi 93.12 Ribolov vo slatkovodni vodi Ovaa klasa opfa}a: . sun|eri.sobirawe na organizmi od more: prirodni biseri. mekoteli i lu{pari vo fabriki na kopno ili vo fabriki na brodovi. na pr. korali i algi Ovaa klasa ne opfa}a: .izdavawe na brodovi za razonoda so ekipa` vo ramkite na morskiot i krajbre`niot voden transport (na pr. Ovaa klasa.

isto taka..uslu`ni dejnosti povrzani so sportsko-rekreativen ribolov. vidi 93. vidi 93.19 . riben podmladok i lososi .24 . {kolki. lu{pari.: redovno snabduvawe. aligatori i vodozemni `ivotni). vklu~uvaj}i go i odgleduvaweto i sobiraweto.odgleduvawe na morski algi i drugi morski trevi za ishrana .dejnosti na ribnite mrestili{ta . 03.ulov na slatkovodni mekoteli i lu{pari .ulov na slatkovodni vodeni `ivotni Ovaa klasa. mekoteli. gi vklu~uva individualnata. ostrigi itn. opfa}a: .uslugi na inspekcija vo ribarstvoto i za{tita na ribarstvoto. isto taka.odgleduvawe na morski crvi . vklu~uvaj}i go i sobiraweto. opfa}a: .19 03. i/ili do nivnite povozrasni fazi pod uslovi koi se dozvoleni za gorenavedenite organizmi.dejnosti na akvakultura vo rezervoari napolneti so solena voda . krokodili. drugi lu{pari i ostanati morski `ivotni Ovaa klasa. mekoteli i lu{pari.21 Morska akvakultura Ovaa klasa opfa}a: . Dopolnitelno.prerabotka na riba.e proizvodniot proces na vodnite `ivotni (organizmi) (ribi. upotrebuvaj}i tehni~ki planovi so cel da se zgolemi proizvodstvoto von prirodniot kapacitet na okolinata (na pr.odgleduvawe na rakovi. "akvakulturata".20 . vklu~uvaj}i i ulov na morski ukrasni ribi .). Odgleduvaweto se odnesuva na podmladokot.proizvodstvo na ikri na mekoteli ({kolki.sobirawe na slatkovodni organizmi Ovaa klasa ne opfa}a: . t. postlarvi na {kampi. jastog (rak). mekoteli.dejnost na rezervatite za sportski ribolov. vidi 10. zadru`nata i dr`avnata sopstvenost na individualnite `ivotni vo faza na odgleduvawe. vidi 84.odgleduvawe na morski ribi.dejnosti na akvakultura vo soleni vodi . hranewe i za{tita od kradci).2 Akvakultura Ovaa grupa ja opfa}a "akvakulturata". isto taka.

sektor C/V (Prerabotuva~ka industrija) .odgleduvawe na slatkovodni rakovi. drobewe. osobeno onie koi se odnesuvaat na vadewe na jaglenovodorodi.dejnost na rezervatite za sportski ribolov. Ovoj sektor gi opfa}a i dopolnitelnite raboti so cel podgotovka na surovite (neobraboteni) materijali za proda`ba. vidi 93. kako na pr. su{ewe. gas). drugi lu{pari i ostanati vodeni `ivotni . Rudarskite dejnosti se klasificirani vo oddeli. Ovoj sektor ne opfa}a: . isto taka.dejnosti povrzani so mrestili{tata (slatkovodni) . razli~ni minerali i proizvodi od kamen. vklu~uvaj}i i slatkovodna ukrasna riba . topewe na priroden gas i aglomeracija (briketirawe) na cvrsti goriva. Eksploatacijata mo`e da se vr{i so razli~ni metodi kako {to se: jamska (podzemna). ~istewe. oddelite 07 i 08 se odnesuvaat na metalni rudi.obrabotka na izvadenite materijali.dejnosti na akvakultura vo rezervoari napolneti so solena voda. dup~ewe na morskoto dno itn. vidi 03. Oddelite 05 i 06 se odnesuvaat na vadeweto na fosilni goriva (jaglen. vidi 93. vidi 03. petroleum. te~na (nafta) ili gasovita (priroden gas) sostojba. koncentrirawe na rudi. Ovie dejnosti ~esto gi vr{at edinici koi gi iskoristuvaat resursite i/ili drugi edinici koi se smesteni vo blizina.odgleduvawe na `abi Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnost na rezervatite za sportski ribolov.odgleduvawe na `abi. mo`e da gi vr{at specijalizirani edinici za treti lica.19 03.22 Slatkovodna akvakultura Ovaa klasa opfa}a: .22 .odgleduvawe na riba vo slatkovodni vodi. so dup~ewe.19 B/B RUDARSTVO I VADEWE NA KAMEN Rudarstvoto i vadeweto na kamen opfa}a vadewe na minerali (rudi) koi vo prirodata se javuvaat vo cvrsta sostojba (jaglen i rudi). grupi i klasi vrz osnova na glavniot proizveden mineral. povr{inska. lignit.: kr{ewe. sortirawe.Ovaa klasa ne opfa}a: . kako industriski uslugi-oddel 09.21 . Nekoi od tehni~kite dejnosti od ovoj sektor. {kolki. mekoteli.

vidi 11.20 . vidi 19. drobewe. presuvawe na jaglenot itn.vadewe na lignit.90 .upotreba na izvadenite materijali bez natamo{na transformacija za grade`ni celi.12 05.pomo{ni dejnosti za vadewe na kamen jaglen.vadewe na kamen jaglen: jamska i povr{inska eksploatacija na rudnici za kamen jaglen.kamen jaglen dobien od sitne` na kamen jaglen Ovaa klasa ne opfa}a: .probni dup~ewa za vadewe na jaglen.: sortirawe.92 . opfa}a: . vidi 23.20 Vadewe na lignit Vadewe na lignit . sektor F/\ (Grade`ni{tvo) . vidi 05. sortirawe po golemina i kvalitet.. kamewa i minerali koi ne se vr{at vo rudarstvoto i vadeweto na kamen.vr{ewe na raboti povrzani so podgotovka na zemji{teto za vadewe na jaglen. vidi 43.1 05. vklu~uvaj}i gi i metodite na eksploatacija so topewe .proizvodstvo na briketi od kamen jaglen.~istewe.10 . vidi 08.20 .20) 05. isto taka.polnewe na {i{iwa so priridna izvorska i mineralna voda od izvori i bunari.kr{ewe. podobruvawe na kvalitetot i olesnuvawe na transportot i skladiraweto Ovaa klasa.90 .9 05 Vadewe na jaglen i lignit Ovoj oddel go opfa}a vadeweto na cvrsti mineralni goriva od zemji{teto ili rudnicite i vklu~enite operacii (na pr. ~istewe.kopawe na treset. sporednite uslugi na rudnicite za jaglen i lignit (vidi 09. vidi 19. vidi 09.2 05. vidi 09.10 Vadewe na kamen jaglen Vadewe na kamen jaglen Ovaa klasa opfa}a: . drobewe i druga obrabotka na nekoi vidovi zemji{te.90) ili proizvodstvoto na briketi (vidi 19. presuvawe i ostanati operacii neophodni za transportirawe itn.) potrebni za dobivawe na pazaren proizvod Ovoj oddel ne go vklu~uva koksiraweto (vidi 19.proizvodstvo na cvrsti goriva vo pe~ka za koksirawe.07 . oblo`uvawe.10). zaradi klasificirawe.

geofizi~ki.90 .eksploatacija na nafteni i gasni izvori. vidi 09. geolo{ki i seizmi~ki istra`uvawa.10 . podobruvawe na kvalitetot i olesnuvawe na transportot i skladiraweto Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 09. vidi 09.vadewe na lignit (kafeav jaglen): jamska.kopawe na treset. zavr{uvawe i opremuvawe na izvor.~istewe. vklu~uvaj}i gi i metodite na eksploatacija so topewe .Ovaa klasa opfa}a: .12 06 Vadewe na surova nafta i priroden gas Ovoj oddel go vklu~uva proizvodstvoto na surova nafta i surova nafta od {krilci i pesok i proizvodstvoto na priroden gas i obnovuvawe na jaglenovodorodni te~nosti.10. Ovoj oddel opfa}a operativni dejnosti i /ili razvoj na naftenite i plinskite poliwa.10 . podzemna ili povr{inska eksploatacija na rudnici za lignit. . vidi 05. drobewe na lignitot itn.20 . opfa}a: .uslugi povrzani so nafteni i gasni poliwa {to se vr{at so naplata ili vrz baza na dogovor.vadewe na surova nafta Ovaa klasa.probno dup~ewe. mre`a na cevovodi za sobirawe na surova nafta na poliwata i site drugi dejnosti vo podgotovkata na nafta i gas sî do ispora~uvaweto od mestoto na proizvodstvo. vidi 09.10 Vadewe na surova nafta Vadewe na surova nafta Ovaa klasa opfa}a: . vidi 19.1 06.12 06. oprema za otsoluvawe. Ovoj oddel ne opfa}a: . vidi 19.90 . rakuvawe so separatori.pomo{ni dejnosti za vadewe na lignit. zaradi klasificirawe.vadewe na kamen jaglen.vr{ewe na raboti povrzani so razvojot i podgotovkata na zemji{teto za vadewe na jaglen.92 .proizvodstvo na briketiran lignit. vidi 43.probni dup~ewa za vadewe na jaglen. vidi 71. emulzen kr{a~. Ovie dejnosti mo`e da vklu~at dup~ewe.10 .rafinirawe na nafteni proizvodi. vidi 08. vidi 09. sortirawe po golemina i kvalitet. isto taka.20 .

{to se vr{i preku podzemno i povr{insko vadewe.proizvodstvo na nafteni derivati.pomo{ni dejnosti za ekstrakcija na nafta i priroden gas. klasirawe spored kvalitetot.proizvodstvo na surova nafta od bitumenozni {krilci i pesok . dehidratacija.50 07 Vadewe na rudi na metal Ovoj oddel go vklu~uva vadeweto na metalni minerali (rudi).proizvodstvo na surovi gasoviti jaglenovodorodi (priroden gas) . dobieni preku topewe ili pirolizi Ovaa klasa ne opfa}a: . vadewe od morskoto dno itn.cevovoden transport.vadewe na te~ni jaglenovodorodi..10 . Ovaa klasa ne opfa}a: .11 . melewe. opfa}a: . Ovoj oddel. su{ewe.istekuvawe i separacija na te~nite frakcii na jaglenovodorodite .ekstrakcija na kondenzati . vidi 19.ispituvawe na naftata i gasot. vidi 09.20 .20 .pomo{ni dejnosti za vadewe na nafta i priroden gas. vidi 19. otsoluvawe.desulfurirawe na gasot Ovaa klasa.postapka za dobivawe surova nafta: prelivawe. vidi 09.ispituvawe na naftata i gasot. .obnovuvawe na te~nite nafteni gasovi pri rafiniraweto na naftata. vidi 49.10 . miewe.ekstrakcija na bitumenozni ili nafteni {krilci i pesok .10 . ispirawe na rudite. gravitaciona separacija i flotacija.10 .obnovuvawe na te~nite nafteni gasovi pri rafiniraweto na naftata.20 Vadewe na priroden gas Vadewe na priroden gas Ovaa klasa opfa}a: . vidi 19. gi opfa}a dejnostite za podgotovka i zbogatuvawe na rudite. kalcinacija.50 06. isto taka. vidi 09. zacvrstuvawe itn. vidi 49. kako {to se: drobewe.2 06. vidi 20.20 . isto taka. vidi 09.proizvodstvo na industriski gas.cevovoden transport.

● blagorodni metali: zlato.10 Vadewe na rudi na `elezo Vadewe na rudi na `elezo Ovaa klasa opfa}a: .zbogatuvawe na rudite na uran i torium.zbogatuvawe i aglomeracija na rudite na `elezo Ovaa klasa ne opfa}a: .21 . pred sé.vadewe i podgotovka na rudi na uranium i torium. zaradi sodr`inata na `elezo . hrom. vanadium itn. .proizvodstvo na `olt kola~ Ovaa klasa ne opfa}a: .pr`ewe na `elezni piriti. vidi 20. bakar.vadewe na rudi.proizvodstvo na aluminiumov oksid. olovo. srebro.2 Vadewe na rudi na oboeni metali Ovaa grupa go opfa}a vadeweto na rudi na oboeni metali.42 . cink. vidi 07. vidi 24.46 . vidi 24.proizvodstvo na aluminium oksid.46 07. vidi oddel 24 07.vadewe i podgotovka na rudi vrednuvani.koncentrirawe na tie rudi .45 .proizvodstvo na uraniumov metal od uraniumov oksid ili drugi rudi.42.29 Vadewe na drugi rudi na oboeni metali Ovaa klasa opfa}a: . vidi 08. molibden. vidi 24. pred sî.91 07.13 .topewe i rafinirawe na uranium.Ovoj oddel ne opfa}a: .proizvodstvo na mate bakar i mate nikel.44 i 24. kobalt. nikel. .13 . vidi 24. vidi 20.21 Vadewe na rudi na uran i torium Ovaa klasa opfa}a: . tantal. pred sî. mangan. platina Ovaa klasa ne opfa}a: .vadewe i podgotovka na pirit i pirhotini (osven pr`ewe). 07. vidi 24.1 07. kalaj.operacii na pe~ki za topewe.vadewe na rudi vrednuvani. vrednuvani zaradi sodr`inata na uranium i torium: uraniumov oksid itn. zaradi sodr`inata na oboeni metali ● aluminium (boksit).

9 Rudarstvo i vadewe na drugi rudi i kamen.vadewe na surov gips i anhidridi . peskari itn.kr{ewe i drobewe na dekorativen kamen i kamen za grade`ni{tvoto .vadewe na bitumenozen pesok. kako {to se mermer. kreda i {krilci Ovaa klasa opfa}a: .).pesok. granit. kamen itn. . ~istewe.vadewe na kreda i nekalciniran dolomit Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kalciumov dolomit. nespomenati na drugo mesto 08. su{ewe. ognootporna glina i kaolin Ovaa klasa ne opfa}a: .52 .). gruba obrabotka i se~ewe na kamen za spomenici i za grade`ni{tvoto. se~ewe (re`ewe). drobewe.vadewe i bagerirawe na industriski pesok.91 . prerabotkata na hemikalii itn.vadewe. Ovoj oddel ne opfa}a obrabotka (osven kr{ewe. gips.vadewe na pesok . vidi 23.12 Vadewe na ~akal i pesok. no. isto taka. oblikuvawe i obrabotka na kamen von kamenolomi.vadewe na hemiski minerali i mineralni |ubriva. i iskopuvaweto na aluvijalni naslagi. surov gips.vadewe na glina. Upotrebata na ovie proizvodi e najzna~ajna vo grade`ni{tvoto (pr. kalcium itn. vidi 23. vidi 06.kr{ewe i drobewe na ~akal . varovnik.vadewe.10 08. 08. vidi 08. pesok za grade`ni{tvoto i ~akal . drobeweto na karpi i koristeweto na mo~uri{ta so sol.11 . pesok i glina Vadewe na dekorativen kamen i kamen za grade`ni{tvoto. glina i kaolin Ovaa klasa opfa}a: . sortirawe i me{awe) na izvadenite minerali. prerabotkata na materijali (glina.70 08. drobewe i kr{ewe na varovnik .se~ewe.1 Vadewe na kamen.08 Vadewe na drugi rudi i kamen Ovoj oddel go opfa}a vadeweto od rudnici i kamenolomi.

isto taka.dobivawe na sol so isparuvawe na morska voda i drugi soleni vodi .vadewe na zemjani boi. mineralni |ubriva itn.proizvodstvo na briketiran treset. vidi 20.15 08. vidi 23. vidi 20. osven pr`ewe .prerabotka na solta vo kvalitetna sol za ishrana. prirodna po~va. opfa}a: .90 . vrednuvani..vadewe i podgotovka na pirit i pirhotini.drobewe.vadewe na guan Ovaa klasa ne opfa}a: .92 Vadewe na treset Ovaa klasa opfa}a: . vidi 08.93 .13 . pred sî.proizvodstvo na isitneta me{ana po~va od treset.proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija. fluorit i drugi minerali. ~istewe i rafinirawe na solta od proizvoditelot Ovaa klasa ne opfa}a: .kopawe na treset .93 Vadewe na sol Ovaa klasa opfa}a: . pesok. priroden magnezium sulfat (kiserit) .20 . pr.vadewe na priroden barium sulfat i karbonat (bariti i viterit ) prirodni borati. vidi 19. jodirana sol.vadewe na prirodni fosfati i prirodni kaliumovi soli . glina.99 08.84 . vidi 20.91 Vadewe na hemiski minerali i mineralni |ubriva Ovaa klasa opfa}a: .uslu`ni dejnosti za vadewe na treset.pr`ewe na `elezni piriti. vklu~uvajki go i rastvoruvaweto i ispumpuvaweto .proizvodstvo na proizvodi od treset. vidi 09.podgotovka na tresetot za da se podobri kvalitetot i olesni transportot i skladiraweto Ovaa klasa ne opfa}a: .15 . vidi 10.vadewe na priroden sulfur .08.vadewe na sol od rudnicite. kako izvor na hemikalii Ovaa klasa.vadewe na sol.

vidi 36. silikatno fosilno bra{no. monta`a i demonata`a na postrojkite za dup~ewe na nao|ali{tata.99 Ostanato rudarstvo i vadewe na kamen. vgraduvawe i cementirawe na za{titni cevki. asfalten kamen.10 Pomo{ni dejnosti za vadewe na surova nafta i priroden gas Ovaa klasa opfa}a: . mica itn. ● priroden asfalt. priroden grafit. so naplata ili vrz baza na dogovor 09.. Ovoj oddel gi opfa}a uslugite pri vadeweto so pomo{ na tradicionalni metodi na ispituvawe kako {to e zemaweto primeroci od karpite i praveweto geolo{ki ispituvawa kako {to se dup~ewa. steatit (talk). feldspad itn. crpewe na voda od naftenite i gasnite izvori. nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . su{ewe i crpewe na voda od rudnicite. crpewe na voda od naftenite i gasnite izvori. probni dup~ewa na izvorite na nafta kako i na nao|ali{tata na metalni i nemetalni minerali. tradicionalni metodi na ispituvawe. Pomo{ni dejnosti za vadewe na surova nafta i priroden gas 09. zatrupuvawe (za~epuvawe) i napu{tawe na mestata za dup~ewe ● topewe i regasifikacija na prirodniot gas so cel transport.1 . azbest. 09 Pomo{ni uslu`ni dejnosti vo rudarstvoto Ovoj oddel gi opfa}a specijaliziranite pomo{ni uslugi pri vadeweto {to se vr{at so naplata ili vrz baza na dogovor. popravka. Ostanatite uslugi opfa}aat monta`a na naftenite postrojki.~istewe.vadewe na raznovidni minerali i materijali: ● abrazivni materijali. napraven vo rudnikot ● uslugi na su{ewe i crpewe. uslugi na otstranuvawe na jalovinata od rudnicite itn.e. t.proizvodstvo na voda za piewe so isparuvawe na solenata voda.uslu`ni dejnosti pri vadeweto nafta i gas {to se vr{at so naplata ili vrz baza na dogovor: ● uslugi na ispituvawe (istra`uvawe) povrzani so vadeweto na surova nafta i gas. priroden tvrd bitumen ● blagorodni kamewa. kako {to e praveweto geolo{ki ispituvawa na potencijalnite idni tereni ● dup~ewa.00 08. vgraduvawe i cementirawe na za{titni cevki. kvarc.

vidi 52. izvr{eni podaleku od rudnikot. vidi 33.geofizi~ki istra`uvawa so naplata ili vrz baza na dogovor. opfa}a: . tradicionalni metodi na ispituvawe.10.12 .topewe i regasifikacija na prirodniot gas so cel transport.21 .po`arnikarski uslugi na naftenite i gasnite poliwa Ovaa klasa ne opfa}a: .90 Pomo{ni dejnosti za ostanatoto vadewe na ruda Pomo{ni dejnosti za ostanatoto vadewe na ruda Ovaa klasa opfa}a: . kako {to e zemaweto primeroci od karpite i praveweto geolo{ki ispituvawa na potencijalnite idni tereni ● uslugi na su{ewe i crpewe.pomo{ni dejnosti so naplata ili vrz baza na dogovor.specijalizirana popravka na ma{inite za vadewe na rudi.geofizi~ki. 07 i 08 .12 09.e.uslu`ni dejnosti {to gi vr{at operatori na naftenite i gasnite poliwa.specijalizirana popravka na ma{inite za vadewe na rudi. 07 i 08 ● uslugi na ispituvawe (otkrivawe). isto taka. vidi 71.20 . vidi 06.12 C/V PRERABOTUVA^KA INDUSTRIJA . vidi oddeli 05. so naplata ili vrz baza na dogovor ● probno dup~ewe i sondirawe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 33. geolo{ki i seizmografski istra`uvawa. za potrebite na dejnostite na vadewe na rudi od oddelite 05.9 09.12 . 06. t.operacii na vadewe na rudi i kamen so naplata ili vrz baza na dogovor. vidi 71.● probno dup~ewe vo vrska so vadeweto na surova nafta i gas Ovaa klasa.

Monta`ata na sostavnite delovi na prerabotenite proizvodi se smeta za prerabotuva~ka industrija.Ovoj sektor ja opfa}a fizi~kata ili hemiskata transformacija na materijalite. pribori i dodatoci na ma{inite i opremata. bez ogled na ma{inite i opremata vo koi tie predmeti bi mo`ele da bidat vklu~eni. zap~anici. kako i proizvodi od drugi prerabotuva~ki dejnosti. Obnovuvaweto na otpadot. e klasificirano vo soodvetnata klasa na prerabotuva~ka industrija.e. Ova mo`e da vklu~i fizi~ka ili hemiska transformacija. {umarstvoto.3 (Popravka -obnovuvawe na materijali). popravka ili rekonstrukcija na proizvodite glavno se smeta za prerabotuva~ka industrija. prerabotkata na otpadot vo sekundarna surovina e klasificirano vo grupata 38. . Proizvodstvoto na specijalizirani komponenti i delovi na ma{inite i opremata. Proizvodstvoto na specijaliziranite komponenti i nivnite delovi. Transformiranite materijali. t. na pr. primarniot aluminium e input (vlez) vo proizvodstvoto na aluminiumska `ica. klipovi.2. proizvodstvoto na specijalizirani komponenti i pribori so modelirawe (vkalapuvawe) ili vtisnuvawe na plasti~ni materijali e vklu~eno vo grupata 22. Ovde e vklu~ena monta`ata na prerabotenite proizvodi i od sopstveno proizvedenite i od kupenite komponenti. elektri~ni agregati. po pravilo e klasificirano vo istata klasa kade {to e i proizvodstvoto na ma{inite i opremata za koi{to se odnesuvaat delovite i priborite. Me|utoa. iako ova ne mo`e da se upotrebi kako edinstven univerzalen kriterium za definirawe na prerabotuva~kata industrija (vidi ja zabele{kata podolu za otpad). ribolovot. Autputot na prerabotuva~kiot proces mo`e da bide zavr{en vo smisla da bide gotov za upotreba ili potro{uva~ka. val~esti le`i{ta. no ne mo`e da se smeta kako del od prerabotuva~kata industrija.motori. Zna~ajna promena. supstanciite ili komponentite vo novi proizvodi. rudarstvoto i vadeweto na kamen. a aluminiumskata `ica e input (vlez) vo proizvodstvoto na proizvodi od `ica. supstancii ili komponenti se surovini koi se proizvodi od zemjodelstvoto. elektri~ni motori. ili mo`e da bide poluproizvod vo smisla da bide podgotven da stane input (vlez) za ponatamo{na prerabotuva~ka. ventili. Na pr: autputot na rafinerijata na aluminium e input (vlez) koj se upotrebuva vo primarnoto proizvodstvo na aluminiumot.

10. vidi 29. vidi oddel 18.51. .elektropresvlekuvawe.pe~atewe i dejnosti vo vrska so pe~ateweto.20. upravuvawe so otpad i dejnosti za sanacija na okolinata).61.11. .protektirawe na gumi za vozila. koi ne se prerabotuvaat na ribarski brodovi. fileti od riba). slednite dejnosti se smetaat za prerabotuva~ka industrija vo NKD: .63. Zabele{ka: Granicite pome|u prerabotuva~kata industrija i drugite sektori od klasifikacioniot sistem nekade mo`e da bidat nejasni. Kako glavno pravilo.popravka i remont na ma{ini (pr. . dodeka popravkata na motorni vozila e klasificirana vo oddelot 45 (Trgovija na golemo i trgovija na malo i popravka na motorni vozila i na motocikli). koga se vr{i kako specijalizirana dejnost. . . proizvodstvoto na srebro od ostatoci od filmski lenti se smeta za proizvodstven proces. tretirawe na metal so zatopluvawe i polirawe. Specijaliziranoto odr`uvawe i popravka na industriski.prerabotka na sve`a riba (ostrigi.za{tita na {uma. vidi 25. Na primer. Kako pojasnuvawe. dejnostite vo prerabotuva~kiot sektor ja vklu~uvaat transformacijata na materijalite vo novi proizvodi. popravkata na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i aparati za doma}instvata e klasificirana vo oddelot 95 (Popravka na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata).Osnovna cel na ovie dejnosti e obrabotka ili prerabotka na otpadot i poradi toa se klasificirani vo sektorot E/D (Snabduvawe so voda.prerabotka na ko`a.1. .proizvodstvo na gotova betonska smesa. . komercijalni ili sli~ni ma{ini i oprema glavno e klasificirano vo oddelot 33 (Popravka i instalirawe na ma{ini i oprema).avtomobilski motori. vidi 16. vidi 15.pasterizirawe na mleko i polnewe vo {i{iwa. vidi 10. Me|utoa.11. Me|utoa. Nivniot autput e nov proizvod. proizvodstvoto na novi finalni proizvodi (nasproti sekundarnite surovini) e klasificirano vo prerabotuva~kata industrija. presvlekuvawe. definicijata od {to e sostaven noviot proizvod nekoga{ mo`e da bide subjektivna. otstranuvawe na otpadni vodi. duri i koga ovoj proces go upotrebuva otpadot kako input (vlez). vidi 10. vidi 22. .10). e klasificirano vo klasata 33. vidi 23. Me|utoa. . Instaliraweto na ma{ini i oprema.20.

. klasificirani vo sektorot F/\ (Grade`ni{tvo). klasificirano vo sektorot B/B (Rudarstvo i vadewe na kamen).iskoristuvawe na zemjodelskite proizvodi. . {umarstvo i ribarstvo). Tie vklu~uvaat: . riba. 10 Proizvodstvo na prehranbeni proizvodi Ovoj oddel ja vklu~uva prerabotkata na proizvodite od zemjodelstvoto.iskoristuvawe na {umi. kako {to e vo restorani. zelen~uk. Ovoj oddel ne ja vklu~uva podgotovkata na jadewa za neposredna potro{uva~ka. . iako nekoga{ se vklu~eni vo transformacioniot proces. {umarstvoto i ribarstvoto vo hrana za lu|e ili `ivotni i go vklu~uva proizvodstvoto na raznovidni intermedijarni proizvodi koi{to direktno ne se prehranbeni proizvodi. kako {to se te~nosti ili hemikalii.iskoristuvawe na rudite i drugite minerali. Ovoj oddel e organiziran spored dejnostite koi se vr{at so razli~ni vidovi na proizvodi: meso. melni~ki proizvodi . {umarstvo i ribarstvo). prepakuvawe ili polnewe na proizvodi vo {i{iwa. . popravka na motorni vozila i motocikli). klasificirano vo sektorot A/A (Zemjodelstvo.so drugi zborovi.podgotovka na hrana za neposredna potro{uva~ka. sortirawe na otpadoci. postapkata koja ne e posledica na razli~ni proizvodi e klasificirana vo sektorot G/E (Trgovija na golemo i trgovija na malo. masti i masla. ovo{je. . kako {to e koleweto po nara~ka.Nasproti toa. klasificirano vo oddelot 56 (Uslu`ni dejnosti za hrana i pijalaci ). vklu~uvaj}i pakuvawe.dejnosti na delewe vo refus i redistribucija vo pomali koli~ini. se klasificirani vo drug sektor vo NKD . . hrana za `ivotni i ostanati prehranbeni proizvodi. kako i za treti lica. klasificirano vo sektorot A/A (Zemjodelstvo.izgradba na monta`ni objekti i operacii izveduvani na mestoto na izgradba. ne se klasificirani kako prerabotuva~ka industrija. Dejnosta ~esto gi generira pridru`nite proizvodi od pogolema ili pomala vrednost (na primer. me{awe na boi po nara~ka na kupuva~ot i se~ewe na metali po nara~ka na kupuva~ot. mle~ni proizvodi. ima dejnosti koi{to. ko`ite od kolewata ili poga~ata od maslo od proizvodstvoto na maslo). Proizvodstvoto mo`e da se vr{i za sopstvena smetka.

obrabotuvawe i pakuvawe na meso: govedsko. vidi 82. itn. Prerabotka i konzervirawe na meso i proizvodstvo na proizvodi od meso 10. od kamila. Proizvodstvoto na dobito~na hrana za `ivotni od otpadocite i ostatocite od klanicite ili od proizvodite e klasificirano vo grupata 10. jagne{ko.prerabotka na `ivotinski iznutrici .proizvodstvo na sve`o.proizvodstvo na ~epkana volna (dobiena so otstranuvawe od ko`ata) Ovaa klasa ne opfa}a: . . onie koi{to se vr{at vo pekarnici.topewe na `ivinski masti za ishrana. vo trupovi . slatkarnici i prodavnici za podgotovka na meso itn.1 . koga prerabotkata e mala i ne vodi kon vistinska transformacija.Nekoi dejnosti se smetaat kako prerabotuva~ki (na primer. ov~o.kolewe i prerabotka na kitovi na kopno ili na specijalizirani brodovi . dodeka obrabotkata na otpadocite i ostatocite od hrana i pijalaci vo sekundarna surovina e vo grupata 38. razladeno ili zamrznato meso. svinsko.12 Prerabotka i konzervirawe na `ivinsko meso Ovaa klasa opfa}a: 10. edinicata e klasificirana vo trgovija na golemo i trgovija na malo (sektor G/E).proizvodstvo na ko`i vo klanici.rabota na klanicite koi se zanimavaat so kolewe. a otstranuvaweto na otpadoci od hrana i pijalaci vo klasata 38. vklu~uvaj}i gi i ko`ite so vlakna .9.12 .pakuvawe na meso.proizvodstvo na sve`o. razladeno ili zamrznato meso.21. vo par~iwa Ovaa klasa. opfa}a: . koi gi prodavaat svoite sopstveni proizvodi) duri i da imaat trgovija na malo vo sopstvena prodavnica na proizvoditelite. Me|utoa.92 10. vidi 10.topewe na mast i ostanati masti za ishrana od `ivotinsko poteklo . zaja~ko.3. isto taka. Podgotovkata na hrana {to obi~no se konsumira na samoto mesto e klasificirana vo oddelot 56 (Uslu`ni dejnosti na dostavuvawe na hrana i pijalaci).11 Prerabotka i konzervirawe na meso Ovaa klasa opfa}a: .

92 10.32 .2 Prerabotka i konzervirawe na riba. pleskavici. gotvewe.prerabotka na morski rastenija . solewe. salfaladi.proizvodstvo na perduvi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na hrana od riba za potro{uva~ka ili za ishrana na `ivotni . mekoteli i lu{pari: ribji fileti. su{ewe. vidi 10. dlaboko zamrznuvawe. salamurewe. zameni za kavijar itn. .proizvodstvo na su{eno.92 10.proizvodstvo na mesni proizvodi: ● kolbasi. isto taka. mekoteli i lu{pari 10.pakuvawe na meso. ~adewe. ikri. {unka Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 46.pakuvawe na meso.20 Prerabotka i konzervirawe na riba. vidi 82. krvavici i prerabotki od drob. . vidi 82. mekoteli i lu{pari: zamrznuvawe.proizvodstvo na polugotovi zamrznati jadewa od meso i `ivina. soleno i ~adeno meso . isto taka.13 Proizvodstvo na `ivotinsko i `ivinsko meso Ovaa klasa opfa}a: .89 . razladeno ili zamrznato meso vo posebni pakuvawa . opfa}a: .dejnosti na brodovite koi samo ja prerabotuvaat i konzerviraat ribata .proizvodstvo na supi koi sodr`at meso.rabota na klanicite koi se zanimavaat so kolewe.. salami. konzervirano meso. }ebap~iwa.topewe na `ivinski masti za ishrana Ovaa klasa.85 . kavijar.trgovija na golemo so meso. vidi 10.proizvodstvo na proizvodi od riba.prerabotka i konzervirawe na riba.proizvodstvo na hrana i solubles (rastvori) iscedeni sokovi od riba i drugi vodeni `ivotni nepogodni za ~ovekova potro{uva~ka Ovaa klasa. konzervirawe itn.proizvodstvo na sve`o. obrabotka i pakuvawe na `ivina . mekoteli i lu{pari Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: .

vidi 03.proizvodstvo na xem.proizvodstvo na proizvodi (hrana) prete`no sostaveni od ovo{je ili zelen~uk. vidi 10.3 10.39 Druga prerabotka i konzervirawe na ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: .prerabotka i konzervirawe na kompiri: ● proizvodstvo na zamrznati polugotovi jadewa od kompiri ● proizvodstvo na su{eno pire od kompiri ● proizvodstvo na pomfrit i sli~ni proizvodi ● proizvodstvo na ~ips ● proizvodstvo na bra{no i prekrupa od kompiri Ovaa klasa. oreovi plodovi ili zelen~uk: zamrznuvawe. marmelada i ovo{ni `elea . stavawe vo konzervi itn. isto taka.prerabotka i konzervirawe na riba na brodovi koi se zanimavaat so ribolov.prerabotka na kitovi na kopno ili specijalizirani brodovi.11 . .32 Proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na proizvodi od ovo{je ili zelen~uk .proizvodstvo na polugotovi zamrznati jadewa od riba. vidi 10.konzervirawe na ovo{je.41 .pr`ewe na oreovi plodovi . su{ewe. stavawe vo maslo ili solilo. opfa}a: .Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 10. vidi 10. isto taka.31 Prerabotka i konzervirawe na ovo{je i zelen~uk Prerabotka i konzervirawe na kompiri Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa.85 .proizvodstvo na proizvodi (hrana) i pasta od oreovi plodovi . opfa}a: . osven polugotova zamrznata ili konzervirana hrana .89 10.proizvodstvo na koncentrati od sve`o ovo{je i zelen~uk 10.industrisko lupewe na kompiri 10.11 .proizvodstvo na ribji supi.proizvodstvo na masla i masti od morski surovini.

opfa}a: .dobivawe na ribino maslo i maslo od morski cica~i . son~ogledovo maslo.proizvodstvo na bra{no ili prekrupa od su{en me{unkast zelen~uk. maslo od pamu~no seme. vidi 10.prerabotka na rastitelnite masla: duvawe. vidi 10. vidi 10.konzervirawe na ovo{je i oreovi plodovi vo {e}er. pakuvani salati ● lupen i se~en zelen~uk ● tofu (sirewe od soja) Ovaa klasa ne opfa}a: . palmino maslo.Ovaa klasa. dehidratacija. vriewe (varewe). . soino maslo itn.42 . me{ani salati.proizvodstvo na surovi rastitelni masla: maslinovo maslo. vidi 10.82 .proizvodstvo na jadewa od zelen~uk.proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk. opfa}a: .proizvodstvo na pamu~en linter. soino maslo.89 10. vidi 10. osven topena i rafinirana svinska mast i drugi `ivotinski masti za jadewe 10. vidi 10. leneno maslo itn. isto taka. vidi 10.proizvodstvo na ve{ta~ki koncentrati. kako: ● salati. poga~i od maslodajni semiwa i drugi ostatoci vo proizvodstvoto na maslo Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa. isto taka.11 .topewe i rafinirawe na svinska mast i drugi `ivotinski masti za jadewe. masleni oreovi plodovi ili masleni semki .proizvodstvo na margarin. . hidrogenizacija itn.41 Proizvodstvo na masla i masti Ovaa klasa opfa}a: .32 .proizvodstvo na kratkotrajni proizvodi od ovo{je i zelen~uk.proizvodstvo na rafinirani rastitelni masla: maslinovo maslo.4 Proizvodstvo na rastitelni i `ivotinski masla i masti Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na surovi i rafinirani masla i masti od rastitelno ili `ivotinsko poteklo.proizvodstvo na `ivotinski masla i masti {to ne se za jadewe .85 .61 . maslo od repka ili sinap.proizvodstvo na neodmasteno bra{no i prekrupa od maslodajno seme.

.6 Proizvodstvo na melni~ki proizvodi.proizvodstvo na pijalaci bazirani na mleko .10 10. sterilizirano.45 . homogenizirano .proizvodstvo na surogati (zamena) na mleko i sirewe.proizvodstvo na surovo mleko (ov~o.proizvodstvo na sve`o mleko. kowsko.proizvodstvo na me{ani masti za jadewe 10. homogenizirano i/ili tretirano na mnogu visoka temperatura .proizvodstvo na mleko ili mle~en krem (pavlaka) vo cvrsta sostojba . vidi 10.53 .89 10.proizvodstvo na me{avini i sli~ni maziva . vidi 10. pasterizirano.43.proizvodstvo na mle~ni kremovi (pavlaka) od sve`o mleko.52 Proizvodstvo na sladoled Ovaa klasa opfa}a: .vla`no melewe na p~enka. 01. vidi 20.).59 10. magare{ko. pasterizirano. 01.51 Proizvodstvo na mle~ni proizvodi Prerabotka na mleko i proizvodstvo na sirewa Ovaa klasa opfa}a: .5 10.proizvodstvo na surutka .41 .proizvodstvo na sladoled i drugi zamrznati proizvodi za jadewe kako {erbet Ovaa klasa ne opfa}a: .62 . vidi 01. skrob i proizvodi od skrob . vidi 56.proizvodstvo na surovo mleko (kravjo).obrabotka na masla i masti po pat na hemiski proces. vidi 10.proizvodstvo na eteri~ni masla.proizvodstvo na jogurt .62 . vidi 20.42 Proizvodstvo na margarin i sli~ni masti za jadewe Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na p~enkarno maslo.44.proizvodstvo na puter .proizvodstvo na sirewe i urda .proizvodstvo na kazein ili mle~en {e}er (laktoza) Ovaa klasa ne opfa}a: . od kamili itn.proizvodstvo na mleko vo prav ili koncentrirano mleko. sterilizirano.dejnosti na sladoledxiski du}ani. vidi 01. kozjo.proizvodstvo na margarin . zasladeno ili nezasladeno .

proizvodstvo na {e}er od trska ili repka.proizvodstvo na laktoza (mle~en {e}er) .proizvodstvo na gluten . makaroni. koren ili trupka ili od oreovi plodovi za jadewe . kori. . keksi.7 Proizvodstvo na pekarski proizvodi i testenini Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na pekarski proizvodi.melewe na zelen~uk: proizvodstvo na bra{no od su{en me{unkast zelen~uk. vidi 10. kompiri.proizvodstvo na tapioka (zrnesto skrobno bra{no) i zamena za tapioka podgotvena od skrob .Ovaa grupa go opfa}a meleweto na bra{no od `ito ili zelen~uk.torti) vo sve`a sostojba i biskviti (keksi) . 10. prekrupa ili top~iwa od p~enica. kako {to e proizvodstvoto na me{ano bra{no ili testo od ovie proizvodi.62 Proizvodstvo na skrob i proizvodi od skrob Ovaa klasa opfa}a: . p~enka itn. biskviti ili pala~inki Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na glikoza.81 10.melewe na `ita:proizvodstvo na bra{no. Ovaa grupa.obrabotka na oriz: proizvodstvo na blan{iran. delumno svaren ili konvertiran.proizvodstvo na prehranbeni proizvodi od `ita (`itarki) za pojadok .proizvodstvo na skrob od oriz.proizvodstvo na me{ano bra{no i testo podgotveno za leb.62 10. vidi 10.vla`no melewe na p~enka. ~isteweto i poliraweto na oriz. p~enka i drugi `ita . 'r`. sirup od glikoza.61 Proizvodstvo na melni~ki proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . oves. meleweto. inulin itn. griz.proizvodstvo na p~enkarno maslo Ovaa klasa ne opfa}a: . melen. poliran. vidi 10. glaziran.vla`no melewe na p~enka .31 . .proizvodstvo na bra{no od kompir.71 Proizvodstvo na leb. maltoza. proizvodstvo na bra{no od oriz . isto taka. slatki (kola~i. go opfa}a i vla`noto melewe na p~enka i zelen~uk i proizvodstvoto na skrob i proizvodi na skrob. woki i sli~ni proizvodi 10.

proizvodstvo na konzervirani ili zamrznati testenini Ovaa klasa ne opfa}a: .8 Proizvodstvo na drugi prehranbeni proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na {e}er i konditorski proizvodi.89 10.proizvodstvo na konzervirani slatki i pe~iva . pala~inki.Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na dvopek.zagrevawe (podgotvuvawe) na pekarskite proizvodi za brzo konsumirawe. torti.proizvodstvo na testenini (pasti). vidi 10. vafli.72 Proizvodstvo na dvopek i biskviti. polneti ili nepolneti .proizvodstvo na suvi pekarski proizvodi. kako i specijaliteti i lesno rasiplivi proizvodi 10.81 Proizvodstvo na {e}er . Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 10.proizvodstvo na proizvodi za grickawe od kompir (~ips. woki. ~aj i za~ini.85 . vidi oddel 56 10. vidi 10. vidi 10.). pomfrit i sl. kuskus i sli~ni testenini Ovaa klasa opfa}a: . gotovi jadewa i obroci. proizvodstvo na konzervirani slatki i pe~iva Ovaa klasa opfa}a: . biskviti i drugi suvi pekarski proizvodi . bilo da se slatki ili soleni Ovaa klasa ne opfa}a: . pe~iva itn. vidi 10.proizvodstvo na supi koi sodr`at testenini.proizvodstvo na preraboteno gotovo jadewe kuskus tarana.72 . pereci itn.proizvodstvo na leb i pe~iva: ● leb i pe~iva ● slatki.31 10.proizvodstvo na kuskus .73 . kola~i.73 Proizvodstvo na makaroni. kafe. slatki piti.proizvodstvo na proizvodi za grickawe (krekeri. vareni ili nevareni.proizvodi).proizvodstvo na testenini kako makaroni i woki.

proizvodstvo na ekstrakti i prerabotki bazirani na ~aj ili mate Ovaa klasa.proizvodstvo na fabrikuvani slatki dra`ei i pastili protiv ka{lawe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 10.proizvodstvo na alkoholni pijalaci.dekofeinirawe i pr`ewe na kafe .62 10.proizvodstvo na gumi za xvakawe . vino i osve`itelni pijalaci.83 Prerabotka na ~aj i kafe Ovaa klasa opfa}a: . verbena. isto taka. kakaomaslo . pivo.proizvodstvo na lekoviti bilki (nane. kamilica itn. ~okoladi i konditorski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .82 Proizvodstvo na kakao. jatkasti plodovi. vidi oddel 11 . sirup od glikoza.81 10.proizvodstvo na ~okoladi i ~okoladni bonboni .proizvodstvo na zamena za kafe . repa.proizvodstvo na proizvodi od kafe: ● meleno kafe ● instant kafe (rastvorlivo kafe) ● ekstrakti i koncentrati na kafe .62 .konzervirawe na ovo{je. javor i palma .) Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na melas . fondan. kori od ovo{je i drugi delovi od rastenija vo {e}er . maltoza. kakao-mast. bela ~okolada .me{avini na ~aj i mate .proizvodstvo na konditorski proizvodi: karameli.proizvodstvo na saharoza.proizvodstvo na inulin.proizvodstvo na sirup i {e}er od javor Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na glikoza. kakao-puter. nugati. vidi 10. opfa}a: . vidi 10.proizvodstvo na kakao.Ovaa klasa opfa}a: . ka{u.proizvodstvo ili rafinirawe na {e}er (saharoza) i supstituti na {e}er {to se dobivaat od sok od trska.proizvodstvo na sirupi od {e}er .

opfa}a: . t. Za da se smeta kako gotovo jadewe (obrok). sosovi i drugi dodatoci: ● majonez ● jadewa od i bra{no od senf ● senf itn.odgleduvawe na za~inski rastenija.proizvodstvo na lokalni ili nacionalni gotovi jadewa Ovaa klasa ne opfa}a: .prerabotka na sol so kvalitet za koristewe vo jadewa.podgotveni. vidi 01.e.). 47.20 10. vidi 47. sezonski i zgotveni) jadewa i obroci.84 Proizvodstvo na za~ini i drugi dodatoci Ovaa klasa opfa}a: . Ovie jadewa se obraboteni za da se za{titat.prerabotka na botani~ki proizvodi za farmacevtski celi. .proizvodstvo na gotova hrana od riba.proizvodstvo na gotova hrana od meso i `ivina .11. isto taka. i obi~no se spakuvani i etiketirani za proda`ba.89 . vklu~uvaj}i riba i ~ips . vo zamrznata ili konzervirana forma. ovaa klasa ne vklu~uva podgotovka na jadewa za brzo konsumirawe.29 .proizvodstvo na sve`a hrana ili hrana so pomalku od dve razli~ni sostojki. kako {to e vo restoranite.proizvodstvo na kratkotrajna konzervirana lesno rasipliva gotova hrana. ovaa hrana treba da sodr`i najmalku dve razli~ni sostojki (osven za~ini itn.proizvodstvo na gotova hrana od zelen~uk . vidi ja soodvetnata klasa od oddelot 10 .proizvodstvo na za~ini. vidi 21.e. isto taka. vidi 10.proizvodstvo na ocet Ovaa klasa.proizvodstvo na zamrznata ili na drug na~in konzervirana pica Ovaa klasa.85 Proizvodstvo na gotovi jadewa i obroci Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na gotovi (t.e.28 10. jodirana sol Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: ..trgovija na malo so konzervirani gotovi jadewa i obroci vo prodavnici. t. Ovaa klasa opfa}a: .

vidi 10. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa. riba. nespomenati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .29 Proizvodstvo na homogenizirani prehranbeni preparati i dietetska hrana Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na zamrznata pica.proizvodstvo na ekstrakti i sosovi od meso. vidi 10. vidi 46. isto taka.proizvodstvo na podgotvena lesnorasipliva hrana.proizvodstvo na kratkotrajni lesno rasiplivi proizvodi od ovo{je i zelen~uk. vidi 56. vklu~uvaj}i ja i dietalnata sol so namalena sodr`ina na natrium ili bez natrium ● hrana bez proteini ● hrana za upotreba pri golemi fizi~ki napori. opfa}a: . mekoteli i lu{pari .trgovija na golemo so konzervirani gotovi jadewa i obroci.85 10.proizvodstvo na hrana za odredeni nutricionisti~ki celi: ● hrana za doen~iwa ● dopolnitelno mleko i druga dopolnitelna hrana za doen~iwa ● hrana za bebiwa ● niskokalori~na hrana za regulirawe na telesnata te`ina ● dietetska hrana za specijalni medicinski celi ● hrana so namalena sodr`ina na natrium. kako {to se: ● sendvi~i ● sve`a (nepodgotvena) pica .89 Proizvodstvo na ostanati prehranbeni proizvodi..38 .dodatoci za hrana i drugi proizvodi.86 .proizvodstvo na proizvodi od jajca.proizvodstvo na ve{ta~ki med i karamela .proizvodstvo na supi i ~orbi . albumin od jajca . osobeno za sportisti ● hrana za dijabeti~ari 10.dejnosti na dobavuva~ite na uslugi za hrana.proizvodstvo na kvasec .proizvodstvo na ve{ta~ki koncentrati Ovaa klasa ne opfa}a: .39 .proizvodstvo na surogati (zamena) na mleko i sirewe .

9 10.maslinovo seme (vidi 10. 11 Proizvodstvo na pijalaci .61) itn. vklu~uvaj}i ku~iwa. ribi itn. isto taka.proizvodstvo na hrana od riba za ishrana na `ivotni. vidi 10. 10. na pr. opfa}a: .maslinovo seme (vidi 10. ostatoci od melewe na `ita (vidi 10. ma~ki.41 .92 Proizvodstvo na gotova hrana za doma{ni milenici Ovaa klasa opfa}a: .. vklu~uvaj}i i koncentrirana i dopolnitelna hrana za `ivotnite .proizvodstvo na poga~a od maslodajni semiwa. vidi oddel 11 10.61) itn.41). vidi 10.podgotvuvawe na neizme{ana (posebna) hrana za doma{ni `ivotni Ovaa klasa. na pr.proizvodstvo na alkoholni pijalaci.20 .41 . Ovaa klasa.proizvodstvo na gotova hrana za doma{ni `ivotni. ptici.20 . vidi 10.proizvodstvo na gotova hrana za doma{ni milenici.dejnosti ~ii{to rezultat se proizvodi koi se koristat kako hrana za doma{ni `ivotni bez specijalna obrabotka.proizvodstvo na hrana od riba za ishrana na `ivotni. opfa}a: .proizvodstvo na poga~a od maslodajni semiwa.dejnosti ~ii{to rezultat se proizvodi koi se koristat kako hrana za doma{ni `ivotni bez specijalna obrabotka. isto taka. ostatoci od melewe na `ita (vidi 10. vidi 10.obrabotka na otpadot i ostatocite od klanica za proizvodstvo na hrana za doma{ni `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: .obrabotka na otpadot i ostatocite od klanica za proizvodstvo na hrana za doma{ni `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: . pivo.41). vino i blagi pijalaci.91 Proizvodstvo na gotova hrana za `ivotni Proizvodstvo na gotova hrana za `ivotni na farma (doma{ni `ivotni) Ovaa klasa opfa}a: .

kako {to se nealkoholni pijalaci i mineralna voda.proizvodstvo na penlivi vina .Ovoj oddel go opfa}a proizvodstvoto na pijalaci. opfa}a: . pro~istuvawe i me{awe na alkoholni pijalaci Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na nedestilirani alkoholni pijalaci.02-11.proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk. isto taka.06 .proizvodstvo na me{ani pijalaci so destilirani alkoholni pijalaci .34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82. vidi 46.proizvodstvo na vino .92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11.proizvodstvo na niskoalkoholni ili bezalkoholni vina Ovaa klasa ne opfa}a: .samo fla{irawe i etiketirawe. vidi 11.01 Proizvodstvo na pijalaci Destilirawe.proizvodstvo na destilirani. pivo i vino.proizvodstvo na sinteti~ki etil-alkohol.proizvodstvo na etil-alkohol od fermentirani materijali.0 11.proizvodstvo na pijalaci bazirani na mleko. vidi 10.83 11. Ovoj oddel ne opfa}a: . likeri itn. vidi 20.me{awe na destilirani alkoholni pijalaci .me{awe.14 .proizvodstvo na neutralni (neodredeni) alkoholni pijalaci Ovaa klasa ne opfa}a: .32 . pitki alkoholni pijalaci: viski. vidi 10. brendi.proizvodstvo na vina od {ira Ovaa klasa. glavno po pat na fermentacija. vidi 20. proizvodstvo na alkoholni pijalaci.02 Proizvodstvo na vino od grozje Ovaa klasa opfa}a: . i proizvodstvo na destilirani alkoholni pijalaci.proizvodstvo na proizvodi od kafe. . ~aj i mate. xin.51 .14 . ~istewe i fla{irawe na vino . vidi 10.

proizvodstvo na niskoalkoholni ili bezalkoholni piva 11.07 .92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11. jabolkovina. vino od kru{ka (kru{kova~a) i ostanati vina od ovo{je Ovaa klasa. Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na prirodna mineralna voda i druga fla{irana voda 11. 46.05 Proizvodstvo na pivo Ovaa klasa opfa}a: . kl.proizvodstvo na pijalaci so vriewe na slad. opfa}a: . anglisko belo pivo. opfa}a: .34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82.34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82. vidi 46.03 Proizvodstvo na jabolkovina i vina od drugo ovo{je Ovaa klasa opfa}a: .samo fla{irawe i etiketirawe.samo fla{irawe i etiketirawe. isto taka.proizvodstvo na medovina i me{ani pijalaci koi sodr`at ovo{ni vina Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka.proizvodstvo na fermentirani no nedestilirani alkoholni pijalaci: sa}e.06 Proizvodstvo na slad Proizvodstvo na osve`itelni pijalaci. kako {to e pivo..proizvodstvo na vermut i sl. kl.04 Proizvodstvo na drugi nedestilirani fermentirani pijalaci Ovaa klasa opfa}a: . 46. proizvodstvo na mineralna voda i druga fla{irana voda Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na bezalkoholni pijalaci (osven bezalkoholno pivo i vino): .92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11.samo fla{irawe i etiketirawe. crno pivo i jako crno pivo Ovaa klasa.34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82.92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 11.

proizvodstvo na bezalkoholno vino. vidi 11. vidi 35.30 . vidi 10.proizvodstvo na sladoled.83 . vidi 46. 11..02.04.proizvodstvo na homogeniziran ili rekonstituiran tutun Ovaa klasa. vidi 11. 11. isto taka.02 . kola.15. 01.03. tutun za cigari.proizvodstvo na sokovi od ovo{je i zelen~uk.proizvodstvo na proizvodi od tutun i negovi surogati: cigari. ~aj i mate.01. vidi 10.samo fla{irawe i etiketirawe. vidi 10.odgleduvawe ili prethodna obrabotka na tutun. 11.od`iluvawe i ridraing na tutunot Ovaa klasa ne opfa}a: . ovo{ni pijalaci. burmut .proizvodstvo na pijalaci bazirani na mleko.32 .92 (dokolku se vr{i so naplata ili vrz baza na dogovor) 12 Proizvodstvo na tutunski proizvodi Ovoj oddel ja opfa}a prerabotkata na tutun kako zemjodelski proizvod. Ovaa klasa ne opfa}a: .0 12. vidi 01.proizvodstvo na bezalkoholno pivo.34 (dokolku se vr{i kako del od trgovijata na golemo) i 82.63 13 Proizvodstvo na tekstil . vo forma dostapna za finalna potro{uva~ka 12.proizvodstvo na alkoholni pijalaci.05 . opfa}a: . oran`ada. puri.05 . vidi 11. 11. tutun za lula.proizvodstvo na osve`itelni pijalaci: ● bezalkoholni aromatizirani i /ili zasladeni pijalaci (voda): limonada.proizvodstvo na proizvodi od kafe. tonik itn.00 Proizvodstvo na tutunski proizvodi Proizvodstvo na tutunski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .51 . tutun za xvakawe.

vidi 01.pre~istuvawe na pamukot. rastitelni ili gotovi (proizvedeni) vlakna. 13. proizvodstvo na gotovi tekstilni predmeti osven obleka (pr. vidi oddel 01 . za proda`ba ili za ponatamo{na obrabotka ● kosewe na len ● teksturirawe.14 . Odgleduvaweto na prirodni vlakna spa|a vo oddelot 01 (zemjodelstvo).podgotvitelni operacii na tekstilni vlakna: ● namotuvawe i perewe na svila ● odmastuvawe i karbonizacija na volnata kako i boewe na runoto ● kardirawe i ~e{lawe na site vidovi na vlakna bilo od `ivotinsko. konopi itn).10 Podgotovka i predewe na tekstilni vlakna Podgotovka i predewe na tekstilni vlakna Ovaa klasa gi opfa}a podgotvitelnite operacii na predewe na tekstilni vlakna. namotuvawe.60. }ebiwa. vlakno od kokosov orev itn. proizvodstvo na edno`i~ani prediva (vklu~uvaj}i i prediva so golema ja~ina i prediva za tepisi) od sinteti~ki ili ve{ta~ki vlakna.Ovoj oddel vklu~uva podgotovka i predewe na tekstilni vlakna kako {to se tkaewe na tekstil. vrzuvawe i perewe (natopuvawe) na predivo od sinteti~ki ili ve{ta~ki vlakna Ovaa klasa.natopuvawe na rastenija vo voda koi se odnesuvaat na rastitelni tekstilni prediva (juta. dodeka proizvodstvoto na sinteti~ki vlakna e hemiski proces klasificiran vo klasata 20.krpi za doma}instvata. volneni prekrivki. rastitelno ili od ve{ta~ko poteklo . svitkuvawe.proizvodstvo na stakleni vlakna. kako {to se svila ili volna. vidi 20. opfa}a: .podgotvitelni operacii izvr{eni vo kombinacija so zemjodelstvoto. kako i hartija ili staklo itn. Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na predivo od hartija Ovaa klasa ne opfa}a: .predewe i proizvodstvo na predivo i konec za tkaewe ili {iewe.60 .). vidi 01. len.1 13. vidi 23. so pomo{ na `ivotinski. dovr{uvawe na tekstilni tkaenini i druga obleka. isto taka.Toa mo`e da bide napraveno so razli~ni materijali.16 . Proizvodstvoto na obleka e klasificirano vo oddelot 14.proizvodstvo na sinteti~ki ili ve{ta~ki vlakna.63 .

vklu~uvaj}i i obleka . gumirawe ili impregnirawe na kupena obleka .proizvodstvo na pleteni i heklani tkaenini.proizvodstvo na tkaenini od stakleni vlakna . frotir. vidi 13.96 . volna. Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na tesni tkaenini. gaza itn. hartija ili staklo itn. vidi 13.dorabotka.proizvodstvo na konec od indigo vlakna i aramiden konec . su{ewe. vklu~uvaj}i me{avina. konop.proizvodstvo na tkaeno bukle. rastitelni ili ve{ta~ki vlakna.e.proizvodstvo na drugi {iroki tkaenini so koristewe na len. Toa mo`e da se pravi od razli~ni materijali.20 Tkaewe na tekstil Tkaewe na tekstil Ovaa klasa opfa}a tkaewe na tekstil.belewe na xins . kako {to se svila.proizvodstvo na {iroki tkaenini od pamu~en.93 . kako i od ve{ta~ki ili sinteti~ki prediva (polipropilen itn. parewe. volnen tip.pravewe vodootporna.3 13. prediva i tekstilni artikli.30 Dovr{uvawe na tekstil Dovr{uvawe na tekstil Ovaa klasa opfa}a dovr{uvawe na tekstil i obleka. ostanati `ivotinski. isto taka. t.proizvodstvo na imitacija na krzno so tkaewe Ovaa klasa ne opfa}a: . volnena ili svilena tkaenina.) . .proizvodstvo na netkaena tkaenina i filc. krpewe i mercerizirawe na tekstilni tkaenini i tekstilni artikli.13. isto taka. opfa}a: .99 13. liko vlakna i specijalni prediva Ovaa klasa.belewe i boewe na tekstilni tkaenini.belewe. juta. sobirawe. vidi 13. opfa}a: . dorabotka i sli~ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . vidi 13. vklu~uvaj}i i obleka Ovaa klasa.91 . `anil tkaenini. boewe. boewe.pravewe na nabori i sli~ni raboti na tekstilot .2 13.proizvodstvo na podni pokrivki od tekstil.

proizvodstvo na pletena i heklana obleka.proizvodstvo na tekstilni tkaenini.proizvodstvo na gotovi proizvodi za opremuvawe: ● zavesi. tepisi i podni prekrivki. . . prekrieni ili laminirani so guma. isto taka. opfa}a: . konop. tendi. roletni.19 13. ● ceradi. krevetski prekrivki. presvle~eni. kako {to se gotovi tekstilni predmeti. barjaci. edra.91 Proizvodstvo na pleteni i heklani tkaenini Ovaa klasa opfa}a: . pleteni na rahel ili sli~ni ma{ini. prekrivki za koli. ● znamiwa. vklu~uvaj}i i }ebiwa za patuvawe ● postelnina. osven obleka. ma{ini ili mebel itn. proizvodi za kampuvawe. kade {to sostaven del e glavno gumata. krpi za sadovi i sli~ni proizvodi. vidi 14. perni~iwa za sedewe. 13. stegovi itn.proizvodstvo i prerabotka na pleteni i heklani tkaenini: ● bukle i frotir tkaenini ● mre`esti tkaenini i zavesi. prekrivki za mebel i ma{ini itn.99 .proizvodstvo na mre`esti tkaenini i zavesi od ~ipka..proizvodstvo na gotovi proizvodi od koj bilo tekstilen materijal. prekrivki. odela za spasuvawe. impregnirani. vidi 13. pernici.pe~atewe na aplikacii od svila na tekstilni tkaenini i obleka Ovaa klasa ne opfa}a: . padobrani itn. vklu~uvaj}i i pleteni ili heklani tkaenini: ● }ebiwa. toaletni i kujnski krpi ● jorgani. pleteni na rahel ili sli~ni ma{ini ● drugi pleteni ili heklani tkaenini Ovaa klasa. vidi 22. ● krpi za pra{ina.9 Proizvodstvo na ostanati tekstili Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na proizvodi od tekstil. tesni tkaenini.39 13.proizvodstvo na imitacija na krzno so pletewe Ovaa klasa ne opfa}a: . vre}i za spiewe itn. perni~iwa.92 Proizvodstvo na gotovi tekstilni proizvodi. osven obleka Ovaa klasa opfa}a: . tekstilni predmeti itn. {atori. ceradi.

vidi 13.29 .proizvodstvo na tekstilniot del od elektri~nite }ebiwa . presvle~eni.proizvodstvo na tekstilni proizvodi za tehni~ka upotreba.proizvodstvo na ra~no tkaeni tapiserii Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 16.proizvodstvo na mre`i za sportski ribolov. linoleum. prekrivki Ovaa klasa.93 . ja`iwa ili konopi . pletenki i mre`i Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na `i~an konop (ja`e).proizvodstvo na asuri i prekrivki od pletarski materijal.95 . odbojnici za brodovi.proizvodstvo na filcani prekrivki za pod izraboteni so igla Ovaa klasa ne opfa}a: .93 Proizvodstvo na tepisi i }ilimi (podni prekrivki) Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na podni prekrivki od pluta. konopi.proizvodstvo na tekstilni podni prekrivki ● tepisi. ja`iwa. ja`iwa i kabli so metalni prsteni itn.94 Proizvodstvo na ja`iwa. vidi 14.23 13. ~ergi i asuri. kako {to se vinil. vidi 32. bez ogled dali se ili ne impregnirani.proizvodstvo na pletenki. ja`iwa za tovarewe.proizvodstvo na elasti~ni podni prekrivki. vidi 16.96 13. isto taka.19 .proizvodstvo na proizvodi od konop ili mre`a: ribarski mre`i.proizvodstvo na mre`i za kosa.Ovaa klasa. pernici za istovar. opfa}a: .29 . vidi 22. Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 25. osven obleka 13. prekrieni ili oblo`eni so guma ili plastika . opfa}a: . konopi i kabli od tekstilni vlakna ili lenti ili sli~en materijal.30 Proizvodstvo na netkaen tekstil i predmeti od netkaen tekstil.proizvodstvo na jazlesti mre`i od pletenki. isto taka.

96 Proizvodstvo na drug tehni~ki i industriski tekstil Ovaa klasa opfa}a: . resi. vidi 25. vidi 22. impregnirano.21 . nespecijalizirani vo oddelite 13 i 14. tkaenini prekrieni so guma ili so amilaceozna supstancija .proizvodstvo na tkaenini od pletena metalna `ica. obleka protiv grom. creva. 13.proizvodstvo na etiketi (nalepnici) i bexovi .93 13. vidi 22.proizvodstvo na slikarski platna i tkaenini za obele`uvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . transmisioni ili konveerski lentikai{i (zacvrsteni ili ne so metal ili drug materijal). obleka za filtrirawe (cedewe) .proizvodstvo na tekstilni proizvodi za opremuvawe na motorni vozila . ognootporni nametki za plin i cvrst gas .Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite vo vrska so proizvodstvoto na tekstilni tkaenini i tekstilni proizvodi. sostaveni so lepilo (adheziv) . presvle~eni.19 .proizvodstvo na kord tkaenina za avtogumi od ve{ta~ko predivo so golema cvrstina .99 Proizvodstvo na ostanati tekstili. gumen konec i kord prekrien so tekstilen materijal. 22. kade{to gumata e glaven sostaven del.proizvodstvo na impregnirani tkaenini. presvle~eno ili oblo`eno so guma ili plastika . nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na metalizirano predivo i obvitkano predivo.proizvodstvo na transmisioni ili konveerski tekstilni lenti-kai{i.proizvodstvo na dekorativni ukrasi: pletenki.proizvodstvo na razni tekstilni proizvodi: cvrsti ili sli~ni kruti tekstilni tkaenini. predivo ili ja`e. . presvle~eno. tekstilno predivo ili lenta. volneni ukrasni pufki (prika~eni na obleka) itn.perelini.proizvodstvo na tesni tkaenini. impregnirano. prekrieno ili laminirano so guma. vklu~uvaj}i gi i onie bez potka. prekrieno.proizvodstvo na plo~i i folii od celularna guma ili plastika kombinirana so tekstil samo zaradi zajaknuvawe.proizvodstvo na razli~ni tekstilni proizvodi: fitil. prekrieni ili laminirani so plastika .19. vklu~uvaj}i golem broj na prerabotki i raznovidni proizvedeni proizvodi.

obleka za izleguvawe ili sekojdnevna obleka itn. vidi 13.. Upotrebenite materijali mo`at da bidat od sekakov vid i mo`at da bidat presvle~eni.30 .22 14 Proizvodstvo na obleka Ovoj oddel go opfa}a {ieweto (konfekcisko ili po merka) od site materijali (na primer: ko`a.proizvodstvo na ko`ni sportski rakavici i sportski kapi..) na site vidovi na obleka (na primer: gorna i dolna obleka za ma`i. vidi 14. impregnirani ili gumirani.proizvodstvo na vrvki za ~evli od tekstil . ja vklu~uva i industrijata na krzna (krzna i obleka od krzno). 14. `eni. vidi 32. Ovde ne e napravena razlika pome|u obleka za vozrasni i obleka za deca.proizvodstvo na filcani prekrivki za pod izraboteni so igla. ili razlika pome|u moderna i tradicionalna obleka.proizvodstvo na tekstilna vata i proizvodi od vata: sanitarni krpi. ili deca.99 14. osven obleka od krzno Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na obleka.proizvodstvo na tul i drugi mre`esti tkaenini. lenti. tantela i vez so motivi . tkaenina. isto taka.11 Proizvodstvo na ko`na obleka Ovaa klasa opfa}a: . par~iwa. rabotna obleka.proizvodstvo na protivpo`arna (otporna) i za{titna obleka.20 .proizvodstvo na lenti od tkaenina so presija (previtkuvawe) . vidi 32. 14. vidi 17. tamponi itn.proizvodstvo na perni~iwa za pudra i rakavici bez prsti Ovaa klasa ne opfa}a: .1 Proizvodstvo na obleka.) i pribori za obleka. pletena ili heklana tkaenina itn.12 Proizvodstvo na rabotna obleka Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na filc .93 .proizvodstvo na obleka od krzno. Oddelot 14.proizvodstvo na obleka od ko`a ili kompozitna ko`a vklu~uvaj}i ko`ni industriski predmeti kako {to se prestilki za zavaruvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .

. pleteni ili heklani tkaenini.29 . maici itn. `eni i deca: ● palta. Ovaa klasa.20 . Ovaa klasa.{iewe po nara~ka . Ovaa klasa ne opfa}a: . gradnici.proizvodstvo na ostanata gorna obleka od tkaen.proizvodstvo na obleka od guma (kau~uk) ili plasti~ni materijali {to ne se sostavuva so {iewe tuku so lepewe.proizvodstvo na protivpo`arna (otporna) i za{titna obleka. skija~ki odela. opfa}a: . isto taka.29 14. vidi 32.29 14.. jakni.proizvodstvo na protivpo`arna (otporna) i za{titna obleka. korseti.13 Proizvodstvo na druga gorna obleka Ovaa klasa opfa}a: .19 i 22. za ma`i.proizvodstvo na obleka od ko`a (osven kapi). pantaloni. zdolni{ta itn. vidi 32.proizvodstvo na delovi za gorespomenatite proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . opfa}a: . vratovrski. vidi 95. vidi 15.99 . netkaen tekstil itn. pleten i heklan tekstil.14 Proizvodstvo na dolna obleka Ovaa klasa opfa}a: . {alovi. doma{ni fustani.popravka na obleka. bluzi. za ma`i.29 14. kombinezoni. `eni i deca: ● potko{uli.. vidi 22. kompleti. kostumi za kapewe itn. ~ipka itn.20 .proizvodstvo na drug pribor za oblekuvawe: rakavici.proizvodstvo na obuvki.19 Proizvodstvo na drugi predmeti i pribori za obleka Ovaa klasa opfa}a: .99 . pojasi. mre`i za kosa itn. .popravka na obleka.proizvodstvo na obleka za bebiwa.proizvodstvo na dolna i no}na obleka od tkaeni.popravka na obleka. vidi 14. vidi 95. ma{ni. isto taka. no}nici.proizvodstvo na {apki i kapi . dolgi ga}i. vidi 95. obleka za xogirawe. kostumi. pi`ami. ga}i~ki.

20 Proizvodstvo na predmeti od krzno Proizvodstvo na predmeti od krzno Ovaa klasa opfa}a: .29 14. plo~i i lenti itn.proizvodstvo na surovo krzno.proizvodstvo na delovi za gorespomenatite proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: .puloveri.proizvodstvo na kapi od krzno . vidi 32. vidi 13.99 . ● raznovidni proizvodi od krzno: }ebiwa. taburetki.proizvodstvo na obuvki od tekstil bez |on . vidi 15.3 14. vidi 32.popravka na obleka. industriski krpi za polirawe Ovaa klasa ne opfa}a: .39 Proizvodstvo na druga pletena i heklana obleka Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na proizvodi izraboteni od krzno: ● krznena obleka i pribor ● sostaveni krzna kako {to se par~enca. vidi 32.99 . vidi 14.proizvodstvo na imitacija na krzno (materijal so dolgi vlakna dobien so tkaewe ili pletewe).proizvodstvo na sportski kapi. vidi 10. vidi 14.proizvodstvo na pletena i heklana obleka i drugi gotovi predmeti: .11 . vidi 15. vklu~uvaj}i i sokni (kusi ~orapi).4.30 . vidi 95. 01.91 . 13.11 . eleci i sli~ni proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . triko-~orapi i hula-hop ~orapi 14.20 14..dorabotka i boewe na krzno. kilimi.proizvodstvo na protivpo`arna i za{titna obleka.proizvodstvo na obleka ukrasena so krzno.31 Proizvodstvo na pletena i heklana obleka Proizvodstvo na pleteni i heklani ~orapi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na za{titni kapi (osven sportski kapi).19 . xemperi.proizvodstvo na surovi ko`i.70 .proizvodstvo na ~orapi. vidi 01.19 .20.proizvodstvo na ~izmi i ~evli koi sodr`at krzneni delovi.proizvodstvo na kapi od krzno.2 14.

sedla i sara~ki proizvodi. vklu~uva proizvodstvo na sli~ni proizvodi od drugi materijali (imitacija na ko`a ili zamena za ko`a (surogat).11 .11 . {i{awe (stri`ewe) i ~epkawe (kubewe) i boewe na ko`a so krzno i surova ko`a so vlakna Ovaa klasa ne opfa}a: . Proizvodite napraveni od zamena (surogat) za ko`a se vklu~eni vo ovoj oddel.proizvodstvo na imitacija na ko`a {to ne se bazira na prirodna ko`a. dorabotka i boewe na krzno Ovaa klasa opfa}a: . vidi 22. sedla i sara~ki proizvodi Ovaa klasa opfa}a: 15. isto taka. boewe i dorabotka na ko`a . vidi 14.proizvodstvo na ko`i kako del od klanicite.stru`ewe.1 ..12 Proizvodstvo na kuferi.proizvodstvo na antilopski obrabotena. vidi 14. proizvodstvo na kuferi. dorabotka i boewe na krzno Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na ko`a i krzno i nivni proizvodi. bidej}i tie se napraveni na sli~en na~in kako i proizvodite od ko`a (na pr: kuferi) i ~esto se proizvedeni vo ista edinica. kako obuvki od guma. {tavewe. vidi 13. pergamentno obrabotena. ra~ni torbi. lakirana ili metalizirana ko`a .29 15.11 [tavewe i dorabotka na ko`a. vidi 01.91 .4 . Ovoj oddel.proizvodstvo na surova ko`a kako del od odgleduvaweto na `ivotni. belewe.19.proizvodstvo na kompozitna ko`a .{tavewe.proizvodstvo na ~orapi. [tavewe i dorabotka na ko`a. vidi 10. ra~ni torbi i sli~ni predmeti. 22.31 15 Proizvodstvo na ko`a i sli~ni proizvodi od ko`a Ovoj oddel opfa}a dorabotka i boewe na krzno kako i prerabotka na krzno i ko`a so {tavewe ili su{ewe i prerabotka na ko`a vo proizvodi za finalna potro{uva~ka.proizvodstvo na ko`na obleka. 15. kuferi od tekstilna tkaenina itn.proizvodstvo na pletena i heklana tekstilna tkaenina. ~etkawe (~istewe).

vidi 14. vidi 32.19 . ra~ni torbi i sli~no. tekstilni materijali. vidi 32.proizvodstvo na sedla za velosipedi.proizvodstvo na kam{ici za kowi i kam{ici za javawe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na nemetalizirani kaiv~iwa za ra~ni ~asovnici (od tkaenina.proizvodstvo na ~evli za skijawe.proizvodstvo na sedla i sara~ki proizvodi .proizvodstvo na obuvki.serisko proizvodstvo na bezbednosni pojasi i drugi pojasi za profesionalna upotreba. vidi 14. vidi 32.proizvodstvo na obuvki od tekstilen materijal bez |onovi.30 . .proizvodstvo na obuvki za site nameni. vulkanfiber i karton. od ko`a.19 . .20 .11 .proizvodstvo na razni proizvodi od ko`a ili par~iwa od sostavena ko`a: pojasi za vozewe. pribor za pakuvawe itn. vidi 15.proizvodstvo na plasti~ni delovi za obuvki. vidi 16.proizvodstvo na ortopedski ~evli.29 .19 . kade {to e primeneta ista tehnologija kako za ko`a . vklu~uvaj}i i liewe vo kalapi (vidi podolu za isklu~ocite) . plasti~ni) .2 15.proizvodstvo na neskapoceni metalizirani kaiv~iwa za ra~ni ~asovnici.proizvodstvo na delovi od ko`a za obuvki: gorni i dolni delovi.proizvodstvo na drveni delovi za ~evli (na pr: potpetici i kalapi). ko`ni.proizvodstvo na skapoceni metalizirani kaiv~iwa za ra~ni ~asovnici.proizvodstvo na gumeni ~izmi i potpetici i |onovi za ~evli i ostanati gumeni delovi za obuvki.proizvodstvo na ko`ni rakavici i kapi. vidi 22. vidi 14.proizvodstvo na ko`ni vrvki za ~evli .. vidi 32.99 15.proizvodstvo na kaqa~i.proizvodstvo na ko`na obleka.29 . vidi 30. vidi 22. od site vidovi materijali i po site postapki.20 Proizvodstvo na obuvki Proizvodstvo na obuvki Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kuferi.50 .13 . vidi 32. potpetici itn.92 . proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . nadvore{ni i vnatre{ni |onovi.12 . ko`ni ostatoci ili od koj bilo drug materijal kako {to se plasti~ni folii. sari i sl.

pilewe.20 .33. pluta.proizvodstvo na tenki furnir listovi za upotreba kaj {per-plo~i.21 . vidi 16. laminirawe i monta`a na drvenite proizvodi po~nuvaj}i od trupci koi{to se se~at vo cepanici. drveni snopovi i monta`ni ku}i od drvo. Drveniot materijal ili drugite transformirani drveni oblici mo`at.proizvodstvo na {indra. 16.0) i vgraduvaweto na stolarija (drvena oprema) i sl.se~ewe na drvoto na trupci i proizvodstvo na grubo obraboteno drvo. opfa}a: .2 Proizvodstvo na proizvodi od drvo.10 Pilewe i stru`ewe na drvo Pilewe i stru`ewe na drvo Ovaa klasa opfa}a: . vidi 16.proizvodstvo na trupci za ogrev i presuvano drvo.29 16. 43. proizvodstvo na predmeti od slama i pletarski materijal Ovoj oddel vklu~uva proizvodstvo na proizvodi od drvo. gra|a za patosi. ramnewe i ma{inska obrabotka na drvo .16 Prerabotka na drvo i proizvodi od drvo i pluta. tabli i paneli. osven mebel.proizvodstvo na drvena volna.proizvodstvo na drveni `elezni~ki pragovi . 43. slama i pletarski materijal .su{ewe na drvo . Ovoj oddel ne go opfa}a proizvodstvoto na mebel (31. kako {to se grade`no drvo. delanki. profilirani lenti i kalapi. isto taka.39). isto taka. drvena ambala`a. vidi 02. Proizvodstveniot proces vklu~uva pilewe. oblikuvawe. koi{to mo`at da se se~at ponatamu ili da bidat oblikuvani so strug ili drugi alatki za oblikuvawe. lupewe i stru`ewe na trupci . drveno bra{no. lenti Ovaa klasa.(43.se~ewe (na par~iwa). dopolnitelno da bidat ramneti i vgradeni vo finalnite proizvodi kako {to e drvena ambala`a.23 .impregnirawe ili hemiska postapka so drvo so koristewe na za{titni sredstva ili drugi materijali Ovaa klasa ne opfa}a: . furniri.32. So isklu~ok na pilanite.1 16.proizvodstvo na nesostavena drvena gra|a za patosi . vidi 16. {per-plo~i. ovoj oddel se deli na u{te pomali delovi koi glavno se baziraat na specifi~nite proizvodi koi gi prerabotuvaat.

proizvodstvo na t.23 Proizvodstvo na druga grade`na stolarija i podovi Ovaa klasa opfa}a: . prozorci.21 Proizvodstvo na furnir i drugi plo~i od drvo Ovaa klasa opfa}a: . {indra . slama ili pletarski materijal. ogradi ● drveni dekorativni elementi. bravi itn. kapaci i nivni ramki.n. kosi gredi za pokrivi. kako monta`ni drveni pokrivni potpira~i (glavni gredi) ● vrati.proizvodstvo na drveni pregradi (osven samostoe~ki) . kako na pr: sauna .22 Proizvodstvo na parket Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na proizvodi od drvo nameneti prvenstveno za upotreba vo grade`ni{tvoto: ● gredi.proizvodstvo na {per-plo~i. impregnirawe. vidi 16.proizvodstvo na tenki furnir listovi za upotreba kako furniri za pravewe {per-plo~i..Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na proizvodi od drvo. intarzija. zajaknuvawe (zacvrstuvawe) (so hartija ili tekstilna potkrepa od tkaenina) ● pravewe na oblici (formi) so motivi . koi sodr`at ili ne metalni elementi.proizvodstvo na sredno gusti plo~i-vlaknatici i drugi plo~i-vlaknatici .proizvodstvo na mobilni ku}i .proizvodstvo na zalepeni (pricvrsteni) laminirani drva i laminiran furnir 16. pokrivni potporni gredi ● zalepeni (pricvrsteni). boewe. 16.proizvodstvo na zbieni (gusti) drva . furnirani panel plo~i i sli~ni laminirani drveni tabli i listovi .proizvodstvo na monta`ni zgradi i nivni elementi prete`no od drvo. plo~i i paneli i za drugi nameni: ● ramnewe (maznewe). ● skali.10 16. spoeni vo paneli Ovaa klasa ne opfa}a: . kako {to se: {arki (na vrata).proizvodstvo na drveni parketni blokovi. lenti itn. orientirani iverki kako i drugi vidovi iverki i plo~i-vlaknatici . vklu~uvaj}i osnovni oblici kako i sostaveni proizvodi.proizvodstvo na nespoeni drveni podni plo~i. pluta. presvlekuvawe. laminirani i metalno povrzani.

proizvodstvo na raznovidni proizvodi od drvo: ● drveni dr{ki i ku}i{ta za alat. pribori za jadewe i sli~ni proizvodi ● drveni kalapi.02. kaci i drugi bo~varski proizvodi od drvo . 31. vidi 31.Ovaa klasa ne opfa}a: . drveni maketarii (intarzii) i rezbarii ● drveni kov~e`iwa i kutii za nakit..01. napraveni od presuvano drvo ili drugi materijali kako zamena (surogat).29 Proizvodstvo na ostanati proizvodi od drvo. poklopki.09 . .proizvodstvo na barabani (kalemi) za kabli od drvo Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na paleti. vidi 15.12 . ormani za knigi. gajbi.proizvodstvo na trupci i sitna sa~ma za ogrev. prostirki.proizvodstvo na ogledalo od drvo i ramki za sliki .proizvodstvo na sandaci za pakuvawe.proizvodstvo na sandaci od pletarski materijal. barabani i sli~na ambala`a od drvo . vidi 31. 31.09 16.proizvodstvo na buriwa. metli. slama i pletarski materijal Ovaa klasa opfa}a: . zaka~alki za obleka ● predmeti za doma}instvo i kujnski pribor od drvo ● drveni statui i ukrasi. paleti vo vid na sandaci i drugi tovarni tabli od drvo . vidi 16.29 .proizvodstvo na artikli od prirodna i aglomerirana pluta.proizvodstvo na pletenici i proizvodi od pletarski materijali: podmetki. 31.proizvodstvo na ko{ni~arski proizvodi i pletarska stoka .proizvodstvo na kuferi. proizvedena od aglomerirana pluta .proizvodstvo na drveni samostoe~ki pregradni paneli. kutii. ~etki ● drveni kalapi za ~izmi i ~evli. vklu~uvaj}i podni prekrivki .01.24 Proizvodstvo na drvena ambala`a Ovaa klasa opfa}a: . zavesi itn. garderoberi itn.proizvodstvo na ramki za umetni~ki platna (kanvas) 16. proizvodstvo na predmeti od pluta. bobini (vretena).proizvodstvo na kujnski kabini. kako {to se kafe i soja . bo~vi.02. 31. kalemi za konec i sli~ni proizvodi od svitkano drvo ● ostanati proizvodi od drvo .prerabotka na prirodna pluta.

12 . Transformiranite proizvodi od hartija se pravat od hartija i drugi materijali so raznovidni tehniki. hartija i karton Proizvodstvo na celuloza (pulpa) Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na drveni obuvki. Proizvodstvoto na ovie proizvodi e grupirano zaedno bidej}i tie sodr`at serija na vertikalno povrzani procesi.51 .1. 17. Vo su{tina ima tri dejnosti: Proizvodstvoto na celuloza vklu~uva odvojuvawe na celuloznite vlakna od drugite materijali vo drvoto ili rastvorawe i odmastuvawe na koristena hartija i me{awe na mali koli~ini na reagensi za povrzuvawe na vlaknata.tapeti. Proizvodstvoto na hartija vklu~uva osloboduvawe na celulozata od podvi`nata `i~ena mre`a taka {to se formiraat kontinuirani listovi hartija. Proizvodstvoto na celuloza.91 . vidi 15. vidi 32. vidi 32.0 . vidi 26.1 17. Pove}e od eden proces ~esto se izveduva samo vo edna edinica.proizvodstvo na igra~ki od drvo.94 .proizvodstvo na ra~ki za ~adori.99 17 Proizvodstvo na hartija i proizvodi od hartija Ovoj oddel go opfa}a proizvodstvoto na celuloza.99 . vidi 20. .). vidi 32. vidi 13.proizvodstvo na podmetki i prostirki od tekstilen materijal. vidi 31.proizvodstvo na kibriti. vidi 28. dokolku pe~atenata informacija ne e glavna cel. vidi 32.11 Proizvodstvo na celuloza (pulpa). dodeka preostanatite klasi vklu~uvaat natamo{na prerabotka za proizvodstvo na hartija i proizvodi od hartija.92 . vidi 15.proizvodstvo na drveni kalemi i vretena (gajtani) koi se del od tekstilniot mehanizam.proizvodstvo na pojasi za spasuvawe.proizvodstvo na drveni delovi za ~evli (na pr: potpetici i kalapi) . Proizvodite od hartija mo`at da bidat pe~ateni (pr. hartija ili transformirani proizvodi od hartija.40 .20 . ukrasna hartija itn.52 . hartija i karton vo nespakuvana sostojba e vklu~eno vo grupata 17.proizvodstvo na kalapi za proizvodstvo na luliwa za pu{ewe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kuferi..proizvodstvo na mebel.proizvodstvo na mrtove~ki sandaci.proizvodstvo na kutii za ~asovnici.proizvodstvo na ~etki i metli. stapovi i sl.

91 17.ponatamo{na prerabotka na hartija i karton: ● presvlekuvawe.17. karton ili celuloza {to se predmet na natamo{na prerabotka.proizvodstvo na celulozna vata i tkaenina od celulozni vlakna . polubelena i nebelena drvna celuloza so mehani~ka.proizvodstvo na karbon hartija i hartija na matrica vo rolni ili golemi listovi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 23. da se vidat klasite vo koi e klasificirano proizvodstvoto na presvlekuva~i ili impregnatori .proizvodstvo na proizvodi od hartija.2 17. opfa}a: .proizvodstvo na novinska ili druga pe~atena hartija ili hartija za pi{uvawe .proizvodstvo na branovidna hartija i karton .21 .proizvodstvo na branovidna hartija i karton.17.12 Proizvodstvo na hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: . hemiska (so rastvorawe ili bez rastvorawe) ili poluhemiska postapka .proizvodstvo na kartonski kutii na sklopuvawe .proizvodstvo na ambala`a od branovidna hartija i karton .proizvodstvo na presvle~ena ili impregnirana hartija.21 Proizvodstvo na predmeti od hartija i karton Proizvodstvo na branovidna hartija i karton i na ambala`a od hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ambala`a od cvrsti blokovi .proizvodstvo na ra~no izrabotena hartija . prekrivawe i impregnirawe na hartija i karton ● proizvodstvo na krepirana i plisirana hartija ● proizvodstvo na laminati i folii.proizvodstvo na pamu~na-linters celuloza .29 .proizvodstvo na abrazivna hartija.proizvodstvo na belena.. ako laminiraweto e so hartija ili karton .23. kade {to presvlekuva~ot ili impregnatorot e glavna sostojka.22. isto taka.proizvodstvo na hartija i karton nameneti za ponatamo{na industriska postapka Ovaa klasa.otstranuvawe na pe~atarski boi i proizvodstvo na celuloza od stara hartija 17. vidi 17. vidi 17.24.17.

proizvodstvo na hartija za pe~atewe i pi{uvawe.kutii za pakuvawe na jajca.proizvodstvo na matrici za umno`uvawe i karbon hartija. gotova za upotreba .proizvodstvo na proizvodi od hartija za doma}instvata i za li~na upotreba i proizvodi od celulozna vata: ● liv~iwa za otstranuvawe na {minka ● {amiv~iwa.proizvodstvo na kalapi ili presuvani proizvodi od celulozna hartija (pr. vidi 17. vidi 17.proizvodstvo na tekstilna vata i na proizvodi od vata: sanitarni krpi. peleni i lenti za peleni za bebiwa ● ~a{i. vrzuva~i (podvrzuva~i na knigi).proizvodstvo na ostanata ambala`a od hartija i karton . vidi 17. tamponi itn. gotova za upotreba . smetkovodstveni knigi.proizvodstvo na plikovi.. ~inii i poslu`avnici . vo slu~aite koga pe~atenata informacija ne e glavna karakteristika 17.proizvodstvo na hartija za kompjutersko pe~atewe. registri.29 Proizvodstvo na predmeti za sanitarni i toaletni potrebi za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: .12 17.proizvodstvo na gumirana i lepliva hartija.23 . delovni obrasci itn.). gotova za upotreba . Ovaa klasa ne opfa}a: .23 Proizvodstvo na kancelariski materijal od hartija Ovaa klasa opfa}a: . krpi.22 .proizvodstvo na kancelariski materijal za obrazovanie i komercija (notes-bele`nik.proizvodstvo na plikovi i dopisnici .proizvodstvo na celulozna vata.proizvodstvo na kancelariski fascikli za akti i sl. gotova za upotreba . salveti ● toaletna hartija ● sanitarni krpi i tamponi.proizvodstvo na samokopira~ka hartija. proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . gotova za upotreba .proizvodstvo na vre}i i kesi od hartija . oblo`eni plo~i (~inii) so celulozna hartija).

.proizvodstvo na karti za igrawe. vidi 17. kako {to se vesnici.proizvodstvo na igri i igra~ki od hartija i karton. materijali i povrzani (zaedni~ki) pomo{ni dejnosti kako {to se knigovezni i zavr{ni raboti.12 . ~estitki i dr. delovni obrasci. vidi 18.proizvodstvo na kutii.proizvodstvo na hartija i karton vo nespakuvana sostojba.proizvodstvo na yidni tapeti i sli~ni pokrivki za yidovi. uslugi na izrabotka na pe~atarski formi i otslikuvawe na podatoci. ukori~enata kniga ili kompjuterskiot disk CD ili fajl) koj{to e integralen del na pe~atarskata dejnost (industrija) e re~isi sekoga{ obezbeden so ovie operacii.29 Proizvodstvo na drugi predmeti od hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: .pe~atewe na proizvodi od hartija.proizvodstvo na bobini. vidi 32.proizvodstvo na filter hartija i karton .1 17. pari~nici.kutii od karton oblikuvani za jajca i drugi oblikuvani celulozni proizvodi za pakuvawe itn. vklu~uvaj}i i yidni tapeti presvle~eni so vinil i yidni tapeti od tekstil Ovaa klasa ne opfa}a: . {pulni. setovi koi sodr`at odreden asortiman na hartija za pi{uvawe.24 Proizvodstvo na yidni tapeti Ovaa klasa opfa}a: . vidi 32. . torbi. Pomo{nite dejnosti vklu~eni tuka se sostaven del od pe~atarskata dejnost (industrija) i proizvodot (plo~ata za pe~atewe. Ovaa klasa ne opfa}a: .40 . od hartija i karton . poklopci itn.proizvodstvo na karti od hartija ili karton za upotreba na `akard ma{ini Ovaa klasa ne opfa}a: .. knigi.40 18 Pe~atewe i reprodukcija na snimeni mediumi (zapisi) Ovoj oddel opfa}a pe~atewe na proizvodi. periodi~ni izdanija.proizvodstvo na etiketi ..29 17.proizvodstvo na noviteti od hartija . vidi 22.proizvodstvo na plasti~ni yidni tapeti.

18. Iako pe~ateweto i izdavaweto mo`at da bidat izvr{uvani od ista edinica (na pr. metal. vesnici). opfa}a: . i povrzani (zaedni~ki) pomo{ni dejnosti. isto taka.pe~atewe na ostanati periodi~ni izdanija koi{to izleguvaat najmalku ~etiri pati nedelno Ovaa klasa ne opfa}a: . softver na disk ili lenta. knigi.12 Drugo pe~atewe Ovaa klasa opfa}a: .11 Pe~atewe na vesnici Ovaa klasa.19 18. vidi 58. isto taka. 18. Ovoj oddel ne gi opfa}a dejnostite na izdavawe (sektor J/Y). vklu~uva reprodukcija na snimeni mediumi. Ovoj oddel. video zapisi. kako {to se kompakt diskovi CD. ~estitki i drugi materijali. kako {to e hartija. kako {to se knigovezni i zavr{ni raboti.izdavawe na pe~ateni materijali. delovni obrasci. tekstilni proizvodi ili drvo. ekran ili kompjuterski fajl na medium. sé pomalku i pomalku ima slu~ai ovie razli~ni dejnosti da bidat izvr{uvani na ista lokacija. Kompjuterskiot fajl ~esto se koristi za direktno da go naso~i pe~ateniot mehanizam da sozdade kreirawe na slika ili elektrostatik i drug tip na oprema (digitalno ili pe~atewe bez dopir).pe~atewe na magazini i ostanati periodi~ni izdanija koi{to izleguvaat pomalku od ~etiri pati nedelno . vidi 82.1 Pe~atewe i uslu`ni dejnosti vo vrska so pe~atewe Ovaa grupa go opfa}a pe~ateweto na proizvodi kako {to se vesnici.fotokopirawe na dokumenti.1 . periodi~ni izdanija.Procesite koristeni vo pe~ateweto vklu~uvaat raznovidni metodi za prefrlawe na slikata od plo~a. Pe~ateweto mo`e da se vr{i so upotreba na raznovidni tehniki i so razli~ni materijali. uslugi na izrabotka na pe~atarski formi i otslikuvawe na podatoci. plastika. ekran i fleksografi~no pe~atewe. Najzna~aen od ovie metodi e prenesuvaweto na slikata od plo~a ili ekran na medium so transfer (prefrlawe) preku litografija. gravirawe. zapisi itn.

Ovaa klasa.podgotovka na plo~i i matrici za reljefno vtisnuvawe ili pe~atewe. drugi) Ovaa klasa ne opfa}a: . prospekti i drug i pe~ateni reklami. skrin pe~atewe i drugo pe~atewe so vtisnuvawe. podesuvawe na izgledot na slikata. albumi.23 . podesuvawe na izgledot na tekstot. vidi 13. posteri. mapi.13 Uslu`ni dejnosti vo vrska so pe~ateweto i objavuvaweto Ovaa klasa opfa}a: . takseni marki. CD-ROM. vrzuva~i (podvrzuva~i na knigi). elektronska struktura na tekst/ilustracija . ofset pe~atewe.. fleksografija. enciklopedii. muzi~ki dela i muzi~ki rakopisi.30 . internet) .pe~atewe na etiketi i privezoci (litografika. fleksografik pe~atewe. vidi 17. atlasi. delovni obrasci itn.podgotovka na cilindrite:gravirawe ili kli{irawe na cilindrite za pe~atena gravura . vlez na pe~ateni podatoci vklu~uvaj}i skenirawe i opti~ko prepoznavawe na karakteri.podgotvuvawe na datoteka za aplikacii na razni mediumi (pe~atewe na hartija.uslugi za pripremawe na plo~ata za pe~atewe.izdavawe na pe~ateni materijali. vklu~uvaj}i brzo pe~atewe . opfa}a: . vo slu~aite koga pe~atenata informacija ne e glavna karakteristika. kalendari i drugi komercijalni pe~ateni materijali. smetkovodstveni knigi.proizvodstvo na kancelariski materijal (notesbele`nik. pe~atari itn. dnevnici. ma{ini za kopirawe. predmeti od hartija za li~na upotreba i drugi pe~ateni materijali so obi~no pe~atewe.pe~atewe direktno na tekstil. reklamni katalozi.pe~atewe na knigi i bro{uri. .. ~ekovi i drugi hartii od vrednost. isto taka. pe~atewe gravura. metal. po{tenski marki. kompjuterski pe~atari.podgotovka na pe~atarskiot format. Pe~ateni materijali koi voobi~aeno imaat avtorsko pravo.podgotovka na: . fotogravura. plastika.pe~atewe na aplikacii so svila na tekstilni tkaenini i obleka. drvo i keramika. ~a{i.neposredna obrabotka na grafi~kite plo~i:"od kompjuter na plo~a" (isto taka i fotopolimer plo~a) . li~ni dokumenti. vidi 58.1 18. registri. vklu~uvaj}i podesuvawe na plo~i za proces na obi~no i ofset pe~atewe .).

ukori~uvawe. vidi 18. na pr: folii za proekcii i drugi formi na prezentacija ● skici. reljefno pe~atewe. 18. ukori~uvawe i zavr{ni raboti na knigi. ● proizvodstvo na kopii od pe~aten tekst Ovaa klasa ne opfa}a: . lepewe. bro{uri. ~asopisi. vidi 59. katalozi. video lenti i filmovi na DVD ili sli~ni mediumi.proizvodstvo i distribucija na snimeni sliki. planovi.12.2 . 59. spiralno i plasti~no spojuvawe i spojuvawe so plasti~na `ica .reprodukcija na pe~ateni materijali. kako {to e podgotovka na litokamen i gotovi drveni blokovi ● mediumi za prezentacija. sostavuvawe. pro{ivawe.2 18. kompakt diskovi CD i lenti so snimeni sliki ili drugi video zapisi .specijalizirani dejnosti na dizajnirawe.11. zlato pe~atewe. maketi itn. pe~atewe.ostanati zavr{ni dejnosti kako {to se vtisnuvawe.12 . 59.reprodukcija od master kopii od gramofonski plo~i.14 Knigovezni i srodni uslugi Ovaa klasa opfa}a: .11. perforirawe. dup~ewe. se~ewe i potsekuvawe (ukrasuvawe).zavr{ni raboti na uslugite za e-mail kako {to e nara~ka.izdavawe na softver.● umetni~ka rabota od tehni~ki karakter. itn. vidi 74.13 .reprodukcija od master kopii od zapisi.20 Reprodukcija na snimeni mediumi Reprodukcija na snimeni mediumi Ovaa klasa opfa}a: . sostavuvawe.. kako na pr. podgotovka na koverti .zavr{ni raboti na uslugi za CD-ROM . se~ewe i pokrivawe so lepewe. vidi 58.10 18.reprodukcija na snimeni filmovi za javna distribucija. lepewe. vidi 59.reprodukcija od master kopii od softver i podatoci na diskovi i lenti Ovaa klasa ne opfa}a: . Brail kopirawe 18.12 . so vitkawe. leplivo vrzuvawe. izrabotka na proben primerok i pomo{ni uslugi na pe~atarskite dejnosti. so vitkawe. redewe. laminirawe .ukori~uvawe i zavr{ni raboti na pe~atewe na hartija i karton. potopuvawe i pe~atewe. kompakt diskovi CD i lenti so muzi~ki ili drugi zvu~ni zapisi (snimeni materijali) .

gasworks gas) (35.proizvodstvo na gas vo pe~ka za koksirawe . vidi 19. direktna destilacija na surovata nafta i krekirawe. Ne e vklu~eno proizvodstvoto na nekoi gasovi vo drugi edinici (20. Proizvodstvoto na nafteni hemikalii od rafiniranata nafta e klasificirano vo oddelot 20.. go opfa}a proizvodstvoto za svoja smetka na karakteristi~nite proizvodi (na pr. proizvodstvo na industriski gasovi (20. proizvodstven gas. nuklearno gorivo.jaglen (koks). nafta.20 19 Proizvodstvo na koks i rafinirani nafteni proizvodi Ovoj oddel opfa}a transformacija na surova nafta i jaglen vo upotreblivi proizvodi. kako {to se etan.20) i proizvodstvo na gorivo razli~no od naftenite gasovi (na pr: jaglen gas. itn. Glavniot proces e rafinirawe na naftata {to vklu~uva separacija na surovata nafta vo sostavni proizvodi niz soodvetni tehniki kako {to se kr{ewe (drobewe) i destilacija.10 Proizvodstvo na proizvodi od pe~ka za koksirawe Proizvodstvo na proizvodi od pe~ka za koksirawe Ovaa klasa opfa}a: . vidi 59.proizvodstvo na koks i polukoks . propan i butan kako proizvodi na rafiniranata nafta. voden gas. etan. propan. ekstrakcija (vadewe) na priroden gas (metan.raboti na pe~kite za koksirawe .aglomeracija na koks Ovaa klasa ne opfa}a: . kako i uslugi vo prerabotkata (na pr. rafinirawe po nara~ka). 19.20 Proizvodstvo na rafinirani nafteni proizvodi Proizvodstvo na rafinirani nafteni proizvodi Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na te~no ili gasovito gorivo i drugi proizvodi od surova nafta.proizvodstvo na briketi od jaglen. butan i propan) (06.2 19. Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na gasovi. .1 19.proizvodstvo na master kopii na zapisi i audio materijali.proizvodstvo na katran od surov jaglen i lignit .21).proivodstvo na katran i katran od koks . Rafiniraweto na naftata opfa}a edna ili pove}e od slednite dejnosti:frakcionirawe.20 19. isto taka. Ovoj oddel. kerozin.). butan.11).14). bituminozni minerali i proizvodi od nivni frakcii.

proizvodstvo na te~ni ili komprimirani neorganski industriski ili medicinski gasovi: ● elementarni gasovi ● te~en ili komprimiran vozduh ● razladni gasovi ● me{ani industriski gasovi ● inertni gasovi kako {to e jaglendioksid 20. parafin. opfa}a: .proizvodstvo na proizvodi za petrohemiskata industrija i proizvodstvo na oblogi za pokrivawe na pati{ta . . . vazelin.proizvodstvo na briketi od treset .proizvodstvo na goriva: lesni. propan. proizvedeni so natamo{na prerabotka na osnovnite hemikalii koi se sodr`ani (opfateni) vo ostanatite klasi na industrijata.e. kako {to se plastika i sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici 20. Proizvodstvo na osnovni hemikalii. butan itn. t.proizvodstvo na masla i masti za podma~kuvawe.11 Proizvodstvo na industriski gas Ovaa klasa opfa}a: .me{awe na alkohol so nafta (na pr:gas alkohol-gasohol) Ovaa klasa. rafineriski gasovi kako {to se etan.proizvodstvo na briketi od surov jaglen i lignit 20 Proizvodstvo na hemikalii i hemiski proizvodi Ovoj oddel opfa}a transformirawe na organski i neorganski surovi materijali so hemiski proces i sozdavawe na proizvodi. . sredni i te{ki goriva. masla.proizvodstvo na motorni goriva: benzin. vklu~uvaj}i i od otpadni masla . Proizvodstvoto na osnovnite hemikalii koi ja so~inuvaat prvata industriska grupa se razlikuva od proizvodstvoto na poluproizvodi i krajni proizvodi. |ubriva i azotni soedinenija. zgusnata nafta itn.me{awe na biogoriva.Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na raznovidni proizvodi: {piritus.proizvodstvo na nafteni briketi . kerozin itn. ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija. plastika i sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na osnovni hemiski proizvodi. isto taka.1 .

vidi 20. isto taka. osven azotna kiselina .proizvodstvo na zapallivi gasovi od jaglen. vidi 19. vidi 20. vidi 35.21 20.proizvodstvo na drugi neorganski soedinenija . Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na neorganski kiselini.11 . vidi 20. otpad itn.30 20.proizvodstvo na azotni ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija. osven amonijak .proizvodstvo na destilirana voda Ovaa klasa.zbogatuvawe so rudi na uranium i torium Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 20.proizvodstvo na zapallivi gasovi kako {to se etan.proizvodstvo na amoniumhlorid.proizvodstvo na proizvodi {to se koristat kako fluoroscenti i luminoscenti Ovaa klasa ne opfa}a: . vo osnovniot oblik ili vo oblik na koncentrat Ovaa klasa. vidi 06.15 . butan i propan.proizvodstvo na hemiski elementi (osven industriski gasovi i osnovni metali) . isto taka. Autputot na ovie postapki (prerabotki) se ~esto izdvoeni hemiski elementi ili izdvoeni hemiski soedinenija.proizvodstvo na boi i pigmenti so kakvo bilo poteklo.pr`ewe na `elezen pirit .12 Proizvodstvo na boi i pigmenti Ovaa klasa opfa}a: .13 Proizvodstvo na drugi osnovni neorganski hemikalii Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na hemikalii upotrebuvaj}i osnovni postapki (prerabotki). etan.15 .proizvodstvo na industriski gasovi.proizvodstvo na gotovi boi i pigmenti. butan i propan vo rafineriite za nafta.● gasovi za izolacija Ovaa klasa ne opfa}a: .20 . opfa}a: .proizvodstvo na amonijak. opfa}a: .vadewe na metan.proizvodstvo na bazi. lu`ini i drugi neorganski bazi. vidi 20.15 .20 . kako {to se termalnoto krekirawe i destilirawe.

vidi 20.proizvodstvo na aromatizirana destilirana voda. .za proizvodstvo na alkohol i estri ● drugi organski soedinenija vklu~uvaj}i gi i proizvodite na suvata destilacija na drvoto (na pr. kako {to e toplotno (termi~ko) krekirawe i destilirawe.15 .53 . Ovaa klasa opfa}a: .17 .proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici. vidi 21. vidi 20.proizvodstvo na salicilna i O-acetilsalicilna kiselina.proizvodstvo na prirodni eteri~ni masla.proizvodstvo na osnovni organski hemikalii: ● zasiteni i nezasiteni acikli~ni jaglenovodorodi ● zasiteni i nezasiteni cikli~ni jaglenovodorodi ● acikli~ni i cikli~ni alkoholi ● monokarbonski i polikarbonski kiselini.14 Proizvodstvo na drugi osnovni organski hemikalii Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na hemikalii upotrebuvaj}i osnovni postapki (prerabotki). p~enka i sl.proizvodstvo na sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici.proizvodstvo na nitriti i nitrati na kalium. Autputot na ovie postapki (prerabotki) ~esto se izdvoeni hemiski elementi ili izdvoeni hemiski soedinenija. vidi 20. vidi 20.destilacija na jaglenov katran Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na osnovni metali. vidi oddel 24 20.16 .proizvodstvo na surov glicerin. ketonite.. vklu~uvaj}i gi i aminite ● fermentacija na {e}erna trska.15 .41 . vklu~uvaj}i ja i ocetnata kiselina ● drugi soedinenija so kislorodna funkcija vklu~uvaj}i gi i aldehidite. vidi 20.15 Proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija Ovaa klasa opfa}a: .53 . vidi 20. hinonite i organskite soedinenija so drugi funkcii ili so pove}e kislorodni funkcii ● sinteti~ki glicerin ● organski soedinenija so azotna funkcija.drven jaglen ) itn.proizvodstvo na amonium karbonat.10 20. vidi 20.proizvodstvo na sinteti~ki aromati~ni proizvodi .

me{avini i smesi na smolata vrz baza na barawata na korisnicite. stiren.60 . kako {to se pesticidi.proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva: ● osnovni ili slo`eni azotni. amonijak.proizvodstvo na proizvodi na azotni soedinenija: ● azotni i sulfoazotni kiselini. isto taka. pesok. surovi prirodni fosfati i surovi prirodni kaliumovi soli . vidi 20. fosforni ili kaliumovi ve{ta~ki |ubriva ● urea. Ovaa klasa opfa}a: .91 . vidi 08. opfa}a: . isto taka.proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici: ● polimeri. opfa}a: . nitriti i nitrati na kalium Ovaa klasa..proizvodstvo na {alitra od smesi (me{avina) na prirodna zemja.proizvodstvo na celuloza i nejzini hemiski derivati Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 20. vinil hlorid. amonium hlorid.20 20.17 Proizvodstvo na sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici Ovaa klasa opfa}a: .vadewe na guan. vklu~uvaj}i i polimeri na etilen.proizvodstvo na agrohemiski proizvodi. plasti~ni materijali i nevulkanizirani termoplasti~ni elastomeri.32 20. konec (dolgi vlakna) i prediva.proizvodstvo na ve{ta~ki i sinteti~ki vlakna. vidi 38.uni{tuvawe na plasti~ni proizvodi.16 Proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na smoli. kako i proizvodstvo na sinteti~ka smola.prozvodstvo na {alitra so treset kako osnovna sostojka . propilen. glina i minerali Ovaa klasa ne opfa}a: . vinil acetat i akrilati ● poliamidi ● fenolni i epoksidni smoli i poliuretani ● alkidni i poliesterski smoli i polietri ● silikoni ● izmenuva~i na joni vrz baza na polimeri Ovaa klasa. amonium karbonat.

proizvodstvo na drugi hemikalii za zemjodelstvoto.proizvodstvo na soedinenija za zatnuvawe i sli~ni preparati za neognootporni i nadvore{ni polnewa .proizvodstvo na pe~atarsko mastilo Ovaa klasa ne opfa}a: 20.15 20.proizvodstvo na staklest emajl. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na sredstva protiv 'rtewe.proizvodstvo na sinteti~ki kau~uk vo primarni oblici: ● sinteti~ki kau~uk ● faktis .20 Proizvodstvo na pesticidi i drugi agrohemiski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na sredstva za dezinfekcija (za zemjodelstvoto i druga upotreba) . moluscidi. glazuri i premazi i sli~ni preparati .proizvodstvo na slo`eni organski rastvoruva~i i razreduva~i . pe~atarsko mastilo i kitovi Ovaa klasa opfa}a: . lakovi i sli~ni premazi. herbicidi.. akaricidi.proizvodstvo na smesi na sinteti~ki kau~uk i priroden kau~uk ili gumi sli~ni na kau~uk (na pr: balata) Proizvodstvo na pesticidi i drugi agrohemiski proizvodi 20. firnajz.proizvodstvo na boi.proizvodstvo na insekticidi.proizvodstvo na podgotveni pigmenti i materii za boewe. biocidi .30 Proizvodstvo na boi. opacifienti (sredstva za odbivawe svetlina) i bojosuva~i .2 . fungicidi.proizvodstvo na ve{ta~ki |ubriva i azotni soedinenija. rodenticidi.proizvodstvo na podgotveni sredstva za otstranuvawe na boi i lakovi .3 Proizvodstvo na boi. vidi 20. pe~atarsko mastilo i kitovi 20. lakovi i sli~ni premazi. sredstva za regulacija na rastot na rastenijata .proizvodstvo na kitovi . emajl i lakovi .

14 .. filc itn.proizvodstvo na glicerin. staklo i metal ● pasti i pra{oci za ribawe.41 Proizvodstvo na sapuni i detergenti. vidi 20. vata. sintetiziran od nafteni proizvodi. preparati za ondulacija i ispravawe na kosa .13.proizvodstvo na organski povr{inski aktivni supstancii .proizvodstvo na razli~ni hemiski definirani soedinenija.proizvodstvo na parfemi i toaletni preparati: ● parfemi i toaletni vodi ● preparati za razubavuvawe i {minkawe ● preparati za za{tita od sonce i preparati za zasiluvawe na pigmentacijata pri son~awe ● preparati za manikir i pedikir ● {amponi. vata itn.59 20. vidi 20.4 Proizvodstvo na sapuni i detergenti.proizvodstvo na mastilo i tu{ za pi{uvawe i crtawe. vidi 20. parfemi i toaletni preparati 20.proizvodstvo na povr{inski aktivni preparati: ● pra{oci za perewe vo cvrsta ili te~na sostojba i detergenti ● preparati za miewe sadovi ● omeknuva~i na tekstilni tkaenini .42 Proizvodstvo na parfemi i toaletni preparati Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na sapuni.proizvodstvo na preparati za ~istewe i polirawe: ● preparati za parfimirawe ili dezodorirawe na prostorii ● ve{ta~ki vosoci i podgotven. vidi 20. osven kozmeti~ki sapuni .42 20. lakovi za kosa. preparati za ~istewe i polirawe Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na hartija. gotov vosok ● polituri i kremi za ko`a ● polituri i kremi za drvo ● polituri i kremi za karoserii.proizvodstvo na materii za boewe i pigmenti.proizvodstvo na glicerin . vidi 20. preparati za ~istewe i polirawe. so koi se prekrieni i obvitkani Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kozmeti~ki sapun.12 .14 . vklu~uvaj}i hartija. 20. prekrieni ili obvitkani so sapun ili detergent .

proizvodstvo na kibriti 20. lepaci. vklu~uvaj}i udarni kapisli.proizvodstvo na smoli .proizvodstvo na `elatin i negovi derivati. vklu~uvaj}i i lepila i lepaci vrz baza na guma Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 20. na pr: fotografski hemiski materijali (vklu~uvaj}i hartija za film i osetliva hartija). detonatori. vidi 20. signalni svetla itn. vklu~uvaj}i preparati za pred i po bri~ewe ● dezodoransi i soli za kapewe ● depilatori .proizvodstvo na barut .proizvodstvo na kozmeti~ki sapuni Ovaa klasa ne opfa}a: . eteri~ni masla i hemiski proizvodi.proizvodstvo na ekstrakti od prirodni aromati~ni produkti .proizvodstvo na eksplozivni i pirotehni~ki proizvodi. Ovaa klasa.59 20. 20.52 Proizvodstvo na lepaci Ovaa klasa opfa}a: .ekstrakcija i pre~istuvawe na prirodni eteri~ni masla. isto taka.proizvodstvo na lepaci i podgotveni lepila.51 Proizvodstvo na eksplozivi Ovaa klasa opfa}a: . nespomnati na drugo mesto.53 Proizvodstvo na eteri~ni masla Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na mirizlivi me{avini za proizveduvawe na parfemi i hrana .53 20. vklu~uvaj}i i preparati za pricvrstuvawe na zabni protezi ● preparati za bri~ewe.● preparati za odr`uvawe na higiena na ustata i zabite.5 Proizvodstvo na drugi hemiski proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na eksplozivni i pirotehni~ki proizvodi. slo`eni dijagnosti~ki preparati itn. opfa}a: .

proizvodstvo na fotografski plo~i.13 . nespomnati na drugo mesto ● hemiski modificirani masla i masti ● materijali koi se koristat za dovr{uvawe na tekstil i ko`a ● pra{oci i pasti koi se koristat za zavaruvawe.proizvodstvo na parfemi i toaletni preparati.14 . vidi 23.14 . vidi 20. 20.99 20. katalizatori i drugi hemiski proizvodi za upotreba vo industrijata ● antidetonatorski preparati.proizvodstvo na mastilo za pe~atewe.proizvodstvo na `elatin i negovi derivati . osetliva hartija i ostanati osetlivi neotkrieni materijali . filmovi.proizvodstvo na mastilo za pi{uvawe i crtawe Ovaa klasa ne opfa}a: . tvrdo ili meko lemewe ● supstancii koi se koristat za odmastuvawe na metal ● podgotveni aditivi za cement ● aktiven jaglen.proizvodstvo na hemiski preparati za fotografska upotreba . isto taka.59 Proizvodstvo na drugi hemiski proizvodi.Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na drugi organski osnovni hemikalii. vidi 20.proizvodstvo na destilirana voda.42 20. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . dodatoci na maslata za ma~kawe.proizvodstvo na ve{ta~ki aromati~ni proizvodi.proizvodstvo na hemiski definirani proizvodi vo nespakuvana sostojba.30 . vidi 20. opfa}a: . podgotveni zabrzuva~i (acelatori) za vulkanizacija na guma.proizvodstvo na razli~ni hemiski proizvodi: ● peptoni i nivni derivati i drugi proteinski supstancii i nivni derivati.proizvodstvo na lepila vrz baza na asfalt. vidi 20.60 Proizvodstvo na ve{ta~ki vlakna Proizvodstvo na ve{ta~ki vlakna Ovaa klasa opfa}a: .14 .13. vidi 20. antifriz preparati ● te~nosti za hidrauli~ni prenosi ● slo`eni laboratoriski i dijagnosti~ki preparati Ovaa klasa.6 20. vidi 20.

~e{lani ili na drug na~in podgotveni za predewe .proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki se~eni vlakna.2 21. vidi 13. hemiski i botani~ki proizvodi. osnovni vitamini. nevla~eni. vklu~uva proizvodstvo na medicinski.proizvodstvo na medicinski aktivni supstancii koi {to zaradi svoite farmakolo{ki svojstva se koristat vo proizvodstvoto na lekovi: antibiotici.proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki prediva so dolgi vlakna.prerabotka na `lezdi i proizvodstvo na ekstrakti od `lezdi itn. 21. vklu~uvaj}i i prediva so golema cvrstina i teksturirani prediva .prerabotka na krv Ovaa klasa.1 21.proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki dolgi (nese~eni) vlakna . vklu~uvaj}i i homeopatski preparati .proizvodstvo na sinteti~ki i ve{ta~ki monofilamenti ili lenti Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na hemiski ~isti {e}eri .10 Proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi Proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .10 . isto taka.proizvodstvo na prediva od ve{ta~ki se~eni vlakna.proizvodstvo na medikamenti: ● antiserumi i drugi frakcii na krvta ● vakcini ● raznovidni medikamenti. vidi 13.20 Proizvodstvo na farmacevtski preparati Proizvodstvo na farmacevtski preparati Ovaa klasa opfa}a: . 21. isto taka.. opfa}a: .predewe na sinteti~ki i ve{ta~ki vlakna.10 21 Proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi i farmacevtski preparati Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na osnovni farmacevtski proizvodi i farmacevtski preparati. . Ovoj oddel. salicilna i O-acetilsalicilna kiselina itn.

vidi 46.73 . protektirawe na gumi za vozila (nadvore{ni gumi) Ovaa klasa opfa}a: 22.1 Proizvodstvo na proizvodi od guma Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na proizvodi od guma.11 . vidi 47. Ovoj oddel se karakterizira so upotreba na surovi materijali vo proizvodniot proces.50 .50 .92 22 Proizvodstvo na proizvodi od guma i proizvodi od plasti~ni masi Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na proizvodi od guma i proizvodi od plasti~ni masi.proizvodstvo na lekoviti bilki (nane. sortirawe. kamilica itn. vidi 32. vidi 82. gaza.). vklu~uvaj}i test za bremenost . .istara`uvawe i razvoj na farmacijata i farmacevtskata biotehnologija. vidi 72.1 .proizvodstvo na cement za rekonstrukcija na koski.proizvodstvo na cement i drugi polne`i za potrebite na stomatologijata. opfa}a: . isto taka. 22. banda`en materijal.proizvodstvo na radioaktivni in-vivo diagnosti~ki supstanci . zavoi itn.proizvodstvo na hemiski sredstva za kontracepcija za nadvore{na upotreba i hormonski kontraceptivni sredstva .proizvodstvo na medicinski dijagnosti~ki preparati.46 . ova ne zna~i deka proizvodstvoto na proizvodite od ovie materijali treba da se klasificira ovde.50 . vidi 10. vidi 32. vervain. drobewe) za farmacevtska upotreba Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na biotehnolo{ki farmacevtski proizvodi Ovaa klasa.proizvodstvo na medicinska impregnirana vata..83 .trgovija na golemo so farmacevtski proizvodi. Me|utoa.pakuvawe na farmacevtski proizvodi. Proizvodstvo na nadvore{ni i vnatre{ni gumi za vozila.trgovija na malo so farmacevtski proizvodi.prerabotka na botani~ki proizvodi (melewe. vidi 32.proizvodstvo na hirur{ki tkaenini.

{titnici od guma. nevulkanizirana. {i{iwa za topla voda itn. listovi.proizvodstvo na gumeni du{eci za voden krevet .proizvodstvo na cevovodi za parea od tvrda guma .proizvodstvo na tekstilni tkaenini impregnirani.proizvodstvo na zamenlivi delovi za za{tita. {noli za kosa.proizvodstvo na gumeni kapi i keceli za bawawe . prekrieni ili laminirani so guma..proizvodstvo na gumen materijal za popravka. vidi 45.20 22. ve{ta~ki gradi.proizvodstvo na gumi za motorni vozila. kade {to sostaven del e glavno gumata . podvi`ni ma{ini.proizvodstvo na gumeni kostumi za voda i nurkawe . creva i {mrkovi ● transportni lenti. lenti. avioni. vikleri i sl.proizvodstvo na gumeni ~etki . mestewe (podesuvawe) i zamena. oprema. vidi 22.obnova i za{tita na nadvore{ni gumi Ovaa klasa ne opfa}a: . pribor i zatki ● gumeni podni prekrivki ● gumeni du{eci za duvawe ● baloni . prenosni remeni i pogonski remeni ● predmeti od guma za higienski celi: prezervativi od guma.proizvodstvo na gumen materijal za popravka .popravka na nadvore{ni i vnatre{ni gumi. a ne so{ieni) ● gumeni |onovi i ostanati delovi za obuvki od guma ● gumeni ni{ki i kabli ● gumirano predivo i tkaenini ● gumeni prsteni. presvle~eni.19 . {ipki i drugi profilirani oblici ● cevki. ● gumeni predmeti za obleka (samo ako se zaedno zalepeni. opfa}a: .proizvodstvo na vnatre{ni gumi nameneti za nadvore{ni gumi .proizvodstvo na ~e{li.19 Proizvodstvo na drugi proizvodi od guma Ovaa klasa opfa}a: . od tvrda guma Ovaa klasa. igra~ki. isto taka. mebel i za drugi celi: ● pnevmatski gumi ● polni gumi i gumi za pumpawe . vulkanizirana ili tvrda guma: ● gumeni plo~i.proizvodstvo na drugi proizvodi od priroden ili sinteti~ki kau~uk. . profilirani lenti so {ari od guma itn.

proizvodstvo na gumeni seksi artikli Ovaa klasa ne opfa}a: .(bez ogled dali samoleplivi ili ne) .filmovi i listovi od celofan Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na gotovi proizvodi od plasti~ni masi: ● cevki i creva od plasti~ni masi. osven obleka.52 .reciklirani) plasti~ni smoli vo poluproizvodi ili krajni proizvodi.proizvodstvo na poluproizvodi od plasti~ni masi: ● plasti~ni plo~i. blokovi.proizvodstvo na obleka od elasti~ni tkaenini. vidi 30.11. vidi 32. listovi. vidi 22.14.popravka na dupnati gumi. modelirawe) so zgusnuvawe. vidi 20.proizvodstvo na splavovi i ~amci na duvawe.proizvodstvo na gumeni sportski rekviziti. vidi 31. lenti itn.12 .40 . filmovi. vidi 14.19 .proizvodstvo na lepaci i lepila vrz baza na guma.96 .21 Proizvodstvo na plo~i. vidi 20. oformuvawe (oblikuvawe. v{pricuvawe. 30.2 Proizvodstvo na proizvodi od plasti~ni masi Ovaa grupa opfa}a obrabotuvawe na novi ili stari (na pr.). folii.. modelirawe) so istisnuvawe (presuvawe).1 . vidi 22.proizvodstvo na igri i igra~ki od guma (vklu~uvaj}i detski ~izmi za bazen. vidi 15. 22. pribor od plasti~ni masi za cevki i creva .11 . upotrebuvaj}i nekoi procesi na prerabotka kako {to e oformuvawe (oblikuvawe. listovi. cevki i profili od plasti~ni masi Ovaa klasa opfa}a: . vidi 13. vidi 38.proizvodstvo na gumeni obuvki. vidi 32.proizvodstvo na kord tkaenini za proizvodstvo na nadvore{ni gumi. gumeni `ivotni na duvawe. Za pove}eto od niv. topki i sl. duvawe i leewe.16 .20 .proizvodstvo na predmeti od sinteti~ka i prirodna guma.proizvodstvo na profilirani lenti so {ari od guma.30 . 14.proizvodstvo na madraci od nepokriena celularna guma.proizvodstvo na plasti~ni masi vo primarni oblici. proizvodniot proces e takov {to ovozmo`uva da se napravi {irok asortiman na proizvodi.32 22. detski gumeni ~amci na duvawe.03 .

plasti~ni dr`a~i za puri i cigari. lavaboa. kapaci. lajsni za pod itn. kazan~iwa itn. vre}i.29 Proizvodstvo na drugi proizvodi od plasti~ni masi Ovaa klasa opfa}a: . izolacionen pribor. {i{iwa itn.proizvodstvo na trpezni i kujnski sadovi i predmeti za toaletni potrebi od plasti~ni masi .proizvodstvo na ve{ta~ki kamen (na primer. Ovaa klasa ne opfa}a: . a ne so{ieni).22. kanisteri. . . drugi raznovidni plasti~ni proizvodi itn. pribor za mebel. prenosni remeni. ramovi.proizvodstvo na predmeti od plasti~ni masi za potrebite na grade`ni{tvoto ● plasti~ni vrati. kako {to se vinil. predmeti za obleka (samo ako zaedno se zalepeni.proizvodstvo na elasti~ni podni oblogi. linoleum itn.22 Proizvodstvo na ambala`a od plasti~ni masi za pakuvawe Ovaa klasa opfa}a: . ● sanitarni predmeti od plasti~ni masi: kadi.23 Proizvodstvo na predmeti za vgraduvawe (grade`na stoka) od plasti~ni masi Ovaa klasa opfa}a: . ● kontejneri i rezervoari ● podni. Ovaa klasa ne opfa}a: . plasti~ni delovi i pribor za elektri~ni svetilki i rasvetna oprema. {olji. plasti~ni |onovi za obuvki. samoleplivi plasti~ni lenti (vrvki).proizvodstvo na raznovidni proizvodi od plasti~ni masi: ● plasti~ni kacigi. vidi 15. tu{-kadi. kultiviran mermer) 22. ~e{mi. prozorci. roletni. kutii. yidni ili tavanski oblogi od plasti~ni masi vo oblik na rolni ili vo oblik na plo~ki itn.proizvodstvo na predmeti od plasti~ni masi za pakuvawe stoki: ● plasti~ni }esi. statueti. plasti~ni vikleri (spirali).proizvodstvo na kuferi i ra~ni torbi od plasti~ni masi. ~e{li. kancelariska i u~ili{na oprema i pribor.12 22. sandaci.

proizvodstvo na plasti~ni kacigi i ostanata li~na bezbednosna oprema od plasti~ni masi. vidi 32. plo~ki i proizvodi od pe~ena glina.99 23 Proizvodstvo na drugi nemetalni mineralni proizvodi Ovoj oddel opfa}a proizvodni dejnosti povrzani so edna supstancija od mineralno poteklo.01. vidi 31. od surovini do zavr{ni proizvodi. {uplivo staklo.11 Proizvodstvo na ramno staklo Ovaa klasa opfa}a: ..proizvodstvo na stakleni ogledala . 31.proizvodstvo na pove}eyidni stakleni elementi za izolacija . stakleni vlakna.20 . vidi 15. isto taka. vidi 31.03 .09 . vidi 32. e vklu~eno vo ovoj oddel. Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na staklo i proizvodi od staklo (na pr. 31.50 . 23.1 Proizvodstvo na staklo i proizvodi od staklo Ovaa grupa opfa}a staklo i proizvodi od staklo vo site negovi oblici (formi) proizvedeni vo kakva bilo postapka.02. tehni~ka staklena stoka itn.12 Oblikuvawe i obrabotka na ramno staklo Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ramno staklo.40 .12 . boeno ili matirano 23.).proizvodstvo na mebel od plasti~ni masi. Proizvodstvoto na oblikuvan i finaliziran kamen i drugi mineralni proizvodi.proizvodstvo na obuvki od plasti~ni masi. vidi 32. ramno staklo.proizvodstvo na medicinski i stomatolo{ki proizvodi od plasti~ni masi.proizvodstvo na zajaknato ili laminirano ramno staklo .proizvodstvo na opti~ki proizvodi od plasti~ni masi.proizvodstvo na igri i igra~ki od plasti~ni masi. cement i gips. vidi 32.30 .proizvodstvo na kuferi od plasti~ni masi. vklu~uvaj}i i armirano. vidi 15.50 .proizvodstvo na du{eci od nepokriena celularna plastika.proizvodstvo na sportski rekviziti od plasti~ni masi. kerami~ki proizvodi. 23. vidi 32.

10 .40 23.2 23.proizvodstvo na stakleni figuri .proizvodstvo na stakleni blokovi za poplo~uvawe (kocki za grade`ni{tvoto) .proizvodstvo na stakleni {ipki i cevki Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na staklena stoka {to se upotrebuva za imitacija na nakit (bi`uterija) .proizvodstvo na izolatori i izolacionen pribor od staklo . vidi 26.proizvodstvo na opti~ki elementi {to se opti~ki obraboteni. vidi 13.23. vklu~uvaj}i i tehni~ka staklena stoka Ovaa klasa opfa}a: . higienski ili farmacevtski celi .proizvodstvo na predmeti od staklo za laboratoriski.20 Proizvodstvo na ognootporni proizvodi Proizvodstvo na ognootporni proizvodi . vidi 27.proizvodstvo na {i{iwa i druga ambala`a od staklo ili kristalno staklo .19 Proizvodstvo i obrabotka na drugo staklo.proizvodstvo na kabli od opti~ki vlakna za prenos na podatoci i prenos na sliki vo `ivo.70 . opti~ko staklo i opti~ki elementi {to ne se opti~ki obraboteni .proizvodstvo na stakleni vlakna.14 Proizvodstvo na stakleni vlakna Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na {pricovi i druga medicinska oprema za laboratorija. vidi 32.proizvodstvo na staklena topki za lampi . vklu~uvaj}i i staklena volna i netkaeni proizvodi od niv Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na staklo za ra~ni i drugi ~asovnici.proizvodstvo na ~a{i za pijalak i druga stoka za doma}instvata od staklo ili kristalno staklo Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na igra~ki od staklo. vidi 32.proizvodstvo na tkaenini od stakleni vlakna.13 Proizvodstvo na {uplivo staklo Ovaa klasa opfa}a: .31 23.50 23.

odvodi itn .proizvodstvo na ve{ta~ki kamen (na pr. obrabotka na mermer). delovi od oxaci. vidi 23. kako {to se pesok. kamen i glina.4 . blokovi.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi.proizvodstvo na neognootporni kerami~ki plo~ki za ogni{ta i yidovi. dolomit ili hromit 23. krupen pesok.23 . vidi 22.20 . }eramidi i proizvodi od pe~ena glina za grade`ni{tvoto Ovaa klasa opfa}a: . mozaik kocki itn.proizvodstvo na ognootporni predmeti {to sodr`at magnezit. vidi 23. cevki.proizvodstvo na ognootporen malter. 23. lonci.20 . opfa}a: . vidi 23.proizvodstvo na kerami~ki yidarski tuli (cigli) i }eramidi.32 Proizvodstvo na cigli. Ovaa klasa.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi. }eramidi itn.proizvodstvo na neognootporen grade`en materijal od glina: ● proizvodstvo na kerami~ki yidarski tuli. }eramidi. slivnici. vidi 23. isto taka..32 23.3 Proizvodstvo na grade`ni materijali od glina Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na grade`ni materijali od glina. . mufovi. cevki. . luli itn.proizvodstvo na negrade`ni neognootporni kerami~ki proizvodi.proizvodstvo na neognootporni kerami~ki podni plo~ki i plo~ki za poplo~uvawe i oblo`uvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .31 Proizvodstvo na kerami~ki plo~ki i podni plo~i Ovaa klasa opfa}a: . ● retorti. Ovaa klasa opfa}a: . beton itn.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi: ● termoizolacioni kerami~ki proizvodi od silikatno fosilno bra{no ● ognootporni tuli.Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na poluproizvodi od nemetalni minerali od rudnici i kamenolomi.proizvodstvo na podni blokovi od pe~ena glina Ovaa klasa ne opfa}a: .

proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi.proizvodstvo na igra~ki od keramika.13 . kamen i glina.20 23. mijalnici.proizvodstvo na statueti i drugi ukrasni kerami~ki predmeti Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 23. vidi 32. na pr.proizvodstvo na drugi kerami~ki uredi Ovaa klasa ne opfa}a: . 23. toaletni {olji itn.20 .proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi.43 . kadi.4 Proizvodstvo na ostanati porcelanski i kerami~ki proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na krajni proizvodi od nemetalni minerali od rudnici i kamenolomi. kako {to se pesok. krupen pesok.41 Proizvodstvo na kerami~ki predmeti za doma}instvata i kerami~ki ukrasni predmeti Ovaa klasa opfa}a: .23.40 23. vidi 32.44 Proizvodstvo na drugi tehni~ki proizvodi od keramika Ovaa klasa opfa}a: . vidi 23. .42 Proizvodstvo na kerami~ki sanitarni uredi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kerami~ki i `elezni magneti 23. bidea. vidi 23.proizvodstvo na elektri~ni izolateri i izolacionen pribor od keramika Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kerami~ki proizvodi {to se upotrebuvaat na masa i drugi kerami~ki proizvodi za doma}instvata ili za toalet .proizvodstvo na imitacija na nakit (bi`uterija).proizvodstvo na kerami~ki grade`en materijal.3 Proizvodstvo na kerami~ki izolateri i izolacionen pribor Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kerami~ki sanitarni uredi.

proizvodstvo na proizvodi od cement.proizvodstvo na gips od kalciumov gips i kalciumov sulfat Ovaa klasa.50 23..64 . isto taka.5 23.proizvodstvo na ognootporen malter.. vklu~uvaj}i i portland cement. cement od zgura i superfosfaten cement Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kerami~ki sanitarni uredi. hemiski i industriski potrebi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 32.proizvodstvo na cement {to se upotrebuva vo stomatologijata (zabarski).proizvodstvo na negasena. vidi 23.63. vidi 23.obrabotka na mermer). vidi 23.proizvodstvo na gotovi i su{eni betonski smesi i malter. vidi 23.52 Proizvodstvo na var i gips Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kerami~ki grade`en materijal.69 .proizvodstvo na ve{ta~ki zabi.51 Proizvodstvo na cement. var i gips Proizvodstvo na cement Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kalciniran dolomit .20 .49 Proizvodstvo na drugi kerami~ki proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . 23.proizvodstvo na kerami~ki lonci. beton itn. opfa}a: .20 . nespomenati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: . sadovi i sli~ni proizvodi {to se koristat za prenesuvawe ili pakuvawe na stoka . aluminiumski cement. vidi 23.proizvodstvo na ognootporni kerami~ki proizvodi.23 . vidi 32. vidi 22.3 23. gasena i hidrauli~na var .50 23.proizvodstvo na klinkeri i hidrauli~en cement.42 .proizvodstvo na kerami~ki proizvodi.proizvodstvo na ve{ta~ki kamen (na pr.proizvodstvo na kerami~ki predmeti za laboratoriski. grupa 23.

slama.20 . cevki.69 23. cement ili predmeti od ve{ta~ki kamen za upotreba vo grade`ni{tvoto: ● tuli. vidi 23.proizvodstvo na proizvodi od beton.63 23. vidi 23.20 23.proizvodstvo na ognootporen cement. stolbovi itn.proizvodstvo na ognootporen malter.62. od beton.65 Proizvodstvo na vlaknest cement Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na proizvodi od gips za upotreba vo grade`ni{tvoto: ● tabli. cement ili ve{ta~ki kamen 23.proizvodstvo na gotovi suvo-me{ani betonski smesi i malter. cement i gips Proizvodstvo na proizvodi od beton za grade`ni celi Ovaa klasa opfa}a: . polnetici. vidi 23. gips ili drugi mineralni spojuva~i .proizvodstvo na gotovi suvo-me{ani betonski smesi i malter Ovaa klasa ne opfa}a: . 23. paneli. plo~i.63 Proizvodstvo na gotova betonska smesa Ovaa klasa opfa}a: .6 23. paneli itn.proizvodstvo na grade`en materijal od rastitelni supstancii (drvena volna. vidi 23. plo~i.64 Proizvodstvo na malter Ovaa klasa opfa}a: . plo~i za poplo~uvawe. trska) aglomeriran so cement.61 Proizvodstvo na proizvodi od beton.62 Proizvodstvo na proizvodi od gips za grade`ni celi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na predmeti od gips.Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na monta`ni grade`ni elementi za visokogradba i niskogradba.proizvodstvo na malter vo prav Ovaa klasa ne opfa}a: . . 23. blokovi.

69 Proizvodstvo na drugi proizvodi od beton. 23. }eramidi. oluci. na grobi{ta.proizvodstvo na melni~ki kamewa..9 Proizvodstvo na abrazivni (brusni) proizvodi i drugi nemetalni mineralni proizvodi. vklu~uvaj}i gi i onie na meka baza (na pr. gips. rezervoari. nespomnati na drugo mesto Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na drugi nemetalni mineralni proizvodi.9 . predmeti so plitok i visok reljef. vo izgradbata na pati{ta.proizvodstvo na melni~ki kamewa. kamewa za ostrewe i polirawe i pomo{ni prirodni ili ve{ta~ki abrazivni (brusni) proizvodi.91 Proizvodstvo na abrazivni (brusni) proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . oblikuvawe i dorabotka na kamen Ovaa klasa opfa}a: . slivnici. paneli. vidi 08.: ● branovidni i drugi plo~i. nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: 23.7 23. mebel.raboti {to se vr{at vo kamenolomi.proizvodstvo na proizvodi od azbest cement i od celulozen vlaknest cement i sl. sadovi.proizvodstvo na mebel od kamen Ovaa klasa ne opfa}a: .: brusna hartija) 23. 23. cevki. ramki za prozorci itn.proizvodstvo na drugi proizvodi od beton.99 Proizvodstvo na drugi nemetalni mineralni proizvodi. cement ili ve{ta~ki kamen: ● statui.70 Se~ewe. korita.se~ewe. vidi 23. 23. . oblikuvawe i dorabotka (obrabotka) na kamen za upotreba vo grade`ni{tvoto. vazni i ukrasni sadovi. `ardiweri itn. za pokrivawe na pokrivi itn.abraziven (brusen) kamen i sli~ni proizvodi. oblikuvawe i dorabotka na kamen Se~ewe. kako na primer: proizvodstvo na neobraboten ili grubo obraboten kamen.11 . mebel. gips i cement Ovaa klasa opfa}a: .

..: lepaci vrz baza na asfalt. treset. i vo liena (rastopena) forma za izrabotka na odlivki i drugi osnovni metalni proizvodi. voobi~aeno e vo forma na {ipki.proizvodstvo na staklena volna i netkaeni proizvodi od staklena volna. izvlekuvawe i vtisnuvawe za da se izrabotat proizvodi kako {to se limovi. vidi 23.proizvodstvo na mineralni izolacioni materijali: ● volna od {qaka-zgura.proizvodstvo na jaglerodni i grafitni vlakna i proizvodi (osven na elektrodi i elektri~ni proizvodi) .29 24 Proizvodstvo na metali Ovoj oddel vklu~uva dejnosti na rastopuvawe i/ili prerabotka (rafinirawe) na `elezni ili ne`elezni metali od ruda. Izlezot (autputot) od rastopuvaweto i prerabotkata (rafiniraweto) na metali. koristej}i elektrometalur{ki i drugi metalur{ki tehniki. a se koristi vo postapkite na valawe.proizvodstvo na jaglerodni ili grafitni dihtunzi. na pr. go opfa}a proizvodstvoto na metalni leguri i super leguri so upotreba na drugi hemiski elementi vo ~isti metali. lenti. vidi 27. kamen }umur nama~kan so katranova smola (katranova smola od jaglenkamen }umur) itn. kamena volna i sli~ni mineralni volni.proizvodstvo na frikcioni materijali i nemontirani predmeti od niv vrz baza na mineralni supstancii ili celuloza . ekspandirana glina i sli~ni materijali za toplotna i zvu~na izolacija ili materijali koi apsorbiraat zvuk . Ovoj oddel. vidi 28.14 . isto taka. {ipki. par~iwa ili metalni otpadoci.proizvodstvo na ve{ta~ki korund Ovaa klasa ne opfa}a: . ekspandirani vermikuliti.90 .1 Proizvodstvo na surovo `elezo. pra~ki. `ica ili cevki i {uplivi (izdlabeni) profili. ~elik i feroleguri . grafit (razli~ni od elektri~ni proizvodi) itn.proizvodstvo na proizvodi od razni mineralni materijali: ● obraboten liskun i proizvodi od liskun. 24.proizvodstvo na proizvodi od asfalt i sli~ni materijali. .proizvodstvo na grafitni elektrodi.

ladno izvlekuvawe na {ipki (pra~ki).proizvodstvo na plo~i (stolbovi) od ~elik i zavareni profili od ~elik . 24. ~elik i feroleguri Ovaa klasa opfa}a: .20 Proizvodstvo na cevki. {uplivi (izdlabeni) profili i sli~ni proizvodi od ~elik 24.proizvodstvo na ~elik vo ingoti ({ipki) i drugi primarni formi .proizvodstvo na `elezni proizvodi so direktna redukcija na `elezo i drugi porozni `elezni proizvodi .proizvodstvo na poluproizvodi od ~elik .pretopuvawe na ostatoci na ingoti ({ipki) od staro `elezo i ~elik .proizvodstvo na visoki pe~ki.Ovaa grupa opfa}a dejnosti kako {to se direktna redukcija na rudite od `elezo.proizvodstvo na `elezni~ki {inski materijali (nesostaveni {ini) od ~elik Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na toplo valani {ipki i pra~ki od ~elik .31 24.proizvodstvo na toplo valani otvoreni profili od ~elik .proizvodstvo na toplo valani i ladno valani plosnati proizvodi od ~elik .proizvodstvo na `elezo vo granuli i `elezo vo prav . vidi 24. pretvorawe na surovo `elezo vo ~elik. proizvodstvo na feroleguri i proizvodstvo na proizvodi od ~elik.2 Proizvodstvo na cevki. proizvodstvo na surovo `elezo vo liena (rastopena) ili cvrsta forma.10 Proizvodstvo na surovo `elezo. ~eli~ni konvertori i valavnica .proizvodstvo na surovo `elezo i ogledalno `elezo vo par~iwa. {uplivi (izdlabeni) profili i sli~ni proizvodi od ~elik Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na isklu~itelno ~isto `elezo po pat na elektroliza ili drug hemiski proces . blokovi ili drugi primarni formi .proizvodstvo na feroleguri .

proizvodstvo na ramni prirabnici i prirabnici na kovani le`i{ta so proces na toplo valawe na ramni proizvodi od ~elik .proizvodstvo na zavareni cevki so nadvore{en dijametar {to nadminuva 406.proizvodstvo na precizni i neprecizni bezrabni cevki so toplo valawe ili toplo vtisnuvawe na praznini za natamo{na prerabotka.3 Proizvodstvo na drugi proizvodi so primarna prerabotka na ~elik Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na drugi proizvodi so ladna prerabotka na ~elik 24. so toplo valawe.za natamo{na obrabotka.proizvodstvo na precizno zavareni cevki so nadvore{en dijametar od 406. so ladno izvlekuvawe ili ladno valawe na cevki so kru`en napre~en presek i ladno izvlekuvawe na cevki so drug napre~en presek i drugi vdlabnati profili .. za ladno izvlekuvawe ili ladno valawe ili ladno oblikuvawe vo forma na cevki so nekru`en presek .fitinzi so navoj i drugi cevki i fitinzi od ~elik Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na bezrabni cevki od ~elik so centrifugalno leewe. so kovawe na toplo valani bezrabni cevki od ~elik . toplo vtisnuvawe ili druga topla prerabotka na poluproizvodi koi mo`e da se klinovi ili surovini (vo forma na pra~ki) dobieni so toplo valawe ili neprekinato leewe .31 Ladno vle~ewe na pra~ki Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na bezrabni cevki so kru`en ili drug napre~en presek i delovi so otvori so kru`en napre~en presek.52 24.4 mm. kako {to se kolena i reduciri.4 mm ili pomal za toplo ili ladno oblikuvawe od toplo ili ladno izvalani lentii longitudinalno zavareni ispora~ani kako zavareni ili ponatamo{na postapka. ladno oblikuvani od toplo izvalani ramni proizvodi ilongitudinalno ili spiralno zavareni .proizvodstvo na zavareni precizni cevki so nadvore{en dijametar {to ne nadminuva 406.proizvodstvo na ~elno zavareni fitinzi (pribor). vidi 24.4 mm za neprekinato ladno ili toplo oblikuvawe od toplo ili ladno izvalani ramni proizvodi i longitudinalno ili spiralno zavareni i nekru`ni preseci za toplo ili ladno oblikuvawevo forma od toplo ili ladno izvalanilongitudinalno zavareni lenti .

proizvodstvo na ladno oblikuvani ili ladno svitkani rebresti lenti i sendvi~-paneli 24.93 24.izvlekuvawe na pra~ki i proizvodi od ~elik.proizvodstvo na otvoreni profili so ladno oblikuvawe na valani prugi (valavnici) ili so svitkuvawe na presi na plosnati valani proizvodi od ~elik .4 24. vidi 25.41 Proizvodstvo na blagorodni i drugi oboeni metali Proizvodstvo na blagorodni metali Ovaa klasa opfa}a: .34 Ladno izvlekuvawe na `ica Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na presvle~eni ili nepresvle~eni plosnati valani proizvodi od ~elik vo rolni ili lenti so {irina pomala od 600 mm so povtorno ladno valawe na toplo valanite plosnati proizvodi ili na ~eli~ni pra~ki 24. grundirawe i odvojuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ~eli~na `ica.pozlatuvawe na srebro ili metali . srebro ili metali . srebro.posrebruvawe na metali .32 Ladno valawe na tesni lenti Ovaa klasa opfa}a: . vidi 24.platinirawe na zlato.34 24..proizvodstvo na ~eli~ni pra~ki i cvrsti (masivni) profili od ~elik so ladno izvlekuvawe.proizvodstvo na `i~ani proizvodi. platina itn.31 .proizvodstvo na blagorodni metali: ● proizvodstvo i rafinirawe na neobraboteni ili obraboteni blagorodni metali: zlato. od ruda i par~iwa otpadoci .proizvodstvo na poluproizvodi od blagorodni metali .izvlekuvawe na `ica.33 Ladno oblikuvawe i svitkuvawe Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na leguri od blagorodni metali . so ladno izvlekuvawe na ~eli~ni pra~ki Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 24.

proizvodstvo na olovo. isto taka. vidi 24.54 24.proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe . cink i kalaj so elektroliti~ko rafinirawe na otpadoci i ostatoci od olovo.proizvodstvo na leguri od olovo.44 Proizvodstvo na bakar Ovaa klasa opfa}a: . 24. cink i kalaj od ruda: .53.54 .proizvodstvo na laminirani folii od blagorodni metali Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 24. vidi 24.primarna prerabotka na aluminium Ovaa klasa.43 Proizvodstvo na olovo.proizvodstvo na nakit od blagorodni metali. 24.Ovaa klasa.primarna prerabotka na olovo. cink i kalaj .42 Proizvodstvo na aluminium Ovaa klasa opfa}a: . cink i kalaj Ovaa klasa. cink i kalaj Ovaa klasa opfa}a: . vidi 32. isto taka.proizvodstvo na leguri na aluminium .proizvodstvo na aluminiumska folija za zavitkuvawe .53.proizvodstvo na folija od kalaj Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe .53.proizvodstvo na olovo. isto taka. opfa}a: .leewe na oboeni metali.proizvodstvo na aluminium od elektroliti~ki rafinirani aluminiumski otpadoci i ostatoci .12 24. cink i kalaj .proizvodstvo na aluminium od aluminiumov oksid (glinica) .leewe na oboeni metali. opfa}a: . opfa}a: .proizvodstvo na bakar od ruda .proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe .proizvodstvo na laminati od aluminiumski folii vo koja aluminiumskata folija e glavna komponenta Ovaa klasa ne opfa}a: .54 24.leewe na oboeni metali. 24.proizvodstvo na aluminiumov oksid (glinica) .

nikel itn. nikel itn.leewe na oboeni metali.proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .od elektroliti~ki i aluminotermi~ki rafinirani otpadoci i ostatoci od hrom. Ovaa grupa ne opfa}a: . .topewe i rafinirawe na uranium 24.primarna prerabotka na hrom.45 Proizvodstvo na drugi oboeni metali Ovaa klasa opfa}a: . nikel itn. vidi 25. opfa}a: .proizvodstvo na leguri od hrom. Ovaa klasa opfa}a: . mangan. 24.proizvodstvo na leguri od bakar . ..46 Prerabotka na nuklearno gorivo Ovaa klasa opfa}a: .54 24. opfa}a: .proizvodstvo na gotovi leeni proizvodi kako {to se: ● bojleri i radijatori.51 Leewe na `elezo Ovaa klasa opfa}a dejnosti na learnici na `elezo.primarna prerabotka na bakar Ovaa klasa.54 24.proizvodstvo na uranium od me{an katran (smola) i drugi rudi .21 ● leeni predmeti za doma}instvata. vidi 24.proizvodstvo na `ica i lenta za osiguruva~i . isto taka.proizvodstvo na hrom. nikel itn.proizvodstvo na bakar so elektroliti~ko rafinirawe na otpadoci i ostatoci od bakar .53. nikel itn. mangan.proizvodstvo na hrom. mangan.proizvodstvo na mate od surov nikel Ovaa klasa.53.5 Leewe na metali Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na polugotovi proizvodi i razni odlivki so proces na leewe. . vidi 25. 24.leewe na oboeni metali.99 24.proizvodstvo na `ica od ovie metali so izvlekuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . mangan. vidi 24. isto taka. mangan. od ruda ili oksidi .

specijalizirani dejnosti na popravka i odr`uvawe. nasproti oddelite od 26 do 30 koi opfa}aat proizvodstvo na kombinacija ili monta`a (sostavuvawe) na ovie metalni proizvodi (ponekoga{ so drugi materijali) vo pove}e kompleksni edinici koi. rabotat so podvi`ni delovi.54 Leewe na drugi oboeni metali Ovaa klasa opfa}a: .1 .leewe na odlivki od te{ki metali .52 Leewe na ~elik Ovaa klasa opfa}a dejnosti na learnici na ~elik.leewe vo kalapi na odlivki od oboeni metali 25 Proizvodstvo na fabrikuvani metalni proizvodi. Ovoj oddel ne opfa}a: .proizvodstvo na cevki i pribor od leen ~elik 24.leewe na polugotovi proizvodi od aluminium.leewe na odlivki od lesni metali 24. magnezium. Proizvodstvoto na oru`je i municija.leewe na odlivki od ~elik . elektronski ili opti~ki.leewe na proizvodi od kovliva odlivka . nepodvi`ni funkcii.proizvodstvo na cevki i {uplivi profili i cevki i proizvodi od leeno `elezo 24. voobi~aeno so stati~ni. Ovaa klasa opfa}a: .leewe na odlivki od blagorodni metali . cink itn. titanium.proizvodstvo na bezrabni cevki od ~elik so centrifugalno leewe .leewe na polugotovi proizvodi od `elezo . osven ma{ini i oprema Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na “~isti“ metalni proizvodi (kako {to se delovi. ako ne se ~isto elektri~ni.. vidi 33. isto taka. e vklu~eno vo ovoj oddel.leewe na polugotovi proizvodi od ~elik . .53 Leewe na lesni metali Ovaa klasa opfa}a: . kontejneri i konstrukcii).leewe na nodularni (top~esti) grafitni odlivki od `elezo .leewe na odlivki od sivo `elezo .

rezervoari i sadovi od metal Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na cisterni. Proizvodstvo na metalni konstrukcii i delovi na konstrukcii Ovaa klasa opfa}a: .11 . vidi 25.99 . vidi 25.proizvodstvo na metalni ramki i skeliwa za grade`ni{tvoto i nivni delovi (kuli. radijatori i kotli za centralno greewe 25.proizvodstvo na metalni vrati i prozorci..1 Proizvodstvo na metalni konstrukcii Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na metalni konstrukcii (kako {to se metalni ramki ili delovi za grade`ni{tvo).12 Proizvodstvo na metalni vrati i prozorci Ovaa klasa opfa}a: . kako {to se bojleri za centralno greewe.) .11 25. Ovaa klasa ne opfa}a: .specijalizirana instalacija na proizvedeni stoki od ovoj odddel vo zgradi. oprema za krevawe i manipulacija itn. vidi 43.51 25.22 25.metalni delovi za katno pripojuvawe 25.proizvodstvo na monta`ni zgradi. mostovi itn.proizvodstvo na delovi za brodski ili drugi kotli. ramki za vrati i prozorci.30 .proizvodstvo na metalni konstrukcii za industrija (konstrukcii za visoki pe~ki. vidi 30.) . vidi 27. jarboli. kapaci i porti (kapii) . glavno od metal: ● baraki na gradili{ta.proizvodstvo na elektri~ni pe~ki i greja~i za voda.proizvodstvo na pricvrstuva~i za sostavuvawe na `elezni~ki. bali (glavni gredi).21 Proizvodstvo na radijatori i kotli za centralno greewe Ovaa klasa ne opfa}a: . konstrukcii na standardni izlo`beni elementi itn.2 Proizvodstvo na cisterni.proizvodstvo na delovi za brodovi.

vidi 30.21 . cisterni i sli~ni metalni kontejneri. vidi 28.25. osven separatori na izotopi . vidi 29.11 . rezervoari i sadovi od metal Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na metalni buriwa. osven kotli za centralno greewe so topla voda Ovaa klasa opfa}a: .izgradba na cevovoden sistem vklu~uvaj}i i natamo{na obrabotka na cevkite glavno za da se napravat cevki pod pritisok ili cevovodni sistemi zaedno so povrzanata konstrukcija i izgradba Ovaa klasa ne opfa}a: . ekonomajzeri.proizvodstvo na separatori na izotopi.proizvodstvo na pomo{ni uredi za parni kotli: ● kondenzatori na parea.91 i 25. vidi 25. osven kotli za centralno greewe so topla voda Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na parni kotli.proizvodstvo na rezervoari. sobira~i i akumulatori na parea .proizvodstvo na kotli za vodena i druga parea . pregrejuva~i.3 Proizvodstvo na parni kotli.proizvodstvo na transportni kontejneri.proizvodstvo na delovi za bojleri-turbini.40 Proizvodstvo na oru`je i municija Proizvodstvo na oru`je i municija .proizvodstvo na kotli i radijatori za centralno greewe so topla voda. 25. isto taka. kanti. rezervoari.proizvodstvo na delovi za brodski ili drugi bojleri Ovaa klasa.29 Proizvodstvo na drugi cisterni.proizvodstvo na tenkovi (voeni oklopni vozila).4 25.40 25.proizvodstvo na nuklearni reaktori.99 25.30 Proizvodstvo na parni kotli. vidi 28.proizvodstvo na metalni kontejneri za komprimiran ili te~en gas Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 25. opfa}a: . so kapacitet {to ne preminuva 300 litri.20 .92 . instalirani kako uredi za skladirawe i/ili koi se koristat za proizvodstvo . kutii i dr.koi se koristat za ~uvawe i pakuvawe na stoki.

koi se vr{at vrz baza na dogovor ili so nadomest.proizvodstvo na oru`je za lov. vidi 29. vidi 20. . lesni mitralezi) .6 Obrabotka i presvlekuvawe na metali.proizvodstvo na udarni igli. 24. detonatori ili svetle~ki raketi. zavaruvawe itn. isto taka.40 25. sportsko ili ogneno oru`je za samoodbrana i soodvetna municija . kako {to se presvlekuvawe.proizvodstvo na boeva municija Ovaa klasa. me~evi.Ovaa klasa opfa}a: .1. te{ki mitralezi) .kovawe. pu{ki.proizvodstvo na te{ko oru`je (artilerija.proizvodstvo na tenkovi i drugi borbeni vozila.proizvodstvo na pi{toli za vozduh i gas (vozdu{ni i gasni pi{toli) .metalurgija na prav: proizvodstvo na metalni predmeti neposredno od metalen prav so zagrevawe (sinteruvawe) ili pod pritisok Ovaa klasa ne opfa}a: . raketi. metalurgija na prav Ovaa klasa opfa}a: .5 Kovawe. presuvawe. vidi 30. vidi 30. {tancuvawe i valawe na metali . op{ti ma{inski raboti Ovaa grupa opfa}a osnovni dejnosti na obrabotka na metali. kako {to se kovawe i presuvawe koi se vr{at vrz baza na dogovor ili so nadomest.proizvodstvo na oklopni vozila za prevoz na pari ili dragocenosti.51 . dup~ewe.. topovi.10 .71 . presuvawe. bajoneti.proizvodstvo na metalen prav.proizvodstvo na eksplozivni napravi kako {to se bombi. cevki za torpedo.2 25. opfa}a: .proizvodstvo na vselenski vozila. itn. vidi 24. metalurgija na prav Ovaa grupa opfa}a glavno dejnosti za obrabotka na metal. {tancuvawe i valawe na metali. vidi 25.50 Kovawe. polirawe. presuvawe. 25.proizvodstvo na lesno oru`je (revolveri. gravirawe.proizvodstvo na se~ila.30 . {tancuvawe i valawe na metali. mini i torpeda Ovaa klasa ne opfa}a: .

flemawe i otstranuvawe na musta}i.se~ewe i pi{uvawe na metal so laserski zraci Ovaa klasa ne opfa}a : . alati i metalna oprema za op{ta namena Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na se~ila. na metalni par~iwa . razvrtuvawe. metalni ra~ni alati i metalna oprema za op{ta namena 25. na metali . 24.43. vidi 01. ostrewe. vidi 22.dup~ewe. zavaruvawe. pilewe.29 . la`ici itn.62 Op{ti ma{inski raboti Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na se~ila. me~evi.presvlekuvawe. dletuvawe.25 25.pe~atewe na metal. polirawe na metal vo baraban i ~istewe na metali . rendawe.62 . bajoneti itn. spojuvawe itn.presvlekuvawe na metal so nemetalni materijali: ● plastificirawe. anodizirawe itn. lakirawe itn.zajaknuvawe (zacvrstuvawe).valawe so blagorodni metali na osnovni metali ili drugi metali. ramnewe.41. vidi 95. brusewe. polirawe na metal Ovaa klasa ne opfa}a : .44 25.71 Proizvodstvo na se~ila Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na kova~i na kowi.7 Proizvodstvo na se~ila.boewe i gravirawe na metali .termi~ka obrabotka na metali .42.uslugi na "brzo" gravirawe.62 .dejnosti na kova~i na kowi. strugawe. vidi 18. 24.12 .25. emajlirawe. .presvlekuvawe na plasti~ni masi so metal. erodirawe. peskarewe so peso~en mlaz. glodawe.61 Obrabotka i presvlekuvawe na metali Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ostanati artikli za se~ewe: ● seka~i i sekir~iwa ● bri~ovi i no`iwa za bri~ewe ● no`i~ki za se~ewe. 24. vidi 01. . . vidi 24. vilu{ki. potkastruvawe i {i{awe .proizvodstvo na pribor za doma}instvata kako {to se no`evi.

proizvodstvo na alati za presi .proizvodstvo na ra~en alat na elektri~en pogon. za razli~na upotreba vo doma}instvata i industrijata 25.proizvodstvo na kova~ki alat: ~ekani.72 Proizvodstvo na bravi i {arki Ovaa klasa opfa}a: . probiva~i.91 Proizvodstvo na sandaci i sli~na ambala`a od ~elik Ovaa klasa opfa}a: .99 .12 25. nakovalni itn . ~a{i. bravi.Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 32. {ajki. {arki i sl. vidi 28.proizvodstvo na pili i se~ila za pili. sostaveni `elezni~ki {inski uredi itn. i metalni predmeti za zgradi.9 Proizvodstvo na ostanati fabrikuvani metalni proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na raznovidni metalni proizvodi kako {to se kanti i kofi. vklu~uvaj}i i se~ila za kru`ni i veri`ni pili . zavrtki i navrtki. alati za stegawe Ovaa klasa ne opfa}a: .).proizvodstvo na pribor za jadewe i sadovi (tenxeriwa.73 Proizvodstvo na alati Ovaa klasa opfa}a: .91 25. . metalni uredi.proizvodstvo na katanci. bez ogled dali se elektri~ni ili ne. . vidi 28. mebel.proizvodstvo na modelirani kutii i kalapi (osven kalapi za ingoti) . {rafcigeri itn.proizvodstvo na neelekti~en ra~en alat za zemjodelstvoto . vozila itn.proizvodstvo na mengeme. klu~evi. tacni itn. ~inii.proizvodstvo na potro{ni alati za ra~en alat.proizvodstvo na kalapi za ingoti ({ipki).24 . no`ovi za glodawe itn. proizvodstvo na potro{ni alati za ma{ini-alatki: burgii.proizvodstvo na no`evi i listovi za se~ewe za ma{ini ili za mehani~ki aparati . metalni predmeti za doma}instvata.proizvodstvo na se~ila od blagorodni metali. 25.proizvodstvo na ra~en alat kako {to se: kle{ti. vidi 25. kotli. propeleri i kotvi za brodovi.

94 Proizvodstvo na svrzuva~ki elementi i zavrtni ma{inski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .2 25. kutii Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na presvle~ena `ica i `ica so jadro .proizvodstvo na pru`ini za ~asovnici. vidi 28. . navrtki i sli~ni proizvodi so navoi 25.proizvodstvo na pru`ini (osven pru`ini za ~asovnici): ● lisnati pru`ini. re{etki. osven sinxiri za elektri~en transmisiski prenos Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na cisterni i rezervoari.proizvodstvo na zavrtki. bo~vi. vpleteni ja`iwa i sli~ni proizvodi . {ajbni i drugi proizvodi bez navoi .proizvodstvo na neizoliran metalen kabel i izoliran kabel koj ne mo`e da se koristi kako sprovodnik na elektri~na energija . tubi (za pakuvawe) i kutii na rasklopuvawe . ogradi od `ica.proizvodstvo na sinxiri. vidi 26. mre`i.92 Proizvodstvo na ambala`a za pakuvawe od lesni metali Ovaa klasa opfa}a: . pru`ini za torzioni lostovi ● listovi za pru`ini .presvle~eni elektrodi za elektrola~no zavaruvawe .32 .proizvodstvo na limenki i konzervi za pakuvawe na proizvodi za ishrana. vidi 25. vidi 27. kofi.proizvodstvo na navrtki.proizvodstvo na sinxiri za elektri~en transmisiski prenos. {trafovi.93 .proizvodstvo na `ica i kabel za prenos na elektri~na energija.proizvodstvo na {ajki i igli .proizvodstvo na metalni kabli.15 25.proizvodstvo na kanti.proizvodstvo na zavrtni ma{inski proizvodi .proizvodstvo na proizvodi izraboteni od `ica: bodlikava `ica.proizvodstvo na metalni zatvora~i Proizvodstvo na `i~ani proizvodi.. spiralni pru`ini. sinxiri i pru`ini Ovaa klasa opfa}a: . tkaenini (platna) i dr.52 .

lavaboa. kadi. 31.proizvodstvo na mebel od metal. sadovi za perewe i sli~ni proizvodi . tacni itn. metalni ra~ki i drugi delovi od metal za ~ador. vidi 31.09 .proizvodstvo na sportski predmeti.40 26 Proizvodstvo na kompjuterski. kotli itn. . kop~i i kuki ● metalni skali ● metalni znaci. ● tenxeriwa. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .01.71 .25.proizvodstvo na me~evi.proizvodstvo na metalni vakumirani bokali i {i{iwa .proizvodstvo na vgradlivi elementi od cink: `lebovi za pokrivi.99 Proizvodstvo na drugi fabrikuvani metalni proizvodi.proizvodstvo na razli~ni proizvodi od metal: ● proizvodstvo na brodski propeleri i se~ila ● kotvi ● yvona ● pri~vrstuva~i za sostavuvawe na `elezni~ki {ini ● sponi.proizvodstvo na igri i igra~ki. tavi i drugi neelektri~ni sadovi za koristewe na trpeza ili vo kujna ● mali ra~ni kujnski uredi i pribor ● metalen pribor za ~istewe . vidi 32. ● {uplivi proizvodi: tenxeriwa. vidi 32.99 . ~e{el Ovaa klasa ne opfa}a: . 31.proizvodstvo na proizvodi od metal za doma}instvata: ● ramni proizvodi: ~inii.proizvodstvo na permanentni metalni magneti . ● proizvodi za ru~ek: ~a{i. bajoneti itn.proizvodstvo na metalni vikleri.proizvodstvo na metalni proizvodi za kancelariska upotreba. vklu~uvaj}i i znaci za pati{ta ● proizvodstvo na ukrasi za ta{ni .02.proizvodstvo na metalni zna~ki i metalni vojni~ki simboli .proizvodstvo na koli~ki za {oping. kasi. osven mebel .proizvodstvo na sefovi. armirani vrati itn.30 . ~inii itn. elektronski i opti~ki proizvodi . vidi 25. vidi 30.

sodr`i proizvodstvo na elektronika za {iroka potro{uva~ka.proizvodstvo na elektronski kondenzatori . kompjuterska periferna (dopolnitelna) oprema. elektromedicinska i elektroterapevtska oprema.proizvodstvo na elektronski cevki . digitalni i hibridni) . Proizvodstvo na elektronski sostavni delovi (komponenti) i elektronski plo~i 26.proizvodstvo na diodi.proizvodstvo na mikroprocesori .proizvodstvo na induktori (pr. tranzistori i sli~ni posebni elementi . poluprovodnici. gotovi ili polugotovi . transformatori).11 Proizvodstvo na elektronski sostavni delovi (komponenti) Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na poluprovodnici i ostanati komponenti za elektronska upotreba. LCD) .proizvodstvo na integrirani kola (analogni. Ovaa klasa opfa}a: . navoi.proizvodstvo na ~ipovi ili plo~ki.proizvodstvo na elektronski kristali i kristalni sklopovi . Proizvodniot proces na ovoj oddel se karakterizira so dizajnirawe (konstruirawe) i primena na integrirani dvi`ewa i mnogu specijalizirana tehnologija.Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na kompjuteri. razni vidovi na elektronski komponeneti . opti~ki instrumenti i oprema i proizvodstvo na magnetni i opti~ki mediumi.proizvodstvo na elektronski konektori .proizvodstvo na komponenti za prika`uvawe (plazma. kabli za monitor. kako {to se komponentite (sostavnite delovi) za nekoi proizvodi.proizvodstvo na prazni plo~i za pe~ateni kola . oprema za merewe.proizvodstvo na svetle~ki diodi (diodi za emituvawe na svetlo) (LED) Ovaa klasa isto taka opfa}a: . USB kabli.1 . konektori itn.proizvodstvo na kabli za printer. isto taka.proizvodstvo na elektronski otpornici . oprema za zra~ewe. polimer. oprema za komunikacija i sli~ni elektronski proizvodi.Ovoj oddel.. prekinuva~i i merni pretvoruva~i za elektronska upotreba . 26.proizvodstvo na kalemi. prigu{uva~i. testirawe i navigacija.

vidi 26.12 .proizvodstvo na fluorescentni balasti.proizvodstvo na kompjuteski i televiziski monitori. vidi 26.33 .proizvodstvo na elektri~ni relei. vidi 27.Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 26.proizvodstvo na polni plo~i za pe~ateni kola . modemi) Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na sli~ni elementi za elektronska upotreba. vidi 18. vidi 27.proizvodstvo na rendgentski cevki i sli~ni uredi za zra~ewe.proizvodstvo na elektri~ni `i~ani uredi.60 .40 .pe~atewe na "smart" karti~ki. vidi oddel 27 .zvu~ni. 26. video.proizvodstvo na vnatre{nata strana na kartite (na pr.20 Proizvodstvo na kompjuteri (smeta~ki ma{ini) i periferna (dopolnitelna) oprema .12 Proizvodstvo na polni elektronski plo~i Ovaa klasa opfa}a: .30 .20.11 .proizvodstvo na opti~ka oprema i instrumenti.70 . kontrolni. vidi 26.polnewe na komponentite na plo~ite na pe~atenite kola .12 .11 26.proizvodstvo na modemi (pridru`na oprema). vidi 26.proizvodstvoto na kompletna oprema e klasificirano sekade vo klasifikacijata kade {to se raboti za kompletna oprema 26. vidi 18.pe~atewe na "smart" kartici.12 .proizvodstvo na prazni plo~i za pe~ateni kola. mre`ni. vidi 27.2 Proizvodstvo na kompjuteri (smeta~ki ma{ini) i periferna oprema 26.

DVD-ROM. terminali za prika`uvawe na proizvodi za proda`ba (POS-point-of-sale).proizvodstvo na kompjuterski terminali za posebna namena . Analognite kompjuteri se sposobni za pretvorawe na matemati~kite modeli i sodr`at barem najmalku analogna kontrola i elementi za programirawe.proizvodstvo na monitori .proizvodstvo na elementi na magnetni diskovi. se uredi koi go rabotat slednovo: (1) ja skladiraat procesnata programa ili programi i podatocite potrebni za izvr{uvawe na programata. kako avtomatski ma{ini za govor (ATM' s).proizvodstvo na tastaturi .Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo i/ili sostavuvawe na elektronski kompjuteri.proizvodstvo na kompjuterski proektori (video bimovi) Ovaa klasa. (3) vr{at aritmeti~ka presmetka specificirana od korisnikot i (4) ja vr{at. CDROM.proizvodstvo na site tipovi na gluv~iwa. digitalni i hibridni. procesnata programa so prisposobuvawe na barawata za nivno ispolnuvawe vo tekot na procesot. vklu~uvaj}i bar kod skener .proizvodstvo na printeri . Kompjuterite mo`at da bidat analogni. monitori. (2) mo`e da bidat programirani spored barawata na korisnikot.proizvodstvo na laptop kompjuteri . laptopovi i kompjuterski serveri. bez mehani~ko rakuvawe .proizvodstvo na ~ita~i na "smart" karti~ki .proizvodstvo na opti~ki diskovi ( na pr. bez ~ovekova intervencija. USB prenosna memorija i drugi elementi za skladirawe .proizvodstvo na virtuelni kacigi . desktop kompjuteri. isto taka. xojstici i podvi`ni top~iwa .proizvodstvo na mejnfrejm kompjuteri (centralni edinici) .proizvodstvo na ra~ni kompjuteri (na pr. opfa}a: . DVD-RW) .proizvodstvo na skeneri.proizvodstvo na kompjuterski terminali. kako naj~est vid. kompjuterska periferna oprema kako {to se elementi za ~uvawe i elementi za input-vlez/autputizlez (printeri.proizvodstvo na kompjuterski serveri . Digitalnite kompjuteri. Ovaa klasa opfa}a: . kompjuterski tipki).PDA) .proizvodstvo na desktop kompjuteri . kako {to se mejnfrejm komjuteri (centralna edinica). CD-RW.

PBX) . vidi 26.30 .12 . zvu~ni.).proizvodstvo na televiziski monitori i displeeri. izlezi ) .12 . vidi 26. kopirawe.proizvodstvo na bez`i~ni telefoni .proizvodstvo na telefonska i telefaks oprema. vklu~uvaj}i i aparati za odgovarawe na telefonski povici (telefonski sekretarki) .proizvodstvo na vnatre{nata strana na kartite. vidi 26. video itn.proizvodstvo na elektronski delovi za {iroka potro{uva~ka.80 26.proizvodstvo na mobilni telefoni .3 26. ruteri. izlezi).40 .proizvodstvo na elektronski komponenti za kompjuteri i periferna oprema.40 . vidi 26. vidi 26. skenirawe.proizvodstvo na oprema za kablovska televizija .. vidi 26.proizvodstvo na uredi za izgradba na glavna centrala (Private Branche Exchange Equipment.proizvodstvo na vnatre{ni i nadvore{ni kompjuterski modemi.proizvodstvo na anteni za prenos i priem na signali .proizvodstvo na prazni opti~ki i magnetni mediumi za kompjuteri i drugi uredi.30 . premostuva~i.proizvodstvo na oprema za komunikacija na podatocite (na pr.30 Proizvodstvo na oprema za komunikacija Proizvodstvo na oprema za komunikacija Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na telefonska oprema i oprema za komunikacija koja se koristi za prenos na elektri~nite signali preku `ici i vozduh kako {to e radio i televizisko emituvawe i `i~ana komunikaciska oprema Ovaa klasa opfa}a: . moduli i sostavni delovi. ruteri.proizvodstvo na pove}efunkcionalna oprema so izvr{uvawe na dve ili pove}e od slednite funkcii: printawe.20 .12 . kako {to se CD pleeri i DVD pleeri. vidi 26..proizvodstvo na polni elektronski plo~i.reprodukcija na snimeni mediumi (kompjuterski. oprema za razmena na podatoci (na pr.proizvodstvo na konzoli za video igri.proizvodstvo na oprema za telefonski centrali .proizvodstvo na digitalni prekinuva~i za komunikacija. vidi 26. vidi 26. faks Ovaa klasa ne opfa}a: .40 .proizvodstvo na pejxeri . vidi 26.premostuva~i.proizvodstvo na oprema za modemi i pridru`na oprema. vidi 18.1 .

proizvodstvo na stereo oprema .proizvodstvo na oprema za radio i televiziski studija i emituvawe.proizvodstvo na televiziski monitori i displeeri .40 .90 .proizvodstvo na zasiluva~i za muzi~ki instrumenti i sistemi za javni nastapi .proizvodstvo na soobra}ajni semafori.proizvodstvo na zvu~nici . vidi 26.proizvodstvo na alarmni i protivpo`arni sistemi.proizvodstvo na GPS uredi.proizvodstvo na kompjuteri i kompjuterska periferna oprema.proizvodstvo na elektronski komponenti i potkomponenti koi se koristat vo komunikaciskata oprema.. vidi 27. vklu~uvaj}i televizizski kameri . vklu~uvaj}i i vnatre{ni/nadvore{ni kompjuterski modemi.20 .proizvodstvo na modemi (oprema za prenos na podatoci) i pridru`na oprema . Ovaa klasa opfa}a: ..proizvodstvo na radio i televiziski prenosuva~i .1 . koi ispra}aat signali do kontrolnite stanici .proizvodstvo na video kameri za doma{na upotreba .proizvodstvo na video kaseti za rekorderi i oprema za razmno`uvawe (kopirawe) .proizvodstvo na oprema za mobilna komunikacija .proizvodstvo na polni elektronski plo~i. vidi 26.proizvodstvo na mikrofoni . vidi 26.90 26.4 Proizvodstvo na elektronika za {iroka potro{uva~ka 26.proizvodstvo na CD i DVD pleeri .proizvodstvo na xuboksi .proizvodstvo na televizori .proizvodstvo na audio rekorderi i sistemi za razmno`uvawe (kopirawe) .proizvodstvo na radio priemnici .proizvodstvo na audio i video oprema za {iroka potro{uva~ka.proizvodstvo na komunikaciski elementi so upotreba na infracrveni zraci (na pr.12 . dale~inski upravuva~i) Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 26. vidi 26. za javen razglas i zasiluva~i za muzi~ki instrumenti.51 . motorni vozila.proizvodstvo na elektronski semafori (za sportski natprevari).40 Proizvodstvo na elektronika za {iroka potro{uva~ka Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na elektronska audio i video oprema za doma{na zabava. vidi 27.

proizvodstvo na konzoli za video igri Ovaa klasa ne opfa}a: . ispituvawe i navigacija za raznovidni industriski i neindustriski celi. vidi 26.30 .proizvodstvo na elektronski igri so fiksiran (a ne zamenliv) softver. komercijalni video kameri.proizvodstvo na kompjuterski periferni elementi i kompjuterski monitori. stereo.2 . vidi 18.70 . radio.30 . vidi 26. vidi 26..proizvodstvo na oprema za studisko emituvawe. zvu~ni. ispituvawe i navigacija.proizvodstvo na digitalni kameri. prenos i antenski priem.proizvodstvo na oprema za dale~insko upravuvawe (radisko i infracrveno).)..proizvodstvo na karaoke ma{ini .proizvodstvo na anteni.30 . vidi 26. vklu~uvaj}i i elementi za merewe na vremeto kako {to se saati i ~asovnici i sl.proizvodstvo na oprema za pejxeri. vidi 26.20 .30 . kompjuter) .5 Proizvodstvo na instrumenti i aparati za merewe.30 . 26.51 Proizvodstvo na instrumenti i aparati za merewe. vidi 32. ispituvawe i navigacija . video itn. kako {to e oprema za reprodukcija.proizvodstvo na slu{alki (na pr. vidi 26.reprodukcija na snimeni zapisi (kompjuterski.40 26.proizvodstvo na aparati za odgovarawe na telefonski povici (telefonski sekretarki). vidi 26. saati i ~asovnici Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na oprema za merewe.

proizvodstvo na spektrometri . instrumenti i sredstva za merewe.proizvodstvo na instrumenti za motori na vozduhoplovi . vozduhoplovni i pomorski sistemi i instrumenti. avtomatska kontrola i regulatori za primena.za voda. viskoznosta.proizvodstvo na aparati za kontrola na plamen i ogan . sogoruvaweto.proizvodstvo na metereolo{ki instrumenti . gasovit i kompoziten materijal. koncentracijata i rotacijata.proizvodstvo na mera~i za potro{uva~ka (na pr.proizvodstvo na instrumenti kontrola na hidroni~ko ograni~uvawe . uredi za sumirawe (na pr. vla`nosta. zabele`uvawe.Ovaa klasa opfa}a sistemi i instrumenti za ispituvawe. detekcija. kako {to se greja~i. elektri~na energija) . drugi instrumenti za merewe i ispituvawe i nivni delovi. te~en.proizvodstvo na instrumenti za istra`uvawe . zamrznuva~i (fri`ideri) i aparati (oprema). vakuumot. kiselosta.registrirawe) na merkite za te~nost i instrumentite za smetawe. razladni (klima) uredi. gustinata.proizvodstvo na broila .proizvodstvo na poligrafski ma{ini . indicirawe (najavuvawe). instrumenti za merewe i ispituvawe na karakteristikite na elektricitetot i elektri~nite signali (znaci).proizvodstvo na oprema za ispituvawe na fizi~kite svojstva i inspekciska oprema . ispituvawe i navigacija (osven ednostavnite mehani~ki alat Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na mera~i za na vozdu{en pritisok (manometri) .proizvodstvo na detektori za radijacija (zra~ewe) i monitoring instrumenti . Ovaa klasa go opfa}a i proizvodstvoto na neelektri~na oprema za merewe.proizvodstvo na oprema za ispituvawe na avtomobilski izduvni gasovi . nivoto. protokot. vodewe. navigacija. prenos i kontrola na temperaturata. prika`uvawe.proizvodstvo na termometri od vidot te~nost vo staklo i bimetalni termometri (osven medicinski) . gas.proizvodstvo na mera~i na protok i smeta~ki instrumenti . pritisokot. instrumenti i instrumentacionen sistem za laboratoriska analiza na hemiskiot i fizi~kiot sostav ili koncentrirawe na primeroci od cvrst (tvrd).proizvodstvo na instrumenti za regulirawe na vla`nosta .

vidi 26. vidi 28.proizvodstvo na detektori za dvi`ewe .proizvodstvo na oprema za ispituvawe.. signalni generatori.20 .proizvodstvo na detektori za mini.52 Proizvodstvo na saati i ~asovnici Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na saati. kroja~ki metar itn.70 . libela. vidi gi klasite za proizvodstvo koi gi koristat kako osnoven materijal 26.proizvodstvo na oprema za kontrola na `ivotnata sredina (okolina) i avtomatska kontrola na priborot .23 .proizvodstvo na radari .proizvodstvo na saati i ~asovnici od site vidovi.proizvodstvo na instrumenti za laboratoriski analizi (na pr. vklu~uvaj}i gi i onie od blagorodni metali . vklu~uvaj}i i sono-plovka (pojas za spasuvawe) . vidi 26. zapisi za letawe) ..proizvodstvo na laboratiski mera~i (vagi). detekcija. ~asovnici. ispituvawe itn.proizvodstvo na oprema za medicinsko ispituvawe i zra~ewe.proizvodstvo na ednostavni mehani~ki sredstva za merewe (na pr. vremenski mehanizmi i nivni delovi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na kutii i orman~iwa za saati i ~asovnici.proizvodstvo na GPS instrumenti .proizvodstvo na instrumenti za merewe te`ina (osven laboratoriskite).50 . vidi 32. vidi 28.30 . inkubatori i raznovidni laboratoriski aparati za merewe.aparati za odgovarawe na telefonski povici (telefonski sekretarki).proizvodstvo na ma{ini za diktirawe (diktafoni). vklu~uvaj}i i ~asovnici za instrument-tabli .proizvodstvo na medicinski termometri.proizvodstvo na oprema za opti~ko pozicionirawe. oprema za analiza na krvta) .proizvodstvo na radarska oprema .instalirawe na oprema za kontrola na industriskiot proces. navigacija.60 . merni lenti). detektori na metal . vidi 26. vozduhoplovna i pomorska oprema.29 . vidi 33. Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na oprema za merewe i registrirawe (na pr.

broj~anici.proizvodstvo na CT skeneri . vidi 32.60 Proizvodstvo na oprema za zra~ewe.proizvodstvo na medicinska laserska oprema . isto taka. elektromedicinska i elektroterapevtska oprema 26. medicinskoterapevtski. mostovi i drugi delovi ● kutii i orman~iwa za saati i ~asovnici od site materijali Ovaa klasa ne opfa}a: .industriski. kako {to se: ● parking-~asovnici ● ~asovnici ● mera~i na vreme i data ● mera~i na procesite .proizvodstvo na aparati i cevki za zra~ewe (na pr. bele`ewe i prika`uvawe na vremenskite intervali na drug poinakov na~in so pomo{ na mehanizam na ~asovnikot ili so sinhroniziran motor.proizvodstvo na medicinska ultrazvu~na oprema . strelki.proizvodstvo na elektromedicinska endoskopska oprema . istra`uva~ki. vidi 32.proizvodstvo na aparati za bele`ewe na vremeto i oprema za merewe.proizvodstvo na pejsmejkeri . opfa}a: .proizvodstvo na PET skeneri . ko`a.proizvodstvo na pomo{ni aparati za slu{awe Ovaa klasa.proizvodstvo na vremenski i drugi uredi za pokrenuvawe so rabota (dvi`ewa) na saati i ~asovnici ili so sinhroniziran motor: ● vremenski bravi . medicinsko-dijagnosti~ki.proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od blagorodni metali.. gama. elektromedicinska i elektroterapevtska oprema Ovaa klasa opfa}a: . iks-zraci i druga oprema za zra~ewe .proizvodstvo na komponenti za saati i ~asovnici: ● delovi za site vidovi na saati i ~asovnici ● federi.12 .proizvodstvo na oprema za magnetna rezonanca (MRI) . plastika).6 Proizvodstvo na oprema za zra~ewe. le`i{ten kamen.proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od neblagorodni metali.proizvodstvo na nemetalni rem~iwa za ~asovnici (tekstil. nau~ni): ● beta.13 26.12 . vidi 15. plo~i.proizvodstvo na elektrokardiografi .

proizvodstvo na komercijalni TV i video kameri. meri (merila) na fotografski svetla.proizvodstvo na opti~ka poziciona oprema .proizvodstvo na opti~ki uredi so precizni alati .50 .proizvodstvo na opti~ki ogledala .20 .7 Proizvodstvo na opti~ki instrumenti i fotografska oprema 26. teleskopi. opti~ki mikroskopi.23 .proizvodstvo na laserski delovi Ovaa klasa ne opfa}a: .40 .99 26.60) .proizvodstvo na slika na film i slajd proektori .proizvodstvo na video kameri za doma}instvata. vidi 28. vidi 32.70 Proizvodstvo na opti~ki instrumenti i fotografska oprema Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na opti~ki instrumenti le}i. vidi 28.proizvodstvo na le}i.proizvodstvo na oftalmolo{ki proizvodi.proizvodstvo na filmski i digitalni kameri . binokulari i teleskopi .proizvodstvo na fotokopir ma{ini. presvlekuvawe i polirawe na le}i (osven oftmalti~ki).proizvodstvo na oprema za sterilizirawe hrana i mleko so zra~ewe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na opti~ki komparatori .proizvodstvo na opti~ki sredstva i instrumenti za merewe i proverka (na pr.proizvodstvo na opti~ka ni{ani .proizvodstvo na kompjuterski proektori. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 26.oprema za kontrola na ogan.proizvodstvo na kompletna oprema so upotreba na laserski komponenti. opseg (dale~ina) na pronajduva~i . vidi 26.. montirawe na le}i (osven oftmalti~ki) i proizvodstvo na fotografska oprema kako {to se kameri i meri (merila) na svetlost. mikroskopi (osven elektron. vidi 26.proizvodstvo na opti~ki instrumenti za zgolemuvawe . vidi 26.medicinska laserska oprema. prizmi i le}i (osven oftmalti~ki).30 . kako {to se binokulari. vidi gi klasite za proizvodstvo od tipot na ma{ini (na pr.proizvodstvo na grafoskopi .proizvodstvo na kreveti za son~awe (vo solariumi). proton).

zvu~ni.proizvodstvo na prazni magnetski audio i video kaseti . video.proizvodstvo na transformatori za distribucija na elektri~na energija 27.8 26.11 Proizvodstvo na elektromotori. vidi 18. Ovoj oddel ne go opfa}a proizvodstvoto na elektronski proizvodi (vidi oddel 26).26. DC i AC/DC.proizvodstvo na prazni disketi . 27. generatori i transformatori Ovaa klasa go vklu~uva proizvodstvoto na sekakvi vidovi na elektri~ni motori i transformatori: AC. itn).proizvodstvo na prazni opti~ki diskovi .proizvodstvo na hard diskovi mediumi Ovaa klasa ne opfa}a: .reprodukcija na snimeni mediumi (kompjuterski mediumi. Ovaa klasa opfa}a: .1 . Ovoj oddel. generatori i motor-generator kompleti. isto taka. distribucija i specijalni transformatori.proizvodstvo na elektromotori (so isklu~ok na startnite motori na motorite so vnatre{no sogoruvawe) . Proizvodstvo na elektromotori. distribuiraat i upotrebuvaat elektri~na energija. signalna oprema i elektri~ni aparati za doma}instvoto. opfa}a proizvodstvo na elektri~no osvetluvawe. Ovaa klasa opfa}a: . elektromotori.80 Proizvodstvo na magnetski i opti~ki mediumi Proizvodstvo na magnetski i opti~ki mediumi Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na magnetski i opti~ki snimeni mediumi.2 27 Proizvodstvo na elektri~na oprema Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na proizvodi koi sozdavaat (proizveduvaat).proizvodstvo na prazni magnetski audio i video lenti . transformatori i uredi za distribucija i kontrola na elektri~na energija Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na energija. generatori.

proizvodstvo na oprema za prekinuvawe na energija . vidi 28. vidi 26. vidi 27.proizvodstvo na naponski regulatori za prenos i distribucija .proizvodstvo na elektri~ni relei . vidi 29.11 .proizvodstvo na transformatori za elektrola~no zavaruvawe .31 27.proizvodstvo na kompleti turbini-generatori.proizvodstvo na kompleti motor-generatori (so isklu~ok na kompleti na turbinski generatori) .proizvodstvo na fluoroscentni balasti (na pr.11 . ispravuva~i i konvertori.90 .proizvodstvo na generatorski set na glavniot pridvi`uva~ Ovaa klasa ne opfa}a: .premotuvawe na armatura na fabri~ka na~in Ovaa klasa ne opfa}a: .51 .transformatori) .proizvodstvo ne elektronski komponenti: odredeni vidovi na transformatori i prekinuva~i.(proizvodstvo na cvrsti invertori.proizvodstvo na kontrolni paneli za distribucija na elektri~na energija .90 ..proizvodstvo na oprema za elektrozavaruvawe i lemewe.proizvodstvo na elektri~ni prekinuva~i (osven solenoidi.proizvodstvo na podstani~ni transformatori za distribucija na elektri~na energija .proizvodstvo na elektri~ni osiguruva~i .12 Proizvodstvo na aparati za distribucija i kontrola na elektri~nata energija Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na naponski pridu{nici (za distribucija na ramomerno nivo na napon) .proizvodstvo na oprema za kontrola na `ivotnata sredina i kontrolnite instrumenti za industriski procesi.proizvodstvo na startni motori i generatori za motorite so vnatre{no sogoruvawe.proizvodstvo na kanali za vodovite kaj eletri~nite razvodni uredi . vidi 27.proizvodstvo na prekinuva~i na strujni elektri~ni kola .proizvodstvo na generatori za struja (osven alternatori za polnewe na bateriite kaj motorite so vnatre{no sogoruvawe) . tasteri) . odredeni vidovi mehanizmi. vidi 26.

14 .32 Proizvodstvo na drugi elektronski i elektri~ni `ici i kabli Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvoto na kabli od opti~ki vlakna za prenos na podatoci ili sliki vo `ivo Ovaa klasa ne opfa}a: . 26.proizvodstvo na baterii so vla`ni }elii 27. vklu~uva izolacija na kabelot i proizvodstvo na kabli od opti~ki vlakna..proizvodstvo na olovni baterii .12 27.20 Proizvodstvo na baterii i akumulatori Proizvodstvo na baterii i akumulatori Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na baterii koi mo`at i koi ne mo`at da se polnat Ovaa klasa opfa}a: . pokriva~ . vidi 27.33 27. 27. vidi 23.proizvodstvo na prekinuva~i na elektri~ni strujni kola. srebren oksid itn. `ivin dioksid.proizvodstvo na elektri~ni akumulatori. .31 Proizvodstvo na kabli od opti~ki vlakna Ovaa klasa opfa}a: . kontejneri. isto taka. kako {to se prekinuva~i i sklopki.proizvodstvo na primarni }elii i primarni baterii ● }elii koi sodr`at mangan dioksid. vklu~uvaj}i nivni delovi: ● separatori.vo zavisnost od primenata na pr.proizvodstvo na set od opti~ki kabli ili kompleti so konektori ili ostanati priklu~oci.proizvodstvoto na stakleni vlakna ili ni{ki..proizvodstvo na NiCad baterii .proizvodstvo na baterii so suvi }elii .proizvodstvo na NiMH baterii .2 27. Ovaa grupa.3 Proizvodstvo na kabel i elektroinstalaciski materijal Ovaa grupa opfa}a proizvodstvoto na elektroinstalaciski materijali za sproveduvawe na struja kako i na elektroinstalaciski materijali koi ne sproveduvaat struja bez ogled na materijalot.proizvodstvo na litiumski baterii .

vidi 29.proizvodstvo na kabli za kompjuter.proizvodstvo na elektri~ni kabli so izolirani `ici i konektori.proizvodstvo na plasti~ni uredi koi ne prenesuvaat struja vklu~uvaj}i plasti~ni razvodni kutii..41.proizvodstvo na elektri~ni vodovi i pribor . elektri~ni provodnici (so isklu~ok na provodnicite od tipot na preklopnici) . vidi 26.11 . vidi 24.proizvodstvo na prekinuva~i za elektri~na instalacija (na pr.za spojuvawe. vidi 26.33 Proizvodstvo na elektroinstalaciski materijal Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na `i~ani uredi koi prenesuvaat i koi ne prenesuvaat struja za elektri~ni strujni krugovi nezavisno od vidot na materijalot. bakar.44.) . preklopnici. priklu~oci i prekinuva~i.proizvodstvo na kutii za eletri~na `ica (na pr.proizvodstvo na kerami~ki izolatori.proizvodstvo (vle~ewe) na `ica.proizvodstvo na osiguruva~i i induktivni namotki za osvetluvawe . 24.45 . 24.42. aluminium Ovaa klasa ne opfa}a: . 24.43. kutii za prekinuva~) . za izlez.proizvodstvo na prenosni stolbovi i liniski sklopovi .. `i~ana oprema i sli~ni kablovski kompleti ili sklopovi za primena vo avtomobilskata industrija. kabli za printer.proizvodstvo na zbirni {ipki. povr{inski plo~i i sli~na plasti~na instalaciona oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na kutii za eletri~na `ica (na pr. 24. vidi 23.proizvodstvo na elektronski tipovi na konektori.proizvodstvo na elektri~ni provodnici i soodvetni drugi uredi . Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na izolirani `ici i kabli izraboteni od ~elik. kop~iwa za pridvi`uvawe na mehanizmot. USB kabli i sli~ni kabelski setovi ili sklopki.za spojuvawe. federi. kutii za prekinuva~) .11 .proizvodstvo na dr`a~i za svetilki .31 27.43 .proizvodstvo na elektri~ni izlezi i prekida~i (fasonki) . vidi 27. na pritisok. otvor za izlez. 24.90 .proizvodstvo na GFCI (uredi za zazemjuvawe) .proizvodstvo na kabelski kompleti.34.

proizvodstvo na sijalici so praznewe. infracrveni i dr. kerozinski) .51 . ultravioletovi. benzinski.proizvodstvo na elektri~ni kamini . vidi 27.33 . gasni.prizvodstvo na feneri (karbidni.4 27.proizvodstvo na lusteri . rasvetni tela i svetilki .27.proizvodstvo na elektri~na signalna oprema kako {to e opremata za soobra}ajni svetlosni i pe{a~ki signalni uredi. opfa}a: . vidi 23.proizvodstvo na reflektori .proizvodstvo na svetlosna oprema kako del od transportnata oprema (na pr. Ovaa klasa opfa}a: . isto taka.proizvodstvo na neelektri~na oprema za osvetluvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .90 .90 27. vidi 27. v`e{teni (usviteni) sijalici.proizvodstvo na tavanski i bawski ventilatori so integrirani svetlosni uredi.proizvodstvo na elektri~ni lampi za insekti . vidi 27. za motorni vozila. ~amci) Ovaa klasa. elektri~nite uredi za osvetluvawe i nivnite komponenti (osven uredite za prenos na struja).proizvodstvo na novogodi{ni kompleti na svetilki .proizvodstvo na elektri~ni znaci.proizvodstvo na `i~ani uredi so sproveduvawe na struja za rasvetni tela.19 .proizvodstvo na ra~ni bateriski svetilki .5 Proizvodstvo na uredi za doma}instvata . avioni.proizvodstvo na stakleni proizvodi i stakleni delovi za rasvetni tela.proizvodstvo na uli~ni rasvetni tela (osven soobra}ajna signalizacija) . fluoroscentni.proizvodstvo na lambi za masa .proizvodstvo na plafowerki . vidi 27. elektri~ni.40 Proizvodstvo na elektri~na oprema za osvetluvawe Proizvodstvo na elektri~na oprema za osvetluvawe Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na elektri~ni svetilki i cevki i nivni delovi i komponenti (osven praznite stakleni formi za elektri~nite svetilki).

mikseri. elektri~ni ~etki za zabi i drugi elektri~ni uredi za li~na upotreba ● ostra~i na no`evi ● aspiratori ili aparati za reciklirawe . plin i sl. oprema za perewe na ali{ta za doma}instvoto. ~e{li.51 Proizvodstvo na elektri~ni aparati za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: . skari ● elektri~ni grejni tela itn. pravosmukalki za doma}instvo. vikleri ● elektri~ni pegli ● elektri~ni aparati za zagrevawe na prostorii i doma{ni ventilatori ● elektri~ni pe~ki ● mikrobranovi pe~ki ● {poreti. ~etki.proizvodstvo na elektrotermi~ki aparati za doma}instvata: ● fri`ideri ● zamrznuva~i ● ma{ini za miewe sadovi ● ma{ini za perewe i su{ewe na ali{ta ● pravosmukalki ● aparati za polirawe na podovi ● otstranuva~i na otpadoci ● ma{ini za se~ewe. sokovnici ● otvora~i na konzervi ● elektri~ni aparati za bri~ewe. aparati za gotvewe vo doma}instvoto.proizvodstvo na elektrotermi~ki uredi za doma}instvata: ● elektri~ni greja~i za voda ● elektri~ni }ebiwa ● elektri~ni fenovi za su{ewe na kosa. greja~i za voda i aparati za otstranuvawe na |ubre. elektri~ni ma{ini za odr`uvawe na podovi. 27. kako {to se ma{ini za miewe sadovi. Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na aparati koi kako pogonsko gorivo koristat struja. re{oa ● tosteri ● aparati za podgotvuvawe kafe i ~aj ● fritezi. ventilatori za doma}instvo. fri`ideri za doma}instvoto. zamrznuva~i ispraveni i so kutija (sandak) i ostanati elektri~ni i neelektri~ni aparati za doma}instvoto.Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na mali elektri~ni aparati i elektri~ni uredi za doma}instvoto.

90 Proizvodstvo na druga elektri~na oprema Proizvodstvo na druga elektri~na oprema Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na raznovidna elektri~na oprema vo koja ne spa|aat motori. industriski i instituciski pravosmukalki.94 . vidi 43. oprema za osvetluvawe i aparati za doma}instvoto. generatori i transformatori.proizvodstvo na prodol`ni kabli proizvedeni od kupena izolirana `ica .instalirawe na centralen sistem za vsmukuvawe.29 27. vidi 28.proizvodstvo na uredi za neprekinato napojuvawe (UPS) .proizvodstvo na invertori. razladni (klima) uredi.proizvodstvo na komercijalni i industriski fri`ideri i zamrznuva~i. regulirani i neregulirani uredi za napojuvawe .. komercijalni. montirani trajni greja~i na prostorii. skari.proizvodstvo na elektri~i uredi za otvorawe i zatvorawe na vrati . greja~i za voda.proizvodstvo na potisnuva~i na naponski udari.proizvodstvo na elektri~ni yvona .proizvodstvo na neelektri~na oprema za gotvewe i greewe vo doma}instvoto: ● neelektri~ni aparati za greewe na prostorii. uredi za podgrevawe 27. komercijalni ventilatori i ventilatori za vozduh.proizvodstvo na fiksni polna~i za baterii . pe~ki.proizvodstvo na ma{ini za {iewe za doma{na upotreba. aparati za gotvewe. komercijalna oprema za gotvewe. `ici i `i~ani uredi. uredi za ispravuvawe. Ovaa klasa opfa}a: .9 27.proizvodstvo na ultrazvu~ni ma{ini za ~istewe (osven laboratoriskite i stomatolo{kite) . {poreti.52 Proizvodstvo na neelektri~ni aparati za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: . baterii i akumulatori. oprema za hemisko ~istewe i peglawe. osven za onie za primena vo distribucijata na elektri~nata energija . tavanski ventilatori. peralna za komercijalni potrebi.gorivni }elii. vidi oddel 28 .

5 .proizvodstvo na aparati za doma}instvoto.40 . nespomnati na drugo mesto 28 . vidi 27.proizvodstvo na elektri~ni signalni uredi kako {to e soobra}ajnata i pe{a~kata signalizacija . generatori.proizvodstvo na baterii. vidi 26.proizvodstvo na porcelanski elektri~ni izolatori. kontakti i drugi elektri~ni jaglerodni i grafitni proizvodi . regulatori na napon.20 . vidi 23. alternatori.za zapi{uvawe na rezultati od natprevar) . prekinuva~i relei i industriski kontroli.proizvodstvo na elektronski komponenti za ispravawe i regulirawe na naponot. vidi 29.3 . komplet kabli za sistemot na palewe.proizvodstvo na elektri~ni izolatori (osven staklo ili porcelan). vidi 27. sve}i~ki.proizvodstvo na proizvodi od jaglerodni i grafitni vlakna (osven elektrodi i onie za primena vo elektri~ni uredi). vidi 27. prodol`ni kabli i ostanati elektri~ni kabli so izolirana `ica i konektori .29 .proizvodstvo na oprema za osvetluvawe.1 . vklu~uvaj}i i ra~ni uredi za lemewe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 27.proizvodstvo na kabli za aparati.proizvodstvo na `ici za komunikacija i energija.proizvodstvo na elektri~ni kondenzatori.proizvodstvo na elektri~ni znakovi .11 .proizvodstvo na elektri~na oprema za zavaruvawe i sredstva za lemewe.proizvodstvo na neelektri~na oprema za zavaruvawe i sredstva za lemewe..proizvodstvo na jaglerodni i grafitni elektrodi.43 .proizvodstvo na transformatori. provodnici i oprema izraboteni od neblagoroden metal . vidi 23. elektronski kondenzatori.proizvodstvo na sireni . komponenti .31 Proizvodstvo na ma{ini i uredi. motori. elektronski otpornici i sli~ni uredi.proizvodstvo na elektri~ni semafori za sportski natprevari (pr.99 . strujno konvertirawe (preobrazuvawe) na integrirani kola za pretvorawe na struja.proizvodstvo na elektromagneti .proizvodstvo na delovi za akceleratori . za elektri~nite sistemi za prozorci i vrati. vidi 28.proizvodstvo na elektri~na oprema za motorni vozila. otpornici i sl. vidi 27. strujni i nestrujni `i~ani uredi. kako {to se generatori.

kompjuterska oprema. avioni. Proizvodstvoto na specijalna oprema za transport na patnici ili stoka (tovaren transport) vo ramkite na napred navedenoto razgrani~uvawe. elektri~na distribucija i kontrolni aparati (oddel 26 i 27) i motorni vozila za op{ta namena (oddel 29 i 30). mlazni motori ● brodski motori ● motori za lokomotivi . ma{ini koi isklu~ivo se koristat vo prerabotuva~kata industrija od klasifikacijata NKD ili vo mali grupi na klasifikacijata NKD. zemjodelstvoto ili za doma{na upotreba.e. opfa}a ma{ini za ostanata posebna namena. dizel motori i sl. . kontrolni instrumenti.proizvodstvo na vlezni i izduvni ventili za motori so vnatre{no sogoruvawe .proizvodstvo na klipni motori so vnatre{no sogoruvawe. karburatori i sli~no za site motori so vnatre{no sogoruvawe. bez ogled dali tie se dizajnirani. Ovoj oddel ne opfa}a proizvodstvo na metalni proizvodi za op{ta upotreba (oddel 25).proizvodstvo na klipovi. oprema za merewe i testirawe. Ova vklu~uva proizvodstvo na fiksni i mobilni ili ra~ni uredi. pripa|a na ovoj oddel. Ovoj odel go razlikuva proizvodstvoto na ma{ini za specijalna namena. isto taka. grade`ni{tvoto.proizvodstvo na turbini i nivni delovi: ● turbini na vodena parea i ostanati parni turbini . bez ogled dali se koristat vo proizvodniot proces ili ne . t. Ovoj oddel. kako i ma{ini od op{ta namena.11 Proizvodstvo na ma{ini za op{ta namena Proizvodstvo na motori i turbini.e. rasprskuvawe. vklu~uvaj}i gi nivnite mehani~ki komponenti koi proizveduvaat i primenuvaat sila i koi bilo specijalno proizvedeni primarni delovi.Ovoj odel opfa}a proizvodstvo na ma{ini i uredi koi samostojno mehani~ki ili termalno dejstvuvaat na materijalite ili izveduvaat operacii na materijalite (kako {to se rakuvawe.1 28. merewe ili pakuvawe). avtomatska oprema za kuglani itn. osven motorni vozila. t. koi se koristat vo najrazli~ni industrii od klasifikacijata NKD. isto taka. osven motori za avioni i motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: . klipni prsteni. kako {to se oprema za zabavni parkovi. 28. planirani za upotreba vo industrijata.

● hidrauli~ni turbini, vodeni trkala i nivni regulatori ● tubini na veter ● gasni turbini za avioni, osven turbomlazni i turbopropelerski za pogon na avioni - proizvodstvo na kompleti bojler-turbini - proizvodstvo na kompleti turbina-generatori - proizvodstvo na motori za industriska upotreba Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na elektrogeneratori (osven turbinskogeneratorski kompleti), vidi 27.11 - proizvodstvo na osnovni motori za startuvawe na generatorski agregati (osven generatorski agregati od turbinski tip), vidi 27.11 - proizvodstvo na elektri~na oprema i komponenti za motori so vnatre{no sogoruvawe, vidi 29.31 - proizvodstvo na motori za motorni vozila, avioni i motori za kru`en pogon (pogon na trkalo), vidi 29.10; 30.30; 30.91 - proizvodstvo na turbo mlazni motori i turbo propelerski motori, vidi 30.30

28.12

Proizvodstvo na hidrauli~ni pogonski uredi (hidrauli~na oprema) Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na hidrauli~ni i pnevmatski komponenti (vklu~uvaj}i hidrauli~ni pumpi, hidrauli~ni motori, hidrauli~ni i pnevmatski cilindri, hidrauli~ni i pnevmatski ventili, hidrauli~ni i pnevmatski cevki i spojki ) - proizvodstvo na uredi za podgotovka na vozduh za koristewe vo pnevmatski sistemi - proizvodstvo na hidrauli~ni pogonski sistemi - proizvodstvo na hidrauli~na prenosna oprema - proizvodstvo na hidrostati~ni prenosni uredi Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na kompresori, vidi 28.13 - proizvodstvo na pumpi za nehidrauli~na primena, vidi 28.13 - proizvodstvo na ventili za nehidrauli~na pogonska primena, vidi 28.14 - proizvodstvo na mehani~ka prenosna oprema, vidi 28.15

28.13

Proizvodstvo na drugi pumpi i kompresori Ovaa klasa opfa}a:

- proizvodstvo na vozdu{ni ili vakuum pumpi, vozdu{ni ili drugi gasni kompresori - proizvodstvo na pumpi za te~nost bez ogled dali se ili ne se opremeni so merni instrumenti - proizvodstvo na pumpi dizajnirani za primena na motori so vnatre{no sogoruvawe, pumpi na nafta, voda i gorivo za motorni vozila itn. Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - proizvodstvo na ra~ni pumpi Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na hidrauli~na i pnevmatska oprema, vidi 28.12 28.14 Proizvodstvo na drugi slavini i ventili Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na industriski slavini i ventili, vklu~uvaj}i gi i ventilite za regulirawe i slavinite za dotok - proizvodstvo na sanitarni slavini i ventili - proizvodstvo na slavini i ventili za greewe Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na ventili od nestvrdnata vulkanizirana guma, staklo ili kerami~ki materijal, vidi 22.19; 23.19 ili 23.44 - proizvodstvo na vsmukuva~ki i izduvni ventili za motori so vnatre{no sogoruvawe, vidi 28.11 - proizvodstvo na hidrauli~ni i pnevmatski ventili i uredi za podgotovka na vozduhot za primena vo pnevmatski sistemi, vidi 28.12 28.15 Proizvodstvo na le`i{ta, prenosnici, kako i prenosni i pogonski elementi Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na lagerski i val~esti le`i{ta i nivni delovi - proizvodstvo na uredi za mehani~ki prenos: ● prenosni osovini i kolena: zap~esti osovini i kolenesti osovini itn. ● lizga~ki le`i{ta i nivni ku}i{ta - proizvodstvo na zap~anici, stepeni na prenos i drugi menuva~i na brzina - proizvodstvo na kva~ila i spojki - proizvodstvo na zamajci i kai{nici - proizvodstvo na zglobnici za sinxir - proizvodstvo na prenosni pogonski sinxiri Ovaa klasa ne opfa}a:

- proizvodstvo na drugi sinxiri, vidi 25.93 - proizvodstvo na hidrauli~na transmisiona oprema, vidi 28.12 - proizvodstvo na hidrostati~na transmisija, vidi 28.12 - proizvodstvo na elektromagnetni kva~ila, vidi 29.31 - proizvodstvo na oddelni delovi na transmisionata oprema koja soodvetstvuva na delovite od motorni vozila i avioni, vidi oddel 29 i 30 28.2 28.21 Proizvodstvo na drugi ma{ini za op{ta namena Proizvodstvo na pe~ki i gorilnici Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na elektri~ni i drugi industriski i laboratoriski pe~ki vklu~uvaj}i i pe~ki za uni{tuvawe na otpad - proizvodstvo na plamenici - proizvodstvo na trajno vgradeni elektri~ni greja~i na prostorii i elektri~ni greja~i na bazeni - proizvodstvo na neelektri~ni uredi za greewe za doma{na upotreba, kako {to se solarno greewe, parno greewe, greewe so nafta i sl. uredi za greewe - proizvodstvo na elektri~ni pe~ki za doma}instvoto (elektri~ni pe~ki za vozduh, toplotni pumpi itn.), neelektri~ni pe~ki za vozduh za doma}instva Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - proizvodstvo na mehani~ki uredi za lo`ewe, re{etki za pe~ki, otstranuva~i na pepel itn. Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na pe~ki za doma}instvoto, vidi 27.51 - proizvodstvo na zemjodelski su{ari, vidi 28.93 - proizvodstvo na pekarski pe~ki (pekari), vidi 28.93 - proizvodstvo na su{ari za drvo, hartiena ka{a, hartija i hartiena ambala`a, vidi 28.99 - proizvodstvo na medicinski, hirur{ki i laboratoriski sterilizatori, vidi 32.50 - proizvodstvo na stomatolo{ki laboratoriski pe~ki, vidi 32.50 28.22 Proizvodstvo na uredi za krevawe i prenesuvawe Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na uredi so ra~no upravuvawe i mehani~ki pogon, ma{ini za krevawe, prenesuvawe, tovarawe i rastovarawe: ● uredi za krevawe bazirani na makari, ~ekreci, brodski ~ekreci, digalki

● razli~ni tipovi kranovi, podvi`ni platformi za krevawe, specifi~ni tipovi na digalki ● rabotni vozila bez razlika na toa dali se opremeni so uredi za krevawe ili prenesuvawe, dali se ili ne se na sopstven pogon,koi se koristat vo fabrikite (vo koi spa|a i ra~nata koli~ka) ● mehani~ki manipulatori i industriski roboti specijalno dizajnirani za krevawe, prenesuvawe, tovarawe i rastovarawe - proizvodstvo na transportni lenti, `i~ari itn. - proizvodstvo na liftovi, eskalatori i podvi`ni pateki za dvi`ewe - proizvodstvo na specijalizirani delovi na uredi (oprema) za krevawe i manipulirawe Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na industriski roboti za pove}enamenska upotreba, vidi 28.99 - proizvodstvo na elevatori za kontinuirana upotreba, kako i transportni lenti za koristewe pod zemja, vidi 28.92 - proizvodstvo na ma{ini za iskop, bageri i natovaruva~i, vidi 28.92 - proizvodstvo na plove~ki kranovi, {inski kranovi i kamion-kranovi, vidi 30.11; 30.20 - instalirawe na liftovi i elevatori, vidi 43.29 Proizvodstvo na kancelariski ma{ini i oprema (osven proizvodstvo na kompjuteri i periferna oprema) Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na ma{ini za smetawe - proizvodstvo na kalkulatori, registar - kasi - proizvodstvo na smeta~i, elektronski i neelektronski - proizvodstvo na po{tenski vagi, ma{ini za obrabotka na po{ta (ma{ini za popolnuvawe na plikovite, zape~atuvawe i adresirawe); otvorawe, sortirawe, pregleduvawe), ma{ini za klasirawe - proizvodstvo na ma{ini za ~ukawe (pi{uvawe) - proizvodstvo na stenografski ma{ini - kancelariska oprema za podvrzuvawe (na pr., plasti~no podvrzuvawe i podvrzuvawe so lenta) - proizvodstvo na ma{ini za ispis na ~ekovi - proizvodstvo na ma{ini za broewe i pakuvawe na metalni pari - proizvodstvo na ma{ini za ostrewe na molivi - poizvodstvo na heftalici i otstranuva~i na heftalici - proizvodstvo na uredi za glasawe - proizvodstvo na stalaci za samolepliva lenta

28.23

- proizvodstvo na dup~alki (perforatori) - proizvodstvo na mehani~ki registar-kasi - proizvodsvo na ma{ini za kopirawe - proizvodstvo na toner kertrixi - proizvodstvo na u~ili{ni tabli; crni, beli i tabli za markeri - proizvodstvo na diktofoni Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na kompjuterska i periferna (dopolnitelna) oprema, vidi 26.20 28.24 Proizvodstvo na mehanizirani ra~ni alati Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na ra~ni alatki, so elektri~en/neelektri~en motor ili pnevmatski, kako {to se: ● cirkular ili alternativni pili ● motorni pili ● razli~ni vidovi ra~ni i stolni borma{ini ● ra~na brusilica ● pnevmatski ~ekan ● freza ● brusilica ● heftalici ● pnevmatska pop-nitna kle{ta ● ramnalka ● kle{ti za se~ewe ● specijalni uredi za zabivawe {ajki Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na zamenlivi dodatoci za ra~en alat, vidi 25.73 - proizvodstvo na elektri~na ra~na oprema za zavaruvawe i lemewe, vidi 27.90 28.25 Proizvodstvo na razladna i ventilaciska oprema koja ne e za primena vo doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na industriska razladna oprema i zamrznuva~i, vklu~uvaj}i i sostavni sklopovi - proizvodstvo na uredi za klimatizacija, vklu~uvaj}i gi i onie za motorni vozila - proizvodstvo na ventilatori koi ne se predvideni za doma{na upotreba - proizvodstvo na izmenuva~i na toplina - proizvodstvo na ma{ini za pretvorawe na vozduh i gas vo te~na sostojba - proizvodstvo na ventilatori za tavanski prostorii, kalkanski ventilatori, ventilatori za potkrovje itn.

Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na fri`ideri i zamrznuva~i za doma}instvata, vidi 27.51 - proizvodstvo na ventilatori za doma}instvata, vidi 27.51 28.29 Proizvodstvo na drugi ma{ini za op{ta namena, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: - proizvodstvo na uredi za merewe (osven precizni laboratoriski vagi): ● vagi za trgovija i doma}instvo, vagi platformi, vagi za kontinuirano merewe, tegovi itn. - proizvodstvo na ma{ini i aparati za filtrirawe i pro~istuvawe na te~nosti - proizvodstvo na oprema za isfrluvawe, disperzija ili rasprsnuvawe na te~nosti i pra{oci: ● pi{toli za prskawe, aparati za gasnewe na po`ari, ma{ini za ~istewe so peso~en mlaz, ma{ini za ~istewe so parea itn. - proizvodstvo na ma{ini za pakuvawe i obvitkuvawe: ● ma{ini za polnewe, zatvorawe, zatnuvawe, kapislirawe ili ozna~uvawe itn. - proizvodstvo na ma{ini za perewe ili su{ewe {i{iwa i za gazirawe na pijalaci - proizvodstvo na postrojki za destilacija ili pre~istuvawe za rafinerii na nafta, za hemiskata industrija, industrijata za pijalaci itn. - proizvodstvo na gasni generatori - proizvodstvo na ma{ini za valawe i nivni cilindri (osven za metal i staklo) - proizvodstvo na centrifugi (osven separatori na mleko i su{alni za ali{ta) - proizvodstvo na dihtunzi i sli~ni semerinzi izraboteni od kombiniran ili istoroden materijal - proizvodstvo na avtomati za proda`ba na stoki - proizvodstvo na libeli, merni uredi i sli~ni ra~ni alatki, alati za precizna mehanika (osven opti~ki) - proizvodstvo na neelektri~na oprema za zavaruvawe i lemewe - proizvodstvo na razladni kuli ili sli~no za direktno razladuvawe so pomo{ na voda koja cirkulira Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na precizni (laboratoriski) vagi, vidi 26.51 - proizvodstvo na fri`ideri i zamrznuva~i za doma}instvata, vidi 27.51 - proizvodstvo na ventilatori za doma}instvata, vidi 27.51

proizvodstvo na zemjodelski ma{ini za podgotovka na zemji{teto.. vidi 28.proizvodstvo na neelektri~en ra~en alat za zemjodelstvoto.proizvodstvo na ma{ini za filtrirawe i pro~istuvawe na hrana.proizvodstvo na su{arnici za zemjodelstvoto.proizvodstvo na kosilki. vidi 28. .proizvodstvo na traktori koi se koristat vo zemjodelstvoto i {umarstvoto . 28. vidi 27.93 .30 Proizvodstvo na ma{ini za zemjodelstvoto i {umarstvoto Ovaa klasa opfa}a: . za seidba ili |ubrewe: ● plugovi.93 .99 . rastura~i na |ubrivo. vidi 28. vidi 28. sortirki itn. vidi 28. ● ma{ini za ~istewe.3 Proizvodstvo na ma{ini za zemjodelstvoto i {umarstvoto Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na ma{ini za zemjodelstvoto i {umarstvoto.proizvodstvo na ma{ini za prskawe vo zemjodelstvoto (zemjodelski prskalki) .73 .proizvodstvo na zemjodelski ma{ini za prskawe.90 .proizvodstvo na motokultivatori .30 .proizvodstvo na ma{ini za molzewe .91. vr{alki.proizvodstvo na ma{ini za pe~atewe na tekstil.proizvodstvo na komercijalni ma{ini za su{ewe na ali{ta. 28. ma{ini za seewe. za drobewe i izramnuvawe na zemjata itn. . vidi 25. vidi 28.proizvodstvo na separatori na pavlaka. itn. sortirawe ili klasirawe na jajca.93 . oprema za podgotovka na krma itn. p~eli. vidi 28.proizvodstvo na elektri~na oprema za zavaruvawe i lemewe. vklu~uvaj}i i kosilki za treva .proizvodstvo na zemjodelski samotovarni i samorastovarni prikolki i poluprikolki . ovo{je. Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za `etva i vr{ewe: ● `etvarki.proizvodstvo na raznovidni zemjodelski ma{ini: ● ma{ini za odgleduvawe `ivina.proizvodstvo na ma{ini i cilindri za valawe na metal ili staklo.94 .94 28.

24 . frezuvawe. zrna ili suv leguminozen zelen~uk.proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metal. vidi 25. oblikuvawe.proizvodstvo na prikolki ili poluprikolki.93 . magnetski puls itn. vidi 29. proizvodstvo na ma{inski alati za obrabotka na metali i drugi materijali (drvo. vidi 28.proizvodstvo na presi za dup~ewe.proizvodstvo na razli~ni zamenlivi delovi za ra~en alat. tvrda plastika. vidi 28.proizvodstvo na transportni lenti za upotreba vo zmjodelstvoto. brusewe itn.41 Proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metal Ovaa klasa opfa}a: . ladno staklo itn.. vklu~uvaj}i gi i onie koi koristat laserski zraci.22 . kako na pr. 28.20 Proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metali i ma{inski sredstva (alati) Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na metali i ma{inski alati. vidi 28. valjaci za `ica ili ma{ini za obrabotka na `ica 28.proizvodstvo na ma{ini (oprema) za zavaruvawe i lemewe. hidrauli~ni presi.proizvodstvo na elektri~en ra~en alat. sortirawe i klasirawe na seme. vklu~uvaj}i gi i onie koi koristat laserski zraci. hidrauli~ni sopira~ki.tvrda guma.proizvodstvo na alatni ma{ini za strugawe. ultrazvu~ni branovi. ultrazvu~ni branovi.90 28. . dup~ewe. kamen. . .proizvodstvo na ma{ini za ~istewe. ma{ini za kovawe itn. vidi 28.).49 Proizvodstvo na drugi alatni ma{ini Ovaa klasa opfa}a: .93 .4 Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za izvlekuvawe na metal.proizvodstvo na separatori za pavlaka. mlaz plazma.proizvodstvo na alatni ma{ini za pe~atewe i presuvawe . glodawe. koska. mlaz na plazma.10 . magnetski puls itn.proizvodstvo na vle~ni vozila za prikolki ili poluprikolki. ~ekan za oblikuvawe. vidi 27. vidi 29. ramnewe.73 .

vidi 28. isto taka. kako {to e vozduhoplovna oprema za lansirawe na avioni ili oprema za zabavni parkovi.proizvodstvo na elektri~ni ra~ni alatki. no`evi za glodawe.proizvodstvo na dopolnitelni alati za alatni ma{ini: burgii.24 . ma{ini za popolnuvawe.73 .proizvodstvo na razdelni glavi i drugi posebni dodatoci za alatni ma{ini . kako {to e proizvodstvoto na hrana ili tekstil.90 . kamen. 28. . vidi 28.9 Proizvodstvo na drugi ma{ini za specijalni (posebni) potrebi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na ma{ini za specijalni nameni. .proizvodstvo na ma{ini koi se koristat vo valavnicite i learnicite. .ma{ini koi isklu~ivo se koristat vo industrijata od NKD ili vo mala grupa od NKD industrijata. mlaz plazma. vidi 27. tvrda plastika..proizvodstvo na elektri~ni ra~ni lemila i pi{tol lemila.proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na drvo..proizvodstvo na stacionarni rotira~ki ili rotira~ki udarni dup~alki.proizvodstvo na stacionarni ma{ini za zakovuvawe. koska.proizvodstvo na ma{ini za rudnici i kamenolomi. zaheftuvawe. alati za strug. ultrazvu~ni branovi. magnetski puls itn.92 28. t. priklu~oci.proizvodstvo na dr`a~i za alatni ma{ini . kalapi. pluta.91 . opfa}a i proizvodstvo na specifi~ni (posebni) ma{ini (za neproizvodstvenata industrija). vidi 25. ma{ini za se~ewe na lim itn. vidi 28.proizvodstvo na delovi i dodatoci za navedenite ma{ini i alatki Ovaa klasa ne opfa}a: . a ovaa grupa. Pove}eto od niv se koristat vo proizvodstveniot proces.e. se~ila za pili. lepewe i na drug na~in sostavuvawe na drvo. ladno staklo itn. tvrda guma. no`evi za se~ewe itn.proizvodstvo na ma{ini za galvanizacija Ovaa klasa. opfa}a: . koska..proizvodstvo na presi za obrabotka na poedine~ni {tici i sl.91 Proizvodstvo na ma{ini za metalurgijata Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i gi i onie koi koristat laserski zraci. probiva~i. tvrda guma i plastika itn. isto taka.proizvodstvo na ma{ini i oprema za rakuvawe so vrel metal: . ma{ini za zakovuvawe. .

orudija za nanesuvawe malter. lonci za leewe.proizvodstvo na kutii i kalapi za leewe (osven kalapi za ingoti).proizvodstvo na ma{ini za formirawe kalapi za learnica.10 28. vidi 28.proizvodstvo za nabivawe i vadewe na stolbovi.49 . lopati za tovarawe itn.proizvodstvo na oprema za krevawe i rakuvawe. 29.proizvodstvo na ma{ini za postavuvawe na prugi i traktori za grade`ni{tvo i rudarstvo .22 . bitumen i ma{ini za ramnewe na povr{inskiot sloj na beton . .99 28.proizvodstvo na terenski kamioni (kiperi) Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na beskone~ni lenti i elevatori za rabota pod zemja . vidi 29.proizvodstvo na ma{ini za obrabotka na minerali preku prosejuvawe. separacija. sortirawe. ma{ini za ramnewe. vidi 28.30.proizvodstvo na ma{ini za dup~ewe.proizvodstvo na me{alki za beton i malter . kr{ewe na rudi itn. vidi 28.92 Proizvodstvo na ma{ini za rudarstvo. .93 Proizvodstvo na ma{ini za industrijata za hrana. utovaruva~i. izramnuva~i.proizvodstvo na linii za valawe na metal i valjaci za tie linii Ovaa klasa ne opfa}a: . pijalaci i tutun Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za otstranuvawe na zemji{te: ● buldo`eri.proizvodstvo na ostanati traktori.proizvodstvo na kamioni beton-me{alki. vidi 28. kamenolomi i grade`ni{tvo Ovaa klasa opfa}a: . ma{ini za prokopuvawe tuneli (bez ogled dali se za rabota pod zemja ili ne) . presekuvawe. kokili.● konvertori.proizvodstvo na ma{ini za vle~ewe na metali. vklu~uvaj}i i ma{ini za se~ewe i brusewe na kamen.proizvodstvo na site vidovi rala za buldo`eri i angldozeri .proizvodstvo na alatni ma{ini za obrabotka na kamen.41 . miewe. vidi 28.10 . ma{ini za odlivki .73 . vidi 25.

za podgotvuvawe na ovo{je.29 .. sokovi itn. ● proizvodstvo na ma{ini i oprema za prerabotka na raznovidna hrana: ● ma{ini za izrabotka na slatki. .30 . homogenizatori. oblikuvawe i isten~uvawe na testo.proizvodstvo na ma{ini za prerabotka na tutun i izrabotka na cigari i puri. za podgotvuvawe na riba.proizvodstvo na ma{ini za podgotovka na hrana vo hoteli i restorani Ovaa klasa ne opfa}a: . za ~istewe na me{unki itn. za proizvodstvo na vino. ma{ini za obrabotka i oblikuvawe na puter) ● ma{ini za izrabotka na sirewe (na pr.proizvodstvo na ma{ini za mlekarskata industrija: ● separatori na pavlaka ● ma{ini za obrabotka na mlekoto (na pr. zavitkuvawe i merewe. uredi za me{awe na testo. zrnoto ili su{enoto zrnesto rastenie (vr{ilici. ma{ini za pravewe keksi itn.proizvodstvo na ma{ini za ekstrakcija ili prerabotka na `ivotinski ili rastitelni masti ili masla . . sita za prosejuvawe.. sita. separatori. ma{ini za lupewe) ● ma{ini za proizvodstvo na bra{no i krma: melni~ki kamewa. kakao ili ~okolada. pivo.60 . jabolkovina. ● ma{ini za filtrirawe i pre~istuvawe ● drugi ma{ini za industriska podgotovka ili proizvodstvo na hrana ili pijalaci . ma{ini za lupewe oriz. vodovi.proizvodstvo na su{arnici za zemjodelstvoto . .proizvodstvo na oprema za zra~ewe na hrana (namirnici) i mleko. kalapi. vidi 28. sortirawe i gradirawe na semeto.proizvodstvo na ma{ini za pekarskata industrija ili za izrabotka na makaroni. presi) itn. vidi 26. mikseri za puter. melni~ki trkala ili valjaci za me{awe testo. homogenizatori) ● ma{ini za proizvodstvo na puter (na pr.proizvodstvo na ma{ini za pakuvawe.proizvodstvo na presi.proizvodstvo na ma{ini za melni~kata industrija: ● ma{ini za ~istewe. {kolki i druga morska hrana. ovo{je ili drugi plodovi (osven seme. zrna i suv leguminozen zelen~uk). razdeluvawe. sortirawe ili klasirawe na jajca. tutun za lula ili xvakawe ili burmut . orevi ili zelen~uk.proizvodstvo na ma{ini za ~istewe. {pageti i sli~ni proizvodi: ● pekarski pe~ki. ma{ini za melewe itn. separatori na trici. za proizvodstvo na {e}er. za obrabotka na meso ili `ivina. me{alki. vidi 28.

● ma{ini za predewe ● ma{ini za podgotvuvawe na tekstilna pre|a (prediva): ma{ini za namotuvawe. `akard. snovewe i sli~ni ma{ini ● ma{ini za tkaewe (razboi). {tavewe ili obrabotka na ko`a (surova i so vlakna) ● ma{ini za obrabotka ili popravka na obuvki kako i drugi proizvodi od krzno. avtomatski zapira~i na dvi`eweto. se~ewe ili perforirawe na tekstilnite vlakna . raskinuvawe na bali.proizvodstvo na ma{ini za {iewe.proizvodstvo na ma{ini za ko`a: ● ma{ini za podgotovka. lentesti vla~arki itn. finalna obrabotka. materijali ili prediva ● ma{ini za podgotovka na tekstilni vlakna: za ~istewe na pamuk. ~ipka. surova ko`a i obrabotena ko`a Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na tekstilni ma{ini: ● ma{ini za podgotovka. mehanizmi za zamenuvawe na tkaja~kite sovalki. svitkuvawe. vla~ewe. obleka i ko`a Ovaa klasa opfa}a: . pletenki itn. belewe. glavi i igli za ma{ini za {iewe (bez ogled dali se ili ne za doma{na upotreba) . izvlekuvawe. vretena i delovi za vretena itn. proizvodstvo.94 Proizvodstvo na ma{ini za industrijata za tekstil. . teksturirawe i/ili se~ewe na ra~no izraboteni tekstilni vlakna.proizvodstvo na ma{ini za perewe: ● ma{ini za peglawe.proizvodstvo na pomo{ni uredi ili oprema za tekstilni ma{ini: ● dobi. odmotuvawe.proizvodstvo na ma{ini za pe~atewe na tekstil . til. bojadisuvawe. . ~istewe i karbonizacija na volna. za ~e{lawe i vla~ewe.proizvodstvo na ma{ini za izrabotka ili finalna obrabotka na filc ili netkaen tekstil .28. sobirawe i rastresuvawe na pamuk. vklu~uvaj}i i ma{ini za ra~no tkaewe ● ma{ini za pletewe ● ma{ini za izrabotka na jazlesti mre`i.proizvodstvo na ma{ini za obrabotka na tkaenini: ● ma{ini za perewe. vklu~uvaj}i i topli presi ● ma{ini za perewe i su{ewe na ali{ta vo peralni (komercijalni) ● ma{ini za hemisko ~istewe . dekorirawe. prema~kuvawe ili impregnacija na tekstilnite tkaenini ● proizvodstvo na ma{ini za namotuvawe.

proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na hartiena celuloza (pulpa) . vidi 17.99 Proizvodstvo na drugi specijalizirani ma{ini.proizvodstvo na hartija i karti~ka so programa {to se koristat na `akard ma{inite. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na drugi specijalizirani ma{ini koi ne pripa|aat na nekoe drugo mesto vo sistemot na klasifikacija Ovaa klasa opfa}a: . vidi 27.96 Proizvodstvo na ma{ini za obrabotka na plastika i guma Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za proizvodstvo na poluprovodnici . grafitni elektrodi.proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na kerami~ki plo~ki.proizvodstvo na ma{ini za knigoveznici.proizvodstvo na ma{ini za perewe i su{ewe vo doma}instvata.51 .proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na proizvodi od hartija i karton 28.proizvodstvo na ma{ini za pe~atewe i knigovezni ma{ini i ma{ini koi ovozmo`uvaat pe~atewe vrz raznovidni materijali . ma{ini za izrabotka na pnevmatika i protektirawe na gumi i drugi ma{ini za izrabotka na poseben vid proizvodi od guma i plastika 28. .proizvodstvo na su{ari za drvo.proizvodstvo na ma{ini za izrabotka na hartija i karton .proizvodstvo na ma{ini za prerabotka na meka guma ili plastika kako i ma{ini za izrabotka na proizvodi od tie materijali: ● ekstruderi. hartiena pulpa. vidi 28. hartija i karton i drugi materijali (osven za zemjodelski i tekstilni proizvodi) . kredi za tabla itn.proizvodstvo na industriski roboti za izvr{uvawe na raznovidni zada~i za specijalni nameni . cevki. kalapi. razli~ni kerami~ki formi.29 .99 28.29 ..95 Proizvodstvo na ma{ini za industrijata za hartija i karton Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na ma{ini za valawe (vaqaci). vidi 28.

1 29. vidi 28.proizvodstvo na komercijalni vozila: ● kamioneti.23 .proizvodstvo na oprema za avtomatizirana kuglana (na pr.proizvodstvo na oprema za katapultirawe avioni.proizvodstvo na drugi motorni vozila: . katapulti za nosa~i na avioni i sl. ma{ina za postavuvawe na ~unovi) . kako i proizvodstvoto na prikolki i poluprikolki. cevki ili svetilki ● ma{ini za proizvodstvo ili topla obrabotka na staklo ili stakleni sadovi. tvrda plastika ili ladno staklo. Odr`uvaweto i popravkata na vozilata proizvedeni vo ovoj oddel se klasificirani vo 45.5 .oprema .proizvodstvo na avtobusi.proizvodstvo na motori za motorni vozila .proizvodstvo na centralni sistemi za podma~kuvawe .proizvodstvo na patni~ki vozila .proizvodstvo na ingot kalapi. prikolki i poluprikolki Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na motorni vozila za prevoz na patnici ili tovar. isto taka. vidi 28. stakleni vlakna ili stakleno predivo ● ma{ini ili aparati za separacija na izotopi ..49 .proizvodstvo na kreveti za son~awe (solariumi) . .proizvodstvo na {asii za motorni vozila . kamioni. Proizvodstvoto na raznovidni delovi i dopolnitelen pribor.20.proizvodstvo na ma{ini za fotokopirawe itn. vidi 28. 29.proizvodstvo na raznovidni specijalni ma{ini i oprema: ● ma{ini za sostavuvawe na elektri~ni i elektronski lampi. lula{ki.proizvodstvo na vrtele{ki.proizvodstvo na uredi za centrirawe i balansirawe na gumi.proizvodstvo na aparati za doma}instvoto. trolejbusi i vagoni . oprema za balansirawe (osven balansirawe na trkala) . e vklu~eno vo ovoj oddel.91 29 Proizvodstvo na motorni vozila. vle~ni vozila za poluprikolki itn..proizvodstvo na uredi i oprema za rabota so tvrda guma. streli{ta i druga oprema za zabavni parkovi Ovaa klasa ne opfa}a: .10 Proizvodstvo na motorni vozila Proizvodstvo na motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: . vidi 27.

20 29. ● kamioni za me{awe na beton . vidi 29. vidi 29.proizvodstvo na traktori za grade`ni{tvo i rudarstvo.proizvodstvo na elektri~ni motori (osven startni motori).proizvodstvo na elektri~ni delovi za motorni vozila. vidi 28.opremuvawe na sekakvi vidovi na motorni vozila.proizvodstvo na prikolki i poluprikolki: ● cisterni. vidi 29. prikolki i poluprikolki .proizvodstvo na zemjodelski traktori.92 . prikolki i poluprikolki Ovaa klasa opfa}a: . vidi 30.proizvodstvo na delovi i dopolnitelna oprema za motorni vozila. prikolki za selidba itn.proizvodstvo na tenkovi i drugi voeni vozila.2 Proizvodstvo na karoserii za motorni vozila.30 . .proizvodstvo na transportni kontejneri za odreden ili pove}e vidovi na prevoz Ovaa klasa ne opfa}a: . ● kamp-prikolki itn. vidi 28.● vozila za sneg. isto taka.20 Proizvodstvo na karoserii za motorni vozila.proizvodstvo na prikolki i poluprikolki specijalno izgradeni za upotreba vo zemjodelstvoto.proizvodstvo na karoserii za motorni vozila.32 .vozila za sekakov teren. vidi 28.proizvodstvo na kiperi. klipni prsteni kako i karburatori. vidi 28.11 ..proizvodstvo na karoserii. vklu~uvaj}i i kabini za motorni vozila . vozila za ~istewe na ulici.20 . kartinzi i sl. proizvodstvo na prikolki i poluprikolki 29. popravka i prepravka na motorni vozila. vidi 27.31 . trka~ki vozila Ovaa klasa. vidi 28.40 .odr`uvawe.92 . mobilni biblioteki.proizvodstvo na svetlosna oprema za motorni vozila. vidi 27. vozila amfibii ● protivpo`arni vozila.fabri~ko remontirawe na motori za motorni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 45.40 .30 . armirani vozila itn.11 .proizvodstvo na klipovi. golf vozila. opfa}a: .

11 . vidi 22. kako i drugi gumeni proizvodi.proizvodstvo na sedi{ta za vozila Ovaa klasa ne opfa}a: .3 .proizvodstvoto na elektri~na oprema za motorni vozila. kako {to se generatori. suspenzija.19 . vidi 27. vrati. katalizatori.31 Proizvodstvo na elektri~na i elektronska oprema za motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: . vidi 28.20 . vidi 29. izduvni cevki. pridu{uva~i. amortizeri. vidi 28. volani. alternatori. vozdu{ni perni~iwa. vidi 22.32 .proizvodstvo na pumpi za motori i motorni vozila. upravuva~ki stolbovi i upravuva~ki kutii . menuva~i na brzini. kva~ila. klipni prsteni i karburatori.proizvodstvo na delovi i pribor za karoserii na motorni vozila.proizvodstvo na raznovidni delovi i dopolnitelen pribor za motorni vozila: ● sopira~ki. vidi 30. regulatori na napon Ovaa klasa ne opfa}a: . komplet na `ici za sistemot za palewe.proizvodstvo na delovi i pribor za karoserii na motorni vozila: ● sigurnosni remeni.odr`uvawe. trkala.proizvodstvo na vozila {to vle~at `ivotni.proizvodstvo na gumeni creva. vidi 27.13 29. osovini. remeni.99 Proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za motorni vozila 29.32 Proizvodstvo na drugi delovi i dopolnitelen pribor za motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: .20 30 Proizvodstvo na ostanata oprema za transport 29.11 .proizvodstvo na baterii za vozila. sistemi za otvorawe i zatvorawe na prozorci i vrati. popravka i prepravka na motorni vozila. vidi 45.proizvodstvo na gumi.proizvodstvo na klipovi. ladilnici.proizvodstvo na svetlosna oprema za motorni vozila. vgraduvawe na merni instrumenti vo instrument tabla. branici . sve}i~ki..40 .

proizvodstvoto na {inski vozila i `elezni~ki lokomotivi. tovarni brodovi.izgradba na ribarski brodovi i brodovi fabriki za prerabotka na riba Ovaa klasa. . plove~ki ili podvodni . vidi 27. so isklu~ok na ~amcite za sport i rekreacija.11 . isto taka. kako i za sportski i rekreaciski celi 30.1 Izgradba na ~amci i brodovi Ovaa grupa opfa}a izgradba na ~amci. bar`i. tankeri. vidi 25.proizvodstvo na delovi za plovila koi ne se del od glavnite delovi na trupot: ● proizvodstvo na edra. plove~ki tankeri.izgradba na voeni brodovi .izgradba na platformi za dup~ewe. kako i izgradbata na plove~ki objekti: Ovaa klasa opfa}a: . plovki. vidi 28.izgradba na plove~ki objekti: ● plove~ki dokovi.92 ● proizvodstvo na brodski propeleri. brodovi i drugi plove~ki objekti za transport i drugi komercijalni celi.proizvodstvo na instrumenti za navigacija.izgradba na komercijalni brodovi: ● patni~ki brodovi. kako i proizvodstvoto na nivni delovi. gumeni ~amci na naduvuvawe koi ne se koristat vo rekreaciski celi itn. platformi za istovaruvawe. vozduhoplovni i vselenski letala.99 ● proizvodstvo na brodski motori. plovni znaci. vidi 29.40 . brodovi. .proizvodstvo na amfibiski vozila. kesoni. traekti.11 Izgradba na brodovi i plove~ki objekti Ovaa klasa go opfa}a proizvodstvoto na brodovi. vidi 25.10 .proizvodstvo na svetlosna oprema za brodovi. vidi 26. vidi 13.99 ● proizvodstvo na `elezni i ~eli~ni sidra. remorkeri itn.proizvodstvo na elementi za brodovi kako i plove~ki objekti Ovaa klasa ne opfa}a: . svetilnici.51 . 30.izgradba na hoverkrafti so isklu~ok na hoverkraftite za rekreacioni celi . plove~ki digalki.Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na transportna oprema kako {to e proizvodstvoto na ~amci. opfa}a: .

ko~nici i delovi za ko~ewe. amortizeri.vnatre{na instalacija na brodovi. spojuva~ki uredi me|u vagonite.99 ● proizvodstvo na brodski motori.. kajaci. vidi 38. vidi 33. vidi 43.proizvodstvo na vozila za `elezni~ki i tramvajski {inski vozila bez sopstven pogon ● patni~ki vagoni.proizvodstvo na lokomotivi: elektri~ni.20 Proizvodstvo na `elezni~ki lokomotivi i {inski vozila Ovaa klasa opfa}a: . vidi 28.31 . odbojnici i nivni delovi.izgradba na motorni ~amci .izgradba na rekreativni hoverkrafti . vidi 30.proizvodstvo na specijalizirani delovi za `elezni~ki i tramvajski lokomotivi i {inski vozila: ● podvozja.demolirawe na brodovi.15 Proizvodstvo na `elezni~ki lokomotivi i {inski vozila 30. skifovi Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na daski za edrewe i surfawe.11 .92 ● proizvodstvo na `elezni i ~eli~ni sidra. vidi 33. vagonirabotilnici. karoserii.izgradba na privatni plovila .proizvodstvo na samodvi`e~ki `elezni~ki ili tramvajski vagoni. osovini i trkala. parni i drugi vidovi na lokomotivi . vidi 32. vagoni-krevalki. dizel. vagoni za nabavki . spoevi me|u platformi itn.15 . {asii za vagoni i lokomotivi.izgradba na drugi ~amci za sport i rekreacija: ● kanua.2 . vidi 13. servisni vozila i vozila za odr`uvawe . 30.3 30. vidi 25. ~amci za veslawe.proizvodstvo na rekreacioni ~amci ili splavovi na naduvuvawe.proizvodstvo na delovi za rekreativni i sportski ~amci: ● proizvodstvo na edra. vagoni za transport na stoki.12 .30 .proizvodstvo na ~amci i splavovi na naduvuvawe .odr`uvawe i popravka na ~amci za rekreacija. vagoni so avtomatsko istovaruvawe.12 Izgradba na ~amci za rekreacija i sportski ~amci Ovaa klasa opfa}a: . prikolki i teretni vagoni.izgradba na edrilici so ili bez pomo{en motor .specijalizirana popravka i odr`uvawe na brodovi i plove~ki objekti. vagonicisterni.

proizvodstvo na sedi{ta za {inski vozila Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na mehani~ki i elektromehani~ki uredi za signalizacija.11 . voden soobra}aj. sateliti.proizvodstvo na elektromotori. pati{ta.proizvodstvo na interkontinentalni balisti~ki raketi (ICBM) Ovaa klasa. vidi 27. isto taka. {atlovi .servis i prepravki na avionite i nivnite motori .Ovaa klasa isto taka opfa}a: . rezervoari za gorivo. orbitalni stanici. kontrolni povr{ini. opfa}a: . bezbednost i oprema za kontrola na soobra}ajot za `eleznica.10 . aerodromi itn. gondola itn. vidi 25. stoen trap.proizvodstvo na vselenski letala i vozila za lansirawe.proizvodsto na vozdu{ni edrilici i paraglajderi .30 Proizvodstvo na vozduhoplovni i vselenski letala kako i srodna ma{inerija Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na elektri~ni uredi za signalizacija.90 . vrati.proizvodstvo na lokomotivi i {inski vozila za rudarstvo . vidi 24.proizvodstvo na avioni za prevoz na stoka ili patnici.proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za vozduhoplovi od ovaa klasa: ● glavni delovi kako {to se trupovi na avioni. vidi 28.proizvodstvo na motori i turbini.proizvodstvo na nesostaveni {ini.izrabotka na uredi za obuka za letawe na zemja . proizvodstvo na avioni za sport ili za druga upotreba . oprema za parking. krila. proizvodstvo na avioni za potrebite na odbranbenite sili.11 30. planetarni sondi. ● propeleri.99 . helikopterski rotori. vidi 27.proizvodstvo na diri`abli i baloni na topol vozduh .3 Proizvodstvo na vozduhoplovni i vselenski letala kako i srodna ma{inerija 30. bezbednost i kontrola na soobra}ajot. tramvai.proizvodstvo na helikopteri .proizvodstvo na pricvrstuva~i za postavuvawe na {ini. lopatki na rotor so sopstven pogon ● vidovi na motori i ma{ini koi voobi~aeno se koristat kaj avionite ● delovi za turbomlazni i turbopropelerski motori . .

30. kako i aeronauti~ki instrumenti.proizvodstvo na vozduhoplovni navigacioni sistemi.proizvodstvo na uredi za katapultirawe na avioni.11 .40 .proizvodstvo na strani~ni prikolki za motori .proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za motocikli . vidi 13.40 30.proizvodstvo na voeno oru`je i municija.proizvodstvo na motori za motocikli .51 .99 30.40 Proizvodstvo na voeni borbeni vozila Proizvodstvo na voeni borbeni vozila Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na sedi{ta za vozduhoplovnite sredstva Ovaa klasa ne opfa}a: .90 .proizvodstvo na telekomunikaciska oprema za sateliti. klipni prsteni i karburatori.proizvodstvo na tenkovi .4 30.proizvodstvo na drugi voeni borbeni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na oklopni voeni vozila amfibii . mopedi i velosipedi so pomo{en motor . vidi 26.elektri~ni delovi za motorite so vnatre{no sogoruvawe. nespomnato na drugo mesto Ovaa grupa go opfa}a proizvodstvoto na prevozni sredstva razli~ni od motornite vozila. vozduhoplovnite i vselenskite prevozni sredstva i voeni vozila.9 Proizvodstvo na prevozni sredstva. vidi 25. vidi 28. katapult na nosa~ na avioni i sl. plove~kite. vidi 27.oprema. vidi 26. kako i od `elezni~kite. vidi 25.proizvodstvo na motocikli..proizvodstvo na svetlosna oprema za avioni.40 .proizvodstvo na oru`je i municija.proizvodstvo na delovi na sistemite za palewe i dr. vidi 28.proizvodstvo na instrumenti za avioni.proizvodstvo na klipovi.30 . vidi 27. vidi 26.91 Proizvodstvo na motocikli Ovaa klasa opfa}a: .51 .proizvodstvo na padobrani.92 .

detski velosipedi i tricikli .Ovaa klasa ne opfa}a: .91 . kako {to se koli~ki za desert. koli~ki za pazarewe itn.92 Proizvodstvo na velosipedi i invalidski koli~ki Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na delovi i dopolnitelen pribor za velosipedi . koli~ki {to gi vle~at magariwa. vklu~uvaj}i i tricikli za dostavuvawe na stoki. vklu~uvaj}i plasti~ni velosipedi i tricikli. Ovaa klasa ne opfa}a: . sanki. vidi 30. vidi 30. vidi 30.proizvodstvo na invalidski koli~ki.92 .rabotni koli~ki so ili bez oprema za krevawe i rakuvawe.proizvodstvo na velosipedi. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na igra~ki na trkala nameneti za vozewe. tandem velosipedi.proizvodstvo na detski koli~ki Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 28.proizvodstvo na velosipedi i drugi velosipedi bez motor. koli~ki za hrana.restoranski koli~ki. vidi 31.proizvodstvo na vozila {to gi vle~at `ivotni: dvokolki ednosedi za kowski trki. so ili bez motor .01 31 Proizvodstvo na mebel 30.22 .40 Proizvodstvo na drugi prevozni sredstva. bez razlika dali imaat sopstven pogon ili ne. . od tip {to se koristi vo fabrikite (vo koi spa|aat ra~nite vagoneti i ra~nite koli~ki). mrtove~ki koli itn. ra~ni koli~ki.proizvodstvo na delovi i pribori za invalidska koli~ka .proizvodstvo na ra~no pridvi`eni sredstva: patni torbi.proizvodstvo na velosipedi so pomo{en motor.99 .92 30. vidi 32.proizvodstvo na invalidski koli~ki.

isto taka. .proizvodstvo na kancelariski mebel . Procesite koi se upotrebuvaat vo proizvodstvoto na mebel se standardni metodi na formirawe i sostavuvawe na komponentite. isto taka.Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na mebel i srodni proizvodi od koj bilo materijal osven od kamen. pove}ekratniot proces go razlikuva proizvodstvoto na drven mebel od proizvodstvoto na drveni proizvodi.0 31. Proizvodstvoto na metalen mebel upotrebuva tehniki koi{to. opfa}a: . vklu~uva}i se~ewe.proizvodstvo na stolovi i sedi{ta za teatri. restorani.proizvodstvo na mebel za crkvi.proizvodstvo na laboratoriski klupi. Nekoi procesi upotrebeni vo proizvodstvoto na mebel se sli~ni na procesite koi se upotrebuvaat vo ostanatite segmenti na proizvodstvoto. beton ili keramika) za koe bilo mesto i za razli~ni nameni. kako i laboratoriski mebel (na pr. javni mesta . se upotrebeni vo proizvodstvoto na valani proizvodi koe e klasificirano vo oddelot 25 (Proizvodstvo na metalni proizvodi).01 Proizvodstvo na mebel Proizvodstvo na kancelariski mebel i mebel za prodavnici Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na mebel od koj bilo vid i materijal (osven od kamen.proizvodstvo na stolovi i sedi{ta za kancelarii. hoteli. . kina i sl. Me|utoa. Procesot na oblikuvawe na plasti~niot mebel e sli~en so oblikuvaweto na ostanatite plasti~ni proizvodi.proizvodstvo na specijalen mebel za prodavnici: tezgi. proizvodstvoto na plasti~en mebel ima tendencija da stane specijalizirana dejnost. stala`i itn. Me|utoa. Dizajnot na proizvodot estetski i funkcionalno (i od gledna to~ka na estetski kvalitet i od gledna to~ka na funkcionalen kvalitet) e va`en aspekt na proizvodniot proces. rabotilnici. Na primer. oblikuvawe i laminirawe. stol~iwa i drugi laboratoriski sedi{ta. se~eweto i monta`ata vo proizvodstvoto na drveni gredi e klasificirano vo oddelot 16 (Prerabotka na drvo i drveni proizvodi). beton i keramika. katedri i masi) . Ovaa klasa opfa}a: . mebel za izlozi. 31. u~ili{ta i restorani Ovaa klasa.

vidi 30.u~ili{ni tabli. vidi 32. vidi 43.32 31.. hirur{ki.restoranski koli~ki.proizvodstvo na sedi{ta za avtomobili.proizvodstvo na masi i stolovi za gradini . montirawe na mebel za laboratorii. vidi 28. .mebel za vgraduvawe.20 . dnevni sobi.09 Proizvodstvo na drug mebel Ovaa klasa opfa}a: . koli~ki za hrana Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na du{eci: ● du{eci so pru`ini ili ispolneti so nose~ki materijal ● nepresvle~eni du{eci od guma ili plasti~na masa .proizvodstvo na medicinski. Ovaa klasa. zabarski i veterinaren mebel.03 Proizvodstvo na du{eci Ovaa klasa opfa}a: . vidi 22.02 Proizvodstvo na kujnski mebel Ovaa klasa opfa}a: .zavr{na obrabotka na mebelot kako {to e tapacirawe na masite i stolovite .50 .proizvodstvo na gumeni vodeni kreveti. opfa}a: . vidi 29.proizvodstvo na mebel za spalni sobi.proizvodstvo na kujnski mebel 31. gradini itn. polirawe i tapacirawe Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na nosa~i na du{eci Ovaa klasa ne opfa}a: .30 .23 . isto taka. kako {to se koli~ki za desert.32 .zavr{na obrabotka na mebelot kako {to e boewe. ormar~iwa za televizori itn. vidi 22.proizvodstvo na kabineti za ma{ini za {iewe. kau~i kreveti i kau~i fotelji .proizvodstvo na kau~i.19 . vidi 30.proizvodstvo na sedi{ta za `elezni~ki vozila.19 31. postavuvawe pomo{ni pregradi.proizvodstvo na gumeni du{eci na naduvawe.proizvodstvo na sedi{ta za vozduhoplovni letala.

vidi 95.20 .12 Proizvodstvo na nakit i sli~ni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .69.30 .proizvodstvo na obraboteni biseri .24 32 Ostanata proizvodstvena industrija Ovoj oddel opfa}a proizvodstvo na raznovidni proizvodi koi ne se opfateni so ostanatite delovi na klasifikacijata. ukrasni perni~iwa.proizvodstvo na mebel od keramika. 23.proizvodstvo na obraboteni skapoceni i poluskapoceni kamewa..proizvodstvo na nakit od blagorodni metali ili osnovni metali oblo`eni so skapoceni metali ili so skapoceni ili poluskapoceni kamewa. kako i ve{ta~kite skapoceni ili poluskapoceni kamewa .proizvodstvo na sedi{ta za vozduhoplovni letala. vidi 13.1 Proizvodstvo na nakit.92 .proizvodstvo na pernici. beton i kamen. kako i namenata na proizvodite mo`e mo{ne da se razlikuva i voobi~aenite kriteriumi za grupirawe na klasite ne mo`at da se primenat vo ovoj oddel.11 Proizvodstvo na pari (moneti) Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na sedi{ta za `elezni~ki vozila. bi`uterija i srodni proizvodi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na nakit i bi`uterija. vidi 29.40 . 32. 32.presvlekuvawe i restavracija na mebel.42. jorgani i polnetici so perduvi.proizvodstvo na kovani pari. vklu~uvaj}i gi i onie {to se zakonsko sredstvo za pla}awe. bez ogled na toa dali se ili ne se od blagorodni metali 32. vleznite materijali. vidi 23. proizvodnite procesi. vidi 30.70 . vidi 27. vklu~uvaj}i ja i obrabotkata na kamewata so industriski kvalitet.32 . Bidej}i ovoj oddel e ostatok od klasifikacioniot proces.obrabotka na dijamanti . 23.proizvodstvo na sedi{ta za vozila. vidi 30. ili kombinacija na skapoceni metali so skapoceni ili poluskapoceni kamewa ili drugi materijali .proizvodstvo na svetilki i svetlosna oprema.

vidi oddel 25 .52 . vidi 32.12 .proizvodstvo na metalni rem~iwa za ~asovnici (so isklu~ok na onie od skapoceni metali) Ovaa klasa ne opfa}a: . kaiv~iwa za ~asovnici i tabakeri Ovaa klasa. ko`ni. vidi 32. plasti~ni itn.proizvodstvo na nakit od blagorodni metali ili oblo`eni so blagorodni metali. vidi 32. opfa}a: . .proizvodstvo na nemetalni rem~iwa za ~asovnici (tekstilni.13. vidi 15.25 32.). man`etni.proizvodstvo na zlatarski predmeti od blagorodni metali ili bazi~ni metali oblo`eni so skapoceni metali: ● sadovi (plitki. vidi 32.proizvodstvo na (neskapoceni) metalni rem~iwa za ~asovnici.2 Proizvodstvo na muzi~ki instrumenti .13 Proizvodstvo na bi`uterija i sli~ni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . imitacija na dijamanti i sl. predmeti za religiozna upotreba itn. anodi za galvanizirawe itn. .proizvodstvo na tehni~ki i laboratoriski predmeti od blagorodni metali (osven instrumenti i nivni delovi):sadovi za topewe metal. vidi 95. {patuli.proizvodstvo na bi`uterija.popravka na nakit.proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od blagorodni metali. vidi 26.12 32.proizvodstvo na rem~iwa za ~asovnici od skapoceni metali.proizvodstvo na bi`uterija: ● prsteni.12 . kancelarii i biroa.12 . dlaboki).izrabotka na proizvodi od bazi~ni metali oblo`eni so skapoceni metali (osven imitacija na nakit). vidi 32.. isto taka. .13 . predmeti za opremuvawe na toaleti.proizvodstvo na kutii za ~asovnici.proizvodstvo na nakit koj sodr`i vistinski skapoceni kamewa. .gravirawe li~ni predmeti od skapoceni i neskapoceni metali Ovaa klasa ne opfa}a: . brazletni. ogrlici i sli~ni primeri na nakit izraboteni od bazi~ni metali oblo`eni so blagorodni metali ● nakit koj sodr`i imitacija na kamewa kako {to e imitacija na skapoceni kamewa.

{timawe na pijano. vidi 32. pana|urski oguli. plo~i i valjaci za avtomatski mehani~ki instrumenti itn. opfa}a: . vklu~uvaj}i i harmoniumi i sli~ni klavijaturni instrumenti so slobodni metalni piskovi . igri vo otvoren ili zatvoren prostor. isto taka. zvu~nici.reprodukcija na snimeni zvu~ni i video lenti i diskovi.proizvodstvo na instrumenti so `ici . Ovaa klasa.19 . od kakov bilo materijal: . orguli na parea itn.proizvodstvo na muzi~ki kutii.proizvodstvo na predmeti i spravi za sportovi.30 Proizvodstvo na sportska oprema Proizvodstvo na sportska oprema Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na sportska i atletska oprema (osven obleka i obuvki) Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na delovi na muzi~ki instrumenti i dopolnnitelen pribor: ● metronomi. vidi 26.proizvodstvo na harmoniki i sli~ni instrumenti. vidi 59.20 .proizvodstvo na muzi~ki instrumenti ~ij zvuk se proizveduva po elektronski pat .20 Proizvodstvo na muzi~ki instrumenti Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na mikrofoni. vklu~uvaj}i i usni harmoniki .proizvodstvo na orguli.proizvodstvo na klavijaturni instrumenti so `ici.izdavawe na snimeni zvu~ni i video lenti i diskovi. slu{alki i sli~ni proizvodi.3 32.proizvodstvo na udara~ki muzi~ki instrumenti . trubi za povikuvawe i drugi usni nstrumenti za povikuvawe ili signalizacija Ovaa klasa ne opfa}a: .proizvodstvo na duva~ki instrumenti . karti~ki. zasiluva~i.rekonstrukcija na orguli i drugi istoriski muzi~ki instrumenti. vidi 26. kasetofoni i sli~ni aparati.2 . svirki za intonacija. zvu~ni vilu{ki.40 .proizvodstvo na svir~iwa. vidi 33. vklu~uvaj}i go i avtomatskiot klavir .proizvodstvo na gramofoni.40 .proizvodstvo na muzi~ki igra~ki.40 .29 32. vidi 95. vidi 18. .32.

vidi 32.29 32.za{tita pri plivawe i vreva). igra~ki i igri (vklu~uvaj}i elektronski igri). osven tobogani i sli~no. vidi 25. vidi 25. ● lakovi i samostreli ● oprema za gimnastika.proizvodstvo na metalni tegovi koi se koristat pri krevawe na tegovi.proizvodstvo na igri za na tabla i sl.99 .proizvodstvo na sportsko oru`je i municija.proizvodstvo na modeli i maketi za zabava.40 . vidi 13. elektri~ni vozovi.proizvodstvo na kam{ik za javawe.proizvodstvo na sportski vozila. .proizvodstvo na kukli. ● lizgalki.proizvodstvo na figuri~ki za igra .proizvodstvo na sportska obleka. palki i stapovi za golf ● skii.40 .20 .99 . vklu~uvaj}i i mre`i ● rekviziti za lov.● tvrdi. alpinizam itn. obleka i pribor za kukli . vidi 95. vidi 15.proizvodstvo na sedla i remeni.proizvodstvo na muzi~ki igra~ki .proizvodstvo na masi za biljard. vidi 30.12 . vidi 15.proizvodstvo na karti za igrawe . vidi 15. kompleti za sostavuvawe itn.fitnes ili atletska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: . vezovi i stapovi za skii ● ~evli za skijawe ● daski za edrewe i surfawe ● rekviziti za sportski ribolov. namaleni modeli za igra i detski vozila (osven metalni velosipedi i tricikli) Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na elektronski igri: {ahovski igri itn. vidi oddel 29 i 30 .igri .proizvodstvo na ~amci.92 .proizvodstvo na edra za ~amci.popravka na sportska oprema. ● sportski rakavici i sportski kapi napraveni od ko`a ● bazeni za plivawe i bazeni na naduvuvawe itn.13 .4 Proizvodstvo na igri i igra~ki 32. vidi 14. meki i topki na duvawe ● reketi. rol{ui itn.12 .proizvodstvo na u{ni i nosni tamponi (na pr. .proizvodstvo na sportski obuvki.40 Proizvodstvo na igri i igra~ki Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na kukli.12 .proizvodstvo na igra~ki-`ivotni . vidi 32.

21.5 Proizvodstvo na medicinski i stomatolo{ki instrumenti 32.proizvodstvo na laboratoriski sterilizatori . Ovaa klasa opfa}a: .. kako {to se: ● operacioni masi ● masi za pregled ● bolni~ki kreveti so mehani~ki elementi (delovi) ● zabarski stolovi .mebel. vilici i ortodontska oprema. sterilen konec i tkaenina .proizvodstvo na stomatolo{ki polnetici i cement (osven zabarski lepila).hirur{ki aparati i materijali. laboratoriski centrifugi . kade {to specifi~nite funkcii ja opredeluvaat namenata na proizvodot.40 .proizvodstvo na hirur{ki nametki. vidi 30. .proizvodstvo na pe~ki za stomatolo{ki laboratorii .50 Proizvodstvo na medicinski i stomatolo{ki instrumenti Ovaa klasa opfa}a proizvodstvo na laboratoriski aparati.proizvodstvo na slo`uvalki i sl.proizvodstvo na igra~ki so trkala {to mo`at da se vozat.proizvodstvo na medicinski. vidi 26. hirur{ki i medicinski instrumenti. igri za na tabla i igri za vo soba .92 .pi{uvawe i izdavawe na softver za igra~ki konzoli. hirur{ki. stomatolo{ki i sl. kako {to se stomatolo{ki stolovi so vgradena hidraulika. 62.proizvodstvo na laboratoriski ultrazvu~ni ma{ini za ~istewe . specijalni masi za kazino igri itn.99 .proizvodstvo na igra~ki konzoli. Vo ovaa klasa e vklu~eno i proizvodstvoto na medicinski.proizvodstvo na cement za koskena rekonstrukcija . stomatolo{ka oprema i materijali. igri Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i plasti~ni velosipedi i tricikli .01 32. vidi 58. stomatolo{ki i veterinaren mebel.proizvodstvo na igra~ki avtomati.proizvodstvo na velosipedi. stomatolo{ki vosok i ostanati stomatolo{ki gipsani preparati .proizvodstvo na igra~ki i predmeti za razonoda. biljardi. vidi 32. ortodontski pomagala.proizvodstvo na laboratoriski aparati za destilirawe.proizvodstvo na predmeti za pana|uri.

o~ila.proizvodstvo na stakleni o~i .proizvodstvo na medicinski impregnirana vata.proizvodstvo na oftalmolo{ki proizvodi. ra~no upravuvani mehani~ki napravi za ~istewe na podovi. vidi 26... o~ila za sonce. izraboteni vo stomatolo{ki laboratorii .proizvodstvo na metli i ~etki. atletski {lem) ● proizvodstvo na protivpo`arni za{titni odela ● proizvodstvo na metalni za{titni {lemovi i druga li~na metalna za{titna oprema . .92 . vidi 21.proizvodstvo na ve{ta~ki zabi. vklu~uvaj}i gi i onie {to se sostavni delovi na ma{ini. kanili.42 .20 .9 32. vidi 47.91 Proizvodstvo.proizvodstvo na za{titna oprema ● proizvodstvo na ognenootporna i za{titna obleka ● proizvodstvo na bezbednosni pojasi za profesionalna upotreba ● proizvodstvo na pluteni pojasi za spasuvawe ● proizvodstvo na za{titni {lemovi i druga li~na za{titna oprema od plastika (na pr. slikarski i molerski ~etki. ~etki od sun|er i drugi ~etki. vidi 30.proizvodstvo na ~etki za obuvki i obleka 32. mostovi itn. vidi 20. nespomnato na drugo mesto Proizvodstvo na metli i ~etki Ovaa klasa opfa}a: . metli itn. valjaci i vlo{ki za bojadisuvawe.proizvodstvo na medicinski termometri .proizvodstvo na ortopedski i proteti~ki napravi .proizvodstvo na aparati za destilirawe..proizvodstvo na stomatolo{ki instrumenti (vklu~uvaj}i ja i zabarskata stolica kako del od zabarskata oprema) .proizvodstvo na plo~ki i {trafovi koi se vgraduvaat vo slu~aj na skr{enici na koski. gazi itn. kontaktni le}i.78 32.proizvodstvo na invalidski koli~ki. nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . katetri. laboratoriski centrifugi Ovaa klasa ne opfa}a: .opti~arski dejnosti.60 .99 Ostanato proizvodstvo. igli.proizvodstvo na lepila za zabni protezi. {pricevi.proizvodstvo na elektromedicinska i elektroterapevtska oprema. ~etki so resi i perduvi. le}i izraboteni po recept. itn. za{titni o~ila . .

proizvodstvo na site vidovi penkala. laboratoriski nametki. sita i re{eta. ve{ta~ko cve}e. ovo{je i granki so lisja.29 33 Popravka i instalirawe na ma{ini i oprema .proizvodstvo na zapalki za cigari .proizvodstvo na rabotna i servisna obleka (na pr. termos-{i{iwa i drugi termos sadovi za upotreba vo doma}instvata. bastuni . buketi.proizvodstvo na mini za molivi .proizvodstvo na fitili za zapalki.proizvodstvo na kop~iwa.12 .proizvodstvo na datumari. sprejovi.dejnosti pri preparirawe na `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: . predmeti za pravewe {egi ili zagatki.proizvodstvo na ~adori.● proizvodstvo na za{titni tamponi za uvo i nos ● proizvodstvo na gas maski .proizvodstvo na predmeti za li~na upotreba: luli za pu{ewe. ra~ni uredi za pe~atewe. {noli. mrtove~ki sandaci itn. kroja~ki kukli. molivi bez razlika dali se mehani~ki ili ne . `igovi ili numeratori. . ra~ni aparati za pe~atewe i vtisnuvawe na etiketi. uniformi). ~adori za sonce.proizvodstvo na raznovidni predmeti: razli~ni vidovi sve}i. buketi. vidi 17. ve{ta~ki ve|i .96 .proizvodstvo na globusi . ~e{li. proizvodstvo na lenti za ma{ini za pi{uvawe i perni~iwa za pe~ati .proizvodstvo na ko{nici za cve}e. venci i sli~no . ve{ta~ki bradi. vidi 14. vidi 13. drikeri i patent zatvora~i . periki. kombinezoni.proizvodstvo na hartieni igra~ki.

kako {to e elektri~nata instalacija.2 33. instaliraweto na eskalatori i sistemi (uredi) za klimatizacija (klima uredi). Vo ovoj oddel ne spa|aat: .~istewe na industriski ma{ini.Me|utoa. Vo ovoj oddel e vklu~eno i specijaliziranoto instalirawe na ma{ini. pogolemite popravki se vr{at od strana na proizvoditelot na opremata. ma{ini i oprema Ovaa grupa opfa}a specijalizirana popravka na proizvedenite stoki vo proizvodniot sektor so cel za restavracija na metalnite proizvodi. e klasificirano kako grade`ni{tvo. ma{inerijata. opremata i ostanatite proizvodi.22 .popravka i odr`uvawe na stoki za doma{ni potrebi. vidi 95.24). ^estopati. instaliraweto na opremata koja pretstavuva integralen del od zgradi i sli~ni konstrukcii.1 .popravka i odr`uvawe na kompjuteri i komunikaciska oprema. Vo ovoj oddel se vklu~uva i obezbeduvaweto na elementaren servis i odr`uvawe so cel da se spre~i o{tetuvaweto i nepotrebnite popravki. Vo ovaa klasa e vklu~eno i obezbeduvaweto na osnovno odr`uvawe (t. vidi 95. vidi 95. Rekonstrukcijata ili remontiraweto na opremata se smeta za proizvodstvena dejnost koja e vklu~ena vo ostanatite granki od ovoj odel. ma{inite.popravka na kancelariski mebel i mebel za doma{ni potrebi.1 Popravka na fabrikuvani metalni proizvodi. servis) na ovie proizvodi za da se osigura nivno efikasno rabotewe i za da se spre~i nivno o{tetuvawe i nepotrebna popravka. vidi 81.e. se klasificirani kako popravka i odr`uvawe na stoki za doma{ni potrebi (na pr. Ovoj oddel gi opfa}a isklu~ivo specijaliziranite popravki i odr`uvaweto. Istiot princip se koristi i vo kombiniranata trgovija i popravki. Ovaa grupa ne opfa}a: . Klasifikacijata na sé ona {to u~estvuva vo popravkata se vr{i spored principot na dodadena vrednost spored koj ovie dejnosti se izvr{uvaat od strana na proizvoditelot na opremata. Popravkata i odr`uvaweto na prozvodi koi se koristat kako kapitalni stoki no i kako stoki za {iroka potro{uva~ka.Ovoj oddel opfa}a specijalizirana popravka na stokite proizvedeni vo proizvodniot sektor so cel da se vratat vo funkcija.

popravka i odr`uvawe na stoki za doma{ni potrebi.mobilni popravki so zavaruvawe . vidi 95.20 33.popravka na uredi za mehani~ko zaklu~uvawe.1 .popravka i odr`uvawe na pomo{ni postrojki za parni generatori: ● kondenzatori.popravka i odr`uvawe na generatori na parea i drugi vidovi isparuvawa .12 .popravka i odr`uvawe na koli~ki za kupuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .22 . rezervoari i kontejneri . osven separatori na izotopi .popravka i odr`uvawe na cevki i cevovodi .ostrewe na se~iva i pili.popravka i odr`uvawe na kompjuteri i komunikaciska oprema. vidi 33.12 Popravka na ma{ini .popravka i odr`uvawe na nuklearni reaktori.~istewe na industriski ma{ini. sefovi itn. vidi 43..11 Popravka na fabrikuvani proizvodi od metal Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na fabrikuvani proizvodi od metal od oddelot 25. vidi gi soodvetnite klasi vo oddelite 25-30 .popravka na ~eli~ni transportni buriwa . super-greja~i.popravka i odr`uvawe na delovi za brodski i industriski bojleri .. vidi 95. ekonomizeri.popravka i odr`uvawe na oru`je i artilerija (vklu~uvaj}i i popravka na sportsko i rekreativno oru`je) . Ovaa klasa opfa}a: .popravka na plo~i vo razmenuva~ na toplina kaj bojlerite i radijatorite za centralno greewe .popravka na sistemi za centralno greewe itn.2 33.popravka na cisterni. vidi 80. kolektori i akumulatori na parea .22 ..restavracija i remontirawe na ma{ini i oprema. vidi 81.

popravka i odr`uvawe na ma{ini za izrabotka na hartija .popravka i odr`uvawe na uredi za krevawe i manipulirawe . pijalaci i tutun .popravka i odr`uvawe na ma{ini za plastika i guma .popravka i odr`uvawe na ma{ini koi se koristat vo industrijata za hrana. grade`ni{tvo.popravka i odr`uvawe na ma{ini za rudarstvo. nafteni i gasni platformi . ostrewe ili montirawe na komercijalni i industriski se~ila i pili. obezbeduvawe na zavaruva~ki uslugi i servis (na primer.popravka i odr`uvawe na industriski pe~ki .popravka i odr`uvawe na zemjodelski traktori . oprema za grade`ni{tvo i rudarstvo).popravka i odr`uvawe na drugi alatni ma{ini . komercijalna razladna oprema.popravka i odr`uvawe na nemotorni vozila .popravka na prenosni i pogonski elementi .popravka i odr`uvawe na ma{ini za metalurgijata .popravka i odr`uvawe na registar-kasi . popravka na zemjodelski i drugi te{ki i industriski ma{ini i oprema (na pr.popravka i odr`uvawe na zemjodelski ma{ini i ma{ini za primena vo {umarstvo (za odgleduvawe i koristewe na {umi) ... kompresori i sl.popravka i odr`uvawe na oprema za merewe . vilu{ki za krevawe i druga oprema za rakuvawe.popravka i odr`uvawe na drugi ma{ini za specijalna namena od oddelot 28 .popravka na daktilografski ma{ini .popravka i odr`uvawe na alatni ma{ini i oprema za se~ewe i obrabotka na metal .popravka na ventili .popravka i odr`uvawe na ma{ini za proizvodstvo na tekstilna obleka i ma{ini za proizvodstvo na ko`a .popravka i odr`uvawe na ma{ini za kopirawe .popravka na drugi mehanizirani ra~ni alati . elektronski i neelektronski .popravka i odr`uvawe na industriska razladna oprema i uredi (oprema) za klimatizacija . kaj avtomobilite). ma{inski alati.oprema .popravka i odr`uvawe na komercijalni ma{ini za op{ta namena .popravka i odr`uvawe na oprema so hidrauli~ni sistemi .popravka i odr`uvawe na pumpi.popravka na smeta~i. vklu~uvaj}i ma{ini i oprema od oddelot 28. Ovaa klasa opfa}a: .popravka i odr`uvawe na avtomati .Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na industriski ma{ini i oprema kako na pr.

22 .popravka i odr`uvawe na ma{ini za kopirawe. vidi 43.popravka i odr`uvawe na opti~ki instrumenti i oprema od klasata 26. popravka i odr`uvawe na liftovi i podvi`ni skali.instalirawe. hemiski i elektri~ni svojstva ● geodetski instrumenti ● detektori za radijacija i instrumenti za sledewe na radijacijata . kako {to e: ● oprema za magnetna rezonanca ● medicinska ultrazvu~na oprema ● pejsmejkeri ● pomo{ni aparati za slu{awe ● elektrokardiografi ● elektromedicinska endoskopska oprema ● aparati za zra~ewe .11 .popravka i odr`uvawe na oprema za merewe. vidi 43. vidi 95.60. kako {to e: ● instrumenti za vozduhoplovni motori ● oprema za ispituvawe na izduvnite gasovi kaj avtomobilite ● metereolo{ki instrumenti ● oprema za ispituvawe i testirawe na fizi~ki. vidi 33.5.5.popravka i odr`uvawe na kompjuterska i periferna oprema.12 . kako {to se: ● dvogledi ● mikroskopi (osven elektronski i protonski) ● teleskopi ● prizmi i le}i (osven oftmalti~ki) ● fotografska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .7. dokolku se koristat glavno vo komercijalni celi. Ovaa klasa opfa}a: .13 Popravka na elektronska i opti~ka oprema Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na proizvedenite stoki od grupite 26.6 i 26. ispituvawe. 26.instalirawe.popravka na kompjuteri. elektromedicinska i elektroterapevtska oprema od klasata 26.11 33. kontrola i navigacija od grupata 26.popravka i odr`uvawe na oprema za zra~ewe. osven onie koi se smetaat za proizvodi za doma{ni potrebi.29 .70. popravka i odr`uvawe na pe~ki i druga oprema za greewe. vidi 95.Ovaa klasa ne opfa}a: .

popravka i odr`uvawe na komunikaciska oprema. Me|utoa.11 .21 .12 . transformatori za distribucija i specijalni transformatori .popravka i odr`uvawe na komercijalni TV i video kameri. vidi 95.popravka i odr`uvawe na kompjuterski proektori.5 (uredi za doma}instvoto) Ovaa klasa opfa}a: .12 .popravka i odr`uvawe na delovi od elektri~nite instalacii koi prenesuvaat i delovi koi ne prenesuvaat struja Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka i odr`uvawe na elektronika za {iroka potro{uva~ka.14 Popravka na elektri~na oprema Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na stoki od oddelot 27.popravka na video kameri za doma{na upotreba. vidi 95. generatori i motor-generator kompleti .popravka i odr`uvawe na kompjuterska i periferna oprema. Ovaa klasa opfa}a: .popravka i odr`uvawe na elektri~na svetlosna oprema .popravka i odr`uvawe na obi~ni baterii i akumulatorski baterii .25 33.popravka i odr`uvawe na prekinuva~i na preklopni mehanizmi i kontrolni tabli .15 Popravka i odr`uvawe na ~amci i brodovi Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na ~amci i brodovi.21 .popravka na ra~ni i drugi razli~ni vidovi ~asovnici.12 . fabri~kata restavracija i remontot na brodovi spa|a vo oddelot 30. vidi 95. vidi 95. vidi 95.11 .. vidi 95.popravka i odr`uvawe na telekomunikaciska oprema. vidi 95. osven na onie od grupata 27. vidi 95.25 33.popravka i odr`uvawe na transformatori za elektri~na energija. vidi 95.popravka na ra~ni i ostanati tipovi na ~asovnici.popravka i odr`uvawe na relei i industriski kontrolni uredi .popravka i odr`uvawe na elektri~ni motori.

20 .popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni motori Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka na ~ezi i ko~ii {to gi vle~at `ivotni Ovaa klasa ne opfa}a: .40 .30 33.16 Popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni i vselenski letala Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni i vselenski letala.17 Popravka i odr`uvawe na drugi prevozni sredstva Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na drugi prevozni sredstva od oddelot 30.popravka i odr`uvawe na koli~ki za pazarewe.. vidi 33. vidi 38.popravka i odr`uvawe na lokomotivi i {inski vozila (osven fabri~ko remontirawe i prepravki) .popravka i odr`uvawe na motocikli.40 .popravka i odr`uvawe na vozduhoplovni sredstva (osven fabri~ki prepravki.fabri~ko prepravawe na brodovi. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 45.fabri~ko remontirawe i restavrirawe na lokomotivi i {inski vozila. vidi 95. vidi 30. vidi 33.popravka i odr`uvawe na ~amci za rekreacija Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka i odr`uvawe na voeni borbeni vozila. osven motocikli i velosipedi. Ovaa klasa opfa}a: .31 33. vidi 30. vidi 33.12 . vidi 30.12 .popravka i rutinsko odr`uvawe na brodovi . demontirawe na brodovi.reciklirawe.29 33. remont ili restavracija) .11 .1 . Ovaa klasa opfa}a: .popravka i odr`uvawe na motori za `eleznicata.popravka na velosipedi.popravka na motori za ~amci i brodovi.fabri~ko remontirawe i restavracija na vozduhoplovi.19 Popravka na ostanata oprema Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na oprema koja ne e opfatena so drugite grupi na ovoj oddel. vidi 30.

vidi 95. elektri~ni `ici.popravka na drveni paleti. vidi 95.popravka na kancelariski mebel i mabel za doma{na upotreba.instalirawe na liftovi. vidi 43.2 33. instaliraweto na oprema koja e sostaven del na zgradi i sli~ni strukturi.rekonstrukcija na orguli i drugi istoriski muzi~ki instrumenti Ovaa klasa ne opfa}a: .instalirawe na industriski ma{ini vo industriski postrojki .24 .Me|utoa. restavracija na mebel..29 .proizvodstvo na fliperi i drugi avtomati koi se startuvaat so pomo{ na `etoni . na pr: ● komunikaciska oprema ● mejnfrejm kompjuteri ● oprema za zra~ewe i elektromedicinska oprema itn.instalirawe na personalni kompjuteri.09 D/G SNABDUVAWE SO ELEKTRI^NA ENERGIJA.29 . eskalatori. PAREA I KLIMATIZACIJA . sistemi za klimatizacija e klasificirano kako grade`ni{tvo Ovaa klasa opfa}a: .popravka na velosipedi.20 Instalirawe na industriski ma{ini i oprema Instalirawe na industriski ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a specijalizirano instalirawe na ma{ini. elementi za prodavnica.instalirawe na oprema za kuglawe Ovaa klasa ne opfa}a: .instalirawe na vrati.sostavuvawe na industriska kontrolna oprema .29 33.. skali. vidi 95. kako {to e instaliraweto na eskalatori. vidi 62. alarmni sistemi protiv kra`bi.monterski dejnosti .instalirawe na ostanata industriska oprema.popravka na ja`iwa.popravka i prepravka na obleka.popravka na vre}i za ve{ta~ko |ubrivo i vre}i za skladirawe na hemiski soedinenija .32 . GAS. .popravka i krpewe na ribarski mre`i . brodski ja`iwa i edra. brodski buriwa i sl.demontirawe na golemi ma{ini i oprema . .. vidi 43.ma{inski sajli . sistemi za vsmukuvawe na prav itn. platna i ceradi . mebel itn. avtomatski vrati.

Ovoj sektor gi opfa}a dejnostite za obezbeduvawe na elektri~na energija. Goleminata na mre`ata ne e odlu~uva~ka.1 Proizvodstvo.proizvodstvo na elektri~na energija preku sogoruvawe na otpad. postapuvaweto (pre~istuvaweto). Vo ovoj sektor e vklu~eno i snabduvaweto so parea i klimatizacija. snabduvaweto so voda i otstranuvaweto na otpadni vodi. distribucijata na elektri~na energija.13 Distribucija na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: 35 . vidi 38. Ovoj sektor.12 Prenos na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: .21 35. gas. hidro. vidi gi oddelite 36 i 37. Ovoj sektor go isklu~uva sobiraweto. isto taka. Snabduvawe so elektri~na energija. gasni turbini kako i dizel gorivo i obnovliva energija. priroden gas. topla voda i sli~no vo industriskite parkovi i stanbenite zgradi. go isklu~uva (voobi~aeno na golema odale~enost) transportot na gas preku cevovodi (cevovoden transport).rabotewe na prenosnite sistemi koi ja prenesuvaat elektri~nata energija od proizvodnite kapaciteti do distributivniot sistem 35. Ovaa klasa ne opfa}a: . parea i klimatizacija 35.11 Proizvodstvo na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: . kontroliraat i distribuiraat elektri~na energija ili gas. topla voda i sli~no preku postojanata infrastruktura (mre`a) na linii. 35.rabota na kapacitetite koi proizveduvaat elektri~na energija vklu~uvaj}i termo. go opfa}a raboteweto na elektri~nite i gasni postrojki koi proizveduvaat. parea. isto taka. gas. glavni cevki i cevki.Ovoj sektor. nuklearna. parea. isto taka. e vklu~ena. prenos i distribucija na elektri~na energija Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo i prenos na elektri~na energija od proizvodnite kapaciteti do distributivnite centri i distribucija do krajnite korisnici.

rabota na koksnite pe~ki.rabotewe na sistemite za prenos i razmena na elektri~na energija 35. ne e opfateno vo ovaa grupa i e klasificirano so ostanatite dejnosti na cevovoden transport.2 Proizvodstvo na gas.20 . vklu~uvaj}i i priroden gas Ovaa klasa ne opfa}a: . stolbovi..proizvodstvo na gasoviti goriva so odredena kalori~na vrednost po pat na ~istewe. me{awe i preku drugi procesi od razli~ni vidovi gasovi.proizvodstvo na gas so karbonizirawe na jaglen od nusproizvodite vo zemjodelstvoto ili od otpadoci .22 Distribucija na gasoviti goriva preku distributivnite sistemi Ovaa klasa opfa}a: .proizvodstvo na surov priroden gas. povrzuvaweto na proizvoditelite so distributerite na gas ili pome|u gradskite centri.11 35.proizvodstvo na industriski gas.10 .rabotewe na distributivnite sistemi (t.21 Proizvodstvo na gas Ovaa klasa opfa}a: . vidi 06. broila i `ici) koi ja prenesuvaat elektri~nata energija dobiena od proizvodnite kapaciteti ili prenosniot sistem do krajniot korisnik 35. vidi 19. vidi 20. 35. vidi 19. Posebnite operacii na gasovodite {to se so golema odale~enost.e se sostoi od linii.dejnosti na brokerite ili agentite {to posreduvaat vo proda`bata na elektri~na energija preku distributivnite sistemi za elektri~na energija so koi rakovodat drugi . distribucija na gasoviti goriva preku distributivnite sistemi Ovaa grupa opfa}a proizvodstvo na gas i distribucija na priroden ili sinteti~ki gas do korisnicite preku distributivnite sistemi.14 Trgovija na elektri~na energija Ovaa klasa opfa}a: .proda`ba na elektri~na energija na korisnicite .20 . Vo ovaa grupa se vklu~eni i prodava~ite i brokerite koi{to posreduvaat vo proda`bata na prirodniot gas preku distributivnite sistemi so koi rakovodat drugi.proizvodstvo na nafteni derivati.

proizvodstvo. vidi 47. se vklu~eni vo postapuvaweto so otpadocite.71 .50 35. postapuvaweто i otstranuvaweто) so razli~ni formi na otpad.proizvodstvo i distribucija na laden vozduh . UPRAVUVAWE SO OTPAD I DEJNOSTI ZA SANACIJA NA OKOLINATA Ovoj sektor opfa}a dejnosti koi se odnesuvaat na upravuvaweto (vklu~uvajќи го и sobiraweто. pogonski i drugi celi .kapaciteti za skladirawe. zatoa {to tie ~esto se sproveduvaat zaedno so ili od edinicite koi. Vo ovoj sektor se grupirani i dejnostite na snabduvawe so voda.dejnosti na brokerite ili agentite {to posreduvaat vo proda`bata na gas preku distributivnite sistemi za gas so koi rakovodat drugi . kako i kontaminirani delovi. OTSTRANUVAWE NA OTPADNI VODI.trgovija na malo so gas vo boci.(na golema odale~enost) transport na gasovi niz cevovodite.30 Snabduvawe so parea i klimatizacija Snabduvawe so parea i klimatizacija Ovaa klasa opfa}a: .3 35.. za potrebite na ladewe na hranata i ostanati potrebi (pr.distribucija i snabduvawe na gasoviti goriva od site vidovi preku distributivnite sistemi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 49.78 . sobirawe i distribucija na parea i topla voda za zatopluvawe.proda`ba na gasoviti goriva.proda`ba na gas na korisnicite preku distributivnite sistemi . transport i razmena na gasoviti goriva Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka. kako cvrst ili necvrst industriski otpad ili otpad od doma}instvata. E/D . vidi 46. ladewe) SNABDUVAWE SO VODA.direktna proda`ba na gorivo. vidi 47. Proizvedenata koli~ina od procesot na postapuvawe so otpadot ili otpadocite mo`e da bide otstraneta ili da stane vlez vo drugi proizvodstveni procesi..proizvodstvo na mraz.proizvodstvo i distribucija na ladna voda za razladni celi .23 Trgovija na gas preku distributivnite sistemi Ovaa klasa opfa}a: .99 35.

prе~istuvawe na voda za industriski i drugi celi . obrabotka i snabduvawe so voda Ovoj oddel opfa}a sobirawe.sobirawe na do`dovnica .61 . obrabotka i snabduvawe so voda Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite za sobirawe.sobirawe na voda od reki. 36. obrabotka i snabduvawe so voda Sobirawe.otsoluvawe na morska voda i podzemna voda za proizvodstvo na voda kako glaven produkt na interes . vidi 37. obrabotka i distribucija na voda za doma{ni i industriski potrebi.0 36.00 Otstranuvawe na otpadni vodi Otstranuvawe na otpadni vodi Ovaa klasa opfa}a: . me|utoa ne e vklu~eno obezbeduvaweto na uslugi za navodnuvawe po pat na rasprskuvawe na vodata i sli~ni pomo{ni uslugi vo zemjodelstvoto. ezera.me|umesen prenos na voda preku cevovodi. vidi 49.00 Sobirawe.distribucija na voda so posredstvo na cevki.operacii na kanalite za navodnuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .00 . izvori itn.operacii na opremata za navodnuvawe za potrebite na zemjodelstvoto. 37. so kamioni ili drugi sredstva . Vklu~eno e sobiraweto na voda od razli~ni izvori.36 Sobirawe.prе~istuvawe na voda za potrebite na snabduvawe so voda . . Ovaa klasa opfa}a: . vidi 01.0 37. obrabotuvaat i se ispu{taat otpadnite vodi. kako i distribucijata so razli~ni sredstva.50 37 Otstranuvawe na otpadni vodi Ovoj oddel gi opfa}a operaciite na sistemite za kanalizacija ili instalaciite za postapuvawe so otpadnite vodi so pomo{ na koi se sobiraat. Vo ovoj oddel e vklu~eno sobiraweto na voda od razli~ni izvori. obrabotka i distribucija na voda za doma{ni i industriski potrebi. kako i distribucijata so razli~ni sredstva.postapuvawe so otpadnite vodi zaradi spre~uvawe na zagaduvaweto. Vo klasata se vklu~eni operaciite na kanalite za navodnuvawe.

kontejneri itn.~istewe i deblokirawe na kanalizacionite odvodni cevki vo zgradite. kolektori. obrabotka i otstranuvawe na otpadot. iskoristenite masla i masti od gotvewe. voda od bazenite itn.sobirawe i transport kako na otpadnite vodi od doma}instvata i industrijata od eden ili pove}e korisnici. Ovoj oddel. kanti za |ubre na trkala. vklu~uvaj}i go deblokiraweto na odvodite Ovaa klasa ne opfa}a: . onie uredi so koi se sortiraat materijalite koi mo`at da se obnovat od otpadnite tekovi). obnovuvawe na materijali Ovoj oddel opfa}a sobirawe. odr`uvawe na hemiski uredi .11 Sobirawe na bezopasen otpad Ovaa klasa opfa}a: . 38.operacii na sistemite za kanalizacija i instalaciite za obrabotka na otpadnite vodi . cedewe.00 . hemiski i biolo{ki procesi kako {to se razreduvawe. filtrirawe. vidi 43.Toa vklu~uva sobirawe na bezopasen i opasen otpad.dekontaminacija na povr{inskite i podzemnite vodi na zagadenite mesta. 38..1 Sobirawe na otpad Ovaa grupa opfa}a sobirawe na otpadot od doma}instvata i delovnite subjekti so sredstva kako {to se kanti za smet. kako i grade`niot otpad i otpadot od ru{ewe. isto taka.. na pr. taka i na do`dovnicata po pat na kanalizaciona mre`a.odr`uvawe i ~istewe na kanalizacijata i odvodnite kanali za istekuvawe na do`dovnicata. . opfa}a lokalen prevoz na otpadnite materijali i obnovuvawe na materijalite so pomo{ na uredite (na pr. odvodi i jami od kal. tankovi ili drugi prevozni sredstva. od iskoristenite baterii.22 38 Dejnosti za sobirawe.. iskoristenoto maslo od brodovite i od gara`ite. obrabotka i otstranuvawe na otpad.obrabotka na otpadni vodi (vklu~uvaj}i doma{ni i industriski otpadni vodi. vidi 39.praznewe i ~istewe na septi~ki jami i tankovi.) po pat na fizi~ki. sedimentacija itn. kako i nivna prerabotka i odvod . otpadot od doma}instvata.

sobirawe na cvrst bezopasen otpad (na pr.dejnosti na objektite za reciklirawe и za sobirawe na opasniot otpad Ovaa klasa ne opfa}a: .32 38.dejnosti na deponiite za raspolagawe so bezopasен otpad.. vidi 39. . i se rasporeduva vo prepoznatlivi kategorii.dejnosti na objektite za reciklirawe vo koi se doveduva materijalot za obnovuvawe kako {to se hartija. infektiven otpad ili ostanati supstancii i preparati {tetni za ~ovekovoto zdravje i `ivotnata sredina. eksploziven.sobirawe na grade`en otpad i otpad od ru{ewe . vidi 38.sobirawe i otstranuvawe na ostatoci kako {to se granki i ~akal . kancerogen. kako {to se: ● iskoristeni masla od brodovi i gara`i ● bioopasen otpad ● nuklearen otpad ● iskoristeni baterii itn. kako {to e sobirawe na otpadot od doma}instvata i delovnite subjekti so sredstva kako {to se kanti za smet.sobirawe na opasen otpad. smet) vo ramkite na lokalno podra~je. kontejneri itn.21 .. Podrazbira utvrduvawe. na pr.00 38. miniranite podra~ja.2 Obrabotka i otstranuvawe na otpad .sobirawe na otpad od kanti za smet na javni mesta Ovaa klasa. {teten. podzemnite vodi. Mo`e da vklu~uva razli~ni vidovi smet koj mo`e da se obnovuva: . pakuvawe i etiketirawe na otpadot za potrebite na prevozot. kanti za smet na trkala.12 Sobirawe na opasen otpad Ovaa klasa opfa}a sobirawe na cvrst i drug opasen otpad.sobirawe na opasen otpad.sobirawe na otpad od tekstilnite fabriki . iritira~ki.. opfa}a: . reaktiven. na pr. vidi 38.sobirawe na predmeti za recikla`a . otroven. zapaliv.popravka i ~istewe na kontaminiranite zgradi. vidi 38. isto taka..12 . Ovaa klasa opfa}a: . koroziven. obrabotka. plastika itn. otstranuvawe na azbest.dejnosti na objektite za odvod na otpadot koi se zanimavaat so bezopasен otpad Ovaa klasa ne opfa}a: .

palewe i sogoruvawe na opasen otpad.00 . otstranuvawe na dotraeni proizvodi kako {to se fri`ideri zaradi eliminirawe na vlijanieto na {tetniot otpad.. pepel ili nekoj drug oblik na nusproizvodi za natamo{na upotreba i dr. obrabotka i otstranuvawe na preodniot radioaktiven otpad od bolnicite.obrabotka na organski otpad za otstranuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa grupa ne opfa}a: . . upotrebeni konzervi od pijalаci i metali koi se sortiraat spored prepoznatlivite kategorii.3 38.dejnosti na deponiiite za bezopasen otpad .obnovuvawe na materijalite. {to za rezultat ima ili nema proizvodstvo na elektri~na energija ili parea. plastika. kako na pr. itn. alternativni goriva.dejnosti na objektite za reciklirawe vo koi se doveduva materijal za obnovuvawe kako {to e hartija.dekontaminirawe. obrabotka na organskiot otpad zaradi negovo otstranuvawe. otstranuvawe na otpadot preku palewe ili sogoruvawe.otstranuvawe na bezopasen otpad preku sogoruvawe. Isto taka.22 Obrabotka i otstranuvawe na opasen otpad . ~istewe na zemji{teto i vodenite povr{ini. biogas.. obrabotka i otstranuvawe na toksi~nite (otrovni) `ivi ili mrtvi `ivotni i drug kontaminiran otpad.Ovaa grupa opfa}a oтstranuvawe i obrabotka na otpadot od razli~ni oblici na otpad pred otstranuvawe na otpadot so razli~ni sredstva. vidi 38.32 . vidi 38. vidi 37. vidi 38. zakopuvawe ili zaoruvawe na otpadoci.00 38.22 . palewe ili so drugi metodi.obrabotka i otstranuvawe na otpadnite vodi. isfrlawe na otpadoci vo zemja ili vo voda. namaluvawe na toksi~nite (otrovnite) materijali. vidi 39. vklu~eno e obnovuvaweto na energijata koja nastanuva при procesot na palewe na otpadot.21 Obrabotka i otstranuvawe na bezopasen otpad Ovaa klasa opfa}a otstranuvawe i obrabotka na otpadot pred otstranuvawe na cvrstiot i drugiot bezopasen otpad: .

22 . iritira~kiot. podgotovka i druga obrabotka na nuklearniot otpad za skladirawe Ovaa klasa ne opfa}a: . kompjuteri. kompjuteri.3 38. vidi 38. zapaliviot. namaluvawe na toksi~nite (otrovnite) materijali. otstranuvawe i skladirawe na radioaktivniot nuklearen otpad vklu~uvaj}i: ● obrabotka i otstranuvawe na prenosniot radioaktiven otpad..00 38. prevoz od bolnicite ● enkapsulacija.32 Obnovuvawe na posebno izdvoeni materijali .Ovaa klasa opfa}a obrabotka i otstranuvawe na cvrst i drug opasen otpad pred otstranuvaweto. oksidira~kiot. otrovniot.demontirawe na avtomobili. vidi 20. Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovaa klasa opfa}a: . na pr. ~istewe na zemji{teto i vodata. na eksplozivniot. 38.31 Obnovuvawe na materijali Demontirawe na kr{ Ovaa klasa opfa}a demontirawe na kr{ od кој bilo vid (avtomobili. vidi sektor G/E.otstranuvawe na dotraeni proivodi kako {to se fri`ideri za da se eliminira vlijanieto na {tetniot otpad .e onoj {to se raspa|a so tekot na vremeto. vidi 38. brodovi.dejnosti na uredite za obrabotka na opasniot otpad .13 . t. infektivniot otpad ili ostanatite supstancii i preparati {tetni za ~ovekovoto zdravje i `ivotnata sredina.obrabotka.palewe (gorewe) na bezopasen otpad.obrabotka i otstranuvawe na toksi~nite (otrovnite) `ivi i/ili mrtvi `ivotni i drug kontaminiran otpad . televizori i druga oprema) zaradi obnovuvawe na materijalite.otstranuvawe na upotrebenite proizvodi kako {to se fri`ideri za da se otstrani {tetniot otpad. brodovi.palewe na opasniot otpad . kancerogeniot.povtorna obrabotka na nuklearno gorivo. vidi 39.dekontaminirawe.21 . televizori i druga oprema zaradi dobivawe upotreblivi delovi pogodni za povtorna proda`ba.

pretopuvawe na `elezen otpad. fiksir rastvor ili fotografski filmovi i hartija . pijalаci i tutun kako i rezidualni supstancii vo sekundarni surovini Ovaa klasa ne opfa}a: пroizvodstvo na novi gotovi proizvodi od sekundarni surovini (bez ogled na toa dali se od sopstveno prizvodstvo ili ne). ~istewe i izdvojuvawe na staklo .. stari vozila itn. presuvawe.. ostatoci od ru{ewe za dobivawe na sekundarni surovini .vidi korespodentni klasi vo sektorot C/V (Prerabotuva~ka industrija) . sortirani spored prepoznatlivite kategorii. za da se namali obemot . obi~no vklu~uvaj}i mehani~ki i/ili hemiski transformacionen proces.povtorna obrabotka na nuklearno gorivo.obrabotka (~istewe.obnovuvawe na metali od fotografski otpad. na pr.mehani~ko drobewe na metalniot otpad kako {to se vozila. paleti i sl. .predewe na vlakna od zalihi.popravka na gumi od upotrebeni nadvore{ni gumi za proizvodstvo na sekundarni surovini . |ubreto) ili (2) izdvojuvawe i sortirawe na me{aniot materijal za obnovuvawe kako {to se hartija. saksii za cve}e.. plastika. topewe. Vo ovaa klasa. isto taka. Primeri za mehani~ki i hemiski transformacioni procesi koi se opfateni vo ovaa klasa se slednite: . ma{ini za perewe.10 . melewe) na otpad od plastika i guma vo granuli . . se~ewe. ~istewe i izdvojuvawe na drugi otpadoci. kako na pr. pravewe (dobivawe) na pulpa (ka{a za hartija) od stara hartija. protektirawe na gumi ili proizvodstvo na metal od metalni otpadoci.drobewe.13 .rasitnuvawe so se~ewe na metalniot otpad. e vklu~eno i obnovuvaweto na materijalite od otpadnite tekovi vo forma (1) na izdvojuvawe i sortirawe na materijalite za obnovuvawe od neopasnite otpadni tekovi (na pr.drugi metodi na mehani~ka obrabotka. upotrebeni konzervi od pijalаci i metali. velosipedi itn.prerabotka na ostanata otpadna hrana.mehani~ko reducirawe na golemi `elezni par~iwa kako {to se `elezni~ki vagoni . na pr. vidi 24. . vidi 20.sortirawe i drobewe na plastika za proizvodstvo na sekundarni surovini za cevki..Ovaa klasa opfa}a obrabotka na metalniot i nemetalniot otpad i ostatocite.drobewe. kako i predmetite vo sekundarni surovini. na primer.prerabotka na upotrebeni masla i masti za gotvewe vo sekundarni surovini .

povr{inski ili podzemni vodi. vidi 38.obrabotka i otstranuvawe na bezopasen otpad. vidi 38.obnovuvawe na energijata dobiena pri proces na palewe na bezopasniot otpad. vidi 38. na pr. vidi 01.dekontaminacija na po~vata i podzemnite vodi na mestata na zagaduvawe. preku sobirawe na zagaduva~ite ili so primena na hemikalii . na primer.trgovija no golemo so materijali pogodni za obnovuvawe.00 Dejnosti za sanacija i ostanati uslugi za upravuvawe so otpad Ovaa klasa opfa}a: .. na povr{inskite vodi. vklu~uvaj}i go krajbre`jeto .21 .21 .0 Dejnosti za sanacija i ostanati uslugi na upravuvawe so otpad 39. vidi 38. po~va..dekontaminacija i ~istewe na povr{inskite vodi posle slu~ajno zagaduvawe.. vklu~uvaj}i proizvodstvo na kompost.namaluvawe na azbestot.00 .vklu~uvaj}i gi i nuklearnite fabriki i mesta .postapuvawe i otstranuvawe na toksi~en.21 . na pr. 39. vidi 38. ~istewe na kontaminirani zgradi i lokacii.77 39 Dejnosti za sanacija i ostanati uslugi na upravuvawe so otpad Ovoj oddel vklu~uva obezbeduvawe na uslugi za sanacija.postapuvawe i otstranuvawe na preodniot radioaktiven otpad od bolnicite itn.22 . vidi 38.22 .~istewe na nafteni fleki i drugi zagaduvawa na zemjata. vidi 46.obrabotka na organski otpad za otstranuvawe. olovni boi i drugi toksi~ni materijali .2 .61 .obnovuvawe na materijalite za vreme na gorewe na otpadot ili vo tekot na procesot na palewe. vidi 36.ostanati specijalizirani dejnosti povrzani so kontrola na zagaduvaweto Ovaa klasa ne opfa}a: .pre~istuvawe na vodata za potrebite na snabduvawe so voda.dekontaminacija na industriski fabriki i mesta. hemiski ili biolo{ki metodi . mehani~ki. vidi 38.obrabotka i otstranuvawe na bezopasen otpad.kontrola na {tetnici vo zemjodelstvoto.. vo okeanite i moriwata. bilo na samoto mesto ili nadvor od nego so upotreba na.21 . kontaminiran otpad.

ili objekti od niskogradba kako {to se avtopati. Op{tite grade`ni raboti opfa}aat celosna izgradba na stanovi. sistemi za navodnuvawe. mostovi. ulici.obrabotka i otstranuvawe na opasen otpad. tuneli. cevovodi i elektri~ni vodovi. 41 Izgradba na zgradi . tehni~ki i fizi~ki sredstva za da se realiziraat grade`nite proekti za podocne`na proda`ba. odvodni sistemi. izdavawe na delovi od ovie zgradi.29 F/\ GRADE@NI[TVO Ovoj sektor gi vklu~uva op{tite grade`ni raboti i specijaliziranite grade`ni dejnosti za objektite od visokogradba i niskogradba.e.. prodavnici i drugi javni i komunalni objekti. tuku za nivno koristewe (na pr. proizvodstveni dejnosti vo fabrikite). vidi 38. Ovoj sektor opfa}a celosna izgradba na objekti od visokogradba (oddel 41). Vo ovoj sektor. isto taka. farmi itn. industriski objekti.. podigawe na objekti ili gradbi od prefabrikuvani elementi na gradili{te (monta`ni objekti). Ovoj sektor. Dokolku ovie dejnosti ne se izvr{uvaat so cel za proda`ba na grade`niot objekt. proizvodstvo itn. aerodromski pisti. pristani{ta i drugi hidroobjekti. Vo ovoj sektor se klasificirani edinicite koi ja snosat celokupnata odgovornost za grade`niot proekt. Iznajmuvaweto na grade`na oprema so operator e klasificirano spored specijaliziranite grade`ni dejnosti izvr{eni so ovaa oprema. kako i specijalizirani grade`ni dejnosti dokolku se izveduvaat kako del od grade`niot proces (oddel 43). opfa}a razvoj na grade`nite proekti za objektite od visokogradba i niskogradba so pomo{ na finansiski. popravki. dogradbi i nadgradbi.. vo dejnosti vo vrska so nedvi`en imot. Toa opfa}a novogradbi. vidi 81. celosna izvedba na objekti od niskogradba (oddel 42). e vklu~ena i popravkata na objektite od visokogradbata i niskogradbata. sportski tereni itn. administrativni zgradi.nadvore{no ~istewe i miewe na ulici. isto taka.22 . kako i objekti od privremen karakter. Ovaa rabota mo`e da bide izvr{ena na svoja smetka ili vrz osnova na dogovor. toga{ edinicata nema da bide vklu~ena vo ovoj sektor tuku }e bide vklu~ena spored nejzinite dejnosti. Delovi od rabotata ili ponekoga{ celokupnata rabota mo`e da bide izveduvana od podizveduva~i. t. `eleznici.

2 Izgradba na stanbeni i nestanbeni zgradi Ovaa grupa opfa}a kompletna izgradba na stanbeni i nestanbeni zgradi za proda`ba.Ovoj oddel opfa}a. generalno.izgradba na site vidovi nestanbeni zgradi: ● zgradi za industrisko proizvodstvo. itn. dogradbi i nadgradbi. vidi 71. prodavnici i drugi zgradi za javna i op{ta upotreba. vidi 71. Pritoa e mo`no sklu~uvawe dogovor za izgradba na delovi ili celosna izgradba na objektite. restorani ● aerodromski zgradi ● sportski objekti od zatvoren tip . administrativni zgradi. toga{ dejnosta e klasificirana vo oddelot 43.10 Razvoj na grade`ni proekti Razvoj na grade`ni proekti Ovaa klasa opfa}a: . popravki.20 . vklu~uvaj}i gi i visokite zgradi . Ovaa klasa ne opfa}a: . kako i izgradba na objekti od privremen karakter. Vo ovoj oddel e vklu~ena izgradbata na stanovi.razvoj na grade`ni proekti za stanbeni i nestanbeni zgradi zaedno so soedinuvawe na finansiski. 41. rabotilnici. prodavnici. podigawe na zgradi ili strukturi od prefabrikuvani elementi na gradili{teto. na pr. izgradba na zgradi od site vidovi (visokogradba). pogoni itn.proektantski uslugi vo vrska so grade`nite proekti. farmi.izgradba na zgradi.arhitektonski i in`enerski dejnosti. 41.1 . ● bolnici. tehni~ki i fizi~ki sredstva za da se realiziraat grade`nite proekti za podocne`na proda`ba na objektot. administrativni zgradi ● hoteli. na sopstvena smetka ili vrz baza na dogovor. vidi 41.Toa vklu~uva novogradbi.1 41. Dokolku se izvr{uva isklu~ivo samo specijaliziran del od grade`niot proces. u~ili{ta.20 Izgradba na stanbeni i nestanbeni zgradi Ovaa klasa opfa}a: .. fabriki.1 41.izgradba na site vidovi stanbeni zgradi: ● individualni ku}i ● kolektivni zgradi (zgradi so pove}e stanovi). trgovski centri.

popravki. vidi 71. ulici.99 .arhitektonski i in`enerski dejnosti. Delovi od rabotata ili. tuneli. ponekoga{ и celokupnata rabota. soobra}ajni znaci i sl. mo`ат da bidат izveduvanи od podizveduva~i. vidi 71.izgradba na avtopati. mostovi i tuneli: ● izrabotka na trotoari na pati{tata ● obele`uvawe na pati{tata i drugi oznaki ● postavuvawe na za{titni ogradi. vklu~uvaj}i i podzemni parking prostori ● magacini ● religiozni objekti . itn.1 42 Niskogradba Ovoj oddel opfa}a gradewe na objekti od niskogradba. osven zgradi.1 . mostovi.Toa vklu~uva novogradbi.11 Izgradba na pati{ta i `eleznici Izgradba na pati{ta i avtopati Ovaa klasa opfa}a: . pristani{ta i drugi hidroobjekti.izgradba na kolovozna konstrukcija na ulici. podigawe na strukturi od prefabrikuvani elementi na gradili{te.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost. 42. aerodromski pisti. ulici. pati{ta i drugi velosipedski i pe{a~ki pateki . dogradbi i nadgradbi. nadvoznici. vidi 42. cevovodi i elektri~ni linii. industriski postrojki. pati{ta.● katni gara`i. kako i izgradba na objekti od privremen karakter.montirawe i podigawe na konstrukcii od prefabrikuvani elementi na gradili{te (monta`ni objekti) Ovaa klasa.1 42. opfa}a: .izgradba na aerodromski pisti Ovaa klasa ne opfa}a: . sistemi za navodnuvawe. otvoreni sportski tereni. Vo ovoj oddel e vklu~eno gradeweто na objekti od niskogradba kako {to se avtopati{ta.izgradba na industriski objekti.rekonstrukcija ili adaptacija na postoeчки stanbeni objekti Ovaa klasa ne opfa}a: . `elezni~ki prugi. . Ovaa rabota mo`e da bide izvr{ena na svoja smetka ili vrz osnova na dogovor. odvodni sistemi. isto taka.

postavuvawe na osvetluvawe i elektri~ni signali.21 . vidi 43. vidi 71. isto taka. vidi 71.21 . vidi 71.1 42.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost. opfa}a: . vklu~uvaj}i i popravka ● kolektori za otpadni vodi ● pumpni stanici Ovaa klasa.arhitektonski i in`enerski dejnosti.12 Izgradba na `eleznici i podzemni `eleznici Ovaa klasa opfa}a: .izgradba na tuneli Ovaa klasa ne opfa}a: .1 . vidi 71.postavuvawe na uli~no osvetluvawe i elektri~ni signali. vklu~uvaj}i i nadvoznici i vijadukti .1 42.postavuvawe na osvetluvawe i elektri~ni signali.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost.21 Izgradba na komunalni objekti Izgradba na komunalni objekti za te~nosti Ovaa klasa opfa}a izgradba na distribucioni cevovodi za transport na te~nosti i pridru`ni objekti i strukturi koi{to se sostaven del на ovie sistemi.1 42.1 .2 42. vidi 43. vidi 71.izgradba na `eleznici i podzemni `eleznici Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 71. Ovaa klasa opfa}a: .izgradba na objekti od niskogradba: ● vodovi na golemi dale~ini i razvodna gradska mre`a ● glavna vodovodna cevka i razvodna mre`a ● sistemi za navodnuvawe (kanali) ● rezervoari .izgradba na: ● kanalizacioni sistemi.arhitektonski i in`enerski dejnosti.arhitektonski i in`enerski dejnosti.dup~ewe na bunari za voda Ovaa klasa ne opfa}a: .izgradba na mostovi..21 .1 .13 Izgradba na mostovi i tuneli Ovaa klasa opfa}a: . vidi 43.proektno menaxirawe na grade`nata dejnost.

proektno menaxirawe na grade`nite dejnosti vo niskogradba. kako {to se: ● sportski objekti na otvoreno Ovaa klasa. infrastruktura itn..91 Izgradba na drugi objekti od niskogradba Izgradba na hidrograde`ni objekti Ovaa klasa opfa}a: .podelba na zemji{teto so podobruvawe na okolinata (na pr.izgradba na objekti od niskogradba za: ● dalekuvodi i gradski mre`i za snabduvawe so struja i telekomunikaciski linii ● energetski centrali Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 71.izgradba na: ● vodeni tekovi. Ovaa klasa opfa}a: . pristani{ta za mali brot~iwa (marini) itn.podvodni iskopi Ovaa klasa ne opfa}a: . osven zgradi. pristani{ta i regulacija na reki. osven izgradba na zgradi. ● brani i nasipi ..9 42. vidi 71.12 42.izgradba na industriski objekti. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . dogradba na pati{ta.grade`ni dejnosti za objekti.22 Izgradba na elektri~ni vodovi i telekomunikaciski linii Ovaa klasa opfa}a izgradba na distribucioni elektri~ni vodovi i telekomunikaciski linii i pridru`ni objekti i strukturi koi{to se sostaven del od ovie sistemi.proektno menaxirawe na grade`ni dejnosti vo niskogradba.12 42. vidi 71. opfa}a: . kako {to se: ● rafinerii ● hemiski fabriki .proektno menaxirawe na grade`nite dejnosti vo niskogradba. isto taka.12 42.99 Izgradba na drugi objekti od niskogradba.) .

podelba na zemji{te bez podobruvawe na okolinata. podigawe na skeliwa. aerodromite. iako delovi od rabotata mo`e da bidat izvedeni vo rabotilnica. temelewe na objektite. sprinkleri). izgradba na delovi od objekti za visokogradba i niskogradba ili prethodni podgotovki. Podigaweto na ~eli~ni konstrukcii e vklu~eno pod uslov delovite да ne se proizvedeni od samite edinici {to gi montiraat. vidi 33.Ovaa klasa ne opfa}a: . t. oprema i sprovodnici za ladewe. Isto taka se vklu~eni izolacionite raboti od voda. liftovi itn.e. Ovie dejnosti voobi~aeno se izveduvaat na gradili{teto. Isto taka se vklu~eni rabotite na popravka od ist vid kako gore navedenite dejnosti.12 43 Specijalizirani grade`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a specijalizirani grade`ni dejnosti. glavno. instalacii za grejni i razladni sistemi. sistemi za gasewe na po`ar (rasprskuva~i t. limarski raboti. betonski raboti. izrabotka na nose~ka konstrukcija. Ovoj oddel gi opfa}a i instalaterskite raboti od sekakov vid koi {to pravat objektot da funkcionira. koi baraat specijalizirani iskustva ili oprema. Specijaliziranite grade`ni raboti. postavuvawe na krovovi itn.10 . opfa}a zavr{ni grade`ni dejnosti. yidawe so cigli. tие se vr{ат direktno za sopstvenikot na imotot. `eleznici. .20 . pristani{tata itn. kako {to se grade`no-zanaet~iski zavr{ni i instalaterski raboti. isto taka. alarmni sistemi i drugi elektri~ni raboti. se izveduvaat vrz osnova na podizveduva~i.anteni.proektno menaxirawe na grade`nite dejnosti vo niskogradba. Vklu~eni se dejnosti kako {to se postavuvawe na vodovodni i kanalizacioni instalacii. instalirawe na sistemi za osvetluvawe i signalno sigurnosni sistemi na pati{tata. vidi 71. vidi 68.n. zaedni~ki za razli~ni objekti. kako {to se postavuvawe makari. no koga se raboti na popravka na objekti.instalirawe na industriski ma{ini i oprema. Ovoj oddel. Ovie dejnosti voobi~aeno се specijalizirani vo eden aspekt. postavuvawe na kamen. toplina i zvuk.

43.zemjani raboti: iskopuvawe. vidi 42. ras~istuvawe na nadvore{niot teren. vklu~eni се и rabotite na popravka od ist vid kako gorenavedenite dejnosti. podni oblogi. iskop na jama. 43. vklu~uvaj}i go otstranuvaweto na prethodno postoe~kite objekti. postavuvawe na podni i yidni oblogi ili pokrivawe so drugi materijali kako parket. itn. Iznajmuvaweto na grade`na oprema so izveduva~i e klasificirano so pridru`nata grade`na dejnost. 43. vklu~uvaat dejnosti koi{to pridonesuvaat za kompletirawe ili zavr{uvawe na izgradbata kako {to se zastakluvawe.99 43.ras~istuvawe na gradili{teto .dup~ewe na izvori (bunari) na voda. vidi 39.dekontaminacija na po~vata.21 .10. tapeti itn.20 .13 Probno dup~ewe i sondirawe Ovaa klasa opfa}a: .podgotovka na zemji{teto za rudarski raboti: ● otstranuvawe na naslagite na jalovina i druga podgotovka na rudarskoto zemji{teto i gradili{tata.00 .12 Podgotvitelni raboti na gradili{te Ovaa klasa opfa}a: .iskop na okna. 06. akusti~ni raboti.drena`ni raboti na zemjodelsko ili {umsko zemji{te Ovaa klasa ne opfa}a: . Isto taka. vidi 06. .Grade`no-zanaet~iskite zavr{ni raboti.1 Urivawe i podgotovka na gradili{te Ovaa grupa opfa}a podgotovka na gradili{teto za idnite grade`ni dejnosti. minirawe itn. vidi 43.11 Urivawe Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a: . zavr{na stolarija. nasipuvawe. so isklu~ok na gradili{tata na nafta i gas Ovaa klasa. bojadisuvawe.. strugawe na podovi.drena`ni raboti na gradili{tata . isto taka. nivelirawe i gradacija na grade`noto zemji{te.dup~ewe na eksploatacioni izvori na nafta i gas. malterisuvawe.urivawe ili demonta`a na zgradi i drugi objekti. otstranuvawe na kamewa. isto taka.

geomehani~ki i sli~ni ispituvawa Ovaa klasa ne opfa}a: .21 . isto taka.21 Elektroinstalaterski raboti Ovaa klasa opfa}a instalirawe na elektri~ni sistemi vo site objekti od visokogradba i niskogradba. vodovodni. vidi 71. opfa}a: . liftovi itn. geolo{ki i seizmi~ki istra`uvawa.uslugi na probno dup~ewe i sondirawe vo rudarstvoto.iskop na okna.instalirawe na: ● elektri~na mre`a ● telekomunikaciски instalacii ● instalacii za kompjuterska mre`a i kabelska televizija.istra`uvawe na nao|ali{ta na nafta i gas.99 .22 43. sondirawe i zemawe primeroci za grade`ni.dup~ewe na eksploatacioni izvori na nafta i gas. vidi 06. geofizi~ki. geolo{ki. vidi 09.povrzuvawe na elektri~ni aparati i oprema za doma}instvata. vklu~uvaj}i i opti~ki kabel ● satelitski anteni ● osvetluva~ki sistemi ● protivpo`arni alarmi ● alarmni sistemi protiv kra`bi ● uli~no osvetluvawe i elektri~ni signali ● osvetluvawe na aerodromski pisti Ovaa klasa. 43. vidi 43.probno dup~ewe. Ovaa klasa opfa}a: .10.izgradba na komunikaciski i energetski vodovi za prenos. sistemi za greewe i klimatizacija. 06. geofizi~ki. vidi 42. vklu~uvaj}i i sistemi za podno greewe Ovaa klasa ne opfa}a: .. kanalizaciski i plinski instalacii.dup~ewe na bunari za voda.2 . vidi 42.90 . vklu~uvaj}i i instalirawe na elektri~ni sistemi.12 Elektroinstalaterski. vodovodni i kanalizaciski instalacii i drugi grade`ni instalaterski raboti Ovaa grupa opfa}a instalaterski dejnosti za funkcionirawe na zgradite.20 .

29 Drugi grade`no-instalaterski raboti Ovaa klasa opfa}a instalirawe na oprema poinakva od elektroinstalaterskite.instalirawe vo zgradi i drugi objekti na: ● liftovi. Ovaa klasa opfa}a: .postavuvawe na instalacii vo zgradi ili drugi objekti na: ● sistem za greewe (elektri~en.nadgleduvawe i dale~insko nabquduvawe na elektronski za{titni sistemi. na gas i на nafta) ● pe~ki. vidi 33.instalirawe na sistemi za podno greewe. vidi 43.21 43.20 Postavuvawe na instalacii za vodovod. vklu~uvaj}i i nivna popravka i odr`uvawe ● avtomatski vrati i vrati na senzori ● svetle~ki patokazi ● sistemi za vсmukuvawe na pra{ina ● izolacija od toplina.22 . vklu~uvaj}i nivno instalirawe i odr`uvawe. prepravki. vidi 80. vodovodnite. odr`uvawe i popravki. razladni sistemi ● neelektri~ni kolektori za son~eva energija ● vodovodni i kanalizacioni instalacii i sanitarna oprema ● oprema za ventilacija. Ovaa klasa opfa}a: .3 Zavr{ni raboti vo grade`ni{tvoto 43. eskalatori (podvi`ni skali). kako {to se alarmni sistemi protiv kra`bi i protivpo`arni alarmi. zvuk i vibracii Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i i dogradbi. instalaciite za greewe i klima uredite ili industriskite ma{ini vo objektite od visokogradba i niskogradba. grejni sistemi i klima uredi.20 43. klimatizacija i cevki ● instalacija za gas ● cevki (cevovod) za parea ● protivpo`arni rasprskuva~i ● sistemi za prskawe na trevnik . kanalizacija i plin i instalacii za greewe i klima-uredi Ovaa klasa opfa}a montirawe na vodovodni i kanalizacioni instalacii i za plin.instalirawe na industriska ma{inerija.instalacioni kanali Ovaa klasa ne opfa}a: ..

32 Postavuvawe na stolarija Ovaa klasa opfa}a: . oprema za prodavnici i sli~no . od drvo ili od drug materijal . betonski plo~ki ili plo~ki od obraboten kamen. prozorci.34 Bojadisuvawe i zastakluvawe Ovaa klasa opfa}a: .33 Postavuvawe na podni i yidni oblogi Ovaa klasa opfa}a: . Ovaa klasa ne opfa}a: . postavuvawe ili opremuvawe na zgradi i drugi objekti so: ● yidni ili podni kerami~ki plo~ki. Ovaa klasa ne opfa}a: . ramki za vrati i prozorci.vgraduvawe na prozorci. podvi`ni pregradni yidovi itn.postavuvawe na vrati (osven avtomatski i vrati na senzori).vnatre{no i nadvore{no bojadisuvawe na zgradi . granit i plo~i od {krilci ● tapeti 43.39 Ostanati zavr{ni grade`ni raboti Ovaa klasa opfa}a: .32 43.vgraduvawe na avtomatski i vrati na senzori.vgraduvawe na gotovi kujni. vklu~uvaj}i i podovi od guma i plastika ● podni i yidni oblogi od teraco.oblo`uvawe. poplo~uvawe.~istewe na zgradite po zavr{uvaweto na grade`nite raboti . mermer.zastakluvawe i postavuvawe na ogledala itn. vklu~uvaj}i i sli~ni materijali 43.29 43. skali.bojadisuvawe na objekti od niskogradbata .vnatre{ni zavr{ni raboti kako {to se tavani. vidi 43. ormari.malterisuvawe na zgradi i drugi objekti so malter za nadvore{ni i vnatre{ni povr{ini.31 Malterisuvawe Ovaa klasa opfa}a: . kerami~ki pe~ki ● parketi i drugi drveni podni i yidni oblogi ● podovi od tepison i linoleum. vidi 43.43.

vidi 77. rabota na visoki grade`ni objekti .91 Drugi specijalizirani grade`ni raboti Dejnosti na pokrivni konstrukcii Ovaa klasa opfa}a: .iznajmuvawe na grade`na ma{inerija i oprema bez operator. vidi 74.izvedba na pokrivni konstrukcii .pokrivawe na pokrivni konstrukcii Ovaa klasa ne opfa}a: .21 .22 43.vnatre{no ~istewe na zgradi i drugi objekti. na pr.99 Ostanati specijalizirani grade`ni raboti. vidi 81.9 43.dejnosti za vnatre{no dizajnirawe.. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .potpovr{inski raboti .~istewe so parea.izdavawe na kranovi i druga grade`na oprema so operator koja{to ne mo`e da se opredeli za odreden vid na izgradba ..dejnosti na fasada na zgradite .specijalizirani grade`ni dejnosti {to se zaedni~ki za razli~ni vidovi objekti. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: .ostanati zavr{ni grade`ni raboti. peskarewe i sl.izgradba na otvoreni bazeni .32 43. vklu~uvaj}i i nabivawe na {ipovi za temeli ● izolacija od vlaga i hidroizolacija na zgradite ● otstranuvawe na vlaga od zgradite ● dup~ewe na okna ● monta`a na ~eli~ni elementi ● vitkawe na armatura ● yidawe so tula i kamen ● monta`a i demonta`a na skeliwa i rabotni platformi. ne vklu~uvaj}i izdavawe na skeliwa i platformi ● yidawe na oxaci i industriski pe~ki ● rabota so stru~waci koi poseduvaat neophodni ve{tini za ka~uvawe i upotreba na soodvetna oprema. vidi 81. a koi baraat posebna ve{tina i oprema: ● izgradba na temeli (fundirawe).10 .specijalizirano vnatre{no i nadvore{no ~istewe na zgradi.

na industriskite. Razlikata pome|u oddelot 46 (trgovija na golemo) i oddelot 47 (trgovija na malo ) se bazira na prete`niot vid na potro{uva~ot (kupuva~ot).e. na primer: sortirawe. Oddelot 45 gi vklu~uva site dejnosti vo vrska so trgovijata i popravkata na motorni vozila i motocikli.Ovaa klasa ne opfa}a: . POPRAVKA NA MOTORNI VOZILA I MOTOCIKLI Ovoj sektor opfa}a trgovija na golemo i trgovija na malo (t. me{awe na proizvodite (na pr. izvoznici. fla{irawe (so ili bez prethodno ~istewe na {i{iwata). Karakteristi~ni trgovci na golemo se onie koi polagaat pravo na stokata koja ja prodavaat kako {to se: trgovci na golemo so trgovska stoka ili posrednici-preprodava~i. uvoznici i posredni~ki asocijacii. vklu~uvaj}i gi dejnostite za posreduvawe vo kupuvaweto. no koi se izdvoeni od fabrikite ili rudnicite zaradi plasirawe na svoite proizvodi i koi ne gi prezemaat samo onie nara~ki koi se izvr{uvaat so direktni isporaki od fabrikite ili rudnicite. vo ovoj sektor e vklu~ena i popravkata na motorni vozila i motocikli. komisioni trgovci i agenti i zadru`ni organizacii za plasirawe na zemjodelskite proizvodi. razdvojuvawe i sostavuvawe na proizvodite. vidi 77. trgovskite ili profesionalnite korisnici i ustanovi ili na drugi trgovci na golemo. skladirawe (bez ogled dali e ili ne e zamrznato ili razladeno). pakuvawe. vino ili pesok). raspakuvawe i prepakuvawe za distribucija vo pomali pakuvawa. Se smeta deka proda`bata bez prerabotka vklu~uva i voobi~aeni operacii (ili manipulacii) povrzani so trgovijata. Isto taka. dodeka oddelite 46 i 47 gi vklu~uvaat site ostanati dejnosti vo trgovijata.32 G/E TRGOVIJA NA GOLEMO I TRGOVIJA NA MALO. so koi upravuvaat proizvodni ili rudarski edinici.proda`ba bez prerabotka) na koj bilo vid stoka i davawe povremeni uslugi pri proda`ba na trgovska stoka.iznajmuvawe na grade`na ma{inerija i oprema bez operator. Trgovijata na golemo i na malo e kraen ~ekor vo distribucijata na trgovskata stoka. . trgovski pretstavni{tva i trgovski kancelarii (no ne prodavnici na malo). Isto taka. industriski distributeri. Trgovija na golemo e preprodavawe (proda`ba bez prerabotka) na novi i upotrebeni proizvodi na trgovcite na malo.. vklu~eni se i dejnostite na razni posrednici so trgovska stoka i proizvodi. odnosno proda`bata na stoki na treti lica.

po pat na po{ta i internet. 45. na {tandovi. sortiraat i rasporeduvat proizvodite vo golemi pakuvawa. popravka i odr`uvawe na vozila i trgovija na golemo i trgovija na malo na delovi i pribor za motorni vozila i motocikli. trgovija na golemo na vozila preku aukcija (proda`ba na licitacija) i trgovija na golemo preku internet.1 45. proda`ba od vrata na vrata. isto taka. 45 Trgovija na golemo i na malo so motorni vozila i motocikli i popravka na motorni vozila i motocikli Ovoj oddel gi opfa}a site dejnosti (osven proizvodstvo i izdavawe) vo vrska so motornite vozila i motocikli. ja delat stokata vo pomali pakuvawa. Ovoj oddel ne opfa}a trgovija na malo na motorni goriva. Trgovijata na malo e preprodavawe (proda`ba bez prerabotka) na novi i koristeni proizvodi. a nekoi rabotat kako posrednici vo ime na sopstvenicite na stokata i vr{at proda`ba vrz osnova na konsignacija ili provizija. na pr. izvr{uvaat dejnost na skladirawe. ladewe. kako i dejnosti vo vrska so promotivna proda`ba za svoite kupuva~i i dizajnirawe na etiketi. isporaka i instalacija na stokata. Ovoj oddel. isto taka. Vo ovoj oddel.trgovija na golemo i na malo so novi i polovni (koristeni) vozila: . proizvodi za podma~kuvawe i ladewe i/ili iznajmuvawe na motorni vozila i motocikli. potro{uva~ki zadrugi. Pove}eto trgovci na malo imaat pravo na proizvodot {to go prodavaat. vklu~uva dejnosti kako {to se miewe. koja se odviva vo prodavnici.. akcionerski ku}i itn. polirawe na vozila itn. vklu~uvaj}i gi i kamionite i drugite tovarni vozila. stokovni ku}i.Trgovcite na golemo ~esto sami gi sostavuvaat. trgovci na sitna stoka.11 Trgovija so motorni vozila Trgovija so avtomobili i motorni vozila od lesna kategorija Ovaa klasa opfa}a: . vo farmacijata. kako {to e trgovijata na golemo i trgovijata na malo na novi i polovni vozila. preku uli~ni prodava~i. se vklu~eni dejnostite na komisionite agenti vklu~eni vo trgovijata na golemo i trgovijata na malo na vozila. glavno na naselenieto za li~na potro{uva~ka i potro{uva~ka vo doma}instvata ili upotreba.

trgovija na golemo i na malo so novi i polovni (koristeni) vozila: ● kamioni. polirawe itn.trgovija na golemo i na malo so terenski motorni vozila (do 3. vidi 77.iznajmuvawe na kamioni bez voza~. prikolki i poluprikolki ● vozila za kampuvawe kako {to se karavani i prikolki Ovaa klasa.19 Trgovija so ostanati motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: .5 toni) Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 45.trgovija na golemo i na malo so delovi i pribor za motorni vozila.trgovija na golemo i na malo so terenski motorni vozila (nosivost nad 3.41 .popravka.iznajmuvawe na motorni vozila bez {ofer. 45. ● prskawe i bojadisuvawe ● popravka na vetrobrani i prozorci ● popravka na sedi{ta za motorni vozila .iznajmuvawe na motorni vozila so {ofer.trgovija na golemo i na malo so delovi i pribor za motorni vozila.3 . opfa}a: .3 . vidi 49. isto taka. vidi 45.20 Odr`uvawe i popravka na motorni vozila Odr`uvawe i popravka na motorni vozila Ovaa klasa opfa}a: .12 45.1. (nosivost do 3.za{tita od korozija . minibusi itn. isto taka. vidi 77.● patni~ki motorni vozila. monta`a ili zamena na vnatre{ni i nadvore{ni gumi . vklu~uvaj}i i specijalizirani patni~ki motorni vozila kako {to se vozila na brza pomo{.3 .odr`uvawe i popravka na motorni vozila: ● mehani~ki popravki ● elektri~ni popravki ● popravka na elektronski sistemi za v{pricuvawe ● redoven servis ● popravki na karoserijata ● popravki na delovi na motornite vozila ● miewe. vidi 49.5 toni) Ovaa klasa ne opfa}a: .iznajmuvawe na kamioni so voza~.2 45.5 toni) Ovaa klasa. opfa}a: .

kako {to se: ● nadvore{ni i vnatre{ni gumi ● sve}i~ki.64 .trgovija na malo so velosipedi i delovi i pribor za velosipedi. odr`uvawe i popravka na motocikli Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so velosipedi i delovi i pribor za velosipedi. vidi 77.odr`uvawe i popravka na motocikli Ovaa klasa ne opfa}a: .vgraduvawe na delovi i pribor koi ne se del od proizvodniot proces Ovaa klasa ne opfa}a: .49 .31 Trgovija na golemo so delovi i pribor za motorni vozila Trgovija na malo so delovi i pribor za motorni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: .izdavawe na motocikli.30 45. vidi 22.protektirawe i preproda`ba na nadvore{ni gumi. vidi 47.39 .trgovija na golemo i trgovija na malo so motocikli. alatki i pribor za motorni vozila. vidi 46.3 Trgovija so delovi i pribor na motorni vozila Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo i trgovija na malo so delovi.29 46 Trgovija na golemo. vidi 47.11 45. baterii.popravka i odr`uvawe na velosipedi.trgovija na golemo i na malo so delovi i pribor za motocikli vklu~uvaj}i i komisiono posreduvawe (trgovski posrednici) i nabavka preku po{ta . oprema za osvetluvawe i elektri~ni delovi 45. vidi 95.4 Trgovija so motocikli i delovi i pribor za motocikli.40 Trgovija so motocikli i delovi i pribor za motocikli. osven trgovija so motorni vozila i motocikli ..32 45. vklu~uvaj}i i mopedi . odr`uvawe i popravka na motocikli 45.proda`ba na malo na motorni goriva.

rudi.2-46.92 46.1 Trgovija na golemo so nadomest ili vrz osnova na dogovor Ovaa grupa opfa}a: .1. tekstilni surovini i poluproizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . brokeri i site drugi trgovci na golemo koi rabotat vo ime i za smetka na drugi .11 .40 .dejnost na trgovskite posrednici. vidi 45.4 . vidi oddel 77 . rudi.trgovija na golemo na motorni vozila.dejnost na onie koi se anga`irani okolu povrzuvawe na prodava~ite i kupuva~ite ili prezemawe komercijalni transakcii vo ime na sopstvenikot na stokata. karavani i motocikli.trgovija na golemo za sopstvena smetka. vklu~uvaj}i i |ubriva (ve{ta~ki) Ovaa klasa ne opfa}a: . 45. vidi 82. vidi 45.12 Posreduvawe vo trgovijata so goriva. vidi od 46.dejnosti na aukciski ku}i na golemo. 45.9 46.pakuvawe na cvrsti proizvodi i fla{irawe na gasoviti ili te~ni proizvodi. Ovoj oddel ne opfa}a: .99 46. vklu~uvaj}i me{awe i filtrirawe za treti lica.so nadomest ili vrz osnova na dogovor (komisiona proda`ba) na doma{nata trgovija na golemo i internacionalnata golemoproda`ba (eksport/import). vklu~uvaj}i i preku internet Ovaa grupa.2-46. metali i industriski hemikalii. metali i industriski hemikalii Ovaa klasa opfa}a posrednici vklu~eni vo proda`ba na: ● goriva. `ivi `ivotni.31.Ovoj oddel opfa}a trgovija na golemo za sopstvena smetka. opfa}a: . vklu~uvaj}i internet aukciska golemoproda`ba Posreduvawe vo trgovijata so zemjodelski surovini. vidi od 46. vidi 47.trgovija na golemo za sopstvena smetka. isto taka.trgovija na golemo so pribor za motorni vozila i motocikli.zakup i lizing na stoki.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.9 .

obuvki i predmeti od ko`a Ovaa klasa ne opfa}a: .9 .9 .16 Posreduvawe vo trgovijata so tekstil.. brodovi i vozduhoplovni sredstva Ovaa klasa opfa}a posreduvawe vo proda`ba na: ● ma{ini. predmeti za doma}instvata. industrisjka oprema.99 46.trgovija na golemo za sopstvena smetka. metalna i `elezna stoka Ovaa klasa ne opfa}a: . industriska oprema. vidi 47. drvena gra|a i grade`en materijal Ovaa klasa ne opfa}a: .13 Posreduvawe vo trgovijata so drvo.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. vidi 45.14 Posreduvawe vo trgovijata so ma{ini.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.99 46.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.dejnosti na trgovski posrednici vo proda`ba na motorni vozila. vidi od 46.99 46. vidi od 46. vidi od 46.99 46.2-46.99 46. vidi 47.aukcija na motorni vozila.1 .2-46.trgovija na golemo za sopstvena smetka. brodovi i vozduhoplovni sredstva Ovaa klasa ne opfa}a: .15 Posreduvawe vo trgovijata so mebel. vidi 47. obleka. vidi 45.trgovija na golemo za sopstvena smetka. vidi 47.9 .trgovija na golemo za sopstvena smetka. vklu~uvaj}i kancelariski ma{ini i kompjuteri.9 . pijalaci i tutun Ovaa klasa ne opfa}a: .17 Posreduvawe vo trgovijata so hrana.1 .2-46. krzno.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.2-46.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. vidi 47. vidi od 46.

trgovija na golemo so maslodajni plodovi .trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.2-46..21 Trgovija na golemo so `ita. seme i dobito~na hrana Ovaa klasa opfa}a: . vidi od 46. vidi 68.99 . sadnici i lukovici 46.9 .2-46.dejnosti na agencii za nedvi`en imot.9 .18 Posreduvawe specijalizirano za trgovija so ostanati posebni proizvodi ili grupi na proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 66. nedovr{ena i dovr{ena ko`a Trgovija na golemo so hrana.2-46.22 Trgovija na golemo so cve}e i sadnici Ovaa klasa opfa}a: .9 .trgovija na golemo so tekstilni vlakna. vidi od 46.22 .99 46.trgovija na golemo so `ita i seme .31 46.99 46.3 Trgovija na golemo so `ivi `ivotni Trgovija na golemo so surova.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici.trgovija na golemo so hrana za `ivotni i zemjodelski surovini. vidi 46.2 Trgovija na golemo so zemjodelski surovini i `ivi `ivotni 46.trgovija na golemo za sopstvena smetka.23 46. surov tutun.76 46.24 46. vidi od 46.trgovija na golemo so cve}e. pijalaci i tutun .trgovija na golemo za sopstvena smetka.dejnosti na agentite za osiguruvawe.trgovija na golemo so surov tutun . vidi 47.trgovija na golemo za sopstvena smetka.trgovija na malo preku trgovski posrednici von prodavnici. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: .19 Posreduvawe vo trgovijata so raznovidni proizvodi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 47. vidi 47.

33 Trgovija na golemo so meso i proizvodi od meso Trgovija na golemo so mle~ni proizvodi. lu{pari i mekoteli Ovaa klasa opfa}a: .02 46. opfa}a: .me{awe na vino i destilirani alkoholni pijalaci.trgovija na golemo so konzervirano ovo{je i zelen~uk 46.trgovija na golemo so bezalkoholni pijalaci Ovaa klasa. kakao i za~ini Trgovija na golemo so druga hrana.39 Nespecijalizirana trgovija na golemo so hrana. vklu~uvaj}i i riba.31 Trgovija na golemo so ovo{je i zelen~uk Ovaa klasa opfa}a: .35 46. ~aj.37 46.trgovija na golemo so pekarski proizvodi 46.kupuvawe na vino na golemo (refus) i fla{irawe bez prethodna dorabotka Ovaa klasa ne opfa}a: . pijalaci i tutun .trgovija na golemo so mle~ni proizvodi . ~okolada i slatki od {e}er .46. 11.trgovija na golemo so sve`o ovo{je i zelen~uk . vidi 11.38 Trgovija na golemo so kafe.trgovija na golemo so jajca i proizvodi od jajca .01.32 46.trgovija na golemo so masla za jadewe i masti od `ivotinsko i rastitelno poteklo 46.trgovija na golemo so hrana za doma{ni milenici 46.34 Trgovija na golemo so pijalaci Ovaa klasa opfa}a: .36 Trgovija na golemo so proizvodi od tutun Trgovija na golemo so {e}er.trgovija na golemo so {e}er. ~okolada i slatki od {e}er Ovaa klasa opfa}a: . jajca i masla i masti za jadewe Ovaa klasa opfa}a: . isto taka.trgovija na golemo so alkoholni pijalaci .

trgovija na golemo so pozamanterija i pribor: igli. vratovrski i naramenici .trgovija na golemo so fotografski i opti~ki predmeti .trgovija na golemo so prazni audio i video lenti.49 Trgovija na golemo so elektri~ni aparati za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: .43 .trgovija na golemo so elektri~ni aparati za doma}instvata .52 .trgovija na golemo so snimeni audio i video lenti. vidi 46.76 46.trgovija na golemo so radio i televiziski uredi . vidi 46.64 46.trgovija na golemo so predmeti od ko`a.trgovija na golemo so nakit. CD i DVD.trgovija na golemo so tekstilni vlakna. vidi 46.trgovija na golemo so platno za doma}instvata itn. konec za {iewe itn.trgovija na golemo so krzneni proizvodi .trgovija na golemo so elektri~ni aparati za greewe .trgovija na golemo so obuvki . .trgovija na obleka. 46.49 .46.48 .trgovija na golemo so pribor za obleka.trgovija na golemo so tkaenini .trgovija na golemo so predivo .42 Trgovija na golemo so obleka i obuvki Ovaa klasa opfa}a: . vidi 46.trgovija na golemo so ma{ini za {iewe. Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo so ~adori Ovaa klasa ne opfa}a: .4 Trgovija na golemo so predmeti za doma}instvata Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo so predmeti za doma}instva.41 Trgovija na golemo so tekstil Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i i tekstil. vidi 46. kako {to se rakavici. DVD Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i i sportska obleka .trgovija na golemo so specijalizirana sportska oprema i obuvki kako {to se ~izmi za skijawe. vidi 46. CD.

trgovija na golemo so sredstva za ~istewe 46. knigi.trgovija na golemo so muzi~ki instrumenti .trgovija na golemo so parfimeriski.44 Trgovija na golemo so porcelan.trgovija na golemo so ko`ni proizvodi i predmeti za patuvawa .trgovija na golemo so kancelariski mebel. vidi 46. podni prekrivki i oprema za osvetluvawe Ovaa klasa opfa}a: . pluta itn.trgovija na golemo so oprema za osvetluvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo so podni prekrivki . staklarija i sredstva za ~istewe Ovaa klasa opfa}a: . kozmeti~ki preparati i sapuni 46.trgovija na golemo so mebel za doma}instvata .trgovija na golemo so kancelariski pribor. vklu~uvaj}i i specijalni sportski obuvki kako {to se ~izmi za skijawe .47 Trgovija na golemo so mebel.46 Trgovija na golemo so farmacevtski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so igri i igra~ki .trgovija na golemo so farmacevtski i medicinski proizvodi 46.46.trgovija na golemo so predmeti od drvo.49 Trgovija na golemo so ~asovnici i nakit Trgovija na golemo so druga stoka za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so velosipedi i delovi i pribor za velosipedi . . spisanija i vesnici .45 Trgovija na golemo so parfimeriski i kozmeti~ki preparati Ovaa klasa opfa}a: .65 46.48 46.trgovija na golemo so sportski predmeti. pra~ki.trgovija na golemo so porcelan i staklarija .

oprema i pribor Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo so specijalizirani ma{ini. (osven kompjuteri i periferna oprema).52 . CD i DVD.6 Trgovija na golemo so drugi ma{ini.trgovija na golemo so prazni audio (vizuelni) i video lenti i disketi. t. vidi 46. vidi 46. pribor i oprema Ovaa klasa opfa}a: . kompjuteri.43 . magnetni i opti~ki diskovi (CD.trgovija na golemo na elementi za polusprovodnici .trgovija na golemo so kancelariski ma{ini i oprema. 46.trgovija na golemo so zemjodelski ma{ini i oprema: 46.61 .66 46.trgovija na golemo so pe~ateni kola .46.trgovija na golemo na snimeni audio i video lenti. Trgovija na golemo so zemjodelski ma{ini. DVD) . telekomunikaciska oprema i nivni delovi. kompjuterska periferna oprema i softver Ovaa klasa opfa}a: .52 Trgovija na golemo so elektronska i telekomunikaciska oprema i delovi Ovaa klasa opfa}a: .e. vidi 46.trgovija na golemo so kompjuteri i kompjuterska periferna oprema. vidi 46.51 Trgovija na golemo so kompjuteri.trgovija na golemo so elektronski delovi.trgovija na golemo so elektronski cevki .trgovija na golemo so telefonska i komunikaciska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo so kompjuteri i kompjuterska periferna oprema .5 Trgovija na golemo so informati~ka i komunikaciska oprema Ovaa grupa opfa}a trgovija na golemo so informati~ka i komunikaciska tehnolo{ka oprema (ICT).trgovija na golemo so mikro~ipovi i integrirani kola .51 46.trgovija na golemo so softver Ovaa klasa ne opfa}a: . oprema i pribor za site vidovi na industriski ma{ini i ma{ini za op{ta namena.

trgovija na golemo so kosilki za treva bez ogled na na~inot na funkcionirawe 46.trgovija na golemo so ma{ini za tekstilnata industrija i ma{ini za {iewe i pletewe koi {to se kompjuterski kontrolirani 46. sealki ● `etvarki ● vr{alki ● ma{ini za molzewe ● ma{ini za odgleduvawe `ivina ● ma{ini za odgleduvawe p~eli ● traktori za zemjodelstvo i {umarstvo Ovaa klasa.● plugovi.65 Trgovija na golemo so kancelariski mebel Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so kancelariski ma{ini i oprema. opfa}a: .62 Trgovija na golemo so alatni ma{ini Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo na alatni ma{ini od bilo koj vid i za bilo koj materijal Ovaa klasa. opfa}a: .64 .51 46.63 Trgovija na golemo so ma{ini za rudarstvoto i grade`ni{tvoto Trgovija na golemo so ma{ini za tekstilnata industrija. rastura~i na |ubrivo.trgovija na golemo so alatni ma{ini koi {to se kompjuterski kontrolirani 46.01 (Proizvodstvo na kancelariski mebel i mebel za prodavnici) 46. isto taka. vidi 46.66 Trgovija na golemo so ostanati kancelariski ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a: . isto taka. ma{ini za {iewe i pletewe Ovaa klasa. opfa}a: .trgovija na golemo so uslugi vo trgovijata povrzana so: ● predmetite (stokite) klasificirani vo klasa 31.trgovija na golemo so kompjuterska i periferna oprema. osven kompjuteri i kompjuterska periferna oprema Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka.

40 . maslo za lo`ewe. grade`ni{tvoto (visokogradba i niskogradba) i tekstilnata industrija). nespomnati na drugo mesto za koristewe vo industrijata (osven vo rudarstvoto. motocikli i velosipedi .trgovija na golemo so motocikli. mazut.trgovija na golemo so goriva. sredstva za podma~kuvawe. osven zemjodelski. jaglen. te~ni i gasoviti goriva i sli~ni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: . proizvodi na rafinirana nafta . 46. surovo maslo.trgovija na golemo so velosipedi.trgovija na golemo so transportna oprema so isklu~ok na motorni vozila.52 46. dizel gorivo. trgovijata i navigacijata i drugi uslu`ni dejnosti Ovaa klasa. isto taka. masla kako {to se: ● drven jaglen-}umur.49 46. Ovoj oddel opfa}a trgovija na golemo so poluproizvodi. vidi 45.trgovija na golemo so elektronski delovi i telefonska i komunikaciona oprema. nesvojstveni za doma{na upotreba. koks. butan i propan gas ● masla i masti za podma~kuvawe.31 . vidi 45.1 .trgovija na golemo so motorni vozila.trgovija na golemo so delovi za motorni vozila. benzin. transformatori .trgovija na golemo so robotizirani proizvodni linii .trgovija na golemo so merni instrumenti i oprema Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo so `ici i prekinuva~i i druga instalaciona oprema za industriska upotreba ..7 Druga specijalizirana trgovija na golemo Ovaa grupa opfa}a dejnosti na druga specijalizirana trgovija na golemo neklasificirani vo ostanatite grupi na ovoj oddel. prikolki i karavani.trgovija na golemo so drugi elektri~ni predmeti (materijali) kako {to se elektri~ni motori.71 Trgovija na golemo so cvrsti. masti.trgovija na golemo so drugi ma{ini. opfa}a: . drva za ogrev. vidi 46. nafta ● surova nafta. vidi 46.69 Trgovija na golemo so drugi ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a: . vidi 45. kerozin ● te~en naften gas.

trgovija na golemo so ramno staklo . pribor.trgovija na golemo so alati kako {to se ~ekani. lavaboa. T-delovi. gumeni cevki itn.trgovija na golemo so boja i lak .trgovija na golemo so sanitarna instalaciona oprema: ● cevki. bojleri) . .trgovija na golemo so yidni i podni prekrivki (oblogi) . vidi 46.46.trgovija na golemo so `elezo i oboeni metali vo primarna forma .trgovija na golemo so drvo vo neobrabotena sostojba . spojnici. slavini.trgovija na golemo so rudi na `elezo i rudi na oboeni metali .trgovija na golemo so predgrade`ni (prefabrikuvani) konstrukcii 46.trgovija na golemo so industriski hemikalii: .trgovija na golemo so zlato i drugi blagorodni metali Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na golemo so sanitarna oprema: ● kadi. nespomnati na drugo mesto .trgovija na golemo so uredi za zatopluvawe (greja~i.72 Trgovija na golemo so metali i metalni rudi Ovaa klasa opfa}a: . pili.trgovija na golemo so poluproizvodi od `elezo i oboeni metali.77 46.75 Trgovija na golemo so hemiski proizvodi Ovaa klasa opfa}a: .73 Trgovija na golemo so drva.trgovija na golemo so instalaciski materijal .trgovija na golemo so grade`en materijal: ● pesok.74 Trgovija na golemo so metalna stoka. ~akal . cevki.trgovija na golemo so proizvodi od primarnata obrabotka na drvo . {trafcigeri i drugi ra~ni alatki 46. toaletni i drugi sanitarni predmeti od porcelan-plo~ki . WC {kolki. grade`en materijal i sanitarna oprema Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na golemo so metalni ostatoci.trgovija na golemo so metalna stoka i bravi . uredi i oprema za vodovod i centralno greewe Ovaa klasa opfa}a: .

skladirawe i isporaka. pe~atarski boi. Ovaa klasa. televizori i druga oprema za obnovuvawe na materijalite. soda. nepakuvana . opfa}a: . boi i lakovi. Pritoa.obrabotka na otpadoci. vidi 38. . industriski gasovi.● anilin.trgovija na golemo so tekstilni vlakna itn. sinteti~ki smoli. no bez vistinski transformira~ki proces.31 .trgovija na golemo so plasti~ni materijali vo primarna forma . oddeluvawe na iskoristeni proizvodi kako {to se avtomobili so cel da se dobijat povtorno upotreblivi delovi.trgovija na golemo so proizvodi od |ubriva i agrohemiski proizvodi 46. {tirak itn. ve{ta~ki aromi i vkusovi. vidi 38. sortirawe.odvojuvawe (demontirawe) na avtomobili.trgovija na golemo so kau~uk . vidi 38. kompjuteri. eteri~ni masla. kiselini i sulfur. kupenite i prodadenite otpadoci ja zadr`uvaat preostanatata vrednost.2 .31 .3 . industriska sol.odvojuvawe (demontirawe) na avtomobili.trgovija na golemo (kupuvawe i proda`ba) so metalni i nemetalni otpadoci i ostatoci za recikla`a.obrabotka na otpadot. parafin. pakuvawe i otpakuvawe. . kompjuteri. isto taka.trgovija na golemo so skapoceni kamewa 46. vidi 38.sobirawe na otpad od doma}instvata i industriski otpad. ne za ponatamo{na upotreba vo industriskiot proizvodstven proces.77 Trgovija na golemo so otpadoci i ostatoci Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i sobirawe. ostatoci i drugi proizvodi vo sekundarni surovini koga e potreben vistinski transformacionen proces (sekundarnite surovini se podgotveni za direktna upotreba vo industriskiot proizvodstven proces i ne se finalen proizvod). tuku so cel za negovo otstranuvawe.odvojuvawe (demontirawe) na brodovi.1 . hemiski lepila. vidi 38.trgovija na golemo so hartija vo golemi koli~estva. televizori i druga oprema za da se dobijat upotreblivi delovi za proda`ba (preproda`ba) Ovaa klasa ne opfa}a: . metilalkohol.76 Trgovija na golemo so ostanati poluproizvodi Ovaa klasa opfa}a: .

osven trgovija so motorni vozila i motocikli Ovoj oddel opfa}a trgovija na malo (proda`ba bez prerabotka) na novi i koristeni stoki glavno na naselenieto za li~na potro{uva~ka ili za potro{uva~ka na doma}instvata. uli~ni prodava~i.. Trgovijata na malo prvo e klasificirana spored tipot na prodavnicata (trgovija na malo vo prodavnici.32 . internet. stokovni ku}i. na pr.(grupa 47. grupi 47. samoposlu`ni avtomati itn.79 46. vidi 38. preku po{ta.9). pora~ka preku po{ta. tezgi.90 Nespecijalizirana trgovija na golemo Nespecijalizirana trgovija na golemo Ovaa klasa opfa}a: . Proda`bata {to ne e preku prodavnici se razlikuva spored na~inot na koj se odviva kako {to e proda`ba na tezgi i pazari (grupa 47.9).1 do 47. preku prodavnici. prodava~i koi odat po domovite na kupuva~ite. vidi 47.). potro{uva~ki zadrugi itn.trgovija na malo so polovna stoka.7.odvojuvawe (demontirawe) na avtomobili so upotreba na mehani~ki proces.trgovija na golemo so razli~ni stoki. bez posebna specijalizacija 47 Trgovija na malo. trgovija na malo von prodavnici: grupi 47.79.7) i nespecijaliziranata trgovija na malo (grupa 47.8 i 47. Trgovijata na malo vo prodavnici opfa}a i trgovija na malo so koristeni (polovni) stoki (klasa 47.2 do 47.. vrata na vrata.9 46. . Ovie grupi ponatamu se delat spored vidot na proizvodite koi gi prodavaat. Kaj trgovijata na malo vo prodavnici postoi ponatamo{no razlikuvawe pome|u specijaliziranata trgovija na malo (grupite od 47.1).8) i druga proda`ba von prodavnici.

vidi grupa 77. Ovoj oddel. `elezo i ~elik i industriski ma{ini i oprema. boi i drven materijal. Ovoj oddel ne opfa}a: . industriski hemikalii.11 . motocikli i nivni delovi. vidi oddel 46 . surova nafta. kancelariski pribor. Rakuvaweto so stokata koe{to e voobi~aeno vo trgovijata ne vlijae na osnovnite karakteristiki na trgovskata stoka i mo`e da vklu~uva (opfa}a) na pr.. ruda. iako ovie proizvodi mo`e da ne se upotrebuvaat za li~na potro{uva~ka ili za potro{uva~ka vo doma}instvata. pijalaci i tutun Ovaa klasa opfa}a: . isto taka.2 47. prete`no so hrana. pijalaci ili tutun 47. stokite koi obi~no ne spa|aat vo trgovija na malo. gi opfa}a i edinicite koi se anga`irani vo proda`bata na trgovski stoki na naselenieto. klasificirani vo sektorot Prerabotuva~ka industrija.proda`ba na proizvodi od sopstveno proizvodstvo.Prodadenite stoki vo ovoj oddel ~esto se ograni~eni na stoki koi se odnesuvaat na stokite za {iroka potro{uva~ka ili stokite za trgovija na malo. opfa}a trgovija na malo preku posrednici i dejnosti na akcionerskite ku}i. Poradi toa. Ovoj oddel.trgovija na malo so raznovidni stoki.proda`ba na zemjodelski proizvodi od strana na zemjodelcite. me|u koi preovladuvaat hrana. vidi oddel 01 .proda`ba na hrana i pijalaci {to se konzumiraat na samoto mesto i proda`ba na hrana {to mo`e da se iznesuva. rudi. kako {to se `ita.trgovija so `ito i zrnesti proizvodi. oddelite od 10-32 . vidi oddel 45 . Trgovija na malo vo nespecijalizirani prodavnici.1 Trgovija na malo vo nespecijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so raznovidni proizvodi vo ista edinica (nespecijalizirani prodavnici).iznajmuvawe na li~ni dobra i dobra na doma}instvata na naselenieto. sortirawe. proizvodi kako {to se personalni kompjuteri. kako {to se supermarketi i/ili stokovni ku}i. razdeluvawe. isto taka. vidi oddel 56 .ne se opfateni (vklu~eni) vo ovoj oddel. industriski ma{ini itn. me{awe i pakuvawe.proda`ba na motorni vozila.

kozmetika. kola~i i slatki vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so pijalaci vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .2 Trgovija na malo so hrana.dejnost na stokovni ku}i so me{ovita stoka kako {to e: obleka. doma{ni aparati.23 Trgovija na malo so ribi.22 Trgovija na malo so meso i proizvodi od meso vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . druga morska hrana (plodovi) i nivni proizvodi 47. pijalaci i tutun . lu{pari i mekoteli vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . metalna stoka.21 Trgovija na malo so ovo{je i zelen~uk vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . sportska oprema itn. 47. nakit.24 Trgovija na malo so leb.trgovija na malo so prigotveno i konzervirano ovo{je i zelen~uk 47.● dejnost na prodavnici za me{ovita stoka koi pokraj glavnite proizvodi. me|u koi ne preovladuvaat hrana.trgovija na malo so ribi. pijalaci i tutun. pijalaci i tutun vo specijalizirani prodavnici 47.25 .trgovija na malo so pijalaci ({to ne se konsumiraat na samoto mesto): ● alkoholni pijalaci ● bezalkoholni pijalaci 47. kozmetika itn. mebel. hrana.trgovija na malo so sve`o ovo{je i zelen~uk . metalna stoka. igra~ki.19 Druga trgovija na malo vo nespecijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . mebel.trgovija na malo so meso i proizvodi od meso (vklu~uvaj}i i `ivinsko meso) 47. 47.trgovija na malo so raznovidni stoki. pe~iva. prodavaat i razni drugi stoki kako {to se: obleka. doma{ni aparati.

vklu~uvaj}i i video igri .trgovija na malo so kompjuterska periferna oprema . vidi 46.trgovija na malo so drugi prehranbeni proizvodi.trgovija na malo so konzoli za video igri .trgovija na malo so te~en naften gas vo kontejneri (plinski boci) za potrebite na doma}instvo.trgovija na malo so mle~ni proizvodi i jajca .47.trgovija na malo so tutun . telekomunikaciska i elektri~na oprema za {iroka potro{uva~ka vo specijalizizrani prodavnici. opfa}a: .30 Trgovija na malo so motorni goriva i maziva vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . vidi 47. periferni edinici i softver vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .71 .4 Trgovija na malo so informati~ka i komunikaciska oprema vo specijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so informati~ka i komunikaciska tehnolo{ka oprema (ICT).trgovija na malo so proizvodi od tutun 47.3 Trgovija na malo so motorni goriva i maziva vo specijalizirani prodavnici 47.26 Trgovija na malo so proizvodi od tutun vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . isto taka.trgovija na golemo so goriva.trgovija na malo so proizvodi za podma~kuvawe i za ladewe na motorni vozila Ovaa klasa ne opfa}a: .78 47.trgovija na malo so standarden softver. kako {to se kompjuteri i periferna oprema. nespomnati na drugo mesto 47.29 Druga trgovija na malo so hrana vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so kompjuteri .trgovija na malo so goriva za motorni vozila i motocikli Ovaa klasa. 47.41 Trgovija na malo so kompjuteri.

Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so osnovni materijali za pokrivki (}ilimi).52 Trgovija na malo so metalna stoka.63 Trgovija na malo so telekomunikaciska oprema vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so audio i videooprema vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so tekstil .trgovija na malo so boi. konec za {iewe itn.trgovija na malo so obleka.trgovija na malo so pozamanterija i pribor: igli.trgovija na malo so ramno staklo . lakovi i premazi .5 Trgovija na malo so druga oprema za doma}instvata vo specijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so oprema za doma}instvata. elektri~ni aparati ili mebel vo specijalizirani prodavnici. boi i staklo vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so predivo-pletivo . }ilimi. drvo.trgovija na malo so metalna stoka . metalna stoka. 47.51 Trgovija na malo so tekstil vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .42 47.trgovija na malo so materijal i oprema za "napravi sam" Ovaa klasa. DVD itn. kako {to se tuli. sanitarna oprema . isto taka.trgovija na malo so drug grade`en materijal.trgovija na malo so CD. kako {to e tekstil. vidi 47.trgovija na malo so radio i televiziska oprema . vidi 47.trgovija na golemo so prazni lenti i disketi. opfa}a: 47.43 .trgovija na malo so audio i videooprema . pleeri i plo~i 47.trgovija na malo so tkaenini .. gobleni (tapiserii) i vez .71 47. Ovaa klasa ne opfa}a: .

43 Trgovija na malo so mebel..trgovija na malo so zavesi i mre`i . bez ogled na na~inot na funkcionirawe . sefovi i trezori. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: . glineni i kerami~ki lonci.6 Trgovija na malo so proizvodi za kultura i rekreacija vo specijalizirani prodavnici 47. yidni i podni oblogi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so kujnski sadovi. vidi 47.79 47.trgovija na malo so plo~i od pluta za podni oblogi.54 Trgovija na malo so elektri~ni aparati za doma}instvata vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so proizvodi od drvo. pribor za jadewe.trgovija na malo so }ilimi i tepisi .trgovija na malo so neelektri~ni aparati za doma}instvo .trgovija na malo so muzi~ki instrumenti i noten materijal . tepisi. pluta i pra~ki .trgovija na malo so sauni 47.trgovija na malo so antikviteti. vidi 47. stakleni.trgovija na malo so mebel za doma}instvata .59 . oprema za osvetluvawe i drugi predmeti za doma}instvata.trgovija na malo so audio i videooprema. kako {to se za{titni bravi. porcelanski i grn~arski predmeti . vidi 47.53 Trgovija na malo so kilimi.trgovija na malo so kosilki.trgovija na malo so elektri~en za{titen alarmen sistem.52 47. vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . bez uslugi na instalirawe i odr`uvawe .trgovija na malo so predmeti za osvetluvawe (svetilki) .trgovija na malo so predmeti i oprema za doma}instvata.trgovija na malo so yidni tapeti i podni oblogi Ovaa klasa ne opfa}a: .

vklu~uvaj}i video igri. ~amci i velosipedi 47.41 .trgovija na malo so prazni lenti i diskovi 47.61 Trgovija na malo so knigi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . 47.41 . oprema za kampuvawe.trgovija na malo so video lenti i DVD Ovaa klasa ne opfa}a: .79 47. vo specijalizirani prodavnici 47.trgovija na malo so igri i igra~ki od razli~en materijal Ovaa klasa ne opfa}a: .63 Trgovija na malo so muzi~ki i video zapisi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . igri i igra~ki.trgovija na malo so sportska oprema. vesnici.trgovija na malo so muzi~ki zapisi.Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so proizvodi za kultura i rekreacija. vidi 47. vidi 47. penkala. audio lenti. sportska oprema.62 Trgovija na malo so vesnici i kancelariski pribor vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so knigi od site vidovi Ovaa klasa ne opfa}a: .trgovija na malo so konzoli za video igri.trgovija na malo so standarden softver. hartija itn.trgovija na malo so polovni knigi i antikvitetni knigi. kompakt diskovi i kaseti .65 Trgovija na malo so igri i igra~ki vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so kancelariski pribor kako {to se molivi. pribor za ribolov. kako {to se knigi.64 Trgovija na malo so sportska oprema vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . muzi~ki i video zapisi. vidi 47.

7 Trgovija na malo so drugi stoki vo specijalizirani prodavnici Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so posebni proizvodi vo specijalizirani prodavnici koi ne se vklu~eni vo drugite delovi od klasifikacijata.trgovija na malo so obuvki .64 47.trgovija na malo so specijalni sportski obuvki kako {to se ~izmi za skijawe. obuvki i predmeti od ko`a.trgovija na malo so pribor za patuvawe od ko`a i zamena za ko`a Ovaa klasa ne opfa}a: .71 47. doma{ni milenici i dr.trgovija na malo so predmeti za oblekuvawe . farmacevtski i medicinski preparati.trgovija na malo so galanterija kako {to se: rakavici. Ovaa klasa ne opfa}a: .74 47. materijali za ~istewe. isto taka. ~asovnici.trgovija na malo so predmeti od krzno .51 47. Ovaa grupa. vidi 47. oru`je. suveniri. vidi 47.trgovija na malo so proizvodi od ko`a .trgovija na malo so farmacevtski proizvodi Trgovija na malo so medicinski preparati i ortopedski pomagala vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so kozmeti~ki i toaletni preparati vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: 47. kako {to se obleka.73 Apteki Ovaa klasa opfa}a: . naramenici itn.trgovija na malo so tekstil. cve}e. Trgovija na malo so obleka vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: . opfa}a trgovija na malo so koristeni (polovni) stoki vo specijalizirani prodavnici.47. vratovrski.75 .72 Trgovija na malo so obuvki i predmeti od ko`a vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .

8 Trgovija na malo na tezgi i pazari Ovaa grupa opfa}a trgovija na malo so koj bilo vid na novi i polovni stoki na voobi~aeni podvi`ni tezgi pokraj glavnite pati{ta ili na organizirani pazari.dejnosti na aukcionerskite ku}i vo vrska so trgovijata na malo Ovaa klasa ne opfa}a: . plin.79 Trgovija na malo so polovni stoki vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so neprehranbeni proizvodi.92 47. rakotvorbi i religiozni predmeti .trgovija na malo so polovni knigi . pijalaci i tutunski proizvodi na tezgi i pazari 47.trgovija na malo so oru`je i municija . nespomnati na drugo mesto 47.trgovija na malo so suveniri. |ubrivo. seme.91. kozmeti~ki i toaletni proizvodi Trgovija na malo so cve}e.trgovija na malo so polovni motorni vozila.77 47. vidi 47. opti~ka i precizna oprema .99 . sadnici.trgovija na malo so antikviteti .1 .fotografska. 47.76 47. jaglen i drvo za doma}instvata .trgovija na malo so marki i kovani moneti .. zalo`uvalnici vidi 64.trgovija na malo na uslugite na umetni~kite galerii .78 .dejnosti na komercijalnite umetni~ki galerii .trgovija na malo so maslo za greewe (lo`ewe) za doma}instvata. doma{ni milenici i hrana za niv vo specijalizirani prodavnici Trgovija na malo so ~asovnici i nakit vo specijalizirani prodavnici Druga trgovija na malo so novi proizvodi vo specijalizirani prodavnici Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na aukcii na internet i drugi aukcii von prodavnici (trgovija na malo).81 Trgovija na malo so hrana.trgovija na malo so drugi polovni stoki .dejnosti na opti~ari .trgovija na malo so parfemi.dejnosti na prodavnici na zalo`ni predmeti. vidi 45. 47.

obleka i obuvki Trgovija na malo so drugi stoki na tezgi i pazari Ovaa klasa opfa}a: . radio i telefon . katalog.10 Trgovija na malo na tezgi i pazari so tekstil.direktna proda`ba preku televizija.89 . Kupenite proizvodi mo`e da bidat ili direktno simnati od internet ili fizi~ki ispora~ani do kupuva~ot. tezgi i pazari Ovaa grupa opfa}a dejnosti na trgovija na malo po po{ta.91 Trgovija na malo preku po{ta i internet Ovaa klasa opfa}a dejnosti na trgovija na malo preku po{ta i/ili internet. telefon ili preku internet (obi~no preku specijalni metodi na nara~uvawe dadeni na internet-stranicite). vidi 56. Ovaa klasa opfa}a: .trgovija na malo so drugi stoki na tezgi i pazari.e.82 47.dejnosti na trgovijata na malo kade {to kupuva~ot go vr{i izborot na stokata vrz osnova na oglas.trgovija na malo so proizvodi od bilo koj vid preku internet Ovaa klasa isto taka opfa}a: . preku internet. t. proda`ba od vrata na vrata. informacii (podatoci) dobieni od internet-stranica ili nekoe drugo sredstvo za oglasuvawe i kupuva~ot ja nara~uva stokata preku po{ta.trgovija na malo so gotova hrana za brzo konsumirawe (prodava~i na hrana na podvi`ni mesta-tezgi). 47.Ovaa klasa ne opfa}a: .9 Trgovija na malo von prodavnici. odnosno preku lica koi doa|aat vo domovite na kupuva~ite. preku avtomati itn. kako {to se: ● podni oblogi i kilimi ● knigi ● igri i igra~ki ● elektri~ni aparati za doma}instvo i {iroka potro{uva~ka ● muzi~ki i video zapisi 47.trgovija na malo so proizvodi od bilo koj vid po po{ta .internet aukcii vo vrska so trgovijata na malo 47.

trgovija na malo so motorni vozila i delovi i pribor za motorni vozila preku internet. vidi 45. odr`uvawe i popravka na pati{ta. voda ili vozduhoplov kako i pridru`ni dejnosti na terminali i parkirali{ta.trgovija na malo so motocikli i delovi i pribor za motorcikli preku internet. Ovoj sektor ne opfa}a: . vidi oddel 42 . Isto taka. ogrevno drvo.Ovaa klasa ne opfa}a: . skladirawe itn. cevovodi.1 49.10 Patni~ki `elezni~ki transport.99 Druga trgovija na malo von prodavnici. . vidi grupi 45. pristani{ta.). 45. `elezni~ki prugi.1 . so `eleznica.1. vklu~uva po{tenski i kurirski dejnosti. pretovar na tovar.40 47.trgovija na malo preku trgovski agenti (von prodavnici) H/@ TRANSPORT I SKLADIRAWE Ovoj sektor opfa}a dejnosti povrzani so vr{ewe prevoz na patnici i stoki.direktna proda`ba na gorivo (nafta za greewe.odr`uvawe i popravka na motorni vozila. kako i prevoz na stoka preku cevovodi. vidi 77.20 . vidi 45. me|ugradski Patni~ki `elezni~ki transport. itn. osven motornite vozila. dostaveni do mestoto na kupuva~ite .trgovija na malo so proizvodi od koj bilo vid i na na~in koj ne e predviden vo prethodnite klasi: ● trgovija na malo preku lica koi doa|aat vo domovite na kupuva~ite (proda`ba od vrata na vrata) ● preku avtomati itn. aerodromi. pat. vidi grupa 33.izgradba. 49. Ovoj sektor opfa}a i iznajmuvawe na prevozni sredstva i transportna oprema so voza~ ili rakuva~.dejnosti na aukcii von prodavnici (trgovija na malo so isklu~ok na internet) .3 . me|ugradski .iznajmuvawe na prevozni sredstva bez voza~ ili rakuva~.generalen remont ili popravki na prevoznite sredstva.1 i 77.3 49 Kopnen transport i cevovoden transport Ovoj oddel opfa}a prevoz na patnici i stoka po pat i so `eleznica. vo liniski ili sloboden prevoz. tezgi i pazari Ovaa klasa opfa}a: .

Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici na glavni `elezni~ki prugi koi se rasprostraneti na po{iroko geografsko podra~je - prevoz na patnici so me|ugradska `eleznica - dejnosti na `elezni~ki vagoni (koli) za spiewe i jadewe kako integralen del na `elezni~kite kompanii Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz na patnici vo gradski i prigradski tranzit sistem, vidi 49.31 - dejnosti na patni~ki terminali, vidi 52.21 - operacii na `elezni~kata infrastruktura, dejnosti povrzani so manevrirawe i ran`irawe, vidi 52.21 - dejnosti na `elezni~ki vagoni za spiewe i jadewe koga funkcioniraat kako posebni edinici, vidi 55.90, 56.10 49.2 49.20 Tovaren `elezni~ki transport Tovaren `elezni~ki transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na stoka so me|ugradska, prigradska i gradska `eleznica Ovaa klasa ne opfa}a: - skladirawe, vidi 52.10 - dejnosti na terminali za stoka, vidi 52.21 - rabota na `elezni~kata infrastruktura, dejnosti povrzani so manevrirawe i ran`irawe, vidi 52.21 - pretovar na tovar, vidi 52.24 49.3 Drug patni~ki kopnen transport Ovaa grupa gi opfa}a site dejnosti na kopnen prevoz na patnici, osven `elezni~kiot prevoz. Me|utoa, `elezni~kiot prevoz e vklu~en vo ovaa grupa kako del od gradskiot i prigradskiot prevoz. 49.31 Gradski i prigradski patni~ki kopnen transport Ovaa klasa opfa}a: - gradski ili prigradski kopnen prevoz. Tuka mo`at da se opfa}aat razli~ni vidovi na kopnen prevoz, kako {to e prevoz so avtobusi, tramvai, avtomobili, trolejbusi, podzemna i nadzemna `eleznica itn. Prevozot se vr{i na redovni relacii so to~no utvrden red na vozewe, so zemawe i ostavawe patnici na odredeni stanici. Ovaa klasa, isto taka, opfa}a:

- linii za prevoz od grad do aerodrom ili od grad do `elezni~ka stanica - dejnost na `i~ari i sl. ako se del od gradski, prigradski ili me|ugradski kopnen tranziten sistem Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz na patnici so me|ugradska `eleznica, vidi 49.10 49.32 Taksi slu`ba Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - drugo iznajmuvawe na privatni avtomobili so voza~ 49.39 Drug patni~ki kopnen transport, nespomnat na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: - drug patni~ki paten transport: ● redoven avtobuski prevoz liniski ● ~arter prevozi, ekskurzii i drugi povremeni uslugi na prevoz ● aerodromski {atlovi (kombiwa-avtobusi za prevoz od/do aerodrom) - dejnost na `i~ari, ski liftovi i sl. ako ne se del od gradskiot ili prigradskiot tranziten sistem Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - rabota na avtobusi za prevoz na u~enici i avtobusi za prevoz na vraboteni - prevoz na patnici so vozila {to gi vle~at lu|e ili `ivotni (rik{a ili zapre`na kola) Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz so ambulantni vozila, vidi 86.90 49.4 Tovaren paten transport i uslugi za preseluvawe Ovaa grupa go opfa}a sevkupniot kopnen prevoz na stoka osven, `elezni~kiot prevoz. 49.41 Tovaren paten transport Ovaa klasa opfa}a: - sevkupen tovaren paten prevoz ● prevoz na ogrevni drva ● prevoz na dobitok ● prevoz na tovar so ladilnici ● prevoz na te{ki tovari ● prevoz na nespakuvani tovari, vklu~uvaj}i i prevoz so tanker kamioni, vklu~uvaj}i i sobirawe na mleko od farmi

● prevoz na avtomobili ● prevoz na otpad i otpaden materijal, bez sobirawe i odlo`uvawe Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe kamioni so voza~ - prevoz na tovar so vozila {to gi vle~at lu|e ili `ivotni (rik{a ili zapre`na kola) Ovaa klasa ne opfa}a: - prevoz na trupci vo {umite, kako del od {umskite dejnosti (iskoristuvaweto na {umite), vidi 02.40 - distribucija na voda so kamioni, vidi 36.00 - rabota na oprema za pretovar na tovar na terminali, vidi 52.21 - uslugi za pakuvawe za prevoz, vidi 52.29 - po{tenski i kurirski dejnosti, vidi 53.10, 53.20 - prevoz na otpad kako integralen del od dejnostite za sobirawe na otpad, 38.11, 38.12 49.42 Uslugi za preseluvawe Ovaa klasa opfa}a: - uslugi na kopnen prevoz za preseluvawe (dislocirawe) na delovni subjekti i doma}instva 49.5 49.50 Cevovoden transport Cevovoden transport Ovaa klasa opfa}a: - transport na gas, te~nosti, voda, razreden cement, malter i drugi stoki preku cevovodi Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - rabota na pumpni stanici Ovaa klasa ne opfa}a: - distribucija na priroden ili industriski dobien gas, voda ili parea, vidi 35.22, 35.30, 36.00 - prevoz na te~nosti so kamioni, vidi 49.41 50 Voden transport

Ovoj oddel opfa}a prevoz na patnici i stoka po voden pat, vo redoven ili vonreden prevoz. Isto taka, opfa}a vle~ewe ili turkawe na brodovi, eksurzii, kru`ni patuvawa i razgleduvawe so brod, prevoz so traekti, taksi prevoz itn. Iako mestoto e indikator za odvojuvawe na morskiot od slatkovodniot prevoz, odlu~uva~ki faktor e vidot na brodskoto plovilo koe{to se upotrebuva. Prevozot so brodskite plovila vo morskite vodi e klasificirano vo grupite 50.1 i 50.2, dodeka prevozot so drugite vidovi brodski plovila e klasificiran vo grupite 50.3 i 50.4. Ovoj odel ne gi opfa}a dejnostite na restorani i barovi stacionirani na palubite na brodovite (vidi 56.10 i 56.30) ako gi vr{at izdvoeni edinici. 50.1 Pomorski i krajbre`en patni~ki voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na patnici so brodovi koi{to se osposobeni za prevoz vo morskite i krajbre`nite morski vodi. Isto taka, opfa}a prevoz na patnici na golemi ezera itn., koga se koristat ist vid na plovila. 50.10 Pomorski i krajbre`en patni~ki voden transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici preku more i niz krajbre`ni morski vodi, redoven ili vonreden prevoz: ● prevoz so brodovi ili ~amci za ekskurzii, kru`ni patuvawa ili razgleduvawa ● prevoz so traekti, taksi prevoz na vodni pati{ta Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na ~amci so ekipa` za morski i krajbre`en morski prevoz (za ribarewe) Ovaa klasa ne opfa}a: - dejnost na restoranite i barovite na palubite na brodovite, koga se vr{i preku odvoeni edinici, vidi 56.10, 56.30 - iznajmuvawe na ~amci i jahti za razonada bez ekipa`, vidi 77.21 - iznajmuvawe na komercijalni brodovi ili ~amci bez ekipa`, vidi 77.34 - dejnost na "kazina na voda", vidi 92.00 50.2 Pomorski i krajbre`en tovaren voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na stoka so brodovi vo morskite i krajbre`nite morski vodi. Isto taka, vklu~uva prevoz na stoka preku golemi ezera itn. koga se upotrebuvaat ist vid na brodovi.

50.20

Pomorski i krajbre`en tovaren voden transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na stoka preku moriwa i krajbre`ni vodi, redoven ili vonreden prevoz - prevoz so vle~ewe ili turkawe na bar`i, tankeri za dup~ewe i crpewe na nafta Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na brodovi so ekipa` za pomorski i krajbre`en prevoz na stoka Ovaa klasa ne opfa}a: - skladirawe na stokite, vidi 52.10 - upravuvawe na pristani{tata i drugi pomo{ni dejnosti kako {to se: vplovuvawe, kormilarewe, osvetluvawe, spasuvawe na plovni objekti, vidi 52.22 - pretovar, vidi 52.24 - iznajmuvawe na komercijalni brodovi ili ~amci bez ekipa`, vidi 77.34

50.3

Vnatre{en patni~ki voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na patnici vo vnatre{nite vodi, vklu~uvaj}i i brodovi koi ne se soodvetni za morski prevoz. 50.30 Vnatre{en patni~ki voden transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici preku reki, kanali, ezera i drugi vnatre{ni vodni pati{ta, vklu~uvaj}i i prevoz vnatre vo pristani{tata i dokovite Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: iznajmuvawe na rekreativni ~amci so ekipa` za prevoz vo vnatre{ni vodi Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na ~amci i jahti bez ekipa`, vidi 77.21

50.4

Vnatre{en tovaren voden transport Ovaa grupa vklu~uva prevoz na stoki vo vnatre{nite vodi so brodovi koi ne se soodvetni za morski prevoz. 50.40 Vnatre{en tovaren voden transport Ovaa klasa opfa}a:

- prevoz na stoki preku reki, kanali, ezera i drugi vnatre{ni vodni pati{ta, vklu~uvaj}i i prevoz vnatre vo pristani{tata i dokovite Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na brodovi so ekipa` za prevoz na stoka vo vnatre{nite vodi Ovaa klasa ne opfa}a: - pretovar na tovar, vidi 52.24 - iznajmuvawe na komercijalni brodovi i ~amci bez ekipa`, vidi 77.34 51 Vozduhoploven transport Ovoj oddel opfa}a prevoz na patnici ili stoki vo vozduhoploven ili vselenski transport. Ovoj oddel ne opfa}a: - prskawe na posevi, vidi 01.61 - remont na vozduhoplovi ili vozduhoplovni motori, vidi 33.16 - dejnost na aerodromite, vidi 52.23 - reklamirawe od vozduh, vidi 73.11 - snimawe od vozduh (aerofotografija), vidi 74.20 51.1 51.10 Patni~ki vozduhoploven transport Patni~ki vozduhoploven transport Ovaa klasa opfa}a: - prevoz na patnici po vozduhoploven pat na redovni linii so utvrden red na letawe. - ~arter letovi za patnici - panoramsko razgleduvawe od vozduh Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - iznajmuvawe na vozduhoplovni letala so ekipa` so cel prevoz na patnici - ostanati dejnosti na vozduhoplovniot prevoz kako {to se: ● prevoz na patnici {to go vr{at aeroklubovite so cel obuka ili razonoda Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na vozduhoplovni letala bez upravuva~, vidi 77.35 51.2 Tovaren vozduhoploven transport i vselenski transport

mostovi.21 Tovaren vozduhoploven transport Ovaa klasa opfa}a: .prevoz na stoka po vozduhoploven pat na redovni linii so utvrden red na letawe .20 52.2 Pridru`ni dejnosti vo prevozot . kako {to se operacii vo transportnata infrastruktura (aerodromi.22 Vselenski transport Ovaa klasa opfa}a: . itn.rabota na skladi{nite objekti za site vidovi na stoka: ● rabota na silosi za `ito.upravuvawe so objekti za samoskladirawe. isto taka. 52. vidi 68.21 .vselenski prevoz na stoka i patnici 52 Skladirawe i pomo{ni dejnosti vo prevozot Ovoj oddel opfa}a skladirawe i pomo{ni dejnosti vo transportot. vidi 68. opfa}a: .) i dejnosti na agenciite za prevoz i pretovar na tovar.skladirawe na stoka vo nadvore{ni trgovski zoni .davawe na sloboden skladi{en prostor pod naem.51.komori za momentno zamrznuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .iznajmuvawe na vozduhoplovni letala so ekipa` so cel prevoz na stoka 51. isto taka. skladi{ta-ladilnici. opfa}a: .20 . pristani{ta.1 52. tuneli.lansirawe na sateliti i vselenski letala .~arterski letovi za prevoz na stoka Ovaa klasa. skladi{ta za me{ovita stoka. vidi 52. skladi{ta-cisterni (tankeri) Ovaa klasa.10 Skladirawe na stoka Skladirawe na stoka Ovaa klasa opfa}a: .parkirali{ni uslugi za motorni vozila.

22 Uslu`ni dejnosti povrzani so vodniot prevoz Ovaa klasa opfa}a: . tunelite.dejnosti povrzani so prevoz na patnici. opfa}a: .29 52. `ivotni ili stoka: ● rabota na terminalskite objekti kako {to se pristani{ta ● rabota na zatvoreni vodi ● navigacija. `ivotni ili stoka: ● rabota na stani~nite objekti kako {to se `elezni~kite stanici. parkirali{tata za velosipedi ● skladi{ta za stanbeni avtoprikolki vo zima . mostovite. posle ili pome|u odredeni prevozni segmenti.rabota na marina.24 . vidi 52.21 Uslu`ni dejnosti povrzani so kopneniot prevoz Ovaa klasa opfa}a: .ran`irawe i manevrirawe . stanicite so rakuvawe na stokite ● raboti na `elezni~kata infrastruktura ● raboti na pati{tata.24 52.23 Uslu`ni dejnosti povrzani so vozduhoplovniot prevoz Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti povrzani so kopnen prevoz na patnici.pretovar na tovar.pretovar na tovar. parkirali{tata ili javnite gara`i.to~ewe na gas za prevozni celi Ovaa klasa ne opfa}a: . kako {to se delovi na prevoznata infrastruktura ili dejnosti koi{to se odnesuvat na upravuvawe so tovar pred. isto taka. `ivotni ili stoki po vozduhoploven pat: . vidi 93.dejnosti povrzani so voden prevoz na patnici.vle~na slu`ba i pomo{ na pat Ovaa klasa. Vklu~eni se i dejnostite na odr`uvawe na site transportni objekti. 52.Ovaa grupa vklu~uva pridru`ni dejnosti za prevoz na patnici ili stoki. avtobuskite stanici. kormilarewe i zastanuvawe na brodovi ● osvetluvawe. vidi 52. dejnosti za spasuvawe ● dejnosti na svetilnici Ovaa klasa ne opfa}a: .

22 i 52.29 Ostanati pridru`ni dejnosti vo prevozot Ovaa klasa opfa}a: .tovarawe i istovarawe na stoka od `elezni~ki vagoni Ovaa klasa ne opfa}a: .23 52. vidi 53.24 .e.dejnost na patni~kite agencii. more ili vozduh . merewe na stokata Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnost na turoperatorite.24 Pretovar na tovar Ovaa klasa opfa}a: .rabota na stani~nite objekti. opfa}a: .11 .● rabota na terminalskite objekti kako {to se vozduhoplovni terminali.tovarawe vo potpaluba .20 . 85.protivpo`arni uslugi na aerodromite Ovaa klasa ne opfa}a: . prepakuvawe.raboti na rakuvawe so stokata.12 .organizirawe ili sproveduvawe na transportni operacii po `eleznica.dejnost na {kolite za letawe. vidi 85. vidi 65.20 . ● rabota na aerodromskite slu`bi na pistite Ovaa klasa. t.pretovar na tovar. isto taka.raboti na pomorskite {pediteri i avio{pediteri .21.izdavawe i nabavuvawe na transportni dokumenti i tovarni listovi . 52.tovarawe i istovarawe na stoki ili baga` na patnici bez ogled na vidot na transportot so koj e izvr{en prevozot . vidi 79.raboti na {pedicija (ispra}awe na stoki) .rabota na carinarnici . ● rabota na aerodromite i kontrolite na vozdu{niot soobra}aj.zastapuvawe na brodski i vozduhoploven prostor za skladirawe na tovar .53 52. zemawe na primerok.pomo{ni uslugi vo turizmot.kurirski dejnosti. vidi 52.organizirawe na grupni ili individualni pratki (vklu~uvaj}i sobirawe i isporaka na stoki i grupirawe na pratkite) .osiguruvawe na prevoznite sredstva.12 . suvozemen pat. privremeno pakuvawe so cel stokite da se za{titat za vreme na tranzit. vidi 79. vidi 79.32. vidi 52.

razglednici. vidi 79. se vklu~eni. t. Isporakata vklu~uva po{ta.20 Dejnosti za davawe na ostanati po{tenski i kurirski uslugi Ovaa klasa opfa}a: .dejnost na po{tenskite `iro i {tedni smetki i ostanatite finansiski raboti koi gi izvr{uvaat po{tenskite uredi. vklu~uva i drugi uslu`ni dejnosti tesno povrzani so univerzalnite po{tenski uslugi.1 Dejnosti za davawe na univerzalni po{tenski uslugi 53. reklami.e. Mo`e da se vklu~i eden ili pove}e vidovi na prevoz. po{ta. isto taka. pisma.pribirawe na pisma i paketi od javnite po{tenski sanda~iwa ili od po{tite Ovaa klasa ne opfa}a: . 53.19 53.dejnost na turisti~kite vodi~i. sortirawe.10 Dejnosti za davawe na univerzalni po{tenski uslugi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na po{tenski uslugi (dejnosti na davawe na univerzalni po{tenski uslugi) od strana na eden ili pove}e davateli na univerzalni po{tenski uslugi. prevoz i isporaka na (doma{ni ili me|unarodni) pisma. nivno sortirawe.sobirawe. vidi 64. pratki i paketi {to ja vr{at davatelite na univerzalnite po{tenski uslugi. periodi~ni spisanija. pe~at (vesnici. Uslugite vklu~uvaat upotreba na univerzalna uslu`na infrastruktura (po{tenska mre`a). vklu~uvaj}i lokacii za priem na po{tenski pratki. dobra i dokumenti. Lokalnata isporaka i uslugite na porakite.2 Dejnosti za davawe na ostanati po{tenski i kurirski uslugi 53. transport i isporaka na pisma i pratki. Isto taka..90 53 Po{tenski i kurirski dejnosti Ovoj oddel vklu~uva po{tenski i kurirski dejnosti kako {to se sobirawe. Ovaa klasa opfa}a: .) mali paketi. . a rabotite mo`e da se izveduvaat so sopstveni (privatni) prevozni sredstva ili so koristewe na javniot prevoz. itn. kako i uslugi za isporaka na po{tata.

. 49. Ovaa klasa.1 55. vidi 49. 55 Objekti za smestuvawe Ovoj oddel opfa}a uslugi na smestuvawe za kratok prestoj na posetitelite i ostanatite patnici.22 I/З OBJEKTI ZA SMESTUVAWE I SERVISNI DEJNOSTI SO HRANA Ovoj sektor opfa}a smestuvawe za kratok prestoj na posetitelite i ostanatite patnici i smestuvawe so kompleten obrok i pijalaci za brzo konsumirawe. 55. Mo`e da se upotebi eden ili pove}e vidovi na prevoz. Isto taka. Ovoj sektor ne opfa}a smestuvawe za podolg prestoj. Isto taka. Nekoi objekti mo`ebi obezbeduvaat samo smestuvawe. isklu~ena e i podgotovkata na hrana i pijalaci koi ne se za brzo konsumirawe ili se za proda`ba niz nezavisni distributivni kanali.sobirawe. 50. (spored vidot na prevozot). dodeka ostanatite obezbeduvaat kombinacija od smestuvawe. a rabotite mo`e da se izveduvaat so sopstveni (privatni) prevozni sredstva ili so koristewe na javniot prevoz. sortirawe. Koli~inata i vidot na dopolnitelniot servis {to se obezbeduva vo ovaa sekcija mo`e da varira.20. 50.21. 51. po{ta. opfa}a i smestuvawe za dolg prestoj i smestuvawe na studenti.10 Hoteli i sli~ni objekti za smestuvawe Hoteli i sli~ni objekti za smestuvawe . opfa}a: . 51. Podgotovkata na ovaa hrana e klasificirana vo proizvodstvoto (sektor C/V). i koi se klasificirani vo dejnostite vo vrska so nedvi`en imot (sektor L/J). odnosno trgovijata na golemo ili trgovijata na malo. isto taka . pratki i paketi od pretprijatija koi ne se davateli na univerzalni po{tenski uslugi. kako glaven (osnoven) prestoj {to e klasificirano vo dejnostite vo vrska so nedvi`en imot (sektor L/J). rabotnici i sli~ni individui.40.uslugi na isporaka na doma{na adresa Ovaa klasa ne opfa}a: . Ovoj oddel ne opfa}a dejnosti na primarno smestuvawe za dolg prestoj koj se smeta za glavno smestuvawe vo objekti kako {to se apartmani koi se iznajmuvaat mese~no ili godi{no. prevoz i isporaka (doma{na ili me|unarodna) na pisma.41. obroci i /ili oprema za rekreativni dejnosti.prevoz na tovar.20.

Edinicite opfateni vo ovaa klasa pru`aat smestuvawe vo namesteni sobi i apartmani. Servisot vklu~uva dnevno ~istewe i mestewe na kreveti. glavno za kratok prestoj na posetitelite. Dopolnitelnite uslugi se mnogu malku ili voop{to gi nema. parking. ponekoga{ i so ~ajni kujni. na dnevna i nedelna osnova. priredbi i sli~ni nameni. hrana i pijalak. vidi 55.2 Odmorali{ta i ostanati objekti za pokratok prestoj 55. bazen za plivawe i sobi za ve`bawe.10 . na mese~no ili godi{no nivo.apartmantski hoteli . vili i selski ku}i ili kolibi.uslugi na domovi i opremeni ili neopremeni stanovi ili apartmani za pove}enamenska upotreba.Ovaa klasa opfa}a uslugi vo smestuvali{ta.odmorali{ta za mladi i planinarski odmorali{ta Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi oddel 68 . so objekti za gotvewe ili kompletna kujna. rekreativni objekti i oprema kako i oprema za razni konferencii. Objektite se sli~ni na apartmani ili stanovi vo ramkite na samostojni pove}efunkcionalni zgradi.moteli Ovaa klasa ne opfa}a: . peralna. na dnevna ili nedelna osnova.smestuvawe vo domovi i opremeni ili neopremeni stanovi ili apartmani za pove}enamenska upotreba.stanovi za gosti i bungalovi .20 Odmorali{ta i ostanati objekti za pokratok prestoj Ovaa klasa opfa}a kratkoro~ni uslugi na smestuvawe na posetitelite.selski ku}i i kolibi bez doma{na posluga . sostanoci. na mese~no ili godi{no nivo. Dopolnitelno mo`e da se obezbedi hrana i pijalak. najmnogu za kratok prestoj na posetiteli. ku}i za odmor.detski i ostanati letuvali{ta . vidi oddel 68 55. grupi na zgradi ili bungalovi. so kompletno opremeni sobi za dneven prestoj i spalna. Ovaa klasa gi opfa}a objektite za smestuvawe kako {to se: . Ovaa klasa opfa}a objekti za smestuvawe kako: .hoteli .hotelski naselbi .uslugi na smestuvawe za pokus prestoj so dnevno ~istewe i namesten krevet.

avtokampovi i prostori za kampirawe Ovaa klasa opfa}a: . za kratok prestoj na posetiteli .9 55.planinarski odmorali{ta.90 Drug vid na smestuvawe Drug vid na smestuvawe Ovaa klasa opfa}a uslugi na smestuvawe na podolg rok vo ednokrevetni ili pove}ekrevetni sobi ili domovi za studenti.30 Kampovi. samoposlu`ni ili brzi restorani. opfa}a: . so cel za razonoda.prostorni uslugi za smestuvawe na rekreativni kampprikolki Ovaa klasa. avtokampovi i prostori za kampirawe Kampovi. Ovaa klasa opfa}a: .pansioni . vo prostori za kampirawe i logoruvawe.koli za spiewe vo `eleznicata 56 Dejnosti za podgotovka na obroci i slu`ewe na hrana Ovoj oddel opfa}a slu`ewe na hrana i pijalaci.za{titeni mesta ili prazni objekti za postavuvawe {atori i/ili vre}i za spiewe Ovaa klasa ne opfa}a: .{kolski domovi ili internati . kabini i odmorali{ta za mladi.rabotni~ki hosteli . Va`en e faktot deka se nudat obroci za konsumirawe na samoto mesto.55.20 55. isto taka. so sedewe ili bez. migranti (sezonski) rabotnici i ostanati poedinci. vo oblik na trajni ili privremeni {tandovi. obezbeduvaj}i kompletni obroci ili pijalaci za potro{uva~ka na samoto mesto bez razlika dali stanuva zbor za tradicionalni restorani. bez razlika na na~inot na koj e pru`ena uslugata . lov i ribolov.studentski domovi ili internati .3 55.uslugi na smestuvawe vo kamp-ku}i~ki ili prikolki. vidi 55.

restorani i barovi vrzani za transport. vidi 56. vidi 47. Ova ja vklu~uva podgotovkata i serviraweto na obroci za konsumirawe na samoto mesto od motorizirani vozila ili od nemotorizirani koli~ki Ovaa klasa opfa}a: . 56.restorani za brza hrana .99 . koga dejnosta se izvr{uva preku odvoeni edinici Ovaa klasa ne opfa}a: .Ovde ne e opfateno proizvodstvoto na obroci koi ne se nameneti za konsumirawe na samoto mesto ili podgotovka na hrana koja ne se smeta za obrok (vidi oddel 10: proizvodstvo na hrana i 11: proizvodstvo na pijalaci). ne e opfatena i proda`bata na proizvedena hrana koja ne se smeta za obrok ili ne e za konsumirawe na samoto mesto (vidi sektor G/E: Trgovija na golemo i trgovija na malo).podgotvuvawe na hrana na pazar Ovaa klasa.podvi`ni koli~ki za hrana .2 .trgovija na malo so hrana so pomo{ na avtomati. ili sekoj sam si servira od izlo`enite podgotveni obroci.restorani . Isto taka.10 Restorani i ostanati objekti za podgotovka i poslu`uvawe na hrana Ovaa klasa opfa}a uslugi na dostavuvawe na prigotvena hrana za potro{uva~ite.kafeterii . 56. se nosat so sebe ili se nosat do potro{uva~ot.1 Restorani i ostanati objekti za podgotovka i poslu`uvawe na hrana 56. isto taka. kako i dostavuvawe na hrana vrz osnova na koncesija za sportski ili sli~ni nastani. bilo obrokot da im e serviran dodeka sedat.podgotvuvawe na hrana na baza na koncesija.restorani za hrana koja se iznesuva .29 Uslugi na dostavuvawe na hrana i pijalaci za posebni priliki (ketering) i ostanati servisi vo vrska so hranata Ovaa grupa opfa}a dejnosti na podgotovka na hrana za individui za specifi~ni nastani ili za specifi~en period. opfa}a: . bez razlika dali obrocite se konsumiraat na samoto mesto.kamioni za proda`ba na sladoledi .

taverni .barovi . kancelarii.diskoteki (pijalakot e dominanten) . vidi 10. Hranata voobi~aeno se podgotvuva vo centralnata edinica. vidi oddel 47 56. na lokacija koja ja odredil kupuva~ot za odreden nastan. bazirana na dogovor za odreden period. Ovaa klasa opfa}a: .30 Podgotovka i poslu`uvawe na pijalaci Podgotovka i poslu`uvawe na pijalaci Ovaa klasa opfa}a podgotovka i servirawe na pijalaci za konsumirawe na samoto mesto.29 Ostanati uslugi za podgotvuvawe i slu`ewe na hrana Ovaa klasa opfa}a industriski ketering. za transportnite kompanii) .kantini i kafeterii (za fabriki.servisni dejnosti za dostavuvawe na hrana. Ovaa klasa opfa}a: .servisni dejnosti za dostavuvawe na hrana.kafuliwa .89 . za sportski ili sli~ni objekti . za preprod`ba. bolnici ili {koli).trgovija na malo so hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana).21 Uslugi na dostavuvawe na hrana i pijalaci za posebni priliki (ketering) Ovaa klasa opfa}a dostavuvawe na hrana za odreden kupuva~.saloni za podgotovka na kokteli . za preprod`ba.proizvodstvo na hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana). odnosno podgotovka na hrana za kupuva~.89 . vidi oddel 47 56.proizvodstvo na hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana). Ovaa klasa ne opfa}a: . Ova vklu~uva i dostavuvawe na hrana za vreme na sportski i sli~ni nastani na baza na koncesija. vrz osnova na koncesija. vidi 10..3 56.trgovija na malo so hrana so kratok rok (lesno rasipliva hrana).pivnici . vrz osnova na dogovor (na pr.56. vrz osnova na koncesija Ovaa klasa ne opfa}a: .

29 J/Ѕ INFORMACII I KOMUNIKACII Ovoj sektor opfa}a proizvodstvo i distribucija na informacii.preprodavawe na pakuvan/podgotoven pijalak. Distribucijata na kompletnata televiziska programa od treti lica.diskoteki i podiumi za igrawe bez slu`ewe na pijalak. na internet. informati~kotehnolo{ki dejnosti. satelitski ili kabelski sistemi.trgovija na malo so pijalaci po pat na samoposlu`uvawe. t. obrabotka na podatoci i drugi informati~ko-servisni dejnosti. proizvodi od oblasta na kulturata. pretstavuvaj}i razli~ni fazi vo ovoj proces.. telekomunikaciski dejnosti (oddel 61). informati~kotehnolo{ki dejnosti (oddel 62) i ostanati informati~kotehnolo{ki uslu`ni dejnosti (oddel 63). dejnosti za snimawe na muzika i film (oddel 59). Dejnostite povrzani so produkcijata i distribucijata na TV programite poop{irno se dadeni vo oddelite 59. kako i prenos na podatoci. bez promena na sodr`inata. e opfatena vo oddelot 61. Site mo`ni formi na izdavawe (pe~atena. vidi 47. koe go vklu~uva i izdavaweto na softver. vidi 93.proda`ba na pijalaci preku avtomat Ovaa klasa ne opfa}a: .99 . isto taka. televiziskite serii itn.e. se dejnosti opi{ani vo oddelot 59. Oddelot 60. 58 Izdava~ka dejnost .) se vklu~eni vo ovoj sektor. Individualnite komponenti kako {to se filmot. radio i TV emituvawe i programski dejnosti (oddel 60). Izdavaweto vklu~uva dobivawe avtorski prava za sodr`inata (informati~ki produkti) i obezbeduvawe dostapnost na ovaa sodr`ina do javnosta so vklu~uvawe vo (ili organizirawe na) reprodukcijata i distribucijata na ovaa sodr`ina vo razli~ni formi. elektronska ili audio forma. dodeka kreiraweto na kompletnata televiziska programa od komponenti opfateni vo oddelot 59 ili ostanati komponenti (kako programi na vesti vo `ivo) se opfateni vo oddelot 60. opfa}a emituvawe na ovie programi od strana na producentot. Glavnite komponenti na ovoj sektor se dejnosti od oblasta na izdava{tvoto (oddel 58). obezbeduvawe na sredstva za prenos ili distribucija na ovie proizvodi.barovi za podgotovka na ovo{ni napitoci . 60 i 61. vidi 47 . Ovaa distribucija vo oddelot 61 mo`e da se obezbedi preku emitirawe. multimedija produkti kako {to e CD-ROM itn.

po{tenski razglednici. isklu~eno e i pe~ateweto (vidi 18.Ovoj oddel vklu~uva izdavawe na knigi. vidi 32. video lenti i DVD filmovi ili sli~ni formati (oddel 59). izdavawe na vesnici. vidi 58. karti i grafikoni . multimedija produkti kako {to e CD-ROM itn. bro{uri. vidi 90. 58. elektronska ili audio forma. bro{uri.11 Izdavawe na knigi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na izdavawe na knigi vo pe~atena. formulari. magazini i ostanati periodi~ni izdanija. vidi 59. se vklu~eni vo ovoj sektor. na internet.izdavawe na muzi~ki knigi. osven izdavawe na filmovi.proizvodstvo na globusi. imenici i adresni listi i ostanato izdavawe.izdavawe na atlasi. elektronska (CD.izdavawe na enciklopedii itn. publikacii. vozni redovi. elektronski prikaz itn. Site mo`ni formi na izdavawe (pe~atena. .18.99 . na CD-ROM Ovaa klasa ne opfa}a: .).20 .20). Ovoj oddel isklu~uva izdavawe na filmovi. Ovie raboti se karakteriziraat so intelektualna kreativnost potrebna za nivno sozdavawe i voobi~aeno se za{titeni so avtorsko pravo. letoci i sl.11.1 Izdavawe na knigi. Izdavaweto vklu~uva dobivawe avtorski prava za sodr`inata (informati~ki produkti) i obezbeduvawe dostapnost na ovaa sodr`ina do javnosta so vklu~uvawe vo (ili organizirawe na) reprodukcijata i distribucijata na ovaa sodr`ina vo razli~ni formi. imenici i adresari. vesnici. letoci. re~nici. i produkcija na master kopii za snimawe ili audio materijali (oddel 59). posteri i reprodukcii na umetni~ki dela.izdavawe na reklamen materijal.19 . kako {to se fotografii. enciklopedii.) ili audio forma ili na internet.izdavawe na audio knigi . mapi i grafikoni. kako i izdavawe na softver.12) i masovnata reprodukcija na snimenite materijali (vidi 18. spisanija i periodi~ni vesnici.03 .dejnosti na nezavisni avtori. rezbarija. vklu~uvaj}i re~nici i enciklopedii. Ovaa klasa opfa}a: . periodi~ni izdanija i ostanati izdava~ki dejnosti Ovaa grupa vklu~uva dejnosti na izdavawe na knigi.izdavawe na knigi. Isto taka. 58. atlasi.

pe~atewe za reklamni vesnici. farmacevtski dodatoci (pregled na lekovi) i sl. Izdavaweto mo`e da bide vo pe~atena ili elektronska forma. Ovie spisoci mo`at da bidat izdadeni vo pe~atena ili elektronska forma. kako {to se zbirki na zakoni.19 Drugi izdava~ki dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . {to se za{titeni vo svojata forma no ne i vo sodr`inata. Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 63. gravuri i po{tenski razglednici ● ~estitki ● formulari ● posteri. Izdavaweto mo`e da bide vo pe~atena ili elektronska forma.obezbeduvawe na softver onlajn (hostirawe na aplikacii i drugi uslugi vo vrska so toa). vklu~uvaj}i i internet.izdavawe na telefonski imenici . Tuka e vklu~eno i pe~ateweto na radio i televiziski programi. 58.internetsko (onlajn) obezbeduvawe na statisti~ki i ostanati informacii Ovaa klasa ne opfa}a: .13 .11 . na fakti / informacii (bazi na podatoci). vidi 63.13 Izdavawe na vesnici Ovaa klasa opfa}a izdavawe na vesnici.14 Izdavawe na spisanija i periodi~ni publikacii Ovaa klasa opfa}a izdavawe na periodi~ni i ostanati spisanija {to se pojavuvaat pomalku od 4 pati nedelno. 58.12 Izdavawe na imenici i spisoci na adresi Ovaa klasa opfa}a izdavawe na spisoci. vklu~uvaj}i i internet. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 58.58.91 58. {to izleguvaat barem 4 pati nedelno. vklu~uvaj}i reklamni vesnici. umetni~ki reprodukcii ● reklamen materijal ● ostanati pe~ateni materijali .izdavawe (vklu~uvaj}i i onlajn (preku internet)) na: ● katalozi ● fotografii.izdavawe na ostanati imenici i kompilacii.izdavawe na spisok na adresari .dejnosti na novinskite agencii.

41 .izdavawe na igri za kompjuteri za site platformi 58. vidi 47.11 Filmska dejnost. kako i prika`uvawe na filmovi ili filmski produkti. itn.obezbeduvawe na softver onlajn (hostirawe na aplikacii i drugi uslugi vo vrska so toa). se vklu~eni. sihronizacija na zvuk. produkcija na originalni zvu~ni zapisi. pomo{ni dejnosti kako filmska obrabotka. nivna promocija i distribucija.58.proizvodstvo na softver koj ne e namenet za izdavawe.20 .29 Izdavawe na ostanata programska oprema Ovaa klasa opfa}a: .izdavawe na gotov softver (softver neprilagoden za ne~ii specifi~ni potrebi-stanarden).trgovija na malo so gotovi (neprilagodeni-stanardni) softveri.e. dejnosti za video i televiziska programa .. produkcija na video i televiziska programa i dejnosti na snimawe na zvu~ni zapisi i muzi~ko izdava{tvo Ovoj oddel opfa}a snimawe na igrani i dokumentarni filmovi na filmski lenti. vidi 18. 59 59. vklu~uvaj}i i prevod ili adaptacija na gotovi softveri za odreden pazar na svoja smetka: ● operativni sistemi ● delovni i ostanati aplikacii Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 63. Kupuvaweto i proda`bata na filmski dela i prava na videodistribucija.01 . Ovoj oddel vklu~uva i dejnosti na zvu~ni zapisi.1 Filmska dejnost. monta`a. izdavawe na muzika. vidi 62. kako i dejnosti na snimawe zvuk vo studio ili na drugo mesto. isto taka. vklu~uvaj}i go i prevodot ili adaptacijata na gotovi (neprilagodeni-stanardni) softveri za poedine~ni pazari vrz baza na dogovor ili nadomestok. t.reprodukcija na softver.21 Izdavawe na softver Izdavawe na kompjuterski igri Ovaa klasa opfa}a: . filmska distribucija i ostanati filmski produkcii na drugi industrii. videolenti ili na disk za javno prika`uvawe vo kina ili na televizija.2 58.

CD. vidi 59.. vidi 77. video i televiziski programi (televiziski serii. kako i kopirawe na audio i videolenti. isto taka. vidi 46. vklu~uvaj}i digitalna distribucija za javno prika`uvawe vo kina ili za emituvawe na televizija. vidi 60. monta`a. Kupuvaweto i proda`bata na filmski dela i prava na videodistribucija.dejnost na samostojni umetnici. dokumentarni itn. vidi 46.iznajmuvawe na videolenti.20 .Ovaa grupa vklu~uva snimawe na igrani i dokumentarni filmovi na filmski lenti. vidi 18. DVD itn.0 59. specijalisti za tehnika itn.trgovija na golemo na prazni videolenti. kako i nivno prika`uvawe.20 .22 .postprodukcija. distribucija na film i ostanati filmski produkti (videolenti. DVD.2 .trgovija na golemo na snimeni videolenti.11 .dejnosti na privatnite kinosali ili na filmskite agenti ili agencii.) ili televiziski reklami Ovaa klasa ne opfa}a: .43 . DVD za javno prika`uvawe. CD. vidi 82. re`iseri.63 .. pomo{ni dejnosti kako filmska obrabotka. CD. DVD ili dr. vidi 60. sostanoci. sihronizacija na zvuk itn. vidi 90.televizisko emituvawe.obrabotka na filmovi razli~no od filmskata dejnost. vidi 47. vidi 59.20 .kopirawe na snimeni materijali (osven kopirawe na film za prika`uvawe vo kino).99 .90 . scenografi. vidi 74.proizvodstvo na filmovi.dirtektno (simultano) titluvawe na televiziski prenosi vo `ivo (na pr. DVD. konferencii). vidi 74.) za drugi industrii. Dejnosti na proizvodstvo na filmovi.trgovija na malo na videolenti..2 .52 .zvu~ni zapisi i snimawe na knigi na lenti. CD ili DVD kopirawe od master kopii.12 Dejnosti koi sledat posle proizvodstvoto na filmovi i videofilmovi i televiziska programa 59. videofilmovi i televiziska programa Ovaa klasa opfa}a: .12 .kreirawe na kompletna televiziska programa. se vklu~eni. animatori. videolenti.

vidi 90. animatori.0 59.distribucija na film. vidi 18. televiziski mre`i i stanici i izlo`uva~i Ovaa klasa.14 Prika`uvawe na filmovi . CD ili DVD reprodukcija od master kopii. vidi 46. vidi 46. scenografi.reprodukcija na snimeni materijali.20 . isto taka.43 .trgovija na malo na videolenti. opfa}a: . vidi 77.63 59.dejnost na filmski arhivi Ovaa klasa ne opfa}a: .52 . kompjuterska grafika.trgovija na golemo na snimeni videolenti.dejnost na samostojni umetnici. animirawe i specijalni efekti. vidi 18. opfa}a: .63 . DVD. vmetnuvawe na prevod na filmovi. razvivawe i obrabotka na filmovi.20 . vidi 46.22 . CD ili DVD od master kopii.kopirawe na snimeni materijali (osven reprodukcija na film za prika`uvawe vo kino) kako i reprodukcija na audio i videolenti. kako i reprodukcija na audio i videolenti. videolenti. video i televiziska programa Ovaa klasa opfa}a: . specijalisti za tehnika itn. vidi 47.. prefrlawe na lenti. DVD i sli~ni produkcii na kina. Ovaa klasa. isto taka. DVD-ja za javno prika`uvawe. DVD. CD.Ovaa klasa opfa}a dejnosti koi sledat posle proizvodstvoto na filmovi. re`iseri. kako i dejnosti na filmski laboratorii i specijalni laborotorii za animirani filmovi. DVD.13 Dejnosti za distribucija na filmska. vidi 47.iznajmuvawe na videolenti.obrabotka na filmovi razli~no od filmskata dejnost. kako filmska monta`a.trgovija na golemo na snimeni videolenti.trgovija na golemo na prazni videolenti.43 . vidi 74. CD.20 .steknuvawe so prava za distribucija na film. videolenti i DVD Ovaa klasa ne opfa}a: . CD.trgovija na malo na snimeni videolenti i DVD. izrabotka na odjavna {pica.

dejnost na kinoklubovi 59. go opfa}a i emituvaweto na podatoci. pretstavi vo `ivo. Ovoj oddel. nivno promovirawe. Ovoj oddel ja isklu~uva distribucijata na kabelskata ili druga pretplatni~ka programa (vidi oddel 61). na treta partija. dejnosti za steknuvawe i registrirawe na avtorski prava za muzi~kite kompozicii. za zabavni programi. Ako ne se. pe~ateni ili drugi mediumi. televizija. obrazovni i mladinski programi) so pretplata. izdavawe. t. vesti. Izdavaweto na muzi~ki knigi e vklu~eno tuka. televizija. govorni emisii i sl. za posledovatelno javno emituvawe. Emituvaweto mo`e da se izvr{i so koristewe na razli~ni tehnologii. CD.prika`uvawe na filmovi i videolenti vo kinosali. toga{ edinicata koja gi izveduva ovie dejnosti treba da dobie prava za reprodukcija i distribucija za snimawe na master kopii. preku satelit. kako lenti. vklu~uvaj}i ja produkcijata na snimeni (ne vo `ivo) radioprogrami. na otvoreno ili vo drugi objekti za prika`uvawe .2 Snimawe na zvu~ni zapisi i izdavawe na muzi~ki zapisi 59. Ovaa klasa. avtorizirawe i koristewe na ovie kompozicii pri snimawe. Edinicite vklu~eni vo ovie dejnosti mo`e da gi poseduvaat avtorskite prava ili da deluvaat kako upravuva~ na muzi~kite avtorski prava vo ime na sopstvenicite. isto taka. na radio. sportski.20 Snimawe na zvu~ni zapisi i izdavawe na muzi~ki zapisi Ovaa klasa opfa}a originalni dejnosti za produkcija na originalni (zvu~ni) master kopii. ja vklu~uva produkcijata na programite {to se po priroda vo ograni~ena forma (limitirana forma kako {to se vesti. vo eter. go opfa}a i snimaweto na zvu~ni zapisi vo studio ili sl. . isto taka.Ovaa klasa opfa}a: . Isto taka. 60 Emituvawe na programa Ovoj oddel opfa}a kreirawe na sodr`inata ili steknuvawe na pravoto na distribucija na sodr`inata i emituvawe na sodr`inata na radio. filmovi. integrirani so radio i televizija. go opfa}a muzi~koto izdava{tvo. Ovaa klasa. maloproda`ba ili direktno na javnosta. Ovie dejnosti mo`e ili ne mora da se integrirani so produkcijata na master snimkite vo ista edinica.e. isto taka. promocija i distribucija na zvu~ni zapisi za golemoproda`ba. kablovski ili preku internet.

isto taka. sostavuvawe i transmisija na programa za primatelite ili pretplatnicite preku eter.emituvawe na podatoci integrirani so radioemituvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .).sobirawe na paket od kanali i distribucija na tie paketi. bez programirawe.60. reporta`i vo `ivo) ili kombinirano.11 . opfa}a emituvawe na podatoci integrirani so televiziskoto emituvawe. reklami itn. Ovaa klasa. vidi 59.) {to ne se povrzani so emituvawe. programski komponenti od sopstvena produkcija (lokalni vesti. dokumentarci i sl. {ou programi.emituvawe na radio preku internet (internet radiostanici) .dejnosti na radiomre`i. dokumentarci. Programiraweto na videokanali. vidi 59.20 60.dejnosti na emituvawe na radiosignali od radiostudija i objekti za transmisija na programite za javnost. od otkupeni programski komponenti (filmovi. Ovaa klasa opfa}a programa dostapna za korisnicite besplatno.produkcija na elementi od televiziski programi (filmovi. isto taka. kako {to se kabelski kompanii ili satelitski provajderi. vidi oddel 61 . kabelski ili preku satelit . Programata mo`e da bide od op{ta ili specijalizirana priroda (limitirana forma kako {to se vesti. za primatelite ili za pretplatnicite Ovaa klasa. opfa}a: .2 60. imeno. e opfateno so ovaa klasa.20 Dejnosti na televiziskata programa i emituvawe Dejnosti na televiziskata programa i emituvawe Ovaa klasa opfa}a kreirawe na kompletna televiziska programa. sport. kako i programa nameneta samo za pretplatnici.1 60. isto taka. obrazovni ili programi za mladi).10 Emituvawe na radioprograma Emituvawe na radioprograma Ovaa klasa opfa}a: .produkcija na snimena radioprograma. Ovaa kompletna televiziska programa mo`e da bide emituvana ili od edinicata {to ja producira ili producirana za transmisija od strana na treta partija distributeri. Ovaa klasa ne opfa}a: .

tekst. za distribucija na podatoci i televiziski signali) ● opremuvawe na telegrafski i ostanati bezvu~ni komunikacii koristej}i sopstvena oprema. podatoci. mikrobranovi ili kombinacija od zemjani linii i satelitski vrski ● rabota na kabelski distributivni sistemi (na pr. Vo slu~aj na prenesuvawe na televiziski signal. zvuk i video so koristewe na `i~ana telekomunikaciska infrastruktura.61 Telekomunikacii Ovoj oddel opfa}a dejnosti za obezbeduvawe telekomunikaciski i sli~nii uslugi.obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorot za `i~ana infrastruktura Ovaa klasa ne opfa}a: . toa mo`e da opfa}a povrzuvawe na kompletnite programski kanali (proizvedeni vo oddel 60) vo programski paket za distribucija.10 Dejnosti na `i~ani telekomunikacii Dejnosti na `i~ani telekomunikacii Ovaa klasa opfa}a: .1 61. bez u~estvo vo nejzinata kreacija. Opremata za izvr{uvawe na ovie dejnosti mo`e da bide bazirana na edna ili kombinacija od pove}e tehnologii. vidi 61.90 61. isto taka..2 Dejnosti na bez`i~ni telekomunikacii .rabotni dejnosti. Prenosnata oprema za izveduvawe na ovie dejnosti mo`e da bide bazirana na edna ili kombinacija od pove}e tehnologii. Ovaa klasa. podatoci. odr`uvawe ili pristap do opremata za prenos na glas. 61.obezbeduvawe pristap i mre`en kapacitet od sopstvenicite i mre`nite operatori i obezbeduvawe telekomunikaciski uslugi za firmite i doma}instvata so koristewe na ovoj kapacitet . kako {to se prenos na glas. vklu~uvaj}i: ● rabota i odr`uvawe na opremata za prenos i transmisii za obezbeduvawe komunikacii od to~ka do to~ka preku zemjani linii. opfa}a: . tekst. zvuk i video. Zaedni~ko za dejnostite klasificirani vo ovoj oddel e prenosot na sodr`inata.preprodava~i na telekomunikacii. Podelbata vo ovoj oddel e bazirana na tipot na koristenata infrastruktura.

Ovaa klasa. isto taka.dostavuvawe na vizuelna.preprodava~i na telekomunikacii.90 61. opfa}a: .90 61. tekst. podatoci. Ovaa klasa.61.9 Drugi telekomunikaciski dejnosti .obezbeduvawe pristap i mre`en kapacitet od sopstvenicite i mre`nite operatori i obezbeduvawe bez`i~ni telekomunikaciski uslugi (osven satelit) so koristewe na ovoj kapacitet za firmite i doma}instvata .rabotni dejnosti.dejnosti za odr`uvawe i rabota na mre`ite za povikuvawe (paging) kako i mobilnite i drugi bez`i~ni telekomunikaciski mre`i Prenosnata oprema obezbeduva transmisija preku branovi i mo`e da bide bazirana na edna ili kombinacija od pove}e tehnologii. odr`uvawe ili pristap do opremata za prenos na glas. odr`uvawe ili obezbeduvawe pristap do opremata za prenos na glas. opfa}a: . vidi 61.20 Dejnosti na bez`i~ni telekomunikacii Ovaa klasa opfa}a: . podatoci.obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorot na satelitskata infrastruktura Ovaa klasa ne opfa}a: .preprodava~i na telekomunikacii. lokalnite televiziski stanici ili radio mre`i do korisnicite preku direkten doma{en satelitski sistem. isto taka. vidi 61. zvu~na ili tekstualna programa dobiena od kabelskite mre`i.obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorot za bez`i~na infrastruktura Ovaa klasa ne opfa}a: . tekst.rabotni dejnosti. zvuk i video so koristewe na bez`i~na telekomunikaciska infrastruktura . zvuk i video so koristewe na satelitska telekomunikaciska infrastruktura .3 61.30 Dejnosti na satelitska telekomunikacija Dejnosti na satelitska telekomunikacija Ovaa klasa opfa}a: . (Edinicite klasificirani ovde ne izrabotuvaat programski materijal).

obezbeduvawe na telefonski i internet pristap vo objekti otvoreni za javnost . vidi 61. 61.61.telekomunikaciska preproda`ba (t.rabotewe na satelitskite terminalski stanici i pridru`nata oprema povrzani so eden ili pove}e zemjani komunikaciski sistemi i sposobnost za prenesuvawe na telekomunikaciite do ili primawe telekomunikacii od satelitskite sistemi .obezbeduvawe na internet pristap od strana na operatorite na telekomunikaciskata infrastruktura. konsultantski i srodni dejnosti Ovoj oddel gi opfa}a slednive dejnosti za obezbeduvawe ekspertski uslugi na poleto na informati~kata tehnologija: pi{uvawe.obezbeduvawe na internet pristap preku mre`ite pome|u klientot i provajderot (ISP) na internet uslugite koi ne se vo sopstvenost ili pod kontrola na internet provajderot (ISP).01 Kompjutersko programirawe. planirawe i dizajnirawe na kompjuterski sistemi {to go integriraat hardverot. modificirawe.up internet pristap itn. upravuvawe i rabota so kompjuterskite sistemi na korisnicite i /ili oprema za obrabotka na podatocite i drugi profesionalni i srodni tehni~ko-kompjuterski dejnosti.20.10.telefonirawe preku internet . . komunikaciska telemetrija i rabota na radarski stanici . konsultantski i srodni dejnosti Kompjutersko programirawe . softverot i komunikaciskata tehnologija.e.0 62. 61. kako {to e dial . nabavka i preproda`ba na mre`en kapacitet bez obezbeduvawe na dopolnitelni uslugi) Ovaa klasa ne opfa}a: .obezbeduvawe na specijalizirani telekomunikaciski aplikacii. testirawe i poddr{ka na softverot.30 62 Kompjutersko programirawe. kako {to se satelitsko sledewe.obezbeduvawe na telekomunikaciski uslugi preku postoe~kite telefonski vrski: ● VOIP uslugi (Voice Over Internet Protocol) .90 Drugi telekomunikaciski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . 62.

proda`ba na kompjuterski hardver ili softver.izrabotka na strukturata i sodr`inata na. vidi 62. . t. 47.41 . testirawe i poddr{ka na softverot.03 Dejnosti na upravuvawe so kompjuterska oprema Ovaa klasa opfa}a upravuvawe i rabota so kompjuterskite sistemi na korisnicite i /ili oprema za obrabotka na podatocite.Ovaa klasa opfa}a pi{uvawe.instalirawe na meinfreim i sli~ni kompjuteri. vidi 46.prevod ili adaptirawe na gotov (neprilagodenstandarden) softver za odreden pazar na sopstvena smetka. Ovaa klasa opfa}a: .instalirawe na softver. modificirawe i konfiguracija na postoe~kata aplikacija taka {to taa e funkcionalna vo ramkite na informativniot sistem na korisnikot Ovaa klasa ne opfa}a: .29 .09 62. vidi 58. kako i srodni uslugi za poddr{ka.20 . Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 62. duri i vo slu~ai koga obezbeduvaweto na softver e integralen del na dejnosta. softver i komunikaciskite tehnologii. vidi 62. vidi 33. softver i komunikaciskite tehnologii. modificirawe.02 62.instalirawe (postavuvawe) na personalni kompjuteri. oporavuvawe od kompjuterski krah.51.29 .izdavawe na softverski paketi.planirawe i izrabotka na kompjuterski sistemi {to gi integriraat kompjuterskiot harver. vidi 58. Uslugite mo`e da vklu~at i obuka na korisnicite.e. i/ili pi{uvawe na kompjuterski kod neophoden za kreirawe i primenuvawe na: ● sistemskiot softver (vklu~uvaj}i go i a`uriraweto) ● aplikativen softver (vklu~uvaj}i go i a`uriraweto) ● bazite na podatoci ● veb-stranicite .prilagoduvawe na softverot.09 .02 Kompjuterski konsultantski dejnosti Ovaa klasa opfa}a planirawe i izrabotka na kompjuterski sistemi {to gi integriraat kompjuterskiot hardver.

hostirawe i sli~ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .obrabotka na podatocite i nivno hostirawe.1 Obrabotka na podatoci.ovozmo`uvawe na davawe na koristewe na meinfreim od strana na pogolem broj korisnici (princip na podelba na vreme) .03 . 63.podgotvuvawe na infrastruktura za hostirawe.kompjutersko programirawe.02 .uslugi za instalirawe na softver Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 62.09 Ostanati uslugi vo vrska so informati~kata tehnologija i kompjuterite Ovaa klasa opfa}a ostanati uslugi vo vrska so informati~kata tehnologija i kompjuterite.dejnosti na obrabotka na podatocite: ● kompletna obrabotka na podatocite obezbedeni od korisnicite .upravuvawe so kompjuterskata oprema.kompjuterski konsultacii.specijalizirani dejnosti na hostirawe kako {to se: ● internet hostirawe ● uslugi na kontinuiran tek na podatoci ● hostirawe na aplikacii . vidi 62.instalirawe (postavuvawe) na personalni kompjuteri . vidi 63. vidi 33. 63.11 Obrabotka na podatoci.instalirawe na meinfreim i sli~ni kompjuteri. nespomnati na drugo mesto kako {to se: . uslugi za obrabotka na podatoci i srodni dejnosti. kako i ostanati dejnosti {to prvenstveno obezbeduvaat informacii.01 . obrabotka na podatoci i dejnosti na postavuvawe na glavniot kompjuter (hostirawe). vidi 62.uslugi za oporavuvawe od kompjuterski krah . uslugi za obrabotka na podatoci i sli~ni dejnosti . hostirawe i sli~ni dejnosti.11 63 Informativni uslu`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a dejnosti na internet-portali.uslugi za podgotovka na aplikacii .20 . kako i obezbeduvawe mo`nosti za prebaruvawe i drugi portali za internet.62. internet portali Ovaa grupa opfa}a podgotvuvawe na infrastruktura za hostirawe.

izdavawe na knigi.03 63.dejnosti na novinskite sindikati i novinskite agencii {to gi snabduvaat mediumite so vesti. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a ostanati informativni uslu`ni dejnosti. kako {to se mediumskite sajtovi (stranici) {to obezbeduvaat periodi~no a`urirana sodr`ina Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi oddel 58 . vidi oddel 60 63.20 . Ovaa grupa ne opfa}a: . kako {to se: . nespomnati na drugo mesto. sliki i nastani Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 74. preku internet.dejnostite kade {to nabavuva~ot go koristi kompjuterot samo kako sredstvo se klasificirani spored prirodata na obezbedenite uslugi 63.dejnosti na biblioteki i arhivi. vesnici.12 Internet portali Ovaa klasa opfa}a: .91 Dejnosti na novinskite agencii Ovaa klasa opfa}a: . `urnali itn.emituvawe preku internet. vidi 91.99 Ostanati informativni uslu`ni dejnosti.rabota na veb (internet)-stranici koi koristat prebaruva~i i odr`uvaat ekstenzivni bazi na podatoci so internet adresi i sodr`ini koi se vo lesno prebarliva forma .9 Ostanati informativni uslu`ni dejnosti Ovaa grupa opfa}a dejnosti na novinskite agencii i site ostanati informativni uslu`ni dejnosti.● generirawe na specijalizirani izve{tai od podatocite obezbedeni od korisnicite .rabota na drugi internet-stranici {to dejstuvaat kako portali na internet.01 63.dejnosti na nezavisni fotoreporteri. vidi 90.uslugi za obezbeduvawe na vlez na podatocite Ovaa klasa ne opfa}a: .telefonski informaciski uslugi so kompjuterska poddr{ka .dejnosti na nezavisni novinari.

vidi 82. 64. Ovoj sektor. 64..zemawe depoziti koi se nameneti za poramnuvawe na smetkite pome|u finansiskite institucii . t.upravuvawe so me|unarodnite rezervi na dr`avata . ostanatite fondovi i sli~ni finansiski subjekti.e.supervizija na bankarskoto rabotewe . isto taka.vr{ewe na bankarski raboti za dr`avata 64 .uslugi na sobirawe novinski ise~oci i sl. vrz baza na dogovor ili so nadomestok .monitoring i kontrola na pari~nata masa .1 Monetarno posreduvawe Ovaa grupa opfa}a obezbeduvawe na finansiski sredstva vo vid na prenoslivi (transferibilni) depoziti.11 Centralna banka Ovaa klasa opfa}a: . sredstva koi se nepromenlivi vo pari~na smisla i koi se obezbeduvaat na dnevna osnova osven od centralnata banka i od nefinansiski izvori. gi vklu~uva dejnostite na upravuvawe so imot kako {to se dejnostite na holdingdru{tvata i dejnostite na zaemnite fondovi (trustovite).izdavawe i upravuvawe so nacionalnata valuta . Finansisko-uslu`ni dejnosti.dejnosti na centrite za povik. Ovaa klasa ne opfa}a: .20 K/И fINANSISKI DEJNOSTI I DEJNOSTI NA OSIGURUVAWE Ovoj sektor opfa}a finansiski uslu`ni dejnosti vklu~uvj}i go osiguruvaweto. osven osiguruvawe i penziski fondovi Ovoj oddel gi opfa}a dejnostite na obezbeduvawe i preraspredelba na finansiski sredstva osven za osiguruvawe.uslugi za prebaruvawe na informacii. penziski fondovi i zadol`itelno socijalno osiguruvawe. Zabele{ka: Ureduvaweto i organizacijata na nacionalnite institucii imaat mnogu zna~ajna uloga vo odreduvaweto na klasifikacijata vo ramkite na ovoj oddel. reosiguruvaweto i dejnosti na penziskite fondovi i pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi.

opfa}a: .aktivno upravuvawe so kompaniite i pretprijatijata.10 64. Ovie dejnosti generalno gi vr{at monetarni institucii koi se razli~ni od centralnata banka. vidi 64. kreditni karti~ki itn. na primer. Ovaa klasa ne opfa}a: .banki .odobruvawe na stanbeni krediti od strana na specijalizirani nedepozitni institucii.3 Trustovi.Dejnostite na centralnata banka se razlikuvaat poradi institucionalni pri~ini. pozajmici.2 64. strate{ko planirawe i donesuvawe na odluki vo vrska so kompaniite. kako i odobruvawe na kreditni sredstva i sredstva za zaemi. Kreditiraweto mo`e da bide vo razli~na forma kako.dejnost na po{tenski `iro-banki i po{tenski {tedilnici . edinici koi imaat sopstvenost na imotot (go imaat kontrolniot paket na sopstveni~kiot kapital) na grupa od korporaciski podru`nici i na koi glavna cel im e sopstvenost nad grupata. ostanati fondovi i sli~ni finansiski subjekti . isto taka.dejnosti za obrabotka i izvr{uvawe na transakcii so kreditni karti~ki.dejnosti za nara~uvawe na pari Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 70. hipoteki.e tie ne rakovodat i ne upravuvaat so drugite edinici. kako {to se: .19 64. 64. t.{tedilnici . Holding-kompaniite vo ovaa klasa ne obezbeduvaat kakva i da e druga usluga na pretprijatijata vo koi imaat pogolem del od sopstveni~kiot kapital.19 Drugo monetarno posreduvawe Ovaa klasa opfa}a primawe na depoziti i /ili supstituti na depozitite.92 .e.kreditni dru{tva Ovaa klasa.20 Dejnosti na holding-dru{tvata Dejnosti na holding-dru{tvata Ovaa klasa opfa}a dejnosti na holding-kompaniite. t. vidi 66.odobruvawe na stanbeni krediti od specijalizirani depozitni institucii .

20 . Ovaa klasa opfa}a: . vidi 66. bez upravuvawe.zatvoreni investiciski fondovi . Tie subjekti ostvaruvaat dobivka na kamata.30 . agencii za nedvi`nosti ili knigovodstveni agencii koi se upravuvani vo ime na korisnicite preku uslovite koi se navedeni vo dogovorot na trustot ili dogovorot na agencijata.2 vo soglasnost so nivnata glavna dejnost .trustovi.penziski fondovi. ostanati fondovi i sli~ni finansiski subjekti Ovaa klasa gi vklu~uva pravnite subjekti koi{to se organizirani za zdru`uvawe na hartii od vrednost ili ostanati finansiski sredstva. stapka na prinos.investiciski fondovi na edinici (fondovi na doverba) . kako {to se diverzifikacija na rizik.9 Drugi finansisko-uslu`ni dejnosti.upravuvawe so fondovi. Portfolijata se prilagodeni za kupuva~ite da mo`at da postignat odredeni investiciski karakteristiki. vidi ja klasata vo NKD Rev. kako i promena na cenite.osiguruvawe i penziski fondovi. vidi oddel 65 64. vidi 65.otvoreni investiciski fondovi . vidi 64. Ovaa klasa ne opfa}a: .30 Trustovi.zaemni fondovi (trustovi) i ostanati fondovi koi ostvaruvaat prihod od proda`ba na dobra ili uslugi.dejnosti na holding-kompaniite. osven osiguruvawe i penziski fondovi Ovaa grupa gi opfa}a finansisko-uslu`nite dejnosti razli~ni od onie koi gi vr{at monetarnite institucii.91 Finansiski lizing Ovaa klasa opfa}a: . dividenda i drugi prihodi od imot. no imaat ili voop{to nemaat vraboteni i ne ostvaruvaat prihodi od proda`ba na uslugi.64.30 64. Ovaa grupa ne opfa}a: . vo ime na akcionerite ili na korisnicite.

99 . opcii i drugi instrumenti za nadminuvawe (pokrivawe) na rizik 64.finansiski uslu`ni dejnosti koi glavno se odnesuvaat na davawe na zaemi preku institucii koi ne se vklu~eni vo monetarnoto posreduvawe. {to e povrzan so vidot na stokata {to se dava pod zakup 64. vidi 64.odobruvawe na stanbeni krediti od strana na specijalizirani depozitni institucii. vklu~uvaj}i ja i kamatata.operativen lizing. a zakupecot gi steknuva site koristi od negovata upotreba i gi prezema site rizici povrzani so sopstvenosta. vidi 94. no i ne mora da bide prenesena na zaemoprimatelot. hipoteki. {to e povrzan so vidot na dobrata koi se davaat pod zakup .drugi finansiski uslu`ni dejnosti koi se razli~ni od davaweto na zaemi: ● faktoring dejnosti (naplata na pobaruvawa i naplatnokreditno rabotewe) ● dogovarawe na kamatni i devizni konverzii: ("Swap" aran`mani). Ovaa klasa ne opfa}a: . Lizingot gi pokriva site ili re~isi site tro{oci. vidi oddel 77.92 Drugo kreditno posreduvawe Ovaa klasa opfa}a: .19 . vidi oddel 77. pri {to gi nudat slednite uslugi: ● odobruvawe na potro{uva~ki kredit ● finansirawe na me|unarodna trgovija ● obezbeduvawe na dologoro~no finansirawe za industrijata od strana na industriski banki ● pari~ni pozajmici nadvor od bankarskiot sistem ● odobruvawe na stanbeni krediti od strana na specijalizirani nedepozitni institucii ● dejnosti na zalo`uvalnici i zaemodava~i Ovaa klasa ne opfa}a: . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: .99 Drugi finansisko-uslu`ni dejnosti osven osiguruvawe i penziski fondovi. kreditni karti~ki itn.operativen lizing. Sopstvenosta nad sredstvata (aktivata) na krajot mo`e. kade dodeluvaweto na kredit mo`e da bide vo razli~na forma kako {to se zaemi.lizing. kade {to rokot za zakup pribli`no go pokriva o~ekuvanoto vremetraewe na sredstvata (aktivata)..dejnosti za davawe na pari~na pomo{ (dotacii) od strana na zdru`enija.

vidi 94.1 Osiguruvawe Ovaa grupa opfa}a osiguruvawe na `ivotot so ili bez zna~itelni elementi na {tedewe.91 .91 .11 Osiguruvawe na `ivot Ovaa klasa opfa}a: Prezemawe rizici za polisi za rentno osiguruvawe i osiguruvawe na `ivot.naplata na menica bez prezemawe na dolgot. vidi 82. osven osiguruvawe na `ivotot i toa: ● osiguruvawe od nezgodi i po`ar ● zdravstveno osiguruvawe ● patni~ko osiguruvawe ● osiguruvawe na imot . vidi 64.99 65 Osiguruvawe. kako {to se po pat na kompanii za kapitalni vlo`uvawa. 65. reosiguruvawe i penziski fondovi.proda`ba.posreduvawe vo raboteweto so hartii od vrednost za tu|a smetka. polisi za osiguruvawe vo slu~aj na smrt i invaliditet kako posledica na nesre}en slu~aj (so ili bez zna~itelni elementi na {tedewe) 65. kako i ne`ivotno osiguruvawe.uslugi na osiguruvawe. vidi 66.dejnosti na investirawe za sopstvena smetka. osven zadol`itelno socijalno osiguruvawe Ovoj oddel opfa}a prezemawe na rizik za polisi za osiguruvawe i vlo`uvawe na premii za osiguruvawe zaradi jaknewe na portfolioto na finansiskiot imot {to }e mo`e da se koristi vo slu~aj na idni pobaruvawa za nadomest na {teti. Vklu~eno e direktnoto osiguruvawe i reosiguruvaweto. Ovaa klasa ne opfa}a: . polisi za osiguruvawe na prihodi poradi nesposobnost za rabota.dejnosti za davawe na pari~na pomo{ (dotacii) od strana na zdru`enija. 65.finansiski lizing. itn. investiciski klubovi.● dejnosti na dru{tva koi trguvaat so polisi za `ivotno osiguruvawe na drugi lica . iznajmuvawe i posreduvawe vo raboteweto so nedvi`nosti.12 Ne`ivotno osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: . vidi oddel 68 .12 .

penziski planovi Ovaa klasa ne opfa}a: .30 66 Pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi i dejnostite vo osiguruvaweto Ovoj oddel opfa}a davawe na uslugi koi se vklu~eni ili se tesno povrzani so finansiskite uslu`ni dejnosti.3 65. planovi i/ili programi) koi se organizirani da obezbedat penzii isklu~ivo za vraboteni ili ~lenovi. no sami po sebe ne se finansiski uslugi. vozduhoplovi i osiguruvawe na prevoz ● osiguruvawe od finansiski zagubi i osiguruvawe od odgovornost 65. Ovde se vklu~eni penziskite planovi so odnapred opredeleni nadomestoci. fondovi.penziski fondovi i planovi . Pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi. vidi 66.programi za zadol`itelno socijalno osiguruvawe.30 Penziski fondovi Penziski fondovi Ovaa klasa opfa}a aktivnosti na pravni lica (t. osven osiguruvawe i penziski fondovi 66. Osnovnoto ras~lenuvawe na ovoj oddel e spored vidot na finansiskite transakcii ili vidot na vlo`uvawata vo fondot.e.1 .30 .● osiguruvawe na motorni vozila.2 65. vidi 84. plovni objekti.upravuvawe so penziskite fondovi. Ovaa klasa opfa}a: .20 Reosiguruvawe Reosiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti za prezemawe na site ili na del od rizicite povrzani so postoe~ki polisi za osiguruvawe koi izvorno se sklu~eni so drugi dru{tva za osiguruvawe 65.planovi za nadomestocite na vrabotenite . kako i individualni planovi kade {to nadomestocite se ednostavno odredeni preku pridonesite na ~lenovite.

99 .rabotewe na finansiski pazar za svoja smetka.dejnosti na agenti i posrednici vo osiguruvawe.terminska berza na stoki . opcii na akcii. kako {to se: .30 66. . vidi 66.berza na opcii na akcii ili stokovni opcii 66.berza na akcii . vidi 66.dejnosti na sovetnici i posrednici za raboteweto so hipoteka Ovaa klasa.berza na stoki .berza na hartii od vrednost .posreduvawe vo raboteweto so hartii od vrednost . so naplata ili vrz osnova na dogovor Ovaa klasa ne opfa}a: . so naplata ili vrz baza na dogovor.11 Upravuvawe so na finansiski pazari Ovaa klasa opfa}a upravuvawe i nadzor na finansiskite pazari osven onie koi gi vr{at dr`avnite organi kako {to se: .dejnost na menuva~nicite itn. vidi 66. nespomnati na drugo mesto.Ovaa grupa opfa}a podgotovka na fizi~ki ili elektronski pazari za potrebite na kupuvawe i prodavawe na akcii.upravuvawe so fondovi.12 Dejnosti na posreduvawe vo raboteweto so hartii od vrednost i stokovi dogovori Ovaa klasa opfa}a: ..22 . obvrznici ili stokovni dogovori. akcionersko posreduvawe) i srodni dejnosti.uslugi na investiciski sovetnici .upravuvawe so portfolio.19 Ostanati pomo{ni dejnosti kaj finansiskite uslugi. osven osiguruvawe i penziski fondovi Ovaa klasa opfa}a pomo{ni dejnosti vo finansiskoto posreduvawe. opfa}a: .rabotewe na finansiski pazari za tu|a smetka (na pr. Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka.30 . vidi 64.uslugi na poverenici i ~uvawe na hartii od vrednost.posreduvawe vo stokovi dogovori .dejnosti za obrabotka i izvr{uvawe na finansiski transakcii vklu~uvaj}i i transakcii so kreditni karti~ki . 66.

isplata na {teti od osiguruvawa Ovaa klasa ne opfa}a: .2 Pomo{ni dejnosti vo osiguruvaweto i penziskite fondovi Ovaa grupa opfa}a dejnosti na zastapnicite (t. osiguruvawe i penzii.31 . vidi 74.90 .procena za drugi celi. 66.procena na nedvi`en imot.29 Pomo{ni dejnosti vo osiguruvaweto i penziskite fondovi Ovaa klasa opfa}a: . vidi 80. poramnuvawe na {teti. kako {to se re{avawe na `albi i upravuvawe za treti lica.istra`uva~ki dejnosti.21 Procena na rizici i {teti Ovaa klasa opfa}a davawe na administrativni uslugi na osiguruvawe kako {to se procena i nadomest na {teti od osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: .procena na {teti od osiguruvawa ● poramnuvawe na {teti ● procena na rizici ● presmetka na rizici i {teti ● procena na havarii i zagubi . kako i dejnosti na zastapnicite za osiguruvawe): . vidi 68.e.22 66.posrednicite) vo proda`bata na renti i osiguritelni polisi ili uslugi povrzani so nadomestocite za vrabotenite.66. 66.dejnosti na zastapnici i brokeri za osiguruvawe pri proda`ba ili pregovarawe za renti i polisi za osiguruvawe i reosiguruvawe.dejnosti koi se vklu~eni ili se tesno povrzani so osiguruvaweto i penziskite fondovi (osven finansisko posreduvawe.30 Dejnosti na zastapnici vo osiguruvawe i osiguritelni posrednici Ovaa klasa opfa}a: .

kupuvawe i proda`ba na sopstven nedvi`en imot: ● stanbeni zgradi i `iveali{ta ● nestanbeni zgradi.upravuvawe so penziski fondovi L/Ј DEJNOSTI VO VRSKA SO NEDVI@EN IMOT Ovoj sektor opfa}a dejnosti kako zakupodavci. Овој sektor opfa}a upravuvawe so nedvi`nostite.upravuvawe so drugi investiciski fondovi .dejnosti na pomorsko spasuvawe. za fizi~ki lica.● administrativni uslugi vo vrska so spasuvawe vo slu~aj na nezgoda ● tehni~ki uslugi Ovaa klasa ne opfa}a: .3 66. Isto taka. Dejnostite vo ovoj sektor mo`e da se odnesuvaat za sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup i mo`e da bidat vrz baza na dogovor ili honorar (pla}awe). vklu~uvaat i izgradba na objekti za sopstvena smetka ili davawe pod zakup na takvite objekti. vidi 52. 68 68. delovni subjekti i ostanato. posrednici i/ili brokeri vo edna ili pove}e od slednite dejnosti: prodavawe ili kupuvawe na nedvi`nost.22 66.procena na nedvi`nostite ili deluvawe kako agenti za zalog na nedvi`nostite.1 68. opfa}a: . sopstveni skladi{ta i trgovski centri ● zemji{te Ovaa klasa. vklu~uvaj}i i izlo`beni saloni.upravuvawe so zaedni~ki fondovi .30 Dejnosti na upravuvawe so fondovi Dejnosti na upravuvawe so fondovi Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite za upravuvawe so portfolija i fondovi so naplata ili vrz osnova na dogovor.10 Dejnosti vo vrska so nedvi`en imot Kupuvawe i proda`ba na sopstven nedvi`en imot Kupuvawe i proda`ba na sopstven nedvi`en imot Ovaa klasa opfa}a: . davawe na drugi uslugi vo vrska so nedvi`nosti . isto taka. kako {to se: . davawe pod zakup na nedvi`nosti.

2 Izdavawe i upravuvawe so sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup (lizing) 68. vrz osnova na nadomest ili dogovor .razvoj na grade`ni proekti za sopstveno koristewe .dejnosti na agenti za zalog na nedi`nosti Ovaa klasa ne opfa}a: .20 Izdavawe i upravuvawe so sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup (lizing) Ovaa klasa opfa}a: . vidi 42.10 .izdavawe (iznajmuvawe) i upravuvawe so sopstven nedvi`en imot ili nedvi`en imot zemen pod zakup: ● stanbeni zgradi i `iveali{ta ● nestanbeni zgradi. ku}i za izdavawe (pansioni). zemji{te za kampuvawe. karakteristi~no za upotreba na mese~no i na godi{no nivo Ovaa klasa.za posreduvaweto za kupuvawe.razvoj na grade`ni proekti za proda`ba. sopstveni skladi{ta ● zemji{te . vikendi~ki. kampovi i drugi nestanbeni zgradi ili mesta za kratok prestoj.koristewe na hoteli.parcelizirawe i podobruvawe na zemji{teto (obezbeduvawe na infrastruktura).99 68. vklu~uvaj}i i izlo`beni saloni. proda`ba i izdavawe pod zakup na nedvi`nosti.. isto taka. vidi oddel 55 68. hoteli so apartmani za `iveewe.3 68. proda`ba i davawe pod zakup na nedvi`nosti vrz osnova na dogovor ili honorar (naplata) .31 Upravuvawe so nedvi`en imot so nadomest ili vrz baza na dogovor Agencii za nedvi`en imot Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite na agenciite za rabotewe so nedvi`nosti: .parcelizirawe na nedvi`nosta bez podobruvawe na zemji{teto (bez infrastruktura) Ovaa klasa ne opfa}a: .koristewe na stanbeni parceli za mobilni domovi Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 41. opfa}a: . namesteni i nenamesteni stanovi ili apartmani za postojana upotreba.obezbeduvawe na ku}i.sovetodavni dejnosti i uslugi za procena vo vrska so kupuvawe.

vidi 69.pravni raboti. so ili pod supervizija. kako {to e sovetuvawe i zastapuvawe vo gra|anski predmeti. podgotovka na dokumenti za podaroci. zatvori i ostanati objekti (osven upravuvawe so kompjuterska oprema). arbitri. revizori i ve{taci. vidi 81. nadzor i obezbeduvawe) vidi 81. vidi 69.10 . NAU^NI I TEHNI^KI DEJNOSTI Ovoj sektor opfa}a specijalizirani.uslugi za oddr`uvawe (kombinacija na uslugi kako generalno vnatre{no ~istewe. nau~ni i tehni~ki dejnosti.upravuvawe so objekti kako {to se voeni bazi. vklu~uva i podgotovka na pravni dokumenti kako {to se predmeti za osnovawe na delovni subjekti. Isto taka. Ovie dejnosti baraat golem stepen na osposobuvawe i im ovozmo`uvaat na korisnicite stru~no znaewe i ve{tini. 69. pravni soveti i zastapuvawe vo sporovi koi proizleguvaat od rabotnite odnosi..pravni raboti.1 69..10 M/K STRU^NI. industriska sopstvenost i avtorski i srodni prava.10 Pravni raboti Pravni raboti Ovaa klasa opfa}a: . Isto taka.32 Upravuvawe so nedvi`en imot so honorar ili vrz baza na dogovor Ovaa klasa ne opfa}a: .10 . sudski slu`benici. gra|anski notari. podgotovka na finansiski izve{taj i knigovodstvo.10 68. dogovori za partnerstvo ili sli~ni dokumenti vo vrska so osnovawe na delovnite subjekti. na lica ~lenovi na advokatska komora. staratelstva itn. sovetuvawe i zastapuvawe vo krivi~ni predmeti. testamenti. pred sudovite ili drugi pravosudni organi. 69 Pravni i smetkovodstveni dejnosti Ovoj oddel vklu~uva pravno zastapuvawe na interesite na edna strana protiv interesite na druga strana. isfrlawe na |ubre. odr`uvawe i vr{ewe mali popravki. vklu~uva i smetkovodstveni i knigovodstveni uslugi kako {to se revizija na smetkovodstvenite smetki. kako i ostanati dejnosti na javni (dr`avni) notari.

dano~no sovetuvawe Ovaa klasa opfa}a: . arbitri.naplata na smetki. sovetuvawe vo vrska so upravuvaweto . Ovaa klasa ne opfa}a: .20 Smetkovodstveni. . proceduri za buxetska kontrola. staratelstva i dr.23 69. podgotovka na pravni dokumenti: ● predmeti za osnovawe na delovni subjekti. knigovodstveni i revizorski raboti.kontrola i potvrduvawe na ispravnosta na finansiskite izve{tai .dejnosti na sovetuvawe i zastapuvawe na klientot pred dano~nite organi Ovaa klasa ne opfa}a: .podgotovka na prijavi za vra}awe na personalen danok i danok na dohod . knigovodstveni i revizorski raboti.22 . dogovori za partnerstvo ili sli~ni dokumenti vo vrska so osnovawe na delovni subjekti ● industriska sopstvenost i avtorski i srodni prava ●podgotovka na predmeti za podarok.11 . revizori i ve{taci.2 Smetkovodstveni. testamenti. vidi 63.ostanati dejnosti na javni (dr`avni) notari i gra|anski notari.obrabotka na podatoci i tabelirawe.pravno zastapuvawe na interesite na strankite pred sudovite ili drugite pravosudni organi so ili pod supervizija na lica koi se ~lenovi na advokatskata komora: ● pravni soveti i zastapuvawa vo gra|anski predmeti ● pravni soveti i zastapuvawa vo krivi~ni predmeti ● pravni soveti i zastapuvawa vo sporovi koi proizleguvaat od rabotnite odnosi .kni`ewe na komercijalni transakcii na pretprijatija ili drugi .dejnost na sudovite.delovno sovetuvawe vo vrska so smetkovodstveniot sistem. vidi 70. dano~no sovetuvawe 69. sudski slu`benici.podgotovka ili revizija na finansiski izve{tai .. vidi 82.91 70 Upravuva~ki dejnosti.pravno sovetuvawe. vidi 84.

21 Dejnosti vo vrska so sovetuvawe vo upravuvaweto Odnosi so javnosta i dejnosti na informirawe Ovaa klasa opfa}a davawe na sovet. marketing celi i politiki.korporativnite edinici .istra`uvawa na pazarot i ispituvawe na javnoto mislewe. kako {to se strate{ki i organizaciski planirawa. praksa i planirawe povrzani so ~ove~kite resursi.e.dejnosti na holding-kompaniite koi ne se vklu~eni vo upravuvaweto.22 Dejnosti na sovetuvawe vo vrska so raboteweto i ostanato upravuvawe .glavnite-mati~ni edinici .10 Upravuva~ki dejnosti Upravuva~ki dejnosti Ovaa klasa vklu~uva nadzor i upravuvawe so drugite edinici vo kompanijata ili pretprijatieto. 70.lokalnite i regionalnite kancelarii .1 70.pomo{nite upravuva~ki kancelarii Ovaa klasa ne opfa}a: . isto taka.1 .20 70. vidi 73. finansiski planirawa i buxetirawe.20 70. politika. donesuvawe na strate{ki ili organizaciski planovi i odlu~uva~ka uloga na kompanijata ili pretprijatieto. vklu~uvaj}i go i lobiraweto za pretprijatijata ili drugite organizacii vo odnosi so javnosta i informiraweto. e vklu~en i nadzorot i upravuvaweto nad ostanatite edinici vo ista kompanija ili pretprijatie. izrabotka na planovi na proizvodstvo i kontrola na planiraweto. rakovodewe i operativna pomo{. t. Ovaa klasa ne opfa}a: .centraliziranite administrativni edinici .dejnosti na agencii za reklamirawe i uslugi za oglasuvawe preku mediumite. izvr{uvawe na operativna kontrola i upravuvawe so dnevnite dejnosti na edinicite so koi se povrzani.Ovoj oddel opfa}a davawe na sovet i pomo{ na pretprijatijata i drugite organizacii za pra{awa vo vrska so upravuvaweto. vidi 64.2 70. Ovde. vidi 73. Ovaa klasa opfa}a dejnosti na: . dejnosti na glavnite-mati~nite edinici.

in`enerski uslugi. izrabotka na planovi za proizvodstvo i kontrola na planiraweto.1 Arhitektonski dejnosti i in`enerstvo i so niv povrzano tehni~ko sovetuvawe Ova grupa opfa}a davawe na arhitektonski uslugi. efikasnost i kontrolirawe. kako {to se strategiski i organizaciski planirawa.kreirawe na smetkovodstveni metodi ili proceduri. Isto taka. uslugi povrzani so izrabotka na nacrti (proektirawe). . Ovaa klasa ne opfa}a: .pravno sovetuvawe i zastapuvawe. grade`ni inspekciski uslugi i istra`uvawe i kartografski uslugi i sli~ni na niv. dano~no sovetuvawe. hemiski uslugi i drugi analiti~ki ispituvawa.Ovaa klasa vklu~uva: davawe na sovet. rein`enering na rabotniot proces. namaluvawe na tro{ocite i drugi finansiski pra{awa. vidi 85.obrazovni konsultantski dejnosti. Ova davawe na delovni uslugi mo`e da vklu~uva sovet.sovetuvawe i pomo{ vo vrska so planirawe. grade`ni inspekciski uslugi i istra`uvawe i kartografski uslugi.sovetuvawe vo arhitektonskite dejnosti i in`enerstvoto. vklu~uva i izvr{uvawe na fizi~ki. tehni~ko ispituvawe i analiza Ovoj oddel opfa}a davawe na arhitektonski uslugi. organizirawe. uslugi povrzani so izrabotka na nacrti (proektirawe). za agronomijata. knigovodstveni i revizorski dejnosti. politika. vidi 69.smetkovodstveni.01 . vidi 74. promeni vo rakovodeweto.60 71 Arhitektonski dejnosti i in`enerstvo.10 . davawe na nasoki ili operativna pomo{ na pretprijatijata i javnite slu`bi {to se povrzani so: . vidi 62. marketing celi i politiki. vidi 69. praksa i planirawe povrzani so ~ove~kite resursi.11. proceduri za buxetska kontrola . davawe na nasoki i operativna pomo{ na pretprijatijata i drugite organizacii vo upravuvaweto.10 . vidi 78. 71.sovetuvawe vo vrska so barawe na rakovoden kadar ili nivno vrabotuvawe. obezbeduvawe i srodni konsultativni dejnosti. vidi 71.20 .90 . upravuvawe so informaciite itn.sovetuvawe za za{tita na okolinata. 71.12 . programi za smetkovodstvo na tro{oci.dizajnirawe na programi za smetkovodstvo. in`enerski uslugi. strategii za nadomestoci i penzionirawe.

razladni uredi.dejnosti za istra`uvawe i razvoj povrzani so in`enerstvoto. hemisko in`enerstvo.dejnosti na kompjuterski sovetnici.09 . vidi 62. industriski procesi i industriska oprema ● proekti od oblasta na grade`ni{tvo.01 .02. geolo{ki i seizmi~ki istra`uva~ki dejnosti . hidrotehnika i soobra}ajno in`enerstvo ● proekti za upravuvawe so vodata ● proektni elaborati i realizacija povrzani so proektirawe na instalacii za struja i elektronika. proekti za akustika itn.20 . instrumenti. vidi 72. 62.razvoj ili izdavawe na povrzani softveri. ma{insko. in`enerstvo za za{tita pri rabota . vidi 09.11 Arhitektonski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . 09.geofizi~ki. strukturi. 62.tehni~ko proektirawe (primena na zakonite na fizikata i principite na in`enerstvoto vo dizajniraweto na ma{ini.12 In`enerstvo i so nego povrzano tehni~ko sovetuvawe Ovaa klasa opfa}a: .vnatre{no dekorirawe. . 62.10.arhitektonsko-konsultantski dejnosti ● izrabotka na nacrti (proektirawe) na zgradi ● urbanisti~ko i prostorno planirawe i proektirawe kako i proektirawe na okolinata Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 58.tehni~ki ispituvawa. vidi 71. materijali. rudarsko in`enerstvo.ispituvawe za dup~ewe povrzano so rudarski operacii. proekti za higieno-tehni~ka za{tita i za{tita od zagaduvawe.29.geodetski istra`uva~ki dejnosti ● premeruvawe na zemji{teto i granici ● hidrolo{ki istra`uva~ki dejnosti ● potpovr{inski istra`uva~ki dejnosti ● kartografsko i prostorno snimawe Ovaa klasa ne opfa}a: .71.02.90 .elaboracija na proekti za koristewe na klima-uredi. vidi 74.19 . vidi 62.10 71. procesi i sistemi) i sovetodavni dejnosti za: ● proekti za razvoj i izrabotka na postrojki. industrisko i sistemsko in`enerstvo.09 .dejnosti na kompjuterski konsultanti.

vklu~uvaj}i go i veterinarnoto testirawe i kontrolata vo proizvodstvoto na hrana ● testirawe na fizi~kite karakteristiki na materijalite..00 .industriski dizajn. trajnost.20 71. cvrstina.fotografirawe od vozduh.10 . radioaktivnost itn. vidi 75. kako {to se ja~ina. ● sertifikati na proizvodi. testirawe i analizi na medicinski i stomatolo{ki primeroci. avioni.dijagnosticirawe. ● rendgentski testirawa na mestata na zavaruvawe i spojuvawa ● analizi na nedostatocite ● testirawe i merewe na indikatori na okolinata: zagaduvawe na vozduhot i vodata itn. hemiski i ostanati analiti~ki testirawa na site vidovi na materijali i proizvodi.20 Tehni~ko ispituvawe i analiza Tehni~ko ispituvawe i analiza Ovaa klasa opfa}a fizi~ki.) ● operacii vo policiski laboratorii Ovaa klasa ne opfa}a: . soobra}ajnite sredstva. brani itn. kontejneri pod pritisok.testirawa na `ivotinski primeroci. brodovi. 2) Primeneti istra`uvawa: ..2 71. avtomobili. vidi 74. letalata. vklu~uvaj}i gi potro{uva~kite dobra. ● testirawe od oblasta na higiensko-tehni~kite uslovi na hranata. vidi 86 72 Nau~no istra`uvawe i razvoj Ovoj oddel opfa}a tri vida dejnosti na poleto na istra`uvawe i razvoj: 1) Osnovni istra`uvawa: Eksperimentalna ili teoretska rabota {to se prezema prvenstveno zaradi steknuvawe na novo znaewe za potenciranite osnovni pojavi i nabquduvanite fakti bez odredena primena ili upotreba. vidi 74. elektronska oprema itn. ● testirawe na kvalitet i verodostojnost ● testirawe na kompletnata ma{inerija: motori. kako {to se: ● akusti~ni i vibracioni testirawa ● testirawe na sostavot i ~istota na mineralite itn. ● periodi~ni tehni~ki ispituvawa na soobra}ajnite sredstva zaradi sigurnosta na patot ● testirawa so upotreba na modeli ili imitacii (na pr. nuklearnata oprema itn.

biotehnolo{ki tehniki: fermentacija so upotreba na bioreaktori. 3) Eksperimentalen razvoj: Sistematska rabota bazirana vrz postoe~ko znaewe dobieno od istra`uvawa i/ili prakti~no iskustvo. prvenstveno naso~eni kon odredena prakti~na cel. identifikacija na receptorni }elii .istra`uvawa na kultura na tkiva i }elii: kultura na }elii/tkiva. Ovoj oddel ne opfa}a: . instalirawe na novi procesi. vakcinacii/imunski stimulansi.Originalni istra`uvawa prezemeni za da se stekne novo znaewe. pro~istuvawe i izolacija na proteini. proizvodi i uredi. biopretvorawe. Istra`uvaweto i eksperimentalniot razvoj vo ovoj oddel se podeleni vo dve kategorii: prirodni nauki. geneti~ki istra`uvawa.istra`uvawe na pazarot.genski i RNK vektori: genska terapija i virusni vektori 72. tehni~kite i tehnolo{kite nauki Ovaa grupa sodr`i osnovni i prakti~ni istra`uvawa. sekvencionirawe/ sinteza/pro{iruvawe na DNK/RNK.DNK/RNK: genomika. bioizla~uvawe. biolo{ko otsumpurirawe. naso~eni kon proizvodstvo na novi materijali. fuzija na }elii.11 . geneti~ki probi. Istra`uvawe i eksperimentalen razvoj vo biotehnologijata Ovaa klasa opfa}a istra`uvawe i eksperimentalen razvoj vo biotehnologijata: . fitoremedijacija . eksperimentalen razvoj vo prirodnite. farmakogenomika. istra`uvawe na tkiva (so vklu~uvawe na elementi na tkivata i biomedicinski istra`uvawa). bioremedijacija. signalizirawe.20 72.proteinski i drugi molekuli: sekvencionirawe/sinteza/podvojuvawe na proteini i peptidi (so vklu~uvawe na golemi molekulni hormoni). proteomika. biobelewe. tehni~ki i tehnolo{ki nauki i op{testveni i humanisti~ki nauki. tehni~kite i tehnolo{kite nauki. biofiltracija. bioprocesirawe. podobruvawe na metodite za prenos na golemi molekulni lekovi. profilirawe na izrazuvaweto (ekspresija) na genite i upotreba na antisens (bezosetna) tehnologija .1 Istra`uvawe i eksperimentalen razvoj vo prirodnite. sistemi i uslugi za bitno podobruvawe na onie {to ve}e se proizvedeni ili instalirani. vidi 73. kultivirawe na embrioni .

2 . prvenstveno vo op{testvenite i humanitarnite nauki Ovaa klasa ne opfa}a: .1 73. kako i kreirawe i postavuvawe na reklami na otvoren prostor. 72.istra`uvawe na pazarot. proteinski sekvenci. vesnici.istra`uvawe i razvoj vo op{testvenite nauki .nanobiotehnologija: primenuva alati i procesi na nano i mikrobiotehnologijata za izgradba na uredi za prou~uvawe na biosistemite i upotrebata vo farmacijata.11 Marketing (reklama i propaganada) Agencija za marketing 72.20 Istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo op{testvenite i humanitarnite nauki Ovaa klasa opfa}a: . 73.interdisciplinarni istra`uvawa i razvoj.. tehni~kite i tehnolo{kite nauki osven istra`uvawata i eksperimentalniot razvoj vo biotehnologijata: ● istra`uvawe i razvoj vo prirodnite nauki ● istra`uvawe i razvoj vo tehni~kite i tehnolo{kite nauki ● istra`uvawe i razvoj vo medicinskite nauki ● istra`uvawe i razvoj vo zemjodelskite nauki ● interdisciplinarni istra`uvawa i razvoj.19 Drugi istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo prirodnite. vklu~uvaj}i ja sistematskata biologija .bioinformatika: izrabotka na baza na podatoci za geonomi. vidi 73. dijagnostikata itn.20 73 Marketing (reklama i propaganada) i istra`uvawe na pazarot Ovoj oddel opfa}a sozdavawe na reklamni kampawi. na radio i na televizija i vo ostanati mediumi. kako i oglasuvawe vo spisanija.istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo prirodnite. modelirawe na slo`eni biolo{ki procesi. tehni~kite i tehnolo{kite nauki Ovaa klasa opfa}a: .istra`uvawe i razvoj vo humanitarnite nauki . prvenstveno vo prirodnite i tehni~ko-tehnolo{kite nauki Istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo op{testvenite i humanitarnite nauki 72.

odnosi so javnosta i dejnosti na soop{tuvawe. izrabotka na reklamen materijal i kupuvawe.11 . vidi 59. vidi 82. vidi 82.po{tenski dejnosti.21 Istra`uvawe na pazarot i ispituvawe na javnoto mislewe 73. bilbordi.20 .Ovaa klasa vklu~uva cel spektar na uslugi za oglasuvawe (po pat na sopstvenite kapaciteti na pretprijatieto ili so dogovori) vklu~uvaj}i sovetuvawe. internet i drugi mediumi ● kreirawe i postavuvawe na propaganda na otvoren prostor.19 . proda`ba na vremeto i prostorot za razli~ni vidovi na mediumsko oglasuvawe. radio. vidi 74. spisanija.20 . kreativni uslugi.snimawe za komercijalni poraki za radio.12 Oglasuvawe preku mediumi Ovaa klasa opfa}a: . reklami na izlozi.30 .e. vidi 73.izrabotka na reklamni fotografii.oglasuvawe preku mediumi.pe~atewe na reklamen materijal. vidi 59.2 .organizacija na sostanoci i delovni saemi. Toa vklu~uva: .19 73. vidi 58. ● reklamirawe od vozduh ● distribucija ili isporaka na propaganden materijal ili primeroci ● ureduvawe na {tandovi i ostanati objekti i prostori .proda`ba na vreme ili prostor za oglasuvawe direktno od strana na sopstvenikot (izdava~ot itn. panoa.) vidi go soodvetniot oddel na dejnost . t. t.e.istra`uvawe na pazarot.snimawe na reklamni poraki za televizija i film. televizija. vidi 70.kreirawe i realizacija na propagandni kampawi: ● kreirawe i postavuvawe na propaganda vo vesnici. Ovaa klasa ne opfa}a: .vodewe na marketin{ki kampawi i drugi reklamirawa koi se usmereni kon privlekuvawe i zadr`uvawe na kupuva~i: ● promocija na produkti ● marketing na mesto na proda`ba ● oglasuvawe preku po{ta ● marketin{ki konsultacii Ovaa klasa ne opfa}a: .20 . reklami na avtobusi i avtomobili vo izlo`beni prostori itn.

izrabotka i programirawe na veb-stranici. sigurnosta. vidi 71. vklu~uvaj}i gi izborot na materijalite.istra`uvawe na pazarniot potencijal. vklu~uvaj}i i statisti~ki analizi na rezultatite .dejnosti na vnatre{ni dekorateri Ovaa klasa ne opfa}a: . ekonomski i op{testveni pra{awa i statisti~ki analizi na rezultatite od ispituvaweto 74 Ostanati stru~ni. vidi 62. zemaj}i gi predvid ~ove~kite karakteristiki i potrebi. primena na zakonite na fizikata i na~elata na in`eneringot vo dizajniraweto na ma{ini. obuvki. pazarnata sklonost vo distribucijata. strukturi. bojata i na~inot na povr{inskata obrabotka na proizvodot.moden dizajn na tekstil.20 Fotografski dejnosti Fotografski dejnosti . 74. t. sestranosta.01 .e.istra`uvawe na javnoto mislewe za politi~ki. kreirawe i razvoj na nacrt i specifikacija koi ja optimiziraat upotrebata. tehni~ki testirawa i analizi. mebel i drugi vnatre{ni dekoracii i drugi modni proizvodi. upravuvawe i upravuva~ko . arhitektura i in`enering.2 74. nau~ni i tehni~ki dejnosti Ovoj oddel opfa}a stru~ni. vidi 71. nau~ni i tehni~ki dejnosti (osven pravni i smetkovodstveni dejnosti.arhitektonsko dizajnirawe.1 74. cenata i izgledot na proizvodite. instrumenti.dejnosti na grafi~ki dizajneri . kako i drugi proizvodi za li~na potro{uva~ka ili dobra za doma}instvata .73. mehanizmite. procesi i sistemi.12 74. nakit.e. formata. istra`uvawe i razvoj i reklamirawe). prepoznatlivosta na dobrata i uslugi i kupovnite naviki na potro{uva~ite zaradi proda`na promocija i razvoj na novi proizvodi i uslugi.konsultantski dejnosti.industriski dizajn.proektirawe i in`enering.11 . t. upotrebata i odr`uvaweto .20 Istra`uvawe na pazarot i ispituvawe na javnoto mislewe Ovaa klasa opfa}a: . obleka. materijali.10 Specijalizirani dizajnerski dejnosti Specijalizirani dizajnerski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .

Ovaa klasa opfa}a: - izrabotka na fotografii za komercijalni potrebi i za potro{uva~i: ● izrabotka na fotografii za patni ispravi, u~ili{ta, svadbi itn. ● izrabotka na fotografii za komercijalni, modni ili turisti~ki celi, kako i za potrebi na izdava{tvo i rabotewe so nedvi`nini ● fotografirawe od vozduh ● videosnimawe na va`ni slu~uvawa: svadbi, sostanoci itn. - obrabotka na filmovi ● razvivawe, izrabotka i zgolemuvawe na fotografii od negativi ili filmovi zemeni od klienti ● dejnost na laboratorii za razvivawe na filmovi i izrabotka na fotografii ● dejnost na foto-studija za izrabotka na fotografii (koi ne se del od prodavnicite so fotografska oprema) ● montirawe na dijapozitivi ● kopirawe i restavracija ili retu{irawe na stari fotografii - dejnosti na fotoreporterite Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - mikrofilmovi za dokumenti Ovaa klasa ne opfa}a: - obrabotka na igrani filmovi koi se odnesuvaat na filmska i televiziska industrija, vidi 59.12 - kartografsko i prostorno snimawe i informirawe, vidi 71.12 - rabota na avtomati koi rabotat na pari (samouslu`uvawe), fotoavtomati, vidi 96.09 74.3 74.30 74.9 Preveduva~ki dejnosti i uslugi na preveduva~ite Preveduva~ki dejnosti i uslugi na preveduva~ite Ostanati stru~ni, nau~ni i tehni~ki dejnosti, nespomnati na drugo mesto 74.90 Ostanati stru~ni, nau~ni i tehni~ki dejnosti, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a razli~ni uslu`ni dejnosti nameneti prete`no za delovnite stranki. Toa se dejnosti {to baraat pogolemi stru~ni, nau~ni i tehni~ki sposobnosti, me|utoa ne gi vklu~uvaat tekovnite, rutinskite delovni funkcii koi obi~no se so kratko traewe.

Ovaa klasa opfa}a: - dejnosti na delovno posreduvawe, t.e. organizirawe na kupuvawe i proda`ba na mali i sredno golemi delovni subjekti, vklu~uvaj}i ja i profesionalnata praksa, osven posreduvawe vo raboteweto so nedvi`nini - dejnosti pri posreduvawe vo vrska so patenti (organizirawe na kupuvawe i proda`ba na patenti) - dejnosti na procenuvawe, osven za nedvi`nini ili osiguruvawe (za antikviteti, nakit itn.) - revizija na smetki i informacii za nadomestoci za prevoz na stoka (vozarina) - dejnosti za prognozirawe na vremeto - sovetuvawe vo podra~jeto na osiguruvaweto - sovetuvawe vo podra~jeto na agronomijata - sovetuvawe vo podra~jeto na za{tita na `ivotnata sredina - drugi tehni~ki sovetuvawa - dejnosti na konsultanti osven od podra~jeto na arhitekturata, in`eneringot i delovnoto upravuvawe - dejnosti na kvantitativni proceniteli Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - dejnosti na agenti i agencii koi zastapuvaat lica zaradi dobivawe na anga`mani vo filmski, teatarski ili drugi pretstavi ili sportski atrakcii, kako i agencii za plasirawe na knigi, igri, umetni~ki dela, fotografii itn. kaj izdava~ite, re`iserite itn. Ovaa klasa ne opfa}a: - trgovija na golemo so koristeni motorni vozila po pat na aukcija, vidi 45.1 - dejnosti na aukcija preku internet (vo vrska so trgovijata na malo), vidi 47.91 - dejnosti na aukcii (aukciski ku}i) vo vrska so trgovijata na malo, vidi 47.79 - dejnosti na posrednici vo vrska so nedvi`nosti, vidi 68.31 - knigovodstveni dejnosti, vidi 69.20 - dejnosti na konsultanti vo vrska so upravuvaweto, vidi 70.22 - dejnosti za arhitektonski i in`enerski konsultacii, vidi 71.1 - izrabotka na industriski i ma{inski dizajn, vidi 71.12, 74.10 - veterinarni testirawa i kontrola na proizvodstvo na hrana, vidi 71.20 - kreirawe i postavuvawe na reklami i drugi reklamni dizajni, vidi 73.11 - ureduvawe na {tandovi i ostanati objekti i prostori, vidi 73.11 - organizacija na sostanoci i delovni saemi, vidi 82.30

- dejnosti na samostalni aukcioneri, vidi 82.99 - upravuvawe so programi za lojalnost, vidi 82.99 - sovetuvawe vo vrska so kreditirawe i dolguvawa, vidi 88.99 75 Veterinarni dejnosti Ovoj oddel vklu~uva gri`a za zdravjeto na `ivotnite i kontrolni dejnosti za `ivotnite na farmi ili doma{ni milenici. Ovaa dejnost se odviva preku kvalifikuvani veterinari vo veterinarni bolnici, kako i pri posetata na farmi, {tali, ku}i ili domovi, vo privatni veterinarni ordinacii i operacioni sali ili na drugo mesto. Isto taka, gi opfa}a i ambulantskite dejnosti za bolnite `ivotni. 75.0 75.00 Veterinarni dejnosti Veterinarni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: - gri`a za zdravjeto na `ivotnite i kontrolni dejnosti za `ivotnite na farma - gri`a za zdravjeto na `ivotnite i kontrolni dejnosti za doma{ni milenici Ovaa dejnost se odviva preku kvalifikuvani veterinari i veterinarni bolnici kako i pri poseta na farmi, {tali, ku}i ili domovi, vo privatni veterinarni ordinacii i operacioni sali ili na drugo mesto Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - dejnosti na veterinarni asistenti ili drug pomo{en veterinaren personal - klini~ko - patolo{ki i ostanati dijagnosti~ki dejnosti vo vrska so `ivotnite - ambulantski dejnosti za `ivotnite Ovaa klasa ne opfa}a: - hranewe na `ivotnite bez gri`a za zdravjeto, vidi 01.62 - stri`ewe na ovcite, vidi 01.62 - uslugi i kontrola na stadata, pasewe, kastrirawe na `ivinata, vidi 01.62 - dejnosti za ve{ta~koto oploduvawe, vidi 01.62 - nega i zgri`uvawe na doma{ni milenici bez gri`a za zdravjeto, vidi 96.09 N/Л ADMINISTRATIVNI I POMO[NI USLU@NI DEJNOSTI

Ovoj sektor opfa}a razli~ni dejnosti koi go poddr`uvaat op{toto rabotewe. Ovie dejnosti se razlikuvaat od onie vo sektorot M/K po toa {to nivnata glavna namena ne e prenesuvawe na specijalizirano znaewe.

77

Dejnosti na iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing)

Ovoj oddel opfa}a dejnosti na iznajmuvawe i davawe pod zakup na opredmeteni i nefininsiski neopredmeteni sredstva, vklu~uvaj}i mno{tvo materijalni dobra kako {to se avtomobili, kompjuteri, predmeti za {iroka potro{uva~ka, kako i industriski ma{ini i oprema, na potro{uva~ite vo zamena za periodi~no pla}awe na naemnina ili zakupnina. Podelen e na: (1) iznajmuvawe na motorni vozila, (2) iznajmuvawe na oprema za rekreacija i sport kako i predmeti za li~na upotreba i za doma}instvoto, (3) davawe pod zakup na ostanati ma{ini i oprema koi ~esto se koristat vo raboteweto, me|u koi i ostanatite prevozni sredstva i (4) lizing na proizvodite od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi.

Ovoj oddel go vklu~uva samo operativniot zakup (lizing). Ovoj oddel ne opfa}a: - finansiski zakup, vidi 64.91 - (zakup) iznajmuvawe na nedvi`nosti, vidi sektor L/J - (zakup) iznajmuvawe na oprema so (preku) operator, vidi vo soodvetnata klasa spored dejnosta koja se izvr{uva so pomo{ na taa oprema (na klasite na dejnosti koi upravuvaat so taa oprema), na pr., grade`ni{tvo (sektor F/\) transport (sektor H/@) 77.1 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na motorni vozila 77.11 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na avtomobili i motorni vozila od lesna kategorija Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe i operativen zakup na slednite vidovi na vozila: ● patni~ki avtomobili i ostanati motorni vozila od lesna kategorija -lesni tovarni vozila (so nosivost do 3.5 toni) bez voza~ Ovaa klasa ne opfa}a:

- iznajmuvawe ili davawe pod zakup na avtomobili i motorni vozila od lesna kategorija so voza~, vidi 49.32 i 49.39 77.12 Iznajmuvawe i davawe pod zakup na kamioni Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe i operativen zakup na slednite vidovi vozila: ● kamioni, prikolki i te{ki motorni vozila (so nosivost preku 3.5 toni) ● avtodomovi (kamperi) Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe ili operativen zakup na kamioni i te{ki vozila so nosivost preku 3.5 toni so voza~, vidi 49.41 77.2 Iznajmuvawe i davawe pod zakup na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvoto Ovaa grupa opfa}a iznajmuvawe i davawe pod zakup predmeti za li~na upotreba i za doma}instvoto kako {to se zakup na oprema za rekreacija i sport i videolenti. Dejnostite vo ovaa grupa, glavno, se odnesuvaat na iznajmuvawe i davawe pod zakup za pokratok vremenski period, iako ne e isklu~eno deka mo`e da se odnesuva i na podolg vremenski period. 77.21 Iznajmuvawe i davawe pod zakup na oprema za rekreacija i sport Ovaa klasa opfa}a iznajmuvawe na oprema za rekreacija i sport: - ~amci, edrilici, kanua, - velosipedi - le`alki i ~adori za na pla`a - skii - ostanata sportska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na ~amci i edrilici so ekipa`, vidi 50.10, 50.30 - iznajmuvawe na videolenti i diskovi, vidi 77.22 - iznajmuvawe na ostanati predmeti za li~na upotreba i doma}instvo, vidi 77.29 - iznajmuvawe na oprema za odmor i rekreacija kako sostaven del na rekreativnite objekti, vidi 93.29 77.22 Iznajmuvawe na videolenti i diskovi Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe na videolenti, rekorderi, CD i DVD itn.

77.29

Iznajmuvawe i davawe pod zakup na ostanati predmeti za li~na i semejna upotreba Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe na razni predmeti za li~na i semejna upotreba (osven opremata za sport i rekreacija), na doma}instvata ili pretprijatijata: ● obleka, obuvki i tektil ● mebel, kerami~ki i stakleni proizvodi, kujnski pribor, elektri~ni aparati za doma}instvo i doma{ni potrebi ● nakit, muzi~ki instrumenti, scenski rekviziti i kostumi ● knigi, vesnici i spisanija ● ma{ini i oprema {to se upotrebuvaat od amateri ili za hobi, t.e. alat za popravki vo doma}instvoto ● cve}iwa i rastenija ● elektronska oprema za upotreba vo doma}instvoto Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na avtomobili, kamioni, prikolki i avtodomovi(kamperi), bez voza~, vidi 77.1 - iznajmuvawe na oprema za rekreacija i sport, vidi 77.21 - iznajmuvawe na videolenti i diskovi, vidi 77.22 - iznajmuvawe na kancelariski mebel, vidi 77.33 - iznajmuvawe na motocikli i kamp-prikolki bez voza~, vidi 77.39 - iznajmuvawe na postelnina, rabotni odela i sli~ni predmeti vo peralnicite, vidi 96.01

77.3

Iznajmuvawe i davawe pod zakup na ostanati ma{ini, oprema, kako i materijalni dobra 77.31 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na zemjodelski ma{ini i oprema Ovaa klasa opfa}a: - iznajmuvawe i operativen zakup na ma{ini i oprema za zemjodelstvoto i {umarstvoto bez operator: ● iznajmuvawe na proizvodstveni ma{ini od klasata 28.30, kako {to se zemjodelskite traktori Ovaa klasa ne opfa}a: - iznajmuvawe na ma{ini i oprema za zemjodelstvoto i {umarstvoto so operator, vidi 01.61 i 02.40 77.32 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`enerstvoto Ovaa klasa opfa}a:

iznajmuvawe i operativen zakup na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`inerstvoto so operator. ● ma{ini i oprema za smetkovodstvo: registar-kasi.iznajmuvawe na ~amci za razonoda.iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na vodni soobra}ajni sredstva bez operator: ● komercijalni ~amci i brodovi Ovaa klasa ne opfa}a: .34 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na vodni soobra}ajni sredstva Ovaa klasa opfa}a: .. fotokopirawe i obrabotka na tekst. elektronski kalkulatori i sl.iznajmuvawe i operativen zakup na kancelariski ma{ini i oprema bez operator: ● kompjuteri i kompjuterska sporedna oprema. vidi oddel 50 . ● kancelariski mebel 77.iznajmuvawe i operativen zakup na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`enerstvoto bez operator: ● kranovi ● skeliwa i rabotni platformi.iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na vozdu{ni soobra}ajni sredstva bez operator: ● avioni ● vozdu{ni baloni Ovaa klasa ne opfa}a: .35 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na vozdu{ni prevozni sredstva Ovaa klasa opfa}a: . vidi oddel 51 77. bez monta`a i demontirawe Ovaa klasa ne opfa}a: .iznajmuvawe na vozdu{ni soobra}ajni sredstva so operator. ● ma{ini za pi{uvawe. vklu~uvaj}i i kompjuteri Ovaa klasa opfa}a: .21 77. vidi oddel 43 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na kancelariski ma{ini i oprema. vidi 77.33 .iznajmuvawe na vodni soobra}ajni sredstva so operator.

kamp-prikolki. koristeweto za ponatamo{ni procesi ili proizvodi. ● vozila za `elezni~ki prevoz Ovaa klasa. rasni kowi) . no i ne mora da bidat napraveni od momentalnite sopstvenici.iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na drugi ma{ini i oprema bez operator koi op{to se upotrebuvaat kako kapitalni dobra vo industrijata: ● motori i turbini ● ma{inski alati ● oprema za rudarstvo i nafteni poliwa ● profesionalna radio. isto taka. .31 . vidi 77.iznajmuvawe na velosipedi. televiziska i telekomunikaciska oprema ● oprema za merewe i kontrola ● filmska produkciska oprema ● drugi komercijalni. nau~ni i industriski ma{ini .iznajmuvawe na paleti Ovaa klasa ne opfa}a: .77.4 Lizing na proizvodi od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi.iznajmuvawe na ma{ini i oprema za zemjodelstvoto i {umarstvoto.iznajmuvawe na `ivotni (kako na pr.33 77.iznajmuvawe na stanbeni ili kancelariski kontejneri .32 . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . Proizvodite mo`e.21 .39 Iznajmuvawe i davawe pod zakup (lizing) na ostanati ma{ini. osven avtorski dela Ovaa klasa opfa}a dejnosti koi im ovozmo`uvaat na drugite da koristat proizvodi od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi za koi se pla}a soodveten nadomestok ili nadomestok za licenca na sopstvenikot na proizvodot. vidi 77.iznajmuvawe i operativen zakup (lizing) na kopneni prevozni sredstva (osven motorni vozila) bez voza~: ● motocikli. Lizingot na ovie proizvodi mo`e da bide vo razli~na forma kako {to e dozvolata za reprodukcija. oprema i materijalni dobra.iznajmuvawe na kancelariski ma{ini i oprema. vidi 77. itn. vklu~uvaj}i i kompjuteri. vidi 77. osven avtorski dela 77. opfa}a: .iznajmuvawe na kontejneri . raboteweto vrz osnova na fran{iza itn..40 Lizing na proizvodi od intelektualna sopstvenost i sli~ni proizvodi.iznajmuvawe na ma{ini i oprema za grade`ni{tvoto i in`enerstvoto.

primawe soodveten nadomestok ili nadomestok za licenca od koristeweto na: ● patenti ● trgovski marki za proizvodi ili trgovski marki za uslugi ● brend .1.lizing na nedvi`nosti.90 78.proizvodstvo. softver.Ovaa klasa opfa}a: . vrabotuvawe na rabotnici na opredeleno vreme poradi potreba od dopolnitelna rabotna sila na klientite i ostanato obezbeduvawe na ~ove~ki resursi.dejnosti na li~ni teatarski ili umetni~ki agenti ili agencii.lizing na proizvodite od intelektualna sopstvenost (osven avtorskite dela kako {to se knigite ili softver) . vidi 74. Ovoj oddel opfa}a: . film).lizing na materijalni dobra (imot).imiwa ● istra`uvawe i procena na minerali ● dogovori za fran{iza Ovaa klasa ne opfa}a: .3 78 Dejnosti na vrabotuvawe Ovoj oddel opfa}a sostavuvawe na ponudi za slobodni rabotni mesta.dejnosti na agenciite za posreduvawe pri dodeluvawe na teatarski ili filmski ulogi (kasting agencii) Ovoj oddel ne opfa}a: . upatuvawe ili vrabotuvawe na kandidatite. reprodukcija i distribucija na avtorski dela (knigi.20 . 77. pri {to kandidatite za rabota ne se vraboteni preku agencijata za vrabotuvawe. vidi oddel 58 i 59 .steknuvawe na avtorskite prava i izdavawe.dejnosti na barawe i vrabotuvawe na rakovoden kadar . 77. vidi oddel 58 i 59 . .2. vidi grupa 77. pri {to kandidatite za rabota ne se vraboteni preku agenciite za vrabotuvawe.10 Dejnosti na agenciite za vrabotuvawe Dejnosti na agenciite za vrabotuvawe Ovaa klasa opfa}a sostavuvawe na ponudi za slobodni rabotni mesta i upatuvawe i vrabotuvawe na kandidatite. vidi 68.1 78.

dejnosti na barawe. posebni proekti itn.otstapuvawe na ~ove~ki resursi zaradi privremena zamena ili potreba od dopolnitelna rabotna sila za klientite.dejnosti na teatarskite ili umetni~kite agenti ili agencii. sezonski raboti.90 78. vidi 78. vidi vo klasata koja se odnesuva na ekonomskata dejnost na toa pretprijatie . izbor i vrabotuvawe na kadri.dejnosti na agenciite za posreduvawe pri dodeluvawe na teatarski ili filmski ulogi (kasting agencii) .30 Ostanato otstapuvawe na ~ove~ki resursi Ostanato otstapuvawe na ~ove~ki resursi Ovaa klasa opfa}a ostanato otstapuvawe na ~ove~ki resursi. a edinicite koi se tuka raspredeleni izvr{uvaat golem broj na zada~i koi se odnesuvaat na upravuvaweto so ~ove~kite potencijali. danocite. a se povrzani so ova otstapuvawe.3 78. Edinicite koi se tuka raspredeleni go pretstavuvaat rabotodavecot za vrabotenite po pra{awata povrzani so platata.. Ovaa klasa ne opfa}a: . vklu~uvaj}i i vrabotuvawe na rakovodni kadri .20 Turisti~ki agencii.2 78. 78. pridonesite i ostanatite kadrovski pra{awa. na pr. me|utoa ne se odgovorni za stru~noto vodewe ili nadzor na vrabotenite.Ovaa klasa opfa}a: . organizatori na patuvawa (turoperatori) i ostanati rezervaciski uslugi kako i dejnosti povrzani so niv 79 .dejnosti na agenciite za vrabotuvawe preku internet Ovaa klasa ne opfa}a: . Otstapuvaweto na ~ove~ki resursi obi~no e dolgoro~no i postojano (na neopredeleno vreme).20 Dejnosti na agenciite za privremeno vrabotuvawe Dejnosti na agenciite za privremeno vrabotuvawe Ovaa klasa vklu~uva dejnosti na vrabotuvawe na rabotnici na opredeleno vreme zaradi privremena zamena ili potreba od dopolnitelna rabotna sila na klientite. vidi 74.otstapuvawe na ~ove~ki resursi zaedno so nadzor ili vodewe na rabotata. Vrabotenite poedinci se vraboteni preku agencijata za privremeno vrabotuvawe koja ne obezbeduva direkten nadzor na vrabotenite na rabotnoto mesto na klientot.

paketaran`mani. paketaran`mani.dejnosti na agenciite koi prvenstveno se zanimavaat so proda`ba na patuvawa. uslugi za prevoz i smestuvawe na individualni korisnici i delovni stranki. na individualni korisnici i delovni stranki. teatarski pretstavi.12 Dejnosti na organizatorite na patuvawa (turoperatorite) Ovaa klasa opfa}a: . uslugi za prevoz i smestuvawe na individualni korisnici i delovni stranki. kako i ostanati uslugi povrzani so patuvawata vklu~uvaj}i gi i rezervaciskite uslugi. Dejnosti na turisti~kite agencii i organizatorite na patuvawa (turoperatori) Ovaa grupa opfa}a dejnosti na turisti~kite agencii koi prvenstveno se zanimavaat so proda`ba na patuvawa.dejnosti na organizirawe na paket-aran`mani koi se prodavaat preku turisti~ki agencii ili direktno preku agenti kako {to se turoperatorite. na golemo ili na malo.11 Dejnosti na turisti~kite agencii Ovaa klasa opfa}a: . gi vklu~uva dejnostite na turisti~kite vodi~i i turisti~kata promocija. uslugi za prevoz i smestuvawe. kako i dejnosti na organizirawe na paket aran`mani koi se prodavaat preku turisti~kite agencii ili direktno preku agentite kako {to se turoperatorite. muzi~ki ili sportski nastani Ostanati rezervaciski uslugi i dejnosti povrzani so niv 79.1 79. kako i dejnosti na organizirawe na paket-aran`mani koi se prodavaat preku turisti~kite agencii ili direktno preku agentite kako {to se turoperatorite. istoriski ili kulturni znamenitosti. 79. 79.9 .90 Ostanati rezervaciski uslugi i dejnosti povrzani so niv 79. Patuvawata mo`at da vklu~uvaat koja bilo ili site navedeni uslugi: ● prevoz ● smestuvawe ● ishrana ● poseta na muzei.Ovoj oddel opfa}a dejnosti na turisti~kite agencii koi prvenstveno se zanimavaat so proda`ba na patuvawa. Ovoj oddel. paket-aran`mani. isto taka.

restorani. priznanici.79.Ovaa klasa opfa}a: . hoteli.poligrafski uslugi . Ako uslugite za proda`ba.organizirawe i vodewe na nastani kako {to se sostanoci. 80. postavuvawe i popravki. primawe na pari ili drugi vrednosni predmeti so personalot i opremata zaradi nivna za{tita dodeka se vo tranzit.10 Dejnosti na privatna za{tita Dejnosti na privatna za{tita Ovaa klasa vklu~uva obezbeduvawe na edna ili pove}e od slednite uslugi: ~uvawe i patrolirawe. sport. zabava. podignuvawe i dostavuvawe na pari. me|utoa ~esto se vklu~eni i uslugi za proda`ba.dejnosti na proda`ba na bileti za teatarski pretstavi.11.30 80 Za{titni i istra`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a uslugi povrzani so za{titata kako {to se: istraga i detektivski uslugi. itn.uslugi so zemawe na otisoci od prsti . kongresi i konferencii. vidi 82. kade {to se raboti za dale~inski nadzor na takvite sistemi. iznajmuvawe na vozila. postavuvawe i popravki se pru`aat odvoeno.dejnosti na turisti~kite agencii i organizatorite na patuvawata (turoperatorite). . sportski i ostanati zabavni nastani . podignuvawe i dostavuvawe na pari. za koristewe vo opredelen period vo tekot na godinata . rakuvawe so elektronski sigurnosni alarmni sistemi kako {to se alarmi protiv kra`ba i po`ar. vidi 79.dejnosti na turisti~ka promocija Ovaa klasa ne opfa}a: .1 80.uslugi na za{tita so blindirani avtomobili .uslugi za davawe pomo{ na turistite: ● davawe na turisti~ki informacii na posetitelite ● dejnosti na turisti~kite vodi~i . ~uvawe i patrolirawe.uslugi povrzani so razmena na stanovi (apartmani). grade`ni{tvoto itn. primawe na pari i drugi vrednosni predmeti so personalot i opremata zaradi za{tita dodeka e vo tranzit.uslugi od telohraniteli . Ovaa klasa opfa}a: .12 .ostanati rezervaciski uslugi povrzani so patuvawata: ● rezervaciii za prevoz. se isklu~uvaat od ovoj oddel i se raspredeluvaat vo trgovijata na malo.

vidi 47. sefovite i sigurnosnite trezori. vidi 43.90 .21 . da se zanimavaat i so proda`ba na takvite sigurnosni sistemi.24 80.3 80.29 80.istra`ni i detektivski uslu`ni dejnosti . vidi 74.uslugi na obezbeduvawe na duplikat klu~evi. trgovski centri. vidi 84.20 Uslugi za za{tita so pomo{ na sigurnosni sistemi Uslugi za za{tita so pomo{ na sigurnosni sistemi Ovaa klasa opfa}a: . mehani~kite ili elektronskite uredi za zaklu~uvawe.sovetuvawe vo podra~jeto na za{titata i sigurnosta. isto taka.nadzor ili dale~inski nadzor na elektronski sigurnosni alarmni sistemi. bez uslugi za nadzor. kako {to se alarmi protiv kra`bi i po`ari.dejnosti na javniot red i mir. popravka. mehani~ki ili elektronski uredi za zaklu~uvawe. fabriki.postavuvawe na sigurnosni sistemi. vidi 84. kako {to se alarmi protiv kra`ba i po`ar. sefovite i sigurnosnite trezori.30 Istra`ni dejnosti Istra`ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: . nezavisno od vidot na korisnikot ili celite na istragata . skladi{ta. povrzani so podocne`niot nadzor i dale~inskiot nadzor. kancelarii. sportski objekti itn.trgovija na malo na sigurnosni sistemi.. Ovaa klasa ne opfa}a: . postavuvawe ili odr`uvawe. Ovaa klasa ne opfa}a: .2 80. Edinicite koi gi izvr{uvaat ovie dejnosti mo`at.24 .postavuvawe. povtorno vgraduvawe i prilagoduvawe na mehani~kite i elektronskite uredi za zaklu~uvawe. vklu~uvaj}i i nivno postavuvawe i odr`uvawe . sefovi i sigurnosni trezori vo specijalizirani prodavnici. hoteli.dejnosti na site privatni istra`iteli. vidi 95.uslugi na ~uvawe na zgradi.59 .bez dale~inski nadzor.dejnosti na javniot red i obezbeduvawe.

pru`awe uslugi na rakovodniot i rabotniot personal zaradi celosno rabotewe na pretprijatieto vo sopstvenost na korisnikot na uslugite. Ovaa klasa ne opfa}a: pru`awe samo na edna pomo{na usluga (na pr. ureduvawe i odr`uvawe na okolinata. zaedno so naplata ili vrz osnova na dogovor. vnatre{no i nadvore{no ~istewe na site vidovi zgradi. restorani. itn. nadzor i za{tita. kako i obezbeduvawe na tie uslugi zaedno so proektirawe na okolinata i/ili izgradba na pateki za {etawe. rudnici ili bolnici. raspredelba na po{ta.03 ... brodovi. ~istewe na ulici. perewe na ali{ta i sli~ni uslugi vo ramkite na objektot. Tie uslugi vklu~uvaat vnatre{no ~istewe.2 Dejnosti na ~istewe . ~istewe na industriskite ma{ini. drveni podovi. 81.. hoteli. odr`uvawe.81 Uslugi povrzani so odr`uvawe na zgradi i dejnosti na ureduvawe i odr`uvawe na `ivotnata sredina i prirodata Ovoj oddel opfa}a obezbeduvawe na golem broj op{ti pomo{ni uslu`ni dejnosti kako {to se obezbeduvawe na kombinacija na pomo{ni uslugi vo ramkite na objektite na korisnicite na uslugite. priem. otstranuvawe na smet. avtobusi. vidi 84. vozovi..10 Kombinirani pomo{ni dejnosti na objektite Kombinirani pomo{ni dejnosti na objektite Ovaa klasa opfa}a pru`awe na kombinacija od pomo{ni uslugi vo ramkite na objektite na korisnicite na uslugite.~istewe na vozovi.1 81.23 81. potporni yidovi. otstranuvawe na sneg i mraz. ~istewe na {i{iwa. samo usluga na vnatre{no ~istewe) ili funkcija (na pr. vidi ja soodvetnata klasa spored vidot na pru`enata usluga .upravuvawe i rabotewe na kompjuterskiot sistem na korisnikot i/ili opremata za obrabotka na podatocite. avioni. ve{ta~ki ezerca ili ribnici i sli~ni grade`ni raboti. kako na pr. itn.dejnost na popravnite ustanovi. vidi 62. Ovie pomo{ni dejnosti gi izvr{uva pomo{en personal koj ne e vklu~en ili odgovoren za izvr{uvawe na glavnite dejnosti na korisnikot na uslugite. ~istewe na vnatre{nosta na cisterni i tankeri. dejnosti na dezinfekcija i za{tita od {tetnici vo zgradi.. ogradi. vidi ja klasata na dejnosti {to gi izvr{uva pretprijatieto . greewe).

me|u koi i pe~ki za gorewe.39 . vidi 96.za{tita od {tetnici vo zemjodelstvoto. razni vidovi na pe~ki. Ovaa grupa ne opfa}a: . kako i stanbeni zgradi so pove}e stanovi Ovie dejnosti. ~istewe na vnatre{nosta na cisterni i tankeri. nadvore{no ~istewe na zgradi. institucii i drugi delovni prostori.61 . bojleri. kamini. dezinfekcija i za{tita od {tetnici vo zgradite i za industriskite ma{ini. vidi 01.~istewe na novi zgradi neposredno po zavr{uvaweto na izgradbata. kotli.21 Osnovno ~istewe na zgradi Ovaa klasa opfa}a: . 43.22 Ostanati dejnosti na ~istewe na zgradi i objekti Ovaa klasa opfa}a: .specijalizirano ~istewe na zgradi kako {to e miewe na prozorci.~istewe so parea i peso~en mlaz i sli~ni dejnosti na nadvore{nite delovi na zgradite.Ovaa grupa opfa}a dejnosti na op{to vnatre{no ~istewe na site vidovi na zgradi. kotli. ventilacioni cevki i izduvni edinici. prodavnici. ventilacioni cevki i izduvni edinici .specijalizirano ~istewe kako {to e ~istewe na prozorci.01 . vklu~uvaj}i kancelarii. vidi 81. razni vidovi na pe~ki.22 81. glavno. ~istewe na ulici. otstranuvawe na sneg i mraz. me|u koi i pe~ki za gorewe.99 81.nadvore{no ~istewe na site vidovi zgradi. vidi 43. ~istewe na oxaci i kamini. ~istewe na industriski ma{ini. dejnosti na specijalizirano ~istewe na zgradi ili ostanato specijalizirano ~istewe.~istewe na {i{iwa. iako mo`at da vklu~uvaat i ~istewe na povrzani nadvore{ni delovi kako {to se prozorci ili premini.~istewe na tepisi i zavesi. fabriki. kako i stanbeni zgradi so pove}e stanovi .op{to (nespecijalizirano) ~istewe na site vidovi zgradi kako {to se: ● kancelarii ● ku}i ili apartmani ● fabriki ● prodavnici ● institucii . se odnesuvaat na vnatre{no ~istewe na zgradite.op{to (nespecijalizirano) ~istewe na drugi delovni prostori. Ovaa klasa ne opfa}a: . oxaci.

ureduvawe i odr`uvawe na: ● parkovi i gradini za: ● privatni ku}i i stanbeni zgradi ● zgradi so javna i polujavna namena (u~ili{ta. avtobusi.~istewe na vnatre{nosta na cisterni i tankeri . `elezni~ki i tramvajski {ini.) ● sportski tereni (fudbalki igrali{ta. fasadno zelenilo. vidi 45. zeleni povr{ini.61 .ostanati dejnosti na ~istewe Ovaa klasa ne opfa}a: .~istewe na industriski ma{ini .~istewe i perewe na avtomobili.) ● zelenilo pokraj soobra}ajnici (ulici. vidi 43. pristani{ta) ● industriski i komercijalni zgradi ● zelenilo za: ● zgradi (pokrivni gradini. bolnici.. povr{ini za son~awe i ostanati rekreativni parkovi ● stoe~ki i tekovni vodi (bazeni.29 Ostanati uslugi na ~istewe.ostanati dejnosti na ~istewe na zgradi i objekti Ovaa klasa ne opfa}a: . sistemi za pro~istuvawe na vodata) . vidi 01.99 81. detski igrali{ta. . veter. bazeni za plivawe.za{tita vo zemjodelstvoto.odr`uvawe na vozovi.~istewe na {i{iwa . promenlivi vla`ni podra~ja. grobi{ta itn. vidlivost i zasenuvawe . crkvi itn. ve{ta~ki ezerca.3 Uslu`ni dejnosti na ureduvawe i odr`uvawe na `ivotnata sredina 81.). kanali.~istewe i odr`uvawe na bazeni za plivawe .20 81.~istewe so parea i peso~en mlaz i sli~ni dejnosti na nadvore{nite delovi na zgradite.) ● gradski povr{ini (parkovi. itn.~istewe na ulici i otstranuvawe na sneg i mraz . vnatre{ni gradini itn. avioni itn.sadewe i odr`uvawe na rastenija za za{tita od bu~ava.30 Uslu`ni dejnosti za ureduvawe i odr`uvawe na `ivotnata sredina Ovaa klasa opfa}a: . vodeni tekovi.dezinfekcija i za{tita od {tetnici . erozija. igrali{ta za golf. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . administrativni zgradi. vodeni pati{ta.

za drugi. gi opfa}a site pomo{ni uslu`ni dejnosti koi po pravilo im se davaat na pretprijatijata. Edinicite koi izvr{uvaat samo edna od ovie dejnosti se raspredeluvaat spored taa odredena dejnost. Edinicite raspredeleni vo ovoj oddel ne go obezbeduvaat personalot koj }e gi izvr{uva site delovni dejnosti na pretprijatieto.prostorno planirawe i arhitekturni dejnosti. izdavawe na smetki i vodewe evidencii. 82 82.1 Kancelarisko-administrativni i pomo{ni dejnosti Ovaa grupa opfa}a davawe na golem broj sekojdnevni kancelariski administrativni uslugi kako {to se finansisko planirawe. vidi 71. isto taka. kako {to se priem. Edinicite raspredeleni vo ovaa grupa ne obezbeduvaat personal koj }e gi izvr{uva site delovni dejnosti na pretprijatieto. vidi 01 i 02 . so naplata ili vrz osnova na dogovor. logistika itn. a koi ne se raspredeleni na drugo mesto. izdavawe na smetki i vodewe na evidencii. finansisko planirawe. so naplata ili vrz osnova na dogovor. rasporeduvawe na personalot. 02. so naplata ili vrz osnova na dogovor.rasadnici na drvja.30 .Ovaa klasa ne opfa}a: .61 .grade`ni dejnosti za potrebite na ureduvawe i odr`uvawe na okolinata. 82. vidi 01. so naplata ili vrz osnova na dogovor.odgleduvawe na ukrasni rastenija i drvja za proda`ba. isto taka.10 . kako i izvr{uvawe na rutinski dejnosti za drugi.11 . kadrovski i po{tenski uslugi itn. za drugi. nabavka. Kombinirani kancelariski i administrativni uslu`ni dejnosti Ovaa klasa vklu~uva davawe na celosni sekojdnevni kancelariski administrativni uslugi (kombinacija na tie uslugi). vidi 01. Ovoj oddel.odr`uvawe na zemji{teto vo dobra zemjodelska i ekolo{ka sostojba.11 Kancelarisko-administrativni i pomo{ni dejnosti i delovno-pomo{ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a davawe na golem broj na sekojdnevni kancelariski administrativni uslugi. odnosno izvr{uvawe na rutinski dejnosti koi pretprijatijata i organizaciite voobi~aeno gi izvr{uvaat za sebe. vidi sektor F/\ . opfa}a pomo{ni dejnosti za drugi. vklu~uvaj}i i rasadnici na {umski drvja. Ovaa grupa.

vidi 18.pi{uvawe na pisma .javni stenografski uslugi.pe~atewe i obrabotka na tekst .otstapuvawe na personal bez nadzor.fotokopirawe .kreirawe i organizirawe na kampawi po po{ta.99 82. podgotovka na dokumenti i ostanati specijalizirani kancelariski pomo{ni dejnosti Ovaa klasa vklu~uva razli~ni dejnosti kako {to se fotokopirawe i podgotovka na dokumenti i drugi specijalizirani kancelariski pomo{ni dejnosti.sekretarski pomo{ni uslugi . vidi ja klasata na taa odredena dejnost . Dejnostite na fotokopirawe/ pe~atewe na dokumentite koi se tuka vklu~eni ja pokrivaat samo dejnosta na kratkoro~no pe~atewe. .izvr{uvawe samo na edna od ovie dejnosti.13 .pe~atewe na dokumenti (ofset pe~atewe.2 82. adresirawe.Ovaa klasa ne opfa}a: .20 Dejnosti na povikuva~ki centri Dejnosti na povikuva~ki centri Ovaa klasa opfa}a dejnosti na: . digitalen pe~at. brz pe~at itn.umno`uvawe .99 . vidi 82.11 .izrabotka na nacrti . vidi 78 82.12 .).ostanati uslugi za kopirawe na dokumenti (bez pe~atarski uslugi kako {to se ofset pe~at.uslugi za iznajmuvawe na po{tenski sanda~iwa i ostanati po{tenski uslugi kako {to se prethodno raspredeluvawe.ureduvawe na dokumenti ili ispravki (korektura) . vidi 18.prepis na dokumenti i drugi sekretarski uslugi .podgotovka na dokumenti .19 Fotokopirawe. vidi 73. uslugi za podgotovka za pe~atewe) Ovaa klasa ne opfa}a: . itn. Ovaa klasa opfa}a: . vidi 82. brz pe~at.specijalizirani stenografski uslugi kako {to se stenografsko bele`ewe na sudski raspravi.uslugi na podgotovka za pe~at.

91 Dejnosti na agenciite za sobirawe i naplata na smetki i kreditni kancelarii Ovaa klasa opfa}a: . nespomnati na drugo mesto Ovaa grupa opfa}a dejnosti na agenciite za sobirawe i naplata na smetki. integrirani kompjutersko-telefonski sistemi.30 Organizacija na sostanoci i delovni saemi Organizacija na sostanoci i delovni saemi Ovaa klasa opfa}a organizacija. davawe informacii za proizvodite.sobirawe na informacii.naplata na pobaruvawa i doznaka na naplatenite pobaruvawa na korisnicite (nara~atelite). so naplata ili vrz osnova na dogovor. a koi ne se raspredeleni na drugo mesto. 82. kako {to se uslugi za naplata na smetki i dolgovi .3 82. odgovarawe na pra{awa na kupuva~ite ili re{avawe na `albi povikuva~ki centri za prateni povici kade {to se koristat sli~ni metodi za proda`ba na stoki ili uslugi na potencijalnite kupuva~i. promocija i /ili vodewe na nastani. konferencii i sostanoci so ili bez uslugi za opremuvawe na prostorot vo koj se odr`uvaat ovie nastani.92 Dejnosti na pakuvawe Ovaa klasa opfa}a: . kako i podatoci za krediti na pretprijatija i davawe na informacii na finansiskite institucii. bez ogled dali vklu~uvaat avtomatizirana postapka ili ne: 82. kako {to se delovni i trgovski saemi. interaktivni govorni sistemi ili sli~ni metodi za primawe nara~ki.dejnosti na pakuvawe. kreditnite kancelarii i site pomo{ni dejnosti koi se davaat na pretprijatijata.9 . kongresi. Delovni pomo{ni uslu`ni dejnosti. sproveduva istra`uvawe na pazarot ili ispituvawe na javnoto mislewe i sli~ni dejnosti koi se izvr{uvaat za korisnicite 82. trgovcite na malo i na drugi zaradi procena na kreditnata sposobnost na tie lica i pretprijatija 82. kako {to se podatoci za krediti i vrabotenost na poedinci.povikuva~ki centri za primeni povici kade na povicite odgovara operator ili se koristi avtomatska distribucija na povicite.

● polnewe na {i{iwa so te~nosti, vklu~uvaj}i pijalaci i hrana ● pakuvawe na cvrsti predmeti (vodootporno pakuvawe, prekrivawe so folija, itn.) ● sigurnosno pakuvawe na farmacevtski preparati ● etiketirawe, zape~atuvawe, ozna~uvawe ● pakuvawe na marki i dekorativno pakuvawe na podaroci Ovaa klasa ne opfa}a: - proizvodstvo na osve`itelni pijalaci i mineralna voda, vidi 11.07 - dejnosti na pakuvawe povrzani so prevoz, vidi 52.29 82.99 Ostanati delovni pomo{ni uslu`ni dejnosti, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: - bukvalno izvestuvawe i stenografsko bele`ewe na pravni postapki vo `ivo, kako i dopolnitelen prepis na snimeni materijali kako {to se: ● stenografsko bele`ewe na sudski raspravi ● uslugi na javna stenografija - simultano titluvawe na televiziski prenosi vo `ivo (na pr., sostanoci, konferencii) - uslugi za podgotovka na liniski kodovi - uslugi za vtisnuvawe na liniski kodovi - organizirawe na pribirawe na pari~ni sredstva so naplata ili vrz osnova na dogovor - uslugi za odzemawe na imot zaradi prisilna naplata - uslugi za sobirawe na moneti od parkingmetrite - dejnosti na nezavisni licitatori - upravuvawe so programi za lojalnost - ostanati pomo{ni dejnosti koi voobi~aeno se nudat na firmite, nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa ne opfa}a: - uslugi za prepis na dokumenti, vidi 82.19 - uslugi za dodavawe na tekst (podnaslov) ili titluvawe na filmovi ili videolenti, vidi 59.12 O/Љ JAVNA UPRAVA I ODBRANA; ZADOL@ITELNO SOCIJALNO OSIGURUVAWE

Ovoj sektor gi opfa}a dejnostite na javnata uprava, voobi~aeno izvr{uvani od strana na javnata administracija. Ovde se vklu~eni i donesuvaweto i pravnoto tolkuvawe na zakonite i soodvetnite regulativi, kako i administriraweto na programite koi se bazirani na niv, zakonodavnite dejnosti, dano~nata politika, narodnata odbrana, javen red i bezbednost, imigrantski uslugi, nadvore{ni raboti i administrirawe na vladinite programi. Ovoj sektor, isto taka, gi vklu~uva i dejnostite na zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe. Pravniot ili institucionalniot status samiot po sebe ne e opredeluva~ki faktor za dejnosta da se klasificira vo ovoj sektor, tuku prirodata na dejnostite navedeni vo prethodniot paragraf. Ova zna~i deka dejnostite klasificirani na drugo mesto vo NKD ne spa|aat vo ovoj sektor duri i da se izvr{uvaat od javni tela. Na primer, upravuvaweto so {kolskiot sistem (na primer, izrabotka na pravilnici, proverki i definirawe na nastavnite programi) spa|a vo ovoj sektor, no samite nastavni dejnosti ne pripa|aat (vidi go sektorot P/M Obrazovanie), kako i zatvorskite ili voenite bolnici se klasificirani vo zdravstvenata za{tita (vidi go sektorot Q/N). Vo soglasnost so toa, nekoi dejnosti opi{ani vo ovoj sektor mo`e da se izvr{uvaat od strana na nevladini edinici. 84 Javna uprava i odbrana; zadol`itelno socijalno osiguruvawe 84.1 Dr`avna uprava, ekonomska i socijalna politika na zemjata Ovaa grupa gi vklu~uva op{tite dejnosti na javnata uprava (izvr{ni, zakonodavni, finansiski administrativni dejnosti itn., na site nivoa na dr`avnata uprava) i kontrolata vo oblasta na socijalniot i ekonomskiot `ivot. 84.11 Op{ti dejnosti na javnata uprava Ovaa klasa opfa}a: - izvr{ni i zakonodavni administrativni dejnosti na centralnite i lokalnite tela - upravuvawe i nadgleduvawe na fiskalnite raboti: ● upravuvawe so danoci ● sobirawe carini, danoci na stoki i istraga na dano~ni prekr{oci ● carinska administracija - buxetska politika i upravuvawe so javnite fondovi i dolgovi ● sobirawe i priem na pari i kontrola na nivnoto izdavawe (ispla}awe)

- upravuvawe so celokupnoto (civilno) istra`uvawe i razvojni politiki i drugi fondovi - upravuvawe i rakovodewe so celokupnoto ekonomsko i socijalno planirawe i statisti~ki uslugi na razni nivoa na vladata (dr`avata) Ovaa klasa ne opfa}a: ● upravuvawe i stavawe vo upotreba na zgradi {to se vo sopstvenost na dr`avata, vidi 68.2, 68.3 ● istra`uva~ki i razvojni politiki so namera za podobruvawe na blagosostojbata i drugi fondovi, vidi 84.12 ● istra`uva~ki i razvojni politiki so namera za podobruvawe na ekonomskite perfomansi i konkurencijata, vidi 84.13 ● upravuvawe i raboti na odbranata za istra`uvawe i razvoj na policiskite i sli~ni fondovi, vidi 84.22 ● upravuvawe so dr`avnite arhivi, vidi 91.01 Regulirawe na dejnostite na instituciite koi obezbeduvaat zdravstvena za{tita, obrazovanie i kultura i drugi socijalni uslugi, isklu~uvaj}i go zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a: - programski dejnosti so cel li~no podobruvawe na blagosostojbata na: ● zdravjeto ● obrazovanieto ● kulturata ● sportot ● rekreacijata ● `ivotnata sredina ● domuvaweto ● socijalnite uslugi - javna administracija i istra`uva~ki i razvojni politiki i sli~ni fondovi vo ovie oblasti Ovaa klasa, isto taka, opfa}a: - sponzorirawe za rekreativni i kulturni dejnosti - dodeluvawe na javni donacii za umetnicite - upravuvawe so programa za voda za piewe - upravuvawe so programa za sobirawe i otstranuvawe na komunalen otpad - upravuvawe so programi za za{tita na `ivotnata sredina - upravuvawe so programa za domuvawe Ovaa klasa opfa}a: - dejnosti okolu otstranuvawe na otpadoci, vidi oddel 37, 38, 39

84.12

- obezbeduvawe na zadol`itelna socijalna za{tita, vidi 84.30 - obrazovni dejnosti, vidi go sektorot P/M - zdravstveni i srodni dejnosti, vidi oddel 86 - muzejski i ostanati kulturni institucii, vidi oddel 91 - dejnosti za upravuvawe so dr`avnite biblioteki i arhivi, vidi 91.01 - sportski i ostanati rekreativni dejnosti, vidi oddel 93 Upravuvawe i davawe pomo{ za pouspe{no delovno rabotewe Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe vklu~uvaj}i i subvencii za razli~ni ekonomski sektori: ● zemjodelstvo ● upotreba na zemji{te ● energetski i rudarski resursi ● infrastruktura ● transport ● komunikacija ● hoteli i turizam ● proda`ba na golemo i proda`ba na malo - istra`uva~ki i razvojni politiki so namera za podobruvawe na ekonomskite performansi i konkurencijata - upravuvawe so podra~jata za vrabotuvawe - implementacija na merki za regionalnata razvojna politika, za namaluvawe na nevrabotenosta Ovaa klasa ne opfa}a: - dejnosti na istra`uvawe i eksperimentalen razvoj, vidi oddel 72 84.2 Obezbeduvawe na uslugi na zemjata vo celina Ovaa grupa vklu~uva nadvore{ni raboti, raboti na odbranata, sudski i pravosudni dejnosti i raboti na javniot red i bezbednost 84.21 Nadvore{ni raboti Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe i rakovodewe so Ministerstvoto za nadvore{ni raboti i diplomatskite i konzularnite misii vo stranstvo ili kacelariite vo me|unarodni organizacii - upravuvawe, rakovodewe i poddr{ka na informativnite i kulturnite uslugi so cel distribucija nadvor od nacionalnite granici

84.13

- pomo{ na stranski zemji koja se ostvaruva ili ne preku me|unarodni organizacii - davawe na voena pomo{ na stranski zemji - upravuvawe so nadvore{nata trgovija, me|unarodnite finansiski i stranski tehni~ki raboti Ovaa klasa ne opfa}a: - uslugi pri me|unarodni katastrofi ili zgri`uvawe na begalci, vidi 88.99 84.22 Raboti na odbranata Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe, kontrola i rakovodewe so odbranbenite raboti vo kopnenite sili, pomorstvoto i vo vozduhoplovstvoto, kako {to se: ● borbeni trupi na kopnenata vojska, mornaricata i vozduhoplovstvoto, ● in`enerski, soobra}ajni, komunikaciski, ~ove~ki, materijalni i drugi neborbeni trupi i komandi ● rezervni i pomo{ni trupi na odbranbenite sili ● voena logistika (snabduvawe so oprema, borbeni strukturi, zalihi itn.), ● dejnosti za zdravstvena za{tita na voeniot personal na teren, - upravuvawe, rakovodewe i poddr{ka na edinicite na civilnata za{tita - poddr{ka na obukata i izvr{uvawe na ve`bite vo koi se opfateni civilnite ustanovi i narodot - upravuvawe so politiki za istra`uvawe i razvoj vo oblasta na odbranata i sli~ni fondovi Ovaa klasa ne opfa}a: - dejnosti na istra`uvawe i eksperimentalen razvoj, vidi oddel 72 - snabduvawe na stranski zemji so voena pomo{, vidi 84.21 - dejnosti na voenite sudovi, vidi 84.23 - obezbeduvawe na zalihi za koristewe vo slu~aj na katastrofi vo zemjata za vreme na mir, vidi 84.24 - dejnosti na obuka vo voenite u~ili{ta i akademii, vidi 85.4 - dejnosti na voenite bolnici, vidi 86.10 84.23 Sudski i pravosudni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: - upravuvawe i rabota na gra|anski, upravni i krivi~ni sudovi, voeni sudovi i pravosuden sistem, vklu~uvaj}i go i pravnoto zastapuvawe i sovetuvawe na smetka na dr`avata ili koga se obezbedeni od strana na dr`avata vo oblik na isplata na pari ili davawe uslugi

- donesuvawe na presudi i primena na zakonot - arbitra`a vo gra|anski sporovi - upravuvawe na zatvori i kazneno-popravni i vospitnopopravni ustanovi, vklu~uvaj}i gi uslugite na rehabilitacija Ovaa klasa ne opfa}a : - soveti i zastapuvawe vo gra|anski, krivi~ni i drugi predmeti, vidi 69.10 - dejnosti na zatvorskite u~ili{ta, vidi oddel 85 - dejnosti na zatvorskite bolnici, vidi 86.10 84.24 Raboti na javniot red i bezbednosta Ovaa klasa opfa}a: upravuvawe so redovnite i pomo{nite policiski sili poddr`ani od vlasta, so onie vo pristani{tata, na granicite, krajbre`nata stra`a i drugi specijalni policiski edinici, vklu~uvaj}i ja i soobra}ajnata, registracija na stranci i ~uvawe na izve{tai za uapsenite - snabduvawe so potrebni artikli vo slu~aj na nekoja katastrofa vo zemjata za vreme na mir Ovaa klasa ne opfa}a: - rabota na policiskite laboratorii, vidi 71.20 - upravuvawe i rakovodewe so voenite oru`eni sili, vidi 84.22 84.25 Dejnosti na po`arnikarskata slu`ba Ovaa klasa opfa}a: - gasewe i prevencija od po`ari ● upravuvawe so redovnite i pomo{nite po`arnikarski brigadi vo prevencija od po`ari, gasewe na po`ari, spasuvawe na lu|e i `ivotni, pomo{ pri civilni nesre}i, poplavi, soobra}ajni nesre}i itn. Ovaa klasa ne opfa}a: - uslugi za za{tita od {umski po`ari i gasewe, vidi 02.40 - protivpo`arna slu`ba na naftenite poliwa i poliwa na gasovi, vidi 09.10 - aerodromski protivpo`arni slu`bi koi se obezbeduvaat od nespecijalizirani edinici, vidi 52.23 84.3 84.30 Dejnosti na zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe Dejnosti na zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe Ovaa klasa opfa}a:

41 i za stepenite ISCED 5-6 vo 85. golf i pomo{ni obrazovni dejnosti. Dejnostite koi gi obezbeduvaat obrazovnite institucii na stepenot ISCED 0 se klasificirani vo 85. Ovoj sektor go opfa}a dr`avnoto i privatnoto obrazovanie. vdovici i sl.nezadol`itelna socijalna pomo{. Kategoriite vo ovoj sektor se baziraaat na stepenite na obrazovanie koi se definirani so Me|unarodnata standardna klasifikacija ISCED 1997. gi opfa}a i voenite {koli i akademii..20. kako i obrazovanie na vozrasni. Ovoj sektor opfa}a obrazovanie {to se vr{i vo razli~ni institucii vo redovniot {kolski sistem. opfa}a instrukta`i (nastava) kade {to glavna dejnost se sportski i rekreativni dejnosti kako {to e tenis. osiguruvawe od povredi na rabota i osiguruvawe na nevrabotenite ● penzii ● programi koi gi opfa}aat gubitocite od dohod poradi maj~instvo. na razli~ni stepeni. Nastavata mo`e da se izveduva usmeno ili pismeno i mo`e da se sproveduva preku radio. Ovaa klasa ne opfa}a: .42.10. Se opfa}a i specijalnoto obrazovanie na lica so posebni potrebi na site stepeni na redovnoto obrazovanie. vidi 88. 85 85. televizija.10. Ovoj sektor.30 . Isto taka.finansirawe i upravuvawe so vladinite programi za zadol`itelna socijalna za{tita: ● bolni~ko osiguruvawe.10 Obrazovanie Pret{kolsko obrazovanie Pret{kolsko obrazovanie Ovaa klasa opfa}a: . vidi 65. zatvorskite {koli i drugi do soodvetnoto nivo. privremena nesposobnost. programi za opismenuvawe itn.3. isto taka.99 P/М OBRAZOVANIE Ovoj sektor go opfa}a obrazovanieto na site stepeni i site struki. za stepenot ISCED 1 vo 85.1 85. za stepenot ISCED 4 vo 85. za stepenite ISCED 2-3 vo grupata 85.obezbeduvawe na socijalna za{tita (osven smestuvawe). 88. internet ili preku korespondencija.

obrazovanie na vozrasni koe e definirano vo 85.3 Sredno obrazovanie Ovaa grupa opfa}a obezbeduvawe na op{to sredno obrazovanie i tehni~ko i stru~no sredno obrazovanie Ovaa grupa ne opfa}a: ..5 .5 85.91 85.obrazovanie na vozrasni koe e definirano vo 85. vidi 88. vklu~uvaj}i i dejnosti na dneven prestoj za u~enici. kako i gradewe na most pome|u domot i {kolskata sredina. Pret{kolskoto obrazovanie e definirano kako po~eten stepen na organizirawe na nastava prete`no dizajnirana za zapoznavawe na mnogu malite deca so {kolskata sredina. . geografijata. Ova obrazovanie opfa}a programi za koi se potrebni pospecijalizirani nastavnici i naj~esto anga`irawe na pove}e nastavnici za izveduvawe na nastava vo nivnoto pole na specijalizacija. op{testvenite nauki. kako i elementarno zapoznavawe so drugi nauki kako {to e istorijata. Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na dnevna gri`a za decata.20 Osnovno obrazovanie Osnovno obrazovanie Ovaa klasa go opfa}a osnovnoto obrazovanie: poseta na obrazovni kursevi i rabotilnici koi im davaat na u~enicite osnovno obrazovanie po ~itawe.2 85.dejnosti na dnevna gri`a za deca. no se nameneti i za onie koi se smetaat za premnogu stari za da gi posetuvaat osnovnite u~ili{ta (na primer: programite za opismenuvawe na vozrasni). prirodnite nauki. pi{uvawe i matematika. vidi 88. Ovaa klasa ne opfa}a: .pret{kolsko obrazovanie (zabavi{ta i drugi).31 Op{to sredno obrazovanie Ovaa klasa opfa}a obezbeduvawe na obrazovanie koe ja postavuva osnovata na do`ivotnoto u~ewe i razvoj na li~nosta i dava mo`nost za natamo{no obrazovanie. Ova obrazovanie prete`no se odnesuva na decata so programi za opismenuvawe vo {kolskiot ili nadvor od {kolskiot obrazoven sistem so isti programi na osnovno obrazovanie. umetnost i muzika.91 85.

{koli za profesionalni piloti Ovaa klasa ne opfa}a: .stru~no i tehni~ko obrazovanie koe pripa|a na nivo ponisko od visokoto stru~no obrazovanie koe e definirano vo 85. vidi 85. isto taka. avtobusi.4 Ovaa klasa.10. vidi 85.obrazovanie za ugostitelstvo i turizam . Celta na programata mo`e da varira od podgotovka za op{to pole na vrabotuvawe.sredno obrazovanie koe ovozmo`uva natamo{no {koluvawe vo visoki stru~ni {koli i fakulteti 85.Stru~noto naso~uvawe na ovoj stepen zapo~nuva da ima nekoe vlijanie na obrazovanieto na onie lica koi sledat op{ti obrazovni programi.99 85. bez smestuvawe. opfa}a: .52 . vidi 85.4 Visoko obrazovanie . Ovie programi se nameneti za steknuvawe so tehni~ko i stru~no obrazovanie ili za preminuvawe vo visokoto obrazovanie bez nekoi posebni stru~ni preduslovi.umetni~ki kursevi za rekreacija.kursevi za popravka na kompjuteri . na kamioni. 88.obrazovanie (obuka) za turisti~ki vodi~ . do mnogu specijalisti~ka profesija.4 .obrazovanie za kozmeti~ari i berberi ..53 .32 Tehni~ko i stru~no sredno obrazovanie Ovaa klasa opfa}a obezbeduvawe na obrazovanie tipi~no predmetno specijalizirano i obrazovanie na teoriski i prakti~ni ve{tini.avto{kolite koi ne se odnesuvaat na profesionalnite voza~i. Ovaa klasa opfa}a: .ni`o op{to sredno obrazovanie koe{to pove}e ili pomalku odgovara na zadol`itelnoto {koluvawe .rabotilnici koi se del od socijalnata rabota. na pr. Ovaa klasa opfa}a: .{koli za profesionalnite voza~i (vozila). hobi i samoinicijativni celi. generalno pridru`eni so perspektiva za sega{ni ili idni vrabotuvawa.stru~no i tehni~ko obrazovanie na povisok stepen na obrazovanie. vidi 88.

prodol`uvawe na stru~noto obrazovanie i kursevi za odredeni profesii.185. sredno obrazovanie ili visoko obrazovanie. Na primer. Ovaa grupa ne opfa}a: . vtor i tret stepen (ciklus) na visoko obrazovanie Ovaa klasa.4. magister. drama ili muzika ili ostanati obuki ili specijalizirani treninzi nerasporedeni vo grupite 85.obrazovanie na vozrasni koe e definirano vo 85. opfa}a: . t. doktor.4 85. nastava od oblasta na umetnosta. pret{kolsko obrazovanie.Ovaa grupa opfa}a poslesredno obrazovanie (obrazovanie po srednoto obrazovanie) koe ne e visoko. dopolnitelno poslesredno obrazovanie za podgotovka za visoko obrazovanie ili poslesredno obrazovanie koe ne e visoko stru~no obrazovanie. koe ne e visoko Ovaa klasa opfa}a obrazovanie posle srednoto koe ne se klasificira kako visoko. kako i visoko obrazovanie za steknuvawe na site stepeni na dodiplomski i poslediplomski nivoa na obrazobanie.Bachelor. hobi. odnosno site ciklusi na visokoto obrazovanie . osnovno obrazovanie.1-85. Vklu~uva kampovi i {koli {to nudat nastava od oblasta na atletski dejnosti za grupi ili poedinci.41 Obrazovanie posle srednoto.e. Gi isklu~uva obrazovnite dejnosti opfateni vo grupata 85. ili obrazovanie za samoinicijativni celi.prv.5 85. isto taka.{koli za umetnost koi obezbeduvaat visoko obrazovanie 85.5 Drugo obrazovanie Ovaa grupa opfa}a prodol`uvawe na op{toto obrazovanie. 85.51 Sportsko i rekreativno obrazovanie .42 Visoko obrazovanie Ovaa klasa opfa}a: . nastava po stranski jazici.

instrukta`i po joga Ovaa klasa ne opfa}a: . Tie obezbeduvaat formalno organizirani ~asovi. vidi 85. fudbal itn. kriket.. vidi 85. akademski ili {kolski .53 Dejnost na {kolite za voza~i Ovaa klasa. kolexi i univerziteti. Ovaa klasa opfa}a: . treneri .{koli za umetnost (osven akademski) . Instrukta`ite vo ovaa klasa se formalno organizirani. Ne se vklu~eni akademskite {koli. no ovie ~asovi ne vodat kon profesionalna diploma.instrukta`i po stranski jazici. ko{arka.sportski instrukta`i vo kampovi .{koli za drama (osven akademski) .52 85. rekreacija ili po samoinicijativa. brix) . "klasovi" itn. isto taka. Ovaa klasa opfa}a: .instrukta`i za javawe.instrukta`i po plivawe .sportski instrukta`i (bezbol.instrukta`i za igrawe karti (kako na pr.{koli za primeneta umetnost (osven akademski) . prete`no za hobi.instrukta`i po tanc . dramata i muzikata.profesionalni sportski instrukta`i. Instrukta`ite mo`e da se odr`uvaat vo razli~ni objekti kako {to se trening objekti. obrazovni institucii i sl.instrukta`i po bore~ki ve{tini .{koli za fotografija (osven komercijalni) Ovaa klasa ne opfa}a: .instrukta`i po umetnost . Ve~ernite i dnevnite instrukta`ni kampovi se isto taka vklu~eni.Ovaa klasa opfa}a instrukta`a vo atletskite dejnosti za grupi ili poedinci. opfa}a: .instrukta`i po pijano so u~iteli kako i za drugi muzi~ki instrukta`i . so u~iteli.instrukta`i za gimnastika .) .52 Obrazovanie vo kulturata Ovaa klasa opfa}a instrukta`a vo oblasta na umetnosta. Backelor ili diploma za dodiplomski studii.obrazovanie vo kulturata. kako {to se kampovi i {koli. "studija". Edinicite koi obezbeduvaat nastava mo`at da se vikaat "{koli".59 85.

31 .instrukta`i po veronauka Ovaa klasa..obezbeduvawe na neinstrukta`ni dejnosti {to go pomagaat obrazovniot proces ili sistem: ● obrazovni konsultacii ● sovetodavni obrazovni dejnosti ● dejnosti na vrednuvawe na obrazovanieto ● dejnost na obrazovni testirawa ● organizaciska programa za razmena na studenti Ovaa klasa ne opfa}a: ● istra`uvawa i eksperimentalen razvoj vo op{testvenite i humanitarnite nauki. plovewe.59 Drugo obrazovanie.treninzi za spasuva~i . mornarica.tehni~ko i stru~no sredno obrazovanie.32 85.visoko obrazovanie.programi za opismenuvawe na vozrasni. vidi 85.20 . vidi 85.32 .6 85.4 85. nespomnato na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . vidi 72.op{to sredno obrazovanie.instrukcii za brzo ~itawe Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 85.treninzi za opstanok .profesionalni kursevi za polagawe na ispit .centri za ~itawe so napredni kursevi . opfa}a: .kompjuterski kursevi .{koli za letawe.avto{koli za profesionalni voza~i. vidi 85. koi ne spa|aat vo komercijalni sertifikati i dozvoli Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 85.instrukta`i za stranski jazici i instrukta`i za konverzacija . isto taka.akademsko u~ewe .20 Q/Н DEJNOSTI NA ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZA[TITA .treninzi za javen govor .obrazovanie {to ne e definirano po stepen .60 Pomo{ni uslugi vo obrazovanieto Pomo{ni uslugi vo obrazovanieto Ovaa klasa opfa}a: .

bolnici na neprofitni organizacii.Ovoj sektor opfa}a dejnosti za zdravstvena i socijalna za{tita. bolnici za infektivni bolesti. ustanovi za lekuvawe na zavisnici.10 Dejnosti na bolnicite Dejnosti na bolnicite Ovaa klasa opfa}a: . bez u~estvo na stru~ni zdravstveni rabotnici. 86 Dejnosti za zdravstvena za{tita Ovoj oddel opfa}a dejnosti na kratkotraen ili dolgotraen prestoj vo bolnici. dijagnosti~ki i tretmanski dejnosti koi se sproveduvaat vo op{ti bolnici (na pr. Isto taka. ovoj oddel opfa}a dejnosti za zdravstvena za{tita koi ne se ostvaruvaat vo bolnici ili od doktori na medicina. vklu~uvaj}i uslugi na radiologija i anesteziologija ● uslugi na itna medicinska pomo{ . Dopolnitelno. preku dejnosti za socijalna za{tita so smestuvawe koi vklu~uvaat odreden stepen na zdravstvena nega do zdravstvena za{tita. univerzitetski bolnici.e.. ustanovi za lekuvawe na zavisnici. Opfa}a i specijalisti~ka stomatolo{ka praksa i ortodontski dejnosti. voeni i zatvorski bolnici) i specijalizirani bolnici (na pr. porodilni bolnici. op{tinski ili regionalni bolnici. t. Vklu~uva {iroka paleta na dejnosti po~nuvaj}i od zdravstvena za{tita koja se ostvaruva od strana na stru~ni zdravstveni rabotnici vo bolnici i drugi zdravstveni ustanovi. 86. specijalizirani sanatoriumi). centri za rehabilitacija i drugi zdravstveni ustanovi koi imaat smestuva~ki kapaciteti i obezbeduvaat uslugi za dijagnostika i lekuvawe na pacientite bez razlika na nivnata zdravstvena sostojba. op{ti ili specijalizirani. tuku od drugi zdravstveni rabotnici i lica na koi im e legalno priznato pravo na le~ewe na pacientite. psihijatriski bolnici. specijalisti i hirurzi. Dejnostite se odnesuvaat na pacientite vo bolnicite i se ostvaruvaat pod direktna supervizija na doktori po medicina i opfa}aat: ● uslugi od celokupniot medicinski personal ● uslugi na labarotoriski i tehni~ki ustanovi. opfa}a zdravstveni uslugi kako {to se sovetuvawe i lekuvawe vo oblasta na op{ta i specijalizirana medicina koja ja obezbeduvaat doktori po op{ta medicina. medicinski. ustanovi za zdravstvena nega.dejnosti za kratkotraen ili dolgotraen prestoj vo bolnici..1 86. hirur{ki i psihijatriski bolnici.

stomatolozi itn.90 . u~ili{ta.zdravstveni dejnosti za voeniot personal na otvoreno. kako {to se sterilizacija ili prekin na bremenost. vidi 75.laboratoriski testirawa i ispituvawa na site vidovi materijali i proizvodi. so smestuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: . sestri i fizioterapevtski tehni~ari. specijalisti. vidi 86. vidi 86. vidi 84. oralna patologija. vidi 86. kako i vo domovite na pacientite.veterinarni dejnosti. bolesti na zabi. domovi za stari lica i verski zaednici. ortodoncija. Ovaa grupa. vklu~uvaj}i hirurzi. osven medicinski..dejnosti na bolnici.21 Dejnosti na op{ta medicinska praksa Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na ostanati zdravstveni rabotnici kako {to se babici.2 Dejnosti na medicinska i stomatolo{ka praksa Ovaa grupa opfa}a medicinski konsultacii i lekuvawe sprovedeni od doktori po op{ta medicinska praksa.privatni konsultantski uslugi za pacientite vo bolnica 86.90 . Ovie dejnosti mo`e da se ostvaruvaat vo privatni ordinacii.90 86.00 . zdravstveni domovi ili vo ambulantite na bolnicite za nadvore{ni pacienti.22 .2 .medicinski laboratoriski ispituvawa.dejnosti na op{ta i specijalisti~ka stomatolo{ka praksa. vidi 86. vidi 71.10 .20 . endodoncija i pedodoncija. opfa}a: . uslugi na bolni~ki apteki.privatni konsultantski uslugi za pacientite.transport na pacienti so vozila na itna medicinska pomo{. vidi 86. kako i vo ambulanti koi se vo ramkite na pretprijatija. uslugi za ishrana na pacientite vo bolnicite i ostanati bolni~ki uslugi ● uslugi na centri za planirawe na semejstvo koi obezbeduvaat zdravstveni uslugi.● uslugi na operacioni sali.medicinski konsultacii i lekuvawe vo podra~jeto na op{tata medicina {to go vr{at doktori po op{ta medicina Ovaa klasa ne opfa}a: . na pr.23 . isto taka. vidi 86.

90 Drugi dejnosti za zdravstvena za{tita Drugi dejnosti za zdravstvena za{tita Ovaa klasa opfa}a: . bez smestuvawe Ovaa klasa ne opfa}a: .ortodontski dejnosti Ovaa klasa.dejnosti na bolnici. medicinska masa`a. vidi 86. .90 86.oralna hirurgija Ovaa klasa ne opfa}a: . homeopatija. govorna terapija.. kiropraktika. lekuvawe na bolesti na zabi.optometrija. na pr.akupunktura itn.izrabotka na ve{ta~ki zabi. opfa}a: . vidi 86.23 Dejnosti na stomatolo{ka praksa Ovaa klasa opfa}a: .10 .90 86. vilici. rabotna terapija. endodoncija i pedodoncija. fizioterapevtski tehni~ari ili personal vo soodvetnoto podra~je . vidi 86. babici. vidi 86.86.10 .dejnosti na ostanati zdravstveni rabotnici.9 86. vidi 32.dejnosti na op{ta i specijalizirana stomatolo{ka praksa.50 .dejnosti na bolnici.22 Dejnosti na specijalisti~ka medicinska praksa Ovaa klasa opfa}a: . sestri i fizioterapevtski tehni~ari. hidroterapija. isto taka. kako {to se stomatolo{ki higieni~ari. protezi i proteti~ki pomagala vo zabotehni~ki laboratorii. opfa}a: .uslugi na centrite za planirawe na semejstvo koi obezbeduvaat zdravstveni uslugi kako {to se sterilizacija ili prekin na bremenost.medicinski konsultacii i lekuvawe vo oblasta na specijaliziranata medicina {to gosproveduvaat doktorispecijalisti i hirurzi Ovaa klasa. oralna patologija .dejnosti na medicinski sestri.dejnosti na zdravstvena za{tita {to ne se vr{at vo bolnici ili {to ne ja vr{at doktori po medicina ili stomatolozi: .dejnosti na ostanati zdravstveni rabotnici kako {to se babici. isto taka. podijatrija.

nadgleduvawe ili drugi vidovi na gri`a za da se zadovolat barawata na licata {to prestojuvaat.dejnosti na ispituvawe na higienska ispravnost na hrana. vidi 86. vo domovi na pacienti ili na drugo mesto. u~ili{ta. organi za transplatacija itn. 51 . domovi za stari lica. kako i vo privatni ordinacii.dejnosti na bolnici. kade {to zdravstvenite uslugi.20 . Objektite se zna~aen del od procesot i gri`ata {to se obezbeduva e kombinacija od zdravstveni i socijalni uslugi. vidi 71.dejnosti na medicinskite laboratorii kako {to se: ● rendgen laboratorii i ostanati dijagnosti~ki centri ● laboratorii za analiza na krvta . vklu~uvajki i vozdu{en (avionski).10 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe i nega Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe i nega Ovaa klasa opfa}a : . Ovaa klasa ne opfa}a: -izrabotka na ve{ta~ki zabi. .Ovie dejnosti mo`e da se vr{at vo zdravstvenite ambulanti vo ramkite na pretprijatija. sperma.dejnosti na medicinska i stomatolo{ka praksa. protezi i proteti~ki pomagala vo stomatolo{ki laboratorii. 87. opfa}a: . Ovaa klasa.2 . vidi 87. vidi 32. vidi oddel 49.10 .dejnosti na ostanatiot stomatolo{ki personal kako {to se zabni terapevti. Ovie uslugi mnogu ~esto se povrzani so pru`awe na itna medicinska pomo{.nemedicinski laboratoriski ispituvawa. isto taka. vidi 86. vo golem stepen.10 87 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe Ovoj oddel opfa}a dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe kombinirano so nega.dejnosti na banki za krv.20 .transport na pacienti so vozilo na itna medicinska pomo{ i drugi vidovi na transport. koi mo`e da rabotat samostojno. no periodi~no se nadgleduvani od stomatolozi . 50.1 87.dejnosti na ustanovi za smestuvawe i nega.transport na pacienti bez medicinski personal i bez oprema za spasuvawe na `ivot. se na nivo na uslugi na nega.50 . vilici. vidi 71. vo zdravstveni ustanovi so smestuvawe i nega (osven bolnici). zabni medicinski sestri vo u~ili{tata i stomatolo{ki higieni~ari.

Ovaa klasa opfa}a: . Isto taka. za{titen nadzor.20 . hrana. soveti i zdravstvena gri`a.. detski domovi i prifatili{ta (domovi za zgri`uvawe na samohrani majki i nivnite deca). droga i drugi opojni sredstva. droga i drugi opojni sredstva ● domovi so psihijatrisko zazdravuvawe ● domovi za grupi so emotivno rastrojstvo (psihi~ki nestabilni lica) ● objekti za za{tita i rehabilitacija na lica so intelektualna popre~enost ● objekti za smestuvawe na lica so intelektualna popre~enost ● objekti za du{evno bolni 87. droga i drugi opojni sredstva Ovaa klasa opfa}a socijalna za{tita (no ne so bolni~ka gri`a) na lica so mentalna retardacija. Objektite obezbeduvaat smestuvawe. droga i drugi opojni sredstva.90 Dejnosti na socijalna za{tita i smestuvawe na lica so intelektualna i/ili telesna popre~enost. du{evno bolni i lica zavisnici od alkohol.domovi za postari lica bez ili so minimalna gri`a.zdravstveni domovi so nega i za{tita koi gi obezbeduvaat zdravstveni profesionalni lica.dejnosti na: ● domovi za lekuvawe od alkohol. vidi oddel 86 .2 87. kako {to se domovi za deca bez roditeli i bez roditelska gri`a. vidi 87. opfa}a i socijalna za{tita i tretman za pacienti koi se du{evno bolni i zavisnici od alkohol. smestuvali{ta za privremeno zgri`uvawe na bezdomnici.dejnosti na: ● domovi za vozrasni i stari lica so smestuvawe i nega ● domovi za zazdravuvawe ● ostanati negi vo domovi ● ustanovi za nega ● domovi za nega Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe. du{evno bolni i lica zavisnici od alkohol. droga i drugi opojni sredstva Dejnosti na socijalnata za{tita i smestuvawe na lica so intelektualna i/ili telesna popre~enost. vidi 87. ili lica so problemi so alkohol. mentalna bolest.30 .

nespomnati na drugo mesto 87. no kade {to medicinskiot tretman ili obrazovanieto ne se va`ni elementi: ● detski domovi .dejnosti na: ● domovi za stari lica ● prodol`ena gri`a za osameni penzionirani lica ● domovi za stari lica so minimalna gri`a ● ostanati domovi bez gri`a Ovaa klasa ne opfa}a: .10 .90 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe na stari i iznemo{teni lica 87. nadzor i dnevna asistencija kako {to se uslugite na odr`uvawe na doma}instvoto. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a obezbeduvawe na smestuvawe i gri`a na lica. posebna kategorija na lica so ograni~eni mo`nosti da se gri`at samite za sebe. Zaedno so gri`ata se vklu~eni smestuvawe.3 .dejnosti na domovi za stari lica so gri`a.dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe kade {to medicinskiot tretman ili edukacija ne e biten element.90 87. lica koi se potpolno nesposobni za da se gri`at za sebe ili koi ne sakaat da `iveat sami. takvo kakvo {to e privremenoto smestuvawe na bezdomnici.Ovaa klasa ne opfa}a: . vidi 87. vidi 87. hrana.psihijatriski bolnici.30 Dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe na stari i iznemo{teni lica Ovaa klasa opfa}a dejnosti na socijalna za{tita na poedinci so smestuvawe za stari i iznemo{teni lica koi ne mo`at sami da se gri`at i/ili onie koi ne sakaat da `iveat sami. vidi 86.90 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe. Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe. vidi 87.9 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita so smestuvawe.10 .obezbeduvawe na za{tita vrz osnova na celodneven prestoj so cel socijalna za{tita na deca.domovi za deca bez roditeli ili bez roditelska gri`a 87. Ovaa klasa opfa}a: . osven na postari i lica (invalidi).

.dejnost na kratkoro~ni smestuvali{ta za `rtvi od nesre}a. osven privremenite smestuvali{ta.30 .dejnosti na socijalna za{tita na postari i nesposobni lica vo koi{to e vklu~eno smestuvawe.99 .10 . upatuvawe i sli~ni uslugi koi se nameneti za stari i iznemo{teni lica vo nivnite domovi ili na drugo mesto. Dejnostite vo ovoj oddel ne gi opfa}aat smestuvali{tata.10 Dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe na stari i iznemo{teni lica Ovaa klasa opfa}a: . nacionalni ili lokalni organizacii za samopomo{ kako i specijalisti koi obezbeduvaat sovetodavni uslugi: ● poseta na stari i iznemo{teni lica ● dejnosti na dnevna gri`i za stari i iznemo{teni lica ● stru~na rehabilitacija i osposobuvawe na lica so intelektualna i/ili telesna popre~enost so toa {to obrazovnata komponenta e limitirana. vidi 88.1 Dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe na stari i iznemo{teni lica 88. sovetuva~ki dejnosti. isto taka. vidi 88. vidi 87. vidi 87. vidi 84.dejnosti {to se vklu~eni vo zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe. 88.dejnosti na posvojuvawe.rabota na socijalni ustanovi.30 . opfa}a dejnosti na: ● kombinirani grupni domovi za lica so socijalni ili li~ni problemi ● kombinirani domovi za delikventi i storiteli na krivi~ni dela ● maloletni~ki vospitno-popravni domovi Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnost na ustanovite za nega. koi gi sproveduvaat dr`avni ili privatni organizacii. socijalna rabota.99 88 Dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe Ovoj oddel opfa}a razni vidovi na socijalna za{tita za korisnicite. Ovaa klasa.● domovi za smestuvawe na deca i prifatili{ta ● domovi za vremeno zgri`uvawe na bezdomnici ● domovi za zgri`uvawe na samohrani majki i nivnite deca Ovie dejnosti mo`e da bidat obezbedeni od strana na javni ustanovi i privatni ustanovi (fizi~ki i pravni lica).

vidi 88.30 .Ovaa klasa ne opfa}a: .99 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe.dejnosti {to se vklu~eni vo zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe.. upatuvawa i sli~ni aktivnosti i drugi dejnosti nameneti na poedinci i semejstva vo nivnite domovi ili na drugo mesto {to gi sproveduvaat dr`avni i privatni institucii.rabota na socijalni ustanovi.) . begalci. `rtvi na semejno nasilstvo itn. uslugi za kreditni ili debitni soveti ● dejnosti na mesnite i sosedskite zaednici ● dejnosti okolu zgri`uvawe na `rtvi od elementarni nepogodi.dejnosti na dnevna gri`i za invalidizirani deca. vklu~uvaj}i ja i dnevnata gri`a za invalidizirani deca. no so vklu~eno smestuvawe. dejnosti za prevencija od zloupotreba na deca i drugi lica ● sovetuvawa za doma{niot buxet. staratelstvo. `rtvi na semejno nasilstvo i dr. humanitarni organizacii i nacionalni ili lokalni slu`bi za samopomo{ kako i stru~waci koi obezbeduvaat sovetodavni uslugi: ● socijalna za{tita i sovetodavni dejnosti za deca i adolescenti ● dejnost na posvojuvawe. imigranti. familijarni ili bra~ni sovetuvali{ta.dejnosti na dnevni gradinki za deca. ● profesionalna rehabilitacija i osposobuvawe na nevraboteni lica so toa {to obrazovnata komponenta e limitirana ● utvrduvawe na pravoto za dodeluvawe na socijalna pomo{. socijalna pomo{. begalci. vidi 87. lica koi upotrebuvaat droga.dejnosti sli~ni na onie koi se opi{ani vo ovaa klasa. sovetuvawa.91 Ostanati dejnosti na socijalna za{tita bez smestuvawe Dejnosti na dnevna socijalna za{tita na deca Ovaa klasa opfa}a: . `rtvi na trgovija so lu|e. vidi 84. 88.30 . nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . zgri`uva~ko semejstvo.9 88.91 88. vklu~uvaj}i i nivno privremeno ili trajno smestuvawe i sl. pomo{ za podmiruvawe na tro{ocite za stan ili kuponi za nabavka na hrana ● dnevna i privremena pomo{ i zgri`uvawe na bezdomnici i drugi socijalno zagrozeni grupi (alkoholi~ari.

umetni~ki i zabavni dejnosti Ovoj oddel opfa}a dejnost na ve{tini i davawe na uslugi koi se sre}avaat vo kulturnite i zabavnite interesi na nivnite korisnici. prevencija na istoriski iskopi. vidi 60. no vo koi {to e vklu~eno smestuvaweto.dejnosti na socijalna za{tita sli~ni na onie koi se opi{ani vo ovaa klasa.kockawe i oblo`uvawe.13 .1. vidi 59. botani~ki i zoolo{ki gradini. vidi 87. zabavata i rekreativnite interesi na naselenieto (op{tata javnost). vidi oddel 93 Nekoi edinici koi obezbeduvaat kulturni. i vklu~uva `iva izvedba. umetni~ko tvore{tvo i srodni dejnosti.30 . Ova vklu~uva produkcija.01 Izveduva~ka umetnost . 90 Kreativni.0 Kreativni.11. i dejnosti na prirodni rezervati. kockaweto. sportot i rekreativnite dejnosti. zabavno-rekreativni dejnosti. podgotovka na akterski. umetni~ki i zabavni dejnosti Ovaa grupa opfa}a dejnosti na izveduva~ka umetnost.2 90.proizvodstvo i distribucija na filmovi i videofilmovi.emituvawe na radio i televiziska programa. 59. `iva izvedba. kreativni i tehni~ki ve{tini za produkcija na umetni~ki proizvodi i `iva izvedba. vidi 59. 60. kako {to se: . 59. vidi 84.14 . ZABAVA I REKREACIJA Ovoj sektor opfa}a {irok spektar na dejnosti koi se sre}avaat vo razni varijanti vo kulturata. promocija i participacija. vidi oddel 91 . dejnost na muzeite. vidi oddel 92 . 90.proekcija na filmovi.fondovi i drugi programi koi proizleguvaat od zadol`itelnoto socijalno osiguruvawe.● dobrotvorna dejnost kako {to e formirawe na fondovi i drugi vidovi pomo{ nameneti za socijalna za{tita. programi i izlo`bi nameneti za javno gledawe. Ovoj oddel ne opfa}a: .sportski. Ovaa klasa ne opfa}a: .12.rabota na muzei od site vidovi. zabavni ili rekreativni sodr`ini ili uslugi se klasificiraat vo drugi oddeli.90 R/Њ UMETNOST.

restavrirawe na umetni~ki dela i muzejski predmeti. vidi 78. tancuva~i.03 Umetni~ko tvore{tvo Ovaa klasa opfa}a: . kostimografi. koncerti. .90 .dejnosti na teatarski ili umetni~ki agenti za umetnost i agencii.dejnosti na producenti ili organizatori na umetni~ki nastani vo `ivo.dejnost na pisateli od razli~ni oblasti. vidi 33.90 . teatarski ili drugi umetni~ki pretstavi. beletristika. operi ili tancovi izvedbi i ostanati scenski izvedbi: ● dejnosti na grupi. 59.filmska i video produkcija. operi ili tancuvawe i ostanati scenski izvedbi: ● dejnosti na re`iseri. umetni~ki sliki itn. so ili bez scenska oprema Ovaa klasa ne opfa}a: . cirkusi ili kompanii. dizajneri.11.izrabotka na statui. vidi 59. bakroresci itn. vidi 23. tehni~ko pi{uvawe itn. opfa}a: .70 .produkcija na teatarska prezentacija vo `ivo. isto taka. koncerti.dejnosti na agenti ili agencii koi zastapuvaat lica zaradi dobivawe na anga`mani vo filmski.restavrirawe na orguli i drugi istoriski muzi~ki instrumenti. vidi 74.19 . Ovaa klasa ne opfa}a: . scenaristi. na pr.dejnosti vo vrska so dodeluvawe na teatarski ili filmski ulogi (kasting aktivnosti).10 90.kasting (organizirawe na izbori). vidi 78. vklu~uvaj}i bajki.02 Pomo{ni dejnosti vo izveduva~kata umetnost Ovaa klasa opfa}a: .dejnost na samostojnite umetnici kako {to se skulptori. Ovaa klasa. animatori. muzi~ari. poinakvi od umetni~kite originali. graveri.Ovaa klasa opfa}a: . predava~i ili spikeri Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na nezavisni novinari . vidi 74..12 . in`eneri za svetlo itn.10 90.pomo{ni dejnosti vo izveduva~kata umetnost za produkcija na teatarski pretstavi vo `ivo. orkestri i bendovi ● dejnosti na individualci kako {to se akteri. slikari. . producenti.

spisanija. zabavni i rekreativni dejnosti kako {to se vodni i rekreativni parkovi. vidi 59. arhivi. vidi 79.dejnosti na koncertnite i teatarskite sali i ostanatite objekti na kulturata Ovaa klasa ne opfa}a: . slu`benici. kako i dejnostite na dr`avniot arhiv: ● dejnosti na zbirki bilo da se specijalizirani ili ne ● kolekcija na katalozi ● pozajmuvawe i ~uvawe na knigi. dejnost na muzeite od site vidovi. kulturen i edukativen interes (na pr. znamenitosti od svetski interes itn).90 . prostorii za slu{awe i gledawe.sportski. karti. vidi oddel 93 91.dejnost na kinata.01 Biblioteki. muzei i ostanati kulturni dejnosti Ovoj oddel opfa}a dejnosti na bibliotekite i arhivite.04 Dejnosti na objektite za kulturni manifestacii Ovaa klasa opfa}a: . mestata i prirodnite vrednosti od istoriski. botani~ki i zoolo{ki gradini. nau~nici. dejnost na istoriskite muzei i dejnost na prirodnite rezervati. dejnost na arhivite koi davaat uslugi na gra|anite i na specijalni klienti. vidi 91.. Ovoj oddel isklu~uva: .dejnost na fotografskite i filmskite biblioteki 91. vidi 95.02 91 Biblioteki. ~italni. umetni~ki predmeti ● pronao|awe na materijali so cel da se zadovolat informacionite barawa. vklu~uva i za{tita i izlo`uvawe na predmetite.14 .obnovuvawe na mebel (osven muzejski vidovi i restavracija). Isto taka.02 Dejnosti na muzeite . plo~i.24 90.dejnost na agenciite za rezervacija na bileti.dokumentarna i informati~ka dejnost na bibliotekite od site vidovi. arhivi.dejnost na muzeite od site vidovi. filmovi.. kako {to se studenti. .0 91. muzei i ostanati kulturni dejnosti Dejnosti na bibliotekite i arhivite Ovaa klasa opfa}a: .

00 Dejnosti na kockawe i oblo`uvawe Dejnosti na kockawe i oblo`uvawe Ovaa klasa opfa}a kockawe i oblo`uvawe kako {to se: .dejnost na sportski lov i ribolov. istoriski muzei.04 Dejnosti na botani~ki i zoolo{ki gradini i prirodni rezervati Ovaa klasa opfa}a: . nau~ni i tehni~ki muzei. kostimi. lotarija i oblo`uvawe 92. mebel.dejnost na botani~ki i zoolo{ki gradini.dejnost na arhivite i bibliotekite. muzei na nakit. kako {to se i uslugi za prireduvawe na igri na sre}a.dejnost na muzeite od site vidovi: ● muzei na umetnost.renovirawe i restavracija na istoriski mesta i gradbi. keramika.01 91.dejnost za ureduvawe i odr`uvawe na prirodata (okolinata) i gradinite. vidi sektor F/\ 91. vklu~uvaj}i i zoolo{ki gradini za deca .03 Za{tita na istoriski mesta i gradbi.Ovaa klasa opfa}a: .0 92. vidi 91. vklu~uvaj}i i za{tita na dive~ot Ovaa klasa ne opfa}a: .19 92 Dejnosti na kockawe i oblo`uvawe Ovoj oddel opfa}a dejnost na kockarnici kako {to se kazina.dejnost na prirodnite rezervati. vidi 90. kako i sli~ni znamenitosti za posetiteli Ovaa klasa opfa}a: .restavracija na umetni~ki dela i na kolekcii na muzejski predmeti.78 . vklu~uvaj}i i voeni muzei ● dejnost na drugi specijalizirani muzei ● dejnost na muzei na otvoren prostor Ovaa klasa ne opfa}a: .03 . vidi 93. srebreni sadovi ● muzei na prirodni vrednosti.30 .dejnosti i za{tita na istoriski mesta i gradbi Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnosti na komercijalni umetni~ki galerii. bingo-prostorii i avtomat-igri. vidi 81. vidi 47.

sopstvenici na trka~ki pretstavnici kako {to se koli. 93. nezavisni atletski anga`irawa so u~estvo vo `ivo ili trka~ki nastani pred publika. kriket. botani~ki i zoolo{ki gradini i prirodni rezervati.proda`ba na tiketi za lotarija . zabavni i sportski dejnosti (osven muzejski dejnosti. dejnosti na sportskite treneri koi se specijalizirani za obu~uvawe za natprevaruvawe na lica vo odredeni sportovi. dejnosti na sportski timovi ili klubovi koi prvenstveno u~estvuvaat na sportski nastani vo `ivo pred publika.dejnost na otvoreni ili zatvoreni sportski objekti za najrazli~ni sportovi (so ili bez sedi{ta): ● fudbal. za{tita na istoriski mesta.dejnosti na kazinata. ku~iwa. ku~iwa. zabavni i rekreativni dejnosti Ovoj oddel opfa}a rekreativni.sportski prognozi. dejnosti na kockawe i oblo`uvawe). nespomnati na drugo mesto i dr.organizacija i upravuvawe so otvoreni i zatvoreni sportski nastani za profesionalci ili amateri od strana na organizacii so sopstveni objekti .. Ovoj oddel isklu~uva muzi~ki. koncerti i operi ili tancuvawe i dr.1 Sportski dejnosti Ovaa grupa opfa}a dejnosti na sportski objekti.11 Rabota na sportskite objekti Ovaa klasa opfa}a: . prvenstveno anga`irani za vlez vo trka~ki nastani ili drugi sportski nastani.dejnosti na kockawe preku veb-stranici . vidi oddel 90 93. oblo`uvawe . dramski i drugi umetnosti kako {to se produkcii na teatarski pretstavi vo `ivo. hokej. kowi za trka ● pliva~ki bazeni i stadioni ● atletski stadioni ● areni i stadioni za zimski sportovi ● stadioni za hokej ● bokserski areni ● tereni za golf ● kuglani . promovirawe ili upravuvawe so sportski nastani.operacii na oblo`uvalnicite . scenski produkcii. kowi i dr. ragbi stadioni ● trka~ki pateki za avtomobili.. vklu~uvaj}i i podvi`ni kazina 93 Sportski. dejnosti na areni i stadioni. drugi dejnosti za organizirawe.rabota na avtomati za kockawe .

vidi 85. vidi 93.11 .Ovaa klasa.fitnes. Ovaa klasa ne opfa}a: . sportski treneri.13 Objekti za fitnes Ovaa klasa opfa}a: .izdavawe na rekreativna i sportska oprema.51 . opfa}a upravuvawe i obezbeduvawe na personal koj }e upravuva so sportskite objekti. isto taka.organizirawe i upravuvawe so sportski nastani vo otvoreni i zatvoreni sportski objekti za profesionalci i amaterski sportski klubovi so sopstveni objekti.12 Dejnosti na sportskite klubovi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na sportskite klubovi.51 93.39 . vidi 93. vidi 49.dejnost na sportska obuka od strana na instruktori poedinci.19 Ostanati sportski dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .upravuvawe so sportskite objekti. koi im ovozmo`uvaat na svoite ~lenovi da se zanimavaat so sportski dejnosti.11 93.dejnost na ureduvawe na parkovi i pla`i. sportski treneri. bodi-bilding klubovi i objekti Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnost na ski-liftovite. Ovaa klasa opfa}a: .21 .dejnost na fitnes-klubovi. vidi 77.dejnost na sportskite klubovi: ● fudbalski klubovi ● kuglarski klubovi ● pliva~ki klubovi ● golf klubovi ● bokserski klubovi ● zimski sportski klubovi ● {ahovski klubovi ● atletski klubovi ● strela~ki klubovi itn. vidi 93. profesionalni.dejnost na sportska obuka od strana na instruktori poedinci. vidi 93.29 93. vidi 85. poluprofesionalni ili amaterski klubovi. Ovaa klasa ne opfa}a: .13 .

javawe na voda. sportskite treneri. sudii. javawe na voda.dejnosti vo vrska so sportska propaganda i promocija . .dejnosti na aparati za igrawe so kovani pari .dejnosti na samostojni sportisti i atleti~ari.upravuvawe so sportski lov i ribolov .. vidi 85.21 Dejnosti na zabavni i tematski parkovi Ovaa klasa opfa}a dejnosti na zabavni ili tematski parkovi. igri.izdavawe na sportska oprema. izlo`bi na zadadena tema i piknici.dejnosti na {kolite za sportski i rekreativni dejnosti. so ili bez sopstveni objekti. igri.dejnosti na organizirawe i promovirawe na sportski natprevari. nespomnati na drugo mesto: . kako {to se javawe na mehani~ki `ivotni.51 . zabavni pretstavi.11.dejnosti na planinarski vodi~i .dejnosti za ureduvawe na parkovi i pla`i. izlo`bi na zadadena tema i piknici.29 93. Toa vklu~uva upravuvawe so razli~ni vidovi na atrakcii kako {to se javawe na mehani~ki `ivotni.dejnosti na sportskite instruktori.dejnosti na prostorii za trka~ki avtomobilski i kowi~ki sportovi. vidi 93.51 . mera~i na vreme itn. 93. zabavni pretstavi.dejnosti na sportski ligi i sportski sojuzi .29 Ostanati zabavni i rekreativni dejnosti. Ovaa grupa ne opfa}a sportski dejnosti i dramska umetnost. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a dejnosti sli~ni na zabava i rekrecija (osven zabavni i tematski parkovi). 93.organizirawe i upravuvawe so sportski nastani na otvoreni i zatvoreni sportski nastani za profesionalni i amaterski sportski klubovi. vidi 77.12 .21 . Toa vklu~uva dejnosti so razli~ni atraktivni sodr`ini. vidi 85. ku}i~ki za ku~iwa i reli gara`i . vidi 93. 93. so ili bez objekti .2 Zabavni i rekreativni dejnosti Ovaa grupa opfa}a golem broj na edinici koi upravuvaat so objektite i obezbeduvaat uslugi za da gi zadovolat razli~nite interesi na nivnite korisnici vo vrska so zabava i rekreacija. kako i ostanati muzi~ki i drugi umetnosti.pomo{ni dejnosti za sportski i rekreativen lov i ribolov Ovaa klasa ne opfa}a: .

izdavawe na oprema za odmor i zabava koja e integralen del na rekreativnite objekti . . na pr.dejnost na ski-centrite .uslugi na smestuvawe vo kampovi.30 .30 . parkovite.podgotovka na objekti za kratok prestoj na posetiteli vo rekreativni parkovi.01 S/О DRUGI USLU@NI DEJNOSTI Ovoj sektor (kako preostanata kategorija) vklu~uva dejnosti na organizacii na baza na za~lenuvawe. mornarica . vidi 56. kako i raznovidni li~ni uslu`ni dejnosti koi ne se opfateni na drugo mesto vo klasifikacijata. osven umetni~ki i sportskite dejnosti. vidi 49. le`alki i sl. bazenite..saemi i priredbi od zabaven karakter .dejnost na pla`ite.10. vidi 55. sede~ki i ski-liftovi. popravka na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i za doma}instva. vidi 90. 94 Dejnosti na organizacii vrz baza na za~lenuvawe .dejnosti na rekreativni transportni objekti.39 . vidi 55. Ovaa klasa ne opfa}a: . so ili bez objekti. kampovi za ribarewe i lov. 50.dejnosti na teatarski i cirkuski grupi.dejnosti na diskotekite so servisni dejnosti za podgotovka i slu`ewe na pijalaci. vidi 50.30 . rekreativni parkovi.ribolovni krstarewa.upravuvawe so `i~ari.dejnosti na rekreativni parkovi (bez smestuvawe) . vklu~uvaj}i izdavawe na oprema kako {to se soblekuvalni. {umi i kampovi.dejnosti na podiumi za tanc Vo ovaa klasa se vklu~eni i drugi dejnosti na producentite i organizatorite na zabavni priredbi vo `ivo..30 . plakari.

dejnosti na sojuzi na takvi asocijacii .poedincite koi rabotat za sopstvena smetka (za sebe) i nau~nite zaednici (grupa 94. odnosi so javnosta i pregovarawe za rabotata na delovnite organizacii i organizaciite na rabotodava~ite Ovaa klasa ne opfa}a: .1 94. od interesite na rabotodava~ite.dejnosti na stopanskite komori.{irewe na informacii.2) ili promoviraweto na religiite.12 Dejnosti na strukovni organizacii vrz baza na za~lenuvawe Ovaa klasa opfa}a: 94. pretstavuvawe pred vladini institucii. Dejnosti na delovni organizacii i organizacii na rabotodavci vrz baza na za~lenuvawe Ovaa klasa opfa}a: .dejnosti na organizacii vo koi interesot na ~lenovite e koncentriran kon razvoj i unapreduvawe na rabotata na pretprijatijata vo odredena oblast na rabotewe. klasa 94.20 94. bez ogled na vidot na delovnite dejnosti . Primarnata podelba na ovoj oddel e determinirana od celite na tie organizacii. organizacii na rabotodavci i strukovni organizacii vrz baza na za~lenuvawe Ovaa grupa opfa}a dejnosti na edinicite {to promoviraat interesi na ~lenovite na delovnite organizacii i organizaciite na rabotodava~i. no vo nivnite dejnosti mo`e da se involviraat i da imaat korist od niv i onie koi ne se ~lenovi. ovaa grupa. Kaj profesionalnite (strukovnite) zdru`enija. politikata.dejnosti na sindikatite.1). interesite na vrabotenite (grupa 94. kulturata.e. esnafski (zanaet~iski) i sli~ni organizacii . vklu~uva dejnosti na promovirawe na profesionalnite interesi na ~lenovite od odredena profesija.Ovoj oddel opfa}a dejnosti na organizacii koi gi pretstavuvat interesite na specijalni grupi ili promoviraat idei od op{t interes.t. Dejnosti na delovni organizacii. isto taka. vo oblasta na trgovijata ili zemjodelstvoto. Ovie organizacii obi~no imaaat izbrani ~lenovi.9). obrazovanieto ili rekreativnite idei i dejnosti (grupa 94.11 . ili za ekonomski rast (i vlijanie vrz klimata) na odreden region ili politi~koadinistrativna edinica.

obrazovni dejnosti preku ovie organizacii.dejnosti na asocijacii na stru~waci (specijalisti) od odredena oblast na naukata.dejnost na posebno osnovani sindikati. kako i za usoglaseni akcii preku ovaa organizacii . . opfa}a: . . organizaciona struktura ili drug kriterium Ovaa klasa ne opfa}a: .9 Dejnosti na drugi organizacii vrz baza na za~lenuvawe Ovaa grupa opfa}a dejnosti na edinici (osven delovni organizacii i organizacii na rabotodavci. pretstavuvawe pred vladini institucii i odnosi so javnost na profesionalnite organizacii. sindikati) {to gi promoviraat (poddr`uvaat) interesite na nivnite ~lenovi.{irewe na informacii.dejnosti na zdru`enija od oblasta na naukata Ovaa klasa ne opfa}a: . oddel 85 94. region. novinari itn. smetkovodstvoto. . kako {to se asocijacii na pisateli. utvrduvawe i kontrola na standardi na rabotewe..promovirawe na interesite na vrabotenite organizirani preku organizacii na rabotnici i sindikati Ovaa klasa. oddel 85 94. slikari. rabotnite uslovi.20 Dejnosti na sindikatite Dejnosti na sindikatite Ovaa klasa opfa}a: . isto taka. pravoto. kako {to se asocijacii od oblasta na medicinata.dejnost na organizacite vo koi interesite na ~lenovite prvenstveno se koncentrirani vo ramkite na odredena {kolska podgotovka ili profesija ili vo oblasta na tehnikata. opfa}a: . strukovni organizacii. asocijacii na in`eneri.obrazovni dejnosti preku ovie organizacii.dejnosti na asocijacii vo koi se za~lenuvaat vrabotenite so cel da se iznesat stavovite vo vrska so platite.2 94. Ovaa klasa. isto taka. arhitekti itn. sindikati sostaveni od zdru`eni podru`nici (grankovni sindikati) i organizacii na rabotnici sostaveni od zdru`eni sindikati vrz osnova na odredena profesija. razli~ni vidovi umetnici. akademici ili asocijacii od oblasta na kulturata.

88 94. nespomnati na drugo mesto ● organizacii za za{tita i podobruvawe na sostojbata na posebni grupi. preku politi~ko vlijanie.verski pogrebalni dejnosti Ovaa klasa ne opfa}a: . odnosi so javnosta. Dejnosti na drugi organizacii vrz baza na za~lenuvawe. vidi oddel 86 .: ● protestni dvi`ewa ili gra|anski inicijativi ● ekolo{ki dvi`ewa i dvi`ewa za za{tita na `ivotnata sredina ● organizacii za pomagawe na obrazovni i drugi kapaciteti na zaednicata. opfa}a: .zdravstveni dejnosti preku ovie organizacii.socijalna rabota preku ovie organizacii. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . na primer etni~ki i nacionalni malcinstva 94. preku delegirawe na svoi ~lenovi ili simpatizeri vo politi~kite tela.94.dejnosti na verski zaednici ili na poedinci koi obezbeduvaat uslugi direktno vo crkvi.91 Dejnosti na verski organizacii Ovaa klasa opfa}a: . vklu~uvaj}i gi vo {irewe na informacii.dejnosti na politi~kite organizacii i pomo{ni organizacii kako {to se mladinskite organizacii vo ramkite na politi~kite organizacii. hramovi. sinagogi ili drugi mesta .dejnosti na organizacii ({to ne se direktno pripoeni kon politi~ka partija) koi rabotat na unapreduvawe na dejnosti od javen interes ili uka`uvawe na odredeni op{testveni problemi.obrazovni dejnosti preku ovie organizacii.92 Dejnosti na politi~ki organizacii Ovaa klasa opfa}a: . osnovawe na fondovi i sl. isto taka. preku obrazuvawe na javnosta. vidi oddel 87.dejnosti za opremuvawe na manastiri i opatii .99 . formirawe fondovi i dr. xamii.dejnosti na verski zasolni{ta Ovaa klasa. vidi oddel 85 . Ovie organizacii prvenstveno se anga`irat za obezbeduvawe vlijanie vrz donesuvaweto odluki vo javnite vladini insitucii.

vklu~uvaj}i i zdru`enija na voeni veterani . obleka i drugi dodatoci. vidi 33. opfa}a popravka na komunikaciska oprema kako {to se faks ma{ini.dejnosti na profesionalnite umetni~ki grupi ili organizacii. vidi 93. isto taka. karnevalski klubovi itn.zdru`enija za op{testveno zbli`uvawe kako {to se rotari klubovi. gradinarski klubovi.zdru`enija na potro{uva~i . sportska oprema. merni instrumenti i uredi za istra`uvawe.1 Popravka na kompjuteri i oprema za komunikacii .0 . op{testveni klubovi.99 .dejnosti na strukovnite organizacii. 95. studentski organizacii.zdru`enija na avtomobilisti . Ovaa klasa. vidi 90.dobrotvorni dejnosti kako {to se formirawe na fondovi (ili sobirawe na finansiski sredstva) nameneti za socijalna za{tita.12 . muzi~ki i umetni~ki klubovi. Ovoj oddel isklu~uva popravka na medicinska i dijagnosti~ka oprema. klubovi za film i fotografija. uredi za ~istewe na sneg i lisja.13. popravka na oprema za ku}i i dvorovi kako {to se kosilki za treva.dejnosti na davawe donacii Ovaa klasa ne opfa}a: .rekreativni dejnosti ili hobi ({to ne spa|aat vo natprevaruva~ki igri i sport). zdru`enija za mladi. poetski.dejnosti na sportskite klubovi. klubovi na zanaet~ii i kolekcioneri. istoriski klubovi. . ko`ni obuvki i obleka. dvonaso~ni radiouredi i potro{uva~ki elektronski uredi kako {to se radiouredi i televizori. hobi artikli i ostanati predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata.● patriotski zdru`enija.12 95 Popravka na kompjuteri i predmeti za li~na upotreba i za doma}instva Ovoj oddel opfa}a popravka i odr`uvawe na kompjuterska periferna oprema kako {to se desktop kompjuteri. vidi 94. delovi od kompjuter za skladirawe na podatoci i printeri. na pr.zdru`enija za kulturno. mebel i oprema za doma}instvo. Isto taka. klubovi i bratstva itn. laborotoriski instrumenti. vidi 88.mladinski organizacii. opfa}a: . laptopi. literaturni i klubovi za knigi. kompjuterski terminali. . radarska i sonarna (zvu~na) oprema. lo`i i sl. muzi~ki instrumenti.

11 Popravka na kompjuteri i periferna (dopolnitelna kompjuterska) oprema Ovaa klasa opfa}a popravka na elektronska oprema kako {to se kompjuteri i kompjuterski ma{ini i periferna (dopolnitelna kompjuterska) oprema. CD-ROM.opti~ki diskovi ( CD-RW.diskovi. prenosnici.laptop kompjuteri .kacigi za virtualna realnost .komunikacisko prenosna oprema (naso~uva~i.desktop kompjuteri .vnatre{ni i nadvore{ni kompjuterski modemi .skeneri.profesionalni TV i video kameri . uredi nameneti za elektronsko pla}awe na kupenite proizvodi ili uslugi na proda`nite mesta koi se upravuvaat bez mehani~ki operacii .telefaks uredi (faks ma{ini) .mobilni telefoni . 95. memoriski uredi (USB) i drugi delovi na kompjuterot za skladirawe na podatoci .mausi.serveri . periferna oprema i oprema za komunikacii.popravka i odr`uvawe na modemi. DVD-ROM. DVD-RW) .modemi .bez`i~ni telefonski aparati . vklu~uvaj}i i bar kod skeneri . vidi 95.kompjuterski terminali kako {to se bankomati. xojstici i top~iwa za pozicionirawe .dvonaso~mi radiouredi .razvodna plo~a .printeri .Ovaa grupa opfa}a popravka i odr`uvawe na kompjuteri. Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na: .monitori .tastaturi . modemi) .kompjuterski proektori Ovaa klasa opfa}a i odr`uvawe i popravka na: .12 95.ra~ni kompjuteri (hand -held computers (PDA's) Ovaa klasa ne opfa}a: .12 Popravka na oprema za komunikacii Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na komunikaciska oprema kako {to e: ."smart" karti~ki .

stavawe na fleknici na ~evli 95.22 95. patni torbi i sli~ni predmeti . ladilnici. .24 Popravka na mebel i poku}nina Ovaa klasa opfa}a: . saati i nakit . pe~ki.23 Popravka na obuvki i proizvodi od ko`a Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na obuvki i proizvodi od ko`a: .popravka na centralnite sistemi za klimatizacija.95. uredi za ~istewe na sneg i lisja. ma{ini za perewe.popravka na ~izmi. popravka i odr`uvawe na mebel i poku}nina vklu~uvaj}i go i kancelariskiot mebel 95.popravka na ra~en alat na elektri~en pogon. ma{ini za su{ewe. fri`ideri. vidi 33. sobni klima uredi itn. 95. Ovaa klasa ne opfa}a: . potkastruva~i itn.popravka i odr`uvawe na aparati za doma}instvoto : ● {poreti.2 Popravka na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata Ovaa grupa opfa}a popravka i odr`uvawe na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata.12 .popravka na potro{uva~ki elektronski uredi: ● televizori.popravka i odr`uvawe na oprema za domovite i gradinite: ● kosilkii za treva.22 Popravka na aparati za doma}instva kako i oprema za domovi i gradini Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na aparati za doma}instvoto kako i oprema za domovite i gradinite: .21 Popravka na elektronski uredi za {iroka potro{uva~ka Ovaa klasa opfa}a popravka i odr`uvawe na elektronski uredi za {iroka potro{uva~ka: .25 Popravka na ra~ni ~asovnici. ~evli. radiopriemnici ● video rekorderi ● CD pleeri ● video kameri 95.tapacirawe. vidi 43.

pogrebni i sli~ni dejnosti.krpewe i prepravka na obleka .61 . aparati za evidentirawe na vreme i datum. saati i nivni delovi kako {to se ku}i{tata na saatite od site vidovi materijali.popravka na nakit Ovaa klasa ne opfa}a: .popravka na sportsko i rekreativno oru`je. vidi 33.Ovaa klasa opfa}a: .0 96.popravka na knigi .12 . vidi 33. Ovoj oddel opfa}a uslu`ni dejnosti povrzani so perewe i hemisko ~istewe na tekstilni i krzneni proizvodi. vidi 25.popravka na ~asovnici.29 . 96.popravka na velosipedi .popravka na igra~ki i sli~ni predmeti . hronometri itn.11 96 Drugi li~ni uslu`ni dejnosti Ovoj oddel opfa}a uslu`ni dejnosti nespomnati na drugo mesto vo klasifikacijata. popravka na mehanizmi za saati.popravka na muzi~ki instrumenti (osven orguli i istoriski muzi~ki instrumenti) .popravka na sportska oprema (osven sportsko oru`je) i oprema za kampuvawe .13 Popravka na drugi predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata Ovaa klasa opfa}a popravka na predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata.popravka na saati za merewe na vremeto.01 Drugi li~ni uslu`ni dejnosti Perewe i hemisko ~istewe na tekstilni i krzneni proizvodi Ovaa klasa opfa}a: 95.industrisko gravirawe na metali.popravka na ra~en alat na elektri~en pogon. kako {to se: .{timawe na klavir Ovaa klasa ne opfa}a: . bravi so vgradeni saatni mehanizmi i sli~ni uredi za merewe na vremeto. dejnosti na frizerski saloni i saloni za razubavuvawe. vidi 33.popravka na ostanati predmeti za li~na upotreba i za doma}instvata . .

03 Pogrebni i sli~ni dejnosti Ovaa klasa opfa}a: .uslugi za religiozni pogrebni obredi.91 . vidi 81.masa`a na lice.odr`uvawe na grobovi i mavzolei Ovaa klasa ne opfa}a: . pravewe frizura. Ovaa klasa ne opfa}a: . boewe. perewe na zavesi i draperii. peglawe itn.30 96. nijansirawe..pogrebuvawe i kremirawe na ~ove~ki i `ivotinski le{ovi i pridru`ni dejnosti: ● podgotovka na po~inatite za pogrebuvawe ili kremirawe.04 Dejnosti za nega i odr`uvawe na teloto Ovaa klasa opfa}a: . manikir i pedikir. ispravawe peglawe na kosa i sli~ni dejnosti za ma`i i `eni .krpewe i prepravka na obleka.bri~ewe i potstri`uvawe na bradata . vidi 77.. rabotni uniformi i sli~ni proizvodi vo peralnite . so mehani~ka oprema.02 Frizerski saloni i saloni za razubavuvawe Ovaa klasa opfa}a: . vidi 95.29 96.perewe i hemisko ~istewe. vidi 32. na site vidovi obleka (vklu~uvaj}i i krznena) i tekstil. duri i ako ~isteweto na taa obleka e sostaven del na ovie dejnosti.perewe na peleni Ovaa klasa ne opfa}a: .~istewe na kilimi i prostirki.izrabotka na periki. .miewe na kosa.iznajmuvawe na obleka razli~na od rabotnite uniformi.kapewe vo turski bawi. solariumi.99 96. saloni za masa`a itn. ra~no ili so koristewe na ma{ini za samoposlu`uvawe. vo prostorii na korisnicite ili na drugo mesto .sobirawe i dostavuvawe na isprana obleka . potstri`uvawe i {i{awe. vidi 94. saloni za slabeewe. bilo za gra|anite bilo za industriski ili komercijalni korisnici . balsamirawe i uslugi na grobarite ● uslugi za pogrebuvawe i kremirawe ● iznajmuvawe na opremen prostor vo kapelite . vitkawe.iznajmuvawe ili proda`ba na grobovi .29 .iznajmuvawe na postelnini. {minkawe i dr. sauni i bawi na parea.ureduvawe na grobovi.

nega i dresura na doma{ni milenici .medicinski masa`i i terapii. portiri. vidi 86. merewe na krven pritisok.uslugi na ~ista~i na ~evli.rabota na avtomati za li~ni uslugi (kabini za fotografirawe. vidi 93.0 Dejnosti na doma}instvata koi vrabotuvaat posluga (doma{en personal) 97.13 96. .dejnosti za zdravjeto. uslugi na biroa za sklu~uvawe na brak . DEJNOSTI NA DOMA]INSTVATA KOI PROIZVEDUVAAT RAZNOVIDNA STOKA I VR[AT RAZLI^NI USLUGI ZA SOPSTVENI POTREBI 97 Dejnosti na doma}instvata koi vrabotuvaat posluga (doma{en personal) 97. vagi za telesna te`ina. li~ni parkira~i na avtomobili . vidi 75. uslugi za zaka`uvawe na sostanoci.dejnost na organizacii za otkrivawe na potekloto . bodi-bilding klubovi i objekti.90 .astrolo{ki dejnosti i spiritualisti~ki seansi .00 ● rabota na ma{ini za samoposlu`uvawe.op{testveni dejnosti kako {to se organizirawe na po~esna pridru`ba.Ovaa klasa ne opfa}a: .dejnost na studija za tetovirawe i za dup~ewe na u{i.00 Dejnosti na doma}instvata koi vrabotuvaat posluga (doma{en personal) T/П . vidi 92. fitnes.) Ovaa klasa ne opfa}a: . {kaf~iwa za ~uvawe na predmeti itn. nespomnati na drugo mesto Ovaa klasa opfa}a: . vidi 96.uslugi na gri`a za doma{ni milenici kako {to e: ishrana.veterinarna dejnost.00 DEJNOSTI NA DOMA]INSTVATA KAKO RABOTODAVA^I.01 ● rabota na avtomati za kockawe i igri na sre}a. nos ("pirsinzi") i sl.09 Ostanati li~ni uslu`ni dejnosti. za perewe na ali{ta.

dadilki. portiri. odnosno vo istra`uvawata.10 Dejnosti na privatnite doma}instva koi proizveduvaat raznovidna stoka za sopstveni potrebi . Proizvodot koj proizleguva od ovaa dejnost. kelneri. gradinari. ~uvari. pera~i. Doma}instvoto mo`e da bide klasificirano tuka samo toga{ koga ne e mo`no da se utvrdi glavnata dejnost koja doma}instvoto ja vr{i zaradi zadovoluvawe na svoite osnovni potrebi. od strana na nezavisni davateli na uslugi (pretprijatija ili individualci). toa bi trebalo da se klasificira vrz osnova na glavnata pazarna dejnost koja ja vr{i.fizi~ko lice. Dejnosti na privatnite doma}inastva koi proizveduvaat raznovidna stoka za sopstveni potrebi 98 98. vidi spored vidovite uslugi. batleri.Ovaa klasa opfa}a dejnost na doma}instvata povrzana so vrabotuvawe na doma{en personal kako {to se ku}ni pomo{ni~ki (sluginki). Dejnosti na privatnite doma}instva koi proizveduvaat raznovidna stoka i vr{at razli~ni uslugi za sopstveni potrebi Ovoj oddel gi opfa}a doma}instvata koi proizveduvaat raznovidna stoka i izvr{uvaat razli~ni uslugi za sopstveni potrebi. gotva~i. sekretarki itn. Toa ovozmo`uva vraboteniot doma{en personal da se izjasni za dejnosta na negoviot rabotodavec vo popisite na naselenieto. odnosno uslugata se koristi od strana na doma}instvoto koe go vr{i vrabotuvaweto. guvernanti. Ovaa klasa isklu~uva: uslugi kako {to se gotvewe ili ureduvawe na gradini itn.1 98. u~iteli. sobarki. voza~i. kowu{ari. Ako doma}instvoto e vklu~eno vo pazarni dejnosti. iako se raboti za rabotodavec kako poedinec.

Evropskata zaednica. 98. Me|unarodniot monetaren fond. Svetskata carinska organizacija. izrabotka na nastre{nici i obleka i drugi stoki koi doma}instvata gi proizveduvaat za sopstveni potrebi.20 Dejnosti na privatnite doma}instva koi vr{at razli~ni uslugi za sopstveni potrebi Ovaa klasa gi opfa}a dejnostite na doma}instvata koi izvr{uvaat razli~ni uslugi za sopstveni potrebi.2 U/Р . Ako doma}instvata. gri`a za ~lenovite na doma}instvoto. Evropskoto zdru`enie za slobodna trgovija itn. DEJNOSTI NA EKSTRATERITORIJALNI ORGANIZACII I TELA 99 99.00 Dejnosti na ekstrateritorijalni organizacii i tela Dejnosti na ekstrateritorijalni organizacii i tela Dejnosti na ekstrateritorijalni organizacii i tela Ovaa klasa opfa}a: . drugi uslugi koi doma}instvoto gi vr{i za sopstveni potrebi. odnosno koi vr{at razli~ni dejnosti so koi proizveduvat stoki za svoite osnovni potrebi. tie se klasificiraat vo soodvetnite klasi na dejnosti vo NKD. itn.Ovaa klasa vklu~uva dejnosti na doma}instva koi proizveduvaat razli~ni stoki za sopstveni potrebi. vr{at i uslugi za pazarot. tie se klasificiraat vo soodvetni klasi na dejnosti vo NKD.tie se klasificiraat vo soodvetnata klasa na dejnost vo NKD. Tie dejnosti vklu~uvat lov i sobirawe na plodovi. Dejnosti na privatnite doma}instva koi vr{at razli~ni uslugi za sopstveni potrebi 98. poljodelstvo i odgleduvawe na `ivotni (dobitok).0 99. ako tie glavno se zanimavaat so vr{ewe na odredena usluga . ako tie glavno se bavat so proizvodstvo na odredena stoka-tie se klasificiraat vo soodvetna klasa na dejnost vo NKD. regionalni tela. Ako doma}instvata se anga`irani i vo proizvodstvo na stoki za na pazar. Svetskata banka. Isto taka. isto taka.dejnost na me|unarodni organizacii kako {to se Obedinetite nacii i nivnite specijalizirani agencii. u~ewe. Isto taka.. osven vr{ewe na uslugi za sopstveni potrebi. Ovie dejnosti vklu~uvaat gotvewe. Organizacijata za ekonomska kooperacija i razvoj. Organizacijata na zemjite-izvozni~ki na nafta.

dejnosti na stranski diplomatski i konzularni pretstavni{tva koga se opredeleni od zemjata vo koja se locirani.Ovaa klasa. namesto od zemjata {to ja pretstavuvaat . isto taka. opfa}a: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful