Bio Klinika

Ubavina i zdravje
www.bioclinica.com.mk
02 3216 923

Zasekoga{, za samo nekolku sedmici!

KAPILARITE
ednostavno }e is~eznat!
Ednostavno, nama~kajte gi mestata na koi se gledaat kapilari so Roze dnevna i no}na krema. Nekolku minuti lesno masirajte i }e vidite kako omrazenite kapilari posle nekolku dena se namaluvaat, izbleduvaat i kone~no is~eznuvaat!

“ Sega imam ~ista, ne`na i zdrava ko`a. Izgledam pomlado... ”
So tekot na godinite, eden od najte{kite kozmeti~ki predizvici se tolku poznatite kapilari - razgraneta mre`a na tenki, crvenkasti ili plavkasti linii, na va{ite noze, bedra ili na va{eto lice. Na ovie mesta dosega moravte da nanesuvate pudra (ako uspee da gi sokrie), ili nosevte pantoloni i dolgi zdolni{ta, za da ne mo`e nikoj da gi vidi va{ite noze. Za toa samo mol~evte, kolku ma~no za vas, a tolku sakate da oble~ete kratko zdolni{te ili kostim za kapewe. U{te postra{no e da pobarate pomo{ od plasti~en hirurg, koj samo za kratko bi vi pomognal so skapi terapevtski inekcii, so {to edvam bi go ubla`il problemot. Sega e kraj na toa! Neodamna vo Amerika e objaveno novo otkritie! Kombinacijata od razni ekstrakti, izme{ani so koralni algi, trajno ja podobruvaat slikata na va{ata ko`a (ovoj vol{eben oblik go primenuvaat i estetskite hirurzi posle operacija). Nanesete direktno na ko`ata i jasno }e vidite kako bezbrojnite kapilari is~eznuvaat pod ko`ata (osobeno skrienite spletovi na kapilari). Voodu{evuva~koto deluvawe e toa {to vol{ebno is~eznuvaat postojnite ispukani kapilari i se spre~uva pojavuvaweto na novi. Taka va{iot problem zasekoga{ }e bide re{en. Vo Amerika ovoj na~in e zamena za mnogu estetski operacii i injekcii, koi se standarden na~in za borba protiv ovoj problem. Sega ovaa vol{ebna formula so koralni algi, jojoba i ginko ekstrakt Roze dnevna i no}na krema i vo Germanija e dobro prifatena, {to zna~i deka kone~no imate re{enie za va{iot problem. Va{iot izgled e kone~no vo va{i race. Upotrebata e ednostavna: nanesete Roze dnevna i no}na krema dva pati dnevno na zafatenite problemati~ni mesta. Za dve sedmici }e go vidite rezultatot. Nara~ajte u{te denes Roze dnevna i no}na krema, nanesete na ko`ata i }e vidite so svoi o~i kako is~eznuvaat groznite kapilari. Toa e se {to mora da napravite - }e se oslobodite od svoite problemi bez estetska operacija ili bolni injekcii. Nema {to da izgubite, samo mo`e da dobiete sovr{ena ko`a i izgled. Zo{to u{te nepotrebno da stradate?

Sovr {e bez k no lice apil ari
n 102360 DNEVNA KREMA 100 ml n 102370 NO]NA KREMA 100 ml n 102365 KOMPLET DEN I NO] samo

2

799 den 799 den 1498 den

INIKA BIO KL -923 02/3216 ( TE TVUVAJ U^ES JTE ! I DOBI

na doma{na adresa dobiv reklama za lekovitiot balzam. no sega imam pri~ina da veruvam. osobeno pri stareeweto. Francuskiot istra`uva~ Norbert Dufo pronajde re{enie za za ovie problemi. nemav dilema. Grmuπka bosvelija Dali ve zainteresiraa ovie pri~ini? Nara~ajte. Dejstvoto so tek na vreme }e se namaluva. a va{ite zglobovi }e bidat podvi`ni i fleksibilni. Toga{. Bev skepti~na bidej}i proizvodot doa|a od Malta. isto taka. Mojot tatko. bidej}i toa i vi go vetiv. Mnogu moi poznanici isto taka sakaat da ja nara~aat. So Bosvelija mo`am povtorno i bez bolki da tr~am. Vremeto pominuva{e mnogu brgu. a teloto se pomalku }e prima potrebni minerali koi se neophodni za zajaknuvawe. psorijaza i astma. Zatoa sakam direktno kaj vas povtorno da ja nara~am i ja prepora~uvam na site.neobi~na slu~ka vo voz Vo vozot od Minhen do Keln pronajdov bro{ura koja ja zaboravil nekoj patnik i pro~itav interesen naslov: Prirodno sredstvo koe mo`e da ja pobedi bolkata. dobiv vospalenie i silni bolki vo koskite. ni{to ne rizikuvate.temjan deluva kaj: • Revma • Artritis. koe se dosega ni be{e malku poznato. Balzamot od Bosvelija . Otkako }e go probate temjan balzamot. toga{ se pojavuva problem. Bazel Prikazna za temjanot Eve nekolku redovi i od mene. no koga vidov deka se proizveduva vo [vajcarija. tuku go odr`uva tkivoto na rskavicata zdravo. Robinson: Ako e mo`no. po dolgo vreme boleduvawe sega ve}e mo`e da odi bez bolki i da raboti vo svojata gradina. Vedna{ ja nara~av kremata. vklu~uvaj}i go lupeweto na temeto. ^itav i ponatamu. Kako {to veli Dr. Kako }e vi pomogne Medosan balzamot Bosvelija od temjan ? ]e po~uvstvuvate blagotvorno dejstvo kaj brojni tegobi: • ja ubal`uva bolkata • go namaluva otokot na zlobovite • ja podobruva cirkulacijata kaj vospalenijata na zglobovite i zgolemenoto dvi`ewe • ja namaluva utrinskata napnatost • go podobruva kvalitetot na `ivotot. Posetata na lekar ne mi pomogna mnogu. bidej}i znaev deka nemam {to da izgubam. kako {to se akni i br~ki. najdobro e pri~inata za bolesta da se otkrie na vreme i pravovremeno da se spre~i. Se zapoznav so Bosvelija preku eden dneven vesnik i vedna{ ja nara~av i mnogu sum zadovolna so ovoj proizvod! Bidej}i sportuvam rekreativno tr~awe. Kremata mu pomogna na mojot soprug za samo nekolku dena i napravi ~udo. Ova nau~no otkritie delotvorno pomaga i pri problemite na ko`ata. Za kratko vreme se uveriv vo delotvornosta na ova sredstvo. poliatritis. Kolku pove}e ~itav tolku pove}e mojot interes se zgolemuva{e. }e se uverite i sami deka kone~no postoi i sredstvo koe }e ve oslobodi od bolka. Bi sakala li~no da vi se zablagodaram so prijatelski pozdrav. Rskavicata vo na{ite zglobovi treba da se gri`i nivnata funkcija da bide besprekorna.Vol{ebnata krema od temjan gi spre~uva bolkite i vospalenijata Posilno od klasi~nite lekovi protiv bolki! Kone~no vratete ja mladosta na svoite zglobovi! Vo ovoj broj vi objavuvame svedo{tva na lu|eto na koi Bosvelija temjan balzamot im pomognal da gi re{at zdravstvenite problemi. nanazad 7 godini ima{e stra{na alergiska reakcija na ko`ata koja mu gi prikriva{e racete i nozete. taka {to bevme iznenadeni! Se nadevam deka ovaa krema }e im pomogne i na drugite kako {to ni pomogna i nam. PRO^ITAJTE GI IZJAVITE NA LU\ETO KOI GI RE[ILE SVOITE TEGOBI SO POMO[ NA BOSVELIJA TEMJAN BALZAMOT: Mojot soprug. me zainteresira i naslovot bidej}i ve}e podolgo vreme imam probelemi so kolenata. Koga stignav doma vedna{ ja iskontaktirav navedenata firma i go nara~av ova prirodno sredstvo. Nieden lekar dotoga{ ne mo`e{e da ni pomogne.TEMJAN BALZAM 100 ml 999 den 3 . Dr. site oblici na bolki vo ki~mata • Bolki vo grbot • Osteoporoza • Ko`ni tegobi. Negovoto sredstvo ne ja ubla`uva samo bolkata. n 104050 BOSVELIJA . Moeto ~udesno ozdravuvawe od artroza . Vizgat. R. izgleda{e tolku ubedlivo i neverojatno za da bide vistina. Pove}e nemav problem so moite kolena. Koga ~ovekovoto telo pove}e ne e vo sostojba da proizveduva dovolno minerali. Robinson i sam dojde do zaklu~ok deka dosega{nite sredstva za ubla`uvawe na bolki kaj reuma i artroza ne se delotvorni. Na baza na precizni podatoci sega imame prirodno sredstvo bez {tetno dejstvo. Koga go pro~itav va{iot tekst za Bosvelija.

momentalno osve`uva i dolgotrajno ladi Gel za stapala so dvojno dejstvo: go potiknuva krvotokot i gi otstranuva zamorot. koja e fiksirana na kapa~eto. So koristewe na kremata protiv `uqevi }e se oslobodite od neprijatnite i bolni `uqevi. a nozete }e stanat meki kako kaj novoroden~e. Kaj bolnite i pro{ireni veni nama~kajte gi nozete so osve`uva~kiot gel. Site `uqevi }e is~eznat. Dovolno e so pomo{ na ~etkicata. mato~ina. kamilica. n 102410 KREMA PROTIV ÆUQEVI 899 den STOP na zarasnatite nokti! n Zarasnatite nokti ne se samo bolni. 10 ml 899 den . izum na amerikanski ortoped. Priroden proizvod od lekoviti bilki kako {to se arnika. nane i kopriva. n 102435 PEDOSAN GEL 100 ml 899 den Ka`ete zbogum na bolnite i neprijatni `uqevi! Zadebeluvawata i `uqevite koi se sozdavaat na ko`ata se mnogu neprijatni. Noviot proizvod za lekuvawe na zarasnati nokti. neestetski i te{ko se izbegnuvaat. salvija. tuku mo`at da dovedat do seriozni infekcii i vospaluvawa. Sodr`ina 100 ml. koi mo`at da zavr{at so hirur{ka intervencija. i te`inata. na bolnoto mesto da nanesete edna kapka i sredstvoto vedna{ }e po~ne da deluva. e delotvorno sredstvo. Dovolna e samo edna kapka! 4 n 102420 KAPKI PROTIV ZARASNUVAWE NA NOKTITE VO MESO.PEDOSAN KOMPLET: Pomognete im na svoite stapala so lekovitata priroda! Pomo{ za va{ite stapala Pedosan GEL .

PRED POTOA ! Ednostavna primena BESPLA A »ETKTNO 899 den n 102425 KREMA ZA NOKTI NAIL REVITALIZER Kremata nanesuvajte ja so ~etkata na povr{inata od noktite okolu 1 minuta. a osobeno va`no e so postapkata da prodol`ite i posle ozdravuvaweto na stapalata u{te 2-4 sedmici. Naj~esto se pogodeni mestata pome|u no`nite prsti. Sega e zavr{eno so bezbojnite i neramni nokti na prstite od nozete! Poka`ete gi svoite stapala vo najdobro svetlo! Ovaa nova blaga krema za noktite od nozete gi otstranuva i gi pravi pomazni neramnite mesta.FUNGEX Kako izgledaat glivi~nite infekci i kako da se oslobodite od niv? Infekcijata so glivici na stapalata izgleda taka {to ko`ata e crvena i nadrazneta. Ponekoga{ predizvikuva i golem svrbe`. Za nekolku dena }e imate povtorno ubavi i zdravi nokti! 5 . Na razvojot na glivicite im pomaga poteweto i toplinata pome|u prstite na nozete. [to mo`e da se napravi protiv gliv~noto zaboluvawe na stapalata? Najbitni se higienata i intenzivnata nega na stapalata. Ednostavna primena Ednostavno nanesete ja kremata na noktite i so ~etkata ne`no vtrijte ja. zatoa {to se toa najtemnite i najvla`ni mesta koi se pogodni za razmno`uvawe na glivicite. a predizvikan e od glivici. Postapkata trae razli~no i se razbira zavisi od toa kolku dolgo trae infekcijata. Glivi~noto zaboluvawe te{ko se prepoznava ako celata ko`a i mestata okolu prstite se suvi i se perutat. n 102404 FUNGEX 899 den Krema za nokti .NAIL REVITALIZER Povtorno ubavi nokti na prstite od nozete! B ezbojnite. ^esto se pojavuvaat i sitni meur~iwa. kako i vnimatelnite postapki za za{tita. Kaj niv nema pravila. Sekako prepora~livo e da go primenite kompletniot tretman. gi napa|aat i mladite i starite. zdebeleni i deformirani nokti na prstite od nozete koi ne izgledaat ubavo se posledica na infekcii i glivici! Novata revitalizira~ka krema ja obnovuva bezbojnosta i gi pravi noktite pomazni. dobro da gi isu{ite. Od svrbe`ot na stapalata pati 30% od naselenieto. prirodni i zdravi nokti na nozete. osobeno na mestata okolu no`nite prsti i potoa sekako da nanesete Pedosan FungEx. Po pravilo bi trebalo ubavo da gi izmiete stapalata nautro i nave~er. Za kratko vreme }e bidete gordi na ubavite. se peruti i bolno e ~uvstvitelna. Va{ite nokti povtorno }e bidat zdravi i }e imaat priroden sjaj.

Staro zdravo sredstvo. Taka ispol- 6 n 102495 PROPOLIS GEL 100 ml 899 den . Propolisot sodr`i 60 razli~ni vidovi materii. koi }e ja reguliraat i obnovat va{ata ko`a i }e go usporat procesot na stareewe. Neskromno bi bilo da se ka`e. Mo`ete da go koristite i na morskata pla`a. Propolisot deluva na toj na~in {to na celiot organizam mu ovozmo`uva harmonija.PROPOLIS: ^UVAR NA IMUNITETOT Propolis .p~elite go proizveduvaat sami. bidej}i gi spre~uva izgorenicite. Toa e eden vid priroden antibiotik. Propolisot ima sposobnost pove}eto delotvorni supstanci da gi skladira: 60 razli~ni supstancii flavonoidi (bilni soedinenija) i eteri~ni masla. so samoto toa se naru{uva i va{eto zdravje. gabi~ki i drugi mikroorganizmi. 55% smola i peludov balzam. So Propolis gelot }e se uverite vo delotvornosta na ovoj sosema priroden proizvod. Propolisot silno delotvorno sredstvo od p~elin vosok Korisna pomo{ od p~elin vosok Propolis. gabi~kite i raznovidnite virusi. Va{ata gri`a prepu{tete mu ja na ovoj neobi~en Propolis koj so svojstvata {to gi poseduva ja zajaknuva ko`ata i ja {titi od {tetnite mikroorganizmi. Nadvore{nite vlijanija vo golema mera ja o{tetuvaat va{ata ko`a.slu`i kako memebrana koja deluva filtrira~ki . Samoreguliraweto na zdravjeto na va{ata ko`a prepu{tete im go na delotvornite prirodni supstancii. pome|u ostanatite i site vidovi na flavonoidi. spre~uva vospalenija i otstranuva postoe~kite rani. novo otkritie. ja zajaknuva i odr`uva odbranata na ko`ata . koj e mnogu delotvoren. koj delotvorno ja {titi ko`ata od nadvore{ni vlijanija koi na negativen na~in mo`at da deluvaat na celiot organizam. idealno reagira vo borbata protiv bakteriite. Za{titna smola . hranlivo i dezinfekciski.i va{ata ko`a ostanuva prijatno meka i sve`a. Uverete se sami vo delotvornosta na ovoj p~elin proizvod koj na priroden na~in ne {titi od razni bolesti. i na toj na~in gi {titat svoite larvi i hranlivi sokovi od bakterii. deka na{ata senzibilna ko`a reagira spored razli~nite vlijanija koi doa|aat odvnatre i odnadvor. Vo mnogubrojnite istra`uvawa Propolisot se poka`a kako idealno sredstvo na sosema prirodna baza. aldehidi i bilni ekstrakti. P~elite ja oblo`uvaat svojata ko{nica so tenok film propolis. a seto toa mo`e da go spre~ite ako koristite Propolis gel. Gri`livo odbran sostav od visokovreden propolis gel od poznatata ku}a Medosan ja {titi i obnovuva ko`ata. i spre~uvaat vleguvawe na bakterii vo vnatre{nosta na ko{nicata. 30% vosok i 5% peludi. i go prerabotuvaat so svoite enzimi. koj ni go podarila samata priroda . neti re{etkite davaat propolis koj se ~uva do slednaat prerabotka. Vitalna i zdrava i po 45-ta godina Propolis gel zdravata ko`a e ogledalo na ubavina Sevkupno Dejstvo na Propolisot! Propolisot deluva: n antibakteriski n antisepti~ki n dezinfekciski n atoksi~no n protiv vospalitelno n odr`uva vla`nost na ko`ata n vol{ebno relaksira~ki n regenerativno n spre~uva pojava na pro{ireni veni n delotvoren protiv slobodnite radikali n go stabilizira nervniot sistem n go zajaknuva imunitetot [to e propolis ? So propolisot p~elite ja {titat ko{nicata od bolesti i bakterii.izobiluva so delotvorni sostojki protiv stareewe. Biolo{kiot eksperiment poka`al deka propolisot e mnogu delotvoren protiv razni bakterii i virusi. virusi. vnimatelno go sobiraat od razni drva i grmu{ki. Pri toa ~esto ja gubi prirodnata mekost. Propolisot deluva antibakteriski.i toa bez nus pojavi. Leplivata smola se nanaesuva kako re{etka mnogu gusto niz ko{nicata i taka p~elite instinktivno ja zatvoraat sekoja pora. Mnogu bilni soedinenija od propolisot se mnogu korisni za na{eto zdravje.

aknite i psorijazata! PRED POTOA Sega mo`e da gi pobedite tegobite kako {to se crveniloto. crveniloto. Mo}nata. Kremata sodr`i brojni aktvni sostojki kako {to se mle~nite enzimi. Po prvoto nanesuvawe ko`ata pove}e ne be{e bolna i po~uvstvuvav olesnuvawe.. Dermacel n DERMACEL e krema koja delotvorno se bori protiv ko`nite iritacii. Dajte i mo`nost na Dermacel kremata da ja regenerira va{ata ko`a.. Dermacel ne sodr`i kortizon i antibiotici. aknite i psorijazata! Golemo blagodaram! Pove}e meseci se konsultirav so razni ko`ni specijalisti. G-|a Renata Kaprez Bi sakale i vie da go do`iveete ~udoto na ovoj izvonreden proizvod isto kako i G-|a Renata Kaprez. nevrodermatitot. taka {to zafatenata povr{ina po~na da se namaluva. sega navistina e mo`no pravilno da go tretirate prvutot. so nade` deka }e mi pomognat da go kontroliram nevrodermatitisot od koj boleduvam . psorijaza. Blagodarenie na edna sre}na slu~ajnost mi go prepora~aa Dermacel tretmanot za ko`a. akni i site vidovi na ko`ni zaboluvawa. PRED POTOA n 102440 DERMACEL KREMA 999 den 7 . Ako ste isprobale pove}e nedelotvorni tretmani. Rezultatot e: ubava i neguvana ko`a. Blagodarenie na bioenergetskoto dejstvo.Dermacel e nova formula koja pomaga pri lekuvawe na lupeweto na ko`ata. Pove}e nema da vi pre~i ~e{aweto! ]e zaboravite na nedelotvornite tretmani koi ne davaat nikakvi rezultati. no sodr`i novi delotvorni sostojki kako {to se mle~nite enzimi. Po nekoe vreme zabele`av deka ko`ata po~na da se obnovuva. vitamini itn. Dermacel tretmanot za ko`a stana del od mojot sekojdneven `ivot i ne mo`am da go zamislam `ivotot bez nego zatoa {to mi ovozmo`i `ivot bez bolki. Srde~en pozdrav. crvenilo. Doktorite mi prepi{uvaa kremi i lekovi koi gi koristev po upatstvata. a bolkata ponekoga{ be{e tolku stra{na {to pla~ev i ne mo`ev da podnesam nikakov dopir na mojata ko`a. ne`na kako svila. egzema. vi prepora~uvame da ja probate delotvornata krema Dermacel! Olesnuvawe za site tegobi kako {to se crveniloto. aknite i psorijazata. Rezultatot }e bide prekrasna ko`a. Najva`no e toa {to Dermacel deluva iako ne sodr`i kortizon i antibiotci. no ne mi be{e podobro. Sega mo`am da nosam i fustani so dekolte! Za mene nema podobra krema i se nadevam deka }e mo`am u{te dolgo da ja kupuvam. Ko`ata mi izgleda{e u`asno.no za `al neuspe{no. delotvorna krema go pobeduva neprijatnoto ~e{awe i deluva dlabinski. Dermacel e proizvod na specijalisti dermatolozi.

Cranberry Plus sirupot e edinstven priroden preparat Vi se nudat razli~ni preparati za oslaben mo~en meur . Na ovie stranici }e vi poka`eme kako ovoj problem mo`e da se re{i so noviot priroden sirup od brusnici. tuku e i nau~no doka`ana. `ivotot }e vi bide polesen. vospalenijata i za~estenoto i bolno mokrewe! So sirupot od brusnici }e si pomognete pri akutni i hroni~ni vospalenija i te`ina na meurot. So ovoj sirup imate mo`nost da prezemete kontrola na mokreweto. magnezium i vitamin C. zatoa {to problemot samo }e stanuva se pogolem i pogolem. fosfor. no vo pogolem broj na slu~aevi morate da pobarate pomo{ od lekar. Ne ~ekajte predolgo. Sirupot od brusnici sodr`i isto taka i va`ni minerali kako {to se kalium. Bez problemite so mo~niot meur. osobeno na urinarniot trakt i mo~niot meur koi se podlo`ni na infekcii bidej}i mokra~ata tuka najmnogu se zadr`uva. kalcium. Koristete go redovno Sirupot od brusnici i }e gi namalite site infekcii na mo~niot meur i mo~nite kanali. Sekoja bobinka sodr`i kiselini koi gi uni{tuvaat bakteriite. Sodr`inata od ovie sostojki ima mnogu povolno vlijanie kaj site vidovi na vospalenija. Va`nosta na deluvaweto na brusnicata ne e samo poznato vo narodnata medicina. Ka`ete im kone~no stop na makite so oslabeniot meur. koi se i glavna pri~ina za site infekcii.go namaluva sekojdnevniot kvalitet na `ivotot. Zatoa bi trebalo sekojdnevno da se konzumira ova ovo{je za polesno mokrewe i za oslaben mo~en meur. So ovoj problem vie ne ste sami: globalno vo svetot okolu 200 milioni lu|e boleduvaat od oslaben meur. Ponekoga{ ovoj problem is~eznuva sam od sebe.no postoi samo edno re{enie! • najdelotvorni sostojki obedineti vo ovoj sirup • nema {tetno dejstvo za organizmot zatoa {to e na bilna baza • so redovna upotreba vi garantirame normalna funkcija na mo~niot meur • nema pove}e bolka i za~esteno mokrewe n 216125 SIRUP OD BRUSNICA 250 ml 1199 den 1999 den 8 n 216126 SIRUP OD BRUSNICA 500 ml . Sirupot od brusnici e korisen za va{eto zdravje bidej}i deluva i antibakteriski: doka`ano e deka brusnicata sodr`i odredeni kiselini i tanin koi lekuvaat infekcii i spre~uvaat pojava na bakterii.Oslobodete se od vospalenijata na mo~nite kanali i infekcii na urinarniot trakt na priroden na~in so primena na brusnici Sirupot od brusnica pomaga pri akutni tegobi i go {titi va{eto zdravje! Tegobi so mo~niot meur . {to prethodno ne ste mo`ele.

betakaroten i mati~en mle~ (poglednete go tekstot desno). Mo}nata kombinacija na sostojki vo ovoj tonik na zdravje i ubavina. Blagodarenie na mati~niot mle~. podocna e dozvoleno samo za odbranite larvi koi }e stanat matici. maticata: • Raste za dva pati pogolema od normalnata p~ela • Mo`e da izla~i okolu 2000 jajaca dnevno • @ivee 40 pati podolgo n 102076 MEDROYAL SAPUN x 2 899 den 9 . Za mati~niot mle~ (Gelee Royale) se govori iljadnici godini nanazad. Hraneweto so mati~en mle~ do krajot na `ivotot. Sekoj den napijte se od ovoj priroden proizvod so vkus na portokal i u{te dolgo }e se ~uvstvuvate mladi! Mati~en mle~ dostoen na kralica ! n 216103 MEDROYAL SIRUP 999 den NAHRANETE JA I NEGUVAJTE JA ko`ata pred ~istewe! Zoπto ovoj sapun e pove}e od proizvod za miewe? Zotoa {to sodr`i skapoceni prirodni ekstrakti od med i portokal ~ii aktivni s ostojki pokraj toa {to osve`uvaat. voedno i hidriraat. Mati~niot mle~ ima ~udesno dejstvo pri: zgolemuvawe na vitalnosta. neguvaat i ja {titat va{ata ko`a. Vsu{nost mati~niot mle~ }e gi pretvori od larvi vo golemi matici. dolgove~na ubavina i mladolik izgled. koi imaat revitalizira~ki svojstva i efekt na razubavuvawe na celoto telo. [to e vsu{nost mati~en mle~? Toa e najskapoceniot proizvod na p~elite. vidlivo ja zgolemuva mentalnata i fizi~kata energija i vitalnosta. So redovno koristewe na ovoj prekrasen sapun }e ja zgolemite otpornosta na ko`ata. Ovaa sostojka ja izla~uvaat p~elite rabotni~ki kaka hrana za larvite dodeka se mnogu mladi.REVITALIZACIJA Medoroyal ~ista energija NOVO OD medosan R ^uvstvuvajte se mnogu pomlado! Isprobajte go Medoroyal sirupot i po~uvstvuvajte zdravje. Edna od pri~inite {to prirodata pove}e nikoga{ ne }e mo`e da kreira tolku visoko delotvorno regenerativno sredstvo kako {to e mati~niot mle~. Tajnata poradi koja maticata e tolku golema i silna sega ve}e doka`ano im pomaga i na lu|eto. pri seksualnata stimulacija kaj ma`ite i `enite i u{te mnogu pove}e. vitamin A i C. nova vitalnost i `ivotna radost! Sodr`i ~ist ekstrakt od polen.

kone~no oslobodeni od starosnite damki! 10 PRED POTOA n 101650 ROLL ON protiv starosni damki 899 den . Istovremeno }e go spre~ite pojavuvaweto na novi damki so pomo{ na ovaa odbrana bioaktivna supstanca. So dnevna upotreba. Deluvaweto na Melawhite e kako da ja nanesuvate prirodata na ko`ata. So novata te~nost protiv starosnite damki tie ednostavno }e is~eznat. go zabrzuva otstranuvaweto na toksinite od dolniot sloj na ko`ata i kletkite na organizmot. Sodr`at prirodni ekstrakti od potoËarka (vid na salata). Osobeno poradi ednostavnata primena na ~uvstvitelnite mesta. kako {to e ko`ata na liceto! Povtorno }e se voodu{evuvate na ubavata ko`a .Otstranete gi nesakanite damki na koåata Proizvodite na Medosan za problemite so pigmentacijata se proizvedeni vo [vajcarija. n 101600 KREMA PROTIV STAROSNI DAMKI 100 ml 899 den Roll on Idealno za ~uvstvitelnite delovi na ko`ata! Starosnite damki koi se pojavuvaat na racete i na liceto ne mora pove}e da gi prifa}ate kako ne{to normalno pri stareeweto. ovaa krema gi spre~uva oksidacionite procesi. Kremata protiv starosnite damki ja osvetluva neednakvata pigmentacija na ve}e postoe~kite damki i ja spre~uva pojavata na novi.

a osobeno vo zimskiot period protiv reuma. kako {to gi narekuvale kozite vo minatoto. `elezo. B2. deluva mnogu blago. Delotvornosta i {irinata na upotreba na balzamot od kozjo mleko navistina e golema. hrom. koi se mnogu delotvorni. kalcium. (caprisana) ima dolga tradicija kako priroden naroden lek. deluva mnogu delotvorno protiv vospalenija. Masta od kozjo mleko e lesno svarliva. Caprisana e kovanica od dva zbora. a istovremeno i mnogu delotvorno gi ubla`uva revmatskite tegobi. kozjoto mleko ima 17 aminokiselini a sodr`i i glubolin i albumin. Mlekoto od "krava na siroma{nite". kombiniran so razni lekoviti bilki. magnezium. Medosanoviot balzam od kozjo mleko proizveden e od mleko od alpskite kozi. CAPRA (koza) i SANARA (lekuvawe). Gi otstranuva BOLKITE i dava ~uvstvo na toplina! 104060 BALZAM OD KOZJI PUTER 799 den 11 . Kozjoto mleko ima poinakov sostav i struktura na masti i belkovini. aminokiselini i zna~ajni elementi. namesto 12 aminokiselini kolku {to ima vo kravjoto. Kozjiot puter e najdobar od mlekoto od kozi koi `iveat na visokite planinski padini bidej}i sodr`i visok procent na belkovini. bogato e so minerali. cink kako i vitamini ( B1. tuku i mlekoto so vekovi se koristi kako lek. B6 i B12). Ne samo kozjiot puter. Sodr`inata na procentot na masti i belkovini e visok. Vo [vajcarija i vo drugite Alpski zemji ovoj proizvod se koristi kaj bolki vo zglobovite.MNOGU DELOTVOREN BALZAM OD KOZJI PUTER SO TOPLINA PROTIV BOLKI I REUMA Masta od kozjoto mleko lat. mnogu vredni sostojki.

dobro poznatata Beneditinka od Rajnlend bila prvata `ena so germansko poteklo . Cimetot gi namaluva nivoto na {e}er vo krvta i masnotiite vo krvta kaj dijabeti~arite. pomaga kaj ka{licata i nastinkata. Po ova otkritie istra`uva~ite go analiziraa dejstvoto na 60 testirani li~nosti vo Pakistan koi patat od dijabetisot od tip 2. Cimetot deluva protiv vospalenija vo teloto. Dobra vest za dijabeti~arite e Cimet Plus koj e 100% siguren. cink + hrom Duri i vo toa vreme postoele pati{ta za razmena na roba so [ri Lanka. ja stimulira matkata i deluva kako afrodizijak i na ma`ite i na `enite. Toj dava prekrasen vkus na biskvitite so orevi. Cimetot e priroden proizvod Istr`uva~ite slu~ano otkrija deka cimetot zna~itelno go namaluva {e}erot vo krvta. a potoa se su{i i vitka vo rolna. vo koja se govori za lekovitite svojstva na cimetot. gi pro~istuva venite na nozete. Par~iwata {to se prodavaat se koristat vo toj oblik ili meleni vo forma na prav. Kaj nekoi pacienti pri terapija so Cimet Plus.nova vol{ebna formula protiv visok {e}er vo krvta. dijabetskite simptomi potpolno is~eznaa. zgolemeni masnotii vo krvta i {tetniot holesterol! Studiite doka`aa: cimetot odli~no deluva pri namaluvawe na {e}erot vo krvta. So redovno zemawe na cimet LDL holesterolot vo krvta se namaluva od 7% do 27%. Hildegard fon Bingen (1098-1179). kako i na varenoto i konzervirano ovo{je. topla i ne preslatka aroma i vkus. Poradi toa istra`uvawe se prepora~uva dijabeti~arite da zemaat {est grama cimet dnevno. gi eliminira bolestite na metabolizmot. no nivnoto telo pove}e na e ~uvstvitelno na nego. Go potiknuva mokreweto. vospalenieto na hemoroidite. fermentira. go smiruva nervniot sistem. Zatoa Cimet Plus pomaga vo reduciraweto na kardiovaskularnite bolesti kaj pove}eto dijabeti~ari [to e cimetot? Cimetot e isu{ena kora od familijata na lovori.Cimet Plus . ja podobruva apsorpcijata na glikozata vo kletkite. Cimet Plus Cimetot vo anti~ko vreme Egip}anite go koristele cimetot za uni{tuvawe na bakterii. lekuva od ubodi od zmii. razni ~okoladni slatki. Vo svojata kniga “Fizika” napi{ala: “Cimetot e mnogu topol i ima golema mo}!” 12 . Korata od cimetovoto drvo se lupi na mali par~iwa. Skoro sekoj ja saka poznatata. Lu|eto so vakov dijabetis mo`at da proizveduvaat insulin. kade {to cimetot doa|al od Afrika. go regulira nivoto na {e}erot vo krvta. Zaedno so {e}erot mu dava prekrasen vkus na orizot. Pomaga za lekuvawe na teloto. go kombinirale so drugi supstancii za balsamirawe na telata na svoite umreni. pudingot i pala~inkite. 100% ~ist & priroden cimet Od damnina go znaeme cimetot kako ne{to bo`enstveno.lekarka koja detalno gi prou~uvala efektite na Majkata priroda vrz lu|eto. masnotiite vo krvta i holesterolot voop{to. Vo laboratoriskite obidi MHCP (aktivna sostojka na cimetot) ima ist efekt na visinata na {e}erot vo krvta kako insulin. no voobi~aenot cimet ne mo`e da se kozumira vo tie koli~in bez nesakani posledici. Isto taka postoi zapis. a trigliceridite od 23% do 30%. vo edna stara kniga so naslov SaraSamita. u{te od anti~ko vreme. Vo taa kniga e zapi{ano: Cimetot ja potiknuva cirkulacijata i go zagreva teloto.

Po prekinuvaweto na testiraweto nivoto povtorno se zgolemilo. grupata koja zemala cimet imala 18% do 29% ponisko nivo na {e}er vo krvta od grupata koja zemala placebo. Nivoto na holesterolot isto taka bilo za 12% do 26% pomalo kaj skoro site u~esnici koi zemale cimet. Vo edna istra`uva~ka akcija. Vtorata grupa na volonteri dobivala placebo. do{ol do zaklu~ok deka so redovna konzumacija na cimet so visok kvalitet mo`e da se postigne zgolemeno nivo na insulin vo teloto. Istra`uva~kiot centar Huma vo Belstvil. primale dnevna doza na cimet vo oblik na kapsuli posle obrokot.Cimetot go namaluva {e}erot vo krvta i nivoto na mastite vo krvta za 7 . U~esnicite ne znaele na koja grupa i pripa|aat. od niv 2.3% patat od dijabetis od tipot 2. SAD. Osobeno e va`no redovnoto zemawe na cinkot. Hrom Aktivnite sostojki na cimetot gi pro~istuvaat va{ite veni! Nedostatokot na hrom (poradi faktot deka teloto ne mo`e da go apsorbira {e}erot) mo`e da dovede do simptomi sli~ni na dijabetisot. Toa zna~i deka tabletite so cimet se navistina delotvorno i ednostavno sredstvo za dr`ewe na dijabetisot pod kontrola. Cink Cinkot zaedno so `elezoto e esencijalen element za pove}eto `ivi su{testva. ili na onie koi se ~uvstvitelni na istiot bidej}i im e zgolemen rizikot od zaboluvawe. Nedostatokot na hrom predizvikuva zamagluvawe na ro`nicata i le}ite na o~ite. Vo 2004 godina objaveni se rezultati od istra`uvawe za da im se pomogne na li~nostite koi boleduvaat od dijabetis od tipot 2. zatoa {to teloto ne mo`e da go skladira. Zatoa po~nete da mislite na svojata idnina i dobroto zdravje! n 215510 CIMET PLUS TABLETI SO CINK I HROM 60 kom n 215515 CIMET PLUS TABLETI SO CINK I HROM 120 kom 999 den 1799 den 13 . koj imal vkus i miris na cimet. osobeno za lu|eto. volonterite koi patat od dijabetis od tipot 2. Go namaluva nivoto na LDL-holesterol vo krvta za 7% do 27% Go namaluva nivoto na trigliceridi za 23% do 30% Medosanovite tableti Cimet Plus sodr`at cink i hrom koj gi pravi u{te podelotvorni. no ne gi sodr`el svojstavata na cimetot. Posle 40 dena.27% Cimetot na priroden na~in go regulira {e}erot vo krvta! Cimetot denes Vo svetot momentalno od dijabetis boleduvaat okolu 150 milioni lu|e.

Zamislete kako za kratko vreme kone~no }e mo`ete da u`ivate bez bolki i tegobi! Jamamoto metodot mo`at da go koristat site osven onie koi imaat vgraden pacemaker Treba samo da go postavite pojasot okolu zglobot na laktot ili kolenoto i da go ostavite nekolku saati ili cel den zavisno od intenzitetot na bolkata. Jamamoto pomagalata lesno se postavuvaat i ne pre~at pri dvi`ewe i mobilnost na zglobovite. Koncentriranata telesna toplinska energija vo biomagnetite ja namaluvaat vko~enatosta na zglobovite i muskulite. istovremeno se aktivira. Doka`ano e deka magnetite gi otstranuvaat fiziolo{kite blokatori koi gi predizvikuvaat bolkite Ova e korisen terapevtski metod koj ja vnesuva celokupnata telesna toplina vo zglobovite na kolenata i laktovite. Jamamoto magnetna potpora za polovina Napatstvie Kaj bolkite vo grbot i stomakot kako i kaj ~uvstvitelniot del kaj bubrezite Jamamoto pojasot postavete go pod oblekata i nosete go zavisno od vidot na problemot i bolkata. Niedna druga bolka ne e posilna i poseriozna od bolkata sozdadena pri preopteretenost na kolenoto ili bolkite koi doa|aat so godinite. Ovozmo`uva prijatna toplina na grbot i vo predelot na bubregot.DIREKTNO OD JAPONIJA-PROTIV REVMATIZAM I ARTRITIS OSLOBODETE SE OD BOLKITE Vo Japonija ve}e dolgo vreme vo zdravstvoto se koristat magneti koi gi namaluvaat bolkite vo zglobovite i muskulite. Poradi opi{anite simptomi. Vo Japonija vpro~em stati~nite magneti mnogu ~esto i uspe{no se koristat vo zdravstvoto kako pomo{ pri otstranuvawe na bolkite. regenerira i ja o`ivuva rabotata na kletkite. ISTO TAKA I ZA @ENI! Originalnata magnetna terapija na doktor Jamamoto garantira brzo is~eznuvawe na bolkite. nekolku ~asa ili vo tekot na celiot den. bolnite se obiduvaat {to pomalku da se dvi`at. Magnetite mo`at da gi otstranat fiziolo{kite blokadi koi mo`at da dovedat do problemi. Edna golemina. 14 JAMAMOTO METOD n 102140 ZA KOLENO h1 n 102145 ZA KOLENO h2 ! }e za{tedite 300 den 999 den 1698 den JAMAMOTO METOD n 102147 ZA POLOVINA x1 1499 den . a toa predizvikuva u{te pogolemi zdravstveni problemi. Poradi ovie pri~ini japonskiot ortopedski specijalist doktor Jamamoto go razvil terapevtskiot magneten metod za namaluvawe i ubla`uvawe na bolkite vo zglobovite. Osven za kolenoto od sega e dostapen i Jamamoto metodot za opu{tawe na muskulite na ramenata i zagrevawe na ~uvstvitelniot del kaj bubrezite. Uspehot se dol`i na dejstvoto na magnetot: ja stimulira cirkulacijata na krvta. so toa {to pomagaat kaj bolkite vo grbot i stomakot. Efekti Prijatno osloboduvawe od bolkite vo grbot i stomakot (25 magneti se nao|aat odnapred / 25 magneti se smesteni vo zadniot del). Kolenoto e naj~uvstvitelniot zglob na ~ovekovoto telo. Magnetite se tolku mali taka {to ne pravat pre~ki pri bilo kakvi dvi`ewa na zglobovite.

grbot i slabinskiot predel.go koristat ma`i i `eni l Bez nikakov napor l Evtin e l Rezulatite se vidlivi vedna{ n 101060 MAGNETEN POJAS 1199 den 15 . I TAKA ISTO A@I ZA M TAJNI NA IZVONREDNIOT MAGNETEN POJAS ZA GRB l Cvrst materijal koj go ispravuva 'rbetot l Sodr`i 12 magneti l Oblikot e posebno dizajniran od japonski specijalisti l Univerzalen . so postepeno ispravawe na Ärbetot. koi se strate{ki rasporedeni. Namenet e za zacvrstuvawe na ramenata. tilot. Magnetniot pojas za grb sodr`i 12 magneti. i se nameneti za osloboduvawe od bolkite i vko~anetosta vo ramenata.Zavr{eno e so bolkite vo grbot i iskriveniot ‘rbet blagodarenie na IZVONREDNIOT MAGNETEN POJAS ZA GRB Magnetniot pojas ne osloboduva od bolka i go koregira lo{oto dr`ewe na grbot i ramenata.

stareewe na kletkite. odbrani proteini koi ja zajaknuvaat silata na muskulite vnesuvaj}i vitalnost i ubavina. Pri~inite se brojni: nepravilna ishrana. goleminata i oblikot na dojkite. 2 PRED POTOA 16 VO ROK OD 15 DENA n 102840 GEL ZA GRADI 999 den . Va{ite dojki imaat odredena koli~ina na masni kletki koi so tekot na vremeto prestanuvaat da ja izvr{uvaat svojata funkcija (slika 1). tokoferol so vitamin E. nedovolna sportska aktivnost. Posle upotrebata na Bustlift gelot. rezultatite se vidlivi.. Vedna{ po prvata upotreba na gelot po upatstvoto.. Ubavite gradi baraat gri`no i sekojdnevno neguvawe so delotvorniot preparat Bustlift gel na Bio Klinika...IDEALNI GRADI za kratko vreme bez hirur{ka intervencija Kako e toa vozmo`no? [vajcvarskite nau~nici otkrija nov gel na baza na 4 aktivni supstancii so 100% prirodno poteklo. doewe.. cvrsti i ubavo oblikuvani. Novoto otkritie go zgolemuva obemot na gradite i ja podobruva nivnata cvrstina i oblik. za pomalku od dve sedmici. Mnogu ma{ki pogledi naso~eni se kon izgledot. “Koga moite prijateli gi zdogledaa moite gradi. masnite kletki se vra}aat vo funkcija i se regeneriraat (slika 2). Va{ite gradi }e bidat pocvrsti i poubavi. moite dojki stanaa poubavi. n va{ite gradi stanuvaat po{iroki i pocvrsti n dolgotrajno dejstvo n va{ata ko`a stanuva pone`na n ko`ata stanuva elasti~na i gradite dobivaat top~est oblik n vidlivi rezultati posle prvata upotreba. dieti. poroduvawa.. Ne mo`ev da poveruvam. zatoa {to spomenatiot proces gi pravi va{ite dojki top~esti. ne mo`ea da im poveruvaat na svoite o~i. Blagodarenie na ovoj preparat mo`e da ja postignete sakanata golemina na gradi. pocvrsti i popo`elni. Kako deluva? 1 Teloto na vozrast od 30 godini se menuva. kako {to se aloe vera. Toa e pri~inata poradi koja gradite se spu{taat i ja gubat svojata vitalnost. kako i hop ekstrakt i kigelia afrikana koi se aktivni vo procesot protiv stareewe. no kone~no gi dobiv gradite od soni{tata! Kako da se postignat gradi od soni{tata? Izgledot i ubavinata na dojkite sekako ima golemo vlijanie na gracioznosta i `enstvenosta.

na potpolno priroden na~in.MA@I! MAKSIMALNO ZGOLEMETE JA SEKSUALNA @ELBA! AFRODIZIJAK! n Zna~itelno ja zgolemuva seksualnata `elba n Ja podobruva cvrstinata na erekcijata i ja zgolemuva genitalnata osetlivost n Maksimalno go zgolemuva nivoto na testosteronot. Ne dozvoluvajte privremenite te{kotii pri postignuvawe i izvedba na erekcijata da go poremetat va{eto u`ivawe vo `ivotot. Tajnata na fantasti~niot uspeh na POWERMAN e Avena Sativa. bez tableti. bez da zemate opasni lekarstva. Nekoi istra`uvawa napraveni na institutot za napredno prou~uvawe na ~ove~kata seksualnost. mu dadoa na nau~niot svet voshituva~ki rezultati. zatoa povtorno mo`ete da vodite qubov n 101860 POWER MAN TABLETI Ne dozvoluvajte problemite povrzani so `elbata za seks da vlijaat na va{iot `ivot POWERMAN TABLETI mo`at silno da go zgolemat i zasilat va{iot seksualen akt. 999 den 17 . voedno go podobruva seksualniot ~in n Go zgolemuva intenzitetot i u`ivaweto pri seksualnata aktivnost n Gi zgolemuva i za~estuva orgazmite n Go namaluva vremeto za odmor. Toa e bilka so visok kvalitet dobiena od div zob. avena sativa e poznata i kako ultimativen afrodizijak. pumpici i razni lekarstva. Spre~ete gi problemite pri seksualniot ~in.

So Niko Stop sprejot pri raka }e zaboravite na porane{nite neprijatni obidi za prestanuvawe so pu{ewe koi sega ve}e nema da bidat problem. M Da. Sekoga{ koga }e posakate da zapalite cigara. da.Sprej protiv pu{ewe n 101077 NIKO STOP . pomalku ka{late i podobro di{ete Srce Za samo edna godina rizikot od srcev napad e prepoloven Imunolo{ki sistem Pu{eweto go o{tetuva imunolo{kiot sistem i pu{a~ite se podlo`ni na infekcii Bremenost Pu{eweto e {tetno vo tekot na celiot razvoj na bebeto So sprejot protiv pu{ewe }e vi bide zadovolstvo da go namalite nikotinot! Za samo 24 ~asa }e nadvladee ~uvstvoto na nepu{a~. a najgolema senzacija e deka sprejot protiv pu{ewe ne e hemiski lek. mo`e lesno da za{tedite iljadnici denari godi{no .TROEN TRETMAN (za{edete 698 den) 999 den 1799 den 2299 den .Sprej protiv pu{ewe .STANETE NEPU[A^ ZA SAMO 24 ^ASA NIKO-STOP ]E JA STOPIRATE @ELBATA ZA NIKOTIN VO SEKUNDA Mozo~en udar Po 5 godini nepu{ewe rizikot e namalen kako nikoga{ da ne ste pu{ele Usta i grlo Po 5 godini nepu{ewe rizikot od rak na grlo namalen e za 50% nogu ima da se ka`e vo prilog za prestanuvawe na pu{eweto. Toa stanuva osobeno te{ko koga va{eto telo postojano se bori so potrebata za nikotin. protiv rakot na belite drobovi. Iljadnici pu{a~i stanaa uvereni nepu{a~i. [to e zaklu~okot? ]e bidete voshiteni so rezultatot! Napravete go toa sega . Sigurno ne mo`e podobro da gi investirate va{ite pari ili da pronajdete podobar na~in da za{tedite pari tolku lesno i sre}no. srceviot i mozo~niot udar ili namalenata cirkulacija. Fakt e deka cvrstata odluka za prestanuvawe so pu{eweto e prv va`en ~ekor vo borbata protiv pu{eweto. Kone~no e razviena formula koja pobedata nad pu{eweto ja pretvora vo pravo zadovolstvo. NARA^AJTE GO SVOJOT SPREJ PROTIV PU[EWE po telefon. ~uvstvuvajte se kako povtorno rodeni! Kako e mo`na ovaa senzacija? Mesecite na koristewe doka`aa deka izumitelite se vo pravo. VIE uspeavte! Nikoga{ pove}e nema da ve ma~i opasnata `elba za pu{ewe cigari zatoa {to dejstvoto na ovoj sprej e edinstveno i fantasti~no! ]e ja postignete svojata cel i }e stanete nepu{a~ za mig. a od ~as vo ~as }e ~uvstvuvate se pove}e energija i radost! Da. Najuverlivo od se do sega e toa {to postojat iljadnici sre}ni napu{a~i koi }e potvrdat deka silata na Niko Stop Formulata e pogolema od `elbata za pu{ewe.Sprej protiv pu{ewe . kone~no! Beli drobovi Rabotat podobro duri po 1-9 meseci. Pokraj toa {to negativno deluva na celokupnoto zdravje i dol`inata na `ivotot. Duri i najjakata navika i najgolemata `elba za pu{ewe na mo`at da se natprevaruvaat protiv silata na Niko Stop Formulata. Pove}eto kampawi poka`aa slabi rezultati. zatoa nema nesakano propratno dejstvo! [to znaeme denes? NIKO STOP FORMULATA otkritie koe }e go promeni VA[IOT `ivot. Negovite sostojki se ~isti prirodni bilki i esencijalni masla. ]e `iveete pozdravo! Da. NSF pobeduva momentalno i zasekoga{ vo borbata protiv nikotinot. 18 n 101075 NIKO STOP . obiduvaj}i se da pronajdat lek protiv tipi~nite zaboluvawa koi gi predizvikuva pu{eweto. pu{eweto isto taka ~ini i mnogu pari i brgu stanuva edna od socijalno nejneprifatenite naviki kaj lu|eto.prestanete da pu{ite! Pred mnogu godini lekarite {irum svetot ja zapo~naa borbata protiv navikata za pu{ewe. Zapo~nete nov `ivot kako nepu{a~! Sprejot protiv pu{ewe so trajna antinikotinska formula e vistinsko re{enie. da. namesto toa prsnete od sprejot.DVOEN TRETMAN (za{edete 199 den) n 101078 NIKO STOP . Ta`niot rezultat se milionite umirawa sekoja godina predizvikani od nikotinot. U`ivajte vo sekoj moment na `ivotot i godinite koi se pred vas.za minimalen vlog. Blagodarenie na Niko Stop Formulata }e se ~uvstvuvate kako preporodeni! ]e stanete vitalni i zdravi.

zaedno so cink. bidej}i mojte problemi is~eznaa. Zapo~nete u{te sega da go snabduvate va{eto telo so optimalnata koli~ina na sostojki koi mu se potrebni na va{eto telo kako podr{ka i za odr`uvawe na zdravjeto na prostatata do krajot na `ivotot. Zatoa sakam li~no da Vi se zablagodaram i na drugite da im ja preraska`am mojata prikazna. Slika 2. Neodamna mi stana sosema jasno deka so mojata prostata ne{to ne e vo red. Imate navistina odli~en preparat! Kone`no eden proizvod koj navistina vredi za parite koi gi plativ. Po~nav da go zemam va{iot sirup i ve}e po tri sedmici po~uvstvuvav podobruvawe. semkite od tikva tradicionalno se konzumiraat za da se spre~i zgolemuvawe na prostatata vo zemjite kako Ukraina. so te`ini koi se vidlivi podocna vo srednite godini. a tie mo`at da gi zgolemat negativnite dejstva na va{iot `ivot i zdravje. duri i pove}e. glicin i glumatinska kiselina. Semkite od tikva sodr`at golema koncentracija na amino kiselini koi se osobeno va`ni pri lekuvawe na zgolemena prostata. Na vozrast do 50 godini. vedna{ zaklu~i deka prostatata mi e zgolemena. Medoprostate sirupot e vkusen i siguren na~in za za~uvuvawe na va{ata prostata. Do vremeto koga }e ja napolnat sedumdesetata. bidej}i vo te~nosta se nao|a silna antiinfekciska sostojka koja istotaka sodr`i cink. Mnogu Vi blagodaram. Monografs. tri ~etvrtini od ma`ite verojatno }e imaat problemi so prostata. Turska i Bugarija. Kako mnogu popularna sostojka vo alternativnoto lekuvawe na BPH. Po izvesno vreme go sretnav eden prijatel na kogo mu se poveriv. So ogled deka da se spre~i e podobro otkolku da se le~i. poradi {to nekoi lekari prepora~uvaat nivno konzumirawe kako priroden na~in na prevencija od ova poremetuvawe. Imam 55 godini. Negativnite posledici od poremetuvawata vo ishranata. so pomo{ na dnevnata doza na Medoprostate sirupot.MO]NA KOMBINACIJA OD SOSTOJKI MO@E DA VI POMOGNE KAJ PROBLEMITE SO PROSTATA KONE^NO OSLOBODETE SE OD PROBLEMITE SO PROSTATA! Potiknete brzo re{enie duri i na najgolemite problemi. Semkite od tikva isto taka se bogat izvor na cink. Spored nau~nicite. Obratno. T n 216100 SIRUP ZA PROSTATA 1299 den 19 . Normalna `lezda prostata sodr`i pove}e cink od bilo koi drug organ. najdobra e preventivnata terapija. 10% od ma`ite imaat problemi so mokrewe poradi zgolemena prostata. a`en e faktot deka najmalku eden od deset ma`i. Prodol`iv i ponatamu da go koristam i sega sum prezadovolen. Vedna{ morav da pronajdam terapija. zgolemuvaweto na `lezdata prostata. zatoa {to ne znaev kakvi se nus pojavite. Sekojdnevnoto zemawe na sirupot ja re{a va idninata na funkcioniraw e na Va{ata prostata n Prostata e neparna `lezda smestena pod mo~niot meur. Prekrasen vkus i poln so zdravi sostojki. Profesionalcite tvrdat deka za~estenite i hroni~ni infekcii na prostata mo`at da bidat posledica od nedostatok na cink.alanin. doka`ano vo mnogu istra`uvawa gi ubla`uvaat simptomite na BPH (Benign Prostatic Hypertrophy). okolu pedesetata godina od `ivotot. nedostatok na cink doka`ano predizvikuva zgolemuvawe na prostata. Vidi SLIKA 2. a izlezniot kanal od meurot pominuva po sredinata. Slika 1. Semkite od tikva i cink mo`at da bidat presudni za zdravjeto na `lezdata prostata Istra`uvawata poka`uvaat deka cinkot e verojatno eden od najva`nite sostojki za zdravjeto na `lezdata prostata. Na pr. Se pla{ev da zemam lekovi. Vidi SLIKA 1. imaat problemi so prostatata. Nivna upotreba vo nekolku preparati za lekuvawe na prostata prepora~uva i uglednata germanska komisija E. Sekojdnevnoto zemawe na sirupot gi re{ava problemite na funkcioniraweto na prostatata Toa mo`ete da go postignete na mnogu ednostaven na~in. se slu~uva kako rezultat na nepravilna ishrana. mi bea potrebni deset minuti da go ispraznam mo~niot meur. zatoa {to i toj prethodno imal isti takvi problemi. mnogu te{ko se otkrivat vo ranite fazi. mineral koj ima golema uloga za zdravjeto na prostata. morav da odam vo toalet. Koga edna{ vo mojot omilen restoran. Petar M. Medoprostate e kombinacija na silni sostojki od semkite na tikva koi se bogat izvor na va`ni amono kiselini. Koga iskreno mu gi raska`av mojte problemi.

NEVEROJATNO! BUJNA KOSA ZA SAMO 9 SEDMICI P o intenzivnite istra`uvawa.{amponot i super tonikot za kosa so svoite prirodni komponenti i 100% prirodni bilni ekstrakti go pomagaat rastot na kosata so neposredno aktivirawe na tkivata koi ja sozdavaat kosata. Gi potpomagaat dopolnitelno site mehanizmi za regeneracija i za{tita na korenot na kosata. Seto toa rezultira so zgolemeno proizvodstvo na keratin koj dolgoro~no ja stabilizira kosata od samiot koren. ZA BUJNA KOSA PO 9 SEDMICI KOSATA E POTPOLNO REGENERIRANA PO 1 SEDMICA PO 3 SEDMICI PO 5 SEDMICI PO 7 SEDMICI PO 9 SEDMICI KAKO DELUVAAT SUPER [AMPONOT I TONIKOT ZA KOSA? Super ekspres {ampon za kosa i super tonik za kosa (po 200 ml. Za miewe na kosata se koristi super ekspres {amponot za kosa.) mo`ete da gi koristite najmalku 12 sedmici. So novorazvienite biostimulatori optimalno se pottiknuva obnovata na svrzuva~koto tkivo so hranlivi materii vo kletkata i na toj na~in se aktivira di{eweto na kletkite i se potiknuva metabolizmot na ko`ata. a po mieweto se nanesuva (se vtrivuva) super tonikot za kosa. i gotovo! Pred: Sodr`inata od hranlivi sostojki e bitno reducirana n 102480 SUPER EKSPRES ©AMPON ZA KOSA 999 den n 102490 SUPER TONIK 999 den ZA KOSA n 102485 KOMPLET (©AMPON+TONIK) samo 1798 den Potoa: Idealno rastewe na kosata so optimalen dotok na energija 20 . So ova neo~ekuvano revolucionerno otkritie temelno se eliminiraat site problemi povrzani so kosata. Ekspres . na timot na Æan Klod Institutot mu uspea dopolnitelno da ja razvie funkcijata na gradnata `lezda.

nave~er na is~isteno lice. Dermatolo{ki ispitana. Upotreba: se nanesuva nave~er na is~isteno lice. mazna i fina. vitamin A i tokoferil acetat (vitamin E) go spre~uvaat {tetnoto vlijanie od okolinata. Edinstvenata gradba na ovaa bilka }e se pogri`i za vla`nosta i obnovuvawe na kletkite. vrat i dekolte i ne`no se masira. Upotreba: se nanesuva nautro na is~isteno lice. shea maslacot. Dragocenite ekstrakti na runolist zaedno so kompleksot na dodatoci od masloto od jojoba. vrat i dekolte i ne`no se masira.Revitalizira~ka dnevna krema Ja otkriva sve`inata i elasti~nosta na ko`ata Intenzivna i za{titna dnevna nega so dragoceni bilni dodatoci od ekstrakt od runolist. ja {titi ko`ata {tetnoto vlijanie od okolinata. Revitalizira~kata no}na krema od Runolist ja aktivira prirodnata funkcija za otpornost na ko`ata. ja regulira dnevnata potreba na ko`ata za vlaga i go spre~uva predvremenoto stareewe na ko`ata. zaedno so noviot kompleks na dodatoci od masloto na jojoba. Ko`ata stanuva vidlivo sve`a i mlada za samo nekolku sedmici! Dermatolo{ki ispitana. 10 godini pomladi za mig! • • • • • • dava na ko`ata vla`nost i neguva ja podobruva cirkulacijata spre~uva vospalenija {titi od {tetno zra~ewe gi vpiva son~evite zraci za sekoja vozrast i za site tipovi ko`a n 102521 EDELWEISS VITALISING DAY 999 den n 102522 EDELWEISS VITALISING NIGHT 999 den n 102523 EDELWEISS INTENSE CARE AMPULI 999 den n 102524 KOMPLET KREMA OD RUNOLIST EDELWEISS VITALISING DAY + VITALISING NIGHT 1798 den n 102525 KOMPLET EDELWEISS VITALISING DAY + VITALISING NIGHT + AMPULI 2497 den HOBO 999DEN 21 . Zbogateno so vitamini. Ovaa regenerativna intenzivna nega pomaga pri regulirawe na kletkite i obezbeduva ne`en i pomlad izgled na ko`ata. vitaminot A i tokoferil acetat (vitamin E). i pomaga na ko`ata da ja obnovi prirodnaat ramnote`a vo tekot na fazata na no}noto obnovuvawe koga ko`ata e vo faza na regeneracija za odr`uvawe na sovr{eniot izgled na ko`ata. HOBO 999DEN Ampuli za intenzivna nega Ja regenerira ko`ata Dragocenite ekstrakti na runolist i aloe vera vo kombinacija so vitaminot A i tokoferil acetat (vitamin E) ja reguliraat prirodnata ramnote`a na vla`nosta na ko`ata i ja revitaliziraat ko`ata. HOBO Tretman za pomlad izgled Tajna na uspehot: Revitalizira~ka no}na krema Ja obnovuva ramnote`ata na ko`ata 999DEN Ekstrakt od runolist! Runolistot viree vo mnogu te{ki vremenski priliki vo ti{inata na ~istata priroda. ja zgolemuva vla`nosta na ko`ata i ja podobruva nejzinata elasti~nost. Ovaa blaga revitalizira~ka dnevna krema od runolist vedna{ se vpiva. vrat i dekolte. Upotreba: se nanesuvaat 1-2 pati sedmi~no. Podnesuva razli~ni vremenski priliki od 400C do 350C i pove}e na leto. Dermatolo{ki ispitani. Ko`ata nautro stanuva posve`a.

avtomobilsko staklo i velosipedska kaciga. insekti. Idealen za ku}a. kujna. parea. Isto taka {titi od zamagluvawe na staklata. Ednostavno isprskajte go LUMIVITRE na va{iot mebel ili plo~ki i tie vedna{ }e stanat posjajni. bawi. 500 ml 1000 ml 999 1798 den den n 104001 LUMIVITRE SPREJ ZA »ISTEWE 500 ml 22 n 104002 LUMIVITRE SPREJ ZA »ISTEWE 1000 ml . nikotin duri edna godina.VREME E ZA TEMELNO ^ISTEWE ^ISTETE GI PROZORITE EDNA[ GODI[NO NEMA POVE]E VALKANI STAKLA INIKA BIO KL 16-923 (02/32 AJTE I NARA^ E ! OSVOJT LUMIVITRE e revolucija! Isprskajte go sprejot LUMIVITRE na va{iot prozorec i toj }e formira nevidliv {tit i }e go {titi va{eto prozorsko staklo od pra{ina.

taka {to sega e vistinskoto vreme od higienski pri~ini da go isprobate profesionalnoto i efikasnoto sredstvo MILBEN-EX. mikroorganizmi i damki }e is~eznat.5 g. upotrebete go sredstvoto za ~istewe MILBEN-EX so sekoe menuvawe na postelninata. Se prepora~uva kaj alergii na pra{ina. Pogoden e za kilimi. nitu da gi pereme. detski kreveti. Toa e me{avina na organski organizmi i anorganski delovi na na~istotija. Neprijatnite mirisi. Ako mislite deka higienata i ~istotata se va`ni . Istite predizvikuvaat alergija. bronhitis i nemiren son. Pri sekoe dvi`ewe tie mikroorganizmi letaat i mu doa|aat na ~ovekot do liceto. `ivotnite. nosot. prijatno }e mirisa. a va{iot son povtorno }e stane prijaten. miris od spalnite sobi. A toa e daleku od vistinata! Podatoci od merewa Vo samo eden du{ek se krie do 200 g.PROFESIONALNO SREDSTVO ZA ^ISTEWE NA DU[ECI NOVO! Neka sekoj krevet bide ~ist za samo nekolku sekundi! So novoto profesionalno sredstvo za ~istewe na du{eci i pernici MILBEN-EX isprskajte ja povr{inata na va{iot du{ek i ve}e za nekolku sekundi du{ekot }e bide zagarantirano higienski i antibakteriski ~ist. Seto toa e nevozmo`no da se vidi so golo oko i zatoa `iveeme so uveruvawe deka na{ite du{eci se ~isti. Proizvodot ne e namenet samo za ~istewe na du{eci. Poradi vlaga i slabo provetruvawe doa|a do pojava na gabi~ki. Sredstvoto za ~istewe e napraveno od prirodni masla i negovata upotreba odnosno primena voop{to ne e {tetna kako za lu|eto. Mo`ete da go ponesete so sebe i na pat dokolku ~esto spiete vo hoteli. 999 den 23 . zavesi. Koga tie mikroorganizmi }e se razmno`at se ~uvstvuva karakteristi~en. taka i za sobnite bilki. Pokraj toa sekoj ~ovek gubi i do 1. 500ml. neprijaten i zagu{liv Sega imame vistinsko re{enie! Za samo nekolku sekundi sekoja doma}inka mo`e higienski da gi is~isti site svoi du{eci i pernici bez poseben napor. So pomo{ na sprejot }e is~ezne i ~adot od cigari ili `ivotinski izmet. a vsu{nost gi upotrebuvame najmalku 8 ~asa vo tekot na denot! Na niv pominuvame barem edna tretina od svojot `ivot. Go ~isti du{ekot i pernicite za samo 30 sekundi! Rezultatite od istra`uvawata poka`aa deka 85% od site du{eci i pernici sodr`at brojni mikroorganizmi koi pri~inuvaat alergija. Du{ecite ne mo`eme da gi nosime na hemisko ~istewe. n 104010 SPREJ PROTIV MIKROORGANIZMI. Zatoa treba da gi otstranime od na{ite du{eci i pernici. tuku mo`eme da go koristime i za ~istewe na kilimi. od ko`na podko`ica (za edna godina polovina kilogram ) i deka pogolemiot del ostanuvaat vo du{ekot. zavesi. pot preku no} i del od toa normalno se vpiva vo du{ekot. o~ite i ustata. i }e mo`e u{te dolgo da go upotrebuvate. gubite do 1. Sredstvoto e 98% biolo{ki razgradlivo. patiki i mnogu drugi predmeti. ~e{awe. pra{ina.5 dl. obuvki kako i za mebel. Dali ste znaele deka so spiewe sekoja no}.

Sosema }e is~eznat masnite perni~iwa. po tu{iraweto nanesete ja ovaa krema ramnomerno i vo tenok sloj na ko`ata.}e se voodu{evite od va{ata nova zategnata ko`a! Adiposan-L kremata e novost vo svetot na kozmetikata. Va{ata ko`a }e bide mazna. Po nanesuvaweto. mnogu uspe{no gi otstranuvaat masnite perni~iwa i celulitot. Blagodarenie na edinstvenite bilni ekstrakti od palma. odnosno nema da se vidat ni posle dolgotrajno kapewe ili plivawe vo voda. va{ata ko`a }e izgleda opti~ki mazna i ramnomerno }e zasjae so nov sjaj . So Adiposan-L kremata }e imate zasekoga{ ubavi oblini! Nevidliv celulit za nekolku minuti Kozmeti~ka novost so momentalno deluvawe. striite i grubata ko`a. n Edinstvenite bilni ekstrakti trajno }e gi razubavat problemati~nite mesta. n Ovaa edinstvena kozmeti~ka formula Adiposan-L }e vi pomogne brzo i lesno da se oslobodite od celulitot i masnite naslagi. Postoe~kata gruba ko`a. taka {to i svrznoto tkivo se revitalizira i zacvrstuva. bidej}e e 100% otporna na voda.L 100 ml 899 den . Zasekoga{. Sega povtorno }e mo`e da oble~ete bikini i bez sram da se poka`ete na pla`a. zadol`itelno nanesete i za{titna krema za son~awe (preku Adiposan-L kremata). Ednostavno. a striite nevidlivi. Za samo 15 minuti mo`ete da se oslobodite od celulitot. Prekrasno: Adiposan-L kremata e 100% otporna na voda! Neubavite ko`ni naslagi i masnite perni~iwa sosema }e is~eznat i nema da se poznavaat. a ko`ata }e ostane silna i zategnata. a ko`ata ostanuva dolgo zategnata i deluva mlada. Ovaa visoko vredna emulzija gi ispolnuva site nabori i neramnini. bidej}i deluva momentalno. masnite naslagi i striite. Ovaa lesna emulzija }e ve oslobodi od problemite na mnogu mesta: od zadebelenata ko`a. Ako odite na sonce.celulitot i grubite delovi }e is~eznat. n 215380 ADIPOSAN . So dolgotrajna primena na ovaa krema celulitot }e is~ezne za sekoga{. algi i br{len.Momentalno gi otstranuva masnite perni~iwa i strii n So pomo{ na novata Adiposan-L krema }e ja izbegnete dolgotrajnata postapka za otstranuvawe na masnite naslagi i strii. koi se soedineti vo Adiposan-L kremata. va{ata ko`a sekoga{ }e izgleda se podobro i poramnomerno na site delovi. br~kite. Po plivaweto AdiposanL kremata i ponatamu }e deluva. }e ja podobri i cirkulacijata na krvotokot. Visokodelotvorniot ekstrakt od ju`noamerikanskata palma go re{ava problemot so ubavinata od vnatre kon nadvor. Koga }e go nanesete ovoj fin pigment. striite i masnite perni~iwa momentalno }e se izramnat i }e stanat sosema nevidlivi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful