Bio Klinika

Ubavina i zdravje
www.bioclinica.com.mk
02 3216 923

Zasekoga{, za samo nekolku sedmici!

KAPILARITE
ednostavno }e is~eznat!
Ednostavno, nama~kajte gi mestata na koi se gledaat kapilari so Roze dnevna i no}na krema. Nekolku minuti lesno masirajte i }e vidite kako omrazenite kapilari posle nekolku dena se namaluvaat, izbleduvaat i kone~no is~eznuvaat!

“ Sega imam ~ista, ne`na i zdrava ko`a. Izgledam pomlado... ”
So tekot na godinite, eden od najte{kite kozmeti~ki predizvici se tolku poznatite kapilari - razgraneta mre`a na tenki, crvenkasti ili plavkasti linii, na va{ite noze, bedra ili na va{eto lice. Na ovie mesta dosega moravte da nanesuvate pudra (ako uspee da gi sokrie), ili nosevte pantoloni i dolgi zdolni{ta, za da ne mo`e nikoj da gi vidi va{ite noze. Za toa samo mol~evte, kolku ma~no za vas, a tolku sakate da oble~ete kratko zdolni{te ili kostim za kapewe. U{te postra{no e da pobarate pomo{ od plasti~en hirurg, koj samo za kratko bi vi pomognal so skapi terapevtski inekcii, so {to edvam bi go ubla`il problemot. Sega e kraj na toa! Neodamna vo Amerika e objaveno novo otkritie! Kombinacijata od razni ekstrakti, izme{ani so koralni algi, trajno ja podobruvaat slikata na va{ata ko`a (ovoj vol{eben oblik go primenuvaat i estetskite hirurzi posle operacija). Nanesete direktno na ko`ata i jasno }e vidite kako bezbrojnite kapilari is~eznuvaat pod ko`ata (osobeno skrienite spletovi na kapilari). Voodu{evuva~koto deluvawe e toa {to vol{ebno is~eznuvaat postojnite ispukani kapilari i se spre~uva pojavuvaweto na novi. Taka va{iot problem zasekoga{ }e bide re{en. Vo Amerika ovoj na~in e zamena za mnogu estetski operacii i injekcii, koi se standarden na~in za borba protiv ovoj problem. Sega ovaa vol{ebna formula so koralni algi, jojoba i ginko ekstrakt Roze dnevna i no}na krema i vo Germanija e dobro prifatena, {to zna~i deka kone~no imate re{enie za va{iot problem. Va{iot izgled e kone~no vo va{i race. Upotrebata e ednostavna: nanesete Roze dnevna i no}na krema dva pati dnevno na zafatenite problemati~ni mesta. Za dve sedmici }e go vidite rezultatot. Nara~ajte u{te denes Roze dnevna i no}na krema, nanesete na ko`ata i }e vidite so svoi o~i kako is~eznuvaat groznite kapilari. Toa e se {to mora da napravite - }e se oslobodite od svoite problemi bez estetska operacija ili bolni injekcii. Nema {to da izgubite, samo mo`e da dobiete sovr{ena ko`a i izgled. Zo{to u{te nepotrebno da stradate?

Sovr {e bez k no lice apil ari
n 102360 DNEVNA KREMA 100 ml n 102370 NO]NA KREMA 100 ml n 102365 KOMPLET DEN I NO] samo

2

799 den 799 den 1498 den

INIKA BIO KL -923 02/3216 ( TE TVUVAJ U^ES JTE ! I DOBI

poliatritis. nanazad 7 godini ima{e stra{na alergiska reakcija na ko`ata koja mu gi prikriva{e racete i nozete. Vizgat. osobeno pri stareeweto. Dr. Kako }e vi pomogne Medosan balzamot Bosvelija od temjan ? ]e po~uvstvuvate blagotvorno dejstvo kaj brojni tegobi: • ja ubal`uva bolkata • go namaluva otokot na zlobovite • ja podobruva cirkulacijata kaj vospalenijata na zglobovite i zgolemenoto dvi`ewe • ja namaluva utrinskata napnatost • go podobruva kvalitetot na `ivotot. a va{ite zglobovi }e bidat podvi`ni i fleksibilni. Bazel Prikazna za temjanot Eve nekolku redovi i od mene. Za kratko vreme se uveriv vo delotvornosta na ova sredstvo. na doma{na adresa dobiv reklama za lekovitiot balzam. tuku go odr`uva tkivoto na rskavicata zdravo. Mojot tatko. Robinson i sam dojde do zaklu~ok deka dosega{nite sredstva za ubla`uvawe na bolki kaj reuma i artroza ne se delotvorni. Balzamot od Bosvelija . Dejstvoto so tek na vreme }e se namaluva.TEMJAN BALZAM 100 ml 999 den 3 . kako {to se akni i br~ki. Ova nau~no otkritie delotvorno pomaga i pri problemite na ko`ata.Vol{ebnata krema od temjan gi spre~uva bolkite i vospalenijata Posilno od klasi~nite lekovi protiv bolki! Kone~no vratete ja mladosta na svoite zglobovi! Vo ovoj broj vi objavuvame svedo{tva na lu|eto na koi Bosvelija temjan balzamot im pomognal da gi re{at zdravstvenite problemi. dobiv vospalenie i silni bolki vo koskite. Koga ~ovekovoto telo pove}e ne e vo sostojba da proizveduva dovolno minerali. Grmuπka bosvelija Dali ve zainteresiraa ovie pri~ini? Nara~ajte. ni{to ne rizikuvate. toga{ se pojavuva problem. Pove}e nemav problem so moite kolena. Bi sakala li~no da vi se zablagodaram so prijatelski pozdrav. psorijaza i astma. a teloto se pomalku }e prima potrebni minerali koi se neophodni za zajaknuvawe. bidej}i znaev deka nemam {to da izgubam. Mnogu moi poznanici isto taka sakaat da ja nara~aat. isto taka. Na baza na precizni podatoci sega imame prirodno sredstvo bez {tetno dejstvo. no sega imam pri~ina da veruvam. Bev skepti~na bidej}i proizvodot doa|a od Malta. PRO^ITAJTE GI IZJAVITE NA LU\ETO KOI GI RE[ILE SVOITE TEGOBI SO POMO[ NA BOSVELIJA TEMJAN BALZAMOT: Mojot soprug. bidej}i toa i vi go vetiv. Kolku pove}e ~itav tolku pove}e mojot interes se zgolemuva{e. n 104050 BOSVELIJA . Posetata na lekar ne mi pomogna mnogu. izgleda{e tolku ubedlivo i neverojatno za da bide vistina. po dolgo vreme boleduvawe sega ve}e mo`e da odi bez bolki i da raboti vo svojata gradina. Kako {to veli Dr. }e se uverite i sami deka kone~no postoi i sredstvo koe }e ve oslobodi od bolka. Se zapoznav so Bosvelija preku eden dneven vesnik i vedna{ ja nara~av i mnogu sum zadovolna so ovoj proizvod! Bidej}i sportuvam rekreativno tr~awe. taka {to bevme iznenadeni! Se nadevam deka ovaa krema }e im pomogne i na drugite kako {to ni pomogna i nam. ^itav i ponatamu. Vremeto pominuva{e mnogu brgu. Vedna{ ja nara~av kremata. me zainteresira i naslovot bidej}i ve}e podolgo vreme imam probelemi so kolenata. So Bosvelija mo`am povtorno i bez bolki da tr~am. site oblici na bolki vo ki~mata • Bolki vo grbot • Osteoporoza • Ko`ni tegobi. Otkako }e go probate temjan balzamot. Toga{. Nieden lekar dotoga{ ne mo`e{e da ni pomogne. Moeto ~udesno ozdravuvawe od artroza . Rskavicata vo na{ite zglobovi treba da se gri`i nivnata funkcija da bide besprekorna. no koga vidov deka se proizveduva vo [vajcarija. Negovoto sredstvo ne ja ubla`uva samo bolkata. najdobro e pri~inata za bolesta da se otkrie na vreme i pravovremeno da se spre~i. R. Zatoa sakam direktno kaj vas povtorno da ja nara~am i ja prepora~uvam na site. koe se dosega ni be{e malku poznato. Koga go pro~itav va{iot tekst za Bosvelija. vklu~uvaj}i go lupeweto na temeto. Koga stignav doma vedna{ ja iskontaktirav navedenata firma i go nara~av ova prirodno sredstvo. nemav dilema.temjan deluva kaj: • Revma • Artritis. Kremata mu pomogna na mojot soprug za samo nekolku dena i napravi ~udo.neobi~na slu~ka vo voz Vo vozot od Minhen do Keln pronajdov bro{ura koja ja zaboravil nekoj patnik i pro~itav interesen naslov: Prirodno sredstvo koe mo`e da ja pobedi bolkata. Robinson: Ako e mo`no. Francuskiot istra`uva~ Norbert Dufo pronajde re{enie za za ovie problemi.

n 102435 PEDOSAN GEL 100 ml 899 den Ka`ete zbogum na bolnite i neprijatni `uqevi! Zadebeluvawata i `uqevite koi se sozdavaat na ko`ata se mnogu neprijatni. koja e fiksirana na kapa~eto. neestetski i te{ko se izbegnuvaat. Dovolna e samo edna kapka! 4 n 102420 KAPKI PROTIV ZARASNUVAWE NA NOKTITE VO MESO. Kaj bolnite i pro{ireni veni nama~kajte gi nozete so osve`uva~kiot gel.momentalno osve`uva i dolgotrajno ladi Gel za stapala so dvojno dejstvo: go potiknuva krvotokot i gi otstranuva zamorot. mato~ina. nane i kopriva. kamilica. Priroden proizvod od lekoviti bilki kako {to se arnika. i te`inata. koi mo`at da zavr{at so hirur{ka intervencija. 10 ml 899 den . Site `uqevi }e is~eznat. Sodr`ina 100 ml. So koristewe na kremata protiv `uqevi }e se oslobodite od neprijatnite i bolni `uqevi. a nozete }e stanat meki kako kaj novoroden~e. izum na amerikanski ortoped. Noviot proizvod za lekuvawe na zarasnati nokti. salvija. na bolnoto mesto da nanesete edna kapka i sredstvoto vedna{ }e po~ne da deluva.PEDOSAN KOMPLET: Pomognete im na svoite stapala so lekovitata priroda! Pomo{ za va{ite stapala Pedosan GEL . n 102410 KREMA PROTIV ÆUQEVI 899 den STOP na zarasnatite nokti! n Zarasnatite nokti ne se samo bolni. Dovolno e so pomo{ na ~etkicata. tuku mo`at da dovedat do seriozni infekcii i vospaluvawa. e delotvorno sredstvo.

kako i vnimatelnite postapki za za{tita.FUNGEX Kako izgledaat glivi~nite infekci i kako da se oslobodite od niv? Infekcijata so glivici na stapalata izgleda taka {to ko`ata e crvena i nadrazneta. se peruti i bolno e ~uvstvitelna. Sega e zavr{eno so bezbojnite i neramni nokti na prstite od nozete! Poka`ete gi svoite stapala vo najdobro svetlo! Ovaa nova blaga krema za noktite od nozete gi otstranuva i gi pravi pomazni neramnite mesta. Naj~esto se pogodeni mestata pome|u no`nite prsti. [to mo`e da se napravi protiv gliv~noto zaboluvawe na stapalata? Najbitni se higienata i intenzivnata nega na stapalata. zatoa {to se toa najtemnite i najvla`ni mesta koi se pogodni za razmno`uvawe na glivicite.NAIL REVITALIZER Povtorno ubavi nokti na prstite od nozete! B ezbojnite. Glivi~noto zaboluvawe te{ko se prepoznava ako celata ko`a i mestata okolu prstite se suvi i se perutat. Postapkata trae razli~no i se razbira zavisi od toa kolku dolgo trae infekcijata. a osobeno va`no e so postapkata da prodol`ite i posle ozdravuvaweto na stapalata u{te 2-4 sedmici. gi napa|aat i mladite i starite. Po pravilo bi trebalo ubavo da gi izmiete stapalata nautro i nave~er. ^esto se pojavuvaat i sitni meur~iwa. a predizvikan e od glivici. osobeno na mestata okolu no`nite prsti i potoa sekako da nanesete Pedosan FungEx. Za nekolku dena }e imate povtorno ubavi i zdravi nokti! 5 . dobro da gi isu{ite. n 102404 FUNGEX 899 den Krema za nokti . Sekako prepora~livo e da go primenite kompletniot tretman. Ponekoga{ predizvikuva i golem svrbe`. Ednostavna primena Ednostavno nanesete ja kremata na noktite i so ~etkata ne`no vtrijte ja. prirodni i zdravi nokti na nozete. zdebeleni i deformirani nokti na prstite od nozete koi ne izgledaat ubavo se posledica na infekcii i glivici! Novata revitalizira~ka krema ja obnovuva bezbojnosta i gi pravi noktite pomazni. PRED POTOA ! Ednostavna primena BESPLA A »ETKTNO 899 den n 102425 KREMA ZA NOKTI NAIL REVITALIZER Kremata nanesuvajte ja so ~etkata na povr{inata od noktite okolu 1 minuta. Za kratko vreme }e bidete gordi na ubavite. Va{ite nokti povtorno }e bidat zdravi i }e imaat priroden sjaj. Od svrbe`ot na stapalata pati 30% od naselenieto. Kaj niv nema pravila. Na razvojot na glivicite im pomaga poteweto i toplinata pome|u prstite na nozete.

Propolisot silno delotvorno sredstvo od p~elin vosok Korisna pomo{ od p~elin vosok Propolis. 55% smola i peludov balzam. Vitalna i zdrava i po 45-ta godina Propolis gel zdravata ko`a e ogledalo na ubavina Sevkupno Dejstvo na Propolisot! Propolisot deluva: n antibakteriski n antisepti~ki n dezinfekciski n atoksi~no n protiv vospalitelno n odr`uva vla`nost na ko`ata n vol{ebno relaksira~ki n regenerativno n spre~uva pojava na pro{ireni veni n delotvoren protiv slobodnite radikali n go stabilizira nervniot sistem n go zajaknuva imunitetot [to e propolis ? So propolisot p~elite ja {titat ko{nicata od bolesti i bakterii. koi }e ja reguliraat i obnovat va{ata ko`a i }e go usporat procesot na stareewe. i go prerabotuvaat so svoite enzimi. Uverete se sami vo delotvornosta na ovoj p~elin proizvod koj na priroden na~in ne {titi od razni bolesti. koj e mnogu delotvoren. vnimatelno go sobiraat od razni drva i grmu{ki. Propolisot ima sposobnost pove}eto delotvorni supstanci da gi skladira: 60 razli~ni supstancii flavonoidi (bilni soedinenija) i eteri~ni masla. Vo mnogubrojnite istra`uvawa Propolisot se poka`a kako idealno sredstvo na sosema prirodna baza. Mnogu bilni soedinenija od propolisot se mnogu korisni za na{eto zdravje. Leplivata smola se nanaesuva kako re{etka mnogu gusto niz ko{nicata i taka p~elite instinktivno ja zatvoraat sekoja pora. aldehidi i bilni ekstrakti. deka na{ata senzibilna ko`a reagira spored razli~nite vlijanija koi doa|aat odvnatre i odnadvor. Taka ispol- 6 n 102495 PROPOLIS GEL 100 ml 899 den . idealno reagira vo borbata protiv bakteriite. Pri toa ~esto ja gubi prirodnata mekost. Propolisot deluva antibakteriski. Propolisot deluva na toj na~in {to na celiot organizam mu ovozmo`uva harmonija. Neskromno bi bilo da se ka`e. ja zajaknuva i odr`uva odbranata na ko`ata . gabi~kite i raznovidnite virusi. So Propolis gelot }e se uverite vo delotvornosta na ovoj sosema priroden proizvod. Propolisot sodr`i 60 razli~ni vidovi materii. Nadvore{nite vlijanija vo golema mera ja o{tetuvaat va{ata ko`a. Mo`ete da go koristite i na morskata pla`a. hranlivo i dezinfekciski. Za{titna smola . P~elite ja oblo`uvaat svojata ko{nica so tenok film propolis. koj delotvorno ja {titi ko`ata od nadvore{ni vlijanija koi na negativen na~in mo`at da deluvaat na celiot organizam.i toa bez nus pojavi. Staro zdravo sredstvo. Gri`livo odbran sostav od visokovreden propolis gel od poznatata ku}a Medosan ja {titi i obnovuva ko`ata.p~elite go proizveduvaat sami. 30% vosok i 5% peludi.PROPOLIS: ^UVAR NA IMUNITETOT Propolis . i spre~uvaat vleguvawe na bakterii vo vnatre{nosta na ko{nicata. Biolo{kiot eksperiment poka`al deka propolisot e mnogu delotvoren protiv razni bakterii i virusi. Toa e eden vid priroden antibiotik. Va{ata gri`a prepu{tete mu ja na ovoj neobi~en Propolis koj so svojstvata {to gi poseduva ja zajaknuva ko`ata i ja {titi od {tetnite mikroorganizmi.izobiluva so delotvorni sostojki protiv stareewe. virusi.slu`i kako memebrana koja deluva filtrira~ki . neti re{etkite davaat propolis koj se ~uva do slednaat prerabotka.i va{ata ko`a ostanuva prijatno meka i sve`a. bidej}i gi spre~uva izgorenicite. pome|u ostanatite i site vidovi na flavonoidi. a seto toa mo`e da go spre~ite ako koristite Propolis gel. Samoreguliraweto na zdravjeto na va{ata ko`a prepu{tete im go na delotvornite prirodni supstancii. novo otkritie. i na toj na~in gi {titat svoite larvi i hranlivi sokovi od bakterii. koj ni go podarila samata priroda . so samoto toa se naru{uva i va{eto zdravje. gabi~ki i drugi mikroorganizmi. spre~uva vospalenija i otstranuva postoe~kite rani.

aknite i psorijazata. Dermacel n DERMACEL e krema koja delotvorno se bori protiv ko`nite iritacii. Sega mo`am da nosam i fustani so dekolte! Za mene nema podobra krema i se nadevam deka }e mo`am u{te dolgo da ja kupuvam. Mo}nata. aknite i psorijazata! Golemo blagodaram! Pove}e meseci se konsultirav so razni ko`ni specijalisti.Dermacel e nova formula koja pomaga pri lekuvawe na lupeweto na ko`ata. Dermacel tretmanot za ko`a stana del od mojot sekojdneven `ivot i ne mo`am da go zamislam `ivotot bez nego zatoa {to mi ovozmo`i `ivot bez bolki. Blagodarenie na edna sre}na slu~ajnost mi go prepora~aa Dermacel tretmanot za ko`a. Najva`no e toa {to Dermacel deluva iako ne sodr`i kortizon i antibiotci. akni i site vidovi na ko`ni zaboluvawa. G-|a Renata Kaprez Bi sakale i vie da go do`iveete ~udoto na ovoj izvonreden proizvod isto kako i G-|a Renata Kaprez. a bolkata ponekoga{ be{e tolku stra{na {to pla~ev i ne mo`ev da podnesam nikakov dopir na mojata ko`a. Blagodarenie na bioenergetskoto dejstvo. vitamini itn.. Rezultatot }e bide prekrasna ko`a. Pove}e nema da vi pre~i ~e{aweto! ]e zaboravite na nedelotvornite tretmani koi ne davaat nikakvi rezultati. aknite i psorijazata! PRED POTOA Sega mo`e da gi pobedite tegobite kako {to se crveniloto. sega navistina e mo`no pravilno da go tretirate prvutot. nevrodermatitot.. Rezultatot e: ubava i neguvana ko`a. Dajte i mo`nost na Dermacel kremata da ja regenerira va{ata ko`a. ne`na kako svila. taka {to zafatenata povr{ina po~na da se namaluva. Srde~en pozdrav. so nade` deka }e mi pomognat da go kontroliram nevrodermatitisot od koj boleduvam . psorijaza. Dermacel e proizvod na specijalisti dermatolozi. PRED POTOA n 102440 DERMACEL KREMA 999 den 7 . Dermacel ne sodr`i kortizon i antibiotici. vi prepora~uvame da ja probate delotvornata krema Dermacel! Olesnuvawe za site tegobi kako {to se crveniloto. crveniloto.no za `al neuspe{no. Doktorite mi prepi{uvaa kremi i lekovi koi gi koristev po upatstvata. Ko`ata mi izgleda{e u`asno. crvenilo. Po prvoto nanesuvawe ko`ata pove}e ne be{e bolna i po~uvstvuvav olesnuvawe. no ne mi be{e podobro. Po nekoe vreme zabele`av deka ko`ata po~na da se obnovuva. Kremata sodr`i brojni aktvni sostojki kako {to se mle~nite enzimi. delotvorna krema go pobeduva neprijatnoto ~e{awe i deluva dlabinski. no sodr`i novi delotvorni sostojki kako {to se mle~nite enzimi. Ako ste isprobale pove}e nedelotvorni tretmani. egzema.

no postoi samo edno re{enie! • najdelotvorni sostojki obedineti vo ovoj sirup • nema {tetno dejstvo za organizmot zatoa {to e na bilna baza • so redovna upotreba vi garantirame normalna funkcija na mo~niot meur • nema pove}e bolka i za~esteno mokrewe n 216125 SIRUP OD BRUSNICA 250 ml 1199 den 1999 den 8 n 216126 SIRUP OD BRUSNICA 500 ml .go namaluva sekojdnevniot kvalitet na `ivotot. koi se i glavna pri~ina za site infekcii. magnezium i vitamin C. Va`nosta na deluvaweto na brusnicata ne e samo poznato vo narodnata medicina. Koristete go redovno Sirupot od brusnici i }e gi namalite site infekcii na mo~niot meur i mo~nite kanali. Bez problemite so mo~niot meur. tuku e i nau~no doka`ana. Sirupot od brusnici e korisen za va{eto zdravje bidej}i deluva i antibakteriski: doka`ano e deka brusnicata sodr`i odredeni kiselini i tanin koi lekuvaat infekcii i spre~uvaat pojava na bakterii. vospalenijata i za~estenoto i bolno mokrewe! So sirupot od brusnici }e si pomognete pri akutni i hroni~ni vospalenija i te`ina na meurot. Cranberry Plus sirupot e edinstven priroden preparat Vi se nudat razli~ni preparati za oslaben mo~en meur .Oslobodete se od vospalenijata na mo~nite kanali i infekcii na urinarniot trakt na priroden na~in so primena na brusnici Sirupot od brusnica pomaga pri akutni tegobi i go {titi va{eto zdravje! Tegobi so mo~niot meur . So ovoj problem vie ne ste sami: globalno vo svetot okolu 200 milioni lu|e boleduvaat od oslaben meur. `ivotot }e vi bide polesen. {to prethodno ne ste mo`ele. Zatoa bi trebalo sekojdnevno da se konzumira ova ovo{je za polesno mokrewe i za oslaben mo~en meur. Sodr`inata od ovie sostojki ima mnogu povolno vlijanie kaj site vidovi na vospalenija. Ka`ete im kone~no stop na makite so oslabeniot meur. kalcium. Sekoja bobinka sodr`i kiselini koi gi uni{tuvaat bakteriite. no vo pogolem broj na slu~aevi morate da pobarate pomo{ od lekar. Ne ~ekajte predolgo. zatoa {to problemot samo }e stanuva se pogolem i pogolem. Sirupot od brusnici sodr`i isto taka i va`ni minerali kako {to se kalium. Ponekoga{ ovoj problem is~eznuva sam od sebe. fosfor. osobeno na urinarniot trakt i mo~niot meur koi se podlo`ni na infekcii bidej}i mokra~ata tuka najmnogu se zadr`uva. Na ovie stranici }e vi poka`eme kako ovoj problem mo`e da se re{i so noviot priroden sirup od brusnici. So ovoj sirup imate mo`nost da prezemete kontrola na mokreweto.

maticata: • Raste za dva pati pogolema od normalnata p~ela • Mo`e da izla~i okolu 2000 jajaca dnevno • @ivee 40 pati podolgo n 102076 MEDROYAL SAPUN x 2 899 den 9 . Sekoj den napijte se od ovoj priroden proizvod so vkus na portokal i u{te dolgo }e se ~uvstvuvate mladi! Mati~en mle~ dostoen na kralica ! n 216103 MEDROYAL SIRUP 999 den NAHRANETE JA I NEGUVAJTE JA ko`ata pred ~istewe! Zoπto ovoj sapun e pove}e od proizvod za miewe? Zotoa {to sodr`i skapoceni prirodni ekstrakti od med i portokal ~ii aktivni s ostojki pokraj toa {to osve`uvaat.REVITALIZACIJA Medoroyal ~ista energija NOVO OD medosan R ^uvstvuvajte se mnogu pomlado! Isprobajte go Medoroyal sirupot i po~uvstvuvajte zdravje. vitamin A i C. Za mati~niot mle~ (Gelee Royale) se govori iljadnici godini nanazad. Mo}nata kombinacija na sostojki vo ovoj tonik na zdravje i ubavina. podocna e dozvoleno samo za odbranite larvi koi }e stanat matici. koi imaat revitalizira~ki svojstva i efekt na razubavuvawe na celoto telo. Mati~niot mle~ ima ~udesno dejstvo pri: zgolemuvawe na vitalnosta. Tajnata poradi koja maticata e tolku golema i silna sega ve}e doka`ano im pomaga i na lu|eto. nova vitalnost i `ivotna radost! Sodr`i ~ist ekstrakt od polen. pri seksualnata stimulacija kaj ma`ite i `enite i u{te mnogu pove}e. Hraneweto so mati~en mle~ do krajot na `ivotot. neguvaat i ja {titat va{ata ko`a. voedno i hidriraat. Ovaa sostojka ja izla~uvaat p~elite rabotni~ki kaka hrana za larvite dodeka se mnogu mladi. dolgove~na ubavina i mladolik izgled. betakaroten i mati~en mle~ (poglednete go tekstot desno). vidlivo ja zgolemuva mentalnata i fizi~kata energija i vitalnosta. Edna od pri~inite {to prirodata pove}e nikoga{ ne }e mo`e da kreira tolku visoko delotvorno regenerativno sredstvo kako {to e mati~niot mle~. Blagodarenie na mati~niot mle~. Vsu{nost mati~niot mle~ }e gi pretvori od larvi vo golemi matici. [to e vsu{nost mati~en mle~? Toa e najskapoceniot proizvod na p~elite. So redovno koristewe na ovoj prekrasen sapun }e ja zgolemite otpornosta na ko`ata.

ovaa krema gi spre~uva oksidacionite procesi. kako {to e ko`ata na liceto! Povtorno }e se voodu{evuvate na ubavata ko`a . Osobeno poradi ednostavnata primena na ~uvstvitelnite mesta.Otstranete gi nesakanite damki na koåata Proizvodite na Medosan za problemite so pigmentacijata se proizvedeni vo [vajcarija. n 101600 KREMA PROTIV STAROSNI DAMKI 100 ml 899 den Roll on Idealno za ~uvstvitelnite delovi na ko`ata! Starosnite damki koi se pojavuvaat na racete i na liceto ne mora pove}e da gi prifa}ate kako ne{to normalno pri stareeweto. Sodr`at prirodni ekstrakti od potoËarka (vid na salata). go zabrzuva otstranuvaweto na toksinite od dolniot sloj na ko`ata i kletkite na organizmot. So novata te~nost protiv starosnite damki tie ednostavno }e is~eznat. Deluvaweto na Melawhite e kako da ja nanesuvate prirodata na ko`ata. Kremata protiv starosnite damki ja osvetluva neednakvata pigmentacija na ve}e postoe~kite damki i ja spre~uva pojavata na novi. Istovremeno }e go spre~ite pojavuvaweto na novi damki so pomo{ na ovaa odbrana bioaktivna supstanca. So dnevna upotreba.kone~no oslobodeni od starosnite damki! 10 PRED POTOA n 101650 ROLL ON protiv starosni damki 899 den .

Kozjoto mleko ima poinakov sostav i struktura na masti i belkovini. Vo [vajcarija i vo drugite Alpski zemji ovoj proizvod se koristi kaj bolki vo zglobovite. Mlekoto od "krava na siroma{nite". Kozjiot puter e najdobar od mlekoto od kozi koi `iveat na visokite planinski padini bidej}i sodr`i visok procent na belkovini. B6 i B12). kombiniran so razni lekoviti bilki. Masta od kozjo mleko e lesno svarliva. magnezium. B2. tuku i mlekoto so vekovi se koristi kako lek. cink kako i vitamini ( B1. a osobeno vo zimskiot period protiv reuma. koi se mnogu delotvorni. Ne samo kozjiot puter. hrom. deluva mnogu delotvorno protiv vospalenija. mnogu vredni sostojki. (caprisana) ima dolga tradicija kako priroden naroden lek. bogato e so minerali. a istovremeno i mnogu delotvorno gi ubla`uva revmatskite tegobi.MNOGU DELOTVOREN BALZAM OD KOZJI PUTER SO TOPLINA PROTIV BOLKI I REUMA Masta od kozjoto mleko lat. Caprisana e kovanica od dva zbora. deluva mnogu blago. aminokiselini i zna~ajni elementi. Delotvornosta i {irinata na upotreba na balzamot od kozjo mleko navistina e golema. kako {to gi narekuvale kozite vo minatoto. `elezo. Medosanoviot balzam od kozjo mleko proizveden e od mleko od alpskite kozi. CAPRA (koza) i SANARA (lekuvawe). kozjoto mleko ima 17 aminokiselini a sodr`i i glubolin i albumin. kalcium. namesto 12 aminokiselini kolku {to ima vo kravjoto. Sodr`inata na procentot na masti i belkovini e visok. Gi otstranuva BOLKITE i dava ~uvstvo na toplina! 104060 BALZAM OD KOZJI PUTER 799 den 11 .

Cimetot deluva protiv vospalenija vo teloto. dijabetskite simptomi potpolno is~eznaa. Po ova otkritie istra`uva~ite go analiziraa dejstvoto na 60 testirani li~nosti vo Pakistan koi patat od dijabetisot od tip 2. topla i ne preslatka aroma i vkus. a potoa se su{i i vitka vo rolna.Cimet Plus . cink + hrom Duri i vo toa vreme postoele pati{ta za razmena na roba so [ri Lanka. vo koja se govori za lekovitite svojstva na cimetot. Poradi toa istra`uvawe se prepora~uva dijabeti~arite da zemaat {est grama cimet dnevno. Zatoa Cimet Plus pomaga vo reduciraweto na kardiovaskularnite bolesti kaj pove}eto dijabeti~ari [to e cimetot? Cimetot e isu{ena kora od familijata na lovori. Toj dava prekrasen vkus na biskvitite so orevi. Vo laboratoriskite obidi MHCP (aktivna sostojka na cimetot) ima ist efekt na visinata na {e}erot vo krvta kako insulin. go regulira nivoto na {e}erot vo krvta. So redovno zemawe na cimet LDL holesterolot vo krvta se namaluva od 7% do 27%. Kaj nekoi pacienti pri terapija so Cimet Plus. Dobra vest za dijabeti~arite e Cimet Plus koj e 100% siguren. razni ~okoladni slatki. a trigliceridite od 23% do 30%. Skoro sekoj ja saka poznatata. Go potiknuva mokreweto. Isto taka postoi zapis. Vo svojata kniga “Fizika” napi{ala: “Cimetot e mnogu topol i ima golema mo}!” 12 . masnotiite vo krvta i holesterolot voop{to.nova vol{ebna formula protiv visok {e}er vo krvta. lekuva od ubodi od zmii. vo edna stara kniga so naslov SaraSamita. ja stimulira matkata i deluva kako afrodizijak i na ma`ite i na `enite. vospalenieto na hemoroidite. 100% ~ist & priroden cimet Od damnina go znaeme cimetot kako ne{to bo`enstveno. fermentira. Cimetot gi namaluva nivoto na {e}er vo krvta i masnotiite vo krvta kaj dijabeti~arite.lekarka koja detalno gi prou~uvala efektite na Majkata priroda vrz lu|eto. dobro poznatata Beneditinka od Rajnlend bila prvata `ena so germansko poteklo . Vo taa kniga e zapi{ano: Cimetot ja potiknuva cirkulacijata i go zagreva teloto. go kombinirale so drugi supstancii za balsamirawe na telata na svoite umreni. ja podobruva apsorpcijata na glikozata vo kletkite. Cimet Plus Cimetot vo anti~ko vreme Egip}anite go koristele cimetot za uni{tuvawe na bakterii. Zaedno so {e}erot mu dava prekrasen vkus na orizot. kako i na varenoto i konzervirano ovo{je. zgolemeni masnotii vo krvta i {tetniot holesterol! Studiite doka`aa: cimetot odli~no deluva pri namaluvawe na {e}erot vo krvta. gi eliminira bolestite na metabolizmot. no voobi~aenot cimet ne mo`e da se kozumira vo tie koli~in bez nesakani posledici. Korata od cimetovoto drvo se lupi na mali par~iwa. kade {to cimetot doa|al od Afrika. gi pro~istuva venite na nozete. Lu|eto so vakov dijabetis mo`at da proizveduvaat insulin. u{te od anti~ko vreme. Hildegard fon Bingen (1098-1179). Par~iwata {to se prodavaat se koristat vo toj oblik ili meleni vo forma na prav. pomaga kaj ka{licata i nastinkata. no nivnoto telo pove}e na e ~uvstvitelno na nego. go smiruva nervniot sistem. Pomaga za lekuvawe na teloto. Cimetot e priroden proizvod Istr`uva~ite slu~ano otkrija deka cimetot zna~itelno go namaluva {e}erot vo krvta. pudingot i pala~inkite.

volonterite koi patat od dijabetis od tipot 2. no ne gi sodr`el svojstavata na cimetot. Cink Cinkot zaedno so `elezoto e esencijalen element za pove}eto `ivi su{testva. Toa zna~i deka tabletite so cimet se navistina delotvorno i ednostavno sredstvo za dr`ewe na dijabetisot pod kontrola. do{ol do zaklu~ok deka so redovna konzumacija na cimet so visok kvalitet mo`e da se postigne zgolemeno nivo na insulin vo teloto. od niv 2. Po prekinuvaweto na testiraweto nivoto povtorno se zgolemilo. Vtorata grupa na volonteri dobivala placebo. Istra`uva~kiot centar Huma vo Belstvil. ili na onie koi se ~uvstvitelni na istiot bidej}i im e zgolemen rizikot od zaboluvawe. koj imal vkus i miris na cimet. Nedostatokot na hrom predizvikuva zamagluvawe na ro`nicata i le}ite na o~ite.27% Cimetot na priroden na~in go regulira {e}erot vo krvta! Cimetot denes Vo svetot momentalno od dijabetis boleduvaat okolu 150 milioni lu|e. SAD. Vo edna istra`uva~ka akcija. Vo 2004 godina objaveni se rezultati od istra`uvawe za da im se pomogne na li~nostite koi boleduvaat od dijabetis od tipot 2. Posle 40 dena. Go namaluva nivoto na LDL-holesterol vo krvta za 7% do 27% Go namaluva nivoto na trigliceridi za 23% do 30% Medosanovite tableti Cimet Plus sodr`at cink i hrom koj gi pravi u{te podelotvorni.Cimetot go namaluva {e}erot vo krvta i nivoto na mastite vo krvta za 7 . Osobeno e va`no redovnoto zemawe na cinkot. Zatoa po~nete da mislite na svojata idnina i dobroto zdravje! n 215510 CIMET PLUS TABLETI SO CINK I HROM 60 kom n 215515 CIMET PLUS TABLETI SO CINK I HROM 120 kom 999 den 1799 den 13 . zatoa {to teloto ne mo`e da go skladira.3% patat od dijabetis od tipot 2. Hrom Aktivnite sostojki na cimetot gi pro~istuvaat va{ite veni! Nedostatokot na hrom (poradi faktot deka teloto ne mo`e da go apsorbira {e}erot) mo`e da dovede do simptomi sli~ni na dijabetisot. U~esnicite ne znaele na koja grupa i pripa|aat. grupata koja zemala cimet imala 18% do 29% ponisko nivo na {e}er vo krvta od grupata koja zemala placebo. primale dnevna doza na cimet vo oblik na kapsuli posle obrokot. osobeno za lu|eto. Nivoto na holesterolot isto taka bilo za 12% do 26% pomalo kaj skoro site u~esnici koi zemale cimet.

Doka`ano e deka magnetite gi otstranuvaat fiziolo{kite blokatori koi gi predizvikuvaat bolkite Ova e korisen terapevtski metod koj ja vnesuva celokupnata telesna toplina vo zglobovite na kolenata i laktovite. nekolku ~asa ili vo tekot na celiot den. Magnetite se tolku mali taka {to ne pravat pre~ki pri bilo kakvi dvi`ewa na zglobovite. bolnite se obiduvaat {to pomalku da se dvi`at. 14 JAMAMOTO METOD n 102140 ZA KOLENO h1 n 102145 ZA KOLENO h2 ! }e za{tedite 300 den 999 den 1698 den JAMAMOTO METOD n 102147 ZA POLOVINA x1 1499 den . ISTO TAKA I ZA @ENI! Originalnata magnetna terapija na doktor Jamamoto garantira brzo is~eznuvawe na bolkite. Vo Japonija vpro~em stati~nite magneti mnogu ~esto i uspe{no se koristat vo zdravstvoto kako pomo{ pri otstranuvawe na bolkite. Jamamoto magnetna potpora za polovina Napatstvie Kaj bolkite vo grbot i stomakot kako i kaj ~uvstvitelniot del kaj bubrezite Jamamoto pojasot postavete go pod oblekata i nosete go zavisno od vidot na problemot i bolkata. Osven za kolenoto od sega e dostapen i Jamamoto metodot za opu{tawe na muskulite na ramenata i zagrevawe na ~uvstvitelniot del kaj bubrezite. Magnetite mo`at da gi otstranat fiziolo{kite blokadi koi mo`at da dovedat do problemi. Efekti Prijatno osloboduvawe od bolkite vo grbot i stomakot (25 magneti se nao|aat odnapred / 25 magneti se smesteni vo zadniot del). Koncentriranata telesna toplinska energija vo biomagnetite ja namaluvaat vko~enatosta na zglobovite i muskulite. Zamislete kako za kratko vreme kone~no }e mo`ete da u`ivate bez bolki i tegobi! Jamamoto metodot mo`at da go koristat site osven onie koi imaat vgraden pacemaker Treba samo da go postavite pojasot okolu zglobot na laktot ili kolenoto i da go ostavite nekolku saati ili cel den zavisno od intenzitetot na bolkata. Ovozmo`uva prijatna toplina na grbot i vo predelot na bubregot. regenerira i ja o`ivuva rabotata na kletkite. istovremeno se aktivira. Poradi opi{anite simptomi. so toa {to pomagaat kaj bolkite vo grbot i stomakot. Poradi ovie pri~ini japonskiot ortopedski specijalist doktor Jamamoto go razvil terapevtskiot magneten metod za namaluvawe i ubla`uvawe na bolkite vo zglobovite. Jamamoto pomagalata lesno se postavuvaat i ne pre~at pri dvi`ewe i mobilnost na zglobovite. Niedna druga bolka ne e posilna i poseriozna od bolkata sozdadena pri preopteretenost na kolenoto ili bolkite koi doa|aat so godinite. Edna golemina. Kolenoto e naj~uvstvitelniot zglob na ~ovekovoto telo.DIREKTNO OD JAPONIJA-PROTIV REVMATIZAM I ARTRITIS OSLOBODETE SE OD BOLKITE Vo Japonija ve}e dolgo vreme vo zdravstvoto se koristat magneti koi gi namaluvaat bolkite vo zglobovite i muskulite. a toa predizvikuva u{te pogolemi zdravstveni problemi. Uspehot se dol`i na dejstvoto na magnetot: ja stimulira cirkulacijata na krvta.

so postepeno ispravawe na Ärbetot. Namenet e za zacvrstuvawe na ramenata. Magnetniot pojas za grb sodr`i 12 magneti. grbot i slabinskiot predel. tilot. koi se strate{ki rasporedeni. I TAKA ISTO A@I ZA M TAJNI NA IZVONREDNIOT MAGNETEN POJAS ZA GRB l Cvrst materijal koj go ispravuva 'rbetot l Sodr`i 12 magneti l Oblikot e posebno dizajniran od japonski specijalisti l Univerzalen . i se nameneti za osloboduvawe od bolkite i vko~anetosta vo ramenata.Zavr{eno e so bolkite vo grbot i iskriveniot ‘rbet blagodarenie na IZVONREDNIOT MAGNETEN POJAS ZA GRB Magnetniot pojas ne osloboduva od bolka i go koregira lo{oto dr`ewe na grbot i ramenata.go koristat ma`i i `eni l Bez nikakov napor l Evtin e l Rezulatite se vidlivi vedna{ n 101060 MAGNETEN POJAS 1199 den 15 .

Va{ite gradi }e bidat pocvrsti i poubavi. moite dojki stanaa poubavi. cvrsti i ubavo oblikuvani. kako {to se aloe vera. 2 PRED POTOA 16 VO ROK OD 15 DENA n 102840 GEL ZA GRADI 999 den . Posle upotrebata na Bustlift gelot.. rezultatite se vidlivi. Blagodarenie na ovoj preparat mo`e da ja postignete sakanata golemina na gradi. poroduvawa..IDEALNI GRADI za kratko vreme bez hirur{ka intervencija Kako e toa vozmo`no? [vajcvarskite nau~nici otkrija nov gel na baza na 4 aktivni supstancii so 100% prirodno poteklo.. kako i hop ekstrakt i kigelia afrikana koi se aktivni vo procesot protiv stareewe. n va{ite gradi stanuvaat po{iroki i pocvrsti n dolgotrajno dejstvo n va{ata ko`a stanuva pone`na n ko`ata stanuva elasti~na i gradite dobivaat top~est oblik n vidlivi rezultati posle prvata upotreba. Va{ite dojki imaat odredena koli~ina na masni kletki koi so tekot na vremeto prestanuvaat da ja izvr{uvaat svojata funkcija (slika 1). doewe.. no kone~no gi dobiv gradite od soni{tata! Kako da se postignat gradi od soni{tata? Izgledot i ubavinata na dojkite sekako ima golemo vlijanie na gracioznosta i `enstvenosta. Mnogu ma{ki pogledi naso~eni se kon izgledot.. masnite kletki se vra}aat vo funkcija i se regeneriraat (slika 2). dieti. Ubavite gradi baraat gri`no i sekojdnevno neguvawe so delotvorniot preparat Bustlift gel na Bio Klinika. Novoto otkritie go zgolemuva obemot na gradite i ja podobruva nivnata cvrstina i oblik. Kako deluva? 1 Teloto na vozrast od 30 godini se menuva. za pomalku od dve sedmici.. stareewe na kletkite. Toa e pri~inata poradi koja gradite se spu{taat i ja gubat svojata vitalnost. Vedna{ po prvata upotreba na gelot po upatstvoto. tokoferol so vitamin E. “Koga moite prijateli gi zdogledaa moite gradi. odbrani proteini koi ja zajaknuvaat silata na muskulite vnesuvaj}i vitalnost i ubavina. Ne mo`ev da poveruvam. goleminata i oblikot na dojkite. nedovolna sportska aktivnost. zatoa {to spomenatiot proces gi pravi va{ite dojki top~esti. Pri~inite se brojni: nepravilna ishrana. ne mo`ea da im poveruvaat na svoite o~i. pocvrsti i popo`elni.

MA@I! MAKSIMALNO ZGOLEMETE JA SEKSUALNA @ELBA! AFRODIZIJAK! n Zna~itelno ja zgolemuva seksualnata `elba n Ja podobruva cvrstinata na erekcijata i ja zgolemuva genitalnata osetlivost n Maksimalno go zgolemuva nivoto na testosteronot. na potpolno priroden na~in. Tajnata na fantasti~niot uspeh na POWERMAN e Avena Sativa. mu dadoa na nau~niot svet voshituva~ki rezultati. Nekoi istra`uvawa napraveni na institutot za napredno prou~uvawe na ~ove~kata seksualnost. Ne dozvoluvajte privremenite te{kotii pri postignuvawe i izvedba na erekcijata da go poremetat va{eto u`ivawe vo `ivotot. voedno go podobruva seksualniot ~in n Go zgolemuva intenzitetot i u`ivaweto pri seksualnata aktivnost n Gi zgolemuva i za~estuva orgazmite n Go namaluva vremeto za odmor. bez da zemate opasni lekarstva. bez tableti. pumpici i razni lekarstva. zatoa povtorno mo`ete da vodite qubov n 101860 POWER MAN TABLETI Ne dozvoluvajte problemite povrzani so `elbata za seks da vlijaat na va{iot `ivot POWERMAN TABLETI mo`at silno da go zgolemat i zasilat va{iot seksualen akt. 999 den 17 . Toa e bilka so visok kvalitet dobiena od div zob. Spre~ete gi problemite pri seksualniot ~in. avena sativa e poznata i kako ultimativen afrodizijak.

TROEN TRETMAN (za{edete 698 den) 999 den 1799 den 2299 den . zatoa nema nesakano propratno dejstvo! [to znaeme denes? NIKO STOP FORMULATA otkritie koe }e go promeni VA[IOT `ivot. Ta`niot rezultat se milionite umirawa sekoja godina predizvikani od nikotinot. VIE uspeavte! Nikoga{ pove}e nema da ve ma~i opasnata `elba za pu{ewe cigari zatoa {to dejstvoto na ovoj sprej e edinstveno i fantasti~no! ]e ja postignete svojata cel i }e stanete nepu{a~ za mig. mo`e lesno da za{tedite iljadnici denari godi{no .DVOEN TRETMAN (za{edete 199 den) n 101078 NIKO STOP .Sprej protiv pu{ewe . Negovite sostojki se ~isti prirodni bilki i esencijalni masla. protiv rakot na belite drobovi. [to e zaklu~okot? ]e bidete voshiteni so rezultatot! Napravete go toa sega . Iljadnici pu{a~i stanaa uvereni nepu{a~i. a najgolema senzacija e deka sprejot protiv pu{ewe ne e hemiski lek. ]e `iveete pozdravo! Da. Zapo~nete nov `ivot kako nepu{a~! Sprejot protiv pu{ewe so trajna antinikotinska formula e vistinsko re{enie. So Niko Stop sprejot pri raka }e zaboravite na porane{nite neprijatni obidi za prestanuvawe so pu{ewe koi sega ve}e nema da bidat problem. 18 n 101075 NIKO STOP . a od ~as vo ~as }e ~uvstvuvate se pove}e energija i radost! Da.STANETE NEPU[A^ ZA SAMO 24 ^ASA NIKO-STOP ]E JA STOPIRATE @ELBATA ZA NIKOTIN VO SEKUNDA Mozo~en udar Po 5 godini nepu{ewe rizikot e namalen kako nikoga{ da ne ste pu{ele Usta i grlo Po 5 godini nepu{ewe rizikot od rak na grlo namalen e za 50% nogu ima da se ka`e vo prilog za prestanuvawe na pu{eweto. NSF pobeduva momentalno i zasekoga{ vo borbata protiv nikotinot. Pove}eto kampawi poka`aa slabi rezultati. Duri i najjakata navika i najgolemata `elba za pu{ewe na mo`at da se natprevaruvaat protiv silata na Niko Stop Formulata.Sprej protiv pu{ewe . Sekoga{ koga }e posakate da zapalite cigara. Toa stanuva osobeno te{ko koga va{eto telo postojano se bori so potrebata za nikotin. pomalku ka{late i podobro di{ete Srce Za samo edna godina rizikot od srcev napad e prepoloven Imunolo{ki sistem Pu{eweto go o{tetuva imunolo{kiot sistem i pu{a~ite se podlo`ni na infekcii Bremenost Pu{eweto e {tetno vo tekot na celiot razvoj na bebeto So sprejot protiv pu{ewe }e vi bide zadovolstvo da go namalite nikotinot! Za samo 24 ~asa }e nadvladee ~uvstvoto na nepu{a~. kone~no! Beli drobovi Rabotat podobro duri po 1-9 meseci. Najuverlivo od se do sega e toa {to postojat iljadnici sre}ni napu{a~i koi }e potvrdat deka silata na Niko Stop Formulata e pogolema od `elbata za pu{ewe. srceviot i mozo~niot udar ili namalenata cirkulacija. ~uvstvuvajte se kako povtorno rodeni! Kako e mo`na ovaa senzacija? Mesecite na koristewe doka`aa deka izumitelite se vo pravo. Fakt e deka cvrstata odluka za prestanuvawe so pu{eweto e prv va`en ~ekor vo borbata protiv pu{eweto. NARA^AJTE GO SVOJOT SPREJ PROTIV PU[EWE po telefon. Blagodarenie na Niko Stop Formulata }e se ~uvstvuvate kako preporodeni! ]e stanete vitalni i zdravi.za minimalen vlog. da. U`ivajte vo sekoj moment na `ivotot i godinite koi se pred vas.Sprej protiv pu{ewe n 101077 NIKO STOP . namesto toa prsnete od sprejot. pu{eweto isto taka ~ini i mnogu pari i brgu stanuva edna od socijalno nejneprifatenite naviki kaj lu|eto. da. Pokraj toa {to negativno deluva na celokupnoto zdravje i dol`inata na `ivotot. M Da. Kone~no e razviena formula koja pobedata nad pu{eweto ja pretvora vo pravo zadovolstvo. obiduvaj}i se da pronajdat lek protiv tipi~nite zaboluvawa koi gi predizvikuva pu{eweto.prestanete da pu{ite! Pred mnogu godini lekarite {irum svetot ja zapo~naa borbata protiv navikata za pu{ewe. Sigurno ne mo`e podobro da gi investirate va{ite pari ili da pronajdete podobar na~in da za{tedite pari tolku lesno i sre}no.

MO]NA KOMBINACIJA OD SOSTOJKI MO@E DA VI POMOGNE KAJ PROBLEMITE SO PROSTATA KONE^NO OSLOBODETE SE OD PROBLEMITE SO PROSTATA! Potiknete brzo re{enie duri i na najgolemite problemi. Zatoa sakam li~no da Vi se zablagodaram i na drugite da im ja preraska`am mojata prikazna. bidej}i vo te~nosta se nao|a silna antiinfekciska sostojka koja istotaka sodr`i cink. Po~nav da go zemam va{iot sirup i ve}e po tri sedmici po~uvstvuvav podobruvawe.alanin. bidej}i mojte problemi is~eznaa. Na vozrast do 50 godini. Kako mnogu popularna sostojka vo alternativnoto lekuvawe na BPH. se slu~uva kako rezultat na nepravilna ishrana. Vidi SLIKA 1. morav da odam vo toalet. Na pr. Spored nau~nicite. okolu pedesetata godina od `ivotot. nedostatok na cink doka`ano predizvikuva zgolemuvawe na prostata. Sekojdnevnoto zemawe na sirupot ja re{a va idninata na funkcioniraw e na Va{ata prostata n Prostata e neparna `lezda smestena pod mo~niot meur. Petar M. Prodol`iv i ponatamu da go koristam i sega sum prezadovolen. Medoprostate e kombinacija na silni sostojki od semkite na tikva koi se bogat izvor na va`ni amono kiselini. Imam 55 godini. Zapo~nete u{te sega da go snabduvate va{eto telo so optimalnata koli~ina na sostojki koi mu se potrebni na va{eto telo kako podr{ka i za odr`uvawe na zdravjeto na prostatata do krajot na `ivotot. Semkite od tikva isto taka se bogat izvor na cink. so te`ini koi se vidlivi podocna vo srednite godini. Negativnite posledici od poremetuvawata vo ishranata. Monografs. So ogled deka da se spre~i e podobro otkolku da se le~i. Mnogu Vi blagodaram. Slika 1. doka`ano vo mnogu istra`uvawa gi ubla`uvaat simptomite na BPH (Benign Prostatic Hypertrophy). zaedno so cink. Neodamna mi stana sosema jasno deka so mojata prostata ne{to ne e vo red. glicin i glumatinska kiselina. vedna{ zaklu~i deka prostatata mi e zgolemena. Koga edna{ vo mojot omilen restoran. Profesionalcite tvrdat deka za~estenite i hroni~ni infekcii na prostata mo`at da bidat posledica od nedostatok na cink. a`en e faktot deka najmalku eden od deset ma`i. duri i pove}e. Imate navistina odli~en preparat! Kone`no eden proizvod koj navistina vredi za parite koi gi plativ. 10% od ma`ite imaat problemi so mokrewe poradi zgolemena prostata. Vidi SLIKA 2. Po izvesno vreme go sretnav eden prijatel na kogo mu se poveriv. Turska i Bugarija. Prekrasen vkus i poln so zdravi sostojki. T n 216100 SIRUP ZA PROSTATA 1299 den 19 . Slika 2. Semkite od tikva i cink mo`at da bidat presudni za zdravjeto na `lezdata prostata Istra`uvawata poka`uvaat deka cinkot e verojatno eden od najva`nite sostojki za zdravjeto na `lezdata prostata. Sekojdnevnoto zemawe na sirupot gi re{ava problemite na funkcioniraweto na prostatata Toa mo`ete da go postignete na mnogu ednostaven na~in. zgolemuvaweto na `lezdata prostata. imaat problemi so prostatata. zatoa {to ne znaev kakvi se nus pojavite. a tie mo`at da gi zgolemat negativnite dejstva na va{iot `ivot i zdravje. Se pla{ev da zemam lekovi. so pomo{ na dnevnata doza na Medoprostate sirupot. mi bea potrebni deset minuti da go ispraznam mo~niot meur. mnogu te{ko se otkrivat vo ranite fazi. Vedna{ morav da pronajdam terapija. a izlezniot kanal od meurot pominuva po sredinata. semkite od tikva tradicionalno se konzumiraat za da se spre~i zgolemuvawe na prostatata vo zemjite kako Ukraina. Obratno. tri ~etvrtini od ma`ite verojatno }e imaat problemi so prostata. Koga iskreno mu gi raska`av mojte problemi. mineral koj ima golema uloga za zdravjeto na prostata. Do vremeto koga }e ja napolnat sedumdesetata. najdobra e preventivnata terapija. zatoa {to i toj prethodno imal isti takvi problemi. Medoprostate sirupot e vkusen i siguren na~in za za~uvuvawe na va{ata prostata. poradi {to nekoi lekari prepora~uvaat nivno konzumirawe kako priroden na~in na prevencija od ova poremetuvawe. Semkite od tikva sodr`at golema koncentracija na amino kiselini koi se osobeno va`ni pri lekuvawe na zgolemena prostata. Nivna upotreba vo nekolku preparati za lekuvawe na prostata prepora~uva i uglednata germanska komisija E. Normalna `lezda prostata sodr`i pove}e cink od bilo koi drug organ.

So novorazvienite biostimulatori optimalno se pottiknuva obnovata na svrzuva~koto tkivo so hranlivi materii vo kletkata i na toj na~in se aktivira di{eweto na kletkite i se potiknuva metabolizmot na ko`ata. So ova neo~ekuvano revolucionerno otkritie temelno se eliminiraat site problemi povrzani so kosata. na timot na Æan Klod Institutot mu uspea dopolnitelno da ja razvie funkcijata na gradnata `lezda.) mo`ete da gi koristite najmalku 12 sedmici. Za miewe na kosata se koristi super ekspres {amponot za kosa. Ekspres .NEVEROJATNO! BUJNA KOSA ZA SAMO 9 SEDMICI P o intenzivnite istra`uvawa. ZA BUJNA KOSA PO 9 SEDMICI KOSATA E POTPOLNO REGENERIRANA PO 1 SEDMICA PO 3 SEDMICI PO 5 SEDMICI PO 7 SEDMICI PO 9 SEDMICI KAKO DELUVAAT SUPER [AMPONOT I TONIKOT ZA KOSA? Super ekspres {ampon za kosa i super tonik za kosa (po 200 ml. Seto toa rezultira so zgolemeno proizvodstvo na keratin koj dolgoro~no ja stabilizira kosata od samiot koren. i gotovo! Pred: Sodr`inata od hranlivi sostojki e bitno reducirana n 102480 SUPER EKSPRES ©AMPON ZA KOSA 999 den n 102490 SUPER TONIK 999 den ZA KOSA n 102485 KOMPLET (©AMPON+TONIK) samo 1798 den Potoa: Idealno rastewe na kosata so optimalen dotok na energija 20 .{amponot i super tonikot za kosa so svoite prirodni komponenti i 100% prirodni bilni ekstrakti go pomagaat rastot na kosata so neposredno aktivirawe na tkivata koi ja sozdavaat kosata. Gi potpomagaat dopolnitelno site mehanizmi za regeneracija i za{tita na korenot na kosata. a po mieweto se nanesuva (se vtrivuva) super tonikot za kosa.

Edinstvenata gradba na ovaa bilka }e se pogri`i za vla`nosta i obnovuvawe na kletkite. HOBO 999DEN Ampuli za intenzivna nega Ja regenerira ko`ata Dragocenite ekstrakti na runolist i aloe vera vo kombinacija so vitaminot A i tokoferil acetat (vitamin E) ja reguliraat prirodnata ramnote`a na vla`nosta na ko`ata i ja revitaliziraat ko`ata. vrat i dekolte. ja regulira dnevnata potreba na ko`ata za vlaga i go spre~uva predvremenoto stareewe na ko`ata. vrat i dekolte i ne`no se masira. Upotreba: se nanesuva nautro na is~isteno lice. Upotreba: se nanesuvaat 1-2 pati sedmi~no. Zbogateno so vitamini. nave~er na is~isteno lice.Revitalizira~ka dnevna krema Ja otkriva sve`inata i elasti~nosta na ko`ata Intenzivna i za{titna dnevna nega so dragoceni bilni dodatoci od ekstrakt od runolist. vrat i dekolte i ne`no se masira. Revitalizira~kata no}na krema od Runolist ja aktivira prirodnata funkcija za otpornost na ko`ata. ja {titi ko`ata {tetnoto vlijanie od okolinata. ja zgolemuva vla`nosta na ko`ata i ja podobruva nejzinata elasti~nost. mazna i fina. vitamin A i tokoferil acetat (vitamin E) go spre~uvaat {tetnoto vlijanie od okolinata. Dermatolo{ki ispitana. Upotreba: se nanesuva nave~er na is~isteno lice. Podnesuva razli~ni vremenski priliki od 400C do 350C i pove}e na leto. Ovaa blaga revitalizira~ka dnevna krema od runolist vedna{ se vpiva. HOBO Tretman za pomlad izgled Tajna na uspehot: Revitalizira~ka no}na krema Ja obnovuva ramnote`ata na ko`ata 999DEN Ekstrakt od runolist! Runolistot viree vo mnogu te{ki vremenski priliki vo ti{inata na ~istata priroda. Ovaa regenerativna intenzivna nega pomaga pri regulirawe na kletkite i obezbeduva ne`en i pomlad izgled na ko`ata. Dermatolo{ki ispitani. i pomaga na ko`ata da ja obnovi prirodnaat ramnote`a vo tekot na fazata na no}noto obnovuvawe koga ko`ata e vo faza na regeneracija za odr`uvawe na sovr{eniot izgled na ko`ata. Dragocenite ekstrakti na runolist zaedno so kompleksot na dodatoci od masloto od jojoba. Ko`ata stanuva vidlivo sve`a i mlada za samo nekolku sedmici! Dermatolo{ki ispitana. zaedno so noviot kompleks na dodatoci od masloto na jojoba. vitaminot A i tokoferil acetat (vitamin E). Ko`ata nautro stanuva posve`a. shea maslacot. 10 godini pomladi za mig! • • • • • • dava na ko`ata vla`nost i neguva ja podobruva cirkulacijata spre~uva vospalenija {titi od {tetno zra~ewe gi vpiva son~evite zraci za sekoja vozrast i za site tipovi ko`a n 102521 EDELWEISS VITALISING DAY 999 den n 102522 EDELWEISS VITALISING NIGHT 999 den n 102523 EDELWEISS INTENSE CARE AMPULI 999 den n 102524 KOMPLET KREMA OD RUNOLIST EDELWEISS VITALISING DAY + VITALISING NIGHT 1798 den n 102525 KOMPLET EDELWEISS VITALISING DAY + VITALISING NIGHT + AMPULI 2497 den HOBO 999DEN 21 .

VREME E ZA TEMELNO ^ISTEWE ^ISTETE GI PROZORITE EDNA[ GODI[NO NEMA POVE]E VALKANI STAKLA INIKA BIO KL 16-923 (02/32 AJTE I NARA^ E ! OSVOJT LUMIVITRE e revolucija! Isprskajte go sprejot LUMIVITRE na va{iot prozorec i toj }e formira nevidliv {tit i }e go {titi va{eto prozorsko staklo od pra{ina. insekti. kujna. bawi. avtomobilsko staklo i velosipedska kaciga. 500 ml 1000 ml 999 1798 den den n 104001 LUMIVITRE SPREJ ZA »ISTEWE 500 ml 22 n 104002 LUMIVITRE SPREJ ZA »ISTEWE 1000 ml . parea. nikotin duri edna godina. Idealen za ku}a. Ednostavno isprskajte go LUMIVITRE na va{iot mebel ili plo~ki i tie vedna{ }e stanat posjajni. Isto taka {titi od zamagluvawe na staklata.

500ml. Sredstvoto e 98% biolo{ki razgradlivo. prijatno }e mirisa. Pogoden e za kilimi. patiki i mnogu drugi predmeti. Du{ecite ne mo`eme da gi nosime na hemisko ~istewe.PROFESIONALNO SREDSTVO ZA ^ISTEWE NA DU[ECI NOVO! Neka sekoj krevet bide ~ist za samo nekolku sekundi! So novoto profesionalno sredstvo za ~istewe na du{eci i pernici MILBEN-EX isprskajte ja povr{inata na va{iot du{ek i ve}e za nekolku sekundi du{ekot }e bide zagarantirano higienski i antibakteriski ~ist. o~ite i ustata. ~e{awe. taka i za sobnite bilki. miris od spalnite sobi. Se prepora~uva kaj alergii na pra{ina. n 104010 SPREJ PROTIV MIKROORGANIZMI. i }e mo`e u{te dolgo da go upotrebuvate. Toa e me{avina na organski organizmi i anorganski delovi na na~istotija. tuku mo`eme da go koristime i za ~istewe na kilimi. Seto toa e nevozmo`no da se vidi so golo oko i zatoa `iveeme so uveruvawe deka na{ite du{eci se ~isti. Mo`ete da go ponesete so sebe i na pat dokolku ~esto spiete vo hoteli. Proizvodot ne e namenet samo za ~istewe na du{eci. bronhitis i nemiren son.5 g. nitu da gi pereme. upotrebete go sredstvoto za ~istewe MILBEN-EX so sekoe menuvawe na postelninata. `ivotnite. detski kreveti. neprijaten i zagu{liv Sega imame vistinsko re{enie! Za samo nekolku sekundi sekoja doma}inka mo`e higienski da gi is~isti site svoi du{eci i pernici bez poseben napor. gubite do 1. od ko`na podko`ica (za edna godina polovina kilogram ) i deka pogolemiot del ostanuvaat vo du{ekot. zavesi. zavesi. taka {to sega e vistinskoto vreme od higienski pri~ini da go isprobate profesionalnoto i efikasnoto sredstvo MILBEN-EX. Sredstvoto za ~istewe e napraveno od prirodni masla i negovata upotreba odnosno primena voop{to ne e {tetna kako za lu|eto. a va{iot son povtorno }e stane prijaten. Dali ste znaele deka so spiewe sekoja no}. Koga tie mikroorganizmi }e se razmno`at se ~uvstvuva karakteristi~en. a vsu{nost gi upotrebuvame najmalku 8 ~asa vo tekot na denot! Na niv pominuvame barem edna tretina od svojot `ivot. obuvki kako i za mebel. A toa e daleku od vistinata! Podatoci od merewa Vo samo eden du{ek se krie do 200 g. Go ~isti du{ekot i pernicite za samo 30 sekundi! Rezultatite od istra`uvawata poka`aa deka 85% od site du{eci i pernici sodr`at brojni mikroorganizmi koi pri~inuvaat alergija. pra{ina. Pri sekoe dvi`ewe tie mikroorganizmi letaat i mu doa|aat na ~ovekot do liceto. Poradi vlaga i slabo provetruvawe doa|a do pojava na gabi~ki.5 dl. Zatoa treba da gi otstranime od na{ite du{eci i pernici. mikroorganizmi i damki }e is~eznat. So pomo{ na sprejot }e is~ezne i ~adot od cigari ili `ivotinski izmet. 999 den 23 . nosot. pot preku no} i del od toa normalno se vpiva vo du{ekot. Pokraj toa sekoj ~ovek gubi i do 1. Istite predizvikuvaat alergija. Ako mislite deka higienata i ~istotata se va`ni . Neprijatnite mirisi.

Blagodarenie na edinstvenite bilni ekstrakti od palma. n Edinstvenite bilni ekstrakti trajno }e gi razubavat problemati~nite mesta. Ovaa lesna emulzija }e ve oslobodi od problemite na mnogu mesta: od zadebelenata ko`a. masnite naslagi i striite. po tu{iraweto nanesete ja ovaa krema ramnomerno i vo tenok sloj na ko`ata. So Adiposan-L kremata }e imate zasekoga{ ubavi oblini! Nevidliv celulit za nekolku minuti Kozmeti~ka novost so momentalno deluvawe. odnosno nema da se vidat ni posle dolgotrajno kapewe ili plivawe vo voda. Visokodelotvorniot ekstrakt od ju`noamerikanskata palma go re{ava problemot so ubavinata od vnatre kon nadvor. Va{ata ko`a }e bide mazna. striite i masnite perni~iwa momentalno }e se izramnat i }e stanat sosema nevidlivi . mnogu uspe{no gi otstranuvaat masnite perni~iwa i celulitot. Postoe~kata gruba ko`a. striite i grubata ko`a. a striite nevidlivi. zadol`itelno nanesete i za{titna krema za son~awe (preku Adiposan-L kremata). bidej}e e 100% otporna na voda. Prekrasno: Adiposan-L kremata e 100% otporna na voda! Neubavite ko`ni naslagi i masnite perni~iwa sosema }e is~eznat i nema da se poznavaat. Po plivaweto AdiposanL kremata i ponatamu }e deluva. taka {to i svrznoto tkivo se revitalizira i zacvrstuva. n Ovaa edinstvena kozmeti~ka formula Adiposan-L }e vi pomogne brzo i lesno da se oslobodite od celulitot i masnite naslagi. So dolgotrajna primena na ovaa krema celulitot }e is~ezne za sekoga{. Sega povtorno }e mo`e da oble~ete bikini i bez sram da se poka`ete na pla`a. Za samo 15 minuti mo`ete da se oslobodite od celulitot. br~kite.celulitot i grubite delovi }e is~eznat. Ovaa visoko vredna emulzija gi ispolnuva site nabori i neramnini. Sosema }e is~eznat masnite perni~iwa. Ako odite na sonce. va{ata ko`a }e izgleda opti~ki mazna i ramnomerno }e zasjae so nov sjaj . n 215380 ADIPOSAN . a ko`ata }e ostane silna i zategnata. koi se soedineti vo Adiposan-L kremata. Ednostavno.Momentalno gi otstranuva masnite perni~iwa i strii n So pomo{ na novata Adiposan-L krema }e ja izbegnete dolgotrajnata postapka za otstranuvawe na masnite naslagi i strii. bidej}i deluva momentalno. Po nanesuvaweto. Zasekoga{.L 100 ml 899 den . algi i br{len. a ko`ata ostanuva dolgo zategnata i deluva mlada. Koga }e go nanesete ovoj fin pigment. va{ata ko`a sekoga{ }e izgleda se podobro i poramnomerno na site delovi.}e se voodu{evite od va{ata nova zategnata ko`a! Adiposan-L kremata e novost vo svetot na kozmetikata. }e ja podobri i cirkulacijata na krvotokot.