Bio Klinika

Ubavina i zdravje
www.bioclinica.com.mk
02 3216 923

Zasekoga{, za samo nekolku sedmici!

KAPILARITE
ednostavno }e is~eznat!
Ednostavno, nama~kajte gi mestata na koi se gledaat kapilari so Roze dnevna i no}na krema. Nekolku minuti lesno masirajte i }e vidite kako omrazenite kapilari posle nekolku dena se namaluvaat, izbleduvaat i kone~no is~eznuvaat!

“ Sega imam ~ista, ne`na i zdrava ko`a. Izgledam pomlado... ”
So tekot na godinite, eden od najte{kite kozmeti~ki predizvici se tolku poznatite kapilari - razgraneta mre`a na tenki, crvenkasti ili plavkasti linii, na va{ite noze, bedra ili na va{eto lice. Na ovie mesta dosega moravte da nanesuvate pudra (ako uspee da gi sokrie), ili nosevte pantoloni i dolgi zdolni{ta, za da ne mo`e nikoj da gi vidi va{ite noze. Za toa samo mol~evte, kolku ma~no za vas, a tolku sakate da oble~ete kratko zdolni{te ili kostim za kapewe. U{te postra{no e da pobarate pomo{ od plasti~en hirurg, koj samo za kratko bi vi pomognal so skapi terapevtski inekcii, so {to edvam bi go ubla`il problemot. Sega e kraj na toa! Neodamna vo Amerika e objaveno novo otkritie! Kombinacijata od razni ekstrakti, izme{ani so koralni algi, trajno ja podobruvaat slikata na va{ata ko`a (ovoj vol{eben oblik go primenuvaat i estetskite hirurzi posle operacija). Nanesete direktno na ko`ata i jasno }e vidite kako bezbrojnite kapilari is~eznuvaat pod ko`ata (osobeno skrienite spletovi na kapilari). Voodu{evuva~koto deluvawe e toa {to vol{ebno is~eznuvaat postojnite ispukani kapilari i se spre~uva pojavuvaweto na novi. Taka va{iot problem zasekoga{ }e bide re{en. Vo Amerika ovoj na~in e zamena za mnogu estetski operacii i injekcii, koi se standarden na~in za borba protiv ovoj problem. Sega ovaa vol{ebna formula so koralni algi, jojoba i ginko ekstrakt Roze dnevna i no}na krema i vo Germanija e dobro prifatena, {to zna~i deka kone~no imate re{enie za va{iot problem. Va{iot izgled e kone~no vo va{i race. Upotrebata e ednostavna: nanesete Roze dnevna i no}na krema dva pati dnevno na zafatenite problemati~ni mesta. Za dve sedmici }e go vidite rezultatot. Nara~ajte u{te denes Roze dnevna i no}na krema, nanesete na ko`ata i }e vidite so svoi o~i kako is~eznuvaat groznite kapilari. Toa e se {to mora da napravite - }e se oslobodite od svoite problemi bez estetska operacija ili bolni injekcii. Nema {to da izgubite, samo mo`e da dobiete sovr{ena ko`a i izgled. Zo{to u{te nepotrebno da stradate?

Sovr {e bez k no lice apil ari
n 102360 DNEVNA KREMA 100 ml n 102370 NO]NA KREMA 100 ml n 102365 KOMPLET DEN I NO] samo

2

799 den 799 den 1498 den

INIKA BIO KL -923 02/3216 ( TE TVUVAJ U^ES JTE ! I DOBI

PRO^ITAJTE GI IZJAVITE NA LU\ETO KOI GI RE[ILE SVOITE TEGOBI SO POMO[ NA BOSVELIJA TEMJAN BALZAMOT: Mojot soprug. So Bosvelija mo`am povtorno i bez bolki da tr~am.Vol{ebnata krema od temjan gi spre~uva bolkite i vospalenijata Posilno od klasi~nite lekovi protiv bolki! Kone~no vratete ja mladosta na svoite zglobovi! Vo ovoj broj vi objavuvame svedo{tva na lu|eto na koi Bosvelija temjan balzamot im pomognal da gi re{at zdravstvenite problemi. Zatoa sakam direktno kaj vas povtorno da ja nara~am i ja prepora~uvam na site. nemav dilema. Rskavicata vo na{ite zglobovi treba da se gri`i nivnata funkcija da bide besprekorna. Vizgat. taka {to bevme iznenadeni! Se nadevam deka ovaa krema }e im pomogne i na drugite kako {to ni pomogna i nam. Ova nau~no otkritie delotvorno pomaga i pri problemite na ko`ata. Toga{. Na baza na precizni podatoci sega imame prirodno sredstvo bez {tetno dejstvo. Pove}e nemav problem so moite kolena. }e se uverite i sami deka kone~no postoi i sredstvo koe }e ve oslobodi od bolka. n 104050 BOSVELIJA . Grmuπka bosvelija Dali ve zainteresiraa ovie pri~ini? Nara~ajte. Mojot tatko. Bazel Prikazna za temjanot Eve nekolku redovi i od mene. Balzamot od Bosvelija . po dolgo vreme boleduvawe sega ve}e mo`e da odi bez bolki i da raboti vo svojata gradina. Bi sakala li~no da vi se zablagodaram so prijatelski pozdrav. Vremeto pominuva{e mnogu brgu. tuku go odr`uva tkivoto na rskavicata zdravo.temjan deluva kaj: • Revma • Artritis. kako {to se akni i br~ki. psorijaza i astma. Nieden lekar dotoga{ ne mo`e{e da ni pomogne. osobeno pri stareeweto. izgleda{e tolku ubedlivo i neverojatno za da bide vistina. bidej}i toa i vi go vetiv. Mnogu moi poznanici isto taka sakaat da ja nara~aat. ni{to ne rizikuvate. Koga go pro~itav va{iot tekst za Bosvelija. Koga stignav doma vedna{ ja iskontaktirav navedenata firma i go nara~av ova prirodno sredstvo. Dr. Kako }e vi pomogne Medosan balzamot Bosvelija od temjan ? ]e po~uvstvuvate blagotvorno dejstvo kaj brojni tegobi: • ja ubal`uva bolkata • go namaluva otokot na zlobovite • ja podobruva cirkulacijata kaj vospalenijata na zglobovite i zgolemenoto dvi`ewe • ja namaluva utrinskata napnatost • go podobruva kvalitetot na `ivotot. Kako {to veli Dr. toga{ se pojavuva problem. R. najdobro e pri~inata za bolesta da se otkrie na vreme i pravovremeno da se spre~i.TEMJAN BALZAM 100 ml 999 den 3 . Moeto ~udesno ozdravuvawe od artroza .neobi~na slu~ka vo voz Vo vozot od Minhen do Keln pronajdov bro{ura koja ja zaboravil nekoj patnik i pro~itav interesen naslov: Prirodno sredstvo koe mo`e da ja pobedi bolkata. Bev skepti~na bidej}i proizvodot doa|a od Malta. me zainteresira i naslovot bidej}i ve}e podolgo vreme imam probelemi so kolenata. no koga vidov deka se proizveduva vo [vajcarija. a teloto se pomalku }e prima potrebni minerali koi se neophodni za zajaknuvawe. Kremata mu pomogna na mojot soprug za samo nekolku dena i napravi ~udo. nanazad 7 godini ima{e stra{na alergiska reakcija na ko`ata koja mu gi prikriva{e racete i nozete. Koga ~ovekovoto telo pove}e ne e vo sostojba da proizveduva dovolno minerali. Robinson: Ako e mo`no. Posetata na lekar ne mi pomogna mnogu. a va{ite zglobovi }e bidat podvi`ni i fleksibilni. na doma{na adresa dobiv reklama za lekovitiot balzam. ^itav i ponatamu. Robinson i sam dojde do zaklu~ok deka dosega{nite sredstva za ubla`uvawe na bolki kaj reuma i artroza ne se delotvorni. Negovoto sredstvo ne ja ubla`uva samo bolkata. Za kratko vreme se uveriv vo delotvornosta na ova sredstvo. Francuskiot istra`uva~ Norbert Dufo pronajde re{enie za za ovie problemi. Kolku pove}e ~itav tolku pove}e mojot interes se zgolemuva{e. vklu~uvaj}i go lupeweto na temeto. site oblici na bolki vo ki~mata • Bolki vo grbot • Osteoporoza • Ko`ni tegobi. no sega imam pri~ina da veruvam. koe se dosega ni be{e malku poznato. poliatritis. isto taka. Se zapoznav so Bosvelija preku eden dneven vesnik i vedna{ ja nara~av i mnogu sum zadovolna so ovoj proizvod! Bidej}i sportuvam rekreativno tr~awe. dobiv vospalenie i silni bolki vo koskite. Vedna{ ja nara~av kremata. Otkako }e go probate temjan balzamot. Dejstvoto so tek na vreme }e se namaluva. bidej}i znaev deka nemam {to da izgubam.

mato~ina. Sodr`ina 100 ml. 10 ml 899 den . Kaj bolnite i pro{ireni veni nama~kajte gi nozete so osve`uva~kiot gel. Site `uqevi }e is~eznat. koi mo`at da zavr{at so hirur{ka intervencija.momentalno osve`uva i dolgotrajno ladi Gel za stapala so dvojno dejstvo: go potiknuva krvotokot i gi otstranuva zamorot. tuku mo`at da dovedat do seriozni infekcii i vospaluvawa. koja e fiksirana na kapa~eto.PEDOSAN KOMPLET: Pomognete im na svoite stapala so lekovitata priroda! Pomo{ za va{ite stapala Pedosan GEL . nane i kopriva. Priroden proizvod od lekoviti bilki kako {to se arnika. Noviot proizvod za lekuvawe na zarasnati nokti. Dovolno e so pomo{ na ~etkicata. a nozete }e stanat meki kako kaj novoroden~e. n 102410 KREMA PROTIV ÆUQEVI 899 den STOP na zarasnatite nokti! n Zarasnatite nokti ne se samo bolni. e delotvorno sredstvo. Dovolna e samo edna kapka! 4 n 102420 KAPKI PROTIV ZARASNUVAWE NA NOKTITE VO MESO. izum na amerikanski ortoped. kamilica. salvija. So koristewe na kremata protiv `uqevi }e se oslobodite od neprijatnite i bolni `uqevi. neestetski i te{ko se izbegnuvaat. i te`inata. n 102435 PEDOSAN GEL 100 ml 899 den Ka`ete zbogum na bolnite i neprijatni `uqevi! Zadebeluvawata i `uqevite koi se sozdavaat na ko`ata se mnogu neprijatni. na bolnoto mesto da nanesete edna kapka i sredstvoto vedna{ }e po~ne da deluva.

se peruti i bolno e ~uvstvitelna. Kaj niv nema pravila. Po pravilo bi trebalo ubavo da gi izmiete stapalata nautro i nave~er. n 102404 FUNGEX 899 den Krema za nokti . dobro da gi isu{ite. Za nekolku dena }e imate povtorno ubavi i zdravi nokti! 5 . a predizvikan e od glivici. Sega e zavr{eno so bezbojnite i neramni nokti na prstite od nozete! Poka`ete gi svoite stapala vo najdobro svetlo! Ovaa nova blaga krema za noktite od nozete gi otstranuva i gi pravi pomazni neramnite mesta.FUNGEX Kako izgledaat glivi~nite infekci i kako da se oslobodite od niv? Infekcijata so glivici na stapalata izgleda taka {to ko`ata e crvena i nadrazneta. zdebeleni i deformirani nokti na prstite od nozete koi ne izgledaat ubavo se posledica na infekcii i glivici! Novata revitalizira~ka krema ja obnovuva bezbojnosta i gi pravi noktite pomazni. Ednostavna primena Ednostavno nanesete ja kremata na noktite i so ~etkata ne`no vtrijte ja. Od svrbe`ot na stapalata pati 30% od naselenieto. Glivi~noto zaboluvawe te{ko se prepoznava ako celata ko`a i mestata okolu prstite se suvi i se perutat. Va{ite nokti povtorno }e bidat zdravi i }e imaat priroden sjaj. Za kratko vreme }e bidete gordi na ubavite. prirodni i zdravi nokti na nozete. Sekako prepora~livo e da go primenite kompletniot tretman. [to mo`e da se napravi protiv gliv~noto zaboluvawe na stapalata? Najbitni se higienata i intenzivnata nega na stapalata. zatoa {to se toa najtemnite i najvla`ni mesta koi se pogodni za razmno`uvawe na glivicite. Ponekoga{ predizvikuva i golem svrbe`. Postapkata trae razli~no i se razbira zavisi od toa kolku dolgo trae infekcijata. a osobeno va`no e so postapkata da prodol`ite i posle ozdravuvaweto na stapalata u{te 2-4 sedmici. Na razvojot na glivicite im pomaga poteweto i toplinata pome|u prstite na nozete. PRED POTOA ! Ednostavna primena BESPLA A »ETKTNO 899 den n 102425 KREMA ZA NOKTI NAIL REVITALIZER Kremata nanesuvajte ja so ~etkata na povr{inata od noktite okolu 1 minuta. ^esto se pojavuvaat i sitni meur~iwa. Naj~esto se pogodeni mestata pome|u no`nite prsti.NAIL REVITALIZER Povtorno ubavi nokti na prstite od nozete! B ezbojnite. kako i vnimatelnite postapki za za{tita. gi napa|aat i mladite i starite. osobeno na mestata okolu no`nite prsti i potoa sekako da nanesete Pedosan FungEx.

gabi~ki i drugi mikroorganizmi.PROPOLIS: ^UVAR NA IMUNITETOT Propolis .i toa bez nus pojavi. koj e mnogu delotvoren. ja zajaknuva i odr`uva odbranata na ko`ata .i va{ata ko`a ostanuva prijatno meka i sve`a. 55% smola i peludov balzam. 30% vosok i 5% peludi. Propolisot deluva na toj na~in {to na celiot organizam mu ovozmo`uva harmonija. Vo mnogubrojnite istra`uvawa Propolisot se poka`a kako idealno sredstvo na sosema prirodna baza. Neskromno bi bilo da se ka`e. i na toj na~in gi {titat svoite larvi i hranlivi sokovi od bakterii. So Propolis gelot }e se uverite vo delotvornosta na ovoj sosema priroden proizvod.slu`i kako memebrana koja deluva filtrira~ki .izobiluva so delotvorni sostojki protiv stareewe. Va{ata gri`a prepu{tete mu ja na ovoj neobi~en Propolis koj so svojstvata {to gi poseduva ja zajaknuva ko`ata i ja {titi od {tetnite mikroorganizmi. aldehidi i bilni ekstrakti. Samoreguliraweto na zdravjeto na va{ata ko`a prepu{tete im go na delotvornite prirodni supstancii. Propolisot deluva antibakteriski. Vitalna i zdrava i po 45-ta godina Propolis gel zdravata ko`a e ogledalo na ubavina Sevkupno Dejstvo na Propolisot! Propolisot deluva: n antibakteriski n antisepti~ki n dezinfekciski n atoksi~no n protiv vospalitelno n odr`uva vla`nost na ko`ata n vol{ebno relaksira~ki n regenerativno n spre~uva pojava na pro{ireni veni n delotvoren protiv slobodnite radikali n go stabilizira nervniot sistem n go zajaknuva imunitetot [to e propolis ? So propolisot p~elite ja {titat ko{nicata od bolesti i bakterii. a seto toa mo`e da go spre~ite ako koristite Propolis gel. Gri`livo odbran sostav od visokovreden propolis gel od poznatata ku}a Medosan ja {titi i obnovuva ko`ata. Propolisot ima sposobnost pove}eto delotvorni supstanci da gi skladira: 60 razli~ni supstancii flavonoidi (bilni soedinenija) i eteri~ni masla. i spre~uvaat vleguvawe na bakterii vo vnatre{nosta na ko{nicata. vnimatelno go sobiraat od razni drva i grmu{ki. Propolisot sodr`i 60 razli~ni vidovi materii. Mo`ete da go koristite i na morskata pla`a. hranlivo i dezinfekciski. Za{titna smola . Biolo{kiot eksperiment poka`al deka propolisot e mnogu delotvoren protiv razni bakterii i virusi. neti re{etkite davaat propolis koj se ~uva do slednaat prerabotka. koj ni go podarila samata priroda . Toa e eden vid priroden antibiotik. spre~uva vospalenija i otstranuva postoe~kite rani.p~elite go proizveduvaat sami. i go prerabotuvaat so svoite enzimi. P~elite ja oblo`uvaat svojata ko{nica so tenok film propolis. Propolisot silno delotvorno sredstvo od p~elin vosok Korisna pomo{ od p~elin vosok Propolis. Leplivata smola se nanaesuva kako re{etka mnogu gusto niz ko{nicata i taka p~elite instinktivno ja zatvoraat sekoja pora. so samoto toa se naru{uva i va{eto zdravje. idealno reagira vo borbata protiv bakteriite. Uverete se sami vo delotvornosta na ovoj p~elin proizvod koj na priroden na~in ne {titi od razni bolesti. koi }e ja reguliraat i obnovat va{ata ko`a i }e go usporat procesot na stareewe. virusi. bidej}i gi spre~uva izgorenicite. Staro zdravo sredstvo. novo otkritie. pome|u ostanatite i site vidovi na flavonoidi. Taka ispol- 6 n 102495 PROPOLIS GEL 100 ml 899 den . Mnogu bilni soedinenija od propolisot se mnogu korisni za na{eto zdravje. Pri toa ~esto ja gubi prirodnata mekost. Nadvore{nite vlijanija vo golema mera ja o{tetuvaat va{ata ko`a. deka na{ata senzibilna ko`a reagira spored razli~nite vlijanija koi doa|aat odvnatre i odnadvor. koj delotvorno ja {titi ko`ata od nadvore{ni vlijanija koi na negativen na~in mo`at da deluvaat na celiot organizam. gabi~kite i raznovidnite virusi.

Rezultatot e: ubava i neguvana ko`a. Blagodarenie na bioenergetskoto dejstvo. delotvorna krema go pobeduva neprijatnoto ~e{awe i deluva dlabinski. Ako ste isprobale pove}e nedelotvorni tretmani. PRED POTOA n 102440 DERMACEL KREMA 999 den 7 . egzema. taka {to zafatenata povr{ina po~na da se namaluva. Po nekoe vreme zabele`av deka ko`ata po~na da se obnovuva. aknite i psorijazata.Dermacel e nova formula koja pomaga pri lekuvawe na lupeweto na ko`ata. Dajte i mo`nost na Dermacel kremata da ja regenerira va{ata ko`a. no sodr`i novi delotvorni sostojki kako {to se mle~nite enzimi. ne`na kako svila. Rezultatot }e bide prekrasna ko`a. Sega mo`am da nosam i fustani so dekolte! Za mene nema podobra krema i se nadevam deka }e mo`am u{te dolgo da ja kupuvam.. vi prepora~uvame da ja probate delotvornata krema Dermacel! Olesnuvawe za site tegobi kako {to se crveniloto. Srde~en pozdrav. Ko`ata mi izgleda{e u`asno. sega navistina e mo`no pravilno da go tretirate prvutot. Doktorite mi prepi{uvaa kremi i lekovi koi gi koristev po upatstvata. Pove}e nema da vi pre~i ~e{aweto! ]e zaboravite na nedelotvornite tretmani koi ne davaat nikakvi rezultati. Dermacel e proizvod na specijalisti dermatolozi. aknite i psorijazata! Golemo blagodaram! Pove}e meseci se konsultirav so razni ko`ni specijalisti. G-|a Renata Kaprez Bi sakale i vie da go do`iveete ~udoto na ovoj izvonreden proizvod isto kako i G-|a Renata Kaprez. aknite i psorijazata! PRED POTOA Sega mo`e da gi pobedite tegobite kako {to se crveniloto.no za `al neuspe{no. crveniloto. Dermacel n DERMACEL e krema koja delotvorno se bori protiv ko`nite iritacii. a bolkata ponekoga{ be{e tolku stra{na {to pla~ev i ne mo`ev da podnesam nikakov dopir na mojata ko`a. no ne mi be{e podobro.. psorijaza. Mo}nata. Najva`no e toa {to Dermacel deluva iako ne sodr`i kortizon i antibiotci. so nade` deka }e mi pomognat da go kontroliram nevrodermatitisot od koj boleduvam . nevrodermatitot. Kremata sodr`i brojni aktvni sostojki kako {to se mle~nite enzimi. Dermacel tretmanot za ko`a stana del od mojot sekojdneven `ivot i ne mo`am da go zamislam `ivotot bez nego zatoa {to mi ovozmo`i `ivot bez bolki. crvenilo. vitamini itn. akni i site vidovi na ko`ni zaboluvawa. Dermacel ne sodr`i kortizon i antibiotici. Po prvoto nanesuvawe ko`ata pove}e ne be{e bolna i po~uvstvuvav olesnuvawe. Blagodarenie na edna sre}na slu~ajnost mi go prepora~aa Dermacel tretmanot za ko`a.

Ka`ete im kone~no stop na makite so oslabeniot meur. koi se i glavna pri~ina za site infekcii. magnezium i vitamin C. zatoa {to problemot samo }e stanuva se pogolem i pogolem. Na ovie stranici }e vi poka`eme kako ovoj problem mo`e da se re{i so noviot priroden sirup od brusnici.go namaluva sekojdnevniot kvalitet na `ivotot. kalcium. Bez problemite so mo~niot meur. Va`nosta na deluvaweto na brusnicata ne e samo poznato vo narodnata medicina. Sirupot od brusnici sodr`i isto taka i va`ni minerali kako {to se kalium. Zatoa bi trebalo sekojdnevno da se konzumira ova ovo{je za polesno mokrewe i za oslaben mo~en meur. `ivotot }e vi bide polesen. So ovoj problem vie ne ste sami: globalno vo svetot okolu 200 milioni lu|e boleduvaat od oslaben meur. Ne ~ekajte predolgo. vospalenijata i za~estenoto i bolno mokrewe! So sirupot od brusnici }e si pomognete pri akutni i hroni~ni vospalenija i te`ina na meurot. Sirupot od brusnici e korisen za va{eto zdravje bidej}i deluva i antibakteriski: doka`ano e deka brusnicata sodr`i odredeni kiselini i tanin koi lekuvaat infekcii i spre~uvaat pojava na bakterii.Oslobodete se od vospalenijata na mo~nite kanali i infekcii na urinarniot trakt na priroden na~in so primena na brusnici Sirupot od brusnica pomaga pri akutni tegobi i go {titi va{eto zdravje! Tegobi so mo~niot meur .no postoi samo edno re{enie! • najdelotvorni sostojki obedineti vo ovoj sirup • nema {tetno dejstvo za organizmot zatoa {to e na bilna baza • so redovna upotreba vi garantirame normalna funkcija na mo~niot meur • nema pove}e bolka i za~esteno mokrewe n 216125 SIRUP OD BRUSNICA 250 ml 1199 den 1999 den 8 n 216126 SIRUP OD BRUSNICA 500 ml . So ovoj sirup imate mo`nost da prezemete kontrola na mokreweto. tuku e i nau~no doka`ana. Sodr`inata od ovie sostojki ima mnogu povolno vlijanie kaj site vidovi na vospalenija. Sekoja bobinka sodr`i kiselini koi gi uni{tuvaat bakteriite. Cranberry Plus sirupot e edinstven priroden preparat Vi se nudat razli~ni preparati za oslaben mo~en meur . no vo pogolem broj na slu~aevi morate da pobarate pomo{ od lekar. {to prethodno ne ste mo`ele. Ponekoga{ ovoj problem is~eznuva sam od sebe. osobeno na urinarniot trakt i mo~niot meur koi se podlo`ni na infekcii bidej}i mokra~ata tuka najmnogu se zadr`uva. Koristete go redovno Sirupot od brusnici i }e gi namalite site infekcii na mo~niot meur i mo~nite kanali. fosfor.

vidlivo ja zgolemuva mentalnata i fizi~kata energija i vitalnosta. Sekoj den napijte se od ovoj priroden proizvod so vkus na portokal i u{te dolgo }e se ~uvstvuvate mladi! Mati~en mle~ dostoen na kralica ! n 216103 MEDROYAL SIRUP 999 den NAHRANETE JA I NEGUVAJTE JA ko`ata pred ~istewe! Zoπto ovoj sapun e pove}e od proizvod za miewe? Zotoa {to sodr`i skapoceni prirodni ekstrakti od med i portokal ~ii aktivni s ostojki pokraj toa {to osve`uvaat. Ovaa sostojka ja izla~uvaat p~elite rabotni~ki kaka hrana za larvite dodeka se mnogu mladi. neguvaat i ja {titat va{ata ko`a. koi imaat revitalizira~ki svojstva i efekt na razubavuvawe na celoto telo. betakaroten i mati~en mle~ (poglednete go tekstot desno).REVITALIZACIJA Medoroyal ~ista energija NOVO OD medosan R ^uvstvuvajte se mnogu pomlado! Isprobajte go Medoroyal sirupot i po~uvstvuvajte zdravje. podocna e dozvoleno samo za odbranite larvi koi }e stanat matici. maticata: • Raste za dva pati pogolema od normalnata p~ela • Mo`e da izla~i okolu 2000 jajaca dnevno • @ivee 40 pati podolgo n 102076 MEDROYAL SAPUN x 2 899 den 9 . Tajnata poradi koja maticata e tolku golema i silna sega ve}e doka`ano im pomaga i na lu|eto. [to e vsu{nost mati~en mle~? Toa e najskapoceniot proizvod na p~elite. pri seksualnata stimulacija kaj ma`ite i `enite i u{te mnogu pove}e. Mati~niot mle~ ima ~udesno dejstvo pri: zgolemuvawe na vitalnosta. Za mati~niot mle~ (Gelee Royale) se govori iljadnici godini nanazad. nova vitalnost i `ivotna radost! Sodr`i ~ist ekstrakt od polen. dolgove~na ubavina i mladolik izgled. So redovno koristewe na ovoj prekrasen sapun }e ja zgolemite otpornosta na ko`ata. vitamin A i C. Vsu{nost mati~niot mle~ }e gi pretvori od larvi vo golemi matici. Edna od pri~inite {to prirodata pove}e nikoga{ ne }e mo`e da kreira tolku visoko delotvorno regenerativno sredstvo kako {to e mati~niot mle~. Mo}nata kombinacija na sostojki vo ovoj tonik na zdravje i ubavina. Hraneweto so mati~en mle~ do krajot na `ivotot. voedno i hidriraat. Blagodarenie na mati~niot mle~.

go zabrzuva otstranuvaweto na toksinite od dolniot sloj na ko`ata i kletkite na organizmot. Sodr`at prirodni ekstrakti od potoËarka (vid na salata). n 101600 KREMA PROTIV STAROSNI DAMKI 100 ml 899 den Roll on Idealno za ~uvstvitelnite delovi na ko`ata! Starosnite damki koi se pojavuvaat na racete i na liceto ne mora pove}e da gi prifa}ate kako ne{to normalno pri stareeweto. kako {to e ko`ata na liceto! Povtorno }e se voodu{evuvate na ubavata ko`a . Istovremeno }e go spre~ite pojavuvaweto na novi damki so pomo{ na ovaa odbrana bioaktivna supstanca.Otstranete gi nesakanite damki na koåata Proizvodite na Medosan za problemite so pigmentacijata se proizvedeni vo [vajcarija. So novata te~nost protiv starosnite damki tie ednostavno }e is~eznat. Deluvaweto na Melawhite e kako da ja nanesuvate prirodata na ko`ata.kone~no oslobodeni od starosnite damki! 10 PRED POTOA n 101650 ROLL ON protiv starosni damki 899 den . Kremata protiv starosnite damki ja osvetluva neednakvata pigmentacija na ve}e postoe~kite damki i ja spre~uva pojavata na novi. Osobeno poradi ednostavnata primena na ~uvstvitelnite mesta. So dnevna upotreba. ovaa krema gi spre~uva oksidacionite procesi.

MNOGU DELOTVOREN BALZAM OD KOZJI PUTER SO TOPLINA PROTIV BOLKI I REUMA Masta od kozjoto mleko lat. Kozjoto mleko ima poinakov sostav i struktura na masti i belkovini. deluva mnogu delotvorno protiv vospalenija. Gi otstranuva BOLKITE i dava ~uvstvo na toplina! 104060 BALZAM OD KOZJI PUTER 799 den 11 . Sodr`inata na procentot na masti i belkovini e visok. tuku i mlekoto so vekovi se koristi kako lek. mnogu vredni sostojki. Masta od kozjo mleko e lesno svarliva. Ne samo kozjiot puter. a istovremeno i mnogu delotvorno gi ubla`uva revmatskite tegobi. cink kako i vitamini ( B1. `elezo. aminokiselini i zna~ajni elementi. kako {to gi narekuvale kozite vo minatoto. B6 i B12). koi se mnogu delotvorni. Kozjiot puter e najdobar od mlekoto od kozi koi `iveat na visokite planinski padini bidej}i sodr`i visok procent na belkovini. bogato e so minerali. kombiniran so razni lekoviti bilki. hrom. (caprisana) ima dolga tradicija kako priroden naroden lek. Mlekoto od "krava na siroma{nite". Caprisana e kovanica od dva zbora. kozjoto mleko ima 17 aminokiselini a sodr`i i glubolin i albumin. magnezium. B2. CAPRA (koza) i SANARA (lekuvawe). deluva mnogu blago. Medosanoviot balzam od kozjo mleko proizveden e od mleko od alpskite kozi. Vo [vajcarija i vo drugite Alpski zemji ovoj proizvod se koristi kaj bolki vo zglobovite. a osobeno vo zimskiot period protiv reuma. Delotvornosta i {irinata na upotreba na balzamot od kozjo mleko navistina e golema. kalcium. namesto 12 aminokiselini kolku {to ima vo kravjoto.

Dobra vest za dijabeti~arite e Cimet Plus koj e 100% siguren. Lu|eto so vakov dijabetis mo`at da proizveduvaat insulin. Cimetot deluva protiv vospalenija vo teloto. lekuva od ubodi od zmii. kako i na varenoto i konzervirano ovo{je. Vo svojata kniga “Fizika” napi{ala: “Cimetot e mnogu topol i ima golema mo}!” 12 . ja stimulira matkata i deluva kako afrodizijak i na ma`ite i na `enite. vospalenieto na hemoroidite.lekarka koja detalno gi prou~uvala efektite na Majkata priroda vrz lu|eto. u{te od anti~ko vreme. pudingot i pala~inkite. Toj dava prekrasen vkus na biskvitite so orevi. Korata od cimetovoto drvo se lupi na mali par~iwa. go regulira nivoto na {e}erot vo krvta. no voobi~aenot cimet ne mo`e da se kozumira vo tie koli~in bez nesakani posledici. fermentira. Vo taa kniga e zapi{ano: Cimetot ja potiknuva cirkulacijata i go zagreva teloto.nova vol{ebna formula protiv visok {e}er vo krvta. cink + hrom Duri i vo toa vreme postoele pati{ta za razmena na roba so [ri Lanka. pomaga kaj ka{licata i nastinkata. topla i ne preslatka aroma i vkus. dijabetskite simptomi potpolno is~eznaa. Zatoa Cimet Plus pomaga vo reduciraweto na kardiovaskularnite bolesti kaj pove}eto dijabeti~ari [to e cimetot? Cimetot e isu{ena kora od familijata na lovori. no nivnoto telo pove}e na e ~uvstvitelno na nego. vo edna stara kniga so naslov SaraSamita. gi eliminira bolestite na metabolizmot. Isto taka postoi zapis. Vo laboratoriskite obidi MHCP (aktivna sostojka na cimetot) ima ist efekt na visinata na {e}erot vo krvta kako insulin. gi pro~istuva venite na nozete. kade {to cimetot doa|al od Afrika. a potoa se su{i i vitka vo rolna. a trigliceridite od 23% do 30%. Poradi toa istra`uvawe se prepora~uva dijabeti~arite da zemaat {est grama cimet dnevno. So redovno zemawe na cimet LDL holesterolot vo krvta se namaluva od 7% do 27%. Kaj nekoi pacienti pri terapija so Cimet Plus. go kombinirale so drugi supstancii za balsamirawe na telata na svoite umreni. vo koja se govori za lekovitite svojstva na cimetot. Skoro sekoj ja saka poznatata. Pomaga za lekuvawe na teloto. Cimetot gi namaluva nivoto na {e}er vo krvta i masnotiite vo krvta kaj dijabeti~arite. razni ~okoladni slatki. dobro poznatata Beneditinka od Rajnlend bila prvata `ena so germansko poteklo . Cimetot e priroden proizvod Istr`uva~ite slu~ano otkrija deka cimetot zna~itelno go namaluva {e}erot vo krvta. go smiruva nervniot sistem. Cimet Plus Cimetot vo anti~ko vreme Egip}anite go koristele cimetot za uni{tuvawe na bakterii. Hildegard fon Bingen (1098-1179).Cimet Plus . Po ova otkritie istra`uva~ite go analiziraa dejstvoto na 60 testirani li~nosti vo Pakistan koi patat od dijabetisot od tip 2. ja podobruva apsorpcijata na glikozata vo kletkite. zgolemeni masnotii vo krvta i {tetniot holesterol! Studiite doka`aa: cimetot odli~no deluva pri namaluvawe na {e}erot vo krvta. Par~iwata {to se prodavaat se koristat vo toj oblik ili meleni vo forma na prav. masnotiite vo krvta i holesterolot voop{to. Go potiknuva mokreweto. Zaedno so {e}erot mu dava prekrasen vkus na orizot. 100% ~ist & priroden cimet Od damnina go znaeme cimetot kako ne{to bo`enstveno.

osobeno za lu|eto. no ne gi sodr`el svojstavata na cimetot. Posle 40 dena. Istra`uva~kiot centar Huma vo Belstvil.27% Cimetot na priroden na~in go regulira {e}erot vo krvta! Cimetot denes Vo svetot momentalno od dijabetis boleduvaat okolu 150 milioni lu|e. Nedostatokot na hrom predizvikuva zamagluvawe na ro`nicata i le}ite na o~ite. zatoa {to teloto ne mo`e da go skladira. Po prekinuvaweto na testiraweto nivoto povtorno se zgolemilo. ili na onie koi se ~uvstvitelni na istiot bidej}i im e zgolemen rizikot od zaboluvawe. Vo 2004 godina objaveni se rezultati od istra`uvawe za da im se pomogne na li~nostite koi boleduvaat od dijabetis od tipot 2. Cink Cinkot zaedno so `elezoto e esencijalen element za pove}eto `ivi su{testva. od niv 2. Go namaluva nivoto na LDL-holesterol vo krvta za 7% do 27% Go namaluva nivoto na trigliceridi za 23% do 30% Medosanovite tableti Cimet Plus sodr`at cink i hrom koj gi pravi u{te podelotvorni. primale dnevna doza na cimet vo oblik na kapsuli posle obrokot. Toa zna~i deka tabletite so cimet se navistina delotvorno i ednostavno sredstvo za dr`ewe na dijabetisot pod kontrola. Vtorata grupa na volonteri dobivala placebo. grupata koja zemala cimet imala 18% do 29% ponisko nivo na {e}er vo krvta od grupata koja zemala placebo. volonterite koi patat od dijabetis od tipot 2. Zatoa po~nete da mislite na svojata idnina i dobroto zdravje! n 215510 CIMET PLUS TABLETI SO CINK I HROM 60 kom n 215515 CIMET PLUS TABLETI SO CINK I HROM 120 kom 999 den 1799 den 13 .Cimetot go namaluva {e}erot vo krvta i nivoto na mastite vo krvta za 7 . Hrom Aktivnite sostojki na cimetot gi pro~istuvaat va{ite veni! Nedostatokot na hrom (poradi faktot deka teloto ne mo`e da go apsorbira {e}erot) mo`e da dovede do simptomi sli~ni na dijabetisot. Nivoto na holesterolot isto taka bilo za 12% do 26% pomalo kaj skoro site u~esnici koi zemale cimet. U~esnicite ne znaele na koja grupa i pripa|aat.3% patat od dijabetis od tipot 2. Osobeno e va`no redovnoto zemawe na cinkot. koj imal vkus i miris na cimet. do{ol do zaklu~ok deka so redovna konzumacija na cimet so visok kvalitet mo`e da se postigne zgolemeno nivo na insulin vo teloto. SAD. Vo edna istra`uva~ka akcija.

Zamislete kako za kratko vreme kone~no }e mo`ete da u`ivate bez bolki i tegobi! Jamamoto metodot mo`at da go koristat site osven onie koi imaat vgraden pacemaker Treba samo da go postavite pojasot okolu zglobot na laktot ili kolenoto i da go ostavite nekolku saati ili cel den zavisno od intenzitetot na bolkata. 14 JAMAMOTO METOD n 102140 ZA KOLENO h1 n 102145 ZA KOLENO h2 ! }e za{tedite 300 den 999 den 1698 den JAMAMOTO METOD n 102147 ZA POLOVINA x1 1499 den . Kolenoto e naj~uvstvitelniot zglob na ~ovekovoto telo. Koncentriranata telesna toplinska energija vo biomagnetite ja namaluvaat vko~enatosta na zglobovite i muskulite. Jamamoto magnetna potpora za polovina Napatstvie Kaj bolkite vo grbot i stomakot kako i kaj ~uvstvitelniot del kaj bubrezite Jamamoto pojasot postavete go pod oblekata i nosete go zavisno od vidot na problemot i bolkata. Ovozmo`uva prijatna toplina na grbot i vo predelot na bubregot. Doka`ano e deka magnetite gi otstranuvaat fiziolo{kite blokatori koi gi predizvikuvaat bolkite Ova e korisen terapevtski metod koj ja vnesuva celokupnata telesna toplina vo zglobovite na kolenata i laktovite. Jamamoto pomagalata lesno se postavuvaat i ne pre~at pri dvi`ewe i mobilnost na zglobovite. Uspehot se dol`i na dejstvoto na magnetot: ja stimulira cirkulacijata na krvta. Osven za kolenoto od sega e dostapen i Jamamoto metodot za opu{tawe na muskulite na ramenata i zagrevawe na ~uvstvitelniot del kaj bubrezite. Niedna druga bolka ne e posilna i poseriozna od bolkata sozdadena pri preopteretenost na kolenoto ili bolkite koi doa|aat so godinite. a toa predizvikuva u{te pogolemi zdravstveni problemi. Edna golemina. regenerira i ja o`ivuva rabotata na kletkite. so toa {to pomagaat kaj bolkite vo grbot i stomakot.DIREKTNO OD JAPONIJA-PROTIV REVMATIZAM I ARTRITIS OSLOBODETE SE OD BOLKITE Vo Japonija ve}e dolgo vreme vo zdravstvoto se koristat magneti koi gi namaluvaat bolkite vo zglobovite i muskulite. bolnite se obiduvaat {to pomalku da se dvi`at. Magnetite mo`at da gi otstranat fiziolo{kite blokadi koi mo`at da dovedat do problemi. ISTO TAKA I ZA @ENI! Originalnata magnetna terapija na doktor Jamamoto garantira brzo is~eznuvawe na bolkite. Poradi ovie pri~ini japonskiot ortopedski specijalist doktor Jamamoto go razvil terapevtskiot magneten metod za namaluvawe i ubla`uvawe na bolkite vo zglobovite. Vo Japonija vpro~em stati~nite magneti mnogu ~esto i uspe{no se koristat vo zdravstvoto kako pomo{ pri otstranuvawe na bolkite. Efekti Prijatno osloboduvawe od bolkite vo grbot i stomakot (25 magneti se nao|aat odnapred / 25 magneti se smesteni vo zadniot del). istovremeno se aktivira. Magnetite se tolku mali taka {to ne pravat pre~ki pri bilo kakvi dvi`ewa na zglobovite. Poradi opi{anite simptomi. nekolku ~asa ili vo tekot na celiot den.

so postepeno ispravawe na Ärbetot. Magnetniot pojas za grb sodr`i 12 magneti. grbot i slabinskiot predel. tilot.Zavr{eno e so bolkite vo grbot i iskriveniot ‘rbet blagodarenie na IZVONREDNIOT MAGNETEN POJAS ZA GRB Magnetniot pojas ne osloboduva od bolka i go koregira lo{oto dr`ewe na grbot i ramenata.go koristat ma`i i `eni l Bez nikakov napor l Evtin e l Rezulatite se vidlivi vedna{ n 101060 MAGNETEN POJAS 1199 den 15 . koi se strate{ki rasporedeni. I TAKA ISTO A@I ZA M TAJNI NA IZVONREDNIOT MAGNETEN POJAS ZA GRB l Cvrst materijal koj go ispravuva 'rbetot l Sodr`i 12 magneti l Oblikot e posebno dizajniran od japonski specijalisti l Univerzalen . Namenet e za zacvrstuvawe na ramenata. i se nameneti za osloboduvawe od bolkite i vko~anetosta vo ramenata.

.. dieti.IDEALNI GRADI za kratko vreme bez hirur{ka intervencija Kako e toa vozmo`no? [vajcvarskite nau~nici otkrija nov gel na baza na 4 aktivni supstancii so 100% prirodno poteklo. cvrsti i ubavo oblikuvani. nedovolna sportska aktivnost. n va{ite gradi stanuvaat po{iroki i pocvrsti n dolgotrajno dejstvo n va{ata ko`a stanuva pone`na n ko`ata stanuva elasti~na i gradite dobivaat top~est oblik n vidlivi rezultati posle prvata upotreba.. doewe. 2 PRED POTOA 16 VO ROK OD 15 DENA n 102840 GEL ZA GRADI 999 den . rezultatite se vidlivi.. Va{ite dojki imaat odredena koli~ina na masni kletki koi so tekot na vremeto prestanuvaat da ja izvr{uvaat svojata funkcija (slika 1). stareewe na kletkite. odbrani proteini koi ja zajaknuvaat silata na muskulite vnesuvaj}i vitalnost i ubavina. tokoferol so vitamin E. pocvrsti i popo`elni. Vedna{ po prvata upotreba na gelot po upatstvoto.. Ubavite gradi baraat gri`no i sekojdnevno neguvawe so delotvorniot preparat Bustlift gel na Bio Klinika. poroduvawa. moite dojki stanaa poubavi. Mnogu ma{ki pogledi naso~eni se kon izgledot. goleminata i oblikot na dojkite. Va{ite gradi }e bidat pocvrsti i poubavi. zatoa {to spomenatiot proces gi pravi va{ite dojki top~esti. Ne mo`ev da poveruvam. ne mo`ea da im poveruvaat na svoite o~i. kako i hop ekstrakt i kigelia afrikana koi se aktivni vo procesot protiv stareewe. “Koga moite prijateli gi zdogledaa moite gradi. Pri~inite se brojni: nepravilna ishrana. masnite kletki se vra}aat vo funkcija i se regeneriraat (slika 2). Novoto otkritie go zgolemuva obemot na gradite i ja podobruva nivnata cvrstina i oblik. Posle upotrebata na Bustlift gelot. Kako deluva? 1 Teloto na vozrast od 30 godini se menuva.. Blagodarenie na ovoj preparat mo`e da ja postignete sakanata golemina na gradi. no kone~no gi dobiv gradite od soni{tata! Kako da se postignat gradi od soni{tata? Izgledot i ubavinata na dojkite sekako ima golemo vlijanie na gracioznosta i `enstvenosta. Toa e pri~inata poradi koja gradite se spu{taat i ja gubat svojata vitalnost. za pomalku od dve sedmici. kako {to se aloe vera.

na potpolno priroden na~in. pumpici i razni lekarstva. bez da zemate opasni lekarstva. mu dadoa na nau~niot svet voshituva~ki rezultati. Spre~ete gi problemite pri seksualniot ~in. bez tableti. voedno go podobruva seksualniot ~in n Go zgolemuva intenzitetot i u`ivaweto pri seksualnata aktivnost n Gi zgolemuva i za~estuva orgazmite n Go namaluva vremeto za odmor. zatoa povtorno mo`ete da vodite qubov n 101860 POWER MAN TABLETI Ne dozvoluvajte problemite povrzani so `elbata za seks da vlijaat na va{iot `ivot POWERMAN TABLETI mo`at silno da go zgolemat i zasilat va{iot seksualen akt. avena sativa e poznata i kako ultimativen afrodizijak. 999 den 17 .MA@I! MAKSIMALNO ZGOLEMETE JA SEKSUALNA @ELBA! AFRODIZIJAK! n Zna~itelno ja zgolemuva seksualnata `elba n Ja podobruva cvrstinata na erekcijata i ja zgolemuva genitalnata osetlivost n Maksimalno go zgolemuva nivoto na testosteronot. Ne dozvoluvajte privremenite te{kotii pri postignuvawe i izvedba na erekcijata da go poremetat va{eto u`ivawe vo `ivotot. Tajnata na fantasti~niot uspeh na POWERMAN e Avena Sativa. Nekoi istra`uvawa napraveni na institutot za napredno prou~uvawe na ~ove~kata seksualnost. Toa e bilka so visok kvalitet dobiena od div zob.

srceviot i mozo~niot udar ili namalenata cirkulacija.Sprej protiv pu{ewe . zatoa nema nesakano propratno dejstvo! [to znaeme denes? NIKO STOP FORMULATA otkritie koe }e go promeni VA[IOT `ivot. da.Sprej protiv pu{ewe n 101077 NIKO STOP . Pokraj toa {to negativno deluva na celokupnoto zdravje i dol`inata na `ivotot. M Da. ]e `iveete pozdravo! Da. Sigurno ne mo`e podobro da gi investirate va{ite pari ili da pronajdete podobar na~in da za{tedite pari tolku lesno i sre}no. [to e zaklu~okot? ]e bidete voshiteni so rezultatot! Napravete go toa sega . So Niko Stop sprejot pri raka }e zaboravite na porane{nite neprijatni obidi za prestanuvawe so pu{ewe koi sega ve}e nema da bidat problem. Fakt e deka cvrstata odluka za prestanuvawe so pu{eweto e prv va`en ~ekor vo borbata protiv pu{eweto. namesto toa prsnete od sprejot.STANETE NEPU[A^ ZA SAMO 24 ^ASA NIKO-STOP ]E JA STOPIRATE @ELBATA ZA NIKOTIN VO SEKUNDA Mozo~en udar Po 5 godini nepu{ewe rizikot e namalen kako nikoga{ da ne ste pu{ele Usta i grlo Po 5 godini nepu{ewe rizikot od rak na grlo namalen e za 50% nogu ima da se ka`e vo prilog za prestanuvawe na pu{eweto. Toa stanuva osobeno te{ko koga va{eto telo postojano se bori so potrebata za nikotin.DVOEN TRETMAN (za{edete 199 den) n 101078 NIKO STOP . a najgolema senzacija e deka sprejot protiv pu{ewe ne e hemiski lek. Sekoga{ koga }e posakate da zapalite cigara. U`ivajte vo sekoj moment na `ivotot i godinite koi se pred vas.Sprej protiv pu{ewe . Ta`niot rezultat se milionite umirawa sekoja godina predizvikani od nikotinot. Iljadnici pu{a~i stanaa uvereni nepu{a~i. protiv rakot na belite drobovi. pomalku ka{late i podobro di{ete Srce Za samo edna godina rizikot od srcev napad e prepoloven Imunolo{ki sistem Pu{eweto go o{tetuva imunolo{kiot sistem i pu{a~ite se podlo`ni na infekcii Bremenost Pu{eweto e {tetno vo tekot na celiot razvoj na bebeto So sprejot protiv pu{ewe }e vi bide zadovolstvo da go namalite nikotinot! Za samo 24 ~asa }e nadvladee ~uvstvoto na nepu{a~. Najuverlivo od se do sega e toa {to postojat iljadnici sre}ni napu{a~i koi }e potvrdat deka silata na Niko Stop Formulata e pogolema od `elbata za pu{ewe. pu{eweto isto taka ~ini i mnogu pari i brgu stanuva edna od socijalno nejneprifatenite naviki kaj lu|eto. VIE uspeavte! Nikoga{ pove}e nema da ve ma~i opasnata `elba za pu{ewe cigari zatoa {to dejstvoto na ovoj sprej e edinstveno i fantasti~no! ]e ja postignete svojata cel i }e stanete nepu{a~ za mig. Negovite sostojki se ~isti prirodni bilki i esencijalni masla. kone~no! Beli drobovi Rabotat podobro duri po 1-9 meseci. Zapo~nete nov `ivot kako nepu{a~! Sprejot protiv pu{ewe so trajna antinikotinska formula e vistinsko re{enie. Pove}eto kampawi poka`aa slabi rezultati. Kone~no e razviena formula koja pobedata nad pu{eweto ja pretvora vo pravo zadovolstvo.za minimalen vlog. mo`e lesno da za{tedite iljadnici denari godi{no . Blagodarenie na Niko Stop Formulata }e se ~uvstvuvate kako preporodeni! ]e stanete vitalni i zdravi. NSF pobeduva momentalno i zasekoga{ vo borbata protiv nikotinot. NARA^AJTE GO SVOJOT SPREJ PROTIV PU[EWE po telefon.TROEN TRETMAN (za{edete 698 den) 999 den 1799 den 2299 den .prestanete da pu{ite! Pred mnogu godini lekarite {irum svetot ja zapo~naa borbata protiv navikata za pu{ewe. Duri i najjakata navika i najgolemata `elba za pu{ewe na mo`at da se natprevaruvaat protiv silata na Niko Stop Formulata. 18 n 101075 NIKO STOP . ~uvstvuvajte se kako povtorno rodeni! Kako e mo`na ovaa senzacija? Mesecite na koristewe doka`aa deka izumitelite se vo pravo. obiduvaj}i se da pronajdat lek protiv tipi~nite zaboluvawa koi gi predizvikuva pu{eweto. da. a od ~as vo ~as }e ~uvstvuvate se pove}e energija i radost! Da.

Negativnite posledici od poremetuvawata vo ishranata. Zapo~nete u{te sega da go snabduvate va{eto telo so optimalnata koli~ina na sostojki koi mu se potrebni na va{eto telo kako podr{ka i za odr`uvawe na zdravjeto na prostatata do krajot na `ivotot. Medoprostate e kombinacija na silni sostojki od semkite na tikva koi se bogat izvor na va`ni amono kiselini. Petar M. zgolemuvaweto na `lezdata prostata. Obratno. So ogled deka da se spre~i e podobro otkolku da se le~i. morav da odam vo toalet. Kako mnogu popularna sostojka vo alternativnoto lekuvawe na BPH. 10% od ma`ite imaat problemi so mokrewe poradi zgolemena prostata. bidej}i mojte problemi is~eznaa. Spored nau~nicite. zaedno so cink. Slika 1. Na pr. Zatoa sakam li~no da Vi se zablagodaram i na drugite da im ja preraska`am mojata prikazna. Prodol`iv i ponatamu da go koristam i sega sum prezadovolen. Semkite od tikva sodr`at golema koncentracija na amino kiselini koi se osobeno va`ni pri lekuvawe na zgolemena prostata. Slika 2. zatoa {to i toj prethodno imal isti takvi problemi. Imam 55 godini. Vedna{ morav da pronajdam terapija. Nivna upotreba vo nekolku preparati za lekuvawe na prostata prepora~uva i uglednata germanska komisija E. duri i pove}e. nedostatok na cink doka`ano predizvikuva zgolemuvawe na prostata. Semkite od tikva isto taka se bogat izvor na cink. Na vozrast do 50 godini. a izlezniot kanal od meurot pominuva po sredinata. najdobra e preventivnata terapija. Semkite od tikva i cink mo`at da bidat presudni za zdravjeto na `lezdata prostata Istra`uvawata poka`uvaat deka cinkot e verojatno eden od najva`nite sostojki za zdravjeto na `lezdata prostata. okolu pedesetata godina od `ivotot. Koga edna{ vo mojot omilen restoran. Po~nav da go zemam va{iot sirup i ve}e po tri sedmici po~uvstvuvav podobruvawe. mineral koj ima golema uloga za zdravjeto na prostata.alanin. Koga iskreno mu gi raska`av mojte problemi. Prekrasen vkus i poln so zdravi sostojki. glicin i glumatinska kiselina. tri ~etvrtini od ma`ite verojatno }e imaat problemi so prostata. bidej}i vo te~nosta se nao|a silna antiinfekciska sostojka koja istotaka sodr`i cink. so pomo{ na dnevnata doza na Medoprostate sirupot. Po izvesno vreme go sretnav eden prijatel na kogo mu se poveriv. imaat problemi so prostatata. Se pla{ev da zemam lekovi. Mnogu Vi blagodaram. Imate navistina odli~en preparat! Kone`no eden proizvod koj navistina vredi za parite koi gi plativ. zatoa {to ne znaev kakvi se nus pojavite. T n 216100 SIRUP ZA PROSTATA 1299 den 19 . Sekojdnevnoto zemawe na sirupot gi re{ava problemite na funkcioniraweto na prostatata Toa mo`ete da go postignete na mnogu ednostaven na~in. Profesionalcite tvrdat deka za~estenite i hroni~ni infekcii na prostata mo`at da bidat posledica od nedostatok na cink. vedna{ zaklu~i deka prostatata mi e zgolemena. Normalna `lezda prostata sodr`i pove}e cink od bilo koi drug organ. Vidi SLIKA 1.MO]NA KOMBINACIJA OD SOSTOJKI MO@E DA VI POMOGNE KAJ PROBLEMITE SO PROSTATA KONE^NO OSLOBODETE SE OD PROBLEMITE SO PROSTATA! Potiknete brzo re{enie duri i na najgolemite problemi. semkite od tikva tradicionalno se konzumiraat za da se spre~i zgolemuvawe na prostatata vo zemjite kako Ukraina. Sekojdnevnoto zemawe na sirupot ja re{a va idninata na funkcioniraw e na Va{ata prostata n Prostata e neparna `lezda smestena pod mo~niot meur. doka`ano vo mnogu istra`uvawa gi ubla`uvaat simptomite na BPH (Benign Prostatic Hypertrophy). Turska i Bugarija. se slu~uva kako rezultat na nepravilna ishrana. so te`ini koi se vidlivi podocna vo srednite godini. Monografs. Neodamna mi stana sosema jasno deka so mojata prostata ne{to ne e vo red. Medoprostate sirupot e vkusen i siguren na~in za za~uvuvawe na va{ata prostata. mi bea potrebni deset minuti da go ispraznam mo~niot meur. mnogu te{ko se otkrivat vo ranite fazi. Do vremeto koga }e ja napolnat sedumdesetata. poradi {to nekoi lekari prepora~uvaat nivno konzumirawe kako priroden na~in na prevencija od ova poremetuvawe. Vidi SLIKA 2. a`en e faktot deka najmalku eden od deset ma`i. a tie mo`at da gi zgolemat negativnite dejstva na va{iot `ivot i zdravje.

Za miewe na kosata se koristi super ekspres {amponot za kosa. i gotovo! Pred: Sodr`inata od hranlivi sostojki e bitno reducirana n 102480 SUPER EKSPRES ©AMPON ZA KOSA 999 den n 102490 SUPER TONIK 999 den ZA KOSA n 102485 KOMPLET (©AMPON+TONIK) samo 1798 den Potoa: Idealno rastewe na kosata so optimalen dotok na energija 20 . ZA BUJNA KOSA PO 9 SEDMICI KOSATA E POTPOLNO REGENERIRANA PO 1 SEDMICA PO 3 SEDMICI PO 5 SEDMICI PO 7 SEDMICI PO 9 SEDMICI KAKO DELUVAAT SUPER [AMPONOT I TONIKOT ZA KOSA? Super ekspres {ampon za kosa i super tonik za kosa (po 200 ml. So ova neo~ekuvano revolucionerno otkritie temelno se eliminiraat site problemi povrzani so kosata. Gi potpomagaat dopolnitelno site mehanizmi za regeneracija i za{tita na korenot na kosata. So novorazvienite biostimulatori optimalno se pottiknuva obnovata na svrzuva~koto tkivo so hranlivi materii vo kletkata i na toj na~in se aktivira di{eweto na kletkite i se potiknuva metabolizmot na ko`ata. na timot na Æan Klod Institutot mu uspea dopolnitelno da ja razvie funkcijata na gradnata `lezda.NEVEROJATNO! BUJNA KOSA ZA SAMO 9 SEDMICI P o intenzivnite istra`uvawa. a po mieweto se nanesuva (se vtrivuva) super tonikot za kosa.) mo`ete da gi koristite najmalku 12 sedmici.{amponot i super tonikot za kosa so svoite prirodni komponenti i 100% prirodni bilni ekstrakti go pomagaat rastot na kosata so neposredno aktivirawe na tkivata koi ja sozdavaat kosata. Seto toa rezultira so zgolemeno proizvodstvo na keratin koj dolgoro~no ja stabilizira kosata od samiot koren. Ekspres .

Upotreba: se nanesuva nave~er na is~isteno lice. zaedno so noviot kompleks na dodatoci od masloto na jojoba. HOBO Tretman za pomlad izgled Tajna na uspehot: Revitalizira~ka no}na krema Ja obnovuva ramnote`ata na ko`ata 999DEN Ekstrakt od runolist! Runolistot viree vo mnogu te{ki vremenski priliki vo ti{inata na ~istata priroda. shea maslacot. Zbogateno so vitamini. ja regulira dnevnata potreba na ko`ata za vlaga i go spre~uva predvremenoto stareewe na ko`ata.Revitalizira~ka dnevna krema Ja otkriva sve`inata i elasti~nosta na ko`ata Intenzivna i za{titna dnevna nega so dragoceni bilni dodatoci od ekstrakt od runolist. vrat i dekolte i ne`no se masira. mazna i fina. Revitalizira~kata no}na krema od Runolist ja aktivira prirodnata funkcija za otpornost na ko`ata. Dragocenite ekstrakti na runolist zaedno so kompleksot na dodatoci od masloto od jojoba. HOBO 999DEN Ampuli za intenzivna nega Ja regenerira ko`ata Dragocenite ekstrakti na runolist i aloe vera vo kombinacija so vitaminot A i tokoferil acetat (vitamin E) ja reguliraat prirodnata ramnote`a na vla`nosta na ko`ata i ja revitaliziraat ko`ata. vrat i dekolte. vitaminot A i tokoferil acetat (vitamin E). ja zgolemuva vla`nosta na ko`ata i ja podobruva nejzinata elasti~nost. vrat i dekolte i ne`no se masira. Ovaa blaga revitalizira~ka dnevna krema od runolist vedna{ se vpiva. Dermatolo{ki ispitana. Edinstvenata gradba na ovaa bilka }e se pogri`i za vla`nosta i obnovuvawe na kletkite. Upotreba: se nanesuva nautro na is~isteno lice. Ko`ata stanuva vidlivo sve`a i mlada za samo nekolku sedmici! Dermatolo{ki ispitana. Ko`ata nautro stanuva posve`a. 10 godini pomladi za mig! • • • • • • dava na ko`ata vla`nost i neguva ja podobruva cirkulacijata spre~uva vospalenija {titi od {tetno zra~ewe gi vpiva son~evite zraci za sekoja vozrast i za site tipovi ko`a n 102521 EDELWEISS VITALISING DAY 999 den n 102522 EDELWEISS VITALISING NIGHT 999 den n 102523 EDELWEISS INTENSE CARE AMPULI 999 den n 102524 KOMPLET KREMA OD RUNOLIST EDELWEISS VITALISING DAY + VITALISING NIGHT 1798 den n 102525 KOMPLET EDELWEISS VITALISING DAY + VITALISING NIGHT + AMPULI 2497 den HOBO 999DEN 21 . Upotreba: se nanesuvaat 1-2 pati sedmi~no. Ovaa regenerativna intenzivna nega pomaga pri regulirawe na kletkite i obezbeduva ne`en i pomlad izgled na ko`ata. ja {titi ko`ata {tetnoto vlijanie od okolinata. Podnesuva razli~ni vremenski priliki od 400C do 350C i pove}e na leto. nave~er na is~isteno lice. Dermatolo{ki ispitani. i pomaga na ko`ata da ja obnovi prirodnaat ramnote`a vo tekot na fazata na no}noto obnovuvawe koga ko`ata e vo faza na regeneracija za odr`uvawe na sovr{eniot izgled na ko`ata. vitamin A i tokoferil acetat (vitamin E) go spre~uvaat {tetnoto vlijanie od okolinata.

avtomobilsko staklo i velosipedska kaciga. Idealen za ku}a. Isto taka {titi od zamagluvawe na staklata. 500 ml 1000 ml 999 1798 den den n 104001 LUMIVITRE SPREJ ZA »ISTEWE 500 ml 22 n 104002 LUMIVITRE SPREJ ZA »ISTEWE 1000 ml . kujna. nikotin duri edna godina. bawi.VREME E ZA TEMELNO ^ISTEWE ^ISTETE GI PROZORITE EDNA[ GODI[NO NEMA POVE]E VALKANI STAKLA INIKA BIO KL 16-923 (02/32 AJTE I NARA^ E ! OSVOJT LUMIVITRE e revolucija! Isprskajte go sprejot LUMIVITRE na va{iot prozorec i toj }e formira nevidliv {tit i }e go {titi va{eto prozorsko staklo od pra{ina. Ednostavno isprskajte go LUMIVITRE na va{iot mebel ili plo~ki i tie vedna{ }e stanat posjajni. parea. insekti.

5 dl. patiki i mnogu drugi predmeti. Pri sekoe dvi`ewe tie mikroorganizmi letaat i mu doa|aat na ~ovekot do liceto. Koga tie mikroorganizmi }e se razmno`at se ~uvstvuva karakteristi~en. Pokraj toa sekoj ~ovek gubi i do 1. nitu da gi pereme. prijatno }e mirisa. 500ml. a vsu{nost gi upotrebuvame najmalku 8 ~asa vo tekot na denot! Na niv pominuvame barem edna tretina od svojot `ivot. taka {to sega e vistinskoto vreme od higienski pri~ini da go isprobate profesionalnoto i efikasnoto sredstvo MILBEN-EX. nosot. taka i za sobnite bilki. Neprijatnite mirisi.5 g. A toa e daleku od vistinata! Podatoci od merewa Vo samo eden du{ek se krie do 200 g. zavesi. n 104010 SPREJ PROTIV MIKROORGANIZMI. i }e mo`e u{te dolgo da go upotrebuvate. zavesi. upotrebete go sredstvoto za ~istewe MILBEN-EX so sekoe menuvawe na postelninata. Dali ste znaele deka so spiewe sekoja no}. Go ~isti du{ekot i pernicite za samo 30 sekundi! Rezultatite od istra`uvawata poka`aa deka 85% od site du{eci i pernici sodr`at brojni mikroorganizmi koi pri~inuvaat alergija. a va{iot son povtorno }e stane prijaten. Ako mislite deka higienata i ~istotata se va`ni . bronhitis i nemiren son. Se prepora~uva kaj alergii na pra{ina. Proizvodot ne e namenet samo za ~istewe na du{eci. pra{ina. Zatoa treba da gi otstranime od na{ite du{eci i pernici. detski kreveti. So pomo{ na sprejot }e is~ezne i ~adot od cigari ili `ivotinski izmet. Pogoden e za kilimi. Poradi vlaga i slabo provetruvawe doa|a do pojava na gabi~ki. Sredstvoto za ~istewe e napraveno od prirodni masla i negovata upotreba odnosno primena voop{to ne e {tetna kako za lu|eto.PROFESIONALNO SREDSTVO ZA ^ISTEWE NA DU[ECI NOVO! Neka sekoj krevet bide ~ist za samo nekolku sekundi! So novoto profesionalno sredstvo za ~istewe na du{eci i pernici MILBEN-EX isprskajte ja povr{inata na va{iot du{ek i ve}e za nekolku sekundi du{ekot }e bide zagarantirano higienski i antibakteriski ~ist. mikroorganizmi i damki }e is~eznat. gubite do 1. od ko`na podko`ica (za edna godina polovina kilogram ) i deka pogolemiot del ostanuvaat vo du{ekot. pot preku no} i del od toa normalno se vpiva vo du{ekot. `ivotnite. Seto toa e nevozmo`no da se vidi so golo oko i zatoa `iveeme so uveruvawe deka na{ite du{eci se ~isti. o~ite i ustata. Istite predizvikuvaat alergija. Du{ecite ne mo`eme da gi nosime na hemisko ~istewe. tuku mo`eme da go koristime i za ~istewe na kilimi. Mo`ete da go ponesete so sebe i na pat dokolku ~esto spiete vo hoteli. neprijaten i zagu{liv Sega imame vistinsko re{enie! Za samo nekolku sekundi sekoja doma}inka mo`e higienski da gi is~isti site svoi du{eci i pernici bez poseben napor. ~e{awe. obuvki kako i za mebel. Toa e me{avina na organski organizmi i anorganski delovi na na~istotija. 999 den 23 . miris od spalnite sobi. Sredstvoto e 98% biolo{ki razgradlivo.

a ko`ata }e ostane silna i zategnata. masnite naslagi i striite. Sosema }e is~eznat masnite perni~iwa. zadol`itelno nanesete i za{titna krema za son~awe (preku Adiposan-L kremata). Zasekoga{. koi se soedineti vo Adiposan-L kremata. algi i br{len. So dolgotrajna primena na ovaa krema celulitot }e is~ezne za sekoga{. n Edinstvenite bilni ekstrakti trajno }e gi razubavat problemati~nite mesta. bidej}e e 100% otporna na voda. Visokodelotvorniot ekstrakt od ju`noamerikanskata palma go re{ava problemot so ubavinata od vnatre kon nadvor. Ednostavno. }e ja podobri i cirkulacijata na krvotokot. Ovaa lesna emulzija }e ve oslobodi od problemite na mnogu mesta: od zadebelenata ko`a. va{ata ko`a }e izgleda opti~ki mazna i ramnomerno }e zasjae so nov sjaj .L 100 ml 899 den . Ovaa visoko vredna emulzija gi ispolnuva site nabori i neramnini. Koga }e go nanesete ovoj fin pigment. Postoe~kata gruba ko`a. br~kite. striite i grubata ko`a. Va{ata ko`a }e bide mazna. n Ovaa edinstvena kozmeti~ka formula Adiposan-L }e vi pomogne brzo i lesno da se oslobodite od celulitot i masnite naslagi. Po plivaweto AdiposanL kremata i ponatamu }e deluva. po tu{iraweto nanesete ja ovaa krema ramnomerno i vo tenok sloj na ko`ata.}e se voodu{evite od va{ata nova zategnata ko`a! Adiposan-L kremata e novost vo svetot na kozmetikata.celulitot i grubite delovi }e is~eznat. striite i masnite perni~iwa momentalno }e se izramnat i }e stanat sosema nevidlivi . Ako odite na sonce. Po nanesuvaweto. bidej}i deluva momentalno. odnosno nema da se vidat ni posle dolgotrajno kapewe ili plivawe vo voda. Prekrasno: Adiposan-L kremata e 100% otporna na voda! Neubavite ko`ni naslagi i masnite perni~iwa sosema }e is~eznat i nema da se poznavaat. taka {to i svrznoto tkivo se revitalizira i zacvrstuva. Sega povtorno }e mo`e da oble~ete bikini i bez sram da se poka`ete na pla`a. Za samo 15 minuti mo`ete da se oslobodite od celulitot. va{ata ko`a sekoga{ }e izgleda se podobro i poramnomerno na site delovi. a ko`ata ostanuva dolgo zategnata i deluva mlada. Blagodarenie na edinstvenite bilni ekstrakti od palma. n 215380 ADIPOSAN .Momentalno gi otstranuva masnite perni~iwa i strii n So pomo{ na novata Adiposan-L krema }e ja izbegnete dolgotrajnata postapka za otstranuvawe na masnite naslagi i strii. a striite nevidlivi. mnogu uspe{no gi otstranuvaat masnite perni~iwa i celulitot. So Adiposan-L kremata }e imate zasekoga{ ubavi oblini! Nevidliv celulit za nekolku minuti Kozmeti~ka novost so momentalno deluvawe.