Bio Klinika

Ubavina i zdravje
www.bioclinica.com.mk
02 3216 923

Zasekoga{, za samo nekolku sedmici!

KAPILARITE
ednostavno }e is~eznat!
Ednostavno, nama~kajte gi mestata na koi se gledaat kapilari so Roze dnevna i no}na krema. Nekolku minuti lesno masirajte i }e vidite kako omrazenite kapilari posle nekolku dena se namaluvaat, izbleduvaat i kone~no is~eznuvaat!

“ Sega imam ~ista, ne`na i zdrava ko`a. Izgledam pomlado... ”
So tekot na godinite, eden od najte{kite kozmeti~ki predizvici se tolku poznatite kapilari - razgraneta mre`a na tenki, crvenkasti ili plavkasti linii, na va{ite noze, bedra ili na va{eto lice. Na ovie mesta dosega moravte da nanesuvate pudra (ako uspee da gi sokrie), ili nosevte pantoloni i dolgi zdolni{ta, za da ne mo`e nikoj da gi vidi va{ite noze. Za toa samo mol~evte, kolku ma~no za vas, a tolku sakate da oble~ete kratko zdolni{te ili kostim za kapewe. U{te postra{no e da pobarate pomo{ od plasti~en hirurg, koj samo za kratko bi vi pomognal so skapi terapevtski inekcii, so {to edvam bi go ubla`il problemot. Sega e kraj na toa! Neodamna vo Amerika e objaveno novo otkritie! Kombinacijata od razni ekstrakti, izme{ani so koralni algi, trajno ja podobruvaat slikata na va{ata ko`a (ovoj vol{eben oblik go primenuvaat i estetskite hirurzi posle operacija). Nanesete direktno na ko`ata i jasno }e vidite kako bezbrojnite kapilari is~eznuvaat pod ko`ata (osobeno skrienite spletovi na kapilari). Voodu{evuva~koto deluvawe e toa {to vol{ebno is~eznuvaat postojnite ispukani kapilari i se spre~uva pojavuvaweto na novi. Taka va{iot problem zasekoga{ }e bide re{en. Vo Amerika ovoj na~in e zamena za mnogu estetski operacii i injekcii, koi se standarden na~in za borba protiv ovoj problem. Sega ovaa vol{ebna formula so koralni algi, jojoba i ginko ekstrakt Roze dnevna i no}na krema i vo Germanija e dobro prifatena, {to zna~i deka kone~no imate re{enie za va{iot problem. Va{iot izgled e kone~no vo va{i race. Upotrebata e ednostavna: nanesete Roze dnevna i no}na krema dva pati dnevno na zafatenite problemati~ni mesta. Za dve sedmici }e go vidite rezultatot. Nara~ajte u{te denes Roze dnevna i no}na krema, nanesete na ko`ata i }e vidite so svoi o~i kako is~eznuvaat groznite kapilari. Toa e se {to mora da napravite - }e se oslobodite od svoite problemi bez estetska operacija ili bolni injekcii. Nema {to da izgubite, samo mo`e da dobiete sovr{ena ko`a i izgled. Zo{to u{te nepotrebno da stradate?

Sovr {e bez k no lice apil ari
n 102360 DNEVNA KREMA 100 ml n 102370 NO]NA KREMA 100 ml n 102365 KOMPLET DEN I NO] samo

2

799 den 799 den 1498 den

INIKA BIO KL -923 02/3216 ( TE TVUVAJ U^ES JTE ! I DOBI

Vol{ebnata
krema od temjan
gi spre~uva bolkite i vospalenijata
Posilno od klasi~nite lekovi protiv bolki! Kone~no vratete ja mladosta na svoite zglobovi! Vo ovoj broj vi objavuvame svedo{tva na lu|eto na koi Bosvelija temjan balzamot im pomognal da gi re{at zdravstvenite problemi.

PRO^ITAJTE GI IZJAVITE NA LU\ETO KOI GI RE[ILE SVOITE TEGOBI SO POMO[ NA BOSVELIJA TEMJAN BALZAMOT:
Mojot soprug, nanazad 7 godini ima{e stra{na alergiska reakcija na ko`ata koja mu gi prikriva{e racete i nozete. Toga{, na doma{na adresa dobiv reklama za lekovitiot balzam. Vedna{ ja nara~av kremata, bidej}i znaev deka nemam {to da izgubam. Nieden lekar dotoga{ ne mo`e{e da ni pomogne. Bev skepti~na bidej}i proizvodot doa|a od Malta, no koga vidov deka se proizveduva vo [vajcarija, nemav dilema. Kremata mu pomogna na mojot soprug za samo nekolku dena i napravi ~udo, taka {to bevme iznenadeni! Se nadevam deka ovaa krema }e im pomogne i na drugite kako {to ni pomogna i nam. Zatoa sakam direktno kaj vas povtorno da ja nara~am i ja prepora~uvam na site. Mnogu moi poznanici isto taka sakaat da ja nara~aat. Bi sakala li~no da vi se zablagodaram so prijatelski pozdrav, R. Vizgat, Bazel Prikazna za temjanot Eve nekolku redovi i od mene, bidej}i toa i vi go vetiv. Se zapoznav so Bosvelija preku eden dneven vesnik i vedna{ ja nara~av i mnogu sum zadovolna so ovoj proizvod! Bidej}i sportuvam rekreativno tr~awe, dobiv vospalenie i silni bolki vo koskite. Posetata na lekar ne mi pomogna mnogu. So Bosvelija mo`am povtorno i bez bolki da tr~am. Moeto ~udesno ozdravuvawe od artroza - neobi~na slu~ka vo voz Vo vozot od Minhen do Keln pronajdov bro{ura koja ja zaboravil nekoj patnik i pro~itav interesen naslov: Prirodno sredstvo koe mo`e da ja pobedi bolkata. ^itav i ponatamu, me zainteresira i naslovot bidej}i ve}e podolgo vreme imam probelemi so kolenata. Kolku pove}e ~itav tolku pove}e mojot interes se zgolemuva{e. Vremeto pominuva{e mnogu brgu. Dr. Robinson i sam dojde do zaklu~ok deka dosega{nite sredstva za ubla`uvawe na bolki kaj reuma i artroza ne se delotvorni. Na baza na precizni podatoci sega imame prirodno sredstvo bez {tetno dejstvo, koe se dosega ni be{e malku poznato. Rskavicata vo na{ite zglobovi treba da se gri`i nivnata funkcija da bide besprekorna, osobeno pri stareeweto. Dejstvoto so tek na vreme }e se namaluva, a teloto se pomalku }e prima potrebni minerali koi se neophodni za zajaknuvawe. Koga ~ovekovoto telo pove}e ne e vo sostojba da proizveduva dovolno minerali, toga{ se pojavuva problem. Francuskiot istra`uva~ Norbert Dufo pronajde re{enie za za ovie problemi. Negovoto sredstvo ne ja ubla`uva samo bolkata, tuku go odr`uva tkivoto na rskavicata zdravo. Ova nau~no otkritie delotvorno pomaga i pri problemite na ko`ata, kako {to se akni i br~ki. Koga stignav doma vedna{ ja iskontaktirav navedenata firma i go nara~av ova prirodno sredstvo. Za kratko vreme se uveriv vo delotvornosta na ova sredstvo. Pove}e nemav problem so moite kolena. Mojot tatko, isto taka, po dolgo vreme boleduvawe sega ve}e mo`e da odi bez bolki i da raboti vo svojata gradina. Koga go pro~itav va{iot tekst za Bosvelija, izgleda{e tolku ubedlivo i neverojatno za da bide vistina, no sega imam pri~ina da veruvam.

Balzamot od Bosvelija - temjan deluva kaj:
• Revma • Artritis, poliatritis, site oblici na bolki vo ki~mata • Bolki vo grbot • Osteoporoza • Ko`ni tegobi, vklu~uvaj}i go lupeweto na temeto, psorijaza i astma.

Kako }e vi pomogne Medosan balzamot Bosvelija od temjan ?
]e po~uvstvuvate blagotvorno dejstvo kaj brojni tegobi: • ja ubal`uva bolkata • go namaluva otokot na zlobovite • ja podobruva cirkulacijata kaj vospalenijata na zglobovite i zgolemenoto dvi`ewe • ja namaluva utrinskata napnatost • go podobruva kvalitetot na `ivotot.

Grmuπka bosvelija

Dali ve zainteresiraa ovie pri~ini? Nara~ajte, ni{to ne rizikuvate. Kako {to veli Dr. Robinson: Ako e mo`no, najdobro e pri~inata za bolesta da se otkrie na vreme i pravovremeno da se spre~i. Otkako }e go probate temjan balzamot, }e se uverite i sami deka kone~no postoi i sredstvo koe }e ve oslobodi od bolka, a va{ite zglobovi }e bidat podvi`ni i fleksibilni.

n 104050 BOSVELIJA - TEMJAN BALZAM 100 ml

999 den

3

PEDOSAN KOMPLET: Pomognete im na svoite stapala so lekovitata priroda!

Pomo{ za va{ite stapala
Pedosan GEL - momentalno
osve`uva i dolgotrajno ladi
Gel za stapala so dvojno dejstvo: go potiknuva krvotokot i gi otstranuva zamorot, i te`inata. Priroden proizvod od lekoviti bilki kako {to se arnika, mato~ina, salvija, kamilica, nane i kopriva. Kaj bolnite i pro{ireni veni nama~kajte gi nozete so osve`uva~kiot gel.

n 102435 PEDOSAN GEL 100 ml 899 den

Ka`ete zbogum na bolnite i neprijatni `uqevi!
Zadebeluvawata i `uqevite koi se sozdavaat na ko`ata se mnogu neprijatni, neestetski i te{ko se izbegnuvaat. So koristewe na kremata protiv `uqevi }e se oslobodite od neprijatnite i bolni `uqevi. Site `uqevi }e is~eznat, a nozete }e stanat meki kako kaj novoroden~e. Sodr`ina 100 ml.

n 102410 KREMA PROTIV ÆUQEVI

899 den

STOP na zarasnatite nokti!
n Zarasnatite nokti ne se samo bolni, tuku mo`at da dovedat do seriozni infekcii i vospaluvawa, koi mo`at da zavr{at so hirur{ka intervencija. Noviot proizvod za lekuvawe na zarasnati nokti, izum na amerikanski ortoped, e delotvorno sredstvo. Dovolno e so pomo{ na ~etkicata, koja e fiksirana na kapa~eto, na bolnoto mesto da nanesete edna kapka i sredstvoto vedna{ }e po~ne da deluva.

Dovolna e samo edna kapka!

4

n 102420 KAPKI PROTIV ZARASNUVAWE NA NOKTITE VO MESO, 10 ml

899 den

FUNGEX
Kako izgledaat glivi~nite infekci i kako da se oslobodite od niv?
Infekcijata so glivici na stapalata izgleda taka {to ko`ata e crvena i nadrazneta, se peruti i bolno e ~uvstvitelna. Ponekoga{ predizvikuva i golem svrbe`. Naj~esto se pogodeni mestata pome|u no`nite prsti, zatoa {to se toa najtemnite i najvla`ni mesta koi se pogodni za razmno`uvawe na glivicite. ^esto se pojavuvaat i sitni meur~iwa. Glivi~noto zaboluvawe te{ko se prepoznava ako celata ko`a i mestata okolu prstite se suvi i se perutat. [to mo`e da se napravi protiv gliv~noto zaboluvawe na stapalata? Najbitni se higienata i intenzivnata nega na stapalata, kako i vnimatelnite postapki za za{tita. Po pravilo bi trebalo ubavo da gi izmiete stapalata nautro i nave~er, dobro da gi isu{ite, osobeno na mestata okolu no`nite prsti i potoa sekako da nanesete Pedosan FungEx. Postapkata trae razli~no i se razbira zavisi od toa kolku dolgo trae infekcijata. Sekako prepora~livo e da go primenite kompletniot tretman, a osobeno va`no e so postapkata da prodol`ite i posle ozdravuvaweto na stapalata u{te 2-4 sedmici.
Od svrbe`ot na stapalata pati 30% od naselenieto, a predizvikan e od glivici. Kaj niv nema pravila, gi napa|aat i mladite i starite. Na razvojot na glivicite im pomaga poteweto i toplinata pome|u prstite na nozete.

n 102404 FUNGEX

899 den

Krema za nokti - NAIL

REVITALIZER

Povtorno ubavi nokti na prstite od nozete!

B

ezbojnite, zdebeleni i deformirani nokti na prstite od nozete koi ne izgledaat ubavo se posledica na infekcii i glivici! Novata revitalizira~ka krema ja obnovuva bezbojnosta i gi pravi noktite pomazni. Sega e zavr{eno so bezbojnite i neramni nokti na prstite od nozete! Poka`ete gi svoite stapala vo najdobro svetlo! Ovaa nova blaga krema za noktite od nozete gi otstranuva i gi pravi pomazni neramnite mesta. Va{ite nokti povtorno }e bidat zdravi i }e imaat priroden sjaj. Ednostavna primena Ednostavno nanesete ja kremata na noktite i so ~etkata ne`no vtrijte ja. Za kratko vreme }e bidete gordi na ubavite, prirodni i zdravi nokti na nozete.

PRED

POTOA

!

Ednostavna primena
BESPLA

A »ETKTNO
899 den

n 102425 KREMA ZA NOKTI NAIL REVITALIZER

Kremata nanesuvajte ja so ~etkata na povr{inata od noktite okolu 1 minuta. Za nekolku dena }e imate povtorno ubavi i zdravi nokti!

5

PROPOLIS:
^UVAR NA IMUNITETOT
Propolis - izobiluva so delotvorni sostojki protiv stareewe. Propolisot silno delotvorno sredstvo od p~elin vosok
Korisna pomo{ od p~elin vosok Propolis. Uverete se sami vo delotvornosta na ovoj p~elin proizvod koj na priroden na~in ne {titi od razni bolesti. Neskromno bi bilo da se ka`e, deka na{ata senzibilna ko`a reagira spored razli~nite vlijanija koi doa|aat odvnatre i odnadvor. Pri toa ~esto ja gubi prirodnata mekost. Samoreguliraweto na zdravjeto na va{ata ko`a prepu{tete im go na delotvornite prirodni supstancii, koi }e ja reguliraat i obnovat va{ata ko`a i }e go usporat procesot na stareewe. Gri`livo odbran sostav od visokovreden propolis gel od poznatata ku}a Medosan ja {titi i obnovuva ko`ata, ja zajaknuva i odr`uva odbranata na ko`ata - i va{ata ko`a ostanuva prijatno meka i sve`a. neti re{etkite davaat propolis koj se ~uva do slednaat prerabotka. So Propolis gelot }e se uverite vo delotvornosta na ovoj sosema priroden proizvod, koj delotvorno ja {titi ko`ata od nadvore{ni vlijanija koi na negativen na~in mo`at da deluvaat na celiot organizam. Propolisot sodr`i 60 razli~ni vidovi materii, pome|u ostanatite i site vidovi na flavonoidi, aldehidi i bilni ekstrakti. Va{ata gri`a prepu{tete mu ja na ovoj neobi~en Propolis koj so svojstvata {to gi poseduva ja zajaknuva ko`ata i ja {titi od {tetnite mikroorganizmi. Propolisot ima sposobnost pove}eto delotvorni supstanci da gi skladira: 60 razli~ni supstancii flavonoidi (bilni soedinenija) i eteri~ni masla, 55% smola i peludov balzam, 30% vosok i 5% peludi. Toa e eden vid priroden antibiotik, koj ni go podarila samata priroda - i toa bez nus pojavi. Staro zdravo sredstvo, novo otkritie. Mnogu bilni soedinenija od propolisot se mnogu korisni za na{eto zdravje. Biolo{kiot eksperiment poka`al deka propolisot e mnogu delotvoren protiv razni bakterii i virusi, spre~uva vospalenija i otstranuva postoe~kite rani. Vo mnogubrojnite istra`uvawa Propolisot se poka`a kako idealno sredstvo na sosema prirodna baza, idealno reagira vo borbata protiv bakteriite, gabi~kite i raznovidnite virusi. Nadvore{nite vlijanija vo golema mera ja o{tetuvaat va{ata ko`a, so samoto toa se naru{uva i va{eto zdravje, a seto toa mo`e da go spre~ite ako koristite Propolis gel, koj e mnogu delotvoren. Mo`ete da go koristite i na morskata pla`a, bidej}i gi spre~uva izgorenicite. Propolisot deluva na toj na~in {to na celiot organizam mu ovozmo`uva harmonija.

Vitalna i zdrava i po 45-ta godina

Propolis gel zdravata ko`a e ogledalo na ubavina
Sevkupno Dejstvo na Propolisot!
Propolisot deluva:
n antibakteriski n antisepti~ki n dezinfekciski n atoksi~no n protiv vospalitelno n odr`uva vla`nost na ko`ata n vol{ebno relaksira~ki n regenerativno n spre~uva pojava na pro{ireni veni n delotvoren protiv slobodnite radikali n go stabilizira nervniot sistem n go zajaknuva imunitetot

[to e propolis ?
So propolisot p~elite ja {titat ko{nicata od bolesti i bakterii. P~elite ja oblo`uvaat svojata ko{nica so tenok film propolis, i na toj na~in gi {titat svoite larvi i hranlivi sokovi od bakterii, virusi, gabi~ki i drugi mikroorganizmi. Propolisot deluva antibakteriski, hranlivo i dezinfekciski. Za{titna smola - slu`i kako memebrana koja deluva filtrira~ki - p~elite go proizveduvaat sami, vnimatelno go sobiraat od razni drva i grmu{ki, i go prerabotuvaat so svoite enzimi. Leplivata smola se nanaesuva kako re{etka mnogu gusto niz ko{nicata i taka p~elite instinktivno ja zatvoraat sekoja pora, i spre~uvaat vleguvawe na bakterii vo vnatre{nosta na ko{nicata. Taka ispol-

6

n 102495 PROPOLIS GEL 100 ml

899 den

Dermacel e nova formula koja pomaga pri lekuvawe na lupeweto na ko`ata, egzema, crvenilo, psorijaza, akni i site vidovi na ko`ni zaboluvawa. Mo}nata, delotvorna krema go pobeduva neprijatnoto ~e{awe i deluva dlabinski. Rezultatot e: ubava i neguvana ko`a. Dermacel ne sodr`i kortizon i antibiotici, no sodr`i novi delotvorni sostojki kako {to se mle~nite enzimi. Dajte i mo`nost na Dermacel kremata da ja regenerira va{ata ko`a.

Dermacel
n DERMACEL e krema koja delotvorno se bori protiv ko`nite iritacii. Blagodarenie na bioenergetskoto dejstvo, sega navistina e mo`no pravilno da go tretirate prvutot, nevrodermatitot, crveniloto, aknite i psorijazata. Rezultatot }e bide prekrasna ko`a, ne`na kako svila. Pove}e nema da vi pre~i ~e{aweto! ]e zaboravite na nedelotvornite tretmani koi ne davaat nikakvi rezultati. Dermacel e proizvod na specijalisti dermatolozi. Kremata sodr`i brojni aktvni sostojki kako {to se mle~nite enzimi, vitamini itn... Najva`no e toa {to Dermacel deluva iako ne sodr`i kortizon i antibiotci. Ako ste isprobale pove}e nedelotvorni tretmani, vi prepora~uvame da ja probate delotvornata krema Dermacel! Olesnuvawe za site tegobi kako {to se crveniloto, aknite i psorijazata!
PRED POTOA

Sega mo`e da gi pobedite tegobite kako {to se crveniloto, aknite i psorijazata!
Golemo blagodaram!
Pove}e meseci se konsultirav so razni ko`ni specijalisti, so nade` deka }e mi pomognat da go kontroliram nevrodermatitisot od koj boleduvam - no za `al neuspe{no. Doktorite mi prepi{uvaa kremi i lekovi koi gi koristev po upatstvata, no ne mi be{e podobro. Ko`ata mi izgleda{e u`asno, a bolkata ponekoga{ be{e tolku stra{na {to pla~ev i ne mo`ev da podnesam nikakov dopir na mojata ko`a. Blagodarenie na edna sre}na slu~ajnost mi go prepora~aa Dermacel tretmanot za ko`a. Po prvoto nanesuvawe ko`ata pove}e ne be{e bolna i po~uvstvuvav olesnuvawe. Po nekoe vreme zabele`av deka ko`ata po~na da se obnovuva, taka {to zafatenata povr{ina po~na da se namaluva. Dermacel tretmanot za ko`a stana del od mojot sekojdneven `ivot i ne mo`am da go zamislam `ivotot bez nego zatoa {to mi ovozmo`i `ivot bez bolki. Sega mo`am da nosam i fustani so dekolte! Za mene nema podobra krema i se nadevam deka }e mo`am u{te dolgo da ja kupuvam. Srde~en pozdrav, G-|a Renata Kaprez Bi sakale i vie da go do`iveete ~udoto na ovoj izvonreden proizvod isto kako i G-|a Renata Kaprez.

PRED

POTOA

n 102440 DERMACEL KREMA

999 den

7

Oslobodete se
od vospalenijata na mo~nite kanali i infekcii na urinarniot trakt na priroden na~in so primena na brusnici Sirupot od brusnica pomaga pri akutni tegobi i go {titi va{eto zdravje!
Tegobi so mo~niot meur - go namaluva sekojdnevniot kvalitet na `ivotot. Ne ~ekajte predolgo, zatoa {to problemot samo }e stanuva se pogolem i pogolem. Bez problemite so mo~niot meur, `ivotot }e vi bide polesen.
So ovoj problem vie ne ste sami: globalno vo svetot okolu 200 milioni lu|e boleduvaat od oslaben meur. Ponekoga{ ovoj problem is~eznuva sam od sebe, no vo pogolem broj na slu~aevi morate da pobarate pomo{ od lekar. Na ovie stranici }e vi poka`eme kako ovoj problem mo`e da se re{i so noviot priroden sirup od brusnici. So ovoj sirup imate mo`nost da prezemete kontrola na mokreweto, {to prethodno ne ste mo`ele. Ka`ete im kone~no stop na makite so oslabeniot meur, vospalenijata i za~estenoto i bolno mokrewe! So sirupot od brusnici }e si pomognete pri akutni i hroni~ni vospalenija i te`ina na meurot. Sirupot od brusnici e korisen za va{eto zdravje bidej}i deluva i antibakteriski: doka`ano e deka brusnicata sodr`i odredeni kiselini i tanin koi lekuvaat infekcii i spre~uvaat pojava na bakterii, koi se i glavna pri~ina za site infekcii, osobeno na urinarniot trakt i mo~niot meur koi se podlo`ni na infekcii bidej}i mokra~ata tuka najmnogu se zadr`uva. Sirupot od brusnici sodr`i isto taka i va`ni minerali kako {to se kalium, kalcium, fosfor, magnezium i vitamin C. Sodr`inata od ovie sostojki ima mnogu povolno vlijanie kaj site vidovi na vospalenija. Koristete go redovno Sirupot od brusnici i }e gi namalite site infekcii na mo~niot meur i mo~nite kanali. Sekoja bobinka sodr`i kiselini koi gi uni{tuvaat bakteriite. Va`nosta na deluvaweto na brusnicata ne e samo poznato vo narodnata medicina, tuku e i nau~no doka`ana. Zatoa bi trebalo sekojdnevno da se konzumira ova ovo{je za polesno mokrewe i za oslaben mo~en meur.

Cranberry Plus sirupot e edinstven priroden preparat Vi se nudat razli~ni preparati za oslaben mo~en meur - no postoi samo edno re{enie! • najdelotvorni sostojki obedineti vo ovoj sirup • nema {tetno dejstvo za organizmot zatoa {to e na bilna baza • so redovna upotreba vi garantirame normalna funkcija na mo~niot meur • nema pove}e bolka i za~esteno mokrewe

n 216125 SIRUP OD BRUSNICA 250 ml

1199 den 1999 den

8

n 216126 SIRUP OD BRUSNICA 500 ml

REVITALIZACIJA

Medoroyal ~ista energija
NOVO OD medosan
R

^uvstvuvajte se mnogu pomlado!
Isprobajte go Medoroyal sirupot i po~uvstvuvajte zdravje, nova vitalnost i `ivotna radost! Sodr`i ~ist ekstrakt od polen, vitamin A i C, betakaroten i mati~en mle~ (poglednete go tekstot desno), koi imaat revitalizira~ki svojstva i efekt na razubavuvawe na celoto telo. Mo}nata kombinacija na sostojki vo ovoj tonik na zdravje i ubavina, vidlivo ja zgolemuva mentalnata i fizi~kata energija i vitalnosta. Sekoj den napijte se od ovoj priroden proizvod so vkus na portokal i u{te dolgo }e se ~uvstvuvate mladi!

Mati~en mle~
dostoen na kralica !

n 216103 MEDROYAL SIRUP

999 den

NAHRANETE JA I NEGUVAJTE JA
ko`ata pred ~istewe!
Zoπto ovoj sapun e pove}e od proizvod za miewe?
Zotoa {to sodr`i skapoceni prirodni ekstrakti od med i portokal ~ii aktivni s ostojki pokraj toa {to osve`uvaat, voedno i hidriraat, neguvaat i ja {titat va{ata ko`a. So redovno koristewe na ovoj prekrasen sapun }e ja zgolemite otpornosta na ko`ata.

Za mati~niot mle~ (Gelee Royale) se govori iljadnici godini nanazad. Edna od pri~inite {to prirodata pove}e nikoga{ ne }e mo`e da kreira tolku visoko delotvorno regenerativno sredstvo kako {to e mati~niot mle~. Tajnata poradi koja maticata e tolku golema i silna sega ve}e doka`ano im pomaga i na lu|eto. Mati~niot mle~ ima ~udesno dejstvo pri: zgolemuvawe na vitalnosta, dolgove~na ubavina i mladolik izgled, pri seksualnata stimulacija kaj ma`ite i `enite i u{te mnogu pove}e. [to e vsu{nost mati~en mle~? Toa e najskapoceniot proizvod na p~elite. Ovaa sostojka ja izla~uvaat p~elite rabotni~ki kaka hrana za larvite dodeka se mnogu mladi. Hraneweto so mati~en mle~ do krajot na `ivotot, podocna e dozvoleno samo za odbranite larvi koi }e stanat matici. Vsu{nost mati~niot mle~ }e gi pretvori od larvi vo golemi matici.

Blagodarenie na mati~niot mle~, maticata:
• Raste za dva pati pogolema od normalnata p~ela • Mo`e da izla~i okolu 2000 jajaca dnevno • @ivee 40 pati podolgo

n 102076 MEDROYAL SAPUN x 2 899 den

9

Otstranete gi nesakanite damki

na koåata
Proizvodite na Medosan za problemite so pigmentacijata se proizvedeni vo [vajcarija. Sodr`at prirodni ekstrakti od potoËarka (vid na salata). Deluvaweto na Melawhite e kako da ja nanesuvate prirodata na ko`ata. So dnevna upotreba, ovaa krema gi spre~uva oksidacionite procesi, go zabrzuva otstranuvaweto na toksinite od dolniot sloj na ko`ata i kletkite na organizmot. Kremata protiv starosnite damki ja osvetluva neednakvata pigmentacija na ve}e postoe~kite damki i ja spre~uva pojavata na novi.

n 101600 KREMA PROTIV STAROSNI DAMKI 100 ml 899 den

Roll on
Idealno za ~uvstvitelnite delovi na ko`ata!
Starosnite damki koi se pojavuvaat na racete i na liceto ne mora pove}e da gi prifa}ate kako ne{to normalno pri stareeweto. So novata te~nost protiv starosnite damki tie ednostavno }e is~eznat. Istovremeno }e go spre~ite pojavuvaweto na novi damki so pomo{ na ovaa odbrana bioaktivna supstanca. Osobeno poradi ednostavnata primena na ~uvstvitelnite mesta, kako {to e ko`ata na liceto! Povtorno }e se voodu{evuvate na ubavata ko`a - kone~no oslobodeni od starosnite damki!

10

PRED

POTOA

n 101650 ROLL ON protiv starosni damki 899 den

MNOGU DELOTVOREN BALZAM OD KOZJI PUTER

SO TOPLINA PROTIV

BOLKI I REUMA
Masta od kozjoto mleko lat. (caprisana) ima dolga tradicija kako priroden naroden lek, deluva mnogu delotvorno protiv vospalenija, a osobeno vo zimskiot period protiv reuma. Vo [vajcarija i vo drugite Alpski zemji ovoj proizvod se koristi kaj bolki vo zglobovite. Caprisana e kovanica od dva zbora, CAPRA (koza) i SANARA (lekuvawe). Delotvornosta i {irinata na upotreba na balzamot od kozjo mleko navistina e golema. Mlekoto od "krava na siroma{nite", kako {to gi narekuvale kozite vo minatoto, bogato e so minerali, kalcium, magnezium, `elezo, hrom, cink kako i vitamini ( B1, B2, B6 i B12). Ne samo kozjiot puter, tuku i mlekoto so vekovi se koristi kako lek. Kozjoto mleko ima poinakov sostav i struktura na masti i belkovini. Sodr`inata na procentot na masti i belkovini e visok, namesto 12 aminokiselini kolku {to ima vo kravjoto, kozjoto mleko ima 17 aminokiselini a sodr`i i glubolin i albumin, mnogu vredni sostojki. Masta od kozjo mleko e lesno svarliva. Kozjiot puter e najdobar od mlekoto od kozi koi `iveat na visokite planinski padini bidej}i sodr`i visok procent na belkovini, aminokiselini i zna~ajni elementi, koi se mnogu delotvorni. Medosanoviot balzam od kozjo mleko proizveden e od mleko od alpskite kozi, kombiniran so razni lekoviti bilki, deluva mnogu blago, a istovremeno i mnogu delotvorno gi ubla`uva revmatskite tegobi.

Gi otstranuva BOLKITE i dava ~uvstvo na toplina!
104060 BALZAM OD KOZJI PUTER

799 den

11

Cimet Plus - nova vol{ebna
formula protiv visok {e}er vo krvta, zgolemeni masnotii vo krvta i {tetniot holesterol!
Studiite doka`aa: cimetot odli~no deluva pri namaluvawe na {e}erot vo krvta, masnotiite vo krvta i holesterolot voop{to. Poradi toa istra`uvawe se prepora~uva dijabeti~arite da zemaat {est grama cimet dnevno, no voobi~aenot cimet ne mo`e da se kozumira vo tie koli~in bez nesakani posledici. Dobra vest za dijabeti~arite e Cimet Plus koj e 100% siguren.

Cimetot gi namaluva nivoto na {e}er vo krvta i masnotiite vo krvta kaj dijabeti~arite.
So redovno zemawe na cimet LDL holesterolot vo krvta se namaluva od 7% do 27%, a trigliceridite od 23% do 30%. Zatoa Cimet Plus pomaga vo reduciraweto na kardiovaskularnite bolesti kaj pove}eto dijabeti~ari

[to e cimetot?
Cimetot e isu{ena kora od familijata na lovori. Korata od cimetovoto drvo se lupi na mali par~iwa, fermentira, a potoa se su{i i vitka vo rolna. Par~iwata {to se prodavaat se koristat vo toj oblik ili meleni vo forma na prav.

Cimetot e priroden proizvod
Istr`uva~ite slu~ano otkrija deka cimetot zna~itelno go namaluva {e}erot vo krvta. Kaj nekoi pacienti pri terapija so Cimet Plus, dijabetskite simptomi potpolno is~eznaa. Vo laboratoriskite obidi MHCP (aktivna sostojka na cimetot) ima ist efekt na visinata na {e}erot vo krvta kako insulin, ja podobruva apsorpcijata na glikozata vo kletkite. Po ova otkritie istra`uva~ite go analiziraa dejstvoto na 60 testirani li~nosti vo Pakistan koi patat od dijabetisot od tip 2. Lu|eto so vakov dijabetis mo`at da proizveduvaat insulin, no nivnoto telo pove}e na e ~uvstvitelno na nego.

100% ~ist & priroden cimet
Od damnina go znaeme cimetot kako ne{to bo`enstveno. Toj dava prekrasen vkus na biskvitite so orevi, razni ~okoladni slatki, kako i na varenoto i konzervirano ovo{je. Zaedno so {e}erot mu dava prekrasen vkus na orizot, pudingot i pala~inkite. Skoro sekoj ja saka poznatata, topla i ne preslatka aroma i vkus. Isto taka postoi zapis, u{te od anti~ko vreme, vo edna stara kniga so naslov SaraSamita, vo koja se govori za lekovitite svojstva na cimetot. Vo taa kniga e zapi{ano: Cimetot ja potiknuva cirkulacijata i go zagreva teloto. Pomaga za lekuvawe na teloto, gi eliminira bolestite na metabolizmot, lekuva od ubodi od zmii. Go potiknuva mokreweto, go smiruva nervniot sistem, ja stimulira matkata i deluva kako afrodizijak i na ma`ite i na `enite. Cimetot deluva protiv vospalenija vo teloto, pomaga kaj ka{licata i nastinkata, gi pro~istuva venite na nozete, vospalenieto na hemoroidite, go regulira nivoto na {e}erot vo krvta.

Cimet Plus

Cimetot vo anti~ko vreme
Egip}anite go koristele cimetot za uni{tuvawe na bakterii, go kombinirale so drugi supstancii za balsamirawe na telata na svoite umreni.

cink + hrom

Duri i vo toa vreme postoele pati{ta za razmena na roba so [ri Lanka, kade {to cimetot doa|al od Afrika. Hildegard fon Bingen (1098-1179), dobro poznatata Beneditinka od Rajnlend bila prvata `ena so germansko poteklo - lekarka koja detalno gi prou~uvala efektite na Majkata priroda vrz lu|eto. Vo svojata kniga “Fizika” napi{ala: “Cimetot e mnogu topol i ima golema mo}!”

12

Cimetot go namaluva {e}erot vo krvta i nivoto na mastite vo krvta za 7 - 27%

Cimetot na priroden na~in go regulira {e}erot vo krvta!
Cimetot denes
Vo svetot momentalno od dijabetis boleduvaat okolu 150 milioni lu|e, od niv 2,3% patat od dijabetis od tipot 2. Vo 2004 godina objaveni se rezultati od istra`uvawe za da im se pomogne na li~nostite koi boleduvaat od dijabetis od tipot 2, ili na onie koi se ~uvstvitelni na istiot bidej}i im e zgolemen rizikot od zaboluvawe. Istra`uva~kiot centar Huma vo Belstvil, SAD, do{ol do zaklu~ok deka so redovna konzumacija na cimet so visok kvalitet mo`e da se postigne zgolemeno nivo na insulin vo teloto. Vo edna istra`uva~ka akcija, volonterite koi patat od dijabetis od tipot 2, primale dnevna doza na cimet vo oblik na kapsuli posle obrokot. Vtorata grupa na volonteri dobivala placebo, koj imal vkus i miris na cimet, no ne gi sodr`el svojstavata na cimetot. U~esnicite ne znaele na koja grupa i pripa|aat.
Go namaluva nivoto na LDL-holesterol vo krvta za 7% do 27% Go namaluva nivoto na trigliceridi za 23% do 30%

Medosanovite tableti Cimet Plus sodr`at cink i hrom koj gi pravi u{te podelotvorni.
Cink
Cinkot zaedno so `elezoto e esencijalen element za pove}eto `ivi su{testva, osobeno za lu|eto. Osobeno e va`no redovnoto zemawe na cinkot, zatoa {to teloto ne mo`e da go skladira.

Hrom

Aktivnite sostojki na cimetot gi pro~istuvaat va{ite veni!

Nedostatokot na hrom (poradi faktot deka teloto ne mo`e da go apsorbira {e}erot) mo`e da dovede do simptomi sli~ni na dijabetisot. Nedostatokot na hrom predizvikuva zamagluvawe na ro`nicata i le}ite na o~ite.

Posle 40 dena, grupata koja zemala cimet imala 18% do 29% ponisko nivo na {e}er vo krvta od grupata koja zemala placebo. Nivoto na holesterolot isto taka bilo za 12% do 26% pomalo kaj skoro site u~esnici koi zemale cimet.
Po prekinuvaweto na testiraweto nivoto povtorno se zgolemilo. Toa zna~i deka tabletite so cimet se navistina delotvorno i ednostavno sredstvo za dr`ewe na dijabetisot pod kontrola. Zatoa po~nete da mislite na svojata idnina i dobroto zdravje!

n 215510 CIMET PLUS TABLETI SO CINK I HROM 60 kom n 215515 CIMET PLUS TABLETI SO CINK I HROM 120 kom

999 den 1799 den

13

DIREKTNO OD JAPONIJA-PROTIV REVMATIZAM I ARTRITIS

OSLOBODETE SE OD BOLKITE
Vo Japonija ve}e dolgo vreme vo zdravstvoto se koristat magneti koi gi namaluvaat bolkite vo zglobovite i muskulite. Koncentriranata telesna toplinska energija vo biomagnetite ja namaluvaat vko~enatosta na zglobovite i muskulite. Jamamoto pomagalata lesno se postavuvaat i ne pre~at pri dvi`ewe i mobilnost na zglobovite. Osven za kolenoto od sega e dostapen i Jamamoto metodot za opu{tawe na muskulite na ramenata i zagrevawe na ~uvstvitelniot del kaj bubrezite.
Kolenoto e naj~uvstvitelniot zglob na ~ovekovoto telo. Niedna druga bolka ne e posilna i poseriozna od bolkata sozdadena pri preopteretenost na kolenoto ili bolkite koi doa|aat so godinite. Poradi opi{anite simptomi, bolnite se obiduvaat {to pomalku da se dvi`at, a toa predizvikuva u{te pogolemi zdravstveni problemi. Poradi ovie pri~ini japonskiot ortopedski specijalist doktor Jamamoto go razvil terapevtskiot magneten metod za namaluvawe i ubla`uvawe na bolkite vo zglobovite. Vo Japonija vpro~em stati~nite magneti mnogu ~esto i uspe{no se koristat vo zdravstvoto kako pomo{ pri otstranuvawe na bolkite.

Doka`ano e deka magnetite gi otstranuvaat fiziolo{kite blokatori koi gi predizvikuvaat bolkite Ova e korisen terapevtski metod koj ja vnesuva celokupnata telesna toplina vo zglobovite na kolenata i laktovite.

Jamamoto magnetna potpora za polovina
Napatstvie
Kaj bolkite vo grbot i stomakot kako i kaj ~uvstvitelniot del kaj bubrezite Jamamoto pojasot postavete go pod oblekata i nosete go zavisno od vidot na problemot i bolkata, nekolku ~asa ili vo tekot na celiot den. Edna golemina.

ISTO TAKA I ZA @ENI!
Originalnata magnetna terapija na doktor Jamamoto garantira brzo is~eznuvawe na bolkite. Zamislete kako za kratko vreme kone~no }e mo`ete da u`ivate bez bolki i tegobi! Jamamoto metodot mo`at da go koristat site osven onie koi imaat vgraden pacemaker Treba samo da go postavite pojasot okolu zglobot na laktot ili kolenoto i da go ostavite nekolku saati ili cel den zavisno od intenzitetot na bolkata. Magnetite se tolku mali taka {to ne pravat pre~ki pri bilo kakvi dvi`ewa na zglobovite.

Efekti
Prijatno osloboduvawe od bolkite vo grbot i stomakot (25 magneti se nao|aat odnapred / 25 magneti se smesteni vo zadniot del). Ovozmo`uva prijatna toplina na grbot i vo predelot na bubregot. Uspehot se dol`i na dejstvoto na magnetot: ja stimulira cirkulacijata na krvta, istovremeno se aktivira, regenerira i ja o`ivuva rabotata na kletkite. Magnetite mo`at da gi otstranat fiziolo{kite blokadi koi mo`at da dovedat do problemi, so toa {to pomagaat kaj bolkite vo grbot i stomakot.

14

JAMAMOTO METOD n 102140 ZA KOLENO h1 n 102145 ZA KOLENO h2

!

}e za{tedite

300 den

999 den 1698 den

JAMAMOTO METOD n 102147 ZA POLOVINA x1

1499 den

Zavr{eno e so bolkite vo grbot i iskriveniot ‘rbet blagodarenie na

IZVONREDNIOT MAGNETEN POJAS ZA GRB
Magnetniot pojas ne osloboduva od bolka i go koregira lo{oto dr`ewe na grbot i ramenata. Namenet e za zacvrstuvawe na ramenata, so postepeno ispravawe na Ärbetot. Magnetniot pojas za grb sodr`i 12 magneti, koi se strate{ki rasporedeni, i se nameneti za osloboduvawe od bolkite i vko~anetosta vo ramenata, tilot, grbot i slabinskiot predel.

I TAKA ISTO A@I ZA M

TAJNI NA IZVONREDNIOT MAGNETEN POJAS ZA GRB
l Cvrst materijal koj go ispravuva 'rbetot l Sodr`i 12 magneti l Oblikot e posebno dizajniran od japonski specijalisti l Univerzalen - go koristat ma`i i `eni l Bez nikakov napor l Evtin e l Rezulatite se vidlivi vedna{
n 101060 MAGNETEN POJAS

1199 den

15

IDEALNI GRADI
za kratko vreme bez hirur{ka intervencija
Kako e toa vozmo`no?
[vajcvarskite nau~nici otkrija nov gel na baza na 4 aktivni supstancii so 100% prirodno poteklo, kako {to se aloe vera, tokoferol so vitamin E, odbrani proteini koi ja zajaknuvaat silata na muskulite vnesuvaj}i vitalnost i ubavina, kako i hop ekstrakt i kigelia afrikana koi se aktivni vo procesot protiv stareewe. Novoto otkritie go zgolemuva obemot na gradite i ja podobruva nivnata cvrstina i oblik.

“Koga moite prijateli gi zdogledaa moite gradi, ne mo`ea da im poveruvaat na svoite o~i... za pomalku od dve sedmici, moite dojki stanaa poubavi, pocvrsti i popo`elni. Ne mo`ev da poveruvam, no kone~no gi dobiv gradite od soni{tata!

Kako da se postignat gradi od soni{tata?
Izgledot i ubavinata na dojkite sekako ima golemo vlijanie na gracioznosta i `enstvenosta... Mnogu ma{ki pogledi naso~eni se kon izgledot, goleminata i oblikot na dojkite. Ubavite gradi baraat gri`no i sekojdnevno neguvawe so delotvorniot preparat Bustlift gel na Bio Klinika. Vedna{ po prvata upotreba na gelot po upatstvoto, rezultatite se vidlivi. Va{ite gradi }e bidat pocvrsti i poubavi. n va{ite gradi stanuvaat po{iroki i pocvrsti n dolgotrajno dejstvo n va{ata ko`a stanuva pone`na n ko`ata stanuva elasti~na i gradite dobivaat top~est oblik n vidlivi rezultati posle prvata upotreba.

Kako deluva?
1
Teloto na vozrast od 30 godini se menuva. Pri~inite se brojni: nepravilna ishrana, nedovolna sportska aktivnost, dieti, poroduvawa, doewe, stareewe na kletkite... Va{ite dojki imaat odredena koli~ina na masni kletki koi so tekot na vremeto prestanuvaat da ja izvr{uvaat svojata funkcija (slika 1). Toa e pri~inata poradi koja gradite se spu{taat i ja gubat svojata vitalnost. Posle upotrebata na Bustlift gelot, masnite kletki se vra}aat vo funkcija i se regeneriraat (slika 2). Blagodarenie na ovoj preparat mo`e da ja postignete sakanata golemina na gradi, zatoa {to spomenatiot proces gi pravi va{ite dojki top~esti, cvrsti i ubavo oblikuvani.

2

PRED

POTOA

16

VO ROK OD 15 DENA

n 102840 GEL ZA GRADI

999 den

MA@I!
MAKSIMALNO ZGOLEMETE JA SEKSUALNA @ELBA!
AFRODIZIJAK!
n Zna~itelno ja zgolemuva seksualnata `elba n Ja podobruva cvrstinata na erekcijata i ja zgolemuva genitalnata osetlivost n Maksimalno go zgolemuva nivoto na testosteronot, voedno go podobruva seksualniot ~in n Go zgolemuva intenzitetot i u`ivaweto pri seksualnata aktivnost n Gi zgolemuva i za~estuva orgazmite n Go namaluva vremeto za odmor, zatoa povtorno mo`ete da vodite qubov n 101860 POWER MAN TABLETI

Ne dozvoluvajte problemite povrzani so `elbata za seks da vlijaat na va{iot `ivot

POWERMAN TABLETI mo`at silno da go zgolemat i zasilat va{iot seksualen akt, na potpolno priroden na~in, bez da zemate opasni lekarstva. Tajnata na fantasti~niot uspeh na POWERMAN e Avena Sativa. Toa e bilka so visok kvalitet dobiena od div zob, avena sativa e poznata i kako ultimativen afrodizijak. Nekoi istra`uvawa napraveni na institutot za napredno prou~uvawe na ~ove~kata seksualnost, mu dadoa na nau~niot svet voshituva~ki rezultati. Ne dozvoluvajte privremenite te{kotii pri postignuvawe i izvedba na erekcijata da go poremetat va{eto u`ivawe vo `ivotot. Spre~ete gi problemite pri seksualniot ~in, bez tableti, pumpici i razni lekarstva.

999 den

17

STANETE NEPU[A^ ZA SAMO 24 ^ASA

NIKO-STOP
]E JA STOPIRATE @ELBATA ZA NIKOTIN VO SEKUNDA
Mozo~en udar Po 5 godini nepu{ewe rizikot e namalen kako nikoga{ da ne ste pu{ele

Usta i grlo Po 5 godini nepu{ewe rizikot od rak na grlo namalen e za 50%

nogu ima da se ka`e vo prilog za prestanuvawe na pu{eweto. Pokraj toa {to negativno deluva na celokupnoto zdravje i dol`inata na `ivotot, pu{eweto isto taka ~ini i mnogu pari i brgu stanuva edna od socijalno nejneprifatenite naviki kaj lu|eto. Fakt e deka cvrstata odluka za prestanuvawe so pu{eweto e prv va`en ~ekor vo borbata protiv pu{eweto. Toa stanuva osobeno te{ko koga va{eto telo postojano se bori so potrebata za nikotin. So Niko Stop sprejot pri raka }e zaboravite na porane{nite neprijatni obidi za prestanuvawe so pu{ewe koi sega ve}e nema da bidat problem. Sekoga{ koga }e posakate da zapalite cigara, namesto toa prsnete od sprejot.

M

Da, da, da, kone~no!
Beli drobovi Rabotat podobro duri po 1-9 meseci, pomalku ka{late i podobro di{ete Srce Za samo edna godina rizikot od srcev napad e prepoloven Imunolo{ki sistem Pu{eweto go o{tetuva imunolo{kiot sistem i pu{a~ite se podlo`ni na infekcii Bremenost Pu{eweto e {tetno vo tekot na celiot razvoj na bebeto

So sprejot protiv pu{ewe }e vi bide zadovolstvo da go namalite nikotinot! Za samo 24 ~asa }e nadvladee ~uvstvoto na nepu{a~. Blagodarenie na Niko Stop Formulata }e se ~uvstvuvate kako preporodeni! ]e stanete vitalni i zdravi, a od ~as vo ~as }e ~uvstvuvate se pove}e energija i radost!

Da, VIE uspeavte!
Nikoga{ pove}e nema da ve ma~i opasnata `elba za pu{ewe cigari zatoa {to dejstvoto na ovoj sprej e edinstveno i fantasti~no! ]e ja postignete svojata cel i }e stanete nepu{a~ za mig. U`ivajte vo sekoj moment na `ivotot i godinite koi se pred vas, ~uvstvuvajte se kako povtorno rodeni! Kako e mo`na ovaa senzacija? Mesecite na koristewe doka`aa deka izumitelite se vo pravo. Iljadnici pu{a~i stanaa uvereni nepu{a~i. Duri i najjakata navika i najgolemata `elba za pu{ewe na mo`at da se natprevaruvaat protiv silata na Niko Stop Formulata. NSF pobeduva momentalno i zasekoga{ vo borbata protiv nikotinot, a najgolema senzacija e deka sprejot protiv pu{ewe ne e hemiski lek. Negovite sostojki se ~isti prirodni bilki i esencijalni masla, zatoa nema nesakano propratno dejstvo!

[to znaeme denes?

NIKO STOP FORMULATA
otkritie koe }e go promeni VA[IOT `ivot. ]e `iveete pozdravo! Da, mo`e lesno da za{tedite iljadnici denari godi{no - za minimalen vlog. Sigurno ne mo`e podobro da gi investirate va{ite pari ili da pronajdete podobar na~in da za{tedite pari tolku lesno i sre}no. [to e zaklu~okot? ]e bidete voshiteni so rezultatot! Napravete go toa sega - prestanete da pu{ite!

Pred mnogu godini lekarite {irum svetot ja zapo~naa borbata protiv navikata za pu{ewe, obiduvaj}i se da pronajdat lek protiv tipi~nite zaboluvawa koi gi predizvikuva pu{eweto, protiv rakot na belite drobovi, srceviot i mozo~niot udar ili namalenata cirkulacija. Pove}eto kampawi poka`aa slabi rezultati. Ta`niot rezultat se milionite umirawa sekoja godina predizvikani od nikotinot. Kone~no e razviena formula koja pobedata nad pu{eweto ja pretvora vo pravo zadovolstvo.

Zapo~nete nov `ivot kako nepu{a~!
Sprejot protiv pu{ewe so trajna antinikotinska formula e vistinsko re{enie. NARA^AJTE GO SVOJOT SPREJ PROTIV PU[EWE po telefon. Najuverlivo od se do sega e toa {to postojat iljadnici sre}ni napu{a~i koi }e potvrdat deka silata na Niko Stop Formulata e pogolema od `elbata za pu{ewe.

18

n 101075 NIKO STOP - Sprej protiv pu{ewe n 101077 NIKO STOP - Sprej protiv pu{ewe - DVOEN TRETMAN (za{edete 199 den) n 101078 NIKO STOP - Sprej protiv pu{ewe - TROEN TRETMAN (za{edete 698 den)

999 den 1799 den 2299 den

MO]NA KOMBINACIJA OD SOSTOJKI MO@E DA VI POMOGNE KAJ PROBLEMITE SO PROSTATA

KONE^NO OSLOBODETE SE OD
PROBLEMITE SO PROSTATA!
Potiknete brzo re{enie duri i na najgolemite problemi. Sekojdnevnoto zemawe na sirupot gi re{ava problemite na funkcioniraweto na prostatata
Toa mo`ete da go postignete na mnogu ednostaven na~in, so pomo{ na dnevnata doza na Medoprostate sirupot. Medoprostate e kombinacija na silni sostojki od semkite na tikva koi se bogat izvor na va`ni amono kiselini, zaedno so cink, mineral koj ima golema uloga za zdravjeto na prostata. Semkite od tikva i cink mo`at da bidat presudni za zdravjeto na `lezdata prostata Istra`uvawata poka`uvaat deka cinkot e verojatno eden od najva`nite sostojki za zdravjeto na `lezdata prostata. Normalna `lezda prostata sodr`i pove}e cink od bilo koi drug organ. Obratno, nedostatok na cink doka`ano predizvikuva zgolemuvawe na prostata. Profesionalcite tvrdat deka za~estenite i hroni~ni infekcii na prostata mo`at da bidat posledica od nedostatok na cink, bidej}i vo te~nosta se nao|a silna antiinfekciska sostojka koja istotaka sodr`i cink. Semkite od tikva sodr`at golema koncentracija na amino kiselini koi se osobeno va`ni pri lekuvawe na zgolemena prostata. Na pr.alanin, glicin i glumatinska kiselina, doka`ano vo mnogu istra`uvawa gi ubla`uvaat simptomite na BPH (Benign Prostatic Hypertrophy). Semkite od tikva isto taka se bogat izvor na cink, poradi {to nekoi lekari prepora~uvaat nivno konzumirawe kako priroden na~in na prevencija od ova poremetuvawe.
Slika 1. Slika 2.

Sekojdnevnoto zemawe na sirupot ja re{a va idninata na funkcioniraw e na Va{ata prostata

n Prostata e neparna `lezda smestena pod mo~niot meur, a izlezniot kanal od meurot pominuva po sredinata. Vidi SLIKA 1. Na vozrast do 50 godini, 10% od ma`ite imaat problemi so mokrewe poradi zgolemena prostata. Vidi SLIKA 2.

Kako mnogu popularna sostojka vo alternativnoto lekuvawe na BPH, semkite od tikva tradicionalno se konzumiraat za da se spre~i zgolemuvawe na prostatata vo zemjite kako Ukraina, Turska i Bugarija. Nivna upotreba vo nekolku preparati za lekuvawe na prostata prepora~uva i uglednata germanska komisija E. Monografs. Prekrasen vkus i poln so zdravi sostojki, Medoprostate sirupot e vkusen i siguren na~in za za~uvuvawe na va{ata prostata. Petar M. Imam 55 godini. Neodamna mi stana sosema jasno deka so mojata prostata ne{to ne e vo red. Koga edna{ vo mojot omilen restoran, morav da odam vo toalet, mi bea potrebni deset minuti da go ispraznam mo~niot meur. Po izvesno vreme go sretnav eden prijatel na kogo mu se poveriv. Koga iskreno mu gi raska`av mojte problemi, vedna{ zaklu~i deka prostatata mi e zgolemena, zatoa {to i toj prethodno imal isti takvi problemi. Vedna{ morav da pronajdam terapija. Se pla{ev da zemam lekovi, zatoa {to ne znaev kakvi se nus pojavite. Po~nav da go zemam va{iot sirup i ve}e po tri sedmici po~uvstvuvav podobruvawe. Prodol`iv i ponatamu da go koristam i sega sum prezadovolen, bidej}i mojte problemi is~eznaa. Zatoa sakam li~no da Vi se zablagodaram i na drugite da im ja preraska`am mojata prikazna. Imate navistina odli~en preparat! Kone`no eden proizvod koj navistina vredi za parite koi gi plativ, duri i pove}e. Mnogu Vi blagodaram.

a`en e faktot deka najmalku eden od deset ma`i, okolu pedesetata godina od `ivotot, imaat problemi so prostatata. Do vremeto koga }e ja napolnat sedumdesetata, tri ~etvrtini od ma`ite verojatno }e imaat problemi so prostata. Spored nau~nicite, zgolemuvaweto na `lezdata prostata, se slu~uva kako rezultat na nepravilna ishrana. Negativnite posledici od poremetuvawata vo ishranata, mnogu te{ko se otkrivat vo ranite fazi, a tie mo`at da gi zgolemat negativnite dejstva na va{iot `ivot i zdravje, so te`ini koi se vidlivi podocna vo srednite godini. So ogled deka da se spre~i e podobro otkolku da se le~i, najdobra e preventivnata terapija. Zapo~nete u{te sega da go snabduvate va{eto telo so optimalnata koli~ina na sostojki koi mu se potrebni na va{eto telo kako podr{ka i za odr`uvawe na zdravjeto na prostatata do krajot na `ivotot.

T

n 216100 SIRUP ZA PROSTATA

1299 den

19

NEVEROJATNO! BUJNA KOSA
ZA SAMO 9 SEDMICI

P

o intenzivnite istra`uvawa, na timot na Æan Klod Institutot mu uspea dopolnitelno da ja razvie funkcijata na gradnata `lezda. So ova neo~ekuvano revolucionerno otkritie temelno se eliminiraat site problemi povrzani so kosata. Ekspres - {amponot i super tonikot za kosa so svoite prirodni komponenti i 100% prirodni bilni ekstrakti go pomagaat rastot na kosata so neposredno aktivirawe na tkivata koi ja sozdavaat kosata. Gi potpomagaat dopolnitelno site mehanizmi za regeneracija i za{tita na korenot na kosata. So novorazvienite biostimulatori optimalno se pottiknuva obnovata na svrzuva~koto tkivo so hranlivi materii vo kletkata i na toj na~in se aktivira di{eweto na kletkite i se potiknuva metabolizmot na ko`ata. Seto toa rezultira so zgolemeno proizvodstvo na keratin koj dolgoro~no ja stabilizira kosata od samiot koren.

ZA BUJNA KOSA
PO 9 SEDMICI KOSATA E POTPOLNO REGENERIRANA

PO 1 SEDMICA

PO 3 SEDMICI

PO 5 SEDMICI

PO 7 SEDMICI

PO 9 SEDMICI

KAKO DELUVAAT SUPER [AMPONOT I TONIKOT ZA KOSA?
Super ekspres {ampon za kosa i super tonik za kosa (po 200 ml.) mo`ete da gi koristite najmalku 12 sedmici. Za miewe na kosata se koristi super ekspres {amponot za kosa, a po mieweto se nanesuva (se vtrivuva) super tonikot za kosa, i gotovo!

Pred:
Sodr`inata od hranlivi sostojki e bitno reducirana

n 102480 SUPER EKSPRES ©AMPON ZA KOSA 999 den n 102490 SUPER TONIK 999 den ZA KOSA n 102485 KOMPLET (©AMPON+TONIK) samo 1798 den

Potoa:
Idealno rastewe na kosata so optimalen dotok na energija

20

Revitalizira~ka dnevna krema Ja otkriva sve`inata i elasti~nosta na ko`ata
Intenzivna i za{titna dnevna nega so dragoceni bilni dodatoci od ekstrakt od runolist, zaedno so noviot kompleks na dodatoci od masloto na jojoba, vitamin A i tokoferil acetat (vitamin E) go spre~uvaat {tetnoto vlijanie od okolinata. Ovaa blaga revitalizira~ka dnevna krema od runolist vedna{ se vpiva, ja {titi ko`ata {tetnoto vlijanie od okolinata, ja regulira dnevnata potreba na ko`ata za vlaga i go spre~uva predvremenoto stareewe na ko`ata. Ko`ata stanuva vidlivo sve`a i mlada za samo nekolku sedmici! Dermatolo{ki ispitana. Upotreba: se nanesuva nautro na is~isteno lice, vrat i dekolte i ne`no se masira.

HOBO

Tretman za pomlad izgled
Tajna na uspehot:

Revitalizira~ka no}na krema Ja obnovuva ramnote`ata na ko`ata

999DEN

Ekstrakt od runolist!
Runolistot viree vo mnogu te{ki vremenski priliki vo ti{inata na ~istata priroda. Podnesuva razli~ni vremenski priliki od 400C do 350C i pove}e na leto. Edinstvenata gradba na ovaa bilka }e se pogri`i za vla`nosta i obnovuvawe na kletkite.

Dragocenite ekstrakti na runolist zaedno so kompleksot na dodatoci od masloto od jojoba, shea maslacot, vitaminot A i tokoferil acetat (vitamin E), i pomaga na ko`ata da ja obnovi prirodnaat ramnote`a vo tekot na fazata na no}noto obnovuvawe koga ko`ata e vo faza na regeneracija za odr`uvawe na sovr{eniot izgled na ko`ata. Revitalizira~kata no}na krema od Runolist ja aktivira prirodnata funkcija za otpornost na ko`ata, ja zgolemuva vla`nosta na ko`ata i ja podobruva nejzinata elasti~nost. Ko`ata nautro stanuva posve`a, mazna i fina. Dermatolo{ki ispitana. Upotreba: se nanesuva nave~er na is~isteno lice, vrat i dekolte i ne`no se masira.

HOBO
999DEN
Ampuli za intenzivna nega Ja regenerira ko`ata
Dragocenite ekstrakti na runolist i aloe vera vo kombinacija so vitaminot A i tokoferil acetat (vitamin E) ja reguliraat prirodnata ramnote`a na vla`nosta na ko`ata i ja revitaliziraat ko`ata. Ovaa regenerativna intenzivna nega pomaga pri regulirawe na kletkite i obezbeduva ne`en i pomlad izgled na ko`ata. Zbogateno so vitamini. Dermatolo{ki ispitani. Upotreba: se nanesuvaat 1-2 pati sedmi~no, nave~er na is~isteno lice, vrat i dekolte.

10 godini pomladi za mig!
• • • • • • dava na ko`ata vla`nost i neguva ja podobruva cirkulacijata spre~uva vospalenija {titi od {tetno zra~ewe gi vpiva son~evite zraci za sekoja vozrast i za site tipovi ko`a

n 102521 EDELWEISS VITALISING DAY 999 den n 102522 EDELWEISS VITALISING NIGHT 999 den n 102523 EDELWEISS INTENSE CARE AMPULI 999 den n 102524 KOMPLET KREMA OD RUNOLIST EDELWEISS VITALISING DAY + VITALISING NIGHT 1798 den n 102525 KOMPLET EDELWEISS VITALISING DAY + VITALISING NIGHT + AMPULI 2497 den

HOBO
999DEN

21

VREME E ZA TEMELNO ^ISTEWE

^ISTETE GI PROZORITE EDNA[ GODI[NO
NEMA POVE]E VALKANI STAKLA

INIKA BIO KL 16-923 (02/32 AJTE I NARA^ E ! OSVOJT

LUMIVITRE e revolucija!
Isprskajte go sprejot LUMIVITRE na va{iot prozorec i toj }e formira nevidliv {tit i }e go {titi va{eto prozorsko staklo od pra{ina, parea, insekti, nikotin duri edna godina. Ednostavno isprskajte go LUMIVITRE na va{iot mebel ili plo~ki i tie vedna{ }e stanat posjajni. Idealen za ku}a, kujna, bawi, avtomobilsko staklo i velosipedska kaciga. Isto taka {titi od zamagluvawe na staklata.

500 ml 1000 ml
999 1798
den den

n 104001 LUMIVITRE SPREJ ZA »ISTEWE 500 ml

22

n 104002 LUMIVITRE SPREJ ZA »ISTEWE 1000 ml

PROFESIONALNO SREDSTVO ZA ^ISTEWE NA DU[ECI

NOVO!
Neka sekoj krevet bide ~ist za samo nekolku sekundi!
So novoto profesionalno sredstvo za ~istewe na du{eci i pernici MILBEN-EX isprskajte ja povr{inata na va{iot du{ek i ve}e za nekolku sekundi du{ekot }e bide zagarantirano higienski i antibakteriski ~ist, prijatno }e mirisa, i }e mo`e u{te dolgo da go upotrebuvate. Neprijatnite mirisi, mikroorganizmi i damki }e is~eznat, a va{iot son povtorno }e stane prijaten. Du{ecite ne mo`eme da gi nosime na hemisko ~istewe, nitu da gi pereme, a vsu{nost gi upotrebuvame najmalku 8 ~asa vo tekot na denot! Na niv pominuvame barem edna tretina od svojot `ivot, taka {to sega e vistinskoto vreme od higienski pri~ini da go isprobate profesionalnoto i efikasnoto sredstvo MILBEN-EX. Ako mislite deka higienata i ~istotata se va`ni , upotrebete go sredstvoto za ~istewe MILBEN-EX so sekoe menuvawe na postelninata. Mo`ete da go ponesete so sebe i na pat dokolku ~esto spiete vo hoteli. Sredstvoto za ~istewe e napraveno od prirodni masla i negovata upotreba odnosno primena voop{to ne e {tetna kako za lu|eto, `ivotnite, taka i za sobnite bilki. Sredstvoto e 98% biolo{ki razgradlivo.

Se prepora~uva kaj alergii na pra{ina. Pogoden e za kilimi, zavesi, obuvki kako i za mebel. Go ~isti du{ekot i pernicite za samo 30 sekundi!

Rezultatite od istra`uvawata poka`aa deka 85% od site du{eci i pernici sodr`at brojni mikroorganizmi koi pri~inuvaat alergija. Pri sekoe dvi`ewe tie mikroorganizmi letaat i mu doa|aat na ~ovekot do liceto, nosot, o~ite i ustata. Istite predizvikuvaat alergija, ~e{awe, bronhitis i nemiren son. Zatoa treba da gi otstranime od na{ite du{eci i pernici.

miris od spalnite sobi. Pokraj toa sekoj ~ovek gubi i do 1,5 dl. pot preku no} i del od toa normalno se vpiva vo du{ekot. Poradi vlaga i slabo provetruvawe doa|a do pojava na gabi~ki. Seto toa e nevozmo`no da se vidi so golo oko i zatoa `iveeme so uveruvawe deka na{ite du{eci se ~isti. A toa e daleku od vistinata!

Podatoci od merewa
Vo samo eden du{ek se krie do 200 g. pra{ina. Toa e me{avina na organski organizmi i anorganski delovi na na~istotija. Dali ste znaele deka so spiewe sekoja no}, gubite do 1,5 g. od ko`na podko`ica (za edna godina polovina kilogram ) i deka pogolemiot del ostanuvaat vo du{ekot. Koga tie mikroorganizmi }e se razmno`at se ~uvstvuva karakteristi~en, neprijaten i zagu{liv

Sega imame vistinsko re{enie!
Za samo nekolku sekundi sekoja doma}inka mo`e higienski da gi is~isti site svoi du{eci i pernici bez poseben napor. Proizvodot ne e namenet samo za ~istewe na du{eci, tuku mo`eme da go koristime i za ~istewe na kilimi, zavesi, detski kreveti, patiki i mnogu drugi predmeti. So pomo{ na sprejot }e is~ezne i ~adot od cigari ili `ivotinski izmet.

n 104010 SPREJ PROTIV MIKROORGANIZMI, 500ml. 999

den

23

Momentalno
gi otstranuva masnite

perni~iwa i strii
n So pomo{ na novata Adiposan-L krema }e ja izbegnete dolgotrajnata postapka za otstranuvawe na masnite naslagi i strii. Postoe~kata gruba ko`a, striite i masnite perni~iwa momentalno }e se izramnat i }e stanat sosema nevidlivi - }e se voodu{evite od va{ata nova zategnata ko`a! Adiposan-L kremata e novost vo svetot na kozmetikata, bidej}i deluva momentalno, a ko`ata ostanuva dolgo zategnata i deluva mlada. Ovaa lesna emulzija }e ve oslobodi od problemite na mnogu mesta: od zadebelenata ko`a, br~kite, striite i grubata ko`a. Koga }e go nanesete ovoj fin pigment, va{ata ko`a }e izgleda opti~ki mazna i ramnomerno }e zasjae so nov sjaj - celulitot i grubite delovi }e is~eznat. Prekrasno: Adiposan-L kremata e 100% otporna na voda! Neubavite ko`ni naslagi i masnite perni~iwa sosema }e is~eznat i nema da se poznavaat, odnosno nema da se vidat ni posle dolgotrajno kapewe ili plivawe vo voda. Ednostavno, po tu{iraweto nanesete ja ovaa krema ramnomerno i vo tenok sloj na ko`ata. Ako odite na sonce, zadol`itelno nanesete i za{titna krema za son~awe (preku Adiposan-L kremata). Blagodarenie na edinstvenite bilni ekstrakti od palma, algi i br{len, koi se soedineti vo Adiposan-L kremata, mnogu uspe{no gi otstranuvaat masnite perni~iwa i celulitot. Po nanesuvaweto, va{ata ko`a sekoga{ }e izgleda se podobro i poramnomerno na site delovi, }e ja podobri i cirkulacijata na krvotokot, taka {to i svrznoto tkivo se revitalizira i zacvrstuva. Sosema }e is~eznat masnite perni~iwa. n Ovaa edinstvena kozmeti~ka formula Adiposan-L }e vi pomogne brzo i lesno da se oslobodite od celulitot i masnite naslagi. n Edinstvenite bilni ekstrakti trajno }e gi razubavat problemati~nite mesta, a ko`ata }e ostane silna i zategnata. So Adiposan-L kremata }e imate zasekoga{ ubavi oblini!

Nevidliv celulit
za nekolku minuti
Kozmeti~ka novost so momentalno deluvawe. Za samo 15 minuti mo`ete da se oslobodite od celulitot, masnite naslagi i striite.
Ovaa visoko vredna emulzija gi ispolnuva site nabori i neramnini. Va{ata ko`a }e bide mazna, a striite nevidlivi. Sega povtorno }e mo`e da oble~ete bikini i bez sram da se poka`ete na pla`a. Po plivaweto AdiposanL kremata i ponatamu }e deluva, bidej}e e 100% otporna na voda. So dolgotrajna primena na ovaa krema celulitot }e is~ezne za sekoga{. Visokodelotvorniot ekstrakt od ju`noamerikanskata palma go re{ava problemot so ubavinata od vnatre kon nadvor. Zasekoga{.

n 215380 ADIPOSAN - L 100 ml

899 den