„S T A N K E C O M M E R C E“ O.D. Kružni put V/13, Beograd, Voždovac PIB 100378633, matični broj 07812477, šifra delatnosti 51470 Tekući račun br.

265-1780310000234-21

OVLAŠĆENJE
Ovlašćuje se Milan Stankov, direktor firme „Stanke Commerce“ o.d., iz Beograda, JMBG 1410949710340, licna karta br.M278427 SUP Beograd, da može: upravljati firminim motornim vozilom u zemlji i inostranstvu; izvršiti tehnicki pregled i registrovati ga; prijaviti i odjaviti; izvršiti prenos vlasništva na svoje ime; prodati ga i izvršiti prenos vlasništva na ime kupca; naplatiti osiguranje nastale štete kod osiguravajuceg društva. Ovo ovlašcenje je trajno i neopozivo. PODACI O VOZILU: Registarska oznaka: BG 823-630 Vrsta: putničko vozilo, karavan MARKA I TIP: Fiat Palio Weekend BROJ šasije: ZFA17800006926834 Broj motora: 182b60000493634 Godina proizvodnje: 2002. Boja karoserije: bela Svu odgovornost oko upravljanja vozila ili eventualne posledice bilo koje vrste vezane za vozilo snosi preduzeće „Stanke Commerce“ o.d. Ovlašcenje daje: preduzeće „Stanke Commerce“ o.d.

Beograd, ___________godine Direktor _________________