P. 1
Strategija opstine Lapovo

Strategija opstine Lapovo

|Views: 224|Likes:
Published by Pavle_swx

More info:

Published by: Pavle_swx on Jan 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2015

pdf

text

original

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE LAPOVO

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

Sadržaj
Uvod Institucionalni okvir i Strategija održivog razvoja Metodologija izrade Strategije održivog razvoja Faze procesa strateškog planiranja SOCIO - EKONOMSKA ANALIZA OPŠTINE LAPOVO Osnovni geografski i istorijski podaci Stanovništvo Lokalna samouprava Ljudski resursi i tržište rada Ekonomija Poljoprivreda Infrastruktura Turizam Zdravstvena i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura i sport Informisanje SWOT ANALIZA OPŠTINE LAPOVO Sektorske SWOT analize Bodovanje SWOT analiza VIZIJA OPŠTINE LAPOVO Vizija opštine RAZVOJNI PRIORITETI OPŠTINE LAPOVO Razvojni prioriteti STRATEŠKI I OPERATIVNI CILJEVI OPŠTINE LAPOVO Strateški i operativni ciljevi PROJEKTI I PROGRAMI Pregled projekata i programa PREPORUKE ZA REALIZACIJU STRATEGIJE Preporuke za relizaciju strategije ANEKS I – FINALNA LISTA PROJEKATA – PROJEKTNI OBRASCI 5 7 8 10 13 15 23 27 29 33 42 49 56 58 62 65 68 69 71 76 79 81 83 85 87 89 93 95 109 111 113

3
Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

.

1987.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Uvod Ne postoji jedinstvena i opšteprihvaćena definicija pojma održivog razvoja. privatnog i NVO sektora) obezbeđuje se poboljšanje kvaliteta donesenih odluka. odnosno. pristupa održivom razvoju je da on počiva na četiri stuba: – ekonomskom – socijalnom – kulturnom – životnoj sredini Održivi razvoj je moguć samo kada su sva četiri oslonca razvoja prisutna i podjednako važna. Ona definiše održivi razvoj kao ciljno orijentisan. Uključenjem šire zajednice (javnog. Po jednoj definiciji. Strategija je orijentisana na stvaranje održivog modela koji na kvalitetan način zadovoljava društveno-ekonomske potrebe i interese građana. U praksi. to znači da sve četiri komponente razvoja društva . Drugačije rečeno. tako da se ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje sopstvene potrebe“. treba da budu od podjednakog značaja i važnosti u državi i društvu. socijalna. sve što doprinosi društvenoj integraciji zajednice. Dokument Strategija održivog razvoja opštine Lapovo izrađen je korišćenjem participativnog pristupa koji podrazumeva da se u proces uključe sve zainteresovane strane. saglasnost o potrebi uvođenja ovog koncepta i svest o razlozima njegovog nastanka. sveobuhvatan i sinergetski proces koji utiče na sve aspekte života (ekonomski. to je sve što je društveno prihvatljivo.1 Široko prihvaćeno mišljenje je proisteklo iz odgovora na pitanje: Šta je održivo za jednu zajednicu? Pre svega.ekonomska. dugoročan. Strategija održivog razvoja je opšti strateški plan razvoja grada ili opštine koji daje smernice i podsticaje za budući razvoj. ili značajno umanjuje.prostornim kapacitetima (pragovima) posmatrane teritorije u dugoročno projektovanom vremenskom periodu. uticaje koji predstavljaju pretnju ili štetu po životnu sredinu i prirodne resurse. socijalni. međutim. 5 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Postoji. široko prihvaćenog. čvrsto međusobno povezane i opskrbljene adekvatnom institucionalnom osnovom. a istovremeno eliminiše. održivi razvoj je „razvoj kojim se ide u susret potrebama sadašnjosti. Glavni rezultat pomenutog. ovaj pristup omogućava:  Širu bazu znanja koja omogućava donošenje kvalitetnijih odluka  Podršku za donesene odluke  Kolektivno vlasništvo nad problemima i rezultatima  Omogućava formiranje budućih partnerstava u implementaciji projekata U proces izrade Strategije održivog razvoja uključene su sve zainteresovane strane:  Predstavnici lokalne samouprave i komunalnih preduzeća  Javne institucije  Regionalne institucije  Finansijske institucije  Privatni sektor i investitori  Udruženja i nevladine organizacije 1 World Commission on Enviroment and Development. ekološki i institucionalni). odnosno o čemu se može dogovarati i odlučivati u okviru postojećih političkih okolnosti.razvoj. uključuje i sve što osigurava da se sadržaj i mere ekonomskog i društvenog razvoja usklađuju sa ekološko .koje ujedno čine i oslonce održivog razvoja. Na kraju podrazumeva i sve ono što je političi prihvatljivo. a odogovornost za implementaciju se povećava. zatim sve što omogućava trajan ekonomski rast . kulturna i životna sredina .

koji je koordinirao i pomagao čitav proces. kao podrška koordinacionom telu.000 stanovnika biraju maksimalno 15-20 članova. odnosno Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Opštinski forum su sačinjavali stručni pojedinci. tokom kog će se. pomoću odgovarajućih. Regionalna agencija će dati predlog akcionog plana i učestvovaće u implementaciji. opet. radi optimalnog vođenja procesa. On je predstavljao sponu u radu između tima za strateško planiranje Regionalne agencije za ekonomski razvoj.2015. Odabrani članovi su predstavnici svih ključnih oblasti društveno-ekonomskog razvoja: ekonomija preduzetništvo. obrazovanje. Broj članova Opštinskog foruma. izvršen je izbor osoba koje su direktno učestvovale u izradi Strategije. i lokalne samouprave i članova Opštinskog foruma. precizno definisanih indikatora. ali i iz ostalih sektora. U tom vremenskom periodu će se. predložen od same lokalne samouprave. kultura. putem usvojene liste projekata. a nakon pet godina sama Stragija evaluirati i dati osnovu za izradu naredne. generisanog. pre svega iz Opštinske uprave. uz pomoć nadležne regionalne institucije. infrastruktura. Koordinator je najčešće zaposleni u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj u okviru lokalne samouprave. Lokalna samouprava je formalizovala čitav ovaj proces donošenjem pravnog akta o izboru članova u Opštinski forum / Radnu grupu / Partnerski forum za izradu Strategije u skladu sa opštinskim regulativama. meriti napredak na godišnjem nivou. definisan je u skladu sa kriterijumom o broju stanovnika: opštine do 12. Predstavljaće krovni dokument za sve ostale usvojene sektorske strategije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Pošto su identifikovane zainteresovane strane. turizam. 6 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Strateški dokument se odnosi na period 2010 . prostorno planiranje i zaštita životne sredine. sport. finansije. Usvojen je princip da dokument treba da bude “živ” i da daje smernice za razvoj opštine u narednih pet godina. poljoprivreda. Telo će delovati na bazi usvojenog akcionog plana za implementaciju Strategije. zvanično oformljeno od strane lokalne samouprave. Za organizaciju i delimično vođenje sastanaka Opštinskog foruma glavna I odgovorna osoba bio je lokalni koordinator. stimulisati pozitivne promene u opštini. socijalna i zdravstvena politika. godina. Implementaciju će sprovoditi koordinaciono telo.

Aktualna regionalna strategija koja nosi naziv Integrativni plan društveno ekonomskog razvoja centralne Srbije. Tim koji je radio na izradi Nacionalne strategije bio je sastavljen od tri grupe. Da bi takav način razmišljanja bio i implementiran. a opet je i u korelaciji sa prioritetima razvoja lokalnih strategija. i kao takva ima ključnu ulogu u omogućavanju održivog razvoja. Zaštita i unapređenje životne sredine i racionalno korišćenje prirodnih resursa Dakle. Održive zajednice su one u kojima ljudi žele da žive ne samo trenutno. vlasništvo nad procesom. Prethodno navedena izjava ima veze sa celokupnom lokalnom strategijom koja. bazirana je na već utvrđenim prioritetnim pravcima razvoja preuzetim iz Nacionalnog strateškog dokumenta. Svi elementi razvoja moraju biti kompatibilni sa opšteprihvaćenim načelima razvoja. S obzirom da је lokalnа samouprava opštine Lapovo „menadžer“ svoje teritorije. samim tim je i odgovorna za izradu i implementaciju strateškog dokumenta. Dobijeni dokument predstavlja krovni dokument sa kojim treba da budu usklađene sve lokalne strategije održivog razvoja na teritoriji Republike Srbije. već i u budućnosti. koje je činilo 70 eksperata i desetak nevladinih organizacija. Razvoj infrastrukture i ravnomeran regionalni razvoj  Prioritet 5. godine. doprineti realizaciji definisanih prioriteta. generisanje reginalnih strategija održivog razvoja predstavlja sledeći korak. odnosno usvajanje Zakona o regionalnom razvoju. U Nacionalnoj strategiji identifikovani su sledeći prioriteti:  Prioritet 1. Strategija održivog razvoja Republike Srbije usvojenа je u maju 2008. oceni i revidira na godišnjem nivou. ali koji daje smernice za razvoj sektorskih strategija kao i precizne indikatore za detaljnije planove. Razvoj ljudskih resursa i povećanje zaposlenosti  Prioritet 4.2012) – Strategija za smanjenje siromaštva. kroz sprovedene aktivnosti na lokalnom nivou. 7 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Celokupna Nacionalna strategija bazirana je na četiri osnovna nacionalna strateška dokumenta i 16 sektorskih strategija. a kako je jedan od glavnih preduslova za ulazak uspostavljanje ravnomernog regionalnog razvoja. Razvoj konkurentne tržišne privrede i uravnotežen ekonomski rast  Prioritet 3. Most koji spaja dva prethodno navedena nivoa strateškog razmišljanja i delovanja (nacionalni i lokalni) jeste regionalni nivo. odnosno Šumadijskog i Pomoravskog okruga. vizija i ciljevi strategije održivog razvoja opštine Lapovo moraju biti u saglasju sa prioritetima Nacionalne strategije održivog razvoja Republike Srbije gde će se. Imajući u vidu Strategiju Republike Srbije usmerenu ka ulasku u Evropsku uniju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Institucionalni okvir i Strategija održivog razvoja Strategija održivog razvoja opštine Lapovo je suštinski važan dokument koji je povezan i usaglašen sa nacionalnim/regionalnim strategijama. ključna za formulisanje Nacionalnog strateškog dokumenta bila su: – Nacionalna strategija Srbije za pristupanje Srbije i Crne Gore EU (2005) – Nacrt Nacionalnog plana zaštite životne sredine – Nacionalna strategija privrednog razvoja Srbije (2006 . Na taj način je napravljena spona između nacionalnog i lokalnog nivoa. navedenim u Nacionalnoj strategiji. nakon tri godine participativnog procesa. na odgovarajući način. Ključni momenat u procesu izrade Strategije održivog razvoja opštine Lapovo je preuzimanje odgovornosti za sprovođenje procesa ili tzv. Članstvo u Evropskoj uniji  Prioritet 2. treba da proizvede merljive napretke za period od pet godina i da te napretke. zadovoljavajući principe održivosti. neophodna je odgovarajuća zakonska regulativa. Četiri dokumenta.

8 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Preduslov za obavljanje narednih faza procesa je i primenjena strategija komunikacije sa lokalnom zajednicom koja je obezbedila medijsku podršku procesu.ekonomska analiza opštine. Nakon što su izrađeni SWOT-ovi za svaku oblast. po fazama. Svaka faza je predstavljala osnovu za obavljanje naredne. zahvaljujući upravo anketi i prisustvovanju sastancima Opštinskog foruma predstavnika svih zainteresovanih strana. vrši se njihovo bodovanje kako bi se izdvojile najkritičnije slabosti na koje će se posebno obratiti pažnja pri izradi vizije opštine Lapovo. odnosno profil lokalne zajednice. Prikupljeni podaci verodostojno odslikavaju trenutno stanje u opštini i služe kao input za formulisanje dokumenta Socio . pretnjama i šansama za sve ključne sektore trenutne socioekonomske realnosti opštine. zajedno sa prioritetnim slabostima po sektorima. Ovaj dokument je kasnije korišćen kao adekvatna podloga za narednu fazu: Izradu sektorskih SWOT analiza. predstavljali su ulazne elemente za rad fokus grupa u izradi Vizije opštine Lapovo. izrađene su matrice sa snagama. Naime. osnovcima i srednjoškolcima opštine Lapovo postavljana su pitanja: Gde sebe vide za deset godina? Šta bi želeli da bude promenjeno? Koje su njihove ideje za pozitivnu promenu u lokalnoj zajednici? Rezultati obrađenih anketa učenika. On predstavlja „ličnu kartu” opštine. Vizija opštine Lapovo ima za zadatak da predstavi stavove celokupne zajednice o tome gde sebe vidi u narednih petnaest godina. koja predstavlja narednu fazu procesa strateškog planiranja. koristeći istraživanja i podatke iz Socio .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Metodologija izrade Strategije održivog razvoja Dokument Strategija održivog razvoja opštine Lapovo proistekao je iz više sukcesivnih faza koje zajedno čine proces strateškog planiranja. prikazan proces strateškog planiranja. Kako participativni pristup obuhvata i anketiranje.ekonomske analize. Proces izrade Strategije održivog razvoja po fazama i pratećim procesima Proces je započet temeljnim istraživanjem koje je obuhvatilo prikupljanje podataka iz ključnih oblasti socio-ekonomske realnosti opštine: – Osnovni geografski i istorijski podaci – Stanovništvo – Lokalna samouprava – Ljudski resursi i tržište rada – Ekonomija – Poljoprivreda – Infrastruktura – Turizam – Zdravstvena i socijalna zaštita – Obrazovanje – Kultura i sport – Informisanje. slabostima. Na slici koja sledi vizuelno je. Ona je transparentna.

a opet vremenski ograničena.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Kada je jednom definisana Vizija opštine. U istoj fazi je definisan veći broj operativnih ciljeva za svaki od utvrđenih strateških ciljeva. odnosno predstavljaju buduća promenjena stanja koja su jasna i lako merljiva. stvorena je podloga za formiranje ključnih razvojnih prioriteta opštine. sve do isteka vremenskog perioda trajanja Strategije. Tako formirana jezgra su se dalje dopunjavala dodatnim predstavnicima zainteresovanih strana. kao takvi. Jednom urađeni indikatori održivosti. Dalji rad tematskih radnih grupa vezan je bio za izradu strateških ciljeva. olakšavaju pribavljanje izvora finansiranja. 9 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Na ovaj način je dobijena finalna lista projekata. realna i u skladu sa postavljenom Vizijom. revidiraće se na godišnjem nivou. Ova faza je obuhvatila i finalno grupisanje srodnih projekata u programe. radi kasnijeg lakšeg pribavljanja izvora finansiranja jer ovako definisani strateški ciljevi pomažu u kasnijem definisanju programa. Programi su veoma bitni jer su izrađeni u skladu sa postojećim budžetskim linijama lokalne samouprave i. u skladu sa svojim kompetencijama. koji će se realizovati u periodu trajanja Strategije održivog razvoja opštine Lapovo. Oni su formulisani po SMART principu. Paralelno sa prethodno navedenim aktivnostima vezanim za izradu strateškog dokumenta opštine Lapovo. Finalna faza jeste prikupljanje projektnih ideja koje razvijaju članovi tematskih grupa. izrađuju se indikatori održivosti čija je svrha da izmere promene proistekle primenom akcionog plana za implementaciju Strategije održivog razvoja. U ovoj fazi Opštinski forum je podeljen u tematske radne grupe okupljene oko svakog od prioriteta. Svaki od utvrđenih prioriteta se dekomponuje na nekoliko segmenata.

Proces strateškog planiranja je sačinjen od sledećih faza. Socio – ekonomska analiza opštine Lapovo Socio – ekonomska analiza Socio-ekonomska analiza opštine Lapovo definiše stanje svih činilaca društveno-ekonomskog razvoja i kroz analizu daje pregled trendova tokom poslednjih pet godina. Na taj način daje osnovu za definisanje prioriteta i ciljeva intervencije. Faza izrade Socio-ekonomske analize opštine Lapovo obuhvatila je sledeće podfaze koje su dovele do finalizacije ovog segmenta strateškog dokumenta:  Definisanje strukture Socio-ekonomske analize  Podela odgovornosti unutar Opštinskog foruma  Prikupljanje podataka  Unos i obrada 10 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . čine i poglavlja ovog dokumenta: – Socio-ekonomska analiza opštine Lapovo – Sektorske SWOT analize – Prioritetne slabosti – Vizija opštine Lapovo – Razvojni prioriteti – Strateški i operativni ciljevi – Pregled projekata i programa – Preporuke za realizaciju Strategije održivog razvoja opštine Lapovo.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Faze procesa strateškog planiranja Kao što je navedeno u prethodnim poglavljima. sa jedne strane služi za predviđanje budućih promena. Profil ili “lična karta” lokalne zajednice. kako se ova analiza još može nazvati. a sa druge omogućava uvid u faktore koji su doveli do trenutnog stanja.finalnog krovnog strateškog dokumenta. Prolazeći postupno kroz svaku. izrada Strategije održivog razvoja opštine Lapovo bio je jedan kontinuiran proces sastavljen iz više sukcesivnih faza od kojih je svaka proisticala iz prethodne. došlo se do krajnjeg cilja . koje ujedno. Kroz izradu profila lokalne zajednice omogućeno je:  Pružanje podrške Opštinskom forumu u donošenju odluka o pravcima intervencije  Davanje pregleda nacionalnih i regionalnih društveno-ekonomskih pokazatelja putem kojeg se omogućava uspostavljanje okvira za izradu Strategije  Obezbeđivanje osnovnih informacija koje dozvoljavaju zajednici da meri šta se promenilo implementacijom Strategije  Podrška za izradu sektorskih SWOT analiza.

Narodna banka itd). 11 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine. Republički zavod za statistiku. godinu (Nacionalna služba za zapošljavanje.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA  Formiranje nacrta Socio-ekonomske analize  Prezentacija nacrta Socio-ekonomske analize na sastanku Opštinskog foruma  Rvizija i dopuna  Formiranje finalne verzije Dokument Socio-ekonomska analiza opštine Lapovo izrađen je 2008. u odnosu na posledenju posmatranu 2008. U njegovoj izradi korišćeni su podaci iz nacionalnih publikacija koje evidantiraju promene društveno-ekonomskih parametara jednu ili dve godine unazad.

.

SOCIO .EKONOMSKA ANALIZA OPŠTINE LAPOVO .

..

sprovedenom 2002. duž donjeg toka Lepenice. predstavljajući.posle grada Kragujevca najveća je u Šumadijskom okrugu. opštinom Velika Plana. pokriveni bagrdanski rased meridijanskog pravca. produženi. prolazi kroz središnji deo opštine. istočne. dolinom Rače. Preciznije.zapad. U celini je zastupljen reljef žive plastike. severne. opština Lapovo se nalazi između 44°08'45" i 44°13'30" severne geografske širine i 21°01'20" i 21°09'30" istočne geografske dužine (po Griniču). Prosečna gustina naseljenosti iznosi 150 stanovnika po km2 . O tome svedoči i okolnost da područje opštine Lapovo pripada zoni osmog stepena seizmičkog inteziteta. Celokupna dužina granice opštine iznosi 40 km. odnosno prostor današnje aluvijalne ravni. Udaljena je od Beograda 106 km.8% celokupne populacije Šumadijskog okruga. reka Rače i Lepenice. koji se pruža zapadnim obodom aluvijalne ravni Velike Morave. dok je udaljenost od Niša 129 km. po veličini.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Osnovni geografski i istorijski podaci Geografija i topografija Opština Lapovo nalazi se u centralnom delu Republike Srbije.3% ukupne površine Šumadijskog okruga. godine živi 8. Znatno su pouzdaniji podaci iz doba nakon Kosovskog boja u kojima se naselje pominje pod nazivom Hlapova Poljana. Na teritoriji lapovske opštine ovaj rased preseca batočinski rased koji se pruža pravcem istok . ovaj podatak nije dovoljno pouzdan.228 stanovnika ili 2. Na teritoriji opštine Lapovo. Prvi pisani tragovi o Lapovu potiču iz 12. po poslednjem zvaničnom popisu.severoistok. Duž ovog raseda spušteno je istočno krilo. čini najmanju opštinu pomenutog okruga. čini 2.denudacionim procesima. Sama opština okružena je sa južne strane opštinom Batočina. dok se sa zapadne strane graniči sa opštinom Rača. Regionalni. veka naselje dobija današnje ime Lapovo. Sredinom 19. Najkarakteristični oblik Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 15 . I po ovom parametru (broju stanovnika). U sastav opštine Lapovo ulaze svega dva naselja: varošica Lapovo i istoimeno selo. pruža se severnom stranom lapovske opštine. Sa ukupnom površinom od 5. u severozapadnom delu Šumadijskog okruga kome administrativno pripada. Pokriveni markovački rased koji preseca bagrdanski u selu Markovac. na prelazu aluvijalne ravni ove reke u nisko pobrđe krajnjih izdanaka planine Rudnik. pokriven kvartarnim nanosima. između njenih pritoka. Reljef Za morfostrukturu opštine Lapovo od značaja je radijalno rasedna tektonika. veka u kojima se naselje pominje pod imenom Šavče. opštinom Svilajnac. pravcem jugozapad . njegovu najmanju opštinu. od Kragujevca 31 km. Međutim.522 ha. izgrađen tektonskim i rečno . inicirajući prisustvo značajne dislokacije. Opština Lapovo se nalazi na 107m nadmorske visine i leži u središnjem delu toka Velike Morave. On je. Ovi rasedi imaju poseban značaj kod neotektonskih pokreta. najvećim delom.

Duž novoformiranog. Lapovsko nisko podbrđe. sa obe strane ranijeg korita reke Lepenice koje. dužinom od 5 km. Idući nizvodno ka Lapovu.5 m.Lapovo vodonosni sloj ima najveću dubinu. ova reka je ispravljena presecanjem meandre tako da sada njena dužina. može zahvatiti od 200 do 240 l/s vode. duga 295 km. klima. najveća je reka Republike Srbije. Najveća utvrđena mogućnost aluvijona. U novije vreme. širine 3 . Velika Morava. raspljoštenim i blagim kosama i kosicama među kojima su plitke doline tekućih voda i suve jaruge. iznosi oko 7 km. kao krajnji izdanak planine Rudnik. ograničava naselje od lepeničko-moravske inundacione ravni. Južni kraj naselja je na izlazu reke Lepenice u velikomoravsku ravnicu . pre svega poljoprivredu. Stoga su vršena ispitivanja ustanovila da se iz kaptaža u aluvijalnoj ravni Velike Morave. prosečne visine 105 m. Vode Na raznovrsnost hidroloških karakteristika opštine Lapovo uticali su reljef. Lapovsko nisko pobrđe predstavlja krajnji izdanak Rudnika.99 m3/s. regulisanim tokom ova reka protiče kroz jugoistočni deo opštine Lapovo. posle reke Jasenice. Podzemne vode su od velikog značaja za opštinu Lapovo. najveće planine Šumadije i umnogome je okarakterisano niskim. Sliv Velike Morave čini 41.ispred ušća reke Lepenice u Veliku Moravu. U njenoj inundacionoj ravni. među kojima su plitke doline tekućih voda i suve jaruge. Lepenica je. Uticaj čoveka na promene fizičko-geografskog procesa u dolini i slivu Velike Morave doveo je do eksternog režima koji se ogleda u maksimalnom proticaju od 2. U gornjem delu rejona Brzan . reka Lepenice i Rače. Na teritoriji opštine zastupljene su podzemne i površinske vode. uz prisustvo ostalih faktora. 4 . Predstavlja tipičnu ravničarsku reku koja nema ustaljeno korito. Lepenica se ubraja u reke siromašne vodom.5% površine Republike Srbije. tako da na njenoj teritoriji nema visinskih masiva. zahvata istočni deo opštine. u predelu Bagrdan Lapovo. zajedno sa svojim prirodnim nastavkom Južnom Moravom. Ovakva konfiguracija terena. Površinske vode su od izuzetnog značaja za privredu opštine Lapovo. danas o tome nema ni pomena.600 m3/s i minimalnom od 26 m3/s. nedaleko od opštine Lapovo i ušća u Veliku Moravu. na 107m prosečne nadmorske visine. na teritoriji opštine Lapovo. bliže ušću reke Lepenice. Ovaj aluvijon između Bagrdana i Lapova različite je debljine. debljina ovog sloja se povećava. Svojim donjim. pored starog korita koje pripada opštini Lapovo. iznosio je 1. gde je zaostala veća mrtvaja. Inundaciona ravan Velike Morave. Niski deo opštine Lapovo je u aluvijalnoj ravni. Lepenice i Rače. Već smo napomenuli da se opština Lapovo nalazi na desnoj strani središnjeg toka Velike Morave. iznosi 19 m. omogućava gajenje raznovrsnih poljoprivrednih biljnih kultura. vegetacija i delovanje stanovništva. Planine Opština Lapovo smeštena je na aluvijalnim ravnima Velike Morave.4 km.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza reljefa koji pripada lapovskoj opštini je deo doline Velike Morave i njenih pritoka. Značajan deo teritorije opštine izgrađen je od rečnih nanosa koji su prepoznatljivi kao bogati kolektori sa odličnim mogućnostima eksploatacije podzemnih voda. Iako postoje podaci da se na ovoj reci nekada obavljala plovidba. Ukupna dužina ove reke na teritoriji opštine Lapovo iznosi 12 km. dostižući vrednost od 6 do 8 m. Lepenice i Rače. umnogome karakterišu niske. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 16 . najveća pritoka Velike Morave. neregulisanog toka podignut je nasip koji štiti naselja od poplava. između njenih pritoka. njenih pritoka. tragovi napuštenog korita nalaze se u potesu Krivaja i severno od potesa Dubova. pre svega zbog slabe izdašnosti izvora. Prema nekim starijim podacima. njen prosečan godišnji proticaj kod vodomerne stanice Rogot. pak. raspljoštene i blage kose i kosice.

To uslovljava dugo trajanje vegetacionog perioda.6 h/dan Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 17 . najhladniji mesec bio je januar 1963. uočeno je da u decembru mesecu nebo najviše biva pokriveno oblacima. od značaja za hidrološke karakteristike lapovskog kraja su i manji vodotoci: Kusi.8°C. dok je najtopliji bio avgust 1992. Pored navedenih vodotokova. presušuje.prosečno 293. jeseni neznatno toplije od proleća i umereno topla leta. Tokom posmatranog perioda 1961 – 2000. Srednje godišnje vrednosti atmosferskog pritiska se kreću u intervalu od 1000 do 1004 mb. Srednja višegodišnja količina padavina iznosi 641.8mm (registrovane 1970.prosek 36 l/m2 – Prosečan broj sunčanih sati . oko 8.4°C). godina kada je srednja godišnja temperatura iznosila 9. tokom leta.8 mm (registrovane 1982. ali da su u aluvijalnim ravnima Velike Morave i Lepenice nastala jezera.7°C).STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Rača je reka koja teče severnim delom opštine Lapovo dužinom od 7 km i čini prirodnu granicu opštine. dok je tokom avgusta najvedrije. Klima Sa stanovišta klimatskih karakteristika. Najhladniji mesec je januar (prosečna temperatura iznosi 0.prosečna temperatura 22. Najniže sume trajanja sunčevog sjaja javljaju se u decembru (srednja vrednost za decembar iznosi 56. Period sa srednjom dnevnom temperaturom iznad 5°C traje dosta dugo: počinje u prvoj polovini marta. U pomenutom posmatranom periodu. a završava krajem novembra.80 – Broj dana pod snegom .2000.36 (najviše ih je u januaru . Veće od njih nalazi se nedaleko od ranžirne železničke stanice. Na kraju ovog dela u kojem su predstavljene hidrološke karakteristike lapovske opštine treba istaći da na njenoj teritoriji nema veštačkih akumulacija.2% – Prosečne godišnje padavine 642 l/m2 – Broj dana sa jako niskom temperaturom (ispod nule) .8°C. a manje kod varošice Lapovo. najmanja tokom februara. godine).4°C.2% – Najsušniji mesec april . Grabovački. do 2454 časova (2000. marta i januara. – Najhladniji mesec januar . Srednja višegodišnja temperatura vazduha iznosi 10. Godišnje sume trajanja sunčevog sjaja (insolacije).prosečna vlažnost 68.1°C – Prosečna godišnja temperatura 11. godine). Sipićki i Žujevački potok.5.prosečna vlažnost 83.4°C – Najvlažniji mesec decembar . Važno je spomenuti da je najhladnija bila 1976. Srednja suma za datu stanicu iznosi 2070 časova tokom jedne godine. godina.5 meseci. godine) do 906. Ova reka ima ekstremni režim i može se reći da pripada povremenim vodotocima jer za vreme sušnih godina. Srednje godišnje količine padavina kreću se u intervalu od 461.4°C – Najtopliji mesec jul . Kazanski. dok su najviše vrednosti karakteristične za letnji period . kako beleži meteorološka stanica Ćuprija čije se delatnosti odnose i na opštinu Lapovo.13) – Najviše padavina u junu . odnosno 5. a najtoplija 2000. srednji proticaj reke Rače iznosio je 1.5 m3/s.67 časova dnevno.6mm. Postoje dva ovakva jezera. godine).7 časova godišnje). Liparski. u udubljenjima nastalim nakon eksploatacija peska i šljunka. kreću se u intervalu od 1820 časova (1978. a najtopliji je juli (srednja mesečna temperatura je 20. Srednja višegodišnja vrednost iznosi 1002 mb U daljem tekstu izneti su podaci koji se odnose na klimatske parametre opštine Lapovo.5 časova za juli mesec. godina. opštinu Lapovo odlikuje umereno-kontinentalna klima relativno hladne zime. Prema podacima koji se odnose na razdoblje 1961 . srednja godišnja vrednost relativne vlažnosti vazduha iznosila je 75%. Najveća količina padavina je tokom juna i maja.prosek 85 l/m2 – Najmanje padavina u februaru . Prema ranijim ispitivanjima. godona sa srednjom temperaturom od 12.prosečna temperatura 0. godine. Slatinski.

dolinama reka Lepenice i Rače.Natalinci . uz blizinu toka Velike Morave. godine kojom manastiru Ravanici dodeljuje određene oblasti. svedoči dokument. Na kraju navodimo i udaljenosti oštine Lapovo od susednih opština i većih gradova u Republici Srbiji. opština Lapovo je svilajnačkim putem povezana sa Resavom. između ostalih i selo Šavče. Udaljenost od grada Kragujevca iznosi 31 km. Na drugoj strani. na mestu nekadašnjeg rimskog naselja. Danas se javlja u vidu modernog autoputa E-75 u dužini od 8. Najstariji tragovi naselja pronađeni su na prostoru između ranžirne i putničke železničke stanice. Velikomoravskog puta meridijanskog pravca (S–J) odvajaju uporednički putevi.Atina u dužini od 8. od opštine Kraljevo 82 km. postojalo je srpsko srednjovekovno naselje na potesima Klenovac i Samarna.5 km i sa železničkim čvorom upravo na teritoriji opštine. O tom naselju svedočili su ostaci crkve na Klenovcu i staro groblje kod Samarne. U ranom srednjem veku. pored Lapova obeležena su naselja Batočina i Crni Kao. U Povelji knjeginje Milice iz 1395. Te zidine su se protezale na naseobinskom prostoru današnjeg naselja i preko železničke pruge.Topola Aranđelovac . preko susednog Markovca. godine kao selo pod imenom Žabare ili Žabarci. spaja Lapovo sa Ibarskom magistralom. Lapovo se prvi put pominje 1476. Pored ovog.Rača . od opštine Jagodina 29 km. ukazuju da opština Lapovo ima izuzetno povoljan geostarteški položaj koji se ogleda u dobroj povezanosti sa ostalim delovima Republike Srbije. odnosno drumske komunikacije.Lazarevac koji. Selo je. nekada locirano južno od današnjeg naselja. pružajući se pravcem sever . prema istoku. povezuju opštinu Lapovo sa gradom Kragujevcem i opštinom Kraljevo. Pored ovih. važne saobraćajnice predstavljaju transverzalni komunikacioni pravci dolinama Lepenice i Rače. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 18 . pak. Iz ovih sačuvanih podataka zaključujemo da je Lapovo naselje srednjovekovnog porekla. od grada Beograda 106 km. od grada Niša 129 km. Istorijski podaci Arheološki nalazi na teritoriji opštine Lapovo i njenoj okolini ukazuju na mogućnost bitisanja praistorijskog čoveka na tim prostorima. od opštine Velika Plana 21 km. Kubršnice i Peštana vodi magistralni put Markovac . Prva od navedenih komunikacija koja se pruža dolinom Velike Morave. železničko-drumska udvojena Balkanska magistrala kao i lepenička i račanska transverzala u obliku železničko-drumske. Postojeće saobraćajnice. postojalo je i srednjovekovno naselje koje knez Lazar spominje u Povelji iz 1381. Navedenim prirodnim pravcima vode vrlo značajne komunikacije – uzdužna. Savremeni asfaltni put i železnička pruga koji vode dolinom reke Lepenice. dobro vojvode Mihajla u Hlapovoj Poljani (Lapovo). Jasenice. o kojem svedoče ostaci zgrada i zidova. U antičko doba. od opštine Svilajnac 10 km. osnovano je rimsko naselje na lokalitetu Šavac.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Geostrateški položaj Opština Lapovo smeštena je na mestu gde se od tzv. kao i u obliku međunarodne železničke pruge Beograd Skoplje . idući severno od antičkog naselja. na kosi Šavac.jug.7 km na teritoriji lapovske opštine. Lapovo je označeno kao naselje bronzanog doba. od davnina je imala veliki značaj. Obe ove saobraćajnice vode središnjim delom opštine Lapovo. neposredno blizu mesta gde je postojalo pomenuto praistorijsko naselje. Na karti praistorijskih nalazišta centralne Srbije. Na ovoj karti. od opštine Rača 12 km. U najstarijem sačuvanom turskom katastarskom popisu Smederevskog sandžaka. Dolinom reka Rače. godine pominje se.

uglavnom bogatih humusom. prelazi u sivu. pre svega zahvaljujući njegovom izuzetno povoljnom geostrateškom položaju. počev od dubokog oranja. odnosno u potestu Ključ. na teritoriji današnje opštine Lapovo. Aluvijalna smonica. kreće se od 85 do 185 cm. Selo Lapovo se prvi put pominje u turskim spisima pod imenom Lipova 1516. a potom u današnji Donji kraj. uočavamo da preovlađuju dva tipa: gajnjača i aluvijalna zemljišta. veka). pri čemu je razvijenost aktivnog horizonta od 30 do 50 cm. mogu postići visoki prinosi. uništavanjem šuma i delovanjem atmosferskih pojava. u njegovom Donjem kraju. dopušta primenu agrotehničkih mera. Aluvijalna zemljišta pokrivaju preostalih 55% lapovskog atara i to njegov središnji i istočni deo. veka naselje Lapovo se. Tokom austrijske okupacije severne Srbije (prva polovina 18. Sredinom 18. rasprostranjeno je duž obala Velike Morave i Lepenice. Gajnjača u opodzoljavanju predstavlja zemljište sa lošijim osobinama u odnosu na pravu gajnjaču. pogodno za ratarsku proizvodnju. a ilovastog je i glinovitog mehaničkog sastava. Najčešće je smeđe boje koja. u tešku ilovaču. a 1788. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 19 . Mogućnost aktivnog sloja je 130 cm i kod pojedinih lokacija sadržaj humusa može značajno varirati. uz redovnu primenu agro-tehničkih mera i šireg navodnjavanja. ovoga puta pod sadašnjim imenom Lapovo. uz odgovarajuću primenu agro-tehničkih mera. Ovakvo zemljište je lako obradivo. Nakon osnivanja Donjeg kraja. Aluvijum predstavlja duboko. Boja humusnog horizonta prave gajnjače najčešće je smeđa. premešta iz potesa Ključ u potes Kace. Spajanjem Donjeg i Gornjeg kraja nastalo je današnje naselje. Gajnjača je tip zemljišta koji pokriva 45% lapovskog atara. Ovo zemljište. Nastala su taloženjem rečnog materijala nakon izlivanja reka Velike Morave. razlikuje se od lepeničkog koji se može svrstati u ilovaču. bogato humusom. jer je rastresito po površini. godine u naselju sagrađena crkva. stanovništvo iz okoline Miljkovog manastira seli se u današnji Gornji kraj. naselje Lapovo je brojalo 23 srpske kuće i jedan turski konak na drumu. Sredinom 18. primene đubriva do navodnjavanja. Aluvijalna tla spadaju u grupu plodnih zemljišta. a na većim dubinama. rastresito zemljište. veka Lapovo je uneto u kartu Hominovih naslednika pod imenom Lupova. Ona predstavlja sekundarni tip zemljišta lapovskog atara. između sela Markovca i Batočine. računajući od površine do matičnog supstrata. Može se reći da ima visoku poljoprivrednu vrednost i da se. Mogućnosti ovog zemljišta kreću se od 70 do 130 cm. a najčešće varira od 100 do 140 cm. a na pojedinim lokacijama je i veća. a nastala je od smonice. tip zemljišta koji je zastupljen u središnjem delu lapovskog atara i duž obala reke Rače. tzv. da bi 1896. Smatra se da je ovo zemljište. Ovo zemljište se na teritoriji lapovskog atara javlja u dva oblika: aluvijumi i aluvijalne smonice. prema izvesnim spisima.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza bilo smešteno ukraj Carigradskog druma. moravski aluvijum koji spada u grupu lake ilovače. pogodno za proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura. Ovo zemljište spada u grupu srednje dubokog i dubokog. Tako je 1826. Na teritoriji lapovskog atara javlja se u dva oblika: prava (očuvana) gajnjača i gajnjača u opodzoljavanju. Prirodne karakteristike Posmatrajući pedološki sastav zemljišta opštine Lapovo. Sadržaj humusa u ovom zemljištu kreće se od 3 do 4%. Debljina aluvijuma iznosi 2 m. Lepenice i Rače. Nakon oslobađenja od Turaka otpočinje veoma brzi razvoj naselja Lapovo. pokriva 30% površine pomenute teritorije. na većim dubinama. usled poplava. godine i u Šumekovu kartu. veka).stočarima. Sa morfološkog aspekta. Prema zapisima austrijskog špijuna Mitesera (kraj 18. Mogućnosti ovog zemljišta. prostirući se na oko 25% lapovskog atara. godine kraljevim Ukazom bilo proglašeno za varošicu. Iako ima relativno plitku izdan. naselje Lapovo se nalazilo na ušću Lepenice u Veliku Moravu. godine kao selo naseljeno vlasima .

P2=3-6. brest. Tehnoing Beograd. Neplodno Svrhe 0 0 0 0 0 0 Zauzeća 0 0 0 Izvor: Srbijašume Rude Aluvijalni nanosi Velike Morave sadrže ogromne rezerve šljunka i peska koji se. u graničnom području opština Lapovo i Svilajnac. U sledećim tabelama dati su rezultati koji se odnose na posmatrane bušotine tokom navedenog projekta. Šumsko Svega Šume Kultura zem. Pored toga. Hemijski satav kvarca izgleda ovako: SiO2=87. Perspektivne sirovine koje bi trebalo istražiti su ležišta krečnjaka. u prvom redu kvalitetni šljunkovi eksploatisani iz aluvijalnih naslaga Velike Morave. u potesu Gvozdenjak.85%. tzv.54%.58%. mineralne. U zapadnom delu teritorije opštine. CaO=2. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 20 . geotermalne vode i drugi potencijalni resursi Projektom Detaljna hidrogeološka i geofizička istraživanja na području opštine Lapovo u cilju utvrđivanja i korišćenja termomineralnih voda i hidrogeotermalne energije koji je sprovela opština Lapovo u saradnji sa preduzećem Tehnoing iz Beograda. crvena vrba i topola.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Šume Šumske površine zahvataju blizu 400 ha ukupne površine opštine. nalazi se drugo ležišta šljunka. utvrđeno je da na teritoriji opštine postoje dovoljne količine podzemnih termomineralnih voda za potrebe banjskog turizma. eksploatišu iz njenog priobalnog pojasa. Na teritoriji Lapova ima nekoliko većih šljunkara. Uzvodno. Svega Državno Privatno Ukupno 0 374 374 Šume i šumsko zemljište Šum. za građevinske potrebe.32% i MgO=2. u susednom meandru na lokalitetu Vrbak. zastupljeni su i drugi lišćari: bela vrba. U tabeli koja sledi data je struktura šuma na teritoriji opštine (u ha). juvelirni kamen i dr). ranije korišćenog za građevinski materijal i ležišta arhitektonskog (ukrasnog) kamena. 1 Minerali. 0 374 374 0 374 374 0 0 0 0 0 0 Svega 0 0 0 Ostalo zemljište Za ost. nekada je eksploatisan manji. potvrđena je mogućnost eksploatisanja termomineralne i mineralne vode radi flaširanja iste. Aluvijalni sedimenti Velike Morave su potencijalni nosioci rasipnih ležišta korisnih minerala koji mogu da imaju primenu u raznim granama industrije i zanatstva (industrijska sirovina. Glavni predstavnici šumskog pokrivača su lišćari: bagrem. Ležišta šljunka se eksploatišu iz doline i korita Velike Morave istočno od Lapova. kao i hidrogeotermalne energije za eventualno zagrevanje privrednih i stambenih subjekata. 1 Projekat: Resursi nemetaličnih sirovina na području opštine Lapovo. Na podvodnim terenima pored reka. iz sprudova sedimenata korita oko velikih meandara reke (meanadar Lapovski ključ pripada opštini Lapovo). opštinski majdan kamena. sportsko-rekreativnog centra. Do sada otkrivene najznačajnije pojave nemetaličnih mineralnih sirovina na terenima opštine Lapovo su one koje mogu biti „privedene” u ležišta građevinskog materijala. klen i cer.

termalne vode 440-470m 45°C termalna voda 495-515m.0-420m) Srednji miocen (420-530m) Donji miocen (530-620m) Rased na dubini 630-660m Oligomiocen (660-830) Paleoreljef na dubini 850m Krajnja dubina 700m pijaća voda 270-350m.0-430m) Srednji miocen (430-530m) Donji miocen (530-560m) Rased na dubini 560-580m Paleoreljef na dubini 620-640m Krajnja dubina 620m pijaća voda 150-240m. temperature od 55°C . U ovoj grupi su okoline lokaliteta druge kategorije. vodu i zemljište. 50°C . termalne vode 550-580m 45°C termalna voda 610-640m. navedenoj u podacima Prostornog plana Republike Srbije (PPRS). 55°C termalna voda 580-620m. na rastojanju od 10 km. u pravcu dominantnog vetra: velikih zagađivača.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Bušotina La-1 Gornji miocen (0. 70°C temperature veće od 65°C temperature veće od 60°C temperature veće od 70°C predložena dubina 650m Bušotina La-4 Gornji miocen + kvartar (0. 45°C -50°C termalna voda 530-560m. komunalnim otpadom i saobraćajem. Lapovo pripada trećoj kategoriji. srednjih zagađivača (u koje spadaju i koridori auto-puta) i malih zagađivača. 40°C termalna voda 475-530m. termalne vode 510-530m 45°C termalna voda 560-580m. neprijatnim mirisima. 55°C temperature veće od 75°C temperature veće od 75°C predložena dubina 660m Životna sredina Prema kategorizaciji lokaliteta (na osnovu vrste i količine zagađivača). ispoljili bi se na celokupnu ekosistemsku ravnotežu i pojedinačne elemente: vazduh.60°C predložena dubina 540m Bušotina La-2 Gornji miocen (0. 55°C termalna voda 630-660m. termalne vode 240-430m 45°C termalna voda 430-475m. ali je uočen problem ugrožavanja prostora bukom. Ne postoje lokaliteti na kojima je prekoračena granica zagađenja toksičnim materijama i štetnim energijama. 65°C temperature veće od 65°C temperature veće od 75°C predložena dubina 590m Bušotina La-3 Gornji miocen + kvartar (0.0-550m) Srednji miocen (550-650m) Rased na dubini 650-660m Oligomiocen (700-900) Krajnja dubina 720m pijaća voda 220-330m. industrijskim. Potencijalni negativni efekti koji bi mogli nastati ukoliko se ne primeni savremeni način planiranja prostora sa ekološkog i aspekta zaštite životne sredine.55°C temperature veće od 60°C na dubini 540m.0-500m) Srednji miocen (500-600m) Donji miocen (600-680m) Rased na dubini 680-700m Paleoreljef na dubini 730m Krajnja dubina 730m pijaća voda 350-390m. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 21 .

na ovom području se nalazi i izvorište vodosnabdevanja “Garevina”. Kako je tendencija razvoja Lapova usmerena ka razvoju industrijskih zona. strujanje vazduha i sl).STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Vazduh Problematika aerozagađenja. dok kroz samo naselje protiču Kazanski i Liparski potok. može se reći da postoje zagađivači koji narušavaju kvalitet površinskih i podzemnih voda. zatim magistralna. neadekvatno deponovanovanog otpada. Velike površine plodnog zemljišta promeniće namenu i biti pretvorene u građevinsko. s druge strane) i otpadne vode sa ranžirne i dezinfekcione stanice koje se.Niš (Е-75). Pozitivna aktivnost tumačena i kao jedna od mera preduzetih zarad poboljšanja kvaliteta vazduha je gasifikacija opštine koji se već sprovodi. ireverzibilnih promena koje nastaju nakon prevođenja poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. železnička pruga Lapovo . ispoljava se na različitim stepenima organizacije sistema. kvalitet vazduha neposredno je zavistan od klimatskih odlika i vremenskih prilika (padavine. Naglašeno saobraćajno opterećenje infrastrukturnih sistema znatno utiče na kvalitet vazduha. Rača. dominira kao značajna nus pojava. Takođe. Imajući u vidu zone auto-puta. Takođe. posebno na područjima koja su u direktnom kontaktu sa saobraćajnim tokovima. usled trajnih. neprečišćene. neophodan je kontinuirani monitoring (nekoliko godina) velikog broja parametara koji utiču na kvalitet vazduha. i veliki broj neadekvatnih septičkih jama. prate sam razvoj industrijskih zona. jedna od mera zaštite voda bila bi izgradnja sistema za predtretmane (u okviru proizvodnih pogona) i izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. generalno. Na kvalitet zemljišta utiču svi faktori koji se odnose na kvalitet voda. S obzirom da stalni monitoringa kvaliteta vazduha nije uspostavljen.Kragujevac. tako da se i atmosferske otpadne vode javljaju kao uzročnici zagađenja voda na teritoriji opštine. Voda Na teritoriji opštine Lapovo postoje značajni vodotokovi: Velika Morava. Kako bi se dobili ralevantni pokazatelji stanja aerozagađenosti nekog područja. samo je najuži. a na ovoj teritoriji je lociran i železnički čvor Lapovo. pre svega treba izdvojiti drumski i železnički saobraćaj kao i individualna ložišta. železnice. Lepenica. Medj' glavnim uzročnicima zagađenja površinskih i podzemnih voda na teritoriji opštine izdvajaju se komunalne i industrijske otpadne vode (nepostojanje kanalizacionog sistema s jedne. Teritorijom Lapova prolazi deonica auto-puta Beograd . centralni deo naselja priključen na kišnu kanalizaciju. lociranih na bilo kom području. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 22 . Tokom intenzivne urbanizacije. procena stanja njegovog kvalteta može se prikazati na osnovu prisutnih emitenata zagađujućih materija. Pored toga. aktuelna na globalnom nivou. odvode do starog korita Lepenice i tu ispuštaju. Ovakvi sistemi za prečišćavanje otpadnih voda. obradivih poljoprivrednih površina. njihovog razmeštaja. dvokolosečna pruga međunarodnog karaktera Beograd Niš. Od potencijalnih zagađivača vazduha na području Lapova. Zemljište Industrijski razvoj Lapova umnogome će uticati na degradaciju zemljišta. kapaciteata na teritoriji opštine i bliže okoline.

Prema podacima iz popisa stanovništva sprovedenog 2002.228 stanovnika 11% manje u odnosu na popis sproveden 1971. godine. Vidljivo je variranje broja stanovnika do 20. 2002. a 14 % manje u odnosu na popis iz 1991. Popis 2002.69 70 . Popis 1991.34 35 .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Stanovništvo Nakon uvida u podatke koji se odnose na poslednja tri zvanična popisa stanovništva.49 50 . Popis 2002. u znatno većoj meri.29 30 . najveći broj stanovnika je starosti između 40.39 40 . manja. 532 583 705 861 731 553 591 753 805 706 372 401 496 449 320 283 15 9156 1981. Popis 0-4 5-9 10 . uslovljen sekularnim padom nataliteta. godine starosti. Izvor: Republički zavod za statistiku 6000 5000 4849 4782 3000 2000 1000 0 m ž m ž m ž 3978 m Popis 1971. godine. u najvećoj meri.19 20 . odnosno migracije mlađeg stanovništva. i 49. godine. svedoči da je opština Lapovo brojala 8. ženska populacije je 6. bitna komponenta demografskog procesa. Popis 1981. 543 577 607 596 549 562 701 821 715 503 562 628 723 564 275 451 103 9480 2002.54 55 . može se konstatovati neprekidan pad broja stanovnika opštine Lapovo.4% brojnija u odnosu na mušku. 319 429 521 499 559 494 485 499 628 694 592 424 469 503 530 544 39 8228 Izvor: Republički zavod za statistiku 4250 ž 4000 4491 4665 4649 4831 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 23 . odnosno 8. može se uočiti veća brojnost ženske populacije svake popisne godine.74 75 i više nepoznato Ukupno 1971. Poslednji zvanični popis stanovništva iz 2002. dok je ostalih godina.59 60 .14 15 . Na strukturu stanovništva prema starosti uticali su smrtnost u manjoj. godine (694). izražena u procentima. pre svega onim u okruženju. odnosno nataliteta. Popis 1981. 10000 9500 9000 8500 8000 7500 Popis 1971.4% ukupne populacije opštine. 8228 9156 9631 9480 Izvor: Republički zavod za statistiku Struktura stanovnika Polna struktura stanovništva Posmatrajući polnu strukturu stanovnika (prema podacima pruzetim iz poslednja četiri zvanična popisa). 611 626 548 584 723 850 757 526 620 695 822 682 337 344 399 496 11 9631 1991. Na ovakav demografski balans uticala je i prirodna depopulacija kao druga. a proces starenja je. Popis 1991.24 25 . godine.64 65 . Starosna strukutura stanovništva Struktura stanovništva opštine Lapovo prema starosti formirana je direktnim dejstvom fertiliteta. Opština Lapovo spada u grupu malih opština te je uočljiva migracija stanovništva ka većim privrednim centrima.44 45 . dominacija.

odnosno bez školske spreme ili sa završenih 3 razreda osnovne škole.2%). Urbano stanovnistvo živi u varoši Lapovo i čini 90. obraz.6% posmatrane populacije bez osnovnog obrazovanja. 4-7 razr. Ovaj pad se posebno uočava u broju maloletnog stanovništva uzrasta do 15 godina čija je brojnost smanjena za 26. Gustina naseljenosti opštine je 149.6%.2% Izvor: Republički zavod za statistiku Na osnovu podataka preuzetih iz popisa stanovništva sprovedenog 2002. Seosku sredinu prati depopulacija usled prestanka biološkog obnavljanja.14 960 781 15–27 1467 1360 60 i više 2013 2046 Radno Radno sposobno Žensko muško žensko (15-49) sposobno svega (%) (15-64) (15-59) 5279 5088 2840 2685 2439 2403 2164 1885 55. godine. spreme škole škole Ukupno Muško Žensko 6959 3367 3592 287 66 221 208 47 161 1360 520 840 1670 736 934 2937 1721 1216 Više obraz. 767 488 7 . Stanovništvo starije 15 i više godina prema polu i školskoj spremi. da se uočiti dominacija urbanog u odnosu na ruralno stanovništvo opštine Lapovo. 235 126 109 Visoko Nepozn. ali i migracija stanovništva prema urbanim i područjima atraktivnijim za život i rad. obraz. dok u selu Lapovo živi 806 stanovnika 9. Ženska populacija. 1991. Na osnovu ovih podataka.6 st/km2 Osnovni kontigenti stanovništva Broj stan.7 61.5%. uočava se smanjenje radno aktivnog stanovništva za 3. dok je 26. Ispod 7 god. Osnovno Srednje Ukupno školske osnovne osnovne obraz. izuzev grupacije stanovništva starijeg od 60 godina. Bez 1-3 razr. uočava se dominantnost ženske populacije u grupacijama sa nižim obrazovanjem. 123 77 46 139 74 65 Izvor: Republički zavod za statistiku U obrazovnoj strukturi stanovništva starijeg od 15 godina uočava se da najbrojniju grupaciju čine osobe sa srednjim obrazovanjem (42.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Odnos urbanog i ruralnog stanovništva 9.8% Urbano stanovništvo Ruralno stanovništvo 90. Samo osnovno obrazovanje ima 24%.8%. po popisu 2002.84 Izvor: Republički zavod za statistiku Statistički podaci pokazuju tendenciju opadanja brojnosti svih posmatranih grupacija stanovništva tokom poslednjeg popisnog perioda. 2002. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 24 . Prema podacima koji se odnose na isti popisni interval. čini preko 77% posmatrane populacije.2% ukupne populacije opštine. u obema grupama.

5% 1-3 razr. broj domaćinstava je veći 2.6 broj 151 147 129 144 134 141 129 Umrli na 1000 stanov.7 -7. dok ostatak čine nezaposlena lica koja traže posao ili.5 9 9. 2003. do 1 god. Broj živorođenih na 100 stanovnika 2006. 2000. 2002/1991 Ukupno Stanovi Površina m 2 2002/1991 2567 3.3 Prirodni priraštaj broj -62 -71 -51 -71 -60 -81 -53 Brakovi razvedeni 5 30 12 11 8 15 16 na 1000 zaključeni stanovnika -6.0% Bez školske spreme 19.7 16. 3003 21 Izvor: Republički zavod za statistiku 3493 2642 Prema zvaničnom popisu iz 2002.4% 2.0% 4.493. 2006. po popisu 2002. dostigao je nivo iz 2001. 48.2% 24.6 17.8 -6. a broj stanova za 4%. Od ovog broja. 2001.7%. lica koja su privremeno prekinula svoja zanimanja.2 -6. pak. broj aktivnih stanovnika opštine Lapovo je 3.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza 1.2‰. godine. osnovne škole Osnovno obrazovanje ` Srednje obrazovanje 42. Aktivno stanovništvo ukupno Obavlja zanim.7 -7.2 7.9% obavlja neko zanimanje.2 15.7 8. Domaćinstva prema broju članova Domaćinstva Ukupno prosečan br. imajući uvek negativnu vrednost. čl.4 9.7 46 37 47 38 46 40 34 Izvor: Republički zavod za statistiku Prirodni priraštaj opštine Lapovo varirao je tokom posmatranog perioda. godine -10. Živorođeni broj 89 76 78 73 74 60 76 na 1000 stanovnika 9.4 -10.21 102.7 17.7 16.0% Više obrazovanje Visoko obrazovanje Nepoznato Izvor: Republički zavod za statistiku Stanovništvo prema aktivnosti. osnovne škole 4-7 razr. Izdržavano stanovništvo čini 36.8% 3.5 9. 2005.21 članom. Ovakve vrednosti prirodnog priraštaju su jedan od glavnih razloga umanjenja populacije opštine.567 domaćinstava sa prosečno 3.5% ukupne populacije opštine. godine. 2004. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 25 .4 16. 2002. Lica sa ličnim prihodom 1711 Na raduIzdržavano stanovništvo boravku u inost. 16.2 -8. Vitalni događaji God.7 3119 222068 104 Izvor: Republički zavod za statistiku Prema poslednjem zvaničnom popisu opština Lapovo je imala 2. da bi najnižu dostigao 2004.1% 3. U odnosu na prethodni popis.

Ostalo 29 ateisti Islam Ostali 1 Romi Srbi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 26 . najzastupljenija religija u opštini Lapovo je pravoslavno hrišćanstvo (98.6%.0.6%). Neopredeljeni Nacionalnost Makedonci Nepoznato 28 Muslimani Crnogorci Hrvati Broj 8118 8 18 - 27 - 18 Izvor: Republički zavod za statistiku Religija Pro-orjentalna kutura Pravoslavci Protestanti Nepoznato 51 Neodlučni Katolici Religija Broj 1 2 8117 0 0 2 26 Izvor: Republički zavod za statistiku Shodno nacionalnoj strukturi stanovništva.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Etnička pripadnost stanovništva Prema nacionalnoj strukturi stanovništva u opštini Lapovo najbrojniji su Srbi .33%.98. Među nacionalnim manjinama prednjače Romi .

U skladu sa Zakonom. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine. imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor. donosi budžet i završni račun opštine. Skupština opštine je predstavnički organ kojeg čine odbornici. Skupština opštine: donosi Statut opštine i Poslovnik skupštine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Lokalna samouprava Organizacija lokalne samouprave opštine Lapovo uspostavljena je u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. organi lokalne samouprave opštine Lapovo su Skupština opštine. organizuje rad Opštinskog veća. Odbornike biraju građani na neposrednim izborima. stara se o izvršavanju poverenih poslova iz okvira prava i dužnosti Republike. Za neposredno sprovođenje i izvršavanje zakona. obrazuje se Opštinska uprava kao jedinstvena služba. u skladu sa Zakonom i Statutom opštine Lapovo. Opštinsko veće: utvrđuje predlog odluke o budžetu opštine. izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine i predsednika opštine. predsednik opštine i Opštinsko veće. poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa Zakonom. utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom. čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute. kojima se utvrđuje broj i struktura zaposlenih. donosi propise i druge opšte akte. opštinskih i drugih propisa. Opštinska uprava: priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine i predsednik opštine. raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine. pomaže predsedniku opštine u vršenju drugih poslova iz njegove nadležnosti. ustanova. pokreće postupak za zaštitu prava lokalne samouprave pred Ustavnim sudom. ustanove i organizacije. postavlja i razrešava sekretara skupštine. naredbodavac je za izvršenje budžeta. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana. na predlog predsednika opštine. u skladu sa zakonom. grba i drugog obeležja opštine. tajnim glasanjem. daje saglasnost na upotrebu imena. predlaže odluke i druge akte koje donosi Skupština. postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave. kao i način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine. osniva službe. komunalna javna preduzeća. donosi poslovnik o svom radu. usvaja akt o javnom zaduživanju opštine. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom. Predsednik opštine vrši izvršnu funckiju u opštini: predstavlja i zastupa opštinu. odnosno načelnike uprava. rešava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 27 . preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine. donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti. bira predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine i na predlog predsednika opštine bira Opštinsko veće. odlučuje o sredstvima u državnoj svojini u skladu sa Zakonom. U skladu sa Zakonom. saziva i predsedava sednicama Veća. vrši i druge poslove utvrđene Zakonom. Opštinsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcija predsednika opštine i Skupštine opštine i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Opštinske uprave. daje konkretna zaduženja članovima Veća iz delokruga rada Veća. daje saglasnost na opšte akte korisnika budžeta. utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta. Statutom i drugim aktima opštine. organizacija i službi. utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji joj po ovom Zakonu pripadaju. Statutom opštine Lapovo i drugim zakonskim aktima i odlukama Skupštine opštine Lapovo. vrši nadzor nad radom Opštinske uprave. donosi urbanistički plan opštine i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta. usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave. izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu. kao i omogućavanje ostvarivanja prava građana. daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu. Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi Skupština opštine. ima isključivo pravo predlaganja akta o javnom zaduživanju opštine. na predlog predsednika opštine. postavlja i razrešava direktore komunalnih javnih preduzeća. Ima pet članova.

kao ni uslužni centar za građane. poslovi ličnih stanja građana. a kvalifikaciona struktura prikazana je u sedećoj tabeli. Lokalna samouprava opštine Lapovo ima 25 zaposlenih. Opština Lapovo nema ustanovljene funkcije opštinskog menadžera i glavnog arhitekte. preduzeća. obaveza i pravnih interesa. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine. Opštinska uprava opštine Lapovo organizovana je kao jedinstvena služba sa 4 osnovne unutrašnje organizacione jedinice: – Služba za skupštinske poslove – Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove – Odeljenje za privredu. Odeljenje za urbanizam. ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine. Opštinska uprava dužna je da građanima omogući nesmetano ostvarivanje njihovih prava. Opština ima 2 javna preduzeća: – JKSP Morava – JP Novi vek Ukupan broj radnika zaposlenih u navedenim preduzećima je 57. U cilju podsticaja lokalnog ekonomskog razvoja. Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove uređeno je kroz službe sa sledećim aktivnostima: poslovi pisarnice. predsednika opštine i Opštinsko veće. stambene i komunalne delatnosti čine sledeće službe: urbanizam. finansije i društvene delatnosti – Odeljenje za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti Služba za skupštinske poslove bavi se poslovima koji se odnose na Skupštinu opštine. matični poslovi i poslovi vezani za biračke spiskove. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini. finansije i društvene delatnosti organizovano je kroz službe koje se bave sledećim aktivnostima: finansijski poslovi. imovinsko-pravni poslovi i inspekcijski poslovi. društvena briga o deci. obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine i predsednik opštine. poljoprivreda i vodoprivreda. privatno preduzetništvo. Uprava poseduje 21 računar koji su povezani u Novelovu mrežu – paket Lira. opšti poslovi. daje potrebne podatke i obaveštenja. pruža pravnu pomoć. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 28 . sa dial-up i ADSL 1536/193 KBPS pristupom Internetu. poslovi iz oblasti društvenih delatnosti. Kvalifikaciona struktura: Visoka/viša stručna sprema 13 Srednja stručna sprema 8 Ostalo 4 Izvor: Lokalna samouprava Računarska opremljenost Opštinske uprave opštine Lapovo. Odeljenje za privredu.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana. Skupština opštine Lapovo je osnovala Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj opštine. sarađuje sa građanima i poštuje njihovo dostojanstvo. boračko-invalidska zaštita.

obavljaju delatnost 247 227 61 Zaposleni u pred. Broj zaposlenih Ukupno Žene (%) Društveni sektor Privatni sektor Broj zaposl. opština Lapovo je imala 1. Zaposlenost – Struktura Godina 2000. u fazi privatizacije ili stečaja. Na kraju posmatranog perioda 2006. zadrug.1% Broj lica koja samostalno obavljaju delatnost neprekidno se povećava tokom posmatranog perioda. zadrugama i dr. Povećanje broja lica koja samostalno obavljaju delatnost posledica je razvoja privatnog preduzetništva u koji su se uključila i lica koja su napustila rad u društvenom sektoru. 2003. Sa druge strane. 1500 izuzimajući 2004. smanjili broj zaposlenih otpuštanjem jednog dela radne snage. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 29 . 184 Lica koja samost.9 2064 2004 1945 1956 1857 1546 190 200 216 235 283 209 248 269 169 272 268 204 227 244 152 243 233 184 Izvor: Republički zavod za statistiku 11. 2004. 500 godine. 2006 odnosu na prethodnu godinu.8 2084 Zaposleni u pred. Ukupno žene (%) 2254 2204 2161 2191 2140 1755 23. Učešće ženske populacije u ukupnom broju zaposlenih lica opštine Lapovo je u svim popisnim intervalima bilo ispod 30% . ustan. u 2000.. 88. zadrug.755 0 registrovanih zaposlenih osoba.9% Zapos. 2006.8 29.8 25. 2005. organizac. delat. na 1000 stan. godine . 2003.6% u odnosu Izvor: Republički zavod za statistiku na početak posmatranog perioda. ustan. godine. odnosno 22. Godina 2001..7 22. i dr. što je. na 1000 stan. ustan. institucionalna podrška države (podška zapošljavanju i restriktivnija primena Zakona o radu Republike Srbije). 2005.. godinu. i dr. u istom periodu broj lica zaposlenih u društvenom sektoru neprekidno se smanjivao. Br. u pred. Njima je pružena efikasna.29. Lica koja sam. 2004.5 22. obav.. 2002. neprekidno 1000 umanjenje broja zaposlenih lica opštine Lapovo. Ukupno Svi sektori Industrija i rudarstvo 2268 Zaposleni Ukupno 21. predstavljalo umanjenje za18%. organizac.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Ljudski resursi i tržište rada Zaposlenost 2500 2268 2204 2191 1755 2000 Obrađeni statistički podaci koji se odnose na 2254 2161 2140 poslednjih 7 posmatranih godina pokazuju. sa izuzetkom 2006. organ. 2002. 2001.2 24. zaposl.9%. Ovo umanjenje broja zaposlenih opštine Lapovo posledica je neaktivnosti društvenih sistema koji su.najviše 2006.

0 30.1 1.0 10. zaštita - - 28 2 2 Izvor: Republički zavod za statistiku Druge komun.9 Obrazovanje Zdravstveni i socijalni rad Druge komun. 2004.0 Društv. iznajmljivanje 0. polit. šumarstvo i vodoprivreda Industrija i rudarstvo 51.. usluge Vađenje ruda i kamena 0.2 2.2 Zdravstvo i soc. osiguranje Finansi-ske i dr. 2000. osiguranje Finansijsko posredovanje Stambenokomunalne delatnosti 6 Državna uprava i socij.3 42 44 45 50 35 38 Finansijske i dr. društvene i lične usluge Poslovi sa nekretninama.7 0.6 - Saobraćaj.0 40.0 Godina Godina 26.6 3. opravka Saobraćaj i veze 160 Priloženi podaci za period 2001 – 2006.0 30.2 10. društvene i lične usluge Društv..0 5. usluge 21 23 27 27 25 61 62 62 62 58 25 56 60 Obrazovanje 4. skladištenje i veze Poslovi sa nekretninama. energije.0 20.3 40.3 45.0 15.0 40.1 Obrazovanje i kultura 66 78 69 2 81 69 71 68 Zaposlenost po sektorima delatnosti (%) – 2006. gasa Građevinarstvo Zanats-tvo 9 9 14 8 12 11 Finansijsko posredovanje 6.6 2084 Poljoprivreda i ribarstvo Građevi-narstvo 3 3 558 4 6 6 4 Saobraćaj i veze Poljoprivreda. zaštita Vodoprivreda 53 55 53 52 54 52 1.9 48 - - - 2 2 2 Trgovina na veliko i malo. zadrugama. 0.8 Industrija i rudarstvo 1546 Ukupno Ukupno 1857 1956 1945 2004 2064 0. 2001.0 60.7 7.3 2.0 2006.5 31.0 50.0 20. 30 .2 3. gasa i vode 76 Građevinarstvo 69 56 101 66 109 116 STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza 60 114 63 124 70 148 Građevinarstvo 1078 Trgovina na veliko i malo.0 25.0 0.7 Trgovina - - - - 0 0 Ribarstvo 4 Stambenokomunalne delatnosti Poljoprivreda i ribarstvo 2.6 3. ustanovama. se odnose na zaposlene u preduzećima. skladištenje i veze Ugostiteljstvo i turizam 859 802 493 745 1070 1093 - Proizvodnja elektr. zajednice i organiz.9 3.0 35. 2005. godina Zdravstveni i socijalni rad Zdravs-tvo i soc. polit. zajednice i organizac.9 - Šumars-tvo Zaposlenost po sektorima privredne delatnosti 2 Obrazovanje i kultura 688 648 480 484 633 662 Prerađivačka industrija - 3. 2002. iznajmljivanje Državna uprava i socij. energije. Zaposlenost po sektorima delatnosti (%) – 2000. opravka Saobraćaj. 2003. šumarstvo i vodoprivreda Vađenje ruda i kamena Prerađivačka industrija Hoteli i restorani 0. godina Proizvodnja elektr. organizacijama i malim preduzećima (do 50 zaposlenih) Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission Trgovina - - - - 0 0 Poljoprivreda.5 0.

bilo je 26.7 35. 2006. u strukturi nezaposlenog stanovništva. u istom periodu.8%. Ovaj sektor je. sektor saobraćaja upošljavao više od polovine svih zaposlenih lica opštine. prema poslednjim podacima koji se odnose na 2006. podatak treba uzeti sa rezervom.4 34. 2004.4 63.2 38.5 57. 2003. godinu. 2005. Nezaposlenost Statistički podaci govore da se nakon 1400 društvenih promena 2000. Učešće ove grupacije u ukupnom broju nezaposlenih lica opštine neprekidno je raslo da bi 2006. posluje 31. 2001.1 58.0 37. Učešće lica bez kvalifikacija u ukupnom broju nezaposlenih lica tokom posmatranog perioda je variralo. jeste sektor saobraćaja u kom.1 33. Ovaj 2000. Ovaj 800 trend se nastavio i u kasnijem periodu.1 73. godine. najveći udeo imaju nezaposlena lica koja prvi put traže posao.0 33. određeni broj prijavljenih lica radno aktivan.1 64.9 Na 1000 Stopa stanovnika nezaposlenosti 99 87 117 136 135 142 160 25.6 70. posledica programa racionalizacije radne snage u ovom sektoru. jer određeni Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje broj nezaposlenih lica nije evidentiran na tržištu rada. 2005.9 58. ali ne i evidentiran od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. Iz priloženih tabela može se uočiti da je najveće smanjenje broja zaposlenih nakon 2000. 772 794 961 1087 1132 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 31 .1 60.9 Izvor: Republički zavod za statistiku – Opštine u Srbiji. smanjili broj zaposlenih otpuštanjem jednog dela radne 0 snage (pre svega u sektoru saobraćaja). 2007. Učešće sektora industrije i rudarstva u ukupnom broju zaposlenih lica opštine Lapovo.9%.9 70.9% svih zaposlenih lica opštine.9 59. tačnije 51. upošljavao 40. 2004. 772 794 961 1112 1087 1136 1267 1132 Prvi put traže zaposlenje ukupno 578 588 707 780 702 692 746 647 % 74.5%.2 62.6 60. 2007.9 Bez kvalifikacija ukupno 287 307 342 413 366 405 469 419 % 37. 1136 1267 1112 Nezaposlenost .7 35. 2002. pre svega.2 34. od ukupno zaposlenih lica opštine tokom istog perioda. 2003.4 26. godinom. godine. koji su. Drugi po broju zaposlenih lica opštine Lapovo.0 30. iznoseći 37% 2007.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Najveći broj zaposlenih lica opštine Lapovo posluje u sektoru prerađivačke industrije. NSZ Tokom čitavog posmatranog perioda. 2002. godine dostiglo vrednost 58. godine bilo u sektoru saobraćaja što je. u 200 fazi privatizacije ili stečaja.9%.struktura Godina Ukupno 2000. 2001. Treba istaći da je na početku vremenskog intervala koji je predmet ove analize.6 37.7%.4 56.9 74. Učešće sektora trgovine znatno je manje . zaključno sa 2004.7 41. dok je. sa druge strane.6.0 Žene ukupno 497 502 604 661 614 649 736 689 % 60. broj 1200 nezaposlenih lica opštine Lapovo neprekidno 1000 uvećavao. 600 Porast broja nezaposlenih lica posledica je 400 neaktivnosti društvenih sistema. 2006.7 37.

3%. godine (21. Podaci ukazuju na neophodnost intenzivnog sprovođenja mera formalnog i neformalnog obrazovanja. 50 i više god. kao i strateških mera podrške zapošljavanju kako na lokalnom. 19 . tako i na nacionalnom nivou.3 21.2 59. stopa nezaposlenosti na nivou Republike Srbije iznosila je 31.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Sa druge strane. Određena je kao učešće nezaposlenih u zbiru zaposlenih i nezaposlenih lica opštine. u dva pravca: – Podrška međunarodnih donatorskih programa koji se ogledaju kroz podsticaje za započinjanje sopstvenog posla ili podršku postojećim biznisima – Podrška lokalnih institucija putem programa Nacionalne službe za zapošljavanje i Fonda za razvoj Republike Srbije Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 32 .9 21. Kvalifikaciona struktura nezaposlenih na kraju 2007.9%. na kraju 2007. godine (21. godine starosti . pre svega.9%.svega 1. Neznatno manje učešće ostvaruju i grupacije između 19.22. Ukupno 15 240 158 252 223 244 1132 1.50 god. godine u ovoj opštini iznosila je 41. 21. 31 .5 68.3% svih registrovanih nezaposlenih lica opštine.50 god. dok je na nivou Šumadijskog okruga bila 33.3% Do 18 god.2% 19 .25 god. Visoko učešće u posmatranoj strukturi ostvaruje i grupacija nezaposlenih lica bez kvalifikacija .25 god. i 25. 26 .40 god.1%.0 59. Poređenja radi. 41 . odnosno preko 50.2%).4%.40 god. Određeni podsticaji usmereni na rast privredne aktivnosti i broja zaposlenih ogledaju se.6%). 26 .3 45. i 40.7% 22.5% svih nezaposlenih lica opštine.2 14.30 god. Učešće ženske populacije u ukupnom broju nezaposlenih lica opštine Lapovo tokom posmatranog perioda bilo je iznad 57%. 31 . u posmatranom periodu varirao je i broj nezaposlene ženske populacije.0% 50 i više god.30 god.59. godinu) iznosilo je 60. Zanimljiv je i indikativan podatak o učešću nezaposlenih lica mlađih od 18 godina u ukupnom broju nezaposlenih lica opštine . Starosna struktura nezaposlenih. godine Kvalifikaciona struktura registrovanih nezaposlenih lica opštine Lapovo pokazuje da je najbrojnija grupacija nezaposlenog stanovništva sa srednjom stručnom spremom .6 9 142 94 173 159 112 689 60.7 21.37%.0 22.7 71.3 19. Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje Posmatrajući starosnu strukturu nezaposlenih lica opštine Lapovo uočavamo da najveće učešće ostvaruje grupacija stanovništva između 31. pokazujući tendencije rasta.3% 14. Stopa nezaposlenosti 2006. 19. godine Starost Ukupno % Žene % Do 18 god. a po poslednjim podacima (odnose se na 2007. 41 .6% 1.

a koja predstavlja rezultat ekonomske aktivnosti opštine Lapovo.0 667. godine bio najniži (532. Međutim. samim tim.5 100 50 104.908. preuzet jedan od često primenjivanih indikatora koji se zove ekonomski agregat. 2005.4 811. godinu. pa je. Prosečna zarada Na kraju godine (EUR) 248. odnosno 25.8 380. manje precizan od bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika.3 111.4 99. kao alternativa. uz opasku da je 2005.7 441. Krajnji zbirni iznos u evrima 2008. laka izračunljivost i uporedivost.422 evra). putem više ekonomskih pokazatelja.908. ostvarenu u nacionalnoj ekonomiji (domicilnoj zemlji).1 i predstavlja ukupno povećanje od 52. On je zbirni pokazatelj jer daje zajedničku vrednost prikazanu u evrima. od 2005.2 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 33 . stopa rasta je ujednačena i nalazi se na nivou od 10%.2 734.422.2 110. Ekonomski agregat Pregled ekonomskog agregata Ekonomski agregat Godina 2005.296. Glavni mu je nedostatak što se zasniva na prosečnim vrednostima (bruto zaradi zaposlenih).5% u odnosu na početnu.2 evra. 2006. 2008.2 Izvor: Republički zavod za statistiku Vrednost ekonomskog agregata prati se tokom poslednje četiri godine.6 150 152. 2006. Poslednje dve posmatrane godine. predstavljajući smanjenje u odnosu na prethodnu godinu.2 125.0 Ukupno (EUR) 532.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Ekonomija Ekonomska realnost jedne opštine može se izmeriti na više načina.6 Nivo u odnosu na Republiku Srbiju 101.3 111.5 152. bez obzira na vlasništvo. godine.0 110.9 104.0 110. Ekonomski agregat se izračunava iz proizvoda ukupnog broja zaposlenih u opštini Lapovo i prosečne bruto zarade po jednom zaposlenom. Indeks EA u odnosu na prethodnu godinu 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 0 2005 2006 2007 2008 Nivo PZ u odnosu na Republiku Srbiju 200 125. Naredne. pa je.4%.718. Prednosti ekonomskog agregata kao indikatora: izrazita jasnost. Najčešće primenjivani i najpouzadniji ekonomski indikator je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika (GDP per capita). godine je 811.1 Indeks u odnosu na prethodnu godinu 99.4 110. GDP per capita predstavljao je ukupnu produkciju roba i usluga po glavi stanovnika. Tokom posmatranog perioda uočen je trend rasta iz godine u godinu. godine u Republici Srbiji se ne meri ovaj indikator.5 396.9 101. rast beleži najviši skok: veći je za 135.292. 2007.

hemijskih proizvoda Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Prerada od kože i i proizvodnja predmeta od kože Proizvodnja mašina i uređaja. papira Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija.810 96.919 76.692 1. uočavamo najveće odstupanje 2006.973 113. Ekonomska razmena sa inostranstvom Pregled uvoza/izvoza Godina 2005. godina (u milionima dinara) Proizvodnja mašina i uređaja.976 697 604 23 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 34 .629 3.355 4.3%. 2007.699 (u američkim dolarima) Izvoz 467.958 Ekonomska razmena sa inostranstvom po sektorima delatnosti Pregled uvoza/izvoza po grupama proizvoda – 2005.2008.821 3.7 evra po jednom zaposlenom. 2006. Ostale vrednosti.005 156.037 1.8 evra na 441 evro po jednom zaposlenom u opštini Lapovo.822 19. Uvoz 1.348.737 6.530 431. Tada se u opštini beleži viši nivo zarada (52. uravnotežene su u posmatranim godinama.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poredeći prosečnu bruto zaradu po zaposlenom opštine Lapovo sa republičkim prosekom. godine prosečna zarada porasla je za 77.619 689.101 1. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 279.268.779 1.9%) od republičkog prosek i dolazi do najvećeg skoka prosečne bruto zarade od 131.570 5. papira i proizvoda Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija.918 123. odnosno sa prosečnih 248.537 21.824 953 594 Izvor: Lokalna samouprava Proizvodnja celuloze. hemijskih proizvoda Prerada drveta i proizvoda od drveta Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Prerađivačka industrija nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja saobraćajnih sredstava Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Prerada od kože i i proizvodnja predmeta od kože Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 467.475.480. Od 2005 . uz blagi porast. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja celuloze. godine.

260 666. iznoseći 52.022 12.4% te iznosi 22.065.898 47. hemijskih proizvoda Prerada drveta i proizvoda od drveta Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda Proizvodnja saobraćajnih sredstava Prerađivacka industrija. nepomenuta na drugom mestu Izvor: Lokalna samouprava 506.2%) i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (8.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled uvoza/izvoza po grupacijama proizvoda .315 65.235 20.413 11.249 23.327 14.305 5.577 30.984 126 11 Pregled uvoza/izvoza po grupacijama proizvoda . proizvodnja proizvoda od gume (9. godini menja: proizvodnja mašina i uređaja raste za 17. hemijskih proizvoda Proizvodnja prehrambenih proizvoda.554 15.567 103.4%. papira Prerada drveta i proizvoda od drveta Proizvodnja hemikalija. proizvodnja celuloze.254 98.919 4.657 73.2007. nepomenuta na drugom mestu 664.127 47.776 321.517 66.723 6.6%.0%).744 Analiza uvoza po sektorima delatnosti tokom 2005.236 7. pića Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja mašina i uređaja. papira Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda 1. godine pokazuje da najveće učešće u uvozu uzima proizvodnja mašina i uređaja (35. godina Proizvodnja mašina i uređaja.220 232 59 Izvor: Lokalna samouprava Proizvodnja celuloze. papira (32.0%).935 88.713 Proizvodnja celuloze.776 117.657 33.912 16. godina Proizvodnja mašina i uređaja. hemijskih proizvoda Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja optičkih i elektricnih uređaja Proizvodnja saobraćajnih sredstava Prerađivačka industrija.4%. papira Prerađivačka industrija.820 110.2%). nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja celuloze.4%).686 248. potom proizvodnja celuloze. hemijskih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Nepoznati sektor Proizvodnja prehrambenih proizvoda I pića Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Prerađivačka industrija. Na trećem mestu se nalazi prerada drveta i proizvoda od drveta (8.981 286. Stanje se u 2006. nepomenuta na drugom mestu 442.732 2.459 1. papira opada za 9.376 4. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja celuloze. papira Proizvodnja hemikalija. a na četvrtom je proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 35 .2006.

779 Izvor: Lokalna samouprava Ekonomska razmena sa inostranstvom opstine Lapovo – 2006.480.2%.692 Izvor: Lokalna samouprava Ekonomska razmena sa inostranstvom opstine Lapovo – 2007. Bosna i Hercegovine. papira i proizvoda iznosi 45.283 6. proizvodnja proizvoda od gume 16.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza (5.0% pada na drugo mesto. godini bitno opada (20.418 375 467. Ona sada zauzima primat.6%. godini proizvodnja celuloze. Slede proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (7. Bosna i Hercegovine. Hrvatska.475. analiza izvoza u 2005. Hrvatska.7%.13.629 10. Ekonomska razmena sa inostranstvom po zemljama Ekonomska razmena sa inostranstvom opštine Lapovo – 2005. sa 12.535 1.216.309 26. sa 30. Struktura izvoza u 2006.900 13. godina Grupacija EU Razvijene zemlje Amerike Zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope Slovenija.8%.272 107.660 1.9%) i prerada drveta (6.5%. čije učešće u 2006.2%). godini ukazuje na najznačajnije učešće proizvodnje celuloze.5%) i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (4.744 1.553 1.9% i sada iznosi 73. na račun povećanja proizvodnje celuloze. Sa druge strane.502 Uvoz 1.239 125. godini odražava značajno povećanje učešća proizvodnje celuloze.234 233. Makedonija Ostale grupacije Ukupno Izvoz 201.0%.958 248.889 0 111.049 689.060. dok proizvodnja mašina i uređaja.712 2.7%). je proizvodnja proizvoda od gume.59.699 Izvor: Lokalna samouprava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 36 . godina Grupacija EU Razvijene zemlje Amerike Zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope CEFTA Ostale grupacije Ukupno Izvoz 525. Za ovom delatnošću sledi proizvodnja proizvoda od gume (33. papira .052. godini proizvodnja celuloze i papira iznosi 72.348.410 952. a proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 7.325 563.2%).8%.098 51. papira . Na drugom mestu. godina Grupacija EU Razvijene zemlje Amerike Zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope Slovenija.663 3.268.619 Uvoz 1. papira. Makedonija Ostale grupacije Ukupno Izvoz 122.985 94.037 Uvoz 1.7%). U 2007. U 2007.

godine stanje je drugačije. 2006.8%). Pregled broja preduzeća po veličini 10. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 37 .3%.5%).1% Prerađivačka industrija (7) Trgovina na veliko i malo. 2005.2%).9%). stoga što se tada uvoz deli između EU i CEFTE.3%).6%).4%.3% 3. izdavačka delatnost i štampanje zastupljeni sa po jednim preduzećem.7%). republike bivše SFRJ .4% prema 16. Zanimljivost se javlja 2007. izvoz u republike bivše SFRJ je dominantniji (81. godine. dominira izvoz u EU (43%) i neveliki izvoz u razvijene zemlje Amerike (5. a potom u EU (35.4% Ostali sektori (5) Izvor: Narodna banka Srbije Na osnovu jednistvene klasifikacije delatnosti. zatim prerađivačkom industrijom (24. najzastupljenija su mala preduzeća .2% 41. dok su prerada metala. skromnih 0.2% 24.8%.86. Privredni subjekti Preduzeća Prema podacima Narodne banke Srbije. potom slede republike bivše SFRJ (9. Ilustracije radi. Nakon njih. godine: EU . Kada govorimo o izvozu. U okviru sektora prerađivačke industrije postoji ravnomerna disperzija preduzeća te se ne uočava dominacija bilo kog sektora.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled uvoza opštine Lapovo u 2005. zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope . godine. Najviše se izvozi u zemlje CEFTE (64. prehrambena industrija. godine najviše se izvozi u republike bivše SFRJ (49.8.2%.1%).2% Izvor: Narodna banka Srbije Pregled broja preduzeća po sektorima delatnosti 17. po prvi put registruje suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni.5%. sledi znatno manji izvoz u EU (17.4%). 2007.4% Malo preduzeće (25) Srednje preduzeće (3) Veliko preduzeće (1) 86. u odnosu 82. preduzeća u opštini Lapovo se bave trgovinom (41.0%. opravka (12) Saobraćaj.3%). Od tog broja.83. Stanje je slično i 2006.6%).7. postoji 29 aktivnih preduzeća u opštini Lapovo na kraju 2006. u korist EU. preduzeća se najčešće bave proizvodnjom proizvoda od plastike. godini pokazuje da se većinom uvozi iz zemalja EU (78. dok su na kraju zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope (8. zatim proizvoda od gipsa i betona. godine kada se. skladištenje i veze (5) 17.

nepomenuta (1) Proizv.3% Proizv. papira i proizvoda od papira. posledica velike potražnje različitih tipova zemljišta. prehrambenih proizvoda. proizvoda od gume i plastičnih masa (1) Proizv.1% 4. i štampanje (5) Proizv. opravka (89) Saobraćaj. proizvoda od ostalih nemetalnih minerala (2) 28.5% 22. pića i duvana (6) 4. celuloze. delat.3% 14.1% 4. postoji 150 radnji u opštini Lapovo na kraju 2006. celuloze. električnih i optičkih uređaja (1) Prerađivačka industrija. Gotovo 60% ovih radnji bavi se trgovinom.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled broja preduzeća u sektoru prerađivačke industrije 14.3% 10. (8) Ostali sektori (16) Izvor: Narodna banka Srbije Pregled broja radnji u sektoru prerađivačke industrije Proizv.7% 14. U opštini Lapovo izdvajamo zanimljivi kuriozitet . pretpostavljamo. metalnih proizvoda (1) Izvor: Narodna banka Srbije Radnje Prema podacima Narodne banke Srbije.7% 9.1% 27. prehrambenih proizvoda. izdav.5% 9.3% 14.3% Prerada drveta i proizvodi od drveta (2) Proizv. dok u okviru prerađivačke industrije posluje 14. osnovnih metala i standard. papira.5% 9. jer u ovoj opštini postoji veliki potencijal za privlačenje investicija. izdav. skladištenje i veze (15) 10. osnovnih metala i metalnih proizvoda (2) 9.6% Proizv.poslovima sa iznajmljivanjem i nekretninama bavi se 8 radnji što je.7% Prerađivačka industrija (22) Trgovina na veliko i malo. delatnost i štampanje (1) Proizv.7% radnji.0% 59. iznajm. godine. proizvoda od gume i proizvoda od plast.3% Poslovi sa nekretninama. nepomenuta (2) Izvor: Narodna banka Srbije Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 38 .6% 28. proizvoda od ostalih nemetalnih minerala (2) Proizv. Pregled broja radnji po sektorima delatnosti 5.1% Proizvodnja mašina i uređaja. pića i duvana (1) Proizv. masa (2) Proizv.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza

U okviru prerađivačke industrije najveći broj radnji posluje u podsektoru proizvodnje celuloze, papira i štampanja (5 radnji) i proizvodnje prehrembenih proizvoda (6 radnji). Ostali zastupljeni sektori su prerada drveta, proizvodnja proizvoda od metala i proizvoda od plastike.

Veliki privredni sistemi
Pregled velikih privrednih sistema – nosilaca nekadašnjeg privrednog razvoja
Naziv GIK 1. maj Partizan PIK Lapovo Železnica Delatnost Građevinarstvo Trgovina Poljoprivreda Saobraćaj Broj zaposlenih 700 180 60 1.400
Izvor: Lokalna samouprava

GIK 1. maj, svojevremeno cenjeno i poznato ime u oblasti građevinske industrije na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Bavilo se eksploatacijom, preradom šljunka i peska, proizvodnjom prefabrikovanih betonskih elemenata, izgradnjom stanova i drugih objekata u industrijskom sistemu gradnje, koristeći, pri tom, savremenu opremu i aktuelne preporuke tehnologa. U procesu tranzicionih promena GIK 1. maj privatizovan je 2006. godine javnom aukcijom (70: 30). Većinski vlasnik postala je Autovojvodina iz Novog Sada. Firma sada posluje pod nazivom GIK a.d. 1.maj Lapovo. Ovakvo stanje u firmi posledica je nespremnosti za tranzicione promene. Potencijali mogućeg razvoja ogledaju se u instalisanim proizvodnim kapacitetima koji će, oživljavanjem građevinarstva u Srbiji, tek doći do izražaja. TP Partizan bavilo se trgovinom na veliko i malo u svojim prodajno - skladišnim objektima (robna kuća, poslovno-distributivni centar sa industrijskim kolosekom i drumskom saobraćajnicom, 2 stovarišta građevinskog materijala, stovarište poljoprivredne mehanizacije, 2 benzinske pumpe i lanac maloprodajnih objekata). U procesu tranzicionih promena TP Partizan je privatizovan 2003. godine javnom aukcijom (70: 30). Novi vlasnik je TP Morava Kragujevac, a preduzeće posluje pod nazivon Morava prom a.d. Lapovo. I ovde se uočava nespremnost za tranzicione promene koja je uzrokovala loše stanje u preduzeću. Mogući potencijali razvoja ogledaju se u postojećim prodajnim kapacitetima. PIK Lapovo se bavio sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom (ratarstvo, stočarstvo, mlin, farma za tov, klanica, kooperacija sa veterinarskom službom, trgovina, ugostiteljstvo, zootehnička služba, mašinski park). PIK Lapovo poslovalo je kao pravno lice, koje, kao i zadrugarstvo u Srbiji, doživljava opšti krah te je celokupna imovina, zajedno sa proizvodno-poslovnim objektima, rasprodata sudskim putem. Železnica – Železnički saobraćaj se obavlja preko lapovskog železničkog čvora koji sačinjavaju 3 železničke stanice (dve putničke i jedna ranžirna). U okviru Železnice postoje: sekcija za vuču vozova, ZOVS - za održavanje vučenih i vučnih sredstava, TKS - tehničko-kolska služba, ZOP održavanje pruge, deonice za slabe i jake struje, deonice za signalno-sigurnosna postrojenja, nega kola, železnički restoran i ambulanta. Proces privatizacije direktno je povezan sa promenama u JP Železnice Srbije Beograd. Pored pobrojanih preduzeća, nosioci nekadašnjeg privrednog razvoja Lapova su: Poljotehna, Univerzal, Voćar, Krajinavino i Feroteks.

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

39

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza

U posleratnom periodu neprestano se menjao i povećavao udeo industrije u društvenom proizvodu Lapova. Industrijska delatnost se ogleda kroz industriju građevinskog materijala (GIK 1. maj) i delatnosti MSP: – Grafička delatnost (Kolor pres, Duga) – Proizvodnja hemijsko-tehničke robe (Sani, Somil, Rolpak, Alfa, Narcis) – Proizvodno zanatstvo Građevinarstvo predstavlja najznačajniji deo industrije upravo zbog proizvodnih kapaciteta za eksploataciju i preradu prirodnog šljunka i peska, zatim fabrike stanova za industrijsku gradnju i fabrike betonskih prefabrikata i niskogradnje. Proizvodno zanatstvo obavljaju 64 samostalne zanatske radnje frizerskih, limarskih, koradžijskih, pekarskih, zidarskih, molerskih i drugih profila. Pregled najznačajnijih MSP
Naziv Kolor pres Duga Sani Somil Rolpak Alfa Narcis Delatnost grafička grafička hemijsko-tehnička hemijsko-tehnička hemijsko-tehnička grafičko-tehnička hemijsko-tehnička Broj zaposlenih 109 80 30 23 13 32 37
Izvor: Lokalna samouprava

Udruženja
Pregled udruženja preduzetnika, zadruga
Naziv Udruženje preduzetnika Udruž. polj. priozv. Aktivnosti Jačanje MSP Unapređenje polj. Broj članova 210 80
Izvor: Lokalna samouprava

Strane direktne investicije
Pregled SDI po sektorima (u eurima)
Sektor privrede Prerađivačka industrija Saobraćaj, skladištenje i veze Ulaganje 380 mil. € 150 hilj €
Izvor: Lokalna samouprava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

40

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza

Lista SDI u opštini (u eurima)
Kompanija Kronospan Asa Prose OMV DV OIL Država Austrija Austrija Austrija / Nemačka Austrija Bugarska Sektor Drvna industrija Prerada sek. sirov. Mašinska industrija Trgovina Saobraćaj Vrsta investicije Green field Green field Green field Green field Green field Iznos investicije 300 mil. $ / 195 mil. € 35 mil. € 150 mil. € 150 hilj €
Izvor: Lokalna samouprava

Pregled podsticajnih mera koje je opština odredila inostranim investitorima – Oslobađanje od jednokratnih taksi za uređenje građevinskog zemljišta – Oslobađanje od takse na isticanje firme i korišćenje građevinskog zemljišta za period 10 godina Pregled lokacija određenih za investiranje
Lokacija Ind. zona - radna zona 1 Vrbak Ind. zona - radna zona 2 Auto-put Auto-put Namena Fabrika za preradu drveta Prerada sekund. sirovina Priozv. građevinskih mašina Trgovina naftnim derivatima Saobraćaj Vlasnik “Kronospan” Opština “Prose” “OMV” “DV OIL” Površina 50 ha 21 ha 32 ha 12 ha 5 ha
Izvor: Lokalna samouprava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

41

u najvećoj meri.535 ha.051 3. prosečne visine 105 m. Gajnjačom je pokriveno 45% teritorije lapovskog atara. U pedološkom sastavu zemljišta dominiraju dva tipa: gajnjača i aluvijalna zemljišta. zahvata istočni deo teritorije opštine Lapovo. povrtno bilje bilje stočno krmno bilje žita 4.105 41 182 653 157 258 69 - Izvor: Republički zavod za statistiku 1. 42 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission Ribnjaci. 98. Sektor poljoprivrede.7% Oranice i bašte Voćnjaci Vinogradi 89. trstici i bare - Poljoprivredna površina Oranice i bašte Vinogradi Pašnjaci Voćnjaci Livade . Pašnjaka.5% 3.2005. nema na teritoriji opštine Lapovo. uz prisustvo ostalih faktora.535 4. a javlja se u dva oblika: prava (očuvana) gajnjača i gajnjača u opodzoljavanju. Pored ovih reka. prema zvaničnim statističkim podacima.7% nalazi se u privatnom vlasništvu. dužinom od 5 km i Rača. Lepenica. obavlja se. Poljoprivredom se bavi oko 6000 stanovnika ove opštine. ostvaruje učešće veće od svih sektora . U strukturi poljoprivrednog zemljišta opštine najdominatnije su oranice i bašte koje pokrivaju 89. Resursi Poljoprivredna površina Poljoprivredna površina – ukupno u ha od toga ukupno indust.5% 5. na teritoriji opštine Lapovo zastupljene su i podzemne vode. Posebno treba izdvojiti površine pod žitaricama koje zauzimaju 67% ukupne poljoprivredne površine opštine. Teritorijom opštine protiču tri reke: Velika Morava.6% ukupnog narodnog dohotka opštine. Ovakva konfiguracija terena. u ukupnom narodnom dohotku opštine. Pod voćnjacima i vinogradima je 9. širine 3-4 km.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poljoprivreda Opština Lapovo smeštena je u središnjem delu toka Velike Morave. Nisko pobrđe opštine predstavlja krajnji izdanak planine Rudnik koga karakterišu niske. Preostalih 55% zemljišta čine aluvijalne ravni koje se takođe javljaju u dva oblika: aluvijum i aluvijalna smonica. omogućuje gajenje raznovsnih biljnih poljoprivrednih kultura.2%. dužinom od 12 km. Poljoprivreda opštine Lapovo intenzivnog je tipa i. između njenih pritoka reka Rače i Lepenice. u privatnim gazdinstvima.3% ukupne poljoprivredne površine. Od ove površine. Ovo zemljište pokriva središnji i istočni deo opštine. Inundaciona ravan Velike Morave. godine 34. raspljoštene i blage kose među kojima su plitke doline tekućih voda i suve jaruge.3% Livade Ukupna poljoprivredna površina opštine Lapovo iznosi 4. dok livadama pripada svega 1.5% ukupne poljoprivredne površine. dužinom od 7 km.

na kraju iste godine. na teritoriji opštine Lapovo registrovano je 387 aktivnih poljoprivrednih gazdinstava. trstici i bare -- Oranice i bašte Vinogradi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 43 . povrtno bilje bilje stočno krmno bilje 4. te i da se javila kao posledica logističke podrške lokalne samouprave u promovisanju prednosti registracije. Jedan od razloga registracije bila je i mogućnost apliciranja za kreditna sredstva Ministartsva poljoprivrede. dobijanju regresa za kvalitetna priplodna grla (prvotelke). šumarstva i vodoprivrede.48. Poljoprivredno stanovništvo Poljoprivredno stanovništvo ukupno žensko Aktivno poljoprivredno stanovništvo ukupno žensko Individualni poljoprivr.8% ukupnog poljoprivrednog zemljišta opštine. stanovništvo ukupno žensko 409 194 218 43 199 41 191 151 Izvor: Republički zavod za statistiku Ribnjaci.5% 5. početkom 2007. podsticajima za nabavku tovne junadi. U poslednje vreme primetan je pomak u nabavci opreme za navodnjavanje: poljoprivrednici konkurišu za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za datu opremu. taj broj povećao na 288.3% Livade Na kraju priče o strukturi poljoprivrednog zemljišta treblo bi istaći da je po klasama najdominantnije zemljište treće klase . pre svega radi ostvarivanja prava na podršku stočarskoj proizvodnji. šumarstva i vodoprivrede na teritoriji opštine Lapovo.997 3. godine. Prema poslednjim podacima. Sva poljoprivredna gazdinstava su u privatnom vlasništvu. Vidovi podrške ogledaju se u ostvarivanju prava na premiju za mleko.476 3. dok druga klasa zemljišta zaprema 23.2% teritorije. Treba napomenuti da je registracija poljoprivrednih gazdinstava postala izraženija od 2006.105 41 182 638 157 258 64 Pašnjaci - Voćnjaci Livade od toga Izvor: : Republički zavod za statistiku 3. ukupno žensko Izdržavano poljopr. Poljoprivredni proizvođači se odlučuju za registraciju svojih gazdinstava. bilo je registrovano 217 aktivnih poljoprivrednih gazdinstava. da bi se.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poljoprivredna površina – individualni poljoprivredni proizvođači u ha Poljoprivredna površina ukupno žita indust. godine. Poljoprivredna gazdinstva Prema podacima Ministartsva poljoprivrede.4% Oranice i bašte Voćnjaci Vinogradi 89. Zemljištu prve pripada 23.8% 1.8% ukupnog poljoprivrednog zemljišta opštine Lapovo. mahom govedarstvu.

2002.862 2.500 2000.39813.260 12.70014. od čega grupaciji aktivnog poljoprivrednog stanovništva pripada 53.609 10.700 14.068 1. 31. sporadično KWS i PIONEER hibridi. Kukuruz se najviše gaji za zrno. Naime.350 2. 2004.kg društv. svojina privatn a svojina 3.068 1. U posmatranom periodu.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0 1.350 2. ređe za silažu i poljoprivrednici ga koriste u ishrani stoke koju uzgajaju na sopstvenom gazdinstvu. Individualni poljoprivrednici u ukupnom poljoprivrednom stanovništvu opštine učestvuju sa 48. uz blage oscilacije.146 13. Veoma mali broj proizvođača seje kukuruz na većim površinama (10 i više hektara). primetan je porast prinosa ove kulture: 73.260 12.209 1. 2003. deo inundacione ravni Velike Morave predstavlja optimalnu oblast za intenzivno gajenje kukuruza kao redovnog useva.26012.700 4. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 44 .350 1.000 2. tona ukupno društv.209 1.8% veći prinos 2006.800 8.052 12. svojina privatn a svojina Kukuruz ukupan prinos. 1.400 3.700 14.052 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ranije izloženi podaci govore da u strukturi poljoprivrednog zemljišta opštine Lapovo žitarice pokrivaju čitavih 67%.862 2.398 13.862 2. Pored toga. Institut u Novom Sadu). delovi aluvijalnih ravni reka Lepenice i Rače pretežno su zasađeni ovom kulturom.8% Aktivno poljoprivredno stanovništvo Izdržavano poljoprivredno stanovništvo 68.350 1.350 1.998 - 8. nedovoljne primene agrotehničkih mera što ukazuje da prinosi dobrim delom zavise od klimatskih uslova.998 13.650 5.350 2.068 1. 2006.052 12.251 4.609 2. Ovakve oscilacije su posledica nepostojanja sistema za navodnjavanje.938 15.000 4. svojina Godina prosečan prinos.938 - 3.209 1.299 3.300 4.398 13.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poljoprivredno stanovništvo čini 5% celokupnog stanovništva opštine.609 2.938 - 1.3%. 2001. svojina privatn a svojina prosečan prinos.100 4. tona privatna svojina ukupno društv. a kukuruz predstavlja dominantnu kulturu na oraničnim površinama.500 2.998 Izvor: Republički zavod za statistiku Proizvidnja pšenice (t) 2.206 13.206 13.251 4. 2005.737 5.146 8.7%. godinu.000 Proizvodnja kukuruza (t) 13.600 4.146 13.206 12.500 1.000 1. godine u odnosu na 2000.000 5.800 5.kg društv.2% Poljoprivredna proizvodnja Ratarstvo – proizvodnja pšenice i kukuruza Pšenica ukupan prinos. Uglavnom se seju hibridi domaćih selekcijskih kuća (Institut u Zemunu.

paradajz. Krompir je najzastupljenija povrtarska kultura na poljoprivrednoj površini opštine Lapovo . te su površine zasejane ovom kulturom mahom ispod dva hektara.107 381 406 926 378 372 362 365 7. pasulj.do 5 ari. godine 29. pre svega zbog olakšanog navodnjavanja.pokriva 27. Površine pod povrtarskim kulturama nalaze se uglavnom oko kuća i relativno su male . 2006. godinu.643 2. Ipak. kupus. Kulturom pasulja pokriveno je 16. utiču na slabije prinose i na oscilacije (padove) u ukupnoj proizvodnji. gajenje isključivo za sopstvene potrebe i zastarela mehanizacija. odlučuju za proizvodnju pšenice namenjene tržištu. te se ovaj oblik proizvodnje odvija na tek 4% poljoprivrednog zemljišta. tritikale i ovas.000 7.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Od strnih žita dominira pšenica koju prate ječam.098 7. 2004. na žalost.5% ukupne površine pod povrtsarkim kulturama.396 6.2% veći prinos u odnosu na 2002. 2001. Od ostalih ratarskih kultura najzastupljenija je pšenicea čiji prinosi značajno osciliraju u posmatranom periodu. dok znatno manje količine te kulture proizvode za sopstvene potrebe. Najznačajnije vrste povrtarskih kultura i variva koje se gaje na teritoriji opštine jesu krompir.300 Uključena je proizvodnja čistog useva i međuuseva.000 7. opština Lapovo.309 17. Povrtarstvo – proizvodnja povrtnog bilja Pasulj 1) Godina prinos ukupan. ali na znatno manjim površinama. 2003. Proizvodnja pasulja u ovom periodu beleži porast ukupnog prinosa: 2006.000 2. možemo konstatovati ujednačenost prinosa tokom posmatranog perioda. Većih proizvođača nema. 2006. luk. usitnjenost poseda. u tonama kg po hektaru 2000. ovas i raž. Pored pomenutih kultura gaje se ječam.5% površine pod povrtarskim kulturama. 1) 34 57 48 48 50 60 62 914 1. 2005. Uvidom u priložene podatke o prinosu. I pored porasta prosečnog prinosa žitarica. ali su. postoje izuzeci pa je jedno gazdinstvo zasejalo pšenicu na 40 hektara. imala je najvećeg robnog proizvođača koji je predao preko 100 tona ovog žita. uglavnom. a prosečan prinos za čist usev Izvor: : Republički zavod za statistiku Proizvidnja pasulja (t) 70 60 50 40 30 20 10 0 57 48 34 48 60 50 62 Proizvodnja krompira (t) 1000 800 600 400 200 0 381 406 378 372 362 365 926 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Na plodnim aluvijalnim ravnima u dolinama Velike Morave.630 1. Lepenice i Rače vladaju povoljni uslovi za razvoj povrtarstva. godine. 2002. Poljoprivrednici se. u tonama kg po hektaru Krompir 1) prinos ukupan.944 7.692 1. Izvesne površine nalaze se pored pomenutih reka i na njima dominira uzgajanje kupusa. i 2007. na nivou Šumadijskog okruga.559 1. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 45 . nedovoljno iskorišćeni.

U strukturi poljoprivrednog zemljišta opštine voćnjaci učestvuju sa 3. kultura šljive zauzima vodeće mesto. 2002. Na području opštine Lapovo postoje 24 profesionalna plastenika.850 5. u ovoj opštini jagodnjaci zauzimaju površinu od desetak hektara. Mogući pravac diversifikacije i razvoja voćarstva predstavlja investiranje u proizvodnju jagodastog voća (jagode. kg Šljive broj rodnih stabala 36.9 8. postoje povoljni uslovi za gajenje voća.7 5. Šljiva se uglavnom gaji u uređenim šljivarima.3 205 202 205 208 208 218 224 5. Od voćarskih kultura uzgajanih na teritoriji opštine. broj rodnih stabala 5. 2003.8 6.000 36.8 7. nego na početku. površine do 300 m2 u kojima se mahom proizvodi rano povrće: salata. tona prinos po jednom stablu. paradajz i paprika. maline i kupine) u 46 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Uvidom u raspoložive statističke podatke može se konstatovati povećanje ukupne proizvodnje kulture šljive tokom posmatranog perioda: na kraju posmatranog intervala.000 35. Gaje se gotovo sve vrste kontinentalnog-srednjeevropskog voća. Od sorti šljiva najzastupljenije su “crvena ranka” i “požegača”.800 35. 2005.800 35.000 36. intenztivne voćarske proizvodnje.5%. Prisutna je.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Proizvodnja povrtarskih kultura se najčešće odvija za podmirivanje sopstvenih potreba.600 ukupan. Ova kultura se većinom koristi za proizvodnju rakije. 9. 2004. 2001.400 6.200 6. ni postojeće tržište sadnog materijala ne ispunjava visoke zahteve savremene. kg 47 44 47 49 52 53 55 8. Voćarstvo – proizvodnja jabuka i šljiva Jabuke Godina 2000. Trenutno. Interesantno je spomenuti da se poslednjih godina gaji jagoda. međutim.7 5.1 8. Sa druge strane.6 5. 2006.500 6. a manje za druge vidove prerade. dok se na dva hektara gaji lešnik.2 8.3 Izvor: Republički zavod za statistiku Proizvidnja jabuka (t) 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 47 44 47 49 52 53 55 230 225 220 215 210 205 200 195 190 Proizvodnja šljiva (t) 224 218 205 202 205 208 208 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Na izdašnoj teritoriji opštine Lapovo.600 ukupan. savremenim sortimentom i intenziviranje primene agrotehničkih mera.5 7.800 35.0 7. proizvodnja povrća namenjenog tržištu koja se odvija u zaštićenom prostoru plastenicima. krastavac. pre svega na njenim brežuljkastim delovima.850 6. Jedan od razloga višegodišnjeg stagniranja i napuštanja tradicionalne voćarske proizvodnje je nemogućnost plasmana proizvoda usled nepostojanja hladnjača i kapaciteta za preradu voća. tona prinos po jednom stablu. uglavnom za potrošnju u svežem stanju. dok su ostale voćarske kulture zasađene rasuto.8 5.000 6. Za unapređenje voćarske proizvodnje neophodna je obnova zasada novim.1 6.3% veća proizvodnja. na otvorenom polju.

623 12. kao i “mangulica”.055 3.427 42.591 775 704 775 596 2.000 500 0 2000 2001 2002 606 2003 2004 596 2005 2006 1.000 1.773 629 701 745 927 Izvor: Republički zavod za statistiku Broj goveda 2. danas privatizovanog od strane kragujevačke firme Kuč Kompani u čijem sastavu. kao i u celoj Šumadiji i Pomoravlju.710 9. Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u ovom kraju. 2005. Pored ove. Gajenje ovaca.623 606 572 596 565 991 967 956 394 396 399 353 8.000 48.165 16.165 14.941 42.500 2. Domaća šarena rasa goveda najviše se gaji u ovoj opštini.500 1. modernim zasadima ili zaštićenom prostoru kako bi se iskoristile prednosti rane proizvodnje i visoke tržišne vrednosti. postoji farma muznih krava sa 500 grla simentalske rase.173 1.000 4.757 9.000 48.891 1.500 1. 2006.637 1. Stočarstvo Goveda Godina ukupno od toga: krave i steone junice Svinje ukupno od toga: krmače i suprasne nazimice ukupno Ovce od toga: ovce za priplod Živina.632 1.682 3.998 2. iako ima dugu tradiciju. Razvoju ove grane poljoprivrede umnogome je doprinelo postojanje preduzeća PIK Lapovo.716 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Stočarstvo predstavlja najznačajniju granu poljoprivrede u lapovskoj opštine. nije u Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 47 . 2002. Dominira gajenje soja “šumadinka”.000 2.000 20.000 0 2006 16.872 2000.746 3. gaje se i grla simentalske rase.000 0 8.347 19.647 50.716 14.055 2. a ujedno predstavlja i "najtraženiji" deo poljoprivrede. 2001.337 3. 2003.156 977 951 850 1. ali postoji i neveliki broj gazdinstava sa 5 do 10 grla. ukupno 48. 2004.000 10.647 16.662 1672 1.891 3.156 Broj živine 60.000 8. međutim.872 850 2005 19.998 2. Grla su.337 3.941 48. odnosno na teritoriji cele države. Od ostalih grana stočarstva razvijeno je i svinjarstvo. Broj grla po gazdinstvu je mali (uglavnom 1 do 2). dobijena njenim oplemenjivanjem.757 9.710 Broj svinja 9.000 10.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza novim.173 3.609 1. 1.427 30.637 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Broj ovaca 3.794 1.682 2.000 6.891 951 977 2000 2001 2002 2003 2004 1.000 1.347 16. jer njegovi proizvodi čine glavne prehrambene artikle stanovništva.000 500 0 2. na teritoriji opštine Lapovo.662 1672 572 565 1.500 3.000 2. kvalitetna i odlikuju se dobrim proizvodnim osobinama.000 40.746 3.

te se ovce uglavnom gaje za sopstvene potrebe. Na ovoj teritoriji postoji jedna registrovana klanica Šumadinka čija je osnovna delatnost klanje stoke i prerada mesa. obučavanje poljoprivrednika . veterinarske stanice JVS Lapovo koja je u državnom vlasništvu i privatna veterinarska ambulanta VET – LEK. skladišta sa hladnjačama i sušara. Jačanje sirovinske baze takođe predstavlja preduslov za proizvodnju te je stoga potrebna značajna podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. formiranje otkupnih centara. Ono poljoprivredicima.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza dovoljnoj meri razvijeno usled nepovoljnih tržišnih uslova i nedovoljnih površina za ispašu. na teritoriji opštine funkcioniše i Udruženje poljoprivrednih proizvođača Lapovo.. Evidentna je potreba daljeg unapređenja tehnologije prerađivačkih kapicetata. Kapacitet ove klanice za predviđenih 8 sati rada: 40 junadi. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 48 . između ostalih. vođenje mаtičnih еvidencija u stočarstvu. Pored ovih ustanova.. posredovanje u оstvarivanju prava poljoprivrednika na subvencije. Usluge za poljoprivrednike Usluge poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji opštine Lapovo pružaju. pre svega. regrese i podsticaje. nudi i sledeće usluge: pomoć u registraciji poljoprivrednih gazdinstava. 140 svinja i ostala sitna stoka. Prerađivački kapaciteti Opština Lapovo nema razvijenu mrežu organizacija koje se bave preradom poljoprivrednih proizvoda. uvođenjem sertifikovanih sistema kvaliteta. Na teritoriji opštine Lapovo zastupljeno je i pčelarstvo kojim se bavi oko 30 odgajivača.

prijem i otpremanje putnika. značajni radijalni ulični pravci zadržavaju postojeći položaj i funkciju osnovnih ulazno-izlaznih pravaca sa osnovnom orijentacijom sever-jug. godine. Daljinske veze Lapovo danas ostvaruje preko magistralnog puta М-1.(funkcija.na pravcu centralne zone Lapova i u južnom delu. kao i mrežom lokalnih i nekategorisanih puteva.Niš čija će pristupačnost biti poboljšana izgradnjom petlje na novoj deonici magistralnog puta M-4 (državnog puta i reda) Markovac . dok veze sa bližim i daljim okruženjem na regionalnom nivou opština ostvaruje preko regionalnog puta R-214 Velika Plana .(funkcija prevoz robe i održavanje kapaciteta internog karaktera) – “Lapovo Ranžirna” . U Lapovu egzistiraju sledeća službena mesta: – “Lapovo Varoš” . Drumski priključci na autoput Е-75 ostvaruju se preko dve petlje .Niš .sw) – “Lapovo” . prema Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 49 .11. posebno na pozicijama intenzivnih pešačkih tokova.rasputnica . magistralnog puta М-1. Saobraćajno-geografski položaj ove opštine izuzetno je povoljan. Takođe.155 km (za jedan kolosek). Ukupna dužina železničke mreže na teritoriji ove opštine iznosi 5. sa istočne strane auto-puta (na poziciji između auto-puta i Velike Morave) saobraćajna infrastruktura nedovoljno je razvijena.državna granica.Đeneral Janković koja se vezuje na železničku prugu Beograd . Prema podacima iz Generalnog plana opštine Lapovo. železnički). kao i objekti.11 prema Kragujevcu. S obzirom da Lapovo predstavlja jedan od najvažnijih železničkih čvorova u našoj zemji. locirana je u Njegoševoj ulici.prvenstveno putnička stanica . na poziciji vezivanja magistralnog puta М-1. Autobuska stanica sa osnovnom funkcijom putničkog terminala za prigradski i međugradski saobraćaj. Posmatranim područjem prolaze osnovni magistralni koridori drumskog i železničkog saobraćaja što mu u pogledu saobraćajnih veza. to je i razumljivo postojanje značajne železničke infrastrukture na području naselja. Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.Bor.Niš. Pored toga. u južnom delu se nalazi i magistralna železnička pruga Lapovo .Kraljevo . za period do 2020.dominantna funkcija manevarskog ranžiranja teretnih vozova Pored osnovnog železničkog koridora. auto-puta Е-75 Beograd .11 prema Kragujevcu Kraljevu i Čačku. nju čine važniji saobraćajni koridori (drumski.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Infrastruktura Putna i železnička infrastruktura Ukupnoo 98 Savremeni kolovoz 76 Magistralni ukupno 1 savremeni kolovoz 1 Regionalni ukupno 8 savremeni kolovoz 8 Lokalni ukupno 89 savremeni kolovoz 67 Izvor: Republički zavod za statistiku Kada je reč o krupnoj infrastrukturi. pridaje poseban značaj. nadzemni elektroenergetski koridori i dr. što je povoljno za odvijanje međugradskog saobraćaja. Na području opštine Lapovo postoje neregulisane konfliktne tačke na pozicijama ukrštanja drumskog i železničkog saobraćaja. najvažniju drumsku saobraćajnicu predstavljaće i ubuduće auto-put E-75 Beograd . U pomenutom periodu. s obzirom da se ona nalazi na evropskom koridoru (Koridoru 10) i jednom od najvažnijih magistralnih koridora u našoj zemlji. u neposrednoj blizini petlje Lapovo.Jagodina.

5 Potrebe za rekonstrukcijom primarne mreže (km) 43. Prema Generalnom planu ona će iznositi oko Qsrdn = 98 l/s. aktuelna je izgradnja drugog koloseka i elektrifikacija pruge sa poboljšanjem elemenata trase za brzine do 160 km/h. U okviru distributivnog sistema. a maksimalna dnevna oko Qmaxdn = 145 l/s. omogućiti dalji razvoj naselja. kao i proširenje kapaciteta dva postojeća rezervoara koji će imati sledeće karakteristike: R 3: V= 400 m3 +2000 m3 KP/KD= 160.20 mnm R4: V= 400 m3+1000 m3 KP/KD= 157. vremenom. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 50 . Izvorište podrazumeva i izgradnju adekvatnog postrojenja za pripremu vode za piće.Kraljevo. odnosno ranga gradskih saobraćajnica i jačih sabirnica koje formiraju primarnu uličnu mrežu. U zoni postojećeg izvorišta vrše se detaljna hidrogeološka istraživanja sa ciljem utvrđivanja konačnog kapaciteta i određivanja zona sanitarne zaštite izvorišta. Prostornim planom Republike Srbije i Vodoprivrednom osnovom Republike Srbije.794 Potrebna dužina primarne mreže (km) još 0.6 Rekonstruisana primarna mreža (km) 0. povezati. Ukrštanja glavnih naseljskih saobraćajnica i železničkih pruga biće denivelisana.294 Izvor: Lokalna samouprava Izvorište vodosnabdevanja raspolaže izdašnošću dovoljnom za zadovoljenje potreba. saobraćajnice nižeg ranga.državna granica sa poboljšanjem elemenata trase za brzine do 160 km/h. Na osnovu predviđenog broja stanovnika i procenjene norme potrošnje vode.32 mnm. Imajući u vidu da je u prostornom planu područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 dat i položaj potencijalnog plovnog koridora Velike Morave sa orijentacionim položajem brana.Kragujevac . uz dogradnju. Uključuju se.Niš . Postojeća izvorišta vodosnabdevanja mogu da obezbede traženu količinu vode. Predviđene su i saobraćajnice sa istočne i zapadne strane auto-puta koje bi povezivale radne zone sa uličnom mrežom i saobraćajnicama višeg ranga.9% Ukupna realizovana dužina primarne mreže (km) 43. Za železničku prugu Lapovo . U pogledu železničkog saobraćaja predviđeno je zadržavanje. po podacima iz Generalnog plana.10/156. Sistem će. predviđeno je trajno rešenje vodosnabdevanja opštine Lapovo priključenjem na Ibarsko-šumadijski regionalni vodovodni sistem. takođe. rekonstrukcija i modernizacija postojeće dvokolosečne elektrifikovane železničke pruge Beograd .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Generalnom planu. na koji će se Lapovo. povećanju rezervoarskog prostora i rekonstrukciji dela vodovodne mreže. Neophodno je vršiti sanitarnu zaštitu izvorišta i izgraditi postrojenja za pripremu vode. od važnijih saobraćajnica na uličnoj mreži predviđa se realizacija polukružnog prstena na zapadnoj strani regionalnog puta (državnog puta II reda) koji ima funkciju objedinjavanja i distribucije saobraćaja od planiranih kompleksa ka saobraćajnicama višeg ranga. Generalnim planom predviđena je izgradnja novih magistralnih cevovoda u dužini od 18 km.22/153. razvoj vodnog saobraćaja na posmatranom području zavisiće od razvojnih programa Republike Srbije Vodosnabdevanje i kanalizacija Vodosnabdevanje Broj priključaka 3286 Pokrivenost opštine 99. Postoje afiniteti ka izgradnji magistralnih cevovoda. Deo tog budućeg vodovodnog sistema je i Kragujevački moravski vodovodni sistem. potrebna srednja količina vode za piće.

kopanjem bunara.84 Potrebna dužina primarne mreže fekalne. očekuje se definisanje i sprovođenje mera sanitarne zaštite. ali ne dozvoljva proširenja. uvešće se još jedna visinska zona za potrošače na kotama iznad 135mnm u kojoj će se izgraditi rezervoar sa sledećim karakteristikama: R 5: V= 200 m3 KP/KD= 205. Za izvorišta vodosnabdevanja. godinu Ukupna količina otpada godišnje sa teritorije opštine (u tonama) 1700 Sa javnih površina (u tonama) 85 Iz domaćinstava (u tonama) 1045 Iz preduzeća (u tonama) 400 Iz ustanova (u tonama) 170 Izvor: Lokalna samouprava Na teritoriji opštine Lapovo postoji jedna neuređena deponija površine 0. po podacima iz Generalnog plana.0 mnm Voda će se u rezervoar dopremati preko crpne stanice koja će biti izgrađena pored rezervoara R4. Za postojeće količine sanitarnih otpadnih voda sa cele teritorije opštine Lapovo. kao i objekte distributivnog sistema. Industrijske otpadne vode se prethodno obrađuju pa ispuštaju u kanalizaciju. Sve otpadne vode kolektorima se odvode do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje će se. u narednom periodu. nedostatje 24 km fekalnih kolektora.24 Ukupna dužina primarne mreže kišne kanalizacije 1. a prisutna je potreba za njegovim proširenjem. s obzirom da je podzemlje bogato vodom. nedostaje (km) 41. Sistem za odvođenje otpadnih voda. Sistem za odvođenje atmosferskih voda karakteriše nedovoljna izgrađenost. nalaziti na levoj obali Velike Morave. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 51 . Kanalizacija Ukupna dužina primarne mreže fekalne kanalizacije (km) 2. U okviru industrijskih kompleksa potrebe za tehnološkom vodom mogu se rešavati samostalno. Odvođenje sanitarnih otpadnih voda sa cele teritorije naselja prati.65 ha. prema Generalnom planu.8 Izvor: Lokalna samouprava Broj priključaka Pokrivenost opštine (%) 545 15 Odvođenje otpadnih voda Postojeća mreža može da zadovolji buduće potrebe odvođenja otpadnih voda sa površina kojupokriva. Za odvođenje atmosferskih otpadnih voda evidentiran je nedostatak od 10 km kišnih kolektora. razvijaće se i dalje kao separatan.0/201.54 Ukupno rekonstruisano primarne mreže fekalne (km) / potrebno rekonstruisati primarnu mrežu (km) 1. izgradnja novih fekalnih kolektora i postrojenja za prečišćavnje otpadnih voda pošto do sada na teritoriji opštine nije postojalo postrojenje ovakvih namena.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Zbog proširenja naselja. Količina otpada sa teritorije opštine Lapovo za 2007.

nisu dovoljni. Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Prioritetnim poslovima smatraju se dalja proširenja mreže i uvođenje novih usluga. Na području Lapova u toku je izgradnja MSAN-a Lapovo selo sa planiranih 920 telefonskih priključaka.5 km.000 usluga mesečno (prijemi pošiljki.4. Postoje dva objekta pošte: 34220 Lapovo i 34221 Lapovo 2.A. Lepenice i Rače. Despotovac i Smederevska Planka. Postoji izgrađena kablovska TT kanalizacija. Izabrana lokacija Vrbak nalazi se na teritoriji opštine Lapovo. po postojećoj i novoj trasi koja ide ispod auto-puta ka Velikoj Moravi. Na ovim šalterima se obavi preko 17.5 km.2281 direktnih i 250 dvojnika. Postoji 8 instaliranih šaltera. te su tokom prošle i ove godine rađene rekonstrukcije i proširenja mesne mreže. sa sedištem u Češkoj Republici.1000 stanovnika po šalteru. zatim izdvojeni šalter pošte 34220 na železničkoj stanici. a izgradnja ove deponije je u toku. Tokom 2007/2008. druga Telenorova. Na teritoriji opštine Lapovo postoje dve bazne stanice mobilne telefonije: jedna MTS operatera. kao i dva ugovorna šaltera . Nizijski deo je rezervisan za izgradnju industrijskih kompleksa. a po drugoj . Rača. Upravljanje otpadom Na osnovu sporazuma opština Lapovo. a Grabovački potok . Dužina sekundarne TT mreže iznosi 350 km. posebno ne za pokrivanje planiranih objekata u industrijskoj zoni. Očekuje se da će regulisana deonica delom biti zacevljena. pre svega ADSL-a. Broj instaliranih priključaka u ovoj centrali je 2593 . Adekvatna površina objekta predviđenog za ovaj centar Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 52 . godine urađena je rekonstrukcija postojeće TT mreže i izgradjena nova čime bi trebalo da se reše problemi napajanja pretplatnika sa teritorije opštine Lapovo. Trasa regulisanog korita je varijantna. Razmatrana je izgradnja dve mikroakumulacije Na Liparskom i Kazanskom potoku.8 km. Kruševac i Kragujevac. ključnom se smatra regulacija Liparskog potoka. Jagodinu. Akcentovano je i povećanje stepena zaštite od poplava. Telekomunikacije Pretplatnici na području opštine Lapovo napajaju se telefonskim priključcima iz digitalne telefonske centrale tipa EWSD koja je instalirana 2007. za pripremu vode za piće i deponije (postoji samo jedna i to neuređena). Na ovom mestu bi pomenute radne jedinice preuzimale pošiljke iz Glavnog poštanskog centra Beograd.Zlatković (Ulica Prvog maja 21) i Đorđević (Solunska ulica 108). 2274 su fizička. Batočina. U pošti 34221 Lapovo 2 stalno je aktivan jedan automatizovani šalter. a operater Telenor devet. Tri su automatizovana i stalno aktivna (pošta 34220 Lapovo). Velika Plana. pokrenuta je inicijativa o izgradnji regionalne komunalno-sanitarne deponije. Aktuelna je mogućnost izgradnje Preradnog centra koji bi opsluživao radne jedinice Kraljevo. Mobilna telefonija Srbije na ovom području ima četiri preferentne zone za izgradnju baznih stanica.0. instalirane 1985.S. Kazanski potok čeka regulaciju dužine 6. a 258 pravna lica. Dužina regulacije po prvoj varijanti je 2. novčano poslovanje) i oni opslužuju 8.200 stanovnika . Na posmatranom području kapacitet postojeće telefonske centrale ne zadovoljava potrebe konzuma.5 km. godine i iz digitalne telefonske centrale SI2000/224. dok je jedan povremeno aktivan. Projekat je vredan oko 30 miliona evra i poveren je koncernu A. godine. nadvišenjem nasipa pored Velike Morave. Od 2593 pretplatnika.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Regulacija vodotokova Kada je reč o vodotokovima. Deponija će se graditi u više faza i njome će upravljati pomenuta češka firma tokom narednih 25 godina.

Niskonaponska mreža je u dobrom stanju.4 kV/kV u sledećim ulicama: Stevana Sremca.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza iznosi 600m2. Trafostanica KG08 po potrebi se može proširiti do maksimalnog kapaciteta od 2h12MVA.ka Rači. kao i određeni broj trafostanica 10/0. Zmaj Jovinoj.5/10.5MVA pa je njeno proširenje moguće ukoliko se za tim ukaže potreba. Dalekovodu 10kV. namenjenom za napajanje kompleksa fabrike 1. Kroz buduće radne zone prolaze dalekovodi 35kV. Na teritoriji opštine Lapovo postoji jedna trafostanica 35/10 kV/kV. Od trafostanice KG0018 polaze dalekovodi 35kV ka Batočini. dok bi prostor za utovar i istovar trebalo da zauzima 800m2. U okviru istog kompleksa aktuelno je kabliranje dalekovoda 35 kV u dužini od 850 m. u dosta je lošem stanju i koristi se samo kao rezerva. Maj nedostaje 8km rekonstrukcije. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1546 i KG08 potrebno je rekonstruisati 1000 m. sa druge strane. kapaciteta 31. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. KG08. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1551 i TS1555 nedostaje 300 m kabliranja. stepena iskorišćenosti 70%. Od trafostanice KG08 polaze tri dalekovoda 35kV . stepena iskorišćenosti 65%. kapaciteta 2h4MVA. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1551 i TS1552 nedostaje 400 m kabliranja. a treći ka TE Morava u Svilajncu.Slatina i Živana Pavlovića. Karađorđevoj . Brzanu. očekivana je izgradnja trafostanice 110/10 kV/kV kapaciteta 28 MVA. Elektroenergetska infrastruktura Konzum opštine Lapovo se napaja električnom energijom preko TS 110/35/10 kV/kV/kV KG 0018. Dalekovod 35kV. i dalekovodom broj 144 sa termoelektranom Morava u Svilajncu. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1555 i TS1625 nedostaje 500 m kabliranja. Rači. mogu se izgraditi trafostanice odgovarajućeg naponskog nivoa i kapaciteta. za sopstvene potrebe. kao i dupli dalekovod ka Žirovnici. od trafostanice KG08 ka Rači. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1606 i TS1549 nedostaje 700 m kabliranja. Ukoliko budući investitori iskažu potrebu za isporukom veće količine energije. Dalekovod ka Rači je u lošem stanju.5MVA.4 kV/kV u kompleksu Kronospan. ka TS KG08. naspram Motela Košuta. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 53 . a kroz manji deo i 110kV. koji polazi od KG08. Fokus je na izgradnji trafostanica 10/0. Dalekovodi na naponskom nivou 10kV su u dobrom stanju i uglavnom su izvedeni na betonskim stubovima. Prema podacima aktuelnog Generalnog plana opštine Lapovo. Ova trafostanica povezana je dalekovodom 110kV broj 1171 sa trafostanicom KG2 Petrovac sa jedne. U trafostanici KG0018 postoji izrađen temelj za dodatni transformator 31. Manji deo dalekovoda zahteva rekonstrukciju. Centar bi se nalazio na samom izlazu sa auto-puta. Za rekonstrukciju je preostalo svega 20% mreže.

otklanjanje šteta i dr). Za kompleks radne zone sa druge strane auto-puta postji potreba za izgradnjom GMRS Lapovo III sa MRS. korišćenje obnovljivih izvora energije Postojeće stanje predstavlja sistem individualnog i javnog korišćenja tečnih i čvrstih energenata: uglja. Deo novoplaniranih radnih zona snabdevaće se prirodnim gasom iz buduće GMRS Lapovo II sa MRS lociranom pored postojeće GMRS. duž auto-puta postoji magistralni gasovod visokog pritiska kao i izgrađena GMRS (Glavna merno-regulaciona stanica ) sa MRS (merno-regulaconom stanicom). Od toga 35. toplovod Stepen elektrifikacije opštine (%) 85 Pokrivenost gasovodom (%) 18 Broj priključaka na gasnu mrežu 140 Pokrivenost toplovodom (%) / Broj priključaka na toplovodnu mrežu / Izvor: Lokalna samouprava Sa aspekta korišćenja energetskih izvora i energetske infrastrukture. Toplotna energija za grejanje objekata i tehnološke potrebe. itd).planirano je 10. Distributivni sistem gasovoda od polietilena. energetskim i drugim uslovima nadležnog preduzeća zaduženog za izgradnju te komunalne infrastrukture.planirano je dodatnih 98 ha površine za njeno proširenje – Radna zona II nema postojeću. pritiska do 4 bara. gas.30 ha. nakon realizacije.30 ha je u državnom. poštujući tehničke uslove distributera gasa. tečnog goriva i električne energije. štednja proizvedene energije. ali je planirana na 14ha površine. lociranom pored postojeće GMRS. tehničkim uslovima. a 87 ha u privatnom vlasništvu. obe predviđene da zadovolje potrebe široke potrošnje snabdevanja gasom u opštini Lapovo. naročito onih koje doprinose racionalnom korišćenju energije. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 54 . Kapaciteti (veličine) objekata gasovodne gradske mreže određivaće se naknadno.30ha .30ha za njeno proširenje Ukupne površine planiranih zona iznose 122. Novoplanirani i postojeći objekti snabdevali bi se sa planirane mreže gasovoda. – Radna zona III na postojećih 10. Prema podacima preuzetim iz Generalnog plana opštine Lapovo. stimulisanje primene novih tehnologija proizvodnje energije. Ograničenja razvoja i izgradnje energetske infrastrukture ogledaju se u konfliktu između korišćenja energetskih resursa i zaštite životne sredine (zemljišta. Način građenja svakog objekta ove infrastrukture uvek se definiše tehničkim. biće. prema posebnim potrebama tehnološkog procesa za svaku od trasa gasovoda.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Termoenergetska infrastruktura Elektro. zaštita životne sredine. prema potrebama. u neposrednoj blizini ovog dela radne zone. obezbeđivaće se iz sistema distribucije prirodnog gasa. Potrebno je preduzeti odgovarajuće mere za smanjenje konflikata i saniranje negativnih posledica (programi rekultivacije/ revitalizacije. opština Lapovo je utvrdila svoje ciljeve: – Izgradnja razvodne i distributivne gasovodne mreže – Funkcionalno korišćenje i štednja neobnovljivih resursa. u neposrednoj blizini postojeće radne zone. stanovništva. Na teritoriji opštine Lapovo planirane su sledeće radne zone: – Radna zona I na postojećih 25 ha . od krucijalnog značaja za celokupnu teritoriju opštine Lapovo. distributera prirodnog gasa.

Na snazi je prethodno pominjani Generalni plan za vremenski period do 2020.000 dinara. godine.2.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Ukoliko bi se prilikom istraživanja geotermalnih potencijala na teritoriji opštine Lapovo došlo do značajnih rezultata o raspoloživim kapacitetima te vrste energenata.150. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 55 . Prihodi opštine od izdavanja urbanističko-tehničkih dozvola za 2005.30 ha.000 dinara. Po Generalnom urbanističkom planu. njihova eksploatacija bi se tretirala kao dopunski energentski resurs za snabdevanje grada toplotnom energijom.450. a za 2006 . Prostorno planiranje Prostorni plan ne postoji. godinu su 2. površine predviđene za privredne delatnosti iznose 122.

pretvorena je u izložbeni salon ispunjen muzejskim eksponatima. godine. Opština Lapovo je jedinstveni muzej pod otvorenim nebom. obuhvati i 56 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Održava se tokom septembra i oktobra meseca. Povoljan geografski položaj opštine Lapovo može biti presudan za dalji razvoj turizma na njenoj teritoriji. ova varoš postaje Grad muzej železnice. odgovoran za izradu turističkog propagadnog materijala: prospekata. Ubrzo nakon ove reorganizacije. promenom njegovog naziva u Kulturno-turistički centar Stefan Nemanja. Udruženje sportskih ribolovaca Morava iz Lapova. osmišljena tako da. Bugarske. te time stiče pravo da zakonski i planski radi na razvoju turizma u opštini Lapovo. Tada je učestvovalo dvadeset troje umetnika iz Mađarske. a na podjednakoj je udaljenosti od aerodroma u Nišu i Beogradu . Ulažu se napori da pomenuta manifestacija preraste u tradicionalnu izložbu umetnika železničara. a izložena su 52 dela. Duž novoformiranog neregulisanog toka podignut je nasip koji štiti naselja od poplava. kreditnim srerdstvima dobijenim od Ministarstva trgovine. Manifestacija je regionalnog karaktera. najveća reka Republike Srbije. izložba menja naziv u Grad muzej železnice. odnosno na polovini puta koji od Instambula vodi ka Minhenu. protiče kroz teritoriju opštine Lapovo dužinom od 12 km.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Turizam Planski razvoj turizma u opštini Lapovo otpočeo je proširenjem delatnosti Centra za kulturu Stefan Nemanja. Godine 2008.manifestacija prvi put održana 2007. pored navedenih izložbi. Turističke manifestacije Međunarodna izložba umetnika železničara Srbije . ova lokacija bi zablistala neskrivenom lepotom. Na teritoriji opštine postoji jedan Informativni centar sa vodičkom službom. tako da sada njena dužina. Nakon tih intervencija. Kompletna rekonstrukcija ulice obuhvatila je izradu pratećih instalacija i postavljanje turističke signalizacije čime je ulica postala ukras opštine. godine pod nazivom Duž pruge. Kulturno-turistički centar postaje član Turističke organizacije Srbije. sprovesti elektro i gasne instalacije. trenutno okuplja više od 150 ribolovaca koji se staraju o ribljem fondu na teritoriji opštine. Obala Velike Morave – Velika Morava. OOSR Morava je članica Saveza sportskih ribolovaca Srbije. Turistički potencijal ove lokacije nije iskorišćen u potpunosti. Organizacijom ove manifestacije. Imajući u vidu ovu tradiciju koja se naslanja na sadašnjost i dobrim delom je oblikuje. na Koridoru 10. Potrebno je očistiti. Turističke lokacije Ulica kralja Petra I predstavlja najatraktivniju turističku lokaciju na teritoriji opštine Lapovo. pored starog korita koje pripada opštini Lapovo.120 km. turizma i usluga ulica je rekonstruisana. iznosi 7 km. između auto-puta Beograd Niš i međunarodne pruge Beograd . Od rečne luke Smederevo (Koridor 7) Lapovo je udaljeno 45 km.manifestacija koja predstavlja izložbu eksponata i etno-proizvoda ručne izrade. tj. U ovoj opštini stanovništvo je živelo i živi od rada na železnici. a poseti je oko 2000 gostiju. bavi se Udruženje žena Moravske šarenice. razglednica i monografija. pretvorena u pešačku zonu. U novije vreme ova reka je ispravljena presecanjem meandre. postavljena na početku Ulice kralja Petra I. Dan Moravskih šarenica . Tokom 2006. Odlukom Skupštine opštine Lapovo. Prethodnih godina bila je održavana pod imenima Praktika i Domaća radinost. Lapovo se nalazi u centralnom delu Srbije. na raskršću istoka i zapada. namenski doterati obalu. već 11 godina. Republike Srpske i Srbije. Lokomotiva sa vagonom. značajno posluživši pomenutoj turističkoj nameni.Atina.

godine zabeleženo je umanjenje od 78. Smeštajni kapaciteti Opština Lapovo oskudeva u objektima namenjenim smeštaju turista. Motel Košuta je objekat sa 9 dvokrevetnih soba i dva apartmana. Od ostalih ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Lapovo treba pomenuti restorane Straževica. Na kraju dela dokumenta koji se odnosi na sektor turizma opštine Lapovo. Jer. treći atraktivne lokacije..1% u odnosu na 2000. godinu. drugi smeštaj. Naime. U okviru ovog objekta ubraja se i mala sala sa 500 mesta i prostrani parking prostor. Rad Udruženja žena Moravske šarenice daje za pravo da govorimo o sadržajima iz etno-turizma. Najznačajniji (jedini) objekti pomenute namene su Motel Košuta i Restoran sa prenoćištem Kapija Šumadije. Prosečan broj noćenja domaćih i stranih turista kretao se u intervalu od jedne do dve noći. jedni imaju događaje. Potrebno je izaći na tržište sa zajedničkim turističkim ponudama. Restoran sa prenoćištem Kapija Šumadije nalazi se preko puta Motela Košuta. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 57 . trebalo bi naglasiti neophodnost sinhronizacije aktivnosti svih činilaca odgovornih za turizam opštine. rezultat smanjenja broja poseta domaćih turista. godine. omogućio njegov razvoj. godine. Košuta se nalazi na izlazu sa autoputa Bograd . 2003. na pravi način. Ovaj pad je. Motel ima restoran čiji je kapacitet 150 mesta. tako da nismo u mogućnosti da protumačimo ove podatake za poslednji period. U okviru Motela postoji i suvenirnica. Statistički podaci koji se odnose na broj ostvarenih poseta i noćenja u objektima na teritoriji opštine Lapovo odnose se na period do 2003. kako bi se. godine. Tri fenjera i Lara čije su usluge bazirane na specijalitetima tradicionalne kuhinje. u najvećoj meri.. Primenjena metodologija prikupljanja pomenutih podataka nije obuhvatila period nakon 2003. Objekat poseduje adekvatan parking za svoje goste. Pomenutu manifestaciju prosečno poseti 800-1000 gostiju.Niš ka Kragujevcu. Ovaj ugostiteljski objekat ima kapacitet od 120 mesta u restoranu. na teritoriji lapovske opštine. Prema ovim podacima evidentno je značajno umanjenje broja poseta i noćenja nakon 2000. Omogućuje i usluge prenoćišta u 7 dvokrevetnioh soba (u planu je osposobljavanje još 10 soba za prenoćište).STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza razmenu iskustva sa gostujućim udruženjima slične orijentacije.

godne opština Lapovo. Adekvatno pružanje zdravstvenih usluga onemogućeno je usled postojanja različitih činilaca: – Veliki broj starih koji žive sami – Nedovoljna opremljenost službi savremenom medicinskom opremom. Pregled zdravstvenih ustanova Kadrovska struktura zdravstveni radnik sa vss zdravstveni radnik sa sss 27 specijalisti nemedicinsk o osoblje 12 na specijaliz 2 Zdravstveni centar Domovi zdravlja Zdravstvene stanice Ambulante (mesto) Dom zdravlja Lapovo Lapovo 5 lekari 4 11 Izvor: Lokalna samouprava Pokrivenost mreže zdravstvenih usluga daleko je ispod nivoa potreba građana.020 kartona predškolske i školske dece i 3.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Zdravstvena i socijalna zaštita Zdravstvena zaštita Zdravstvena zaštita građana Lapova obezbeđuje se samo u okviru Doma zdravlja. koji zdravstvene usluge pružaju tokom 24 časa.996 kartona medicine rada. godine osnaži preventivna zdravstvena zaštita i podigne kvalitet rada laboratorije. težište zdravstvene zaštite se prebacilo na rad izabranog lekara. odrasle i žene kao i stomatološke usluge. radom po smenama i noćnim radom hitne službe koja nije registrovana. takođe. Tokom Noći i vikendom organizovano je dežurstvo za neodložnu medicinsku pomoć. zubnih lekara i farmaceuta u zdravstvenoj službi. Zdravstvena zaštita se obavlja do nivoa primarne zdravstvene zaštite i obuhvata decu. kao ni specijaističko-konsultativne službe. preuzima nadležnosti i ovlašćenja za funkcionisanje ove zdravstvene ustanove. Broj lekara. naročito dečija zdravstvena zaštita. Od 2007. U ustanovi je zaposleno 50 radnika. posebno u oblasti dijagnostike – Nedostatak i dotrajalost sanitetskih vozila – Nedostatak visoko obazovanih kadrova U evidenciji Doma zdravlja otvoreno je 5. Dom zdravlja ne poseduje radiološku zdravstvenu zaštitu. ukazivanje hitne medicinske pomoći pri saobraćajnim nesrećama na koridoru 10. obezbeđeno kontinuirano davanje terapija. Tokom 2007. godine Lekari u pojedinim službama Ukupno lekara Opšte i specijal nmedicine Za borbu protiv TBC Za zdravstvenu zaštitu žena Za zdravstvenu zaštitu predškolske dece Za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine Za zaštitu i lečenje zuba Diplomirani farmaceuti Broj stanovnika na jednog lekara 12 9 _- 1 1 - 1 - 686 58 Izvor: Lokalna samouprava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .300 zdravstvenih kartona kod lekara opšte prakse. Što se tiče dijagnostike obezbeđuju se laboratorijske usluge. Dnevno se prosečno izvrši 300 zdravstvenih pregleda.300 kartona ginekogije. Postoji tendencija da se tokom 2008. Vikendom je. u skladu sa Zakonom. godine. 1. 2006. 2.

Stragija reforme sistema socijalne zaštite i dr). maligne bolesti i dr). nije u prilici da adekvatno odgovori na postavljene izazove koje nosi proces decentralizacije. permanentno usavršavanje) da održi korak sa savremenim tendencijama u medicini. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 59 . Usled brzog razvoja dijagnostike i rehabilitacije Dom zdravlja ima finansijskih i drugih problema (primena novih metoda. što bitno utiče na kvalitet pruženih zdravstvenih usluga. Lapovo U opštini se primećuje blagi trend starenja populacije što ima za posledicu i porast hroničnih bolesti (hipertenzija. Socijalna zaštita Opštna Lapovo se od svog osnivanja suočava sa problemom izostanka institucionalizovanog sistema socijalne zaštite građana koji bi trebalo da evidentira. u poređenju sa republičkim prosekom (369).STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Broj stanovnika na jednog lekara. snimanja. Problemi proističu iz više uzroka: – Kontinuirani rad neodložne medicinske pomoći angažuje veliki broj izvršilaca i skupu opremu (sanitet i sl) – Otežano organizovanje preventivnog rada s obzirom da. ne postoje posebne organizacione jedinice za preventivni rad – Sporo postavljanje dijagnoza s obzirom da su mogućnosti dijagnostike u Domu zdravlja oskudne. strateška dokumenta doneta na nacionalnom nivou (Strategija za smanjenje siromaštva. laboratorijskih analiza. izuzetno je visok. Sa druge strane. dijabetes. osim odseka za patronažu. a opština Lapovo. predviđaju aktivno uključivanje svih relevantnih aktera na lokalnom nivou. hronični degenerativni reumatizam. vožnji sanitetom. Zbog prirode hroničnih bolesti povećava se broj poseta lekaru. Tehnička opremljenost zdravstvenih ustanova Zdravstvena ustanova Zdravstvena oprema sanitetsko vozilo zubarski aparat ultrazvuk sterilizator inhalator ginekoloski sto spektrofotometar destilator kolposkop mikroskop vakum aparat vodeno kupatilo spirometar defibrilator klima uredjaj kompjuteri štampaci veš masina termokauter skidač zubnog kamenca 4 1 1 7 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 11 4 1 1 1 Izvor: Lokalna samouprava Dom zdravlja Lapovo. Gotovo 1/3 stanovnika učestalo koristi zdravstvenu zaštitu. usled nepostojanja Centra za socijalni rad. nerazvijenog građanskog društva i minimalnih kapaciteta Opštinske uprave i resornih institucija. obezbeđuje i prati ostvarivanje prava građana u ovoj oblasti.

medicinske i pishosocijlne podrške starima. izdvajaju se i sredstva u iznosu od 600.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled ustanova socijalne zaštite Ustanova Projektovan kapacitet jedna kancelarija Trenutno zbrinjava teritoriju opštine Lapovo lekari Zaposleni konsultanti vaspitači pedagog pravnik psiholog Izvor: Lokalna samouprava ostali direktor socijalni radnik - Centar za socijalni rad. obrazovni. ne postoje organizovani sadržaji (zabavni. kvalitetnije i stručnije pružao zakonom predviđene usluge socijalne zaštite građanima opštine: pomoć u kući. sportski. kulturni) za stare. bavi se samo Dom zdravlja. odeljenje u Lapovu Neophodno je osnivanje samostalnog Centra za socijalni rad koji bi. Smetnjama Ugroženi porodičnom situacijom Punoletna lica Fizički i psihički ometena lica Nezbrinuta lica Materijalno neobezbeđena lica Ostali korisnici Ostarela lica Mentalno zaostali Godina Ukupno 2005. umesto dosadašnjeg odeljenja međuopštinskog Centra za socijalni rad (Batočina. Korisnici usluga centara socijalne zaštite Maloletna lica Sa kombinov. 2003. Pored toga. programi prevencije bolesti zavisnosti. Lapovo. prihvatilišta itd. uslugama nege u kući. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 60 . Rača u kome je zaposleno samo jedno lice). 47 58 66 12 14 16 10 13 15 8 9 11 7 8 10 6 8 9 4 6 5 127 139 152 Ukupno 10 12 14 7 9 11 24 25 27 30 32 34 32 35 38 Ostali korisnici 241 20 58 24 26 28 Izvor: Lokalna samouprava Analiza postojećeg stanja ukazuje da je na teritoriji opštine evidentan nedostanak adekvatne egzistencijalne. 2005. a posebno je uočljiv nedostatak ljudskih i organizacionih kapaciteta za adekvatnu socijalnu brigu. nije organizovan rad narodne kuhinje. 2006. skloništa. dok se usluge pomoći u kući realizuju povremeno. 202 148 281 115 80 152 31 45 93 11 6 8 15 11 20 3 4 30 3 4 412 230 365 Ukupno Godina 16 15 33 90 56 78 43 73 98 7 - 15 66 98 Izvor: Republički zavod za statistiku Korisnici usluga centara socijalne zaštite Maloletna lica Ometeni u fizičkom razvoju Sa poremećajima u ponašanju Lica sa poremećajima u ponašanju Ostali korisnici Sa kombinov. dnevni boravci.000 dinara godišnje za najugroženije građane opštine Lapovo. 2007. Smetnjama Sa poremećajima u ponašanju Lica sa poremećajima u ponašanju Punoletna lica Materijalno neobezbeđen a lica Ostarela lica Fizički i psihički ometena lica Ugroženi porodičnom situacijom Nezbrinuta lica Ometeni u fizičkom razvoju Mentalno zaostali Ostali korisnici Ukupno 2000. Kapaciteti Opštinske uprave za socijalnu zaštitu ne prelaze granice minimuma propisanog zakonom.77% sredstava budžeta).000 dinara ili 0. sa minimalnim kapacitetima. Pored redovnih izdvajanja iz budžeta opštine za socijalnu zaštitu (720. zahvaljujući angažovanju Crvenog krsta.

Sledeća tabela daje podatke o strukturi socijalne zaštite opštine. Usluga Broj korisnika Struktura korisnika 3 porodice dve četvoročlane jedna dvočlana 24 13 radno nesposobnih korisnika koji tokom cele godine primaju pomoć 11 radno sposobnih korisnika sa mogućnošću obnove zahteva 12 odraslih osoba 11 dece 5 normalnog razvoja 2 umereno ometena u razvoju 1 lako ometena u razvoju i 1 teško 23 2 teže ometene u razvoju Smeštaj korisnika u ustanove soc. dok 5% korisnika živi od socijalne pomoći.godini – izveštaj odeljenja CSR Batočina u Lapovu Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 61 . socijalno izolovane čiji bi se kapaciteti mogli aktivirati. Od ovog broja. Starateljstvo CSR Korisnici jednokratne novčane pomoći 7 154 jedno dete je napušteno od strane majke nepoznatog očinstva Podaci o strukturi korisnika ne postoje Deca na hraniteljstvu 3 drugo dete je školskog uzrasta čija majka zbog bolesti ne može o njemu da se stara treće dete bez oca i majke i trenutno se vodi postupak za njegovo usvajanje.zaštite Komentar Materijalno obezbeđenje porodice U poslednjih pet godina nema tendencije povećanja korisnika MOP-a. a većina boluje i od hipertenzije. Usled nepostojanja razvijenih organizacija građanskog društva u opštini ne postoje sadržaji (zabavni. Petoro su smešteni u gerontološke centre: troje u Kragujevcu i dvoje u Jagodini. 95% korisnika su penzioneri. ali su mogućnosti ograničene.9%. godine uvrstio i program brige o starima koji se uspešno sprovodio u saradnji sa španskim Crvenim krstom. Od dvanaest odraslih smeštenih u ustanove socijalne zaštite. Pored toga. Tokom realizacije ovog programa formirana je baza podataka o 114 korisnika/ca (19 muškaraca i 95 žena). Hranjeništvo 3 U tri hraniteljske porodice smeštena su gore navedena lica. Broj starih lica kojima je pomoć neophodna mnogo je veći. alkoholizam i narkomanija. kulturni) za stare. Izostanak organizovane i planske društvene brige o porodici (nepostojanje savetovališta za mlade i roditelje) rezultiralo je povećanjem broja porodica sa disfunkcionalitetom (maloletnička delikvencija. sportski. Broj hroničnih bolesnika (asmatičari i dijabetičari) je 11. Pored navedenog. nasilje u porodici) i povećanim procentom migracije mladih u druge opštine. primetan je trend izostanka zakonske i tradicionalne obaveze dece da brinu o roditeljima.32 % ukupne populacije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza U svojie redovne aktivnosti Crveni krst je 2003. kao i njihovih porodica. obrazovni. * Korisnici socijalne pomoći u 2005. nepokretnih/polupokretnih korisnika koji žive sami (najbliskiji rođaci žive ili u drugom gradu ili u inostranstvu) je 9. lokalna zajednica nije upoznata sa problemima i potrebama osoba sa invaliditetom što dovodi do njihove izolovanosti i stigmatizacije. sedmoro su duševno oboleli i smešteni u Zavod u Malim Pčelicama u Kragujevcu. Posebnu pažnju lokalne zajednice zahtevaju problemi dece koja čine 20.

čime bi prostor namenjen deci predškolskog uzrasta. Podmiruje potrebe smeštaja i brige 206 mališana. krevetiće. zameniti stolariju. Pregled predškolskih ustanova Naziv institucije Ustanova za decu Naša mladost Lapovo Odeljak Vozić Lapovo Odeljak pri OŠ Lapovo Lokacija M. Zbog dotrajalosti opreme i povećanog broja dece. godine. srazmerno broju korisnika usluga. Potrebno je završiti fiskulturnu salu. kako bi se osposobila sala za fizičke aktivnosti koja je Rešenjem građevinske inspekcije zabranjena za upotrebu. hemije. 4 medicinske sestre. Ustanova za decu predškolskog uzrasta radi od 1979. ograde prema Ž. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 62 .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Obrazovanje Predškolsko obrazovanje Dečija ustanova Naša mladost poseduje sopstveni objekat u centru Lapova i 2 odeljenja u mestu. neadekvatna i ne zadovoljava kriterijume neophodne za bezbedan i funkcionalan boravak dece i radnika ustanove. 113 Broj dece korisnika Broj preko 11 vaspitača do 5 časova 9-11 časova časova 15 2 1 17 10 10 Izvor: Lokalna samouprava 157 12 Neophodno je i opremiti vešeraj novima aparatima i mašinama većeg kapaciteta.Pupina. Pored toga. Lokomotiva i izrada projekta garaže.S. 18 vaspitača. Neophodna je i zamena kompjutera neophodnih za rad finansijske službe. postao funkcionalniji. Pre svega bi trebalo nabaviti nove radne stolove. popraviti krov. U planu je rekonstrukcija i dogradnja objekta u Ulici Mihajla Pupina broj 2. Rekonstrukcijom i dogradnjom objekta stvoriće se uslovi za prijem dece koja su na listi čekanja.D. u Lapovu postoji i Niža muzička škola sa 28 polaznika: – Odsek klavir .13 polaznika Osnovna škola je opremljena savremenim nastavnim sredstvima. planirana je rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže.15 polaznika – Odsek harmonika . tehničkog obrazovanja. stranih jezika. Zapošljava 28 radnika: direktor. 2 Karadjordjeva 44/8 Solunska. Osnovno obrazovanje Osnovna škola Svetozar Marković smeštena je u centralnoj (576 učenika) i dve krilne škole (118 učenika) i zapošljava 47 radnika. a samim tim i prijem novih radnika. Trebalo bi opremiti i kabinete za održavanje nastave fizike. Pored redovne osnovne škole. garderobne ormane. 2 administrativna radnika i 4 radnika u tehničkoj službi. police za didaktička sredstva. Oprema je zastarela. neophodna je nabavka nove oprema za radni prostor namenjen deci u svim vaspitnim grupama. kao i kupovina audio-vizuelnih sredstava za vaspitnoobrazovni rad. stolice. fasadu i staviti nove oluke zbog kojih se pojavila vlaga. posebno kabinet za informatiku.

dok se završetak novog očekuje za narednu školsku godinu. istovremeno. ukoliko se ukažu mogućnosti. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 63 .3%). kuvare i konobare sa 248 srednjoškolaca.1%. otežava formiranje odeljenja. U opštini Lapovo deca uzrasta do 18 godina čine 20. frizer 8 10 9 Muš.6%. i 9 radnika sa nedovoljnim fondom časova. S obzirom da srednja škola u Lapovu nema sopstveni objekat. škola će moći da primi učenike svih predviđenih profila. nešto manje od republičkog proseka (22. privremeno je smeštena u objekat Osnovne škole Svetozar Marković. preći na grejanje na gas. itd) Srednje obrazovanje Srednja škola za ekonomiste. a osoblju naći odgovarajuće zaposlenje (produženi boravak. Sanacija zgrade Srednje škole je u toku i po njenom završetku. napraviti novu garažu jer je stara srušena zbog izgradnje srednje škole. tehn. Trebalo bi renovirati kotlarnicu i kotlove i. Pregled osnovnih škola Naziv škole OŠ Svetozar Marković Odeljak 3 Odeljak 4 Lokacija Kosovskih junaka 10 Karađorđeva 139 Solunska 113 Broj nastavnika 39 4 4 Broj učenika 576 67 51 Broj učenika po razredima I II III IV V VI 51 13 6 43 13 13 50 19 18 57 22 14 110 90 VII 85 VIII 90 Izvor: Lokalna samouprava Potrebno je naglasiti da se broj dece predškolskog i školskog uzrasta konstantno smanjuje svake godine. a dece školskog uzrasta 9. frizere. U opštini Lapovo uočava se niži procenat dece predškolskg i školskog uzrasta u odnosu na republički prosek gde je udeo dece predškolskog 6. Zapošljava 34 radnika. škola ne može da realizuje program razvoja kojim se predviđa proširenje delatnosti uvođenjem novih profila obrazovanja. inkluzivno obrazovanje. junaka 10 34 27 13 37 Broj učenika po smerovima/razredima smer I II III IV 35 37 29 34 Ekon. Pregled srednjih škola Naziv škole Lokacija Broj nastavnika Broj učenika 135 36 Srednja škola Kosov. sa punim radnim vremenom u predmetnoj nastavi. takođe. Ovaj podatak dovoljno govori o potencijalu opštine koji zaheva posebu društvenu brigu. 9 13 14 Žen.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Najveći problem centralne škole je grejanje na čvrsto gorivo.3% ukupnog broja stanovnika. Iz pomenutih razloga može doći do viška nastavnog osoblja i prostora tokom narednih godina koji bi trebalo na adekvatan način iskoristiti. Neophodno je. frizer 5 8 Konobar 10 11 16 Kuvar Izvor: Lokalna samouprava Izabrane struke vremenom bi trebalo menjati novim. jer dolazi do prezasićenja tržišta ovim zanimanjima usled čega se smanjuje broj učenika zainteresovanih za ove profile što.

Pregled strukture Više poslovne škole Naziv škole Viša poslovna škola . što je posebno važno jer postoji nedostatak visoko obrazovanih kadrova u opštini Lapovo. problem se javlja kod motivacije mladih. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 64 .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Više i visoko obrazovanje U Lapovu postoji i radi Viša poslovna škola iz Čačka koju pohađaju 82 studenta. koji ovu opštinu ne prepoznaju kao centar svojih životnih interesa i pored toga što se iz budžeta izdvajaju određena sredstva za njihovo stipendiranje. carine i budžet – Informacione tehnologije i sistemi – Preduzetništvo Planirano je da se nastavna baza Lapovo osamostali u autonomni fakultet. Međutim. visoko obrazovanih kadrova.Čačak Lokacija Broj studenata po Broj Broj nastavnika studenata smerovima/godinama smer I redov vanr redov vanr II 21 III 21 19 IV Njegoševa 33 44 82 Finansijski menadžemt Poslovna ekonomija i preduzetništvo 21 Izvor: Lokalna samouprava Više i visoko obrazovanje beleži blagi rast. U okviru škole postoje smerovi: – Turizam i ekologija – Porezi.

Zgrada u kojoj je smešten Centar sagrađena je pedesetih godina prošlog veka. OB Slovo bila je smeštena na 52 m2. S obzirom da je Lapovo grad koji je živeo i živi od železnice. Internet klub. faks i druge usluge. kako deci i omladini. Korisnicima su na raspolaganju prostrana. štampači. Poslovna politika Biblioteke kreće se u pravcu što bolje informisanosti i računarske pismenosti stanovništva opštine. Sredstvima pomenute donacije. U okviru Centra postoji i Muzička škola Božidar Trunić . svetla i udobna čitaonica. ujedno. Posebno treba istaći saradnju sa Gradskim jagodinskim pozorištem. kao i sredstvima Ministarstva kulture. Pored toga. U ovoj ustanovi kulture trenutno radi petoro radnika. takmičenja. Pozorištem Masuka iz Velike Plane. godine Centar je domaćin Međunarodne izložbe železničara umetnika. Plesni klub Art dens. dobila nove prostorije površine 181 m2. predstavljaju svojevrsne turističke razglednice ove opštine. Lapovo je postalo muzej pod otvorenim nebom Grad muzej železnice. godine kao udruženje građana čija je osnovna aktivnost javno scensko izvođenje kulturnih programa. U poslednje dve godine učestala su gostovanja beogradskih pozorišta. fotokopir. Centar poseduje bioskopsku salu sa 250 mesta koja ima instalirano grejanje i bioskopski stereo sistem Dolby. Od 2007.000 monografskih i nekoliko desetina naslova serijskih publikacija. KUD Lapovo broji 110 članova. zatim galerijski prostor površine 120 m2 opremljen Brilux rasvetom. književne susrete. Pod okriljem Kulturnog centra deluju i Udruženje žena Moravske šarenice. a čine ga dve folklorne sekcije igrača. pozorišna i likovna dešavanja. šest računara. narodni orkestar sa pevačima. Pored Kulturno-turističkog centra Stefan Nemanja. juna već čitavu deceniju. amaterski Teatar 96 sa oko 20 članova. a koju ostvaruje kroz radionice. osnovana 1995. KUD Lapovo osnovano je 1993. razvoju kulturnih delatnosti na teritoriji opštine umnogome doprinosi Opštinska biblioteka Slovo. godine kao samostalna kulturna ustanova. zahvaljujući donaciji Južnomoravskog regiona Češke Republike. a tokom svog postojanja je. predavanja. konkurse i izložbe. pet akademskih i dvadesetak samoukih slikara.690 jedinica. kao i učionički prostor za izvođenje obuka iz informatike i stranih jezika. OB Slovo razvija i sopstvenu izdavačku delatnost. Sadržajan kulturni program ostvaruje se zahvaljujući. Knjaževsko-serbskim teatrom iz Kragujevca.700 posetilaca različitih dešavanja iz oblasti kulture. da bi 2004. Na početku rada. Biblioteka je opremljena savremenom tehnikom i brojnim novim naslovima. Odlukom Skupštine opštine. Ova manifestacija okuplja oko 30 književnih stvaralaca iz cele Srbije. Zavičajni fond poseduje 3. u više navrata. Članovi Kluba su učestvovali na velikom broju samostalnih i zajedničkih izložbi održanih u Lapovu i drugim gradovima u Srbiji. Opštinska biblioteka Slovo ima kontuiniranu kultuno-obrazovnu delatnost kojom se obraća. godine. tako i odraslima. a koristi ga više od 500 članova. uspešnoj saradnji sa drugim kulturnim institucijama iz države. Time je i Centru pripisana uloga strateški važnog promotera svih kulturnih dešavanja u Lapovu koje. kao i drugim pozorišnim trupama pri kulturnim centrima na teritoriji Šumadije i Pomoravlja. Fond Biblioteke broji 19. Centar trenutno zapošljava 4 radnika.odsek klavir i harmonika. pre svega. kao i Likovni klub Svetlost u čijem sastavu radi nekoliko umetničkih fotografa. Pozorištem iz Svilajnca. Tradicionalna manifestacija Biblioteke Dan književnog kluba održava se svakog 27. Centar karakteriše bogat i raznolik kulturni program realizovan kroz muzička. dograđivana i adaptirana. Centar predstavlja vodeću kulturnu instituciju na teritoriji opštine i godišnje ugosti oko 10.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Kultura i sport Kultura Kultura opštine Nosilac kulturnih dešavanja u opštini Lapovo je Kulturno-turistički centar Stefan Nemanja. likovna Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 65 .

Bugarske. Republike Srpske i Srbije. Kulturne manifestacije Već pomenuta Međunarodna izložba železničara predstavlja kulturnu manifestaciju najznačajniju za definisanje kulturnog identiteta opštine Lapovo.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza sekcija i književni klub. treba pomenuti i manifestaciju koju poslednjih 10 godina organizuje Opštinska biblioteka Slovo . Spomenik se nalazi u ulici Kralja Petra – Spomenik borcima palim u NOR-u.2004. Obe folklorne sekcije su organizovane u tri starosne grupe: do 7 godina.Dan književnog kluba. Na manifestaciji je tom prilikom izlagalo dvadeset troje učesnika iz Mađarske. Mogućnosti kulturnog razvoja opštine Lapovo su velike. godine pod nostalgičnim nazivom Duž pruge koji je trebalo da podseti na zaboravljene stanične zgrade. Bila su predstavljena 52 dela. a posvećen je kralju Jugoslavije Aleksandru I Karađorđeviću – Spomenik đeneralu Draži Mihajloviću. ogledaju se i u nedostatku kvalitetnih kadrova za obavljanje specifičnih poslova u kulturi. Naviknuti na svakodnevno rabljenje jezika u kojem boravi duša naroda. Pored ove. pored onih sa kojima se susreću ostale delatnosti (nedovoljno brz ekonomski razvoj i velike migracije stanovištva). kao i zbog sve većih ulaganja u edukaciju stanovništva. slabom razumevanju i zaštiti kulturnih dobara. posvećen grupi od 52 streljana rodoljuba. Problemi kulturne delatnosti opštine Lapovo. Prvi put je održana u Lapovu 2007. godine. Pored toga. posetioci ove manifestacije mogu čutii tajne koje jezik otkriva onima što mu služe. Organizator manifestacije je Galerija Kulturnoturističkog centra Stefan Nemanja. Ovaj spomenik se nalazi na lokaciji Duboka – Spomenik crvenoarmejcima stradalim u borbama za oslobođenje Lapova koje su se vodile od 9. vojnom komandantu Ravnogorskog pokreta u Srbiji. posvećen grupi od 118 boraca poginulih braneći železnički čvor od nemačke vojske. razmeštene ukraj koloseka i koje putnici tek okrznu pogledom. nedostatak novca predstavlja prepreku za realizaciju kvalitetnih programa koji bi doprineli podizanju kulturnog života na viši nivo. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 66 . Cilj ove manifestacije je da postane tradicionalna i uključi veći broj umetnika. oktobra 1944. posvećen Karađorđevom saborcu koji je stradao u borbi protiv turske vojske – Spomen-ploča palim borcima jugoslovenske vojske posvećena grupi od 670 palih boraca i nalazi se na lokaciji Gornje stanice Lapovo – Spomenik streljanim partizanima iz Ćuprijskog zatvora u Drugom svetskom ratu. godine od podizanja Prvog srpskog ustanka – Spomenik palim borcima u Prvom svetskom ratu koji se takođe nalazi u gradskom naselju – Petrov grob koji se nalazi na lokaciji Grabovački potok. do 15. od 7 do 15 godina i preko 15 godina starosti. posebno zbog velikih ulaganja u infrastrukturu i razvoj same opštine. Tokom dosadašnjeg rada KUD Lapovo imalo je preko 150 nastupa na manifestacijama u zemlji i inostranstvu sa kojih je donelo nekoliko nagrada. Spomenik se nalazi u Ulici patrijarha Dimitrija – Spomenik kralju Aleksandru nalazi se ispred zgrade opštine. koja se nalazi u gradskom naselju podignuta povodom proslave 200. Kulturno-istorijska baština Kulturno-istorijsku baštinu opštine Lapovo uglavnom čine spomenici posvećeni burnim istorijskim dešavanjima na prostoru opštine i njene okoline: – Spomen česma 1804 .

500m² . osvetljen manji teren na 350m² na kome može da se igra košarka i mali fudbal.koševi. Nekada je postojala i atletska staza koja je sada ruinirana – Dvorište osnovne škole u odeljku III . Na teritoriji opštine Lapovo postoje sportski tereni: – Stadion . sudije. postoji još nekoliko manjih klubova koji postižu solidne rezultate. odbojkaško i igralište za mali fudbal. itd. Hala zadovoljava sve standarde pa će u njoj moći da se organizuju i veća takmičenja.000m² sa 600 mesta za sedenje i posmatranje budućih rukometnih.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Sport U opštini Lapovo postoji Sportski savez u čijem je sastavu Železničko-sportsko društvo Lokomotiva (fudbalski i rukometni klub) i sportsko lovačko društvo. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 67 . Stadion ima odgovarajuće svlačionice i prostorije za sudije. manji restoran. kanalizaciju grejanje i urediti prostor oko nje. streljački. obeležen i osvetljen. na površini od 950m² na kome može da se igra fudbal i košarka – Prostor u centralnoj školi . U osnovnoj školi u toku je završetak školske sportske hale veličine 2. odbojkaških i drugih utakmica. ograđeno.1. karate. tražeći novac od donatora iz samog mesta. a koji se trenutno ograđuje. tribine oko rukometnog i fudbalskog igrališta. Ovim terenima nedostaje potrebna sportska oprema .asfaltirano. Pored ovih. a čini ga košarkaško. golovi.asfaltiran. Postojeći klubovi postižu solidne rezultate tokom takmičarske sezone. rukometno. Za tehnički prijem sportske hale neophodno je obezbediti priključak za struju. Veći deo finansijskih troškova klubovi snose sami. obeleženo i osvetljeno fudbalsko igralište.000m² nalazi se fudbalsko travnato igralište i rukometni teren koji pripadaju Železničko-sportskom društvu.na površini od 18. stonoteniserski i košarkaški klub. Prethodnih godina postojao je veći broj klubova koji se nisu registrovali zbog finansijskih problema: Golubarski klub Mavijan. stubovi za odbojku i tribine za posetioce (planirano da se završi u narednom periodu) – Prostor u odeljku IV – asfaltiran. vodu. Ime kluba KK Lapovo OOS ribolovaca Morava ŠK Lokomotiva ŽFK Lokomotiva ŽFK Lokomotiva LU Lapovo Sport Konjički sport Ribolov Šah Fudbal Rukomet Lov Broj članova 25 155 70 110 40 150 Izvor: Lokalna samouprava Ovi klubovi su registrovani u Sportskom savezu Lapova i od njega dobijaju određena finansijska sredstva za plaćanje osnovnih potreba – kotizacije.

Ovaj medij pokriva celokupnu teritoriju opštine. opštini Lapovo dostupni su i signali elektronskih medija iz grada Kragujevca. a pokrivenost mu se proteže i na susedne opštine. Pored signala ovih medija. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 68 . Štampanih medija registrovanih na teritoriji opštine nema. Pregled pokrivenosti nacionalnih i regionalnih medija Naziv medija RTS 1 RTS 2 Pink Fox TV Avala B92 RTV IN Kragujevac RTV K9 Pokrivenost Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Izvor: Lokalna samouprava Prijem signala svih elektronskih medija sa nacionalnom frekvencijom je odličan na čitavoj teritoriji opštne.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Informisanje Na teritoriji opštine Lapovo postoji jedan registrovani elektronski medij – RTV Stil koji je u privatnom vlasništvu.

SWOT ANALIZA OPŠTINE LA P O V O .

. .

slabosti. odnosno faktore iz spoljašnosti na koje ne može da utiče. pre svega. Praktičnost i veoma široku primenljivost ove analize obezbeđuje joj njena jednostavnost predstavljena matricom 2 x 2. evidentirane slabosti služe kao osnova za kvalitetno planiranje razvoja. Snage i slabosti su interni elementi na koje jedna lokalna zajednica može da utiče. dok šanse i pretnje predstavljaju eksterne elemente. dok pretnje označavaju negativan eksterni faktor koji treba neutralisati. kultura. slabosti. SNAGE SLABOSTI ŠANSE PRETNJE SWOT matrica U opštini Lapovo identifikovano je 5 ključnih oblasti društveno-ekonomskog razvoja za koje su izrađene SWOT analize. sa druge strane. a koje predstavljaju subjektivizaciju Socio-ekonomske analize opštine Lapovo: – Ekonomija i preduzetništvo – Infrastruktura i zaštita životne sredine – Obrazovanje. korišćen u cilju određivanja konkurentske pozicije lokalne zajednice. u kojoj se nalaze i četiri sastavna elementa SWOT analize: snage.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Sektorske SWOT analize Sektorske SWOT analize SWOT analiza (interna i eksterna samoprocena lokalna zajednice) je metodološki alat. Naime. šanse i pretnje. šanse i pretnje. Predstavljao je osnovni input za definisanje strateških ciljeva i to. tako što će definisani strateški ciljevi ukazivati na potrebu i način eliminisanja tih slabosti. u cilju subjektivizacije svih podataka. Slabosti su. deo analize koji se odnosi na slabosti. Snage su faktori koji jednom području daju prednost. prethodno navedenih u Socio-ekonomskoj analizi opštine Lapovo. faktori koji predstavljaju prepreke razvoju lokalne zajednice. sport i turizam – Poljoprivreda i ruralni razvoj – Socijalna i zdravstvena zaštita Svaka od ovih oblasti bila je predmet posebne analize Opštinskog foruma i za svaku od njih su precizno utvrđene snage. Šanse su eksterne prilike koje treba iskoristiti. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 71 .

rečni tokovi) – Postojanje industrijske zone – Izvršena gasifikacija – Izrađen novi GUP Slabosti – Nedostatak finansijskih sredstava/ Nedovoljna budžetska sredstva za ulaganje u oblasti ekonomije i preduzetništva – Nedovoljno razvijena infrastruktura (putevi u ind.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza SWOT analiza: Ekonomija i preduzetništvo Snage – Razvijen železnički saobraćaj – Razvijena industrija građevinskog materijala – Razvijena primarna poljoprivredna proizvodnja – Raspoloživo prirodno bogatstvo vodom – ( podzemne. geotermalne. zoni i kanalizacija) – Nedovoljan broj stručnih kadrova – Nedostatak hotelskog smeštaja i svih pratećih sadržaja za strane investitore – Nepovoljni uslovi kreditiranja (visoke kamatne stope) – Nedostatak baze podataka o privrednim resursima – Nedovoljna opremljenost lokalne samouprave za podršku privrednom razvoju – Visoka stopa nezaposlenosti – Nedovoljan broj radno sposobnog stanovništva u proizvodnim delatnostima Šanse – Dobar geostrateški položaj-Koridor 10 – Decentralizacija – Alternativni izvori energije (geotermalna energija) – Proizvodnja zdrave hrane – Razvoj turizma – Regionalna saradnja Pretnje – Vezanost za zakonsku regulativu Republike – Neregulisani pravno-imovinski odnosi – Sporo reagovanje države na potencijalni razvoj investicija – Visoke i promenljive kamatne stope na kreditna sredstva za razvoj privrede – Svetska ekonomska kriza – Neravnomeran ekonomski razvoj u regionu SWOT analiza: Infrastruktura i zaštita životne sredine Snage – Drumski i železnički koridori (koridor 10-autoput E75. regionalni put R214. zona povećavaju se otpadne vode – Dalje zagadjenje izvorišta Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 72 .svetska ekonomska kriza – Sa porastom ind. železnička pruga Beograd-Niš-Atina) – Lokalna putna mreža – Elektro-energetska infrastruktura – Magistralni gasovod i lokalna gasovodna mreža – Izvorišta vodosnabdevanja dovoljna – Izgradjena savremena sanitarna deponija po EU zakonima Slabosti – Mala pokrivenost kanalizacione mreže (manje od 15% pokrivenosti naselja) – Loši poljski putevi – Nema sanitarne zaštite izvorišta – Zagadjenja iz dezinfekcione stanice – Postojanje divljih deponija – Nepostojanje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda Šanse – Dalji razvoj industrijske zone sa potrebnom infrastrukturom – Izgradnja kanalizacione mreže na celoj teritoriji opštine – Povećanje broja korisnika gasovodne mreže – Izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda – Sanacija divljih deponija – Zaštita izvorišta pijaće vode Pretnje – Nedostatak sredstava.

dopunske i dodatne – Veliki broj kolega putnika – Rad u dve smene – Sve manji broj upisane dece – Odlazak stručnih kadrova u druga mesta i škole – Zgrada KTC nema upotrebnu dozvolu(imovinski odnosi za parcelu) – Ne postoji projekat zgrade – Nestručna radna snaga.opremljeni stručni kabineti – Nedostatak termina za sve aktivnosti .na kojoj se nalazi zgrada KTC-a i izrada glavnog projekta – Postoji zainteresovanost za rad omladinske pozorišne scene – Mogućnost izgradnje garderobe-postoji projekat u KTC – Mogućnost zaposlenja stručnog kadra – Plasman suvenira i druge robe na turističko tržište – Poboljšanje kvaliteta infrastrukture i usluge – Povezivanje svih aktera društvenog i privatnog sektora – Isplativi turizam kroz oblike ruralnog. kultura.sposobni mladi saradnici – Udruženja i klubovi koji osvajaju nagrade – Kancelarija za mlade – Realan Plan razvoja turizma – Lapovo turističko mesto-raskrsnica putevavodeni.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza SWOT analiza: Obrazovanje.mali broj zaposljenih – Nedostatak sredstava za dalju realizaciju svih kreativnih zamisli – Nedostatak garderobera i prostorije za rekvizite u KTC – Mala ulaganja u turističku infrastrukturu – Nedostatak kadrova – Slaba komunikacija izmedju KTC-a i privatnog sektora Šanse – Pomoć lokalne zajednice u rešavanju postojećih materijalnih problema – Motivacija mladih roditelja za povećanje nataliteta – Uvodjenje obrazovnih profila u skladu sa planom razvoja opštine – Stimulacijom zadržati postojeći kadar(putnike ili mlade kolege) – Veća propaganda učenika sa dobrim školskim uspehom – Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za parcelu.železnički i drumski – Prirodni i ljudski resursi Slabosti – Nedostatak školskog prostora . galerijski prostor-150m2. kongresnog i eko turizma Pretnje – Gubljenje motivacije za rad – Gubljenje odeljenja zbog manjeg broja dece – Zapostavljenost kulture u odnosu na druge branše – Ekonomska kriza – Ograničena sredstva za realizaciju kulturnih dešavanja – Ekonomska kriza Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 73 . kabinetski prostor i višenamenski-600m2. – Liderska sposobnost direktora – Povremeni. sport i turizam Snage – Mlad i stručan kadar zainteresovan za stalno usavršavanje – Visok stepen kolegijalnosti i dobra saradnja – Saradnja sa lokalnom zajednicom i roditeljima – Primena novih metoda u nastavi – Samostalni objekat Centra za kulturu – Uredjena sala sa 250 mesta (bioskop-pozorište).

nekontrolisani prevoz opasnih materija – Lokalna zajednica ne reaguje na probleme dece i mladih – Izolovanost i stigmatizacija OSI i njihovih porodica Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 74 . Rača. infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta u odeljenjeu CSR – Gradjani ne prepoznaju značaj aktivnog uključivanja u podizanje kvaliteta života u zajednici pa je gradjansko društvo nerazvijeno i nespremno da adekvatno odgovori zahtevima integralnog sistema socijalne zaštite – Nespremnost lokalne zajednice (institucija/organizacija) da odgovori zahtevima procesa decentralizacije socijalne zaštite – Velike migracije mladih. Lepenica) – Podzemne vode Slabosti – Usitnjenost poljoprivrednih površina – Loše stanje poljskih puteva – Nepovoljna starosna struktura – Nedovoljna primena agrotehničkih mera – Zastarela mehanizacija – Zapušteno poljoprivredno zemljište – Neplanska proizvodnja – Nepostojanje preradjivačkih kapaciteta- Šanse – Organska proizvodnja – Vraćanje imovine opštinama – Finansijska podrška iz sredstava Fonda za razvoj – Transevropske mreže (u infrastrukturnim sektorima i turizmu) – Pristupanje Evropskoj uniji – Slobodan protok robe i usluga i kapitala na području Balkana Pretnje – Plasman i otkup poljoprivrednih proizvoda – Nepovoljna zakonska regulativa u oblasti poljoprivrede i turizma – Zavisnost poljoprivrede od vremenskih uslova – Zapostavljenost opštine od strane Republike – Svetska ekonomska kriza – Liberalizacija uvoza poljoprivrednih proizvoda – Nekontrolisani uvoz poljoprivrednih proizvoda – Negativna trgovinska politika – Carinske dažbine i količinska ograničenja na izvoz robe SWOT analiza: Socijalna i zdravstvena zaštita Snage – Spremnost opštinske vlasti i lokalne zajednice za unapredjenje socijalne zaštite – Postoji neiskorišćen prostor za decu sa posebnim potrebama .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza SWOT analiza: Poljoprivreda i ruralni razvoj Snage – Raspoloživi ljudski resursi – Kvalitetno poljoprivredno zemljište – Relativno kvalitetan rasni sastav stoke – Relativno nezagađena životna sredina – Povoljni klimatski uslovi – Dobra saobraćajna povezanost (autoput E-75. regionalni put R214.dezinfekciona stanica. visokoobrazovanih koji se nakon školovanja u Beogradu ne vraćaju u Lapovo – Povećanje obolelih-loša pijaca voda.Razvijena organizacija Crvenog krsta – Dobar geo-strateški položaj opštine(Koridor-10) – koncetrisan prostor za korisnike – Školovan i stručan kadar spreman za dalje usavršavanje – Dobra organizacija službi u okviru doma zdravlja – Redovno obnavljanje opreme – Motivisanost u radu Slabosti – Opštinska sredstva za socijalnu zaštitu su minimalna. železnička pruga BeogradNiš) – Rečni vodotokovi (Velika Morava. a postojeća su neadekvatno raporedjena-posebno kod dodela jednokratnih pomoći – Nepostojanje ljudskih.

.. radiologija. Zavodom za zdravstveno osiguranje i Ministarstvom – Razvoj industrije na teritorij i opštine-povećanje broja ljudi-povećanje broja usluga – Razvoj novih specijalističkih odeljenja (urgentna medicina-blizina autoputa. železnički čvor – Dobra saradnja sa lokalnom samoupravom. – Donacije za nabavku sanitetskog vozila Pretnje – Povećanje nezaposlenosti zbog restruktuiranja firmi – Povećanje broja porodica sa disfunkcionalitetom i njihovih potreba – Izostanak zakonske i tradicionalne obaveze dece da brinu o roditeljima – Nedostatak novčanih sredstava – Pad nataliteta – Porast morbiditeta Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 75 .industrijske zone.Crveni krst) – Privlačenje stranog kapitala (termalne vode..rendgen laboratorija.grad muzej železnice.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Šanse – Dobra medjuopštinska saradnja (deponija. Centrom za socijalni rad.TIR baza) – Uključivanje dijaspore – Dobar geostrteški položaj-blizina auto puta.

Ovo je bilo veoma bitno za kasnije definisanu Viziju opštine Lapovo koja je. Rezultati ovog dela rada Opštinskog foruma prikazani su u tabeli prioritetnih slabosti. opadajući ili privremeni trend? − Koliko dugo ima uticaj i kada se pojavila? − Da li je uticaj snažan ili ne? − Da li je moguće kontrolisati taj uticaj? Korišćenjem ovih kriterijuma i bodovanjem slabosti od strane svakog od učesnika Opštinskog foruma. sprovedena je klasifikacija i prioritetizacija slabosti po svim oblastima razvoja. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 76 .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Bodovanje SWOT analiza Bodovanje SWOT analiza Nakon definisanih SWOT analiza. dobrim delom. došlo se do najprioritetnijih koje su poslužile za dalji rad na definisanju izjave o Viziji. Kriterijumi koji su korišćeni za određivanje najprioritetnijih slabosti: − Da li slabost pokazuje rastući. proizašla iz potrebe za otklanjanjem ovih slabosti u budućnosti.

Nepostojanje ljudskih. Nepostojanje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda 5. 5. Građani ne prepoznaju značaj aktivnog uključivanja u podizanje kvaliteta života u zajednici 5. a postojeća su neadekvatno rapoređena-posebno kod dodela jednokratnih pomoći 4. Izolovanost i stigmatizacija OSI i njihovih porodica Kultura i turizam 1. Sporo reagovanje države na potencijalni razvoj investicija 5. Nedostatak sanitetskog vozila ili vozila hitne pomoći Prioritetne slabosti opštine Lapovo Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 77 . Zgrada KTC nema upotrebnu dozvolu (imovinski odnosi za parcelu) 5. Zagađenje od dezinfekcione stanice / postrojenje pri železnici za čišćenje vagona 4. Slaba komunikacija izmedju KTC-a i privatnog sektora 4. Veliki broj kolega putnika 3. Opštinska sredstva za socijalnu zaštitu su minimalna. Nedovoljan broj stručnih kadrova 3. Postojanje divljih deponija 2. Manjak visoko obrazovanog medicinskog kadra 4. Mala ulaganja u turističku infrastrukturu 3. Nestručna radna snaga. Neregulisani pravnoimovinski odnosi 4.zoni i kanalizacija) Infrastruktura I životna sredina 1. Nedovoljna primena agrotehničkih mera 2. Nema sanitarne zaštite izvorišta 3. Nedostatak sredstava za dalju realizaciju svih kreativnih zamisli 2. Neplanska proizvodnja 3. Nedostatak materijalnih sredstava . Nedostatak školskog prostora-opremljeni stručni kabineti Poljoprivreda 1.fond (Mali broj stanovnika) 2. Usitnjenost poljoprivrednih površina 4. Nepostojanje preradjivačkih kapaciteta 5. Velike migracije mladih. mali broj zaposljenih u KTC Zdravstvo 1. Nepostojanje sekundarne zdravstvene zastite 5. Nepovoljna starosna struktura seoskog stanovništva Socijalna zaštita 1. infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta u odeljenju CSR 2. visokoobrazovanih koji se nakon školovanja u Beogradu ne vraćaju u Lapovo 3. Nedovoljan broj specijalističkih službi 3. Mala pokrivenost kanalizacione mreže (manje od 15% pokrivenosti naselja) Obrazovanje 1. Sve manji broj upisane dece 2. Odlazak stručnih kadrova u druga mesta i škole 4.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Prioritetne slabosti Ekonomija i preduzetništvo 1. Nedovoljno razvijena infrastruktura (putevi u ind. Nedovoljna budžetska sredstva za ulaganja u oblasti ekonomije i preduzetništva 2.

..

VIZIJA OPŠTINE LAPOVO

.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Vizija opštine

Vizija opštine

Vizija opštine

Vizija je mentalna slika o tome kako stanovnici žele da njihova opština izgleda za 15 do 20 godina. Artikulisanjem izjave o Viziji i njenim uključivanjem u strateški dokument, stvara se slika destinacije do koje treba projektovati put. Da bi jedna vizija bila kavalitetna i da na pravi način predstavlja jednu lokalnu zajednicu, treba da ima sledeće karakteristike: − Vizija treba da bude dogovorena od strane svih zainteresovanih strana − Opisuje šta donosi budućnost, a ne opisuje kako se tamo stiže − Fokusira se na ishode procesa sprovođenja strategije − Nije uvek u potpunosti ostvariva, ali daje zajednici jasno viđenje šta se želi postići − Ona je opis kako zainteresovane strane vide svoju budućnost − Proističe iz znanja formiranog kroz socio-ekonomsku i SWOT analizu − Daje se za period od 15 do 20 godina. U cilju definisanja izjave o Viziji koja zadovoljava prethodno navedene kriterijume i uključivanja šire zajednice u radu su korišćena dva alata: anketiranje đaka i fokus grupa. Anketiranje đaka je sprovedeno u srednjim i osnovnim školama. Anketirani su đaci iz 6 odeljenja (tri iz srednje i tri iz osnovne škole). Upitnik se sastojao iz 4 pitanja koja su poslužila za utvrđivanje mogućeg pravca za izradu izjave o Viziji. Nakon što je lokalni koordinator obradio sve prikupljene ankete, dobijen je generalni stav omladine sa teritorije opštine o problemima sa kojima se suočava opština i kako ih je, eventualno, moguće rešiti. Ovo je bio jedan od inputa za formulisanu Viziju. Drugi input bio je rad fokus grupe putem kojeg su učesnici Opštinskog foruma došli do izjave o Viziji koja na pravi način odslikava želje, stavove čitave lokalne zajednice o tome gde ona vidi sebe za 15 godina i sa kojom svaki žitelj može da se poistoveti. Vizija opštine Lapovo glasi: Lapovo je visoko razijena opština u kojoj se kontinuirano stvaraju nova radna mesta kroz efikasnu politiku privlačenja investitora, baziranu na iskorišćavanju konkurentskih prednosti, proisteklih iz povoljnog geostrateškog položaja na Koridoru 10. Razvoj MSP sektora je baziran na uslugama iz oblasti građevinske industrije, proizvodnji zdrave hrane i turizmu. Teritorija opštine Lapovo je urbanistički i infrastrukturno uređena i potpuno komunalno opremljena gradska sredina sa efikasnom lokalnom samoupravom koja uspešno razvija regionalna, nacionalna i međunarodna partnerstva. Ekološki je zdrava i komunalno potpuno uređena sredina koja poštuje principe održivosti i očuvanja životne sredine, sa stanovnicima koji imaju visoko razvijenu ekološku svest. Lapovo, opština sa tradicionalnim porodičnim vrednostima i dobrim međuljudskim odnosima, ima fleksibilan sistem obrazovanja koji je u funkciji zadovoljavanja potreba lokalne privrede i investitora, sa razvijenim socijalnim i zdravstvenim službama, gde se mladi bave sportom i umetnošću.
Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

81

. .

RA ZV O J NI P RI O RI TE TI OPŠTINE LAPOVO .

. .

definisani su sledeći razvojni prioriteti opštine Lapovo: Prioritet I: Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede Prioritet II: Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi efikasnijeg privlačenja investicija i stvaranje novih radnih mesta Prioritet III: Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite Prioritet IV: Formirati i razviti atraktivne kulturne. pre svega. Sve oblasti razvoja su važne za jednu lokalnu samoupravu. korišćen je pristup koji je podrazumevao razmatranje situacije opisane u SWOT analizi i Vizije željene budućnosti.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Razvojni prioriteti opštine Razvojni prioriteti Razvojni prioriteti Razvojni prioriteti su jasniji i konkretniji u odnosu na viziju. sadržanih u Socio-ekonomskoj analizi opštine Lapovo. pre svega. Poštujući sve. Ipak. rezultat su zaključaka koji proizilaze iz analize indikatora. Dakle. Zasnivaju se. sportske i turističke sadržaje uz efikasno korišćenje lokalnih prirodnih resursa 85 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . razvojni prioriteti predstavljaju specifične oblasti na koje se strategija fokusira kako bi dostigla Viziju. Kod izbora razvojnih prioriteta vodilo se računa o sledećim pitanjima:  Da li se prioritet odnosi na specifičnosti društveno-ekonomskog i političkog okruženja?  Da li prioritet logično proističe iz Vizije?  Kakav je uticaj tako definisanog prioriteta na rešavanje problema?  Koji je rok postavljenih prioriteta? U izradi razvojnih prioriteta koji će proizvesti pozitivan uticaj na budućnost zajednice. Razvojni prioriteti. na kritičnim slabostima nastalim kao rezultat SWOT analize i suštinski potiču iz Vizije. jedan od elemenata kvalitetnog strateškog planiranja je fokusiranost. gore pobrojane elemente. Pošlo se od negativne strane SWOT analize (prioritetne slabosti) kako bi se definisali pravci razvoja koji će uticati ne ublažavanje ili otklanjanje ovih slabih strana opštine.

Na taj način su formirana jezgra. Tematske radne grupe su formirane od članova Opštinskog foruma koji je dekomponovan. za oblasti. : 86 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . za svaki od razvojnih prioriteta.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Razvojni prioriteti opštine U periodu između identifikovanja razvojnih prioriteta i narednih faza izrade lokalne strategije održivog razvoja. sport i turizam Zadatak. svake od formiranih tematskih radnih grupa. bilo je definisanje strateških i operativnih ciljeva i formiranje liste projekata i programa. preduzetništvo i obrazovanje  Infrastruktura i zaštita životne sredine  Zdravstvo i socijalna zaštita  Kultura. koja su proširena dodatnim predstavnicima zainteresovanih strana. a koje su vezane za svaki od definisanih razvojnih prioriteta. oko svakog od razvojnih prioriteta formirana je po jedna Tematska radna grupa (TRG). na koje se svaki od prioriteta odnosi:  Ekonomija. prema oblastima interesovanja i kompetencija.

S TR A TE Š KI I O P E RA TI V NI CI LJ E V I O P Š TI N E LA P O V O .

..

razvile strateške i operativne ciljeve u okviru razvojnih prioriteta. formirane tematske radne grupe su. ujedno i generički naziv za srodne grupe operativnih ciljeva.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Strateški i operativni ciljevi Strateški i operativni ciljevi Kao što je prethodno navedeno. a koje su definisani operativni ciljevi takođe morali da zadovolje. definisana su tri strateška cilja − U okviru trećeg prioriteta. Strateški ciljevi su formulisani dekomponovanjem definisanog prioriteta i jasno su povezani sa njegovim ključnim elementima. davali su odgovor na pitanje ŠTA uraditi radi dostizanja postavljenog razvojnog prioriteta. definisano je 2 .5 strateških ciljeva: − U okviru prvog prioriteta. po utvrđenoj metodologiji. Sledeći korak u radu tematskih radnih grupa. definisana su dva strateška cilja Strateški ciljevi su vezani za rezultate SWOT analize i u kombinaciji sa ključnim segmentima razvojnog prioriteta. Oni su poslužili kao osnova za kasnije definisane operativne ciljeve po SMART principu. bio je definisanje operativnih za svaki od utvrđenih strateških ciljeva. definisana su tri strateška cilja − U okviru drugog prioriteta. Za svaki od definisana četiri razvojna prioriteta. Strateški ciljevi predstavljaju most između široko definisanih prioriteta i uže definisanih operativnih ciljeva. oformljenih oko svakog od utvrđenih prioriteta. jesu oni koji se tiču SMART pristupa koji podrazumeva: S (specific) – specifičan – Da li cilj precizno govori šta treba postići? M (measurable) – merljiv – Da li je definisan da može biti merljiv? A (achievable) – dostižan – Da li se uklapa u viziju? R (realistic) – realan – Da li je realan posmatrajući resurse? T (timely) – uvremenjen – Da li je vremenski ograničen? Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 89 . a posebno su bitni jer daju osnovne smernice za kasnije grupisanje srodnih projekata u programe. definisana su tri strateška cilja − U okviru četvrtog prioriteta. Kriterijumi koji su korišćeni za definisanje operativnih ciljeva: − Oni moraju da budu dosta precizniji i detaljniji − Moraju da budu merljivi i da se lako prate − Moraju biti zasnovani na nalazima SWOT analize − Moraju biti komplementarni i ne smeju biti u koliziji sa drugim ciljevima − Oni tragaju za prevazilaženjem slabosti i iskorišćavanjem mogućnosti − Jedan strateški cilj može imati više operativnih ciljeva Druga grupa kriterijuma koji se delimično poklapaju sa gornjim. u ovoj fazi procesa strateškog planiranja.

2 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.god.1 Unaprediti uslove za priliv Operativni cilj Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha 1. godine 2.2 uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015.2.2.1.2.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Operativni cilj daje odgovor na pitanje KAKO ostvariti strateški cilj. godine najmanje 50% MSP sa 1. Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj 1. godine Pokriti 40 % teritorije opštine DGM .2 teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja 1. a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015.3 2. Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede.2 Razviti saobraćajnu i putnu infrastrukturu Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 2.1 Do 2015.Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi efikasnijeg privlačenja investicija i stvaranja novih radnih mesta Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati 2.2 2.1 Unaprediti sistem vodosnabdevanja i sistem odvođenja otpadnih voda uz poštovanje mera životne sredine Do 2015. godine povećati kapacitet sistema 2.1 Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015.1. 1. godine 2. Članovi tematskih radnih grupa su definisali jedanaest strateških ciljeva i u okviru njih trideset tri operativna cilja. godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 2.2.3. godinu.1 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015.1 Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015. godine.1. Definisani ciljevi prikazani su u sledećoj tabeli.3 Unaprediti energetsku infrastrukturu 2. 1.godine 1. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015.2 pasarele.1 do kraja 2013.1 za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode 2. godine Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od ukupne potrošnje energije do 2015.4 kV do 2015. godine Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2015.3. godine 2.3. Do 2015. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20%. godine sanitarno zaštititi oba 2.3 Unaprediti sistem obrazovanja prema potrebama privrede 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine 1.3.1.4 90 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .3 2. donaseljenskih kolektora i ulične mreže Do 2015.2 Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015. godine Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim 1.3.2 Podstaći razvoj MSP sektora radi stvaranja novih radnih mesta Do 2015.3 izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite 2. godine Izgraditi 10900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0.3.2.1. uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja investicija u opštinu Lapovo na bazi korišćenja povoljnog geostrateškog položaja 1.om do 2015. Ideja vodilja pri definisanju operativnih ciljeva bio je fokus na kritična pitanja definisana u SWOT i Socio-ekonomskoj analizi.

godine Povećanje energetske efikasnosti javnog osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji opštine Lapovo do 2015.4.4. imovinsko .1.2 amaterskim i profesionalnim sportom za 60% sportskih terena. osnivanjem novih sportskih klubova vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena korišćenjem prirodnih resursa za potrebe svih građana Lapova za bavljenje i povećanjem broja adekvatnih 3. rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30% 4. godine 2.1. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 3.4.1 Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova.1 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova do 2015.1.3.2 novih ekvivalentnih priključaka do 2013.1 odeljenja za urbanizam.000 evra.tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% Do 2013.3 Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih deponija i 1 smetlište do 2015.4 Do 2015. Formirati i razviti atraktivne kulturne. stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke 3. izgradnjom neophodne turistiške infrastrukture i postizanjem ekonomske održivosti postojećih i novih turističkih proizvoda 4. računarske opreme.4 Unaprediti rad lokalne životne sredine i podizanje samouprave iz oblasti kapaciteta lokalne samouprave i komunalnih delatnosti i pratećih institucija radi infrastrukture efikasnijeg privlačenja investicija i stvaranje novih radnih mesta 2.4.2. godine povećati broj mladih koji se 3.2 Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i 3. godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture Do 2015.1.1 tehničko .2 opremljenost ustanova kulture za 50% do 2015. sportske i turističke sadržaje uz efikasno korišćenje lokalnih prirodnih resursa Do 2013.2 91 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .1 profesionalno bave sportom za 60%.1. kao i stručnih do 2015. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%. hitne pomoći. godine unaprediti medicinsku i 4.3 umetničke aktivnosti za 80% do 2015.1. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga 3. godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja. povećati broj turističko-kulturnih manifestacija za 50% Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 3.1 Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja 2.3 Razvoj turističke ponude i podizanje nivoa turistiških usluga stvaranjem uslova za komercijalizaciju prirodnih resursa. godine sportskih radnika 3. Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite 4. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200.2.2 2015. godine 2.1 Do 2013.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Unaprediti rad javnih preduzeća.pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 2. godine Povećati uključenost građana u kulkturno3.3. godine kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima 3. godine Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku 3. i rad 2.4 3.

2.4 Formirati samostalni Centar za socijalni rad do kraja 2012. godine povećati broj specijalista za 30% Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj 4.5 Strateški i operativni ciljevi u okviru prioriteta 92 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .3 2012.2 Uspostaviti samostalni sistem za rešavanje socijalnih potreba građana. godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vanistitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% 4. godine Do 2015.2.1 Operativni cilj Do 2015.2.2. sa svim vidovima institucionalne i vanistitucionalne podrške Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 4.2 4.2. godine. povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40% 4. Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite 4. godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama 4.

PROJEKTI I PROGRAMI .

.

svakog strateškog cilja. prešlo se na grupisanje projekata u razvojne programe i to na bazi komplementarnosti projektnih ideja. budžeti. raspoređenost po programima. ako je u okviru ciljeva definisan veliki broj projekata. 95 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . definisanog u okviru svakog prioriteta. Prethodno navedeni pristup implementiran je u opštini Lapovo tako da je proizveo sledeće rezultate: – Upotpunjenu zbirnu tabelu od vizije do projekata sa ukupno definisanih 80 projekata i 12 programa – Tabele sa rezultatitma rada TRG-ova. Projekti su konkretizacija napora kroz koje se oblast planirane intervencije sužava od opšteg ka posebnom.nazivi projekata. odnosno akcija koje će proizvesti buduće pozitivne promene u opštini Lapovo. U ovoj fazi su osnovnu ulogu imali definisani strateški ciljevi u okviru razvojnih prioriteta jer je od njihove obuhvatnosti zavisilo da li će programi biti identični sa samim ciljevima. sažete verzije projektnih obrazaca. Oni su vezani za svaki operativni cilj definisan radom TRG. trajanje utvrđenih projekata.  Doprinos partnera  Uslovi za implementaciju projekta  Faktori rizika  Vrednost projekta  Trajanje  Napomene. Identifikacija programa je bitna zbog stvaranja mehanizama za finansiranje. u ovoj fazi.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Pregled projekata i programa Pregled projekata i programa Ishodište rada na izradi strateškog dokumenta su projekti čijom se planiranom realizacijom ostvaruje direktan uticaj na održivi razvoj opštine Lapovo. radili su na razvijanju konkretnih projektnih ideja. tokom narednih pet godina. poređane po definisanim programima za svaku oblast . podnosioci. Članovi radnih grupa. a samim tim i konkretizaciju strateškog dokumenta. Svaka projektna ideja je obrazložena u projektnom obrascu koji sadrži ključne elemente svakog projekta:  Naziv projekta  Svrha projekta  Podnosilac  Operativni cilj iz Strategije  Opis  Očekivani rezultati  Očekivani partneri Nakon usvajanja finalne liste projekata koja je podrazumevala kompletne projektne ideje u okviru svakog od operativnih ciljeva. izvršiti podela ciljeva na nekoliko komponenti koje onda postaju programi. odnosno. ili će se.

2. nacionalna i međunarodna partnerstva.1 do kraja 2013. Razvoj MSP sektora je baziran na uslugama iz oblasti građevinske industrije. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja Do 2015.3.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Vizija opštine: Lapovo je visoko razijena opština u kojoj se kontinuirano stvaraju nova radna mesta kroz efikasnu politiku privlačenja investitora. Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća.godine 1. Lapovo. proisteklih iz povoljnog geostrateškog položaja na Koridoru X. Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha 1. ima fleksibilan sistem obrazovanja koji je u funkciji zadovoljavanja potreba lokalne privrede i investitora.2 teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruživanja Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015. sa razvijenim socijalnim i zdravstvenim službama. razvijenom turizmu i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede. baziranu na iskorišćavanju konkurentskih prednosti. sa stanovnicima koji imaju visoko razvijenu ekološku svest.2 uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015.1 1.3. proizvodnji zdrave hrane i turizmu. godine.1. koja poštuje principe održivosti i očuvanja životne sredine.1 Unaprediti uslove za priliv investicija u opštinu Lapovo na bazi korišćenja povoljnog geostrateškog položaja Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim 1. Teritorija opštine Lapovo je urbanistički i infrastrukturno uređena i potpuno komunalno opremljena gradska sredina sa efikasnom lokalnom samoupravom koja uspešno razvija regionalna. godine.3 Unaprediti sistem obrazovanja prema potrebama privrede 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine 1.2 Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015. 1. 1. Ekološki je zdrava i komunalno potpuno uređena sredina.2.2 Podstaći razvoj MSP sektora radi stvaranja novih radnih mesta Do 2015. godine 96 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .1 1. opština sa tradicionalnim porodičnim vrednostima i dobrim međuljudskim odnosima. godine Projekti – Izrada plansko-urbanističke dokumentacije za proširenje industrijske zone u severnom i istočnom delu opštine – Utvrđivanje faktičkog stanja i otkup zemljišta od strane investitora za potrebe proširenja industrijske zone – Infrastrukturno opremanje industrijske zone – Rekonstrukcija prostorija dečije ustanove „Vozić“ za potrebe zaposlenih u industrijskoj zoni – Analiza modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama – Promocija investicionih potencijala opštine Lapovo osnivanjem ONE STOP SHOP-a za investitore – Formiranje kancelarije za LER – „Započni sopstveni posao” – Regionalni garancijski fond – Razvoj udruženja preduzetnika opštine Lapovo – Razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Lapovo – Klasterizacija proizvođača povrća – Analiza potreba investitora za kvalifikovanom radnom snagom – Takmičenje za najbolju poslovnu ideju – Centar za radnu i profesionalnu orijentaciju – PC centar 1. godine najmanje 50% MSP sa 1.1. i infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015. gde se mladi bave sportom i umetnošću.

godine 2.3 izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite – Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta – Otkup zemljišta za potrebe sanitarne zaštite izvorišta 2.om do 2015.1.2 Razviti saobraćajnu i putnu infrastrukturu i stvaranje novih radnih mesta Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva 2. godine sanitarno zaštititi oba 2. godine povećati kapacitete sistema celokupnoj teritoriji opštine Lapovo za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za – Izgradnja postrojenja za prečišćavanje 2.3.3 Unaprediti energetsku infrastrukturu – Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – I faza Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2.2 Izgraditi 10. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Do 2015.900 metara 10 kV dalekovoda – Izgraditi 6 TS 10/0.1 2015.2 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda otpadnih voda.1 za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode Projekti – Izgradnja i puštanje u rad 3 reni bunara – Izgradnja fabrike vode 2.2 pasarele.1 Unaprediti sistem vodosnabdevanja i sistem odvođenja otpadnih voda uz poštovanje mera životne sredine – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizaconog sistema na Do 2015. godine – Izgraditi 10.3 97 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .1.3.3 Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015.4 kV do 2015.1 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015.4 kV – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju DGM-a – Izgradnja distributivne gasne mreže 2.3.2.2. godine povećati kapacitet sistema 2. godine Pokriti 40 % teritorije opštine DGM . godine 2.1. godine – Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva – Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 2 pešačka prelaza (pasarele) preko železničke pruge – Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge-nadpružnjaka – Izrada projektne dokumentacije i izgradnja putnog prelaza preko auto-puta BeogradNiš-nadputnjaka – Izrada geodetskih podloga i utvrđivanje stvarnog stanja na terenu – Rekonstrukcija atarskih puteva Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 2.2.900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0. Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi efikasnijeg privlačenja investicija 2. donaseljenskih kolektora i – Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione ulične mreže ulične mreže sa izgradnjom donaseljenskih kolektora Do 2015. godine – Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – II faza 2.

godine Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih 2.1 odeljenja za urbanizam.4.000 evra. Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od 2. računarske opreme.3.3 Unaprediti energetsku infrastrukturu Projekti – Izrada studije izvodljivosti sa porebnim ispitivanjima geotermalnih voda na teritoriji opštine Lapovo. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200. imovinsko .2 novih ekvivalentnih priključaka do 2013.4.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj 2.4.3 deponija i 1 smetlište do 2015. godine potrebnom instalacijom javne rasvete 98 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 2. i rad 2. – Prosiriti kapacitete telekomunikacione mreže – Zamena dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu – Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija uz potrebna ispitivanja i analize – Rekultivacija i sanacija divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo 2.4 izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji – Izgradnja 100 novih stubnih mesta sa opštine Lapovo do 2015. licenciranog stručnog softvera i umrežavanje – Povećati kadrovske kapacitete lokalne samouprave zapošljavanjem 3 stručna lica i organizovanjem edukacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi.4. godine – Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima potencijalnih obnovljivih izvora energije na teritoriji opštine Lapovo – Nabavka potrebnih građevinskih mašina za javno komunalno preduzeće – Nabavka potrebne računarske opreme. Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi 2.4 Unaprediti rad lokalne efikasnijeg privlačenja investicija samouprave iz oblasti i stvaranje novih radnih mesta komunalnih delatnosti i infrastrukture Unaprediti rad javnih preduzeća.4 ukupne potrošnje energije do 2015. godine – Zamena javnog osvetljenja u obimu od Povećanje energetske efikasnosti javnog 30% osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i 2.

3 umetničke aktivnosti za 80% do 2015. godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture 99 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .1.2 opremljenost ustanova kulture za 50% do 2015. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%.ples kao deo opšte kulture kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima mladog čoveka 3. Formirati i razviti atraktivne kulturne.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Projekti – Umrežavanje svih relevantnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 3. kao i stručnih do 2015. opremanje prostora za izradu umetničkih radova i organizacija likovne kolonije – Stvaranje uslova i organizovanje manifestacije „Ribolovački dani na jezeru petica“ – Rekonstrukcija obale Velike Morave i izgradnja kompleksa „Moravski san“ 3. godine – WORKSHOP . sportske i turističke sadržaje uz efikasno korišćenje lokalnih prirodnih resursa 3. godine – Rekonstrukcija prilaza javnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo za lica sa posebnim potrebama i ugradnja lifta u KTC-u za potrebe galerije – Rekonstrukcija i adaptacija kotlarnice i grejnih instalacija u zgradi KTC-a – Opremanje binskog prostora KTC-a – Izgradnja i opremanje garderoba KTC-a – Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta Povećati uključenost građana u kulturnokroz školu glume i scenske umetnosti 3. izgradnjom neophodne turistiške infrastrukture i postizanjem ekonomske održivosti postojećih i novih turističkih proizvoda 3.2. godine sportskih radnika 3.4 Do 2015. vanškolskim sportskim osnivanjem novih sportskih klubova aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena i povećanjem broja adekvatnih za potrebe svih građana Lapova za bavljenje 3.1 profesionalno bave sportom za 60%. godine promociju kulturnih. stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke – Ispunjavanje republičkog standarda za biblioteke uvećanjem fonda knjiga za 30% – Nabavka i opremanje potrebnog vozila za mobilnu biblioteku – Osnivanje muškog i ženskog odbojkaškog kluba – Osnivanje muškog i ženskog košarkaškog kluba – Izgradnja teniskih terena sa mogućnošću pokrivanja balon halom – Izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom za mali fudbal i tenis i pokrivanje istog balon halom – Inovacija turističkih sadržaja u okviru manifestacije „Međunarodne izložbe železničara umetnika“ – Podrška Udruženju likovnih umetnika „Svetlost“ kroz edukaciju.3.1 Do 2013. turističkih i drugih nepolitičkih sadržaja 3. sportskih.3 Razvoj turističke ponude i podizanje nivoa turistiških usluga stvaranjem uslova za komercijalizaciju prirodnih resursa.1.1.1 Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova.2 Poboljšati uslove za Do 2013.3. povećati broj turističko-kulturnih manifestacija za 50% Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 3.1 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova – Izrada opštinskog sajta za praćenje i do 2015.2.2 2015. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku 3.1.2 amaterskim i profesionalnim sportom za 60% sportskih terena. godine povećati broj mladih koji se masovnije bavljenje školskim i 3.

Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 4.Podizanje nivoa usluga rehabilitacije u Domu zdravlja .Opremanje sale za fizioterapeuta . godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja.Analiza potreba budućih zaposlenih korisnika u industrijskoj zoni u Lapovu za zdravstvenom zaštitom . godine.Edukacija putem kongresa i seminara koji se zahtevaju u procesu licenciranja medicinskih radnika 4.2 rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30% Projekti . godine povećati broj specijalista za 4.1.Projekat uklanjanja arhitektonskih barijera Zbirna tabela od vizije do projekata – Projekti i programi opštine Lapovo 100 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (urgentna) .5 .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj 4.2 povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40% ginekologiju i postavljanje istog za stalnu obuku na godišnjem nivou .tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% Do 2013.Pohađanje kursa citološke dijagnostike za Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015.2.2.Opremanje laboratorije u Domu zdravlja u Lapovu nedostajućom opremom .1.Opremanje poslovnog prostora tehničkom opremom i kancelarijskim nameštajem u ulici Njegoševoj broj 25 za potrebe samostalnog Centra za socijalni rad 4.2 Uspostaviti samostalni sistem za rešavanje socijalnih potreba građana. 4.1 30% specijalizaciju (opšta) .Podizanje kapaciteta odseka za hitnu medicinsku pomoć u ustanovi i na terenu i kućno lečenje u Domu zdravlja Lapovo . godine Njegoševoj broj 25 kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad . godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama pravljenje programa razvoja Doma zdravlja u Lapovu u skladu pojavama savremenih zaraznih bolesti . godine unaprediti medicinsku i 4.Stvaranje uslova za upućivanje lekara na Do 2015.Projekat uspostavljanja narodne kuhinje na i vanistitucionalnih mehanizama podrške teritoriji opštine ranjivim grupama stanovništva za 50% .2.4 . hitne pomoći. godine organizovati sistem uvođenje participacije i plaćanja iste društvene brige i povećati broj institucionalnih 4.3 2012. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga Do 2015. 4. Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite 4. sa svim vidovima institucionalne i vanistitucionalne podrške .1 Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.Projekat uspostavljanja pomoći u kući i Do 2015.2.Renoviranje poslovne zgrade u ulici Formirati samostalni Centar za socijalni rad do kraja 2012.1 tehničko .2.

000 evra 18 meseci Ukupno: 2. preduzetništvo i obrazovanje: 2.000 evra PROGRAM 2: Unapređenje politike za privlačenje investitora Naziv projekta Podnosilac Budžet Promocija investicionih potencijala Opštine Lapovo osnivanjem ONE STOP SHOP-a za investitore Opština Lapovo 30.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 100.000 evra 9 meseci Opština Lapovo 125.716.000 evra Ukupno Ekonomija.000 evra 35.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 50.000 evra PROGRAM 3: Razvoj preduzetničke infrastrukture Naziv projekta Podnosilac Razvoj udruženja preduzetnika opštine Lapovo Razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Lapovo Regionalni garancijski fond Klasterizacija proizvođača povrća Formiranje kancelarije za LER Opština Lapovo Budžet 35.000 evra 150.000.000 evra 101 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 12.000 evra Trajanje 9 meseci Infrastrukturno opremanje industrijske zone Analiza modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama Rekonstrukcija prostorija dečije ustanove „Vozić“ za potrebe zaposlenih u industrijskoj zoni Izrada plansko-urbanističke dokumentacije za proširenje industrijske zone u severnom i istočnom delu opštine Utvrđivanje faktičkog stanja i otkup zemljišta od strane investitora za potrebe proširenja industrijske zone Opština Lapovo 2.000 evra 9.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet: Ekonomija.000 evra 18 meseci 36 meseci 18 meseci 9 meseci Ukupno: 280. preduzetništvo i obrazovanje PROGRAM 1: Program podrške samozapošljavanju Naziv projekta Podnosilac „Započni sopstveni posao” Analiza potreba investitora za kvalifikovanom radnom snagom Takmičenje za najbolju poslovnu ideju Centar za radnu i profesionalnu orijentaciju Formiranje PC centra Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Budžet 50.000 evra 25.000 evra 25.000 evra 25.000 evra Trajanje 18 meseci 6 meseci 6 meseci 18 meseci 18 meseci Ukupno: 121.315.000 evra 24 meseca Opština Lapovo 10.000 evra Trajanje 12 meseci Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 35.

000 evra 18 meseci Opština Lapovo 10.000 evra 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 20. Prioritet: Infrastruktura.000 evra 12 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 100.000 evra 36 meseci Opština Lapovo JP „Novi Vek“ Lapovo 10.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Tematska radna grupa iz oblasti Ekonomija.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 100. preduzetništvo i obrazovanje opštine Lapovo je utvrdila 3 programa sa ukupno 16 projekata.000 evra 9 meseci 18 meseci Ukupno: 910.000 evra 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 200.000 evra 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 200.000 evra 102 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 50.000 evra 6 meseci Opština Lapovo 20. zaštita životne sredine i institucionalna podrška u privlačenju investicija PROGRAM 1: Izrada projektne dokumentacije Naziv projekta Podnosilac Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizaconog sistema na celokupnoj teritoriji opštine Lapovo Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 2 pešačka prelaza (pasarele) preko železničke pruge Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge – nadpružnjaka Izrada projektne dokumentacije i izgradnja putnog prelaza preko autoputa Beograd-Niš – nadputnjaka Izrada projektne dokumentacije za izgradnju DGM-a Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija uz potrebna ispitivanja i analize Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima geotermalnih voda na teritoriji opstine Lapovo Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima potencijalnih obnovljivih izvora energije na terirtorriji opštine Lapovo Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta Izrada geodetskih podloga i utvrđivanje stvarnog stanja na terenu Budžet Rok trajanja JKP „Morava“ Lapovo 100.000 evra 36 meseci Opština Lapovo 100.

000 evra 24 meseca 24 meseca 36 meseci Opština Lapovo 300.000 evra 12 meseci Ukupno: 7.000 evra 300.000 evra 300.000 evra 200.000 evra Rok trajanja 18 meseci 24 meseca 18 meseci JKP „Morava“ Lapovo 3.235.000.000.000 evra 36 meseci 36 meseci 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 80.900 metara 10 kV dalekovoda Izgraditi 6 TS 10/0.4 kV Izgradnja distributivne gasne mreže po fazama Zamena dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu Rekultivacija i sanacija divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo Zamena javnog osvetljenja u obimu od 30% Izgradnja 100 novih stubnih mesta sa potrebnom instalacijom javne rasvete Proširiti kapacitete telekomunikacione mreže nabavkom i ugradnjom nove digitalne telekomunikacione centrale Otkup zemljišta za potrebe sanitarne zaštite izvorišta JKP „Morava“ Lapovo JKP „Morava“ Lapovo JKP „Morava“ Lapovo Budžet 100.000 evra 36 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo JP „Novi Vek“ Lapovo JP „Novi Vek“ Lapovo 1.000 evra 103 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 24 meseca Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 200.000 evra 50.000 evra 18 meseci 36 meseci 36 meseci 36 meseci Opština Lapovo 50.000 evra 100.000 evra 75.000.000 evra 200.000 evra 1.000 evra 24 meseca Opština Lapovo 200.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 2: Program izvođenja infrastrukturnih radova Naziv projekta Podnosilac Izgradnja i puštanje u rad 3 reni bunara Izgradnja fabrike vode Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione ulične mreže sa izgradnjom donaseljenskih kolektora Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva Rekonstrukcija atarskih puteva Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – I faza Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – II faza Izgraditi 10.000 evra 80.

401. zaštita životne sredine i institucionalna podrška u privlačenju investicija: 8.000 evra 12 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 16. zaštita životne sredine i institucionalna podrška u privlačenju investicija opštine Lapovo je utvrdila 3 programa sa ukupno 31 projektom.000 evra Opština Lapovo 20.000 evra Tematska radna grupa iz oblasti Infrastruktura.000 evra 24 meseca Ukupno: 256. licenciranog stručnog softvera i umrežavanje Povećati kadrovske kapacitete lokalne samouprave zapošljavanjem 3 stručna lica i organizovanjem edukacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi Rok trajanja 9 meseci Opština Lapovo 200.810 evra 6 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 144. Prioritet: Kultura.500 evra 6 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 125.000 evra 36 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 21.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 3: Program unapređenja poslovanja javnih i komunalnih preduzeća Naziv projekta Podnosilac Budžet Nabavka potrebnih građevinskih mašina za javno komunalno preduzeće Nabavka potrebne računarske opreme. sportskih.190 evra 104 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 9 meseci Opština Lapovo 36. turističkih i drugih nepolitičkih sadržaja Rekonstrukcija prilaza javnih ustanova na teritoriji Opštine Lapovo za lica sa posebnim potrebama i ugradnja lifta u KTC-u za potrebe galerije Rekonstrukcija i adaptacija kotlarnice i grejnih instalacija u zgradi KTC-a Opremanje binskog prostora KTC-a nedostajućom tehničkom opremom Izgradnja i opremanje garderoba KTC-a Opština Lapovo 21.880 evra 12 meseci Ukupno: 337. sport i turizam PROGRAM 1: Unapređenje infrastrukture i tehničke opremljenosti ustanova kulture Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Umrežavanje kulturnoobrazovnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo Izrada opštinskog sajta za praćenje i promociju kulturnih.000 evra Ukupno Infrastruktura.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 8.

790 evra 6 meseci Ribolovačko udruženje „Morava“ Ribolovačko udruženje „Morava“ 60.000 evra 3 meseca Ukupno: 89.500 evra PROGRAM 3: Omasovljenje sporta kroz unapređenje sportske infrastrukture i osnivanje novih klubova Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Osnivanje muškog i ženskog odbojkaškog kluba Osnivanje muškog i ženskog košarkaškog kluba Izgradnja teniskih terena sa mogućnošću pokrivanja balon halom Izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom za mali fudbal i tenis i pokrivanje istog balon halom Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 16.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 2: Povećanje uključenosti građana u kulturno-umetničke i obrazovne sadržaje Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta kroz školu glume i scenske umetnosti Organizovanje radioniceples kao deo opšte kulture mladog čoveka Ispunjavanje republičkog standarda za biblioteke uvećanjem fonda knjiga za 30% Nabavka i opremanje potrebnog vozila za mobilnu biblioteku KTC „Stefan Nemanja“ 3.000 evra 6 meseci 6 meseci 3 meseca Opština Lapovo 31.000 evra PROGRAM 4: Razvoj turističke ponude povećanjem broja turističko-kulturnih manifestacija i proširenjem turističke infrastrukture Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Inovacija turističkih sadržaja u okviru manifestacije “Međunarodne izložbe železničara umetnika“ Podrška Udruženju likovnih umetnika „Svetlost“ kroz edukaciju.390 evra Ukupno Kultura.000 evra 19.000 evra 23.600 evra 12 meseci 36.000 evra 3 meseca 26.000 evra 6 meseci Ukupno: 38. Stvaranje uslova i organizovanje manifestacije „Ribolovački dani na jezeru Petica“ Rekonstrukcija obale Velike Morave i izgradnja kompleksa „Moravski san“ KTC „Stefan Nemanja“ 6. opremanje prostora za izradu umetničkih radova i organizacija likovne kolonije.000 evra 3 meseca Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo 6. sport i turizam: 582.000 evra 3 meseca KTC „Stefan Nemanja“ Udruženje likovnih umetnika „Svetlost” 14.080 evra 105 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 12 meseci Ukupno: 117.500 evra 6 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 3.

00 evra 12 meseci Dom zdravlja Lapovo 12.000 evra 36 meseci Dom zdravlja Lapovo 16.500 evra 3 meseca Ukupno: 182.000 evra 12 meseci Socijalna služba 25. sport i turizam opštine Lapovo je utvrdila 4 programa sa ukupno 18 projekata.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Tematska radna grupa iz oblasti Kultura. Prioritet: Zdravstvo i socijalna zaštita PROGRAM 1: Unapređenje kvaliteta usluga iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite Naziv projekta Podnosilac Budžet Rok trajanja Podizanje kapaciteta odseka za hitnu medicinsku pomoć u ustanovi i na terenu i kućno lečenje u Domu zdravlja Lapovo Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (opšta) Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (urgentna) Pohađanje kursa citološke dijagnostike za ginekologiju i postavljanje istog za stalnu obuku na godišnjem nivou Edukacija putem kongresa i seminara koji se zahtevaju u procesu licenciranja medicinskih radnika Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i pravljenje programa razvoja Doma zdravlja u Lapovu u skladu pojavama savremenih zaraznih bolesti Analiza potreba buducih zapošljenih korisnika u industrijskoj zoni u Lapovu za zdravstvenom zaštitom Projekat uspostavljanja pomoći u kući i uvođenje participacije i plaćanja za isti Projekat uspostavljanja narodne kuhinje na teritoriji opštine Podizanje nivoa usluga rehabilitacije u domu zdravlja Dom zdravlja Lapovo 27.500 evra 11 meseci Dom zdravlja Lapovo 25.000 evra 10 meseci Dom zdravlja Lapovo 9.000 evra 12 meseci Dom zdravlja Lapovo 7.000 evra 12 meseci Socijalna služba 15.000 evra 12 meseci Dom zdravlja Lapovo 20.000 evra 36 meseci Dom zdravlja Lapovo 25.000 evra 106 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

000 evra 15.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 5. strateškog 1 Aneks I – Finalna lista projekata – projektni obrasci 107 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 3 meseca 6 meseci Opština Lapovo 15. kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad Opremanje poslovnog prostora tehničkom opremom i kancelarijskim nameštajem u ulici Njegoševoj broj 25 za potrebe samostalnog Centra za socijalni rad Projekat uklanjanja arhitektonskih barijera Dom zdravlja Lapovo Dom zdravlja Lapovo 25.000 evra 3 meseca Socijalna služba 15.000 evra 6 meseci Ukupno: 75. odnosno svi projektni obrasci dokumenta.000 evra Ukupno Zdravstvo i socijlna zaštita: 257. Finalna lista projekata.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 2: Tehničko opremanje i rekonstrukcija ustanova zdravstvene i socijalne zaštite Naziv projekta Podnosilac Budžet Rok trajanja Opremanje laboratorije u Domu zdravlja u Lapovu nedostajućom opremom Opremanje sale za fizioterapeuta Renoviranje poslovne zgrade u ulici Njegoševoj broj 25.1 nalaze se u Aneksu I.000 evra Tematska radna grupa iz oblasti Zdravtsvo i socijalna zaštita opštine Lapovo je utvrdila 2 programa sa ukupno 15 projekata.

.

PREPORUKE ZA RELIZACIJU STRATEGIJE .

.

Naime. odnosno Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja koja je učestvovala u izradi strateškog dokumenta (u koordinaciji sa lokalnom samoupravom) pa je. S obzirom da se celokupna izrada strateškog dokumenta zasnivala na participativnom pristupu koji je podrazumevao uključenje šire lokalne zajednice. Prvi korak u ovom procesu je formiranje Komisije za praćenje realizacije lokalne Strategije održivog razvoja sa jasno definisanim poslovima i odgovornostima. čine i predstavnici regionalnih instanci. odnosno napretka nastalog realizacijom Strategije održivog razvoja opštine Lapovo. Komisiju. poštovanje pravila i svesnost potrebe za odgovornim sprovođenjem procesa implemenatcije. iz godine u godinu. kontinuiranost zajedničkog rada aktera na implementaciji za sve vreme trajanja strateškog dokumenta. predstavljaju ključne elementa za ostvarivanje održivog razvoja opštine Lapovo. neophodno je obezbediti široko učešće aktera lokalne zajednice u realizaciji strateškog dokumenta. postaje osnov za izradu sektorskih strategija i uključuje se u rad svih službi lokalne samouprave. Gore pomenuti proces sadrži više faza. koji vode njegovoj realizaciji. sa izrađenim planom implementacije i akcionim planom. samim tim. osim predstavnika lokalne zajednice. Na godišnjem nivou se vrši revizija strateškog dokumenta uz pomoć indikatora održivosti koji daju sliku promena u opštini. isti pristup treba primeniti i prilikom implementacije Strategije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Preporuke za realizaciju Strategije Preporuke za relizaciju Strategije Teritorija opštine Lapovo prepoznata je kao područje velikih razvojnih potencijala. Oni će uspešno procenjivati efikasnost čitavog. do isteka vremenskog perioda na koji se dokument Strategija održivog razvoja opštine Lapovo odnosi. Na nivou opštine potrebno je sklapati partnerstva između javnog. Strategija održivog razvoja opštine Lapovo. Planski pristup. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 111 . kako bi se obezbedio legitimitet procesa i njegovo uspešno sprovođenje. odnosno koraka. Strategija održivog razvoja opštine Lapovo evidentirala je sve ove potencijale i na osnovu njih ukazala na ciljeve i akcije koje treba realizovati u budućnosti. postajući alat za formiranje budžeta. opisanog u okviru lokalne Strategije. Prvi zadatak Komisije je da koordinira izradu plana implementacije i akcionog plana za realizaciju Strategije. biznis i NVO sektora u cilju zajedničkog rada na realizaciji aktivnosti predviđenih planom. opravdani učesnik narednog procesa. gore navedenog mehanizma.

.

ANEKS I FINALNA LISTA PROJEKATA – PROJEKTNI OBRASCI .

..

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA ”Započni sopstveni posao” SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju povećanja zaposlenosti stanovništva i poboljšanju životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo neophodno je što više aktivirati stanovništvo sa željom za samozapošljavanje. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja OBLAST . Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Aktivnosti: Adaptacija potrebnog prostora za potrebe kancelarije Opremanje kancelarije tehničkom opremom Angažovanje stručnog lica Izrada plana i programa rada OČEKIVANI REZULTATI Zaposleno 10 lica OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije od strane opštine Lapovo Interesovanje svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 50. i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede.

Aktivnosti: Izrada analize postojećih kadrova Izrada analize potreba investitora za stručnim kadrovima Izrada analize kadrova odgovarajućih za prekvalifikaciju Izrada analize kadrova dostupnih sa susednih opština OČEKIVANI REZULTATI Urađen presek stanja postojećih kadrova na teritoriji opštine Urađena analiza potreba investitora prema budućim delatnostima Definisan nedostajući broj stručnih kadrova za naredni period Definisan broj odgovarajućih kadrova za prekvalifikaciju Analiziran broj potrebnih kadrova iz obližnjih opština OČEKIVANI PARTNERI Investitori Osnovna škola Srednja škola NVO organizacije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost interesnih strana za razmatranje problematike sa stručnim kadrovima VREDNOST PROJEKTA 9. u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza potreba investitora za kvalifikovanom radnom snagom OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem obrazovanja nezaposlenih lica koja žele zaposlenje ili promenu zanimanja u opštini Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015. koje stručne kadrove može formalno i neformalno obrazovanje da pripremi za investitore. godine OPIS Prvo je potrebno uraditi analizu postojećih kadrova svih profila sa teritorije opštine Lapovo.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička pomoć FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . pa onda prema postojećim profilima kadrova ustanoviti koji je broj kadrova pogodan za prekvalifikaciju. zatim prema delatnostima postojećih i budućih investitora analizirati potrebe za stručnim kadrovima. koje stručne kadrove je potrebno obezbediti sa teritorija drugih opština.

godine OBLAST . Aktivnosti: Organizacija takmičenja u srednjoj stručnoj školi za najbolju poslovnu ideju Nagraditi najbolje ideje i razviti biznis planove na osnovu njih Analizirati ekonomsku održivost usvojenih ideja Predstaviti medijski najbolje ideje i na taj način podstaći mlade na dalje razmišljanje OČEKIVANI REZULTATI Organizovano takmičenje za najbolju poslovnu ideju Odabrane i nagrađene najbolje ideje Razvijeni biznis planovi na osnovu odabranih ideja Analizirana ekonomska održivost usvojenih ideja i planova Predstavljene ideje i planovi lokalnoj zajednici preko medija i način na koji se mogu ostvariti OČEKIVANI PARTNERI Osnovna skola Srednja skola NVO organizacije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost interesnih strana za organizacijom takmičenja za odabir najbolje poslovne ideje VREDNOST PROJEKTA 12.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Organizovati takmičenje u srednjoj stručnoj školi za najbolju poslovnu ideju i naj način animirati mlade da razmišljaju na temu samozapošljavanja.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička pomoć FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Takmičenje za najbolju poslovnu ideju (kulinari i frizeri) SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem obrazovanja nezaposlenih lica koji žele zaposlenje ili promenu zanimanja u opštini i sto aktivnije uključiti učenike i nastavnike osnovnih i srednjih škola u definisanju potrebnih promena u školstvu.

Aktivnosti ovog centra bi obuhvatale oblast aktivnog traženja posla. godine. Aktivnosti: Formiranje funkcionalnog centra Adaptiranje i opremanje prostora u kojima će se odvijati aktivnosti Obuka 2 lica za operatere u centru Sprovođenje obuka nezaposlenih lica za aktivno traženje posla Sprovođenje obuka za promenu zanimanja OČEKIVANI REZULTATI Formiran funkcionalni centar Adaptiran i opremljen prostor u kojima će se odvijati aktivnosti Obučeno i zaposleno 2 lica za operatere u centru Sprovedeno 20-30 obuka nezaposlenih lica za aktivno traženje posla Sprovodeno 30-50 obuka za promenu zanimanja OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost članova udruženja za edukaciju i aktivnije učešće u udruženju VREDNOST PROJEKTA 25. kao i oblast radne orijentacije nezaposlenih i viškova radnika.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Centar za radnu i profesionalnu orijentaciju SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem informisanja i obrazovanja nezaposlenih lica koji žele promenu zanimanja u opštini Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Opština obezbeđuje finansijsku pomoć DOPRINOS PARTNERA Stručna pomoc FAKTORI RIZIKA nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Otvaranje ovakvog centra u opštini uticalo bi na razvijanje sistema za informisanje i orijentaciju lica koja traže posao ili im je potrebna prekvalifikacija. odnosno profesionalne orijentacije mladih i lica koja po prvi put traže posao. OBLAST .

Aktivnosti ovog centra bi obuhvatale edukaciju iz oblasti računarske tehnologije i programa potrebnih za svakodnevni rad u firmama Aktivnosti: Formiranje funkcionalnog PC centra Adaptiranje i opremanje prostora kompjuterskom opremom u kojima će se odvijati obuke Obuka 2 lica za predavače u centru Sprovođenje obuka nezaposlenih lica za rad na računaru Sprovođenje obuka za rad u stručnim programima i sistemima OČEKIVANI REZULTATI Formiran funkcionalan PC centar Adaptiran i opremljen prostor u kojima će se odvijati aktivnosti Obučeno i zaposleno 2 lica za predavače u centru Sprovedeno 30-50 obuka nezaposlenih lica za rad na računaru OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora Srednja skola Opštine iz okruženja USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost polaznika za edukaciju i aktivnije učešće u obrazovanju VREDNOST PROJEKTA 25.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna pomoć Finansijska pomoć Logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015. godine.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Otvaranje ovakvog centra u opštini uticalo bi na razvijanje sistema za informisanje i orijentaciju lica koja traže posao ili im je potrebna prekvalifikacija.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Formiranje PC centra SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem informisanja i obrazovanja nezaposlenih lica koji žele promenu zanimanja u opštini. OBLAST .

OBLAST .000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . ima volju i interes da je proda U realnom vremenskom roku izdati uslovi i saglasnosti nadležnih institucija FAKTORI RIZIKA Produžetak svetske ekonomske krize USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Usvojen GP 2020 Lapovo kao osnov za formiranje industrijskih zona Interesovanje stranih investitora VREDNOST PROJEKTA 125.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada plansko-urbanističke dokumentacije za proširenje industrijske zone u severnom i istočnom delu opštine SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji Opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha do kraja 2013. godine. da bi se omogućio dalji razvoj opštine a i šireg područja neophodno je proširiti kapacitete industrijskih – radnih zona i time omogućiti dalji priliv sredstava od strane investitora. koje drži u vlasništvu zemlju. Aktivnosti: Izrada geodetskih snimaka područja Izdavanje uslova i saglasnosti nadležnih institucija Izrada studija održivosti i uticaja na životnu sredinu Izrada planova detaljne regulacije OČEKIVANI REZULTATI Izrađeni geodetski snimci područja Izdati uslovi i saglasnosti nadležnih institucija Urađena i usvojena planska dokumentacija Stvoreni uslovi za dalje aktivnosti u formiranju industrijskih zona OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Stanovništvo opštine Lapovo Nadležne institucije DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Stanovništvo.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti industrijske zone odnosno radnih zona u opštini Lapovo su skoro popunjeni. godine a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015.

ima volju i interes da je proda RGZ SKN Lapovo daje stručnu i logističku podršku Investitori otkupljuju zemljište FAKTORI RIZIKA Nepostojanje volje stanovništva za prodaju zemlje Produžetak svetske ekonomske krize USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Usvojen GP 2020 Lapovo kao osnov za formiranje industrijskih zona Interesovanje starnih investitora VREDNOST PROJEKTA 100. godine.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OBLAST . da bi se omogućio dalji razvoj opštine a i šireg područja neophodno je proširiti kapacitete industrijskih – radnih zona i time omogućiti dalji priliv investitora. koje drži u vlasništvu zemlju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti industrijske zone odnosno radnih zona u Opštini Lapovo su skoro popunjeni. godine a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Utvrđivanje faktičkog stanja i otkup zemljišta od strane investitora za potrebe proširenja industrijske zone SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone omogucava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha do kraja 2013. Aktivnosti: Izrada geodetskih snimaka područja Utvrđivanje faktičkog i katastarskog stanja posmatranih parcela Obavljanje pripremnih radnji (u slučajevima gde se parcela vodi na pokojnika a nije prenesena na naslednike) Osnivanje fonda za otkup zemljišta OČEKIVANI REZULTATI Izrađeni geodetski snimci područja Utvrđeno faktičko stanje parcela Odrađene pripremne radnje odnosno sve posmatrane parcele se vode na živa lica Otkupljena zemlja po fazama OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Stanovništvo opštine Lapovo RGZ SKN Lapovo Inostrani i domaći investitori DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Stanovništvo.

000.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE Projekat će se odvijati po fazama DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Javna preduzeća Republike Srbije daju stručnu i logističku podršku realizaciji FAKTORI RIZIKA Nepostojanje volje stanovništva za prodaju zemlje Produžetak svetske ekonomske krize Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Telefonija) USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Usvojen GP 2020 Lapovo kao osnov za formiranje industrijskih zona Interesovanje stranih investitora Otkupljeno potrebno zemljište i izvršena prenamena parcela VREDNOST PROJEKTA 2. Elektroenergetika.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Infrastrukturno opremanje industrijske zone SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji Opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha do kraja 2013. godine. OBLAST . godine a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015. Aktivnosti: Analiza potreba investitora za proširenjem infrastrukturnih kapaciteta Izgradnja potrebnih saobraćajnih i energetskih infrastrukturnih objekata Izgradnja saobraćajnica Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže Izgradnja trafo stanica sa potrebnim električnim vodovima Izgradnja gasnih stanica sa potrebnim vodovima Izgradnja telekomunikacionih vodova OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza infrastrukturnih potreba investitora Izgrađeni potrebni saobraćajni i energetski infrastrukturni objekti OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Javna preduzeća Republike Srbije (Vodovod i kanalizacija. da bi se omogućio dalji razvoj opštine a i šireg područja neophodno je proširiti kapacitete industrijskih – radnih zona i time omogućiti dalji priliv sredstava od strane investitora. Gas.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti industrijske zone odnosno radnih zona u Opštini Lapovo su skoro popunjeni.

rekonstrukcijom prostorija objekta „Vozić“ i njihovim opremanjem podiže se nivo pruženih usluga ka zaposlenim u industrijskoj zoni a indirektno prema sadašnjim i budućim investitorima. OBLAST .000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija prostorija dečije ustanove „Vozić“ za potrebe zaposlenih u industrijskoj zoni SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone i pratećih sadržaja omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji Opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015. godine. Aktivnosti: Analiza postojećeg stanja objekta i predlog rešenja za isti Izrada potrebne projektne dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje objekta Rekonstrukcija i opremanje prostorija OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza postojećeg stanja objekta i usvojeno rešenje za rekonstrukciju Izrađena potrebna projektna dokumentacija Rekonstruisane i opremljene prostorije dečije ustanove OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Dečija ustanova „Naša mladost“ iz Lapova Strani i domaći investitori DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća Opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Dečija ustanova daje stručnu i logističku podršku Investitori po potrebi pružaju ekonomsku podršku FAKTORI RIZIKA Nepostojanje volje investitora za dodatna ulaganja Produžetak svetske ekonomske krize USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Zainteresovanost stranih investitora VREDNOST PROJEKTA 50. u toku je dogradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta „Naša mladost“ u Lapovu.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti dečije ustanove u Lapovu su popunjeni.

000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešćem u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Zbog postojanja i ubrzanog širenja industrijskih zona na teritoriji Opštine Lapovo. OBLAST .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone i pratećih sadržaja omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015. godine. neophodno je posebnom organizacijom-institucijom postaviti standarde korišćenja i održavanja industrijskih zona sa pratećim sadržajima Aktivnosti: Analiza potrebnih aktivnosti za uspešno funkcionisanje industrijske zone Predlog više modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama Analiza prednosti i nedostataka predloženih modela Usvajanje modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza potrebnih aktivnosti za uspešno funkcionisanje industrijske zone Analizirane prednosti i mane predloženih modela Usvojen model za efikasno upravljanje industrijskim zonama OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije Interesovanje stranih investitora da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 10.

Aktivnosti: Analiza potrebnih aktivnosti za promociju investicionih potencijala opštine Lapovo Predlog više modela za efikasnu promociju Analiza prednosti i nedostataka predloženih modela Usvajanje modela i aktivnosti za uspešnu promociju potencijala opštine Lapovo Izrada štampanog i digitalnog promotivnog materijala Obuka radnika za rad sa inostranim investitorima Opremanje kancelarije nameštajem i tehničkom opremom Osnivanje One stop shop-a za potrebe budućih investitora OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza potrebnih aktivnosti za promociju investicionih potencijala opštine Lapovo Analizirane prednosti i mane aktivnosti Usvojen model i aktivnosti za uspešnu promociju potencijala opštine Lapovo Osnovan One stop shop za investitore povezan sa relevantnim organizacijama i ustanovama OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije-One stop shop za investiotre Zainteresovanost svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 30.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . neophodno je organizovati promociju investicionih potencijala Opštine Lapovo.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Promocija investicionih potencijala Opštine Lapovo osnivanjem ONE STOP SHOP-a za investitore SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone i pratećih sadržaja omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Zbog postojanja i budućeg širenja industrijskih zona na teritoriji opštine. OBLAST . godine.

Aktiviran Fond bi imao veliku i značajnu ulogu u davanju pokrića i sigurnosti privatnim pravnim subjektima u iznalaženju kvalitetnijih i obimnijih izvora finansiranja i olakšavanju uslova kreditiranja. Aktivnosti: Formiranje konzorcijuma na nivou regiona Odabir poslovne banka za zaključenje ugovora o saradnji Formiranje Garancijskog fonda Izrada strategije za rad fonda OČEKIVANI REZULTATI Održane promocije fonda Informisani klijenti i pružena podrška u procesu apliciranja Odobreno 5 kredita za korisnike sa teritoije opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori DOPRINOS PARTNERA Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja daje logističku podršku – konsultantska uloga Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logisticku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije od strane opštine Lapovo Interesovanje svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 150. Lokalni segment regionalnog garancijskog Fonda bi bio učesnik u upravljanju fondom na regionalnom nivou.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE Budžet predstavlja sredstva koja opština Lapovo izdvaja za punjenje Fonda Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja. OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju bržeg ekonomskog razvitka regiona jedan od bitnih faktora bi bio Regionalni garancijski fond kao pomoć lokalnim privatnim firmama.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Regionalni garancijski fond SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća i stavaranje mogucnosti za lakši pristup kapitalu Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.

OČEKIVANI REZULTATI Obučavanje 30 preduzetnika proizvodno-zanatske delatnosti za unapređenje poslovanja. gde bi naši preduzetnici imali priliku da se upoznaju sa načinom rada u zemljama EU i razmenjivali iskustva kao i ostvarivali poslovne kontakte za razvijanje sopstvenog biznisa u budućnosti. odnosno obuhvatila bi posetu međunarodnom sajmu preduzetništva koji se održava u Celjeu (Slovenija). godine najmanje 50% MSP sa teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja. i podstaći razvoj MSP sektora radi stvaranja novih radnih mesta Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. OČEKIVANI PARTNERI DOPRINOS PARTNERA Regionalna Privredna Komora Stručna i finansijska pomoć partnera Nacionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU FAKTORI RIZIKA Zainteresovanost čanova Udruženja za Nezainteresovanost interesnih strana edukaciju i aktivnije učešće u Udruženju Nedostatak ekonomskih sredstava VREDNOST PROJEKTA 35. OBLAST . Obuka bi se realizovala iz sledećih oblasti: Marketing i prodaja Pravni i računovodstveni aspekti poslovanja Finansijski menadžment Poslovne komunikacije Poslovni engleski jezik Prednosti udruzivanja Trening bi bio organizovan na svaku od ponuđenih tema pojedinačno a bili bi prilagođeni potrebama članova udruženja i nivou razvijenosti njihovih biznisa. Druga faza bi obuhvatila organizaciju poslovnog susreta sa udruženjima / preduzetnicima na regionalnom i međunarodnom nivou.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Razvoj udruženja preduzetnika opštine Lapovo SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju poboljšanja uslova za razvoj privrede a posebno sektora malih i srednjih preduzeća na teritoriji opštine Lapovo neophodno je udružiti privrednike sa teritorije u relevantan oblik udruženja Aktivnosti: Projekat se sastoji iz dve faze.000 evra TRAJANJE NAPOMENE 12 meseci Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Prva faza podrazumeva edukaciju i trening preduzetnika iz asocijacije zanatlija i proizvođača u okviru Opšteg udruženja preduzetnika.

na teritoriji opštine Uspostavljanje saradnje između proizvođača i proizvođača i prerađivača OČEKIVANI REZULTATI Formirana Zadruga poljoprivrednih proizvođača Obezbeđen prostor za rad Zadruge Zaposleno 2 lica za rad u Zadruzi Izrađena baza podataka proizvođača poljoprivrednih proizvoda i dr. Aktivnosti: Formiranje Zadruge poljoprivrednih proizvođača Obezbeđivanje prostora za rad Zadruge Zaposliti 2 lica za rad u Zadruzi Nakon toga potrebno je izraditi bazu podataka proizvođača poljoprivrednih proizvoda i dr. OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Kroz razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača unaprediti proizvodnju i sam kvalitet proizvoda i na taj način postati konkurentan na tržištu.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Lapovo SVRHA PROJEKTA Unaprediti poljoprivrednu proizvodnju kroz razvoj kooperative proizvodjača i preradjivača poljoprivrednih proizvoda u cilju ostvarivanja održivog razvoja Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. godine najmanje 50% MSP sa teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Lokalna samouprava obezbeđuje finansijsku podršku DOPRINOS PARTNERA Stručna pomoć FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . na teritoriji opštine Uspostavljena saradnja između proizvođača i proizvođača i prerađivača OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost članova Udruženja za edukaciju i aktivnije učešće u Udruženju VREDNOST PROJEKTA 35.

OBLAST .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Klasterizacija proizvođača povrća SVRHA PROJEKTA Unaprediti poljoprivrednu proizvodnju kroz razvoj kooperative proizvođača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda u cilju ostvarivanja održivog razvoja.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju postizanja održivog razvoja neophodno je okupiti i organizovati proizvodjače povrća u relevantan oblik udruženja Aktivnosti: Analiza svih relevantnih resursa na teritoriji opštine u oblasti proizvođača povrća Razmatranje potencijala za uspostavljanje klastera Izrada mape klastera Prezentacija klaster mape na sajtu opštine Redovno ažuriranje podataka OČEKIVANI REZULTATI Proizvođači povrća organizovani za zajedničko delovanje Urađena analiza svih relevantnih resursa na teritoriji opštine u oblasti proizvodnje povrća Analizirani potencijali za uspostavljanje klastera Izrađena mapa klastera Urađena prezentacija klaster mape na sajtu opštine Urađena prezentacija klaster mape u okviru regionalne klaster mape OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost članova udruženja za edukaciju i aktivnije učešće u udruženju VREDNOST PROJEKTA 25. otvaranju novih radnih mesta i rastu izvoza podsticanjem povezivanja preduzeća. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. godine najmanje 50% MSP sa teritorije opštine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i finansijska pomoć partnera FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . preduzetnika i potpornih institucija po principu klastera.

OBLAST .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Formiranje Kancelarije za LER SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Adaptacija potrebnog prostora za potrebe kancelarije LER-a Obuka ljudi za rad u kancelariji LER-a Opremanje kancelarije LER-a tehničkom opremom Izrada plana i programa rada kancelarije LER-a OČEKIVANI REZULTATI Adaptiran potreban prostor za kancelariju Obučeno dvoje ljudi za rad na poslovima kancelarije LER-a Opremljena kancelarija svom potrebnom kancelarijskom i tehničkom opremom Izradjen plan i program rada kancelarije LER-a OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije – Kancelarije za LER Zanteresovanost svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 35. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. razvijenom turizmu i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Formiranje kancelarije za LER je neophodan zadatak opštinske uprave radi ubrzavanja procesa razvijanja industrijske zone sa stranim investitorima i samog razvoja opštine.

Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama.k javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode. vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena sva potrebna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 100. donaseljenskih kolektora i ulične mreže OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom na manje od 10% svoje teritorije. Usled toga. telefon i gas Izrada glavnog projekta za izgradnju kanalizacionog sistema opštine Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Unapređen sistem odvođenja otpadnih voda Stvoreni uslovi za normalni razvoj naselja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“.) Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizaconog sistema na celokupnoj teritoriji opštine Lapovo OBLAST . godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Aktivnosti: Izrada potrebnih geodetskih snimaka teritorije opštine Lapovo Snimanje postojećih instalacija infrastrukturnih vodova za vodu. struju..podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem odvođenja otpadnih voda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. tehnika.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava daje na raspolaganje sve svoje kapacitete (ljudstvo.

očuvanje životne sredine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.vodoprivredni centar Niš Ministarstvo za zaštitu životne sredine USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Opredeljenost većine stanovnika da podrži zaštitu izvorišta VREDNOST PROJEKTA 10.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta OBLAST . Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama i zaštu postojećih izvorišta pijaće vode Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga predmetnih lokacija Izrada geo-mehaničkih ispitivanja i analiza Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta OČEKIVANI REZULTATI Uradjena studija o sanitarnoj zaštiti izvorišta Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje naselja pijaćom vodom Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Srbijavode“. godine sanitarno zaštititi oba izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite. OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom na manje od 10% svoje teritorije.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebne podatke i analize Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem vodosnabdevanja. Usled toga javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode.

sa istočne strane autoputa (na poziciji između autoputa i Velike Morave) saobraćajna infrastruktura nedovoljno je razvijena.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebne geodetske podloge Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Takođe. Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015. godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i zgradnju lokalnih puteva OBLAST . Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga predmetnih lokacija Utvrđivanje stvarnog stanja na terenu Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva OČEKIVANI REZULTATI Izrađena potrebna projektna dokumentacija Stvoreni uslovi za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađeni katastarsko-topografski planovi predviđenih lokacija VREDNOST PROJEKTA 20.

godine. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije Izgradnja pešačkog prelaza preko železničke pruge – pasarele OČEKIVANI REZULTATI Izgrađena 2 pešačka prelaza preko železničke pruge Poboljšani bezbedonosni uslovi za pešački saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100. OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac JP“Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 pasarele.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 2 pešačka prelaza (pasarele) preko železničke pruge OBLAST .

Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije Rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisan putni prelaz preko železničke pruge Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 200. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015. godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 pasarele.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge – nadpružnjaka OBLAST .

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije i izgradnja putnog prelaza preko auto-puta Beograd-Niš nadputnjaka OBLAST . godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije Izgradnja putnog prelaza preko auto-puta Beograd-Niš OČEKIVANI REZULTATI Izgrađen putni prelaz preko auto-puta Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 200.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac JP“Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 pasarele.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015. godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . lose stanje atarskih puteva ometa rad na poljoprivrednim dobrima.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada geodetskih podloga i utvrđivanje stvarnog stanja na terenu OBLAST . Aktivnosti: Snimanje lokacije Raljevica Snimanje lokacije Gvozdenjak Snimanje lokacije Klenovac Snimanje lokacije Sadovo Snimanje lokacije Bilo Snimanje lokacije istočnog dela opštine preko auto-puta OČEKIVANI REZULTATI Izrađene geodetske podloge i utvrđeno stvarno stanje na terenu Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za puteve Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 50.

godine. OPIS Prema podacima iz Generalnog plana opštine Lapovo. duž autoputa postoji magistralni gasovod visokog pritiska kao i postojeća izgrađena GMRS (Glavna merno-regulaciona stanica) sa MRS (merno-regulacona stanica). koja se nalazi na lokaciji pored postojeće GMRS.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije za izgradnju DGM-a OBLAST . Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka potrebnih saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije za izgradnju distributivne gasovodne mreže OČEKIVANI REZULTATI Izrađena projektna dokumentacija Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „SrbijaGas“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Urađeni snimci postojećih instalacija VREDNOST PROJEKTA 10.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Pokriti 40 % teritorije opštine DGM – om do 2015. Njeno postojanje je neophodno u neposrednoj blizini ovog dela postojeće radne zone kao i za potrebe snabdevanja gasom široke potrošnje u Lapovu.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od ukupne potrošnje energije do 2015. i razmotriti njihovu mogućnost eksploatacije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima geotermalnih voda na teritoriji opštine Lapovo OBLAST . poštujući principe održivosti. Aktivnosti: Izrada probne bušotine radi daljeg ispitivanja Analiza postojećih rezervi geotermalnih voda Analiza potreba u budućnosti za geotermalnom energijom na teritoriji opštine Lapovo Izrada studije izvodljivosti eksploatacije geotermalnih voda na teritoriji opštine Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Izrađena studija o izvodljivosti Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „Srbijavode“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . te usled potrebe za smanjenjem emisije štetnih gasova u atmosferu potrebno je što pre ispitati alternativne izvore energije na teritoriji opštine Lapovo. godine OPIS Usled smanjenja ukupnih rezervi fosilnih goriva na planeti zemlji i očekivanih poskupljenja ostalih energenata.

Aktivnosti: Analiza postojećih vetrova na teritoriji opštine Analiza postojećih vodotokova na teritoriji opštine Izrada studije izvodljivosti eksploatacije vetrova i vodotokova kao obnovljivih izvora energije OČEKIVANI REZULTATI Izrađena studija o izvodljivosti Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „Srbijavode“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100. i razmotriti njihovu mogućnost eksploatacije. godine OPIS Usled smanjenja ukupnih rezervi fosilnih goriva na planeti zemlji i očekivanih poskupljenja ostalih energenata.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima potencijalnih obnovljivih izvora energije na teritoriji opštine Lapovo OBLAST . poštujući principe održivosti. te usled potrebe za smanjenjem emisije štetnih gasova u atmosferu potrebno je što pre ispitati alternativne izvore energije na teritoriji opštine Lapovo.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od ukupne potrošnje energije do 2015.

Nakon puštanja u rad nove deponije neophodno je sanirati sve divlje deponije i smetlišta sa teritorije opštine i. Aktivnosti: Izrada geodetskih snimaka divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo Utvrdjivanje stvarnih lokacija i količina divljih deponija i smetlišta Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Urađene analize i ispitivanja Urađen projekat rekultivacije i sanacije divljih deponija Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP „Morava“ Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska srestva VREDNOST PROJEKTA 20.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija uz potrebna ispitivanja i analize OBLAST . omogućiti zdravije uslove za život svih žitelja opštine.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine uz poštovanje principa očuvanja životne sredine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih deponija i 1 smetlište do 2015. godine. OPIS Na teritoriji opštine Lapovo je u završnoj fazi izgradnja regionalne sanitarne deponije. samim tim.

000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava daje na raspolaganje zemljište Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju reni bunara Izrađena sva potrebna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 100. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Izgradnja 3 reni bunara na predviđenim lokacijama Probni rad bunara na tri meseca Puštanje u rad bunara OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeni i pušteni u rad 3 reni bunara Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“. Sve ovo ukazuje na gorući problem koji se može rešiti realizacijom ovog projekta.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja i puštanje u rad 3 reni bunara – I faza OBLAST . nedostatak vode u letnjim mesecima ugrožava čitavo područje. Istovremeno. godine povećati kapacitet sistema za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Povećanje kapaciteta vodosnabdevanja na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. pijaća voda je sumnjivog kvaliteta. OPIS Postojeći bunari nisu dovoljni za zadovoljenje potreba građana. nedovoljnog je protoka i pritiska.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Povećanje kapaciteta vodosnabdevanja na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Izgradnja fabrike vode Probni rad u trajanju od tri meseca Puštanje u rad fabrike pijaće vode OČEKIVANI REZULTATI Povećan protok pijaće vode na potrebni nivo Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“. pijaća voda je sumnjivog kvaliteta. godine povećati kapacitet sistema za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode OPIS Postojeći bunari nisu dovoljni za kompletno zadovoljenje potreba građana. vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju fabrike vode Izrađena sva potrebna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 200. Nedostatak vode u letnjim mesecima ugrožava čitavo područje. Po izgradnji novih bunara. nedovoljnog je protoka i pritiska.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja fabrike vode – II faza OBLAST .000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava daje na raspolaganje zemljište Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Istovremeno. neophodno je izgraditi fabriku pijaće vode da bi se podigao kvalitet vode na zadovoljavajući nivo.

Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Izgradnja postrojenja Probni rad sistema u trajanju od tri meseca Puštanje u rad OČEKIVANI REZULTATI Unapređen sistem odvođenja otpadnih voda Stvoreni uslovi za normalni razvoj naselja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“. ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda OBLAST . vodoprivredni centar Niš DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Nedostatak sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljiste za izgradnju postrojenja Obezbeđene saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100. godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem odvođenja otpadnih voda sa teritorije opštine Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . usled toga javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode. donaseljenskih kolektora i ulične mreže OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom na manje od 10% svoje teritorije.

000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode. Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem odvođenja otpadnih voda sa teritorije opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. donaseljenskih kolektora i ulične mreže OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom sa manje od 10% svoje teritorije. godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.000. vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Rekonstruisana i izgrađena kanalizaciona mreža na 50% teritorije opštine Lapovo VREDNOST PROJEKTA 3. Usled toga. Aktivnosti: Snimanje i izrada planova postojećih instalacija Zamena dotrajalih vodova novim cevima Izgradnja donaseljenskih kolektora Izgradnja uličnih kanalizacionih vodova Priključivanje korisnika-stanovništva na kanalizacioni sistem OČEKIVANI REZULTATI Unapređen sistem odvođenja otpadnih voda Stvoreni uslovi za normalni razvoj naselja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione ulične mreže sa izgradnjom donaseljenskih kolektora OBLAST .

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Otkup zemljišta za potrebe sanitarne zaštite izvorišta OBLAST . vodoprivredni centar Niš Ministarstvo za zaštitu životne sredine USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Opredeljenost većine stanovnika da podrži zaštitu izvorišta VREDNOST PROJEKTA 200. godine sanitarno zaštititi oba izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom sa manje od 10%. Usled toga javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem vodosnabdevanja i očuvanja životne sredine na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama i zaštiti postojećih izvorišta pijaće vode.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebne podatke i analize Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Snimanje i analiza potrebnih parcela za otkup Podizanje nivoa svesti građana o potrebi zaštite izvorišta Otkup potrebnog zemljišta OČEKIVANI REZULTATI Otkupljeno zemljiste oko izvorišta Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje naselja pijaćom vodom Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Srbijavode“.

godine. DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Takođe. Aktivnosti: Rekonstrukcija postojećih lokalnih puteva u fazama Izgradnja novih lokalnih puteva u fazama OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 22 km i izgrađeno 40 km postojećih lokalnih puteva Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 1.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva u fazama 1-5 OBLAST . sa istočne strane autoputa (na poziciji između autoputa i Velike Morave) saobraćajna infrastruktura je nedovoljno razvijena. OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.000.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE Realizacija projekta je predviđena u 5 faza.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu na teritoriji opštine Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015.000 evra po fazi. od kojih bi svaka podrazumevala srazmernu podelu u okviru vrednosti projekta na po 200.

Gvozdenjak. Klenovac. na područjima. Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015. gde je saobraćajna infrastruktura nedovoljno razvijena. Bilo OBLAST .000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Loše stanje atarskih puteva ometa rad na poljoprivrednim dobrima Aktivnosti: Nabavka potrebnog kamenog agregata za rekonstrukciju atarskih puteva Rekonstrukcija atarskih puteva OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 50% atarskih puteva Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađene geodetske podloge i utvrđeno stvarno stanje na terenu Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 300. Sadovo.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju. godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija atarskih puteva po fazama na lokacijama: Raljevica.

godine OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Rekonstrukcijom ostalog dela niskonaponske mreže bi se kompletirala ista što bi doprinelo poboljšanju stanja u oblasti energetske efikasnosti opštine i njenog snabdevanja. Aktivnosti: Nabavka i ugradnja stubova Zamena dotrajalih elektro vodova OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 20% niskonaponske mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 80.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže u dve faze – I faza OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2015. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju.

Aktivnosti: Nabavka i ugradnja stubova Zamena dotrajalih elektro vodova Rekonstrukcija javne rasvete OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 20% niskonaponske mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 80. Rekonstrukcijom ostalog dela niskonaponske mreže bi se kompletirala ista što bi doprinelo poboljšanju stanja u oblasti energetske efikasnosti opštine i njenog snabdevanja. ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. godine OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbedjuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže u dve faze – II faza OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu Podnosilac JP“Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2015.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgraditi 10.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 10. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Nabavka i ugradnja potrebnih betonskih stubova Nabavka i ugradnja 10kV dalekovoda OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeno 10.900 metara 10kV dalekovoda Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI ED “Centar“ Kragujevac Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Urađena projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 300.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine. Ovim projektom bi se kompletirala izgradnja dalekovoda.900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0.4 kV do 2015. Manji deo je ostao za rekonstrukciju.900 metara 10 kV dalekovoda OBLAST . i uglavnom su izvedeni na betonskim stubovima. OPIS Dalekovodi na naponskom nivou 10kV su u dobrom stanju.

4 kV do 2015. godine OPIS Dalekovodi na naponskom nivou 10kV su u dobrom stanju. kapaciteta 10/0.4 kV OBLAST .000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .4 kV/kV u sledećim ulicama: Stevana Sremca.900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0. Zmaj Jovinoj. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Izgradnja trafo stanica – građevinski radovi Opremanje trafo stanica elektro opremom Ispitivanje i puštanje u rad trafo stanica OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeno 6 trafostanica 10/04 kV Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI ED “Centar“ Kragujevac Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Uradjena projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 200.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgraditi 6 trafo stanica. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 10. i uglavnom su izvedeni na betonskim stubovima.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo. Fokus je na izgradnji trafostanica 10/0. Karađorđevoj – Slatina i Živana Pavlovića.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Izgradnja distributivne gasne mreže po fazama (reonima 1-5) OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Pokriti 40 % teritorije opštine DGM – om do 2015. godine

OPIS Prema podacima iz Generalnog plana opštine Lapovo, duž autoputa postoji Magistralni gasovod visokog pritiska kao i postojeća izgrađena GMRS (Glavna merno-regulaciona stanica) sa MRS (merno-regulacona stanica), koja ima lokaciju pored postojeće GMRS, u neposrednoj blizini ovog dela postojeće radne zone kao; predviđena je za potrebe snabdevanja gasom široke potrošnje u Lapovu. Postojeće stanje predstavlja sistem individualnog i javnog korišćenja tečnih i čvrstih energenata poput: uglja, tečnog goriva i električne energije. Aktivnosti: Izgradnja gasne distributivne ulične mreže po reonima Izrada merno-regulacionih stanica OČEKIVANI REZULTATI Izgrađena distributivna gasna mreža na teritoriji opštine Lapovo Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „SrbijaGas“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Izrađena projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 1.000.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE Realizacija projekta je predviđena u 5 faza, od kojih bi svaka podrazumevala srazmernu podelu u okviru vrednosti projekta na po 200.000 evra po fazi. DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Proširiti kapacitete telekomunikacione mreže nabavkom i ugradnjom nove digitalne telekomunikacione centrale OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje telekomunikacija na teritoriji opštine Lapovo u cilju stvaranja kvalitetnih preduslova za privredni razvoja opštine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 novih ekvivalentnih priključaka do 2013. godine.

OPIS Na predmetnom području kapacitet postojeće telefonske centrale ne zadovoljava potrebe konzuma i u toku prošle i ove godine rađena je rekonstrukcija i proširenje mesne mreže. Tokom 2007. i 2008. godine rađena je rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove TT mreže čime bi trebalo da se reše problemi napajanja pretplatnika sa teritorije opštine Lapovo. Akcenat se stavlja na daljim proširenjima mreže kao i na uvođenju novih usluga, pre svega ADSL-a. Aktivnosti: Nabavka i ugradnja nove digitalne telekomunikacione centrale Probni rad centrale Puštanje u rad nove centrale sa novim uslugama i kapacitetima OČEKIVANI REZULTATI Povećani kapaciteti telekomunikacione mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Telekom srbija Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 300.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podrsku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Zamena dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Proširiti kapacitete telekomunikacione mreže na teritoriji opštine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 novih ekvivalentnih priključaka do 2013. godine.

OPIS Na predmetnom području kapacitet postojeće telefonske centrale ne zadovoljava potrebe konzuma i u toku prošle i ove godine rađena je rekonstrukcija i proširenje mesne mreže. Zamenom dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu, stvara uslove za kvalitetniji protok informacija u Lapovu. Aktivnosti: Zamena drvenih stubova novim betonskim – komada 100 OČEKIVANI REZULTATI Povećani kapaciteti telekomunikacione mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Telekom srbija Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 50.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . nasuprot sve intenzivnijoj industrijalizaciji opštine. Nakon puštanja u rad nove deponije neophodno je sanirati sve divlje deponije i smetlišta u cilju stvaranja zdravijih u slova za život. OPIS Na teritoriji opštine Lapovo je u završnoj fazi izgradnja regionalne sanitarne deponije. godine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekultivacija i sanacija divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine uz poštovanje principa očuvanja životne sredine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih deponija i 1 smetlište do 2015. Aktivnosti: Sanacija starog smetlišta komunalnog otpada Sanacija i rekultivacija divljih deponija OČEKIVANI REZULTATI Sanirane divlje deponije i smetlišta Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađene analize i ispitivanja Urađen projekat rekultivacije i sanacije divljih deponija Finansijska sredtsva VREDNOST PROJEKTA 200.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Zamena javnog osvetljenja u obimu od 30% na teritoriji opštine Lapovo OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine , povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećanje energetske efikasnosti javnog osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji opštine Lapovo do 2015. godine.

OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju, ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. Zamenom javnog osvetljenja se obezbeđuje poboljšana energetska efikasnost i njen imidž po pitanju primene principa održivosti. Aktivnosti: Zamena starih živinih izvora svetlosti ugradnjom novih svetiljki sa potrebnom armaturom Zamena dotrajalih stubova novim betonskim OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 30% javnog osvetljenja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI ED “Centar“ Kragujevac JP “Novi Vek“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađen projekat javne rasvete na teritoriji opštine Lapovo Finansijska sredtsva VREDNOST PROJEKTA 50.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Izgradnja 100 novih stubnih mesta sa potrebnom instalacijom javne rasvete u ulicama šireg centra OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine putem povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećanje energetske efikasnosti javnog osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji opštine Lapovo do 2015. godine.

OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju, ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. Izgradnjom 100 novih stubnih mesta sa potrebnom instalacijom javne rasvete u ulicama šireg centra, obezbeđuje se postizanje odlične energetske efikasnosti ovog dela i bolju osvetljenost urbanih delova, što sve dovodi do veće bezbednosti učesnika u saobraćaju. Aktivnosti: Izgradnja 100 novih stubnih mesta Nabavka i ugradnja potrebne instalacije za javnu rasvetu Nabavka i ugradnja svetiljki za javnu rasvetu OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeno 100 novih stubnih mesta Urađena potrebna instalacija za javnu rasvetu Nabavljene i ugrađene svetiljke za javnu rasvetu Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP “Novi Vek“ ED “Centar“ Kragujevac Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađen projekat javne rasvete na teritoriji opštine Lapovo Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 75.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Nabavka potrebnih građevinskih mašina za javno komunalno preduzeće OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti rad lokalne samouprave iz oblasti komunalnih delatnosti i infrastrukture Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti rad javnih preduzeća, nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200.000 evra, računarske opreme, i rad odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika.

OPIS U cilju ostvarivanja osnovnih komunalnih delatnosti neophodna nabavka potrebnih građevinskih mašina. Ovim se obezbeđuje podrška javnog komunalnog preduzeća obavljanju ovih vrsta delatnosti, koje predstavljaju jednu od najvažnijih delatnosti jedne lokalne zajednice. Aktivnosti: Nabavka buldožera Nabavka kamiona Nabavka valjka od 10 t OČEKIVANI REZULTATI Nabavljene potrebne građevinske mašine Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obučen kadar za rad na mehanizaciji VREDNOST PROJEKTA 200.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbedjuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

imovinsko – pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika. OPIS U cilju poboljšanja usluga prema stanovništvu neophodna modernizacija poslovanja koja se može obezbediti umrežavanjem javnih komunalnih preduzeća sa teritorije opštine. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200. i osavremenjavanjem njihovih kapaciteta.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti rad lokalne samouprave iz oblasti komunalnih delatnosti i infrastrukture Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti rad javnih preduzeća.000 evra. računarske opreme. Aktivnosti: Nabavka računara Nabavka plotera Umrežavanje opreme Nabavka licenciranog operativnog sistema – Windows Nabavka licenciranog paketa softvera – Office Nabavka licenciranog stručnog softvera za izradu projektne dokumentacije – AutoCad 2010 Nabavka licenciranog stručnog softvera za geodetske delatnosti OČEKIVANI REZULTATI Nabavljena potrebna računarska oprema Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Novi VeK“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obučen kadar za rad na računarskoj opremi VREDNOST PROJEKTA 20. i rad odeljenja za urbanizam. licenciranog stručnog softvera i umrežavanje JKP “Morava“.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Lapovo i JP “Novi Vek“ Lapovo OBLAST .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Nabavka potrebne računarske opreme.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Povećati kadrovske kapacitete lokalne samouprave zapošljavanjem 3 stručna lica i organizovanjem edukacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti rad lokalne samouprave iz oblasti komunalnih delatnosti i infrastrukture Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti rad javnih preduzeća. OPIS U cilju poboljšanja usluga prema stanovništvu neophodna modernizacija poslovanja upošljavanjem novih kadrova i edukacijom postojećih.000 evra. imovinsko – pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života na teritoriji opštine. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200. Aktivnosti: Angažovanje više stručnih lica kao honorarnih radnika na poslovima opštinske uprave Testiranje i dodeljivanje radnih zadataka honorarnim radnicima Monitoring honorarnih radnika Odluka o primanju u stalni radni odnos najpogodnijih stručnih lica OČEKIVANI REZULTATI Zaposleno troje stručnih lica Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Novi VeK“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 36. računarske opreme. i rad odeljenja za urbanizam.

Aktivnosti: Nabavka nedostajuće računarske opreme: po dva kompjutera nove generacije sa svim softverskim programima. za sledeće ustanove: KTC „Stefan Nemanja“. Centar za socijalni rad.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška u organizovanju zajedničkih kulturnih i obrazovnih programa kao što su festivali. Crveni krst. Opštinska biblioteka „Slovo“.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova. koncerti i drugo.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Umrežavanje kulturno-obrazovnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo OBLAST . osnovna i srednja škola. Nabavka mrežne opreme i povezivanje iste u jedinstven sistem Analiza postojećih podataka svih ustanova Formiranje jedinstvene baze podataka za sve ustanove Obuka za rad za zaposlene koji će raditi na ažuriranju i održavanju baze podataka OČEKIVANI REZULTATI Nabavljena nedostajuća računarska oprema za relevantne ustanove (10 računara) Nabavljena mrežna oprema i povezana u sistem Analizirane postojeće baze podataka Formirana jedinstvena baza podataka Obučeni radnici za ažuriranje i održavanje baze podataka OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Opštinska biblioteka „Slovo“ Dečija ustanova „Naša mladost“ – vrtić Osnovna i srednja škola Centar za socijalni rad Crveni krst USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih ustanova za umrežavanje VREDNOST PROJEKTA 21. FAKTORI RIZIKA Nedostatak novčanih sredstava Nezaintresovanost učesnika za zajednički rad Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Dečija ustanova „Naša mladost“ – vrtić. predstave. za jednostavno vođenje poslova i za prijem elektronske pošte bez koje nema osnovnih aktivnosti. godine OPIS Trenutna opremljenost računarskom opremom ustanova na teritoroji opštine Lapovo je tolika da zadovoljava minimalne sopstvene potrebe tih ustanova za stvaranje pojedinačnih baza podataka. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova do 2015.

sportski i turistički sadržaji Urađen predlog obogaćivanja sadržaja Izrađen sajt OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Opštinska biblioteka „Slovo“ Dečija ustanova „Naša mladost“ – vrtić Osnovna i srednja škola Sportske organizacije i klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih ustanova za rad na izradi i održavanju sajta VREDNOST PROJEKTA 8. sportskih. kao glavni informativni i uslužni centar. Aktivnosti: Analiza postojećih kulturnih.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada opštinskog sajta za praćenje i promociju kulturnih. turističkih i drugih nepolitičkih sadržaja OBLAST . koje će sačiniti adekvatne ustanove tj. nema opremu.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova. niti stručne kadrove za brzo usluživanje građana i turista. njihove službe. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova do 2015. sportskih. Zato je potrebno nabaviti i umrežiti odgovarajuću opremu i izraditi opštinski sajt za praćenje i promociju kulturnih. kako informacijama. turističkih i drugih potrebnih nepolitičkih sadržaja. sportskih i turističkih sadržaja na godišnjem nivou.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška od strane zaposlenog stručnog kadra u opštini Lapovo i svih ustanova međusobno FAKTORI RIZIKA Nedostatak novčanih sredstava Nezaintresovanost učesnika za zajednički rad Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine OPIS Opština. Izrada sajta od strane firme koja poseduje odgovarajuću licencu Održavanje i ažuriranje sajta novim dešavanjima od strane zaposlenog stručnog kadra u opštini Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Analizirani postojeći kulturni. tako i dokumentima koja se potražuju od istih. Predlog na osnovu analize za obogaćivanjem sadržaja na godišnjem nivou takođe u izradi adekvatnih službi navedenih službi.

Kako je aktuelna potreba. godine OPIS Trenutno u Opštini i ostalim javnim ustanovama ne postoje urađeni prilazi za osobe sa posebnim potrebama odnosno prilazne rampe sa ogradama.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje svesti stanovništva i uključivanje lica sa posebnim potrebama u redovne tokove života opštine Lapovo Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015. osnovna i srednja škola) Nabavka i ugradnja lifta u KTC „Stefan Nemanja“ OČEKIVANI REZULTATI Ugrađene rampe u svim napomenutim ustanovama i ugrađen lift u KTC „Stefan Nemanja“ za potrebe galerije i transport lica sa posebnim potrebama OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi vek“ DOPRINOS PARTNERA Obezbeđivanje građevinskih dozvola Sprovođenje javnih nabavki Izbor izvođača radova Obezbeđenje finansijskih sredstava FAKTORI RIZIKA Nedostatak novčanih sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađena projektno-tehnička dokumentacija Obezbeđenje građevinkse dozvole Sprovedene javne nabavke Izabrani izvođači radova VREDNOST PROJEKTA 21. Aktivnosti: Sprovođenje javnih nabavki Izbor izvođača radova Demontaža postojećih delova ivičnjaka i neravnina puta Ugradnja rampi u svim ustanovama od javnog značaja (KTC. pošta. biblioteka. a culju pokazivanja brige prema ranjivim slojevima stanovništva.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija prilaza javnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo za lica sa posebnim potrebama i ugradnja lifta u KTC-u za potrebe galerije OBLAST . lokalna samouprava bi trebalo da da primer ostalim ustanovama i da dobije ovakav prilaz.

) u toku grejne sezone. VREDNOST PROJEKTA 16. izgletovani i okrečeni zidovi Očišćeno i odvežen šut i smeće.. krečenje istih Čišćenje i odvoženje šuta i smeća. prenos novčanih sredstava JP „Novi Vek“ će vršiti nadzor građevinskih radova FAKTORI RIZIKA Inflacija i nedostatak sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljanje potrebnih dozvola za gradnju i priključak na gasnu instalaciju.. Aktivnosti: Skidanje i demontaža postojećeg kotla Prateći građevinski radovi i postavljanje kotla na gas kao i postavljanje gasne instalacije (cevi i radijatori) na drugom i trećem spratu Centra. predstave. OČEKIVANI REZULTATI Montiran kotao na gas kao i postavljene gasne instalacije (cevi i radijatori) na drugom i trećem spratu Centra Zagipsirani. Smanjenje troškova struje čime bi se značajno uštedelo i broj posetilaca kulturnih događanja bi se povećao.810 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek“ DOPRINOS PARTNERA Opština Lapovo će obezbediti potrebne dozvole za gradnju i obezbeđivati normalan. Fasadni radovi: gipsiranje i gletovanje zidova razrušenih u demontaži.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje uslova za nesmetan rad KTC „Stefan Nemanja“ i rad svih sekcija i udruženja preko cele godine Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015. i u roku.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija i adaptacija kotlarnice i grejnih instalacija u zgradi KTC-a OBLAST . OPIS Stvaranje uslova za grejanje na gas (ekonomičniji izvor) radi organizovanja kulturnih manifestacija (koncerti. Kontinuirani rad svih sekcija i udruženja tokom cele godine i osnivanje novih sekcija i studija.

reprodukcija pozorišnih efekata /muzičkih dogadjaja i reprodukcije filmova Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015. godine. snimanje muzičko-scenskih programa. proizvodi u inostranstvu i da njen uvoz i nabavku vrši „Kinoakustika“ Pančevo DOPRINOS PARTNERA Nadzor inžinjera iz JP „Novi Vek” i materijalna podrška opštine Lapovo FAKTORI RIZIKA Neblagovremeni prenos novčanih sredstava iz opštinskog budžeta Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . koja treba da se montira. pored dramskih predstava uobičajeno se realizuju i različiti muzičkoscenski programi za čiju izvedbu je potrebno ugraditi čitav korpus tehnoloških sistema: Audio sistem Signalno-komunikacioni sistem Sistem scenske rasvete Sistem scenske mehanizacije OČEKIVANI REZULTATI Postavljena scenska rasveta Postavljena scenska mehanizacija Uveden audio sistem Uveden signalno-komunikacioni sistem Uređen unutrašnji dekor bine (urađeni molerski i zidarski radovi) Postavljeno bioskopsko projekciono PVC platno sa rolo mehanizmom OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek” USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Koordinisati proceduru uvoza skupocene opreme u inostranstvu na vreme VREDNOST PROJEKTA 144. neophodno je modernizovati i opremiti KTC.500 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Važno je napomenuti da sva scenska tehnika. OBLAST .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje binskog prostora KTC-a nedostajućom tehničkom opremom SVRHA PROJEKTA Stvaranje uslova za kvalitetno odvijanje pozorišnih predstava. reprodukcije pozorišnih efekata (muzičkih kulisa. ozvučavanje).podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju kvalitetnog odvijanja pozorišnih predstava. Akrivnosti: U pozorišnoj sali KTC-a. poboljšavanja međusobne komunikacija osoblja u tehničkoj realizaciji scenskih događaja kao i radno ozvučavanje pozornice za potrebe proba.

čime bi se unapredio rad istog.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje kvalitetnih uslova za odvijanje kulturnih sadržaja na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac KTC „Stefan Nemanja” Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015. odnosno. godine OPIS Realizacijom projekta će se obezbediti kvalitetniji uslovi za obavljenje svih aktivnosti KTC-a. Aktivnosti: Izgradnja muške i ženske garderobe sa sanitarnim čvorom kao i sanitarni čvor za posetioce Dogradnja hodnika za povezivanje sa binskim prostorom i opremanje istog prostora što podrazumeva: Nabavku ogledala. grejnu sezonu OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek” USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Dobijanje upotrebnih i građevinskih dozvola VREDNOST PROJEKTA 125. adekvatno osvetljenje. zastoj pri prenosu novčanih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . a posećenost stanovništva predstavama i ostalim kulturnim manifestacijama bi se povećala. grejna tela. postavljanje laminatnih podova i kupovina nameštaja (četiri stola i 24 stolice i ugradnja 6 čiviluka) OČEKIVANI REZULTATI Izgrađena muška i ženska garderoba sa sanitarnim čvorom kao i sanitarni čvor za posetioce Hodnik za povezivanje sa binskim prostorom i opremanje istog prostora što podrazumeva izgrađen Ugrađena ogledala i adekvatno osvetljenje i grejna tela za zimski period.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja i opremanje garderoba KTC-a OBLAST .880 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Dobijanje otrebnih dozvola za gradnju kao i nadzor od strane JP „Novi Vek” FAKTORI RIZIKA Vremenske nepogode.

kao što je scenski nastup. u toku pohađanja kursa. kroz rad sa profesionalnim i amaterskim rediteljima. lokalni mediji. brošure. Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Povećati uključenost građana u kulturnoumetničke aktivnosti za 80% do 2015. čime bi se povećala kulturna ponuda i animirali građani za redovno praćenje kulturnih programa. pripremili za omladinske predstave. do kraja četvrtog razreda srednje škole. čitalačka proba i drugi. godine kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima. prolazi kroz sve faze nastupa u pozorištu – od poznatih oblika glume. pozivnice. OPIS Trenutno ne postoji organizovan sistem rada sa zainteresovanim grupama mladih.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje mogućnosti i uslova za bavljenje omladine pozorišnom umetnošću. U buduće bi se talentovana deca od petog razreda osnovne škole. do konkretnog nastupa na pozornici Za učenje je predviđen period od 30 dana – obuka Održati zajednički nastup svih odabranih na priredbi za javnost (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta kroz školu glume i scenske umetnosti OBLAST . Aktivnosti: Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta usledio bi kroz sledeće aktinosti: Anketiranje mladih za bavljenje glumom – anketom bi se došlo do zaključka o zainteresovanosti mladih ljudi da nauče nešto novo o životu i radu u pozorištu Angažovanje stručnih pedagoga i scenarista demonstratora i režisera – Škola glume je tako zamišljena da se. scenaristi i režiseri Održana obuka u trajanju od 30 dana Održan zajednički nastup svih odabranih na priredbi za javnost OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Srednja i osnovna škola Opština Lapovo DOPRINOS PARTNERA Pružanje usluga korišćenja prostora i dodatne organizacije Pomoć pri animiranju mladih za bavljenje pozorištem Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Neodazivanje mladih i nedostatak finansijskih sredstava (nemogućnost blagovremenog prebacivanja namenskih sredstava iz opštine) USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost i odaziv mladih Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . flajeri. kostimi i drugo) na kojoj će se prikazati postignuto Na kraju će Kulturno-turistički centar „Stefan Nemanja“ iz Lapova pozvati sve mlade da se aktivno uključe i nastojati da se omasovi ovaj vid umetnosti i kulture OČEKIVANI REZULTATI Anketirani mladi zinteresovani za bavljenje glumom Angažovani stručni pedagozi.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA VREDNOST PROJEKTA 3.500 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

Svaka radna grupa će odabrati po jedan ples iz svih prezentovanih plesova i naučiti jednu koreografiju. Na kraju će Kulturno-turistički centar „Stefan Nemanja“ iz Lapova pozvati sve mlade da se aktivno uključe u plesnu sekciju. OPIS Trenutno ne postoji organizovan sistem koji bi omogućio zainteresovanima da se bave plesom. godine kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima. flajeri. OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Srednja i osnovna škola Kancelarija za mlade USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Angažovanje stručnih pedagoga i demonstratora plesa VREDNOST PROJEKTA 3. uvežbani učesnici radionica. Radionica je zamišljena kroz: Angažovanje stručnih pedagoga i demonstratora svih poznatih oblika plesa kao što: su latinoamerički. DOPRINOS PARTNERA Sprovođenje ankete i promovisanje plesa kao dela opšte kulture maladih ljudi Oglašavanje. medijska promocija i učešće u organizaciji završne priredbe FAKTORI RIZIKA Neadekvatan termin za održavanje workshopa i neodazivanje mladih posle izvršenog anketiranja. kako rekreativno tako i kao sportskom disciplinom. Organizovanje učenja plesova će trajati 20 dana Organizacija zajedničkog nastupa svih grupa na priredbi za javnost (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. Aktivnosti: Kroz anketiranje mladih za bavljenje plesom i za učestvovanje u radionici bi se došlo do zaključka o zainteresovanosti mladih ljudi da nauče nešto novo o plesu i da treniraju ples. brošure. Nakon toga se učesnici dele u radne grupe. OČEKIVANI REZULTATI Okupljeni učenici. odštampane plakate. mediji. brošure i pozivnice. pripremljene koreografije za svaku grupu.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta. standardni. pozivnice. Projekat podrazumeva upoznavanje učenika osnovne i srednje škole i mladih u Lapovu sa plesnim oblicima i stvaranje interesa za bavljenje plesom.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje mogućnosti i uslova za bavljenje omladine plesom u Lapovu kao delom opšte kulture svakog mladog čoveka Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Povećati uključenost građana u kulturnoumetničke aktivnosti za 80% do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Organizovanje radionice – „Ples kao deo opšte kulture mladog čoveka” OBLAST . kostimi i drugo) na kojoj će se izabrati najuspešnija grupa i nagraditi. prezentovan rada svake grupe kroz nastup grupe. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . društveni i moderni plesovi i drugi Prezentacija plesova učesnicima radionice.

godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%.) OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo KTC „Stefan Nemanja“ Srednja i osnovna škola USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za skladištenje knjiga Angažovanje stručnih lica pri izboru literature VREDNOST PROJEKTA 6.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje kvaliteta kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Podnosilac Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015... istorija. školski program. DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Ispunjavanje republičkog standarda za biblioteke uvećanjem fonda knjiga za 30% OBLAST . stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke...) OČEKIVANI REZULTATI Nabavljen potreban broj knjiga iz svih oblasti (nauka. Ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke podigao bi se kvalitet pruženih usluga prema korisnicima i omogućio pristup republičkom fondu knjiga koji bi se ubrzano uvećavao iz godine u godinu Aktivnosti: Analiza potreba za literaturom iz svih oblasti Nabavka odabrane literature (nauka. romani. školski program. Ona poseduje svu tehničku opremu za normalno funkcionisanje. istorija. U svom sastavu ima i internet radionicučitaonicu. OPIS Trenutno opštinska biblioteka poseduje prostor koji zadovoljava potrebe korisnika. romani.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta.

OPIS Trenutno opštinska biblioteka poseduje prostor koji zadovoljava potrebe korisnika.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Nabavka i opremanje potrebnog vozila za mobilnu biblioteku OBLAST . nabavljeno vozilo i ugrađena potrebna oprema za rad Obučen radnik da opslužuje korisnike mobilne biblioteke OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo KTC „Stefan Nemanja“ USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih strana da učestvuju u projektu Finansijska sredtstva VREDNOST PROJEKTA 26. Aktivnosti: Analiza adekvatnog vozila i opreme za nabavku Nabavka vozila Nabavka i ugradnja potrebne opreme u vozilu Obuka radnika za rad sa vozilom i opremom OČEKIVANI REZULTATI Nakon analize potreba. Uvođenje usluge mobilne biblioteke povećala bi se dostupnost korisnicima na celoj teritoriji opštine i omogućilo svim zainteresovanim. a manje pokretnim.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Povećanje dostupnosti bibliotekarskog fonda korisnicima na celoj teritoriji opštine i podizanje kulturne svesti stanovništva. na taj način Podnosilac Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. grupama stanovništva kompletnu uslugu biblioteke.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost partnera Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke. poseduju svu tehničku opremu za normalno funkcionisanje. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Trenutno u opštini postoji mali broj sportskih organizacija i klubova. Aktivnosti: Analiza potreba za osnivanje odbojkaškog kluba Uređivanje sportskog terena i nabavka opreme za potrebe igranja odbojke Angažovanje stručnih lica za rad odbojkaškog kluba Promocija sporta po školama OČEKIVANI REZULTATI Uređen sportski teren Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Angažovano stručno lice Promovisan sport po školama i upis polaznika OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola Ostali opštinski sportski klubovi i organizacije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za skladistenje sportske opreme Angažovanje stručnih lica VREDNOST PROJEKTA 16. kao i stručnih sportskih radnika. godine povećati broj mladih koji se profesionalno bave sportom za 60%.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Osnivanje muškog i ženskog odbojkaškog kluba SVRHA PROJEKTA Stvoriti uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena. OBLAST . osnivanjem novih sportskih klubova. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta. DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za učešćem u sportskim aktivnostima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Osnivanjem muškog i ženskog odbojkaškog kluba povećala bi se aktivnost mladih u sportskim dešavanjima.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena. kao i stručnih sportskih radnika.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta. OPIS Trenutno u opštini postoji mali broj sportskih organizacija i klubova. DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za sportskim sadržajima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Atkivnosti: Analiza potreba za osnivanjem košarkaškog kluba Uređivanje sportskog terena i nabavka opreme za potrebe igranja košarke Angazovanje stručnih lica za rad košarkaškog kluba Promocija sporta po školama OČEKIVANI REZULTATI Uređen sportski teren Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Angažovano stručno lice Promovisan sport po školama i upis polaznika OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola Ostali opštinski sportski klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za skladištenje sportske opreme Angažovanje stručnih lica VREDNOST PROJEKTA 19. godine povećati broj mladih koji se profesionalno bave sportom za 60%.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Osnivanje muškog i ženskog košarkaškog kluba OBLAST . Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013. osnivanjem novih sportskih klubova. Osnivanjem muškog i ženskog košarkaškog kluba povećala bi se aktivnost mladih u sportskim dešavanjima.

povećale bi se sportske aktivnosti i animirali mladi i rekreativni sportisti za razvoj sporta na teritoriji opštine.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za sportskim sadržajima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja teniskih terena sa mogućnošću pokrivanja balon halom OBLAST . kao i stručnih sportskih radnika. godine. Izgradnjom novih sportskih terena u opštini. Aktivnosti: Analiza potreba za izgradnjom teniskih terena Izgradnja teniskih terena i nabavka opreme za potrebe igranja Promocija sporta po školama i gradu OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeni teniski tereni Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Promovisan sport po školama OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena za potrebe svih građana Lapova za bavljenje amaterskim i profesionalnim sportom za 60% do 2015. OPIS Trenutno u opštini ne postoji dovoljan broj sportskih terena za amatersko i profesionalno bavljenje sportom. ostali opštinski sportski klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju terena Obezbeđena ekonomska sredstva za izgradnju VREDNOST PROJEKTA 23.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom za mali fudbal i tenis i pokrivanje istog balon halom OBLAST . Aktivnosti: Izgradnja terena i nabavka potrebne prateće opreme Nabavka i montaža balon hale OČEKIVANI REZULTATI Izgrađen teren Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Izrađena balon hala OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola Ostali opštinski sportski klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju terena Obezbeđena ekonomska sredstva za izgradnju VREDNOST PROJEKTA 31. OPIS Trenutno u opštini ne postoji dovoljan broj sportskih terena za amatersko i profesionalno bavljenje sportom. godine.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena. Izgradnjom novih sportskih terena u opštini povećale bi se sportske aktivnosti i animirali mladi i rekreativni sportisti za razvoj sporta na teritoriji opštine.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za sportskim sadržajima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena za potrebe svih građana Lapova za bavljenje amaterskim i profesionalnim sportom za 60% do 2015. kao i stručnih sportskih radnika.

spremanja ribljih čorbi i gulaša. treba povećana medijska podrška radi uspostavljanja tradicije za buduće generacije umetnika. brošure. klasične. Aktivnosti: Podići nivo oglašavanja preko stručnije i novo uređene web prezentacije i sajta KTC-a Izrada višejezičnog i visoko-tiražnog kataloga Pozivanje nacinalne televizije i lokalnih medija Organizovanje pratećih sadržaja tj. godine povećati broj turističkokulturnih manifestacija za 50% OPIS Postojećoj manifestaciji „Međunarodna izložba železničara umetnika – Grad muzej železnice Lapovo“. sajta za reklamu ove turističke manifestacije. pozivnice. jahanje konja. koncerta koji bi uključivao 20 izvođača ozbiljne. koja se u saradnji sa KTC-om održava jednom godišnje.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška prilikom organizovanja manifestacije FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . U te svrhe neophodna je izrada. flajeri. nabavka i ugradnja plazma bilborda za oglašavanje istog. OČEKIVANI REZULTATI Izrađen web sajt Urađen višejezični katalog Priređen koncert Praćenje događanja preko javnih medija – lokalnih i nacionalnih Priređen turistički dan sa svim pratećim aktivnostima OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Ribolovačko i Lovačko udruženje USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđivanje sredstava VREDNOST PROJEKTA 6.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Inovacija turističkih sadržaja u okviru manifestacije „Međunarodna izložba železničara umetnika“ OBLAST . mediji. učenje ovih veština.. kompletno uređenog.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje nivoa kulturne svesti stanovništva opštine Lapovo i privlačenje turista sa područja izvan teritorije opštine Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Do 2013.. Priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. muzike (filharmonija ili gudački orkestar iz Srbije) i spremljene bogate trpeze srpskih nacionalnih jela i pića Odlazak na jezero radi pecanja.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje kvaliteta i unapređivanje turističke i kulturne ponude opštine Lapovo Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ – Udruženje likovnih umetnika „Svetlost” Operativni cilj iz Strategije Do 2013.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Podrška Udruženju likovnih umetnika „Svetlost“ kroz edukaciju. stolice. Stvaranje likovne kolonije koja će okupiti najviše deset umetnika iz Srbije (četiri-pet ) i inostranstva (četiri-pet) i stvoriti novi turistički događaj. ugradnja laminata. opremanje prostora za izradu umetničkih radova i organizacija likovne kolonije OBLAST . sprave i oprema za izradu umetničkih predmeta Adaptiran i uređen prostor.790 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . stvoren legat umetničkih dela u vlasništvu KTC-a Stvorena nova turistička atrakcija sa dugotrajnim efektom OČEKIVANI PARTNERI Udruženje likovnih umetnika Srbije KTC „Stefan Nemanja“ DOPRINOS PARTNERA Udruženje obezbeđuje učešće članova umetnika u izradi umetničkih predmeta Kulturno-turistički centar ustupa prostoriju za rad i izložbeni prostor (galeriju) FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost članova Udruženja USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor u KTC-u VREDNOST PROJEKTA 14. štafelaji) Edukacija zainteresovanih za metodologiju izrade umetničkih predmeta OČEKIVANI REZULTATI Stručno obučeni članovi na metodologiji izrade umetničkih predmeta Nabavljeni materjali. povećati broj turističko-kulturnih manifestacija za 50%. Pozivanjem renomiranih umetnika organizovaće edukaciju i kroz druženje povećati broj svojih članova kao i proizvesti broj gotovih finaliziranih umetničkih predmeta. OPIS Udruženje likovnih umetnika „Svetlost“ će urediti adekvatni radni prostor u KTC-u i nabaviti potreban repromaterijal za rad. odnosno suvenira. Aktivnosti: Uređenje prostorije u KTC-u (bojenje zidova i plafona. rasvete) Nabavka nedostajuće opreme (radni stolovi.

mediji. Aktivnosti: Tehničkom mehanizacijom očistiti i srediti od otpadaka Jezero „Petica“ Proširiti kapacitete. pozivnice. flajeri.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje kulturno-sportskih sadržaja na teritoriji opštine Lapovo uz stvaranje šire turističke ponude Podnosilac Ribolovačko udruženje „Morava“ Operativni cilj iz Strategije Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 2015. brošure. USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Dozvola vodoprivrede za uređenje priobalja jezera „Petica“ VREDNOST PROJEKTA 60. oprema i drugo) na kojoj će se proglasiti najuspešnija grupa i pojedinci i nagraditi OČEKIVANI REZULTATI Očišćeno priobalje jezera „Petica“ Izmontirano 10 brvnara Organizovano takmičenje i nagrađeni najuspešniji ribolovci u svim kategorijama OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo KTC „Stefan Nemanja” DOPRINOS PARTNERA Rešenje imovinsko-pravnih odnosa na kojoj se nalazi jezero Dobijanje potrebnih dozvola za postavljanje brvnara FAKTORI RIZIKA Nerešavanje imovisko-pravnih odnosa.600 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . instalirati strujne i vodene instalacije i priključiti vodu i struju Realizovati program takmičenja (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture OPIS Trenutno ribolovačko udruženje funckioniše samostalno. produbiti i spojiti jezero Urediti staze oko jezera u dužini 750 m Sagraditi pistu za održavanje republičkih takmičenja u ribolovu u svim kategorijama Instalirati prateće sadržaje: montirati deset montažnih baraka. izgraditi trim stazu.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Stvaranje uslova i organizovanje manifestacije „Ribolovački dani na jezeru Petica“ OBLAST . odnosno. urediti i montirati sanitarne čvorove. Uređenjem jezera stvoriće se uslovi za šire delovanje udruženja i povezivanje sa KTC-om i drugim relevantnim udruženjima a samim tim i povećanje turističkih sadržaja.

godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture OPIS Trenutno ribolovačko udruženje funckioniše samostalno. brošure. poravnati teren Izbetonirati postolja za montažne drvene kućice Nabaviti jedanaest montažnih drvenih kućica Nabaviti i montirati sanitarne čvorove Instalirati strujne i vodene instalacije Priključiti vodu i struju Realizovati program takmičenja (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA KTC „Stefan Nemanja“ izrađuje kampanju oglašavanja Opština Lapovo će obezbediti vlasničke papire FAKTORI RIZIKA Nemogućnost rešavanja imovinsko-pravnih odnosa Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Dobijanje građevinskih dozvola VREDNOST PROJEKTA 36. Aktivnosti: Tehničkom mehanizacijom očistiti priobalje. lokalni mediji. oprema i drugo) na kojoj će se proglasiti najuspešnija grupa i pojedinci i nagraditi iste OČEKIVANI REZULTATI Očišćeno priobalje reke Velike Morave Izmontirane brvnare Instalirana vodovodna i strujna instalacija Organizovano takmičenje Nagrađeni najuspešniji ribolovci u svim kategotegorijama OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija obale Velike Morave i izgradnja kompleksa „Moravski san“ OBLAST . flajeri. pozivnice. a samim tim i povećanje turističkih sadržaja. Uređenjem priobalja Morave stvoriće se uslovi za šire delovanje udruženja i povezivanje sa KTC-om i drugim relevantnim udruženjima.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje kulturno-sportsko-turističkih sadržaja na teritoriji opštine kroz povećanje i aktiviranje manifestacija iz ovih oblasti Podnosilac Ribolovačko udruženje „Morava“ Operativni cilj iz Strategije Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 2015.

000 pacijenata OČEKIVANI PARTNERI Centar za socijalni rad Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno vozilo Zainteresovanost svih učesnika za rad VREDNOST PROJEKTA 27. Za ovu delatnost neophodno je proširenje u pogledu kadrova (time bi se podigao kvalitet rada i dosta učinilo na prevenciji stanja ovih pacijenata).500 evra TRAJANJE 11 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Angažovati dva doktora medicine Angažovati dva medicinska tehničara Sprovesti rad na terenu OČEKIVANI REZULTATI Angažovano dva doktora medicine Angažovano dva medicinska tehničara Obavljen rad na terenu Usluzeno 1. OPIS Zbrinjavanje teških bolesnika i nepokretnih pacijenata u saradnji sa Centrom za socijalni rad. godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom odseka permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Podizanje kapaciteta odseka za hitnu medicinsku pomoć u ustanovi i na terenu i kućno lečenje u Domu zdravlja Lapovo OBLAST . Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013. rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30%. hitne pomoći.

rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30%.500 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. OPIS Zbrinjavanje teških bolesnika i nepokretnih pacijenata u saradnji sa Centrom za socijalni rad. godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom odseka. hitne pomoći. gletovanje i bojenje zidova Skidanje postojeće obloge poda i ugradnja vinfleks ploča Rekonstrukcija rasvete Nabavka 4 bolnička kreveta sa pratećom opremom OČEKIVANI REZULTATI Uređena i opremljena prostorija za rehabilitaciju Omogućena kvalitetnija briga o pacijentima OČEKIVANI PARTNERI Centar za socijalni rad Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđena prostorija u Domu zdravlja VREDNOST PROJEKTA 7. dezinfekcija. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013. Za ovu delatnost neophodno je proširenje kapaciteta objekta Doma zdravlja čime bi se podigao kvalitet rada i dosta učinilo na prevenciji stanja ovih pacijenata.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Podizanje nivoa usluga rehabilitacije u Domu zdravlja Lapovo OBLAST . Aktivnosti: Uređenje prostorije za rehabilitaciju: Zamena prozora i vrata Skidanje obloga zidova.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. OPIS Usled geografskog položaja. i njegovo motivisanje ka ličnom usavršavanju. Aktivnosti: Slanje doktora medicine na odobrene specijalizacije Obezbeđivanje adekvatne kadrovske zamene za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI REZULTATI Dobijanje adekvatnih usluga iz specijalističkih oblasti u Domu zdravlja Lapovo Obezbeđena adekvatna kadrovska zamena za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI PARTNERI Ministarstvo zdravlja Partnerske zdravstvene ustanove Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Želja radnika za daljim stručnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 25.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. godine povećati broj specijalista za 30%. blizine autoputa i železničke pruge javlja se potreba za formiranjem specijalističke službe opšte medicine. obezbeđivanjem potrebnih finansijskih sredstava za finansiranje svakog lekara koji se opredeli za specijalizaciju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (opšta) OBLAST . Za nju je potrebno osposobljavanje lekara u pogledu odgovarajuće specijalizacije.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (urgentna) OBLAST . godine povećati broj specijalista za 30%. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. blizine autoputa i železničke pruge javlja se potreba za formiranjem urgentne službe. sa teritorije opštine. Za nju je potrebno osposobljavanje lekara u pogledu odgovarajuće specijalizacije obezbeđivanjem potrebnih finansijskih sredstava za svakog lekara. i njegovo motivisanje ka ličnom usavršavanju. Aktivnosti: Slanje doktora medicine na odobrene specijalizacije u oblasti urgenetne medicine Obezbeđivanje adekvatne kadrovske zamene za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI REZULTATI Dobijanje usluge iz specijalističke oblasti u domu zdravlja Lapovo Obezbeđena adekvatna kadrovska zamena za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI PARTNERI Ministarstvo zdravlja Partnerske zdravstvene ustanove Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Želja radnika za daljim stručnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 25. OPIS Usled geografskog položaja. koji se opredeli za specijalizaciju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40%. godine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Pohađanje kursa citološke dijagnostike za ginekologiju i postavljanje istog za stalnu obuku na godišnjem nivou OBLAST . OPIS Cilj pohađanja ovog kursa je preventivni rad u sprečavanju karcinoma materice koji su trenutno u porastu i koji se kasno dijagnostikuju (veliki su i troškovi pregleda preparata na Papanikolau). Za realizaciju pohađanja ovog kursa je potrebno obezbediti finansijku podršku i omogućiti stalnu obuku na godišnjem nivou .organizovati više kurseva godišnje. Ranom dijagnostikom efikasnost lečenja je mnogo veća. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. Aktivnosti Pohađanje kursa za citoskrinere cervikalne citologije Polaganje ispita za citoskrinera cervikalne citologije Dobijanje certifikata OČEKIVANI REZULTATI Završen kurs za citoskrinere cervikalne citologije Polaganje ispita za citoskrinera cervikalne citologije Deljenje certifikata Smanjeni dosadašnji troškovi OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Druge institucije zdravstvenog sistema USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost zapošljenih u Domu zdravlja za stalnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 16. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.000 evra TRAJANJE 10 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Neizanteresovanost Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. kvalitetnije usluge. a građanstvu. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015. OPIS Cilj edukacije putem kongresa i seminara je sticanje neophodnih novih saznanja. Ovo sve obezbeđuje medicinskim ranicim licence za nesmetan rad. razmenjivanje iskustva među kolegama i primenjivanje saznanja u svakodnevnoj praksi radi podizanje kvaliteta pruženih usluga prema stanovništvu. Aktivnosti: Pohađanje seminara Aktivno učešće na kongresima medicinskih radnika OČEKIVANI REZULTATI Stečena nova stručna primenljiva znanja Poboljšan kvalitet usluga za građane OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Druge institucije zdravstvenog sistema USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost zaposlenih u Domu zdravlja za stalnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 9. godine.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Neizanteresovanost Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Edukacija putem kongresa i seminara koji se zahtevaju u procesu licenciranja medicinskih radnika OBLAST . povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40%.

godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama OPIS Cilj ovog projekta je praćenje zdravstvenog stanja pacijenata.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i pravljenje programa razvoja Doma zdravlja u Lapovu u skladu sa pojavama savremenih zaraznih bolesti OBLAST . Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 2012. baziranih na sprovedenoj analizi OČEKIVANI REZULTATI Urađena analiza i dobijeni rezultati na osnovu kojih se pravi strategija rada Doma zdravlja Sprovedene smernice dobijene od nadležnih institucija Organizovan proces implementacije OČEKIVANI PARTNERI DOPRINOS PARTNERA Socijalna služba Stručna i logistička podrška sa svojim bazama podataka o stanovništvu Nadležne institucije: Ministarstvo zdravlja Institut za javno zdravlje Kragujevac Republički institut za javno zdravlje Srbije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih učesnika u analizi za što realniju predstavu o stvarnom stanju u zdravstvu i socijalnoj zaštiti na teritoriji opštine VREDNOST PROJEKTA 20. Ova analiza bi ukazala i na moguće pretnje širenja infektivnih oboljenja. utvrđivanje kritičnih grupa. Aktivnosti: Formiranje realne slike zdravstvenog stanja stanovništva izradom analize korisnika zdravstvenih usluga Adekvatno sprovođene smernica dobijenih od nadležnih institucija Organizacija implemenatcije stečenih znanja.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. Analiza bi se pravila uz pomoć stručnjaka za socijalne analize i koristila bi se lokalna strategija socijalne zaštite u opštini Lapovo. procena njihovog zdravstvenog stanja i preduzimanje određenih koraka na poboljšanju ukupnog zdravstvenog stanja stanovništva.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost partnera za aktivnim učešćem u analizi Nezainteresovanost stanovništva za sopstveno zdravlje Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

procena njihovog zdravstvenog stanja. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. potom. Analiza bi se pravila uz pomoć stručnjaka za socijalne analize i koristila bi se lokalna strategija socijalne zaštite u opštini Lapovo. godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OPIS Cilj ovog projekta je analiza i praćenje zdravstvenog stanja radnika u industrijskoj zoni. praćenje istog i preduzimanje određenih koraka na poboljšanju ukupnog zdravstvenog stanja zaposljenih.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza potreba budućih zaposlenih korisnika u industrijskoj zoni u Lapovu za zdravstvenom zaštitom OBLAST . utvrđivanje grupa korisnika koji su izloženi štetnim uticajima na radnom mestu. Aktivnosti: Analiza trenutnog zdravstvenog stanja ciljnih grupa Uvođenje redovnih preventivnih pregleda ciljnih grupa Dijagnostikovanje bolesti i načina lečenja ciljnih grupa OČEKIVANI REZULTATI Urađena analiza zdravstvenog stanja radnika Identifikovana grupa radnika koja je izložena štetnim uticajima na radu Procenjeno zdravstveno stanje radnika i njihovo konstantno praćenje uz preduzimanje određenih koraka ka poboljšanju zdravstevnog stanja svih zaposlenih OČEKIVANI PARTNERI Služba za zdravstvenu zaštitu radnika USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih učesnika u analizi za što realniju sliku o zdravstvenom stanju zaposlenih DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška sa svojim bazama podataka o stanovništvu FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost partnera za aktivno učešće u analizi Nezainteresovanost radnika za sopstveno zdravlje VREDNOST PROJEKTA 12. Ova analiza bi ukazala i na moguće pretnje širenja infektoloških oboljenja.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 2012.

istovremeno i licima koja su sama. Sve ovo bi doprinelo povećanju brige o ovim ranjivim grupacijam i olakšalo im u velikoj meri svakodnevni život.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Projekat uspostavljanja pomoći u kući i uvođenje participacije i plaćanja iste OBLAST . a u mogućnosti su da plate uslugu. godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vaninstitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% OPIS Na teritoriji opštine Lapovo postoji određen broj starih lica i lica sa posebnim potrebama kojima je neophodno pružiti pomoć u kući.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Obezbediti neophodnu pomoć licima sa posebnim potrebama i starim licima Podnosilac Socijalna služba Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Aktivnosti: Nabavka jednog vozila Obuka za rad na terenu Organizacija poseta ranjivim grupama stanovništva – plan rada i poseta OČEKIVANI REZULTATI Nabavljeno vozilo Obučeno ljudstvo za rad na terenu Organizovan i pripremljen plan rada i poseta ranjivim slojevima stanovništva OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Crveni krst USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Volja svih učesnika za rad na projektu VREDNOST PROJEKTA 15.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Nezainteresovanost učesnika Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

starim licima i licima sa posebnim potrebama u vidu obezbeđivanja obroka preko narodne kuhinje Podnosilac Socijalna služba Operativni cilj iz Strategije Do 2015. i pokazala briga o ovim slojevima stanovništva. Da bi se ova slika promenila. neophodno je formiranje narodne kuhinje koja bi odgovarajućom dinamikom usluživala stanovništvo ovih kategorija. obezbeđivanje prostora Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Nezainteresovanost partnera Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Projekat uspostavljanja narodne kuhinje na teritoriji opštine OBLAST .000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Obezbediti neophodnu pomoć licima sa nedovoljnim primanjima. lica sa posebnim potrebama i lica na ivici egzistencije kojima je neophodno pružiti pomoć u prehrani. godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vaninstitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% OPIS Na teritoriji opštine Lapovo postoji određen broj starih lica. Aktivnosti: Opremanje prostora za skladištenje namirnica i spremanje hrane Obuka za rad u narodnoj kuhinji Pripremanje organizacije rada kuhinje Otvaranje narodne kuhinje OČEKIVANI REZULTATI Opremljen prostor za rad kuhinje Obučeno ljudstvo za rad u narodnoj kuhinji Pripremljena organizaciona struktura za rad u kuhinji Otvorena narodna kuhinja OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Crveni krst USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za formiranje narodne kuhinje VREDNOST PROJEKTA 25.

Mnoge od obaveznih laboratorijskih analiza na primarnom nivou se ne obavljaju zbog nedostatka ovih aparata. Aktivnosti: Raspisivanje javnih nabavki Izbor najpovoljnijeg ponuđača Nabavka biohemijskog analizatora Nabavka aparata za faktore koagulacije Nabavka plamenog spektrofotometra OČEKIVANI REZULTATI Nabavljen biohemijski analizator Nabavljen aparat za faktore koagulacije Nabavljen plameni spektrofotometar OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen radni prostor u Domu zdravlja za biohemijski analizator. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. godine unaprediti medicinsku i tehničko-tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% OPIS Laboratorijska služba u Domu zdravlja u Lapovu je opterećena velikim brojem zahteva za raznim analizama.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje laboratorije u Domu zdravlja u Lapovu nedostajućom opremom OBLAST . Neke od analiza nisu moguće da se obave na analizatoru koji poseduje Dom zdravlja. Zato građani Lapova moraju da te analize obavljaju u Kragujevcu.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Iz prethodnih razloga je potrebna nabavka jednog savremenijeg analizatora. aparat za faktore koagulacije i plameni spektrofotometar VREDNOST PROJEKTA 25.

OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen funkcionalni prostor za opremanje sale za fizioterapeuta VREDNOST PROJEKTA 15. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . digitalni displeji temperature i digitalno podešavanje Eksponencijalne struje Lampa IR i UV Ručni dinamometar OČEKIVANI REZULTATI Nabavljena sva nedostajuća oprema Opremljena sala Doma zdravlja za fizioterapiju. opština Lapovo je donela odluku da se opremi sala Doma zdravlja za fizioterapiju. automatsko proračunavanje vremena za tip glave Toplica za parafin 3. vektor) Laser 100mW 780nm digitalizovan. godine unaprediti medicinsku i tehničko . terapija srednje-rekventnim strujama. automatsko prebacivanje polova sa postepenim smanjenjem povećanjem intenziteta Ultrazvuk sa Dijadinamikom SONODINATOR Magnet dvokanalni NF/VF sa prostirkom. Za opremanje je potrebna specijalizovana oprema za tu delatnost. koja bi omogućila adekvatne uslove za rad.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. Aktivnosti: Nabavka opreme: Galvan digitalni Soft tuch podešavanje intenziteta TENS 2 nezavisna kanala sa modulacijom silikonske elektrode Dijadinamik sa Galvanom digitalni programabilni. zadavanje doze u džulima. dvopolne.6kg. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje sale za fizioterapeuta OBLAST . dve antene i jastučićem Interferentne struje Digitalizovane (četvoropolne.tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% OPIS S obzirom na sve veće zahteve građana za organizovanjem službe fizioterapije u Lapovu.

i osnovni. sanitarnog čvora Uvođenje centralnog grejanja sa priključkom na gas Renoviranje enterijera i fasade OČEKIVANI REZULTATI Obezbeđen adekvatan poslovni prostor veličine 150 m². OPIS Ne postoji adekvatan poslovni prostor za obavljanje delatnosti Centra za socijalni rad. odnosno. godine. Aktivnosti: Rekonstrukcija elektro instalacije Rekonstrukcija kanalizacije. samostalnog.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje usluga socijalne zaštite. Centra za socijalni rad opštine Lapovo. preduslov. i stavljanje opštine Lapovo u ravnopravan položaj na mapi centara za socijalni rad u Srbiji Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Formiranje samostalnog Centra za socijalni rad do kraja 2012.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Renoviranje poslovne zgrade u ulici Njegoševoj broj 25. Centar za socijalni rad. ovo je prvi. kompletno renoviranje i adaptiranje zgrade za potrebe funkcionisanja budućeg. kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad OBLAST . kao preduslov za formiranje samostalnog CSR Stvoreni potrebnih uslovi za rad – kompletno rekonstruisana i opremljena zgrada za potrebe rada centra OČEKIVANI PARTNERI JP „Novi Vek“ Nadležna ministarstva i druge relevantne institucije iz ove oblasti USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zgrada je vanknjižno vlasništvo opštine Lapovo VREDNOST PROJEKTA 15. Zgrada koja je planirana za ove namene je u neupotrebljivom stanju bez kompletnog renoviranja. samostalan. Ukoliko opština Lapovo želi da poseduje sopstveni.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška (većinsko učešće lokalne samouprave) Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Neregulisani imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

jedan od osnovnih preduslova je kompletno opremanje zgrade za potrebe funkcionisanja budućeg. Ukoliko opština Lapovo želi da poseduje sopstveni. samostalnog. Centra za socijalni rad opštine Lapovo. Naime. Aktivnosti: Opremanje enterijera Nabavka potrebnog kancelarijskog nameštaja Nabavka računarske opreme sa licenciranim softverom Opremanje telefonskim priključcima. brzim internetom OČEKIVANI REZULTATI Obezbeđen adekvatano opremljen poslovni prostor kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad Stvorani adekvatni uslova rada OČEKIVANI PARTNERI Nadležna ministarstva i druge relevantne institucije iz ove oblasti USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Renovirana poslovna zgrada koja je vanknjižno vlasništvo opštine Lapovo VREDNOST PROJEKTA 5.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska i logistička podrška (uglavnom lokalna samouprava daje sredstva) FAKTORI RIZIKA Neregulisani imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OPIS Ne postoji adekvatno opremljen poslovni prostor za obavljanje delatnosti CSR. i stavljanje opštine Lapovo u ravnopravan položaj na mapi centara za socijalni rad u Srbiji Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Formiranje samostalnog Centra za socijalni rad do kraja 2012.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje usluga socijalne zaštite. zgrada koja je planirana za ove namene je nije opremljena. samostalan. zgrada zahteva opremljenost u skladu sa aktuelnim standardima i potrebama jednog centra. za potrebe samostalnog Centra za socijalni rad OBLAST . Centar za socijalni rad.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje poslovnog prostora tehničkom opremom i kancelarijskim nameštajem u ulici Njegoševoj broj 25. godine.

omogućiti im da sami obavljaju svoje potrebe u gradu i na taj način im pružiti moralnu podršku. godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vaninstitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% OPIS Na teritoriji opštine Lapovo postoji određen broj starih lica i lica sa posebnim potrebama kojima je neophodno omogućiti nesmetanu kretnju kroz saobraćaj. Aktivnosti: Analiza postojećih arhitektonskih barijera u gradu Raspisivanje javnih nabavki za izvođače radova Izbor najpovoljnijih izvođača Izvođenje radova na uklanjanju arhitektonskih barijera OČEKIVANI REZULTATI Urađena analiza arhitektonskih barijera i dat predlog rešenja istih. Ovo sve ukazuje na brigu ovih slojeva stanovništva i na stvaranje njihovog poverenja u institucionalne mehanizme opštine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Projekat uklanjanja arhitektonskih barijera OBLAST .000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava i nezainteresovanost Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . kao osnova za kasnije raspisivanje konkursa za odabir izvođača i izvođenje radova Izvedeni radovi na uklanjanju arhitektonskih barijera OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek“ USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 15.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Obezbediti neophodnu pomoć starim licima i licima sa posebnim potrebama u vidu uklanjanja arhitektonskih barijera u saobraćaju i tako im omogućiti lakše kretanje kroz saobraćaj Podnosilac Socijalna služba Operativni cilj iz Strategije Do 2015.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->