SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

POPIS UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2010/2011.GODINU

OSNOVNA ŠKOLA

Naziv udžbenika Početna knjiguljica 1 Tajna slova, početnica Tajna slova 1

HRVATSKI JEZIK 1. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Vladimir Štanger Velički - Sanja Jakovljević Rogić udžbenik Jadranka Bekava Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa udžbenik početnica za 1. i 2. polugodište Terezija Zokić -Jadranka Bralić - Marija Musa vježbenica za 2. polugodište 2. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA

Naklada Alfa, Mostar, 2009. Školska naklada, Mostar,2007. Školska naklada,Mostar, 2010.

Početna knjiguljica 2 Tajna slova 2 Tajna slova 2 Moj hrvatski 2 Moja početnica, udžbenik za 1. razred osmogodišnje škole Hrvatski jezik 2 Kuća svemoguća, čitanka Moj hrvatski 3, jezični udžbenik Moj hrvatski 3, radna bilježnica Tajna slova 3, čitanka Tajna slova 3, udžbenik

Vladimir Štanger Velički -Sanja Jakovljević Rogić Tereza Bradić Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Lucija Puljak - Marija Zelenika Lucija Puljak - Marija Zelenika

udžbenik udžbenik, početnica udžbenik za 1. i 2. polugodište radna bilježnica 2 i pisanka udžbenik udžbenik

Alfa, Mostar, 2009. Školska naklada, Mostar,2007. Školska naklada, Mostar,2010. Znanje, Mostar, 2004. Znanje, Mostar, 2004. Znanje, Mostar, 2005. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2008. i 2010.

Kata Lučić- Nada Zidar Bogadi – Katica Krešić udžbenik 3. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Diana Zolar - Dijana Dvornik - Frano Petruša udžbenik Snježana Brkić Dunja Pavličević Franić - Vladimira Velički udžbenik Andrea Šušnjar Dunja Pavličević Franić - Vladimira Velički radna bilježnica Andrea Šušnjar Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa 2 udžbenik udžbenik

hrvatskoga jezika Naziv udžbenika Tajna slova 3, radna bilježnica za hrvatski jezik Hrvatska čitanka 2 Autori Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Marija Busa - Marija Puljak Vrsta izdanja radna bilježnica udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik

Školska naklada,Mostar, 2010. Naklada Školska naklada,Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2003. Školska naklada, Mostar,2005. Znanje, Mostar, 2006. Znanje, Mostar, 2004. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2008. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2007. Znanje, Mostar, 2008.

Hrvatski jezik 2, udžbenik Kata Lučić - Zidar Bogadi - Katica Krešić za 2. razred Vrtuljak riječi, čitanka iz književnosti za 2. razred Moj hrvatski, udžbenik za 2. razred Kuća igrajuća, čitanka Hrvatski jezik 4, jezični udžbenik Hrvatski jezik 4, radna bilježnica Svijet igre, čitanka Tajna slova 4, čitanka Tajna slova 4, udžbenik hrvatskoga jezika Tajna slova 4, radna bilježnica za hrvatski jezik Hrvatska čitanka 3 Moj hrvatski 3, udžbenik za 3. razred osnovne škole Moj hrvatski 3, vježbenica za 3. razred osnovne škole Carstvo riječi, čitanka za III. razred osnovne škole Dubravka Težak - Marija Zelenika Lucija Puljak - Marija Zelenika

4. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Diana Zalar - Dijana Dvornik - Frano Petruša udžbenik Snježana Brkić Dunja Pavličević Franić - Damir Domišljanović udžbenik Andrea Šušnjar Dunja Pavličević Franić - Damir Domišljanović radna bilježnica Andrea Šušnjar Tamara Turza Bogdan - Slavica Pospiš -Olga Lekić udžbenik Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa udžbenik Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Marija Musa - Marija Buljan Mijo Lončarić - Ante Vladimir Bikić - Marija Musa Mijo Lončarić - Ante Vladimir Bikić - Marija Musa Dubravka Težak - Sanja Polak - Darko Cindrić Marija Zelenika 3 udžbenik radna bilježnica udžbenik udžbenik vježbenica udžbenik

Naziv udžbenika Tajna slova 5, čitanka Tajna slova 5, udžbenik hrvatskoga jezika Tajna slova 5, radna bilježnica za hrvatski jezik Čarolija riječi, vježbenica za 4. razred osnovne škole Čarolija riječi, čitanka Moj hrvatski 4, udžbenik za 4. razred osnovne škole Moj hrvatski 4, vježbenica za 4. razred osnovne škole Moja čitanka 5 Moj hrvatski 5 Moj hrvatski 5 Hrvatska čitanka 5 Hrvatska čitanka 5 Hrvatski jezik 5 Hrvatski jezik 5 Moj hrvatski 5 Moja čitanka 6 Sjetva riječi 6 Hrvatski jezik 6

5. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa udžbenik Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Dubravka Težak - Sanja Polak - Darko Cindrić Marija Zelenika Dubravka Težak - Sanja Polak - Darko Cindrić Lucija Puljak - Zvonimir Diklić - Marija Zelenika Marija Zelenika udžbenik radna bilježnica vježbenica udžbenik udžbenik vježbenica

Naklada Školska naklada,Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2006. Znanje, Mostar, 2007. Znanje, Mostar, 2006. Znanje, Mostar, 2006. Alfa, Mostar, 2009. Alfa, Mostar, 2009. Alfa, Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2004. Alfa, Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2008. Školska naklada,Mostar, 2008.

6. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Dubravka Težak - Patricia Marušić - Olga Lekić udžbenik Milena Pranjković udžbenik Milena Pranjković radna bilježnica Zvonimir Diklić - Joža Skok - Katica Krešić udžbenik Ivo Zlatar - Marija Putica udžbenik Stjepko Težak - Marijan Bacan - Marcela Boban Marina Čubrić - Ana Mesić - Milan Paun udžbenik Katica Krešić Stjepko Težak - Marijan Bacan - Marcela Boban Marina Čubrić - Ana Mesić - Milan Paun radna bilježnica Katica Krešić Stjepko Težak - Lada Kanajet - Marija Musa udžbenik 7. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Dubravka Težak - Patricia Marušić - Olga Lekić udžbenik Zvonimir Diklić - Joža Skok udžbenik Stjepko Težak - Marijan Bacan - Marcela Boban udžbenik Marina Čubrić - Ana Mesić - Milan Paun 4

Školska naklada. 5 .Ana Mesić .Marija Musa udžbenik Stjepko Težak . Alfa.2004.Biljana Nikolić udžbenik Joža Skok .Marcela Boban radna bilježnica Marina Čubrić .Zvonimir Diklić Stjepko Težak .Marijan Bacan Katica Krešić udžbenik udžbenik radna bilježnica Naklada Školska naklada.Mostar. 2008. 2008.Mostar. Mostar.Mostar.2004. Mostar. hrvatska čitanka Moj hrvatski 8 Hrvatski jezik 8 Autori Vrsta izdanja Stjepko Težak . Mostar. Školska naklada.Naziv udžbenika Hrvatski jezik 6 Učimo hrvatski jezik 6 Moja čitanka 7 Žetva riječi 7 Hrvatska čitanka 7 Moj hrvatski 7 Moj hrvatski 7 Moja čitanka 8 Hrvatska čitanka 8 Darovi riječi 8.Marko Tokić udžbenik 7.Zvonimir Diklić . Školska naklada.Željko Ivanković udžbenik Joža Skok .Marcela Boban . Školska naklada.2004.Marijan Bacan Katica Krešić Stjepko Težak .Marija Musa udžbenik Zvonimir Diklić . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Olga Lekić .Mostar.Joža Skok .Mostar. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Olga Lekić .Mostar.Ante Bežen . Školska naklada. 2004. Školska naklada. 2009.Mostar.Željko Ivanković udžbenik Stjepko Težak .Mostar. 2004.Milan Paun Milan Paun .Marijan Bacan . Školska naklada.Zorica Klinžić . 2008. Alfa. 2008. Školska naklada.Zorica Klinžić . Mostar.Marija Musa radna bilježnica 8.Zorica Klinžić . 2009.Biljana Nikolić udžbenik Joža Skok . 2008. Školska naklada.

Julija Vejić . 2.Nataša radni priručnik Mesaroš Grgurić . Školska naklada.2009. 2005.Sanja Jakovljević Rogić . udžbenik s vježbenicom za prvo polugodište MATEMATIKA 1.Graciella Prtajin .Lucija Petrović Lucija Petrović . Mostar. Školska naklada. Mostar.Lucija Petrović Lucija Petrović .Graciella Prtajin .Mostar.Lucija Petrović Dubravko Miklec . Školska naklada.Željka Manzoni Anto Pranjić radni priručnik Naklada Alfa. udžbenik s vježbenicom .Graciella Prtajin – Sanja Jakovljević Rogić .Gordana Paić .Sandra Binder .2010.Mostar. Mostar i Školska knjiga. udžbenik s vježbenicom radna bilježnica Školska naklada. radna bilježnica Udžbenik za drugi razred devetogodišnje osnovne škole Moj sretni broj 2 Nove matematičke zgodice.Nataša Mesaroš Grgurić Vejić . Publishing. 2007.Vinko Zorić Dubravko Miklec .Naziv udžbenika Matematika 1 Moj sretni broj Nastavni listići iz matematike Matematičke zgodice 1.Željka Manzoni Antun Smajić Lucija Petrović .Vinko Zorić radni materijal Dubravko Miklec . Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Josip Markovac .Gordana Paić .Nataša nastavni listići Mesaroš Grgurić .Sandra Binder .Gordana Paić . 2009. Mostar. Mostar.Julija Vejić . Zagreb. udžbenik s vježbenicom za prvi razred osnovne škole Matematika 1. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Josip Markovac . Školska naklada.2010. radni priručnik za prvo polugodište i drugo polugodište Matematičke zgodice.Sanja Jakovljević Rogić .2010. 2010. Školska naklada. 2007.Sandra Binder .Željka Manzoni Antun Smajić 6 udžbenik udžbenik Alfa. Sarajevo.

Željka Manzoni vježbenicom za drugo Antun Smajić polugodište udžbenik s vježbenicom Školska naklada.Lucija Puljak .Vinko Zorić škole Dubravko Miklec . Školska naklada. 2007. razred Ljiljana Martinić . nastavni listići za 1. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA udžbenik udžbenik Udžbenik za treći razred devetogodišnje osnovne Josip Markovac . Znanje. 2007. 2009. Mostar.Bojana Mavar Boško Jagodić Vrsta izdanja udžbenik vježbenica nastavni listići Naklada Znanje. 2004.Gordana Paić .Željka Manzoni vježbenicom za drugo Antun Smajić polugodište Moja matematika. udžbenik za 2. 2004. Zagreb. udžbenik s Lucija Petrović .Lucija Puljak .Lucija Puljak . razred osnovne škole Matematika 2 Autori Ljiljana Martinić . vježbenica za 1. udžbenik 3. Školska naklada.Julija Vejić . 2004. udžbenik za I. udžbenik s Lucija Petrović . razred osnovne škole Moja matematika.Lucija Petrović Nove matematičke zgodice. udžbenik s Lucija Petrović . Zagreb. Mostar. 2007. Znanje. 2004. Naziv udžbenika Moja matematika.Nove matematičke zgodice. Zagreb.Graciella Prtajin .Nataša Mesaroš Grgurić . 2009.Bojana Mavar osnovne škole 7 udžbenik s vježbenicom udžbenik s vježbenicom udžbenik . Školska naklada. Mostar. Mostar i Školska knjiga.Bojana Mavar Ljiljana Martinić .Lucija Puljak . Mostar i Školska knjiga. Znanje.Sandra Binder .Željka Manzoni vježbenicom za prvo Antun Smajić polugodište Nove matematičke zgodice.2010. razred osnovne škole Moja matematika.Mostar i Školska knjiga.Gordana Paić .Bojana Mavar Ljiljana Martinić .Mostar. Sarajevo. Mostar. Mostar.Gordana Paić . Publishing.Sanja Moj sretni broj 3 Jakovljević Rogić . Alfa.

Mostar.Bojana Mavar Ljiljana Martinić . 2004. Mostar.Bojana Mavar Ljiljana Martinić . Publishing.Lucija Puljak .Lucija Petrović .Lucija Petrović .Sanja Jakovljević Rogić Ljiljana Martinić .Vinko Zorić radna bilježnica Sandra Binder .Sanja Jakovljević Rogić Sandra Binder . Ljiljana Martinić . 2010.Nataša Mesaroš Grgurić . 2004. razred osnovne škole Moja matematika.Lucija Puljak .Nataša Mesaroš Grgurić . Znanje.Bojana Mavar razred osnovne škole Matematika 3 Boško Jagodić vježbenica nastavni listići udžbenik Znanje.Lucija Petrović .Dubravka Miklec udžbenik Graciella Prtajin . 2010.Bojana Mavar osnovne škole Moja matematika.Nataša Mesaroš Grgurić . 2004.Julija Vejić . Mostar. razred osnovne škole Moja matematika.Lucija Petrović .Julija Vejić . Školska naklada.Dubravka Miklec radna bilježnica Graciella Prtajin .Lucija Puljak . nastavni listići za 2.Bojana Mavar Boško Jagodić udžbenik vježbenica nastavni listići Naklada Alfa. 2009. Sarajevo. udžbenik 5. Školska naklada.Dubravka Miklec zbirka zadataka Graciella Prtajin . razred Ljiljana Martinić . udžbenik za 3.Vinko Zorić udžbenik Josip Markovac .Moja matematika.Sanja Jakovljević 8 . vježbenica za 3. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Sandra Binder .Mostar.Mostar. 2004. Školska naklada. 2007.Lucija Puljak .Lucija Puljak . Publishing. Znanje.Mostar. 2010.Nataša Mesaroš Grgurić . vježbenica za 2. Alfa. Sarajevo.Julija Vejić . 2010. razred osnovne škole Matematika Moj sretni broj 5 4.Dubravka Miklec udžbenik Graciella Prtajin .Mostar. Znanje. Školska naklada. Naziv udžbenika Matematika 4 Matematika 4 Moj sretni broj 4 Moj sretni broj 4 Moj sretni broj 4 Moja matematika. 2010.Julija Vejić . Mostar. 2010. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Josip Markovac . 2004. nastavni listići za 3. Mostar.Sanja Jakovljević Rogić Sandra Binder . Mostar. Mostar. Znanje.

2004.Lucija Petrović . 2008.Mostar.Edin Galijatović 9 udžbenik . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Renata Svedrec – Nikol Radović . 2008. Školska naklada.Moj sretni broj 5 Moj sretni broj 5 Sandra Binder .2006.Sanja Jakovljević radna bilježnica zbirka zadataka Školska naklada. Sarajevo. 2009.Nataša Mesaroš Grgurić . 2006.Mostar.Lucija Petrović .Tuzla. 2008. zbirka zadataka za četvrti razred osnovne škole Matematika 5 Matematika 5 Tajni zadatak 005 Matematika za 6.Željka Manzoni Antun Smajić radni listovi Školska naklada.Gordana Paić .Mostar.Gordana Paić .Mostar. Školska naklada.Tanja Soucie udžbenik Ivana Kokić . razred devetogodišnje osnovne škole Autori Lucija Petrović . Mostar. 2010. Ljiljana Martinić . Mostar.Mostar. udžbenik za četvrti razred osnovne škole Moja matematika. radni listovi za prvo i drugo polugodište četvrtog razreda osnovne škole Moja matematika. Bosanska riječ.Vlado Cigić Robert Onodi .Bojana Mavar udžbenik zbirka zadataka Znanje.Dubravka Miklec Graciella Prtajin .Lucija Puljak . 2004.Julija Vejić .Bojana Mavar Ljiljana Martinić . udžbenik s vježbenicom za prvo i drugo polugodište četvrtog razreda osnovne škole Vesele matematičke zgode.Lucija Puljak . 2010. Sarajevo. Znanje. Halida Zvorničanin udžbenik Halida Zvorničanin radna sveska 6. Lucija Petrović .Julija Vejić .Nataša Mesaroš Grgurić . Klett. Klett.Dubravka Miklec Graciella Prtajin . Naziv udžbenika Vesele matematičke zgode.Željka Manzoni Antun Smajić Vrsta izdanja udžbenik s vježbenicom Naklada Školska naklada.Sanja Jakovljević Sandra Binder .

Sarajevo. razred devetogodišnje osnovne škole Šefket Arslanagić .2007. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Matematika za 8. Tuzla.Sarajevo.Tanja Soucie udžbenik Ivana Kokić .Arif Zolić . Bosanska riječ. 2001. Naziv udžbenika Tajni zadatak 006 Matematika za 7. 2008. Bosanska riječ. 2009. 7.Dragoljub Milošević udžbenik Bosanska riječ.Dragoljub Milošević udžbenik osnovne škole 8.Vlado Cigić Šefket Arlanagić Aleksandra Junuzović Atija Fako udžbenik udžbenik udžbenik sa zbirkom zadataka Naklada Školska naklada. 2010. 2004. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Renata Svedrec – Nikol Radović . Tuzla. Bosanska riječ. 2010. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Matematika za 7.Mostar. razred devetogodišnje osnovne škole Matematika za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole Matematika sa zbirkom zadataka 7. Sarajevo. razred Abdulah Hodžić . razred Šefket Arslanagić . Bosanska riječ. Tuzla . Publishing.Matematika za 6. 2007. Bosanska riječ.Sarajevo. razred Šefket Arslanagić .Dragoljub udžbenik osnovne škole Milošević Matematika za 8. razred Abdulah Hodžić .Robert Onodi udžbenik osnovne škole 10 . Sarajevo. 2007. Bosanska riječ.Robert Onodi udžbenik sa zbirkom zadataka sa zbirkom zadataka Matematika za 7.

Oxford University Press. 2008. 2005. Cambridge University Press. NAM.Magdalena Novak pupil's book. Oxford University Press.Tuzla i VRIJEME.Lorena Roberts udžbenik 3.Herbert Puchta udžbenik Jožica Nuč . 2008.Lorena Roberts Stella Maidment .2000. Longman.2009.2000. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Gunther Gerngross .Herbert Puchta udžbenik Christina Bruni udžbenik Stella Maidment .Lorena Roberts udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Naklada Cambridge University Press. Oxford University Press.Elisabeth Kilbey Stella Maidment . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Gunther Gerngross . Cambridge University Press. activity book 5.Zenica.2009. 2.Herbert Puchta udžbenik Jožica Nuč .Tuzla i VRIJEME.Herbert Puchta Anne Worall . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Gunther Gerngross . Longman.Magdalena Novak udžbenik 4.2000. 2009.Zenica.2000. 2005.Lorena Roberts udžbenik Stella Maidment .Naziv udžbenika Join In – Starter English Adventure1 Happy House Happy Stree Join In 1 English Adventure. 2009. Cambridge University Press. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 11 .Starter B Happy House 1 Happy Street 1 Join In 2 Reach for the Stars Join In 3 Reach for the Stars 4 ENGLESKI JEZIK 1. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Gunther Gerngross . NAM. Oxford University Press.

staro izdanje 2000. Oxford University Press. ili novo 2008. 2000. Oxford University Press. Mostar.Marijana Sivrić Tom Hutchinson Zarifa Kazazović .1995. Longman Pearson.Emma Tralles . Naziv udžbenika Top Mark 1 Project 2 Open doors Top mark 2 Project 3 Open doors Top mark 3 Project 4 Open doors 2 Top mark 4 Project 5 6.Emma Tralles .Emma Tralles .Maja Mardešić . ili novo izdanje 2008. Oxford University Press. staro izdanje 2000. Longman Pearson. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Carmen Echevarria . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Carmen Echevarria . Oxford University Press.1995.Emma Tralles .Ellen udžbenik Montgomery Tom Hutchinson udžbenik Naklada Longman Pearson. 2000. 2003. Longman Pearson. Oxford University Press.Norman Whitney udžbenik 8. 2008.Norman Whitney udžbenik 7.Ellen udžbenik Montgomery Tom Hutchinson udžbenik Ann Ward . staro izdanje 2000.Ellen udžbenik Montgomery Tom Hutchinson 12 udžbenik .Mirela Vasić udžbenik udžbenik udžbenik Školska naklada. Sarajevo Publishing. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Carmen Echevarria . 2000.1995.Norman Whitney udžbenik 7. Oxford University Press. 2008. Ann Ward . ili novo izdanje 2008. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Carmen Echevarria . ili novo izdanje 2008. Oxford University Press. staro izdanje 2000.Way to go 2 Project 1 Dip in 5 Višnja Anić .Ellen udžbenik Montgomery Tom Hutchinson udžbenik Ann Ward . Oxford University Press. 2008.

2009. 2009.1995. udžbenik za predmet Moja okolina u prvom razredu osnovne škole Moje okružje 1.Mario Vasilj udžbenik Školska naklada. Naziv udžbenika Dijete i škola. radni priručnik za predmet Moja okolina u prvom razredu MOJA OKOLINA 1.Mario Vasilj Ivan De Zan . 2009. udžbenik za predmet Priroda i društvo za prvi razred osmogodišnje osnovne škole Škola i dom 1.Mostar. udžbenik za predmet Moja okolina u prvom razredu osnovne škole Moje okružje 1. razred devetogodišnje osnovne škole Škola i dom. Mostar. 2007.Mostar. Tomislav Jelić .Open doors 3 Ann Ward . Ivan De Zan . Ivan De Zan . Mostar. 2007. Školska naklada.Norman Whitney udžbenik Oxford University Press. radni materijal iz Moje okoline za 1.Radmila Lauš radni materijal Naklada Alfa. radna bilježnica za predmet Priroda i društvo za prvi razred osmogodišnje osnovne škole Moje okružje 1.Damir Domišljanović .Mostar.Mario Vasilj vježbenica radni priručnik Školska naklada. 2009.Radmila Lauš radna bilježnica Alfa.Slavenka Halačev .Radmila Lauš udžbenik Alfa.Damir Domišljanović . Mostar. 13 . Tomislav Jelić . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Damir Domišljanović .

Radmila Lauš Ivan De Zan . Ivan De Zan . Mostar. udžbenik za predmet Moja okolina za 2.Damir Jelenski -Anđa 14 radna bilježnica Školska naklada. Mostar.Mostar.Mirko Markotić devetogodišnje osnovne škole udžbenik Znanje. udžbenik iz predmeta Moja okolina za prvi razred Mato Živković .Mostar. Mostar.Slavenka Halačev udžbenik Alfa.Damir Jelenski -Anđa Bebek Dijana Salaj-Krašovec .Mario Vasilj . radna bilježnica za predmet Moja okolina za 2. Mostar. razred osnovne škole Moj mali svijet. Mostar.Slavenka Halačev Dijana Salaj-Krašovec . udžbenik Školska naklada. radni Autori Mato Živković . Naziv udžbenika Moja bliža okolina. Mostar. 2007. 2007. 2007. 2.vježbenica iz Prirode i društva za 2.Damir Jelenski -Anđa Bebek Dijana Salaj-Krašovec . razred osnovne škole Moje okružje 2. 2007. udžbenik iz Prirode i društva za 2. . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Tomislav Jelić . Znanje. 2009. razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 2. vježbenica iz predmeta Moja okolina za prvi razred devetogodišnje osnovne škole Škola i dom.Damir Domišljanović . Znanje.Mirko Markotić Vrsta izdanja vježbenica Naklada Znanje.Mario Vasilj . 2009. udžbenik za predmet Moja okolina za 2.devetogodišnje osnovne škole Moja bliža okolina. razred osnovne škole Moj mali svijet. 2009. 2009. udžbenik vježbenica radni listovi Znanje. razred osnovne škole Moj mali svijet.

radna vježbenica Školska naklada. Mostar. 15 . Autori Mato Živković . Školska naklada. razred osnovne škole Dom i zavičaj.Ivan Madžar udžbenik vježbenica udžbenik Alfa. razred osnovne škole Moja bliža okolina 2. 2008. Mostar. razred osnovne škole Bebek Mato Živković . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Damir Domišljanović . 3. udžbenik za predmet Moja okolina za 3.Ivo Nejašmić . razred osnovne škole Naziv udžbenika Moja bliža okolina 2.listovi iz Prirode i društva za 2.Tomislav Jelić Ivan De Zan .Ivo Nejašmić . razred osnovne škole Moje okružje 3. 2009.Mostar.Mario Vasilj .Mirko Markotić Vrsta izdanja vježbenica Naklada Znam. razred osnovne škole Moje okružje 3. razred osnovne škole Dom i zavičaj. 2008. Mostar. 2009. 2005.Mirko Markotić udžbenik Znam. vježbenica za predmet Moja okolina za 3. udžbenik za predmet Moja okolina za 3.Ivan Madžar Ivan De Zan . Mostar. 2005.Mario Vasilj . udžbenik za predmet Moja okolina za 2.Mostar. vježbenica za predmet Moja okolina za 2. radna vježbenica za predmet Moja okolina za 3. Alfa.Tomislav Jelić Damir Domišljanović .

2. 2006. priručnik za učitelje razredne nastave Napomena: Za 6. više. 1994. jače. razred devetogodišnjeg obrazovanja učenici ne koriste udžbenike. razred devetogodišnjeg obrazovanja i 7. 16 3.Ljerka Ostojić -Mladen Kvesić udžbenik Školska naklada. Nastavnici za realizaciju sadržaja nastavnog programa koriste sljedeću literaturu: Naziv literature Autori Vrsta izdanja Naklada Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi. a nastavnici za svoj rad u nastavi koriste navedenu literaturu.Mostar. više. više. kulture za prvi i drugi razred osnovne škole Napomena: Za 4. jače.Mostar. udžbenik tjelesne i zdravstvene kulture za prvi i drugi razred osnovne škole Brže. 2006. i 5. udžbenik tjelesne i zdravstvene kulture za prvi i drugi razred osnovne škole TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 1. razred osmogodišnjeg obrazovanja učenici ne koriste udžbenike. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja .Mostar.Mladen Kvesić udžbenik Naklada Školska naklada. 2006. i 7. udžbenik tjelesne i zdravstvene Vladimir Findak -Ljerka Ostojić .Ljerka Ostojić . i 8. Naziv udžbenika Naklada Brže. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Vladimir Findak .Mladen Kvesić udžbenik Školska naklada. Zagreb. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Vladimir Findak .Naziv udžbenika Brže. jače. Vladimir Findak priručnik Školska knjiga.

Marija Ivanović . udžbenik glazbene kulture za prvi razred osnovne škole ( udžbenik prati CD 1) Učimo gledati. udžbenik glazbene kulture za 1. 2007.Jadranka Šimunov udžbenik 17 . Školska knjiga. Mostar 2004.Mostar. UMJETNOST 1.Vesna Čubela . Miroslav Husjak .Ivana Deveray udžbenik Znanje. razreda osnovne škole Cin – can 1. udžbenik glazbene kulture za 1. Univerzitetska knjiga.Jadranka Šimunov Vladimir Jandrašek udžbenik Naklada Školska naklada. Mostar.Aida Tavčar udžbenik Profil.Naziv literature Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi Metodika tjelesne i zdravstvene kulture Kineziološka didaktika Autori Vladimir Findak Vladimir Findak Đorđe Najštete Vrsta izdanja priručnik priručnik priručnik Naklada Školska knjiga. razred osnovne škole (udžbenik prati CD 1) Moja mala ideja. udžbenik likovne kulture za 1.Gordan Ivančić . udžbenik Znanje.Aldabert Marković Renata Harapin Mehklek . Zagreb. Marta Trkulin-Horvat . Mostar. CD 1 i CD 2) Razigrani zvuci 1. 2007. 1992. Sarajevo. razred osnovne škole Glazbena škrinjica 1. Naziv udžbenika Razigrani zvuci 1. i 2. 2.2006. Zagreb.Krešimir Ledić udžbenik Školska naklada. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Ana Stanišić . udžbenik likovne kulture za učenike 1. 1994. i 2. 2005.Vesna Čubela . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Ana Stanišić . 1997. razred osnovne škole (udžbenik prate dva CD-a.Mostar.

Marta Trkulin-Horvat . i 2. udžbenik glazbene kulture Vesna Ćubela . 2006. Mostar.udžbenik glazbene kulture za prvi razred osnovne škole (udžbenik prati CD1) Razigrani zvuci 2.Mostar.Vesna Čubela .Aldabert Marković udžbenik Marta Trkulin-Horvat .Aida Tavčar udžbenik Profil. 2007. udžbenik glazbene kulture za 2. i 2. 3. Ana Stanišić . . Vrsta izdanja udžbenik Naklada Školska naklada. 2007.Krešimir Ledić udžbenik Školska naklada.Mostar.Mostar.2006. razreda 18 Školska naklada. Mostar.2007.Aldabert Marković udžbenik Znanje. Znanje. ili 2008.Mostar.Mostar. udžbenik glazbene kulture za drugi razred osnovne škole (udžbenik prati CD 2) Naziv udžbenika Učimo gledati. udžbenik likovne kulture za učenike 1. razred osnovne škole (udžbenik prati CD 1) Cin – can 2. razreda osnovne škole Cin – can 1. 2000.Jadranka Šimunov Vladimir Jandrašek Autori Miroslav Husjak . udžbenik glazbene kulture za 2. 2002. Marija Ivanović . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Razigrani zvuci 2. udžbenik glazbene kulture za 1. Mostar. razred osnovne škole. 2005. Školska naklada. razred osnovne škole (udžbenik prati CD 2) Glazbena škrinjica 2. Miroslav Huzjak -Krešimir Ledić udžbenik udžbenik likovne kulture za učenike 1.Ana Stanišić -Vladimir Jandrašek udžbenik za drugi razred osnovne Jadranka Šimunov škole Učimo gledati 1 i 2. (udžbenik prate dva CD-a) Vladimir Jandrašek Školska naklada.

2001. Mostar.razredu osnovne škole Razigrani zvuci 3.Aida Tavčar udžbenik Profil. 2007. Zagreb.Vesna Ćubela priručnik Školska knjiga. 2005. razred osnovne škole Renata Harapin Mehkek -Gordan Ivančić . Marija Ivanović .Ivana Devernay Cimić udžbenik Znanje. Diana Atanasov-Piljek priručnik Alfa.osnovne škole Moja mala ideja 2. razredu osnovne škole Moja glazba 2. Naziv udžbenika Moja glazba 2. Zagreb. Zagreb. Ana Stanišić . udžbenik glazbene kulture za drugi razred osnovne škole Autori Diana Atanasov-Piljek Vrsta izdanja udžbenik Naklada Alfa. 2007. Zagreb. udžbenik glazbene kulture u 2. udžbenik s radnim listićima iz likovne kulture za II. 2007. priručnik glazbene kulture za treći razred osnovne škole Glazbena škrinjica 2.Vladimir Jandrašek . 19 . metodički priručnik za glazbenu kulturu u 2.

razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 4. radna bilježnica iz prirode i društva za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 4. udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Naši zavičaji. razred devetogodišnje osnovne škole Priroda i društvo. 2010.Mostar.Radmila Lauš udžbenik Naklada Alfa.Ivan Madžar udžbenik Školska naklada.Mario Vasilj .Radmila Lauš radna bilježnica Alfa. Tomislav Jelić . 2009. razred osnovne škole Priroda i društvo. Mostar. radna bilježnica prirode i društva za 4. Ivan De Zan . vježbenica za 3.Mostar.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj Ivan De Zan . Ivan De Zan .Mostar.Ivo Nejašmić .Ivo Nejašmić -Mario Vasilj 20 udžbenik vježbenica Školska naklada. razred DRUŠTVO 4. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Tomislav Jelić . . 2007.Mostar. Mostar. udžbenik za 3.Mario Vasilj . 2010.Naziv udžbenika Naši zavičaji. Ivan De Zan . 2009.Ivo Nejašmić . Školska naklada.Ivan Madžar radna bilježnica Školska naklada. 2007. udžbenik prirode i društva za 4.

radna bilježnica prirode i Tomislav Jelić .Mostar.Mostar.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj -Ivan Madžar Vrsta izdanja udžbenik Naklada Školska naklada.Radmila Lauš društva za četvrti razred osnovne škole udžbenik Alfa. 2008. Mostar.Tihomir Zovko Mato Živković Ivan De Zan . udžbenik prirode i društva za četvrti Tomislav Jelić . razred osnovne škole Priroda i društvo. udžbenik vježbenica Školska naklada. udžbenik prirode i društva za 5. 21 .Ivo Nejašmić -Mario Vasilj -Ivan Madžar Ivan De Zan . 2008.Tihomir Zovko Mato Živković radna bilježnica Školska naklada.Mostar. razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 5. radna bilježnica prirode i društva za 5.Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Moja domovina. Školska naklada. Ivan De Zan . udžbenik za 4. Mostar. 2007. 2009. Naziv udžbenika Moje okružje 5. razred osnovne škole Autori Ivan De Zan .Ivan Madžar . vježbenica za 4.osnovne škole 5.Ivan Madžar . 2009. radna bilježnica Alfa. razred devetogodišnje osnovne škole Priroda i društvo.Radmila Lauš razred osnovne škole Moja domovina. 2007.

udžbenik za 3. Ivan De Zan . 2009.Mario Vasilj . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Tomislav Jelić . vježbenica za 3. radna bilježnica prirode i društva za 4. Mostar.Ivan Madžar radna bilježnica Školska naklada. 2009.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj 22 udžbenik vježbenica Školska naklada. udžbenik prirode i društva za 4. razred devetogodišnje osnovne škole Priroda i društvo. Školska naklada.Mostar. Ivan De Zan . 2007.Mostar. razred osnovne škole Priroda i društvo. Tomislav Jelić .Naziv udžbenika Naši zavičaji. 2010.Ivo Nejašmić .Ivan Madžar udžbenik Školska naklada. Ivan De Zan . 2007.Ivo Nejašmić . udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Naši zavičaji. . razred PRIRODA 4. Mostar.Mostar.Radmila Lauš radna bilježnica Alfa. 2010.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj Ivan De Zan .Radmila Lauš udžbenik Naklada Alfa. razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 4.Mario Vasilj . radna bilježnica iz prirode i društva za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 4.Mostar.

RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Moja domovina.Radmila Lauš društva za četvrti razred osnovne škole udžbenik Alfa. udžbenik za 4. udžbenik prirode i društva za četvrti Tomislav Jelić . razred osnovne škole Autori Ivan De Zan . razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 5.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj -Ivan Madžar Vrsta izdanja udžbenik Naklada Školska naklada. radna bilježnica prirode i društva za 5. razred devetogodišnje osnovne škole Priroda i društvo. 2007.Mostar. razred osnovne škole Priroda i društvo.Ivan Madžar .Tihomir Zovko Mato Živković radna bilježnica Školska naklada. Naziv udžbenika Moje okružje 5. radna bilježnica Alfa. 2008. radna bilježnica prirode i Tomislav Jelić . udžbenik vježbenica Školska naklada.osnovne škole 5. Ivan De Zan . Mostar.Ivan Madžar . udžbenik prirode i društva za 5. 2009.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj -Ivan Madžar Ivan De Zan . 2007.Mostar.Mostar.Radmila Lauš razred osnovne škole Moja domovina. 2009. 2008. vježbenica za 4. Školska naklada.Mostar.Tihomir Zovko Mato Živković Ivan De Zan . Mostar. 23 .

razred devetogodišnje osnovne škole.Mostar.Jelka Dežman . 2009. razred devetogodišnje osnovne škole. Vahidin Preljević . udžbenik za 4. 5. prva godina učenja Njemački jezik za 6. 2009. druga godina učenja DRUGI STRANI JEZIK NJEMAČKI JEZIK 6. udžbenik za 6.Tuzla.Jadranka Salopek udžbenik Naklada Školska naklada. Zlata Maglajlija udžbenik Bosanska riječ-Dječija knjiga. udžbenik. .Naziv udžbenika Flink mit Deutsch 1. razred. drugi strani jezik Flink mit Deutsch 2. Sarajevo. drugi strani jezik.Gertruda Kostanjšek udžbenik NAM. 2009. prva godina učenja Prima 1. Mostar.Jadranka Salopek 24 udžbenik Školska naklada. razred osnovne škole. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Plamenka Bernardi-Britvec . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Plamenka Bernardi-Britvec . 7. drugi strani jezik. drugi strani jezik.Marija Maležič . 2009.

razred devetogodišnje osnovne škole. Sarajevo. drugi strani jezik.6. Dženan Preljević . razred. 2008.udžbenik. 7. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Flink mit Deutsch 4. druga godina učenja Prima 2. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Flink mit Deutsch 3. Svjetlost. udžbenik. 2008. Sarajevo. četvrta godina Zlata Maglajlija udžbenik učenja Naklada Školska naklada. 2010. 7. 2009. četvrta godina učenja Njemački jezik 8. razred devetogodišnje osnovne škole. 2010. 25 .Jelka Dežman Gertruda Kostanjšek udžbenik NAM. treća godina učenja Njemački jezik 7. drugi Plamenka Bernardi-Britvec . drugi strani jezik. Školska naklada. udžbenik za za 7.Mostar. drugi strani jezik Zlata Maglajlija udžbenik Bosanska riječ-Dječija knjiga.Mostar. drugi strani jezik.Marija Maležič . Tuzla. Sarajevo. razred drugi Plamenka Bernardi-Britvec .Jadranka Salopek udžbenik strani jezik.Njemački jezik za 7.Jadranka Salopek udžbenik strani jezik. treća godina Zlata Maglajlija udžbenik učenja 8. Svjetlost. 2009.

2000. .Željka udžbenik jezika za 7. 1997. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA udžbenik udžbenik 7.Mostar. s'il vous plaît.Irena Stopfer Vlado Sučić Jadranka Strabić . 2007. Publishing. udžbenik francuskog Ivana Batušić .Yvonne Vrhovac .. razred HorvatVukelja osnovne škole 8.Mostar. 2007. En français. s'il vous plaît. razred 26 Školska naklada. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Naklada Školska naklada. 1997. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Jadranka Strabić . Školska naklada.Željka Horvat udžbenik udžbenik francuskog Vukelja jezika za 8. Publishing. c'est formidable 2 Francuski jezik za VI.. razred osnovne škole Le français.Irena Stopfer Vlado Sučić udžbenik udžbenik 7. 2000. c'est formidable 1 Francuski jezik za V.. razred osnovne škole FRANCUSKI JEZIK 6. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA En français.Mostar..Mostar. Ivana Batušić . Sarajevo.Yvonne Vrhovac . Školska naklada. Sarajevo.Naziv udžbenika Le français.

Mostar.Miroslav Rozić .Mostar. Mostar. 1.Tomislav Šarlija udžbenik 27 Naklada Alfa. 2006. Alfa. izdanje Školska naklada. izdanje . udžbenik povijesti za peti Miljenko Miloš udžbenik razred osnovne škole 7. 2008.Marija Bradvica . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Povijest 6. udžbenik povijesti za peti razred Sanja Cerovski . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Povijest.Mostar.Mostar.Miroslav udžbenik razred osnovne škole Rozić Povijest. 2007.osnovne škole POVIJEST 6. 2009.. 2006. udžbenik povijesti za peti razred Ivka Pavičić .Franko Mirošević . Mostar. udžbenik Ante Birin . 2007. udžbenik povijesti za peti razred Sanja Cerovski . udžbenik za peti Stjepan Bekavac . Školska naklada. 3.Tihomir Zovko udžbenik osnovne škole Povijest starog vijeka. Znanje.Nikola Lovrinović udžbenik osnovne škole Povijest.. Školska naklada.Nikola Lovrinović udžbenik osnovne škole Povijest 5.

povijesti za šesti razred osnovne škole Povijest 6. Alfa.. 2006. udžbenik povijesti za šesti razred osnovne škole Željko Brdal . izdanje Znanje. Bosanska riječ. Školska naklada. . Alfa. udžbenik za Ivan Dukić .Andrija Nikić Miljenko Miloš udžbenik udžbenik udžbenik Školska naklada.Andrija Nikić sedmi razred osnovne udžbenik Igor Stojaković škole Povijest 7.Sarajevo. 2007. 1. Mostar.Mostar.Božo Goluža . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Naklada Školska naklada. 2006. udžbenik za sedmi razred osnovne Stjepan Bekavac . . Naziv udžbenika Povijest 7. Znanje. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Povijest za 8. 2003.Mario Jareb .Siniša Kljajić . 1. Mostar. 2008. 2007.Miroslav Rozić udžbenik škole 8. udžbenik za Stjepan Bekavac . 2008.Mostar. razred Leonard Valenta udžbenik osnovne škole Povijest 8. Mostar. udžbenik povijesti za šesti razred osnovne škole Povijest 6.Miroslav Rozić udžbenik osmi razred osnovne škole Povijest 8. Mostar. udžbenik povijesti za šesti razred osnovne škole Povijest 6. udžbenik za osmi razred osnovne Hrvoje Matković . izdanje Školska naklada. izdanje Mostar.Margita Madunić ..Nikola Lovrinović Ivo Makek . 2008. 2007. udžbenik za osmi razred Miljenko Miloš udžbenik osnovne škole 28 7.Ivica Šarac udžbenik škole Povijest novoga doba. Mostar. 1.Krešimir Erdelja .

Jasna Višnić .Mirko Brazda .Mostar. Mostar.Mostar. Znanje.Naziv udžbenika Geografija 1.Mostar. udžbenik za peti razred osnovne škole Zemljopis 5.Snježana Mihalj Alenka Bujan . udžbenik za peti razred osnovne škole Moj zemljopis 5. Mostar.Anita Filipčić . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Tomislav Jelić . 2005. 2008. 2005.Mirko Markotić udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Naklada Alfa. 2006. Mostar. Školska naklada. 7.Danijel Orešić . Školska naklada. udžbenik iz zemljopisa za peti razred osnovne škole Geografija 2. udžbenik za peti razred osnovne škole Zemljopis. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 29 . udžbenik za šesti razred osnovne škole ZEMLJOPIS 6.Milan Ilić . 7. 2004.Snježana Mihalj Danijel Orešić .Ivan Madžar Milan Ilić . 2008. udžbenik za šesti razred osnovne škole Zemljopis 6. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Zoran Klarić .Tomislav Jelić .Ivan Madžar udžbenik udžbenik Alfa.Ivan Madžar Sanja Faivre . Školska naklada.

Snježana Bakarić Palička Ante Markotić . Mostar. Školska knjiga.Hasnija Muratović zbirka zadataka Vladimir Paar . 2007. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Nada Gabela . 8. Mostar.Sanja Martinko 30 udžbenik . Školska naklada.Zoran Klarić . Mostar. 1997. udžbenik za 7. 2008.Hasnija Muratović zbirka zadataka Vladimir Paar .Bruno Kurek . nauke. udžbenik za osmi razred osnovne škole Mirko Brazda .Mirko Markotić udžbenik udžbenik udžbenik Alfa. 2007. razred osnovne škole Geografija 4 Zemljopis.Mostar. kulture i sporta.Safet Kaljanac udžbenik udžbenik zbirka zadataka Naklada Grafex.Ivan Crkvenčić . Školska naklada. 2004. udžbenik za 8. Znanje. udžbenik za 7. 2007.Sanja Martinko Vladimir Paar . 2004. razred osnovne škole Zbirka zadataka iz fizike za 7. Mostar. Zagreb.Mostar. 2004. udžbenik za sedmi razred osnovne škole Zemljopis za 7. Mostar.Snježana Mihalj Ivan Madžar. 7. Naziv udžbenika Fizika za osnovnu školu Fizika . Grafex. 2005. Mostar.Hasnija Muratović udžbenik Nada Gabela . razred osnovne škole Fizika 8. razred osnovne škole Fizika za osnovnu školu Fizika . zbirka zadataka Fizika 7. 2004.Hasnija Muratović udžbenik Nada Gabela . Školska knjiga. Grafex. Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Nada Gabela . 2008. Zagreb.Sanja Martinko Esad Kulenović . udžbenik za osmi razred osnovne škole Moj zemljopis. zbirka zadataka Fizika 7. 2008. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Tomislav Jelić . Sarajevo. Grafex. Zagreb. razred osnovne škole FIZIKA 7.Geografija 3. Školska knjiga. Ministarstvo obrazovanja. 2006.Madžar udžbenik udžbenik Alfa.Tomislav Jelić Snježana Mihalj Ivan Dukić .

Milan Sikirica Sanja Lukić udžbenik 31 Alfa.Ivica udžbenik Bošnjak . Mostar.Safet Kaljanac zbirka zadataka Naziv udžbenika Kemija 7 Kemija otkrivanjem. 2004. udžbenik kemije za 7. KEMIJA 7.Hasnija Muratović zbirka zadataka Esad Kulenović . razred osnovne škole Vladimir Paar . Mostar. nauke.Renata Najman udžbenik . Školska naklada. 2009.Leo Frkanec .Vinko Oreč Marija Bukovac . Školska naklada. 2004. Zagreb. Mostar. zbirka zadataka Zbirka zadataka iz fizike za 7. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Renata Najman . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Draginja Mrvoš-Sermek . 2006. Mostar. kulture i sporta. Školska naklada.2009.Nikola Čutura udžbenik Marija Bukovac .Ivica Bošnjak udžbenik udžbenik Naklada Alfa. udžbenik za sedmi razred Što je sve kemija?.Fizika 8. razred osnovne škole Kemija 8 Kemija otkrivanjem 8 Što je sve kemija?. 1997. 2007. razred osnovne škole Fizika za osnovnu školu Fizik . . 2004.Dubravka Magdalenić .Mostar.Sanja Martinko udžbenik Školska knjiga. udžbenik za 8. Mostar. Grafex. 8. Sarajevo. 8. Mostar. 2007.Milan Sikirica Sanja Lukić .Hasnija Muratović udžbenik Nada Gabela . Školska naklada. Grafex. Ministarstvo obrazovanja.Mostar. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Nada Gabela .2004.

Tomislav Bačić . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Zdravko Furlan .Đurđa Kocijan . 2004. razred osnovne škole Priroda 6 BIOLOGIJA 6. Mostar.Marijana Toljan udžbenik Manda Pekas 32 Naklada Alfa. Mostar.Jozo Rogošić 7. razred osnovne škole Naziv udžbenika Priroda 5 Moja priroda 5 Biologija 5 Biologija 7 Moja priroda 6 Biologija 7. Tugra.Mostar. 2007.Helena Valečić . 2008. Školska naklada. Alfa.Manda udžbenik Pekas Damir Bendelja .Edina Operta . 2008. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Marijana Bastić . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Mila Bulić . Školska naklada.Daniela Novoselić .Antonela Dragobratović . Alfa.Marijana udžbenik Bastić . Mostar.Manda Pekas Renata Roščak . Školska naklada.Vinko Pavičić udžbenik Josip Hudek . 2009.Jozo Rogošić udžbenik Mehmed Bašić udžbenik 7.Jozo Rogošić udžbenik Zdravko Dolenc .Mostar.udžbenik kemije za 8. 2009. 2006. Sarajevo.Mostar.Daniela Novoselić . .

razred osmogodišnje osnovne škole Cin-can Glazbena škrinjica (udžbenik prate i dva CD-a) Put do glazbe (priručnik s GLAZBENI ODGOJ 4.Marijana Toljan . razred devetogodišnje osnovne škole Razigrani zvuci 3.Aida Tavčar Nikša Njirić 33 udžbenik udžbenik udžbenik priručnik Školska naklada. Alfa.Žaklin Lukša udžbenik Renata Roščak Vicko Pavičić . Zagreb. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Zdravko Furlan . Naziv udžbenika Razigrani zvuci 4.Mostar.Edina Operta udžbenik Renata Roščak .Manda Pekas udžbenik Damir Bendelja . 2009. Ana Stanišić . Školska knjiga.Biologija 7 Biologija 8 Biologija 8 Biologija 8 Damir Bendelja .Vladimir Jandrašek .Đurđica Čuljak .Helena Valečić 8. Školska naklada. Znanje. udžbenik za 3. 2007. 2003. Školska naklada.Vesna Čubela Jadranka Šimunov udžbenik Naklada Školska naklada.Đurđica Čuljak . 2001. Zagreb.Adalbert Marković Marija Ivanović . 1994.Mostar. 2007.Vesna Čubela Jadranka Šimunov Marta Trkulin-Horvat .Vladimir Jandrašek . Mostar .Mostar. 2006. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Ana Stanišić . Mostar.Mato Živković udžbenik Školska naklada.Josip Hudek . . 2007. Profil.Mostar. 2004.Mostar. udžbenik glazbene kulture za 4.

RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Petar Kutnjak .Mostar. Mostar. i 3. Školska naklada.Alen Matušek udžbenik 8. 2. 2004. 2004. 2005.Gordana Ivančić -Ivana udžbenik 34 Znanje. razredu osnovne škole) Glazbene latice Glazba i ti 1 Glazba i ti 2 Glazba i ti 3 Glazba i ti 4 5.Vesna Ćubela udžbenik 6.metodičkim uputama za nastavu glazbene kulture u 1. Zagreb.Renata Kokotović priručnik Naklada Alfa. 2004.Gordana Ivančić -Ivana Devernay Cimić udžbenik udžbenik udžbenik s radnik listićima Školska naklada. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Snježana Špehar . razred osnovne škole Likovna kultura Moja velika ideja 3. .Mostar.Mostar. Renata Harapin Merhkek . Naziv udžbenika Likovni mozaik. 2004.Alen Matušek udžbenik 7. 5.Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Snježana Špehar . 2006.Krešimir Ledić Dragana Nuić-Vučković Renata Harapin Mehkek .. udžbenik s radnim listićima iz likovne kulture za III. do 4. priručnik iz likovne kulture od 1. Mostar.Mostar.Snježana Špehar -Vesna Ćubela udžbenik Školska naklada. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Snježana Špehar . 2005.Alen Matušek . 2006. Školska naklada. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA ideja. udžbenik likovne kulture za 3.Mostar. 2008. Miroslav Huzjak . Znanje. Školska naklada. razreda osnovne škole Učimo gledati 3 i 4.Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Diana Foro .Vesna Ćubela udžbenik 7. Školska naklada. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Alen Matušek . Školska naklada. i 4. razred osnovne škole Moja velika LIKOVNI ODGOJ 4. 2000.

Gordana Goščec -Violeta Cigić -Ida Mati 35 udžbenik udžbenik udžbenik Školska naklada. 2009.razred udžbenik Fulir .Gordana Goščec -Violeta udžbenik za 5.Natalija Stipetić Ćus Ivana Devernay Cimić . 2006.razed osnovne škole Učimo gledati 7. Znanje.Saša Živković udžbenik razred osnovne škole Likovni sat 5.Gordana Goščec -Violeta Cigić udžbenik 7. Miroslav Huzjak . razred osnovne škole Likovni sat 7.Natalija Stipetić Ćus osnovne škole Likovna kultura 5.Mostar. udžbenik iz likovne kulture za 6. Zagreb. Miroslav Huzjak . Zagreb. udžbenik iz likovne kulture za 7. Naziv udžbenika Likovni sat 6.udžbenik iz likovne kulture Devernay Cimić za 4. razred osnovne škole Likovna kultura 7. udžbenik iz likovne kulture Ivana Devernay Cimić . . udžbenik iz likovne kulture Autori Vrsta izdanja Naklada Alfa. osnovne Cigić škole 7. Dražen Jerabek .Gordana Jerabek -Blanka Petrinec udžbenik Fulir . Zagreb. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Miroslav Huzjak -Saša Živković Dražen Jerabek . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Učimo gledati 6. Alfa.Natalija Stipetić Ćus Ivana Devernay Cimić . 2008. udžbenik iz likovne kulture za 6. udžbenik iz likovne kulture za 7. Zagreb. Znanje. udžbenik iz likovne kulture za 6. udžbenik iz likovne kulture za 5. razred osnovne škole Likovna kultura 6. Školska naklada. razred osnovne škole 6. Alfa.Blanka Petrinec Fulir . Znanje. 2006.Mostar. razred.Saša Živković udžbenik razred osnovne škole Školska naklada Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Učimo gledati 5. 2006.2008.Gordana Jerabek -Blanka Petrinec likovne kulture za 5.Gordana Jerabek . 2009. 2008. udžbenik iz Dražen Jerabek . Zagreb. Zagreb. 2009.

2008.Natalija Stipetić Ćus Ivana Devernay Cimić . udžbenik iz likovne kulture za 8. 2009.Gordana Goščec -Violeta Cigić -Ida Mati udžbenik udžbenik Školska naklada. udžbenik Znanje. udžbenik iz likovne kulture za 8. udžbenik iz likovne kulture za 8. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Za ovaj nastavni predmet nema udžbenika 36 . osnovne škole Likovna kultura 8. POVIJEST RELIGIJA 7. Zagreb. Alfa.za 7.Gordana Jerabek . Zagreb. razred osnovne škole Miroslav Huzjak -Saša Živković Dražen Jerabek . razred osnovne škole Likovni sat 8. 2006.razred osnovne škole 8. razred.Blanka Petrinec Fulir . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Učimo gledati 8.Mostar.

razred osnovne škole Informatika 6 Informatika 6 Informatika 6 TEHNIČKI ODGOJ I INFORMATIKA 6. 2009. Publishing. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Zlatko Bagarić udžbenik Saida Deljac Saida Deljac Lejla Dizdarević Milan Cvijetinović . . Školska knjiga. Zagreb. udžbenik informatike za 6. 2004.Sulejman Ljubović Suada Numić 37 udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Naklada Pentium. udžbenik informatike za 5.Sarajevo. Sarajevo. Školska knjiga. Vinkovci.Sarajevo. Bosanska riječ. Zagreb. 2009. razred osnovne škole Klikni mišem! 6. 2009. Bosanska riječ. 2005.Naziv udžbenika Informatika 5 Klikni mišem! 5. 2005.

RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Gordan Bartlolić .Informatika 6 Klikni mišem! 5. Zagreb.Mostar.Slaven Pehar udžbenik 38 .Dženana Đonko .Ines Paleka Dragan Stanojević .Mostar.-8. 2009. razred osnovne škole Informatika 6. 1997. 2008. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Gordana Bartolić . razred osnovne škole Informatika 5.Slavko Marenčić udžbenik Ines Paleka .Nijaz Brajlović udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik 8. udžbenik za šesti razred devetogodišnje osnovne škole 7.. Školska knjiga. 1997. 2004. Školska naklada. Svjetlost. Naziv udžbenika Čudesni svijet tehnike 6. Sarajevo. Svjetlost. 2001. udžbenik tehničke kulture za 7. udžbenik tehničke kulture za 6.Sead Šabeta udžbenik udžbenik udžbenik Pentium. Gordan Bartolić.Slaven Pehar udžbenik Naklada Školska naklada. Vinkovci. Zagreb. Školska knjiga.Mostar. 2004. razred osnovne škole Čudesni svijet tehnike 7.-8. 2008.Vladimir Delić . 2006. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Zlatko Bagarić udžbenik Saida Deljac Saida Deljac Muhamed Sarajlić . 2005. razred osnovne škole Tehnička kultura 5 Osnove tehnike 2 Osnove tehnike 3 Tehnički odgoj za 7. 2005.Mostar. razred osnovne škole Tehnička kultura 6 7. Sarajevo. udžbenik informatike za 6.Milivoj Jančiev Borko Boranić Milan Cvijetinović . Školska knjiga. 2004. razred osnovne škole Klikni mišem! 6.udžbenik za 5. Zagreb. Lejla Dizdarević udžbenik Publishing.Slavko Marenčić . Školska knjiga. udžbenik informatike za 5. Sarajevo. Školska naklada.Slaven Pehar Slavko Marenčić -Stjepan Rezić Borko Boranić .Dragan Stanojević . Zagreb. Školska naklada.Želimir Čolić .

pomoć i upute pri realizaciji programa pružit će pedagog/psiholog svake škole.Nijaz Brajlović Fadil Ibrahimović .Robert Onodi .Dragan Stanojević Boris Malinar Pavle Valentić . potrebnu literaturu. Školska knjiga. razred osnovne škole Čudesni svijet tehnike 8.Dragan Stanojević .Ines Paleka . 2003. 1997. 2008. udžbenik tehničke kulture za 7.Slavko Marenčić . Sarajevo. Tuzla. ZAJEDNICA UČENIKA I ODGOJ ZA DEMOKRACIJU Za ovaj predmet nema udžbenika.Sulejman Ljubović .udžbenik Slaven Pehar Gordan Bartolić .2003. 2008.Slavko Marenčić .Vladimir Delić . razred osnovne škole Tehnički odgoj za 8.Čudesni svijet tehnike 7. Zagreb.Žarko Marković . udžbenik tehničke kulture za 8. Školska knjiga. Svjetlost.Mostar.Mara Pavlović Zvonko Šimleša .Elvira Šišić udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Školska naklada. razred osnovne škole Gordan Bartolić .Ines Paleka . Zagreb. Denfas. 39 . razred osnovne škole Osnove tehnike 4 Tehnički odgoj za 8.Vladimir Delić .

2003. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Za ovaj razred nema udžbenika 2.s. Glas Koncila. Zagreb-Sarajevo. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA . 3. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 4. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Naklada Učimo ljubiti Boga i ljude Rastimo u zahvalnosti Za stolom ljubavi i pomirenja Dr Josip Jakšić . Zagreb-Sarajevo.Kršćanska sadašnjost.Naziv udžbenika IZBORNA OBVEZATNA NASTAVA VJERONAUK 1. 2003. Zagreb-Sarajevo. Karolina Manda Mićanović Nedjeljko Pintarić Ivica Pažin 40 udžbenik udžbenik udžbenik Glas Koncila. 2003.

41 . 2003. Zagreb-Sarajevo. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Na putu vjere Ja sam put Pozvani na slobodu Zajedno u ljubavi S Kristom u život Dr Ivica Pažin . 2003. Zagreb-Sarajevo.Kršćanska sadašnjost.Kršćanska sadašnjost. Zagreb-Sarajevo. enciklopedijama i sl.Kršćanska sadašnjost. 2004. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 7.Ante Pavlović Ružica Razum i autorski tim Ružica Razum i autorski tim Josip Periš i autorski tim Josip Periš i autorski tim udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Zagreb-Sarajevo. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA IZBORNA OBVEZATNA NASTAVA ETIKA I MORAL Za ovaj predmet nema udžbenika te se prema navedenoj tematici može poslužiti slikovnicama. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 8. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 7. 2004. 6.Kršćanska sadašnjost. 2004.Kršćanska sadašnjost. knjigama.5. Zagreb-Sarajevo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful