SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

POPIS UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2010/2011.GODINU

OSNOVNA ŠKOLA

Naziv udžbenika Početna knjiguljica 1 Tajna slova, početnica Tajna slova 1

HRVATSKI JEZIK 1. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Vladimir Štanger Velički - Sanja Jakovljević Rogić udžbenik Jadranka Bekava Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa udžbenik početnica za 1. i 2. polugodište Terezija Zokić -Jadranka Bralić - Marija Musa vježbenica za 2. polugodište 2. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA

Naklada Alfa, Mostar, 2009. Školska naklada, Mostar,2007. Školska naklada,Mostar, 2010.

Početna knjiguljica 2 Tajna slova 2 Tajna slova 2 Moj hrvatski 2 Moja početnica, udžbenik za 1. razred osmogodišnje škole Hrvatski jezik 2 Kuća svemoguća, čitanka Moj hrvatski 3, jezični udžbenik Moj hrvatski 3, radna bilježnica Tajna slova 3, čitanka Tajna slova 3, udžbenik

Vladimir Štanger Velički -Sanja Jakovljević Rogić Tereza Bradić Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Lucija Puljak - Marija Zelenika Lucija Puljak - Marija Zelenika

udžbenik udžbenik, početnica udžbenik za 1. i 2. polugodište radna bilježnica 2 i pisanka udžbenik udžbenik

Alfa, Mostar, 2009. Školska naklada, Mostar,2007. Školska naklada, Mostar,2010. Znanje, Mostar, 2004. Znanje, Mostar, 2004. Znanje, Mostar, 2005. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2008. i 2010.

Kata Lučić- Nada Zidar Bogadi – Katica Krešić udžbenik 3. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Diana Zolar - Dijana Dvornik - Frano Petruša udžbenik Snježana Brkić Dunja Pavličević Franić - Vladimira Velički udžbenik Andrea Šušnjar Dunja Pavličević Franić - Vladimira Velički radna bilježnica Andrea Šušnjar Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa 2 udžbenik udžbenik

hrvatskoga jezika Naziv udžbenika Tajna slova 3, radna bilježnica za hrvatski jezik Hrvatska čitanka 2 Autori Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Marija Busa - Marija Puljak Vrsta izdanja radna bilježnica udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik

Školska naklada,Mostar, 2010. Naklada Školska naklada,Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2003. Školska naklada, Mostar,2005. Znanje, Mostar, 2006. Znanje, Mostar, 2004. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2008. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2007. Znanje, Mostar, 2008.

Hrvatski jezik 2, udžbenik Kata Lučić - Zidar Bogadi - Katica Krešić za 2. razred Vrtuljak riječi, čitanka iz književnosti za 2. razred Moj hrvatski, udžbenik za 2. razred Kuća igrajuća, čitanka Hrvatski jezik 4, jezični udžbenik Hrvatski jezik 4, radna bilježnica Svijet igre, čitanka Tajna slova 4, čitanka Tajna slova 4, udžbenik hrvatskoga jezika Tajna slova 4, radna bilježnica za hrvatski jezik Hrvatska čitanka 3 Moj hrvatski 3, udžbenik za 3. razred osnovne škole Moj hrvatski 3, vježbenica za 3. razred osnovne škole Carstvo riječi, čitanka za III. razred osnovne škole Dubravka Težak - Marija Zelenika Lucija Puljak - Marija Zelenika

4. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Diana Zalar - Dijana Dvornik - Frano Petruša udžbenik Snježana Brkić Dunja Pavličević Franić - Damir Domišljanović udžbenik Andrea Šušnjar Dunja Pavličević Franić - Damir Domišljanović radna bilježnica Andrea Šušnjar Tamara Turza Bogdan - Slavica Pospiš -Olga Lekić udžbenik Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa udžbenik Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Marija Musa - Marija Buljan Mijo Lončarić - Ante Vladimir Bikić - Marija Musa Mijo Lončarić - Ante Vladimir Bikić - Marija Musa Dubravka Težak - Sanja Polak - Darko Cindrić Marija Zelenika 3 udžbenik radna bilježnica udžbenik udžbenik vježbenica udžbenik

Naziv udžbenika Tajna slova 5, čitanka Tajna slova 5, udžbenik hrvatskoga jezika Tajna slova 5, radna bilježnica za hrvatski jezik Čarolija riječi, vježbenica za 4. razred osnovne škole Čarolija riječi, čitanka Moj hrvatski 4, udžbenik za 4. razred osnovne škole Moj hrvatski 4, vježbenica za 4. razred osnovne škole Moja čitanka 5 Moj hrvatski 5 Moj hrvatski 5 Hrvatska čitanka 5 Hrvatska čitanka 5 Hrvatski jezik 5 Hrvatski jezik 5 Moj hrvatski 5 Moja čitanka 6 Sjetva riječi 6 Hrvatski jezik 6

5. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa udžbenik Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Dubravka Težak - Sanja Polak - Darko Cindrić Marija Zelenika Dubravka Težak - Sanja Polak - Darko Cindrić Lucija Puljak - Zvonimir Diklić - Marija Zelenika Marija Zelenika udžbenik radna bilježnica vježbenica udžbenik udžbenik vježbenica

Naklada Školska naklada,Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2006. Znanje, Mostar, 2007. Znanje, Mostar, 2006. Znanje, Mostar, 2006. Alfa, Mostar, 2009. Alfa, Mostar, 2009. Alfa, Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2004. Alfa, Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2008. Školska naklada,Mostar, 2008.

6. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Dubravka Težak - Patricia Marušić - Olga Lekić udžbenik Milena Pranjković udžbenik Milena Pranjković radna bilježnica Zvonimir Diklić - Joža Skok - Katica Krešić udžbenik Ivo Zlatar - Marija Putica udžbenik Stjepko Težak - Marijan Bacan - Marcela Boban Marina Čubrić - Ana Mesić - Milan Paun udžbenik Katica Krešić Stjepko Težak - Marijan Bacan - Marcela Boban Marina Čubrić - Ana Mesić - Milan Paun radna bilježnica Katica Krešić Stjepko Težak - Lada Kanajet - Marija Musa udžbenik 7. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Dubravka Težak - Patricia Marušić - Olga Lekić udžbenik Zvonimir Diklić - Joža Skok udžbenik Stjepko Težak - Marijan Bacan - Marcela Boban udžbenik Marina Čubrić - Ana Mesić - Milan Paun 4

Mostar. Školska naklada. 2008.Marko Tokić udžbenik 7.Biljana Nikolić udžbenik Joža Skok .Milan Paun Milan Paun . 2004.Joža Skok . Alfa.Mostar.Zorica Klinžić . Školska naklada. Mostar.Mostar.Marija Musa udžbenik Stjepko Težak . Školska naklada.Naziv udžbenika Hrvatski jezik 6 Učimo hrvatski jezik 6 Moja čitanka 7 Žetva riječi 7 Hrvatska čitanka 7 Moj hrvatski 7 Moj hrvatski 7 Moja čitanka 8 Hrvatska čitanka 8 Darovi riječi 8.Zvonimir Diklić Stjepko Težak .Zorica Klinžić . 2008. Školska naklada.Mostar.Zorica Klinžić .Marija Musa udžbenik Zvonimir Diklić . 2004.Marijan Bacan Katica Krešić Stjepko Težak .Marijan Bacan . 2008.2004. Školska naklada. Školska naklada.Marijan Bacan Katica Krešić udžbenik udžbenik radna bilježnica Naklada Školska naklada.Zvonimir Diklić . 2009. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Olga Lekić .Ana Mesić .Željko Ivanković udžbenik Joža Skok . Mostar. Školska naklada.Mostar.Marcela Boban . Alfa.2004.Mostar. 5 .Mostar. Mostar. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Olga Lekić . 2008. hrvatska čitanka Moj hrvatski 8 Hrvatski jezik 8 Autori Vrsta izdanja Stjepko Težak . 2008.Mostar.2004.Biljana Nikolić udžbenik Joža Skok .Željko Ivanković udžbenik Stjepko Težak . Školska naklada.Marcela Boban radna bilježnica Marina Čubrić . Školska naklada. Mostar.Ante Bežen . 2009.Marija Musa radna bilježnica 8.

Vinko Zorić Dubravko Miklec . Publishing.Gordana Paić .Sandra Binder .2010. udžbenik s vježbenicom za prvo polugodište MATEMATIKA 1.2010.Sandra Binder . Školska naklada. Mostar.2009.Sanja Jakovljević Rogić . udžbenik s vježbenicom za prvi razred osnovne škole Matematika 1.Nataša nastavni listići Mesaroš Grgurić . 2007.Sanja Jakovljević Rogić .Julija Vejić . Mostar. radna bilježnica Udžbenik za drugi razred devetogodišnje osnovne škole Moj sretni broj 2 Nove matematičke zgodice.Sandra Binder .Lucija Petrović Dubravko Miklec .Julija Vejić . udžbenik s vježbenicom .Lucija Petrović Lucija Petrović . Školska naklada. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Josip Markovac .Graciella Prtajin – Sanja Jakovljević Rogić . 2005. 2009. udžbenik s vježbenicom radna bilježnica Školska naklada. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Josip Markovac . Sarajevo.Mostar.Željka Manzoni Antun Smajić Lucija Petrović .Željka Manzoni Antun Smajić 6 udžbenik udžbenik Alfa. Mostar. Zagreb. Školska naklada. Mostar.Željka Manzoni Anto Pranjić radni priručnik Naklada Alfa.Nataša Mesaroš Grgurić Vejić . Mostar i Školska knjiga. 2007. Školska naklada.Gordana Paić . radni priručnik za prvo polugodište i drugo polugodište Matematičke zgodice.Gordana Paić . Mostar. 2. Školska naklada.Graciella Prtajin .Vinko Zorić radni materijal Dubravko Miklec .Graciella Prtajin . 2010.Lucija Petrović Lucija Petrović .Naziv udžbenika Matematika 1 Moj sretni broj Nastavni listići iz matematike Matematičke zgodice 1.Nataša radni priručnik Mesaroš Grgurić .Mostar.2010.

Lucija Puljak .Nove matematičke zgodice.Mostar i Školska knjiga. Mostar i Školska knjiga. udžbenik za 2. Zagreb. razred osnovne škole Moja matematika. 2004.Lucija Puljak . Zagreb. Znanje.Bojana Mavar Ljiljana Martinić .2010. razred osnovne škole Matematika 2 Autori Ljiljana Martinić . Mostar i Školska knjiga. 2007. udžbenik s Lucija Petrović . 2009. udžbenik za I.Bojana Mavar osnovne škole 7 udžbenik s vježbenicom udžbenik s vježbenicom udžbenik .Željka Manzoni vježbenicom za prvo Antun Smajić polugodište Nove matematičke zgodice. 2004. 2004. 2004. Znanje. Znanje.Nataša Mesaroš Grgurić . razred Ljiljana Martinić .Bojana Mavar Boško Jagodić Vrsta izdanja udžbenik vježbenica nastavni listići Naklada Znanje.Gordana Paić .Željka Manzoni vježbenicom za drugo Antun Smajić polugodište udžbenik s vježbenicom Školska naklada.Željka Manzoni vježbenicom za drugo Antun Smajić polugodište Moja matematika.Julija Vejić .Lucija Puljak . Alfa. Mostar.Sanja Moj sretni broj 3 Jakovljević Rogić . Publishing.Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA udžbenik udžbenik Udžbenik za treći razred devetogodišnje osnovne Josip Markovac . udžbenik s Lucija Petrović . Naziv udžbenika Moja matematika.Bojana Mavar Ljiljana Martinić . razred osnovne škole Moja matematika. 2007.Sandra Binder . Mostar.Gordana Paić . vježbenica za 1. Mostar. Školska naklada. 2007. 2009.Lucija Puljak .Lucija Petrović Nove matematičke zgodice. udžbenik 3. Mostar. Zagreb. nastavni listići za 1.Graciella Prtajin . Sarajevo. Mostar. udžbenik s Lucija Petrović . Školska naklada. Školska naklada.Gordana Paić .Vinko Zorić škole Dubravko Miklec .

2007. Školska naklada.Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Josip Markovac . Mostar.Dubravka Miklec zbirka zadataka Graciella Prtajin . Školska naklada.Moja matematika. nastavni listići za 3.Sanja Jakovljević Rogić Sandra Binder . Sarajevo. Mostar. Alfa. nastavni listići za 2. Školska naklada. razred osnovne škole Moja matematika.Nataša Mesaroš Grgurić .Julija Vejić .Nataša Mesaroš Grgurić .Lucija Puljak .Lucija Petrović .Vinko Zorić radna bilježnica Sandra Binder .Mostar.Bojana Mavar Ljiljana Martinić .Lucija Puljak . Znanje. 2004.Lucija Puljak . Ljiljana Martinić .Sanja Jakovljević Rogić Sandra Binder .Nataša Mesaroš Grgurić . Publishing. Mostar. Znanje.Julija Vejić . Mostar.Julija Vejić .Bojana Mavar osnovne škole Moja matematika. udžbenik za 3.Bojana Mavar Ljiljana Martinić . 2009. Sarajevo. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Sandra Binder .Julija Vejić .Lucija Puljak .Sanja Jakovljević 8 . 2010. Mostar. Naziv udžbenika Matematika 4 Matematika 4 Moj sretni broj 4 Moj sretni broj 4 Moj sretni broj 4 Moja matematika.Lucija Petrović . Mostar. Publishing. 2010. 2010.Mostar.Dubravka Miklec udžbenik Graciella Prtajin . 2010. 2004.Dubravka Miklec udžbenik Graciella Prtajin . 2010.Bojana Mavar razred osnovne škole Matematika 3 Boško Jagodić vježbenica nastavni listići udžbenik Znanje. Znanje.Mostar.Nataša Mesaroš Grgurić .Lucija Petrović . razred osnovne škole Moja matematika. 2010. Školska naklada.Lucija Puljak .Dubravka Miklec radna bilježnica Graciella Prtajin . Znanje. razred osnovne škole Matematika Moj sretni broj 5 4. vježbenica za 2. vježbenica za 3. Mostar.Sanja Jakovljević Rogić Ljiljana Martinić .Vinko Zorić udžbenik Josip Markovac . 2004.Bojana Mavar Boško Jagodić udžbenik vježbenica nastavni listići Naklada Alfa. razred Ljiljana Martinić .Lucija Petrović . 2004. udžbenik 5. 2004.

Gordana Paić . udžbenik za četvrti razred osnovne škole Moja matematika.Mostar.Tanja Soucie udžbenik Ivana Kokić .Lucija Petrović .Bojana Mavar udžbenik zbirka zadataka Znanje.Lucija Puljak . 2004.Nataša Mesaroš Grgurić . 2009. Ljiljana Martinić . Klett.Sanja Jakovljević radna bilježnica zbirka zadataka Školska naklada.Vlado Cigić Robert Onodi . 2008.Moj sretni broj 5 Moj sretni broj 5 Sandra Binder . 2008. Bosanska riječ. 2010.Nataša Mesaroš Grgurić .Tuzla. udžbenik s vježbenicom za prvo i drugo polugodište četvrtog razreda osnovne škole Vesele matematičke zgode. Naziv udžbenika Vesele matematičke zgode.Edin Galijatović 9 udžbenik .Željka Manzoni Antun Smajić radni listovi Školska naklada. Školska naklada.Dubravka Miklec Graciella Prtajin . Lucija Petrović .Gordana Paić .Dubravka Miklec Graciella Prtajin . Mostar.Željka Manzoni Antun Smajić Vrsta izdanja udžbenik s vježbenicom Naklada Školska naklada.Julija Vejić .Mostar.Sanja Jakovljević Sandra Binder .Lucija Puljak . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Renata Svedrec – Nikol Radović . radni listovi za prvo i drugo polugodište četvrtog razreda osnovne škole Moja matematika. Mostar.2006. Sarajevo.Julija Vejić .Lucija Petrović . razred devetogodišnje osnovne škole Autori Lucija Petrović .Mostar. 2004. Školska naklada. 2008. Sarajevo.Bojana Mavar Ljiljana Martinić . zbirka zadataka za četvrti razred osnovne škole Matematika 5 Matematika 5 Tajni zadatak 005 Matematika za 6. Znanje. 2006. Halida Zvorničanin udžbenik Halida Zvorničanin radna sveska 6.Mostar. 2010. Klett.Mostar.

RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Matematika za 7. 2010. 7. 2001. Bosanska riječ. Bosanska riječ. Tuzla. razred Šefket Arslanagić .Robert Onodi udžbenik osnovne škole 10 . Sarajevo.Tanja Soucie udžbenik Ivana Kokić . 2007.Sarajevo.Mostar. razred devetogodišnje osnovne škole Matematika za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole Matematika sa zbirkom zadataka 7. 2010. Bosanska riječ.Dragoljub Milošević udžbenik Bosanska riječ. Naziv udžbenika Tajni zadatak 006 Matematika za 7. 2008. razred Šefket Arslanagić .Sarajevo. Sarajevo.2007. Tuzla . Bosanska riječ. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Renata Svedrec – Nikol Radović . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Matematika za 8. Tuzla. razred devetogodišnje osnovne škole Šefket Arslanagić .Sarajevo. 2004. Publishing. 2009. razred Abdulah Hodžić . Bosanska riječ.Vlado Cigić Šefket Arlanagić Aleksandra Junuzović Atija Fako udžbenik udžbenik udžbenik sa zbirkom zadataka Naklada Školska naklada. razred Abdulah Hodžić .Arif Zolić .Dragoljub udžbenik osnovne škole Milošević Matematika za 8. 2007. Bosanska riječ.Robert Onodi udžbenik sa zbirkom zadataka sa zbirkom zadataka Matematika za 7.Matematika za 6.Dragoljub Milošević udžbenik osnovne škole 8.

Zenica.Tuzla i VRIJEME.Lorena Roberts udžbenik 3.Elisabeth Kilbey Stella Maidment .Lorena Roberts udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Naklada Cambridge University Press. NAM. Cambridge University Press. 2009. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Gunther Gerngross .Naziv udžbenika Join In – Starter English Adventure1 Happy House Happy Stree Join In 1 English Adventure.Lorena Roberts Stella Maidment .Tuzla i VRIJEME. Cambridge University Press.Lorena Roberts udžbenik Stella Maidment .Herbert Puchta udžbenik Jožica Nuč .2000. Oxford University Press. 2005.Magdalena Novak udžbenik 4. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Gunther Gerngross . 2008. 2009.Herbert Puchta udžbenik Jožica Nuč .Starter B Happy House 1 Happy Street 1 Join In 2 Reach for the Stars Join In 3 Reach for the Stars 4 ENGLESKI JEZIK 1.Herbert Puchta udžbenik Christina Bruni udžbenik Stella Maidment .2000. 2005. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Gunther Gerngross . 2008. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 11 . Oxford University Press. Cambridge University Press. activity book 5.Zenica.2009. Longman. Oxford University Press. NAM.2000.2009.Magdalena Novak pupil's book. 2. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Gunther Gerngross . Oxford University Press. Longman.2000.Herbert Puchta Anne Worall .

2008. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Carmen Echevarria . Longman Pearson.Ellen udžbenik Montgomery Tom Hutchinson udžbenik Ann Ward .1995.Emma Tralles .Way to go 2 Project 1 Dip in 5 Višnja Anić . Oxford University Press. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Carmen Echevarria . 2000. Oxford University Press. Oxford University Press. 2003. Sarajevo Publishing. Longman Pearson. ili novo 2008. 2008.Maja Mardešić . Oxford University Press. ili novo izdanje 2008. staro izdanje 2000. staro izdanje 2000.Emma Tralles . staro izdanje 2000.Marijana Sivrić Tom Hutchinson Zarifa Kazazović . Oxford University Press. ili novo izdanje 2008.Emma Tralles . Naziv udžbenika Top Mark 1 Project 2 Open doors Top mark 2 Project 3 Open doors Top mark 3 Project 4 Open doors 2 Top mark 4 Project 5 6.Emma Tralles . Oxford University Press. 2000.Norman Whitney udžbenik 7.1995.Mirela Vasić udžbenik udžbenik udžbenik Školska naklada. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Carmen Echevarria . ili novo izdanje 2008. Ann Ward .Norman Whitney udžbenik 8. 2008.Ellen udžbenik Montgomery Tom Hutchinson 12 udžbenik .Norman Whitney udžbenik 7. Mostar. Longman Pearson. staro izdanje 2000.1995. Oxford University Press. Oxford University Press. 2000.Ellen udžbenik Montgomery Tom Hutchinson udžbenik Ann Ward . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Carmen Echevarria .Ellen udžbenik Montgomery Tom Hutchinson udžbenik Naklada Longman Pearson.

Norman Whitney udžbenik Oxford University Press.1995. Ivan De Zan .Mario Vasilj udžbenik Školska naklada. udžbenik za predmet Moja okolina u prvom razredu osnovne škole Moje okružje 1.Radmila Lauš radni materijal Naklada Alfa. Tomislav Jelić . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Damir Domišljanović . Mostar. 2009. radni priručnik za predmet Moja okolina u prvom razredu MOJA OKOLINA 1. udžbenik za predmet Priroda i društvo za prvi razred osmogodišnje osnovne škole Škola i dom 1. 13 . 2007.Slavenka Halačev . udžbenik za predmet Moja okolina u prvom razredu osnovne škole Moje okružje 1. Ivan De Zan . radni materijal iz Moje okoline za 1.Damir Domišljanović .Open doors 3 Ann Ward .Mostar.Mario Vasilj vježbenica radni priručnik Školska naklada. Tomislav Jelić .Radmila Lauš radna bilježnica Alfa.Mario Vasilj Ivan De Zan .Radmila Lauš udžbenik Alfa. Školska naklada. Mostar.Mostar. 2009.Mostar. 2007. razred devetogodišnje osnovne škole Škola i dom. radna bilježnica za predmet Priroda i društvo za prvi razred osmogodišnje osnovne škole Moje okružje 1. 2009.Damir Domišljanović . 2009. Naziv udžbenika Dijete i škola. Mostar.

Mostar. Mostar. 2009. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Tomislav Jelić . Mostar. radna bilježnica za predmet Moja okolina za 2. Mostar.Damir Jelenski -Anđa Bebek Dijana Salaj-Krašovec . Naziv udžbenika Moja bliža okolina. vježbenica iz predmeta Moja okolina za prvi razred devetogodišnje osnovne škole Škola i dom. razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 2. 2009. 2007. 2009.Mirko Markotić Vrsta izdanja vježbenica Naklada Znanje. udžbenik za predmet Moja okolina za 2. 2009. radni Autori Mato Živković . 2007.Mario Vasilj . .Mario Vasilj . Mostar. udžbenik Školska naklada.Damir Jelenski -Anđa 14 radna bilježnica Školska naklada. 2.Slavenka Halačev Dijana Salaj-Krašovec . udžbenik iz Prirode i društva za 2. 2007. Znanje. udžbenik iz predmeta Moja okolina za prvi razred Mato Živković .Damir Jelenski -Anđa Bebek Dijana Salaj-Krašovec . razred osnovne škole Moj mali svijet.devetogodišnje osnovne škole Moja bliža okolina.Mostar. Mostar. razred osnovne škole Moje okružje 2.Mirko Markotić devetogodišnje osnovne škole udžbenik Znanje. Mostar. razred osnovne škole Moj mali svijet. razred osnovne škole Moj mali svijet. Znanje.Slavenka Halačev udžbenik Alfa. udžbenik vježbenica radni listovi Znanje. Ivan De Zan .vježbenica iz Prirode i društva za 2. 2007.Damir Domišljanović . udžbenik za predmet Moja okolina za 2.Radmila Lauš Ivan De Zan .

razred osnovne škole Moje okružje 3. 3. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Damir Domišljanović .Ivan Madžar udžbenik vježbenica udžbenik Alfa. udžbenik za predmet Moja okolina za 2. razred osnovne škole Bebek Mato Živković .Tomislav Jelić Damir Domišljanović . vježbenica za predmet Moja okolina za 2. Autori Mato Živković .Ivo Nejašmić . vježbenica za predmet Moja okolina za 3. razred osnovne škole Moja bliža okolina 2. radna vježbenica Školska naklada. 2008.Ivan Madžar Ivan De Zan . 2005.Mario Vasilj . Mostar.Mostar.Mirko Markotić Vrsta izdanja vježbenica Naklada Znam. razred osnovne škole Dom i zavičaj. 2008. radna vježbenica za predmet Moja okolina za 3. Mostar. Mostar.listovi iz Prirode i društva za 2. Školska naklada. 15 . udžbenik za predmet Moja okolina za 3.Mirko Markotić udžbenik Znam. 2009. razred osnovne škole Dom i zavičaj.Tomislav Jelić Ivan De Zan .Mostar. 2009.Ivo Nejašmić . Alfa. Mostar. udžbenik za predmet Moja okolina za 3. razred osnovne škole Moje okružje 3.Mario Vasilj . razred osnovne škole Naziv udžbenika Moja bliža okolina 2. 2005.

više. udžbenik tjelesne i zdravstvene kulture za prvi i drugi razred osnovne škole Brže. 2006. 2006. udžbenik tjelesne i zdravstvene Vladimir Findak -Ljerka Ostojić .Mostar.Naziv udžbenika Brže. jače. udžbenik tjelesne i zdravstvene kulture za prvi i drugi razred osnovne škole TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 1. i 7. a nastavnici za svoj rad u nastavi koriste navedenu literaturu.Ljerka Ostojić .Mostar. jače. Nastavnici za realizaciju sadržaja nastavnog programa koriste sljedeću literaturu: Naziv literature Autori Vrsta izdanja Naklada Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja . 2. i 8. jače. Zagreb. 1994.Mladen Kvesić udžbenik Naklada Školska naklada. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Vladimir Findak . 16 3. kulture za prvi i drugi razred osnovne škole Napomena: Za 4. razred devetogodišnjeg obrazovanja učenici ne koriste udžbenike.Mostar.Mladen Kvesić udžbenik Školska naklada. više.Ljerka Ostojić -Mladen Kvesić udžbenik Školska naklada. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Vladimir Findak . više. razred devetogodišnjeg obrazovanja i 7. priručnik za učitelje razredne nastave Napomena: Za 6. i 5. razred osmogodišnjeg obrazovanja učenici ne koriste udžbenike. Vladimir Findak priručnik Školska knjiga. Naziv udžbenika Naklada Brže. 2006.

Aida Tavčar udžbenik Profil. i 2. razred osnovne škole (udžbenik prate dva CD-a. Marija Ivanović . udžbenik likovne kulture za 1.Jadranka Šimunov udžbenik 17 . 1994.Vesna Čubela .Gordan Ivančić . i 2. Sarajevo. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Ana Stanišić .Krešimir Ledić udžbenik Školska naklada.2006. Univerzitetska knjiga. 2005.Naziv literature Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi Metodika tjelesne i zdravstvene kulture Kineziološka didaktika Autori Vladimir Findak Vladimir Findak Đorđe Najštete Vrsta izdanja priručnik priručnik priručnik Naklada Školska knjiga. Zagreb. razred osnovne škole Glazbena škrinjica 1. Školska knjiga. Mostar 2004. UMJETNOST 1. CD 1 i CD 2) Razigrani zvuci 1. udžbenik glazbene kulture za prvi razred osnovne škole ( udžbenik prati CD 1) Učimo gledati. Mostar.Ivana Deveray udžbenik Znanje. Zagreb.Jadranka Šimunov Vladimir Jandrašek udžbenik Naklada Školska naklada. Naziv udžbenika Razigrani zvuci 1. udžbenik glazbene kulture za 1. 2. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Ana Stanišić .Vesna Čubela . 1997. Marta Trkulin-Horvat . razreda osnovne škole Cin – can 1.Aldabert Marković Renata Harapin Mehklek . razred osnovne škole (udžbenik prati CD 1) Moja mala ideja. 2007. 1992. Mostar. udžbenik likovne kulture za učenike 1.Mostar. udžbenik Znanje. Miroslav Husjak . udžbenik glazbene kulture za 1.Mostar. 2007.

Jadranka Šimunov Vladimir Jandrašek Autori Miroslav Husjak . Vrsta izdanja udžbenik Naklada Školska naklada. Marija Ivanović . Marta Trkulin-Horvat . i 2.Ana Stanišić -Vladimir Jandrašek udžbenik za drugi razred osnovne Jadranka Šimunov škole Učimo gledati 1 i 2. udžbenik glazbene kulture za drugi razred osnovne škole (udžbenik prati CD 2) Naziv udžbenika Učimo gledati. . razreda osnovne škole Cin – can 1. Mostar. udžbenik likovne kulture za učenike 1. ili 2008.Aida Tavčar udžbenik Profil.Vesna Čubela . 2007. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Razigrani zvuci 2.Krešimir Ledić udžbenik Školska naklada.Aldabert Marković udžbenik Znanje.udžbenik glazbene kulture za prvi razred osnovne škole (udžbenik prati CD1) Razigrani zvuci 2.Mostar.Mostar. Ana Stanišić . Mostar. razred osnovne škole (udžbenik prati CD 1) Cin – can 2. i 2. 3. (udžbenik prate dva CD-a) Vladimir Jandrašek Školska naklada. 2000. udžbenik glazbene kulture za 2. Mostar.Mostar. Znanje. udžbenik glazbene kulture za 2. Miroslav Huzjak -Krešimir Ledić udžbenik udžbenik likovne kulture za učenike 1. razred osnovne škole (udžbenik prati CD 2) Glazbena škrinjica 2. 2002.Aldabert Marković udžbenik Marta Trkulin-Horvat .Mostar. udžbenik glazbene kulture za 1. 2005. Školska naklada. udžbenik glazbene kulture Vesna Ćubela .Mostar.2007.2006. razred osnovne škole. 2007. 2006. razreda 18 Školska naklada.

razred osnovne škole Renata Harapin Mehkek -Gordan Ivančić . priručnik glazbene kulture za treći razred osnovne škole Glazbena škrinjica 2.osnovne škole Moja mala ideja 2.razredu osnovne škole Razigrani zvuci 3. udžbenik glazbene kulture za drugi razred osnovne škole Autori Diana Atanasov-Piljek Vrsta izdanja udžbenik Naklada Alfa. 2007. razredu osnovne škole Moja glazba 2. 2001. Zagreb. Marija Ivanović . Zagreb. udžbenik s radnim listićima iz likovne kulture za II. Zagreb. metodički priručnik za glazbenu kulturu u 2. Zagreb. Ana Stanišić .Vesna Ćubela priručnik Školska knjiga.Aida Tavčar udžbenik Profil. Diana Atanasov-Piljek priručnik Alfa. udžbenik glazbene kulture u 2.Ivana Devernay Cimić udžbenik Znanje. 2007. 2007. 19 . Mostar.Vladimir Jandrašek . Naziv udžbenika Moja glazba 2. 2005.

Školska naklada.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj 20 udžbenik vježbenica Školska naklada.Radmila Lauš udžbenik Naklada Alfa. . 2010. Ivan De Zan . razred osnovne škole Priroda i društvo. Tomislav Jelić . radna bilježnica prirode i društva za 4. 2009.Ivan Madžar udžbenik Školska naklada.Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Tomislav Jelić .Naziv udžbenika Naši zavičaji. udžbenik za 3.Mario Vasilj .Ivan Madžar radna bilježnica Školska naklada. razred DRUŠTVO 4. 2010. udžbenik prirode i društva za 4.Mario Vasilj . udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Naši zavičaji.Mostar.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj Ivan De Zan . razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 4. Mostar. 2007. Ivan De Zan .Radmila Lauš radna bilježnica Alfa. Mostar.Ivo Nejašmić . 2007. 2009.Mostar. razred devetogodišnje osnovne škole Priroda i društvo.Ivo Nejašmić .Mostar. Ivan De Zan . radna bilježnica iz prirode i društva za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 4. vježbenica za 3.

razred osnovne škole Priroda i društvo.Tihomir Zovko Mato Živković Ivan De Zan . radna bilježnica Alfa.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj -Ivan Madžar Ivan De Zan . Mostar. Mostar.Mostar. udžbenik prirode i društva za četvrti Tomislav Jelić .Ivan Madžar . Ivan De Zan . udžbenik za 4. udžbenik prirode i društva za 5. 2009.Mostar. Naziv udžbenika Moje okružje 5. Školska naklada. 2008. 2007.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj -Ivan Madžar Vrsta izdanja udžbenik Naklada Školska naklada. vježbenica za 4.Mostar.Radmila Lauš društva za četvrti razred osnovne škole udžbenik Alfa. 2008. 2009.Radmila Lauš razred osnovne škole Moja domovina. radna bilježnica prirode i društva za 5. 21 . udžbenik vježbenica Školska naklada.osnovne škole 5. radna bilježnica prirode i Tomislav Jelić . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Moja domovina.Mostar. razred devetogodišnje osnovne škole Priroda i društvo.Tihomir Zovko Mato Živković radna bilježnica Školska naklada. razred osnovne škole Autori Ivan De Zan . razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 5.Ivan Madžar . 2007.

Mario Vasilj . Ivan De Zan .Mostar. radna bilježnica prirode i društva za 4. razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 4. Tomislav Jelić .Radmila Lauš radna bilježnica Alfa. radna bilježnica iz prirode i društva za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 4.Radmila Lauš udžbenik Naklada Alfa. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Tomislav Jelić .Mostar. razred PRIRODA 4. 2009. 2007. Školska naklada. vježbenica za 3.Mostar. razred osnovne škole Priroda i društvo. udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Naši zavičaji.Mario Vasilj .Ivan Madžar udžbenik Školska naklada. 2010.Ivo Nejašmić .Naziv udžbenika Naši zavičaji. Ivan De Zan . 2007. 2009. Mostar. . razred devetogodišnje osnovne škole Priroda i društvo. Ivan De Zan .Ivo Nejašmić . 2010. Mostar.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj Ivan De Zan . udžbenik za 3.Ivan Madžar radna bilježnica Školska naklada. udžbenik prirode i društva za 4.Mostar.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj 22 udžbenik vježbenica Školska naklada.

Mostar. 2007. 23 .Tihomir Zovko Mato Živković radna bilježnica Školska naklada.Ivan Madžar . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Moja domovina. Mostar. radna bilježnica prirode i Tomislav Jelić . udžbenik prirode i društva za četvrti Tomislav Jelić . vježbenica za 4. razred osnovne škole Priroda i društvo.Mostar.Mostar. 2008. 2009.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj -Ivan Madžar Ivan De Zan . udžbenik za 4.Tihomir Zovko Mato Živković Ivan De Zan . Naziv udžbenika Moje okružje 5.osnovne škole 5. razred devetogodišnje osnovne škole Priroda i društvo. 2007.Radmila Lauš društva za četvrti razred osnovne škole udžbenik Alfa. radna bilježnica prirode i društva za 5. radna bilježnica Alfa. 2009. Školska naklada. Ivan De Zan . razred osnovne škole Autori Ivan De Zan . udžbenik prirode i društva za 5.Ivan Madžar .Ivo Nejašmić -Mario Vasilj -Ivan Madžar Vrsta izdanja udžbenik Naklada Školska naklada. udžbenik vježbenica Školska naklada. Mostar.Radmila Lauš razred osnovne škole Moja domovina. razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 5. 2008.Mostar.

Gertruda Kostanjšek udžbenik NAM. razred.Jadranka Salopek udžbenik Naklada Školska naklada. drugi strani jezik. Zlata Maglajlija udžbenik Bosanska riječ-Dječija knjiga. 7. udžbenik. Sarajevo. prva godina učenja Prima 1. udžbenik za 6. Mostar.Mostar. 2009. udžbenik za 4. prva godina učenja Njemački jezik za 6. drugi strani jezik. drugi strani jezik. 2009. druga godina učenja DRUGI STRANI JEZIK NJEMAČKI JEZIK 6. . Vahidin Preljević . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Plamenka Bernardi-Britvec . drugi strani jezik Flink mit Deutsch 2.Tuzla.Jadranka Salopek 24 udžbenik Školska naklada. razred devetogodišnje osnovne škole.Marija Maležič . 5. 2009. 2009. razred osnovne škole.Jelka Dežman . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Plamenka Bernardi-Britvec .Naziv udžbenika Flink mit Deutsch 1. razred devetogodišnje osnovne škole.

Jadranka Salopek udžbenik strani jezik. drugi strani jezik Zlata Maglajlija udžbenik Bosanska riječ-Dječija knjiga.Jelka Dežman Gertruda Kostanjšek udžbenik NAM. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Flink mit Deutsch 4. Tuzla. udžbenik. 2009. udžbenik za za 7. Školska naklada. razred drugi Plamenka Bernardi-Britvec . druga godina učenja Prima 2.Marija Maležič . četvrta godina učenja Njemački jezik 8. četvrta godina Zlata Maglajlija udžbenik učenja Naklada Školska naklada. 2010.Mostar. treća godina učenja Njemački jezik 7. drugi strani jezik. 2008. 2008. Svjetlost. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Flink mit Deutsch 3. razred.Njemački jezik za 7. drugi strani jezik. 2009. treća godina Zlata Maglajlija udžbenik učenja 8. 2010. Sarajevo.udžbenik. drugi Plamenka Bernardi-Britvec .6.Jadranka Salopek udžbenik strani jezik. 7. drugi strani jezik. Sarajevo. razred devetogodišnje osnovne škole. razred devetogodišnje osnovne škole. Dženan Preljević . 25 . 7.Mostar. Svjetlost. Sarajevo.

2007. razred HorvatVukelja osnovne škole 8. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA udžbenik udžbenik 7. Ivana Batušić . s'il vous plaît.Irena Stopfer Vlado Sučić Jadranka Strabić . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA En français.Yvonne Vrhovac . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Jadranka Strabić .Mostar. 2007. razred 26 Školska naklada.Mostar. En français. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Naklada Školska naklada. c'est formidable 2 Francuski jezik za VI. 2000.. razred osnovne škole Le français. Publishing.. Školska naklada.Mostar. 1997. udžbenik francuskog Ivana Batušić . Publishing. c'est formidable 1 Francuski jezik za V. Sarajevo. .Mostar.Yvonne Vrhovac .Naziv udžbenika Le français. 1997. Školska naklada.Željka udžbenik jezika za 7. Sarajevo.Željka Horvat udžbenik udžbenik francuskog Vukelja jezika za 8.. s'il vous plaît. razred osnovne škole FRANCUSKI JEZIK 6..Irena Stopfer Vlado Sučić udžbenik udžbenik 7. 2000.

Nikola Lovrinović udžbenik osnovne škole Povijest. udžbenik povijesti za peti razred Sanja Cerovski . izdanje Školska naklada.Nikola Lovrinović udžbenik osnovne škole Povijest 5..Tomislav Šarlija udžbenik 27 Naklada Alfa. 2006. Mostar.Mostar. 2007. Školska naklada. Znanje. udžbenik povijesti za peti razred Ivka Pavičić . udžbenik povijesti za peti Miljenko Miloš udžbenik razred osnovne škole 7. udžbenik Ante Birin . 3. udžbenik povijesti za peti razred Sanja Cerovski . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Povijest 6.Miroslav Rozić .Franko Mirošević . 2009. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Povijest.. Školska naklada. Alfa.Tihomir Zovko udžbenik osnovne škole Povijest starog vijeka. Mostar.Mostar. 1. izdanje . Mostar.osnovne škole POVIJEST 6. 2007.Mostar.Miroslav udžbenik razred osnovne škole Rozić Povijest.Marija Bradvica . 2008. 2006. udžbenik za peti Stjepan Bekavac .

2007. . . udžbenik za osmi razred Miljenko Miloš udžbenik osnovne škole 28 7. 2007. Alfa. Mostar.. izdanje Znanje. 2006. izdanje Školska naklada. 1. Mostar. 2008. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Naklada Školska naklada.Nikola Lovrinović Ivo Makek . Bosanska riječ. 2006.Andrija Nikić sedmi razred osnovne udžbenik Igor Stojaković škole Povijest 7.Miroslav Rozić udžbenik škole 8. Znanje.Mostar.Sarajevo. udžbenik povijesti za šesti razred osnovne škole Povijest 6.povijesti za šesti razred osnovne škole Povijest 6.Andrija Nikić Miljenko Miloš udžbenik udžbenik udžbenik Školska naklada. udžbenik povijesti za šesti razred osnovne škole Željko Brdal . 2003.Mostar. 1. udžbenik za Ivan Dukić .Božo Goluža .Miroslav Rozić udžbenik osmi razred osnovne škole Povijest 8.Margita Madunić . Alfa. 1. razred Leonard Valenta udžbenik osnovne škole Povijest 8.Mario Jareb . udžbenik za sedmi razred osnovne Stjepan Bekavac .Ivica Šarac udžbenik škole Povijest novoga doba. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Povijest za 8. 2008. 2007. izdanje Mostar. udžbenik za Stjepan Bekavac . Naziv udžbenika Povijest 7.Krešimir Erdelja . 2008. udžbenik povijesti za šesti razred osnovne škole Povijest 6.Siniša Kljajić . Školska naklada. udžbenik za osmi razred osnovne Hrvoje Matković .. Mostar. Mostar. Mostar.

Mostar. 2006.Mostar.Snježana Mihalj Alenka Bujan .Ivan Madžar Milan Ilić . Školska naklada. udžbenik za šesti razred osnovne škole Zemljopis 6. Školska naklada.Milan Ilić . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Zoran Klarić .Ivan Madžar Sanja Faivre . udžbenik za peti razred osnovne škole Zemljopis 5.Danijel Orešić .Snježana Mihalj Danijel Orešić .Mirko Brazda . 2005.Jasna Višnić . udžbenik za peti razred osnovne škole Moj zemljopis 5. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 29 . 2004.Anita Filipčić .Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Tomislav Jelić .Mostar. Mostar. 2008. Znanje. udžbenik za peti razred osnovne škole Zemljopis. 2005.Ivan Madžar udžbenik udžbenik Alfa.Naziv udžbenika Geografija 1.Tomislav Jelić . 2008.Mirko Markotić udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Naklada Alfa. udžbenik za šesti razred osnovne škole ZEMLJOPIS 6. udžbenik iz zemljopisa za peti razred osnovne škole Geografija 2. 7. Mostar. 7. Školska naklada.

Mostar. udžbenik za sedmi razred osnovne škole Zemljopis za 7. zbirka zadataka Fizika 7.Mostar. udžbenik za osmi razred osnovne škole Moj zemljopis. Snježana Bakarić Palička Ante Markotić . 2004.Safet Kaljanac udžbenik udžbenik zbirka zadataka Naklada Grafex. Grafex.Ivan Crkvenčić . Školska knjiga. Sarajevo. 2006.Sanja Martinko 30 udžbenik . razred osnovne škole Fizika za osnovnu školu Fizika . zbirka zadataka Fizika 7. Mostar. 2007. 2005. Znanje. 2007. Zagreb. Školska naklada. razred osnovne škole FIZIKA 7. Grafex. 8. Grafex.Zoran Klarić . 2004. 1997. Mostar.Hasnija Muratović zbirka zadataka Vladimir Paar . Mostar. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Tomislav Jelić . Mostar.Mirko Markotić udžbenik udžbenik udžbenik Alfa. razred osnovne škole Zbirka zadataka iz fizike za 7. 2004. Ministarstvo obrazovanja.Sanja Martinko Esad Kulenović . udžbenik za osmi razred osnovne škole Mirko Brazda . 7. Školska naklada. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Nada Gabela . Zagreb. 2008. Naziv udžbenika Fizika za osnovnu školu Fizika . udžbenik za 7.Geografija 3. Zagreb.Sanja Martinko Vladimir Paar .Madžar udžbenik udžbenik Alfa. 2007. udžbenik za 8. kulture i sporta. Mostar. Mostar. nauke. udžbenik za 7. Školska knjiga. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Nada Gabela . 2008. 2008.Snježana Mihalj Ivan Madžar.Tomislav Jelić Snježana Mihalj Ivan Dukić .Hasnija Muratović zbirka zadataka Vladimir Paar . razred osnovne škole Fizika 8.Hasnija Muratović udžbenik Nada Gabela . razred osnovne škole Geografija 4 Zemljopis. 2004.Bruno Kurek .Hasnija Muratović udžbenik Nada Gabela . Mostar. Školska knjiga.

Mostar.Mostar.Milan Sikirica Sanja Lukić udžbenik 31 Alfa. Grafex. Ministarstvo obrazovanja. 8. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Draginja Mrvoš-Sermek .Vinko Oreč Marija Bukovac .Renata Najman udžbenik . Školska naklada. udžbenik za sedmi razred Što je sve kemija?.Milan Sikirica Sanja Lukić . 2004.Ivica udžbenik Bošnjak . Školska naklada. Mostar. nauke. razred osnovne škole Vladimir Paar . Zagreb.Nikola Čutura udžbenik Marija Bukovac . Školska naklada. Mostar. KEMIJA 7.2004. Školska naklada. 2006.Safet Kaljanac zbirka zadataka Naziv udžbenika Kemija 7 Kemija otkrivanjem. Grafex. 2004. Mostar.Ivica Bošnjak udžbenik udžbenik Naklada Alfa.Dubravka Magdalenić . 2007. 8. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Renata Najman . udžbenik za 8.2009. 2004. Sarajevo.Hasnija Muratović zbirka zadataka Esad Kulenović .Fizika 8.Hasnija Muratović udžbenik Nada Gabela . udžbenik kemije za 7. 2007. Mostar. 2009. Mostar.Leo Frkanec . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Nada Gabela .Sanja Martinko udžbenik Školska knjiga. kulture i sporta. zbirka zadataka Zbirka zadataka iz fizike za 7. razred osnovne škole Fizika za osnovnu školu Fizik . razred osnovne škole Kemija 8 Kemija otkrivanjem 8 Što je sve kemija?. 1997. .Mostar.

udžbenik kemije za 8. Sarajevo. 2008. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Mila Bulić . 2008.Tomislav Bačić . razred osnovne škole Naziv udžbenika Priroda 5 Moja priroda 5 Biologija 5 Biologija 7 Moja priroda 6 Biologija 7.Jozo Rogošić udžbenik Zdravko Dolenc . Mostar. Školska naklada. 2009.Đurđa Kocijan .Edina Operta . Školska naklada. 2006. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Marijana Bastić .Manda Pekas Renata Roščak . 2007. Mostar.Mostar.Antonela Dragobratović .Jozo Rogošić udžbenik Mehmed Bašić udžbenik 7.Vinko Pavičić udžbenik Josip Hudek .Marijana udžbenik Bastić .Daniela Novoselić .Mostar. Alfa. Tugra. .Jozo Rogošić 7. 2009. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Zdravko Furlan . Alfa. 2004. Mostar.Helena Valečić . razred osnovne škole Priroda 6 BIOLOGIJA 6.Daniela Novoselić .Manda udžbenik Pekas Damir Bendelja .Mostar.Marijana Toljan udžbenik Manda Pekas 32 Naklada Alfa. Školska naklada.

Aida Tavčar Nikša Njirić 33 udžbenik udžbenik udžbenik priručnik Školska naklada. udžbenik za 3. Alfa. razred devetogodišnje osnovne škole Razigrani zvuci 3. 2007. 2006.Mostar. 2003. Školska knjiga. Zagreb.Marijana Toljan . 2001. 2007. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Zdravko Furlan .Mato Živković udžbenik Školska naklada.Biologija 7 Biologija 8 Biologija 8 Biologija 8 Damir Bendelja .Edina Operta udžbenik Renata Roščak . Školska naklada. 2004.Vesna Čubela Jadranka Šimunov Marta Trkulin-Horvat .Đurđica Čuljak . 2009. Profil.Đurđica Čuljak . udžbenik glazbene kulture za 4.Josip Hudek .Mostar. Ana Stanišić .Manda Pekas udžbenik Damir Bendelja . 2007.Adalbert Marković Marija Ivanović .Helena Valečić 8. Naziv udžbenika Razigrani zvuci 4. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Ana Stanišić . Mostar .Vladimir Jandrašek .Vladimir Jandrašek . Zagreb.Mostar.Vesna Čubela Jadranka Šimunov udžbenik Naklada Školska naklada. .Mostar.Žaklin Lukša udžbenik Renata Roščak Vicko Pavičić .Mostar. Znanje. Školska naklada. 1994. razred osmogodišnje osnovne škole Cin-can Glazbena škrinjica (udžbenik prate i dva CD-a) Put do glazbe (priručnik s GLAZBENI ODGOJ 4. Mostar.

2004.. priručnik iz likovne kulture od 1.Renata Kokotović priručnik Naklada Alfa.Mostar.Snježana Špehar -Vesna Ćubela udžbenik Školska naklada. udžbenik s radnim listićima iz likovne kulture za III. Naziv udžbenika Likovni mozaik. razred osnovne škole Likovna kultura Moja velika ideja 3.Mostar. Znanje. udžbenik likovne kulture za 3. 2.Mostar. 2006.Vesna Ćubela udžbenik 6. razredu osnovne škole) Glazbene latice Glazba i ti 1 Glazba i ti 2 Glazba i ti 3 Glazba i ti 4 5.metodičkim uputama za nastavu glazbene kulture u 1. 2005.Mostar. 2004. Renata Harapin Merhkek .Mostar. 2004.Alen Matušek udžbenik 7. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Petar Kutnjak . Školska naklada. 2006.Alen Matušek udžbenik 8.Gordana Ivančić -Ivana Devernay Cimić udžbenik udžbenik udžbenik s radnik listićima Školska naklada. razreda osnovne škole Učimo gledati 3 i 4. 2004. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Diana Foro .Vesna Ćubela udžbenik 7. Mostar.Krešimir Ledić Dragana Nuić-Vučković Renata Harapin Mehkek . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Alen Matušek . i 3. 2008. Školska naklada. Miroslav Huzjak . Školska naklada.Gordana Ivančić -Ivana udžbenik 34 Znanje.Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA ideja. 5. 2000. 2005. Zagreb. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Snježana Špehar . Školska naklada.Mostar. . Mostar.Alen Matušek . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Snježana Špehar . do 4. razred osnovne škole Moja velika LIKOVNI ODGOJ 4. Školska naklada. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Snježana Špehar . i 4.

Školska naklada. Dražen Jerabek . Miroslav Huzjak . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Učimo gledati 6.Mostar. .Blanka Petrinec Fulir . razred osnovne škole Likovna kultura 6. 2008. 2008.Saša Živković udžbenik razred osnovne škole Likovni sat 5. osnovne Cigić škole 7. udžbenik iz likovne kulture za 7. Zagreb.Gordana Goščec -Violeta Cigić -Ida Mati 35 udžbenik udžbenik udžbenik Školska naklada. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Učimo gledati 5. 2009. razred osnovne škole Likovna kultura 7. Zagreb. 2009.Natalija Stipetić Ćus Ivana Devernay Cimić . Alfa. udžbenik iz likovne kulture za 5.razed osnovne škole Učimo gledati 7.Gordana Goščec -Violeta udžbenik za 5. 2006.Gordana Jerabek . Zagreb.Natalija Stipetić Ćus osnovne škole Likovna kultura 5. Zagreb. razred osnovne škole 6. 2006. Naziv udžbenika Likovni sat 6.Gordana Jerabek -Blanka Petrinec likovne kulture za 5. Znanje.2008. razred osnovne škole Likovni sat 7.razred udžbenik Fulir . Zagreb.Natalija Stipetić Ćus Ivana Devernay Cimić . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Miroslav Huzjak -Saša Živković Dražen Jerabek . udžbenik iz likovne kulture za 7. udžbenik iz likovne kulture Ivana Devernay Cimić . 2006.udžbenik iz likovne kulture Devernay Cimić za 4.Gordana Goščec -Violeta Cigić udžbenik 7.Mostar. razred. Znanje. Zagreb. udžbenik iz likovne kulture za 6. udžbenik iz likovne kulture za 6. 2009. Miroslav Huzjak . Alfa. udžbenik iz Dražen Jerabek .Gordana Jerabek -Blanka Petrinec udžbenik Fulir .Saša Živković udžbenik razred osnovne škole Školska naklada Mostar. udžbenik iz likovne kulture Autori Vrsta izdanja Naklada Alfa. udžbenik iz likovne kulture za 6. Znanje.

RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Za ovaj nastavni predmet nema udžbenika 36 .Gordana Jerabek . Alfa.Blanka Petrinec Fulir . osnovne škole Likovna kultura 8. POVIJEST RELIGIJA 7.razred osnovne škole 8. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Učimo gledati 8. udžbenik iz likovne kulture za 8. 2006. razred osnovne škole Likovni sat 8. 2009.Natalija Stipetić Ćus Ivana Devernay Cimić . udžbenik Znanje. Zagreb. razred. Zagreb.Mostar. udžbenik iz likovne kulture za 8. udžbenik iz likovne kulture za 8.za 7. 2008. razred osnovne škole Miroslav Huzjak -Saša Živković Dražen Jerabek .Gordana Goščec -Violeta Cigić -Ida Mati udžbenik udžbenik Školska naklada.

Školska knjiga. Publishing. 2009. Bosanska riječ. 2009. udžbenik informatike za 5. . 2009. 2005.Sarajevo. Zagreb. Zagreb. Bosanska riječ. Sarajevo.Sarajevo. Školska knjiga. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Zlatko Bagarić udžbenik Saida Deljac Saida Deljac Lejla Dizdarević Milan Cvijetinović .Sulejman Ljubović Suada Numić 37 udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Naklada Pentium. razred osnovne škole Informatika 6 Informatika 6 Informatika 6 TEHNIČKI ODGOJ I INFORMATIKA 6. 2004. udžbenik informatike za 6.Naziv udžbenika Informatika 5 Klikni mišem! 5. 2005. Vinkovci. razred osnovne škole Klikni mišem! 6.

udžbenik za 5. Školska knjiga. 2005.Slaven Pehar udžbenik Naklada Školska naklada. 2004. Zagreb. Svjetlost. 2004.Dženana Đonko . 2009. 2004. Zagreb. razred osnovne škole Informatika 5.Slaven Pehar Slavko Marenčić -Stjepan Rezić Borko Boranić . 1997. Vinkovci. Zagreb.Mostar.Milivoj Jančiev Borko Boranić Milan Cvijetinović . razred osnovne škole Informatika 6. Školska knjiga. Sarajevo. Školska naklada. udžbenik za šesti razred devetogodišnje osnovne škole 7. Školska naklada. 2001.Ines Paleka Dragan Stanojević .Dragan Stanojević . Sarajevo. Sarajevo. udžbenik tehničke kulture za 6. Zagreb. udžbenik informatike za 6. Školska knjiga. Lejla Dizdarević udžbenik Publishing.Sead Šabeta udžbenik udžbenik udžbenik Pentium.Vladimir Delić .Slavko Marenčić udžbenik Ines Paleka . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Zlatko Bagarić udžbenik Saida Deljac Saida Deljac Muhamed Sarajlić .Mostar. 1997. razred osnovne škole Tehnička kultura 6 7. Školska naklada. razred osnovne škole Klikni mišem! 6.Mostar. Gordan Bartolić. Naziv udžbenika Čudesni svijet tehnike 6. udžbenik informatike za 5. 2005. udžbenik tehničke kulture za 7. 2008. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Gordana Bartolić .-8.Mostar.Želimir Čolić . Školska knjiga.Informatika 6 Klikni mišem! 5. 2008.Slavko Marenčić .Slaven Pehar udžbenik 38 . razred osnovne škole Čudesni svijet tehnike 7. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Gordan Bartlolić . 2006.-8. razred osnovne škole Tehnička kultura 5 Osnove tehnike 2 Osnove tehnike 3 Tehnički odgoj za 7..Nijaz Brajlović udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik 8. Svjetlost.

Čudesni svijet tehnike 7. Školska knjiga.Ines Paleka . 2008. udžbenik tehničke kulture za 7. 1997.Elvira Šišić udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Školska naklada. razred osnovne škole Gordan Bartolić .Nijaz Brajlović Fadil Ibrahimović .udžbenik Slaven Pehar Gordan Bartolić . 2003. Školska knjiga. Tuzla. ZAJEDNICA UČENIKA I ODGOJ ZA DEMOKRACIJU Za ovaj predmet nema udžbenika. Sarajevo.Robert Onodi . razred osnovne škole Čudesni svijet tehnike 8. razred osnovne škole Tehnički odgoj za 8.Mara Pavlović Zvonko Šimleša . Zagreb. 39 .Dragan Stanojević .Sulejman Ljubović . potrebnu literaturu. Denfas.Vladimir Delić .Vladimir Delić .Slavko Marenčić .Dragan Stanojević Boris Malinar Pavle Valentić .Ines Paleka . udžbenik tehničke kulture za 8.2003. pomoć i upute pri realizaciji programa pružit će pedagog/psiholog svake škole. Zagreb.Mostar.Slavko Marenčić . 2008. Svjetlost.Žarko Marković . razred osnovne škole Osnove tehnike 4 Tehnički odgoj za 8.

2003. 2003. 3. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 4. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Za ovaj razred nema udžbenika 2. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA .Naziv udžbenika IZBORNA OBVEZATNA NASTAVA VJERONAUK 1. Zagreb-Sarajevo.Kršćanska sadašnjost. Karolina Manda Mićanović Nedjeljko Pintarić Ivica Pažin 40 udžbenik udžbenik udžbenik Glas Koncila.s. Glas Koncila. Zagreb-Sarajevo. 2003. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Naklada Učimo ljubiti Boga i ljude Rastimo u zahvalnosti Za stolom ljubavi i pomirenja Dr Josip Jakšić . Zagreb-Sarajevo.

Zagreb-Sarajevo.Kršćanska sadašnjost. 2004. enciklopedijama i sl.Kršćanska sadašnjost. Zagreb-Sarajevo. 6. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA IZBORNA OBVEZATNA NASTAVA ETIKA I MORAL Za ovaj predmet nema udžbenika te se prema navedenoj tematici može poslužiti slikovnicama. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Na putu vjere Ja sam put Pozvani na slobodu Zajedno u ljubavi S Kristom u život Dr Ivica Pažin . knjigama. 2003. 2004. 41 . 2003.5. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 7. Zagreb-Sarajevo.Kršćanska sadašnjost. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 8.Kršćanska sadašnjost. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 7.Kršćanska sadašnjost.Ante Pavlović Ružica Razum i autorski tim Ružica Razum i autorski tim Josip Periš i autorski tim Josip Periš i autorski tim udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Zagreb-Sarajevo. 2004. Zagreb-Sarajevo.