SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

POPIS UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2010/2011.GODINU

OSNOVNA ŠKOLA

Naziv udžbenika Početna knjiguljica 1 Tajna slova, početnica Tajna slova 1

HRVATSKI JEZIK 1. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Vladimir Štanger Velički - Sanja Jakovljević Rogić udžbenik Jadranka Bekava Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa udžbenik početnica za 1. i 2. polugodište Terezija Zokić -Jadranka Bralić - Marija Musa vježbenica za 2. polugodište 2. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA

Naklada Alfa, Mostar, 2009. Školska naklada, Mostar,2007. Školska naklada,Mostar, 2010.

Početna knjiguljica 2 Tajna slova 2 Tajna slova 2 Moj hrvatski 2 Moja početnica, udžbenik za 1. razred osmogodišnje škole Hrvatski jezik 2 Kuća svemoguća, čitanka Moj hrvatski 3, jezični udžbenik Moj hrvatski 3, radna bilježnica Tajna slova 3, čitanka Tajna slova 3, udžbenik

Vladimir Štanger Velički -Sanja Jakovljević Rogić Tereza Bradić Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Lucija Puljak - Marija Zelenika Lucija Puljak - Marija Zelenika

udžbenik udžbenik, početnica udžbenik za 1. i 2. polugodište radna bilježnica 2 i pisanka udžbenik udžbenik

Alfa, Mostar, 2009. Školska naklada, Mostar,2007. Školska naklada, Mostar,2010. Znanje, Mostar, 2004. Znanje, Mostar, 2004. Znanje, Mostar, 2005. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2008. i 2010.

Kata Lučić- Nada Zidar Bogadi – Katica Krešić udžbenik 3. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Diana Zolar - Dijana Dvornik - Frano Petruša udžbenik Snježana Brkić Dunja Pavličević Franić - Vladimira Velički udžbenik Andrea Šušnjar Dunja Pavličević Franić - Vladimira Velički radna bilježnica Andrea Šušnjar Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa 2 udžbenik udžbenik

hrvatskoga jezika Naziv udžbenika Tajna slova 3, radna bilježnica za hrvatski jezik Hrvatska čitanka 2 Autori Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Marija Busa - Marija Puljak Vrsta izdanja radna bilježnica udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik

Školska naklada,Mostar, 2010. Naklada Školska naklada,Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2003. Školska naklada, Mostar,2005. Znanje, Mostar, 2006. Znanje, Mostar, 2004. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2008. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2007. Znanje, Mostar, 2008.

Hrvatski jezik 2, udžbenik Kata Lučić - Zidar Bogadi - Katica Krešić za 2. razred Vrtuljak riječi, čitanka iz književnosti za 2. razred Moj hrvatski, udžbenik za 2. razred Kuća igrajuća, čitanka Hrvatski jezik 4, jezični udžbenik Hrvatski jezik 4, radna bilježnica Svijet igre, čitanka Tajna slova 4, čitanka Tajna slova 4, udžbenik hrvatskoga jezika Tajna slova 4, radna bilježnica za hrvatski jezik Hrvatska čitanka 3 Moj hrvatski 3, udžbenik za 3. razred osnovne škole Moj hrvatski 3, vježbenica za 3. razred osnovne škole Carstvo riječi, čitanka za III. razred osnovne škole Dubravka Težak - Marija Zelenika Lucija Puljak - Marija Zelenika

4. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Diana Zalar - Dijana Dvornik - Frano Petruša udžbenik Snježana Brkić Dunja Pavličević Franić - Damir Domišljanović udžbenik Andrea Šušnjar Dunja Pavličević Franić - Damir Domišljanović radna bilježnica Andrea Šušnjar Tamara Turza Bogdan - Slavica Pospiš -Olga Lekić udžbenik Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa udžbenik Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Marija Musa - Marija Buljan Mijo Lončarić - Ante Vladimir Bikić - Marija Musa Mijo Lončarić - Ante Vladimir Bikić - Marija Musa Dubravka Težak - Sanja Polak - Darko Cindrić Marija Zelenika 3 udžbenik radna bilježnica udžbenik udžbenik vježbenica udžbenik

Naziv udžbenika Tajna slova 5, čitanka Tajna slova 5, udžbenik hrvatskoga jezika Tajna slova 5, radna bilježnica za hrvatski jezik Čarolija riječi, vježbenica za 4. razred osnovne škole Čarolija riječi, čitanka Moj hrvatski 4, udžbenik za 4. razred osnovne škole Moj hrvatski 4, vježbenica za 4. razred osnovne škole Moja čitanka 5 Moj hrvatski 5 Moj hrvatski 5 Hrvatska čitanka 5 Hrvatska čitanka 5 Hrvatski jezik 5 Hrvatski jezik 5 Moj hrvatski 5 Moja čitanka 6 Sjetva riječi 6 Hrvatski jezik 6

5. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa udžbenik Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Dubravka Težak - Sanja Polak - Darko Cindrić Marija Zelenika Dubravka Težak - Sanja Polak - Darko Cindrić Lucija Puljak - Zvonimir Diklić - Marija Zelenika Marija Zelenika udžbenik radna bilježnica vježbenica udžbenik udžbenik vježbenica

Naklada Školska naklada,Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2006. Znanje, Mostar, 2007. Znanje, Mostar, 2006. Znanje, Mostar, 2006. Alfa, Mostar, 2009. Alfa, Mostar, 2009. Alfa, Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2004. Alfa, Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2008. Školska naklada,Mostar, 2008.

6. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Dubravka Težak - Patricia Marušić - Olga Lekić udžbenik Milena Pranjković udžbenik Milena Pranjković radna bilježnica Zvonimir Diklić - Joža Skok - Katica Krešić udžbenik Ivo Zlatar - Marija Putica udžbenik Stjepko Težak - Marijan Bacan - Marcela Boban Marina Čubrić - Ana Mesić - Milan Paun udžbenik Katica Krešić Stjepko Težak - Marijan Bacan - Marcela Boban Marina Čubrić - Ana Mesić - Milan Paun radna bilježnica Katica Krešić Stjepko Težak - Lada Kanajet - Marija Musa udžbenik 7. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Dubravka Težak - Patricia Marušić - Olga Lekić udžbenik Zvonimir Diklić - Joža Skok udžbenik Stjepko Težak - Marijan Bacan - Marcela Boban udžbenik Marina Čubrić - Ana Mesić - Milan Paun 4

Školska naklada. 2008. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Olga Lekić .Mostar. 2008.Željko Ivanković udžbenik Stjepko Težak . 2008.Marijan Bacan Katica Krešić Stjepko Težak . Školska naklada.Joža Skok .Zorica Klinžić .Mostar. Mostar.Marija Musa udžbenik Zvonimir Diklić .Marija Musa udžbenik Stjepko Težak . 5 . Alfa. Školska naklada. Mostar. hrvatska čitanka Moj hrvatski 8 Hrvatski jezik 8 Autori Vrsta izdanja Stjepko Težak . 2004. 2009.Zvonimir Diklić Stjepko Težak .Marijan Bacan . 2004. 2008.2004.Milan Paun Milan Paun .Marko Tokić udžbenik 7.Mostar.Marcela Boban . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Olga Lekić .Naziv udžbenika Hrvatski jezik 6 Učimo hrvatski jezik 6 Moja čitanka 7 Žetva riječi 7 Hrvatska čitanka 7 Moj hrvatski 7 Moj hrvatski 7 Moja čitanka 8 Hrvatska čitanka 8 Darovi riječi 8. Mostar.Biljana Nikolić udžbenik Joža Skok .Željko Ivanković udžbenik Joža Skok . 2008.Mostar.Marija Musa radna bilježnica 8. Školska naklada.Mostar.2004.Mostar.Marijan Bacan Katica Krešić udžbenik udžbenik radna bilježnica Naklada Školska naklada. Mostar.Marcela Boban radna bilježnica Marina Čubrić . Alfa. Školska naklada. Školska naklada.Zvonimir Diklić .Mostar. 2009.Zorica Klinžić . Školska naklada.Mostar.Ana Mesić .Ante Bežen .Zorica Klinžić . Školska naklada.Biljana Nikolić udžbenik Joža Skok .2004. Školska naklada.

radna bilježnica Udžbenik za drugi razred devetogodišnje osnovne škole Moj sretni broj 2 Nove matematičke zgodice.Graciella Prtajin .Graciella Prtajin – Sanja Jakovljević Rogić .Gordana Paić . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Josip Markovac .Mostar. Zagreb. Mostar. 2009.2010. 2007.Željka Manzoni Antun Smajić Lucija Petrović .Nataša Mesaroš Grgurić Vejić .2009.Gordana Paić . Publishing. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Josip Markovac .Mostar. Mostar. Školska naklada.Lucija Petrović Lucija Petrović .Julija Vejić .Nataša radni priručnik Mesaroš Grgurić . Sarajevo.Julija Vejić . 2010. Mostar i Školska knjiga. 2007.Željka Manzoni Anto Pranjić radni priručnik Naklada Alfa.Sandra Binder . Školska naklada. radni priručnik za prvo polugodište i drugo polugodište Matematičke zgodice. Školska naklada.Željka Manzoni Antun Smajić 6 udžbenik udžbenik Alfa. Mostar. Mostar.2010.Sanja Jakovljević Rogić .Naziv udžbenika Matematika 1 Moj sretni broj Nastavni listići iz matematike Matematičke zgodice 1.Sandra Binder .Vinko Zorić Dubravko Miklec .Vinko Zorić radni materijal Dubravko Miklec .Graciella Prtajin .Sanja Jakovljević Rogić . udžbenik s vježbenicom za prvo polugodište MATEMATIKA 1.Gordana Paić . udžbenik s vježbenicom za prvi razred osnovne škole Matematika 1.Lucija Petrović Dubravko Miklec . udžbenik s vježbenicom .Lucija Petrović Lucija Petrović . Školska naklada. udžbenik s vježbenicom radna bilježnica Školska naklada.Nataša nastavni listići Mesaroš Grgurić .Sandra Binder .2010. 2. Mostar. Školska naklada. 2005.

Mostar i Školska knjiga.Gordana Paić . Mostar. Mostar. Mostar.Nataša Mesaroš Grgurić .Gordana Paić .2010.Mostar i Školska knjiga. 2007. Naziv udžbenika Moja matematika. razred Ljiljana Martinić . udžbenik za 2. Znanje. Školska naklada.Bojana Mavar Boško Jagodić Vrsta izdanja udžbenik vježbenica nastavni listići Naklada Znanje. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA udžbenik udžbenik Udžbenik za treći razred devetogodišnje osnovne Josip Markovac . Zagreb. razred osnovne škole Matematika 2 Autori Ljiljana Martinić . 2004.Vinko Zorić škole Dubravko Miklec . razred osnovne škole Moja matematika. udžbenik za I. 2004.Mostar. Zagreb.Željka Manzoni vježbenicom za prvo Antun Smajić polugodište Nove matematičke zgodice.Lucija Puljak .Bojana Mavar Ljiljana Martinić . nastavni listići za 1.Lucija Petrović Nove matematičke zgodice. Mostar. Alfa. 2004.Željka Manzoni vježbenicom za drugo Antun Smajić polugodište udžbenik s vježbenicom Školska naklada. udžbenik s Lucija Petrović . Publishing. 2007.Bojana Mavar osnovne škole 7 udžbenik s vježbenicom udžbenik s vježbenicom udžbenik .Bojana Mavar Ljiljana Martinić . udžbenik 3. Znanje.Nove matematičke zgodice. 2009. udžbenik s Lucija Petrović .Lucija Puljak .Julija Vejić . udžbenik s Lucija Petrović .Željka Manzoni vježbenicom za drugo Antun Smajić polugodište Moja matematika. vježbenica za 1.Sandra Binder .Sanja Moj sretni broj 3 Jakovljević Rogić .Lucija Puljak . Zagreb. Znanje.Graciella Prtajin .Gordana Paić . Mostar i Školska knjiga. Mostar. Školska naklada. Školska naklada. 2007. 2004.Lucija Puljak . Sarajevo. razred osnovne škole Moja matematika. 2009.

Bojana Mavar razred osnovne škole Matematika 3 Boško Jagodić vježbenica nastavni listići udžbenik Znanje. razred osnovne škole Moja matematika. nastavni listići za 2.Mostar. Školska naklada.Lucija Petrović . Alfa.Sanja Jakovljević Rogić Sandra Binder .Bojana Mavar Boško Jagodić udžbenik vježbenica nastavni listići Naklada Alfa. 2007.Bojana Mavar Ljiljana Martinić . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Sandra Binder .Lucija Petrović . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Josip Markovac .Julija Vejić . 2010. Mostar. Školska naklada. Mostar. udžbenik 5. 2010.Lucija Puljak .Nataša Mesaroš Grgurić . 2010. Znanje.Julija Vejić . Znanje.Lucija Petrović .Vinko Zorić radna bilježnica Sandra Binder .Nataša Mesaroš Grgurić . Školska naklada.Dubravka Miklec zbirka zadataka Graciella Prtajin .Vinko Zorić udžbenik Josip Markovac . Znanje. 2010.Bojana Mavar Ljiljana Martinić .Lucija Puljak . Sarajevo.Nataša Mesaroš Grgurić .Lucija Puljak . Naziv udžbenika Matematika 4 Matematika 4 Moj sretni broj 4 Moj sretni broj 4 Moj sretni broj 4 Moja matematika.Julija Vejić . Mostar. Znanje. Mostar. Publishing.Dubravka Miklec udžbenik Graciella Prtajin . razred Ljiljana Martinić . razred osnovne škole Matematika Moj sretni broj 5 4.Bojana Mavar osnovne škole Moja matematika.Sanja Jakovljević Rogić Ljiljana Martinić .Lucija Puljak .Nataša Mesaroš Grgurić . Publishing.Lucija Puljak . 2004.Dubravka Miklec udžbenik Graciella Prtajin .Sanja Jakovljević Rogić Sandra Binder . 2004.Lucija Petrović .Moja matematika. razred osnovne škole Moja matematika.Mostar. Mostar. Ljiljana Martinić . 2004. 2004.Dubravka Miklec radna bilježnica Graciella Prtajin . 2010. vježbenica za 2. Sarajevo. 2004.Mostar.Julija Vejić . nastavni listići za 3. udžbenik za 3. Mostar. Školska naklada. 2009.Mostar. vježbenica za 3. 2010.Sanja Jakovljević 8 . Mostar.

Nataša Mesaroš Grgurić .Sanja Jakovljević Sandra Binder . 2008.Tanja Soucie udžbenik Ivana Kokić . 2009.Tuzla.Nataša Mesaroš Grgurić .Julija Vejić .Mostar. 2008. Mostar.Sanja Jakovljević radna bilježnica zbirka zadataka Školska naklada. radni listovi za prvo i drugo polugodište četvrtog razreda osnovne škole Moja matematika.Gordana Paić .Mostar. Klett. udžbenik s vježbenicom za prvo i drugo polugodište četvrtog razreda osnovne škole Vesele matematičke zgode. 2008.Mostar.Lucija Petrović .Mostar. Školska naklada.Željka Manzoni Antun Smajić Vrsta izdanja udžbenik s vježbenicom Naklada Školska naklada.2006. Školska naklada. Naziv udžbenika Vesele matematičke zgode. 2004.Moj sretni broj 5 Moj sretni broj 5 Sandra Binder . 2010.Dubravka Miklec Graciella Prtajin . Mostar.Bojana Mavar udžbenik zbirka zadataka Znanje. Halida Zvorničanin udžbenik Halida Zvorničanin radna sveska 6. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Renata Svedrec – Nikol Radović . 2010. Klett.Lucija Puljak .Edin Galijatović 9 udžbenik . Sarajevo.Željka Manzoni Antun Smajić radni listovi Školska naklada. Sarajevo. Znanje.Gordana Paić . Bosanska riječ. Lucija Petrović .Julija Vejić . 2004. zbirka zadataka za četvrti razred osnovne škole Matematika 5 Matematika 5 Tajni zadatak 005 Matematika za 6.Vlado Cigić Robert Onodi .Bojana Mavar Ljiljana Martinić . Ljiljana Martinić . 2006. udžbenik za četvrti razred osnovne škole Moja matematika.Lucija Puljak . razred devetogodišnje osnovne škole Autori Lucija Petrović .Mostar.Dubravka Miklec Graciella Prtajin .Lucija Petrović .

Robert Onodi udžbenik osnovne škole 10 . razred Abdulah Hodžić . Sarajevo. razred devetogodišnje osnovne škole Šefket Arslanagić . 7. Bosanska riječ.Arif Zolić . 2007. razred Šefket Arslanagić . razred Abdulah Hodžić .Sarajevo. Bosanska riječ.Matematika za 6.Sarajevo.Tanja Soucie udžbenik Ivana Kokić . 2001. 2008. Tuzla. 2010. 2010.Vlado Cigić Šefket Arlanagić Aleksandra Junuzović Atija Fako udžbenik udžbenik udžbenik sa zbirkom zadataka Naklada Školska naklada. 2007. Bosanska riječ. Bosanska riječ.2007. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Renata Svedrec – Nikol Radović .Dragoljub Milošević udžbenik Bosanska riječ.Sarajevo. razred Šefket Arslanagić . Sarajevo. Bosanska riječ. 2009.Robert Onodi udžbenik sa zbirkom zadataka sa zbirkom zadataka Matematika za 7. 2004. Naziv udžbenika Tajni zadatak 006 Matematika za 7. Tuzla. Tuzla .Mostar. Publishing. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Matematika za 8. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Matematika za 7.Dragoljub Milošević udžbenik osnovne škole 8.Dragoljub udžbenik osnovne škole Milošević Matematika za 8. razred devetogodišnje osnovne škole Matematika za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole Matematika sa zbirkom zadataka 7. Bosanska riječ.

activity book 5. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Gunther Gerngross .Herbert Puchta Anne Worall . NAM. Oxford University Press.2009. NAM.Herbert Puchta udžbenik Christina Bruni udžbenik Stella Maidment .Naziv udžbenika Join In – Starter English Adventure1 Happy House Happy Stree Join In 1 English Adventure. Oxford University Press.2000. Longman.Elisabeth Kilbey Stella Maidment . 2008.Lorena Roberts udžbenik 3.Starter B Happy House 1 Happy Street 1 Join In 2 Reach for the Stars Join In 3 Reach for the Stars 4 ENGLESKI JEZIK 1.Magdalena Novak pupil's book. 2005. 2.2000. Cambridge University Press. 2009.Lorena Roberts udžbenik Stella Maidment . Oxford University Press. 2009.2000.Zenica. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Gunther Gerngross . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Gunther Gerngross . Cambridge University Press. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Gunther Gerngross . Longman.Tuzla i VRIJEME.2000. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 11 .Tuzla i VRIJEME.Zenica.2009. Cambridge University Press.Herbert Puchta udžbenik Jožica Nuč .Magdalena Novak udžbenik 4.Lorena Roberts udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Naklada Cambridge University Press.Herbert Puchta udžbenik Jožica Nuč . Oxford University Press. 2008.Lorena Roberts Stella Maidment . 2005.

Way to go 2 Project 1 Dip in 5 Višnja Anić . ili novo izdanje 2008. ili novo izdanje 2008.1995. Naziv udžbenika Top Mark 1 Project 2 Open doors Top mark 2 Project 3 Open doors Top mark 3 Project 4 Open doors 2 Top mark 4 Project 5 6.1995. 2000. 2008.Emma Tralles . Longman Pearson. Longman Pearson. ili novo 2008. staro izdanje 2000. 2008. Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Carmen Echevarria .Marijana Sivrić Tom Hutchinson Zarifa Kazazović . Oxford University Press. Oxford University Press. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Carmen Echevarria . Longman Pearson. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Carmen Echevarria .Ellen udžbenik Montgomery Tom Hutchinson udžbenik Ann Ward .Mirela Vasić udžbenik udžbenik udžbenik Školska naklada. 2003.Maja Mardešić . 2008.Ellen udžbenik Montgomery Tom Hutchinson udžbenik Naklada Longman Pearson. Oxford University Press. Oxford University Press.Norman Whitney udžbenik 8. staro izdanje 2000.Emma Tralles . staro izdanje 2000.Ellen udžbenik Montgomery Tom Hutchinson 12 udžbenik . Oxford University Press. 2000. Sarajevo Publishing.Emma Tralles . Ann Ward . staro izdanje 2000. Oxford University Press. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Carmen Echevarria .Norman Whitney udžbenik 7. 2000.1995.Ellen udžbenik Montgomery Tom Hutchinson udžbenik Ann Ward . ili novo izdanje 2008.Norman Whitney udžbenik 7. Oxford University Press. Oxford University Press.Emma Tralles .

Slavenka Halačev . Mostar.Mostar.Mostar. Tomislav Jelić . 2009.Mostar. udžbenik za predmet Moja okolina u prvom razredu osnovne škole Moje okružje 1.Radmila Lauš udžbenik Alfa.Damir Domišljanović .Mario Vasilj vježbenica radni priručnik Školska naklada. 13 .Mario Vasilj udžbenik Školska naklada. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Damir Domišljanović . Tomislav Jelić . 2009. Mostar. 2007. 2009. radna bilježnica za predmet Priroda i društvo za prvi razred osmogodišnje osnovne škole Moje okružje 1. radni priručnik za predmet Moja okolina u prvom razredu MOJA OKOLINA 1. Ivan De Zan . Školska naklada. Ivan De Zan .Norman Whitney udžbenik Oxford University Press. udžbenik za predmet Priroda i društvo za prvi razred osmogodišnje osnovne škole Škola i dom 1.Radmila Lauš radna bilježnica Alfa.Mario Vasilj Ivan De Zan . Naziv udžbenika Dijete i škola.Radmila Lauš radni materijal Naklada Alfa.Damir Domišljanović .Open doors 3 Ann Ward . 2009. 2007. razred devetogodišnje osnovne škole Škola i dom. radni materijal iz Moje okoline za 1. udžbenik za predmet Moja okolina u prvom razredu osnovne škole Moje okružje 1. Mostar.1995.

udžbenik Školska naklada. Mostar. 2009. Mostar.Mario Vasilj . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Tomislav Jelić . razred osnovne škole Moj mali svijet.devetogodišnje osnovne škole Moja bliža okolina. Mostar. 2009. udžbenik vježbenica radni listovi Znanje. Znanje. Naziv udžbenika Moja bliža okolina. razred osnovne škole Moj mali svijet.Radmila Lauš Ivan De Zan .Mostar. vježbenica iz predmeta Moja okolina za prvi razred devetogodišnje osnovne škole Škola i dom. udžbenik za predmet Moja okolina za 2. 2007. 2.Damir Jelenski -Anđa 14 radna bilježnica Školska naklada.Slavenka Halačev Dijana Salaj-Krašovec . Mostar. radni Autori Mato Živković . .Damir Domišljanović . 2009. 2007.Slavenka Halačev udžbenik Alfa. 2009. udžbenik iz predmeta Moja okolina za prvi razred Mato Živković .vježbenica iz Prirode i društva za 2.Damir Jelenski -Anđa Bebek Dijana Salaj-Krašovec .Mirko Markotić devetogodišnje osnovne škole udžbenik Znanje. 2007. udžbenik za predmet Moja okolina za 2. radna bilježnica za predmet Moja okolina za 2.Mirko Markotić Vrsta izdanja vježbenica Naklada Znanje.Mostar.Mario Vasilj . 2007. Znanje. Mostar. Mostar. razred osnovne škole Moj mali svijet. Ivan De Zan . udžbenik iz Prirode i društva za 2. razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 2.Damir Jelenski -Anđa Bebek Dijana Salaj-Krašovec . razred osnovne škole Moje okružje 2.

Mostar. razred osnovne škole Moja bliža okolina 2. razred osnovne škole Moje okružje 3.Tomislav Jelić Damir Domišljanović .listovi iz Prirode i društva za 2. 3. radna vježbenica za predmet Moja okolina za 3.Ivan Madžar Ivan De Zan . Mostar.Ivo Nejašmić . udžbenik za predmet Moja okolina za 3.Mario Vasilj . vježbenica za predmet Moja okolina za 2.Mirko Markotić udžbenik Znam. 2005. 2009. razred osnovne škole Bebek Mato Živković .Mirko Markotić Vrsta izdanja vježbenica Naklada Znam. 2008. razred osnovne škole Moje okružje 3.Mostar. Autori Mato Živković . razred osnovne škole Naziv udžbenika Moja bliža okolina 2. Alfa. Mostar. razred osnovne škole Dom i zavičaj. razred osnovne škole Dom i zavičaj. udžbenik za predmet Moja okolina za 2.Ivan Madžar udžbenik vježbenica udžbenik Alfa.Mario Vasilj . 2005. 2009. 15 .Mostar. 2008. radna vježbenica Školska naklada. udžbenik za predmet Moja okolina za 3. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Damir Domišljanović . Mostar. vježbenica za predmet Moja okolina za 3.Ivo Nejašmić . Školska naklada.Tomislav Jelić Ivan De Zan .

Mostar. jače. razred osmogodišnjeg obrazovanja učenici ne koriste udžbenike. i 7. jače. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Vladimir Findak . Zagreb. Vladimir Findak priručnik Školska knjiga. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Vladimir Findak . razred devetogodišnjeg obrazovanja učenici ne koriste udžbenike. 1994.Ljerka Ostojić -Mladen Kvesić udžbenik Školska naklada. Nastavnici za realizaciju sadržaja nastavnog programa koriste sljedeću literaturu: Naziv literature Autori Vrsta izdanja Naklada Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi. i 8. a nastavnici za svoj rad u nastavi koriste navedenu literaturu. i 5.Ljerka Ostojić .Mladen Kvesić udžbenik Naklada Školska naklada. udžbenik tjelesne i zdravstvene kulture za prvi i drugi razred osnovne škole TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 1. udžbenik tjelesne i zdravstvene kulture za prvi i drugi razred osnovne škole Brže. 16 3. priručnik za učitelje razredne nastave Napomena: Za 6. jače. Naziv udžbenika Naklada Brže.Mostar. više. 2006. 2006. više. kulture za prvi i drugi razred osnovne škole Napomena: Za 4.Mostar.Naziv udžbenika Brže. razred devetogodišnjeg obrazovanja i 7. više. 2.Mladen Kvesić udžbenik Školska naklada. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja . 2006. udžbenik tjelesne i zdravstvene Vladimir Findak -Ljerka Ostojić .

Školska knjiga.2006.Naziv literature Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi Metodika tjelesne i zdravstvene kulture Kineziološka didaktika Autori Vladimir Findak Vladimir Findak Đorđe Najštete Vrsta izdanja priručnik priručnik priručnik Naklada Školska knjiga. i 2. Univerzitetska knjiga. Marija Ivanović .Krešimir Ledić udžbenik Školska naklada. 1994. razred osnovne škole (udžbenik prati CD 1) Moja mala ideja. udžbenik Znanje. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Ana Stanišić .Jadranka Šimunov Vladimir Jandrašek udžbenik Naklada Školska naklada. Zagreb. 2007. CD 1 i CD 2) Razigrani zvuci 1. Miroslav Husjak . Zagreb. Mostar. i 2. 2007. udžbenik likovne kulture za učenike 1.Jadranka Šimunov udžbenik 17 . UMJETNOST 1. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Ana Stanišić .Gordan Ivančić . udžbenik glazbene kulture za 1. 1997. Marta Trkulin-Horvat .Vesna Čubela . Naziv udžbenika Razigrani zvuci 1. razred osnovne škole (udžbenik prate dva CD-a. 1992. udžbenik glazbene kulture za prvi razred osnovne škole ( udžbenik prati CD 1) Učimo gledati. 2005. Sarajevo.Aldabert Marković Renata Harapin Mehklek .Vesna Čubela .Aida Tavčar udžbenik Profil. udžbenik glazbene kulture za 1. razreda osnovne škole Cin – can 1.Ivana Deveray udžbenik Znanje. razred osnovne škole Glazbena škrinjica 1. 2. udžbenik likovne kulture za 1. Mostar.Mostar.Mostar. Mostar 2004.

udžbenik glazbene kulture za 2.Mostar.Krešimir Ledić udžbenik Školska naklada. 2005.Mostar. 2000.Mostar. Vrsta izdanja udžbenik Naklada Školska naklada.2007. razreda osnovne škole Cin – can 1. 3. Miroslav Huzjak -Krešimir Ledić udžbenik udžbenik likovne kulture za učenike 1. udžbenik glazbene kulture za 1.Aldabert Marković udžbenik Znanje. Mostar.Ana Stanišić -Vladimir Jandrašek udžbenik za drugi razred osnovne Jadranka Šimunov škole Učimo gledati 1 i 2. Školska naklada. razred osnovne škole (udžbenik prati CD 2) Glazbena škrinjica 2. 2007. (udžbenik prate dva CD-a) Vladimir Jandrašek Školska naklada. ili 2008.udžbenik glazbene kulture za prvi razred osnovne škole (udžbenik prati CD1) Razigrani zvuci 2. Marta Trkulin-Horvat . Mostar. Znanje. udžbenik glazbene kulture za 2.2006.Mostar. i 2. udžbenik glazbene kulture Vesna Ćubela . udžbenik likovne kulture za učenike 1. razred osnovne škole (udžbenik prati CD 1) Cin – can 2. 2002. razreda 18 Školska naklada.Vesna Čubela . Ana Stanišić . razred osnovne škole.Mostar.Aida Tavčar udžbenik Profil. udžbenik glazbene kulture za drugi razred osnovne škole (udžbenik prati CD 2) Naziv udžbenika Učimo gledati.Aldabert Marković udžbenik Marta Trkulin-Horvat .Jadranka Šimunov Vladimir Jandrašek Autori Miroslav Husjak . Marija Ivanović . 2006. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Razigrani zvuci 2. . Mostar. i 2. 2007.

razredu osnovne škole Moja glazba 2.razredu osnovne škole Razigrani zvuci 3.osnovne škole Moja mala ideja 2. 2001. 2007. Zagreb. metodički priručnik za glazbenu kulturu u 2. udžbenik glazbene kulture za drugi razred osnovne škole Autori Diana Atanasov-Piljek Vrsta izdanja udžbenik Naklada Alfa. Mostar. Zagreb. Zagreb. udžbenik glazbene kulture u 2. Zagreb. razred osnovne škole Renata Harapin Mehkek -Gordan Ivančić . Ana Stanišić . priručnik glazbene kulture za treći razred osnovne škole Glazbena škrinjica 2. Naziv udžbenika Moja glazba 2. 19 . 2005.Vladimir Jandrašek .Ivana Devernay Cimić udžbenik Znanje.Vesna Ćubela priručnik Školska knjiga.Aida Tavčar udžbenik Profil. Diana Atanasov-Piljek priručnik Alfa. 2007. udžbenik s radnim listićima iz likovne kulture za II. Marija Ivanović . 2007.

udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Naši zavičaji. 2009.Ivan Madžar radna bilježnica Školska naklada.Naziv udžbenika Naši zavičaji. 2009.Radmila Lauš radna bilježnica Alfa. 2007. Tomislav Jelić . 2007. udžbenik prirode i društva za 4. vježbenica za 3. Mostar.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj Ivan De Zan .Mostar. .Mostar. Mostar. radna bilježnica iz prirode i društva za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 4.Mostar. razred devetogodišnje osnovne škole Priroda i društvo. Ivan De Zan .Ivan Madžar udžbenik Školska naklada.Ivo Nejašmić . 2010. razred DRUŠTVO 4.Mario Vasilj . radna bilježnica prirode i društva za 4. Ivan De Zan . razred osnovne škole Priroda i društvo. razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 4.Mario Vasilj .Mostar. Školska naklada. Ivan De Zan .Radmila Lauš udžbenik Naklada Alfa.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj 20 udžbenik vježbenica Školska naklada. 2010. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Tomislav Jelić . udžbenik za 3.Ivo Nejašmić .

Ivo Nejašmić -Mario Vasilj -Ivan Madžar Vrsta izdanja udžbenik Naklada Školska naklada. razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 5. razred osnovne škole Priroda i društvo. Naziv udžbenika Moje okružje 5.Tihomir Zovko Mato Živković Ivan De Zan . radna bilježnica prirode i Tomislav Jelić . radna bilježnica prirode i društva za 5. Ivan De Zan . razred devetogodišnje osnovne škole Priroda i društvo. 2009. Školska naklada. 21 .Mostar.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj -Ivan Madžar Ivan De Zan .Mostar.Radmila Lauš društva za četvrti razred osnovne škole udžbenik Alfa. razred osnovne škole Autori Ivan De Zan .Radmila Lauš razred osnovne škole Moja domovina. Mostar. udžbenik za 4. vježbenica za 4. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Moja domovina. radna bilježnica Alfa. 2007. udžbenik vježbenica Školska naklada.Mostar. 2009. 2008.Mostar.Ivan Madžar . 2008. Mostar.Ivan Madžar . udžbenik prirode i društva za četvrti Tomislav Jelić . udžbenik prirode i društva za 5. 2007.Tihomir Zovko Mato Živković radna bilježnica Školska naklada.osnovne škole 5.

Ivan Madžar radna bilježnica Školska naklada. Ivan De Zan .Mostar. 2009. . razred osnovne škole Priroda i društvo.Naziv udžbenika Naši zavičaji.Mostar. Mostar. udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Naši zavičaji.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj Ivan De Zan .Radmila Lauš udžbenik Naklada Alfa.Mostar. 2007. Mostar. Školska naklada. radna bilježnica iz prirode i društva za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 4. 2009.Mario Vasilj .Radmila Lauš radna bilježnica Alfa. udžbenik prirode i društva za 4.Ivan Madžar udžbenik Školska naklada.Mostar.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj 22 udžbenik vježbenica Školska naklada.Mario Vasilj . razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 4. vježbenica za 3. razred PRIRODA 4. Tomislav Jelić . Ivan De Zan . razred devetogodišnje osnovne škole Priroda i društvo. 2007.Ivo Nejašmić . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Tomislav Jelić . radna bilježnica prirode i društva za 4. udžbenik za 3.Ivo Nejašmić . Ivan De Zan . 2010. 2010.

udžbenik vježbenica Školska naklada. 2009. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Moja domovina. Mostar. 2008. 23 .Radmila Lauš razred osnovne škole Moja domovina. radna bilježnica prirode i Tomislav Jelić .Mostar. razred devetogodišnje osnovne škole Priroda i društvo.osnovne škole 5.Mostar. udžbenik prirode i društva za četvrti Tomislav Jelić . 2007.Tihomir Zovko Mato Živković Ivan De Zan . Školska naklada.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj -Ivan Madžar Vrsta izdanja udžbenik Naklada Školska naklada. udžbenik za 4. 2008. 2009. udžbenik prirode i društva za 5.Ivan Madžar .Ivo Nejašmić -Mario Vasilj -Ivan Madžar Ivan De Zan . Naziv udžbenika Moje okružje 5. razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 5. vježbenica za 4. 2007. razred osnovne škole Priroda i društvo. Ivan De Zan .Mostar. radna bilježnica Alfa. Mostar.Mostar.Ivan Madžar .Radmila Lauš društva za četvrti razred osnovne škole udžbenik Alfa. razred osnovne škole Autori Ivan De Zan . radna bilježnica prirode i društva za 5.Tihomir Zovko Mato Živković radna bilježnica Školska naklada.

prva godina učenja Njemački jezik za 6. 2009. Sarajevo. udžbenik za 6. 7. . drugi strani jezik. 2009. razred osnovne škole. razred devetogodišnje osnovne škole.Tuzla. Zlata Maglajlija udžbenik Bosanska riječ-Dječija knjiga.Gertruda Kostanjšek udžbenik NAM. Mostar. razred devetogodišnje osnovne škole.Mostar. 5.Naziv udžbenika Flink mit Deutsch 1. Vahidin Preljević . prva godina učenja Prima 1. druga godina učenja DRUGI STRANI JEZIK NJEMAČKI JEZIK 6. 2009. udžbenik za 4.Marija Maležič .Jadranka Salopek 24 udžbenik Školska naklada.Jadranka Salopek udžbenik Naklada Školska naklada. razred. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Plamenka Bernardi-Britvec . 2009.Jelka Dežman . drugi strani jezik. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Plamenka Bernardi-Britvec . udžbenik. drugi strani jezik. drugi strani jezik Flink mit Deutsch 2.

razred devetogodišnje osnovne škole. 2010.Marija Maležič . razred drugi Plamenka Bernardi-Britvec .Jadranka Salopek udžbenik strani jezik.udžbenik. 2008.Mostar. drugi strani jezik. četvrta godina učenja Njemački jezik 8. treća godina Zlata Maglajlija udžbenik učenja 8. 2008.6. 2009. Školska naklada. Sarajevo. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Flink mit Deutsch 4. razred. 25 . drugi strani jezik. treća godina učenja Njemački jezik 7. 7.Jelka Dežman Gertruda Kostanjšek udžbenik NAM. Svjetlost. razred devetogodišnje osnovne škole. drugi strani jezik Zlata Maglajlija udžbenik Bosanska riječ-Dječija knjiga. 2009.Jadranka Salopek udžbenik strani jezik. Sarajevo. druga godina učenja Prima 2. drugi Plamenka Bernardi-Britvec . 2010. udžbenik. Tuzla. Sarajevo.Njemački jezik za 7. udžbenik za za 7.Mostar. drugi strani jezik. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Flink mit Deutsch 3. Svjetlost. Dženan Preljević . 7. četvrta godina Zlata Maglajlija udžbenik učenja Naklada Školska naklada.

RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Jadranka Strabić . Školska naklada..Yvonne Vrhovac . Publishing. razred 26 Školska naklada.Željka Horvat udžbenik udžbenik francuskog Vukelja jezika za 8. Publishing. udžbenik francuskog Ivana Batušić . Sarajevo.Mostar.Irena Stopfer Vlado Sučić udžbenik udžbenik 7. c'est formidable 1 Francuski jezik za V. En français. Ivana Batušić . razred HorvatVukelja osnovne škole 8.. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Naklada Školska naklada.Yvonne Vrhovac . 2007. Sarajevo. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA En français.Naziv udžbenika Le français. Školska naklada. 2007.Irena Stopfer Vlado Sučić Jadranka Strabić . s'il vous plaît. razred osnovne škole FRANCUSKI JEZIK 6. 2000.Mostar. 1997. razred osnovne škole Le français. 2000.Mostar. 1997. . s'il vous plaît. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA udžbenik udžbenik 7...Mostar. c'est formidable 2 Francuski jezik za VI.Željka udžbenik jezika za 7.

RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Povijest 6. udžbenik povijesti za peti razred Sanja Cerovski . 1. Školska naklada. 3. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Povijest. Školska naklada. Znanje. udžbenik Ante Birin . udžbenik povijesti za peti razred Sanja Cerovski . udžbenik povijesti za peti razred Ivka Pavičić . 2009. Mostar.Mostar.Mostar.Tihomir Zovko udžbenik osnovne škole Povijest starog vijeka. 2007.Nikola Lovrinović udžbenik osnovne škole Povijest... 2008. Mostar. Alfa.Miroslav Rozić . izdanje . Mostar.Nikola Lovrinović udžbenik osnovne škole Povijest 5. 2006.Tomislav Šarlija udžbenik 27 Naklada Alfa. 2007.osnovne škole POVIJEST 6. udžbenik povijesti za peti Miljenko Miloš udžbenik razred osnovne škole 7.Mostar.Marija Bradvica . 2006. udžbenik za peti Stjepan Bekavac .Miroslav udžbenik razred osnovne škole Rozić Povijest.Franko Mirošević . izdanje Školska naklada.

. 2008. Mostar.Sarajevo.Siniša Kljajić . Mostar.Mostar. razred Leonard Valenta udžbenik osnovne škole Povijest 8. 2006.Miroslav Rozić udžbenik škole 8. udžbenik povijesti za šesti razred osnovne škole Željko Brdal . 1.Božo Goluža . udžbenik za Stjepan Bekavac . udžbenik za Ivan Dukić . 2007. Alfa. 2008. 2006.Andrija Nikić Miljenko Miloš udžbenik udžbenik udžbenik Školska naklada. Mostar.Krešimir Erdelja . Školska naklada.Mario Jareb . . 1. izdanje Znanje. Naziv udžbenika Povijest 7. 2008.Ivica Šarac udžbenik škole Povijest novoga doba.Miroslav Rozić udžbenik osmi razred osnovne škole Povijest 8. Mostar. 2007. udžbenik povijesti za šesti razred osnovne škole Povijest 6.. udžbenik za osmi razred Miljenko Miloš udžbenik osnovne škole 28 7. Mostar. 1. Znanje. udžbenik za osmi razred osnovne Hrvoje Matković .Mostar. 2007. Alfa. izdanje Školska naklada.Margita Madunić . . udžbenik za sedmi razred osnovne Stjepan Bekavac . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Povijest za 8. udžbenik povijesti za šesti razred osnovne škole Povijest 6.Nikola Lovrinović Ivo Makek . Bosanska riječ.povijesti za šesti razred osnovne škole Povijest 6.Andrija Nikić sedmi razred osnovne udžbenik Igor Stojaković škole Povijest 7. izdanje Mostar. 2003. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Naklada Školska naklada.

Snježana Mihalj Alenka Bujan .Mostar. udžbenik za peti razred osnovne škole Moj zemljopis 5.Mirko Markotić udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Naklada Alfa. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Tomislav Jelić . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 29 . 2008. 2005. 7. Znanje. Mostar.Mostar. udžbenik za peti razred osnovne škole Zemljopis.Snježana Mihalj Danijel Orešić . Mostar.Danijel Orešić . udžbenik za šesti razred osnovne škole Zemljopis 6. 2005. Mostar.Ivan Madžar Sanja Faivre . Školska naklada.Jasna Višnić . 2008.Anita Filipčić . 2006. Školska naklada.Ivan Madžar udžbenik udžbenik Alfa.Mirko Brazda .Ivan Madžar Milan Ilić . Školska naklada.Milan Ilić . 2004.Mostar. 7.Naziv udžbenika Geografija 1. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Zoran Klarić .Tomislav Jelić . udžbenik za šesti razred osnovne škole ZEMLJOPIS 6. udžbenik iz zemljopisa za peti razred osnovne škole Geografija 2. udžbenik za peti razred osnovne škole Zemljopis 5.

Mostar.Hasnija Muratović zbirka zadataka Vladimir Paar . Znanje.Madžar udžbenik udžbenik Alfa. Grafex. 2004. Zagreb. 2004.Ivan Crkvenčić .Tomislav Jelić Snježana Mihalj Ivan Dukić . Ministarstvo obrazovanja.Geografija 3. udžbenik za 7.Mirko Markotić udžbenik udžbenik udžbenik Alfa. udžbenik za 8. 8. zbirka zadataka Fizika 7.Mostar. Mostar. Grafex. Zagreb.Mostar. razred osnovne škole Fizika za osnovnu školu Fizika . 2006. 2004. zbirka zadataka Fizika 7. Mostar. 2007. 2007. Školska naklada. 2005. razred osnovne škole Zbirka zadataka iz fizike za 7. udžbenik za sedmi razred osnovne škole Zemljopis za 7.Hasnija Muratović udžbenik Nada Gabela . Školska naklada. kulture i sporta. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Nada Gabela . Školska knjiga. 2008. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Nada Gabela .Hasnija Muratović udžbenik Nada Gabela . Grafex.Sanja Martinko Vladimir Paar .Sanja Martinko 30 udžbenik . 2008.Bruno Kurek . 2007. Mostar. 1997.Sanja Martinko Esad Kulenović . 2004. Zagreb. udžbenik za osmi razred osnovne škole Mirko Brazda . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Tomislav Jelić . Školska knjiga. Mostar. Naziv udžbenika Fizika za osnovnu školu Fizika . Mostar.Hasnija Muratović zbirka zadataka Vladimir Paar . udžbenik za osmi razred osnovne škole Moj zemljopis. 7. razred osnovne škole FIZIKA 7. razred osnovne škole Fizika 8. 2008. Školska knjiga. Mostar.Zoran Klarić . razred osnovne škole Geografija 4 Zemljopis. udžbenik za 7.Safet Kaljanac udžbenik udžbenik zbirka zadataka Naklada Grafex. nauke.Snježana Mihalj Ivan Madžar. Snježana Bakarić Palička Ante Markotić . Sarajevo.

Milan Sikirica Sanja Lukić . Mostar. razred osnovne škole Fizika za osnovnu školu Fizik . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Draginja Mrvoš-Sermek . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Nada Gabela . Grafex.Mostar. 2004. Grafex.Ivica udžbenik Bošnjak .Nikola Čutura udžbenik Marija Bukovac . zbirka zadataka Zbirka zadataka iz fizike za 7. razred osnovne škole Kemija 8 Kemija otkrivanjem 8 Što je sve kemija?. 1997. Mostar.Renata Najman udžbenik . .Dubravka Magdalenić . Školska naklada.Fizika 8. Školska naklada.Ivica Bošnjak udžbenik udžbenik Naklada Alfa. Mostar. nauke.Hasnija Muratović udžbenik Nada Gabela .Sanja Martinko udžbenik Školska knjiga. Mostar. Sarajevo. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Renata Najman . Zagreb.Milan Sikirica Sanja Lukić udžbenik 31 Alfa. 2007.Vinko Oreč Marija Bukovac . 2004.2004. 2004.Mostar.Leo Frkanec . Mostar. Mostar. udžbenik za sedmi razred Što je sve kemija?. 8. 8.2009. kulture i sporta. udžbenik za 8. Školska naklada. Ministarstvo obrazovanja. udžbenik kemije za 7. 2006. Školska naklada.Hasnija Muratović zbirka zadataka Esad Kulenović . KEMIJA 7.Safet Kaljanac zbirka zadataka Naziv udžbenika Kemija 7 Kemija otkrivanjem. 2007. 2009. razred osnovne škole Vladimir Paar .

2009. 2004. 2009. Mostar.Antonela Dragobratović . 2007. Sarajevo. 2008.Mostar.Jozo Rogošić udžbenik Zdravko Dolenc . Školska naklada. Alfa.Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Marijana Bastić .Mostar. razred osnovne škole Naziv udžbenika Priroda 5 Moja priroda 5 Biologija 5 Biologija 7 Moja priroda 6 Biologija 7.Marijana udžbenik Bastić . Alfa. Mostar. Školska naklada.Marijana Toljan udžbenik Manda Pekas 32 Naklada Alfa.Daniela Novoselić . 2008.Daniela Novoselić .Edina Operta .Vinko Pavičić udžbenik Josip Hudek .udžbenik kemije za 8. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Mila Bulić . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Zdravko Furlan .Tomislav Bačić .Manda Pekas Renata Roščak . Tugra. 2006.Helena Valečić .Manda udžbenik Pekas Damir Bendelja . Školska naklada. Mostar.Đurđa Kocijan . razred osnovne škole Priroda 6 BIOLOGIJA 6.Jozo Rogošić udžbenik Mehmed Bašić udžbenik 7. .Jozo Rogošić 7.

Josip Hudek . Mostar. 2003. razred osmogodišnje osnovne škole Cin-can Glazbena škrinjica (udžbenik prate i dva CD-a) Put do glazbe (priručnik s GLAZBENI ODGOJ 4. udžbenik glazbene kulture za 4.Vesna Čubela Jadranka Šimunov udžbenik Naklada Školska naklada.Mato Živković udžbenik Školska naklada. razred devetogodišnje osnovne škole Razigrani zvuci 3.Adalbert Marković Marija Ivanović . Profil.Vladimir Jandrašek . 2001. Alfa. Naziv udžbenika Razigrani zvuci 4.Aida Tavčar Nikša Njirić 33 udžbenik udžbenik udžbenik priručnik Školska naklada.Mostar. 2007.Mostar. udžbenik za 3. Znanje. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Zdravko Furlan .Mostar. Mostar .Edina Operta udžbenik Renata Roščak . .Đurđica Čuljak . Školska naklada. Ana Stanišić . 2004.Žaklin Lukša udžbenik Renata Roščak Vicko Pavičić .Vladimir Jandrašek .Marijana Toljan . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Ana Stanišić .Mostar. Školska naklada.Vesna Čubela Jadranka Šimunov Marta Trkulin-Horvat . 1994. 2007. Zagreb.Helena Valečić 8. 2007. Zagreb.Manda Pekas udžbenik Damir Bendelja . Školska knjiga.Biologija 7 Biologija 8 Biologija 8 Biologija 8 Damir Bendelja .Đurđica Čuljak . 2006. 2009.Mostar.

razreda osnovne škole Učimo gledati 3 i 4.Gordana Ivančić -Ivana Devernay Cimić udžbenik udžbenik udžbenik s radnik listićima Školska naklada. 2006. i 3. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Snježana Špehar . i 4. Zagreb.Gordana Ivančić -Ivana udžbenik 34 Znanje. do 4. Školska naklada. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Diana Foro .Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Snježana Špehar . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Snježana Špehar . udžbenik s radnim listićima iz likovne kulture za III.Alen Matušek . 2008.Alen Matušek udžbenik 7.Krešimir Ledić Dragana Nuić-Vučković Renata Harapin Mehkek . 2004. . 2005.Vesna Ćubela udžbenik 6. 2000. razred osnovne škole Moja velika LIKOVNI ODGOJ 4.metodičkim uputama za nastavu glazbene kulture u 1.Renata Kokotović priručnik Naklada Alfa.Snježana Špehar -Vesna Ćubela udžbenik Školska naklada.Mostar. razredu osnovne škole) Glazbene latice Glazba i ti 1 Glazba i ti 2 Glazba i ti 3 Glazba i ti 4 5. Školska naklada. Renata Harapin Merhkek . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Alen Matušek .Mostar.Mostar. udžbenik likovne kulture za 3. 2004. Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA ideja. Školska naklada.. Školska naklada.Mostar. Miroslav Huzjak . 2006. priručnik iz likovne kulture od 1. 2005. Naziv udžbenika Likovni mozaik. Školska naklada.Vesna Ćubela udžbenik 7. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Petar Kutnjak . 5.Alen Matušek udžbenik 8. Znanje. 2. razred osnovne škole Likovna kultura Moja velika ideja 3. Mostar. 2004.Mostar. 2004.Mostar.

Blanka Petrinec Fulir .Mostar.Gordana Jerabek -Blanka Petrinec udžbenik Fulir .Natalija Stipetić Ćus Ivana Devernay Cimić . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Učimo gledati 5. 2006. razred osnovne škole Likovni sat 7. Zagreb.Gordana Goščec -Violeta Cigić udžbenik 7. udžbenik iz likovne kulture Ivana Devernay Cimić .2008. 2009. Naziv udžbenika Likovni sat 6.Gordana Goščec -Violeta udžbenik za 5. udžbenik iz likovne kulture za 7. udžbenik iz Dražen Jerabek . Znanje. 2008. Znanje. Alfa. Miroslav Huzjak .Gordana Goščec -Violeta Cigić -Ida Mati 35 udžbenik udžbenik udžbenik Školska naklada.Natalija Stipetić Ćus Ivana Devernay Cimić . Zagreb. . 2009. udžbenik iz likovne kulture za 6. 2006. Zagreb. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Učimo gledati 6. 2009. Zagreb. Zagreb. razred osnovne škole Likovna kultura 6. udžbenik iz likovne kulture za 7. razred. Miroslav Huzjak .Saša Živković udžbenik razred osnovne škole Školska naklada Mostar.Saša Živković udžbenik razred osnovne škole Likovni sat 5.Natalija Stipetić Ćus osnovne škole Likovna kultura 5. Znanje.razed osnovne škole Učimo gledati 7. udžbenik iz likovne kulture za 6.Gordana Jerabek -Blanka Petrinec likovne kulture za 5. Školska naklada. udžbenik iz likovne kulture Autori Vrsta izdanja Naklada Alfa. udžbenik iz likovne kulture za 6. Dražen Jerabek . Zagreb. 2006. razred osnovne škole Likovna kultura 7. 2008.razred udžbenik Fulir . razred osnovne škole 6. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Miroslav Huzjak -Saša Živković Dražen Jerabek . osnovne Cigić škole 7.Gordana Jerabek . Alfa. udžbenik iz likovne kulture za 5.Mostar.udžbenik iz likovne kulture Devernay Cimić za 4.

Gordana Jerabek . udžbenik Znanje. udžbenik iz likovne kulture za 8. POVIJEST RELIGIJA 7. Alfa. 2009.Natalija Stipetić Ćus Ivana Devernay Cimić .razred osnovne škole 8. osnovne škole Likovna kultura 8.za 7. razred osnovne škole Likovni sat 8.Mostar. Zagreb. Zagreb. udžbenik iz likovne kulture za 8.Gordana Goščec -Violeta Cigić -Ida Mati udžbenik udžbenik Školska naklada.Blanka Petrinec Fulir . udžbenik iz likovne kulture za 8. 2008. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Za ovaj nastavni predmet nema udžbenika 36 . razred osnovne škole Miroslav Huzjak -Saša Živković Dražen Jerabek . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Učimo gledati 8. razred. 2006.

Sarajevo. udžbenik informatike za 6. Bosanska riječ. razred osnovne škole Informatika 6 Informatika 6 Informatika 6 TEHNIČKI ODGOJ I INFORMATIKA 6. 2005. Školska knjiga. Publishing. Školska knjiga. 2009. Vinkovci. udžbenik informatike za 5. 2005.Sulejman Ljubović Suada Numić 37 udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Naklada Pentium. 2009. razred osnovne škole Klikni mišem! 6. Zagreb. Bosanska riječ. 2004. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Zlatko Bagarić udžbenik Saida Deljac Saida Deljac Lejla Dizdarević Milan Cvijetinović . 2009. Sarajevo. .Sarajevo. Zagreb.Naziv udžbenika Informatika 5 Klikni mišem! 5.

-8. Zagreb. Svjetlost.Slaven Pehar udžbenik 38 .Ines Paleka Dragan Stanojević . udžbenik tehničke kulture za 7. Sarajevo.Mostar. Školska knjiga.Slavko Marenčić udžbenik Ines Paleka . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Gordana Bartolić . razred osnovne škole Informatika 6. Zagreb. razred osnovne škole Tehnička kultura 6 7. Lejla Dizdarević udžbenik Publishing. 2005.-8. razred osnovne škole Čudesni svijet tehnike 7. 2004.Dženana Đonko . razred osnovne škole Klikni mišem! 6. udžbenik tehničke kulture za 6. 1997.Nijaz Brajlović udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik 8. udžbenik za šesti razred devetogodišnje osnovne škole 7.Dragan Stanojević . Školska naklada. 2008. 2009. 2001. 2008. razred osnovne škole Tehnička kultura 5 Osnove tehnike 2 Osnove tehnike 3 Tehnički odgoj za 7.Mostar..Slavko Marenčić .Informatika 6 Klikni mišem! 5. udžbenik informatike za 5. 2004.Mostar. 1997. 2005.Milivoj Jančiev Borko Boranić Milan Cvijetinović . Zagreb. Školska naklada.Slaven Pehar udžbenik Naklada Školska naklada. Naziv udžbenika Čudesni svijet tehnike 6. Gordan Bartolić. Sarajevo. 2006. Školska knjiga.Sead Šabeta udžbenik udžbenik udžbenik Pentium. Školska naklada.udžbenik za 5. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Zlatko Bagarić udžbenik Saida Deljac Saida Deljac Muhamed Sarajlić . Svjetlost. Zagreb. udžbenik informatike za 6.Slaven Pehar Slavko Marenčić -Stjepan Rezić Borko Boranić . Vinkovci. Školska knjiga.Mostar. razred osnovne škole Informatika 5. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Gordan Bartlolić .Želimir Čolić . Sarajevo. 2004.Vladimir Delić . Školska knjiga.

Slavko Marenčić . razred osnovne škole Osnove tehnike 4 Tehnički odgoj za 8. Denfas. udžbenik tehničke kulture za 8.udžbenik Slaven Pehar Gordan Bartolić . Zagreb. Svjetlost. 2008.Ines Paleka . udžbenik tehničke kulture za 7.Nijaz Brajlović Fadil Ibrahimović .Ines Paleka .Sulejman Ljubović . Školska knjiga.Mara Pavlović Zvonko Šimleša . Tuzla.Elvira Šišić udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Školska naklada.Robert Onodi . razred osnovne škole Tehnički odgoj za 8. 39 . razred osnovne škole Čudesni svijet tehnike 8.Čudesni svijet tehnike 7.Slavko Marenčić .Dragan Stanojević Boris Malinar Pavle Valentić .Mostar. pomoć i upute pri realizaciji programa pružit će pedagog/psiholog svake škole. potrebnu literaturu.2003. 2003. ZAJEDNICA UČENIKA I ODGOJ ZA DEMOKRACIJU Za ovaj predmet nema udžbenika.Dragan Stanojević . 1997. Sarajevo. Školska knjiga.Vladimir Delić .Žarko Marković .Vladimir Delić . Zagreb. razred osnovne škole Gordan Bartolić . 2008.

RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Naklada Učimo ljubiti Boga i ljude Rastimo u zahvalnosti Za stolom ljubavi i pomirenja Dr Josip Jakšić . 2003. 2003. Karolina Manda Mićanović Nedjeljko Pintarić Ivica Pažin 40 udžbenik udžbenik udžbenik Glas Koncila.Naziv udžbenika IZBORNA OBVEZATNA NASTAVA VJERONAUK 1. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA .s.Kršćanska sadašnjost. Zagreb-Sarajevo. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 4. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Za ovaj razred nema udžbenika 2. Zagreb-Sarajevo. Zagreb-Sarajevo. Glas Koncila. 2003. 3.

Zagreb-Sarajevo. 41 .Kršćanska sadašnjost.Kršćanska sadašnjost.Kršćanska sadašnjost. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 7. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 7. 2004. 2003. knjigama. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA IZBORNA OBVEZATNA NASTAVA ETIKA I MORAL Za ovaj predmet nema udžbenika te se prema navedenoj tematici može poslužiti slikovnicama. Zagreb-Sarajevo. 2004.Kršćanska sadašnjost. Zagreb-Sarajevo. enciklopedijama i sl.Kršćanska sadašnjost. 2004. Zagreb-Sarajevo. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 8.Ante Pavlović Ružica Razum i autorski tim Ružica Razum i autorski tim Josip Periš i autorski tim Josip Periš i autorski tim udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Zagreb-Sarajevo. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Na putu vjere Ja sam put Pozvani na slobodu Zajedno u ljubavi S Kristom u život Dr Ivica Pažin . 2003. 6.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful