SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

POPIS UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2010/2011.GODINU

OSNOVNA ŠKOLA

Naziv udžbenika Početna knjiguljica 1 Tajna slova, početnica Tajna slova 1

HRVATSKI JEZIK 1. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Vladimir Štanger Velički - Sanja Jakovljević Rogić udžbenik Jadranka Bekava Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa udžbenik početnica za 1. i 2. polugodište Terezija Zokić -Jadranka Bralić - Marija Musa vježbenica za 2. polugodište 2. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA

Naklada Alfa, Mostar, 2009. Školska naklada, Mostar,2007. Školska naklada,Mostar, 2010.

Početna knjiguljica 2 Tajna slova 2 Tajna slova 2 Moj hrvatski 2 Moja početnica, udžbenik za 1. razred osmogodišnje škole Hrvatski jezik 2 Kuća svemoguća, čitanka Moj hrvatski 3, jezični udžbenik Moj hrvatski 3, radna bilježnica Tajna slova 3, čitanka Tajna slova 3, udžbenik

Vladimir Štanger Velički -Sanja Jakovljević Rogić Tereza Bradić Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Lucija Puljak - Marija Zelenika Lucija Puljak - Marija Zelenika

udžbenik udžbenik, početnica udžbenik za 1. i 2. polugodište radna bilježnica 2 i pisanka udžbenik udžbenik

Alfa, Mostar, 2009. Školska naklada, Mostar,2007. Školska naklada, Mostar,2010. Znanje, Mostar, 2004. Znanje, Mostar, 2004. Znanje, Mostar, 2005. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2008. i 2010.

Kata Lučić- Nada Zidar Bogadi – Katica Krešić udžbenik 3. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Diana Zolar - Dijana Dvornik - Frano Petruša udžbenik Snježana Brkić Dunja Pavličević Franić - Vladimira Velički udžbenik Andrea Šušnjar Dunja Pavličević Franić - Vladimira Velički radna bilježnica Andrea Šušnjar Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa 2 udžbenik udžbenik

hrvatskoga jezika Naziv udžbenika Tajna slova 3, radna bilježnica za hrvatski jezik Hrvatska čitanka 2 Autori Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Marija Busa - Marija Puljak Vrsta izdanja radna bilježnica udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik

Školska naklada,Mostar, 2010. Naklada Školska naklada,Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2003. Školska naklada, Mostar,2005. Znanje, Mostar, 2006. Znanje, Mostar, 2004. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2010. Alfa, Mostar, 2008. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2007. Znanje, Mostar, 2008.

Hrvatski jezik 2, udžbenik Kata Lučić - Zidar Bogadi - Katica Krešić za 2. razred Vrtuljak riječi, čitanka iz književnosti za 2. razred Moj hrvatski, udžbenik za 2. razred Kuća igrajuća, čitanka Hrvatski jezik 4, jezični udžbenik Hrvatski jezik 4, radna bilježnica Svijet igre, čitanka Tajna slova 4, čitanka Tajna slova 4, udžbenik hrvatskoga jezika Tajna slova 4, radna bilježnica za hrvatski jezik Hrvatska čitanka 3 Moj hrvatski 3, udžbenik za 3. razred osnovne škole Moj hrvatski 3, vježbenica za 3. razred osnovne škole Carstvo riječi, čitanka za III. razred osnovne škole Dubravka Težak - Marija Zelenika Lucija Puljak - Marija Zelenika

4. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Diana Zalar - Dijana Dvornik - Frano Petruša udžbenik Snježana Brkić Dunja Pavličević Franić - Damir Domišljanović udžbenik Andrea Šušnjar Dunja Pavličević Franić - Damir Domišljanović radna bilježnica Andrea Šušnjar Tamara Turza Bogdan - Slavica Pospiš -Olga Lekić udžbenik Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa udžbenik Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Marija Musa - Marija Buljan Mijo Lončarić - Ante Vladimir Bikić - Marija Musa Mijo Lončarić - Ante Vladimir Bikić - Marija Musa Dubravka Težak - Sanja Polak - Darko Cindrić Marija Zelenika 3 udžbenik radna bilježnica udžbenik udžbenik vježbenica udžbenik

Naziv udžbenika Tajna slova 5, čitanka Tajna slova 5, udžbenik hrvatskoga jezika Tajna slova 5, radna bilježnica za hrvatski jezik Čarolija riječi, vježbenica za 4. razred osnovne škole Čarolija riječi, čitanka Moj hrvatski 4, udžbenik za 4. razred osnovne škole Moj hrvatski 4, vježbenica za 4. razred osnovne škole Moja čitanka 5 Moj hrvatski 5 Moj hrvatski 5 Hrvatska čitanka 5 Hrvatska čitanka 5 Hrvatski jezik 5 Hrvatski jezik 5 Moj hrvatski 5 Moja čitanka 6 Sjetva riječi 6 Hrvatski jezik 6

5. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa udžbenik Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Terezija Zokić - Jadranka Bralić - Marija Musa Dubravka Težak - Sanja Polak - Darko Cindrić Marija Zelenika Dubravka Težak - Sanja Polak - Darko Cindrić Lucija Puljak - Zvonimir Diklić - Marija Zelenika Marija Zelenika udžbenik radna bilježnica vježbenica udžbenik udžbenik vježbenica

Naklada Školska naklada,Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2010. Školska naklada,Mostar, 2006. Znanje, Mostar, 2007. Znanje, Mostar, 2006. Znanje, Mostar, 2006. Alfa, Mostar, 2009. Alfa, Mostar, 2009. Alfa, Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2009. Školska naklada,Mostar, 2004. Alfa, Mostar, 2007. Školska naklada,Mostar, 2008. Školska naklada,Mostar, 2008.

6. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Dubravka Težak - Patricia Marušić - Olga Lekić udžbenik Milena Pranjković udžbenik Milena Pranjković radna bilježnica Zvonimir Diklić - Joža Skok - Katica Krešić udžbenik Ivo Zlatar - Marija Putica udžbenik Stjepko Težak - Marijan Bacan - Marcela Boban Marina Čubrić - Ana Mesić - Milan Paun udžbenik Katica Krešić Stjepko Težak - Marijan Bacan - Marcela Boban Marina Čubrić - Ana Mesić - Milan Paun radna bilježnica Katica Krešić Stjepko Težak - Lada Kanajet - Marija Musa udžbenik 7. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Dubravka Težak - Patricia Marušić - Olga Lekić udžbenik Zvonimir Diklić - Joža Skok udžbenik Stjepko Težak - Marijan Bacan - Marcela Boban udžbenik Marina Čubrić - Ana Mesić - Milan Paun 4

Željko Ivanković udžbenik Joža Skok . Školska naklada.2004. 2008.Marko Tokić udžbenik 7. 2008.Ante Bežen .Marcela Boban . Mostar.Mostar.Mostar. Alfa. Školska naklada.Marija Musa udžbenik Zvonimir Diklić .Mostar. 2009.Ana Mesić . Školska naklada.Biljana Nikolić udžbenik Joža Skok . Školska naklada.Mostar. Mostar.Mostar.Zorica Klinžić .Marcela Boban radna bilježnica Marina Čubrić .2004. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Olga Lekić .Joža Skok . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Olga Lekić . Školska naklada.Mostar.Mostar.Zorica Klinžić . 2009.Marija Musa radna bilježnica 8. Školska naklada.Marijan Bacan Katica Krešić Stjepko Težak . 2008. Školska naklada. 2008.Marijan Bacan Katica Krešić udžbenik udžbenik radna bilježnica Naklada Školska naklada.Zorica Klinžić .2004.Željko Ivanković udžbenik Stjepko Težak . 2008. Alfa. Školska naklada.Biljana Nikolić udžbenik Joža Skok . 2004.Naziv udžbenika Hrvatski jezik 6 Učimo hrvatski jezik 6 Moja čitanka 7 Žetva riječi 7 Hrvatska čitanka 7 Moj hrvatski 7 Moj hrvatski 7 Moja čitanka 8 Hrvatska čitanka 8 Darovi riječi 8.Marijan Bacan . 5 .Zvonimir Diklić Stjepko Težak .Zvonimir Diklić . 2004.Milan Paun Milan Paun . Školska naklada. hrvatska čitanka Moj hrvatski 8 Hrvatski jezik 8 Autori Vrsta izdanja Stjepko Težak . Mostar.Mostar. Mostar.Marija Musa udžbenik Stjepko Težak .

Julija Vejić . 2005.Graciella Prtajin – Sanja Jakovljević Rogić . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Josip Markovac .Lucija Petrović Lucija Petrović .Sandra Binder .Julija Vejić .Sandra Binder .Vinko Zorić radni materijal Dubravko Miklec .Gordana Paić .Naziv udžbenika Matematika 1 Moj sretni broj Nastavni listići iz matematike Matematičke zgodice 1.Lucija Petrović Lucija Petrović . 2007. Publishing. udžbenik s vježbenicom za prvi razred osnovne škole Matematika 1. 2010.Nataša Mesaroš Grgurić Vejić . udžbenik s vježbenicom radna bilježnica Školska naklada. Školska naklada.Željka Manzoni Antun Smajić 6 udžbenik udžbenik Alfa. radni priručnik za prvo polugodište i drugo polugodište Matematičke zgodice.Sanja Jakovljević Rogić .Nataša nastavni listići Mesaroš Grgurić .Željka Manzoni Antun Smajić Lucija Petrović .Vinko Zorić Dubravko Miklec .Graciella Prtajin . 2009.Mostar.Mostar.Nataša radni priručnik Mesaroš Grgurić . Zagreb. Školska naklada.Gordana Paić . Mostar. udžbenik s vježbenicom za prvo polugodište MATEMATIKA 1. Sarajevo.Željka Manzoni Anto Pranjić radni priručnik Naklada Alfa.Lucija Petrović Dubravko Miklec . udžbenik s vježbenicom . Mostar. 2007.2010.Sandra Binder . Mostar.Graciella Prtajin .Sanja Jakovljević Rogić . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Josip Markovac .2010. Mostar. 2. Mostar.2009. radna bilježnica Udžbenik za drugi razred devetogodišnje osnovne škole Moj sretni broj 2 Nove matematičke zgodice. Školska naklada. Školska naklada. Mostar i Školska knjiga. Školska naklada.2010.Gordana Paić .

udžbenik s Lucija Petrović .Bojana Mavar osnovne škole 7 udžbenik s vježbenicom udžbenik s vježbenicom udžbenik .Bojana Mavar Ljiljana Martinić . udžbenik s Lucija Petrović . Školska naklada. 2007.Željka Manzoni vježbenicom za drugo Antun Smajić polugodište udžbenik s vježbenicom Školska naklada.Nataša Mesaroš Grgurić .2010. Školska naklada. 2004.Lucija Puljak . 2009.Gordana Paić . Zagreb.Mostar i Školska knjiga.Gordana Paić . Zagreb. udžbenik s Lucija Petrović . 2004.Graciella Prtajin . Mostar.Lucija Puljak .Lucija Puljak .Mostar.Lucija Puljak . razred osnovne škole Moja matematika.Bojana Mavar Ljiljana Martinić . 2007.Sanja Moj sretni broj 3 Jakovljević Rogić . Mostar i Školska knjiga.Sandra Binder . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA udžbenik udžbenik Udžbenik za treći razred devetogodišnje osnovne Josip Markovac .Vinko Zorić škole Dubravko Miklec . Školska naklada. udžbenik za 2. Znanje. 2004. Mostar.Željka Manzoni vježbenicom za drugo Antun Smajić polugodište Moja matematika.Gordana Paić . Znanje. Alfa. udžbenik 3. Mostar. razred Ljiljana Martinić .Julija Vejić . Zagreb. Publishing. razred osnovne škole Matematika 2 Autori Ljiljana Martinić . 2007. 2004. razred osnovne škole Moja matematika. Mostar.Željka Manzoni vježbenicom za prvo Antun Smajić polugodište Nove matematičke zgodice. Mostar.Bojana Mavar Boško Jagodić Vrsta izdanja udžbenik vježbenica nastavni listići Naklada Znanje.Lucija Petrović Nove matematičke zgodice. 2009. nastavni listići za 1. Znanje. Naziv udžbenika Moja matematika.Nove matematičke zgodice. Sarajevo. vježbenica za 1. udžbenik za I. Mostar i Školska knjiga.

Dubravka Miklec radna bilježnica Graciella Prtajin . vježbenica za 2. nastavni listići za 3.Dubravka Miklec udžbenik Graciella Prtajin . razred osnovne škole Moja matematika. Znanje.Lucija Petrović .Vinko Zorić radna bilježnica Sandra Binder . Znanje.Julija Vejić . 2004.Mostar. Školska naklada. razred Ljiljana Martinić .Lucija Puljak .Julija Vejić .Lucija Puljak . razred osnovne škole Moja matematika.Dubravka Miklec zbirka zadataka Graciella Prtajin . 2007. 2010.Julija Vejić .Julija Vejić . Mostar. Školska naklada.Moja matematika. udžbenik 5.Dubravka Miklec udžbenik Graciella Prtajin . Mostar. Mostar.Lucija Puljak .Nataša Mesaroš Grgurić . nastavni listići za 2. Školska naklada.Bojana Mavar Ljiljana Martinić . 2010. Sarajevo.Nataša Mesaroš Grgurić .Lucija Puljak .Bojana Mavar Ljiljana Martinić .Sanja Jakovljević 8 . Publishing. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Sandra Binder .Mostar.Nataša Mesaroš Grgurić .Bojana Mavar razred osnovne škole Matematika 3 Boško Jagodić vježbenica nastavni listići udžbenik Znanje. 2004.Lucija Petrović .Bojana Mavar Boško Jagodić udžbenik vježbenica nastavni listići Naklada Alfa. razred osnovne škole Matematika Moj sretni broj 5 4. 2010.Bojana Mavar osnovne škole Moja matematika. Naziv udžbenika Matematika 4 Matematika 4 Moj sretni broj 4 Moj sretni broj 4 Moj sretni broj 4 Moja matematika. 2010. vježbenica za 3.Lucija Puljak .Mostar. Znanje.Nataša Mesaroš Grgurić . Ljiljana Martinić . Mostar. Školska naklada.Sanja Jakovljević Rogić Sandra Binder .Lucija Petrović .Lucija Petrović . Mostar. 2004. Alfa. Publishing.Mostar. 2010. Mostar.Sanja Jakovljević Rogić Sandra Binder . 2004.Vinko Zorić udžbenik Josip Markovac . 2009. 2004.Sanja Jakovljević Rogić Ljiljana Martinić . 2010. Sarajevo. udžbenik za 3. Znanje. Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Josip Markovac .

2010. Mostar. Klett.Bojana Mavar udžbenik zbirka zadataka Znanje.Lucija Petrović .2006.Julija Vejić . 2008.Mostar. 2004.Sanja Jakovljević radna bilježnica zbirka zadataka Školska naklada.Mostar. Klett.Dubravka Miklec Graciella Prtajin .Lucija Puljak . udžbenik s vježbenicom za prvo i drugo polugodište četvrtog razreda osnovne škole Vesele matematičke zgode.Nataša Mesaroš Grgurić . 2004. razred devetogodišnje osnovne škole Autori Lucija Petrović .Tuzla. Sarajevo. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Renata Svedrec – Nikol Radović .Mostar.Lucija Petrović .Lucija Puljak .Dubravka Miklec Graciella Prtajin .Mostar.Vlado Cigić Robert Onodi .Mostar. zbirka zadataka za četvrti razred osnovne škole Matematika 5 Matematika 5 Tajni zadatak 005 Matematika za 6. 2008.Moj sretni broj 5 Moj sretni broj 5 Sandra Binder .Edin Galijatović 9 udžbenik . 2010. Školska naklada. Lucija Petrović . Naziv udžbenika Vesele matematičke zgode. Mostar.Sanja Jakovljević Sandra Binder .Željka Manzoni Antun Smajić radni listovi Školska naklada.Julija Vejić .Željka Manzoni Antun Smajić Vrsta izdanja udžbenik s vježbenicom Naklada Školska naklada.Nataša Mesaroš Grgurić . Sarajevo.Gordana Paić . 2006. Bosanska riječ. Ljiljana Martinić . Halida Zvorničanin udžbenik Halida Zvorničanin radna sveska 6. udžbenik za četvrti razred osnovne škole Moja matematika. 2008. 2009. Školska naklada.Tanja Soucie udžbenik Ivana Kokić .Bojana Mavar Ljiljana Martinić . Znanje.Gordana Paić . radni listovi za prvo i drugo polugodište četvrtog razreda osnovne škole Moja matematika.

razred Abdulah Hodžić . 2009. Sarajevo. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Matematika za 8. 2007. Bosanska riječ.Matematika za 6. Tuzla . razred devetogodišnje osnovne škole Šefket Arslanagić . Bosanska riječ. 7. 2007. Bosanska riječ.Sarajevo. Bosanska riječ.Dragoljub udžbenik osnovne škole Milošević Matematika za 8. Tuzla. Bosanska riječ. 2010. 2008.Mostar. Sarajevo. Naziv udžbenika Tajni zadatak 006 Matematika za 7. razred Šefket Arslanagić .Robert Onodi udžbenik sa zbirkom zadataka sa zbirkom zadataka Matematika za 7. Publishing.2007. razred Šefket Arslanagić .Dragoljub Milošević udžbenik Bosanska riječ. razred devetogodišnje osnovne škole Matematika za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole Matematika sa zbirkom zadataka 7. razred Abdulah Hodžić .Dragoljub Milošević udžbenik osnovne škole 8.Tanja Soucie udžbenik Ivana Kokić . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Matematika za 7. Tuzla. 2004. 2001.Sarajevo. Bosanska riječ.Sarajevo. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Renata Svedrec – Nikol Radović . 2010.Arif Zolić .Vlado Cigić Šefket Arlanagić Aleksandra Junuzović Atija Fako udžbenik udžbenik udžbenik sa zbirkom zadataka Naklada Školska naklada.Robert Onodi udžbenik osnovne škole 10 .

Cambridge University Press. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 11 .2000.Elisabeth Kilbey Stella Maidment . NAM. 2005.2009.Lorena Roberts udžbenik Stella Maidment . Longman. 2008.Magdalena Novak udžbenik 4.Lorena Roberts udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Naklada Cambridge University Press. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Gunther Gerngross . Oxford University Press. 2009. 2. Longman.Magdalena Novak pupil's book.Zenica. NAM. Cambridge University Press. 2005. Oxford University Press.2000.2000. Cambridge University Press. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Gunther Gerngross . 2009.Naziv udžbenika Join In – Starter English Adventure1 Happy House Happy Stree Join In 1 English Adventure.Herbert Puchta udžbenik Jožica Nuč .2009.Starter B Happy House 1 Happy Street 1 Join In 2 Reach for the Stars Join In 3 Reach for the Stars 4 ENGLESKI JEZIK 1.Lorena Roberts udžbenik 3. Oxford University Press. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Gunther Gerngross . 2008.Tuzla i VRIJEME. activity book 5.Zenica.2000. Oxford University Press.Herbert Puchta udžbenik Jožica Nuč .Lorena Roberts Stella Maidment .Herbert Puchta udžbenik Christina Bruni udžbenik Stella Maidment .Herbert Puchta Anne Worall . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Gunther Gerngross .Tuzla i VRIJEME.

2000.Ellen udžbenik Montgomery Tom Hutchinson udžbenik Naklada Longman Pearson. Longman Pearson. Sarajevo Publishing. Ann Ward . ili novo izdanje 2008.1995. Oxford University Press. Oxford University Press.Emma Tralles . staro izdanje 2000. Naziv udžbenika Top Mark 1 Project 2 Open doors Top mark 2 Project 3 Open doors Top mark 3 Project 4 Open doors 2 Top mark 4 Project 5 6.Norman Whitney udžbenik 8.Emma Tralles .Norman Whitney udžbenik 7. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Carmen Echevarria . Oxford University Press. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Carmen Echevarria .Mirela Vasić udžbenik udžbenik udžbenik Školska naklada.Norman Whitney udžbenik 7.Marijana Sivrić Tom Hutchinson Zarifa Kazazović .Ellen udžbenik Montgomery Tom Hutchinson udžbenik Ann Ward .Emma Tralles . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Carmen Echevarria .Ellen udžbenik Montgomery Tom Hutchinson udžbenik Ann Ward . Longman Pearson. Oxford University Press. staro izdanje 2000. 2008.1995. 2003. Oxford University Press. 2008. 2008. ili novo izdanje 2008.Emma Tralles . Mostar. Oxford University Press. Oxford University Press. ili novo 2008. Oxford University Press.Maja Mardešić . 2000. Longman Pearson.Ellen udžbenik Montgomery Tom Hutchinson 12 udžbenik .1995. ili novo izdanje 2008. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Carmen Echevarria . staro izdanje 2000.Way to go 2 Project 1 Dip in 5 Višnja Anić . 2000. staro izdanje 2000.

Ivan De Zan .Mostar. 2009. Mostar.Damir Domišljanović .Radmila Lauš radna bilježnica Alfa. udžbenik za predmet Moja okolina u prvom razredu osnovne škole Moje okružje 1. 2007. radni materijal iz Moje okoline za 1. razred devetogodišnje osnovne škole Škola i dom.Radmila Lauš radni materijal Naklada Alfa. Školska naklada.Open doors 3 Ann Ward . radna bilježnica za predmet Priroda i društvo za prvi razred osmogodišnje osnovne škole Moje okružje 1. Ivan De Zan . 2009.Radmila Lauš udžbenik Alfa. 2009. Tomislav Jelić .Slavenka Halačev . 2009. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Damir Domišljanović .Mario Vasilj Ivan De Zan .Mostar. Naziv udžbenika Dijete i škola.Mario Vasilj udžbenik Školska naklada. Tomislav Jelić . radni priručnik za predmet Moja okolina u prvom razredu MOJA OKOLINA 1.Damir Domišljanović . Mostar. 13 . 2007.Mario Vasilj vježbenica radni priručnik Školska naklada. udžbenik za predmet Priroda i društvo za prvi razred osmogodišnje osnovne škole Škola i dom 1.Norman Whitney udžbenik Oxford University Press.1995.Mostar. udžbenik za predmet Moja okolina u prvom razredu osnovne škole Moje okružje 1. Mostar.

Radmila Lauš Ivan De Zan . 2009. 2009. razred osnovne škole Moj mali svijet. radni Autori Mato Živković . udžbenik vježbenica radni listovi Znanje.Mirko Markotić devetogodišnje osnovne škole udžbenik Znanje. 2007. udžbenik Školska naklada.Mirko Markotić Vrsta izdanja vježbenica Naklada Znanje. Mostar. razred osnovne škole Moj mali svijet. udžbenik za predmet Moja okolina za 2. Znanje. 2007. 2009. Ivan De Zan . Mostar. udžbenik za predmet Moja okolina za 2.Mario Vasilj . Mostar.vježbenica iz Prirode i društva za 2. udžbenik iz Prirode i društva za 2. 2009.Slavenka Halačev Dijana Salaj-Krašovec . radna bilježnica za predmet Moja okolina za 2. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Tomislav Jelić .Damir Jelenski -Anđa 14 radna bilježnica Školska naklada. 2007. razred osnovne škole Moj mali svijet.Damir Jelenski -Anđa Bebek Dijana Salaj-Krašovec . razred osnovne škole Moje okružje 2.Slavenka Halačev udžbenik Alfa. razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 2. Mostar.Damir Domišljanović . udžbenik iz predmeta Moja okolina za prvi razred Mato Živković . Znanje. 2. vježbenica iz predmeta Moja okolina za prvi razred devetogodišnje osnovne škole Škola i dom. .devetogodišnje osnovne škole Moja bliža okolina.Damir Jelenski -Anđa Bebek Dijana Salaj-Krašovec .Mostar. Naziv udžbenika Moja bliža okolina. 2007. Mostar.Mostar. Mostar.Mario Vasilj .

Autori Mato Živković .Ivan Madžar Ivan De Zan . vježbenica za predmet Moja okolina za 2.Mostar. Mostar.Ivan Madžar udžbenik vježbenica udžbenik Alfa. Školska naklada.Mirko Markotić Vrsta izdanja vježbenica Naklada Znam. razred osnovne škole Moja bliža okolina 2. udžbenik za predmet Moja okolina za 2.Ivo Nejašmić .listovi iz Prirode i društva za 2. 2005. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Damir Domišljanović .Mirko Markotić udžbenik Znam. 2005. razred osnovne škole Moje okružje 3. razred osnovne škole Moje okružje 3.Mostar. 15 . Alfa. radna vježbenica za predmet Moja okolina za 3. Mostar. razred osnovne škole Naziv udžbenika Moja bliža okolina 2. 2008.Mario Vasilj . udžbenik za predmet Moja okolina za 3. vježbenica za predmet Moja okolina za 3. razred osnovne škole Dom i zavičaj. razred osnovne škole Bebek Mato Živković . radna vježbenica Školska naklada. Mostar. Mostar. razred osnovne škole Dom i zavičaj. 2009.Mario Vasilj .Ivo Nejašmić . 3.Tomislav Jelić Ivan De Zan . udžbenik za predmet Moja okolina za 3.Tomislav Jelić Damir Domišljanović . 2009. 2008.

Mostar.Naziv udžbenika Brže. i 7. jače. priručnik za učitelje razredne nastave Napomena: Za 6. Vladimir Findak priručnik Školska knjiga. jače. udžbenik tjelesne i zdravstvene Vladimir Findak -Ljerka Ostojić .Mladen Kvesić udžbenik Naklada Školska naklada. više. i 8. Nastavnici za realizaciju sadržaja nastavnog programa koriste sljedeću literaturu: Naziv literature Autori Vrsta izdanja Naklada Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Vladimir Findak .Mostar. više. 2. Naziv udžbenika Naklada Brže. više. 2006. i 5. 2006. a nastavnici za svoj rad u nastavi koriste navedenu literaturu.Ljerka Ostojić . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Vladimir Findak . razred osmogodišnjeg obrazovanja učenici ne koriste udžbenike. udžbenik tjelesne i zdravstvene kulture za prvi i drugi razred osnovne škole TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 1. jače. razred devetogodišnjeg obrazovanja učenici ne koriste udžbenike. 2006. razred devetogodišnjeg obrazovanja i 7.Mladen Kvesić udžbenik Školska naklada. 16 3. kulture za prvi i drugi razred osnovne škole Napomena: Za 4. Zagreb.Ljerka Ostojić -Mladen Kvesić udžbenik Školska naklada. udžbenik tjelesne i zdravstvene kulture za prvi i drugi razred osnovne škole Brže.Mostar. 1994. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja .

razred osnovne škole (udžbenik prate dva CD-a. razred osnovne škole (udžbenik prati CD 1) Moja mala ideja.Aldabert Marković Renata Harapin Mehklek .Ivana Deveray udžbenik Znanje.Vesna Čubela . Mostar. Zagreb. 1994. 2007. Mostar 2004. Univerzitetska knjiga.Jadranka Šimunov Vladimir Jandrašek udžbenik Naklada Školska naklada. udžbenik glazbene kulture za 1. Marija Ivanović . udžbenik likovne kulture za 1. Sarajevo. udžbenik glazbene kulture za prvi razred osnovne škole ( udžbenik prati CD 1) Učimo gledati. 1997. 2005. 1992.Krešimir Ledić udžbenik Školska naklada. razreda osnovne škole Cin – can 1. 2. Zagreb. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Ana Stanišić . Mostar. udžbenik likovne kulture za učenike 1. udžbenik glazbene kulture za 1.2006. Naziv udžbenika Razigrani zvuci 1.Naziv literature Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi Metodika tjelesne i zdravstvene kulture Kineziološka didaktika Autori Vladimir Findak Vladimir Findak Đorđe Najštete Vrsta izdanja priručnik priručnik priručnik Naklada Školska knjiga.Mostar.Jadranka Šimunov udžbenik 17 . i 2. Marta Trkulin-Horvat . i 2. Školska knjiga. udžbenik Znanje. 2007.Vesna Čubela .Aida Tavčar udžbenik Profil. CD 1 i CD 2) Razigrani zvuci 1. razred osnovne škole Glazbena škrinjica 1. Miroslav Husjak .Gordan Ivančić . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Ana Stanišić . UMJETNOST 1.Mostar.

Mostar. razred osnovne škole (udžbenik prati CD 1) Cin – can 2.Vesna Čubela .Krešimir Ledić udžbenik Školska naklada. 2002. 3. udžbenik glazbene kulture za 2.Mostar. razred osnovne škole (udžbenik prati CD 2) Glazbena škrinjica 2.Aldabert Marković udžbenik Znanje. udžbenik likovne kulture za učenike 1.Aldabert Marković udžbenik Marta Trkulin-Horvat .udžbenik glazbene kulture za prvi razred osnovne škole (udžbenik prati CD1) Razigrani zvuci 2. 2005.2006. Mostar. ili 2008.Aida Tavčar udžbenik Profil. razred osnovne škole.Mostar.Jadranka Šimunov Vladimir Jandrašek Autori Miroslav Husjak . Mostar.Mostar. (udžbenik prate dva CD-a) Vladimir Jandrašek Školska naklada. . Marija Ivanović . udžbenik glazbene kulture Vesna Ćubela . udžbenik glazbene kulture za 2. i 2. razreda 18 Školska naklada. Znanje.2007. 2000. Marta Trkulin-Horvat . razreda osnovne škole Cin – can 1. udžbenik glazbene kulture za 1. Ana Stanišić . i 2. Vrsta izdanja udžbenik Naklada Školska naklada. Školska naklada. Mostar. 2006. 2007. 2007. udžbenik glazbene kulture za drugi razred osnovne škole (udžbenik prati CD 2) Naziv udžbenika Učimo gledati.Ana Stanišić -Vladimir Jandrašek udžbenik za drugi razred osnovne Jadranka Šimunov škole Učimo gledati 1 i 2.Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Razigrani zvuci 2. Miroslav Huzjak -Krešimir Ledić udžbenik udžbenik likovne kulture za učenike 1.

udžbenik glazbene kulture za drugi razred osnovne škole Autori Diana Atanasov-Piljek Vrsta izdanja udžbenik Naklada Alfa. 2001. 19 . 2007. razredu osnovne škole Moja glazba 2. udžbenik glazbene kulture u 2. Marija Ivanović . 2007. udžbenik s radnim listićima iz likovne kulture za II. Mostar. 2005.Ivana Devernay Cimić udžbenik Znanje. metodički priručnik za glazbenu kulturu u 2.Vesna Ćubela priručnik Školska knjiga. Zagreb. Zagreb.razredu osnovne škole Razigrani zvuci 3. priručnik glazbene kulture za treći razred osnovne škole Glazbena škrinjica 2. Diana Atanasov-Piljek priručnik Alfa. Ana Stanišić . Zagreb.osnovne škole Moja mala ideja 2. 2007.Aida Tavčar udžbenik Profil.Vladimir Jandrašek . Zagreb. Naziv udžbenika Moja glazba 2. razred osnovne škole Renata Harapin Mehkek -Gordan Ivančić .

Ivan Madžar udžbenik Školska naklada. razred osnovne škole Priroda i društvo. 2009. Tomislav Jelić .Radmila Lauš udžbenik Naklada Alfa. . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Tomislav Jelić . radna bilježnica iz prirode i društva za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 4. 2010. 2007. Ivan De Zan . vježbenica za 3.Radmila Lauš radna bilježnica Alfa. Ivan De Zan . Ivan De Zan . udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Naši zavičaji.Naziv udžbenika Naši zavičaji. razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 4.Mostar.Mario Vasilj . 2010. razred devetogodišnje osnovne škole Priroda i društvo.Mostar.Ivo Nejašmić .Mario Vasilj .Ivan Madžar radna bilježnica Školska naklada.Mostar.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj Ivan De Zan . 2009. udžbenik za 3.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj 20 udžbenik vježbenica Školska naklada.Ivo Nejašmić . Školska naklada. udžbenik prirode i društva za 4. 2007. Mostar. radna bilježnica prirode i društva za 4. Mostar. razred DRUŠTVO 4.Mostar.

razred osnovne škole Priroda i društvo. Mostar. Naziv udžbenika Moje okružje 5. razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 5.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj -Ivan Madžar Ivan De Zan . 21 .Tihomir Zovko Mato Živković radna bilježnica Školska naklada.Radmila Lauš razred osnovne škole Moja domovina.Mostar. radna bilježnica prirode i Tomislav Jelić . Mostar. 2007.Mostar. 2009. radna bilježnica prirode i društva za 5. vježbenica za 4.osnovne škole 5. Školska naklada.Radmila Lauš društva za četvrti razred osnovne škole udžbenik Alfa. 2008. udžbenik vježbenica Školska naklada.Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Moja domovina.Tihomir Zovko Mato Živković Ivan De Zan .Ivan Madžar . 2008.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj -Ivan Madžar Vrsta izdanja udžbenik Naklada Školska naklada. razred osnovne škole Autori Ivan De Zan . Ivan De Zan . 2009. razred devetogodišnje osnovne škole Priroda i društvo. udžbenik prirode i društva za 5. radna bilježnica Alfa.Mostar. 2007. udžbenik za 4.Ivan Madžar . udžbenik prirode i društva za četvrti Tomislav Jelić .

Tomislav Jelić .Ivo Nejašmić .Radmila Lauš radna bilježnica Alfa. 2007. 2009. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Tomislav Jelić .Ivo Nejašmić .Mario Vasilj .Ivan Madžar udžbenik Školska naklada. udžbenik prirode i društva za 4.Mostar.Mario Vasilj . 2007. razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 4. Školska naklada. Ivan De Zan .Ivo Nejašmić -Mario Vasilj 22 udžbenik vježbenica Školska naklada. razred osnovne škole Priroda i društvo. radna bilježnica prirode i društva za 4. Ivan De Zan . 2009. 2010.Radmila Lauš udžbenik Naklada Alfa. Ivan De Zan . razred PRIRODA 4. udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Naši zavičaji. Mostar. razred devetogodišnje osnovne škole Priroda i društvo. udžbenik za 3. radna bilježnica iz prirode i društva za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 4.Ivan Madžar radna bilježnica Školska naklada.Mostar. Mostar.Mostar.Mostar. vježbenica za 3.Naziv udžbenika Naši zavičaji. 2010. .Ivo Nejašmić -Mario Vasilj Ivan De Zan .

2007.Mostar. udžbenik za 4.Mostar. radna bilježnica Alfa. razred devetogodišnje osnovne škole Priroda i društvo.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj -Ivan Madžar Ivan De Zan .Radmila Lauš društva za četvrti razred osnovne škole udžbenik Alfa. 23 .Mostar. udžbenik prirode i društva za 5. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Moja domovina.Tihomir Zovko Mato Živković radna bilježnica Školska naklada. udžbenik vježbenica Školska naklada. udžbenik prirode i društva za četvrti Tomislav Jelić . 2009. 2008.Ivo Nejašmić -Mario Vasilj -Ivan Madžar Vrsta izdanja udžbenik Naklada Školska naklada. Naziv udžbenika Moje okružje 5.Mostar. vježbenica za 4.Radmila Lauš razred osnovne škole Moja domovina. razred osnovne škole Autori Ivan De Zan . 2007.Ivan Madžar . razred devetogodišnje osnovne škole Moje okružje 5. Mostar. 2009. radna bilježnica prirode i društva za 5. radna bilježnica prirode i Tomislav Jelić . 2008.Tihomir Zovko Mato Živković Ivan De Zan . Školska naklada.osnovne škole 5. Mostar. razred osnovne škole Priroda i društvo. Ivan De Zan .Ivan Madžar .

7. Sarajevo.Mostar. razred. . 2009. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Plamenka Bernardi-Britvec . 2009. drugi strani jezik. drugi strani jezik.Gertruda Kostanjšek udžbenik NAM. udžbenik. razred devetogodišnje osnovne škole.Jadranka Salopek 24 udžbenik Školska naklada. Vahidin Preljević .Jelka Dežman . razred devetogodišnje osnovne škole. prva godina učenja Njemački jezik za 6.Jadranka Salopek udžbenik Naklada Školska naklada.Tuzla. udžbenik za 6. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Plamenka Bernardi-Britvec . razred osnovne škole. 5.Marija Maležič . drugi strani jezik. Zlata Maglajlija udžbenik Bosanska riječ-Dječija knjiga.Naziv udžbenika Flink mit Deutsch 1. udžbenik za 4. prva godina učenja Prima 1. Mostar. druga godina učenja DRUGI STRANI JEZIK NJEMAČKI JEZIK 6. 2009. drugi strani jezik Flink mit Deutsch 2. 2009.

razred devetogodišnje osnovne škole. razred. Tuzla.udžbenik.Jelka Dežman Gertruda Kostanjšek udžbenik NAM. drugi strani jezik Zlata Maglajlija udžbenik Bosanska riječ-Dječija knjiga. drugi strani jezik.Marija Maležič . 7.Jadranka Salopek udžbenik strani jezik. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Flink mit Deutsch 4. 2009. drugi strani jezik. 2010. razred devetogodišnje osnovne škole. udžbenik za za 7. četvrta godina učenja Njemački jezik 8. Svjetlost. udžbenik. Dženan Preljević .6. Svjetlost. 2010. 2008. Školska naklada. druga godina učenja Prima 2. drugi strani jezik. četvrta godina Zlata Maglajlija udžbenik učenja Naklada Školska naklada. 2008. drugi Plamenka Bernardi-Britvec . 2009.Jadranka Salopek udžbenik strani jezik. Sarajevo.Mostar. 25 . 7.Njemački jezik za 7.Mostar. Sarajevo. treća godina učenja Njemački jezik 7. treća godina Zlata Maglajlija udžbenik učenja 8. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Flink mit Deutsch 3. razred drugi Plamenka Bernardi-Britvec . Sarajevo.

Yvonne Vrhovac . c'est formidable 2 Francuski jezik za VI. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA En français. razred osnovne škole FRANCUSKI JEZIK 6.. Publishing. Sarajevo. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Jadranka Strabić . Sarajevo.Irena Stopfer Vlado Sučić Jadranka Strabić . En français. udžbenik francuskog Ivana Batušić . Školska naklada. razred HorvatVukelja osnovne škole 8. c'est formidable 1 Francuski jezik za V. s'il vous plaît. Publishing. 1997. razred 26 Školska naklada.Yvonne Vrhovac . 2000. Školska naklada. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA udžbenik udžbenik 7.Željka udžbenik jezika za 7.Irena Stopfer Vlado Sučić udžbenik udžbenik 7. 2007.Željka Horvat udžbenik udžbenik francuskog Vukelja jezika za 8.Mostar.. 1997.Mostar. Ivana Batušić .Naziv udžbenika Le français. s'il vous plaît. 2007. razred osnovne škole Le français. ..Mostar. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Naklada Školska naklada..Mostar. 2000.

udžbenik povijesti za peti Miljenko Miloš udžbenik razred osnovne škole 7. 2006. udžbenik povijesti za peti razred Sanja Cerovski .Franko Mirošević ..Miroslav udžbenik razred osnovne škole Rozić Povijest.Nikola Lovrinović udžbenik osnovne škole Povijest. udžbenik povijesti za peti razred Sanja Cerovski .Mostar.Tihomir Zovko udžbenik osnovne škole Povijest starog vijeka. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Povijest 6. Mostar. Mostar. udžbenik za peti Stjepan Bekavac .Marija Bradvica .osnovne škole POVIJEST 6.Miroslav Rozić . 3. 2009.Mostar. izdanje .Nikola Lovrinović udžbenik osnovne škole Povijest 5.Tomislav Šarlija udžbenik 27 Naklada Alfa. Školska naklada.. 2007. 2007. Školska naklada. 1. udžbenik povijesti za peti razred Ivka Pavičić . 2006. Mostar. Alfa. udžbenik Ante Birin . Znanje. izdanje Školska naklada. 2008. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Povijest.Mostar.

Margita Madunić . izdanje Znanje.Siniša Kljajić .Andrija Nikić Miljenko Miloš udžbenik udžbenik udžbenik Školska naklada.Nikola Lovrinović Ivo Makek . Alfa. 1. Mostar. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Naklada Školska naklada.Miroslav Rozić udžbenik osmi razred osnovne škole Povijest 8. razred Leonard Valenta udžbenik osnovne škole Povijest 8. Mostar. udžbenik za Ivan Dukić .Božo Goluža .Miroslav Rozić udžbenik škole 8. 1. udžbenik povijesti za šesti razred osnovne škole Povijest 6.. izdanje Mostar. Naziv udžbenika Povijest 7. 2007. 2008. 2006. Mostar. Mostar. Bosanska riječ.Mario Jareb . udžbenik za sedmi razred osnovne Stjepan Bekavac . .Mostar. 2003. izdanje Školska naklada. udžbenik za Stjepan Bekavac . 2008. . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Povijest za 8.Ivica Šarac udžbenik škole Povijest novoga doba. Alfa. Mostar. Školska naklada. udžbenik povijesti za šesti razred osnovne škole Povijest 6. udžbenik povijesti za šesti razred osnovne škole Željko Brdal . Znanje. udžbenik za osmi razred osnovne Hrvoje Matković . 2008. udžbenik za osmi razred Miljenko Miloš udžbenik osnovne škole 28 7. 2007.Krešimir Erdelja .Sarajevo.povijesti za šesti razred osnovne škole Povijest 6. 1.. 2006.Mostar.Andrija Nikić sedmi razred osnovne udžbenik Igor Stojaković škole Povijest 7. 2007.

RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Tomislav Jelić . udžbenik za peti razred osnovne škole Moj zemljopis 5.Ivan Madžar udžbenik udžbenik Alfa. udžbenik za šesti razred osnovne škole Zemljopis 6. Školska naklada.Mostar. 2005. 7. Znanje.Snježana Mihalj Danijel Orešić . Školska naklada. Mostar. Školska naklada.Ivan Madžar Milan Ilić . udžbenik za peti razred osnovne škole Zemljopis. udžbenik iz zemljopisa za peti razred osnovne škole Geografija 2.Milan Ilić . 2006.Mostar. udžbenik za peti razred osnovne škole Zemljopis 5.Ivan Madžar Sanja Faivre . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 29 . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Zoran Klarić .Tomislav Jelić . 7.Anita Filipčić . 2008. 2008.Mostar.Snježana Mihalj Alenka Bujan .Naziv udžbenika Geografija 1. Mostar.Mirko Brazda .Jasna Višnić . Mostar.Danijel Orešić .Mirko Markotić udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Naklada Alfa. udžbenik za šesti razred osnovne škole ZEMLJOPIS 6. 2004. 2005.

Mostar. razred osnovne škole Zbirka zadataka iz fizike za 7. 2007.Ivan Crkvenčić . Mostar. 2008. 2007. Mostar.Tomislav Jelić Snježana Mihalj Ivan Dukić . nauke. zbirka zadataka Fizika 7. kulture i sporta. 2007. Mostar. 7.Snježana Mihalj Ivan Madžar.Geografija 3.Mostar. Mostar. razred osnovne škole Geografija 4 Zemljopis.Madžar udžbenik udžbenik Alfa. Mostar. razred osnovne škole FIZIKA 7. Školska naklada. Znanje.Bruno Kurek . 2004. Školska naklada. 8. Zagreb. Školska knjiga.Mostar. 2006. 2004.Zoran Klarić . 2008. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Nada Gabela . Zagreb.Safet Kaljanac udžbenik udžbenik zbirka zadataka Naklada Grafex. Sarajevo. Naziv udžbenika Fizika za osnovnu školu Fizika . zbirka zadataka Fizika 7. udžbenik za osmi razred osnovne škole Moj zemljopis.Mirko Markotić udžbenik udžbenik udžbenik Alfa. Grafex.Hasnija Muratović udžbenik Nada Gabela . Grafex. udžbenik za 7. 2008. Školska knjiga. 2004.Sanja Martinko 30 udžbenik . udžbenik za sedmi razred osnovne škole Zemljopis za 7. Školska knjiga.Hasnija Muratović zbirka zadataka Vladimir Paar . razred osnovne škole Fizika za osnovnu školu Fizika . udžbenik za 7. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Nada Gabela . 2005. Mostar. 2004.Sanja Martinko Vladimir Paar . 1997.Sanja Martinko Esad Kulenović . udžbenik za osmi razred osnovne škole Mirko Brazda . Zagreb. razred osnovne škole Fizika 8. Ministarstvo obrazovanja. Grafex.Hasnija Muratović zbirka zadataka Vladimir Paar .Hasnija Muratović udžbenik Nada Gabela . udžbenik za 8. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Tomislav Jelić . Snježana Bakarić Palička Ante Markotić .

Hasnija Muratović zbirka zadataka Esad Kulenović . 2004.Hasnija Muratović udžbenik Nada Gabela . kulture i sporta. udžbenik za sedmi razred Što je sve kemija?. 8.Renata Najman udžbenik . Školska naklada. Školska naklada. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Nada Gabela .Vinko Oreč Marija Bukovac . Školska naklada.Ivica udžbenik Bošnjak . 1997. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Renata Najman .2004. 2007. Mostar. 8.Milan Sikirica Sanja Lukić . Mostar. Grafex. 2006. Mostar. udžbenik za 8.Leo Frkanec .Fizika 8. razred osnovne škole Vladimir Paar . nauke. razred osnovne škole Fizika za osnovnu školu Fizik .2009. 2004.Dubravka Magdalenić .Ivica Bošnjak udžbenik udžbenik Naklada Alfa. Mostar.Mostar. Ministarstvo obrazovanja.Sanja Martinko udžbenik Školska knjiga. razred osnovne škole Kemija 8 Kemija otkrivanjem 8 Što je sve kemija?.Mostar. 2007.Nikola Čutura udžbenik Marija Bukovac . Mostar. Grafex.Milan Sikirica Sanja Lukić udžbenik 31 Alfa. udžbenik kemije za 7. . KEMIJA 7. Školska naklada.Safet Kaljanac zbirka zadataka Naziv udžbenika Kemija 7 Kemija otkrivanjem. Zagreb. Mostar. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Draginja Mrvoš-Sermek . 2004. Sarajevo. 2009. zbirka zadataka Zbirka zadataka iz fizike za 7.

Školska naklada.Jozo Rogošić 7. 2007.Helena Valečić .Đurđa Kocijan . 2006. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Zdravko Furlan .Marijana Toljan udžbenik Manda Pekas 32 Naklada Alfa. 2009.udžbenik kemije za 8. Školska naklada.Daniela Novoselić .Daniela Novoselić . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Marijana Bastić . 2009. 2008. Mostar. . razred osnovne škole Naziv udžbenika Priroda 5 Moja priroda 5 Biologija 5 Biologija 7 Moja priroda 6 Biologija 7. Mostar.Antonela Dragobratović .Mostar. Alfa.Manda udžbenik Pekas Damir Bendelja . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Mila Bulić .Mostar. Alfa.Mostar. Mostar.Vinko Pavičić udžbenik Josip Hudek . razred osnovne škole Priroda 6 BIOLOGIJA 6.Marijana udžbenik Bastić .Manda Pekas Renata Roščak .Jozo Rogošić udžbenik Mehmed Bašić udžbenik 7.Edina Operta .Tomislav Bačić . Školska naklada. 2008. Sarajevo. 2004. Tugra.Jozo Rogošić udžbenik Zdravko Dolenc .

Helena Valečić 8.Adalbert Marković Marija Ivanović . Mostar .Mostar.Žaklin Lukša udžbenik Renata Roščak Vicko Pavičić . Školska knjiga. Zagreb. 2007. udžbenik za 3. 1994.Đurđica Čuljak .Mato Živković udžbenik Školska naklada.Mostar.Mostar.Vladimir Jandrašek . razred devetogodišnje osnovne škole Razigrani zvuci 3.Mostar. Ana Stanišić . .Vesna Čubela Jadranka Šimunov udžbenik Naklada Školska naklada.Josip Hudek .Vesna Čubela Jadranka Šimunov Marta Trkulin-Horvat . Naziv udžbenika Razigrani zvuci 4.Aida Tavčar Nikša Njirić 33 udžbenik udžbenik udžbenik priručnik Školska naklada. Mostar.Manda Pekas udžbenik Damir Bendelja . Profil. udžbenik glazbene kulture za 4. 2004. 2009. Školska naklada.Edina Operta udžbenik Renata Roščak . RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Zdravko Furlan .Đurđica Čuljak . Znanje. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Ana Stanišić . Alfa. Školska naklada. 2003. Zagreb. razred osmogodišnje osnovne škole Cin-can Glazbena škrinjica (udžbenik prate i dva CD-a) Put do glazbe (priručnik s GLAZBENI ODGOJ 4. 2001. 2007.Vladimir Jandrašek . 2006.Mostar.Biologija 7 Biologija 8 Biologija 8 Biologija 8 Damir Bendelja . 2007.Marijana Toljan .

2006. udžbenik s radnim listićima iz likovne kulture za III. Mostar. 2004.Alen Matušek . Školska naklada. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Snježana Špehar . 2008.Mostar. 5. Znanje.Mostar. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Diana Foro . Školska naklada. i 4. priručnik iz likovne kulture od 1. Školska naklada. 2006. Zagreb. Mostar. razredu osnovne škole) Glazbene latice Glazba i ti 1 Glazba i ti 2 Glazba i ti 3 Glazba i ti 4 5. razreda osnovne škole Učimo gledati 3 i 4. razred osnovne škole Moja velika LIKOVNI ODGOJ 4.Alen Matušek udžbenik 7. 2004. 2. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Snježana Špehar .Mostar.Renata Kokotović priručnik Naklada Alfa. 2005. do 4. 2005.Snježana Špehar -Vesna Ćubela udžbenik Školska naklada.Mostar.Alen Matušek udžbenik 8. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Petar Kutnjak . 2004. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Snježana Špehar .Mostar. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Alen Matušek .Krešimir Ledić Dragana Nuić-Vučković Renata Harapin Mehkek . razred osnovne škole Likovna kultura Moja velika ideja 3. 2004..Mostar. Školska naklada.Gordana Ivančić -Ivana Devernay Cimić udžbenik udžbenik udžbenik s radnik listićima Školska naklada. 2000. i 3. Miroslav Huzjak . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA ideja.Gordana Ivančić -Ivana udžbenik 34 Znanje.Mostar.Vesna Ćubela udžbenik 6. Renata Harapin Merhkek . udžbenik likovne kulture za 3.Vesna Ćubela udžbenik 7.metodičkim uputama za nastavu glazbene kulture u 1. Naziv udžbenika Likovni mozaik. . Školska naklada.

udžbenik iz likovne kulture Devernay Cimić za 4. 2009.Natalija Stipetić Ćus osnovne škole Likovna kultura 5. udžbenik iz likovne kulture za 7. razred.2008. Miroslav Huzjak . Znanje. razred osnovne škole Likovna kultura 6.razred udžbenik Fulir . razred osnovne škole Likovni sat 7. Alfa. 2008.razed osnovne škole Učimo gledati 7.Saša Živković udžbenik razred osnovne škole Školska naklada Mostar. 2006. Alfa. udžbenik iz likovne kulture za 6.Natalija Stipetić Ćus Ivana Devernay Cimić . Zagreb. udžbenik iz likovne kulture za 6. udžbenik iz Dražen Jerabek .Gordana Goščec -Violeta Cigić udžbenik 7.Mostar. Naziv udžbenika Likovni sat 6.Gordana Goščec -Violeta Cigić -Ida Mati 35 udžbenik udžbenik udžbenik Školska naklada.Gordana Goščec -Violeta udžbenik za 5. Zagreb. Zagreb. udžbenik iz likovne kulture za 5.Gordana Jerabek -Blanka Petrinec likovne kulture za 5. Dražen Jerabek .Saša Živković udžbenik razred osnovne škole Likovni sat 5. 2006. 2009. 2008.Gordana Jerabek -Blanka Petrinec udžbenik Fulir . udžbenik iz likovne kulture Ivana Devernay Cimić . Zagreb. 2006.Blanka Petrinec Fulir . udžbenik iz likovne kulture za 6. 2009.Mostar. Zagreb. razred osnovne škole Likovna kultura 7. razred osnovne škole 6. Zagreb.Natalija Stipetić Ćus Ivana Devernay Cimić . Znanje. Znanje. Školska naklada. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Miroslav Huzjak -Saša Živković Dražen Jerabek . .Gordana Jerabek . udžbenik iz likovne kulture za 7. udžbenik iz likovne kulture Autori Vrsta izdanja Naklada Alfa. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Učimo gledati 5. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Učimo gledati 6. osnovne Cigić škole 7. Miroslav Huzjak .

udžbenik iz likovne kulture za 8. udžbenik iz likovne kulture za 8. Alfa. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Učimo gledati 8. Zagreb. udžbenik iz likovne kulture za 8.Gordana Goščec -Violeta Cigić -Ida Mati udžbenik udžbenik Školska naklada. POVIJEST RELIGIJA 7.Mostar. 2006. razred osnovne škole Likovni sat 8.Natalija Stipetić Ćus Ivana Devernay Cimić .Blanka Petrinec Fulir .za 7. 2009. osnovne škole Likovna kultura 8. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Za ovaj nastavni predmet nema udžbenika 36 . razred osnovne škole Miroslav Huzjak -Saša Živković Dražen Jerabek . udžbenik Znanje.Gordana Jerabek . razred. 2008.razred osnovne škole 8. Zagreb.

Publishing.Naziv udžbenika Informatika 5 Klikni mišem! 5.Sarajevo. 2004. udžbenik informatike za 5. Školska knjiga. 2009. Bosanska riječ. Vinkovci. Zagreb. Bosanska riječ. Sarajevo. Školska knjiga. . 2005. 2005. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Zlatko Bagarić udžbenik Saida Deljac Saida Deljac Lejla Dizdarević Milan Cvijetinović .Sarajevo. razred osnovne škole Informatika 6 Informatika 6 Informatika 6 TEHNIČKI ODGOJ I INFORMATIKA 6. 2009. Zagreb. udžbenik informatike za 6. 2009.Sulejman Ljubović Suada Numić 37 udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Naklada Pentium. razred osnovne škole Klikni mišem! 6.

Zagreb. 2009.Mostar.Mostar.Mostar.Sead Šabeta udžbenik udžbenik udžbenik Pentium. Zagreb. 2001. Naziv udžbenika Čudesni svijet tehnike 6. Zagreb. razred osnovne škole Informatika 5. Sarajevo. Gordan Bartolić.-8.Vladimir Delić . Zagreb. Svjetlost. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Zlatko Bagarić udžbenik Saida Deljac Saida Deljac Muhamed Sarajlić . Školska knjiga. Školska naklada..Slaven Pehar udžbenik Naklada Školska naklada.udžbenik za 5. razred osnovne škole Klikni mišem! 6. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Gordana Bartolić .Slaven Pehar udžbenik 38 . razred osnovne škole Informatika 6. 1997. razred osnovne škole Tehnička kultura 6 7. Školska knjiga. Sarajevo.-8. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Gordan Bartlolić . 2008.Slavko Marenčić udžbenik Ines Paleka . Školska naklada. 1997. 2004. Vinkovci. Sarajevo.Dženana Đonko . Školska knjiga. 2004. udžbenik tehničke kulture za 7.Želimir Čolić . 2005. udžbenik informatike za 6. 2004. 2005. udžbenik tehničke kulture za 6.Slavko Marenčić . udžbenik informatike za 5. Školska naklada. razred osnovne škole Tehnička kultura 5 Osnove tehnike 2 Osnove tehnike 3 Tehnički odgoj za 7.Slaven Pehar Slavko Marenčić -Stjepan Rezić Borko Boranić . 2008. razred osnovne škole Čudesni svijet tehnike 7.Mostar. Školska knjiga. udžbenik za šesti razred devetogodišnje osnovne škole 7.Milivoj Jančiev Borko Boranić Milan Cvijetinović .Informatika 6 Klikni mišem! 5.Ines Paleka Dragan Stanojević .Nijaz Brajlović udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik 8. 2006. Svjetlost.Dragan Stanojević . Lejla Dizdarević udžbenik Publishing.

udžbenik tehničke kulture za 7. udžbenik tehničke kulture za 8. pomoć i upute pri realizaciji programa pružit će pedagog/psiholog svake škole.Vladimir Delić . Sarajevo. 2008.Mostar. 2003.Slavko Marenčić . razred osnovne škole Gordan Bartolić . 2008. Školska knjiga. Zagreb.Elvira Šišić udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Školska naklada.Ines Paleka .2003.Nijaz Brajlović Fadil Ibrahimović .Dragan Stanojević Boris Malinar Pavle Valentić .Ines Paleka . Zagreb.Čudesni svijet tehnike 7. 39 .Žarko Marković .Dragan Stanojević . potrebnu literaturu. razred osnovne škole Čudesni svijet tehnike 8.Slavko Marenčić .Mara Pavlović Zvonko Šimleša . ZAJEDNICA UČENIKA I ODGOJ ZA DEMOKRACIJU Za ovaj predmet nema udžbenika.Robert Onodi . razred osnovne škole Tehnički odgoj za 8. razred osnovne škole Osnove tehnike 4 Tehnički odgoj za 8. Svjetlost. Denfas.Sulejman Ljubović .Vladimir Delić . 1997. Školska knjiga.udžbenik Slaven Pehar Gordan Bartolić . Tuzla.

Glas Koncila. 2003. Zagreb-Sarajevo. Zagreb-Sarajevo. 3.Kršćanska sadašnjost. Zagreb-Sarajevo. Karolina Manda Mićanović Nedjeljko Pintarić Ivica Pažin 40 udžbenik udžbenik udžbenik Glas Koncila. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Autori Vrsta izdanja Za ovaj razred nema udžbenika 2.s. 2003. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA .Naziv udžbenika IZBORNA OBVEZATNA NASTAVA VJERONAUK 1. 2003. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Naklada Učimo ljubiti Boga i ljude Rastimo u zahvalnosti Za stolom ljubavi i pomirenja Dr Josip Jakšić . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 4.

knjigama. enciklopedijama i sl. 2004. 2004.Kršćanska sadašnjost.Kršćanska sadašnjost. 6. Zagreb-Sarajevo.Kršćanska sadašnjost. Zagreb-Sarajevo. 2003.5. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 7.Ante Pavlović Ružica Razum i autorski tim Ružica Razum i autorski tim Josip Periš i autorski tim Josip Periš i autorski tim udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik udžbenik Zagreb-Sarajevo. 41 . RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Na putu vjere Ja sam put Pozvani na slobodu Zajedno u ljubavi S Kristom u život Dr Ivica Pažin . Zagreb-Sarajevo. 2004.Kršćanska sadašnjost.Kršćanska sadašnjost. 2003. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA IZBORNA OBVEZATNA NASTAVA ETIKA I MORAL Za ovaj predmet nema udžbenika te se prema navedenoj tematici može poslužiti slikovnicama. Zagreb-Sarajevo. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 7. RAZRED OSMOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA 8.