P. 1
Elektrotehnika Les

Elektrotehnika Les

|Views: 227|Likes:
Published by Matej Šarh

More info:

Published by: Matej Šarh on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2015

pdf

text

original

Realni elementi

Martina Leš, Elektrotehnika

1. Realni elementi
Do sedaj obravnavani elementi so bili idealni elementi. Realne elemente lahko predstavimo s pomočjo ustrezne kombinacije idealnih elementov. Na ta način izrazimo njihove lastnosti.

Realni napetostni vir
Realni napetostni vir ima največjo napetost v neobremenjenem stanju. Imenujemo jo napetost praznega teka ali tudi lastna napetost vira Ug (velikokrat najdemo tudi oznako E). Zaradi notranje upornosti vira se zmanjša napetost, ki jo dobimo na sponkah vira, za Un. Napetost na sponkah vira imenujemo sedaj delovna napetost vira:
U = U g -Un

Tok skozi napetostni vir se povečuje, ko se povečuje obremenitev vira. Največji tok skozi napetostni vir dobimo, če sponke vira kratko sklenemo. Tedaj se vsa lastna napetost vira Ug porabi na notranji upornosti vira. To največjo možno vrednost toka skozi napetostni vir imenujemo tok kratkega stika Ik. Nadomestna vezava realnega enosmernega napetostnega vira je zaporedna vezava idealnega napetostnega vira z lastno napetostjo Ug in notranje upornosti vira Rn. Delovna karakteristika takega napetostnega vira je na naslednji sliki. Vidimo, da je realni enosmerni vir napetosti tem bliže idealnemu, čim manjša je njegova notranja upornost Rn, oziroma čim bolj položna je karakteristika.
+
Ug U

U Ug U

Un = I.Rn

Rn

-

I

Ik

I

Slika 1: Nadomestna vezava in delovna karakteristika enosmernega napetostnega vira Realni izmenični vir se razlikuje od enosmernega napetostnega vira po tem, da ima namesto čisto ohmskega upora impedanco Zn, ki je sestavljena iz ohmske upornosti Rn in induktivnosti Ln:
Z n = Rn + jw Ln ,

pri čemer običajno zapišemo kompleksne vrednosti s podčrtajem. Delovna napetost vira je tako:

1

Realni elementi
U = U g - U n = U g - I × Zn .

Martina Leš, Elektrotehnika

Podobno kot impedanco lahko definiramo tudi admitanco kot Y =

1 . Z

Pretvorba realnega napetostnega vira v ekvivalentni tokovni vir
Vsak realni napetostni vir lahko spremenimo v ekvivalentni tokovni vir. To naredimo tako, da ga definiramo kot konstanten vir toka, ki ima vrednost toka kratkega stika Ik realnega napetostnega vira in ima vzporedno vezano notranjo prevodnost Gn.
+
Ug U

+

Ik
Rn

Gn

U

-

-

Slika 2: Pretvorba realnega napetostnega vira v ekvivalenten realni tokovni vir Povezava med veličinami napetostnega vira Ug in Rn z značilnima veličinama ekvivalentnega tokovnega vira Gn in Ik je:
Ik = Ug Rn

in

Gn =

1 Rn

Električno vezje z dvema priključnima sponkama imenujemo dvopol. Če vezje vsebuje tudi vire napetosti ali toka, ga imenujemo aktivni dvopol, sicer pa pasivni dvopol. Vsak pasivni dvopol lahko nadomestimo z nadomestno upornostjo, ki jo imenujemo ohmsko (R) pri enosmernih vezjih in polno Z pri izmeničnih vezjih.

Vsak aktivni dvopol lahko nadomestimo z ekvivalentnim napetostnim ali tokovnim virom. Uporaba pretvorbe realnega napetostnega vira v ekvivalentni tokovni vir
Če imamo zaporedno vezavo dveh enosmernih napetostnih virov z lastnima napetostima Ug1 in Ug2 in notranjima upornostima Rn1 in Rn2., lahko poiščemo en sam nadomestni virz ekvivalentno lastno napetostjo Ug in ekvivalentno notranjo upornostjo Rn.

2

Realni elementi
Ug1 Rn1 Ug2 Rn2

Martina Leš, Elektrotehnika

Ug Rn

U

+

-

U

+

Slika 3: Zaporedna vezava dveh enosmernih realnih napetostnih virov Dobljena lastna napetost zaporedne vezave napetostnih virov je enaka vsoti lastnih napetosti zaporedno vezanih napetostnih virov:
U = U g1 + U g 2

in nadomestna notranja upornost Rn vsoti notranjih upornosti obeh zaporedno vezanih virov
Rn = Rn1 + Rn 2 .

Na naslednji sliki je vzporedna vezavo dveh realnih tokovnih virov z lastnima tokoma Ik1 in Ik2 ter notranjima prevodnostima Gn1 in Gn2.
+
+

Ik1

Gn1

Ik2

Gn2

U

Ik

Gn

U

Slika 4: Vzporedna vezava dveh realnih tokovnih virov

-

Postopek je podoben. V vzporednih vezavah seštejemo toke in prevodnosti, torej velja za nadomestni tokovni vir
I k = I k1 + I k 2

in
Gn = Gn1 + Gn 2 .
PRIMER

Za aktivni dvopol na sliki želimo določiti nadomestni napetostni in tokovni vir: Ug1 = 8 V, in Ug2 = 24 V, Rn1 = 12 W, Rn2 = 4 W in R3 = 5 W.

3

Njihovo delovanje temelji na ločevanju elektrin s pomočjo kemičnih reakcij. Poznamo dve vrsti kemičnih virov električne napetosti: 4 . 4 Za vzporedni veji lahko določimo en sam tokovni vir in dobimo: I k = I k1 + I k 2 = 20 A 3 in Gn = Gn1 + Gn 2 = 1 S 3 Tako dobljeni tokovni generator končno pretvorimo spet nazaj v ekvivaletni napetostni generator Rn = 1 =3Ω Gn in U g = I k × Rn = 20 V Končno lahko določimo še skupno upornost. Elektrotehnika R3 U1 U2 Gn1 Rn1 Rn2 Ik1 Gn2 Ik2 Slika 5: Vezava V vzporednih vejah lahko seštevamo le tokovne vire zato oba napetostna vira pretvorimo v ustrezna ekvivalentna tokovna vira I k1 = U g1 Rn1 = 8V 2 = A.5 A in Gn = 1 = 0 . Gn 2 = 1 S.125S Rn s Čeprav smo razlago in primer omejili na enosmerne primere. 12Ω 3 Gn1 = 1 S 12 in Ik 2 = Ug2 Rn 2 = 6 A . ki je enaka Rns = Rn + R3 = 8 Ω .Realni elementi R3 Martina Leš. samo izvesti moramo zamenjavo realne upornosti in prevodnosti s kompleksnima impedanco in admitanco: Rn ® Zn Gn ® Yn . je ponovno določen preko kratkostičnega toka in prevodnosti: Ik = Ug Rn = 2. Ekvivalentni tokovni vir dobljenega napetostnega vira. vse povedano v celoti velja tudi za vire izmenične napetosti in toka. Elektrokemični viri enosmerne napetosti Kemični viri električne napetosti so pomembni predvsem kot viri enosmerne napetosti.

ki ga imenujemo elektrokemični potencial. Baterije delimo na suhe baterije (cinkove. nastane elektrolitska disociacija: razpad molekul na ione. Voda razrahlja kemične vezi med deli molekule in omogoča njen razpad na ione.. ki je za pozitivno elektrodo izbral baker Cu in za negativno elektrodo cink Zn. Akumulatorje delimo na svinčene in jeklene akumulatorje (odprti in neprodušno zaprti Ni-Fe ali Ni-Cd akumulatorji) Elektroliti in napetostna lestvica kovin Če vodi dodamo bazo. baza: kislina: sol: Ca ( OH ) 2 + H 2 O ® Ca 2+ + 2OH . alkalij-manganove in srebro-oksidove baterije). Uporabljamo tudi alternativne rešitve z uporabo napolnjivih baterij in solarnih naprav. Kovina. sekundarni galvanski členi ali akumulatorji. kislino ali sol. Plemenite kovine imajo pozitivni elektrokemični in neplemenite kovine negativni elektrokemični potencial. sicer pa v kemičnih reakcijah ne sodeluje.+ H 2 O CuSO4 + H 2 O ® Cu 2+ + SO2 . Lestvico elektrokemičnih potencialov kovin imenujemo Voltova napetostna lestvica kovin. kisikove baterije. cinkovkloridove ali mangan-dioksidne celice).).. kjer imamo opravka s pretvorbo električne energije v kemično in iz kemične nazaj v električno energijo. Prvi je sestavil uporaben galvanski člen Volta. saj vsebujejo živo srebro.Realni elementi · · Martina Leš. do katerega pride zaradi izločanja vodika na anodi (pozitivni elektrodi).+ H 2 O 2 H 2SO 4 + H 2 O ® 2H + + SO 4 . V tabeli so po velikostnem redu razvrščene kovine s padajočimi elektrokemičnimi potenciali.MnO2. 5 . Zaradi tega je pomembno odlaganje baterij k posebnim odpadkom in vračanje baterij v proizvodnjo (reciklaža). Elektrotehnika primarni galvanski členi (pretvorba kemične energije v električno) . ki jo postavimo v elektrolit dobi proti elektrolitu pozitivno ali negativno vrednost potenciala. svinec in kadmij ali nikelj in cink. mobilni telefoni) in iskanja alternativnih virov napajanja (električni avto. OH-skupina in kislinski ostanek pa negativni ion ali anion. litijeve baterije (Li . Slabost tega in podobnih galvanskih členov je hiter padec napetosti med obratovanjem. . in alkalne baterije (živosrebrne. Okoli pozitivne elektrode se začno nabirati mehurčki vodika. To so obnovljivi viri električne napetosti. ki s svojo napetostjo nasprotuje napetosti člena in znižuje celotno napetost člena. Li – CrOx in Li – Bi2O3). ti z bakreno elektrodo tvorijo nov člen.+ H 2 O 4 Kovina ali vodik predstavlja pozitivni ion ali kation. salmiakove. Elektrokemični potencial vodika ima vrednost 0. Tak člen z napetostjo 1. V zadnjih letih je razvoj akumulatorjev (akumulatorskih baterij) postal zelo intenziven zaradi velikega števila naprav (npr. manganov-dioksid-cinkove.1 V imenujemo Voltov člen. Z ekološkega stališča so baterije okolju nevarne.baterije. rezultat pa je elektrolit.

07 V -1. Zato pozitivno elektrodo obložimo s snovjo.40 V -0.34 V -2.44 V -0.76 V ü ï ï ï ï ï ï ï ý neplemenite kovine ï ï ï ï ï ï ï ï þ ü ï ï ï ï ý plemenite kovine ï ï ï ï þ 6 . ki ima prosti kisik za spajanje z vodikom v vodo.71 V -2.76 V -1.67 V -2.26 V +0.Realni elementi R A I U Cu H+ SO42Zn Martina Leš.00 V -0. Elektrotehnika H2SO4 +H2O Slika 6: Voltov člen Pojav imenujemo polarizacija in pripadajočo napetost polarizacijska napetost. Tako snov imenujemo depolarizator.38 V +1.85 V +0.80 V +0.74 V +0.14 V -0.25 V -0.35 V 0. Tabela 1: Voltova napetostna lestvica kovin Zlato Platina Živo srebro Srebro Oglje Baker VODIK Svinec Kositer Nikelj Kadmij Železo Krom Cink Mangan Aluminij Magnezij Natrij Kalcij +1.56 V -0.13 V -0.

ki ga izračunamo: I k = = 20 A .pomeni 5-urno praznjenje.5 V 4. Običajno je podana kapaciteta akumulatorja pri 5. za negativno elektrodo cink Zn in za depolarizator rjavi manganovec MnO2. Imenujemo ga tudi cink-ogljikov element. 10 in 20 urnem praznjenju akumulatorja s tokom I 5 .5 V 1. pri kapaciteti 100 Ah in toku 100 Ah praznjenja I 5 = 20 A. da se cinkova posoda. I 20 . 5h 7 . 1.Realni elementi Martina Leš. Zn C Zn2+ NH4+ Cl- MnO2 (depolarizator) Mn2O2+H2O NH4Cl +H2O 2NH4OH+2H2 Slika 7: Reakcije v Leclanchejevem členu: posoda se z obratovalnim časom tanjša (porablja) Za pozitivno elektrodo je uporabil ogljik C. Uporabljamo jih vedno več. Največ uporabljamo svinčev in nikelj-kadmijev akamulator.5 V Zn (posoda) elektrolit C 1. ki deluje kot negativna elektroda. ki je koroziven (kislina: NH4Cl). Elektrotehnika Leclanche je sestavil podoben člen. I10 . Slaba stran teh členov je. ki ga imenujemo Leclanchejev člen.5 V 1. v procesu izrablja in lahko začne puščati elektrolit. ki jo razložimo na naslednji način: C5 = 100 Ah . enostavna izdelava in nizka cena. saj so okolju prijaznejši. Njegove dobre strani so obremenljivost. To so galvanski elementi v katerih je mogoča sprememba električne energije v kemično in nato zopet pretvorba kemične energije nazaj v električno.5 V depolarizator Slika 8: Leclanchejev člen in vezava večih členov v baterijo Akumulatorji Akumulatorji so sekundarni ali obnovljivi galvanski členi.

elektrolit pa je razredčena žveplena kislina: H2SO4 + H2O (z gostoto r = 1. Pri praznjenju akumulatorja.+ H 2 O ) Ko priključimo neformiran akumulator na vir enosmerne napetosti (napetost vira v akumulatorski polnilnici krmilimo).® Pb + H 2SO 4 Negativna elektroda prehaja v čisti svinec. poteka elektrokemični proces v nasprotni smeri: pozitivna elektroda: negativna elektroda: PbO 2 + 2H + + 2e. I Ug U PbSO4 2H+ SO42PbSO4 Pb U PbO2 SO422H+ H2SO4 +H2O H2SO4 +H2O Slika 9: Polnjenje in praznjenje svinčenega akumulatorja Značilno za obe reakciji je. Negativna elektroda: PbSO 4 + 2H + + 2e . ker sicer svinčev sulfat začne kristalizirati in ni več uporaben.8 V. se na obeh elektrodah odvijata naslednja elektro-kemična procesa.Realni elementi Martina Leš.+ 2H 2 O ® PbO 2 + 2H 2SO 4 + 2e- Pozitivna elektroda prehaja v svinčev dioksid. H2SO4 se izloča v elektrolit in elektrina aniona nevtralizira na negativni elektrodi.14×103 kg/m3 ). vodikov ion H+ prejme na negativni elektrodi elektron in se veže na elektrodi z SO4 skupino v žvepleno kislino. Proces formiranja je končan. ki je v 2 disociirani obliki ( H 2SO 4 + H 2 O ® 2H + + SO 4 .® PbSO 4 + 2e 4 Med polnjenjem in praznjenjem akumulatorja se spreminjata gostota elektrolita in napetost na sponkah akumulatorja. žveplena kislina se izloča v elektrolit. Neformiran svinčev akumulator ima obe elektrodi iz svinčevega sulfata PbSO4. Pri praznjenju napetost akumulatorja ne sme pasti pod 1. Pozitivna elektroda: 2 PbSO 4 + SO 4. prav tako pa akumulator ne sme stati prazen. ko sta obe elektrodi le še čisti svinčev dioksid oziroma čisti svinec in se z nadalnjim polnjenjem poteka le še elektroliza vode.® PbO + H 2 O ® PbO + H 2SO 4 ® PbSO 4 + H 2 O Pb + SO 2. Elektrotehnika Svinčev akumulator Prvikratno polnjenje svinčevega akumulatorja imenujemo tudi formiranje akumulatorja. 8 . da se žveplena kislina sprošča v elektrolit in zato koncentracija elektrolita narašča s formiranjem akumulatorja.

Ti so odvisni od različnih vrst akumulatorja. ki se pri praznjenju zopet sprošča. Slika 12: Polnjenje akumulatorja Izkoristek Pri polnjenju se v akumulatorju kopiči elektrina. Količino elektrine. Elektrotehnika Slika 10: Karakteristični krivulji pri polnjenju akumulatorja: napetost in tok Slika 11: Diagrama odvisnosti odvisnosti koncentracije žveplene kisline in temperature akumulatorja pri polnjenju Akumulatorje lahko polnimo na različne načine. Razlikujemo izkoristek amperskih ur ali tokovni izkoristek hAh in izkoristek wattnih ur ali energetski izkoristek hWh: 9 . ki se lahko nakopiči v akumulatorju imenujemo kapaciteto akumulatorja. merimo jo pa v Ah (amperskih urah).Realni elementi Martina Leš.

Iz tega izraza lahko izračunamo specifično upornost r pri podani temperaturi J r = r 0 (1 + a × DJ ) = r 0 é1 + a (J . Če iščemo temperaturno spremembo ohmske upornosti v relativno ozkem temperaturnem območju. Njegova osnovna lastnost je ohmska upornost. Dejanska vrednost ohmske upornosti je definirana z razmerjem napetosti U in toka I na ohmskem uporu. Spreminja se s temperaturo (T). Elektrotehnika in mWh = I E × tE I L × tL WE . Za velike temperaturne spremembe ne zadostuje več linearna temperaturna odvisnost in uporabimo aproksimacijo s polinomom višjega reda oblike: 10 . jo lahko aproksimiramo s premico in izrazimo s temperaturnim količnikom a a= Dr é 1 ù . ki se sme spreminjati glede na spremembo električnih. saj se praznjenje akumulatorja odvija pri nižji napetosti od napetosti polnjenja. Drugi je manjši od prvega.J0 ) ù ë û V tabeli 2 najdemo vrednosti temperaturnega količnika za nekatere prevodne snovi. Čiste kovine imajo navadno pozitivni temperaturni količnik a. mehanskih ali temperaturnih pogojev znotraj predpisane tolerance.J0 ) ù ë û in dalje ohmsko upornost R. r 0 DJ ê o C ú ë û ki je definiran kot relativna sprememba specifične upornosti glede na spremembo temperature J (tudi T). lahko iz znane ohmske upornosti R0 pri izhodiščni temperaturi J0 izračunamo vrednost ohmske upornosti R pri delovni temperaturi J: R = R0 é1 + a (J .Realni elementi m Ah = Martina Leš. Temperaturna odvisnost ohmske upornosti V izrazu za ohmsko upornost R= r ×l [ W] S je temperaturno odvisna specifična (tudi: lastna. Realni ohmski upor Realni ohmski upor je elementarni sestavni del električnega vezja. svojska) upornost r. napetostjo (U) in frekvenco (f). WL kjer pomeni indeks E polnjenje in L praznjenje akumulatorja. r0 je specifična upornost pri temperaturi J0 = 20 oC (včasih je podana tudi za 0 oC). Obe lastnosti sta izraziti pri izmeničnih tokih (višjih frekvencah!). polprevodni materiali in zlitine pa imajo negativni temperaturni količnik. Ohmski upor ima poleg ohmske upornosti še dve lastnosti: induktivnost in kapacitivnost. Ker se presek S in dolžina l v enačbi za ohmsko upornost s temperaturo praktično ne spremenita.

Primer: Oglje ima negativen temperaturni količnik.Realni elementi R = R0 (1 + a × DJ + b × DJ 2 + g × DJ 3 ) . kondenzatorja in tuljave. Pri temperaturah nad 700 0C postane temperaturni količnik oglja pozitiven. zato lahko parazitno induktivnost L vežemo zaporedno z idealnim ohmskim uporom z ohmsko upornostjo R. Realni ohmski upor je mogoče predstaviti z vezavo idealnih elementov: upora. Iz nadomestne vezave vidimo. Če bi bil ohmski upor navit kot žični upor. Elektrotehnika kjer so količniki a. Temperaturni količniki so veljavni samo za področje okrog izbrane temperature in se lahko glede na izbrano temperaturo spreminjajo.00004 -0.004 +0. ki ustvarja magnetno polje. da je zaradi zelo majhne vrednosti parazitne kapacitivnosti C. b in g lahko pozitivni ali negativni. Nadomestno kapacitivnost C zaporedno vezanih medovojnih kapacitivnosti moramo zato vezati vzporedno z zaporedno vezavo R in L. bi med ovoji zaradi potencialne diference med ovoji preko medovojnih kapacitivnosti tekel kapacitivni tok.004 +0. Tabela 2: Temperaturni količniki Snov Volfram Platina Srebro Baker Aluminij Konstatan Oglje a (1/0C) +0. 11 . R L C Slika 13: Nadomestna vezava realnega ohmskega upora Na kazalčnem diagramu so te lastnosti pretirano pokazane (slika 14). Martina Leš.0041 +0. V zaporedni vezavi ohmske upornosti in parazitne induktivnosti pa je vpliv induktivne upornosti pri nizkih frekvencah zanemarljiv in smemo izmenično ohmsko upornost obravnavati kot enosmerno ohmsko upornost. tok preko nje vse do zelo visokih frekvenc praktično zanemarljiv. ki teče preko ohmskega upora je tudi tok. Ker sta to nezaželeni lastnosti ju pogosto označujemo kot parazitno induktivnost in parazitno kapacitivnost. Tok.0036 ±0.0039 +0. S tem je mogoče razložiti uporabo ogljene nitke za žarilno nitko v žarnicah.00045 Frekvenčna odvisnost ohmskega upora Odvisno od konstrukcije ima vsak ohmski upor bolj ali manj izraženi ostali dve lastnosti: induktivnost in kapacitivnost.

Vse dielektrike delimo v dve skupini: polarne in nepolarne. Kako sta izraženi obe parazitni lastnosti je odvisno od izvedbe ohmskega upora. Pri tem igra pomembnejšo vlogo le induktivnost dovodnih žic do kondenzatorja.Realni elementi +j +j Martina Leš. ki skušajo premakniti pozitivne elektrine v smeri polja in negativne elektrine v smeri proti polju. ki jih dobimo v realnem dielektriku (vsi dielektriki razen praznega prostora) zaradi izmenične polarizacije dielektrika. se lahko gibljiva molekula (pri tekočinah) zasuka in razdalja med elektrinama poveča. torej kot dve raznoimenski elektrini v zelo majhni medsebojni razdalji. pri srednjih frekvencah moramo upoštevati parazitno induktivnost in pri višjih frekvencah upoštevamo še parazitno kapacitivnost. ki označuje tisto velikost mejne električne poljske jakosti. Že v poglavju o kondenzatorjih smo omenili dva karakteristična podatka o kondenzatorju: relativno dielektrično konstanto er in električno prebojno trdnost Ep. Realni kondenzator Če priključimo kondenzator na enosmerno napetost U. Polarni dielektriki so tisti. da ima poleg kapacitivnosti kot svoje osnovne lastnosti še v večji ali manjši meri obe ostali lastnosti: induktivnost in ohmsko upornost. se nabije z elektrino Q. Zato moramo pri realnem kondenzatorju v praksi upoštevati le izgube. Pri omrežni frekvenci 50 Hz še vedno obravnavamo upore kot idealne upore. V plinih imamo elektronsko polarizacijo v tekočinah in trdnih snoveh pa orientacijsko polarizacijo. Posledica tega je. Realni kondenzator se od idealnega kondenzatorja razlikuje po tem. ki za svoje vzdrževanje ne porablja energije. Če položimo v električno polje polarni dielektrik. to pri nižjih in srednjih frekvencah brez skrbi zanemarimo. delujejo na elektrine v dielektriku električne sile. 12 . pri negibljivih molekulah trdnih snovi pa se spremeni le razdalja med elektrinama. ki je premo sorazmerna priključeni napetosti in kapacitivnosti kondenzatorja C. pri kateri dielektrik prebije. da se dielektrik polarizira ali električno napne (v njem se zato nakopiči energija električnega polja). Elektrotehnika ZRL j R jwL YRL = 1 ZRL Y U jwC +1 IRL +1 YRL j Slika 14: Kazalčna diagrama polne upornosti in polne prevodnosti Glede na frekvence lahko zapišemo: za nizke frekvence je realni ohmski upor čista ohmska upornost. Polarizacija dielektrika in dielektrične izgube Če postavimo dielektrik v električno polje. v katerih se molekule že v nepolariziranem stanju obnašajo kot električni dipoli. V kondenzatorju se ustvari električno polje.

ki ni več 90o. Tok IC skozi idealni kondenzator s kapacitivnostjo C prehiteva priključeno napetost U za 900. izgubni tok IR pa je v fazi s priključeno napetostjo. ki se na kondenzatorju zaradi izmenične polarizacije porablja in močjo. Majhen faktor izgub pomeni veliko kvaliteto kondenzatorja. tgd Kondenzator ima naslednje karakteristične podatke: kapacitivnost C. zato recipročno vrednost faktorja izgub definiramo kot kvaliteto Q Q= 1 . 13 . ga smemo izraziti s tg d. Tok I v dovodu nadomestnega kondenzatorja oklepa z napetostjo U kot. s katero smemo kondenzator trajno obremeniti. ampak je zmanjšan za izgubni kot d. prebojno trdnost Ep. Poleg teh treh podatkov so pomembni še naslednji podatki: - delovna napetost je tista enosmerna ali efektivna vrednost izmenične napetosti. ki se na kondenzatorju kopiči v energiji električnega polja in se samo preliva. se dielektrik v vsaki polperiodi dvakrat prepolarizira. Ker je izgubni kot d zelo majhen. in faktor izgub tg d. ki je merilo dielektričnih izgub v kondenzatorju. Elektrotehnika r E + - r F + - + Slika 15: Polarni dielektrik v električnem polju Če je električno polje v dielektriku izmenično. ki jo vežemo vzporedno z idealnim kondenzatorjem s kapacitivnostjo C. ki ga imenujemo faktor dielektričnih izgub: tgd = I 1 G P = = R = BC Rw C I C QC +j R IC IR d I j C U +1 Slika 16: Nadomestna vezava in kazalčni diagram realnega kondenzatorja Faktor izgub (tg d) je tudi razmerje med močjo. Ponazorimo jih z ohmsko upornostjo R. Ob tem nastanejo dielektrične izgube.Realni elementi Martina Leš.

. Kapacitivnost lahko zanemarimo pri nizkih frekvencah. Elektrotehnika maksimalna napetost je tista temenska vrednost.0 2. 4 6 1 25 2.6 Tabela 3: Permeabilnost različnih snovi pri 20 °C Snov Aceton (CH3COCH3) Aluminijev oksid (A120. Medtem. 8 5 4. ko pri realnem ohmskem uporu prevlada ohmska upornost.. Permeabilnost 21.5 2. enako kot pri realnem ohmskem uporu.3 80. Tuljavo lahko obravavamo kot zaporedno vezavo idealne ohmske upornosti R in idealne induktivnosti L. I 3 . 14 .3 2. Navitje z velikim številom ovojev in je navito iz bakrene žice in ima nizko upornost. Realna tuljava z nemagnetnim jedrom Tuljava z nemagnetnim jedrom ima povsem enako nadomestno vezavo kot realni ohmski upor. Glede na to delitev dobimo dva povsem različna obratovalna primera in dve različni nadomestni vezavi.3 2. l2 5 ..) Barijev titanat Steklo Glimmer Karton Kabelski papir v olju Zrak Marmor Nitrobenzol Papier (suh) Pleksi steklo Polietilen (PE) Poliprofilen (PP) Polistirol (PS) Politetrafluoretilen (PTFE) Polivinilklorid (PVC) Porcelan Žveplovheksafluorid (SF6) Tantaloksid (TaZ05) Transformatorsko olje Voda (čista) Celuloza Realna tuljava Pri realni tuljavi moramo ločeno obravnavati realno tuljavo z jedrom iz nemagnetne snovi in realno tuljavo z jedrom iz magnetne snovi.5 10 > 1000 5.8 5..Realni elementi - Martina Leš...3 36 2 3. je induktivnost je osnovna lastnost zračne tuljave.3 1. je tisto temperaturno območje v katerem kondenzator še zadovoljivo deluje.0006 8. ki jo kondenzator še vzdrži brez trajne okvare in temperaturno področje dela.

ki jo izoliramo z bombažem. Narejena tuljava se na koncu zalije z voskom ali umetno smolo zaradi impregnacije in mehanske zaščite. Elektrotehnika U j I f +1 Ui Slika 17: Nadomestna vezava in kazalčni diagram realne tuljave z nemagnetnim jedrom Iz nadomestne vezave izhaja. ki ima tako smer. svilo ali lakom. ki ustvarja v tuljavi magnetni pretok F.Realni elementi +j UR UL d R L fm Martina Leš.d. časovno spremenljivi magnetni pretok F v notranjosti železnega jedra ustvari inducirano električno polje. da je tok skozi oba zaporedno vezana elementa isti. Izgubni kot d je majhen in se ne razlikuje veliko od izgubnega faktorja tuljave tg d: tgd = R UR P = = w L U L QL Recipročno vrednost izgubnega faktorja nazivamo kvaliteto Q tuljave Q= 1 . Pri visokih frekvencah uporabimo namesto žice pletenico iz tankih z lakom izoliranih posrebrenih žic. S tem se v precejšnji meri izognemo kožnemu pojavu. moramo posebno pozornost posvetiti čim manjši parazitni kapacitivnosti. tgd Tuljave z nemagnetnim jedrom izdelujejo navadno z navijanjem bakrene žice. l za kratke tuljave pa dobljeni rezultat korigiramo z empirično ugotovljenimi faktorji ali pa določimo induktivnost po empiričnih formulah. Kot d imenujemo izgubni kot. polistirena. je v fazi s padcem napetosti UR na ohmski upornosti navitja. Vrtinčni toki v magnetnih jedrih Če imamo v železnem jedru izmenično magnetno polje. keramike ali prešanega papirja. Tok I. Pri tuljavah. temveč za kot j = 90o . 15 . Za dolge tuljave je induktivnost določena kot L = m0 × N2 ×S [ H] . Nosilci navojev tuljave so izdelani iz bakelita. induktivni padec napetosti UL pa je enak negativni vrednosti inducirane napetosti Ui . Tako priključena napetost realne tuljave ne prehiteva več toka skozi tuljavo za 90o. ki jih nameravamo uporabljati pri višjih frekvencah.

F -dF Slika 18: Nastanek vrtinčnih tokov Izgube. Za visoke frekvence velja drugačna odvisnost za izračun vrtinčnih izgub. V kristalu železa. ki ga imenujemo vektor magnetne polarizacije. 16 . ki jih v železnem jedru dobimo zaradi vrtinčnih tokov. Bm maksimalno magnetno gostoto v železnem jedru in V volumen magnetnega jedra. Vrtinčne toke omejujemo na dva načina: z lameliranjem železnega jedra ali s tako izbiro materiala za magnetna jedra. v katerem so vsi spinski magnetki pod vplivom notranjih sil enako usmerjeni) navzven kompenzirata. Vse konstrukcijske in snovne konstante lahko zajamemo v skupni faktor x.Realni elementi Martina Leš. Padec magnetnega pretoka –dF ima nasprotno smer in silnice inducirane električne poljske jakosti Ei obkrožijo –dF po desnosučnem vijaku. ki jih zaradi karakteristične krožne oblike imenujemo vrtinčne toke. Monokristal železa nemagnetene snovi je navzven nevtralen. Če magnetni material še ni bil namagneten (ali pa je bila njegova magnetna preteklost zbrisana). ki bi jo tok v ovojih tuljave ustvaril v nemagnetnem jedru in doprinosa magnetne snovi same J. imamo šest enako velikih področij kristala. da narašča). Histerezne izgube v železnih jedrih V magnetnih materialih je magnetno polje sestavljeno iz dveh sestavin: iz magnetne gostote B0. požene inducirana napetost toke. Weissovo območje imenujemo v popularni predstavitvi magnetizma elementarni magnetek. Na področju industrijskih frekvenc so vrtinčne izgube podane z naslednjo enačbo Pv = l 2 × w 2 × d 2 × Bm × V = 24 2 = x × f 2 × Bm × V [ W ] pri čemer pomeni l specifično prevodnost magnetne snovi. imenujemo vrtinčne izgube v železnem jedru. ki rotira okoli svoje osi) enako usmerjeni v eno od šest možnih magnetnih osi. se po dve nasprotno usmerjeni Weissovi območji (Weissovo območje je del monokristala železa. Tokovna gostota vrtinčnih tokov raste proti površini železnega jedra. Ker je železno jedro prevodno. ki ima kubično strukturo. ki se ujemajo s stranicami kubične kristalne strukture. Elektrotehnika da oklepa padec magnetnega pretoka –dF po desnosučnem vijaku. ki ima veliko specifično upornost. Tudi lameliranje pri visokih frekvencah ne daje več dovolj dobrih rezultatov in moramo zato uporabljati prašnata in feritna jedra. d debelino lamele magnetnega jedra. skozi katerega se magnetni pretok časovno spreminja (predpostavimo. w in f krožno in navadno frekvenco. v vsakem od teh so vsi spinski magnetki (spinski magnetek je elektron. Na sliki je presek železnega jedra.

Od neke frekvence naprej ne morejo več slediti spremembam polja. da je 1 del prispevek zunanjega polja in 999 delov pa lastni prispevek magnetne snovi. ki je skiciran na sliki. µr = 1000 to pomeni.6 T smemo vzeti potenco n = 2. Iz tega izhajata dva za nas izredno pomembna zaključka: Prevračanje elementarnih magnetkov povzroča dodatne izgube v železnem jedru. ker je površina histerezne zanke enaka histereznim izgubam v enoti prostornine. Skupne izgube v magnetnem jedru želimo čim bolj zmanjšati. ki vplivajo na kristalno strukturo (rezanje. se začno elementarni magnetki prevračati v lego tiste od šestih magnetnih osi. Lastno magnetno polje urejenih elementarnih magnetkov se prišteva zunanjemu magnetnemu polju in ga izredno poveča. V obeh primerih je h snovna konstanta magnetne snovi. ki jih imenujemo histerezne izgube. imenujejo se posledične izgube (teoretiki se še vedno prepirajo zakaj in kolike so).1.. 17 .Realni elementi Martina Leš. Ker se cikel premagnetizacije ponovi v sekundi f-krat v prostornini V. Zato vsi zunanji mehanski posegi. nad to mejno frekvenco se magnetna snov obnaša kot nemagnetna. lahko bistveno spremenijo magnetne lastnosti magnetnih snovi. so odtod histerezne izgube 2 Ph = h × f × Bm × V [ W ] . Ime izhaja od tod. ki je najbližja legi zunanjega polja. V izrazu za relativno permeabilnost n. Elektrotehnika Če začnemo magnetno (do tedaj nemagneteno) snov magnetiti. je njihova velikost v primerjavi s prvima dvema zanemarljiva. prešanje. Elementarni magnetki imajo svojo mehansko vztrajnost. Posamezne izgube določimo po postopku. Skupne izgube v magnetnem jedru določimo z meritvami vsote obojih izgub. T 0 Za magnetne gostote Bm = 1. tako da jo namestimo kot jedro tuljave. valjanje itd. Celotne izgube v železnem jedru bomo razdelili na dva dela: vrtinčnih izgub Pv in histereznih izgub Ph.pr. Lastnosti magnetnih materalov so odvisne od kristalne strukture. V izmeničnem magnetnem polju se morajo elementari magnetki prevračati v ritmu vsiljene frekvence. Skupne izgube v železnem jedru Čeprav imamo v železnem jedru še tretjo vrsto izgub. štancanje. Pri enkratnem premagnetiziranju je energija porabljena za enkratno premagnetizacijo (v času ene periode T): n Wh = ò H × dB = h × Bm [ J ] . Za uporabo pri industrijskih frekvencah zmanjšamo izgube najbolj učinkovito z legiranjem magnetnih jeder.) in tudi vse toplotne obdelave. Združimo jih v enačbo: PFe = Pv + Ph = 2 2 = x f 2 Bm V + h f Bm V [ W ] .

Tisti del magnetnega 18 . dobimo enačbo premice: PFe = k× f +n. v kateri se vse magnetne silnice zaključujejo skozi železno jedro. +j . Pri f = 0 določimo delež histereznih izgub. Elektrotehnika K = tg a a n Pv f Ph f f f Slika 19: Postopek za razdelitev železnih izgub na obe sestavni komponenti Če enačbo za določitev skupnih izgub v magnetnem jedru na obeh straneh delimo s frekvenco f.Ui j I0 d Im I0 IFe RFe -R fgl +1 I L0 F gl. Ui Slika 20: Nadomestna vezava in kazalčni diagram idealizirane tuljave z železnim jedrom Tuljava brez ohmske upornosti ne obstaja.Realni elementi PFe f Martina Leš. del magnetnega pretoka tuljave se vedno sklene preko zraka in tako predstavlja stresani magnetni pretok tuljave Fs. f Krivuljo določimo iz meritev skupnih železnih izgub pri različnih frekvencah in skozi dobljene delovne točke določimo premico. Oboje izgube so tako točno določene Nadomestna vezava za idealizirano tuljavo z železnim jedrom Pod idealizirano tuljavo z železnim jedrom razumemo tuljavo brez ohmske upornosti.

za inducirane napetosti efektivne vrednosti. U RFe = U U2 = . da opustimo obe poenostavitvi RCu = 0 in Ys = 0. Realna tuljava z železnim jedrom Nadomestno vezavo realne tuljave z železnim jedrom dobimo tako. temveč za fazni kot j = 90o . I Fe PFe Tok I0 v dovodu je po vrednosti enak geometrijski vsoti obeh komponent 2 2 I 0 = I Fe + I m . kjer je d izgubni kot železnih izgub. Ta ne zaostaja več za priključeno napetostjo za 90o. ki za magnetnim pretokom zaostaja za 90o in vzpostavlja ravnotežje napetosti idealizirane tuljave U. moramo tako RCu kot stresano induktivnost Ls vezati zaporedno z že znano nadomestno vezavo idealizirane tuljave. ta v tuljavi ustvari inducirano napetost Ui . Taka formulacija tuljave omogoča logično in fizikalno pravilno razširitev na tuljavo brez teh omejitev.d. 2 Pri tem moramo uporabiti za magnetne veličine temenske. Tok IFe skozi nadomestno ohmsko upornost železnih izgub RFe je v fazi z napetostjo U in se z magnetilno komponento Im sešteva v celotni tok idealizirane tuljave I0 . Magnetilna komponenta toka Im ustvarja v tuljavi magnetni pretok Fgl.44 f N × F gl . Tok železnih izgub je mogoče določiti iz izmerjenih izgub v železu I Fe = PFe . Ker teče skozi ohmsko upornost RCu celotni tok I0 in povzroča stresani magnetni pretok prav tako celotni tok I0 . Elektrotehnika pretoka. ki se v celoti sklene po železu imenujemo glavni magnetni pretok Fgl. 19 .Realni elementi Martina Leš. ki ga dobimo zaradi histereznih in vrtinčnih izgub v železnem jedru. inducirano napetost pa določimo kot: Ui = - 2p f N × F gl = -4 .

vpeljemo pojem ekvivalentnih sinusnih veličin. 20 . da prvega ustvarja le magnetilna komponenta toka Im.Realni elementi +j Martina Leš. Ekvivalentni sinusni tok je definiran kot tok. Ker želimo uporabljati kazalčne diagrame. Obe veličini sta močnostno neodvisni ali invariantni. Pri nelinearnih elementih to ne velja več. Pri linearnih elementih so bile relacije preproste: če je bila ena veličina sinusna. Elektrotehnika US UR . je to pomenilo. Razlika je le v tem. Delitev magnetnih materialov Magnetne materiale delimo na magnetne materiale za trajne magnete in na magnetne materiale za spremenljiva magnetna polja.Ui j RCu RFe LS fS U IFe Im fgl +1 L0 fgl Ui Slika 21: Nadomestna vezava in kazalčni diagram za realno tuljavo z železnim jedrom V idealizirani tuljavi je priključeni napetosti držal ravnotežje le induktivni padec napetosti zaradi inducirane napetosti. V realni tuljavi imamo dodatno še dva padca napetosti: padec napetosti na ohmski upornosti RCu navitja in stresani induktivnosti Ls: U = U R + U s + ( -U i ) = I 0 × ( RCu + jw Ls ) + ( -U i ) kjer vrednost Ui določimo in je magnetni pretok F v tuljavi z železnim jedrom vsota sklenjenega magnetnega pretoka po železu Fgl in stresanega magnetnega pretoka Fs . Če priklopimo na tuljavo sinusno obliko napetosti. drugega pa celotni tok I0 . ki povzroča na ohmskem uporu enake joulske izgube kot nesinusni tok. oblika magnetilnega toka ni sinusna in obratno. ki veljajo le za sinusne veličine. da so tudi vse ostale veličine sinusne časovne funkcije. Pri tuljavi z železnim jedrom srečamo prvič nelinearne elemente.

Realni elementi B Martina Leš. ki jo dobimo. da magnetna gostota pade na ničelno vrednost. Elektrotehnika Br Hk H Slika 22: Histerezna zanka za trdomagnetne materiale Materiale za trajne magnete imenujemo tudi magnetno trdi magnetni materiali. ki vztrajajo v novi ravnotežni legi. Imeti morajo histerezno zanko s čim večjo površino. Koercitivna sila Hk je tista velikost magnetne poljske jakosti. Zelo pomemben magnetno mehki material je elektrolitsko železo in razna silicijeva jekla. To dosežemo s pomočjo remanentne ali preostale gostote Br ali zahtevamo veliko koercitivno silo Hk. Tipični trdi magnetni materiali so razna kromvolframova in krom-molibdenova jekla. Magnetno mehki magnetni materiali morajo imeti morajo čim ožjo histerezno zanko in čimvečjo specifično upornost za preprečitev vrtinčnih tokov. če znižamo zunanje magnetenje H na ničelno vrednost. Povzročajo jo tisti elementarni magnetki. 21 . ki imajo srednje vrednosti Br = 1 T in Hk = 5000 A/m. s katero moramo magnetiti v nasprotni smeri. Remanentna gostota Br je tista velikost magnetne gostote.

instalacije hišnih govornih naprav. ki sestavljajo funkcionalno celoto instalacije telekomunikacijskih naprav v zgradbah. kontaktorji. vtičnospojne naprave.. do zapletenih naprav. aparatov in naprav. Električna oprema pri inštalacijah: vodniki. ki posredujejo pretok električne energije od proizvodnih električnih naprav do porabnikov: električnih naprav in aparatov. elementi daljinskega vodenja. naprave za varovanje vodnikov. Naprave Naprava je navadno večji predmet. Glede na okolje ločimo: instalacije v suhih prostorih (stanovanjski in poslovni prostori). za napetosti do 1000V proti zemlji (za instalacije pogoni elektromotorjev ter elektrotoplotnih in elektrokemijskih postrojev). Vrste električnih instalacij Električne instalacije delimo glede na področje uporabe na tri večje skupine: elektroenegretske instalacije nizke napetosti v zgradbah. za napetosti do 250V proti zemlji (predvsem za instalacije razsvetljave in pogoni elektromotorjev). Naprave so mehanski. pri katerih napetost med vodniki ne presega 50V (telefonske. Postroj: več strojev in naprav skupaj. V ožjem pomenu besede so električne instalacije samo napeljave nizke napetosti v odprtih in zaprtih prostorih.). Elektrotehnika Električne inštalacije Definicije Električna inštalacija Električne instalacije (v širšem pomenu besede) so smotrno povezane naprave. opravlja delo (najpreprostejša naprava: vzvod!). Aparati Aparati so priprave za opravljanje nekega določenega dela (električni aparati: npr mešalnik). električni in fizikalni povezovalniki med človekom in okoljem (od najpreprostejših predmetov. elektroenergetske instalacije nizke napetosti v industriji. električni stroji). antenske instalacije.Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš. olajšuje. . ipd. sestavljen iz več sestavnih delov. stikala. ki omogoča.. 22 . kot npr.

. instalacije v posebnih prostorih (obrati. U = 230 V. Vrednosti: npr. vlažni. veleblagovnice. Elektrotehnika instalacije v prostorih s specifičnimi pogoji (športne in koncertne dvorane. ki jih po potrebi usmerimo pred porabnikom. s katero je omrežje (inštalacija) ali oprema označena in na katero se nanašajo nekatere obratovalne karakteristike. Kratki stik Ik nastane zaradi prevodne povezave med dvema vodnikoma pod napetostjo (upornost je odvisna le od upornosti vodnikov).. kjer so prisotne eksplozivne zmesi (proizvodnja in razdeljevanje plinov. ki pa jih bodo v prihodnjem v celoti nadomestili slovenski standardi (SIST). Un = 220. ki je npr..). Slovenski standardi bodo usklajeni z mednarodnimi in evropskimi standardi in so (bodo) nastajali v glavnem s privzemanjem.3 in 0. Tok imenujemo kratkostični tok. Običajno je pod 1 kA.. Standardi in predpisi Pod standardizacijo razumemo po Zakonu o standardizaciji predpisovanje in uporabo standardov. tehničnih normativov.Varovanje pred učinki električnega toka - Martina Leš. Navadno uporabljamo izmenične toke. . Ik = 1000 A in Rk = 0. vroči prostori. 380 V ( V EGS se pripravlja prehod na 230 in 400 V) - kratkostični tok. gledališča. za stanovanja med 0. Pri nas so deloma še vedno JUS standardi. Nazivna napetost je napetost.23 W konična moč napajanja To je največja moč.5. nstalacije v prostorih.enosmerni in izmenični tok (f = 50 Hz) . ki jih določa zakon.. norm kakovosti proizvodov in storitev ter predpisov. nazivna napetost. ki se pojavi v napajalni točki inštalacije in jo določimo na podlagi priključnih moči porabnikov z upoštevanjem faktorja sočasnosti (ne priklopimo vedno vseh naprav hkrati)... pridobivanje in proizvodnja gorljivih tekočin.). Osnovni podatki za električne inštalacije so: vrsta toka in frekvenca. . .). v industriji preseže tudi 60 kA. Pomembnejše so naslednje oznake standardov: standardi evropske skupnosti 23 .

ki jih uporabljamo predvsem pri gradnji nadzemnih vodov izolirane. ki jih lahko razvrstimo v naslednje skupine: vodniki instalacijske cevi pribor za spajanje in pritrditev vodnikov in cevi kabli in pribor za spajanje in priključevanje varovalke in instalacijski odklopniki stikala vtično-spojne naprave razdelilniki merilne naprave za merjenje električne energije. Vodniki pri električnih inštalacijah Vodnike uporabljamo za prenos električne enrgije. Elektrotehnika slovenski standard starejša oznaka slovenksih standardov neregulirano Elektroinstalacijski materiali Pri izvajanju elektroenergetskih in telekomunikacijskih instalacij uporabljamo različne materiale. . Pri izračunih upoštevamo naslednji specifični prevodnosti (oz. Ker so energijske prenosne izgube pri določeni prenosni napetosti odvisne tudi od specifične upornosti uporabljene kovine. 24 .energetski izolirani vodniki in energetski kabli . se za prenosne vodnike iz ekonomskih razlogov uporabljata predvsem baker in aluminij. upornosti R = 1/G): za baker 56 Sm/mm2 za aluminij 35 Sm/mm2.telekomunikacijski izolirani vodniki in telekomunikacijski kabli.Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš. ki jih uporabljamo za električne instalacije in energetske napeljave. Obe vrednosti veljata pri temperaturi 20o C. Ločimo dve vrsti vodnikov: gole.

95. 70. 6. ostale pa samo še kot pramenaste vodnike. 35. 1.5. 150.75. 120. Vodniki do 16 mm2 so masivni ali pramenasti vodniki. 2. 50. 400 in 500 mm2.25. 185. da bi se izognili kožnemu efektu. 1. Slika 23: Vodniki Vodnike označujemo glede na število žic 25 . 10.Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš.5. 240. Elektrotehnika Prerezi vodnikov so normirani. 16. 4. Standardni prerezi vodnikov so: 0. 0. 300. 25.

rdeča svetlo modra zeleno-rumena Neozemljeni zaščitni vodnik Zaščitno-nevtralni vodnik PU zeleno-rumena PEN zeleno-rumena Ozemljitev E brez barve. aluminija). W N L1. V. . predpisani pa so tudi naslednji podatki: izvedba kabla. L3 N črna. modra črna. Za vodnike so standardizirane barve izolacije različnih vodnikov. plašč kabla ali posebni ovoj. zelenorumena Brezšumna ozemljitev TE Vodnike označujemo po standardih.. 26 . ki so na naslednji sliki.Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš. zelenorumena brez barve.. Elektrotehnika Tabela 4: Označevanje vodnikov in sponk Vrsta vodnika Oznaka priključnih sponk Oznaka vodnika Barva izolacije vodnikov Grafični simboli vodniki sponke Sistem napetosti z izmeničnim tokom: faze nevtralni vodnik U. vrsta vodnika (iz bakra. Za označevanje vodnikov po standardih uporabljamo kombinacijo črk in številk. pri čemer uporabljamo oznake. L2. rjava svetlo modra Sistem napetosti z enosmernim tokom: pozitivni vodnik negativni vodnik srednji vodnik Zaščitni vodnik + M PE L+ Lčrna.

v ometu. ki ščitijo vodnike pred mehanskimi poškodbami. Za pravilno lego vodnika in za tesnjenje skrbijo uvodnice. strop. Elektrotehnika Slika 24: Označevanje vodnikov po standardih (DIN) Elektroenergetske instalacije v zgradbah izvajamo podometno. Spajamo v razvodnicah (dozah) s posebnimi sponkami. zaščitne kovinske cevi (oklepne cevi) so mehansko izredno trdne in jih uporabljamo v industriji. luči). Podobno velja tudi za priključevanje aparatov in naprav: najpogosteje uporabimo objemke. v kanalih ali pa kot električni tračni sistem. v votli steni. v litem betonu . ki razbremenijo vodnike pred mehanskimi obremenitvami. nadometno. Uporabljamo dve vrsti instalacijskih cevi: termoplastične cevi: rebraste. ki so izdelane za različne prereze vodnikov in za različne namene (npr. Slika 25: Termoplastične in zaščitne cevi Vodnike spajamo zaradi podaljševanja ali zaradi cepljenja s sponkami. Pri polaganju električnih instalacijskih vodnikov v in na zidove. uporabljamo za zaščito le teh instalacijske cevi. 27 .Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš. tla oziroma na naprave. Spajkanje vodnikov ni dovoljeno. pred škodljivimi vplivi vlage in raznih hlapov ali par v atmosferi. gladke (toge cevi).

f) vrstna sponka Slika 27: Razvodnice Slika 28: Priključevanje v razvodnici Pribor za montažo cevi in pritrdilni material Da bi pravilno in trajno izvedli inštalacijo uporabimo pri montaži cevi: uvodnice in končnike (za zaščito izolacije ob vstopu ali izstopu vodnika v kovinsko cev ali ohišje). e) Wecco sponka. Slika 29: skobe 28 . b) sponke za brezvijačno spajanje. Elektrotehnika c) d) e) f) Slika 26: Različne sponke: a) aparatne sponke. c) lestenčne sponke. skobe (držala za vodnike). d) priključne sponke . spojke in loke (za podaljševanje cevi in za pravilen potek cevi).Varovanje pred učinki električnega toka a) b) Martina Leš.

da se. ki jih sedaj uporabljamo. N. 29 . Glede na izmenične sisteme električnih omrežij. PE). Vtično-spojne naprave morajo biti izdelane tako. L2. Vtičnice za nadometno montažo uporabljamo tam. potem ko so cevi že položene. skupinske antenske naprave ipd. Uporabljamo pretežno tripolne (oz. da je slučajen dotik delov pod napetostjo onemogočen. L2. Vtično-spojne naprave Vtično-spojne naprave uporabljamo za priključevanje prenosnih porabnikov in ločimo dve različni skupini glede na predpise. ozvočenja. L3. Vtičnice in vtikači morajo biti izdelani tako. Vtično-spojne naprave za instalacije v zgradbah Vtičnice so naprave. inštalacije v industriji. Vtičnice za posebne namene uporabljamo pri instalacijah male napetosti in telekomunikacijskih instalacijah. N. PEN). vse pa so projektirane za tokove do 16A. Elektrotehnika Vodnike povlečejo v inštalacijske cevi z jeklenim trakom. ločimo po številu polov naslednje vrste vtično-spojnih naprav: dvopolne (L. kjer izvajamo instalacije nadometno (predvsem v vlažnih in prekomerno prašnih prostorih). L3. V stanovanjskih in poslovnih prostorih uporabljamo vtičnice za telefone. PE) in petpolne (L1. zaščitni kontakt najprej sklene z ustreznim zaščitnim kontaktom vtiča. dvopolne z zaščitnim kontaktom) zaradi porabnikov manjših moči. ki omogočajo priključevanje prenosnih porabnikov na instalacijsko omrežje. štiripolne (L1. ki jih moramo upoštevati: inštalacije v zgradbah. interfone. da jih ne moremo priključevati na vtičnospojne naprave drugih napetosti oz. N. Slika 30: Vtiči: dvopolni in petpolni Slika 31: Natiči Vtičnice so dvo in tripolne za napetosti do 250V in petpolne (tripolne s kontaktoma za nevtralni in zaščitni vodnik) za napetosti 380V. Grajene so tako. ko vtikamo vtič. namembnosti.Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš. tripolne (L. PE).

Danes izdelujejo dvo in tripolne vtiče in petpolne. Nadomestna razsvetljava: se ob izpadu omrežne napetosti preklopi na pomožni elektroenergetski vir in osvetljuje prostore z najmanjšo predpisano osvetljenostjo. Zasilna razsvetljava: je varnostna razsvetljava. Inštalacije v stanovanjskih zgradbah V stanovanjskih zgradbah je določena višina vtičnic (35 cm od tal). Inštalacije v poslovnih prostorih Potrebujemo večje število in drugačno porazdelitev energetskih in telekomunikacijskih vtičnic..) so določeni še drugi normativi: drugačna višina vtičnic v kuhinji. Zgrajeni morata biti nadomestna in zasilna razsvetljava. poslovne in industrijske objekte. tokove. večje stopnje mehanske zaščite ipd. .. Vtično-spojne naprave za industrijo Zaradi težjih obratovalnih pogojev. . do 100 MHz in do 2. tri in petpolne pa za toke 16A. Izdelujemo jih za različne nazivne napetosti.5 kW (35 A). potrebe po višjih tokovih (do 125 A) in obratovalnih napetosti (do 690 V).6 GHz). televizijo in radio. z različnimi izvedbami blokade pri vtikanju ali iztikanju vtiča pod napetostjo. V zadnjem času uporabljamo tudi posebno napajanje za naprimer strežnike (UPS = Uninterruptible Power Supply). kabelske sisteme in informacijske sisteme (računalniške mreže). Priključene moči za stanovanjske objekte so odvisne od velikosti ter opremljenosti stanovanj in znašajo od 3. z različno stopnjo zaščite pred vlago-vodo. višina stikal (105 cm od tal).5 kW (16 A) do 7. Inštalacije telekomunikacijskih naprav Inštalacije telekomunikacijskih naprav razdelimo v grobem po namenu: za telefonijo. ki jo podajamo v kbit/s ali s frekvencami signalov: (do 100 kHz ali 100 kbit/s (govorni signali).. Za posebne prostore (kuhinja. Podoben primer: šolske računalniške učilnice Inštalacije v objektih s specifičnimi pogoji V teh objektih morajo biti svetilke varnostne razsvetljave. ki so velikokrat tudi nadometno izdelani. zaščita pred vlago. drugačnih frekvencah (do 500 Hz). do 1 Mhz ali 1 Mbit/s (ISDN). 30 . Dvopolne izdelujejo za tokove do 10A. kopalnica. se vtično-spojne naprave za industrijo izdelujejo po posebnih predpisih. za obe pa veljajo posebni predpisi o njuni izgradnji (npr. ki se ob izpadu preklopi na akumulatorsko baterijo in kaže najkrajšo pot iz stavbe.. Elektrotehnika Z vtičem povežemo porabnika preko ustreznega vodnika s fiksno instalacijo preko vtičnice. do 16 MHz. Danes jih ločimo tudi glede na hitrost prenosa signalov.Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš. oddaljenost do drugih elektroenergetskih inštalacij). Razdelilne in stikalne naprave za stanovanjske objekte Razlikujemo razdelilne in stikalne naprave za stanovanjske. Velikokrat jih polagamo v posebne kanale.

5 mm 3P 1. ki so namenjeni gospodarneši porazdelitvi električne energije v objektih (npr. Le-ti napajajo skupine porabnikov v posameznih delih objekta. kar vpliva na izvedbo priključka notranje napeljave.5 mm2 / ic F 16 mm 3P 2. Kabelski priključek je običajno priključek na podzemno kabelsko omrežje. ki so montirani na skupno ploščo. po potrebi s števcem električne energije in drugimi aparati. za električne pogone). ki so meja med distribucijskim omrežjem in porabniki.5 mm2 / ic F 23 mm 2P4+P2.5 mm2 / ic F 13.5 mm2 / ic F 16 mm 3P 2. pri katerih se priključek navadno izvaja kot prostovodni priključek.5 mm2 / ic F 16 mm FID 20 A 16 A 16 A 16 A 10 A 10 A 10 A 10 A 220 V 50 Hz 16 A Slika 32: Enopolna shema stanovanjskega razdelilnika 31 .5 mm2 / ic F 16 mm 3P 2. Poznamo glavne razdelilnike. v kateri delimo glavni napajalni vod na posamezne glavne tokokroge oziroma glavni tokokrog na tokokroge posameznih porabnikov. Elektrotehnika Priključek na zunanje omrežje Zunanje omrežje je lahko prostovodno ali kabelsko. Te razdelitve naredimo predvsem glede na dovoljene padce napetosti.Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš. Vsak tokokrog je na začetku varovan z varovalko ali instalacijskim odklopnikom (pri trifaznih tokokrogih lahko z zaščitnim stikalom).5 mm2 / ic F 16 mm 3P 1. za razsvetljavo. in podrazdelilnike.5 mm2 / ic F 13. ki se napajajo iz nadzemnih vodov. Razdelilniki Glavni napajalni vod dovaja pri vseh instalacijah električno energijo do določenega mesta. Ločimo: kabelski priključek prostovodni priključek. in kabelski priključki.5 mm2 / ic F 16 mm 3P 2. dovod štedilnik (kuhinja) pomivalni stroj (kuhinja) pralni stroj (kopalnica) infra pečka (kopalnica) razsvetljava (dnevna soba. spalnica) razsvetljava (kopalnica) razsvetljava (drugod) vtičnice vtičnice 2P6+P2. imenujemo razdelilnike. kjer se potem razveja na posamezne glavne tokokroge. Poleg varovalk sta v omarici še števec električne energije in stikalna ura.5 mm 3P 2. izjemo tvorijo samonosilni kabli.5 mm2 / ic F 16 mm 3P 2. Napravo.

Enofazni porabniki so najpogosteje ohmska bremena. glavnega priključka objekta) 8% za električne instalacije ostalih porabnikov. če računamo od transformatorske postaje 5% za električne instalacije ostalih porabnikov. Najpogosteje so dopustne tokovne obremenitve podane tabelarično v odvisnosti od naštetih faktorjev. ki poleg slabše delavnosti toka povzročajo tudi precejšnje vklopne sunke. vendar skupno največ 0. v obrti in industriji pa imamo opravka pretežno s trifaznimi porabniki. kar moramo pri dimenzioniranju instalacij upoštevati. lahko povečamo dovoljeni padec napetosti za 0.električno dimenzioniranje dopustni najmanjši prerez . hišnega priključka) 5% za električne instalacije razsvetljave. poslovnih in podobnih zgradbah so sestavljene iz skupin enofaznih porabnikov.Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš.005 % za vsak meter. Za ohmska bremena je dopusten padec napetosti ob upoštevanju upornosti vodnika in dejstva. Pri dimenzioniranju vodnikov in izračunavanju prereza vodnika upoštevamo: dopustne tokovne obremenitve .mahansko dimenzioniranje. presega 100 m. Termično dimenzioniranje vodnikov za notranje instalacije Termično dimenzioniranje vodnikov in kablov pomeni določevanje dopustne tokovne obremenitve. zunanje temperature in načina polaganja. Padci napetosti so izraženi v odstotkih nazivne napetosti omrežja. Električno dimenzioniranje Predpisi določajo naslednje mejne dovoljene vrednosti padcev napetosti: 3% za električne instalacije razsvetljave. če računamo od točke napajanja ( npr. če računamo od transformatorske postaje V kolikor je dolžina električne instalacije daljša od 100 m.5 %. da padec napetosti nastopa v dovodnem in odvodnem vodniku u% = 200 × I × l [% ] l × A ×U oziroma prerez A= 200 × I × l é mm 2 ù û l × u% × U ë 32 . če računamo od točke napajanja ( npr. ki. Elektrotehnika Dimenzioniranje vodnikov in izračunavanje prereza vodnika Instalacije v stanovanjskih.termično dimenzioniranje dopustni padci napetosti . trifazni pa induktivna (elektromotorji). vrste izolacije vodnika. Najvišja dopustna tokovna obremenitev vodnikov in kablov je odvisna od: prereza vodnika. vodnikove kovine. števila vzporedno potekajočih in obremenjenih vodnikov.

zato moramo pri izračunu padca napetosti in prereza vodnika upoštevati tudi delavnost toka (cos j). Za enofazne velja: u% = 200 × l × I × cos j 200 × l × P [% ] oz. uporabimo naslednjo enačbo za izračun padca napetosti: u% = 200 × l × P [% ] l × A ×U 2 in prerez A= 200 × l × P é mm 2 ù û l × u% × U 2 ë Najpomembnejši porabniki moči so elektromotorji. za katerega je predpisana talilna varovalka 16 A. Procentualen padec napetosti je: u% = 100 × 3 × l × I × cos j 100 × l × P [% ] oz.Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš. varovalka 16 A ne ustreza. A = 2 ë û ë û l × u% × U l × u% × U Pri trifaznem sistemu je prevajana moč P enaka: P = 3 × U × I × cos j [W ] kjer je U medfazna napetost in I tok v vodniku. Dopustni padec napetosti je 1 %. u% = [% ] l ×U × A l ×U 2 × A 33 .54% 56 × 4 × 220 Kadar je podana moč porabnika P v W. Pri tem prerezu bo padec napetosti seveda manjši in sicer: u% = 200 × 7 × 19 = 0 . ki je priključena na napetost 220 V in je na koncu obremenjen s tokom 19 A.5 mm2. ki predstavljajo za vir induktivno breme. ki je položen v instalacijski cevi.16 mm 2 56 × 1 × 220 Izberemo normiran prerez 2. Vod je izveden z vodnikom P. Ker pa je v vodniku trajni tok 19 A. za katerega je predpisana varovalka 25 A. u% = [% ] l × A ×U l × A ×U 2 in prerez A= 200 × l × I × cos j 200 × l × P é mm 2 ù é mm 2 ù oz. Elektrotehnika PRIMER: Izračunati je treba napajalni vod za električno peč enojne dolžine 7 m. Računski prerez vodnika je: A= 200 × 7 × 19 = 2 . vzeti moramo vodnik P prereza 4 mm2.

.1 mA 1 mA 10 mA 0. od časa trajanja. . Učinki izmeničnega električnega toka so odvisni od poti. Varovanje pred učinki električnega toka Električne tokove uporabljamo večinoma za napajanje naprav. če je aluminijast. Tako je minimalen prerez vodnikov.5 mm2. A = 2 ë û ë û l × u% × U l × u% × U Mehansko dimenzioniranje Mehansko trdnost električnih instalacij dosežemo že z nameščanjem vodnikov v instalacijske cevi in kanale ter z vgradnjo vodnikov v ali pod omet. kakor tudi od prevodnosti poti (npr. ki jih lahko uporabljajo za mehansko zaščitene vode v fiksnih instalacijah 1. Neposredni dotik dveh vodnikov : dva fazna vodnika: I B = U C 400 V = = 435 mA RB 920 Ω UC 230 V = = 230 mA RB 1000 W en fazni vodnik in nevtralni ali zaščitni vodnik: I B = V obeh primerih sta toka večja od toka I0 = 30 mA. Neposredni dotik v primeru. Mehansko dimenzioniranje je potrebno le pri zbiralkah in glavnih razdelilnikih večjih porabnikov.). ki ga še dovoljujemo. Izjemo predstavljajo vodi v svetilkah. suh ali vlažen kontakt. Za hišne instalacije obstaja le predpis o uporabi najmanjših dovoljenih prerezov vodnikov. do 0.Varovanje pred učinki električnega toka in prerez A= Martina Leš. če je bakren in 2. impedanca telesa. ko je ozemljeno zvezdišče in se dotaknemo enega faznega vodnika: 34 . 2. šok 0. saj imamo tam opraviti v primeru kratkih stikov s pojavi sil med vodniki. po kateri teče tok skozi telo.5 mm2. Elektrotehnika 100 × 3 × l × I × cos j 100 × l × P é mm 2 ù é mm 2 ù oz. tj.5 mm2. V primeru neprimerne rabe.. lahko steče električni tok skozi različne prevodne dele električnih naprav ali celo skozi človeško telo.1 A 1A 10 A 100 A Ief Slika 33: Učinki izmeničnega električnega toka Najpogostejša vira nevarnosti električnega toka sta pojavljanje visoke napetosti dotika zaradi okvare izolacije električnega porabnika in neposredni dotik vodnikov pod napetostjo. Pri varovanju človeka pred učinki električnega toka moramo upoštevati vrsto električne napeljave. ki imajo lahko manjši prerez. Pri frekvenci f = 50 Hz so učinki električnega toka naslednji: začutimo tok (300 mA) bolečina elektrod ne moremo izpustiti možna fibrilacija srca opekline.

F1 N M Slika 34: Zaščita z zaščitno izolacijo 35 . zaščita pred posrednim dotikom (varuje v primeru. Z OKROVI. preboj pri zelo visoki napetosti in zaostala napetost (npr. okvare izolacije. ko nastopi napaka) in dodatna zaščita (FI-zaščitna stikala). ki so v času delovanja pod napetostjo).Varovanje pred učinki električnega toka IB = UC RB + Rtal Martina Leš. S FI-ZAŠČITNIMI STIKALI. Z DODATNO IZOLACIJO. Zaščito pred električnim udarom delimo v tri osnovne skupine: ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM ZAŠČITA PRED NEPOSREDNIM DOTIKOM: v v v v Z IZOLACIJO. Podrobneje si oglejmo nekatere vrste zaščit. ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM: v v v Z ODKLOPOM. S PREGRADAMI. kondenzatorji in transformatorji po izklopu naprave). priključno omarico. ko so tla zelo dobro izolirana. inducirane napetosti (visoke frekvence in visokonapetostni vodi!). Elektrotehnika Dobljene vrednosti so različne in samo v primeru. glavni zaščitni vodnik. DODATNA ZAŠČITA: v v v UPORABA VARNOSTNE MALE NAPETOSTI. toplovodno inštalacijo. Govorimo o treh stopnjah zaščite: zapščita pred neposrednim dotikom (zaščita pred vsemi deli naprave. je tok manjši od 30 mA. prehajanje toka skozi ozemljitev. pri čemer povežemo različne naprave in napeljave (npr. Z OMEJITVIJO ENERGIJE IN TOKA. Pri varovanju uporabljamo tudi izenačevanje potencialov. s katero preprečimo. radiatorje med seboj). UPORABA ZAŠČITNE MALE NAPETOSTI. da bi v primeru okvare (kratkega stika med okrovom naprave in motorjem) tok lahko stekel preko človeka. Na naslednji sliki vidimo osnovni princip zaščite pred neposrednim dotikom z izolacijo. kadar je izolirano zvezdišče in steče tok zaradi kapacitivnosti omrežja do zemlje (pri višjih frekvencah!). Z ELEKTRIČNO LOČITVIJO. Druge nevarnosti predstavljajo neposredni dotik vodnikov.

). . Slika 35: Zaščite pred neposrednim dotikom Zaščito pred posrednim dotikom lahko izvedemo s pomočjo izenačevanja potencialov..). kar naredimo tako. Elektrotehnika Zaščito pred neposrednim dotikom naredimo z dodatno izolacijo ali z s posebnim zaščitnim pokrovom (kanali za polaganje kablov.Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš. Zaščito omogočajo neprevodna tla in galvanska ločitev s pomočjo ločilnega transformatorja. z zapiranjem v omaro ali z ustrezno oddaljenostjo možnih kontaktnih površin). ipd. da povežemo zaščitne vodnike različnih porabnikov na skupni zaščitni vodnik. 36 . Dotik lahko preprečimo tudi z ustreznim odmikom naprav iz dosega rok (z ograjo. da bi tok stekel preko človeškega telesa (pri delu v vlažnih prostorih. Slika 36: Zaščita pri posrednem dotiku Zaščito z malo napetostjo uporabljamo kadar obstaja nevarnost..

To naredimo z ločilnim transformatorjem. s čimer galvansko ločimo napajanje od aparata.Varovanje pred učinki električnega toka F1 N Martina Leš. F1 N 220 V 220 V Slika 39: Zaščita z električno ločitvijo 37 . Elektrotehnika 220 V 24 ali 42 V Slika 37: Zaščita z zaščitno malo napetostjo Slika 38: Izvedba zaščitne male napetosti in funkcijske male napetosti Pomembna je tudi zaščita z električno ločitvijo. pri čemer preprečimo v primeru okvare direktno povezavo naprav z električnim omrežjem.

ki niso pod napetostjo v normalnem obratovanju so galvansko povezani z zemljo preko ozemljila. Oznaka: . kadar sta upornosti ozemljila (Rz) in obratovalnega ozemljila dovolj majhni.5 in za zaščitna stikala 1.25. II. ki ga povzroča tok okvare na upornosti zaščitne ozemljitve.5 za odklopnike 2. 38 . Pogoj je izpolnjen. Poleg osnovne izolacije je izvedena še dvojna ali ojačitvena izolacija. III. Uporaba varnostne male napetosti (npr. ne sme biti večji od dopustne napetosti dotika 65 V. nazivni tok varovalke In in faktor izklopnega toka k in nazivni tok varovalke največjega porabnika v omrežju Inmax. Oznaka: . V to skupino spadajo električne naprave s kovinskim ohišjem (npr. Zaščita s posebnim ozemljilom Vsi kovinski deli. mora biti izpolnjen naslednji pogoj: padec napetosti. Poleg osnovne izolacije morajo biti vključeni dodatni zaščitni ukrepi: prevodni deli so povezani na zaščitni vodnik v inštalaciji. Oglejmo si dva primera zaščite z ozemljitvenim vodnikom: zaščito s posebnim ozemljilom in zaščito s skupnim ozemljilom. Oznaka: . V to skupino spadajo električne naprave s plastičnim ohišjem (npr. Običajno uporabimo že izračunane vrednosti. L1 L2 L3 N Rob Rz Iok Slika 40: Zaščitna ozemljitev s posebnim ozemljilom Da je varovalni ukrep učinkovit. električni gospodinjski aparati). Elektrotehnika Glede na izvedbo zaščit pred električnim udarom delimo električne naprave v tri razrede: I. Ozemljitvene vodnike je potrebno pravilno načrtovati. Rz £ U dop k × In [Ω] Rob £ U dop k × I n max [Ω] Pri tem upoštevamo naslednje podatke: dopustna napetost dotika Udop (Udop = 65 V). V primeru okvare steče tok (Iok) s faznega vodnika preko ohišja do zemlje (Rz) in naprej preko obratovalne ozemljitve (Rob) in nevtralne točke transformatorja spet do faznega vodnika.Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš. ročne električne svetilke). Potrebni faktor izklopnega toka k za varovalke ali instalacijski odklopnik je za hitre varovalke 3. elektromotorji).

Pri uporabi vodovodnega omrežja za skupno ozemljilo moramo paziti na možnost. da bi ob zemeljskem stiku ene faze dobila druga fazna vodnika večje napetosti kot 250 V proti zemlji.93 25 0. Pri pravilni izvedbi tega varovalnega ukrepa je omejena upornost zanke z: Rza £ Uf k × In [Ω] . da povzroči hitro pregoretje varovalk poškodovanega porabnika in tako prepreči zadrževanje previsoke napetosti dotika. 39 . da skupna upornost ozemljila ne presega vrednosti 2 W. Vsakega porabnika vežemo preko zaščitnega vodnika na zaščitno ozemljitev.Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš. L1 L2 L3 N Slika 41: Zaščitna ozemljitev s skupnim ozemljilom Upornost zanke je treba temeljito izmeriti. fazna napetost (Uf). da se ozemljitev prekine z vgrajenimi izolirnimi vložki ali plastičnimi cevmi. Če je upornost zanke prevelika za nekatere močnejše varovalke. Pri zaščitni ozemljitvi s skupnim ozemljilom je postavljena zahteva. preden začne naprava obratovati. kjer je upornost zanke (Rza). napetostno zaščitno stikalo.74 35 0. nato v zvezdišče transformatorja in nazadnje v fazni vodnik. Tok okvare mora biti dovolj velik. je treba uporabiti drug varnosti ukrep. npr.5 za hitre varovalke In [A] Rz [W] 6 3.86 16 1.9 10 1.53 Zaščita s skupnim ozemljilom Za skupinsko ozemljitev se uporablja razvejana vodovodna mreža in kovinski plašči kablov nizko napetostnega omrežja ali posebej vkopan železni pocinkani trak (valjanec). s čemer preprečimo.16 20 0. nazivni tok varovalke (In) in faktor izklopnega toka (k). Pravilna povezava kovinskih ohišij z zaščitnimi ozemljili izvedemo preko zaščitnih vodnikov. Elektrotehnika Tabela 5: Upornosti ozemljil glede na nazivni tok varovalk pri k = 3. Ob preboju izolacije bodo toki okvare stekli od faznega vodnika preko ohišja porabnika na skupno ozemljilo.

Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš. njegova velikost pa je odvisna od fazne napetosti in skupne upornosti tokokroga (upornost zanke). Elektrotehnika Zaščitni vodniki in ozemljitveni vodi morajo biti stalno položeni. Ničenje Pogosto srečamo ničenje ko varovalni ukrep. ko varovalka pregori zaradi prehoda toka okvare prek varovalke varovanega porabnika. Prvi pogoj ničenja . Pri ničenju kovinska ohišja in ostale prevodne dele porabnika. ampak le omejujemo čas trajanja. Zavarovanje pred previsoko napetostjo dotika dosežemo.kadar nastane kratek stik med fazo in nevtralnim vodnikom na katerem koli mestu omrežja. Tehnični predpisi za izvajanje električnih instalacij v zgradbah predpisujejo minimalne dopustne prereze zaščitnih bakrenih vodnikov. L1 L2 L3 N Iok Rz Rob Slika 42: Ničenje Za ničenje morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Zaščitni vodnik in ozemljitvene vode je potrebno pravilno dimenzionirati. Zato prereze vodnikov dimenzioniramo tako. galvansko povežemo z nevtralnim vodnikom omrežja. Pri ničenju uporabljamo nevtralni vodnik kot povratni vodnik ta toke okvare (Iok).zaščitni vodnik. razen pri prenosnih porabnikih. mora biti tok okvare (Iok) večji ali enak izklopilnemu toku najbližje varovalke. pri katerih še lahko uporabimo ničenje v omrežjih do 400 V. Čas trajanja visoke napetosti dotika je odvisen od časa pregoretja varovalke ali odklopa odklopnika in lahko znaša v neugodnih razmerah tudi do 10 sekund. ki morajo imeti v priključnem vodu poseben vodnik . Ničenje lahko uporabimo. 40 . Zato so podane mejne dolžine vodnikov. ki niso v času obratovanja pod napetostjo. če je zvezdišče transformatorja ozemljeno. Pri ničenju je tok okvare hkrati tudi tok enofaznega kratkega stika. da je: I ok ³ k × I n [ A ] pri tem je upornost zanke: Rza £ Uf k × In [Ω] Iz tega pogoja opazimo omejen učinek ničenja pri večjih razdaljah (tokokrogi) od transformatorske postaje do potrošnika. Z obema načinoma zaščitne ozemljitve ne moremo preprečiti visoke napetosti dotika.

Nevtralniega vodnika ne izklapljamo. da pride do prekinitve ničelnega vodnika. da pride do požara. Kratek stik nastane zaradi preobremenitve ali stika golih vodnikov različnega potenciala pri porabnikih.če v ničenem omrežju pride do stika enega vodnika z zemljo. Skupna upornost ozemljitve skupine med seboj najbližjih ozemljitev odcepov ne sme biti večja od 5 W.pomembno je medsebojno razmerje prereza nevtralnega in faznega vodnika. kakšna napetost se bo pojavila v nevtralnem vodniku v primeru okvare ničenega omrežja. mora biti nevtralni vodnik ozemljen na koncu vsakega odcepnega omrežja. pri proizvajalcih električnega toka ali pa na prenosnih vodih.nevtralni vodnik mora biti v vsej dolžini mehanično in električno neprekinjena celota. Tretji pogoj ničenja . Zaradi možnosti.Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš. R Slika 43: Kratek stik (označitev) 41 . ki narašča kvadratično glede na jakost toka. za katero moramo zagotoviti. da je upornost obratovalne ozemljitve (Roz) vedno: Roz £ 2 Ω . Četrti pogoj ničenja . pri nadzemnih vodih pa do 50 mm2. razlika je le v barvi vodnikov. Pri bakrenih izoliranih vodnikih in kablih sta prereza enaka do 16 mm2. Nikjer ne sme biti varovan z varovalkami ali odklopniki. Za označevanje nevtralnega vodnika je predpisana svetlo modra barva. Pri nadzemnih vodih mora biti nevtralni vodnik ozemljen vsakih 200 m. Poleg opisanega postopka poznamo še ničenje s posebnim zaščitnim vodnikom. potem ima lahko nevtralni vodnik dve stopnji manjši prerez iz vrste standardnih prerezov za vodnike. Zahtevamo. bo stekel po zemlji prek obratovalnega ozemljila tok zemeljskega stika in bo tako dobil napetost. Zaradi tega zahtevamo. Če so prerezi faznih vodnikov večji od navedenih. Posledica dviga temperature je hitrejše staranje izolacije. Kratek stik Povečanje jakosti toka v vodniku povzroči segrevanje vodnika. da je nevtralni vodnik enako izoliran kot fazni vodnik. ker je od tega odvisno. da bo manjša od 65 V. Elektrotehnika Drugi pogoj ničenja . Mesto kratkega stika označimo na shemi s puščico. hkrati pa steče bistveno večji tok. Upornost tokokroga se bistveno zmanjša. Zaradi hkratnega povečanja temperature je lahko proizvedena toplota tako velika.

72 Kratkostična moč. ki nastopi zaradi kratkostičnega toka Ik: Pk = I k2 × R = 341. ni med njima praktično nobene upornosti. Če se dovodni žici ob porabniku dotakneta. Opisali smo princip delovanja taljivih varovalk.Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš. saj bi brez škode prenesel tudi tok velikosti 16 A.72 ) Ω Že od prej vemo.72 Ω A×l 1. bo skozi skupino žarnic tekel tok: I= 220 V = 731. Do takega toka praktično ne more priti.5 mm2 dovolj velik za tako majhen tok. Da bi preprečili posledice kratkega stika uporabljamo varovalne naprave.018 · 10-6 Wm). Na izbranem mestu namenoma zmanjšamo prereze vodnikov. Elektrotehnika Primer: Skupina žarnic (svetilka) ima upornost R = 300 W in je oddaljena 30 m od glavnih dovodnih vodnikov omrežja s stalno napetostjo 220 V. R= 2 × l 2 × 30 m 0. Izračunajmo tok kratkega stika in njegovo moč! Upornost dovodnih vodnikov izračunamo s pomočjo specifične upornosti (r = 0. Zaradi slabe izolacije nastane kratek stik ob priključku porabnika. saj nismo upoštevali v izračunu oddaljenosti od elektrarne in upornosti povezovalnih vodnikov do nje.5 mm2. tako da se pri prevelikem toku ta mesta raztalijo in s tem prekinejo električni tokokrog. Nizkonapetostne taljive varovalke Nizkonapetostne taljive varovalke uporabljamo za varovanje vodnikov.32 × 0 . kablov in nparav pred različnimi mejami termične obremenitve.5 A R 0 .7 = 67 kW Tako velika toplota povzroči. Slika 44: Taljive varovalke 42 .018 Ω mm 2 = = 0 . Stalna napetost požene skozi obe žici tok kratkega stika: Ik = U 220 = = 305. da je prerez 1.5mm 2 m Zaradi omrežne napetosti U = 220 V.5mA ( 300 + 0. Prerez bakrenega vodnika je 1. da se stopi žica z izolacijo vred.

43 . moramo uporabiti dodatno še ustrezno varovalko. napetostni sprožnik (vzbuja ga napetostni vir in je namenjen odpiranju mehanskega sitkalnega aparata). Inštalacijski odklopniki Inštalacijski odklopniki (avtomatske varovalke) so enopolni stikalni aparati. kadar izpade ena faza). ki ga ponovno vklopimo z ročnim stikalom. kape varovalke in velikostnega vložka (preprečuje vstavitev varovalke napačnega velikostnega razreda).Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš. sprožnik (bimetalni sprožnik za zaščito pred magnetni kratkostični sprožnik (zaščita pred kratkostičnimi tokovi): primarni nadtokovni sprožniki (se napajajo iz glavnega tokokroga mehanskega sitkalnega aparata in so grajeni za manjše nazivne tokove). podnapetostni sprožnik (ščiti trifazne naprave pred dvofaznim obratovanjem. Uporabljamo jih predvsem v stanovanjih in poslovnih prostorih. sekundarni nadtokovni sprožniki. V zadnjem času jih nadomeščamo z drugimi vrstami varovalk. ki nastanejo zaradi kratkega stika. Elektrotehnika Varovalke so sestavljene iz podstavka. varovalnega vložka. Slika 45: Princip delovanja bimetalnega releja V bimetalnem sprožniku se bimetalni trak zaradi segrevanja (s tokom) upogne in odklopi kontakt. V stikalnih aparatih uporabljamo naslednje sprožnike: - termični preobremenitveni preobremenitvenimi tokovi). Bimetalni sprožnik odklopi v primeru preobremenilnega toka. Kadar uporabimo stikala. Pri elektromagnetnem sprožniku izkoriščamo delovanje magnetnih sil. Oba povzročita izklop odklopnika. Stikala in odklopniki Stikala in odklopnike uporabljamo za predvsem ročno vklapljanje in izklapljanje električnih naprav pod obremenitvijo. sestavljeni iz bimetalnega in elektromagnetnega sprožnika. Razlika med zaščitnimi stikali in odklopniki je predvsem v njihovi vzdržljivosti proti učinkom kratkostičnih tokov. elektromagnetni pa v primeru nastanka kratkega stika.

Ob previsoki napetosti odklopnik odklopi kontakt v 0. kontaktnega dela in vklopno-izklopnega mehanizma z elektromagnetnim sprožnikom. Zaradi tega moramo v taki inštalaciji uporabiti še varovalke ali inštalacijske odklopnike ali odklopnike. So tokovna zaščitna stikala. 20. . Nazivni tokovi (In): 6. ki imajo namesto diferenčnega transformatorja. da moramo povezati zaščitni vodnik preko releja na pomožno ozemljitev. 13. Stikalo ne varuje pred kratkostičnimi tokovi. Slika 46: FI-zaščitno stikalo 44 . saj ti tokovi (npr. zato jih uporabljamo bolj izjemoma. napetostni rele (odklopnik). 8.Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš.. . Elektrotehnika FI-zaščitna stikala FI-zaščitna stikala so namenjena zaščiti pred električnim udarom. ki imajo večjo občutljivost.. 32. Poznamo tudi DI-zaščitna stikala. Sestavljena so iz diferenčnega transformatorja. ki jih sproži tok. kar moramo upoštevati ob izgradnji inštalacije. ki steče od faznega na zaščitni vodnik ali po kakšni drugi poti v zemljo. Pri normalnem obratovanju mora biti vsota tokov enaka 0. steče okvarni tok mimo tokovnega stikala in vsota tokov ni več enaka 0. Uporabljamo jih v stanovanjskih. 10. med faznim vodnikom in nevtralnim vodnikom ali med večimi faznimi vodniki) ne povzročijo diferenčnega toka.1 s. ki zaznava razliko med tokovi. A Diferenčni tokovi (In): 6. Za svoje delovanje potrebujejo napajalno napetost. Diferenčni tok inducira napetost v diferenčnem transformatorju in elektromagnetni sprožnik izklopi stikalo. 16.. 25. Napetostno zaščitno stikalo zahteva. Stikala lahko odklapljajo z različno selektivnostjo. poslovnih in drugih prostorih. 10. Kadar pride do okvare. 30. 100. mA Izklopni časi:okrog 30 ms Podobno delujejo tudi napetostna zaščitna stikala..

kaj šele od njihovih nazivnih napetosti. Pri atmosferski razelektritvi med dvema različnima potencialnima ploskvama (oblakoma). ki nastane zaradi močnega spreminjanja razelektritvenega toka. ki ga povzroči atmosferska praznitev se preko mrež električnega. zaradi katerega nastane v zelo kratkem času (cca. ki predstavljata ogromen kondenzator. Prenapetostni vpliv je torej posledica ohmskih. saj se elektromagnetni vplivi širijo z ustvarjanjem protinaboja na kovinskih masah ali pa z induciranjem napetosti v zankah. Če so objekti med seboj povezani z mrežami. Tokovi preko ohmskih upornosti in magnetno polje preko induktivnosti sistemov ustvarijo izjemno močne napetostne sunke. 45 . ki pa je lahko v objektu ali med oblaki. Preboj povzroči izjemno močan tokovni udar (od neakj 10 kA do 200 kA). Posledice udara strele oziroma električnega toka zaradi izpraznitvenega naboja oblaka lahko vplivajo na druge objekte preko prostora. ki jih moramo rešiti z dodatnimi zaščitami. plinskega. V praksi se je izkazalo. ki jih oklepa magnetno polje.Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš.5 km od centra udara. da se vplivi udara strele širijo v prostorskem radiju do 1. saj se pojavijo še sekundarne posledice udara strele. 30 ms) izjemno močno magnetno polje H. Električni tok. Elektrotehnika Slika 47: Shema FI-zaščitnega stikala Zaščita pred udarom strele Direktni udar strele v objekt rešimo s strelovodno inštalacijo. telefonskega. je vpliv opaziti na večji razdalji. induktivnih in kapacitivnih povezav. kjer prav tako povzroči poškodbe in uničenje opreme. vendar pa ta zaščita ni popolna. ki so lahko nekaj tisočkrat večji od izolacijske sposobnosti naprav. vodovodnega in drugih povezav razširi tudi na bližnje sosednje objekte.

ki sledijo razredu B je možno na krajših vodih (7 m) zaščititi s premostitveno tuljavo. meanskim poškodbam. Za zaščito pred direktnimi udari strele vgrajujemo v distribucijske omarice odvodnike razreda B. Prenapetosne odvodnike. del): Za zunanje nizkonapetostne proste vode uporabljamo odvodnike razreda A (IEC 99. Zaščitni element VTD je vgrajen v samo ščiteno napravo. najpogostejša oblika je vmesnik. 46 . Elektrotehnika Slika 48: Udar strele in učinki Zaščitni ukrepi Da bi se pravilno zaščitili pred škodljivimi in uničujočimi pojavi se v mednarodnih predpisih pojavljajo zahteve po zunanji zaščiti proti streli.1). ki jih večinoma vgrajujejo elektrodistribucijska podjetja. poškodbam električnih inštalacij (osnovni evropski standard ENV 61024: 1. ki ga montiramo direktno na nizkonapetostno mrežo. ki preprečujejo vdor direktnega ali delnega udara strele v notranjost stavbe. Odvodnike razreda C vgrajujemo kot prenapetostno zaščito v notranje napeljave (običajno: razdelilne omarice). ki zajemajo zaščito zgradb proti ognju. Vse energetske prenapetostne zaščite uporabljamo tudi v telekomunikacijah in informatiki.Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš. Naslednja stopnja zaščite tik pred ščiteno napravo so zaščitni odvodniki razreda D.

Elektrotehnika Slika 49: Varovanje v objektih Prenapetostni odvodniki Odvodniki strele in prenapetostni odvodniki Prenapetostni odvodniki in vmesniki Prenapetostni odvodniki v ščitenih napravah Slika 50: Primer: vrste prenapetostnih zaščit 47 .Varovanje pred učinki električnega toka Martina Leš.

upoštevati morajo sile vetra in zaradi njega nastala lastna nihanja. kar pomeni. Elektrotehnika 3. Pri nas imamo sistem f = 50 Hz in napetosti 220 in 380 V. temperaturne spremembe. Po nazivnih napetostih ločimo omrežja nizkih. vrsti toka. od tal oddaljeni v skladu s tehniškimi predpisi (velikost in konstrukcija stebrov). Zgornje meje ter napetosti leže pri 1 kV (nizke). Električna omrežja Električna mreža je sistem vodov. Vodniki morajo biti tako napeti. spremembam obremenitve pa se prilagajamo s spremembami toka. 48 . je potrebno upoštevati razen električne varnosti še določeno mehansko trdnost. napetosti in obliki ter frekvenci. sile med vodniki zaradi električnega in magnetnega polja. ledu. da v njih vlada dopustna natezna napetost tudi v neugodnih obratovalnih pogojih (dodatne obremenitve naprimer zaradi snega. Namenjena je prenosu električne energije od elektrarne do mesta potrošnje. Ker so po montaži večkrat težko dostopna. vendar jih iz estetskih in varnostnih razlogov vse več uporabljamo. po standardih IEC pa bomo prešli v prihodnjih letih na 230 in 400 V napetosti. opremljen z vsemi potrebnimi napravami. 275 kV (visoke) in trenutno približno 1300 kV (najvišje napetosti). itn. in ostanejo vedno medsebojno oz. Projektant mora daljnovod projektirati glede na mehanske lastnosti vodnikov. Danes uporabljamo v elektroenergetiki izključno sistem konstantne napetosti.daljnovod. med drugim tudi najvišja obratovalna napetost. od katere so odvisne različne lastnosti omrežja (električna trdnost izolacije). 1892 oljni transformator. Po vrsti toka delimo mreže na mreže za enosmerni tok (sestavljata jih dva vodnika). v letih med 1880 in 82 so bili izdelani prvi transformatorji. mrežo za izmenični tok (trifazne mreže z ničelnim vodnikom ali brez njega). Za vsako omrežje je značilna nazivna napetost. visokih in najvišjih napetosti. Običajno jih polagamo v zemljo. Pri omrežju. ki poteka na prostem . Vrste električnih mrež Električna omrežja razlikujemo po izvedbi. morajo biti ustrezno varovani pred mehanskimi in kemičnimi vplivi ter vlago. 35 kV (srednje). Po izvedbi jih delimo na prostozračna omrežja (daljnovodi) in na kabelska omrežja. 1887 prvi generator in zatem še 3-fazni motor 3-fazne izmenične napetosti. lahko pa tudi v posebne kabelske kanale ali prosto po zraku na stebrih. ki v normalnem obratovanju ne sme biti prekoračena. da vzdržujemo konstantno napetost. Razvoj električnih mrež Razvoj električnih mrež je tesno povezan z razvojem elektrarn in s problemom napajanja porabnikov. 1882 je zgradil Edison v New Yorku prvo elektrarno. Kabelska omrežja so sicer dražja od zračnih vodov.Električna omrežja Martina Leš. 1910 daljnovodi napetosti 110 kV. srednjih. Omenimo lahko nekaj točk v razvoju električnih mrež: l.

Električna omrežja Martina Leš. Distribucijski (napajalni) vodi prenašajo električno energijo od prehodnih ali končnih transformatorskih postaj do stanovanjskih blokov oz. Po funkciji ločimo omrežja na prenosna (transportna) in na razdelilna (distribucijska) omrežja.36 kV 380 V Slika 53: Prenosno omrežje . Pri izpadu ene strani dobijo potrošniki električno energijo z druge strani.231) kV ter preko nizko napetostnih (NN) razdelilnih vodov napaja posamezne NN potrošnike.380 kV Prosti vodniki 6.. določenih mest v naselju. 1 2 3 4 5 6 7 8 Slika 51: Odprte mreže 1 2 7 8 3 4 5 6 Slika 52: Zankaste mreže V drugem primeru napajamo potrošnika z dveh ali več strani. Tam se ponovno izvede transformacija 20(10)/0.primer 49 .4(0. Obratovalna vrednost teh mrež je večja od prej omenjenih. V primeru izpada napajalne točke ostanejo vsi potrošniki brez dovoda električne energije.. Mesta in večja naselja oskrbujemo z električno energijo preko prenosnega omrežja ter napajalne transformatorske postaje (ene ali več)..27 kV 110. G 10. vendar z majhno obratovalno vrednostjo. kjer izvedemo transformacijo 110/20(10) kV.. Takšna mreža je enostavna in poceni.. Pri odprtih mrežah dovajamo električno energijo le z ene strani.. Elektrotehnika Po obliki ločimo odprte mreže in zankaste mreže.

Elektrotehnika Standardna frekvenca električnega omrežja Nazivna frekvenca električnega omrežja pri nas je 50 Hz.2 Hz. V izjemnih primerih (višja sila) pa se sme nazivna frekvenca električnega omrežja zmanjšati do 49.5 Hz.1 Hz. če se izvaja avtomatska regulacija frekvence in moči v električnem omrežju.Električna omrežja Martina Leš. Pri normalnem obratovanju elektroenergetskega sistema sme znašati odstopanje od nazivne vrednosti v času 15 minut ± 0. 50 . V tem primeru je potrebno zregulirati na prej omejeno odstopanje najkasneje v eni uri. lahko to odstopanje znaša ± 0. Če poteka regulacija ročno.

ki ne nastane zaradi termičnih procesov.66 ⋅ 10−8 Wm-2 K−4 . katerih energija in dolžina valovanja sta točno določena s snovjo (samo ena spektralna črta!). Termično sevanje je posledica visoke temperature in ga fizikalno razložimo na podlagi kvantne teorije sevanja črnega telesa po Planckovem zakonu:  hc0    M (λ . Posebno področje predstavljajo snovi. Pod vplivom električnega polja se prično prosti elektroni in ioni gibati. posledica trkov pa je vzbujanje atomov.Krmiljenje in regulacije Martina Leš. kjer je σ = 5. katerega jakost je za izbrane valovne dolžine in manjša spektralna področja večja od termičnega valovanja pri isti temperaturi izbrane snovi. pri katerih dobimo področje vidnega spektra in pojav imenujemo fotoluminiscenca. t ) = 2 π h c ⋅ λ−5 ⋅  k −1 e           oziroma po Stefan-Boltzmanovem zakonu. Pri tem pride do nastanka (izsevanja) fotonov. Posamezne barve zavzemajo naslednje intervale valovnih dolžin. 100 200 300 400 500 600 700 800 106 l [nm] vidno območje kozmična sevanja 10-16 10-14 g žarki 10-12 rentgen 10-10 10-8 optično sevanje 10-6 10-4 radar 10-2 100 TV 102 104 tehnični enosmerni tokovi 106 l [m] Slika 54: Območja valovnih dolžin Nastanek svetlobe Svetloba nastane zaradi termičnega in zaradi luminiscentnega sevanja. Fizikalno ga definiramo kot pojav. ko snov oddaja elektromagnetno sevanje. Razlikuje se predvsem glede načina sproščanja energije črnega telesa. Vrsto svetlobe razdelimo glede na valovne dolžine svetlobe. 51 . Izrabljamo ga pri fluorescentnih ceveh (neonske žarnice). Z luminiscentno svetlobo označujemo vso svetlobo. pri katerem upoštevamo vse dolžine valovanj: M e = σT 4 . Elektrotehnika Razsvetljava Svetloba Svetloba je elektromagnetno valovanje.

530 530 . kakor tudi s pomočjo kvantne teorije.560 560 .760 Infrardeča svetloba 780 – 1400 1400 – 3000 3000 – 106 UVB UVA vijoličasta modra modro zelenkasta zelena zeleno rumena rumena oranžna rdeča IRA IRB IRC - monokromatsko svetlobo.480 480 . vendar brez vnetja.590 590 . Svetlobo razlagamo kot svetlobno sevanje s hitrostjo širjenja c » 3 108 ms-1. Povzroča pigmentacije kože. za oko pa je nevidno. ko prevzamejo glavni del naloge palčke. Od 250 – 265 nm ga uporabljamo za razkuževanje prostorov. Povzroča pordečitev kože (erythem) in pigmentacijo kože. sestavljeno svetlobo. Človeško oko je različno občutljivo na različne barve tudi pri nočni svetlobi. Vzpodbuja luminiscenco. Najobčutljivejše je na zeleno rumeno barvo svetlobo valovne dolžine 555 nm.505 505 . ko prevzamejo glavni del čepki. Ločimo: 280 – 315 315 – 400 Vidna svetloba (barve) 400 . in pri dnevni svetlobi. Koža občuti sevanje kot toploto. fotobiološke in fotokemične procese. kakor tudi tvorjenje vitamina D2.620 620 . kjer predstavimo svetlobo z delci – s fotoni.Krmiljenje in regulacije Tabela 6: Vrsta svetlobe Vrsta svetlobe Ultravijolična svetloba Valovna dolžina [nm] 100 – 280 Ime (oznaka) UVC Opis Martina Leš. Oko ni enakomerno občutljivo na svetlobo vseh valovnih dolžin.430 430 . je pa škodljivo očem in povzroča vnetje očesne veznice. 52 . Elektrotehnika Povzroča pordečitev kože.

svetilnost.8 0.6 0. ki seva v določeni smeri. osvetljenost.5 0.-) Vpliv svetlobe na človeka Elementarne vidne funkcije.7 0. adaptacija. so odvisne od nivoja osvetljenosti. kontrastna občutljivost. Svetlobni tok je celotna oddana moč sevanja svetlobnega vira. Te funkcije dosežejo največjo vrednost pri 10. svetlost. Φ= Q [lm ] t En lumen je svetlobni tok. Elektrotehnika V(l ) l [nm] Slika 55: Relativna svetlobna občutljivost za dnevni (----) in nočni vid (.1 0 400 450 500 550 600 650 700 750 Martina Leš. ki ga seva točkovni vir svetlobe svetilnosti 1 cd (candele) v enoti prostorskega kota 1 sr (steradian) enakomerno v vse smeri. Svetlobni tok je določen kot kvocient množina svetlobe v času sevanja. kot naprimer ostrina vida.. Fotometrija Da bi lahko merili svetlobo oziroma primerjali svetila in njihove učinke. oporabljamo naslednje osnovne veličine in enote: svetlobni tok. Svetilnost predstavlja merilo za vrednost svetlobe.Krmiljenje in regulacije 1 0. ki ga vir v dani smeri seva v element prostorskega kota in elementom prostorskega kota: I= Φ [cd ] ω 53 . hitrost opazovanja in globinski vid.3 0. Svetilnost (svetlobnega vira v določeni smeri) je razmerje med svetlobnim tokom. ki jo človeško oko ovrednoti kot svetlobo.9 0. Osvetljenost vpliva na aktivnost in dobro počutje človeka.4 0.2 0.000 lx. akomodacija.

Krmiljenje in regulacije

Martina Leš, Elektrotehnika

Enota svetilnosti je candela (cd). Candela je svetilnost, ki jo seva sevalni vir v določeni smeri s frekvenco 540 1012 Hz in z jakostjo sevanja v smeri steradiana 1/683 W. Prostorski kot je del prostora, ki ga oklepa plašč stožčastega ali piramidastega izseka krogle s polmerom r. Velikost prostorskega kota opišemo s površino svetlobne ploskve, ki leži na površini krogle, v katere središču se nahaja točkasti vir svetlobe, in kvadratom polmera krogle:
ω=
S [sr ] , r2

kar znaša za celotno kroglo:
ω=
S 4π r 2 = 2 = 4π [sr ] . r2 r

Osvetljenost je merilo za intenzivnost svetlobe, ki pada na določeno površino. To je gostota svetlobnega toka, ki pada na ploskev:
E= Φ [lx ] A

Enota osveljenosti je lux (lx). En lux je osvetljenost površine 1 m2, na katero pada enakomerno porazdeljen svetlobni tok enega lumna. Izraz za osveljenost lahko zapišemo tudi v naslednji obliki:
E= I ⋅ω I Φ = 2 = 2 [lx ] A r ⋅ω r

Osvetljenost je mogoče izračunati v vsaki izbrani točki ravnine.

a h

Ia

E

EH

EV
Slika 56: Vpad svetlobe na ravnino Osvetljenost v določeni točki je mogoče glede na položaj osnovne ravnine izraziti kot horizontalno ali vertikalno osvetljenost (EH ,EV ).

54

Krmiljenje in regulacije Glede na sliko je horizontalna osvetljenost definirana z enačbo
EH = E ⋅ cos α = Iα cos α . r2

Martina Leš, Elektrotehnika

V praksi pogosto namesto oddaljenosti r uporabljajo kar samo višino h, saj med njima obstaja povezava:
r= h cos α

Enačba za izračun osvetljenosti EH na osnovi višine h ima naslednjo obliko:
EH = Iα ⋅ cos 3 α h2

PRIMER:

Osvetljenost ploskve, ki jo osvetljuje točkasti vir svetlobe, oddaljen 1m, znaša 100 lx. Kolikšna bo osvetljenost te ploskve, če točkasti vir svetlobe prestavimo na dvakratno razdaljo od ploskve?
I = E1 ⋅ r 2 = 100 ⋅12 = 100 cd E= 100 I = 2 = 25 lx 2 2 r

Osvetljenost pade na četrtino!
Osvetljenost z naravno svetlobo v luxih je predstavljena v naslednji tabeli. Tabela 7: Različne osvetlitve Okolje na prostem pri polni luni v sobi podnevi na prostem ob oblačnem vremenu na prostem ob sončnem vremenu Osvetljenost [lx] 0,5 300 1000 100000

Svetlost je edina svetlobno tehnična veličina, ki jo človeško oko zaznava neposredno. Predstavlja merilo za sijavost, to je za svetlobni vtis o bolj ali manj svetli, svetleči ali osvetljeni površini. Definirana je z enačbo:
L= I I = (cd / m2 ) A A ⋅ cos α

Ena candela na kvadratni meter je definirana kot svetlost homogenega vira z ravno površino, ki seva s svetilnostjo ene candele pravokotno na to površino.

55

Krmiljenje in regulacije Tabela 8: Svetlost svetil Svetilo mesec sonce v zenitu žarnica z žarilno nitko Svetlost [cd/m2] (0,02-0,05) 10-3 (1650-22500) 10-3 (45-60) 10-3

Martina Leš, Elektrotehnika

Svetlobni izkoristek je razmerje med oddajanim svetlobnim tokom in prejemano močjo:
ς= Φ [lm/W ] P

Recipročna vrednost svetlobnega izkoristka je specifična poraba:
Ψ=
P [lm/W ] Φ

Primer svetlobnih izkoristkov nekaterih seval (mejne vrednosti): lm/W lm/W Izkoristek razsvetljave je razmerje med koristnim svetlobnim tokom Fk, padajočim na delovno ravnino, in celotnim svetlobnim tokom Fc svetila:
η= Φk [% ] Φc

žarnice z žarilno nitko – vakuumske fluorescenčne sijalke (cevi)

8

75 lm/W 170

sijalke na natrijevo paro – nizkotlačne

Potrebni svetlobni tok na neki ploskvi določimo s produktom potrebne osvetljenosti E in površino delovne ravnine S, pri čemer upoštevamo še izkoristek razsvetljave:
Φ= E⋅S [lm ] η

Izkoristek razsvetljave je odvisen predvsem od naslednjih dejavnikov: načina razsvetljave, oblike in kvalitete svetilke, odbojnosti sten in stropa, višine (razdalje) svetilke nad delovno ravnino, izkoristka prostora (razmerja med dimenzijami v prostoru). Način razsvetljave je zelo pomemben faktor pri določanju izkoristka, zato lahko le-tega približno določimo na osnovi izbranega načina razvetljave. Tabela 9: Izkoristek glede na način razsvetljave Vrsta razsvetljave direktna razsvetljava pretežno indirektna razsvetljava indirektna razsvetljava Izkoristek 0,45-0,60 0,35-0,50 0,25-0,35 56

Zaradi tega nastane ionizacija in atomi plinov in kovinskih par se vzbudijo. v katerem je vakum. krypton. Pri tem se sprošča elektromagnetna energija v obliki spektra. Take žarnice sevajo energijo od dolgovalovne ultravijolične svetlobe (UVA) preko območja optičnega sevanja do infrardeče svetlobe (IRB).. Samo manjši delež dovedene energije se prevori v sevanje vidne svetlobe (5 – 15 %). Značilen je črtast spekter. ki je odvisen od plinov oziroma par. Ti plini še dodatno zmanjšujejo izparevanje volframa vendar povečujejo toplotno sevanje. 57 . Žarnice Izvore svetlobe z žarilno nitko razdelimo v dve osnovni skupini: žarnice (vakuum ali različni plini in pare). ki pretvarjajo UV svetlobo v vidno svetlobo in s tem dopolnjujejo črtast spekter tako.Krmiljenje in regulacije Martina Leš. ki oddajajo svetlobo zaradi razelektrenja plina. Delimo jih na fluorescentne cevi. Elektrotehnika Svetlobni viri Električne svetlobne vire delimo glede na način nastajanja svetlobe v dve skupini: · · svetlobni viri z žarilno nitko (žarnice) . pri katerih oddaja svetlobo žarilna volframova nitka. Zaradi halogenih elementov nastane t. Halogenske žarnice imajo v cevi iz kvarčnega stekla volfranmovo nitko. Pri takih uporabljamo dodatno luminiscentne snovi (npr.i. Žarilne nitke so debelejše pri večji moči in pri nižjih napetostih. da postane deloma zvezen. Višja kot je temperatura žarenja. Uporabljamo jih predvsem v reflektorjih ali pa kot nizkonapetostne halogenske žarnice (Un = 6 – 24 V). kovinskih par ali zmesi večih plinov in kovinskih par. plin za polnjenje in zelo malo halogenih elementov (jod in brom).so viri. Svetlobo ustvarjajo s termičnim sevanjem žareče volframove nitke. ki oddajajo svetlobo ob razelektrenju v plinu. Pri nekaterih izvorih lahko nastopi visokoenergetski del spektra v UV področju spektra. Obratovalne značilnosti svetlobnih virov na razelektrenje To so izvori svetlobe. . kovinski pari ali zmesi več plinov in par. ko se tvorijo in gibljejo električno nabiti delci (elektroni in ioni). visokotlačna kovinsko-halogena svetila in natrijeva svetila. Ker pa pri visokih tempeaturah volframova nitka prehitro razpada (izpareva) jo namestimo v stekleni balon. ki jo električni tok segreva do žarenja svetlobni viri na razelektrenje (sijalke) . dušik. halogeno-volframov krožni proces. fluorescentni prah). pri čemer se izpareni volfram vrača nazaj na žarilo nitko. halogenske žarnice (plin za polnjenje in halogeni elementi).. Do praznjenja pride pri visoki napetosti.termična sevala. tem večji je svetlobni izkoristek izvora in tem večji je svetlobni tok izvora. visokotlačna (živosrebrne pare) svetila. S tem se bistveno poveča življenjska doba žarnice in zmanjšuje izguba svetlobnega toka. pri žarnicah za večje moči pa so baloni napolnjeni z inertnim (nevtralnim in neaktivnim) plinom: argon. Spekter svetlobe je zvezen in ima svoj maksimum pri rdeči barvi (svetlobo imenujemo zato topla svetloba).

Svetilke morajo zadovoljiti svetlobno-tehnične. mehanske. 2. ogrevne transformatorje. Prednosti svetlobnih virov na razelektrenje pred viri z žarilno nitko višji svetlobni izkoristek (lm/W). vrsto zaščite (električna ali mehanska zaščita). Razdelimo jih lahko na osnovi različnih kriterijev glede na: 1. nošenje in zaščito kakor tudi za priključitev na električno omrežje. sevanjem na vse strani itd.). kompenzirana. 3. zidne itd. 5. način montaže (vgrajene stropne. viseče. enakomerne itd. vrsto svetlobnega vira (svetilke za žarnice z nitko.). porazdeltev svetilnosti (svetilke z ozkim ali širokim sevanjem. transformatorje s stresanim poljem in posebne transformatorske krmilne naprave (za obratovanje pri enosmerni napetosti). 58 . 6. področje uporabe (svetilke za notranjo in zunanjo razsvetljavo). saj bi se v nasprotnem primeru tok stalno povečeval vse do uničenja elektrode izvora. sevanjem navzgor ali navzdol. reflektorske).). Svetilke Svetilke so naprave. kondenzatorje. VF krmiljenje (> 20 kHz). električne in oblikovne zahteve. igniterje (vžigne naprave) itd. Za svetlobne vire na razelektrenje je značilno. upore. vžigne elektrode. 7. duo (dvojna) in tandem vezava). pretežno direktne. ki dajejo same zase ali skupaj s predstikalno napravo napetostne konice (impulze). Elektrotehnika Ti izvori svetlobe potrebujejo za svoj zagon naravo za stabilizacijo toka praznjenja izvora. Krmilne naprave so na različne načine vezane s svetlobnim virom (induktivna. da pri vžigu potrebujejo višjo napetost kot med obratovanjem. filtrirajo in spreminjajo svetlobo virov ter vsebujejo potrebne dele za njihovo pritrditev. Slika 57: Primer svetlobnega vira na razelektrenje s potrebnimi krmilnimi napravami Te vrste svetil potrebujejo tudi naprave za vžig: to so posebne naprave. za fluorescenčne cevi). porazdelitev svetlobnega toka (direktne. izvedbo (odprte. ki porazdeljujejo. 4. varčne transformatorje. kapacitivna. zaprte. večja ekonomičnost. V praksi uporabljamo za krmilne naprave: dušilke. daljša življenjska doba. Poznamo: starterje.Krmiljenje in regulacije Martina Leš.

2000 lx 2000 . Tabela 10: Območja nivojev osvetljenosti Osvetljenost 20 .E (lx). Vrsta prostora za splošno razsvetljavo v prehodnih in malo uporabnih prostorih. Barva svetlobe Barve oziroma njihove temperature vplivajo na psihofizične lastnosti ljudi: prostor lahko postane prijetnejši in harmoničen ali obratno. Slednji je odvisen od značaja del in od značaja vidnih nalog. za splošno razsvetljavo v delovnih prostorih. kontrast. Zaradi psiholoških in fizioloških vidikov so kontrasti pomembni in različni glede na različno delo. stopnja barvne reprodukcije. 59 . nazivna osvetljenost 2. razred bleščanja. nivo osvetljenosti: minimalna srednja osvetljenost. 3. Pri razsvetljavi notranjih prostorov z umetno svetlobo moramo upoštevati predvsem naslednje faktorje kvalitete razsvetljave: 1.200 lx 200 . barva svetlobe. 4.Krmiljenje in regulacije Martina Leš. ki so s to dejavnostjo povezana. Elektrotehnika Vrsta razsvetljave glede na delovni prostor Zahteve glede osvetljenosti so v glavnem odvisne od vrste dela v nekem prostoru.20 000 lx Kontrast To je razlika v osvetljenosti med ozadjem in predmeti. 6. 5. vpadni kot in porazdelitev svetlobe. V notranji razsvetljavi ločimo tri osnovna območja nivojev osvetljenosti. Nivo osvetljenosti Za opravljanje del kake dejavnosti in za izvrševanje vidnih nalog je potreben določen nivo osvetljenosti . za dodatno razsvetljavo delovnih mest pri izredno zahtevnih vidnih nalogah.

100 70 . se znosnost bleščanja ne kontrolira. ki ga definira tako imenovana karakteristična barvna temperatura. označuje barvna reprodukcija zvezo med reproducirano barvo in naravno barvo. Elektrotehnika Zaradi lažje primerjave barvnih lastnosti so svetlobni viri.69 40 Karakteristična temperatura 3000 K 4000 K 6000 K barvna 60 . Priporočilo navaja 2 razreda: razred bleščanja 1 velja za težke vidne naloge (višje zahteve v zvezi z omejitvijo bleščanja) razred 2 pa velja za lažje vidne naloge in zato dopušča višje svetlosti svetilk. Vsaka skupina barve svetlobe ima določeno območje barvne temperature. Razred bleščanja je namenjen kontroli znosnosti bleščanja po metodi mejnih krivulj svetlosti. razdeljeni na tri osnovne skupine barvne svetlobe in sicer na svetlobne vire: tople barve. ki jih vir osvetljuje. Tabela 11: Karakteristična barvna temperatura Osnovna skupina barve svetlobe topla barva bela barva barva dnevne svetlobe Barvna reprodukcija Označevanje učinka svetlobnega vira na barvni videz predmetov.84 40 .Krmiljenje in regulacije Martina Leš. imenujemo barvna reprodukcija. Tabela 12: Stopnja barvne reprodukcije Stopnja barvne reprodukcije 1 2 3 4 Razred bleščanja Bleščanje je lahko direktno (kadaj je svetloba svetila bistveno večja od splošne osvetljenosti prostora) in indirektno (zaradi odsevov npr. kar zadeva njihove barvne temparature. Območje indeksa Ra [%] 80 . barve dnevne svetlobe. steklenih ali gladkih površin). bele barve. tem boljša je barvna reprodukcija svetlobnega vira. Čim višja je vrednost indeksa Ra. kar izrazimo s splošnim indeksom barvne reprodukcije Ra. Na splošno vzeto. Kadar pri kakem prostoru ali delu razred bleščanja ni naveden.

Slika 58: Centrifugalni parni stroj Osnovni pojmi pri regulacijah in krmiljenju Pri regulacijah se v tehniki srečujemo z mnogimi pojmi: proces. Regulacijski sistemi so tako sistemi. vhodi in izhodi. Sistem sestavlja več medsebojno povezanih enot z namenom. Ko se hitrost zmanjša. Regulacijske sisteme uporabljamo praktično na vsakem koraku: nastavljanje temperature v hladilniku. se ventil spet odpre. Elektrotehnika 4. To je vhod regulacijskega sistema. ki ga sestavlja proces. Želena vrednost ali referencaje vrednost. .… Zgodovina Ena prvih izvedba regulacij je bila narejena že pred več kot 100 leti za centrifugalni parni stroj. Regulacija hitrosti vrtenja je narejena z uporabo centrifugalne sile: s pomočjo uporabe mehanizma na vrhu. vhod PROCES izhod Slika 59: Sistem Proces je enota. regulacija osvetljenosti. da se nastavi izhod regulacijskega sistema. krmilnik. 61 . krmiljena veličina. krmilna veličina. Krmiljenje in regulacije Uvod Osnovna naloga regulacijskih sistemov je. števila obratov motorjev.. na katero želimo. regulator. da omogočajo v izbranem sistemu vzdrževati želeno vrednost neke veličine. polnjenje WC-kotlička. referenca. Zaradi povečanja hitrosti vrtenja se krogli dvigujeta in se oddaljujeta.. Sistem lahko predstavimo z blokom. sistem. regulacija temperature vode (centralno ogrevanje. vhod. izhod. Regulacijski sistem predstavlja več komponent. ki jo želimo regulirati. ki jih uporabljamo za reguliranje izbranih veličin. ki ga je izdelal James Watt že leta 1788... da bi služil določenemu namenu. bojler. kar povzroči zapiranje ventila (zmanjšanje dovoda pare). ki morajo zagotavljati izbrano obnašanje sistema.). .Krmiljenje in regulacije Martina Leš.

Z nastavitvijo lege potenciometra lahko nastavimo želeno jakost sevanja žarnice. Da bi dosegli želeni odziv. motor. . s katero vzbujamo motor. da zagotavlja izbrani potek krmiljene veličine glede na vhodni signal.). zato to imenujemo tudi odziv sistema na vhodni signal. Na enosmerno napetost (baterijo) je priklopljen ojačevalnik in nanj še motor. baterija hitrost vrtenja vrtljiva miza enosmerni ojačevalnik enosmerni motor KRMILNA NAPRAVA (ojačevalnik) AKTUATOR (enosmerni motor) PROCES (vrtljiva miza) dejanska hitrost Slika 61: Primer krmiljenja Primer: Imamo vezje. ki ga sestavljata žarnica in potenciometer. Elektrotehnika Dejanska vrednost ali izhod ali regulirana (krmiljena) veličina je vrednost. Krmiljenje procesov Procesom s krmilniki pravijo tudi odprtozančni regulacijski sistemi.Krmiljenje in regulacije Martina Leš. s tem pa bi sami postali del regulacijske zanke. Proces se odziva na izbrani vhodni signal. Če ne bi bili zadovoljni z osvetljenostjo prostora in bi popravljali lego potenciometra glede na osvetljenost. moramo uporabiti krmilnik (npr. Regulacijsko odstopanje ali regulacijski pogrešek je razlika med želeno in dejansko vrednostjo. bi že izvedli zaprtozančno regulacijo. na katero se regulacijski sistem dejansko nastavi. Motor spreminja električno energijo v mehansko in miza se vrti glede na napetost.. saj v njih poteka krmiljenje le glede na vhodni signal – referenco – in brez povratne informacije o vrednostih izbrane krmiljene veličine. katerega naloga je.. 62 . Predstavljeni siststem (slika 60) predstavlja tak regulacijski sistem. elektronsko vezje. krmiljena veličina referenca KRMILNIK PROCES Slika 60: Krmiljenje (odprtozančna regulacija) Primer: Na sliki je prikazan preprost sistem za krmiljenje hitosti vrtenja plošče vrtljive mize.

63 . baterija hitrost vrtenja vrtljiva miza + nastavitev hitrosti enosmerni ojačevalnik enosmerni motor tahogenerator (merilnik hitrosti) želena hitrost (napetost) KRMILNA NAPRAVA (ojačevalnik) AKTUATOR (enosmerni motor) PROCES (vrtljiva miza) dejanska hitrost SENZOR (tahogenerator) Slika 63: Zaprtozančna regulacija hitrosti vrtenja mize Regulacijske sisteme predstavimo tudi nekoliko drugače in pri tem upoštevamo še motnje. pogrešek (odstopanje) PRIMERJAVA REGULATOR regulirna veličina PROCES regulirana veličina referenca MERJENJE Slika 62: Regulacije (s povratno zanko) Primer Enak primer kot na sliki 61 si oglejmo sedaj še kot povratnozančni regulacijski sistem. namesto o krmilnikih pa sedaj govorimo o regulatorjih. Elektrotehnika Regulacijski sistemi Podobno kot prej lahko imenujemo regulacijske sisteme povratnozančni regulacijski sistemi. saj vsebujejo glede na procese s krmilniki še povratno zanko. Sistemu dodamo še merilnik vrtljajev. ki poganja mizo. Hitrost vrtenja primerjamo z želeno vrednostjo in glede na razliko med želeno in dejansko vrednostjo spreminjamo napetost motorja. Regulator v regulacijski zanki zagotavlja sledenje želeni vrednosti glede na odstopanje od referenčne vrednosti.Krmiljenje in regulacije Martina Leš.

Pridobljeno znanje ovrednotimo z ocenjevanjem in ga slednjič primerjamo z načrtovanim znanjem. pri čemer je lahko razlika med načrtovanim in dejanskim znanjem lahko le večja ali enaka 0 (pri tehniških sistemih pa je lahko tudi negativna!). Načrtovano znanje je predpostavljeno v učnem načrtu ali v katalogih znanja. Za regulacijske sisteme zahtevamo. da so stabilni in da je regulacijsko odstopanje po določenem času (zaradi postavitve na izbrano vrednost) znotraj zahtevanih meja (toleranc). odstopanje e(t) izhod regulatorja Martina Leš. Učitelj predstavlja regulator. znanje. učenec pa proces. Elektrotehnika dejanska vrednost y(t) PROCES _ REGULATOR _ MERITEV (negativna) povratna zanka ym(t) Slika 64: Regulacijski sistem z metnjami in oznake Preprost model. y(t) yž(t) dejanska vrednost y(t) čas nastavitve na želeno vredost Slika 66: Želena in dejanska vrednost 64 . motivacija načrtovano znanje _ UČITELJ UČENEC znanje _ OCENJEVANJE Slika 65: Regulacijski sistem Regulacijski sistemi so pomembni zaradi dveh točk: omogočajo zmanjševanje in tudi odpravljanje vpliva motenj na regulirani signal in opravljajo funkcijo sledenja reguliranega signala za želenim signalom. ki opisuje regulacijski sistem z motnjami je učenje.Krmiljenje in regulacije motnja d(t) želena vrednost yž(t) pogrešek. ki ga ima učenec v nekem trenutku pa je izhod regulacijskega sistema. Na učenca vplivajo še motnje – v našem primeru jih lahko imenujemo kar motivacija.

Običajno proces opišemo z diferencialnimi enačbami. Take sisteme enačb je mogoče po ustaljenih metodah reševati ali tudi simulirati poteke posameznih veličin. Elektrotehnika Regulatorji Regulator v regulacijski zanki zagotavlja sledenje želeni vrednosti glede na odstopanje od referenčne vrednosti s primerno dinamiko. Zaradi uporabe računalnikov moramo pri reševanju diferencialnih enačb in simulacijah uporabljati numerične integracijske metode. ki jih zaradi lažjega reševanja preoblikujemo v sistem diferencialnih enačb prvega reda. saj moramo vse signale v sistemu predstaviti diskretno (v izbranih trenutkih).Krmiljenje in regulacije Martina Leš. ) t ( x 7 6 5 4 3 2 1 0 0 2 4 6 8 10 t [s] Primeri regulacijskih sistemov 65 . Modeliranje in simulacija Matematično modeliranje procesov je opis fizikalnih zakonitosti z enačbami. Hkrati zagotavlja stabilnost in zmanjšuje (ali odpravlja) vpliv motenj. S tem govorimo o novih pojmih: diskretnih regulacijskih sistemih in času tipanja.

1988 [9. Maribor. Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo.] [7. Ljubljana Svetlobni viri in predstikalne naprave. Zagreb. 1996 Martin Zorič: Električni elementi elektroenergetskih sistemov.] [5.] [8.] Branko D.] R. Fakulteta za elektrotehniko.. Nerreter W. Maribor [10. Vaduz.] [4. Viri [1. Beograd. 1996 Führer A. R.. Tehniška založba Slovenije. 1994 Ivan Ravnikar: Električne inštalacije.] [2.] B. 1998 65 . Ljubljana. računalništvo in informatiko. Elektro-Slovenija. 1995 [11.] [3. Zupančič: Zvezni regulacijski sistemi I. Viharnik. Grafoplast. Građevinska knjiga. Pedagoška fakulteta Maribor 5. Anton Čop: Svetlotehnički priručnik.: Grundgebiete der Elektrotechnik. Lichtkomerz AG. 1990 Gerhard Brechmann s soavtorji: Elektrotehniški priročnik. Jezernik: Regulacije 1. Tehniška fakulteta. Dorf.] [6. Bishop: Modern control systems. ČGP Delo. C. Ljubljana. Addison-Wesley. München. Heidemann K. III.] K. 1998 Martin Zorič: Osnove Elektrotehnike I. II. Wien: Hanser. H. II. Elektrokovina – Maribor. 1990 Peter Podlipnik. Popović: Osnovi Elektrotehnike I.Viri Martina Leš.

........................................................................................................................................................ 5 Akumulatorji............................................................................................................ 39 Ničenje. 8 Izkoristek ...... ELEKTRIČNE INŠTALACIJE............. 40 Kratek stik...................... ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIALI ............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED....................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED....... 19 Delitev magnetnih materialov ...... VRSTE ELEKTRIČNIH INSTALACIJ ........................................................................................................................................ VODNIKI PRI ELEKTRIČNIH INŠTALACIJAH ................................................................. INŠTALACIJE TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV ................................. 2 Uporaba pretvorbe realnega napetostnega vira v ekvivalentni tokovni vir .............. 10 Frekvenčna odvisnost ohmskega upora.. 43 Stikala in odklopniki............................................... 12 REALNA TULJAVA .................... 34 Zaščita s posebnim ozemljilom ............................................................................................................................ Termično dimenzioniranje vodnikov za notranje instalacije. Inštalacije v stanovanjskih zgradbah ................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED................... Priključek na zunanje omrežje....... Električno dimenzioniranje ... 12 Polarizacija dielektrika in dielektrične izgube .................. Razdelilniki................................................ 14 Vrtinčni toki v magnetnih jedrih..................... 11 REALNI KONDENZATOR ................... Elektrotehnika Kazalo 1...................................... 38 Zaščita s skupnim ozemljilom .......................................................................................................................................................................................................................................... DIMENZIONIRANJE VODNIKOV IN IZRAČUNAVANJE PREREZA VODNIKA ................. 7 Svinčev akumulator ......................Error! Bookmark not defined...... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED..............................Error! Bookmark not defined................................................. RAZDELILNE IN STIKALNE NAPRAVE ZA STANOVANJSKE OBJEKTE .............................. 41 Nizkonapetostne taljive varovalke .....................................................................................Error! Bookmark not defined............................................................................ Vtično-spojne naprave za industrijo................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED...................................................... 9 REALNI OHMSKI UPOR .....Error! Bookmark not defined........................................................................................................................................ 14 Realna tuljava z nemagnetnim jedrom ....................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.......................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED... 20 2.......... Mehansko dimenzioniranje.............. Inštalacije v poslovnih prostorih ..... ELEKTRIČNA OPREMA PRI INŠTALACIJAH................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED........................... REALNI ELEMENTI.................................................................................................................................................................Error! Bookmark not defined.......................... 4 Elektroliti in napetostna lestvica kovin ........................Error! Bookmark not defined.......................................... 15 Histerezne izgube v železnih jedrih......................................................................Error! Bookmark not defined............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED........................................................................................................................................................................... 3..................................... 10 Temperaturna odvisnost ohmske upornosti ............................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED............................................................................................................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.... 2 ELEKTROKEMIČNI VIRI ENOSMERNE NAPETOSTI .............................. 1 REALNI NAPETOSTNI VIR ...............................................Error! Bookmark not defined...... 18 Realna tuljava z železnim jedrom ........................... STANDARDI IN PREDPISI ................................................................................................................... 16 Skupne izgube v železnem jedru .......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED........................................................................................................... 17 Nadomestna vezava za idealizirano tuljavo z železnim jedrom .................................................................................................. 1 Pretvorba realnega napetostnega vira v ekvivalentni tokovni vir......... Inštalacije v objektih s specifičnimi pogoji. 42 Inštalacijski odklopniki..................................................................... VTIČNO-SPOJNE NAPRAVE ZA INSTALACIJE V ZGRADBAH ............................. VTIČNO-SPOJNE NAPRAVE ... 43 66 ............................ VAROVANJE PRED UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA .......................................... PRIBOR ZA MONTAŽO CEVI IN PRITRDILNI MATERIAL ..............................................Error! Bookmark not defined.........Kazalo Martina Leš................................................

................................. RAZSVETLJAVA....................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.......................................... KRMILJENJE IN REGULACIJE .. 48 Standardna frekvenca električnega omrežja ...................Error! Bookmark not defined................ Predstikalne in druge naprave ........................................................................................... Nastanek svetlobe ............ 61 ZGODOVINA .................................................................................... Elektrotehnika FI-zaščitna stikala ..................................................... 6.............. 48 Razvoj električnih mrež .......................................................Error! Bookmark not defined................................................................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED........................................................................................................................................................ FOTOMETRIJA ....................... LASERJI IN LASERSKA SVETLOBA ........................................................... Žarnice ........................................................... 46 4.................................................................................................. 62 REGULACIJSKI SISTEMI .................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED........................................................... VIRI.................................... 51 UVOD .......................................................................................................................................................... Obratovalne značilnosti svetlobnih virov na razelektrenje ....................................................... 61 OSNOVNI POJMI PRI REGULACIJAH IN KRMILJENJU ........................Error! Bookmark not defined..................................................................................................... 63 Regulatorji...................................... SVETLOBA........................ 65 MODELIRANJE IN SIMULACIJA ................................................................... 44 ZAŠČITA PRED UDAROM STRELE............................... 65 67 ..Error! Bookmark not defined........................................................... Halogenske žarnice ........................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.................................................. OPTIČNI INŠTRUMENTI .............................................................. 45 Zaščitni ukrepi....... 48 Vrste električnih mrež............................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.......................................................................... Vpliv svetlobe na človeka .....Error! Bookmark not defined.................................. ELEKTRIČNA OMREŽJA .............................................................................................. 65 7................................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.........................................................................................................................................................................................................................Kazalo Martina Leš........................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED...... ŽARNICE ....................................................................... 61 KRMILJENJE PROCESOV.........................................................................................Error! Bookmark not defined..............Error! Bookmark not defined....... Svetlobni viri............. SVETILKE .. 65 PRIMERI REGULACIJSKIH SISTEMOV .. KVALITETA RAZSVETLJENOSTI PROSTOROV ......... 50 5............................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->