P. 1
Nikelj

Nikelj

|Views: 47|Likes:
Published by Luka Kelhar

More info:

Published by: Luka Kelhar on Feb 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2012

pdf

text

original

Seminar pri predmetu Procesna metalurgija ne eleznih kovin

Nikelj

Mentor: izr. prof. dr. Jo ef Medved

Avtor: Luka Kelhar

visoko sijo a kovina. Vendar rudarji niso mogli izvle i vsega bakra iz minerala. vrstno tevilo 28. 60Ni. Njegova Curie temperatura je 355 ° C. zato so ga zaradi vsebnosti bakra klicali Kupfernickel (Kupfer je nem ka beseda za baker). ki s enahaja v naravi je sestavljen iz 5 stabilnih izotopov. . 61Ni.uporabljen e med 1700 in 1400 pred na im tetjem. Nikljev atom ima dve elektronski konfiguraciji. Simbol je Ni. kobalt in gadolinij. kar pomeni. da je nad to temperaturo nemagneten. V srednjeve ki Nem iji. 58Ni je najbolj bogat (68. je magnetna in prevodna. Vendar pa prve uporabe niklja. 62Ni in 64Ni. Nikelj. Spada med magnetne in elektri no prevodne kovine. dobro se jo da obdelovati. Leta 1751 je Baron Axel Fredrik Cronstedt posku al izvle i iz kuproniklja baker in pridobil belo kovino-nikelj. je bil najden rde mineral. vendar vsebnost niklja v zlitini ni bila odkrita vse do leta 1822. Gostota niklja zna a 8908 kg/m3. znan kot baitung). stoletju. na ali bliizu sobni temperaturi. glede na kemijsko vrsto pa ga uvr amo med prehodne kovine.077% niklja). Ta beli baker so izva ali v Veliko Britanijo e v 17. 4s2 3d8 in 4s1 3d9. tali e ima pri 1455°C. ki so magnetni. Kitajski rokopisi nakazujejo. Zgodovina Ker so v preteklosti rude niklja zlahka zamenjali za rude srebra.Nikelj Splo ne lastnosti Nikelj je srebrno obarvana. Je ena od le tirih elementov. Dandanes to rudo poznamo kot nickelin ali nikolit.preostale tri so elezo. vreli e pa pri 2916°C. da je bil " white copper" (cupronikelj. segajo do 3500 pred na im tetjem. ki spominja na bakrene rude. je relativno trda. je bilo njeno odkritje relativno pozno. 58Ni.

kjer so izdelali kovance iz 99. je bil izraz "nikelj" ali "nick". Svetovna koli ina proizvodnje niklja se je od 1970 ve kot podvojila. kjer so izkori ali z nikljem bogato rudo pirotit od leta 1848 naprej. Nahajali a Glavna nahajali a niklja so v Rusiji. je bil edini vir za nikelj redka ruda kupronikelj. kasneje pa e v Kanadi(najve ji proizvajalki). Pribli no 40% svetovne proizvodnje niklja se dostavi v Evropo. je z nara anjem cen niklja ve ina dr av odnehala z izdelavo nikljevih novceh.V 21. Kanadi. je bila ve ina niklja(kovancev) iz Kanade in ZDA uporabljena v vojne namene. so bile prvi uporabljeni leta 1881 v vici. zaradi esar so bili kovanci prakti no magneti.Po odkritju. Zaradi nara ajo e proizvodnje jekla na Kitajskem se poraba niklja na letni ravni strmo zvi uje. se je odstotek niklja v nekaterih kovancih pove al na 25%. vendar pa se je od 1824 naprej pridobival tudi kot stranski produkt proizvodnje kobalt modrega. Avstraliji in na Kubi. v Norilsk-Talnakh (Rusija) in v Reef Merensky (Ju na Afrika) pa je omogo ilo mno i no proizvodnjo niklja. saj je to najve ji proizvajalec na svetu. V Zdru enih dr avah Amerike. stoletju. prvotno uporabljen za baker-nikeljev cent. Skoraj isti kovanci iz niklja. Petino svetovne proizvodnje niklja bele i Kitajska. Nikelj je bil sestavni del kovancev od sredine 19. . Zaradi premajhnih lastnih virov niklja je uvoz neizogiben. stoletja. Uvedba niklja v proizvodnjo jekla. leta 1889 je mo no pove ala povpra evanje po kovini. Med letoma 1875 in 1915 je bila glavna dobaviteljica niklja Nova Kaledonija. Izjema je e nikljev kovanec za 5 centov v ZDA. sledita ji Azija in Amerika. kjer je nikelj nadomestil baker( 12% niklja).V kasnej ih letih (1865). Prva obse na proizvajalka niklja je bila Norve ka.9% niklja. V vojnem obdobju 1942-1945. Odkritja velikih zalog v Sudbury bazenu (Kanada) leta 1883. imajo velik vpliv na ponudbo niklja. Skladi a proizvajalca Norisk Nickel.

s kon no koncentracijo niklja ve kot 99%. Pridobivanje Nikelj se pridobiva z ekstraktivno metalurgijo. pri emer nastali koncentrat vsebuje samo kobalt in nikelj. . Tako se pokrije skoraj 25% svetovnega povpra evanja po niklju. ki prina ajo ve kot 75% istost.5 milijonov ton odpadkov. da se letno reciklira pribli no 4.99%. Najprej se odstrani baker z dodajanjem vodikovega sulfida. Nadaljnja obdelava poteka prek procesa Sherritt-Gordon. Nikelj se pridobi iz rude s klasi nim pra enjem in postopki redukcije. i enje nikljevih oksidov za pridobitev naj istej ega niklja poteka preko procesa Mond. Ve ina sulfidnih rud je bila tradicionalno obdelana z pirometalur kimi tehnikami. ki pove a dele niklja na ve kot 99. Napredki v hidrometalurgiji pa so v novej em asu omogo ili proces flotacije (lo evanje Ni in Fe glede na gostoto). Ta postopek je bil v industrijski rabi patentiran e pred za etkom 20. ki vsebujejo nikelj.Ocene ka ejo. Nato se uporablja solventno ekstrakcijo za lo evanje kobalta in niklja. Za uporabo v nerjave em jeklu ponavadi 75% isti nikelj zadostuje. stoletja.

14% v zlitine nikelj-baker in nikelj srebro. 2% nikljeve medi in brone. da. do 1% Ti. AlNiCo magneti se dandanes nadome ajo z magneti redkih zemelj. 15-26% Ni. 3% za likalnike niklja. Razvoj teh magnetov se je za el leta 1931. npr: nerjave e jeklo. Nikelj lahko naredi WC magneten in korozivno odporen. Sestava AlNiCo zlitin za magnete je obi ajno 8-12% Al. ko so odkrili. Nikelj je tudi magnetostrikcijski material. Uporablja se tudi kot vezivo v utrjenem WC(wolfram karbid) in sicer od est do 12%(ute nih). material skr i v dol ino. kar pomeni. se je nikelj ob asno uporabljal kot nadomestek za dekorativno srebro. 9% za nikljeve superzlitine(npr. da imajo zlitine eleza. baterije za ponovno polnjenje. Inconel). za izdelavo jekla. Zaradi svoje odpornosti na korozijo. 6 % za pla enje povr in. kovanci. niklja in aluminija dvakrat bolj e magnetene lastnosti od najbolj ih magnetnih jekla tistega asa. 3% v toplotno in elektro uporne zlitine(Nichrome). elektri ne strune za kitaro. . ostalo je Fe. Nikelj se uporablja v tevilnih industrijskih in potro ni kih izdelkih. Uporablja se tudi na oblogah in kot zelen odtenek v steklu. mikrofoni. vendar na ra un manj e trdote. in posebne zlitine.Uporaba Svetovna uporaba niklja za aplikacije je naslednja: 60% niklja. 5-24% Co. se v prisotnosti magnetnega polja. 3% v vseh drugih aplikacijah. Ta negativna magnetostrikcija je reda 50 ppm. do 6% Cu. magneti AlNiCo.

saj vpliva na njihovo ko o(dermatitis).wikipedia.si/imgres?q=Kupfernickel&um=1&hl=sl&client=firefoxa&sa=N&rls=org. Ob utljivi posamezniki lahko ka ejo alergijo na nikelj.fk k.org/wiki/Nickel http://www. Zaposleni v industriji niklja ne smejo prese i 40 ur dela na teden.org/wiki/File:Nickel_kugeln. Toksi nost kovine Izpostavljenost kovini ne sme presegati 0.fastcompany.th/library/webelibrary/science/namo/Tarangtad/data/Niccolite%28NiAs%29.gif http://en. V velikih mestih na Kitajskem zelo hitro rastejo visoki neboti niki pri gradnji katerih so zaradi svoje posebne sestave nujno potrebne zlitine jekla.htm&docid=3HmbX5U8Zmm1cM&imgurl=http://www.ac.wikipedia.05 mg / cm ³. Nikelj se uporablja tudi pri izdelavi kovancev. Meteoriti vsebujejo tudi nikelj in sicer 1.ac. rde e ko e. Nujno je potreben za love ki organizem.google.com/blog/kit-eaton/technomix/nickel-zinc-rechargeablebatteries-good-single-use-ones&docid=B1j7ol- ‡ ‡ ‡ .th/library/webelibrary/science/namo/Tarangtad/data/subNi. da je nikelj preklet. zemeljska skorja le 0.google. Nikelj je pomemben vzrok za kontakne alergije.jpg http://www. Preko dve tretjini proizvodnje niklja se izteka preko tega podro ja. le nikih. Visoke cene niklja utrjujejo trend nagibanja k manj i vsebnosti niklja v zlitinah kot tudi k razvoju plemenitenja jekla brez uporabe niklja. hormonov in encimov.si/imgres?q=use+of+nickel&um=1&hl=sl&client=firefox-a&rls=org. da so brez niklja.fr/us/PRODUCTION_GALLERY_CONTENT/IMAGES/Nos_metiers/Nickel/Tech nology_UK/DONIAMBO_PROCESS850.mozilla:en-US:official&biw=1440&bih=771&tbm=isch&tbnid=DZX4O5Li4HLHM:&imgrefurl=http://www. Literatura ‡ ‡ http://en. Prav gradbeni bum na Kitajskem skrbi za nara ajo o potrebo. deloma zaradi njegove uporabe v nakitu.s:0&tx=55&ty=73 http://www. Nikelj karbonil je tudi eksploziven na zraku.eramet. Alergija se pojavi v obliki srbe e. Zato se dandanes na veliko uhanih e pojavlja napis. Pri gradnji letal se uporabljajo specialne zlitine niklja za proizvodnjo turbinskih listov ali druge kriti ne sestavne dele motorja. kot nadomestilo za srebro in v akumulatorjih. Zanimivosti vedski kemik Axel Cronstedt je niklj odkril leta 1751.r:7. Nadzoruje delovanje membran. Ni(CO)4. nahaja se v ovsenih kosmi ih.fkk. kot posebno nevaren in strupen plin velja omeniti Nikelj karbonil. Gradbena industrija je poleg avtomobilske pomemben porabnik razli nih vrst legiranega jekla.mozilla:enUS:official&biw=1440&bih=771&tbm=isch&tbnid=pgkyMPmJ8EucM:&imgrefurl=http://www.0089% Prvi rudarju so menili. za uhane.jpe&w=295&h=264&ei=TO_kTvqfA8Sx 8QO9utHwAw&zoom=1&iact=rc&dur=267&sig=106477692858985195150&page=1&tbnh=136&tbn w=162&start=0&ndsp=31&ved=1t:429.Nikelj se obdeluje predvsem pri izdelavi legiranega jekla in pri ostalih proti rji odpornih zlitinah. Dimi in prahovi nikelj-sulfidnega prahu so rakotvorni. okoladi.3%.

infobarrel.com/Interesting_Facts_About_Nickel_Ni .com/wpcontent/uploads/2008/12/jefferson-nickelobverse.google.cfm&ContentID=23361 http://www.coinblogger.s:0 http://www.org/InTechTemplate.mozilla:enUS:official&biw=1440&bih=771&tbm=isch&tbnid=ZjHtn880LqVKM:&imgrefurl=http://www.r:10.php%3Ff%3D5%26t%3D77376&docid=jv2OWWh4e9oSBM&imgur l=http://i72.jpg&w=800&h=600&ei=IP_kTsWzB 5D48QO94Oz5Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=491&vpy=286&dur=3826&hovh=194&hovw=259&tx=1 42&ty=94&sig=106477692858985195150&page=1&tbnh=126&tbnw=167&start=0&ndsp=28&ved=1t :429.s:0 http://www.com/3123/3112364109_0a58c8a825.si/imgres?q=use+of+nickel&um=1&hl=sl&client=firefox-a&rls=org.com/plexiboard/viewtopic.flickr.si/imgres?q=nickel&um=1&hl=sl&client=firefox-a&rls=org.photobucket.com/albums/i168/LPCustom/DSC01274.‡ ‡ ‡ ‡ ugOwiuM&imgurl=http://farm4.isa.s:0 http://www.google.vintag eamps.coinblogger.mozilla:enUS:official&biw=1440&bih=771&tbm=isch&tbnid=VLssxiG4QvkaPM:&imgrefurl=http://www.r:9.cfm?Section=General_Information2&template=/ContentManagem ent/ContentDisplay.com/1950-d-jefferson-nickel-a-keydate/&docid=EpCIzvD32oOxKM&imgurl=http://www.r:10.jpg&w=287&h=288&ei=6f_kTrGiD42f8gO7jOWVBA&zoom=1&iact=hc&vpx=615&vpy=27 4&dur=1079&hovh=225&hovw=224&tx=120&ty=145&sig=106477692858985195150&page=1&tbnh =138&tbnw=138&start=0&ndsp=31&ved=1t:429.static.jpg&w=400&h=324& ei=IP_kTsWzB5D48QO94Oz5Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=669&vpy=282&dur=2572&hovh=202&h ovw=250&tx=139&ty=77&sig=106477692858985195150&page=1&tbnh=126&tbnw=156&start=0&n dsp=28&ved=1t:429.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->