P. 1
Nikelj

Nikelj

|Views: 47|Likes:
Published by Luka Kelhar

More info:

Published by: Luka Kelhar on Feb 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2012

pdf

text

original

Seminar pri predmetu Procesna metalurgija ne eleznih kovin

Nikelj

Mentor: izr. prof. dr. Jo ef Medved

Avtor: Luka Kelhar

je bil najden rde mineral. Dandanes to rudo poznamo kot nickelin ali nikolit. dobro se jo da obdelovati. Gostota niklja zna a 8908 kg/m3. da je nad to temperaturo nemagneten. vreli e pa pri 2916°C. Vendar rudarji niso mogli izvle i vsega bakra iz minerala. Spada med magnetne in elektri no prevodne kovine. zato so ga zaradi vsebnosti bakra klicali Kupfernickel (Kupfer je nem ka beseda za baker). 58Ni. visoko sijo a kovina. glede na kemijsko vrsto pa ga uvr amo med prehodne kovine. da je bil " white copper" (cupronikelj. znan kot baitung). 62Ni in 64Ni. kar pomeni. Ta beli baker so izva ali v Veliko Britanijo e v 17. vendar vsebnost niklja v zlitini ni bila odkrita vse do leta 1822. V srednjeve ki Nem iji.uporabljen e med 1700 in 1400 pred na im tetjem. Je ena od le tirih elementov.Nikelj Splo ne lastnosti Nikelj je srebrno obarvana. na ali bliizu sobni temperaturi. ki so magnetni. Njegova Curie temperatura je 355 ° C. stoletju. ki s enahaja v naravi je sestavljen iz 5 stabilnih izotopov. je magnetna in prevodna. tali e ima pri 1455°C. 61Ni. je relativno trda. Simbol je Ni. 58Ni je najbolj bogat (68. . je bilo njeno odkritje relativno pozno. 60Ni. segajo do 3500 pred na im tetjem.077% niklja). Zgodovina Ker so v preteklosti rude niklja zlahka zamenjali za rude srebra. 4s2 3d8 in 4s1 3d9. Vendar pa prve uporabe niklja. kobalt in gadolinij. Nikljev atom ima dve elektronski konfiguraciji. Nikelj.preostale tri so elezo. ki spominja na bakrene rude. Leta 1751 je Baron Axel Fredrik Cronstedt posku al izvle i iz kuproniklja baker in pridobil belo kovino-nikelj. vrstno tevilo 28. Kitajski rokopisi nakazujejo.

Nikelj je bil sestavni del kovancev od sredine 19. Skladi a proizvajalca Norisk Nickel. V vojnem obdobju 1942-1945. je bila ve ina niklja(kovancev) iz Kanade in ZDA uporabljena v vojne namene. stoletja. kasneje pa e v Kanadi(najve ji proizvajalki). vendar pa se je od 1824 naprej pridobival tudi kot stranski produkt proizvodnje kobalt modrega. stoletju. Izjema je e nikljev kovanec za 5 centov v ZDA.V 21. imajo velik vpliv na ponudbo niklja. Svetovna koli ina proizvodnje niklja se je od 1970 ve kot podvojila. Pribli no 40% svetovne proizvodnje niklja se dostavi v Evropo. Nahajali a Glavna nahajali a niklja so v Rusiji. so bile prvi uporabljeni leta 1881 v vici. Zaradi nara ajo e proizvodnje jekla na Kitajskem se poraba niklja na letni ravni strmo zvi uje. je bil edini vir za nikelj redka ruda kupronikelj. kjer je nikelj nadomestil baker( 12% niklja). Zaradi premajhnih lastnih virov niklja je uvoz neizogiben. Petino svetovne proizvodnje niklja bele i Kitajska. Prva obse na proizvajalka niklja je bila Norve ka. saj je to najve ji proizvajalec na svetu. prvotno uporabljen za baker-nikeljev cent. Odkritja velikih zalog v Sudbury bazenu (Kanada) leta 1883. zaradi esar so bili kovanci prakti no magneti. Skoraj isti kovanci iz niklja. sledita ji Azija in Amerika. v Norilsk-Talnakh (Rusija) in v Reef Merensky (Ju na Afrika) pa je omogo ilo mno i no proizvodnjo niklja. kjer so izdelali kovance iz 99. Kanadi.9% niklja. Uvedba niklja v proizvodnjo jekla. . je bil izraz "nikelj" ali "nick". kjer so izkori ali z nikljem bogato rudo pirotit od leta 1848 naprej. V Zdru enih dr avah Amerike.Po odkritju. se je odstotek niklja v nekaterih kovancih pove al na 25%.V kasnej ih letih (1865). Med letoma 1875 in 1915 je bila glavna dobaviteljica niklja Nova Kaledonija. je z nara anjem cen niklja ve ina dr av odnehala z izdelavo nikljevih novceh. leta 1889 je mo no pove ala povpra evanje po kovini. Avstraliji in na Kubi.

pri emer nastali koncentrat vsebuje samo kobalt in nikelj. . Ve ina sulfidnih rud je bila tradicionalno obdelana z pirometalur kimi tehnikami. ki vsebujejo nikelj.Ocene ka ejo. Ta postopek je bil v industrijski rabi patentiran e pred za etkom 20. da se letno reciklira pribli no 4. Nadaljnja obdelava poteka prek procesa Sherritt-Gordon. Nato se uporablja solventno ekstrakcijo za lo evanje kobalta in niklja. Za uporabo v nerjave em jeklu ponavadi 75% isti nikelj zadostuje. Najprej se odstrani baker z dodajanjem vodikovega sulfida. Tako se pokrije skoraj 25% svetovnega povpra evanja po niklju.5 milijonov ton odpadkov.99%. ki prina ajo ve kot 75% istost. Napredki v hidrometalurgiji pa so v novej em asu omogo ili proces flotacije (lo evanje Ni in Fe glede na gostoto). stoletja. s kon no koncentracijo niklja ve kot 99%. i enje nikljevih oksidov za pridobitev naj istej ega niklja poteka preko procesa Mond. Nikelj se pridobi iz rude s klasi nim pra enjem in postopki redukcije. Pridobivanje Nikelj se pridobiva z ekstraktivno metalurgijo. ki pove a dele niklja na ve kot 99.

do 6% Cu. do 1% Ti. 5-24% Co. 9% za nikljeve superzlitine(npr. Razvoj teh magnetov se je za el leta 1931. Uporablja se tudi na oblogah in kot zelen odtenek v steklu. in posebne zlitine. 6 % za pla enje povr in. 2% nikljeve medi in brone. Nikelj se uporablja v tevilnih industrijskih in potro ni kih izdelkih. 14% v zlitine nikelj-baker in nikelj srebro. niklja in aluminija dvakrat bolj e magnetene lastnosti od najbolj ih magnetnih jekla tistega asa. Uporablja se tudi kot vezivo v utrjenem WC(wolfram karbid) in sicer od est do 12%(ute nih). vendar na ra un manj e trdote. . 3% za likalnike niklja.Uporaba Svetovna uporaba niklja za aplikacije je naslednja: 60% niklja. Nikelj je tudi magnetostrikcijski material. magneti AlNiCo. Nikelj lahko naredi WC magneten in korozivno odporen. ko so odkrili. Zaradi svoje odpornosti na korozijo. AlNiCo magneti se dandanes nadome ajo z magneti redkih zemelj. ostalo je Fe. baterije za ponovno polnjenje. npr: nerjave e jeklo. Sestava AlNiCo zlitin za magnete je obi ajno 8-12% Al. Ta negativna magnetostrikcija je reda 50 ppm. material skr i v dol ino. 3% v vseh drugih aplikacijah. kovanci. da. se je nikelj ob asno uporabljal kot nadomestek za dekorativno srebro. 3% v toplotno in elektro uporne zlitine(Nichrome). kar pomeni. da imajo zlitine eleza. Inconel). 15-26% Ni. mikrofoni. za izdelavo jekla. elektri ne strune za kitaro. se v prisotnosti magnetnega polja.

Literatura ‡ ‡ http://en.ac.fkk.s:0&tx=55&ty=73 http://www.th/library/webelibrary/science/namo/Tarangtad/data/subNi. Visoke cene niklja utrjujejo trend nagibanja k manj i vsebnosti niklja v zlitinah kot tudi k razvoju plemenitenja jekla brez uporabe niklja.r:7. Zaposleni v industriji niklja ne smejo prese i 40 ur dela na teden.si/imgres?q=use+of+nickel&um=1&hl=sl&client=firefox-a&rls=org. Ni(CO)4. deloma zaradi njegove uporabe v nakitu. da so brez niklja.fastcompany. hormonov in encimov. Prav gradbeni bum na Kitajskem skrbi za nara ajo o potrebo. V velikih mestih na Kitajskem zelo hitro rastejo visoki neboti niki pri gradnji katerih so zaradi svoje posebne sestave nujno potrebne zlitine jekla.si/imgres?q=Kupfernickel&um=1&hl=sl&client=firefoxa&sa=N&rls=org. Pri gradnji letal se uporabljajo specialne zlitine niklja za proizvodnjo turbinskih listov ali druge kriti ne sestavne dele motorja. rde e ko e. kot nadomestilo za srebro in v akumulatorjih.fr/us/PRODUCTION_GALLERY_CONTENT/IMAGES/Nos_metiers/Nickel/Tech nology_UK/DONIAMBO_PROCESS850. Toksi nost kovine Izpostavljenost kovini ne sme presegati 0. Nikelj karbonil je tudi eksploziven na zraku.google.jpg http://www. saj vpliva na njihovo ko o(dermatitis).3%.google. Zanimivosti vedski kemik Axel Cronstedt je niklj odkril leta 1751. Nujno je potreben za love ki organizem.com/blog/kit-eaton/technomix/nickel-zinc-rechargeablebatteries-good-single-use-ones&docid=B1j7ol- ‡ ‡ ‡ .0089% Prvi rudarju so menili. Gradbena industrija je poleg avtomobilske pomemben porabnik razli nih vrst legiranega jekla. Dimi in prahovi nikelj-sulfidnega prahu so rakotvorni. Alergija se pojavi v obliki srbe e. Nikelj je pomemben vzrok za kontakne alergije. Ob utljivi posamezniki lahko ka ejo alergijo na nikelj. da je nikelj preklet.Nikelj se obdeluje predvsem pri izdelavi legiranega jekla in pri ostalih proti rji odpornih zlitinah.jpe&w=295&h=264&ei=TO_kTvqfA8Sx 8QO9utHwAw&zoom=1&iact=rc&dur=267&sig=106477692858985195150&page=1&tbnh=136&tbn w=162&start=0&ndsp=31&ved=1t:429.org/wiki/Nickel http://www.mozilla:enUS:official&biw=1440&bih=771&tbm=isch&tbnid=pgkyMPmJ8EucM:&imgrefurl=http://www. Zato se dandanes na veliko uhanih e pojavlja napis.wikipedia. le nikih.05 mg / cm ³.mozilla:en-US:official&biw=1440&bih=771&tbm=isch&tbnid=DZX4O5Li4HLHM:&imgrefurl=http://www.htm&docid=3HmbX5U8Zmm1cM&imgurl=http://www. Nadzoruje delovanje membran. zemeljska skorja le 0.th/library/webelibrary/science/namo/Tarangtad/data/Niccolite%28NiAs%29.ac. Nikelj se uporablja tudi pri izdelavi kovancev.gif http://en.org/wiki/File:Nickel_kugeln. za uhane.eramet. nahaja se v ovsenih kosmi ih.wikipedia.fk k. okoladi. kot posebno nevaren in strupen plin velja omeniti Nikelj karbonil. Meteoriti vsebujejo tudi nikelj in sicer 1. Preko dve tretjini proizvodnje niklja se izteka preko tega podro ja.

com/1950-d-jefferson-nickel-a-keydate/&docid=EpCIzvD32oOxKM&imgurl=http://www.r:9.r:10.mozilla:enUS:official&biw=1440&bih=771&tbm=isch&tbnid=ZjHtn880LqVKM:&imgrefurl=http://www.photobucket.com/plexiboard/viewtopic.isa.coinblogger.jpg&w=800&h=600&ei=IP_kTsWzB 5D48QO94Oz5Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=491&vpy=286&dur=3826&hovh=194&hovw=259&tx=1 42&ty=94&sig=106477692858985195150&page=1&tbnh=126&tbnw=167&start=0&ndsp=28&ved=1t :429.infobarrel.cfm?Section=General_Information2&template=/ContentManagem ent/ContentDisplay.com/wpcontent/uploads/2008/12/jefferson-nickelobverse.cfm&ContentID=23361 http://www.org/InTechTemplate.vintag eamps.static.r:10.google.si/imgres?q=use+of+nickel&um=1&hl=sl&client=firefox-a&rls=org.s:0 http://www.‡ ‡ ‡ ‡ ugOwiuM&imgurl=http://farm4.com/albums/i168/LPCustom/DSC01274.flickr.s:0 http://www.php%3Ff%3D5%26t%3D77376&docid=jv2OWWh4e9oSBM&imgur l=http://i72.jpg&w=400&h=324& ei=IP_kTsWzB5D48QO94Oz5Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=669&vpy=282&dur=2572&hovh=202&h ovw=250&tx=139&ty=77&sig=106477692858985195150&page=1&tbnh=126&tbnw=156&start=0&n dsp=28&ved=1t:429.mozilla:enUS:official&biw=1440&bih=771&tbm=isch&tbnid=VLssxiG4QvkaPM:&imgrefurl=http://www.jpg&w=287&h=288&ei=6f_kTrGiD42f8gO7jOWVBA&zoom=1&iact=hc&vpx=615&vpy=27 4&dur=1079&hovh=225&hovw=224&tx=120&ty=145&sig=106477692858985195150&page=1&tbnh =138&tbnw=138&start=0&ndsp=31&ved=1t:429.s:0 http://www.google.si/imgres?q=nickel&um=1&hl=sl&client=firefox-a&rls=org.com/Interesting_Facts_About_Nickel_Ni .com/3123/3112364109_0a58c8a825.coinblogger.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->