SVEUCILIŠTE U RIJECI

GRADEVINSKI FAKULTET
ZAVOD ZA PROMETNICE, ORGANIZACIJU I
TEHNOLOGIJU GRADENJA I ARHITEKTURU
OSNOVE PROJEKTIRANJA
Vježbe - krovovi
Izvori: Tardozzi, Benedetto: Arhitektonske konstrukcije i fizika zgrada,
skripta Arhitektonskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu
Programi i prospekti gradevinskih materijala
RAVNI KROVOVI
KROVOVI
Ravan prohodan krov -
kamene, kulir ili
keramicke ploce
Ravan neprohodan krov –
šljunak ili zeleni pokrov
KOSI KROVOVI
Kosi krov -
pokrov Mediteran
crijep

RAVNI KROVOVI .

.

.

KROVOVI Ravan prohodan krov kamene. kulir ili kerami ke plo e .

Ravan neprohodan krov – šljunak ili zeleni pokrov .

KOSI KROVOVI .

Kosi krov pokrov Mediteran crijep .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful