DOPUNA REGISTRA LEKOVA

2011

nastavak lečenja po potrebi: 2 x 1 tabl.2mg+37. što je navedeno u Registru 2011 „sivi deo“ str.POSEBNO OBAVEŠTENJE Nexium iv. Norvasc. Fopin. Nobel Ilac ispravka upotrebe odrasli i deca starija od 15 godina: 2 x 400mg. Tenox. Opwj!mflpwj (BR) Aflubin.1 tabl. 30 x 10mg upotreba 1 x 5mg. ili 3 x 10 kapi (odrasli). ili 3 x 5 kapi (deca iznad 1 godine) profilaksa: 2 x 1 tabl. kapi se mogu uzimati same ili pomešane sa malo vode lečenje .60 min. 150mg dnevno Gastal. (kad postane moguće nastaviti oralnu primenu) Ostala obaveštenja Aviomarin. Amlopin. lek se uzima ½ sata pre ili 1 sat posle jela. 8 puta u toku dana . a zatim kontinuiranom infuzijom 8mg/sat tokom 72 sata. Amlodipin PharmaSwiss. Amlodipin. 5 kapi (deca iznad 1 godine) na 30 .Jedini inhibitor protonske pumpe registrovan za prevencija ponovnog krvarenja posle terapijske endoskopije kod bolesnika sa krvarenjem želudačnog ili duodenalnog ulkusa je parenteralni oblik Nexium iv (esomeprazol).2mg+37. tokom 30 min. ili 5 kapi (deca iznad 1 godine) tokom 3 nedelje C08CA01 Amlodipin Alkaloid. (deca iznad 1 godine) ili 10 kapi (odrasli). 12 x (3. Pliva ispravka upotrebe za decu deca 6 — 12 godina: ½ doze za odrasle Memantin Pliva.prva 2 dana: 3 x 1 tabl. Max. AstraZeneca Švedska . Pliva nema „beli trougao“ Etodin fort. Max. Max. 2 x ½ tabl. 420.). 2 x ½ tabl.2mg+37. ili 10 kapi (odrasli). Amlonorm. Richard Bittner homeopatski lek za grip i (D1 Gentiana lutea + D6 Aconitum napellus + reumatske simptome D6 bryonia + D12 ferrum Phosphoricum + d12 acidum sarcolacticum) tabl. Max 1000mg dnevno. 10mg dnevno paralele Alopres. Alkaloid (amlodipin) antagonist Ca tabl. Doziranje za ovu indikaciju je: 80mg bolus inj. 3 x ½ tabl. Vazotal 2 Registar lekova 2011 – DOPUNA 1 . po potrebi na 6 — 8 sati. Amlodil. Amlogal. (odrasli). Monodipin.6mg+37. 1 X 50ml upotreba 1ml = oko 25 kapi. rastvor (1ml+10ml+10ml+10ml+10ml)/100ml. Pliva ispravka upotrebe za decu deca 5 — 14 godina: 25 — 50mg (½ .2mg) oralne kapi.

10mg dnevno paralele Bilokord. bez konsultacije sa lekarom primenjuje se najduže 1 nedelju akutna stanja: prema uputstvu lekara.) tabl. Bisobel. 30 x 2.5mg. 10 x (30mg+10mg+30mg+130mg) upotreba tableta se otapa u ustima.5g)/L 2L upotreba kontinuirana anbulantna peritonealna dijaliza (CAPD): 4 x 2L. Cefak homeopatski lek za sinuzitis (D12 Chininum arsenicosum + D4 Cinnabaris + D3 Ferrum phosphoricum + D5 Mercurius solubilis Hahn.786g+2.1017g+22.94g+0..73g)/L 2L bicaVera 4. Cefak biljni lek prostatu (suvi ekstrakti: plodova testeraste palmice + herbe zlatice + semena kestena) tabl.5% Glukoze rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x (5.94g+0. (BR) Cefasabal.25mg+3.786g+2.. 100 x (1.786g+2. Alkaloid (bisoprolol) beta blokator film tabl. (BR) Cefasinu.1017g+15g)/L 2L bicaVera 2.25% Glukoze rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x (5. (SZ) bicaVera. Zaklady Farmaceutyczne Polfa-Lodz (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina + kalcijum laktat glukonat) šumeći prašak 6 i 100 x (500mg + 300mg + 1550mg) upotreba 1 prašak dnevno rastvoreno u vodi S01ED51 Azarga.75mg+6. dnevno hronična stanja: 2 x 1 tabl. Tensec HG04C.N02BA51 (BR) Ascalix Plus. Fresenius Medical Care rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum hidrogenkarbonat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) bicaVera 1. posle 2 .2573g+0.2573g+0. Byol. Alcon Couvreur (brinzolamid + timolol maleat) terapija glaukoma kapi za oči.94g+0.10 sati rastvor se izliva C07AB07 Biprez.3% Glukoze rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x (5. suspenzija (10mg + 5mg)/ml 5ml upotreba 2 x 1 kap u oko B05DB.2573g+0. 5mg i 10mg upotreba hipertenzija i angina pektoris: 5 . Bisoprolol. Max 2 tabl. po poboljšanju stanja smanjiti učestalost uzimanja Registar lekova 2011 – DOPUNA 1 3 .25mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 2 tabl.1017g+42.

/inf. Galenika (ceftazidim) cefalosporin prašak za rastvor za im iv inj. Galecef. Labilex. Max./inf. 10 i 50 x 1g Ceftriakson. Longaceph. Galenika (cisplatin) citostatik . 6g dnevno paralele Ceftazidim Sandoz. Ceroxim.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 1 x (0.4 doze (na 6 . Max. Nilacef. 1 x 1g upotreba doze veće od 1g primenjuju se intravenski odrasli: 500mg . Cisplatin PharmaSwiss.5g na 8 sati (na 6 sati kod težih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . Jugoremedija prašak za rastvor za im iv inj. Ceftriaxon-MIP.2 g dnevno. Cisplatin-Teva. jednom na 3 . Galenika (cefazolin) cefalosporin prašak za rastvor za im iv inj. Xorim. tokom 5 dana na 3 . Dicef. Sinplatin 4 Registar lekova 2011 – DOPUNA 1 . 100ml i 200ml upotreba monoterapija .8 sati) paralele Aksef.4 nedelje paralele Cisplatin "Ebewe". Primaceph J01DD02 (Z) Ceftazidim. Max.12 sati.odrasli i deca: 50 .1g na 6 ./inf.12 sati novoro enčad do 2 meseca: 25 . Platosin.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 .5mg/ml) 20ml. 50mg/kg dnevno paralele 3cef. Max.2g na 8 .4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. Forcas J01DD04 (Z) (ceftriakson) cefalosporin Ceftriakson.60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze deca 2 meseca .100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze.alkilirajući agens koncentrat za rastvor za inf.12 godina: 30 .100mg/m2 dnevno. 2g dnevno neonatusi: Max. Platinex. Lendacin. 10 i 50 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .4 doze. Max. 50 x 1g upotreba odrasli: 500mg . Cefuroxim-MIP. Galenika prašak za rastvor za im iv inj. Xorimax L01XA01 (SZ) Cisplatin. Galenika (cefuroksim) cefalosporin prašak za rastvor za im iv inj. 1 x 750mg i 1500mg upotreba odrasli: 750mg . 2g na 12 sati iv inf odojčad i deca do 12 godina: 20 . 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 .1.J01DB04 (SZ) Cefazolin. Rocephin J01DC02 (SZ) Cefuroksim. Azaran./inf. 100mg/kg dnevno paralele Cefazolin-MIP./inf.

tokom 5 dana. Alcon Couvreur (travoprost + timolol) kapi za oči. Diclofenac duo./inf.5ml upotreba 1 kap u obolelo oko A11AA03 (BR) terapija glaukoma Elevit pronatal. 480mg dnevno paralele Cortiazem retard. 30 komada upotreba trudnice i dojilje: 1 tabl. Diklofenak. Rapten Duo M01AB05 Diclofenac PharmaSwiss. Trical DuoTrav. Diclofenac retard. dnevno u toku jela Registar lekova 2011 – DOPUNA 1 5 . Galenika (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik kaps. Diklofen.150mg dnevno (dismenoreja) paralele DicloRapid.2 nedelje po 1mg do Max. Naklofen Duo. Diklofenak Duo Nini. Max. po potrebi ponavljati na 3 . Galenika (glimepirid) oralni antidijabetik tabl. 2mg. sa produženim osloba anjem 30 x 90mg upotreba 2 x 90 . Dibiglim.180mg. Rapten Duo C08DB01 Diltiazem.4 nedelje paralele Dacarbazin Pliva-Lachema M01AB05 Diclofenac Duo. 30 x 1mg. rastvor 1 x (4μg + 5mg)/ml 2.3 doze (početna doza). Meglimid. Galenika (dakarbazin) citostatik prašak za rastvor za iv inj. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doručka 1mg dnevno po potrebi povećavati u intervalu 1 . sa produženim osloba anjem 20 x 100mg upotreba odrasli: 100 . 100mg dnevno (doza održavanja). Gliprex.250mg/m2 jednom dnevno. Diclofenac retard. Slaviamed (diltiazem hlorid) antagonist Ca tabl. Limeral. tvrda sa modifikovanim osloba anjem 30 x 75mg upotreba odrasli: 1 .L01AX04 (SZ) Dakarbazin. 6mg dnevno paralele Aglimex. Diclofenac duo. Rottendorf Pharma (vitamini i minerali) multivitamini sa mineralima film tabl.150mg dnevno podeljeno u 2 . 1 x 500mg i 1000mg upotreba monoterapija: 200 . Amaryl. PharmaSwiss (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik tabl.2 x 75mg paralele DicloRapid. Diklofenak Duo Nini. Diltiazem Alkaloid A10BB12 Diulong. Glimepirid. 10 x 100mg i 200mg prašak za rastvor za inf. 50 .

5g ili 1. Tefor 6 Registar lekova 2011 – DOPUNA 1 . Esram L01DB03 (SZ) Epirubicin.1100mg/m2 dnevno. Max. 5 dana.3 doze paralele Gluformin. 20mg dnevno paralele Cipralex./inf. Galenika (epirubicin hlorid) citostatik ./inf. po potrebi povećati do Max. 20mg dnevno panični poremećaji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (početna doza) tokom 7 dana. 5 dana uzastopno. na 3 nedelje. 30 x 180mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 180mg (hronična idiopatska urtikarija) paralele Fexofenadine Sandoz. Metfogamma.750mg/m2 u jednoj dozi. uzima se u pojedinačnoj dnevnoj dozi. zatim 7 dana pauze paralele 5-Fluorouracil "Ebewe". uobičajena dnevna doza je 350mg/m2/dan monoterapija . na 3 . Metformin. Siofor.antimetabolit rastvor za iv inj. zatim 10mg dnevno. 10ml.3 doze. 2g dnevno (deca i adolescenti) ili 3g dnevno (odrasli) podeljeno u 2 . 10ml.3 nedelje kontinuiranom infuzijom. primene drugih citostatika. Max. Merck Španija (metformin hlorid) oralni antidijabetik prašak za oralni rastvor 30 x 500mg. 28 x 5mg i 10mg upotreba tablete se mogu deliti. anksiozni poremećaji (socijalni i generalizovani). 2 .7g dnevno podeljeno u 2 . Telfast L01BC02 (SZ) Fluorouracil.infuziono: 600 .250mg/m2 dnevno.antibiotik rastvor za iv inj. 850mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok odrasli deca iznad 10 godina: 1 x 500mg ili 850mg (početno).1g/m2 paralele Epirubicin "Ebewe".600mg/m2 dnevno. Farmorubicin RD R06AX26 FexofEP. 25ml. 50ml i 100ml upotreba monoterapija: 60 . opsesivno kompulzivni poremećaji 1 x 10mg.5 . nezavisno od hrane depresija. zatim postepeno povećavati do 1. Max.bolus inj: 400 . na 3 nedelje ili 12. Efudix. Fluorouracil-Teva A10BA02 Glucophage. 1 x (50mg/ml) 5ml.9 . ili 300 . 20ml i 100ml upotreba doza zavisi od odabranog režima.4 nedelje monoterapija .90mg/m2. ukupna dnevna doza obično ne prelazi 1g. ili 150 .25mg/m2 na 7 dana.N06AB10 Elicea. 1 x (2mg/ml) 5ml. kumulativna doza 0. na 7 dana. Galenika (fluorouracil) citostatik . ExtractumPharma (feksofenadin hlorid) antihistaminik film tabl. radioterapije. Episindan. Krka (escitalopram) antidepresiv film tabl.

(špric) sc im 1 x (15μg+15μg+15μg)/0. ponavljati na 4 nedelje paralele Carboplasin.5ml deca koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip: još 0.1ml suspenzija za inj. Fluimun. Galenika (hidroksikarbamid) citostatik kaps. 1 i 5 x 1mg i 4mg upotreba lek se primenjuje pod nadzorom lekara sa iskustvom u primeni hemioterapije parenteralno . GlaxoSmithKline Italija (topotekan hlorid) citostatik kaps. (špric) sc im 1 x (9μg+9μg+9μg)/0.mikrocelularni karcinom pluća: 2. tvrda 10 x 0. Sanofi Pasteur (inaktivisana rascepana virusna čestica) vakcina protiv gripa suspenzija za inj.L01XX05 (SZ) Hidroksikarbamid.25mg i 1mg (SZ) prašak za koncentrat za rastvor za inf.alkilirajući agens rastvor za inf.mikrocelularni karcinom bronha: 15mg/m2/dan infuzijom tokom 30 min. od strane obučenog osoblja pomoću maske za lice.5ml posle najmanje 4 nedelje paralele Agrippal S1. 15ml i 45ml upotreba monoterapija — odrasli: 400mg/m2 jednom dnevno iv infuzijom. 1 x (10mg/ml) 5ml. Carboplatin-Teva. Galenika (karboplatin) citostatik .1ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0. tokom 3 dana a ciklus se ponavlja 6 puta i to na svakih 21 dan oralno . Air Liquide Medical (azot suboksid + kiseonik) medicinski gas gas za inhalaciju 1 x (50% + 50%) 5L i 15L upotreba primenjuje se u odgovarajućim prostorijama. najčešće 20 . prema protokolu.75mg/m2/dan infuzijom tokom 30 min.30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na treći dan u jednoj dozi paralele Litalir L01XX17 Hycamtin. tokom 5 dana a ciklus se ponavlja nakon 3 nedelje . Vaxigrip Junior N01AX13 (Z) Kalinox. Vaxigrip. tvrda 100 x 500mg upotreba doziranje je individualno. a doziranje je individualno L01XA02 (SZ) Karboplatin.karcinom cerviksa: 0. Carboplatin "Ebewe". Paraplatin Registar lekova 2011 – DOPUNA 1 7 . Fluarix. Carboplatin.3mg/m2/dan tokom 5 uzastopnih dana a ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje J07BB02 (Z) Intanza.

20mg/2ml i 25mg/2.5ml. 60 x 400mg upotreba 2 x 400mg u toku jela B05D.136g+0. (špric) 1 x 10mg/ml.D01AE15 Lamisil DermGel.5ml upotreba odrasli . Medochemie (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin prašak za rastvor za iv inj.reumatoidni artritis i psorijaza: 1 x nedeljno 7.8 sati (3 meseca .12 godina) paralele Amoksiklav..500mg na 12 ili 24 sata paralele Flexid. Max. 25mg jednom nedeljno deca ispod 16 godina .1491g+2. Mycofin J01MA12 Lofocin./inf. 15mg/1. 10 x 250mg i 500mg upotreba tabl. Max. Methotrexate-Teva Multaq.2205g+0. tokom 7 dana paralele Lamisil. Zaklady Farmaceutyczne Polfa-Lodz analgoantipiretik (ibuprofen + paracetamol) tabl. Levoxa J01CR02 (Z) Medoclav. Methotrexat "Ebewe". 20mg/m2 paralele Antifolan. Augmentin Metafex.antimetabolit rastvor za sc im iv inj. Sanofi Winthrop Industrie (dronedaron) film tabl. 5 x (1000mg + 200mg) upotreba doze su date u odnosu na sadržaj amoksicilina odrasli i deca iznad 12 godina: 1g na 6 .5mg (početna doza). Levomax. Fresenius Medical Care rastvor za hemofiltraciju (natrijum hlorid + kalijum hlorid + natrijum hidrogenkarbonat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) rastvor za hemofiltraciju 2 x (6. 25mg/kg na 6 . Methotrexate. Lamisil Once 1%. Pharmanova (levofloksacin) hinolonski antibiotik film tabl.1017g+1g)/L 5L 8 Registar lekova 2011 – DOPUNA 1 . Novartis Consumer Health (terbinafin) antimikotik gel (10mg/g) 15g upotreba na prethodno očišćenu zahvaćenu ko`u nanositi gel 1 x dnevno. Galenika (metotreksat) citostatik . se mogu deliti a uzimaju se nezavisno od jela 250 .. Lebel.8 sati deca: 25mg/kg na 12 sati (novoro enčad do 3 meseca).94g+0. 10 i 20 x (200mg + 325mg) L01BA01 (SZ) Metoject.juvenilni idiopatski poliartritis: 1 x nedeljno 10mg/m2. (SZ) antiaritmik multiBic.

20 x 100mg upotreba odrasli: 2 x 100mg posle jela deca: 5mg/kg dnevno podeljeno u 2 . Pharmanova (perindopril + indapamid) antihipertenziv tabl.C07AB12 NebivEP. Nimulid. Nimulid Transgel C09AA04 Nopritex. 10mg dnevno paralele Prenessa. Nebispes. (pen sa uloškom) sc 5 x (100j/ml) 3ml NovoMix 50 Penfill suspenzija za inj. Ursapharm Arzneimittel (ksilometazolin hlorid) dekongestiv sprej za nos. Max. Pharmanova (perindopril) ACE inhibitor tabl. povećavati po 2. 30 x (2mg + 0. Nebilet. Novo Nordisk analog humanog insulina (insulin aspart-rastvorljivi 50%+insulin aspart protamin-kristalni 50%) NovoMix 50 FlexPen suspenzija za inj. 30 x 5mg upotreba odrasli .esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . 30 x 8mg upotreba lek se uzima pre doručka 1 x 2mg (početna doza). Prexanil C09BA04 Nopritex plus. rastvor (0. Nebivolol Sandoz.5mg dnevno. Prexanil Combi.25mg) upotreba 1 tabl. (karpula) sc 5 x (100j/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno R01AA07 (BR) Olynth HA.1%) 10ml upotreba primenjivati najduže 7 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 12 godina: 2 .3 doze paralele Actasulid.3 sprej doze u svaku nozdrvu Registar lekova 2011 – DOPUNA 1 9 .625mg) i (4mg + 1. dnevno paralele Co Prenessa. Prexanil Combi LD A10AB05 NovoMix 50. ExtractumPharma (nebivolol) beta blokator tabl. Nimulid MD.3 x 2 . Nevotens M01AX17 Nidoxa. Galenika (nimesulid) nesteroidni antireumatik tabl.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Binevol.stabilna hronična srčana insuficijencija: 2. 1 x 4mg (doza održavanja).

1 x (3mg/ml) 5ml. Galenika (sertralin) antidepresiv film tabl. Sertralin ICP.100mg dnevno paralele Asentra.7ml) 1 x 16. Cipla gastrorezistentna tabl. 200mg dnevno doza održavanja: 50 .alkilirajući agens prašak za rastvor za inf.N06AB06 Onirux. Pulcet 10 Registar lekova 2011 – DOPUNA 1 . 10ml. Nolpaza.7ml upotreba 135 . Zoloft L01XA03 (SZ) Oxaliplatin. po potrebi povećavati po 50mg dnevno u intervalima ne kraćim od 7 dana do Max. Galenika (oksaliplatin) citostatik .refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje paralele Controloc. 14 i 28 x 20mg i 40mg upotreba primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno. Paclitaxel Teva. (100mg/16. Pamitor A02BC02 (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe Pantoprazal. Max. hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje paralele Paclitaxel "Ebewe". Sinoxal L01CD01 (SZ) Paklitaksel.ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). Paclitaxel PharmaSwiss. Tragal. Galenika (pamidronat natrijum) bisfosfonat koncentrat za rastvor za inf. Oxaliplatin "Ebewe". ili 4 nedelja (ulkus želuca) . Serlift. (30mg/5ml) 1 i 10 x 5ml koncentrat za rastvor za inf. Sindaxel. Hidensil. ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Eloxatine. Sertralin. iv infuzijom tokom 3 sata. Halea. Luxeta. Lek gastrorezistentna tabl.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom pluća). 30 x 20mg i 40mg Pantoprazol Sandoz. 20ml i 30ml upotreba 15 .Sertiva. uzima se 30 minuta pre doručka . Oxaliplatin PharmaSwiss.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili više doza tokom 2 . 28 x 50mg i 100mg upotreba uobičajeno doziranje: 1 x 50mg. Panrazol. Setaloft.4 dana. Taxol M05BA03 (SZ) Pamifos. Oxaliplatin Pliva Lachema. 90mg tokom jednog tretmana paralele Aredia. Galenika (paklitaksel) citostatik — antimitotik koncentrat za rastvor za inf. Sidata. 1 x 50mg i 100mg upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.

900mg dnevno.40ij/kg u intervalu 3 .. zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili povećati do Max. Treana. 12 x (4g + 0.5g na 6 ili 8 sati paralele Tazocin C09BB./inf.VF. Prexanor. Immunine. zavisi od stepena nedostatka faktora IX./inf. Octanine F A01AB11 (BR) Septolete plus med i limeta. 30 x (5mg + 5mg) tabl. 50 x 150mg i 300mg upotreba 150 . Bioproduct Laboratory (koagulacioni faktor IX . Krka (cetilpiridinijum hlorid + benzokain) antiseptik za grlo lozenga 18 x (1mg + 5mg) upotreba ne daje se deci ispod 12 godina odrasli i deca iznad 12 godina: do 8 lozengi dnevno N05AH03 Sizap. Haemonine. podeljeno u više doza. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika.4. izračunavanje doze faktora IX bazira se na činjenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase povećava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti teška hemofilija B . 1 x 1000ij/20ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. Onzapin./inf.J01CR05 (SZ) Piptaz. Zyprexa Velotab Registar lekova 2011 – DOPUNA 1 11 .25 . 20mg paralele OlanzEP. posle jela paralele Propafen. Les Laboratories Servier Prexanor. dnevno C01BC03 Profenan. PharmaSwiss (piperacilin + tazobaktam) ureidopenicilin prašak za rastvor za iv inj. 30 x (10mg + 5mg) upotreba 1 tabl. Berinin P 600. Olanzapin Sandoz.4 dana paralele Aimafix. 30 x 5mg i 10mg upotreba odrasli: 1 x 10mg (početna doza). Alkaloid ▲ (olanzapin) antipsihotik film tabl.dugotrajna terapija krvarenja: 20 . Slaviamed (propafenon hlorid) antiaritmik film tabl.humani) hemostatik prašak i rastvarač za rastvor za iv inj.5g) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2. 1 x 500ij/10ml prašak i rastvarač za rastvor za iv inj. Zalasta. Propafenon Alkaloid B02BD04 (SZ) Replenine . Zapilex. Servier Ireland (perindopril + amlodipin) antihipertenziv tabl.

50mg dnevno paralele Kventiax. 7ml. 20 . Dislipat. 4ml. Lek (atorvastatin) hipolipemik film tabl. 10ml i 18ml upotreba primenjuju ga samo stručna lica obučena za terapiju kolorektalnih karcinoma N05AH04 ▲ Treksta. Zeprom V03AF06 (SZ) Sodiofolin. Galenika (dinatrijum folinat) antidot rastvor za iv inj. 8ml. 30 x 40mg i 80mg upotreba 10mg uveče. Ortalox. Omeprazid. Omeprol. ili 8 nedelja (ulkus želuca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . Hemofarm (kvetiapin fumarat) antipsihotik film tabl. Seroquel. 2 x 100mg (III dan). Max. 100mg i 200mg upotreba odrasli . Sortis 12 Registar lekova 2011 – DOPUNA 1 .120mg dnevno (doza održavanja) paralele Omep. tvrda 14 x 10mg. Omeprazol./inf. povećavati u zavisnosti od odgovora do Max. Omex. 200mg (II dan). Atoris.750mg dnevno . tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). 400mg (IV dan). Galenika (omeprazol) inhibitor protonske pumpe gastrorezistentna kaps. zatim dozu podešavati u zavisnosti od odgovora za 25 . po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. 6ml. 60 x 25mg. 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan).A02BC01 Smertoprazol. 20mg i 40mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka. 80mg dnevno paralele Atacor.manične epizode u sklopu bipolarnih poremećaja: 100mg (I dan). 300mg (III dan).shizofrenija: 2 x 25mg (I dan). 2 x 50mg (II dan).8 nedelja Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza). Lipidra. uobičajeno 400 . Omeprazol ICP. Seroquel XR C10AA05 Tulip. 800mg na dan. Omeprazol Sandoz. 1 x (50mg/ml) 2ml.800mg dnevno stariji od 65 godina: 25mg dnevno (početno). a od IV dana podešavati dozu u zavisnosti od odgovora bolesnika u rasponu 150 .

dozu postepeno povećavati do 2 x 160mg dnevno paralele Diovan. Max. Vinorelbin Sandoz.antimitotik koncentrat za rastvor za inf. Kiovig L01CA04 (SZ) Vinorelbin.4mg/m2. 100ml i 200ml upotreba doziranje je individualno paralele Intratect. pojedinačna doza 35. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 160mg dnevno srčana insuficijencija: 2 x 40mg. Tad Pharma (sildenafil) terapija erektilne disfunkcije film tabl.C09CA03 Valsrtan Sandoz. Max. Valsartan J06BA02 (SZ) Vigam Liquid. Bioproduct Laboratory imunoglobulin (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu) rastvor za inf. Novartis Španija (valsartan) antihipertenziv film tabl.100mg. 1 x (50mg/ml) 50ml. 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najviše jedna doza dnevno) paralele Sildena. 28 x 40mg.30mg/m2 nedeljno. Valsacor. Galenika (vinorelbin) citostatik . Vinorelsin G04BE03 Vizarsin. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml upotreba uobičajeno: 20 . doza 60mg paralele Vinorelbin "Ebewe". ukupna Max. 2 x 160mg postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta. po potrebi 2 x 80mg. 80mg i 160mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (početno). 50mg i 100mg upotreba 25 . 1 x 25mg. Viagra Registar lekova 2011 – DOPUNA 1 13 .

10 x 500mg (Z) tabl.4 nedelje (tinea corporis i cruris). Paracetamol Sopharma. 60 x 100mg M02AA10 (BR) NOVO PAKOVANJE nesteroidni antireumatik gel (2.NOVI OBLICI. Nobel Ilac (terbinafin) antimikotik tabl.1g na 4 sata. Gedeon Richter (aceklofenak) Fastum. 2 . 125mg dnevno (deca 20 40kg).4 nedelje (kožna kandidijaza). prema potrebi. 6 .500mg paralele Efferalgan. Panadol Baby. 4g dnevno deca 6 . Jugoremedija (paracetamol) film tabl. Febricet. 62. DOZE I PAKOVANJA M01AB16 Aflamil. 14 i 28 x 250mg upotreba 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 40kg).4 x 250 .12 godina: 1 . 28 x 75mg N02BE01 NOVO PAKOVANJE analgoantipiretik (BR) tabl. 50 blistera po 10 x 500mg NOVI OBLIK upotreba odrasli: 500mg . Perfalgan D01BA02 Mycofin. Menarini Manufacturing (ketoprofen) nesteroidni antireumatik film tabl. A.5%) 100g B01AC04 NOVO PAKOVANJE inhibitor agregacije trombocita Klogrel.12 nedelja i duže (onihomikoze) paralele Lamisil. Pharmanova (klopidogrel) Paracetamol. Myconafine NOVI OBLIK 14 Registar lekova 2011 – DOPUNA 1 .5mg dnevno (deca ispod 20kg) trajanje terapije: 2 . Panadol. Max.6 nedelja (tinea pedis) 2 .

125mg i 25mg Espumisan L. DOZE I PAKOVANJA Coryol. Berlin-Chemie oralne kapi. Zdravlje Nitrepin. (špric) sc iv 2 x 2850ij anti Xa/0. Bayer Schering Pharma Tetanus Gamma. Galenika tabl./inf. Krka tabl. Actavis Island Fedex.8ml Hydrocortison. Kedrion UKINUTI OBLICI. (špric) sc iv 10 x 7600ij anti Xa/0.UKINUTI LEKOVI Azatril. Zdravlje Lesux. Zdravlje Gingisept. emulzija 1 x (40mg/ml) 250ml Fitoven. 90 x 3. Glaxo Wellcome Francuska rastvor za inj. Zdravlje gel 90g Fraxiparine. Zdravlje Leprotek. Zdravlje Pritor. Zdravlje Nifelat P. Roche koncentrat za rastvor za iv inj.3ml rastvor za inj. emulzija 3 x (40mg/ml) 30ml oralne kapi. 5 x 3mg/3ml Registar lekova 2011 – DOPUNA 1 15 . Bayer Schering Pharma Pritor Plus. 20 x 20mg Kytril.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful