K

A
T
A
L
O
G

C
J
E
N
I
K

2
0
1
0

EXTEH

UVJETI PRODAJE
Cijene:

Cijene su u brutto iznosu, bez PDV-a.

Rabat:

Na brutto cijene odobravamo rabate utanačene ugovorom ili prema ponudi.
Plaćanje:

Prema ugovoru ili ponudi na transakcijski račun 2402006-1100046966 kod Erste & Steiermärkische bank d.d.
virmanskom doznakom ili drugim ugovorenim načinom plaćanja.

Isporuka:

Prvi radni dan po primitku pisane narudžbe ili prema s kupcem usklađenim rokovima. Proizvode

isporučujemo samo u količinama prema tvorničkom pakiranju naznačenom u Katalogu proizvoda "EXTEH".
Paritet:

Fco skladište kupca za kupce u širem području grada Zagreba (do 30 km). Fco skladište kupca ili fco

istovarna željeznička stanica ili pošta u mjestu kupca za kupce izvan područja grada Zagreba, za sve isporuke
fakturne vrijednosti veće od 3.000,00 Kn.

Fco skladište prodavatelja, 10000 Zagreb, Medarska 69, tel.: 01/3867-460, fco skladište prodavatelja 35000

Sl. Brod, Nikole Zrinskog 101, tel.: 035/444-346, za sve isporuke fakturne vrijednosti manje od 3.000,00

kn.

Opcija:

Cijene vrijede do novog izdanja.

Kvaliteta:

Društvo ima sustav upravljanja kvalitetom certificiran po zahtjevima norme ISO 9001

Proizvodi odgovaraju elektrotehničkim normama navedenim u Katalogu proizvoda. Nose znakove kvalitete
VDE, ÖVE, KEMA, SEMKO, DEMKO i dr. Proizvodi su certificirani u "Institutu za elektroprivredu i
energetiku" d.d. u Zagrebu.
Ostalo:

Za sve što u uvjetima prodaje nije utanačeno, vrijede zakonske uzance za promet roba.

Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.
Zadržavamo pravo izmjene.

KAZALO

Stranica

#ISKO#APO#SKI SKLOP#I APARATI
Automatski instalacijski prekidači .............................................................................................................................................
Strujne zaštitne sklopke .............................................................................................................................................................
Kompaktni prekidači snage .......................................................................................................................................................
Uređaji strujne diferencijalne zaštite .........................................................................................................................................
Aparati za opremanje razdjelnika ..............................................................................................................................................
Tlačne sklopke ...........................................................................................................................................................................
Plivajuće sklopke .......................................................................................................................................................................
Motorske zaštitne sklopke .........................................................................................................................................................
Instalacijski sklopnici ................................................................................................................................................................
Grebenaste sklopke ....................................................................................................................................................................
Motorski sklopnici .....................................................................................................................................................................
Potrošački prekidači - limitatori .................................................................................................................................................

#VO RASTAV#E SKLOPKE i PRUGE
NVO Osiguračke rastavne sklopke ...........................................................................................................................................
NVO Osiguračke rastavne pruge ...............................................................................................................................................

#ISKO#APO#SKI RASTAL#I UMETCI D, D0, C, CH
Rastalni umetci D i D0 ...............................................................................................................................................................
Rastalni umetci cilindrički C i CH .............................................................................................................................................
Prisjedni vijci D .........................................................................................................................................................................
Prisjedni prstenovi D0 ...............................................................................................................................................................

#VO #ISKO#APO#SKI VISOKOUČI#SKI RASTAL#I UMETCI i POD#OŽJA
Niskonaponski visokoučinski rastalni umetci NVO ..................................................................................................................
Podnožja za niskonaponske visokoučinske rastalne umetke NVO ............................................................................................
Pribor za NVO podnožja ............................................................................................................................................................

POD#OŽJA i PRIBOR ZA #ISKO#APO#SKE RASTAL#E UMETKE D i D0
Glave osigurača D i D0 ..............................................................................................................................................................
Podnožja osigurača D i D0 .........................................................................................................................................................
Zaštitne pločice i zaštitni prsteni ...............................................................................................................................................

KOMPO#E#TE #ISKO#APO#SKOG UREĐAJA ZA KOMPE#ZACIJU JALOVE S#AGE
Regulatori faktora snage ............................................................................................................................................................
Prigušnice za kompenzaciju jalove snage .................................................................................................................................
Kondenzatori za kompenzaciju jalove snage ............................................................................................................................
Strujni transformatori za kompenzaciju jalove snage ................................................................................................................
Sklopnici za kompenzaciju jalove snage ...................................................................................................................................
Automatski kompenzacijski uređaji ...........................................................................................................................................
PRIBOR ZA #ISKO#APO#SKE SKLOP#E APARATE
Sabirnice ....................................................................................................................................................................................
Priključne stezaljke ...................................................................................................................................................................
Redne stezaljke ..........................................................................................................................................................................
Stezaljke vodiča .........................................................................................................................................................................
DIN nosači .................................................................................................................................................................................
Uvodnice ....................................................................................................................................................................................

RAZDJEL#ICI i KUĆIŠTA
Plastična kućišta .........................................................................................................................................................................
Razdjelnici za stupove javne rasvjete .......................................................................................................................................
Razdjelnici električne energije ...................................................................................................................................................

I#STALACIJSKI MATERIJAL i PRIBOR
Podžbukni instalacijski sustav ...................................................................................................................................................
Nadžbukni instalacijski sustav ...................................................................................................................................................
Priključni pribor 2p + PE ...........................................................................................................................................................
Prenosive utičnice ......................................................................................................................................................................
Čahuraste stezaljke ....................................................................................................................................................................
Ispitni i mjerni uređaji ................................................................................................................................................................
Elektroizolacijske samoljepive trake .........................................................................................................................................
Trake za montažu PVC kanalica ................................................................................................................................................
Grla za žarulje - keramička ........................................................................................................................................................
Grla za žarulje - plastična ...........................................................................................................................................................
Grla za halogene žarulje .............................................................................................................................................................
Zidne i stropne rasvjetne armature .............................................................................................................................................
Elektro setovi .............................................................................................................................................................................
KUTAK E#ERGETSKE UČI#KOVITOSTI I ZAŠTITE OKOLIŠA ..............................................................................

1
4
13
15
16
24
24
25
27
28
29
30
31
32
33
35
37
37
38
40
43
44
44
50
52
53
53
54
54
54
55
57
59
64
64
65
67
69
70
72
77
78
78
79
80
81
81
82
85
87
88
89
92

VDE 0641-11.23.22.32 22.23.50 19.00 19.00 122.22.00 1-polna + N izvedba .20 22.00 21.23. u pakiranju Cijena Kn/kom.22.21. IEC 60898-1.00 56.10 22.00 61. AUTOMATSKI I#STALACIJSKI PREKIDAČI.00 19.00 39.63 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 3-polna izvedba 22.21.ponuda na upit EXTEH 1 .00 65.00 89.00 -B -B -B -B -B -B -B -B -B 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 225 235 235 235 235 260 260 260 260 6/30 6/30 6/30 6/30 6/30 6/30 6/30 6/30 6/30 65. 230/400V~.00 89.20 22.22. DI# E# 60898-1.40 22.16 22. 10 kA.22. DOEPKE GmbH 1-polna izvedba 22.50 22.16 22.22.40 22.23.50 90.00 19.21.20 22.50 22.Automatski instalacijski prekidači Broj za narudžbu Proizvod Masa g/ kom.25 22.23.23.ponuda na upit 2-polna izvedba 22.50 81.23. IP 20. B-karakteristika okidanja.00 71.10 22.00 -B -B -B -B -B -B -B -B -B 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 3p 3p 3p 3p 3p 3p 3p 3p 3p 350 360 360 360 360 400 400 400 400 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 90.00 180.32 22.00 90.21. dvonamjenska stezaljka.63 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 3-polna + N izvedba .22.00 105.00 81.32 22. Kom.50 81.00 96.21.22.25 22.63 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 -B -B -B -B -B -B -B -B -B 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 112 116 116 116 116 128 128 128 128 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 21.21.25 22.21.50 22.16 22.50 37.06 22.23.21.22.00 51.10 22.50 81.40 22.06 22.06 22.21.23.

00 3-polna + N izvedba .00 124.33.10 22.31.00 40.50 22.00 40.32. EXTEH 2 .00 68.50 37.00 122.33.00 68.31.31.00 22.00 39.00 68.04 22.00 1-polna + N izvedba .50 19.20 22.00 81.20 22.01 22.00 22. 230/240V~.00 106.32.00 136.00 21.31. DI# E# 60898-1.00 71.32.5A 1A 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 112 112 112 112 112 116 116 116 116 128 128 128 128 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 40.63 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 3-polna izvedba 22.32.31. 10 kA.32.01 22.00 90.50 22.16 22.00 19.50 81.ponuda na upit Mjere jednake prekidačima sa B karakteristikom.00 56.63 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 -C -C -C -C -C -C -C -C -C -C -C -C 1A 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 225 225 225 225 235 235 235 235 260 260 260 260 6/30 6/30 6/30 6/30 6/30 6/30 6/30 6/30 6/30 6/30 6/30 6/30 75. IEC 60898-1.31.33.33.32.32. u pakiranju Cijena Kn/kom.04 22.50 81.50 90.00 21.31.25 22.00 90.10 22.33.33.01 22.50 81.33.ponuda na upit 2-polna izvedba 22.00 68.25 22.10 22.00 71.Broj za narudžbu Proizvod Masa g/ kom.32.06 22.32. dvonamjenska stezaljka. AUTOMATSKI I#STALACIJSKI PREKIDAČI.00 68.20 22.31.33.00 19.02 22.33.31.5A 1A 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 3p 3p 3p 3p 3p 3p 3p 3p 3p 3p 3p 3p 3p 350 350 350 350 350 360 360 360 360 400 400 400 400 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 136.33.31. C-karakteristika okidanja.63 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 -C -C -C -C -C -C -C -C -C -C -C -C -C 0. IP20.33.40 22.16 22.32.31. VDE 0641-11.31.00 115.50 22.33.00 71.00 180.02 22.32.16 22.31.32 22.32 22.06 22.00 79.00 136.02 22.04 22.32 22.00 19.00 -C -C -C -C -C -C -C -C -C -C -C -C -C 0.40 22.33. Kom.00 40.06 22.32. DOEPKE GmbH 1-polna izvedba 22.40 22.25 22.

KO#TAKT ZA DOJAVU GREŠKE uz automatske instalacijske prekidače DLS 6.10 21. 110-250V AC. POMOĆ#I KO#TAKTI . DOEPKE GmbH 21.00 87.00 DALJI#SKI ISKLOP i POD#APO#SKO ISKLJUČE#JE uz automatske instalacijske prekidače DLS 6.98.98.02 21.11 21.nazivni napon 110/230V UC. 240V 60Hz 112 112 1 1 . DOEPKE GmbH 21.98. pakiranju Cijena Kn/kom.05 21. 400V UC Podnaponsko isključenje DUSA 230 . 230V DC/1A.00 155.06 Daljinski isklop DASA 230 . u kom.12 Pomoćni kontakt DHi 3 Pomoćni kontakt DHi 4 Pomoćni kontakt DHi 5 Pomoćni kontakt DHi 6 Pomoćni kontakt DHi 7 Pomoćni kontakt DHi 8 Pomoćni kontakt DHi S10 Pomoćni kontakt DHi S11 1 preklopni kontakt 1 NO 2 preklopna kontakta 1 NO + 1NC 3 preklopna kontakta 1 NO + 2NC 3 preklopna kontakta 2 NO + 1NC 1 preklopni kontakt 1C-0C 2 preklopna kontakta 2C-0C 1 kontakt za indikaciju greške 1C-0C 1 kontakt za indik. 230V.98. prigradnja lijevo.98.98. AC/6A.09 21. izmjenični kontakt. greške/1 preklopni kontakt 2C-0C 68 68 68 68 68 68 68 68 1 1 1 1 1 1 1 1 79.00 68.98.00 68.98.08 21.01 21.00 61.00 68.00 91.98.nazivni napon 220-230V 50Hz.98. prigradnja lijevo.07 21.Broj za narudžbu Vrsta kontakta Proizvod Masa g/ Kom.

S 101.06 21. S 101.91. S 101.25 S 101.00 AUTOMATSKI I#STALACIJSKI PREKIDAČI .50 . 6kA. DI# VDE 0641 21.91.50 19.91.50 19. 110V i 400V na upit.91.50 19. 230V. 97.20 21. S 101.91.50 19.uvrtni E27.10 21. L L L L L 1p 1p 1p 1p 1p 6A 10A 16A 20A 25A EXTEH 3 1 1 1 1 1 19.00 199. L-karakteristika.16 21.apomena: daljinski isklop DASA za 12V. za podnožje osigurača EZU25A. EZV25A. 24V i 48V i podnaponsko isključenje DUSA za 24V.

10A 2 polna 260 1/40 176.03 23.03A 16/0.21.30A 2 polna 260 1/40 184.30A 2 polna 260 1/40 274.21. u pakiranju Cijena Kn/kom.42. 50Hz.30 FID sklopka DFS 2 FID sklopka DFS 2 25/0. DOEPKE GmbH DFS 2 2-polna 23.50 FID sklopka DFS 2 23.Strujne zaštitne sklopke Broj za narudžbu Masa g/ kom.32.32.03 FID sklopka DFS 2 25/0.00 23. IEC 1008.22.42. CEE 27.50 23.03 23.00 176.00 FID sklopka DFS 2 40/0.00 176. tip AC.03A 2 polna 260 1/40 184. 230V.10 FID sklopka DFS 2 16/0.50A 2 polna 2 polna 260 260 1/40 1/40 176.10A 25/0. DI# VDE 0664.01A 2 polna 260 1/40 310.00 23.50A 2 polna 2 polna 2 polna EXTEH 4 260 260 260 1/40 1/40 1/40 274.00 .32.30 23.50A 2 polna 2 polna 2 polna 260 260 260 1/40 1/40 1/40 176.10 23.42. STRUJ#E ZAŠTIT#E SKLOPKE (RCCB-RCD) DFS.00 FID sklopka DFS 2 40/0.10A 2 polna 260 1/40 184.00 176. 10kA.21.50 FID sklopka DFS 2 FID sklopka DFS 2 40/0.00 23.10 23.03 FID sklopka DFS 2 63/0.10A 63/0.03A 2 polna 260 1/40 274.00 23.00 184.00 FID sklopka DFS 2 40/0.42. Proizvod Kom.30A 16/0.21.22.00 23.00 23. E# 61008.30 23.21.50 FID sklopka DFS 2 FID sklopka DFS 2 FID sklopka DFS 2 16/0.30 FID sklopka DFS 2 25/0.00 FID sklopka DFS 2 63/0.32.22.30A 2 polna 260 1/40 235.10 23.00 23.50A 63/0. IP 40.03A 2 polna 260 1/40 155.01 FID sklopka DFS 2 16/0.00 274.22.

10 23.03A 4 polna 450 1/20 387.64.10A 100/0.50 FID sklopka DFS 4 FID sklopka DFS 4 63/0.50A 4 polna 4 polna 450 450 1/20 1/20 221.03A 4 polna 450 1/10 748.30 FID sklopka DFS 4 125/0.30A 4 polna 450 1/20 203.24.50 FID sklopka DFS 4 FID sklopka DFS 4 125/0.10A 63/0.00 23.03A 4 polna 450 1/20 221.50A 4 polna 4 polna 450 450 1/10 1/10 748.00 23.00 665.64.00 168.24.792.00 1.30A 4 polna 450 1/10 1.03 FID sklopka DFS 4 80/0.10 23.358.30A 4 polna 450 1/10 665.44.03A 4 polna 450 1/10 1.50 FID sklopka DFS 4 FID sklopka DFS 4 100/0.00 23.50A 4 polna 4 polna 450 450 1/20 1/20 221.30A 4 polna 450 1/20 252.34.10A 80/0.54.00 23.74.54.00 23.74.54.30A 4 polna 450 1/20 203.44.30 FID sklopka DFS 4 40/0.00 23.03 FID sklopka DFS 4 25/0.00 23.00 23.10 23.00 665.03 FID sklopka DFS 4 100/0.00 23.44.03A 4 polna 450 1/10 748.30 FID sklopka DFS 4 63/0.50A 4 polna 4 polna 450 450 1/20 1/20 387.03A 4 polna 450 1/20 221.Broj za narudžbu Proizvod Masa g/ kom.30 FID sklopka DFS 4 100/0.30 FID sklopka DFS 4 80/0.10A 125/0.34.358. u pakiranju Cijena Kn/kom.50 FID sklopka DFS 4 FID sklopka DFS 4 25/0.64.00 23.00 23. Kom.50A 4 polna 4 polna 450 450 1/10 1/10 748.10 23.00 23.44.00 203.10A 25/0.00 23.50 FID sklopka DFS 4 FID sklopka DFS 4 80/0.24.00 23.10 23.00 23. DFS 4 4-polna 23.10A 40/0.74.34.00 23.792.74.24.00 252.00 .03 FID sklopka DFS 4 63/0.50A 4 polna 4 polna EXTEH 5 450 450 1/10 1/10 1.30 FID sklopka DFS 4 25/0.54.30A 4 polna 450 1/10 665.50 FID sklopka DFS 4 FID sklopka DFS 4 40/0.03 FID sklopka DFS 4 125/0.10 23.03 FID sklopka DFS 4 40/0.00 23.64.34.

46.5A 2-p 2-p 2-p na upit na upit na upit 23. DI# VDE 0664.24 23.24 23.28 DFS 4S DFS 4S DFS 4S DFS 4S DFS 4S DFS 4S DFS 4S DFS 4S DFS 4S DFS 4S DFS 4S DFS 4S 80/0.5A 2-p 2-p 2-p na upit na upit na upit 23.45.24.22 23.1A 40/0.0A 100/0.26 DFS 2S DFS 2S DFS 2S 100/0.25.26 DFS 2S DFS 2S DFS 2S 80/0.42 23.44.47.46 DFS 4S DFS 4S DFS 4S 40/0. 23.42 23. IP20.3A 63/0.0A 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit EXTEH 6 .1A 100/0.5A 4-p 4-p 4-p na upit na upit na upit 23. Broj za Proizvod narudžbu Broj za narudžbu Proizvod Cijena Kn/kom.3A 125/0.22 23.3A 40/0.22 23.23.44 23.44 23.1A 2-p 100/0.24 23.43.44 23. E# 61008.3A 100/0.26.1A 125/0.5A 2-p 2-p 2-p na upit na upit na upit 23.1A 40/0.46. IEC 1008.27.1A 2-p 125/0.3A 80/0.25.RCD STRUJ#E ZAŠTIT#E SELEKTIV#E SKLOPKE DFS-S 230/400V.22 23.3A 63/0.3A 80/0.24 23.47.5A 4-p 4-p 4-p na upit na upit na upit 23.46 DFS 4S DFS 4S DFS 4S 63/0.24.5A 80/1. 50Hz.23.3A 2-p 125/0.1A 63/0.45.45.44.3A 2-p 100/0.24.26 DFS 2S DFS 2S DFS 2S 125/0.26 DFS 2S DFS 2S DFS 2S 63/0.0A 125/0.46 23.22 23.26.46.42 23.46 23.3A 40/0. Ovo omogućava da se u slučaju serijskog spajanja dviju RCD strujnih zaštitnih sklopki osigura selektivno isključenje.28 23.5A 125/1.42 23.44 23.27. To znači da u slučaju nastupa greške isključuje samo RCD sklopka najbliža mjestu greške.5A 2-p na upit na upit na upit 23.42 23.43. 10kA.24 23.26 DFS 2S DFS 2S DFS 2S 40/0. Cijena Kn/kom.1A 80/0.25.46.27.44 23.26.23.1A 80/0.1A 63/0.47.5A 2-p na upit na upit na upit 23. DOEPKE GmbH Selektivne RCD strujne zaštitne sklopke isključuju s vremenskim kašnjenjem od nekoliko perioda frekvencije napona od trenutka nastanka greške.46 23.5A 100/1.44.22 23.45.47.43.

10A 2-p 80/0.80.38 23.80.30A 2-p 100/0.02 23.37 23.30A 100/0.10 23.10A 2-p 125/0.16 23.80.80.10A 40/0.80.80.27 23.30A 63/0.30A 40/0.80.10A 125/0. Broj za Proizvod narudžbu 23.33 23.10A 80/0.21 23.80.03A 2-p 125/0.13 23.STRUJ#E ZAŠTIT#E SKLOPKE (RCCB-RCD) DFS.10A 63/0.80. IP 40.80.12 23.30A 125/0.03A 125/0.80.10A 2-p 40/0.80. E# 61008.80.80.80.03A 2-p 100/0. DOEPKE GmbH A-tip RCD – strujna zaštitna sklopka omogućuje isklapanje kod pojave neželjene ( diferencijalne ) sinusne struje (tip AC) ali i pri pojavi pulsnih istosmjernih struja.30A 2-p 25/0.30A 2-p na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit EXTEH 7 Broj za narudžbu Proizvod 23.32 23. DI# VDE 0664.05 23.80.10A 2-p 100/0.08 23.80.80.80.80.80.10A 16/0.17 23.30A 80/0.80. Cijena Kn/kom.20 DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A DFS 2A 16/0.80.03A 2-p 16/0.10A 2-p 63/0.35 23.80.03 23.26 23.80.04 23.25 23.80.30A 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit .03A 100/0.03A 2-p 25/0.39 23.10A 100/0.34 23.11 23.80.10A 2-p 25/0.19 23. 230V.80.80.03A 2-p 63/0. 16/0.30A 2-p 40/0.80.31 23.01 23.03A 40/0.03A 25/0.30A 2-p 80/0.80.10A 2-p 16/0.10A 25/0. 50Hz.03A 80/0.30A 2-p 63/0. CEE 27.80.22 23.30A 2-p 125/0.30 23.03A 63/0.41 DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A DFS 4A Cijena Kn/kom.30A 25/0.18 23.29 23. 10kA.15 23.80.24 23.00 23.23 23.80.80. tip A.03A 2-p 40/0.03A 2-p 80/0.06 23.80.40 23. IEC 1008.28 23.80.80.07 23.80.80.09 23.80.14 23.36 23.80.03A 16/0.

10kA.10A 2-p 25/0. 50Hz.80.66 23. DOEPKE GmbH B-tip RCD – strujna zaštitna sklopka omogućuje isklapanje kod pojave neželjenih (diferencijalnih) istosmjernih i izmjeničnih struja .03A 125/0.81 23.80.52 23.80.10A 2-p 63/0. IEC 1008.80.30A 2-p na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit EXTEH 8 Broj za narudžbu Proizvod 23.30A 63/0.56 23.80.73 23.58 23.80.86 23.80.03A 40/0. NK S.80.63 23.10A 125/0. SK.80.03A 2-p 25/0.10A 16/0.80.80.03A 16/0.80.67 23.30A 2-p 25/0.10A 2-p 40/0.10A 25/0.30A 25/0.80.80.80.10A 2-p 80/0.54 23.30A 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit .50 23.80.80.72 23.80.70 DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B DFS 2B 16/0.76 23.84 23.03A 2-p 40/0.80.88 23.03A 100/0.10A 2-p 100/0.80. 230V.62 23.80 23.83 23.80.90 23.80.80.STRUJ#E ZAŠTIT#E SKLOPKE (RCCB-RCD) DFS.03A 80/0. CEE 27. Proizvodi iz serije „DFS 4B“ mogu se nabaviti za nazivne struje od 16A do 125A.30A 2-p 40/0.10A 80/0.03A 2-p 80/0. IP 40.77 23. s nazivnim strujama kvara od 30mA do 500mA i s krakteristikama prekidanja NK.71 23.80.57 23.03A 25/0.80. Posebno za upotrebu u DC sustavima napajanja ( fotovoltaičnim uređajima ) Doepke nudi dvopolne strujne zaštitne sklopke za sve struje osjetljivosti tipa B.03A 2-p 100/0.30A 125/0.60 23. Cijena Kn/kom.87 23. SK S za nazivni napon od 230V. E# 61008.74 23.64 23.80.30A 2-p 125/0.80.10A 63/0.85 23.80. Broj za Proizvod narudžbu 23.55 23.65 23.80.80.30A 80/0.80.30A 2-p 80/0. kojima se sigurno mogu odvojiti „tipične“ struje dozemnog kvara.30A 40/0.30A 2-p 63/0.69 23.80.10A 100/0.51 23.03A 2-p 16/0.80.75 23.03A 63/0.89 23.80.03A 2-p 63/0.30A 2-p 100/0.78 23.10A 2-p 16/0.30A 100/0. tip B.59 23.80.80.80.79 23.80.61 23.80.82 23.53 23.80.80.10A 2-p 125/0.10A 40/0.91 DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B DFS 4B Cijena Kn/kom.80.03A 2-p 125/0.68 23. 16/0. DI# VDE 0664.

30A 2 polna 2 polna 1/40 1/40 na upit na upit 23.44.30A 2 polna 2 polna 1/40 1/40 na upit na upit 23.03 51 Pomoćni prekidač DHi 2 EXTEH 9 95.30A 2 polna 2 polna 1/40 1/40 na upit na upit 23.51 FID sklopka DFS 4 FT FID sklopka DFS 4 FT FID sklopka DFS 4 FT 40/0.30A 63/0.03A 25/0.34.12 FID sklopka DFS 2 FT FID sklopka DFS 2 FT 16/0.51 FID sklopka DFS 4 FT FID sklopka DFS 4 FT FID sklopka DFS 4 FT 63/0.44. DFS FT. tip A.15 23.11 23.50A 4 polna 4 polna 4 polna 450 450 450 1/20 1/20 1/20 668.04 23. Proizvod Kom. DFS 4.34.50A 4 polna 4 polna 4 polna 450 450 450 1/20 1/20 1/20 440.16 FID sklopka DFS 2 FT FID sklopka DFS 2 FT 40/0.34. 230V DC/1A. ulaganje lijevo. s daljinskim okidanjem za FID sklopke DFS 2 i DFS 4. u pakiranju Cijena Kn/kom. CEE 27.34.03A 63/0.34. IP 20.44.34.98. DOEPKE GmbH 23. 10kA.00 23.04 23. DOEPKE GmbH 23.00 435.30A 40/0.13 23.03A 16/0. 230/400V.00 .14 FID sklopka DFS 2 FT FID sklopka DFS 2 FT 25/0. AC 230V/6A.34.03A 40/0.05 23. STRUJ#A ZAŠTIT#A SKLOPKA (RCCB-RCD). E# 61008. DI# VDE 0664.03A 40/0.17 23.00 POMOĆ#I PREKIDAČ .34. DC 230V/1A.Broj za narudžbu Masa g/ kom.34.KO#TAKTI ZA DOJAVU GREŠKE uz FID sklopke DFS 2. IEC 1008. izmjenični + radni kontakt 230V AC/6A.00 435. 50Hz.00 355.00 355.

00 660.29. u pakiranju Cijena Kn/kom.29.00 165.11 23.00 165.03A 16/0.03 23.03A 20/0.00 165.00 660.29.03A 1 + N polna 1 + N polna 1 + N polna 1 + N polna 1 + N polna 1 + N polna 1 + N polna 240 240 240 240 240 240 240 1/40 1/40 1/40 1/40 1/40 1/40 1/40 165.06 FIB FIB FIB FIB FIB FIB FIB 6/0.03A 16/0.29.00 165.07 23.2.05 23.20 FIC FIC FIC FIC FIC FIC FIC 6/0.29.00 23.03A 20/0.00 620.00 165. 230V.29.08 23.00 165.29.03A 40/0. DI# VDE 0664 T.00 165.03A 32/0.03A 25/0.29.00 23.32 FIC FIC FIC FIC FIC FIC FIC 6/0. 10kA.03A 32/0.29. 50Hz.29. E# 61009.29.18 23.02 23.00 620.15 23.29.13 FIB FIB FIB FIB FIB FIB FIB 6/0.00 620.03A 16/0.03A 25/0.03A 40/0.03A 3 + N polna 3 + N polna 3 + N polna 3 + N polna 3 + N polna 3 + N polna 3 + N polna 360 360 360 360 360 360 360 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 620.29.03A 16/0.03A 10/0.29.00 165.26 23.28 23.12 23.03A 10/0.00 840.29.29.29.03A 25/0.00 .29.29.29.00 165. 2-polne ili 4-polne.25 23.Broj za narudžbu Masa g/ kom.04 23.09 23.03A 10/0.29.03A 25/0.01 23. Proizvod Kom.29.17 23.30 23.29 23.29. DOEPKE GmbH 165.10 23.00 23.31 23.00 165.00 165.03A 40/0.03A 40/0.03A 10/0.03A 32/0.00 620.00 620.14 23.00 620.03A 1 + N polna 1 + N polna 1 + N polna 1 + N polna 1 + N polna 1 + N polna 1 + N polna 240 240 240 240 240 240 240 1/40 1/40 1/40 1/40 1/40 1/40 1/40 23.29.29. FID/LS KOMBI#ACIJA.03A 3 + N polna 3 + N polna 3 + N polna 3 + N polna 3 + N polna 3 + N polna 3 + N polna 360 360 360 360 360 360 360 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 EXTEH 10 620.29.29.00 660.16 23.00 620.03A 20/0. IP 40.03A 32/0.00 23.19 23.00 810.03A 20/0. kombinacija FID sklopke i automatskog instalacijskog prekidača B ili C karakteristike okidanja.29.00 165.

29.20. IEC 669. 1.3A. 12V. U kombinaciji s FID sklopkom postoji mogućnost daljinskog okidanja i provjeravanja ispravnosti prorade na podešenu ispitnu struju greške.00 na upit 24V DC 24V AC 8V. DOEPKE GmbH Modul DFA služi za daljinsko upravljanje automatskim instalacijskim prekidačima izvedbe DOEPKE DLS 5 i strujnim zaštitnim sklopkama (FID) izvedbe DOEPKE DFS 2 i DFS 4. 0.05 DFA daljinski upravljač Transformator RK 24 335 390 #apajanje: Sekudarni napon: #azivna struja: Masa: 2.50 20. Napajanje modula DFA se vrši iz vanjskog izvora izmjeničnog ili istosmjernog napona 24V.Broj za narudžbu Proizvod Masa g/ kom. DFA modul ugrađuje se u postrojenja bez osoblja u cilju daljinskog upravljanja i nadzora. 24V 2A.780. MODULI DFA ZA DALJI#SKO UPRAVLJA#JE AUTOMATSKIM I#STALACIJSKIM PREKIDAČIMA DLS 5 i FID SKLOPKAMA DFS 2 i DFS 4. E# 50081-1 i E#80082-2.6A 335g Odgovara normama: IEC 669. Kom. EN 50081-1 i EN 50082-2 DFA u spoju sa FID sklopkom DFS 2 DFA u spoju sa FID sklopkom DFS 4 EXTEH 11 DFA u spoju sa tropolnim automatskim instalacijskim prekidačem . u pakiranju Cijena Kn/kom. 23.

46 24.03 24.34 24.820.785.25 24.53.53.53.00 .53.19 24.00 4.53.53.680.00 3.190.00 4.925.510.53.00 3.00 3.12 3-p 3-p 3-p 3-p 3-p 3-p 160A 250A 160A 250A 160A 250A 25kA 25kA 36kA 36kA 65kA 65kA 24.53.53.080.240.10 24.21 24.14 24.53.450. mogućnost podešavanja preostale struje 3mA .45 24.43 24.53.53.53.00 4.41 24.070.53.53.22 24.44 24.00 4.13 24.11 24.53.53.26 24.35 24.diferencijalna zaštita.00 4.00 3.00 4.01 24.36 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 24.00 3.00 2.510.820.00 4.00 3.53. In 100A-250A.00 3.05 24.00 4.53.32 24.510.53.00 3.3A.53.080.00 3.410.410.53.53.240.240.00 4.16 24.53.190.240.24 3-p 3-p 3-p 3-p 3-p 3-p Nazivna struja Proizvod Broj polova Cijena Kn/kom.00 4.53.53.30 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 3. IEC 60947-2.670.53.235.53.080.00 3.00 4.53.925.00 4.33 24.190.53. E# 60 647-2 .00 4.00 24.350.53.17 24.27 24.00 4.00 3.00 3.00 4.510.38 24.53.18 3-p 3-p 3-p 3-p 3-p 3-p 160A 250A 160A 250A 160A 250A 25kA 25kA 36kA 36kA 65kA 65kA 24.235.20 24.080.00 2.00 3.190.04 24.08 24.00 3.410.00 3.00 3.00 4.670.53.080.00 4.53.080.00 4.53.53.00 4.970.48 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p Broj za narudžbu PREKIDAČI SA STRUJ#OM ZAŠTIT#OM SKLOPKOM (CBR) .410.06 3-p 3-p 3-p 3-p 3-p 3-p 2. 100A 125A 100A 125A 100A 125A 25kA 25kA 36kA 36kA 65kA 65kA 24.240.31 24.23 24.00 4.47 24.00 2.350.02 24.410.53.07 24.53.09 24. 3-p i 4-p.53. 24.39 24.970.350.53.785.450.28 24.00 4.680.00 4.00 3.00 4.410.00 4.29 24.53.53.00 100A 125A 100A 125A 100A 125A 25kA 25kA 36kA 36kA 65kA 65kA 24.53.350.40 24.070.53.53.00 3.53.TERASAKI ZE 125 NJ ZE 125 NJ ZS 125 NJ ZS 125 NJ ZS 125 GJ ZS 125 GJ ZE 125 NJ ZE 125 NJ ZS 125 NJ ZS 125 NJ ZS 125 GJ ZS 125 GJ ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZE 250 NJ ZE 250 NJ ZS 250 NJ ZS 250 NJ ZE 250 GJ ZS 250 GJ ZE 250 NJ ZE 250 NJ ZS 250 NJ ZS 250 NJ ZE 250 GJ ZS 250 GJ ZP ZP ZP ZP ZP ZP EXTEH 12 3.240.42 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 4-p 24.37 24.53.15 24.Prekidna moć Broj za narudžbu Broj polova Cijena Kn/kom.53.

476.TERASAKI 24.00 485.51.TERASAKI 24.50. IEC 60947-2.12 24. E# 60 647-2 .549.00 1 1 1 ELEKTRO#SKIM 140x260x103 210x273x103 210x370x120 515. KOMPAKT#I PREKIDAČI S#AGE (MCCB) 10-800A.23 S400 NJ S400 NJ 24.00 24.01 24. 1 1 1 3.00 1. S 1 1 1 1 1 1 1 1 1.51.50.50. S TERMOMAG#ETSKIM ISKLOPOM.00 250A 400A 158-250A 252-400A 35kA 35kA 140x260x103 140x260x103 65kA 210x273x103 24.50.00 1 4.15 24.987.00 2.50.50.03 E S 630 CE XS 800 SE E XS 1250 CE E 630A 800A 1250A (MCCB) 252-630A 504-800A 630-1250A 35kA 35kA 35kA 35kA 35kA 35kA 90x155x68 90x155x68 90x155x68 90x155x68 90x155x68 90x155x68 35kA 35kA 105x165x68 105x165x68 36kA 10-6300A.02 24.00 485. u pakiranju Cijena Kn/kom.20 24.00 485.00 730.25 E630 NE TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM 20A 32A 50A 63A 100A 125A 200A 250A 630A 800A 13-20A 20-32A 32-50A 40-63A 63-100A 79-125A 126-200A 158-250A 400-630A 504-800A KOMPAKT#I PREKIDAČI S#AGE IEC 60947-2.50.00 4.00 989. E# 60 647-2 .50.19 S 160 NJ S 160 NJ S 160 NJ S 160 NJ S 160 NJ S 160 NJ S 160 NJ TM TM TM TM TM TM TM 20A 32A 50A 63A 100A 125A 160A 13-20A 20-32A 32-50A 40-63A 63-100A 79-125A 101-160A 35kA 35kA 35kA 35kA 35kA 35kA 35kA 105x165x68 105x165x68 105x165x68 105x165x68 105x165x68 105x165x68 105x165x68 1 1 1 1 1 1 1 na upit na upit na upit na upit 948.50.120.09 24.13 24.04 24.16 24.08 24.00 515.50.00 515.06 E 125 NJ E 125 NJ E 125 NJ E 125 NJ E 125 NJ E 125 NJ TM TM TM TM TM TM 20A 32A 50A 63A 100A 125A 13-20A 20-32A 32-50A 40-63A 63-100A 79-125A 25kA 25kA 25kA 25kA 25kA 25kA 90x155x68 90x155x68 90x155x68 90x155x68 90x155x68 90x155x68 1 1 1 1 1 1 485.Kompaktni prekidači snage Broj za narudžbu Nazivna struja Proizvod Prekidna moć Dimenzije (ŠxVxD) Kom.50.50.278.14 24.50.17 24.21 S 125 NJ S 125 NJ S 125 NJ S 125 NJ S 125 NJ S 125 NJ S 250 NJ S 250 NJ 24.02 24.50.03 24.50.51. 50kA 50kA 50kA EXTEH 13 140x260x103 3-polni.00 589.01 24.490.50.00 na upit .00 564.07 24.10 24.50.738.00 2.05 24.24 XS800 NJ 24.50.11 24.00 5.00 ISKLOPOM.50.22 24.50.18 24.00 832.50.00 989.50.50.00 515.50. 3-polni.50.278.

00 MCCBS 125AC MCCBS 250AC MCCBS 400-630AC 100-240V 100-240V 100-240V 1 1 1 1.50.50.00 79.00 680.00 2.890.00 272.640.AX/NC Pomoćni kontakt .69 24.AX Pomoćni kontakt .50.00 79.00 272.00 PRIBOR ZA KOMPAKT#E PREKIDAČE S#AGE (MCCB) 800-1600A.AL/NO Pomoćni kontakt .65 24.00 510.50.00 615.60 Motorni pogon MC Motorni pogon MC Motorni pogon MC 24.00 680.00 79.00 408. PRIBOR ZA KOMPAKT#E PREKIDAČE S#AGE (MCCB) 10-630A. IEC 60204-1.52 24.66 Ručna sklopka HP Ručna sklopka HP s ključem Ručna sklopka HP Ručna sklopka HP s ključem Ručna sklopka HP Ručna sklopka HP s ključem Naponski okidač Podnaponski okidač Signalizacija Signalizacija Signalizacija Signalizacija Signalizacija Signalizacija ON/OF ON/OF ON/OF ON/OF ON/OF ON/OF daljinsko isklapanje daljinsko isklapanje status ON ili OF status ON ili OF status ON ili OF status TRIP status TRIP status TRIP 200-240V 200-240V 1 1 1 1 1 1 1 1 210.AX/AL Pomoćni kontakt . IEC 60204-1.70 24.55 24.00 79.00 374.57 Pomoćni kontakt .50.50.AL Naponski okidač Podnaponski okidač Podnaponski okidač Signalizacija Signalizacija Signalizacija daljinsko isklapanje daljinsko isklapanje daljinsko isklapanje status ON ili OF i TRIP status ON ili OF status TRIP EXTEH 14 200-480V 200-240V 380-450V 1 1 1 1 1 1 390.64 24.53 24. u Cijena pakiranju Kn/kom.51 24.50.50.TERASAKI 24.50.UVT Pomoćni kontakt . IEC 61058-1 .63 24.62 24.54 24.50.TERASAKI 24.71 24.50.UVT Pomoćni kontakt .AX Pomoćni kontakt .00 79.00 79. IEC 61058-1 .00 .50.AL/NC 24.50.50.00 374.00 3.50.SHT Pomoćni kontakt .50.59 24.00 MCCBS 125AC MCCBS 125AC MCCBS 250AC MCCBS 250AC MCCBS 400-630AC MCCBS 400-630AC IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 1 1 1 1 1 1 272.50.440.50.AL/CO Pomoćni kontakt .AX/NO Pomoćni kontakt .50.00 210.50.72 Pomoćni kontakt .50.50.58 24.50.67 24.56 24.68 24.SHT Pomoćni kontakt .Broj za narudžbu Proizvod Funkcija Primjena Napon/ Zaštita Kom.00 410.UVT Pomoćni kontakt .50 24.61 24.

UPRAVLJAČKI RELEJ DIFERE#CIJAL#E STRUJE .Uređaji strujne diferencijalne zaštite Broj za narudžbu Proizvod Masa g/ kom.1s. VDE 0663. E# 62020. u pakiranju Cijena Kn/kom. relejni izlaz 1#O/1#C .250V. IP40. podesiv prag okidanja 10 . DOEPKE GmbH 23.00 . podesivo vrijeme zatezanja 0. Kom. 50Hz.198. kabel do ∅ 25mm.03 Upravljački relej diferencijalne struje DMD 2 EXTEH 15 310 1 2.100%.95. I ∆ n podesiva 300/100/300/1000mA. 6A.1s .osjetljiv na izmjenične i pulsirajuće strujne greške 230V.

11. 2p 16A.11.11.01 20. 1p 40A.11.05 Signalna svjetiljka EL 102 R. 2W.11. 2p 40A.02 20.01.02 20.07 20.1.00 91. DI# gabaritna mjera 1TE.00 SKLOPKE. VDE0660.03 20. trostruka bijela 1/10 1/10 1/10 1/10 38. TIPKALA.00 122.00 184.01 20.70 .00 38. Kom.09 ES 240 N Sklopka isklopna Sklopka isklopna Sklopka isklopna Sklopka grupna Sklopka grupna Sklopka izmjenična Sklopka upravljačka ES 140 BG ES 140 N ES 240 N ES 240 BG RG 116 RG 216 RS 213 RT 103 RG 116 40A. 2p 16A.Aparati za opremanje razdjelnika Broj za narudžbu Proizvod Masa g/ kom.01. 1p EXTEH 16 RG 216 RS 213 1+1 mirni (Hand-0-auto) 2+2 mirni 1 izmjenični + 1 mirni 1 izmjenični RT 103 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 27. montaža na DI# nosač 35. crvena Signalna svjetiljka EL 102 G. 1p 16A.00 55. DI# VDE 0710. SIG#AL#E SVJETILJKE. 250V~. 230V~.00 38. 2p 16A.11. bijela Signalna svjetiljka EL 302 H.00 117.T. E10. 40/16A. VDE 0632.01.03 20.05 20.04 20.11. montaža na DI# nosač 35.00 56. zelena Signalna svjetiljka EL 102 H. u pakiranju Cijena Kn/kom.01. GEYER GmbH 20.00 41.11. DOEPKE GmbH ES 140 N 20.

03 Sklopka glavna ES 340 N Sklopka glavna ES 363 Sklopka glavna ES 380 NG Sklopka glavna ES 381 NG 40A.01 20. 3p + N. 3p 125A.14.14. 25mm 2 .01 20. 1p.14. montaža na DI# 35.02 20.14.11 20.12 20.05 20. bez umetka Sklopka TYTAN. bez umetka Umetak TYTAN s osiguračem D01 1A gL Umetak TYTAN s osiguračem D01 2A gL Umetak TYTAN s osiguračem D01 4A gL Umetak TYTAN s osiguračem D01 6A gL Umetak TYTAN s osiguračem D01 10A gL Umetak TYTAN s osiguračem D01 16A gL Umetak TYTAN s osiguračem D01 20A gL Umetak TYTAN s osiguračem D01 25A gL Umetak TYTAN s osiguračem D01 35A gL Umetak TYTAN s osiguračem D01 50A gL Umetak TYTAN s osiguračem D01 63A gL EXTEH 17 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E14 Dimenzije A (mm) 26.04 20.00 158.Broj za narudžbu Proizvod Masa g/ kom. VDE 0660.13.14. Kom.02 20. montaža na DI# nosač 35.16 20.00 119.00 38. 3p.18 20. GEYER GmbH 20.14. DOEPKE GmbH Tip sklopke 1p 2p 3p 3p + N 20. bez umetka Sklopka TYTAN. 230/400V~. 10kA. GLAV#E SKLOPKE.00 38.5 120 250 230 350 480 1/3 1/2 1/2 1 1 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 79.8 80. sa umetkom Sklopka TYTAN.20 20.00 115.00 38.14. 3p.00 38.13. 3p 63A.00 GLAV#E SKLOPKE s D0 OSIGURAČIMA .00 309. 63A.00 . 3p 80A. 50kA.14. u pakiranju Cijena Kn/kom.14.14.21 Sklopka TYTAN.TYTA#.14.00 38.00 38.5 107.00 20.14. 400V~.19 20.15 20.8 53. 3p 188 195 370 1/4 1/4 1/2 85.00 38.14.13 20.00 295.13.14.00 38. 1p + N.00 247.00 38. 2p.14 20.00 158. sa umetkom Sklopka TYTAN.17 20.14.00 38.00 38.14.13.03 20.

montaža na DI# nosač. AC230V/DC12-24V (2.20. montaža na DI# nosač 35. 250V~.11. 2p+PE. E# 61558-2-8. 3 modula.3. PRIKLJUČ#ICA. 16A.01 Priključnica RDS 6.00 TRA#FORMATOR ZA ZVO#O. E# 55022/B. ELKO-ep ZTR 15-12 20.20.6. 16A 123 1/10 19. E# 61000-4-2. ELKO-ep Stezaljke napajanja Indikacija preopterećenja Prikaz izlaznog napona Podešavanje izlaznog napona Priključnice izlaznog napona 20.00 450 REGULIRA#O STABILIZIRA#O #APAJA#JE. PS-30-R.5 TE 20. E# 61558. 2p+PE.10.8. montaža na DI# nosač 35.5. u pakiranju Cijena Kn/kom. AC 230V/AC 4-8-12V.04 Transformator za zvono ZTR 1/10 128.06 Priključnice izlaznog napona Regulirano stabilizirano napajanje PS-30-R EXTEH 18 1/1 329.5-1.00 . DI# gabaritna mjera 2.Broj za narudžbu Proizvod Masa g/ kom. Kom. DI# 49440. 3 modula. 250V.4.25A/30W). E# 61558-2-17.

E# 60669-2-2.00 198. montaža na DI# nosač 35.1NC/1NO .2NO .Broj za narudžbu Proizvod Masa g/ kom.00 82. DOEPKE GmbH Upravljački impuls zatvara i otvara kontakte impulsnog releja.24 20.00 IMPULS#I RELEJI.16.1NO .00 138. Kom.00 144.250V. u pakiranju Cijena Kn/kom. upravljački napon 24V AC/12V DC.16. 2NC.16.9kW .16.250V. daljinske sklopke za ugradnju. AC3 0.16. 16A 24V AC. montaža na DI# 35.17 20.16.1 preklopni . 16A EXTEH 19 107 107 131 126 122 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 114.15 Impulsni relej RS 230-200 Impulsni relej RS 024-200 Impulsni relej RS 230-002 Impulsni relej RS 024-002 Impulsni relej RS 230-100 230V AC.12 20.16. 16A AC1 3kW .25 20.00 198.16.16 20. DOEPKE GmbH 20. 16A 230V AC. 1NO. izlaz 250V AC/16A. 2W. 20. 16A 230V AC. 2NC. 2W.00 182. I#STALACIJSKI RELEJI.16. U stanju bez napona kontakti zadržavaju zatečeno stanje.16.00 140.26 20.00 124. 230V~.27 20.2 preklopna 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 99.00 .14 20. 16A 24V AC.28 Instalacijski relej RI 230-100 Instalacijski relej RI 230-110 Instalacijski relej RI 230-200 Instalacijski relej RI 230-001 Instalacijski relej RI 230-002 .

16. DC24V/12V.16. 16mm2 max. 8A 4 preklopna kontakta. 8A 4 preklopna kontakta. 16A 3 preklopna kontakta.00 39.16.00 48. Kom. montaža na DI# nosač 35.00 29.750 20.00 . DOEPKE GmbH 20. E# 60947-4-1.36 20. E# 61810-7. E# 60947-5-1.16.31 20.7A-39A podesivo. 16A 3 preklopna kontakta.Broj za narudžbu Proizvod Masa g/ kom.21 20..16. 2A. 4 preklopna kontakta. ELKO-ep Spajanje . 3 i 4 preklopna kontakta. 14-pinsko ES-11.16.16. 4mm2 max. 6.782 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32.16. E# 60255-1-00. 8A 3 preklopna kontakta.00 24.00 48.16. 8A 4 preklopna kontakta. 782.16.16.41 Minijaturni relej 782/12V DC Minijaturni relej 782/24V DC Minijaturni relej 782/12V AC Minijaturni relej 782/24V AC Minijaturni relej 782/230V AC Minijaturni relej 750/12V AC Minijaturni relej 750/12V DC Minijaturni relej 750/24V AC Minijaturni relej 750/24V DC Minijaturni relej 782/230V AC Podnožje za minijaturni relej 782. u pakiranju Cijena Kn/kom.50 29. Podnožje za minijaturni relej 750. 16A ES15/4N..00 29. 16A 3 preklopna kontakta.37 20.35 20. 8A i 16A. izlazni kontakt 250V. 89 89 1 1 118. RELEJI ZA UPRAVLJA#JE S#AGOM. 16A 3 preklopna kontakta.00 36.33 20. E# 61810-1.39 20. 8A 4 preklopna kontakta.16.00 MI#IJATUR#I RELEJI S#AGE 750.16.40 20. 11-pinsko EXTEH 20 Spajanje .00 145.22 Relej RLR1 Relej RLR2 Releji za upravljanje snagom se koriste u instalacijama s ograničenom vršnom snagom kada istovremeno ne mogu biti uključena dva velika trošila (npr.00 41.00 24. ulazni kontakt 230V AC.30 20.38 20.32 20. relej RLR1 će isključiti električnu peć u vremenu dok je uključen protočni grijač vode).00 42.34 20. AC230V/24V/12V.16.

534. 4p Odvodnik prenapona TY1-B/4. 275-60.02. 1p Odvodnik prenapona TY1-C/3. 1p Odvodnik prenapona TY1-B/1.02.02.00 . 440-40. 4p Zamjenjivi modul M1-275-40. 4p Odvodnik prenapona TY1-C/4.02. 1p Zamjenjivi modul M1-440-40.00 995.02. 440-40. 3p Odvodnik prenapona TY1-C/3.12 27. 275-40.2 < 1.5 < 1.5 < 2.0 < 2.00 na upit na upit na upit na upit na upit na upit 81.02.02.02.00 98. montaža na DI# nosač 35. 1p Zamjenjivi modul M1-275-60.09 27.00 720.00 128.10 27. 275-80.2 < 2.5 < 2. 440-80.02.2 < 2. 4p Odvodnik prenapona TY1-C/4.22 27.02.17 Odvodnik prenapona TY1-C/1.00 242.00 420. 440-80. 4p Odvodnik prenapona TY1-B/1.00 405.0 < 2.05 27. 1p Odvodnik prenapona TY1-C/1.02. u pakiranju Cijena Kn/kom.0 < 1. 4p Odvodnik prenapona TY1-C/1.5 < 2.5 < 2.5 < 2.02. 440-60. 3p Odvodnik prenapona TY1-B/3.00 258.2 < 1.02.5 < 2. 275-60.00 185.19 27.21 27. 440-80. 1p Odvodnik prenapona TY1-C/3. 1p Odvodnik prenapona TY1-C/1.00 790.13 27.02 27.02. 3p Odvodnik prenapona TY1-C/3. B i C KLASA.03 27. 275-40. ODVOD#ICI PRE#APO#A.08 27.Broj za narudžbu Proizvod Uc (V) In (kA) Imax (kA) Up (kV) Kom.02.11 27.07 27. 3p Odvodnik prenapona TY1-C/4.20 27.15 27.02. MODULAR#A IZVEDBA.0 < 2. 275-60. 1p 275 440 275 440 275 440 275 440 275 440 275 440 275 440 275 440 275 440 275 275 440 440 EXTEH 21 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 20 30 20 30 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 40 60 40 60 Pruga za izjednačenje potencijala < 1.00 505.18 27.00 890.00 188.0 < 1.02. 440-60.00 478. 275-80.2 < 1. DI# VDE 0675.02.02. 275-80.0 < 1. 3p Odvodnik prenapona TY1-B/4. 275-40.04 27.06 27.2 < 2.14 27. 1p Odvodnik prenapona TY1-B/3.0 < 2. više znakova kvalitete Glavni osigurači Priključni ormar T#-S sustav TT-S sustav Brojilo NN Odvodnik Podrazdjelnik Glavni osigurači Priključni ormar T#-C-S sustav Brojilo NN Odvodnik Podrazdjelnik 27. DI# VDE 0100T.16 27.02.23 27.02.02. 3p Odvodnik prenapona TY1-C/4. 1p Zamjenjivi modul M1-440-60. 440-60.2 < 2.2 Pruga za izjednačenje potencijala 1/10 1/10 1/3 1/3 1/2 1/2 1/10 1/10 1/3 1/3 1/2 1/2 1/10 1/10 1/3 1/3 1/2 1/2 1/10 1/10 1/10 1/10 123. 440-40.

40.00 119. 384W/DC.01.trajno isključeno pri zamjeni lampi.01.5 Odvodnik prenapona MOSIPO 15/0.04 27. isklopna moć 4000VA/AC1. preklopna moć 4000VA/AC1. ODVOD#ICI PRE#APO#A.06 27.5 Odvodnik prenapona MOSIPO 15/0.trajno uključeno. E# 60669-2-3. 384 W/DC. u pakiranju Cijena Kn/kom.19 Uklopni sat SHT 1/2 AC/DC 12-240 V 150 1/10 325. O# . 30s do 10min EXTEH 22 100 1/10 165. AC/DC 12-240 V (AC 50-60 Hz).Broj za narudžbu Proizvod Masa g/ kom.07 Odvodnik prenapona MOSIPO 15/0.00 tip 1 tip 2 tip 3 UKLOP#I DIGITAL#I SAT SHT 1/2 . E# 61010-1.01.00 . dva izlazna preklopa. ELKO-ep 28. OFF.00 119.01.00 42. 119. E# 61010-1. dnevni i tjedni program. 230V~.00 STUBIŠ#I AUTOMAT.18 Stubišni automat CRM-4. AC 230V / 50 – 60 Hz. vrijeme podešavanja od 30s do 10 min.5 Izolirana stezaljka IOS-2 Kom.30.05 27. mogućnosti podešavanja : AUTO-djelovanja na osnovu podešenog vremena. ELKO-ep 28. IEC 1641-1 27. E# 61812-1.

montaža na DI# nosač. 230V AC. u kompletu sa LF1.10 20. KLASA 1.19.00 1.20 Brojilo CONTAX 2511. stup ili u razdjelnik.19.13 Zvono ET 201.Broj za narudžbu Proizvod ZVO#A.20. IP44 EXTEH 23 160 191 192 1 1 1 170. 230V Zujalica RSU 230. AC 195-253. DOEPKE GmbH Luksomat DAISY 10 29. 3700W/3700VA montaža na stup Luksomat EDS 2E.04 29.19.20. ORBIS 20. IP54. uvod Pg 16.00 216. 62 55 Kom. E# 60669-2-2.07 Luksomat DAISY 10. 10A.00 209. ugradnja u razdjelnike na DI# nosač 35 20.00 BROJILO RAD#E E#ERGIJE (kWh). 1 mirni / 1 izmjenični.SVJETLOS#E SKLOPKE.01 29. ZUJALICE. u pakiranju 1 1 Cijena Kn/kom. montaža u razdjelnik Svjetlosni senzor LF1.1000 lx s podesivom histerezom za na zid. AC 195-253. podesive 2 . 5(25)A.20.06 29. 16A. 16A. 35.690. 2300VA montaža na zid Luksomat SR 16T. 5 (25)A 1/10 258. 230V Masa g/ kom.19. 230V AC.00 80.00 LUKSOMATI .00 . SO.

01 24.90.14 Plivajuća sklopka CHAMP 1L Plivajuća sklopka CHAMP 1F Plivajuća sklopka CHAMP 2 Uteg GGW “prazniti”. 10 (4) A. 1f.4-5 bar 4. 3f.00 112. priključak 1/4˝. HO7R#-F 3G1. 5m kabela. 1/4˝. 60°C. max.prazniti”.90.00 180.05 24.90. DSK za kompresore. 3m kabela “puniti”.03 24.12 24. 230/400V.00 180.00 Plivajuće sklopke PLIVAJUĆE SKLOPKE CHAMP.8-12 bar 4. s rasteretnim ventilom. Kom.90. 3f.00 340. IP 67 kut uklopa / isklopa +/. TLAČ#E SKLOPKE.Tlačne sklopke Broj za narudžbu Proizvod Masa g/ kom. priključak R 1/2˝.8-12 bar 1.00 . u pakiranju Cijena Kn/kom.13 24.4-5 bar 4.8-12 bar 3f.45°. DSP i XPS za pumpe.09 Tlačna sklopka XPT5 Tlačna sklopka XPT12 Tlačna sklopka XPS5 Tlačna sklopka XPS12 Tlačna sklopka DSK12 1.00 120. 1f. XPS5 1/2˝ 1/2˝ 1/2˝ 1/2˝ 4 x 1/4˝ DSP12 XPS12 DSK12 459 468 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 115. 25 (16)A. 250V. 50Hz. 3m kabela EXTEH 24 500 475 496 220 1 1 1 1 180. DOEPKE GmbH 24.90.90. visoka kemijska postojanost.00 94.00 18. VDE 0660.90. 3m kabela “puniti .90. DOEPKE GmbH DSP5 24.11 24.06 24.90.

25.03 25.00 EXTEH 25 .24 25.10.16A 0. 1NO 1NC HMS 11 HMS 20 VHMS 11 UGRADBE#I POD#APO#SKI I STRUJ#I OKIDAČI (daljinsko isključenje). termički i elektromagnetski okidač.00 38. E# 60947.0A 10.93.0A 16.0.5 MS 4 MS 6.3A 6.11.25A 0.10 25.2. povećanje isklopne moći do 50kA.00 160.5 .01 25. 230V/50Hz Strujni okidač AMS380.60 25.16 . ABL GmbH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 160. 500V AC. ABL GmbH 25.1 .00 164.00 175 1 na upit 40 40 40 10 10 10 38.0 . 400V/50Hz 10 10 110.0 .0A OGRA#IČIVAČ STRUJE KRATKOG SPOJA.93.0 . lijevo i/ili desno prigradbeni.04 Strujni okidač AMS220.0A 1.12.00 164.25 . 230V/50Hz Podnaponski okidač UMS380.6A 1.00 160.0A 4.4A 0.0A 20.00 38.40 25.4 .16.00 25.00 210.93.60 25.10. pakiranju Cijena Kn/kom.0 . 2NO VHMS 11.11. 400V/50Hz 10 10 110.16 25.0 .12.93.63A 0.10. MOTORSKE ZAŠTIT#E SKLOPKE MS 690V/25A.63 .91.0. DI# VDE 0660.00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 0.00 110.20 25.16 25.03 HMS 11.1.10.6 .02 25. u kom.00 164.91.00 230.15.01 25.Motorske zaštitne sklopke i pribor Broj za narudžbu Proizvod 25.20.02 Podnaponski okidač UMS220.12.11.1.5A 2.00 110.91.00 210. 6A.25 MS 016 MS 025 MS 040 MS 063 MS 1 MS 1.4. 1NO 1NC HMS 20.24 25.12.00 256.10.25 SBMS 32 POMOĆ#I KO#TAKTI HMS.00 164.6.16 25. ABL GmbH 25.00 160.40 25.0.3 .11.11.00 164.6 MS 2.0. ABL GmbH 25.3 MS 10 MS 16 MS 20 MS 25 Nazivna struja Masa g/ Kom.10 25.

PV STOP pritiskivač MS.F41 Izolacijsko kućište MS.01 25.G41 STOP PRITISKIVAČI za BS/MS MOTORSKE SKLOPKE. u pakiranju Cijena Kn/kom.95.G55 Izolacijsko kućište MS.02 25.03 25.G41 Izolacijsko kućište MS.01 25.92.02 25.04 IP55 MS.00 40.94.03 STOP pritiskivač MS.95.00 na upit .00 40.G55 220 240 150 170 ugradbeno ugradbeno IP55 MS.F55 25. ABL GmbH Izolacijsko kućište MS.92.00 160.04 N sabirnica Zaštitna membrana Signalna svjetiljka Signalna svjetiljka Signalna svjetiljka Signalna svjetiljka MS.5mm2.01 25.95.00 40.PS2 deblokada ključem 55 60 65 5 5 5 45.PT STOP pritiskivač MS.92.03 25.94.02 25.94.N MS.10 25.SLG2 MS.PV s blokadom IP55 standardni IP55 s blokadom IP55 deblokada ključem MS.00 80.VS zaštitna membrana s blokadom MS.SLW2 MS.SLR2 MS.95.PS2 MS.SLJ2 230V bijela 230V zelena 230V crvena 230V žuta EXTEH 26 MS signalna svjetiljka 10 100 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 na upit na upit 40. ABL GmbH /PE sabirnica 25.92.PT standardni 25.F55 IP41 MS.20 25. Proizvod KUĆIŠTA ZA BS/MS MOTORSKE SKLOPKE s # i PE stazaljkom 2 x 2.94.00 48. ABL GmbH MS.F41 Kom.Broj za narudžbu Masa g/ kom.94.00 30. 1 1 1 1 35.00 IP41 MS.VS MS.00 PRIBOR za BS/MS MOTORSKE SKLOPKE.

Instalacijski sklopnici Broj za narudžbu Proizvod Kontakti Ith Napon Masa g/ kom.60 RG 016-200 (I-0-II) 1NO+1NO 16A EXTEH 27 AC 250V 1/10 77.00 109. strujnih krugova rasvjete.00 255.00 98.40 29.00 .16. Kom. DOEPKE GmbH HS 20-40/-31/-13 HS 20-20/-11 2#O 29. 1 modul.30. AC11-230V. DOEPKE GmbH 25. HS40..16.91 #O + #C HS 40/HS 63 3#O + #C Sklopnik HS 20-20 2NO 20A Sklopnik HS 20-11 NO+NC 20A Sklopnik HS 20-40 4NO 24A Sklopnik HS 20-31 3NO+NC 24A Sklopnik HS 20-13 NO+3NC 24A Sklopnik HS 40-40 4NO 40A Sklopnik HS 63-40 4NO 63A Pomoćni kontakti HSH 11 (za HS20. 6A.16. SKLOP#ICI za uklapanje djelatnih tereta. pomoćni kontakti Ui = 400V.25 29.00 PREKLOPKA IZBOR#A (I-0-II).00 92.16. 16A.19 29.16. HS63) NO+NC Grebenaste sklopke AC 230V/50Hz AC 230V/50Hz AC 230V/50Hz AC 230V/50Hz AC 230V/50Hz AC 230V/50Hz AC 230V/50Hz AC 230V/50Hz 4#O 125 120 215 217 215 360 355 25 1/12 1/12 1/6 1/6 1/6 1/4 1/4 1/4 98.20 29.18 29.00 98.63 29. AC 250V. Ui = 400V.16.16.40. montaža na DI# nosač. VDE 0660.63A. Ith = 20.16. u pakiranju Cijena Kn/kom. 1#0 + 1#O.27 29.00 318. termičkih trošila i sl.00 58.

30.08 25.75 GN 25 .51 / BS 40 . GREBE#ASTE SKLOPKE .06 25.92 GN 32 .53 / BS 32 .75 .30.90 / BS 63 .75 / BS 25 .30.30.20 25.30 25.75 GN 20 .30.52 / BS 20 .30.30.92 GN 40 .51 / BS 20 .17 25.52 GN 20 .13 25.43 25.22 25.09 25.52 GN 32 .30.30.53 / BS 63 .90 GN 25 .35 25.51 GN 63 .07 25.39 25.44 25.30.31 25.30.03 25.51 / BS 63 .30.38 25.42 25.51 / BS 20 .30.52 GN 63 .92 / BS 63 .32 25.45 25.51 / BS 25 .30.52 / BS 20 .51 GN 20 .30.90 GN 40 .90 GN 20 .92 GN 25 .92 GN 12 .92 / BS 32 .30.91 GN 20 .52 / BS 40 .75 / BS 40 .53 GN 20 .52 / BS 63 .75 GN 32 . 690V AC) Ick (1sek .30.53 / BS 25 .90 GN 12 .91 / BS 40 .10 GN 20 .00 25.25 25.10 / BS 25 .92 / BS 25 .91 GN 40 .91 GN 25 .21 25.34 25.05 25.30.92 / BS 20 .75 GN 40 .52 / BS 32 .04 25.91 GN 63 .92 GN 20 .90 GN 63 .10 25.60sek).75 / BS 20 .91 / BS 20 .37 25.91 GN 32 .30.30.36 25.52 GN 12 .46 25.02 25.10 GN 12 .10 / BS 32 .90 / BS 25 .30.30.30.90 / BS 32 .53 GN 12 .91 / BS 63 .30.18 25.30.30.92 / BS 40 .16 25.10 / BS 40 .90 / BS 40 .30.30.91 / BS 32 .53 GN 25 .92 GN 63 .53 GN 63 .10 / BS 20 .90 / BS 20 .52 / BS 25 .10 GN 32 .30.40 25.41 25.30.91 / BS 25 .26 25.53 / BS 40 .30.75 GN 63 .10 GN 25 .92 / BS 20 .19 25.30.28 25.30.91 GN 12 .11 25.75 / BS 20 .10 GN 63 .30.30.30.29 25.75 / BS 63 .53 / BS 20 .53 GN 40 .52 GN 25 .30.53 / BS 20 .30. KO#ČAR 25.51 GN 25 .53 GN 32 .75 / BS 32 .30.15 25.10 / BS 20 .01 25.52 GN 40 .47 GN 12 .51 / BS 32 .14 25.90 GN 32 .30.30.30.91 / BS 20 .30.30.51 GN 32 .30.10 GN 40 .51 GN 40 .24 25.51 GN 12 .30.23 25.Ui (400V AC.33 25.30.27 25.30.10 / BS 63 .90 / BS 20 .Broj za narudžbu Proizvod Tip Broj polova Ith Cijena Kn/kom.12 25.

90 211.60 89.60 262.80 218.10 112.80 115.10 117.2 1 -0 .60 72.00 168.2 1 -0 .10 112.90 206.30 121.80 103.60 65.60 89.2 1 -0 .50 72.60 175.10 139.2 1 -0 .2 1 -0 .90 146.60 65.2 1 -0 .2 1 -0 .30 364.00 45.2 1 -0 .50 285.2 1 -0 .2 1 -0 .30 164.2 1 -0 .70 140.20 127.2 1 -0 .2 1 -0 .70 95.00 101. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1 -0 .50 53.60 218.30 .80 95.2 1 -0 .2 1 -0 .40 97.60 53.2 EXTEH 28 1p 2p 3p 4p 1p 2p 3p 4p 1p 2p 3p 4p 1p 2p 3p 4p 1p 2p 3p 4p 1p 2p 3p 4p 1p 2p 3p 4p 1p 2p 3p 4p 1p 2p 3p 4p 1p 2p 3p 4p 1p 2p 3p 4p 1p 2p 3p 4p 12/25 12/25 12/25 12/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/32 25/32 25/32 25/32 32/40 32/40 32/40 32/40 50 50 50 50 63/70 63/70 63/70 63/70 12/25 12/25 12/25 12/25 20/25 20/25 20/25 20/25 25 25 25 25 32/40 32/40 32/40 32/40 40/50 40/50 40/50 40/50 63/70 63/70 63/70 63/70 45.2 1 -0 .60 75.00 53.40 151.20 99.2 1 -0 .50 96.50 53.2 1 -0 .30 84.2 1 -0 .30 302.60 75.30 117.80 83.2 1 -0 .apomena: ostali tipovi grebenastih sklopki na upit.30 53.2 1 -0 .90 128.2 1 -0 .30 184.2 1 -0 .

20 235.446.36 TRM 75 .80 269.50. u pakiranju Cijena Kn/kom. BP 4. BP 3.50.01 25.50.50.5 7.00 289. IEC/E# 60947-4-1. BP 0 prednji Pomoćni kontakti (1NO 1NC).42 25.50. 1 1.70 438.04 25.02 25.20 404.50. model C##.60 1. BP 1.50. prednji Pomoćni kontakti (1NO 1NC).23 25.06 25.12.50.50.90 166.50.00 807.38 TRM 12 . prednji 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 52. VDE 0660. VDE 0660.03 25. 2 2.70 202. AC 400V/50Hz.50.50.5 22 30 37 45 55 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 125.13 25.7 7.50.14 Sklopnik CNN 9 Sklopnik CNN 12 Sklopnik CNN 18 Sklopnik CNN 25 Sklopnik CNN 32 Sklopnik CNN 40 Sklopnik CNM 16 Sklopnik CNM 22 Sklopnik CNM 30 Sklopnik CNM 36 Sklopnik CNM 45 Sklopnik CNM 60 Sklopnik CNM 75 Sklopnik CNM 90 Sklopnik CNM 110 1 0 ili 0 1 1 0 ili 0 1 1 0 ili 0 1 11 11 22 22 22 22 22 22 22 20A 25A 30A 40A 50A 25A 30A 35A 39A 55A 63A 72A 100A 110A 115A 25.40 25.50 671.50.50.25 TM 40 . TRM 75-60. IEC/E# 60947-4-1.44 25.11 25.09 25.110 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 EXTEH 29 179.50. 1 1. 2 2. 50Hz.43 25. 3 1.50 205.00 550.50.5 11 15 18.70 637.60 #ADSTRUJ#I TERMIČKI RELEJI TM 40.80 33.50.12 TM 40 .595.50. 0 4).00 231.60 TRM 75 .50.50 28.2 25.50 . TRM 75-110.00 302.50. stranični Pomoćni kontakti (2NO 2NC).00 229. 1 3.10 25.00 1. BP 2.Motorski sklopnici Broj za narudžbu Proizvod Kontakti Ie A kW (400V) Kom. CSA .50.30 398.08 25.50.5 5.C 22.45 25.50.00 1.48 TM 40 .50.10 213. C#M.2 25.21 25. standardni naponi AC 230V/50Hz.20 26.50. CSA .07 25.46 25.5 11 15 18.24 Pomoćni kontakti NO NC (0 1.302.50. 4.00 MOTORSKI SKLOP#ICI.20 25.41 25.50. Un 400V. stranični Pomoćni kontakti (1NO 1NC). 10 milijuna uklopa. 60947-5-1.50.90 129.00 25.24 TRM 22 .12 25.47 25.50 448.30 TRM 75 .22 25.05 25.C 22.20 61.5 TRM 22 .

99.27.00 21.10 26. IEC 893.25.25.32 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 -C -C -C -C -C -C 6A 10A 16A 20A 25A 32A 1p 1p 1p 1p 1p 1p 112 116 116 116 116 128 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 26.01 21.25.00 81. 10 kA.27.06 26.50 90.50 81.20 26. karakteristika B/C.10 26.27.16 26.00 19.27.25. Proizvod Kom.Potrošački prekidači .50 19. u pakiranju Cijena Kn/kom.00 11.50 81. DOEPKE GmbH 21. POTROŠAČKI PREKIDAČI (limitatori) 230/400V~. E# 60898. DI# VDE 0641 T11.27.50 26.00 21. 50Hz.25 26.99.06 26.16 26.00 19.00 19.25 26.27.limitatori Broj za narudžbu Masa g/ kom.02 Kućište za limitator IP40 Kućište za limitator IP40 1/100 1/50 8. tip DLS 5.50 81.25.00 1/2 za plombiranje 3/4 za plombiranje EXTEH 30 .20 26.25.32 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 DLS 6 -C -C -C -C -C -C 6A 10A 16A 20A 25A 32A 3p 3p 3p 3p 3p 3p 350 360 360 360 360 400 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 90.

EFE" GmbH.80.50 .00 223."VO osiguračke rastavne sklopke Broj za narudžbu Tip Nazivna struja . EFE" GmbH.00 1.80. IEC 947-1.00 339.80.80. SB 000 IN 60 AU R4 .80. SB 2 IN 60 K92U2 NH-Latr. 00 1P SB SCG4 160 160 M8 M8 PRIBOR ZA "VO OSIGURAČKE RASTAV"E SKLOPKE 17.63 NH-Latr. 00 IN 1P U5U5 NH-Latr.25 17.23 17.00 805. 000 R4R4 NH-Latr. 17. 2 IN U2U2 NH-Latr.80. 3-p uska "VO OSIGURAČKE RASTAV"E SKLOPKE.uska NH-Latr.80.80.80.00 27.00 439.26 Mikroprekidač za NVO osiguračke rastavne sklopke 100A Mikroprekidač za NVO osiguračke rastavne sklopke 160A Mikroprekidač za NVO osiguračke rastavne sklopke 250/400/630A EXTEH 31 temeljna ploča sabirnica 1 1 220.80.61 NH-Latr.57 NH-Latr. IEC 269-1.18 17. IEC 269-1. 00 1P SC G4G4 NH-Latr. 17.uska NH-Latr.36 17.00 180.30 17.80.00 11. SB 000 IN 60 AO R4 . 00 IN 1P SB U5 160 160 M8 M8 temeljna ploča sabirnica 1 1 129.03 17.80.00 223. SB 1 IN 60 K92U2 NH-Latr.00 790. SB 00 IN 60 U5K43 NH-Latr. IEC 269-2-1.80. 1-polne. SB 3 IN 60 K92U2 NH-Latr.00 17.150.00 "VO OSIGURAČKE RASTAV"E SKLOPKE.80.005.24 17. 17.80.A Temeljna ploča Vijak-M Stezaljka-S / Sabirnica Priključak Pakiranje Cijena gore/dolje kom.00 34.12 17.51 17. SB 3 IN 60 U2K92 100 100 160 160 250 400 630 S S M8 S M10 M10 M10 temeljna ploča temeljna ploča temeljna ploča temeljna ploča temeljna ploča temeljna ploča temeljna ploča 100 100 160 250 400 630 160 250 400 630 S S M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 sabirnica sabirnica sabirnica sabirnica sabirnica sabirnica sabirnica sabirnica sabirnica sabirnica dolje gore dolje dolje dolje dolje gore gore gore gore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 159.80.00 690.22 17. 550V DC. SB 2 IN 60 U2K92 NH-Latr.80. 690V. SB 1 IN 60 U2K92 NH-Latr. IEC 947-3.00 1. 00 IN U5U5 NH-Latr.00 339.62 17. 3-polne.80. IEC 947-3.80. 000 IN R4R4 .09 17.80.80. 1-polne.45 17.80.80.uska NH-Latr.00 31.00 210. za UPS.00 810.160.15 17.00 32. 1 IN U2U2 NH-Latr.20 17. 3 IN U2U2 Zaštita kontakta 00 IN Zaštita kontakta 1 IN Zaštita kontakta 2 IN Zaštita kontakta 3 IN NH-Latr. Kn/kom. EFE" GmbH.015.80. IEC 947-1.80.00 1.80.00 43.00 188.60 17. SB 00 IN 60 K43U5 NH-Latr.00 1 1 1 33.00 220.00 1.39 17.21 17. IEC 269-2-1.42 17. 690V. 00 IN R2R2 NH-Latr.06 17.80.48 17.54 17.00 "VO BATERIJSKE OSIGURAČKE RASTAV"E SKLOPKE.33 17.80.00 129.

00 na upit "VO OSIGURAČKE 3-POL"O RASTAV"E PRUGE. izolirane.00 1. EFE" GmbH. IEC 60947-3.062.90. 1 1 Cijena Kn/kom.00 6.57 17. 17.00 "VO OSIGURAČKE 1-POL"O RASTAV"E PRUGE.90. 690V. izolirane.00 1.00 172.00 1.21 17.65 17.90. 690V.90. EFE" GmbH.034.90.90.90.03 17.A Vijak-M Stezaljka-S Razmak sabirnica Priključak gore/dolje "VO OSIGURAČKE PRUGE.90. EFE" GmbH.33 17.5-95mm2 Nosač sabirnice “Efen” 60mm Utični element za nosač sabirnice “Efen” 30x10mm Izolator potporni 40mm M8/M8 EXTEH 32 gore dolje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 429.090.24 17.51 17."VO osiguračke rastavne pruge Broj za narudžbu Tip Nazivna struja . 690V.00 95. IP 20. IP 20.00 389.56 17.00 40.00 160.00 na upit 720.00 1.90.90.00 40.00 429.18 17.090.58 17. IEC 60947-3.00 17.90.90.00 na upit 1.90. 17.90.) Pritisna pločica sa kontaktnom prizmom (1 komplet) re/rm/se/sm 2.48 17.190.27 17.59 17.90.70 60 mm 60 mm 100 mm 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm Jednostruki adapter 100/185 Dvostruki adapter 185/185 Dvostruki adapter 100/185 V stezaljka V2N (komplet = 3 kom.15 17.90.12 17.90.90.00 968.90.90.00 930.90.00 950.90. IP 20.42 NH-La-Lei 00/185 1P U5 NH-La-Lei 1N 1P S6 NH-La-Lei 1N 1P V2 EKDEO 1/2 1P V2N NH-La-Lei 2N 1P S6 NH-La-Lei 1N 1P V2 NH-La-Lei 3N 1P S6 NH-La-Lei 1N 1P V2 160 250 250 250/400 400 400 630 630 M8 M12 S S+M12 M12 S M12 S 1 1 1 1 1 1 1 1 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 545.30 17. 17.39 17.06 17.90.80 23.75 17.00 970.00 102.90.36 17.54 NH-Lei 1-2 SH S6 EDURO NH-Lei 1-2 SH V2N EDURO 250/400 250/400 M12 S 185 mm 185 mm Pakiranje kom. 610.60 17.90.00 .90.00 712.45 NH-La-Lei 00 IN 3PO 60 U5 NH-La-Lei 00 IN 3PU 60 U5 NH-La-Lei 00 IN 3P U5 NH-La-Lei 1N 3P S6 NH-La-Lei 1N 3P V2 NH-La-Lei 2N 3P S6 NH-La-Lei 2N 3P V2 NH-La-Lei 3N 3P S6 NH-La-Lei 1N 3P V2 160 160 160 250 250 400 400 630 630 M8 M8 M8 M12 S M12 S M12 S PRIBOR ZA "VO OSIGURAČKE RASTAV"E PRUGE 17. izolirane.09 17.90. IEC 60947-3.

12. DI" VDE 0636 T31. DI" 49515 12.00 23.08 11.00 12. DI" VDE 0636 T31.90 2.00 26.90 2.80 5.13.13.00 26.04 11. DIAZED.12.12.12 11.40 2. DIAZED. DI" 49515 11.10 DIV DIV 80A 100A tromi tromi 11.00 11.00 23. 500V.50 1.70 1.10 1.70 . E33. u pakiranju Cijena Kn/kom.00 10/200 10/200 10/200 10/200 10/200 10/200 26.06 11. 500V.40 2.11.00 26.63 DIII DIII DIII 35A 50A 63A gL-gG gL-gG gL-gG RASTAL"I UMETCI DIV.30 5. 500V.08 11.00 23.25 DII DII DII DII DII DII DII 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG 2.34. 5/25/250 5/25/250 5/25/250 5/25/250 5/25/250 5/25/250 5/25/250 1.70 3. E16.70 1.00 11.50 2.00 26. gL-gG.60 4. DIAZED.25. gL-gG.11. DI" 49515 11.04 11.40 2. E27.40 2. 500V.24. DI" VDE 0636 T 31.12.13.16 11.12.10 3.00 23.Rastalni umetci D i D0 Broj za narudžbu Proizvod Kom. DI" 49360 11.20 11.30 10/200 10/200 12. R11/4".10 1.12 11. DIAZED. RASTAL"I UMETCI DII.12.16 11.12.10 11.16 11.34.11. DI" VDE 0636 T31.00 12.60 1.20 11.50 2.24.10 1.11. DI" 49515 11.35 11.10 3.02 11.11.10 11.00 11.10 DIV DIV 80A 100A brzi brzi 11.20 1.50 1.02 11. DI" VDE 0636 T 31.00 23. R2".25.90 Masa kg/ 100 kom. gL-gG.20 11.11.00 25/500 25/500 25/500 25/500 25/500 25/500 25/500 2.35.50 11.30 1. 500V.20 DV DV DV DV DV DV 125A 160A 200A 125A 160A 200A tromi tromi tromi brzi brzi brzi RASTAL"I UMETCI DI ("DZ).16 11.20 RASTAL"I UMETCI DIII.40 2.30 10/200 10/200 11.40 RASTAL"I UMETCI DV. DIAZED.00 23.11.70 1.40 2.35.25 DI DI DI DI DI DI DI 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A EXTEH 33 gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG 1.40 5/25/250 5/25/250 5/25/250 2.25.50 1.00 26.50 2.06 11.35.

10 11.62 0. gR. DI" 49522 11. DIAZED.10 11. DI" VDE 0636. gL-gG.40 1.55.56.25 DII DII DII DII 10A 16A 20A 25A gR gR gR gR 2.66. ultrabrzi.60 10 10 10 10 10 21. 500V.90 1.42.40 1. "EOZED. DI" VDE 0636 T33.20 11.62 0.65.00 7. E18.00 1.40 1.63 D02 D02 D02 D02 D02 20A 25A 35A 50A 63A EXTEH 34 gR gR gR gR gR Cijena Kn/kom.55. 500V. ultrabrzi. gR.60 18.63 D02 D02 D02 D02 D02 20A 25A 35A 50A 63A gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG 1. E27.00 26.02 11.35 11.02 11.10 1.20 RASTAL"I UMETCI DIII.00 26.60 2.55. DI" VDE 0636 T41.00 12.04 11.00 . u pakiranju 1. E33. Masa kg/ 100 kom. 380V.16 11.90 RASTAL"I UMETCI DI ("DZ).25 11.42.10 11.10 11.00 18.25 DI DI DI DI DI DI DI 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A gR gR gR gR gR gR gR RASTAL"I UMETCI DII.70 25/500 25/500 25/500 25/500 25/500 25/500 25/500 18.41.62 RASTAL"I UMETCI D02.41.50 1.00 12. DI" VDE 0636 T41.60 2.40 1. gR.65.06 11. 380V.00 26.00 2.06 11.40 1. ultrabrzi.10 3.04 11.00 7. 380V.30 5.00 18. DI" 49522 11. DI" 49515 11.20 11.62 0.66.00 10/250/2500 10/250/2500 10/250/2500 10/250/2500 10/250/2500 2.60 18.43.62 0.60 10 10 10 10 10 18. gL-gG.43.41. ultrabrzi.43.50 11.56.62 0.25 11.41.00 2.06 11.66.62 RASTAL"I UMETCI D02.00 18.65.63 DIII DIII DIII 35A 50A 63A gR gR gR 4.00 25 25 25 25 7.66.62 0.00 25 25 25 12.65.00 18.80 5. DI" 49515 11. E16.65. DI" VDE 0636.41.10 3.10 1.10 1.16 D01 D01 D01 D01 D01 2A 4A 6A 10A 16A gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG 0.90 1. DI" VDE 0636 T33.35 11.50 11. "EOZED.70 3.00 21.00 18.16 11.41.35 11.50 11. 380V. 1. "EOZED. gR. DIAZED.56.20 11.42.04 11.00 18.20 1.60 18. IEC 269-3. E18.20 11.40 1. gR.30 1.56. E14.62 0.62 0. DI" 49522 11.60 18. DI" VDE 0636 T33 11.00 2.Broj za narudžbu Proizvod Kom. 500V.66.42.16 D01 D01 D01 D01 D01 2A 4A 6A 10A 16A gR gR gR gR gR 0. DIAZED.55.40 RASTAL"I UMETCI D01. ultrabrzi.40 10/250/1000 10/250/1000 10/250/1000 10/250/1000 10/250/1000 2.00 7.41.56.40 1.40 RASTAL"I UMETCI D01.40 1. DI" 49522 11. IEC 269-3.02 11. E14.55. "EOZED.

20 4.80 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 5.5mm.20 4.81.45 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 RASTAL"I UMETCI CILI"DRIČKI.53. 4. CH8.45 0. IEC 60269-2-1 11.00 4.54.45 0. 500V.53.50 0.81.60 3.45 0.06 11. aM.60 3.45 0.40 4.06 11.00 0. IEC 60269-1.81.80 0.80 0.01 11.50 4. gL-gG. 400V.54. 400V.45 0.25 CH8 CH8 CH8 CH8 CH8 CH8 CH8 CH8 CH8 CH8 1A 2A 4A 6A 8A 10A 12A 16A 20A 25A gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG 0.04 11.01 11.45 0.30 4. IEC 60269-3-1 11.25 CI CI CI CI CI CI CI 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG 0.80 0.53.81.90 3.5A 1A 2A 4A 6A 8A 10A 12A 16A 20A 25A 32A EXTEH 35 gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG Cijena Kn/kom.45 0.54.53.16 11.90 4.50 4.81.5x31.45 0.45 0.02 11.54.80 0. IEC 60269-3-1 11.60 3.90 4.60 3.12 11.45 0.81. ∅10x38mm.45 0. C1. ∅9x36mm.90 4.53.90 4.51. IEC 60269-1.04 11.12 11.90 4.01 11.45 0.54.30 4.5mm.00 4. 400V.45 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 4.08 11.81.50 0.51.54.08 11.50 0.53.80 0.53.30 4.30 4.60 4.51.20 11.45 0.50 0.50 .51.10 11.45 0.12 11.50 4.10 11.45 0.80 0.80 0.00 4.02 11.81.40 4.54.50 4. u pakiranju 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 RASTAL"I UMETCI CILI"DRIČKI.51.80 0. gL-gG.25 CH8 CH8 CH8 CH8 CH8 CH8 CH8 CH8 CH8 CH8 1A 2A 4A 6A 8A 10A 12A 16A 20A 25A aM aM aM aM aM aM aM aM aM aM RASTAL"I UMETCI CILI"DRIČKI.20 11. CH Broj za narudžbu Proizvod Masa kg/ 100 kom. IEC 60269-3-1 11.81.00 4.45 0.40 4.10 11.20 4.08 11.50 4.81.50 11.90 4.10 11.80 0.5x31.25 11.00 4.04 11.51.02 11.50 Kom.90 0.54.45 0.06 11.02 11.30 4.53.54.20 11. ∅8. RASTAL"I UMETCI CILI"DRIČKI.32 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 0.53.80 0. CH8.81.16 11.20 4.16 11.20 11.54. IEC 60269-1.53.90 4. CH10.81.45 0.06 11. ∅8.04 11.51.16 11.50 0.50 0.20 4.80 0. gL-gG.Rastalni umetci cilindrički C.

87.02 11.00 5.80 0.40 4.20 11.06 11.85.80 11.80 0.90 1.60 RASTAL"I UMETCI CILI"DRIČKI.40 7.90 CH22 CH22 CH22 CH22 CH22 CH22 CH22 CH22 CH22 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A EXTEH 36 690V 690V 690V 690V 690V 690V 500V 500V 500V Cijena Kn/kom. IEC 60269-3-1 11.84.00 5.25 11.00 5.10 8.10 7.00 5.10 7. IEC 60269-1.40 7.16 11.85.00 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 14.40 7. IEC 60269-2-1 11. CH22.82.84.90 1.16 11.85.40 RASTAL"I UMETCI CILI"DRIČKI.82.10 7.82.90 1.10 7.08 11.90 1.08 11.90 1.40 11. gL-gG.84.5A 2A 4A 6A 8A 10A 12A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 500V 500V 500V RASTAL"I UMETCI CILI"DRIČKI.50 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 0.82.80 0.84. CH14.85.00 8.90 1.80 0.20 11.90 1. aM.12 11.00 5.32 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 CH10 aM aM aM aM aM aM aM aM aM aM aM aM 0.40 11.40 4.80 0.40 7. aM.82.02 11.80 0.90 1. IEC 60269-1.10 11.87. gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG 5.04 11.90 1.82.90 1.90 1.50 11.00 aM aM aM aM aM aM aM aM aM aM aM aM aM 1.82.04 11.01 11.00 8.87.60 16.40 7.25 11.84.84.40 7.84.00 5. CH14.90 1.30 14.90 1.63 11.06 11.82.87. Masa kg/ 100 kom.10 7.80 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 6.85.82.82.04 11.85.87.40 7.90 1.10 11.85.84.00 5.40 11.50 11.90 1.00 11. u pakiranju 0.90 1.00 11. gL-gG.84.00 5.Broj za narudžbu Proizvod RASTAL"I UMETCI CILI"DRIČKI.90 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 7.25 11.10 11.40 4.00 4.25 11.87. 500V.80 0.12 11. IEC 60269-3-1 11.84.06 11.10 7.90 1.30 16.20 11.5A 1A 2A 4A 6A 8A 10A 12A 16A 20A 25A 32A Kom.90 1.90 1.30 14.16 11.90 1.85. IEC 60269-2-1 11.40 7.02 11.84. ∅14x51mm.30 14.82.00 5.80 0.90 1.85.85.00 5.40 8.00 8.08 11.80 0.20 11.16 11. CH10.10 7.85. ∅10x38mm.30 14.90 1.40 4.84.32 11.84.87.80 0.85.10 7.32 11.30 14.80 0.00 .90 1.50 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 CH14 0.90 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 10/500 7.40 5.87.87. ∅22x58mm.40 7.5A 2A 4A 6A 8A 10A 12A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 500V 500V 500V gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG gL-gG 1.00 5.00 5.32 11.10 7.30 14.85.40 5.82.12 11.90 1.00 8. ∅14x51mm.

Broj za
narudžbu

Proizvod

RASTAL"I UMETCI CILI"DRIČKI, CH22, ∅22x58mm, aM, IEC 60269-2-1
11.88.16
11.88.20
11.88.25
11.88.32
11.88.40
11.88.50
11.88.63
11.88.80
11.88.90

Prisjedni vijci D
Prisjedni prstenovi D0

CH22
CH22
CH22
CH22
CH22
CH22
CH22
CH22
CH22

16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A
80A
100A

690V
690V
690V
690V
690V
690V
690V
500V
500V

aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM

Proizvod

Broj za
narudžbu

PRISJED"I VIJCI SII, DII, E 27, 500V, DIAZED, DI" VDE 0636, DI" 49516
14.12.02
14.12.04
14.12.06
14.12.10
14.12.16
14.12.20
14.12.25

SII
SII
SII
SII
SII
SII
SII

2A
4A
6A
10A
16A
20A
25A

Cijena
Kn/kom.

Masa kg/
100 kom.

Kom. u
pakiranju

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500

Masa kg/
100 kom.

Kom. u
pakiranju

1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40

25/500
25/500
25/500
25/500
25/500
25/500
25/500

1,50
1,50
1,50
1,60
1,60
1,90
1,90

2.30
2.10
2.00

25/500
25/500
25/500

2,90
2,90
2,90

0.04
0.04
0.04
0.04

50
50
50
50

2,00
2,00
2,00
2,00

0.06
0.06
0.06
0.06

50
50
50
50

2,50
2,50
2,50
2,50

15,10
15,10
15,10
15,70
15,70
15,70
15,70
17,30
17,30

Cijena
Kn/kom.

PRISJED"I VIJCI SIII, DIII, E 33, 500V, DIAZED, DI" VDE 0636, DI" 49516
14.13.35
14.13.50
14.13.63

SIII
SIII
SIII

35A
50A
63A

PRISJED"I PRSTE"OVI D01, E14, 400V, "EOZED, DI" VDE 0636, DI" 49523
14.55.02
14.55.04
14.55.06
14.55.10

D01
D01
D01
D01

2A
4A
6A
10A

PRISJED"I PRSTE"OVI D02, E18, 400V, "EOZED, DI" VDE 0636, DI" 49523
14.56.20
14.56.25
14.56.35
14.56.50

D02
D02
D02
D02

20A
25A
35A
50A

EXTEH
37

"iskonaponski visokoučinski rastalni umetci, "VO
DI" VDE 0636 T21/22, IEC 269-2-1, DI" 43620, WEBER - KAWETRA GmbH

Tip

Cijena
Kn/kom.

Struja
A

Broj za
narudžbu

NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C

2
4
6
10
16
20
25
35
40
50
63
80
100

13.15.00
13.15.17
13.15.24
13.15.31
13.15.48
13.15.55
13.15.62
13.15.79
13.15.86
13.15.93
13.16.09
13.16.16
13.16.23

12,90
12,90
12,90
12,90
12,90
12,90
12,90
12,90
12,90
12,90
12,90
12,90
12,90

NH 1 C
NH 1 C
NH 1 C
NH 1 C
NH 1 C
NH 1 C
NH 1 C
NH 1 C
NH 1 C

25
35
40
50
63
80
100
125
160

13.18.90
13.19.06
13.19.13
13.19.20
13.19.37
13.19.44
13.19.51
13.19.68
13.19.75

NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C

25
35
40
50
63
80
100
125
160
200
224
250

13.21.01
13.21.18
13.21.25
13.21.32
13.21.49
13.21.56
13.21.63
13.21.70
13.21.87
13.21.94
13.22.00
13.22.17

Cijena
Kn/kom.

Struja
A

Broj za
narudžbu

NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00

2
4
6
10
16
20
25
35
40
50
63
80
100
125
160

13.16.30
13.16.47
13.16.54
13.16.61
13.16.78
13.16.85
13.16.92
13.17.08
13.17.15
13.17.22
13.17.39
13.17.46
13.17.53
13.17.60
13.17.77

14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50

21,20
21,20
21,20
21,20
21,20
21,20
21,20
21,20
21,20

NH 1
NH 1
NH 1
NH 1
NH 1
NH 1
NH 1
NH 1
NH 1
NH 1
NH 1
NH 1

25
35
40
50
63
80
100
125
160
200
224
250

13.19.82
13.19.99
13.20.02
13.20.19
13.20.26
13.20.33
13.20.40
13.20.57
13.20.64
13.20.71
13.20.88
13.20.95

30,50
30,50
30,50
30,50
30,50
30,50
30,50
30,50
30,50
30,50
30,50
30,50

32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80

NH 2
NH 2
NH 2
NH 2
NH 2
NH 2
NH 2
NH 2
NH 2
NH 2

80
100
125
160
200
224
250
315
355
400

13.22.24
13.22.31
13.22.48
13.22.55
13.22.62
13.22.79
13.22.86
13.22.93
13.23.09
13.23.16

39,60
39,60
39,60
39,60
39,60
39,60
39,60
39,60
39,60
39,60

EXTEH
38

Tip

Cijena
Kn/kom.

Struja
A

Broj za
narudžbu

NH 3 C
NH 3 C
NH 3 C
NH 3 C
NH 3 C
NH 3 C
NH 3 C
NH 3 C
NH 3 C
NH 3 C

80
100
125
160
200
224
250
315
355
400

13.23.23
13.23.30
13.23.47
13.23.54
13.23.61
13.23.78
13.23.85
13.23.92
13.24.08
13.24.15

47,50
47,50
47,50
47,50
47,50
47,50
47,50
47,50
47,50
47,50

NH 4 M
NH 4 M
NH 4 M
NH 4 M
NH 4 M
NH 4 M
NH 4 M

400
500
630
700
800
1000
1250

13.10.13
13.10.21
13.10.39
13.10.47
13.10.56
13.10.63
13.10.70

215,00
215,00
215,00
215,00
215,00
215,00
215,00

Tip

Tip

Struja
A

Broj za
narudžbu

Cijena
Kn/kom.

NH 3
NH 3
NH 3
NH 3
NH 3
NH 3
NH 3
NH 3
NH 3

160
200
224
250
315
355
400
500
630

13.24.22
13.24.39
13.24.46
13.24.53
13.24.60
13.24.77
13.24.84
13.24.91
13.25.07

82,30
82,30
82,30
82,30
82,30
82,30
82,30
82,30
82,30

Mjere (mm):

"H 00 - "H 3

Tip
NH 00 C
NH 00
NH 0
NH 1 C
NH 1
NH 2 C
NH 2
NH 3 C
NH 3

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

49

45

53

78.5

21

37

51

15.2

6

35

68

62

70

125

30

45

59

15.2

6

35

49
68
68
68
68
68
68

45

53

62

70

62

70

62

71

62

71

62

71

62

71

78.5
135
135
150
150
150
150

30

45

30

45

50

50

50

50

58

58

58

58

68

68

59
64
64
72
72
84
84

15.2
15.2
20.2
20.2
26.2
26.2
32.2

6
6
6
6
6
6
6

35
40
40
48
48
60
60

Pakiranje i težina:

"H 4

Tip
NH 00 C
NH 00
NH 0
NH 1 C
NH 1
NH 2 C
NH 2
NH 3 C
NH 3
NH 4

Jedinično (kom)

Zbirno (kom)

Masa (kg/kom)

3

60

0.17

3
3
3
3
3
3
3
3
1

EXTEH
39

120
36
36
36
30
30
24
24
24

0.12
0.22
0.26
0.43
0.45
0.60
0.62
0.83
1.84

Kabelska stezaljka s mogućnošću priključenja 2 vodiča 16-50mm2 na svaki priključak.00.vijak.39 1/36 64.00.) Kom.27 0. "HUB-00 x 3 S 3-polno. Vijak .00 "HU-00 S 1-polno. Vijak . Vijak .00 17.03 0. Vijak .00. Sa zaštitom protiv dodira.90. WEBER . "VO IEC 269-2-1. Sa zaštitom protiv dodira. Zaštićena plastičnom izolacijskom kutijom i plastičnim poklopcem s mogućnošću plombiranja. "HUB-00 S 1-polno.01.40 17.Podnožja za niskonaponske visokoučinske rastalne umetke.KAWETRA GmbH Za rastalne umetke "VO 00. Sa zaštitom protiv dodira.50 17.01. Vijak .stezaljka. Sa izolacijskim pregradama. Vijak .01.vijak.97 0. Sa izolacijskim pregradama. DI" 43620.56 1/36 79. "HU-00 x 3 SB 3-polno.10 3/108 20. "HU-00 x 3 S 3-polno. 17. Vijak .stezaljka. Sa izolacijskim pregradama.vijak.60 17. Sa zaštitom protiv dodira.stezaljka.90 17.42 0. "HUB-00 x 3 SB 3-polno.vijak.16 "HZKP-00 x 3 B-KS 3-polno.00 17.73 0.80 17.stezaljka.89 0. Stezaljka. Tip podnožja Broj za narudžbu Masa (kg/kom. VDE 0636 T21. u pakiranju "HU-00 SB 1-polno.80 17.66 0. 0. Sa izolacijskim pregradama.65 0.13 3/108 26.80 1/1 125.37 1/36 62. Vijak . "HUB-00 SB 1-polno. "VO 00 C Cijena Kn/kom. EXTEH 40 .12 3/108 28.00.01.11 3/108 20.58 1/36 82.

23.13.98 0. Vijak .vijak.37 1 238. Vijak .13.20 17.56 1 282.76 3 80.20 "HZ-1 S 1-polno.39 1.14 0. 17.15 1. 17.90 "HZ-2 SB 1-polno. 17.74 0.08 0. Tip podnožja Broj za narudžbu Masa (kg/kom. "VO 1C "VO 2.90 3 97.00 "HU-1 x 3 S 3-polno.52. 17.) Kom.45 0.Za rastalne umetke "VO 0 "VO 1.70 1 92.stezaljka.91 0.50 "HZ-0 x 3 SB 3-polno.40 "HZ-1 SB 1-polno. 17.23. Sa izolacijskim pregradama.13. "VO 2C Cijena Kn/kom.12.96 3 112. Vijak . EXTEH 41 . Vijak . Vijak . Vijak .stezaljka. Vijak . Vijak . Vijak . u pakiranju "HZ-0 SB 1-polno.stezaljka. 17.21 0.stezaljka.52.52.82 3 95. 17. Sa izolacijskim pregradama.72 1 92.vijak.40 "HZ-0 x 3 S 3-polno. 17.stezaljka.23 1 29.90 "HU-1 x 3 SB 3-polno.85 0.vijak.51.90 "HZ-2 S 1-polno. Vijak .vijak. 17. Sa izolacijskim pregradama.vijak.24 3 30.30 "HZ-0 S 1-polno. Sa izolacijskim pregradama.

34..34.. a na drugoj putem obuhvatne stezaljke..24.34..70 "HZ-4 S 1-polno. S ........87 3 301......stezaljka................87 1......... označava priključak vodiča sa stopicom na vijak s maticom na obje strane podnožja.....56 1...Za rastalne umetke "VO 2.... Sa izolacijskim pregradama.......80 "HZ-3 S 1-polno..33 1 392... "VO 3C Tumačenje oznake tipa: Broj za narudžbu Masa (kg/kom......63 1..... Vijak . 0............ 17. 1.. 17............28 1......00 "HU-2 x 3 S 3-polno..... EXTEH 42 .... Sa izolacijskim pregradama.......stezaljka.stezaljka. 4 i C ... Vijak .17 2.vijak...) Kom............ Vijak .....49 1 433.... Sa izolacijskim pregradama.....25 1 144... Vijak .. U . označava osnovu podnožja iz metala i keramike.. Cijena Kn/kom.. Sa izolacijskim pregradama..... Vijak .vijak.. 17............ Vijak .. 3.......... sa zaštitom od dodira... Z . "VO 00.93 1 335........24........ oznaka koja označava grupu rastalnih umetaka za primjenu na dotičnom podnožju....vijak..........vijak... Tip podnožja označava osnovu podnožja iz plastične mase.. "VO 2C "VO 3......00 "H ..... 2..... SB .20 1 131.04 1.00 "HU-3 x 3 SB 3-polno.......00 "HZ-3 SB 1-polno. B ....... 17...... oznaka tipa...... 17..... označava priključivanje vodiča na jednoj strani sa stopicom na vijak s maticom....... Vijak ............. 17. u pakiranju "HU-2 x 3 SB 3-polno.....65..80 "HU-3 x 3 S 3-polno....74 1 292.... 17......35.........94 2....

54 17.01 NVO ručka. polijester Izol.60 66. pregrada 2 za 1-p podnožje.00 Cijena Kn/kom.60 66.40 10.10 17. 00-S/N 00-SB/N 00-S/PE 00-SB/PE 12.DIN Cijena Kn/kom.66.50 12.KRATKOSPOJ"ICI SA PLASTIČ"IM HVATALJKAMA.66.48 17.93 17.00 . pregrada 2 za 3-p podnožje.68.92.86 17.15 17.40 8.68.67.92. polijester Izol. DI" 43620 Broj za narudžbu Proizvod 17.01 17. 3 3 3 3 3 3 Pakiranje kom 1 16. pregrada 00 za 1 i 3-p podnožje.70 Pakiranje kom Cijena Kn/kom. pregrada 3 za 3-p podnožje.50 13.00 118.00 17.79 17.50 13.20 10. DI" 43620 Broj za narudžbu 17.20 10.92.67.68.92.39 PE/N-priključak vijak-vijak za podnožje 1 i 2 M10 PE/N-priključak vijak-stezaljka za podnožje 1 i 2 M10 PE/N-priključak vijak-vijak za podnožje 3 M12 PE/N-priključak vijak-stezaljka za podnožje 3 M12 IZOLACIJSKE PREGRADE 17.00 59.30 17.09 17.3/G.60 8.00 22.23 17.47 17.Pribor za "VO podnožja PE/" PRIKLJUČCI Broj za narudžbu Vrsta pribora 17. pregrada 1 za 3-p podnožje.67.66.20 17. polijester Izol.00 42. polijester Izol. polijester Izol. univerzalna EXTEH 43 Nazivna struja 160A 160A 250A 400A 630A 1250A Tip NHB 00 .67.67.85 17.90.40 Proizvod Tip Kratkospojnik Kratkospojnik Kratkospojnik Kratkospojnik Kratkospojnik Kratkospojnik NHM 00 NHM 0 NHM 1 NHM 2 NHM 3 NHM 4 "VO .67. polijester Izol.67.08 17.78 N-priključak vijak-vijak za podnožje 00 M8 N-priključak vijak-stezaljka za podnožje 00 M8 PE-priključak vijak-vijak za podnožje 00 M8 PE-priključak vijak-stezaljka za podnožje 00 M8 17.00 35. U"IVERZAL"A.66. pregrada 3 za 1-p podnožje. 60.62 17. polijester "VO .RUČKA ZA "ATICA"JE.92. pregrada 1 za 1-p podnožje.92. polijester Izol.55 17.50 1/2-S-PE/N 1/2-SB-PE/N 3-S-PE/N 3-SB-PE/N 47.66.10 00-Wp 0-ZWp 1-ZWp 1-Wp 2-ZWp 2-Wp 3-ZWp 3-Wp 6.66.16 Tip Izol.00 6. pregrada 0 za 1 i 3-p podnožja.10 52.70 10.

DIAZED. DI" VDE 0636.14 KD01 15. DI" VDE 0636.80 24.00 2.00 15/300 14.30 4.63 EZV 63A E33 12.80 4. 500V. DIAZED.22. DI" VDE 0636.00 25/500 21.Glave osigurača D i D0 Broj za narudžbu Proizvod GLAVE OSIGURAČA DII.12. 3. 16.14 E27 s otvorom za fazni ispitivač KII pl E27 s otvorom za fazni ispitivač i provrtom za plombiranje E33 s otvorom za KIII fazni ispitivač KIII pl E33 s otvorom za fazni ispitivač i provrtom za plombiranje R1 1/4" KIV KII GLAVE OSIGURAČA D01. "EOZED.32. UČVRŠĆE"JE VIJCIMA.00 25/500 5.27 15.24.80 64/1280 6.20 16.50 36/720 4.50 18.27 15. DI" 49510 Cijena Kn/kom. u pakiranju 4.30 36/720 Masa kg/ 100 kom. D03.30 KD03 E14 s otvorom za fazni ispitivač E18 s otvorom za fazni ispitivač M30x2 Podnožja osigurača D i D0 Broj za narudžbu Proizvod Masa kg/ 100 kom. Kom. DI" 49525 Mjere (mm): D01 D02 D03 a 28 31 36 b 25 25 40 c E 14 E 14 M30x2 15.13.55. 500V.25 EZV 25A E27 8. DIII. D02.56.23.20 25/500 8.18 KD02 15.33 15.50 36/720 5.00 16/320 1.33 Mjere (mm): K II K II pl K III K III pl K IV a 43 44 44 44 54 b 35 38 42 48 65 c E 27 E 27 E 33 E 33 R 11/4˝ 15.00 Cijena Kn/kom.33.30 3. 400V.57.40 64/1280 1. u pakiranju POD"OŽJA OSIGURAČA EZV. Kom.30 2. DIV.50 EXTEH 44 . DI" 49514 15.

13.60 8 24.00 16. 500V.00 EZVd´ 10 Cijena Kn/kom. 14. SA ZAŠT.00 14. DIAZED. E 27 34.00 12.20 .P.14.50 POD"OŽJA OSIGURAČA EZU.00 38. DI" VDE 0636.25 EZU 25A E 27 EXTEH 45 8. SA USKOČ"IKOM. DI" VDE 0636 16.65 EZVd 16. DI" 49510 16.00 POD"OŽJE OSIGURAČA EZV.99 Proizvod EZVd 63A E 33 tip Elektra EZVd´ 63A E 33 EZV 100A R 1 1/4˝ Masa kg/ 100 kom.18.13.64 16. Kom. u pakiranju 12.P.40 8 40.22.00 12/240 12/240 58. 3-POL"O ZA UČVRŠĆE"JE VIJCIMA. 500V.20 25/500 10. E 33 48.25 EZV 25A-3p + Z.63 EZV 63A-3p + Z.18.Broj za narudžbu 16. PLOČICOM. DIAZED.

14.43.25 UZ 25A E 27 s otvorom za fazni ispitivač i provrtom za plombiranje EXTEH 46 20.20 8 24. 500V.28. 15.25 TZ 25A E 27 Mjere: 16. DIAZED.63 EZU 63A-3p + Z.00 32 Mjere: C D 34 M5 A B 65 89 C D 35 M6 POD"OŽJA OSIGURAČA UZ.23. 3-p S USKOČ"IKOM I ZAŠTIT"OM PLOČICOM. E 27 35.00 15/300 14.10 Kom.63 Proizvod EZU 63A E 33 Masa kg/ 100 kom. 500V.00 A B 55 85 28. u pakiranju 15/300 Cijena Kn/kom.80 8 36.25 EZU 25A-3p + Z.20 .00 19. IEC 269.Broj za narudžbu 16.P.50 POD"OŽJA OSIGURAČA EZU. DIAZED.52. DI" VDE 0636 16.P.42. E 33 48.60 16.50 56 17. DI" 49327 16.00 POD"OŽJA OSIGURAČA TZ. 500V. IEC 269 16. DIAZED.63 TZ 63A E 33 32.28.

25 16.63 Proizvod UZ 63A E 33 s otvorom za fazni ispitivač i provrtom za plombiranje POD"OŽJA OSIGURAČA EZR.5 12.00 A 1000 1000 Stezaljka za EZR 25A Stezaljka za EZR 63A za EZR 25A za EZR 63A 16. u pakiranju 35.53.50 32 24.90 2.30 .20 15/195 15/180 na upit na upit Mjere (mm): EZR 25A EZR 63A SABIR"ICA ZA EZR POD"OŽJA 16.00 54.37.16 16.63 FZ 25A E 27 FZ 63A E 33 EXTEH 47 B 32 38 komplet komplet 56.32.35 38.50 9.5 6.5 E A 25 28 B 12. DIAZED.35. Masa kg/ 100 kom.83.00 A 42 47 50 50 C 52 62 B 46 58 D 3 3 C 45 48. 500V.5 E 7. DI" VDE 0636 16. D 17 21.33.10 Mjere (mm): POD"OŽJA OSIGURAČA FZ.82.3 12.25 16. 500V.00 69.37.00 38.33 EZR 25A E 27 EZR 63A E 33 Kom.63 Sabirnica za EZR 25A Sabirnica za EZR 63A Mjere (mm): za EZR 25A za EZR 63A STEZALJKA ZA EZR SABIR"ICU 16.Broj za narudžbu 16.5 C 3. DIAZED.70 13.35. IEC 269 Cijena Kn/kom.6 39.5 D 35 38 na upit na upit F 16 16 3/16˝ 3/16˝ na upit na upit 100/2200 100/2200 0.27 16.

u pakiranju Cijena Kn/kom.30 D03 V 100A M 30x2 19. 400V. DI" VDE 0636 16.55.00 POD"OŽJA OSIGURAČA D0V 3-p.58. PLOČ.. SA ZAŠT. DI" 49524 16. Kom. "EOZED. "EOZED. UČVRŠČE"JE VIJCIMA. DI" VDE 0636.20 Razmak rupa za učvršćenje na podlogu 20 x 22 mm.90 32/640 7.57.Broj za narudžbu Proizvod Masa kg/ 100 kom.70 5 18.90 32/640 6. POD"OŽJA OSIGURAČA D01 i D02. UČVRŠĆE"JE VIJCIMA. 16. 400V. 16.14 D01 V-3p + Z.50 .90 Razmak rupa za učvrščenje na podlogu 20 x 22 mm.14 D01 V 16A E 14 5.P.18 D02 V 63A E 18 7.80 1 22. 16A E 14 EXTEH 48 18.56.

DI" VDE 0636.50 16. "EOZED.14 D01 U 16A E 14 6.80 16. 63A E 18 Masa kg/ 100 kom.P.67. 400V. 24.18 D02 U 63A E 18 8.66.00 32/640 10.65.30 32/640 6.Broj za narudžbu 16.18 Proizvod D02 V-3p + Z.00 16.60 Kom. u pakiranju 5 POD"OŽJA OSIGURAČA D01 i D02 SA USKOČ"IKOM.00 1 23.58.00 EXTEH 49 M 30x2 .30 D03 U 100A 20. 25. DI" 49524 Cijena Kn/kom.

Kom.00 15.00 19. za 5-10mm šinski razvod.56.P.20 1.68. 16A E 14 17.00 2.50 POD"OŽJE OSIGURAČA 3-p.EFE" 16.55. 400V.30 Podnožje osigurača DIII.13 DII kratka siva DIII kratka siva 40 29 52 38 1. 63A E 18 23. priključne stezaljke 1. . struja kratkog spoja 50kA. u pakiranju Cijena Kn/kom.Broj za narudžbu Proizvod Masa kg/ 100 kom.57.50 Cijena Kn/kom. DI" VDE 0636 16.68. 3-p. Kom.20 80/1600 80/1600 2.P.5 .50 5 31.40 40 2.80 500 30 1.KRATKE EXTEH 50 .35mm2 1/10 16.12. Broj za narudžbu Proizvod Mjere A ∅ Masa kg/ 100 kom. POD"OŽJA OSIGURAČA D0U SA USKOČ"IKOM i ZAŠTIT"OM PLOČICOM. u pakiranju 19.13 D01 siva D02 siva 27 18 27 22 1.13 19.14 D01 U-3p + Z.60 1.40 19.40 1.00 16.13 D03 kratka siva 45 34 1. s pokrovom.60 5 20.31 Pokrov podnožja 1/10 Zaštitne pločice i zaštitni prsteni 82.80 ZAŠTIT"E PLOČICE .13.68. "EOZED.18 D02 U-3p + Z. AC500V.13 19.68. 63A.

43. siva DIII produž.70 1.13 19.63.PRODUŽE"E Cijena Kn/kom.90 140 108 1.60 121 29 148 38 4.80 1.30 3.90 ZAŠTIT"E PLOČICE . siva 40 30 50 38 1.01 ∅E >E27 >E33 ∅D 40 50 ∅d 33 40 DII keramički E 27 sivi DIII keramički E 33 sivi 2.01 19. u pakiranju 19.42.80 0.13 19.13 DII x 3 DIII x 3 19.60 1.65.32.80 5.00 12 12 5.23.13 19.20 32 30/360 2.7 22 1.13 x 3 x 3 siva siva DII duroplast E 27 sivi DIII duroplast E 33 sivi Mjere (mm): DII DIII 19.13 19. Kom.70 30 30 4.13 D01 D02 ZAŠTIT"I PRSTE"I DII i DIII SA "AVOJEM 19.33.ZAŠTIT"E PLOČICE .62.00 10/900 10/500 1.60 1.PLASTIČ"E ZA TROPOL"A POD"OŽJA 19.20 2.00 4.13 DII produž.7 18 siva 80.60 1.00 6. Broj za narudžbu Proizvod Mjere A ∅ Masa kg/ 100 kom.22.60 siva 80.64.00 Mjere (mm): ∅d DII DIII EXTEH 51 ∅E >E27 >E33 ∅D 42 52 34 42 H 18 18 H 16 16 .

10. broj stupnjeva 8 ili 12 70. praćenje statusa kondenzatora (on /off ) • 2x relejni izlazi (1 moguće programirati) • RS232 i RS485 komunikacije • GPRS (opcija) komunikacija • automatsko prepoznavanje stupnjeva 70.240.55 144x144x40mm 1/1 1. RS232 .10. 10. REGULATOR FAKTORA S"AGE.07 Regulator PR-8 D8.160.08 Regulator PR-8 D12 230V 50/60Hz .00 1.000/5..Komponente niskonaponskog uređaja za kompenzaciju jalove snage Broj za narudžbu Proizvod Masa kg Kom. THD (Total Harmonic Distortion) za oba napona i struje .12 stupnjeva 144x144x60mm 1/1 70..prikaz i praćenje od 10 električni parametri (vrijednosti) na LCD zaslonu u jednom trenutku. 230V.8 stupnjeva 0. automatsko prepoznavanje stupnjeva baterija. 50Hz.10.290. multimetar .560.00 REGULATOR EKR 24-K12.10 Regulator EKL 18-K12 230-400V 50/60Hz . 230V 50/60Hz .00 1.55 144x144x40mm 1/1 70. 50Hz. u pakiranju Dimenzije Cijena Kn/kom.12 stupnjeva 0. I 5/5 .10.12 stupnjeva 144x144x60mm 1/1 144 60 144 EXTEH 52 1.00 .09 Regulator EKR 24-K12 230-400V 50/60Hz. 230-400V.

02 70.30 .75 -100 kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr 300x115x115mm 300x115x115mm 300x115x115mm 300x115x115mm 300x115x115mm 300x115x115mm 425x165x150mm 425x165x150mm 425x165x150mm 425x165x150mm 425x165x150mm 425x320x150mm 425x320x150mm EXTEH 53 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 117.50 70. 3 faze. 70.15 70.30 70.20.00 1.50. suhi (dry).00 4.50.75 70. Trajnost 120.Broj za narudžbu Proizvod kVAr Napon Dimenzije Kom.00 790.40 70.40 . TROFAZ"I U SPOJU TROKUT.70 70.00 965.12 70. 440V.25 70.00 523.25 . 230/440V.50 70.20.20 .10 70. PRIGUŠ"ICA 50Hz.07 70.00 2.05 70. do 100 kVAr.380.000 sati.20 70.50.00 346.50.12.5 .25 70.50 .5 .20.460.00 598.00 159.20.00 na upit na upit .2.00 4.20.50.15 70.5 15 20 25 50 75 100 kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 760.550.00 3.00 1.01 Kondenzator Kondenzator Kondenzator Kondenzator Kondenzator Kondenzator Kondenzator Kondenzator Kondenzator Kondenzator Kondenzator Kondenzator Kondenzator .10 70.500.800. u pakiranju Cijena Kn/kom.00 KO"DE"ZATOR 50Hz.07 70.20.20.00 213.5 .20.20.50.140.00 242.5 10 12.01 Prigušnica RTFX Prigušnica RTFX Prigušnica RTFX Prigušnica RTFX Prigušnica RTFX Prigušnica RTFX Prigušnica RTFX Prigušnica RTFX Prigušnica RTFX Prigušnica RTFX Prigušnica RTFX 2 5 7.00 430.50.02 70.50.300.12 70.150.00 1.070.50.20.00 1. Prigrađeni otpori za pražnjenje. Unutarnji dielektrik polipropilenski film.50.20 70.910.50.00 1.00 307.15 .20. odnosno VDE 0560-46+47. Odgovaraju propisima IEC 60831-1+2.10 .20. Tip završni blok / terminal block.7.05 70.5 .00 1. 70.20. Odgovara E" 61558 i VDE 0532.

25 70.00 720.5 15 20 25 50 75 100 kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr sa prigušenjem sa prigušenjem sa prigušenjem sa prigušenjem sa prigušenjem sa prigušenjem sa prigušenjem 3 3 4 4 4 4 5 1200x500x350cm 1200x500x350cm 1200x500x350cm 1200x500x350cm 1200x500x350cm 2000x500x500cm 2000x500x500cm 13.60.12 70.40.65.00 152.400. 70.00 159.30 70.15 70.06 70.3 40 60 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr 152.200. ili IEC 60185.00 AUTOMATSKI KOMPE"ZACIJSKI UREĐAJI.290.12 70.65.12 70.40.50 70.650.60.65.00 14.00 70.200.60.650.00 28.Broj za narudžbu Broj stupnjeva Proizvod Kom.40.20 70. CEE 73/23.60 Sklopnik Sklopnik Sklopnik Sklopnik Sklopnik Sklopnik Sklopnik Sklopnik - 10 12.30.50 70.65.40.00 236.5 16. sekundarna struja do 5A.680.10 70. odgovara E" 60831-1/2 i IEC-076.00 8.20 70.75 70.00 420. 100A i 200A.5 15 20 25 50 75 100 kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr bez prigušenja bez prigušenja bez prigušenja bez prigušenja bez prigušenja bez prigušenja bez prigušenja 3 3 4 4 4 4 5 700x500x300cm 700x500x300cm 700x500x300cm 700x500x300cm 700x500x300cm 1200x500x350cm 1200x500x350cm 6. STRUJ"I TRA"SFORMATOR "ISKOG "APO"A.40. u pakiranju/ dimenzije Cijena Kn/kom.140.00 11. odgovara IEC 60947.65.600.25 70.00 17.40.01 Kompenzacijski uređaj Kompenzacijski uređaj Kompenzacijski uređaj Kompenzacijski uređaj Kompenzacijski uređaj Kompenzacijski uređaj Kompenzacijski uređaj KP-P KP-P KP-P KP-P KP-P KP-P KP-P 12.20 Strujni transformator Strujni transformator Strujni transformator - 1/1 1/1 1/1 SW 3/60 SW 3/100 SW 4/200 SKLOP"IK 50Hz.00 21.60. VDE 0660 i 0106 70.40 70.00 154.60.75 70. DI" 50022.00 19.00 24.00 8.00 289. Primarne struje 60A.40.15 70.60. Razdjelnice.620.00 174. Za montažu na DI" nosač 35mm. klasa najmanje 1.10 70. 400V.630.990.00 14. za montažu na DI" nosač 35mm.00 517.00 198.15 70.20 70.25 70. Odgovara E" 61010.30.65.65.00 EXTEH 54 .7 20 25 33.01 Kompenzacijski uređaj Kompenzacijski uređaj Kompenzacijski uređaj Kompenzacijski uređaj Kompenzacijski uređaj Kompenzacijski uređaj Kompenzacijski uređaj KP KP KP KP KP KP KP 12.00 11. IEC 289 70.60.40.860.00 7.30.800.

81. 63A 1/50 1/50 1/20 1/20 33. izolirana. 1 m. 1p. igličasta. 100A 1/20 1/20 na upit na upit 29. viličasta. 10 mm2. izolirana. ZA AUTOMATSKE I!STALACIJSKE PREKIDAČE i FID SKLOPKE. 1m. igličasta.81. 12 mm2. 1 m. 65A 1/50 1/50 1/20 1/20 38. igličasta. 10 mm2. izolirana. 65A 4p. izolirana. 10 mm2. viličasta. 12 mm2.00 29.81. izolirana. 1 m. 16 mm2. 1 m.00 130. 80A Sabirnica 3p. 65A 2p. izolirana. viličasta. 3p.00 138. izolirana. 65A 4p.81.82.8 mm. viličasta. 1 m. 10 mm2. izolirana.81. igličasta. 63A 2p.25 29. viličasta. 25 mm2. 10 mm2.00 130.45 Sabirnica Sabirnica Sabirnica Sabirnica 1p. 100A Sabirnica 3p. PRIBOR 29. izolirana.81. 1 m. 1 m. viličasta. IEC 60439-1. viličasta. izolirana. 1 m. VILIČASTE i IGLIČASTE.17 29. 25 mm2.81. 63A 1/20 1/20 11. SABIR!ICE Cu. 10 mm2.81. igličasta.00 118. 1 m.15 29. izolirana. 10 mm2. 63A 2p.10 29. viličasta.81.27 29. izolirana. 1 m.25 EXTEH 55 .00 na upit 89.00 na upit 29. 65A 2p. M6.02 29.82. igličasta. RASTER 17.37 Sabirnica 1p. viličasta. 1 m. 63A Sabirnica 3p. igličasta. 10 mm2. izolirana. 12 mm2. 65A 1/50 1/50 1/20 1/20 38. E-CuF25.13 29. izolirana.00 118.00 na upit 29. 1 m.08 Sabirnica 1p. 1 m. 1 m.81. viličasta. 12 mm2. izolirana.13 29.81. 210 mm. 63A 3p. 210 mm.Sabirnice Broj za narudžbu Proizvod Kom.33 29.81. 1 m. izolirana. 10kA. 12 mm2.11 29.82.37 29.81. 63A 4p.00 31. 210 mm. 1 m.00 29. 210 mm. 500V.00 na upit 29.81. 12 mm2. igličasta.81. 63A 3p. 12 mm2.81.00 29.47 Sabirnica Sabirnica Sabirnica Sabirnica 1p. izolirana.81. 63A 1/20 1/20 11. 10 mm2. 1 m. 65A 3p. 63A 1/50 1/50 1/20 1/20 33. 10 mm2. u pakiranju Cijena Kn/kom. izolirana.81.21 29. igličasta.84.04 Sabirnica 1p.81.82. 2p.31 29. 63A Sabirnica 3p. 1 m. 4p.23 29. 10 mm2. 1 m.33 Sabirnica 1p.41 Sabirnica Sabirnica Sabirnica Sabirnica 1p. viličasta. 16 mm2. IZOLIRA!E. izolirana.00 na upit 95. izolirana.17 29.81.43 Sabirnica Sabirnica Sabirnica Sabirnica 1p. 10 mm2. izolirana. igličasta.35 29.00 29.00 na upit 29. 65A 3p. 1 m. izolirana.06 29. izolirana. izolirana. 63A 4p. 10/12/25 mm2. 12 mm2.81. igličasta. viličasta. igličasta. 80A 1/20 1/20 53.

1 m. 80A 1/50 1/50 na upit na upit 1p. viličasta.98.85.11 29.06 Navlaka izolacijska.50 5. izolirana Priključna stezaljka 6-25mm2. za Pokrov krajnji sabirnice 4p. 1 m Izolacija stezaljke s oznakom. izolirana EXTEH 56 .37 29. izolirana 4p.13 29. izolirana 10/100 10/100 2. igličasta.Broj za narudžbu Proizvod Kom.50 29. DIII 2p.05 29. igličasta.98. 65A Sabirnica 1p. 1 m.12 29. za Pokrov krajnji sabirnice 3p. za osnovu D II. 5 kom 10/100 10/100 29. viličasta. E-CuF25 29.10 Sabirnica 1p.90 SABIR!ICA 1p.50 6.98. viličasta. izolirana 1p. izolirana 3p. igličasta. izolirana 3p. za 10/100 10/100 10/100 10/100 29. za osnovu D 0. D 0.98. viličasta. ZA POD!OŽJA OSIGURAČA.16 29.98. u pakiranju Cijena Kn/kom. za Pokrov krajnji sabirnice 2p.14 Pokrov krajnji sabirnice 1p.83.98. izolirana 1p. D II.50 2.17 Priključna stezaljka 6-25mm2.50 2. 12 mm2. za osnove D0 1p. igličasta.90 5. 20 mm2.50 2. za osnove DII. !EIZOLIRA!A. D III. 7.98. D III.98.

50 EXTEH 57 .44.5mm PE .5 x 1000 mm 16 mm2 x 142 29. 75. profil 9 x 6.125x16mm2. duljina 1 metar N/PE stezaljka.44.50 2.92. 10 x 8mm . 63A.12 29.00 29. duljina 1 metar 10 x 8 x 1000 mm 16 mm2 x 125 Kom.Priključne stezaljke Broj za narudžbu Proizvod STEZALJKE !/PE.92.13 Završni nosač 9 x 6.92.24 Priključna stezaljka 2x16mm2 + 12x10mm2 10/100 15.90 29. 400V 29.48 Priključna stezaljka 36x10mm2 + 4x16mm2 10/100 32.44.plavi Završni nosač 9 x 6.92.5mm (10x8mm).80 29.26 Priključna stezaljka 2x16mm2 + 18x10mm2 10/100 18. N/PE stezaljka 142x16mm2.00 9 x 6.20 29.90 89.70 29.44.03 Masa g/ kom.zeleni 10/100 10/100 2.5mm N .22 Priključna stezaljka 2x16mm2 + 6x10mm2 10/100 13. u pakiranju 10/100 10/100 Cijena Kn/kom.

48. 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10 7. za DIN nosače 35 i 15 PE stezaljka 15x16mm2.50 2.11 Proizvod Masa g/ kom. izolirana.80 7.11 Priključna stezaljka 1x35mm2 + 5x16mm2 10/100 17.92. za DIN nosače 35 i 15 PE stezaljka 7x16mm2.90 29.80 14.zeleni 10/100 10/100 2.60 Priključna stezaljka 6x35mm2 10/100 20. izolirana.00 16.48. za DIN nosače 35 i 15 N stezaljka 12x16mm2.50 EXTEH 58 .70 29.00 29. za DIN nosače 35 i 15 Nosač dvostruki N/PE stezaljke. 63A.04 29.02 29.92.01 29. u pakiranju Cijena Kn/kom. profil 15 x 10mm.plavi Završni nosač 15 x 10mm PE .48.92.92. izolirana.Broj za narudžbu 29. za DIN nosače 35 i 15 N stezaljka 15x16mm2. izolirana.60 29.50 STEZALJKE !/PE. izolirana.02 29.92.92. izolirana.15 Završni nosač 15 x 10mm N .50 2.21 Priključna stezaljka 2x35mm2 + 5x16mm2 10/100 19.93. za DIN nosače 35 i 15 PE stezaljka 12x16mm2.80 29.93. N stezaljka 7x16mm2.14 29. 400V 29.50 16.33 Priključna stezaljka 3x35mm2 + 10x16mm2 10/100 29.48.92.00 14.05 29. za DIN nosač 35 Kom.

5-4mm2 0.70 38.crvena Redna stezaljka .08 29.42.crvena Redna stezaljka .42.5-6mm2 1.Redne stezaljke Broj za narudžbu Tip Naziv Nazivni presjek Mogućnost priključka višežični / puni Kom.5 / 0.5-4 / 0.5-6mm2 1.crvena Redna stezaljka .42.5 UN CTS 4 UN CTS 6 U CTS 10 U CTS 16 U CTS 25 U CTS 35 UN CTS 50 U CTS 95 U Redna stezaljka .42.42.42.00 29.5-6 / 1.5-10mm2 1.10 29.27 29.5 / 0.42. poliamid 6.96 CTS 2.25 29.42.crvena Redna stezaljka .siva Redna stezaljka .5-10mm2 1.5-25mm2 6-25 / 6-35mm2 10-35 / 10-50mm2 16-50 / 16-70mm2 16-95 / 16-120mm2 100 100 100 100 50 50 50 50 50 2.siva Redna stezaljka .5 UNBU CTS 4 UNBU CTS 6 UBU CTS 10 UBU CTS 16 UBU CTS 25 UBU CTS 35 UBU CTS 50 UBU CTS 95 UBU Redna stezaljka .09 29.60 5.5-25mm2 6-25 / 6-35mm2 10-35 / 10-50mm2 16-50 / 16-70mm2 16-95 / 16-120mm2 100 100 100 100 50 50 50 50 50 2.11 29.crvena Redna stezaljka .60 11.50 29. E! 60947-7-1.5-16mm2 2.26 29.5-4 / 0.5-6mm2 1.6.plava Redna stezaljka .plava Redna stezaljka .49 29. sive/plave/crvene.1.03 29.42.15 29.35 29.55 2.14 29.42.42.plava Redna stezaljka .70 6.00 .05 29.42.42.plava Redna stezaljka . VDE 0611T.95 CTS 2.42.50 63.5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2 35 mm2 50 mm2 95 mm2 0.50 63.13 29. 2.5-10 / 1.17 29.plava Redna stezaljka .65 3.5-16mm2 2.5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2 35 mm2 50 mm2 95 mm2 0.crvena Redna stezaljka .36 29.5-2.5-6 / 1. u pakiranju Cijena Kn/kom.5mm 2-50mm 2.siva 2.5-25mm2 6-25 / 6-35mm2 10-35 / 10-50mm2 16-50 / 16-70mm2 16-95 / 16-120mm2 100 100 100 100 50 50 50 50 50 2.5-4mm2 0.5-16 / 2.5-10 / 1.06 29. VDE certificirane 29.12 29.42.42.00 3.siva Redna stezaljka .siva Redna stezaljka .5-6 / 1.60 11.siva Redna stezaljka .5 UNR CTS 4 UNR CTS 6 UR CTS 10 UR CTS 16 UR CTS 25 UR CTS 35 UR CTS 50 UR CTS 95 UR Redna stezaljka .5-16 / 2.5-16 / 2.42.30 6.07 29.00 12.crvena Redna stezaljka . 800V.5-16mm2 2.5-4 / 0.65 3.30 2.00 57.5-4mm2 0.02 29.siva Redna stezaljka .04 29.42.42.5-2.42.plava Redna stezaljka .5-10 / 1.55 2.42.5-2.00 6.80 35.5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2 35 mm2 50 mm2 95 mm2 0.crvena 2.16 29.crvena Redna stezaljka .42.siva Redna stezaljka .00 29. RED!E STEZALJKE.plava Redna stezaljka .70 EXTEH 59 38.42.40 3.5-10mm2 1.00 6.42.plava 2.42.42.28 CTS 2.5 / 0.plava Redna stezaljka .30 4.42. za DI! nosač 35 i G-nosač.30 6.24 29.30 4.siva Redna stezaljka .

50 50 50 2.00 58.zelene 29.66 29. 16 i 35 NES Nosač sabirnica za montažu na DIN nocač za CENC 4.43.43.15 apomena: Plastična kapa stezaljke (standardno zelena). u Cijena pakiranju Kn/kom.35 CGT 4N CGT 6N CGT 10U CGT 35U Redna stezaljka PE Redna stezaljka PE Redna stezaljka PE Redna stezaljka PE Broj za narudžbu Naziv 29. plava boja na upit.93 29.43. 16 i 35 CA 2020 Oznaka N za CENC 4 CA 509/K5 Oznaka N za CENC 16 i 35 CA 509/K6 EXTEH 60 .43.49.10 2. 29.91 29.60 Sabirnica 6 x 6 mm za CENC 4.92 29.04 29.43. žuto .15 0.00 2.49.43.50 na upit 50 50 50 50 4 mm2 6 mm2 10 mm2 35 mm2 4 mm2 16 mm2 35 mm2 Kom.85 Stezaljka N.06 29.43. PE Stezaljka N.94 29.40 29. PE Tip STEZALJKE ZA SABIR!ICE !.80 18.80 na upit 0.10 29.80 1m 1m 50 50 100 100 58.43.50 19.54 29. u pakiranju RED!E STEZALJKE PE.43.Broj za narudžbu Tip Naziv Nazivni presjek Cijena Kn/kom.43.70 4. PE Stezaljka N. Kom. 16 i 35 NEB 10 Plastični nosač za vijčanu montažu za CENC 4. 16 i 35 NEB 6 Sabirnica 10 x 3 mm za CENC 4.43. PE i PRIBOR CENC 4 CENC 16 CENC 35 15.

40 4 mm2 0.4 mm2 0.5 .43.11 29.trokatna.5 .42.90 2. u pakiranju Cijena Kn/kom.42.5 U CTL 2.80 7.80 6.5 .5 mm2 0.4 mm2 50 10.dvokatna Redna stezaljka .42.42.5 .12 CDL 4 U CDL 4 U(I.rastavljiva EXTEH 61 .5 .trokatna Redna stezaljka .2. OSIGURAČKE 29.5 mm2 2.18 CSFL 4 U Redna stezaljka .5 UH Redna stezaljka . RED!E STEZALJKE DVOKAT!E 29.00 RED!E STEZALJKE TROKAT!E 29.4 mm2 50 8.4 mm2 50 50 5.5 mm2 0.70 CKT 4 U Redna stezaljka .20 4 mm2 0.S) Redna stezaljka .Broj za narudžbu Tip Naziv Nazivni presjek Mogućnost priključka višežični / puni Kom.19 CTL 2.osiguračka RED!E STEZALJKE RASTAVLJIVE 29.5 mm2 50 50 15.43.01 29.2. senzorska RED!E STEZALJKE JED!ORED!E.5 .dvokatna 4 mm2 4 mm2 0.

85 29.01 29.05 29.10 1.24 29. PRIBOR ZA RED!E STEZALJKE 29.50 6.30 1.50 1.80 31.23 29.49.30 1.84 29.00 .64 29.42.80 0.41 29.5/4 UN SP 6/10 U SP 16 U CA 702 CA 707/S/Q/01 CA 707/S/Q/1 CA 707/S/Q/5 CA 707/S/Q/2 CA 703/01 CA 703/1 CA 703/2 CA 703/3 CA 703/8 CA 703/4 CA 703/5 CA 704/01 CA 704/1 CA 704/2 CA 704/3 CA 704/8 CA 704/4 CA 704/5 CA 705/01 CA 705/1 CA 705/2 CA 705/3 CA 705/8 CA 705/4 CA 705/5 CA 731/10 CA 732/10 CA 733/10 CA 734/10 CA 739/10 CA 735/10 CA 736/10 CA 731/100 CA 732/100 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10 1.50 1.01 29.03 29.50 6.02 29.42.60 0.05 29.5 UN i CTS 4 UN Pregradna pločica za CTS 6 U i CTS 10 U Pregradna pločica za CTS 25 U Pregradna pločica za CTS 35 U Rastavna pločica za CTS 2.5 UN i CTS 4 UN Kraći vijak i tuljak za CTS 6 U i CTS 10 U Kraći vijak i tuljak za CTS 16 U Kraći vijak i tuljak za CTS 2.63 29.42.00 1.47.49.50 4.30 0.10 3.30 1. u Cijena pakiranju Kn/kom.00 3.20 1.47.70 2.00 1.30 3.50 1.10 1.5 UN Kratkospojnik 10p za CTS 4 UN Kratkospojnik 10p za CTS 6 U Kratkospojnik 10p za CTS 10 U Kratkospojnik 10p za CTS 16 U Kratkospojnik 10p za CTS 25 U Kratkospojnik 10p za CTS 35 U Kratkospojnik 100p za CTS 2.25 29.47.04 29.55 27.47.47.00 0.25 29.47.90 1.03 29.60 0.47.43 29.26 Završna pločica za CTS 2.54 27.60 3.60 29.49.60 4.49.42.47.42.53 29.47.47.30 1.42 29.47.5 U Kratkospojnik 2p za CTS 4 UN Kratkospojnik 2p za CTS 6 U Kratkospojnik 2p za CTS 10 U Kratkospojnik 2p za CTS 16 U Kratkospojnik 2p za CTS 25 U Kratkospojnik 2p za CTS 35 U Kratkospojnik 3p za CTS 2.00 2.5 UN Kratkospojnik 4p za CTS 4 UN Kratkospojnik 4p za CTS 6 U Kratkospojnik 4p za CTS 10 U Kratkospojnik 4p za CTS 16 U Kratkospojnik 4p za CTS 25 U Kratkospojnik 4p za CTS 35 U Kratkospojnik 10p za CTS 2.00 29.04 29.20 2.49.70 1.40 2.56 27.30 1.24 29.82 29.63 29.5 UN Kratkospojnik 100p za CTS 4 UN EXTEH 62 EP 2.23 29.47.47.47.64 29.5 UN i CTS 4 UN Kratkospojnik 2p za CTS 2.49.30 1.5 UN i CTS 4 UN Rastavna pločica za CTS 6 U i CTS 10 U Rastavna pločica za CTS 16 U Krajnji držač za sve tipove Kraći vijak i tuljak za CTS 2.5/4 UN EP 6/10 U EP 25 U EP 35 U PP 2.90 1.42.47.90 2.62 29.47.80 0.47.42.59 29.81 29.90 4.42.49.02 29.47.42.44 29.47.47.Broj za narudžbu Naziv Tip Kom.00 1.83 29.49.70 0.47.51 29.22 29.42.10 1.5 UN Kratkospojnik 3p za CTS 4 UN Kratkospojnik 3p za CTS 6 U Kratkospojnik 3p za CTS 10 U Kratkospojnik 3p za CTS 16 U Kratkospojnik 3p za CTS 25 U Kratkospojnik 3p za CTS 35 U Kratkospojnik 4p za CTS 2.45 29.61 29.5/4 UN PP 6/10 U PP 25 U PP 35 U SP 2.47.42.47.47.06 29.00 34.52 29.49.42.80 0.5 UN i CTS 4 UN Završna pločica za CTS 6 U i CTS 10 U Završna pločica za CTS 25 U Završna pločica za CTS 35 U Pregradna pločica za CTS 2.90 0.50 7.65 29.22 29.47.

37 29.47.47.49.89 29.47.47.80 19.70 6.47.50 21.47.47.47.80 15.18 29.56 29.47.50 6.47. PRIBOR ZA RED!E STEZALJKE 29. u Cijena pakiranju Kn/kom.90 13.50 7.49.28 29.70 7.09 29.49.58 29.po zahtjevu kupca EXTEH 63 CA 721/2 CA 722/2 CA 723/2 CA 724/2 CA 751/2 CA 725/2 CA 726/2 CA 721/3 CA 722/3 CA 723/3 CA 724/3 CA 751/3 CA 725/3 CA 726/3 CA 721/4 CA 722/4 CA 723/4 CA 724/4 CA 751/4 CA 725/4 CA 726/4 CA 721/10 CA 722/10 CA 723/10 CA 724/10 CA 751/10 CA 725/10 CA 726/10 CA 707/L/Q/01 CA 707/L/Q/1 CA 707/L/Q/5 CA 707/L/Q/2 CA 706/01 CA 706/1 CA 706/2 CA 706/3 CA 706/8 CA 706/4 CA 706/5 CA 707/TS/01 CA 707/TS/05 CA 707/TS/06 CA 717/10 CA 713/10 CA 710/10 CA 718/10 100 100 100 100 50 50 50 100 100 50 50 50 20 20 100 100 50 50 50 20 20 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20 20 20 20 10 2.69 29.49.47.07 29.49.07 29.20 17.80 2.20 15.47.50 3.40 Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 2p za CTS 2.60 5.49.47.70 29.5 UN Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 3p za CTS 4 UN Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 3p za CTS 6 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 3p za CTS 10 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 3p za CTS 16 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 3p za CTS 25 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 3p za CTS 35 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 4p za CTS 2.80 5.49.5 UN Sabirnica 10p za CTS 4 UN Sabirnica 10p za CTS 6 U Sabirnica 10p za CTS 10 U Oznaka .10 5.67 29.49.47.87 29.47.47.08 29.97 29.47.70 7.47.59 29.47.90 29.00 5.80 1.77 29.49.09 29.19 29.60 6.5 UN Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 2p za CTS 4 UN Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 2p za CTS 6 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 2p za CTS 10 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 2p za CTS 16 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 2p za CTS 25 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 2p za CTS 35 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 3p za CTS 2.49 29.50 .47.10 29.30 29.29 29.47.47.47.5 UN i CTS 4 UN Priključnica za ispitni utikač za CTS 6 U.27 29.28 29.Broj za narudžbu Naziv Tip Kom.08 29.47.5 UN Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 4p za CTS 4 UN Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 4p za CTS 6 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 4p za CTS 10 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 4p za CTS 16 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 4p za CTS 25 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 4p za CTS 35 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 10p za CTS 2.49. CTS 10 U i CTS 16 U Priključnica za ispitni utikač za CTS 25 UN i CTS 35 UN Sabirnica 10p za CTS 2.47.18 29.5 UN Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 10p za CTS 4 UN Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 10p za CTS 6 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 10p za CTS 10 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 10p za CTS 16 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 10p za CTS 25 U Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 10p za CTS 35 U Duži vijak i tuljak za CTS 2.80 3.47.50 4.27 29.30 29.30 5.80 15.80 16.50 29.47.47 29.47.16 29.37 29.49.40 3.17 29.48 29.10 29.88 29.20 4.57 29.39 29.47.47.49.20 4.20 3.80 na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit na upit 15.68 29.79 29.47.5 UN Rastavljiva spojnica za CTS 4 UN Rastavljiva spojnica za CTS 6 U Rastavljiva spojnica za CTS 10 U Rastavljiva spojnica za CTS 16 U Rastavljiva spojnica za CTS 25 U Rastavljiva spojnica za CTS 35 U Priključnica za ispitni utikač za CTS 2.49.16 29.80 4.47.29 29.47.50 19.5 UN i CTS 4 UN Duži vijak i tuljak za CTS 6 U i CTS 10 U Duži vijak i tuljak za CTS 16 U Duži vijak i tuljak za CTS 25 UN i CTS 35 UN Rastavljiva spojnica za CTS 2.17 29.47.80 15.96 29.

7x16mm2.71.50 Stezaljka usponskog voda SUV35/IKP 1x35mm2.50 DI! nosači DI! !OSAČ 35 x 7.60 69. 21. galvanski pocinčani.00 40.95.08 29. 6x16mm2 na nosaču TS 35 mm u instalacijskoj kutiji s poklopcem 75.KO!ČAR 6 .05 29.71.50 54. sa kutijom i poklopcem.71.21 29.240 mm2 2 x (120 .10 36. G .51.30 28.71.150 mm2 10 .51.150 mm2 2 x (70 . E! 50022.51.42 DIN nosač I = 2m neperforirani DIN nosač I = 2m perforirani EXTEH 64 33.71. E! 50045. pasivizirani 29.50 133.240 mm2) 2.10 Stezaljka OS-00 Stezaljka OS-12 Stezaljka P-00 Stezaljka P-002 Stezaljka P-1 Stezaljka P-12 Stezaljka P-2 Stezaljka P-22 Stezaljka P-3 Stezaljka P-32 STEZALJKE USPO!SKOG VODA.00 18.5mm. pasivizirani 29. galvanski pocinčani.50 Stezaljka usponskog voda SUV 35 1x35mm2.51.71.20 67. POT 7/16.35 16.22 DIN nosač I = 2m neperforirani DIN nosač I = 2m perforirani DI! !OSAČ E! 50035.90 2. VDE 0618 T1 29.12. 6x16mm2 51.04 29.09 29. Stezaljka za izjednačenje potencijala.02 29.50 33.05 29.06 DIN nosač DIN nosač DIN nosač DIN nosač DIN nosač DIN nosač 29. Ω .00 18.50 mm2 25 .50 .51.19.95 5.Broj za narudžbu Proizvod STEZALJKA ZA IZJED!AČE!JE POTE!CIJALA.03 29. Ω .50 mm2) 70 .06 29.71.95 mm2) 120 . pasivizirani I = 1m I = 2m I = 210mm I = 1m I = 2m I = 210mm neperforirani neperforirani neperforirani perforirani perforirani perforirani 9. VDE 0100 T540.72.06 29.02 29. galvanski pocinčani.30 82.5mm.nosač.300 mm2 2 x (120 .nosač.51.01 29.71.80 10.12 Cijena Kn/kom.51.51.nosač.70 mm2 2 x (10 .51.50 DI! !OSAČ 15 x 5.01 29.30 38.51.07 29.20 18.41 29.30 16. DI! VDE 0603T2 STEZALJKE .00 29.72.90 3.02 29.150 mm2) 120 .

40.90 2.5 6 7 7 8 8 .5 7.12 90. V-2.40.40.16 90.40.5 4-6 5-10 8-13 11-17 15-21 19-28 27-35 35-42 2 2 2 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 5 5 1.5 7.7 5.12 90. V-2.5 M 25x1.5 M 25x1.32 90.) Broj za narudžbu 90. u pakiranju Cijena Kn/kom.30 1.40 90.5 M 20x1.0 2.90 5.20°C / + 100°C Stupanj zaštite: IP68 .20 1.90 OS!OV!I PODACI: Pritisni prsten: Polyamid PA6.40.32 90.40.40 90. RAL 7035.40.40.5 M 40x1.40. METRIČKI !AVOJ.5 M 32x1.40.5 bar (30 min.40. E! 60423 90.5 ∅ C∅ mm 3-6 5-10 8-13 11-17 15-21 19-28 27-35 32-42 L mm 8 8 8 8 10 10 12 12 SW1 mm 15 20 24 29 36 46 55 68 EXTEH 65 SW2 mm 15 20 24 29 36 46 55 68 SW3 mm 17 21 26 32 38 50 60 75 H1 mm 31 36 36 43 50 51 62 66 H2 mm 5 5 5. IP68 .5 M 16x1.25 90.20 90.50 90. RAL 7035 !avoj: metrički.20 90.5 0.0 7. KABELSKE UVOD!ICE.5 M 50x1.25 90.5 M 50x1. E! 50262.Kabelske uvodnice Broj za narudžbu Naziv Tip Raspon brtvljenja mm Moment pritezanja Kategorija otpornosti na udar (EN 50262) Kom.5 M 63x1.5 M 32x1.5 M 40x1.40.5 M 63x1.5 7.40.40.7 2.5 M 16x1. RAL 7035 Brtveni prsten: Polychloropren-Nitril kaučuk. u skladu s EN 60423 KARAKTERISTIKE: Izvedba: u skladu s EN 50262 Temperaturni raspon: .50 90.5 bar (30 min).63 A mm M 12x1.30 13.40. CR/NBR Tijelo uvodnice: Polyamid PA6.20 14.40.5 M 20x1.16 90.90 10.63 Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica M 12x1.

5 7.36 90.5 bar (30 min.09 90.41. V-2. DI! 40430 90.59.29 90.48 A mm Pg 9 .16 90. Pg !AVOJ.41.7 5.29 90.41.13 90.5.41.0 7.28.5 7.41. KABELSKE UVOD!ICE.80 18. RAL 7035 Brtveni prsten: Polychloropren-Nitril kaučuk.18.00 Pg 48 .41.42 90.20°C / + 100°C Stupanj zaštite: IP68 .09 90.00 Pg 42 .20.90 2. u pakiranju Cijena Kn/kom.90 7. RAL 7035 !avoj: Pg.21 90.5 Pg 9 Pg 11 Pg 13.11 90.5 7.20 4.41.48 Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica 2. RAL 7035.20 Pg 11 .41.20 3.41.36 90.42 90.41.11 90.60 Pg 13.0 2.41. CR/NBR Tijelo uvodnice: Polyamid PA6.13 90.41.22.50 Pg 21 .15.30 Pg 29 . IP68 . u skladu s DIN 40430 KARAKTERISTIKE: Temperaturni raspon: .) Broj za narudžbu 90.40 Pg 16 .5 7.41.50 OS!OV!I PODACI: Pritisni prsten: Polyamid PA6.41.50 14.16 90.21 90.00 ∅ C∅ mm 3.90 10.5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48 2 2 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 5 5 5 1.5 bar (30 min).41.Broj za narudžbu Naziv Tip Raspon brtvljenja mm Moment pritezanja Kategorija otpornosti na udar (EN 50262) Kom.54.00 Pg 36 .41.5 6 7 7 7 8 8 .41.47.41.37.5-8 4-10 6-12 9-14 13-18 14-25 24-32 35-38 39-44 L mm 8 8 8 8 10 10 12 12 12 SW1 mm 15 20 24 29 36 36 46 55 68 EXTEH 66 SW2 mm 15 20 24 29 36 36 46 55 68 SW3 mm 17 21 26 32 38 38 50 60 75 H1 mm 31 36 36 43 50 50 51 62 66 H2 mm 5 5 5.5 7. V-2.30 1.

81.05 18. 50Hz.81. klasa zaštite II . 230/400V. 63A.03 18. VDE 0660T.02 PVT 1530-AF Plastično kućište s prozirnim poklopcem 1 180.zaštitno izoliranje.500 18. poklopac PC .81.transparentan ili RAL 7032.06 150 x 300 x 170 mm (Š x D x H) 123 x 273 mm 300 x 300 x 170 mm (Š x D x H) 273 x 273 mm PVT 3060-AF Plastično kućište s prozirnim poklopcem 1 430.81. E! 60439-1. -25°C do +80°C. u pakiranju Cijena Kn/kom.81.01 18.00 PVT 1530-NAF Plastično kućište s neprozirnim poklopcem 1 180.00 PVT 3030-NAF Plastično kućište s neprozirnim poklopcem 1 220.Plastična kućišta Broj za narudžbu Proizvod Kom.00 PVT 3060-NAF Plastično kućište s neprozirnim poklopcem 1 430. KUĆIŠTA IZOLACIJSKA.04 PVT 3030-AF Plastično kućište s prozirnim poklopcem 1 220.RAL 7032.00 Gabaritne mjere: Montažne mjere: 18. IP 65. kućište SMC .00 Gabaritne mjere: Montažne mjere: EXTEH 67 300 x 600 x 170 mm (Š x D x H) 573 x 273 mm .00 Gabaritne mjere: Montažne mjere: 18.81.

85.85.00 18.10 Montažna ploča .85. uklopnog sata) 1/10 39.06 DIN nosač 160 mm .217 x 86 mm 18.85.85.PVT 1530 Maska unutarnja puna .18 18.85.40 mm Odstojnik montažne ploče PVT KCS3 .PVT 1530 Montažna ploča .00 26.Broj za narudžbu Proizvod Kom.00 85.00 23.PVT 3060 .97 mm 1/10 1/10 1/10 19. u pakiranju Cijena Kn/kom.38 mm Odstojnik montažne ploče PVT KCS2 .PVT 3030 Maska unutarnja puna .85.00 19.02 29.PVT 3060 18.00 61.03 18.05 18.00 1/10 1/10 1/10 1/10 45.40 18.00 68.73.00 29.PVT 3060 Montažna ploča . za kabelski uvod i rasplitanje 1/10 138.PVT 3060 V 1/10 1/10 1/10 1/10 34.20 Montažni križ PVT MK (montaža brojila.04 18.PVT 3030 Montažna ploča . PRIBOR ZA PLASTIČ!A KUĆIŠTA 18.85. prigradbeno.20 2.06 Maska poklopca .00 18.neperforirani DIN nosač 160 mm .85.40 18.85.17 18.12 18.85.00 18.85.19 Odstojnik montažne ploče PVT KCS1 .01 18.85.85.73.6 modula .12 modula 140 x 290 mm 290 x 290 mm 290 x 590 mm 290 x 170 mm 16.08 18.85.00 126.00 18.85.00 115.85.perforirani 1/10 1/10 2.00 18.00 55.85.09 18.4 modula .8 modula .16 Nosač maske PVT 1/10 4.07 18.PVT 3030 Maska poklopca .11 18.PVT 3060 Maska poklopca .85.15 Vijak poklopca PVT 1/10 6.13 18.00 62.99 x 86 mm .22 Cijevni adapter PVT A50 M50 / ∅ 40 1/10 20.21 Kućište PVT FBD.02 Brtva kućišta PVT G1 Brtva kućišta PVT G2 .85.PVT 1530 Maska poklopca .00 49.00 1/10 1/10 1/10 1/10 41.PVT 3060 Maska unutarnja puna .14 Maska unutarnja puna .00 45.85.50 EXTEH 68 - 1/10 1/10 .85.

transparentni PA 66 / V-0. 10kA 3 x 1pC 10 A. višeslojna.07 18.0 Nm Izlazne stezaljke . RAL 9005 Konstrukcija i izvedba u skladu su s normama E 60493-1.37. - 1 x D01 2 x D01 1 x 1pC 10 A. moment pritezanja 4.00 239.o.09 RRS 08 / 1 RRS 08 / 2 RRS 08 / 3 RRS 08 / 4 RRS 08 / 5 Cijena Kn/kom.00 214. 85 7 Tip razdjelnika Nazivni izolacijski napon Ui Nazivna termička struja Ith Dolazne stezaljke .institut za elektrotehniku d.37. ∅v kabela Materijal kućišta i poklopca Materijal transparentnog pokrova Materijal kućišta stezaljki Materijal brtvi 75 325 340 300 77 7 RRS 08 500V AC 25A 4x10-35 mm2 Cu/Al 4x1.37. 400mm. kabelska stopica M8 prema Stupanj zaštite Klasa zaštite Najmanji unutarnji promjer stupa Najmanja veličina vrata stupa prema EN 40-2 Nazivne mjere .o.D x Š x V Montažna mjera . 10kA EXTEH 69 188.00 . RAL 7035 PC / V-2.37. 10kA 2 x 1pC 10 A. Potvrda o sukladnosti: KOČAR . ž-z.5-4 mm2 1-2 x D01/E14 i 1-3 x LS 1pC 10 mm2 IP 44 II .08 18.00 195.priključak dva vodiča po stezaljci. DI 43871. Broj za narudžbu Tip razdjelnika 18.06 18. proizvođač EXTEH d.8 Nm Sustav osigurača Vodič za uzemljenje (PEN).d. ∅v kabela Brtva odlaznog kabela.moment pritezanja 0.05 18. ovješenjem ili na nosač prema DIN 49778-7 Brtva dolaznog kabela. RAL 9005 TPE 55ShA. DI VDE 0660-505.37.zaštitno izoliranje ∅ 100 mm 80 x 350 mm 340 x 75 x 85 mm 325 mm 18 .00 199.14 mm ASA+PC / V-0.vijcima M6. DI 43628.32 mm 8 . tip RRS 08.Razdjelnici za stupove javne rasvjete RAZDJEL!IK ZA UGRAD!JU U STUPOVE VA!JSKE RASVJETE.

klasa zaštite II .95 Maska polja razdjelnika. bijeli metalni okvir N i PE stezaljka 14x4 mm2 + 3x16 mm2.69. E!60439-3. IP 30.93 18. IP 30. DIII osigurača. 1-RED!I RAZDJEL!IK. D0 (Neozed) osigurača . N i PE stezaljka 10x4 mm2 + 3x16 mm2. DI! 43871. bijela metalna vrata.69.GEYER GmbH 18.05 Razdjelnik VU 243. DI! 43871. ili 5 kom. klasa zaštite II .00 29. klasa zaštite II . izolacijsko kućište. PODŽBUK!I. Cijena Kn/kom.20 25.05 Razdjelnik VU 142.GEYER GmbH 18. ili 8 kom. E!60439-3.zaštitno izoliranje .40 !apomene: U jedan red na svakom tipu razdjelnika moguće je ugraditi: .vrata na 1-rednim.63. izolacijski pokrov aparata. EXTEH 70 . automatskih instalacijskih prekidača. ili 4 kom. IP 30. DII osigurača.00 2-RED!I RAZDJEL!IK.00 PRIBOR ZA PODŽBUK!E RAZDJEL!IKE 18.Razdjelnici električne energije Broj za narudžbu Proizvod 18.91 18. izolacijski pokrov aparata. bijeli metalni okvir.00 3-RED!I RAZDJEL!IK.99 18. PODŽBUK!I.50 14.12 kom. izolacijski pokrov aparata.zaštitno izoliranje . bijela metalna vrata. 12 polja N/PE stezaljka 6x4 mm2 + 2x16 mm2 N/PE stezaljka 10x4 mm2 + 3x16 mm2 N/PE stezaljka 14x4 mm2 + 3x16 mm2 6. 2-rednim i 3-rednim razdjelnicima moguće je montirati na način da se mogu otvarati u lijevu ili desnu stranu. E!60439-3.GEYER GmbH 97. izolacijsko kućište. N i PE stezaljka 6x4 mm2 + 2x16 mm2.69. DI! 43871. 182.69. izolacijsko kućište.61.05 Razdjelnik VU 344. bijeli metalni okvir. 135.zaštitno izoliranje . PODŽBUK!I. bijela metalna vrata.62.

prozirna vrata izolacijsko kućište.v.Broj za narudžbu Proizvod Cijena Kn/kom.65.66. prozirna vrata izolacijsko kućište.v. N i PE stezaljka 2x13x16 mm2.01 Razdjelnik U 12. bijeli okvir.64. bijeli okvir.d) 75.01 18. izolacijski pokrov aparata.d) 105. Mjere razdjelnika: 287mm x 236mm x 112mm (š. prozirna vrata izolacijsko kućište. prozirna vrata izolacijsko kućište. 2-RED!I. 3-RED!I RAZDJEL!ICI.00 Razdjelnik N 24. N i PE stezaljka 2x15x16 mm2.05 18.00 1-RED!I.v. Mjere za ugradnju: 287mm x 361mm x 112mm (š.64. N i PE stezaljka 2x10x16 mm2.d) 105.d) 75. klasa zaštite II . Mjere za ugradnju: 275mm x 330mm x 70mm (š. izolacijski pokrov aparata.v.05 Razdjelnik N 12. bijeli okvir. prozirna vrata izolacijsko kućište. IP 44. izolacijski pokrov aparata. bijeli okvir. 2-RED!I. N i PE stezaljka 2x15x16 mm2.05 18.d) 135. N i PE stezaljka 2x13x16 mm2.izolacijski pokrov aparata.TEH!OPLAST 18. bijeli okvir.v. N i PE stezaljka 2x10x16 mm2. IP 44.zaštitno izoliranje .65.izolacijski pokrov aparata. klasa zaštite II .00 EXTEH 71 .66.00 Razdjelnik U 24.01 18.zaštitno izoliranje . !ADŽBUK!I. Mjere za ugradnju: 275mm x 465mm x 70mm (š.v. PODŽBUK!I. prozirna vrata izolacijsko kućište. izolacijski pokrov aparata. 1-RED!I. 3-RED!I RAZDJEL!ICI. bijeli okvir.00 Razdjelnik U 36.d) 135. Mjere za ugradnju: 275mm x 213mm x 70mm (š. Mjere za ugradnju: 287mm x 482mm x 112mm (š.TEH!OPLAST 18.00 Razdjelnik N 36.

00.00. DI! E! 60669-1.00. jednopolna.00.00.18 52.250V Utičnica 2P + PE .05 52. vijčana stezaljka 2.00 17.00 68.00.20 15.250V Izmjenična sklopka.90 11. jednostruka RJ45. 10A . 2400 MHz TV / R / SAT utičnica. 10A . 10A .25 52.00 11.00.00.54 52.00. zelena Ukrasna stranica.250V. jednostruka.00.02 52. prolazna. IP20.66 52.24 52.00.20 52.00.80 13.60 8.60 52. prolazna.00.250V Isklopna sklopka s indikatorom.00. 10A . 1xRJ45.00.60 17.04 52.50 62.69 52. 16A .09 52.00.00.06 52.70 0.50 1. za bojler Tipkalo za svjetlo.00 52. 862 MHz TV / R utičnica.250V Serijska sklopka. 16(10)A. dvostruka. mahagonij . RJ11 Telefonska utičnica.250V Tipkalo za rolete.61 52.56 52.70 0.28 52.00.00 95.00. završna.63 52.00 62. 10A . 10A . Isklopna sklopka. krem Ukrasna stranica.30 13. 862 MHz TV utičnica.20 16.00. 10A .50 52.90 16.00.00.250V Tipkalo za svjetlo s indikatorom. 2400 MHz Informatička utičnica.70 0.08 52.250V Serijska sklopka s indikatorom. 16A . 16A . 230V Telefonska utičnica.tamni Ukrasna stranica.14 52. kutija Ø 60.26 52.250V Izmjenična sklopka.00. 10A .50 17. okomiti Okvir četverostruki.60 14.70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11. jednostruka.00 8.70 0.00.00.00.svijetli Ukrasna stranica.90 1. završna. plava Ukrasna stranica.50 1.00.67 52.00.00.19 52.250V Utičnica 2P + PE.250V Izmjenična sklopka s indikatorom. 10A .00 17. vodoravni Okvir dvostruki.23 52. 250V.21 52.00 79. završna.00.00 12.00.40 11.03 52.17 52.70 .00.5E+1xMJ 6/4 Okvir dvostruki.250V Križna sklopka.00 6.12 52.50 0.250V Dvopolna sklopka 16A .00. dvostruka.62 52.60 13. 10A . dvostruka 2xRJ45. vodoravni Okvir šesterostruki. dvostruka 2xMJ 6/4.250V Regulator rasvjete 60 .5E Informatička utičnica.52 52.90 16.60 9. 10A . vodoravni Okvir peterostruki.90 14.01 52.65 52.11 52. Kat. u Cijena pakiranju Kn/kom.30 69. 10A .80 17.00 68.30 52.50 15.00. žuta EXTEH 72 bijela 52. zlatna Ukrasna stranica. ljubičasta Ukrasna stranica.Podžbukni instalacijski sustav Proizvod Broj za narudžbu Kom.5mm2 max.27 52.00.00.250V Utičnica 2P + PE s poklopcem.00 18.00.250V Utičnica 2P + PE sa zaštitom za djecu. Kat.13 52.00. Kat.00 6.00. s indikatorom.00 16.00.16 52.250V Tipkalo za zvono s indikatorom.22 52.55 52. 862 MHz TV / R / SAT utičnica. vodoravni Ukrasna stranica.1000W..53 52. mahagonij .68 52.5E Inform.00 24.00. utičnica.70 0. + tel.00. prolazna. 10A . roza Ukrasna stranica.10 52.00.50 1. jednostruka 1xMJ 6/4.00 13.70 0. vodoravni Trostruki.64 52.51 52.00.00 62.07 52.00. 862 MHz TV / R utičnica.250V Tipkalo za zvono.00.15 52. srebrna Ukrasna stranica.00.29 52.00. RJ11 TV utičnica. siva Ukrasna stranica.250V Tipkalo za vrata. okomiti Okvir trostruki.90 15. 16A . PODŽBUK!I I!STALACIJSKI SUSTAV “FA!TASY”. 10A .00.

dvostruka.250V 53. prolazna.03 53.00 Isklopna sklopka s indikatorom.00.00. 10A .00.70 26.80 27.80 74. okomiti 53.00 10 79. Kat.22 53.250V Utičnica 2P + PE s poklopcem. 862 MHz TV / R utičnica.250V Dvopolna sklopka.10 20.20 21. 10A . 10A .53 Okvir trostruki.00. jednostruka. jednostruka 1xMJ 6/4.90 75. 10A . tamno siva Isklopna sklopka.00 Okvir dvostruki.20 53. 16A . 10A .10 53.80 19.00 22.00.02 10 21.09 53. + tel.14 Tipkalo za rolete. jednostruka RJ45. vodoravni 53.00.00 24.250V Serijska sklopka s indikatorom. završna.51 Okvir dvostruki.00. 16A .00.00. jednopolna. dvostruka 2xRJ45. RJ11 TV utičnica. vijčana stezaljka 2.00.15 53.00 74.05 53.250V Izmjenična sklopka .40 Okvir trostruki.08 53.40 69.00 85.250V 53.250V Izmjenična sklopka s indikatorom.54 Okvir četverostruki.00. završna. 16A .00 19.70 21.250V Utičnica 2P + PE . prolazna.27 53.00.00.70 .00 23.5E Inform.29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 22. 2400 MHz Informatička utičnica. IP20.70 Serijska sklopka.00.250V Utičnica 2P + PE sa zaštitom za djecu.04 53.00 20. jednostruka. 16(10)A. Kat.23 53. 16A . DI! E! 60669-1.00.90 24.00.00. u pakiranju Cijena Kn/kom.50 27.40 13.60 28.12 Utičnica 2P + PE. vodoravni EXTEH 73 10 10 10 10 10 10. vodoravni 53.5mm2 max.Proizvod Broj za narudžbu Kom.80 22.80 27. 250V. 862 MHz TV / R utičnica. za bojler Tipkalo za svjetlo.00.250V 53.90 22.24 53.80 27.50 10 10. 10A .00. 10A .13 53.30 53.30 16. s indikatorom.00. 10A .00.00.250V Tipkalo za zvono.00. 230V Telefonska utičnica.55 Okvir peterostruki.18 53.00 10 18.06 53.5E+1xMJ 6/4 53.00. 10A .40 85.250V Tipkalo za svjetlo s indikatorom.00. 16A ..52 10 13.dvostruka.07 53. RJ11 Telefonska utičnica. 10A . 10A .30 53. završna.250V Izmjenična sklopka.00. 10A .250V 53.00.00 22. 2400 MHz TV / R / SAT utičnica. 862 MHz TV / R / SAT utičnica.56 Okvir šesterostruki.00.25 53.16 53.26 53.00.00.00 10 103. 10A .250.5E Informatička utičnica. 1xRJ45. Kat. dvostruka 2xMJ 6/4. utičnica. vodoravni 53.00 27.21 53. PODŽBUK!I I!STALACIJSKI SUSTAV “IMAGE”.60 19.28 53.00.250V Križna sklopka.00.250V Regulator rasvjete 60 .19 53.00. prolazna. kutija Ø 60. okomiti 53.00.1000W.00.17 53.00.00. 862 MHz TV utičnica.11 Tipkalo za zvono s indikatorom.250V Tipkalo za vrata.50 25. vodoravni 53.01 53.00. 10A .250V 53.

jednopolna. 16(10)A. 862 MHz TV / R / SAT utičnica. jednostruka RJ45.00.250V Izmjenična sklopka. 10A . jednostruka.00.80 25.250V 54. 10A .54 Okvir četverostruki. 862 MHz TV utičnica. boja trešnje Isklopna sklopka.250V 54.250V 54.15 54. 862 MHz TV / R utičnica. 16A .00.02 10 25.250V Izmjenična sklopka .1000W. 10A .00. dvostruka 2xRJ45.27 54. 16A .90 27.21 54.5mm2 max.00. vodoravni 54.11 Tipkalo za zvono s indikatorom.40 79.00 10 108.250V Regulator rasvjete 60 .50 27.53 Okvir trostruki.04 54.250V Tipkalo za svjetlo s indikatorom. + tel. u pakiranju Cijena Kn/kom.00.50 Isklopna sklopka s indikatorom. 862 MHz TV / R utičnica. vodoravni 54.03 54. 10A .05 54.20 .60 74.50 10 13.50 27.00. jednostruka.90 27. 10A .17 54.5E+1xMJ 6/4 54.20 25.22 54.00 Serijska sklopka.00.20 25.00.00.00 31.00.00.00. IP20.00.51 Okvir dvostruki.Proizvod Broj za narudžbu Kom.90 32.250V Utičnica 2P + PE s poklopcem. prolazna.06 54.30 32.00. vodoravni 54. 250V. završna.250V Utičnica 2P + PE sa zaštitom za djecu. DI! E! 60669-1.dvostruka.20 54.14 Tipkalo za rolete. 2400 MHz Informatička utičnica.00. 10A .00. 10A .00.00.50 32.55 Okvir peterostruki. 16A .00. vijčana stezaljka 2.250V 54.250V Tipkalo za svjetlo. 2400 MHz TV / R / SAT utičnica.00 22.60 89. okomiti 54.60 78.20 29.07 54.19 54.00.24 54. 10A .28 54. utičnica.13 54.00.18 54.00 10 84. 16A .5E Informatička utičnica.00. vodoravni EXTEH 74 10 10 10 10 10 13. prolazna.12 Utičnica 2P + PE.00. završna.20 Okvir trostruki.00.00.50 30. 230V Telefonska utičnica.90 22.00.80 31.10 54.00.00.50 27. Kat. PODŽBUK!I I!STALACIJSKI SUSTAV “A!TIQUE”.00 24.00 Okvir dvostruki. vodoravni 54.00.40 27.250V Tipkalo za vrata.250V Utičnica 2P + PE .08 54.26 54.52 10 15.250V Tipkalo za zvono.250V Križna sklopka.25 54.60 89. završna. prolazna.00..5E Inform.250V 54.00. okomiti 54.29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 26.60 54. 10A .60 20.20 22. kutija Ø 60.40 28. Kat. 10A .00. 10A .23 54. 10A . Kat. dvostruka 2xMJ 6/4.09 54.00 10 22.20 15.00.00. 10A . dvostruka.16 54.250V Izmjenična sklopka s indikatorom. RJ11 TV utičnica.00.01 54.50 78. 1xRJ45. jednostruka 1xMJ 6/4.250V Serijska sklopka s indikatorom.56 Okvir šesterostruki. 10A .00. RJ11 Telefonska utičnica.

04 55.00.00 10 12.14 Tipkalo za rolete.00 13.00.00.250V 55.250V Križna sklopka.23 55. IP20. RJ11 TV utičnica.54 10 9.00.52 Okvir trostruki 55. prolazna. kutija Ø 60.60 14.50 15.00. Kat.00.00 Okvir dvostruki 55.12 Utičnica 2P + PE. 16(10)A.19 55. RJ11 Telefonska utičnica.28 55. utičnica. jednostruka. prolazna.01 55. 16A .80 17.250V Utičnica 2P + PE sa zaštitom za djecu. 250V.22 55.Proizvod Broj za narudžbu Kom.250V Tipkalo za svjetlo s indikatorom.00. Kat.00. u pakiranju Cijena Kn/kom.00. vodoravni 55.00.6+1xMJ 6/4 55.00. 862 MHz TV / R utičnica.60 55.56 Okvir šesterostruki. 10A .00.00.00.00 13.11 Tipkalo za zvono s indikatorom.250V Tipkalo za vrata.10 55. 10A .00.00. 230V Telefonska utičnica.90 15..40 14.25 55. završna.1000W. dvostruka.00. DI! E! 60669-1.90 16.250V 55. jednostruka RJ45.50 62.16 55.27 55. dvostruka 2xRJ45.29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15.250V Utičnica 2P + PE s poklopcem.70 Isklopna sklopka s indikatorom. 10A .dvostruka.250V Izmjenična sklopka . jednostruka.250V Tipkalo za svjetlo. 16A . 10A .5mm2 max.250V 55. 16A .00 13. 10A . dvostruka 2xMJ 6/4. 10A .26 55.250V 55.05 55. vijčana stezaljka 2. završna.00 13.50 17.17 55.00. PODŽBUK!I I!STALACIJSKI SUSTAV “VISAGE”.00.00.00. vodoravni EXTEH 75 10 10 10 8. prolazna.250V Regulator rasvjete 60 .250V Tipkalo za zvono. završna. 1xRJ45. 10A . 2400 MHz Informatička utičnica.6 Inform.00.00.00.00.21 55. + tel.15 55. 10A .60 17.09 55.00 24.50 10 6. 16A . jednostruka 1xMJ 6/4.00. 10A . 10A .90 . 862 MHz TV / R utičnica.00 13.30 Serijska sklopka.00.00 68.02 10 13. 862 MHz TV / R / SAT utičnica.250V Utičnica 2P + PE .24 55.00.6 Informatička utičnica.00.70 16.00 62. Kat.08 55.00 68.00 13. 862 MHz TV utičnica.06 55.07 55.00 17.00.20 55.00.30 73.00.00. 10A .250V Serijska sklopka s indikatorom.00 95. jednopolna. 10A .30 18. 10A .00 62.00 79.00.00 16.250V Izmjenična sklopka.13 55. krem Isklopna sklopka.00 Okvir četverostruki 55.250V Izmjenična sklopka s indikatorom.18 55.55 Okvir peterostruki. 10A .250V 55.03 55.00.00 16. 2400 MHz TV / R / SAT utičnica.60 14.

žuto-crvena. 10A . bijelo-plava 10 10 10 29.250V.80 29.80 57. PODŽBUK!I I!STALACIJSKI SUSTAV “HAPPY”. žuto-crvena 10 10 10 29. bijelo-roza Serijska sklopka. bijelo-roza. 57.250V. 16A .Broj za narudžbu Proizvod Kom.80 EXTEH 76 .00.00.250V. vijčana stezaljka 2.01 57. 10A .5mm2 max. 10A . žuto-crvena Serijska sklopka.250V. u pakiranju Cijena Kn/kom. bijelo-plava Serijska sklopka. bijelo-plava.80 29. 16A .250V.80 29.00.80 57.04 57. jednopolna. 250V. sa zaštitom za djecu Isklopna sklopka.08 Utičnica 2P + PE. bijelo-roza 10 10 10 29.250V. DI! E! 60669-1.250V. 16(10)A.80 29.00.250V. jednopolna.00. 16A .02 Utičnica 2P + PE. jednopolna. sa zaštitom za djecu Isklopna sklopka. 10A . sa zaštitom za djecu Isklopna sklopka.07 57.00 57.80 29.80 29.00.06 57. IP20.05 Utičnica 2P + PE. 10A ..00.03 57.00.00.250V. 10A .

priključnica MMSP 27 16A 415V Priključnica MMP 24 16A 250V Priključnica MMP 25 16A 250V Priključnica. bez stezaljke. IP55.00 30.02 41.30. 10 uvoda Razvodna kutija. bez stezaljke. 10/16A.00 22.00 5.POKLOPAC BAZALT SIVI RAL 7012. DEMKO.50 9.49.05 41.50 41.80 65.06 10A 250V Isklopna sklopka MMS 12 10A 250V Isklopna sklopka 2p MMS 18 10A 250V Izmjenična sklopka MMS 14 10A 250V Serijska sklopka MMS 13 10A 250V Križna sklopka MMS 15 6A 250V Tipkalo MMS 16 10A 250V Isklopna sklopka .00 23.!adžbukni instalacijski sustav Broj za narudžbu Proizvod Kom.03 41.03 41.07 41. bez stezaljke.5mm2. bez stezaljke. IP55.04 41.30. JBSN 80.03 41.01 41.10.05 41.10. 7 uvoda Razvodna kutija.90 17. JBS 150.80 17.40 43.49.00 43. IP44. Ø70x40.49. JBSN 80.04 41. !ADŽBUK!I I!STALACIJSKI SUSTAV LX.90 20.00 4. JBR 070.10.20 .40 19. VDE.10. silumin MMP 16 Razvodna kutija.13. 2.01 41. TIPKA .30.02 41. 150x110x70.49.30. u pakiranju Cijena Kn/kom. 250V. ÖVE. silumin MMP 08 16A 415V Priključnica. 80x80x40.01 41. 2 UVODA. IP55.10. KUĆIŠTE SVJETLOSIVO RAL 7035. 105x105x55. 4 uvoda EXTEH 77 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP41 IP41 10 10 10 10 10 10 6 10 10 6 15 8 10 10 10 10 18.20. 7 uvoda Razvodna kutija. SEMKO znakovi kvalitete 41. dvostruka MMP 30 16A 250V Priključnica.03 41. IP55.05 41.30.00 78.

02 48. crni Utikač kutni.sa sklopkom . VIŠESTRUKE PRE!OSIVE “SEMPATY”. 10/16A.13. 10/16A.5mm2. IP44 Utikač bijeli 2201 Natikač bijeli 2202 Utikač gumeni. 10/16A. 3 x 2.50 5.40 4.00. 3500W. IP44 Natikač gumeni.11 atikač 48.20 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V Cijena Kn/kom. 10/16A.01 48.01 48.00 11. bijeli Natikač crni Natikač bijeli Utikač gumeni.00 27. 10/16A.00 7.50 4. 3 x 2.16.50 4.70 8.11.bez sklopke .50 125.05 48.70 8.14. IP44 Kom.02 48.09 48.50 3. 6A.01 48. 10/16A. 250V.02 48.sa sklopkom . niski.12. 3 x 2.02 48.5mm2.12.00.10.10.50 21.15 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 4.40 8.10 2p + PE 2p + PE 2p + PE 2p + PE 2p + PE 2p + PE 2p 2p 2p + PE 2p + PE 2p + PE 2p + PE 2p + PE 2p + PE 2p + PE 2p + PE 2p + PE 2p + PE 2p + PE atikač gumeni 48. IP44 Natikač gumeni. IP44 Natikač trostruki.00 Prenosive utičnice UTIČ!ICE.5mm2. BEZ VODA 56. 16A. IP44 Sklopka provodna. crni Utikač kutni.70 12.11.10. Sklopka provodna 56.08 48.06 56. bijeli Utikač euro adapter dvostruki.00.14 10/16A.50 18. 10/16A. bijeli Utikač kutni.60 8.10.00 8.5mm2.40 4.90 . crni Utikač euro adapter dvostruki.Priključni pribor 2p + PE Broj za narudžbu Utikač 48.50 4.15 56.50 4.16.bez sklopke . 10/16A. 10/16A.01 48.03 56. IP44 Natikač gumeni. 3 x 2.5mm2.09 56.09 56. gumeni.14. 10/16A.20 48. atikač trostruki gumeni 48.14.10.15 Proizvod Utikač kutni 48.00 11.50 23.18 56.sa sklopkom EXTEH 78 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 3500W 3500W 3500W 3500W 3500W 3500W 3500W 50 50 50 50 25 25 24 12. 16A.01 48.14.02 48.10.00 16.10.01 48.80 14. 10/16A. 3 x 2.50 15.10.bez sklopke .00.00.02 48.10 48.00. SA ILI BEZ SKLOPKE. 3 x 2. niski. 10/16A.06 48. 10/16A.19 Trostruka prenosiva utičnica Trostruka prenosiva utičnica Četverostruka prenosiva utičnica Četverostruka prenosiva utičnica Šesterostruka prenosiva utičnica Šesterostruka prenosiva utičnica Utikač trostruki 2p+PE .08 48. međuprekidač Utikač gumeni.5mm2. 10/16A.13.12 56.00. u pakiranju Utikač gumeni 48.00.14 Utikač crni Utikač bijeli Utikač kutni. 10/16A. 10/16A.00. 10/16A.

30 3. T110°C. T110°C. VDE Čahurasta stezaljka PA 66. Kom.53. PC.7 10.6x5 M 3x6 M 3. PC.2 4.4 4.4 B 17.80 16.5 4 6 10 16 EXTEH 79 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 ∅ (mm) 4.06 29.02 29.Čahuraste stezaljke Broj za narudžbu Proizvod Priključak vodiča jednožični / finožični bez stopice Cijena Kn/kom. VDE Čahurasta stezaljka PA 66.00 3. 450/750V. PC.2 13.25 Presjek mm2 2.04 29.0 23.0 16. 5-p Presjek mm2 2. 12p.04 29.0 31. 12-polne.0 36.0 12. VDE Čahurasta stezaljka PA 66.80 3.10 29.0 10.0 33.8 7. Čahurasta stezaljka PA 66.16 10 .16 29.0 A 96.58.8 1.06 29.58. 12p. 5-p Čahurasta stezaljka TBT 5006.10 6 .7 158.11 29. 1. E!60998 Broj za narudžbu 29.53.58.UL94 V2. 10-p Čahurasta stezaljka TBT 5004.8 20. 12p.8 25.0 22.53.2 16.48 6. 12p.5 E 3.0 5.2.53.5x7 M 4x9 M 4x9 M 5x11 Moment Nm 0.5 27.90 4.25 Čahurasta stezaljka PA 66.0 20.5 . 12p. 450V.9 4. 5-p Čahurasta stezaljka TBT 5016. 12p.0 10.2 F 2.0 H1 (mm) 10.50 Sukladno normi vodič u stezaljci pritegnut nazivnim momentom i opterećen ispitnom strujom neće povisiti temperaturu stezaljke za više od 45K.80 4. transparentno bijele.58. T110°C.0 B (mm) 15.0 25.0 3. T110°C.53.80 1.5 3. 12p.5 140.10 5.5 4 6.5 27.5 4 6.4 H2 (mm) 17. PA66 .02 29.10 9.53.02 29.16 29.7 16. PC.53.90 6.7 16. T110°C.53.0 23.0 169.10 29.9 Mjere (mm) C D 15.0 Struja 24A 32A 41A 57A 76A 101A Napon 450V 450V 750V 750V 750V 750V Vijak M 2.02 29.6 28.80 3.0 2.58.5 8. natur bijele.16 Čahurasta stezaljka TBT 1025.40 .53. JED!ORED!E.5 2.53.10 29.0 20.5 4 6 10 16 25 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 1 .0 19.58. T110°C.20 ČAHURASTE STEZALJKE. 29.55.0 116.5 13.5 23.0 25.8 194. T110°C.5 0. Čahurasta stezaljka PA 66.06 29.00 7.58. VDE Čahurasta stezaljka PA 66.04 29.58.5 .6 0.0 4. T110°C Broj za narudžbu 29.16 29. PC.5 28.2 9.5 1-4 1. PC.4 19.04 29.0 14.0 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 E (mm) 10 12 14 17 22 2. u pakiranju ČAHURASTE STEZALJKE.2 2.25 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 1/100 1/100 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 3.53.6 4 .0 11.58. 5-p Čahurasta stezaljka TBT 5010. T110°C.10 29.0 16.58.53.20 5.06 29.60 10.2 1.4 2.

90 11.06 29.62.63.63.80 6.60 5.50 Ispitni i mjerni uređaji FAZ!I ISPITIVAČI .61. prozirni.80 8. 600V~.06 29.30.06 29.06 29.61. 200mm EXTEH 80 . 200mm Fazni ispitivač 100-250V.06 29.02 Fazni ispitivač 100-250V.02 29. 135mm Fazni ispitivač 100-250V.01 99.06 29. u pakiranju Cijena Kn/kom.16 3.80 3.02 29.16 Čahurasta stezaljka 3-polna 500V Čahurasta stezaljka 3-polna 500V Čahurasta stezaljka 3-polna 500V 4mm2 6mm2 16mm2 1/10 1/10 1/10 4. -40° +230°C 29.16 29. prozirni.61.63.60 8.Broj za narudžbu Tip Naziv Nazivni presjek Mogućnost priključka višežični / puni Kom.62.16 Čahurasta stezaljka 2-polna 500V Čahurasta stezaljka 2-polna 500V Čahurasta stezaljka 2-polna 500V 4mm2 6mm2 16mm2 1/10 1/10 1/10 29.02 29. DI! VDE 0680/6 99. KER111.61.30 29.62.30. 135mm Fazni ispitivač 100-250V.80 10/100 10/100 5.62.02 29.IZVIJAČI DI! 7860T6. s rupom za pričvršćenje.63.63. ČAHURASTE STEZALJKE.62. keramičke.02 29.20 6.01 29.61.30 6.16 Čahurasta stezaljka 1-polna 500V Čahurasta stezaljka 1-polna 500V Čahurasta stezaljka 1-polna 500V 4mm2 6mm2 16mm2 1/10 1/10 1/10 29.62.63.

17 TESA 53947 .14 31.12 31.17 TESA 04252 .08 TESA 04252 .33.40 2.20 6.20 31.60 31.32.11 31.35.34.60 2.20 6.34.12 31. 15mm.15mm x 15mm x 10m crna plava crvena žuto .36.40 2.27 TESA 53947 .33. VDE 0340.36. PE.60 5.33.Elektroizolacijske samoljepljive trake Broj za narudžbu Proizvod Kom.36.60 2.32.60 5.28 0.15mm x 19mm x 20m crna plava crvena bijela 1/128 1/128 1/128 1/128 5.15mm x 19mm x 20m 0.zelena bijela 1/250 1/250 1/250 1/250 1/250 31.40 2.17 TESA 53947 . TESA 2.13 31.35.15mm x 19mm x 20m 0.12 31.13 31. ELEKTROIZOLACIJSKE SAMOLJEPLJIVE TRAKE. TESA 31.15mm x 19mm x 20m 0.15mm x 15mm x 10m 0.12 31. EXTEH 81 1/32 1/24 1/20 1/16 47. PVC.40 31.15 TESAFIX 04957-00017-00 TESAFIX 04957-00007-00 TESAFIX 04957-00016-00 TESAFIX 04957-00008-00 25m 25m 25m 25m x x x x 9mm.13 31.38 0.15mm x 19mm x 20m 0.15mm x 15mm x 10m 0.34.40 2.11 31.02 TESA 04252 .12 31.20 6.00 75.03 TESA 04252 .06 TESA 04252 .15mm x 15mm x 10m 0. 12mm.39 TESA 53947 .32.40 TESA 53947 .00 TESA 04252 .00 49. za montažu PVC kanalica.11 31.15mm x 15mm x 10m 0.15mm x 19mm x 20m crna plava crvena bijela 1/128 1/128 1/128 1/128 6. DI! 40633.00 .00 61.32.14 31.zelena bijela 1/250 1/250 1/250 1/250 1/250 2.33.15mm x 15mm x 10m 0. 19mm.60 5.35.34.17 TESA 04252 . u pakiranju Cijena Kn/kom.OBOSTRA!O LJEPLJIVA SPUŽVASTA TRAKA.11 31.37 TESA 53947 .32.60 2.15mm x 19mm x 20m 0.15mm x 15mm x 10m crna plava crvena žuto .07 0.15mm x 15mm x 10m 0.13 31.31 TESA 53947 .15mm x 15mm x 10m 0.15mm x 19mm x 20m 0.34.14 31.32 TESA 53947 .04 TESA 04252 .35.60 2.13 31.01 0.10 TESA 04252 .36.15mm x 15mm x 10m 0. znak kvalitete VDE.29 TESA 53947 .60 Trake za montažu PVC kanalica TESAFIX .

250V. IEC 238 PORCULA!SKA GRLA E27.br. 250V. 4650 10. Kom.11 Grlo E14 jednodjelno bez kutnika Tv. 62. DI! VDE 0619. IEC 238 Masa kg/ 100 kom.br.Grla za žarulje Broj za narudžbu Proizvod PORCULA!SKA GRLA E14. 4127-001 4.42.60 48/960 4.25 25/500 10. 250V.52 48 5.31.50 49/980 3. IEC 238 62.31.50 PORCULA!SKA GRLA B22.20 62.42.20 6. 2A.51. 4A.20 62. 4127-002 4. 4A. u pakiranju Cijena Kn/kom.10 25/500 3.50 62.br.71 Grlo B 22 jednodjelno bez kutnika Tv.31. 4127-000 4. DI! VDE 0616. 4657-000 10.br.25 25/500 10.21 Grlo E14 jednodjelno s kutnikom i uzemljenjem nagib 10° Tv.62 Grlo E14 jednodjelno s nazuvicom M 10x1 Tv.br.00 62.11 Grlo E27 jednodjelno bez kutnika Tv. 4279-000 EXTEH 82 .61 Grlo B22 dvodjelno s nazuvicom M 10x1 Tv.br.

Broj za
narudžbu

Proizvod

62.51.21

Cijena
Kn/kom.

Masa kg/
100 kom.

Kom. u
pakiranju

Grlo E27 jednodjelno s
kutnikom i uzemljenjem
nagib 10°
Tv.br. 4279-002

7.50

25/500

4,30

62.51.31

Grlo E27 jednodjelno s
kutnikom i uzemljenjem
nagib 90°
Tv.br. 4279-003

7.50

25/500

4,30

62.52.61

Grlo E27 dvodjelno,
porculanska kapa s
nazuvicom M 10x1
Tv.br. 4227-00

8.00

25/500

4,80

62.52.62

Grlo E27 dvodjelno,
plastična kapa s
nazuvicom M 10x1
Tv.br. 4278-001

7.50

25/500

4,80

8.00

25/500

6,10

PORCULA!SKA GRLA E27, 250V, 4A, 5 kV, DI! VDE 0616, IEC 238

62.52.72

Grlo E27, 750V/4A, 5kV
Tv.br. 4277-000

EXTEH
83

Broj za
narudžbu

Proizvod

PORCULA!SKA GRLA E40, 250V, 16A, DI! VDE 0616, IEC 238
62.71.31

Grlo E40, 250 V, 16A
jednodjelno s učvrsnikom
kontaktna visina 42mm
Tv.br. 4314-00

Cijena
Kn/kom.

Masa kg/
100 kom.

Kom. u
pakiranju

22.00

48

20,50

PORCULA!SKA GRLA E40, 750V, 16A, DI! VDE 0616, IEC 238
62.73.31

Grlo E40, 750 V, 16A
jednodjelno s učvrsnikom
kontaktna visina 42mm
Tv.br. 4306-00

23.00

48

20,50

62.73.51

Grlo E40, 750 V, 16A
jednodjelno, učvršćenje
vijcima preko limenog
učvrsnika ili vijcima kroz
keramičko kućište
Tv.br. 4322-000

30.00

48

20,50

62.73.61

Grlo E40 750 V, 16A
jednodjelno, učvršćenje
vijcima kroz keramičko
kućište
Tv.br. 4322-001

30.00

48

20,50

EXTEH
84

Grla za žarulje - plastična

Proizvod

Broj za
narudžbu

Boja

Kom. u
pakiranju

Cijena
Kn/kom.

GRLO E14, PLASTIČ!O, 250V, 2A, T210°C, bezvijčana stezaljka 0,5-2,5mm2, rupe za vijčanu montažu M3, IEC 60238,
VDE 0616T.1, VDE certificirano
Grlo E14 - YX 38, bez navoja,
s nazuvicom M10x1

63.10.10
63.10.15

bijela
crna

10/250
10/250

2,90
2,90

Grlo E14 - YX 38F, s navojem,
s nazuvicom M10x1 i dvije matice

63.10.20
63.10.25

bijela
crna

10/250
10/250

3,60
3,60

Grlo E14 - YX 38FC, s djelomičnim
navojem, s nazuvicom M10x1
i maticom

63.10.30
63.10.35

bijela
crna

10/250
10/250

3,70
3,70

Grlo E14 - YX 39, s djelomičnim
navojem, s nazuvicom M10x1, bez
matice

63.10.40
63.10.45

bijela
crna

10/250
10/250

3,60
3,60

63.12.20
63.12.25

bijela
crna

10/250
10/250

0,80
0,80

PRIBOR ZA GRLO E14, PLASTIČ!O, 250V, 2A, T210°C
Matica E 14

EXTEH
85

10 4. VDE certificirano Grlo E27 .10 Grlo E27 .20 63. VDE 0616T.35 bijela crna 10/250 10/250 4.45 bijela crna 10/250 10/250 4.YX 78FC.10 63. 250V. bez matice 63. rupe za vijčanu montažu M3.5mm2.22.22.90 PRIBOR ZA GRLO E27. T210°C Matica E 27 EXTEH 86 .30 3. IEC 60238.YX 78F. s djelomičnim navojem.5-2. T210°C.21.40 63.21.YX 79.21. PLASTIČ!O. PLASTIČ!O.30 63.10 Grlo E27 .21.21.21.21. 250V. GRLO E27. s djelomičnim navojem.15 bijela crna 10/250 10/250 3.10 4. s nazuvicom M10x1 i dvije matice 63. 4A. bez navoja.25 bijela crna 10/250 10/250 4.30 Grlo E27 . 2A.1.90 0. s nazuvicom M10x1 63. bezvijčana stezaljka 0. u pakiranju Cijena Kn/kom.10 4. s nazuvicom M10x1. s navojem.25 bijela crna 10/250 10/250 0.21.YX 78. s nazuvicom M10x1 i maticom 63.Proizvod Broj za narudžbu Boja Kom.10 63.20 63.

20 Grlo halogeno GZ10.br.3 i 1.okruglo. 250V.20 GRLO ZA HALOGE!U ŽARULJU GZ10. u pakiranju Cijena Kn/kom. 9702-000 20/250 4. IEC 7004-109.3. 150mm 1.90.3.pravokutno. GRLO ZA HALOGE!U ŽARULJU GU5.90. GX5. IEC 7004-120 62.2 GX 5.05 Grlo halogeno GU 5.3 i 1.20 62. 73-A 62.90.2 GX 5.3 .4 silikonski priključni vodič 180°C Tv.br. 150mm silikonski priključni vodič 180°C Tv. 9712-000 EXTEH 87 . 150mm silikonski priključni vodič 180°C Tv. Kom. 2A.00 20/250 7.br.10 Grlo halogeno GU 5. 9703-000 20/250 4.Grla za halogene žarulje Broj za narudžbu Proizvod Masa kg/ 100 kom.3 .

4244-00 11.30 65.br. KERAMIČKA ZID!A I STROP!A ARMATURA. Kom.36.00 10 21.70 65.50 65.91 Stropna armatura keramička. 4247-00 11. navoj 84.br.br.Zidne i stropne rasvjetne armature Broj za narudžbu Proizvod Masa kg/ 100 kom. E27.00 6 21. 100W Tv.61 Zidna armatura keramička. 60W Tv.62 Zidna armatura kosa. 60W Tv.35. ravna. 60W Tv. ravna. 60W Tv. 4228-00 37.br.30 24 14.20 65. opal 35. E27.00 24 14.80 21 17.51. podnožje iz plastike.00 6 36. navoj 84.53. navoj 99mm. u pakiranju Cijena Kn/kom. 4288 58.00 15 21.51. 250V 65.59.5mm. opal 60. kosa. E27. 250V 65.53. navoj 99mm.62 Staklena kugla 60W.70 STAKLE!E KUGLE ZA ZID!E I STROP!E ARMATURE. navoj 84. navoj 84.br. E27. E27.br.59. 4229-00 48. podnožje iz plastike. kosa.20 ZID!A I STROP!A ARMATURA SA KERAMIČKIM GRLOM I POD!OŽJEM IZ PLASTIKE. E27. E27 65. 100W Tv.5mm. E27.61 Stropna armatura keramička. E27.5mm.00 12 17. navoj 84.91 Zidna armatura keramička.92 Staklena kugla 100W.5 x 150mm.62 Stropna armatura ravna. navoj 99 x 180mm. 4289 61.30 65.5mm.90 EXTEH 88 .

.03 15.60. u pakiranju ELEKTRO SETOVI .16A .1 kom . prozirni.1 kom ELEKTRO SET br. 15mmx10mm.Elektro-izolacijska traka. IP44 .2. 135mm .1.Fazni ispitivač 100-250V.Elektro setovi Broj za narudžbu Proizvod Kom. prozirni.1 kom . 1 .Rastalni umetci DII .50 1 set 19.1 kom .1 kom .1 kom ELEKTRO SET br.Elektro-izolacijska traka.Fazni ispitivač 100-250V.Čahurasta stezaljka. 3x2. 3x2.60.Elektro-izolacijska traka.maloprodajno pakiranje 90.5mm . 3 . 2 .40 . transparentna .1 kom .20 1 set 36. transparentna .1 kom . 15mmx10mm. IP44 .Fazni ispitivač 100-250V. 135mm .5mm.Čahurasta stezaljka.02 90. transparentna .5mm.Čahurasta stezaljka.Utikač gumeni.1 kom EXTEH 89 .1 kom . prozirni.60. crna 1 set .5 kom .01 ELEKTRO SET br.Natikač gumeni. 15mmx10mm. crna 90.5mm .1 kom . crna Cijena Kn/kom.6mm . 135mm .

80 .Utikač crni. 6 . 250V Cijena Kn/kom. 15mmx10mm. crvena 90.80 1 set 14. 5 .Utikač bijeli. 4 . 10/16A. u pakiranju ELEKTRO SET br.Natikač crni.1 kom EXTEH 90 .60. 10/16A. 15mmx10mm.1 kom .05 90. 2p+PE.60. 15mmx10mm.1 kom . 15mmx10mm. 250V .04 Proizvod Kom. crna . 10/16A.Elektro-izolacijska traka. 250V . 2p+PE.60 1 set 14. 10/16A. .Natikač bijeli. 2p+PE.60. 250V . 2p+PE.Elektro-izolacijska traka.1 kom .1 kom .1 kom ELEKTRO SET br.Elektro-izolacijska traka.Broj za narudžbu 90.06 1 set 10. plava .1 kom .Elektro-izolacijska traka.1 kom ELEKTRO SET br. žuto-zelena .

2 kom .60. 8 1 set 11. 7 1 set .80 .08 ELEKTRO SET br.1.Rastalni umetak D II .5mm .60.Grlo E27 1-djelno.5 kom .20A gL-gG 90.10A gL-gG .60. s kutnikom i uzemljenjem EXTEH 91 .1 kom .5 kom .1 kom ELEKTRO SET br. transparentna .Čahurasta stezaljka. 9 .1 kom .10 24. .Čahurasta stezaljka.2 kom ELEKTRO SET br.6mm 90.09 Cijena Kn/kom.Grlo E27 dvodjelno.5 kom .60 1 set 9.16A gL-gG .Rastalni umetak D II . transparentna .Čahurasta stezaljka. 10 .60.Rastalni umetak D II . transparentna .2.60 .Broj za narudžbu 90.00 1 set 10.07 Proizvod Kom. porculanska kapa s nazuvicom 90.5mm . u pakiranju ELEKTRO SET br.

Exteh d. Izdanje I/2010. .o. Vrijedi od 01.o.03.2010.

o. ISKOAPOSKI VISOKOUČISKI RASTALI UMETCI I PODOŽJA VO RASTAVE SKLOPKE i PRUGE KOMPAKTI PREKIDAČI SAGE ISKOAPOSKI SKLOPI APARATI I PRIBOR RAZDJELICI ADŽBUKI i PODŽBUKI GRLA ZA IZVORE SVJETLOSTI KOMPEZACIJA JALOVE SAGE EXTEH d. D0.exteh. www. Brod ikole Zrinskog 101 35000 Sl.hr Centrala Zagreb Zagrebačka 156 F 10000 Zagreb Tel: 01/3867-460 Fax: 01/3874-821 Poslovnica Sl. sustavi D. Brod Tel: 035/444-346 Fax: 035/444-346 .ISKOAPOSKI RASTALI UMETCI.o. C i CH VO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful