P. 1
JUS NORME1

JUS NORME1

|Views: 4,572|Likes:
Published by ante_zivkovic1

More info:

Published by: ante_zivkovic1 on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

Sections

M R5.003:1975
Oprema za ugostiteljstvo. Radni stolovi. Glavne mjere

M.A0.001:1978
Industrijska duljinska mjerenja. Normirana referentna temperatura

M.A0.040:1988
Tehnički crteži u strojarstvu. Zaglavlja. Oblici i mjere

M.A0.041:1988
Tehnički crteži u strojarstvu. Sastavnice. Oblici i mjere

M.A0.056:1956
Crteži u strojarstvu. Pojednostavnjenje pri crtanju sitnih pojedinosti

M.A0.060:1956
Crteži u strojarstvu. Označivanje gradiva sjenčanjem crtama i bojom

M.A0.065:1981
Crteži u strojarstvu. Označivanje stanja površina

M.A0.072:1984
Tehnički crteži u strojarstvu. Pojednostavnjeno prikazivanje navoja

M.A0.073:1984
Tehnički crteži u strojarstvu. Prikazivanje opruga

M.A0.075:1987
Tehnički crteži u strojarstvu. Pojednostavnjeno prikazivanje središnjih gnijezda

M.A0.076:1956
Crteži u strojarstvu. Shematsko prikazivanje kugličnih ležaja

M.A0.077:1985
Tehnički crtež u strojarstvu. Pozicijske oznake elemenata

M.A0.081:1987
Tehnički crteži u strojarstvu. Dopuštena odstupanja duljina i kutova. Prikazivanje na crtežima

M.A0.100:1979
Instrumenti i ureñaji za mjerenje i regulaciju u industrijskim procesima. Grafički simboli. Osnovna načela

M.A0.150:1956
Crteži u strojarstvu. Aksonometrijsko projiciranje

M.A1.010:1983

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

209

Hrapavost površina. Površina i njezini parametri. Nazivi i definicije

M.A1.020:1981
Hrapavost površina industrijskih proizvoda od kovina. Osnovni pojmovi i definicije

M.A1.024:1981
Hrapavost površina. Razvrstavanje i označivanje površinskih pogrešaka na proizvodima od kovina

M.A1.025:1981
Hrapavost površina. Suodnos izmeñu razreda hrapavosti i kakvoće dopuštenih odstupanja

M.A1.026:1981
Hrapavost površina. Suodnos izmeñu površinske hrapavosti i načina formiranja površine

M.A1.027:1981
Hrapavost površina. Razredba izgrebenih površina

M.A1.031:1982
Instrumenti za mjerenje hrapavosti površina. Profilometri s kontaktom sustava M

M.A1.032:1980
Razredba instrumenata i ureñaja za mjerenje i procjenu vrijednosti geometrijskih parametara kakvoće završno obrañenih
površina

M.A1.034:1980
Instrumenti za mjerenje hrapavosti površine metodom profila. Kontaktni instrumenti (s pipkom) s transformacijom profila.
Instrumenti za registriranje profila

M.A1.041:1980
Uzorci za usporeñivanje hrapavosti: tokareni, brušeni, vodoravno brušeni, glodani i blanjani

M.A1.042:1980
Uzorci za usporeñivanje hrapavosti obrañeni elektroerozijom, sačmom ili krupnim pijeskom i polirani

M.A1.043:1982
Hrapavost površina. Uzorci za usporeñivanje hrapavosti površina dobivenih lijevanjem

M.A1.051:1952
Nareckivanje

M.A1.110:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Objašnjenja i definicije ISO sustava dopuštenih odstupanja i nalijeganja

M.A1.111:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Način odreñivanja dopuštenih odstupanja i odstupanja po ISO sustavu za nazivne
mjere do 500mm

M.A1.112:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Način odreñivanja dopuštenih odstupanja i odstupanja po ISO sustavu za nazivne
mjere od 500 do 3150 mm

M.A1.120:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Brojčane vrijednosti osnovnih dopuštenih odstupanja po ISO sustavu za nazivne
mjere do 500 mm

M.A1.121:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Brojčane vrijednosti osnovnih dopuštenih odstupanja po ISO sustavu za nazivne
mjere od 500 do 3150 mm

M.A1.130:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Brojčane vrijednosti osnovnih odstupanja tolerancijskih polja oi ISO sustavu za
osovine za nazivne mjere do 500 mm

M.A1.131:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Brojčane vrijednosti osnovnih odstupanja tolerancijskih polja po ISO sustavu za
rupe za nazivne mjere do 500 mm

M.A1.132:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Brojčane vrijednosti osnovnih odstupanja tolerancijskih polja po ISO sustavu za
osovine i za rupe te za nazivne mjere od 500 do 3150 mm

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

210

M.A1.140:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Pregled dopuštenih tolerancijskih polja za opću uporabu za nazivne mjere do 500
mm

M.A1.141:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Pregled preporučenih tolerancijskih polja za nazivne mjere od 500 do 3150 mm

M.A1.150:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za osovine u tolerancijskim poljima a, b, c za nazivne mjere do
500 mm

M.A1.151:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za osovine u tolerancijskim poljima d, e, f, g za nazivne mjere
do 500 mm

M.A1.152:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za osovine u tolerancijskom polju h za nazivne mjere do 500
mm

M.A1.153:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za osovine u tolerancijskim poljima j,js za nazivne mjere do
500 mm

M.A1.154:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za osovine u tolerancijskim poljima k, m, n za nazivne mjere do
500 mm

M.A1.155:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za osovine u tolerancijskim poljima p, r, s za nazivne mjere do
500 mm

M.A1.156:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za osovine u tolerancijskim poljima t, u za nazivne mjere do
500 mm

M.A1.157:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za osovine u tolerancijskim poljima v, x, y za nazivne mjere do
500 mm

M.A1.158:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za osovine u tolerancijskim poljima z, za, zb, zc za nazivne
mjere do 500 mm

M.A1.160:1969
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za osovine u tolerancijskim poljima d, e, f, g, h, j za nazivne
mjere od 500 do 3150 mm

M.A1.161:1969
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za osovine u preporučenim tolerancijskim poljima k, m, n, p, r,
s, t u za nazivne mjere od 500 do 3150 mm

M.A1.165:1969
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za rupe u preporučenim tolerancijskim poljima D, E, F, G, H, Js
za nazivne mjere od 500 do 3150 mm

M.A1.166:1969
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za rupe u preporučenim tolerancijskim poljima K, M, N, P, R, S,
T, U za nazivne mjere od 500 do 3150 mm

M.A1.170:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za rupe u tolerancijskim poljima A, B, C za nazivne mjere do
500 mm

M.A1.171:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za rupe u tolerancijskim poljima D, E, F, G za nazivne mjere do
500 mm

M.A1.172:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za rupe u tolerancijskom polju H za nazivne mjere do 500 mm

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

211

M.A1.173:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za rupe u tolerancijskim poljima J, Js za nazivne mjere do 500
mm

M.A1.174:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za rupe u tolerancijskim poljima K, M, N za nazivne mjere do
500 mm

M.A1.175:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za rupe u tolerancijskim poljima P, R, S, T, U za nazivne mjere
do 500 mm

M.A1.176:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za rupe u tolerancijskim poljima V, X, Y za nazivne mjere do
500 mm

M.A1.177:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za rupe u tolerancijskim poljima Z, ZA, ZB, ZC za nazivne
mjere do 500 mm

M.A1.180:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za osovine u tolerancijskim poljima a, b, c, cd, d, e, ef, f, fg, g,
h za preciznu mehaniku i urarstvo za nazivne mjere do 18 mm

M.A1.181:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za osovine u tolerancijskim poljima j, js, k, m, n za preciznu
mehaniku i urarstvo za nazivne mjere do 18 mm

M.A1.182:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za osovine u tolerancijskim poljima p, r, s, u, v za preciznu
mehaniku i urarstvo za nazivne mjere do 18 mm

M.A1.183:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za osovine u tolerancijskim poljima x, za, z, zb, zc za preciznu
mehaniku i urarstvo za nazivne mjere do 18 mm

M.A1.190:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za rupe u tolerancijskim poljima A, B, C, CD, E, EF, F, FG, G,
H za preciznu mehaniku i urarstvo za nazivne mjere do 18 mm

M.A1.191:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za rupe u tolerancijskim poljima J, Js, K, M, N za preciznu
mehaniku i urarstvo za nazivne mjere do 18 mm

M.A1.192:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za rupe u tolerancijskim poljima P, R, S, U, V za preciznu
mehaniku i urarstvo za nazivne mjere do 18 mm

M.A1.193:1968
Dopuštena odstupanja mjera duljina. Nazivna odstupanja za rupe u tolerancijskim poljima X, Z, ZA, ZB, ZC za preciznu
mehaniku i urarstvo za nazivne mjere do 18 mm

M.A1.240:1971
Dopuštena odstupanja i nalijeganje. Dopuštena odstupanja oblika. Definicije i primjeri mjerenja

M.A1.243:1974
Dopuštena odstupanja oblika i položaja. Definicije i oznake na crtežima

M.A1.245:1978
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja oblika i položaja. Načelo "maksimum gradiva"

M.A1.246:1978
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja oblika i položaja. Praktični primjeri označivanja na crtežima

M.A1.247:1978
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja oblika i položaja. Kotiranje i toleriranje profila

M.A1.310:1983
Granična mjerila. Proračun mjera i dopuštena odstupanja izradbe

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

212

M.A1.320:1983
Granična mjerila. Granične vrijednosti odstupanja i dopuštena odstupanja izradbe graničnih i kontrolnih mjerila za
vanjske mjere od 1 do 500 mm

M.A1.340:1983
Granična mjerila. Granične vrijednosti odstupanja i dopuštena odstupanja izradbe graničnih i kontrolnih mjerila za
unutarnje mjere od 1 do 500 mm

M.A1.400:1963
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja slobodnih mjera. Objašnjenja i definicije

M.A1.410:1974
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja slobodnih mjera. Dopuštena odstupanja mjera ostvarenih
odvajanjem čestica

M.A1.411:1978
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja slobodnih mjera. Dopuštena odstupanja oblika i položaja

M.A1.422:1963
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja slobodnih mjera. Dopuštena odstupanja mjera odljevaka
od teških obojenih kovina lijevanih u pijesku

M.A1.423:1963
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja slobodnih mjera. Dopuštena odstupanja mjera odljevaka
od lakih obojenih kovina lijevanih u pijesku

M.A1.424:1966
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja slobodnih mjera. Dopuštena odstupanja mjera odljevaka
od cinčanih slitina lijevanih pod tlakom

M.A1.430:1963
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja slobodnih mjera. Dopuštena odstupanja mjera čeličnih
otkovaka kovanih u kalupu

M.A1.435:1971
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja slobodnih mjera. Dopuštena odstupanja slobodnih mjera
otkovaka od bakra i bakrenih slitina za gnječenje

M.A1.440:1974
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja slobodnih mjera vučenih i prešanih profila od bakra i
bakrenih slitina za gnječenje

M.A1.450:1963
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja slobodnih mjera. Dopuštena odstupanja od nazivne
veličine promjera i razmaka me u rupama na ravnim dijelovima i profilima izrañenim od plosnatog čelika ili lima

M.A1.451:1963
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja slobodnih mjera. Dopuštena odstupanja mjera pravokutnih
ili kružnih dijelova izrezanih iz plosnatog čelika ili lima

M.A1.460:1963
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja slobodnih mjera. Dopuštena odstupanja mjera U-, L- i Z-
profila izrañenih od plosnatog čelika ili lima hladnim savijanjem

M.A1.461:1963
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja slobodnih mjera. Dopuštena odstupanja mjera U-, L- i Z-
profila izrañenih od plosnatog čelika ili lima hladnim prešanjem s pomoću kalupa

M.A1.462:1963
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja slobodnih mjera. Dopuštena odstupanja mjera U-, L- i Z-
profila izrañenih iz plosnatog čelika ili lima toplim prešanjem s pomoću kalupa

M.A1.463:1963
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja slobodnih mjera. Dopuštena odstupanja mjera dubokih U-
profila s obodom izrañenih od plosnatog čelika ili lima

M.A1.464:1963
Dopuštena odstupanja u strojogradnji. Dopuštena odstupanja slobodnih mjera. Dopuštena odstupanja mjera zdjelastih
tijela izrañenih od čeličnog lima toplim dubokim vučenjem

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

213

M.A5.020:1980
Žljebovi na dijelovima koji se uvlače u predviñene rupe

M.A5.030:1969
Žljebovi za izlaz alata

M.A5.210:1972
Sredstva za pridržavanje predmeta na alatnim strojevima. Središnja gnijezda od 60o

M.A5.211 :1953
Središnja gnijezda od 90o

M.A5.212:1966
Sredstva za pridržavanje predmeta na alatnim strojevima. Središnja gnijezda od 60o s navojem

M.A5.213:1969
Središnja gnijezda s navojem za alate

M.A7.010:1955
Boje za obilježavanje: za natpise, ploče, spremnike, vodove, strojeve, oruña, dijelove upravljačkih ureñaja i sl.

M.B0.001:1990
Valjkasti navoj. Opći pojmovi

M.B0.009:1972
Metrički navoj s trokutastim ISO profilom. Pregled promjera i koraka za vijke i matice promjera od 1 do 39 mm

M.B0.010:1988
Metrički navoj s trokutastim ISO profilom. Osnovni profil

M.B0.011:1972
Metrički navoj s trokutastim ISO profilom. Pregled promjera i koraka

M.B0.012:1972
Metrički navoj s trokutastim ISO profilom. Navoj s krupnim korakom. Nazivne mjere

M.B0.013:1972
Metrički navoj s trokutastim ISO profilom. Navoj sa sitnim korakom. Nazivne mjere

M.B0.014:1977
Metrički navoj s trokutastim ISO profilom. Presjek, jezgra, ispitni presjek i kut zavojnice za navoje s krupnim i sitnim
korakom

M.B0.017:1978
Čunjasti metrički navoj i odgovarajući valjkasti unutrašnji navoj. Nazivne mjere i dopuštena odstupanja

M.B0.040:1965
Navoji za ventile za pneumatike

M.B0.045:1967
Metrički navoj s trokutastim ISO profilom. Navoj za vijke i matice. Granične mjere

M.B0.046:1973
Elastične veze vijcima. Metrički navoj s velikim reškom. Nazivne mjere i granične mjere

M.B0.054:1962
Navoj za kalibarske prstene instalacijskih osigurača tipa D. Nazivne i granične mjere

M.B0.056:1985
Cijevni navoj za spoj bez brtvenog nalijeganja. Mjere, dopuštena odstupanja i označivanje

M.B0.057:1985
Cijevni navoj za spoj s brtvenim nalijeganjem. Mjere, dopuštena odstupanja i označivanje

M.B0.060:1977
Trapezni metrički navoj - IS0. Profili navoja

M.B0.061:1977
Trapezni metrički navoj - IS0. Pregled promjera i koraka i označivanje navoja

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

214

M.B0.062:1977
Trapezni metrički navoj - IS0. Nazivne mjere

M.B0.069:1989
Trapezni navoj za bušaći pribor za istražna bušenja. Mjere i dopuštena odstupanja

M.B0.070:1981
Kosi metrički navoj. Profili navoja

M.B0.071:1981
Kosi metrički navoj. Nazivni promjeri, koraci i označivanje navoja

M.B0.072:1981
Kosi metrički navoj. Sustav dopuštenih odstupanja

M.B0.081:1952
Obli navoj od 8 do 200 mm. Osnovne vrijednosti

M.B0.082:1952
Obli krupni navoji za željeznička vozila. Osnovne vrijednosti

M.B0.083:1952
Obli navoji za željeznička kvačila. Osnovne vrijednosti

M.B0.085:1972
Industrijske dizalice. Obli navoj za kuke. Oblik i mjere. Upute za izradbu

M.B0.086:1952
Edisonovi navoji. Osnovne vrijednosti

M.B0.090:1952
Navoji za oklopne cijevi za električne instalacije. Osnovne vrijednosti

M.B0.095:1957
Navoji za bicikle. Osnovne vrijednosti

M.B0.100:1983
Vijci za lim. Navoj i završetci vijaka

M.B0.105:1986
Navoj za vijke za drvo. Oblik, mjere, dopuštena odstupanja i završetci vijaka

M.B0.220:1967
Dopuštena odstupanja navoja. Objašnjenja, načela i definicije pojmova

M.B0.221:1987
Dopuštena odstupanja metričkog navoja s trokutastim ISO profilom. Osnovi sustava dopuštenih odstupanja

M.B0.230:1987
Dopuštena odstupanja metričkog navoja s trokutastim ISO profilom. Brojčane vrijednosti dopuštenih odstupanja

M.B0.232:1987
Dopuštena odstupanja metričkog navoja s trokutastim ISO profilom. Brojčane vrijednosti osnovnih odstupanja

M.B0.246:1974
Dopuštena odstupanja metričkog navoja s trokutastim ISO profilom. Granične vrijednosti odstupanja za vanjske navoje s
mogućim preklopom

M.B0.250:1987
Dopuštena odstupanja metričkog navoja s trokutastim ISO profilom. Granične vrijednosti odstupanja za metričke navoje
za spojeve s osiguranim i neosiguranim reškom

M.B0.270:1977
Trapezni metrički navoj - IS0. Sustav dopuštenih odstupanja

M.B0.271:1977
Trapezni metrički navoj - IS0. Granične mjere za unutrašnji navoj nazivnoga promjera od 8 do 100 mm

M.B0.272:1977

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

215

Trapezni metrički navoj - IS0. Granične mjere za unutrašnji navoj nazivnoga promjera od 105 do 300 mm

M.B0.273:1977
Trapezni metrički navoj - IS0. Granične mjere za vanjski navoj nazivnoga promjera od 8 do 100 mm

M.B0.274:1977
Trapezni metrički navoj - IS0. Granične mjere za vanjski navoj nazivnoga promjera od 105 do 300 mm

M.B0.380:1956
Edisonovi navoji. Granične mjere

M.B0.500:1981
Metrički navoj s trokutastim ISO profilom. Granična i kontrolna mjerila za navoj. Vrste, nazivi i primjena

M.B0.510:1981
Metrički navoj s trokutastim ISO profilom. Granična i kontrolna mjerila za vanjski navoj. Dopuštena odstupanja navoja na
mjerilima

M.B0.511:1981
Metrički navoj s trokutastim ISO profilom. Granična i kontrolna mjerila za unutrašnji navoj. Dopuštena odstupanja navoja
na mjerilima

M.B0.512:1981
Metrički navoj s trokutastim ISO profilom. Granična i kontrolna mjerila za navoj. Provjera navoja obradka i rukovanje
mjerilima

M.B0.514:1981
Trapezni metrički navoj IS0. Granična i kontrolna mjerila za vanjski i unutrašnji navoj. Dopuštena odstupanja navoja na
mjerilima

M.B0.520:1983
Granična mjerila. Račve i prsteni (IDE i NE IDE) za veliki promjer vanjskog navoja (vijka) za navoj M 1,6-6g do M 100-6g

M.B0.540:1983
Granična mjerila. Čepovi (IDE i NE IDE) za mali promjer unutrašnjeg navoja (matice) za navoj M 1,6-6H do M 100-6H

M.B0.600:1985
Ureznici za metrički navoj s trokutastim ISO profilom. Dopuštena odstupanja navoja

M.B1.001:1980
Elementi za spajanje. Razredba i nazivi

M.B1.002:1972
T-žljebovi za vijke oblika T

M.B1.003:1987
Metrički navoj. Promjeri svrdla za prethodne rupe za urezivanje navoja

M.B1.004:1986
Promjeri prolaznih rupa za vijke s metričkim navojem

M.B1.005:1988
Metrički vanjski navoj s trokutastim ISO profilom. Izlazi i žljebovi

M.B1.006:1988
Metrički unutrašnji navoj s trokutastim ISO profilom. Izlazi i žljebovi

M.B1.007:1988
Cijevni vanjski navoj prema normi JUS M.B0.056. Izlazi i žljebovi

M.B1.008:1988
Cijevni unutrašnji navoj prema normi JUS M.B0.056. Izlazi i žljebovi

M.B1.009:1986
Upusti za vijke s upuštenom glavom

M.B1.010:1986
Upusti za vijke s valjkastom glavom

M.B1.011:1952

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

216

Upusti za vijke s trostranom glavom

M.B1.012:1988
Završetci i prepusti vijaka s metričkim navojem s trokutastim ISO profilom

M.B1.013:1990
Vijci sa šestostranom glavom i šestostranom maticom. Otvori ključeva

M.B1.014:1983
Vijci za lim. Primjena i promjeri rupa

M.B1.015:1969
Križasti urezi za glave vijaka

M.B1.016:1989
Navojni priključci za cijevi. Uvrtni čepovi i uvrtni otvori s cijevnim navojem s brtvenim nalijeganjem i bez njega.
Konstrukcijske mjere

M.B1.017:1974
Čepovi i cijevni priključci i otvori s cijevnim navojem. Žljebovi i upusti

M.B1.018:1972
Metrički navoji s trokutastim ISO profilom. Polumjeri zaobljenja ispod glave vijaka

M.B1.019:1972
Metrički navoji s trokutastim ISO profilom. Nazivne dužine tijela i dužine navoja vijaka

M.B1.020:1973
Elastične veze vijcima. Slijepe rupe s navojem za svorne vijke za uvrtanje

M.B1.021:1974
Vijci i matice za opću primjenu. Tehnički uvjeti za izradbu i isporuku

M.B1.022:1986
Upusti za vijke sa šesterostranom glavom i za šestostrane matice

M.B1.023:1983
Vijci s utvrñenim značajkama. Tehnički uvjeti

M.B1.024:1986
Vijci za drvo. Tehnički uvjeti

M.B1.025:1983
Vijci za lim. Tehnički uvjeti

M.B1.028:1974
Matice s propisanim značajkama. Tehnički uvjeti za izradbu i isporuku

M.B1.029:1978
Vijci i matice. Dopuštena odstupanja mjera, oblika i položaja

M.B1.030:1982
Vijci, matice i slični elementi za spajanje. Statistički nadzor nad kakvoćom

M.B1.031:1973
Elastične veze vijcima. Definicija. Pregled. Osnovne mjere

M.B1.035:1979
Trapezni, kosi i drugi vanjski navoji s krupnim korakom. Izlazi i žljebovi

M.B1.036:1979
Trapezni, kosi i drugi unutrašnji navoji s krupnim korakom. Izlazi i žljebovi

M.B1.040:1989
Navojni priključci za cijevi. Uvrtni čepovi i uvrtni otvori s cijevnim navojem s brtvenim nalijeganjem i bez njega.
Konstrukcijske mjere

M.B1.041:1989
Navojni priključci za cijevi. Uvrtni čepovi i uvrtni otvori s metričkim ISO navojem sitnoga koraka za brtvljenje 0 prstenom.
Konstrukcijske mjere

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

217

M.B1.051:1976
Vijci sa šesterostranom glavom kakvoće izradbe B

M.B1.052:1976
Vijci sa šesterostranom glavom kakvoće izradbe A

M.B1.053:1976
Vijci sa šesterostranom glavom kakvoće izradbe B s navojem po cijeloj duljini tijela

M.B1.054:1976
Vijci sa šesterostranom glavom kakvoće izradbe A s navojem po cijeloj duljini tijela

M.B1.055:1976
Vijci sa šesterostranom glavom kakvoće izradbe C s navojem po cijeloj duljini tijela

M.B1.056:1966
Vijci sa šesterostranom glavom srednje kakvoće izradbe opskrbljeni elastičnim podloškom

M.B1.057:1976
Vijci sa šesterostranom glavom kakvoće izradbe A s navojem sitnoga koraka

M.B1.058:1976
Vijci sa šesterostranom glavom kakvoće izradbe A s navojem sitnoga koraka po cijeloj duljini tijela

M.B1.059:1976
Vijci sa šesterostranom glavom kakvoće izradbe B s navojem sitnoga koraka po cijeloj duljini tijela

M.B1.060:1976
Vijci sa šesterostranom glavom kakvoće izradbe B s navojem sitnoga koraka

M.B1.061:1976
Vijci za točno nalijeganje s šesterostranom glavom kakvoće izradbe A s dužim navojnim dijelom

M.B1.062:1976
Vijci za točno nalijeganje sa šesterostranom glavom kakvoće izradbe A i kraćim navojnim dijelom

M.B1.064:1976
Vijci za točno nalijeganje sa šesterostranom glavom kakvoće izradbe A i duljim navojnim dijelom sitnoga koraka

M.B1.065:1976
Vijci za točno nalijeganje sa šesterostranom glavom kakvoće izradbe A i kraćim navojnim dijelom sitnog koraka

M.B1.066:1982
Vijci sa šesterostranom širokom glavom za spojeve nosećih čeličnih konstrukcija kakvoće izradbe B

M.B1.067:1983
Vijci sa šesterostranom širokom glavom za točno nalijeganje za spojeve nosećih čeličnih konstrukcija kakvoće izradbe B

M.B1.068:1974
Vijci sa šesterostranom glavom za čelične konstrukcije

M.B1.070:1976
Vijci s malom šesterostranom glavom i šiljkom kakvoće izradbe A i navojem po cijeloj duljini tijela

M.B1.071:1976
Vijci s malom šesterostranom glavom i valjkastim završetkom kakvoće izradbe A i navojem po cijeloj duljini tijela

M.B1.080:1966
Vijci sa šesterostranom glavom s nazubljenim vijencem srednje kakvoće izradbe i navojem po cijeloj dužini tijela

M.B1.085:1985
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Začepni vijak. Oblik i mjere

M.B1.090:1970
Vijci s četvrtastom glavom i vijencem visoke kakvoće izradbe

M.B1.091:1970
Vijci s četvrtastom glavom i valjkastim završetkom visoke kakvoće izradbe

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

218

M.B1.092:1952
Vijci s četvrtastom glavom, vijencem i valjkasto lećastim završetkom. Izradba 3. Metrički navoj - M8 do M24

M.B1.093:1988
Vijci sa četvrtastom glavom za T-žljebove alatnih strojeva. Klasa izradbe A

M.B1.094:1966
Vijci sa četvrtastom glavom srednje kakvoće izradbe

M.B1.096:1958
Vijci za pričvrsne pločice za tračnice

M.B1.097:1958
Vijci sa četvrtastom glavom i ovalnim podglavkom za vezice tračnica

M.B1.100:1965
Vijci s valjkastom glavom s urezom visoke kakvoće izradbe

M.B1.101:1965
Vijci s valjkastom glavom s urezom visoke kakvoće izradbe i navojem po cijeloj duljini tijela

M.B1.102:1965
Vijci s valjkastom glavom s urezom srednje kakvoće izradbe

M.B1.103:1965
Vijci s valjkastom glavom s urezom srednje kakvoće izradbe i navojem po cijeloj duljini tijela

M.B1.104:1965
Vijci s valjkastom glavom s urezom za opću primjenu

M.B1.105:1965
Vijci s cilindričnom glavom s urezom i navojem po cijeloj duljini tijela

M.B1.110:1965
Vijci s lećastom glavom visoke kakvoće izradbe

M.B1.111:1965
Vijci s malom lećastom glavom i navojem po cijeloj dužini tijela visoke kakvoće izradbe

M.B1.112:1965
Vijci s velikom lećastom glavom s navojem po cijeloj duljini tijela visoke kakvoće izradbe

M.B1.113:1957
Stege. Vijci s nastavkom

M.B1.114:1960
Granična mjerila za rupe. Vijci za drške. Izradba 3

M.B1.115:1966
Vijci s lećastom glavom i navojem po cijeloj duljini tijela visoke kakvoće izradbe

M.B1.116:1966
Vijci s lećastom glavom srednje kakvoće izradbe

M.B1.117:1966
Vijci s lećastom glavom i navojem po cijeloj dužini tijela srednje kakvoće izradbe

M.B1.118:1969
Vijci lećaste glave s križastim urezom visoke kakvoće izradbe

M.B1.120:1968
Vijci valjkaste glave sa šesterostranom rupom visoke kakvoće izradbe

M.B1.121:1970
Vijci valjkaste glave s rupama visoke kakvoće izradbe

M.B1.124:1968
Vijci niske valjkaste glave sa šesterostranom rupom visoke kakvoće izradbe

M.B1.125:1968

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

219

Vijci niske valjkaste glave sa šesterostranom rupom visoke kakvoće izradbe

M.B1.126:1968
Vijci upuštene glave sa šesterostranom rupom visoke kakvoće izradbe

M.B1.130:1978
Vijci s upuštenom glavom

M.B1.136:1978
Vijci upuštene glave s križastim upustom

M.B1.140:1978
Vijci s upuštenom lećastom glavom

M.B1.144:1978
Vijci upuštene lećaste glave s križastim upustom

M.B1.150:1965
Vijci upuštene glave s nosom za opću primjenu

M.B1.151:1965
Vijci s upuštenom glavom i kratkim četvrtastim zglobom za opću primjenu

M.B1.152:1965
Vijci s upuštenom glavom i dugim četvrtastim zglobom za opću primjenu

M.B1.153:1965
Vijci za kotače za opću primjenu

M.B1.164:1969
Vijci poluokrugle glave s križastim urezom visoke kakvoće izradbe

M.B1.170:1968
Vijci s poluokruglom glavom i nosom za opću primjenu

M.B1.171:1965
Vijci s poluokruglom glavom i četvrtastim zglobom za opću primjenu

M.B1.172:1963
Vijci s poluokruglom glavom i ovalnim zglobom za vezice tračnica

M.B1.173:1966
Vijci poluokrugle glave s dva nosa srednje kakvoće izradbe

M.B1.174:1966
Vijci poluokrugle glave s dva oštra nosa srednje kakvoće izradbe

M.B1.180:1970
Vijci T-oblika za opću primjenu

M.B1.181:1971
Vijci T-oblika s dvokrakim nosom za opću primjenu

M.B1.182:1971
Vijci T-oblika s četvrtastim zglobom za opću primjenu

M.B1.190:1966
Vijci za oplatu za opću primjenu

M.B1.191:1966
Vijci valjkaste glave s bradavicama za zavarivanje srednje kakvoće izradbe i navojem po cijeloj duljini tijela

M.B1.200:1970
Vijci s nareckanom glavom visoke kakvoće izradbe

M.B1.201:1970
Vijci s niskom nareckanom glavom visoke kakvoće izradbe

M.B1.210:1952
Vijci s prstenastom glavom. Izradba 2. Metrički navoj - M8 do M100

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

220

M.B1.220:1965
Vijci s ušicom srednje kakvoće izradbe

M.B1.230:1970
Vijci s krilatom glavom za opću primjenu

M.B1.240:1970
Vijci s trostranom glavom visoke kakvoće izradbe

M.B1.241:1970
Vijci s trostranom glavom i vratom visoke kakvoće izradbe

M.B1.250:1952
Sidreni vijci s čunjastom glavom. Izradba 1. Metrički navoj - M6 do M10

M.B1.260:1980
Svorni vijci za zavrtanje u čelik s navojem krupnoga koraka klasa izradbe A

M.B1.261:1980
Svorni vijci za zavrtanje u sivi lijev s navojem krupnoga koraka kakvoće izradbe A

M.B1.262:1980
Svorni vijci za zavrtanje u lake kovine i njihove slitne s navojem krupnoga koraka kakvoće izradbe A

M.B1.263:1980
Svorni vijci za uvrtanje u čelik s navojem sitnoga koraka kakvoće izradbe A

M.B1.264:1980
Svorni vijci za uvrtanje u sivi lijev s navojem sitnoga koraka kakvoće izradbe A

M.B1.265:1973
Elastične veze vijcima. Svorni vijci sa suženim tijelom srednje kakvoće izradbe. Krupan navoj s velikim reškom

M.B1.266:1973
Elastične veze vijcima. Svorni vijci sa suženim tijelom srednje kakvoće izradbe. Fini navoj s velikim reškom

M.B1.267:1973
Elastične veze vijcima. Svorni vijci za zavrtanje sa suženim tijelom srednje kakvoće izradbe. Krupan navoj s velikim
reškom

M.B1.268:1973
Elastične veze vijcima. Svorni vijci za zavrtanje sa suženim tijelom srednje kakvoće izradbe. Fini navoj s velikim reškom

M.B1.270:1981
Uvrtni vijci sa šesterostranim upustom i čunjastim završetkom kakvoće izradbe A

M.B1.271:1981
Uvrtni vijci sa šesterostranim upustom i šiljatim završetkom kakvoće izradbe A

M.B1.272:1981
Uvrtni vijci sa šesterostranim upustom i valjkastim završetkom kakvoće izradbe A

M.B1.273:1981
Uvrtni vijci sa šesterostranim upustom i prstenastom oštricom na završetku kakvoće izradbe A

M.B1.280:1980
Uvrtni vijci sa urezom i koničnim završetkom kakvoće izradbe A

M.B1.281:1980
Granični uvrtni vijci s urezom i valjkastim završetkom kakvoće izradbe A

M.B1.282:1980
Uvrtni vijci s urezom i završetkom s prstenastom oštricom kakvoće izradbe A

M.B1.290:1980
Uvrtni vijci s urezom i šiljatim završetkom kakvoće izradbe A

M.B1.291:1980
Uvrtni vijci s urezom i valjkastim završetkom kakvoće izradbe A

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

221

M.B1.292:1956
Uvrtni vijci za stege. Izradba 2. Metrički navoj - M5 do M20

M.B1.300:1970
Vijci za navarivanje za opću primjenu

M.B1.310:1970
Sidreni vijci za opću primjenu

M.B1.311:1971
Vijci za pritezanje glodala visoke kakvoće izradbe

M.B1.312:1957
Vijci za povlakač prema JUS K.D0.105

M.B1.320:1971
Čepovi s navojem i šesterostranom rupom srednje kakvoće izradbe

M.B1.321:1971
Čepovi s cijevnim navojem i šesterostranom rupom srednje kakvoće izradbe

M.B1.324:1971
Čepovi s navojem i šesterostranom glavom i vijencem srednje kakvoće izradbe

M.B1.325:1970
Čepovi sa šesterostranom glavom i vijencem te cijevnim navojem srednje klase izradbe

M.B1.335:1976
Sigurnosni čep za hidrodinamičke spojnice. Oblik i mjere

M.B1.351:1969
Samourezni vijci upuštene glave s križastim urezom

M.B1.352:1969
Samourezni vijci lećaste glave s križastim urezom

M.B1.353:1969
Samourezni vijci upuštene lećaste glave s križastim urezom

M.B1.354:1969
Samourezni vijci sa šesterostranom glavom

M.B1.355:1969
Samourezni vijci valjkaste glave s urezom

M.B1.356:1969
Samourezni vijci poluokrugle glave s urezom

M.B1.357:1969
Samourezni vijci upuštene glave s urezom

M.B1.358:1969
Samourezni vijci upuštene lećaste glave s urezom

M.B1.455:1970
Vijci za lim sa šesterostranom glavom

M.B1.456:1970
Vijci za lim valjkaste glave s urezom

M.B1.457:1970
Vijci za lim upuštene glave s urezom

M.B1.458:1970
Vijci za lim upuštene lećaste glave s urezom

M.B1.459:1957
Vijci za lim s poluokruglom glavom

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

222

M.B1.465:1983
Vijci za lim s upuštenom glavom i križastim urezom

M.B1.466:1983
Vijci za lim s poluokruglom glavom i križastim urezom

M.B1.467:1983
Vijci za lim s upuštenom lećastom glavom i križastim urezom

M.B1.468:1983
Samourezni vijci s poluokruglom glavom, križastim urezom i navojem za lim

M.B1.469:1983
Samourezni vijci s poluokruglom glavom, križastim urezom, navojem za lim i režućim završetkom

M.B1.510:1986
Vijci za drvo s upuštenom glavom i urezom

M.B1.515:1986
Vijci za drvo s upuštenom glavom i križastim urezom

M.B1.520:1986
Vijci za drvo s upuštenom lećastom glavom i urezom

M.B1.525:1986
Vijci za drvo s upuštenom lećastom glavom i križastim urezom

M.B1.530:1986
Vijci za drvo s poluokruglom glavom i urezom

M.B1.535:1986
Vijci za drvo s poluokruglom glavom i križastim urezom

M.B1.600:1965
Šesterostrane matice za opću primjenu

M.B1.601:1965
Šesterostrane matice srednje kakvoće izradbe

M.B1.602:1965
Šesterostrane matice srednje kakvoće izradbe s finim navojem

M.B1.603:1965
Niske šesterostrane matice visoke kakvoće izradbe

M.B1.604:1965
Niske šesterostrane matice srednje kakvoće izradbe

M.B1.605:1965
Niske šesterostrane matice srednje kakvoće izradbe s finim navojem

M.B1.607:1968
Visoke šesterostrane matice srednje kakvoće izradbe

M.B1.608:1958
Niske šesterostrane matice za osovine jamskih kolica

M.B1.609:1966
Šesterostrane matice visoke kakvoće izradbe

M.B1.610:1966
Šesterostrane matice s finim navojem visoke kakvoće izradbe

M.B1.611:1966
Niske šesterostrane matice s finim navojem visoke kakvoće izradbe

M.B1.612:1984
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Niske šesterostrane matice za spajanje cjevovoda kroz pregrade i na
uvrtnim mjestima. Oblik i mjere

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

223

M.B1.615:1973
Elastične veze vijcima. Šesterokutne matice s vijencem srednje kakvoće izradbe. Metrički navoj s krupnim korakom

M.B1.616:1973
Elastične veze vijcima. Šesterokutne matice s vijencem srednje kakvoće izradbe. Metrički navoj sa sitnim korakom

M.B1.620:1968
Visoke šesterostrane matice s vijencem srednje kakvoće izradbe

M.B1.621:1970
Matice za duge trnove s finim navojem visoke kakvoće izradbe

M.B1.622:1970
Samoosiguravajuće šesterostrane matice visoke kakvoće izradbe

M.B1.623:1970
Samoosiguravajuće šesterostrane matice s finim navojem visoke kakvoće izradbe

M.B1.624:1970
Šesterostrane matice s nazubljenim vijencem srednje kakvoće izradbe

M.B1.625:1970
Šesterostrane matice za zavarivanje srednje kakvoće izradbe

M.B1.626:1970
Valjkaste matice za zakivanje srednje kakvoće izradbe

M.B1.627:1970
Zatvorene matice srednje kakvoće izradbe

M.B1.628:1970
Zatvorene matice s finim navojem srednje kakvoće izradbe

M.B1.629:1982
Šesterostrane široke matice za spojeve nosećih čeličnih konstrukcija kakvoće izradbe B

M.B1.630:1968
Krunaste matice za opću primjenu

M.B1.631:1968
Krunaste matice srednje kakvoće izradbe

M.B1.632:1968
Krunaste matice s finim navojem srednje kakvoće izradbe

M.B1.633:1952
Krunaste matice. Izradba 1. Oblik krupni navoj Rd54X7 i Rd64X7

M.B1.634:1971
Niske krunaste matice srednje kakvoće izradbe

M.B1.635:1971
Niske krunaste matice s finim navojem srednje kakvoće izradbe

M.B1.640:1966
Četvrtaste matice za opću primjenu

M.B1.641:1970
Niske četvrtaste matice za opću primjenu

M.B1.642:1970
Sidrene matice za opću primjenu

M.B1.643:1970
Niske četvrtaste matice visoke kakvoće izradbe

M.B1.644:1980
Niske matice s malim otvorom ključa te krupnim i sitnim korakom metričkog navoja

M.B1.645:1980

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

224

Okrugle matice. Oblik i mjere

M.B1.650:1970
Niske zatvorene matice srednje kakvoće izradbe

M.B1.651:1970
Niske zatvorene matice s finim navojem srednje kakvoće izradbe

M.B1.655:1973
Elastične veze vijcima. Zatvorene matice visoke srednje kakvoće izradbe. Metrički krupan navoj

M.B1.656:1973
Elastične veze vijcima. Zatvorene matice visoke srednje kakvoće izradbe. Metrički fini navoj

M.B1.660:1970
Matice s čelnim utorom visoke kakvoće izradbe

M.B1.661:1970
Matice s dvije čelne rupe visoke kakvoće izradbe

M.B1.662:1970
Matice s četiri rupe na obodu visoke kakvoće izradbe

M.B1.670:1970
Nareckane matice visoke kakvoće izradbe

M.B1.671:1970
Niske nareckane matice visoke kakvoće izradbe

M.B1.672:1956
Nareckane matice za stege. Izradba 3. Metrički navoj M5 do M10

M.B1.680:1952
Krilaste matice. Izradba 1. Metrički navoj - M2 do M24

M.B1.690:1952
Prstenaste matice. Izradba 2. Metrički navoj - M8 do M100

M.B1.700:1970
Trostrane matice visoke kakvoće izradbe

M.B1.709:1971
Matice s utorima na obodu s finim navojem za kuglične ležajeve

M.B1.710:1956
Matice s utorima na obodu. Metrički navoji redova B, C, D i E

M.B1.711:1956
Matice s rupama na obodu. Metrički navoji redova B, C, D i E

M.B1.730:1956
Šesterostrane cijevne matice. Valjkasti cijevni navoji prema JUS M.BO.056

M.B1.780:1965
Zvjezdaste matice za cijevne spojke za pretakanje tekućih goriva

M.B1.851:1984
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Preklopne matice za cjevovode s loptastim i čelnim sustavom
spajanja. Oblik i mjere

M.B1.852:1984
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Preklopne matice za cjevovode s čelnim sustavom spajanja. Oblik i
mjere

M.B1.855:1968
Tehnika hlañenja. Preklopne matice srednje kakvoće izradbe za cijevne spojke i priključke s čunjasto proširenim krajem
cijevi. Oblik i mjere

M.B1.856:1977
Pneumatska automatizacija. Preklopne matice kakvoće izradbe A za spojke za PVC cijevi

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

225

M.B1.857:1977
Pneumatska automatizacija. Preklopne matice kakvoće izradbe A za spojke za bakrene i poliamidne cijevi

M.B1.858:1977
Pneumatska automatizacija. Niske šesterostrane matice kakvoće izradbe A za spojke za provod kroz pregradu

M.B1.859:1977
Pneumatska automatizacija. Spojne matice za priključke

M.B1.860:1977
Pneumatska automatizacija. Čepovi s navojem

M.B1.861:1985
Navojni priključci za cijevi s urezanim prstenom. Začepni vijak s vijencem i šesterostranim upustom. Oblik i mjere

M.B1.862:1984
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Preklopne matice za cjevovode koji se spajaju sustavom urezanoga
prstena. Oblik i mjere

M.B1.863:1984
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Niske šesterostrane matice za spajanje cjevovoda kroz pregrade. Oblik i
mjere

M.B1.864:1977
Pneumatska automatizacija. Čepovi s navojem s vanjskim brtvljenjem

M.B1.865:1977
Pneumatska automatizacija. Čepovi s navojem s unutrašnjim brtvljenjem

M.B1:500:1986
Vijci za drvo sa šesterostranom glavom

M.B2.011:1978
Podloške za vijke sa šesterostranom glavom i šesterostranom maticom kakvoće izradbe A

M.B2.012:1978
Podloške za vijke sa šesterostranom glavom i šesterostranom maticom kakvoće izradbe C

M.B2.013:1987
Podloške za svornjake i vijke s valjkastom glavom kakvoće izradbe A

M.B2.014:1978
Podloške s promjerom navoja D <=> 3d kakvoće izradbe A i C

M.B2.015:1974
Podloške za vijke za čelične konstrukcije

M.B2.016:1956
Stege. Kaljene podložne pločice

M.B2.021:1952
Podložne pločice za drvene konstrukcije

M.B2.022:1952
Kvadratne podložne pločice za drvene konstrukcije

M.B2.030:1982
Podloške sa zakošenjem za spojeve nosećih čeličnih konstrukcija kakvoće izradbe A

M.B2.031:1952
Kose podložne pločice za nosače "I" oblika

M.B2.032:1952
Kose podložne pločice za nosače "U" oblika

M.B2.063:1982
Kose podloške za I-nosače nosećih čeličnih konstrukcija kakvoće izradbe C

M.B2.064:1982

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

226

Kose podloške za U-nosače nosećih čeličnih konstrukcija kakvoće izradbe C

M.B2.100:1978
Gipke podloške. Tehnički uvjeti za izradbu i isporuku

M.B2.110:1978
Gipke zavojne podloške sa svinutim i ravnim krajevima

M.B2.111:1978
Gipke zavojne podloške za vijke sa valjkastom glavom

M.B2.112:1966
Prstenaste gipke podloške za vijke JUS M.B1.056

M.B2.113:1978
Lučne i valovite gipke podloške za veća naprezanja

M.B2.120:1970
Zavojite gipke podloške za gornji stroj željezničkih pruga. Oblik i mjere

M.B2.123:1972
Koturi s feritnim jezgrama. Elastične podloške za lončaste jezgre. Oblik i mjere

M.B2.124:1972
Koturi s feritnim jezgrama. Elastične podloške za X-jezgre. Oblik i mjere

M.B2.130:1970
Dvostruke zavojite elastične podloške za gornji stroj željezničkih pruga. Oblik i mjere

M.B2.135:1978
Podloške. Tehnički uvjeti za izradbu i isporuku

M.B2.136:1978
Lučne i valovite gipke podloške

M.B2.138:1979
Gipke čunjaste podloške

M.B2.139:1971
Podloške za osiguranje matica JUS M.B1.709

M.B2.140:1956
Podložne pločice za osiguranje matica prema JUS M.B 1.710

M.B2.141:1958
Podložne pločice za osiguranje s nosom

M.B2.142:1978
Podloške s produžetkom kakvoće izradbe A

M.B2.143:1958
Podložne pločice za osiguranje s dva produžetka

M.B2.144:1970
Cijevni zatvarači. Podložna pločica za osiguranje za zaporne ventile tipa 2, za NP = 6 i NP = 16kp/cm2

M.B2.150:1978
Gipke zupčaste podloške

M.B2.151:1978
Gipke lepezaste podloške

M.B2.153:1979
Prstenasti osigurači za osovinice

M.B2.154:1973
Gipke veze vijcima. Gipke podložne čahure. Oblik i mjere

M.B2.155:1958
Matice za osiguranje

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

227

M.B2.200:1952
Sidrene ploče

M.B2.300:1974
Rascjepke

M.B2.301:1956
Plosnate i klinaste rascjepke

M.B3.001:1952
Zakovice. Definicije pojmova i oznake

M.B3.003:1984
Zakovice. Tehnički uvjeti

M.B3.011:1984
Zakovice s poluokruglom glavom. Nazivni promjer od 1 do 8 mm

M.B3.012:1984
Zakovice s upuštenom glavom. Nazivni promjer od 1 do 8 mm

M.B3.013:1984
Zakovice s lećastom glavom. Nazivni promjer od 1,6 do 6 mm

M.B3.014:1984
Zakovice s niskom poluokruglom glavom. Nazivni promjer od 1,4 do 6 mm

M.B3.021:1984
Zakovice s poluokruglom glavom. Nazivni promjer od 10 do 36 mm

M.B3.022:1984
Zakovice s upuštenom glavom. Nazivni promjer od 10 do 36 mm

M.B3.025:1953
Zakovice s trapezastom glavom za brodogradnju

M.B3.031:1984
Zakovice s niskom upuštenom glavom za remene. Nazivni promjer 3 do 5 mm

M.B3.040:1969
Zakovice za obloge kočnica i kvačila

M.B4.020:1959
Grañevni čavli s glatkom plosnatom glavom

M.B4.021:1959
Grañevni čavli s upuštenom nareckanom glavom

M.B4.030:1959
Čavli s valjkastom glavom

M.B4.031:1959
Čavli s poluokruglom glavom

M.B4.032:1959
Čavli s upuštenom glatkom glavom

M.B4.040:1959
Čavli za kutnike

M.B4.045:1959
Čavli za krovne škriljce

M.B4.050:1959
Čavli bez glave s jednim šiljkom

M.B4.051:1959
Čavli s dva šiljka

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

228

M.B4.060:1959
Čavli za trsku

M.B4.065:1959
Čavli za bačve

M.B4.070:1959
Čavli U oblika - sponke

M.B4.080:1959
Ljevački čavli

M.B4.085:1959
Tapetarski čavli

M.B4.090:1959
Čavli za krovnu ljepenku

M.B4.095:1970
Zavojiti čavli s lećastom glavom

M.B4.100:1959
Postolarski čavli

M.B4.101:1959
Limeni postolarski čavli

M.B4.102:1959
Limeni rezani postolarski čavli

M.B4.103:1959
Žičani postolarski čavli

M.B5.100:1956
Zatezne matice i duge spojke od cijevi. Metrički navoj - M6 do M80

M.B5.101:1956
Šesterostrane zatezne matice. Metrički navoj - M6 do M30

M.B5.102:1956
Otvorene zatezne matice i spojke. Metrički navoj - M6 do M72

M.B5.111:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Spojke s unutrašnjim navojem za cijevi. Oblik

M.B5.112:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Ženski dio spojke za cijev. Oblik

M.B5.113:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Muški dio spojke s unutrašnjim navojem za cijevi. Oblik

M.B5.114:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Tijelo ženskoga dijela spojke za cijev. Oblik i mjere

M.B5.115:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Tijelo muškoga dijela spojke s unutrašnjim navojem za cijevi. Oblik i mjere

M.B5.116:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Ženski dio spojke za cijev. Meko prstenasto brtvilo. Oblik i mjere

M.B5.117:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Muški dio spojke s unutrašnjim zavojem za cijevi. Tvrdo prstenasto brtvilo. Oblik i mjere

M.B5.118:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Spojke s vanjskim navojem za cijev. Oblik

M.B5.119:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Tijelo muškoga dijela spojke s vanjskim navojem za cijevi. Oblik i mjere

M.B5.120:1986

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

229

Brzospojne spojke za cijevi. Spojka za cijevi. Oblik

M.B5.121:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Tijelo muškoga dijela spojke za cijevi. Oblik i mjere

M.B5.122:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Spojka s prirubnicom za cijevi. Oblik

M.B5.123:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Tijelo muškoga dijela spojke s prirubnicom. Oblik i mjere

M.B5.124:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Spojka s muškim dvostranim dijelom za cijevi. Oblik

M.B5.125:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Tijelo muškoga dvostranoga dijela spojke za cijeva. Oblik i mjere

M.B5.126:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Spojke s unutrašnjim navojem za cijev i kapom. Oblik

M.B5.127:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Ženski dio spojke s kapom. Oblik

M.B5.128:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Tijelo ženskoga dijela spojke s kapom. Oblik i mjere

M.B5.129:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Spojka s vanjskim navojem za cijev i kapom. Oblik

M.B5.130:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Spojka s prirubnicom i kapom. Oblik

M.B5.131:1987
Brzospojne spojke za cijevi. Spojke za cijevi s kapom. Oblik

M.B5.132:1987
Brzospojne spojke za cijevi. Redukcijska spojka s većeg na manji promjer. Oblik

M.B5.133:1987
Brzospojne spojke za cijevi. Tijelo redukcijske spojke s većeg na manji promjer. Oblik i mjere

M.B5.134:1987
Brzospojne spojke za cijevi. Redukcijska spojka s manjeg na veći promjer. Oblik

M.B5.135:1987
Brzospojne spojke za cijevi. Tijelo redukcijske spojke s manjeg na veći promjer. Oblik i mjere

M.B5.136:1987
Brzospojne spojke za cijevi. Dvokraka redukcijska spojka. Oblik

M.B5.137:1987
Brzospojne spojke za cijevi. Tijelo dvokrake redukcijske spojke. Oblik i mjere

M.B5.138:1987
Brzospojne spojke za cijevi. Trokraka redukcijska spojka. Oblik

M.B5.139:1987
Brzospojne spojke za cijevi. Tijelo trokrake redukcijske spojke. Oblik i mjere

M.B5.140:1987
Brzospojne spojke za cijevi. Četverokraka redukcijska spojka. Oblik

M.B5.141:1987
Brzospojne spojke za cijevi. Tijelo četverokrake redukcijske spojke. Oblik

M.B5.142:1987
Brzospojne spojke za cijevi. Čep. Oblik

M.B5.143:1987
Brzospojne spojke za cijevi. Tijelo čepa. Oblik i mjere

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

230

M.B5.144:1988
Brzospojne spojke za cijevi. Priključak za vagon cisternu. Oblik

M.B5.145:1988
Brzospojne spojke za cijevi. Tijelo priključka za vagon cisternu. Oblik i mjere

M.B5.146:1988
Brzospojne spojke za cijevi. Priključak za vagon cisternu. Prstenasto brtvilo. Oblik i mjere

M.B5.151:1986
Brzospojne spojke za cijevi. Kalibar. Oblik, mjere i ispitivanje

M.B6.005:1989
Cijevni vodovi. Nazivni promjeri

M.B6.006:1972
Cijevni vodovi. Nazivni tlakovi. Definicija. Normirane veličine

M.B6.007:1972
Cijevni vodovi. Cijevne prirubnice. Opći podaci. Pregled

M.B6.008:1988
Cijevne prirubnice. Oblici i mjere brtvenih površina

M.B6.011:1988
Cijevne prirubnice. Priključne mjere

M.B6.020:1972
Cijevne prirubnice. Čelične prirubnice. Tehnički uvjeti za izradbu i isporuku

M.B6.025:1963
Čelične cijevne prirubnice s grlom za zavarivanje. Oblik žlijeba za sučelno zavarivanje cijevi i grla prirubnice

M.B6.026:1975
Cijevne prirubnice. Uložni prsten za prirubnice sa žlijebom. Oblik i mjere

M.B6.027:1975
Cijevne prirubnice. Prstenasta izbočina i žlijeb na brtvenoj površini za NP = 10 do 100. Oblik i mjere

M.B6.050:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od sivog lijeva, NT = 2,5 kp/cm2

M.B6.051:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od sivog lijeva, NT = 6 kp/cm2

M.B6.052:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od sivog lijeva, NT = 10 km/cm2

M.B6.053:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od sivog lijeva, NT = 16 kp/cm2

M.B6.054:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od sivog lijeva, NT = 25 kp/cm2

M.B6.055:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od sivog lijeva, NT = 40 kp/cm2

M.B6.058:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od bronce, NT = 6 kp/cm2

M.B6.059:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od bronce, NT = 10 kp/cm2

M.B6.060:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od bronce, NT = 16 kp/cm2

M.B6.061:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od bronce, NT = 25 kp/cm2

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

231

M.B6.064:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od čeličnog lijevam, NT = 16 kp/cm2

M.B6.065:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od čeličnog lijeva, NT = 25 kp/cm2

M.B6.066:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od čeličnog lijeva, NT = 40 kp/cm2

M.B6.067:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od čeličnog lijeva, NT = 64 kp/cm2

M.B6.068:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od čeličnog lijeva, NT = 100 kp/cm2

M.B6.069:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od čeličnog lijeva, NT = 160 kp/cm2

M.B6.070:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od čeličnog lijeva, NT = 250 kp/cm2

M.B6.071:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od čeličnog lijeva, NT = 320 kp/cm2

M.B6.072:1973
Cijevne prirubnice. Uvaljane prirubnice od čeličnog lijeva, NT = 400 kp/cm2

M.B6.160:1972
Cijevne prirubnice. Čelične prirubnice s grlom za zavarivanje, NT = 2,5 kp/cm2

M.B6.161:1972
Cijevne prirubnice. Čelične prirubnice s grlom za zavarivanje, NT = 6 kp/cm2

M.B6.162:1972
Cijevne prirubnice. Čelične prirubnice s grlom za zavarivanje, NT = 10 kp/cm2

M.B6.163:1972
Cijevne prirubnice. Čelične prirubnice s grlom za zavarivanje, NT = 16 kp/cm2

M.B6.164:1972
Cijevne prirubnice. Čelične prirubnice s grlom za zavarivanje, NT = 25 kp/cm2

M.B6.165:1972
Cijevne prirubnice. Čelične prirubnice s grlom za zavarivanje, NT = 40 kp/cm2

M.B6.166:1972
Cijevne prirubnice. Čelične prirubnice s grlom za zavarivanje, NT = 64 kp/cm2

M.B6.167:1972
Cijevne prirubnice. Čelične prirubnice s grlom za zavarivanje, NT = 100 kp/cm2

M.B6.168:1972
Cijevne prirubnice. Čelične prirubnice s grlom za zavarivanje, NT = 160 kp/cm2

M.B6.169:1972
Cijevne prirubnice. Čelične prirubnice s grlom za zavarivanje, NT = 250 kp/cm2

M.B6.170:1972
Cijevne prirubnice. Čelične prirubnice s grlom za zavarivanje, NT = 320 kp/cm2

M.B6.171:1972
Cijevne prirubnice. Čelične prirubnice s grlom za zavarivanje, NT = 400 kp/cm2

M.B6.180:1973
Cijevne prirubnice. Ravne čelične prirubnice, NT = 6 kp/cm2

M.B6.181:1973
Cijevne prirubnice. Ravne čelične prirubnice, NT = 10 kp/cm2

M.B6.182:1973

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

232

Cijevne prirubnice. Ravne čelične prirubnice, NT = 16 kp/cm2

M.B6.190:1973
Cijevne prirubnice. Slijepe čelične prirubnice, NT = 6 kp/cm2

M.B6.191:1973
Cijevne prirubnice. Slijepe čelične prirubnice, NT = 10 kp/cm2

M.B6.192:1973
Cijevne prirubnice. Slijepe čelične prirubnice, NT = 16 kp/cm2

M.B6.193:1973
Cijevne prirubnice. Slijepe čelične prirubnice, NT = 25 kp/cm2

M.B6.194:1973
Cijevne prirubnice. Slijepe čelične prirubnice, NT = 40 kp/cm2

M.B6.200:1973
Cijevne prirubnice. Slijepo-prolazne čelične prirubnice, NT = 6 kp/cm2

M.B6.201:1973
Cijevne prirubnice. Slijepo-prolazne čelične prirubnice, NT = 10kp/cm2

M.B6.202:1973
Cijevne prirubnice. Slijepo-prolazne čelične prirubnice, NT = 16 kp/cm2

M.B6.203:1977
Cijevne prirubnice. Slobodne prirubnice za cijevi s porubom ili nastavkom za NT 6

M.B6.204:1977
Cijevne prirubnice. Slobodne prirubnice za cijevi s porubom ili nastavkom za NT 10

M.B6.205:1977
Cijevne prirubnice. Slobodne prirubnice za cijevi s nastavom za NT 6

M.B6.206:1977
Cijevne prirubnice. Slobodne prirubnice za cijevi s nastavkom za NT 10

M.B6.207:1977
Cijevne prirubnice. Slobodne prirubnice za cijevi s nastavkom za NT 25

M.B6.208:1977
Cijevne prirubnice. Slobodne prirubnice za cijevi s nastavkom za NT 40

M.B6.209:1977
Cijevne prirubnice. Slobodne prirubnice za cijevi s grlom za zavarivanje za NT 160

M.B6.210:1977
Cijevne prirubnice. Slobodne prirubnice za cijevi s grlom za zavarivanje za NT 250

M.B6.211:1977
Cijevne prirubnice. Slobodne prirubnice za cijevi s grlom za zavarivanje za NT 320

M.B6.212:1977
Cijevne prirubnice. Slobodne prirubnice s kratkim grlom za zavarivanje za NT 10

M.B6.213:1977
Cijevne prirubnice. Ravne prirubnice za pokretne cisterne za gorivo za NP 6

M.B6.306:1968
Čelične nazuvice s navojem

M.B6.307:1952
Cijevne spojke s navojem. Čelični naglavci za oklopne cijevi

M.B6.505:1990
Fitinzi od kovkastog lijeva. Tehnički uvjeti

M.B6.516:1990
Fitinzi od kovkastog lijeva. Koljena s pločicom A1/P. Oblik i mjere

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

233

M.B6.545:1966
Fitinzi od kovkastog lijeva. Lukovi 180o. Oblik i mjere

M.B6.546:1990
Fitinzi od kovkastog lijeva. Prijevojni lukovi G/P. Oblik i mjere

M.B6.552:1966
Fitinzi od kovkastog lijeva. Ekscentrične redukcijske nazuvice M3. Oblik i mjere

M.B6.555:1990
Fitinzi od kovkastog lijeva. Produženi naglavci M4/P s vanjskim i unutrašnjim navojem. Oblik i mjere

M.B6.563:1990
Fitinzi od kovkastog lijeva. Redukcijske čahure za radijatore N4/R s unutrašnjim i vanjskim desnim i lijevim navojem.
Oblik i mjere

M.B6.566:1990
Fitinzi od kovkastog lijeva. Spojka za radijatore N8/R s vanjskim desnim i lijevim navojem. Oblik i mjere

M.B6.567:1990
Fitinzi od kovkastog lijeva. Spojke N/P za spajanje s plastičnom cijevi. Oblik i mjere

M.B6.570:1990
Fitinzi od kovkastog lijeva. Preklopne matice P1. Oblik i mjere

M.B6.574:1966
Fitinzi od kovkastog lijeva. Okrugle kape T2. Oblik i mjere

M.B6.578:1990
Fitinzi od kovkastog lijeva. Čepovi za radijatore T9/R s vanjskim desnim i lijevim navojem. Oblik i mjere

M.B6.588:1990
Fitinzi od kovkastog lijeva. Spojke U/P za spajanje cijevi s navojem i cijevi bez navoja. Oblik i mjere

M.B6.600:1968
Tehnika hlañenja. Cijevne spojke i priključci s čunjasto proširenim krajem cijevi. Opće odredbe i pregled

M.B6.612:1968
Tehnika hlañenja. Cijevni nastavci za priključke. Oblik i mjere

M.B6.613:1968
Tehnika hlañenja. Koljenasti cijevni nastavci za priključke. Oblik i mjere

M.B6.614:1968
Tehnika hlañenja. Cijevni nastavci za spojke. Oblik i mjere

M.B6.615:1968
Tehnika hlañenja. Koljenasti cijevni nastavci za spojke. Oblik i mjere

M.B6.616:1968
Tehnika hlañenja. Trokraki cijevni nastavci za spojke. Oblik i mjere

M.B6.617:1968
Tehnika hlañenja. Cijevni nastavci za lemljenje. Oblik i mjere

M.B6.618:1968
Tehnika hlañenja. Redukcijski cijevni nastavci za spojke. Oblik i mjere

M.B6.619:1968
Tehnika hlañenja. Trokraki redukcijski cijevni nastavci za spojke. Oblik i mjere

M.B6.631:1968
Tehnika hlañenja. Brtvene kape za cijevne spojke i priključke. Oblik i mjere

M.B6.690:1984
Priključci za cjevovode. Tehnički uvjeti

M.B6.699:1984
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Uvrtni prilagodljivi priključak. Oblik i mjere

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

234

M.B6.700:1972
Cijevne spojke i priključci s urezanim prstenom. Opće odredbe

M.B6.701:1989
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Postupak za sastavljanje

M.B6.702:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Ravni uvrtni priključak. Oblik i mjere

M.B6.703:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Cijevna spojka. Oblik i mjere

M.B6.704:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Ravni pregradni priključak. Oblik i mjere

M.B6.705:1986
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Koljenasta spojka. Oblik i mjere

M.B6.706:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Koljenasti pregradni priključak. Oblik i mjere

M.B6.707:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. T-spojka. Oblik i mjere

M.B6.708:1984
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Uvrtni nastavak. Oblik i mjere

M.B6.709:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Prilagodljivi priključak. Oblik i mjere

M.B6.710:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Prilagodljivi L-priključak. Oblik i mjere

M.B6.711:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Prilagodljivi T-priključak. Oblik i mjere

M.B6.712:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. K-spojka. Oblik i mjere

M.B6.713:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Priključak za manometar. Oblik i mjere

M.B6.714:1986
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Pregradni priključak za zavarivanje. Oblik i mjere

M.B6.715:1986
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Navojna spojka za privarivanje. Oblik i mjere

M.B6.716:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Urezani prsten. Oblik i mjere

M.B6.717:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Ravni pregradni nastavak. Oblik i mjere

M.B6.718:1986
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Koljeno. Oblik i mjere

M.B6.719:1986
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Nastavak za privarivanje. Oblik i mjere

M.B6.720:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Uvrtni nastavak. Oblik i mjere

M.B6.721:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Spojni nastavak. Oblik i mjere

M.B6.722:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Pregradno koljeno. Oblik i mjere

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

235

M.B6.723:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. T-račve. Oblik i mjere

M.B6.724:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Redukcijski priključak. Oblik i mjere

M.B6.725:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. K-račve. Oblik i mjere

M.B6.726:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Nastavak za manometar. Oblik i mjere

M.B6.727:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Nastavak za prilagodljivi priključak. Oblik i mjere

M.B6.728:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Nastavak za prilagodljivi T-priključak. Oblik i mjere

M.B6.729:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Šuplji vijak. Oblik i mjere

M.B6.730:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Nastavni šuplji vijak. Oblik i mjere

M.B6.731:1986
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Pregradni nastavak. Oblik i mjere

M.B6.732:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Čep. Oblik i mjere

M.B6.733:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Brtveni prsten. Oblik i mjere

M.B6.734:1986
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Čahura za ojačanje kraja cijevi. Oblik i mjere

M.B6.735:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Redukcijski nastavak. Oblik i mjere

M.B6.736:1985
Navojni priključci s urezanim prstenom za cijevi. Redukcijska spojka. Oblik i mjere

M.B6.750:1977
Pneumatska automatizacija. Priključci za PVC cijevi. Opće odredbe

M.B6.751:1977
Pneumatska automatizacija. Priključci za PVC cijevi

M.B6.752:1977
Pneumatska automatizacija. Priključci za PVC cijevi. NPT navoj

M.B6.753:1977
Pneumatska automatizacija. Priključci za PVC cijevi s vanjskim brtvljenjem

M.B6.754:1977
Pneumatska automatizacija. Priključci za PVC cijevi s unutrašnjim brtvljenjem

M.B6.755:1977
Pneumatska automatizacija. Nastavci priključaka za PVC cijevi. Oblik i mjere

M.B6.756:1977
Pneumatska automatizacija. Čunjasti nastavci priključaka za PVC cijevi. NPT navoj

M.B6.757:1977
Pneumatska automatizacija. Nastavci priključaka za PVC cijevi s vanjskim brtvljenjem

M.B6.758:1977
Pneumatska automatizacija. Nastavci priključaka za PVC cijevi s unutrašnjim brtvljenjem

M.B6.760:1977

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

236

Pneumatska automatizacija. Spojke i priključci za bakrene i poliamidne cijevi. Opće odredbe

M.B6.761:1977
Pneumatska automatizacija. Priključci za bakrene i poliamidne cijevi

M.B6.762:1977
Pneumatska automatizacija. Priključci za bakrene i poliamidne cijevi. NPT navoj

M.B6.763:1977
Pneumatska automatizacija. Spojke za bakrene i poliamidne cijevi

M.B6.764:1977
Pneumatska automatizacija. Priključci za bakrene i poliamidne cijevi s vanjskim brtvljenjem

M.B6.765:1977
Pneumatska automatizacija. Priključci za bakrene i poliamidne cijevi s unutrašnjim brtvljenjem

M.B6.766:1977
Pneumatska automatizacija. Nastavci priključaka za bakrene i poliamidne cijevi. Oblik i mjere

M.B6.767:1977
Pneumatska automatizacija. Nastavci priključaka za bakrene i poliamidne cijevi. NPT navoj

M.B6.768:1977
Pneumatska automatizacija. Nastavci spojki za bakrene i poliamidne cijevi

M.B6.769:1977
Pneumatska automatizacija. Nastavci priključaka za bakrene i poliamidne cijevi s vanjskim brtvljenjem

M.B6.770:1977
Pneumatska automatizacija. Nastavci priključaka za bakrene i poliamidne cijevi s unutrašnjim brtvljenjem

M.B6.771:1977
Pneumatska automatizacija. Trokrake spojke za PVC cijevi. Dispozicija i sastav

M.B6.772:1977
Pneumatska automatizacija. Trokrake spojke za bakrene i poliamidne cijevi. Dispozicija i sastav

M.B6.773:1977
Pneumatska automatizacija. Trokrake račve spojki za PVC cijevi

M.B6.774:1977
Pneumatska automatizacija. Trokrake račve spojki za bakrene i poliamidne cijevi

M.B6.775:1977
Pneumatska automatizacija. Račvaste spojke. Opće odredbe

M.B6.776:1977
Pneumatska automatizacija. Koljena za spojke

M.B6.777:1977
Pneumatska automatizacija. Trokrake račve za spojke

M.B6.778:1977
Pneumatska automatizacija. Četverokrake račve za spojke

M.B6.779:1977
Pneumatska automatizacija. Spojke za provod kroz pregradu

M.B6.780:1977
Pneumatska automatizacija. Nastavci spojki za provod kroz pregradu

M.B6.781:1977
Pneumatska automatizacija. Dvostrani nastavci spojki

M.B6.782:1977
Pneumatska automatizacija. Brtveni prsten za cijevne spojke i priključke

M.B6.811:1970
Armatura za grijanje. Radijatorski kutni navijesci. Glavne vanjske mjere, priključne mjere

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

237

M.B6.812:1970
Armatura za grijanje. Radijatorski provodni navijci. Glavne vanjske mjere, priključne mjere

M.B6.821:1968
Čelični cijevni lukovi za zavarivanje

M.B6.881:1985
Navojni priključci s kuglastim nastavkom. Prstenasti nastavak za cijev. Oblik i mjere

M.B6.882:1957
Cijevni priključci za motorna vozila. Oko cijevi s ravno odrezanim vratom za sučelno zavarivanje

M.B6.883:1989
Navojni priključci s kuglastim nastavkom. Šuplji vijak. Oblik i mjere

M.B6.908:1985
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Priključak za crijevo i cijev. Oblik i mjere

M.B6.909:1985
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Kuglasti priključak za cijev. Oblik i mjere

M.B6.910:1985
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Uvrtni nastavak. Oblik i mjere

M.B6.911:1985
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Redukcijski nastavak. Oblik i mjere

M.B6.915:1985
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Produženo redukcijsko koljeno. Oblik i mjere

M.B6.918:1985
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Duže redukcijske T-račve. Oblik i mjere

M.B6.919:1985
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Duže T-račva. Oblik i mjere

M.B6.920:1985
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Redukcijska T-račva. Oblik i mjere

M.B6.922:1985
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Duže K-račve. Oblik i mjere

M.B6.923:1985
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Redukcijske K-račve. Oblik i mjere

M.B6.924:1985
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Uvrtno koljeno. Oblik i mjere

M.B6.925:1985
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Nastavak za cijev. Oblik i mjere

M.B6.926:1985
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Kuglasti nastavak za cijev. Oblik i mjere

M.B6.927:1971
Priključci za hlañenje alata za tlačni lijev

M.B6.928:1971
Duži priključci za hlañenje alata za tlačni lijev

M.B6.931:1985
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Tlačni prsten. Oblik i mjere

M.B6.949:1985
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Čahura za priključke čelnog sustava. Oblik i mjere

M.B6.950:1987
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Nastavak za cijev. Oblik i mjere

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

238

M.B6.951:1987
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Ravni nastavak. Oblik i mjere

M.B6.952:1987
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Ravni pregradni nastavak. Oblik i mjere

M.B6.953:1987
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Nastavak za cijev. Oblik i mjere

M.B6.954:1989
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Ravni redukcijski nastavak. Oblik i mjere

M.B6.955:1989
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Ravni redukcijski pregradni nastavak. Oblik i mjere

M.B6.956:1989
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Uvrtno koljeno. Oblik i mjere

M.B6.957:1989
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Uvrtno produženo koljeno. Oblik i mjere

M.B6.960:1987
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. T-račva. Oblik i mjere

M.B6.962:1987
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Redukcijske T-račve. Oblik i mjere

M.B6.965:1987
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Redukcijske K-račve. Oblik i mjere

M.B6.967:1989
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Duža K-račva.Oblik i mjere

M.B6.970:1989
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Čep. Oblik i mjere

M.BI.050:1976
Vijci sa šesterostranom glavom kakvoće izradbe C

M.C1.010:1988
Zupčanici. Osnovni nazivi i definicije

M.C1.011:1958
Zupčanici. Opće definicije

M.C1.012:1958
Zupčanici. Valjkasti zupčasti parovi. Definicije

M.C1.013:1958
Zupčanici. Čunjasti zupčasti parovi. Definicije

M.C1.014:1971
Zupčanici. Hiperboloidni zupčasti parovi. Definicije pužastih parova

M.C1.015:1965
Zupčanici. Valjkasti evolventni zupčasti parovi za opće strojarstvo. Normni moduli (m)

M.C1.016:1955
Zupčanici. Valjkasti zupčasti parovi. Normni profil evolventnih zupčanika

M.C1.018:1971
Zupčanici. Hiperboloidni zupčasti parovi. Osnovni profili pužastih parova

M.C1.019:1971
Zupčanici. Hiperboloidni zupčasti parovi. Moduli i pužni brojevi pužastih parova

M.C1.030:1966
Zupčanici. Valjkasti evolventni zupčasti parovi. Definicije odstupanja

M.C1.031:1966

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

239

Zupčanici. Valjkasti evolventni zupčasti parovi. Osnove sustava dopuštenih odstupanja

M.C1.032:1966
Zupčanici. Valjkasti evolventni zupčasti parovi. Dopuštena odstupanja tijela zupčanika

M.C1.033:1966
Zupčanici. Valjkasti evolventni zupčasti parovi. Dopuštena odstupanja za funkcionalni nadzor

M.C1.034:1966
Zupčanici. Valjkasti evolventni zupčasti parovi. Dopuštena odstupanja mjere preko zubaca

M.C1.035:1966
Zupčanici. Valjkasti evolventni zupčasti parovi. Dopuštena odstupanja za pojedinačni nadzor

M.C1.036:1966
Zupčanici. Valjkasti evolventni zupčasti parovi. Dopuštena odstupanja meñusobnoga položaja osi

M.C1.039:1966
Zupčanici. Valjkasti evolventni zupčasti parovi. Podaci na crtežima

M.C1.231:1965
Prijenos snage plosnatim remenima. Širine remena i pripadajućih remenica

M.C1.232:1965
Prijenos snage plosnatim remenima. Dužine remena

M.C1.241:1965
Prijenos snage plosnatim remenima. Promjeri remenica

M.C1.242:1965
Prijenos snage plosnatim remenima. Ispupčenost naplatka remenica

M.C1.245:1965
Remenski prijenosnici. Granične vrijednosti za namještanje razmaka izmeñu osi remenica

M.C1.246:1965
Remenski prijenosnici. Remenice. Gradivo, obradba i uravnoteženost

M.C1.253:1964
Remenice za klinaste remene za industrijske primjene. Profili žlijeba i računski promjeri

M.C1.255:1964
Uvjeti točnosti izradbe i način provjeravanja profila žljebova remenica za klinaste remene za industrijske primjene

M.C1.263:1965
Remenice za uske klinaste remene

M.C1.265:1965
Uvjeti točnosti izradbe i način provjeravanja profila žljebova remenica za uske klinaste remene

M.C1.410:1958
Žlijebni spojevi s ravnim bokovima. Pregled i izbor

M.C1.440:1989
Alatni strojevi. Žlijebni spojevi s ravnim bokovima s 4 žlijeba. Unutrašnje nalijeganje

M.C1.441:1989
Alatni strojevi. Žlijebni spojevi s ravnim bokovima sa 6 žlijebova. Unutrašnje nalijeganje

M.C1.510:1968
Spojnice. Prirubne spojnice za industrijske dizalice

M.C1.511:1975
Zupčaste spojnice. Oblik i mjere

M.C1.512:1975
Jednostrane zupčaste spojnice. Oblik i mjere

M.C1.515:1969
Spojnice. Gipke spojnice za industrijske dizalice

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

240

M.C1.516:1969
Spojnice. Gipke spojnice s kočnim vijencem za industrijske dizalice

M.C1.520:1976
Spojnice. Hidrodinamičke spojnice. Načelo rada i izbor

M.C1.521:1976
Spojnice. Hidrodinamičke spojnice s gumenim prstenima za elektromotore. Oblik i mjere

M.C1.522:1976
Spojnice. Hidrodinamičke spojnice s obodnom gumom za elektromotore. Oblik i mjere

M.C1.523:1976
Spojnice. Remenske hidrodinamičke spojnice bez pretkomore za elektromotore. Oblik i mjere

M.C1.524:1976
Spojnice. Remenske hidrodinamičke spojnice s pretkomorom za elektromotore. Oblik i mjere

M.C1.525:1976
Spojnice. Hidrodinamičke spojnice s poklopcem od silumina za motore SUI. Oblik i mjere

M.C1.526:1976
Spojnice. Hidrodinamičke spojnice s poklopcem od sivog lijeva za motore SUI. Oblik i mjere

M.C1.817:1967
Lančanici za valjkaste čelične lance prema JUS M.C1.827

M.C1.820:1960
Zglobni lanci. Valjkasti lanci

M.C1.821:1960
Zglobni lanci. Valjkasti lanci za povećana opterećenja

M.C1.822:1960
Zglobni lanci. Valjkasti lanci s dugim člancima

M.C1.827:1967
Zglobni lanci. Valjkasti čelični lanci za poljoprivredne strojeve i konvejere

M.C1.828:1967
Zglobni lanci. Prijevozne pločice za valjkaste čelične lance prema JUS M.C1.827

M.C1.830:1960
Zglobni lanci. Čahurasti lanci

M.C1.840:1960
Zglobni lanci. Laki lanci sa svornjacima

M.C1.841:1960
Zglobni lanci. Teški lanci sa svornjacima

M.C1.850:1960
Zglobni lanci. Pločasti lanci

M.C2.020:1957
Klinovi

M.C2.021:1957
Plosnati klinovi

M.C2.022:1957
Udubljeni klinovi

M.C2.030:1957
Kukasti klinovi

M.C2.031:1957
Plosnati kukasti klinovi

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

241

M.C2.032:1957
Udubljeni kukasti klinovi

M.C2.040:1990
Tangencijalni klinovi za nepromjenljiva opterećenja

M.C2.041:1990
Tangencijalni klinovi za udarno naizmjenično opterećenje

M.C2.050:1990
Segmentni klinovi

M.C2.060:1957
Visoki klinovi bez nagiba - pera

M.C2.061:1957
Niski klinovi bez nagiba - pera

M.C2.062:1957
Klinovi bez nagiba - pera - za alatne strojeve

M.C2.201:1989
Neodvrnuti valjkasti zatici

M.C2.204:1989
Odvrnuti valjkasti zatici u tolerancijskom polju M6

M.C2.205:1989
Neodvrnuti čunjasti zatici

M.C2.206:1989
Neodvrnuti čunjasti zatici s vanjskim navojem

M.C2.207:1989
Neodvrnuti čunjasti zatici s vanjskim navojem

M.C2.230:1989
Gipki zatici

M.C2.300:1970
Cijevni zatvarači. Osigurač vodilice za zaporne ventile tipa 1 za NT = 6 i NT = 16 kp/cm2

M.C2.301:1970
Cijevni zatvarači. Osigurač vretena za zaporne ventile tipa 1 za NT = 6 i NT = 16 kp/cm2

M.C2.400:1979
Unutrašnji prstenasti uskočnici

M.C2.401:1979
Vanjski prstenasti uskočnici

M.C3.020:1989
Svornjaci s glavom

M.C3.040:1989
Svornjaci bez glave

M.C3.080:1969
Svornjaci s navojem za gipke spojnice

M.C3.320:1989
Klizni ležajevi. Promjeri vratila jednodijelnih čahura

M.C3.325:1988
Klizni ležajevi. Ispitivanje tvrdoće gradiva za ležajeve. Masivna gradiva

M.C3.326:1988
Klizni ležajevi. Ispitivanje tvrdoće gradiva za ležajeve. Višeslojna gradiva

M.C3.328:1988

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

242

Klizni ležajevi. Višeslojni kovinski klizni ležajevi. Ultrazvučno ispitivanje pogrešaka prianjanja gradiva za ležajeve debljine
sloja veće od 2 mm

M.C3.329:1988
Klizni ležajevi. Ispitivanje pritiskom kovinskih gradiva za ležajeve

M.C3.330:1988
Klizni ležajevi. Kovinski višeslojni klizni ležajevi. Ispitivanje prianjanja gradiva za ležajeve debljine sloja veće od 2 mm
metodom razaranja

M.C3.335:1988
Klizni ležajevi. Masivne čahure od bakrenih slitina. Mjere i dopuštena odstupanja

M.C3.337:1988
Klizni ležajevi. Čahure izrañene od sinteriranih gradiva. Mjere i dopuštena odstupanja

M.C3.345:1989
Klizni ležajevi. Čahure savijene od vrpce. Mjere, dopuštena odstupanja i metode pregleda

M.C3.346:1989
Klizni ležajevi. Polovice ležaja tankih stijena. Mjere, dopuštena odstupanja i metode pregleda

M.C3.347:1989
Klizni ležajevi. Polovice radijalno-aksijalnih ležaja tankih stijena. Mjere, dopuštena odstupanja i metode pregleda

M.C3.355:1989
Klizni ležajevi. Prstenasti aksijalni ležajevi. Oblik, mjere i dopuštena odstupanja

M.C3.356:1989
Klizni ležajevi. Poluprstenasti aksijalni ležajevi. Značajke i dopuštena odstupanja

M.C3.365:1989
Klizni ležajevi. Metode pregleda. Pregled razvijene dužine polovice ležaja tankih stijenki

M.C3.366:1988
Klizni ležajevi. Kovinske polovice ležaja tankih stijenki. Odreñivanje konvencionalnog napona gnječenja Rp0,01

M.C3.501:1962
Kuglični ležajevi. Nazivlje

M.C3.506:1984
Kuglični ležajevi. Označivanje

M.C3.507:1966
Kuglični ležajevi. ISO sustav označivanja sedla za pritezanje i izvlačenje

M.C3.521:1963
Kuglični ležajevi. Plan vanjskih mjera radijalnih i čunjasto-valjkastih ležaja

M.C3.522:1963
Kuglični ležajevi. Pravila za proširenje plana vanjskih mjera radijalnih ležaja

M.C3.525:1963
Kuglični ležajevi. Plan vanjskih mjera aksijalnih jednosmjernih i dvosmjernih ležaja

M.C3.526:1963
Kuglični ležajevi. Pravila za proširenje plana vanjskih mjera aksijalnih ležaja

M.C3.529:1963
Kuglični ležajevi. Plan vanjskih mjera ležaja sa žlijebom za uskočnik

M.C3.530:1965
Kuglični ležajevi. Dijelovi za učvršćivanje - uskočnici. Dimenzije

M.C3.541:1963
Kuglični ležajevi. Dijelovi za učvršćivanje - sedla. Opći plan vanjskih mjera

M.C3.542:1965
Kuglični ležajevi. Dijelovi za učvršćivanje - kućišta. Opći plan vanjskih mjera

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

243

M.C3.543:1968
Kuglični ležajevi. Kućište ležaja s bočnim poklopcima. Glavne mjere

M.C3.545:1965
Kuglični ležajevi. Vanjske mjere kutnih koluta za prstenaste cilindrično- valjkaste ležajeve

M.C3.601:1989
Kuglični ležajevi. Prstenasti kuglični jednoredni ležajevi

M.C3.611:1989
Kuglični ležajevi. Prstenasti kuglični jednoredni ležajevi s kosim dodirom

M.C3.621:1989
Kuglični ležajevi. Prstenasti kuglični dvoredni ležajevi s kosim dodirom

M.C3.623:1987
Kuglični ležajevi. Prstenasti valjkasti jednoredni ležajevi s kratkim valjčićima

M.C3.624:1987
Kuglični ležajevi. Prstenasti valjkasti dvoredni ležajevi

M.C3.631:1966
Kuglični ležajevi. Prstenasti valjkasti ležajevi RU reda mjera 49

M.C3.645:1966
Kuglični ležajevi. Prstenasti valjkasti dvoredni ležajevi RA reda mjera 49

M.C3.646:1966
Kuglični ležajevi. Prstenasti valjkasti dvoredni ležajevi RD reda mjera 30

M.C3.651:1966
Kuglični ležajevi. Prstenasti bačvasti prilagodljivi jednoredni ležajevi SR redova mjera 02,03i 04

M.C3.655:1966
Kuglični ležajevi. Prstenasti bačvasti prilagodljivi dvoredni ležajevi SD redova mjera 22, 32, 30, 40, 31, 41 i 23

M.C3.657:1966
Kuglični ležajevi. Prstenasti bačvasti prilagodljivi dvoredni ležajevi SE reda mjera 13

M.C3.701:1966
Kuglični ležajevi. Kolutasti kuglični jednoredni ležajevi TA redova mjera 11, 12, 13 i 14

M.C3.705:1966
Kuglični ležajevi. Kolutasti kuglični dvoredni ležajevi TDC redova mjera 22, 23 i 24

M.C3.711:1966
Kuglični ležajevi. Kolutasti prilagodljivi ležajevi TS s nesimetričnim bačvastim valjčićima redova mjera 92, 93 i 94

M.C3.715:1966
Kuglični ležajevi. Kolutasti prilagodljivi ležajevi TSA sa simetričnim bačvastim valjčićima redova mjera 92, 93 i 94

M.C3.735:1966
Kuglični ležajevi. Prstenasti valjkasti ležajevi KB redova mjera 02, 22, 03 i 23

M.C3.750:1974
Kuglični ležajevi. Mjere i odstupanja. Nazivi i definicije

M.C3.751:1963
Kuglični ležajevi. Dopuštena odstupanja radijalnih ležaja (osim valjkastih ležaja)

M.C3.752:1963
Kuglični ležajevi. Dopuštena odstupanja čunjastih provrta radijalnih ležaja

M.C3.753:1963
Kuglični ležajevi. Dopuštena odstupanja kolutastih kugličnih ležaja

M.C3.754:1974
Kuglični ležajevi. Režak neopterećenih ležaja. Definicije

M.C3.755:1974

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

244

Kuglični ležajevi. Radijalni režak krutih prstenastih kugličnih ležaja

M.C3.756:1970
Kuglični ležajevi. Dopuštena odstupanja reda 0 za prstenaste valjkaste ležajeve s valjkastim provrtom

M.C3.757:1970
Kuglični ležajevi. Dopuštena odstupanja reda 6 i 5 za prstenaste valjkaste ležajeve s valjkastim provrtom

M.C3.758:1966
Kuglični ležajevi. Dopuštena odstupanja reda 6, 5 i 4 za prstenaste ležajeve s valjkastim provrtom, osim za valjkaste
ležajeve

M.C3.760:1970
Kuglični ležajevi. Pregled kakvoće

M.C3.761:1974
Kuglični ležajevi. Radijalni režak prstenastih kugličnih prilagodljivih ležaja

M.C3.762:1974
Kuglični ležajevi. Radijalni režak prstenastih valjkastih ležaja

M.C3.763:1974
Kuglični ležajevi. Radijalni režak bačvastih dvorednih ležaja

M.C3.800:1964
Dopuštena odstupanja kugličnih ležaja. Postupak mjerenja

M.C4.100:1961
Brtve za prirubnice cijevi i fazonskih komada od lijevanog željeza za vodove tlačne. Oblik i mjere

M.C4.110:1975
Brtve za prirubnice. Ravne brtve, za NT = 2,5 do 40

M.C4.111:1975
Brtve za prirubnice. Ravne brtve za NP = 10 do 160

M.C4.112:1975
Brtve za prirubnice. Prstenaste brtve za NT = 10 do 40

M.C4.113:1975
Brtve za prirubnice. Membranske brtve za NT = 64 do 400

M.C4.114:1975
Brtve za prirubnice. Lećaste brtve za NT = 64 do 400

M.C4.115:1975
Brtve za prirubnice. Brtve s koncentričnim žljebovima za NT = 64 do 400

M.C4.116:1975
Brtve za prirubnice. Valovite brtve od čeličnog lima s azbestnom vrpcom za NT = 25 do 250

M.C4.127:1970
Cijevni zatvarači. Prsteni za zasune

M.C4.200:1989
Mehaničke klizne brtve. Ugradne mjere, gradivo i označivanje

M.C4.251:1960
Brtve za ozračne cijevi sa slobodnim prirubnicama

M.C4.500:1989
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Brtve za navojne priključke i začepne vijke

M.C4.505:1989
Navojni priključci za kočnice sa stlačenim zrakom. Brtve. Oblik i mjere

M.C4.600:1959
Laka Staufferova mazalica

M.C4.601:1959

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

245

Teška Staufferova mazalica

M.C4.611:1967
Mazalice s plosnatom glavom

M.C4.612:1967
Mazalice s okruglom glavom

M.C4.613:1967
Mazalice s čunjastom glavom

M.C4.614:1967
Mazalice s ljevkastom glavom

M.C5.003:1988
Industrijski cijevni zatvarači. Upitni list

M.C5.004:1988
Industrijski cijevni zatvarači. Obilježavanje

M.C5.005:1988
Cijevni zatvarači. Spajanje prirubnicama. Ugradne duljine

M.C5.006:1988
Cijevni zatvarači. Spajanje zavarivanjem. Ugradne duljine

M.C5.007:1988
Cijevni zatvarači. Spajanje ulaganjem. Ugradne duljine

M.C5.008:1988
Cijevni zatvarači. Spajanje unutrašnjim cijevnim navojem. Ugradne duljine

M.C5.009:1988
Cijevni zatvarači. Spajanje vanjskim cijevnim navojem. Ugradne duljine

M.C5.013:1988
Cijevni zatvarači. Tehnički uvjeti isporuke. Vrste pregleda i ispitivanja

M.C5.014:1989
Cijevni zatvarači. Krajevi za sučelno zavarivanje. Oblici i mjere

M.C5.015:1989
Cijevni zatvarači. Krajevi za preklopno zavarivanje. Oblici i mjere

M.C5.022:1989
Cijevni zatvarači. Ventili. Opći zahtjevi

M.C5.023:1989
Cijevni zatvarači. Zaporni ventili od lijevanog željeza

M.C5.024:1989
Cijevni zatvarači. Zaporni ventili od nelegiranog čelika

M.C5.084:1986
Regulacijski ventili. Označivanje

M.C5.085:1987
Regulacijski ventili. Opći tehnički uvjeti ispitivanja

M.C5.086:1987
Regulacijski ventili. Mjera izmeñu priključaka ventila bez prirubnica

M.C5.087:1987
Regulacijski ventili. Mjere izmeñu prirubnica ravnih ventila s prirubnicama

M.C5.088:1990
Regulacijski ventili. Ugradbene pojedinosti za vezivanje pozicionera na izvršni mehanizam regulacijskih ventila

M.C5.090:1985
Regulacijski ventili. Kapacitet protoka. Jednadžba za dimenzioniranje regulacijskih ventila nestlačivih fluida u uvjetima

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

246

ugradnje

M.C5.091:1985
Regulacijski ventili. Kapacitet protoka. Jednadžba za dimenzioniranje regulacijsih ventila stlačivih fluida u uvjetima
ugradnje

M.C5.092:1986
Regulacijski ventili. Kapacitet protoka. Postupak ispitivanja

M.C5.093:1987
Regulacijski ventili. Komadna ispitivanja

M.C5.252:1977
Ventil za redukciju tlaka vode za NT 4

M.C5.280:1966
Vodovodna armatura. Ventil za pražnjenje. Glavne vanjske i priključne mjere

M.C5.325:1970
Vodovodna i plinska armatura. Propusne slavine za vodu i plin. Glavne vanjske i priključne mjere

M.C5.326:1970
Armatura za grijanje. Slavine za paru. Glavne vanjske i priključne mjere

M.C5.350:1967
Ventili posuda za komprimirane plinove. Ventil boca za tekuće plinove propan-butan od 5 do 15 kg punjenja. Glavne i
priključne mjere

M.C5.351:1967
Ventili posuda za komprimirane plinove. Ventil boca za tekuće plinove propan-butan punjenja 25 i 35 kg. Glavne i
priključne mjere

M.C5.352:1976
Ventili posuda za komprimirane plinove. Ventil boca za tekuće plinove propan-butan za punjenje 1,2 i 3 kg. Glavne i
priključne mjere

M.C5.353:1976
Ventili posuda za komprimirane plinove. Ventili za plinske ureñaje u kućanstvu i turizmu. Glavne priključne mjere

M.C5.360:1987
Regulatori tlaka za tekući propan-butan za protok do 2 kg/h

M.C5.390:1969
Ventili posuda za komprimirane plinove. Ventili boca za tekuće plinove propan-butan. Tehnički propisi za izradbu i
isporuku

M.C5.601:1989
Cijevni zatvarači. Zasuni. Opći zahtjevi

M.C5.645:1989
Cijevni zatvarači. Zasuni od lijevanog željeza s brtvljenjem kovina na kovinu i s navojem na vretenu ispod brtvila

M.C5.646:1989
Cijevni zatvarači. Zasuni od lijevanog željeza s brtvljenjem kovina na kovinu i s navojem na vretenu iznad brtvila

M.C5.647:1989
Cijevni zatvarači. Zasuni od lijevanog željezo s mekim brtvljenjem i s navojem na vretenu ispod brtvila

M.C5.702:1987
Armature za pitku vodu. Protočne armature. Tehnički uvjeti ispitivanja

M.C5.703:1988
Armature za pitku vodu. Ispunske armature. Tehničke značajke i ispitivanje

M.C5.806:1967
Sanitarna armatura. Baterije za kupaonički kotao. Glavne vanjske i priključne mjere

M.C5.810:1967
Sanitarna armatura. Sifon za umivaonik. Glavne vanjske i priključne mjere

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

247

M.C5.811:1966
Sanitarna armatura. Sifon za pisoar. Glavne vanjske i priključne mjere

M.C5.812:1967
Sanitarna armatura. Uvaljano koljeno s čepom. Glavne vanjske i priključne mjere

M.C5.813:1967
Sanitarna armatura. Uvaljano koljeno. Glavne vanjske i priključne mjere

M.C5.820:1967
Sanitarna armatura. Ventil s plovkom. Glavne vanjske i priključne mjere

M.C5.821:1971
Sanitarna armatura. WC ispirači. Glavne vanjske i priključne mjere

M.C5.921:1971
Ventili za pneumatike. Igla ventila, provrt tijela ventila, kapica ventila za zračnice pneumatika za motorna vozila

M.C5.925:1971
Ventili za pneumatike. Ventil s kovinskim stopalom za zračnice za bicikle

M.C5.926:1980
Ventili za pneumatike. Ventil s gumenim stopalom za zračnice bicikla i mopeda

M.C5.927:1971
Ventili za pneumatike. Ventil s kovinskim stopalom za zračnice mopeda

M.C5.928:1980
Ventili za pneumatike. Ventil s gumenim stopalom za zračnice mopeda

M.C5.929:1971
Ventili za pneumatike. Ventili s kovinskim stopalom za zračnice motocikla

M.C5.930:1980
Ventili za pneumatike. Ventil s gumenim stopalom za zračnice motocikla i mopeda

M.C5.931:1971
Ventili za pneumatike. Ravni ventil s gumenim stopalom i gumenim vratom za zračnice motornih vozila

M.C5.932:1971
Ventili za pneumatike. Kosi ventil s gumenim stopalom i gumenim vratom za zračnice motornih vozila

M.C5.935:1971
Ventili za pneumatike. Savinuti ventil 86o s kovinskim stopalom za zračnice teretnih i ostalih teških vozila

M.C5.936:1971
Ventili za pneumatike. Svinuti ventil 86o s gumenim stopalom za zračnice teretnih i ostalih teških vozila

M.C5.939:1971
Ventili za pneumatike. Ventil s kovinskim stopalom za zračnice prijevoznih kolica i skutera

M.C5.940:1971
Ventili za pneumatike. Ventil s gumenim stopalom za zračnice teretnih kolica i skutera

M.C5.942:1971
Ventili za pneumatike. Ventil s gumenim stopalom za zračnice za traktore

M.C7.100:1956
Jednostavni dršci

M.C7.101:1956
Okretljivi dršci

M.C7.110:1956
Dršci od prešanoga gradiva

M.C7.111:1956
Okretljivi dršci od prešanoga gradiva

M.C7.120:1956

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

248

Rukunice

M.C7.130:1956
Rukunica s okretljivim drškom

M.C7.140:1956
Ravne ručice s drškom

M.C7.141:1956
Svinute ručice s drškom

M.C7.150:1970
Cijevni zatvarači. Savijene ručice s četvrtastom čunjastom rupom

M.C7.300:1957
Ručni kotači s punim vijencem i okruglom rupom

M.C7.302:1957
Ručni kotači s punim vijencem i ravnom četvrtastom rupom

M.C7.304:1957
Ručni kotači s punim vijencem i čunjastom četvrtastom rupom

M.C7.310:1970
Cijevni zatvarači. Ravni ručni kotači s punim vijencem i četvrtastom čunjastom rupom

M.C7.320:1957
Ručni kotači s valovitim vijencem i kosim paočnicama

M.C7.350:1957
Ručni kotači s punim vijencem od prešanoga gradiva s drškom ili bez njega

M.C7.360:1957
Ručni kotači od prešanoga gradiva

M.C7.365:1957
Ručni kotači s nareckanim vijencem od prešanoga gradiva

M.D1.005:1978
Industrijske dizalice. Sastavljanje uputa za rukovanje i održavanje dizalica

M.D1.006:1978
Industrijske dizalice. Upitni list za dizalice. Obrazac

M.D1.011:1980
Industrijske dizalice. Mjerenje brzine, snage i ugiba. Upute

M.D1.012:1980
Industrijske dizalice. Pregled osnovnih mjera dizalica

M.D1.021:1988
Dizalice. Nazivne nosivosti

M.D1.022:1988
Dizalice. Visine dizanja

M.D1.023:1964
Industrijske dizalice. Radne brzine

M.D1.024:1964
Industrijske dizalice. Rasponi

M.D1.025:1972
Industrijske dizalice. Rasponi dvotračnih vitlova

M.D1.030:1968
Industrijske dizalice. Slobodan prostor oko dizalice u grañevnim objektima. Pješačke platforme

M.D1.050:1968
Industrijske dizalice. Osnove proračuna čeličnih konstrukcija dizalica

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

249

M.D1.051:1968
Industrijske dizalice. Sigurnost od prevrtanja i pomicanja vjetrom

M.D1.052:1968
Industrijske dizalice. Konstrukcijske mjere za sigurnost rada s dizalicama

M.D1.060:1988
Dizalice. Kotači. Nazivni promjeri i vrste

M.D1.061:1968
Industrijske dizalice. Izračunavanje promjera kotača

M.D1.099:1988
Dizalice. Profili valjkaste površine kotrljanja kotača

M.D1.100:1988
Dizalice. Pogonski kotači s vodećim vijencem i kliznim ležajevima. Oblik i mjere

M.D1.101:1988
Dizalice. Pogonski kotači s vodećim vijencem i kugličnim ležajevima. Oblik i mjere

M.D1.102:1988
Dizalice. Zupčasti vijenci za pogonske kotače s nepokretnom osovinom. Veza s kotačem prešanjem na glavinu

M.D1.103:1988
Dizalice. Zupčasti vijenci za pogonske kotače s nepokretnom osovinom. Veza s kotačem prešanjem na glavinu

M.D1.104:1988
Dizalice. Slobodni kotači s vodećim vijencem i kliznim ležajevima. Oblik i mjere

M.D1.105:1988
Dizalice. Slobodni kotači s vodećim vijencem i kugličnim ležajevima. Oblik i mjere

M.D1.110:1970
Industrijske dizalice. Pogonski kotači s izravnim pogonom, čvrsto vezani za vratilo

M.D1.111:1970
Industrijske dizalice. Slobodni kotači čvrsto vezani za osovinu

M.D1.112:1970
Industrijske dizalice. Kotači čvrsto vezani za vratilo, odnosno osovinu. Kotači u užem smislu

M.D1.115:1970
Industrijske dizalice. Vratila za pogonske kotače s izravnim pogonom

M.D1.116:1970
Industrijske dizalice. Osovine za slobodne kotače

M.D1.117:1970
Industrijske dizalice. Kućišta ležaja za kotače

M.D1.118:1970
Industrijske dizalice. Odmični prsteni za kotače

M.D1.119:1970
Industrijske dizalice. Poklopci s otvorom za kotače s izravnim pogonom

M.D1.120:1988
Dizalice. Poklopci kugličnih ležaja za kotače s nepokretnom osovinom

M.D1.121:1970
Industrijske dizalice. Poklopci za kotače

M.D1.122:1970
Industrijske dizalice. Ležajni limovi za kotače

M.D1.140:1975
Industrijske dizalice. Kovane teretne kuke. Tehnički uvjeti za izradbu i isporuku

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

250

M.D1.141:1975
Industrijske dizalice. Kovane teretne kuke. Pregled i održavanje u pogonu

M.D1.142:1971
Industrijske dizalice. Slobodno kovane teretne kuke. Obilježavanje

M.D1.143:1975
Industrijske dizalice. Jednokrake kovane teretne kuke. Otkovci. Oblik i mjere

M.D1.144:1975
Industrijske dizalice. Jednokrake kovane teretne kuke. Obrañene.Oblik i mjere

M.D1.145:1975
Industrijske dizalice. Dvokrake kovane teretne kuke. Otkovci. Oblik i mjere

M.D1.146:1975
Industrijske dizalice. Dvokrake kovane teretne kuke. Obrañene. Oblik i mjere

M.D1.147:1980
Industrijske dizalice. Držači osovina. Oblik i mjere

M.D1.148:1975
Industrijske dizalice. Sklop za vješanje teretne kuke za električna vitla

M.D1.149:1975
Industrijske dizalice. Sklop za vješanje teretne kuke za dizalice

M.D1.150:1975
Industrijske dizalice. Okretljiv nosač kuke za dizalice

M.D1.151:1975
Industrijske dizalice. Matice teretnih kuka za dizalice. Oblik i mjere

M.D1.152:1975
Industrijske dizalice. Osigurač matice za kuke. Oblik i mjere

M.D1.153:1975
Industrijske dizalice. Lamelne teretne kuke. Tehnički uvjeti za izradbu i isporuku

M.D1.154:1972
Industrijske dizalice. Lamelna teretna kuka. Pregled i održavanje u uporabi

M.D1.155:1980
Industrijske dizalice. Jednokrake i dvokrake lamelne teretne kuke. Oblik, mjere i opterećenja

M.D1.200:1968
Industrijske dizalice. Profil žlijeba užnica

M.D1.240:1971
Industrijske dizalice. Kočnice s dvije kočne papuče. Priključne mjere

M.D1.250:1969
Industrijske dizalice. Kočne papuče

M.D1.251:1969
Industrijske dizalice. Obloge kočnih papuča

M.D1.510:1987
Dizala. Ugradba dizala I., II. i III. vrste. Mjere, nosivost i brzine

M.D1.511:1987
Dizala. Ugradba dizala IV. vrste. Mjere, nosivost i brzine

M.D1.512:1982
Dizala. Ugradba dizala V. vrste. Mjere, nosivost i brzine

M.D1.520:1989
Dizala. Kriterij za odabir dizala za prijevoz osoba u stambenim zgradama

M.D1.550:1982

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

251

Dizala. Proračun pogonske užnice

M.D1.556:1984
Dizala. Sile na vodilicama dizala

M.D1.557:1984
Dizala. Proračun vodilica

M.D1.570:1987
Dizala. Brave vrata okna dizala. Ispitivanje

M.D1.572:1987
Dizala. Hvatački ureñaj. Ispitivanje

M.D1.573:1987
Dizala. Graničnik brzine. Ispitivanje

M.D1.574:1987
Dizala. Odbojnik. Ispitivanje

M.D1.591:1989
Dizala. Oprema dizala I., II., III. i IV. vrste. Elementi za upravljanje i pokazivači u kabini i na prilazu dizalu

M.D2.030:1975
Neprekidni prijevoz. Oscilirajući transporteri i dodavači. Osnovne značajke korita

M.D2.050:1968
Transporteri s gumenom vrpcom. Utvrñivanje glavnih parametara

M.D2.060:1968
Transporteri s gumenom vrpcom. Bubnjevi. Glavne mjere i smjernice za odabir bubnja

M.D2.151:1975
Neprekidni prijevoz. Cjevovodi za pneumatski prijevoz

M.D2.152:1977
Neprekidni prijevoz. Cjevovodi za pneumatski prijevoz. Spojna koljena

M.D2.210:1990
Lančani transporteri. Osnovna svojstva

M.D3.100:1965
Tijela za mljevenje ruda, cementa, ugljena itd. Tehnički propisi za izradbu i isporuku

M.D4.001:1989
Industrijska žičana i pločasta sita. Nazivne mjere otvora

M.D4.002:1989
Industrijska žičana sita. Promjeri kovinske žice

M.D4.003:1989
Industrijska žičana sita. Kombinacije veličina otvora i promjera žica

M.D4.004:1989
Industrijska žičana sita. Kombinacije veličina otvora i promjera žica za tkanu mrežu od žice

M.D4.005:1989
Industrijska žičana sita. Kombinacije veličina otvora i promjera žica za prethodno oblikovana i tlačno zavarena žičana
sita

M.D4.006:1989
Industrijska pločasta sita. Debljina 3 mm i više

M.D4.007:1989
Industrijska pločasta sita. Kodirane izbušene ploče

M.D4.008:1990
Industrijska pločasta sita. Debljina manja od 3 mm

M.E0.010:1987

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

252

Termoenergetski ureñaji i tlačne posude. Dopuštena odstupanja netoleriranih mjera za posude za opću uporabu

M.E0.019:1980
Kružna dna za opću uporabu. Oblik i geometrijske značajke

M.E0.020:1980
Termoenergetski ureñaji i tlačne posude. Plitka dna. Oblik i mjere

M.E0.021:1980
Termoenergetski ureñaji i tlačne posude. Duboka dna. Oblik i mjere

M.E0.022:1980
Ravna dna. Oblik i mjere

M.E0.040:1980
Stabilne tlačne posude. Otvori i zatvarači. Vrste, mjere i položaj

M.E0.052:1989
Ventili za ograničenje prekomjernoga protoka. Tehnički uvjeti

M.E0.053:1989
Nepovratna zaklopka za PN 16, 25, 40 i 64 i DN 15 do DN 500. Tehnički uvjeti

M.E0.060:1982
Termoenergetski ureñaji i tlačne posude. Sigurnosni ventili. Opći zahtjevi za ispitivanje

M.E2.011:1980
Kotlovska postrojenja. Svojstva i sastav radnog fluida

M.E2.012:1979
Kotlovska postrojenja. Tehnički zahtjev za izradbu dijelova koji rade pod tlakom

M.E2.021:1990
Kotlovska postrojenja. Ujednačen postupak obradbe i oblik tehničke dokumentacije kotla. Zbirka isprava

M.E2.030:1977
Kotlovska postrojenja. Proračun i oblikovanje dijelova pod tlakom. Opće smjernice

M.E2.031:1982
Kotlovska postrojenja. Proračun dijelova. Valjkasti omotači izloženi unutrašnjem tlaku

M.E2.032:1982
Kotlovska postrojenja. Proračun dijelova. Valjkasti omotači izloženi vanjskom tlaku

M.E2.033:1980
Kotlovska postrojenja. Proračun dijelova. Ispupčena dna

M.E2.034:1980
Kotlovska postrojenja. Proračun dijelova. Ispupčena dna za plamene cijevi

M.E2.035:1980
Kotlovska postrojenja. Proračun dijelova. Ravna neukrućena dna

M.E2.036:1980
Kotlovska postrojenja. Proračun dijelova. Ravna ukrućena dna

M.E2.037:1980
Kotlovska postrojenja. Proračun dijelova. Sidra, sprežnjaci i sidrene cijevi

M.E2.038:1979
Kotlovska postrojenja. Proračun dijelova. Cijevi kružnoga presjeka

M.E2.039:1979
Kotlovska postrojenja. Proračun dijelova. Cijevi pravokutnoga presjeka i razdjelne komore

M.E2.040:1980
Kotlovska postrojenja. Proračun dijelova. Nosači svodova

M.E2.052:1990
Kotlovska postrojenja. Ispitivanje gradiva kotlovskih bubnjeva u uporabi

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

253

M.E2.100:1978
Hidroforske posude. Glavne mjere i uvjeti kakvoće

M.E2.150:1984
Tlačne posude. Vrste

M.E2.151:1982
Tlačne posude. Odreñivanje kakvoće posude

M.E2.152:1982
Tlačne posude. Nazivi i definicije

M.E2.153:1982
Tlačne posude. Ujednačeni postupak obradbe i oblik tehničke dokumentacije. Zbirka isprava

M.E2.157:1988
Tlačne posude. Kontrolni uzorak zavarenog spoja

M.E2.159:1988
Tlačne posude. Pregled i ispitivanje zavarenih spojeva

M.E2.160:1982
Tlačne posude. Čelične posude. Zavareni spojevi (primjeri)

M.E2.162:1984
Tlačne posude. Zavarivanje. Žljebovi

M.E2.170:1984
Tlačne posude. Sigurnosni ventili

M.E2.200:1978
Stabilne tlačne posude. Prvo ispitivanje na tlak

M.E2.201:1978
Stabilne tlačne posude. Ispitivanje na tlak stabilnih posuda u uporabi

M.E2.202:1981
Stabilne tlačne posude. Ispitivanje nepropusnosti

M.E2.203:1980
Kotlovska postrojenja. Termotehnička ispitivanja

M.E2.231:1984
Tlačne posude. Odabir čeličnih limova za dijelove stabilnih tlačnih posuda

M.E2.250:1981
Tlačne posude. Proračun dijelova pod tlakom. Opći zahtjevi

M.E2.251:1982
Tlačne posude. Čunjasti omotači izloženi unutrašnjem ili vanjskom tlaku. Proračun

M.E2.252:1981
Tlačne posude. Dna izložena unutrašnjem ili vanjskom tlaku. Proračun

M.E2.253:1981
Tlačne posude. Valjkasti omotači i kugle izloženi unutrašnjem tlaku. Proračun

M.E2.254:1981
Tlačne posude. Valjkasti omotači izloženi vanjskom tlaku. Proračun

M.E2.256:1982
Tlačne posude. Izrezi u valjcima, čunjevima i kuglama izloženim unutrašnjem tlaku. Proračun

M.E2.257:1982
Tlačne posude. Proračun vijaka

M.E2.258:1982
Tlačne posude. Proračun prirubnica

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

254

M.E2.259:1982
Tlačne posude. Ravna dna i sidrene ploče. Proračun

M.E2.260:1982
Tlačne posude. Cijevi izložene unutrašnjem ili vanjskom tlaku. Proračun

M.E2.261:1982
Tlačne posude. Valjkasti omotači debelih stijenki izloženih unutrašnjem tlaku. Proračun

M.E2.262:1982
Tlačne posude. Lećasti kompenzatori s jednom stijenkom. Proračun

M.E2.295:1988
Tlačne posude. Uvjeti primjene proračuna posuda kao statički opterećenih tlačnih posuda

M.E2.511:1986
Tlačne posude za tekuće atmosferske plinove. Nazivi i definicije

M.E2.515:1986
Stabilne tlačne posude za tekuće atmosferske plinove. Tehnički uvjeti

M.E2.516:1989
Stabilne tlačne posude za tekući ugljični dioksid. Tehnički uvjeti

M.E3.379:1990
Regulatori tlaka plina za ulazne tlakove do 100 bara. Tehnički zahtjevi za izradbu i ispitivanje

M.E3.381:1990
Sigurnosni ureñaji za postrojenja za opskrbu plinom za radne tlakove do 100 bara. Tehnički zahtjevi za izradbu i
ispitivanje

M.E3.432:1990
Ventilatorski plinski gorionici. Sigurnosno-tehnički zahtjevi i ispitivanja

M.E3.439:1990
Plinska ložišna instalacija s jednim ventilatorskim plinskim gorionikom najvećeg opterećenja višeg od 120 KS. Tehnički
uvjeti

M.E3.471:1990
Ureñaji za nadziranje rada plinskih gorionika. Tehnički zahtjevi i ispitivanja

M.E3.472:1990
Automatsko namještalo za plinovita goriva. Sigurnosni zaporni ureñaji, skupine A, B i C. Sigurnosno-tehnički zahtjevi i
ispitivanja

M.E3.473:1990
Automatsko namještalo za plinovita goriva. Ventili za regulaciju sa zatvaranjem i bez zatvaranja (nulto zatvaranje)
skupine Rs i Rb. Sigurnosno-tehnički zahtjevi i ispitivanja

M.E3.482:1990
Mehanička zaklopka za dimne plinove. Sigurnosno-tehnički zahtjevi i ispitivanja

M.E3.571:1990
Filtar za unutrašnje plinske vodove. Tehnički zahtjevi za izradbu i ispitivanje

M.E3.573:1990
Ureñaji za namještanje i složeni ureñaji za namještanje za plinovita goriva. Opći zahtjevi

M.E3.576:1990
Regulatori tlaka za plinska trošila. Sigurnosno-tehnički zahtjevi i ispitivanja

M.E5.100:1980
Izmjenjivači topline. Osnove za odreñivanje toplinske bilance primarnih krugova napajanih vodom ili parom. Načela i
uvjeti ispitivanja

M.E6.040:1987
Ureñaji za grijanje i prozračivanje. Radijatori, konvektori i slične naprave. Razredba i značajke

M.E6.050:1982
Ureñaji za grijanje. Čelični člankasti radijatori. Oblik i mjere

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

255

M.E6.051:1982
Ureñaji za grijanje. Člankasti radijatori od ljevenog željeza. Oblik i mjere

M.E6.054:1977
Spojka za radijatore s rebrom i žlijebom. Oblik, mjere i dopuštena odstupanja

M.E6.055:1977
Spojka za radijatore s rebrom. Oblik, mjere i dopuštena odstupanja

M.E6.056:1977
Spojka za radijatore s ispustom za ključ i žlijebom. Oblik, mjere i dopuštena odstupanja

M.E6.057:1977
Spojka za radijatore s ispustom za ključ. Oblik, mjere i dopuštena odstupanja

M.E6.061:1977
Čelični člankasti radijatori za energetske uljne transformatore

M.E6.070:1986
Ureñaji za grijanje. Toplinska snaga grijaćih tijela

M.E6.071:1986
Ureñaji za grijanje. Preračunavanje toplinske snage grijaćih tijela za dvocijevni sustav grijanja

M.E6.080:1980
Ureñaji za grijanje i prozračivanje. Radijatori, konvektori i slični ureñaji. Odreñivanje toplinske snage. Metoda ispitivanja u
zatvorenoj komori s hlañenjem tekućinom

M.E6.081:1980
Ureñaji za grijanje i provjetravanje. Radijatori, konvektori i slični ureñaji. Odreñivanje toplinske snage. Metoda ispitivanja
u zatvorenoj komori s hlañenjem zrakom

M.E6.082:1980
Ureñaji za grijanje i provjetravanje. Radijatori, konvektori i slični ureñaji. Proračun toplinske snage i izražavanje rezultata

M.E6.083:1982
Ureñaji za grijanje. Ispitivanje grijaćih tijela u otvorenoj komori

M.E6.100:1986
Generatori topline za grijanje. Kotlovi, peći, kamini, štednjaci. Nazivi i definicije, razredba i opći zahtjevi

M.E6.101:1986
Generatori topline za grijanje. Nazivne snage

M.E6.110:1987
Generatori topline za grijanje. Kotlovi za čvrsta goriva. Konstrukcija i zahtjevi kakvoće

M.E6.120:1987
Generatori topline za grijanje. Kotlovi za tekuća i plinovita goriva s ventilatorskim gorionikom. Konstrukcija i zahtjevi
kakvoće

M.E6.200:1984
Postrojenja za centralno grijanje. Sigurnosni zahtjevi za ureñaje za proizvodnju pare niskoga tlaka

M.E6.201:1984
Postrojenja za centralno grijanje. Sigurnosno-tehnička oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom
razvodne vode do 11Oo C

M.E6.202:1984
Postrojenja za centralno grijanje. Sigurnosno-tehnička oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom
razvodne vode do 110o C učinka do 350 kW s termostatskim osiguranjem

M.E6.203:1984
Postrojenja za centralno grijanje. Sigurnosni zahtjevi za postrojenja za grijanje vrelom vodom s temperaturom razvodne
vode iznad 110o C i radnim tlakom do 0,5 bara

M.E6.205:1984
Postrojenja za centralno grijanje. Ekspanzijske posude. Glavne mjere

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

256

M.E6.301:1990
Plinski ureñaji. Štednjaci, kuhala, pećnice, roštilji. Tehnički uvjeti

M.E6.302:1987
Plinski ureñaji. Plinska protočna grijala vode. Tehnički uvjeti

M.E6.303:1987
Plinski ureñaji. Plinski ureñaji za logorovanje. Tehnički uvjeti

M.F0.101:1957
Tipizacija trofaznih agregata 50 Hz izravno spojenih s motorom s unutrašnjim izgaranjem

M.F1.010:1989
Centrifugalne pumpe s aksijalnim ulazom NP 16. Označivanje nazivne vrijednosti radnih značajki i mjere

M.F1.011:1989
Pumpe. Osnovne ploče za centrifugalne pumpe. Oblik i mjere

M.F1.015:1989
Centrifugalne pumpe. Otvori za mehanička klizna brtvila i za meka brtvila. Mjere

M.F1.021:1989
Centrifugalne poluaksijalne i aksijalne pumpe. Ispitivanja. Klasa C

M.F1.022:1988
Centrifugalne poluaksijalne i aksijalne pumpe. Ispitivanja. Klasa S

M.F1.030:1989
Ručne pumpe. Krilne pumpe

M.F1.031:1989
Ručne pumpe. Ovalne prirubnice PN1 do PN 2,5

M.F2.025:1982
Cestovna vozila. Ispitivanje motora. Neto snaga

M.F2.026:1982
Cestovna vozila. Ispitivanje motora. Bruto snaga

M.F2.027:1983
Cestovna vozila. Mopedi - ispitivanje motora. Neto snaga

M.F2.028:1983
Cestovna vozila. Motocikli - ispitivanje motora. Neto snaga

M.F2.029:1983
Poljoprivredni traktori i strojevi. Ispitivanje motora. Neto snaga

M.F2.031:1982
Klipni motori s unutrašnjim izgaranjem. Metoda označivanja smjera okretanja

M.F2.032:1982
Klipni motori s unutrašnjim izgaranjem. Označivanje cilindara

M.F2.033:1982
Klipni motori s unutrašnjim izgaranjem. Definiranje položaja na motoru

M.F2.035:1982
Klipni motori s unutrašnjim izgaranjem. Definicija desnostranih i ljevostranih jednorednih motora

M.F2.500:1980
Motori s unutrašnjim izgaranjem. Prečistači za zrak

M.F2.501:1980
Motori s unutrašnjim izgaranjem. Zatvarači za hladnjake

M.F2.701:1957
Pumpe za ubrizgavanje goriva za dizelske motore s visinom bregaste osovine 38 mm. Priključne i gabaritne mjere

M.F2.702:1957

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

257

Pumpa za ubrizgavanje goriva za dizelske motore s visinom bregaste osovine 45 mm. Priključne i gabaritne mjere

M.F2.711:1957
Ureñaji za ubrizgavanje goriva za dizelske motore. Nosač brizgalice. Učvršćenje maticom

M.F2.712:1957
Ureñaji za ubrizgavanje goriva za dizelske motore. Nosač brizgalice. Učvršćenje stremenom

M.F2.721:1957
Ureñaji za ubrizgavanje goriva za dizelske motore. Priključci za potisne cijevi

M.F2.722:1957
Ureñaji za ubrizgavanje goriva za dizelske motore. Preljevni ventil - za gorivo

M.F3.100:1984
Kompresori, pneumatski alati i strojevi. Nazivi i definicije. Opći pojmovi

M.F3.101:1984
Kompresori, pneumatski alati i strojevi. Kompresori. Nazivi i definicije

M.F3.102:1984
Kompresori, pneumatski alati i strojevi. Pneumatski alati i strojevi. Nazivi i definicije

M.F3.120:1984
Kompresori. Razredba i definicije

M.F3.150:1984
Postojani zračni kompresori. Tehnički uvjeti

M.F5.001:1988
Pretvorba sunčeve energije. Nazivi i definicije

M.F5.050:1988
Pretvorba sunčeve energije. Sigurnosno-tehnička oprema za gradnju sustava

M.F5.110:1988
Pretvorba sunčeve energije. Ispitivanje prijamnika sunčeve energije s tekućinom kao prijenosnikom topline

M.F8.012:1990
Gorionici za tekuća goriva. Monoblok-gorionici s raspršivanjem goriva. Priključne mjere za pumpe

M.F8.013:1990
Gorionici za tekuća goriva. Gorionici s raspršivanjem goriva. Priključne mjere za generator topline

M.G0.020:1965
Tipizacija alatnih strojeva. Brojevi okretaja

M.G0.021:1965
Tipizacija alatnih strojeva. Veličina pomaka

M.G0.030:1971
Osi i kretanja za numerički upravljane strojeve. Sustav označivanja i shematski prikazi

M.G0.050:1965
Tipizacija alatnih strojeva. Unutrašnja visina otvora za nož u držačima alata

M.G0.051:1968
Unutrašnji čunjevi za alatne strojeve. Morzeovi metrički čunjevi

M.G0.052:1990
Stezači s vijkom za valjkaste drške za glodala. Oblik i mjere sustava za povlačenje držaka alata

M.G0.060:1988
Tipizacija alatnih strojeva. T-žljebovi

M.G0.061:1966
Tipizacija alatnih strojeva. Razmaci T-žljebova. Širina radnih stolova

M.G0.066:1969
Simbolne oznake na alatnim strojevima i drugim proizvodnim strojevima. Opće smjernice

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

258

M.G0.067:1969
Simbolne oznake na alatnim strojevima i drugim proizvodnim strojevima. Osnovne oznake

M.G0.100:1965
Ispitivanje alatnih strojeva. Metode provjeravanja geometrijske i radne točnosti alatnih strojeva. Definicije pojmova

M.G0.101:1965
Ispitivanje alatnih strojeva. Metode provjeravanja geometrijske i radne točnosti alatnih strojeva. Opće odredbe

M.G0.102:1965
Ispitivanje alatnih strojeva. Metode provjeravanja geometrijske i radne točnosti alatnih strojeva. Provjeravanje pravilnosti

M.G0.103:1965
Ispitivanje alatnih strojeva. Metode provjeravanja geometrijske i radne točnosti alatnih strojeva. Provjeravanje ravnosti

M.G0.104:1965
Ispitivanje alatnih strojeva. Metode provjeravanja geometrijske i radne točnosti alatnih strojeva. Provjeravanje
paralelnosti, jednake udaljenosti i poklapanja

M.G0.105:1965
Ispitivanje alatnih strojeva. Metode provjeravanja geometrijske i radne točnosti alatnih strojeva. Provjeravanje okomitosti

M.G0.106:1965
Ispitivanje alatnih strojeva. Metode provjeravanja geometrijske i radne točnosti alatnih strojeva. Provjeravanje pravilnosti
okretanja

M.G0.107:1965
Ispitivanje alatnih strojeva. Metode provjeravanja geometrijske i radne točnosti alatnih strojeva. Posebna provjeravanja

M.G0.110:1965
Ispitivanje alatnih strojeva. Metode provjeravanja geometrijske i radne točnosti alatnih strojeva. Praktična ispitivanja

M.G0.132:1967
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti viševretenskih okomitih bušilica

M.G0.135:1963
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti okomitih tokarilica (karusela)

M.G0.142:1967
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti glodalica za ravno glodanje

M.G0.143:1967
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti glodalica za dugačke navoje

M.G0.144:1967
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti odvaljnih glodalica

M.G0.149:1988
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti diobene glave za diska od 200 do 300 mm

M.G0.151:1969
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti brusilica za okruglo brušenje iznutra

M.G0.152:1971
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti vodoravnih brusilica za ravno brušenje s pravokutnim stolom duljine
obradbe do 1500 mm

M.G0.171:1963
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti viševretenskih tokarskih automata

M.G0.220:1967
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti jednostupnih ekscentarskih preša

M.G0.221:1967
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti dvostupnih ekscentarskih preša

M.G0.301:1965
Ispitivanje alatnih strojeva. Uvjeti točnosti pribora za ispitivanje. Točnost kontrolnih ravnala

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

259

M.G0.302:1965
Ispitivanje alatnih strojeva. Uvjeti točnosti pribora za ispitivanje. Točnost mjernih trnova

M.G0.303:1965
Ispitivanje alatnih strojeva. Uvjeti točnosti pribora za ispitivanje. Točnost mjernih valjaka

M.G0.304:1965
Ispitivanje alatnih strojeva. Uvjeti točnosti pribora za ispitivanje. Točnost mjernih kutomjera

M.G0.305:1965
Ispitivanje alatnih strojeva. Uvjeti točnosti pribora za ispitivanje. Točnost razulje

M.G0.306:1965
Ispitivanje alatnih strojeva. Uvjeti točnosti pribora za ispitivanje. Točnost mjernih satova

M.G0.530:1967
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti okomitih stupnih bušilica i bušilica s okomitim postoljem. Obrazac
zapisnika o ispitivanju

M.G0.531:1967
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti radijalnih bušilica. Obrazac zapisnika o ispitivanju

M.G0.532:1967
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti viševretenskih okomitih bušilica. Obrazac zapisnika o ispitivanju

M.G0.535:1963
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti okomitih tokarilica. Obrazac zapisnika o ispitivanju

M.G0.542:1967
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti glodalica za ravno glodanje. Obrazac zapisnika o ispitivanju

M.G0.543:1967
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti glodalica za dugačke navoje. Obrazac zapisnika o ispitivanju

M.G0.544:1967
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti odvaljnih glodalica. Obrazac zapisnika o ispitivanju

M.G0.550:1969
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti brusilica za okruglo brušenje izvana. Obrazac zapisnika o ispitivanju

M.G0.551:1969
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti brusilica za okruglo brušenje iznutra. Obrazac zapisnika o ispitivanju

M.G0.552:1971
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti vodoravnih brusilica za ravno brušenje s pravokutnim stolom duljine
obradbe do 1500 mm. Obrazac zapisnika o ispitivanju

M.G0.571:1963
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti viševretenskih tokarskih automata. Obrazac zapisnika o ispitivanju

M.G0.620:1967
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti jednostupnih ekscentarskih preša. Obrazac zapisnika o ispitivanju

M.G0.621:1967
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti dvostupnih ekscentarskih preša. Obrazac zapisnika o ispitivanju

M.G0.705:1988
Alatni strojevi. Čunjasti dršci 7/24 za automatsku zamjenu alata. Veličine čunjeva 40, 45 i 50. Oblik i mjere

M.G0.710:1988
Alatni strojevi. Potezni vijci za čunjaste drške 7/24 za automatsku zamjenu alata. Veličine drška 40, 45 i 50. Oblik i mjere

M.G0.720:1988
Alatni strojevi. Glave vretena s čunjem 7/24. Oblik i mjere

M.G0.721:1988
Alatni strojevi. Povlakač za glave vretena. Oblik i mjere

M.G1.001:1988
Alatni strojevi. Ispitivanje točnosti. Tokarilice normalne točnosti. Najveći promjer obradbe do 800 mm

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

260

M.G1.002:1988
Alatni strojevi. Ispitivanje točnosti. Tokarilice normalne točnosti. Najveći promjer obradbe od 800 do 1600 mm

M.G1.003:1988
Alatni strojevi. Ispitivanje točnosti. Tokarilice povećane točnosti. Najveći promjer obradbe do 500 mm

M.G1.101:1988
Alatni strojevi. Ispitivanje točnosti. Revolverska tokarilica i jednovretene automatske tokarilice s otvorom vretena većim
od 25 mm

M.G4.001:1988
Alatni strojevi. Glodalice s vodoravnim ili okomitim vretenom. Opći pojmovi

M.G4.010:1989
Alatni strojevi. Ispitivanje točnosti. Glodalice s vodoravnim i okomitim vretenom i sa stolom nepromjenljive visine

M.G4.011:1989
Alatni strojevi. Ispitivanje točnosti. Glodalice s vodoravnim ili okomitim vretenom sa stolom promjenljive visine

M.G4.102:1957
Glave radnog vretena za glodalice

M.G5.001:1988
Alatni strojevi. Bušilice - glodalice s vodoravnim vretenom. Opći pojmovi

M.G5.010:1989
Alatni strojevi. Ispitivanje točnosti. Bušilice-glodalice s križastim postoljem i pokretnim stolom

M.GO.065:1969
Smjerovi pokretanja organa za rukovanje alatnih strojeva. 0pća pravila

M.GO.130:1967
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti okomitih stupnih bušilica i bušilica s okomitim postoljem

M.GO.131:1967
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti radijalnih bušilica

M.GO.150:1969
Ispitivanje alatnih strojeva. Ispitivanje točnosti brusilica za okruglo brušenje izvana do 5 m duljine brušenja

M.J1.100:1978
Strojevi, ureñaji i pribor za bušenje. Vodeća platforma za izradbu okomitih i kosih prostorija

M.J1.120:1988
Strojevi za izradbu jamskih prostorija. Stroj sa strelastim organom. Opći tehnički uvjeti

M.J1.130:1988
Strojevi za izradbu jamskih prostorija. Utovarna lopata. Tipovi, osnovni parametri i mjere

M.J1.131:1988
Strojevi za izradbu jamskih prostorija. Stroj za utovar zahvatnim lopaticama. Tehnički uvjeti. Oblik i mjere

M.J2.020:1970
Priprema ugljena. Grafički simboli opreme (ureñaja)

M.J5.102:1987
Prozračivanje jamskih prostorija. Aksijalni ventilatori za odvojeno prozračivanje radilišta. Tehnički uvjeti

M.J5.103:1987
Prozračivanje jamskih prostorija. Ventilatori za odvojeno prozračivanje. Prigušivači šuma. Tehnički uvjeti

M.J6.006:1990
Kaskadni mlinovi. Opći tehnički uvjeti

M.J6.009:1990
Metoda odreñivanja koeficijenta meljivosti u mlinu s kuglama Bondovom metodom

M.J6.010:1990
Višekomorni cijevni mlinovi. Opći tehnički uvjeti

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

261

M.J6.011:1990
Mlinovi sa šipkama i kuglama. Vijci s velikom valjkastom upuštenom glavom. Oblik i mjere

M.J6.012:1990
Mlinovi sa šipkama i kuglama. Vijci s valjkastom upuštenom glavom. Oblik i mjere

M.J6.013:1990
Cijevni mlinovi za suho mljevenje. Podloške. Oblik i mjere

M.J6.014:1990
Cijevni mlinovi za mokro mljevenje. Podloške. Oblik i mjere

M.J6.015:1990
Cijevni mlinovi za mokro mljevenje. Gumena brtvila. Oblik i mjere

M.J6.101:1960
Prozračne cijevi sa slobodnim prirubnicama. Ravne cijevi

M.J6.102:1960
Prozračne cijevi sa slobodnim prirubnicama. Koljena od 15o i 30o

M.J6.103:1960
Prozračne cijevi sa slobodnim prirubnicama. Odvojak od 90o

M.J6.104:1960
Prozračne cijevi sa slobodnim prirubnicama. Odvojak od 30o

M.J6.105:1960
Prozračne cijevi sa slobodnim prirubnicama. Prijelazni dio

M.J6.111:1960
Prozračne cijevi sa usadnim spojem. Ravne cijevi

M.J6.112:1960
Prozračne cijevi sa usadnim spojem. Koljena od 15o i 30o

M.J6.113:1960
Prozračne cijevi sa usadnim spojem. Odvojak od 90o

M.J6.114:1960
Prozračne cijevi sa usadnim spojem. Odvojak od 30o

M.J6.115:1960
Prozračne cijevi sa usadnim spojem. Prijelazni dio

M.J6.235:1970
Poklopci za okna. Taložnik

M.J6.250:1970
Kišne rešetke. Kišna rešetka i okvir za pokusno opterećenje 1,5 Mp

M.J6.251:1970
Kišne rešetke. Kišna rešetka i okvir za pokusno opterećenje 5 Mp

M.J6.252:1970
Kišne rešetke. Kišna rešetka i okvir. Tip A za pokusno opterećenje 15 Mp

M.J6.253:1970
Kišne rešetke. Kišna rešetka i okvir. Tip B za pokusno opterećenje 15Mp

M.J6.254:1970
Kišne rešetke. Kišna rešetka i okvir za pokusno opterećenje 25 Mp

M.J6.265:1970
Kišne rešetke. Lijevak

M.J6.281:1971
Kapa za ventilaciju

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

262

M.J6.282:1970
Kapa za ulične ventile i slavine u vodovodima

M.J6.283:1971
Kapa za ulične ventile i slavine u plinovodima

M.J6.284:1970
Kapa za ulične hidrante

M.J6.285:1971
Stope za penjanje

M.J6.286:1971
Kapa za ulične zasune u plinovodima

M.J6.287:1971
Kapa za zasune u vodovodima

M.J9.101:1967
Jamske podgrade. Čelični tarni stupci

M.J9.111:1967
Jamske podgrade. Čelične grede

M.J9.250:1968
Jamski izvoz. Vjedra za izvoz jalovine i prijevoz ljudi

M.J9.251:1968
Jamski izvoz. Vjedra za beton i malter

M.J9.252:1968
Jamski izvoz. Vjedra za gradivo

M.J9.340:1968
Jamski izvoz. Tehnički uvjeti za noseće elemente vjedara

M.K3.010:1989
Okov za grañevnu stolariju. Skraćene oznake gradiva, načina obradbe i zaštite površine

M.K3.028:1983
Okov za grañevnu stolariju. Univerzalne simetrične brave za vrata - 72. Oblik i mjere

M.K3.036:1989
Okov za grañevnu stolariju. Brave za vrata sanitarnih prostorija. Oblik i mjere

M.K3.048:1983
Okov za grañevnu stolariju. Prihvatna ploča za simetrične univerzalne brave - 72. Oblik i mjere

M.K3.049:1989
Okov za grañevnu stolariju. Brtva za vrata. Mjere

M.K3.058:1983
Okov za grañevnu stolariju. Štit brave - 72 za vrata. Oblik i mjere

M.K3.078:1989
Okov za grañevnu stolariju. Ručice. Mjere

M.K8.020:1982
Strojevi, ureñaji i razni kovinski proizvodi za šumarstvo, drvnu industriju i preradbu drvenastih gradiva. Motorne pile
lančanice. Metoda ispitivanja

M.L0.100:1987
Traktori, strojevi i oprema za poljoprivredu i šumarstvo. Razredba i popis naziva

M.L1.005:1988
Poljoprivredni traktori. Zadnje priključno vratilo

M.L1.006:1988
Poljoprivredni traktori s kotačima. Prednje priključno vratilo

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

263

M.L1.012:1988
Poljoprivredni traktori s kotačima. Priključivanje oruña u tri točke. Kategorije 1, 2 i 3

M.L1.013:1988
Poljoprivredni traktori s kotačima. Priključivanje oruña u tri točke. Kategorija 1 N

M.L1.014:1988
Poljoprivredni traktori s kotačima. Priključivanje oruña u tri točke. Kategorija 4

M.L1.015:1988
Poljoprivredni traktori s kotačima. Prednje polužje

M.L1.016:1988
Traktori i strojevi za poljoprivredu i šumarstvo. Priključivanje. Slobodan prostor za priključivanje oru a u tri točke

M.L1.401:1990
Grañevni strojevi, traktori i strojevi za poljoprivredu i šumarstvo. Indeksna točka sjedala

M.L1.405:1990
Poljoprivredni i šumarski traktori s kotačima. Zaštitne strukture. Dinamička metoda ispitivanja i uvjeti prihvaćanja.

M.L1.406:1990
Poljoprivredni i šumarski traktori s kotačima. Zaštitne strukture. Statička metoda ispitivanja i uvjeti prihvaćanja

M.L1.608:1970
Poljoprivredni traktori. Trag pogonskih kotača

M.L1.609:1978
Poljoprivredni traktori. Sjedalo vozača. Mjere

M.L1.610:1978
Poljoprivredni traktori. Kabina vozača. Mjere

M.L1.611:1978
Poljoprivredni traktori. Zahtjevi za sigurnost vozača

M.L1.612:1978
Traktori i poljoprivredni strojevi. Priručnici i tehnička dokumentacija

M.L1.613:1978
Traktori i poljoprivredni strojevi. Referentna točka sjedala

M.L1.711:1988
Traktori, strojevi i oprema za poljoprivredu i šumarstvo. Kardanska vratila za pogon priključnih strojeva

M.L1.715:1988
Traktori, strojevi i oprema za poljoprivredu i šumarstvo. Štitnici kardanskih vratila.Metoda ispitivanja

M.L2.020:1987
Čelične posude za vinarstvo. Upitni list

M.L2.025:1987
Čelične posude za vinarstvo. Okomite valjkaste posude koje se izvode na gradilištu

M.M0.020:1970
Simbolične oznake na tekstilnim strojevima, ureñajima i pomoćnom priboru. Osnovne oznake

M.M1.010:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Odreñivanje strane (lijeva ili desna) predioničkih
strojeva

M.M1.011:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Odreñivanje strane (lijeva ili desna) motačica i
premotačica prediva na cijevke

M.M1.012:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Predionički strojevi za pamuk. Radna širina

M.M1.013:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Strojevi za grebenanje vune koja će se presti po

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

264

postupku za češljano predivo. Radna širina

M.M1.014:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Strojevi za unakrižno namotavanje prediva na čunjaste
ili valjkaste cijevke. Osnovni nazivi i definicije

M.M1.060:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Promjer valjka za razvlačenje pamuka, vune, predene
svile i vlasastog vlakna. Oblik i mjere

M.M1.061:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Podjela (razmak) vretena za prstenaste predilice i
prstenaste končarice. Mjere

M.M1.062:1970
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Velične pilaste obloge za pamučne grebenaljke. Oblik i
mjere

M.M1.063:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Vreteno za prstenaste predilice i prstenaste končarice
za cijevke prema JUS M.M1.149. Mjere

M.M1.110:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Valjkasti lonci za vrpce u predionicama. Oblik i mjere

M.M1.111:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Valjkasti lonci na kotačićima za vrpce u predionicama.
Oblik i mjere

M.M1.130:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Normalni prsteni s dva vijenca za prstenaste predilice i
prstenaste končarice. Oblik i mjere

M.M1.131:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Normalni prsteni s jednim vijencem za prstenaste
predilice i prstenaste končarice. Oblik i mjere

M.M1.132:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Prsteni za prstenaste predilice i prstenaste končarice s
trkačem oblika uha. Oblik i mjere

M.M1.133:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Prsteni za prstenaste predilice i prstenaste končarice s
trkačem idealno eliptičkog oblika. Oblik i mjere

M.M1.140:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Papirne cijevke za unakrižno namotavanje prediva.
Polovina kuta čunja 9o 15'. Oblik i mjere

M.M1.141:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Papirne cijevke za unakrižno namotavnanje prediva.
Polovina kuta čunja 4o 20'. Oblik i mjere

M.M1.142:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Papirne cijevke za unakrižno namotavanje prediva.
Polovina kuta čunja 3o 30'. Oblik i mjere

M.M1.143:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Cijevke za unakrižno namotavanje prediva za bojanje.
Polovina kuta čunja 4o 20'. Oblik i mjere

M.M1.144:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Drvene cijevke za unakrižno namotavanje prediva.
Polovina kuta čunja 4o 20'. Oblik i mjere

M.M1.145:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Drvene cijevke za unakrižno namotavanje prediva.
Polovina kuta čunja 5o 57'. Oblik i mjere

M.M1.146:1968

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

265

Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Cijevke za pretpredilice. Oblik i mjere

M.M1.147:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Perforirane kovinske cijevke za valjkasto namotavanje.
Prediva od likastih vlakana. Oblik i mjere

M.M1.148:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Drvene cijevke za unakrižno namotavanje prediva.
Polovina kuta čunja 3o 30'. Oblik i mjere

M.M1.149:1968
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Cijevke za prstenaste predilice i prstenaste končarice.
Oblik i mjere

M.M1.150:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Valjkaste perforirane cijevke za bojenje prediva. Oblik i
mjere

M.M1.151:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Valjkaste cijevke za strojeve za istezanje i upredanje.
Oblik i mjere

M.M1.152:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Cijevke za pretpredilice promjera vretena 25 mm i više.
Oblik i mjere

M.M1.153:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Oblici namotavanja prediva i meñuproizvoda. Osnovni
nazivi

M.M1.154:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Vrste nosača jezgre za namotavanje prediva i
meñuproizvoda

M.M1.210:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Tkalački stan. Odreñivanje strane (lijeva ili desna)

M.M1.211:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Normalne radne širine tkalačkog stana. Definicije i mjere

M.M1.212:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Strojevi za pripremu osnove. Odreñivanje strane (lijeva
ili desna)

M.M1.213:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Snovaljke. Radna širina

M.M1.214:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Strojevi za škrobljenje. Radna širina

M.M1.215:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Strojevi za namotavanje potke (motačice i premotačice).
Osnovni nazivi i definicije

M.M1.260:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Valjci osnove. Oblik i mjere

M.M1.340:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Cijevke za potku za automatske tkalačke stanove. Oblik
i mjere

M.M1.360:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Udaraljke za automatske tkalačke stanove s donjim
udarom čunka. Oblik i mjere

M.M1.361:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Plosnate ničanice za opće svrhe. Oblik i mjere

M.M1.362:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Ničanice od dvostruke žice za tkalačke stanove. Oblik i

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

266

mjere

M.M1.363:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Ničanice od dvostruke žice za tkalačke stanove s
Yackuardovim ureñajem. Oblik i mjere

M.M1.364:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Brda u smoli. Oblik i mjere

M.M1.365:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Brda u kositru s okvirom. Oblik i mjere

M.M1.366:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Lamele za mehaničke i električne čuvare osnove. Oblik i
mjere

M.M1.367:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Listovi s jednim ili dva reda ničanica. Oznake mjera

M.M1.368:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Listovi za tkalačke stanove. Podjela i pripadajuće mjere

M.M1.369:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Nosač ničanica. Mjere nosača i njihovo usklañivanje s
mjerama otvora na krajevima ničanica

M.M1.370:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Brda u kositru. Oblik i mjere

M.M1.371:1970
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Čunci za automatsku promjenu potke. Oblik i mjere

M.M1.372:1970
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Karte i kolčići za tkalačke stanove s listovnim ureñajem.
Oblik i mjere

M.M1.373:1969
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Papirne karte za tkalačke stanove s listovnim ureñajem.
Oblik i mjere

M.M1.374:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Čunkovi. Nazivlje

M.M1.375:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Zatvorene lamele za električne i mehaničke čuvare
osnove za strojeve s automatskim uvoñenjem osnove. Oblik i mjere

M.M1.410:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Sekcijska vratila osnove za pletaće strojeve. Oblik i
mjere

M.M1.510:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Razredba i nazivlje opreme za doradu

M.M1.511:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Odreñivanje lijeve i desne strane stroja za doradu

M.M1.512:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Nazivne radne širine strojeva za dorada

M.M1.540:1971
Strojevi i ureñaji za pripremu vlakana, predenje, tkanje i doradu. Valjci za bojenje vrpci i prediva. Oblik i mjere

M.M5.020:1970
Kovinski zatvarači na poteg (patentni zatvarači). Veličina i kakvoća izradbe

M.N0.001:1984
Vozila. Razredba. Nazivi i definicije

M.N0.009:1988

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

267

Cestovna vozila. Kategorizacija vozila

M.N0.010:1984
Cestovna vozila. Razredba. Nazivi i definicije

M.N0.010/1:1989
Cestovna vozila. Razredba, nazivi i definicije. Izmjene i dopune

M.N0.011:1989
Označivanje motora i šasije motornih vozila. Mjesto i način postavljanja

M.N0.050:1956
Cestovna vozila. Nazivlje na četiri jezika sreñeno po decimalnoj klasifikaciji

M.N1.005:1966
Kotači i naplatci za cestovna vozila. Nazivlje

M.N1.021:1957
Kotači s koturom (diskom) za motorna vozila, prikolice, poljoprivredna kola i strojeve te vučena oruña. Priključne mjere i
pomaknutost kotura (diska)

M.N1.031:1957
Priključne mjere glavina za kotače s koturom (diskom) za motorna vozila, prikolice, poljoprivredna kola i strojeve te
vučena oruña

M.N1.041:1963
Označivanje naplataka i kotača za vozila s pneumaticima

M.N1.051:1982
Naplatci za pneumatike sa žičanim obručima za bicikle i njihove prikolice

M.N1.052:1958
Naplatci za vanjske gume s izbočenim rubom za bicikle i njihove prikolice

M.N1.053:1960
Žljebasti naplatci za bicikle s pomoćnim motorom i mopede

M.N1.054:1964
Dvodijelni naplatci za vozila s pneumaticima

M.N1.055:1982
Žljebasti naplatci za pneumatike mopeda, motocikla i njihovih prikolica

M.N1.056:1964
Žljebasti naplatci za skutere, male osobne automobile, dostavna kola i njihove prikolice

M.N1.061:1980
Plitki žljebasti naplatci za lake teretne automobile i njihove prikolice

M.N1.068:1980
Žljebasti naplatci za superbalon-pneumatike osobnih i lakih teretnih automobila i njihovih prikolica

M.N1.069:1964
Žljebasti naplatci za balon-gume za poljoprivredne strojeve i oru a, traktore, osobne automobile, kamionete, kombinirana
vozila i njihove prikolice

M.N1.071:1960
Ravni naplatci za teretne automobile, autobuse i njihove prikolice

M.N1.072:1965
Ravni naplatci s kosim ramenima za teretne automobile, autobuse, traktore i njihove prikolice

M.N1.073:1980
Žljebasti naplatci sa strmim ramenima (15o) za teretna vozila, vučne automobile, autobuse i njihove prikolice

M.N1.081:1969
Široki žljebasti naplatci za vanjske gume pogonskih kotača poljoprivrednih traktora i strojeva

M.N3.320:1987
Spojnice motornih vozila, traktora i samohodnih radnih strojeva. Nazivi i definicije

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

268

M.N4.812:1987
Motorna i priključna vozila, poljoprivredna vozila i samohodni radni strojevi. Kočenje. Kategorizacija

M.R4.020:1975
Trajnožareće peći na kruta goriva. Konstrukcija, uvjeti kakvoće i ispitivanje

M.R4.030:1982
Dimovodne cijevi. Oblik i mjere

M.R4.031:1982
Dimovodna koljena. Oblik i mjere

M.R4.101:1968
Peći na ulje s isparnim plamenikom. Konstrukcija, uvjeti kakvoće i ispitivanje

M.R5.001:1975
Oprema za ugostiteljstvo. Posude za pripremanje i posluživanje hrane

M.R5.002:1975
Oprema za ugostiteljstvo. Otvori za ulaganje posuda

M.R5.004:1975
Oprema za ugostiteljstvo. Radni stolovi, zidne police i zidne rešetke

M.R5.005:1975
Oprema za ugostiteljstvo. Elementi radnog stola (osim ploče). Glavne mjere

M.R5.006:1975
Oprema za ugostiteljstvo. Rubovi

M.R5.011:1975
Oprema za ugostiteljstvo. Korita za sudopere

M.R5.012:1975
Oprema za ugostiteljstvo. Poslužavnik za bolnice. Oblik i mjere

M.R6.910:1965
Kante za kućno i ulično smeće

M.T5.101:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Skočni zglob

M.T5.114:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Zglob kuka

M.T5.115:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Kanadski zglob kuka I.

M.T5.116:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Kanadski zglob kuka II.

M.T5.117:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Veliki, srednji i mali frikcijski ručni zglob šake

M.T5.120:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Ručni zglob šake s kočnicom

M.T5.121:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Lijeva i desna muška hvataljka

M.T5.123:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Lijeva i desna ženska hvataljka

M.T5.125:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Lijeva i desna dječja hvataljka

M.T5.127:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Lijeva i desna hvataljka

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

269

M.T5.129:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Lijevi i desni muški lakatni zglob s aktivatorom

M.T5.131:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Lijevi i desni muški lakatni zglob

M.T5.133:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Lijevi i desni dječji lakatni zglob s aktivatorom

M.T5.135:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Lijevi i desni dječji lakatni zglob

M.T5.137:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Funkcionalni lakatni zglob

M.T5.138:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Funkcionalni aktivirajući lakatni zglob

M.T5.139:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Koloturnik za uže I.

M.T5.140:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Koloturnik za uže II.

M.T5.141:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Naprava sa slobodnim skočnim zglobom

M.T5.142:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Naprava s prilagodljivim skočnim zglobom

M.T5.143:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Naprava s aktivirajućim skočnim zglobom dorzalno

M.T5.144:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Naprava s aktivirajućim skočnim zglobom plantarno

M.T5.145:1966
Ortotičko-protetički proizvodi. Naprava s ukočenim skočnim zglobom

M.T5.500:1967
Nosila, oslonci za nosila i bolnička kolica

M.T5.520:1966
Kirurški instrumenti. Ravna Peanova hvataljka

M.T5.521:1966
Kirurški instrumenti. Svinuta Peanova hvataljka

M.T5.522:1966
Kirurški instrumenti. Ravna Kocherova hvataljka

M.T5.523:1966
Kirurški instrumenti. Svinuta Kocherova hvataljka

M.T5.525:1966
Kirurški instrumenti. Držač igle

M.T5.526:1966
Kirurški instrumenti. Hegarov ravni držač igle

M.T5.527:1966
Kirurški instrumenti. Hegarov svinuti držač igle

M.T5.530:1966
Kirurški instrumenti. Ravna zrnasta kliješta

M.T5.531:1966
Kirurški instrumenti. Svinuta zrnasta kliješta

M.T5.545:1966

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

270

Kirurški instrumenti. Ravne škare

M.T5.546:1966
Kirurški instrumenti. Svinute škare

M.T5.555:1966
Kirurški instrumenti. Amputacijski nož

M.T5.556:1966
Kirurški instrumenti. Jednorezni amputacijski nož

M.T5.557:1966
Kirurški instrumenti. Dvorezni amputacijski nož

M.T5.565:1966
Kirurški instrumenti. Kirurške pincete

M.T5.570:1966
Kirurški instrumenti. Anatomske pincete

M.T5.580:1966
Kirurški instrumenti. Anatomski skalpel

M.T5.581:1966
Kirurški instrumenti. Operacijski skalpel

M.Z0.500:1964
Provjeravanje strojeva za ispitivanje kovina vučenjem

M.Z0.501:1987
Provjeravanje ureñaja za ispitivanje tvrdoće Brinellovom metodom

M.Z0.502:1987
Provjeravanje ureñaja za ispitivanje tvrdoće Vickersovom metodom (od HV 0,2 do HV 100)

M.Z0.503:1980
Provjeravanje ureñaja za ispitivanje tvrdoće kovina Rockwellovom metodom A, B, C, F, G, N i T

M.Z0.504:1964
Provjeravanje strojeva za ispitivanje udarom (Stroj s njihalom)

M.Z2.025:1984
Limenke za konzerviranje hrane. Odreñivanje kapaciteta

M.Z2.026:1986
Limenke za konzerviranje hrane. Definicije

M.Z2.027:1978
Limenke za konzerviranje hrane. Okrugle limenke za opću uporabu. Normirani promjeri

M.Z2.028:1978
Limenke za konzerviranje hrane. Okrugle valjkaste limenke za mesne proizvode. Kapaciteti limenki nazivnoga promjera
73 mm

M.Z2.029:1978
Limenke za konzerviranje hrane. Okrugle valjkaste limenke za meso. Kapaciteti limenki nazivnoga promjera 99 mm

M.Z2.030:1980
Limenke za konzerviranje hrane. Okrugle valjkaste limenke za mesne proizvode. Kapaciteti limenki nazivnih promjera 52,
65, 83, 105, 113, 153, 163 i 230 mm

M.Z2.032:1986
Limenke za konzerviranje hrane. Metode provjeravanja kakvoće formiranih spojeva i zabrtvljenosti limenki

M.Z2.036:1958
Ambalaža od bijelog lima. Okrugle limenke za pakiranje voćnih prerañevina i prerañevina od povrća. Normni niz

M.Z2.037:1958
Ambalaža od bijelog lima. Vučene okrugle limenke za pakiranje mesnih i voćnih prerañevina te prerañevina od povrća.
Normni niz

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

271

M.Z2.038:1958
Ambalaža od bijelog lima. Okrugle čunjaste limenke za pakiranje mesnih prerañevina. Normni niz

M.Z2.039:1958
Ambalaža od bijelog lima. Ovalne limenke tipa G i tipa S za pakiranje šunke. Normni niz

M.Z2.040:1963
Ambalaža od bijelog lima. Odvojna vrpca na limenkama. Oblik i mjere

M.Z2.041:1963
Ambalaža od bijelog lima. Četvrtaste limenke za pakiranje "Pulman" šunke. Oblik i mjere

M.Z2.042:1963
Ambalaža od bijelog lima. Četvrtaste limenke za pakiranje "Oblong" šunke. Oblik i mjere

M.Z2.043:1963
Ambalaža od bijelog lima. Četvrtasta limenka za pakiranje usitnjenog mesa. Oblik i mjere

M.Z2.044:1963
Ambalaža od bijelog lima. Četvrtaste limenke za pakiranje "Cornet Beef". Oblik i mjere

M.Z2.045:1984
Limenke za konzerviranje hrane. Okrugle valjkaste limenke za prehrambene proizvode. Poklopac, dno i prirubnica. Oblik
i mjere

M.Z2.048:1984
Limenke za konzerviranje hrane. Okrugle valjkaste limenke za voće i povrće. Kapaciteti limenki

M.Z2.060:1959
Ambalaža od bijelog lima. Okrugle limenke za riblju industriju. Normni niz promjera

M.Z2.065:1959
Ambalaža od bijelog lima. Zalemljene četvrtaste limenke (decollage) za pakiranje ribe i ribljih prerañevina. Normni niz

M.Z2.066:1959
Ambalaža od bijelog lima. Zalemljene okrugle limenke (decollage) za pakiranje ribe i ribljih prerañevina. Normni niz

M.Z2.067:1959
Ambalaža od bijelog lima. Zalemljene elipsaste limenke (decollage) za pakiranje ribe i ribljih prerañevina. Normni niz

M.Z2.075:1959
Ambalaža od bijelog lima. Porubljene četvrtaste limenke (serti) za pakiranje ribe i ribljih prerañevina. Normni niz

M.Z2.076:1959
Ambalaža od bijelog lima. Porubljene okrugle limenke (serti) za pakiranje ribe i ribljih prerañevina. Normni niz

M.Z2.077:1959
Ambalaža od bijelog lima. Vučene četvrtaste limenke za pakiranje ribe i ribljih prerañevina. Normni niz

M.Z2.078:1959
Ambalaža od bijelog lima. Vučene okrugle limenke za pakiranje ribe i ribljih prerañevina. Normni niz

M.Z2.100:1963
Ambalaža od bijelog lima. Ručice za kante. Oblik i mjere

M.Z2.101:1963
Ambalaža od bijelog lima. Manje četvrtaste kante s navojnim grlom. Oblik i mjere

M.Z2.102:1963
Ambalaža od bijelog lima. Veće četvrtaste kante s navojnim grlom. Oblik i mjere

M.Z2.103:1963
Ambalaža od bijelog lima. Visoke četvrtaste kante s navojnim grlom. Oblik i mjere

M.Z2.104:1963
Ambalaža od bijelog lima. Četvrtaste kante s čunjastim grlom. Oblik i mjere

M.Z2.105:1963
Ambalaža od bijelog lima. Četvrtaste kante s usadnim poklopcem. Oblik i mjere

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

272

M.Z2.130:1963
Ambalaža od čeličnog lima. Okrugle vučene kutije za pastu za parket i obuću. Oblik i mjere

M.Z2.131:1963
Limena ambalaža. Okrugle vučene kutije za kozmetička sredstva. Oblik i mjere

M.Z2.150:1963
Ambalaža od čeličnog lima. Okrugle kutije s usadnim poklopcem. Oblik i mjere

M.Z2.151:1963
Ambalaža od čeličnog lima. Okrugle kante s usadnim poklopcem. Oblik i mjere

M.Z2.152:1963
Ambalaža od čeličnog lima. Okrugle kante s preklopnim poklopcem. Oblik i mjere

M.Z2.153:1963
Ambalaža od čeličnog lima. Okrugle kante s grlom. Oblik i mjere

M.Z2.154:1963
Ambalaža od čeličnog lima. Izljevna grla. Oblik i mjere

M.Z2.155:1963
Ambalaža od čeličnog lima. Okrugle kante s ekscentričnim poklopcem. Oblik i mjere

M.Z2.180:1968
Kovinski sanduk za skupno prenošenje uzoraka naftnih derivata

M.Z2.181:1968
Kovinska boca za prijenos uzoraka naftnih derivata

M.Z2.222:1961
Ambalaža od čeličnog lima. Lake bačve za bitumen. Oblik i mjere

M.Z2.250:1974
Čelične posude za tekuće plinove. Zavarene bačve za propan-butan nazivnih punjenja 150, 250, 500, 750, 1000, 1500 i
2000 kg

M.Z2.300:1969
Palete. Nazivlje i definicije

M.Z2.310:1968
Boks-palete

M.Z2.311:1971
Boks-palete. Tehnički uvjeti za izradbu i isporuku

M.Z2.357:1972
Kuke za dizanje kontejnera. Oblik i mjere

M.Z2.381:1970
UIC kontejneri. Vrste

M.Z2.382:1970
Veliki UIC kontejneri. Tehnički uvjeti

M.Z2.383:1970
Mali UIC kontejneri. Tehnički uvjeti

M.Z2.384:1970
UIC kontejneri hladnjače. Tehnički uvjeti

M.Z2.385:1970
UIC kontejneri za prekomorski prijevoz. Tehnički uvjeti

M.Z2.386:1970
Univerzalni UIC kontejneri. Tehnički uvjeti

M.Z2.387:1970
UIC kontejneri. Tehnički uvjeti za uporabu pod carinskim zatvorom

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

273

M.Z2.388:1970
UIC kontejneri. Označivanje

M.Z2.389:1972
UIC transkontejneri. Opći tehnički uvjeti

M.Z2.391:1972
UIC-transkontejneri. Opći tehnički uvjeti

M.Z2.510:1982
Čelične posude za tekuće plinove. Zavarene čelične boce za propan-butan za punjenja od 5 i 10 kg

M.Z2.511:1974
Čelične posude za tekuće plinove. Zavarene čelične boce za propan-butan za punjenja 15, 25 i 35 kg

M.Z2.515:1982
Čelične posude za tekuće plinove. Zavarene čelične boce za propan-butan za punjenja 1, 2 i 3 kg

M.Z2.550:1982
Čelične posude za tekuće plinove. Postolje za boce za propan-butan

M.Z2.555:1966
Čelične posude za tekuće plinove. Zaštitne kape za boce za propan-butan nazivnoga punjenja 15, 25 i 35 kg

M.Z2.560:1976
Čelične posude za tekuće plinove. Usadnici za boce za propan-butan

M.Z2.570:1984
Čelične posude za tekuće plinove. Zavareni čelični spremnici za propan-butan za vozila s pogonom na tekući naftni plin

M.Z2.600:1973
Čelične posude za tekuće plinove. Zavareni spremnici za propan-butan obujma 20, 30, 60, 100, 150 i 200 m3

M.Z2.610:1988
Proračun vodoravnih valjkastih čeličnih posuda oslonjenih na dva oslonca

M.Z2.620:1974
Čelične posude za tekuće plinove. Okomiti zavareni spremnici za propan-butan obujma 60, 100 i 150 m3

M.Z2.701:1962
Kovinska ambalaža. Tube. Nazivi i oznake osnovnih dimenzija

M.Z2.702:1962
Kovinska ambalaža. Aluminijske tube

M.Z2.703:1962
Kovinska ambalaža. Tube od mekih kovina

M.Z2.704:1962
Kovinska ambalaža. Tube od mekih kovina s produženim grlom

M.Z2.720:1962
Kovinska ambalaža. Zatvarači tuba

M.Z2.750:1962
Kovinska ambalaža. Uvjeti kakvoće i metode ispitivanja tuba

M.Z2.900:1974
Krunski zatvarač za boce

M.Z2.901:1980
Staklena ambalaža za prehrambenu industriju. Poklopci staklenki sa sustavom zatvaranja PT

M.Z2.902:1984
Staklena ambalaža za prehrambenu industriju. Poklopci staklenki sa sustavom zatvaranja TO

M.Z3.022:1980
Skladištenje nafte i naftnih derivata. Nadzemni položeni čelični spremnici

HZN – Preuzete norme predložene za povlačenje

274

M.Z3.026:1980
Skladištenje nafte i naftnih derivata. Poluukopani položeni čelični spremnici

M.Z3.030:1980
Skladištenje nafte i naftnih derivata. Nadzemni okomiti čelični spremnici

M.Z3.034:1980
Skladištenje nafte i naftnih derivata. Poluukopani okomiti čelični spremnici

M.Z3.038:1980
Skladištenje nafte i naftnih derivata. Nadzemni okomiti čelični spremnici obujma do 1000 litara

M.Z3.042:1980
Skladištenje nafte i naftnih derivata. Nadzemni položeni čelični spremnici obujma do 3500 litara

M.Z3.046:1981
Zavareni okomiti nadzemni spremnici valjkastog oblika obujma od 15 do 80 m za skladištenje sirove nafte

M.Z3.050:1981
Zavareni okomiti nadzemni spremnici valjkastog oblika obujma od 90 do 500 m za skladištenje sirove nafte

M.Z3.054:1981
Skladištenje nafte i naftnih derivata. Zavareni okomiti valjkasti nadzemni spremnici s ravnim dnom i nepomičnim ili
plivajućim krovom

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->