P. 1
II Ciklus Studija Studijski Progam FE 2011_12

II Ciklus Studija Studijski Progam FE 2011_12

|Views: 134|Likes:
Published by laguster

More info:

Published by: laguster on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike

II CIKLUS STUDIJA STUDIJSKI PROGRAM: ELEKTROTEHNIKA
akademska 2011/12. godina 1. 2. 3. 4. 5. USMJERAVAJUĆI MODULI: Elektroenergetske mreže i sistemi Sistemi konverzije energije Automatika i robotika Računarstvo i informatika Komunikacije

Franjevačka 2, 75 000 Tuzla Tel.: 00 387 (0)35 259 600, Fax.: 259 617 Studentska služba: stfe@untz.ba, www.fe.untz.ba

U jednom semestru student ostvaruje 30 ECTS bodova. 3. Uslovi za upis na studijski program Na II ciklus studija može se upisati kandidat koji je završio dodiplomski ili I ciklus studija na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli ili na nekom od istih ili srodnih fakulteta elektrotehnike i/ili informatike na drugim Univerzitetima. Svakom predmetu dodjeljuju se po 6 ECTS bodova. 5. automatike i robotike. uključujući i razvoj novih tehnologija. pri čemu 3×6=18 ECTS bodova po osnovu nastave. 2. pri čemu po osnovu nastave 6×6=36 ECTS bodova. a ECTS bodove iz naučno-istraživačkih aktvnosti za semestar je moguće ostvariti samo ukoliko mentor te aktivnosti ocijeni kao “zadovoljio”. koji nije bio zasnovan na ECTS bodovnom sistemu. 2. slijedeće kompetencije: - Poznavanje i razumijevanje matematičkih modela. Odluku o upisu kandidata koji su okončali dodiplomski studij. ECTS bodove u nastavi student ostvaruje samo dobijanjem prolazne ocjene na ispitu. 4. informatike i komunikacija.2 Opći dio 1. računarstva. zavisno od usmjeravajućeg modula II ciklusa studija imaju u oblasti elektroenergetskih mreža i sistema. Naziv i ciljevi studijskog programa II ciklus studija se organizira iz slijedećih usmjeravajućih modula: 1. . sistema konverzije energije. Student ukupno za oba semestra ostvari 60 ECTS bodova. odnosno Pravila studiranja II ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli. Student u svakom semestru sluša i polaže po tri predmeta. Kompetencije i vještine koje se stiču kvalifikacijom (diplomom) Magistri elektrotehnike. a 12 ECTS bodova kroz naučno-istraživačke aktivnosti vezane za izradu završnog rada. Elektroenergetske mreže i sistemi Sistemi konverzije energije Automatika i robotika Računarstvo i informatika Komunikacije Ciljevi izučavanja studijskog programa su navedeni u nastavnom programu za svaki predmet u okviru navedenih usmjeravajućih modula. 3. 5. teorijskih i naučnih načela potrebnih za rješavanje složenih problema. 4. II ciklus studija studij se završava izradom i odbranom završnog rada u skladu sa odredbama Statuta Univerziteta. donosi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta. Stručni i akademski naziv i stepen koji se stiče završetkom studija II ciklusa Nakon završetka II ciklusa studija i odbrane završnog rada kandidat stiče stepen: magistar elektrotehnike. a preostalih 24 ECTS bodova kroz naučnoistraživačke aktivnosti vezane za izradu završnog rada. Kandidat može upisati II ciklus studija na samo pod uslovom da je u toku dodiplomskog ili I cilusa studija stekao najmanje 240 ECTS bodova. Trajanje II ciklusa i ukupan broj ECTS bodova Nastava na II ciklusu studija organizuje se u 2 semestra.

te primjena inovativnih metoda za postavljanje i rješavanje problema. vanr. U svim ostalim slučajevima saglasnost za praćenje nastave daje predmetni nastavnik. te prepoznavanje potrebe i spremnost za cjeloživotno učenje.Mirza Kušljugić. ili nekog od ostalih usmjeravajućih modula. te pripadajući broj ECTS bodova II ciklus studija Nastavni plan – Glavna lista predmeta Student bira tri predmeta po semestru. U okviru II ciklusa studija.sc.sc. Preostala dva predmeta biraju se sa izabranog. vanr.sc. Odluku o priznavanju položenih ispita i prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija.sc.sc. EEMS 02 ANALIZA DISTRIBUTIVNIH I INDUSTRIJSKIH MREŽA Dr. PRIMJENA VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE EEMS 05 Dr. Uslovi prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija Prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija je moguć samo ako student ima preduslove navedene u nastavnom programu izabranog predmeta.Suad Halilčević. istraživanja primjene novih razvojnih tehnologija i donošenje zaključaka.sc. vanr.sc. njihovo ograničenje i uticaj na društvo. PRIMJENA OPTIMIZACIONIH TEHNIKA EEMS 03 Dr. vanr. EEMS 08 TEHNIKE ODLUČIVANJA Dr. sposobnost korištenja metoda poslovne prakse i vođenja složenih projekata. vanr. vanr. vođenje multidisciplinarnih timova. te sposobnost kritičkog vrednovanja rezultata.Amir Tokić. Sposobnost samostalnog i timskog rada.Amir Nuhanović.prof. Sati ECTS 45 6 45 6 45 45 45 6 6 6 Sati ECTS 45 45 45 6 6 6 .prof. student bira za svaki semestar 3 predmeta.Tatjana Konjić.3 - Sposobnost primjene stečenog znanja i razumijevanja oblikovanje inženjerskih modela.prof. Priznavanje položenih ispita se vrši u skladu sa Pravilima studiranja II ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli. modeliranja i eksperimentalnih istraživanja. sistema i procesa. U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU EEMS 04 UPRAVLJANJE ENERGETSKIM SISTEMIMA Dr. Lista nastavnih predmeta i broj sati potreban za njihovu realizaciju.Suad Halilčević. 7. Četiri predmeta biraju se sa izabranog usmjeravajućeg modula. red.prof. odnosno ukupno 6 predmeta pri čemu se 4 predmeta obavezno bira sa liste predmeta izabranog usmjeravajućeg modula. detaljno poznavanje primijenjenih tehnika i metoda. donosi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta. Preostala 2 predmeta se mogu birati iz izabranog usmjeravajućeg modula ili sa liste predmeta bilo kojeg drugog usmjeravajućeg modula. Usmjeravajući modul: ELEKTROENERGETSKE MREŽE I SISTEMI I semestar Šifra Predmet Nosilac izvođenja nastave EEMS 01 TEHNIKE MODELOVANJA I SIMULACIJE Dr.prof. kreativnost u razvoju novih originalnih ideja i metoda.prof. Student može izravno izabrati predmet ukoliko je stekao potrebno predznanje na dodiplomskom ili I ciklusu studija za uspješno praćenje nastave. Sposobnost osmišljavanja. sposobnost različitog oblika komuniciranja sa saradnicima i inženjerskom zajednicom. SISTEMA EEMS 07 ANALIZA KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE Dr. U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA II semestar Šifra Predmet Nosilac izvođenja nastave PLANIRANJE RAZVOJA ELEKTROENERGETSKIH EEMS 06 Dr. Sposobnost povezivanja znanja različitih područja. podataka i informacija.Amir Tokić. vanr. analize.prof. Sposobnost primjene stečenih znanja u rješavanju novih problema u multidisciplinarnom okruženju.prof.sc.Amir Nuhanović. - - - 6.

docent I semestar Nosilac izvođenja nastave Dr. IZBORNI PREDMET SA DRUGOG MODULA II semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave IP MULTIMEDIJSKI PODSISTEMI Dr. doc.sc. Naser Prljača. INTERAKCIJA ELEKTRIČNE MREŽE I SKE 06 Dr. SOFTVERSKO INŽENJERSTVO Dr. Uslovi upisa u slijedeći semestar.prof.sc. vanr. U TELEKOMUNIKACIJSKIM SISTEMIMA ŠIROKOPOJASNE MREŽE Dr.Asim Hodžić.sc.sc. vanr. MULTIMEDIJSKI SISTEMI I KOMUNIKACIJE Dr. Zenan Šehić. prof. red. vanr.prof. RAZVOJ INTERNET APLIKACIJA Dr. IDENTIFIKACIJA DINAMIČKIH SISTEMA Dr.Suad Kasapović. doc. SISTEMI ČOVJEK-RAČUNAR Dr.Aljo Mujčić. vanr.Vlado Madžarević.Samra Mujačić.Himzo Bajrić. SISTEMIMA SKE 05 ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST-EMC Dr. PRINCIPI IZVORNOG I KANALNOG KODOVANJA Dr. MEHATRONIKA I AUTOMATIZACIJA Dr. Dr.prof. Student stiče pravo da mu se odobri tema završnog rada nakon što ostvari najmanje 18 ECTS bodova po osnovu nastave.sc. prof PROCESNA AUTOMATIKA Dr.sc..Amer Hasanović. vanr.4 EEMS 09 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE EEMS 10 DISTRIBUIRANI ENERGETSKI RESURSI Dr. doc. prof Dr.sc.sc.prof. vanr. Dr. red.sc.Samra Mujačić.Vlado Madžarević. red. vanr.sc. red. vanr.sc.sc.sc.prof. Dr. 45 45 6 6 Usmjeravajući modul: SISTEMI KONVERZIJE ENERGIJE Šifra Predmet SKE 01 INTEGRISANA POLJA SKE 02 TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA UPRAVLJANJE I REGULACIJA SKE 03 ELEKTROMOTORNIH POGONA Šifra Sati ECTS 6 45 45 6 45 6 II semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave NOVE TEHNOLOGIJE U ELEKTROMEHANIČKIM SKE 04 Dr. vanr.prof.Nedžmija Demirović. docent AUTOMATICI ROBOTIKA.sc. POGONSKIH MOTORA Sati ECTS 45 45 45 6 6 6 Usmjeravajući modul: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA Šifra RI 01 RI 02 I semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave NAPREDNA RAČUNARSKA GRAFIKA Dr.Emir Skejić.Nermin Sarajlić. vanr.Asim Hodžić.Nermin Suljanović. prof.sc.sc.Mirsad Đonlagić.Lejla Banjanović-Mehmedović. doc. vanr. .Aljo Mujčić.sc.sc. red.Nermin Suljanović. IP MULTIMEDIJSKI PODSISTEMI Dr.sc. Naser Prljača.Amer Hasanović.Emir Skejić.sc.prof. te način završetka studija Student upisuje slijedeći semestar nakon odslušanih predmeta u I semestru. Sati ECTS 45 6 45 6 45 6 Sati ECTS 45 6 45 6 45 6 Šifra RI 03 RI 04 RI 05 Usmjeravajući modul: AUTOMATIKA I ROBOTIKA Šifra Predmet AUT 01 OPTIMALNO UPRAVLJANJE AUT 02 AUT 03 Šifra AUT 04 AUT 05 AUT 06 Sati ECTS 45 6 45 45 6 6 Sati ECTS 45 45 45 6 6 6 Usmjeravajući modul: KOMUNIKACIJE Šifra KOM 01 KOM 02 KOM 03 KOM 04 Šifra KOM 05 KOM 06 KOM 07 KOM 08 Sati ECTS 45 45 45 45 6 6 6 6 Sati ECTS 45 6 45 6 45 6 45 6 8. doc. vanr. Jakub Osmić. I semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave TEORIJA SIGNALA I DIGITALNE Dr.sc.sc. I semestar Nosilac izvođenja nastave Dr.prof. Zenan Šehić.Izudin Kapetanović. MOBILNE TELEKOMUNIKACIJE II Dr.sc. odnosno nakon položena najmanje 3 predmeta na postdiplomskom studiju. INTELIGENTNO UPRAVLJANJE prof. vanr. II semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave SAVREMENI TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEMI Dr.Nerdina Mehinović. red.prof.sc.prof.prof.sc. doc.prof.sc.prof. što ovjerava predmetni nastavnik svojim potpisom u indeksu.prof. TELEKOMUNIKACIJSKE TEHNIKE OBRADA DIGITALNIH SIGNALA Dr. II semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave INSTRUMENTACIJA I AKTUATORI U Dr.sc.

2001. “Continuous System Modeling”. . . Teorija električnih kola Sadržaj: Sistemi i njihovi matematički modeli. Izbor tipa modela sistema. Primijenjene matrične metode u modelovanju i simulaciji. Na osnovu pismenog izjašnjavanja studenta. Način izvođenja studija II ciklus studija se organizira isključivo kao redovni. . John Wiley & Sons. Primijenjene numeričke metode simulacije kontinualnih i diskretnih sistema. Preduslovi: Matematika. Topološki problemi. mehaničkih.Kofman. a do kraja nastave u prvom semestru pismeno se izjašnjava o izboru mentora kod kojeg će realizirati naučnoistraživačke aktivnosti vezane za izradu završnog rada. ovisno o oblasti interesovanja. Springer-Verlag. odnosno okončanja Konkursa. Ispit . kada ostvari sve ECTS kredite predviđene za nastavne predmete i ukoliko je završio sve finansijske i druge obaveze utvrđene Pravilima studiranja II ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli. Odluku o organizovanju i izvođenju nastave na usmjeravajućem modulu.F. Kruti dinamički sistemi.E. Nastava na predmetu za dati semestar izvodi se samo ukoliko predmet izabere najmanje tri studenta. Univerzitet u Tuzli Literatura: . vježbi i konsultacija. Linearizacija modela. Simulacija diskretnih stohastičkih sistema. Modelovanje električnih. predmetu i načinu izvođenja nastave utvrđuje i donosi Naučno-nastavno vijeće nakon prijave kandidata. E. Prilikom upisa na II ciklus studija. 9. Druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa U cilju organizovanja i rukovođenja radom II studija. DAE sistemi. T. Nosilac: Dr. Opis programa II ciklus studija Nastavni program – dodatak glavnoj listi predmeta Usmjeravajući modul: ELEKTROENERGETSKE MREŽE I SISTEMI EEMS 01 TEHNIKE MODELOVANJA I SIMULACIJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je upoznati i razviti interes studenata sa savremenim tehnikama modelovanja i simulacije sistema kao i primjenu istih na konkretnim primjerima različitih vrsta dinamičkih sistema. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta donosi Odluku o imenovanju mentora.sc. 1991.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Cayley-Hamiltonova teorema. 10.5 Završni rad student može predati Naučno-nastavnom vijeću na ocjenu. Deterministički i stohastički sistemi. uz saglasnost predloženog mentora. Fakultet elektrotehnike. Generisanje slučajnih brojeva i varijabli. New York. Generisanje matrica stanja. Prentice Hall. Voditelj II ciklusa studija se imenuje na period od početka do okončanja studija upisane generacije studenata. student bira usmjeravajući modul. Hibridna simulacija. 2006.Glad. Kontinualni i diskretni sistemi.Amir Tokić.Cellier. iz reda nastavnika koji učestvuju u izvođenju nastave za upisanu generaciju.F. dekan Fakulteta imenuje voditelja II ciklusa studija. .Severance. Nodalna analiza.L.L. Uvod u optimizacijske algoritme. New Jersey. “System Modeling and Simulation”. New York.F. algebarske petlje i strukturalni singulariteti. 1994. II ciklus studija se završava izradom i odbranom završnog rada. “Continuous System Simulation”. Zapisi modela u prostoru stanja. Primjena softverskih paketa u modelovanju i simulaciji kontinualnih i diskretnih sistema.Cellier. ili istraživački rad i usmena odbrana. “Modeling of Dynamical Systems”. fluidnih i termalnih sistema. New York. Hibridne tehnike modelovanja. pri upisu semestra predmete. vanredni profesor. Springer-Verlag. Mentor je u pravilu nastavnik sa usmjeravajućeg modula.E. putem predavanja.Ljung. odnosno nastavnik kod koga je student slušao predmet.

L. 2001. Preduslovi: Numeričke i optimizacione metode.Weise. Aplikacije optimizacionih tehnika u elektroenergetskim sistemima: unit commitment. Quasi-Newton metode. ZVNE-FER.Sherali. Fakultet elektrotehnike.El-Sharkawi. 2001.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Sadržaj: Trendovi optimizacionih i stohastickih algoritama optimizacije. P. Geografski informacioni sistemi: osnovni koncept.Kallrath. Parametarski i neparametarski modeli.N. Preduslovi: Ne postoje posebni zahtjevi za predznanje da bi se izučavao ovaj predmet.Rebennack. John Wiley&Sons..Agrawal. investicije i održavanje. Analiza industrijskih mreža sa kogeneracijom. Sadržaj: Predmet obrađuje modelovanje potrošača u studijama stacionarnih i dinamičkih režima.J.sc. “Electric Power Distribution System Engineering“. Beograd. Marcel Dekker. Univerzitet u Tuzli Dr. M. planiranje izvora reaktivne snage. C. Metodi globalne optimizacije. modelovanje i tehnike rješavanja elektroenergetskih mreža. . vanredni profesor. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Inc. 2004. “Dynamic Power System Load”. Fakultet elektrotehnike. Univerzitet u Tuzli Literatura: .A. “Predviđanje opterećenja u distributivnom sistemu korištenjem neizrazite logike zaključivanja. Tarifni sistemi. “Distributivne i industrijske mreže“. . “Optimization in The Energy Industry”.Bazaraa. John Wiley&Sons. ISBN: 0824708407. stohastičko programiranje.. optimalni tokovi snaga. .Gonen.Shapiro.H. dekompozicija i Lagrangeov relaksacioni metod.Amir Nuhanović. 1984. “Iterative Methods for Optimization”. Nosilac: Dr. prostorno modelovanje. Formiranje tipičnih dijagrama opterećenja. 2003. “Modern Heuristic Optimization Techniques. PhD Thesis. ili istraživački rad i usmena odbrana.6 EEMS 02 ANALIZA DISTRIBUTIVNIH I INDUSTRIJSKIH MREŽA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je da upozna studente sa savremenim metodama i tehnikama modelovanja i analize distributivnih i industrijskih mreža u stacionarnim i dinamičkim stanjima. 2008.T. 2002. Ispit .T. Springer.sc.K. Siam.Amir Nuhanović. Fakultet elektrotehnike.Shetty: “Nonlinear Programming: Theory and Algorithms”. Cjelobrojno programiranje. Hibridni pristupi rješavanja.N. North Carolina State University.Kelley. Tuzla. A. . . uvodna jedinica koja se fokusira na globalno i lokalno stanje na . J. “Stochastic Optimization”. 2009. Estimacija stanja.K.S.D.Rajaković. 1993. “Geografski informacijski sustavi“. I. .M. Nosilac: Dr. Preduslovi: Principi rada. M. C. ili istraživački rad i usmena odbrana.Rau: “Optimization Principles: Applications to the Operation & Markets of the Electric Power Industry”.Scheidt.D. D. Prognoza opterećenja . Lund University.Wood. Theory and Applications to Power Systems”. Škrlec. linearno programiranje. doktorska disertacija“. regulacija napona i zaštita.sc. Sadržaj: Ciljevi i rezultati upravljanje energijom. 2003. Ispit .T. Poznavanje softverskih paketa za analizu elektroenergetskih sistema. “Electric Power System Applications of Optimization”. Theory and Applications”. 2008. A. “Spatial Electric Load Forecasting“. EEMS 03 PRIMJENA OPTIMIZACIONIH TEHNIKA U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je da upozna studente sa savremenim metodama i tehnikama optimizacije i sa konkretnim primjerima primjene u elektroenergetskim mrežama.R. Marcel Dekker. Optimalna rješenja u distributivnim mrežama. H. vanredni profesor.srednjeročna. . analize gubitaka. . operation and control”.Savanović. Fakultet elektrotehnike.Tasić. Kleywegt.C. osnovi ekonomske analize. Tačnost ekvivalenata i uticaj na rezultate analiza koje se provode na prenosnoj mreži. Newnes. Lokalna i globalna konvergencija metoda.Willis. Modelovanje aktivnih mreža sa kogeneracijom.Wollenberg. EEMS 04 UPRAVLJANJE ENERGETSKIM SISTEMIMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Osposobljavanje menadžera i stručnjaka različitih profila za rješavanje problema i izvršenje zadataka u oblasti odabiranja pojedinih energetskih tehnologija. .Momoh. John Wiley. 2005. 2002. “Industrial Power Engineerng and Applications Handbook“. 2007.Y. 2000.M. McGraw-Hill.T. 1999. metode direktnih pretraživanja. .Tatjana Konjić. Integracija GPS i SCADA sa GIS-om.Navarro. Akademska misao. vanredni profesor. kvadratne i nelinearne probleme.Pardalos.J. kompenzacije i determinističke i stohastičke tehnike njihovog rješavanja. IEEE Press. G.Lee. Georgia Institute of Technology.Konjić. modelovanje energetskih karakteristika potrošača. Višekriterijska optimizacija. interior point metod za linearne. “Power system generation. metodi optimizacije bazirani na simulaciji.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Analiza karakteristika potrošača u distributivnoj mreži. Koordinacija rada hidro i termoelektrana. Problemi rekonfiguracije. Modelovanje ekvivalenata u stacionarnim i dinamičkim režimima rada. “Global Optimization Algorithms. Dinamičko programiranje. S. J.M. B. kraktoročna i prostorna. 2nd Ed.F.

vanredni profesor.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. R. Osnovi statističke analize i vjerovatnoće. 2000. .S. . Energija. Univerzitet u Ljubljani Literatura: . izlaže neke od glavnih tehnologija vezanih za energetsko snabdijevanje.Konjić.Suad Halilčević. “Energy . Tipovi neuronskih mreža.C.J. “Fuzzy Logic with Engineering Applications”. radi na problemu efikasnog korištenja električne energije na polju rasvjete i elektromotornih pogona. Principi perceptrona. docent. važnost upravljanja energijom. istražuje različite metode i algoritme za rješavanje energetskih problema industrije i društvenih zajednica. C. Prentice Hall. . “Upravljanje Energijom”. Simulink. kompanija na tržištu i sl. . http://europa. Ispit .ANFIS. 2002. Univerzitet u Tuzli Dr. Ispit . Fuzzy aritmetika.“Particle Swarm” optimizacija: Klasična PSO. Fuzzy skupovi: Osnovni koncept i definicije. EEMS 05 PRIMJENA VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Osnovni cilj premeta je da kod studenata razvije interesovanje i razumjevanje savremenih metoda baziranih na vještačkoj inteligenciji. EEMS 06 PLANIRANJE RAZVOJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je razrada metoda i tehnika planiranja razvoja elektroenergetskih sistema (ees) uvažavajući tehničke i ekonomske kriterije. Fakultet elektrotehnike. ECEP. “Guide to Energy Management”.EU Directives. tokovi snaga.Jang. Academic Press. arhitektura i građenje.sc.K.T. Algoritam za treniranje sa povratnim prostiranjem greške. PSO bazirana na evolucijskom izračunavanju.Chow. Neuronske mreže: Neuron – osnovni elemenat neuronske mreže.T.Baker.“MATLAB .eu/scadplus/leg/ . deterministički pristupi.sc. Planiranje energetskih sistema. Sistemi upravljanja energijom. 2006.Bent.sc. istražuje zadatke u okviru sistema saobraćaja.Andrej Gubina. 2003. ekonomski dispečing. prenosne i distributivne mreže korištenjem . vanredni profesor. te održavanja životnih uvjeta sa aspekta grijanja i hlađenja.J. pripreme za predavanja koje obuhvataju aspekte i teme predviđene predmetom T.Y.Mizutani. Evolucijsko izračunavanje: osnove modela genetskog algoritma i evolucijskog programiranja. probabilističko-simulacijski pristupi. Portugal Dr. Univerzitet u Novom Sadu Literatura: .Ross. Island Press. “Green paper”. odlučivanje na bazi fuzzy logike i sl. Planiranje razvoja proizvodnje. radi na problemu efikasnog korištenja energije na polju arhitekture i građenja. O. detaljna energetska slika Evrope i BiH. Procedure treniranja.sc.Fuzzy Toolbox. Fakultet elektrotehnike. Fuzzy brojevi. politika opskrbe električnom energijom. Fakultet elektrotehnike. Proizvodnja električne energije i korištenje. vjetra i biomase. 2000. vanredni profesor. Fakultet elektrotehnike.T. Poznavanje softverskih paketa za analizu ees. i temeljne elemente za energetsku strategiju društvene zajednice i industrije. “Neuro-Fuzzy and Soft Computing”. Energija čistih tehnologija. 2001. funkcionalno restruktuirana organizacija. raspored proizvodnih jedinica. doktorska disertacija.R. Preduslovi: Osnovno znanje iz predmeta sa katedre Elektroenergetske mreže i sistemi na dodiplomskom studiju.Hagler.sc. Goriva i transport. “Swarm Intelligence”. Preduslovi: Poznavanje principa rada.B. Fuzzy sistemi zaključivanja: Mamdani sistem. spektar zadataka na pitanju zadovoljena potreba za energijom. posebno naglasak na industriju i kogeneraciju.Eberhar. ili istraživački rad i usmena odbrana. . professor. podvlači potrebnu strukturu sistema upravljanja energijom u organizacijskom kontekstu. Neural Network Toolbox” . Policy and the Pursuit of Sustainability”. Primjena navedenih tehnika u modelovanjuu EES: planiranje razvoja. “Predviđanje opterećenja u distributivnom sistemu korištenjem neizrazite logike zaključivanja”. ili istraživački rad i usmena odbrana. cilja na kompleks proizvodnje električne energije – prostorna i kvalitativna diverzifikacija. R.Capehart. Wiley.Konjić. M. Takagi-Sugeno sistem. Nosilac: Dr.Tatjana Konjić.Vladimiro Miranda. proizvodnju i korištenje. . “Energy Management for Companies”. FEUP Porto. Adaptivni neuro-fuzzy sistem . Energetske tehnologije. Sadržaj: Uvod i istorijski razvoj vještačke inteligencije (soft-computing pristupa).Sun. 1997. 2000.Halilčević. Nosilac: Dr.S.Science.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. 2004. “Tutorial on Fuzzy Logic Application in Power Systems”. John Wiley & Sons. Energija. pristupi umjetne inteligencije. konkretni primjeri. obuhvata energetske vrijednosti izvora Sunca.Lloyd.Tomsovic. INESC Porto. Tuzla. modelovanja i tehnike rješavanja ees. pruža: detaljni pregled energetskog stanja u svijetu. Univerzitet u Tuzli Dr. zelena i bijela knjiga evropske unije.Goran Švenda. prognoza opterećenja. Univerzitet u Tuzli. E.7 polju energije.Kennedy. rasvjeta i elektromotorni pogoni.B. Sadržaj: Planiranje razvoja ees u različitim organizacionim paradigmama (vertikalno integrisana monopolistička organizaciona struktura. te veže te zadatke sa industrijom i društvenom zajednicom.R. Energetska situacija u svijetu i u BiH. IEEE-PES Winter Meeting in Singapore. ekonomski i ekološki aspekti. .L. White paper – EC”. Zadaci na regulativi i potpori energetski čistih tehnologija u njihovom uključenju u postojeće energetske mreže.) uz uvažavanje tehničkih i ekonomskih kriterija. Fakultet tehničkih nauka. Studenti će biti upoznati i obučeni da koriste najsavremenije pristupe rješavanja relnih problema u elektroenergetskim sistemima primjenom inteligentnih sistema.

Pronalaženje skrivenog znanja. .R. Stohastički modeli odlučivanja. March. R.''Reliability Evaluation of Power system''. 1999. Nosilac: Dr. propagacija i predstavljanje propada. 2000. 2007. Seminarski rad obrađuje materiju analiza strategija i studija razvoja realnih elektroenergetkih sistema (ilustracija korištenja softverskih paketa MAED. Nosilac: Dr.E. Nosilac: Dr. (knjiga) IEEE Press.Acha.Stategije razvoja realnih ees i studije priključenja novih proizvodnih kapaciteta. ''Electric Power Planning for Regulated and Deregulated Markets''. . osnovni pojmovi i definicije. uzroci i posljedice tranzijenata. 1994.C. M.Dugan.Bollen. Markovi lanci. “Power Systems Harmonics: Computer Modelling and Analysis”. uzemljenja i šumovi: definicije. “Dranetz Field Handbook for Power Quality Analysis”. Ispit . J. “Electrical Power Systems Quality”. Uticaj priključenja vjetroelektrana na planiranje razvoja ees. “A Primer on Decison Making ”. posljedice propada. Neizrazita logika odlučivanja. uzroci i posljedice harmonika.sc. Predviđanje. Fakultet elektrotehnike. simulacije propada. Modeli planiranja. Tehno-ekonomska analiza opravdanosti investicija i kratak pregled tehnika inženjerske ekonomije. Prenaponi: atmosferska pražnjenja. Teorija čekanja. Transportni metod. . redovni profesor. Planiranje razvoja prenosne mreže u tržišnom okruženju i razvoja distributivne mreže uz uvažavanje kriterija pouzdanosti.J.. karakteristike i uzroci. Zagreb Literatura: . IEE Power 2003. McGraw Hill. Problem dodjeljivanja. Fakultet elektrotehnike. Kompenzacija reaktivne energije.Allan. . EMTDC.N. PSS) i odgovarajuće stručne literature.D. Primjena teorije odlučivanja u uvjetima rizika. Standardi u vezi tranzijenata. Oprema osjetljiva na propade napona. Monitoring kvaliteta električne energije.Madrigal.F. Nedžmija Demirović. H. Univerzitet u Tuzli Dr. Fourierova analiza. Propad napona: definicije. WASP. “Understanding Power Quality Problems: Voltage Sags and Interruptions”. Sadržaj: Modeli i odlučivanje. Ispit .sc.McGranaghan. . The Free Press.Mirza Kušljugić. “Power Systems Electromagnetic Transients Simulation”. WASP. Univerzitet u Tuzli Dr.Beaty.Kreiss. propagacija propada. Fakultet elektrotehnike. EEMS 07 ANALIZA KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je upoznati i razviti interes studentima sa problemima vezanim za analizu kvaliteta električne energije fokusiranjem na analizu elektromagnetnih prelaznih pojava. redovni profesor. Ekspertni sistemi. Teorija električnih kola. zamjene i održavanja. . Sadržaj: Fenomen kvaliteta električne energije. Harmonici: definicije.V. propada i prekida napajanja i harmonika. Modeliranje i simulacija tranzijenata.8 determinističkih i stohastičkih modela. EMTP-ATP.Levi. Na teoretskom dijelu usmeno se provjerava materija obrađena na predmetu. Dranetz Technologies. Energy Series.Suad Halilčević. Programski paketi za analizu kvaliteta električne energije: MATLAB/SPS.N. uključenje transformatora i kondezatorskih baterija. ferorezonancija. EEMS 08 TEHNIKE ODLUČIVANJA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Osposobljavanje menadžera i stručnjaka različitih profila za rješavanje problema i izvršenje zadataka u oblasti odlučivanja Preduslovi: Ne postoje posebni zahtjevi za predznanje da bi se izučavao ovaj predmet. Plenum Press New York.R. procedure za procjene performansi propada.H. ili istraživački rad i usmena odbrana.sc. IEEE Publishing. 2002. Teorija igara. Uticaj izgradnje obnovljivih izvora energije i određivanje ''feed-in'' tarifa na proces planiranja razvoja ees. docent.sc. Standardi u vezi propada napona.Ispit se sastoji od izrade seminarskog rada i teoretskog dijela. Kontinualne raspodjele vjerovatnosti. Stylos. Flikeri.Santoso. . Deterministički modeli. Novi Sad 1998. Uticaj distribuiranih izvora na kvalitet električne energije. . Modeli nadzora. Diskretne raspodjele vjerovatnosti. Simplex procedura u tehnici odlučivanja. Elektromagnetni tranzijenti: definicija.W.A. Prenaponi u telekomunikacijskim i elektroničkim sistemima. Analiza metodologija izrade strategija razvoja elektroenergetskog sistema i studija priključka novih proizvodnih objekata.James G.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. “Planiranje razvoja elektroenergetskih sistema pomoću računara”. Fakultet elektrotehnike i računarstva. vanredni profesor.Uputstva za korištenje softverskih paketa za planiranje razvoja ees. MAED.M. .Watson. uzroci i posljedice. dizajniranje harmoničkih filtera i standardi u vezi harmonika. modeliranje. Fakultet elektrotehnike. harmoničke rezonancije. Sredstva za prigušenje i standardi. Preduslovi: Matematika.Billington. 2001. John Wiley & Sons. 2nd edition. SuperHarm. PSS. vanredni profesor.Mazer. M.Amir Tokić. Univerzitet u Tuzli Stručnjaci iz EP i DERK BiH Literatura: . S.Ivo Uglešić.sc. 1996. Univerzitet u Tuzli Literatura: .Arrilaga.

Uticaj EE i DM na rad EES. Wiley-Interscience. Hagler. kao i sa tehničkim i ekonomskim karakteristikama savremenih EES sa distribuiranim energetskim resursima.M. Masters. Racionalna upotreba energije. Oxford Press. 2003. CRC Press.Kreider. . sigurnost i zakonodavstvo. Ž. Values. P. Stahl.J. . J.G. interakcija i tehnički uticaji sa ees u stacionarnim i dinamičkim režimima.Mazer.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. MIT Press. University of Cambridge. redovni profesor. Energija vjetra.sc.C.A. D. Toplinske pumpe. ''Renewable and Efficient Electric Power Systems''. Sadržaj: Općenito o energiji. S. R.Čavlina. Jenkins. “Thinking and Deciding ”. 2002. tehnike upravljanja potrošnjom i skladištenje električne energije. “Energy and Environment”. Crossely.sc. .DM) pomoću savremenih ICT tehnologija. Quorum Books. Fakultet elektrotehnike. . Primarni i sekundarni izvori energije.Strbac: Embeded Generation Softver za planiranje distribuiranih energetskih resursa . 2003. Univerzitet u Tuzli. Poznavanje softverskih paketa za analizu EES. 2000. EEMS 10 DISTRIBUIRANI ENERGETSKI RESURSI 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa modernim konceptom planiranja i rada elektroenergetskih sistema (ees). 2008 A. Energija budućnosti. W. 2007. docent. (knjiga).D. Biomasa kao izvor energije. Geotermalna energija. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Analiza uticaja DG na rad ees. Kirchen.Ispit se polaže pismeno i usmeno.Đonlagić. N. unaprjeđenje energetske efikasnosti konverzije električne energije. 2077 A. Ispit . “Alternativni izvori energije-biomasa”. Zaštita distribuiranih generatora.M. ''Electric Power Planning for Regulated and Deregulated Markets''. Solarna energija.J. M.Feretić. Univerzitet u Tuzli Stručnjaci iz EP BiH i Centra za obnovljive izvore energije Mostar Literatura: . Nosilac: Dr. Kahneman. - Ispit EEMS 09 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Sticanje novih saznanja o obnovljivim izvorima energije. F. redovni profesor. N. Zagreb. ''Integrisanim Planiranjem i Upravljanjem Distribuiranih Energetskih Resursa''. Fakultet elektrotehnike. 2000. Energetska efikasnost konverzije električne energije: postupci povećanja Energetske Efikasnosti (EE) i energetskog menadžmenta (EM). 6th edition.Young. “Elektrane i okoliš”. D.Homer'' Studije priključenja DG na realne ees Ispit . Inteligentne/pametne mreže. and Frames. Univerzitet u Tuzli Dr.Sadadinović. 2005. LCA i čiste proizvodnje Elektrane i okoliš. 2004. ekonomske i električne karakteristike distribuiranih generatora (DG). Upravljanje naponom u mrežama sa DG. Baron. 1994. The Fairmont Press. Allan. .9 J. D. Upravljanje Potrošnjom (Demand Management .Tomšić. University of Cambridge. . Fakultet elektrotehnike. ''Handbook on Energy Audits''.Škrinata. Nosilac: Dr.Andrejaš. Kvalitet električne energije i pouzdanost mreža sa DG. Nuklearna energija.F.Fay. „Strategic Executive Decisions: An Analysis of the Difference Between Theory and Practice“. Biodizel. „A Course in Game Theory“. Boca Raton Florida N. Energija mora. .W. Distrubuirana proizvodnja: energetske. “Energija i okolina”.M.Thumann. Bailly. ECEP. J. ili istraživački rad i usmena odbrana. Tehno-ekonomska analiza opravdanosti izgradnje DG.Đonlagić.Đonlagić. Preduslovi: Znanje stečeno na dodiplomskim studijima tehničkih fakulteta. Vrste distribuiranih energetskih resursa: distrubuirana proizvodnja. Inc.Mirsad Đonlagić. Kruti otpad i gospodarenje krutim otpadom.Subašić. “Energy Management for Companies”..Doty. Gorive ćelije. Pismeni dio ispita čini seminarski rad. Skladištenje električne energije i interakcija sa proizvodnjom iz DG. ili istraživački rad i usmena odbrana. „Choices. D. “Distributed Generation: The Power Paradigm for the New Millennium“.''Energy Management Handbook''. G.Borbely. J.M. Alternativni izvori energije.Turner. Mirza Kušljugić. Preduslovi: Poznavanje principa rada.J.M. 2005. Studije priključenja DG. CRC Press. (knjiga).sc.Gobson. IEEE Press. 2005. D. modelovanja i tehnike rješavanja distributivnih elektroenergetskih mreža.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Sadržaj: Koncept integrisanog planiranja distribuiranim energetskim resursima. Hidroenergija. Osborn. Usmeni dio ispita uključuje teoretska pitanja.Nedžmija Demirović.

2002. Dijagnosticki postupci. Newnes. Regulacija brzine promjenom napona armature.sc.W.10 Usmjeravajući modul: SISTEMI KONVERZIJE ENERGIJE SKE 01 INTEGRISANA POLJA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa sasvremenim metodama i najnovijim dostignućima u oblasti integrisanih polja. magnetnog fluksa. dijagnoza i prognoza. .Scheffer.indirektni. Senzori i transduktori. an Introduction to Computer Integrated Manufacturing”. te polja kretanja fluida u transformatorima. 'Nauka o materijalima za proizvodnju senzora.Haznadar. Primjena metode konacnih elemenata (FEM). Uticaj tehnicke dijagnostike na pozdanost i kvalitet. Boston.povezanih komponenti. 1977. SKE 03 UPRAVLJANJE I REGULACIJA ELEKTROMOTORNIH POGONA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa sasvremenim metodama i najnovijim dostignućima u oblasti upravljanja i regulacije EMP. pritiska. “Computer-Aided Design and Manufacturing”.Sead Berberović. Prijenosne funkcije elektricnih mašina. Zagreb.regulacija snage klizanja. Univerzitet u Tuzli Dr.Girdhar. Univerzitet u Tuzli Literatura: . redoviti profesor. New Delhi. Metode utvrdivanja neispravnosti. Podsinrone kaskade . Parametri tehnicke dijagnostike. “Instrumentation Reference Book“. Primjena metode konacnih elemenata.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. “Advenced Control Engineering”. hemijski i fizikalni aspekt – osobine materijala (metali. Elektrotermija na dodiplomskom studiju. Dillman. docent. redoviti profesor. Univerzitet u Tuzli Dr. Rembold. Primjena matematickog modelovanja kod tehnicke dijagnostike. Zadaci tehnicke dijagnostike: geneza.sc. 2001. Univerzitet u Tuzli Dr. Ispit . hemijskog i biološkog aspekta'. redovni profesor. Preduslovi: Matematika. ili istraživački rad i usmena odbrana. ili istraživački rad i usmena odbrana. Zagreb Dr. Principi vektorskog upravljanja. Johannesburg. Fakultet elektrotehnike. Melbourne. Potrebe dijagnosticiranja tehnickih sistema. McGraw Hill. “Elektomagnetizam I i II”. Prentice-Hall. Matematicki modeli i numericko rješavanje elektromagnetnih i toplotnih polja u obrtnim elektricnim mašinama.Boyes. koncentracije gasa. C. Tehnicko-ekonomska analiza tehnicke dijagnostike.Vlado Madžarević. Oxford. 'Nanotehnologija – MEMS (Mikro-elektro-mehanički sistemi)'. Preduslovi: Matematika. Oxford. Kombinovana metoda regulacije brizine istosmjernog EMP. Preduslovi: Matematika. elektricnim mašinama i transformatorima.Izudin Kapetanović. Električne mašine i Elektrotermija na dodiplomskom studiju. Osnovi elektrotehnike. 1997. protoka.R. Fakultet elektrotehnike i računarstva.sc. definicija metode i rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednacina. Elektromotorni pogoni. Teorija elektromagnetnih polja. redovni profesor. . Primjeri primjene u sistemima i uredajima u elektroenergetici. Osnovi elektrotehnike. Teorija elektromagnetnih polja. komunikacijskoj tehnici i novim elektricnim tehnologijama. . zatim mjerenja u optičkom spektru. Fakultet elektrotehnike. Newnes. Sadržaj: Diferencijalne i integralne jednacine za predstavljanje i numericko rješavanje polja. Berlin. Butterworth Heinemann.Željko Štih. London. 1986. teorija i karakteristike. Dijagnoza složenih tehnickih sistema. Osnovi teorije slicnosti. SKE 02 TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa sasvremenim metodama dijagnosticiranja složenih tehničkih sistema. Third edition. Sadržaj: Principi tehnicke dijagnostike. Primjeri tehnicke dijagnostike u uslovima realnih tehnickih sistema. Springer-Verlag.Sinclair. Zagreb Literatura: . Singapore. Sadržaj: Elementi upravljacko regulacionog kruga.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Vektorski modeli .Nerdina Mehinović. 3rd. Nosilac: Dr. te mjerenja napona i struje. 1991. redovni profesor. 2001.sc. prezentacija rezultata proracuna. Fakultet elektrotehnike.Kilian. Školska knjiga.Zienkiewicz. . Ispit .P.sc. Koncept pristupa izradi složenih racunarskih programa.J. Upravljanje i regulacija asinhronih EMP. Englewood Cliffs. “Modern Control Technology Components and Systems“. Ocjena stanja tehnickih sistema.Burns. plazma. Ž. Vibraciona analiza kao ključ preventivnog održavanja električnih mašinaKlasifikacija. Nosilac: Dr. “CIM Systems. “Practical Machinery Vibration Analysis and Perdictive Maintenance“. Skalarno upravljanje asinhronog motora pri razlicitom odnosu ulaznih velicina.Izudin Kapetanović. . Tiristorski EMP.Z. Fakultet elektrotehnike i računarstva. Mitchel. Osobine mjerenih veličina – sa fizikalnog. Električne mašine. Delmar. Numericki proracun elektrootporne i indukcione peci. Modelovanje problema i kreiranje mreže. Analogija elektricnih i toplotnih procesa. “Sensors and Tranducers”. Upravljanje i regulacija istosmjernih EMP. 2003. sa laboratorijskim vježbama iz oblasti mjerenja senzorima temperature. 2003. Staticki pretvaraci napona i frekvencije . “The Finite Element Method”. Matematicki modeli i numericko rješavanje elektromagnetnih i temperaturnih polja. Oxford.S. Oxford. gasovi)'. Energetska elektronika na dodiplomskom studiju. Prijenosna funkcija sistema .R. Fizika.sc. Fakultet elektrotehnike. direktni pretvaraci.Štih.

Izuvori.B. Massachusetts.W.Leonhard.M. 1995. “Električni pogoni”.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Elektromagnetska kompatibilnost elektroničke i električne opreme. Zagreb. 1997. koncept baze podataka u projektovanju. Beograd. IEEE. Ispit . Direktna orjentacija polja.sc. 1986 .Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke.sc. Optimizacija i pouzdanost rada elektricnih uredaja. “Single Economic Space in Bosnia and Herzegovina Conformity Assessment on LVD and EMC Directive”.Theory for the User”.V.B. “EMI/EMC Computational Modeling Handbook”. New York. 1998. London. Uzemljenje . Univerzitet u Tuzli Literatura: . Pitman Publishing. Measurements and Tehnologies”. redovni profesor. New York. Nosilac: Dr. . Regulacija momenta direktnom orjentacijom polja. C. Oklapanje. “Elektromotorni pogoni”.Brench. Nosilac: Dr. 1985. ili istraživački rad i usmena odbrana. . Springer . Oprema za mjerenje EMC. Naponski i strujni modeli. Primjeri projektovanja elektricnih mašina i uredaja podržani racunarom. 2001. Uvjeti za praktičnu provedbu testiranja EMC. . senzori polja.predavanja. Novi izvori energije.Tehnika mjerenja EMC. Prentice-Hall.Štih.T. O.Vlado Madžarević. “Numerical Methods using Matlab”. 2002.Bilalović. Akademska misao.L. Primjena CAD-a: system i korisnik.P. M. 1978. Materijali i oblici galvanskog povezivanja. .L. “Nove tehnologije u elektromehaničkim sistemima”. Odredivanje vektora polja pomocu struje i napona. Ispit .Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke.Houlden. . Berlin.J. Proizvodnja podržana racunarom (CAM). ili istraživački rad i usmena odbrana.Madžarević. Oxford Press.Ramahi. Fakultet elektrotehnike.A. Uticaji na žive organizme. Englewood Cliffs. “Control of Electrical Drives”.Haznadar. Ćelije za testiranje EMC. FE.P. Sistemi za smanjenje uticaja elektromagnetske interferencije . Optimiranja parametara upravljačko regulacionog kruga EMP. Načini prenosa elektromagnetskih uticaja. “EMC Electromagnetic Theory to Practical Design”. Penny.V. Fakultet elektrotehnike.Chatterton. Univerzitet u Tuzli Literatura: .EMC 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente najnovijim dostignućima u oblasti elektromagnetske kampatibilnosti.EMI. Numericke metode i sistemi programa za proracun polja u mašinama i uredajima kao osnova za analizu i projektovanje podržano racunarom.Schrack.Ž. tipovi CAD sistema.V. Kluwer Academic Publishers. John Wiley & Sons. 2001.Nerdina Mehinović. 2002. Induktivni.Y. Školska knjiga. Univerzitet u Tuzli Dr. Izvori elektromagnetskog zračenja.Kodali. Elementi CAD sistema: hardware. Nosilac: Dr.Asim Hodžić.Ljung.Vučković.Hawkes. Fakultet elektrotehnike.Steffka. 1998. Identifikacija parametara . Laboratorijska testiranja. . Tuzla. prijemnici.Rybak.M. Aston University.F.napredne metode”. Chichester. Ispit .Verlag. vanredni profesor. software. New York.Silvester. “Upravljanje obrtnih električnih mašina . “Intraduction to Thermodynamics and Heat Transfer”. Jednadžbe u koordinatnom sistemu polja.Archambeault.A. Teorija oklapanja i efikasnost oklapanja. Preduslovi: Teorija elektromagnetnih polja. Elektromotorni pogoni na dodiplomskom studiju Sadržaj: Projektovanje podržano racunarom (CAD).11 izmjenicnih mašina. “Automotive Electromagnetic Compatibility”.bezsenzorsko upravljanje.sc. “Computer – Aided Design in Magnetics”. Kluwer Academic Publishers. Fakultet elektrotehnike. Novi materijali. Izolacija.Sistemi uzemljenja za EMC.Kodail. 1997. Električna mjerenja. 1997.A. ili istraživački rad i usmena odbrana. “Engineering Electromagnetic Compatibility”. .P. SKE 04 NOVE TEHNOLOGIJE U ELEKTROMEHANICKIM SISTEMIMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente najnovijim dostignućima u oblasti elektromehaničkih pretvarača Preduslovi: Osnove računara. 1997.Ambrožić. Univerza v Ljubljani. Metode mjerenja i testiranja elektromagnetske kompatibilnocti. . antene. . Upravljacka elektronika i senzori. Sarajevo. Univerzitet u Tuzli Literatura: . te polja kretanja fluida u transformatorima. EMC standardi. redovni profesor. Zagreb. 1996. 2004. Vektorske elektromagnetne i mehanicke jednadžbe u stacionarnom koordinatnom sistemu. .“Energy and Environment”. autoriz. Galvansko povezivanje. Univerzitet u Sarajevu. . “System identification .Lindifield. “The CAD/CAM Process”. . docent. 2005. Metoda konacnih elemenata i metoda granicnih elemenata. Norwell. “Engineering Electromagnetic Compatibility Principles. .Jurković. Eektrični materijali na dodiplomskom studiju Sadržaj: Koncept EMC i EMI i definicije. . Školska knjiga. IEEE Press.V. . New York. “Elektromagnetizam I i II”. 1996. Otvoreni prostor.1995. Električne mašine. .sc.V. Regulacija motora po teoriji orijentacije polja. Matematicki modeli i numericko rješavanje elektromagnetnih i toplotnih polja u elektricnim mašinama i uredajima. SKE 05 ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST . Direktno upravljanje momentom (DTC). Springer-Verlag. geometrijski modeli. G.Vlado Madžarević.Cengel. “Sodobne regulacije pogonov z izmjeničnimi mašinami”. konduktivni i kapacitivni uticaji.Z.

sc. Springer-Verlag. Princip funkcionisanja Internet aplikacija.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. ERB za generiranje dinamičkog HTML koda. .F. pojava jalova snage. C. Regular expressions. Eric Haines. Addison-Wesley.0 aplikacije. projekata iz programiranja i završnog projekta. uticaja viših harmonika.H. vanredni profesor. distorzije napona mreže. .Jurković. K. 1979. RAZVOJ INTERNET APLIKACIJA RI 02 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa trenutnim trendovima u oblasti razvoja softvera za Internet aplikacije.Hunt. 1995. D. Fokus će biti na izučavanju savremenih metoda u renderingu. Model View Controller (MVC) design pattern. praćenje zrake.Alan H. sukcesivno pokretanje višepogonskih jedinica. nesimetrije trofazne mreže i sl. Fakultet elektrotehnike. Ruby i objektno orijentirano programiranje. pokretanje pomoću zaletnih uređaja. . SOFT startera i sl. Preduslovi:Programerske vještine u C. ETF Sarajevo. Monte Carlo algoritam. Fakultet elektrotehnike. John F. Školska knjiga. Zagreb. Mark Watt.D. 2005. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Rails i AJAX. Usmjeravajući modul: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA RI 01 NAPREDNA RAČUNARSKA GRAFIKA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je upoznavanje naprednih koncepata i metoda u trodimenzionalnoj računarskoj grafici. Addison Wesley. 2nd Edition. Principi zaštite pogonskih motora od smetnji koje potiču od električne mreže i radnog mehanizma. “Elektromotorna postrojenja”. 1986. Akademska misao. Grafički hardver: Opštenamjensko izračunavanje. Školska knjiga. Advanced Animation and Rendering Techniques: Theory and Practice. 1993. WEB 2.M. rendering participativnih medija. “Klizni režimi u upravljanju električnih mašina”.Pedder. Baze podataka.V. . Površine i meshovi: modeliranje pomoću površina nastalih podjelom poligona (subdivision surface). polja udaljenosti (distance fields) i skupovi tačaka iste vrijednosti (level sets). a posljedica su lošeg kvaliteta električne energije. Preduslovi: Električne mašine. Foley.D. C++ i OpenGL-u. 2nd Edition in C.Šabanović. “Agile Web Development with Rails”.Tomas Moller.Matt Pharr. vanredni profesor. udarci tereta.Thomas. Univerzitet u Tuzli Dr. Feiner. Vektorski dijagram napona i magnetskog fluksa u prekapčanju ili ponovnom ukapčanju asinhronog motora. Physically based Rendering: From Theory to Implementation. “Električni pogoni”.12 SKE 06 INTERAKCIJA ELEKTRIČNE MREŽE I POGONSKIH MOTORA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa smetnjama koje nastaju pri radu pogonskih motora.B. Sinteza tekstura i obrada slike: Okolinsko preslikavanje. “Elektrische Antriebstechnik .A. Greg Humphreys. Steven K.sc. D. Computer Graphics: Principles & Practices.Fowler.Ispit se polaže pismeno. Veza između relacionih baza podataka i Rails okruženja.Thomas. 2002.Hansson. algoritam pokretne kocke (marching cubes). . Hughes. .G.sc. ili istraživački rad i usmena odbrana. Beograd.Nerdina Mehinović. .G.N. 2003. ActiveRecord. direktni rendering volumena. docent. distorzije napona.Aufgaben und Lösungen”.Bird. Nosilac: Dr. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Nosilac: Dr. 1992. Mogućnost ponovnog ukapčanja bez opasnosti po asinhroni motor. . globalna iluminacija.Asim Hodžić. . .B. Real-Time Rendering. fluidnih spojnica. Računarske mreže Sadržaj: Uvod u programiranje u programskom jeziku Ruby. Rendering volumena: pregled volumne grafike. Preduslovi: Osnovi računarstva. Ispit . A. Fakultet elektrotehnike.Kümel.Sc.A. 2002.Marinović. Smetnje u radu pogonskih motora: Smetnje zbog nestandardnog oblika napona. Fizikalno bazirano modeliranje: solver stabilnih fluida. Smetnje u radu pogonskih motora pri ponovnom ukapčanju.Amer Hasanović. modeliranju i animaciji. Andries van Dam. The Pragmatic Bookshelf. Emir Skejić. Watt. Nosilac: Dr. ActionController i ActionView komponente. anizotropno zaglađivanje slike. promjenljive visine napona.James D. Elektromotorni pogoni. Lattice Boltzmannova metoda. Ispit . “An Introductin to Power Electronics”. viših harmonika struje. Univerzitet u Tuzli Literatura: .King. Konačna ocjena iz predmeta se formira na osnovu bodova ostvarenih iz zadaća. Zagreb. “Elektromotorni pogoni”. preslikavanje fotona. Fakultet elektrotehnike. “Programming Ruby: The Pragmatic Programmers’ Guide”. Energetska elektronika na dodiplomskom studiju Sadržaj: Uticaj kvaliteta električne energije na rad pogonskih motora: Problemi povezivanja izmjenične i istosmjerne mreže putem pretvarača.Vučković. diirektno pokretanje. Sadržaj: Napredne tehnike renderinga: Fotorealistični rendering. Kurs je baziran na programskom jeziku Ruby i Ruby on Rails razvojnom okruženju koje omogućava rapidni razvoj Internet aplikacija. docent. sinteza tekstura. 2004. Problematika pokretanja pogonskih motora velike snage: Teški pogoni. Morgan Kaufmann. A K Peters Ltd. 1978.

Addison-Wesley Workingham.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Dizajn HCI-a: potrebe korisnika.Emir Skejić. Addison-Wesley Workingham. R. Razvoj aplikacija IMS sistema. Skripta. “The IMS IP Multimedia Concepts and Services in the Mobile Domain“. G. Računari i kolaboracija. vanredni profesor.Tumbas.Ispit se polaže pismeno pri čemu test uključuje i teorijska pitanja i zadatke. Sadržaj: Uvod u interakciju čovjek-računar. ispita i projekta.Niemi.Beale. John Wiley 2007.Camarillo. RI 05 SISTEMI ČOVJEK-RAČUNAR 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente s temeljnim principima dizajniranja i evaluiranja hardverskih i softverskih rješenja koja omogućavaju komunikaciju između ljudi i računarskih mašina. Osnovi programiranja. “Software Engineering“. .Rogers. Univerzitet u Tuzli Dr. Skripta. “Softversko inženjerstvo“. Preduslovi: Osnove interakcije čovjek-računar.Pressman.Davies. Uporedna analiza tradicionalne i objektne paradigme. McGraw-Hill. Diameter). 2006. Fakultet elektrotehnike. Povezivanje IMS sistema sa fiksnom i mobilnom mrežom. 2004. 1989.sc. Addison-Wesley. H. 2001. 2002. J.D. H.Shneiderman. Dizajn interaktivnih računarskih sistema za osobe s umanjenim psihofizičkim sposobnostima. Višestruko nasljeđivanje i hijerarhija nasljeđivanja. Fakultet elektrotehnike.Nermin Suljanović. Osnovi računarstva Sadržaj: Softverski inženjerstvo kao disciplina. Nasljeđivanje: oblikovanje nasljeđivanja. Verifikacija i validacija. Virtualna realnost. Koncept objekta: život objekta: vrste objekata: Klase: tipovi i apstrakcija podataka. Prikaz testnog sistema IMS baziranog na otvorenom softwareu. G. .Plaisant.Niemi. J.Dix.M.sc. 2005 . Evaluacija računarskih interfejsa. Fakultet informacionih Tehnologija Mostar. Računari u kontekstu. idejama i modelima softverskog inženjerstva. Nosilac: Dr. 6th ed.Nermin Sarajlić.Sarajlić. Ispit . Univerzitet u Tuzli Literatura: .Ispit se polaže pismeno.sc. Fakultet elektrotehnike. pismenih testova i konačnog projekta. Ispit . . Univerzitet u Tuzli Literatura: .13 Ispit Second Edition. 2007.Preece. učahurivanje. The Pragmatic Bookshelf. Data mining Nosilac: Dr.M. A. Predmet će se realizovati kroz teoretska predavanja i praktične radove na testnom IMS podsistemu. Napredni sistemi za prikaz. RI 04 SOFTVERSKO INŽENJERSTVO 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa različitim. Preduslovi: Računarske mreže i komunikacije Sadržaj: IP multimedijski podsistem (IMS)-arhitektura i koncepti. G. C. Polimorfizam. “Beyond Human_Computer Interaction“. 2006. Interfejsi s prirodnim jezikom i govorni interfejsi. Referentne tačke IMS sistema. . “Human-Computer Interaction“ (3rd Edition). Garcia-Martin. Europian Adaption (840 p). Održavanje i evolucija. I. . Oblikovanje i implementacija. vanredni profesor. te njihovim prednostima i manama. John Wiley and Sons. “Software Engineering Analysis and Design“. “Odabrana poglavlja softverskog inžinjeringa“. HCI u praksi. A. sixth ed. Poznavanje programiranja.Finlay.Khartabil.Aljo Mujčić.R. ili istraživački rad i usmena odbrana. vanredni profesor.C. Merging the Internet and the cellular worlds“. metode i modeli. “The IMS IP Multimedia Concepts and Services“.. Sofware Engineering. 2004.D. Sommerville.Poikselka.N. “Strategies for Effective Human-Computer Interaction” (4th Edition). Dizajn korisničkih interfejsa.Đurek. Zahtjevi i specifikacije. . World Wide Web i hipertekst. FE Tuzla. John Wiley & Sons. 2006.Jošanov. Fakultet elektrotehnike. “A Practicioner’s Approach“.Sharp. Ispit . Univerzitet u Tuzli Dr. tipizacija). 2006 . Univerzitet u Tuzli Literatura: . Preduslovi: Matematika. Novi Sad. docent.Ukupna ocjena za predmet formira se na osnovu bodova dobivenih iz zadaća. . Dinamičko vezivanje.Khartabi. 2003. 2007.Abowd. G. Nosilac: Dr.H. a konačna ocjena se formira na osnovu bodova dobivenih iz zadaća. Ltd.M.E.Mayer.B. Fakultet elektrotehnike.Amer Hasanović. “Softversko inženjerstvo“. vanredni profesor.B. P. Prototip i delegiranje. FE Tuzla.Easteal.A. često suprotstavljenim. “The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS). . McGraw-Hill Book Company. nasljeđivanje.Radosav. AddisonWesley Workingham. Opis IMS entiteta. Klase i objekti. .Poikselka.sc. “Softversko inženjerstvo“. RI 03 IP MULTIMEDIJSKI PODSISTEMI 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa principima rada i konceptom savrmenih IP multimedijskih podsistema (IMS). Objektni model i njegovi elementi (apstrakcija. Protokoli korišteni u IMS sistemu (SIP.sc. LTD.I.Mayer. .

redovni profesor.. Engelbrecht A. Jamshidi: “Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies”. CRC Press 2001 Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. metoda pomoćnih promenljivih i metoda stohastične aproksimacije. Optimizacija upravljanja u otvorenoj sprezi. kvadratno programiranje (QP). analiza frekventnoga odziva. Ocenjivanje parametara kontinuiranih procesa. H2 . Fakultet elektrotehnike. N. R. Dinamičko programiranje i princip optimalnosti. Uslovi optimalnosti. AUT 03 IDENTIFIKACIJA DINAMIČKIH SISTEMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznavanje studenata sa modernim tehnikama za identifikaciju sistema Preduslovi: Automatsko upravljanje.E. Mašinsko učenje. optimizacija kontrolera i integrisana optimizacija i upravljanje. D. Metode grupisanja (klasterizacije). Primjeri primjene u upravljanju. Lagrange-ovi multiplikatori i teorema Khun-Tucker-a. Problem optimizacije bez ograničenja. iterativni gradijentni metodi (Newton tipa). Springer-Verlag. Pontryagin-ov princip minimuma. Koncepti i tehnike vještačke inteligencije. Postlethwaite. AUT 02 INTELIGENTNO UPRAVLJANJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa tehnikama inteligentnog upravljanja.S. 2008 . Univerzitet u Tuzli Literatura: . Bordons. 2007. A John Wiley & Sons.R. L1. Mikrostampa Tuzla. Nosilac: Literatura: Ispit - Dr.S. Optimalni linearni kvadratni regulator (LQR) i Riccati-jeva jednačina. Predstavljanje znanja. dinamičko programiranje i HamiltonJacobi-Bellman jednačina.Lejla Banjanović-Mehmedović. Neuronske mreže u upravljanju. Sehić. Automatsko upravljanje Sadržaj: Inteligencija i pojam vještačke inteligencije. Identifikacija s prilagođavanjem modela. Fakultet elektrotehnike. fundamentalnih setova funkcija. M. Kirk. Skogestad.14 Usmjeravajući modul: AUTOMATIKA I ROBOTIKA AUT 01 OPTIMALNO UPRAVLJANJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa principima optimalnog upravljanja tehničkim sistemima Preduslovi: Matematika. Identifikacije na osnovi ortonormalnih polinoma.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Genetski operatori.. varijacioni račun i Euler-Lagrangeova jednačina. Fuzzi skupovi i fuzzy logika. Automatsko Upravljanje. Inc. Preduslovi: Matematika. MPC. Problem optimizacije sa ograničenjima. Z. Optimalno upravljanje i problem minimizacije funkcionala. 2011. Evolucioni algoritmi. univerzitetski udžbenik. Multivariable Feedback Control. Nadzirano učenje neuronskih mreža. Dover Publications. Iterativne numeričke metode nalaženja optimalnog upravljanja u otvorenoj sprezi. Vještački neuron. Nenadzirano učenje neuronskih mreža. metoda razširenih najmanjih kvadrata i metoda najveće slićnosti. Hibridni inteligentni sistemi. H∞. 2004 . Evolucioni algoritmi u upravljanju. primjeri primjene u upravljanju. Problem minimizacije funkcionala sa ograničenjima na upravljanje i stanje.. Adaptivne neuronske mreže sa fuzzy mehanizmom zaključivanja (ANFIS). Sistemi automatske regulacije Sadržaj: Osnovni pojmovi. Vještačke neuronske mreže. vanredni profesor. Funkcija dobrote. parametarska optimizacija fiksnih kontrolera. Iterativni algoritmi optimizacije. Neparametrične identifikacijske metode: metoda Fourierove analize.W. Prljača. Formulisanje i rješavanje problema integrisanog upravljanja i optimizacije u zatvorenoj povratnoj sprezi. primjeri primjene u upravljanju. Lejla Banjanović-Mehmedović: Inteligentni sistemi. Strategije planiranja/replaniranja i primjeri primjene.sc.. korelacijska analiza i spektralna analiza. Primjeri fuzzy upravljanja. Identifikabilnost modela. Primjeri primjene neuronskih mreža. Ng G. Osnovni koncepti Teorije sistema i signala. Publication. i sekvencijalno kvadratno programiranje (SQP). Genetski algoritmi. Identifikacija bioloških sistema.sc. Computational Intelligence. Inteligentni agenti. C. Research Studies Press Ltd. Bayesov sistem odlučivanja. podjela neuronskih mreža prema različitim kriterijima. Stohastičke metode optimizacije. Fuzzy-genetski sistemi. Pojam inteligentnog upravljanja. John Wiley and Sons. Univerzitet u Tuzli D. ili istraživački rad i usmena odbrana. smjernice za izbor ulaznog signala i vremena uzorkovanja te opisa postupka za izbor modela i test njegove valjanosti . 1998 . Practical Methods of Optimization. Pojam inteligentnih sistema. Neki praktični vidici identifikacija. Inteligentna analiza podataka (Data Mining). 2001 .MATLAB toolboxes Ispit . Algoritmi učenja neuronskih mreža. Intelligent Systems-Fusion. ili istraživački rad i usmena odbrana.D. Optimalno upravljanje i problem minimizacije funkcionala. 1997 . Tracking and Control. Automatsko upravljanje Sadržaj: Optimizacija i upravljanje. Kreiranje inteligentnih sistema. Proces zaključivanja. Matematičko programiranje. Optimal Control Theory. LQG. linearno programiranje (LP). Neuro-genetski sistemi. Model Pedictive Control. John Wiley and Sons.P. Fletcher. 2003 S. Formulisanje i rješavanje problema optimalnih kontrolera u zatvorenoj sprezi. Parametrične identifikacijske metode: metoda najmanjih kvadrata i njene modifikacije. Data mining. Stabla odlučivanja. Fuzzy zaključivanje. Camacho. Dizajn fuzzy regulatora. Formulacija problema optimalnog upravljanja. Naser Prljača. Zilouchian. I..A. Učenje sa podrškom. Inc. S. Ekspertni sistemi u upravljanju. R. Metode klasifikacije. Nosilac: Dr.

Školska knjiga . konačni automati. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srpsko Sarajevo. Fakultet elektrotehnike. 1998. „Identifikacije“. Senzori infracrvenog zračenja.. Zenan Šehić. Optički senzori. Poluprovodnički senzori pritiska. Industrijski robot u fleksibilnoj proizvodnoj ćeliji. Električni linearni aktuatori. mehatroničkim sistemima. mehanički i solid-state releji i kontakteri. konverzija i filtriranje signala.S. Obrada mjernih signala.M. vanredni profesor. „Digitalno upravljanje električnim pogonima“. ili istraživački rad i usmena odbrana AUT 04 INSTRUMENTACIJA I AKTUATORI U AUTOMATICI 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznavanje studenata sa principima mjerenja i senzorima za mjerenje neelektričnih veličina.sc. opasni radni prostori) . PTR Prentice Hall. Indukcioni i ultrazvučni senzori protoka. Popović. Analiza slučaja. 2003. Siemens. 2nd ed. Wittenmark. brzine i ubrzanja. Drndarević. Sistemi u realnom vremenu Sadržaj: Kinematsko i dinamičko modeliranje robotskih i mehatroničkih sistema. Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo. Projektovanje mjerno-akvizicionih sistema. Specijalni senzori temperature.D. Ljubljana. „Senzori u robotici“. Hidraulički aktuatori. 1995. Digitalno upravljanje električnim pogonima. Robotika i Automatizacija.15 Nosilac: Dr. ultrazvučni i električni senzori nivoa. Zagreb. Integrisano upravljanje multirobotskim sistemima u složenom okruženju (automatizirana skladišta. 1996. V. . popustljivošću. Formulacija i rješenje problema automatizacije fleksibilne proizvodne ćelije. Multirobotski kooperativni sistemi. New Jork.). Distribuirani mjernoupravljački sistemi. Pneumatski aktuatori. impedancijom i silom. Talasići. Matko. J. građevinarstvu. Principi mjerenja neelektričnih veličina. Upper Saddle River. Zahtjevi na hardver. Matlab.sc. Samoučeći mobilni roboti. arhitekturom i projektovanjem savremenih mjerno-akvizicionih sistema.Aktuatori u automatskom upravljanju. 1998.. Multisim. Analiza slučaja. . ROBOTIKA.. C. Arhitektura savremenih mjerno-akvizicionih sistema. Dizajn ćelijskog kontrolera i njegova implementacija na standardnim industrijskim računarskim upravljačkim sistemima (PLC. Istosmjerni servomotori. Senzori masenog protoka. Akademska misao. sistemski (OS) i aplikativni softver. Uvod u mobilnu robotiku i autonomna dostavna vozila. 2006. Pneumatski sistemi. . . Fakulteta za ektrotehniko.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Specijalni senzori linearnog i ugaonog pomjeraja. Hidrostatski. N. Dizajn ugradjenih računarskih upravljačkih sistema robotskih i mehatroničkih sistema. Izmjenični servomotori.M. “Električni servomotori”. 1987 . Upravljanje kretanjem mobilnih robota. M. 2003 Ispit AUT 05 - LabVIEW. 2003. Vizuelno upravljanje. Gugić. Univerzitet u Tuzli Literatura: . B. Kaskadna regulacija u pogonima sa jednosmjernom strujom.. Algoritmi izbjegavanja prepreka i pretraživanja prostora. Mjerno-akvizicioni sistemi na bazi personalnog računara. Beograd. „Modern Control Technology: Components and Systems“. 2004.S..S. Nosilac: Dr. Lokalizacija i mapiranje mobilnih robota. Popović. Senzori u robotici. Fakultet elektrotehnike. Planiranje kretanja mobilnih robota. unutrašnjim prostorima. Poluprovodnički senzori temperature. . Mjernoakvizicioni sistemi na bazi mikrokontrolera. Upoznavanje studenata sa aktuatorima u automatskom upravljanju kao i modernim metodama upravljanja električnim pogonima Preduslovi: Instrumentacija. ili istraživački rad i usmena odbrana 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa naprednom industrijskom i mobilnom robotikom. Jakub Osmić. PAC. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Automatsko upravljanje Sadržaj: Osnove tehnike senzora. Akademska misao.S. . Addison-Wesley Publishing ompany. N. Delmar Thomson LLearning. . Second edition. „Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov“.SIMATIC S7. Kilian. Primjeri primjene u industriji. Senzorika i lokomocija mobilnih robota i humanoida. Solenoidi.Virtuelna instrumentacija. Softver virtuelne instrumentacije. MEHATRONIKA I AUTOMATIZACIJA Preduslovi: Matematika.K. 1999. Inteligentni senzori. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srpsko Sarajevo. „Senzori tečnosti i gasova“. Popović. industrijski manipulacioni roboti i mehatronički podsistemi automobila (Cruise Control. T. . etc. Vukosavić. Beograd. „Adaptive Control“. Model generalizovane električne mašine. Analiza slučaja.. Infineon TriCore mikrokontroler i OSEK/VDX operativni sistem. Električni prekidači. Hidraulički sistemi. Upravljanje kretanjem. Matlab i Simulink softverski paketi Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke.P.R. Lennart Ljung: System Identification Theory For the User. ugrađenim računarskim upravljačkim sistemima i računarskim sistemima za automatizacije proizvodnje. Automatsko upravljanje. Pojačanje. „Personalni računari u sistemima merenja i upravljanja“. Active Suspension ABS. Koračajni motori. Simulink i LabVIEW softverski paketi Ispit . National Instruments-CompactRIO.J. docent. Instrumentacioni interfejsi. Vektorsko upravljanje i regulacija izmjeničnih pogona. Strmčnik. „Senzori i mjerenja“. ESP). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srpsko Sarajevo. Ljubljana. Elektrohemijski pretvarači. Astrom. Tehničke karakteristike senzora. Digitalni senzori pritiska.D. Senzori tečnosti i gasova. Specijalni senzori protoka.

ili istraživački rad i usmena odbrana Usmjeravajući modul: KOMUNIKACIJE KOM 01 TEORIJA SIGNALA I DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJSKE TEHNIKE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa primjenom teorije signala u savremenim telekomunikacijskim postupcima. Ispit Massachusetts. Nehmzow.U.sc. FSK. MIT Press.J. Tipovi dijagrama procesa. Springer-Verlag. Realni prenosni mediji i kanali. Cambridge University Press. Metode pristupa zajedničkom mediju. 2003. ili istraživački rad i usmena odbrana. karakteristikama telekomunikacijskih kanala.Hall.Drajić. Digitalni modulacijski postupci (PAM. “Uvod u statističku teoriju telekomunikacija”. New Jork. Zenan Šehić. Second edition. Šum. Modeliranje komunikacijskih sistema u Matlabu. 2000 . Akademska misao.sc. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Sistemi automatske regulacije Sadržaj: Vrste tehnoloških procesa. Preduslovi: Matematika. Fakultet elektrotehnike. „Adaptive Control“. . Springer. Klasifikacija tehnoloških procesa po tipu promjene stanja. Ekvalizacija prenosnog puta i eliminacija intersimbolske interferencije.Sklar.U. Dudek. redovni profesor. . 2005 .H. Univerzitet u Tuzli Dr. G.. vanredni profesor. Springer Verlag. D.sc. Klasifikacija tehnoloških procesa po tipu procesnih promjenljivih. Fakultet elektrotehnike. I. Simulink i LabVIEW softverski paketi . “Digital communications. Siegwart. Projektovanje sistema za upravljanje i nadzor u procesnoj industriji. “Communication Systems”.G. . Teorija signala i sistema i Digitalna obrada signala na dodiplomskom studiju. L. McGraw-Hill 1996. Dijagrami prelaza stanja. Fakultet elektrotehnike. Nourbakhsh. Astrom. fundamentals and applications“. Univerzitet u Tuzli Dr. Klasifikacija tehnoloških procesa po procesnoj veličini koju transformiraju. F.Nermin Suljanović. Jakub Osmić. Strmčnik. 2010 .G. Klasični i napredni regulacijski algoritmi u procesnoj industriji. 2006 . Upravljanje tehnološkim procesima. Lewis. modulacijske tehnike sa proširenim spektrom). vanredni profesor. 1998. . Primjeri.B. . Nosilac: Dr. Addison-Wesley Publishing Company. Mušiča. Arhitektura i klasifikacija sistema za upravljanje i nadzor u procesnoj industriji. Boca Raton. Eksperimentalne metode optimizacije tehnoloških procesa. third edition. Prentice. Mobile Robotics: A Practical Introduction. CRC Press. . Fakultet elektrotehnike. Funkcionalni simboli elemenata tehnoloških procesa. McGraw-Hill. L.B. Sinhronizacija: ekstrakcija nosioca. Introduction to Autonomous Mobile Robots. QAM. vanredni profesor. Predstavljanje tehnoloških procesa. Cambridge. Programabilni logički kontroleri (PLC) i programabilni kontroleri za automatizaciju (PAC) u procesnoj industriji. Univerzitet u Tuzli Literatura: . 2002 .Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. docent. Kiencke. 2001. “Digital Communications”. 2006 . Matko. Primjeri u bežičnim i PLC komunikacijskim sistemima. B.Proakis. Cambridge. John Wiley and Sons 2001. S. 2005. Gee.S. Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo.sc. 1995. Zupančića. Jenkin. Nielsen. Oprema i softver za upravljanje i nadzor u procesnoj industriji.Dokumentacija o korištenoj strojnoj i programskoj opremi . Nosilac: Dr. ekstrakcija digitalnog takta. Prentice-Hall. Robotics: Modelling. Strmčnik.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Decision Making and Applications. Sciavicco. Primjeri u savremenim telekomunikacijskim sistemima.Lejla Banjanović-Mehmedović. Ispit .Haykin. modulacijskim tehnikama i ekvalizacijom. Ljubljana. Univerzitet u Tuzli Literatura . . Autonomous MobileRobots: Sensing. ili istraživački rad i usmena odbrana AUT 06 PROCESNA AUTOMATIKA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznavanje studenata sa modernim tehnikama za projektovanje sistema za upravljanje i nadzor u procesnoj industriji Preduslovi: Automatsko upravljanje. “Nonlinear Systems”. „Računalniško vodenje procesov“. B. Ljubljana. OFDM.16 Nosilac: Dr. Osnovni stohastički procesi.S. K. USA. „Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov“. Siciliano. Ispit . Integracija nadzora i upravljanja u procesnoj industriji. Naser Prljača. 1995.William C. S. J. Heidelberg. Khalil.Fakulteta za elektrotehniko. Germany.STEP 7 programski paketMatlab. M.B.D. Klasifikacija tehnoloških procesa po načinu prerade materije.S. Automotive Control Systems. „Fundamentals of industrial instrumentation and process control“.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke.R. Wittenmark. Dunn. UK. Planning and Control.K.D. New York. . Sadržaj: Blok šema komunikacijskog sistema sa aspekta prenosa i obrade signala. Control. Entitetski dijagrami. Implementacija regulatora na PLC-ima i PAC-ovima.sc. Fakultet elektrotehnike. 2004 Computational Principles of Mobile Robotics.R. New Jersey. Dijagrami toka. USA. Računari i kontroleri u procesnoj industriji. Matematički modeli u procesnoj industriji.

. 1996. “Discrete-Time Signal Processing”. Iowa State University . Nosilac: Dr. Prometni inženjering.Ispit se polaže pismeno pri čemu test uključuje i teorijska pitanja i zadatke. Širokopojasne mreže i integrirane usluge.J. 2002. Nosilac: Dr. Algorithms and Applications”. Osnovni elementi DSP mikroprocesora. vanredni profesor. Konvolucioni kodovi. .Bates. Tehnike posluživanja i mehanizmi za postizanje kvalitete usluge u širokopojasnim mrežama.S. Model integriranih i diferenciranih usluga. Diskretna Furijeova transformacija (DFT) i njene osobine..W. McGraw-Hill TELECOM. Univerzitet u Tuzli Dr. Blok kodovi. Akademska Misao.Suad Kasapović. Multimedijski sistemi i komunikacije. FIR i IIR filteri i digitalno filtriranje. Estimacija i analiza spektra signala. Gradske mreže.G. Obrada digitalnih signala promjenljivm brzinama (Prorjeđivanje i interpolacija). R. John Wiley and Sons 2001.Bažant i dr. Kluwer Academic Publisher 1999. Telekomunikacijski protokoli.R.preobrazovania” (na ruskom) Ispit . V. Fakultet elektrotehnike. tehnologijama i uslugama u oblasti širokopojasnih mreža. Osnove teorije Winerovog filtriranja. OFDM i COFDM. Arhitektura širokopojasne mreže.Drajić. “Digital Signal Processing.Kim. Teorija signala i sistema. Preduslovi: Matematika.C. Optičke telekomunikacije. “Communication Systems”.Vorobev. “Integrated Broadband Networks: TCP/IP.G. Principles. docent. vanredni profesor. ATM. W. “Introduction to WaveletTtransformation”.Valens. Statističko multipleksiranje. Primjeri realizacije postupaka izvornog kodovanja u savremenim komunikacijskim sistemima. .1989. Sloj podatkovnog linka u pristupnim i gradskim mrežama.Jervis.Istraživački rad i usmeni ispit. Ispit . Huffmanov kod. “Teorija informacija i prenos podataka”. Sadržaj: Blok predstava telekomunikacijskog sistema sa stanovišta teorije informacija. . Osnove adaptivnog filtriranja i primjene u adaptivnoj ekvalizaciji.sc.I. “A Really Friendly Guide to Wavelets”. KOM 04 ŠIROKOPOJASNE MREŽE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa savremenim metodama.S. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Generiranje digitalnih signala. New Jersey. Analiza telekomunikacijskih kanala s stanovišta teorije informacija. Greške u digitalnim sistemima zbog predstave brojeva sa konačnm brojem bita.V. Univerzitet u Tuzli Literatura: . 2003. Mobilne komunikacije. 2002. Tehnike višestrukog pristupa mediju.M. Osnovni elementi konačnih polja.Samra Mujačić. Metoda najmanjih kvadrata.17 KOM 02 OBRADA DIGITALNIH SIGNALA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa savremenim postupcima obrade digitalnih signala i primjene u ciljanoj oblasti.Haykin. McGraw-Hill 1996.A.G. “High Performance TCP/IP Networking”.Himzo Bajrić.G. Prentice-Hall. Brza Furijeova transformacija (FFT). Obrada digitalnih signala na dodiplomskom studiju. Izvorno kodovanje (teorija kodova.A. SDH/SONET and WDM/Optics”.sc.I. . Zagreb. Univerzitet u Tuzli Literatura: .E.Gribunin.Oppenheim. UpperSaddle River.G. Fakultet elektrotehnike.sc. Trelis kodovana modulacija. Sadržaj: Vremenski diskretni signali i sistemi. na dodiplomskom studiju. KOM 03 PRINCIPI IZVORNOG I KANALNOG KODOVANJA U TELEKOMUNIKACIJSKIM SISTEMIMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa savremenim postupcima izvornog i kanalnog kodovanja kodovanja u savremenim telekomunikacijskim sistemima.J.J. Prijenos i komutacija u širokopojasnim mrežama.V. . “Teorija i praktika vejvlet .sc. Uvod u malotalsnu transformaciju (Wavelet transformacija). “The Fast Lifting Wavelet Transform”.W. 1993. Vremenski prozori i spektralna analiza.Manolakis. Nosilac: Dr. Širokopojasne pristupne tehnologije i mreže. Teorija signala i sistema.Proakis. Uvod u teoriju kanalnog kodovanja.Reed. “Digital Communications”.Chen.Jain.Proakis. Elementi teorije informacija. Pearson Prentice Hall. Fakultet elektrotehnike.A Practical Approach”.Schafer. Projektovanje digitalnih filtera. .D. Beograd 2000. docent. Artech House.Ifeachor. Primjena DFT u izračunavanju korelacije i konvolucije. Primjeri realizacije postupaka kanalnog kodovanja u savremenim komunikacijskim sistemima. . Telekomunikacijske mreže. Višeprotokolno komutiranje pomoću oznaka paketa i mrežni sloj u širokopojasnim komunikacijskim mrežama. Virtualne privatne mreže. Preduslovi: Matematika. D. Prva Šenonova teorema. Sadržaj: Uvod.Hassan.Aljo Mujčić.C. Predstavljanje brojeva. Strukture digitalnih filtera. Addison-Wesley.Lee. algoritam LZW). X. 2004. “Digital Signal Processing . B. Izvori informacija.Polikar. Širokopojasna jezgrena mreža. Element. . Prenosna karakteristika u s i z prostoru – diferencne jednačine. Turbo i LDPC kodovi. 2004. “Osnovne arhitekture mreža”. R.R. . Preduslovi: Digitalne telekomunikacije. Modeli prometa u širokopojasnim komunikacijskim mrežama. Primjena FFT u digitalnim modulacionim postupcima DMT. “Error-control coding for data networks”. Fakultet elektrotehnike.B. “Broadband Telecommunications Handbook”. Performanse širokopojasnih komunikacijskih mreža. .

B. Fakultet elektrotehnike.Matej Zajc. University of Technology Graz.Zheng. “Računarske mreže”.Sklar. 2001. Fakultet elektrotehnike.Samra Mujačić. 2001.Hrasnica. “Communication Systems”.S. Ispit . Uvođenje kvalitete usluge u Internet. docent. te savremenim tehnologijama i protokolima.Aljo Mujčić. Network design“.18 .Milovanović.K. “Digital communications. Postupci kreiranja multimedijskog sadržaja. Metapodaci.K. ili istraživački rad i usmena odbrana.K.Nahrsted. Model globalne telekomunikacijske infrastrukture. D.A. Metode isporuke multimedijskog sadržaja. Multimedijske komunikacije na dodiplomskom studiju. Teorija informacija i kodovanja. PTR. John Wiley & Sons. Preduslovi: Matematika. Denis Helic.S. telemedicina. ili istraživački rad i usmena odbrana.Niemi. . redovni profesor Fakultet za elektrotehniku. Prentice-Hall. Nosilac: Dr.A. “Broadband Powerline Communications. Z. konceptima.R. A.A.Rao. John Wiley and Sons. formati opisa i zaštita multimedijskog sadržaja. . Modeli prostornog i vremenskog usklađivanja multimedijskog sadržaja.A. Audio. Z. Preduslovi: Digitalne telekomunikacije.M. Digitalne telekomunikacije. Mehanizmi kvalitete usluge. Telekomunikacijski protokoli. Kluwer. 2001. Koncept inteligentnih mreža novih generacija. 2003. Fakultet elektrotehnike. Wiley.sc. Wiley. . 2005.Steinmetz.prof.Rao. K. Univerzitet u Ljubljani Dr. Univerzitet u Mariboru Assistant Professor dr.Haykin. 2002.Poikselka. Obrađeni telekomunikacijski sistemi će biti prikazani kroz simulacije u programskom paketu Matlab.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. “The IMS IP Multimedia Concepts and Services“. . Morgan Kaufman. “Multimedia communication systems”. vanredni profesor. John Wiley&Sons. v. Standardi za multimedijske komunikacije. DVB referentni model interaktivne TV. Višekorisničke multimedijske aplikacije. Telekomunikacijske mreže. Analiza i studija mrežnih parametara koji utiču na QoS.Bojković.Tanenbaum. Austria Literatura: . Računarske mreže i komunikacije.Mayer.Khartabi. Stavdas: “Core and Metro Networks“. techn. Univerzitet u Tuzli Dr.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke.sc. Hijerarhijski zasnovane digitalne mreže i sistemi. Univerzitet u Tuzli Dr. Univerzitet u Ljubljani Literatura: . . Digitalne PLC komunikacije preko energetskih vodova. “Multimedia computing communications and applications”. Model strujanja (streaming) multimedijskog sadržaja.Milovanović.sc. komunikacijski protokoli. Fakultet elektrotehnike računarstva i informatike. Multimedijske komunikacije u mrežama nove generacije. 2006.Jurij Tasič. KOM 07 MOBILNE TELEKOMUNIKACIJE II 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznavanje studenata sa problematikom organiziranja i implementacije mobilnih sistema. Teorija signala i sistema. Matematika. video i sintetički multimedijski sadržaji.W. .S. Prentice-Hall.. Internet telefonija. Sadržaj: Uvod. Fakultet za elektrotehniku.Matjaž Debevc.sc. prijevod četvrtog izdanja. networking”. Ispit KOM 05 SAVREMENI TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEMI 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa konceptom i strukturom savremenih telekomunikacijskih sistema. . 1995. ili istraživački rad i usmena odbrana. multimedijske peer-to-peer komunikacije. H. Mikroknjiga-PH PTR. PrenticeHall. arhitekturama i principima realizacije mobilnih telekomunikacijskih sistema koji omogućavaju veliki kapacitet. docent.sc. Ispit . Nosilac: Dr.Mendal. middleware. 2010. D. vanredni profesor. “Internet QoS”. Digitalni prijenos signala u optičkim komunikacijskim sistemima. Institute for Information Systems and Computer Media. Primjeri mreža i usluga za multimedijske komunikacije: 3Play IPTV. “Introduction to multimedia communications: applications.Bojković. videokonferencije. “Multimedia signals and systems”. Lehnart. Preduslovi: Matematika. 2005. San Francisco.R.M. fundamentals and applications“. . komunikacijski protokoli. Pojam i model multimedijskog komunikacijskog sistema.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. 2004. . G. . Digitalni prijenos signala u xDSL sistemima. Operativni sistemi. Sadržaj: Uloga telekomunikacijskih sistema u savremenom društvu. učenje na daljinu. mobilnost korisnika i usluga.R. Univerzitet u Tuzli Dr. Haidine.sc.Nermin Suljanović. Osnovni postupci digitalnih telekomunikacija.S. KOM 06 MULTIMEDIJSKI SISTEMI I KOMUNIKACIJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa savremenim metodama i tehnologijama u oblasti multimedijskih sistema i komunikacija.

M. 3G).Niemi.M. CRC Press LLC.Henry-Labordère. . Ltd. Protokoli korišteni u IMS sistemu (SIP. “The IMS IP Multimedia Concepts and Services“. Garcia-Martin.C.S. Preduslovi: Računarske mreže i komunikacije. G. McGraw-Hill.sc. 2003. moderni alati za dizajn mobilne mreže. . . John Wiley 2007. John Wiley & Sons Ltd. “The Mobile Communications Handbook“. Cambridge University Press. trendovi razvoja mobilnih (bežičnih) sistema. “Mobile messaging technologies and services SMS. geografsko planiranje.Prasad. Teorija signala i sistema. “Mobile Communications Engineering: Theory and Appl..Mayer. docent. Boston London. EMS and MMS“.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. sistemi tarifiranja mobilnih telekomunikacija. Merging the Internet and the cellular worlds“. 2004. kodno i hijerarhijsko planiranje. 2G+. Opnet. prof. frekvencijsko planiranje. “SMS and MMS Interworking in Mobile Networks“.WiMAX. Univerzitet u Tuzli Dr. Security.Niemi. 2005. Artech House. studij različitih scenarija mobilnih mreža. “Communicating and Mobile Systems: The Pi-Calculus“.P. . Software-ski alati koji će biti korišteni pri realizaciji plana i programa su: ns-2. . Standardi i regulativa u mobilnim telekomunikacijama.B. Matlab. Wiley. Fakultet elektrotehnike.sc. Integracija fiksnih i mobilnih komunikacija.Camarillo. ili istraživački rad i usmena odbrana.Milner. H. NCTUns simulator i emulator.Y. Ispit . vanredni profesor. Fakultet elektrotehnike i računarstva.Poikselka.R.G. Sveučilište u Zagrebu Literatura: . 1999.Aljo Mujčić. Prikaz testnog sistema IMS baziranog na otvorenom softwareu. H.Mayer. efikasnost i iskoristivost radijskih resursa. Fakultet elektrotehnike. kapacitet i dizajn ćelijske strukture. . A. Predmet će se realizovati kroz teoretska predavanja i praktične radove na testnom IMS podsistemu. Razvoj aplikacija IMS sistema. Univerzitet u Tuzli Dr. “The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS).Ispit se polaže pismeno pri čemu test uključuje i teorijska pitanja i zadatke. 2006. Opis IMS entiteta.Rappaport. 1996. dizajn jezgre: tehnologije jezgre u mobilnim telekomunikacijama. vanredni profesor. Fakultet elektrotehnike.Lee. “Software Defined Radio for 3G“.Amer Hasanović. upravljanje raspoloživim kapacitetom. John Wiley & Sons. KOM 08 IP MULTIMEDIJSKI PODSISTEMI 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa principima rada i konceptom savrmenih IP multimedijskih podsistema (IMS). WLAN. V.Le Bodic. Univerzitet u Tuzli Dr.Suad Kasapović. .“. and Mobility“.Gibson.Ignac Lovrek. Nosilac: Dr. “Mobile Radio Networks: Networking and Protocols“.T. G.Jerry D. “802. Diameter).Khartabi.Prasad.W. N.sc.A.R. 2006. Referentne tačke IMS sistema. . prometni inžinjering i mogućnosti metoda optimizacije. kvaliteta usluga u mobilnim sistemima. . “Wireless communications: Principles & Practice“. Ispit . javni ćelijski mobilni sistemi (2G. vanredni profesor. Artech House mobile communications series. razvoj usluga: korisnik-mobilni uslužni provajder-pristupni provajder.19 Sadržaj: Mobilni prijenosni kanal. “The IMS IP Multimedia Concepts and Services in the Mobile Domain“.R.sc. 1999. Prentice Hall.Poikselka. 2005. 1999. Nosilac: Dr.H. A.Burns.Jonack.Walke.11 WLANs and IP Networking. Sadržaj: IP multimedijski podsistem (IMS)-arhitektura i koncepti. 1997. LTD.Khartabil.A. Univerzitet u Tuzli Literatura: .Nermin Suljanović. . . Povezivanje IMS sistema sa fiksnom i mobilnom mrežom. John Wiley and Sons. Fakultet elektrotehnike.sc. Artech House mobile communications library. QoS.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->