P. 1
Plan

Plan

|Views: 616|Likes:
Published by Ivan031

More info:

Published by: Ivan031 on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2015

pdf

text

original

METODOLOGIJA SOCIOLOSKIH ISTRAZIVANJA

METODOLOGIJA SOCIOLOSKIH ISTRAZIVANJA
UVOD 1. Odredjivanje predmeta metodologije i njenog odnosa prema srodnim disciplinama, pojam metoda 2. Istorijski pregled shvatanja o socioloskom metodu (shvatanja razvijena u okviru marksizma, pozitivizma, istorizma, neopozitivizma) 3. Epistemoloske osnove teorijske nauke (opstost, sistematicnost, objektivnost, preciznost; teorija, zakon, objasnjenje, razumevanje)

POSTUPCI ZA PRIKUPLJANJE I ANALIZU PODATAKA 1. Metod kao nacin istrazivanja u ostvarivanju epistemoloskih principa nauke u domenu stvaranja iskustvene evidencije i njene analize 2. Stvaranje plana istrazivanja; istrazivanje i teorija; problemi operacionalizacije i drustvenih pokazatelja 3. Principi eticnosti, dobrovoljnosti i komplementarnosti u socioloskom istrazivanju 4. Osnovni principi klasifikacije i merenja 5. Upotreba postojecih izvora podataka (statistickih, arhivskih i dr.) 6. Posmatranje 7. Anketno istrazivanje 8. Biografski metod 9. Metod slucaja 10. Analiza sadrzaja 11. Eksperiment 12. Multivarijantna analiza 13. Funkcionalna analiza 14. Uporedno-istorijski metod 15. Kvantitativna i kvalitativna orijentacija u savremenoj metodologiji Literatura
Osnovna literatura:

1. Vojin Milic: Socioloski metod (2. izdanje); Beograd, 1978. 2. Vojin Milic: Metod kriticke teorije; Filozofija, (2) 1969. 3. Marija Bogdanovic: Kvantitativni pristup u sociologiji; Beograd, 1981. 4. Marija Bogdanovic: Metodoloske studije; Beograd, 1993. 5. Rajt Mils: Socioloska imaginacija; Beograd, 1964.

file:///D|/My Documents/katedra/PostMetod.html (1 of 2) [12/11/2000 5:27:06 PM]

METODOLOGIJA SOCIOLOSKIH ISTRAZIVANJA

Istrazivacke studije:

1. Mihajlo Popovic i saradnici: Srbija krajem osamdesetih; Beograd, 1991. 2. Marija Bogdanovic: Sociologija u Jugoslaviji-Institucionalni razvoj; Beograd, 1990. 3. Vuksanovic Gordana: Na putu do kuce, Odsek za sociologiju - Filozofski fakultet, Novi Sad, 1998.
Sira literatura:

1. V. Gud, P. Het: Metodi socijalnog istrazivanja; Beograd, 1966. 2. C. A. Mozer: Metode anketiranja u istrazivanju drustvenih pojava; Beograd, 1962. 3. A. Djili: Kako se istrazuje; Zagreb, 1974. 4. R. Supek: Ispitivanje javnog mnenja; Zagreb, 1961. 5. M. Djuric: Problemi socioloskog metoda; Beograd, 1962. 6. I. Kuvacic: Rasprave o metodi; Zagreb 1988. 7. Dj. Susnjic: Kritika socioloske metode; Nis, 1973. 8. S. Gradelj: S onu stranu ogledala; Beograd, 1985. 9. R. Merton: O teorijskoj sociologiji; Zagreb, 1979. 10. Zan-Pol Sartr: Egzistencijalizam i marksizam (Pitanje metode); Beograd, 1962., 1973. 11. T. Adorno, M. Horkhajmer: Socioloske studije; Zagreb, 1980. 12. E. Dirkem: Pravila socioloske metode; Beograd, 1963. 13. M. Veber: Privreda i drustvo (Metodoloske osnove); Beograd, 1976. 14. A. Fiamengo: Saint-Simon i Auguste Comte; Zagreb, 1966. 15. S. Novakovic: Hipoteze i saznanje; Beograd, 1988. 16. T. Kun: Struktura naucnih revolucija; Beograd, 1974. 17. A. Milic: Domacinstvo, porodica i brak u Jugoslaviji; Beograd, 1981. 18. G. Vuksanovic, Stari seljaci, Feljton, Novi Sad, 1994. 19. M. Popovic i saradnici: Drustvene nejednakosti; Beograd, 1986. 20. R. Petrovic, M. Blagojevic, Seobe Srba i crnogoraca sa Kosova i Metohije, SANU, Beograd, 1989. 21. V. Afric: Struktura socioloske teorije; Zagreb, 1989. 22. M. Veber: Metodologija drustvenih nauka; Zagreb, 1986. 23. V. Milic: Drustvena struktura i pokretljivost Jugoslavije, (Jedan pojmovno - hipoteticki okvir za proucavanje drustvene strukture), Katedra za sociologiju - Filozofski fakultet, Novi Sad, 1996.

file:///D|/My Documents/katedra/PostMetod.html (2 of 2) [12/11/2000 5:27:06 PM]

OPSTA SOCIOLOGIJA

OPSTA SOCIOLOGIJA
Kurs iz Opste sociologije obuhvata samo savremene teorijske pravce i orijentacije, odnosno proucavanja strukture i razvoja savremenog drustva. Poslo se od pretpostavke da studenti koji upisu poslediplomske studije vec solidno poznaju klasicne socioloske teorije i istrazivanja. Stoga ce one biti obuhvacene samo u meri u kojoj ih reinterpretiraju moderne teorije i ukoliko su neophodne za razumevanje savremenog drustva, njegove strukture i razvoja.

I NOVIJI TEORIJSKI PRAVCI I ORIJENTACIJE 1. Pozitivizam, istorizam, marksizam 2. Funkcionalizam 3. Strukturalizam 4. Akcionalizam 5. Neopozitivisticke orijentacije 6. Hermeneuticka orijentacija 7. Fenomenoloske orijentacije 8. Etnometologija 9. Simbolicki i strukturalni interakcionizam 10. Neomarksizam i postmarksizam 11. Radikalna ili nova sociologija 12. Zenska perspektiva u sociologiji 13. Metodoloski individualizam 14. Socioloski empirizam i prakticizam 15. Sistemski i akcioni pristup 16. Integralna ili multidimenzionalna sociologija 17. Novija sociologija u pojedinim zemljama: SAD, Engleska, Nemacka, Francuska, druge zemlje II STRUKTURA DRUSTVA 1. Pojam strukture i srodni pojmovi 2. Razlicita teorijska shvatanja pojma strukture 3. Pojam drustvene strukture u sirem i uzem smislu i modeli njenog izlaganja (interpretacije) 4. Klasno-konfliktni modeli 5. Stratifikacijski model 6. Elitisticki model (konzervativne, liberalne, kriticke i pluralisticke teorije elita)

III DRUSTVENE PROMENE I RAZVOJ 1. Tematski zaokret od strukture ka drustvenim promenama i razvitku 2. Pojam promene

file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta.html (1 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM]

OPSTA SOCIOLOGIJA

3. Rast i razvitak 4. Tradicija, difuzija i inovacija 5. Dimenzije, indikatori i protivrecnosti drustvenog razvitka i napretka 6. Stagnatna i dinamicka drustva 7. Drustveni pokreti kao akteri promena 8. Drustveni sukobi - blokada i promene 9. Patologija (deformacije) drustvenog razvitka 10. Teorije promena i razvoja: klasicne i moderne, opste i posebne 11. Neoevolucionizam 12. Difuzionizam 13. Ciklizam 14. Neofunkcionalizam 15. Teorije modernizacije 16. Teorija nacina proizvodnje 17. Teorija kasnog kapitalizma 18. Teorije zavisnog razvoja i nejednake razmene 19. Teorija svetskog kapitalistickog sistema 20. Studije buducnosti

IV STRUKTURA I RAZVOJ SAVREMENOG DRUSTVA 1. Teorije industrijskog i postindustrijskog drustva 2. Teorije o postmodernom i informatickom drustvu 3. Teorije o novoj radnickoj klasi i novom srednjem sloju 4. Teorije o totalitarizmu (totalitarna drustva i autoritarna licnost) 5. Moderna drzava i drustvene promene (civilno drustvo i pravna drzava) 6. Potrosacko drustvo i drzava blagostanja (socijalna drzava) 7. Razvojni procesi u savremenim drustvima 8. Naucno-tehnoloski razvoj i drustvene posledice 9. Obrazovanje i moderno drustvo 10. Profesionalizacija 11. Drustvene nejednakosti u modernom drustvu 12. Tehnostruktura i novi drustveni pokreti 13. Masovno drustvo i masovna kultura 14. Potkulture i protivkultura 15. Sekularizacija i desekularizacija 16. Ekoloski aspekti drustvenog razvoja 17. Shvatanja o nastanku kapitalizma 18. Liberalni i korporacijski kapitalizam 19. Drzavni i transnacionalni kapitalizam 20. Socijalizam kao teorijski, utopijski i ideoloski projekat 21. Socijalisticke revolucije i sistem realnog socijalizma 22. Teorijski pristupi proucavanju drustvene strukture socijalizma

file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta.html (2 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM]

OPSTA SOCIOLOGIJA

23. Komandna ekonomija i kadrovska uprava 24. Klase, slojevi i elite u socijalizmu 25. Socrealizam i kulturna osporavanja 26. Pokusaji i granice reformi u socijalizmu 27. Drustveni sukobi i promene u socijalizmu 28. Kuda idu postsocijalisticka drustva? 29. Socioloske analize strukture jugoslovenskog drustva 30. Sukobi u jugoslovenskom drustvu 31. Raspad jugoslovenskog drustva u svetlu sociologije LITERATURA
I Knjige domacih autora i prevedene studije

1. Adorno T, W., Horkheiner M: Socioloske studije; Zagreb, 1980. 2. Amin S: Akumulacija kapitala u svjetskim razmerama; Beograd, 1978. 3. Amin S., Gunder Frank A., Arigi Dj., Volerstin I: Dinamika globalne krize; Beograd, 1985. 4. Arghiri E: Nejednaka razmjena I-II; Beorad, 1974. 5. Arzensek V: Struktura i pokret;, Beograd, 1984. 6. Ayers R. U: Nesigurna sutrasnjica; Zagreb, 1981. 7. Barnet R., Muler R: Globalni zahvat; Zagreb, 1979. 8. Blagojevic M: Zene izvan kruga (profesija i porodica); Beograd, 1991. 9. Berger H., Kellner P: Sociologija u novom kljucu; Nis, 1991. 10. Berkovic E: Socijalna nejednakost u Jugoslaviji; Beograd, 1986. 11. Bolcic S: Interesna dimenzija razvoja; Zagreb, 1986. 12. Bolcic S: Razvoj i kriza jugoslovenskog drustva u socioloskoj perspektivi; Beograd, 1983. 13. Bottomor T: Elite i drustvo; Beograd, 1967. 14. Bottomor T: Sociologija kao drustvena kritika; Zagreb, 1977. 15. Bowles S., Edwards R: Razumijevanje kapitalizma; Zagreb, 1991. 16. Braverman H: Rad i monopolisticki kapital; Zagreb, 1983. 17. Brodel F: Dinamika kapitalizma; Sremski Karlovci, 1989. 18. Capra T: Vrijeme preokreta - znanost, drustvo i nastupajuca kultura; Zagreb, 1986. 19. CifricJ: Ekoloska adaptacija i socijalna pobuna; Zagreb, 1990. 20. Cifric J: Socijalna ekologija; Zagreb, 1989. 21. Dahl R. A: Uvod u ekonomsku demokratiju; Beograd, 1993. 22. Deca krize: Omladina Jugoslavije krajem osamdesetih, zbornik, red. S. Mihailovica, Beograd, 1990. 23. Dahrendorf R: Homo sociologicus; Nis, 1989. 24. Deletic S: Teorija o drustvenom razvoju; Beograd, 1993. 25. Dockes P: Internacionala kapitala; Zagreb, 1977. 26. Dobb M: Studije o razvoju kapitalizma; Zagreb, 1961. 27. Dugandzija N: Religija i nacija; Zagreb, 1983. 28. Djordjevic D: O religiji i ateizmu; Beograd, 1990. 29. Djukanovic M: Ekoloski izazov; Beograd, 1991. 30. Djuric V: Inovacije u drustvu; Nis, 1975.
file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta.html (3 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM]

Haralambos M. 60. A. 56. Gorz A: Radnicka strategija i neokapitalizam. file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta. 62. 1985. 52. Beograd. Zagreb. 33. 38. Zupanov J: Kriza. Kalanj R. Beograd. 50. Kuvacic I: Funkcionalizam u sociologiji. 1981. Rus V. Beograd. Kolakovski L: Filozofija pozitivizma. 1987. 64. Elleinstein J: Historija staljinskog fenomena. 1989. Zagreb. Jevtic B: Drustvena alternativa: teorija naucno-tehnoloskog razvoja. 46. 1985. Zagreb. Janjic D: Otvorena pitanja nacije. 1986. Inteligencija i moderno drustvo. Zagreb. Zagreb. Zagreb. 1977. Petrin T. Flere S. 1985. Beograd. 49. Kuljic T: Teorije o totalitarizmu. Zagreb. Beograd. 1988. Beograd. Milic): Istrazivanje i planiranje drustvenih promena i razvoja. Harington M: Druga Amerika. 40. 36. Gamus A: Svojina. Guldner A: Za sociologiju. Zagreb. 68.. Pusic E. 32... 1988.. 35. zbornik radova. (priredio): Modernost i modernizacija. Jahoda M: Buducnost svijeta. Beograd. Zagreb. 1982. Beograd. 53. Gorz A: Tegobni socijalizam. 1986. 1988. Beograd. Golubovic Z: Porodica kao ljudska zajednica.. 1976. 1986. Emile Durkheim i suvremena sociologija. Markus Dj. Gorz A: Zbogom proletarijatu. 65. Zagreb. 63. Kolakovski L: Glavni tokovi marksizma. 1986.. 1979. 1983. 71.html (4 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . Kuvacic I: Obilje i nasilje. Jovanov N: Radnicki strajkovi u SFRJ od 1958-1969. blokade i perspektive. 1980. Korac M: Zatocenice pola. Grupa autora (ur. 70. 1979. Beograd. Marjanovic M: Uvod u sociologiju. 1991. Kuljic T: Birokratija i kadrovska uprava. 1989. 1980. Zagreb. Feher F. 1973. Beograd. Zagreb. Beograd.. Freeman Ch. 43. Kloskovska A: Masovna kultura. 54. Kos M. Inic S: Teskoce socijalizma. Korac V: Marks i savremena sociologija. Horkheimer M: Kriticka teorija drustva. 1988. Katunaric V: Dijalektika i sociologija. Beograd. Beograd. Beograd. Novi Sad. 59. Habermas J: Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu. Indjic T: Uspon masa. 1991. Jaksic M: Teorija nacina proizvodnje. 66. Maricic S.. 1980. 1985. Zagreb. 37. Galbrait Keneth J: Anatomija moci... Zagreb. Beograd. I-II. Jerovsek J. 1984. I-III. Golubovic Z: Kriza identiteta savremenog jugoslovenskog drustva. 47. Gligorov V: Gledista i sporovi o industrijalizaciji u socijalizmu. 1982. 1980. Zagreb. 72. 51.. Mencinger J. 1982.: Diktatura nad potrebama. Sarajevo. 44. Heald M: Uvod u sociologiju. Beograd. 67. 61.. Jaksic B: Svest socijalnog protesta. Novi Sad. 34. Zagreb. 1983. 1990. 57. Golubovic Z: Covek i njegov svet u antropoloskoj perspektivi. Beograd. 1980. Zagreb. 1983. 69. 58. Heler A. 1982. 41. Kahn H: Slijedecih 200 godina. 1965. 39. Katunaric V: Dioba drustva.OPSTA SOCIOLOGIJA 31. 73. 55. Jaksic B: Milsova kritika americkog kapitalizma. 48. 1988. Habermas J: Filozofski diskurs moderne. 1990. 1970. 45. 42. Beograd. 1986. zbornik radova. Zagreb. Beograd. 1990. Zagreb. Beograd. 74. Zagreb.

1982. 1982. 91. Kuvacic I: Sukobi. Miric J: Sistem i kriza. 106.. Madzar Lj: Suton socijalistickih privreda. Beograd. 107. 1987. Markovic D: Socijalna ekologija. Majer B: Strukturalizam. Beograd. 99. 88. Zagreb. 97. Milic A. 1983. Naville P: U susret automatiziranom drustvu. 1981. 92. 85. 117. 1968. 1987. Sarajevo. 1977. 95. 1970. Beograd. (priredio): Obnova utopijskih energija. Zagreb. Kuvacic I.. 1992. 1976. Zagreb. 1988. 76. Zagreb. Milatovic Z: O robnom drustvu: trnovita traganja homo economicusa. Lundberg F: Bogati i najbogatiji. 1988. 1989. 1977. 102. 1981. Mesarovic M. Luhman N: Teorija sistema. Papic Z: Sociologija i feminizam. Beograd. 77. Beograd. Beograd. Beograd. Eribon D: Izbliza i izdaleka. Beograd. 1991. Zagreb. Levi-Strauss C: Strukturalna antropologija 2. Zagreb. 118. 111. Zagreb. Mils R: Elita vlasti. Palloix C: Svjetska kapitalisticka privreda i multinacionalne kompanije. Parsons T: Moderna drustva. 1983. 1978. Obradovic D: Sindrom totalitarizma. 109. Zagreb. Nolte E: Fasizam u svojoj epohi. 1986. Zvekic U: Sociologija drustvene akcije Talkota Parsonsa. Zagreb. 110. Beograd. Niksic. 1979. 1974. Lazic M: Kapitalizam u evoluciji. Marcuse H: Covjek jedne dimenzije. Zagreb.. Parsons T: Drustva: evolucijski i poredbeni pristup. Levi-Strauss C: Strukturalna antropologija.html (5 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . Mitrovic Lj: Sociologija razvoja. Zagreb. 1990. Zagreb. 1979. 78. 96. 1971. 104. Mimica A: Ogled o srednjoj klasi. Ossowski S: Klasna struktura u drustvenj svijesti. 119. 1987. 1989. 101. 103. 108. 1988. Zagreb. 1990. Beograd . Pesic V. Beograd. Zagreb. Zagreb. 1990.. 80. 1990. 89. Merton R: O teorijskoj sociologiji. Pavlovic V. Neuman F: Demokratska i autoritarna drzava. 98. 84. Milic A. Sarajevo. Pavlovic V: Poredak i alternativa. Zagreb. Zagreb. 81. Pantic D: Klasicna i svetovna religioznost. 1977. 113.OPSTA SOCIOLOGIJA 75. 112. 86. (priredila): Radjanje moderne porodice. Bolcic S. Zagreb. 87. Beograd. 1990. Beograd. Mlinar Z: Protislovja druzbenega razvoja. Male S: Nova radnicka klasa. Ljubljana. Beograd. 82. Mrksic D: Srednji slojevi u Jugoslaviji. H. Lazic M: U susret zatvorenom drustvu. 1981. Milic A: Zagonetka omladine. Miligram S: Poslusnost autoritetu.. Pastel E: Covjecanstvo na raskrscu. Beograd. 93. 79. Mrksic D. Levi Stros K.Zagreb. 1992. Meadows D. Zagreb. 116. (priredio): Suvremene socioloske teorije. 114. Beograd.. I-II. Kuvacic I: Sociologija. 1990. Lukacs G: Povijest i klasna svijest. 105. file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta. Nis. Morin E: Kako izaci iz XX stoljeca. 1964. Zagreb. Beograd. 94. 1970. 83. Beograd. Mills C. 90. 115. et al: Granice rasta. 1988. 100. 1980. 1979. Zagreb. 1987. 1988. W: Bijeli ovratnik. Mandel E: Kasni kapitalizam. Beograd.

zbornik. 160. Beograd. 138. 1973. 987. 134. Beograd. Supek R: Zanat sociologa: strukturalna analiza. 128. Zagreb. Beograd. Pusic E: Drustvena regulacija. Zagreb. 1978. Beograd. Beograd-Novi Sad. 1986. Zagreb. Rifkin J: Posustajanje buducnosti. 129. 1989. 1977. 1987. Pravna drzava: poreklo i buducnost jedne ideje. 127. 161. redaktori B. 1990. Popovic M. 1981. Beograd. Beograd. 1993. Beograd.. Beograd.html (6 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . Beograd. 140. 1985. Rankovic M: Promene i razvitak drustvenih organizacija.OPSTA SOCIOLOGIJA 120. Beograd. 1991. 1978. Preduzetnistvo i sociologija. 1936. 1983. Rus V. Popovic M: Problemi drustvene strukture. Sarajevo. 1987. Sawer M: Marksizam i pitanje azijskog nacina proizvodnje. 1990. 126. 1983. Rankovic M: Teorije i problemi drustvenog razvoja. Puliselic S: Suvremene klase u preobrazaju. Zagreb. 1984. I-II. Zagreb. 153. Zagreb. 145. Popovic M. 1991. (urednik): Ogledi iz sociologije drustvenog razvoja. urednik I. Pusic V: Industrijska demokracija i civilno drustvo. Scott P. Beograd. Beograd. 1967. Beograd. 146. Beograd. Zagreb. zbornik. Pirec D: Kriza realnog socijalizma. 1986. Roca Z: Demografsko-ekoloski slom: mit o demografskoj eksploziji i ekoloskoj katastrofi. 1993. 142. 156.. 125. 1978. 135. 1981. Spengler O: Propast Zapada. Zagreb. Beograd. zbornik radova. 133. 124. Beograd. 158. Sumpeter J: Kapitalizam. 151. Peru F: Za filozofiju novog razvoja. 1986. S. 121. Pulancas N: Klase u savremenom kapitalizmu. Rankovic M: Gurvicevo shvatanje strukture i tipologije globalnih drustava. 1967. Bolcic. F. Kuvacic i G. Flege. 137. Servan-Schreiber J. 1980. 1986. 1980.izazov sociologiji. 1988. Suvremeno drustvo i sociologija. 143. 155. 1986. 147. Pijaze Z: Strukturalizam. Beograd. 150. 1973. Socijalna struktura. Beograd. 1970. Poper K: Otvoreno drustvo i njegovi neprijatelji. zbornik radova 1-2. Sporer Z: Sociologija profesije. Rankovic M. Milosevic. 159. 136. 130. 1991. Petrovic R: Migracije u Jugoslaviji i etnicki aspekt. J: Svjetski izazov. 1-2. Popovic M. Novi Sad. 1989. Promene u savremenom razvijenom kapitalizmu. Beograd. Pulantzas N: Politicka vlast i drustvene klase. Arzensek V: Rad kao sudbina i kao sloboda. 1981. Beograd. Zagreb. Beograd. 162. 1986. 123. Postmoderna: nova epoha ili zabluda. Seton-Watson H: Nacije i drzave. socijalizam i demokratija. 157. i saradnici: Srbija krajem osamdesetih: sociolosko istrazivanje drustvenih nejednakosti i neuskladjenosti. 122. Popovic M. Beograd. Pecujlic M: Klase i savremeno drustvo. 1977. 148. B: Roboticka revolucija. 1974. 131. Rankovic M. Stankovic. Sekelj L: Jugoslavija: struktura raspadanja. 144. 154. 139. Rizzi B: Birokratski kolektivizam. Zagreb. 1974. Zagreb. i saradnici: Drustvene nejednakosti. Rankovic M. 1990. 149. Popov N: Drustveni sukobi . Zagreb. 132. Zagreb. 141. (urednik): Masa u socioloskoj teoriji. Beograd. 1984. Popovic M: Savremena sociologija. 1960. Zagreb. (urednik): Deformacije i granice drustvenog razvitka. Pecujlic M: Savremena sociologija. Zagreb. Beograd. Beograd. i saradnici: Drustveni slojevi i drustvena svest. file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta. 1983. 152.

Novi Sad. Zagreb. 1976. vol. zbornik radova. 1974. Beograd. 1987. Apter E. 185. II Literatura na stranim jezicima 1. Luckman Th: The Social Constitution of Reality. 1987.. Paris. Beograd. Alexander J. 183. IV. Novi Sad. priredila Z. 1992. 14. (urednik): Pravna drzava. (priredio): Modernizacija i drustveni razvoj. 171. 1975. 187. 2. Alercrombie N. Kokovic D. 1987. Beograd. 1986. Bordeaux. Blockmans W. Beograd. 1974. Zagreb. (ed. Boudon R: A qui sert la notion de "structure"? Essai sur la signification de la notion de file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta.): Essays on the History of British Sociological Research. 1972. 170. 8. Tripkovic M. Alan W: Contemporary British Society. 12. The Modern Reconstruction of Clasical Thoughat: Talcott Parsons.. Novi Sad. (eds): Beyond Progress and Development. Nisbet R. Viner N: Kibernetika i drustvo. Bottomore T. 5. 1982. 1988. 1967. 15. 9. Weiss D: Industrijska demokratija. Berting J. Zagreb. 1990. Teorija i kriza realnog socijalizma.. 1987. Beograd. 177. 175. 1969. Blumer H: Symbolic Interactionism: Perspective and Metod. Zaslavski V: Neostaljinisticka drzava. 178. Topic L: Kapitalizam. 1982. 1986. Beograd. 1979. Rijeka. 1980. 1975. Vrcan S: Drustvene nejednakosti i moderno drustvo. 1985. Zagreb. 1973. H: Religija i uspon kapitalizma. 1985.. Touraine A: Postindustrijsko drustvo. New York. Zagreb. 1991. London. 173. Blumer M. 4. Berger P. London. 186. 10. Sarajevo. Wittfogel K. Beograd. 1988. Mitrovic M: Sociologija. Beograd. I-II. C: Theoretical logic in Sociology. 1983.. 168. D: Rethinking Development. Bevery Hills. Wallerstin I: Suvremeni svjetski sistem.uporedno istrazivanje totalne moci. Birnbaum N: La crise de la societe industrielle. Berkeley-Los Angeles. 1990. 188. 6. 174. Vrcan S: Od krize religije ka religiji krize. 167. 1985. I-II. Tojnbi A: Istrazivanje istorije. 1968. 1989. Cambridge. Weber M: Protestanska etika i duh kapitalizma. Beograd. Alexander J. Cambridge. 181. Novi Sad. 1991. 1988. (eds): A History of Sociological Analysis. London. 1983. Zagreb. A: Orijtalna despocija . 13. Zubrinic D: Marksizam i teorija elita. 1980. Golubovic). 179. 164. Beograd. Zagreb. Zupanov J: Marginalije o drustvenoj krizi. 180. 166. Vasilijevic V. 1978. 11. 172. Tripkovic G: Industrijsko drustvo i demokratija.1983. Turen A: Sociologija drustvenih pokreta. 176. 1975. Velmer A: Prilog dijalektici moderne i postmoderne. Toni R... 1983. New York.OPSTA SOCIOLOGIJA 163. Teokorevic J. 1970. C: Neofunctionalism. 182. Aron R: Les desillusions du progres. Accardo A: Invitation a la sociologie de l'illusionnisme social: invitation a la lecture des oeuvres de Pierre Bourdien. Trkulja J: Socijalizam na sudu istorije. 165. Bell D: The Coming of Post-Industrial Society. Tadic Lj: Nauka o politici. 169. 1994. Tripkovic M: Socioloske teorije. Vatimo Dj: Kraj moderne. Zagreb.html (7 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . 7. Tofler A: Sok buducnosti. Paris. Cower. tehnologija i nemacka sociologija. 3. Beograd. 184. Blau P: Approaches to the Srudy of Sociol Structure. vol. Zagreb.

1984. Giddens A: The Consequances of Modernity. N. J: Existencial Sociology. Eisenstadt S. 1967. 1972. N: The Protestant Ethic and Modernization. Crise et avenir de classe onvriere. Goldthorpe J. London. Berlin. Lepenies W. Stenford. 45. London. 20. (Hrsg): Socialer Wandel. (engl. 1980. Phillipson M. London. Coleman J. 1968. Cambridge. 1970. 24. 1977. 47.html (8 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . 22. London.. Novak S. 1979. Gremy J. 1990. Cambridge. 18. P.. 1987. S. Walsh D: New Directions in Social Theory. London. 1980. 35. 39. Paris. 49. Bourdieu P. Francis Abraham M: Perspective on Modernization: Toward a General Theory of Third World Development. 26. Paris. 42. Glucksman M: Structuralist Analysis in Contemporary Social Theory. Chamboredon J. 1986. 44. Etzioni E. 1973. Burnham J: The Managerial Revolution. 43. 1979. 1968. 1974. 51. H: Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Lemert Ch. V: Cognitive Sociology. Paris. Passeron J. 1977. 1984. Etzioni A: The Activ Society. 29. Giddens A: The Class Structure of Advenced Societes. 1968. Coser L: The Functions of Sociol Conflict. Cambridge. 17.. 50. Boston. 1981. 1981. Paris. 1966. London-New York. M. 1959. Giddens A: New Rules of Sociological Method. A Theory of Societal and Political Processes. New York. Bourdieu P. Boudon R. 25. Brighton.. Paris.). 33. (eds): Sociol Change. Boudon R: L'inegalite des chanes.. New York. Eldridge J. C. London. 1968. Chicago. Paris. 52. 1971. 40. Giddens A: The Constitution of Society. New York. 27. 1976. Frankfurt/Main.-C.-C: La reproduction. 1985.. 41. 46. T: Recent British Sociology. D. New York. file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta. Cambridge. 1981.. London. Crozier M: La societe bloquee. Garfinkel H: Studies in Ethnomethodology. 1972. prevod: The Uses of Structuralism. Silverman D. Oxford.-C: Le metier de sociologue. 28. 1-4.. 1985. 1972. Giddens A: Capitalism and Modern Social Theory. Elemeuts pour une thearie de la violence symbolique. 37. 19.. 1964. Craib J: Modern Social Theory. Franfurt a. La mobilite sociale dans les societes industrielles. Giddens A: Central Problems in Social Theory. (ed): Comparative Perspectives on Social Change. 1977. Westport. New York. Dahrendorf R: Class and Class Confliet in Industrial Society.. N: Modernization: Protestand Change.-P: Les models en sociologie. 36. 32. 38. (engl. 16. New Jersey. zbornik. (ed): French Sociology: Rupture and Renewal Since 1968. 1970. 1964. 30. Passeron J.). Stanford. London. Eisenstadt S. Habermas J: Theorie des Kommunikativen Handelns. Frankel B: The Post-Industrial Utopians.OPSTA SOCIOLOGIJA structure dans les sciences humaines. 1964. Cambridge.. 1981. Paris. Crozier M: The Bureaucratic Phenomenon. 31. 34. (Hrsg): Geschihte der Sociologie. Lindeberg S. Eisenstadt S. Johnson J.. London. 1987. 53. New York. (eds): Approaches to Social Theory. Giddens A: Social Theory and Modern Sociology. 1987. Etzioni A. E. S: Modern Social Theory. i 1973. Cohen P. Flamer P. 21. 1971. Cicurel A. 1980. prevod: I-II. 23. 1968. 1968. New York. 48. Washington. Dreitzel H. Douglas J. 1974.

html (9 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . Touraine A: Le Retour de l'actur. 1972.. New York. 1977. Touraine A: L'Apres-Socialisme. Strasser H. 78. London-Boston-Henles. Paris. 1974. 63. 85. J. Touraine A: La voix et le regard. Rogers Mary F: Sociology. 70. Rocher G: Introduction a la sociologie generale. Miliband R: The State in Capitalist Society. Schutz A. London. Cambridge. Touraine A: Les societes depandans. Paris. Paris. (eds): Social Structares: A Network Approach. 67. 71. 1979. Schutz A: Phenomenology of the Social World. 89. Melotti U: Mark and the Third World. 1982. Moore W. Cambridge. Berkowitz S. 56. Suhrkamp. file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta. New York. Ritzer G: Contemporary Sociological Theory. London. Cambridge. New York-London. New York. 65. 88. Nembury Park-London-New Delhi. Paris. 59. H: Societal Atratification. London-Boston.. 57. 1983. Munchen. Paris. 1980. Smith A: The Ethnic Revival in the Modern World.1979. Wilson E. Paris. New York-London. 74.. New York. Turner J. 1975. 1974. Poloma M. Ethnomethodology and Experience. New York.Hevley. 64. S: Kapitalismus und Klassen. 1973. (ed): Approaches to Sociology. Randal S: An Introduction to Theories of Change. A Phenomenological Critique. (sous la direction de): Mouvements sociaux d'aujord'hui: Acteurs et Analystes. 75. 58. 1984. Touraine A: La parole et le sang: politique et societe en Amerique latine. 84. 1981. (ed): Modernization. Loc M: Multi-Dimensional Sociology. Varma B. 1969. 83. Touraine A: Production de la societe. Touraine A. Rex J. B. New York. London. Warshay L: The Curent State of Sociological Theory. Westport. Parsons T: Zur Theorie des socialen Handelns. 62. 1970. Orlando F. 1978. 1966. 79. 82. 1984. London. 1984. Udehn L: Methodological Individualism: A Critical Reappraise. 61. Paris. Wellman B. 1975. 80. Uppsala.. 77. D. N: The Sociology and Politics of Development. 1983. Weiner M. Voslensky M. 1987. E: The Professions. 1968. N: Contemporary Sociological Theory.. 66. 73. 68. O: Sociobiology: The New Synthesis. 55. S: Nomenklatura. J: Handbook of Sociology. 1981. 1977. Podgorecki A. Rossi I. 86. Smelser N. Skinner Q: The Return of Grand Theory in the Human Sciences. Cambridge. 76. 1988. 1988. 60. 1973. Semjonov W. Mohan R. 72. New York. 1980. (ed): Structural Sociology. 1-3. 81. Martindele D. 69. London. 1985. K: Social Theory and Social Structure. (ed): The Challenge of Social Change. 1982. Paris. 1975.. Koln. 1968. 1984. Cambridge. 1983. 1976. A Theoretical Analysis. Outhwaite W: Concept Formation in Social Science. 1989. London.OPSTA SOCIOLOGIJA 54. Merton R. (eds): Handbook of Modern Development in World Sociology. 87. 1985.

Mogucnosti i granice sistemsko-kibernetskog pristupa radu 5. Organizacija rada i drustveni totalitet a) Organizacija rada kao drustvena organizacija b) Organizacija rada i drustvena sredina c) Prilagodljivost organizacije rada promenama d) Organizacija rada i multinacionalne kompanije e) Mogucnosti merenja uspesnosti organizacije rada f) Sociolosko proucavanje i predvidjanje razvitka drustvenih organizacija 4. Rad i savremeni nacin proizvodnje drustvenog zivota file:///D|/My Documents/katedra/PostRad. birokratizacija i debirokratizacija (problem kontrole u radu) d) Participacija i "industrijska demokratija" (problem komunikacije u radu) e) Uspon i pad ideologije komandno-planskog organizovanja nacina proizvodnje 3. Pojmovna raznolikost odredjenja sociologije rada i neki savremeni pogledi na njene teorijsko-metodoloske probleme 2. gradjanski konzervativizam i globalizacija nacina proizvodnje 2. Strukturalno-funkcionalisticki obrazac teorijskog proucavanja i objasnjenja rada u savremenoj sociologiji rada 4. Refleksije teorijske koncepcije "otudjenja rada" u savremenoj sociologiji rada 3. Tehnicko stvaralastvo i drugi vidovi radnog stvaralastva kao istrazivacki problem sociologije rada 8. Ideologija "proizvodnih snaga" a) Nauka i proizvodna praksa savremenih drustava b) Tehnika i covek u drustvu c) Drustveno grupisanje i sukob interesa u procesima rada d) Egalitarizam.html (1 of 5) [12/11/2000 5:27:24 PM] . Istorijski pristup proucavanju rada 6. Pol (rod) i rad: sociolosko "otkrice" kucnog rada I SAVREMENI NACIN PROIZVODNJE I PROIZVODNJA IDEOLOGIJE 1. Ideologija organizacije a) Stari i novi paternalizam u industrijskom radu (problemi moci u radu) b) Covek organizacije (problem odgovornosti u radu) c) Uprava. Socioloska istrazivanja sadrzaja rada 7.SOCIOLOGIJA RADA SOCIOLOGIJA RADA U V O D: TEORIJSKO-METODOLOSKE TENDENCIJE I SAVREMENE ISTRAZIVACKE PREOKUPACIJE U SOCIOLOGIJI RADA 1.

Teorijske dileme i sporovi oko "domacinske" profesije 5. Savremene socioloske teorije o podeli rada u traganju za "oslobodjenjem rada" 2. Drustveno-ekonomske determinantne motivacije 6. Socioloske pretpostavke za tranziciju komandno-planskih privreda ka trzisnom nacinu privredjivanja IV DRUSTVENO GRUPISANJE U RADU I PROMENE STRUKTURE SAVREMENIH DRUSTAVA 1. Mogucnosti i granice institucionalnog podsticanja na rad i radno stvaralastvo 7. Preduzetnistvo kao mera modernizacije rada 6. Informacije i motivacija za rad i radno stvaralastvo 5. Doprinos psihologije rada proucavanju motivacije za rad i radno stvaralastvo VI BUDUCNOST RADA U "BUDUCEM DRUSTVU" 1. Kulturno-vrednosni okvir motivacije 2. Mogucnosti marketinskog oblikovanja covekovih potreba u savremenim drustvima 8. Drustveni razvitak i "futurologija" rada: doba (ne)izvesnosti ili buducnost koja je pocela file:///D|/My Documents/katedra/PostRad. Feminizacija radne snage i novi oblici sindikalnog delovanja V SOCIOLOSKE PRETPOSTAVKE MOTIVACIJE ZA RAD I RADNO STVARALASTVO 1. Profesionalizacija i/ili dekvalifikacija rada (sporovi u istrazivanjima promene strukture savremenih drustava) 7.SOCIOLOGIJA RADA III MODERNIZACIJSKI PROCESI U SAVREMENOM RADU 1. Obrazovanje i motivacija za rad i radno stvaralastvo 3. Mogucnosti tehnickog stvaralastva u savremenim procesima rada 5.html (2 of 5) [12/11/2000 5:27:24 PM] . Socio-tehnicki sistemi i njihovo eksperimentalno uvodjenje u procese rada 4. Moderno upravljanje radom (management) 7. Profesionalizacija kao monopolizacija i kao pretpostavka socijalizacije rada 3. Obilje. nasilje i beda 8. Tehnicko-tehnoloski okvir motivacije 4. Profesionalno grupisanje i stvaralacke grupe u savremenom radnom procesu 4. Organizacijske uloge i profesionalna karijera 2. Sindikat i poslodavci: sukob interesa i mogucnost regulisanja socijalnih posledica savremenog nacina rada 9. Tehnicko-tehnoloski razvoj i struktura organizacije rada 3. "Siva ekonomija" i marginalne grupe 6.

V. Industrijska sociologija (grupa autora: Jarovsek. Sarajevo. 1980. 9. menadzerskog organizovanja i preduzetnickog poslovanja 5. Rus. Beograd. Josip Zupanov: Samoupravljanje i drustvena moc. 1971. Vladimir Raskovic: Sociologija rada. nacin proizvodnje 4. Dokolica i 'putujuce covecanstvo' 7. Zagreb. 1982. sedmo izdanje. Sociologija rada (u redakciji dr Ilije Stanojcica i dr Predraga Radenovica). (Ne)ograniceni rast i ekoloske posledice 5. C. Novi Sad. Veljko Rus i Vladimir Arzensek: Rad kao sudbina i kao sloboda. Beograd. Zagreb.SOCIOLOGIJA RADA 2. Friedman . Psihologija i sociologija organizacije (priredio Josip Obradovic). G. 1984. Zagreb. 2. 5. 4. Otvorene mogucnosti kapitalistickog nacina proizvodnje: od prerade materija(la) ka obradi informacija 3. Drustvene potrebe i ogranicenja 3. Obradovic . 1966. Ljubljana. Bozo Milosevic: Tehnicko stvaralastvo radnika. Veljko Rus: Odgovornost in moc v delovnih organizacijah. Medjunarodne mogucnosti menadzmenta i marketinga 9. 2. Covecanstvo na raskrscu i mogucnosti prezivaljavanja u novim uslovima 10. Bozo Milosevic: Umece rada. Tanic. Pretpostavka uspesnog sindikalnog programiranja i drustvenog delovanja LITERATURA Udzbenici i prirucnici: 1. 10. Zupanov). Beograd. 1997. Adam Sarapata: Sociologija rada. Studije i zbornici: 1. Novi Sad. 1972. Miller . Potrebe profesionalnog obrazovanja 4. 1973. 4. H. Beograd. From: Industrijska sociologija. 6. 3. Unutarnaucne blokade i nove tendencije u razvoju sociologije rada 2. Zagreb. Filozofski fakultet. 1968.Buducnost rada u nasem drustvu VII STANJE I PERSPEKTIVE SOCIOLOGIJE RADA U NASEM DRUSTVU 1. 5. file:///D|/My Documents/katedra/PostRad. D. Naville: Sociologija rada. Mozina.P. 1991. 1972. 8.html (3 of 5) [12/11/2000 5:27:24 PM] . Zagreb. Bozo Milosevic: Mogucnost i granice kibernetike. Bozo Milosevic: Sociologija rada. Granice rasta i globalizacija moci: posustajanje buducnosti 8. komandno-planski. 1989. Dr Predrag Radenovic: Praktikum iz sociologije rada. 1990. Pretpostavka uspesnog marketinskog predstavljanja. Rad i nastupajuca kultura covecanstva: prozimanje "dubinske" i "povrsinske" kulture 6. Rekvijem za socijalisticki. Beograd. 1985. 3. 7. Karanj. 1972.

Serz Male: Nova radnicka klasa. 1979. 1986. A. 1970. 20. Zagreb. 41. 1980. Zagreb. Zdravomislov-V. Sociologija. 1979. 43. Hermann Lubbe i Elisabet Stroker: Ekoloski problemi u kulturalnoj mijeni. 23. 1967. 47. Novi Sad. 1979. J. 1981. Gordana Tripkovic: Industrijsko drustvo i demokratija. Ann Oakley: The sociology of housework. Beograd. proizvodstvo. 1968. 33. 27. Beograd. 12. 7. 18. 1984. 15. Gornji Milanovac. Chicago. 1967. Anri Lefevr: Prezivljavanje kapitalizma. Zagreb. Slobodan Bakic: Automatizacija i radnicka klasa. Robert U. 39. 1-2. Walker: Moderna tehnlogija i civilizacija. Beograd. Ina Spiegel-Rosing and Derek de Solla Price: Technology and Society. Zagreb. Lewis Mumford: Mit o masini. Dimitri Weiss: Industrijska demokratija. 1990. Hary Braverman: Rad i monopolisticki kapital. 29. J. 1970. Zagreb. Silvano Bolcic: Socijalno-strukturalne determinante u posleratnom privrednom razvoju Jugoslavije. (3) 1990. Beograd. 46. James Burnham: The Menagerial Revolution. 1977. Sarajevo. Sarajevo. 42. tematska celina: Privatizacija". Zagreb. 1986. 1989. 19. tematski broj: "Istrazivanje u industriji". 8. Beograd. London. 1965. Peter Drucker: Inovacije i preduzetnistvo. 9. 1976. 1964. 36. 1986. 31. Bohme-M. Janez Jerovsek i saradnici: Kriza. Moskva. Zagreb. 26. Josip Zupanov: Marginalije o drustvenoj krizi. 1985. (4) 1989. 1968. New York. 24. Zagreb. 1989. J. Zvorykin: Nauka. 35. Frankfurt am Main. 28. Mihajlo Popovic i saradnici: Srbija krajem osamdesetih. trud. Rozin-V. S. Hotimir Burger: Filozofija tehnike. 11. Ekonomiceskaja sociologija i perestrojka (u redakciji: T. 1960. Moskva. blokade i perspektive. radnicka klasa i sindikati. 30. A. 1983. Ekologija i kriza. 1981. Vojin Milic: "Noviji tokovi u nauci i tehnici zemalja u razvoju". (5-6) 1986. Miroslav Radovanovic: Sociologija bede i pauperizacije. 40. London. Ayres: Nesigurna sutrasnjica. file:///D|/My Documents/katedra/PostRad. Max Weber: Protestanska etika i duh kapitalizma. zbornik radova. Savremeno drustvo i sociologija. Amitai Etzioni: Modern Organizations. (1) 1993. A. 1991. Zagreb. V. Casopis Nase teme.html (4 of 5) [12/11/2000 5:27:24 PM] . 1983. 21. 1972. 1962. Pierre Naville: U susret automatizovanom drustvu. E. Zagreb. 38. Beograd. Miodrag Rankovic: Promene i razvitak drustvenih organizacija. Beograd. 44. Moskva. Barnet i R. 13.SOCIOLOGIJA RADA 6. Jadov: Celovek i ego trud. Beograd. Muller: Globalni zahvat. 45. Moskva. 25. R. New York. Beograd. 37. 1982. 22. Casopis Sociologija. 1987. 1983. Brana Markovic: Nove tehnologije. Zagreb. Stanley UDY: Work in Traditional and Modern Societies. Alain Touraine: Postindustrijsko drustvo. Rivikinoj). 14. Zagreb. Sarajevo. 1989. G. Zaslavskoj i R. Robert Blauner: Alinetion and Freedom. 17. Woodword: Managment and Technology. 16. von Engelhard (Hrsg): Entfremdete Wissenschaft. 32. 1985. Gunther Frieddrich-Adam Schaff: Mikroelektronika i drustvo. 1979. Zagreb. Epstajn: Industrialjnaja sociologija v SSA. 34. Sociologija. Beograd. Oxford 1974. Zagreb. 10. 1991. Vojin Milic: "Odnosi srediste-periferija kao problem u drustvenim proucavanjima nauke". Charles R. Beograd.

: Economic Institutions. Bozo Milosevic.): Preduzetnistvo i sociologija. 1966. Drucker P..html (5 of 5) [12/11/2000 5:27:24 PM] .. Flam. A. 1992. Mcgrow. Silvano Bolcic: Tegobe prelaza u preduzetnicko drustvo. Chicago. Scerbina V. D. London. Beograd. 62. 66. The Skills of Menagement. Budapest 1992. London. Hed D. Vladaoci i upravljaci.Centrel Europe in Transition. all. 1962. Djordjevic D. 1971. London. 52. zbornik. 1990. 64. Actors and Atitudes east . Fuada Stankovic (red. Silvano Bolcic. 63. Res W. Schoencher: The Structure of Organizations. Managers and Their Jobs.. Novi Liber. Neil.Smelser. Rad kao sudbina. 67. Agency and Organization. Lengyel. 1991... Skolska knjiga. Nis 1995. Simuliranje promjene. Drjahlov N. J. Sociologija rada. G. file:///D|/My Documents/katedra/PostRad. London 1990. Siva ekonomija u Jugoslaviji.. Y. 1998. 55. Cijan R. Beograd. N. Beograd. Blau-B. Djurovic B. 68.. 57. Cambridge..Burnham. Aldin Co. T. Marija Bogdanovic i saradnici: Sociologija u Jugoslaviji. Routledge. 69. 49. Vukicevic S. 1994.. 1994... I. Sage. 1970. Tannenbaum A. Dejanovic R. 60. 51. Sage London. Problemi mihracije naucnih i tehnickih kadrova. V. Jackson: Professions and Professionalization. eds. Beograd. 1968. 65. 70. Zagreb.. Sage. Pan Piper. Savezni zavod za statistiku.. 56. Bozovic G. 71. The Managerial Revolution. 1990. Niksic (prevod s ruskog jezika) 1997. Ahrne G. P. H. 61. Zagreb 1990. 1980. 53. Kravcenko A. 992. New York.. Control in Organizations. Pusic V. Podgerica. 54. Nova zbilja. 1990. London.. 1991. Waldinger. Novi Sad. 1992. Privredni pregled. The Shaping of Social Organization. Novi liber. Stewart R. 58. I.. Etnic Entrepreneurs. Beograd. Beograd. Univerzitet Crne Gere. Social Structure and Mobility in economic Development. Roger. SANU. Osnivanje i rad preduzeca i radnji u privatnoj svojini. 59..SOCIOLOGIJA RADA 48. Penguin Books. Zagreb. Modeli demokratije. 50.. 1987. 1992.. Filozofski fakultet. Marina Blagojevic: Zene izvan kruga. Burns. J.. Masinski fakultet.

Geneza kulturnih vrednosti 4. Kultura i svakodnevni zivot II COVEK. DRUSTVO I KULTURA 1. Kultura kao sistem 3. Kulturni identitet i razvoj file:///D|/My Documents/katedra/PostKultura. Uticaj kulture na drustveni zivot 6. Drustveni razvoj i kulturni razvoj 2. Mitoloska funkcija kulture V ZNACENJE KULTURNE TRADICIJE I RAZMENE KULTURNIH VREDNOSTI 1. Funkcija menjanja prirode i preobrazaja sveta 2. Snizavanje kulturnih vrednosti . Kultura. Normativna funkcija kulture 4.problem kica IV FUNKCIJE KULTURE 1. tradicija i inovacija 2.SOCIOLOGIJA KULTURE SOCIOLOGIJA KULTURE I IZVORI I PRETPOSTAVKE ZA FORMIRANJE TEORIJE KULTURE 1. Unutrasnja struktura kulture 5. Prenosenje kulturnih vrednosti i obrazaca kulture VI KULTURA I RAZVOJNI PROCESI DRUŠSTVA 1. Klasicni model kulture 4. Kultura kao ukupnost ljudskih potreba 3. Drustvena struktura i kultura III POTREBE. Simbolicka funkcija kulture 5. VREDNOSTI I KULTURA 1. Povezanost kulturnih vrednosti i kulturnih potreba 5. Specificnost kulturnih potreba i vrednosti 2. Covek kao drustveno-kulturno i istorijsko bice 2. Uvodjenje u izucavanje kulture kao specificne pojave 2. Kultura i ljudska delatnost 4. Funkcija komunikacije i akumuliranja informacija 3.html (1 of 5) [12/11/2000 5:27:29 PM] . drustvo i licnost 5. Kultura i priroda 3. Ritualna funkcija kulture 6. Kultura.

8. Benedikt R. Bozovic R. 1976. Postmodernizam i kulturni pokreti IX KULTURA. Protivrecni karakter masovnih medija 4. Potkulture i identitet generacije VII SAVREMENA DRUSTVA I KULTURE 1. Homogenizacija masovne kulture 5. Kultura i drustvo. Bozovic R. Umetnost i drustvo. Umetnost kao proizvod drustva 2. KULTURNA POLITIKA I POLITICKA KULTURA 1. 1972.. Masovni mediji kao osnova masovne kulture 3. 7. Moderno drustvo i kulturna proizvodnja 2. Skolska knjiga. Vuk Karadzic.SOCIOLOGIJA KULTURE 3. Obrasci kulture. Beograd. Bernstajn B. zbornik. 1976. Novi Sad. Svetovi.html (2 of 5) [12/11/2000 5:27:29 PM] . Prosveta. POSTMODERNIZAM I KULTURA 1. Prosveta. 6. 1981. 1975. Postmoderna kultura . Sociologija umetnicke komunikacije i recepcije LITERATURA 1... Beograd. BIGZ. Antropologija danas. Jezik i drustvene klase. 5. 1984.. Politicka kultura i svakodnevni zivot X UMETNOST I DRUSTVO 1. 3. Ideje. Zagreb. Bastide R. Postmoderno drustvo i kultura 3. Beograd. 4. Kultura u politici i politika u kulturi 2. Umetnost kao drustvena ustanova 5.. Kult-ura file:///D|/My Documents/katedra/PostKultura. Bauman Z. Pojam kulture masovnog drustva i njena osnovna obelezja 2. "Kulturna industrija" i "industrija svesti" 6. 2. Enkulturacija kao proces razvoja kulturnog identiteta 4. Beograd.kulturni relativizam ili slom sistema vrednosti? 4. 1991.. Simulakrumi i simulacija. Iskusenja slobodnog vremena. Totalitet drustva i totalitet umetnosti 3.. Kulturna demokratija i demokratizacija kulture 3. Bodrijar Z. Beograd. Ideja nacionalne kulture i kulturni identitet 5. Umetnost i rad 4.destandardizacija nasuprot standardizaciji VIII MODERNIZAM. Masovna i medijska kultura .

10. Ingarden R. Okultizam.. Florovski G. Zagreb. 1981. Svjetlost. Sarajevo.. 42.. Socijalna istorija umetnosti i knjizevnosti I-II. Naprijed/Nolit. Kale E. Matica hrvatska. Simbol. Zagreb. 26.. Logos.. Novi Sad. Bratsvo-jedinstvo.. 1977.. Kultura. Frankastel P. Frojd S. 1970. Beograd. 1988. Studije iz sociologije umetnosti. Matica srpska. 46. Novi Sad/Podgorica. Beograd. Beograd.. Kako misliti Evropu. Beograd. Naprijed/Nolit. Evans-Pricard E.. Beograd. 12. Skolska knjiga.. Kajoa R. Dorfles Dj. umetnicko delo i vrednosti. 1988. 29. Umetnost i tehnika.. Elijade M. 41. 1990 36. Ilic M... Elijade M. 1970. 52. 1970. Mitologija i kultura. informacija.. 20. 49. Dzuverovic B.. Beograd. Brodel F. 32.. Sarajevo. Nemacka. zbornik. 1974. Beograd. Nolit. 1995. Mit i zbilja. SKZ. Nolit. 1978.. 27. 1973. BIGZ. 17. Sociologija jezika. Svetovi/Oktoih. Pledoaje za dokolicu.. Beograd. Beograd. Nolit. Bugarski R. Beograd.. Svjetlost. 19. Beograd. 1989. Prosveta. Naprijed/Nolit. Beograd. 35.. Zagreb. Beograd. Ideje. 14. Jerotic V. Sociologija II. Uvod u znanost o kulturi. 1985. Beograd. 1983. 28. Elijade M. 1986.. Covek i njegovi simboli. Skolska knjiga. 1995. BIGZ. 53. Zagreb. Igre i ljudi. Nolit. From E.. Nolit.znacenje stila.. Gic L. 23. Nemi jezik. G. Ilic V. 21. 43.. 1958. Sarajevo. 1979 39. Svakodnevni zivot. Beograd. Hauzer A. Naucna knjiga..1975. 1973. Zdravo drusto.. Prosveta. Vrednosti i potrebe. Hebdidz D. Niksic. Novi Sad.. Sociologija umetnosti I-II.Daglas M. Prirodni simboli. Antropoloske teorije 1-2. 1982. 31. Damnjanovic M. 1981.. Spisi o istoriji.. From E. 48.html (3 of 5) [12/11/2000 5:27:29 PM] . 1976.. Fisšman J. From E. Socijalna antropologija. Zagreb. Beograd... 1989. Svjetlost.. 22. Heler A. Sporne kulture. GZH. 24. Frankastel P. Homo ludens. Beograd. Encesberger H.. Zagreb/Beograd. 1980. Beograd. 18. Moda. Kultura. 11. 1989. 1986. Zagreb. Zagreb. Kultura bez granica. Iz kulture i umetnosti. 1976. 1986. Matica hrvatska. beograd. 1996. Beograd. 25. Dozivljaj. Eko U. 1973. Gradina. Nolit. Zagreb. Hac E. 1978... 50. BIGZ. Nis. Zagreb/Beograd. file:///D|/My Documents/katedra/PostKultura. Rad. 16. Gurvic Z. 45. Fenomenologija kica. Eko U. 13. Imati ili biti. Univerzitetska rijec. 33. 1994. Novi Sad. 1985. Dzuverovic B. 15. Karlovci/Novi Sad. 38. 1966. Eskarpi R. 37.. 34.. 1989. 1981. Golubovic Z. Beograd. 1978. Neofolk kultura. Covek i njegov svet. BIGZ. Difren M. E. 30. Nolit. Beograd. Matica hrvatska. 1987. 1992. Jung K. Knjizevne novine. BIGZ.. Sociologija kulture i umetnosti. 51.. Heler A.. 1970. Huizinga J. Matica srpska. Dragicevic-ŠSešsic M. Hauzer A. izmedju ostalog. Samanizam. Narodna knjiga/Alfa. Istorija kulture.. Izdavacka knjizarnica Zorana Stojanovica. komunikacija. Naprijed. Potkultura . Hol E. Hriscanstvo i kultura. Umetnost i politika. Anatomija ljudske destruktivnosti 1-2.SOCIOLOGIJA KULTURE 9. Mladost. 1975. magija i pomodne kulture. Despot B. Jezik u drustvu. Zagreb/Beograd.. 1966. 44. M. 1980.. Beograd. 47. Sociologija knjizevnosti. Prosveta. 40. Beograd. Psihoanaliza i kultura. Nemacka.

.. Novi Sad. Mitrovic A. Prisutnost mita. Levi-Stros C. Knjizevna zajednica Novog Sada. Mid M. 97. Vuk Karadzic. 1975.. 72. Beograd.. Ideje. Lipovecki Z. Kovacevic I. Beograd. 79. 1974. 74. 57. Kokovic D. Zagreb. 59. BIGZ.SOCIOLOGIJA KULTURE 54. 1979. 68. Beograd.. D... 64. Lukic S. 1978. 1987. Prosveta. Vuk Karadzic.. Beograd. 55. 1998. Petrovic S. Strukturalna antropologija 2. 1977. 1986. Zagreb. Naprijed. Prosveta.. 89. Zagreb.umetnost srece.. 1996. Beograd. 1983. 91. Kultura i demokratija. 85. Umetnost i kriterijumi. BIGZ. Beograd. 62. Nolit. Beograd. 95.. 1978. Angazovano i lepo. 56. Puhovski Z. zbornik. 78.. Beograd. Beograd. Sociologija radio-televizije. Prosveta. Novi Sad. Kultura medju narodima. Kolakovski L. Uciteljski fakultet.. 1967.. Rihtman-Augustin. Perovic M. 60. Naprijed. 1985. 87. 1989.. Zagreb. 1989. BIGZ. 88. Naucna teorija kulture. Gradina. Struktura tradicijskog misljenja. 1972. 1983. Kontekst kulture. Zagreb. Beograd. Obilje i nasilje. Kultura i umetnost. 93.. 1977. Pesic-Golubovic Z. 1984. Nis. 1973. 90. 1988. Prosveta. Petrovic S. 77. Majstorovic S. Novi Sad.. Malinovski B.. Beograd. 1997.. 1976. Slobodno vrijeme i suvremeno drušstvo. Beograd. 1988. Novi Sad. Beograd. Beograd. CEKADE. Zagreb. August Cesarec. Zagreb. Zagreb. Papic Z. Skolska knjiga. Martinic T. Moren E. 1989. Beograd. Sociologija i antropologija 1. Tribina mladih.. 1977. Sport’’s World. Sazrevanje na Samoi. Estetika i sociologija. Stvarnost. FDU. 76... Pecat.. BIGZ. BIGZ. 70. Lic E.. 65. 1997. Polnost i kultura. Lefebvre H. 75. Matica srpska. Kultura i drušstvo.. 1981. 1990.. Naprijed. Podjoli R. Radovanovic M. 94. Nastanak i funkcije kulture. 73. Kasirer E. Skolska knjiga. 71. Nis. Prosveta. Mol A. Glas. Institut drustvenih nauka. Beograd. Beograd. 1970. Kasirer E. 1982. Futura publikacije. Informator. Prosveta.. Duh vremena 1-2. Beograd. Beograd. 58. 1973. Zagreb. Kokovic D..... Beograd. Sociologija religije i obrazovanja. Semiologija rituala. Uvod u sociologiju masovnih komunikacija. 96.. Ogled o covjeku. 1970.. Kultura kao samoodredjenje. MakLuan M. Zagreb. Beograd... Zagreb. 82. 83. Kulturne potrebe. Pukotine kulture.. file:///D|/My Documents/katedra/PostKultura. Levi-Stros C. Kloskovska A. 67. 1972. Masovna kultura. Doba praznine. Martinic T. 1974. Strukturalna antropologija.. Stvarnost. Sociolingvistika. 1985. Manhajm K. Beograd. 1993. Radnicka stampa. Sombor. Beograd. Prosveta. Doba nasilja i sport. 81. Markuze H. MakLuan M. 66. Kritika svakidasnjeg zivota. Eseji o sociologiji kulture. Antropologija kao drustvena nauka. 1976. Zagreb. Beograd.. Kokovic D.. 1975. Kic . Nolit. Mos M. Poznavanje opstila. Kuvacic I. 63. Lasch C. Mek Kvejl D.. 1979. Kaznev Z. Rohajm G. Nemanjic M. Narcisticka kultura. Svijest malogradjanina. 1993. Novi Sad. Kulturni radnik. 92.. Kokovic D. Beograd. Prosveta. Gutenbergova galaksija. 1987. 1964. Marketing i umetnost.html (4 of 5) [12/11/2000 5:27:29 PM] .. Lukic S. Nziranje umetnosti. 61. Kultura i komunikacija.. Jezik i mit. 80. 86. Naprijed. 69. 1979. BIGZ.. Narodna knjiga. 98.. Teorija avangardne umetnosti. 84.

1978. Shapiro (ed. 103. Muzika i trans. Prosveta. Literatura na engleskom jeziku 1. Jezik.SOCIOLOGIJA KULTURE 99. Beograd. Margaret Mead (ed. BIGZ. 105. Ogledi iz kulturne antropologije. Daniel Bell: The Cultural Contradictions of Capitalism 2. BIGZ.. Culture and Society 7.. Dnevnik. Snou C. 1984. 113. Ruze Z. Sapir E. 1992. Kontrakultura. 110.): Man. Beograd. 111.. 115. Sok buducnosti. Beograd.. Dijalog i tolerancija.. 1971. Tofler. Tofler A. dela G. Mit o avangardi i mit o dekadenciji. 1983. Sapir E.. Beograd. 107. 1975. Treci talas 1-2.. 106. 1987.. 1976. Teorija kulturne promene. Clyde Kluckhohn: Culture and Behavior 5. 1974. Sokolov E.html (5 of 5) [12/11/2000 5:27:29 PM] .. Dve kulture i ponovo o njima. Harry L. 109. Kultura kao istorija. 116. 1997. Susnjic Dj. Ideje. V. Elliot: Notes Towards the Definition of Culture 4. Beograd. Izdavacka knjizarnica Zorana Stojanovica.. Jugoslavija.): Cultural Patterns and Technical Change 6. Kritika ukusa. Ribari ljudskih dusa. Beograd. Zagreb. Thomas S.. Naprijed. 1995.1985. Rad. A. 102. Novi Sad. Stjuard Dz.. 108.. Nolit. Nis. Rozak T. Sociologija umetnosti. Sociologija knjizevnosti... 104. Kultura i licnost. zbornik. Rijeka. Cigoja. Sasman V. Beograd. 1975. Novi sad. Beograd. Beograd. Susnjic Dj. Beograd. Nolit Boegrad. 112. 1970. Zunic D. 1981. Vajt L. BIGZ. 1990. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. 100.): The Sociology of Culture 3.. Volpe. Beograd. 1975. Raymond Williams: Culture and Society file:///D|/My Documents/katedra/PostKultura. Otokar Kersovani. Kraj moderne. 1996. Kultura. Bratstvo-jedinstvo. Diana Crane (ed. 101. Vatimo Dj. Nauka o kulturi. Filozofski fakultet. Novi Sad. 114. Solar M.

ekoloski. normi i stratifikacionih sistema drustva na formiranje urbanog zivota r razlicitost nivoa percepcije urbanih (ne)jednakosti i urbanih kvaliteta q Objektivizacija strukture urbane stratifikacije: kreiranje u zavisnosti od tipa drustva q Urbane manjine: pojmovna i sustinska razlicitost u zavisnosti od kulturno-genetickog tipa urbanog drustva q Urbani simbolizam kao elemenat oblikovanja i organizacije urbanog zivota IV OBLICI FORMIRANJA URBANE MOCI (Mogucnosti politicke akcije) q file:///D|/My Documents/katedra/PostGrad.debata koja se nastavlja: od Platona do Doksijadisa. II URBANA KRIZA ILI PREKOMPOZICIJA VREDNOSTI q Trazenje "dobrog grada" . politicki. urbanisticki q Velicina grada kao pretpostavka za kvalitetno oblikovanje i organizaciju urbanog zivota. q Teritorijalna jedinica kao izraz transformisanog socijalnog prostora. q Unutargradska segregacija kao najvidljiviji pokazatelj drustvene nejednakosti. q Istorijska utemeljenost socijalne segregacije u gradu: r predindustrijski grad r industrijski grad r savremeni grad q Odnos dinamcke strukture grada i socijalne segregacije. socioloski. q Drustvena konstrukcija gradskih vrlina q Drustvena konstrukcija gradskih problema q Merljivost kvaliteta urbanog zivota: ekonomski.SOCIOLOGIJA GRADA SOCIOLOGIJA GRADA "OBLIKOVANJE I ORGANIZACIJA URBANOG ZIVOTA" I SOCIJALNA DIFERENCIJACIJA I SEGREGACIJA KAO TRAJNO OBELEZJE GRADA Grad kao izraz ili posledica socijalne segregacije. Znacenje optimalnih vrednosti III KONTEKSTUALNA RAVAN U SOCIOLOSKOM RAZUMEVANJU GRADA q Kulturno-geneticke osobine urbanih drustava: mogucnosti objektivizacije osnovnih oblika urbanog zivota q Uticaj dominantnih vrednosti.html (1 of 4) [12/11/2000 5:27:39 PM] . q Rezidencijalni segregacionizam kao najrasprostranjeniji oblik savremenog segregacionizma.

Ante Marinovic-Uzelac.ogranicene mogucnosti oblikovanja urbanog zivota Osnovna literatura za tematsku jedinicu SOCIJALNA DIFERENCIJACIJA I SOCIJALNA SEGREGACIJA 1. Rudi Supek. Skolska knjiga. Ognjen Caldarovic. Citanje grada: izmedju duha i materije. 7. Grad: znaci vremena. Prometej. 1995.html (2 of 4) [12/11/2000 5:27:39 PM] . 6. Ljubinko Pusic. s Regionalne razlicitosti urbanih i ruralnih podrucja. 1987. Sveska 47. Socijalni prostor grada. Matica srpska i Prometej. Grad po mjeri covjeka. 2. s Rast urbanog stanovnistva. 1981.SOCIOLOGIJA GRADA q q q q q Oblici organizovanja "urbanog politickog sistema" Akteri koji ucestvuju u oblikovanju odluka vaznih za grad Promena urbane politike kroz vreme: Istorijska utemeljenost "urbane politicke masine" Dva suprotstavljena oblika formiranja urbane politike: r snaga elite ili hijerarhijski poredak r -pluralisticka politika ili difuzija snage Jedan primer medjuzavisnosti moci i interesa: stanovanje. s Resursni (pred)uslovi. Ogranicenja mogucnosti planiranja urbanih procesa . Beograd. Ljubinko Pusic. Naprijed. s Aplikativne metode. 1977. 5. 4. 1991. Zagreb. Sociologija. Suvremeno drustvo i urbanizacija. s Novi socio-politicki koncept i psiholoske barijere. 1. Rudi Supek. 1987. SNL. s Socio-ekonomska polarizacija. "Problemi socijalne integracije u urbanim sredinama". s (De)centralizacija r (b) Urbano-kulturni identitet zajednice kao pretpostavka odrzivog drustvenog razvoja r Transformacija gradova u post-komunistickim zemljama: sanse i opasnosti koncepta globalizacije odrzivog razvoja u urbanoj sferi: s Usmerenja kriticizma zapadnog iskustva. Socioloski ogledi o gradu i stanovanju. Poslediplomske studije. Novi Sad. file:///D|/My Documents/katedra/PostGrad. Novi Sad. 3. Miroslav Zivkovic. Arhitektonski fakultet. Zagreb 1978. klasni interesi i politicka akcija V MOGUCNOSTI OBLIKOVANJA URBANOG ZIVOTA U BUDUCNOSTI q q Okviri urbane prospekcije: r (a) Odrzivi razvoj kao kriticki koncept i paradigma urbane buducnosti: s Globalizacija VS lokalizacija. Zagreb.

Socijalni prostor grada. 1988. II. 9. 1983. Grad. S. 6. Institut za socioloska istrazivanja. 2. SNL. 1991. Sage Publications. Hamm. Kultura. Rudi Supek. prostor: Sociologija grada. 1990. Miodrag Rankovic. Beograd. Sreten Vujovic. 1997. 1995. 2. Bernd Hamm. Urban Sociology. Warszawa. Nesigurna sutrasnjica. B. Mediteran. Zagreb 1978. 1988. drustvo . Naprijed. Beograd. 1990. Osnovna literatura za tematsku jedinicu MOGUCNOSTI OBLIKOVANJA URBANOG ZIVOTA U BUDUCNOSTI 1. Anri Lefevr. Luis Mumford. 1980. Trec†i program Radio Beograda. Zagreb. prostor: Sociologija grada. Ljubinko Pusic. Treci talas. 1993. Ljubinko Pusic. Budva. Matica srpska i Prometej. br 45. Beverly Hills. Sociologija i futurologija. The Social Nature of Space. Grad. Filozofska istrazivanja". Ljubinko Pusic. Ljubinko Pusic. Cambridge. Hutchinson of London. Beograd. Zagreb. 4. Bohdan Jalowiecki. 7. Beograd. 1997. Peter Saunders. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Kratz (eds). 7. Ognjen Caldarovic. Ljubinko Pusic. 1995. Continuum. London. 3. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Universitat Trier. Citanje grada: izmedju duha i materije. prostor: Sociologija grada.html (3 of 4) [12/11/2000 5:27:39 PM] . 6. Zagreb. Rajt Mils. 4. Osnovna literatura za tematsku jedinicu OBLICI FORMIRANJA URBANE MOCI 1. Zagreb. Grad u Historiji. Elita vlasti. Sustainable Development and the Future of Cities. 1982. 4. Ljudi i gradovi. The MIT Press. 3. "Simbolicki grad". Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. file:///D|/My Documents/katedra/PostGrad. 1980. Arthur Solomon. "Teorija prostora". 3. 1964. 1992. Megatrendovi. Cities in the 21st Century. 1987. Jugoslavija. 1981. 8. Grad: znaci vremena. Suvremeno drustvo i urbanizacija.SOCIOLOGIJA GRADA 8. G. Ante Marinovic-Uzelac. 6. Globus. Novi Sad. 1997. Prometej. 5. Ognjen Caldarovic. Naprijed. 1987. Skolska knjiga. Beograd. Zagreb. drustvo . Alvin Tofler. The Prospective City. 1985. 5. New York. 5. 557-651. 2. Globus. Urban Politics : A Sociological Interpretation. Gary Gappert. Filozofski fakultet. Polish Academy of Science. drustvo . Zagreb. Grad po mjeri covjeka. Mike Savage and Alan Warde. Grad. Robert Ayres. Novi Sad. Capitalism and Modernity. Zimmer. Richard Knight (eds). 1979. Osnovna literatura za tematsku jedinicu KONTEKSTUALNA RAVAN U RAZUMEVANJU GRADA 1. 2. Trier. John Naisbitt.

Kamo vodi taj put?. Globus.html (4 of 4) [12/11/2000 5:27:39 PM] . 1970. Adam Schaff. Zagreb. Doxiadis. Ekumenopolis naselje buducnosti. file:///D|/My Documents/katedra/PostGrad. 1989. 9.A. C.SOCIOLOGIJA GRADA 8. Beograd. Arhitektonski fakultet.

Seljastvo i drugi drustveni slojevi u socioloskim istrazivanjima drustvene stratifikacije III STRUKTURA TRADICIONALNIH SELJACKIH DRUSTAVA 1. Globalne determinante strukture seljackih drustava 2. Globalni drustveni procesi i promene u strukturi seljackih drustava 3. razvoj i problemi sociologije sela 2.html (1 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] . Drustvena i tehnicka organizacija moderne poljoprivrede 4. Seoske ustanove i obrasci kulture IV MODERNIZACIJA SELJACKIH DRUSTAVA I RAZVOJ SEOSKIH PODRUCJA 1. Nastanak. Prostorno planiranje i urbanizacija seoskih naselja V SEOSKA KULTURA I MODERAN RAZVOJ 1.SOCIOLOGIJA SELA SOCIOLOGIJA SELA I KONSTITUTIVNI I KONCEPTUALNI PROBLEMI SOCIOLOGIJE SELA 1. Priroda i ljudi u selu 2. Seosko naselje kao prostorni okvir svakodnevnog seljackog zivota 4. Struktura i funkcije lokalne seoske zajednice 5. Selo i ekoloski problemi savremenih drustava 3. Industrijalizacija i urbanizacija globalnih drustava kao osnova modrenizacije sela i seoskih regiona 2. Seljacki radovi i seljacka ekonomija 3. Problemi kulturnog identiteta i prevladavanja masovne kulture file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. Teorijsko-metodoloske orijentacije u sociologiji sela 3. Aktualni zadaci i perspektive sociologije sela II SELO I DRUSTVENA STRUKTURA 1. Preobrazaj tradicionalnih obrazaca kulture i razliciti modeli drustvenog i kulturnog razvoja 2.

Beograd. Zagreb. Grupa autora: Mjesovita domacinstva i seljaci-radnici u Jugoslaviji. JAZU. Dilic Edhem: Drustveni polozaj i orijentacija seoske omladine. nacionalni identitet i kulturni univerzalizam u savremenim drustvima 4. 17. I knj. 1975. file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. Erdeljanovic Jovan: Stara Crna Gora. 1973. Beograd. I-III. Grupa autora: Seoska omladina danas. Beograd. 1983. 1938. Vuckovic Mihailo: Istorija zadruznog pokreta u Jugoslaviji 1918-1941. 19. Zagreb. Beograd. 1974.Petrovic R. 21. Erdeljanovic Jovan: O pocecima vere i o drugim etnoloskim problemima. Beograd. 1874. Beograd. 9. Beograd. Zuljic Stanko: Urbanizacija na podrucju Jugoslavije. Vukosavljevic Sreten: Organizacija dinarskih plemena. Novi Sad. Djordjevic Tihomir: Nas narodni zivot. III knj. Bolcic S. 1972. Beograd. 1924. Erlih Vera: Jugoslavenska porodica u transformaciji. 13. 6. Split. Sociologija stanovanja. Veselinov Dragan. 1926. 1910. Avramovic Mihailo: Trideset godina zadruznog rada. Vukosavljevic Sreten: Istorija seljackog drustva. 33. 1958. Beograd.. tom 1-4. 1987. Beograd. 31. Beograd. 20.html (2 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] . 1971. Sumrak seljastva. 1984.. Avramovic Mihailo: Drzava i zadrugarstvo. 1965. 22. 1957. 27. Fenomenologija drustvenog delovanja i tradicionalni obrasci kulture LITERATURA I Knjige na srpskom jeziku 1. Erdeljanovic Jovan: Srbi u Banatu. 18. Beograd. 23. 1984. Kalezic Zarko: Strukturne promjene u crnogorskom selu u XX vijeku. Seoska tradicija i moderan razvoj srpskog drustva i kulture 5. Gostovic Marko: Uredjivanje seoske teritorije. 1910. Sociologija seljackih radova. Zagreb. 34. Vujatovic-Zakic Zorka: Agrarna ekonomija. Zagreb. Zagreb. Beograd. 25. 28. Zagreb. Beograd. 26. Sarajevo. II knj. Bogisic Valtazar: Pravni clanci i rasprave. 1939. 1981. Beograd. 24. 15. Grupa autora: Drustvjene promjene u selu. 1953. Titograd (Podgorica). 1971. 1884. 1962. 8.SOCIOLOGIJA SELA 3. Beograd. Vukosavljevic Sreten: Pisma sa sela. 2. Andjelic Andjelko: Problemi razvoja zemljisnih posedovnih odnosa u poljoprivredi Vojvodine. Nis. Dvornikovic Vladimir: Karakterologija Jugoslovena. 1977. Bogisic Valtazar: Zbornik sadasnjih pravnih obicaja u Juznih Slovena. Beograd.: Razvoj teritorijalnih zajednica. 5. Erdeljanovic Jovan: Makedonski Srbi. Krneta M. 30. Grupa autora: Tipologija ruralnih sredina u Jugoslaviji. Beograd. Seoska tradicija. 1995. 16. Beograd. Dubic Slavoljub: Sociologija sela. 14. 32. Vukosavljevic Sreten: Seoske uredbe o vodama. 1989. 1925. 1941. Jovanovic Dragoljub: Agrarna politika. 1992. 11. 1966. Novi Sad. Beograd. Beograd. 7. Beograd. 12. Gacesa Nikola: Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945-1948. Bogisic Valtazar: O obliku nazvanom inokostina u seoskoj porodici Srba i Hrvata. 3. 10. Eric Milivoje: Agrarna reforma u Jugoslaviji 1918-1941. Organizovanje seljacke zemljisne svojine. Djuric Vojislav: Inovacije u drustvu. 1980. 29. 4. 1930. 1976. 1947.

70. Beograd. Markovic Petar: Migracije i promene agrarne strukture. Beograd. Prostorni plan Republike Srbije. Kojic Branislav: Seoska arhitektura i rurizam. 53. 45. 1952. 1979. 1965. Beograd. Seoske varosice i seoske carsije. 68. Milosevic Milorad Brevinac: Sociologija seoskog saobrazaja. 38. 50. 1982. 49. 1964.posleratni ruralni eksodus. 67. Simonovic Dragoljub: Transfer jugoslovenskih seljaka u radnike . Beograd. Beograd. 46. 1994. 1965. 1970. Novakovic Stojan: Selo. 1958. Beograd. Beograd. 56. 1981. zbornik IV Kongresa o hrani. Jugoslovenska sociologija sela. Mendras Henri: Seljacka drustva. 1934. Beograd. 43. 44. Beograd. Zagreb. Razvoj agroindustrijske proizvodnje Jugoslavije. 47. Beograd. Markovic). 1975. 40. Odabrani spisi. Milic A. Beograd. 55. Mitrovic Milovan: Nase selo. 1975. izmedju proslosti i buducnosti. 71. 1977. Zagreb. Lukic Radomir (urednik): Buducnost sela i seljaka. 64. Beograd. porodica i brak u Jugoslaviji. Beograd. 1995. 1989. Prilozi sociologiji sela i poljoprivrede. Zagreb. Beograd. 1971. 57. Nastajanje. Beograd. Kostic Cvetko: Sociologija sela. izbor socioloskih tekstova. I-II. 1974. Zagreb. Beograd. 1969. Kostic Cvetko: Bor i okolina. Beograd. 50. 37. Zagreb. 48. 58. Zagreb. 1937. Petrovic Ruza i Blagojevic Marina: Seobe Srba i Crnogoraca sa Kosova i Metohije. 1955.SOCIOLOGIJA SELA 1976. Zagreb. 1987. Markovic Petar: Poljoprivredni atlas Srbije. Livada Svetozar: Poljoprivredna proizvodnja i socijalna obiljezja starackih poljoprivrednih domacinstava Jugoslavije.. 1953. Beograd. file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. Radomirovic Vojin: Reprodukcija seljackog gazdinstva. 1961. Zagreb. Petrovic R. Beograd. Berkovic E. Kardelj Edvard: Problemi socijalisticke politike na selu. Komadinic Milan: Problemi seljackih dugova. 1979. 1969. razvitak i prevazilazenje suprotnosti. 65. 36. 54. Stipetic Vladimir: Poljoprivreda i privredni razvoj. 1994. Kostic Cvetko: Seljaci industrijski radnici. Krstic Branislav: Kosovo. Zagreb. 1936. Vuk: Istorijski spisi. Markovic Svetozar: Srbija na Istoku. Mirkovic Mijo: Seljaci u kapitalizmu. 66. Simonovic Djordje: Centri zajednica sela u Srbiji. Kaucki Karl: Agrarno pitanje. 1974. Beograd. 69. Pribicevic Adam: Seljak. 35. Beograd. Beograd. Kojic B. 61. 1989. I-IV.html (3 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] . Beograd. i Simonovic Djordje: Seoska naselja Srbije. 1963. Puljiz Vlado: Eksodus poljoprivrednika. I-III. 1986. 60. 1993-1994. knj. 39. (priredio P. 42. Beograd. Milovancevic Djordje: Selo i grad. Zagreb. 1959. izmedju istorijskog i etnickog prava. 41.. 51. Mitrovic Milovan: Jugoslovenska predratna sociologija. Novi Sad. 1969. 1984. 62. Beograd. 63. Kostic Darinka: Promene u drustvenom zivotu kolonista.: Domacinstvo. Karadzic St. 59. 1985. Beograd. Mirkovic Mijo: Poljoprivreda i seljastvo u Jugoslaviji. Rihtman-Augustin Dunja: Struktura tradicijskog misljenja. Beograd. Mirkovic Mijo: Odrzanje seljackog posjeda. 52. 1961. 62. Vuk: O drustvu. Karadzic St.

73. Moskva. 12. Ames. and Barbara Kerewsky Halpern: A Serbian Village in Historical Perspective. Manchester Univ. New York.: Rural Societies. Univ. 8. Ein Beitrag zur laendlichen Soziologie. 75. Putting People First: Sociological Variables in Rural Development. 1987. 5. First-Dilic Ruza: Seoska porodica danas. knj. Turton & B.. (ed. London. Halpern M. Filipovic Milenko: Covek medju ljudima. 1976. 13. 1966. New York. 1974. 1964. of California Press. 1958.: Oxford Univ. Local Processes and the State in Southeast Asia. London. Paris. 1972. 1989.: Culture and Comunity. Beograd. Franklin S. 1969. 83.): Agrarian Transformations.: The Rural State? Limits to Planing in Rural Society. Kontinuitet ili promjene. Arensberg Conrad. 1952. 1978. Zagreb. Beograd. 1990. New York etc. Koetter Herbert: Struktur und Funktion von Landgemeinden im Einflussbereich einer deutschen Mittelstadt.: Gorod i derevnja. 1965. H. Cernea M. 1-3. 1966. Duesseldorf. 2. Beograd.. Darmstadt. New York.: Rural Life: Paterns and Processes. Novi Sad. 1965. 85.). 81. 6. 1953. 78. 1991.Nis. Cifric Ivan: Revolucija i seljastvo. 79. II Knjige na stranim jezicima 1. White (ed. 1. knj. Cvijic Jovan: Balkansko poluostrvo i juznoslovenske zemlje. Ciric Jovan: Osnove sociologije naselja i sociologije sela. 18. Barbieris Corrado: Sociologia rurale. Macmillan Press. Warszawa. 19. 82. Koetter Herbert: Landbevoelkerung im sozialen Wandel. 3. Sociologiceskie aspekti. Halpern M. J. I. 16. Hoyois Giovanni: Sociologie rurale.S. 1922. 1987. Beograd. Beograd. 77. Press. Critchefield Richard: Villages. New York. Joel: A Serbian Village. 11. Cajkanovic Veselin: Sabrana dela iz srpske religije i mitologije u pet knjiga. 2. 1971. Chayanov Alexander: Theory of Peasant Economy. Cukanovic Savo: Selo i seljastvo u agrarnoj politici Jugoslavije. Stojanov Mladen: Profesionalizacija rada u poljoprivredi i polozaj poljoprivrednika. Tanic Zivan: Seljaci na raskrsnicama Evrope. 74. H. M. Tripkovic Milan: Selo i kultura. 1972. 4.: The European Peasantry: the Final Phase.U. 15. 80. 1985. 9. Novi Sad. 1973. 1958 (1967). E. Beograd. Franklin S.. 84. Bologna. Cvijic Jovan: Sabrana dela. Zagreb. I-II. Irwin.html (4 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] . Stojsavljevic Bogdan: Seljastvo Jugoslavije 1918-1941. 1968. file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. Zagreb. Zagreb. Pres. Kimball S. 1968. knj. Jahiel N. 7. 17. 14. 1979. A. 10. Galeski Boguslaw: Basic Concepts of Rural Sociology. 1983. Jones G. 76. 1988. 1931. Zagreb. Berkeley. James (ed): Our Changing Rural Society: Perspectives and Trends. Cloke P. 1994. Suvar Stipe: Sociologija sela. Oxford Clarendon Press. 1976. Press. Galeski Boguslaw: Sociologia wsi.SOCIOLOGIJA SELA 72. London. 1981. First-Dilic Ruza: Promjene u strukturi primarnih grupa u nasem selu. Coop H. 1981. Little J. Hart C.

27. Sims N. 1976. Smith T. 35. New Jersey. New York. EC Commission COM (88). Paul: Rural Life in Proces. 34.: Elements of Rural Sociology. IV Najpoznatija medodoloska uputstva 1. Zimmerman C. Vidjenja (Beograd. Bec . 2. Untersuchung an den 45 Doerfern und Weilern einer westdeutschen laendlichen Gemeinde. 1985. Lubig E. Sarbruecken-Fort Lauderdale: Breitenbach Publishers. William. New York. Ferdinand Enke Verlag. Sociologija sela (Zagreb. 5.: Wie die Welt in das Dorf und das Dorf in die Welt kam. Rural Sociology. Charles. 1963. 1961. Tronton Rout: Peasant Renaissance in Yugoslavia 1900-50. 3. Sorokin A. 1942. file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. Englewood Clifs. 42.SOCIOLOGIJA SELA 20. Redfield Robert: The Little Comunity. 25. 41. 4. Rural Sociological Society. 1952. 1988. Eric: Peasants.html (5 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] .Assen. Chicago. 1935). 1988. Alan: Rural Sociology. The Netherlands. Wurzbacher Gerhard (und andere): Das Dorf im Spannungsfeld industrieller Entwiclung. 1971. Beegle J. 24. 31. Mineapolis. London. Chicago. 36. 40. Carle. Loomis P. Economic Theory and Empirical Evidence.Zagreb. Wolf R. 1932. 1973). Ecole pratique des hautes etudes. Galpin J. Charles: A Sistematic Source Book in Rural Sociology. Jones R. 1948. 7. Lyhn: Sociology of Rural Life. Press. 23. Penguin Education. C.): Peasants and Peasant Societies. London. Artur: Rural Life and Urbanized Society. 1947. Baltimor Univ.. The European Society for Rural Sociology (Van Gorcum . 30. Peasant Society and Culture. 1963). New York. 1964. Warszawa. 29. Taylor Lec. 1988. 22. Naputak za opisivanje pravnijeh obicaja. 33. Thomas I. 1968. (New York. Bogisic Baltazar. Paris. Shanin Teodor (ed. New York. Wiese von Leopold: Das Dorf als soziales Gebilde. Muenchen-Leipzig. Etudes rurales.D. 1966. 6. Roberts Bryan: Cities of Peasants. Glencoe. Redfield Robert: Peasant Society and Culture. 32. 1956. New Jersey.: Agricurtural Development Principles. Zeitschrift fuer Agrargeschichte und Agrarsoziologie. Stevens R. Freiburg. Burns Ileksy: Drogi modernizaciji wsi. 1866. Sociologia ruralis. Landis H. The Journal of Peasant Studies (London. Lerner Daniel: The Passing Traditional Society. Rambaud Placide: Sociologie rurale. Stuttgart. 38. 1970. (Frankfurt). 1965. New York. Znaniecki Florian: The Peasant in Europe and America. 1995). (Paris. 1928. The Future of Rural Society. 39. Neuman W. 37. Turovski Jan. 1953. the Political Economy of Urbanisation in the Third World. III Najvazniji casopisi 1.1961). New York. Englewood Cliffs.: Zur Stellung des Mitglieds in agrarischen Kooperativen. Jabara L. 1958. 21. 1960).: Rural Sociology and Rural Social Organisation. 1970. 28. Pitirim. Sanderson D. koji u narodu zivu. 26.

Erdeljanovic Jovan: Uputstva za ispitivanje narodnog zivota u Juznoj Srbiji i Makedoniji. 1898. Beograd. 1925. Zagreb. Beograd. Uz knjigu Henri Mendrasa Seljacka drustva data je jedna odabrana bibliografija stranih knjiga o ruralnim podrucjima u pojedinim delovima sveta. Novi Sad. Cvijic Jovan: Uputstva za proucavanje sela u Srbiji i ostalim srpskim zemljama. 9. 6. Erdeljanovic Jovan: Uputstva za izucavanje narodnog zivota i obicaja u Vojvodini. Cvijic Jovan: Uputstva za ispitivanje naselja i psihickih osobina. Markovic Radoslav: Uputstva za pribiranje i sredjivanje podataka za ispitivanje sela. Cvijic Jovan: Uputstva za ispitivanje porekla stanovnistva i psihickih osobina. Erdeljanovic Jovan: Uputstva za ispitivanje narodnog zivota i obicaja. 3. Siri popis radova iz oblasti sociologije sela u Jugoslaviji dat je uz pojedina poglavlja udzbenika Stipa Suvara Sociologija sela. Novi Sad.html (6 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] . koja omogucuje produbljenije studije problema ruralne sociologije. a najpotpuniji pregled predstavlja rad Bosiljke Milinkovic:Istrazivanja sela i poljoprivrede u Jugoslaviji u poslijeratnom periodu: vrste istrazivanja. 1979. Cvijic Jovan: Uputstva za proucavanje sela u Staroj Srbiji i Makedoniji. Novi Sad. Beograd.SOCIOLOGIJA SELA 2. Novi Sad. 1924. 1922. 8. 5. Cvijic Jovan: Uputstva za proucavanje sela u Bosni i Hercegovini. 7. 11. 10. bibliografija radova. Kosic Mirko: Sociografska uputstva za ispitivanje sela. 1898. 1907. 1921. Beograd. osnovne teme. file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. 4. Sarajevo. (zajedno sa Milenkom Filipovicem). Beograd. 1911. 1939. 1898.

Poredak i tehnika: tiha dominacija 23. Intelektualac i politika 34. Granice slobode u savremenim demokratijama 27. Poredak. Etika i politika danas 10. Politicka kultura i visepartizam 19. Uprava kao vlast i uprava kao delovanje 14. Savremeno proucavanje totalitarizma 17. Manipulacije politicke prakse i politicka socijalizacija 7.SOCIOLOGIJA POLITIKE I PRAVA SOCIOLOGIJA POLITIKE I PRAVA Tematski okvir kursa: "Savremene drustveno-politicke modifikacije moci i mogucnosti politicke zajednice" TEME: 1. Razumevanje smisla i svrhe slobode 25. Drzava blagostanja i industrijska demokratija 4. Poredak i komunikacija: tiha manipulacija 24. Jeretik i crkvena ideologija: svetogrdje u politickoj ljusturi 30. Moc i autoritet u savremenim drustvima 2. Neprijatelj kao predmet pliticke teorije 31. Etnocentrizam i ksenofobija u savremenim drustvima 32. Anatomija moci 3. Javno mnenje i politcki autoritet u savremenim drustvima 16. Kibernetsko sistemske mogucnosti upravnog delovanja 13. Neke nove tendencije u nauci o upravljanju 12. Etika i pravo danas 11. Rat kao produzetak politike 33. Tendencije i perspektive politickih pokreta 20. 'velikih licnosti' u politickom usmeravanju savremenih drustava 18. Svetska kriza i lokalni ratovi 5. Nacionalizam i burzoaski konzervatizam 9. Uprava i participativno politicko delovanje 15. 'Dezideologizacija' i politicka manipulacija 21. Poredak i sloboda 6.html (1 of 2) [12/11/2000 5:28:03 PM] . Uloga tzv. Boljsevicka tradicija i krah socijalizma 29. Jednakost i sloboda u demokratiji 26. dezintegracija i anomija drustva LITERATURA file:///D|/My Documents/katedra/PostPravo. Poredak i obrazovanje: tiha ideologizacija 22. Rasizam i drustvena (dez)integracija u savremenim drustvima 8. Savremena bekstva od slobode 28.

Eugen Pusic: Nauka o upravi. 1990. Beograd. 33. Beograd. Zagreb. Zagreb. 16. 19. 2. 1987.1979. Harold Laski: Sloboda u modernoj drzavi. Milan Podunavac: Politicka kultura i politicki odnosi. 11. 1978.zbornik radova o drustvenim pokretima. Erih From: Bekstvo od slobode. 1987. 1988. 1989. 1985. 1990. Emil Vlajki: Igre drustvenog komuniciranja. 1985. Georg Lukacs: Etika i politika. I-II. 3. Beograd. 1972. 17. Ljubomir Tadic: Poredak i sloboda. Beograd. Sarajevo. Zagreb. Frankfurt am Main. Beograd. 22. Kritika kolektivizma.Beograd. 27. Filozofija i drustvo. 1988. Ljubomir Tadic: Tradicija i revolucija. Zagreb. Sarajevo.susret tradicije i novih drustvenih pokreta. Theodor Eschenburg: Uber Autoritat. Agnes Heler: Filozofija levog radikalizma. 24. 1973. Beograd. Obnova utopijskih energija . David Held: Modeli demokracije. Edgar Morin: Kako izaci iz XX stoljeca. Beograd. 29. 12. Zagreb. 5. 9. Moris Karnsten: 'Etika i politika'. Beograd. (9) 1977. Beograd. 1982. Georges Devereiux: Komplementaristicka etno-psihoanaliza. 1967. Ljubomir Tadic: Autoritet i osporavanja. 1990. Kosta Cavoski: Mogucnosti slobode u demokratiji. 1983. 1983. Beograd. 6. Beograd. Pokusaj jedne etike za tehnolosku civilizaciju. 15. Zagreb. Beograd. 1979. 1972. Maks Veber: Privreda i drustvo. 1981. 20. 1989. 18. 1965. 13. Beograd. 25. 1975. Djuro Susnjic: Otpori kritickom misljenju. 7. 1987. 32. 26. Ernst Bloch: Politicka mjerenja. Zagreb. Alen Turen: Sociologija drustvenih pokreta. Zagreb. 31. Beograd. Beograd. 1987. 1990. 1983. 4.html (2 of 2) [12/11/2000 5:28:03 PM] . 1975. Dzon Galbrajt: Anatomija moci. Todor Kulic: Teorije o totalitarizmu. 28. 1976. Zagreb. 34. Beograd. Ljubomir Tadic: Nauka o politici. zbornik. Joachim Ritter: Metafizika i politika. Eugen Pusic: Drustvena regulacija. 8. Gledista. Vladimir Goati: Ideologija i drustvena stvarnost. Beograd. Jovan Miric: Interesne grupe i politicka moc. file:///D|/My Documents/katedra/PostPravo. 1984. zbornik. Kosta Cavoski: O neprijatelju. 23.SOCIOLOGIJA POLITIKE I PRAVA 1. Hans Jonas: Princip odgovornosti. Zagreb. Silvester Zavadski: Drzava blagostanja. 1987. 30. Beograd. 14. Zoran Trbojevic: Suocavanje istorijskih doba . Beograd. 10. 21.

Religija i nacija. 8. Civitkovic I. 5. 14. Prosveta. Religija i zena. 12. kulture i sporta. Religija i rat. Religija kao sistem. Mladost. (1996) Sociologija religije. Verska tolerancija. Cimic E. 24. 16. 27. Mladost. Cimic E. file:///D|/My Documents/katedra/PostReligija. 19. Religija i psihijatrija. 6. (1982) Drama ateizacije. 21. nauke. (1985) O magiji i religiji. Prosveta Beograd. 2. Beograd. 3. Savremene teorije u proucavanju religije u okviru sociologije. Religja i zdravlje. LITERATURA: 1. Tipologija religijskih vodja.SOCIOLOGIJA RELIGIJE SOCIOLOGIJA RELIGIJE 1. Ministarstvo obrazovanja. 4. Funkcije religije. Religja i rad. 15. 28. Sarajevo. 3. Tipologija religija. Savremena administracija. Tipologija verskih organizacija. Dirkem E. Svetske religije. 30. Beograd. 10. Socioloske determinante religioznosti. 4. 11. Novi religijski pokreti.html (1 of 3) [12/11/2000 5:28:15 PM] . 2. Religija i drustvo. Sociolosko odredjenje pojma religije. 18. Dugandzija N. Cajkanovic V. 22. Teorijske pretpostavke o buducnosti religije. (1982) Elementarni oblici religijskog zivota. Empirijska istrazivanja religije. Beograd. organizacija i delovanje verskih zajednica i pokreta. Beograd. Religija i brak. 20. 7. 26. Indikatori religioznosti 25. (1993) Religija. 23. Ucenje. 29. Socioloski pristup proucavanju religije. 17. Religija i obrazovanje. zadaci i metode sociologije religije. Glavni predstavnici sociologije religije. 13. Predmet. Tipologija vernika. 6. U: Enciklopedija politicke kulture. Sekularizacija. 5. Religija i porodica. 9. (1980) Svetovna religija.

Eliade M. Kasirer E. 40. Kuburic Z. Vol. 20. (1990) Uporedna religija. vizije i bolesti. Beograd. Eliade M. (1996) Dve predstave boga u religijskom iskustvu. (1976) Protestantska etika i duh kapitalizma. Matica Hrvatska.SOCIOLOGIJA RELIGIJE 7. Beograd. JUNIR. Socioloski pregled. 22. Fromm E. (1997) Vaspitanje i altruizam. Gradina. 18. Zbornik instituta za pedagoska istrazivanja. Cigoja stampa. Svjetlost. 37. Kuburic Z. 429-455. 39. pp. vol. porodica i mladi. Nis. Savramis D.G.Zemun. Crkva u svijetu. pp. Uciteljski fakultet. ed. (1990) O religiji i ateizmu. (1985) Filozofija simbolickih oblika i Mitsko misljenje. crkva. (1971) Magija. Vol XXX. Dzems E. 12. Beograd. 90-108. Prilozi sociologiji religije. Split. Mladost. Prosveta. 1997. Decje novine. (1990) Raznolikosti religioznog iskustva. Beograd. (1976) Privreda i drustvo I. Elijade M. Veselin Maslesa. Zagreb. Pavicevic V. Vrcan S. Mit. (1995) Znati i verovati. Napred. Skolska knjiga. Jung K. 15. Beograd. No. (1997) Rasprostranjeost i polozaj protestantizma na Balkanu. Split. tema broja: Nauka i religija. (1992) Misticna stanja. Otto R. 27. 1. Dnevnik. Kuburic Z. Susnjic Dj. pp. Beograd . (1990) Istorija religije istoka i zapada. (1998) Religija. Sarajevo. (1986) Od krize religije k religiji krize. Narodna knjiga Alfa. (1995) Kultura. Vernet Z. (1996) Sociologija religije i obrazovanja. 41. 16. Susnjic Dj. Gornji Milanovac. Kuburic Z. Nis. (1996) Religija i polne razlike. (1981) Filozofija religije. 10. Prosveta. Gledista. Enciklopedija zivih religija (1992) Nolit. (1991) Buducnost religije. Naprijed. Zagreb. (1970) Mit i zbilja. 25. str. 4. pp. Zagreb. James W. (1991) Maks Veber i Pravoslavna crkva. Jukic J. 127-162. Beograd. Prosveta. (1994) Povratak Svetog. 33. Sombor. XXXVII. Beograd. (1991) Istorija verovanja i religijskih ideja. Cigoja stampa.Veber M. Veber M. 423-428. Beograd. pp. 42. 1997. Religija.3-4. Socioloski pregled. Novi Sad. 11. 291-307. Zagreb. 1996. (1997) Odnos izmedju empatije i religioznosti. BIGZ. Susnjic Dj. JUNIR. Matica srpska. Nis. No. 8. (1980) Sociologija religije sa elementima filozofije religije. U: Religija. 21Kokovic D. Nis. Sarajevo. Susnjic Dj. 173-196. Jerotic V. (1996) Vrednosni sistem i stil zivota adventista. Gasic-Pavisic i Miocinovic (ed). Srpska knjizevna zadruga. Djordjevic D. Gradina Nis i Strucna knjiga Beograd. 4. nauka i religija. 31. Naprijed. (1983) Sveto. 44. Kuburic Z. No. 38. pp. 36. Kuburic Z. Kresic A. nacija. No. (1996) Religija. 13. Etno-religijski odnosi na Balkanu. Beograd.html (2 of 3) [12/11/2000 5:28:15 PM] . Zagreb. 24.XX vek. Beograd 35. Socioloski predgled. (1996) Religija. Novi Sad.O. 43. 26. 23. XXX. XXXI. 34. Teoloski institut. Gradina. Djordjevic D. 19. Matica hrvatska. Gradina. (1984) Psihoanaliza i religija. file:///D|/My Documents/katedra/PostReligija. 30. (1996) Vodic kroz svetske religije. Beograd. Beograd. Beograd. 17. 9. (1973) Covek i njegovi simboli. Malinovski B. (1997) Sekte. Zagreb. (1997) Promena slike o sebi adolescenata u periodu drustvene krize. Kuburic Z. 14. Petrovic S. 35-53. 32. Ling T. (1997) Dijalog i tolerancija. Plato . 28.. U: Joksimovic. (1973) Religja u modernom industrijskom drustvu. Cigoja stampa. Jukic J. U: Djordjevic (ed) Pravoslavlje izmedju neba i zemlje.

ed. London . Socioloski pregled. 6.New York. 6. br. 5. RELIGIJA I RAZVOJ. (1987) The Encyclopedia of Religion. JUNIR Nis. 5. godisnjak IV. godisnjak II . 1996. Weber M.1994. McGraw-Hill Book Company. file:///D|/My Documents/katedra/PostReligija. Literatura na engleskom jeziku: 1. Macmillan. (1975) The Social Psychology of Religion.M. RELIGIJA I DRUSTVO.MIR. 4. Bethany House Publishers. (1963) The Sociology of Religion. RELIGIJA RAT . (1984) The Penguin Dictionary of Religions. 3-4. London. Boston. (1997) The Kingdom of the Cults. 4. London. MacMillan. Allport G. ed. Penguin Books.html (3 of 3) [12/11/2000 5:28:15 PM] . JUNIR godisnjak III .SOCIOLOGIJA RELIGIJE Zbornici i tematski casopisi: 1. 2.1996. JUNIR Nis. 1997. (1962) Sociology of Religion. RELIGIJA CRKVA NACIJA. JUNIR Nis. 4. 7. 3. Hinnells J. New York. ETNO-RELIGIJSKI ODNOSI NA BALKANU. NAUKA I RELIGIJA.1995. 2. Martih W. godisnjak I . Argyle M. Minneapolis. 1996. Gledista. (1960) The Individual and His Religion. New York. 3. Eliade M. Vernon G. br.

tablice mortaliteta. 1. Istorijski pregled (Kretanje mortaliteta u posleratnom periodu. prema aktivnosti i zanimanju) KRETANJE MORTALITETA STANOVNISTVA Mortalitet (smrtnost) stanovnistva (Determinante mortaliteta. specificne stope mortaliteta prema starosti. kretanje prirodnog prirastaja u posleratnom periodu. izvori podataka o file:///D|/My Documents/katedra/PostDemos. socio-ekonomski.html (1 of 5) [12/11/2000 5:28:25 PM] . vremenska komponenta u demografiji) 2. predmet demografije. kulturno-psiholoski faktori). KRETANJE STANOVNISTVA KRETANJE FERTILITETA STANOVNISTVA Fertilitet (plodnost) stanovnistva (Determinante fertiliteta: bioloski. mortalitet odojcadi) PRIRODNO KRETANJE STANOVNISTVA Prirodni prirastaj stanovnistva (Istorijski pregled. noviji teorijski razvoj. PREDMET DEMOGRAFIJE Istorijski pregled teorijskih stanovista o problemu stanovnistva. Studenti su duzni da urade seminarski rad na izabranu temu uz obavezno koriscenje domace i strane literature i novijih statistickih podataka. demografija i druge nauke. mortalitet odojcadi). demografski metodi. (Teorija o demografskoj tranziciji.DEMOGRAFIJA I STATISTIKA DEMOGRAFIJA I STATISTIKA Nastava na postdiplomskim ce se odvijati iskljucivo putem konsultacija po pojedinim temama i literaturi domacoj i stranoj koja obradjuje odredjenu problematiku. Istorijski pregled (Kretanje fertiliteta u posleratnom periodu. jedinice i obelezja u istrazivanju stanovnistva. odnos prirodnog prirastaja i reprodukcije stanovnistva) MIGRACIJE Mehanicko kretanje stanovnistva (Migracije i ukupno kretanje stanovnistva. fertilitet zena prema obrazovanju.

html (2 of 5) [12/11/2000 5:28:25 PM] .. Stilos. stanovnistvo prema polozaju u zanimanju. porast stanovnistva i starenje. prema veroispovesti. demografski proces starenja stanovnistva) PROMENE EKONOMSKIH STRUKTURA STANOVNISTVA Ekonomske strukture (Stanovnistvo prema aktivnosti. Djosic D. 4. struktura stanovnistva prema starosti: determinante starosne strukture. sektoru svojine i drugim socio-ekonomskim obelezjima) PROMENE OBRAZOVNIH STRUKTURA STANOVNISTVA VOJVODINE STRUKTURA STANOVNISTVA PREMA NACIONALNOJ PRIPADNOSTI OSTALE STRUKTURE STANOVNISTVA Struktura stanovnistva prema bracnom stanju. tipovi i oblici i savremene karakteristike populacione politike) UDZBENICI: 1. zena i porodica. 1996. analiza. Beograd.: "Demografija. pokazatelji migracija vojvodjanskog stanovnistva) 3. metodi i modeli".. Breznik.polna struktura stanovnistva (Struktura stanovnistva prema polu. pokazatelji starosne strukture. selektivnost migracija.DEMOGRAFIJA I STATISTIKA migracijama. porast stanovnistva i urbanizacija.. file:///D|/My Documents/katedra/PostDemos.: "Demografija sa osnovama statistike". POPULACIONA POLITIKA Populaciona politika (Pojam i ciljevi. 1977. aktivno stanovnistvo prema privrednim delatnostima i zanimanju. DEMOGRAFSKI PROCESI I NJIHOVO KORISCENJE Projekcije stanovnistva.) 5. PROMENE STRUKTURA STANOVNISTVA PROMENE U STAROSNO-POLNOJ STRUKTURI STANOVNISTVA Starosno . osnovni pokazatelji i metodi analize migracija. 2. tipologija migracija. D. demografski procesi i savremeni drustveni problemi (Porast stanovnistva.. Novi Sad. porast stanovnistva i ekonomski razvoj.

Council of Europe. Dragana: "Opadanje stanovnistva od populacionog fenomena do populacionog problema". 1988. CDI (Centar za demografska istrazivanja). "Fertilitet stanovnistva u Jugoslaviji".: "Empirijski elementi druge demografske tranzicije". 17. 1-2. 1982. 3-4. 1989. "Stanovnistvo". "Migracije stanovnistva Jugoslavije". R. 7. CDI. LITERATURA: 1.: "The second demographic transition: Fact or illusion?". 1992. Beograd. 15. 22. The Population Council. A.P. 3. USA. 1-2. Wertheimer-Baletic. 1990. IDN. Beograd. Beograd.: "Sema relevantnih faktora demografskog preobrazaja stanovnistva na primeru Vojvodine".U. 2. 1990-1991.. International Population Conference. 1979. 16.S. Beograd. 10. 1973. D. 19. 9. Djosic. Univerzitet u Beogradu "Pogledi na migracije stanovnistva Jugoslavije". 20. Beograd. Weeks. "Demografska kretanja i karakteristike stanovnistva Jugoslavije prema nacionalnoj pripadnosti". 1990-1991. Beograd. Djosic D. IDN (1974). 92-93.: "Karakteristike fertiliteta stanovnistva Vojvodine". IDN (1978). Beograd. "Anketa o fertilitetu udatih zena i planiranje porodice". IDN:(1978). Djosic. 1991 4.html (3 of 5) [12/11/2000 5:28:25 PM] . 1978. 1. Beograd. Novi Sad. Andorka Rudolf: "Determinants of Fertility in Advanced Societies". godine". 3-4. CDI. Beograd. 1990. "Razvitak stanovnistva Jugoslavije u posleratnom periodu". No. D. Djosic. Cliquet. CDI. 18. K. Univerzitet u Beogradu"Problemi demografskog razvoja Srbije". file:///D|/My Documents/katedra/PostDemos. CDI. D. 138. 11. IDN. br. Stanovnistvo. Stanovnistvo br.J.: "Social science and population policy". Beograd. Stanovnistvo.. Djosic. Belmont.: "Sema relevantnih faktora fertiliteta na primeru Kosova". 6. Breznik.: "Reprodukcija stanovnistva i populaciona politika". 1996.S. D. D.: "Fertilitet. Working papers. CDI. 23. Djosic. 4. 14. 1971.: "The demographic transition".: "Population". 1995. I.: "The theory of change and response in modern demographic history". Methuen & CO Ltd London. CDI. Population index. 12. Novi Sad. Vol. 3. 3-4. CDI. Zagreb. 29 (4). IDN. kontrola radjanja i profesionalne karakteristike udatih zena". 8. Avramov. Dusan: "Stanovnistvo Jugoslavije". stanovnistvo i ekonomski razvitak". Demeny. 21. 1968. IDN "Razvitak stanovnistva SR Srbije i promene do 2000. Coale. CDI. 1978. P. Zbornik Matice srpske za drustvene nauke. IDN (Institut drustvenih nauka)(1971). Beograd. Beograd. European Population Committee. IDN (1972). Davis. 5. 1971. 1989. Strasbourg.DEMOGRAFIJA I STATISTIKA 3. Liege. Univerzitet u Beogradu: "Problemi demografskog razvoja Srbije". 13. "Varijable niskog fertiliteta stanovnistva i namerni abortusi u SAP Vojvodini". 3-4. 1990. IDN (1971). 1963. Socioloski pregled br.: "Demografija. CDI. J. CDI. A. Novi Sad. Zbornik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Knodel John and Van de Walle Etienne: "Lessons from the Past: Policy Implications of Historical Fertility Studies" in: Coale A. 45. Stanovnistvo. 28. "Fertilitet zenskog stanovnistva". Scott (Eds.Schimid. Bernstam. 1985. 1974. 33. 30. NCBS. 41. Petrovic. 32. Princeton). Princeton. 1993. IDN. Population and family in the Low Countries. Liverpool Un.: "The family that doas not reproduce itself".po regionima i opstinama". Beograd. J. New Jersey. 37. i 1981. 38. 43. Netherlands Fertility Survey 1988: "Cohabition. Cambridge).) (Clarendon Press.". 40. 1986. 35. Rasevic. 26. godini . Beograd. Stanovnistvo. 3-4 1976 i 1-4 1977.) (Cambridge University Press. Ruza: "Demografski razvitak Vojvodine". Strasbourg. R. Kirk Maurice: "Demographic and Social Change in Europe: 1975 .DEMOGRAFIJA I STATISTIKA 24. Beograd. VI. Rasevic. Republicki zavod za statistiku SRS: "Stanovnistvo po polu i starosti na teritoriji SR Srbije van teritorija SAP u 1961. Medicinski fakultet Novi Sad: "Prirodni prirastaj u SAP Vojvodini i faktori koji na njega uticu" (Natural Population Growth in SAP Vojvodina and its Influencing Faktors). Novi Sad1988. 1986. br. Ginic. M. 1988. 1987. 34. 1976.: "The background of fertility behavior in Europe . Marriage. Ivanka: "Fertilitet i kontrola radjanja u odnosu na starost udatih zena". Employment and fertility". Bilten 251. 1990. Rad. Lalovic. Davis K. 1981. 25. Bilten 268.2000. 1986. 1991. file:///D|/My Documents/katedra/PostDemos. 44. Kostic. Cvetko: "Bor i okolina". 1962. 1977. Beograd. Leshaeghe. 1987. 42. 31. 46. European Journal od Population 2 (1986) 225-268 North-Holland. 29. Ekonomski institut. 27. Freedman.new social and psychological aspects". Stanovnistvo. 47. N. and Scotts Watkins (Eds): "The Decline of Fertility in Europe". R. Press in association with the Council of Europe.: "Fertility determinants" u "The world fertility survey.S. Ricardo-Campbell (Eds. Kostic. 1971. Cleland J. 1971.html (4 of 5) [12/11/2000 5:28:25 PM] . Princeton Un. 1991.po regionima i opstinama".: "Fertilitet autohtonog i migrantskog stanovnistva u Jugoslaviji". god. Birth Control. Beograd. Keyfitz. & R. Univerzitet u Beogradu. 36. . 1973. Republicki zavod za statistiku SRS: "Prirodno kretanje stanovnistva na teritoriji SR Srbije van teritoriji SAP u periodu 1961-1984.: "Culture shift in advanced industrial society" (Princeton University Press. Mirjana: "Ka razumevanju abortusa u Srbiji". SZS (Savezni zavod za statistiku). Inglehart. Bilten 266. Press. M. 1973. Republicki zavod za statistiku SRS: "Stanovnistvo u gradovima SR Srbije".: "Demographic recruitment in Europe: an explanation of alternatve scenarios and policies". Beograd. Miroslav: "Kontrola radjanja putem abortusa". J. 3-4. Lesthaeghe Ron and Meekers Dominique: "Value Changes and the Dimensions of Familism in the European Community". & C. Milica: "Kontracepcija i njeni demografski aspekti".. Centar za demografska istarazivanja. IPD-Working paper 1989-5. Beograd. an assessment. Macura. Beograd. 1-4. 39. 3-4 1971. Novi Sad. Cvetko: "Seljaci industrijski radnici". Rancic. 1955. Beograd. Sentic. Beograd. Milos: "Prilozi teoriji i politici stanovnistva". Demographic Working Papers. Institut drustvenih nauka. u: "Below replacement fertility in industrial societies". R. Oxford). Miroslav: "Determinante fertiliteta stanovnistva u Jugoslaviji". 1986.

J. December 1988. No. 1-2.: "Europezs Second Demographic Transition". Alica: "Problemi determinacije posttranzicijske etape u razvoju stanovnistva". Vol. Dirk J.". Amsterdam. SZS. file:///D|/My Documents/katedra/PostDemos. "Stanovnistvo". Van de Kaa. Beograd. 3-4. "Demografska statistika 1991. March 1987. 49. 1990-1991. Population Bulletin. Van de Kaa D. 51.DEMOGRAFIJA I STATISTIKA 48. Wertheimer-Baletic. 1993.html (5 of 5) [12/11/2000 5:28:25 PM] . 1. 42.: "The Second Demographic Transition Revisited: Theories and Expectations". 50.

Istrazivacki postupci 1.3. Prikupljanje podataka 1.3.3. Eksperiment 1.3. Hromozomska teorija 2.5.6.3.3. Ispitivanje pojava 1. II.3.1.4.2. TEORIJA SOCIJALNE DEVIJANTNOSTI 2.1.1. Priroda coveka i agresivnost 2. Bioloski pristupi 2.4. Pojam socijalnih devijacije 2. Primena posebnih metoda 1. Dokazivanje i opovrgavanje 1.3.3.4.1.3.5.3.4. Analiza sadrzaja 1. Psiholoske osnove destrukcije 2. Psioanaliticka teorija (Frojd) 2.4. Klasifikacija 1.3.4.1.html (1 of 4) [12/11/2000 5:28:32 PM] .1. Posmatranje pojava 1. Frustraciona teorija 2.4.2. Drustvene determinante ljudske destrukcije 2. METODOLOGIJA ISTRAZIVANJA SOCIJALNIH DEVIJACIJA 1.5. Antropoloska skola 2.4. Bihejvioristicka teorija 2. Fromova shvatanja ljudske destrukcije 2.2. Projektovanjeistrazivanja 2.2.2. CILJ I ZADATAK Cilj nastave iz predmeta Kriminologije sa socijalnom patologijom je da studentima na poslediplomskim studijama sociologije omoguci sticanje posebnih znanja o etiologiji i fenomenologiji kriminaliteta i socijalno patoloskih pojava i da se osposobe za naucno istrazivacki rad u ovim oblastima. Pojam metodologije i metoda istrazivanja 1. Metodi kriminologije i socijalne patologije 1.3.2. Rasna teorija file:///D|/My Documents/katedra/PostPatolo.4. SADRZAJ PREDAVANJA 1.KRIMINOLOGIJA SA SOCIJALNOM PATOLOGIJOM KRIMINOLOGIJA SA SOCIJALNOM PATOLOGIJOM I. Konstutucionalna teorija 2.3.3.4.3.5. Teorija nasledja 2.

2. Socioloske teorije 2. Pojam kriminogenog faktora 4.3.html (2 of 4) [12/11/2000 5:28:32 PM] . Maloletnicka delinkvencija a) Pojam maloletnicke delinkvencije b) Maloletnicki kriminalitet c) Socijalno patoloske pojave maloletnika d) Prekrsaji maloletnika e) Faktori maloletnicke delinkventnosti file:///D|/My Documents/katedra/PostPatolo.3. Privredni kriminalitet a) Pojam privrednog kriminaliteta b) Struktura privrednog kriminaliteta c) Uzroci i uslovi privrednog kriminaliteta 4. Psihopatoloski pristupi 2. Delikti nasilja a) Pojam i klasifikacija b) Politicki delikti nasilja c) Terorizam d) Krvni delikti e) Seksualni delikti 4.6.6.7. Uzrocnost kriminogenog ponasanja a) Sociogeni faktori b) Licnost delikventa 4.5.KRIMINOLOGIJA SA SOCIJALNOM PATOLOGIJOM 2.3.3.6.6. Ostale socioloske teorije 2.3.6. KRIMINOLOGIJA 4.6.5.3.6. Uslovi i povodi kriminogenog ponasanja 4.4.6.4. Teorija socijalne sredine 2. Saobracajna delinkvencija a) Pojam i specificnosti b) Vrste i posledice c) Faktori saobracajne delnikvencije 4.6. Teorija anomije 2.3. Multifaktorski pristupi i kriticka orijentacija 4.2.2.3. Kriminogene determinante 4. Pojam i premet kriminologije 4. Politicki kriminalitet 4.2.1. Kriminalna fenmomenologija 4.5.3.2.1.3.1.2. Teorija imitacije 2.2. Organizovani kriminalitet 4. Teorija diferencijalne asocijacije 2. Teorija drustvene dezorganizacije 2.1.

Seksualne devijacije 5.2.4. SOCIJALNA PATOLOGIJA 5. Bolesti zavisnosti a) Alkoholizam aa) Pojam alkoholizma bb) Alkoholizam kao drustvena pojava cc) Uzrocnost alkoholizma dd) Alkoholicarski kriminalitet b) Narkomanija aa) Pojam narkomanije bb) Droga i licnost narkomana cc) Uzrocnost narkomanije dd) Socijalni i drugi problemi ee) Narkomanija i kriminalitet c) Ostale bolesti zavisnosti 5.html (3 of 4) [12/11/2000 5:28:32 PM] .2. Pojam i predmet socijalne patologije 5. Pojavni oblici socijalne patologije 5. dinamika i struktura 4.3.4.2. Samoubistva i pokusaji samoubistva a) Pojam i rasprostranjenost suicida b) Uzrocni faktori c) Vrste i posledice suicida d) Pokusaj samoubistva LITERATURA file:///D|/My Documents/katedra/PostPatolo.1. Obim.KRIMINOLOGIJA SA SOCIJALNOM PATOLOGIJOM aa) Uvodne napomene bb) Bioloski i psiholoski faktori cc) Socijalni faktori 4.4.2. Mentalno-socijalne devijacije a) Prostitucija aa) Pojam i oblici bb) Uzrocnost prostitucije cc) Sociopatoloski elementi dd) Skitnicenje i prosjacenje ee) Kocka 5. Recidivizam 4.5.4. Socijalna obelezja kriminaliteta 5.2. Fenomenoloske razmere 4.3.1.2.1.4. Pojam i aktuelnost problema 4.2.

1996. 10. Kriminologija. 1987. Kriminologija. file:///D|/My Documents/katedra/PostPatolo. Kriminologija i socijalna patologija. Novi Sad. 1991. Kriminoloski leksikon. 1981. Novi Sad. Boskovic Milo. 1997. 7. Pesic Vukasin. 3. 4. Novi Sad. Misel Fuko. 6. Jasovic Zarko. Nadzirati i kaznjavati. 1998. Zagreb. 9. Kriminologija i socijalna patologija. Krsto Perovic. 1962. Titogradd. Novi Sad. 8. Beograd. Zlocin u savremenom drustvu. Rajka Mladjenovic Kupcevic. Socijalna patologija. Boskovic Milo. 1985. 1993. Milutinovic Milan.html (4 of 4) [12/11/2000 5:28:32 PM] . Sarajevo. Beograd. Kriminologija maloletnicke delinkvencije. 1995. 1988. 5. Kriminologija. 13. Beograd. 12. 1982.KRIMINOLOGIJA SA SOCIJALNOM PATOLOGIJOM 1. Niksic. 11. Socijalne devijacije. Kriminologija. Ignjatovic Djordje. Kriminologija. Separovic Zvonimir. 1993. Mejbl Eliot. Beograd. 2. Dzinic-Spadijer Jelena. Sarajevo. Boskovic Milo.

individuacija i manipulacija 5. Sociologija obrazovanja. Odnos sociologije obrazovanja prema pedagoskoj antropologiji 3. Pedagogija i sociologija obrazovanja 2.SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA Obrazovanje i vaspitanje za dijalog i toleranciju (nuzni uslovi za duhovni rast) I Predmet i konstituisanje sociologije obrazovanja 1. Obrazovanje i indoktrinacija VI Razliciti pristupi obrazovanju 1.socioloski osnovi obrazovanja V Definicija obrazovanja . Funkcionalisticki pristup 4. psihologija obrazovanja i pedagoska psihologija 5.html (1 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] . Analiticki pristup VII Teorijske orijentacije u sociologiji obrazovanja file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov. Strukturalisticki pristup 3. Socijalizacija vaspitanja i obrazovanja 3. Metodoloska usmerenost sociologije obrazovanja II Sociologija obrazovanja . ucenje i obucavanje 4. Drustveno-istorijski pristup 2. Sociologija obrazovanja i sociologija kulture 4. Pojam obrazovanja 2. Obrazovanje.izmedju teorijskih ostvarenja i prakticnih mogucnosti III Sociologija obrazovanja i druge drustvene nauke 1. Obrazovanje i konformizam 6.obrazovanje i drugi srodni pojmovi 1. Obrazovanje. Predmet sociologije obrazovanja 2. Sociologija obrazovanja i ekonomika obrazovanja IV Filozofsko .

Obrazovanje .od statusnog simbola do masovne ekspanzije 7. Liberalisticka orijentacija VIII Potrebe vrednosti i obrazovanje 1. obrazovanje i uspeh u skolovanju 4. razvoj i obrazovanje 6.html (2 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] . Mogucnost alternativnog obrazovanja 5. Institucija porodice i obrazovanje XI Obrazovanje .SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA 1.problemi izbora 3. Potkulture. Obrazovanje izmedju drustvene uslovljenosti i autonomije 2. Obrazovanje: vrednovanje uloga i saznanja IX Drustvene strukture i obrazovanje 1. Funkcionalisticka orijentacija 2.pitanja opste kulture i celovite licnosti 2. Obrazovanje i vrednosti . Granice institucionalnog i formalnog obrazovanja . Obrazovanje i kultura siromastva XII Obrazovanje. Drustvene promene. Egzistencijalisticka orijentacija 4. Interakcionisticka orijentacija 5. Drustvena pokretljivost i obrazovanje 4. kontrakulturno ponasanje i ideologija nasilja file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov.srediste kulture ili pitanje prosvete? 3. Moze li obrazovanje promeniti drustvo? X Institucionalni okviri obrazovanja 1.izmedju mita i stvarnosti 5. Skola kao institucija 2.prosvetiteljski cin ili ucenje za zivot 1. Obrazovanje . Drustvene nejednakosti i nejednakosti u obrazovanju 3. Pokretljivost i obrazovanje . Marksisticka orijentacija 3. Potkulture i koncept "nadoknadjujuceg obrazovanja" 5. Obrazovanje .pitanja obrazovnih potreba 2. Zvanicno i nezvanicno obrazovanje 3. Ljudske potrebe i obrazovanje ."razvod" skole i obrazovanja 4.

Modernizacija. Obrazovanje i feminizacija uloga XV Naucno-tehnicka revolucija i obrazovanje 1.izmedju podeljene i celovite licnosti XIV Obrazovanje.SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA 1. ucenici i devijantno ponasanje 2. obrazovanje i naucno-tehnoloska revolucija XVI Obrazovanje i razvojni procesi u savremenim drustvima 1. Obrazovanje i stvaralastvo 2. profesije i profesionalne uloge 1.html (3 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] . slobodno vreme i stvaralastvo 3.dinamizam nasuprot duhu pasivnosti XVII Religija. Obrazovanje i skriveni rad zene 5. obrazovanje i pol 4. Skola. Pedagoski cin . Religijska kultura i religijska svest XVIII Ekologija . Informatika i raznolikost obrazovanja . Savremeno informaticko drustvo i obrazovanje 2. Permanentno obrazovanje za naucno-tehnicku revoluciju 3. Rad. Obrazovanje i ekoloska svest 2. Nove tehnologije i obrazovanje 3. Opste promene u savremenim obrazovnim procesima 2. Obrazovanje i specijalizacija 3. Obrazovanje i slobodno vreme . Profesionalizacija uloga. profesije i profesionalna orijentacija 2.vid simbolickog nasilja ili dijaloga XIII Obrazovanje. Medijsko nasilje i obrazovanje 3. Obrazovanje.novi izazov za obrazovanje 1. rad i stvaralastvo 1. kultura i obrazovanje 1. Kvalitet zivota i obrazovanje file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov.

. Beograd. S. Globus. Cifric. Democracy and Education 12. Rijeka. Beograd. Obrazovanje za sve? BIGZ. M. Flere. I: Klasno drusštvo i obrazovanje.kriza sistema i identiteta kao kriza obrazovnog smisla 3. 20. Beograd.: Obrazovanje . 10. I: Ogledi iz sociologije obrazovanja. 23. 8. S: Obrazovanje i poredak. Grupa autora. Drakulic. Bjelobaba. Beograd. file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov. 1934. Kriza komunikacije XXI Postmoderno doba i obrazovanje LITERATURA 1. 1995. From. Djui. Zagreb. G: Edukacijski izazov. Beograd. 16. zbornik radova. Tegobe prelaza u preduzetnicko drustvo. 1981. 1989. Obrazovanje i drustvo. Djui. Naprijed.html (4 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] . 15.. J. Gradina. Izdavacki centar. 1984. Beograd. Flere. Skola i kultura. Ramirez. Delar. Beograd. E: Vaspitanje i sociologija. BIGZ.: Uvod u sociologiju. Obrazovanje i emancipacije 2. Zagreb. S. 17. 1976. S. 1989. Dewey. Socioloski pregled. 1959. Filozofska istrazivanja. Burdije. 14. 13. B. Obrazovanje i tolerancija XX Obrazovanje izmedju emancipacije i krize 1. Cifric. Dz: Skole i drusštvo. Bolcic. Institut za socioloska istrazivanja Filozokskog fakulteta. 1976. Skolska knjiga.. 1926. 1983.SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA XIX Obrazovanje za sve ili obrazovanje za svakoga 1. 19 (1986) 18. 11. BIGZ. 1996. Jezik i drustvene klase. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Bosanac. Dz: Pedagogika i demokratija. Bernstajn. Demokratizacija obrazovanja 2. Gledišsta 2 (1967) 7. Ikor. 1980. 19. Naprijed/Nolit. Djelpi. E: Skola bez katedre. BIGZ. E: Zdravo drustvo. 1994. Beograd. Srbija krajem devedesetih. 22.skrivena riznica. Kriza obrazovanja . Haralambos. Dirkem. Boli. 1973. 2. Zagreb. Zagreb. 1989. P: "Skola kao zastitnik nejednakosti". Skolske novine. 21. 1-2 (1989) 5. 6. Z: Razmrvljeni rad. Institut za socioloska istrazivanja Filozofskog fakulteta. 1976. Drustvene promene i svakodnevni zivot. Zagreb. Marksisticke teme. 3. A: "Sociološsko proucavanje obrazovanja u Zapadnoj Nemackoj". 9. Zagreb/Beograd. Fridman. Z. Majer: "Objasnjenje porekla i izvora masovnog obrazovanja". Beograd. Nis. 1981. 1 (1973) 4.: Obrazovanje u drustvu. Beograd. I.

Vrcan. BIGZ. 1986. M. 49. A: Sok buducnosti. 47. Zagreb. 62. Beograd. Ministarstvo za urbanizam. M: Novi duh obrazovanja. 1995. 54. 1996. 1991. T. 34. Institut za socioloska istrazivanja Filozofskog fakulteta. 1995. Povratno obrazovanje. Svetovi. Ogbu. K: Narcisticka kultura. 1981. Popovic. 1974. Ilic. 60. Tofler. Institut za socioloska istrazivanja Filozofskog fakulteta. 1994. 1991. Prosveta. F: Svetska kriza obrazovanja. BIGZ. BIGZ. M. Novi Sad. B: Paidea. Las. "Sociologija obrazovanja". 1985.: Pobuna elita . M. Kokovic. Tofler. Staton.: Prilozi za sociologiju obrazovanja. M: "Nastanak sociologije obrazovanja". 1980. Otokar Kersovani.: Education in Multucultural Societes. 43. 1977. 56. 50. Beograd. Ratkovic. Kokovic. S: Drušstvene nejednakosti i moderno drušstvo. A: Treci talas. Sombor. Nenadic. Skolska knjiga. Beograd.: Savremeno drustvo i obrazovanje. Beograd. Ratkovic. D. 46. i saradnici: Srbija krajem osamdesetih. 63. Las. BIGZ. A: "Sociološsko proucavanje obrazovanja u Jugoslaviji".SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA 24. Nolit. 55. N. Hrvatski. Zagreb. Beograd. 1982. 1996. 1996. Skolske novine. 30. Susnjic. C. 31. Dj. Knjizevna zajednica Novog Sada. 40. Nil. 1994. Naprijed.: Sociologija i futuroogija. N: Slobodno vreme i obrazovanje. 48. 1984. 1989. Ivanovic. Beograd. 64. Sombor. M. Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta. Perspektive obrazovanja. 1997. 1975.. Beograd. Jaksic. file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov. 35. 1995. Jugoslavija. 1988. Rad. M: Skola koju su osnovali ucenici. 1975. M. Obrazovanje i drustvo. 1983. 1972. D: Sociologija religije i obrazovanja. Kultura. 39.. Nenadic: Ogledi iz sociologije obrazovanja. Trnavac.. 45. Marksizam u svetu. J. 1-2 (1989) 29. Zagreb. Beograd. Uciteljski fakultet. George Allen and Unwin LTD. Ilic I: Dole skole. BIGZ. London. Lobro.: Otpori kritickom misljenju. Panorama. G: Pedagošska antropologija. 52. London. Zagreb. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. 6-7 (1986) 41. 42. Beograd. beograd. Novi Sad. 1979. 51. Matica srpska. Beograd. 32. Svetkovina svesnosti. 57. Milanovic.. Psihologija i drustvo. 61. Begrad. Rijeka. Langran. Kokovic. 1989. 44. P: Uvod u permanentno obrazovanje. Nis. 1976. V: Obrazovanje i drusštvo. 1977. 53. Kums. A: Slobodna deca Samerhila.: Znati ili nestati. 1989. D: Sociologija obrazovanja. Prostorni plan Republika Srbije. Proturjecja suvremenog obrazovanja. tematski blok. 38. 1992. Kacavenda-Radic. Beograd. 1982. stambeno-komunalne delatnosti i gradjevinarstvo. BIGZ. S. Interpres. Morrish. I: "Alternativa skolovanju". Beograd. Obrazovanje pre svega. Croom and Helm. Zagreb. Uciteljski fakultet. Beograd. The Sociology of Edication.html (5 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] . Zagreb. Marksisticke teme.: Male seoske skole. 59. 1995. Savicevic. Maslov. zbornik. Jorgensen. Uciteljski fakultet. Trevor. zbornik. Teme 1-2 (1992) 28. Beograd. Beograd. I. 1984. Novi Sad. 36. Rankovic. Uciteljski fakultet. 33. Beograd. K. 3 (1970) 58. Ivkovic. CEKADE.izdaja demokratije. Jeger. Beograd. Socioloski pregled. Uspjesno poducavanje. 25. 27. A: Motivacija i licnost. 37. 1965. Gradina. 1987. 15 (1971) 26.

Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja.SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA 65. 20 (1987) file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov.html (6 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->