P. 1
Plan

Plan

|Views: 630|Likes:
Published by Ivan031

More info:

Published by: Ivan031 on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2015

pdf

text

original

METODOLOGIJA SOCIOLOSKIH ISTRAZIVANJA

METODOLOGIJA SOCIOLOSKIH ISTRAZIVANJA
UVOD 1. Odredjivanje predmeta metodologije i njenog odnosa prema srodnim disciplinama, pojam metoda 2. Istorijski pregled shvatanja o socioloskom metodu (shvatanja razvijena u okviru marksizma, pozitivizma, istorizma, neopozitivizma) 3. Epistemoloske osnove teorijske nauke (opstost, sistematicnost, objektivnost, preciznost; teorija, zakon, objasnjenje, razumevanje)

POSTUPCI ZA PRIKUPLJANJE I ANALIZU PODATAKA 1. Metod kao nacin istrazivanja u ostvarivanju epistemoloskih principa nauke u domenu stvaranja iskustvene evidencije i njene analize 2. Stvaranje plana istrazivanja; istrazivanje i teorija; problemi operacionalizacije i drustvenih pokazatelja 3. Principi eticnosti, dobrovoljnosti i komplementarnosti u socioloskom istrazivanju 4. Osnovni principi klasifikacije i merenja 5. Upotreba postojecih izvora podataka (statistickih, arhivskih i dr.) 6. Posmatranje 7. Anketno istrazivanje 8. Biografski metod 9. Metod slucaja 10. Analiza sadrzaja 11. Eksperiment 12. Multivarijantna analiza 13. Funkcionalna analiza 14. Uporedno-istorijski metod 15. Kvantitativna i kvalitativna orijentacija u savremenoj metodologiji Literatura
Osnovna literatura:

1. Vojin Milic: Socioloski metod (2. izdanje); Beograd, 1978. 2. Vojin Milic: Metod kriticke teorije; Filozofija, (2) 1969. 3. Marija Bogdanovic: Kvantitativni pristup u sociologiji; Beograd, 1981. 4. Marija Bogdanovic: Metodoloske studije; Beograd, 1993. 5. Rajt Mils: Socioloska imaginacija; Beograd, 1964.

file:///D|/My Documents/katedra/PostMetod.html (1 of 2) [12/11/2000 5:27:06 PM]

METODOLOGIJA SOCIOLOSKIH ISTRAZIVANJA

Istrazivacke studije:

1. Mihajlo Popovic i saradnici: Srbija krajem osamdesetih; Beograd, 1991. 2. Marija Bogdanovic: Sociologija u Jugoslaviji-Institucionalni razvoj; Beograd, 1990. 3. Vuksanovic Gordana: Na putu do kuce, Odsek za sociologiju - Filozofski fakultet, Novi Sad, 1998.
Sira literatura:

1. V. Gud, P. Het: Metodi socijalnog istrazivanja; Beograd, 1966. 2. C. A. Mozer: Metode anketiranja u istrazivanju drustvenih pojava; Beograd, 1962. 3. A. Djili: Kako se istrazuje; Zagreb, 1974. 4. R. Supek: Ispitivanje javnog mnenja; Zagreb, 1961. 5. M. Djuric: Problemi socioloskog metoda; Beograd, 1962. 6. I. Kuvacic: Rasprave o metodi; Zagreb 1988. 7. Dj. Susnjic: Kritika socioloske metode; Nis, 1973. 8. S. Gradelj: S onu stranu ogledala; Beograd, 1985. 9. R. Merton: O teorijskoj sociologiji; Zagreb, 1979. 10. Zan-Pol Sartr: Egzistencijalizam i marksizam (Pitanje metode); Beograd, 1962., 1973. 11. T. Adorno, M. Horkhajmer: Socioloske studije; Zagreb, 1980. 12. E. Dirkem: Pravila socioloske metode; Beograd, 1963. 13. M. Veber: Privreda i drustvo (Metodoloske osnove); Beograd, 1976. 14. A. Fiamengo: Saint-Simon i Auguste Comte; Zagreb, 1966. 15. S. Novakovic: Hipoteze i saznanje; Beograd, 1988. 16. T. Kun: Struktura naucnih revolucija; Beograd, 1974. 17. A. Milic: Domacinstvo, porodica i brak u Jugoslaviji; Beograd, 1981. 18. G. Vuksanovic, Stari seljaci, Feljton, Novi Sad, 1994. 19. M. Popovic i saradnici: Drustvene nejednakosti; Beograd, 1986. 20. R. Petrovic, M. Blagojevic, Seobe Srba i crnogoraca sa Kosova i Metohije, SANU, Beograd, 1989. 21. V. Afric: Struktura socioloske teorije; Zagreb, 1989. 22. M. Veber: Metodologija drustvenih nauka; Zagreb, 1986. 23. V. Milic: Drustvena struktura i pokretljivost Jugoslavije, (Jedan pojmovno - hipoteticki okvir za proucavanje drustvene strukture), Katedra za sociologiju - Filozofski fakultet, Novi Sad, 1996.

file:///D|/My Documents/katedra/PostMetod.html (2 of 2) [12/11/2000 5:27:06 PM]

OPSTA SOCIOLOGIJA

OPSTA SOCIOLOGIJA
Kurs iz Opste sociologije obuhvata samo savremene teorijske pravce i orijentacije, odnosno proucavanja strukture i razvoja savremenog drustva. Poslo se od pretpostavke da studenti koji upisu poslediplomske studije vec solidno poznaju klasicne socioloske teorije i istrazivanja. Stoga ce one biti obuhvacene samo u meri u kojoj ih reinterpretiraju moderne teorije i ukoliko su neophodne za razumevanje savremenog drustva, njegove strukture i razvoja.

I NOVIJI TEORIJSKI PRAVCI I ORIJENTACIJE 1. Pozitivizam, istorizam, marksizam 2. Funkcionalizam 3. Strukturalizam 4. Akcionalizam 5. Neopozitivisticke orijentacije 6. Hermeneuticka orijentacija 7. Fenomenoloske orijentacije 8. Etnometologija 9. Simbolicki i strukturalni interakcionizam 10. Neomarksizam i postmarksizam 11. Radikalna ili nova sociologija 12. Zenska perspektiva u sociologiji 13. Metodoloski individualizam 14. Socioloski empirizam i prakticizam 15. Sistemski i akcioni pristup 16. Integralna ili multidimenzionalna sociologija 17. Novija sociologija u pojedinim zemljama: SAD, Engleska, Nemacka, Francuska, druge zemlje II STRUKTURA DRUSTVA 1. Pojam strukture i srodni pojmovi 2. Razlicita teorijska shvatanja pojma strukture 3. Pojam drustvene strukture u sirem i uzem smislu i modeli njenog izlaganja (interpretacije) 4. Klasno-konfliktni modeli 5. Stratifikacijski model 6. Elitisticki model (konzervativne, liberalne, kriticke i pluralisticke teorije elita)

III DRUSTVENE PROMENE I RAZVOJ 1. Tematski zaokret od strukture ka drustvenim promenama i razvitku 2. Pojam promene

file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta.html (1 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM]

OPSTA SOCIOLOGIJA

3. Rast i razvitak 4. Tradicija, difuzija i inovacija 5. Dimenzije, indikatori i protivrecnosti drustvenog razvitka i napretka 6. Stagnatna i dinamicka drustva 7. Drustveni pokreti kao akteri promena 8. Drustveni sukobi - blokada i promene 9. Patologija (deformacije) drustvenog razvitka 10. Teorije promena i razvoja: klasicne i moderne, opste i posebne 11. Neoevolucionizam 12. Difuzionizam 13. Ciklizam 14. Neofunkcionalizam 15. Teorije modernizacije 16. Teorija nacina proizvodnje 17. Teorija kasnog kapitalizma 18. Teorije zavisnog razvoja i nejednake razmene 19. Teorija svetskog kapitalistickog sistema 20. Studije buducnosti

IV STRUKTURA I RAZVOJ SAVREMENOG DRUSTVA 1. Teorije industrijskog i postindustrijskog drustva 2. Teorije o postmodernom i informatickom drustvu 3. Teorije o novoj radnickoj klasi i novom srednjem sloju 4. Teorije o totalitarizmu (totalitarna drustva i autoritarna licnost) 5. Moderna drzava i drustvene promene (civilno drustvo i pravna drzava) 6. Potrosacko drustvo i drzava blagostanja (socijalna drzava) 7. Razvojni procesi u savremenim drustvima 8. Naucno-tehnoloski razvoj i drustvene posledice 9. Obrazovanje i moderno drustvo 10. Profesionalizacija 11. Drustvene nejednakosti u modernom drustvu 12. Tehnostruktura i novi drustveni pokreti 13. Masovno drustvo i masovna kultura 14. Potkulture i protivkultura 15. Sekularizacija i desekularizacija 16. Ekoloski aspekti drustvenog razvoja 17. Shvatanja o nastanku kapitalizma 18. Liberalni i korporacijski kapitalizam 19. Drzavni i transnacionalni kapitalizam 20. Socijalizam kao teorijski, utopijski i ideoloski projekat 21. Socijalisticke revolucije i sistem realnog socijalizma 22. Teorijski pristupi proucavanju drustvene strukture socijalizma

file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta.html (2 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM]

OPSTA SOCIOLOGIJA

23. Komandna ekonomija i kadrovska uprava 24. Klase, slojevi i elite u socijalizmu 25. Socrealizam i kulturna osporavanja 26. Pokusaji i granice reformi u socijalizmu 27. Drustveni sukobi i promene u socijalizmu 28. Kuda idu postsocijalisticka drustva? 29. Socioloske analize strukture jugoslovenskog drustva 30. Sukobi u jugoslovenskom drustvu 31. Raspad jugoslovenskog drustva u svetlu sociologije LITERATURA
I Knjige domacih autora i prevedene studije

1. Adorno T, W., Horkheiner M: Socioloske studije; Zagreb, 1980. 2. Amin S: Akumulacija kapitala u svjetskim razmerama; Beograd, 1978. 3. Amin S., Gunder Frank A., Arigi Dj., Volerstin I: Dinamika globalne krize; Beograd, 1985. 4. Arghiri E: Nejednaka razmjena I-II; Beorad, 1974. 5. Arzensek V: Struktura i pokret;, Beograd, 1984. 6. Ayers R. U: Nesigurna sutrasnjica; Zagreb, 1981. 7. Barnet R., Muler R: Globalni zahvat; Zagreb, 1979. 8. Blagojevic M: Zene izvan kruga (profesija i porodica); Beograd, 1991. 9. Berger H., Kellner P: Sociologija u novom kljucu; Nis, 1991. 10. Berkovic E: Socijalna nejednakost u Jugoslaviji; Beograd, 1986. 11. Bolcic S: Interesna dimenzija razvoja; Zagreb, 1986. 12. Bolcic S: Razvoj i kriza jugoslovenskog drustva u socioloskoj perspektivi; Beograd, 1983. 13. Bottomor T: Elite i drustvo; Beograd, 1967. 14. Bottomor T: Sociologija kao drustvena kritika; Zagreb, 1977. 15. Bowles S., Edwards R: Razumijevanje kapitalizma; Zagreb, 1991. 16. Braverman H: Rad i monopolisticki kapital; Zagreb, 1983. 17. Brodel F: Dinamika kapitalizma; Sremski Karlovci, 1989. 18. Capra T: Vrijeme preokreta - znanost, drustvo i nastupajuca kultura; Zagreb, 1986. 19. CifricJ: Ekoloska adaptacija i socijalna pobuna; Zagreb, 1990. 20. Cifric J: Socijalna ekologija; Zagreb, 1989. 21. Dahl R. A: Uvod u ekonomsku demokratiju; Beograd, 1993. 22. Deca krize: Omladina Jugoslavije krajem osamdesetih, zbornik, red. S. Mihailovica, Beograd, 1990. 23. Dahrendorf R: Homo sociologicus; Nis, 1989. 24. Deletic S: Teorija o drustvenom razvoju; Beograd, 1993. 25. Dockes P: Internacionala kapitala; Zagreb, 1977. 26. Dobb M: Studije o razvoju kapitalizma; Zagreb, 1961. 27. Dugandzija N: Religija i nacija; Zagreb, 1983. 28. Djordjevic D: O religiji i ateizmu; Beograd, 1990. 29. Djukanovic M: Ekoloski izazov; Beograd, 1991. 30. Djuric V: Inovacije u drustvu; Nis, 1975.
file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta.html (3 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM]

Jahoda M: Buducnost svijeta. 1976.: Diktatura nad potrebama. zbornik radova. 1965. blokade i perspektive. 41. 54. Gorz A: Tegobni socijalizam. Zagreb. I-II. file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta. I-III. Flere S. Beograd. 46. Gligorov V: Gledista i sporovi o industrijalizaciji u socijalizmu.. Beograd. 69. 1987. 63. 62. Zagreb. 67.. Jaksic B: Milsova kritika americkog kapitalizma. Emile Durkheim i suvremena sociologija. 47. 61. 42. 1990. Zagreb. 1982... 58.. Zagreb. Guldner A: Za sociologiju. A. 73. 1982. Beograd. 1990. Beograd. 43. Zagreb. 1986. 32. 49.html (4 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . 51. Beograd. Pusic E. Marjanovic M: Uvod u sociologiju. Beograd. Zagreb. 1986. 71. 1989.. Heler A. 34. 40. 33. Beograd.. Zagreb. 1982. Beograd. 36. Beograd. 1988. 1980. 53. Horkheimer M: Kriticka teorija drustva.. 56. 1988. Novi Sad. 1979. Gorz A: Radnicka strategija i neokapitalizam. Markus Dj. Gamus A: Svojina. Janjic D: Otvorena pitanja nacije. 64. 1985. Inteligencija i moderno drustvo. Maricic S. Jovanov N: Radnicki strajkovi u SFRJ od 1958-1969. 74. 66. Golubovic Z: Porodica kao ljudska zajednica. 1985. Zagreb. 1984. 1991. 1981.OPSTA SOCIOLOGIJA 31. Grupa autora (ur. 1977. Beograd. Heald M: Uvod u sociologiju. Mencinger J. Kuljic T: Birokratija i kadrovska uprava. 70. zbornik radova. Freeman Ch. 1985.. 1986. Kuljic T: Teorije o totalitarizmu. 48. Golubovic Z: Kriza identiteta savremenog jugoslovenskog drustva. Gorz A: Zbogom proletarijatu. 1982. Beograd. 1989. Beograd. 50. Kuvacic I: Funkcionalizam u sociologiji. Feher F. Kos M. Habermas J: Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu. Zagreb. Beograd. 55. Zagreb. Zagreb. Zagreb. Beograd. 1970. 39. 1990. Zagreb. 1986. 1988. 45. 65. Korac V: Marks i savremena sociologija. Zagreb. Zagreb. Galbrait Keneth J: Anatomija moci. Kalanj R. 1986. Jerovsek J. 60. Beograd. Novi Sad. 44. 1980. 35. Zagreb. Petrin T. 1988. 1988.. 1973. 37. 1985. Kolakovski L: Filozofija pozitivizma. 1983. Zupanov J: Kriza. Jevtic B: Drustvena alternativa: teorija naucno-tehnoloskog razvoja. Jaksic M: Teorija nacina proizvodnje. Katunaric V: Dioba drustva. 1980. Inic S: Teskoce socijalizma. 57. Beograd. 1980. Zagreb. Haralambos M. Zagreb. 68. Jaksic B: Svest socijalnog protesta. Beograd. 1979. 72. Zagreb. 1980. Katunaric V: Dijalektika i sociologija. Kuvacic I: Obilje i nasilje.. 1991. (priredio): Modernost i modernizacija. Golubovic Z: Covek i njegov svet u antropoloskoj perspektivi. Beograd. 1983. Kolakovski L: Glavni tokovi marksizma. 38. 59. Korac M: Zatocenice pola. Kahn H: Slijedecih 200 godina. Sarajevo. Harington M: Druga Amerika. Beograd. Rus V. Kloskovska A: Masovna kultura. Elleinstein J: Historija staljinskog fenomena. Zagreb. Indjic T: Uspon masa. Beograd. Habermas J: Filozofski diskurs moderne. Milic): Istrazivanje i planiranje drustvenih promena i razvoja. 1983. 52.. Beograd.

87. Zagreb. 114. Pesic V. Pastel E: Covjecanstvo na raskrscu. 1991. 1970.. Zagreb. file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta. Zagreb. 116. 1979. Mrksic D. Beograd. Beograd. 1982. Parsons T: Drustva: evolucijski i poredbeni pristup. Beograd. 79. 91.html (5 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . Lazic M: Kapitalizam u evoluciji. 1988. Beograd. Beograd. Mandel E: Kasni kapitalizam. 84. I-II. Zvekic U: Sociologija drustvene akcije Talkota Parsonsa. 110. 101. 1992. 78. Zagreb.. Beograd. Zagreb. 1979. Sarajevo. (priredila): Radjanje moderne porodice. 1977. 1990. Eribon D: Izbliza i izdaleka. 1992. 1986. Levi-Strauss C: Strukturalna antropologija. Zagreb. Mils R: Elita vlasti. Lazic M: U susret zatvorenom drustvu. 1970. Milic A. 1976. 98. Palloix C: Svjetska kapitalisticka privreda i multinacionalne kompanije. Pantic D: Klasicna i svetovna religioznost.Zagreb. Kuvacic I: Sukobi. Mlinar Z: Protislovja druzbenega razvoja. Marcuse H: Covjek jedne dimenzije. 106. Zagreb. 1987. 1964. 1990. Ljubljana. 1987. 1983. Mitrovic Lj: Sociologija razvoja. 1988.. 1978. 109. Beograd.. Zagreb. Zagreb. Niksic. Mimica A: Ogled o srednjoj klasi. 81. Pavlovic V: Poredak i alternativa. Zagreb. Miligram S: Poslusnost autoritetu. Mills C. 1980. 1983. 1989. Beograd. 1988. Zagreb. 96. Nolte E: Fasizam u svojoj epohi. 1990. 1990. 1989. 115. 90. Miric J: Sistem i kriza. Sarajevo. 89. 103. 1988. Markovic D: Socijalna ekologija. Bolcic S. Beograd. 97. Obradovic D: Sindrom totalitarizma. Lundberg F: Bogati i najbogatiji. 83. (priredio): Suvremene socioloske teorije. Beograd. Parsons T: Moderna drustva. 1990. Neuman F: Demokratska i autoritarna drzava. Pavlovic V. Zagreb. Meadows D. Zagreb. Zagreb. Naville P: U susret automatiziranom drustvu. Mesarovic M. Zagreb. Zagreb. 99. 119. 117. 86. Beograd. 1988. 108. 100. 1990. Zagreb. Merton R: O teorijskoj sociologiji. et al: Granice rasta. 93. 1987. 1971. Beograd. 104. 1981. Beograd.OPSTA SOCIOLOGIJA 75. 88.. Beograd. Male S: Nova radnicka klasa. Lukacs G: Povijest i klasna svijest. Zagreb. Zagreb. Mrksic D: Srednji slojevi u Jugoslaviji. 82. 95. Zagreb. 1982. 102. Zagreb. 77. 94. W: Bijeli ovratnik. Madzar Lj: Suton socijalistickih privreda. 1977. 1968. Majer B: Strukturalizam. 1979. Kuvacic I. 113. Beograd. Milatovic Z: O robnom drustvu: trnovita traganja homo economicusa. H. Papic Z: Sociologija i feminizam. Beograd. (priredio): Obnova utopijskih energija. 118. 1981. Beograd. 1977. Ossowski S: Klasna struktura u drustvenj svijesti. Beograd . Morin E: Kako izaci iz XX stoljeca. 76. 105. Milic A: Zagonetka omladine. 1974.. Levi-Strauss C: Strukturalna antropologija 2. Luhman N: Teorija sistema. 1987. 80. Levi Stros K. 92. Beograd. Kuvacic I: Sociologija. 1981. Nis. 111. 112. 107. 85. Milic A.

B: Roboticka revolucija. Popovic M. Beograd. Seton-Watson H: Nacije i drzave. 159.OPSTA SOCIOLOGIJA 120. 124. Zagreb. 143. 151. 153. 137. file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta. 1-2. Zagreb. 129. Puliselic S: Suvremene klase u preobrazaju. Beograd. 1970. Popov N: Drustveni sukobi . Zagreb. 1984.. Rankovic M. i saradnici: Srbija krajem osamdesetih: sociolosko istrazivanje drustvenih nejednakosti i neuskladjenosti. Beograd. Beograd. 1936. Beograd. 160. 1986. Beograd. Zagreb. S. (urednik): Masa u socioloskoj teoriji. Servan-Schreiber J. zbornik radova. 1988. urednik I. Beograd. 1990. Zagreb. Zagreb. Sumpeter J: Kapitalizam. Socijalna struktura. J: Svjetski izazov. Beograd. 155. 123. 162. 127. Bolcic. Beograd. Beograd-Novi Sad. F. Popovic M: Problemi drustvene strukture. 128. Roca Z: Demografsko-ekoloski slom: mit o demografskoj eksploziji i ekoloskoj katastrofi. Zagreb. 126. Beograd. Zagreb. Sawer M: Marksizam i pitanje azijskog nacina proizvodnje. Beograd. 1983. zbornik. 156. 1967. Zagreb. 1980. 1986. 1987. Pirec D: Kriza realnog socijalizma. Scott P. Zagreb. 1973. Popovic M. 161. Beograd. Rankovic M. Pusic E: Drustvena regulacija. 141. 1989. 1986. 1986. 1974. Popovic M. Zagreb. 1990. Zagreb. 1985. 158. 148. 122. Sporer Z: Sociologija profesije. Arzensek V: Rad kao sudbina i kao sloboda. Sekelj L: Jugoslavija: struktura raspadanja. Novi Sad. 157. 1983. 1981. 1977. (urednik): Ogledi iz sociologije drustvenog razvoja. Zagreb. 135. 1967. Flege. i saradnici: Drustveni slojevi i drustvena svest.html (6 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . 146. 1978. Suvremeno drustvo i sociologija. 154. zbornik radova 1-2. Beograd. 1984. 1986. Rifkin J: Posustajanje buducnosti. Petrovic R: Migracije u Jugoslaviji i etnicki aspekt. 121. Rus V. Beograd. 130. Pulancas N: Klase u savremenom kapitalizmu. 1990. Beograd. 142. 149. 139. Peru F: Za filozofiju novog razvoja. Rankovic M: Teorije i problemi drustvenog razvoja.. Beograd.izazov sociologiji. Pecujlic M: Klase i savremeno drustvo. zbornik. Beograd. Zagreb. 1980. 147. Popovic M. Beograd. Preduzetnistvo i sociologija. 1991. 144. Rankovic M: Gurvicevo shvatanje strukture i tipologije globalnih drustava. Pravna drzava: poreklo i buducnost jedne ideje. redaktori B. 1977. 1993. 1973. Stankovic. Rankovic M: Promene i razvitak drustvenih organizacija. 1991. Milosevic. Beograd. Supek R: Zanat sociologa: strukturalna analiza. 150. 1960. 134. Beograd. Kuvacic i G. 1986. Sarajevo. 152. 1991. Pecujlic M: Savremena sociologija. 1978. 136. Popovic M: Savremena sociologija. 987. 131. socijalizam i demokratija. 138. (urednik): Deformacije i granice drustvenog razvitka. 140. Beograd. 1974. Rizzi B: Birokratski kolektivizam. 1978. Pusic V: Industrijska demokracija i civilno drustvo. Beograd. 1981. Poper K: Otvoreno drustvo i njegovi neprijatelji. Rankovic M. 1987. Postmoderna: nova epoha ili zabluda. I-II. Beograd. 125. 1983. 132. Pijaze Z: Strukturalizam. 133. Beograd. Beograd. Pulantzas N: Politicka vlast i drustvene klase. Spengler O: Propast Zapada. Zagreb. 1989. i saradnici: Drustvene nejednakosti. Promene u savremenom razvijenom kapitalizmu. 145. 1993. 1981.

Bevery Hills. 1985.OPSTA SOCIOLOGIJA 163. 6. Beograd. 179. 11. Toni R. 166. Tofler A: Sok buducnosti. 1983. 12. Paris. 1986. Wittfogel K. Alexander J. 1974. 1975. 170. Apter E. Vasilijevic V. Weiss D: Industrijska demokratija. Boudon R: A qui sert la notion de "structure"? Essai sur la signification de la notion de file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta. Aron R: Les desillusions du progres. Berkeley-Los Angeles. Tojnbi A: Istrazivanje istorije. 181. 1990. New York. C: Neofunctionalism. 1986. 1975. 188. Beograd. Novi Sad. Trkulja J: Socijalizam na sudu istorije. Bottomore T. 1982. (eds): Beyond Progress and Development. 1972. 1987. (eds): A History of Sociological Analysis. 187. Alexander J. Tadic Lj: Nauka o politici. 4.. 165. Teokorevic J. 1967. I-II. 15. Blumer H: Symbolic Interactionism: Perspective and Metod. Beograd. Topic L: Kapitalizam.. 176. Sarajevo. Vrcan S: Drustvene nejednakosti i moderno drustvo. 8. vol. London. 167. Zagreb. zbornik radova. Beograd. New York.1983. 1982. 1979. 1988. priredila Z. 1987. 185. 3. London. Zubrinic D: Marksizam i teorija elita. Cower. 1990. Zagreb. H: Religija i uspon kapitalizma. 1980. 1992. 1973.uporedno istrazivanje totalne moci. Vrcan S: Od krize religije ka religiji krize. Mitrovic M: Sociologija. Zagreb. 1987. 14. 1988. 178. I-II. Tripkovic G: Industrijsko drustvo i demokratija. 1991. (urednik): Pravna drzava. 184. Tripkovic M: Socioloske teorije. 1970. Viner N: Kibernetika i drustvo. 7. 172.html (7 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . 10. Berger P. Beograd. Novi Sad. Weber M: Protestanska etika i duh kapitalizma. Beograd. Alercrombie N. 1974. Zagreb. Blumer M. Bordeaux. 1983. 1985. 171. 173.. 175. 5. Turen A: Sociologija drustvenih pokreta. 1983. Zagreb. Teorija i kriza realnog socijalizma. Vatimo Dj: Kraj moderne. 174. Zagreb. 1980. Blau P: Approaches to the Srudy of Sociol Structure. 1991. II Literatura na stranim jezicima 1.. 180. Zagreb. Blockmans W. 1968.. Bell D: The Coming of Post-Industrial Society. Rijeka. Zagreb. Zagreb.): Essays on the History of British Sociological Research. Accardo A: Invitation a la sociologie de l'illusionnisme social: invitation a la lecture des oeuvres de Pierre Bourdien. (ed. 1978. Nisbet R. 9.. Zupanov J: Marginalije o drustvenoj krizi. Zaslavski V: Neostaljinisticka drzava. Touraine A: Postindustrijsko drustvo. 1989. Beograd. vol. Birnbaum N: La crise de la societe industrielle. 168. tehnologija i nemacka sociologija. Berting J. Beograd. 1987. The Modern Reconstruction of Clasical Thoughat: Talcott Parsons. 177. A: Orijtalna despocija . Novi Sad. 183. Cambridge. Alan W: Contemporary British Society. 1985. 1969. 13. Golubovic). Beograd. 164. Velmer A: Prilog dijalektici moderne i postmoderne. Beograd. 2. 1975. 1994. 1976. 182. Beograd. 1988. Kokovic D. (priredio): Modernizacija i drustveni razvoj. Novi Sad. Tripkovic M. Wallerstin I: Suvremeni svjetski sistem. 186. IV. Luckman Th: The Social Constitution of Reality. London.. Paris. C: Theoretical logic in Sociology. Cambridge. D: Rethinking Development. 169.

1979. 1968. 1985. 1981. 46. Frankel B: The Post-Industrial Utopians. Giddens A: Social Theory and Modern Sociology. S. Cambridge. Cambridge. 1968. Cambridge. Washington. 32. Lepenies W. 1977. (ed): French Sociology: Rupture and Renewal Since 1968. Giddens A: Central Problems in Social Theory. 1977. 1972. 1976. P.. Coleman J. Paris. Habermas J: Theorie des Kommunikativen Handelns. 24. 1968. 19. Johnson J. 1981. 1968. 1968. Paris. C. New York. V: Cognitive Sociology. 30. prevod: I-II. Boston. London. Crozier M: La societe bloquee. Glucksman M: Structuralist Analysis in Contemporary Social Theory. 1970. (ed): Comparative Perspectives on Social Change. 1986. Elemeuts pour une thearie de la violence symbolique. 1967. Burnham J: The Managerial Revolution. 48. London. Douglas J. New York. 43.-C: La reproduction. (engl. Berlin. 40. 42. Craib J: Modern Social Theory. 1971. Lemert Ch. New York. 1964. 1964. 1980. Paris. file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta. 1968. 34. Brighton. Cohen P. 28. N: Modernization: Protestand Change. 17. 1979. Giddens A: Capitalism and Modern Social Theory. 1980. E. Passeron J. Francis Abraham M: Perspective on Modernization: Toward a General Theory of Third World Development. 1966.html (8 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . 21. 27. 44. (eds): Sociol Change. 1974. Gremy J. London-New York. Coser L: The Functions of Sociol Conflict. Bourdieu P. Stenford. Westport.. New York.. 52.-C. 39. 1970.... Giddens A: The Class Structure of Advenced Societes. New York. T: Recent British Sociology. 1973. 49. Dahrendorf R: Class and Class Confliet in Industrial Society. Phillipson M. 1-4. Passeron J. 41. Etzioni A: The Activ Society. 29. Etzioni E. 47. Eisenstadt S. 1964. 1972. 18. 1981. London. Frankfurt/Main.). 45. H: Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Eisenstadt S. New York.-P: Les models en sociologie. 23. London.). Cicurel A. 37. (engl. Etzioni A. Boudon R: L'inegalite des chanes. Silverman D. 1981. Stanford. 1987. Giddens A: The Consequances of Modernity.OPSTA SOCIOLOGIJA structure dans les sciences humaines. Walsh D: New Directions in Social Theory.. Paris. Giddens A: New Rules of Sociological Method. London. 1974. A Theory of Societal and Political Processes. i 1973. 22. Eisenstadt S. Flamer P.. Oxford. (Hrsg): Socialer Wandel. Cambridge. M. (eds): Approaches to Social Theory. 1985. (Hrsg): Geschihte der Sociologie. 1977. 36.-C: Le metier de sociologue. Paris. Garfinkel H: Studies in Ethnomethodology. 51. Paris. Dreitzel H. J: Existencial Sociology. New Jersey. Chamboredon J. 20. S: Modern Social Theory. D. Lindeberg S. Chicago. 50. Cambridge. Giddens A: The Constitution of Society. 1984. Crise et avenir de classe onvriere. N. Bourdieu P. 25. 1987. Paris. London. La mobilite sociale dans les societes industrielles. 38. 35. London. 1959.. Crozier M: The Bureaucratic Phenomenon. London. 1971. 1984. Novak S. 53. 1987. Franfurt a. zbornik. 33. 1980.. prevod: The Uses of Structuralism. Eldridge J. 16.. 1972. Boudon R. 1990.. 26. London. N: The Protestant Ethic and Modernization. 31. Goldthorpe J. New York.

N: Contemporary Sociological Theory. 1976. 1981. Rex J. London-Boston. N: The Sociology and Politics of Development. 1985. Uppsala. (ed): Approaches to Sociology. 60. 63. Turner J. Rossi I. Smelser N. 1989. New York. Rogers Mary F: Sociology. Paris. Nembury Park-London-New Delhi. 1984. 1983. New York.Hevley.. Semjonov W. (sous la direction de): Mouvements sociaux d'aujord'hui: Acteurs et Analystes. Touraine A: La voix et le regard. 1977. Martindele D. D. 78. Schutz A. Randal S: An Introduction to Theories of Change. file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta. 79. 64. 1975. Touraine A: Les societes depandans. 1968. London. 1983. J: Handbook of Sociology. 68. 1979. Paris. Touraine A: L'Apres-Socialisme. New York-London. 59.. 56. Koln. Outhwaite W: Concept Formation in Social Science. 1968. 1987. 1985. Cambridge.1979. Rocher G: Introduction a la sociologie generale. 85. O: Sociobiology: The New Synthesis. Voslensky M. Udehn L: Methodological Individualism: A Critical Reappraise. New York. Ritzer G: Contemporary Sociological Theory. Paris. Wellman B. Paris. 1973. (ed): The Challenge of Social Change. 82. Orlando F. Paris. Touraine A: Le Retour de l'actur. 1980. Berkowitz S. Suhrkamp. Paris. London. Cambridge.. 1972. Touraine A: La parole et le sang: politique et societe en Amerique latine. Smith A: The Ethnic Revival in the Modern World. 74. 88. London. London. New York. Munchen. Miliband R: The State in Capitalist Society. 1980. B. Cambridge. Mohan R. New York-London. 57. Loc M: Multi-Dimensional Sociology.html (9 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . 65.. Cambridge. S: Nomenklatura. Varma B. 83. 1983. 1969. Parsons T: Zur Theorie des socialen Handelns. 87. 1982. 86. 75. 1974. (ed): Modernization. New York. 1977. Westport. Weiner M. Melotti U: Mark and the Third World. 80. Poloma M. 66. Skinner Q: The Return of Grand Theory in the Human Sciences. 1975. 1974. 1984. Merton R. Touraine A. New York. 1988.. 89. London. H: Societal Atratification. 81. Ethnomethodology and Experience. Schutz A: Phenomenology of the Social World. 77. 1984. J. New York. (eds): Social Structares: A Network Approach. 1966. 84. 62. Cambridge. 67. 1984. 73. Touraine A: Production de la societe. 55. (eds): Handbook of Modern Development in World Sociology. 1973. (ed): Structural Sociology. 70. 72. Wilson E. 76. Paris. E: The Professions. 1970. 1981. 61. A Phenomenological Critique. 1978. Warshay L: The Curent State of Sociological Theory. London. S: Kapitalismus und Klassen. Podgorecki A. Strasser H. 1982. 1-3. Paris. K: Social Theory and Social Structure. A Theoretical Analysis. 69. London-Boston-Henles. 1975.. 71. 58. 1988.OPSTA SOCIOLOGIJA 54. Moore W.

Strukturalno-funkcionalisticki obrazac teorijskog proucavanja i objasnjenja rada u savremenoj sociologiji rada 4. Rad i savremeni nacin proizvodnje drustvenog zivota file:///D|/My Documents/katedra/PostRad.SOCIOLOGIJA RADA SOCIOLOGIJA RADA U V O D: TEORIJSKO-METODOLOSKE TENDENCIJE I SAVREMENE ISTRAZIVACKE PREOKUPACIJE U SOCIOLOGIJI RADA 1.html (1 of 5) [12/11/2000 5:27:24 PM] . Pojmovna raznolikost odredjenja sociologije rada i neki savremeni pogledi na njene teorijsko-metodoloske probleme 2. birokratizacija i debirokratizacija (problem kontrole u radu) d) Participacija i "industrijska demokratija" (problem komunikacije u radu) e) Uspon i pad ideologije komandno-planskog organizovanja nacina proizvodnje 3. Ideologija organizacije a) Stari i novi paternalizam u industrijskom radu (problemi moci u radu) b) Covek organizacije (problem odgovornosti u radu) c) Uprava. Istorijski pristup proucavanju rada 6. Tehnicko stvaralastvo i drugi vidovi radnog stvaralastva kao istrazivacki problem sociologije rada 8. Pol (rod) i rad: sociolosko "otkrice" kucnog rada I SAVREMENI NACIN PROIZVODNJE I PROIZVODNJA IDEOLOGIJE 1. gradjanski konzervativizam i globalizacija nacina proizvodnje 2. Mogucnosti i granice sistemsko-kibernetskog pristupa radu 5. Organizacija rada i drustveni totalitet a) Organizacija rada kao drustvena organizacija b) Organizacija rada i drustvena sredina c) Prilagodljivost organizacije rada promenama d) Organizacija rada i multinacionalne kompanije e) Mogucnosti merenja uspesnosti organizacije rada f) Sociolosko proucavanje i predvidjanje razvitka drustvenih organizacija 4. Ideologija "proizvodnih snaga" a) Nauka i proizvodna praksa savremenih drustava b) Tehnika i covek u drustvu c) Drustveno grupisanje i sukob interesa u procesima rada d) Egalitarizam. Refleksije teorijske koncepcije "otudjenja rada" u savremenoj sociologiji rada 3. Socioloska istrazivanja sadrzaja rada 7.

Feminizacija radne snage i novi oblici sindikalnog delovanja V SOCIOLOSKE PRETPOSTAVKE MOTIVACIJE ZA RAD I RADNO STVARALASTVO 1.SOCIOLOGIJA RADA III MODERNIZACIJSKI PROCESI U SAVREMENOM RADU 1. Drustveno-ekonomske determinantne motivacije 6. Moderno upravljanje radom (management) 7. Tehnicko-tehnoloski okvir motivacije 4. Informacije i motivacija za rad i radno stvaralastvo 5. Organizacijske uloge i profesionalna karijera 2. Mogucnosti i granice institucionalnog podsticanja na rad i radno stvaralastvo 7. nasilje i beda 8.html (2 of 5) [12/11/2000 5:27:24 PM] . Obrazovanje i motivacija za rad i radno stvaralastvo 3. Sindikat i poslodavci: sukob interesa i mogucnost regulisanja socijalnih posledica savremenog nacina rada 9. Doprinos psihologije rada proucavanju motivacije za rad i radno stvaralastvo VI BUDUCNOST RADA U "BUDUCEM DRUSTVU" 1. Tehnicko-tehnoloski razvoj i struktura organizacije rada 3. Socioloske pretpostavke za tranziciju komandno-planskih privreda ka trzisnom nacinu privredjivanja IV DRUSTVENO GRUPISANJE U RADU I PROMENE STRUKTURE SAVREMENIH DRUSTAVA 1. Kulturno-vrednosni okvir motivacije 2. Preduzetnistvo kao mera modernizacije rada 6. Drustveni razvitak i "futurologija" rada: doba (ne)izvesnosti ili buducnost koja je pocela file:///D|/My Documents/katedra/PostRad. Obilje. Profesionalizacija i/ili dekvalifikacija rada (sporovi u istrazivanjima promene strukture savremenih drustava) 7. Mogucnosti marketinskog oblikovanja covekovih potreba u savremenim drustvima 8. Profesionalno grupisanje i stvaralacke grupe u savremenom radnom procesu 4. Profesionalizacija kao monopolizacija i kao pretpostavka socijalizacije rada 3. Teorijske dileme i sporovi oko "domacinske" profesije 5. Savremene socioloske teorije o podeli rada u traganju za "oslobodjenjem rada" 2. Mogucnosti tehnickog stvaralastva u savremenim procesima rada 5. Socio-tehnicki sistemi i njihovo eksperimentalno uvodjenje u procese rada 4. "Siva ekonomija" i marginalne grupe 6.

Beograd. 4. Mozina. Karanj. Psihologija i sociologija organizacije (priredio Josip Obradovic). komandno-planski. Beograd. Zagreb. Pretpostavka uspesnog marketinskog predstavljanja. Filozofski fakultet. 1991. Friedman . Ljubljana. Miller . 1984. 5. Unutarnaucne blokade i nove tendencije u razvoju sociologije rada 2. Bozo Milosevic: Sociologija rada.P. 1982. Veljko Rus: Odgovornost in moc v delovnih organizacijah. Veljko Rus i Vladimir Arzensek: Rad kao sudbina i kao sloboda. Zagreb. 1966. Obradovic . Covecanstvo na raskrscu i mogucnosti prezivaljavanja u novim uslovima 10. Pretpostavka uspesnog sindikalnog programiranja i drustvenog delovanja LITERATURA Udzbenici i prirucnici: 1. 5. Potrebe profesionalnog obrazovanja 4. 1973. H. Adam Sarapata: Sociologija rada. file:///D|/My Documents/katedra/PostRad. Tanic. D. Zupanov). 9. 1972. 2. 6. Dr Predrag Radenovic: Praktikum iz sociologije rada. 1989. Novi Sad. (Ne)ograniceni rast i ekoloske posledice 5. 1972. From: Industrijska sociologija. nacin proizvodnje 4. 10.V. 1971. Zagreb. Rad i nastupajuca kultura covecanstva: prozimanje "dubinske" i "povrsinske" kulture 6. Industrijska sociologija (grupa autora: Jarovsek. Bozo Milosevic: Tehnicko stvaralastvo radnika. Beograd. Rus. Beograd. menadzerskog organizovanja i preduzetnickog poslovanja 5. Dokolica i 'putujuce covecanstvo' 7. 1997. Medjunarodne mogucnosti menadzmenta i marketinga 9. 3. 7. Drustvene potrebe i ogranicenja 3. Beograd. 1968.SOCIOLOGIJA RADA 2. 1972. Zagreb.html (3 of 5) [12/11/2000 5:27:24 PM] . 1980. 3. Otvorene mogucnosti kapitalistickog nacina proizvodnje: od prerade materija(la) ka obradi informacija 3. 1985. Granice rasta i globalizacija moci: posustajanje buducnosti 8. Bozo Milosevic: Mogucnost i granice kibernetike. 4. sedmo izdanje. Zagreb. 2. Bozo Milosevic: Umece rada. Studije i zbornici: 1. Vladimir Raskovic: Sociologija rada. Sarajevo. Rekvijem za socijalisticki. Sociologija rada (u redakciji dr Ilije Stanojcica i dr Predraga Radenovica). G.Buducnost rada u nasem drustvu VII STANJE I PERSPEKTIVE SOCIOLOGIJE RADA U NASEM DRUSTVU 1. Novi Sad. 1990. C. 8. Josip Zupanov: Samoupravljanje i drustvena moc. Naville: Sociologija rada.

Frankfurt am Main. 1979. Zagreb. Chicago. J. Zagreb. Sarajevo. (3) 1990. Zvorykin: Nauka. Serz Male: Nova radnicka klasa. 1985. Hermann Lubbe i Elisabet Stroker: Ekoloski problemi u kulturalnoj mijeni. Barnet i R. Alain Touraine: Postindustrijsko drustvo. Jadov: Celovek i ego trud. Walker: Moderna tehnlogija i civilizacija. Rozin-V. Moskva. 29. proizvodstvo. Zdravomislov-V. J. Epstajn: Industrialjnaja sociologija v SSA. Beograd. 44. 1989. 47. Ekologija i kriza. 1991. Zagreb. 8. 1979. Moskva. Sarajevo. Charles R. Silvano Bolcic: Socijalno-strukturalne determinante u posleratnom privrednom razvoju Jugoslavije. 23. 19. Vojin Milic: "Odnosi srediste-periferija kao problem u drustvenim proucavanjima nauke". 1972. Gunther Frieddrich-Adam Schaff: Mikroelektronika i drustvo. Sarajevo. (4) 1989. 41. New York. tematski broj: "Istrazivanje u industriji". file:///D|/My Documents/katedra/PostRad. 36. 1960. S. Zagreb. 27. Zagreb. 32. Zagreb. Casopis Nase teme. 18. 1965. Zagreb. Woodword: Managment and Technology. 1987. Robert U. 1981. London. E. Beograd. Beograd. (1) 1993. 9. 1991. 1967. 1986. 42. New York. J. Oxford 1974. Zagreb. Pierre Naville: U susret automatizovanom drustvu. Beograd. Zagreb. 1983. 46. 1989. 1970. 34. Amitai Etzioni: Modern Organizations. Rivikinoj). 1981. Zagreb. Savremeno drustvo i sociologija. Brana Markovic: Nove tehnologije. Beograd. A. 43. 1979. 1964. Mihajlo Popovic i saradnici: Srbija krajem osamdesetih. Ann Oakley: The sociology of housework. Bohme-M. 1983. Hotimir Burger: Filozofija tehnike. Miroslav Radovanovic: Sociologija bede i pauperizacije. Zaslavskoj i R. 38. 31. von Engelhard (Hrsg): Entfremdete Wissenschaft. blokade i perspektive. Novi Sad. Beograd. 1962. A. Gordana Tripkovic: Industrijsko drustvo i demokratija. G. 26. 1970. Muller: Globalni zahvat. Sociologija.html (4 of 5) [12/11/2000 5:27:24 PM] . Zagreb. trud. V. Peter Drucker: Inovacije i preduzetnistvo. Moskva. Miodrag Rankovic: Promene i razvitak drustvenih organizacija. 33. tematska celina: Privatizacija". 1977. 16. 1990. Ina Spiegel-Rosing and Derek de Solla Price: Technology and Society. 1-2. Ekonomiceskaja sociologija i perestrojka (u redakciji: T.SOCIOLOGIJA RADA 6. 1989. 13. 1968. 1968. Josip Zupanov: Marginalije o drustvenoj krizi. A. 1982. 1984. Zagreb. 1980. James Burnham: The Menagerial Revolution. Casopis Sociologija. 10. R. 30. Slobodan Bakic: Automatizacija i radnicka klasa. Ayres: Nesigurna sutrasnjica. Beograd. 7. Anri Lefevr: Prezivljavanje kapitalizma. 20. Gornji Milanovac. zbornik radova. 12. London. 11. 40. 1976. Zagreb. Zagreb. Vojin Milic: "Noviji tokovi u nauci i tehnici zemalja u razvoju". 35. (5-6) 1986. Max Weber: Protestanska etika i duh kapitalizma. Lewis Mumford: Mit o masini. Sociologija. 1983. Janez Jerovsek i saradnici: Kriza. 1986. 1985. Beograd. 1967. Hary Braverman: Rad i monopolisticki kapital. radnicka klasa i sindikati. 45. Moskva. 14. Beograd. 1986. Robert Blauner: Alinetion and Freedom. 15. Stanley UDY: Work in Traditional and Modern Societies. 17. Dimitri Weiss: Industrijska demokratija. 22. 39. 21. 1979. 25. Beograd. Beograd. 28. 24. 37.

Kravcenko A. London. Sage. Waldinger. Sage. Budapest 1992. Skolska knjiga. London 1990. Beograd. 1966.Centrel Europe in Transition. Podgerica. 1991. Roger. Lengyel. Beograd.Smelser.. 1994.. Burns. Agency and Organization. 63. London.html (5 of 5) [12/11/2000 5:27:24 PM] . Ahrne G. Tannenbaum A. Jackson: Professions and Professionalization.. P.. 56. 1980. A. 62. 1994. 66.. 992. The Managerial Revolution. 64. T.. 69. Flam.. 54. I. The Skills of Menagement. Y. 51. G. Zagreb. eds. 1992.. Schoencher: The Structure of Organizations. Zagreb 1990. Djordjevic D. Simuliranje promjene.. Bozovic G. Marija Bogdanovic i saradnici: Sociologija u Jugoslaviji. 71. London. V. Beograd. Novi Sad. Filozofski fakultet. 65.. 68. 52. 1990.. Blau-B. J. 55. Novi Liber. Vladaoci i upravljaci. Routledge.. Mcgrow. 1971.. Modeli demokratije. Silvano Bolcic: Tegobe prelaza u preduzetnicko drustvo. Actors and Atitudes east . London. 1970. Nova zbilja. Cambridge.. 50.. Beograd. Marina Blagojevic: Zene izvan kruga. Res W. 61. Aldin Co. Social Structure and Mobility in economic Development... 67. 1991. Rad kao sudbina. 1992. 1962. The Shaping of Social Organization. Sage London. Beograd. Vukicevic S. Stewart R. 59. D. 57. 70. J.: Economic Institutions.. I.Burnham. Drucker P. Chicago. Zagreb. Drjahlov N. Fuada Stankovic (red. 49. 58. 1998. 1992. Penguin Books. Privredni pregled. Etnic Entrepreneurs. Masinski fakultet. Savezni zavod za statistiku. 1990. SANU. 1987. file:///D|/My Documents/katedra/PostRad. New York. zbornik. Niksic (prevod s ruskog jezika) 1997. Silvano Bolcic. H. Pusic V. 1990. Nis 1995. Pan Piper. Djurovic B. Scerbina V. 60. Osnivanje i rad preduzeca i radnji u privatnoj svojini. Managers and Their Jobs. Bozo Milosevic. Hed D. Control in Organizations. Sociologija rada. Beograd. 1968. Dejanovic R. Siva ekonomija u Jugoslaviji. N.SOCIOLOGIJA RADA 48.): Preduzetnistvo i sociologija. all.. Novi liber. Neil. 53. Univerzitet Crne Gere.. Cijan R. Problemi mihracije naucnih i tehnickih kadrova.

Snizavanje kulturnih vrednosti . Drustveni razvoj i kulturni razvoj 2. VREDNOSTI I KULTURA 1. Funkcija komunikacije i akumuliranja informacija 3. Covek kao drustveno-kulturno i istorijsko bice 2. drustvo i licnost 5. Normativna funkcija kulture 4.problem kica IV FUNKCIJE KULTURE 1. Kulturni identitet i razvoj file:///D|/My Documents/katedra/PostKultura. Prenosenje kulturnih vrednosti i obrazaca kulture VI KULTURA I RAZVOJNI PROCESI DRUŠSTVA 1. Simbolicka funkcija kulture 5.html (1 of 5) [12/11/2000 5:27:29 PM] . Kultura i ljudska delatnost 4. Uticaj kulture na drustveni zivot 6.SOCIOLOGIJA KULTURE SOCIOLOGIJA KULTURE I IZVORI I PRETPOSTAVKE ZA FORMIRANJE TEORIJE KULTURE 1. Uvodjenje u izucavanje kulture kao specificne pojave 2. Funkcija menjanja prirode i preobrazaja sveta 2. Klasicni model kulture 4. Drustvena struktura i kultura III POTREBE. Unutrasnja struktura kulture 5. Kultura kao sistem 3. Povezanost kulturnih vrednosti i kulturnih potreba 5. tradicija i inovacija 2. Kultura. DRUSTVO I KULTURA 1. Kultura. Mitoloska funkcija kulture V ZNACENJE KULTURNE TRADICIJE I RAZMENE KULTURNIH VREDNOSTI 1. Geneza kulturnih vrednosti 4. Specificnost kulturnih potreba i vrednosti 2. Kultura kao ukupnost ljudskih potreba 3. Kultura i priroda 3. Kultura i svakodnevni zivot II COVEK. Ritualna funkcija kulture 6.

. Antropologija danas. Jezik i drustvene klase. Beograd. 1972. Benedikt R.. Bozovic R. POSTMODERNIZAM I KULTURA 1. Svetovi. 2. Bauman Z. Protivrecni karakter masovnih medija 4.destandardizacija nasuprot standardizaciji VIII MODERNIZAM. Beograd. Prosveta. Umetnost i rad 4. Ideja nacionalne kulture i kulturni identitet 5. Kult-ura file:///D|/My Documents/katedra/PostKultura. Beograd. Kultura u politici i politika u kulturi 2. Umetnost kao proizvod drustva 2. 8.SOCIOLOGIJA KULTURE 3. 1991. Prosveta.. Potkulture i identitet generacije VII SAVREMENA DRUSTVA I KULTURE 1. Postmodernizam i kulturni pokreti IX KULTURA. 7. Bozovic R. Novi Sad. Postmoderna kultura . Totalitet drustva i totalitet umetnosti 3. Politicka kultura i svakodnevni zivot X UMETNOST I DRUSTVO 1. Enkulturacija kao proces razvoja kulturnog identiteta 4. 4. 1981. Beograd. Postmoderno drustvo i kultura 3. Umetnost kao drustvena ustanova 5. Masovna i medijska kultura . Simulakrumi i simulacija. Moderno drustvo i kulturna proizvodnja 2. Obrasci kulture. Pojam kulture masovnog drustva i njena osnovna obelezja 2.kulturni relativizam ili slom sistema vrednosti? 4. 6. Homogenizacija masovne kulture 5. 1975. Iskusenja slobodnog vremena. Sociologija umetnicke komunikacije i recepcije LITERATURA 1. Kulturna demokratija i demokratizacija kulture 3. KULTURNA POLITIKA I POLITICKA KULTURA 1. 3. 1976. BIGZ. Vuk Karadzic.. Kultura i drustvo. Bodrijar Z. Bastide R. 1976..html (2 of 5) [12/11/2000 5:27:29 PM] .. Skolska knjiga. zbornik. Zagreb. "Kulturna industrija" i "industrija svesti" 6. Ideje. Bernstajn B. Umetnost i drustvo. Masovni mediji kao osnova masovne kulture 3. 5. 1984. Beograd..

42. Beograd. Gic L. 1979 39.. Novi Sad. Beograd. 1989. Beograd. 25. G. Sociologija jezika. zbornik. Kale E.. Beograd. Karlovci/Novi Sad. 46. Matica hrvatska. SKZ. Sociologija umetnosti I-II.. Nemacka. Knjizevne novine. Anatomija ljudske destruktivnosti 1-2. 1989. 1992. Beograd. Eskarpi R.... Simbol. E. BIGZ. Mit i zbilja. Beograd. Hauzer A. Antropoloske teorije 1-2. Spisi o istoriji. Psihoanaliza i kultura.znacenje stila. Nolit. Sarajevo. Elijade M. 1970. 1986.. Kultura. M. izmedju ostalog. 40. Umetnost i politika. Zdravo drusto. Beograd. 20. Svakodnevni zivot.html (3 of 5) [12/11/2000 5:27:29 PM] . Ilic M. 1986. Zagreb/Beograd. 17. Elijade M. 1987. Nemacka. Covek i njegovi simboli. Covek i njegov svet. Frankastel P. Evans-Pricard E. 10. 1981. Beograd.. Rad. Izdavacka knjizarnica Zorana Stojanovica. Beograd. 34. Beograd. 1982. Hebdidz D. 1996. Heler A. Zagreb... 21. Dzuverovic B. Naprijed/Nolit. Jung K. Okultizam. Nolit. Difren M. Brodel F. Imati ili biti. 26. Svetovi/Oktoih.... 44.. Fenomenologija kica. 1981.. Moda. 1976. 1995. Iz kulture i umetnosti. Nolit.. 29. 1970. 1986. Sarajevo. Socijalna antropologija. informacija.. 22. Prirodni simboli. Matica hrvatska. 12. file:///D|/My Documents/katedra/PostKultura.1975. Sarajevo. 14. 1973. 37. Samanizam. 1970.. 11. Sporne kulture. 1974.. 1973. Zagreb/Beograd. komunikacija. Beograd. 1985.. Elijade M. Beograd. 1989. Ingarden R. 1980.Daglas M. Vrednosti i potrebe. Zagreb. Beograd. beograd. Narodna knjiga/Alfa. 53. Naprijed/Nolit. 1980. Matica srpska. 28.. Beograd. Beograd. Hac E. BIGZ. Kultura bez granica. Nolit. Bratsvo-jedinstvo. Dragicevic-ŠSešsic M. 1985. 1976. Svjetlost. BIGZ.. Naucna knjiga. Pledoaje za dokolicu. 47. Hauzer A. 45. Beograd. 1966. 1988. Eko U. Umetnost i tehnika. Ideje. Eko U. Gurvic Z. Ilic V. Kajoa R. 41... Igre i ljudi. Dzuverovic B. Novi Sad. Svjetlost. 1977. Florovski G. Prosveta. Sociologija II. Prosveta. Zagreb.. 51. Prosveta. Naprijed. Hriscanstvo i kultura. 1973. Zagreb. 50. BIGZ. 38. 31. Nis. Mladost. magija i pomodne kulture. Zagreb/Beograd. 1978. 1966. Kultura. Fisšman J. From E. Niksic. 1981. Kako misliti Evropu. Despot B. 23. 1983.. Istorija kulture. Sociologija knjizevnosti. 15.SOCIOLOGIJA KULTURE 9. From E. 1970. 1988. GZH. Beograd. 27. Nolit. Mitologija i kultura.. Novi Sad. Zagreb. Beograd. Homo ludens. 1958. Zagreb. Gradina. Skolska knjiga. Matica srpska. 16. Matica hrvatska. Dozivljaj. Beograd. Zagreb.. 18. 1990 36.. 33. Damnjanovic M. 49. 19. 24.. 1994. Encesberger H.. Hol E. 1989. 1978.. 32. Huizinga J. Univerzitetska rijec. Potkultura . Beograd... 1978. 30. 52. umetnicko delo i vrednosti. Zagreb.... 35. Dorfles Dj. Neofolk kultura. Beograd. Studije iz sociologije umetnosti. Nolit. Nemi jezik. Naprijed/Nolit.. Jezik u drustvu.. Jerotic V. Nolit. Sociologija kulture i umetnosti. Frankastel P. From E. 13. Golubovic Z. Beograd.. Novi Sad/Podgorica. 1975. Bugarski R. Logos. Heler A. Skolska knjiga. Beograd. 43... BIGZ.. Frojd S.. 48. Uvod u znanost o kulturi. Svjetlost. Socijalna istorija umetnosti i knjizevnosti I-II. 1995.

59. Nemanjic M.... 64. Uvod u sociologiju masovnih komunikacija. 1987. Institut drustvenih nauka.. Glas. Narcisticka kultura. Lukic S. Kokovic D. 82. 1979. Strukturalna antropologija. 1974. 1977. Teorija avangardne umetnosti. Beograd. Zagreb. Prosveta. 65. Zagreb. 73. Beograd. Kultura i umetnost. Novi Sad. Levi-Stros C. 1985. Kritika svakidasnjeg zivota. Kuvacic I. August Cesarec. Beograd. Prosveta. Manhajm K. Ideje. Kaznev Z.. 1972. Kultura i demokratija. Beograd. Stvarnost. file:///D|/My Documents/katedra/PostKultura. Zagreb. Beograd.. Gradina. Doba nasilja i sport.. 90. Nis. Kokovic D. 93.umetnost srece. Sociologija i antropologija 1. Mos M.. Eseji o sociologiji kulture.. Kokovic D. Prosveta. Beograd. 98. Mol A.. 89. 1990. 95. 1989. Angazovano i lepo.. 81. Sombor. Skolska knjiga. 69. 1983. 72. 1975. Beograd. 1970. Nis. 1967. Novi Sad.... Zagreb. 76. MakLuan M. Petrovic S. Pukotine kulture. Lasch C. Kovacevic I. Nastanak i funkcije kulture. 68. BIGZ. 1972. Lipovecki Z. Prosveta. Kultura medju narodima. Beograd. MakLuan M. Naprijed. 1993. Lukic S. Perovic M. Kontekst kulture. 1979. 1997. Prosveta. Novi Sad.. 1973. Prosveta. 83. Beograd. 56.. Mid M. Futura publikacije. Zagreb. 70. 80. Naprijed. 66. Doba praznine. Skolska knjiga. BIGZ. 1983. 87. Kasirer E.. Zagreb. Rihtman-Augustin. Beograd. 1987... Pesic-Golubovic Z. Beograd.. Zagreb. 71. Martinic T. 67. Struktura tradicijskog misljenja. 86. Novi Sad. Zagreb. 92. 1986. BIGZ. Kulturni radnik.. Novi Sad. 1989. Slobodno vrijeme i suvremeno drušstvo. 75.. Beograd. Pecat. zbornik. Zagreb. Beograd.. Vuk Karadzic.. Prosveta. Martinic T. Beograd. 1978. Sociologija radio-televizije. 97. Zagreb.. 1977.. 1976.. CEKADE. Kasirer E. 1970. Beograd. Majstorovic S. Podjoli R. Papic Z. Moren E. Sazrevanje na Samoi. Puhovski Z. 60.. Rohajm G. 1981. Kultura kao samoodredjenje. 1976. 79. Beograd. Kolakovski L. 84. Semiologija rituala. 58.. Kultura i komunikacija. Estetika i sociologija. Radnicka stampa. Marketing i umetnost. 88.. 1974. 61. 77. 62. Beograd.. Petrovic S. Antropologija kao drustvena nauka. 1964. Radovanovic M.. Beograd. Beograd.. Markuze H. Naucna teorija kulture. Informator.. 1978. Zagreb. Gutenbergova galaksija. 1989. 1988. Umetnost i kriterijumi... Levi-Stros C. 1997. Beograd. 85. Obilje i nasilje. Sociologija religije i obrazovanja. 63. 1979. Beograd. Ogled o covjeku. Poznavanje opstila. 74. Nolit. BIGZ. Kokovic D. Lefebvre H. Duh vremena 1-2. Prosveta. Vuk Karadzic. Kic . 1982.. Beograd.. Beograd. Jezik i mit..html (4 of 5) [12/11/2000 5:27:29 PM] . BIGZ. 1973. 1975. 57.SOCIOLOGIJA KULTURE 54. Nolit. 1988. Matica srpska. Kultura i drušstvo. Naprijed.. Nziranje umetnosti. Beograd. Masovna kultura. Beograd. Svijest malogradjanina. Prisutnost mita. Lic E. Knjizevna zajednica Novog Sada. Kulturne potrebe. 1984.. Kloskovska A. 96. 1996. 91. D... Sociolingvistika. FDU. 1977. 1993.. Stvarnost. Naprijed. Sport’’s World.. 1985. 1998. 55. Strukturalna antropologija 2. Narodna knjiga. 94. Uciteljski fakultet. Mitrovic A. Zagreb. Mek Kvejl D. Tribina mladih. Polnost i kultura. 78. BIGZ. Malinovski B.

1981. Kritika ukusa. Sasman V.. Susnjic Dj. 100. Otokar Kersovani. 112.. 1990. Dnevnik. Beograd. Ribari ljudskih dusa. 113. Muzika i trans.. Sok buducnosti. Beograd. BIGZ. Vatimo Dj.. Vajt L. Beograd. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Cigoja. Culture and Society 7. Dijalog i tolerancija. Shapiro (ed. Susnjic Dj. 1997. Diana Crane (ed. 1976. dela G. 1974. Margaret Mead (ed. 115. Prosveta. Sokolov E. BIGZ. Bratstvo-jedinstvo.. zbornik. Filozofski fakultet. 1975. Rozak T. 109. 108.. 106. Beograd. 1983. Kultura i licnost.html (5 of 5) [12/11/2000 5:27:29 PM] . Nolit Boegrad. 116. Izdavacka knjizarnica Zorana Stojanovica. BIGZ. Rijeka. Ruze Z. 1975. Novi Sad. Kultura.. Elliot: Notes Towards the Definition of Culture 4. 111.. Kraj moderne. Ogledi iz kulturne antropologije. Zagreb. Kultura kao istorija. Harry L. 1975. A. Clyde Kluckhohn: Culture and Behavior 5. Snou C. Sapir E.): The Sociology of Culture 3. Zunic D. Literatura na engleskom jeziku 1. Volpe. Raymond Williams: Culture and Society file:///D|/My Documents/katedra/PostKultura. Teorija kulturne promene. Nolit.): Cultural Patterns and Technical Change 6. Sociologija knjizevnosti. 105. 101. Beograd. Beograd. Sapir E. Beograd. Dve kulture i ponovo o njima. 1987. Novi Sad. Daniel Bell: The Cultural Contradictions of Capitalism 2.. 103. Jezik. 107.. 1978. Ideje.. Beograd. Beograd. Naprijed.. Tofler. Novi sad. 102. Mit o avangardi i mit o dekadenciji. Rad. 1992.. Stjuard Dz..): Man. 1984. Beograd. 1995. 114. Jugoslavija. Sociologija umetnosti. Tofler A. 1971. 1970. Nis.SOCIOLOGIJA KULTURE 99..1985. 110.. Thomas S. 1996. Treci talas 1-2. Beograd. V. Kontrakultura. 104. Solar M. Nauka o kulturi.

socioloski. ekoloski. urbanisticki q Velicina grada kao pretpostavka za kvalitetno oblikovanje i organizaciju urbanog zivota.debata koja se nastavlja: od Platona do Doksijadisa. politicki. q Drustvena konstrukcija gradskih vrlina q Drustvena konstrukcija gradskih problema q Merljivost kvaliteta urbanog zivota: ekonomski. normi i stratifikacionih sistema drustva na formiranje urbanog zivota r razlicitost nivoa percepcije urbanih (ne)jednakosti i urbanih kvaliteta q Objektivizacija strukture urbane stratifikacije: kreiranje u zavisnosti od tipa drustva q Urbane manjine: pojmovna i sustinska razlicitost u zavisnosti od kulturno-genetickog tipa urbanog drustva q Urbani simbolizam kao elemenat oblikovanja i organizacije urbanog zivota IV OBLICI FORMIRANJA URBANE MOCI (Mogucnosti politicke akcije) q file:///D|/My Documents/katedra/PostGrad. q Teritorijalna jedinica kao izraz transformisanog socijalnog prostora. q Rezidencijalni segregacionizam kao najrasprostranjeniji oblik savremenog segregacionizma. II URBANA KRIZA ILI PREKOMPOZICIJA VREDNOSTI q Trazenje "dobrog grada" . q Istorijska utemeljenost socijalne segregacije u gradu: r predindustrijski grad r industrijski grad r savremeni grad q Odnos dinamcke strukture grada i socijalne segregacije.SOCIOLOGIJA GRADA SOCIOLOGIJA GRADA "OBLIKOVANJE I ORGANIZACIJA URBANOG ZIVOTA" I SOCIJALNA DIFERENCIJACIJA I SEGREGACIJA KAO TRAJNO OBELEZJE GRADA Grad kao izraz ili posledica socijalne segregacije. q Unutargradska segregacija kao najvidljiviji pokazatelj drustvene nejednakosti.html (1 of 4) [12/11/2000 5:27:39 PM] . Znacenje optimalnih vrednosti III KONTEKSTUALNA RAVAN U SOCIOLOSKOM RAZUMEVANJU GRADA q Kulturno-geneticke osobine urbanih drustava: mogucnosti objektivizacije osnovnih oblika urbanog zivota q Uticaj dominantnih vrednosti.

1991. 1987.SOCIOLOGIJA GRADA q q q q q Oblici organizovanja "urbanog politickog sistema" Akteri koji ucestvuju u oblikovanju odluka vaznih za grad Promena urbane politike kroz vreme: Istorijska utemeljenost "urbane politicke masine" Dva suprotstavljena oblika formiranja urbane politike: r snaga elite ili hijerarhijski poredak r -pluralisticka politika ili difuzija snage Jedan primer medjuzavisnosti moci i interesa: stanovanje. s Novi socio-politicki koncept i psiholoske barijere. Novi Sad. s Socio-ekonomska polarizacija. Sveska 47. 1. Socijalni prostor grada. 1995. s Aplikativne metode. Arhitektonski fakultet. Miroslav Zivkovic. Ogranicenja mogucnosti planiranja urbanih procesa . Rudi Supek. Naprijed. s (De)centralizacija r (b) Urbano-kulturni identitet zajednice kao pretpostavka odrzivog drustvenog razvoja r Transformacija gradova u post-komunistickim zemljama: sanse i opasnosti koncepta globalizacije odrzivog razvoja u urbanoj sferi: s Usmerenja kriticizma zapadnog iskustva. s Rast urbanog stanovnistva. Prometej.html (2 of 4) [12/11/2000 5:27:39 PM] . klasni interesi i politicka akcija V MOGUCNOSTI OBLIKOVANJA URBANOG ZIVOTA U BUDUCNOSTI q q Okviri urbane prospekcije: r (a) Odrzivi razvoj kao kriticki koncept i paradigma urbane buducnosti: s Globalizacija VS lokalizacija. Citanje grada: izmedju duha i materije. Sociologija. Poslediplomske studije. Novi Sad. 1977. s Regionalne razlicitosti urbanih i ruralnih podrucja. 3. Grad: znaci vremena. Grad po mjeri covjeka. 7. Zagreb. Ljubinko Pusic. Rudi Supek. Matica srpska i Prometej. 2. Zagreb.ogranicene mogucnosti oblikovanja urbanog zivota Osnovna literatura za tematsku jedinicu SOCIJALNA DIFERENCIJACIJA I SOCIJALNA SEGREGACIJA 1. Ognjen Caldarovic. Socioloski ogledi o gradu i stanovanju. Ljubinko Pusic. Beograd. SNL. Zagreb 1978. "Problemi socijalne integracije u urbanim sredinama". 6. 1981. 4. Ante Marinovic-Uzelac. file:///D|/My Documents/katedra/PostGrad. s Resursni (pred)uslovi. Suvremeno drustvo i urbanizacija. 5. Skolska knjiga. 1987.

Osnovna literatura za tematsku jedinicu KONTEKSTUALNA RAVAN U RAZUMEVANJU GRADA 1. Mike Savage and Alan Warde. file:///D|/My Documents/katedra/PostGrad. Filozofska istrazivanja". Ante Marinovic-Uzelac. Skolska knjiga. John Naisbitt. Citanje grada: izmedju duha i materije. Warszawa. prostor: Sociologija grada. II. drustvo . Cities in the 21st Century. Continuum. 3. 1997. 1988. Bohdan Jalowiecki. 1995. Grad. Beograd. 4. 3. Bernd Hamm. 8. Zagreb. 5. 1983. Ljudi i gradovi. SNL. 1987. 1997. Institut za socioloska istrazivanja. 6. 1964. 7. Suvremeno drustvo i urbanizacija. Trier. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Zimmer. Zagreb. Ljubinko Pusic. New York. 1990. Novi Sad. Filozofski fakultet. 1993. Zagreb 1978. 7. "Simbolicki grad". Hutchinson of London. 1985. 2. 1979. Hamm. br 45. Socijalni prostor grada. Sreten Vujovic. Gary Gappert. 4. 3. Megatrendovi. Ljubinko Pusic. 9. Zagreb. Ljubinko Pusic. Robert Ayres. Zagreb. Beverly Hills. Sustainable Development and the Future of Cities. Kratz (eds). drustvo . 1980. Elita vlasti. 1981. 1990. Sociologija i futurologija. Urban Politics : A Sociological Interpretation. Miodrag Rankovic. Ognjen Caldarovic. London. Cambridge. Arthur Solomon. Anri Lefevr. Globus. Beograd. The Prospective City. Alvin Tofler. 5. Osnovna literatura za tematsku jedinicu MOGUCNOSTI OBLIKOVANJA URBANOG ZIVOTA U BUDUCNOSTI 1. Polish Academy of Science. G. Naprijed. Zagreb. Beograd. drustvo . Grad u Historiji. 1988. prostor: Sociologija grada. Jugoslavija. Grad po mjeri covjeka. 2. B. Prometej. Grad.html (3 of 4) [12/11/2000 5:27:39 PM] . Matica srpska i Prometej. Rudi Supek. Urban Sociology. 1991. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Beograd. Rajt Mils. 6. 1992. 6. Ognjen Caldarovic. Capitalism and Modernity. Richard Knight (eds). Nesigurna sutrasnjica. Grad. Budva. prostor: Sociologija grada. Globus. 1987. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Osnovna literatura za tematsku jedinicu OBLICI FORMIRANJA URBANE MOCI 1. 4. The Social Nature of Space. Beograd. Treci talas. Novi Sad. Kultura. 5. Naprijed. "Teorija prostora". S. 1980. Sage Publications. 2.SOCIOLOGIJA GRADA 8. 2. 1995. 557-651. Trec†i program Radio Beograda. Peter Saunders. Ljubinko Pusic. Ljubinko Pusic. Grad: znaci vremena. The MIT Press. 1982. Zagreb. Mediteran. Luis Mumford. 1997. Universitat Trier.

Adam Schaff. 9. Ekumenopolis naselje buducnosti. 1970. Globus.SOCIOLOGIJA GRADA 8. Kamo vodi taj put?. Doxiadis. Beograd. Arhitektonski fakultet. 1989.html (4 of 4) [12/11/2000 5:27:39 PM] . C. Zagreb.A. file:///D|/My Documents/katedra/PostGrad.

Aktualni zadaci i perspektive sociologije sela II SELO I DRUSTVENA STRUKTURA 1. Priroda i ljudi u selu 2. razvoj i problemi sociologije sela 2.SOCIOLOGIJA SELA SOCIOLOGIJA SELA I KONSTITUTIVNI I KONCEPTUALNI PROBLEMI SOCIOLOGIJE SELA 1. Preobrazaj tradicionalnih obrazaca kulture i razliciti modeli drustvenog i kulturnog razvoja 2. Struktura i funkcije lokalne seoske zajednice 5.html (1 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] . Problemi kulturnog identiteta i prevladavanja masovne kulture file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. Selo i ekoloski problemi savremenih drustava 3. Industrijalizacija i urbanizacija globalnih drustava kao osnova modrenizacije sela i seoskih regiona 2. Seosko naselje kao prostorni okvir svakodnevnog seljackog zivota 4. Globalne determinante strukture seljackih drustava 2. Globalni drustveni procesi i promene u strukturi seljackih drustava 3. Teorijsko-metodoloske orijentacije u sociologiji sela 3. Drustvena i tehnicka organizacija moderne poljoprivrede 4. Seljacki radovi i seljacka ekonomija 3. Prostorno planiranje i urbanizacija seoskih naselja V SEOSKA KULTURA I MODERAN RAZVOJ 1. Seljastvo i drugi drustveni slojevi u socioloskim istrazivanjima drustvene stratifikacije III STRUKTURA TRADICIONALNIH SELJACKIH DRUSTAVA 1. Seoske ustanove i obrasci kulture IV MODERNIZACIJA SELJACKIH DRUSTAVA I RAZVOJ SEOSKIH PODRUCJA 1. Nastanak.

tom 1-4. Beograd. Zagreb. Dvornikovic Vladimir: Karakterologija Jugoslovena. Kalezic Zarko: Strukturne promjene u crnogorskom selu u XX vijeku. 1941. 1884. 1987. Djordjevic Tihomir: Nas narodni zivot. 1989. Gostovic Marko: Uredjivanje seoske teritorije. 7. Grupa autora: Tipologija ruralnih sredina u Jugoslaviji. 1984. Beograd. Avramovic Mihailo: Drzava i zadrugarstvo. 1910. Erdeljanovic Jovan: Makedonski Srbi. 18.. Erdeljanovic Jovan: O pocecima vere i o drugim etnoloskim problemima. Beograd.SOCIOLOGIJA SELA 3. 12. Beograd. Vukosavljevic Sreten: Istorija seljackog drustva. Vukosavljevic Sreten: Seoske uredbe o vodama. 1926. Erdeljanovic Jovan: Srbi u Banatu. I-III. Bogisic Valtazar: Zbornik sadasnjih pravnih obicaja u Juznih Slovena. 1910. Sociologija stanovanja. 32. 1977. 19. 4. II knj. Fenomenologija drustvenog delovanja i tradicionalni obrasci kulture LITERATURA I Knjige na srpskom jeziku 1. Beograd. Zagreb. Beograd. 1971. Dubic Slavoljub: Sociologija sela. Beograd. 15. file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. 1957. 1953. 17. Zagreb. 34. 1930. 1874. 31. Veselinov Dragan. Beograd. 33. 1972. Organizovanje seljacke zemljisne svojine. 26. 1992. Vukosavljevic Sreten: Pisma sa sela. 1925. Seoska tradicija i moderan razvoj srpskog drustva i kulture 5. Vuckovic Mihailo: Istorija zadruznog pokreta u Jugoslaviji 1918-1941. Beograd. 23. Gacesa Nikola: Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945-1948. 1947. 1939. Beograd. 1995. Eric Milivoje: Agrarna reforma u Jugoslaviji 1918-1941. 1958. 1983. Erlih Vera: Jugoslavenska porodica u transformaciji.. 1984. 20. 1971. Beograd. Sarajevo. Beograd. Nis. Titograd (Podgorica). 8. Beograd. 21. Avramovic Mihailo: Trideset godina zadruznog rada. Beograd. Vukosavljevic Sreten: Organizacija dinarskih plemena. 29. 24.: Razvoj teritorijalnih zajednica. Zagreb. Krneta M. I knj. 30. Grupa autora: Mjesovita domacinstva i seljaci-radnici u Jugoslaviji. 25. 1965. Bogisic Valtazar: O obliku nazvanom inokostina u seoskoj porodici Srba i Hrvata. Jovanovic Dragoljub: Agrarna politika. 14. Novi Sad. Zuljic Stanko: Urbanizacija na podrucju Jugoslavije. Beograd. Beograd.html (2 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] . Bolcic S. Zagreb. 11. 16. 1966. 2. Sumrak seljastva. Beograd. 1974. Novi Sad. 1976. 10. Beograd. Erdeljanovic Jovan: Stara Crna Gora. 1980. Beograd. 5. 28. Vujatovic-Zakic Zorka: Agrarna ekonomija. Grupa autora: Drustvjene promjene u selu. Split. Grupa autora: Seoska omladina danas. Andjelic Andjelko: Problemi razvoja zemljisnih posedovnih odnosa u poljoprivredi Vojvodine. Beograd. Sociologija seljackih radova. 1962. Seoska tradicija. Beograd. 1981.Petrovic R. 22. 1975. 3. 1938. Djuric Vojislav: Inovacije u drustvu. Bogisic Valtazar: Pravni clanci i rasprave. nacionalni identitet i kulturni univerzalizam u savremenim drustvima 4. JAZU. Zagreb. 27. 13. Beograd. Dilic Edhem: Drustveni polozaj i orijentacija seoske omladine. 1924. III knj. 1973. 9. 6.

1979. 1982. 59. Berkovic E. Mirkovic Mijo: Poljoprivreda i seljastvo u Jugoslaviji. Kojic Branislav: Seoska arhitektura i rurizam. 1953. 1970. Beograd. 1965. 63. (priredio P. Beograd. Radomirovic Vojin: Reprodukcija seljackog gazdinstva. izbor socioloskih tekstova. 60. Lukic Radomir (urednik): Buducnost sela i seljaka. Zagreb. 1969. i Simonovic Djordje: Seoska naselja Srbije. 1985. Markovic Petar: Migracije i promene agrarne strukture. Zagreb. Beograd. 1981. 1984. Zagreb. 1961. Mitrovic Milovan: Nase selo. Beograd. 47. 48. 39. 53. 70. file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. 51.. porodica i brak u Jugoslaviji. 1969. 61. 1934. 1993-1994. 56. 1964. Beograd. Beograd. 57. 65. 1959. Zagreb. 1979. 1971.html (3 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] . 1961. 1969. Beograd. Markovic Svetozar: Srbija na Istoku. Krstic Branislav: Kosovo. 1937. Beograd. 44. 1975. Beograd.posleratni ruralni eksodus. Beograd. 64. 38. izmedju proslosti i buducnosti. Beograd. Kojic B. Markovic Petar: Poljoprivredni atlas Srbije. 49. 45. Petrovic R. 1955. 46. 1963. Milic A. Prilozi sociologiji sela i poljoprivrede. Jugoslovenska sociologija sela. Nastajanje.: Domacinstvo. 1952. 1989. Vuk: O drustvu. 1975. Zagreb. Rihtman-Augustin Dunja: Struktura tradicijskog misljenja. zbornik IV Kongresa o hrani. 62. 1974. Vuk: Istorijski spisi. 68.. Zagreb. Karadzic St. Kostic Cvetko: Sociologija sela. Kostic Cvetko: Seljaci industrijski radnici. Pribicevic Adam: Seljak. Beograd. 1936. Beograd. Livada Svetozar: Poljoprivredna proizvodnja i socijalna obiljezja starackih poljoprivrednih domacinstava Jugoslavije. 58. razvitak i prevazilazenje suprotnosti. 69. 67. Beograd. 50. Mendras Henri: Seljacka drustva. 1995. Razvoj agroindustrijske proizvodnje Jugoslavije. Karadzic St. 1994. 1977. 1965. Kardelj Edvard: Problemi socijalisticke politike na selu. Zagreb.SOCIOLOGIJA SELA 1976. 43. Beograd. Puljiz Vlado: Eksodus poljoprivrednika. Beograd. Beograd. Beograd. Beograd. 41. 1994. knj. 1989. Beograd. Markovic). Mitrovic Milovan: Jugoslovenska predratna sociologija. Mirkovic Mijo: Seljaci u kapitalizmu. Seoske varosice i seoske carsije. 52. Komadinic Milan: Problemi seljackih dugova. 54. Odabrani spisi. 1987. izmedju istorijskog i etnickog prava. Simonovic Dragoljub: Transfer jugoslovenskih seljaka u radnike . Zagreb. I-II. Beograd. Beograd. Kostic Cvetko: Bor i okolina. Beograd. 1958. Simonovic Djordje: Centri zajednica sela u Srbiji. 1974. Beograd. 55. Beograd. Zagreb. Mirkovic Mijo: Odrzanje seljackog posjeda. Petrovic Ruza i Blagojevic Marina: Seobe Srba i Crnogoraca sa Kosova i Metohije. 71. Beograd. 1986. Novakovic Stojan: Selo. Novi Sad. Beograd. 62. Zagreb. 35. Milovancevic Djordje: Selo i grad. 42. 50. I-IV. 36. I-III. Prostorni plan Republike Srbije. Milosevic Milorad Brevinac: Sociologija seoskog saobrazaja. Kaucki Karl: Agrarno pitanje. Kostic Darinka: Promene u drustvenom zivotu kolonista. 37. 40. 66. Stipetic Vladimir: Poljoprivreda i privredni razvoj.

London. Bologna. 84. 2. and Barbara Kerewsky Halpern: A Serbian Village in Historical Perspective. I-II. 12.: Gorod i derevnja. Univ. I.: Rural Societies. E. Oxford Clarendon Press. 1988. 8. Jahiel N. Putting People First: Sociological Variables in Rural Development. Local Processes and the State in Southeast Asia. 4.). Stojanov Mladen: Profesionalizacija rada u poljoprivredi i polozaj poljoprivrednika. London. 85. 1991. Zagreb. 7. Beograd. Cajkanovic Veselin: Sabrana dela iz srpske religije i mitologije u pet knjiga. Turton & B. 1-3. Kontinuitet ili promjene. 1968. Cukanovic Savo: Selo i seljastvo u agrarnoj politici Jugoslavije. 78. knj.html (4 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] . 75. Joel: A Serbian Village. Cvijic Jovan: Balkansko poluostrvo i juznoslovenske zemlje. Darmstadt. Cvijic Jovan: Sabrana dela. 1965. 1976. Halpern M. London.: The European Peasantry: the Final Phase. (ed. Galeski Boguslaw: Sociologia wsi. First-Dilic Ruza: Seoska porodica danas. 1974. Hoyois Giovanni: Sociologie rurale. 73. New York etc. Ciric Jovan: Osnove sociologije naselja i sociologije sela. 1973. H. 1978. Little J.S. knj. Barbieris Corrado: Sociologia rurale. Coop H.. 1953. 74. 1964. Critchefield Richard: Villages. Duesseldorf. 9. 77. 1965. 1969. Zagreb. Cifric Ivan: Revolucija i seljastvo. 1981. Ames. Jones G. Kimball S. 13. New York. 1994. 15. Beograd.. 83.: Culture and Comunity. Moskva. II Knjige na stranim jezicima 1. Koetter Herbert: Struktur und Funktion von Landgemeinden im Einflussbereich einer deutschen Mittelstadt. Paris. New York. 1931. Franklin S. Koetter Herbert: Landbevoelkerung im sozialen Wandel. Sociologiceskie aspekti.. Beograd. H. 19.: Rural Life: Paterns and Processes. 1. Zagreb. Chayanov Alexander: Theory of Peasant Economy. 76. Press. 1990. 5. Novi Sad. Press. Novi Sad. Arensberg Conrad. knj. Stojsavljevic Bogdan: Seljastvo Jugoslavije 1918-1941. 80. Cloke P. 79. Franklin S. 17. Tanic Zivan: Seljaci na raskrsnicama Evrope.: The Rural State? Limits to Planing in Rural Society.: Oxford Univ. 1983. 1972. Hart C. 10. Filipovic Milenko: Covek medju ljudima. Zagreb. Beograd.): Agrarian Transformations. 1985. 11. Zagreb. New York. Macmillan Press. 1922. 1976. Tripkovic Milan: Selo i kultura. 1987. 1966. 1972. J. Warszawa. Suvar Stipe: Sociologija sela. First-Dilic Ruza: Promjene u strukturi primarnih grupa u nasem selu. New York. Galeski Boguslaw: Basic Concepts of Rural Sociology. 1958 (1967).U. Halpern M. 3. 1968. 1979. Pres. Cernea M. M.SOCIOLOGIJA SELA 72. 1958. 1952. 6. 2. 1981.Nis. 1966. Beograd. of California Press. James (ed): Our Changing Rural Society: Perspectives and Trends. Beograd. 81. 1987. Irwin. 16. A. Ein Beitrag zur laendlichen Soziologie. file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. White (ed. 1989. Berkeley. 1971. Manchester Univ. 18. 14. 82.

1995). 39. Rural Sociology. Bogisic Baltazar. Economic Theory and Empirical Evidence. Penguin Education. (Frankfurt).): Peasants and Peasant Societies. 1988. 1976. 1985. 1953. London. 1966. Sanderson D. Wiese von Leopold: Das Dorf als soziales Gebilde. New Jersey. Rural Sociological Society. Shanin Teodor (ed. 29. Zeitschrift fuer Agrargeschichte und Agrarsoziologie. Sociologia ruralis. C.html (5 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] . 1968. 1932. 1964. 1928. Lubig E. London. EC Commission COM (88). 4. Turovski Jan. 1958. Lerner Daniel: The Passing Traditional Society. 41. New Jersey. Baltimor Univ. 1971. Etudes rurales. 42.: Agricurtural Development Principles. New York. Pitirim. 1935). 31. Eric: Peasants. file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. Ecole pratique des hautes etudes.1961).D.. The European Society for Rural Sociology (Van Gorcum . Wurzbacher Gerhard (und andere): Das Dorf im Spannungsfeld industrieller Entwiclung. Roberts Bryan: Cities of Peasants. Freiburg. IV Najpoznatija medodoloska uputstva 1. New York. Artur: Rural Life and Urbanized Society.Zagreb. 2. 1960). 1948. 26. Muenchen-Leipzig. 1956. 33. Taylor Lec. Beegle J. 1970. (Paris. Alan: Rural Sociology.: Wie die Welt in das Dorf und das Dorf in die Welt kam. Charles. 40. the Political Economy of Urbanisation in the Third World. Neuman W. The Netherlands. 5. Znaniecki Florian: The Peasant in Europe and America. 1970. 21. 22. Thomas I. 6. III Najvazniji casopisi 1. New York. William. 1988. Naputak za opisivanje pravnijeh obicaja. Redfield Robert: The Little Comunity. 1947. 35. Vidjenja (Beograd.: Rural Sociology and Rural Social Organisation. 34. Press. New York. Ferdinand Enke Verlag. New York. Charles: A Sistematic Source Book in Rural Sociology.Assen. (New York. Loomis P. Sociologija sela (Zagreb. 1963). 1963. 1988. 38. Burns Ileksy: Drogi modernizaciji wsi. Glencoe. 23. Carle. 7. Warszawa. 1942. Chicago. Untersuchung an den 45 Doerfern und Weilern einer westdeutschen laendlichen Gemeinde. Paris. Rambaud Placide: Sociologie rurale. Lyhn: Sociology of Rural Life. Smith T. Sarbruecken-Fort Lauderdale: Breitenbach Publishers. 37. Chicago. The Future of Rural Society. 28. Galpin J. 1965. 32. Englewood Cliffs. Redfield Robert: Peasant Society and Culture. Englewood Clifs. Bec . 27. koji u narodu zivu. Jabara L. 1973). Stuttgart. Mineapolis. Wolf R.SOCIOLOGIJA SELA 20. Sims N. 24. New York. Peasant Society and Culture.: Zur Stellung des Mitglieds in agrarischen Kooperativen. 25. Zimmerman C. 1866. 1952. Tronton Rout: Peasant Renaissance in Yugoslavia 1900-50. Jones R. Paul: Rural Life in Proces. Sorokin A. 36. 30. 3. 1961. Stevens R. The Journal of Peasant Studies (London. Landis H.: Elements of Rural Sociology.

html (6 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] . 1925. Zagreb. 1898. 9. Novi Sad. Erdeljanovic Jovan: Uputstva za ispitivanje narodnog zivota i obicaja. Beograd. 1924. Uz knjigu Henri Mendrasa Seljacka drustva data je jedna odabrana bibliografija stranih knjiga o ruralnim podrucjima u pojedinim delovima sveta. Markovic Radoslav: Uputstva za pribiranje i sredjivanje podataka za ispitivanje sela. 1939. Beograd. 11. 1922. 4. Cvijic Jovan: Uputstva za proucavanje sela u Bosni i Hercegovini.SOCIOLOGIJA SELA 2. file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. Erdeljanovic Jovan: Uputstva za ispitivanje narodnog zivota u Juznoj Srbiji i Makedoniji. 10. 5. Sarajevo. Cvijic Jovan: Uputstva za proucavanje sela u Srbiji i ostalim srpskim zemljama. a najpotpuniji pregled predstavlja rad Bosiljke Milinkovic:Istrazivanja sela i poljoprivrede u Jugoslaviji u poslijeratnom periodu: vrste istrazivanja. koja omogucuje produbljenije studije problema ruralne sociologije. Cvijic Jovan: Uputstva za ispitivanje naselja i psihickih osobina. Beograd. Cvijic Jovan: Uputstva za ispitivanje porekla stanovnistva i psihickih osobina. Erdeljanovic Jovan: Uputstva za izucavanje narodnog zivota i obicaja u Vojvodini. 8. 1979. Novi Sad. Kosic Mirko: Sociografska uputstva za ispitivanje sela. Cvijic Jovan: Uputstva za proucavanje sela u Staroj Srbiji i Makedoniji. 6. 1921. 7. osnovne teme. (zajedno sa Milenkom Filipovicem). Beograd. Novi Sad. 3. Beograd. Siri popis radova iz oblasti sociologije sela u Jugoslaviji dat je uz pojedina poglavlja udzbenika Stipa Suvara Sociologija sela. 1907. 1911. Novi Sad. 1898. 1898. bibliografija radova.

Uprava kao vlast i uprava kao delovanje 14. Neke nove tendencije u nauci o upravljanju 12. Boljsevicka tradicija i krah socijalizma 29. Jeretik i crkvena ideologija: svetogrdje u politickoj ljusturi 30. Uloga tzv. Poredak i tehnika: tiha dominacija 23. Granice slobode u savremenim demokratijama 27. Poredak i komunikacija: tiha manipulacija 24. Intelektualac i politika 34. Tendencije i perspektive politickih pokreta 20. Savremeno proucavanje totalitarizma 17. Poredak.SOCIOLOGIJA POLITIKE I PRAVA SOCIOLOGIJA POLITIKE I PRAVA Tematski okvir kursa: "Savremene drustveno-politicke modifikacije moci i mogucnosti politicke zajednice" TEME: 1. Razumevanje smisla i svrhe slobode 25. Nacionalizam i burzoaski konzervatizam 9. Rat kao produzetak politike 33. Etika i pravo danas 11. Etnocentrizam i ksenofobija u savremenim drustvima 32. 'velikih licnosti' u politickom usmeravanju savremenih drustava 18.html (1 of 2) [12/11/2000 5:28:03 PM] . Uprava i participativno politicko delovanje 15. Drzava blagostanja i industrijska demokratija 4. Svetska kriza i lokalni ratovi 5. dezintegracija i anomija drustva LITERATURA file:///D|/My Documents/katedra/PostPravo. Kibernetsko sistemske mogucnosti upravnog delovanja 13. Neprijatelj kao predmet pliticke teorije 31. Rasizam i drustvena (dez)integracija u savremenim drustvima 8. Etika i politika danas 10. Jednakost i sloboda u demokratiji 26. Poredak i obrazovanje: tiha ideologizacija 22. 'Dezideologizacija' i politicka manipulacija 21. Savremena bekstva od slobode 28. Manipulacije politicke prakse i politicka socijalizacija 7. Javno mnenje i politcki autoritet u savremenim drustvima 16. Politicka kultura i visepartizam 19. Moc i autoritet u savremenim drustvima 2. Poredak i sloboda 6. Anatomija moci 3.

8. Agnes Heler: Filozofija levog radikalizma. 15. 16. 9. 30. Ernst Bloch: Politicka mjerenja.html (2 of 2) [12/11/2000 5:28:03 PM] . Kosta Cavoski: O neprijatelju. Maks Veber: Privreda i drustvo. 1989. 1987. Sarajevo. I-II. Beograd. 27. Moris Karnsten: 'Etika i politika'. 1983. Beograd. Zagreb. Kosta Cavoski: Mogucnosti slobode u demokratiji. 29.Beograd. Eugen Pusic: Drustvena regulacija. Filozofija i drustvo.zbornik radova o drustvenim pokretima. 1990. 25. 32. Zagreb. 1988. Joachim Ritter: Metafizika i politika. Beograd. Ljubomir Tadic: Poredak i sloboda. 1978. 22. Emil Vlajki: Igre drustvenog komuniciranja. 12. 1975. 1975. Djuro Susnjic: Otpori kritickom misljenju. Sarajevo. Beograd. 19. 11. 10. Beograd. 1985. 1967. 28. Ljubomir Tadic: Autoritet i osporavanja.susret tradicije i novih drustvenih pokreta. 1987. Georg Lukacs: Etika i politika. Zagreb. Beograd. Ljubomir Tadic: Nauka o politici. Beograd. Harold Laski: Sloboda u modernoj drzavi. (9) 1977. 18. Zagreb. 17. 1982. 1990. 20. Zagreb. 23. Beograd. 13. Gledista. 6. 1990. 1972. Milan Podunavac: Politicka kultura i politicki odnosi. 1987. Alen Turen: Sociologija drustvenih pokreta. 1985.1979. Obnova utopijskih energija . Beograd. Beograd. Pokusaj jedne etike za tehnolosku civilizaciju. Beograd. Eugen Pusic: Nauka o upravi. 1983. Zagreb. 1981. Ljubomir Tadic: Tradicija i revolucija. Hans Jonas: Princip odgovornosti. Beograd. Beograd. zbornik. 5. Georges Devereiux: Komplementaristicka etno-psihoanaliza. 1984. 1987. Zagreb. Theodor Eschenburg: Uber Autoritat. Beograd. 1988. 1979. Kritika kolektivizma. 21. 1972. 1976. Beograd. Dzon Galbrajt: Anatomija moci. Beograd. Erih From: Bekstvo od slobode. Jovan Miric: Interesne grupe i politicka moc. Beograd. Vladimir Goati: Ideologija i drustvena stvarnost. 1983. 1989. 1990. 1965. 14. 1987. 26.SOCIOLOGIJA POLITIKE I PRAVA 1. 3. Zoran Trbojevic: Suocavanje istorijskih doba . Zagreb. Beograd. 7. Todor Kulic: Teorije o totalitarizmu. Zagreb. Edgar Morin: Kako izaci iz XX stoljeca. zbornik. 2. Frankfurt am Main. 34. David Held: Modeli demokracije. 33. 24. 1973. Silvester Zavadski: Drzava blagostanja. file:///D|/My Documents/katedra/PostPravo. 31. 4. Beograd. Zagreb.

Cajkanovic V. Teorijske pretpostavke o buducnosti religije. 17. 22. Dirkem E. Cimic E. 2. 24. Glavni predstavnici sociologije religije. Religija i psihijatrija. 5. Empirijska istrazivanja religije. Sekularizacija. Religija i nacija. Religija i porodica. nauke. 9. 6. (1996) Sociologija religije. file:///D|/My Documents/katedra/PostReligija. LITERATURA: 1. Sarajevo. 4. Religija i drustvo. 3. Tipologija religija. Prosveta Beograd. Savremena administracija. (1982) Drama ateizacije. (1982) Elementarni oblici religijskog zivota. Prosveta. Tipologija verskih organizacija. 4. (1980) Svetovna religija. 23. Religja i rad. 10. Ucenje. Verska tolerancija. 20. 30. 14. 29. Religija i obrazovanje.SOCIOLOGIJA RELIGIJE SOCIOLOGIJA RELIGIJE 1. Novi religijski pokreti. kulture i sporta. Beograd. Mladost. Tipologija religijskih vodja. 8. Beograd. Socioloski pristup proucavanju religije. 21. Religija kao sistem. 26. 12. Civitkovic I. Beograd. Beograd.html (1 of 3) [12/11/2000 5:28:15 PM] . 28. Religija i zena. 5. Dugandzija N. 16. 11. 13. Mladost. Cimic E. Svetske religije. Religija i rat. 6. 27. Savremene teorije u proucavanju religije u okviru sociologije. Tipologija vernika. Religija i brak. 19. Religja i zdravlje. 18. organizacija i delovanje verskih zajednica i pokreta. 7. (1985) O magiji i religiji. Ministarstvo obrazovanja. Indikatori religioznosti 25. 3. (1993) Religija. Predmet. U: Enciklopedija politicke kulture. Funkcije religije. zadaci i metode sociologije religije. 15. Socioloske determinante religioznosti. 2. Sociolosko odredjenje pojma religije.

39. pp. Matica hrvatska. Prosveta. (1997) Odnos izmedju empatije i religioznosti. (1976) Privreda i drustvo I. Zagreb. 44. (1997) Dijalog i tolerancija. 90-108. Beograd. (1984) Psihoanaliza i religija. 26. Beograd. Uciteljski fakultet. (1996) Sociologija religije i obrazovanja. 10. (1997) Promena slike o sebi adolescenata u periodu drustvene krize. Cigoja stampa. 43. Decje novine. nacija. (1997) Sekte. Kuburic Z. 173-196. (1970) Mit i zbilja. porodica i mladi. Zagreb. (1986) Od krize religije k religiji krize. U: Religija. Mit. Beograd. (1994) Povratak Svetog. Susnjic Dj. 429-455. (1985) Filozofija simbolickih oblika i Mitsko misljenje. 21Kokovic D. (1973) Religja u modernom industrijskom drustvu. Zagreb. Eliade M. Savramis D. Jukic J. Prilozi sociologiji religije. Ling T. Zbornik instituta za pedagoska istrazivanja. 28. Plato . Otto R. BIGZ. crkva. vol. (1990) O religiji i ateizmu.. Kresic A. 37. 1997. Vol. XXX. (1976) Protestantska etika i duh kapitalizma. Skolska knjiga. 23. Etno-religijski odnosi na Balkanu. 38. (1996) Religija. 16. Jung K. 19. James W. No. Zagreb. (1996) Vrednosni sistem i stil zivota adventista. Narodna knjiga Alfa. (1990) Raznolikosti religioznog iskustva. Fromm E. Socioloski pregled.O. 17. Cigoja stampa. Naprijed. 8. (1997) Rasprostranjeost i polozaj protestantizma na Balkanu. 9. 4. Beograd. Gradina. Zagreb. Vol XXX. Prosveta. Split. 30. Nis. Srpska knjizevna zadruga. (1995) Znati i verovati. Naprijed.SOCIOLOGIJA RELIGIJE 7. ed. pp. (1981) Filozofija religije. Susnjic Dj. Kuburic Z. (1971) Magija. Vernet Z. 14. Veber M. Beograd .Veber M. 15. Kuburic Z. (1992) Misticna stanja. Beograd. XXXI. (1997) Vaspitanje i altruizam. 423-428. 34. Socioloski pregled. Matica srpska. 4. Gradina. 20. 13. (1983) Sveto. 31. Split. Matica Hrvatska. Gradina. (1995) Kultura. (1996) Religija i polne razlike. (1991) Istorija verovanja i religijskih ideja. Sarajevo.html (2 of 3) [12/11/2000 5:28:15 PM] . nauka i religija. 36. Sombor. Jukic J. 18. (1996) Dve predstave boga u religijskom iskustvu. 41. Beograd. (1973) Covek i njegovi simboli. Gradina Nis i Strucna knjiga Beograd. 32. str.XX vek. Gledista. JUNIR. Nis. Prosveta. 291-307. Beograd. (1980) Sociologija religije sa elementima filozofije religije. Susnjic Dj. No. Gornji Milanovac. XXXVII. file:///D|/My Documents/katedra/PostReligija. Kuburic Z. pp. Eliade M. Susnjic Dj. 127-162. Veselin Maslesa. Napred. Nis. Djordjevic D. Dnevnik. (1990) Istorija religije istoka i zapada. 42. Jerotic V. JUNIR. Zagreb. (1990) Uporedna religija. Beograd. Elijade M. Petrovic S. 24. pp. Novi Sad. Sarajevo. Pavicevic V. 40. Beograd. Nis. No. 1996. 27. 1997. Malinovski B. pp.G. Kasirer E. (1996) Vodic kroz svetske religije. Kuburic Z. 25. Enciklopedija zivih religija (1992) Nolit. 22.3-4. Cigoja stampa. Gasic-Pavisic i Miocinovic (ed). U: Joksimovic. Dzems E. 33. Kuburic Z. Svjetlost. Vrcan S. Novi Sad. Mladost. 1. Beograd. Beograd 35. 12. Beograd. vizije i bolesti. 35-53. (1991) Buducnost religije. Beograd. Teoloski institut. tema broja: Nauka i religija. (1991) Maks Veber i Pravoslavna crkva. (1998) Religija. pp. Kuburic Z. Religija. Crkva u svijetu. Socioloski predgled.Zemun. U: Djordjevic (ed) Pravoslavlje izmedju neba i zemlje. No. 11. (1996) Religija. Djordjevic D.

(1984) The Penguin Dictionary of Religions. Vernon G. London . Allport G. Minneapolis. 4. MacMillan.SOCIOLOGIJA RELIGIJE Zbornici i tematski casopisi: 1. Weber M. (1975) The Social Psychology of Religion. JUNIR Nis. 5. (1960) The Individual and His Religion. ed. 1996. ed. file:///D|/My Documents/katedra/PostReligija. Eliade M. Hinnells J. Socioloski pregled. JUNIR Nis. 3. (1987) The Encyclopedia of Religion.1996. 3-4. Argyle M. NAUKA I RELIGIJA. RELIGIJA CRKVA NACIJA. ETNO-RELIGIJSKI ODNOSI NA BALKANU. JUNIR Nis.html (3 of 3) [12/11/2000 5:28:15 PM] .MIR. 7. 5. Boston. McGraw-Hill Book Company. New York. Gledista. godisnjak I . br. London. 6. 2. godisnjak II . 4. 1996. Macmillan.New York. RELIGIJA I DRUSTVO. Bethany House Publishers. (1962) Sociology of Religion. 3. London. 2. Penguin Books. (1963) The Sociology of Religion. Martih W.1994. Literatura na engleskom jeziku: 1. JUNIR godisnjak III . (1997) The Kingdom of the Cults. 1997.1995. 4. RELIGIJA I RAZVOJ. 6. New York. br. godisnjak IV.M. RELIGIJA RAT .

fertilitet zena prema obrazovanju. Istorijski pregled (Kretanje mortaliteta u posleratnom periodu. mortalitet odojcadi). demografski metodi. 1. mortalitet odojcadi) PRIRODNO KRETANJE STANOVNISTVA Prirodni prirastaj stanovnistva (Istorijski pregled. Studenti su duzni da urade seminarski rad na izabranu temu uz obavezno koriscenje domace i strane literature i novijih statistickih podataka. KRETANJE STANOVNISTVA KRETANJE FERTILITETA STANOVNISTVA Fertilitet (plodnost) stanovnistva (Determinante fertiliteta: bioloski. demografija i druge nauke. kulturno-psiholoski faktori). (Teorija o demografskoj tranziciji. vremenska komponenta u demografiji) 2. tablice mortaliteta. socio-ekonomski. noviji teorijski razvoj. izvori podataka o file:///D|/My Documents/katedra/PostDemos.html (1 of 5) [12/11/2000 5:28:25 PM] . prema aktivnosti i zanimanju) KRETANJE MORTALITETA STANOVNISTVA Mortalitet (smrtnost) stanovnistva (Determinante mortaliteta. PREDMET DEMOGRAFIJE Istorijski pregled teorijskih stanovista o problemu stanovnistva. Istorijski pregled (Kretanje fertiliteta u posleratnom periodu.DEMOGRAFIJA I STATISTIKA DEMOGRAFIJA I STATISTIKA Nastava na postdiplomskim ce se odvijati iskljucivo putem konsultacija po pojedinim temama i literaturi domacoj i stranoj koja obradjuje odredjenu problematiku. specificne stope mortaliteta prema starosti. predmet demografije. kretanje prirodnog prirastaja u posleratnom periodu. jedinice i obelezja u istrazivanju stanovnistva. odnos prirodnog prirastaja i reprodukcije stanovnistva) MIGRACIJE Mehanicko kretanje stanovnistva (Migracije i ukupno kretanje stanovnistva.

1996. Djosic D.html (2 of 5) [12/11/2000 5:28:25 PM] . Beograd. pokazatelji migracija vojvodjanskog stanovnistva) 3. 4. selektivnost migracija. 2. sektoru svojine i drugim socio-ekonomskim obelezjima) PROMENE OBRAZOVNIH STRUKTURA STANOVNISTVA VOJVODINE STRUKTURA STANOVNISTVA PREMA NACIONALNOJ PRIPADNOSTI OSTALE STRUKTURE STANOVNISTVA Struktura stanovnistva prema bracnom stanju.. stanovnistvo prema polozaju u zanimanju. demografski proces starenja stanovnistva) PROMENE EKONOMSKIH STRUKTURA STANOVNISTVA Ekonomske strukture (Stanovnistvo prema aktivnosti. DEMOGRAFSKI PROCESI I NJIHOVO KORISCENJE Projekcije stanovnistva. demografski procesi i savremeni drustveni problemi (Porast stanovnistva. D. metodi i modeli".: "Demografija. porast stanovnistva i starenje. tipovi i oblici i savremene karakteristike populacione politike) UDZBENICI: 1. Novi Sad. tipologija migracija.. struktura stanovnistva prema starosti: determinante starosne strukture. POPULACIONA POLITIKA Populaciona politika (Pojam i ciljevi. Breznik. prema veroispovesti. aktivno stanovnistvo prema privrednim delatnostima i zanimanju. osnovni pokazatelji i metodi analize migracija.: "Demografija sa osnovama statistike"..DEMOGRAFIJA I STATISTIKA migracijama. file:///D|/My Documents/katedra/PostDemos. porast stanovnistva i urbanizacija. 1977. pokazatelji starosne strukture. analiza. Stilos. zena i porodica. PROMENE STRUKTURA STANOVNISTVA PROMENE U STAROSNO-POLNOJ STRUKTURI STANOVNISTVA Starosno . porast stanovnistva i ekonomski razvoj.) 5.polna struktura stanovnistva (Struktura stanovnistva prema polu..

: "The theory of change and response in modern demographic history". LITERATURA: 1. 17. CDI. 1971.: "Reprodukcija stanovnistva i populaciona politika". Djosic. D. "Anketa o fertilitetu udatih zena i planiranje porodice". Novi Sad. Vol. CDI. 3-4. 9. "Stanovnistvo". "Demografska kretanja i karakteristike stanovnistva Jugoslavije prema nacionalnoj pripadnosti". 1982. P. J. Stanovnistvo br.. 138. 1-2. 18. IDN (Institut drustvenih nauka)(1971). 3-4. 12. 14. A. 29 (4). Beograd. IDN:(1978). 1996. Avramov. IDN (1978). Beograd.: "Population". CDI. Univerzitet u Beogradu: "Problemi demografskog razvoja Srbije". A. 1989. D. Djosic. Dragana: "Opadanje stanovnistva od populacionog fenomena do populacionog problema".U. "Varijable niskog fertiliteta stanovnistva i namerni abortusi u SAP Vojvodini". Cliquet. "Migracije stanovnistva Jugoslavije". CDI (Centar za demografska istrazivanja). Weeks. 1988.: "The second demographic transition: Fact or illusion?". stanovnistvo i ekonomski razvitak". "Fertilitet stanovnistva u Jugoslaviji". 23. 15. 11. D. IDN. 4. 1989. Strasbourg. 2. 1971. D. IDN. 1990-1991. Beograd.: "Empirijski elementi druge demografske tranzicije". Beograd.DEMOGRAFIJA I STATISTIKA 3. 1978. Novi Sad. "Razvitak stanovnistva Jugoslavije u posleratnom periodu". CDI. CDI.: "Social science and population policy". Andorka Rudolf: "Determinants of Fertility in Advanced Societies". file:///D|/My Documents/katedra/PostDemos. Zagreb. 1990. 1991 4. Council of Europe. 3-4. CDI. 1995. 92-93.: "Sema relevantnih faktora fertiliteta na primeru Kosova". Zbornik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.: "Fertilitet. 1990. 5. 20. D. IDN "Razvitak stanovnistva SR Srbije i promene do 2000. Beograd. 10. CDI. Beograd.html (3 of 5) [12/11/2000 5:28:25 PM] . Dusan: "Stanovnistvo Jugoslavije". Liege. 1990.: "Sema relevantnih faktora demografskog preobrazaja stanovnistva na primeru Vojvodine". 3. USA. Beograd. The Population Council. 13. Coale.P.: "The demographic transition". godine". Beograd. Beograd.S. Djosic. 3. 7. IDN (1971). CDI. br. Stanovnistvo. CDI. 1990-1991. 1992. IDN.: "Demografija. Population index. International Population Conference. 3-4. 6.. 22.S. European Population Committee. 1979. 1-2. 16. kontrola radjanja i profesionalne karakteristike udatih zena". Novi Sad. I. 1. Working papers. Univerzitet u Beogradu "Pogledi na migracije stanovnistva Jugoslavije". 1978. Belmont. 8. Wertheimer-Baletic. Davis. K. 1973. Beograd. 19. Beograd. 21. Beograd. Djosic. Socioloski pregled br. Stanovnistvo. Demeny. IDN (1974). Methuen & CO Ltd London. 1963. Zbornik Matice srpske za drustvene nauke. Univerzitet u Beogradu"Problemi demografskog razvoja Srbije". IDN (1972). Breznik. R. Djosic D. 1968. Djosic.J.: "Karakteristike fertiliteta stanovnistva Vojvodine". CDI. No.

Princeton). Beograd. Cambridge). 1955. Beograd. 33. 40. Milos: "Prilozi teoriji i politici stanovnistva". Keyfitz. Kostic.po regionima i opstinama". SZS (Savezni zavod za statistiku). Bilten 268. Demographic Working Papers. 1973. 31. godini . and Scotts Watkins (Eds): "The Decline of Fertility in Europe". Population and family in the Low Countries.. Mirjana: "Ka razumevanju abortusa u Srbiji". Bilten 251. Kirk Maurice: "Demographic and Social Change in Europe: 1975 . Inglehart. M. 37.: "Fertilitet autohtonog i migrantskog stanovnistva u Jugoslaviji". R. Beograd. 38. Lalovic. Republicki zavod za statistiku SRS: "Stanovnistvo po polu i starosti na teritoriji SR Srbije van teritorija SAP u 1961. 1986. 1987. 3-4 1976 i 1-4 1977. Freedman. 1985. Birth Control.Schimid. Press. 35. Press in association with the Council of Europe. Oxford). Stanovnistvo. Netherlands Fertility Survey 1988: "Cohabition.html (4 of 5) [12/11/2000 5:28:25 PM] .) (Clarendon Press.2000. Rad. Stanovnistvo. Princeton Un. 44. 3-4. Strasbourg. 1974. Knodel John and Van de Walle Etienne: "Lessons from the Past: Policy Implications of Historical Fertility Studies" in: Coale A. Rancic. Cleland J. & R. 47. 1986.po regionima i opstinama". Institut drustvenih nauka. Sentic. i 1981.". 1976. & C. 29. Univerzitet u Beogradu. 3-4 1971. 1977. Rasevic. Beograd. Bernstam. 1987.: "Fertility determinants" u "The world fertility survey. Milica: "Kontracepcija i njeni demografski aspekti". Centar za demografska istarazivanja. IDN. file:///D|/My Documents/katedra/PostDemos. . Bilten 266. Scott (Eds. 25. 1981. Beograd. J. J. Republicki zavod za statistiku SRS: "Stanovnistvo u gradovima SR Srbije". 26. Medicinski fakultet Novi Sad: "Prirodni prirastaj u SAP Vojvodini i faktori koji na njega uticu" (Natural Population Growth in SAP Vojvodina and its Influencing Faktors). Cvetko: "Seljaci industrijski radnici". R.: "The family that doas not reproduce itself". N. Beograd.: "The background of fertility behavior in Europe . 43.) (Cambridge University Press. god. 39. 28. 1971. "Fertilitet zenskog stanovnistva". 1986. Ginic. IPD-Working paper 1989-5. R. u: "Below replacement fertility in industrial societies". 41. Kostic. Republicki zavod za statistiku SRS: "Prirodno kretanje stanovnistva na teritoriji SR Srbije van teritoriji SAP u periodu 1961-1984. 1993.new social and psychological aspects". 1990. Novi Sad. 1973.: "Demographic recruitment in Europe: an explanation of alternatve scenarios and policies". 46. 42. M. Princeton. 27. Employment and fertility". 45. 1991. 1-4. 30. Beograd. Marriage. Macura. Ekonomski institut. Stanovnistvo. Beograd. Cvetko: "Bor i okolina". Novi Sad1988. NCBS. Beograd. VI. 1962. Rasevic. Ivanka: "Fertilitet i kontrola radjanja u odnosu na starost udatih zena".S. 1988. 32. Liverpool Un. Ricardo-Campbell (Eds. Ruza: "Demografski razvitak Vojvodine". Davis K. 34.: "Culture shift in advanced industrial society" (Princeton University Press. Miroslav: "Kontrola radjanja putem abortusa". Lesthaeghe Ron and Meekers Dominique: "Value Changes and the Dimensions of Familism in the European Community". br. Petrovic. Leshaeghe. Miroslav: "Determinante fertiliteta stanovnistva u Jugoslaviji". 36. 1971. Beograd. European Journal od Population 2 (1986) 225-268 North-Holland. 1986.DEMOGRAFIJA I STATISTIKA 24. 1991. an assessment. New Jersey.

Van de Kaa.". 42. J. December 1988.: "The Second Demographic Transition Revisited: Theories and Expectations". 1993. SZS. Dirk J. 1-2. 49. "Demografska statistika 1991. March 1987. Amsterdam.: "Europezs Second Demographic Transition". Alica: "Problemi determinacije posttranzicijske etape u razvoju stanovnistva". Van de Kaa D.html (5 of 5) [12/11/2000 5:28:25 PM] . 50. Vol. No. 1. 51. Wertheimer-Baletic. "Stanovnistvo". Population Bulletin. Beograd. 3-4. 1990-1991.DEMOGRAFIJA I STATISTIKA 48. file:///D|/My Documents/katedra/PostDemos.

2. TEORIJA SOCIJALNE DEVIJANTNOSTI 2. Konstutucionalna teorija 2.4. CILJ I ZADATAK Cilj nastave iz predmeta Kriminologije sa socijalnom patologijom je da studentima na poslediplomskim studijama sociologije omoguci sticanje posebnih znanja o etiologiji i fenomenologiji kriminaliteta i socijalno patoloskih pojava i da se osposobe za naucno istrazivacki rad u ovim oblastima.1.4.2. Pojam socijalnih devijacije 2. Bioloski pristupi 2.2.1.3.4.3. Projektovanjeistrazivanja 2. Klasifikacija 1.3.6. Hromozomska teorija 2. Drustvene determinante ljudske destrukcije 2. Priroda coveka i agresivnost 2. METODOLOGIJA ISTRAZIVANJA SOCIJALNIH DEVIJACIJA 1. II.2.3. Psiholoske osnove destrukcije 2.2.5.3.4. Antropoloska skola 2.3.html (1 of 4) [12/11/2000 5:28:32 PM] .4.1.3.KRIMINOLOGIJA SA SOCIJALNOM PATOLOGIJOM KRIMINOLOGIJA SA SOCIJALNOM PATOLOGIJOM I.4.5. Eksperiment 1.4. Posmatranje pojava 1. Metodi kriminologije i socijalne patologije 1.4. Pojam metodologije i metoda istrazivanja 1. Psioanaliticka teorija (Frojd) 2.3. Ispitivanje pojava 1.5. Istrazivacki postupci 1.3. Analiza sadrzaja 1. Dokazivanje i opovrgavanje 1.2.1.3. Prikupljanje podataka 1. Teorija nasledja 2.3.3. Primena posebnih metoda 1.4. Bihejvioristicka teorija 2.3.4.3.3.3.1.5. Rasna teorija file:///D|/My Documents/katedra/PostPatolo.1. Frustraciona teorija 2. SADRZAJ PREDAVANJA 1. Fromova shvatanja ljudske destrukcije 2.

Delikti nasilja a) Pojam i klasifikacija b) Politicki delikti nasilja c) Terorizam d) Krvni delikti e) Seksualni delikti 4.3. Maloletnicka delinkvencija a) Pojam maloletnicke delinkvencije b) Maloletnicki kriminalitet c) Socijalno patoloske pojave maloletnika d) Prekrsaji maloletnika e) Faktori maloletnicke delinkventnosti file:///D|/My Documents/katedra/PostPatolo.3. Teorija imitacije 2.2.5.3.3.1. Uzrocnost kriminogenog ponasanja a) Sociogeni faktori b) Licnost delikventa 4.6. Privredni kriminalitet a) Pojam privrednog kriminaliteta b) Struktura privrednog kriminaliteta c) Uzroci i uslovi privrednog kriminaliteta 4.6.3.html (2 of 4) [12/11/2000 5:28:32 PM] .3.3. Psihopatoloski pristupi 2.3.6.1.KRIMINOLOGIJA SA SOCIJALNOM PATOLOGIJOM 2. Teorija drustvene dezorganizacije 2. Organizovani kriminalitet 4. Teorija anomije 2. Politicki kriminalitet 4. Kriminalna fenmomenologija 4.2.6. Ostale socioloske teorije 2.6.4.5.2. Kriminogene determinante 4.6. Socioloske teorije 2.5.3. Multifaktorski pristupi i kriticka orijentacija 4. Teorija diferencijalne asocijacije 2.7. Saobracajna delinkvencija a) Pojam i specificnosti b) Vrste i posledice c) Faktori saobracajne delnikvencije 4.4. Teorija socijalne sredine 2.3. Pojam kriminogenog faktora 4. Pojam i premet kriminologije 4.2. KRIMINOLOGIJA 4.6.2.6.2.1. Uslovi i povodi kriminogenog ponasanja 4.6.1.2.

2. Socijalna obelezja kriminaliteta 5.2. Pojam i predmet socijalne patologije 5. dinamika i struktura 4. Pojam i aktuelnost problema 4. Mentalno-socijalne devijacije a) Prostitucija aa) Pojam i oblici bb) Uzrocnost prostitucije cc) Sociopatoloski elementi dd) Skitnicenje i prosjacenje ee) Kocka 5.KRIMINOLOGIJA SA SOCIJALNOM PATOLOGIJOM aa) Uvodne napomene bb) Bioloski i psiholoski faktori cc) Socijalni faktori 4.3.1.4.2. Bolesti zavisnosti a) Alkoholizam aa) Pojam alkoholizma bb) Alkoholizam kao drustvena pojava cc) Uzrocnost alkoholizma dd) Alkoholicarski kriminalitet b) Narkomanija aa) Pojam narkomanije bb) Droga i licnost narkomana cc) Uzrocnost narkomanije dd) Socijalni i drugi problemi ee) Narkomanija i kriminalitet c) Ostale bolesti zavisnosti 5.3. Seksualne devijacije 5. Pojavni oblici socijalne patologije 5. SOCIJALNA PATOLOGIJA 5.1.2.4.1.2. Samoubistva i pokusaji samoubistva a) Pojam i rasprostranjenost suicida b) Uzrocni faktori c) Vrste i posledice suicida d) Pokusaj samoubistva LITERATURA file:///D|/My Documents/katedra/PostPatolo.5. Recidivizam 4.2. Fenomenoloske razmere 4. Obim.4.2.4.html (3 of 4) [12/11/2000 5:28:32 PM] .4.

Rajka Mladjenovic Kupcevic. 1991. 1962. Novi Sad. Zlocin u savremenom drustvu. 1993. Beograd. Novi Sad. Kriminologija. 1985. 8. Kriminologija. 3. Pesic Vukasin. Boskovic Milo. 1997. Sarajevo. 12. 1993. 1987.KRIMINOLOGIJA SA SOCIJALNOM PATOLOGIJOM 1. Novi Sad. Titogradd. 2. 1996. 11. Beograd. Kriminoloski leksikon. Kriminologija i socijalna patologija. 1998. Jasovic Zarko. 6. 10. Misel Fuko. Boskovic Milo. Separovic Zvonimir. Sarajevo.html (4 of 4) [12/11/2000 5:28:32 PM] . 9. Beograd. Kriminologija maloletnicke delinkvencije. 1995. Nadzirati i kaznjavati. 1982. Socijalna patologija. Novi Sad. Boskovic Milo. Milutinovic Milan. 1988. Kriminologija. Dzinic-Spadijer Jelena. Kriminologija i socijalna patologija. Beograd. Krsto Perovic. 5. file:///D|/My Documents/katedra/PostPatolo. Socijalne devijacije. Kriminologija. 1981. Mejbl Eliot. Zagreb. 13. 4. Ignjatovic Djordje. Kriminologija. Niksic. 7.

Sociologija obrazovanja i ekonomika obrazovanja IV Filozofsko . Analiticki pristup VII Teorijske orijentacije u sociologiji obrazovanja file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov. Odnos sociologije obrazovanja prema pedagoskoj antropologiji 3. Predmet sociologije obrazovanja 2. individuacija i manipulacija 5.html (1 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] . Sociologija obrazovanja i sociologija kulture 4. Obrazovanje i konformizam 6. Metodoloska usmerenost sociologije obrazovanja II Sociologija obrazovanja .socioloski osnovi obrazovanja V Definicija obrazovanja . Pedagogija i sociologija obrazovanja 2.SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA Obrazovanje i vaspitanje za dijalog i toleranciju (nuzni uslovi za duhovni rast) I Predmet i konstituisanje sociologije obrazovanja 1. Pojam obrazovanja 2. Obrazovanje i indoktrinacija VI Razliciti pristupi obrazovanju 1. Obrazovanje. ucenje i obucavanje 4. Obrazovanje. Funkcionalisticki pristup 4. Sociologija obrazovanja. Socijalizacija vaspitanja i obrazovanja 3. psihologija obrazovanja i pedagoska psihologija 5. Drustveno-istorijski pristup 2.izmedju teorijskih ostvarenja i prakticnih mogucnosti III Sociologija obrazovanja i druge drustvene nauke 1.obrazovanje i drugi srodni pojmovi 1. Strukturalisticki pristup 3.

Potkulture. Granice institucionalnog i formalnog obrazovanja ."razvod" skole i obrazovanja 4. Mogucnost alternativnog obrazovanja 5. Obrazovanje izmedju drustvene uslovljenosti i autonomije 2. obrazovanje i uspeh u skolovanju 4. Ljudske potrebe i obrazovanje .srediste kulture ili pitanje prosvete? 3.pitanja obrazovnih potreba 2.problemi izbora 3. Obrazovanje i vrednosti . Drustvene promene. kontrakulturno ponasanje i ideologija nasilja file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov. Institucija porodice i obrazovanje XI Obrazovanje . Interakcionisticka orijentacija 5. Egzistencijalisticka orijentacija 4. Obrazovanje . Potkulture i koncept "nadoknadjujuceg obrazovanja" 5.SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA 1.pitanja opste kulture i celovite licnosti 2.od statusnog simbola do masovne ekspanzije 7. Funkcionalisticka orijentacija 2. Drustvene nejednakosti i nejednakosti u obrazovanju 3. Pokretljivost i obrazovanje . Skola kao institucija 2. Zvanicno i nezvanicno obrazovanje 3. Marksisticka orijentacija 3. Obrazovanje i kultura siromastva XII Obrazovanje. Drustvena pokretljivost i obrazovanje 4. razvoj i obrazovanje 6. Moze li obrazovanje promeniti drustvo? X Institucionalni okviri obrazovanja 1.izmedju mita i stvarnosti 5. Liberalisticka orijentacija VIII Potrebe vrednosti i obrazovanje 1. Obrazovanje: vrednovanje uloga i saznanja IX Drustvene strukture i obrazovanje 1.prosvetiteljski cin ili ucenje za zivot 1. Obrazovanje .html (2 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] . Obrazovanje .

rad i stvaralastvo 1. Obrazovanje i ekoloska svest 2. kultura i obrazovanje 1. Obrazovanje i slobodno vreme .novi izazov za obrazovanje 1. profesije i profesionalne uloge 1. Rad. Modernizacija. Obrazovanje i stvaralastvo 2. Pedagoski cin .html (3 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] .dinamizam nasuprot duhu pasivnosti XVII Religija. obrazovanje i pol 4. Medijsko nasilje i obrazovanje 3. ucenici i devijantno ponasanje 2. Permanentno obrazovanje za naucno-tehnicku revoluciju 3. Obrazovanje i feminizacija uloga XV Naucno-tehnicka revolucija i obrazovanje 1. Informatika i raznolikost obrazovanja . Nove tehnologije i obrazovanje 3.izmedju podeljene i celovite licnosti XIV Obrazovanje. Savremeno informaticko drustvo i obrazovanje 2. Religijska kultura i religijska svest XVIII Ekologija . profesije i profesionalna orijentacija 2.vid simbolickog nasilja ili dijaloga XIII Obrazovanje. Skola. Obrazovanje. Profesionalizacija uloga. Obrazovanje i specijalizacija 3. slobodno vreme i stvaralastvo 3. Obrazovanje i skriveni rad zene 5. obrazovanje i naucno-tehnoloska revolucija XVI Obrazovanje i razvojni procesi u savremenim drustvima 1. Opste promene u savremenim obrazovnim procesima 2. Kvalitet zivota i obrazovanje file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov.SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA 1.

Obrazovanje i tolerancija XX Obrazovanje izmedju emancipacije i krize 1. 6. 1994.SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA XIX Obrazovanje za sve ili obrazovanje za svakoga 1. 13. Institut za socioloska istrazivanja Filozokskog fakulteta. Izdavacki centar.. From. 10.: Obrazovanje . 16. Beograd. 1959. 1-2 (1989) 5. 21. Haralambos. Beograd. 8. J. S. I: Klasno drusštvo i obrazovanje. Zagreb. A: "Sociološsko proucavanje obrazovanja u Zapadnoj Nemackoj". Beograd.: Obrazovanje u drustvu. Drustvene promene i svakodnevni zivot. Beograd. Boli. BIGZ. 1934. P: "Skola kao zastitnik nejednakosti". Jezik i drustvene klase. Naprijed/Nolit. 1976. 15. Zagreb. S. Z: Razmrvljeni rad.skrivena riznica. Socioloski pregled. Majer: "Objasnjenje porekla i izvora masovnog obrazovanja". Globus. Dewey. file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov. 3. Beograd. Obrazovanje za sve? BIGZ. Dirkem. I: Ogledi iz sociologije obrazovanja. Djui. Gledišsta 2 (1967) 7. Demokratizacija obrazovanja 2. Flere. 9. 2. Drakulic. 22. Delar. Kriza komunikacije XXI Postmoderno doba i obrazovanje LITERATURA 1. 1926. Tegobe prelaza u preduzetnicko drustvo. 11. Z. Bosanac. Obrazovanje i drustvo. Nis. zbornik radova. Zagreb. 1 (1973) 4. Djui. 1995. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. 1976. BIGZ. BIGZ. Cifric. Dz: Pedagogika i demokratija. Obrazovanje i emancipacije 2. G: Edukacijski izazov. 19 (1986) 18. Djelpi. 1984. Beograd. Cifric. Srbija krajem devedesetih. Bernstajn. Ramirez. I. 19. Filozofska istrazivanja. 1973. Zagreb. 1989. Beograd. Flere. Dz: Skole i drusštvo. M. Beograd. Skolske novine. Grupa autora. 1980. 1981. Skola i kultura. 1989. Democracy and Education 12.kriza sistema i identiteta kao kriza obrazovnog smisla 3. S. Bjelobaba. 1989. E: Zdravo drustvo. 14. Marksisticke teme. Naprijed. 1983. Bolcic. B. 23.. Beograd. Kriza obrazovanja . 1976. Zagreb. Gradina.: Uvod u sociologiju.. Institut za socioloska istrazivanja Filozofskog fakulteta. E: Skola bez katedre. E: Vaspitanje i sociologija. Zagreb/Beograd. Ikor. Beograd. Burdije. 1981. 20. Skolska knjiga. Rijeka. 17.html (4 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] . 1996. Fridman. S: Obrazovanje i poredak.

Obrazovanje i drustvo. Zagreb. Otokar Kersovani. 35. I. 1985. Kokovic. The Sociology of Edication. 50. 1965. 42. 1995. D: Sociologija religije i obrazovanja. 1981. M. 25. Obrazovanje pre svega. D: Sociologija obrazovanja. George Allen and Unwin LTD. 54. London.html (5 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] . Marksisticke teme. Croom and Helm. A: "Sociološsko proucavanje obrazovanja u Jugoslaviji". BIGZ. 46. J. Jaksic. 51. 43. 59. Beograd. Ratkovic. 1996. 31.: Savremeno drustvo i obrazovanje. zbornik. Trevor. Kacavenda-Radic. Lobro. BIGZ. Knjizevna zajednica Novog Sada. 44. 40. Beograd. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva.: Education in Multucultural Societes. Novi Sad. Beograd. Nenadic. 60. 1977. M. Beograd. Beograd. 1-2 (1989) 29. Nis.: Znati ili nestati. 1977. 27. Las. B: Paidea. Prosveta. N: Slobodno vreme i obrazovanje. Beograd. A: Sok buducnosti. Novi Sad. Rijeka. 1988.: Prilozi za sociologiju obrazovanja. Beograd. 1983. 6-7 (1986) 41. Skolska knjiga.. 36. Begrad. 1996. 64. Matica srpska. beograd. 1989. Beograd. Hrvatski. Morrish. Beograd. BIGZ. Uciteljski fakultet. Beograd. 1984. i saradnici: Srbija krajem osamdesetih. Teme 1-2 (1992) 28. Svetkovina svesnosti. Institut za socioloska istrazivanja Filozofskog fakulteta. Zagreb. BIGZ. Ivanovic. T. Naprijed. Jugoslavija.. S. Dj. 1997. Beograd. Popovic. Vrcan. Interpres. Maslov. M. F: Svetska kriza obrazovanja. 1991. Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta. CEKADE. Kultura. 1979. 33. Beograd. Rad. Kums. 38.: Male seoske skole. Gradina. A: Motivacija i licnost. 1992. Savicevic. A: Slobodna deca Samerhila. Staton. Ivkovic. 48. 1975. Tofler.SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA 24. BIGZ. 53. V: Obrazovanje i drusštvo.: Otpori kritickom misljenju. Svetovi. 57. Nil. Jorgensen. 34. A: Treci talas. 1986. 52. Institut za socioloska istrazivanja Filozofskog fakulteta. Zagreb. 30. 56. Uciteljski fakultet. Marksizam u svetu. Kokovic. Zagreb. D. 1975. BIGZ. Ratkovic. M: "Nastanak sociologije obrazovanja". 1991.izdaja demokratije. Beograd. 1995. Jeger. 1994. Las. 1984. 1982. Ogbu. 1972. Milanovic. Psihologija i drustvo. P: Uvod u permanentno obrazovanje. 1995. Beograd. 1976. M. 32. K: Narcisticka kultura. zbornik. Beograd. Susnjic. 55.: Pobuna elita . Zagreb. M. Prostorni plan Republika Srbije. Sombor. N. 3 (1970) 58. 49. 39. stambeno-komunalne delatnosti i gradjevinarstvo. 45. Proturjecja suvremenog obrazovanja. Rankovic.. 15 (1971) 26. 1974. 1994. Ministarstvo za urbanizam. Novi Sad. file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov. Uciteljski fakultet. 1989. Nolit. 62. Povratno obrazovanje. Ilic. 1996. 61. Uciteljski fakultet. Socioloski pregled. K. I: "Alternativa skolovanju".. Beograd. 63. 1987. Trnavac. London. Uspjesno poducavanje. Kokovic. 1980. Beograd. Sombor. Nenadic: Ogledi iz sociologije obrazovanja. 1982. Zagreb. M: Novi duh obrazovanja. 47. 1989. Perspektive obrazovanja.: Sociologija i futuroogija. M: Skola koju su osnovali ucenici. S: Drušstvene nejednakosti i moderno drušstvo. 37. Langran. Skolske novine. C. G: Pedagošska antropologija. 1995. "Sociologija obrazovanja". Tofler. Panorama. tematski blok. Ilic I: Dole skole.

html (6 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] . 20 (1987) file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov.SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA 65. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->