Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

IZMJENE I DOPUNE POSEBNOG STRUČNOG DIJELA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA PRODAVAČ

lipanj, 2011.

1.1. Nastavni plan
NASTAVNI PLAN PRODAVAČ
A. ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO Tjedni i godišnji broj nastavnih sati PREDMETI HRVATSKI JEZIK STRANI JEZIK POVIJEST GEOOGRAFIJA VJERONAUK / ETIKA POLITIKA I GOSPODARSTVO TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA MATEMATIKA OSNOVE INFORMATIKE UKUPNO SATI A. B. POSEBNI STRUČNI DIO B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI Tjedni i godišnji broj nastavnih sati I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI NABAVNO POSLOVANJE POSLOVANJE PRODAVAONICE POZNAVANJE ROBE PRODAJNO POSLOVANJE PRODAJNA KOMUNIKACIJA POSLOVNA DOKUMENTACIJA OSNOVE MARKETINGA PONAŠANJE POTROŠAČA UKUPNO SATI OBVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA 10 350 8 280 2 70 1 4 32 128 2 70 1 32 4 1 3 1. razred 2. razred 3. razred Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje 140 35 105 3 3 105 105 2 64 12 420 1 2 2 35 70 70 3 2 2 1. razred 105 70 70 2 1 2 2 2 14 70 35 70 70 70 490 12 384 1 2 2 2 32 64 64 64 3 2 2. razred 105 70 3 2 3. razred 96 64 Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati II. IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI
EKOLOGIJA I ODRŽIVI RZVOJ KREATIVNOST U POSLOVANJU ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE PREZENTACIJSKE VJEŠTINE UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM ODNOSI S KUPCIMA

1. razred

2. razred

3. razred

Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje 2 2 70 70 2 2 70 70 2 2 2 12 70 420 2 10 70 350 2 6 64 64 64 192

UKUPNO SATI IZBORNIH STRUKOVNIH PREDMETA UKUPNO SATI B1. B2. PRAKTIČNA NASTAVA

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati PRAKTIČNA NASTAVA 1. razred 2. razred 3. razred

Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje
PRAKTIČNA NASTAVA

4 4 16
28

140 140 560
980

7 7 17
31

245 245 595
1085

14 14 20
32

448 448 640
1024

UKUPNO SATI B2. UKUPNO SATI B1 + B2
SVEUKUPNO SATI A + B

Napomena: U 1., 2. i 3. razredu bira se jedan od ponuđenih izbornih predmeta.  

 

1.2. Nastavni program posebnog strukovnog dijela
1.2.1. Strukovno-teorijski predmeti

1.2.1.1.
 

Obvezni strukovni predmeti
NABAVNO POSLOVANJE Cilj: Samostalno obavljanje procesa nabave robe u skladu s ciljevima, politikom i planiranjem nabave robe. Zadaće:        Razvijati umijeće prepoznavanja potreba potrošača, odlučivanja o nabavi robe i kriterijima za odabir Razumjeti i vježbati postupke naručivanja i preuzimanja robe Razumjeti značenja zaliha u poslovanju prodavaonice Samostalno računati kalkulacije nabavne cijene robe Razmatrati moguće smanjenje troškova na tržištu kao temeljni preduvjet konkurentnosti na tržištu Razvijati vještine upravljanja zalihama robe u skladištu Ovladati vještinom skladištenja prema uputama proizvođača

Naziv predmeta:

    Naziv predmeta: Prvi razred 1. Odabrati način nabave robe prema vrsti i namjeni 2. Razlikovati asortiman prodavaonice prema vrsti robe i namjeni 3. Predložiti nadređenome vrstu i količinu robe koju treba nabaviti Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 4. Provjeriti kvalitetu i količinu primljene robe obzirom na način mjesto iskrcaja i priloženu dokumentaciju 5. Upotrijebiti dokumente za nabavu prema vrsti robe 6. Provjeriti stanje robe u prodavaonici u skladu s količinom, vrstom i vremenom nabave 7. Identificirati razloge gubitaka na robi obzirom na vrste troška i elemente kalkulacije 8. Izračunati troškove nabave trgovačke robe 9. Organizirati skladište prodavaonice u skladu s procesom poslovanja 10. Pripremiti robu za popis i popisati zalihe Razrada Nastavne cjeline Nastavni sadržaji NABAVNO POSLOVANJE

   Trgovina       Nabava       Asortiman    Upravljanje zalihama robe      Troškovi         Nabava u prodavaonici    

Pojam gospodarstva i gospodarskog subjekta Pojam i čimbenici oblikovanja tržišta Pojam, funkcije i vrste trgovine Trgovačka mreža Poslovne jedinice za trgovinu robom: prodavaonica, prodajni centri sa skladištem, otkupni centri, trgovačka predstavništva Proces nabave i prodaje robe u trgovačkom gospodarskom subjektu Pojam i ciljevi nabave Nabavna politika (kakvoća, zalihe, izvori nabave, cijena, plaćanje robe i usluga) Planiranje nabave Istraživanje tržišta nabave i izbor dobavljača Etika u nabavnom poslovanju Operativno poslovanje nabave Rizici u nabavi Elektronička nabava (primjena IT u nabavi) Pojam i značenje asortimana Dimenzije asortimana Čimbenici koji utječu na dimenzije asortimana Pojam, funkcije i vrste zaliha Gubici na zalihama i načini sprječavanja gubitaka Obrtanje zaliha Optimalna količina naručene robe Pojam rashoda, izdatka i troška Vrste troškova Pokriće troškova Troškovi nabave trgovačke robe Troškovi zaliha Naručivanje robe Dokumenti pri naručivanju robe Preuzimanje robe (grubo i detaljno) Oznake na ambalaži robe (za rukovanje) Komisijski zapisnik Reklamacija dobavljaču Dokumenti pri preuzimanju robe Označivanje robe (EAN crtični kod) Priprema robe za prodaju (odvajanje od ambalaže, čišćenje, dotjerivanje, kompletiranje, sortiranje, pretpakiranje, označivanje) Izlaganje robe u prodajnom prostoru i u izlogu Cijene i politika cijena u trgovini

 Kalkulacija 

Školska knjiga.: Trgovačko poslovanje 3. plakata i sl. Zagreb.. Lamza Marohnić. MATE. S. komisioniranje. Petrović..: Trgovačko poslovanje 1. 2009. Osijek. Mikrorad.: Trgovačko poslovanje 2. skladištima. otprema Načini evidencije poslovanja u skladištu (ručna i elektronska obrada. Brčić-Stipčević.: Strategija maloprodaje. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. sajmovima. Školska knjiga. 2008 Andrijanić. Zagreb. I. N. Zagreb. M. Segetlija. 2004. Brčić-Stipčević.nabavne cijene          Pojam i vrste kalkulacije Elementi kalkulacije Izračun nabavne cijene robe Pojam i svrha skladišta Vrste skladišta Oprema i uređenje skladišta Skladištenje robe u trgovačkom gospodarskom subjektu Sustavi uskladištavanja robe (po određenom ili vezanom mjestu. Mikrorad. skladištenje. V.: Upravljanje marketingom. kombinirano) Osoblje skladišta Proces poslovanja u skladištu: preuzimanje robe.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. V. prednosti primjene IT) Evidencija ulaza robe u skladište Evidencija zaliha robe u skladištu Evidencija izlaza robe iz skladišta Popis robe (postupak. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike     Literatura za nastavnike:       Brčić-Stipčević. Poslovni . S. V.. Zagreb. Z.E. V. Z.. mentalnih mapa. Brajnović. 2008. 2001. Zagreb.. 1999. i sl. Školska knjiga. 2009. R. I. Hruškar.: Nabava. Brajnović. R. Hruškar. N. 2010. Reynard.P. 2006. po trenutno slobodnom mjestu. Prodajni i marketinški dopisi. P. Pavlek. Andrijanić. 1997. D... Consult. Hruškar. Petrović. Ferišak.: Poznavanje robe u trgovini. Kotler..: zbornik. S. M. vlastito izdanje. Zagreb. dokumenti) Skladište       Napomena Nastavni se proces 25% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. a 75% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. N. Zagreb. Ekonomski fakultet. manipuliranje.Weiss. seminara.).: Uspješna prodavaonica. Zagreb..: Poslovanje na robnim burzama. Zagreb.

  Literatura za učenike: udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. obrazovanja i športa. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. .

Klasificirati prodavaonice i druge oblike prodaje robe na malo 4. Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline POSLOVANJE PRODAVAONICE 1. Pratiti ekološke novitete i standarde Nastavni sadržaji  Zanimanje prodavač Osobna higijena i sanitarni nadzor Održavanje čistoće i higijene u prodavaonici Odnos prema radu. Primijeniti prodajne aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima 3. te važnosti poštivanja Zakona o zaštiti potrošača. imovini prodavaonice i zaposlenicima Zaštita na radu u trgovačkoj djelatnosti Trgovačko društvo (Trgovački) obrt Zakon o trgovini Zakon o radu Prodavaonica Prodavaonica pretežito prehrambenih proizvoda Prodavaonica pretežito neprehrambenih proizvoda Ostali oblici prodaje Narodne novine Posebne uzance u trgovini na malo Osnovna pravila trgovačke struke      Obavljanje trgovačke djelatnosti Klasifikacija prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo Zakonski propisi bitni za          . Primijeniti regulativnu politiku za zaštitu potrošača 5.Naziv predmeta: POSLOVANJE PRODAVAONICE Cilj: Korištenjem osnovnih pravila trgovačke struke kontinuirano pratiti i primijeniti zakonske odredbe glede osuvremenjivanja procesa trgovanja Zadaće:  Cilj i zadaće:    Razumjeti značaj održavanja osobne higijene i čistoće prodajnog prostora i opreme Primjenjivati prodajne aktivnosti vezane uz naručivanje i prodaju robe Stjecati vještine u prodaji robe u skladu sa zakonskim propisima i ekološkim standardima Prepoznati propise o očuvanju ljudskog zdravlja i okoliša. Protumačiti osnovna pravila trgovačke struke 2.

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Lj.: Poslovanje obrtnika.. Zagreb 2004. Javor. S.  Brajnović.: Trgovačko poslovanje 1. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.: Trgovačko poslovanje 3. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević.: Trgovačko poslovanje 2. K. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . D. Klepac Lj. 2006. mentalnih mapa. N.Ivančević. M. I. N. Idžojitć. Spajić. Zagreb.  Cutvarić. Cutvarić.). Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama.... Školska knjiga.. D. Zagreb. K.: Trgovina.. Petrović. Brajnović. Hruškar. 2006. a 75% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom...  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Terek. Lončar-Galek. M. Zuber.  Brčić-Stipčević... V. I. Idžojtić.. V. K.. S. 2008.. Hruškar. F. R. Čegec. M. R. Đukanović. M. obrazovanja i športa. Zuber. sajmovima.. Rajčić. I. D. Fatović.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. D.... V. skladištima. M. Školska knjiga. 2009.. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. N.. Hruškar. Zagreb. Petrović. Školska knjiga.. Stipić. V. Zagreb. plakata i sl. Amidžić-Peročević.. Sirovica. M.. M. Lj. seminara. i sl...  Sirovica. Brdovnik.... Lončar-Galek.trgovačko poslovanje        Porez na dodanu vrijednost Zaštita potrošača Elektronička trgovina Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine Pojam i značaj ekologije u suvremenoj trgovini ISO – certifikati HACCP Ekološki proizvodi Ekološke oznake na ambalaži Zbrinjavanje ambalažnog otpada Racionalno korištenje energije Zaštita radnog okoliša Ekologija u trgovini      Napomena Nastavni se proces 25% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Brčić-Stipčević.

Zadaće:  Razumjeti osnovne pojmove roba i asortimanske grupe roba Identificiranjem svojstva pojedine vrste robe procijeniti njezinu kakvoću Usvajati vještine jednostavnog rukovanja prehrambenom robom Biranjem metode prepoznavanja potrebe potrošača pomoći kupcu pri kupnji proizvoda i usluga Razumjeti značaj razvijanja ekološke svijesti kod potrošača Cilj i zadaće:     Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline POZNAVANJE ROBE 1. med i umjetna sredstva za zaslađivanje Osnovni pojmovi     Prehrambeni proizvodi i tržišnost hrane      Osnovne skupine prehrambene robe u trgovini    . Izdvojiti proizvode koji se koriste kao kućne potrepštine Nastavni sadržaji  općenito o robi propisi o prometu robom osnovni kemijski i fizikalni pojmovi vezani uz robu zakonski propisi prehrana i zdravlje sastojci hrane kvarenje hrane konzerviranje namirnica otrovanje hranom klasifikacija i proizvođači prehrambene robe žitarice i njihove prerađevine voće. povrće. Objasniti značenje robe i njenu podjelu 2. Pružiti potrebne podatke kupcima i na taj način osigurati kvalitetnu uslugu 4. transporta i skladištenja 5. gljive i prerađevine šećer.Naziv predmeta: POZNAVANJE ROBE Cilj: Razumijevanje činjenica o robi i njenom porijeklu te prirodnim. uporabnim i tržišnim svojstvima robe. Interpretirati podatke o funkciji ambalaže i deklaracije u prometu prehrambene robe 3. Pravilno rukovati namirnicama biljnog i životinjskog porijekla tijekom manipulacije.

skladištima..M. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Blečić. i sl. Poznavanje prehrambene robe. Lj. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih Literatura za nastavnike: Literatura za .          Duhan i duhanske prerađevine      Ambalaža i pakiranje     Kućne potrepštine   meso i mesne prerađevine ribe i riblji proizvodi rakovi. Poznavanje prehrambene robe. mentalnih mapa.POU Zagreb..  Tanay. Folnović. seminara. Školska knjiga.. školjkaši puževi. Školska knjiga.  Matasović. a 70% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.Zagreb. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. Poznavanje prehrambene robe. Zagreb. J.D. 2005. plakata i sl. 2006. žabe i kornjače ulja i masti mlijeko i mliječni proizvodi jaja i proizvodi od jaja dijetalna hrana i dijetetske namirnice uživala alkoholna i bezalkoholna pića proizvodnja i prerada duhana duhanske prerađevine duhan i zdravlje pojam i vrste ambalaže vrste i oblici ambalažnih materijala osnovne funkcije ambalaže ambalaža i prirodni okoliš pakiranje robe sredstva za pranje i čišćenje u kućanstvu pribor za pranje i čišćenje ostale kućne potrepštine Napomena Nastavni se proces 30% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.2003.). glavonošci.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. sajmovima.

učenike: nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. obrazovanja i športa. .

Rješavati probleme u komunikaciji uvažavajući različite sudionike u poslovnom procesu 5. pravilima uljudbenoga poslovnog komuniciranja koji su nužni za uspješno odvijanje poslovne aktivnosti.teorijske postavke Priprema za prodajni razgovor Poslovni bonton Timski rad u poslovanju Prodajni razgovor . poslovni riječnik i bonton Oblikovati osobni stil u prodaji i komunikaciji Samostalno voditi prodajno komuniciranje s kupcima Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PRODAJNA KOMUNIKACIJA 1. Objasniti načine privlačenja i zadržavanja kupaca u prodajnom prostoru 3. prijenosa informacija. Opisati elemente učinkovitog komuniciranja u skladu s poslovnim bontonom 2. Demonstrirati prodajni razgovor s obzirom na potrošača i predmet prodaje 4. Cilj i zadaće: Zadaće:     Stjecati vještine poslovnoga komuniciranja. sporazumijevanja. poruka i iskustava Uvježbavati prodajni stil. stručnoj terminologiji. Koristiti načela timskog rada u svakodnevnom poslovnom procesu Nastavni sadržaji                Pojam i važnost uljudnog ponašanja u društvu Poslovna etika i moral u gospodarstvu Pravila etičnog ponašanja Pozdravljanje Upoznavanje Rukovanje Oslovljavanje Ponašanje u školi i na radnom mjestu Uljudno ponašanje u različitim dijelovima svijeta Grupe i timovi – teorijske postavke Prednosti i problemi rada u timu Različiti tipovi osoba i uloge u timu Pravila timskog rada Prodajni razgovor.Naziv predmeta: PRODAJNA KOMUNIKACIJA Cilj: Razvijanje vještina i tehnika komuniciranja s posebnim naglaskom na prodajnoj komunikaciji.

i sl. E. Zagreb. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Novak-Ištok.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. M. skladištima. Školska knjiga. Alka Script.  Osredečki.: Poslovni bonton za prodavače. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. 1992.  Šulak. 2006. Školska knjiga.: Poslovna komunikacija. 2008. F: Promotivne aktivnosti. sajmovima. POU. poslodavcem i suradnicima Rješavanje prigovora kupaca tijekom prodajnog razgovora Rješavanje reklamacija kupaca Komunikacija s tržišnim.. F: Osobna prodaja. B. Zagreb. Zagreb. obrazovanja i športa.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.  Šulak. plakata i sl. Zagreb.  Fox. financijskim i sanitarnim inspektorima Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.      Rješavanje sukoba – problemi u komunikaciji     Uspostavljanje kontakta s kupcem Ispitivanje potreba kupaca Prezentacija proizvoda Rješavanje prigovora i reklamacija Dopunska ponuda i zaključivanje prodajnog razgovora Poslijekupovno zadovoljstvo kupca Problemi u komunikaciji s dobavljačima.: Poslovno komuniciranje i poslovni bonton. R. mentalnih mapa. 2001. Zagreb. seminara. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. 1995. Uroić.). Naklada Edo.

kakvoća. prodaja na temelju uzoraka. naplaćivanja. prodaja telefonom. prijedlozi. Primijeniti različite metode prodaje 5. planiranja i pokazatelja uspješnosti prodaje robe Zadaće:      Razumjeti znanja i razvijati vještine potrebne za pripremu i izlaganje robe za prodaju u prodavaonici Primjenjivanjem različitih metoda i oblika prodaje. usluga u prodaji) Planiranje prodaje Istraživanje tržišta prodaje (kvantitativno i kvalitativno) Tajno kupovanje (mistery shopping) Etika u prodajnom poslovanju Načini prodaje (osobna prodaja. obračunavanja. Isplanirati prodaju robe po posebnim uvjetima 3. TV prodaja. Provesti obračun. izdavanja i dostave robe kupcu Primjenjivati osnovna znanja o platnom prometu i blagajničkom poslovanju Samostalno izvršavati obračun i kontrolu blagajne na kraju radnog dana ili smjene Cilj i zadaće: Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PRODAJNO POSLOVANJE 1. Objasniti kupcu načine i mogućnosti plaćanja i dostave robe 6. organizirati prodaju robe po posebnim uvjetima Razvijati vještine mjerenja. cijena. način prodaje. prodaja pomoću automata) Sustavi praćenja zadovoljstva kupaca (reklamacije. prodaja preko interneta.Naziv predmeta: PRODAJNO POSLOVANJE Cilj: Razumijevanje i primjena ciljeva. kataloška prodaja. Izvesti obračun blagajne po završetku smjene Nastavni sadržaji        Pojam i ciljevi prodaje Prodajna politika (asortiman. naplatu i izdavanje robe 7. Pripremiti i izložiti robu uzimajući u obzir specifičnosti prodajnog prostora i same robe 2. paneli. Izračunati troškove prodaje trgovačke robe obzirom na vrste troška i elemente kalkulacije 4. ankete) Category management (ciljevi i procesi vođenja kategorija robe) Primjena ECR (uspješan odgovor kupcu) Prodaja    . organizacije.

premija osiguranja. klasična prodaja) Faze prodajnog razgovora: . lizing. robna burza. prodaja iz carinskog skladišta. vrste prijevoznih sredstava. prednosti i nedostaci.Uspostavljanje kontakta s kupcem . supermarketi. ‘cash and carry’ Pojam i vrste prijevoza Prijevoz robe cestom (pojam.Definiranje potreba kupca . prednosti i nedostaci. sajam/velesajam.Prodajna prezentacija  Ugovor o prodaji       Distribucija        Prijevoz i osiguranje robe           Prodaja u prodavaonici      .Priprema . dokumenti) Plovidbeni prijevoz robe (pojam. iz vozila. rizik. dokumenti) Prijevoz robe zrakom (pojam. dokumenti) Poštanski promet. veletržnica. vrste poštanskih pošiljki i prateća dokumentacija Pojam i zadaci špedicije Uloga i zadaci špeditera Pojam i vrste osiguranja robe u prijevozu Osnovni pojmovi u osiguranju robe (ugovor o osiguranju. vrste prijevoznih sredstava. poslovi vezane trgovine) Pojam ugovora o prodaji robe Bitni i ostali sastojci ugovora Sredstva pojačanja ugovora Mijenjanje ili raskid ugovora Pojam i zadaci distribucije Kanali distribucije Poslovna logistika i fizička distribucija Suvremeni oblici maloprodaje: robne kuće. franšizing. svota osiguranja. hipermarketi Suvremeni oblici veleprodaje: iz skladišta proizvođača. polica osiguranja) Naknada štete Načela i načini izlaganja robe u prodajnom prostoru Izlaganje robe u izlogu Metode prodaje (samoposluživanje. vrste prijevoznih sredstava. dokumenti) Prijevoz robe željeznicom (pojam. osigurani slučaj. vrste prijevoznih sredstava.   Elektronička prodaja (primjena IT) Tipovi prodavatelja u elektroničkom poslovanju Posebni oblici prodaje (komisiona prodaja. prednosti i nedostaci. prednosti i nedostaci. samoizbor. prodaja robe u tranzitu.

plakata i sl.: Prodaja. putem interneta. obročna otplata) Značaj i načini pakiranja i izdavanja robe Uputstvo za uporabu i jamstveni list Dostava robe kupcu Prodaja robe po posebnim uvjetima (roba s nedostacima.. J. predračunom. V. Zagreb.Zaključivanje prodajnog razgovora Sredstva i načini mjerenja robe Obračunavanje prodane robe Načini naplaćivanja robe (gotovina. Školska knjiga. Centar za management i savjetovanje.. Zagreb.. E. i sl.  Pavlek. Petrović. R. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. Consult. Zagreb. R. 2010.: Mala crvena knjiga prodaje. mentalnih mapa. 2004.Dopunska prodaja . Obraz. Brajnović.  Bratko. 1996. seminara. kreditna i debitna kartica.Rješavanje prigovora . Zagreb. N. Hruškar. Školska knjiga. Literatura za nastavnike: . Zagreb.: Trgovačko poslovanje 1. M. a 70% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom..  Brajnović. MATE.  Gitomer..E. 2005. ček građana. sajmovima..  Brčić-Stipčević.: Uspješna prodavaonica.  Petz. 2007. Zagreb. Školska knjiga. po sniženoj cijeni.. N. 2009. Narodne novine. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. skladištima. 2005. V. Z. B.      . 2008.  Milvić. po akcijskoj cijeni) Pojam i vrste platnog prometa Organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa Tiskanice platnog prometa Pojam i poslovi blagajničkog poslovanja Svrha i dokumenti obračuna blagajne Kontrola blagajne (interna i eksterna) Cijene i politika cijena u trgovini Elementi kalkulacije Izračun prodajne cijene robe      Platni promet   Blagajničko poslovanje       Kalkulacija prodajne cijene Napomena Nastavni se proces 30% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. V. N. putem mobilnog telefona.P.: Trgovačko poslovanje 3. R. po promotivnoj cijeni.: Trgovačko poslovanje 2. Zagreb.. Hruškar.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.: Abeceda uspješne prodaje.: Psihologija u prodaji. Brčić-Stipčević.). Petrović. S.. Zagreb. S. Hruškar. Henich. Školska knjiga. V. S.

Zagreb. Zagreb.  Denny. Gama press.: Prodajni i marketinški dopisi. 2005. 2003."svi smo mi prodavači" .  .: Prodaja . Zagreb. 1997. Z..  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. 2008  Andrijanić. Ekonomski fakultet. M. 2008.: Upravljanje marketingom. Poslovni zbornik.priručnik za edukaciju djelatnika i profesionalnih prodavača.Literatura za učenike: Čukurin. R. M.  Kotler.  Reynard. D. Mikrorad.Weiss. 1999. M.E. Zagreb. obrazovanja i športa. Zagreb. S. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.: Poslovanje na robnim burzama.P..: Strategija maloprodaje. MATE. I.: Super prodavač – psihologija prodaje. P. Lamza Marohnić. Consult. Osijek.  Segetlija.

parfumerijska i drogerijska roba       Nastavni sadržaji općenito o kozmetičko-parfumerijskoj robi anatomija. Objasniti značaj odgovornog zbrinjavanja ambalaže i proizvoda od plastičnih masa Razrada Nastavne cjeline     Kozmetička.Naziv predmeta: POZNAVANJE ROBE Cilj: Razumijevanje osnovnih karakteristika neprehrambene robe Zadaće: Cilj i zadaće:    Prepoznati svojsta predmeta opće uporabe Razvijati vještine potrebnih za pravilno rukovanje i skladištenje robe Odabirom metode zbrinjavanja ambalaže primjenjivati zaštitu okoliša Naziv predmeta: Drugi razred POZNAVANJE ROBE Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. Objasniti kupcu mogućnosti uredskih strojeva za brz i konstruktivan rad u poslovnom komuniciranju 4. Objasniti papirnu konfekciju kao asortiman prodavaonice 3. kemijski sastav i tipovi kože sredstva za higijenu tijela sredstva za njegu lica sredstva za njegu zuba i usne šupljine sredstva za njegu kose sredstva za njegu i zaštitu tijela dječja kozmetika mirisi drogerijska roba (prirodna kozmetika. Izraziti važnost osobne higijene u svakodnevnom i poslovnom životu 2. modni nakit ) sirovine za proizvodnju papira osnove tehnologije proizvodnje papira vrste papira u trgovini papirna konfekcija općenito o knjizi  Papir. knjige i sredstva za pisanje     . Razlikovati osobitosti kože i kožnatih proizvoda 6. proizvodi za čišćenje i održavanje doma. hrana za bebe. načinu dobivanja i svojstvima 5.biljni preparati za očuvanje zdravlja. Razlikovati tekstilne proizvode prema porijeklu. Raščlaniti ponudu gumene robe u suvremenoj trgovini 7. zdrava hrana.

.Zagreb. Pučko otvoreno učilište Zagreb. 2000.1997.neprehrambena roba. Brzak. Mikrorad..Školska knjiga. sajmovima. likovno izražavanje i tehničko crtanje tekstilije pređa i konac tkanine pletivo pozamanterija i netkani tekstil konfekcija posebni tekstilni proizvodi označivanje kvalitete i održavanje tekstilnih proizvoda sirovine u kožarstvu osnove tehnologije dobivanja kože vrste prerađene (gotove) kože kožnata roba prirodna i umjetna krzna sirovine za proizvodnju gume osnove tehnologije dobivanja gume vrste gumene robe općenito o plastičnim masama sirovine za proizvodnju plastičnih masa svojstva plastičnih masa i podjela osnove tehnologije dobivanja plastičnih masa proizvodi od plastičnih masa Napomena Nastavni se proces 35% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. obrazovanja i športa.N. Lazibat. Zagreb.T. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. Zagreb. kožnata roba i krzno     Guma i gumena roba     Plastične mase . Poznavanje robe.. Turina. Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom.poliplasti     podjela knjiga u trgovini pribor za pisanje. Poznavanje robe u trgovini.Lj. Poznavanje neprehrambene robe. i drugi.2005. a 65% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. mentalnih mapa.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. plakata i sl.S.2006. Sinergija. i sl.     Tekstilna roba       Koža. seminara. Zagreb. Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike:  Literatura za nastavnike:    Literatura za učenike: Tanay.. skladištima.

2. 6. 4. organiziranja i kontrole.Naziv predmeta: OSNOVE MARKETINGA Cilj: Primjenjivanje marketinških aktivnosti kojima se uvjerava potrošača da se neprestano skrbi o njegovim potrebama i željama i na taj način stječe lojalni potrošač Zadaće: Cilj i zadaće:     Uvažavanjem konkurencije razvijati se sukladno modernim tendencijama tržišta Prilagođavati elemenate procesa prodaje kupcu-potrošaču Razvijanjem vještine istraživanja i segmentiranja tržišta unaprijediti prodaju u trgovini na malo Kreativno i uspješno provoditi aktivnosti pospješivanja prodaje u prodavaonici Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline OSNOVE MARKETINGA 1. 5. 3. koristeći prezentacijske vještine Nastavni sadržaji  Pojam marketinga Razvojne faze marketinga Globalni marketing Ekološki marketing Funkcije marketinga Proizvod Cijena Distribucija Promidžba Pojam istraživanja tržišta Proces istraživanja tržišta Metode istraživanja tržišta Posebna područja istraživanja tržišta Pojam segmentacije tržišta Marketing koncepcija poslovanja             Funkcije marketinga Istraživanje tržišta Segmentacija tržišta  . Objasniti značenje marketinga kao poslovne aktivnosti Opisati funkcije marketinga i segmentiranje tržišta Istražiti potrebe kupaca i ponudu konkurencije Razlikovati promidžbene aktivnosti u poslovnoj komunikaciji Provoditi aktivnosti unaprjeđivanja prodaje Izvesti prezentaciju proizvoda uvažavajući tehnike planiranja.

i sl. skladištima. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. Školska knjiga. seminara. N. I.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. Školska knjiga. obrazovanja i športa. 2006.: Marketing..     Promidžbene aktivnosti u trgovini        Pospješivanje prodaje     Segmentirani marketing Struktura potrošača Kriteriji segmentacije potrošača Promocija – teorijske postavke Osobna prodaja Unapređenje prodaje Ekonomska propaganda Publicitet Odnosi s javnošću Granične promocijske aktivnosti Pojam i svrha pospješivanje prodaje Pospješivanje prodaje usmjereno na robu Pospješivanje prodaje usmjereno na prodajni prostor Pospješivanje prodaje usmjereno na kupca Pospješivanje prodaje usmjereno na prodavača Poslovna etika u promidžbi Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. D.  Kotler. Zagreb. Naklada Ljevak. Brajnović. 2008  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Zagreb. 2008.. Petrović. V. plakata i sl. 2010. J. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . sajmovima. MATE. Pavičić. Čižmek-Vujnović.. P.  Renko.  Mađerić. Zagreb.) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević.: Upravljanje marketingom. Zagreb. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. mentalnih mapa.. S. N.: Trgovačko poslovanje 2.O. Hruškar.: Marketing.. Rocco. R. Liebl.

Prikazati specifičnosti prezentacije i prodaje staklene i keramičke robe 9. razvoj i ekologija Energetski izvori       Metali i metalna roba    Elektrotehnička roba    Nastavni sadržaji tehnološki napredak. uporabnim i tržišnim svojstvima robe identificirati različite skupine neprehrambene robe Cilj i zadaće: Zadaće:    Razumjeti specifičnosti prodaje neprehrambene robe Prepoznati i razlikovati široko područje primjene neprehrambene robe Argumentiranjem dokazati njihovu važnost za gospodarstvo Naziv predmeta: Treći razred POZNAVANJE ROBE Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. Isplanirati prezentaciju i prodaju motornih vozila i njihovih dijelova 7. Nabrojiti glavne skupine metalne robe i područje primjene 4. Navesti specifičnosti prodaje kemijske robe za poljoprivredu Razrada Nastavne cjeline Tehnologija. društveni razvoj i ekosustavi ekološki prihvatljiv razvoj energija i njezini oblici goriva alternativni izvori energije općenito o metalima tehnički važni metali obradba i površinska zaštita metala metalna roba vodiči električne struje elektroinstalacijski. vezivnih i izolacijskih građevinskih materijala 10. Prepoznati prednosti i nedostatke tehnološkog napretka 2. Nabrojiti glavne skupine elektrotehničke robe i područje primjene 5. Objasniti namjenu i sastav premaznih sredstava 8. Identificirati važnost koju goriva imaju u svakodnevnom životu čovjeka 3.Naziv predmeta: POZNAVANJE ROBE Cilj: Korištenjem spoznaja o prirodnim. Nabrojiti glavne skupine kozmetičko-parfumerujske robe 6. Prepoznati funkciju osnovnih. potrošni i sitni elektromaterijal električni kućanski aparati .

) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.N. podjela i vrste premaznih sredstava primjena boja i lakova općenito o staklu proizvodnja stakla staklena roba općenito o keramičkoj robi osnove tehnologije keramike podjela keramičke robe osnovni ili konstrukcijski građevni materijali veziva izolacijski materijali mineralna gnojiva kemijska sredstva za zaštitu bilja općenito o namještaju osnove tehnologije namještaja podjela namještaja prema načinu izradbe i namjeni pojam i podjela glazbala tipovi fotoaparata fotografski filmovi i fotopapiri Napomena Nastavni se proces 25% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Sinergija. sajmovima. a 75% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.S. .  Motorna vozila i dijelovi     Boje i lakovi   Staklo i staklena roba     Keramička roba   Građevni materijal Kemijska roba za poljoprivredu Poznavanje namještaja Glazbala. Turina.. Poznavanje neprehrambene robe.2006.2005.Lj. Zagreb. Zagreb.T. i drugi.. Zagreb.Školska knjiga. mentalnih mapa. Poznavanje robe u trgovini. Lazibat. 2000. plakata i sl. seminara. Poznavanje robe. Pučko otvoreno učilište Zagreb. Mikrorad. Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom.1997. skladištima. Brzak. fotoaparati i fotomaterijali            elektronički i elektroakustički proizvodi općenito o motornim vozilima sastavni dijelovi automobila motocikli auto-alat osnovni pojmovi sastav. i sl..) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike:  Literatura za nastavnike:    Tanay.neprehrambena roba. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama.Zagreb.

. obrazovanja i športa.Literatura za učenike: Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.

Popuniti prodajnu dokumentaciju 5. Interpretirati hodogram dokumenata u trgovini na malo 2. ističući važnost uspješnog posredovanja informacija u pisanom obliku Zadaće: Cilj i zadaće:    Razumjeti važnost uspješnog posredovanja informacija u pisanom obliku Razumjeti formalnu. Ispuniti tiskanice za izradu kalkulacije cijene prilikom nabave i prodaje robe 3. sadržajnu i zakonsku stranu poslovne dokumentacije u trgovini na malo Samostalno izvesti popunjavanje poslovne dokumentacije vezane uz kupoprodajni posao Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline POSLOVNA DOKUMENTACIJA 1. Primjenjivati suvremene informatičke tehnologije u komunikaciji Nastavni sadržaji  Narudžbenica Otpremnica/dostavnica Komisijski zapisnik Reklamacija Račun-faktura Paragon blok Ispis POS-blagajne Gotovinski račun Kartično poslovanje Predračun Nalog za plaćanje Specifikacija novca Primka-zaduženje Zapisnik o promijeni cijena Zapisnik o otpisu Inventurni list Knjiga popisa Nabavna dokumentacija                 Prodajna dokumentacija Ostala dokumentacija prodavaonice .Naziv predmeta: POSLOVNA DOKUMENTACIJA Cilj: Razvijanje sposobnosti poslovnoga komuniciranja. Sastaviti i/ili popuniti nabavnu dokumentaciju 4.

2006.. Brdovnik.. Zagreb.. D. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. V.. Brajnović. S. Sveučilište J. N. Školska knjiga. S.: Trgovačko poslovanje 2. D. Dio sadržaja dodatno se utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (ispunjavanjem tiskanica. Petrović.. F... Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: .. M..J.: Trgovačko poslovanje 3. I.. Zuber.. Biloš. I. Lončar-Galek. V..: Trgovačko poslovanje 1.. Zagreb. Lj. Lj. Zagreb 2004. D. 2009.. R.  Brajnović. a 10% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.Strossmayer-Ekonomski fakultet. Turkalj. Petrović.Ivančević. M. K. Hruškar. 2008.. K. Hruškar.. N.: Trgovina.  Cutvarić. M. Školska knjiga. Rajčić. Stipić. Sirovica. V. obrazovanja i športa. D.... V. D.. R. Zagreb. Hruškar. Đukanović. M. Zuber.. K.  Sirovica.. A. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. I. N. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.  Ružić.).. M.. Cutvarić. Spajić.  Hodogram dokumenata u trgovačkom poslovanju  Uplatnica i isplatnica Blagajnički izvještaj Shema kolanja dokumentacije između subjekata trgovačkog poslovanja Internet trgovina Uvjeti on-line kupnje i prodaje robe Poslovanje putem web-strance Poslovanje putem e-maila Poslovanje putem ostalih telekomunikacijskih veza  E-poslovanje u trgovini na malo     Napomena Nastavni se proces 90% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. M. Terek. Fatović.. Osijek 2009. Lončar-Galek. Idžojitć. Javor. Školska knjiga. Čegec. M... D. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević.. Amidžić-Peročević.  Brčić-Stipčević.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.: e-Marketing. Idžojtić. Klepac Lj. Brčić-Stipčević. 2006.. : Poslovanje obrtnika. poslovne dokumentacije i sl. Zagreb.

predodžba o samome sebi) Psihološki čimbenici ponašanja potrošača (motivacija. učenje. ocjena alternativa. uloge i status) Osobni čimbenici ponašanja potrošača (životna dob. psihografske i druge karakteristike 5. društveni sloj. obitelj. osobnost. ponašanje nakon kupnje) Ponašanje potrošača nakon kupnje – vrednovanje kupljenog proizvoda  Čimbenici ponašanja potrošača     Proces donošenja odluke o kupnji    .Naziv predmeta: PONAŠANJE POTROŠAČA Cilj: Promatranjem. Predviđati ponašanje potrošača u kontekstu tržišnog okruženja Nastavni sadržaji   Ponašanje potrošača – teorijske postavke Model ponašanja potrošača Društveni čimbenici ponašanja potrošača (kultura. supkultura. način života. referentne grupe. istraživanjem i komuniciranjem s potrošačima razviti vještinu utjecanja na njihovo ponašanje i steći lojalnog potrošača Zadaće:  Cilj i zadaće:    Segmentiranjem istražiti tržište radi poboljšanja prodaje u trgovini na malo Provoditi aktivnosti pospješivanja prodaje u prodavaonici Razvijati vještine za korištenja alata CRM (upravljanja odnosa s potrošačima) Izgradnjom kvalitetnog odnosa s potrošačima u prodavaonici utjecati na njihovo ponašanje Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PONAŠANJE POTROŠAČA 1. zanimanje.percepcija. Prilagoditi odnos prema potrošaču kako bi se utjecalo na njihovo ponašanje 3. spol. ekonomske okolnosti. Objasniti kako kupci kupuju s obzirom na njihove demografske. traženje informacija. Opisati čimbenike ponašanja potrošača 2. Objasniti faze procesa donošenja odluke o kupnji 4. odluka o kupnji. uvjerenje i stavovi) Zašto kupci kupuju Uloge u kupnji Vrste ponašanja u kupnji Faze procesa odlučivanja u kupnji (spoznaja potrebe.

Šulak.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.: Uspješna prodavaonica. 2004. 2008  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.upravljanja odnosa s potrošačima Stvaranje lojalnog potrošača     Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. F. P.   Predviđanje i utjecaj na ponašanje potrošača Važnost promatranja i ispitivanja potrošača Razvijanje odnosa s potrošačima Novi koncepti marketinga usmjereni potrošaču Customer Relationship Management – Upravljanje odnosima s potrošačima (definiranje CRM-a) Cilj upravljanja odnosa s potrošačima (svrha i nužnost razvijanja odnosa s potrošačima) Provedba CRM-a .: Ponašanje potrošača.: Psihologija u prodaji. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.  Petz.: Upravljanje marketingom. Srića. 1999.G. Zagreb. B.L. i sl. L. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.: Ponašanje potrošača.: Upravljanje odnosima s klijentima – Primjenom CRM poslovne strategije do povećanja konkurentnosti. ADECO. M. plakata i sl. Zagreb. Zagreb. Kanuk. V.) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Schiffman. 2004. Zagreb. sajmovima.. T.  Muller.  Kesić.  Pavlek.. Mate. Školska knjiga. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . 2005.E. Consult. J. Z. Delfin – razvoj managementa.  Kotler. Zagreb. 1999.P. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. mentalnih mapa.. skladištima. obrazovanja i športa. Zagreb. seminara. L. MATE.

1. Objasniti povezanost ekologije i tehnološkog razvoja 4. Opisati značenje ekoloških čimbenika i njihov utjecaj na živi svijet 3. Prepoznati tržišne instrumente u svrhu zaštite okoliša – ekološki porez Nastavni sadržaji              definicija i razvoj ekologije osnovni pojmovi ekologije abiotički ekološki čimbenici biotički ekološki čimbenici ekološka valencija vodeni ekosustavi kopneni ekosustavi kruženje tvari i protok energije u ekosustavu utjecaj čovjeka na biosferu stanje svjetskog ekosustava općenito o tehnologiji tehnološki procesi tehnološki razvoj i ekosustavi Ekosustavi Ekologija i tehnološki . Izborni strukovni predmeti EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ Cilj: Uočavanjem važnosti prirodnog potencijala Zemlje i odnosa čovjeka prema prirodi odabrati ekološke standarde primjenjive u životnoj i radnoj sredini Zadaće:  Razumjeti institucionalni sustav dodjele znaka zaštite okoliša nekom proizvodu u robnoj skupini te ekološku prihvatljivost kao dodatnu kvalitetu proizvoda    Prepoznati i razumjeti uzroke i posljedice prekomjernog iskorištavanja prirodnih bogatstava Razumjeti pojam i ciljeve održivog ili ekološki prihvatljivog razvoja na globalnom i nacionalnom planu Razumjeti temeljne zakonske propise o zaštiti okoliša te mogućnost primjene ekoloških standarda u životnoj i radnoj sredini Naziv predmeta: Cilj i zadaće: Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline Ekologija kao znanost Ekološki čimbenici EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ 1.2.1. Objasniti ekologiju kao biološku i interdisciplinarnu znanost 2.2. Opisati osnovne elemente zaštite prirode i primjenu ekoloških standarda 5.

Zagreb.B.  Grupa autora: Ekološki leksikon.Zmag.Strategije zaštite okoliša. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Vrček.  Čatić.razvoj    ekološka globalizacija pojam i osnovne značajke održivog razvoja Agenda 21. skladištima.D.N. Biologija:Čovjek i okoliš.Raphis.. obrazovanja i športa.. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. mentalnih mapa. .2006.  Literatura za učenike: Literatura za nastavnike: Klepac.Tehnika.2007.Zagreb. standardi i znak zaštite okoliša Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Zagreb. Osnove ekologije.R.).1980. Kigen..) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.2007. seminara. sajmovima. zagreb. i sl. Barbat.  MotikB. Barbat.. plakata i sl.I. zaštita okoliša i zdravlja. Čovjek i okoliš.2001.  Carter. Zeleni alati za održivu revoluciju. Zagreb. Profil. stoljeću ciljevi ekološko prihvatljivog razvoja integralna zaštita okoliša transfer tehnologije u funkciji zaštite okoliša održivi razvoj i trgovina ekološka politika i primjeri poslovanja prema načelima održivog razvoja u RH međunarodne konvencije o zaštiti okoliša zakonska regulativa u RH Međunarodne norme ISO 14000 Internet u zaštiti okoliša znak zaštite okoliša provedba zakonskih propisa u radnoj sredini provođenje tržišnih instrumenata u svrhu očuvanja okoliša Ekološko prihvatljiv ili održivi razvoj             Zakonodavstvo u zaštiti okoliša. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama.. Medicinska naklada.Šimleša.2009..2004. povijesni dokument UN o održivom razvoju u 21. Zagreb.  Udovičić. Zagreb..Lj.

mentalna mapa Metode kreativnog djelovanja: demonstracija. strategije stvaranja i održavanja kreativno-stimulativne klime Cilj i zadaće: Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline KREATIVNOST U POSLOVANJU 1. primjena: brainstorming.Naziv predmeta: KREATIVNOST U POSLOVANJU Cilj: Stvaranje samopouzdanja u osobnu kreativnost. 3. 4. vježbe. diskusija. individualni i grupni rad Kreativnost u poslovanju – vježba Pogreške u odabiru ideja Pogreške u primjeni ideja (Ne)informiranost Međuljudski odnosi Kreativnost – uvodni pojmovi    Tehnike kreativnog razmišljanja Metode kreativnog djelovanja Kreativnost u poslovanju     Zapreke kreativnosti    . metoda asocijacije. 5. metoda metafore. razmatranje izazova i prednosti kreativnog ponašanja Zadaće:  Istraživati osobne mentalne preferencije radi boljeg sinergijskog učinka timske ili organizacijske kreativnosti  Prepoznati uobičajene mentalne blokove koji sprječavaju kreativno reagiranje i tehnike njihovog otklanjanja  Primjenjivati specifične tehnike za poticanje kreativnih ideja i rješenja  Razvijati strategije primjene kreativnih rješenja. Objasniti ulogu kreativnosti u poslovanju Identificirati povezanost kreativnosti i inovativnosti Primijeniti tehnike za razvoj kreativnosti Rješavati poslovne situacije na kreativan način Identificirati zapreke u kreativnosti Nastavni sadržaji  Kreativnost – definicija Faze kreativnog procesa Kreativnost i inovativnost Značaj kreativnosti u poslovanju Tehnike kreativnog razmišljanja – definicija. 2.

M. 2008. 2001. Katarina Zrinski. obrazovanja i športa.   Neuspjeh Odbijanje Strah Napomena Nastavni se proces 90% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.: Suvremena prodaja. 2004. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Blanchard.  Tracy.: Kako međusobno razgovaramo.E. Zagreb.o.  Manning. F. Z. poslovne dokumentacije i sl. 1994.  Pavlek. Mate d.). Škorpion. a 10% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. B. 2009 Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.  Schulltz von Thun.. Zagreb.P.. Varaždin. G. Zagreb. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . B. Dio sadržaja dodatno se utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (ispunjavanjem tiskanica. K.: Uspješna prodavaonica. Erudita.: Kupac na prvom mjestu.  Janković.: Sukob ili suradnja.: Psihologija prodaje. J. Zagreb. Alinea.o. – Reece. 2005.

Pakiranje proizvoda Aranžiranje i oblikovanje kozmetičke robe: preparativne kozmetike. parfema. mesnih proizvoda.. Promovirati vizualnu komunikaciju s potrošačima Nastavni sadržaji       Povijest aranžiranja i uređenja prostora Škole aranžiranja Stilovi aranžiranja Elementi oblikovanja Pribor i tehnička pomagala Aranžiranje i oblikovanje prehrambene robe: voća i povrća. konditorskih proizvoda. papirnih artikla. knjiga Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje ženske. Izraziti važnost promotivne funkcije pakiranja 2. slatkiša. Provoditi aktivnosti usmjerene na stvaranje unutarnjeg vizualnog identiteta prodavaonice 5. estetskog oblikovanja i uređenja prostora Elementi oblikovanja Aranžiranje i estetsko oblikovanje prehrambenih proizvoda  Aranžiranje i estetsko oblikovanje kozmetičkih proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje papira. Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje papira... muške i dječje konfekcije Aranžiranje i estetsko        .. Nastavne cjeline Povijest aranžiranja. Provoditi aktivnosti usmjerene na stvaranje vanjskog vizualnog identiteta prodavaonice 4. knjiga Aranžiranje i estetsko oblikovanje ženske. dekorativne kozmetike. muške i dječje konfekcije Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje staklenih.Naziv predmeta: ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE Cilj: Razumijevanje i primijenjivanje estetski usklađena i primjerena pakiranja i izlaganja robe. papirnih artikla. Primijeniti tehnike pakiranja 3. unaprjeđivanje načina prodaje i kreiranja vizualnog identiteta prodavaonice Cilj i zadaće: Zadaće:   Pratiti novitete aranžiranja i estetskog oblikovanja Razvijati praktične vještine i razumjeti znanja o vrsti. svojstvima i načinu uporabe različitih materijala u svrhu što kvalitetnije usluge kupca Promišljati i planirati prostornu organizaciju radnoga mjesta  Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE 1.. ribljih proizvoda. mliječnih proizvoda.

P. a 30% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća .: Simply pink. Creative publishing international. ulaz i izlaz Primijeniti znanje u praktičnim primjerima Povijest aranžiranja i uređenja prostora Škole aranžiranja Stilovi aranžiranja Uređenje izložbenog i prodajnog prostora      Povijest aranžiranja.  Pryke. estetskog oblikovanja i uređenja prostora    Napomena Nastavni se proces 70% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. J. Veble. L. interijer.o.  Packer. – Patterson. Adria Media d. Zagreb. Mosta.  Badalucco. Zagreb. 2002.: Colour.oblikovanje staklenih. 2009. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. stručni časopisi i drugo) stručni časopisi i izdanja:  Art&deoration.o. Preporuka je da se nastavni predmet Aranžiranje i estetsko oblikovanje organizira u blok satima. Jacqui Small. sajmovima. 2006. porculanskih i keramičkih proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje metalne robe i električnih aparata porculanskih i keramičkih proizvoda      Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje metalne robe i električna robe u trgovini Pakiranje proizvoda Izlog – vrste Oblikovanje izložbenog prostora – vježbe Suvremeni trendovi izlaganja robe Kreativna organizacija prostora: ambijent. 2009. Rijeka. Conran small.. Zagreb  Dekor interijeri – časopis za kulturu i stanovanje. Zagreb  Elle decor. Paris  Brava casa. 2007. Zagreb Literatura za nastavnike: . Zagreb.o. ozračje.: Kirigami – praktični tečaj..o. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Barnett.: Ukrašavanje voćem i povrćem. Mosta. D.  Lepore. Adagp.: Aranžiranje cvijeća – suvremeni pristup cvjetovnom designu.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Mediatop International. i sl. F. 2000. Studio Salum d. F.  Aranžiranje cvijeća. Leo commerce.

o. Zagreb Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.o. obrazovanja i športa. Zagreb  Moja četiri zida.. Illustrator d. Medijski pravac d.Literatura za učenike:  Magazin kuhinje i kupaonice.o. .o..

ciljevi. Prepoznati potrebe kupaca primjenom različitih tehnika komuniciranja 4. korištenje glasa i kontakt očima Prezentiranjem sebe podići učinkovitost te image prodavaonice.Naziv predmeta: PREZENTACIJSKE VJEŠTINE Cilj: Primjena temeljnih načela koja određuju uspješan javni nastup ili prezentaciju Zadaće:   Razumjeti temeljne alate za pripremu. Koristiti razne stilove vođenja prezentacije 5. govor tijela. prezentator Prezentacijske vještine – osobni pristup. Planirati prezentaciju i procijeniti slušatelje 2. Organizirati prezentaciju primjenjujući verbalnu i neverbalnu komunikaciju 3. jasnoća izražavanja Neverbalna komunikacija: vrste. vrste Karakteristike prezentacije Osnovni elementi prezentacije Publika. Prezentirati i kontrolirati izvedbu prezentacije Nastavni sadržaji  Komunikacija – pojam i vrste Verbalna komunikacija: jezik. pripremu prezentacije te je izvesti uspješno verbalno i neverbalno Utvrditi pravila za uspješno izvođenje prezentacije. formalnost jezika. prostor. nesklad između verbalne i neverbalne komunikacije Prezentacija – pojam. govor tijela. vizualna sredstva. neverbalna izražajnost. funkcije. glasovne sposobnosti Stilovi vođenja prezentacije Komunikacija i prezentacija – osnovni pojmovi   Prezentacija – osnovni pojmovi Elementi prezentacije Prezentacijske vještine       . vrijeme. prodavača i cijeloga gospodarskog subjekta Ocijeniti vlastite prednosti pri javnom nastupu Cilj i zadaće:    Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PREZENTACIJSKE VJEŠTINE 1. organizaciju i izvođenje uspješnih prezentacija Odabrati tehnike za uspješno svladavanje treme i stjecanje samopouzdanja.

audio aparati Ključne točke strukture prezentacije Definiranje ciljeva Dojmljiv nastup Poznavanje slušatelja Efektno zaključivanje Pitanja.: Halo. flip – chart.: Poslovne komunikacije. Školska knjiga. funkcije. nelagoda – neprijatelji ili saveznici Definiranje ciljeva i osnovne poruke Analiziranje publike i okolnosti Razvijanje logičke strukture Početak – tijelo –zaključak Audiovizualna pomagala – ploča.). R. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike:  Literatura za nastavnike:    Fox. mentalnih mapa. Consult. Dio sadržaja dodatno se utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.: Temelji suvremenog govorništva. 2002. C. kompjuter.: Recite to jasnije i glasnije. neverbalna izražajnost. nesklad između verbalne i neverbalne komunikacije   Prezentacija     Analiza prezentacije    Pogreške u prezentaciji Izrada akcijskog plana     Komunikacija i prezentacija – osnovni pojmovi   Napomena Nastavni se proces 60% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. jasnoća izražavanja Neverbalna komunikacija: vrste. handouti. Hrvatska sveučilišna naklada. formalnost jezika. M.  Faze prezentacijsko g procesa Korištenje audiovizualnih pomagala     Trema. I. plakata i sl. primjedbe i napadi – kako reagirati? Analiza publike Uspješna i neuspješna prezentacija – analiza Pogreške u prezentaciji Uzroci loše prezentacije Karakteristike uspješne prezentacije Izrada akcijskog plana poboljšanja Komunikacija – pojam i vrste Verbalna komunikacija: jezik. projektor. Winter. Škarić. 2000. Petar. Zagreb.P.E. molim – uspješna telefonska prezentacija i . a 40% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. S. Zagreb. Zagreb. video. seminara. strah. 2009.

M. Consult.P. Zagreb. udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.  .E. 2008.Literatura za učenike: prodaja A – Z. obrazovanja i športa. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.

Izvršiti kontrolu poslovne dokumentacije prodavaonice 5. Naručiti robu u skladu s kontrolom zaliha 3. Organizirati popis robe prema zakonskim propisima i tehnikama popisivanja 6. skladištenja i označavanja robe 4. Izvršiti kontrolu preuzimanja. Kontrolirati sve procese vezane uz ISO standarde i HACCP sustave Nastavni sadržaji        Pojam. voditelja i neposrednog rukovoditelja  Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline Organizacija poslovanja u prodavaonici Menadžerske vještine Vještine UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM 1. elementi i ciljevi organizacije Radni zadaci u prodavaonici Koordinacija radnih zadataka u prodavaonici Pojam i važnost menadžmenta i menadžerskih vještina Osnovne menadžerske vještine Posebne menadžerske vještine Osnovne postavke planiranja-vještine analize okoline-SWOT .Naziv predmeta: UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM Cilj: Razvijanje organizacijskih vještina. vještina vođenja i kontrole te vođenja poslovne dokumentacije i standarda na razini prodavaonice Zadaće:    Stjecati vještine pravilnog organiziranja i vođenja poslovnog procesa u prodavaonici Samostalno voditi poslovne dokumentacije Voditi brigu o kontroli i načinu upravljanja zalihama Razvijati vještine preuzimanja robe kontrole kvalitativnog i kvantitativnog Cilj i zadaće:    Razvijati svijest o pravilnom označavanju prodajnih cijena i sigurnosti na radnom mjestu Razumjeti važnost provođenja i kontroliranja procedure vezane uz ISO standarde a unutar prehrambenih prodavaonica i HACCP sustava koji se kao takav provodi na razini prodavaonice Stjecati znanja i vještina nužnih za koordinaciju radnih zadataka u okviru izvršioca posla. Organizirati radne procese u prodavaonici u cilju pospješivanja poslovanja u cjelini 2.

metode prikupljanja podataka o organizaciji te opcije redizajniranja posla Osnovne postavke upravljanja ljudskim resursima Planiranje ljudskih resursa Vještine selekcije ljudskih resursa-individualne razlike. Strategija motiviranja Vještine komuniciranja -vještine ovladavanja problemimarješavanje reklamacija kupaca Vještine razvoja podređenih -mentorstvo.. organiziranja upravljanja i vođenja     analiza Osnovne postavke vještine organiziranja..testovi.intervju. metoda stimulacije .informacijska osnova o kandidatima. Postupak kontrole zaliha i naručivanje robe Postupak preuzimanja robe Evidencija primljene i preuzete robe Kontrola skladištenja robe Proces prodaje i naplate robe Evidencija prodane robe Evidencija povišenja i sniženja cijena Evidencija otpisa i povrata robe Knjiga popisa Kontrola poslovanja prodavaonice provođenjem popisa robe u prodavaonici Blagajničko poslovanje i kontrola blagajne Vrste vještina kontroliranja Pokazatelji aktivnosti -obrtaj zaliha.odluka o odabiru                    Osnovne vještine vođenja Vještina motiviranja -faktori utjecaja na ponašanje zaposlenih.planiranja. obrtaj tekuće aktive Kontrola nenaplaćenih potraživanja-obrtaj neto potraživanja Kontrola ostvarenja plana prodaje za prodavaonicu ISO standardi Pojam i značaj certifikata HACCP sustav Pojam. elementi i ciljevi organizacije Radni zadaci u prodavaonici Koordinacija radnih zadataka u prodavaonici Poslovni procesi i evidencije u prodavaonici Vještine kontroliranja Sustavi upravljanja sigurnošću i kvalitetom Organizacija poslovanja u prodavaonici       .

Consult.Školska knjiga.Petrović. prezentacija i sl. D..Zagreb 2004.V.  Buble Marin:Menadžerske vještine.. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.Zagreb.Zagreb.  Pavlek Zvonimir:Uspješna prodavaonica. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. Školska knjiga.1993.N.Liebl D..2010.Zagreb.Petrović R.Zagreb 2003.R:Trgovačko poslovanje 1.S.  Brajnović S. Consult.Hrvatska udruga profesionalaca u prodaji.N. Praćenje rada učenika utvrđuje se kroz kontinuirano izradbu domaćih uradaka.E. Sveti Ivan Zelina 2010.Školska knjiga.1997.M.V.2010. edukacijskim centrima a posebnu pažnju treba posvetiti rješavanju problema kroz simulaciju konkretnih zadataka. Dio nastavnih sadržaja dodatno se usvaja kroz posjete prodavaonicama.Zagreb.Hruškar N.P. rješavanje problemskih zadataka. M.Zagreb. Brčić-Stipčević. Mate .:Trgovačko poslovanje 2. obrazovanja i športa.  Tomašević Lišanin Marija:Profesionalna prodaja i pregovaranje HUPUP. stručni časopisi i drugo ) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.  Materijali iz ostalih izvora znanja( javni mediji.2009.P.  Novak M..Petrović. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: .2010.Poslovna organizacija.S. Informator Zagreb..E.  Brčić-Stipčević.Brajnović.Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. SinergiA nakladništvo.  Denny Richard: Super prodavač.Sikavica P.R:Trgovačko poslovanje 3. Stacey: Strateški menadžment i organizacijska dinamika.Brajnović.  Ralph.Tisak Zelina.2009. izradu mentalnih mapa.  Skupina autora:Računovodstvop trgovačkih društava prema HSFI I MRS.V .Zagreb.

Naziv predmeta: ODNOSI S KUPCIMA Cilj: Razvijanje sposobnosti samostalnog i uspješnog komuniciranja s kupcem Zadaće: Cilj i zadaće:     Otkriti potreba i želja potrošača Kreativno rješavati probleme Razvijati vještine adekvatnog reagiranja na različite (pozitivne i negativne) situacije Poticati pozitivnog odnosa prema sebi i okolini Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline ODNOSI S KUPCIMA 1. nezadovoljne kupce Nastavni sadržaji  Komunikacija – pojam i značenje uspješne komunikacije Vrste komunikacije Pogreške u komunikaciji Komuniciranje i odnos prema kupcu – uvod u program Potrebe kupaca u suvremenom prodajnom procesu Komunikacije s kupcima – prikupljanje informacija Odnos prema samom sebi i okolini. Razlikovati stilove komunikacije korištene u poslovnom okruženju 2. pristup partner – partner Pogreške u odnosu s kupcima Savladavanje gužve Uvod u predmet    Odnos prema kupcu      Prodavač – izgled. Razviti pozitivnu komunikaciju kako bi se uspostavio odnos povjerenja s kupcem 5. Demonstrirati tehnike reagiranja na nepredviđene situacije. pristup profesor – učenik. Razviti pozitivno okruženje među sudionicima prodajnog procesa 3. izgled. očekivanja      Pogreške u odnosu prema . ponašanje Značaj prvog dojma Stvaranje ugodnog ozračja Aktivno slušanje Prezentiranje – osobni pristup. nastup. Prepoznati potrebe i želje kupaca tijekom prodajnog razgovora 4. stav.

: Upravljanje zadovoljstvom klijenata. Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. obrazovanja i športa.kupcima    Problematični kupci Upravljanje osjećajima Socijalna inteligencija  Napomena Nastavni se proces 40% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. . a 60% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. V. T. Tehnička knjižara Zagreb. prezentacija . – Srića. Zagreb. Dio nastavnih sadržaja dodatno se usvaja kroz posjete prodavaonicama. Delfin – razvoj managementa. izradu mentalnih mapa. 2000. J. Golden marketing. Praćenje rada učenika utvrđuje se kroz kontinuirano izradbu domaćih uradaka.: Upravljanje odnosom sa klijentima. 2005. rješavanje problemskih zadataka. edukacijskim centrima a posebnu pažnju treba posvetiti rješavanju problema kroz simulaciju konkretnih zadataka. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike: Literatura za učenike:   Literatura za nastavnike  Vranešević.  Muller.

3. Provoditi higijenske mjere u skladu s zakonskim propisima Nastavni sadržaji   Pojam i značaj zaštite na radu Zakonsko uređenje i pravila zaštite na radu Sigurnost i zaštita zdravlja pri radu u trgovini Opasnosti pri otvaranju i skidanju ambalaže Opasnosti pri prenošenju robe Opasnosti pri prevoženju robe Pravilno slaganje i sortiranje robe Sigurnost na radu i zaštita okoliša      . 4. Koristiti pravila zaštite na radu Opisati robu koja se prodaje u prodavaonici /hrana/ Navedi načela unapređenja prodaje Pripremiti i izložiti robu za prodaju uzimajući u obzir alate Upravljanja kategorijama (Category Management) 5.2. Praktična nastava Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA Cilj: Samostalno i sigurno obavljanje poslova i radnih zadataka za buduće zanimanje Zadaće:    Provoditi radni proces i tehnike poslovanja prodavaonice Primjeniti postupke vezanih uz opskrbu prodavaonice robom Stjecati vještine u procesu prodaje robe kupcu Stjecati vještine i navike korištenja osobnih zaštitnih sredstava Primjenjivati mjere zaštite na radu te razvijati sposobnost obavljanja radnih zadataka na siguran način uz poštovanje zakonskih propisa Razvijati osjećaj odgovornosti za obavljeni posao Razumjeti važnost čuvanja resursa kojima se koristi pri radu Primjeniti osobnu higijenu i ekološku svijest Uočavati mogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja u struci Cilj i zadaće:       Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PRAKTIČNA NASTAVA 1.2. 2.1.

dezinsekcija i deratizacija Vanjske oznake i uređenje prodavaonice Unutrašnje uređenje prodavaonice Osoblje u prodavaonici i njihove radne zadaće Radno mjesto i zadaće učenika u prodavaonici Odgovoran odnos prema radu i radnim obvezama Savjestan odnos prema robi i opremi prodavaonice Korektan odnos prema ostalim djelatnicima prodavaonice Način rada i mogućnosti korištenja aparata prodavaonice Način rada i mogućnosti korištenja strojeva prodavaonice Način rada i mogućnosti korištenja uređaja prodavaonice . lakova i kemikalija Osobna zaštitna sredstva Ozljede na radu i profesionalne bolesti Pružanje prve pomoći ozlijeđenoj osobi Opasnosti od požara i eksplozija Opasnosti od električnog udara Znakovi sigurnosti Vanjske oznake i uređenje prodavaonice Unutrašnje uređenje prodavaonice Osoblje u prodavaonici i njihove radne zadaće Radno mjesto i zadaće učenika u prodavaonici Odgovoran odnos prema radu i radnim obvezama Savjestan odnos prema robi i opremi prodavaonice Korektan odnos prema ostalim djelatnicima prodavaonice Higijena i urednost prodavača Zakonski propisi o higijeni Održavanje higijene i čistoće prodajnog prostora Održavanje higijene i čistoće skladišnog prostora Održavanje higijene i čistoće pomoćnih prostorija Tekuće čišćenje i čišćenje na kraju radnog vremena Zaštitna odjeća i pribor za održavanje čistoće Djelovanje sredstava za čišćenje na robu i opremu Dezinfekcija. strojeva i    Opasnosti na površinama za kretanje Pravilno korištenje pribora pri posluživanju Pravilno rukovanje strojevima i uređajima pri radu Opasnosti pri pakiranju robe Opasnosti od boja.              Poznavanje prodavaonice        Provođenje higijenskih mjera          Poznavanje prodavaonice     Korištenje i održavanje aparata.

jaka alkoholna pića. šećer. med i ostala sladila. jaja. bezalkoholna gazirana pića. strojevima i uređajima Čišćenje i održavanje aparata. dijetetski proizvodi i funkcionalna hrana. riba i riblje prerađevine. mlijeko i mliječne prerađevine. meso i mesne prerađevine. konditorski proizvodi. ulja i masti. kakvoće i podrijetla Sortiranje robe po vrstama ili srodstvu Sortiranje robe prema namjeni i povezanosti u uporabi Slaganje robe prema rokovima valjanosti Slaganje robe prema količini i kvaliteti Izlaganje robe s posebnim svojstvima Smještaj robe na police i u rashladne vitrine Smještaj robe na ostala mjesta za izlaganje robe Opća pravila izlaganja robe u prodajnom prostoru Kombiniranje različitih načina izlaganja Poštivanje načela izlaganja robe Pričvršćivanje cijena na policu Lijepljenje cijena na robu Provođenje aktivnosti merchandisinga Primjena načela category managementa Izlaganje robe u izlogu korištenjem dekorativnih sredstava Poznavanje prehrambene robe*             Izlaganje robe           Nastavni se proces 100% vremena izvodi kroz praktičnu nastavu. a dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet ostalim vrstama prodavaonica i veleprodajnim skladištima) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika putem pismenih. usmenih praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća. . voće i voćne prerađevine. povrće i povrtne prerađevine. kava.uređaja u prodavaonici      Pravilno rukovanje aparatima. voda. začini i mirodije. količine i kakvoće robe Poznavanje načina uporabe robe Poznavanje i primjena propisa o zdravstvenom nadzoru nad namirnicama Odvajanje robe od transportne ambalaže Čišćenje i dotjerivanje primljene robe Razvrstavanje i kompletiranje primljene robe Označavanje robe oznakom cijene. cijene. kavovine i čaj. pivo. Napomena  *robne grupe koje je potrebno obraditi su: mlinski i pekarski proizvodi. strojeva i uređaja Redovita provjera i održavanje sprava za mjerenje robe Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi Poznavanje naziva. vino.

Zagreb. V. R. M. Zagreb.. Zuber.Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. M. 2004. N.  Brčić-Stipčević. Z. D.E. K. Lj. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: Naziv predmeta: Drugi razred PRAKTIČNA NASTAVA Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. N. Petrović. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.. Cutvarić.. Đukanović.. Utvrditi stanje zaliha robe 7. Klepac Lj..: Trgovačko poslovanje 2. I...: Trgovačko poslovanje 1. M. N.Ivančević. Hruškar. Zuber.  Sirovica. M. obrazovanja i športa... Brajnović.: Trgovačko poslovanje 3.P.  Cutvarić.. Consult. 2009. Lončar-Galek. Idžojitć.  Brajnović. Preuzeti naručenu robu prema prispjeloj dokumentaciji 9.. : Poslovanje obrtnika. Petrović. D. Provoditi popis robe – inventuru Razrada Nastavne cjeline Skladištenje robe   Nastavni sadržaji Alati i uređaji za skladištenje robe Postupci pri uskladištenju robe .  Pavlek. Amidžić-Peročević. Izračunati nabavnu cijenu 10.. 2006. F... Rajčić.. Evidentirati promjenu stanja na zalihama 11. D. Zagreb. Lončar-Galek. V.: Uspješna prodavaonica. Primjeni pravila manipulacije robom u skladištu 5. Sirovica. Demonstrirati načine skladištenja robe prema vrsti i namjeni 3. stručni časopisi i drugo)  internet-liknovi povezani sa nastavnim sadržajima predmeta Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. S. M. Brdovnik... Organiziraj otpremu robe iz skladišta 6. Zagreb. I. D.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji... R. Čegec. Školska knjiga. S. I. K. Prilagoditi mjesto za preuzimanje robe u skladištu s obzirom na vrstu robe i skladišni prostor 2. Provesti evidenciju robe u skladištu u skladu s evidencijom ulaza i izlaza 4. K. Stipić.. M... Hruškar.. Zagreb. Školska knjiga. V. 2009. 2010. Idžojtić. Naručiti robu u prodavaonici u skladu s pravilima poslovnog komuniciranja 8. Zagreb 2004. M.: Trgovina. Fatović.. V. M.. Lj. Hruškar. Terek... Javor. Spajić. Školska knjiga. Brčić-Stipčević.

količine i kakvoće robe Poznavanje načina uporabe robe Poznavanje i primjena propisa o zdravstvenom nadzoru nad predmetima opće uporabe Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg dobavljača Vođenje evidencije o dobavljačima i naručenoj robi Korištenje podataka iz nabavne dokumentacije Priprema prostora za smještaj naručene robe Uporaba sredstava za unutrašnje prenošenje robe Preuzimanje robe po količini i kakvoći Korištenje podataka iz prispjele dokumentacije Postupanje u slučaju problema pri preuzimanju robe Narudžbenica .                 Inventura robe        Poznavanje predmeta opće uporabe**      Naručivanje robe     Preuzimanje robe    Dokumentacija  Komisioniranje robe Slaganje robe na paletu Utjecaj mikroklimatskih uvjeta na postojanost robe Skladištenje robe s obzirom na vanjske utjecaje Skladištenje robe prema roku valjanosti Skladištenje robe s obzirom na vrstu i količinu Skladištenje robe na police i palete Skladištenje robe u hladnjače i komore Istovar robe u prodavaonici Korištenje sredstava unutrašnje otpreme Način praćenja zaliha robe u skladištu Korištenje podataka iz skladišne evidencije Vrste šteta koje mogu nastati na robi u skladištu Sprječavanje gubitaka na robi u skladištu Značaj inventure i kontrole poslovanja Vrste popisivanja robe i propisna dokumentacija Pripremanje prodavaonice i robe za inventuru Rad povjerenstva za inventuru Obavljanje popisa robe-inventure Popisivanje ambalaže Popunjavanje inventurne liste Objašnjenje utvrđenog viška ili manjka pri inventuri Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi Poznavanje naziva. cijene.

. Cutvarić. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. D.. Rajčić. 2004. Zuber.. a dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet ostalim tipovima prodavaonicama i veleprodajnim skladištima) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika putem pismenih. Zagreb. Spajić. obrazovanja i športa. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. S... Đukanović. Hruškar.  Brčić-Stipčević.Ivančević. V. Hruškar. Stipić. Lončar-Galek. Školska knjiga. Consult. Hruškar.. Lj.. Zagreb. I. Brajnović.. D. R. Javor...  Brajnović. 2010.: Trgovačko poslovanje 2. V.. K.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.  Sirovica.. Sirovica. D. I. M. K. Petrović. M. Klepac Lj.P. Školska knjiga. Terek. V.. Brdovnik.nabave        Otpremnica i dostavnica Komisijski zapisnik Reklamacija Zapisnik o promjeni cijene Zapisnik o otpisu Elementi kalkulacije cijena u prodavaonici Izračun maloprodajne cijene Korištenje podataka iz kalkulacije cijena Sastavljanje cjenika i postavljanje u prodavaonici Zakonske obveze glede označavanja robe cijenom Kalkulacija cijene    Napomena Nastavni se proces 100% vremena izvodi kroz praktičnu nastavu. Brčić-Stipčević. Čegec. M. M. N... Zagreb.... R. F. Zagreb 2004.  Pavlek..: Trgovačko poslovanje 1. Amidžić-Peročević.: Trgovačko poslovanje 3.E.. Idžojitć. M. K. Zagreb. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike:     .. S. stručni časopisi i drugo)  internet-liknovi povezani sa nastavnim sadržajima predmeta Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Školska knjiga. Petrović.. Idžojtić.  Cutvarić.  **robne grupe koje se obrađuju uvjetovane su asortimanom prodavaonice u kojoj učenik obavlja praktičnu nastavu Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. I.: Uspješna prodavaonica.. M.. N.: Trgovina.. 2006. M. Lončar-Galek.. D. V. usmenih praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća.. Z. Lj. Zagreb. 2009. N. M. : Poslovanje obrtnika. 2009. Fatović. Zuber.

Provesti izdavanje i organizirati dostavu robe u svrhu stvaranja pozitivnog poslijekupovnog raspoloženja 11. Izračunati maloprodajnu cijenu robe s obzirom na porezne propise i ambalažne naknade 2.Naziv predmeta: Treći razred PRAKTIČNA NASTAVA Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. uljudnost. prijaznost. taktičnost. uslužnost. Izvesti obračun blagajne po završetku smjene Razrada Nastavne cjeline     Savjetovanje i posluživanje kupaca           Prodajni razgovor       Promidžbene aktivnosti u prodavaonici   Nastavni sadržaji Utvrđivanje želje kupca glede robe koju želi kupiti Davanje kupcu podataka o robi (vrsta. Identificirati elemente estetskog oblikovanja prodavaonice 7. mjerenje i obračunavanje robe Pakiranje i izdavanje robe kupcu Usluge koje prodavač može učiniti kupcu u granicama uobičajenih i dopuštenih normi Ponašanje prodavača prema kupcu (doček. Opisati robu koja se prodaje u prodavaonici 4. Koristiti POS-blagajnu prilikom obračuna i naplate robe 8. cijena…) Davanje kupcu dopunskih obavijesti o robi koju traži Davanje kupcu dopunskih obavijesti o robi koju ne traži (a mogla bi zadovoljiti kupčeve potrebe) Prodaja robe kupcu u prodavaonici/na odjelu klasičnog tipa Prodaja robe kupcu pri samoizboru Prodaja robe kupcu pri samoposluživanju Prodajna prezentacija. naziv. Primijeniti pravila pakiranja robe prema kupčevim željama 10. ispraćaj) Razlikovanje tipova kupaca Prodajni razgovor s kupcem Ispravno reagiranje na kupčeve prigovore Dopunska ponuda i prodaja Način očuvanja stalnih i stjecanje novih kupaca Vrste reklamacija kupaca Način ponašanja prodavača prilikom primanja reklamacije Utvrđivanje opravdanosti reklamacije kupca Rješavanje reklamacija Pospješivanje prodaje u prodavaonici Organizacija i provođenje degustacije . Posluživati kupca uvažavajući predmet prodaje 6. Pripremiti i izložiti robu prema načelima izlaganja robe 3. optimizam. Objasniti kupcu načine plaćanja i dostave robe 9. Provoditi prodajni razgovor uvažavajući potrebe kupca 5.

      Estetsko oblikovanje prodavaonice      Poznavanje neprehramben e robe**       Obračun i naplata prodane robe – rad na POSblagajni          Dokumentacija prodaje      Pakiranje i izdavanje robe kupcu     Aranžiranje robe   Povećanje prometa robe putem demonstracija Upućivanje kupca u pogodnosti iz akcijskog kataloga Razlozi i vrste prigodnih prodaja Priprema robe i mjesta za prigodnu prodaju Izrada natpisa sa uputama i cijenama robe Uređivanje prostora za izlaganje robe ili izloga Pomagala i tehnika estetskog oblikovanja prodavaonice Uređivanje prodavaonice za posebne prigode Čišćenje robe i zaštita robe u izlogu Održavanje ritma promjene i zanimljivosti izloga Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi Poznavanje naziva. cijene. količine i kakvoće robe Poznavanje načina uporabe robe Specifičnosti svojstava i načina prodaje robe Načini plaćanja u maloprodaji Ponašanje prodavača-blagajnika pri naplati robe Plaćanje robe gotovim novcem Plaćanje robe debitnom i kreditnom karticom Prodaja robe na predračun Prodaja robe na malo s obročnom otplatom Rad na POS-blagajni Rad na EFT-POS sustavu Obračun blagajne Račun-isječak vrpce Paragon-blok Gotovinski račun Račun R-1 i R-2 Nalog za plaćanje i specifikacija novca Blagajnički izvještaj Materijali za pakiranje Tehnike pakiranja ovisno o vrsti robe Slaganje i zamatanje prodane robe Izdavanje robe kupcu Prigodno pakiranje robe Skupno pakiranje robe Pomagala i tehnika aranžiranja robe .

. 2009.. 2004.: Uspješna prodavaonica. Hruškar. Klepac Lj. N..  Sirovica. I.. Lj.. K. Čegec. Idžojitć...: Trgovina.. M. M. njegu tijela i uljepšavanje. usmenih praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća. Zagreb 2004. Cutvarić. Sirovica. a dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet ostalim tipovima prodavaonicama i veleprodajnim skladištima) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika putem pismenih.. V.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.. Školska knjiga. Brčić-Stipčević. sredstva i pribor za osobnu higijenu.  Cutvarić... Consult. Zagreb. Idžojtić. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike:   .Ivančević.  Brajnović. D. Lončar-Galek..  **robne grupe koje je potrebno obraditi su: sredstva i pribor za pranje i održavanje čistoće..P. Javor. stručni časopisi i drugo)  internet-liknovi povezani sa nastavnim sadržajima predmeta Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. Stipić.  Brčić-Stipčević. duhan i duhanske prerađevine. M. K. D. 2006.. Hruškar. F. Lj. Zuber. Zagreb.. N. Hruškar. Brdovnik.. R. Zagreb.. M. Petrović. D. Spajić. M. Školska knjiga.E. R. Đukanović.: Trgovačko poslovanje 2. I. K. M. Zagreb. Terek. Zuber. Školska knjiga. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika... Z. Brajnović. Petrović. 2010.. S.. : Poslovanje obrtnika... M. D.: Trgovačko poslovanje 3. Zagreb. S.. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.: Trgovačko poslovanje 1. Amidžić-Peročević. Pakiranje i uljepšavanje poklona Napomena Nastavni se proces 100% vremena izvodi kroz praktičnu nastavu. V. V. Rajčić. obrazovanja i športa. Fatović. V. Lončar-Galek. N.. 2009.  Pavlek. I. M..

i 105/10-isp.) i Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine 118/09.. 86/09.2.1. 92/10. .)..3. Izradba i obrana završnoga rada Izradba i obrana završnoga rada propisana je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08.

2. Kadrovski uvjeti Izobrazba         magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar inženjer prehrambenog inženjerstva magistar inženjer biotehnologije magistar inženjer kemijske tehnologije magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva Nastavni predmet NABAVNO POSLOVANJE POSLOVANJE PRODAVAONICE POZNAVANJE ROBE   PRODAJNO POSLOVANJE PRODAJNA KOMUNIKACIJA POSLOVNA DOKUMENTACIJA OSNOVE MARKETINGA          magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar psihologije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije profesor biologije magistar biologije magistar ekologije magistar edukacije biologije i kemije magistar eksperimentalne biologije PONAŠANJE POTROŠAĆA      EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ     .1.4.

Kadrovsku uvjeti za nastavnike određuju se sukladno Zakonu o visokom obrazovanju. a zatečeni su u srednjoškolskoj ustanovi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme na dan stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna.  KREATIVNOST U POSLOVANJU     ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVAJE   PREZENTACIJSKE VJEŠTINE UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM ODNOSI S KUPCIMA         magistar molekularne biologije magistar biologije i ekologije mora magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije profesor likovne umjetnosti i magistar likovne umjetnosti magistar inženjer arhitekture magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije PRAKTIČNA NASTAVA Nastavnici koji u pogledu vrste obrazovanja ne ispunjavaju uvjete utvrđene ovim izmjenama i dopunama posebnog strukovnog dijela nastavnog plana i programa. mogu nastaviti s obavljanjem poslova na kojima su zatečeni ako su ispunjavali uvjete za obavljanje tih poslova prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovogih izmjena i dopuna. .

1. dokumentacija i dr. kartični uređaji. grafikoni. informatička oprema. grafoprojektor. CD i sl. jedno računalo. police. s instaliranim programima potrebnim za realizaciju nastave. slike. uzorci Oprema . različite vrste robe s i bez ambalaže. dva pisača. hladnjak. CD. 15 + 1 računalo povezani u mrežu. projekcijsko platno. računalo. LCD projektor. slike. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa   Nastavni predmet Nabavno poslovanje Poslovanje prodavaonice Poznavanje robe Prodajno poslovanje Osnove marketinga Ekologija i održivi razvoj Upravljanje prodavaonicom Poslovna dokumentacija Ponašanje potrošača Kreativnost u poslovanju Aranžiranje i estetsko oblikovanje Odnosi s kupcima Prodajna komunikacija Osnove marketinga Prezentacijske vještine Praktična nastava     Prodajni prostor (trgovačka klupa. LCD projektor i projektno platno. mjerni uređaji. uzorci različite robe. pisač.5. grafikoni. sustav za nadzor Standardna prodavaonica s opremom grafo-projektor. blagajna.). pisač.2. LCD projektor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful