P. 1
Izmjene i Dopune Posebnog Strucnog Dijela Nastavnog Plana - Prodavac

Izmjene i Dopune Posebnog Strucnog Dijela Nastavnog Plana - Prodavac

|Views: 1,252|Likes:
Published by Marko Brdar

More info:

Published by: Marko Brdar on May 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

IZMJENE I DOPUNE POSEBNOG STRUČNOG DIJELA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA PRODAVAČ

lipanj, 2011.

1.1. Nastavni plan
NASTAVNI PLAN PRODAVAČ
A. ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO Tjedni i godišnji broj nastavnih sati PREDMETI HRVATSKI JEZIK STRANI JEZIK POVIJEST GEOOGRAFIJA VJERONAUK / ETIKA POLITIKA I GOSPODARSTVO TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA MATEMATIKA OSNOVE INFORMATIKE UKUPNO SATI A. B. POSEBNI STRUČNI DIO B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI Tjedni i godišnji broj nastavnih sati I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI NABAVNO POSLOVANJE POSLOVANJE PRODAVAONICE POZNAVANJE ROBE PRODAJNO POSLOVANJE PRODAJNA KOMUNIKACIJA POSLOVNA DOKUMENTACIJA OSNOVE MARKETINGA PONAŠANJE POTROŠAČA UKUPNO SATI OBVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA 10 350 8 280 2 70 1 4 32 128 2 70 1 32 4 1 3 1. razred 2. razred 3. razred Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje 140 35 105 3 3 105 105 2 64 12 420 1 2 2 35 70 70 3 2 2 1. razred 105 70 70 2 1 2 2 2 14 70 35 70 70 70 490 12 384 1 2 2 2 32 64 64 64 3 2 2. razred 105 70 3 2 3. razred 96 64 Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati II. IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI
EKOLOGIJA I ODRŽIVI RZVOJ KREATIVNOST U POSLOVANJU ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE PREZENTACIJSKE VJEŠTINE UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM ODNOSI S KUPCIMA

1. razred

2. razred

3. razred

Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje 2 2 70 70 2 2 70 70 2 2 2 12 70 420 2 10 70 350 2 6 64 64 64 192

UKUPNO SATI IZBORNIH STRUKOVNIH PREDMETA UKUPNO SATI B1. B2. PRAKTIČNA NASTAVA

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati PRAKTIČNA NASTAVA 1. razred 2. razred 3. razred

Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje
PRAKTIČNA NASTAVA

4 4 16
28

140 140 560
980

7 7 17
31

245 245 595
1085

14 14 20
32

448 448 640
1024

UKUPNO SATI B2. UKUPNO SATI B1 + B2
SVEUKUPNO SATI A + B

Napomena: U 1., 2. i 3. razredu bira se jedan od ponuđenih izbornih predmeta.  

 

1.2. Nastavni program posebnog strukovnog dijela
1.2.1. Strukovno-teorijski predmeti

1.2.1.1.
 

Obvezni strukovni predmeti
NABAVNO POSLOVANJE Cilj: Samostalno obavljanje procesa nabave robe u skladu s ciljevima, politikom i planiranjem nabave robe. Zadaće:        Razvijati umijeće prepoznavanja potreba potrošača, odlučivanja o nabavi robe i kriterijima za odabir Razumjeti i vježbati postupke naručivanja i preuzimanja robe Razumjeti značenja zaliha u poslovanju prodavaonice Samostalno računati kalkulacije nabavne cijene robe Razmatrati moguće smanjenje troškova na tržištu kao temeljni preduvjet konkurentnosti na tržištu Razvijati vještine upravljanja zalihama robe u skladištu Ovladati vještinom skladištenja prema uputama proizvođača

Naziv predmeta:

    Naziv predmeta: Prvi razred 1. Odabrati način nabave robe prema vrsti i namjeni 2. Razlikovati asortiman prodavaonice prema vrsti robe i namjeni 3. Predložiti nadređenome vrstu i količinu robe koju treba nabaviti Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 4. Provjeriti kvalitetu i količinu primljene robe obzirom na način mjesto iskrcaja i priloženu dokumentaciju 5. Upotrijebiti dokumente za nabavu prema vrsti robe 6. Provjeriti stanje robe u prodavaonici u skladu s količinom, vrstom i vremenom nabave 7. Identificirati razloge gubitaka na robi obzirom na vrste troška i elemente kalkulacije 8. Izračunati troškove nabave trgovačke robe 9. Organizirati skladište prodavaonice u skladu s procesom poslovanja 10. Pripremiti robu za popis i popisati zalihe Razrada Nastavne cjeline Nastavni sadržaji NABAVNO POSLOVANJE

   Trgovina       Nabava       Asortiman    Upravljanje zalihama robe      Troškovi         Nabava u prodavaonici    

Pojam gospodarstva i gospodarskog subjekta Pojam i čimbenici oblikovanja tržišta Pojam, funkcije i vrste trgovine Trgovačka mreža Poslovne jedinice za trgovinu robom: prodavaonica, prodajni centri sa skladištem, otkupni centri, trgovačka predstavništva Proces nabave i prodaje robe u trgovačkom gospodarskom subjektu Pojam i ciljevi nabave Nabavna politika (kakvoća, zalihe, izvori nabave, cijena, plaćanje robe i usluga) Planiranje nabave Istraživanje tržišta nabave i izbor dobavljača Etika u nabavnom poslovanju Operativno poslovanje nabave Rizici u nabavi Elektronička nabava (primjena IT u nabavi) Pojam i značenje asortimana Dimenzije asortimana Čimbenici koji utječu na dimenzije asortimana Pojam, funkcije i vrste zaliha Gubici na zalihama i načini sprječavanja gubitaka Obrtanje zaliha Optimalna količina naručene robe Pojam rashoda, izdatka i troška Vrste troškova Pokriće troškova Troškovi nabave trgovačke robe Troškovi zaliha Naručivanje robe Dokumenti pri naručivanju robe Preuzimanje robe (grubo i detaljno) Oznake na ambalaži robe (za rukovanje) Komisijski zapisnik Reklamacija dobavljaču Dokumenti pri preuzimanju robe Označivanje robe (EAN crtični kod) Priprema robe za prodaju (odvajanje od ambalaže, čišćenje, dotjerivanje, kompletiranje, sortiranje, pretpakiranje, označivanje) Izlaganje robe u prodajnom prostoru i u izlogu Cijene i politika cijena u trgovini

 Kalkulacija 

D. Brčić-Stipčević. 2009. MATE. Zagreb. 2008 Andrijanić. komisioniranje. Zagreb. i sl. I. Školska knjiga.. 2006. Zagreb. I. P. S.: Upravljanje marketingom. prednosti primjene IT) Evidencija ulaza robe u skladište Evidencija zaliha robe u skladištu Evidencija izlaza robe iz skladišta Popis robe (postupak. otprema Načini evidencije poslovanja u skladištu (ručna i elektronska obrada. Ferišak. Hruškar.: Nabava. manipuliranje. Mikrorad. V. 2009. R. S. N.. 2001.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. kombinirano) Osoblje skladišta Proces poslovanja u skladištu: preuzimanje robe. Školska knjiga. 1997.E.: Poslovanje na robnim burzama.: zbornik. S. V. M. N.: Uspješna prodavaonica. Mikrorad. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. Brajnović. seminara. Brajnović. Prodajni i marketinški dopisi. sajmovima. mentalnih mapa. skladištima. 2008. 2010. plakata i sl. Z.. Zagreb. Reynard. Brčić-Stipčević. a 75% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. N. vlastito izdanje.: Strategija maloprodaje. Ekonomski fakultet. Consult..Weiss.. Hruškar.. Z.nabavne cijene          Pojam i vrste kalkulacije Elementi kalkulacije Izračun nabavne cijene robe Pojam i svrha skladišta Vrste skladišta Oprema i uređenje skladišta Skladištenje robe u trgovačkom gospodarskom subjektu Sustavi uskladištavanja robe (po određenom ili vezanom mjestu. V. Školska knjiga. 1999.: Poznavanje robe u trgovini. Petrović. Poslovni . Ostalo Literatura Literatura za nastavnike     Literatura za nastavnike:       Brčić-Stipčević. Zagreb.: Trgovačko poslovanje 3.. Kotler. Zagreb. Zagreb. R. skladištenje. Lamza Marohnić. po trenutno slobodnom mjestu.). Pavlek. Zagreb. V. Hruškar... 2004.: Trgovačko poslovanje 2. Segetlija. Osijek. M. dokumenti) Skladište       Napomena Nastavni se proces 25% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Petrović.: Trgovačko poslovanje 1. Andrijanić. Zagreb.P.

  Literatura za učenike: udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. obrazovanja i športa. . stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.

te važnosti poštivanja Zakona o zaštiti potrošača. Primijeniti regulativnu politiku za zaštitu potrošača 5. imovini prodavaonice i zaposlenicima Zaštita na radu u trgovačkoj djelatnosti Trgovačko društvo (Trgovački) obrt Zakon o trgovini Zakon o radu Prodavaonica Prodavaonica pretežito prehrambenih proizvoda Prodavaonica pretežito neprehrambenih proizvoda Ostali oblici prodaje Narodne novine Posebne uzance u trgovini na malo Osnovna pravila trgovačke struke      Obavljanje trgovačke djelatnosti Klasifikacija prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo Zakonski propisi bitni za          .Naziv predmeta: POSLOVANJE PRODAVAONICE Cilj: Korištenjem osnovnih pravila trgovačke struke kontinuirano pratiti i primijeniti zakonske odredbe glede osuvremenjivanja procesa trgovanja Zadaće:  Cilj i zadaće:    Razumjeti značaj održavanja osobne higijene i čistoće prodajnog prostora i opreme Primjenjivati prodajne aktivnosti vezane uz naručivanje i prodaju robe Stjecati vještine u prodaji robe u skladu sa zakonskim propisima i ekološkim standardima Prepoznati propise o očuvanju ljudskog zdravlja i okoliša. Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline POSLOVANJE PRODAVAONICE 1. Klasificirati prodavaonice i druge oblike prodaje robe na malo 4. Pratiti ekološke novitete i standarde Nastavni sadržaji  Zanimanje prodavač Osobna higijena i sanitarni nadzor Održavanje čistoće i higijene u prodavaonici Odnos prema radu. Primijeniti prodajne aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima 3. Protumačiti osnovna pravila trgovačke struke 2.

M.. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. Terek. M.. Stipić..  Cutvarić.: Poslovanje obrtnika.. Čegec. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Idžojtić. Zuber. V.: Trgovačko poslovanje 2. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. K. i sl. Klepac Lj.. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: .... D.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. I. Lj... Brčić-Stipčević. N.: Trgovačko poslovanje 3. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. Brajnović.. 2008. D. 2006.. Đukanović. Hruškar..). M. obrazovanja i športa. Zagreb. Petrović. Zagreb. M. K. a 75% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.: Trgovačko poslovanje 1. Školska knjiga. seminara. R.. sajmovima... D. Brdovnik. 2009. D.Ivančević.... 2006. Zagreb.. Školska knjiga. plakata i sl. N. Rajčić. Zagreb. Hruškar. Lončar-Galek. Školska knjiga. Idžojitć.: Trgovina. Hruškar. Amidžić-Peročević.. F.  Brčić-Stipčević. mentalnih mapa. K. Javor.. S. Spajić.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.  Brajnović. M. V.  Sirovica. N. Sirovica. Petrović. I.. M.. Lončar-Galek. Fatović. R. I. V.. S.. Lj. V.. Zuber. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. skladištima.trgovačko poslovanje        Porez na dodanu vrijednost Zaštita potrošača Elektronička trgovina Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine Pojam i značaj ekologije u suvremenoj trgovini ISO – certifikati HACCP Ekološki proizvodi Ekološke oznake na ambalaži Zbrinjavanje ambalažnog otpada Racionalno korištenje energije Zaštita radnog okoliša Ekologija u trgovini      Napomena Nastavni se proces 25% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. M. Zagreb 2004. Cutvarić.

transporta i skladištenja 5. Interpretirati podatke o funkciji ambalaže i deklaracije u prometu prehrambene robe 3.Naziv predmeta: POZNAVANJE ROBE Cilj: Razumijevanje činjenica o robi i njenom porijeklu te prirodnim. Objasniti značenje robe i njenu podjelu 2. Zadaće:  Razumjeti osnovne pojmove roba i asortimanske grupe roba Identificiranjem svojstva pojedine vrste robe procijeniti njezinu kakvoću Usvajati vještine jednostavnog rukovanja prehrambenom robom Biranjem metode prepoznavanja potrebe potrošača pomoći kupcu pri kupnji proizvoda i usluga Razumjeti značaj razvijanja ekološke svijesti kod potrošača Cilj i zadaće:     Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline POZNAVANJE ROBE 1. gljive i prerađevine šećer. Pružiti potrebne podatke kupcima i na taj način osigurati kvalitetnu uslugu 4. Izdvojiti proizvode koji se koriste kao kućne potrepštine Nastavni sadržaji  općenito o robi propisi o prometu robom osnovni kemijski i fizikalni pojmovi vezani uz robu zakonski propisi prehrana i zdravlje sastojci hrane kvarenje hrane konzerviranje namirnica otrovanje hranom klasifikacija i proizvođači prehrambene robe žitarice i njihove prerađevine voće. Pravilno rukovati namirnicama biljnog i životinjskog porijekla tijekom manipulacije. uporabnim i tržišnim svojstvima robe. med i umjetna sredstva za zaslađivanje Osnovni pojmovi     Prehrambeni proizvodi i tržišnost hrane      Osnovne skupine prehrambene robe u trgovini    . povrće.

plakata i sl. Folnović.).M.. Zagreb. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Blečić. 2006. skladištima.POU Zagreb. žabe i kornjače ulja i masti mlijeko i mliječni proizvodi jaja i proizvodi od jaja dijetalna hrana i dijetetske namirnice uživala alkoholna i bezalkoholna pića proizvodnja i prerada duhana duhanske prerađevine duhan i zdravlje pojam i vrste ambalaže vrste i oblici ambalažnih materijala osnovne funkcije ambalaže ambalaža i prirodni okoliš pakiranje robe sredstva za pranje i čišćenje u kućanstvu pribor za pranje i čišćenje ostale kućne potrepštine Napomena Nastavni se proces 30% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.Zagreb. J.  Tanay.2003. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih Literatura za nastavnike: Literatura za .D.          Duhan i duhanske prerađevine      Ambalaža i pakiranje     Kućne potrepštine   meso i mesne prerađevine ribe i riblji proizvodi rakovi.. Poznavanje prehrambene robe.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Školska knjiga. glavonošci. Školska knjiga. sajmovima.. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. mentalnih mapa. seminara. 2005.  Matasović. Lj. školjkaši puževi. Poznavanje prehrambene robe. a 70% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. i sl. Poznavanje prehrambene robe.

obrazovanja i športa.učenike: nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. .

poslovni riječnik i bonton Oblikovati osobni stil u prodaji i komunikaciji Samostalno voditi prodajno komuniciranje s kupcima Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PRODAJNA KOMUNIKACIJA 1. stručnoj terminologiji.teorijske postavke Priprema za prodajni razgovor Poslovni bonton Timski rad u poslovanju Prodajni razgovor . Cilj i zadaće: Zadaće:     Stjecati vještine poslovnoga komuniciranja. Opisati elemente učinkovitog komuniciranja u skladu s poslovnim bontonom 2. sporazumijevanja. Objasniti načine privlačenja i zadržavanja kupaca u prodajnom prostoru 3. Demonstrirati prodajni razgovor s obzirom na potrošača i predmet prodaje 4. prijenosa informacija. Rješavati probleme u komunikaciji uvažavajući različite sudionike u poslovnom procesu 5. pravilima uljudbenoga poslovnog komuniciranja koji su nužni za uspješno odvijanje poslovne aktivnosti.Naziv predmeta: PRODAJNA KOMUNIKACIJA Cilj: Razvijanje vještina i tehnika komuniciranja s posebnim naglaskom na prodajnoj komunikaciji. poruka i iskustava Uvježbavati prodajni stil. Koristiti načela timskog rada u svakodnevnom poslovnom procesu Nastavni sadržaji                Pojam i važnost uljudnog ponašanja u društvu Poslovna etika i moral u gospodarstvu Pravila etičnog ponašanja Pozdravljanje Upoznavanje Rukovanje Oslovljavanje Ponašanje u školi i na radnom mjestu Uljudno ponašanje u različitim dijelovima svijeta Grupe i timovi – teorijske postavke Prednosti i problemi rada u timu Različiti tipovi osoba i uloge u timu Pravila timskog rada Prodajni razgovor.

financijskim i sanitarnim inspektorima Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Školska knjiga. R. plakata i sl. Zagreb. Uroić. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. seminara.  Fox. Školska knjiga. 2008.  Osredečki. Zagreb. 1992.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. obrazovanja i športa. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. B.: Poslovni bonton za prodavače. 2001. POU. Zagreb. mentalnih mapa. F: Promotivne aktivnosti. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama..      Rješavanje sukoba – problemi u komunikaciji     Uspostavljanje kontakta s kupcem Ispitivanje potreba kupaca Prezentacija proizvoda Rješavanje prigovora i reklamacija Dopunska ponuda i zaključivanje prodajnog razgovora Poslijekupovno zadovoljstvo kupca Problemi u komunikaciji s dobavljačima.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. 2006. Naklada Edo. i sl. E.: Poslovna komunikacija. M. Zagreb. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: .  Šulak. poslodavcem i suradnicima Rješavanje prigovora kupaca tijekom prodajnog razgovora Rješavanje reklamacija kupaca Komunikacija s tržišnim. sajmovima.: Poslovno komuniciranje i poslovni bonton. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Novak-Ištok. 1995.). skladištima. Zagreb. F: Osobna prodaja.  Šulak. Alka Script.

Objasniti kupcu načine i mogućnosti plaćanja i dostave robe 6. Primijeniti različite metode prodaje 5. usluga u prodaji) Planiranje prodaje Istraživanje tržišta prodaje (kvantitativno i kvalitativno) Tajno kupovanje (mistery shopping) Etika u prodajnom poslovanju Načini prodaje (osobna prodaja. organizirati prodaju robe po posebnim uvjetima Razvijati vještine mjerenja. Izvesti obračun blagajne po završetku smjene Nastavni sadržaji        Pojam i ciljevi prodaje Prodajna politika (asortiman. Isplanirati prodaju robe po posebnim uvjetima 3. Provesti obračun. naplaćivanja. planiranja i pokazatelja uspješnosti prodaje robe Zadaće:      Razumjeti znanja i razvijati vještine potrebne za pripremu i izlaganje robe za prodaju u prodavaonici Primjenjivanjem različitih metoda i oblika prodaje. cijena. prodaja na temelju uzoraka. prodaja pomoću automata) Sustavi praćenja zadovoljstva kupaca (reklamacije. način prodaje. obračunavanja. prodaja preko interneta. izdavanja i dostave robe kupcu Primjenjivati osnovna znanja o platnom prometu i blagajničkom poslovanju Samostalno izvršavati obračun i kontrolu blagajne na kraju radnog dana ili smjene Cilj i zadaće: Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PRODAJNO POSLOVANJE 1. kataloška prodaja. kakvoća. ankete) Category management (ciljevi i procesi vođenja kategorija robe) Primjena ECR (uspješan odgovor kupcu) Prodaja    .Naziv predmeta: PRODAJNO POSLOVANJE Cilj: Razumijevanje i primjena ciljeva. paneli. Izračunati troškove prodaje trgovačke robe obzirom na vrste troška i elemente kalkulacije 4. prodaja telefonom. TV prodaja. naplatu i izdavanje robe 7. Pripremiti i izložiti robu uzimajući u obzir specifičnosti prodajnog prostora i same robe 2. prijedlozi. organizacije.

rizik. samoizbor. premija osiguranja.Prodajna prezentacija  Ugovor o prodaji       Distribucija        Prijevoz i osiguranje robe           Prodaja u prodavaonici      . vrste poštanskih pošiljki i prateća dokumentacija Pojam i zadaci špedicije Uloga i zadaci špeditera Pojam i vrste osiguranja robe u prijevozu Osnovni pojmovi u osiguranju robe (ugovor o osiguranju. iz vozila. dokumenti) Prijevoz robe zrakom (pojam. osigurani slučaj. prodaja iz carinskog skladišta. dokumenti) Prijevoz robe željeznicom (pojam. prednosti i nedostaci. prodaja robe u tranzitu. hipermarketi Suvremeni oblici veleprodaje: iz skladišta proizvođača. vrste prijevoznih sredstava. vrste prijevoznih sredstava. sajam/velesajam. polica osiguranja) Naknada štete Načela i načini izlaganja robe u prodajnom prostoru Izlaganje robe u izlogu Metode prodaje (samoposluživanje. dokumenti) Plovidbeni prijevoz robe (pojam. supermarketi.Priprema . vrste prijevoznih sredstava.Uspostavljanje kontakta s kupcem . klasična prodaja) Faze prodajnog razgovora: . veletržnica.Definiranje potreba kupca . prednosti i nedostaci. franšizing. vrste prijevoznih sredstava.   Elektronička prodaja (primjena IT) Tipovi prodavatelja u elektroničkom poslovanju Posebni oblici prodaje (komisiona prodaja. ‘cash and carry’ Pojam i vrste prijevoza Prijevoz robe cestom (pojam. dokumenti) Poštanski promet. robna burza. prednosti i nedostaci. prednosti i nedostaci. svota osiguranja. lizing. poslovi vezane trgovine) Pojam ugovora o prodaji robe Bitni i ostali sastojci ugovora Sredstva pojačanja ugovora Mijenjanje ili raskid ugovora Pojam i zadaci distribucije Kanali distribucije Poslovna logistika i fizička distribucija Suvremeni oblici maloprodaje: robne kuće.

. Zagreb. Z. Zagreb. M.. ček građana.Dopunska prodaja . Petrović. B... Zagreb. predračunom. skladištima. i sl.  Pavlek. 2009..  Petz.  Brajnović. sajmovima. Školska knjiga. 2010. plakata i sl. Školska knjiga.  Bratko. MATE. Hruškar. S. E. Školska knjiga. N..  Brčić-Stipčević.. 2007.: Mala crvena knjiga prodaje. S.: Psihologija u prodaji. po akcijskoj cijeni) Pojam i vrste platnog prometa Organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa Tiskanice platnog prometa Pojam i poslovi blagajničkog poslovanja Svrha i dokumenti obračuna blagajne Kontrola blagajne (interna i eksterna) Cijene i politika cijena u trgovini Elementi kalkulacije Izračun prodajne cijene robe      Platni promet   Blagajničko poslovanje       Kalkulacija prodajne cijene Napomena Nastavni se proces 30% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.E. Zagreb.  Gitomer. S.: Uspješna prodavaonica. 2005. Zagreb. a 70% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. seminara. Brajnović.: Prodaja. putem interneta. Zagreb. Brčić-Stipčević.: Trgovačko poslovanje 2. Petrović.: Abeceda uspješne prodaje. J.  Milvić.      .).P. N. V. po sniženoj cijeni. V.. Consult. mentalnih mapa. 2004. Centar za management i savjetovanje. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. Zagreb.: Trgovačko poslovanje 1. 2005.Zaključivanje prodajnog razgovora Sredstva i načini mjerenja robe Obračunavanje prodane robe Načini naplaćivanja robe (gotovina.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. putem mobilnog telefona. Literatura za nastavnike: . V. Narodne novine. Hruškar. 2008.. 1996. Hruškar. Henich.Rješavanje prigovora . Obraz. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. Školska knjiga. R. V. po promotivnoj cijeni. kreditna i debitna kartica. R. Zagreb. N.: Trgovačko poslovanje 3. R. obročna otplata) Značaj i načini pakiranja i izdavanja robe Uputstvo za uporabu i jamstveni list Dostava robe kupcu Prodaja robe po posebnim uvjetima (roba s nedostacima.

Z."svi smo mi prodavači" .E.  Denny. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Consult. Zagreb. D..  . S. M. Mikrorad.: Super prodavač – psihologija prodaje.. 1999. R.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.: Prodajni i marketinški dopisi. obrazovanja i športa.  Kotler. M. 2008  Andrijanić.Weiss.: Prodaja . Zagreb. 2003. Lamza Marohnić. M. Zagreb.: Poslovanje na robnim burzama. P.  Segetlija. 2005. Osijek.Literatura za učenike: Čukurin. MATE. Gama press.P. 2008.  Reynard. Zagreb.: Strategija maloprodaje. 1997.: Upravljanje marketingom.priručnik za edukaciju djelatnika i profesionalnih prodavača. I. Poslovni zbornik. Zagreb. Ekonomski fakultet.

Razlikovati osobitosti kože i kožnatih proizvoda 6.biljni preparati za očuvanje zdravlja.Naziv predmeta: POZNAVANJE ROBE Cilj: Razumijevanje osnovnih karakteristika neprehrambene robe Zadaće: Cilj i zadaće:    Prepoznati svojsta predmeta opće uporabe Razvijati vještine potrebnih za pravilno rukovanje i skladištenje robe Odabirom metode zbrinjavanja ambalaže primjenjivati zaštitu okoliša Naziv predmeta: Drugi razred POZNAVANJE ROBE Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. hrana za bebe. modni nakit ) sirovine za proizvodnju papira osnove tehnologije proizvodnje papira vrste papira u trgovini papirna konfekcija općenito o knjizi  Papir. Objasniti papirnu konfekciju kao asortiman prodavaonice 3. Izraziti važnost osobne higijene u svakodnevnom i poslovnom životu 2. Objasniti značaj odgovornog zbrinjavanja ambalaže i proizvoda od plastičnih masa Razrada Nastavne cjeline     Kozmetička. Raščlaniti ponudu gumene robe u suvremenoj trgovini 7. načinu dobivanja i svojstvima 5. Objasniti kupcu mogućnosti uredskih strojeva za brz i konstruktivan rad u poslovnom komuniciranju 4. proizvodi za čišćenje i održavanje doma. knjige i sredstva za pisanje     . Razlikovati tekstilne proizvode prema porijeklu. kemijski sastav i tipovi kože sredstva za higijenu tijela sredstva za njegu lica sredstva za njegu zuba i usne šupljine sredstva za njegu kose sredstva za njegu i zaštitu tijela dječja kozmetika mirisi drogerijska roba (prirodna kozmetika. zdrava hrana. parfumerijska i drogerijska roba       Nastavni sadržaji općenito o kozmetičko-parfumerijskoj robi anatomija.

2006. a 65% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. .T. Poznavanje neprehrambene robe. Sinergija. Pučko otvoreno učilište Zagreb.. sajmovima. i sl. Mikrorad.N. kožnata roba i krzno     Guma i gumena roba     Plastične mase .Zagreb. Zagreb.S. plakata i sl. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama.     Tekstilna roba       Koža. Poznavanje robe. Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. seminara.Školska knjiga. Zagreb. mentalnih mapa.1997. Brzak.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.. 2000.neprehrambena roba..2005. Turina. Lazibat.Lj. obrazovanja i športa. likovno izražavanje i tehničko crtanje tekstilije pređa i konac tkanine pletivo pozamanterija i netkani tekstil konfekcija posebni tekstilni proizvodi označivanje kvalitete i održavanje tekstilnih proizvoda sirovine u kožarstvu osnove tehnologije dobivanja kože vrste prerađene (gotove) kože kožnata roba prirodna i umjetna krzna sirovine za proizvodnju gume osnove tehnologije dobivanja gume vrste gumene robe općenito o plastičnim masama sirovine za proizvodnju plastičnih masa svojstva plastičnih masa i podjela osnove tehnologije dobivanja plastičnih masa proizvodi od plastičnih masa Napomena Nastavni se proces 35% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike:  Literatura za nastavnike:    Literatura za učenike: Tanay. Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom. skladištima. i drugi. Poznavanje robe u trgovini.poliplasti     podjela knjiga u trgovini pribor za pisanje. Zagreb.

organiziranja i kontrole. 2. Objasniti značenje marketinga kao poslovne aktivnosti Opisati funkcije marketinga i segmentiranje tržišta Istražiti potrebe kupaca i ponudu konkurencije Razlikovati promidžbene aktivnosti u poslovnoj komunikaciji Provoditi aktivnosti unaprjeđivanja prodaje Izvesti prezentaciju proizvoda uvažavajući tehnike planiranja. 4. koristeći prezentacijske vještine Nastavni sadržaji  Pojam marketinga Razvojne faze marketinga Globalni marketing Ekološki marketing Funkcije marketinga Proizvod Cijena Distribucija Promidžba Pojam istraživanja tržišta Proces istraživanja tržišta Metode istraživanja tržišta Posebna područja istraživanja tržišta Pojam segmentacije tržišta Marketing koncepcija poslovanja             Funkcije marketinga Istraživanje tržišta Segmentacija tržišta  . 6.Naziv predmeta: OSNOVE MARKETINGA Cilj: Primjenjivanje marketinških aktivnosti kojima se uvjerava potrošača da se neprestano skrbi o njegovim potrebama i željama i na taj način stječe lojalni potrošač Zadaće: Cilj i zadaće:     Uvažavanjem konkurencije razvijati se sukladno modernim tendencijama tržišta Prilagođavati elemenate procesa prodaje kupcu-potrošaču Razvijanjem vještine istraživanja i segmentiranja tržišta unaprijediti prodaju u trgovini na malo Kreativno i uspješno provoditi aktivnosti pospješivanja prodaje u prodavaonici Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline OSNOVE MARKETINGA 1. 3. 5.

     Promidžbene aktivnosti u trgovini        Pospješivanje prodaje     Segmentirani marketing Struktura potrošača Kriteriji segmentacije potrošača Promocija – teorijske postavke Osobna prodaja Unapređenje prodaje Ekonomska propaganda Publicitet Odnosi s javnošću Granične promocijske aktivnosti Pojam i svrha pospješivanje prodaje Pospješivanje prodaje usmjereno na robu Pospješivanje prodaje usmjereno na prodajni prostor Pospješivanje prodaje usmjereno na kupca Pospješivanje prodaje usmjereno na prodavača Poslovna etika u promidžbi Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. i sl. Zagreb... a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.  Renko. Školska knjiga. Zagreb..O.: Upravljanje marketingom.. 2008. 2008  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Školska knjiga. 2010.  Kotler. plakata i sl. R. sajmovima.) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. Zagreb. seminara.: Marketing. N. V. Zagreb. mentalnih mapa. Liebl.. Brajnović. S. Petrović.  Mađerić. MATE. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. J. skladištima. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Hruškar.: Marketing.: Trgovačko poslovanje 2. N. I.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . 2006. P. Naklada Ljevak. Pavičić. D. Rocco. Čižmek-Vujnović. obrazovanja i športa.

potrošni i sitni elektromaterijal električni kućanski aparati . Prepoznati funkciju osnovnih. vezivnih i izolacijskih građevinskih materijala 10. Nabrojiti glavne skupine kozmetičko-parfumerujske robe 6. Prikazati specifičnosti prezentacije i prodaje staklene i keramičke robe 9.Naziv predmeta: POZNAVANJE ROBE Cilj: Korištenjem spoznaja o prirodnim. Isplanirati prezentaciju i prodaju motornih vozila i njihovih dijelova 7. Navesti specifičnosti prodaje kemijske robe za poljoprivredu Razrada Nastavne cjeline Tehnologija. Prepoznati prednosti i nedostatke tehnološkog napretka 2. Objasniti namjenu i sastav premaznih sredstava 8. Nabrojiti glavne skupine metalne robe i područje primjene 4. društveni razvoj i ekosustavi ekološki prihvatljiv razvoj energija i njezini oblici goriva alternativni izvori energije općenito o metalima tehnički važni metali obradba i površinska zaštita metala metalna roba vodiči električne struje elektroinstalacijski. uporabnim i tržišnim svojstvima robe identificirati različite skupine neprehrambene robe Cilj i zadaće: Zadaće:    Razumjeti specifičnosti prodaje neprehrambene robe Prepoznati i razlikovati široko područje primjene neprehrambene robe Argumentiranjem dokazati njihovu važnost za gospodarstvo Naziv predmeta: Treći razred POZNAVANJE ROBE Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. Nabrojiti glavne skupine elektrotehničke robe i područje primjene 5. razvoj i ekologija Energetski izvori       Metali i metalna roba    Elektrotehnička roba    Nastavni sadržaji tehnološki napredak. Identificirati važnost koju goriva imaju u svakodnevnom životu čovjeka 3.

2005. 2000.Lj. a 75% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.neprehrambena roba. i drugi. Poznavanje robe u trgovini. i sl. Poznavanje robe. Mikrorad.S.. Brzak.Zagreb. plakata i sl. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. Zagreb.) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike:  Literatura za nastavnike:    Tanay.  Motorna vozila i dijelovi     Boje i lakovi   Staklo i staklena roba     Keramička roba   Građevni materijal Kemijska roba za poljoprivredu Poznavanje namještaja Glazbala.1997. podjela i vrste premaznih sredstava primjena boja i lakova općenito o staklu proizvodnja stakla staklena roba općenito o keramičkoj robi osnove tehnologije keramike podjela keramičke robe osnovni ili konstrukcijski građevni materijali veziva izolacijski materijali mineralna gnojiva kemijska sredstva za zaštitu bilja općenito o namještaju osnove tehnologije namještaja podjela namještaja prema načinu izradbe i namjeni pojam i podjela glazbala tipovi fotoaparata fotografski filmovi i fotopapiri Napomena Nastavni se proces 25% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Poznavanje neprehrambene robe.Školska knjiga. Turina. Zagreb. Sinergija. . skladištima. fotoaparati i fotomaterijali            elektronički i elektroakustički proizvodi općenito o motornim vozilima sastavni dijelovi automobila motocikli auto-alat osnovni pojmovi sastav.N. Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom..T. sajmovima.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. mentalnih mapa.. Lazibat. Zagreb.2006. Pučko otvoreno učilište Zagreb. seminara.

Literatura za učenike: Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. . obrazovanja i športa.

Interpretirati hodogram dokumenata u trgovini na malo 2. Popuniti prodajnu dokumentaciju 5.Naziv predmeta: POSLOVNA DOKUMENTACIJA Cilj: Razvijanje sposobnosti poslovnoga komuniciranja. Sastaviti i/ili popuniti nabavnu dokumentaciju 4. Primjenjivati suvremene informatičke tehnologije u komunikaciji Nastavni sadržaji  Narudžbenica Otpremnica/dostavnica Komisijski zapisnik Reklamacija Račun-faktura Paragon blok Ispis POS-blagajne Gotovinski račun Kartično poslovanje Predračun Nalog za plaćanje Specifikacija novca Primka-zaduženje Zapisnik o promijeni cijena Zapisnik o otpisu Inventurni list Knjiga popisa Nabavna dokumentacija                 Prodajna dokumentacija Ostala dokumentacija prodavaonice . sadržajnu i zakonsku stranu poslovne dokumentacije u trgovini na malo Samostalno izvesti popunjavanje poslovne dokumentacije vezane uz kupoprodajni posao Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline POSLOVNA DOKUMENTACIJA 1. ističući važnost uspješnog posredovanja informacija u pisanom obliku Zadaće: Cilj i zadaće:    Razumjeti važnost uspješnog posredovanja informacija u pisanom obliku Razumjeti formalnu. Ispuniti tiskanice za izradu kalkulacije cijene prilikom nabave i prodaje robe 3.

A..  Sirovica. 2006.... K... Idžojitć. Hruškar. Petrović. M. D. Lj. Brdovnik.  Cutvarić.. D. Zagreb.  Ružić.. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. poslovne dokumentacije i sl.. R. Zagreb. 2006. a 10% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. D.. Biloš. M. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević..  Hodogram dokumenata u trgovačkom poslovanju  Uplatnica i isplatnica Blagajnički izvještaj Shema kolanja dokumentacije između subjekata trgovačkog poslovanja Internet trgovina Uvjeti on-line kupnje i prodaje robe Poslovanje putem web-strance Poslovanje putem e-maila Poslovanje putem ostalih telekomunikacijskih veza  E-poslovanje u trgovini na malo     Napomena Nastavni se proces 90% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.  Brčić-Stipčević. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: ... V. 2008... Petrović. M.: e-Marketing..: Trgovačko poslovanje 3.Strossmayer-Ekonomski fakultet.: Trgovina. Rajčić. M. Cutvarić.  Brajnović. N.Ivančević. D. : Poslovanje obrtnika. Amidžić-Peročević. D.). K. R. I.. Turkalj. Terek. Lončar-Galek.... Osijek 2009.J. Školska knjiga. M. Zuber. Zagreb 2004. 2009. D.. obrazovanja i športa. S. Spajić.. Zuber. Zagreb. Hruškar. V. V.. N. I. Javor. Čegec.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. K. V. Klepac Lj. Sveučilište J. Lončar-Galek. I. Đukanović. Dio sadržaja dodatno se utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (ispunjavanjem tiskanica. F. Brajnović. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika..: Trgovačko poslovanje 1. M. Idžojtić. Stipić. M. Lj.. Hruškar. Sirovica. Školska knjiga. Školska knjiga.. Brčić-Stipčević..: Trgovačko poslovanje 2. Fatović. Zagreb. N.. S. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika..

ekonomske okolnosti. način života. učenje. spol. Prilagoditi odnos prema potrošaču kako bi se utjecalo na njihovo ponašanje 3. odluka o kupnji. Objasniti kako kupci kupuju s obzirom na njihove demografske. referentne grupe. Predviđati ponašanje potrošača u kontekstu tržišnog okruženja Nastavni sadržaji   Ponašanje potrošača – teorijske postavke Model ponašanja potrošača Društveni čimbenici ponašanja potrošača (kultura. osobnost. obitelj.percepcija. supkultura.Naziv predmeta: PONAŠANJE POTROŠAČA Cilj: Promatranjem. uloge i status) Osobni čimbenici ponašanja potrošača (životna dob. uvjerenje i stavovi) Zašto kupci kupuju Uloge u kupnji Vrste ponašanja u kupnji Faze procesa odlučivanja u kupnji (spoznaja potrebe. psihografske i druge karakteristike 5. društveni sloj. zanimanje. ocjena alternativa. Opisati čimbenike ponašanja potrošača 2. traženje informacija. ponašanje nakon kupnje) Ponašanje potrošača nakon kupnje – vrednovanje kupljenog proizvoda  Čimbenici ponašanja potrošača     Proces donošenja odluke o kupnji    . predodžba o samome sebi) Psihološki čimbenici ponašanja potrošača (motivacija. Objasniti faze procesa donošenja odluke o kupnji 4. istraživanjem i komuniciranjem s potrošačima razviti vještinu utjecanja na njihovo ponašanje i steći lojalnog potrošača Zadaće:  Cilj i zadaće:    Segmentiranjem istražiti tržište radi poboljšanja prodaje u trgovini na malo Provoditi aktivnosti pospješivanja prodaje u prodavaonici Razvijati vještine za korištenja alata CRM (upravljanja odnosa s potrošačima) Izgradnjom kvalitetnog odnosa s potrošačima u prodavaonici utjecati na njihovo ponašanje Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PONAŠANJE POTROŠAČA 1.

i sl. F. Z.: Uspješna prodavaonica. Consult.: Psihologija u prodaji. P. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. seminara..  Petz.  Muller. 2005. ADECO. sajmovima.E. Mate.: Upravljanje marketingom. Školska knjiga. obrazovanja i športa.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. mentalnih mapa. Kanuk.  Kesić. 2008  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. skladištima. Zagreb.: Ponašanje potrošača. plakata i sl. Zagreb. 2004.: Upravljanje odnosima s klijentima – Primjenom CRM poslovne strategije do povećanja konkurentnosti.upravljanja odnosa s potrošačima Stvaranje lojalnog potrošača     Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.G.L. Šulak. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . Zagreb.  Kotler.: Ponašanje potrošača. Delfin – razvoj managementa. Srića. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. M.P.. Zagreb. 1999.   Predviđanje i utjecaj na ponašanje potrošača Važnost promatranja i ispitivanja potrošača Razvijanje odnosa s potrošačima Novi koncepti marketinga usmjereni potrošaču Customer Relationship Management – Upravljanje odnosima s potrošačima (definiranje CRM-a) Cilj upravljanja odnosa s potrošačima (svrha i nužnost razvijanja odnosa s potrošačima) Provedba CRM-a . a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. B. Zagreb. 2004. J. L. Zagreb. T.  Pavlek. MATE. L.. V. 1999.) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Schiffman.

Objasniti povezanost ekologije i tehnološkog razvoja 4.2. Izborni strukovni predmeti EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ Cilj: Uočavanjem važnosti prirodnog potencijala Zemlje i odnosa čovjeka prema prirodi odabrati ekološke standarde primjenjive u životnoj i radnoj sredini Zadaće:  Razumjeti institucionalni sustav dodjele znaka zaštite okoliša nekom proizvodu u robnoj skupini te ekološku prihvatljivost kao dodatnu kvalitetu proizvoda    Prepoznati i razumjeti uzroke i posljedice prekomjernog iskorištavanja prirodnih bogatstava Razumjeti pojam i ciljeve održivog ili ekološki prihvatljivog razvoja na globalnom i nacionalnom planu Razumjeti temeljne zakonske propise o zaštiti okoliša te mogućnost primjene ekoloških standarda u životnoj i radnoj sredini Naziv predmeta: Cilj i zadaće: Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline Ekologija kao znanost Ekološki čimbenici EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ 1. Prepoznati tržišne instrumente u svrhu zaštite okoliša – ekološki porez Nastavni sadržaji              definicija i razvoj ekologije osnovni pojmovi ekologije abiotički ekološki čimbenici biotički ekološki čimbenici ekološka valencija vodeni ekosustavi kopneni ekosustavi kruženje tvari i protok energije u ekosustavu utjecaj čovjeka na biosferu stanje svjetskog ekosustava općenito o tehnologiji tehnološki procesi tehnološki razvoj i ekosustavi Ekosustavi Ekologija i tehnološki . Objasniti ekologiju kao biološku i interdisciplinarnu znanost 2. Opisati osnovne elemente zaštite prirode i primjenu ekoloških standarda 5. Opisati značenje ekoloških čimbenika i njihov utjecaj na živi svijet 3.2.1.1.

stoljeću ciljevi ekološko prihvatljivog razvoja integralna zaštita okoliša transfer tehnologije u funkciji zaštite okoliša održivi razvoj i trgovina ekološka politika i primjeri poslovanja prema načelima održivog razvoja u RH međunarodne konvencije o zaštiti okoliša zakonska regulativa u RH Međunarodne norme ISO 14000 Internet u zaštiti okoliša znak zaštite okoliša provedba zakonskih propisa u radnoj sredini provođenje tržišnih instrumenata u svrhu očuvanja okoliša Ekološko prihvatljiv ili održivi razvoj             Zakonodavstvo u zaštiti okoliša. zaštita okoliša i zdravlja. obrazovanja i športa.1980.Raphis. Biologija:Čovjek i okoliš.2007..R.. Profil.. Zagreb.  Čatić.Lj..N. Barbat. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. Zeleni alati za održivu revoluciju.Zagreb. plakata i sl..2009.  MotikB. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama.2004. Kigen.D. Zagreb.razvoj    ekološka globalizacija pojam i osnovne značajke održivog razvoja Agenda 21.  Udovičić.2007.Zmag. Zagreb. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Vrček. i sl.). skladištima.B.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.2006. Čovjek i okoliš. standardi i znak zaštite okoliša Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. seminara.Šimleša. mentalnih mapa. zagreb. Osnove ekologije. sajmovima.  Grupa autora: Ekološki leksikon.Strategije zaštite okoliša.2001. Medicinska naklada. Zagreb. Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.I.  Literatura za učenike: Literatura za nastavnike: Klepac.. . Barbat..Zagreb. povijesni dokument UN o održivom razvoju u 21.Tehnika.  Carter.

Naziv predmeta: KREATIVNOST U POSLOVANJU Cilj: Stvaranje samopouzdanja u osobnu kreativnost. 3. Objasniti ulogu kreativnosti u poslovanju Identificirati povezanost kreativnosti i inovativnosti Primijeniti tehnike za razvoj kreativnosti Rješavati poslovne situacije na kreativan način Identificirati zapreke u kreativnosti Nastavni sadržaji  Kreativnost – definicija Faze kreativnog procesa Kreativnost i inovativnost Značaj kreativnosti u poslovanju Tehnike kreativnog razmišljanja – definicija. primjena: brainstorming. 5. razmatranje izazova i prednosti kreativnog ponašanja Zadaće:  Istraživati osobne mentalne preferencije radi boljeg sinergijskog učinka timske ili organizacijske kreativnosti  Prepoznati uobičajene mentalne blokove koji sprječavaju kreativno reagiranje i tehnike njihovog otklanjanja  Primjenjivati specifične tehnike za poticanje kreativnih ideja i rješenja  Razvijati strategije primjene kreativnih rješenja. 2. strategije stvaranja i održavanja kreativno-stimulativne klime Cilj i zadaće: Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline KREATIVNOST U POSLOVANJU 1. individualni i grupni rad Kreativnost u poslovanju – vježba Pogreške u odabiru ideja Pogreške u primjeni ideja (Ne)informiranost Međuljudski odnosi Kreativnost – uvodni pojmovi    Tehnike kreativnog razmišljanja Metode kreativnog djelovanja Kreativnost u poslovanju     Zapreke kreativnosti    . vježbe. diskusija. mentalna mapa Metode kreativnog djelovanja: demonstracija. metoda asocijacije. 4. metoda metafore.

Zagreb.o. B.  Tracy. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Blanchard. Varaždin. 2004.E. Škorpion.  Pavlek.. Erudita. M. Z.: Uspješna prodavaonica. Zagreb. 1994. 2001.  Janković. Dio sadržaja dodatno se utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (ispunjavanjem tiskanica. 2005. F. 2008. 2009 Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. K. Zagreb.P. – Reece.: Kako međusobno razgovaramo. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . G.: Suvremena prodaja.).: Kupac na prvom mjestu. Zagreb.o. a 10% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.: Sukob ili suradnja. J. Alinea. obrazovanja i športa.: Psihologija prodaje.   Neuspjeh Odbijanje Strah Napomena Nastavni se proces 90% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.  Manning. B. Katarina Zrinski..  Schulltz von Thun. poslovne dokumentacije i sl. Mate d.

ribljih proizvoda. Provoditi aktivnosti usmjerene na stvaranje vanjskog vizualnog identiteta prodavaonice 4.. Nastavne cjeline Povijest aranžiranja.... knjiga Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje ženske.Naziv predmeta: ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE Cilj: Razumijevanje i primijenjivanje estetski usklađena i primjerena pakiranja i izlaganja robe. Provoditi aktivnosti usmjerene na stvaranje unutarnjeg vizualnog identiteta prodavaonice 5. Promovirati vizualnu komunikaciju s potrošačima Nastavni sadržaji       Povijest aranžiranja i uređenja prostora Škole aranžiranja Stilovi aranžiranja Elementi oblikovanja Pribor i tehnička pomagala Aranžiranje i oblikovanje prehrambene robe: voća i povrća. papirnih artikla. svojstvima i načinu uporabe različitih materijala u svrhu što kvalitetnije usluge kupca Promišljati i planirati prostornu organizaciju radnoga mjesta  Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE 1. mesnih proizvoda. unaprjeđivanje načina prodaje i kreiranja vizualnog identiteta prodavaonice Cilj i zadaće: Zadaće:   Pratiti novitete aranžiranja i estetskog oblikovanja Razvijati praktične vještine i razumjeti znanja o vrsti. muške i dječje konfekcije Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje staklenih. parfema. Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje papira. Primijeniti tehnike pakiranja 3. dekorativne kozmetike. knjiga Aranžiranje i estetsko oblikovanje ženske. estetskog oblikovanja i uređenja prostora Elementi oblikovanja Aranžiranje i estetsko oblikovanje prehrambenih proizvoda  Aranžiranje i estetsko oblikovanje kozmetičkih proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje papira. konditorskih proizvoda. muške i dječje konfekcije Aranžiranje i estetsko        . papirnih artikla. Izraziti važnost promotivne funkcije pakiranja 2. Pakiranje proizvoda Aranžiranje i oblikovanje kozmetičke robe: preparativne kozmetike. mliječnih proizvoda. slatkiša..

ozračje.o. Leo commerce. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. – Patterson. i sl. Zagreb. Zagreb. Mosta. P. Veble.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća . sajmovima. J.  Aranžiranje cvijeća. Rijeka. Conran small. stručni časopisi i drugo) stručni časopisi i izdanja:  Art&deoration. Zagreb Literatura za nastavnike: . 2009.: Aranžiranje cvijeća – suvremeni pristup cvjetovnom designu. D.: Ukrašavanje voćem i povrćem.oblikovanje staklenih. Adagp. Adria Media d...: Kirigami – praktični tečaj. Creative publishing international. Jacqui Small. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Barnett. estetskog oblikovanja i uređenja prostora    Napomena Nastavni se proces 70% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. ulaz i izlaz Primijeniti znanje u praktičnim primjerima Povijest aranžiranja i uređenja prostora Škole aranžiranja Stilovi aranžiranja Uređenje izložbenog i prodajnog prostora      Povijest aranžiranja.  Badalucco.  Lepore. Mosta. interijer. 2002. Zagreb. Zagreb  Dekor interijeri – časopis za kulturu i stanovanje. Studio Salum d. F. 2006.o. Mediatop International.  Pryke. 2009. Paris  Brava casa. 2000.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Preporuka je da se nastavni predmet Aranžiranje i estetsko oblikovanje organizira u blok satima.: Colour.  Packer.o. Zagreb  Elle decor. porculanskih i keramičkih proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje metalne robe i električnih aparata porculanskih i keramičkih proizvoda      Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje metalne robe i električna robe u trgovini Pakiranje proizvoda Izlog – vrste Oblikovanje izložbenog prostora – vježbe Suvremeni trendovi izlaganja robe Kreativna organizacija prostora: ambijent. a 30% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. F. L. 2007.: Simply pink.o.

.o. . Medijski pravac d. Zagreb  Moja četiri zida.o. obrazovanja i športa.o. Illustrator d..o. Zagreb Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.Literatura za učenike:  Magazin kuhinje i kupaonice.

jasnoća izražavanja Neverbalna komunikacija: vrste. neverbalna izražajnost. prodavača i cijeloga gospodarskog subjekta Ocijeniti vlastite prednosti pri javnom nastupu Cilj i zadaće:    Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PREZENTACIJSKE VJEŠTINE 1. Prezentirati i kontrolirati izvedbu prezentacije Nastavni sadržaji  Komunikacija – pojam i vrste Verbalna komunikacija: jezik. prezentator Prezentacijske vještine – osobni pristup. prostor. Koristiti razne stilove vođenja prezentacije 5. glasovne sposobnosti Stilovi vođenja prezentacije Komunikacija i prezentacija – osnovni pojmovi   Prezentacija – osnovni pojmovi Elementi prezentacije Prezentacijske vještine       . funkcije. organizaciju i izvođenje uspješnih prezentacija Odabrati tehnike za uspješno svladavanje treme i stjecanje samopouzdanja. govor tijela.Naziv predmeta: PREZENTACIJSKE VJEŠTINE Cilj: Primjena temeljnih načela koja određuju uspješan javni nastup ili prezentaciju Zadaće:   Razumjeti temeljne alate za pripremu. vrijeme. pripremu prezentacije te je izvesti uspješno verbalno i neverbalno Utvrditi pravila za uspješno izvođenje prezentacije. vrste Karakteristike prezentacije Osnovni elementi prezentacije Publika. govor tijela. vizualna sredstva. Organizirati prezentaciju primjenjujući verbalnu i neverbalnu komunikaciju 3. nesklad između verbalne i neverbalne komunikacije Prezentacija – pojam. korištenje glasa i kontakt očima Prezentiranjem sebe podići učinkovitost te image prodavaonice. Planirati prezentaciju i procijeniti slušatelje 2. ciljevi. formalnost jezika. Prepoznati potrebe kupaca primjenom različitih tehnika komuniciranja 4.

nelagoda – neprijatelji ili saveznici Definiranje ciljeva i osnovne poruke Analiziranje publike i okolnosti Razvijanje logičke strukture Početak – tijelo –zaključak Audiovizualna pomagala – ploča. 2009. seminara. formalnost jezika. M. funkcije. a 40% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. strah. molim – uspješna telefonska prezentacija i . Consult. Školska knjiga. handouti. S. Dio sadržaja dodatno se utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.E. Petar. 2000. Winter. video.  Faze prezentacijsko g procesa Korištenje audiovizualnih pomagala     Trema. mentalnih mapa. R. primjedbe i napadi – kako reagirati? Analiza publike Uspješna i neuspješna prezentacija – analiza Pogreške u prezentaciji Uzroci loše prezentacije Karakteristike uspješne prezentacije Izrada akcijskog plana poboljšanja Komunikacija – pojam i vrste Verbalna komunikacija: jezik. nesklad između verbalne i neverbalne komunikacije   Prezentacija     Analiza prezentacije    Pogreške u prezentaciji Izrada akcijskog plana     Komunikacija i prezentacija – osnovni pojmovi   Napomena Nastavni se proces 60% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.: Temelji suvremenog govorništva.). I.: Poslovne komunikacije. Zagreb. flip – chart. neverbalna izražajnost.: Halo. Škarić. jasnoća izražavanja Neverbalna komunikacija: vrste. kompjuter. Zagreb. Hrvatska sveučilišna naklada. audio aparati Ključne točke strukture prezentacije Definiranje ciljeva Dojmljiv nastup Poznavanje slušatelja Efektno zaključivanje Pitanja. C.P. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike:  Literatura za nastavnike:    Fox. 2002. Zagreb.: Recite to jasnije i glasnije. plakata i sl. projektor.

M. udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.  . Consult.Literatura za učenike: prodaja A – Z. obrazovanja i športa.E. Zagreb. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.P. 2008.

Izvršiti kontrolu poslovne dokumentacije prodavaonice 5. skladištenja i označavanja robe 4. Izvršiti kontrolu preuzimanja. Organizirati radne procese u prodavaonici u cilju pospješivanja poslovanja u cjelini 2. voditelja i neposrednog rukovoditelja  Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline Organizacija poslovanja u prodavaonici Menadžerske vještine Vještine UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM 1. Organizirati popis robe prema zakonskim propisima i tehnikama popisivanja 6. vještina vođenja i kontrole te vođenja poslovne dokumentacije i standarda na razini prodavaonice Zadaće:    Stjecati vještine pravilnog organiziranja i vođenja poslovnog procesa u prodavaonici Samostalno voditi poslovne dokumentacije Voditi brigu o kontroli i načinu upravljanja zalihama Razvijati vještine preuzimanja robe kontrole kvalitativnog i kvantitativnog Cilj i zadaće:    Razvijati svijest o pravilnom označavanju prodajnih cijena i sigurnosti na radnom mjestu Razumjeti važnost provođenja i kontroliranja procedure vezane uz ISO standarde a unutar prehrambenih prodavaonica i HACCP sustava koji se kao takav provodi na razini prodavaonice Stjecati znanja i vještina nužnih za koordinaciju radnih zadataka u okviru izvršioca posla. Naručiti robu u skladu s kontrolom zaliha 3. Kontrolirati sve procese vezane uz ISO standarde i HACCP sustave Nastavni sadržaji        Pojam.Naziv predmeta: UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM Cilj: Razvijanje organizacijskih vještina. elementi i ciljevi organizacije Radni zadaci u prodavaonici Koordinacija radnih zadataka u prodavaonici Pojam i važnost menadžmenta i menadžerskih vještina Osnovne menadžerske vještine Posebne menadžerske vještine Osnovne postavke planiranja-vještine analize okoline-SWOT .

intervju.informacijska osnova o kandidatima. organiziranja upravljanja i vođenja     analiza Osnovne postavke vještine organiziranja.odluka o odabiru                    Osnovne vještine vođenja Vještina motiviranja -faktori utjecaja na ponašanje zaposlenih. Postupak kontrole zaliha i naručivanje robe Postupak preuzimanja robe Evidencija primljene i preuzete robe Kontrola skladištenja robe Proces prodaje i naplate robe Evidencija prodane robe Evidencija povišenja i sniženja cijena Evidencija otpisa i povrata robe Knjiga popisa Kontrola poslovanja prodavaonice provođenjem popisa robe u prodavaonici Blagajničko poslovanje i kontrola blagajne Vrste vještina kontroliranja Pokazatelji aktivnosti -obrtaj zaliha. Strategija motiviranja Vještine komuniciranja -vještine ovladavanja problemimarješavanje reklamacija kupaca Vještine razvoja podređenih -mentorstvo..metode prikupljanja podataka o organizaciji te opcije redizajniranja posla Osnovne postavke upravljanja ljudskim resursima Planiranje ljudskih resursa Vještine selekcije ljudskih resursa-individualne razlike.planiranja.testovi.. elementi i ciljevi organizacije Radni zadaci u prodavaonici Koordinacija radnih zadataka u prodavaonici Poslovni procesi i evidencije u prodavaonici Vještine kontroliranja Sustavi upravljanja sigurnošću i kvalitetom Organizacija poslovanja u prodavaonici       . obrtaj tekuće aktive Kontrola nenaplaćenih potraživanja-obrtaj neto potraživanja Kontrola ostvarenja plana prodaje za prodavaonicu ISO standardi Pojam i značaj certifikata HACCP sustav Pojam. metoda stimulacije .

. izradu mentalnih mapa.Hruškar N.Hrvatska udruga profesionalaca u prodaji.  Buble Marin:Menadžerske vještine. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: .Zagreb 2003. SinergiA nakladništvo.1997.  Pavlek Zvonimir:Uspješna prodavaonica.  Brčić-Stipčević.Zagreb.:Trgovačko poslovanje 2. D.Poslovna organizacija.2009. Školska knjiga.E. Brčić-Stipčević.Zagreb..N. prezentacija i sl. Stacey: Strateški menadžment i organizacijska dinamika.2010.  Denny Richard: Super prodavač.P.Školska knjiga.Brajnović.V.Školska knjiga. Dio nastavnih sadržaja dodatno se usvaja kroz posjete prodavaonicama. Consult.Brajnović..2010. stručni časopisi i drugo ) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.. edukacijskim centrima a posebnu pažnju treba posvetiti rješavanju problema kroz simulaciju konkretnih zadataka. Informator Zagreb.  Novak M. Sveti Ivan Zelina 2010.Zagreb. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.Petrović R.R:Trgovačko poslovanje 3.Zagreb..Zagreb.Zagreb 2004.V.1993. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević.Liebl D.M. M.  Brajnović S.Tisak Zelina.  Tomašević Lišanin Marija:Profesionalna prodaja i pregovaranje HUPUP.S. obrazovanja i športa.S.Petrović.R:Trgovačko poslovanje 1.Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Praćenje rada učenika utvrđuje se kroz kontinuirano izradbu domaćih uradaka.2009.  Materijali iz ostalih izvora znanja( javni mediji.Sikavica P. Consult.  Ralph. Mate .Petrović.Zagreb.E.V .N. rješavanje problemskih zadataka.2010.P.  Skupina autora:Računovodstvop trgovačkih društava prema HSFI I MRS.

Razlikovati stilove komunikacije korištene u poslovnom okruženju 2.Naziv predmeta: ODNOSI S KUPCIMA Cilj: Razvijanje sposobnosti samostalnog i uspješnog komuniciranja s kupcem Zadaće: Cilj i zadaće:     Otkriti potreba i želja potrošača Kreativno rješavati probleme Razvijati vještine adekvatnog reagiranja na različite (pozitivne i negativne) situacije Poticati pozitivnog odnosa prema sebi i okolini Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline ODNOSI S KUPCIMA 1. izgled. stav. pristup partner – partner Pogreške u odnosu s kupcima Savladavanje gužve Uvod u predmet    Odnos prema kupcu      Prodavač – izgled. Demonstrirati tehnike reagiranja na nepredviđene situacije. Razviti pozitivno okruženje među sudionicima prodajnog procesa 3. ponašanje Značaj prvog dojma Stvaranje ugodnog ozračja Aktivno slušanje Prezentiranje – osobni pristup. Prepoznati potrebe i želje kupaca tijekom prodajnog razgovora 4. nastup. Razviti pozitivnu komunikaciju kako bi se uspostavio odnos povjerenja s kupcem 5. pristup profesor – učenik. očekivanja      Pogreške u odnosu prema . nezadovoljne kupce Nastavni sadržaji  Komunikacija – pojam i značenje uspješne komunikacije Vrste komunikacije Pogreške u komunikaciji Komuniciranje i odnos prema kupcu – uvod u program Potrebe kupaca u suvremenom prodajnom procesu Komunikacije s kupcima – prikupljanje informacija Odnos prema samom sebi i okolini.

Golden marketing. T. Dio nastavnih sadržaja dodatno se usvaja kroz posjete prodavaonicama. 2005.  Muller. . prezentacija .: Upravljanje zadovoljstvom klijenata. izradu mentalnih mapa. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike: Literatura za učenike:   Literatura za nastavnike  Vranešević. obrazovanja i športa.kupcima    Problematični kupci Upravljanje osjećajima Socijalna inteligencija  Napomena Nastavni se proces 40% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Tehnička knjižara Zagreb. 2000. edukacijskim centrima a posebnu pažnju treba posvetiti rješavanju problema kroz simulaciju konkretnih zadataka. Zagreb. – Srića. a 60% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. rješavanje problemskih zadataka. J. V. Delfin – razvoj managementa.: Upravljanje odnosom sa klijentima. Praćenje rada učenika utvrđuje se kroz kontinuirano izradbu domaćih uradaka.

Koristiti pravila zaštite na radu Opisati robu koja se prodaje u prodavaonici /hrana/ Navedi načela unapređenja prodaje Pripremiti i izložiti robu za prodaju uzimajući u obzir alate Upravljanja kategorijama (Category Management) 5. Praktična nastava Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA Cilj: Samostalno i sigurno obavljanje poslova i radnih zadataka za buduće zanimanje Zadaće:    Provoditi radni proces i tehnike poslovanja prodavaonice Primjeniti postupke vezanih uz opskrbu prodavaonice robom Stjecati vještine u procesu prodaje robe kupcu Stjecati vještine i navike korištenja osobnih zaštitnih sredstava Primjenjivati mjere zaštite na radu te razvijati sposobnost obavljanja radnih zadataka na siguran način uz poštovanje zakonskih propisa Razvijati osjećaj odgovornosti za obavljeni posao Razumjeti važnost čuvanja resursa kojima se koristi pri radu Primjeniti osobnu higijenu i ekološku svijest Uočavati mogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja u struci Cilj i zadaće:       Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PRAKTIČNA NASTAVA 1.2.2. 2. Provoditi higijenske mjere u skladu s zakonskim propisima Nastavni sadržaji   Pojam i značaj zaštite na radu Zakonsko uređenje i pravila zaštite na radu Sigurnost i zaštita zdravlja pri radu u trgovini Opasnosti pri otvaranju i skidanju ambalaže Opasnosti pri prenošenju robe Opasnosti pri prevoženju robe Pravilno slaganje i sortiranje robe Sigurnost na radu i zaštita okoliša      . 4.1. 3.

dezinsekcija i deratizacija Vanjske oznake i uređenje prodavaonice Unutrašnje uređenje prodavaonice Osoblje u prodavaonici i njihove radne zadaće Radno mjesto i zadaće učenika u prodavaonici Odgovoran odnos prema radu i radnim obvezama Savjestan odnos prema robi i opremi prodavaonice Korektan odnos prema ostalim djelatnicima prodavaonice Način rada i mogućnosti korištenja aparata prodavaonice Način rada i mogućnosti korištenja strojeva prodavaonice Način rada i mogućnosti korištenja uređaja prodavaonice . lakova i kemikalija Osobna zaštitna sredstva Ozljede na radu i profesionalne bolesti Pružanje prve pomoći ozlijeđenoj osobi Opasnosti od požara i eksplozija Opasnosti od električnog udara Znakovi sigurnosti Vanjske oznake i uređenje prodavaonice Unutrašnje uređenje prodavaonice Osoblje u prodavaonici i njihove radne zadaće Radno mjesto i zadaće učenika u prodavaonici Odgovoran odnos prema radu i radnim obvezama Savjestan odnos prema robi i opremi prodavaonice Korektan odnos prema ostalim djelatnicima prodavaonice Higijena i urednost prodavača Zakonski propisi o higijeni Održavanje higijene i čistoće prodajnog prostora Održavanje higijene i čistoće skladišnog prostora Održavanje higijene i čistoće pomoćnih prostorija Tekuće čišćenje i čišćenje na kraju radnog vremena Zaštitna odjeća i pribor za održavanje čistoće Djelovanje sredstava za čišćenje na robu i opremu Dezinfekcija.              Poznavanje prodavaonice        Provođenje higijenskih mjera          Poznavanje prodavaonice     Korištenje i održavanje aparata. strojeva i    Opasnosti na površinama za kretanje Pravilno korištenje pribora pri posluživanju Pravilno rukovanje strojevima i uređajima pri radu Opasnosti pri pakiranju robe Opasnosti od boja.

strojevima i uređajima Čišćenje i održavanje aparata. cijene. kakvoće i podrijetla Sortiranje robe po vrstama ili srodstvu Sortiranje robe prema namjeni i povezanosti u uporabi Slaganje robe prema rokovima valjanosti Slaganje robe prema količini i kvaliteti Izlaganje robe s posebnim svojstvima Smještaj robe na police i u rashladne vitrine Smještaj robe na ostala mjesta za izlaganje robe Opća pravila izlaganja robe u prodajnom prostoru Kombiniranje različitih načina izlaganja Poštivanje načela izlaganja robe Pričvršćivanje cijena na policu Lijepljenje cijena na robu Provođenje aktivnosti merchandisinga Primjena načela category managementa Izlaganje robe u izlogu korištenjem dekorativnih sredstava Poznavanje prehrambene robe*             Izlaganje robe           Nastavni se proces 100% vremena izvodi kroz praktičnu nastavu. jaja. pivo. kavovine i čaj. bezalkoholna gazirana pića. količine i kakvoće robe Poznavanje načina uporabe robe Poznavanje i primjena propisa o zdravstvenom nadzoru nad namirnicama Odvajanje robe od transportne ambalaže Čišćenje i dotjerivanje primljene robe Razvrstavanje i kompletiranje primljene robe Označavanje robe oznakom cijene. kava. konditorski proizvodi. med i ostala sladila. jaka alkoholna pića. začini i mirodije. voda. . strojeva i uređaja Redovita provjera i održavanje sprava za mjerenje robe Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi Poznavanje naziva. povrće i povrtne prerađevine. riba i riblje prerađevine. dijetetski proizvodi i funkcionalna hrana. a dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet ostalim vrstama prodavaonica i veleprodajnim skladištima) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika putem pismenih. šećer. meso i mesne prerađevine. Napomena  *robne grupe koje je potrebno obraditi su: mlinski i pekarski proizvodi. voće i voćne prerađevine.uređaja u prodavaonici      Pravilno rukovanje aparatima. ulja i masti. mlijeko i mliječne prerađevine. vino. usmenih praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća.

: Poslovanje obrtnika. F. Preuzeti naručenu robu prema prispjeloj dokumentaciji 9. Hruškar.. N..  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Demonstrirati načine skladištenja robe prema vrsti i namjeni 3. Petrović. Zagreb. M. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.. Zagreb 2004. Javor. M. Z. Brajnović.: Uspješna prodavaonica.  Cutvarić. Provesti evidenciju robe u skladištu u skladu s evidencijom ulaza i izlaza 4. Zagreb... Idžojtić.. K....P. 2010.. Izračunati nabavnu cijenu 10. Consult.. Lj... 2006. Spajić. Amidžić-Peročević..  Sirovica.: Trgovina. R. I. Naručiti robu u prodavaonici u skladu s pravilima poslovnog komuniciranja 8. Organiziraj otpremu robe iz skladišta 6.: Trgovačko poslovanje 2.. M. M. M. Školska knjiga. obrazovanja i športa. Hruškar.Ivančević. Zagreb.E. M. Klepac Lj... K. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.. Zagreb. D. Brdovnik. K. Utvrditi stanje zaliha robe 7. Stipić... Zagreb. Prilagoditi mjesto za preuzimanje robe u skladištu s obzirom na vrstu robe i skladišni prostor 2. Lončar-Galek.. S. M. Petrović. Čegec.. D.  Brajnović. V. V. Rajčić. Školska knjiga. V.Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević.: Trgovačko poslovanje 3.  Brčić-Stipčević. N. D.. Terek. Đukanović. Provoditi popis robe – inventuru Razrada Nastavne cjeline Skladištenje robe   Nastavni sadržaji Alati i uređaji za skladištenje robe Postupci pri uskladištenju robe . Idžojitć. R. Evidentirati promjenu stanja na zalihama 11. Zuber. S. N.. Zuber.. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: Naziv predmeta: Drugi razred PRAKTIČNA NASTAVA Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. D. Sirovica. 2009. Lončar-Galek. Školska knjiga. stručni časopisi i drugo)  internet-liknovi povezani sa nastavnim sadržajima predmeta Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. 2009. Lj. Cutvarić. Fatović.: Trgovačko poslovanje 1.  Pavlek. M. Brčić-Stipčević.. V. Hruškar. 2004. I. Primjeni pravila manipulacije robom u skladištu 5. I..

količine i kakvoće robe Poznavanje načina uporabe robe Poznavanje i primjena propisa o zdravstvenom nadzoru nad predmetima opće uporabe Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg dobavljača Vođenje evidencije o dobavljačima i naručenoj robi Korištenje podataka iz nabavne dokumentacije Priprema prostora za smještaj naručene robe Uporaba sredstava za unutrašnje prenošenje robe Preuzimanje robe po količini i kakvoći Korištenje podataka iz prispjele dokumentacije Postupanje u slučaju problema pri preuzimanju robe Narudžbenica . cijene.                 Inventura robe        Poznavanje predmeta opće uporabe**      Naručivanje robe     Preuzimanje robe    Dokumentacija  Komisioniranje robe Slaganje robe na paletu Utjecaj mikroklimatskih uvjeta na postojanost robe Skladištenje robe s obzirom na vanjske utjecaje Skladištenje robe prema roku valjanosti Skladištenje robe s obzirom na vrstu i količinu Skladištenje robe na police i palete Skladištenje robe u hladnjače i komore Istovar robe u prodavaonici Korištenje sredstava unutrašnje otpreme Način praćenja zaliha robe u skladištu Korištenje podataka iz skladišne evidencije Vrste šteta koje mogu nastati na robi u skladištu Sprječavanje gubitaka na robi u skladištu Značaj inventure i kontrole poslovanja Vrste popisivanja robe i propisna dokumentacija Pripremanje prodavaonice i robe za inventuru Rad povjerenstva za inventuru Obavljanje popisa robe-inventure Popisivanje ambalaže Popunjavanje inventurne liste Objašnjenje utvrđenog viška ili manjka pri inventuri Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi Poznavanje naziva.

M... D. S. M. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike:     .. Školska knjiga. Rajčić. K.: Uspješna prodavaonica.. Brdovnik. N. Lončar-Galek. V. Lončar-Galek. M.. I. M. Zagreb. M... K.. stručni časopisi i drugo)  internet-liknovi povezani sa nastavnim sadržajima predmeta Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Hruškar. D. D. Đukanović. Idžojtić. Lj. Lj. Sirovica. D. 2010. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.Ivančević.: Trgovačko poslovanje 1. M. R. : Poslovanje obrtnika. Amidžić-Peročević. Čegec. Petrović. Brajnović. N.. Zagreb. M. I.. I. Školska knjiga. Terek. V. Cutvarić. Brčić-Stipčević.. Fatović. a dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet ostalim tipovima prodavaonicama i veleprodajnim skladištima) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika putem pismenih...nabave        Otpremnica i dostavnica Komisijski zapisnik Reklamacija Zapisnik o promjeni cijene Zapisnik o otpisu Elementi kalkulacije cijena u prodavaonici Izračun maloprodajne cijene Korištenje podataka iz kalkulacije cijena Sastavljanje cjenika i postavljanje u prodavaonici Zakonske obveze glede označavanja robe cijenom Kalkulacija cijene    Napomena Nastavni se proces 100% vremena izvodi kroz praktičnu nastavu.. V... Consult. 2009.  **robne grupe koje se obrađuju uvjetovane su asortimanom prodavaonice u kojoj učenik obavlja praktičnu nastavu Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. V.: Trgovačko poslovanje 3. Stipić.  Sirovica. obrazovanja i športa.  Brčić-Stipčević.. 2009. M. 2006. Zagreb 2004... S.. N..  Pavlek. Školska knjiga..: Trgovačko poslovanje 2.P. F. Zagreb.: Trgovina. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. 2004.. Hruškar. Zuber. Klepac Lj..  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji..E. Zagreb. usmenih praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća. R. Zuber. Hruškar.. K. Idžojitć. Spajić. Z. Zagreb.  Brajnović. Petrović. Javor..  Cutvarić.

Provesti izdavanje i organizirati dostavu robe u svrhu stvaranja pozitivnog poslijekupovnog raspoloženja 11. Posluživati kupca uvažavajući predmet prodaje 6. cijena…) Davanje kupcu dopunskih obavijesti o robi koju traži Davanje kupcu dopunskih obavijesti o robi koju ne traži (a mogla bi zadovoljiti kupčeve potrebe) Prodaja robe kupcu u prodavaonici/na odjelu klasičnog tipa Prodaja robe kupcu pri samoizboru Prodaja robe kupcu pri samoposluživanju Prodajna prezentacija.Naziv predmeta: Treći razred PRAKTIČNA NASTAVA Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. mjerenje i obračunavanje robe Pakiranje i izdavanje robe kupcu Usluge koje prodavač može učiniti kupcu u granicama uobičajenih i dopuštenih normi Ponašanje prodavača prema kupcu (doček. naziv. Izračunati maloprodajnu cijenu robe s obzirom na porezne propise i ambalažne naknade 2. Objasniti kupcu načine plaćanja i dostave robe 9. optimizam. Primijeniti pravila pakiranja robe prema kupčevim željama 10. prijaznost. Opisati robu koja se prodaje u prodavaonici 4. Pripremiti i izložiti robu prema načelima izlaganja robe 3. Izvesti obračun blagajne po završetku smjene Razrada Nastavne cjeline     Savjetovanje i posluživanje kupaca           Prodajni razgovor       Promidžbene aktivnosti u prodavaonici   Nastavni sadržaji Utvrđivanje želje kupca glede robe koju želi kupiti Davanje kupcu podataka o robi (vrsta. taktičnost. uljudnost. ispraćaj) Razlikovanje tipova kupaca Prodajni razgovor s kupcem Ispravno reagiranje na kupčeve prigovore Dopunska ponuda i prodaja Način očuvanja stalnih i stjecanje novih kupaca Vrste reklamacija kupaca Način ponašanja prodavača prilikom primanja reklamacije Utvrđivanje opravdanosti reklamacije kupca Rješavanje reklamacija Pospješivanje prodaje u prodavaonici Organizacija i provođenje degustacije . Provoditi prodajni razgovor uvažavajući potrebe kupca 5. Identificirati elemente estetskog oblikovanja prodavaonice 7. Koristiti POS-blagajnu prilikom obračuna i naplate robe 8. uslužnost.

količine i kakvoće robe Poznavanje načina uporabe robe Specifičnosti svojstava i načina prodaje robe Načini plaćanja u maloprodaji Ponašanje prodavača-blagajnika pri naplati robe Plaćanje robe gotovim novcem Plaćanje robe debitnom i kreditnom karticom Prodaja robe na predračun Prodaja robe na malo s obročnom otplatom Rad na POS-blagajni Rad na EFT-POS sustavu Obračun blagajne Račun-isječak vrpce Paragon-blok Gotovinski račun Račun R-1 i R-2 Nalog za plaćanje i specifikacija novca Blagajnički izvještaj Materijali za pakiranje Tehnike pakiranja ovisno o vrsti robe Slaganje i zamatanje prodane robe Izdavanje robe kupcu Prigodno pakiranje robe Skupno pakiranje robe Pomagala i tehnika aranžiranja robe .      Estetsko oblikovanje prodavaonice      Poznavanje neprehramben e robe**       Obračun i naplata prodane robe – rad na POSblagajni          Dokumentacija prodaje      Pakiranje i izdavanje robe kupcu     Aranžiranje robe   Povećanje prometa robe putem demonstracija Upućivanje kupca u pogodnosti iz akcijskog kataloga Razlozi i vrste prigodnih prodaja Priprema robe i mjesta za prigodnu prodaju Izrada natpisa sa uputama i cijenama robe Uređivanje prostora za izlaganje robe ili izloga Pomagala i tehnika estetskog oblikovanja prodavaonice Uređivanje prodavaonice za posebne prigode Čišćenje robe i zaštita robe u izlogu Održavanje ritma promjene i zanimljivosti izloga Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi Poznavanje naziva. cijene.

Rajčić. I. V.. Terek. : Poslovanje obrtnika.  Brajnović. Zagreb 2004.. Lončar-Galek.  Brčić-Stipčević. njegu tijela i uljepšavanje. S. Zagreb. 2009. K.: Uspješna prodavaonica. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.. Fatović. V. R. a dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet ostalim tipovima prodavaonicama i veleprodajnim skladištima) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika putem pismenih. Brčić-Stipčević. Stipić. N. Hruškar. 2006. Javor. Petrović. R.  Cutvarić. Idžojitć..  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.. Brdovnik. Pakiranje i uljepšavanje poklona Napomena Nastavni se proces 100% vremena izvodi kroz praktičnu nastavu. Sirovica.. Lj. Cutvarić. Idžojtić. M... Čegec. Brajnović.  Pavlek. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike:   .Ivančević.: Trgovačko poslovanje 1. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. Zagreb.  **robne grupe koje je potrebno obraditi su: sredstva i pribor za pranje i održavanje čistoće. Zuber. stručni časopisi i drugo)  internet-liknovi povezani sa nastavnim sadržajima predmeta Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.. 2010. Hruškar.. M.. I. Amidžić-Peročević.. S. M. usmenih praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća. 2004.. Školska knjiga. M. Lj... I. sredstva i pribor za osobnu higijenu.. Consult. D. M. N. 2009. Đukanović.. M. M. Zuber.. duhan i duhanske prerađevine.E. M. D.. Spajić. V. N.: Trgovačko poslovanje 3. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Školska knjiga. Z.. Školska knjiga.. Zagreb.  Sirovica. Petrović. Hruškar.. D.P... F. Lončar-Galek. Zagreb.: Trgovačko poslovanje 2. K. obrazovanja i športa. K. Zagreb.. D.. Klepac Lj. V..: Trgovina.

2.. . 92/10.3.. i 105/10-isp.1. Izradba i obrana završnoga rada Izradba i obrana završnoga rada propisana je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08. 86/09.).) i Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine 118/09.

Kadrovski uvjeti Izobrazba         magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar inženjer prehrambenog inženjerstva magistar inženjer biotehnologije magistar inženjer kemijske tehnologije magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva Nastavni predmet NABAVNO POSLOVANJE POSLOVANJE PRODAVAONICE POZNAVANJE ROBE   PRODAJNO POSLOVANJE PRODAJNA KOMUNIKACIJA POSLOVNA DOKUMENTACIJA OSNOVE MARKETINGA          magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar psihologije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije profesor biologije magistar biologije magistar ekologije magistar edukacije biologije i kemije magistar eksperimentalne biologije PONAŠANJE POTROŠAĆA      EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ     .1.2.4.

mogu nastaviti s obavljanjem poslova na kojima su zatečeni ako su ispunjavali uvjete za obavljanje tih poslova prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovogih izmjena i dopuna. . Kadrovsku uvjeti za nastavnike određuju se sukladno Zakonu o visokom obrazovanju.  KREATIVNOST U POSLOVANJU     ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVAJE   PREZENTACIJSKE VJEŠTINE UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM ODNOSI S KUPCIMA         magistar molekularne biologije magistar biologije i ekologije mora magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije profesor likovne umjetnosti i magistar likovne umjetnosti magistar inženjer arhitekture magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije PRAKTIČNA NASTAVA Nastavnici koji u pogledu vrste obrazovanja ne ispunjavaju uvjete utvrđene ovim izmjenama i dopunama posebnog strukovnog dijela nastavnog plana i programa. a zatečeni su u srednjoškolskoj ustanovi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme na dan stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna.

jedno računalo. CD. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa   Nastavni predmet Nabavno poslovanje Poslovanje prodavaonice Poznavanje robe Prodajno poslovanje Osnove marketinga Ekologija i održivi razvoj Upravljanje prodavaonicom Poslovna dokumentacija Ponašanje potrošača Kreativnost u poslovanju Aranžiranje i estetsko oblikovanje Odnosi s kupcima Prodajna komunikacija Osnove marketinga Prezentacijske vještine Praktična nastava     Prodajni prostor (trgovačka klupa. dva pisača. slike. pisač. dokumentacija i dr.1. uzorci različite robe.2. LCD projektor. 15 + 1 računalo povezani u mrežu. hladnjak. LCD projektor. grafoprojektor. različite vrste robe s i bez ambalaže. projekcijsko platno. slike. police. grafikoni. informatička oprema. CD i sl. s instaliranim programima potrebnim za realizaciju nastave. sustav za nadzor Standardna prodavaonica s opremom grafo-projektor. kartični uređaji.). uzorci Oprema . LCD projektor i projektno platno. računalo.5. pisač. blagajna. mjerni uređaji. grafikoni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->