Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

IZMJENE I DOPUNE POSEBNOG STRUČNOG DIJELA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA PRODAVAČ

lipanj, 2011.

1.1. Nastavni plan
NASTAVNI PLAN PRODAVAČ
A. ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO Tjedni i godišnji broj nastavnih sati PREDMETI HRVATSKI JEZIK STRANI JEZIK POVIJEST GEOOGRAFIJA VJERONAUK / ETIKA POLITIKA I GOSPODARSTVO TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA MATEMATIKA OSNOVE INFORMATIKE UKUPNO SATI A. B. POSEBNI STRUČNI DIO B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI Tjedni i godišnji broj nastavnih sati I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI NABAVNO POSLOVANJE POSLOVANJE PRODAVAONICE POZNAVANJE ROBE PRODAJNO POSLOVANJE PRODAJNA KOMUNIKACIJA POSLOVNA DOKUMENTACIJA OSNOVE MARKETINGA PONAŠANJE POTROŠAČA UKUPNO SATI OBVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA 10 350 8 280 2 70 1 4 32 128 2 70 1 32 4 1 3 1. razred 2. razred 3. razred Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje 140 35 105 3 3 105 105 2 64 12 420 1 2 2 35 70 70 3 2 2 1. razred 105 70 70 2 1 2 2 2 14 70 35 70 70 70 490 12 384 1 2 2 2 32 64 64 64 3 2 2. razred 105 70 3 2 3. razred 96 64 Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati II. IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI
EKOLOGIJA I ODRŽIVI RZVOJ KREATIVNOST U POSLOVANJU ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE PREZENTACIJSKE VJEŠTINE UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM ODNOSI S KUPCIMA

1. razred

2. razred

3. razred

Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje 2 2 70 70 2 2 70 70 2 2 2 12 70 420 2 10 70 350 2 6 64 64 64 192

UKUPNO SATI IZBORNIH STRUKOVNIH PREDMETA UKUPNO SATI B1. B2. PRAKTIČNA NASTAVA

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati PRAKTIČNA NASTAVA 1. razred 2. razred 3. razred

Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje
PRAKTIČNA NASTAVA

4 4 16
28

140 140 560
980

7 7 17
31

245 245 595
1085

14 14 20
32

448 448 640
1024

UKUPNO SATI B2. UKUPNO SATI B1 + B2
SVEUKUPNO SATI A + B

Napomena: U 1., 2. i 3. razredu bira se jedan od ponuđenih izbornih predmeta.  

 

1.2. Nastavni program posebnog strukovnog dijela
1.2.1. Strukovno-teorijski predmeti

1.2.1.1.
 

Obvezni strukovni predmeti
NABAVNO POSLOVANJE Cilj: Samostalno obavljanje procesa nabave robe u skladu s ciljevima, politikom i planiranjem nabave robe. Zadaće:        Razvijati umijeće prepoznavanja potreba potrošača, odlučivanja o nabavi robe i kriterijima za odabir Razumjeti i vježbati postupke naručivanja i preuzimanja robe Razumjeti značenja zaliha u poslovanju prodavaonice Samostalno računati kalkulacije nabavne cijene robe Razmatrati moguće smanjenje troškova na tržištu kao temeljni preduvjet konkurentnosti na tržištu Razvijati vještine upravljanja zalihama robe u skladištu Ovladati vještinom skladištenja prema uputama proizvođača

Naziv predmeta:

    Naziv predmeta: Prvi razred 1. Odabrati način nabave robe prema vrsti i namjeni 2. Razlikovati asortiman prodavaonice prema vrsti robe i namjeni 3. Predložiti nadređenome vrstu i količinu robe koju treba nabaviti Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 4. Provjeriti kvalitetu i količinu primljene robe obzirom na način mjesto iskrcaja i priloženu dokumentaciju 5. Upotrijebiti dokumente za nabavu prema vrsti robe 6. Provjeriti stanje robe u prodavaonici u skladu s količinom, vrstom i vremenom nabave 7. Identificirati razloge gubitaka na robi obzirom na vrste troška i elemente kalkulacije 8. Izračunati troškove nabave trgovačke robe 9. Organizirati skladište prodavaonice u skladu s procesom poslovanja 10. Pripremiti robu za popis i popisati zalihe Razrada Nastavne cjeline Nastavni sadržaji NABAVNO POSLOVANJE

   Trgovina       Nabava       Asortiman    Upravljanje zalihama robe      Troškovi         Nabava u prodavaonici    

Pojam gospodarstva i gospodarskog subjekta Pojam i čimbenici oblikovanja tržišta Pojam, funkcije i vrste trgovine Trgovačka mreža Poslovne jedinice za trgovinu robom: prodavaonica, prodajni centri sa skladištem, otkupni centri, trgovačka predstavništva Proces nabave i prodaje robe u trgovačkom gospodarskom subjektu Pojam i ciljevi nabave Nabavna politika (kakvoća, zalihe, izvori nabave, cijena, plaćanje robe i usluga) Planiranje nabave Istraživanje tržišta nabave i izbor dobavljača Etika u nabavnom poslovanju Operativno poslovanje nabave Rizici u nabavi Elektronička nabava (primjena IT u nabavi) Pojam i značenje asortimana Dimenzije asortimana Čimbenici koji utječu na dimenzije asortimana Pojam, funkcije i vrste zaliha Gubici na zalihama i načini sprječavanja gubitaka Obrtanje zaliha Optimalna količina naručene robe Pojam rashoda, izdatka i troška Vrste troškova Pokriće troškova Troškovi nabave trgovačke robe Troškovi zaliha Naručivanje robe Dokumenti pri naručivanju robe Preuzimanje robe (grubo i detaljno) Oznake na ambalaži robe (za rukovanje) Komisijski zapisnik Reklamacija dobavljaču Dokumenti pri preuzimanju robe Označivanje robe (EAN crtični kod) Priprema robe za prodaju (odvajanje od ambalaže, čišćenje, dotjerivanje, kompletiranje, sortiranje, pretpakiranje, označivanje) Izlaganje robe u prodajnom prostoru i u izlogu Cijene i politika cijena u trgovini

 Kalkulacija 

.nabavne cijene          Pojam i vrste kalkulacije Elementi kalkulacije Izračun nabavne cijene robe Pojam i svrha skladišta Vrste skladišta Oprema i uređenje skladišta Skladištenje robe u trgovačkom gospodarskom subjektu Sustavi uskladištavanja robe (po određenom ili vezanom mjestu. Školska knjiga. Brčić-Stipčević.E. Z. po trenutno slobodnom mjestu.. Zagreb.. Z. Mikrorad. skladištima. Hruškar. Brajnović. Mikrorad.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. Pavlek. Petrović. V.. N. M. i sl. 2009. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. 2009. R. a 75% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.: Nabava. 2008. Zagreb. kombinirano) Osoblje skladišta Proces poslovanja u skladištu: preuzimanje robe. Petrović. Reynard. 2010.. I. N. Kotler. M.: Poslovanje na robnim burzama. skladištenje. S. 1999. mentalnih mapa. V. Segetlija. 2006. S.P. N. Prodajni i marketinški dopisi. 2008 Andrijanić. Osijek. komisioniranje.. Brčić-Stipčević. Zagreb. Poslovni . vlastito izdanje.Weiss. otprema Načini evidencije poslovanja u skladištu (ručna i elektronska obrada.. sajmovima. V. 2001. P. Hruškar. 2004. D.: Trgovačko poslovanje 1.: Poznavanje robe u trgovini. V. seminara. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike     Literatura za nastavnike:       Brčić-Stipčević. Hruškar.: Strategija maloprodaje. Consult.. Zagreb.: Trgovačko poslovanje 2. Zagreb. prednosti primjene IT) Evidencija ulaza robe u skladište Evidencija zaliha robe u skladištu Evidencija izlaza robe iz skladišta Popis robe (postupak.: Upravljanje marketingom.: Uspješna prodavaonica. MATE. Ekonomski fakultet. Andrijanić. Zagreb.). I. Ferišak. Zagreb. Lamza Marohnić. manipuliranje.: zbornik. plakata i sl. R.: Trgovačko poslovanje 3. Zagreb. Brajnović.. dokumenti) Skladište       Napomena Nastavni se proces 25% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. 1997. S. Školska knjiga. Zagreb. Školska knjiga.

  Literatura za učenike: udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. . stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. obrazovanja i športa.

Primijeniti prodajne aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima 3. Primijeniti regulativnu politiku za zaštitu potrošača 5. imovini prodavaonice i zaposlenicima Zaštita na radu u trgovačkoj djelatnosti Trgovačko društvo (Trgovački) obrt Zakon o trgovini Zakon o radu Prodavaonica Prodavaonica pretežito prehrambenih proizvoda Prodavaonica pretežito neprehrambenih proizvoda Ostali oblici prodaje Narodne novine Posebne uzance u trgovini na malo Osnovna pravila trgovačke struke      Obavljanje trgovačke djelatnosti Klasifikacija prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo Zakonski propisi bitni za          . Protumačiti osnovna pravila trgovačke struke 2. Pratiti ekološke novitete i standarde Nastavni sadržaji  Zanimanje prodavač Osobna higijena i sanitarni nadzor Održavanje čistoće i higijene u prodavaonici Odnos prema radu. te važnosti poštivanja Zakona o zaštiti potrošača.Naziv predmeta: POSLOVANJE PRODAVAONICE Cilj: Korištenjem osnovnih pravila trgovačke struke kontinuirano pratiti i primijeniti zakonske odredbe glede osuvremenjivanja procesa trgovanja Zadaće:  Cilj i zadaće:    Razumjeti značaj održavanja osobne higijene i čistoće prodajnog prostora i opreme Primjenjivati prodajne aktivnosti vezane uz naručivanje i prodaju robe Stjecati vještine u prodaji robe u skladu sa zakonskim propisima i ekološkim standardima Prepoznati propise o očuvanju ljudskog zdravlja i okoliša. Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline POSLOVANJE PRODAVAONICE 1. Klasificirati prodavaonice i druge oblike prodaje robe na malo 4.

. 2009. Zuber.  Cutvarić. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. R.  Brčić-Stipčević. M. M. Zagreb. Lj. V.. Lj. V.. Hruškar. Lončar-Galek.. Školska knjiga. Fatović. D. R.: Trgovačko poslovanje 3. N. Zagreb. N. D. a 75% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. S. Klepac Lj. obrazovanja i športa. M. Brajnović. M. S. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . D. Čegec.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.: Trgovačko poslovanje 2. N. Školska knjiga.Ivančević.... I. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Stipić. Petrović. V.. K. plakata i sl.. Amidžić-Peročević.. Javor.: Trgovina... Petrović... Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević.: Poslovanje obrtnika. Hruškar. sajmovima.. K.. Brdovnik. K. D. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika..  Brajnović. Brčić-Stipčević. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Školska knjiga.  Sirovica. Lončar-Galek. M. Sirovica. F... Hruškar.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.. M..).. Zagreb. i sl..trgovačko poslovanje        Porez na dodanu vrijednost Zaštita potrošača Elektronička trgovina Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine Pojam i značaj ekologije u suvremenoj trgovini ISO – certifikati HACCP Ekološki proizvodi Ekološke oznake na ambalaži Zbrinjavanje ambalažnog otpada Racionalno korištenje energije Zaštita radnog okoliša Ekologija u trgovini      Napomena Nastavni se proces 25% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Zagreb. Idžojtić.. 2006. Idžojitć. Spajić.: Trgovačko poslovanje 1. Zuber. Đukanović. I. Terek. I. mentalnih mapa. skladištima. Rajčić.. seminara.. 2006. Cutvarić. V.. 2008. M. Zagreb 2004.

transporta i skladištenja 5. Pružiti potrebne podatke kupcima i na taj način osigurati kvalitetnu uslugu 4. uporabnim i tržišnim svojstvima robe. Zadaće:  Razumjeti osnovne pojmove roba i asortimanske grupe roba Identificiranjem svojstva pojedine vrste robe procijeniti njezinu kakvoću Usvajati vještine jednostavnog rukovanja prehrambenom robom Biranjem metode prepoznavanja potrebe potrošača pomoći kupcu pri kupnji proizvoda i usluga Razumjeti značaj razvijanja ekološke svijesti kod potrošača Cilj i zadaće:     Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline POZNAVANJE ROBE 1. Interpretirati podatke o funkciji ambalaže i deklaracije u prometu prehrambene robe 3. Objasniti značenje robe i njenu podjelu 2. Izdvojiti proizvode koji se koriste kao kućne potrepštine Nastavni sadržaji  općenito o robi propisi o prometu robom osnovni kemijski i fizikalni pojmovi vezani uz robu zakonski propisi prehrana i zdravlje sastojci hrane kvarenje hrane konzerviranje namirnica otrovanje hranom klasifikacija i proizvođači prehrambene robe žitarice i njihove prerađevine voće. med i umjetna sredstva za zaslađivanje Osnovni pojmovi     Prehrambeni proizvodi i tržišnost hrane      Osnovne skupine prehrambene robe u trgovini    . Pravilno rukovati namirnicama biljnog i životinjskog porijekla tijekom manipulacije.Naziv predmeta: POZNAVANJE ROBE Cilj: Razumijevanje činjenica o robi i njenom porijeklu te prirodnim. povrće. gljive i prerađevine šećer.

skladištima.2003.          Duhan i duhanske prerađevine      Ambalaža i pakiranje     Kućne potrepštine   meso i mesne prerađevine ribe i riblji proizvodi rakovi. i sl.. Folnović.Zagreb.  Tanay.. sajmovima.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.POU Zagreb. školjkaši puževi. J. Poznavanje prehrambene robe.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.  Matasović. mentalnih mapa. Zagreb. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Blečić. Školska knjiga.M. seminara.). stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih Literatura za nastavnike: Literatura za . Školska knjiga. žabe i kornjače ulja i masti mlijeko i mliječni proizvodi jaja i proizvodi od jaja dijetalna hrana i dijetetske namirnice uživala alkoholna i bezalkoholna pića proizvodnja i prerada duhana duhanske prerađevine duhan i zdravlje pojam i vrste ambalaže vrste i oblici ambalažnih materijala osnovne funkcije ambalaže ambalaža i prirodni okoliš pakiranje robe sredstva za pranje i čišćenje u kućanstvu pribor za pranje i čišćenje ostale kućne potrepštine Napomena Nastavni se proces 30% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Poznavanje prehrambene robe. plakata i sl..D. Lj. 2006. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. Poznavanje prehrambene robe. glavonošci. 2005. a 70% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.

obrazovanja i športa.učenike: nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. .

Opisati elemente učinkovitog komuniciranja u skladu s poslovnim bontonom 2.teorijske postavke Priprema za prodajni razgovor Poslovni bonton Timski rad u poslovanju Prodajni razgovor . Demonstrirati prodajni razgovor s obzirom na potrošača i predmet prodaje 4. Cilj i zadaće: Zadaće:     Stjecati vještine poslovnoga komuniciranja. stručnoj terminologiji. Rješavati probleme u komunikaciji uvažavajući različite sudionike u poslovnom procesu 5. sporazumijevanja. pravilima uljudbenoga poslovnog komuniciranja koji su nužni za uspješno odvijanje poslovne aktivnosti.Naziv predmeta: PRODAJNA KOMUNIKACIJA Cilj: Razvijanje vještina i tehnika komuniciranja s posebnim naglaskom na prodajnoj komunikaciji. prijenosa informacija. Koristiti načela timskog rada u svakodnevnom poslovnom procesu Nastavni sadržaji                Pojam i važnost uljudnog ponašanja u društvu Poslovna etika i moral u gospodarstvu Pravila etičnog ponašanja Pozdravljanje Upoznavanje Rukovanje Oslovljavanje Ponašanje u školi i na radnom mjestu Uljudno ponašanje u različitim dijelovima svijeta Grupe i timovi – teorijske postavke Prednosti i problemi rada u timu Različiti tipovi osoba i uloge u timu Pravila timskog rada Prodajni razgovor. poruka i iskustava Uvježbavati prodajni stil. poslovni riječnik i bonton Oblikovati osobni stil u prodaji i komunikaciji Samostalno voditi prodajno komuniciranje s kupcima Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PRODAJNA KOMUNIKACIJA 1. Objasniti načine privlačenja i zadržavanja kupaca u prodajnom prostoru 3.

sajmovima. Zagreb. Zagreb.. Naklada Edo. POU. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. E.  Šulak. 2006.  Fox. 1995. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Novak-Ištok. seminara. R.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.      Rješavanje sukoba – problemi u komunikaciji     Uspostavljanje kontakta s kupcem Ispitivanje potreba kupaca Prezentacija proizvoda Rješavanje prigovora i reklamacija Dopunska ponuda i zaključivanje prodajnog razgovora Poslijekupovno zadovoljstvo kupca Problemi u komunikaciji s dobavljačima. Zagreb. Zagreb. skladištima. financijskim i sanitarnim inspektorima Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. B. F: Promotivne aktivnosti.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Alka Script. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. obrazovanja i športa. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.).: Poslovno komuniciranje i poslovni bonton. Školska knjiga.: Poslovni bonton za prodavače. plakata i sl.  Šulak. M. i sl. F: Osobna prodaja. 2008.  Osredečki.: Poslovna komunikacija. Uroić. mentalnih mapa. poslodavcem i suradnicima Rješavanje prigovora kupaca tijekom prodajnog razgovora Rješavanje reklamacija kupaca Komunikacija s tržišnim. 1992. Školska knjiga. 2001. Zagreb.

Naziv predmeta: PRODAJNO POSLOVANJE Cilj: Razumijevanje i primjena ciljeva. prodaja pomoću automata) Sustavi praćenja zadovoljstva kupaca (reklamacije. Primijeniti različite metode prodaje 5. paneli. izdavanja i dostave robe kupcu Primjenjivati osnovna znanja o platnom prometu i blagajničkom poslovanju Samostalno izvršavati obračun i kontrolu blagajne na kraju radnog dana ili smjene Cilj i zadaće: Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PRODAJNO POSLOVANJE 1. Pripremiti i izložiti robu uzimajući u obzir specifičnosti prodajnog prostora i same robe 2. prodaja preko interneta. obračunavanja. cijena. naplaćivanja. način prodaje. organizacije. Provesti obračun. TV prodaja. naplatu i izdavanje robe 7. Izračunati troškove prodaje trgovačke robe obzirom na vrste troška i elemente kalkulacije 4. Objasniti kupcu načine i mogućnosti plaćanja i dostave robe 6. organizirati prodaju robe po posebnim uvjetima Razvijati vještine mjerenja. prodaja na temelju uzoraka. kataloška prodaja. planiranja i pokazatelja uspješnosti prodaje robe Zadaće:      Razumjeti znanja i razvijati vještine potrebne za pripremu i izlaganje robe za prodaju u prodavaonici Primjenjivanjem različitih metoda i oblika prodaje. Isplanirati prodaju robe po posebnim uvjetima 3. usluga u prodaji) Planiranje prodaje Istraživanje tržišta prodaje (kvantitativno i kvalitativno) Tajno kupovanje (mistery shopping) Etika u prodajnom poslovanju Načini prodaje (osobna prodaja. prodaja telefonom. kakvoća. Izvesti obračun blagajne po završetku smjene Nastavni sadržaji        Pojam i ciljevi prodaje Prodajna politika (asortiman. prijedlozi. ankete) Category management (ciljevi i procesi vođenja kategorija robe) Primjena ECR (uspješan odgovor kupcu) Prodaja    .

svota osiguranja. robna burza. iz vozila. prednosti i nedostaci. osigurani slučaj. dokumenti) Prijevoz robe zrakom (pojam. lizing. dokumenti) Prijevoz robe željeznicom (pojam. vrste prijevoznih sredstava. vrste prijevoznih sredstava. sajam/velesajam. supermarketi. dokumenti) Poštanski promet.Definiranje potreba kupca . rizik. vrste prijevoznih sredstava.   Elektronička prodaja (primjena IT) Tipovi prodavatelja u elektroničkom poslovanju Posebni oblici prodaje (komisiona prodaja. prednosti i nedostaci. ‘cash and carry’ Pojam i vrste prijevoza Prijevoz robe cestom (pojam. franšizing.Priprema . poslovi vezane trgovine) Pojam ugovora o prodaji robe Bitni i ostali sastojci ugovora Sredstva pojačanja ugovora Mijenjanje ili raskid ugovora Pojam i zadaci distribucije Kanali distribucije Poslovna logistika i fizička distribucija Suvremeni oblici maloprodaje: robne kuće. prednosti i nedostaci. vrste poštanskih pošiljki i prateća dokumentacija Pojam i zadaci špedicije Uloga i zadaci špeditera Pojam i vrste osiguranja robe u prijevozu Osnovni pojmovi u osiguranju robe (ugovor o osiguranju. klasična prodaja) Faze prodajnog razgovora: . hipermarketi Suvremeni oblici veleprodaje: iz skladišta proizvođača.Prodajna prezentacija  Ugovor o prodaji       Distribucija        Prijevoz i osiguranje robe           Prodaja u prodavaonici      .Uspostavljanje kontakta s kupcem . prodaja robe u tranzitu. vrste prijevoznih sredstava. polica osiguranja) Naknada štete Načela i načini izlaganja robe u prodajnom prostoru Izlaganje robe u izlogu Metode prodaje (samoposluživanje. prodaja iz carinskog skladišta. prednosti i nedostaci. dokumenti) Plovidbeni prijevoz robe (pojam. premija osiguranja. samoizbor. veletržnica.

Hruškar. 2005. Consult. V. N. N.      .. V.P. 2007. ček građana. M. Zagreb..E. MATE.: Abeceda uspješne prodaje.: Psihologija u prodaji. N. sajmovima. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević.Zaključivanje prodajnog razgovora Sredstva i načini mjerenja robe Obračunavanje prodane robe Načini naplaćivanja robe (gotovina.  Pavlek. Hruškar. Narodne novine. 2004. po promotivnoj cijeni. V. Školska knjiga. Školska knjiga. obročna otplata) Značaj i načini pakiranja i izdavanja robe Uputstvo za uporabu i jamstveni list Dostava robe kupcu Prodaja robe po posebnim uvjetima (roba s nedostacima. Literatura za nastavnike: .: Trgovačko poslovanje 2..: Prodaja. Brajnović..: Mala crvena knjiga prodaje. 2009. a 70% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. Zagreb..: Trgovačko poslovanje 1. J. Petrović. Zagreb. putem mobilnog telefona.. Školska knjiga. Henich.Rješavanje prigovora . plakata i sl. mentalnih mapa. 2005.  Brajnović..  Brčić-Stipčević. Obraz.  Milvić. B.. i sl.). Zagreb. R. Zagreb. Zagreb. po sniženoj cijeni. 1996. 2008. predračunom.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.: Uspješna prodavaonica. seminara. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. 2010. S. S. kreditna i debitna kartica. V.: Trgovačko poslovanje 3. E. Školska knjiga. R. Z. R. S. putem interneta.. Centar za management i savjetovanje. Brčić-Stipčević.  Gitomer. Zagreb. Zagreb.  Bratko.  Petz. Hruškar. po akcijskoj cijeni) Pojam i vrste platnog prometa Organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa Tiskanice platnog prometa Pojam i poslovi blagajničkog poslovanja Svrha i dokumenti obračuna blagajne Kontrola blagajne (interna i eksterna) Cijene i politika cijena u trgovini Elementi kalkulacije Izračun prodajne cijene robe      Platni promet   Blagajničko poslovanje       Kalkulacija prodajne cijene Napomena Nastavni se proces 30% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.Dopunska prodaja . skladištima. Petrović.

D.: Poslovanje na robnim burzama. 2005..  . Ekonomski fakultet.P. M. MATE.Literatura za učenike: Čukurin. Consult.Weiss.E. Gama press. R. M. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Mikrorad. Z.: Strategija maloprodaje. 1999. 2003.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.  Kotler.priručnik za edukaciju djelatnika i profesionalnih prodavača. P.: Super prodavač – psihologija prodaje. Lamza Marohnić.  Denny. 2008. obrazovanja i športa. Zagreb. Poslovni zbornik. Zagreb. Zagreb.  Segetlija.: Prodajni i marketinški dopisi."svi smo mi prodavači" . Zagreb. I. M.: Prodaja . Zagreb.. Osijek.: Upravljanje marketingom. 1997. 2008  Andrijanić. S.  Reynard.

načinu dobivanja i svojstvima 5. zdrava hrana. Objasniti kupcu mogućnosti uredskih strojeva za brz i konstruktivan rad u poslovnom komuniciranju 4.Naziv predmeta: POZNAVANJE ROBE Cilj: Razumijevanje osnovnih karakteristika neprehrambene robe Zadaće: Cilj i zadaće:    Prepoznati svojsta predmeta opće uporabe Razvijati vještine potrebnih za pravilno rukovanje i skladištenje robe Odabirom metode zbrinjavanja ambalaže primjenjivati zaštitu okoliša Naziv predmeta: Drugi razred POZNAVANJE ROBE Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. hrana za bebe. modni nakit ) sirovine za proizvodnju papira osnove tehnologije proizvodnje papira vrste papira u trgovini papirna konfekcija općenito o knjizi  Papir. kemijski sastav i tipovi kože sredstva za higijenu tijela sredstva za njegu lica sredstva za njegu zuba i usne šupljine sredstva za njegu kose sredstva za njegu i zaštitu tijela dječja kozmetika mirisi drogerijska roba (prirodna kozmetika. Razlikovati tekstilne proizvode prema porijeklu.biljni preparati za očuvanje zdravlja. Izraziti važnost osobne higijene u svakodnevnom i poslovnom životu 2. Objasniti papirnu konfekciju kao asortiman prodavaonice 3. proizvodi za čišćenje i održavanje doma. Objasniti značaj odgovornog zbrinjavanja ambalaže i proizvoda od plastičnih masa Razrada Nastavne cjeline     Kozmetička. Razlikovati osobitosti kože i kožnatih proizvoda 6. parfumerijska i drogerijska roba       Nastavni sadržaji općenito o kozmetičko-parfumerijskoj robi anatomija. Raščlaniti ponudu gumene robe u suvremenoj trgovini 7. knjige i sredstva za pisanje     .

) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike:  Literatura za nastavnike:    Literatura za učenike: Tanay. sajmovima. Pučko otvoreno učilište Zagreb.T. . Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom.Zagreb. Zagreb.     Tekstilna roba       Koža. a 65% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. 2000. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. Brzak.N. mentalnih mapa. i sl. plakata i sl. Mikrorad.2005. Sinergija.S... likovno izražavanje i tehničko crtanje tekstilije pređa i konac tkanine pletivo pozamanterija i netkani tekstil konfekcija posebni tekstilni proizvodi označivanje kvalitete i održavanje tekstilnih proizvoda sirovine u kožarstvu osnove tehnologije dobivanja kože vrste prerađene (gotove) kože kožnata roba prirodna i umjetna krzna sirovine za proizvodnju gume osnove tehnologije dobivanja gume vrste gumene robe općenito o plastičnim masama sirovine za proizvodnju plastičnih masa svojstva plastičnih masa i podjela osnove tehnologije dobivanja plastičnih masa proizvodi od plastičnih masa Napomena Nastavni se proces 35% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Poznavanje robe. Turina. kožnata roba i krzno     Guma i gumena roba     Plastične mase . i drugi. Poznavanje robe u trgovini. obrazovanja i športa. Zagreb.poliplasti     podjela knjiga u trgovini pribor za pisanje.neprehrambena roba. skladištima. seminara.1997. Lazibat. Poznavanje neprehrambene robe.2006.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. Zagreb.Školska knjiga. Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.Lj..

5. koristeći prezentacijske vještine Nastavni sadržaji  Pojam marketinga Razvojne faze marketinga Globalni marketing Ekološki marketing Funkcije marketinga Proizvod Cijena Distribucija Promidžba Pojam istraživanja tržišta Proces istraživanja tržišta Metode istraživanja tržišta Posebna područja istraživanja tržišta Pojam segmentacije tržišta Marketing koncepcija poslovanja             Funkcije marketinga Istraživanje tržišta Segmentacija tržišta  . 6. 2. 3. organiziranja i kontrole. Objasniti značenje marketinga kao poslovne aktivnosti Opisati funkcije marketinga i segmentiranje tržišta Istražiti potrebe kupaca i ponudu konkurencije Razlikovati promidžbene aktivnosti u poslovnoj komunikaciji Provoditi aktivnosti unaprjeđivanja prodaje Izvesti prezentaciju proizvoda uvažavajući tehnike planiranja. 4.Naziv predmeta: OSNOVE MARKETINGA Cilj: Primjenjivanje marketinških aktivnosti kojima se uvjerava potrošača da se neprestano skrbi o njegovim potrebama i željama i na taj način stječe lojalni potrošač Zadaće: Cilj i zadaće:     Uvažavanjem konkurencije razvijati se sukladno modernim tendencijama tržišta Prilagođavati elemenate procesa prodaje kupcu-potrošaču Razvijanjem vještine istraživanja i segmentiranja tržišta unaprijediti prodaju u trgovini na malo Kreativno i uspješno provoditi aktivnosti pospješivanja prodaje u prodavaonici Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline OSNOVE MARKETINGA 1.

Zagreb. R. Rocco.: Trgovačko poslovanje 2.. Pavičić. mentalnih mapa.O. D.) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. skladištima. seminara.  Renko. plakata i sl. obrazovanja i športa. 2006. V. J. Zagreb. Školska knjiga. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. Naklada Ljevak.. P.. 2008  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.: Marketing. I.  Kotler. Zagreb. Hruškar.: Marketing. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . N. Čižmek-Vujnović. 2010.  Mađerić.: Upravljanje marketingom. Školska knjiga. Liebl... Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. i sl. Zagreb. sajmovima. N. 2008. Petrović. MATE. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Brajnović. S.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.     Promidžbene aktivnosti u trgovini        Pospješivanje prodaje     Segmentirani marketing Struktura potrošača Kriteriji segmentacije potrošača Promocija – teorijske postavke Osobna prodaja Unapređenje prodaje Ekonomska propaganda Publicitet Odnosi s javnošću Granične promocijske aktivnosti Pojam i svrha pospješivanje prodaje Pospješivanje prodaje usmjereno na robu Pospješivanje prodaje usmjereno na prodajni prostor Pospješivanje prodaje usmjereno na kupca Pospješivanje prodaje usmjereno na prodavača Poslovna etika u promidžbi Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.

Isplanirati prezentaciju i prodaju motornih vozila i njihovih dijelova 7. društveni razvoj i ekosustavi ekološki prihvatljiv razvoj energija i njezini oblici goriva alternativni izvori energije općenito o metalima tehnički važni metali obradba i površinska zaštita metala metalna roba vodiči električne struje elektroinstalacijski. uporabnim i tržišnim svojstvima robe identificirati različite skupine neprehrambene robe Cilj i zadaće: Zadaće:    Razumjeti specifičnosti prodaje neprehrambene robe Prepoznati i razlikovati široko područje primjene neprehrambene robe Argumentiranjem dokazati njihovu važnost za gospodarstvo Naziv predmeta: Treći razred POZNAVANJE ROBE Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. Navesti specifičnosti prodaje kemijske robe za poljoprivredu Razrada Nastavne cjeline Tehnologija. Nabrojiti glavne skupine elektrotehničke robe i područje primjene 5. Nabrojiti glavne skupine metalne robe i područje primjene 4. razvoj i ekologija Energetski izvori       Metali i metalna roba    Elektrotehnička roba    Nastavni sadržaji tehnološki napredak.Naziv predmeta: POZNAVANJE ROBE Cilj: Korištenjem spoznaja o prirodnim. Nabrojiti glavne skupine kozmetičko-parfumerujske robe 6. Prikazati specifičnosti prezentacije i prodaje staklene i keramičke robe 9. Prepoznati funkciju osnovnih. vezivnih i izolacijskih građevinskih materijala 10. Prepoznati prednosti i nedostatke tehnološkog napretka 2. potrošni i sitni elektromaterijal električni kućanski aparati . Identificirati važnost koju goriva imaju u svakodnevnom životu čovjeka 3. Objasniti namjenu i sastav premaznih sredstava 8.

. i drugi. . Poznavanje robe.Lj. Pučko otvoreno učilište Zagreb. Zagreb. Mikrorad. podjela i vrste premaznih sredstava primjena boja i lakova općenito o staklu proizvodnja stakla staklena roba općenito o keramičkoj robi osnove tehnologije keramike podjela keramičke robe osnovni ili konstrukcijski građevni materijali veziva izolacijski materijali mineralna gnojiva kemijska sredstva za zaštitu bilja općenito o namještaju osnove tehnologije namještaja podjela namještaja prema načinu izradbe i namjeni pojam i podjela glazbala tipovi fotoaparata fotografski filmovi i fotopapiri Napomena Nastavni se proces 25% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. 2000.  Motorna vozila i dijelovi     Boje i lakovi   Staklo i staklena roba     Keramička roba   Građevni materijal Kemijska roba za poljoprivredu Poznavanje namještaja Glazbala. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. Zagreb. fotoaparati i fotomaterijali            elektronički i elektroakustički proizvodi općenito o motornim vozilima sastavni dijelovi automobila motocikli auto-alat osnovni pojmovi sastav.1997. Brzak. skladištima.2006. Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom. Sinergija. Turina.neprehrambena roba. Poznavanje robe u trgovini.Školska knjiga.2005. a 75% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.Zagreb.N. Poznavanje neprehrambene robe. Zagreb.T. sajmovima.. i sl.) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike:  Literatura za nastavnike:    Tanay.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. Lazibat. seminara. mentalnih mapa. plakata i sl.S..

obrazovanja i športa.Literatura za učenike: Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. .

sadržajnu i zakonsku stranu poslovne dokumentacije u trgovini na malo Samostalno izvesti popunjavanje poslovne dokumentacije vezane uz kupoprodajni posao Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline POSLOVNA DOKUMENTACIJA 1.Naziv predmeta: POSLOVNA DOKUMENTACIJA Cilj: Razvijanje sposobnosti poslovnoga komuniciranja. Primjenjivati suvremene informatičke tehnologije u komunikaciji Nastavni sadržaji  Narudžbenica Otpremnica/dostavnica Komisijski zapisnik Reklamacija Račun-faktura Paragon blok Ispis POS-blagajne Gotovinski račun Kartično poslovanje Predračun Nalog za plaćanje Specifikacija novca Primka-zaduženje Zapisnik o promijeni cijena Zapisnik o otpisu Inventurni list Knjiga popisa Nabavna dokumentacija                 Prodajna dokumentacija Ostala dokumentacija prodavaonice . Sastaviti i/ili popuniti nabavnu dokumentaciju 4. Popuniti prodajnu dokumentaciju 5. ističući važnost uspješnog posredovanja informacija u pisanom obliku Zadaće: Cilj i zadaće:    Razumjeti važnost uspješnog posredovanja informacija u pisanom obliku Razumjeti formalnu. Interpretirati hodogram dokumenata u trgovini na malo 2. Ispuniti tiskanice za izradu kalkulacije cijene prilikom nabave i prodaje robe 3.

Sveučilište J.. Hruškar.. M. : Poslovanje obrtnika.. Spajić. V.Ivančević.. D. R. Zagreb. Dio sadržaja dodatno se utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (ispunjavanjem tiskanica. D. I. Zagreb 2004. I.. Lj. obrazovanja i športa... Zagreb. Amidžić-Peročević. M.  Hodogram dokumenata u trgovačkom poslovanju  Uplatnica i isplatnica Blagajnički izvještaj Shema kolanja dokumentacije između subjekata trgovačkog poslovanja Internet trgovina Uvjeti on-line kupnje i prodaje robe Poslovanje putem web-strance Poslovanje putem e-maila Poslovanje putem ostalih telekomunikacijskih veza  E-poslovanje u trgovini na malo     Napomena Nastavni se proces 90% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. I.. Rajčić. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. N.. Brdovnik. 2006. Brajnović. V. S.. N.Strossmayer-Ekonomski fakultet.). Stipić.  Brčić-Stipčević. K.: Trgovina. V.. M. Čegec.: Trgovačko poslovanje 3... poslovne dokumentacije i sl.: e-Marketing. Hruškar.. Školska knjiga.. M.. Javor. A. Idžojtić.. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Zuber. Petrović. Klepac Lj. 2006. Petrović. K. Terek. D. Lončar-Galek. Đukanović. Školska knjiga. Zagreb. Osijek 2009. V. a 10% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević.  Ružić. Zuber. Fatović.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Hruškar.  Cutvarić. Lončar-Galek.J...: Trgovačko poslovanje 1.. Brčić-Stipčević.: Trgovačko poslovanje 2.. Školska knjiga. M. Zagreb.. M. K. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: .. D. Lj. 2009. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.. Biloš. R. Turkalj. D. D. M. Idžojitć..  Sirovica. 2008. N.... F. Sirovica. Cutvarić.  Brajnović.. S.

način života.Naziv predmeta: PONAŠANJE POTROŠAČA Cilj: Promatranjem. odluka o kupnji. ocjena alternativa. predodžba o samome sebi) Psihološki čimbenici ponašanja potrošača (motivacija. Objasniti kako kupci kupuju s obzirom na njihove demografske. istraživanjem i komuniciranjem s potrošačima razviti vještinu utjecanja na njihovo ponašanje i steći lojalnog potrošača Zadaće:  Cilj i zadaće:    Segmentiranjem istražiti tržište radi poboljšanja prodaje u trgovini na malo Provoditi aktivnosti pospješivanja prodaje u prodavaonici Razvijati vještine za korištenja alata CRM (upravljanja odnosa s potrošačima) Izgradnjom kvalitetnog odnosa s potrošačima u prodavaonici utjecati na njihovo ponašanje Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PONAŠANJE POTROŠAČA 1. spol. učenje. uvjerenje i stavovi) Zašto kupci kupuju Uloge u kupnji Vrste ponašanja u kupnji Faze procesa odlučivanja u kupnji (spoznaja potrebe. psihografske i druge karakteristike 5. obitelj.percepcija. traženje informacija. Opisati čimbenike ponašanja potrošača 2. Prilagoditi odnos prema potrošaču kako bi se utjecalo na njihovo ponašanje 3. ponašanje nakon kupnje) Ponašanje potrošača nakon kupnje – vrednovanje kupljenog proizvoda  Čimbenici ponašanja potrošača     Proces donošenja odluke o kupnji    . referentne grupe. Predviđati ponašanje potrošača u kontekstu tržišnog okruženja Nastavni sadržaji   Ponašanje potrošača – teorijske postavke Model ponašanja potrošača Društveni čimbenici ponašanja potrošača (kultura. osobnost. zanimanje. supkultura. ekonomske okolnosti. društveni sloj. uloge i status) Osobni čimbenici ponašanja potrošača (životna dob. Objasniti faze procesa donošenja odluke o kupnji 4.

Kanuk. 2004. Z.: Uspješna prodavaonica.  Muller. 2004.) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Schiffman.. L. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. Mate. 1999. Zagreb. MATE. Srića. Školska knjiga. Šulak. skladištima.   Predviđanje i utjecaj na ponašanje potrošača Važnost promatranja i ispitivanja potrošača Razvijanje odnosa s potrošačima Novi koncepti marketinga usmjereni potrošaču Customer Relationship Management – Upravljanje odnosima s potrošačima (definiranje CRM-a) Cilj upravljanja odnosa s potrošačima (svrha i nužnost razvijanja odnosa s potrošačima) Provedba CRM-a .L.: Upravljanje marketingom. Zagreb. T. Zagreb. 2008  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji..  Kesić.  Kotler. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. V.upravljanja odnosa s potrošačima Stvaranje lojalnog potrošača     Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. ADECO.: Ponašanje potrošača. Zagreb. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: .  Pavlek. obrazovanja i športa. L. Delfin – razvoj managementa. seminara. sajmovima. J..G. Zagreb.P. M.: Upravljanje odnosima s klijentima – Primjenom CRM poslovne strategije do povećanja konkurentnosti.: Psihologija u prodaji. mentalnih mapa. i sl. Consult. 2005.: Ponašanje potrošača.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.E. B. plakata i sl. Zagreb. 1999. F. P.  Petz.

2.1. Izborni strukovni predmeti EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ Cilj: Uočavanjem važnosti prirodnog potencijala Zemlje i odnosa čovjeka prema prirodi odabrati ekološke standarde primjenjive u životnoj i radnoj sredini Zadaće:  Razumjeti institucionalni sustav dodjele znaka zaštite okoliša nekom proizvodu u robnoj skupini te ekološku prihvatljivost kao dodatnu kvalitetu proizvoda    Prepoznati i razumjeti uzroke i posljedice prekomjernog iskorištavanja prirodnih bogatstava Razumjeti pojam i ciljeve održivog ili ekološki prihvatljivog razvoja na globalnom i nacionalnom planu Razumjeti temeljne zakonske propise o zaštiti okoliša te mogućnost primjene ekoloških standarda u životnoj i radnoj sredini Naziv predmeta: Cilj i zadaće: Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline Ekologija kao znanost Ekološki čimbenici EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ 1. Opisati značenje ekoloških čimbenika i njihov utjecaj na živi svijet 3.2. Prepoznati tržišne instrumente u svrhu zaštite okoliša – ekološki porez Nastavni sadržaji              definicija i razvoj ekologije osnovni pojmovi ekologije abiotički ekološki čimbenici biotički ekološki čimbenici ekološka valencija vodeni ekosustavi kopneni ekosustavi kruženje tvari i protok energije u ekosustavu utjecaj čovjeka na biosferu stanje svjetskog ekosustava općenito o tehnologiji tehnološki procesi tehnološki razvoj i ekosustavi Ekosustavi Ekologija i tehnološki .1. Objasniti povezanost ekologije i tehnološkog razvoja 4. Objasniti ekologiju kao biološku i interdisciplinarnu znanost 2. Opisati osnovne elemente zaštite prirode i primjenu ekoloških standarda 5.

. Zeleni alati za održivu revoluciju.).Strategije zaštite okoliša. Biologija:Čovjek i okoliš. plakata i sl. mentalnih mapa.2004.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.2009. Zagreb.  Udovičić. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. povijesni dokument UN o održivom razvoju u 21. zaštita okoliša i zdravlja. obrazovanja i športa. skladištima. Osnove ekologije.2001. i sl. Barbat.2006.  Carter..  Literatura za učenike: Literatura za nastavnike: Klepac.. Zagreb. Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.R.Tehnika. stoljeću ciljevi ekološko prihvatljivog razvoja integralna zaštita okoliša transfer tehnologije u funkciji zaštite okoliša održivi razvoj i trgovina ekološka politika i primjeri poslovanja prema načelima održivog razvoja u RH međunarodne konvencije o zaštiti okoliša zakonska regulativa u RH Međunarodne norme ISO 14000 Internet u zaštiti okoliša znak zaštite okoliša provedba zakonskih propisa u radnoj sredini provođenje tržišnih instrumenata u svrhu očuvanja okoliša Ekološko prihvatljiv ili održivi razvoj             Zakonodavstvo u zaštiti okoliša.Raphis. Kigen. Medicinska naklada.I. zagreb. Čovjek i okoliš.Zagreb.2007. standardi i znak zaštite okoliša Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.Lj.B.. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Vrček. Profil.Šimleša. seminara. Zagreb.  MotikB. Zagreb.Zmag.D. Barbat. .1980..Zagreb.N. sajmovima..2007.  Grupa autora: Ekološki leksikon.razvoj    ekološka globalizacija pojam i osnovne značajke održivog razvoja Agenda 21. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama.  Čatić..

vježbe. diskusija. razmatranje izazova i prednosti kreativnog ponašanja Zadaće:  Istraživati osobne mentalne preferencije radi boljeg sinergijskog učinka timske ili organizacijske kreativnosti  Prepoznati uobičajene mentalne blokove koji sprječavaju kreativno reagiranje i tehnike njihovog otklanjanja  Primjenjivati specifične tehnike za poticanje kreativnih ideja i rješenja  Razvijati strategije primjene kreativnih rješenja.Naziv predmeta: KREATIVNOST U POSLOVANJU Cilj: Stvaranje samopouzdanja u osobnu kreativnost. metoda asocijacije. primjena: brainstorming. 2. metoda metafore. mentalna mapa Metode kreativnog djelovanja: demonstracija. strategije stvaranja i održavanja kreativno-stimulativne klime Cilj i zadaće: Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline KREATIVNOST U POSLOVANJU 1. individualni i grupni rad Kreativnost u poslovanju – vježba Pogreške u odabiru ideja Pogreške u primjeni ideja (Ne)informiranost Međuljudski odnosi Kreativnost – uvodni pojmovi    Tehnike kreativnog razmišljanja Metode kreativnog djelovanja Kreativnost u poslovanju     Zapreke kreativnosti    . 3. 4. Objasniti ulogu kreativnosti u poslovanju Identificirati povezanost kreativnosti i inovativnosti Primijeniti tehnike za razvoj kreativnosti Rješavati poslovne situacije na kreativan način Identificirati zapreke u kreativnosti Nastavni sadržaji  Kreativnost – definicija Faze kreativnog procesa Kreativnost i inovativnost Značaj kreativnosti u poslovanju Tehnike kreativnog razmišljanja – definicija. 5.

 Schulltz von Thun.P.: Psihologija prodaje. Zagreb.: Kupac na prvom mjestu. 2005.  Pavlek.: Kako međusobno razgovaramo.E.. – Reece..o.  Tracy. Zagreb.   Neuspjeh Odbijanje Strah Napomena Nastavni se proces 90% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.: Sukob ili suradnja. obrazovanja i športa.: Suvremena prodaja. 2008. Zagreb. K. B. Zagreb.  Janković.o. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . B.: Uspješna prodavaonica. M. Mate d. G. poslovne dokumentacije i sl. Dio sadržaja dodatno se utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (ispunjavanjem tiskanica. Z. 2001.). Erudita. 1994. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Blanchard. F. 2004. J. Katarina Zrinski. 2009 Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Alinea. a 10% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.  Manning. Varaždin. Škorpion.

dekorativne kozmetike. Nastavne cjeline Povijest aranžiranja. Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje papira. unaprjeđivanje načina prodaje i kreiranja vizualnog identiteta prodavaonice Cilj i zadaće: Zadaće:   Pratiti novitete aranžiranja i estetskog oblikovanja Razvijati praktične vještine i razumjeti znanja o vrsti..Naziv predmeta: ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE Cilj: Razumijevanje i primijenjivanje estetski usklađena i primjerena pakiranja i izlaganja robe... ribljih proizvoda. mesnih proizvoda. papirnih artikla. mliječnih proizvoda. estetskog oblikovanja i uređenja prostora Elementi oblikovanja Aranžiranje i estetsko oblikovanje prehrambenih proizvoda  Aranžiranje i estetsko oblikovanje kozmetičkih proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje papira. knjiga Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje ženske. parfema. Provoditi aktivnosti usmjerene na stvaranje unutarnjeg vizualnog identiteta prodavaonice 5. Pakiranje proizvoda Aranžiranje i oblikovanje kozmetičke robe: preparativne kozmetike. papirnih artikla. konditorskih proizvoda. svojstvima i načinu uporabe različitih materijala u svrhu što kvalitetnije usluge kupca Promišljati i planirati prostornu organizaciju radnoga mjesta  Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE 1. Provoditi aktivnosti usmjerene na stvaranje vanjskog vizualnog identiteta prodavaonice 4.. muške i dječje konfekcije Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje staklenih. Izraziti važnost promotivne funkcije pakiranja 2. Promovirati vizualnu komunikaciju s potrošačima Nastavni sadržaji       Povijest aranžiranja i uređenja prostora Škole aranžiranja Stilovi aranžiranja Elementi oblikovanja Pribor i tehnička pomagala Aranžiranje i oblikovanje prehrambene robe: voća i povrća. slatkiša. Primijeniti tehnike pakiranja 3.. muške i dječje konfekcije Aranžiranje i estetsko        . knjiga Aranžiranje i estetsko oblikovanje ženske.

: Colour. F. Mosta. a 30% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. ulaz i izlaz Primijeniti znanje u praktičnim primjerima Povijest aranžiranja i uređenja prostora Škole aranžiranja Stilovi aranžiranja Uređenje izložbenog i prodajnog prostora      Povijest aranžiranja.: Ukrašavanje voćem i povrćem. Mosta. 2009.o. Studio Salum d. Conran small. Paris  Brava casa.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća . D. 2002.  Aranžiranje cvijeća.  Badalucco. Zagreb  Elle decor.oblikovanje staklenih.. Creative publishing international.: Aranžiranje cvijeća – suvremeni pristup cvjetovnom designu. porculanskih i keramičkih proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje metalne robe i električnih aparata porculanskih i keramičkih proizvoda      Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje metalne robe i električna robe u trgovini Pakiranje proizvoda Izlog – vrste Oblikovanje izložbenog prostora – vježbe Suvremeni trendovi izlaganja robe Kreativna organizacija prostora: ambijent.  Lepore. Adagp. 2006. Zagreb. 2000. Zagreb  Dekor interijeri – časopis za kulturu i stanovanje. 2009. stručni časopisi i drugo) stručni časopisi i izdanja:  Art&deoration. J. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama.: Simply pink. Zagreb. Preporuka je da se nastavni predmet Aranžiranje i estetsko oblikovanje organizira u blok satima. L. F.o.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. i sl.: Kirigami – praktični tečaj.  Packer. Zagreb Literatura za nastavnike: . – Patterson. 2007. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Barnett. estetskog oblikovanja i uređenja prostora    Napomena Nastavni se proces 70% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. interijer.. Leo commerce. Mediatop International. Rijeka. Veble. Jacqui Small.o. sajmovima.  Pryke.o. Zagreb. Adria Media d. P. ozračje.

Zagreb Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. .Literatura za učenike:  Magazin kuhinje i kupaonice. Zagreb  Moja četiri zida. Medijski pravac d.o. obrazovanja i športa.o..o.. Illustrator d.o.

organizaciju i izvođenje uspješnih prezentacija Odabrati tehnike za uspješno svladavanje treme i stjecanje samopouzdanja. govor tijela. Organizirati prezentaciju primjenjujući verbalnu i neverbalnu komunikaciju 3. Koristiti razne stilove vođenja prezentacije 5. korištenje glasa i kontakt očima Prezentiranjem sebe podići učinkovitost te image prodavaonice. prostor. Planirati prezentaciju i procijeniti slušatelje 2. Prezentirati i kontrolirati izvedbu prezentacije Nastavni sadržaji  Komunikacija – pojam i vrste Verbalna komunikacija: jezik. govor tijela. jasnoća izražavanja Neverbalna komunikacija: vrste. vrste Karakteristike prezentacije Osnovni elementi prezentacije Publika. funkcije. prezentator Prezentacijske vještine – osobni pristup. prodavača i cijeloga gospodarskog subjekta Ocijeniti vlastite prednosti pri javnom nastupu Cilj i zadaće:    Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PREZENTACIJSKE VJEŠTINE 1. vizualna sredstva. neverbalna izražajnost. ciljevi. vrijeme. nesklad između verbalne i neverbalne komunikacije Prezentacija – pojam. Prepoznati potrebe kupaca primjenom različitih tehnika komuniciranja 4.Naziv predmeta: PREZENTACIJSKE VJEŠTINE Cilj: Primjena temeljnih načela koja određuju uspješan javni nastup ili prezentaciju Zadaće:   Razumjeti temeljne alate za pripremu. pripremu prezentacije te je izvesti uspješno verbalno i neverbalno Utvrditi pravila za uspješno izvođenje prezentacije. formalnost jezika. glasovne sposobnosti Stilovi vođenja prezentacije Komunikacija i prezentacija – osnovni pojmovi   Prezentacija – osnovni pojmovi Elementi prezentacije Prezentacijske vještine       .

video. 2009. strah.). kompjuter. R. C. flip – chart. Consult. 2000. plakata i sl. mentalnih mapa. handouti. nelagoda – neprijatelji ili saveznici Definiranje ciljeva i osnovne poruke Analiziranje publike i okolnosti Razvijanje logičke strukture Početak – tijelo –zaključak Audiovizualna pomagala – ploča. Školska knjiga. audio aparati Ključne točke strukture prezentacije Definiranje ciljeva Dojmljiv nastup Poznavanje slušatelja Efektno zaključivanje Pitanja. Dio sadržaja dodatno se utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. primjedbe i napadi – kako reagirati? Analiza publike Uspješna i neuspješna prezentacija – analiza Pogreške u prezentaciji Uzroci loše prezentacije Karakteristike uspješne prezentacije Izrada akcijskog plana poboljšanja Komunikacija – pojam i vrste Verbalna komunikacija: jezik. 2002.: Recite to jasnije i glasnije. Winter. S. a 40% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. Zagreb. neverbalna izražajnost.: Poslovne komunikacije. Zagreb. nesklad između verbalne i neverbalne komunikacije   Prezentacija     Analiza prezentacije    Pogreške u prezentaciji Izrada akcijskog plana     Komunikacija i prezentacija – osnovni pojmovi   Napomena Nastavni se proces 60% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Zagreb. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike:  Literatura za nastavnike:    Fox. projektor. Petar. funkcije. jasnoća izražavanja Neverbalna komunikacija: vrste.E.: Halo. Škarić. formalnost jezika. I. seminara.P.: Temelji suvremenog govorništva. Hrvatska sveučilišna naklada.  Faze prezentacijsko g procesa Korištenje audiovizualnih pomagala     Trema. molim – uspješna telefonska prezentacija i . M.

E.P. M. udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. 2008.  .Literatura za učenike: prodaja A – Z. Zagreb. obrazovanja i športa. Consult.

Organizirati popis robe prema zakonskim propisima i tehnikama popisivanja 6.Naziv predmeta: UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM Cilj: Razvijanje organizacijskih vještina. Organizirati radne procese u prodavaonici u cilju pospješivanja poslovanja u cjelini 2. skladištenja i označavanja robe 4. voditelja i neposrednog rukovoditelja  Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline Organizacija poslovanja u prodavaonici Menadžerske vještine Vještine UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM 1. Izvršiti kontrolu preuzimanja. elementi i ciljevi organizacije Radni zadaci u prodavaonici Koordinacija radnih zadataka u prodavaonici Pojam i važnost menadžmenta i menadžerskih vještina Osnovne menadžerske vještine Posebne menadžerske vještine Osnovne postavke planiranja-vještine analize okoline-SWOT . Naručiti robu u skladu s kontrolom zaliha 3. vještina vođenja i kontrole te vođenja poslovne dokumentacije i standarda na razini prodavaonice Zadaće:    Stjecati vještine pravilnog organiziranja i vođenja poslovnog procesa u prodavaonici Samostalno voditi poslovne dokumentacije Voditi brigu o kontroli i načinu upravljanja zalihama Razvijati vještine preuzimanja robe kontrole kvalitativnog i kvantitativnog Cilj i zadaće:    Razvijati svijest o pravilnom označavanju prodajnih cijena i sigurnosti na radnom mjestu Razumjeti važnost provođenja i kontroliranja procedure vezane uz ISO standarde a unutar prehrambenih prodavaonica i HACCP sustava koji se kao takav provodi na razini prodavaonice Stjecati znanja i vještina nužnih za koordinaciju radnih zadataka u okviru izvršioca posla. Izvršiti kontrolu poslovne dokumentacije prodavaonice 5. Kontrolirati sve procese vezane uz ISO standarde i HACCP sustave Nastavni sadržaji        Pojam.

organiziranja upravljanja i vođenja     analiza Osnovne postavke vještine organiziranja..informacijska osnova o kandidatima.metode prikupljanja podataka o organizaciji te opcije redizajniranja posla Osnovne postavke upravljanja ljudskim resursima Planiranje ljudskih resursa Vještine selekcije ljudskih resursa-individualne razlike. obrtaj tekuće aktive Kontrola nenaplaćenih potraživanja-obrtaj neto potraživanja Kontrola ostvarenja plana prodaje za prodavaonicu ISO standardi Pojam i značaj certifikata HACCP sustav Pojam..testovi.planiranja. Postupak kontrole zaliha i naručivanje robe Postupak preuzimanja robe Evidencija primljene i preuzete robe Kontrola skladištenja robe Proces prodaje i naplate robe Evidencija prodane robe Evidencija povišenja i sniženja cijena Evidencija otpisa i povrata robe Knjiga popisa Kontrola poslovanja prodavaonice provođenjem popisa robe u prodavaonici Blagajničko poslovanje i kontrola blagajne Vrste vještina kontroliranja Pokazatelji aktivnosti -obrtaj zaliha. elementi i ciljevi organizacije Radni zadaci u prodavaonici Koordinacija radnih zadataka u prodavaonici Poslovni procesi i evidencije u prodavaonici Vještine kontroliranja Sustavi upravljanja sigurnošću i kvalitetom Organizacija poslovanja u prodavaonici       . Strategija motiviranja Vještine komuniciranja -vještine ovladavanja problemimarješavanje reklamacija kupaca Vještine razvoja podređenih -mentorstvo.intervju. metoda stimulacije .odluka o odabiru                    Osnovne vještine vođenja Vještina motiviranja -faktori utjecaja na ponašanje zaposlenih.

2010.1993. D. SinergiA nakladništvo.2009. Consult.E.N. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević.R:Trgovačko poslovanje 1..M.Zagreb.Hruškar N..P.Petrović R.Zagreb 2004.1997.  Brajnović S.2010. Brčić-Stipčević. obrazovanja i športa. edukacijskim centrima a posebnu pažnju treba posvetiti rješavanju problema kroz simulaciju konkretnih zadataka.P. Consult.  Pavlek Zvonimir:Uspješna prodavaonica.R:Trgovačko poslovanje 3.V.Sikavica P.Školska knjiga. prezentacija i sl.  Brčić-Stipčević. stručni časopisi i drugo ) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.Zagreb. Informator Zagreb.  Novak M.Brajnović.Zagreb. Mate .S.V .Petrović. izradu mentalnih mapa.E.Zagreb. Sveti Ivan Zelina 2010.Zagreb.2010.Zagreb.  Materijali iz ostalih izvora znanja( javni mediji. Dio nastavnih sadržaja dodatno se usvaja kroz posjete prodavaonicama.Poslovna organizacija.S. rješavanje problemskih zadataka.Petrović.N.  Buble Marin:Menadžerske vještine.Hrvatska udruga profesionalaca u prodaji.  Ralph.  Skupina autora:Računovodstvop trgovačkih društava prema HSFI I MRS.  Tomašević Lišanin Marija:Profesionalna prodaja i pregovaranje HUPUP..Zagreb 2003.Školska knjiga..Brajnović.Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Školska knjiga.  Denny Richard: Super prodavač. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . Stacey: Strateški menadžment i organizacijska dinamika. M..:Trgovačko poslovanje 2. Praćenje rada učenika utvrđuje se kroz kontinuirano izradbu domaćih uradaka.Liebl D. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.V.Tisak Zelina.2009.

očekivanja      Pogreške u odnosu prema . stav. Razviti pozitivnu komunikaciju kako bi se uspostavio odnos povjerenja s kupcem 5. nezadovoljne kupce Nastavni sadržaji  Komunikacija – pojam i značenje uspješne komunikacije Vrste komunikacije Pogreške u komunikaciji Komuniciranje i odnos prema kupcu – uvod u program Potrebe kupaca u suvremenom prodajnom procesu Komunikacije s kupcima – prikupljanje informacija Odnos prema samom sebi i okolini. nastup. pristup profesor – učenik.Naziv predmeta: ODNOSI S KUPCIMA Cilj: Razvijanje sposobnosti samostalnog i uspješnog komuniciranja s kupcem Zadaće: Cilj i zadaće:     Otkriti potreba i želja potrošača Kreativno rješavati probleme Razvijati vještine adekvatnog reagiranja na različite (pozitivne i negativne) situacije Poticati pozitivnog odnosa prema sebi i okolini Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline ODNOSI S KUPCIMA 1. ponašanje Značaj prvog dojma Stvaranje ugodnog ozračja Aktivno slušanje Prezentiranje – osobni pristup. pristup partner – partner Pogreške u odnosu s kupcima Savladavanje gužve Uvod u predmet    Odnos prema kupcu      Prodavač – izgled. Prepoznati potrebe i želje kupaca tijekom prodajnog razgovora 4. Razlikovati stilove komunikacije korištene u poslovnom okruženju 2. izgled. Razviti pozitivno okruženje među sudionicima prodajnog procesa 3. Demonstrirati tehnike reagiranja na nepredviđene situacije.

Ostalo Literatura Literatura za nastavnike: Literatura za učenike:   Literatura za nastavnike  Vranešević. 2000. T. Praćenje rada učenika utvrđuje se kroz kontinuirano izradbu domaćih uradaka. – Srića. Golden marketing. edukacijskim centrima a posebnu pažnju treba posvetiti rješavanju problema kroz simulaciju konkretnih zadataka. prezentacija . a 60% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.: Upravljanje odnosom sa klijentima. obrazovanja i športa. Dio nastavnih sadržaja dodatno se usvaja kroz posjete prodavaonicama. J. izradu mentalnih mapa. Delfin – razvoj managementa. Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. . 2005.kupcima    Problematični kupci Upravljanje osjećajima Socijalna inteligencija  Napomena Nastavni se proces 40% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. rješavanje problemskih zadataka.  Muller.: Upravljanje zadovoljstvom klijenata. Zagreb. Tehnička knjižara Zagreb. V.

2.2. Praktična nastava Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA Cilj: Samostalno i sigurno obavljanje poslova i radnih zadataka za buduće zanimanje Zadaće:    Provoditi radni proces i tehnike poslovanja prodavaonice Primjeniti postupke vezanih uz opskrbu prodavaonice robom Stjecati vještine u procesu prodaje robe kupcu Stjecati vještine i navike korištenja osobnih zaštitnih sredstava Primjenjivati mjere zaštite na radu te razvijati sposobnost obavljanja radnih zadataka na siguran način uz poštovanje zakonskih propisa Razvijati osjećaj odgovornosti za obavljeni posao Razumjeti važnost čuvanja resursa kojima se koristi pri radu Primjeniti osobnu higijenu i ekološku svijest Uočavati mogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja u struci Cilj i zadaće:       Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PRAKTIČNA NASTAVA 1. Provoditi higijenske mjere u skladu s zakonskim propisima Nastavni sadržaji   Pojam i značaj zaštite na radu Zakonsko uređenje i pravila zaštite na radu Sigurnost i zaštita zdravlja pri radu u trgovini Opasnosti pri otvaranju i skidanju ambalaže Opasnosti pri prenošenju robe Opasnosti pri prevoženju robe Pravilno slaganje i sortiranje robe Sigurnost na radu i zaštita okoliša      . 3. Koristiti pravila zaštite na radu Opisati robu koja se prodaje u prodavaonici /hrana/ Navedi načela unapređenja prodaje Pripremiti i izložiti robu za prodaju uzimajući u obzir alate Upravljanja kategorijama (Category Management) 5. 4. 2.1.

strojeva i    Opasnosti na površinama za kretanje Pravilno korištenje pribora pri posluživanju Pravilno rukovanje strojevima i uređajima pri radu Opasnosti pri pakiranju robe Opasnosti od boja. lakova i kemikalija Osobna zaštitna sredstva Ozljede na radu i profesionalne bolesti Pružanje prve pomoći ozlijeđenoj osobi Opasnosti od požara i eksplozija Opasnosti od električnog udara Znakovi sigurnosti Vanjske oznake i uređenje prodavaonice Unutrašnje uređenje prodavaonice Osoblje u prodavaonici i njihove radne zadaće Radno mjesto i zadaće učenika u prodavaonici Odgovoran odnos prema radu i radnim obvezama Savjestan odnos prema robi i opremi prodavaonice Korektan odnos prema ostalim djelatnicima prodavaonice Higijena i urednost prodavača Zakonski propisi o higijeni Održavanje higijene i čistoće prodajnog prostora Održavanje higijene i čistoće skladišnog prostora Održavanje higijene i čistoće pomoćnih prostorija Tekuće čišćenje i čišćenje na kraju radnog vremena Zaštitna odjeća i pribor za održavanje čistoće Djelovanje sredstava za čišćenje na robu i opremu Dezinfekcija. dezinsekcija i deratizacija Vanjske oznake i uređenje prodavaonice Unutrašnje uređenje prodavaonice Osoblje u prodavaonici i njihove radne zadaće Radno mjesto i zadaće učenika u prodavaonici Odgovoran odnos prema radu i radnim obvezama Savjestan odnos prema robi i opremi prodavaonice Korektan odnos prema ostalim djelatnicima prodavaonice Način rada i mogućnosti korištenja aparata prodavaonice Način rada i mogućnosti korištenja strojeva prodavaonice Način rada i mogućnosti korištenja uređaja prodavaonice .              Poznavanje prodavaonice        Provođenje higijenskih mjera          Poznavanje prodavaonice     Korištenje i održavanje aparata.

konditorski proizvodi. strojeva i uređaja Redovita provjera i održavanje sprava za mjerenje robe Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi Poznavanje naziva.uređaja u prodavaonici      Pravilno rukovanje aparatima. riba i riblje prerađevine. . a dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet ostalim vrstama prodavaonica i veleprodajnim skladištima) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika putem pismenih. meso i mesne prerađevine. kava. kavovine i čaj. kakvoće i podrijetla Sortiranje robe po vrstama ili srodstvu Sortiranje robe prema namjeni i povezanosti u uporabi Slaganje robe prema rokovima valjanosti Slaganje robe prema količini i kvaliteti Izlaganje robe s posebnim svojstvima Smještaj robe na police i u rashladne vitrine Smještaj robe na ostala mjesta za izlaganje robe Opća pravila izlaganja robe u prodajnom prostoru Kombiniranje različitih načina izlaganja Poštivanje načela izlaganja robe Pričvršćivanje cijena na policu Lijepljenje cijena na robu Provođenje aktivnosti merchandisinga Primjena načela category managementa Izlaganje robe u izlogu korištenjem dekorativnih sredstava Poznavanje prehrambene robe*             Izlaganje robe           Nastavni se proces 100% vremena izvodi kroz praktičnu nastavu. začini i mirodije. dijetetski proizvodi i funkcionalna hrana. ulja i masti. Napomena  *robne grupe koje je potrebno obraditi su: mlinski i pekarski proizvodi. strojevima i uređajima Čišćenje i održavanje aparata. voda. vino. usmenih praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća. šećer. jaja. pivo. med i ostala sladila. bezalkoholna gazirana pića. mlijeko i mliječne prerađevine. jaka alkoholna pića. povrće i povrtne prerađevine. cijene. voće i voćne prerađevine. količine i kakvoće robe Poznavanje načina uporabe robe Poznavanje i primjena propisa o zdravstvenom nadzoru nad namirnicama Odvajanje robe od transportne ambalaže Čišćenje i dotjerivanje primljene robe Razvrstavanje i kompletiranje primljene robe Označavanje robe oznakom cijene.

Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: Naziv predmeta: Drugi razred PRAKTIČNA NASTAVA Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1.. Petrović. V..: Trgovačko poslovanje 1.. Zagreb. N. Cutvarić. M. Izračunati nabavnu cijenu 10. I. Školska knjiga.. Zagreb 2004. Provesti evidenciju robe u skladištu u skladu s evidencijom ulaza i izlaza 4. Utvrditi stanje zaliha robe 7.. Zuber. Đukanović. 2009. stručni časopisi i drugo)  internet-liknovi povezani sa nastavnim sadržajima predmeta Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. obrazovanja i športa. M. Demonstrirati načine skladištenja robe prema vrsti i namjeni 3. Zagreb. Provoditi popis robe – inventuru Razrada Nastavne cjeline Skladištenje robe   Nastavni sadržaji Alati i uređaji za skladištenje robe Postupci pri uskladištenju robe . Sirovica. R.  Brčić-Stipčević. M. K. Amidžić-Peročević. Idžojtić.. Prilagoditi mjesto za preuzimanje robe u skladištu s obzirom na vrstu robe i skladišni prostor 2. Javor.. Rajčić. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. D. Zagreb. R.. Petrović. D.. 2006. Čegec. M. 2009. K. Hruškar. V. Organiziraj otpremu robe iz skladišta 6. Brdovnik. K.Ivančević...E. D.. M. M.. I.. Zagreb.. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. F. S. Idžojitć. Školska knjiga.  Brajnović. Primjeni pravila manipulacije robom u skladištu 5. I. Klepac Lj. Hruškar. Z.: Trgovačko poslovanje 3. Preuzeti naručenu robu prema prispjeloj dokumentaciji 9. Lončar-Galek. Brajnović... 2010.Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. M. N. S... Naručiti robu u prodavaonici u skladu s pravilima poslovnog komuniciranja 8.. Terek. Školska knjiga. M.: Trgovačko poslovanje 2. Hruškar. Lončar-Galek.  Cutvarić. Spajić. Consult. D. V.. : Poslovanje obrtnika. Zuber.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Stipić. Lj.. Zagreb. Brčić-Stipčević. Evidentirati promjenu stanja na zalihama 11. V. Fatović.: Trgovina..: Uspješna prodavaonica....  Sirovica.  Pavlek. N.P. 2004. Lj..

                 Inventura robe        Poznavanje predmeta opće uporabe**      Naručivanje robe     Preuzimanje robe    Dokumentacija  Komisioniranje robe Slaganje robe na paletu Utjecaj mikroklimatskih uvjeta na postojanost robe Skladištenje robe s obzirom na vanjske utjecaje Skladištenje robe prema roku valjanosti Skladištenje robe s obzirom na vrstu i količinu Skladištenje robe na police i palete Skladištenje robe u hladnjače i komore Istovar robe u prodavaonici Korištenje sredstava unutrašnje otpreme Način praćenja zaliha robe u skladištu Korištenje podataka iz skladišne evidencije Vrste šteta koje mogu nastati na robi u skladištu Sprječavanje gubitaka na robi u skladištu Značaj inventure i kontrole poslovanja Vrste popisivanja robe i propisna dokumentacija Pripremanje prodavaonice i robe za inventuru Rad povjerenstva za inventuru Obavljanje popisa robe-inventure Popisivanje ambalaže Popunjavanje inventurne liste Objašnjenje utvrđenog viška ili manjka pri inventuri Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi Poznavanje naziva. cijene. količine i kakvoće robe Poznavanje načina uporabe robe Poznavanje i primjena propisa o zdravstvenom nadzoru nad predmetima opće uporabe Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg dobavljača Vođenje evidencije o dobavljačima i naručenoj robi Korištenje podataka iz nabavne dokumentacije Priprema prostora za smještaj naručene robe Uporaba sredstava za unutrašnje prenošenje robe Preuzimanje robe po količini i kakvoći Korištenje podataka iz prispjele dokumentacije Postupanje u slučaju problema pri preuzimanju robe Narudžbenica .

M. N. Amidžić-Peročević. Sirovica. 2009. a dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet ostalim tipovima prodavaonicama i veleprodajnim skladištima) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika putem pismenih. Idžojitć. Terek. Hruškar.. S. stručni časopisi i drugo)  internet-liknovi povezani sa nastavnim sadržajima predmeta Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.. Rajčić. I. M.. Zagreb.. K. Brajnović. I. Klepac Lj. Đukanović.. M. Hruškar.. M. Zuber. N.. 2010.  Brajnović. Lj.  **robne grupe koje se obrađuju uvjetovane su asortimanom prodavaonice u kojoj učenik obavlja praktičnu nastavu Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević.nabave        Otpremnica i dostavnica Komisijski zapisnik Reklamacija Zapisnik o promjeni cijene Zapisnik o otpisu Elementi kalkulacije cijena u prodavaonici Izračun maloprodajne cijene Korištenje podataka iz kalkulacije cijena Sastavljanje cjenika i postavljanje u prodavaonici Zakonske obveze glede označavanja robe cijenom Kalkulacija cijene    Napomena Nastavni se proces 100% vremena izvodi kroz praktičnu nastavu.: Trgovina. Petrović. V. : Poslovanje obrtnika. Fatović..... M. Školska knjiga... D.: Trgovačko poslovanje 2. Brčić-Stipčević. Cutvarić. R.: Trgovačko poslovanje 3. Lončar-Galek. Petrović.Ivančević. Zagreb. Hruškar.. Čegec. S. F. D.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. 2009.. usmenih praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća.P. Zagreb. V. V. Idžojtić.. 2004.  Sirovica. Školska knjiga. I. Z. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike:     . D. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.: Uspješna prodavaonica. Consult. Zagreb. Stipić. K. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. M. Lončar-Galek..: Trgovačko poslovanje 1.  Cutvarić. Zuber. Brdovnik... M..  Brčić-Stipčević. M. Zagreb. Zagreb 2004. obrazovanja i športa.... V.. Spajić. Školska knjiga. Javor.  Pavlek.. R. 2006. Lj. K. D.E. N...

Primijeniti pravila pakiranja robe prema kupčevim željama 10. mjerenje i obračunavanje robe Pakiranje i izdavanje robe kupcu Usluge koje prodavač može učiniti kupcu u granicama uobičajenih i dopuštenih normi Ponašanje prodavača prema kupcu (doček. ispraćaj) Razlikovanje tipova kupaca Prodajni razgovor s kupcem Ispravno reagiranje na kupčeve prigovore Dopunska ponuda i prodaja Način očuvanja stalnih i stjecanje novih kupaca Vrste reklamacija kupaca Način ponašanja prodavača prilikom primanja reklamacije Utvrđivanje opravdanosti reklamacije kupca Rješavanje reklamacija Pospješivanje prodaje u prodavaonici Organizacija i provođenje degustacije .Naziv predmeta: Treći razred PRAKTIČNA NASTAVA Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. uslužnost. Provesti izdavanje i organizirati dostavu robe u svrhu stvaranja pozitivnog poslijekupovnog raspoloženja 11. Izračunati maloprodajnu cijenu robe s obzirom na porezne propise i ambalažne naknade 2. optimizam. uljudnost. Posluživati kupca uvažavajući predmet prodaje 6. cijena…) Davanje kupcu dopunskih obavijesti o robi koju traži Davanje kupcu dopunskih obavijesti o robi koju ne traži (a mogla bi zadovoljiti kupčeve potrebe) Prodaja robe kupcu u prodavaonici/na odjelu klasičnog tipa Prodaja robe kupcu pri samoizboru Prodaja robe kupcu pri samoposluživanju Prodajna prezentacija. taktičnost. Izvesti obračun blagajne po završetku smjene Razrada Nastavne cjeline     Savjetovanje i posluživanje kupaca           Prodajni razgovor       Promidžbene aktivnosti u prodavaonici   Nastavni sadržaji Utvrđivanje želje kupca glede robe koju želi kupiti Davanje kupcu podataka o robi (vrsta. Objasniti kupcu načine plaćanja i dostave robe 9. naziv. Identificirati elemente estetskog oblikovanja prodavaonice 7. prijaznost. Opisati robu koja se prodaje u prodavaonici 4. Koristiti POS-blagajnu prilikom obračuna i naplate robe 8. Provoditi prodajni razgovor uvažavajući potrebe kupca 5. Pripremiti i izložiti robu prema načelima izlaganja robe 3.

      Estetsko oblikovanje prodavaonice      Poznavanje neprehramben e robe**       Obračun i naplata prodane robe – rad na POSblagajni          Dokumentacija prodaje      Pakiranje i izdavanje robe kupcu     Aranžiranje robe   Povećanje prometa robe putem demonstracija Upućivanje kupca u pogodnosti iz akcijskog kataloga Razlozi i vrste prigodnih prodaja Priprema robe i mjesta za prigodnu prodaju Izrada natpisa sa uputama i cijenama robe Uređivanje prostora za izlaganje robe ili izloga Pomagala i tehnika estetskog oblikovanja prodavaonice Uređivanje prodavaonice za posebne prigode Čišćenje robe i zaštita robe u izlogu Održavanje ritma promjene i zanimljivosti izloga Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi Poznavanje naziva. količine i kakvoće robe Poznavanje načina uporabe robe Specifičnosti svojstava i načina prodaje robe Načini plaćanja u maloprodaji Ponašanje prodavača-blagajnika pri naplati robe Plaćanje robe gotovim novcem Plaćanje robe debitnom i kreditnom karticom Prodaja robe na predračun Prodaja robe na malo s obročnom otplatom Rad na POS-blagajni Rad na EFT-POS sustavu Obračun blagajne Račun-isječak vrpce Paragon-blok Gotovinski račun Račun R-1 i R-2 Nalog za plaćanje i specifikacija novca Blagajnički izvještaj Materijali za pakiranje Tehnike pakiranja ovisno o vrsti robe Slaganje i zamatanje prodane robe Izdavanje robe kupcu Prigodno pakiranje robe Skupno pakiranje robe Pomagala i tehnika aranžiranja robe . cijene.

Petrović. N. Lj. D.. Lj.Ivančević. I. S. Hruškar. I.E. D. : Poslovanje obrtnika. Hruškar... 2004.. Brdovnik...  **robne grupe koje je potrebno obraditi su: sredstva i pribor za pranje i održavanje čistoće. V. Consult. Zuber. njegu tijela i uljepšavanje. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. Rajčić. Brajnović. Zagreb. Zagreb. V. Amidžić-Peročević... stručni časopisi i drugo)  internet-liknovi povezani sa nastavnim sadržajima predmeta Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.  Cutvarić. obrazovanja i športa. K... M. Petrović. 2006. M.: Uspješna prodavaonica. S. Idžojitć.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. N.: Trgovačko poslovanje 2..: Trgovačko poslovanje 3.. usmenih praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća. F. Brčić-Stipčević. M.  Brajnović.. Lončar-Galek.. a dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet ostalim tipovima prodavaonicama i veleprodajnim skladištima) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika putem pismenih. K.P.  Sirovica. R. 2010.. Zagreb. Spajić. Zagreb 2004. Školska knjiga.. Cutvarić. Zagreb.. M. Školska knjiga. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike:   . duhan i duhanske prerađevine..: Trgovačko poslovanje 1.  Pavlek. M. Klepac Lj. 2009.. Lončar-Galek. Terek. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. I. Fatović.: Trgovina.. D. M. Pakiranje i uljepšavanje poklona Napomena Nastavni se proces 100% vremena izvodi kroz praktičnu nastavu. K. Zuber. Zagreb. M.. N. Sirovica. Hruškar.. R. V. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Z.. Javor. Čegec.. D.  Brčić-Stipčević. 2009. Idžojtić.. Đukanović. M.. Stipić. V. Školska knjiga. sredstva i pribor za osobnu higijenu..

.).1..2. Izradba i obrana završnoga rada Izradba i obrana završnoga rada propisana je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08. 86/09. 92/10.) i Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine 118/09.3. . i 105/10-isp.

4.1.2. Kadrovski uvjeti Izobrazba         magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar inženjer prehrambenog inženjerstva magistar inženjer biotehnologije magistar inženjer kemijske tehnologije magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva Nastavni predmet NABAVNO POSLOVANJE POSLOVANJE PRODAVAONICE POZNAVANJE ROBE   PRODAJNO POSLOVANJE PRODAJNA KOMUNIKACIJA POSLOVNA DOKUMENTACIJA OSNOVE MARKETINGA          magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar psihologije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije profesor biologije magistar biologije magistar ekologije magistar edukacije biologije i kemije magistar eksperimentalne biologije PONAŠANJE POTROŠAĆA      EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ     .

  KREATIVNOST U POSLOVANJU     ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVAJE   PREZENTACIJSKE VJEŠTINE UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM ODNOSI S KUPCIMA         magistar molekularne biologije magistar biologije i ekologije mora magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije profesor likovne umjetnosti i magistar likovne umjetnosti magistar inženjer arhitekture magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije PRAKTIČNA NASTAVA Nastavnici koji u pogledu vrste obrazovanja ne ispunjavaju uvjete utvrđene ovim izmjenama i dopunama posebnog strukovnog dijela nastavnog plana i programa. . mogu nastaviti s obavljanjem poslova na kojima su zatečeni ako su ispunjavali uvjete za obavljanje tih poslova prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovogih izmjena i dopuna. Kadrovsku uvjeti za nastavnike određuju se sukladno Zakonu o visokom obrazovanju. a zatečeni su u srednjoškolskoj ustanovi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme na dan stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna.

police.5. jedno računalo. hladnjak. pisač. dva pisača. informatička oprema.). CD i sl. grafoprojektor. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa   Nastavni predmet Nabavno poslovanje Poslovanje prodavaonice Poznavanje robe Prodajno poslovanje Osnove marketinga Ekologija i održivi razvoj Upravljanje prodavaonicom Poslovna dokumentacija Ponašanje potrošača Kreativnost u poslovanju Aranžiranje i estetsko oblikovanje Odnosi s kupcima Prodajna komunikacija Osnove marketinga Prezentacijske vještine Praktična nastava     Prodajni prostor (trgovačka klupa. sustav za nadzor Standardna prodavaonica s opremom grafo-projektor. pisač. uzorci Oprema . grafikoni. s instaliranim programima potrebnim za realizaciju nastave.1. mjerni uređaji. slike. 15 + 1 računalo povezani u mrežu. različite vrste robe s i bez ambalaže. blagajna. LCD projektor. CD. uzorci različite robe. kartični uređaji.2. LCD projektor. dokumentacija i dr. grafikoni. računalo. projekcijsko platno. LCD projektor i projektno platno. slike.