P. 1
informatika-6

informatika-6

|Views: 185|Likes:

More info:

Published by: Проекти Од Информатика on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

Vrz osnova na ~len 55 stav 1 od Zakonot za organizacija i rabota na organite na dr`avnata uprava („Sl. vesnik na RM” br.

58/00 i 44/02) i ~len 24 i 26 od Zakonot za osnovno obrazovanie („Sl. vesnik na RM” br. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 70/06 i 51/07), ministerot za obrazovanie i nauka donese nastavna programa po predmetot informatika za VI oddelenie na osnovnoto osumgodi{no obrazovanie, odnosno za VII oddelenie za devetgodi{noto osnovno obrazovanie.

NASTAVNA PROGRAMA MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA BIRO ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO INFORMATIKA Skopje. fevruari 2008 OSNOVNO OBRAZOVANIE 2 .

U~enicite so ovoj nastaven predmet }e steknat osnovni znaewa da rakuvaat so kompjuterite i da koristat gotovi kompjuterski programi.1. kako i da ja koristat IKT za koristewe vo drugite nastavni predmeti. Osposobenosta na u~enicite za koristewe na IKT }e im ovozmo`i olesnuvawe na procesot na samou~ewe. kako i nivno vklu~uvawe vo novite predizvici na `ivotot. ZABELE[KA: Soglasno dinamikata za voveduvawe na devtgodi{noto osnovno vospitanie i obrazovanie nastavnata programa za u~enicite vo VI oddelenie na osumgodi{noto osnovno u~ili{te od u~ebnata 2008/09 godina e ekvivalentna na nastavnata programa za VII oddelenie na devetgodi{noto osdnovno u~ili{te. VOVED Nastavata po predmetot informatika ja dava osnovata za informati~kata pismenost. 3 . Predmetot informatika e zadol`itelen predmet vo VII oddelenie so 1 ~as sedmi~no (36 ~asa godi{no).

.da gi nadgraduva svoite znaewa od oblasta na IKT kako osnova za sopstvenata i grupnata aktivnost vo u~eweto.da stekne ve{tini za primena na informati~kite znewa vo nastavata i u~eweto. CELI NA NASTAVATA VO VII ODDELENIE U~enikot/u~eni~kata: . .da se osposobuva da koristi alatki za tabelarni presmetki.da gi prepoznava alatkite so koi mo`e da se re{i zadadena zada~a.da steknuva osnovni znaewa od oblasta na informatikata.da steknuva naviki za koristewe na informaciskata tehnologija vo drugite predmeti vo ramkite na obrazovniot proces i vo sekojdnevniot `ivot.2. . . organizira podatoci. . CELI ZA RAZVOJNIOT PERIOD OD VII DO IX ODDELENIE U~enikot/u~eni~kata: .da ja koristi informaciskata tehnologija za re{avawe na odredeni problemi.da pribira. 3.da se osposobuva da koristi multimedijalni alatki za izrabotka na prezentacii. 4 . . . donesuva zaklu~oci na baza na sobranite informacii i da gi prezentira istite.

. . dodavawe tema za diskusija na veb – dnevnik. „Tema za diskusija”. KONKRETNI CELI Programsko podra~je: VEB DNEVNICI (4 ~asa) Sodr`ini Poimi Celi U~enikot/u~eni~kata: .Istra`uvawe povrzano so veb dnevnici: potreba od nivnoto postoewe.Diskusija za primenata na veb dnevnicite vo procesot na nastavata i u~eweto. 5 .dnevnik.dnevnici Ureduvawe na sodr`inata na veb . .dnevnici Veb .dnevnicite. Aktivnosti i metodi Poim za veb . .4.da se osposobi da gi koristi mo`nostite na veb .dnevnik.da gi osoznae osnovnite karakteristiki na veb – dnevnicite.dnevnici Postapka za kreirawe na veb .Prakti~na rabota za: kreirawe na veb .dnevnik. dodavawe. pi{uvawe komentar na veb – dnevnik.dnevnik i negova primena U~esnici i korisnici na veb . bri{ewe na napisi Pi{uvawe na komentari na postoe~ki veb .Diskusija za eti~ko koristewe na veb – dnevnicite. nivnata uloga vo ramki na Internet komunikacijata. pravila .

Celi . fusnota.Da se osposobi da ureduva tekst koristej}i ponapredni tehniki.Prakti~na rabota so paragrafi: Ureduvawe na novinarski tekst Vovlekuvawe ureduvawe na prostor pred i po paragraPostavuvawe zaglavie i na paragraf fot. avtomatsko pronao|awe i zamena na zborovi. 6 .Prakti~na rabota so cel podgotovka na dokument za pe~atewe: podesuvawe margini. kreirawe na hipervrski.Istra`uva~ka i prakti~na rabota so cel: na zborovi stranica ureduvawe na tekst po odnapred Vnesuvawe hipervrski vo Fusnota zadaden izgled i karakteristiki. izbor na postavenost na dokumentot za pe~atewe. Vnesuvawe komentar stranica levo i desno vovlekuvawe na paragrafot. Avtomatsko pronao|awe i zamena Podno`je na . . broj na kopii. podno`je.Diskusija za razlikite me|u linearen i hiper tekst i pridobivki od koristewe na hiper vrski preku: navigacija niz dokument. izbor na stranici za pe~atewe. pe~atewe Hiper tekst ureduvawe na novinarski tekst. broevi na stranici. dokument i nivno koristewe Komentar pravilno vnesuvawe na interpunkciski Podgotovka na dokument za Hipervrska znaci kako del od tekst. Margini vnesuvawe zaglavie. podno`je na stranica Zzaglavie na ureduvawe na prored. Programsko podra~je: OBRABOTKA NA TEKST (10 ~asa) Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi Formatirawe na paragrafi Paragraf . .

бришење i promena na redosled multimedijalna prezentacija na slajdovi.Prezentacija na razli~ni prethodno osnovnite elementi na prezentacija prezentacija podgotveni multimedijalni prezentacii.Izmeni i ureduvawe na postoe~ka multimultimedijalna prezentacija medijalna prezentacija preku: Vremenski parametri na dodavawe. . Rabota so objekti i muzika na slajdovi . multimedijalni multimedijalna prezentacija Animaciski obem.Diskusija za: prezentacii. . ureduva i aktivira Razli~ni pogledi na Animacija multimedijalna prezentacija (golemini.Programsko podra~je: PROGRAMA ZA MULTIMEDIJALNI PREZENTACII (8 ~asa) Celi Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi . .Kreirawe na ednostavna multimedijalna efekti.multimedijalna prezentacija Grafi~ki objekt elementi i karakteristiki na uspe{na ra.Postavuvawe i podesuvawe hipervrski. podesuvawe na animaciski efekti i akcii na objekti vo prezentacija. multimedijalna prezentacija Tekstualen primenata na multimedijalni Kreirawe i aktivirawe na objekt prezentacii. . multimedijalnite Osnovni elementi na Slajd .Postavuvawe i podesuvawe na muzika i zvu~ni efekti vo multimedijalna prezentacija. Poim za animaciski i zvu~ni efekti . akcii i hipervrski Premin me|u prezentacija. vrz osnova na zaklu~ocite od diskusiite. font. . boi). na~in i vremetraewe na preminite me|u slajdovi.Diskusija za potrebata i ulogata na hipervrski vo multimedijalna prezentacija.da se osposobi da krei. prezentacii. 7 . ureduvawe na tekst: boja.Da gi osoznae Poim za multimedijalna Multimedijalna .Dodavawe na efekti na multimedijalna prezentacija: izbor i podesuvawe na dizajn. golemina.

mno`ewe i delewe. Formi na poka`uva~ i nivno zna~ewe. . ureduvawe na grafikon. datum i vreme). . Avtomatsko popolnuvawe. Raboten dokument Raboten list Tabela Redica Kolona ]elija Grafik Formula Funkcija . poramnuvawe i nasoki na tekst. Ureduvawe na tabela. Poim za funkcii i nivno vnesuvawe i koristewe. . razlika. suma i sredna vrednost.Prakti~na rabota za dvi`ewe me|u }elii i rabotni listovi.Celi . maksimum. funkcii za minimum. . Osnovni elementi na raboten list.Ureduvawe na tabela preku: ureduvawe granici. Poim za grafikon i kreirawe na grafikon. Poim za formuli i nivno vnesuvawe i koristewe. Dvi`ewe niz raboten list. dodavawe na redici i koloni i nivno podesuvawe (visina. izbor i ureduvawe na tip na podatoci vo }elija (broen. 8 .Izvr{uvawe na presmetki koristej}i: korisni~ki formuli so operaciite zbir.Da kreira ednostavni tabeli so koristewe na osnovni formuli i funkcii i da gi prezentira rezultatite so grafikon. Programsko podra~je: TABELARNI PRESMETUVAWA (10 ~asa) Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi Poim za raboten dokument. tekstualen. {irina). raboten list i tabela.Da gi osoznae osnovnite elementi na programata za tabelarni presmetuvawa. avtomatsko popolnuvawe na }eliite. Vnesuvawe na podatoci vo tabela.Prakti~na rabota so grafikoni: kreirawe na grafikon za podatoci od tabela. izbor na tip na grafikon. Menuvawe i ureduvawe na vneseni vrednosti vo tabela. boja na tekst i pozadina.

Prezentacija i evalvacija na Proektna . . Osnovni elementi na proekt Proekt Izvori . 9 .Diskusija za kriteriumi za uspe{no i realiziranite proekti dokumentacija celosno realiziran proekt.Naso~uvawe za vodewe kompletna dokumentacija za site fazi na proektot.Da se osposobi kompletno da realizira proekt zaokru`uvaj}i go sovladaniot materijal. Sledewe na realizacijata na Fazi i pe~ateni i drugi izvori i resursi za proektite vremetraewe uspe{na realizacija na proektot. Rezultat .Definirawe i odobruvawe na tema za proekt.Identifikacija na elektronski. Programsko podra~je: IZRABOTKA NA PROEKTI (4 ~asa) Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi .Prakti~na prezentacija na izrabotenite proekti i komentari za zapazenite kriteriumi pri nivnata realizacija.Celi .

odobren od strana na ministerot. Proektite mo`at da se realiziraat individualno ili vo grupa od ne pove}e od trojca u~enici. sodr`ini i aktivnosti. brojot na ~asovite treba da se prilagodi na potrebite na konkretnoto u~ili{te (`ivotnata sredina od koja doa|aat u~enicite. prethodna podgotovka na u~enicite. pri {to za realizacija na proektite treba da se koristat dotoga{ izu~enite programi. Od predvideniot vkupen fond na ~asovi po programski podra~ja dozvoleni se mali otstapuvawa soglasno so specifi~nostite na sredinata vo koja se nao|a u~ili{teto. Imeno. odnosno: . Vo toj kontekst nekoi sodr`ini }e se povtoruvaat pove}e pati za smetka na drugi koi }e se rabotat so pomal fond na ~asovi.Internet. 10 . prethodnata podgotovka za rabota na kompjuter). nivniot kulturno-socijalen i obrazoven status.5. Isto taka.Preporaki za koristewe na godi{niot fond na ~asovi Za sekoe predvideno podra~je e predlo`en odreden godi{en fond na ~asovi.Izrabotka na proekti – 4 ~asa.Programa za multimedijalni prezentacii – 8 ~asa .u~ebnik za informatika izbran na nivo na u~ili{teto.spisanija. . Programskoto podra~je Izrabotka na proekti mo`e da se realizira za nastavni sodr`ini od nastavnite predmeti od VII oddelenie. . .Nastavni sredstva: .Obrabotka na tekst – 10 ~asa . obrazovni softveri. DIDAKTI^KI PREPORAKI .Internet dnevnici – 4 ~asa .Tabelarni presmetuvawa – 10 ~asa . vo ramkite na vkupniot godi{en fond na ~asovi vo programskite podra~ja dozvoleni se otstapuvawa i po odnos na za~estenosta na konkretnite celi.

PROSTORNI USLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA Programata vo odnos na prostornite uslovi se temeli na Normativot za prostor. 11 . vrz osnova na soznanijata od formativnoto ocenuvawe se realizira mikrosumativnoto ocenuvawe. prakti~no.sobirawe na pokazateli (u~eni~ki izrabotki na kompjuter) za sekoj u~enik posebno. oprema i nastavni sredstva za devetgodi{noto osnovno u~ili{te donesen od strana na ministerot za obrazovanie i nauka so Re{enie br. .6.2008 godina. 7. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE Formativno ocenuvawe Vo tekot na nastavata po informatika vo VII oddelenie se prepora~uva formativno sledewe koe vklu~uva izrabotka i vodewe na portfolio na u~enicite {to pofa}a: . 07-1830/1 od 28. koi se izrabotuvaat po konkretna negova aktivnost. prezentacija i sl. U~enikot se ocenuva so broj~ana ocenka. Na~ini na proveruvawe i ocenuvawe Soglasno prirodata na programata po predmetot informatika vo {esto oddelenie ocenuvaweto mo`e da se relizira: usno.tekovni (formativni) odnapred podgotveni evalvacioni listi za sekoj u~enik. Mikrosumativno ocenuvawe Na krajot na sekoe programsko podra~je.02.

dekan na Fakultetot za informatika na Evropski univerzitet – Skopje . informatika i avtomatika. informaciskite ili informaciskokomunikaciskite tehnologii na akreditiranite univerziteti vo RM ili vo stranstvo so doma{na akreditacija. nastavna nasoka .psiholo{ka i metodska podgotovka.m-r Beti Lameva.Matematika-informatika VII1.. nastavnik vo OU . odnosno za sedmo oddelenie na osnovnoto devetgodi{no obrazovanie ja donese Minister ________________ Sulejman Ru{iti na den ___________________ 12 . d-r Sime Arsenovski. Kiril i Metodij” – Skopje . NORMATIV ZA NASTAVEN KADAR .Kompjuterska tehnika.prof. VII1 so pedago{ko.Tatjana Ivanova.Rozalinda Stojova.Zavr{eni studii po informatika VII1.Skopje .Zavr{eni diplomski studii od oblasta na informatikata. menaxer za obuki vo E-{kolo – Skopje .m-r Metodija Jan~eski. 9. KOMISIJA ZA PODGOTOVKA NA NASTAVNATA PROGRAMA . VII1 so pedago{ko-psiholo{ka i metodska podgotovka .Sv. asistent na Institutot za informatika – PMF . nastavna nasoka . rakovoditel na oddelenie vo BRO. RE[ENIE I DATUM NA DONESUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA Nastavnata programa po informatika za {esto oddelenie na osnovnoto osumgodi{no obrazovanie. koordinator 10.8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->