-1METAL AND MACHINE BUILDING INDUSTRY - METALNO-MAŠINSKA INDUSTRIJA NAZIV PREDUZEĆA Company Name EMKA BOSNIA GRAD

City 73 000 GORAŽDE ADRESA Address TELEFON Telephone FAX Fax 221 474 DJELATNOST Activity web site, E-mail E-mail: info@emka.ba visokokvalitetni alati za brizganje plastičnih i livenih dijelova, plastični dijelovi i dijelovi od obojenih metala, montaža i pretforme www.bekto.com www.emka.ba E-mail: hrustot@zica.ba razne vrste žice www.zica.ba bnt.tad@gmail.com Proizvodnja traktora, metalnih dijelova i autodizalica E-mail: bnt-tmh@bih.net.ba mašine, ure aji i usluge (ranije namjenska proizvodnja) www.bnt-tmh.com.ba bnt-hid@bih.net.ba hidraulični cilindri za rudarstvo, ventili, razvodnici www.bnt-hidraulika.com.ba E-mail: dijelovi mašina www.bnttmt.com.ba E-mail: ng.zica@teol.net Proizvodnja raznih vrsta zice E-mail: helios@bih.net.ba (proizvodnja kućanskih aparata uglavnom dijelova za grijanje u kući, bojleri za centtralno grijanje, štednjaci, kamini, kotlovi za centralno grijanje www.helios.com.ba

Ibrahima 038 241 Popovića 32 310, 241 316 Dž. Bijedića 033 453 455 160 Mehmeda Spahe 1 Mehmeda Spahe 1 Mehmeda Spahe 1 Slimena bb Centar I bb Radnička bb 030 525 457, 525 027 061 486 363 030 525 154

ŽICA BNT TRAKTORI I AUTO-DIZALICE BNT TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE BNT HIDRAULIKA BNT TVORNICA MAŠINA TRAVNIK FABRIKA ZA PROIZVODNJU ŽICE HELIOS

SARAJEVO 72 290 NOVI TRAVNIK 72 290 NOVI TRAVNIK 72 290 NOVI TRAVNIK 72 278 DOLAC 73 110 USTIPRAČA 75 290 BANOVIĆI

461 905 525 457 525 018

030 525 025 030 515 479 058 430 410 430 035 035 880 501, 880 500

525 032 515 479 430 411 880 976

net. termička obrada www. Raškovića 1 233 134 TMD-HANIBAL d.ba Proizvodnja konstrukcija i remont alata.popovic@zona. 720 708 034 274 068 217 089 veric. 217 085.metalno.tmdai.si 71 300 VISOKO Arnautovići bb 032 735 641 738 860 738 545 kovinavi@bih.com rzrkont@teol. 76 250 GRADAČAC ALPOS (UNIS FABRIKA SPECIJALNIH CIJEVI PRNJAVOR) UNIS-KOVINA PRNJAVOR 051 660 955. MIK NOVI RUDNICI LJUBIJA 77 230 VELIKA KLADUSA 80 320 KUPRES 79 101 PRIJEDOR 720 106 Jovana 052 216 900. 421 811 061 788 437 037 720 105.o.net. hajfiši.net Proizvodnja hladno valjanih proizvoda 421 796 E-mail: metal. mašina i uredjaja.eu www.o.O.net. cijevi za namještaj www.z@blic.o.com E-Mail: fadil.net.alpos.novaljubija.com a.ba Proizvodnja specijalnih cijevi.o.novalic@cimos. 76 250 GRADAČAC Sarajevska 62 Sarajevska bb Vojvode Stepe 6 035 821 050 035 816 738 821 055 816 738 www. komunalna oprema.net.net Proizvodnja rude TMD-AGS Gradačac d.kovina.kupres.com proizvodnja metalnih eksera 274 028 233 661 igodiral@tel. autosmećari E-mail: kovinavi@bih.com.ba www.-2UNIS VALJAONICA HVT METALNO 78 000 BANJA LUKA 72 000 ZENICA Veselina Masleše 21 Sarajevska 364 Mala Kladusa 101 Industrijska zona bb 051 217 089.ba hanic@bih. 213 426 032 421 795. 421 794. 660 109 663 152 . mašinska obrada svih vrsta.ba proizvodnja metalnih gra evinskih okova www.ba proizvodnja i montaža čeličnih konstrukcija i čelične opreme www.ts@bih.ba Proizvodnja metalnih proizvoda i opreme-objekti od čeličnih konstrukcija.tmd-hanibal.ba METALOPROIZVOD P.

com precizna izrada pozicija mašinskom obradom rezanjem od čelika i obojenih metala od šipke metalog@bih.LIV METALORAD D. Mašinska obrada rezanjem METALOGRADNJA MUSTAFIĆ ZENICA 032 245 503 245 503 VAREŠ TURBE VAREŠ 032 843 071 843 053. 735 911 630 271 400 310 livnicavisoko@hotmail.com livnica sivog liva i obojenih metala-šahtovi.-3LIVNICA VISOKO UNIS-USHA ŽELJEZARA ILIJAŠ 71 300 VISOKO 73 240 VIŠEGRAD 71 380 ILIJAŠ Arnautovići bb Gavrila Principa 26 Bosanski put 215 Bulevar kralja Tvrtka I broj 17 Rudarska 24 Aleja 128 Industrijska 2 Armije BiH do broja 100 Donje Polje 42 032 735 911.zeljezara@gmail.net. staklo i staklarski proizvodi www.miz. net Metalna industrija-čelična užad i žica www. metalne stolice www. rešetke na kanalima (od gusa sve) unisusha@teol.net.metalogradnja.ba metaloprerada www. 252 573.ba E-mail: kovana galanterija-ograde.com livnica sivog liva i obrada skidanjem strugotine E-Mail: trdvares@bih.d. 061 183 024 036 734 131 734 132 252 573 728 555 BUGOJNO 88 400 KONJIC .konjic.net. bronze i aluminija www. rešetke na prozorima.ba livnica sivog liva. 735 651 058 620 851 033 400 310 735 651. 061 791 270 030 530 100 061 799 879 843 045 530 032 032 843 080 843 122 849 090 030 251 670.ba/zelezara mesvar@bih. TVORNICA REZERVNIH DIJELOVA VAREŠ UNIS MOR d. al alkobon fasade.ba ŽELJEZARA ZENICA MES VAR .zeljezara-vares.com Odlivci od sivog čeličnog i nodularnog liva težine do 40 tona www.ba Aluminijska bravarija.com sekretar.unisusha.zeljezara.D.trdvares.

mašine za izradu ventilacionih kanala. makaze za siječenje lima .raop.ba proizvodnja krovnih i fasadnih limova. 514 932. oprema za metalurgiju i drvnu industriju www. (032) 878 040.-4Energoinvestrasklopna oprema 71126 Lukavica Vuka Karadžića 17 057 342 549 342 180 340 353 342 326 340 355 051 660 885. oblikovanje i isijecanje lima.aluminijska bravarija.ba/etds www. 659 618gen. 468 478 71 000 ENERGOINVEST – Tvornica dalekovodnih SARAJEVO stubova .ba generalmanager@energoinvest.alternativa.com azmira@alternativa. remont elektromagnetskih postrojenja www. metalne konstrukcije. benzinske pumpe.com Proizvodnja strujnih mjernih transformatora. krovopokrivanje www. kasetnih sistema i limarske galanterije www. krovni i zidni paneli. 660 287. 660 755.com.pksa. metalni namještaj.com zstanic@inecco.jelsingrad. 660 287 KRIVAJA METALI 72220 Zavidovići Radnička 1. rezervna oprema za visokonaponske transformatore . mašineugaono i kružno savijanje.net Proizvodnja : hidraulične prese.AD Fabrika mašina i dizalica 78 430 Prnjavor Jovana Dučića 1.energoinvest-tds. 460 354 475 860 ENERGOINVEST 71 000 Sarajevo 610 114. transportna oprema.com Dalekovodni stubovi i slične čelično rešetkaste ili cjevaste konstrukcije www.com Jelšingrad FMD .krivajametali.com sead.keco@energoinvest-tds. visokonaponskih i srednjenaponskih prekidača. 610 355 033 541 295.energoinvest.com www. ure aji za dizanje tereta. 660 530 340 357 office@raop. 514 663 033 610 114.com Čelične konstrukcije. stambeni i poslovni objekti.dir. 878 041 878 039 ALTERNATIVA 71 000 SARAJEVO PUT FAMOSA 38 Hamdije Čemerlića 2 Džemala Bijedića 164 033 514 931.net info@krivajametali.

mjernih transformatora energokomerc@energoinvest.net.ba Komunalna oprema. LIM IMITACIJA CRIJEPA.ba E-mail: info@fikocomerc.com E-mail : limomet@bih.vmc-sarajevo. plastificirane.ba Trapezno profilirani limovi i termopaneli www. ALAT kompletan za potrebe limarskih radova www. bakarna.ba Pokrovni i fasadni profilirani limovi www.ba aluminijski prozori.com E-mail : m-profil@bih.net. visokonaponskih strujnih. plastificirane. bakarne.limometal.fikocomerc.ba ENERGOINVESTELEKTROOPREMADD ENERGOINVESTENERGO-KOMERC FEAL 71 000 SARAJEVO 71 000 SARAJEVO 88 220 ŠIROKI BRIJEG 77 220 CAZIN Tvornička 3 Hamdije Čemerlića 2 Trnska cesta 146 Gornja barska bb 617 047 703 359 704 358 FIKO-COMERC-SF 536 811 LIMOMETAL M-STEEL 77 220 CAZIN 71 000 SARAJEVO Mala Lisa bb Put Famosa 38 037 512 942 033 514 056 539 060 514 058 .com VN prekidači. aluminijska (sve od FI 60 do FI 120) OLUCI-CIJEVI u neograničenim dužinama svih vrsta lima TRAPEZNI LIMOVI. kontejneri www.-5ENERGOINVESTVMC 71 000 SARAJEVO Kolodvorsk a 12 033 640-493 644 681 033 640 545 061 182 003 033 275 500 275 501 033 703 359 703 365 656 903 039 704 269. SENDVIČ KROVNI I FASDNI LIMOVI. profili. trake www. VN strujni mjerni trafoi. plastificirana.com Komercijalni poslovi www. metalne konstrukcije i njihovi dijelovi. vrata. VN metalom oklopljena postrojenja(GIS). ŠELNE pocinčane. aluminijske . KUKE pocinčane.feal. aluminijske.net.com info@feal.com KOLJENA pocinčana. 705 636 037 539 150. visokonaponskih prekidača. tramvaji. rostfrajne.m-steel. 705 807. fasade. rostfrajna. bakarne.energoinvest. 536 811 061 155 329 275 502 vmc@bih. rostfrajne.com enida. legure.kovacevic@energoinvest.

310 108.savic@alumil. elektrolotička galvanizacija metala.com Oprema za gas.com metalas@bih.ba Proizvodnja gasnih aparata za domaćinstva www. 205 895 033 233 277 311 784 428 130 233 277 571 001 733 196. vodu i grijanje www.ba E-mail: ismenscompany@hotmail.ba E-mail : hibsa@bih.tagbh.o. metaloprerada.net. 714 491 051 892-279 049 216-250 Baćevići bb 036 375 555 MAŠINSKI SERVIS GLIK ALUMINIJ .com. proizvodnja čeličnog i gra evinskog eksera. bb 221 797.ba peljtos@bih.alpro-vl. limarska galanterija. 310 021 033 428 131. galvanska zaštita. 734 492 Kakanjska 4 032 735 537 Velika drveta 1 033 776 570.-6TVORNICA ALATA GORAŽDE 73 000 GORAŽDE Višegradska 038 221 912.com bira@bih.net. 056 733 040.net.ba BIRA 77 000 BIHAĆ Jablanska bb Vrazova 2 Bakarevića 64 Njegoševa bb ISMENS COMPANY TEGAS PEM ALPRO 71 000 SARAJEVO 71 000 SARAJEVO 75 440 VLASENICA 71 300 VISOKO 71 000 SARAJEVO NOVA TOPOLA BRČKO 88 000 MOSTAR 037 310 012.ismenscompany.net. 733 720.aluminij. rezni alati.com Mašinska obrada metala.com Aluminijumski sistemi www. 733 750.o.ba Hidraulična i industrijska crijeva. spojni elementi za beton i metal.ba m.metalas. razni alati. 310 095.ba Tvornica radijatora www. pneumatika Kontejneri Kontejneri www.alati i proizvodi od lima www.ba Proizvodnja rashladnih kućanskih aparata www. hidraulika. štanceraj metalnih dijelova. 061 526 851 221 797 razanicanusret@hotmail.bira. 733 041 735 537 674 598 892-279 216-250 350 065 METAL-AS HIBsa d.tegas-pem.

ba cec@birac.ba mreže za gra evinu ELIR-NIKOLA TESLA BIRAČ BOKSIT ALUMINKA SAS RUDNIK BOKSIT TUZLA ZVORNIK MILIĆI ŠIPOVO SREBRENICA SREBRENICA S.ba ferolegure livnica_celika@yahoo.elvaco.srpska. 290 638 056 260 435 056 740 502 050 371 508 056 881 694 056 386 389 657 922 280 750 314 082 281 390 242 446 209 596 233 917.com.odzak. Kovačevića 21 Karakaj bb Lukić Polje bb Omladinska bb Sase bb Gorana Zekića bb 290 092 260 726 741 067 371 310 poklopci za flaše 881 694 386 502 .ba livenje od obojenih metala www.novizivot.com livnica čelika www.net elektrode za zavarivanje www.ba savo.net livnica sivog liva i obojenih metala E-mail: metalac@tel. sivog i temper liva www. 231 669 762 601 koks livnica od nodularnog.r@elvaco.livnica.-7ELEKTROBOSNA LIVNICA ČELIKA TUZLA KRAJINAMETAL KHK NOVI ŽIVOT ELVACO LIVNICA METALAC JAJCE 75 000 TUZLA BIHAĆ LUKAVAC ZENICA BIJELJINA LJUBIJA ODŽAK Bosne Srebrene 14 Jablanska bb Željeznička 1 Sarajevska 36 Šabačkih aka 19 Drage Lukića bb Brodska bb 030 657 920 035 281 435.ba livnica sivog liva i obojenih metala. proizvodnja kovanih ograda web site: http://metalac. 061 287 774 037 314 082 035 567 473 032 449 706 449 707 449 708 055 209 264 052 231 669 031 762 601 063 342 667 035 290 639.net.ba www.elir.com elir@elir.birac.

pobjeda-tesanj.ba pumpe za ulje.d.-8FABRIKA ZA POCINČAVANJE RUDNIK BOKSITA 11.net. ekspanzionih modula.ba www. traktorski dijelovi.com. 650 771 650 122. 650 603 457 141 GRIZELJ d. toplinskih podstanica i postrojenja za hemijsku pripremu vode – omekšivača vode www.ba E-mail: esad.com PETROLINVEST d.com. setovi rezervnih dijelova za te pumpe.petrolinvest-sarajevo.ba Web site: www.com prodaja@trudbenik. MART RUDNIK BOKSITA ČITLUK RUDNIK BOKSITA JAJCE FERING UNIS d.d. 061 215 461 033 455-850 053 241 642 386 151 251 357 386 861 659 315 704 950 725 369 nihad.com Projektovanje mašinske i elektro opreme. 46 453-321 Bojnička bb 033 468 267 ITG Sarajevo 468 269 .ba grizelj@grizelj.com kompresori i pneumatski alat www.com E-mail: proizvodnja kotlova. ure aja i instalacija www. 71210 SARAJEVO 71 210 SARAJEVO ILIDŽA Nikole Šopa 033 542 992. filter split sistema.itgkotao.unis. 704 951 033 725 360 (sekretarica). vodu.l@bih.fering.ba mcerimagic@petrolinvest.m@fering. TRUDBENIK POBJEDA Tešanj 71210 SARAJEVO 74 000 DOBOJ 74260 Tešanj 656-964 241 842 032 650 560.d.grizelj. 664 295. Sarajevo SREBRENICA MRKONJIĆ GRAD SREBRENICA ČITLUK JAJCE 75 320 GRAČANICA 71 000 SARAJEVO Zlatnih ljiljana 24 Fra An ela Zvizdovića 1 Tvornička 3 Nikole Tesle 26 Bukva bb Potočari bb Bjelajac bb Potočari bb 055 385 300 050 251 228 056 386 200 036 642 200 030 658 146 035 704 950.trudbenik.ba uprava@unis. 295 207.ba www. razne vrste zupčanika www.

com proizvodnja kablova www.net.com Tehnička keramika www.ba Aluminijski i čelični proizvodi E-mail: ditrx@tel.com unistok@bih.ba bravarija.group@tel. 333 294.o.iat-tools. 360 218. 350 217 063 315 383 059 285 210.net proizvodnja alata.com elker@prijedor.ba Proizvodnja odbojno .arcelormittal.net. čelične konstrukcije www. 285 210 052 360 182. 808 051. 467 000 333 107 E-mail: unis@teol.ba livenje obojenih metala iat111@teol. 360 202.com Vruće dugo valjani proizvodi i kovani proizvodi www. proizvodnja odlivaka www.o. alata sa tvrdim metalom.net.ba E-mail: metalinvest.metalinvestco. 333 260.co@tel. alata za navoj. 360 162 035 631 295 631 296 352 570 350 221 351 398 280 940 ELKER 79 206 LJUBIJA D.ba mksrinivasan@arcelormittal. alata za bušenje.unistok.ekp-elker.net Proizvodnja čeličnih cijevi. specijalnog alata. 333 402 036 808 045.-9UNIS-FABRIKA CIJEVI METALINVEST Co 74 400 DERVENTA 88 300 ČAPLJINA Dubička 50 053 333 347.. 280 777. DITRIX INDUSTRIJA ALATA TREBINJE 80240 Tomislavgrad MOSTAR MOSTAR 89 101 TREBINJE Malog Marijana bb Rodoč bb Rodoč bb Nikšićki put 8 034 356 600352 666 063 357 778 036 350 210 350 191 036 352 692. gra evinske skele www.vlačnih naprava i otkivaka www. 280 278.tuce@arcelormittal.com E-mail: soko. Lukića 39 a Ul Mehdina Hodžića – Senada bb 360 182 UNIS TOK 75260 KALESIJA 631 295 .ba Augusta Šenoe bb Kralja Tvrtka I 17 806 770 MITTAL STEEL ZENICA 72 000 ZENICA 467 026 KAPIS – Tvornica kabela SOKO Group d.unis.kapistkt.com mirsa.net.rs. 806 770 063 350 630 032 467 005.

net.ba Izgradnja i montaža energetskih i procesnih postrojenja neondesign@bih.mikroelektronika. obrada plemenitih metala www. slamu www.net.ba www.tisarajevo.net.net Proizvodnja kotlova za biomasu.com www.com rudstroj@bih.interkomerc. 651 964 PDVM ELEKTROVAR ČIČAK 651 964 .ba www. 291 156 051 645 200 645 200 775 305 553 866 Čatići bb 72240 Kakanj 032 775 261 033 553 865 063 999 972 032 556 489 036 651 363.com proizvodnja al legura od sekundarnog aluminija www. 748 501 350 135 554 359 748 502 769 228 385 320 290 241 info@interkomerc.ba dprastalo@mikroelektronika.ba PVC stolarija i Al bravarija www.rudstroj.ttu-tuzla.neondesign. Bijedića 162 769 226 (direktor) 051 389 030.net ttu@bih.ba Hidraulika i pneumatika Džemala 033 769 225. 389 040 035 290 241.com enikonbih@bih.net.10 INTERKOMERC RUDSTROJ UGARAK PRODUKT TERMOENERGETS KI INŽINJERING MIKROELEKTRONI KA TVORNICA TRANSPORTNIH URE AJA I REDUKTORA TOPLING ENIKON NEON DESIGN MOSTAR 72240 KAKANJ 71300 VISOKO SARAJEVO BANJA LUKA TUZLA Rude Hrozničke bb Rudarska 8 Dobrinje bb 036 350 135 032 554 487 032 748 500.ba tisarajevo@hotmail. piljevinu.topling..ba Proizvodnja svijetlećih reklama.net Ure aji za mjerenje potrošnje struje www.org Izrada i montaža čeličnih konstrukcija cicak@tel.ugarak.net.com topling@blic.

ba BLAGOJEVIĆ MEMI ALI METALIA 71 000 SARAJEVO 75270 Živinice MOSTAR Bravadžiluk 36 Magistralni put 42 Salakovac bb 033 233 535 035 762 166 061 140 334 588 197 588 198 233 737 .com 217 565 511 233 728 084 235 397 mirkovic@termoelektro-brcko.gradascevic@fagas.net.com.fagas.teo-sarajevo.metalia.com..ba sead.net. kao i njena ugradnja prema zahtjevu kupca info@fagas.rzttravnik.ba livenje i obrada obojenih metala memi-ali@bih. 723 457 033 235 395.net.com unis@bih.ba metalia@bih.net.net.ba www.com Proizvodnja metalnih konstrukcija rzt@bih.ba Proizvodnja saobraćajnih znakova www.net.ba Tvornica valjčića za ležajeve Osnovna djelatnost je projektovanje i proizvodnja opreme za mjerenje i regulaciju gasa.11 TVORNICA ELEKTROOPREME SARAJEVO TERMOELEKTRO REMONTNI ZAVOD TRAVNIK UNIS VALJČIĆI UNIS FAGAS Konjic SARAJEVO Hadžića polje bb Rajlovačka bb 033 629 114 629 115 621 299 638 649 049 216 832 217 565 030 511 134 511 233 036 723 418.ba www.tripod. 273 310 629 119 teo-sa@bih.ba vladimirblagojevic@bih.ba proizvodnja PVC i aluminijskih otvora te proizvodnja sobnih vrata www.com.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful