P. 1
UMETNOSTNOVEGAVEKAVZAHODNIEVROPI.docx

UMETNOSTNOVEGAVEKAVZAHODNIEVROPI.docx

|Views: 689|Likes:
Published by Špela Golčer

More info:

Published by: Špela Golčer on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2014

pdf

text

original

UMETNOST NOVEGA VEKA V ZAHODNI EVROPI Rebeka Vidrih Zgodovinski uvod Naša snov se začne s 16.st.

Začenja se uveljavljati kapitalizem v italijanskih mestih v trgovini na daljavo (trgovanje z Azijo – začimbe, svila…) in v visokem bančništvu. Bistvena so mesta. Srednji vek je bolj podeželjska zadeva – fevdalni redovi - medtem ko se sedaj obrtniki, bančniki in trgovci zbirajo v mestih – ponoven razcvet mest in civilizacije. Prve so Benetke (trgujejo z Vzhodom) do začetka 16.st. Zelo pomembno je odkritje Amerike, kjer se gospodarski fokus preusmeri čez lužo. Zanimivi so tudi Genovežane, ki se združijo s Portugalsko teritorialno državo. V Evropi se dogaja oblikovanje in utrjevanje absolutističnih držav (takšne države, kot jih mi poznamo danes). Pomembno vlogo ima tu tudi umetnost – uveljavljanje vladarskega statusa. Obdobje prehoda, namesto Benetk postane pomembno mesto Antverpen in pozneje Amsterdam, ki v baroku vodi. V 18.st. se počasi začne vzdigat Anglija in se tam zgodi tudi industrijska revolucija. Umetnostni centri vedno pridejo z zamikom. Podobna situacija je v 17.st. Gospodarsko je vodilni Amsterdam, umetnost je v rabi reprezentance. Firence Zibelka renesanse. So z urbanističnega stališča še vedno srednjeveško mesto – organsko raščene tvorbe. Dva fokusa srednjeveškega mesta sta stolnica in v začetku kapitalizma mestna hiša – reprezentant mestne oblasti. V 15.st. se na ravni zasebne arhitekture izoblikujejo specifični tipi – zasebna palača in vila. Mestna palača v samem mestu, vila na obrobju. Leon Batista Alberti: De pictura, De re aedificatoria, De statua Arhitekturni traktat: napisan v latinščini – namenjen specifičnem občinstvu, jezik elite, vladarjev. Umetniki do tedaj navadni obrtniki in ljudje, ki ne poznajo latinščine, zato so ti traktati namenjeni naročnikom. Alberti je te spise prevedel, ker je hotel, da se izobrazijo tudi umetniki. Pravi, da dobro zgrajena stavba poveča slavo naročnika, plemeniti naročnik pa prispeva k arhitektovi slavi. Naročniške zahteve so bile pogoj umetnosti nasploh. Alberti svoj tekst razdeli v 10 poglavij. Pravi, da se ljudje med seboj razlikujejo po poznavanju, bogastvu,… - obstaja nekaj posameznikov, ki izstopajo iz množice in pravi, da je njim treba zaupati vlado. Pomembno je to zato, ker je družba razdeljena in vsakemu delu družbe ustreza svoj stavbni tip – nekaj vsem državljanom, druge najpomembnejšim državljanom in ostale, ki so namenjene navadnim ljudem. Za vse ljudi je stolnica, za najpomembnejše posameznike je mestna hiša, palača, vila, z navadnimi hišami pa se umetnostna zgodovina sploh ni ukvarjala. Gradnje se je treba lotiti v skladu z družbenim položajem naročnika – ne sme presegati statusa. Pri stavbni arhitekturi nam je v pomoč še okraševanje stavb – najbolj morajo biti okrašene cerkve, nato javne stavbe, najmanj zasebne stavbe. Razlikovanje je treba upoštevati tudi znotraj posamezne stavbe – javni deli morajo biti bolj poudarjeni – za sprejem gostov… Alberti pravi, da bo vsaka razumna oseba hotela, da se njena hiša ne razlikuje preveč od drugih, a hkrati ne bo hotela, da bi jo kdo prekašal. Prefinjen mehanizem, ko konstantno tekmujejo med sabo, a se zavedajo, da ne smejo iti predaleč. Albertijeva shema stavbarstva Stavbarstvo Tipologija Morfologija Javno zasebno Sveto profano Stebrni redovi – temeljni: dorski, jonski, korintski. Alberti jim je dodal še kompozitnega (bogatejša različica – kombinacija jonskega in korintskega) in italskega. Steberni redovi so med grško tradicijo tvorci arhitekture, medtem ko pri rimski arhitekturi stebrom pripada zgolj okrasna vloga. Princip ki ga prevzame italijanska renesansa, je starorimski – kot arhitekturni okras. Osnovni elementi arhitekture ostajajo isti – v različnih obdobjih in krajih so v različnih razmerjih.

Razvoj palače V 15.st. Medičejci prevzamejo oblast v Firencah, kljub temu Firence ostajajo republika. Zanimivo je, kako se je Kozimo di Medici zavedal vpliva umetnosti – z njo si je pridobil vodilno vlogo. Postavil je palačo na poseben način. Palazzo Medici-Riccardi, Firence, zač. 1445, Michelozo da Bartolomeo (magnificentia, splendor) V spodnjem delu so trgovski lokali, zgoraj je rezidenca – bivališče. Primerjava s Palazzo Davanzati – organsko zastavljena palača, vključena v mestno tkivo. Pri palazzo Medici – palača zaseda celotni ulični del s kvadratno zasnovo, izstopa iz navadnega srednjeveškega tkiva. Po tlorisu je pravilno, skoraj popolnoma simetrično dvorišče. Kozimo se ne kaže kot vodilni, je pa veliko denarja porabil za razne arhitekturne projekte. Nekdo je v njegov prid spravil na dan teorijo veličastnosti (magnificentia, splendor – Aristotel pravi, da se za tako plemenito osebo spodobi, da troši veliko denarja, ker tega ne troši samo za lastno slavo ampak pripomore k celotni lepoti mesta in k slavi boga). Tekmovanje je s tem upravičeno. Splendor je v navezavi na notranjščino – pričakuje se, da je tudi notranjščina sijajno opremljena (pohištvo, tapiserije, slike,…). Kozimo postavi palačo kot izhodišče mestne hiše – prenos oblasti. Rustična členitev stene v treh nadstropjih, klasični venec, okna ohranjajo isti princip kot na palazzo Vechio. Notranje dvorišče je zelo elegantno, pravilnih oblik, arkadno – navezava na antične domuse. Villa Medici, Poggio a Caiano, 1480 – 85, Giuliano da Sangallo (villeggiatura) Villeggiatura – način življenja v starem Rimu. Novo je, da se stavba v arhitekturnem smislu začne zgledovati po Antiki. Vile se delijo v dva tipa: Vila Rustica (gospodarska funkcija) in Vila Suburbana (namenjena samo preživljanju prostega časa, blizu mesta, nekatere sploh nimajo spalnic, poudarek na kultiviranju). Tloris je spet zelo simetričen, najbolj očiten je antični portik na pročelju. Zelo pomembna je bogato okrašena notranjost – antična mitologija, ljubezenske zgodbe. Florentinske palače so postavljene po vzoru Medičejske palače. Palazzo Rucellai, Firence, zač. Ok. 1453, Leon Batista Alberti Mreža klasičnih pilastrov – Alberti meni, da je steber najpomembnejši element. Odstopa od ostalih palač. Alberti je ločeval arhitekta od gradbenika. Pri vseh arhitekturnih projektih je on le zrisal svoje ideje in imel gradbenika, ki je poskrbel za realizacijo. Mreža pilastrov – vzor pri rimskem Koloseju – tudi vrstni red stebrov je zelo specifičen. Pilaster deluje bolj kot risba. Ospedale degli Innocenti, Firence, zač.ok. 1419, Filippo Brunelleschi Prevzame iz toskanske protorenesanse - romanike Santo Spirito, Firence, zač. 1436, Filippo Brunelleschi Prevzame isti princip polkrožnih arkad, na katere je postavljena celotna stavba. Zunanjščina cerkve je zelo enostavna. Šele Alberti se začne ukvarjati s fasado cerkve Stara zakristija, San Lorenzo, Firence, 1419 – 28, Filipp Ideal centralne stavbe v Renesansi, vzor je rimski Panteon. Sta Maria Novella, okoli 1456 – 70, Leon Batista Alberti Dokončal je fasado. Zanimala ga je reprezentanca. Problem bazilikalnega pročelja – osrednja ladja je višja od stranskih – problem, kako to poenotiti z antičnimi elementi – cela vrsta rešitev. Alberti tu to reši z volutami. Za zgornji del je uporabil motiv antičnega portika. Motive iz poganske sakralne arhitekture umesti v krščanski kontekst. Sant' Andrea, Mantova, načrt 1470, Leon Batista Alberti Motiv antičnega slavoloka. Novost so gigantski oz. kolosalni pilastri ali stebri – presegajo eno samo nadstropje. Cerkev je pomembna tudi v tlorisu in notranjščini – Alberti za razliko od klasičnih srednjeveških cerkva upelje stranske kapele. Velika banjasto obokana ladja, iz katere se odpirajo posamezne kapele. Navdih je našel v Konstantinovi Baziliki v starem Rimu. Stene so in znotraj in zunaj podobno strukturirane, tudi znotraj je motiv slavoloka. RIM Središče visoke renesanse. Alberti je bil papeški tajnik.

Palazzo della Cancelleria Neznan avtor, ki se je zgledoval po Albertiju. Rustično okrašena stena, v pritličju ni več pilastrov. Pilastri so samo v nadstropju, dvojne traveje z okni in praznimi stenami vmes. Tempietto, Rim, naročilo 1502, Donato Bramante Primer centralne arhitekture, pomembna sta naročnika Ferdinand Aragonski in Izabela Kastilska. Kot mavzolej. Novo je pravilno razumevanje antičnih redov. Pomembna je polkrožna kupola. Cortile del Belvedere, Vatikan, zač. 1505, Donato Bramante Naročnik papež Julij II., da vatikansko palačo poveže z Belvederom z dolgima hodnikoma, ki sta namenjena galeriji antičnih kipov. Umesni prostor je sestavljen iz treh teras, teren se nagiba navzdol. Zgornja je namenjena vrtu, spodnja ceremonijam (danes parkirišče). Bramante je steno strukturiral po principu Palazzo della Canceleria – rustika, dvojni pilastri, motiv slavoloka. ANTIKA - Atene Klasična grčija – rojstvo zahodne civilizacije. Mestna kultura antične grčije – mesta so središča dogajanj. Mesto ima dva fokusa – akropola (svetišče) nad mestom, pod gričem je agora (civilno središče s trgom). Rekonstrukcija iz helenističnih časov. Agora: pomembna etika politike v stari grčiji (Aristotel definira človeka kot politično bitje). Atene so zibelka demokracije, ki do danes ni bila v celoti uveljavljena. V demokraciji je šlo za premožne moške – oborožitev na lastne stroške, sodelovanje pri upravljanju zadev celotne skupnosti. Za posestva so skrbeli sužnji, ženske so ostajale doma. Grška politična filozofija: nasprotje med javnim in zasebnim. Ekonomija je zadevala gospodinjstva – kar je posamezen lastnik imel v svoji lasti. Nasproti temu je področje trga, kjer so se ti moški srečevali na podlagi enakosti in enakovrednosti to je politika – da se zbere družba ljudi, ki so si enakopravni in sprejemajo zakone v korist celotni družbi. Tudi svobodo so razumeli drugače, kot jo mi danes. Lahko si sam postavljal pravila in si se jih moral tudi sam držati. Trg sam je bil prostor s silnim političnim nabojem – trg je skupnost sama. Skozi čas se funkcija trga spreminja. Politika javnega je bila zelo pomembna, zato sploh niso vlagali v zasebne stavbe. Vlagali so samo v templje, trg,… Retorika je bila veščina dobrega govorjenja – prepričljivo prepričati sogovornike v svoj prav. Kot ideal je pomembna retorika tudi v renesansi. *Lit: Umetnost renesančne kapitalistične države Stavbe so prosto nametane, templji sami so zelo pravilnih geometričnih oblik, vendar niso postavljeni v nekem redu. Tudi agora sama je zelo odprta. Pomembno nasprotje je partenon in mestno tkivo, ki pa v umetnosti ni pomembno. Mestne ulice so organsko raščene. Antične hiše so organizirane okrog notranjega dvorišča – navdih za renesančne palače. Grki so ustanavljali kolonije, ko je prebivalstvo preseglo neko število – Milet je ena od kolonij: lahko so potegnili ravne ulice. Gre za hipodamsko mesto (Hipodam iz Mileta naj bi zasnoval to mesto). Prvi primer v zelo velikem merilu te geometrijske mreže. Pravokotna mreža ulic, razločevanje med glavnimi in stranskimi, praznina je postala trg. RIM Po legendi je nastal na sedmih gričih, v dolini med njimi pa je forum – rimska verzija grške agore (rimski forum – sveti in profani moment se združita – bazilika in tempelj sta skupaj). Ni več ločenih središč. Poznamo republikanski in cesarski Rim. V cesarskem rimu dobi forum reprezentančno funkcijo – nima več politične. Ideja trga kot pomembnega javnega kraja ostaja. Zasebna bivališča – večinoma enonastropne hiše, ki so organizirane okoli notranjih dvorišč (premožnejše družine), pročelje ni pomembno. Stanovanjski bloki za revnejše prebivalstvo. Maketa starega rima: kolosej, cela vrsta forumov, organsko raščeno mesto, nasprotje med anonimnim tkivom in mogočnimi stavbami. Rimske kolonije – idealna shema rimskega vojaškega tabora (castruma). Na mejah cesarstva za obrambo. Najprej kot vojaške postojanke, nekatere prerastejo v mesto. Mesta postavljajo v ravnine, zato so pravilno geometrično začrtani – glede na strani neba. Glavni ulici se srečata na središču, ki postane glavni forum. Rim je dosti bolj kaotično in večje mesto kot Atene. Rimski koloniji:

Caerwent, Timgad isti princip kolonije. V Rimu sta dve obzidji, prve krščanske cerkve so postavljene na obrobje mesta, nekatere tudi izven obzidja (sv. Peter) SREDNJI VEK Splošna značilnost je organska rast: primer Benetke. Nastale so na posameznih otočkih, ki so se zgoščevali – fizična oblika je odvisna od geografskega temelja. Firence so bile ustanovljene že v starorimskem času – ohranjena rimska shema – rimsko mesto z glavnima ulicama. Okrog rimskega središča bolj svobodno raste srednjeveško mesto. Firence imajo dva fokusa – sakralni s stolnico in profani z mestno hišo. Tržnica stoji posebej. V srednjem veku trgi dobijo funkcijo predprostora pomembnejše javne zgradbe, enak princip pred stolnico. Posebna urbanistična rešitev, da se je spraznil prostor okoli cerkve – prizorišče pomembni stavbi. RENESANSA Renesančno mesto kot tako ne obstaja – nima nobene specifike. Firence ostajajo še vedno srednjeveško, imamo samo posamezne posege v mesto. Pienza – rojstno mesto papeža Pija II. Kraj sam je srednjeveško organsko raščen, le trg je pravilno urejen. Poskusi urejanja posameznih trgov. Ferrara – princip ravnih ulic; dva projekta dinastije Este, ki je razširila mesto z ravnimi ulicami. Palmanova – koncept idealnega mesta. 1593 je bila postavljena kot prvo geometrično mesto. Ferrara in Pienza – gre za manjša knežja mesta, vladarji so aktivno posegli v prostor. Palazzo Caprini, Rim, 1510, Donato Bramante Dva temeljna tipa rimskih palač. V Rimu postavljajo palače kardinali, sorodniki papežev, notarji. Zelo pomemben tajnik Caprini. Palača povezana s papeškim dvorom, kasneje jo je kupil Rafael. Ni ohranjena, ker jo je Musolini dal podreti. Ohranjena je risba. Zelo vplivna rešitev. Primerjava s Palazzo della Canceleria. Inport florenitnskih palač v Rim. Dvonadstropna palača, rustika je samo v pritličju, po srednjeveški navadi je pritličje namenjeno trgovskem lokalu in stanovanje v prvem nadstropju – gladka stena s členjenimi dvojnimi polstebri. Pravokotna okna s trikotnimi čeli, zelo jasna kompozicija, vsi členi so ločeni med sabo. Vtis nošenih in nosilnih členov ostaja. Enakomerno razporejen traveje iste velikosti. Pomemben vzor za celo vrsto palač (Sansovino v Benetkah, Bernini). Palazzo Farnese, Rim, okoli 1503 – 46, Antonio da Sangallo ml. in Michelangelo Postavljena za kardinala, pozneje papeža Pavla III. Papeži so skrbeli za gradnjo in opremljanje cerkva in skrbeli za svojo družino. Pred palačo so podrli precej drugih hiš, da so ustvarili trg pred njo. Nenavadna novost, da so postavili trg pred zasebno stavbo. Primerjava s Palazzo Medici v Firencah. Rusike ni več, ni tudi več nobenih pilastrov, ki bi členili steno. Okna s trikotnimi segmentnimi čeli. V prvem nadstropju je Michelangelo dodal t.i. klečeča okna. Celotno pročelje je enakomerno členjeno, tu je poudarjena osrednja os (Michelangelova novost). Ta element prevzame in popelje do vrhunca barok. Michelangelo naj bi bil oče baroka. Notranje dvorišče – pravilen štirikotnik s pravilnim kvadratnim dvoriščem v sredini. Ni več elegantnih arkad – princip iz koloseja – slopi okrašeni s polstebri. Dretje nadstropje je dodal Michelangelo. Pilastri so obdani s polpilastri – princip valovanja in razgibanosti stene. Vpliva na Lateransko palačo (ki je praktično kopija Palazzo Farnese). Palazzo Branconio dell'Aquila, Rim, okoli 1520, Rafael Umetniki se začnejo igrati z visokorenesančnimi dosežki. Na dan pride umetnikovo osebno nagnenje – odziva se na obstoječe stavbe. Ta palača ni ohranjena. Primer manierizma. V pritličju je členjena s polstebri in slepimi arkadami. V nadstropju pa ni nobene stroge členjenosti s pilastri. Okna v edikulah, najbolj pade v oči, da je kiparsko zelo bogato okrašena z nekimi reliefi. Gladka stena, na katero je apliciran bogat kiparski okras, ki je bolj površinski – manierizem. Steber ima nosilno funkcijo, nad njim je postavljena prazna niša – steber dejansko nič ne nosi – primer preigravanja. Palazzo Massimo alle Colonne, Rim, začeta 1532, Baldassare Peruzzi Nepravilen tloris zaradi prostorskih omejitev. Fasada je ukrivljena zaradi ceste. Stebri v pritličju ustvarjajo globoko ložo in ustvarjajo kontrast svetlobe in sence. Razporeditev pilastrov je neenakomerna. Zgornja nadstropja niso razčlenjena niti z nadstropji, ni klasičnega okrasja. Še vedno

Vilo je naročil Augustino Kigi za svojo kurtizano. kot da jo obdaja neka loža z razgledom na mesto. Značilni so triglifi – steber nosi preklado. Rafael. pomemben je vrt.21. Tloris je skoraj simetričen. Tu Giulio naredi. Palazzo del Te. Na vrtni strani imamo ložo. Sebastiano del Piombo). vendar se postavljajo v nov način. Kolosalni pilastri – element. Mantova je bilo mesto na otoku sredi jezera. zato je tudi preživel tako dolgo. Loggia di Psiche. da znotraj gigantskega reda imamo v spodnjem nadstropju dodatne stebre. pisma Plinija ml. Rim. Streha je zaključena z balustradami. ki je postal papež Klemen VII. Povzema koncept Palazzo Caprini. Michelangelo Naročnik je bil Papež Pavel III. Rim. Uveljavi se iluzionistična poslikava – naslikati virtualni prostor. ki je v sredini stavbe. Giulio Romano Po Rafaelovi smrti je prevzel vodstvo njegove delavnice. Reprezentančni trg. trg je zaključen z balustrado in stopniščem navzdol. Prvič imamo kupolo v zasebni arhitekturi. VILE V RIMU Villa Farnesina. ki nosijo preklado – steberni red znotraj stebernega reda. 1518 – 19: Rafaelova delavnica – Giulio Romano in drugi. ta vila ni bila postavljena po prvotnem načrtu. Manieristične so razdalje med stebri – niso več enakomerne. da ima vila gledališče. Odpiranje proti naravi. Poslikava lože. v ideji je šlo za velik kompleks.glavno pročelje je bilo mišljeno kot del dvorišča. Za kardinala Giulia di Medici. 1526 – 34. Bil je dvorni umetnik – arhitekt in slikar. Piazza del Campidoglio. gladko nadstropje z dekorativnimi kolosalnimi pilastri.imamo iste člene. Pročelje – triločni vhod na rustični podlagi – odmeven motiv. ki ji je postavil na drugo stran identično stavbo. nad prostorom je kupola (veljala je kot sakralni element). ta vila je bila ob tem jezeru . da je bil upodobljen cesar Konstantin. Druga fasada – motiv dvojnih polstebrov – motiv slavoloka. Gre za dobeseden poizkus rekonstrukcije antične vile – zanašali so se na literarne vire (Vitruvij. Preselil se je v Mantovo 1524 in delal pri Federicu II. Okrog spomenika je postavljena elipsa. ki je bila prvotno mišljena kot odprta (zdaj je zastekljena). ki je bila pomemben navdih. Park sam še ni bil predmet nekega urejanja (vrhunec doseže z Versaillesom). Pomembna je poslikava notranjščina – poslikava lože. ki enakomerno razčlenjujejo fasado. gradnja od 1561. Mišljeno je bilo. Predelal je tudi glavno palačo in stransko. Vrtni del je zelo urejen in zamejen. geometrična in zgledna ureditev. Giulio je postopoma nadgrajeval obstoječo stavbo. Napačno so verjeli. Villa Madama. kopija te palače je na drugi strani in postavljena šele sredi 17. Dvorana Sala delle Prospettive je poslikana. Tudi ta princip bomo srečali v baroku. Vrtna stran je lahkotna in elegantna – celotna kompozicija spominja . Baldassare Peruzzi Visokorenesančna vila. Palazzo del Senatore Michelangelo postavi stolp v sredino – poudarek srednje osi (še stopnišče in portal). Rim. Tu je bila najprej konjušnica. okoli 1515. Dejansko je večja palača od stranskih dveh. Pomemben motiv je. spalnice in Sale della Prospettive (Baldassare Peruzzi. ki so ponovljeni tudi v stranskih palačah. Gre za elegantne krhke vitice v kombinaciji s fantazijskimi bitji. Gonzagi. Verjetno je izrabil obstoječe omejitve za manieristični moment. ki ga uveljavi Michelangelo. Okrog 1500 so odkrili Neronovo zlato palačo.st. dejansko je bila postavljena polovica zgradbe. Pri poslikavi gre za groteske (tako v poslikavi kot tudi v štuku). Rustično pritličje. Ulična fasada deluje kot mestna palača z enojnimi pilastri. da trg ustrezno uredi.Vila suburbana (postavljena ven iz mesta). načrt 1550. 1509 – 11. Konjeniški spomenik Marka Avrelija so izpred Lateranske palače predstavili na kapitol. Značilnost teh vil nasploh je mitološka vsebina – zgodba o Psihe. Rafael in Giulio Romano Zelo pomemben Rafaelov pomočnik. Rafaelova delavnica – drzen moment. Iluzionizem druge vrste – loža je poslikana kot pergola na katero je obešena tapiserija s prizorom iz zgodbe. naročilo 1537. Michelangelo je dobil nalogo. kot da bi en triglif preprosto zdrsnil – preigravanje z okrasnimi elementi – ogredje izgubi svojo kvazi-nosilno funkcijo.). Loža naslikana v perspektivi daje vtis nadaljevanja prostora – ta princip popelje barok do konca. skromna okrasitev – imamo le friz. Mantova. Palazzo dei Conservatori Stranska palača. Ustvaril je trapezasti trg. na katerih so kipi (Sansovino v Benetkah).

Poudarek glavne osi. v Rimu. ● 1546 – 64 Michelangelo ● 1564 – 73 Jacopo Vignola . Najbolj znamenit motiv so volute (po Albertiju) – problem. Jacopo Vignola Pomemben arhitekt v ¾ 16. Papež Julij II. Poslikava celotnega prostora – slavje bogov. po Vignolini smrti ga dokonča Giacomo della Porta. Postavi nastavke za razvoj baročne arhitekture. ob njej kvadratni odprtini. Novost je enoladijska cerkev s stranskimi kapelami (prvi vpeljal Alberti. obnova v 16. loža je poslikana v smislu cvetlične pergole z motivi grotesk (motiv od Rafaela). začeta 1551. Pomembne so bile pridige – funkcija enotnega občinstva in enotnega prostora. Tizian je bolj specializiran za portretista.st. Pomembno je pročelje (zgledovanje po Albertiju). izpeljal Vignola). Prvotno ni bila poslikana (obdobje po Tridentinskem koncilu). Veliko arhitektov: ● 1506 – 14 Donato Bramante ● 1514 – 20 Rafael ● 1520 – 46 Antonio da Sangallo ml. začeta 1568. Stena ni več enakomerno razčlenjena. Figure so zelo zgnetene na kup. Figure so Michelangelovsko mišičaste. Za razliko od prejšnje gre za poslikavo celotne sobe v eni sami sliki – močan iluzionistični učinek. zač 1554. Ri. Motiv seriliane – paladijevski motiv – odprtina. ki so namenjeni razveseljevanju in vedrilu. Pomemben spomenik iluzionizma. Nagrobnik ni bil postavljen po načrtih in tudi ni na željenem prizorišču. kaotična kompozicija (primerjava z Mantegno). Poslikava notranjščine: znamenita dvorana Sala dei Cavalli – portreti Federicovih konjev. Tizian Giulio ni bil portretist. ulično pročelje ima osrednji poudarek (prevzame od Michelangela). začeta 1506. Vignola Prostor je ovalne oblike – sinteza centralnega in vzdolžnega prostora Cerkev sv. odpiranje v krajino. Odgovor na Villo Madamo. mitološki motivi. Sant' Andrea della Valle – cerkve so bile poslikane kasneje). Jacopo Vignola Jezuitski red – ta cerkev predstavlja nek prototip. zato ker je pri Michelangelu naročil svoj nagrobnik in je zanj hotel. Prizori. Popularna rustika. da Vignola banjasti obok predre z okni. To pročelje srečujemo povsod pri jezuitskih cerkvah (Sta Maria in Vallicella. Vila je namenjena temu.na mozaik sant' Apolinare in Nuovo – Teodorikova palača. Sant' Ignazio. Cerkvena arhitektura Il Gesu. S. Pogled v strop (primerjava z Mantegno) – učinek okulusa. Stena sama postaja vedno bolj plastična proti osrednjemu portalu – stopnjevanje. Na vrtnem pročelju motiv slavoloka. Iluzionistični učinek. nad njo polkrožni lok. ki smo ga do sedaj srečali v kontekstu profane arhitekture. Sala dei Giganti. *Grooves dictionary of art *Web gallery of art Villa Giulia.st. Vignola Vignola vpelje oval. Rim. Zelo ambiciozen projekt. ki je trajal dve stoletji. Cerkev je bila prvotno postavljena že v starokrščanskem prostoru. Sant'Andrea in via Flamina. Petra. da bo cerkev zrušil in postavil na novo. vlada kaos. s katerim se soočajo umetniki – poenotena celota. Manieristično se odpira cela vrsta različnih pogledov – poigravanje s prostorom. Glavna razlika je. Sala di Psiche – podobno kot v Vili Farnesini – lahkotnejša tematika. Donato Bramante Najpomembnejši projekt 16. Za to palačo so bile naslikane Jupitrove ljubezni od Corregia – ljubezenska tematika. Anna dei Palafrenieri. Federico Gonzaga. zač 1565. da ima ustrezno prizorišče. Kupola je ovalne oblike.st. 1530 – 35: v spomin na obisk cesarja Karla V. da stoji sredi nekega urejenega vrta – vrt se nadaljuje v osi in ustavi v naslednji stavbi. Vila za papeža Julija III. Poslikana je bila proti koncu 17. Vatikan. se odloči. Vrtno pročelje ima obliko gledališča.st. Nad križiščem je kupola (enako kot pri Albertiju). že v poznem Baroku – Gauli. ki ustreza sami tematiki. Aluzija upodobitve na cesarja – Jupiter.

) – lotil se je mesta v celoti. Firence so v tem času republikanske. Členitev stene – Michelangelo se nasloni na Albertijevo cerkev Sant'Andrea v Mantovi – kolosalni pilastri. ki so se trli v mesto. Trenutna zunanjščina je Michelangelovska. ki potekajo čez vso višino stavbe. Teoretski uvod: Alberti postavi teorijo perspektivične konstrukcije. je bilo v Rimu nenavadno število kočij – bogati cerkveni dostojanstveniki z velikimi gospodinjstvi. – postavil je nekaj obeliskov. pomemben je motiv t. Michelangelo naredi polkrožno kupolo. kako perspektivično konstruirati prostor – učinek reliefnosti. Sklepa se. ohranjen je kovanec in skica kornega dela. uvede jubilejno leto – romarji dobijo odpustke za svoje grehe. Razloži. Pred pomembne cerkve je dal postaviti obeliske – da označi nahajališče pomembnih stavb. Kardinali so potovali v velikem spremstvu. Forme se ponavljajo. Rafael je te slope utrdil in iz centralnega tlorisa prešel na longitudinalnega (liturgične zahteve). rebrasta (Florentinska). della Porta je postavil kupolo. Okoli leta 1300 papež Bonifacij IIIV. Do Bramantejeve in Julijeve smrti je bilo postavljenega zelo malo – slopi okoli križišča. v času visoke renesanse (Leonardo. Ureditev vodovodne napeljave. vhodni del za malenkost podaljša in ga zaključi s timpanonskim portikom. Papež Nikolaj V. Rim Srednjeveški Rim se preseli na nižino ob reki Tiberi. Kupolo naj bi si Bramante predstavljal v obliki hemisfere (vzor je Panteon). povezal je posamezne objekte. trivium – na eno mesto se stekajo tri ulice – protobaročni urbanizem (v baroku selotijo mesta v celoti). Carlo Maderna postavi fasado in hkrati cerkev podaljša – kombinacija centralnega tlorisa in longitudinalne zasnove. ● ● ● . Lateranska palača. Na zunanjščini so še polpilastri ob strani (Palazzo Farnese) – bolj plastično razgibana stena. Petra. Michelangelo). V 16. Slikar riše s črtami in barva z barvami na neki določeni površini. kasneje so ti posegi načrtni. V notranjosti prostor poenoti (Bramantejeva zasnova je bila bolj razdrobljena) – reducira razdrobljenost v posamezne prostore. ki se je je lotil. loti obnove samega mesta z Albertijevo pomočjo. Zasnova je renesančna.st. obod kupole naj bi bil klasično členjen (podoben njegovemu Tempietu). Maderna postavi pročelje. se sredi 15.st.st. ampak naročniki. kopija Michelangelove Palazzo Sangalo. 1581 postavijo obelisk pred sv. V Rimu so najbolj znane poslikave Rafaela in Michelangela. Donato Bramante – njegovi načrti niso ohranjeni. Stoletju je glavni mojster Bernini. Nasledi ga Antonio da Sangallo – hotel je ustvariti sintezo centralne in longitudinalne stavbe – grški križ s samostojno vhodno stavbo – ohranil naj bi prvotno centralno zasnovo. Gradnja sama je potekala zelo počasi. ki poskrbi za notranjo dekoracijo in trg pred cerkvijo. Papež Sikst V. Rim. Suhi manierizem. Do tega primera je prišlo naključno. 1585 – 90. Projekti za potrebe romarjev. Michelangelo se vrne nazaj k centralnemu tlorisu – grški križ. Naslednja stopnja. da je imel Bramante v mislih centralno stavbo – gre za grški križ s petimi kupolami in stolpi na vogalih – motiv teh stolpov je pomemben kasneje. SLIKARSTVO Na začetku 16. V notranjščini se ta motiv ponovi. V 17.st. Členitev stene je še visoko renesančna – zelo razdrobljena.i. kolosejska. motiv slavoloka. da bo te stvari uredil. Postavil je tudi ostale pomembne papežke palače – Kvirinal in Vatikan. Domenico Fontana Dvorni arhitekt Siksta V. Papež svojo rezidenco preseli v Vatikan. V tem času za avtorje stavb niso veljali arhitekti.1573 – 1602 Giacomo della Porta 1603 – 29 Carlo Maderna 1629 – 80 Gianlorenzo Bernini Celoten projekt je potekal v dveh umetnostnih obdobjih. notranjščina je zelo poenotena in je baročno opremljena. Kupolo je postavil Giacomo della Porta po Michelangelovih načrtih. zato pride do razcveta palač.. stena razčlenjena v posamezne elemente. živosti. Dosti bolj so mogočni slopi – statične zahteve. poenoti tudi členitev stene. Rustičen poudarek. se odloči v 16. Tehnološko zelo zahteven projekt – kako obelisk postaviti na ustrezno mesto. Na pročelju so baročno plastični stebri. je to. da je med temi pomembnimi točkami dal postaviti ravne ulice (pred njim Julij II.

je največji zgled Rafael – bil je bolj eklektičen – od drugih slikarjev je pobiral najboljše (anatomija. Za svete osebe se spodobi. kaj človek vidi in sliko dojame kot prerez tega vidnega polja. najbolj pomemben element je bil. Pomembne so grafike Rafaelovih izgubljenih del. Piombo velja za najpomembnejšega umetnika in vodilnega portretista v Rimu. Slikarstvo je sestavljeno iz treh delov: oris (risba) – Circumscriptio. okoli 1515. Trajanov relief na Konstantinovem slavoloku) – Giulio Romano je kopiral Konstantina na konju in padlega vojaka. Zaradi tega se razširi rimski manierizem. Michelangelo je veljal za največjega umetnika od romantike naprej. ampak za definiran koncept pri Albertiju. pomembno je. ki je v istem prostoru. da historia ugaja gledalčevim očem – ponuja mnogost in raznovrstnost teles in motivov. Treba je posnemati naravo. Rafaelova dela je prevedel v grafični medij – možne reprodukcije – vpliv se je širil po celi Evropi. da dosežemo ta učinek. kasneje se začneje upodabljati poganski literarni viri in zgodovinski dogodki – 80% vseh slik je bilo na krščansko tematiko. od Michelangela je prevzel monumentalne figure. Cela vrsta umetnikov se razkropi po vsej Evropi.Perspektiva učinkuje kot postavitev odra. prostor je dosti bolj nedefiniran – ni izmerljiv. kompozicija – compositio. Njegova specifika je temno ozadje – verjetno zaradi temačnih časov (kuga. Rim Za Julija II in Leona X cela vrsta pomembnih projektov Rafaela in Michelangela. Sebastiano del Piombo Sebastiano je originalno iz Benetk – beneški čut za barvo. da se umetnik ne vda naturalizmu – treba je upodabljati primerno zgodbi. Cela vrsta Rafaelovih učencev: . ki tvori zgodbo. da bo privlekla tako izobraženega. Ni pa zadosti postavitev. Najprej razloži. Pravi. potrebno je tudi realistično ozadje. da mora biti ta slika naslikana na tak način. zato mora biti slika upodobljena čim bolj realistično. zelo razgibana. Gre za poskus iluzionizma. Sebastiano del Piombo Izrazita ločenost glavnih oseb Klement V. Značilne so njegove enostavne kompozicije – trikotne. Parisova sodba (nadaljno vpliva na Edouarda Maneta). se spreobrne v krščanstvo – uradna svetovna vera postane krščanstvo. kot neizobraženega gledalca. Cela vrsta marginalnih epizod – ključen je spopad Konstantina in nasprotnika. ampak le najlepše dele narave. prišel je v Rim in bil Rafaelov sodelavec. Zgodbo upodobimo na tak način.…).st. Sala di Constantino. nasproti je silna množica figur. da slikarji obvladajo človeško anatomijo in perspektivo. Prizori antične mitologije se pojavljajo v določenih kontekstih – vile. Renesansa je zelo krščanska. Alberti zahteva. da so popolnejše od navadnih smrtnikov – način slikanja se prilagodi vsebini zgodbe. kasneje v Bologni. Gre za znamenit zgodovinski dogodek – cesar Konstantin premaga tekmeca Maksencija. Koncept neke svete zgodbe (z višjim sporočilom) – večfiguralna kompozicija. 1520 – 24. Primerjava z Atensko šolo. Atenska šola je umirjena. ki je pripeta na steno. Pomemben grafik. Vatikan. da je bil prijeten človek in je bil zaradi tega deležen večje pozornosti – dobro se je razumel z vladarji. Dušo pa gani historia na ta način. barvanje. Z drugimi žanri se Alberti ne ukvarja. le da je Atenska šola domišljijski prizor. sfumato). Raimondi v Rimu ni bil priljubljen zaradi kočljivih ilustracij Pieta.st. da se izražajo čustvena stanja – bistveno je vživljanje v to zgodbo. Od 16. Po njuni smrti novi pomembni umetniki Bitka pri Milvijskem mostu. imamo nekaj neposrednih citativ (Trajanov steber. senčenje – luminum receptio (doseganje reliefnega učinka). Giulio Romano Najpomembnejši Rafaelov učenec in naslednik. pomanjkanje naročil). ker je ta prizor naslikan kot da gre za tapiserijo. Zgodovinski dogodek z namenom opravičevanja papeške oblasti na tem svetu. 1527 – Sacco di Roma – plenjenje Rima. krajina. da se lahko gledalec v to zgodbo lahko vživi. Marcantonio Raimondi Deloval je v Rimu. dalje bomo spremljali postopen razvoj vseh ostalih žanrov – določen del ozadja iz historie (tihožitje. Največje slikarjevo delo je Historia – ne gre za preprosto zgodbo. Kljub zapovedi o realizmu Alberti zahteva. v 16.

ženske umetnice preprosto zginejo. Lavinia fontana Problem ženskih slikark – konec 19. V tem času dela več umetnikov v Rimu. sodelovala je cela vrsta umetnikov. V službi protireformacije. Na njega je vplivalo več umetnikov – Coreggio. Correggio Tabelna slika. okoli 1531 – 32. Kristus je naslikan kot mrtev. Petra v kapeli Paolini. Janeza Evangelista c. omenimo Federica Zuccara – njegova Marija. Za Michelangela so značilne herojske muskulature – mišičasta telesa. vpliv Correggia (Parmsko slikarstvo). figure so naslikane v skrajšavah. Rafael). pomembno je vplival na špansko slikarstvo. Bologna Zanimivo mesto.st. stolnica. 1527 – 28. Savlova spreobrnitev in Križanje sv. Diagonala. 1536 – 41. zelo tople barve (beneško slikarstvo). 1520 . Izučila se je pri Raimondiju. okoli 1535. Obraz je povzel po Coreggiu. Splošni vtis je hladno erotičen. papeški dvor je izrazit naročnik. zadaj se odpira prostor. Michelangelo Nedefiniran prostor. Correggio Nimamo več uravnotežene in umirjene kompozicije. manieristični učinek arhitekture. da lahko vernik lažje dojema zgodbo in se čustveno vživi. vrsta umetnikov Contra maniera – Slog brez sloga – ponavljajo formule svojih predhodnikov. Michelangelo Poslednja sodba. vse figure so postavljene v nek vrtinec – dinamična kompozicija. šele v 60 – 70 letih se pojavijo. Correggio Severno-italijanski in srednje-italijanski vplivi (Mantegna. Ženske umetnice imajo malo več priložnosti Jožef in Putifarka. ki lebdijo v prostoru. V ozadju je prerok po Michelangelu. Poslikava kupole od spodaj navzgor. v starejših pregledih jih verjetno ne bomo našli. Leonardo. Kontrast med apostoli in Kristusom. 1568 – 75. Leta 1530 se vrne nazaj v Parmo. primeren za erotične teme – poslikave vil. Giulio Romano. za Pavla dela tudi Vasari. prefinjena draperija Noli me tangere. močna ideja protireformacije (Bolognski nadškof). Bile so precej slavne v svojem času – obdobje odkrivanja teh slavnih imen. 1581. San Giovanni Evangelista. Figure so potisnjene v prvi plan. Correggio Mehki slog. Parmigianino je iz Parme Marija z dolgim vratom.nadzor nad sakralnimi deli. kompozicija je zelo diagonalna (protobaročni element). V formalnem smislu zahteva po jasnosti – kompozicije morajo bit jasne in razločne. Rim. Slovel je po vsej Evropi. Rafael. Močna telesa. figure so nametane v prvi plan. Parma. Parma. Dosti bolj čustvena situacija (protobaročni element – približa se človeku) v primerjavi z Marijo z dolgim vratom. Marijino vnebovzetje. Michelangelo (Sikstinska kapela. Visoko-renesančno delo – močna telesa po Michelangelu. Ni pravilno upodobljenih teles – vsi proporci so večinoma manieristično podaljšani.Perino del Vaga Parmigianino Manieristične geste z dolgimi prsti. Jupitrove ljubezni. 24. 1526 – 28. Ta slog se je uveljavljal v oratorijih različnih bratovščin. Michelangelo. Problem ustreznosti – po Tridentinskem koncilu osebe »oblečejo« . Properzia de'Rossi Prva in verjetno edina kiparka do 19. Hieronimom in Marijo Magdaleno. ko umetnostna zgodovina postane znanost. Videnje sv. Leta 1563 so potrdili pedagoško vlogo umetnosti – podobe prepričujejo vernike k pravi veri. Vatikan) Pomembno umetnostno obdobje pod papežom Pavlom III. Parmigianino Zelo malo je domačih Rimskih umetnikov. dosti bolj kaotična kompozicija. kar je nenavadno – napoved njegove usode. Marija s sv. dramatična kompozicija. Eden od reliefov za Bolognsko stolnico. Oratoria del Gonfalone.st. Ene so postale zelo .

Dolgo je funkcija žanrskega slikarstva. Urbino Madona del Popolo. V prvi polovici delujejo Rafael. atmosfera je bolj mehka.. prostor ni določen.28 Za nagrobnik Julija II. Personifikacije na nagrobnikih – srečali jih bomo na manierističnih vodnjakih Zmaga. Ista zgodba. mesarija je bolj naturalistično naslikana. ni tipično Florentinska. Nova zakristija Florentinska brunelescijeva tradicija – kombinacija temnega kamna in svetle stene. 1580. Dosti bolj brezizrazen in hladen obraz. prostor je zabrisan. 1527 . Pontorno Primerjava z Rossom Fiorentinom. 1519 – 34 . – neuresničena struktura. da so znale kaj kulturnega – glasbilo. luneta je njegova – nedefiniran prostor. Mesarija. Pomemben pa je tudi zaradi žanrskih prizorov. visoko-renesančna. Andrea del Sarto Uveljavljen kot portretist. križa ni naslikanega – v strogem ikonografskem smislu to ni snemanje iz križa. Lavinija je imela svojo delavnico in ji je šlo relativno dobro. Federico Barocci Slika nabožne podobe in sakralna dela pod vplivom Correggia – protobaročna čustvenost. kompozicija klasična. hkrati je še precej manierističen – množica figur. ni jasnega poglabljanja v prostor. Dama v rdečem. Pri Noli me tangere opazimo vpliv Correggia – čustvena kompozicija. Michelangelo. Rosso Fiorentino Nametane osebe. Michelangelo ima v prvi polovici stoletja različne naročnike. Firence Dve fazi. Figure so nametane po prostoru – upodobljenih je več prizorov hkrati. nespodobno je v sredini slike moško spolovilo. Slovela je kot portretistka. ki sproži obnovo sv. Ozadje je že zelo poenostavljeno – zaprt prostor.uspešne. Izrez portreta je večji – dokolenski (primerjava z Mono Lizo). papež je manieristični portret. Fra Bartolommeo. Mojzes brani Jetrove hčere. slikal je tudi celo vrsto oltarnih podob in fresk. potegnjene so diagonale. ki vpliva na baročne slikarje. princip brezprostorskosti. piramidalna. ki so nagnetene na kup. umetnost. Michelangelo Pred rimskimi projekti – najprej je ustvarjal v Firencah. Pontorno Uveljavil se je kot portretist. Michelangelovi florentinski projekti pa so večinoma za Medičejce. Bolj tople barve. Snemanje s križa. Spada že v manieristični krog. da so se naučile veščin. višjega redu in se je zanje spodobilo. Ali pa so bile plemkinje. Arhitektura je precej neopredeljiva. kot je Mesarija. Vse njegove osebe imajo dokolenski odrez. Bartolommeo Passaroti Slovel je kot portretist. Pontorno Poslikava je nedokončana. upodobljena na dva načina. Manieristična nedoločenost. kamnita ograja na kateri sedijo figure v čudnih pozah – erotični moment. Albertinelli. Pomemben naturalizem. Veča se odmaknjenost figure od gledalca. Papež Pij V. Vertumnus in Pomona. Prostor je dosti jasen Prvi njegov učenec je Pontorno – manierizem. posmehovanje. Madona dell Arpie. Imamo samo eno množico figur. ki upodablja nižje sloje (naročniki so bogati). večina umetnic je/so bile hčerke slikarjev in so že v domačem okolju imele več možnosti. kar najbollj vidimo po rokah. Figure so potisnjene v prvi plan. Slogovne primerjave. dva stebra s kipi sta brez nekega smisla. Nova zakristija. Pomemben kot učitelj florentinskih manieristov. zgodnji in zreli manierizem: prva in drugap polovica stoletja. ker ji anatomija ni šla tako dobro (družbene prepreke – ženske niso mogle študirati anatomije po živem modelu). Figura sedi. Petra.

Čitalnica je bila omejena na arhitekturne danosti obstoječe stavbe – izrazit beg v prostor. dejansko pa imajo nosilno funkcijo – močni nosilni element za steno. Lože so bile pomemben element v renesančni arhitekturi v Firencah.…) Lucrezia Panciatichi. 1540 – 45. Stopnišče je postavil Amanati po Michelangelovi smrti. Slika je nastala z namenom. Prostore so ustrezno opremili. ki je iz opeke. Stopnišče deluje kot lava. nevtralno ozadje. Loža v okviru palače ima ceremonialno funkcijo. Medičejci se uveljavijo. da jo Cosimo I. ZRELI MANIERIZEM. komplicirana vsebina. Poudarek na portretih – znamenje razlikovanja med podložniki in vladarji. Gre za dva prostora – dolga in ozka čitalnica in zelo majhen ampak visok predprostor. zaradi ugleda se prevzemajo tudi rešitve. Dokončno obveljajo kot vladarji mesta in vseh pripadajočih posestev – postanejo aristokrati. 1545. okoli 1545.. umetnost ni več republikanska. Zelo natančno izdelan oklep vojaške oprave. ki kaže na aristorkatizacijo mesta – aktualen ideal viteza. od 1537 so veliki vojvode. Ob straneh so čitalniške klopi. ki se zliva navzdol. V portretu se uveljavlja upodobitev vladarja v vojaškem oklepu – spet element. ki še ni dokončno pojasnjena.. okoli 1540. se naseli vladarska dinastija in to postane zasebna palača.st. Figure iz antične mitologije (historia). izvezene obleke. monumentalno stopnišče in cela vrsta drugih preigravanj. ki je prej bila javna.st. DRUGA POLOVICA 16. Michelangelo Na tem mestu je bila odprta loža. Firence postajajo Toskana – Medičejci osvajajo zemljo in tako postaja teritorialna država. figure so v prvem planu. ima več dvornih umetnikov (Bronzino. Najpomembnejši vladar je Cosimo I. Angolo Bronzino Bronzino je v prvi vrsti portretist. Manieristični horor vacui. 1547 Aktualen cesarski Rim. Eleonora Toledska s sinom in Cosimo I. pomemben postane v 17. so pomembne figure iz nagrobnikov. stopnišče zapolnjuje celoten prostor in deluje kot samostojni kiparski monument. de Medici (vlada 1537 – 1574). okrašene z dragimi kamni. Biblioteka z medičejsko zbirko rokopisov. Kiparski portret je izjemno redek. Vasari. Michelangelo Njegova poznejša dela so že manieristična. Angolo Bronzino Alegorija. Stebri so potisnjeni v steno oziroma nišo – navidezno ne nosijo nič – okrasni element. Členitev stene – isti princip kot pri Brunelesciju – kombinacija bele stene in sivega kamna (Michelangelo se prilagodi florentinski tradiciji). Pomemben poudarek ženskega akta – poudarjena erotičnost. uporablja hladne kovinske barve. pilastri. Predprostor – Logetto: manieristični zasuk – notranjščina je obravnavana kot zunanjščina: slepa okna. V manierizmu sta dve skrajnosti: brezprostorje ali beg v prostor. pošlje francoskemu kralju za darilo – diplomatski nameni. značilen zasuk glave – dinamizacija. ki ga bomo srečali tudi v manierističnem slikarstvu. Kapela Eleonore Toledske. Obraz je brezizrazna maska. Obraz je zelo vzvišen do gledalca. Klečeča okna – konzola v obliki kolen (finestre inginocchiate). prostor je strukturiran s ponavljajočim se modulom – ponavljanje enakih elementov. zaprtje pritlične lože okoli 1517. 1524 – 34. natančno izrisano oblačilo. Michelangelo to zapre. Značilni so dvori. zdi se da so nepotrebni. Slovijo po vsej Evropi. Spet hladni in brezizrazni obrazi. Palazzo Medici. Firence. Cozimo se je dal portretirati tudi v kiparskih doprsnih portretih: Benvenuto Cellini – Baccio Bandinelli.Za 16. Venerino zmagoslavje. od 1531 so vojvode. V stavbo. ohranjati dobre odnose med vladarji. Angolo Bronzino Medičejci se preselijo v Palazzo Vecchio v mesto. Biblioteca Laurenziana. Angolo Bronzino Dekorativno oblačilo – oblačila so bila takrat zelo pomembna – očitna razlika med navadnimi ljudmi in aristokracijo. . Prostor se nekako odpira – forsirana perspektiva – vendar prostor še vedno ni opredeljiv. Bronzino poslika kapelo z Mojzesovo zgodbo.ST. Cosimo I.

Francesco Salviati Prizori iz življenja starorimskega vojskovodje Furija Kamila. Studiolo di Francesco I. končali so ga ob koncu 16. Cosimo se trudi dobiti neko privolitev Florentincev. prezidava 1558-70. Michelangelo je bil po Vasariju najpopolnejši umetnik. Francesco Salviati in Vasari sta že ustvarjala v Rimu. Vasari pripravi zgodovino umetnosti. scultori et architettori. korintski so iz okroglih in razmaknjenih kamnov.. mladost – napredujoča umetnost. Na stropu je apoteoza Cosima I. Ima funkcijo zabave – kot nekaj presenetljivega. zgnetena v prvi plan. 1543 – 45. Vasari vpelje novost. Dorski stebri so sestavljeni iz okroglih kamnov. Natlačena množica figur. ki je osvojil stari Rim.Sala dell'Udienzia. Salone dei Cinqueccento. ker je izpopolnil vse zvrsti ter celo presegel antične mojstre. Poudarja povezave med vladarji in njihovimi umetniki – to je tudi upodobljeno v Sali. v katerem razloži svoje videnje zgodovine. 1550/1568 Uči nas. umetnost doživi svojo polnost.. Zanimiva je slika Cosima med umetniki. zato pride do širitve. Palača je na robu mesta.: s slavitvami smo se do sedaj srečevali v sakralnem kontekstu – tu imamo posvetnega in še živega vladarja. da v eni knjigi govori o vseh treh zvrsteh hkrati in jih postavi na isti temelj – art del disegno – risba kot temelj celotne likovne umetnosti. Tip primestne vile. Palazzo Vecchio Palača postane uradna stavba za razne vladne posle.st. večino . Umetnost je koristna vladarjem zaradi te propagandne funkcije. na drugi strani mosta Ponte Vecchio. rustika v vseh nadstropjih. Kot zglednega umetnika pa Vasari predstavlja Rafaela.: vojaške osvojitve. Stenske slike po istem principu – zgodovinski prizori z namenom slaviti vladavino. ki je bil tudi teoretik. čeprav imamo tu opravka z resničnimi zgodovinskimi dogodki. Pomemben je trg pred palačo in dvorišče – primerjava s Sansovinovo Zecco. kot tistega. Postavljena je bila po Medičejskem vzoru. svojo maniero – bistvo manierizma. Alberti je tisti. idealnega dvorjana. Ena izmed njegovih slik. Potreba po impozantnih prostorih raste. 1560 – 72. 1570 – 72. začet 1549 (grotto) Obsežen projekt. pomemben je. kako brati dela. Delo je razdeljeno v tri obdobja: otroštvo – umetnost 14. čez reko. Studiole srečamo že v 15. ki se tičejo samega Cosima I. ki je dokončana v 19. Palazzo Pitti. Prva zadeva je bila organiziranje Michelangelovega pogreba. ker ustanovi Accademio del disegno. še preden jo prevede na papir – kontinuiteta med naravnim zakonom in ki ga potem prevede v risbo. Bartolommeo Ammanati Medičejci se 1549 preselijo v Palazzo Pitti. je vladal od 1574 – 87.st. Ammanati podaljša fasado in predela dvorišče na zadnji strani. Manieristično preigravanje. Disegno vključuje tudi umetnikovo zamisel. 1563.st. ker rustični stebri niso enaki. Svet petstotih – od tu ime. kako te historie brati. Očiten poskus pobožanjenja umetnosti. se besedno poigra z izrazom disegno – segno di dio (znak boga). Ferdinand I. kurioziteta. Rafael je vse do romantike veljal za idealnega slikarja. Studiolo je mišljen kot zasebni prostor. redkost. Zuccaro. odkrijejo perspektivo. in sestavljen je iz biografije umetnikov – oče umetnostne zgodovine.st. zrelost – visoka renesansa. Znameniti grotto kot poustvaritev neke kraške jame. zato so uredili tudi vrt Vrt Boboli. ki vzame iz različnih polj in del tisto. Rafael je pomemben zgled v smislu priljudnosti. od 1587 – 1609. Vasari je vodil to dekoracijo. rusticirani so tudi stebri. Giorgio Vasari. kar je najboljše in ustvari svoj slog. Ta akademija ni imela pedagoške funkcije ampak je imela reprezentačne namene. Prizori z analogijo slavijo trenutne vladarje Medičejce. Akademija je ob ustanovitvi imela dva predsednika: Michelangela in Cosima I. ki zastavi teorijo postrenesančne umetnosti. Znotraj biografij opisuje njihova dela in nas uči. Znotraj so kipi in iluzionistično poslikana kupola. Vrt je osno urejen z različnimi kiparskimi objekti za okras. Vsak del je sestavljen iz enega uvoda. jonski so iz kvadratnih kamnov. Giorgio Vasari. Vladarska sprejemna dvorana – velikanski prostor s kasetiranimi slikami na stropu. Palazzo Vecchio Francesco I. ki ga posvetijo personifikacije. Giorgio Vasari: Le vite de'piu eccellenti pittori.st. Palazzo Pitti. Firence. ki je znal skombinirati najboljše od vseh umetnikov – domišljene kompozicije. Gre za primestno vilo. Dvorišče je vzor za francosko arhitekturo v 17. Umetnik. nekaj kar nas osupne.

Figura. Trg ni točni pravokotnik. Prostor je odprt. Piazza Grande. In David in Herkul so zelo stari ikonografski tipi. Uffizi. da so postavljeni na sredino trga. okoli 1560 – 75. Brutalen prizor. Kot galerija že v tistem času. Herkul in Kakus. Postavljen je na sredino trga – princip za baročni urbanizem (vodnjak sredi trga v Rimu). ki je dejansko ulival bron. Nizanje enakih elementov v neskončnost. Funkcija administrativnih pisarn za vladarja. Imel je močno kiparsko delavnico. 1560 – 80. Firence. 1534. V renesansi se tak tip pojavlja v okviru nagrobnega spomenika plačanim vojskovodjam. končni učinek je uravnotežen. Po Michelangelu imamo mišičasta telesa.. Medičejci so imeli neposreden dostop med Palazzo Pitti in Palazzo Vecchio z zaprtim hodnikom. 1601 – 1608 Primer ko je konjeniški spomenik postavljen še živemu vladarju.st. okoli 1600 Loža z arkadami. Giorgio Vasari Dolga galerijska stavba. Firence. spomenik Filipu IV. Kombinacija marmorja in brona. ki se uveljavijo v republikanskem času v Firencah. Piazza della Signoria Nov pomen trga. Arkade trga so na treh straneh. Neptunov vodnjak. Piazza Santissima Annunziata. Odprte lože v pritličju. ki ga je iz tehničnega vidika nemogoče izvesti. Uffizi je končal Bontalenti po Vasarijevi smrti: portal ima obrnjeni lici. Stavba se konča z odprto ložo s Paladijanskim motivom. Konjeniški spomenik Cosimu I. Codussi – uveljavi polkrožni lok. Perzej z Meduzino glavo. ženska figura ni več tako mišičasta kot pri Michelangelu. okoli 1515 – 1560 Tipična Codussijevska okna v polkrožnem okvirju sta dve polkrožni okni. Giambologna in Pietro Tacca. Projekt Leonarda da Vincija za spomenik Ludovicu Sforzi – kip ni nikoli obstajal. Ideal vzpenjajočega se konja. Nimfa je podobna alegoriji od Michelangela v Novi zakristiji. ki se jo lahko gleda iz vseh smeri. Druga plat teh spomenikov je. 1419 – 1608 Brunelescijev Ospedale – pročelje sirotišnice. Benvenuto Cellini. Zanimiv portal. Najbolj očitni vzor spomeniku je Mark Avrelij – ideal konjeniškega spomenika – vladar je vojskovodja. vendar deluje kot notranjščina. razvijeta svojo vejo renesančne arhitekture Pietro Lombardo in Mauro Codussi.so naslikali drugi umetniki. Loggia dei Lanzi Kip iz različnih pogledov – figura serpentinata za razliko od klasičnega kontraposta. Na sredino je postavljen konjeniški spomenik Ferdinanda I. Manieristično podaljšani proporci. Giambologna in Pietro Tacca Giambologna je bil po poreklu Flamec. ki premagajo neko pošast. majhna glava glede na telo. Španskemu Ideal vzpenjajočega konja. Baccio Bandinelli. neprivlačna (morda preveč idealna).. po istem principu tudi David. Starogrški koncept. ki deluje zelo prefinjeno in elegantno. Ugrabitev Sabinke. Giambologna privede to do vrhunca. Livorno. Cela soba je ikonografsko zapletena v temelju gre za ikonografijo štirih elementov. pravilni pravokotnik Konjeniški spomenik Ferdinandu I. obraten vtis kot pri Michelangelu. Od Lombarda okvir . Pred vhodom Michelangelov David in Bandinellijeva kiparska skupina. V tem obdobju nadaljevanje stare Florentinske tradicije. Giambologna. Bartolommeo Ammanati. 1587 – 93. pomemben je pomočnik Pietro Tacca. ki prevzema njuna arhitekturna načela. Poleg je Amanatijev Neptunov vodnjak. Piazza della Siignoria Zelo misičasta figura. Benetke. Osi v različne smeri. Herkul kot zmagovite Firence. BENETKE V 2/2 15. na sredini je doprsje Cosima I. Lombardo se bolj naslanja na beneško tradicijo pod močnim vplivom Bizanca – fasade se obleče z marmornami ploščami različnih barv – zelo slikovita stvaritev Scola Grande di San Rocco. Loggia dei Lanzi Nadaljevanje junakov. kasneje cela vrsta naslednikov.

doživijo Benetke umetniški razcvet. Biblioteka je dvonadstropna stavba.obložen z marmornimi ploščami in porfirnimi diski. Rustično pritličje. ker je bil beneški vladajoči sloj zelo zaprt (ena najstarejših republik do leta 1797). da je trg dosti harmonično urejen. začeta 1537/38. nato so bili v njej hranjeni rokopisi kardinala. Gre za javno institucijo. Pomemben je bil Paladio in Vignola. Piazzetta. Jacopo sansovino Kovnica. ampak doževa zasebna kapela. si Gritti zamisli. V času. da stavba deluje bolj utrdbeno. Palazzo Corner della Ca'Grande. zato se v srednjem veku pojavi tipičen enakomeren tloris. Stavba je nizka in dolga. Palača gleda na kanal Grande – tu so postavljene najprestižnejše in najpomembnejše hiše. Dvorana ob strani – albergo – namenjena zasedanjem manjšega sveta. rustično pročelje dobro ustreza funkciji stavbe. Scole so se delile v Grande in Picolo – večje in manjše šole. ki delujejo zelo masivno. balustrada s kipi. dvojni stebri. Scuola – stavba specifične beneške institucije – laične verske bratovščine. vse se začne okoli leta 1537. Objavijo ilustrirane traktate. Najbolj očiten projekt je Sansovinova ureditev Piazzette in tudi Piazze. Benetke. scole pa imajo funkcijo blažiti razlike med vladajočimi sloji in navadnimi ljudmi. preden gredo na zasedanje v doževo palačo – strateško postavljena. druga okna imajo posamezne . 1537 (komplet njegovih traktatov). Jacopo Sansovino Prišel iz Rima in bil tu do smrti. Marka in njeno lastnino). Gre za deportacijo Bramantejeve Palazzo Caprini. Tekmovale so med sabo.st. Marka (skrbeli so za cerkev sv. Pročelje je enakomerno členjeno. npr. V prvi vrsti je biblioteka nasproti doževe palače. Poseben tip v notranjščini – dvonadstropne stavbe z dvema dvoranama – spodnja je namenjena zbiranju bratovščin. Treba je bilo uporabljati lažje materiale – opečna gradnja. Sansovino je bil njihov arhitekt. v kateri se zbirajo beneški senatorji. Imel je funkcije proto za prokuratorje sv. zato so bili tako popularni po Evropi. ki ne bo preglasila doževe palače. 1537 – 45. kasneje je dobila tretje nadstropje. potem Loggeta pod zvonikom. pomembne so kar se tiče umetniških naročil – okras je zelo pomembna priložnost za umetnike. Rustika v pritličju. motiv slavoloka. čemu je namenjena. Začnejo se pojavljati kamnite fasade. Palača je trinadstropna – prilagodi se beneški tradiciji. Bogato je okrašen tudi venec z girlandami kot pri Vili Farnesini v Rimu. hkrati pa mora biti njej enakovredna. Beneške palače dolgo ohranijo gospodarkso funkcijo – kanal Grande je najširši in najbolj prehoden. Cerkev ni stolnica. La Zecca. Sicer pa so na stavbi klasični beneški renesančni elementi. stebri rustični tudi v nadstropju. Sebastiano Serlio. glavno dvorano prepoznamo po povezanih balkonih. ki so upravljali z zadevami bratovščine. kar je simbolno in praktično. V pritličju so gospodarski prostori. Težo pa je bilo treba tudi čim bolj enakomerno razporediti. razlika je bila predvsem finančna. zato se odločijo da bi knjižnica in ima to funkcijo še danes. Vpliva s svojimi traktati – L'Architettura. Po eni strani ponavlja motiv doževe palače – dve nadstropji arkad. Bila je dvonadstropna. kot pri Michelangelu na Kapitolu. Bogato okrašena. Antonio Abbondio – skrbel je za celo vrsto arhitekturnih projektov. 1527 je pomemben datum za arhitekturo (Sacco di Roma) – v Benetke pride več umetnikov. Benetke. Polstebri na slopih – princip starorimskega koloseja. Benetke. Neke vrste dvojni red. poudarjena je tudi horizontalnost in umirjenost. V 16. potem pa še La Zecca ob laguni. kar spominja na Michelangelovo biblioteko v Firencah – nizanje enakih elementov: arkade. Sansovino je moral postaviti stavbo. ko gospodarska moč Benetk peša. postavili so jo brez da bi vedeli. Sansovino ustvarja Grittijevo vizijo. Zbirajo se predstavniki različnih slojev – in plemiči in obrtniki. kovali so beneške dukate – pomembna valuta.st. katera bo imela lepšo scuolo. v zgornjem nadstropju pa bivalni prostori. Zahteven tehnični podvig – utrjevanje parcele s hrastovimi piloti. pomembne so zato. da bi Benetke postale drugi Rim. Kvadratna struktura z osrednjim dvoriščem. Znotraj te preklade najdemo dodatno polkrožno zaključena okna – Seriliana – na stebričih je polkrožno zaključen lok in dve stranski odprtini. Belini). zgornja je namenjena zasedanju kapitlja – predstavniki. V tem času vlada dož Andrea Gritti. rdeče in bele marmorne plošče. Sansovino postavi celo vrsto objektov. (Carpacio. Jacopo Sansovino Nadaljevanje Palazzo Caprini. Vrhunec okraševanja je v 15. Logetta ima funkcijo lože.

Prevzema florentinski in rimski princip palače okoli osrednjega kvadratnega dvorišča. Ohranja rustično pritličje. Nov element – ogredje zidca se razlomi. s tem izgubi funkcijo nosilnosti stebrov. Skrbeli so za utrjena mestna obzidja in opremo. sakralne stavbe). ki jih prestavi ob stran oken – manieristično kombinira različne motive različnih umetnikov. Razlomljeno ogredje. Palazzo Thiene. Neopaladijevstvo. začeta 1556. Palazzo Grimani. 1565. rustični so tudi okenski okvirji. vpliva v 17. Manieristične stvaritve. Spominja na Medičejsko vilo. zgoraj so dvojni pilastri. javne stavbe. Andrea Palladio Zelo simetričen tloris s kvadratnim dvoriščem v sredini. okoli 1550 – 58. skoraj je nervozen Porta Palio in Porta Nuova. večkrat je potoval v Rim. ki spada v beneško republiko. okna.balkone. Vpelje simetričen tloris – dosedno simetrizira stavbo. ki jih je pobral od Sansovina. Michele Sanmicheli Primerjava s palazzo dell'Te v Mantovi. cel kup vil po beneški terafermi. stebri so bolj močni. da so bile navadne antične hiše s portiki (vendar to ne drži). Pomemben je tudi kot teoretik s svojimi štirimi knjigami arhitekture – Quattro libri dell'architettura 1570 (steberni redovi. Villa Rotonda. Palazzo Porto. Villa Barbaro. Canossa – balustrade s kipi od Sansovina. Stavba sama je kvadrat s portiki na vseh straneh. Robustna. Portike dosledno uveljavi prav Palladio – imel je teorijo. Maser. delal je tudi v Rimu. ki je poslikana. Originalno je iz Padove. Tip vile rustike – podeželjska rezidenca. ki je okrašena po raznih vzorih. Postavljal je palače v Vicenzi (tudi dve pomembni javni stavbi). Ne boji se ovalnih in okroglih prostorov – prevzema iz starorimskih term. zasebne stavbe. že skoraj ¾. začeta 1542. Stavba je zopet zelo simetrična. neenakomerna fasada. Gre za tip vile suburbane – vila izven mesta brez spalnic – namenjena je preživljanju dneva. slavoločna okna. Pri Canossi triločni vhod. Pri vseh projektih je bivalni del bogato okrašen. Verona. čez katerega gredo fini pilastri. Poleg bivalnih prostorov so tudi gospodarski. začeta okoli 1566 Uspe mu realizirati totalni ideal simetrične in centralne arhitekture – pomemben ideal za renesančne centralne arhitekture. Palazzo Valmarana. Andrea Palladio Enaka shema z rustičnim pritličjem. v sredini je dvorana pokrita s kupolo. 1549/50. Vicenza. nadstropje je bolj plastično. Čez celo strukturo potegne kolosalne pilastre – povzeto po Michelangelovemu Kapitolu. mesta. Benetke. Andrea Palladio Postavil je cel kup vil. Na pročelju je portik. ponavlja formulo Palazzo Caprini. Verona. Palačo je postavil po svoji interpretaciji. manieristični razmiki med stebri. Bevilacqua – motiv Seriliane. Vtis ni klasičen. ki ima tudi gospodarsko funkcijo. In 18.st. Palazzo Bevilacqua in Palazzo Canossa. Bil je uradni vojaški arhitekt beneške republike – pomembna funkcija. Podobno kot Sanmicheli gre za bolj ali manj kreativno različico Palazzo Caprini. Sakralni motiv antične arhitekture se pojavi v renesančni profani arhitekturi. Vicenza. Stavba je zelo simetrična. Kupola sama je sakralni motiv – panteon kot pracerkev poganskega sveta. Poudarja vertikale z dvojnimi stebri in horizontale z močnimi zidci. Michele Sanmicheli Umetnik iz Verone – mesto. Gre za varianto Palazzo Caprino – tri ločni vhod. Zelo bogato poslikana z Veronesejevimi freskami. Michele Sanmicheli Postavlja svoje variante palazzo Caprini. . Ni mu šlo za uveljavljanje starega antičnega načina grajenja. zelo pomemben pa je zaradi cerkvene arhitekture v Benetkah. Vicenza. Vicenza. Od Michelangela prevzame volute okoli oken – klečeča okna. Palača je dvonadstropna z rustičnim pritličjem in plitko rustičnim nadstropjem. Višine nadstropij se enakomerno manjšajo. Uvede pravilno zaporedje stebrnih redov. Andrea Palladio Pomemben arhitekt. Tudi ta motiv je prenesen v profano arhitekturo. trinadstropna in tridelna struktura. gospodarska poslopja so dosti bolj preprosta. nad stebri je pomaknjeno naprej – manieristično. mogočna konstrukcija. bil je tudi v benetkah.

Pisma in antike. Mogočna plastična struktura. Vicenzo Scamozzi Dokončal je Sansovinova in Palladijeva dela. 1564 – 80. zato si je tudi lahko to privoščil. Baldassare Longhena – v cerkveni arhitekturi nadaljuje Palladijevsko tradicijo. podobnosti s Sansovinovo biblioteko v formalnem smislu – dvonadstropna stavba. Še en motiv so t. Vsebinsko reliefi predstavljajo beneško zmago nad turki. ravno. Vasari se osredotoči na Firence in Rim. ampak je bila tu že srednjeveška mestna hiša. imamo razlomljeno ogredje. Beneško prevladovanje se kaže tudi v njeni arhitekturi. začete 1584. Različno široke traveje je obravnaval na isti način – različno široke stranske odprtine. Dodal je še tretje nadstropje zaradi zahtev. Največji kontrast temu so Benetke. Il Redentore. Stavba je dvonadstropna. Kombinacija bele stene in sivega kamna. stena je zelo bogato reliefno okrašena na vseh ravnih površinah – manieristični princip horor vacui. Andrea Palladio Enoladijska cerkev s stranskimi kapelami. Poudarjeno križišče s kupolo.…). je vreden omembe Giorgione. Notranjščina je precej enostavna za ta čas – ni sledu o kakšnem manierizmu – napovedovanje baroka. 1593 – 95. Tu poudarjajo barvo – Colorito (Tizianova Assunta) Pri Tizianu cel kup zametkov baroka. Tu so prebirali zakone. Pri obeh slikah gre za dvodelno kompozicijo. Pod odpadlim ometom vidimo opeke. Giorgione je delal bolj za zasebne zbiratelje. Marko). Bazilika je še vendo mestna hiša. Gre za masivno arhitekturo s kolosalnimi ¾ stebri kompozitnega reda. zato temu rečemo Palladijanski motiv – polkrožna okna s stranskimi odprtinami. Skupni obema fasadama so tudi gigantski pilastri.i. dosti bolj dinamizirano in me več tako bogato okrašeno. Procuratie Nuove. ki deluje dosti enakomerno. To prosojnost bi lahko razumeli manieristično – preigravanje dodatnih prostorov z odprtinami. pročelje 1607 – 11 Vincenzo Seamozzi Problem bazilikalnega pročelja (prvi je bil Alberti) – problem višje ostrednje ladje in nižjih stranskih ladij. Specifičen moment je meniški kor. Benetke. Poenoti z uporabo antičnih motivov – prepletanje dveh timpanonov. Ogredje je celo. začeta 1549. Stena je členjena z gigantskimi polstebri. Benetke. Longitudinalne arhitekture.st. Dresdenska (speča) Venera. Zgleduje se po Sansovinovi Loggii v Benetkah. Uspelo mu je realizirati renesančni ideal mesta. začeta 1571. Primerjava s Sansovinovo biblioteko – motiv. ki so polkrožno zaključeni. Prvotni stebri so bili nepravilno razporejeni. tako pravi Vasari. Slikarstvo v Benetkah Na začetku 16. ker gradi po vzoru rimskih bazilik). tako poenoti celo pročelje. termalna okna – okna polkrožne oblike predeljena z dvemi vertikalami. Vicenza. Razlikovanje med srednje-italijansko in beneško tradicijo: Disegno (Rafael – Vnebovhod) – podlaga. okna s trikotnimi čeli. Andrea Palladia Bivališče beneškega kapitana – kot nadzornika mesta.Basilica. Ladja je ločena z arkadami. Ne gre več za zgodbe Sv. ki ga je povezal in ločil od cerkve s prostostoječimi stebri. Gre za mestno hišo. Skratka ni neke konkretne vsebine. Na vrhu je balustrada s kipi. Bazilika ni bila postavljena na novo. okoli 1576 – 80. z namenom da se vzpostavijo slikoviti pogledi. Giorgioneja zanimajo figure v krajini (Speča Venera. ki ga Palladio dosti uporablja. pilastri. Nevihta. Palladio pri kupolah ostaja tradicionalen po beneški tradiciji (sv. ki je skupna vsej likovni umetnosti. Benetke. San Giorgio Maggiore. Andrea Palladio Bazilika v primarnem smislu – v starem Rimu kot javna dvorana za različna zasedanja (krščanska arhitektura prevzame ta izraz. Palmanova. Loggia del Capitaniato. Pri vsebini zmanjka historia. Giorgione Z njo Giorgione ustvari veliki akt. motiv Serilijani nima dekorativne funkcije. Bolj gre za razpoloženje kot zgodbo. Razlomljeno ogredje. Običajna renesančna shema – gladka stena. Vicenzo Scamozzi Postavljene so pravokotno ob biblioteki in so tudi identične Sansovinovi biblioteki. ob katerega je postavljena stranska ladja. da dogradi pročelje. Scamozzi je pomembnejši v urbanizmu – zaključek renesančne tradicije. Pri Rafaelu ne . Loggia pa kot bivališče predstavnika benetk. Vicenza. on je dobil nalogo. Andrea Palladio.

Benetke Naslikal je okras. Most v sredini prazen. Primerjava z Michelangelom (Spreobrnenje Savla) – podobna kompozicija. ohranjena risba. ki jo pogosto srečamo Mona Lisa. Maria Gloriosa dei Frari. figure vzporedne slikovnim planom. Tintoretto. Karel V. okoli 1545. Tizian Tizian j zelo dolgo živel.. 1548 in 1562/66. Pavel III. Marka. Pri Tizianu je tudi gneča. Tako formulo prevzame Rubens z Amazonkami Marijina pot v tempelj. 1919/26. 1532/35 Karel V. zelo je energičen za razliko od hladnega manierizma. Tizian prenese to v zasuk. Pomembna bitka za beneško zgodovino. dramatično dogajanje. Rafael. ki je usmerjena v nebesa. Dinamična kompozicija. zato uporabljamo originalen izraz in ne barvo. Pri Rafaelu zelo hladne barve. Oba sta si v vzporednem razvoju. s psom. Najpogosteje so upodobljeni italijanski vladarji (Benetke. Pri coloritu ne gre za samo barvo. po drugi strani ima toplejše barve. cesar. Od leta 1548 je Tizian v glavnem delal za Karla V. Benetke Primerjava z Bellinijem. Veronese je klasicist (podobno kot Palladio v arhitekturi). vendar so figure usmerjene proti Mariji. Tizian Federico Gonzaga. 1548 Karel V. viša – na temno podlago slika s svetlimi barvami. figure so postavljene v diagonalo. Tintoretto (Jaccopo Robusti – njegov oče je bil barvar »tintore«. Tizian Izrez se veča. Za primerjavo Gentile Bellini – procesija na trgu sv. plitvejši prostor. 1562/66 . 1548 Dramatičnost. Tintoretta pa označujejo za manierista. Marko reši sužnja. piramidalno kompozicijo. V ozadju sta stebra – klasična arhitektura. Povvsod gre nekako za dopasni portret. v bitki pri Mullbergu – konjeniški portret. Oba sta pomembna portretista in imata celo vrsto naročil za dekorativne projekte. ko gre za neko svetopisemsko zgodbo. Rafael to prenese tudi na moški portret. Najdenje trupla sv. njegove slike so temačne. pri Tizianu in benečanih tople barve. Beneško okolje skoraj vedno. 1548 Bitka pri Spoletu. Scuola Grande di San Marco. Pomemben je način nanašanja barve na platno. Element usmerjenega gibanja prevzame barok. podobno tudi Veronese. Zgoraj kristus lebdi. z nečakom 1546. 1545/46 in Pavel III. uspe mu rahli chiaro-scuro. Veronese). stavba s tipičnim vzorcem Doževe palače. tako dobi tak vzdevek »tamali barvar«) Uspešno delavnico. okoli 1525. potem celopostavni. Marku. Pomemben je v portretu. Leonardo uveljavi tipičen renesančni portret. Tizian malce tekmuje z Leonardom in Rafaelom. pri Gonzagi že skoraj dokolenski.gre za neko enotnost. Marka (figure bolj v žanrskih situacijah). Dinamično. Pomembna je povezava poteze čopiča z barvo. 1514/15 Ariasto. Leonardo da Vinci. ne toliko za same Benetke. Veronese ohranja tradicijo beneških scuol. Mantova). Tizian Najprej sedeči portret. Palla Pesaro. skrajšave za občutek prostorskosti. Ta izrez raste. Ustvarja dramatične prostorske kompozicije. Prostor napravi drugim slikarjem (Tintoretto. slika za Doževo palačo. okoli 1510. Obe deli še spadata v visoko renesanso. živi precej neopazno. ki se ga je lotil v dveh delih. ki sta tudi naslikala svoji bitki (nista ohranjeni). Gre za božjo intervencijo v dogajanje kot pri Sv. Sv. Dož Andrea Gritti. zelo svetel. Je osrednja oseba beneškega slikarstva. okoli 1534/38 Za Scuola della Carita. 1503/05 Baldassare Castiglione. okolje je malce izmišljeno. St. 1513/38 Ni ohranjeno. figure so vzporedne s prostorskimi plani. Tizian. hladnejše barve kot pri Tintorettu.

da so prišli iz Salomonovega templja v Rim. Tizian je slikal raje rdečelaske. Svatba v Kani Galilejski. Bolj pomembne figure. . Tintoretto Križanje. Stropi – alegorične kompozicije. temnejše. Kristusova vertikalnost se nekako porazgubi. Kristus je postavljen nad zemeljsko dogajanje. S pomočjo žanrskih prizorov mu uspe vse skupaj zajeti. Potem pride do kompromisa in sliko preimenujejo. ki drži palico z gobo s kisom. Znamenja manieristične inverzije (preobrat). Mešanje historije z žanrom.Prostor v glovini. Zadnja večerja. Arhitektura ne kaže preveč na Benetke. Skrajšave – namen. množica figur. Figure se nahajajo v klasični arhitekturi. da zagledamo Kristusa in Marijo. Iluzionistične kaprice. Pri Veroneseju pa gre bolj za slavnostne gostije. 1562/63 Moramo se potruditi. 1564/87. manj figur. Veronese dobi naročilo za zadnjo večerjo in on naslika to sliko. Sala del Maggior Consiglio. Hoteli so. hkrati pa je središče dogajanja. Sliko beremo iz leve proti desni. ni pa šel v skrajnost. ki čaka da ga prebode. Doževa palača. namenjene zasebnim naročnikom. Naredil je tudi sliko za Scuolo Grande di San Rocco. Prostorska diagonala med dvema svetovoma (Kristus s skupino in služabniki. Gostija v Levijevi hiši. imeli pa so jo za preveč profano. ker je hotel ohraniti berljivost. okoli 1585. Nedavno so na tej sliki našli njen monogram. Marija je pomembna v beneški ideologiji. Avtoportret. Nekaj manjših mojstrov: Palma Vecchio (vzporeden z Giorgionijem) Cela vrsta svetih družin. V isti sobi deloval tudi Tintoretto – Raj. Zelo velika slika. Ta slika je bila pripisana Tintorettu. da je ohranil jasnost. ko Doževa palača pogori. na stenah – iluzionistični kaprici (naslikana niša. Nadaljuje tradicijo Giorgioneja. Dela bolj svobodne poteze. Scuola Grande di San Rocco. 1573 Klasična arhitektura. Tintoretto pride na svoj račun po letu 1577. gre za družbeno razlikovane. Portret starca z dečkom. Cela vrsta žanrskih prizorov. Paris Bardogne Deloval je proti sredini stoletja. Naslikana vrata in figura. Raj. bežišče premaknjeno na eno stran. če je bila slika dobro narejena. da se je spet postavil na noge. ker je bil Kristus žejen. sveto dogajanje pa je pomaknjeno v ozadje. Ni enega samega trenutka. bolj žanrsko. Tintoretto dobi ogromno dela. za San Giorgio Maggiore. v prvem planu žanrski prizori. Dunaj Večkrat se je ženska dela pripisalo moškim. sveti dogodek in žanr. Benetke Horror vacui. ki pripravljajo večerjo). 1588/92. še zlasti. Slike na platnu fiksirane na strop ali steno v zlatih okvirjih (pozlačenih). Poslikava vile Barbaro. Tintoretto je potreboval kar nekaj časa. Bolj mitološki prizori. Maser. Beneški princip dekoracije – slikal je v zlatih okvirjih. ženskih figur – se zgleduje po Tizianu. ki kockajo. Motiv vojaka. Zmagoslavje Benetk. Marijin sprejem v nebesih: manieristična situacija – množica bolj ali manj v sprednjem planu. 1592/94. okoli 1561. Marietta Robusti (Tintorettova hči). zadaj vojak s sulico. okoli 1585. Tintorettova večerja je bolj v revnem okolju. Figure v polkrogu. Doževa palača Največja slika na platnu. v pritličju Marijino življenje. Tintorettu je uspelo zajeti celotno zgodbo. ki so namenjene zabavi. slikal je tudi bitke. Paolo Veronese Lahkotnejši motivi za vile. Pod kotom 45°. Barve so bolj hladne. strop Alegorična upodobitev Venezie v ženski figuri. da se sliko gleda od spodaj navzgor. Na eni strani konji. drugi je napol dvignjen in potem še sam Kristus). pogled v naravo. zgoraj Kristusovo življenje. ki se odpira v nek balkon. Vecchio pa raje blondinke. da jo na novo poslika. vojaki. Marietta Robusti Umrla je prej kot oče. Gre za križ v treh fazah (enega lopova pribijajo. kjer se figure porazgubijo. na drugi Salomonovi stebri – verjeli so. horror vacui. Benetke. Sala del Maggior Consiglio. ki odpira vrata ter vstopa v prostor). Kristus na sredini. povezave s Palladijem.

S. . Maria sopra Marcanti. ker se je za plemkinje spodobilo – spada v kontekst preživljanja prostega časa. Potrudi se s psihološkim izrazom. Oba kot portretista sta pomembna. Šah je prišel iz arabskih dežel – vojna med spoloma ali ko šah igrata dva moška – politična vojna. Napolnjena kompozicija. Kar nekaj avtoportretov slikarjev. slikala je v glavnem portrete svojih družinskih članov. Marsilio z ženo Angelček natika zakonski jarem. da je slikala še naprej. Naturalistični detajli: vanitas – opomin na kratko življenje. Campi slika.Palma Giovane Po Tintorettu velja za vodilnega beneškega slikarja Slikarji izven Benetk: Dosso Dossi iz Ferrare Melissa. Ikonografska novost pri Sofonisbi. da so fantje bolj vredni od deklet. Njen oče je imel kontakt z Michelangelom – uveljavljena hierarhija. Slikal je bolj mitološke figure. renesančne. Lorenzo Lotto Oznanjenje. Jupiter. okoli 1523. da so glavni elementi ženske. okoli 1527. Bolj veder portret Lombardija -Muretto di Brescia Delova le v Brescii. bog oče po Michelangelu. da ne moti Jupitra pri slikanju. 1570 Mešanje dveh zvrsti portreta in žanra. Preigravanje med aktivnim in pasivnim. skoraj stripovsko. Sestre igrajo šah. Ena ali dve osebi. Pri Moroniju je tipična črnina – pod vplivom španike. Vse sestre so slikale. Vključena je tudi sestra izven slike. kasneje se je uveljavila. Recanati Notranjščina (podobno Vitoreju Carpaciu). ki so se slikali v dejanju slikanja. Sofonisba Ženske umetnice so bile večinoma hčerke slikarjev. ker uveljavljata celopostavni portret. Sofonisba pa je bila plemkinja v Cremoni. Krojač. Figure so monumentalne. motiv pri celopostavnem portretu. Krojač pri svojem delu. ki slika Merkur hoče ustaviti »Krepost«. Bil je dvorni slikar. Giovanni Batista Moroni. risbi Slikanja se je učila pri Bernardinu Campiju. da je postala dvorna slikarka v Madridu (v okviru španske umetnosti). Rim Ukvarjal se je s problemom figure v krajini. Moroni. Motiv igre s šahom v primerjavi z dvemi sočasnimi deli. Bolj horizontalen format. da v sliko vstavi moškega posrednika. kretnja angela po Leonardu. Poleg tega pa je Sofonisba večja od naslikanega slikarja in bolj pade v oči. portret avtoportret z Bernardinom Campijem Funkcija propagiranja svoje sposobnosti in svoje lepote. v začetku je imela malo naročil. Ljudje niso tako zelo pomembni Moški portret Črni vitez V obeh primerih je ozadje klasična arhitektura – arhitekturna kulisa. Imela je še šest sester in enega brata. da načeloma sama ne upodablja sebe – prefinjen učin vloge subjekta in objekta. Zanimivo je. Bizaren vtis. Cela vrsta simbolike Portret dečka Bil je dober portretist. pa je bil njegov učenec. obraz vzame od Tiziana. Sodeloval je z Ariostom. V okviru tega mešanja se bomo srečali še pri Sofonisbi Anguissoli. Sofonisba je bila nadarjena. Sofonisba pa se daje na ogled. ampak noben se ni v takšnem momentu.

ki so potovali ali uvažali (nagrobniki). ki je imel svojo kopijo Albertijevega traktata.st. je bil na Madžarskem Reliefna portreta Matije in njegove žene Beatriče Večina njegovih stvari je bila uničena zaradi turških vpadov. Esztergom Cela vrsta zgodnjerenesančnih form. Okna so pravokotna. Madžarksa -Matija Korvin V 2/2 15. Španski arhitekti so se šolali v Italiji. Vladarji so se med sabo dogovarjali o političnih zadevah. Zelo kmečko okolje. Šele potem. Preobilje okrasja je specifika španske arhitekture – celotna površina prekrita z reliefnim okrasom.st. Pomembno je tudi kiparstvo. stolnica. pilastri s kapiteli. zlasti nagrobniki. Motiv slavoloka. Precej čist renesančni projekt. prevzemajo renesančna pravila glede geometrične urejenosti stavbe. polkrožne arkade. najprej zgodnejša v Italiji in v 16. Ne gre za geometrično pravilno zadevo. Slikarstvo se še najkasneje uveljavi – bolj se pojavljajo manieristični elementi. Na skrajnih robovih evrope. V obeh primerih gre za vladarski projekt. Stolnica v Granadi Dvodelna struktura. V tem času dobi dvorišče – polkrožne dvonadstropne arkade. ampak predvsem na ravni okrasa. Najbolj znamenita je zadnjica in umazani podplati. ki nima strukturne funkcije. Gre za posamezne projekte. Na vrhu loža. da je obok postavljen na slope. Popularen projekt polkrožnih arkad. stolnica Krakov Naročnik Sigismund I. Kor je ideal renesanse . ko se ti italijanski dosežki širijo po Evropi se ta renesansa aristokratizira. Gotika je v 16. Bil je humanistično izobražen in eden redkih vladarjev. Vplivi prihajajo z italijanskimi umetniki. Španija Univerza v Salamanci. Naturalistična upodabitev. le da so dodani tu renesančni elementi. Meša historio in žanr – krši načelo dekoruma svete slike. Poljska. ki je sestavljen iz različnih renesančnih ornamentov – školjčne niše. ni globljega vpliva na domačo tradicijo. Slog je zelo dolgo v veljavi. antikizirajoči pilastri. Spominjajo na izdelke iz srebra – filigran – migotanje raznoraznega okrasja. Poklon pastirjev Deloval je v Bassanu. značilen poznogotsko dekorativen obok. Življenje v renesansi je nasploh civilizirano – njena kultura velja za odličnejšo. ki imajo renesančne elemente. Pomembni so tudi kardinali. Češka). srečujemo ga do 17. nato pa še kor.st. Grad Wawel. Za primerjavo molža krav – žanr. dva različna mojstra. delajo neke svoje sinteze. Prevzemanje renesanse je bil zelo počasen proces. prevzamejo renesanso v najčistejših oblikah – vzhodna evropa (Madšarska. Ustvari se francoski klasicizem. Poljska Sigizmundova kapela. imajo neposredne zveze z Rimom in s srečevanjem z novo umetnostji. a se hkrati bolj ukoreninijo v domačo tradicijo. školjčne niše. od tod mu ime. zahodna (Španija). najprej se elementi pojavijo v okviru arhitekture. po Evropi še precej živa. najprej postavljena ladja. EVROPSKA UMETNOST IN RENESANSA Renesansi sta bili dve. ki jo prenesejo v svoje dežele. in drug drugemu pošiljali umetniška dela ter umetnike. podobno kot tudi pri Tintorettu. bogato okrasje. Lorenzo Vazquez. ki velja za vodilno v smislu civiliziranosti. ni mešanja z domačo gotsko tradicijo. Specifika tega sloga je obilje orkasja.Jacopo Bassano. V Franciji pa nasprotno. zelo so previdni pri prevzemanju renesančnih prvin. Krakov. Najvišji aristokrati so tisti. Ladja je še tradicionalno gotska zadeva. Kapela Tamasa Bakoeza. Bartolommeo Berrecci Grad sam je nastajal postopno. Novo je to. ki naročajo dela po novem slogu – zavestno zgledovanje po Italiji. Kvadratni prostor s kupolo in bogato okrašenimi stenami.st. okoli 1515 Spomenik v slogu plateresco – na neko stavbo aplicirajo okras. kar je v osnovi gotski princip.

Tizian je dobil naročilo. Gre v prvi vrsti za versko stavbo – mešanje verske in posvetne funkcije. najbolj očitno izstopa cerkev. Karel V. Kompleks različnih stavb. Lovrenca so španci porazili francoze – profana.. dodatno poudarjen vhodni del s portalom. da dobimo idealno golo podobo. oklep kipa se da sneti. Leone Leoni Manieristični projekt.st. Konj je postavljen v tipiško beneško krajino. Izrazita dvojnost – skrajna strogost. Celopostavni izrez. Bil je bolj umirjen in je živel v glavnem v španiji. Karel V. vzor v čisti obliki stebrnih redov – spodnji dorski. ni imel fiksne prestolnice.). ki razčlenjujejo fasado. nov element v slikarstvu. ostalo je gola stena brez okrasa. Vera je zelo pomembna v španskem in umetniškem življenju. Oče in sin delata doprsne in dopasne postave. mavrska utrdba. gradnja je trajala dolgo. vzporednice z Michelangelovim načrtom za cerkev sv. da je staro arabsko premagano. Fillipa II. Karel V. Strogost postane značilnost španske umetnosti. ki je premagal Furijo in je končno zavladala doba blaginje in miru. Rustično pritličje in nadstropje z gladko steno. njegov sin pa se je naselil v Madridu. Oba arhitekta sta se izobraževala v Italiji. El Escorial. v sredini pa motiv Serilijane. premaga Furijo. so pomembni Tizianovi portreti. je vladal kot španski kralj in kot rimski cesar v ½ 16. zgornji jonski. Naslanja se na slikarski prototip. v bitki pri Muhlbergu. V tlorisu vidimo. Lovrenca. Formalno bi lahko razbrali problem figure serpentinate – cela skupina zahteva gledanje iz večih strani. pilastre in podobno. Tizian Karel V. Ta kompleks sta postavila dva arhitekta. delal je v Nemčiji in kipe pošiljal naokoli. Kar se slikarstva tiče. Dolgo časa pod arabsko nadoblastjo. Za primerjavo Cenninijev portret Cosima I. porazil protestante. da se ga razumeti kot krščanskega viteza – zmaga kreposti nad pregreho. Tizian Konjeniški slikani portret. Poljudna tradicija se dosti bolj naslanja na obilje okrasja. Vladar naroči delo v renesančnem slogu. Ta stavba je utrdba zunaj mesta. Alhambra v Granadi. ter celopostavne podobe v marmorju in bronu – najdražja materiala. Karel V. Šlo je za slog brez orkasja – estilo desornamentado – vhod je postavljen po vzoru fasade rimske Il Gesuv z obeliski in timpanoni. stoji nad premagancem. Petra. Znotraj te utrdbe je renesančna stavba. V tej bitki je Karel V. Prestolnico preseli iz Toleda v Madrid. Srečamo polkrožne loke in različne stebriče. Postavitev dveh figur – gre za namig na legendo Cesarja Avgusta. minimalno okrasje v notranjščini. 1548. dvorske stavbe pa bolj strogo sledijo renesančnim elementom. Vse skupaj je strogo. ki daje vedeti. da gre za kvadratno stavbo s krožnim dvoriščem – pravilni geometrijski liki na ravni zasnove. najdemo le plitve pilastre in tanke lizene. . v okviru tega kompleksa je samostan in mavzolej Karla V. krog s kapelami prislonjen na samo ladjo.– centralna sakralna stavba. univerza. Palača Karla V. Juan Bautista de Toledo in Juan de Herrera Obdobje vladavine sina Karla V. Pročelje je enakomerno členjeno. Primerjava s kipom Marka Avrelija. ostalo je golo. Referenca na antičnega vojskovodjo. po drugi strani poljudnost in obilje okrasja. nekakšna funkcija vile. Dvorišče je postavil sin arhitekta Emanuel. Leone ni živel v Madridu. da napravi kopijo Seiseneggerjevega portreta. Vse skupaj je že malo zakomplicirano – vpliv manierizma. ni bil več cesar. Rustično pritličje ima fino nakazan stebrni red. Gre za mrežo stavbnih kril okoli pravokotnih dvorišč – spominja na rešetko sv. Na dan sv. bil je samo španski kralj. Ta slog postane prevladujoči. Karel se postavlja v to vlogo. Cerkev je v grobem grški križ. Dorski stebrni redovi. kip iz brona v dveh pogledih. Osnovna ideja je sakralna. po vzoru Bramantejevega tempieta (naročnika sta bila starša Karla V. neokrašeno. Leone in Pompeo Leoni Obuditev cesarksega starorimskega portreta – buste. Toledo je bil konkretno Michelangelov pomočnik pri Sv. kot rimski cesar je ogromno potoval po Evropi. Petru. politična funkcija svetnika. Cela vrsta njunih portretov. Primerjava zunanjščine s Palazzo Caprini. bolnica in kraljevi apartmaji. ki so na vrhuncu razvoja v pomembnosti upodobljencev. Karel V. Pročelje je obdano z dvema stolpoma. vendar je danes uničena. Mavrsko utrdbo predela za lastne potrebe.

Filip II. Fillip II. Slika . zadržanost v sami noši. ki postaja popularna po celi Evropi. figure izstopajo. Alfonso Sancez Coello Morov učenec. Prevzema Leonardov sfumato.Veliki oltar (retablo). Pellegirno Tibaldi Značilnost španske sakralne umetnosti je. Pompeio Leoni Globoka religioznost. Izven tega dvora v slikarstvu delujejo še drugi umetniki. Fillip ustanovi funkcijo uradnega kraljevega slikarja. Je osebno nadzoroval to delo. iz njihovih zbirk nastanejo današnji muzeji. Trenutek. Luis de Morales Cela vrsta njegovih nabožnih podob (Pieta in Marija z otrokom). Formalne značilnosti Tibaldijeve slike: figure so bile zelo velike in jasne kompozicije. kompozicija pa je enostavna. Mor Infanta Usabel Clara Eugenija. Arhitektura s stebrnimi redovi in ustreznimi prekladami. Pismu). 1570 je potoval v Rim (Rafael. Fillip II. Rafaela. pod njihovo oblast je spadala tudi J Italija in Nizozemska.…). Upodobitev apokrifnega motiva slačenja Kristusa (prizora. Delal je v Seviliji. preden ga križajo. Ozadje je temno. Imel je vzdevek El Divino – kot božanski slikar – zaradi čustvenega naboja. da je ustvaril glavno sliko z mučeništvom Lovrenca. El Espolio. Leta 54 je bil poslan v anglijo. večinoma gre za italijane. Federico Zuccaro. Sofonisba Anguissola Spletična Filipove tretje žene in tudi četrte (žene so pogosto umirale pri porodu). Escorial. aritekturni okvir Juan de Herrera. da so vladarju lahko karkoli rekli v obraz. Je bil najpomembnejši zbiratelj slik svojega časa – vladarji začnejo zbirati umetniška dela. Njen španski opus je precej nedefiniran. 1577 Odpotuje 1577 v Toledo. da se je iz kraljeve spalnice videlo na ta oltar. Anthonis Mor Anthonis Mor iz Nizozemske. slike Juan Fernandez de Navarrete. je pa nizozemsko naturalističen. ni bilo nobenih dvoumnih sporočil. kombiniral je več vplivov. vendar ni tako temna kompozicija. Nadaljevanje Leonijevega sloga. tradicija bizantinskega ikonskega slikarstva. zato prihajajo umetniški vplivi iz obeh koncev. Poesie. Najprej je delal za celo dinastijo Habsburžanov. Zelo ambiciozen projekt. Kompozicija je bila na vsebinski ravni zelo jasna. da naredi ta portret Marije Tudorske. Filipova hčerka s pritlikavko – funkcija dvornih norcev. da zasedajo celotno površino stene. Sv. ki mu je namenil čast. Najbolj je zadovoljen s Tibaldijem. Predstavnik manierističnega portreta – natančno izrisano oblačilo. Španija je bila v takratnem času precej večja. 1567 se je ustavil v Benetkah (vpliv Tiziana in Tintoretta). Luca cambiaso. Tipična španska črnina. Čustvene podobe v protireformacijskem smislu. večji izrez. in Ana Avstrijska. Naslikal je dve verziji te slike. Lovrenc je Michelangelovsko mišičast. v manjših projektih domači mojstri. njegovo prvo pomembno naročilo. ki so ga navdihnili (Tiziana. Fillip II. Mor bolj psihološko označi svoje upodobljence – vpliv domače tradicije. Nagrobnika Karla V. 1554. Za cerkev samo je bil naročen obsežen slikarski program. da se jih je dalo brati od daleč. v španiji vera prevzame protireformacijska načela. gmota figur. Barve oblačil so manieristično hladne. ni prostorskosti. ko kristusa slečejo. Cela vrsta slikarjev. Bolj manieristični moment. Fillip je bil navdušen tudi nad Boscevimi slikami – razumel ga je kot moralizirajočo alegorijo. v tej je vključil portrete umetnikov. Posluži se formule Tizianovega portreta. dramatična skupina figur. Funkcija portretov za portretiranje potencialnih nevest. Tintoretta. ob straneh so kipi. ki ga ni v Sv. tudi italijanskih. Potoval je proti zahodu. in Fillipa II z družinama. Kljub temu so bili zelo spoštovani – imeli so privilegije. El Greeco Iz Krete. tudi kraljevi prostori so bili nameščeni tako. Michelangelo) Kristus očisti tempelj Tintorettovska kompozicija. Bolj lutkaste podobe. kiparski okras Leone in Pompeio Leoni. Marija Tudorska. Fokus je na golem ženskem telesu in ljubezenskih prigodah. Escorial. Tizian Kljub verski naklonjenosti so imeli želje po mitološki erotični ikonografiji.

znamenita zavita stopnišča. Meščani v bližini kralja. njegovi upodobljenci (kleriki) so realistično upodobljeni. v barvah vpliv Benetk – zelo tople barve. vendar ohranijo nekaj starih elementov – okrogli stolpi. V prvi fazi je najbolj vplivala lombardska umetnost.st. Paviljon je višji od ostale stavbe. Dvodelna kompozicija – zemeljski in nebeški del. Francija pa. Na osnovo stavbe je aplicirana ta mreža pilastrov.st. cela vrsta portretov.). tukaj ima versko gorečnost. Bury. v nebeškem delu je trikotna kompozicija in dosti bolj abstraktna. Italija je bila središče civiliziranega življenja. Imel je delavnico. Značilna pilastrska mreža. ki so značilnost teh francoskih dvorcev. Najpomembnejši je bil Franc I. Italijanski okras je zelo ploskovit. po tem letu pa se začnejo verske vojne. osvetljene – višane figure. t. Deloval je proti koncu stoletja. po drugi strani pa ne gre samo za preigravanje formalnih elementov. Loarska šola. prijetnega bivanja. Nadaljevanje domače tradicije – visoke strehe. !547 – 1560. veliko stolpičev. Značilni stolpi na vogalih.je v zakristiji – povezava. Izgubijo vojaško obrambno funkcijo. 1515 Azay-le-Rideau Kraljeva naročila: Blois. angel nosi dušo umrlega v nebo – v bizantinski umetnosti na prizoru Marijine smrti. Na začetku 16. Prevzamejo členjenje s pilastri in različnimi venci. Sicer še nimamo polkrožnih lokov. ki so jih postavili tajniki. kompozicija je kvadratna. Slika je po formalni plati manieristična – figure nagnetene v ospredju. Ne gre za nove stavbe. In 17. saj so jo skušali osvojiti. Opravka imamo s predelavami nekih lovskih koč. V zemeljskem delu nagnetenost figur. ampak se v njih vidi verska gorečnost. z namenom udobnega. Njegov slog je dosti prepoznaven. Temna ozadja. ki je bil ustanovitev te cerkve – legenda da naj bi se ob njegovi smrti pojavila svetnika. zato se je najraje zadrževal na podeželju v tem dvorcu. ki so značilnost italijanskega manierizma. Upodobil je tipični bizantinski motiv Marijine priprošnje. vendar je bil premalo protireformacijski v formah. da te stavbe zelo dolgo gradijo.i. skoraj je že baročen. ki ga razlikuje od manieristov (tudi Tintoretto). obzidje. horror vacui. ter ga odnesla v nebo. ki je vladal od 1515 – 1547. Imeli so neposredne stike z Italijo. ki so financirali kralja. Tloris je nepravilen. jih pa najbolj trajno prevzame in vključi v svojo tradicijo – francoski klasicizem (terminološko sta dva iz 16. Do leta 1560 se zgodijo najpomembnejše zadeve na področju umetnosti Chateau – prijetni dvorci za aristokrate. ki silijo v višino. Od tu naprej je vglavnem delal za zasebne naročnike. značilnost je tudi to. 1511/24 Sam tloris postaja dosti bolj pravilen – gre za tri krila okoli kvadratnega dvorišča. V obeh primerih gre za specifično za francoski odgovor na italijansko umetnost. Loarska šola – primeri dvorcev. Bil je strasten lovec. Problem pri El Greecu je problem manierizma – po formalni plati cela vrsta tipičnih manierističnih značilnosti. Francoski kralji so z invazijami pripeljali invazijo italijanskega okusa v Francijo. . Najprej prevzemajo renesanso v nekih okrasnih detajlih. ki je nekako v sredini. Njegovi portreti niso tako manieristično hladni. poudarjeni vhodi v stavbe – kot nek stražni stolp. Tam je postavljenih cela vrsta dvorcev. značilni podaljšani proporci teles. Poskušal je priti na Madridski dvor. ki so izključno dekorativni element. Chenonceaux. Francija Najbolj čisto italijansko renesanso prevzamejo na robu Evrope. italijanske novosti sprejema dosti bolj zadržano in jih druži z domačo tradicijo. Pogreb grofa Orgara Eno najbolj znanih njegovih del. kralj posnema njih. Dva primera portretov in nabožnih podob. nasledi ga Henrik II. različni zidci. horror vacui. 1515 . – zunanje pročelja – dve nadstropji arkad in na vrhu loža (vzor Bramanteja).1524 Naročilo Franca I. ampak za predelave po najnovejši modi. Upodobitev pogreba grofa. Krilo Franca I. S to sliko naročniki niso bili zadovoljni – preveč tuj v formalnem smislu.

Klasična francoska shema z odprtinami v srednjem delu (vzor Castel Nuovo v Neaplju). Gaillon. Značilna delitev stene v leseni opaž v spodnjem delu. Bronasti relief Izdelan z namenovm. ki je njihov nacionalni slog. Vključevanje renesančnih novosti je bilo naporno. Gilles le Breton Najljubša rezidenca. Namenjena je promenadam pozimi. Franc I. ki ga srečamo že dostikrat. Druga faza arhitektura. ki dajejo srednjeveški učinek. proglasi Paris za svojo prestolnico. Cour du Cheval Blanc. Zlata vrata – imamo opravka z domačim arhitektom. vendar gre še vedno za klasično gotsko cerkev. Figure v štuku so zelo Michelangelovske. Vpliv italijanskega manierizma. Renesansa je bolj v detajlih. Cela kompozicija še ni čisto simetrična. Ti umetniki. Stavba ima v sredini zavito stopnišče – gre za dvojno stopnišče – izumil naj bi ga sam Leonardo. Benvenuto Cellini Cellini na obisku pri kralju Francu I. V Francijo sta prišla ta umetnika. Domenico da Cortona Predelava že obstoječe lovske koče. so se ponašali s sposobnostmi vojaških inžinirjev.princip. St-Eustache. Novo je pravilni vrstni red stebrnih redov.. Cerkvena arhitektura Francija je domovina gotike. Porte Doree. ki jo posnemajo aristokrati po vsej deželi. srečamo pa ga že prej. 1528 – 40. Fontainbleau. Rosso je najprej vodja. Rosso Fiorentino in Primaticcio Najzgodnejši primer galerije – dvorane. Fontainebleuska šola tu pride do izraza. obdane z obzidjem. okras okoli 1533 – 40. Italijanski umetnik. po njegovi smrti prevzame vodstvo Primaticcio. Poudarjen vhod. Okrasje – slavospev Francu I. kot pa za arhitekturo. s klasičnim okrasjem. Osrednji prostor je križne oblike. fokus bogato okrašene mize. Mreža pilastrov. cela vrsta dimnikov in stolpičev – spominjajo na gotske katedrale. St-Pierre. povabil ga je že Karl VIII. Fontainebleau. strehe so strme. Vogalni stolpi se sploščijo in postanejo del stavbe. 1528 – 1540. v zgornjem delu pa kombinacija okrasa iz štuka in slik – slike v štukaturnih okvirjih – prvič to srečamo v Rafaelovi šoli. efekt pa je še vedno gotski. Poligonalni stolpi na vogalih – poudarjena utrdbenost. Galerija Franca I. priljubljen pa postane v Angliji in na Nizozemskem. apartmaji – ta princip je povzet po medičejski vili Poggio a Caiano. Okras – elementi iz italijanske renesanse. dosti bolj očitni pa so paviljoni – značilnost francoske arhitekture. mreža zidcev in pilastrov. Solnica Franca I. Alegorični . Kraljevo stopnišče – ženske figure (Primaticcio) – specifičen francoski tip ženskega akta. Srečamo pa tudi svitkasti motiv – izvor ni jasen. 1539 – 43. Značilen je obraz v profilu. Caen Pilastri. Ta dvor postane umetniška referenca za konkretno Francijo – pride v modo. ob osrednjih odprtinah dvojni pilastri. okoli 1508 Postaviti ga je dal kardinal George de Buis. Tipična srednjeveška situacija. Fontainebleau. Pariz Ladje so polkrožno zaključene. Gre za pravilno geometrijsko obliko – v sredini je srednjeveški princip stavbe. ki je naslonjen na stavbo.Chambord. v vogalih so t. Fontamblojska 1525 – 1540. Mreža ploskovitih pilastrov. da bi bil inštaliran kot luneta v spodnjem portalu. Tukaj postane vodilni dekoraterski princip.. Loarska šola 1495 – 1525. Fontamblojska šola – bolj se uporablja za slikarstvo in kiparstvo. ki so iskali delo na teh dvorih. Gilles le Breton Novo dvorišče – dvorišče belega konja. ki je ozek in dolg prostor. . Spet so na obzidju mogočni stolpi. Majhno zlatarsko delo. šlo je za veliko dekoratersko delavnico. predelava lovske koče – z lovom se bomo srečevali tudi v slikarstvu – aristokratksa zadeva. pomembna družbena vloga. začet 1519.i.

Kiparski portreti so morda še bolj prestižni zaradi dragega materiala. daljši proporci in zelo majhna glava v značilnem profilu. – on zaključi z verskimi vojnami. Po Jeanovi smrti je Francois postal glavni portretist Franca I. Karel IX.st. Kamin v dvorcu Ecouen. da bi upodabljali ženski akt (izgovor).figuri Neptuna in Ceresa. prizorišče zgodbe. Deluje ob koncu 16. Portret paše v tradicijo manierističnega vladarskega portreta. . ki zanima slikarja in naročnika. Tu je krajina z mitološkimi prizori. okoli 1570. nato zelenkasti. Leonardovska votlika. vendar noben ne izstopa po kvaliteti.Primer Gola varianta Leonardove Mone Lise. Umetniki so večinoma že francoz in nizozemci. Francois Clouet Konjeniški spomenik. Pomemben je za francosko krajino 17. ki so delovali v času kralja Henrika IV. Žanrski moment. Franc I. Francois Clouet Spominja na Tizianov portret Karla V. Benvenuto Cellini Nimfa z jelenom – priljubljena lovska motivika. Franc I. Jean Cousin st. 1566. okoli 1538. ko je krajina tista. ali pa ljubica Karla IX. Pri dopasnem portretu avtorstvo ni razločno. Šola je izraz za umetnike. Jean in Francois Clouet Oče in sin. Jean Goujon? Diana kot boginja lova. ki nekaj da nase. Druga značilnost je odprt pogled v prostor – proti horizontu in pogled malo dvigne. 1543 – 44. Pesimistično razumevanje slike – prinašalka vsega zla kot Pandora Gabrielle d 'Estrees in vojvodinja de Villars v kopeli okoli 1594. Orfej in Evridika. tudi atribucije niso jasne. povezava z Leonardovo golo mladenko. spet natančno izrisano oblačilo Karel IX. je izmišljena in je kot kulisa.st.. Dame so imele dojilje za svoje otroke. da je njegovo obličje zabeleženo. Precej več nizozemskih vplivov. Eva prima Pandora. vendar so namesto kiparskega okrašja figure naslikane. s katerim smo se dostikrat srečali. Germain Pilon Busto smo videli že na medičejskem dvoru – obuditev cesarskega doprsnega portreta. Francois Clouet Portret neke dvorjanke. ni jasno za koga gre. pred 1554. Tukaj imamo osebo iz krščanske zgodovine. Primer. Jean – malo ohranjenih dokumentov. Še vedno pa je potrebna zgodba. V ozadju so Durerjevska drevesa. oblačilo prevladuje nad samim obrazom. Portreti vladarjev in dvora Princip slike. poskrbi. Figure so manieristične. 1574. Tipično telo za to šolo. Rdeča zavesa je značilna v baročnem času. Vloga reprezentacije. še posebej zaradi tapiserije v ozadju. Jean ne spada v to Fontainebleaujsko šolo. Obraz je morda malo humorno upodobljen. vladar. naj bi bila upodobljena ljubica Henrika II. Niccolo dell'Abbate Tretji pomembni umetnik iz Italije. Francoski tip zelo elegantne ženske figure. Isti dekorativen princip. zato. Ženske podobe . zelo gladka koža v nasprotju z dlako jelena. v ozadju pa modrikasti toni – ustvarjanje pogleda v prostor. verjetno je bil flamskega porekla. Prvi ženski akt v francoskem slikarstvu. Ob dami je tihožitje iz nizozemske tradicije in žanrski prizori v ozadju. Slika deluje zelo dekorativno. okoli 1540. Ni več potrebe po upodabljanju Vener. Morda povezava z lovom. Fontainebleaujska nimfa.. Celopostavni kot znamenje pomembnosti upodobjenca. 1557. Dama v kopeli. predvsem v provincah – opominjajo podložnike. Diana na lovu. Poudarek na erotičnosti. krajino samo pa je slikal po nizozemskih vzorih – značilna barvna perspektiva – v ospredju so rjavkasti toni. okoli 1552. Niccolo dell'Abbante Najbolj suveren je bil v krajini. druga Fontainebleaujska šola Isti motiv kot dama v kopeli. Tukaj ne gre za portret dejanske pokrajine.

Značilnost so paviljoni – določeni deli so povišani. ker niso marali vonjav v bivalnih prostorih. Louvre. kar se Pariza tiče. Pokojnik – posnetek Michelangelove Piete. nadstropje členjeno s polstebri. Spodaj leže (en gisant). Stavba je pomembna zaradi novega stavbnega tipa – Hotel particulier. Pariz. Njegovih del v franciji je malo ohranjenih. in Katarine Medičejske. Posoda za srce Henrika II.Mestna rezidenca plemiške družine (drugi družbeni kontekst. V upodobitvah pokojnikov se uveljavlja naturalizem. kombinacija stare srednjeveške tradicije in italijanske renesanse. da bi ta nagrobnik stal v svoji kapeli. Tloris – glavno krilo s stranskima in dvoriščem. Primerjava s Palazzo Caprini – rustično pritličje. Hotel-entre-cour-et-jardin – dvorišče in vrt. njihova matična rezidenca je na podeželju. Nagrobnik Franca I. Dvorišče je okrašeno z reliefi Jeana Goujona. Katarina je imela načrt. Francosko so poudarjeni vogali. ki je na ulično stran zaprto z ograjo in portalom. Členitev stene – rustika v pritličju in gladka stena z okni v nadstropjih. kar se okrasa tiče. Tu je ohranjen samo portal. 1542 – 46. okoli 1544 – 50. Vsi pomembneži se radi zbirajo v teh rezidencah Le Grand Ferrare. da so kraljeva srca pokopavali posebej. Kontinuiteta. ARHITEKTURA Dvor je najpomembnejše umetniško središče francije. Philibert Delorme in Pierre Bontemps. Kuhinje so stlačili čim bolj daleč stran od teh prostorov. ki je po rodu iz Ferrare. to poslopje je obdano z dvema kriloma. Pariz . Hotel particulier . Francoska specifika so kreposti na vogalih. ki pa so izdelane v italijanskem slogu. 1515 Italijanski mojstri. Stavba tvori sprednje dvorišče. enostaven. Pregradna stena je stavba sama zase. Hotel v današnji podobi je podoben temu. si postavijo mestno rezidenco). Fontainebleau. Nagrobnik Ludvika XII in Ane Bretonske. Zgledoval se je pri Belvederskem Cortileju – dvojni pilastri in motiv slavoloka na sami fasadi – vpliven v Franciji. Nagrobnik se zgleduje po skici prvotnega načrta za nagrobnik Julija II. okoli 1545 – 50. Ta stavba je vplivna za nadaljne hotele. Hotel Carnavalet. vendar se je treba prilagoditi dejanskim možnostim prostora. Upodobljena sta oba predstavnika dvora in sicer dvakrat. Gre za kraljeve nagrobnike iz cerkve St-Denis. Spet dve upodobitvi pokojnikov. Podobna shema z motivom slavoloka. Serlijeva novost je simetrično pravilen tloris. zgoraj pa živa molita (En orant). da so prisotni v bližini dvora. plitev okras. vsi posnemajo dogajanje na samem dvoru. in Klavdije. Danes je v tem hotelu muzej pariške zgodovine. Masiven blok z notranjim pravokotnim dvoriščem. Ulično pročelje – rezidence so zaprte od ostalega mestnega prostora. Sebastiano Serlio V tlorisu mu je uspelo postaviti italijansko stavbo – enakomeren simetričen tolris. Italijanska arhitektura – pilastri z bogatim okrasjem. Stena je strogo členjena. Corps-de-logis je osrednja stavba z najpomembnejšimi prostori. Uveljavi se poseben tip zasebnega bivališča. Ancy-le-Franc. Pierre Lescot Ideal je še vedno pravilni geometrični tloris. ker pa se spodobi. Germain Pilon Arhitektura – načrt Primaticcia. – manieristične figure kreposti. Tipičen je poudarjen osrednji del s pilastri. Arhitektura je v italijanskem slogu. Naročniki so bili otroci. Sebastiano Serlio Rezidenca kardinala in papeškega odposlanca. Značilnost pokopavanja je. Risba pročelja in rekonstrukcija celotne stavbe. Spet pokojnika upodobljena dvakrat. Problem. v dvorišču so bile mišljene arkade – tega prvotnega načrta ni uresničil. Mrtva pokojnika sta upodoblljena naturalistično. Imenovan je bil za glavnega gradbenega nadzornika. ki pa so sedaj štirikotni. Figure kreposti na vogalih. Dosti jih ni več ohranjenih – uničili so jih med francosko revolucijo. Ob nagrobniku sedijo apostoli. ni kiparskega okrasja. Monumentalna kiparska struktura okrašena s celo vrsto kiparskih figur. ki sta namenjena za gospodarske prostore. pokojnica v drži medičejske Venere. Stena je nadaljevanje tradicije iz Loarske šole – zidci in pilastri.Nagrobni spomeniki Pomembni kiparski elementi. Umetnik je zbežal iz Rima po Sacco di Roma. je prostor. Nagrobnik Henrika II.

prevzema ideal Fontainebleaujske šole. Goujon je najpomembnejši kipar v franciji iz sredine 16. Pariz) Glavno krilo. ker dosti del ni ohranjenih. Chantilly (okoli 1560) in Ecouen (okoli 1560). Namen je imel srednjeveško mesto posodobiti. 1549 – 52 Zasebna kapela. da so dame in gospodje sedeli ob priložnosti kraljevega mimohoda. mnogo del je bilo uničenih. kiparski okras Jean Goujon Najpomembnejša arhitekta sredine 16. ki so postavljeni v trikotno kompozicijo. logična posledica je manjša umetniška produkcija. Vodnjak je zanimive oblike. Pri Chantillyju imamo poudarjen vhod – slavoločni motiv. Lescot je bolj dekorater. dosti nepravilna. kjer je bil vhod v glavno stavbo. tri nadstropja z odprtinami.st.st.. klasičen. Kupolna cerkev postane glavni tip centralne arhitekture v 17. Mrgolenje površine. pred 1550. Propagiral je hotele. Petit Chateau. kot jih je uveljavil Serlio. Jean Goujon – postavil je tribuno za glasbenike. Notranje dvorišče – najprej postavi osnovno glavno krilo. Francoska je razdelitev v paviljone po vsej dolžini stavbe. 1525 Franc I. ki se tu pojavi zelo zgodaj.st. Ta tip je zelo vpliven in ga bomo srečevali vse 17.Še srednjeveški grad mnogih francoskih kraljev. v pritličju je cisterna. ki jo nosijo te kariatide. Cela vrsta bizarnih manierističnih okrasov – zgoraj je kiparska skupina iz brona – jelen z lovskimi psi. Izumita francoski klasicizem. za prestolnico določi Pariz. Prvi iz dinastije arhitektov – družinska služba. širše odprtine z dvojnimi pilastri. vendar ne živi tukaj. ki je bila namenjena. Proti koncu 16. le da so tu v plitvem reliefu. Dokončno združita staro francosko tradicijo z italijanskimi novostmi – visoke renesanse – v novi nacionalni slog. ki ga je Delorme postavil v Normadiji za ljubico Henrika II. francijo doletijo verske vojne. pomemben je tudi zato. čeprav bi tu lahko videli tudi Palladijevski motiv. Portal s klasičnimi pilastri. Loža – motiv slavoloka. Gre za visok in ozek motiv – gotski vzgon v višino. . Kot manierist je bil naklonjen obilnemu okrasju. Philibert Delorme (De L'Orme) Dvorec. Louvre.st. Anet. Osrednji del pročelja z dvorca Anet. 1547 -52.st. Zelo malo je ohranjenega.st. skupek mas – masivna arhitektura. Slog se je zaradi tega tiskanega medija lažje širil. Od vsega kompleksa je ohranjenega zelo malo. zgoraj pa je loža. Anet. Pri Ecouenu prvič srečamo gigantski stebrni red. Za primerjavo zlata vrata iz Fontainebleauja – nadaljevanje tradicije. portal (avant-corps). Trinadstropna struktura z dvojnimi stebri ob strani. Pierre Lescort. Okras je kombinacija stebrnih redov in zelo ploskovitega reliefnega okrasja – alegorije v atikah. kasneje so prizidana ostala poslopja. Danes je ohranjen samo vhod v cel kompleks in kapela. Nimfe so podobne kot pri kariatidah. Pariz. med njimi je kiparski okras. Philibert Delorme (Ecole des Beaux-Arts. In 18. Cour Carre. Bogatejša okrašenost kot pri Serliu. portal je skupek masivnih kubusov. Zgleduje se po atenski akropoli. Pomemben je zaradi traktatov in ilustracij stavb. Dimniki pa so v obliki sarkofagov. Notranjščina – pomembna je dvorana – Salle des Caryatides. Draperija kariatid je zelo klasična (ozke vzporedne gube). sodeluje z Goujonom – poudarek na okrasu arhitekture. je pa podoben princip kot pri Grande Ferrare. Prvič v okviru francoske arhitekture srečamo cerkev centralnega tlorisa. Vhodni del je ohranjen vendar so ga preselili v Pariz in je vzidan v stavbo. Jacques Androuet du Cerceau st. Fontaine des Innocents. Okras sam je dosti bolj italijanski. ki se nadaljuje in razvija še v 17. kapela. 1547 – 49. Reda sta korintski in kompozitni. ohranjene pa so te ilustracije. vendar manieristično tukaj ne gre za vhod – poudarjenje elementa na stavbi dejansko nima funkcije. 1546. ki so bile postavljene v Franciji v njegovem času. Relief v lunetti – Fontainebleaujska Nimfa od Cellinija. loža sicer dobi drugo obliko v 17. treh polkrožnih vhodov. tudi dvorce – uveljavi se standardna delitev. Palača je v celoti mogočna. Delorme – operira z masami. Stavba je dvonadstropna z mansardo na vrhu.st. Jeann Bullant Spomenika v manierističnem smislu. Motiv slavoloka. Jean Goujon Reliefi nimf se nahajajo v Louvru. ker je šel denar za vojsko.

Pietro Torrigiani (Westminster Abbey. Zgodenj spomenik na začetku 16. kjer se je spustil na zemljo in pokazal realno stanje posledic vojne. da gre še za zelo tradicionalno zadevo. Figuralni tip je zelo manierističen. Njegova glavna naloga je bila dokumentiranje dogodkov na dvoru – upodobitve aristokratskega življenja. Zunanjščina – zgledovanje po loarski šoli.. Hampton Court. in Lady Margaret. draperija je dosti bolj fantastična in manieristično interpretirana. Po osvojitvi Lorene. Notranjščina pa po vzoru Fontainebleaujske šole. Priljubljen motiv pri večih umetnikih. Po letu 1621 se vrne v francijo. Nagrobnik Reneja De Chalon. Henrik VII. po 1544. Nagrobnik pa je okrašen s klasičnim frizom. po njem vlada hči Elizabeta I. ljudi nižjega sloja pa se upodablja bolj karikirano. ki smo ga že srečali. Svete osebe se upodablja na lep način. manieristično so obrnjene proč od gledalca. Jacques Callot. Bar-le-Duc) Njegov najbolj znani nagrobnik. Pride do kulturnega razcveta. palača. Premaga Špancev nad Holandci. Sorrey. revnem načinu. kot pri drugih deželah severno od Alp – kako prevzemajo italijanske renesančne novosti. vlada od 1509 – 1547. Medičejskega. Gre za nadaljevanje gotske morbidnosti – smrt je v krščanstvu kot nekaj dobrega – začetek večnega življenja. Palača ni ohranjena. Nonsuch Palace. Krajina je pomembna z vojaškega vidika – v smislu zemljevidov. italijanski so kiparski medaljoni z upodobitvami rimskih cesarjev. grotesken in karikiran način. Marije se pojavljajo dvakrat – dva trenutka iz iste zgodbe. institucija kralja opeša. ob vogalih pa so renesančni putti. Kompozicije so sestavljene iz elegantnih figur. Obleganje Brede – naročilo nekega vladarja. malo njegovih ohranjenih del. Ligier Richier (St-Pierre.st. Grafike so razdeljene v sakralne podobe in žanr. dolgimi vratovi. Jacques Bellange Dvorni umetnik Lorenskih vojvod. je umetnik ustvaril dve seriji Strahot vojne (Velike in Male). Vtis celote. ANGLIJA Enak proces. Wallsey je padel v nemilost Henrika VIII. Tekmovalnost med vladarji. Pokrajina se odpira od zgoraj. 1610 gre v Rim. ki je zasedel ta grad. množica majhnih figur – božji pogled na človeštvo. Jacques Callot Dobi veliko naročil za upodobitve vojaških ceremonij. upodobi razpadlo truplo pokojnika. saj so dajale informacijo. Henrik je dal . 1512 – 18. Te krajine so bile dostikrat realne in so imele vojaško funkcijo.i. Serija Obleganje Brede (1627) in serija Velike strahote vojne (1633). da je Michelangelu razbil nos. Stavba je še tradicionalno srednjeveška. Figure imajo tipično gotsko draperijo. členjenje s pilastri. Nagrobnik Henrika VII. Koža na okostnjaku je bolj dekorativno manieristično napeta. dokumentacija vojnega dogajanje. kakršne ni. po drugi strani pa spet groteskni žanr – Pantaloneja – popularna komedija. Marije kot elegantne dame s podaljšanimi proporci. Vladarska arhitektura. V angleškem okolju je sakralna arhitektura še dolgo tradicionalna. Henrik VIII. Florentinsko slavje – očišče. posledično vidimo veliko množico majhnih figur.29 Postaviti si ga je dal kardinal Thomas Wallsey. 1514 . Namenoma kontrast med mrtvim telesom. ki je značilno za nizozemsko krajino iz višje perspektive. Grafika Tri Marije ob grobu (okoli 1602 – 17) in Lajnar. nato dela v Firencah za Cosima II. Imamo dva elementa združena – mrtva pokojnika z rokami v molitvi. začeta 1538 t. kakšen je teren. razen teh grafik in risb. ki jih je naročil iz Italije. Sama gradnja je potekala zelo počasi. Okostnjak drži v rokah svoje srce – ločenost srca od telesa. Žanrske grafike – posebnosti je naslikal na precej odvraten. le po risbah in sliki. Prevzemanje renesančnih novosti se odvija na ravni dvora. je tekmoval s Francem I.Konec stoletja. Nadaljuje gotsko tradicijo. Iz grafike lahko razberemo. ki to vojno bije. zaradi tega je pobegnil v Anglijo. Umetnostno postane pomembna Lorena – samostojna vojvodina do leta 1633. Pantaloneja (1616) in Florentinsko slavje (1619). Začetek upodobitev figur iz Komedije del Arte. Zanimiva je interpretacija upodobitve v razpadajočem. London) Znan je po tem. 1558 – 1603. kjer je izdelal ta nagrobnik.

Holbein je upodabljal osebe iz različnih družbenih slojev v družbi okostnjaka. hiša je slovela zaradi stekla – luksuz. Robert Smythson eden prvih profesionalnih arhitektov. V Angliji je spoznal Thomasa Morea – pomemben v politiki in parlamentu. Poudarek je tudi na oblačilih. Holbein Funkcija prijateljskega portreta – v humanističnih krogih. ampak nemci in nizozemci. Portret ima zgolj reprezentančno funkcijo. bogata natančno izrisana oblačila. niše). Grafična serija. 1580 – 88. Naročijo svoj portret. posamezni stavbni prostori nametani na kup. aristokrati. Robert Smythson Podoben princip kot na prejšnjem primeru. relativno pozna faza razvoja – tloris je že simetričen. okoli nje so drugi prostori. nove stavbe so na ravni dvora SLIKARSTVO Specifika angleškega slikarstva je ta. 1532 Enak tip portreta. Henrik VIII je zelo rad zasegel palače drugim pomembnežem in jih predeloval po svoje. vendar ne italijani. Hans Holbein ml. Skica portretov Eden najstarejših primerov družinskega portreta severno od Alp. Hans Holbein ml. zidci. manj okrasja na samih stenah. velik izrez – dopasni portret. Prvi vtis je še vedno srednjeveški. 1590 – 97. kot pa slike – tapiserije imajo funkcijo – izolirajo prostore. Spoprijatelil se je z Erazmom. kar je posebnost. Štiri faze njegovega ustvarjanja. piramidalna kompozicija. 157. Zdaj že zelo simetričen tloris. upal je da bo dobil službo na dvoru Franca I. Holbein je 1524 potoval v Francijo. vendar mu ni uspelo. naročniki so kralji. klasični motivi v detajlih. kar se žanrov v slikarstvu tiče. Cerkvene arhitekture iz tega časa na tem območju ni.postaviti to palačo iz nič. Po drugem Londonskem obdobju se je vrnil v Bassel. 1532 pa se je dokončno vrnil v London in tu tudi ostal. ki je klasičnega izvora (pilastri. Hardwick Hall. Wollaton Hall. Sir Thomas More. ker je na Holbeina vplival Jean Clouete. ki so jo imele. Naslanjanje na francosko tradicijo s paviljoni – razčlenjena stena v strešnem delu. Royal Progress) Luksuzna hiša za kraljico. imamo občutek volumna. v sredini je glavna dvorana. po drugi strani pa motiv okovja – iz francoske arhitekture. Holbein je bil dober risar.. Trgovec Georg Gisze. nekaj kar ni navada – ustrezno funkciji. Erazem Rotterdamski. historie ni. Sprva je tam delal za nemške trgovce. skupek mas. Nottinghamshire. zato so njegovi portreti zelo natančno zrisani. Tip portreta učenjaka – prenos tipa od sv. med 1523 in 1526. Derbyshire. V zasnovi gre za štiri krila okoli kvadratnega dvorišča. 1523. Somerset House. Po rodu nemec iz Augsburga. jih ne zanima. čudo. veliko simbolnih detajlov v okolju. ki je apliciran na profan žanr. Hans Holbein ml. Monumentalna. Obisk je pomemben. Prvi resen poskus gradnje v renesančnem slogu – klasična stavba v celoti. Okras je tudi iz francoskih vzorov – ploskovito okrasje. da ga pošljejo prijatelju v spomin. Prodigy – pomeni izjemnost. Hieronima. Portretisti pa so v glavnem tujci. Po tlorisu gre za slikovito stavbo z vogalnimi stolpi – vpliv francoske arhitekture. Henrik VIII je zbiral bolj tapiserije. ker je bilo treba hišo zelo ogrevati. glavno sporočilo je smrt – prej ali slej nas bo pokosila smrt. Mrtvaški ples. je najpomembnejši portret. Figura je plastično oblikovana. Slikovita silhueta. Iz njegovega prvega Basselskega obdobja. . Robert Smythson (prodigy house. zelo slikovita silhueta. telesnosti. Ni imel neke šole in ni imel močnega vpliva na lokalno institucijo. da se vladarji niso brigali za to zvrst. dvorjani. London Zadeva ni ohranjena.

. Katarina Aragonska. Imajo alegoričen pomen – deviška kraljica – uveljavljena ideologija. 1556 – okoli 1560 . Bila je nečakinja Karla V. Neznana žena. Povezava med očetom in sinom je pomembna v aristokratskih krogih – aristokracija se utemeljuje na krvi. NEMČIJA Renesančna arhitektura se uveljavlja na drugem nivoju. Nadaljevanje Holbeinovske tradicije – natančno izrisana bogata oblačila. Podobna je slovenska arhitektura. Cela vrsta portretov. 1536. zato toliko portretov. V miniaturi se je lotil celopostavnega portreta. Heidelberg. zelo problematične pa so atribucije. Na vseh teh portretih pa deluje zelo lutkasto – kot ilustracija otroške knjige. 1536 Pomembno naročilo. Bela oblačila. Henrik VIII v svoji običajni pozi. Funkcija obeskov ali so vstavljeni v različne škatlice. Gre za tradicionalni italijanski tip palače – kvadratni blok z dvoriščem v sredini. cela vrsta objektov s simbolnim sporočilom. Levina Teerlinc V službi na angleškem dvoru. anamorfoza. Poudarek na natančno izrisanih oblačilih. Henrik je dosti bolj ploskovito naslikan – pomembna je natančnost. oblečena je v črno. da so dvorjani imeli vsak svoj portret kraljice. Nicholas Hilliard Na prelomu stoletja. Žena Henrika VIII. Cela vrsta projektov na ravni dvora. nemčija je bogata z gotiko. Značilno nemško modro ozadje Cela vrsta portretov Henrika VIII in vseh njegovih žena: Jane Seymour. 1533 S to sliko je dokončno zaslovel. Portreti so celopostavni – pritičejo najpomembnejšim vladarjem. Psihološka oznaka – Holbein je dosti bolj realističen. Ana Klevska. okoli 1588. Nadaljevanje ambasadorjev v kompoziciji. Isaac Oliver Iz francije. okna s trikotnimi zatrepi. kar je v 16. lobanjo vidimo s strani. Eden izmed prvih pomembnih domačih umetnikov.. Hans Holbein ml. Natančno izrisani in dodelani detajli.st. gre za fresko v njegovem vladarskem kompleksu. 1536 – 37 Kristina Danska. njegovih staršev in Jane Seymour za Whitehall Palace. Mladi mož med vrtnicami. Sprva oblikuje nakit. polnopostavnega stoječega portreta. Idealizirana podoba Elizabeta I. Miniaturni portreti: Zelo priljubljen format v Angliji. poudarek je na natančno izrisanemu oblačilu Portreti Elizabete I. Vloga spominskih prijateljskih portretov. Elizabeta I. da bi ga omenjali. Portret Henrika VIII. Landshut.43 Kvazi renesančna palača – poudarek osrednjega dela. 1537 . Ni ohranjena. kot drugi slikarji. noben umetnik ni bil tako pomemben. Henrik VIII.. Značilno modro ozadje. Na grobo povzemajo vzore. Nadaljuje staro nizozemsko tradicijo dvojnega. rustično pritličje. Zavrnila je Henrika VIII. Ottheinrichsbau.Ambasadorja. Najbolj znamenita je lobanja – t. Pomembno je bilo. Bili so pod zelo strogim nadzorom dvora. V slogu pa posrečeno ujemanje s Holbeinom zaradi natančnega risanja – zaradi majhnega formata. nato počasi pride do samega vrha. dinastija Wittersbach Stadtresidenz. Znana je po dokumentaciji.. Ti portreti postajajo vse bolj ploskoviti. 1538 Prvi primer ženskega celopostavnega portreta. izjemno. Lucas Horenbout Prinesel to verzijo. figure so podvojene. ker je bila vdova Francesca della Sforza. Holbein Primerjava s Thomasom Morom in Clouetovim portretom.i.

okna so pravokotna. Adriaen de Vries. Začetek današnjih muzejskih zbirk. renesančna zasnova – pravokoten kubus. ki so nekaj posebnega in izjemnega – sem so spadale in umetne in naravne stvari: različne slike krajin. Gre za zbirke. bodisi na podstavkih. Manieristične podobe. Wittelsbachi zaposlujejo umetnike iz različnih koncev – zelo eklektično okolje. Prevzel je fascinacijo z nizozemci in italijani. okoli 1591 in Štirje letni časi. Ponavlja princip Palazzo Farnese. Prevzema njegov princip figure serpentinate. 1614 – 20. Residenz. Hans von Aachen iz Kolna. Alegorija Miru. Izdelava v dveh fazah – dva umetnika. Tridesetletna vojna v prvi polovici 17. Proporci so bolj manieristični. 1573.st. deloval je pri Giambologni. Augsburg. ki so popularne v 16. bodisi v nišah. Bakh. naročnik je mestna oblast. fosili. švicar Oba sta delovala v podobnem slogu. Bartholomaus Spranger iz Bassla Joseph Heinz st. portretov. ne gre za dvorno situacijo. vendar niso ohranjene. NIZOZEMSKA . Ogromno aktov. Slog je isti. Pomemben element so Kunstkammer – zbirke. Slovel je zaradi tega posebnega žanra. astronomov. ki je deloval na Rudolfovem dvoru. Členitev stene spominja na Domenica Fontaina. Elias Holl Velikanski blok. pridelki. 1593 Kipar. filozofov. Ceres in Kupid. 1581 – 1600 Friedrich Sustris Dinastija Wittelsbachov. celo seriliana. Adriaen de Vries Deloval je torej tudi v drugih mestih. Gre za galerijo.Enak princip kot v francoski arhitekturi – gradove počasi dograjujejo. Vertumnus je bog letnih časov in štirih elementov. Merkurjev in Herkulov vodnjak. Gre za elitno občinstvo. bogato okrašeno z reliefnim okrasjem. Dvorišče ima celo vrsto klasičnih motivov. Rudolf II. kot Vertumnus. Erotična vsebina. – manj umetniških del. Hans von Aachen Povzdiguje Rudolfa II in njegovo vladavino. Palača ima zelo dodelano ikonografijo – starozavezni in antični kipi. Stena je bogato členjena. Giuseppe Arcimboldo Delal je portrete in alegorične upodobitve s pomočjo nekih objektov – različno cvetje. Augsbur.st. Umetniki niso bili strogo vezani na en sam dvor. Povzema italijanske manieristične elemente. Ne preveč laskav portret sestavljen iz večih rastlinskih elementov – enako funkcijo ima v realnosti – vzporednice na makro in mikro ravni. detajli so zelo dodelani. drevjem. upodobitve mitoloških ljubezenskih parov. antični kipi. Značilna je komplicirana ikonografija. Poleg umetnikov se je našlo tudi nekaj alkimistov. Dela tudi za mesta: Augsburg. slog ostaja isti. Manierističen princip. deloval je tudi v Munchnu. alegorije z nekim političnim sporočilom. To ni tipično za fasade palač. eksotične školjke. Na vrhu pročelja skombinira motiv Il Gesuv – motiv z volutami. Stene so namenjene razkazovanju kipov. ne razume je kdorkoli. zlasti ženskih. ki je namenjena rastavljanju antičnih kipov oziroma njihovih kopij. spet postane Dunaj prestolnica. In 17. Poudarjen portal. Členjena stena s pilastri in zidci.… Z njego smrtjo je bilo vsega konec. Munchen. Bil je nečak Filipa II in je nekaj let preživel na španskem dvoru. Praga Zanimivo središče – izzven manierizma ob okoncu 16. Jacopo Strada in Simon Zwitzel. Antiquarium. Freske so poslikane z groteskami – motiv iz starega Rima. Umetnosti in Obilja. 1568 – 71. Strehe so značilno nemško čebulaste. Kot cesar je vladal do 1612 – prestolnico cesarstva je preselil iz Dunaja v Prago. posojali so jih drugim dvorom – znamenje dobrih političnih odnosov. imeli so funkcijo v diplomaciji. Rudolf II je imel največjo. Mestna hiša.st. Merkur in Psihe. Arcimboldo je skrbel za scenografije – značilen format dvorske umetnosti. Augsburg je pomembno mesto.

kot da bi jih gledali naravnost. nato v zelenkastih. Eligija – bil je mučenec. kako figuralno skupino vključiti v pokrajinsko ozadje – renesančna arhitektura. bogata oblačila – gotsko nagubana. vpeljuje pa novosti iz renesanse – vpelje Leonardov sfumato). masovna produkcija večinoma sakralnih prizorov. Boj se konča 1648 – španija prizna nizozemske province kot samostojno državo – Westfalski mir. Primerjava s upodobitvijo sv. Istočasno se pojavijo trije pomembni slikarji. Različne figure naslika. Razvoj sakralnega motiva Hieronima v študijski sobi – povezava ni slučajna. dopolnilo italijanskih okrasov. Quentin Massys/Metsys Tri njegovi slikarski tipi: oltarne podobe (navezuje se na staro nizozemsko tradicijo. Tisti umetniki. Okrasni motivi so se uveljavili preko njegovih grafik – svitkasti motivi. so se zatekli na sever. vključujejo pa tudi že italijanske elemente.09 in oltar objokovanja 1508 – 11 Voluminozno polne osebe. hkrati pa se ozira k možu. 1514 Žanr. komplicirana arhitekturna konstrukcija. 1585 španska armada zasede Antverpn (današnja Belgija). V božjih očeh je norost. 1517 Prijateljska portreta. Pri objokovanju – figure so dosti bolj gotske. 1581 so se odcepile od špansko-nizozemske posesti.st. ki sta bila namenjena v London. v ozadju krajina. ki je bil v prvotnem poklicu kovec denarja – Massys je stopnja naprej. Prevzema manieristično barvno lestvico – bolj pastelne barve. popularen je motiv poklona treh kraljev. imajo funkcijo moralnega sporočila). pilastri. ki se ne more odpovedati sporočilni vrednosti. Cornelis Floris de Vriendt Najpomembnejši arhitekturni projekt celega stoletja na tem območju. Zgodovinske okoliščine vplivajo na umetnost. okoli 1520 – 24 in Krajina s Haronovo ladjo. venčni zidci. Fantastične krajine.Španija je imela posesti v južni italiji in na nizozemskem. ki se oddaljujejo od stare tradicije. Problem. da se ljudje ukvarjajo z materialnimi dobrinami – dilema pri ženi. Hans Vredeman de Vries Pomemben kot pisec in grafik. 1579 se sedem provinc s holandijo (od tu holandsko slikarstvo – umetnost vseh provinc) na čelu združi v Utrechtsko zvezo. Menjalec denarja s soprogo. žanr (o čistem žanru še ne moremo govoriti. ki so bili protestanti po veri. Naročniki so predvsem mestne oblasti. Zaključek starega nizozemskega poznogotskega slikarstva. okolje pa naslika v ptičji perspektivi – uporablja dva različna pogleda. Skušnjave sv. Znan je po perspektivi – zanimala ga je arhitektura v perspektivi. Deluje zelo gledališko. Antwerpen. Namesto tradicionalnega zvonika je poudarjen osrednji del in italijansko okrašen s širšimi polami. loža. Slikarstvo Antwerpenski manierizem – okoli 1500 – 1530 skupina podobnih večinoma anonimnih del. Poleg tega je pomembna še zasebna arhitektura – podjetniki. okoli 1521 .i. Izhajanje iz domače tradicijie v osnovnemu tipu in apliciran italijanski okras – rustično pritličje. Gre za krščansko vsebino. ki lista molitvenik. Njegove krajine imajo termin manieristične krajine – načela barvne perspektive – v ospredju naslikane stvari v rjavkastih tonih. nato so se protestanti uprli. Mestna hiša. V severnih provincah ni naročnikov iz dvorov in cerkve. vrsta predmetov s simbolno vsebino (jabolko. Stara nizozemska tradicija – natančno izrisano. tehtnica. Splošne značilnosti – središče v Antwerpnu. Osrednji del je podoben cerkvenemu stolpu – italijanski način. 1561 – 66. Promovira italijanske motive – arhitekturne in slikarske. maske in motiv okovja (zdi se kot da je prevzeto iz železarskih predmetov) – popularni so tudi kot arhitekturni okras. Erazem je izdal Hieronimova pisma. sfumato. ki so obdane z dvojnimi pilastri – motiv slavoloka (Brammante). Ta termin je uveljavil Max Friedlander. realizem in naturalizem sta le v podrobnostih. v ozadju pa v modrikastih tonih – občutek globine. weltlandschaft. Antona. vpliven je v 17. Joachim Patinir Pomemben je za krajino – izumitelj t. Krajina ima še vedno vtis naslikane gledališke kulise. osebe že delujejo bolj profane. Ane 1507 .…) Erazem Rotterdamski in Peter Egidij. portret (prijateljski tip portreta) Oltar sv.

bodisi iz biblije bodisi iz antične mitologije. Patinir je pomembno izhodišče. 1521 Vzporednice z antwerpenskim manierizmom. Beg v Egipt. arhaična nabožna dela. Karel V.st. okoli 1530 Romanisti in specialisti: Romanist: Domači slikarji. princip prevzame od Boscha – pogled od zgoraj. Zanj so zelo značilni prsti na rokah in karikirani obrazi. Jan Gossaert – Mabuse Neptun in Amfitrita Okras nekega dvorca Filipa. Simbolični pomeni Sv. ki se specializirajo za posamezen žanr in tudi za zelo specifične motive Herri met de Bles Krajinar.st. 1539 Žena se dosti bolj nagiba k kupčku denarja in odrinja molitvenik. Akt se v tem okolju težko prime Naslikal je celo vrsto Madon z otrokom in je bil uveljavljen tudi kot portretist. razgibane. Moraliziranje – menjalec razširja hudičev nauk. Še vedno pa imamo opravka z izmišljeno krajino. 1526 – 28 Eleonora Avstrijska. Različne sakralne podobe. Pomemben je za uveljavljanje historiee. Od Patinirja prevzame princip manieristične krajine – rjavkasto ospredje. Pomemben pa je bil tudi kot portretist. Sodeloval je z Massysom – figure (slikarstvo je posel. Jezus deluje kot poganski junak. Specialisti: Slikarji. Marinus van Reymerswaele Žanr. Marije so zanimive – klasično renesančno arhitekturno ozadje. Portreti spominjajo na Holbeina – njegove zgodnje portrete. pomemben je kot vez med manieristično in naturalistično krajino v 17. Postavitev – naslanja se na Durerjevo grafiko Adama in Eve.. Bernaert van Orley Ni bil v Italiji. Joos van Cleve V nabožnih delih je podoben Antwerpenskim manieristom: Zelo bogata oblačila. zeleni toni v sredini in modrikasto ozadje. ki se odpira pred gledalcem. dramatične osebe. Obsežen dekorativni program. krajina je natančno zrisana. najbolj pa . Krajina je v obeh primerih podobna – panoramska kraja. Po istem principu. prva polovica 16. Glavni vplivi so Michelangelo. Figure postavljene v ospredje – pomembna je zgodba. Renesančno imamo opravka z akti. Pomemben portretist in dvorni slikar nizozemskih habsburžanov. ki potujejo v italijo in prevzamejo nov manieristični slog. V ozadju manieristična krajina. 1521. od katerega je ostala samo ta slika. Doprsne ali dopasne figure v nekem prostoru. Klasična arhitektura.Dva tipa krajin: 1. Jan Sanders van Hemessen Potoval je v Italijo. okoli 1516 in Jobov oltar. Ozadje je klasično arhitekturno s kaneliranimi stebri v perspektivi. Slikal je tudi renesančne akte. ki so se nahajale v Bruslju. ki so še dosti bolj plastični. Po vsebini se trudijo slikati historio – vsebina in slog. Hieronim v svoji študijski sobi. ki potrebuje tudi sodelovanje). Sakralnih del se je loteval manieristično. horizont je zelo visok. 2. Krajina ostane najbolj priljubljen žanr. je pa nanj vplivala italijanska umetnost preko Rafaelovih kartonov – tapiserije. ker je poceni in si jo lahko privošči več ljudi. slikal je tudi pomembne vladarje: v kompoziciji prevzema tip Mone Lize – piramidalna kompozicija z zadržanim obrazom. Menjalec denarja s soprogo. Rafael in njegovi učenci. arhitektura v ozadju je kombinacija gotskih in renesančnih elementov. vidimo velik kos krajine. Uveljavijo renesančni slog na severu. Pomembna za upodabljanje krajine. Poudarjena manieristična erotičnost. Ne uporablja več dveh perspektiv ampak pogled poenoti. Poudarek na krajini. bogato oblačilo Poklon kraljev.

Izgubljeni sin. Šla je tudi v Španijo. romar. ki je naslikana neopazno – manieristična inverzija. Začenja se izoblikovati trg. . Dulle Griet – t.63 Tradicija Boschevih peklenskih prizorov. Caterina van Hemessen Portretistka. slike v boschevski tradiciji.69. obširna pokrajina z množico figur. Značilna obširna krajina Vrnitev lovcev. Vrnitev črede. Splošno sporočilo je narobe svet. Peter ml. Delal je v Antwerpnu in Bruslju. Deloval je tudi v Antwerpnu. Napuh 1557 Napuh iz serije glavnih grehov – moralizirajoč. Gospodarsko v središču evrope – srečujejo se pomembni kapitalisti. kmetje. Vsebina. Vprašanje ali jih je bilo 12 ali 6. Pomemben je tudi v tihožitjih. 1548 Pieter Aertsen Pomemben tako za flamsko kot holandsko slikarstvo. obrnjena navzdol. Manj polne figure. 1559 Glavni navdih je Bosch (Vrt naslad za primerjavo). Uveljavil je žanr in tihožitje. 1562 . potoval je v Italijo. Figure so dosti bolj voluminozne. 1556. Bil je Aertsenov učenec. najbrž po željah naročnika. nora Margareta – figura iz nizozemske folklore. Za primerjavo krajina iz horarija Vojvode Berijskega. Med samimi umetniki začne veljati kapitalistični princip tekmovanja – kdo bo imel več dela. Otroške igre – odrasli. vojak in par ljubimcev – predstavniki celotne družbe. Stvari pa še niso tako zelo enostavne – v ozadju najdemo prizor iz bega v Egipt – še vedno je sveta zgodba. Pot na kalvarijo. 1564 Primer manieristične inverzije – Kristus se zgubi med žanrom in krajino. Nizozemski pregovori – dobesedne upodobitve (naslikanih je več kot 100). Avtoportret. ki upodablja kmete kot monumentalne figure. v ozadju vidimo klasično arhitekturo (loža s stebri). Njegov opus se deli na dva dela: grafike (pomemben je založnik Hyeronimus Cock – promoviranje). Od leta 57 – 75 pa v Amsterdamu. ki ga simbolizira zemeljska obla. Žanrske upodobitve. pa je bi žametni. Vztraja bolj v domači tradiciji. Padec upornih angel. Jan st. da gre za čisti žanr – vaški običaji. Pregovori se večinoma posmehujejo neumnostim in nespodobnemu vedenju. Košnja. Pogled od zgoraj. kardinal. Pieter Bruegel st. Mračni dan. uveljavljeno je. ki se igrajo. da so vsi ljudje otroci. srednje 61 . visok horizont. 1536 Najbolj upodabljan motiv iz nove zaveze za žanr. Za razliko od svojega očeta je bolj manieristična. Gre za upodobitev praznične ceremonije. iz s dela holandije. Nizozemski pregovori.je značilen žanr.i.60. ki imajo funkcijo moraliziranja. vendar iz tega obdobja ni nič ohranjeno. Po izvoru je iz Amsterdama. Spopad norosti v božjih in človeških očeh – pust kot uživaštvo in post kot poduhovljeno versko življenje. Mesarija 1551 in Jajčni ples 1552 Eden prvih. Velja za kmečkega Bruegla – upodabljal je kmete pri svojih opravilih. tekmovalno okolje. Otroške igre. Vendar ga italijanske oblike niso zanimale. Spopad med Pustom in Postom. Kaos. Njegova specifika je. Dvojne kompozicije – aristokracija med zabavo in prostočasnih aktivnostih. opuščena krajina in tema. je Peklenski – peklenski žanri. Dulle Griet. problem portreta in ženskih slikark. Bruegel naredi kombinacijo dveh najbolj tipičnih upodobitev – smrt na konju in severnjaški tip mrtvaškega plesa (pred smrtjo smo vsi enaki) – cesar. bolj manierirane roke. Njegovo slikarstvo se deli v tri faze: zgodnje 53 . vse do Sicilije.64 in pozno 65 . Zmagoslavje smrti – Holbeinov mrtvaški ples. Ribe so pregovor – komentar na gospodarsko situacijo. Velike ribe jedo male ribe. da jih je bilo 6 – štirje letni časi in zgodnja pomlad ter pozna jesen. Zmagoslavje smrti. 1565 Serija mesecev oziroma letnih časov.

mrgolenje. Maerten van Heemskreck Potoval je v Rim. risal je ogromno antičnih in renesančnih spomenikov – pomemben z dokumentarnega stališča (gradnja sv. Prizor iz kmečkega življenja v vasi. Zgnetena množica figur. Tipičen portret zakoncev. Kmečka svatba. Veliko sakralnih del je bilo uničenih. Primerjava s Tintorettovo zadnjo večerjo – prenos tipa. Mojzes in čaščenje zlatega teleta Naslikal je tudi nekaj sakralnih del. Preberemo značilno moraliziranje. preprosta kompozicija. Pomemben je bil kot risar. vendar pa je zelo pomembna tudi krajina – kombinacija in krajine in žanra (zima – sneg. ker ženina sploh ni – običaj. 1529 S historiam se na tem območju ni dalo živeti. kaotična kompozicija in detajli. Figure so zelo žive. sveta ne gleda več od zgoraj. Na romaniste vpliva italijanska umetnost – upodabljajo historio. Pomemben portretist. Manieristična inverzija – ženin in nevesta sta bolj nevidna. je v Holandiji najbolj pomemben skupinski portret) z specifičnimi formalnimi problemi – bratovščina skupnost enakovrednih posameznikov.ki obdelujejo zemljo aristokratov. že v italijanskem smislu – flamski manierizem. Petra). Nanj je vplivala beneška umetnost. ki ga pogosto srečamo v beneški umetnosti – zelen prt za glavnimi osebami (Marija z otrokom pred nekim zelenim ozadjem). okoli 1568 Špekulacije. Poudarek na protireformacijski vsebini. katerega naj se dobri kristjan izogiba. Svadba v Kani Galilejski Slog je manierističen.st. v značilnem tričetrtinskem obratu. potoval je v Italijo do Benetk. poletje – žetev). prenos v profani kontekst. fino senčenje. Marten de Vos 1560 se začnejo upori proti španski oblasi. Lucas van Leyden Grafik in slikar. Kvartopirci 1508 -11 Primer manieristične inverzije – križanje je v ozadju. Ozadje daje vtis kontinuiranosti – dve sliki dajeta vtis istega prostora. pri Brueglu gre sicer za dejavnosti. Pomemben portret bratovščine kot eden prvih skupinskih portretov v nizozemski umetnosti (v 17. ki sta upodobljena vsak na svoji sliki. Deloval je pod vplivom Durerja in italijanske grafike Križanje. ali spada ta v nek cikel prizorov iz kmečkega življenja. naslon na neko sakralno tradicijo. naturalistični portreti. ki ga pri sakralnih upodobitvah ne srečamo. Zanimiv je prizor. Učenec Antonisa Mora Haarllemska Jeruzalemska bratovščina in Kristusov krst okoli 1530 Pri krstu beneška pokrajina. Mesece prepoznamo na podlagi opravil. dekorum peša. so nanizani brez očitne hierarhije. ko se je vrnil domov. Bakhovo zmagoslavje. Marten je bil eden od vodilnih slikarjev v zvezi s sakralnimi deli. da je ženin stregel vso noč. Spet manieristična inverzija – Mojzes na gori v ozadju. Domača tradicija – . Motiv. dramatične. zato pride do večjega povpraševanja. očitno naslanjanje na Italijo. Anna Codde in Pieter Bieker. Zelo je slovel kot bakrorezec. nevtralno ozadje. Predstavlja način življenja. Monumentalne figure kmetov. vendar se kmečka opravila izgubijo v sami naravi. Nizozemska Romanisti in specialisti Romanisti: Jan van Scorel Deloval je v Utrechtu. Namenjen je bil na romanje v Jeruzalem z bratovščino. Poudarjeno je dogajanje v času njegove odsotnosti. Krajina je v manieristični perspektivi. fine grafike. da so ljudje upodobljeni med jedjo. nanj je najbolj vplival Michelangelo. Problem je. Kvartopirci primer moralizirajočega žanra. okoli 1537 – 38 Tipični manierizem. Michelangelovsko mišičaste figure. motiv. figure so razgaljene.

so že precej stari. 1591 Hendrick Goltzius Pomemben kot grafik. sposoben oponašati različne mojstre. Splošna tematika teh portretov je meščanski par – moški kot uspešen poslovnež. razgipano dogajanje. krepostna gospodinja. da so to zakladnico precej izpraznili. Karel van Mander Slikar. kaj lahko papež porabi za javno ali za zasebno. Portretiranci so razne strelske bratovščine. manierizem. da so osebe naključno nametane. zato se papeži uveljavijo kot glavni naročniki umetnosti. Pavel V. beg v globino Cornelis van Haarlem pokol nedolžnih otrok. Večinoma je šlo za flamske slikarje. Vpliv ima tudi Praški manierizem – istočasna zadeva – vpliva preko Karla van Manderja.naturalistični portreti. Splošni problem koordinacije ljudi v strukturirano kompozicijo. Izumil je posebno tehniko. Strelci – najpomembnejši slikarski žanr. STOLETJE RIM Rimski barok – Rim je edino in najpomembnejše središče v času zgodnjega in visokega baroka. pomemben je Sv. šele v času poznega baroka se v okviru Italije uveljavita tudi Torino in Neapelj. papeži skrbijo tudi za svoj nagrobni prostor in za zasebna bivališča. Bolj kot slikar je pomemben kot pisec – »nizozemski Vasari« . zato so hiteli. Specialisti: Specializirajo se za določen žanr. nanj natisnil risbo in še z belo barvo višal Brez Ceres in Bakha Venera zmrzne. Ilustracije njihovih lastnih izkušenj . Rim je papeško mesto. prilagajanje naročniku. naslikali so veliko eksodusov – pokolov. Borghese – začetek baroka. je plačal več. . spada v kontekst komplicirane ikonografije. pa to nekako dopolnijo. kdor je bil poudarjen. Tipičen manierističen slog – mišičaste figure. Zdi se.st. Papež je tako lahko blagajno izkoriščal za lastne namene in za svojo družino. 17. Peter (pod Pavlom V. Podlaga je Sikstovski Rim z dolgimi ulicami. papeži 17. ni ločevanja med tem. Delal je v različnih slogih. Flamsko poreklo pove veliko o njihovem slogu – italijanska manieristična manira. kasneje je vse več poudarka na pojedinah Haarlemski manieristi: Skupina umetnikov ki je delovala v Haarlemu – 1580 – 1620. žanr. Papeška zakladnica je bila enotna. slike so bile v glavnem namenjene za njihove uradne prostore. Gregor XV. klasične kompozicije. malo ohranjenih del. Problem skupinskega portreta. Pomembno je tudi. ker gre za upodobitev več ljudi hkrati in je potrebno ustvariti neko kompozicijo. Cerkvena oblast je sestavljena iz dveh institucij – papeža in kardinalskega združenja – konstantno prihaja do nekih trkov. od kje papeži prihajajo. vendar obstaja zelo jasna hierarhija. postavijo pročelje). Dober je tudi v psihološki oznaki. zapiše tudi življenjepise severnejših slikarjev. Ludovisi – pomemben za uveljavitev slikarske Bolonjske šole. Pri papežih gre za dosmrtno funkcijo. igrajo pomembno politično vlogo Cornelis Ketel Strelci kapetana Rosenkranza. Pojedina strelcev Vojaško vlogo odigrajo te bratovščine samo na začetku. Projekt Siksta I.1602 Izdelana za Rudolfa II. vzel je obarvan papir. okoli 1599 .bežanje pred španskimi pokoli. podaljšani udi. Erotičen okvir. žena kot dobra. 1588 Strelske bratovščine igrajo glavno vlogo v uporu proti špancem. Slikarju predstavlja zahtevno nalogo. ko so izvoljeni. Brez jedače in pijače ljubezen ostane hladna. Kardinalski zbor v tem času precej zgubi na moči. doda še življenjepise antičnih umetnikov. italija je bila v tem času razdeljena v dežele. – velikopotezno se loti ureditve mesta v celoti. srečamo dve temeljni obliki skupinskega portreta: celopostavni portret ali pa pojedina. uveljavi tipični vzorec papeškega pokroviteljstva in naročil. Specifike po vsebinski ravni. horor vacui. Vsak portretiranec je dal določen del zneska – razlike. figura serpentinata.Het Schilderboeck (1604) – dopolni Vasarijevo zgodbo. ki so se preselili na severni del in tu ustvarjali.

Inocenc X. pročelje 1656 – 57. ne iz dekorativnega stališča). princip pa ostaja isti. Princip fasade kot kulise – nič ne pove. omenjali smo ga pri Sv. 1637 – 40. da si postaviti mogočen nagrobnik in družinsko palačo. Najpomembnejši umetniki večinoma delajo za papeže. konkavno – vbočeno). bile so tehnične težave. Rim. pročelje. Chigi.66 Centralni tloris. Igra se z različnimi debelinami nosilcev – pilastri. zato so papeži podpirali umetnike iz svojih rojstnih krajev. Nova je členitev sten v notranjščini – bogato plastično razčlenjene. Rim. obdana s pilastri. pročelje. bolj valovit vtis. Rim. Posledica za umetnostno situacijo – arhitekti so bolj svobodni in si smejo privoščiti preigravanje s centralnim tlorisom – prevlada longitudinalni tip. 1638 – 41. zato so ta stolpa postavili samo do višine fasade. variacija dveh trikotnikov ali ovala s kapelami – ustvari podaljšan grški križ. Pročelje je pomembno. Cerkvena arhitektura Carlo Maderna Začetek baroka. Fasada oratorija mora paziti. kompozicija je zato bolj dinamična zaradi razmerij med vertikalami in horizontalami. Borromini zakomplicira – kombinira konveksno s konkavnim. naročena samo fasada. nepomembne cerkvice. Rim. stene ni več. Zaradi teh stolpov fasada deluje široko. 1635 . Sicer nimamo opravka s cerkvami v cerkvenem pomenu besede. Papež sam je hotel. Tukaj imamo konveksni tip. Barberini je bil iz Firenc in je podpiral Berninija. šele po smrti Alexandra pridejo drugi vladarji do teh pomembnih umetnikov. Prva baročna cerkev v celoti. San Carlo alle Quattro Fontane. kupola sama je postavljena v kombinaciji reber in kasetnih polj. Pročelje Sante Susanne je ožje. Kupola je ovalna – značilen lik . Santa Susanna. San Giovani in Laterano – poskrbi za prenovo te cerkve. Steno pa je bolj plastično oblikoval s stopnjevanjem opornikov z namenom poudariti osrednjo os. Pietro da Cortona Dodal je še dosti bolj izstopajoč portik (Tempietto). Borromini Cerkev kot del večjega konteksta . Nad vhod postavi motiv timpanona. po katerem to postane pogost motiv. Dorski stebrni red. ustvarja primerno prizorišče – teatraličnost.cerkev na vogalu. Fasada je opremljena z okni.pomemben je lokalni nacionalizem. Na vogalih so dvojni pilastri. ne v kamnu. tukaj se prvič srečamo z ukrivljenostjo fasade (konveksno – izbočeno. Pri členitvi nadaljuje členjenje Michelangela z gigantskim redom. da ne preglasi cerkve. da umetnik postavi tudi stolpe ob fasadi. Urban VII. Fasada je plastično členjena s stebri različnih debelin. stebri. stene pa so večinoma bele. Pietro da Cortona. kako je prostor za njo strukturiran. Pamphili je bil rimljan. 1607 – 1614 Cerkev podaljša proti vzhodu in postavi fasado. stebri so v parih. Stoji zraven cerkve. ne gre za stolnice. Petru – dolgotrajna gradnja. Tloris – centralna stavba. gre za kombinacijo pročelja cerkve in palače – v grobem prevzema shemo Il Gesuva. podoben Michelangelu. Uredi se križišče Sv. Petra v notranjščini. ker je šlo za širši projekt. Njegovo izhodišče je fasada Il Gesuv. postavlja se v dialog z mestnim prostorom. Aleksander VII. Oratorij Filipa Nerija. Arhitekte zanima arhitektura sama (iz arhitekturnega. 1597 – 1603 Cerkev je že od prej. Aleksander je naročil ureditev trga pred cerkvijo. zato daje vtis navande profane palače. Santa Maria Della Pace. Francesco Borromini Del večjega kompleksa. ampak za majhne. Po učinku jim vseeno uspe ustvariti monumentalen vtis SS Luca e Martina. Pomemben princip baročne arhitekture je to. drugi motiv je kombinacija trikotnega in segmentnega čela – eden od pomembnejših motivov v baročni arhitekturi. isti princip prevzame tudi Bernini. polstebri. polstebri in ¾ stebri – poudarjanje srednje osi. Baročno je poudarjena osrednja os – stena fasade je bolj plastično členjena. zadnji pomembnejši papež. Razlika je tudi v formalni zasnovi. Sv. Bernini spet zasede mesto najpomembnejšega slikarja – osrednja osebnost Rimskega baroka – arhitekt in kipar. Peter. da pročelje sega v prostor pred fasado – pusti pečat mestu. zato je fasada nižja in v navadni opeki.

V notranjščini imamo opravka z belo notranjščino – zanima ga arhitektura. Cerkev je postavil kot izziv njegovi cerkvi San Carlo. Francesco Borromini V okviru gimnazije oziroma izobraževalne institucije. Gre za preplet dveh enakostraničnih trikotnikov. s katerimi se preigrava – spremeni jih v manjše podlike. Postavljena je na koncu dolgega dvorišča. Rim. Dosti bolj očitna kombinacija konveksnega in konkavnega. Oval je dosti bolj dinamična oblika. znotraj kolosalnega reda pa motiv plastičnega polkrožnega portika. Kombinacija različnih vzorov – po eni strani fasada nastane iz traveje Michelangelovega kapitola. ki se oži z oddaljevanjem od fasade. vendar to ni bilo izvedeno. 1662 – 79. Je ukrivljena in nadaljuje izhodišča. kot neko pregrado. Ob vzdolžni osi pa sta dva figuralna vodnjaka. Oval je prečno postavljen in ne vzdolžno kot pri Borrominiju. Petra. Zaradi problema stolpov fasada učinkuje širše – problem. 1642 – 50. da ne preglasi same cerkve. ima dve ukrivljeni krili ob strani. zač 1656. kako to optično zožati. Nov element je ukrivljanje stene. je bil pa zelo vpliven v obdobju poznega baroka na severu Italije in v arhitekturi 18. Borromini izhaja iz geometrijskih likov. Prevzame motiv od Paladija – prosto stoječa stebra – prostora je hkrati povezal in ločil na prefinjen način. 1658 . Je pa v grobem centralna (princip pri Paladiu). Nenavaden tloris – cerkev je (s italijanska renesančna tradicija) sestavljena iz različnih delov. Danes prvotnega efekta ni več možno doživeti.baroka (krog ni več pomemben). bolj baročne. Petra. zarezuje robove – gre za gotski princip. Gianlorenzo Bernini Dobil je nalogo. Celo zadevo zaključi z balustrado s kipi – navezovanje na fasado sv. ki prevzema vsa dognanja prejšnjih arhitektov. Rim. Fontana Pomembna »vrata« Rima. Kar se kolonad tiče. zato ker so pod Mussolinijem potegnili široko ravno avenijo. da stolpe dokončno postavi – hotel je strukturo utrditi s tem. kot tudi v pritličju. Zunanjščina ima gledališki učinek. fasada sega v širši mestni prostor. vendar poskrbi. v Nemčiji. Ne prevzema samo kolosalnega reda ampak tudi manjše arkade tako v nadstropju.i. Sant'Ivo della Sapienza.70 Tekmuje z Borrominijem. Kupola sama je skrita v visok tambur – ni je videti od zunaj. Borrominijevska kupola nima reber. dorski stebrni red z jonsko kolonado. bolj je zanimiva notranjščina cerkve. Zato je postavil trapezasto dvorišče. Fasada je tudi boolj kiparsko okrašena ampak relativno bolj strogo. po naslednjem načrtu je to prestavil na zaključek trga. Doseže učinek prehajanja skozi različne prostore – gledališki efekt. pri enem so robovi obrezani. Fasada je bila postavljena 1665 – 67. V tlorisu gre za dosti bolj enostavno shemo.st. triviuma – vanj se stekajo tri ulice pod ostrim kotom. Fasada je konkavno ukrivljena. te nadaljujejo fasado sv. ampak se to ni izšlo. Pomemben zaradi t. ne izvede nič novega. Standardna členitev notranjščine. V tem času pa je delal za relativno nepomembne naročnike Gianlorenzo Bernini Sant'Andrea al Quirinale. Najprej je imel namen postavitve lože ob trapezastem dvorišči. Carlo Rainaldi Naslednik velike generacije. na vrh pa je postavljena fantastična lanterna. Ovalni trg ima vsebinsko razlago – kot roke cerkve. 1658 – 74. Piazza del Popolo. Bernini. Santa Maria in Campitelli. osnovnega motiva. obdan je s kapelami. Pomembnejši urbanistični projekti: Trg sv. Petra že od daleč vidimo. Kljub temu je še vedno zelo klasičen. Borromini v tem trenutku nima dosti vpliva. oval postaja dosti bolj jasen. arhitekt. Rim. iz katerega se izpelje urejena kompozicija. Kupola ima kombinacijo reber in kaset. Notranjščina je bolj dekorativna – kombinacija različnih marmorjev. Stena spodaj pa je členjena z gigantskim redom. Sredi samega trga je obelisk Domenica Fontane. Fasada je plastično oblikovana. Vsi ostali arhitekti štartajo iz klasične tradicije – prevzemajo klasični princip modula. da sv. Rim. ko se bližamo oltarju. ampak kasete različnih oblik. zaradi prosto stoječih stebrov deluje plastično in umirjeno. ki zaobjamejo vernike – urbi et orbi. pri drugem zaobljeni. Za njim je postavil ovalni trg (Michelangelov Kapitol). Petra – princip kolosalnega reda. Carlo Rainaldi. ki si jih je zastavil pri prejšnjem delu. . Rim. da bi stolpe postavil kot prostostoječe. zato so notranjščine bolj bogate.

kjer je bil Domicijanov stadion – zato takšna podolgovata oblika.51 Vodnjak štirih rek. Praktično gre za kopijo fasade. Največja zasebna palača v Rimu. Ta trg je bil eden najbolj finančno zahtevnih. zato stavba deluje zaobljeno. Nil. Slika tistega časa za predstavo funkcije tega trga – zalili so ga z vodo v poletni vročini – spomin na ceremonialno funkcijo. Poslikava v notranjosti – visokobaročni iluzionizem. Dvoriščna fasada je nadaljevanje dvoriščne fasade Palazzo Farnese – globoka loža v pritličju. ena je po tlorisu ovalna – prilagajanje situaciji. 1648 . 1664 – 65. Petra. Standardni motiv je figuralni okras okoli obeliska – skalnata masa s personifikacijami štirih glavnih rek (Donava. Pariz. okvir okrog oken v drugem nadstropju deluje. ki ima dvojno vsebinsko vrednost – namig na družino Pampili. Bernini je postavil tloris v obliki črke h. Varianta Palazze Farnese. Girolamo in Carlo Rainaldi. Figura gangesa spominja na Michelangelov figuralni vzorec. Preusmerjanje finančnih sredstev v spektakularno graditeljstvo. Poudarjena je osrednja os – spominja na slavolok. Francesco Borromini. palača se zgleduje po Palazzu Farnese. Rim. ki je sestavljena iz petih delov. izvedba 1628 – 33 Gianlorenzo Bernini. Na dvoriščni strani je bil trg pred palačo. pomočnik Francesco Borromini Zasebna palača Urbana VIII. Palazzo Chigi-Odescalchi. Gianlorenzo Bernini Naročnik kardinal Ludoviso Ludovisi.V te kote so kasneje postavili dve cerkvi. Poudarjena je osrednja os. Rim. Ganges. V pročelju je uresničen Berninijev načrt za sv. Je dosti bolj velika. Nadaljevanje principa palazzo Caprini – baročna nadgradnja – pritličje. timpanon in kupola.Pritličje je ločeno od nadstropij. Rim. Sant'Agnese in Agone. Bernini uveljavi florentinsko tradicijo figuralnih vodnjakov. Sodelovalo je več arhitektov. Varianta med palazzo Farnese in Caprini . Tako je dobil možnost ustvarjanja takšnega projekta. Gianlorenzo Bernini Zasebni projekt Inocenca X. ki je ločeno od nadstropij in gigantski pilastri. Fontana dei Quatro Fiumi. Na vrhu obeliska je golob.Palazzo Ludovisi/Montecitorio. vsak del je sicer raven. Ti dve cerkvi dejansko nista identični. ki obvladuje vse štiri kontinente. vse do Anglije. Posamezni deli fasad so ločeni z gigantskimi pilastri. Močna stolpa ob straneh. Pri cerkvah je sodelovalo več arhitektov. Današnjo podobo je trg dobil šele v 19. Prevzemajo visokobaročne elemente a jih postavljajo na sistematičen način. Kombinacija kupole in trikotnega portika. in njegove družine. mešanica grškega križa in oktogona. ZASEBNE PALAČE Berninijevi projekti Palazzo Barberini. Postavljen je tam. Dva manieristična trika – globina lože v pritličju. 1653 – 57. Francesco Borromini Centralna stavba. V sredini je vodnjak z obeliskom. Fokus je na sami kulturi. ob strani sta dva figuralna vodnjaka. kot da so okna poglobljena. Gianlorenz Za kardinala Flavija Chigija. gigantski pilastri. Družinski palači se postavi trg (na njeno dvorišče). po prvotnem načrtu je šlo za tradicionalno rimsko palačo. . Sam osrednji del je bil pomaknjen naprej. načrt 1626 Carlo Maderna. Umetnost je predmet neke vrednosti – vrednosti spoznavanja. Rio della Plata). od 1646 dalje. začeta 1664. po drugi strani pa kot znamenje svetega duha. Gianlorenzo Bernini. Trije načrti za Louvre. medtem ko navadno ljudstvo strada. ti pa so postavljeni eden ob drugega pod določenim kotom. uporablja baročne motive na dosti klasičen način – vpliva na sever. ki ima pogled na circus maximus. Piazza Navona. na streho je Bernini dodal balustrado s kipi – Sansovino. dvojni polstebri. Notranjščina je zelo bogata in pisana zaradi rabe različnih vrst kamnov. v globino postavljena loža (vila Farnesina) – kombinacija mestne palače in primestne vile.st. Girolamo in Carlo Rainaldi. Carlo Fontana je bil zelo vpliven arhitekt. Inocencu X je uspelo si prilastiti ta trg – razlastitev in obdavčitve (predrago življenje na tem območju). Gre za fasado. Namig na staro-rimsko situacijo – rezidenca rimskih cesarjev. načrt 1650. Rim. Gianlorenzo Bernini . zato je treba upoštevati tudi barbarsko stran. končana 1666.

ne prikazuje ločenega osrednjega dela.. Gianlorenzo Bernini: dokončno uveljavi specifično formo papežkega nagrobnika. -kipi . Duquesnoy je flamskega porekla – sv. Edina razlika je bogata kiparksa okrašenost. sv. ki so značilne za rimsko baročno arhitekturo. Rezzonico – tridelni beneški tloris – uravnotežena razporeditev bremen – v sredini osrednja dvorana. na katerega je prislonjen prezbiterij. Petra. Problem je bil. Velikanska struktura – skoraj arhitekturni spomenik.i. Longin je tisti. postanejo italijanski umetniki dostopni za druge dežele. ni pisanosti. baročne diagonale. členitev tipičnih rimskih variant. Bernini pa dinamizira celotno stvar. spomin na nagrobnik Julija II. Glavni vhod je standardni tempeljski motiv. Zunanjščina – ni krivulj. Sv. Piramidalna kompozicija. Gre za kopijo sansovinove fasade – tridelnost značilna za Benetke – rustično pritličje.V času papeža Aleksandra VII. Ta shema nagrobnika ostane merodajna celo stoletje za papeške nagrobnike. Vsak del ostaja ločen in jasen. Helena: Svetniki so povezani s križanjem. Princip sestavljanja prostorov – primerjava s Paladijem. da so bile njegove rešitve preveč baročne. Centralna stavba.Sv. Prostora sta ločena tako. da imamo dve kupoli nad posameznim prostorom. Andrej (1629 – 40. pred njim je Della Porta že postavil nagrobnik v tej maniri. 1628 – 47. Problem fasade vzhodnega pročelja. enako Longena. BENETKE Beneška tradicija ostaja precej klasična. Baldassare Longhena Najpomembnejša baročna arhitektura v Benetkah. bron – barvita kompozicija. Zanimiv je prehod med osrednjim delom in kapelami – Longhena se posluži volut. ki je deloma iz Panteona) in židovstvom (stebri izvirajo iz Jeruzalema). Sansovino je ohranjal razlikovanje.44: podobno sedeči papež in alegorične figure. Oktogon. Dodani prizori iz papeževega življenja. drugi umetniki so v primerjavi z njim dosti bolj klasični. tridelni vhod. Papeževa figura sedi in blagoslavlja – povzeto po Marku Avreliju. Pri Rezzonicu pa tega ni – fasada je enotna. -baldahin: Oltar nad grobom sv. Z dvojnimi polstebri so ti deli ločeni med sabo. Ca' Rezzonico (1667). 1634 . Helena se je namenila iti iskati križ in ga tudi najdla – zgoraj je relikvija tega križa. ki je votivna po funkciji – v zahvalo po koncu kuge. vendar je bilo to še vedno preveč dramatično. Zato je gradnja pripadla drugemu umetniku. Santa Maria della Salute. Notranjščina je zelo enostavna. RIM – KIPARSTVO Cerkev Sv. Alessandro Algardi. tako da pride Bernini v Pariz. Kombinacija različnih materialov – marmor. Veronika in sv. Ni prelivanja različnih oziroma posameznih arhitekturnih elementov v neko celoto. Okras je rastlinski. Peter – v baroku je postavljena fasada in trg pred cerkvijo. V zadnjem načrtu je fasado zravnal. in Ca'Pesaro (1673). . bernini je predložil več rešitev. sv. Cel kompleks različnih delov. Sveta Veronika je obrisala Kristusu obraz. Longin (1629. -Nagrobnik Leona XI:. Duquesnoy). Edina razlika med Paladijem in Longheno je. 1631 – 87. -Nagrobnik Urbana VIII. spodaj so alegorije. Petra. Baldasare Longhena Nadaljuje Sansovinovo tradicijo in klasično italijansko renesančno tradicijo. Salomonovih stebrih (zaviti) – označujejo krščansko zmago nad poganstvom (stebri so uliti iz brona. prvi dve sta precej rimsko baročni – vbočenost in izbočenost. kombinacija bele stene in sivih kamnitih detajlov. Andrej je njegovo najpomembnejše javno delo. baročen pa je tudi okras notranjščine. ki je prebodel kristusa. Berninijevska strogo baročna umetnost. Longin in Andrej sta patetične figure. da je pri Longheni zunanjščina bolj bogato kiparsko okrašena. Baldahin je postavljen na t. Gianlorenzo Bernini). notranjščina Sv. Rešitev sama ni Bernijeva. Razporeditev figur – nadaljevanje nagrobnikov v Michelangelovi Novi zakristiji v Firencah – figura pokojnika zgoraj. Drugače se je ukvarjal z manjšimi reliefi putov. Kupola je v beneški tradiciji. Algardi je dosti bolj klasičen – v celoti je marmorna. ki je kombiniran z motivom slavoloka. vmes so čebele. jasna. hranjena naj bi bila relikvija te sulice. Benetke. ker se nahajajo v družinskem grbu Barberinijev – slavljenje cerkve in konkretne družine.

Ni tako vse prisoten. Ob strani so člani družine Cornaro. Ludvik XIV. Bernini. ki ga podpira. kontrast z razvihrano draperijo.53: gre za oltarno podobo. Berninijev David je upodobljen v samem trenutku bitke. Gianlorenzo Bernini – bolj dramatičen. Ni pravilne oblike. Psihološka oznaka je zelo berljiva. Figure. ki je doživel vizijo sv. šele potem. Zgodnje renesančne rešitve. Rim Tip celostne umetnine.-Srečanje Leona in Atile. ki ga nosijjo štirje cerkveni očetje. Zgoraj je klečeči papež in v molitvi. Primerjava reliefa z Rafaelovo fresko v Vatikanu – precej se nanaša na tradicijo visoke renesanse. Bernini Primerjava za Algardijevimi bolj mirnimi portreti – Bernini ujame trenutek upodobljenca. Bernini Dvojnost obraza in trupa. Rim Stopnišče. ki povezuje cerkev z vatikansko palačo. jasno postavljeni protagonisti. da naredi celoto bolj dramatično in dinamično. 1654 – 68. tu se prekini ta tradicija. so v bolj plitvem reliefu – s pomočjo razlik v oblikovanju poskuša doseči globino prizora. Bernini na začetku stopnišča da večji razmak med stebri. Kardinal Scipione Borghese. Fleksibilen gled postavljanja teh stebrov. Gianlorenzo Bernini. Bernini. Bernini je zelo virtuozen . Tu gre za figure v okenskih okvirih. Ta kip sloni na steno. 1665. Križa in se spreobrnil. kot da se nahajajo v loži gledališča – nadaljevanje prejšnjih nagrobnikov – doprsni spomeniki. S to draperijo Bernini potegne neko horizontalo. ki ga vključi v svojo kompozicijo. Scala Regia. Maria della Vittoria. Iz drugih mest so naročali kipe kar v Rimu – slog se je razširil po vsem polotoku. pomemben je tudi v vladarskem portretu. Spomenik je postavljen ob začetku stopnišča. vrne se k renesančnemu pojmovanju. Algardi uveljavi kiparsko oltarno podobo. s katero uravnoteži vertikalo samega portreta. kot da bi ravno hotel nekaj reči. Nagrobnik Aleksandra VII. Apolon in Dafne – značilna figura serpentinata. ki se potem oža – enakomerne širine. Glavni umetnostni razvoj je bil v Rimu. Obraz je zelo zadržan in odmaknjen (se spodobi). Konstantin je cesar. Pri Michelangleu je trenutek pred bitko. da je kip namenjen gledanju iz ene same točke. spodaj pa je smrt v obliki okostnjaka. da tako kompozicija najbolje optimalno funkcijonira. Apolon in Dafne. David. Barvita kompozicija zaradi različnih materialov. obstajalo je že prej. Alessandro Algardi. 1647 – 52. Bernini spet izrabi okno.. -Cathedra Petri. Nagrobniki za manj pomembne ljudi – v tem času ni enotnega tipa. Pri Algardiju je upodobitev zgodbe dosti klasično jasna – trikotna kompozicija. je portrete prepustil svojim pomočnikom – velika delavnica. Po njegovem vzoru se kiparski oltar uveljavi v Rimu in širše. ki se nahajajo v ozadju. Vatikanska palača. Kapela Cornaro (Ekstaza sv. Vzpenjajoči se konj – ideal vseh kiparjev zaradi tehničnih problemov. 1622 – 23. Duh na ta prestol kot znamenje papeške avtoritete. Ugrabitev Proserpine. Relativno priljubljen tip nagrobnika v tem času. 1632. Ekstaza v tesni povezanosti z bogom – odvija se kot na odru. ko se začne spreminjati v lovor – ključen trenutek v sami zgodbi. Cela vrsta teh doprsnih portretov. ker je dosti dražji. Versailes. 1671 – 78 Kombinacija različnih kamnov različnih barv. Bernini je baročno dramatičen. ki daje svetlobni baročni učeinek. Za razliko od klasičnih kompozicij Bernini prevzema prelamljanje kamnitega bloka – figure segajo v prostor – baročna gledališkost. Terezije). prevladujoči slog. S. Bernini se je najprej uveljavil kot portretist. Okoli so štiri personifikacije in sarkofag zakrit. Bernini izrablja naravni vir svetlobe. 1656 – 66. Trenutek. Bernini ga je uredil in napravil bolj umirjeno kompozicijo – poslužil se je prosto stoječih stebrov – Paladijevski motiv. do sedaj smo se srečevali bolj s slikarskimi. Zgoraj pa se spušča sv. Serilijana. Stopnišče je predeljeno z oknom. Petra kot poglavarja rimokatoliške cerkve. ampak se z vzpenjanjem oža. Gre za celostno umetnino s sodelovanjem različnih zvrsti arhitekture in kiparstva. Gianlorenzo Bernini: relikviarij prestola sv. ki so v cerkvi obrnjeni proti oltarju – Alessandro Algardi. 1663 – 66 in konjeniški spomenik Konstantina Velikega. 1646 . Bernini to še popelje naprej. Konstantin je upodobljen v trenutku vizije. pri Donattelu pa je trenutek po bitki. ko mu je uspelo prebiti se do pomembnih javnih naročil. Bernini Za kardinala Borgheseja je naredil serijo kipov.

1599 – 1600. uveljavi pa tudi chiaroscuro – kombinacija svetlega in temnega – figure delujejo močno osvetljene – gledališki prizor. Kapela Cerasi. zanj je veljalo. ker je Cerazi stranske slike dal naslikati Caravaggiu. Caravaggio se od tega trenutka ukvarja s sakralnimi deli. Janezom in sv. Podobne diagonalne kompozicije. nad to gmoto pa je precej prazen prostor. glavno oltarno podobo pa Caraciu.94. Ustanovijo akademijo dei Desiderosi/ degli Incamminati – reprezentativna funkcija. Naslon na Michelangelovo kompozicijo. Peter ni upodobljen kot herojski mučenik. Razmerja med njimi so malo bolj umirjena. ubil je človeka in zbežal iz Rima. Caravaggio Ta projekt je znamenit zato. Po eni strani naturalizem. Trenutek ko Jezus prepozna Mateja in ga pozove k sebi – dramatičen trenutek v zgodbi. Sv. Njegov slog se spremeni v več figur in neko dogajanje. kot da bi evangelista učil pisati. Caravaggio Delo iz poznega obdobja. pozno obdobje 1606 – 1610 (zbeži iz rima). Maniera tenebrosa – temačni slog – poudarek na temačnosti. Imel je veliko problemov zaradi tega naturalizma. Sliki sta v zrelem klasičnem Caravaggijevem slogu. ozadje je nevtralno. ki prevladuje nad kompozicijo. Ko pride v rim. slika jih z večjim dostojanstvom. ne vemo ali se dogaja to zunaj ali znotraj. Madonna di San Matteo (1588) in Marija s sv. Jedec fižola. Caravaggio Njegov opus se deli na štiri obdobja – milansko (nič ohranjenega). dve pomembni osebnosti Caravaggio in Carraci. Pri oknu je polkno na zunanjščini. 1609. Vedeževalka (po 1594) Naslikal je več t. Upodobljen je precej naturalistično. 1601. angel predstavlja navdih. Zato so zahtevali. Je pa manj posmehljiv do kmečkih prizorov. manjši formati. Njegova zgodnejša dela v naturalistični tradiciji in žanru. Kardinal Del Monte mu priskrbi tudi prvo najpomembnejših javnih naročil Poklicanje Mateja in Matejevo mučeništvo. čustvenost. po drugi strani topla čustvenost. Ti dve sliki sta ob straneh.i. angel pa deluje. Carraci pa realist. Vodil jo je njegov brat Augustino. SLIKARSTVO Na začetku stoletja.99 in zrelo rimsko 1599 – 1606). Obujenje Lazarja. Kapela Contarelli. Mateja. Imel je temperamenten značaj. Caravaggio Ta slika ni ohranjena – uničena v drugi svetovni vojni. Tople barve so iz beneške tradicije. da naslika novo upodobitev. Katarino (1593). To sta še vedno zgodnejši deli . Caravaggio je bil naturalist. dosti svetle slike glede na njegova poznejša dela. da reže marmor kot mazlo – skoraj pozabimo. Naročniki niso bili zadovoljni s to sliko zaradi umazanih podplatov in kmečkega izgleda samega sv. ohranjena le na čb fotografiji. dejansko pa žanrska dela ustvarja v zgodnjem obdobju. Petra in Savlova spreobrnitev. Bakhov – dečkov homoerotičnega značaja za kardinala. Matej piše. 1602. nanj vpliva tudi rimska visoka renesansa v kompoziciji – uravnotežena piramidalna kompozicija. Kapela contarelli. Poklicanje Mateja je pomemben vir za žanrske upodobitve. Zelo zagoneten prostor. Znameniti umazani podplati in zadnjica – plebejski moment v zgodbi. Carracci Reakcija na manireristično izumetničenost in hladnost. večinoma žanrski prizori Bakh 1593 . svetloba je enakomerna. Annibale Carracci Annibale je v njegovi družini in delavnici najbolj pomemben in vpliven. rimsko (zgodnje rimsko 1592 . matej pa deluje kot učenjak. Križanje sv. Coreggio). figura izstopa iz ozadja. v kombinaciji s tihožitjem vina in sadja – vtis obilja. Sv. okoli 1585. Caravaggio Imamo opravka s historio. Močen kontrast med svetlim in temnim – dramatičnost. na podlagi česa ustvarja naprej. Njegov slog se malo spremeni – figure so v njegovih poznih delih bolj zgnetene v nerazločljivo gmoto.kipar. Zgodnje rimsko obdobje – manjša dela. ni v današnjem pomenu besede. Carracci se prepusti severnjaški italijanski tradiciji (Tizian. ki postane pomembna v baročni tradiciji. da gre tu za kamen – občutimo mehkobo telesa – prsti se pogrezajo v kožo.

Sama sebe upodobi kot alegorijo slikarstva. zaradi dramatičnosti in krvavosti. Poslikan strop z mitološko tematiko. bile so v glavnem portretistke. Razlika med politično interpretacijo. 1597 – 1600. človeka na drugi strani in arhitekture na tretji strani. Nasledniki Caravaggia . Quadro riportato – prenesena slika. ki je zelo blizu gledalcu. Posvetna tematika v kardinalski palači! Naročena je bila ob priložnosti poroke – ljubezenska tematika. Carraccia je podpirala družina Farnese. Judita in Holofern. Vplival pa je tudi na umetnike iz drugih dežel. umazani podplati. nižja duhovščina pa je bila bolj naklonjena Carracciu. vendar sta se vseeno spoštovala. Bila je posiljena – biografsko branje njenih del.39 Kombinirala je dva različna tipa slikarstva. ki odreši celotno državo. Kompozicije so barvno zelo tople – beneška tradicija. princip poslikave na način kot da bi prenesli sliko na strop – nasproten iluzionizmu – slika na stropu nima učinkov skrajšav ali pogleda od spodaj navzgor. ki jo Artemisia prevzame iz Michelangelovega izgona iz raja. ki so priročni za upodobitev ženskega akta v naravi. Tak avtoportret je bilo zelo težko naslikati. Tu ta politični moment manjka. Artemisia Gentileschi Priljubljen motiv v tem času. toplejše barve. šlo je bolj za določene slikarje. pozornost je namenjena ženski podobi. da ciaroscuro prenese na žanr. Ta slika je osrednja na stropu in tudi najpomembnejša – radosten. Starca sta v voajerski poziciji. ki je namenjena razkazovanju mitoloških kipov. kmečki svetnik. še vedno nimamo portreta dejanske pokrajine. kjer se Florentinska republika enači z Judito. 1630 ali 1638 . oče Artemisie Najpomembnejša umetnica 17. Bolj so bile uveljavljene alegorije slikarstva – v ženskem spolu (la pitura). Suzana in starca. ki jih je Caravaggio osebno fasciniral. ki so njim osebno ustrezali – osebne interpretacije njegovega sloga. Prevzeli so tiste elemente. razdeljen je v različna polja. Carracci Bil je pomemben v razvoju idealne krajine.st. okoli 1620. Idealna krajina – vpliven pri drugih umetnikih. Marijino vnebovzetje. Caravaggijeva dela so zelo popolarna med višjim slojem. Carracci Prvi javni projekt in zelo pomembno naročilo kardinalske družine Farnese. Princip. Sozvočje narave na eni strani. za razliko od moškega. Gre za izmišljeno krajino. Poslikava galerije. Program je verjetno pripravil knjižničar kardinal. Galleria Farnese. Carracci Tekmovanje med Caravaggiom in Carraccijem. Močan ciaroscuro. enakomerna osvetljenost. Orazio Gentileschi. Ženska je iztisnjena v nekem arhitekturnem okolju. . Kompozicija je skrbno klasično uravnotežena. posnemanje antičnega kiparstva (iz antičnega slikarstva ni praktično nič ohranjenega). v ozadju tema. zato deluje tudi kot da gleda iz platna v gledalca. kot kopija antičnih reliefov. pri Carracciju pa so figure ustrezno idealizirane. bolj so poudarjali intelektualno plat. vsa pa so po vzoru omnia vincit amor – sporočilo je. slavilen sprevod. Zgledoval se je po antičnih reliefih – figure so postavljene blizu slikarski površini – ta princip bo uveljavil neoklasicizem – princip reliefa. ki ga Carracci s svojimi pomočniki uporablja. da so ga osebno spoznali. Avtoportret. zato so se redko upodabljali za platnom. dramatično poudarjene figure. 1610.. saj se umetnik gleda v zrcalo. po drugi strani pa se portretira v samem dejanju slikanja. Bartolomeo Manfredi Pomemben je. Eden od motivov. 1601.Zmagoslavje Bakha in Ariadne. da je ljubezen močnejša tudi od samih bogov. Zelo očitno je nadlegovanje. ni nujno. Artemisia Gentileschi Razlikuje se od tipičnih ikonografskih rešitev tega prizora. okoli 1604. Beg v Egipt. Carracci je bil v glavnem freskant. ki Suzani ne prija. še vedno pa je prisotna historia – izgovor za upodabljanje krajine. Tu izoblikuje svoj klasični slog. Kapela Cerasi. Problem družbene uveljavljenosti umetnika. Vse skupaj je zelo idealizirano. Naročniki pa niso imeli stroge slogovne preference.Caravaggisti: Ni imel šole v strogem pomenu besede. ki je kultivirano bitje. brani se z gesto. Očitna razlika – ciarro scuro.

Bolj Caravaggijevski trenutek. Slika v določenih skrajšavah zaradi pogleda – iluzionističnega učinka. kar se tiče slikarstva. Pomembna novost je da je prvič cel strop kot samostojna slika. Obe sliki sta stropni poslikavi Apoteoza Urbana VIII. Atalanta in Hipomen. okoli 1625. bolj klasične. vendarle pa so barve nadaljevanje manierizma. Aurora. 1617 Figure so nadaljevanje bolonjske šole. nasledniki Carraccija: Najprej se šolajo na akademiji v Bologni in nato sledijo Carracciju v Rim. da dokaže svojo psihično moč. 1639 Znan je po dramatičnih mučeništvih svetnikov. sicer je bil freskant. Diana na lovu. Prevzama Caravaggijev naturalizem in ciaroscuro. VISOKI BAROK Razvoj iluzionizma. Upodobitev. Slovel je po nočnih prizorih in nočnih krajinah. ostali navadni žanri pa so domena tujcev (žanr. Lotila se je historičnih prizorov Porcija rani svoje stegno. Adam Elsheimer Štarta v Donavski šoli – pojav v okviru nemškega slikarstva. Guercino Freskantski cikli. krajina. Kompozicija – figure vzporedne s slikarsko ploskvo.Jusepe de Ribera Španec po rodu. prišel je v Rim in se kasneje ustalil v Neaplju. V Neaplju se je Caravaggizem zelo prijel. Napoveduje visoko baročni iluzionizem – princip Quadrature – arhitektura je naslikana na tak način. njegove pokrajine postanejo bolj umirjene. Figure so klasične. Ko pride v Rim. Ne potrebuje več zgodbe za slikanje krajine. Predstavlja most med fantastičnim flamskim manierizmom in italijansko klasično krajino. da je videti. Razlike pri žanru – mitološke podobe in historia so domena italijanskih mojstrov. Prevladujoč je klasičen in bolonjski slog Guido Reni Po Carraccijevi smrti veljal za najbolj resnega naslednika. Domenichino Zanima ga krajina. Pietro da Cortona. Ni prilagoditve perspektive. Svetle figure v temnem ozadju. ko sama sebe rani. Bolonjska šola. Spet hčerka slikarja – izučijo se pri očetu. Aurora. 1664 Upodobitev močne ženske junakinje – širši politični pomen. Rim je v tem času še zelo pomembno umetniško središče. Pomembna vsebinska novost je slavljenje Urbana s pomočjo alegorij. prihaja veliko umetnikov iz drugih dežel. Zanj je značilna žanrska upodobitev dečkov iz ulice. 1614. Še vedno imamo opravka s prizori. da se ta prostor dejansko širi. Okoli 1652 je odprla šolo za ženske slikarke. Povzdigovanje s pomočjo . vendar se je vrnil v Bologno in tam ostal.…) Paul Bril Štarta v manieristični tradiciji – manieristična perspektiva. Elisabetta Sirani Bologna je bila naklonjena ženskim slikarkam. Bolj baročen. po tem letu so deležni samostojnih naročil. Guido Reni Ločnica med Caravaggisti in bolonjsko šolo ni tako ostra – eden takšnih primerov. 1633 – 39 Arhitekt in slikar. Guido Reni Freska – občutek tabelne slike na stropu.. Filipa. Mučeništvo sv. 1621 – 23 Quadratura – širjenje prostora z naslikano arhitekturo. Delujejo kot njegovi pomočniki 1602 – 1606. čeprav imamo v ozadju modro nebo.

velik prostor. glede na to kje se nahajajo. poznamo samo ideje. Giovan Battista Gaulli Jezuitom je prvi ideal preprosta notranjščina. Arhitektura pa je v tem času že v zatonu. Alegorija jezuitskega misijonarstva. okoli 1629. beg v globino. . Naredi izbor – predstavi samo najrelevantnejše umetnike – večinoma slikarje bolonjske šole. Barve so bolj umirjene in tople.svetih oseb smo omenjali v okviru Medičejskih Firenc. Prepoznamo varianto Berninijevega kipa ugrabitve Proserpine Sv. Poudarek na posameznih gestah. Pomemben je zaradi principa dekoracije dvoran. med 1607 in 1615 Ohranjen je samo fragmentarno. Časovni premik v visoki barok in glavni razcvet slikarstva. Kombinira iluzionistične prizore z bogatim reliefnim okvirjem – uveljavi se po vsej Evropi. 1674 – 79. Sicer ne gre za dobeseden prenos slike na strop. Princip iluzionizma – prostor se navzgor širi. Princip quadrature – arhitektura kot podaljšek dejanske. Tuji slikarji. Slikal je bolj za zasebne naročnike. Upodobi celo množico figur. Zaradi razlike v številu figur je pri njemu poudarej na telesnost La Divina Sapienzia. bil pa je vpliven tudi v okviru francoske umetnosti. 1629 . 1691 – 94. iluzionizem ni tako skrajen. po 1673. Carlo Maratti Klasicistična protiutež glede na Gaullija in Pozza. 1641 – 47. Zmagoslavje usmiljenja. ker je dosti manj figur. ki ustvarjajo osrednj prizor in dodatne prizore okoli. nimamo nekih velikih javnih naročil. če so bliže gledalcu so bolj berljive. Firence. Dosti večji kaos. Mitološka tematika. Pomemben je za francosko akademijo. Čaščenje Jezusovega imena. da daje vtis neskončnega prostora. ki so prišli v Rim in tu ustvarjali: Nicholas Poussin Preživel skoraj celo življenje v Rimu. da je kompozicija bolj jasna. Princip prenešene slike na strop. loti se bolj zgodovinskih mitoloških ali starozaveznih prizorov. Pietro da Cortona Medičejci so še vedno glavna družina. Povezovanje starejše arhitekture in poznega iluzionizma. Vprašanje. 1625 – 27. -Giovanni Battista Agucchi: Tratatto della pittura. Palazzo Pitti. osebe se porazgubijo v splošnem dogajanju. Figure so postavljene v prvi plan. Sacchi Klasična piramidalna kompozicija. koliko oseb je primerno upodobiti na freski. Andrea Pozzo Figur je še več in so naslikane na različne načine. Pri slikarstvu gre za posnemanje idej. ki jih Bellori nadaljuje. 1637 Sprememba sloga. je toliko prilagojen gledalcu. Gregor in čudež s korporalom. kompozicija je bolj jasna. Andrea Sacchi Upodobi manj figur. 1631 -33 Za primerjavo Tizianove Bakhanalije. Figure so bolj berljive. Ugrabitev Sabink. -Giovanni Bellori: Le vite de' pittori scultori et architetti moderni Pomemben teoretik. Pomemben je uvod v njegovo delo L'Idea – klasična akademska teorija. so pa bolj baročno dramatične. Stropni okras. Dosti več figur. bolj razgibane. vendar ni nič prelomnega v umetnosti. V tem trenutku se mešanje posvetnih vladarjev z nekimi svetimi in mitološkimi osebami dopolnjuje. Bakhanalije pred Panovim kipom. zato toliko manj omemb. Prevzema beneški način slikanih tabel in pozlačenega okvirja. Ugrabitev Sabink. Cortona Razlika očitna tudi v številu figur.33. višje pa so bolj presvetljene in majhne. kot pod katerim slika te figure. Isti princip kot pri Vasariju – zbirka življenjepisev umetnikov. Ravnotežje realističnega posnemanja in treba je pri svetih zgodbah ustrezno in zadržano idealizirati. Favorizira Carraccijevsko slikarstvo – nadaljevanje klasične renesančne tradicije. šele v tem obdobju se uveljavi princip velikih poslikav iluzionističnega tipa v cerkvah.

1648 Pomemben je kot krajinar.Et in Arcadia ego in Sv. Delal je za precej premožne meščane. 1602-04) in Place Dauphine (zač. Uraden državne ceremonije. Cela skupina slikarjev iz severa – v Rimu so ustanovili bratovščino – Bentvueghels. izgledati mora lepo. poleg naj bi bili prostori za delavce. ki ga med revolucijo uničijo. v pritličju so bili trgovski lokali. Ideal trga je še vedno kvadrat oz. Promenade (javni prostor) 3. L. Marija Medičejska leta 1604 v Firencah. Uvede centralizacijo in absolutizacijo države. Gospodarstvo 2. Stopnice se nanašajo na Rafaela. Njegova krajina je bolj čvrsta. Pieter van Laer Flamec. 1589-1610. Kar se sakralnih del tiče so bolj umirjeni intimni prizori. ki ni imel možnosti da s tem slogom preživi. konč. 1607). Gaspar Dughet Svak Paussaina in njegov učenec. Celo sliko gradi na principu linearne perspektive. Ni pa tiste neskončnosti kot pri Lorrainu. ki je posavljen l. Bil je zelo uspešen. zanima ga atmosfera. Figure so pomembne in so postavljene v ospredje Pogled na Delfe s procesijo. S tem slogom postane vzor. zaključi Hugenotske vojne (med protestanti in katoliki). Mitološka dela so z bolj kompliciranimi vsebinami – podvrženost smrti. protoromantični umetnik. L. na obisku v Parizu spozna določene ljudi. Fascinirali so ga trenutki v dnevu – jutro. ki se odpira v neskončnost.. Salvator Rosa Specifične krajine. V pogodbi z aristokrati je bila klavzula. Claude Lorrain Bil je dober krajinar. Po l. Pariz res začenja postajati center Francije. Figure so blizu slikarski ploskvi. FRANCIJA Henrik VI. navadni ljudje pri svojem delu. kaotično). Žanrski prizori. čeprav ne poznamo kupcev njegovih del. Pariz-Il de la Site (na konici otočka) Henrik da postaviti trg in most (sedaj most ni več namenjen trgovcem in njihovim lokalom. pri Giambologni (Pietro Taco je njegov naslednik) naroči konjeniški spomenik. plani so dosti bolj povezani. 1605-12.st. Place Royale/Place des Vosges. 1605 Henrik našteje funkcije trga: 1. klasična trikotna kompozicija. zemljišča poleg trga pa Henrik podari aristokratom (ki so bili pogosto v konfliktih z drugimi prebivalci).1578. ki ga Napoleon preimenuje. ker mu kraljevski naziv ni všeč. Idealna krajina bolonjeske šole – izmišljena krajina – še vedno je pomembna zgodba. zgoraj so lastniki živeli. plani so zelo razločni. Število figur se zmanjša. Pont Neuf (zač. Družina na stopnicah Izoblikuje svoj zreli slog od 1643 – 1653. Dramatičen temperament tudi v njegovih krajinah – našpičene skale. V Rimu so bili celo stoletje – žanrski prizori iz vsakdanjega življenja. Danes je . ki je zahtevala. Prizadeval si je uveljaviti s historio. ki pride iz severa v Rim. bil je pohabljen Bambocco. Pariz Place Royale dobesedno »kraljevski trg«. Izhodišče trga je gospodarsko. Nima več posmehujočega odnosa do teh ljudi. pravokotnik s kiparskim okrasom. 1614. Bil je bolj freskant. 1607 tovarno porušijo in trg v celoti postane rezidenčen (sčasoma samo za aristokrate). V tem času dela precej tudi za francoske naročnike. Orfej in Evridika. zato so imenovali bratovščino Bamboccianti. Vpliva na angleško umetnost 18. Trg je imel gospodarsko funkcijo. vseeno pa ga zanima atmosfera. prestižno. da je pročelje povsod enako (za fasado se postavljajo različni prizidki in deluje neurejeno. 1650. na S delu trga je tekstilska tovarna (svila). 1639 postavijo na trg konjeniški spomenik Ludvika XIII. ukrivljena drevesa. bolj zafrustriran. Kot najbolj uveljavljen umetnik. Prostor je bolj škatlast. Vpliven v tistem času.

1687. Louvre) Philippe de Champaigne Portretist . da se zgleduje po palači Pitti. novost: ovalne sobe na vogalih (ideal). St. 1635-38. Francois Mansart (tloris). Pod Ludviki nastanejo trgi z zgolj reprezentativno funkcijo. pročelje zgled Il Gesu + kupola s klasičnim porikom. samo vhod. kasneje jih postavljajo v provincah. (1655. pročelje 1616-21. Richellieja (pomembni so še Mazarin in Coulber). poudarjeni prvi dve nadstropji. S pa kraljičin. –Gervais. deluje manieristično. odprta na vse strani. Maisons/Masions – Lafitte. Jacques Lemercier Dela za ministra Marije Medičejske. elementi (v nasprotju z Rimom) Blerancourt. malo kip. Pariz. Petra (Bernini). ni plastičnega stopnjevanja proti osrednji osi. tople barve. ne vidi se še koncentracija na središčno os. zgoraj rdeča opeka+šivan rob. Frans Pourbus ml./Place de la Concorde. istočasno je v razcvetu druga Fontainbleujska šola Soronnska cerkev. tradicija Purpusa (pri Ludviku) in zadržanost pri Moškem portretu . Prado). Simon Vouet. Louvre Med leti 1613-27 se uči v Italiji. ki segajo do tal. postaviti jo da Ana Avstrijska (žena Ludvika XIII. dela tudi za samostan. 1635-42. Ange – Jacques Gabriel Simetrija. Place des Victoires. Francois Mansart (ni bil v Italiji) Petdelna zasnova. Francois Mansart Samo dvorec v parku. členi se v paviljone na vogalih s poudarjenim osrednjim delom. 1641. Moški portret (1650. skoraj brez kip. nadaljuje Moorovo tradicijo. Mignard (1663. Jules – Hardoiun Mansart Okrogel trg. okrasa. P. NG London). STOL. druga na dvorišče univerzitetnega kompleksa). petdelna členitev. konjeniški spomenik na sredini. zgleduje se po Il Gesuju in doda kupolo s klasičnim portikom (=glavna značilnost francoske cerkvene arh. 1615-24. Ludvik XIII. nad oltarjem je kopija baldahina iz Sv. fasade enake. SLIKARSTVO Predstavitev v templju.tam park. Izoblikuje se slog Henrika IV.: spodaj arkade (trgovski lokali-zgled trg Livorno). Salomon de Brosse Poznogotska cerkev z novim pročeljem. v zahvalo za spočetje Ludvika XIV. zač. Ima dve fasadi (ena gleda na ulico. Kardinal Richelieu (ok. Prikazana v alegorijah in personifikacijah. ki je kot samostojna stavba. Salomon de Brosse. Palais du Luxembourg. ukrivljene kolonade v kotih – tikaj prevladuje ravna fasada. Place Louis XV. okrasa. ki je uravnotežena z vertikalo stebrov v ozadju. Za to palačo naročijo serijo slik pri Rubensu.). – kraljevi portretist. Pariz Naroči jo Marija Medičejska in zahteva. vpliv dvorca Ayne – prenos motiva v sakralno arh. Pikardija Neohranjena. brez pritiklin. Blois. členjeno samo z arh. FRANCOSKI KLASICIZEM 17.. Med leti 1607-14 je Lemercier v Rimu. 1642-46. Slika ima diagonalno kompozicijo (baročno). po prihodu nazaj postane zelo vpliven (kraljev prvi slikar). 1637. 1612-19. tloris simetričen. Vpliv Rubensa in van Dyka (pri kardinalu). Jacques Lemercier (pročelje). 1645. Krilo Orleans. Salomon de Brosse. ki naj bi prikazovali njeno in moževo življenje (slednji ni uresničen). 1755-57. poslikava kupole) Naslon na Paldijev Il Redentore. paviljoni imajo vsak svojo streho (Nizozemski vpliv)in novost so francoska okna. prostor za služničad je skrit v klet in s podhodnim hodnikom povezan z vasjo. J stranica je Kraljevi paviljon (z motivom slavoloka pri vhodu).). Val – de –Grace.

kočije. 1662-72. 5-delna členitev dvorca (manj izstopajoče). pomemben je le končni izdelek. ker sam dela replike je težka kronologija in življenjepis (ali je potoval v Italijo ali vpliv Utrehtskih caravaggistov. ob dokončanju stavbe priredijo slavje (fr. Stol. Louis Le Vau. Neuf Brisach. Louis Le Vau (arh. ciaroscuro. Pri gradnji so morali prestaviti reko in 3 vasi. okupira arhitektra). gledališka igra – Moliere. Mathien Le Nain. ki segajo v prostor in so nizki. 1667-70. ki je nad vsem očaran in 3 tedne za tem je Fouke aretiran (Ludviku je všeč.). Palača je v povezavi z bližnjim mestom. 1645) in Vdova Irena ozdravi sv. ravna streha. železni obroč). Louvre – kmečko življenje Gardisti. »ukročena narava« (saj mora imeti Ludvik pod nadzorom vse). Pred stavbo se stekajo tri poti . na teh so stali topovi in kanoni. do 1685 (minister Coulbert) Grands boulevards. realizira se renesančni ideal centralne zasnove. 1678-97. Andre Le Notre (park) Naročnik Nicola Fouke (finančni minister). Champs Elysees. ognjemet na koncu). Značilnosti vseh treh bratov so: ciaroscuro. Georges de La Tour. 1656-61. Louis Le Nain. sakralna motivika. ki je živelo v Versaillesu ob kralju. pot za sprehajalce in hiše. 1642. Pariz. Charles Lebrun. saj potrebuje nenehno oskrbo za 25 tisoč ljudi. Antoine Le Nain. Antoine Coysevox) in Galerie des Glaces (zrcalna galerija). Versailles: Philibert de Roy (Cour de Marbre. novost je ravna streha. zato ga na S strani mesta podrejo in postavijo boulevarde za promenado. kupola+klasični portik+dokaj neobičajno ukrivljena stena (členitev stene ostaja klasična) 3 načrti za Louvre. Louvre Prepoznaven slog. Claude Perrault Ni rivalstva med umetniki. francoska okna… Salon de la Guerre (Konjeniški relief Ludvika XIV. nato pojedina. Na sredini je pot za kočije. nato drevesa. težka atribucija. t. Jules Hordouin – Mansart (1678-87) V času gradnje je isto velik kot takratnji Pariz. nočni prizori ob svečah. Versailles. Jožef tesar (ok. 1600-1705 Obzidje nima več obrambne funkcije. ok.SAMOSTOJNI UMETNIKI Srečna družina.motiv trivijuma iz papeškega Rima. zasnova je 5-delna . 1664-65. »fet«) (najprej sprehod. College des Quatre Nation.) Vodja projekta je Caurbet Louvrska kolonada. Sebastien Le Prestre de Vauban Za obrambo postavijo utrdbe na podeželju (okoli 300. moderno abstrahirana telesa. baklah. Bernini (je dejansko v Parizu. Louvre – veseljaški prizori Vsak se drži svojega področja motivov. za gledališke igre). I. Kaže se odmev Palazo Caprini (dvodelna členitev). 1631. po smrti papaeža Aleksandra VII. žanr (ne ve se kdo je sploh kupoval žanre) v katerem ni zaznati posmehljivosti (to doseže šele Courbet v 19. Ludvik XIV. Bastioni so trikotni zaključi. Charles Lebrun Na koncih Salona Guerre sta Salon vojne (tam je konjeniški relief)med Francijo in Holandijo na eni . 1667. Louvre – meščanski žanr Kmečka družina. Louis Le Vau (eden najvplivnejših) Dediči po kardinalovi smrti ustanovijo college. oval.). Najprej uredijo park (veliki kanal. faza). Od 1661 vlada sam. Boštjana (ok. 1649). figure so klasično postavljene (umirjenost). Andre Le Notre Teče od Louvra proti sredini. triločni motiv na vhodu. 1645. rustika v pritličju. 1698-1708. Louis Le Vau (1668-71. zač. Charles Lebrun (notranjščina). Apolonova galerija Štuk+pozlačeni okvirji+poslikave (Pierto da Cortona) Vaux – le Vicomte. i. 5-delna členitev ni več jasna (zaradi vseh prezidav).. 1643. Povabljen je tudi Ludvik.

1664). deluje elegantno. Kip prvotno v grotti (jami). racionalizem (umetnost se da naučiti). zač. dvojnost portretiranja (za vladarje vzvišeno. v 18. 1709. da se kralj umakne od »javnega« življenja na dvoru. Svetim. 1666-72. saj se z barvo šele doseže risbo. v park. zgled: Apolon Belvederski. Ludvik XIV. Lebrun je pristaš risbe.. holandski pa naturalizem. SLIKARSTVO Kancler Seguier s spremstvom (1661). Grajska kapela. Ideja napredka. ki je podrejena Akademiji. da ne pride do napačne inerpretacije. spodaj polkrožne arkade. Pierre Mignard (Louvre) {querelle des poussinistes et roubenistes. Grand Trianon (1687. 1698. Beneški vpliv so tople barve. Prihod Aleksandra Velikega v Babilon (ok.Lebrun-…. . na drugi strani jim stojijo Rubenisti.. Ange – Jacques Gabriel). saj je ta stalna. Apolon z nimfami. Francois Girardon. Pierre Puget (Louvre) Preveč baročni za njihov okus. Versailles Kraljevi kipar. ločena vhoda za nepomembne in pomembne ljudi. konj). stebri zgoraj. 1661 za ples. 1666 za znanost. Slikarstvo je podrejeno funkciji notranje opreme. jih prestavijo v park. Charles Lebrun (Louvre) {l'histoire de roi – la grande maniere – ustrezen veličasten slog} Francoska Akademija – sistem akademij (1635 za književnost. enotna ravna streha. 1689. Perzej in Andomeda. ki zagovarjajo barvo pred risbo. že bolj baročnimi poslikavami (Antoine Coypel. Jules Hardouin – Mansart Stavbe ob trgu. poslikava kupole. 1679. stopničasto zalomljena. za Place Vendome. Antoine Coysevox (Musee des Beaux – Arts. Jules Hardouin – Mansart. na drugi Salon miru. Sprejo se tudi v pogledu na antiko – ali so bili takrat boljši kot smo mi danes ali smo jih presegli? Spor se najbolj odraža v književnosti in arh. 1669 za glasbo in 1671 za arhitekturo). 1686. da bi izšolala vse umetnike v določenem slogu. kiparstvo. Slika Aleksandra Velikega je seveda v povezavi z Ludvikom. ki se je istovetil tudi z drugimi velikim vladarji (Ludvikom IX. F. 1680-91. Karlom Velikim…). Jules Hardouin – Mansart) in Petit Trianon (1762-68. Milon Krotonski. Les Invalides. da se bo gledalec lažje vživel. zgled: Il Gesu). Pariz. Leta 1663 se izoblikuje hierarhija (Ludvik-Courbet. ● Charles Lebrun napiše traktat Methode pour apprendre a dessiner les passions (1698) Kako upodabljati čustva.strani. Strop je poslikan z iluzionističnimi. višina teh ne sme presegati konjeniškega spomenika. Konjeniški spomenik Ludvika XIV. zač. Stol. Place de Louis le Grand/Place Vendome.. 1685-92. barva pa se spreminja. Versailles Petit Trianon je postavljen že za Ludvika XV. Ustanovljena je tudi tovarna gobelinov in preprog. saj je visoka in ozka. Girardon Kopija Marka Avrelija (gesta. Versailles. Dijon) Bolj umirjena draperija. Jules Hardouin – Mansart Dvonadstropna. ● Andre Felibien napiše Conferences de l'Academie Royale de Peinture et de Sculpture (1668) Batiment du Roi je vodil »ministrstvo« za popisovanje kraljevske zgodovine in poskrbel za prave popise stvaritev na dvoru. za bolj intimne portrete pa bolj naturalistično).). Vse upodobitve so mešane z alegorijami in opremljene z napisi. querelle des anciens et des modernes} Pausinisti so zagovorniki forme. 1671-82. 1648 za slikarstvo. Charles de la Fosse Najbolj baročna stvaritev v Parizu. 1702-04.

(1603 – 1625). ki sta v nadstropju povezana z mostom. ki je bila največkrat neka alegorija z vladarjem. Cerkev: ob koncu 18. Jones najprej potoval 2x v italijo. Funkcija trga je malce drugačna kot v Franciji. Danes je trg zaključen iz vseh strani.1630. ST. ARHITEKTURA V 16. Zdaj ni več originalnih stavb. Gre za trgovski center. Hiše dokaj skromne. Inigo prevzame od Francozev (Place Royal) slog stavb okoli trga = rustične arkade. upodobitve živali.(1685 – 1688) Pride do državljanske vojne. 1701. London 1661 Prvič uporabljen »square« angleški izraz za trg. Vladarji: Jakob I. Dvojni portret matere. Gre za rezidenčno funkcijo. 1685. Se vrne v anglijo. vendar Anglija še močna iz srednjega veka. Pri tem je pomemben uvod. Queen's house. princip šivanih robov na robovih same stavbe. Bloomsbury Square. 1695.. Z Jakobom I. En prvih primerov take arhitekture v Angliji. hiše s polkrožnimi arkadami. Na eni stranici postavljena tudi cerkev. Danes je tu tržnica. Kjer ima Palladio lože. kraljevsko arhitekturo. whitehall. na drugi city-trgovsko mesto. stoletju vlada dinastija Stuartov. Inigo Jones Primer renesančnega urbanizma v Angliji. (žezlo drži kot palico). Karel I. da stavba ni imela stika z zunanjim svetom. od 1605 na dvoru kot kostumograf in scenograf. Srednjeveški London bil iz dveh delov. realizem + idealizem. London. Na grafiki ni videti nobenega konjeniškega spomenika. Čez Temzo so bile plebejske cerkve.. ANGLIJA. Zafascinira ga Palladio. Vzpostavlja se anglikanska cerkev. Sodeloval predsvem z Bellom Jonsonom. Hyacinthe Rigaud (Louvre) Van Dyke – kopija njegovega portreta Karla I. Šele v 19. Puritanci in katoliki nastradajo in se selijo čez lužo v Severno Ameriko. 1616-18 in 1630-35. Stoletju to ozeleni. Žanr je izpadel. 17. Washington) Portretist. Gre za privatni razvoj lorda Saunthhemptona.(1625 – 1642). Kvadraten tloris. portreti in nazadnje historia (večfiguralna kompozicija). Gre za njegovo hišo. Inigo Jones ( poslikava: Alegorija miru in umetnosti. Tako je bilo narejeno. na severni strani razvije trg. 1638-39. prej tlakovano parkirišče za kočije. Posestvo severno od svoje hiše razvije. se verske stvari zaostrujejo. V 17. Na jugu bila njegova hiša. Od 1615-42 dobi ime dvorni arhitekt. Učitelj z učencem. zač. s tem tudi umetnostne ideje. V zgodnješi fazi se v Londonu zapolnjuje vmesni prostor med tema dvema deloma. Orazio Gentileschi) Med palačo in vrtom je javna cesta. »bouržuazna bombastičnost« Ludvik XIV. Sledimo lahko neki lestvici od mrtvega k živemu. Šlo je za posestvo Betforda. rdeča opeka. Proti koncu stoletja se izoblikujeta dve proto stranki: WHIGI ( na strani parlamenta) in TORIJCI (bolj za kraljevo oblast) Covent Garden. Loža je bolj estetski element -klasični portik s toskanskimi stebri. Greenwich. iz dveh pravokotnih delov. Karel II (1660 – 1685) in Jakob II. Hyacinthe Rigaud (Louvre) Alexander – Francois Desportes Claude Gillot Oba delata lovske portrete in prizore iz Komedije Del'Arte. nato živo naravo (krajina). ima Jones stene. torej izključno rezidenčno. Nicolas de Largilliere (NG of Art. stoletja zgorela. potem je sledila obnova. vendar to daje v najem.Vsak mesec so člani Akademije predstavili eno delo iz kraljeve zbirke in spise teh predavanj je objavil Felibien. ima močen parlament. skratka obrne Palladijev sistem loža – . Štarta v Palladiu samem. kje formulira hierarhijo žanrov. Tu deloval tudi Shakespeare. Stoletju vladajo tudorji. Najlažje je upodabljati mrtvo naravo. želijo vzpostaviti absulutizem. London. Ostane lastnik. Ne gre za poenoteno pročelje. severno od nje si postavi trg. Vhod iz zadnje strani. Trg po vzoru livornskega trga=pravokotna oblika. Convent garden = tu so bili samostanski vrtovi. Na eni strani vladarski kompleks: Westminister. Gre za arhitekturo dvora.

-srednjeveško tradicijo. Stransko pročelje – prevzame princip fasade Pietra da Cortone (polkrožen portik.. dvonadstropna. London. V protestanstski cerkvi so zahteve drugačne. V tem času je bil tam tudi Bernini in ga Wren spozna. da je učinek še vedno srednjeveški. Razmak med pilastri. Skoraj ne veš. Stena členjena z dvojnimi pilastri. Predložili so celo vrsto načrtov. 1665 London zajame kuga. Zunanjščina-fasada sama deluje kot palača. Stena v pritličju je rustična in gladka stena v nadstropju. Gre za princip antične bazilike. Wren prevzema srednjeveško tradicijo. Sama stena spominja malo na palačo z dvema nadstropjema. značilni zvoniki-delujejo malo srednjeveško. Vmes postavi dvonadstropen klasični portik. Zunanjščina: skupek mas. ostane na klasiki. Važno. Greenwich. Gre za zaščitni znak monarhije. Gladka krogla. Parcele so bile zelo majhne. Cerkve so precej raznolike med sabo. Najpomembnejši pri tem je bil Christopher Wren. ustvarjeni so iz klasičnih elementov – preklade. ampak v Francijo. ki je ravno zaključena z balustrado. katere obnovijo. vendar potem je bil požar in cerkev so postavili komplet na novo. Francija ne prevzame rimskega baroka. Pravokoten prostor. Novost v mestu: cerkve. Banqueting hall. ki se začne v neki pekarni in nato razširi po mestu. Karel II. da vsi zelo dobro slišijo pridigarja. Whitehall. Nadaljuje ang. 1672 – 87. Iz drugih strani: Pročelje iz glavnega vhoda-prevzame pročelje z dvema stolpoma ob straneh. Pavla.22.. da razširi palačo. Stolnica sv. Po drugi strani precej neklasičen – dvojni stebri. Več načrtov sprejmejo slednjega = Tloris in zunanjščina: zelo dolga. če ni zraven enega mogočnega zvonika. Wren Dobi nalogo. če izvzamemo vhod. odprt prostor. Pavla. 1665-66 bil v Parizu. vmes okna oz slepa okna. To so mu preprečili. stvar neke fizične omejenosti. tri predlaga mesto. Druga fasada brez okrasja. ki je bila za Karla II. obdana z dorsko kolonado. Kupola po vzoru Bramantejevega tempieta. Pročelje starega sv. London. London. 1634-40. nizka cerkev. vendar težijo k centralnemu tlorisu. tri imenuje Karel II. Anglija še bolj. St Stephen Walbrook. da celo mesto postavi na novo. doda še portik oziroma stebriščno ložo. Že 1663 bila ustanovljena komisija za obnovo. To je postavljeno v tako razmerje. Ima ravno streho z balustrado na vrhu. Izraz se uporablja za specifično angleško tradicijo v arhitekturi. tipično baročno. ustaljenih tipov kot St. Notranjščina: lahkotna. pomaga mu tudi hčerka Artemizia. V komisiji je bilo 6 arhitektov. London. Kasneje postane zaščitni znak parlamentarcev. Odloči se za dve dvorišči: širše in ožje (princip . ob strani kot nekakšne ladje. Christopher Wren V požaru bilo uničenih 87 cerkev. Povdarjen je malce osrednji del s ¾ stebri. 1619. ima priložnost. rustično. brez okrasja *Poslikava stropa. Ponovno so jih zgradili 51. C. ki ima funkcijo avditorija. V sredini križišče s kupolo. Dandanes je London praktično isti kot pred požarom. gotski vtis) Royal Naval Hospital. Jones doda Ilgesujevske volute. Gre za cerkev. Večinoma je šlo za zasebne projekte. London. nekoliko ožja prečna ladja. alegorija. Notranjščina: Rubensova poslikava stropa. čez rustiko pa pilastri. naslednje leto pa požar. Povdarek na angleškemu klasicizmu. Andrea v Mantovi. Ni nekih tipičnih zasnov. Stavba spominja na Escorial. Wren Ni potoval v Italijo za razliko od Jonsa. iluzionizem Palladievstvo gre za neko vladarsko gesto. v tem trenutku v slabem stanju. V bistvu gre za neko simetrijo. Imenovana je bila 6 članska komisija za obnovitev mesta. Gre za slavnostno dvorano. Gre za centralno zadevo.stena. 1696-1716. Požar uniči velik del mesta. 1675-1710. zgoraj kupola. ki poveličuje vladavino. tri traveje ladij na vsako stran. Inigo Jones Stavba je zgorela in so morali postaviti novo. Cerkve manjše. stolpi –klasični elementi. Od 1669 naprej bil kraljevski arhitekt. Pri Jonesu je še bolj poenostavljeno. brez reber. da gre za cerkev. stebri. ¾ stebri je širši. Srednjeveška cerkev bila v zelo slabem stanju. Inigo Jones Še srednjeveška zadeva. arhitekt je bil prostorsko omejen.

da bo začel preganjat protestante. Baročno je stopnjevanje planov. Christ Church. svetla notranjščina. Šele v 18. vključen v samo stavbo. Nicholas Hawksmore Ludvik XIV je imel probleme na verski fronti in se odloči. Gre za dve dvorišči med stranskimi krili. zač. Kiparstva v Angliji nimajo. Karel I. Cela vrsta klasičnih elementov. Holbain ni imel naslednikov. Reprezentančen portret vladarja. Klasičen motiv izveden na neklasičen način. Blenheim palace. Dvorišče pusti odprto. Wrenovi nasledniki: Castle Howard. Kupola v osi. 1721-26. ki pridejo v Anglijo in tu ustvarjajo. klasičnost-stebri. Ni tako zategnjen kot portreti Ludvika XIV. palladijevski motiv. Podoben princip kot pri Wrenu. vendar to ni uresničeno. doda kupolo (Bernini). Za razliko od Rubensa ni imel sreče z naročniki. šlo je za nacionalen spomenik. Genovski portret-figura postavljena v odprt prostor. Dejansko so jih zgradili 10. Rimu. Karel I. samo postavitev. Po drugem načrtu naj bi bilo drugo dvorišče zaključeno s polkrogom kolonad. Rubens je na njega vplival. Zvoniki so nadaljevanje gotske tradicije. London. Ravni deli enostavni. Washington. Nasledniki: Peter Lely in Godfrey Kneller – ni bležčavosti. Spet motiv serliane. Še vedno gre za tujce. Vzorna cerkev za anglosaški svet. delujejo bolj eleganto kot Rubensove. Figure so podaljšane. John Vanbrugh Dvorišče zaključeno v polkrog. Za enak princip gre pri Blenheim palace. ki je trajal od 1692 do 1725. Motiv serliane. končni efekt zelo slikovit. Vanbrugh Imamo sestavljanje mas. Ni v dejanju lova. ki je premagal Karla II. Stena sama dosti bolj neokrašena. SLIKARSTVO V marsičem nadaljevanje principov 16. ki je značilna za van Dycka. Kot portretist deluje v različnih krajih po Evropi. Nekako uokviri queen's house. ki so ena zraven druge. bleščavost. Valladolid. Neformalen dodatek je služabnik. na konju Družinski portret Pri obeh gre za eleganco. Ima željo po historiji. Centralna zasnova. 1692 zato. Gibbs prevzame portik iz piazza del poppolo. Elena Grimaldi. Šlo je za darilo vojvodini Malborough. bil je učenec Karla Fontane. St Martin's in the Fields. ker je Wren v funkciji kraljevega nadzornika. najbolj pa v Londonu. 1705-24. Palermu. van Dyck pa ja. In prihaja iz Flamske. Vpliv načrta na naslednike. Ni krivin. da je pogled usmerjen na queen's house. Louvre Spet bolj vitek. van Dyck. Slikovita kompozicija iz enostavnih mas. Stoletja. 1585. samo lepo pozira. Stransko pročelje je dvonadstropno. Baročno povdarjena osredna os. NG of art. odprta. Anthony van Dyck. Na dodatnih stavbah postavi portik z dvijnimi stebri. ok. Yorkshire. se umika drugim in jim daje priložnost. Postavljenost v krajino. kompozicije. še srednjeveški. Nad samim vhodom zvonik. prostori postavljni eden zraven drugega. Osnovni elementi čisto klasični. Njegove formule po svoje interpretira. Predstavlja vrhunec angleškega baroka.iz Versailesa). Zanima jih portret. Nadaljuje tradicijo upodobitve angleških parov na lovu. 1699-1712. na lovu. Stoletju domači slikarji. Pomembna reprezentančna funkcija. stoletja. London. 1723-39. 1635. Oxfordshire. James Gibbs – najljubši arhitekt torijcev Bil je v Rimu na začetku 18. Gre za anekdotičen motiv. 1623. konja pa prevzame od Rubensa (kartoni Konstantina Velikega). Oba tujca. Spitalfields. 1711 sprejmejo odlok. Juan de Herrera . Deloval tudi v Genovi. ŠPANIJA Stolnica. da bodo zgradili 50 cerkva.

TOLEDO. Poskušal priti tudi na madridski dvor. Filip III. Suha. Glavna dva slikarja: Eugenio Cajes (sakralno slikarstvo) in Juan Pantoja de la Cruz. Stene členjene s klasičnimi elementi. Značilni stolpi na vogalih. (1634-42). Slikal . London. po svoje že baročno. Jerez. kjer je podoben efekt. ki doživlja vizijo. SLIKARSTVO Na dvoru pod Filipom III. Diego Velazquez Kristus pri Mariji in Marti. V poznih letih se prilagodi Murilu in prevzame njegov slog. Francisco de Zurbaran Cela vrsta upodobitev menihov. Večinoma klasični okrasni motivi. V tem času pride do krize: kuga. napolnjen z različnimi kipi. z jezerom. (1598-1621). Ima bolj idealizarajoči slog. tudi naročniki so bili iz različnih delov. Menih. Sakralna arhitektura v provinci zelo bogato okrašena. vendar se vrne v Sevillo. Menihi upodobljeni v trenutku stika z bogom. fasada je Ilgesujevska. Najpomembnejši projekt v španiji v 30ih letih. poenostavljena vrsta manierizma. Pomembno vpliva nanj tudi flamska umetnost. Samostanska cerkev Santa Maria de la Defension. S Filipom IV. Rdeča stena z belimi detajli. Tu se uveljavi naturalizem. obrazi bolj naturalistični. Plaza Mayor. vpliv Carravagia (chiaro scuro in naturalizem): Juan Sanchez Cotan – chiaro-scuro v tihožitjih. temno ozadje. Uveljavljajo se Borboni. Slopi s polstebri plus preklada. (1606-17) in Filip IV. Bartolomeo Esteban Murillo. historiJam da učinek misterioznosti. različni kosi sadja in zelenjave postavljeni na polico okna.st. preseli prestolnico iz Madrida za 5 let. 1632 Gre za glavni park v Madridu. kombinacija florentinske risbe in beneške barve. 1618. Tu se zbiralo ogromno ljudi iz cele Evrope. ŠPANIJA Filip III. Ohranjeno samo eno krilo.. Konjeniški kip na sredini dodan kasneje v 19. bleščeča oblačila. 1658 tudi sam vstopi v samostan in postane menih. Madrid Tu obstajal samostanski kompleks. je sedaj pred kraljevo palačo. prevzema chiaro-scuro.Gre za neko dvojnost v arhitekturi. NG of Scotland. Jajčna jed. Slikal tudi tihožitja.. Stoletju. 1616-19 in Carcel del Corte. Giambologna in Pietro Tacca. To se ponovi v 18. Šlo je za tržno slikarstvo. 1618. Juan Bautista Maino – bolj sakralna dela. 1629-34. Madrid. 1667 Preobloženost z okrasjem.. V poznejši fazi se to okrasje urinja. konjeniške spomenike prestavili na pomembna mesta. Francoski slog. delujejo po svoje gotsko. NG. Polkrožne arkade v pritličju. Tudi tu bil požar. tudi pri prejšnji stavbi. To ni več ohranjeno. Spet chiaro scuro od Carravagia in naturalizem. Iz tistega časa ohranjen zapor. Od 1640 naprej slika bolj za južno ameriko.. V slikarskem smislu bolj pomembna provinca npr. Šele sredi 19. Filip IV. SEVILLA Na prehodu iz 16. stoletju. v 17. Uveljavijo se tudi drugi žanri: žanr. spomeniki. Nadaljevanje Escoriala. dosežen ideal vzpenjajočega konja. stroga arhitektura. obnovili celo mesto. ok. Gre za brezokrasen slog. stoletje pomembno pristaniško mesto. Arhitektura siva-gol kamen. ni slikal več po naročilih. zač. bila so 4. Pri Kristusu lahko opazimo inverzijo. Npr. Edinburgh. Juan Gomez de Mora Ohranjeno po prvotni zamisli. V Španiji so konje bolj postavljali na vrtove. Ilgesujevske volute. Podobno vhodu v escorial. ki ga predelajo v palačo. temno ozadje. Francoska kombinacija rdeče opeke in belega kamna. Diego Velazquez Spet naturalistično izrisane figure. Oba portretista. Buen Retiro.

Na dolgih stranicah so upodobitve bitk. pri Madonah bolj mehka svetloba. Znan tudi po upodobitvah pobalinov. postane dvorni portretist. Med prizori bitk manjše slike: Herkulova junaštva (Zurbaranova serija). Razlika med sulicami. Rubensova hiša. ker ga francoska armada zruši. Na krajših stranicah konjeniški portreti družine. Takrat mu je Filip dal nalogo. London. Večinoma: bela. obilje okrasja. sentimentalna in ljubka dela. Karel Borromejski. Rubens se tudi naslanja na beneško slikarstvo. 1650-71. Willem Hesius Spominja na Il Gesu. po 1695. FLAMSKA V tem trenutku še del Španije. Vojska poražencev zelo sproščena. od daleč še vedno srednjeveško. sv. Madrid Upodobljen v trenutku po zmagi. 1634-35. Ni nobene družbene kritike. ki kažejo zmago samo. Juan de Valdes Leal Murilo z njim celo sodeloval. Grote Markt. kdo je bil naročnik. struktura gotska. Potem po odboju sevile Velazquez pride v Madrid. Zgoraj naslikane še Rubensove slike. 1656. pripravljena na nove zmage. Osnovni elementi so klasični. Galleria Doria – Pamphili. Velazquez Se ne ve točno. 1631-32. Willem de Bruyn Postavijo ga na novo. V ozadju krajina. tople bleščeče barve. Konjeniški portreti postavljeni v krajino. Ustvaril delavnico za izdelovanje kopij. Posebnost so konjeniški spomeniki ženske. 1616-21 . 1650. Velazquez. Sv. Boji Španije na Nizozemskem. rdeča. Vbistvu zmaga Kristus. Rim. Primarna funkcija – portretist Venera z ogledalom. Nobeden ji ne uide. upodobitev različnih bitk. Cerkve 17. Pes kot spremstvo svetih oseb. Zraven še svitkasti motiv. Rubens ga navduši nad Italijo nasplošno. Problem zrcala. Ničevost. Stoletja – okoli stebra postavljeni še dodatni stebri – kot prstan. Npr. kjer prepoznamo kraljevi par. na drugi strani pa španska vojska bolj stroga. po drugi strani uporabljajo rebrast obok. Imamo vtis. da sta onadva celoto malce zmotila. Lepota prej al slej usahne. London. Antwerpen. zraven kup vladarskih simbolov. ki tolažijo po krizi. Iz hrbtne strani. Mihalel. Bitke: Predaja Brede. Gol ženski akt precejšen tujek. Smrt s koso – Stoji na zemeljski obli in premaga nad svetom. le simpatični otroci. Prado. celopostavni portret. Zelo propagandno. V tem obdobju nastane tudi spodnji portret Inocenc X. Bolj mehka svetloba. sulice razmetane. Ignacij. 1650. Velazquez Rdeči zastorji. 1634-35 Ni ohranjeno. MADRIDSKI DVOR Salon de los Reinos. ki zasedejo Antwerpen. da poskrbi za njegovo zbirko. Filip IV. Vsebina slike morda vendarle moralistična. Glavni prizor ponavadi. ki se odpira proti horizontu. Pošlje Velazqueza v Italijo (od 48-51). 1640 je slikal bolj malo. NG. Slog bolj grotesken in morbiden. Louvain. Nasloni se na beneško tradicijo in hkrati na Rubensa. Bruselj. Sv. Velazquez Las Meninas. Velazquez Koga Velazquez sploh slika? Tu upodobljen slikar pri svojem delu na dvoru. Nanj vplival Tizian. ki mine. Ta kaže na drugo plat krize. črna. ki se morajo znajti na ulicah. Prevzamejo klasične elemente za okras. Las lancas. Antwerpen. 1615-21. NG. S Herkulom se radi vsi vladarji identificirajo. ok. Šlo je za sodelovanje med različnimi slikarji. podobno kot Calo. chiaro scuro. ok. Prado. Peeter Huyssens Gre za eklekticizem. Buen Retiro pri Madridu.Marije. ko poraženec prizna poraz zmagovalcu. glavna vsebina opozarja na smrt. Pritlikavci na španskem dvoru.

Rubens imel veliko delavnico. London Okras ni ohranjen. Venera si prizadeva. Kasneje se preseli na podeželjo. Lady Arundel s spremstvom. Rubens. Alte Pinakothek. vendar v končni fazi po svoje interpretirani. Način življenja precej aristokratski. da bi Marsa zadržala doma. Vendar ne dosega take bleščavosti kot drugje. bogato oblačilo. Ogromno deloval kot diplomat. dramatično. 1608 se vrne v Antwerpen. 1637-38. bil izobražen. Tu irganiziral veliko delavnico. Palazzo Pitti. Strahote vojne. NG of art. Gre za nek umetniški razcvet. Bitka z amazonkami. Prevzema tople barve. 1615. Posamezne slike so bile montirane na strop. bolj zadržano Rubensovo Visoko-baročno obdobje: Šlo je za 4 večje dekorativne cikle. ne delujejo italiansko. Dviganje križa. Gre za flamski dvor. Alte Pinkothek. 1618. stolnica . 1620. 1620. Rubens. Skratka manj pomembno. ni imel časa za potovanja. michelangelovske figure. salomonovi stebri. Apoteoza Henrika IV. Gre za princip beneškega di sotto in su. London. Izkrcanje Marije Medičejske v Marseillesu. manj dramatično. ker mu mati hudo zboli. bolj zadržan splošni vtis. 1622-25. Gre za prizore iz stare in nove zaveze. ok. Prevzame tudi potezo. stolnica. Po eni strani nadaljevanje manierističnega portreta. Osnovni motivi klasični. Slog – še bolj opazna poteza. Prado. palača v mestu. Firence Gre za pozno obdobje. Pomočnik je bil tudi Anthony van Dyck. Antwerpen Še precej italiansko. 1610-11. Courtauld Institute. Kot nek komentar na to situacijo. Njegov opus se deli na 4 dele: ● 1600-08 v Italiji ● 1608-19 v Antwerpnu ● 1620-27 obdobje visokega baroka ● 1628-40 zadnje obdobje. V rimu prevzame monumentalnost. Washington Tu bil v Genovi. Tukaj pa bolj bleščavost svile kot pri van Dycku. celopostavni portret z anekdotičnimi dodatki. Nadvojvoda Albert in Izabela. Pieter Pauwel Rubens. Gre za obdobje 30 letne vojne. Dramatične realne svetlobe in sence. Antwerpen Še vedno diagonala. Dramatična situacija. vendar so bolj neformalni. čeprav tam gre bolj za detajle na obleki. Rubens Poročila sta se 1599. naslika tudi krajino iz teh krajev. Sodeloval tudi z drugimi umetniki. dosti bolj manierističen. potem tudi v Madrid. gre dvakrat v Rim. dramatična diagonala. Gre za reprezentančne portrte. značilna flamsko manieristična krajina z visokim očiščem. V ozadju pogled na krajino. ki je tipično beneška. Hoče ohranit berljivost kompozicije. Rubens se prilagodi domači tradiciji. Manieristično. Kompozicija bolj umirjena. Potem gre v Genovo 1605-06. Kralj Salomon in kraljica iz Sabe. ima dosti dela. Munchen V prvi vrsti slikar historie. Tu se poklicno dobro uveljavi. Pesimističen pogled na situacijo. Rubens. barve bolj hladne. Louvre . patos Snemanje s križa. Pomembna tudi kot naročnika. In razglasitev regentstva Marije Medičejske. 1612-14. potoval po Evropi: Madrid. Munchen Začete visoko baročne maniere. Klasična-baročna draperija v ozadju. vladala do 1621. Naročniki so bili bogati meščani. skoraj impresionistično. Slog – isti princip baročnega portreta. Vpliv Tiziana. Rubensovi portreti: Podoben slogovni razvoj Brigida Spinola-Doria. Nanj zelo vpliva beneška renesansa s Tizianom. Precej prepotuje Italijo. ko v glavnem deluje kot diplomat V prvem obdobju je glavni delodajalec Vincenzo Gonzaga. kaos. bogata draperija. 1606. vpliv poznega Tiziana. Rubens. vendar nima moči.

. manj oseb – večinoma gre za kmete. Fizično so ta dela zelo majhna. ki so nadaljevanje tradicije. Po Rubensovi smrti vodilni flamski slikar. London. David Teniers ml. Zelo pogosto se ga primerja z očetom. klanja se ji figura Francije. spodaj Neptun z Nereidami.Marija M. 2 specifični flamski zvrsti: ● Lovski prizori oziroma upodobitve živih živali: Jan Brueghel st. Prado Gre za dvojni iluzionizem. Gostilniški prostor po Brouwerju – podobno veseljaški. ogromnih dimenzij. Rubens. 1634 – 40 in Kmečko rajanje..st. Serija tapiserij – Marija Medičejska hoče pokazati. Jan – ne slika lovskih prizorov. Cornelis de Vos Primarna jim je bila historia. Slikar historije najprej. Njegova manira je bila všeč vladarjem tega časa. ki povdarjajo družinsko harmonijo. Funkcija tega žanra je svarilo pred neprimernim obnašanjem. Adriaen Brouwer uveljavi nov slog v 30ih letih. Lov sam je zelo aristokratska zadeva. vendar mož ji je pa zvest. Bila je izvedena samo prva Marijina. ki pritiče najvišjemu sloju ljudi. ok 1621. Snyders – rabi neko zgodbo. Treh kraljev. Zgodbo treba brati v navezavi Ludvika XIII. Anthony van Dyck. zgoraj Fama. Rubens. Dejanski dogodki v kombinacije alegorij. Obstaja tudi serija tapiserij Konstantina velikega. Frans Snyders. Kralj pije. krajine niso posebejo omenjene. vendar zadržan. hčerka ima košaro z grozdjem-simbol povezanosti. FLAMSKO SLIKARSTVO Arhitektura je manj pomembna. Bolj detaljno obnašanje.Glasbeni inštrument lutnja – glasbena harmonija simbol za družinsko. Nova vrsta kmečkega žanra. Ob strani salomonovi stebri med katere je napeta tapiserija. kjer se veliko pije.. ok. potrebuje izgovor v historiji – Noetova barka – izgovor za eksotične živali (vladarji so v tem času zbirali eksotične živali za lastno zabavo). gre za upodobitve življenja. Jordaens. Historija je najpomembnejša slikarska zvrst. ki ni naš. Jacob Jordaens – tudi pod Rubensovim vplivom. tudi portretist. Papiga je simbol ženine nečistosti. je imela plan. Kasneje zamenja slog – Kmečko rajanje – svoj satirični ton malo omili in upodablja kmečko življenje bolj idilično iz bolj etnološkega vidika. Gre za gostilniške prizore. okoli 1635 Kmet. da je zakonita naslednica Henrika IV. Prado Na sliki najdemo celo vrsto simboličnih detajlov. ok. Tudi sicer precej slaven. Gre za 24 slik. ker nadaljujejo manieristično krajino 16. v vseh njegovih vlogah. Tudi druge žanrske zvrsti. Podobno tudi tihožitja. Gre tudi za njegov avtoprtret. Tu gre za alegorije. Prizori iz njenega življenja oblikovani po prizorih Marijinega življenja. Pomembnejši je razvoj kmečkega žanra – trije umetniki: Pieter Brueghel ml. Struktura stropa opredeljena z zlatimi polji in slikami z oljem na platnu. ki trobi in opozarja na slavje. V glavnem gostilniški prizori v nekih notranjščinah. Zmagoslavje evharistije. 1633-34. gre za portret kot odvod historije. Umetnikova družina. nadaljuje kmečki žanr. Gre za sveti praznik in hkrati ljudski običaj. aristokratski okvir. Gre za njen prihod. Gre za tipološko razmerje med legendarnim na eni strani in dejanskim na drugi. da rubens naslika dve serije. Banqueting hall Slavljenje Jakoba I. Alegorija Jakoba I. gre za beneško tradicijo. Zgoraj putto. 1626. Zelo rad slikal dve temi: zgodba satira in kmeta iz ezopovih basni (antični literarni vir) in kralj pije (mešanica žanra in historije)-Priljubljen način praznovanja praznika svetih treh kraljev. okoli 1650 Prizor slavljenja praznika sv. Posmehovanje tem neuglajenim ljudem. na drugem mestu pa portreti. ki je pod vplivom alkohola. Grenak požirek. Svet. Pomemben je ker deluje tudi na Holandskem v Amsterdamu. se je tudi lotil kmečkega žanra pod Brouwerjevim vplivom. V tem trenutku najslavnejši evropski slikar. Rubens. ki se ga nacejajo. Pomemben je za obe tradiciji. Med temi tremi umetniki zaznamo določene razlike. Ni več moralnega opozorila. ki jezdi delfina-namig na Jonovo zgodbo. naslikana je tapiserija znotraj tapiserije. Bil je dvorni slikar nadvojvode Leopolda Viljema.

nižji aristokrati in meščani. opozarja na težavni proces osvobajanja zvrsti od historie. Snydersu je ostal malo nižji sloj. Rubens je bolj dramatičen – upodobitev lova in resno klanje – boj za življenje in smrt. bil je zelo priljubljen slikar pri najvišjih evropskih vladarjih. . dramatični prizori.uporablja Ezopove basni – zgodbe z moralno vsebino.

st. Rubens. Posredno gre za slavljenje vladavine nadvojvod. tip.st. Likovna umetnost aludira na sam čut vida. prej pa je bilo obratno. najbolj pa so problematični pri odnosu do vojne – za aristokrate je vojna idealne razmere – za njih je to zabava.i. bogatijo s trgovino z Vzhodom). vendar nimamo takšnega nadzora kot v absolutistični Franciji. tretjega pa postavijo v 17.● Upodobitve umetniških zbirk: Jan Brueghel st. naslika nadvojvodo Viljema z njegovimi prijatelji in njegovim avtoportretom (skrbel je za njegovo zbirko). holandske dežele pa ne želijo svojih dobičkov odvajati nekemu vladarju – ohranitev gospodarkse avtonomije). kar se odraža tudi v umetnosti. AMSTERDAM 1240 so reko Amster zajezili in njen tok speljali naokoli glavnega dela skozi prečne kanale. Gre za javni projekt. Funkcija teh slik je slavljenje zbirateljstva aristokratov – podobno kot lov. Ta žanr se posebej razvija na Flamskem. zbirke so pomešane. Frans uveljavi ta žanr nekje v 1620ih letih. vendar dosti bolj svobodno. vendar je šlo za nekaj več. Za razvoj upodobitev zbirk so pomembni tudi: Willem van Haccht. Slikarstvo je vodilna umetnostna zvrst. Statholderja – ima vojaško funkcijo (ki je bila pomembna na začetku v času samega boja s Španci) in so odposlanci v neke vrste skupščini v Haagu – zasedanje vseh sedmih provinc skupaj. vendar ni nujno. Po drugi strani pa vsaka ta provinca izvoli t. Zanimiv je urbanizem zato. Po drugi strani pa imajo funkcijo daril drugim vladarjem. nadzor posegov v mesto samo. Frans Francken ml. HOLANDIJA Prihaja do medsebojnih vplivov. . Na koncu nastane radialni vzorec. vendar se bomo najprej ustavili pri arhitekturi. in David Teniers ml. se holandci uprejo špancem in razglasijo lastno državo (7. ki pa je po tradiciji iz dinastije Oranskih (Viljem Oranski je vodil upor proti Španiji). Statholderji so v primerjavi z regenti zelo šibki. državic – terminološko je vse skupaj še vedno holandska umetnost – holandija je bila gospodarsko in umetnostno najbolj močna. Ob koncu 16. vpliv poteka iz Holandije na Flamsko. Kanale se postavi v pravilne rede. Pri vseh pa gre po eni strani za zbirko predmetov in po drugi za skupino ljudi. Prerez mesta: Amsterdam ima dva sistema poti: kopenske in vodne (ladijski transport za trgovine. Določene slike se lahko ponavljajo. Slavljenje njune vloge kot zbiralcev. Same slike na upodobitvah so dejanske ilustracije obstoječih umetniških del. Same državice so bile oligarhije. Zasebniki si postavljajo hiše po lastnem okusu. Pri Willemu gre za naturalistične detajle (slike so prepoznavne. čeprav so dva kanala že postavili že prej. izvajati začeli 1609). treh kanalov (1607. zmišljeni moment pa je vsa zbrana družba v takšnem kontekstu. Vrhunec je z Willemom – vključuje alegorična sporočila. sprejmejo načrt t. in Rubens: alegorične upodobitve čutil (vid.i.st.st. okus in sluh). ki je dosti bolj spontan. Teniers je bolj realističen. da so vse iz iste zbirke. kombinacija urejenega sistema. saj svoj denar v prvi vrsti vlagajo v trgovino. najbolj nas zanimajo upodobitve njune zbirke slik. ki jim je vladalo več ljudi – Regenti (najvišji kapitalisti. Stari sistem Kunstkamer. Ta skupščina imenuje še najvišjega vojaškega poveljnika. nekakšne republike. gospodarski spor (španci imajo absolutistično oblast. Ta struktura je pomembna tudi v umetnosti – Oranski so aristokrati in si želijo živeti tudi na ta način. predvsem v Amsterdamu. ki je bilo gospodarsko središče). kralj Sigismund. tudi figure naj bi bile konkretne osebnosti – nadvojvode. Upor protestantov proti katolikom (špancem) – splošna definicija. Gre za resnični prizor z moralnim sporočilom. Vendar jim ne gre za razkazovanje bogastva navzven. ker veljajo za kurioziteto. Avtorja sta oba – princip sodelovanja med različnimi umetniki – da se neko delo izvede najhitreje in na najboljši način. Na začetku 17. Prostor je naslikan v forsirani perspektivi. Specifična situacija umetniške organiziranosti. sistem je dosti bolj jasen – kopne in vodne poti so vzporedne. kopenska mreža pa je namenjena ljudem).…). Pri alegoriji vida imamo njun portret. čeprav v 17. Willem in David pa se počasi osredotočita na umetniško plat v muzejskem okviru. vonj. ker je rast mesta še vedno organska – mesto se širi okrog zajezenega dela v sicer bolj ali manj urejenih presledkih. Okrog tega zajezenega dela počasi zraste mesto.

1645. Amsterdam. na holandskem. Gradbeni material je opeka – specifična estetika. kar se konzumentov umetnosti tiče – v holandiji je zelo razširjena . kombinacija rdeče opeke in belih detajlov. Pomembna je tudi razlika. vendar ni takšne monumentalnosti. ki ima dobro slišnost. Od Palladija prevzame gigantske pilastre in streho zaključi s timpanonom. največja mestna hiša zgrajena dotlej. On in njegova žena sta se lotila ali prenavljati stare palače ali zidati nove. rdeča stena iz opeke. Čeprav gre za aristokratski projekt. Ni posebej predpisanega tipa cerkve. Notranjščina ima funkcijo avditorija – dvorana. ki ima dve notranji dvorišči – funkcija dovajanja svetlobe v notranje prostore. ki je francoski kralj. ni nobenega likovnega okrasa. V prvi vrsti Flamci – redek primer potrebe po historiji.st. slikarji večinoma slikajo za trg. Campen Bogatejša meščanska rezidenca. V holandiji pa zelo malo slikarjev slika za vnaprej znane naročnike. Na njega je vplivala angleška arhitektura in holandski klasicizem prav tako vpliva nazaj na anglijo. Opeka je najbolj v rabi. pri Haagu. kiparjev in slikarjev. V Holandiji naročil za historije praktično ni. Svitkasti motivi. ki spominja na francoske tipe. province so priznane šele leta 1648. Haag. v 18. Imamo najpomembnejšega naročnika. vilo preuredila v mavzolej za moža – dvorana je centralen prostor. Predvsem je pomemben organizacijski vidik institucije umetnosti – ustvarja se za trg. začeta 1620. dva sproščena grška križa. namenjena zboru vernikov.st. da poslušajo pridigo. Predmestna vila (vila suburbana. 1651. da glavni vhod sploh ni poudarjen – po renesančnem principu je stena zelo enakomerno členjena. danes muzej.ARHITEKTURA Slogovno jo delimo v dve fazi. glavna prečna dvorana med dvoriščema je pomembna za dogajanje. notranjščina je zelo enostavna. Haarlem. Amsterdam sam je središče arhitekture in umetnosti – druge province posnemajo njegove sloge. Jordaens je najpomembnejši naslednik Rubensa. vladal je 1625 – 47. Problem protestantske cerkve. se holandci uprejo špancem. poslikan z alegorijami. Gre za medsebojne vplive med temi deželami. Vogali izstopajo iz fasadne črte – petdelni sistem. Sedež oligarhične oblasti. Arhitektura je po tlorisu velikanski blok v italijanski maniri. brez okrasja. od 1625 do konca stoletja pa govorimo o holandskem klasicizmu. okoli 1633. Slikoviti so le zvoniki. Amsterdam. Paladijanska arhitektura. Poudarjen je osrednji del s timpanonom – Palladijevska tradicija. ki se obeleži z novo mestno hišo). Mauritshuis.st. zato morajo uvoziti slikarje. Na ravni aristokratskih naročil prevlada klasicistični slog. Arhitektura je sicer kiparsko okrašena. Klasicizem smo srečali že v vseh deželah – klasicistična tradicija. SLIKARSTVO Najpomembnejša zvrst umetnosti. Izmed precej del. začeta 1648. Zgrajena po koncu tridesetletne vojne (ob koncu 16. Hendrik de Keyser Manieristični. Funkcionalno je potreben centralni prostor. za okras je skrbela cela vrsta arhitektov. Vseeno pa je kiparsko okrašen samo timpanon – dosti bolj zadržano. dve nadstropji gigantskih pilastrov. Jacob van Campen Najpomembnejši klasicistični arhitekt. ne gre za zasebno palačo. Sodelovala je cela vrsta različnih umetnikov. Pieter Post Hiša Frederika Henrika. ki jih je postavil ta mestni arhitekt. ki so bili v glavnem tujci. vendar dosti bolj enostaven kot italijanski manierizem. Huis ten Bosch. grški križ. vojna traja zelo dolga. čista simetrija v kvadratnem bloku. začeta 1645. Zelo enostavna. na začetku stoletja do 1625 imamo še opravka z manierizmom. že to deluje precej klasično. Ogromna stavba. je bila nekoliko predelana. Westerkerk. V teji vili je upodobitev Apoteoze Frederika Henrika. Zanimivo je. Jacob Jordaens: žena je po smrti Henrika. manieristično Nieuwe Kerk. Stene v notranjščini so gole. je skoraj ne bi prepoznali. arhitektura ni tako pomembna. Jacob van Campen Najpomembnejši arhitekturni projekt 17. poudarjen timpanon. Zunanjščina je klasicistična z enostavnim okrasom – členjenje s pilastri. postavljena za družino). je postavil tudi nekaj mestnih rezidenc. precej je klasičnih elementov. Mestna hiša. zmagoslavje Holandije. Centralen tloris. Ena najbolj otipljivih primerjav je situacija v Franciji – kraljevi krog določa okus.

so bolj preprosti. zahtevno občinstvo – treba je vpeljevati novosti v že uveljavljen žanr. portret je celopostaven.st. zato da se ohranja potreba po trgovanju slik – vpliv na umetnost samo. Pieter Lastman Spada med predrembrandtiste. Tudi nekaj Carracijevih vplivov so prevzeli. da bo vsaj posameznik svoj portret in enakovreden v skupini. Kako ● ● .) Najpomembnejši oficirji izpostavljeni. Pojedina strelcev sv. Vplival je tudi nanj. Haarlem Poleg strelskih bratovšin kot skupinskih portretov so obstajale tudi pojedine kot skupinski portreti. vrhunec je v 1620ih letih.Michiel Jansz van Mierevelt Tu gre za manierizem v izdihovanju. Rijksmuseum. Gerrit van Honthorst. Uveljavila se je kategorizacija. 1648 je tudi tu pomembna letnica. da se to Holandsko slikarstvo deli na štiri dele: v tri velike mojstre (Rembrandt. ozadje je nevtralno. ampak je to posel. Gerrit van Honthorst.…). Malo bolj je baročen in dramatičen. Iz likovnega smisla je problem ustvariti neko kompozicijo. torej preden je prišel Rembrand v Holandijo. ker je tudi najbolj poceni. Ob koncu 17. Bratovščine so skrbele za obrambo pred zunanjimi sovražniki. Slikarjev je bila cela armada. tudi meščani kupujejo slike – širši spekter nakupov. Gre za celopostavni stoječi skupinski portret. Prevzamejo najznačilnejši potezi njegovega slikarstva: naturalizem in chiaro-scuro. Strelske bratovščine so se delile v več vrst glede na vrsto orožje. ki funkcionira. Pojedino je bilo umetniku lažje nalsikati. 1616. začne upadati tudi kvaliteta. tako da prihaja do specifičnih kombinacij. Amsterdam Thomas de Keyser je vodilni amsterdamski portertist. kupci imajo rajši enostavne zadeve. ki so potovali v Italijo in se srečali s Caravaggijevimi deli in deli caravaggistov. imele tudi funkcijo policajev. Tržna situacija potegne še eno stvar za sabo – napetost med tradicijo in inovacijo. da ker gre za portrete. bil tudi arhitekt. vsaj zaradi mize. (Spodnja slika je Ketlova – primer ene prvih slik celopostavnih skupinskih portretov. Slikarji. grejo od tega trenutka stvari na umetniškem in gospodarskem področju počasi navzdol. Delovali so v Utrechtu. kje je ta caravaggizem pobral. krčmarji. Sam je tudi potoval v Italijo in se srečal s Caravaggijem ter Carracijem. najbolj popularna je krajina. njegov učitelj. zavesa kot kulisa v ozadju. pomemben vzor postane Francija. zraven še pogled v krajino. Rijksmuseum. Frans Hals Museum. ter je v gospodarskem smislu dosegla vrhunec. se pričakuje. Frans Hals. historia ne gre v promet. Thomas de Keyser. Vse skupaj bolj prepričljivo postavi v prostor za razliko od prejšnjih portretov. Preko njih se prenese caravaggijev naturalizem – močna težnja proti naturalizmu. Jurija. V večih primerih slikarji niso samo slikarji.Slikar ima probleme s postavljenjem figur v prostor. vprašanje.Frederik Henrik in Amalia van Solms s hčerkama. Dirck van Baduren (utrechtski caravaggisti) Na začetku stoletja. Še vedno imamo opravka s historio. 1647. ko se Holandija uveljavi in je priznana kot država. Slike so manjše. osebe so bolj zadržane in oblečene v črnino. Za razliko imajo Halsovi portreti manjši izrez. . Problem je v tem. Figure so postavljene v prvi plan. Caravaggio je bil vpliven po celi evropi. Vermer) in množico malih mojstrov. velik povdarek je na oblačilih. Haals. .navada kupovanja slik za svoja bivališča. Pomembna je specializacija umetnikov za določen žanr – tu doseže vrhunec med leti 1635 – 75. Gre za problem realizma. Honthorst je slikal bolj nočne prizore. Vsebini sta historia in žanr. 1632. Večinoma so bili precej kvalitetni slikarji. Umetnostni trg se krči. Pomembna specifika – slikarstvo je v Holandiji pojmovano kot obrtništvo – ni nekega visokega naziva. ozadje pa je navadno nevtralno. se začnejo Holandci mehkužiti. Vglavnem gre pri njih za sakralno historijo. Hals zelo pomemben portretist. skrbele za mir v mestu. Amsterdam Umetnik povzame van Dyckove formule. razlike so tudi v vsebini. ostali bolj v ozadju. imajo pogosto resnejše delo (trgovci. večina jih je bolj v prvem planu. Hendrick Terbrugghen. pomembno vplivajo tudi na velike mojstre. povdarek je na krepostnosti SKUPINSKI PORTRETI Strelska bratovščina kapetana Allaerta Cloecka. historia v italijanskem slogu.

Amsterdam Najbrž gre za krčmarja. Značilni chiaro scuro. Fokus je knjiga. Ohrani enakomerno osvetljenost. FHM. Van der Meer je bil zelo pomemben mož: pivovar. Žena na moževi levi. Je pa eden redkih. standard baroka: zavesa. pogled v krajino. Haarlem Zelo popularni take vrste portreti. Potem so dali odlok. le beli čipksti dodatki. To potegne za sabo problem atribucije. REMBRANDT Holandski protipol flamskemu Rubensu. Glavni sedi na sredini mize. Hals je bil rojen v Antwerpnu. Pomemben učitelj tako kot Hals in Rubens. že skoraj impresionistično. Prizadeva si upodobiti trenutek v življenju. Frans Hals Museum. Od takrat naprej skupinski portreti raznih predstojnikov cehov. Pojedine strelcev so zelo slovele po Holandiji. Skrajni naturalizem – stari izrazi. Mojstri suknarskega ceha. Preživljal se je v glavnem kot portretist. 1968 skupina holandskih umetnostnih zgodovinarjev razčisti. Potem se preselijo in se ustalijo v Haarlemu. Ona sedi. Šlo je za požrtije. mestni svetnik. Hals. Hals. Uradne portrete slikal bolj v izpiljeni potezi. da te pojedine lahko trajajo največ 4 dni. Ni pa poznal Rubensovega dela Snemanja s križa. On šel na univerzo. 1630-32. medtem ko si je tukaj dovolil bolj slikovito. Kasneje bolj sproščeno. čeprav sta sliki ločeni. Rembrandt van Rijn. Rembrandtu uspe poenotiti skupinski portret. Zelo naturalistično naslikani vojščaki z rdečimi lici. da so že nekaj spili. PRVO AMSTERDAMSKO OBDOBJE: bolj visoko baročno. Rembrandt Poznejše delo. kdo je glavni. regentov. -Veseli pivec. pogoste tudi anatomije: Anatomija dr. gre za kontinuirano ozadje. bolj baročno. Spodaj imamo primerjavo najpomembnejših mojstrov in sicer Rembrandta in Halsa. Tulpa. Strelske bratovščine izgubijo svoj pomen po koncu 30 letne vojne. Flamec po rodu. ok. 1662. Na vsaki sliki eden izmed zakoncev. Rijksmuseum. zraven drugi najbolj pomembni in potem na okoli ostali manj pomembni.● ● ● naslikati stvari čimbolj resnično. Rembrandt Slavni kirurg razlaga študentom medicinski problem. Slika tudi zasebne portrete meščanov: -Portret zakoncev van der Meer. zato je to delo bolj umirjeno. Kombinacija portreta in žanra. 1632. umirjeni. Slike so ponavadi visele v skupnih prostorih bratovščin. Imamo zmaličeno Kristusovo telo. 1631. kompozicija iz diagonal. Alte Pinakothek. Hals. V postavitvi je dodelana hierarhija. da je družina temelj republike. kar se kategorizacije tiče – žanr ali portret. Vpliv utrechtskega carravagizma. ki ima funkcijo dramatičnosti in fokusiranja. Tu je upodobil tudi samega . Pod vplivom Rembrandta. po drugi strani pa tudi kar nekaj problematičnih slik. Se vidi kdo je bolj pomemben. Truplo samo je fokus cele kompozicije. Član te bratovščine sv. Bil zgled impresionistom. pod Rubensovim vplivom ● Dviganje križa in Snemanje s križa. Mauritshuis. župan (smo ga videli že na prejšnji sliki Pojedine). Uveljavi se kot portretist haarlemske oligarhije. Rojen v Leidnu. Regenti haarlemskega zavetišča za ostarele. Opazna razlika med zgodnejšim in kasnejšim delom. Poenoti jih listanje po knjigi. Oseba je preveč individualizirana. 1664. Rijsmuseum. Na eni strani portretist. spontano potezo. Haarlem Bolj razdrobljena kompozicija. ki je bil vsaj malo izobražen. Vendar mu ni šlo dobro in konča v bankrotu. kaj je pristno Rembrandtovo in kaj je od učencev. Ne prevzame njihovega chiara scura. Haag. tam bila pomembna univerza. Njegov učitelj Karl van Mandern. neidealizirani. Jurija je bil tudi Hals sam. Gre za Halsovo zgodnejše delo. 1628-30. Ni jasno. Na splošno pa v zrelem Halsovem obdobju se čuti umirjenost: reducirana barvna lestvica. on stoji. prevladuje črnina. kar namiguje. Te slike skupine strelcev so bila javna dela. Njegov opus se deli v 4 dobe: Leidensko obdobje: 1625-31 Tri amstrdamska obdobja: Prvo amsterdamsko obdobje: 1632/39 Drugo amsterdamsko obdobje: 1640/47 Tretje amsterdamsko obdobje :1648/69 Bil tudi trgovec z umetninami. vendar ni dokončal študija. Munchen Pri Dviganju križa se naslanja na Rubensovo kompozicijo. portreti bolj zadržani. V sebi imel ambicijo biti historični slikar. Zelo močna ideologija.

1641.Vesela družba je lahko naslikana tudi v zunanjščini. Celopostavni skupinski portret. Zdaj se začne holandska družba aristokratizirati. Pojavlja se tudi motiv Oboževanje zlatega teleta – svarilo pred prerazuzdanim življenjem. ker ni mogla skozi vrata.buitenpartij – izraz za piknik V tem času gre za prehod iz manierizma v realizem. Delovala le kot moževa pomočnica. Upodobljeni so med zabavo. Zato so to sliko tudi zavrnili. Gre za žanre iz visoke družbe. Bil pomemben tudi v avtoportretih. Berlin Mož in žena sta upodobljena skupaj in ne vsak na svojem platnu. je bila obrezana. deček. Vrnitev izgubljenega sina. Nočna straža. 1636 (1. Podoba je v notranjščini.sebe. Za celopostavne figure se uporabi izraz »moderne beelden«: Ponudba. Upodobi trenutek. Holandci razumejo njih kot svoje predhodnike. Poleg Batavijcev so Holandci radi posegali tudi po izraelskih zgodbah (npr. Spodaj slike iz vseh treh amsterdamskih obdobij: Samsonova oslepitev.Gerard Terborch . Rembrandt. 1661-62 Naročeno za amsterdamsko mestno hišo. chiaro scuro. bobnar. Rembrandta zanima dogajanje. Drugo amsterdasmko obdobje je prehod med zgodnje baročnim in klasičnim obdobjem. Dviganje s križa: bolj skopa barvna lestvica za razliko od Rubensa. Holandci so imeli probleme z morjem. Staatliche Museen. Specializirala se je za žanr. da se bodo uprli Rimljanom) Večina njegovih sodobnikov je Batavijce slikalo na idealiziran način. ko se sin vrne k očetu in ga prosi odpuščanja. vendar mi bomo uporabljali tega krajšega. 69. Imamo tudi motiv Noetove barke. Oče sina sprejme nazaj. Večinoma ženske figure ob sveči. ok. Spet imamo chiaro scuro-dramatičnost. Amsterdamsko obdobje) Upodobljen najbolj dramatičen trenutek zgodbe. ko bobnar igra na boben in kliče k zboru celotno stražo. Kompozicija sama dinaminizirana po baročno. v prostem času. ker so bili v nevarnosti poplav. ki je naslikana na čisto drugačen način. Gre za umirjeno kompozicijo. Kasneje tudi vpliv francoskega portreta. Po poroki je slikanje opustila. Clavdius Civilius voditelj tega upora v povezavi z Batavijci. Slika je bila zavrnjena in ker je bila velika. Dogodek postavljen na prag šotora – kombinacija svetlo-temno. Povdarjeni taglavni dve figuri: kapetan in poročnik. Še dva portretista: . Gre za strelsko bratovščino. Ona sama je iz Haarlema.. Opomin Falhemesonove slike Izgubljenega sina. Izbere zelo netipičen trenutek. Monumentalne same figure. 1631. ŽANR -Willem Buytewech – geselschapje – izraz za besedo družba -Esaias van de Velde . Batavijci so bili domače ljudstvo iz časa starega Rima. 1636 se poroči s slikarjem. ampak trenutek z meči. najbrž kake verske zadeve. leta našega štetja se uprejo Rimljanom. Pri Rembrandtu je povdarjena religioznost. to tudi pokažejo portreti zakoncev. Sankt Petersburg. Judith Leyster (Halsova učenka). Sliko je namreč slikal noter v mestni hiši. Meščani začnejo vlagati v razkošen način življenja. Prisoten chiaro scuro.Bartholomeus van der Helst Popularen portretist v 2/2 17. Tacit opisuje njihovo prisego (Batavijci prisežejo. 1642 Celoten naslov je daljši. Holandsko slikarstvo začne izgubljat svojo moč. Haag. stoletja. da sta neka zakonca naslikana v preobleki staozaveznih oseb. Rembrandt pa je naturalističen in ne upodobi rokovanja. Njihova mentaliteta se spremeni. tudi v potezi je vidna finost. Nasplošno so Holandci zelo zadržani ljudje. Mož ženi nekaj vneto razlaga. Eremitaž. Ostali otroci malo nevoščljivi. Poznajo se vplivi van Dycka. Ostali nanizani po ozadju. Portret menonitskega pridigarja z ženo. Bil je enook. Rembrandt V poznem obdobju je že precej nesrečen (družinske in poslovne težave-bankrot). ko dobi od Filistejcev nož v oči in mu brizgne kri. 1669. Mauritshuis. David) Obstaja cela vrsta namigov na starozavezne zgodbe npr. so ga krčili. Rembrandtov klasicizem je mišljen kot neka skrajna umirjenost. Doda tudi žanrske figure: deklica s piščancem. Tu poveže dve žanrski tradiciji: bordelski prizori (moški ● ● ● ● ● ● . Prisega Batavijcev. Spet pridejo v ospredje razkošna oblačila.

Zanj so značilni okvirji – kot da gledamo skozi neko okno v notranjščino – kamniti okenski okvir. Meščanski domači žanr – dogajanje v meščanskih interierjih. Frans van Mieris st. fajn način slikanja – prefinjena. Njegov žanr se je zelo primil.. tudi chiaro scuro. 1655. Steen bil tudi gostilničar. Se zelo dosti seli po Nizozemski. Gerard Terborch. zaradi fine poteze. prevzame njegov ciaro-scuro. Spet problem atribucij. on ga uveljavi v tem kontekstu. Pod njegovim vplivom: Adriaen van Ostade (doda še chiaro scuro) Jan Steen.st. ki imajo lahko simbolni pomen (gospodinjski predmeti in potrebščine) Gabriel Metsu Precej pod vplivom delftske šole. ok.i. V resnici gre za bordelski prizor. ki kregata hčerko. t. Najbolj popularen po Evropi. do okoli leta 1760. Ima več detajlov. poleg pa je cela vrsta predmetov.). Malo njegovih del je ohranjenih. iz Leibna. Rad uporablja motiv pogleda iz prvega prostora v naslednji prostor – prostorsko preigravanje – značilnost pri precej slikarjih – prevzel ga je od Nicolaesa Maesa (Lena dekla. Ženska ni mati. Nicolaes Maes Rembrandtov učenec. 1654-55. Njeno kvalitetno del. Maes prevzame Rembrandtov ciaro-scuro. Deloval je v amsterdamu. Sam izraz je težko prevajati. slika kmete. Predstavlja vez med Rembrandtom in Vermerjem. bordeli. Lena dekla. Moralizirajoč namig v žanru. DELFTSKA ŠOLA Sestavljena iz dveh slikarjev: Johannes Vermeer . dostkrat vključi kakšne simbole. relativno majhne slike. Opravka imamo z zasebnimi naročili. Tradicija traja več kot celo stoletje. Žanr niha med pozitivnim idealom in med primeri nezaželjenega vedenja in dejanj. KMEČKI ŽANR: (ima funkcijo svarjenja pred neprimernim vedenjem) Adriaen Brouwer (po rodu Flamec. kjer se dogaja še nekaj drugega. ● ● ● ● Leidse fijnschilders – slikarji iz 17. razvil je svoj slog. Trije glavni predstavniki: Gerrit Dou Prvi Rembrandtov učenec. vendar je bil vseeno zelo vpliven slikar. slike kupci obešajo v svojih hišah – formati so ustrezno majhni. ki mu vladajo ženske. Zelo pomemben umetnik za meščanski žanr. dodelana risba do podrobnosti. gre za nek zasebni prostor. delal tudi drugje). Njegove barve so dosti bolj hladne – srebrnkasta svetloba. Deloval v različnih krajih. Goethe je napisal hvalnico teji sliki in interpretiral. Staatliche museen. da gre za starša. Lišček Tudi Rembrandtov učenec. Nima osvetljene figure na temnem ozadju ampak ravno obratno. MEŠČANSKI ŽANR: Očetovski opomin. ki so imeli zelo fino potezo. očitno moraliziranje kmečkega žanra. Sprva so njena dela pripisali kar Halsu. Zaradi prefinjenega načina slikanja gre za nadaljevanje stare nizozemske tradicije (Jan van Eyck). prav zaradi teh podrobnosti so bili ti slikarji cenjeni tudi na evropskih dvorih. Berlin Njegove upodobitve zaželene tudi na aristokratskih dvorih. Na drugi strani imamo sliko flavtista. V notranjščini je par večinoma ženskih figur. V ospredju se nekaj dogaja. Ni imel neposrednih učencev. Žanrske upodobitve z erotičnimi toni – prizori zapeljevanja. ki se na to temo navezujejo. prefinjeni interierji. potem pa pogled v dodaten prostor. zelo dobro je znal naslikati svilo. (Rembrand je živel zelo dolgo in je imel različne generacije učencev). Slikal je različne motive. ampak zvodnica. Naslov je slika dobila zelo pozno. kljub temu zelo kvaliteten slikar. ki se ga nacejajo in rjovijo po zanikrnih krčmah. Zelo natančno izrisane slike (baje s pomočjo povečevalnega stekla). vladarji kupujejo njegove slike. 1655 – doorkijkje – pogled v naslednji prostor. Vpliv Halsa (diagonale) in Leidenskih slikarjev.ji ponuja denar) in vpliv utrechtskih carravagistov.

Majhnemu opusu je botrovalo to. Svetlana Alpers je postavila protitezo. če ga primerjamo s tistimi.i. Tu gre za nacionalistični moment – upodobitev Holandije. ampak je imel (ne dobesedno) naročnika premožnega delftskega naročnika. Žena v modrem bere pismo. se odvija metodološka debata – vse žanrske upodobitve so v 19. Bil je trgovec z umetninami in gostilničar. V precejšnih slikah se da razbrati moralizirajočo vsebino preko nekih detajlov. V 20. da se je ta značaj preveč poudarjal – navidezni realizem – schijnrealisme (Eddy de Jongh je izhajal iz Panofskega). Trije elementi: pismo.st.st. ki jo povzame Metsu. bodisi dve osebi. ni dramatičnega dogajanja. značilna barvna lestvica. v ozadju je zemljevid. Zemljevidi postanejo v tem času zelo popularni in so bili obešeni v stanovanjih na steni – imeli so skoraj status slike. ampak za svet kot so ga takrat videli. ker ga ni. Svetloba je zelo enakomerna in ustvarja relief. Po drugi strani paje ta težnja po realističnem upodabljanju zelo očitna. oče in mož v javnem življenju. interpretirali kot izrazito realistične. Pomembna je razlika – pri manierizmu je šlo za izmišljene krajine. Osredotoča se na krajino in tihožitje. Razvoj je podoben v vseh teh žanrih – npr. Vloga figur je vse manjša. Tipični prizor matere z otrokom. V slikarstvu 17. Postavi nasprotje med pripovedovanjem in opisovanjem. pogled se spušča na zemljo. Izjemen je tudi zato. da je zelo počasi slikal. Žena skrbi zato. Začnejo prevladovati bolj rjavkasti. ki namiguje na zunanji svet. zelenkasti in sivkasti toni. Pieter de Hooch Za razliko od Vermeerja je delal za trg. ki predstavljajo temelj Svetlani Alpers Esaias van de Velde Trenutek prehoda med manierizmom in novim realizmom. ki so naslikani. Kar se žanra tiče. Svetloba je enakomerna. ki pa je naslikano pod takim kotom. ker ni delal za trg. v ozadju služkinja. Prostori so čisti – dom kot osnova družbe. Precej svojega življenja je preživel v Amsterdamu. Za razliko pa sta zasebni in javni svet povezana – doorkijkje. Izraz tonalna faza pomeni barvno poenotenost . Pod vplivom Jongha so umetnostni zgodovinarji skušali v vsaki podobi najti nek dodaten pomen. Tudi njega je impesirala perspektivična konstrukcija prostora. Za manieristično krajino je značilno visoko očišče. Po svoji smrti je ostal precej neznan slikar. Po načinu slikanja je zelo soroden Haalsu – slikovite poteze. Zanimivo je to. najpomembnejša slikarja: Jan van Goyen in Salomon van Ruysdael. so odkrili. ki uporabljajo doorkijkje. Upodablja matere in tudi otroke. kaj je zunaj. vseeno pa se pojavlja okno. Emblematske knjige so lahko vir teh žanrov (Jacob Cats) – gre za zbirke pregovorov in tudi latinskih rekov. Kljub ženskam slutimo moški svet – pismo od ljubimca. Van de Velde najprej spusti očišče. za katerega je slikal v smislu. Zanima se za perspektivo. slikal je bolj za hobi. Tla so klasična šahovnica. Problem je v tem. Problematično nasprotje. KRAJINA Ena izmed zvrsti. ima majhen opus. da z njimi uokviri figure in jih tako poudari. Mati z otrokom na delftskem dvorišču. Žanrske upodobitve so pretežno v interierju – večinoma ženske figure. V barvah prevladujeta modra in rumena. Moških ni na slikah zaradi logičnega razloga – mati in žena v zasebnem življenju. da vbistvu ni šlo za neko moralizirajočo podobo. Kontemplantivna kompozicija. da je imela večina slik moralistični mamen. bodisi posamezno. okoli 1663 – 64 Malo figur. zdaj pa imamo opravka z resnično krajino – portret krajine.O njegovem življenju je malo znanega. Otrok ne slika. Zanj je značilna hladna svetloba. Pojavljajo se žanrske upodobitve s pozitivnimi in negativnimi ideali zasebnega življenja. imajo nek dodaten pomen. 1658. Nadaljevanje razvoja nizkega očišča. Uporablja dosti bolj tople barve. je drugi prostor izvzet. vendar kombinira več svetlobnih virov. Gre za dejanske portrete. se ne more osredotočiti na sakralno slikarstvo. tonalna faza. glavno vlogo dobita nebo in voda.st. Tonalna faza – slikarstvo v Harlemu (1620 – 1630a leta). Imel je precej otrok. ker se vrne nazaj na stopnjo Riegla ali Wolflina. barvna lestvica pa postane bolj monotona. Vsi predmeti. Prostor je zelo jasno skonstruiran – sestavljen iz vertikal in horizontal. zemljevid in okno. Izkoristi prostorske konstrukcije. da je on lahko prvi kupil njegovo delo. da ne vidimo. Sledi t. da bo dom urejen in čist. tihožitja.

kot neka mogočna zadeva. dosti bolj umirjen. ampak gre za razkazovanje dragocenih predmetov (vrčev. piknik. drevo – svetloba je manj enakomerna. Ontbijtje pomeni zajtrk. Clara Peeters: bila je flamskega rodu. barve so bolj žive – več modrih. zelenih in rdečih tonov. vrhunec je sredi 17. Enakomerna svetloba. Spominja na idealno krajino v Rimu. precej je sadja. dva najpomembnejša predstavnika: Jacob van Ruisdael. ustvarjajo še celo vrsto pod-žanrov: ● Marine: podoben razvoj kot pri krajini.st. Vključeni predmeti s pomenom minljivosti življenja. ampak so jih poimenovali posebej – zajtrk. Niso pa bili za ta specifični slog zaslužni estetski razlogi. upodablja ribiške ladje. domovina je preveč ravna).… Predmeti so enostavni. Meindert hobbema. Prvi. bil je njegov učenec. Holandsko slikarstvo je zelo tržno. dosti bolj monumentalna zasnova ● Cerkvene notranjščine: ○ Pieter Saenredam: tonalna faza. Te krajine so dosti bolj monumentalne. KLASIČNA FAZA Amsterdam. Gre za razkazovanje razkošja. bitke na morju. prostorske diagonale. Jacob ima močan vpliv. sivi toni. sorodnost z Rembrandtovimi krajinami. Vzporedno s tonalno fazo sta pomembna še dva slikarja: Rembrandt in Hercules Seghers. ● Mestne vedute: razcvet v drugi polovici 17. vendar je bolj prehodni slikar – še vedno potrebuje historijo – prihod trgovskih flot. premik iz Harlema v Amsterdam. upodobitve trgov. pladnjev. ○ Jan van der Hejden: upodobitve kanalov TIHOŽITJE Podoben razvoj. dosti bolj enostavni predmeti. kot ostali žanri. ki se je specializiral za marine. realizem podredi kompozicijskim zahtevam. Klasična faza je zdaj poudarjena ladja. ni več flot ○ Willem van de Velde Ml: predstavnik klasične faze. značilen je horizontalni format. Ni več moraliziranja ali opominjajna. V slogovnem smislu je slikarka na prehodu med manierizmom in novim realizmom. rjavi. predmeti so postavljeni eden poleg drugega. Holandci niso poznali besed za te žanre. ker je bilo lahko hitro naslikati te krajine. Zelo vpliven slikar v širšem kontekstu. Tukaj imamo spet opravka s fantazijskimi krajinami. skupki teh predmetov spominjajo na princip kunstkamer. ○ Gerrit Berckheyde: slike mestne hiše – popularen žanr. Relativno razkošni predmeti Pieter Claesz. že skoraj romantično vzdušje.… očišče je še sorazmerno visoko. ulic in kanalov ter mestnih hiš. kar imamo na mizi za zajtrk. Dramatični trenutki. neposrednih učencev je imel malo. ○ Hendrick Cornelisz Vroom: prvi. barvna poenotenost.st. ker sta z očetom odšla v London. manieristično razgibana kompozicija ○ Jan Porcellis: predstavnik tonalne faze. Žive barve. Vplivata en na drugega – ciaro-scuro. pa tudi več kontrastov med trdimi in mehkimi oblikami. cela vrsta anekdotičnih detajlov. Nizko očišče.– redukcija na en prevladujoč ton – zeleni. očišče je nižje. delovala je v Amsterdamu. več figur. Dosti bolj dramatična kompozicija. Pogled ladje pod nekim kotom. Osvetlitev je ciaro-scuro. vendar gre tu za bolj realistično krajino. tudi eksotičnega (bogastvo od daleč). Vsi predmeti so postavljeni v dosti bolj . rjavkasti toni. Njegove cerkvene notranjščine niso nujno več realistične. monotone barve. ampak predvsem finančni. frontalen pogled ○ Emanuel de Witte: klasična faza. ki je realistično upodabljal te prostore – portret dejanskih cerkva.…). Izpostavljen je en element – mlin. vpliva bolj na Francijo in Anglijo. Willem Heda (ontbijtje): tonalna faza. dramatična kompozicija. Seghers je zelo rad slikal gore (fascinirajo ga tuji kraji. barvna lestvica je poenotena. cerkve so zelo prazne. rjavkasti toni. Jacob je bil nečak Salomona Ruysdeala. Klasična faza (pronk stilleven – bahaška tihožitja). Harlem je najpomembnejše središče teh in tudi drugih zvrsti.

razlika v naročnikih – tu gre predvsem za bogato meščanstvo in za zasebne projekte. Rim. 1732 – 63.st. Španske stopnice. Uveljavil je cvetlično tihožitje. V slikarstvu nadaljevanje Maratija – poznobaročni klasicizem. pročelje 1733 – 36. Nicola Salvi . Abraham van Beyeren Pri Kalfu močna osvetlitev predmetov. vendar močne lokalne šole ni več. Tudi pri vseh realističnih upodobitvah je pomembno. manieristična koncepcija. zelo je vpliven v teku 18. proti koncu 17. razmetanega dvorišča. Zelo kvalitetna slikarka. Alessandro Galilei Novo pročelje druge najpomembnejše cerkve v Rimu. CVETLIČNA TIHOŽITJA Podžanr tihožitja. giganski pilastri. upodobitve so realistične in so izbor iz sveta. ki povezuje francosko ambasado s cerkvijo. Fontana di Trevi. na njem naj bi stal konjeniški spomenik Ludvika XIV. Klasicizem po principih papeškega prokoviteljstva. 18. balustradami in kipi. Arhitektura: Zatišje v prvih letih 18. Jan Davidsz. zelo razširjena zvrst Ambrosius Bosschaert st. je pomemben arhitekt Carlo Fontana.dramatične kompozicije Willem Kalf. pogost je motiv vanitas – minljivost življenja – najbolj pogosto z uvenelimi cvetovi ali z žuželkami. Fasada sama je dosti bolj umirjena. v tem času nič novega. Petra. smeti. prvotno je šlo za Francosko naročilo – gre dejansko za trg v obliko stopnic. Holandska tihožitja so malce bolj preprosta. Zaradi slikovitosti cela vrsta krivulj. na več evropskih arhitektov. de Heem Deloval v Antverpnu. bodisi na kovini.. nadaljevanje baročne kiparske tradicije. ozadje je temno. Isti princip kot pri fotogfrafiji v vseh teh primerih. 1723 – 26. Galilei je potoval tudi v Anglijo in prinesel Angleški klasicizem – Neopaladijevstvo. – zaključek holandske tradicije. Gre za realistično upodobitev šopka. Rim.st. steklu ali tekstilu. Rim je v 2/2 18. deloval na Nizozemskem. predelal Borromini. Radi se igrajo z odsevi. Rim. Kiparski okras – cela vrsta kipov apostolov – nadaljevanje tradicije kipov pod kupolo sv. v ozadju je še vedno neka zgodba. poudarjen osrednji del z atiko. portreti dejanskih rastlin. eno pomembnih središč neoklasicizma. pretepov.st. Francesco de Sanctis Prepoznavna znamenitost Rima. Petra.st. Baročni elementi s stebri in zastori.: flamec po rodu. Stopnišče. Kontrast med globoko senco in samo strukturo. po smrti papeža Aleksandra papežko pokroviteljstvo precej zatone.…). Njena dela iz začetka 18. gre samo za nadaljevanje klasicističnih struj. rada jih postavlja v baročne kompozicije. STOLETJE RIM Pozni barok od 1675 – 1700. Nimamo še opravka z neoklasicizem. prevladujejo horizontale in vertikale. popularna po Evropi. Odmev tudi pri tej cerkvi – v sredini Serilijana. Lov je aristokratska zadeva in je dosti bolj popularna na flamskem. zato pride do umetnostnega upada – ni več na takem nivoju. Willem van Aelst Specializiral se je za lovska tihožitja in tudi cvetlična. Proti koncu baroka se uveljavijo drugi umetnostni centri Neapelj in Torino. v slikarstvu pa Benetke. Rachel Ruysch Nizozemka iz Amsterdama. ki so že v rokokojskem slogu.st. Zelo urejena kompozicija.st. ROKOKO Se uveljavi v Rimu. Notranjščino je že v 17. Kriterij izbora je pomembna stvar. vendar te cvetijo ob različnih časih – ni šlo za portret dejanskega šopka. San Giovanni in Laterano. ki nadaljuje svoje baročne formule in jih precizira. npr. Fasada je zelo klasična – klasicizem v uradni papeški arhitekturi – naslanja se na fasado sv. v 2/4 spet mali preporod. kam umetnik usmeri pogled (ne slika nekaj nepomembnega. ki funkcionira kot trg.

Ta kapela še nima nenavadnih oblik. Trojice. V 17. Torino. Kapela je bila postavljena zaradi Torinskega prta. Ignacija. rebra sama se manjšajo proti sredini. 4 rezidence. 1717 . kar se tiče baročnega urbanizma. Tukaj je bil antični tempelj. zato nima pomembne fasade. globok kontrast. po drugi strani kiparski okras – gre za mitološko vsebino Oceanus. tako da ni presenetljivo. lahko tudi starejših – gotskih (šilasti lok) in bolj vzhodnjaških elementov – preobilje vsega. Mešanica slogovnih tokov – kvazi palača je dosti klasicistična. uniformno pročelje okoli. Guarini se igra s paladijevskim motivom. Filippo Raguzzini Oblikovanje trga pred cerkvijo sv. Torino. ki je še ohranjen v sami strukturi. Piazza Reale (Piazza San Carlo). vrnitev k predberninijevi tradiciji. Rim. Zelo vpliven je bil na nemško in avstrijsko arhitekturo. Kupola ima spet maverski učinek. Tradicija v Torinu je precej klasična. Carlo di Castellamonte Mesto je po izvoru antično – kvadrat s pravilno mrežo. postavil pendentive za kupolo. Vračamo se v 17. tudi v Španijo in Portugalsko. Guarino Guarini Zunanjščina ni tako izrazita. Specifika in poudarek na fasadah – struktura je dosti tradicionalna. še ena značilnost pa je tridimenzionalni lok. kupola je sestavljena iz segmentnih reber. Tretja funkcija cerkve je bila obeleženja dogodka – zmaga Savojcev nad . 1638. TORINO Kar se arhitekturnega razvoja tiče. preigravanje s svetlobo in senco. Pravilen pravokotnik. Apulija Barocco Leccese – Leški barok. v slogu samem pa gre že za naslednjo stopnjo – pozni barok. Siracusa Tipična baročna dialekta. da je postavljen ob arhitekturo. Guarini je ogromno potoval. ker je že prej stala. Ta princip poznamo v nemški arhitekturi – Torino je zelo blizu alp. 1667 – 90.st. Dve njegovi značilnosti sta rebraste kupole in nenavadni tlorisi. cerkev je naslonjena na samostanski kompleks. da prihajajo takšni vplivi. doseže vtis da je kupola še bolj zašiljena kot v resnici. ki so postavljena prečno ena na drugo. Torino. ustanovljen kot kolonija – ta se širi v tri smeri. preigravanje nekih ovalov. poudarjen je osrednji del z motivom slavoloka. po drugi strani pa neke vrste naturalizem. Pomembna je sicilija. 1727 – 28. štarta ven iz geometrijskih likov. po potresu so na novo postavljali mesta. 4 mestne palače. Guarini kombinira vplive gotske in Maverske tradicijie – tradicije arabcev. tloris je precej kompliciran. Na Siciliji so imeli radi skupke prostostoječih stebrov. je izoblikovan tudi ta glavni trg. stolnica. Imenovan je bil za dvornega arhitekta 1714. je razvitejši od Rima. Srednjeveški grad se po širitvah znajde v samem središču mesta. Postavil je 5 cerkva. vse skupaj zelo lahkotno in igrivo. izučil se je pri Carlu Fontani. Garino Guarini Ni domačin. Lahkotna struktura. alegorične figure so postavljene na skale – kvazi naravno okolje (smo že srečali v baroku). v sredini pa konjeniški spomenik – odmeve baročnega urbanizma in arhitekture iz francije (kopije Versaillesa in Louvra) Arhitektura Cappella della Santissima Sindone. Sicilija in Apulija Stolnica. stanovanjski bloki okoli trga so nenavadnih oblik – končni učinek pa je zelo eleganten. Cerkev je po drugi strani bila mišljena kot grobna cerkev Savojske dinastije.Vodnjak na trgu. zelo slikovite oblike že v tlorisu samem. Guarini uporabi osemkotnik. v tlorisu doda še tri vogale kot simbol sv. Ni bil arhitekt.31 Ni iz Torina. Superga pri Torinu. glede na to. Superga – cerkev na hribu v bližini Torina. Kapela je del stolničnega kompleksa..st. loti se same Serilijane. ampak matematik in filozof – zato se arhitekture precej drugače loteva. vendar je napolnjena z razno raznim okrasom. prišel je na rimski dvor iz Modene. Lecce. Torino prestolnica Savojske dinastije. v samem principu. Filippo Juvarra. 1668 – 87. Piazza Sant'Ignazio. ampak iz Mesine. Santa Croce. gre za preplet različnih funkcij. Mešanje različnih vrst osnovnih dekorativnih elementov. Guarini je dvignil prostor. okrog boben in nato še kupolo samo – celotna stvar učinkuje debelejša. gre za vrnitev k dosti stari tradiciji – Bernini (Florentinska tradicija). San Lorenzo. imel je celo vrsto naročnikov.

Gre za velikansko palačo z zelo velikim in dolgim parkom po francoskih vzorih. Pri fasadi imamo tipično francosko petdelno členitev. Petra. Petra. vendar nista bila dvorna slikarja: Luca Giordano V glavnem je bil freskant na raznih dvorcih. klasicistična. učil se je pri Riberiju (Caravaggist). šel se je v Rim učiti za slikarja. Vanvitelli kot najpomembnejši arhitekt. Stavba sama ima v sredini ovalno banketno dvorano. Teatralični barok. domačin. je pa toplejši kot Giordano. Njegova značilnost je ciaro-scuro (ni tako močan kot pri caravaggistih).st. toda je bolj slikal tabelne podobe. Nimamo pa neke posebne členitve – stena je prebita z okni – že opuščanje okrasja. iz katere se širijo štirje kraki plesnih dvoran (lov čez dan. Nanj je vplival Giordano in Rimski klasicizem – Carraci. ostajajo dosti klasične. Stolpi pa imajo nemške čebulaste strehe – naslon na nemško tradicijo. Po rodu domačin.francozi. Po splošnem vtisu pa zelo klasična in umirjena arhitektura. Petra s kolosalnimi pilastri. še vedno imamo opravka z iluzionizmom. Podobno kot Louvre je nad osrednjim vhodom timpanon. delala sta za dvore. nobeden pa ni tako pomemben. Pred ta krog je postavljen globok portik kvadratne oblike. Caserta – kombinacija Versaillesa in Louvra – nasloni na arhitekturne projekte Ludvika XIV.st. Kupola je precej drugačna od Guarinijevih – kasetirana kupola pravilnih oblik. baročno je stopnjevanje mas proti sredini. 1752 – 72. svobodne kompozicije. znal je posnemati sloge različnih slikarjev. zelo hitro in učinkovito je slikar. Ta kiparski okras ima posebno funkcijo. zato je bil popularen. ker sta bila mednarodno slavna. ki ima posvetno funkcijo. bil je tudi v Madridu na prelomu stoletja 1692 – 1702.st.st. Imamo kombinacijo klasične zunanjščine z baročno notranjščino. Tloris s komplicirano shemo. BENETKE V 18. v principu spet varianta Versaillesa – primestni dvorec. In 17. nato se je vrnil na Neapeljski dvor in je bil tam dvorni arhitekt. Caserta pri Neaplju. fasade so financirale bogate družine – ti okrasi so reklamirali njihovo slavo. Po rodu domačin in zelo zaželjen po vsej evropi (slikal tudi za Dunaj. zvečer pa pojedina s plesom). so bile v slikarstvu najpomembnejše središče. Enako je tudi v 1/3 18. Najprej pa arhitektura ARHITEKTURA Benetke do 17. v ozadju sta dodana še dva stolpa – naslon na nerealiziran projekt cerkve sv. Slogovno je bil eklektik. Funkcija je lovska. Filippo Juvarra Dvorec za savojsko dinastijo. je bila ta kraljevina podrejena španski nadoblasti. cela vrsta učencev. Fasada sakralnega objekta. v ta kompleks sta vključena tudi gledališče in kapela. Kar se tiče same arhitekture (Louvre) gre za velikanski štirikotni blok.. Notranjščina je tudi še zelo baročna – iluzionistična poslikava. Tloris je kombinacija različnih vplivov – centralna cerkev iz klasičnega kroga (ne baročnega ovala). da bi ga tu omenjali. proti koncu pa je vseeno baročni pojav. 1734 pa ga dobijo Borboni in postane samostojno kraljestvo – ob tem se začne na veliko graditi. Portik je zelo klasičen – varianta Panteona. ki so bogato baročno okrašene. Luigi Vanvitelli Imamo spet opravka s poznobaročnim klasicizmom. SLIKARSTVO Pomembna napolitanska slikarja.. Členitev stene – princip sv. strogi klasicizem se v benetkah pojavi zelo . Kar naenkrat se pojavi nekaj cerkvenih fasad. Prva polovica 18. Zunanjščina je stroga. Njegov slog je rokokojski – zelo svetle barve. Pomembnejša je arhitektura NEAPELJ V 16. 1729 – 36. dvorišče je pregrajeno na štiri dele. Pritličje je rusticirano. Stupinigi pri Torinu. Pariz in Madrid).. SLIKARSTVO Večinoma tuji mojstri. potoval je po italiji. zato je pomemben tudi v španskem kontekstu. Kar se tlorisa tiče – v osi vhoda je zelo monumentalno stopnišče. Francesco Solimena Tudi freskant. nad centralnim delom je kupola po principu sv.st.

Bakhanalije. osebnosti obrobja družbe. San Moise. ker je vplival na mladega Tiepola.zgodaj in je dosti strožji kot drugje – oster odziv na baročno obilje SS. pročelje 1688. 1718 – 38. pomemben pa tudi zato. Kar se historije tiče. Giovanni Antonio Pellegrini Giovanni Battista Pittoni . Benetke. Dosti bolj svetle barve v primerjavi s Piazzetto. Vedeževalka. Tu imamo sicer njegovo tabelno oljno sliko. kot slikarji niso posebni. samo eno fresko. imamo opravka z žanrom. Korni del spominja na Palladijeve rešitve. Slika je iz serije sedmih zakramentov. Nanj vpliva tudi Salvatore Rossa – krajinske slike. Njuni učenci. s tem da plemiškim družinam prodaja palače v mestu – moment. V 17. V pritličju je palladijevski motiv. Nebeneška je v tlorisu – imamo opravka z rimskim principom. Slikal je tabelne slike. Magnasco lahko deluje že skoraj morbidno. Scalfarotto Po tlorisu je podobno kot pri Juvarri. Tridelna je v tem smislu. Oba slikarja sta vplivala na Beneške umetnike. očiten ciaro-scuro. Nanj vpliva Giordano. 1748. Značilnost njegovega slikarstva je zelo temen ciaro-scuro. Beneška država kar se tiče slikarstva. 1740. Sebastiano Ricci Nasprotje Piazzetti. berače. ampak vseeno je žanrskost do take mere zelo redka – prevzame naturalizem. po Tintorettovi smrti zaton in zatišje.st. preživljal pa se je s knjižnimi ilustracijami. kar je za italijo še vedno precej izjemno. Benetke so v 18. Bil je prvi direktor beneške akademije. so tuji: Bernardo Strozzi Johann / Jan / Giovanni Liss Domenico Feti Slikarstvo v italiji je nasplošno nadaljevanje klasične baročne tradicije.st. Giuseppe Maria Crespi Štarta iz Carracijevskega žanra. figure so malo bolj razgibane.st. Ciganska pojedina. Nadaljevanje stare beneške tradicije. SLIKARSTVO Benetke so najpomembnejše. Precej prepoznaven z nemirnimi potezami. ni več naročnik. Širijo beneško slikarstvo v nemške dežele. Nadaljuje njegovo tradicijo. Simeone e Giuda. Glavni del je ločen od prezbiterija. hiter slikar in v glavnem freskant. večinoma je slikal cigane. Je iz Bologne. Zanimivo je.st. tu imamo drugačna slikarja Krst. Ogromno je potoval po evropi. stena pa postane plitvejša. nasloni pa se tudi na Veroneseja. enakomerna svetloba.. ki zelo vpliva tudi na naročništvo. Bolj rokokojski in neoveronesejevski slog. izgubile gospodarsko moč. Alessandro Tremignon Palazzo Grassi. vojake. beneška republika si polni blagajno. Benetke. G. Kombinacija portika s timpanonom v kombinaciji s kupolo. Giorgio Massari Vpliv Longene na baročne palače v benetkah. Benetke. da te svete obrede slika na žanrski način – vsakdanji dogodki iz življenja navadnih ljudi. slikarstva nismo omenjali – po velikem beneškem 16. da je osrednji salon bolj opremljen z okni kot stranski prostori. okoli 1716. zač. bil je virtuoz. menihe.st. Nadaljevanje beneške tradicije v smislu trinadstropnosti in trodelnosti. V okviru 17. ki ohranjajo spomin na slikarstvo 16. 1730 – 35. Dosti bolj močne figure. večina teh slikarjev dela za tujino. Bil je zelo počasen slikar. Slikarji. okoli 1712. razgibane figure v katerih prepoznamo motiv Jacquesa Caloja. Razgibane kompozicije. bil je priljubljen slikar in bil konstantno na begu. Alessandro Magnasco Delal je v Genovi in v Milanu. Nevsakdanji žanrski prizori. vendar pa so zelo popularni po Evropi. Še vedno gre za zelo pomembne dogodke. so Benetke v ozadju. A. ker je imel celo vrsto prepovedanih ljubezenskih razmerij. Giovanni Battista Piazzetta Učil se je pri Crespiju.

V Benetkah je imel svojo družinsko delavnico. G. Cela vrsta poslikav tudi za druge družine. Giuseppe Zais (Veduta ideata / di Fantasia) Dva krajinarja. ● Pietro Longhi: oče Alessandra Longhija. Začne se spreminjati koncept zgodovine – zgodovina postane nekaj. rokokojska lahkotnost in elegantnost.B. Pojedina Marka Antonija in Kleopatre. da se iz preteklih zgodb lahko potegne nek nauk. figure so strašno lutkaste. B. Ohranja Veronesejevsko hitro in spontano potezo. pa postanejo popularne ruševine. njune krajine so zelo podobne. zato so družine med seboj tekmovale v prirejanju pojedin. 1746 – 47. gre pa bolj za mestne vedute. Ruševine so že obvezen pripomoček.Salomonova sodba. Opusti ciaro-scuro. tukaj gre za njen avtoportret. gre za rokokojsko mehkobo in toplino ● Alessandro Longhi: specializiran za državni portret Benetke že zaživijo kot turistično mesto – grand tour. Za turiste se uveljavi krajina – dobro se prodaja. pri tej veduti pa ni več historije. Družina Labia je naročnik – dobijo Beneško državljanstvo in se trudijo v dokazovanju. Giambattista Tiepolo Poslikava palače v benetkah – baročna palača. arhitektura je bila večinoma antična. Barvna lestvica postane rokokojsko svetla. kar proučujemo iz znanstvenega vidika – zgodovina kot zakladnica nekih vzorov. Nadaljuje Veronesejevsko tradicijo – pri sodbi prevzema veronesejevski pogled – od spodaj navzgor.53 in v Madridu 1762 – 70. zato so prepovedali potovanja v tujino. tudi on začne v mračnem slogu. . bil je učenec Piazzette. Marco Ricci. še vedno je v ozadju pomembna zgodba. nerealne. ne samo slikar. Zelo priljubljen motiv je ta pojedina – prizor iz rimske zgodovine. Razkošje baroka na eni strani (razkošne freskantske poslikave. z žanrskimi podobami zajame situacijo Beneške aristokracije – obisk pri krojaču. G. Kleopatra kot vzhodnjaška kraljica. hkrati ni več baročne teže). gre za izmišljeno veduto. njegove barve so dosti hladne – značilno za rokoko in za neoklasicizem. da se iz aristokracije norčuje ● Rosalba Carriera: portreti manjšega izreza – doprsni. Razvijeta t. Giambattista Tiepolo Bil je grafik. Princip avtorstva še ni bil tako aktualen. na določenih slikah pa imamo že občutek. vendar domiselno skombinirane. z vsako sliko so povezani trije slikarji: za arhitekturni del. tudi nekaj cerkvenih poslikav v Benetkah. kot gledanja je zmanjšal. hladnejše barve. sprva antičnih spomenikov. Canaletto. veduto ideato – krajina. Sama poslikava opozarja na dejansko dogajanje v tem prostoru. ker je vpeljala tehniko pastela. Dunaj) in vplivala na druge slikarje. zaslovela je po Evropi (Pariz. krajino in figure. Nagrobnik Lorda Somersa. Piazzetta (Capriccio) Skupine različnih slikarjev. ki se podredi Marku Antoniju oziroma Rimskemu cesarstvu. Razvoj žanra in portreta. pomembna pa sta še dva njegova obiska – v Wurzburgu 1750 . Capriccio – podobna veduti ideati. ker so videli vzporednice v tem. Kar se arhitekture tiče. V zrelih delih so pomembni freskantski cikli za različne palače. v ospredju pa figure. pomembna je. v ozadju je krajina. ne gre več za reprezentančni baročni portret z značilno zadržanostjo. Beneška republika se je kot država bala razsvetljenskih idej. sicer resnične stavbe. arhitekture in ljudi. figure so žanrske. Eno njegovih zgodnejših del. Prozaična razlaga za motiviko – gospodarsko benetke nimajo več pomembne vloge. Razlika z idealno krajino – sestavljena iz ravnotežja narave. Predstavlja vrhunec iluzionističnega slikarstva – zadnji zares pomemben mojster. vendar obstajajo še drugi žanri – naroča jih beneška aristokracija. ki je še vedno izmišljena. Patriotski sentiment – ljubezen do domovine anglije. 1726. Italija še vedno vztraja pri primatu historije. Nagrobnik pomembnega gospoda. zato smo imeli toliko tipoloških alegoričnih ciklov. pomagali so mu sinovi. slovel pa je kot freskant. To mesto so imeli zelo radi Angleži.i. da kompozicija postane bolj berljiva. slike so bile cenjene zaradi romantičnega vzdušja. ker je vplival na Goyo. idejna. značilna pa je mehkoba. Njegovo Madridsko obdobje je pomembno. njeni portreti so psihološko malo manj dodelani. Cimarolli. potem pa v svojem večjem naročilu slogovni preskok – začne slikati v svojem rokokojskem slogu. 1726 – 28. moralno sporočila – nostalgična ideja in zavest o minevanju.

Oba umetnika te cerkve sta precej sodelovala. 1716 – 24. Canaletto (Joseph Smith) Naslikan je London. izvira iz Graza. Spet se obda s širšim obzidjem. že skoraj dolgočasne. 1722 – 35. Strop je iluzionistično poslikan. Zunanjščina je eklektičen kompleks. potuje po Evropi (Dunaj. Gre za cesarsko ustanovo. Njegova značilnost je natančnost – natančno izrisani detajli – zelo fotografsko. Prusija. Johann Bernhard Fischer von Erlach.… Na splošno so naročniki v glavnem vladarji in cerkev. vpelje veduto esatto – natančno veduto. Poklicna diferenciacija arhitektov – gradbeniki.st. Karlskirche.Doževa palača. meščanstvo je bilo kot umetniški naročnik bolj v času renesanse. slikal je tudi izmišljene vedute. Schoonbrun kot avstrijski Versailles. Notranjščina – srečamo odmev Borominija v valovanju in preigravanju oblik – konveksno in konkavno. osrednji del je krit z iluzionistično poslikano kupolo. predmestje se počuti varneje. poudarek na atmosferi. šele zdaj govorimo o nemškem baroku. ima manj občutka za atmosfero. kasneje osvetljeno. im. ovalna glavna ladja. Bavarska. po turških vpadih 1529 . Giovanni Antonio Canal. Joseph Smith je kot diplomant videl. B. Zato tudi popotniki radi kupujejo te krajine. barvitost notranjščine. zato je bil vez med Canalettom in Anglijo. živel je v Italiji in se tam izučil kot kipar. če so notranjščine teatralične. Na vrhu zvonikov so čebulaste strehe – nemške. sodelovanje v dobesednem pomenu. širok vhodni del. J. Bernardo Bellotto Nadaljuje stričevo tradicijo – natančne vedute. je bil imenovan za dvornega arhitekta. Dresden. Arhitektura je vodilna v umetnosti – vključuje tudi slikarstvo in kiparstvo – celostna umetnina. eno brez drugega ne funkcionira. poslikava Daniel Gran Dvorna knjižnica. ki jo bomo srečevali v nemški arhitekturi. Pomembne dežele – Avstrija. Bolj faktografski. nanj pa je vplival tudi Rubens. sta nanj vplivala Bernini in Fontana. barve so bolj hladne Bacino di San Marco. Rottmayr je tudi potoval v Italijo. kasneje začne oživljati in si opomorejo šele v 18. Kar se zunanjščine tiče. Prevzema baročni oval. pride do razcveta arhitekture. okoli 1755. po njegovi smrti se je usmeril v krajino. Ludvik XIV.32 so ga obdali z obzidjem. so zunanjščine precej klasične. DUNAJ Staro mestno jedro. Govorimo o visokem baroku 1690 – 1750 – vrhunec avstrijske baročne arhitekture. Peter v Rimu in v Francoski arh. Iluzionistično slikarstvo. Arhitekturni razcvet doživi po 1667 – 83 po ponovnih turških obleganjih. Fascinira vladarje in si ga želijo posnemati. zatišje umetnosti. princip od Berninija. glavna spodbuda je bil obisk Andree Pozza na Dunaju. Hofbibliothek. razvije se domača . Kar se cerkvene arhitekture tiče gre za sintezo struj Berninija (teatraličnost. ko se je vrnil na Dunaj. ki smo ga srečali v dosti primerih – sv. Dunaj. Canaletto. Nemčija -AVSTRIJA Verstvo je bilo prepuščeno posameznim knezom – katoliški jug in protestantski sever. fischer von Erlach. ker je dosti bolj slikovit. 1770 – 74. Njegove zrele slike so tudi bolj natančno komponirane – vertikale in horizontale. Ta kontrast je zdaj značilnost. Členjenje s pilastri iz rdečega marmorja. kar se vladarskih pa Francija (Versailles). Tloris – sestavek različnih prostornin. Najbolj zmotita dva stebra – kopiji trajanovega stebra. Varšava. kar se cerkev tiče. Bolj je cenjen kot Canaletto v sedanjem času. impresionističen. Ta cerkev je bila postavljena kot votivna cerkev – avstrijski cesar jo je postavil ob koncu kuge. Podoben razvoj kot Tiepolo. Nemške dežele je prizadela 30 letna vojna – vojaška obramba in preživetje. izkoriščanje naravnih svetlobnih virov. Munchen). Dunaj. poslikava Johann Michael Rottmayr Dvorni arhitekt. imel je delavnico z bratom. Za zgled je rimski barok. še ena njegova značilnost. pravokotni korni del. Francesco Guardi Zadnji pomembni vedutist. najprej temačno vzdušje. kombinacija kupole in antičnega portika. Ko je bil v Italiji. kompliciranje). barvitost) in Borominija (prostorsko preigravanje. Zelo pomemben vedutist. da gre Canalettu veduta dobro v promet.

Figure so še precej manieristične – majhne glave. ki so postavljene med obema obzidjema. geometrično pravilna mreža Karlsruhe.i. Precej realističen obraz in Berninijevsko razvihrana draperija. Več sob je tipično baročno ovalne oblike. NEMČIJA Dva primera odmeva Versaillesa. Rottmayr je bil začetnik. V njegovih palačah so pomembna tudi stopnišča. čeprav je večinoma delal za plemstvo in aristokracijo. Specifična značilnost so klinasti pilastri – ožajo se proti dnu – izključno okrasni dodatek. Bil je v glavnem portretist. 1737 – 39. 1713 – 16. ne vemo. Zunanjščina – te prostornine so sestavljene po odmevu francoske arhitekture – petdelna členitev s poudarjenim osrednjim delom in paviljoni ob strani. Palaća Daun-Kinsky. dosti bolj bogat. Portal je baročnih oblik. bolj rokokojske. podaljšani udje. Notranjščina je členjena po rimsko z gigantskimi pilastri. zraven pa sta še Daniel Gran (klasicističen) in Paul Troger (baročen. mladost – starost. ki je prvotno zakrivala cerkev. Hildebrandt iz Genove. Naročnik je bilo samo mesto. Kakšna je vsebina. tekmujejo z njim: Mannheim. figure so dosti bolj mišičaste. Charakterkopfe. elegantne oblike. Po tlorisu tudi on prevzema tloris ovala in tudi oktogona. Hildebrandt Mestna palača. Vsebinsko gre za figuro previdnosti. Dosti bolj lahkotna arhitektura kot od von Erlacha – manj resna funkcija palač. po 1770. Dunaj. Belvedere. Figure so v kontrastnih parih: moški – ženska. Sam vodnjak je kopija. po drugi strani se da te glave navezati na staro tradicijo. Dunaj. Kombinacija cerkve in samostana – Juvarra (Superga). originalni kipi so v Belvederu. zgornji 1720 – 24). Belvedere je bila rezidenca princa Viljema Savojskega. deloval je kot vojaški inženir v Piemontu (za savojce) in šele nato prišel na Dunaj in bil imenovan za Dvornega arhitekta. razlike v višinah streh. ni šlo za naročeno delo (naj bi se mu malo zmešalo in naj bi šlo za nekaka apotropejska znamenja). ne gre za dvorno naročilo. . Je pa sicer precej okrasja. postavljen je na pečino – veličasten razgled. 1702 – 14. namesto stebra je uporabljal atlante. Kar se urbanističnega vidika tiče gre lahko za uresničitev idealnih renesančnih mest – žarkasto razporejene ulice iz palače. Klasična shema – rustično pritličje in gigantski pilastri. (Spodnji 1714 – 15. barvita. Troger je bil predsednik akademije. pod njo pa so personifikacije štirih avstrijskih rek. delal je za cerkev. ki jih je izdelal celo serijo. psihološki projekt. 1715 Enako. ki se zlivajo v Donavo. Vendar ne srečujemo manieristične elegance. Arhitektura tega kompleksa ni na zunanjščini nič posebnega. Uporabi paladijanski motiv. Bolj slovi po svojih t. razmeroma stroga v primerjavi z notranjščino – kontrast. Zanimivo mešanje baroka in starejšega sloga. raba konveksno konkavnega valovanja. Gre pa v glavnem za moške glave v skrajnih obraznih konfiguracijah. Jakob Prandtauer Ni bil arhitekt. raba različnih materialov. Dunaj. ampak navadni gradbeni mojster.iluzionistična šola. Spet srečamo motiv atlantov. značajskih glavah. vendar je dosti bolj ploskovit. a ploskoviti okras. Samostan Melk. Sicer so tudi zelo naturalistične. Dolg park po francoskem vzoru. Že lokacija učinkuje zelo romantično. Franz Xaver Messerschmidt Delal je v Munchnu in v Bratislavi. Glava Marije Terezije – vladarski portreti in portreti aristokratov. KIPARSTVO Vodnjak štirih avstrijskih rek. beneški). Cerkev je iluzionistično poslikana. šel je v Rim (učenec Carla Fontane). Johann Lucas von Hildebrandt Ena od predmestnih palač. Poskrbel je za ložo. Členitev sten je zelo površinska – ni tako plastično členjena kot v rimskem baroku. Ceorg Raphael Donner Visokobaročni rimski vodnjak. po 1720 Kombinacija vladarske palače in mesta v bližini. Večinoma je delal za opatije in samostane.

vendar je Neumann glavni. Pri stopnišču kot celoti je pomembno preračunano odkrivanje freske in vzpenjanje po stopnišču. Kiparsko bogato okrašeno. Gre namreč za tako preigravanje. Gre za oval z enim obhodom okoli. Figure so vsedene ob rob. Tloris: stene prilično ravne. Bavarska v tem času doživi velik razcvet predvsem v sakralnem smislu. Okras je bolj pastelen. Kar se tiče sakralne arhitekture je tale cerkvica zelo zanimiva. Janez Nepomuk). Tu so tudi iluzionistično poslikani stropovi. Tudi ta na hribčku. gre za romarsko cerkev. teatralična. Parcela je bila taka. Še ena značilnost teh cerkva. Na splošno dosti svetel prostor. En pisec je rekel. šele na vrhu se odpre celota – tipično baročni teatralični moment. Salomonovi stebri-spiralasto zaviti (podobno pri baldahinu sv. Menjavanje širših in ožjih odprtin v obhodu. Andreja (gigantski kolosalni red. Oltar je v sredini cerkve. ob strani še dva krožna prostora. Johann Balthasar Neumann Prvi pomembnejši nemški arhitekt. Pod Maksom Emanuelom tudi razcvet dvorne arhitekture. Ima štiri notranja dvorišča. ● Wieskirche. Neumann Nahaja se nekje na bavarskem. ● . ki tvorita prečno ladjo. ki prestoluje nad štirimi kontinenti. izbran je bi Neumannov. Poslužuje se tudi tipa gvarineske (lok v obliki 3D). Zelo pisana zunanjščina. Povezava med Benetkami in Nemčijo je bila zelo močna tudi v 18. Noter: iluzionistična poslikava. Opremila sta ogromno ostalih cerkva. Spominja na slovenske podeželske cerkvice. šlo je za sodelovanje večih arhitektov.Petra). Izrabljata naravne svetlobne vire: npr okno izrabljeno kot sonce. Giambattista Tiepolo Vse palače so bile postavljene z upanjem. Zunanjščina nič posebnega. da bi jih nekoč obiskal Nemški cesar. Parcela med župnikovo hišo in njuno lastno palačo. obdana z dvema stolpama. Korni del je tako malo razvrednoten. Dominikus Zimmermann Spet smo na podeželju Bavarske. Enoladijska cerkev. Cosmas je bil slikar. Namenjena podeželcem. ogromno pozlate – spet Bernini. pomagal mu je tudi Hildebrandt in sodobni francoski arhitekti. Tloris bolj enostaven kot pri Neumannu. zgradila 4. 1745-54. V tloris vključuje ovalne dvorane – baročni princip. Cesarska dvorana – gre za princip umirjene zunanjščine in razkošne notranjščine. Zato so ti prostori še toliko bolj mogočno in bogato okrašeni. Pomemben kontrast med zunanjščino in notranjščino. gre za Apolona. Vierzehnheiligen. sicer pa je manj okrašena v primerjavi s Hildebrandtom. vmes malce valovanja konveksno – konkavno. Postavljena na lastne stroške. plus še bogato okrašena. V tlorisu gre za velikansko zadevo – glavno poslopje z dvema kriloma.Wurzgurger Rezidenz. da je to arhitektura za arhitekte. Tu lahko govorimo o neki celostni zadevi. 1742-72 (posvečena 14 svetnikom. Poslikal ga je Tiepolo – iluzionistična poslikava. Za nadaljevanje gradnje je več arhitektov predložilo načrt. gre za preigravanje različnih svetlobnih virov. Notranjščina teatralična. Cosmas Damian in Egid Quirin Asam München pomembno središče tudi kar se dvora tiče. nebo je dosti bolj prazno. sodeluje drugo z drugim. vzdolžna ladja iz 3 vzdolžnih ovalov. spodaj v pritličju polkrožni portik). Bila sta brata. okoli 1720 – okoli 1744. Apolon in štirje kontinenti. Že v trolisu vidimo preigravanje konveksno-konkavno. Arhitektura zelo slikovita. 1750 – 53. da moraš biti že dober arhitekt. Cerkev je začel graditi en drug arhitekt. kompliciranih motivov. da je morala biti cerkev zelo ozka. kar se vsebine tiče. Francoska petdelna členitev. ● Asamkirche (Sv. barvasti marmorji. Po Borominijevsko opremljena s krivuljami. Cela vrsta vijug. Prostor v celoti deluje kot korni obhod okoli oltarja. München. stopnišče Wurzburg. Stoletju. Edit pa kipar v lesu. Fasada sama v shemi spominja na Berninijevega sv. Zunanjščina nič posebnega. Smo na meji z rokokojem. cela vrsta oken. Bolj enakomerno osvetljena kot pri bratih in Neumannu. 1733-46. Po drugi strani povdarek na neki centralni zasnovi prostora. Kompliciran kompleks. Notranjšina: razgibana. Členitev zunanjščine – ploskovita stena s klinastimi pilastri. zato tako ime).

Porekla. Dresden. podobno platerescu) Preobloženost z okrasjem. Spet kontrast med Z in N. Fasada: iz 3 ravnih ploskev. Tloris: kvadraten blok z dvoriščem v sredini. Stoletja Palača izven mesta. 1738 Prvi načrt naredi Filipo Juvara. krivulj in podobno. ki skrbijo za to palačo. Stoletju jo začnejo predelovati. (slog churriguera – priimek družine. Obzidano dvorišče. podem v 17. Skratka v 18. V Nemčija se je otepala rekonstrukcij. Na eni strani Gämalde galerie. bogato okrašena. Ravna streha z balustrado in kipi. Tudi v 18. ne dolgo nazaj končana. Gre za paviljon. ● Sv. Spet notranjščina zelo barvita. ● ŠPANIJA 1700 pridejo na oblast Borboni. ki so delali v tem slogu. Arhitekte. ● Frauenkirche. ki je največja v Nemčiji. kar se slikarstva tiče. 1738.sv. Toliko o bavarskih cerkvicah. ki ga je tudi prej začel nek drugi arhitekt. Aranjuez. sodeloval tudi z bratom (spet sodelovanje z arh. Fasada bolj okrašena kot pri prejšnji cerkvi. Od tam tudi vzori. prezidava sredi 18. v kvadrat vrisan krog. Tloris: od palače trivium proti mestu. Dresden. V bližini vas. kjer so se odvijale razne ceremonije. kako si bo postavil svojo megarezidenco. pa uvažajo italjanske slikarje (Jacopo Amigoni). Prej je bila tu lovska koča. je bil v en krak postavljen tale Zwinger. Večinoma je šlo za ita. Zwinger. ampak bogato okrašene. Santiago de Compostella. Kar se poslikav tiče. naslon na Versailes. 1709-19. deluje kot opera. Prečno postavljeni stolpi na vogalih. Po fr. Tu imamo tudi valovanje konveksno – konkavno. Protestantska cerkev kot avditorij. ki peljejo v park. George Bähr Gre za Marijino cerkev. ● Kraljeva palača. kupola nad centralnim prostorom. Johann Michael Fischer Benediktinski samostan. Enostavne arkade. Gre za nek davni odmev Louvra. Bolj klasičen tloris. Ne ravno uporabna zadeva v našem smislu. Tudi ita. Po njegovi smrti Giovanni Battista Giocheti. V 18. Stoletju spet vzcveti vse skupaj. Stoletju kontrast med dvorno arhitekturo in sakralno arhitekturo. Tloris: centralna zasnova. Matthäus Daniel Pöppelmann(arhitekt) in Balthasar Permoser (kipar) Gre za dvorno arhitekturo pod Avgustom Močnim (1694-1733 vladal). Več nadstropij galerij. Fischer je manj poljuden. Potem so jo rekonstruirali. Za portrete uvažajo francoske slikarje. Ko obzidje sesujejo. Vplivi. zač. Delal tudi za samostane. Cerkev je romanska po izvoru. 1737-66. in okrasjem) ● Ottobeuren. Gre tudi za baročno okrasne motive za razliko plateresca. Arhitektura precej prekrita z okrasjem. Po 2. kjer so ljudje. na drugi strani pa poti. protestantsko cerkev. Jakob. Spodaj pri paviljonu motiv atlantov – kot okrasni motiv. Stoletju ni pomembnih mojstrov. Cela vrsta naslednikov. Madrid. preobloženost. Okrog dvorišča 3 krila – podobno v Versailesu. Kronska vrata kot monumentalni vhod v dvorišče. Imamo 5 delno steno. Cerkev je bila v 2. 1725-38 in 1740-43. ki so fra.vojni porušena. Ni valovanja stene. ● Kraljeva palača.vojni se je Nemčija razdelila v dve državi. pročelje zač. Spet princip prepletanje arhitekture in kiparstva.Bogato okrasje. ki je ta slog uveljavila. Spet gre za team. Imel velikopotezno idejo. odmev na vse te druge fasade zaradi izstopanja ven.sv. Obilje okrasja. kmečki. .

Posvoji barok oz. Srečamo s paladijevstvom. 1764-67. konservativna stranka) in Wige (meščansko poreklo. Admiraliteta. Zre proti utrdbi Petra in Pavla. Tretje nadstropje kasneje dograjeno. danes jih obravnava bolj delavska stranka). Izhodiščne elemente boste že sami znali razbrati. Njene fasade zelo barvite. E'. Gre za fokus mesta. ki moti Wige. Stoletju pride do vrhunca paladijevstva 1710. Trenutno je na oblasti liberarna stranka v povezavi s Torijci. Stoletja. Falconet Peter Veliki vladal od 1682-1725. enostavna. Stranki se profilirata tako katera je na oblasti in katera je v opoziciji. Niti niso bili neki strašni mojstri. Odloči se. V 18. Absolutizem je tisti. 1714 oblast prevzame dinasija iz Hanovra.-M. da bo Rusijo evropiziral. Andrej Zakharov Gre za glavno pristanišče. ● ANGLIJA Burlington House. Vallen de la Motte. Colen Campbell Imuni na rimski in francoski barok. Veličastna arhitektura ob reki. V začetku 18. bogato okrašeno. J. Sankt Petersburg. london. 1717. Gre za realizacijo vzpenjajočega se konja. stoletja potoval v Evropo in se odloči. 1754-62. Dve izhodišči: Palladio sam in Inigo Jones. Začetek dvostrankarskega parlamentarnega sistema.-M. Wigi prevzamejo paladijevstvo kot svoj slog. Tudi ona vzpostavi strog nadzor mesta v celoti. Postavi si mesto v svojem imenu. Tekmuje z evropskimi dvori. protestanti. Mali Eremitaž.● ● ● ● RUSIJA – zahodno evropski vpliv se širi. Po vojni s Švedsko so dobili Rusi dovoljenje na morje. 1766-82. Spet lahko povdarimo ravne ulice -absolutistični nadzor nad mestom. Stoletju. Organskost se začne krhat. da bo ustanovil svoje mesto. Mu ni preveč uspelo. 1806-12. Mali Eremitaž je bil bivališče za njeno nastajajočo zbirko. zlasti Italjani in Francozi. Palladio pomemben za angleško arhitekturo že v 17. zaseben prostor namenjen njej sami. Velikanski blok z notranjim dvoriščem. Bartolomeo Rastrelli 1741-62 = čas Elizabete Mesto so postavljali tuji arhitekti. Imamo Torijce(absolutizem. za notranjost ni pomembno. Kot zadnji stuartski kralj Jakob II imel polno idej.-B. Zimski dvorec. Spada v neoklasicizem. kjer so postavljene različne naselbin. Sankt Petersburg. Dvorec ima pomembno vlogo za zgodovino – simbol ruske revolucije v 20. Sankt Petersburg. Že v paladijevski fazi je bila ena prezidava. Stoletju. Campbell . ustanovi komisijo za nadzor. Pride do preobrata iz baroka v neoklasicizem. Gre za mesto na vodi ob reki. Sankt Petersburg 1762-96 = čas Katarine II. Konec 17. Stoletju primeri. Pride so vsebinskega zasuka. Zunajost zelo stroga. Hotela se je razlikovat od svoje predhodnice. Fascinira ga Versailes. Hotela je biti razsvetljenska vladarica. Ta tip konja je bil možen s kačo-zlo. Gre za močvirnato področje z otočki. neokrašena. V 18. Dodali še stranska krila. ki jo tepta. bolj plastično kot do sedaj. ko je slog stvar neke zavestne odločitve. cela vrsta kanalov. Sanktpetersburška akademija postane avtonomna – 1763. od koder je potegnjen trivium (vzor Versailes). Rokokojski okras –školjčasti motivi. Odloči se za katoliško vero in Angleži ga izženejo. Angleški parlamentarni sistem dejansko ni dvostrankarski. Mesto raste v kocentričnih polkrogih po principu Amsterdama. ki je še danes na oblasti. Burlington house je mestna rezidenca Lorda Burlingtona. Zunanjščina je bila natančno predpisana. Konjeniški spomenik Petra Velikega. Rokoko. Eremitaž je ena zelo uspešna galerija še danes. Postavljen pod Katarino II. Razgibano pročelje s principom paviljoni. Preko kače mu uspe vzpostaviti vzpenjajočega se konja. za parlament. Potoval tudi v Francijo (1716-17).

pri širjenju tega sloga so različni priročniki in traktati. ki jih je v tem času več (Vitruvius Britanicus) in cela vrsta priročnikov za gradbene mojstre – s pomočjo teh virov se ta slog zelo razširi. ● Holkham Hall. geometrične forme. da se da živeti tudi v kleti – princip. ker so do sedaj vsi veliki imperiji propadli. Podeželski dvorec. King's Circus (1754 – 1770) Letoviško mesto. Vzame zgled pri Palladiu: rustično pritličje. Paladijevstvo razumejo kot nasprotovanje francoskemu baroku. Simetrična zadeva v tlorisu. zač. vmesna okna. Jezerca so vijugasta. na zunaj ni videti. samo po osi. grmovja – vse zelo slikovito. King's Circus – John Wood st. Navdih za parke so dobili v slikah. Zelo poenoteno pročelje po celem trgu.delal za tega lorda. najdemo tudi različne arhitekturne objekte majhnih dimenzij in različnih tradicij (kopija rimskega panteona. da bodo to mesto uredili. ampak izgleda svobodno in neomejeno. kar je ona sama. da je tu samo narava. Glavni paladijevski projekti: klasična tradicija ostaja močna še do danes. zač. 1725. Angleži ustvarijo ideologijo angleškega vrta – dosti bolj svoboden princip. Queen's Square (1729 – 36). da je to. William Kent Zelo vplivno za angleško arhitekturo tega obdobja. Crescent) – te stavbe so obdane z naravo. Vila Rotonda kot očitni vzor. Trije trgi različnih oblik (Square. je vedel. Angleži imenujejo trge glede na obliko. pusti naravi. diagonale. jezera. ki stojijo v t. Anglija začenja svoj gospodarski vzpon v 2/2 18. Terase house – vrstne hiše – prevladuje v Angliji. Imamo tudi 3 okna s paladijevskim motivom. osrednji del poudarjen s timpanonom. ki spominja na angleški barok. V začetku 18. ● Vila Chiswick. zadnji del stavb pa ne. Norfolk. Nekateri že svarijo. Angleški barok na prehodu stoletij – glavni naročnik so bili Torijci. pride do velikega booma. V resnici pa še vedno ne gre za divjo naravo – parki so vseeno obdelani in dodelani. V angliji postane aktualna ideja enotnega uličnega pročelja. stena je členjena z dvojnimi polstebri in okni – ni odvečnega okrasja in poudarkov. fokus je glavna palača na severni strani – Paladijevski princip – visoko rustično pritličje. Lancelot »Capability« Brown Zelo sposoben v postavljanju in oblikovanju parkov. Pastiž paladijevskih motivov. Ni pa to bila edina . Šlo je za reprezentativne prostore. Do Kentove smrti 1748 obvladujeta arhitekturo. gigantski pilastri. 1734. Angleški vrt: reakcija na francoski baročni klasicizem. Delo Johnov Woodov – očeta in sina. John vpelje stavbe obdane z jarkom. Da razumemo te parke. je treba imeti v glavi Versailleski park – ukročena narava.st. Paladijevske stavbe so bolj postmodernistične. Ta park ni mišljen. različne vrste dreves. Narava je oblikovana. Royal Crescent (1765 – 95). Slikovito – picturesque: kot na sliki. Ruševine – fascinacija nad minevanjem časa in velikih imperijev. kako so stanovanja razdeljena. v starorimskem času so bile tu terme. Arhitekturo je treba razumeti tudi kot stavbe. egipčanski obeliski. Gre za pastiž starih motivov. vse podrejeno človeku. Zelo popularno mesto. Kraljičin trg – tukaj še ni šlo za to.i. Samo na glavni fasadi je antični portik. angleških parkih. Gre za prvi primer angleškega parka. Narava mehko valovi. spet naslon na Palladia. ki ga najdemo marsikje. da naj Anglija ne bo preveč domišljava. trije stebrni redovi v pravilnem zaporedju. Bath. Lord zelo pomemben za promocijo novega sloga. Earl of Burlington Primestna vila. Paladijevstvo je v določenih primerih že suhoparno. Circus. da je bila tu rimska naseldbina in je imel idejo poustvariti Antični Rim – ustvaril je navznoter obrnjen kolosej – tri nadstropja. čeprav ne v vse štiri strani. Ostale hiše ob trgu niso bile aktualne oziroma so bile manj poudarjene. pogosto tudi kvazi srednjeveški gradiči v ruševinah…). Isto kot pri vili Chiswick. London.st. zato se odločijo. Gre za skupek mas. da bi bil cel trg obdan s čisto fasado. Glavna fasada je enotna. zgoraj balustrada. polstebri. Vsaka prostornina živi zase. Precej suhoparno in dosti škatlasto za razliko Palladia samega.

1796 – 1812. Najpomembnejša je bila notranjščina – klasicizem totalno izčisti – izvrže vse odvečno. začetek 1753. grafike iz tega časa. Angleži so bili zelo aktivni v odkrivanju antičnih spomenikov (Atenska akropola…). Tudi Kent sam postavi par stavb v neogotiki – je že možno sloge svobodno izbirati. Strawberry Hill.69. 13 Lincoln's Inn Fields). premožen in se ima čas ukvarjati s tem. V zadevah statike je sicer imel dva arhitekta za pomoč. Ledoux je vplival na Soana – Ledoux v Franciji tudi izčisti klasicističnost – čiste stene in mase. večinoma je na novo opremljal starejše dvorce. njegov vir so bile različne tradicije. Problem s to banko je.st. škota po rodu. anglija ni imela neke močne antične tradicije. zavestno je stavbo dograjeval postopoma. v kombinaciji s slikovitim. Angleži niso bili navezani na antiko. se uveljavi Neogotika. Stoji na tipičnem angleškem Squareu. Bank of England. John Soane Spada pod neoklasicizem. Kot arhitekt ni poseben. Kapela Henrika VII…). Robert Adam Sodeloval je s svojima bratoma. Ne gre za preveč klasično simetrijo. zato so dosti bolj odkrivali in beležili ostanke antike. Angleži so obrnjeni bolj v zasebne zadeve. ne glede na slog. vendar gre pri njemu za osebno interpretacijo klasične tradicije. Podobno kot v pravi gotiki je lastnik želel imeti visok stolp. 1792 – 93. 1776 – 86. Arhitekturni skupek je dosti slikovit – kvazi organski. Današnje stanje je bolj klavrno. Bil je v Rimu. Po tlorisu je šlo za velikanski kompleks. srednjeveško. prvotna gotska funkcija se izgubi. James Wyatt Profesionalen arhitekt. tu je sedaj muzej. Ogromna zadeva v tlorisu osrednji del s štirimi krili. ki jih je postavil. William Chambers (krili končani 1835 – 1856) Stavba namenjena uradni pisarni. dajejo eleganten. Wiltshire. estetsko pa je zamisel njegova. Sredi 18. Klasični elementi s srednjeveškim učinkom. Ta stavba je bila zrušena. Za razliko od drugih dežel. Ustalil se je v Londonu in bil zelo popularen. ki jih fascinirajo kot eksotične in jih pripeljejo v Anglijo. kar ni značilnost gotskih katedral. ko so se srečali z njo. Neogotika je vzporedna struja klasicizmu. Pomembna so tudi kolonialna osvajanja – srečujejo se z drugimi kulturami. Gothick novel. 1760 . obiskal je tudi Split in izdal knjigo o Dioklecijanovi palači. Somerset House. da je deloma ohranjena samo fasada. Bil je zelo eklektik. postavil je celo vrsto opatij in gradov na angleškem podeželju. Vendar vseeno pazi. zato se je ta stolp tudi sesul. da bi Anglija ustvarjala monumentalno arhitekturo – vendar kralj ni več naročnik. gladka stena in gol prostor. John Soane Zanimiva stavba. London. arhitekt ima na razpolago vse sloge in jih uporablja glede na posamezen projekt. Prestiž različnih motivov. brez nekega reda. V glavnem je oblikoval notranjščine. namenoma organsko. Omenjamo ga v smislu klasične. Zelo si je prizadeval za elegantnost – te sobe. Brentford. Horace Walpole (gothick) Arhitekt amater. ni nobenega okrasja. Pomemben je tudi za literaturo – začetek t. Želel si je. lahkoten učinek. notranji prostori so precej slikovito nanizani. paladijevske tradicije. da eno sobo oblikuje v enem slogu. Lastna hiša (No.arhitekturna tradicija tega časa. Twickenham. London. V notranjščini so sobice zelo majhne. Simetrična stavba z notranjim dvoriščem. V prvi vrsti je bil dekorater. Middlesex. Notranjščina – iskali so pri konkretnih obstoječih gotskih spomenikih motive in jih enostavno prekopirali (Canterburyska katedrala. 1760 – 90 Neoklasicizem. 1812 -13. Bil je podeželjski dvorec – prenos arhitekturnega jezika iz sakralnega območja v profano. po svoje so že rokokojske. kot .i. Vplivna stavba. so jo bili sposobni videti dosti bolj nepristransko. čeprav zunanjščina niti ni zares gotska. London. niso zavezani določenemu slogu. Gotska tradicija ostaja precej živa ves čas. Fonthill Abbey. vsi so bili sinovi paladijevskega arhitekta Willama Adama. Vsi prepoznavni standardni motivi. sproži modo neogotskih stavb. Egipčanska. Podobno kot pri angleškem vrtu gre vseeno za premišljen princip. princip gradnje je obče srednjeveški – namenoma je šel kontra klasični paladijevski tradiciji. Postavi si to stavbo. Ena redkih hiš. Syon House. ne samo antična ampak tudi Etruščanska. Angleži so zelo podjetni. Pri vseh teh projektih je sodeloval z neoklasicističnimi slikarji. Fasada – uporablja klasične elemente ampak jih interpretira na svoj način. Začne se vzpostavljati razmah do klasične tradicije.

je vtis mesta. kot nad zemljo. neoklasicistično pa je to. Klasična kolonialna tradicija – Rimski tabor – enostavna geometrična shema (Philadelphia 1683. V romantiki že stopajo proti temu – izumetničena narava. Washington. Urbanistični princip je baročni. Stavba je v obliki navadne škatle. Pomemben vzor je pariški panteon – dosti neposreden zgled. Uvedale Price. Naslanjanje na neoklasicizem in paladijevstvo. Bela hiša ima danes pod zemljo več. Kljub enoličnemu mrežastemu tlorisu. William Thornton. Kjer se diagonalne in pravokotne ulice križajo. lahko govorimo o angleški šoli in angleški tradiciji v slikarstvu. James Hoban Bolj paladijevska palača. Cela vrsta nekih točk. Portret je najpomembnejši v . Postavil jo je po vzoru irskih paladijevskih podeželjskih dvorcev. Paladijevstvo je priljubljeno zaradi reakcije na francoski absolutizem. 1793 – 1828. 1792 – 1803. Glavni vzor urbanizma je bila Francija. Poustvaril je rimsko vilo in rimski tempelj. za katerega so verjeli. kar želijo. potoval je v evropo. Pierre Charles L'Enfant Francoz po rodu. nobenih monumentalnih zadev ● Po 1776 Federalistično obdobje: obdobje. svoje otroštvo pa je preživel v Versaillesu. čeprav združi dva sistema: geometrična mreža (ulice. Iščejo nek slog. arhitektura sama pa zaradi osebnega preigravanja postane zelo slikovita. ki prinesejo svojo kulturo. Bela hiša. Kapitol. ko so obe stavbi požgali. ko je postavljen. Te parcele je na ta način najlažje izmeriti in prodati. na to mrežo pa aplicira diagonalno mrežo. Postavil jo je po vzoru templja iz rimskega časa. Pomemben dogodek je bil 1814. Ko se Amerika združi v ZDA. da so pomembne stavbe nekako osamljene. da je obudil rimsko arhitekturo. Ta Angleški vrt postane že formula. Ne gre za belo stavbo ampak za lažje in cenejše ameriške materiale – opeka. v pravem kotu pa je postavljen obelisk (namesto konjeniškega spomenika). je treba postaviti prestolnico nove države. Osnovni modul celega načrta je pravokotni trikotnik s kapitolom na eni strani in belo hišo na drugi strani. Tipična in znana kombinacija kupole s timpanonom in kupolo. izseljenci iz vsepovsod. 1770) in Virginia State Capitol. ko se Amerika bori za neodvisnost in se uresniči z revolucijo 1781. izvzete mestnemu tkivu – odprte. vidne iz vseh smeri. ki se sekajo pod pravim kotom). Vila ima portik na pročelju. tu pa so naslonijo na evropsko tradicijo. dosti kaotičen. Šlo pa je za različna politična izhodišča. stavba je paladijevsko simetrična. Verjel je v stare rimske republikanske ideale. ta pa se zgleduje po Tempiettu. Panteonska kupola sama se zgleduje po sv. Savannah 1734). Benjamin Henry Latrobe. Richmond (1785 – 96). kjer so parcele enake. ker imajo pravico na svoji parceli postavljati. Uporablja klasične elemente. so odprti prostori z obeležji. Bela hiša je predsedniška rezidenca in pomembni uradi ter pisarne. zato jih je bilo potrebno obnoviti. 1791. Thomas Jefferson Amaterski arhitekt v angleški tradiciji. ki bo novi državi ustrezal – najdejo ga v paladijevstvu in neoklasicizmu. Price postavi to slikovito kot tretjo kategorijo lepega in vzvišenega. Portik je pri njegovi stavbi manj globok. Humphry Repton (picturesque) Angleški parki so bili razširjeni tudi v drugih deželah. so bogato opremljene z arheološkimi najdbami. različice.st. SLIKARSTVO V ANGLIJI Šele v 18. Pomemben pa je bil tudi v arhitekturi. Za vilo je bil izhodišče Palladio. Ustanovitelj demokratske stranke. Washington. Na prelomu stoletja postane neko gibanje Slikovitega – teoretski teksti. uveljavljajo pa se še drugi žanri in poskus uveljavljanja historije. brez posebnega okrasja. Monticello (zač. Ta liberalistični princip ostane glavno vodilo ameriškega urbanizma. Pavlu v Londonu. Portret ostaja glavna vloga. AMERIKA Ameriška arhitektura – faze razvoja: ● 1776 Kolonialno obdobje: arhitekura ni nič posebnega. avtor deklaracije o neodvisnosti in tudi tretji ameriški predsednik. Bilj je guverner države Virginija. stene pa so predrte z okni. ki to opravičujejo. Načrt za Washington.nekak labirint – delujejo muzejsko. kjer se srečamo z Versailleskimi triviumi. Ameriški urbanizem – najprej kolonialna dežela. 1777 je imigriral v ZDA. Charles Bulfinch Več načrtov.

po njih pa še grafike. Marriage a la Mode. – nadomestek za historično slikarstvo. Joshua Reynolds Želel si je biti historični slikar. Prepričevanje volivcev. Hogarth se je opredeljeval za komičnega historičnega slikarja – zabava in poučuje občinstvo. njegova sestra je morala iti na sprehod s to kočijo – primer angleške podjetnosti. kar se tiče krajine. William Hogarth Zgodba o sinu. v okviru te akademije je imel vsakoletna predavanja. Joshua Reynolds Figura preoblečena v neko alegorično figuro – personifikacije ali osebnosti iz zgodovine ali mitologije. tudi barve so dosti bolj zemeljske. Prizadeval si je za ustanovitev akademije – 1768. Copyright act – odlok o zaščiti avtorske pravice. Plemiška družina dobi denar. zato se je preživljal kot portretist. Portret neke družine. Gre za volilno kampanjo. Zgodba gre o naivnem podeželjskem dekletu. vendar imamo srečo. Motiv Herkula na razpotju – stara tema. z deklino iz meščanske bogate družine. ki opozarja na dno. Portret pa je še vedno temelj. Razuzdančeva kariera (A Rake's progress). Je pa bolj rokokojski. ki nima več denarja. njegovi portreti so malo bolj sproščeni. Gre pa za mešanje portreta in žanra. Van Dyckovska tradicija. Serija grafik 1732. dosti slikarjev je šlo za nekaj časa delati tudi tja. okoli 1733 – 35. Njegove grafike so na veliko ponarejali. volilca napadajo pripadniki strank. zato se je potrudil. ki se v angliji zelo uveljavi. Monumentalne kompozicije z vzvišeno vsebino. ker je bila tam zbrana smetana družba Voz branjevke. Ni bilo povpraševanja po historiji. Kar se tiče vsebine. Interpretiran s pomočjo klasične zgodbe. S tem križanjem s krajino smo v prehodu v angleško romantiko. gre za krajino s prizori kmečkega življenja. Delal je tudi v Bathu. Kombiniral je portret in historijo. Thomas Gainsborough Preživljal se je s portreti. bil pa je tudi krajinar. Pomemben je tudi s temi cikli – izdelane tudi grafike. moralni nauk. Spet zgodba. realistične. William Hogarth (moral progress) Bil je tudi portretist. 1738. mešanje žanra in historije Družina Strode. Gre za skupinski družinski portret. meščanska družina pa plemiški naziv. ki ga lahko človek doseže. William Hogarth Hogarth se je ukvarjal tudi z neposrednim političnim komentarjem. Podobno kot Reynolds portret v krajini. vendar konča kot vlačuga. Najprej je izdelal slike. bil je zelo podjeten. David Garrick med Tragedijo in Komedijo. Princip politične karikature. škatlasti prostor. v ozadju pa je vključena historija. 1786. Gospod in gospa William Hallet. Lady Sunderlin. hkrati pa cela vrsta anekdotičnih podrobnosti. Imel je kočijo za oglaševanje. da si bo ustvarila lepo življenje. Slog spominja na moral progress'. S to serijo je dosegel velikanski uspeh. Več serij slik oziroma grafik. Slike te serije niso ohranjene. ki je zbrana ob mizi in se prijetno pomenkujejo. Satirično komentira dejansko družbeno stanje tistega časa – vse pasti velemesta in družbene anomalije. izučen kot grafik. 1762.i. Te zadeve se ne končajo srečno. Potoval je v Italijo in ga je najbolj navdušil Michelangelo. Po eni strani naslon na holandski in flamski skupinski portret. ki pride v metropolo in upa. obe stranki imata volilni štab pred gostilno. 1754. da so sprejeli t. Gre za portret. ki zapravi očetovo dediščino in konča v norišnici. Vse kompozicije so si precej podobne – notranjščina. William Hogarth (conversation piece) Pomemben kot portretist. Vlačugarska kariera (A Harlot's Progress). konkretno pri tem primeru gre spet za motiv Herkula na razpotju. Uveljavi portretni žanr – conversation piece. ki deluje precej gledališko. ki pripovedujejo zgodbo z nekim moralnim naukom. 1743. Bolj se uveljavi v grafiki in časopisih – sestavni del angleške političnega okolju. William Hogarth Zgodba o poroku fanta iz plemiškega rodu. da so ohranjene tudi slike. Figure so čimbolj berljive. s tem je hotel doseči čim širše občinstvo in razširiti svoj vpliv. . ki jih je prodajal po nižji ceni. 1786 – 87.smislu preživetja umetnikov. Njegov slog – prevzema Gileauxeve in Lateauxeve slike in holandski žanr zaradi moralizirajoče note. okoli 1785. Thomas Gainsborough Holandski vzori.

so bolj monumentalne. vmes je tudi realističen indijanec – dodatek eksotike. jih je manj. Vsebina – gre za historijo zelo čutne vrste: Nočna mora. Figure so bolj potisnjene v samo ospredje in so dosti večje. tu sta dva Ameriška. kmeti. ki so znanstvene poizkuse razlagali širšemu očinstvu. prevzamejo neoklasicistično ideologijo). da je Jurij naklonjen historiji. Poskus je upodobljen na žanrski princip. okoli 177. Henry Füsli/Fuseli Avtor izvira iz Švice. Njegovo izhodišče je caravaggijevska tradicija. Princip reliefa. ustalil pa se je v Angliji. vendar ne v realnem trenutku (vsak. idealizira ga samo pri generalu Wolfeju – postavljen je v pozo mrtvega Kristusa – prevzame shemo. Konkurenca med Francijo in Anglijo je bila močna. ameriško okolje brez močne tradicije. Zbirali so se ob polni luni. da si slikarji pomagajo z uveljavljenimi shemami. ker princip slikarstva historije prenašata na nove motive.63 (umetniki prihajajo z vse Evrope. George Stubbs Specializiral se je za dejanske portrete konj in psov – pomembni v aristokratskem življenju. zato se pričakuje.ni več zgodbe. se je moral zateči k že uveljavljenim shemam – odmevi čudežnega ribolova ali Jone in kita ali sv. zato da so imeli dosti svetlo pot ob večerih. Poskus z zračno črpalko – tema iz znanstvenega sveta. 1. Gre za prizor iz življenja Watsona – napadel ga je morski pes in mu odgriznil nogo. Pri Copleyu je na princip historije upodobljen dogodek iz zasebnega življenja. ki je hotel biti na tej upodobitvi. figure so vzporedne s slikovnim planom. neproblematičnen realizem. Znamenita slika. je moral plačati). ki je običajna v drugem kontekstu – prenos tipa. ampak v tem času pod Jurijem III. provincialno – deloval je v svojem kraju Derby. Rim v letih 60 .6. bila sta v glavnem portretista (po drugih žanrih ni bilo povpraševanja). ima Benjamin srečo. Historija ni imela dosti povpraševanja. 1778. da se gledalec čimbolj vživi v sam dogodek. Tudi najprej v Italijo v letih 70 – 74. Družini Milbanke in Melbourne. močen chiaroscuro.Obe sliki sta zanimivi. Gre za konkretne portrete. kot tisti. Gre za dogodek iz bližnje zgodovine. 1781. je nekako realističen. 1768.2011 London je aktualen tudi za tuje slikarje. ker je vsebina neopredeljiva – cela vrsta interpretacij. Podobno kot West. Mengsov učitelj (ga bomo kasneje omenili). šlo naj bi za vizijo. Tukaj je prostor bolj klavstrofobičen oziroma skoraj izgine – neoprijemljiv. je bilo precej znanstvenikov. Vsebina te slike – proti koncu 18. ki napada zmaja. V obeh primerih je naslon na uveljavljene formule in prenos tipa oziroma tipov. Benjamin West Najprej pride v Italijo. zato je normalno. usoda ZDA je bila zapečatena. Spomin na dramatično izkušnjo. na novo obogatelih znanstvenikov. Realizem bi bil sam po sebi neberljiv. Realistično so osebe na sliki v sočasnih nošah. pride spet do poziva k historiji v neoklasicizmu. Joseph Wright of Derby (the lunar society) Odmik od Londona. West – pri naročnikih še vedno ostaja potreba po realizmu – skombiniran slog. Društvo je pomembno. ko sta prišla v Anglijo pa sta se oprijela historije: Smrt generala Wolfeja. ki jo ima speča ženska med spanjem (lahko da je sanjala o posilstvu). Nato pride v London in ostane tu do konca življenja. Dramatičen dogodek. ker so se ti industrijalci povezovali z umetniki. ki bi bila izgovor za krajino – Vergilove Georgike (uspešno kmetovanje. Watson in morski pes. da dobro živi in dobro obrodi). še posebej Blake (mišičaste figure). Motiv nima neke podlage v mitoloških spisih. Predhodnika romantike. Društvo angleških industrijalcev (rojeva se industrijska revolucija). Nočni žanrski prizor. Poskus z zračno črpalko. »neoklasicistična eksperimentatorja«. ki je v bistvu dosti herojski. Bitka za Quebec – angleži premagajo Francoze. John Singleton Copley Spominja na Tominca. Tukaj imamo en tak prizor iz predavanj. Vsebina je patriotska. ki skrbijo za zemljo.st. Zgledovanje pri Michelangelu. potoval je v Italijo. pomembne pa so tudi emocije – odzivi na smrt ptice z namenom. okoli 1769. da se ga upodobi na ustrezno idealiziran način. Neke vrste conversation piece – vendar so postavljeni v naravno okolje. Vzporednice tudi z Rembrandtom – njegove anatomije. Mihaela. Fascinirala ga je .

Slike so bile bolj za zasebne kontekste. sredi 18. ampak Francoski Klasicizem 17. V zgodnji fazi izhodišče oziroma navdih ni sama antika.-A. pa obuditev stare klasicistične tradicije. Na sredini trga je bil konjeniški spomenik. manjši prostori./ Place de la Concorde. Raznolika tradicija – elementi iz svetega pisma.st. Poudarjena je osrednja os. v kateri je Francija živela pod Ludvikom XIV. Svetlo modra in svetlo roza sta dve najbolj popularni barvi rokokoja in tudi druge pastelne barvne lestvice. V prvi polovici 18. Oba sta pod vplivom Edmunda Burka. Sobe so dosti bolj svetlejše. stene so lahkotno okrašene. obujanje klasičnih idealov. pred katero bežimo – zbudi se naš nagon o samoohranitvi. ogromno je krivulj in školjkastih motivov. v 19. V zgodbi nastopajo tri figure – urise (red). ki se nahajajo višje. P. 1795. nad vrati ali zrcali. Ange-Jacques Gabriel. od njega prevzema Kant to razlikovanje med lepim in vzvišenim. Najprej so postavili fasado stavb. ki optično povečajo prostor in se preigravajo s svetlobnimi viri. A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful. so to urbanistično dopolnili s .st. Gre za strahospoštovanje do narave in družbe. ni bil zaključen s fasado. Place Louis XV. 1757 Francoska revolucija je Burka zelo zmotila. neke nevarnosti.st. Težko je tudi povleči prelomnico. los (ustvarjalni umetnik) – rušenje starega sveta in grajenje novega. V teh salonih se odvija glavno družabno življenje tega časa. je zelo komplicirana zadeva. da nimamo več poslopja okoli trga. na eni strani se je odpiral na park. Germain Boffard Zasebna rezidenčna arhitektura. zabriše se meja med steno in stropom. Različna razumevanja principov klasične arhitekture. orleanski slog – v bistvu pa govorimo o rokokoju – od 1730 do sredine stoletja. Slikovita notranjščina. ki obstaja že od renesanse naprej) doda še kategorijo vzvišenega oziroma sublimnega – psihološkim potezam doda še lepoto in vzvišeno (težimo k ugodju. Izkušnja estetskega dobi svojo vejo – samostojna filozofska disciplina. Ko imamo idejo bolečine.ženska. obdane z lesenim opažem in zrcali. zato se sproži tudi občutje vzvišenega). Kraljeva oseba pridobi na moči.…). je malo zatona v arhitekturi. kdaj se en slog konča in drug začne. na drugi strani na elizejske poljane. Kar se neoklasicizma v arhitekturi tiče. Vpliv angleškega parka – trg je bil prvotno odprt. Hekate. zato pa dosti bolj opremljena notranjščina – glavni fokus je na notranji opremi zasebnih prostorov – obrat navznoter. izmislil si je neko svojo zgodbo tudi v upodobitvah. nadaljevanje francoske klasicistične tradicije. William Blake Eden od slikarjev.st. v glavnem pa je bil grafik. Burke je bil vpliven tudi na dejansko umetnostno produkcijo. na tretji strani pa je reka – torej vsi naravni elementi. po drugi strani pa bolečina. kasneje so jim določili namen. stavba 1705 – 09. prešel je več faz (paladijevstvo. notranjščina 1735 – 40. V ustaljeni kategoriji lepega (lepo kot kategorija. FRANCIJA Arhitektura: Izoblikujejo se novi okusi. ki ima ambicijo biti historični slikar. orc (revolucija). mitologije… ustvaril je svojo hermetično zgodbo – zelo osebna vizija. Delamair. fantazije. Traktati promovirajo nove okrasne motive. v smislu alegorije. Hotel de Soubise. Prvi pomemben večji urbanistični projekt. 1755 – 57 Gre za reakcijo na rokoko. ne da bi se nahajali v takšnih okoliščinah. Pomemben je bil tudi kot pesnik. Zunanjščina ni nič posebnega. Pomemben je bolj v kontekstu estetike. ugodje nam nudi tudi lepota. združeni z arhitekturo. namigi na nezavedne želje. Slike med okni – slikarstvo ima dekorativno funkcijo – različne mitološke upodobitve s poudarkom na ljubezenski tematiki. Razlika je ta. obuditev veličine. različne oblike sob. imamo zmožnosti izkusiti to. *Edmund Burke. ni pa jih več na stropu (kot v baročnem iluzionizmu). v okvir sodi tudi naša družabnost. Burke je pomemben za zgodovino estetike. arhitekti so deležni javnih naročil. ampak sta dve stavbi postavljeni za trgom. Pariz. Paris. Pri rokokoju gre v glavnem za novo modo v dekoraciji.

cerkvijo sv. Magdalene. Gre za eno varianto Louvrske kolonade. Podobna stena, vogala poudarjena s pavilijoni, rustično pritličje, globoka loža v nadstropjih, gigantski stebri (niso več dvojni ampak enojni, da je splošni vtis vseeno bolj klasičen) – poskus poustvariti veličino 17.st. Petit Trianon, Versailles, 1762 – 64, Ange-Jacques Gabriel Imel je naloge za predelavo kraljevih palač. Ta trianon je bil namenjen umiku aristokratov v zasebnost. Srečamo odmev angleške arhitekture – konkretno paladijevstva – gre za enostaven blok, kvadratni tloris in polovica kocke po višini. Enostavna arhitektura brez pretiranega okrasja, gola stena predrta z okni, plitva loža s korintskimi stebri, okoli pa so le enostavni pilastri – čiščenje klasicistične tradicije. Stal je v vrtu – povezava arhitekture in narave. Le Hameau de la Reine, vrt Petit Trianon, Versailles, 1783 – 85, Richard Mique in Hubert Robert Richard je bil glavni dvorni arhitekt, Hubert pa je bil krajinar/slikar. Ureditev angleškega slikovitega svobodnega vrta, brez ideološke podlage. Marija Antonieta si je dala postaviti vasico, posnetek kmečke arhitekture iz Normandije. Zelo popularna pastorala z igranjem vlog – Marija se je tu prišla igrati pastirico – igra kmečkega življenja. Zgodnja faza neoklasicizma je še vedno nadaljevanje klasicistične tradicije, naslednja faza 1775 – 1790 – neoklasicizem se preoblikuje v po svoje arheološko fazo – začnejo se naslanjati na antične spomenike, oziroma da je arhitektura še bolj poenostavljena, veličastnost ni več primarni kriterij. Pomemben arhitekturni traktat: *Abbe Marc-Antoine Laugier: Essai sur L'architecture, 1753 Promovira klasicistično arhitekturo, ki je funkcionalistično strukturno upravičena. Funkcionalna rešitev lesenih debel, na katerih je trikotna streha, kasneje so le zamenjali material – torej vrnitev k strukturnemu principu. Sainte-Genevieve (Pantheon), načrt 1756, izvedba 1764 – 90, Jacques-Germain Sufflot Vzporednica Gabriel, bil je mestni, pariški arhitekt. Razlika med dvorom in mestom. Sv. Genovefa je bila zaščitnica Pariza, postavili so ji novo cerkev, kasneje je postala mavzolej pomembnih mož in dobila naziv Panteon. Tekmovanje z Rimskim sv. Petrom in Londonskim sv. Pavlom. Klasična tlorisna shema – grški križ. Notranjščina je bila svetlejša, kot je danes. Zunanjščina – nadaljevanje francoske klasicistične sakralne arhitekture – kombinacija portika s trikotnim timpanonom in kupole (vzor sv. Pavel). Hotel je skombinirati dve tradicije – staro gotsko in novo neoklasicistično. Korintski stebri, ki nosijo preklade, neoklasicizem ima strukturno funkcijo. Druga faza sta dva vodilna arhitekta, oba sta začela svojo kariero s postavljanjem Hotelov. Kasneje sta oba zašla v vizionarske vode. Newtonov spomenik, 1784, Etienne-Luis Boullee Projekt za spomenik Issacu Newtonu. Skrajno izčiščena arhitektura brez okrasja. Velikanska krogla, v katerem naj bi bil planetarij. Vsi njegovi projekti naj bi bili megalomanskih dimenzij, zelo izčiščene strukture. V ospredje pride dorski red. postavlja se cela vrsta spomenikov, ki so namenjeni velikim umom. Kraljeve soline, Are-et-Senans, načrt 1773, izvedba 1774 – 85, Claude-Nicholas Ledoux Arhitekt Ludvika XVI. Obiskal je anglijo in se seznanil s paladijevstvom, kar se kaže v preprostih oblikah, kubusih, telesninah, enostavni stebri. Državna blagajna se je financirala iz trgovine s soljo. Kraljeve solien so bile kraljev naročilo. Tu si je Ledoux zamislil kot idealno mesto v polkrogu okoli direktorjeve hiše z glavnimi prostori ob strani, v polkrogu pa ostale manj pomembne stavbe za soline. Direktorjeva hiša je portik iz rusticiranih stebrov – rustika kot efekt mogočnosti. Soline so bile navdih za njegovo lastno vizijo idealnega mesta: Idealno mesto Chaux, okoli 1780, Claude-Nicholas Ledoux Podvojil je polovico elipse. S pomočjo stavb samih predvideva, kako bodo prebivalci tega mesta dejansko živeli. Življenje prebivalcev je aktualna naloga. Koncept bio-politike. Ločuje dve vrsti upravljanja s prebivalstvom: stari in novi režim; absolutistični vladar je imel popolno oblast nad prebivalstvom, novi režim pa je uveljavljanje oblasti nad prebivalstvom že v času življenja. Ledoux je predvidel točno stavbe, v katerih naj bi se dogajal nek segment družbenega življenja, predvidel je

tudi skupne kuhinje, zanimalo ga je vsakdanje navadno življenje. Zanimiv je tempelj ljubezni, ki je namenjen spolni vzgoji – torej vidiki vseh delov življenja. Tempelj je postavljen v obliki falusa – po njegovem, naj bi oblike tlorisov nakazovale na funkcijo. Barriere de la Villete, Pariz, 1785 – 89, Claude-Nicholas Ledoux Pariz na novo obdajo z obzidjem, ki pa ima sedaj finančno funkcijo, vzpostavitev carinskih meja. Ledoux je postavil carinarnice, bilo jih je 60, ohranjenih je le še 6. So paviljonske arhitekture, preprosti kubusi, na njih je postavljen cilinder z dorskim redom, več je paladijevskih motivov. Slikarstvo: V začetku 18.st. kraljeva figura ošibi, historija sama doživi zatišje tudi v francoskem slikarstvu. Javno slikarstvo – v glavnem imamo opravka s portretom, uveljavljena je baročna tradicija. Glavna portretista: Nicholas de Largilliere, Hyacinthe Riguard. Maurice-Quentin de La Tour Prevzame pastelno tehniko po Carieri. Psihološke študije, približevanje portretiranca gledalcu. Jean-Marc Nattier Slikal je hčerke in ljubice Ludvika XVI. Slika portrete v mitoloških preoblekah, izgovor na historijo. Ljubki in idealizirani portreti. Bolj zanimivo je slikarstvo, ki se uveljavi v okraševanju notranjščin. Francoska komedija, okoli 1716, Antoine Watteau Ni bil Parižan, najprej je delal v slikarski tovarni, potem pa je šel k Claudu Gileauxu. Prevzel je tematiko Comedia del'Arte – ljudsko gledališče, ki je namenjeno širšemu občinstvu. V zgodnejšem obdobju 1712 – 14 naslika celo vrsto prizorov tega žanra. Prizor v jasi – nekem naravnem okolju. Vsebina je spet neopredeljiva, ni jasno ali gre za neko igro, ni neke zgodbe, poudarek je bolj na razpoloženju. Sproščene aristokratske figure v naravnem okolju. Odhod iz otoka Kitera, 1717, Antoine Watteau Gre za ljubezensko tematiko. Psihološko povezovanje med figurami. Slikarstvo, ki je kot naročeno za rokokojske interierje. Zato ustanovijo posebno vejo slikarstva za ta tip upodobitev (aristokratske figure, v krajini, brez posebne zgodbe, ljubezenska tematika) – fete galante. Otok Kitera – rojstni kraj boginje ljubezni Venere. Na tej sliki imamo opravka z ljubezenskim parom v različnih fazah dvorjenja, preden morata ta idilični otok zapustiti. Njegovo slikarstvo ima predhodnike – Giorgione, Tizian (prizori, kjer ne vemo prave vsebine in ljubezenski prizori), naslon tudi na motiv vrta ljubezni pri Rubensu. Dosti bolj manieristične podobe – bolj suhe figure – aristokratski kontekst. Popularen žanr in cela vrsta posnemovalcev: Nicholas Lancret in Jean-Baptiste-Joseph Pater. V obeh primerih je poudarek na atmosferi in razpoloženju, oba sta dosti bolj veseljaška, več je anekdotičnih detajlov in začenja se že pojavljati golota pri Paterju (poudarek na erotiki). 1746 se pojavi na političnem prizorišču pomembna ženska Madam de Pontadur, ljubica Ludvika XV. Dva slikarja, ki nadaljujeta ta žanr: Poletna pastorala, 1749, Francois Boucher Njen portret. Že zasuk v erotiko, kombinacija akta in portreta v nekaterih upodobitvah, dela so namenjena ozkemu krogu. Preoblikuje pastoralo – prizor kmečkih pastirjev, ki nastopajo v ljubezenskem prizoru. Rojstvo Venere, 1740, Francois Boucher Srečamo se z aktom. Njegova tehnika je nadaljevanje stare beneške tradicije – lahne poteze in tople barve. Gugalnica, 1767, Jean-Honore Fragounard Boucherjev učenec. Podobno kot on je slikal za zasebne naročnike (dela rokokoja so namenjena okraševanju zasebnih prostorov). Tudi ta slika ima dekorativno funkcijo – prizori ljubimcev v naravnem okolju. Naročnik je bil baron in je naročil sliko, kjer bo sam gledal ljubici pod krilo, v ozadju pa je njen mož – žgečkljiva erotičnost. Kiparska vzporednica vsem tem slikarjem: Etienne Maurice Falconet in Clodion. Oba sta se preživljala z malimi kipci iz marmorja in porcelana ter terakote, sorodna motivika in namen za

notranjščine. Cela vrsta kopalcev, ki so lahko upodobljeni goli. Clodion je delal te kipce po vzoru prejšnjih slik. Rokokojska umetnost je zelo zasebno fokusirana. V sredini stoletja se pojavi zelo pomembna institucija, ki je pomembna tudi za umetnost – SALON. 1737 so s strani vlade akademiki dobili ukaz, da morajo prirejati javne razstave svojih del. Vsako leto pokažejo, kaj so ustvarili. Akademiki so se sprva temu strašno upirali, ker so bili radi vezani na višji sloj. Ime salon so te razstave dobile, ker so se vršile v Salon Care v Louvru. Salon. Od 1737, Denis Diderot, Etiene La Font de Saint-Yenne V salonu je bil tip razstave ta, da so bile te slike čisto nagnetene. Včasih so bile tematsko postavljene skupaj, glavno vodilo za obešenje pa je bil sam format, manjša dela so bila niže, večja pa višje. Razstava je bila odprta nekemu širšemu tipu, javnost ima dostop do sočasne likovne produkcije. V tem trenutku se začne rojevati likovna kritika – vrednotenje sočasnega likovnega ustvarjanja. Salon je sedaj tudi eden od dejavnikov, ki določa ugled umetnika, ni več vladar tisti, ki vpliva na uspeh. Zato se umetniki zatečejo k teatraličnosti. Diderot – njegove kritike so bile namenjene ozkemu krogu ljudi, pisal je za revijo Corespondance Literae, njegovi kriteriji so gle prepričljivosti in vživetja v sliko. Saint-Yenne – njegove kritike so bile širše dostopne. Bilo je še več drugih kritikov, ki pa so bili lahko anonimni. Kiparji, ki so uspešni v okviru Salona: Claude-Joseph Vernet – krajinar, historija je v ozadju. Oba sta bila v Rimu. Pri njem je vpliv idealne krajine. Cela vrsta vedut, ki je namenjena turistom, slikal je pa tudi čisto izmišljene krajine Hubert Robert – tudi krajinar, sodeloval je pri postavitvi kraljičine vasice. Povezava med krajinarstvom in krajinarskim slikarstvom. Imel je rad ruševine. Žanr in tihožitje, dva umetnika, ki jih je promoviral Diderot: Tihožitje s pipo in vrčem, okoli 1737, Jean-Baptiste-Simeon Chardin Začel je s tihožitji, nato se je posvetil žanru, vpliv holandskega slikarstva 17.st. Preprosti vsakdanji predmeti in tudi lastni predmeti slikarja. Molitev pred obedom, 1740, Jean-Baptiste-Simeon Chardin V žanru je slikal matero z otroki – meščanski ideal. Kar se sloga tiče, je zelo umirjen, barve so zelo zadržane, kompozicije so zelo poenostavljene. Predmeti pa postavljeni eden zraven drugega brez dramatičnih poudarkov. Vaška nevesta, 1761, Jean-Baptiste Greuze Nasprotje Chardinu, bolj teatraličen, dramatičen in patetičen. Želel je biti historičen slikar, ampak je bil premalo vešč. Primerjava z Lamontom – Greuze kaže bolj idealno situacijo, dobri oče prepusti hčeri, da se poroči iz ljubezni. Poudarek patriarhalne družine – oče je gospodar, ki je lahko ali grozen ali dober. Kar se sloga tiče – odmev uveljavljočega se neoklasicističnega sloga, škatlast prostor, izrazita ločenost družinskega sveta v dva dela – moški in ženski. Diderot ga je zelo hvalil in ga razglasil za stvaritelja novega žanra – moralnega žanra? Podaja neko moralno sporočilo. Dve portretistki, obe sta slikali za dvorne kroge, po revoluciji sta se njuni poti razšli: Marija Antonietta s svojimi otroki, 1787, Elisabeth Vigee-Lebrun Slovela je v mednarodnem kontekstu. Bila je portretistka Marije Antoniette. Slovela je tudi po svojih zabavah – šlo je za poslovno potezo. Pridobivala si je klientelo. Naslikala je okoli 30 njenih portretov. Ta portret je zelo propagandistično delo. Ljudem je šlo v nos, da se je igrala pastirico in imela ljubimce. Da bi izboljšala ugled je dala naslikati ta portret – portret dobre matere – motiv svete družine – kot krepostna mati in žena kralja. Tudi kompozicija je klasična trikotniška. Avtoportret z učenkama, 1785, Adelaide Labille-Guiard Slikala je za isti krog, vendar je bila v glavnem slikarka kraljevih tet – sorodnic kralja. Ni bila tako slavna in uspešna. Imela pa je svojo šolo za ženske slikarke. V obeh primerih gre za rokokojski reprezentativni portret, ampak vseeno figure niso odbijajoče, vseeno so postavljene v nekakšne bolj spontane in lahkotne kompozicije. Obema se očita, da sta preveč prijetni in ljubki – vendar je to specifika tistega časa. Vigee-Lebrun je po revoluciji pobegnila iz države, Labille-Guiard pa je postala

portretistka revolucionarjev. RIM Pomembno središče slikarstva v tem času zaradi tega, ker je bil Rim prizorišče umetnostnega dogajanja. Grand tour: krivec za Rimski neoklasicizem. Že v 16.st se je v severnih deželah razvila navada, da so v plemiških družinah sinove poslali na potovanje po evropi, da so se spoznali z umetnostno dediščino. Pomemben je bil tudi politični vidik – razmere v drugih deželah. Gre večinoma za Angleže, precej pa je tudi Nemcev in Francozov. Ti mladi aristokrati so vzeli s seboj tudi tutorje, da so jih spremljali in opozarjali. Jones je v taki vlogi. Pravi razcvet tega je v 18.st., vrhunec je 1772 – 1797, po koncu stoletne vojne in do začetka Napoleonovih vojn. Reinoldsova grafika – parodija atenske šole, ki namesto starih filozofov upodobi angleže, ki so skoraj barbarski – ne znajo se dobro obnašati, arhitektura pa je v kvazi gotskem slogu. Rimljani so v tem videli dober biznis in so izkoristili situacijo teh mladih obiskovalcev. Capriccio z antičnimi ruševinami, 1725 – 30, Giovanni Paolo Pannini Slikal je celo vrsto krajin za turiste. Pomemben je, ker je prvi vedutist, ki so ga zanimale ruševine. Naslikal je tudi več sočasnih pomembnih dogodkov. Upodobitev pred sv. Petrom – obisk Karla III. Charles Cecil Roberts, 1778, Pompeo Girolami Batoni Izkoristi grand-tourovce za portrete. Mladi plemiči so se dali portretirati. Vsi Batonijevi portreti so celopostavni, da se poudari pomembnost aristokratov. Drža je bolj sproščena, rokokojska s prekrižanimi rokami. Šalantno se naslanja na spomenik, v ozadju pa je rimska krajina in antični ostanki. Giovanni Battista Piranesi Vključno s prejšnjima umetnika ni rimljan po rodu. Bil je v glavnem grafik, naredil je celo vrsto grafičnih vedut Rima. Naslikal pa je tudi serijo t.i. ječ – velikanski izmišljeni arhitekturni prostori. Fascinirajo ravno s to gromozanskostjo – vplival je na neoklasicistično arhitekturo gromozanske vrste. Bolj neposredno pa je vplival z ruševinami Rima. Njegove grafike so bile razširjene po vsej Evropi. Pomemgen je kot spodbuda za romanja v Rim. Umetniki iz severnih dežel, ki so prišli v Rim, ki je stekališče slikarjev od vsepovsod: Parnas, 1761, Anton Raphael Mengs Vila kardinala Aleksandra Albanija, ta slika je freska osrednje dvorane. Gre za interpretacijo Rafaelovega Parnasa iz vatikanskih stanc. Freska se nahaja na stropu, vendar nimamo obučtka – obudi stari princip quadro riportato – baročni iluzionizem, kot bi sliko prenesli na strop. Mengs sam ni bil kvaliteten slikar, izhaja iz Dresdna, potoval pa je tudi v Madrid. Večinoma je portretist, portretiral je Grand-tourovce in naslikal tudi nekaj historičnih kompozicij. Tu imamo krajinsko ozadje, kar se figuralike tiče, vzporednost s slikovnim planom – vpliv antičnih reliefov. Na sredini je naslikan Apolon med svojimi muzami – apolon naj bi bil idealiziran portret kardinala, muze pa ženske njegovega življenja. Kardinal je bil pomemben v nastanku neoklasicizma. Kardinalov knjižničar je bil Johann Joachim Winckelmann. * Johann Joachim Winckelmann: Geschichte der Kunst der Altertums (1764) Albani se znajde v tem, da so bili antični ostanki med angleži zelo popularni, zato jih je prodajal in prodajal tudi ponaredke. Bil pa je tudi vohun za britansko vlado. Wincelmann je skrbel tudi za njegovo zbirko antičnih ostankov, zato je pomembna ta zbirka. Neoklasicizem je tudi začetek zanimanja za staro Grčijo. Winckelmann je tudi eden od teh, ki jo promovira. On ne piše življenj umetnikov, ampak ga zanima umetnost kot taka, nikoli pa ni bil sam v Grčiji ampak jo je spoznal preko kopij. Plemenita preprostost in spokojna veličina – ideal je Grčija. Poveže umetniški razcvet s političnimi okoliščinami. Brutova prisega, 1763, Gavin Hamilton Škot, ki pride v Rim. Bil je tudi arheolog in trgovec z umetninami. Kot slikar je bil strašno vpliven na Canovo, Davida in Benjamina Westa. Slikal je historijo iz Homerja in rimske zgodovine. Kornelija, 1785, Angelica Kauffmann

V zgodnejših delih je strogo neoklasicističen. John Flaxman Podobo reducira na risbo brez senčenja. portreti… uveljavi se moda neoklasicističnega dekorja. Pomemben je. Jean-Baptiste Pigalle Zelo naturalistično upodobljen. V ozadje stopijo konjeniški spomeniki. poleg izdelovanja portretov je sodelovala z Robertom Adamom – dekoraterka. . vedutisti. Jean-Antoine Houdon Cela vrsta doprsnih portretov. The Shakespeare's Gallery. vendar je cela kompozicija dosti bolj umirjena. končan 1776. Vendar ima zasuk glave in odprta usta. kot da bo kip spregovoril. 1763. vpliva na Francijo. Proizvodnja keramike oziroma porcelana – aplikacija starih grških motivov na uporabne predmete. Prodajalka kupidov. vendar spokojna upodobitev prizora po bitki. zavestni obrat moralni vzgoji prebivalstva. ustalila pa se je v Londonu. vendar so figure pri njej še dosti elegantne in ljubke. V okviru obujanja historije gre tudi za kiparska naročila. Temeljna vsebina je še vedno ljubezenska. Nagrobnik Klementa XIV. Slika je ustvarjena po grafiki freske iz Pompejev. Pod Ludvikom XVI si država finančno opomore in si prizadevajo obuditi historijo. ANGLIJA V prvi fazi neoklasicizma gre za izrecno poslovni projekt – trgovanje z antičnimi ostanki. tu ga Hamilton spreobrne v neoklasicizem. Antonio Canova Kot kipar izjemno pomemben v tem krogu. Tipični neoklasicistični slog. projekt slik iz različnih prizorov. Ni več idealiziranja. 1771. 1783 . zamislili so si serijo velikih francoskih mož za Louvrsko galerijo. Bolj so umirjene barve. iz Benetk. Josiah Wedgwood Ustvarjalec iz Lunar Society. glava v grškem profilu. zgleduje se po rimsih republikanskih portretih. Zaslovel je z ilustracijami Homerja in Danteja. Popularni postanejo bolj lokalni književnik (Sheakspeare). 1781 – 83. John Boydell Pomemben poslovni angleški projekt – slikarji štartajo iz neoklasicizma in zavijejo v bolj mračne vode. zavestno začnejo naročati historična dela pri slikarjih. gre za enostavne kubuse. Vladarji se promovirajo kot razsvetljeni absolutisti. ker izkristalizira novi ideal neoklasicistične historije. Prizor iz neke bitke. Tezej in minotaver. Jacques-Louis David Njegovo zgodnejše delo. pride v Rim. Prepoznamo stari odmev motiva Herkula na razpotju. Prehodni slikar med rokokojem in neoklasicizmom. bila v Rimu. V londonskem obdobju je bila poslovno usmerjena. poenostavljena. risba sama je dosti bolj ostra kot pri rokokojskem slikarstvu (reakcija na rokoko). Ustrezna idealizacija. potoval je v Rim. osrednje osebe njenih upodobitev so bile ženske. 1781. ki so se dobro prodajale. Dva primera: Goli Voltaire. Soba Roberta Adama Sodeloval je z drugimi neoklasicističnimi slikarji. prostor je škatlast. po katerih so bile vrezane grafike. Belizarij. precej shujšan. 1789. FRANCIJA Pridemo do političnega zasuka.87 Nadaljuje berninijevo tradicijo papeških nagrobnikov. Obe deli sta bili naročeni znotraj kraljevskega projekta oživljanja historije z neko patriotsko vsebino. ki so razstavljali v Salonu. Joseph-Marie Vien Figure so v principu reliefa. vendar skrajnosti niso bile dobro sprejete Denis Diderot. Poklanjajo se zdaj velikim duhovom naroda. Do skrajnosti pripeljan princip reliefa.Iz švice. Tudi ona črpa iz antične zgodovine in literature (ko je bila v Angliji iz angleške zgodovine). Poleg slogovnih značilnosti je pomembna prav historija – zgodbe z moralnim naukom in vsebino.

kar se moške in ženske strani tiče. tema pa je kraljeva krivičnost. Upodobil je dogodek. zato se tudi pojavljajo kakšna taka dela. ki je temeljila iz rimske zgodovine. Izrazita dvojnost. Popularna zgodba. živeti je moral na ulici. jasen škatlast prostor. figure so v principu reliefa. arhitekturno ozadje. To so sedaj že leta. general v vojski cesarja Justinijana. Jacques-Louis David Izoblikuje se neoklasicistični slog do popolnosti – logičen. . ki poudarja skrajno izčiščenost. ki ga je napisal Marmontel. Prisega Horacijev. Šlo je za kraljevo naročilo – prva vsebina slike je še vedno patriotizem. Torej se naslanja na precej znano zgodbo. ko se francoska revolucija že nekako pripravlja. Tudi zelo popularna zgodba – gledališka igra. tam ga je prepoznal vojak. po pomoti so ga obsodili in oslepili.Zgodba bizantinske zgodovine. da se bodo borili za domovino. ki nikjer ni opisan – trenutek ko bratje prisežejo očetu. 1784. izhodišče so bile ilustracije romana. Trije bratje Horaciji so se spopadli z brati iz družine Kuracijev.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->